ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knista socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 451 Naturnamn : 257 Bebyggelsenamn : 549 Naturnamn : 331
Knista sn Abborrtjärnen tjärn Knista sn förklaringar Knista sn förklaringar
Knista sn Abborrtjärnen tjärn Knista sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Knista sn Abborrtjärnen tjärn Knista sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Knista sn Abborrtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Knista sn Abborrtjärnen sjö Knista socken socken Abborrtjärnen sjö
Knista sn Abborrtjärnen sjö Knista socken socken Abborrtjärn tjärn
Knista sn Amten, Sör- sjö Knista sn Abborrtjärn tjärn
Knista sn Bakbäcken bäck Knista socken Ann-, se An-, Saknas
Knista sn Berget berg Knista sn Antorpsbäcken bäck
Knista sn Betlehemskärret kärr Fjugestarna inbyggarbeckning Bergslaget Saknas
Knista sn Betlehemsåsen ås Knista män inbyggarbeckning Bergslaget Saknas
Knista sn Björnkärret kärr Knista män inbyggarbeckning Björn(en) sten
Knista sn Björntjärnen sjö Knista tjurar Knista Björnkärret kärr
Knista sn Björntjärnen tjärn Adolfsberg lht Björnmossen mosse
Knista sn Björntjärnsmossen mosse Aguldahagen lht Björntjärnen sjö
Knista sn Boshammarn Saknas Antorp lht Björntjärnen tjärn
Knista sn Boshammarn höjd Apeltorp lht Björntjärn tjärn
Knista sn Boshammarn höjd /Se Aspholmen avs Björntjärn, Lilla tjärn
Knista sn Boshammaren höjd /Se Aspudden lht Björntjärn sjö
Knista sn Bottnafallet terräng Backen lht Blekängen äng
Knista sn *Bredsten gränssten Berga bebyggelse Boshammarn höjd
Knista sn Brickgårdsmossen mosse Berga, Lilla lht Boshammarn höjd
Knista sn Brohyttebäcken bäck Berga, Nedre gd Bottnafallet terräng
Knista sn Dalabergsgruvan gruva Berga, Nedra gd Bricke-backen landsvägsbacke
Knista sn *Dalkarls röset gränsmärke Berga vaktstuga lht Brickegårdsmossen mosse
Knista hd Dammbackagruvorna gruvhål Berga, Övre gd Brohyttebäcken bäck
Knista sn Dammsjön sjö Berga, Övre gd Brohyttebäcken bäck
Knista sn Dammsjön sjö Berga, Övre gd Brohyttebäcken bäck
Knista sn Dammviken vik Berga, Övra gd Bromossbäcken bäck
Knista socken Ekebergs gärde gärde /Se Bergavallen lht Brottet kalkbrott
Knista sn Enriskullen kulle med fornlämning Bergdalstorp lht Bryggesbäcken bäck
Knista sn Evaldstorpet terräng Bergdalstorp avs Bryggårdsmossen? mosse
Knista förr hd, nu sn /Se Farmors mosse mosse Berget tp Brånsta hpl hållplats
Knista sn /Se *Finnemossen mosse Berget avs Brånstabäcken bäck
Knista sn Fisklösen göl Bergåsen avs Brånstakorset vägkorsning
Knista sn Friarestenen sten Bergsroten, nedre, Bergsroten, övre rotar Bråten terräng
Knista sn Fräen, L. o. St. sjöar /Se Björklund lht Brännarängen äng
[Knista härad] Saknas Frännen sjö /Se Björklund lht Bränningshagen terräng
Knista sn Lilla Frännen, se Lillsjön sjö Björklund avs Bålbacken backe
Knista sn Lilla Frännen, se Lillsjön sjö Biörnkärn lht Bålet rishög
Knista sn Frännen, Lilla, se Lillsjön sjö Bo bebyggelse Bäshagen hage
Knista hd Frännen, Stora sjö Bo gd Dalen dalgång
Knista f. hd Siön Stoa Frännen, se Storsjön sjö Bogården el. Snöbergshyttan Saknas Dammen dammanläggning
Knista sn Sion Stora Frännen, se Storsjön sjö Bohammar tp Dammsjöbäcken bäck
[Knista härad] Saknas Frännen, Stora, se Storsjön sjö Bohammar, se Bosshammaren Saknas Dammsjön sjö
Knista sn, förr hd Frännån å /Se Bohult tp Dammsjön sjö
Knista sn Fårhagen hage Bohult lht Dammsjön sjö
Knista sn Gilsåssjön sjö /Se Bosshammaren lht Dammsjön sjö
Knista sn Gippersmossen mosse Botten, se Bottenlyckan Saknas Dammsjön grund? sjö
Knista sn Gryt terräng Bottenfallet, se Bottnafallet Saknas Dammsjön vik
Knista sn Grÿten, se Sörgryten sjö Bottenlyckan avs Dammviken, se Dammsjön Saknas
Knista sn Gryten, N:a sjö /Se Bottenlyckan avs Dammviksholmarna holmar
Knista sn Söder Grÿten, se Sörgryten sjö Bottnafallet tp Dammviksmossen mosse
Knista sn Norra GräsEmpten, se Norr-Ämten sjö Bottnafallet avs Ekeberget, se Ekeberg beb.-n.
Knista sn Gräsemten, se Norr-Ämtern tjärn Brohyttan bebyggelse Ekebergsbäcken bäck
Knista sn *Gräsämten tjärn Brohyttan gd Emten, se Ämten Saknas
Knista sn *Grönbergsmossen mosse Brotorp gd Erik Månssons fördärv bergspass
Knista sn Guldgruvan gruva Brotorp gd Fallåsbäcken bäck
Knista sn Gystabäcken bäck Brottet lht Fallåsen ås
Knista sn sn Halvöarna udde Brottet lht Farbrorstorpbäcken bäck
Knista sn Hedingsbro, se Hihingrbro bro Brånsta hp Fisklösabäcken bäck
Knista sn Hidingebro bro Brånsta, Lilla bebyggelse Fisklösen sjö
Knista sn Holmsjön sjö Brånsta bebyggelse Fisklösen sjö
Knista sn »Hulsøscgh» skog Brånsta bebyggelse Fisklösen sjö
Knista sn *Hulsöskogen skog Brånsta gd Tjugestaån å
Knista sn Hundamossen ägomark Lilla Brånsta avs Fräen, Stora, se Storsjö Saknas
Knista sn Hålldammskärret kärr Bråthagen avs Frännen, se Storsjön Saknas
Knista sn Hälsingesåsen triangelpunkt Bränningen, se Dalstorp Saknas Fårön näs
Knista sn Hästdrågen dal Bränningshagen lht Fårön ö?
?Knista sn Högbergsgruvan gruva Bygget bs Gillermossen mosse
Knista sn Högbergsgruvan gruva Bygget lht Gillret terräng
Knista sn Högbergsgruvan Saknas Bygården gd Gippersmossen mosse
Knista sn Ribbo Höbergsgruvan Saknas Bygården lht Gryfs-Annas hage terräng
Knista sn Högbergsgruvan Saknas Bygården bebyggelse Grytan, se Gryttjärn Saknas
Knista sn Högbergsgruvan gruva Bäckalund, se Bäcklunda Saknas Gryten, Norra sjö
Knista sn Höstakärret kärr Bäckatorp avs Saknas Saknas
Knista sn Islandskärret kärr Bäckatorp, se Bäcktorp Saknas Gryten, Södra sjö
Knista sn Kattgruvorna terräng Bäckatorp lht Gryttjärn tjärn
Knista sn Kikelen, se Tjogseln sjö Bäcken tp Gystabäcken bäck
Knista sn Killingön ö Bäcken lht Gystamossen torvmosse
Knista sn? Killingön ö Bäcketorp, se Bäcktorp Saknas Gökhultshage terräng
Knista sn *Kils holme holme /Se Bäcketorp tp Gökvalabäcken bäck
Knista sn *Kils källa källa /Se Bäckhagen tp Haraklacken brant backe
Knista sn *Klövra källa källa o. gränsmärke Bäckhagen lht Haraklacken backe
Knista sn Knektängen terräng Bäcklunda tp Harbäcken bäck
Knista sn Knista gärde gärde Bäcklunda avs Harparfallet terräng
Knista sn Krakvik vik Bäcklunda avs Hidingebro bro
Knista sn o. by *Kronotallen gränsmärke Bäcklunda, Lilla lht Hjortelmossen mosse
Knista sn Kullen terräng Bäcktorp lht Holmsjöbäcken bäck
Knista sn /Se Kummelåsen fornlämning Bäcktorp lht Hundmossen mosse
Knista sn /Se Kungshall terräng Bäcktorp lht Hundmosskärret kärr
Knista sn /Se Kungshall triangelpunkt Börgesgården gd Husarbacken landsvägsbacke
Knista sn /Se Kviddgölen göl Börsgården avs Hållplatsen, se Brånsta hpl Saknas
Knista by o. sn /Se Källmossen mosse Carlstorp avs Hälsingsmossen mosse
Knista sn /Se Kärmen sjö /Se Carlstorp, se Karlstorp Saknas Hälsingsåsen ås
Berga by Kärsa gruva gruva Dalen gd Hässängen äng
Berga by Lassefallsmossen mosse Dalen gd Högberget gruva
Berga by Leken sjö /Se Dalstorp lht Högberget gruvberg
Berga by Lekhytteån å Dalstorp avs Högeberg, Västra och Östra gruvor
Berga, Nedre by Lergropshagen hage Dalstorp el. Bränningen lht Hömossbäcken bäck
Berga by o. hrgd? Lillsjön sjö Dammen gd Hömossen mosse
Berga by Lillsjön sjö Dammen gd Höstackakärret kärr
Berga by Lillsjön sjö Dorvestorp gd Isaks fördärv bergsmoras
Berga by Lillsjön sjö Dorvestorp gd Islandskärret kärr
Berga by Lillån Saknas Eden avs Jippersmossen, se Gippersmossen Saknas
Berga by Lillån å Eden avs Kaspelinas backe terräng
?Berga by Limbergen berg Edsgården avs Kattjärn tjärn
Berga, Nedre by Lindängen terräng Egypten, se Knista ålderdomshem ålderdomshem Killingön ö
Berg Saknas Lockbytten göl Ekeberg gd Killingaön ö
Berga by o. herrgård Lockbyttan sjö /Se Ekeberg gd Killingaön ö
Berga by o. herrgård Lockbyttan sjö /Se Ekholmen hmd Killingön ö
Berga by Lundagruvorna gruvor Eklunda lht Klövlabron bro, risbro?
Berga Saknas Löten äng /Se Ektäppan hmd Kojviken Saknas
Berga by o. herrgård? Magertjärnen Saknas Eriksberg hmd Korsfallet bärställen
Berga, Övre o. Nedre herrgård o. by Magertjärnen, Lilla sjö Fagerlöt lht Krokvik vik
Berga by o. herrgård Magertjärnen, Lilla sjö Falltorp avs Krokvik vik
Bo kronoegendom Magertjärnen, Stora sjö Falltorp avs Kronoberg skogsområde
Bo gd Magertjärn tjärn /Se Falltorp lht Kungsfalla Signal, se Kungshall Saknas
?Bo gd Mellan GräsEmpten, se Mell-Ämten sjö Falltorp avs Kungshall bergshöjd
Bo by Mell-Ämten sjö Fallyckan avs Kungshall, se Kungshalla signal Saknas
Bo gd Miögsjön, se Mögsjön sjö Fallåsen avs Kungshall höjd
Bo gd Mogruvan gruva Farbrorstorp gd Kungshall höjd
Bo Saknas Mogruvan gruva Farbrorstorp gd Kungshalla signal triangelpunkt
Bo gd Mogruvan Saknas Fjugesta bebyggelse Kungshallasjön sjö
Bo Saknas Munkagårdshålet vik Fjugesta bebyggelse Kungshalla åsar, se Kungshalla signal Saknas
Bo Saknas Mögsjöbäcken bäck Fjugesta gd Kungshällsjön, se Kungshallasjön Saknas
Bo bost. Mögsjömossen mosse Fjugesta gård gård Kvarnstenshallarna stenhällar
Bo bost. Mögsjön sjö Fridhem hmd Källmossen mosse
Bo bost. Mögsjön sjö Frälsegården gd Kärmeälven bäck
Saknas Saknas Mögsjön sjö Gryt tp (obeb.) Körarmötet plats på väg
Bo gård Mögsjön sjö Gryt lägenheter Landsåsbäcken bäck
Bo gård Mörktjärnen tjärn Grytan, Gryten, se Gryt Saknas Landsåsen ås
Bo gd /Se Mörsa-källa källa Grönlund avs Lassefallet bärställen
Bo gårdar /Se Mösakällan Saknas Grönlund avs Lassefallsmossen mosse
Bo rättaredöme f. rd Noren sjö /Se Grönlund avs Late Jakobs äng äng
Brohyttan gd Noren sjö /Se Grönlund avs Lekhytteån å
Brohyttan gd Norrgryten sjö Gubbatorpet tp Lergropen terräng
Brohyttan Saknas Norrgryten sjö Gubbatorpet lht Lillsjön sjö
Brohyttan gd Norrgryten sjö Gustavsberg lht Lillsjön sjö
Brotorp gd Norrgryten sjö Gysta bebyggelse Lillån å
Brotorp Saknas Norrgryten sjö Gysta gd Lillån å
Brånsta Saknas Norrgryten sjö Gysta, Nedre bebyggelse Lillån å
Brånsta Saknas Norrgryten sjö Gysta, Övre bebyggelse Lillån å
Brånsta by /Se Norrgryten sjö /Se Gärkilen gd Lindängsbäcken bäck
Brånsta by /Se Norrgårds äng terräng Gärkilen gd Lindängsfallet bärställe
Brånsta by /Se ?Norr-Ämten tjärn Gärkilemn gd Lockbyttan sjö
Dalen Saknas Norr-Ämten tjärn Gökhult avs Lockbyttan tjärn
Dammen Saknas Norr-Ämten sjö Göksvala, Västra bebyggelse Lockbyttan tjärn
Dammen Saknas Nybergsruvan Saknas Göksvala, Västra gd Långviken vik
Doverstorp Saknas Nybergsgruvan gruva Göksvala, Östra bebyggelse Långviken vik
Dorfvestorp by Nybergssjön Saknas Göksvala, Östra bebyggelse Långviken vik
Dorfvestorp by Nybergssjön Saknas Göksvala, Östra gd Långviksundet sund
Ekeberg Saknas Nybergssjön sjö Haga lht Lötabäcken bäck
Ekeberg gd Ollerstiern, se Ollestjärnen tjärn Haga avs Magertjärn, Stora sjö
Fjungesta by Ollestjärnen tjärn Haga lht Magertjärn, Stora tjärn
Fjugesta by Ollestjärnen sjö Haga avs Magertjärn, Östra sjö
Fjugesta by Ollestjärnen tjärn Haga avs Magertjärn, Östra, se Magertjärn, Stora Saknas
Fjugesta by Orretjärnen, Norra göl Haga lht Magriabäcken bäck
Fjugesta by Orrtjärnen, Södra göl Haga avs Majhagen, se Majängen Saknas
Fjugesta by Pinkabäcken bäck Hagaberg lht Majängen äng
Fjugesta by Råvik vik Hagaberg avs Mell-Ämten sjö
Fjugesta by Rösimmen sjö Hagaborg, se Hagaberg Saknas Mellämtsmossen mosse
Fjugesta by Rösimmen sjö Hagalund avs Mjärudden udde
Fjugesta by *Sachkvarn kvarn Hagalund lht Mogrufvan gruva
Fjugesta by *Samslåten äng Hagalund avs Mogruvan gruva
Fjugesta by Sandvik vik Hagalund lht Mogruvan gruva
Fjugesta by Sandvikskärret kärr Hagalund avs Mossbotten, Mossbäcken, se Mossen beb.-n.
Fjugesta by Siöbergkiern sjö Hagalund fastighet Mossen, se Gystamossen, Torvmosse Saknas
Fjugesta by Skräddaremossen mosse Hagen bebyggelse Mossen, Stora, se Stormossen, Mossen Saknas
Fjugesta by Skräddaremossen mosse Hagen lht Munkarsholme? ö
Fjugesta by *Slamsätter äng Hagen tp Mögsjöbäcken bäck
Fjugesta by Spader ess terräng Hagen avs Mögsjön sjö
Fjugesta municipalsamhälle Spitarängskärret kärr Hagen lht Mörketjärn sjö
Fjugesta by Spåndråget terräng Hagen tp Mörktjärnen sjö
Fjugesta by Spökkullen kulle m. fornlämning Hagen, se Hagalund Saknas Mörktjärn tjärn
Fjugesta by *Stavlingsröset gränsmärke Haget tp Mörktjärn tjärn
Fjugesta by Stenbäckabäcken bäck Haget lht Mörktjärnsbäcken bäck
Fjugesta by Stormossen mosse Hagtorp hmd Mösjön, se Mjögsjön Saknas
Fjugesta by Stormossen mosse Hagtorp avs Noren, Stora o. Lilla Saknas
Fjugesta by Stormossen mosse Hallsberg bebyggelse Noren, Lilla sjö
Fjugesta Saknas Stormossen mosse Hallsberg bebyggelse Noren, Stora sjö
Fjugesta by Stormossen mosse Hallsberg bebyggelse Norrgrytan sjö
Fjugesta by Stormossen mosse Halltorp lht Norr-Gryten sjö
Fjugesta by Stormossen mosse Halltorp avs Norrgryten sjö /Se
Fjugesta Saknas Stormossen mosse Halltorp avs Norrgryten sjö
Fjugesta by Stormosshalsen terräng Hansagården gd Norrgrytsbäcken bäck
Fjugesta Saknas Stormosshöjden terräng Harbo lht Norrgrytsbäcken mosse
?Fjugesta by Storsjön sjö Hasselbacken avs Norr-Ämten sjö
Fjugesta Saknas Storsjön sjö Hasselbacken avs Norrämtsmossen mosse
Fjugesta by Storsjön Saknas Hemmet hmd Nyberget gruvberg
Fjugesta by Storsjön sjö Herregården bebyggelse Nybergsbäcken bäck
Fjugesta by Storsjön sjö Herrgården, se Lekeberga Saknas Nybergsgrufvan gruva
Fjugesta by Storsjön sjö Hindriksfall lht Nybergsgruvan gruva
Fjugesta by Storsjön, Södra terräng Hinriksfält tp Nybergsgruvan gruva
Fjugesta by Storsjövreten terräng Hundmosse Kärret, se Hundmossen Saknas Nybergssjön sjö
Fjugesta municipalsamhälle /Se Stoorällfwen, se Svartån å Hundmossen tp Nybergssjön sjö
Fjugesta municipalsamhälle, m.m. /Se Svarta hålet göl Hundmossen lht Nybergssjön sjö
Fjugesta samhälle /Se Svarttjärnen tjärn Hyddan hmd Olle Olssons kärr kärr
Fogelstad Saknas Svartån å Hyddan lht Ollesbäcken bäck
Fogelstadh, se Fjugesta by Sveland terräng Hälsingsmossen lht Olletjärn tjärn
Gryt Saknas Svinhöjden höjd Hälsingsmossen avs Ollestjärn tjärn
Gylswara, se Göksvala Saknas *Svinhöjden höjd Hälsingsåsen gd Orrtjärnen sjö
Gysta by *Svinhöjden höjd o. gränsmärke Hälsingsåsen gd Orrtjärn sjö
Gysta by Svinsjön, Lilla o. Stora sjöar Hälsingsåsen bebyggelse Orrtjärn tjärn
Gysta by Svinsjön, Lilla tjärn Höghult lht Orrtjärnsbäcken bäck
Gysta by Svinsjön, Lilla göl Höglunda Lilla hmd Orrtjärnshålet vattensamling
Gysta by Svinsjön, St. sjö Höglunda avs Orrtjärnsmossen mosse
Gysta by Svinsjön, Stora sjö Högtorp avs Ribbån å
Gysta by Säfssiön sjö Högåsen avs Rivpinnefallet svedjefall
Gysta by Sävsjön sjö Höjden avs Rotvälta åker?
Gysta by Sävsjön sjö Höjden avs Ruggabäcken bäck
Gysta by Söder Empten, se Sör-Ämten sjö Irsta gd Råvik vik
Gysta by Söder Grythen, se Sörgryten sjö Irsta gd Råviken vik
Bysta by Sörgryten sjö Irstakrogen avs Råviken vik
Gysta by Sörgryten sjö Irstatorp avs Rökärret kärr
Gysta by Sörgryten sjö Irstaängen lht Samviken vik
Gysta by Sörgryten sjö Irstorp, se Irstatorp Saknas Sandvik vik
Gysta by Sörgryten sjö Jakobsgården gård Sinnet terräng
Gysta by Sörgryten sjö Järkiln, Järnkilen, se Gärkilen Saknas Skinnarebäcken bäck
Gysta by Sörgryten sjö Kaplansgården gd Skinnarebäcken bäck
Gysta by Sörgryten sjö /Se Karlberg avs Skinnarefallet bärställe
Gysta by Sör-Ämten sjö Karlberg avs Skjorlesjön sjö
Gysta by Tegelhagen hage /Se Karlsborg lht Skräddaremossarna mossar
Gysta by Tiugselln, se Tjogseln sjö Karlsro hmd Skräddaremossen mosse
Gysta by Tiugselln, se Tjogseln sjö Karlstorp avs Skräddarmossen mosse
Gysta by Tjogseln sjö Kassen bs Skyttebomossen mosse
?Gysta by Tjogseln sjö Kil, se Gärkilen Saknas Skåpabergsbacken backe
Gysta by Tjogseln sjö Kilen, se Gärkilen Saknas Smalsjöbäcken bäck
Gysta Saknas Tjogseln sjö Kinkhyttan bebyggelse Smuttrebacken terräng
Gysta Saknas Tjogseln sjö Kinkhyttan gd Spånfallet svedjefall
Gysta Saknas Tjogseln sjö Klockaregården utjord Spökkullen höjd
Gysta by Tjogseln sjö /Se Klockaregården lht Spökkullen höjd
Gysta by Tjogslabäcken bäck Klockartäppan lht Stavabacken backe
?Gysta by Tjogslaviken vik Klockartäppan lht Stavabacken höjd
Gysta by *Tjogsle röset gränsmärke Klövlandet gd Stenbäcken bäck
Gysta by Trefotsmossen mosse Klövlandet gd Stormossbäcken bäck
Gysta by? Trehörningen sjö Knista bebyggelse Stormossen mosse
Gysta by Trehörningsstugan terräng (?) Knista gd Stormossen mosse
Gysta by /Se Trosaån å /Se Knista by bebyggelse Storsjödammen mosse
Gysta by /Se Träntjärnen sjö(ar) Knista kyrka kyrka Storsjön sjö
»gysysta», se Gysta by Ugglehöjden berg Knista ålderdomshem ålderdomshem Storsjön sjö
Gärkiln gd Vinterviken vik Komministergården bebyggelse Storsjön sjö
Gärkiln Saknas Våtsjön sjö /Se Korset lht Storsjön sjö
Göksvala, Östra o. Västra byar Västra ån å Korset lht Svarta hålet område med bergsskrevor
Göksvala by o. gd? Yxesjön sjö Korsfallet tp Svartan, se Svartån Saknas
Göksvalla by Yxesjön sjö Korsfallet lht Svartsjöhultet skog
Göksvala, Västar och Östra byar Yxesjön göl Korsfallet tp Svartsjöhult område
Göksvala by Yxsjön, se Yxesjön sjö Korsfallet lht Svartsjön sjö
Gylsvara Saknas *Ånnebruneksröset gränsmärke Korstorp lht Svartsjön, se Svarttjärn Saknas
Göksvalla Saknas Åsamossen mosse Krakvik lht Svarttjärn sjö
Göksvala byar Älgdrågen, Östra terräng Krakvik lht Svarttjärn tjärn
Göksvala byar Älgkärrsängen äng Krogen lht Svartån å
Göksvala, Västar och Östra byar Ämten, Mell- sjö Krogen lht Svartån å
Göksvala, Västra o. Östra by Ämten, Sör- sjö Kronoberg gd Svartån å
Göksvala Saknas Ämten, Mellan - o. S:a sjöar /Se Kronoberg gd Svinsjöarna Saknas
Göksvala by Ämtsjöarna sjöar Krövlan, se Klövlandet Saknas Svinsjöarna, se Svinsjön, Lilla, Svinsjön, Stora Saknas
Göksvala, Östra och Västra byar Östra ängen Saknas Kullen tp Svinsjöbäcken bäck
Göksvalla by   Kullen tp Svinsjön, St. o L. sjöar
Göksvalla by   Kullen lht Svinsjön, Stora och Svinsjön, Lilla sjöar
Göksvala by /Se   Kungsfalla Signal Saknas Svinsjön, Lilla sjö
Göksvalla, V. o. Ö. byar /Se   Kungshall avs Svinsjön, Stora sjö
Göksvalla Saknas   Kungshall avs Svinsjönäset näs
Göksvalla Saknas   Kungshult lht Sävsjöbäcken bäck
Göksvalla Saknas   Kungshult avs Sävsjön sjö
Göksvalla Saknas   Kvarnen, se Östa kvarn Saknas Sävsjön sjö
Göksvalla Saknas   Kvarnskogen avs Sävsjön sjö
Göksvalla Saknas   Kvarnskogen avs Sörgrytan sjö
Göksvala Saknas   Kvarntorp avs Sörgrytan sjö /Se
Göksvala by o. gd   Kyrkan, se Knista kyrka Saknas Sörgrytan sjö
Göksvala by o. gd   Kärret lht Sör-Ämten sjö
Göksvalla, V. o. Ö. by /Se   Kärret lht Sörämtsbäcken bäck
Göksvalla, V. o. Ö. by /Se   Kärret lht Tattviken vik
Göksvalla, V. o. Ö. by /Se   Kyrkroten Saknas Tjogsbäcken bäck
Göksvalla, V. o. Ö. by /Se   König/Könik-, se Kink-, Saknas Tjogseln sjö
Göksvalla, V. o. Ö. by /Se   Köraretorp lht Tjogseln sjö
Göksvala, V:a o. Ö:a by /Se   Landsåsen, Norra gd Tjogsen sjö
Göksvalla, V:a o. Ö:a by /Se   Landsåsen, Södra och Landsåsen, Norra bebyggelse Tjogseln sjö
Göksvalla by /Se   Landsåsen, Södra gd Tjogseln sjö /Se
Hallsberg by   Landsåsen, Södra gd Tjogslabäcken bäck
Hallsberg by   Lanna utjord Tjogslabäcken bäck
Hallsberg by   Lanna lht Tjogslaviken vik
Hallsberg by   Lannategen, se Lanna Saknas Tjogslaviken vik
Hallsberg by   Larsbo hmd Tjogselviken vik
Hallsberg by   Lekeberga bebyggelse Tjälvbacken landsvägsbacke
Hallsberg by   Lekeberga, se Herregården Saknas Torvmossen mosse
Halsberg Saknas   Lekeberga gd Trehörningar?, se Trehörningen Saknas
Halsberg Saknas   Lergropen bebyggelse Trehörningen sjö
Hallsberg by /Se   Lergropshagen avs Trehörningen sjö
Hallsberg by /Se   Lergropshagen avs Trehörningen sjö
Hundmossen torp   Lindängen avs Trehörningen sjö
Hälshyttan Saknas   Lindängen avs Trindkärret kärr
Irsta gd   Linneberg lht Trädviken vik
Irsta gd   Ljungstorp avs Trädevadskärret kärr
Irsta by   Lugnet lht Tränevadskärret kärr
Irsta gd   Lugnet avs Uggelhöjden höjd
Irsta gård   Lunget lht Uggelmossen mosse
?Irsta gd   Lugnet, Lilla avs Ugglegruvorna gruvor
Irsta gd   Lugnet, Lilla avs Ugglegruvorna gruvor
Irsta Saknas   Lund avs Valstöparen sjö
Irsta gd?   Lunne lht Vegrinnbacken landsvägsbacke
Irsta gd   Lunnet lht Villingen, Stora o. Lilla sjöar
Irsta by /Se   Lyckan lht Villingen, Lilla sjö
Kalkugnsbacken Saknas   Länsmansgården gd Villingen, Stora sjö
Kil Saknas   Lövbråten lht Vintervik vik
Kil Saknas   Lövlunda avs Vintervik vik
Kilen Saknas   Lövlunda avs Vinterviken vik
Kil gd /Se   Lövnäs avs Vissbodabäcken, Norra, Vissbodabäcken, Södra småbäckar
Kinkhyttan Saknas   Lövsta (Övre) se Hansagården Saknas Västra ån å
Kinkhyttan Saknas   Lövsta, se Norrgården Saknas Yxesjön sjö
Kinkhyttan Saknas   Lövsta, se Svensgården Saknas Yxsjön sjö
Kinkhyttan by   Lövsta lht Yxsjön sjö
Kinkhyttan by /Se   Lövsta, Övre lht Yxsjön sjö
Könikhyttan Saknas   Lövåsen lht Zinner-, se Sinner Saknas
Kinkhyttan by /Se   Magerheda, se Magria Saknas Åmossen mosse
Kinkhyttan by /Se   Magria bebyggelse Älgaberget gruva
Klockaregården Saknas   Magria gd Älgaberget gruva
Klövlandet Saknas   Majtorp lht Älgaberget gruvberg
Klövlandet Saknas   Marielund avs Älgkärret kärr
Klövlandet Saknas   Marsvinshov tp Älgkärrsängen äng
Knista by   Marsvinshov lht Älgsjön, se Älgkärrsängen beb.-n.
Knista by o. sn   Medskog gd Älgsjöängen äng
Knista by o. sn   Mellangården bebyggelse Ämtbäcken bäck
Knista by   Mellangården gd Ämten, Emten, Norra, Mellan o. Söder sjöar
Knista by, sn   Mellangården gd Ämten, Mellersta sjö
Knista by, sn   Mjärden lht Ämten, Norra sjö
Knista by   Moen lht Saknas Saknas
Knista by   Mogruvan lägenheter Ämten, Södra sjö
Knista by   Mogruvan avs Ämtsjörna Saknas
?Knista by   Mogsjötorp lht Äspebäcken bäck
Knista by /Se   Molina lönnkrog Östabacken landvägsbacke
Knista by   Mossen tp Östabäcken bäck
Knista by   Mossen avs  
Knista sn /Se   Mossen lht  
Knista by /Se   Mossgärdet avs  
Kronoberg Saknas   Mosstorp avs  
Saknas Saknas   Mosstorp avs  
Kvarnbacken Saknas   Myrhult avs  
Landsåsen Saknas   Myrtorp tp  
Landsåsen by   Myrtorp lht  
Landsåsen by   Månsgården avs  
Lanna Saknas   Mögsjötorp, se Mogsjötorp Saknas  
Lekeberg by?   Mörkret lht  
Lekeberg Saknas   Nedre gårde, se Norrgården = 3 Brohyttan Saknas  
Lekeberga gd /Se   Nordhaga avs  
Lekeberg Saknas   Nordhammar lht  
Lekeberg Saknas   Nordviken lht  
Lekeberga herrgård   Nordviken, se Norrviken Saknas  
Lekeberga herrgård /Se   Nordändan, Södra tp  
Lekeberga herrgård?   Norra gården bebyggelse  
Lekeberga herrgård   Norra soldattorpet tp  
Lekeberga herrgård   Norrgården bebyggelse  
Lekeberga herrgård   Norrgården gd  
Lekeberga herrgård   Norrgården bebyggelse  
Lekeberga herrgård   Norrgården gd  
Lekeberga gd /Se   Norrgården gd  
Lekeberga gd /Se   Norrgården bebyggelse  
Lekeberga gd /Se   Norrgården bebyggelse  
Lekeberga gd /Se   Norrgården bebyggelse  
Magria by   Norrgården gd  
Magria by   Norrgården gd  
Magria by   Norrgården gd  
Magria by   Norrgården gd  
Magria by   Norrhagen avs  
Magria by   Norrhammaren lht  
Magria by   Norrtorp avs  
Magria by   Norrviken avs  
Magria by   Nybergsviken tp  
Magria by   Nybergslyckan lht  
Magria by   Nybo lht  
Magria by   Nybygget tp  
Magria by   Nybygget lht  
Magria by   Nybygget lht  
Magria by   Nytorp, se Nyttorp Saknas  
Magria by   Nyttorp lht  
Magria by   Nyttorp avs  
Magria by   Orramarken hmd  
Magria by   Orramarken hmd  
Magria by   Oskarsberg lht  
Magria Saknas   Perstorp avs  
Magria Saknas   Plantorp lht  
Magria Saknas   Prästegården = 1Tegelsta bebyggelse  
Magria by   Prästegården, se Tegelsta Saknas  
Magria by   Pussalyckan, se Myrtorp Saknas  
Magria by   Rosenborg lht  
Magria by /Se   Rosenborg lht  
Medskog gd /Se   Rosenborg avs  
Möckelsbodar gd /Se   Rosendal lht  
*Nyckelsboda Saknas   Rosendal lht  
Sellvalla by /Se   Räfsand lht  
Skogen Saknas   Rävsand tp  
Skorffatorp Saknas   Rökärret lht  
Saknas Saknas   Rökärret avs  
Saknas Saknas   Rönnbacken bs  
Snöbergshyttan gd   Rötkärret, se Rökärret Saknas  
Snöbergshyttan Saknas   Sandbäcken lht  
Staveling Saknas   Santorp avs  
Storsjön Saknas   Sandtorp avs  
»Södra gården» gd   Sandtorp avs  
Tegelhagen Saknas   Sinai Saknas  
Tegelsta pastorsboställe   Sinnerstugan lht  
Tegelsta pastorsboställe   Skillnadstorp avs  
Tegelsta pastorsboställe   Skinnaretorp lht  
Tegelsta Saknas   Skinnarefallet lht  
Tegelsta kyrkoherdeboställe   Skogalund avs  
Tegelsta by o. sn   Skogalund avs  
Tegelsta by   Skogalund hmd  
Tegelsta Saknas   Skogen lht(?)  
Tegelsta gård   Skogshill hmd  
Tegelsta gård   Skogstorp avs  
Tegelsta bost.   Skogstorp avs  
Villingsberg egend. /Se   Skrikarelyckan tp  
Vissboda Saknas   Skrösarlyckan lht  
Norra Vissboda Saknas   Skyttebo lht  
Vissboda by   Skyttebo avs  
Vissboda by /Se   Slagtorp hmd  
Vissboda gårdar /Se   Smedsstugan lht  
Åbytorp Saknas   Smedstugan lht  
Åbytorp by /Se   Snuten lht  
Åsen Saknas   Snöbergshyttan gd  
Öna Saknas   Snuten, se Gustafsberg Saknas  
Örvarehult Saknas   Sockenstugan, se Klockaregården Saknas  
Östa by   Sockenstugan lht  
Östa by   Sofiehem hmd  
Östa, Nedre och Övre byar   Soldattorpet avs  
Östa by   Spåndråget tp  
Östa by   Spåndråget lht  
Östa, Nedre och Övre byar   Staveläng gd  
Östa by   Staveläng gd  
Östa, Nedre och Övre byar   Stene lht  
Östa by   Stene avs  
Östa by?   Steneborg, se Stensborg Saknas  
Östa by   Stengärdet (handels)lht  
Östa by   Stengärdet avs  
Östa, Nedre och Övre byar   Stensborg avs  
Östa by   Stenstorp avs  
Östa by   Stenstorp lht  
Östa, Nedre och Övre byar   Stenstorp avs  
Östa by   Stenåsen avs  
Östa by   Stockatorget lägenheter  
Östa by   Storgården bebyggelse  
Östa by /Se   Storsjön gd  
Östa Saknas   Storsjön gd  
Nedre Östa Saknas   Storsjön, Norra och Storsjön, Södra Saknas  
Östa, Nedre och Övre byar   Storsjön, Norra, Storsjön, Södra, se Storsjön Saknas  
Östa by   Svalnäs lht  
Östa by   Svea hmd  
Östa by   Svensgården gd  
Östa by   Svältan, se Nybygget lht  
Östa, Nedre by   Sävstaholm bebyggelse  
Östa by /Se   Sävstaholm lht  
Östa, N:e o. Ö:e byar /Se   Södergården bebyggelse  
    Södra soldatbostället tp  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgårdens soldattorp avs  
    Talludden avs  
    Tegelsta gd  
    Tegelsta gd  
    Tegen, Västra tp (hmd)  
    Tegen, Västra, se Västra tegen Saknas  
    Tofvetorp lht  
    Torpkärn lht  
    Torrbo tp  
    Torvmossen avs  
    Trehörningen tp  
    Trehörningen torpställe  
    Trekanten avs  
    Trindkärret tp  
    Trindkärret lht  
    Trollebo lht  
    Tullen lht  
    Trädgårdstorpet lht  
    Tyrisgården gd  
    Tyrsgården avs  
    Tämjan bs  
    Tämjan avs  
    Ugglebo lht  
    Vallen, se Valltorp Saknas  
    Valltorp avs  
    Valltorp avs  
    Nedhuggaretorp lht  
    Viktorsberg avs?  
    Vilan avs  
    Villingskilen Saknas  
    Villingskullen lht  
    Vissboda Norra gd  
    Vissboda, Norra gd  
    Vissboda, Södra gd  
    Vissboda, Södra gd  
    Wreta lht  
    Vägen avs  
    Vägen avs  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården avs?  
    Västra tegen lht  
    Zinner-, se Sinner Saknas  
    Åbytorp gd  
    Åbytorp gd  
    Ålunda lht  
    Ålunda bs  
    Ålunda lht  
    Åmossen lht  
    Åmossen lht  
    Åsamossen, se Åmossen Saknas  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen avs  
    Åsen, se Hälsingåsen Saknas  
    Åsen avs  
    Åsen lht  
    Åsen, se Sörgården Saknas  
    Åsskogen tp  
    Åsskogen, se Åsen Saknas  
    Åtorp avs  
    Åvik avs  
    Älgkärr lht  
    Älgkärrstorp lht  
    Älgkärrsängen avs  
    Älgsjöängen, se Älgkärrsängen Saknas  
    Äp(p)eltorp, se Apeltorp Saknas  
    Öna gd  
    Öna gd  
    Örvarehult gd  
    Örvarehult gd  
    Östra kvarn kvarn  
    Östa, Lilla avs  
    Östa, Lilla avs  
    Östa, Nedre bebyggelse  
    Östa, Nedre gd  
    Östa, Övra bebyggelse  
    Östa, Övre bebyggelse  
    Östa, Övra gd  
    Östabacken lht  
    Östanborg avs  
    Östanborg avs  
    Östberga lht  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östra soldattorpet avs  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.