ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lysviks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 314 Bebyggelsenamn : 1729 Naturnamn : 496
Lysviks sn Andholmen holme Lysvik, se Sunne landskommun Lysviks socken förklaringar
Lysvik sn /Se Annikberg berg Förklaringar förteckning Lysviks socken förklaringar
Lysvik sn Apotekarmyren myr Förklaringar förteckning Allmansgärdet gärde
Lysvik sn Backa udde Saknas Lysvik sn Asheden udde
Lysvik sn Barfven sjö Lysviks socken Saknas Badarå sn-gräns
Lysvik sn Barfän sjö Lysviks socken Saknas Banklit ställe
Lysvik sn Bergbrobäcken bäck Lysvik sn Barfän sjö
Lysvik sn Bergbron bro Lysvik sn Barfän sjö
Lysvik sn biörklången, se Älgtjärnen sjö Lysvik sn Barrfän sjö
Lysvik sn Björka älv älv Lysvik sn Barfän sjö
Lysvik sn Björka älv Saknas Lysvik sn Barfänberg, se Nötberg Saknas
Lysvik sn Björnen ås Lysvik sn Barven, se Barfän Saknas
Lysvik sn /Se Björnkällan källa Lysvik sn Bengttjärn, se Lisjötjärn tjärn
Lysvik samh o. sn /Se Björnmyren myr Lysvikingarna inbyggarbeteckning Bergbacken backe
Lysviks kyrka kyrka Blackdalen dal Saknas Saknas Berget, Stora berg
Backa Saknas Blickbergsmyren myr Alvik avs Berget, Stora, se Nötberg Saknas
Berga, Västra Saknas Bockön ö Anderssäter säter (öde) Bergsäterberg berg
Berga, Östra Saknas Bredtjärn sjö (I) Arken, se Gärdet Saknas Bergsäterbäcken bäck
Berga, Västra och Östra byar Bredtjärn tjärn Arnerstsätern? hmd Bergvägen väg
Berga by Bredtjärnsmossen, Västra mosse Asp hmd Bickberg berg
Berga by Bredtjärnsmossen, Östra mosse Asp hmd Bickbergsmyren myr
Bråten by Brånberg berg Asp ödetorp Bickbergsbacken backe
Ed gård /Se Brånbergslångmyren myr Asp hmd? Bjällåsmyren myr
Forsberga msgn. Bråtarna skog Asptorp avs Björka älv
Gällserud by Bultberg berg Asptorp, Västra säter Björka älv älv
Kyrkebyn by? Burmyren myr Asptorp, Västra säter Björka älv älv
Kyrkebyn by Båthusviken vik Backa gd Björkaholmsälven, se Björka älv älv
Kårud by Danielsbäcken bäck Backa Saknas /Se Björkälven älv
Lysvik samhälle /Se Dansarhallen berg Backa by Björnen bergås
Löfstaholm brk. Dolpan myr Backarna hmd Björnmyren myr
Löfstaholm brk.? Domarberg berg Backen hmd Björnvägen väg
Myringbyn Saknas Doppan berg Backen hmd Blackdalen dal
Myringbyn by /Se Dysslan myr Backen hmd Bollmyren myr
När Karl hmd /Se Ekberg berg Backen hmd Bondmyren myr
Ransby Saknas Elgs Kiärn, se Älgtjärnen tjärn Backen hmd Branta backen backe
Ransby by Finnmarken Saknas (På) Backen, se Lomåsen Backen Saknas Branta berget berg
Ransby by Finnmossen mosse Backfallet ödetorp Brattberg, se Branta berget Saknas
Ransby by Flatås ås (När) Backlund, se Klockran Saknas Bredtjärn tjärn
Ransby by /Se Flymossen mosse Backsäter öde säter Bredtjärnet tjärn
Råbyn by Fryken, Övre sjö Baggeby, se Svenssons Saknas Bredtjärnsmossen mosse
Skäggegård Saknas Fryken, Övre sjö Balingstorp ödetorp Bredviken vik
Skäggegård Saknas Fryken, Övre sjö Banvaktsstugan Saknas Brunberg, se Brånberg och Stenbackberg Saknas
Skäggegård khbost. /Se Fryken, Övre sjö Bavel ödetorp Brunbergslångmyren, se Brånbergslångmyren Saknas
Skäggegård by /Se Fryken, Övre sjö Bengtsfolk hemmansdelar Brånberg, se Stenbackberg Saknas
Skäggegård by /Se Fryken, Övre sjö Bengtstorp, se Sundsvall Saknas Brånbergslångmyren myr
Solberg by /Se Fryken, Nedre, Mellan o. Övre sjö Berg (därväst i) hmd Brånbergsmyren, se Brånbergslångmyren Saknas
Strand Saknas Fryken, Övre sjö Berg hmd(elar?) Brånängen gärde
Strandvik by Fryken, Övre sjö Berg hmd Bråtbacken backe
Strandvik by Fryken, Övre sjö Berg hmd Bultberg berg
Stävarby Saknas Fryken, Övre sjö Berg, på hmd Buttbergsudden udde
Vålberga gd /Se Fryken, Övre sjö Berg hmd Bäckfallen bergsluttning
Vålberga gård /Se Fågelmossen mosse Berg (i Backen), se Glantenberg Saknas Böndalslyckan skogsglänta
Åsegård Saknas Färnviken vik /Se Berg hmd Börsdalen dalgång
Åsegård by Gillermyren myr Berg avs Börsdalsbäcken bäck
Öjenäs by Granheden hed Berg hmd Börsleberg berg
Öjenäs by? Grossmansbacken backe Berg hmd Dammvägen väg
Öjenäs by Gråberget berg Berg hmd Danielsbäcken bäck
Öjenäs by Gräsberg berg Berg hmd Dansarhallen berg
  Gräsmyren myr Berg hmd Dantokullen höjd
  Gräsmyren myr Berg, se Där norr i Berg Saknas Dolpan, se Dulpan Saknas
  Gunnarsmyren myr Berg gårdar Domarebäcken bäck
  Gerdsviks udde Saknas Berg gårdar Domarberget berg
  Gerdsviks udde Saknas Berg, se Där sör i Berg Saknas Dulpan myr
  Gökhallen höjd Berg, se Söder på Berget Saknas Dysslan myr
  Hagberg berg Berga hmd Där väst i sätern sätrar
  Hagtjärn sjö Berga hmd Ekberg berg
  Hagtjärn tjärn Berga, se 1 Berga, Östra gd Finnmossen mosse
  Hallafall skogsterräng Berga, Västra gd Finnmossen mosse
  Hanstorp terräng Berga, Västra by Flya mosse
  Hansudden udde Berga, Västra by Flyen, se Flymossen Saknas
  Hattacken berg Berga, Östra gd Flyhöjden, se Råmyrhöjden Saknas
  Hemsätern terräng Berga, Östra by Flymossen mosse
  Hilma ö ö Berga, Östra by Flymossen mosse
  *Hins Klärn sjö Berget hmd Flytjärn tjärn
  Holmtjärn sjö Berggården by Fryken sjö
  Holmtjärn sjö Berggården, se 1 Berga, Östra gd Flåen åker
  Holmtjärn tjärn Berggärdet hmd Forsberg berg
  Holmtjärn tjärn Berggärdet hmd Forsbergsmyren myr
  Holmtjärn tjärn Bergmanstorp ödetorp Fryken, se även Fryksände sn sjö
  Holmtjärnsberg berg Bergmål, se Mål Saknas Fryken, se även Fryksände sn sjö
  Holmtjärnsbäcken bäck Bergsjö avs Fryken sjö
  Hästabäcken bäck Bergsågen, se Lostaforssågen Saknas Fryksdalen dalgång
  Hästtjärn sjö Bergsätern hmd Fågelmossen mosse
  Hästtjärn tjärn Bergsäter säterplatser /Se Fårmyren, se Sömyren Saknas
  Hästtjärnsbäcken bk Bergsäter säterplatser Färnviken vik
  Hästtjärnsbäcken bäck Bergsäter hmd Fölfoten åker
  Högled terräng Bergsäter hmd Gammallogen lada
  Höjdberg berg Bergvik avs Gatan byväg
  Höjdtjärn tjärn Bergåsarna, se Åsarna Saknas Gatudden udde
  Jangen, Stora sjö /Se Bjelfverud, se 1 Bjälverud Saknas Giller(s)myren myr
  Jangen St:a sjö /Se Bjäverud by Godvattenkärren kärr
  Jordberg berg Bjälverud by Grangärdet gärde
  Kaludden udde Bjälverud by Grinngärdet åker
  Kalvkobacken backe Bjälverud gd Grossmansbacken backe
  Kanisberget berg Bjälverud by Gråberg berg
  Kanisviken vik Bjälverudsängen, se Ängen Saknas Gråbergskyrkan grotta
  Kapuria mosse Björkebo avst Gråbergsputterhålan, se Putterhålan Saknas
  Kattnacken udde Björkebo se Buskarna Saknas Gråbergstjärn tjärn
  Kattraktorp terräng Björkhagen avst Gunnarsmyren myr
  Klamfallet terräng Björkhagen hmd Gärd-dalen bäckdal
  Klingersporren myr? Björkhall hmd Gärdet, Övre åker
  Korpbolet terräng Björkliden hmd Göstforsen fors
  Krokberg berg Björklunda hmd Hagberg berg
  Kroktjärn tjärn Björklunda avs Hagberg berg
  Kusbäcken bäck Björklunda hmd Hagtjärn tjärn
  Kvarnmyren myr Björklunda hmd Hagtjärnsbäcken bäck
  Kvarntjärn sjö Björkvik hmd Hagtjärnsmossen mosse
  Kvarntjärn tjärn Björkvik hmd Hallarna berg
  Kvarntjärnsbäcken bk. Björkås, se Per-Ås Saknas Halvardsgärdet gärde
  Kvarnåsberg berg Björnarna ödetorp Hansmossen mosse
  Kyrksätern äng /Se Björneborg hmd Harrfallmyren myr
  Kyrksätern äng /Se Björneborg hmd Hartegen åker
  Kyrksätern äng /Se Björntorp torp Hattacken berg
  Kyrkängen, se 1 Kyrksätern äng Blås, se Jönssons (Blås) Saknas Hedbacken backe
  Labråtåsen ås Blåsarna, När, se När blåsarna Saknas Hedtäppan åker
  Ladmyren myr Bobacken hmd Hemskogen skoglotter
  Lammungen terräng Bobacken gård Hemsätermossen mosse
  Langen, se Stor-Jangen sjö Bocken hmd Hjulbäcken bäck
  Lerbäcken bäck Boden avs Holmtjärn tjärn
  Lilla tjärn tjärn Boden ödetorp Holmtjärn tjärn
  Lille mossen mosse Boden ödetorp Holmtjärn tjärn
  Lill-Lisjön sjö Boden hmd Holmtjärnet tjärn
  Lillsnipan berg Bondtorp ödetorp Holmtjärnet tjärn
  Lilltjärn sjö (När) Bond(torp)arna, se Bondtorp Saknas Holmtjärnsberg berg
  Lilltjärn tjärn Bosby hmd Holmtjärnsbäcken bäck
  Lillön ö Bosby hmd Holmtjärnsmyren myr
  Linnersbäcken bäck Bosby hmd Holmtjärnsön ö
  Lisjöberg berg Bosby hmd Hundvålen kalhygge
  Lisjön, Stora sjö (När) Boström hmd Hål i berg grotta
  Lisjön, Stora sjö Bostället hmd Härsträngen sn-gräns
  ?Lisjön, Stora sjö Bostället, se Holmäng Saknas Hästbäcken bäck
  Lisjön, Stora sjö Bostället Saknas Hästtjärn tjärn
  Lisjön sjö /Se Bostället se Soldatbostället Saknas Hästtjärnet tjärn
  Lisjötjärn tjärn Bostället, se Soldatbostället Saknas Hästtjärnsberg berg
  Lisjötjärn tjärn Bostället, se Soldattorpet Saknas Hästtjärnsbäcken bäck
  Liussiön, se Lisjön, Stora sjö Brodersäter, se Kårudssäter Saknas Högen udde
  liussiön, se Lisjön, Stora sjö Brunn hmd Höjdberg berg
  Lortan bäck Brunn, se Ängen Saknas Höjdbromyren myr
  Lysa å Brunnen, vid hmd Höjden, se Höjdberg Saknas
  Lysan älv Brunnen nedlagd hälsobrunn Höjdled väg
  Lysan å Brånarna hmd Höjdtjärn tjärn
  Lysan å Brånarna hmd Höjdtjärnet tjärn
  Lysan å /Se Brånarna avs. Höljan kvarndamm
  Lysan å /Se Brånarna avs Hörngärdet åker
  Lysebäck Saknas Brånåsen hmd Ingabackarna backar
  Lyssjön sjö Brånåsen hmd Ingabron bro
  Lilla Lyssjön sjö Bråtarna hemmansdel(ar) Ingabäcken bäck
  Stora Lyssjön sjö Bråtarna, i hemmansdelar Jangbergen berg
  Lyssjötjärn sjö Bråtarna Saknas Jangen, Stora, se även Ö. Sunne sn sjö
  Lilla Lyssjötjärn sjö Bråtarna, Norra hmd Jangen sjö
  Långtallmyren myr Bråtarna, Södra hmd Jangen, Stora sjö
  Långlinden myr Bråten hmd Jangen, Stora sjö
  Långmossen mosse Bråten, se Därnere i bråten, Däruppe i bråten hemmansdelar Johannesgärdet åker
  Långmyrdalsbäcken bäck Bråten gd Jordberg berg
  Långmyren myr Bråten Saknas Jordberget berg
  lånsiön, se Stöpsjön sjö Bråten by Jordbergsbacken backar
  Lämmyren myr Bråten Saknas Jordbron vägförstärkning
  Långnäs näs Bråten avs Jordstolpbacken backe
  Långnäsudden udde Bråten hmd Jättestensbacken backe
  Löfstaholmselfven älv Bråten hmd Jättestensbacken backe
  Mallhöjdberg berg Bråten, se Ol-Anders Saknas Jättestenen stenblock
  Mallhöjdmyren myr Bråtsätern hmd Jättlyfta stenblock
  Marktjärn sjö Bråtsäter hmd Kallkällan källåder
  Marktjärn tjärn Bräckan hmd Kalvberg berg
  Marktjärnsberg berg Bräckan hmd Kalvkobackarna backar
  Mastbacken backe (När) Bräckmarja ödetorp Kampmyren myr
  Mastbacktjärn sjö Bräckorna hemmansdelar Kanisberg berg
  Mastbacktjärn tjärn Bräckorna hemmansdelar Kanismyren myr (nu åker)
  Masugnssätern terräng Burarna hmd Kanismyren myr (nu åker)
  Mellanbruket skogsterräng Burarna avs Kapuria myr
  Milängen äng Buren, se Burarne Saknas Kapuriabackarna backar
  Mjögtjärn sjö Buskarna hmd Karludden udde
  Mjösjön sjö Buskarna hmd Kattnacken udde
  Mjötjärn sjö Busken, i hmd Kattnacksviken vik
  Mjötjärn tjärn Byggningen, i hmd Kattåsen höjdsträckning
  Moltmyren myr Byxa Saknas Klingerfittan, se Klingerhålan Saknas
  Mossviken vik Bäck, i hmd Klingerhålan tjärn
  Myrbacken backe Bäck hmd Klingerlinnan åker
  Myrberg berg Bäckajorden ödetorp Kopparberg kulle
  Myren terräng? Bäckarne, se Därsyd i bäckarna bebyggelse Korpberg berg
  *Näverängen, se 1 Kyrksätern äng /Se Bäcken hmd Korsgatan väg
  Oxåsen ås Bäcken, vid hmd Krokberg berg
  Oxåsen ås Bäcken gd Krokbergsmossen mosse
  Oxåsen ås Bäcken Saknas /Se Kroktegen åker
  Pecka f.d. kvarn Bäcken by Kroktjärn tjärn
  Potterhålet tjärn Bäcken Saknas Kroktjärn, se Stackalstjärn Saknas
  Prästbäcken bäck Bäcken Saknas Kujbackarna, se Kapuriabackarna backar
  Putterhålan terräng Bäcken torp Kullberget berg
  Putterhålan tjärn Bäcken avs. Kusberget, se Krokberg Saknas
  Ransbyviken vik Bäcken hmd, avs Kusbäcken bäck
  Rolandshallen höjd (När) Bäckström Saknas Kvarnbacken backe
  Ryberg berg Bäckströmstorp Saknas Kvarnbacken backe
  Råbysäterlångmyren myr Bäcksätern hemmansdelar Kvarnbäcken bäck
  Råbysätermyren myr Bäcksäter hmd Kvarnmyren myr
  Råbyviken vik Bäckängen avst Kvarntjärnet tjärn
  Råbäcken bäck Dalarna avs Kvarntjärn tjärn
  Råmyrbäcken bäck Dalbo hmd Kvarnvägen, se Dammvägen Saknas
  Råmyrbäcken bäck Dalen hmd Kyrkberget berg
  Römyren myr Dalängen lht Kyrkvägen väg
  Råmyrhöjden höjd Dammen hemmansdelar Kållarsdalen dalsänka
  Samkom sammanflöde Dammen Saknas Kålsängtegen åker
  Sandviken vik Dammen hmd Kårbackviken vik
  Skatlösan terräng Dammen, se Myren Saknas Kårbäcken, se Synningbäcken vattendrag
  Skäggegårdsberg berg Dammen bebyggelse Kårrudsbryggan brygga
  Slipstensmossen mosse Dansbanan Saknas Kärrtorpbäcken bäck
  Snipberg berg Danto hmd Lamyren myr
  Snipflyet myr Danto hmd Lilla goda världen vilställe
  Snusen ö Danto hmd Lilla goda världen vilställe
  Spetsen höjd Dappa, se Doppa Saknas Lillisjön, se Lisjön, Lilla sjö
  Spraktjärn sjö Djupadalen hmd Lillmossen mosse
  Sparktjärn tjärn Djupbäcken hmd Lilltjärn tjärn
  Spraktjärnbäcken bäck Djupdalen hmd Lilltjärn tjärn
  Stabråtviken vik Djupbäcken hmd Lilltjärnet tjärn
  Norra Stackalstjärn sjö Domaregården gård Lillön ö
  Stackalstjärn, Norra tjärn Domartorp ödetorp Lisjöberg berg
  Södra Stackalstjärn sjö Doppa ödetorp Lisjöberg berg
  Stackalstjärn, Södra tjärn Doppan hmd Lisjömossen mosse
  Stackalstjärnet, N:a o. S:a tjärnar /Se Dunderängen hmd Lisjön sjö
  Stallberget berg Dunderängen hmd Lisjön sjö
  Stallbergsmossen mosse Dunderängen ödetorp Lisjön sjö
  Stenbackberg berg Dunderängen ödetorp Lisjön, Lilla sjö
  Stenkyrkberget berg Därframme hmd Lisjön, Lilla sjö
  Stensjöbäcken bäck Där fram hmd Lisjön, Stora sjö
  Stensjön sjö Där fram hmd Lisjötjärn tjärn
  Stensjön sjö Därinne hmd Lisjötjärn tjärn
  Storberg berg Där in ödetorp Lisjötjärnet tjärn
  Stor Gangen, se Stor-Jangen sjö Där in hmd Lisjötjärnsbäcken bäck
  Storhultängen ängsmark Därnere hmd Logberg berg
  Stor-Jangen sjö Där Ner (ner) Saknas Lomåsmyren myr
  Stor-Jangen sjö Där Ner (ner) Saknas Lomåsvägen väg
  Stor-Jangen sjö Där ner (i Berg), se Berg o. Änghag Saknas Lortan bäck
  Stor-Jangen sjö Därnere i bråten hmd Lusmossen mosse
  Stor-Jangen sjö Där ner i Bråten, se Bråten Saknas Lysan älv
  Stormossen mosse Där ner i Hagen, se Hagen Saknas Lysan bäck
  Stormossen mosse Där ner i Mallbacken hmd Lysan älv
  Stormossen mosse Därnere i sätern hmd Långa linnan mosse
  Stor-Pera terräng Där ner i sätern, se Säter (nedre) Saknas Långa mossen mosse
  Storåsen ås Där ner (i) Sör i gården, se Sör i gården Saknas Långfallmyren myr
  Storåsen ås Där ner i Åsen, se Höjdåsen Saknas Långlibacken backe
  Storön ö Därnere på brånarna hmd Långmyren myr
  Storön ö Där ner på Brånarna, se Brånarna Saknas Långmyren myr
  Stöpan, se Stöpälven Saknas Där ner vid sjön ödetorp Långmyren myr
  Stöpsjöberg berg Där nol hmd Långmyrsbron vägbit
  Stöpsjömossen, Östra Saknas Där nol hmd Lämyren myr
  Stöpsjön sjö Där nol hmd Lövåsälven älv
  Stöpsjön sjö Där nol hmd Lövåsälven Saknas
  Stöpsjön sjö Där nol, se Näs (Öjanäs) Saknas Mallbackbacken backe
  Stöpsjön sjö /Se Där nol i Halla, se Halla Saknas Mallhöjdberg berg
  Stöpälven å Där nol i Kvarnåsen, se Kvarnåsen Saknas Mallhöjden, se Mallhöjdberg Saknas
  Stöpelfven älv Där nol i Kvarnåssäter, se Kvarnåssäter Saknas Mallhöjdflyet, se Mallhöjdmyren Saknas
  Stöpälven å Där nol i Näs hmd Mallhöjdmyren myr
  Stöpälven älv /Se Där nol hmd Manen bergsrygg
  Stöpälven älv /Se Där nol i Torp, se Torp, Norra Saknas Marktjärn tjärn
  Svarttjärn sjö Där nol, Nol i gården stuga Marktjärnet tjärn
  Svarttjärn tjärn Därnord hmd Marktjärnsberg berg
  Svartviken vik Därnord hmd Marktjärnsbäcken bäck
  Svälthålan terräng(?) Därnord hmd Marrsprängsbäcken, se Märrsprängbäcken Saknas
  Sågberg berg Därnord hmd Massbacken backe
  Sågbäcken bäck Därnord hmd Massbacktjärn tjärn
  Sätergårdssätern skogsmark Därnord i bråtarna hmd Mellandammen damm
  Säterheden hed Därnord i fall hmd Mellomåsen ås
  Sömyren myr Därnord i Glotthult hmd Midsommarsbäcken bäck
  Tallberg berg Därnord i hagen hmd Milängbäcken, se Danielsbäcken vattendrag
  Tallberg berg Därnord i Hallängen lht Mjögsjömyren myr
  Tomasberg berg Därnord i Kärrtorp hmd Mjögsjön tjärn
  Tervmyren myr Därnord i sätern hmd Mjögtjärn, se Mjösjön sjö
  Tjuvflyen tjärnar Därnord i Torp hmd Mjögtjärn tjärn
  Tjuvstallarna grotta Därnord på kvarnåsen hmd Mjögtjärnsbacken backe
  Tjärnfallet triangelpunkt Där norr hmd Mjösjön sjö
  Tomasmossen mosse Där norr i Berg hmd Mjötjärnet tjärn
  Torpmyren myr Där norr (i Berg), se Berg Saknas Mobergsbron bro
  Torrakmyren myr Där norr i Bråtarna, se Bråtarna, Norra Saknas Moderlösfall fall
  Trollugnen grotthål Där norr i Hagen, se Hagen Saknas Mosen stenhäll
  Tvärån å Där norr, se Höjden Saknas Mosibacke backe
  Täppmyren myr Där norr i Kärrtorp, se Kärrtorp Saknas Mossbron väg
  Ulvberg berg Därr opp hmd Mossen mosse
  Utberg berg Där opp hmd Mossen, se Römyren Saknas
  Vassmyren myr Där opp hmd Mossviken vik
  Vassängsgolv terräng Där opp hmd Multmyren myr
  Vidbuskmyren myr Där opp (i Berg), se Berg Saknas Munkdalen myr
  Vålkärr terräng Där opp i Bråten, se Bråten Saknas Musbäcken bäck
  Våltjärn tjärn Där opp i Hagen, se Hagen Saknas Myringbydammen damm
  Våltjärn tjärn Där opp hmd Mål Saknas
  Våltjärnsbäcken bäck Där opp i sätern, se Säter (övre) Saknas Målvägen, se Mål Saknas
  Våltjärnshallarna terräng Därr opp (i) Sör i gården, se Sör i gården Saknas Månsbäcken bäck
  Vårtjärn sjö Där opp i Åsen, se Höjdåsen Saknas Märrsprängsbäcken bäck
  Åvrån sjö Där opp på Brånarna, se Brånarna Saknas Mörntjärn tjärn
  Åvrån sjö Där sy i Näs hmd Mörtbäcken bäck
  Åvråsskogen skogsmark Därsyd hmd Mörtbäcken vattendrag
  Älgmyren myr Därsyd hmd Namnlösmyren myr
  Älgsjöberg berg Därsyd hmd Nordgårdsbäcken bäck
  Älgsjön sjö Där syd hmd Näbbön ö
  Älgsjön sjö Därsyd i bråtarna hmd Näsmyrgärdet gärde
  Älgsjön sjö Där syd i Bråtarna, se Bråtarna, Södra Saknas Nötberg berg
  Älgsjön sjö Därsyd i bäckarna hmd Olasmyren myr
  Älgsjön sjö Därsyd i fall hmd Oxåsberg berg
  Älgsjön sjö /Se Därsyd i Glotthult hmd Oxåsbäcken, se Danielsbäcken Saknas
  Älgsjön Saknas Därsyd i hagen hmd Oxåsen bergsluttning
  Älgsjötjärn sjö /Se Där sy(d) i Halla, se Halla Saknas Pergrinushällen sten(häll)
  Älgtjärnen tjärn Därsyd i Hallängen hmd Per-Åsgärdet gärde
  Älgtjärnen tjärn Där sy(d) i Kvarnåssäter, se Kvarnåssäter Saknas Prästbäckbacken backe
  Älgtjärnen sjö Därsyd i Kärrtorp hmd Prästbäcken bäck
  Älgtjärnen sjö Där syd i Lobråtarna, se Lobråtarna Saknas Prästhag hage
  Älgtjärnen tjärn Därsyd i Torp hmd Putterhålan tjärn
  Älgtjärnen tjärn Därsyd på berg hmd Putterhålan tjärn
  Älgån å Där sy(d) på Lillåsen, se Lillåsen (södra) Saknas Putterhålan tjärn
  Änghag terräng? Där sy(d) på Lomåsen, se Lomåsen Saknas Qvarntjärn, se Kvarntjärn Saknas
  Ängstjärn tjärn Där söder i Hagen, se Hagen Saknas Randammen damm
  Öjenäsberget berg Där sör hmd Rannströmsbacken backe
  Öjenäs udde udde Där sör hmd Ransbyviken vik
  Ökern tjärn Där sör i Berg hmd Ransbyviken Saknas
  Ökern tjärn Där sör - Solbacken hmd Ransbyälven älv
  Österängen äng Där sör hmd Riberg, se Ryberg Saknas
  Ötjärn sjö Där sör i Torp, se Torp, Södra Saknas Rybacken backe
    Där sör, Ulvåsen avs Ryberg berg
    Däruppe hmd Rytjärn tjärn
    Däruppe hmd Ryvägen väg
    Däruppe hmd Råbysätermyren myr
    Däruppe hmd Råbäcken, se Lisjötjärnsbäcken Saknas
    Däruppe i bråten hmd Råmyrbäcken bäck
    Däruppe i fall hmd Råmyren myr
    Däruppe i sätern hmd Rölinna åker
    Däruppe i Sätern hmd Römyren myr
    Däruppe i Sätern hmd Rövafors Saknas
    Där ute hmd Rövbackarna backar
    Därute hmd Saffimyren, se Sofimyren Saknas
    Därute hmd Samkom bäcksammanflöde
    Därute hmd Sandsberg berg
    Därute hmd Sandåsberg berg
    Där ute hmd Sanksis mosse
    Därute hmd Sarhag hage
    Där ut hmd Skalleberg berg
    Där ut hmd Skatlösberg berg
    Där ut hmd Skolhusbacken backe
    Där ut hmd Skyttmyren myr
    Därväst hmd Skäggegårdssäterbacken backe
    Därväst hmd Skäggegårdssäterberg berg
    Därväst hmd Skäggegårdssätergärdet åker
    Därväst hmd Sksäggegårdsvägen (by)väg
    Där väst hmd Skäggtorpbackarna backar
    Där väst hmd Skäggårdsberget berg
    Där väst hmd Snipan, se Snipberg berg
    Där väst hmd Snipberg berg
    Där väst, se Höjden Saknas Snipflyet myr
    Därväst i berget hmd Snoppbacken backe
    Där väst i Kvarnåsen, se Kvarnåsen Saknas Snortäppan åker
    Där väst i Kärrtorp, se Kärrtorp Saknas Snusen udde
    Därväst när Per-Bengts folket hmd Sockertoppen kulle
    Där väst på åsen, se Åsen Saknas Sofimyren myr
    Däröst hmd Spjällholmen ö
    Däröst hmd Spraktjärn tjärn
    Däröst hmd Spraktjärn tjärn
    Däröst hmd Spraktjärnet tjärn
    Där öst hmd Spraktjärnsberg berg
    Där öst hmd Spraktjärnsbäcken bäck
    Där öst hmd Spraktjärnsmyren myr
    Däröst i berget hmd Stackalstjärn tjärn
    Där öst i Berg, se Skolan Saknas Stackalstjärnet, Norra tjärn
    Där öst, se Höjden Saknas Stackalstjärn, Norra tjärn
    Där öst i Kärrtorp, se Kärrtorp Saknas Stackalstjärnet, Södra tjärn
    Där öst i Staven, se Staven Saknas Stackalstjärn, Södra tjärn
    Däröst när Per-Bengtsfolket hmd Stackalstjärnsbäcken bäck
    Ed torp Stallberget berg
    Ekshär(ad)storpen torp Stallbergsbacken, se Stallbergshoppan Saknas
    Elofstorp, se Snipa Saknas Stallbergshoppan skidbacke
    Enkullen ödetorp Stallbergsmossen mosse
    Eriksberg hmd Stenbackberg berg
    Eriksberg hmd Stenbackbäcken bäck
    Fall, se Därnord i fall, Därsyd i fall, Däruppe i bebyggelse Stenbackgatan backe
    Fall hmd Stensjöberg berg
    Fall hmd Stensjöbäcken bäck
    Fall hmd Stensjön sjö
    Fall hmd Stensjön sjö
    Fall hmd Stensjön sjö
    Fall nedre hmd Stensjön, Lilla tjärn
    Fall, Övre hmd Stensjötjärn tjärn
    Fall Saknas Stinmyren myr
    Fall, se Mellanbäcksfall Saknas Stockgatan väg
    Fall, se Mossängfall Saknas Stora Backbacken backe
    Falla hmd Stordiket bäck o. kanal
    Falla hmd Storfallbacken backe
    Fallen hmd Stormossen mosse
    Fallen hmd Stormossen mosse
    Fallen, se Fälla Saknas Stormossen mosse
    (När) Fallgren torp Stormossen, se Tervmyren Saknas
    Fallkvarnen kvarn Stor-Persbacken backe
    (När) Finnarna, se Finntorp Saknas Storåsberg berg
    Finn-Erik, När, se När Finn-Erik Saknas Storön ö
    Finntorp hmd Storön ö
    Finntorp ödetorp Storön ö
    (På) Fisbacken ödetorp Storön ö
    Fjärdingen, se Sköttorp Saknas Storön ö
    Flortorp hmd Strandsätergärdet gärde
    Fläckbackarna, se Fläcken Saknas Strandviksbackarna backar
    Fläcken hmd Stup berghäll
    Fläcken hmd Stöpaforsälven, se även V. Sunne sn älv
    Forsberg hemmansdelar Stöp(a)älven, se även V. Sunne sn älv
    Forsberg torp Stöpsjöberg berg
    Forsberga Masugn Saknas Stöpsjömossen mosse
    Forsbergssäter säter Stöpsjön, se även V. Sunne sn sjö
    (När) Forslund, se Forslundstorp Saknas Stöpsjön sjö
    Forslundstorp ödetorp Stöpälven älv
    Fram, se Därframme Saknas Stöpälven älv
    Framnäs avs Svartfallbäcken bäck
    Fredriksberg avs Svarttjärn tjärn
    Fridhem avst Svarttjärnet tjärn
    Fryken kyrka kyrka Svarttjärnsberg berg
    (När) fröken Almström, se Villa Björkudden Saknas Svinhagarna hagmark
    Fågelfors såg Synningbacken backe
    Fälla hmd Synningbäcken bäck
    Fällan hmd Sågbäcken bäck
    (Hos) Fällman, se Gärdet Saknas Sågbäcken bäck
    Fälläng avs Sågvägen väg
    Färgama, se Färgaren Saknas Säterbäcken bäck
    Färgaren ödetorp Sätergårdsbäcken bäck
    Gammalheden hmd Säterheden hed
    Gammelheden hmd Södergårdshallarna berg i dagen
    Gammalsäter hmd Sömyren myr
    Garvarna, När, se Söderby Saknas Sörbäcken, se Bäcken Saknas
    Garvar-Nils, När, se När Garvar-Nils Saknas Tallberg berg
    Gatan hmd Tallberg berg
    Gatan hmd? Tallberget berg
    Gatan hmd Tervberg berg
    Gatan hmd Tervmyren myr
    Gatled hmd Tjuvflyen tjärnhål
    Gatled torp Tjuvstallarna bergsgrotta
    Gatsäter säter Tjärnbergsbacken backe
    Gillermyren ödetorp Tomasberg berg
    Glantenberg Saknas Tomashålan myrhål
    Glinten hmd Tomasmossen mosse
    Glinten hmd Torvmossen, se Mossen Saknas
    Glinten, se Hag Saknas Trollkäringberg berg
    Glottholt hmd Trollugnen, se Hål i berg Saknas
    Glotthult, se Därnord i Glotthult, Därsyd i G. Saknas Trätolinjen ägogräns
    Glänthult hmd Tvärlinjen skogsgräns
    Granebo avst. Täckberg berg
    Granheden ödetorp Uddabergsviken vik
    Granhult hmd Ulvberg berg
    Granhult torp Utberg berg
    Granhult (allmänning) Utskogen skogsskiften
    Graninge avs Utsäterberg berg
    Gret-Kajsa, När, se När Gret-Kajsa Saknas Vassmyren myr
    (När) Gret-Kajsa Saknas Vibuskmyren myr
    (När) Gret-Karl Saknas Vittbergsbacken backe
    Grettorp avs Vittbergsmyren myr
    Grinden hmd Vederlag vedupplagsplats
    Grindsätern hmd Vitarhallarna berg
    Grindsäter avst. Vitersten sten
    Grinna hmd Viterstensbackarna backar
    Grossmansbacken torp Våltjärn tjärn
    Gråberg ödetorp Våltjärnet tjärn
    Gräsberg hmd Våltjärnsberg, se Våltjärnshallarna Saknas
    Gräsmyra ödetorp Våltjärnsbäcken bäck
    Gubbtäppan hmd Våltjärnshallarna berg i dagen
    Gubbtäppan hmd Våltjärnsstup, se (I) stup Saknas
    Gullesbyn, se 1 Gullsby Saknas Vålviken vik
    Gullsby by Vällingkullen berg
    Gullsby gd Vällingviken, se Vålviken o. Ransbyviken Saknas
    Gullsby by Västerbacken backe
    Gullsby by Västerskogen, se Utskogen Saknas
    Gullsbysågen såg Väst i skogarna, se Där väst i sätern Saknas
    (När) Gustav Larsa, se Gärdet Saknas Västra gatan lvg
    Gården, se Nord i gården, Syd i (Sör i) g., Uppe i Saknas Unäsudden udde
    Gårdsäter, se Gärdsäter Saknas Åsbacken backe
    Gårhålet, se Görhålet Saknas Åsberg berg
    Gällserud traktnamn Åsegårdsgatan byväg
    Gällserud by Åsegårdskullarna berg
    Gällserud gd Åsfallen backe
    Gällserud by Åvrån sjö
    Gällserud by Åvrån sjö
    (På) Gällserud, se Åsarna o. Herrgårdsåsarna Saknas Åvrån sjö
    Gärdena hmd(elar?) Älgsjöberg berg
    Gärdena hemmansdelar Älgsjön sjö
    Gärdet hmd Älgsjön sjö
    Gärdet hmd Älgsjön sjö
    Gärdet hmd Älgtjärn tjärn
    Gärdet hmd Älgtjärnet tjärn
    Gärdet hmd Älgån vattendrag
    Gärdet, på hmd Ängdalen bäckdal
    Gärdet, på hmd Änghagbacken backe
    Gärdet hmd Ängstjärn tjärn
    Gärdet hmd Ängstjärnet tjärn
    Gärdet hmd Öjenäsberg berg
    Gärdet hmd Öjenäsgatan bygata
    Gärdet hmd Öjenäsmossen mosse
    Gärdet hmd Öjenäsviken vik
    Gärdet hmd Ökberg berg
    Gärdet hmd Ökbäcken bäck
    Gärdet hmd Ön Saknas
    Gärdet hmd Öppen-myren myr
    Gärdet hmd Öppet-kärr kärr (nu åker)
    Gärdet hmd Öst i gärdet åker
    Gärdsätern hmd Östra gatan lvg
    Gärdsätern hmd Ötjärn tjärn
    Gärdsäter hmd Ötjärn tjärn
    Görhålet avs? Ötjärnet tjärn
    Görhålet avs?  
    (När) Gösta ödetorp  
    Hag, se Glinten bebyggelse  
    Hag torp  
    Hag avs.  
    Hag hmd  
    Haga hmd  
    Haga avs  
    Haga avs?  
    Haga ödetorp  
    Haga, se (När) Måns Saknas  
    Hagaberg avst  
    Haga Handel hmd  
    Hagalund hmd  
    Hagalund gård  
    Hagalund hmd  
    Hagalund avs  
    Hagarna hmd  
    Hagarna hmd  
    Hagbråten hmd  
    Hagbråten hmd  
    Hagbråten hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hemmansdelar  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen, på hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen avst.  
    Hagen ödetorp  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen lht, avs  
    Haget hmd  
    Haget hmd  
    Hagsäter hmd  
    Hagängen hmd  
    Halla ödetorp  
    Halla hmd  
    Hallarna hmd  
    Hallarna hmd  
    Hallarna hmd  
    Hallarna hmd?  
    Halldammsåsarna hmd  
    Halldamsåsen hmd  
    Hallen hmd  
    Hallen hmd  
    Hallsten ödetorp  
    Hallstenstorp ödetorp  
    (När) Hallsten, se Hallstenstorp Saknas  
    Hallsätern hmd  
    Hallsäter hmd  
    Hallsäter hmd  
    Hallsäter lht  
    Hallängen hmd  
    Hallängen hmd  
    Hallängen, se Därsyd i Hallängen, Därnord i H. bebyggelse  
    Hallängen hmd  
    Halvardstomten hmd  
    Halvarsfolk, se Nygård Saknas  
    Halvarsgården hmd  
    Hamplyckan hmd  
    Hamplyckan hmd  
    Hamplyckan hmd  
    Hamplyckan lhd  
    Hamplyckan avs  
    (När) Hans ödetorp  
    Hansarne, se När Hansarna Saknas  
    Hansarna, se Hanstorp Saknas  
    Hanserud hmd  
    Hanserud avs  
    Hanstorp hmd  
    Hanstorp hmd  
    Hasselbacken, se Nygård Saknas  
    Hedarna hmd  
    Hedarna hmd  
    Hedarna hmd  
    Hedbacken, se (När) Hulda Saknas  
    Hedboden, se Hedlund Saknas  
    Heden hmd  
    Heden hemmansdelar  
    Heden hmd  
    Heden, på hmd  
    Heden hmd  
    Heden hmd  
    Heden hmd  
    Heden hmd  
    Heden ödetorp  
    Heden, se Lövåsen Saknas  
    Heden, Nedre hmd  
    Hederna hmd  
    Hedlund hmd  
    Hedstug hmd  
    Hedstuga hmd  
    Hedsätern hmd  
    Hedsäter hmd  
    Hedtäppan hmd  
    Hedtäppan torp  
    Hedås hmd  
    Hedås, se Där väst (Strand) Saknas  
    Hedås avst.  
    Hejsbråtängen hmd  
    Hejsbråtängen hmd  
    Hejsbråtängen hmd  
    Hemvik avs  
    Henriksholm hmd  
    Henriksholm hmd  
    Herrgården hmd  
    Herrgården herrgård  
    Herrgårdssätern hmd  
    Herrgårdssäter säter  
    Herrgårdsåsarna, se Åsarna o. (På) Gällserud Saknas  
    Heterud, se Heteråsen Saknas  
    Heteråsen avs  
    Holen hmd  
    Holen hmd  
    Holen hmd  
    Holen, i hmd  
    Holmdal hmd  
    Holmedal ödetorp  
    Holmen hmd  
    Holmen hmd  
    Holmen hmd  
    Holmsäter hmd  
    Holmäng hmd  
    Horn hmd  
    Horn, se Granhult Saknas  
    (När) Hulda hmd  
    Hultgården hmd  
    Hundåsen hmd  
    Hundåsen avs  
    Hässjbråtängen, se Hejsbråtängen Saknas  
    Höjabacken avs  
    Högerud hmd  
    Höglunda hmd  
    Höglunda avs  
    Höglunda avs  
    Höglunda hmd  
    Högmon hmd  
    Högmon hmd  
    Högåsen hmd  
    Höjden hmd  
    Höjden avs  
    Höjden hmd  
    Höjden ödetorp  
    Höjden, se Råmyrhöjden Saknas  
    Höjdåsen hmd  
    Höjdåsen ödetorp  
    Höjdåsen ödetorp  
    Hörn, se Holen Saknas  
    Hörn hmd  
    Hörn lht  
    (På) Hörn avs  
    Hörn, se Horn Saknas  
    Hörnet hmd  
    I..., se Bråtarna, Busken, Byggningen, Bäck m.fl. Saknas  
    (När) Inga i Forsberg, se Där in Saknas  
    (När) Ingarna ödetorp  
    Ingeborgssäter öde säter  
    Ingmårsäter hmd  
    Ingmårsäter hmd  
    (När) Jan där syd, se Höjdåsen Saknas  
    (När) Jenny i Ängen, se Ängen Saknas  
    Jensfolk, se Nygård Saknas  
    (När) Johan i Korea, se (När) Per Larsson Saknas  
    (När) Johannes i Svingen, se Svingen Saknas  
    (När) Johan på Näbben, se Näbben Saknas  
    Jonas, När, se När Jonas Saknas  
    När Jonas hmd  
    (När) Jonas i Skäggegård hmd  
    Jonasbråtarna, se Bråtarna, Södra Saknas  
    Jonsarna hmd  
    Jonsarna hmd  
    Jonsarne, se När Jonsarna Saknas  
    Jonsbacken hmd  
    Jonsbacken hmd  
    Jonsbolssäter (öde)säter  
    Jontarna, se (När) Jonas i Skäggegård Saknas  
    (När) Jonte-Marja, se (När) Jonas i Skäggegård Saknas  
    Jämtfolk, se Nygård Saknas  
    Jänsgolk Saknas  
    Järnboden skjul  
    Jönsfolk, se Nygård Saknas  
    Jönssons (Blås) avst  
    Kallkällan hmd  
    Kallkällan hmd  
    Kallkällsäter säter  
    Kallkällsäter säter  
    Kalltorp hmd  
    Kalltorp, se Karltorp Saknas  
    Kampmyren torp  
    Kansliet hemmansdelar  
    Kansli hmd  
    Kapuria, se Kujängen Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Kapuria Saknas  
    Karl, När, se När Karl Saknas  
    Karlbacken ödetorp  
    (När) (Hos) Karlberg, se Tomt Saknas  
    (När) Karl i Bråtarna, se Bråtarna, Södra Saknas  
    (När) Karl-Lars-Johan, se (När) Per Larsson Saknas  
    När Karl hmd  
    Karl Persa, se Bråtarna, Södra Saknas  
    Karlsberg hmd  
    Karlsbik avs  
    Karlsvik avs  
    Karlsvikmål, se Mål Saknas  
    Karlsågen, se Väst vid sågen Saknas  
    Karlsäter, se Karltorp Saknas  
    När Karl-säter öde säter  
    Karltorp hmd  
    (När) Kerstin i Knekttäppan ödetorp  
    Klamfall Saknas  
    Klamfallet ödetorp  
    Klockarna, När, se När klockarna Saknas  
    Klockran hmd  
    Knekttäppan hmd  
    Knekttäppan hmd  
    Knekttäppan hmd  
    Komministerbostället Saknas  
    Koop.affär avst  
    Korpbol Saknas  
    (När) Korpen på Ön lht  
    Kossängen, se Mossängen Saknas  
    Koven ödetorp  
    Kronan avs  
    Krusrya Saknas  
    Kräveka, se Mellankvarnen Saknas  
    Krösbacken avs?  
    Kujängen ödetorp  
    Kullanderstorp hmd  
    Kullarna lht  
    Kullen, (på) hmd  
    Kullsäter ödetorp  
    Kullsäter ödetorp  
    Kvarnbacken hmd  
    Kvarnbacken avs  
    Kvarnåsen hemmansdelar  
    Kvarnåsen hmd  
    Kvarnåsen avs  
    Kvarnåssätern hmd  
    Kvarnåssäter hmd  
    Kyrk, se Gällserud Saknas  
    Kyrkbyn by  
    Kyrkbyn gd  
    Kyrkbyn by  
    Kyrkbyn by  
    Kyrkosätern el. Kyrkoängen äng  
    Kyrksätern hmd  
    Kyrksätern äng  
    Kyrksätern säterplats  
    Kyrksätern säterplats  
    Kyrksätersäter säter  
    Kårarna hmd  
    Kårarna hmd  
    Kårarna hmd  
    Kårarna hmd  
    Kårarna hmd  
    Kårarna hmd  
    Kårarna-säter säter  
    Kårbacken hmd  
    Kårrud by  
    Kårrud gd  
    Kårrud Saknas /Se  
    Kårrud by  
    Kårrud by  
    Kårrudssätern hmd  
    Kårudssäter hmd  
    Kårudssäter hmd  
    Kårudssäter hmd  
    Kårtänkt, se Höglunda Saknas  
    Kåråsen hmd  
    Kåråsen avs  
    Källarstugan hmd  
    Källarstugan hmd  
    Källarstugan ödetorp  
    Källbacken hmd  
    Källbacken avs  
    Källbackshöjden ödetorp  
    Källboda ödetorp  
    Kärnfalla hmd  
    Kärrsviken hemmansdelar  
    Kärrsviken hmd  
    Kärrsviken hmd  
    Kärrtorp hmd  
    Kärrtorp, se Därnord i Kärrtorp, Därsyd i Kärrtorp hemmansdelar  
    Kärrtorp avs  
    Kärrtorp hmd  
    Kärrtorp hmd  
    Kärråsen hmd  
    Landsvägen hmd  
    Landsvägen hmd  
    Landsvägssäter hmd  
    Lars-Er(i)karna hmd  
    Lars-Er(i)karna hmd  
    Lars Svensson, När, se När Lars Svensson Saknas  
    Lars-Svenssätern hmd  
    Lars Svens-säter hmd  
    Lengården hmd  
    Lerbäckarna hmdelar  
    Lerbäcken hmd  
    Lerbäcken hmd  
    Lerkran f.d. tegelbruk  
    Liljendal, se Görhålet Saknas  
    Lillarsåsen hmd  
    Lillgottåsen torp  
    Lillhaget hmd  
    Lillhag hmd  
    Lillhem lht  
    Lillhem hmd  
    Lillhem hmd  
    Lillhörn ödetorp  
    Lill-Lars-åsen hmd  
    Lillstuga hmd  
    Lillstug hmd  
    Lilltäppan hmd  
    Lilltäppan hmd  
    Lilltäppan hmd  
    Lilltäppan hmd  
    Lillåsen hmd  
    Lillåsen hemmansdelar  
    Lillåsen hmd  
    Lillåsen hmd  
    Lillåsen (södra) hmd  
    (När) Lina i Ängen, se Ängen Saknas  
    Lindesberg avs  
    Lindgrens (kafé), se Lundsvik Saknas  
    Lindströmstorp ödetorp  
    Lindåsens verkstad, se Brånarna Saknas  
    Linna lht  
    Linna avs  
    Linna ödetorp  
    Linnarsbäcken hmd  
    Linnersbäcken hmd  
    Linnersbäcken hmd  
    Lisjöberg hmd  
    Lisjöberg Saknas /Se  
    Lisjöberg Saknas  
    Lisjöberg hmd  
    Lisjöberg, Sand hmd  
    Lisjösäter, se Täppsäter Saknas  
    Lisjötorp, se Hallstenstorp Saknas  
    Lisjöåsen avs  
    Ljung hmd  
    Ljungby hmd  
    Ljungby hmd  
    Ljungby avs  
    Ljusåsen hmd  
    Ljusåsen avs  
    (När) Loberg, se Lobråtarna Saknas  
    Lobråtarna hmd  
    Lobråten hemmansdelar  
    Lobråten hmd  
    Lobråtsäter säter  
    Lobråtsäter säter  
    Logärdet hmd  
    Logärdet hmd  
    Lomheden ödetorp  
    Lomsäter, se Lomheden Saknas  
    Lomåsen hemmansdelar  
    Lomåsen hmd  
    Lomåsen hmd  
    Lomåsen Backen hmd  
    Lomåsen, Norra, se Högåsen Saknas  
    Lortaforssågen såg  
    Lugna hmd  
    Lugnen?, i hmd  
    (När) Lummen lht  
    Lund, på hmd  
    Lund torp  
    Lundby hmd  
    Lundby avst?  
    Lunden, i hmd  
    Lundsvik avs  
    Lyckan, se Hamplyckan hemmansdelar  
    Lyckan hmd  
    Lyckorna, i hmd  
    Lyckorna hmd  
    Lyckås avst  
    Lysander, se Svartfall Saknas  
    Lysénbacken ödetorp  
    Långmyrskärr hmd  
    Länsmanssäter säter  
    (När) lärarinnan, se Villa Björkudden Saknas  
    Lövnäs, se Täppan Saknas  
    Lövsta hmd  
    Lövstaholm f.d. järnbruk  
    Lövstaholm Saknas  
    Lövås avs  
    Lövåsen, se 1 Bäcken gd  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen, Västra Saknas  
    Lövåsen hmd  
    Malback skolhus  
    Mallbacken hmd  
    Mallbacken by (trakt)  
    Mallertorp hmd  
    Mallertorp hmd  
    Mallrarna hmd  
    (När) Marit i Forsberg, se Källarstugan Saknas  
    (När) Marja ödetorp  
    Masugnen hmdelar  
    Masugnen, se Forsberga Masugn o. Lundby Saknas  
    Masugnsäter säter  
    Mattsarna, När, se När Mattsarna Saknas  
    Matsarna, se Granhult Saknas  
    (När) Mats-Erik, se Granhult Saknas  
    (När) Mattson, se Kårudssäter Saknas  
    Mellanbråtarna hmd  
    Mellanbråtarna, se Bråtarna Saknas  
    Mellanbäcken hmd  
    Mellanbäcken ödetorp  
    Mellanbäcksfall hmd  
    Mellangården, se Bråtarna Saknas  
    Mellanhöjden, se Höjden o. Råmyrhöjden Saknas  
    Mellankvarnen kvarn  
    Mellanstugan, se Nol i gården Saknas  
    Mellomåsen hmd  
    Mellomåsen hmd  
    Mellomåsen hmd  
    Millbråten hmd  
    Milbråten avs  
    Millertorp ödetorp  
    Millrarna, När, se När Millrarna Saknas  
    Milängen hmd  
    Milängen hmd  
    Milängen hmd  
    Missionshuset avs  
    Mobergssäter säter  
    Mobergstorp torp  
    Mossen hemmansdelar  
    Mossen hemmansdelar  
    Mossen hmd  
    Mossen hmd  
    Mossängen hmd  
    Mossängen hmd  
    Mossängen avs  
    Mossäng(en) hmd  
    Mossängfall hmd  
    Mossängfall hmd  
    Mossängfallsäter öde säter  
    Mossätern hmd  
    Mossäter öde säter  
    Mossäter säter  
    Mossäter hmd  
    Multtorp ödetorp  
    Munken hmd  
    Munken hmd  
    Munkerud ödetorp  
    Myrarna hmd  
    Myrarna hmd  
    Myrbacken hmd  
    Myrbacken hemmansdelar  
    Myrbacken ödetorp  
    Myrbacken torp  
    Myrbacken ödetorp  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myringbykvarnen kvarn  
    Myringeby(n) by  
    Myringbyn gd  
    Myringbyn Saknas /Se  
    Myringbyn by  
    Myringbyn Saknas  
    Myringsätrarna (öde) sätrar  
    (När) Myrmarit ödetorp  
    Myrsäter säter  
    Myråsen hmd  
    Myråsen hmd  
    Myråsen hmd  
    Myråsen torp (okänt)  
    Mål Saknas  
    Mål Saknas  
    Mål Saknas  
    Mål Saknas  
    Mål ödetorp  
    Målarna avs  
    Målarna avst  
    Målarna avs(?)  
    Målarna, När, se När målarna Saknas  
    Målarna avs?  
    Målartäppan hmd  
    Målartäppan hmd  
    Målartäppan hmd  
    Målartäppan hmd  
    Målbråten hmd  
    Målbråten hmd  
    Måns, När, se När Måns Saknas  
    (När) Måns hmd  
    Månsarna hmd  
    Månsarna hmd  
    Månsarna hmd  
    Månsarna hmd  
    Månsarna hmd  
    Månsmål, se Mål Saknas  
    Månstorp ödetorp  
    Månstorp ödetorp  
    Mänsäter ödetorp  
    Narva ödetorp  
    Nerängen hemmansdelar  
    Nerängen hmd  
    Niffla lht  
    Nilsby hemmansdelar  
    Nilsby hmd  
    Nilsby avs  
    Nils-Ols, se Lerbäcken Saknas  
    Nolbacken, se Nordbacken Saknas  
    Nolby hmd  
    Noliberg hmd  
    Nol i gården hmd  
    Nolsyiberg hmd  
    Nolåsarna hmd  
    Nolängen hmd  
    Nordbacken affär o. område  
    Nordberg hmd  
    Nordgårdssäter säter  
    Nord i gården hmd  
    Nord i gärdena åker  
    Nord i näs hmd  
    Nord i näs hmd  
    Nord-med-skidgårdarna, se Ängen Saknas  
    (När) Nordström, se Smedhagen Saknas  
    Nordströmsmål, se Mål Saknas  
    Nordsydberg hmd  
    Nordåsarna hmd  
    Nordängen hmd  
    Norra sågen, se Ransbyvikens sågverk Saknas  
    Torp, Norra hmd  
    Norra ängen hmd  
    Norrby avs  
    Nygra, se Smygerud Saknas  
    Nygården hmd  
    Nygård ödetorp  
    Nygård avs?  
    Nygård hmd  
    Nygård hmd  
    Nyhem hmd  
    Nyhem avst  
    Nyhem hmd  
    Nystuga hmd  
    Nystug hmd  
    Nystug hmd  
    Nystuga hmd  
    Nystugan hmd  
    Nytomta Saknas  
    Nytomta hmd  
    Nytomta hmd  
    Nytomten avs  
    Näbben ödetorp  
    När blåsarna hmd  
    När Finn-Erik hmd  
    När Garvar-Nils hmd  
    När Gret-Kajsa hmd  
    När Hansarna hmd  
    När Jonas hmd  
    När Jonas hmd  
    När Jonsarna hmd  
    När Karl hmd  
    När Karlarna hmd  
    När klockarna hmd  
    När Lars Svensson hmd  
    När Lena gd  
    När Mattsarna hmd  
    När Millrarna hmd  
    När målarna hmd  
    När Måns hmd  
    När Per-Bengtsfolket Saknas  
    När Pettrarna hmd  
    När Silver hmd  
    När simmarna hmd  
    När Simmarna hmd  
    När Staffarna hmd  
    När Sten-Ola hmd  
    När Stötarna hmd  
    När Stöt-Kersti hmd  
    När Stöt-Nils hmd  
    När Sven hmd  
    När änkorna hmd  
    Näs hmd  
    Näs hmd  
    Näs hmd  
    Näs hmd  
    Näs hmd  
    Näsen hmd  
    Näset, Norra, se Spetsnässkogen Saknas  
    Näsmyren hmd  
    Näsmyren hmd  
    Nässarna hmd  
    Nässarna-säter öde säter  
    Nässäter ödetorp  
    Näståsen hmd  
    Näsåsen hmd  
    Nötberget avs, ödetorp  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Anders hmd  
    Ol-Andersmål, se Mål Saknas  
    Opp-, se Upp- Saknas  
    Oppsäter hmd  
    Pekka kvarn  
    Per Bengts-folk hmd  
    Per Bengts-folk hmd  
    Per Bengts-folk hmd  
    Per-Bengtsfolket, se Däröst när P-B, Därväst när P Saknas  
    Per Bengts-folk hmd  
    Per Bengts-folk hmd  
    Per-Bengtsmål, se Mål Saknas  
    (När) Perers, se Där nol Saknas  
    (När) Per Larsson (öde)torp  
    Per Larsson Saknas  
    Persarna hmd  
    Persarna hmd  
    Persarna hemmansdelar  
    Persarna (därväst) hmd  
    Persarna hmd  
    Persarna hmd  
    Persfolket hmd  
    Persfolk hmd  
    Persmål, se Mål Saknas  
    Per-Ås hmd  
    Pettermål, se Mål Saknas  
    Pettrarna hmd  
    Pettrarna, När, se När Pettrarna Saknas  
    Pettrarna hmd  
    Piken hmd  
    Prästgården, se 2 Skäggegård bebyggelse  
    Prästgården avs  
    Pursta avst  
    På..., se Berg, Gärdet, Hagen, Heden m.fl. Saknas  
    Ramheden, se Heden (Åsegård) Saknas  
    Ranbergsängen hmd  
    Rankvarnen kvarn  
    Rannberg torp  
    (När) Rannbergarna, se Rannberg Saknas  
    Rannbergsängen ödetorp  
    Rannström, se Rannströmstorp Saknas  
    Rannströmstorp avs  
    Ransby by  
    Ransby bebyggelse  
    Ransby gd  
    Ransby Saknas /Se  
    Ransby by  
    Ransby Lunne hemmansdelar  
    Ransby lunne, se I Ransby, I Sätergården gårdar  
    Ransbysäter, se I Ransby gårdar  
    Ransbytorp by  
    Ransbytorp, se 1 Bråten gd  
    Ransbytorp, se Bråten Saknas  
    Ransbyvikens sågverk Saknas  
    Rappsäter öde säter  
    Rian hmd  
    Ria avs  
    Rispen ödetorp  
    Rispen ödetorp  
    Rud, se Bostället f.d. stp  
    Rud avs  
    Rudström avs?  
    Ruska hmd  
    Rutersäter hmd  
    Rya, se Ria Saknas  
    Ryd hmd  
    Ryd hmd  
    Rynningen, se Rönningen Saknas  
    Rynningen hmd  
    Rynningen hmd  
    Rynningen hmd  
    Rynningen hmd  
    Rynningen hmd  
    Rynningen hmd  
    Rynningsäter ödetorp  
    Ryängen hmd o. avst  
    Råby by  
    Råby gd  
    Råby by  
    Råbysätrarna sätrar  
    Råbäcken, se Klamfallet Saknas  
    Råmyrhöjden avs, ödetorp  
    Rännaråsen traktnamn  
    Ränneråstorpet, se Rännaråsen Saknas  
    Ränneråstorpet avs  
    Räverud hmd  
    Röda stugan, se Svenssons Saknas  
    Rönndalen hmd  
    Rönningen, se Rymningen hemmansdelar  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningsäter ödetorp  
    (När) Rönnkvist, se Rönndalen Saknas  
    Röpersäter, se Oppsäter Saknas  
    Röstsätern hemmansdel(ar)  
    Röstsäter hmd  
    Rövafors, se Mellankvarnen Saknas  
    Rövafors bäckdel o. såg  
    (När) Sadelmakarn hmd  
    Saffitomten ödetorp  
    Saffitorp, se Sofitorp Saknas  
    Sand hmd  
    Sand hmdelar  
    Sand avs  
    Sand hmd  
    Sandbackarna hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sanden hmd  
    Sandlisjöberg, se Lisjöberg, Sand Saknas  
    Sandsätern hmd  
    Sandåsen avs läg  
    Sara ödetorp  
    Schenon, se Schönang Saknas  
    Scherka, se Kullsäter Saknas  
    Schönang ödetorp  
    Silver, När, se När Silver Saknas  
    Silver hmd  
    Simmarna, När, se När simmarna Saknas  
    Simmarna hmd  
    Simmarna, se Simtorp Saknas  
    Simtorp, se När simmarna Saknas  
    Simtorp hmd  
    (När) Skinnarhans, se (När) Hans Saknas  
    Sjön hmd  
    Sjövik avs  
    Sjöängen ödetorp  
    Skinner-Ba (öde)torp  
    Skogstorp, se Skäggtorp Saknas  
    Skolan skolhus  
    Skolan skolhus  
    Skolan i Löfstaholm skola  
    Skäggarna hmd  
    När Skäggarna hmd  
    Skäggegård by  
    Skäggegård by  
    Skäggegård gd  
    Skäggegård bebyggelse  
    Skäggegård by  
    Skäggegård komministerboställe bebyggelse  
    Skäggegård, sätern Saknas /Se  
    Skäggegårdssäter f.d. sätrar  
    Skäggen, se Skäggsäter Saknas  
    Skäggsäter hmd  
    Skäggtorp hmd  
    Skäggtorp hmd  
    När Skäpparna, se Skäggarna Saknas  
    Skönberga hmd  
    Skönberga hmd  
    Skött hmd  
    (När) Sköttarna, se Sköttrop Saknas  
    Sköttbacken hmd  
    Sköttbacken hmd  
    Sköttmyren hmd  
    Sköttmyren hmd  
    Sköttorp hmd  
    Sköttorp hmd  
    Sköttängen hmd  
    Slidan, i hmd  
    Slidan, se Gärdet Saknas  
    Slottet hmd  
    Slott hmd  
    Slåbacken hmd  
    Slåbacken hmd  
    Smedbacken hmd  
    Smedbackmål, se Mål Saknas  
    Smedgården hmd  
    Smedgården hmd  
    Smedgården hmd  
    Smedgården hmd  
    Smedgårdsätern hmd  
    Smedgårdsäter hmd  
    Smedhagen hmd  
    Smedhagen hmd  
    Smedhagen hmd  
    Smedhagen hmd  
    Smedhagen avs  
    Smedhagen lht  
    Smedjan smedja  
    Smedjan väst vid sågen smedja  
    Smedjan åt Ola på Smedsgården smedja  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjebacken hmd  
    Smygerud ödetorp  
    Småmyren, se Myrbacken Saknas  
    Småmyren, se Väst i Småmyren o Öst i Småmyren Saknas  
    Smällbo ödetorp  
    Snickarna avs?  
    Snickarsäter ödetorp  
    Snipan hmd  
    Snipa hmd  
    Snipkvarnarna kvarnar  
    Snoppfall, se Henriksholm Saknas  
    Snopptomta torp  
    Sockertäppan hmd  
    Sockertäppan Saknas  
    Sofitomten ödetorp  
    Sofitorp ödetorp  
    Solbacken, se Där sör Saknas  
    Solberg by  
    Solberg gd  
    Solberg Saknas /Se  
    Solberg by  
    Solberg by  
    Solberga, se Morsäter Saknas  
    Solbergssätern hmd  
    Solbergssäter sätrar  
    Soldatbostället avs  
    Soldatbostället avs  
    Soldattorpet avs  
    Solhem hmd  
    Spetsen ödetorp  
    Spetsnäset, Norra, se Spetsnässkogen Saknas  
    Spetsnäset, Södra avs  
    Spetsnässkogen avs  
    Spetsnässkogen avs  
    Spetstorp, se Spetsen Saknas  
    Spåbo, se (När) Bräckmarja Saknas  
    Staden hmd  
    Staden hmd  
    Staffarna, När, se När Staffarna Saknas  
    Staffsätern hemmansdel(ar?)  
    Staffsäter hmd  
    Stallberg rälsbusshållplats  
    Stallberg hemmansdelar  
    Stallberg, Norra hmd  
    Stallberg södra hmd  
    Stallbergsängen hmd  
    Stallbergsängen hmd  
    Staven hmd  
    Staven hmd  
    Staven hmd  
    (När) Sten hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacksäter säter  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråtsäter, se Strandbråtsäter Saknas  
    Stenebo hmd  
    Stenfall hemmansdelar  
    Stenfall lht  
    Stenfall hmd  
    Stenfall, se Storpera Saknas  
    Stenfallåsen hmd  
    Sten-Ola, När, se När Sten-OlA Saknas  
    Stensborg gård  
    Stensgård hmd  
    Stensgård hmd  
    Stensgård, se Stensborg Saknas  
    (Hos) Stenström, se Nyhem Saknas  
    Stenvad ödetorp  
    Stenvad ödetorp  
    Stenvadlotterna hmd  
    Stickkniven såg  
    (När) Stina, se Höjdåsen Saknas  
    Stintorp, se Höjdåsen Saknas  
    Stjärnafors Saknas  
    Stolpen hemmansdelar  
    Stolpen hmd  
    Stolpen hmd  
    Stolpsäter säter  
    Stora Back avs  
    Storafallen hmd  
    Stor-Eriktorp ödetorp  
    Storfallen hmd  
    Storhultängen ödetorp  
    Storjan, se Halvarsgården Saknas  
    Storjanarna hmd  
    Storjanarna hmd  
    Storpera ödetorp  
    Stor-Pertorp, se Storpera Saknas  
    Storvåla hmd  
    Storvålen hmd  
    Strand by  
    Strand gd  
    Strand utj.  
    Strand by  
    Strand by  
    Strandbråtsäter hmd  
    Strandsätern hmd  
    Strandsäter hmd  
    Strandtorp, se 1 Strand gd  
    Strandtorp, se 2 Strand utj.  
    Strandtorp, se 1 Strand Saknas  
    Strandvik by  
    Strandvik gd  
    Strandvik by  
    Strandviksäter, se Strandbråtsäter Saknas  
    Stugan hmd  
    Stugan hmd  
    Stugan torp  
    Stävarbyn by  
    Stävarby gd  
    Stävarby by  
    Stävarby by  
    Stävarby by  
    Stävarlotterna hmd  
    Stävarlotterna hmd  
    Stötarna, När, se När stötarna Saknas  
    Stötarna ödetorp  
    Stötarna, se Ljungby Saknas  
    Stöt-Kersti, När o. Stöt-Nils, När Saknas  
    Sund hmd  
    Sund hmd  
    Sundsvall ödetorp  
    Sundsvall ödetorp  
    Sundsvall ödetorp  
    Svartfall torp  
    Svartfallet avs  
    Svarvarheden hemmansdelar  
    Svarvarheden hmd  
    Sven, När, se När Sven Saknas  
    (När) Sven hmd  
    Svenssons hmd  
    Svenssätter, se Lars-Svenssätern Saknas  
    Svingen ödetorp  
    Sybråten, se Söbråten hemmansdelar  
    Sybråten hmd  
    Sydberg hmd  
    Sydbråten hmd  
    Sydgårdssätern hmd  
    Syd i gården hmd(elar?)  
    Syd på Berg, se Glantenberg Saknas  
    Syiberg hmd  
    Synningarna hmd  
    Synningen hmd  
    Synningen hmd  
    Synningen hmd  
    Synningen hmd  
    Synningen säter  
    Synningen hmd  
    Syängen ödetorp  
    Sågen, vid hmdel  
    Sågen, se Bergsjö Saknas  
    Sågen, Södra, se Ångsågen Saknas  
    Sågen, Västra, se Väst vid sågen Saknas  
    Säter, se Sätergården Saknas  
    Säter beb.  
    Säter (nedre) hmd  
    Säter (övre) hmd  
    Säter, se Berg Saknas  
    Säter, se Höjabacken Saknas  
    Säter, se Lisjöberg, Sand Saknas  
    Säter, se Lund Saknas  
    Säter, se Snickarsäter Saknas  
    Säter, se Synningen Saknas  
    (Hos) Säterberg, se Nygård Saknas  
    Sätergården by  
    Sätergåren by  
    Sätergården bebyggelse  
    Sätergården gd  
    Sätergården Saknas /Se  
    Sätergården by  
    Sätergården by  
    Sätergårdskvarnen kvarn  
    Säterstugan säter  
    Sätter, se Sätergården bebyggelse  
    Sätter(n) hemmansdelar  
    Söbråten hmd  
    Söbråten hmd  
    (När) Söderberg, se Lomåsen Saknas  
    (När) Söderbergs Saknas  
    Söderby hmd  
    Torp hmd  
    Torp, Södra hmd  
    Torp, Södra hmd  
    Sör..., se Syd... Saknas  
    Sör i gården Saknas /Se  
    Sör i gården hmd  
    Sör i gården hmd  
    Taberg hmd  
    Tegelstugan, i hmd  
    Templet, Det blå, se Hagen Saknas  
    Tjärn, se Höjdåsen Saknas  
    Tjärn, se Sundsvall Saknas  
    Tjärnfalla hmd  
    Tjärnfallen hmd  
    Tjärnfallen hmd  
    Tjärnfallet, se Kärnfalla Saknas  
    Tomastorp ödetorp  
    Tomt gård  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomterna hmd  
    Tomterna hmd  
    Torken hmd  
    Torken hmd  
    Torken, se Törken Saknas  
    Torken hmd  
    Torken hmd  
    Torp, se Därnord i Torp, Därsyd i Torp hemmansdelar  
    Torp hmd  
    Torp, Norra hmd  
    Torp, Södra hmd  
    Torp, se Djupbäcken Saknas  
    Torpmyren, se Myren Saknas  
    Torpängen hmd  
    Torpängen avs  
    Treingen hmd  
    Träskobengtstorp, se Sundsvall Saknas  
    Turuta hmd  
    Tvillingtäppan gårdar  
    Tybergskan Saknas  
    Tångringan torp  
    Tängt?, i hemmansdel(ar)?  
    Tänkt hmd  
    Tänkt hmd  
    Tänkt hmd  
    Tänkt hmd  
    Tänkt hmd  
    Tänkt hmd  
    Täppa hmd  
    Täppan, se Jänstäppan Saknas  
    Täppan hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan, i hmd  
    (På) Täppan säter  
    Täppan hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan avst  
    Täppan ödetorp  
    Täpporna hmd  
    Täpporna hmd  
    Täpporna hmd  
    Täpporna hmd  
    Täpporna hmd  
    Täppanåsen, se Sandlisjöberg o. (På) Täppan Saknas  
    Täppbråten hmd  
    Täppsäter säter  
    Täveltorp ödetorp  
    Törken hmd  
    Ullerud avs  
    Ullerud avs  
    Ullerud avs?  
    Ulvåsen, se Där sör, Ulvåsen Saknas  
    Undel ödetorp  
    Uppe i gården hmd  
    Uppsätern hemmansdel(ar?)  
    Utfalla, se Utsäter Saknas  
    Utgården, se Där ut Saknas  
    Utsäter ödetorp  
    Utsäter, se Rutersäter Saknas  
    (När) Utterberg, se Granebo Saknas  
    Utterud hmdelar  
    Utterud, Västra hmd  
    Utterud, Östra hmd  
    Vall avs  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen, se Där Ner (ner) Saknas  
    Vanstorp, se Hanstorp Saknas  
    Washington torp  
    Vekafors, se Mellankvarnen Saknas  
    När Vestlund avs  
    Vickerud, se Fälläng Saknas  
    Vid..., se Brunnen, Bäcken, Sågen, Älven, vid Saknas  
    Vid Bengts-folk, se Per Bengts-folk Saknas  
    Vid tjärn, se Höjdåsen Saknas  
    Villa Björkudden avs  
    Villa åt Gullström jaktvilla  
    Vålarna torp  
    Vålberga hmd  
    Vålberga hmd  
    Vålberga brunn Saknas  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålbergen hmd  
    Vålvik gård  
    Vålängen hmd  
    Vägen hmd  
    Vägen hmd  
    Vägen avs  
    Vägen hmd  
    Vällingkullen ödetorp  
    Vällsberg hmd  
    Välsberg hmd  
    Vällsbergsåsen hmd  
    Vällsbergsängen hmd  
    Välsbergsängen hmd  
    Välsbergsåsen torp  
    Vänna hmd  
    Vänna hmd  
    Vänna hmd  
    Vänden hmd  
    Vär ödetorp  
    Väsby gd  
    Väsby by  
    Västan hmd  
    Västan hmd  
    Västan hmd  
    Västan hmd  
    Västan hmd  
    Västby by  
    Västen hmd  
    Västerbacken, se Västsäter Saknas  
    Västerås hmd  
    Västerås hmd  
    (När) Västlund, se Kårudssäter Saknas  
    Väst i Småmyren torp  
    Västra ängen hmd  
    Västsäter hmd  
    Västsäter hmd  
    Väst vid sågen såg  
    Väståsarna, se Åsarna Saknas  
    Ynnes, se 1 Öjenäs gd  
    Ynäs by  
    Ångsågen såg  
    Ås hmd  
    Åsarna hmd  
    Åsarna hmd  
    Åsarna avs  
    Åsbråten avs  
    Åsegård gd  
    Åsegård by  
    Åsegård by  
    Åsegårdssäter hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen hmd  
    Åsen, på hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen avs  
    Åsen, se Höjdåsen Saknas  
    Åsen, Stora ödetorp  
    Åsgård by  
    Åsgårdssätern hmd  
    Åshagen hmd  
    Åshagen hmd  
    Åssätern hmd  
    Åssäter säter  
    Åstorp, se Asptorp Saknas  
    Åstorparna, se Höjdåsen Saknas  
    Älgtjärn hmd  
    Älvbråten lht  
    Älvbråten avs?  
    Älven, vid hmd  
    Älven, se Pusta Saknas  
    Älvkullen hmd  
    Äng avs  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hemmansdel(ar?)  
    Ängarna hmd  
    Ängarna avs  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna, Norra, se Granhult Saknas  
    Ängbråten hmd  
    Ängbråten hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hemmansdelar  
    Ängen, i hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hemmansdelar  
    Ängen hmd  
    Ängen avs  
    Ängen ödegård  
    Ängen torp  
    Ängen, Norra, se Norra ängen Saknas  
    Ängen, Norra hmd  
    Ängen (öde)torp  
    Ängen hmd  
    Ängen, nedre hmd  
    Ängen, Västra, se Västra ängen Saknas  
    Ängen, Västra hmd  
    Ängen, övre hmd  
    Änghag avs  
    Ängstugan lht  
    Ängssätern hemmansdel(ar?)  
    Ängvik avst  
    Ängås avs  
    Änkheden, se Heden Saknas  
    Änkorna, När, se När änkorna Saknas  
    Öj, se Hedås Saknas  
    (När) Öj, se Ljung Saknas  
    Öjenäs rälsbusshållplats  
    Öjenäs by  
    Öjensä, se Ynäs by  
    Öjenäs gd  
    Öjenäs Saknas /Se  
    Öjenäs by  
    Öjenäs by  
    Öjenäs by  
    Öjenäs, Norra, se Högåsen Saknas  
    Öjenäsfall avs  
    Öjsäter ödetorp  
    Österängarna inbyggarbeteckning  
    Österängen ödetorp  
    Östom åsen avs  
    Östsäter öde säter  
    Öst i Småmyren torp  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.