ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nyskoga socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Finska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 433 Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 193
Nyskoga sn Abbortjärnen tjärn Nyskoga socken förklaringar Nyskoga socken förklaringar
Nyskoga sn Abborrtjärnen tjärn Nyskoga sn Nyskoga socken förklaringar
Nyskoga sn Abborrtjärnsberget berg Abborrtjärnsberg beb. Nyskoga socken förklaringar
Nyskoga sn Abäldå åker /Se Abborrtjärnsberget beb. Abborrtjärnen tjärn
Nyskoga sn Agganraivi sank mark Antilla beb. Abborrtjärnen tjärn
Nyskoga kpförs Ahevenlamm tjärn /Se Arnesberg beb. Abborrtjärnsberget berg
Nyskoga sn /Se Ahvelamminmägg berg /Se Backsjöberg(et) beb. Abborrtjärnsmyren myr
Nyskoga sn /Se Ahålla svedjefall /Se Badstugan beb. Abborrtjärnsmyren myr
Nyskoga socken /Se Aidanity sank mark Badstugan beb. Ahevenlamp, se Abborrtjärnen tjärn
Alladobba gård /Se Akka bäck /Se Bakmyren beb. Ahvenlamminsuo, se Abborrtjärnsmyren myr
Allagullä gård /Se Akkela myr /Se Bakmyren beb. Ahvenlamminsuot, se Abborrtjärnsmyren myr
Antila gård /Se Akkelammen tjärn /Se Bassadör beb. Antilaberget berg
Bassadör gård /Se Akk-åa, se Akka bäck Bassbärissa, se Bässeberget bebyggelse Backsjön sjö
Beggandårpa ödeställe /Se Akklamyra, se Akkela myr Bassissa, se Bässen bebyggelse Backsjön sjö
Båhosgask gård /Se Allabäldå åker /Se Berg(et) beb. Bakmyrberget berg
Båhosgyllä gård /Se Allanito åker /Se Berg, Övre o. Nedre beb. Bergtjärn, se Bränntjärnarna tjärn
Båhosviggi gård /Se Allanitu, se Allanito åker Bergtorp(et) beb. Bergtjärnarna tjärnar
Båosdåbba gård /Se Allaso myr Betberg(et) beb. Betberget berg
Båosgask, se Båhosgask gård Andinnoppi berg /Se Bockberg beb. Bissimäk höjd
Bönduisåhta ödetorp /Se Antilaberget berg Bässeberget bebyggelse Björbymyrarna myrar
»Digerbergh» Saknas Antilamägg, se Antila berg Bässen bebyggelse Björbymyren myr
Digerberget hmn Aobälldå, se Abäldå åker Digerberget bebyggelse Björkmyrarna myrar
»Digerberget» hmn Backsjön Saknas Digerberget hmn Bränntjärnarna tjärn
Digerberg by /Se Backsjön sjö Dårberg(et) beb. Bässebergstjärnet tjärn
Digerberget gd /Se Backsjön sjö Dårberget beb. Dymyren myr
Edelagask gård /Se Backsjön sjö Fallet beb. Dårberget berg
Edelagulla gård /Se Backsjön sjö Flatåsen, Mellan bebyggelse Dårbärsmyren myr
Edelägyllä gård /Se Backsjön sjö /Se Flatåsen, Mellan bebyggelse Filpusbäcken bäck
Edlagask torp /Se Backsiön, L., se Backsjön sjö Flatåsen, Norra, se Öjeberget bebyggelse Filpusängarna terräng
Edlahå gård /Se Backsjöröset röse Flatåsen, Södra bebyggelse Fisklösen tjärn
»Flatåsen» Saknas Baddama terräng Flatåsen hmn Flomyrarna myrar
Flatåsen by *Baggetjärn tjärn Gammalgården beb. Flomyren myr
Flatåsen by Baggholmen holme Gillersberget bebyggelse Gillersmyren myr
Flatåsen by (byar) /Se Bakmyrberget berg Gillersberget hmn Godsovarmyren myr
Flatåsen, Södra gd /Se Ballågombo berg /Se Gräsfall(et) beb. Gubbtjärn tjärn
Gabbinahå ödeställe /Se Ballåmägg berg /Se Gräsfall(et) beb. Gubbtjärnet tjärn
Galjahå torp /Se Ballåmägglammid tjärnar /Se Gräsfallet beb. Gubbtjärnsbäccken bäck
Galliahå, se Galjahå torp Ballåmäggtjärn, se Ballåmägglammid tjärn(ar) Grönåsen beb. [?]Gulliödmyren myr
Garrvala, se Karvala by Ballåså myr /Se Gångar, se Tjärnberget bebyggelse Gärdsgårdsmyren myr
Gaskinahå ödetorp /Se Barkåså myr /Se Hanstorp(et) beb. Hakasoåt, se Hökmyren myr
Gillersberget hmn Baskahå svedjefall /Se Hålsätern beb. Hemberget berg
Givvickå ödeställe /Se Baskaså kärr /Se Hålsätern beb. Hemberget berg
Gobbila fordom torp eller svedjefall /Se Bassbärrissa bergdel /Se Högåsen beb. Hemberget berg
Gobbilanadiå ödeställe /Se Bassi, se Bässeberg berg Högåsen beb. Henriksberg berg?
Goivick(o), se Kovick gård Bassissa bergdel /Se Högåsen, Södra bebyggelse Hervnity terräng
Gojvicko, se Kojvick myr o. gård Bedasbäcken bäck Högåsen, Södra bebyggelse Hienlamp, se Trolltjärnet tjärn
Gåjvickå, se Kojvick gård Bedäri äng /Se Högåsen, Södra bebyggelse Hundmyren myr
Gåjvogangas by /Se Benmagg berg /Se Idarossala beb. Hundmyren myr
Gångar, se Tjärnberget gd Bentänbälli myr /Se Igelsjöberget bebyggelse Håganporra, se Håkanbäcken bäck
Gånggari berg och by /Se Betberget berg Igelsjöberget bebyggelse Håkanbäcken bäck
Gångagangas by /Se Betberget berg Igelsjöberget bebyggelse Häjnaporrå, se Höbäcken bäck
Högåsen hemman /Se Biabälda åker /Se Ingridstorp beb. Häjnaporrånrajviå myr
Karvala by /Se Bielesnity sank mark Jonsgården (el. Nygård!) beb. Häjnasoå myr
Kassola gård /Se Bissimägg bergstopp /Se Klypen nu ödetorp Häjnasoå myr
Késkigulla gård /Se Bitkälamm tjärn /Se Kojvik beb. Höbäcken bäck
Klasko torp /Se Bjenraki myr /Se Koivikko beb. Högsjön, se Höksjön sjö
Kojken gård /Se Bjennårrå myr /Se Kärrfall(et) beb. Högåsen ås
Kojvick myr och gård /Se Bjenhäjnaså myr /Se Ladåsa, se Flatåsen, Mellan och Flatåsen, Södra Saknas Hökmyren myr
Konkari, se Tjärnberget gd Björbymyren myr Lammibråten eller Lamminaho beb. Höksjön sjö
Kónkari berg, by /Se Björelamb tjärn /Se Lamminaho, se Lammibråten beb. Igelsjömyrarna myrar
Kovick gård /Se Björelamminmägg berg /Se Lillberg(et) beb. Igelsjön sjö
Kurktorp gård /Se Björeså myr /Se Lillberg beb. Iglabäcken bäck
Kvarnbråten gård /Se Björkåskullen höjd Låerossala beb. Jobbarmyren myr
Kåjvick, se Kojvick gård *Björkåsrösen stenrös Långtjärnsbacken hmn Jobbonmyren myr
Kåjvickå, se Kojvick gård Blarkmyren myr Mangsliberg(et) beb. Jåcksoåt, se Älvmyrarna myrar
Kårkikangas, se Gårgagangas ås och by Bógginsóar holme /Se Mangsliberg beb. Jåksoå kärr
Ladåsa, se Flatåsen by (byar) Bokoso myr Mellanfall(et) beb. Kabinahånsoå kärr
Lassila gård /Se Bomyren myr Mellanfall beb. Kallbäcken bäck
Latåsa by /Se Borrasåbäcken bäck /Se Mellangården beb. Kallåtalamp, se Fisklösen tjärn
Mellan-Flatåsen by /Se Borrobäcken bäck /Se Mellangården beb. Klosstjärnet tjärn
Monkamäki del av by Borråbäldå åker /Se Mellangården beb. Knivmyren myr
Monkamäki, se även Flatåsen, Södra gd /Se Bottgåssengärru slåttermyr /Se Mellangården beb. Kohijärssoå, se Mömyren myr
Palala torp /Se Botti göl /Se Mellantorp(et) beb. Kokhusmyrarna myrar
Pillersåsen gård /Se Bottijorikaså myr /Se Mäckmylly beb. Kokhusmyren myr
Poalala, se Palala torp *Bowiggen tjärn Nedre berget beb. Koppilanlamp, se Gubbtjärnet tjärn
Poalalla, se Palala gård Boviggen sjö /Se Nere i gården beb. Kåddasoå, se Kokhusmyrarna myrar
Påsskulla gård /Se Bovigginlamb sjö /Se Nere i gården beb. Kåddasoå myr
Päckala gård /Se Boviggi sjö /Se Nergården beb. Kåjtmäk, se Hemberget berg
Päckela gård /Se Bringebärsbäcken bäck Nickila beb. Kångarimäk, se Tjärnbergsberget berg
Rammala, se Digerberget gd Brännberget berg Nickila beb. Kårkikangas, se Högåsen ås
Rämäla, se Digerberget gd Bränntjärnen, Västra tjärn Nikkla beb. Käringslåtten myr
Tjärnberget Saknas Bränntjärnen, Östra tjärn Nitaho beb. Kärnberget berg
Tjärnberget hmn Bränntjärnsmyren myr Nolla beb. Kärrbacken bäck
Tjärnberget gd /Se Bulkelaberget berg Nordberg(et) utlagd beb. Kättolamp, se Rävtjärnet tjärn
Tysktorp by /Se Bulkelaberget berg Nordgården beb. Lampsoå, se Tjärnmyren myr
Vaissila by /Se Buttjärnen tjärn Nordgården beb. Lattåso myr
»Wiggen» Saknas Buö´riäså myr /Se Nordgården (i Abborrtjärnsberget) Saknas Lehtoinenlampi, se Lövtjärnet Saknas
Viggen by Byxmossen mosse Nord i gården beb. Lettolamp tjärn
Viggen by Bärkobåga åker(?) /Se Nordviggen beb. Liggaså myr
Viggen by Bässeberg berg /Se Norrgården beb. Liggålamp tjärn
Viggen by Bässimägg berg /Se Norr i gården beb. Lillälven, se Öjån å
Viggen by /Se Bäudagomminahå myr /Se Nygård, se Jonsgården beb. Ljusnan älv
Viggen, Norra o. Södra byar /Se Böndusofta berg Pallåmäk, se Igelsjöberget Saknas Lokanlamp, se Lukastjärnet tjärn
Viggila hemman /Se Böndusåfta berg /Se Peckala beb. Lokanporrå, se Lukastjärnsbäcken bäck
Ålilla gård /Se Böndöla kärr Peckala beb. Lukastjärnet tjärn
Öjeberget by Böndölamyrarna myrar /Se Pekkla beb. Lukastjärnsbäcken bäck
Öjeberget komm.bost. /Se Böralamm tjärn /Se Pellesgården beb. Låhelamp tjärn
  Böralamminså myr /Se Pillersåsen beb. Långmyren myr
  Böriälamminmägg berg /Se Pillersåsen beb. Läftalampi, se Lettolamp tjärn
  Dabbinlamm tjärn /Se På fjällen beb. Läjmåsenmäk, se Hemberget berg
  Dabbinlamminmägg berg /Se Rajki, se Arnesberg beb. Lövtjärnet tjärn
  Daroberget berg Rajsi beb. Mackosenlähåjalojnensoå myr
  Daromyren myr Rajsk beb. Mackosenlähåjnpällynensoå myr
  Darotjärnen tjärn Rajsk beb. Mackåsenlähtå skog
  Dihåssenmägg berg /Se Rajsk beb. Maklammit, se Bergtjärnarna tjärnar
  Dolso kärr Rajski beb. Manganjåk, se Mangsälven älv
  Dolsonoppi berg Rammala, se Digerberget bebyggelse Mangslidberget berg
  Dullso myr Rensborg, Norra beb. Mangslidälven, se Mangsälven älv
  Dulså myr /Se Rensborg, Södra beb. Mangsälven älv
  Dulsubacken backe /Se Rossala beb. Mellantjärnen tjärn
  Dårberget berg Råtjärn tjärn Mordahonsoå, se Rajasoå myr
  Dårbergsmyren myr Rävberg(et) beb. Mustapårrå, se Svartbäcken bäck
  Dårbergsmyren, se Dårbärsmyren myr Rävberg beb. Myllysoå myr
  Dårbärsmyren myr /Se Rösbråtarna beb. Mångamäk, se Mangslidberget berg
  Dårkelinbeldå åker /Se Rösbråtarna, Norra beb. Maklamp, se Bertjärnarna tjärnar
  Filpusbäcken bäck Rösbråtarna, Södra beb. Mäksoå myr
  Filpusbäcken bäck Rösbråten beb. Mömyren myr
  Filpusbäcken bäck /Se Skogen beb. Mörttjärnet tjärn
  Filpusängan slåtteräng /Se Skräddarberg(et) beb. Mörttjärnsälven älv
  Filpusängarna myrar Snårberg(et) beb. Nollaberget berg
  Finnesbäcken bäck Snårberg beb. Nordviggmyrarna myrar
  Fisklösen tjärn Spritåsen beb. Nordviggsjön, se Viggsjön sjö
  Fisklösen tjärn /Se Staffansbråten beb. Odlingsmyren myr
  Fjälbäcken bäck Staffansbråten beb. Parkåset, se Flomyrarna myrar
  Flatåsflon myr Stampfall(et) beb. Pillersmyrarna myrar
  Flomyrarna myrar /Se Stampfallet beb. Pitkasoå, se Långmyren myr
  Gabinaho terräng Suostanen beb. Pockåsoå, se Knivmyren myr
  Gabinahånså myr /Se Svenshöjden beb. Pörealamminsoå, se Rundtjärnsmyren myr
  Gaivioso myr Svinfall(et) beb. Pörealamp, se Rundtjärnen tjärn
  Gajvåså myr /Se Säterberg(et) beb. Rajakalliå höjd
  Gallattalamm tjärn /Se Säterberg beb. Rajanoppi höjd
  Gallátamma myr /Se Sörgården, (Södergården) beb. Rajapårrå, se Råbäcken bäck
  Galliamyren myr Sörgården, (Södergården) beb. Rajasoå myr
  Galliaso myr Sörgården (i Abborrtjärnsberget) Saknas Rajskimäk berg
  Gálliobällo åker /Se Sörviggen (Söderviggen) beb. Rajskmyrarna myrar
  Galliåså myr /Se Tennhustorp beb. Ritahånsoå myr
  Gampiså myr /Se Tjärfall(et) beb. Rundtjärn tjärn
  Gampiså myr /Se Tjärnberget bebyggelse Rundtjärnen tjärn
  Garvalamm tjärn /Se Tjärnbråten beb. Rundtjärnsmyren myr
  Garvalamminmägg berg /Se Torp beb. Råbäcken bäck
  Gaskenså myr /Se Totjärnsberget bebyggelse Rågginsoåt terräng
  Gellargapa rovkällare /Se Trångstugan beb. Rånolla berg
  Géssänávvetanbéldå åker /Se Tysketorp beb. Råviggen sjö
  Gettmattinlabba åker /Se Tysktorp(et) beb. Råviggen sjö
  Gettolamp tjärn Uppe i berget beb. Rävtjärnet tjärn
  Gillersmyren myr Uppe i gården beb. Skräddarberget berg
  Gillersmyren myr Uppe i gården beb. Smalmyren myr
  Gillersmyren myr Uppi gården beb. Snårberget berg
  Ginggamasmyren myr /Se Vid Örtjärn beb. Soandasoåt myrar
  Gívvenítu åker /Se Viggen bebyggelse Storbråtmyren myr
  Givvnito hästhage /Se Viggen beb. Svartbäcken bäck
  Gockaså myr /Se Viggila, se Viggen bebyggelse Svarttjärn tjärn
  Gobblamb, se Gobbilanlamm tjärn Vinika beb. Svenshöjdberget berg
  Gobbilanlamm tjärn /Se Vinika, Västra beb. Svintjärn tjärn
  Goddaso kärr Vinika, Östra beb. Särklamipårrå, se Mörttjärnsälven älv
  Gorrbäcken bäck Vinikamylly beb. Särklamp, se Mörttjärnet tjärn
  Grytan skogsområde Västgården (i Svenshöjden) beb. Sätermyren myr
  Gräsfallberget berg Väst i gården beb. Sätersuo, se Sätermyren myr
  Gräsfallmyren myr Åsen beb. Tappilamipårrå, se Tapptjärnsbäcken bäck
  Gräsmyren myr Älgåsen beb. Tappinlamp, se Tapptjärnet tjärn
  Gubbtjärn tjärn /Se Älgåsen beb. Tapptjärnet tjärn
  Gubbtjärnen tjärn Ängen beb. Tapptjärnsbäcken bäck
  Gubbtjärnsbäcken bäck Ängen beb. Tihåsenmäk berg
  Gulmaså myr /Se Öjeberget bebyggelse Tjärnbergsberget berg
  Gyllasberg berg /Se Öjeberget bebyggelse Tjärnmyren myr
  Gåholamm tjärn /Se Öjeberget bebyggelse Tjärnmyren myr
  Gåholamp tjärn Öjeberget bebyggelse Trolltjärn tjärn
  Gåjdmägg berg /Se Örtjärn beb. Trolltjärnet tjärn
  Gåjralamb tjärn /Se Örtjärntorpen beb. Tållåjsennoppi höjd
  Gåldabäldå åker /Se Öst i berget beb. Varsapallånsoåt myrar
  Gålldabälldå, se Gåldabäldå åker Öst i gården, se Högåsen beb. Vehkasuo myr
  Gåljabäldå, se Gåldabäldå åker Öst i gården beb. Vehkasuonkangas ås
  Gåpaharjo källarås /Se Övre berget beb. Vehkasuoåsen, se Vehkasuonkangas ås
  Gårjabäldå, se Gåldabäldå åker   Vigginjaro, se Viggsjön sjö
  Gåskärn, se Liggolamp tjärn   Vigginjåk, se Viggälven älv
  Gåskärn, v., se Rundtjärnen tjärn   Viggsjön sjö
  Hakaso myr   Viggälven älv
  Halvarsbäcken bäck   Viggälven älv
  Halvarsbäcken bäck   Vinikaberget berg
  Hanslamp göl   Vällbonpårrårajviå, se Filpusängarna terräng
  Hanstorp skogsområde   Yssenahojensuo, se Storbråtmyren myr
  Haraborre bäck   Åjnaso, se Odlingsmyren myr
  Harmyren myr   Älgåsmyren myr
  Haukaso myr   Älgåsmyren myr
  Heinabäcken bäck   Älvmyrarna myrar
  Heinaso terräng   Ämmandanity, se Käringslåtten myr
  Hemberget berg   Öjebergsflon tjärn
  Hemberget, se Läjmåsenmäk berg   Öjesjön, se Öjsjön sjö
  Hemberget, se Kåjtmäk berg   Öjsjön sjö
  Henriksberget berg   Öju, se Öjsjön sjö
  Hervenity myr   Öjån å
  Hettomyren myr   Öjån å
  Hettomyren myr   Örtjärnet tjärn
  Hienlamm, se Trolltjärn tjärn    
  Huittåh..., se Ljusnan älv    
  Hundbacken höjd    
  Hundtjärnen tjärn    
  Hundtjärnsmyren myr    
  Håkanbäcken bäck    
  Håkanbäcken bäck    
  Håkanbäcken bäck    
  Håkanbäcken bäck    
  Hålsätern f.d. beb., nu terräng    
  Hårtjärnberget berg    
  Hårtjärnen myr    
  Häkkisenhota bråte /Se    
  Häkkisäng svedjeplats /Se    
  Högsjöbäcken bäck    
  Högsjön sjö    
  Högåsmyren myr    
  Höksjönoret bäck    
  Igelsjöberget berg    
  Igelsjömyren myr    
  Igelsjön sjö    
  Igelsjön sjö    
  Igeltjärn sjö    
  Iglabäcken bäck    
  Jobbonmyren myr    
  Kallbäcken bäck    
  Kallåttalamp, se Gallattalamm tjärn    
  Kampmyren myr    
  Kantorsbäcken bäck    
  Karvalamp, se Garvalamm tjärn    
  Keskåsnårrå myr /Se    
  Kivvnito åker /Se    
  Klingeråsen höjd    
  Klosstjärnen tjärn    
  Klypen terräng    
  Knivmyren myr /Se    
  Kockusmyran myr /Se    
  Kokhusmyrarna myrar    
  Kokhusmyrarna myrar    
  Kokhusmyran myrar /Se    
  Kokhusmyrarna mosse    
  Koppilanlamp tjärn /Se    
  Koåpabelldå källaråker /Se    
  Krokmyren myr    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnkroken krök på Ljusnan    
  Kvarnkroksmyren myr    
  Kyrkmyren myr    
  Kåddaså myr /Se    
  Kåjtmäk berg /Se    
  Kåjtmäck, se Kåjtmäk berg    
  Kåjtmäck, se Gåjtmägg berg    
  Kånggarimäck berg /Se    
  Kåssijärså myr /Se    
  »Kiärne berget» Saknas    
  »Kärnbergzröös» Saknas    
  Kärrbäcken bäck    
  Kärrbäcksmyren myr    
  Lampso myr    
  Liggaso myr    
  Liggolamp tjärn    
  Liggolamp tjärn    
  Liggolamp tjärn    
  Liggålamp tjärn /Se    
  Liggolampbäcken bäck    
  Lill-Abborrtjärnen tjärn    
  Lill-Trolltjärnen Saknas    
  Lindaso myr    
  Lisslaberget berg    
  Liusåhn, se Ljusnan älv    
  ?Ljusnan å    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusneberget berg    
  Ljusneheden hed    
  Lukasbäcken bäck    
  ?Lukastjärnet tjärn    
  Lukatjärnet tjärn    
  Långemossen mosse    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Läjmåsenmäk berg /Se    
  Lövtjärnet tjärn    
  Mackosenlähtå skog /Se    
  Maddila kärr    
  Maddilabäcken bäck    
  Mangen sjö    
  Mangen sjö    
  Mangen sjö    
  Mangslidberget berg    
  Mangslidberget berg    
  Mangslidälven å    
  Mangslidsälven älv    
  Mangslidsälven älv    
  Mangslidälven älv    
  Mangslidälven älv    
  Mangslidälven älv    
  Mangsälven Saknas    
  Mellantjären tjärn    
  Många Elf, se Mangslidälven älv    
  MångElfen, se Mangslidsälven älv    
  Mången, se Mangen sjö    
  mångs Elfen, se Mangslidsälven älv    
  Nickelaskogen terräng    
  Nollaberget berg    
  Nollaso myr    
  Noppi berg    
  ?Nordviggsjön sjö    
  Nordviggsjön sjö    
  Nyrönningen sank mark    
  Pallåmäkk, se Ballåmägg berg    
  Parkåsen myrar /Se    
  Paskalamp tjärn    
  Passperi berg /Se    
  Pickaso myr /Se    
  Pickaså, se Pickaso myr    
  Pillersmyrarna myrar /Se    
  Pinalismyren myr    
  Pitkaso, se Pickaso myr    
  Pockaså, se Pokkoså myr    
  Pokkoså myr /Se    
  Pyöraso myr    
  Pässperi berg /Se    
  Pörealamp, se Böralamm tjärn    
  Rajanoppi höjd    
  Rajskbäcken bäck    
  Rajski, Östra [terräng?]    
  Rajskiberget berg    
  Rajskmyren myr    
  Raskamyren myr    
  Ridaso myrar    
  Ridåsen ås    
  Rummalamp tjärn    
  Rosalabäcken bäck    
  Rundmyren myr    
  Rundtjärnen tjärn    
  Rundtjärnen tjärn    
  Rundtjärnsberget berg    
  Rundtjärnsmyren myr    
  Runnmyren myr    
  Ruskåsen skogsomåde    
  Råbäcken Saknas    
  Råbäcken bäck    
  råknullen, se Rånolla berg    
  Rånolla berg    
  Rånolla höjd    
  Rånollaberget Saknas    
  Råtjärnen Saknas    
  Råtjärnen tjärn    
  Råviggen sjö    
  Råviggen sjö    
  Siggenso myr    
  Sjögaråsen höjder /Se    
  Skräddarberget berg    
  Smalmyren myr    
  Smedberget berg    
  Sojenso myr    
  Sormenso myr    
  Soranso myr    
  Soskosmyren myr    
  Staffs källa källa    
  Staffzkälla Saknas    
  Staffs källa källa    
  Stor-Abborrtjärnen tjärn    
  Stora Mossen, se Kokhusmyrarna mosse    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svastasberget berg    
  Svarttärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svenshöjdberget berg    
  Svintjärnen tjärn    
  Sågbäcken bäck    
  Särklamp tjärn    
  Särklampberget berg    
  Särklampbäcken bäck    
  Särklampbäcken bäck    
  Sätermyren myr    
  Tájtiandie väg /Se    
  Tapptjärnen tjärn    
  Tapptjärnsberget berg    
  Tapptjärnsbäcken bäck    
  Tjärnberg berg /Se    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbergsflon myr    
  Tjärnbergsröset stenrös    
  Tjärnbergsröset stenrös    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tóberrinhíret berg /Se    
  Tommasberget berg    
  Torrfurmyren myr    
  Totjärnen tjärn    
  Totjärnsberget, se Tóberrinhíret berg    
  Totjärnsfall sluttning    
  Tranberget berg    
  Tranbergsmyren myr    
  Trolltjärn tjärn /Se    
  Trolltjärnberget berg    
  Trolltjärnberget berg    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnsbäcken bäck    
  Tysketorp f.d beb., nu terräng    
  Töppbäcken bäck    
  Viggan å    
  Viggan å    
  *Wiggen sjö    
  Viggen sjö    
  Viggen, Övre sjö /Se    
  Vigginjaro sjö /Se    
  Vinnanitosbäcken bäck    
  *Vitån å    
  Västgöttjärnen tjärn    
  Älggropmyren myr    
  Älgmyren myr    
  Älgåsmyren myr    
  Öjan å    
  »Öijeflån» Saknas    
  Öjesjön sjö    
  Öjeån å    
  Öjeån å    
  Öjeån å    
  *Öjflåen Saknas    
  *Öjflåen plats    
  Öjåflon utbuktning av Öjeån    
  öjåna, se Öjeån å    
  Öretjärn sjö    
  Örtjärnen tjärn    
  Österberget berg    
  Östertjärnen tjärn    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.