ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nyskoga socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 369
    Saknas Saknas Aho åker
    Värmland Saknas ?Ahopelto åker
    Saknas Saknas Ahvenienlampi tjärn
    Aho gård Ahvenlamminmäki berg, ödeställe
    Aho gård Ahvenlamminmäki berg och by
    Aho Saknas Ahvenlampi tjärn
    Aho - Ahortorppa ödetorp Ahvenlampi tjärn
    Ahola Saknas Aitaniittu äng (myr?)
    Ahvenlamminmäki torp Akanpelto åker
    Ahvenlamminmäki torp Akanraivio äng
    Ahvenlamminmäki Saknas Akkapelto åker
    Ahvenlamminmäki berg, ödeställe Akkapuro bäck
    Ahvenlamminmäki berg och by Akkasuo myr
    Ahvenlampi ödeställe (torp) Ampiasuo myr
    Ala-Hauskanmäki ödeställe Antinahonuppi bergknall
    Alakylä gård Anttila Saknas
    Alakylä gård bikks-nittu äng
    Alakylä gård Daittos åker
    Alakylä gård Emäntäniittu myr (äng)
    Alakylä gård Etelämonganmäki berg och ödeställe
    Alakylä gård Filippuspuru bäck
    Alakylä gård Filppusbäcken bäck
    Alakylä gård Filpunpuro bäck
    Alakylä ödeställe Fjellanpäällensuo myr
    Alamäki gård Fjellanpäälyn suo myr
    Ala-Rusala ödeställe Fjellanpäälynen suo myr
    Ala-Säterimäki ödeställe (torp) Fjellan pällys berg
    Alatorppa Saknas Fjellanpäälys berg
    Alatupa gård Flomyra myr
    Antinaho Saknas Haippu åker
    Anttila gård Haisiapelto åker
    Anttila gård Haka Saknas
    Bakmyra gård Halssinlampi damm
    bassadör gård (torp?) Harkaho bråt
    Betberg ödeställe Harmaakallio sten
    björkkösön Saknas Heikkimäki berg
    Bockberg gård Heikkivainaanviita lövskog
    Britta gård (torp) Heinäpuro bäck
    Eerola gård Heinäpuro bäck
    Eerola gård Heinäpuro bäck
    Eerola gård Heinäsuo myr
    Eetlahn gård Heinäsuo myr
    Enkä torp Hembäcken bäck
    Eteläaho Saknas Hiekkapelto åker
    Eteläkaski gård (by) Hiidenlampi Saknas
    Eteläkaski gård Hiidenlampi tjärn
    Eteläkylä gård Hiidenlampi tjärn
    Eteläkylä gård Hiidenlampi Saknas
    Eteläkylä gård Hirbiittu äng
    Eteläkylä gård Hirvenniittu äng
    Etelämonganmäki berg och ödeställe Hirvenniitty äng
    Etelä-Rusala ödeställe Hollisuo myr
    Eteläsaastainen torp (gård?) Hookanpuro bäck
    Etelä-Vikki by Hookkapuro bäck
    Etelä-Vikki Saknas Hottilampi tjärnar
    Flatåsen by Holtilampi tjärn
    Gillesberg by Hyvänaho bråt
    Haka haga, stuga Härkensilmä åker
    Hannun torppa Saknas Härkäpuro bäck
    Hannuntorppa torp Högåsanjärvi sjö
    Haukankangas by Hörppen bråt
    Hauskamäki ödeställen Isaho bråt
    Hauskamäki torp, ödeställe Isomäki Saknas
    Heikkimäki gård Isomäki berg och by
    Heinäaho gård Isonahoen puro bäck
    Heinäaho gård Isopala åker
    Heinäaho ödeställe Isosuo myr
    Högåsa by ?Itäaho åker
    Högåsan by Itäniitty äng
    Högåsen by Itäpuro bäck
    Isomäki berg och by Jaaninpelto åker
    Isomäki by ?Justtorpuro bäck
    Itä-Heinäaho gård Jupinsuo myr
    Itäkylä gård Jupaisuo myr
    Itäkylä gård Juporanmaanpelto åker
    Itämäki berg Jupuramaa åker
    Itä-Perut Saknas Jynsabello åker
    Itä-Räiski torp ?Jyrkänaho Saknas
    Itä-Viinikka gård Jänislinna åker
    Jelstaberg by Kaapinaho Saknas
    Jelstaberg by Kaarapuro bäck
    Juhanneksen torppa ödeställe Kallapeltoa åker
    Jussila ödegård, åker Kallionpelto åker
    Jussila gård Kalliopelto åker
    Juun gård Kalliosuo myr
    Kalliaho ödeställe Kalliosuo myr
    Kallioaho Saknas Kalliosuo myr
    Kallioaho ödeställe Kaltupelto åker
    Kallioaho ödeställe (torp) Kapinaho bråt
    Karvala by Karvalanfjella fjäll
    Karvala Saknas Karvalanpuro bäck
    Kaskella gård Kaski åker
    Kaski Saknas Katonpelto åker
    Kassola gård Kellaripelto åker
    Kassola gård Kesänavetanpelto åker
    Kelstäanmäki Saknas Kettumäki berg
    Keskikylä gård Kettumäki Saknas
    Ketunmäki Saknas Ketunmäki berg
    Ketuntorppa torp Kinkama bergknall
    Kirkkokylä kyrkby Kiviniity slåtteräng
    Kirkonkylä (kyrkogård osv.) Kiviraivio slåtteräng
    Kirkonmaa Saknas Koiralampi tjärn
    Kirkonmaa Saknas Kolimiilu f.d. kolmila
    Kirkonpakka kyrkogård Konkarinmäki berg
    Klasku torp Konkarinmäki Saknas
    Klasku torp Konkarinpuro älv
    Klasku ödeställe Kotapelto åker
    Klasku ödeställe Kotasuo myr
    Klasku Saknas Kotasuo myr
    Klyyppa ödesätlle Kotasuo myr
    Klyyppä ödeställe Kotimäki berg
    Koivikko gård Kotimäki berg
    Koivikko gård Kotmäki berg
    Konkara by Koukkujärvi sjö
    Konkari Saknas Koukkunaro myr
    Konkari by Kuivalaisuo myr
    Konkari by Kunmas-linna åker
    Konkari by Kuohusuo myra
    Konkari by Kuoppaharju backe
    Konkarin Pekka by Kuoppaharju åker
    Kokeakangas by Kuoppapelto åker
    Korkeakangas by Kupinlampi tjärn
    Korkeakankaansuo gård Kupinlampi tjärn
    Kristianin torppa ödeställe Kuvinlappa åker
    Kruuppa ödeställe Kylmäpuro bäck
    Kuisti gård Kynnäsaho Saknas
    Kuisti gård (torp) Kärmeaho bråten (?skog)
    Kuistila gård Kärmesuo myr
    Kuivikko gård Kärnbergskullen Saknas
    Kupilan-autio ödeställe Kärraho Saknas
    Källberg Saknas Laakkosuo myr
    Kärraho gård Ladaho åker
    Kärraho Saknas Lahtenkorva myr
    Lassila f.d. gård Lamminaho bråt
    Lassila Saknas Lamsuo myr
    Latoosa by Larkkoret myr
    Latoosa Saknas ?Lehmänpelto åker
    Lillberg Saknas Liiveripelto åker
    Linnatupa gård Likolampi tjärn
    Linnatupa gård Likosuo myr
    Linnatupa gård Lintos-aho bråt
    Lohtlampi by, tjärn Litbjörkmyra myr
    Lookkylä gård Ljusberg Saknas
    Louhu torp Lohinlampi tjärn
    Loude Heinäaho gård Lonkkaho Saknas
    Luodekylä gård Louhu äng
    Luodekylä ödeställe Lukkarinkangas ås, skog
    Luodekylä gård Luode-etelä Manganmäki Saknas
    Luodekylä gård Luukkaanpuro bäck
    ?Luodekylä gård Luukkahanlampi tjärn
    Luoderäiski by Luukkahanpuro bäck
    Luode-Räiski by Luukkaanpuro bäck
    Luode Viinikka gård Luukkaanpuro bäck
    Luode-Viinikka gård Lyyselva älv
    Luoslampi torp (o. tjärn) Matinaho bråt
    Luuaho gård Matin linna åker
    Mellangårn ödeställe Matinpelto åker
    Mikon-Anni personnamn Mellantjärn tjärn
    Mongamäki ödeställe Moijensuo myr
    Monganmäki berg och f.d. gård Mongajoki Saknas
    Monganmäki berg, ödeställe Mongamäki Saknas
    Monganmäki berg, ödeställe Monganjoki älv
    Moosas f.d. ödeställe, slåtteräng Monganjoki Saknas
    Mäki gård Monganjoki Saknas
    Mäki Saknas Monganjoki älv
    Mäki-Konkare Saknas Monganmäki berg
    Mäki-Konkari by Monganmäki berg
    Mäki Konkari Saknas Monganmäki berg och f.d. gård
    Mäki-Konkari gård Monganmäki berg och ödeställe
    Mäkikylä gård Monganmäki berg
    Mäkikylä gård Muogunen åker
    Mäkitorppa gård (torp) Musta-aho bråt
    Mäkitorppa ödeställe Mustalampi tjärn
    Mäkitorppa gård Mustalampi tjärn
    Mäkitorppa torp Mustamäki berg
    Mäki Vaissila gård Mustanaho bråt
    Niipanmäki gård och ödeställe Mustapuro bäck
    Niittaho gård Mykräsuo myr
    Niittyaho gård Myllyaho skog
    Niittyaho Saknas Myllylampi tjärn
    Niittyaho gård Myllymäki berg
    Niittyaho gård Myllypuro bäck
    Niittyahon Jussi gård Myllypuro tjärn
    Nikinkylä gård Myllyraivio slåtteräng
    Nikin torppa torp Mäkimyllynpuro bäck
    Nikkela gård Mäkirinta Saknas
    Nikkilä gård Mäkirinta bergsluttning
    Nikkilä gård Mäkirinta Saknas
    Nikkilä gård Mökkibakka åkerlapp
    Nulla gård Mökkibakka backe
    Nuppi Saknas Nelisnurkkanen suo myr
    Nyskoga socken Niittahonpuro bäck
    Oohe gård Niittiuusuo äng (myr)
    Opp på berget torp Niittysuo äng
    Paalala by Nikkikivi sten
    Paalala by Nordkviggsjön Saknas
    ?Paalala gård Nullanmäki berg
    Palomäki berg och by Nullanmäki berg
    Palomäki berg och gård Nullanmäki berg
    Palomäki berg och by Nullansuo myr
    Pappilankylä prästgård Nullansuo myra
    Pariis gård (nybyggd) Nullansuo myr
    Paska-aho Saknas Nuppi bergknall
    Paska-aho Saknas Nupurapelto åker
    Paska-aho Saknas Paaskasuo myr
    Paska-aho Saknas Palolammit tjärnar
    Paska-aho ödeställe Palolampi tjärn
    Pekkala gård Palolampi tjärn
    Pekkala gård Palomäki berg
    Pekkala gård Palomäki berg
    Pekkela gård Palomäki berg och by
    Pekkälä gård Palomäki berg och gård
    Perstorp by Palomäki berg och by
    Pikisuutarin paikka torp Palosuo myr
    Ploosari Saknas Palosuos myr
    Pohjoiskaski ödeställe Parkkoret myr
    Pohjoiskaski gård Paska-aho-backen berg
    Pohjori-Konkari Saknas Paskolampi tjärn
    Pohjoiskylä gård Peltoaho Saknas
    Pohjoiskylä gård Pihapelto åker
    Pohjoiskylä gård Pissimäki Saknas
    Pohjoiskylä gård Pissimäki tjärn(??)
    Pohjoiskylä gård Pitkä-Heikinnoro myr
    Pohjoiskylä gård Pitkäsuo myr
    Pohjoiskylä gård Pohjois-Vikin järvi sjö
    Pohjoiskylä gård Poikaen pelto åker
    Pohjoiskylä gård Purosuo myr
    Pohjoiskylä gård Puttijuurikansuo myr
    Pohjoiskylä gård Puuaho åker
    Pohois-Manganmäki torp Pyörsälamminmäki berg
    Pohjois-Pekka Saknas Pyöreälampi tjärn
    Pohjois-Rusala ödeställe Pyöreälampi tjärn
    Pohjois-Saastainen torp Pyöreäsuo myr
    Pohoisteränne Saknas Pässimäki berg och gård
    Pohjoistupa gård Pöntylä myrar
    Pohjois Vikki Saknas Pöntylä myr
    Pohjois-Vikki by Pöntys-olia berg och ödeställe
    Pohjois-Vikki Saknas ?Pöytäkummunahot Saknas
    Poutkylä Saknas Raivio slåtteräng
    Pooli gård Raivio slåtteräng
    Puolala Saknas raja-nulla berg
    Puuvikin kylä gård Rajanulla Saknas
    Puuvikki ödeställe raja-nuppi kulle
    Pynaalistorp ödeställe Rajanuppi bergknall
    Pål gård Rajanuppi bergknall
    Päsperi by Rajapuro bäck
    Pässi Saknas Rajasuo myr
    Pässimäki berg och gård Ramasenkoski fors
    Pässimäki by Riihipelto åker
    Pässperi by Riispelto åker
    Pöntys-otia berg och ödeställe Riitaniittu äng
    Raiski by Riitaniitty äng
    Raiski by Rinneaho Saknas
    ramala by Rinnepelto åker
    Rasi gård (torp) risu-lappa åker
    ras gård Roistosuo myr
    Rosastorp Saknas Rokka-aho skogsmark
    Rovionmaa Saknas Roovikki sjö
    Rusala ödeställe Roovikki sjö
    Rusala gård Roovikki sjö
    Rusala Saknas ?Rovioinaa Saknas
    Rusala Saknas Rukkipuro bäck
    räiski by (öde) Rullilampi tjärn
    Räiski Saknas Ruotsisenpelto åker
    Räiski Saknas Ruovikki sjö
    räiski torp Ruukkibakka bäck
    Räiski by Ryövälinkivi sten
    Rämälä by Rånolla berg
    Rämälä by Räiskinmäki berg
    Rönningen gård Räiskinmäki berg
    Rönninki gård Räiskinmäki berg
    Rösbråten Saknas Räätälinmäki berg och skog
    Rösbråten Saknas Saunapelto åker
    Saana gård Sepänsuo myr
    Saastanen torp Serglamspuro bäck
    Saastanen torp Serglamsmäki berg
    Sauna(-Heikki) torp (och inbyggarbeteckning) Siginsuo myr
    Sigfrid gård Siltapuro bäck
    Sika-aho gård Siltasuo myra
    Skräddarberg Saknas Siltasuo myr
    Sniippa ödetorp Sipilärinna berg (?)
    Snoorberi by Sipilärinne berg (backe?)
    Snårberg by Snoorberinsuo myr
    Snårberg by Solvejaan åker
    Spiberg Saknas Sormanensuo myr
    Spritåsa by Sorsansuo myr
    Spritåsen gård Storbjörkmyra myr
    Staffansbråten ödetorp Stämtjärn tjärn
    Stampinaho torp Suutarinsuo myra
    stampp-aho gård svännilan-Buro bäck
    Stamppaho gård svännin-linna åker
    Storbeg by Särkilammit tjärnar
    svennila torp Särkilampi tjärn
    svännila torp Särkilampi tjärn
    svännila ödeställe Särkilampi Saknas
    Svännilä ödeställe Särkipuro bäck
    Svenshöjden by (och gård) Särkipuro bäck
    Svenshöjden Saknas Säteri-Erkin aho Saknas
    Svännin torppa ödeställe Säterimäki berg och torp
    Svännylä ödeställe Sätermäki berg och torp
    Säteri torp Tapinlampi tjärn
    Säteri (-Kirsti) personnamn Tapinlampi tjärn
    Säterimäki torp Tapinlampi Saknas
    Säterimäki berg och torp Tapinlampi Saknas
    Sätermäki Saknas Tapptjärn Saknas
    Tampinaho torp Tarraho åker
    Tanelintorppa ödeställe (torp) Tauro tjärn och berg
    Tenhunen torp Tauromäki berg
    Tenhunen Saknas Tauromäki berg
    Tenhys torp Teppapelto åker
    Tentystorppa ödetorpställe Tolloisennuppi berg
    tennala ödetorp Tolosennuppi bergknall
    Terva-aho gård Topinlampi tjärn
    Terva-aho Saknas Tylsuo myr
    Torppa ödeställe (torp) Tupakkinaho Saknas
    Tummas gård Tupapelto åker
    Uulala gård Tylsy myr
    Uulala ödeställe Vahtkallio sten
    Vaissila by Vaissilanjärvi sjö
    Vaissila Saknas Vaissilan järvi sjö
    Vanhakylä gård Vaissilarjärvi Saknas
    Vanhakylä gård Vaissilanlampi tjärnsjö
    Vellaho gård Vaissilanpuro bäck
    Vellaho Saknas Vaissinsaana åker
    Viinikka by Valamäki berg
    Viinikka Saknas Vanhapiha backe
    Viinikka Saknas Vantanen bråt
    Vikin haura Saknas Varsapalonsuo myr
    Vikin kouluhuone skola Vassilanjärvi Saknas
    Vikki by vatt-aho bråt
    Vikki Saknas Vattahosbråten skog
    Vikki Saknas Vehkasuo myr
    Vikki Saknas Vehkasuo myr
    Vikki Saknas Viinaniitto äng
    Vikki(lä) by Viinanittu äng
    Vilpuntorppa f.d. torp, skog Viinaniittu äng
    Väliaho gård Viinikanmäki berg
    Väliaho gård (torp?) Viinikampelto åker
    Välikylä gård Vikinjoki älv
    Välikylä gård Vikinjoki Saknas
    Välikylä gård Vikinjoki älv
    Välikylä gård Vikinjoki älv
    Välikylä gård Vikinjoki älv
    Välikylä gård (torp) Vikinmäki berg
    Välikylä gård Vuoronniitty myra
    Välikylä gård Väliahen suo myr
    Välikylä ödeställe Välimäki berg
    Välitorppa torp (ödeställe) Välitorpan suo myr
    Välitorppa ödeställe Vänkkäisenniemi vik
    Välitorppa ödeställe (torp) Vänshöydänmäki berg
    Vänshöytä Saknas Yläkaivo åker
    Vänshöytä gård Ysönahonpelto åker
    Ylä-Hauskamäki ödeställe Ysöpelto åker
    Yläkylä gård Ysöpelto åker
    Yläkylä gård Ysösuo myra
    Yläkylä gård Ysösuopuro bäck
    Yläkylä ödeställe Ysö Suutari bergknall
    Yläkylä gård Älgåsmyra myr
    Yläkylä gård ängslått äng
    Yläkylä gård Öijen sjö
    Ylämäki gård Öijenmäenjärvi sjö
    Ylä-Säterimäki Saknas Öijönjoki älv
    Ylötorppa ödeställe (torp) Öijönmäki berg och by
    Äljoosa Saknas Öijönmäki berg och by
    äljösa by Öijöön älv
    Öiberi by Öijöön älv
    Öiberi by Öjesjön sjö
    Öijönmäki berg och by Öjösjön sjö
    Öijönmäki berg och by Örtjärn tjärn och by
    Örtjärn tjärn o. by (gård?)  
    Öst-i-berg ödeställe  
    Ööberg by  
    Ööberin by  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.