ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramsbergs socken : Lindes och Ramsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 993 Bebyggelsenamn : 993 Naturnamn : 1759
Ramsberg sn Abborrkammaren skär Ramsbergs socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrkammaren holme Ramsbergs socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnen tjärn Ramsbergs socken förkortningar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnen tjärn Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnen tjärn Ramsbergs socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn o. by Abborrtjärnen tjärn Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn o. bruk Abborrtjärnsbäcken bäck Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnsbäcken bäck Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn o. bruk Abborrtjärnsbäcken bäck Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnsmossen mosse Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Abborrtjärnsmossen mosse Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn /Se Abborrtjärnsåsen höjd Ramsbergs sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Acktjärnen, Lilla tjärn Ramsberg sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Acktjärnen, Stora tjärn Ramsbergs vargar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Acktjärnsberget berg Adel inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ramsberg blg Acktjärnsbäcken bäck Löa adel inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ramsberg sn Alderbacken terräng, förr odlad mark Asp-Jan personnamn Abborrkammen holme
Ramsberg sn Alderbäcken bäck bävrar inbyggarbeteckning Abborrtjärn sjö
Ramsberg blg Alderbäcken bäck Brosk-Lovisa personnamn Abborrtjärn sjö
Ramsberg sn Alderbäcksfallet terräng Daniel personnamn Abborrtjärnen tjärn
Ramsberg sn /Se Alderbäcksfallet skogshygge Gastar inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Ramsberg kommun /Se Alderudden udde Glyfsen personnamn Abborrtjärnsberget berg
Ramsberg sn /Se Alderudden udde Gofar personnamn Abbortjärnsbäcken bäck
Ramsberg sn /Se Amerikasjön tjärn eller källa Grim personnamn Abbortjärnsbäcken bäck
Almhöjden Saknas Aspaboda odlad mark Guckustina inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Allmänningsbo, Norra Saknas Aspaboda odlad mark Hampus personnamn Abborrtjärnsdalen dal
Allmänningsbo, Södra Saknas *Aspafallsröset gränsmärke Hytt-Petter personnamn Abborrtjärnsåsen ås
Allmänningsbo by *Aspefallsröset gränsmärke *Jussi-Jan personnamn Abborråsen skogsmark
Allmänningsbo by *Aspfall gränsmärke? Kik-Kalle personnamn Acksjön, se Acktjärn, Stora sjö
Allmänningsbo by Aspudden udde Klotare inbyggarbeteckning Acktjärn, Lilla sjö
Amerika (terräng) f.d. torp? Backfallet terräng Kolumbus personnamn Acktjärn, Lilla tjärn
Amerika förr torp? Backfallet terräng Kristian personnamn Acktjärn, Stora sjö
Anders hammarn Saknas Backmossen mosse Kuntingar inbyggarbeteckning Acktjärn, Stora tjärn
Aspviken Saknas *Bakes Åhl gränsmärke Lucke personnamn Acktjärnsberget berg
Berget Saknas Bastfallstjärnen tjärn Lut personnamn Acktjärnsbäcken bäck
Bergshyttan bruk Saknas berg Maja personnamn Acktjärnsbäcken bäck
Bergshyttan bruk Bergängen odlad mark Melker personnamn Akttjärn, Lilla, se Acktjärn, Lilla sjö
Bergshyttan bruk Besten, se Risten sjö Mosen personnamn Akttjärn, Stora, se Acktjärn, Stora sjö
Bergshyttan bruk Bistackskärret kärr Mässing-Edvard personnamn Alderbacken åker
Bergshyttan bruk Bistackskärret kärr Nisse personnamn Alderbäcken bäck
Bergshyttan bruk Bjuggtjärnen tjärn norrsjögar(na) inbyggarbeteckning Alderbäcken bäck
Bergshyttan bruk Bjuggtjärnen tjärn Poffen personnamn Alderbäcksbron landsvägsbro
Bergshyttan bruk Bjuggtjärnen tjärn Ramsbergs-vargar inbyggarbeteckning Alderstubben landningsplats
Bergshyttan bruk Bjuggtjärnen tjärn Ramsbergs vargar inbyggarbeteckning Alderudden udde
Bergshyttan bruk Biurkärn, se Bjuggtjärnen tjärn Skommar-Olle personnamn Allmänningen område
Bergshyttan brk Biurtiern, se Bjuggtjärnen tjärn Skutt-Gustava personnamn Allmänningsboån å
Bergshyttan bruk Bjurängen gräsmark Skäfta personnamn Almhöjden berg
Björka Saknas Björken sjö Svarten personnamn Almhöjdsvägen landsväg
Björntjärn Saknas Björken sjö Sågaren personnamn Amerika f.d. torpställe
Biörnsiöboda Saknas Björken sjö Tupp-Jan personnamn Amerika markområden
Blanka gruva Björken sjö vargar inbyggarbeteckning Amerikabergen skogsåsar
Blanka gruva Björken sjö /Se vargar inbyggarbeteckning Amerikabäcken bäck
Blanka gruva Björktjärnen tjärn vargar inbyggarbeteckning Amerikabäcken bäck
?Born gd Björktjärnen tjärn Vargar inbyggarbeteckning Amerikasjön tjärn
Born gd? Björktjärnensbäcken bäck Vargar inbyggarbeteckning Anderses fall skogsmark
Born Saknas Björnabotten terräng, f.d. kolbotten Adams bebyggelse Andragårdsbacken backe
Born gd Björnbacktjärnen tjärn Adamstorp hmd Anna gruva
Born gd /Se Björnbacktjärnen tjärn Adamstorpet avs Aslatj(ärnen) tjärn
Botjärn Saknas Björnkilen odlad mark Adamstorpet avs Aspbotten kolbotten
Botjärn hus, f.d. torp Björnkilsmossen mosse Adolfsberg bebyggelse Aspbotten kolbotten
Braxnäs torp Björnkärret kärr Affallstegen avs Aspbotten kolbotten
Bräntorp Saknas Björnkärret kärr Allmänningbo by Aspudden udde
Busketorp Saknas Björnmossen mosse Allmänningbo, Norra hmn Aspudden udde
Bäckegrufvan by? Björnstensåsen ås Allmänningbo, Norra hmn Aspudden udde
Bäckegrufvan Saknas Björntjärnarna tjärnar Allmänningbo, Norra hmn Aspudden udde
Bäckfors Saknas *Björntjärnen, se Björktjärnen tjärn Allmänningbo, Norra hmn Aspviken vik
Saknas Saknas Björntjärnsfallet terräng Allmänningbo, Södra hmn Aspviken vik
Djupedal Saknas Björntjärnsfallet skogsmark Allmänningbo, Norra by Avtagberget berg
Fallet Saknas Björntjärnshålsviken vik Allmänningbo, Södra hmn Axelssons botten kolbotten
Fanthyttan, se Gammelbo Saknas Blackberget berg Allmänningbo, Södra hmn Backerkersholme ö
Fanthyttan Saknas *Blackkärrsmossen mosse Allmänningsbo by Back-Erkers holme holme
Fanthyttan Saknas Black Grúfva, se Blankagruvan gruva Allmänningen, se Björketorp torp Backlindsåkern åker
Fanthyttan Saknas Blankagruvan gruva Almhöjden, Norra hmd Backmossen mosse
Fanthyttan by Blankagruvan gruva Almhöjden, Norra bebyggelse Backåkrarna åkrar
Fanthyttan by Blankamossen mosse Almhöjden, Södra torp Badhusviken vik
Fanthyttan by Blanka(n) gruvnamn /Se Almhöjden, Södra, se Hultet torp Bakkammaren åker
Fanthyttan by? Blankaåsen ås Almhöjden, Södra gd Bakvreten åker
Fanthyttan by? Blanktången terräng Almhöjden, Västra, se Hultet torp Basa-Benkts gruva gruvhål
Fanthyttan bruk /Se Blåbärsmossen mosse Alströmstorp, se Koxbacken torp Basa-Benkts gruva gruvhål
Flygarberget Saknas Blåbärstjärnen tjärn Amerika, se Botjärnsfallet lht Basa-Benkts gruva gruvhål
Flöjforssen, se Nederhytteberg Saknas Blåsudden udde Andra Gården gd Basa-Benkts gruva gruvhål
Flögfors kprvrk Bockahålet terräng Annedal lht Basa-Benkts gruva gruvhål
Flögfors kprvrk Bockbackarna backar Annelund bebyggelse Basa-Benkts gruva gruvhål
Flögfors kv Bockbackarna backar Anniefors bebyggelse Bastfallstjärn sjö
Gammelbo brk Bock-Erkers holmar holmar Apoteket lht Bastfallstjärn tjärn
Gammelbo bruk Bock-Erkers holmar holmar Apoteksgården lht Bastuviken vik
Gammelbo brk Boholmarna holmar Aronsberg torp Bastuåkern åker
Gammelbo bruk Bootiärn, se Botjärnen tjärn Aronsberg bebyggelse Basvägen skogsväg
Gammelbo bruk Bornsberget berg Aspafallet hmn Beckmossbäcken bäck
Gammelbo brunn Saknas Bornsbobergen berg Aspafallet f.d. hmn Beckmossbäcken bäck
Gammelbo brk Bornsviken vik Asptorpet torp Beckmossen mosse
Gillermossen Saknas Botjärn tjärn Aspudden bebyggelse Beckmossen mosse
Gillermossen Saknas Botjärnen tjärn Aspviken hmn Beckmossön skogsö
?Glifsån gd Botjärnen tjärn Aspviken hmn Bengts backe hage och berg
Glifsån gd? Botjärnen tjärn Assarstorp, se Kivnäbben torp Bergbotten kolbotten
Glifsån gd Botjärnen tjärn Assersdal, se Samuelsdal hmd Bergbottenskärret kärr
Glifsån gd Botjärnen tjärn Avfallstorpet f.d. torp Bergfallet skogsmark
Glifsån gd Botjärnen tjärn Backen hus Bergkällan källa
Glifsån gd Botjärnen tjärn Backtorpet bebyggelse Bergkällan källa
Glifsån Saknas Botjärnen tjärn Badstugumossen avs Bergkällsriset snår
Granhult Saknas Botjärn tjärn Bakluta hmd Bergledet öppning i gärdesgården
Granhult bruk Botjärnen tjärn Bakluta, se Adamstorp hmd Bergshyttedammen sjö
Grymsjö Saknas Botjärnen tjärn Bakluta, se Eriksberg hmd Bergströms vret åker
Grymsjö Saknas Botjärnen tjärn Bakluten gårdar Bergvägen gångstig
Grymsjö Saknas Botjärnen tjärn Bakluten gårdar Bergåkern åker
Grymsjö Saknas Botjärnsbäcken bäck Banstugan lht Bergängen äng
Grimsö by Botjärnsrönningen terräng Banvaktsstugan bebyggelse Beskows kulle kulle
Grimsö hammare Saknas /Se Botjärnsrönningen hagmark Banvaktsstugan bebyggelse Beskows vik vik
Grömsjö Saknas Brattadalen dal Baptistkapellet bebyggelse Besten, Övra, se Reste, Övra sjö
Grimsö Saknas Brattaknippan backe Barnmorskebostället lht Billingbobäcken bäck
Grimsö by o. bruk Brattatuvan terräng Bengtsberg hmd Bisens hage hage
Grimsö by Braxnäshagen terräng Benktsberg gd Bishagen hage
Grimsö by Braxnäsudden udde Benktsgården huvudgård Bjuggtjärn sjö
Grimsö by Bromossen mosse Berget hmn Bjuggtjärnen tjärn
Grimsö by /Se Brottgärdet odlad mark Berget hmd Bjuggtjärnsberget berg
Grimsö by /Se Brunnshagen hage Berget bebyggelse Bjuggtjärnsbäcken bäck
Grimsöbodar Saknas Bråtberget berg Berget bebyggelse Bjuggtjärnsskogen skog
Grymsjö Saknas Bråtbäcken bäck Berget bebyggelse Bjurängen gräsmark
Grindehammaren Saknas Bråtängen odlad mark Berget f.d. hmn Bjälkbotten, Lilla kolbotten
Grindhamaren Saknas Bräddammsstreken del av Sverkerån Berggården bebyggelse Bjälkbotten, Stora kolbotten
Grindhammar Saknas Brända fallet skogsparti Bergkvisttorp torp Bjälkbottnarna kolbottnar
Gränseskogen Saknas Brända ön terräng Bergkvisttorp bebyggelse Björkbacken backe
Gräsberget Saknas Brändöudde terräng Bergshyttan hmn Björkbacken slåttermark
Grönbo Saknas Brännan skogsområde Bergshyttan bebyggelse Björkbotten kolbotten
Grönåsen f.d. torp Brännhagen terräng Bergshyttan f.d. hmn Björken sjö
Gustaf III:s kryka kyrka Brännkärr kärr Bergsstugan sommarställe Björkfallsvägen skogsväg
Gustaf III:s kryka kyrka Brännmossen mosse Bergsstugan lht Björnkärret sankmark
Göstas (terräng) f.d. torp Brännmossen mosse Bergsstugan, Lilla lht Björklundshagen hagmark
Hammartorpet (odlad mark) f.d. torp Brännmossen mosse Bergängen lht? Björklunds udde udde
Hedbyn Saknas Brännmossen mosse Beskows, se Rasta bro torp Björklundsviken vik
Holmsjön gd? Brännmosstjärnen tjärn Beskows gd Björkmilbotten kolbotten
Håkansboda by Brännåsen ås Beskowska gården bebyggelse Björkriskärret kärr
Håkansboda Saknas Brötet odlad mark Betelkapellet bebyggelse Björksfallet skogsmark
Håkansboda Saknas Bullermossen mosse Bismossen hmd Björktjärn sjö
Håkansboda Saknas Bullerns terräng, f.d. åkermark Bismossen ödetorp Björktjärn tjärn
Håkansboda by Burängen terräng Björkan, se Björkö hmn Björktjärnen tjärn
Håkansboda by Buska-Lisas grav fornminne /Se Björkbacken lht Björktjärnsbäcken bäck
Håkansboda by Buskviken vik Björkbacken bebyggelse Björktjärnshagen skogsmark
Håkansboda by /Se Busmossen mosse Björkbäcken torp Björktjärns småtjärnar sjöar
?Hägernäs gd o. järnbruk Busmossgruvorna gruvor Björkbäcken avs Björktjärnstegen skogsteg
Hägernäs gd? *Bya sjön, se Morskogasjön sjö Björkdalen lht Björnabotten, Nedre kolbotten
Hägernäs Saknas ?Bysjön sjö Björke, se Björkö hmn Björnabotten, Övre kolbotten
Hägernäs Saknas Bysjön sjö Björketorp torp Björnbacken backe
Hägernäs Saknas Bysjön sjö Björkhaga lht Björnbackshällen berghäll
Hägernäs Saknas Bysjön sjö Björkhult bebyggelse Björnbacksjämnden vägstycke
Hägernäs Saknas Bysjön sjö Björkliden lht Björnberget stenbacke
Hägernäs gd Bysjön, se Morskogasjön sjö Björkliden avs Björnbotten kolbotten
Hägernäs gd Byxbenstegen terräng Björklund lht Björnholmen holme
Hägernäs gd Bålfallet terräng Björklund lht Björnkärret kärr
Hägernäs gd Bålfallsbäcken bäck Björklund lht Björnkärret kärr
Hägernästorp Saknas Bäckabromossen mosse Björklund lht el. torp Björnkärrsfallet skogsmark
Hälltorp (odlad mark) f.d. torp Bäckabron bro Björklund, Nedra torp Björnkärrshålet sankmark
Hälltorpet (odlad mark) f.d. torp Bäckmossen mosse Björklund, Övra torp Björnmossen mosse
Hökmossen hus o. terräng, f.d. torp Bäckmossen mosse Björklund lht Björnstensberget berg
Höktorpet (terräng) f.d. torp Dagkarlsmossen mosse Björklund lht Björnstensåsen höjd
Höktorpet f.d. torp? Dagkarlsmossen mosse Björklund avs Björnstensåsen berg
*Höönäss gård Dalbergsmossen mosse Björklund lht Björnstensåsen skogsås
Höönäss Saknas Dalbergsskogen skog Björktjärn torp Björnstubben trädstubbe
Juteboda gd *Dalkarlsberget berg Björktjärnsbäcken, se Björkbäcken torp Björnstubbfallet skogshygge
Kalkåsen torp *Dalkarsberget berg Björktjärnsbäcken bebyggelse Björntjänarna sjöar
Rifnäbb Saknas *Dalkarlsberget berg o. gränsmärke Björktjärnsbäckstorp hmd Björntjärnarna tjärnar
Rifsnäbb Saknas *Dalkarlsberget Röse gränsröse Björktjärnstorp, se Björktjärnsbäckstorp hmd Björntjärnshålet mosse
Rifvenämb. Saknas Dalkarlsbrohålet terräng Björktjärnsbäckstorp bebyggelse Björntjärnsviken vik
Klockarebolet Saknas *Dalkarlsröset gränsmärke Björktjärnstegen avs Björntäppan slåttermark
Klossängen torp *Dalkarlsröset gränsmärke Björktjärnstorp bebyggelse Björnudden udde
Kloten bruk? Dammbäcken bäck Björktorp f.d. torp Blackberget berg
Kloten sjö? Dammen del av Sverkersån Björktorp torp Blackberget berg
Kloten sjö? Dammgruvan gruva Björktorp avs Blackberget berg
Kloten bruk? Dammgruvkärret kärr Björkudden lht Blackbergsmossen mosse
Kloten sjö Damm mossen mosse Björkvreten bebyggelse Bladholmstäppan åker
Kloten brk Dammossen mosse Björkå gd Blankamossen mosse
Kloten Saknas Dammossen mosse Björkås bebyggelse Blankamossen mosse
Kloten Saknas Dammossen mosse Björkö hmn Blankaåsen skogsås
Kloten bruk *Damsjöarna sjöar Björkö hmn Blinda stug-botten kolbotten
Kloten gd /Se Damsjömoren skogsås Björkölund bebyggelse Blindtarmen väg
Kloten samh., gd:ar /Se Dammsjömoren skogsås Björkötorp, se Björketorp torp Blomman gruva
Klothytta förr hytta Dammsjömoren skogsås Björkötorpet bebyggelse Bloms vret åker
Klothytta förr hytta *Damsjön, se Bysjön sjö Björnbacken torp Blåbärsmossen mosse
Klothyttan masugn DamSiön, se Bysjön sjö Björnbacken lht Blåbärstjärn sjö
Klothyttan Saknas *Dammsjön sjö Björnkilen torp Blåbärstjärnen tjärn
Klotsboda Saknas Dammsjön sjö Björnkilen bebyggelse Blåbärstjärnsdalen dal
Klotsboda gd /Se Dammsjön sjö Björnliden gd Blåbärstjärnsmossen mosse
Klotskogen Saknas Dammsjön sjö Björnö lht Blåsviken vik
Klotstorp Saknas Dammsjön sjö Blackberget lht Blötabäcken bäck
Klotstorp gd /Se Dammsjön sjö /Se Blanka lht Blötabäcksfallet skogsmark
Klotstorp gd:ar /Se Dammsjön sjö Blanka gruva Bockbotten kolbotten
Kohlartorp Saknas Dammsjön sjö Blanka gruva gruva? Bockröjningen röjning
Korslången Saknas Dammsjön sjö Blanka gruvfogdeboställe bebyggelse Bodbackarna backar
Korslången Saknas Dammsjön sjö Blanka skog torp Bodbacken backe
Korslångs smedja Saknas Dammsjön, se (Glyfsån-)Dammsjön sjö Blomgrens koja stuga Bod hagen hage
Korslången järnbruk /Se Dammsjön, se (Resta-)Dammsjön sjö Boden bebyggelse Bodlandet strandremsa
Krogen Saknas Dammsjönäset terräng Bodgården hus Bodudden udde
Kulhagen (odlad mark) f.d. torp Dammsjönäset skogsområde Bogården lht Bodviken vik
Kurrboda Saknas Damsiön, se Bysjön sjö Bokströms bebyggelse Bodvägen väg
Kurrboda lht /Se Dammsjöudden udde Bollstugan stuga Boholmen, Lilla holme
Kårberget by? Dammtjärnen tjärn Bommens gd Boholmen, Stora holme
Kårberget by Dammtjärnsbron bro +Bondes hemman hemman Boholmarna öar
Kåreberget by? Damtjärnsbäcken bäck Born hmn Boholmarna holmar
Kärberget by Dammåsen ås Born, se Löa Born hmd Bolltomten åker
Kårberget by Daniels mosse mosse Born hmn Bommasund sund
Kårberget Saknas *Demphedsröset gränsmärke Bornsboda torp Bomtjärn sjö
Kårberget by *Demphedsröset gränsröse Bornsboda ort Bomtjärnen tjärn
Kårberget by *Demphedsröret gränsmärke Bornsboda gd Bondes källa källa
Kårberget by *Demphedsröret gränsmärke Bornstorpet f.d. torp Bondes täppa inäga
Kårberget Saknas Didrikshammaren Saknas Botjärn torp Bondes vret inäga
Kårberget Saknas Didrikshammar Saknas Botjärn torp Bornholmsviken vik
Kårberget by Didrikshammaren Saknas Botjärn ödetorp Bornsbodbergen berg
Kårberget by Diktjärnen tjärn Botjärnsfallet lht Bornsbodviken vik
  Djupa hålet mosse Botjärnsfallet torp Bornshagarna hagmarker
  Djupa hålet terräng Botjärnskojan koja Bornslandet strandremsa
  Djupastens udde udde Botjärnstorpen, se Botjärn torp Bornstäppan åker
  *Djupdalstallen gränsmärke Botjärnstorpen, se Botjärn torp Bornsviken vik
  *Djupdalstallen gränsmärke Braxnäs torp Bornsviken vik
  Djuptjärnen tjärn Braxnäs, se Braxnäsfallet lht Botjärn sjö
  Djurlången, Stora sjö Braxnäs bebyggelse Botjärn sjö
  Djurlången sjö Braxnäsfallet lht Botjärn sjö
  Djurlången, Stora sjö Braxnäsfallet bebyggelse Botjärn tjärn
  Djurlången, Stora o. Lilla sjöar Bregården bebyggelse Botjärnen tjärn
  Djurlången, Stora sjö Brogården lht Botjärnsbergen berg
  Djurlången, Stora sjö Bron, se Resta bro torp Botjärnsbäcken, se Amerikabäcken bäck
  Djurlången, Stora sjö Broskens äldre namn på Nya Fallet Botjärnsbäcken bäck
  Djurlången, Stora sjö Broskstugan stuga Botjärnsbäcken bäck
  Djurlången, Stora sjö Brotorp lht Botjärnsbäcken bäck
  Djurlången, St:a sjö /Se Brotorp lht Botjärnsfall terräng
  *Djurlångssundet, se Stora Djurlången sjö el. sund Brotorp hmn Botjärnsröjningen slog
  Djävulsön terräng Bruket, se Smedsbruket lht Botjärnsröjningen hagmark
  *Demphedsröset gränsröse Bruket bebyggelse Botten åker
  Demphedsröset rös Brunberg lht Botten åker
  *Demphedsröset gränsröse Bruskens, se Bruksstugan hus Botten i hällen kolbotten
  *Demphedsröret gränsmärke Bruskstugan hus Botten i vägen kolbotten
  Dämphedsröset Saknas /Se Bryggeriet bebyggelse Branta knippan backe
  *Demfhedsröset gränsmärke Bråtabacken lht Bratta backsbotten kolbotten
  Domarsnåret terräng Bråtatorpet torp Bratta dalen dal
  Dunderbäcken bäck Bråten torp Bratta sand grustag
  Dyltbackarna backar Bråten torp Bratta tuvan grusbacke
  Dyltbackkärret kärr Bråten bebyggelse Braxnäshagen hagmark
  Dytagsviken vik Bråtens lht Braxnäsudden udde
  Dämphedsröset Saknas Bråtens gd Braxnäsviken vik
  *Dämphedsröset gränsmärke /Se Brännhagen lht Braxnäsviken vik
  Dämpröset stenröse /Se Brännhagen bebyggelse Braxuddön ö
  Döva Lena sten Brännhagen f.d. torp Brittas kärr kärr
  Enkärrsön ö Bränntorp hmn Brobacken backe
  Ensjöbäcken bäck Bränntorp lht Brokärret kärr
  Ensjöbäcken bäck Bränntorp hmn Brokärret åker
  Ensjömossen mosse Bränntorp f.d. hmn Brokärrskullen kulle
  Ensjön sjö Bränntorp, Lilla lht Bromossen mosse
  Ensjön sjö Bränntorpet, Lilla bebyggelse Bromossen mosse
  Ensjön sjö Bränntorp, Stora, se Bränntorp hmn Bromossbäcken bäck
  Ensjön sjö Bränntorpet, Stora bebyggelse Broskberget berg
  Eriksgruvan gruva? Bullerns, se Gillermosstorp torp Brottet gärde
  Erstjärnen tjärn Buskeboda torp Brottgärdet gärde
  Farfars udde udde Buskeboda torp Brunsbergsvarken grund
  Farfars äng terräng, f.d. äng? Buskeboda tp Brunnshagen hagmark
  Filipskärr kärr Buskens, se Busketorp hmn Brunnskålgården kålgård
  *Fin...als Röset gränsröse Buskens gd Brunnskällan källa
  Finnbobäcken, Lilla bäck Busketorp hmn Brynmossen mosse
  Finnbobäcken, Stora bäck Busketorp gd Brytet åker
  Fiskalösen sjö Busmossen torp Bråtbacken backe
  Fiskalösviken vik Bångtorpet bebyggelse Bråtbacken backsluttning
  Fiskleken vik Båren, se Löa Born hmd Bråtberget berg
  Fiskleken vik /Se Bäckagruvan = Bäckegruvan Saknas Bråtbäcken bäck
  Fiskleken sund /Se Bäckaskog torp Bråtgrinden grind
  Stora Fjällbergsmossen mosse Bäckaskog avs Bråtgrinden grind
  Fjälltjärnen tjärn Bäckebron, se Resta bro torp Bråtgrund grund
  Fjällåsen triangelpunkt Bäckegruvan by Bråthagen hagmark
  Fjällåssnedden terräng Bäckegruvan by Bråthagen hagmark
  Flagafallstegen terräng Bäckegruvan hmn Bråtmossen mosse
  Flagamossen mosse Bäckegruvan hmn Bråtvägen skogsväg
  Flagan sjö /Se Bäckegruvan hmn Bråtängen åker
  Flaxen sjö /Se Bäckegruvan hmn Bräddammen dammbyggnad
  Flaxen sjö /Se Bäckfors torp Bräddammsforsen fors
  Flaxkärret kärr Bäckfors lht Bräddammsstreken strömdrag
  Flickan i gröna skogen terräng Bäckgruvan = Bäckegruvan Saknas Bräddammsängen ängsmark
  Flintbrottet brott Bäcktorp lht Bräkarberget berg
  Flukarna sjöar Bäcktorp torp Brända fallet skogsparti
  Flukarna tjärnar /Se Bäcktorp torp Brändafallshällen berghäll
  Fluken tjärn Bäcktorp bebyggelse Brända kärret kärr
  Fluken tjärn Bäcktorp bebyggelse Brända kojan skogsområde
  Flyberget berg Bäcktorp bebyggelse Brända koj-botten kolbotten
  Flyen tjärn Bönhuset bebyggelse Brända ön skogsholme i mosse
  Flöjmossen mosse Carlsro avs Brännan skogsområde
  *Flötosen vik Carlstorp torp Brännbotten kolbotten
  Forsaberget berg Claestorp avs Brännbäcken bäck
  Forses mosse mosse Dagsverksstugan lht Bränneriberget Saknas
  Forshammars bergverk fältspatbrott Dalbergs bebyggelse Brännfallsodlingen åker
  *Forskullen berg Dalbergstorp f.d. torp Brännhagen hagmark
  Fransåsberget berg Dammhagen torp Brännholmen holme
  Fransåsberget berg Dammhagen avs Brännkällan källa
  Fransåsberget berg Dammhagen lht Brännkärret kärr
  Fräkenmossen mosse Dammhuset hus Brännmossbron kavelbro
  Fräkenmossen mosse Dammsjölund bebyggelse Brännmossen mosse
  Furukullen höjd Dammsjölund bebyggelse Brännmossen mosse
  Fuskallabäcken bäck Dammsjölund bebyggelse Brännmossen mosse
  Fågelbacken höjd Dammtorpet bebyggelse Bränntorpvägskälet vägskäl
  Fågelhällarna berg? Daniels backe lht Brännvinsbotten kolbotten
  Fågelmossen mosse Damsjöfallet torp Brännvägen skogsväg
  Fårön ö Dikarstugan lht Brännåsen skogsås
  Fårön halvö Dispstugan lht Bullerbackarna backar
  Fäbron bro Djupdal, se Laggars torp Bullerberget berg
  Fägårdsviken vik Djupdal, se Johanneslund hmd Bullerfallen skogsområde
  Finnsätraviken vik Djupdalen hmd Bullerhagen hage
  Galggropen terräng Djupdalen hmd Bullermossen mosse
  Gamla hammaren Saknas Djupdalen hmd Bullermossen mosse
  Gamla hammaren Saknas Djupdalen torp Bullerns åkrar
  Gamlegrufvan Saknas Djupdalshult, se Djupdalen torp Burängen äng
  Gammalfallet skogsmark Djupdalen bebyggelse Buska-Lisas grav stenhäll
  Gammelbotegen terräng Djupdalens missionshus avs Buskebodavägen skogsväg
  Gammelgrufvan Saknas Doktorgården lht Buskhagsgärdet gärde
  Gaträtt tjärn Domarns gd Buskviken vik
  Geijerstamskröken vägkrök? Dunderbacken torp el. lht? Busmossberget skogsåsar
  Genesarkärret kärr Dunderbacken hmd Busmossbäcken bäck
  Getaberget berg Dunderbacken lht Busmossdammen dammbyggnad
  Getaberget berg Dunderbacken bebyggelse Busmossen mosse
  Getapulien terräng Dunderbacken avs Busmossen mosse
  Getapulien terräng Dunderberget hus Busmossgruvorna gruvhål
  Getryggen terräng Dunderberget sommarställe Busmosstugan skogsstuga
  Getryggen terräng Dunderboda, se Torrsjöboda hmd Byggningsmossen mosse
  Getryggen höjd Dunderboda bebyggelse Bysjön sjö
  Getryggsån å Döjas, se Norrsjön torp Bysjön sjö
  Getryggsån å Döjas bebyggelse Byxfickstorget öppen plats
  Getön terräng Ekhult lht Byxlåret vik
  Gladtjärnen tjärn Ekhult bebyggelse Byxlårsviken vik
  Gladtjärnen tjärn England, se Ängland lht Bålfallen skogsområde
  Gladtjärnsberget berg England bebyggelse Bålfallsbäcken bäck
  Gladtjärnsberget, Östra triangelpunkt Erik Matts gd Bånglogen loge
  Gladtjärnsbäcken bäck Eriksberg hmd Bårbärarbotten kolbotten
  Glasberget berg Eriksberg avs Bårbärarbotten kolbotten
  Glasmästarudden udde Eriksberg bebyggelse Bårhävarbottet kolbotten
  Glatjärnen tjärn Erikslund lht Bäckabrokanal kanal
  Gliehammaren Saknas Erikslund bebyggelse Bäckabromossen mosse
  Glien sjö Erikslund bebyggelse Bäckabron bro
  Glien sjö Erikslund avs Bäckadalen ås
  Glien sjö Falkbo lht Bäckbotten kolbotten
  Glien sjö Falkbo lht Bäckebrogärdet gärde
  Glien sjö Fallbäcken, se Tallbacken hus Bäcken bäck
  Glien sjö Fallet torp Bäcken, Lilla bäck
  Glien sjö /Se Fallet torp Bäcken, Stora bäck
  Glien sjö Fallet lht Bäcksfallet, Lilla o. Stora Saknas
  Glien sjö Fallet, se Braxnäsfallet lht Bäcktjärn sjö
  Glien sjö /Se Fallet lht Bönhusgärdet gärde
  Glifsbäcken bäck Fallet, Norra, se Fallet, Västra torp Dagkalsmossen mosse
  Glifsbäcken bäck Fallet, Södra hmd Dakarsmossen mosse
  Glifshyttan hyttruin /Se Fallet, Södra lht el. torp Dalbackskullen udde
  Glifshyttan hyttruin /Se Fallet torpställe Dalbacksviken vik
  Glifsmossen mosse Fallet, se Stråssafallet lht Dalkarlen åker
  Glifsmossen mosse Fallet torp Dalkarlsbrohålet sankmark
  Glifsån (äv. Glyfsan), se Glyfsan å Fallet bebyggelse Dalkarlsbron kavelbro
  Glikällsbäcken bäck Fallet, Västra torp Dalkarlshagen hage
  Glikällsröset gränsmärke Fallet, Västra hmd +Dalkarlshagen, Norra skogsmark
  Gliskällan källa Fallet, Västra hmd, hus Dalkarlshagen, Södra skogsmark
  Glisundet odlad mark Fallet, Västra torpställe Dalkarlshällen (häll)
  Glittragruvan gruva Fallet, Västra bebyggelse Dalkarlshällen bergshäll
  Glittragruvan gruva Falltorpet, se Fallet lht Dalkarlsstycket åker
  *Glotsen?, se St. Kloten sjö Falltorpet lht (skogsm.) Dalkarlsåkrarna åkrar
  Glyfsan å Falltorpet bebyggelse Dal-Lasses botten kolbotten
  Glyfsan(äv. Glifsån) å Fanthyttan Gammelbo by Dammarmen åker
  (*Glyfsån-) Dammsjön sjö Fanthyttan hmn Dammbacken backe
  Gogobackarna backar Fanthyttan hmn Dammbotten kolbotten
  Gogobackarna backar Fanthyttan hmn Dammbotten kolbotten
  Gotland odlad mark Fanthyttan, se 1 Gammelbo Saknas Dammbrytet vik
  Goviken vik Fattasbo, se Sundbofall torp Dammbrytet skogsområde
  Granathagen terräng Fattasbo bebyggelse Dammbäcken bäck
  Granathagen hagmark Fattiggården lht Dammen sjö
  Grankraften sjö Fattiggården lht Dammen sjö
  Grankalfven, se Gränkaveln sjö Filadelfia bebyggelse Dammen del av Lilla Kloten
  Gransnårsgruvan gruva Filadelfia bebyggelse Dammen dammbyggnad
  Gransnårsgruvan gruva Finnmarken del av sn Dammen dammbyggnad
  Graven vik Fiskarhagen torp Dammen f.d. damm
  Graven sund Fiskartorp, se Fiskarhagen torp Dammfallet skog
  Grimholmen holme Fiskartorpet bebyggelse Dammfallen skogsområde
  Grimkällan källa? Fiskfallet avs Dammhagen hagmark
  *Grimseröret gränsrör Flygarberget torp Dammossbackarna backar
  *Grimseröset gränsröse Flygarberget torp Dammossbron landsvägsbron
  GrimSion, se Gryssjön sjö Flygarboda, se Flygarberget torp Dammossbäcken bäck
  Grumsiön, se Gryssjön sjö Flygforsen, se Flögfors hmd Dammossbäcken bäck
  GrimSiön, se Gryssjön sjö Flögfors torp Dammossen mosse
  Grimsiön, se Gryssjön sjö Flögfors hmd Dammossen mosse
  Grims äng äng /Se Flögfors torp Dammossen mosse
  Grimängen äng Flögfors bebyggelse Dammossen åkrar
  Grindfallsgruvan gruva Flögforsen, se Nederhyttetorp el. Flögforsen Saknas Dammossen mosse
  Grindfallsgruvan gruva Flögforsen Saknas Dammsjöbäcken bäck
  Grindfallskullen kulle Flöjforsen, se Flögfors hmd Dammsjöhagen hagmark
  Grindfallskullen skogsås Folkskolan skola Damsjöhagen, Norra skogsmark
  Grossmossen mosse Forsen lht Damsjöhagen, Södra skogsmark
  Grossmossen mosse Forsen lägenheter Damsjöhagen, Övre hemäga
  *Grothälls Röse röse Forsen avs Dammsjökällan källa
  Gruvholmarna holmar Forsen bebyggelse Dammsjömoren skogsås
  Gruvholmarna holmar Forsen, Nedre torp Damsjömossen mosse
  Gruvmossen mosse Forsen, Övre torp Damsjömossen mosse
  Gruvmossen mosse Fransosberget, se Fransåsbergsjorden lht Dammsjömossen mosse
  Gruvmossen mosse Fransåsberget, se Fransåsbergsjorden lht Dammsjömossen mosse
  Gruvmossen mosse Fransåsberget lht Dammsjön sjö
  Gruvmossen mosse Fransåsbergsjorden lht Dammsjön sjö
  Gruvmossen mosse Fransåsbergsjorden lht Dammsjön sjö
  Gruvmossåsarna åsar Fransåsbergsjorden lht Dammsjön sjö
  Gruvmossåsarna åsar Fransåsbergsjorden avs Dammsjön sjö
  Gruvtjärnen tjärn Fredensberg hmd Dammsjön tjärn
  Gruvtrumman gruvanordning? Fredensberg bebyggelse Dammsjön sjö
  Gruvtrumman terräng Fredensberg bebyggelse Dammsjön sjö
  grymsiön, se Gryssjön sjö Fredensberg beb Dammsjönäset skog
  Grynsjön Saknas Fredsborg lht Dammsjöudden åkrar
  Grysjön sjö Fridhem hmd Dammsjön sjö
  Grysjön, se *L. Gälslången sjö Fridhem hmd Dammtjärn tjärn
  Grysjö elf älv Fridhem lht Dammtjärnsbron bro
  *Gryskialla gränsmärke? Fridhem bebyggelse Dammtjärnsbäcken bäck
  Gryssjöbergen berg Fridhem lht Dammtjärnsfallen skogsområde
  Gryssjökalven vik Furuborg lht Dammvreten åker
  Gryssjön sjö Furuhäll hus Dammåsen skogsås
  Gryssjön sjö Furuhäll lht Dammåsen skogsås
  Gryssjön sjö Furuliden lht Daniels backe åker, slotter
  Gryssjön sjö Furusand lht Danielsmossen mosse
  Gryssjön sjö Furuskog lht Daniels mosse mosse
  Gryssjö småtjärnar tjärnar Fänsäter torp Danielsmossvägen skogsväg
  Gryssjöån å Fänsäter gårdar Dansbackarna skogsås
  Gråa märren terräng Fänsäters kulle, se Ramsjöholm torp Dansbansfallet hygge
  Gräddkiärn, se Gäddtjärnen tjärn Fänsäterskulle gd Dikarmossen mosse
  Gränkaveln sjö Fänsäters torp, se Ramsjöholm torp Dikestjärnen tjärn
  Gränkaveln sjö Fänsätra skjutsst. Diket dike
  Gränkaveln sjö Fänsätra gårdar Diktjärn sjö
  Gränkaveln sjö /Se Fännsätter, se Fänsäter och Fänsätra gårdar Diktjärnen tjärn
  Gränkaveln, se *L. Gälslången sjö Gamla Gruvgården bebyggelse Dittlövs botten kolbotten
  Gränkavelsberget berg Gamla Masens, se Torpet Kloten lht Djupadalsbäcken bäck
  Gränkavelstjärnen tjärn Gamla småskolan bebyggelse Djupadalsfallet skogsområde
  Gränkavelsån å Gamla Småskolehuset bebyggelse Djupa hålet sankmark
  Gränkärret kärr Gamla sockenstugan bebyggelse Djupa hålet dalsänka
  Gräskärret kärr Gammelbo Saknas Djupa hålsmossen mosse
  Gräsmossen mosse Gammelbo hmn Djupa stenen sten
  *Gräsmossen, Nedre mosse Gammelbo bebyggelse Djuptjärn sjö
  *Grässjön?, se Grästjärnen gränstjärn Gammelbo gård hmn Djuptjärn tjärn
  Grästjärnen tjärn Gammelbo gård gd Djuptjärnstegen avs
  Grästjärnen gränstjärn Gatan, se Fredensberg hmd? Djuptjärnstallen tall
  Grästjärnen tjärn Gatan lht Djurlången, Stora sjö
  Grästjärnen tjärn Gatan, se Gattorpet torp Djurlången, Stora sjö
  Grävlingen, Lilla göl Gattorpet, se Fredensberg hmd Djurlångsviken vik
  Grävlingen, Stora tjärn Gattorpet hus Djäknabacken backe
  Grävlingsberget berg Gattorpet torp Djävulsberget berg
  Grävlingstjärnen tjärn Gattorpet bebyggelse Dunderbacken backsluttning
  Gröna botten terräng Gillermossen, Nedra hmn Dunderbodavägen skogsväg
  Gröna udden udde Gillermossen, Norra, se Gillermossen, Övra hmn Dunderbosjön sjö
  Grönbosjön sjö Gillermossen, Nedre gd Duntjärn sjö
  Grönbosjön sjö Gillermossen, Södra, se Gillermossen Nedra hmn Dyltbackarna skogsväg
  Grönbosjön sjö Gillermossen, Östra bebyggelse Dyltbackfallen skogsområde
  Grönbosjön o. Västra sjön sjöar Gillermossen, Övra hmn Dyltbackhällen berghäll
  *Gröthällsröset röse Gillermossen, Övre gd Dyltbackvägen skogsväg
  *Gröthällsröset gränsröse Gillermosstorp torp Dytaget ställe
  *Grötkelsröset gränsmärke Gillermosstorp bebyggelse Dytagskällan källa
  Grötstreken del av Sverkertaån Glifsån hmn Dytagsviken vik
  Gubbmossberget berg Glifsån hmn Dytagsåkern åker
  Gubbmossen mosse Glisund, se Sundet hmn Dyåkern åker
  Gubbmossen mosse Glisund hmd Dälden åker
  Guldborrarn kolbotten? Glisund torp Dämpröset stenröse
  Guldborrarstenen sten Glisund hmd Dödbotten kolbotten
  Gumsihjälabottnen terräng Glisund Saknas Dödbotten kolbotten
  Gustavsbergsgruvan gruva Gloten, se Kloten hmn Döva Lena stenblock
  Gustavsbergsgruvan gruva Glotshyttan, se Klothyttan hmn Ebba gruva
  Gålsjön sjö Glotsund, se Kravsjötorp hmn Ekorrfallet skogsområde
  Gålsjön sjö Glyfsan, se Glifsån hmn Ekorrfallet skogsområde
  Gålsjön sjö Glyfsa torp Ekorrtäppan åker
  Gålsjön sjö Glyfsan torp Ekorrvägen skogsväg
  Gålsjön sjö Glyfsön torp Ekstaden tilläggsplats
  Gålsjön sjö Glöfsetorp, se Glifsån hmn Elaka stenen sten
  Gålsjön sjö Granhede lht Eldsbergen berg
  *Gålsjöröset gränsmärke Granhult hmn Elgviksgruvans utmålsjord avs
  Gålsjöröset gränsröse Granhult bebyggelse Ellen gruva
  Gårdshagen terräng Granhult bebyggelse Enbackhällen bergshäll
  Gåstjärnen tjärn Granhult bebyggelse Ensjöbotten kolbotten
  Gåstjärnen torrlagd tjärn Granhult bebyggelse Ensjöbäcken bäck
  Gåstjärnsbäcken bäck Granlund lht? Ensjömossen mosse
  Gåstjärnsåsen ås Granlund avs Ensjön sjö
  Gåålslangen, se Korslången Saknas Granlunda lht Ensjön sjö
  Gäddtjärnen tjärn Grantorp lhter Enströms röse stenröse
  Gäddtjärnen tjärn Grantorp (t. el.) h +Eriks Ers torp skog (?)
  Gäddtjärnen tjärn Grantorp lht Erik Ers vret åker
  Gäddtjärnen tjärn Grimse, se Grymsjön hmn Erik Karlssons fall odlingsmark
  Gäddtjärnen sjö Grimsebodar, se Grymsjöboden hmn Erik Pers-morans källa källa
  Gäddtjärnen tjärn Grimsö hmn Erkers täppa åker
  Gäddtjärnen tjärn Grimsö bebyggelse Erstjärn sjö
  Gäddtjärnen tjärn Grimsö by? Erstjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Grimsöboda skolhustomt avs Everts fall skogsområde
  Gäddtjärnen tjärn Grimsöbodar hmn Fallet åker
  Gäddtjärnen tjärn Grimsöbodar bebyggelse Fallet åker
  Gäddtjärnen tjärn Grimsågård gd Fallet »jordäga»
  Gäddtjärnen tjärn Grindhammaren lht Fallkärren sankmark
  Gäddtjärnen tjärn Grindhammarstorp torp Falltorpet åker
  L. Gäddtjärnen, se Gäddtjärnen tjärn Grindhammarstorp bebyggelse Fallängen åker
  Gäddtjärnsbäcken bäck Grindstugan lht Farfars botten kolbotten
  Gäddtjärnsmossen mosse Grindstugan bebyggelse Farfars grind grind
  Gäddtjärnsmossen mosse Grindstugan lht Farfars gärde åker
  Gäddtjärnsåsen ås Grindtorp torp Farfarsudde udde
  Gäddtjärnsåsen ås Grindtorp bebyggelse Farfarsvik vik
  *L. Gälslången sjö Grufstugetomten avs Farfars åkrar åkrar
  Gälsmossen mosse Gruvfogdebostaden lht Fasters hage åker
  Gälsmossen mosse Gruvfogdetorpet, se Tyska Fallet lht Femkilometerstallen tall
  Gälsmossen mosse Gruvfogdetorpet f.d. bebyggelse Fettbotten kolbotten
  Gölmossbäcken bäck Gruvgården bebyggelse Fettbottmossen mosse
  Gölmossen mosse Grynsjö, se Grymsjön hmn Filips hål sund
  Gölängen terräng Grymsjö hmn Filips kärr kärr
  Hagudden udde Grymsjö hmn Finnakvarnen kvarn
  Halfars Måsen, se Hallfallsmossen mosse Grymsjö hmn Finnakvarnsbotten kolbotten
  Halfvars måse, se Hallfallsmossen mosse Grymsjö hmn Finnbobäckarna bäckar
  Hallfallsmossen mosse Grymsjö hmn Finnbobäcken bäck
  Hallfallsmossen mosse Grymsjö, se 1 Grimsö Saknas Finnbobäcken. Lilla bäck
  Hallfallsmossen mosse Grymsjöbodar hmn Finnbobäcken, Nedre bäck
  *Hallfallsröset röse Grymsjöbodar hmn Finnbobäcken, Stora bäck
  ? Hallfallsröset, se Halvhällsröset gränsröse Grymsjöbodar, se 1 Grimsöbodar Saknas Finnbobäcken, Övra bäck
  Hallingen skogsås Grymsjön hmn Finnbohagen hagmark
  Hallingen skogsås Grymsö, se Grunsjön hmn Finnbohagen hagmark
  *Hallröset gränsmärke Grymsö hmd Finngruvan gruva
  Halsön, se Hällsjön sjö Grymsö torp Finnkärret skogsväg
  *Halvhälls(=Hallfalls-?)röset gränsröse Gränsberget bebyggelse Finnmarken namn på Klotdistriket med Granhult
  Hammartjärnen tjärn Gränseskogen hmn Finnmarken del av sn
  Hammartjärnen tjärn Gräntorpet bebyggelse Finnskäggsvreten åker
  Hammartjärnen vik av sjö Gräsberget hmn Finnvägen skogsväg
  Hamptjärnen tjärn Gräsberget bebyggelse Fiskalösberget berg
  Hamptjärnen tjärn Gräsberget bebyggelse Fiskalösbäcken bäck
  Hanses häll udde Gräsberget bebyggelse Fiskalösen sjö
  Hanses häll udde Gräsberget gd Fiskalösen tjärn
  Hansesvik vik Gräsberget gd Fiskalösviken vik
  Hansesvik vik Grömse(torp), se Grymsjön hmn Fiskarhagen hagmark
  Haralds hällar berghällar Gröna slätten lht Fiskarhagen hagmark
  *Haraldsjö höjd berg m. gränsröse Grönbotorp bebyggelse Fiskleken vik
  *Haraldsjöhöjden berg Grönkullen bebyggelse Fiskleken bäck
  Haraldsjön sjö Gröntorpet bebyggelse Fiskleken bäck
  Haraldsjön sjö Grönåsen torp Fiskleken sund
  Haraldsjön sjö Gunnarshult hmd Fiskleken vik
  Haraldsjön sjö Gunnarshult bebyggelse Fisklekfallet fall
  Haraldsjön sjö Gustavsberg hmd Fisklösmossen mosse
  Haraldsjön sjö Gustavsberg hus Fjällberget berg
  Haraldsjön sjö Gustavsberg bebyggelse Fjällberget skogsås
  Haraldsjön sjö Gården, se 1 Nyhammarstorp torp Fjällbergsmossen, Stora mosse
  Haraldsjön sjö Gården, se Nyhammarsgård hus Fjällsbotten kolbotten
  Haraldsjön sjö Gården gd Fjälltjärn sjö
  *Haraldsjöröset gränsrör Gården bebyggelse Fjälltjärnen tjärn
  *Haraldsjöröset gränsröse Gårdslång, se 1 Korslången hmn? Fjällåsen, se Fjällberget berg
  Haraldsjön sjö Gårdslången, Lilla, se Korslången, Lilla hmn Fjällåsen skogsås
  Haralds mosse mosse Gäddtjärn hmn Flagamossen mosse
  Hardalen odlad mark Gäddtjärn torp Flagan sjö
  Haraldsberget berg Gäddtjärn, Norra, se 1 Lönnermoa, Södra hmn Flagan sjö
  Harmossberget berg Gäddtjärnstorp bebyggelse Flagan tjärn
  Harudden terräng Gästgivargården lht Flagmossen mosse
  Hedbromossen mosse Gästgivargården lht Flagmossen mosse
  Hedbybäcken bäck Gästis lht Flaxbotten kolbotten
  Hedbyheden terräng Görans, se Skogstorp, Västra hmn Flaxen mosse
  Hedkärn, se Sandtjärnen, Nedra tjärn Görans gd Flickornas botten kolbotten
  Helgedomen terräng Göranstorp, se Skogstorp, Västra hmn Flina kärr bäck
  Hemmossen mosse Gösaboden järnbod Fliman vik
  Hemtjärnen tjärn Göstas hmn Flotafallet uppodlat kärr
  Hemtjärnen tjärn Göstas bebyggelse Flottartuvan vik
  Hemtjärnen tjärn Göstas Hartorp bebyggelse Flottartuvan holme
  Hemtjärnen tjärn Götesvik torp Flottatuvviken vik
  Hemtjärnsmossen mosse Götesvik bebyggelse Fluken tjärn
  *Herrehällen gränsmärke Götmossen lht Flyberget skogsås
  Herrgårdshagen terräng Götstugan lht Flybotten kolbotten
  Herrgårdshagen terräng Haga hmd Flygarboden åker
  Herrhagen terräng Haga lht Flygarebodahagen inäga
  Himmelsberget berg Haga bebyggelse Flygarehagen hagmark
  Hiulsiön, se Kölsjön sjö Hagaberg gård Flygarvretåkern åker
  Hjortronmossen mosse Hagaberg bebyggelse Flyktinglägret f.d. läger
  Hjortronmossen mosse Hagaberg bebyggelse Fläskalösen ö
  Holmen, se Storön ö Hagaboda lht Fläskalösen holme
  Holmmossen mosse Hagalund hmd Flögforsgatan väg
  Holmmossen mosse Hagalund bebyggelse Forsaberget skogsås
  *Holmsjöberget gränsberg Hagalund bebyggelse Forsafallet skogsområde
  Holmsjöbäcken bäck Hagboda hmd Forsa mosse mosse
  Holmsjömossen mosse Hagboda bebyggelse Forsbacken backe
  Holmsjön sjö Hagaboda bebyggelse Forsbergs gärde åker
  *Holmsjöröset gränsröse Hagalund bebyggelse Forses mosse mosse
  Hornfiskasjön sjö Hagen, se Henrikshage torp Forses mosse åkrar
  Hornfiskasjön sjö Hagen lht Forshammarvägen landsväg
  Hornfiskasjön sjö Hagen bebyggelse Forsmossberget berg
  Hornfiskheden terräng Hagen, Lilla lht Forsmosse mosse
  Hornfiskheden terräng Hagmansta, se Hagmanstorp torp Fors mosse åker
  Hornfiskheden skogsområde Hagmanstorp torp Forsstreken strömdrag
  Hornfisksjön sjö Hagmanstorp bebyggelse Framkammaren åker
  Hornfisksjön sjö Hammarbacken f.d. bebyggelse Fransåsberget skogsås
  Hornfisksjön sjö Hammartorp hus o. jord Fransåsbergsgruvorna gruvor
  Hornfisksjön sjö Hammartorpet f.d. bebyggelse Frits fall skogsområde
  Hornfisksjön sjön Hamrarna, se 2 Morskoga fastighet Fräkenmossen mosse
  Hornfisksjön sjö /Se Handelsboden, se Skansen lht Fräkenmossen mosse
  Horsudden udde Handelsföreningen lht Fulskallabäcken bäck
  Huberget berg Hansahemmanet hmn Funkfallet ungskog
  *Hul...röset gröse Hanses, se Korslången hmn Furukullen skogsås
  Hultaskogen skogsmark Hanses gd Fågelbacken skog
  *Hulteröset gränsmärke Hardalen torp Fågelgrund grund
  *Hulteröset gränsröse Hardalen bebyggelse Fågelhällarna bergshällar
  *Hulteröset gränsmärke Hardalen bebyggelse Fågelmossen mosse
  Hundkärret kärr Harens bebyggelse Fågelmossen mosse
  Hungermossen mosse Hartorp by Fågeltäppan åker
  Hyggesmossen mosse Hartorp hmn Fågeltäppan äng
  Hyggesmossen mosse Hartorp bebyggelse Fårkojan f.d. skogskoja
  Hyndkärret kärr Hedbyn torp Fårsnårsröjningen hagmark
  Hyndtjärnen tjärn Hedbyn bebyggelse Fåröhagen halvö
  Hyttbacken backe? Hedbytorpen, se Hedbyn torp Fårön halvö
  *Hytteröset gränsmärke Heden, se Hedbyn torp? Fåröviken vik
  Hyttskogen skog Heden hmd Fäbohagen åkrar
  Hyttjärnen, Lilla tjärn Heden hus Fäbroarna broar
  Hyttjärnen, Lilla tjärn Heden lht Fäbrokällan källa
  Hyttjärnen, Stora tjärn Heden lht Fäbron bro
  Hålelfven Saknas Heden lht Fägusbotten kolbotten
  Hålmossen mosse Heden bebyggelse Fähustäppan betesmark
  Håltjärnsmossen mosse Hedtorp(et), se Hedbyn torp Fänstersviken vik
  Hån, se Ljustjärnen tjärn Hedtäppan lht Fänsätraviken vik
  Hällaröset rös +Hemhemmanet Saknas Färskostbacken backe
  Hällskärn Saknas Hennings, se Henningstorp torp Förmaket åker
  Hällmarksmossen mosse Hennings gd Gakarsmossen mosse
  Hällmarksmossen mosse Henningstorp torp Galgen lokalititet
  Hällsjöberget berg Henrikshage torp Galthusröjningen skogsområde
  Hällsjöberget berg Henrikshage lht +Gamla hagen hagmark
  Hällsjön sjö Herrgården gd Gamla kvarn-backen backe
  Hällsjön sjö Herrgården gd Gamla kvarn-bron bro
  Hällsjön sjö Herrgården byggnad Gamla kvarnen kvarn
  Hällsjön sjö Herrgårdsladugården byggnad Gamla tröskverkslogen loge
  Hällsjön sjö Herrudden hus Gamla ån å
  Hälludden udde Himlakulla f.d. torp Gammalfallet åker
  Hälludden udde Hmmelkulla hmd Gammelbotegen skogsteg
  Hässjestångsviken vik Himmelskalund, se Himmelstalund torp Gammelboviken vik
  Hästkärrsudden udde Himmelskalund gd Gammelboviken vik
  Hästlassholmen udde Himmelstalund torp Gammelboån å
  Hästmossen mosse Himmelstalund gd Gapet, se Rättarbacken backe
  Hästmossen mosse Hjelmsäter lht Garagebacken backe
  Hästsundet sund Hjulet hmd Gatfallet fall
  Hästsundet sund Hjulhuset f.d. hus Gatfallet skogshygge
  Hästtjärnen tjärn Hjälmsäter lht Gatret, se Gaträtt sjö
  Hästtjärnen tjärn Holmsjön lht Gaträtt sjö
  Hästön udde Holstensboda lht Gaträtt tjärn
  Höga fallet terräng Hopategen, se Pant- och Hopategen Saknas Gatåkern åker
  Högahällar terräng Hovberget, se Huvberget torp Gatåkern åker
  Högkullen höjd Hjulet gd Genesarberget skogsås
  Högkulludden udde Hultet torp Genesaren kärr
  Högkvarteret terräng Hultet lht (jord) Genesaren skogstjärn
  Hökaberget berg Hultet bebyggelse Genvägskärret kärr
  Hökabäcken bäck Hultet bebyggelse Getaberget berg
  Hökasjön sjö Hultängstäppan Saknas Getaberget berg
  Höke måse, se Hökmossen mosse Humlegården lht Getapuliun skogsområde
  Hökmossen mosse Humlegården bebyggelse Getberget berg
  Hökmossen mosse Huvberget torp +Getbergsmossen skogsmark
  Hökmossen mosse Hyttan gd Gethagen hage
  Hökmossen mosse Hyttan f.d. hytta Gethagen hage
  Hörkamossen mosse Hyttbacken lht Getingbobotten kolbotten
  Igeltjärnen tjärn Hyttbacken lht Getmossen mosse
  Igeltjärnen tjärn Hyttbacken lht Getryggarna skogsåsar
  Igeltjärnsbäcken bäck Hyttblecket lht Getryggen skogsrygg
  Igeltjärnsbäcken bäck Hyttblecket bebyggelse Getryggsbron bro
  Ingeborgudden udde Hyttfallet lht Getryggsbäcken, se Abbortjärnsbäcken? bäck
  Ingevallsmosse mosse Hyttfallet bebyggelse Getryggsån, se Grysjöån å
  Ivershagabäcken bäck Hytthagen lht Getryggsån å
  Jansmossen mosse Hyttkasern lht Getviken vik
  Jesu-namn-sten sten Hyttkasärn lht Getön skogsparti
  Jonas udde udde Hyttnäs hmd Gillermossen mosse
  Jonsviken vik Hyttnäs gd Gillermosstjärn sjö
  Jutabacken triangelpunkt Hyttnäs lht Gjutetorpet åkrar
  Jutabäcken bäck Hyttskansen lht Gjällsmossen mosse
  Järbo udde udde Hyttskansen lht Gla(d)tjärn sjö
  Järpmossen mosse Hyttsnåret torp Gla(d)tjärn sjö
  Järviken vik Hyttsnåret torp Gladtjärnen tjärn
  Jättmossen mosse Hyttvarpet bebyggelse Gladtjärnsberget, Västra berg
  Jönses udde udde Håkansboda by Gladtjärnsberget, Östra berg
  Jönshyttebäcken bäck Håkansboda gruvor Gladtjärnsberget berg
  Kaffesumpen terräng Håkansboda by Gladtjärnsberget berg
  Kajsas mosse mosse Håkansboda hmn Glasberget skogsområde
  Kalaäng terräng Håkansboda hmn Glastjärnen tjärn
  Kalfåhls Röse, se *Hallfallsröset röse Håkansboda gruvgård bebyggelse Glasudden udde
  Kalle Gladers mosse mosse Håkansbodagården gd Glautjärnen tjärn
  Kalven tjärn Hålldamsudden hmd Glien sjö
  Kalven tjärn Hålldamsudden bebyggelse Glien sjö
  Kalven tjärn Häckla bebyggelse Glien sjö
  Kalven sjö Häckla torp Glien sjö /Se
  Kalven, Lilla del av Stora Kloten Häckelfjäll stuga Glien sjö
  Kalven, Lilla vik Häcklefjäll hus Glien sjö
  Kalven, Lilla sjö Hägernäs hmn Glien sjö
  Kalvstalpet brant Hägernäs bruk Glikällsbro landsvägsbro
  *Kalvålsröse röse Hägernäs hmn Gliskälla källa
  Kambohagstjärnen tjärn Hägernäs by Glisundslandet landremsa
  Kambohagstjärn tjärn /Se Hägernäs gård gd Glittran gruva
  Kambohav tjärn /Se Hägernästorp torp Glodtjärn, se Gla(d)tjärn? sjö
  Kampabacken backe Hägernästorp lht Glodtjärnsberget, se Gladtjärnsberget, V. o. Ö. berg
  Kampberget berg Hägernästorp bebyggelse Glyfsbäcken, se Dammsjöbäcken bäck
  Kampmossen mosse Hägers, se Sundet, Övre torp? Glyfsbäcken bäck
  Kampmossen mosse Hägers gd Glyfsens vret åker
  Kampmossen mosse Hällbacken lht Glyfsens väg skogsväg
  Kampmossen mosse Hällbacken avs Glysmossen mosse
  Kampön ö Hällen, se Bränntorp lht Godviken vik
  Kanalbäcken bäck Hälltorpet hmd Gofallsåsen, se Gofarsåsen höjd
  Kantorafallen skogsområde Hästön lht Gofarsåsen höjd
  Karlsudde udde Hästön avs Gofarsåsen skogsås
  Karsbofallet skogsområde Hästön avs Goviken vik
  Karsbo udde udde Hästön avs Goviken vik
  Kattfluken göl Höga botten hmd Goviksgrund grund
  Kattmossen mosse Höga botten bebyggelse Grankärret kärr
  Kattåkern odlad mark Högbergs bebyggelse Gransnårsgruvan gruva
  Kavelbron kavelbro Högkullen hmd Granudden udde
  Kaveln, se Gränkaveln sjö /Se Högkullen hmd Graven sund
  Kaxmossen, Lilla mosse Högkullen bebyggelse Grimholmen holme
  Kaxmossen, Stora mosse Höglunda lht Grimkällan källa
  Kerstins mosse mosse Höglunda bebyggelse Grimsbotten kolbotten
  Kilen terräng Hökmossen gd Grimseviken vik
  Killingholmen holme Höktorpet gd Grimseån å
  Killingholmen holme Hörnet torp Grimstegen skogsmark
  Killingön ö Hörnet torp Grimängen äng
  Kisbotten odlad mark Hörnet f.d. torp Grinden, Norra o. Södra ?grindar
  Kiölsiön, se Kölsjön sjö Iby lht Grindfallsgruvan gruva
  Kjälsjön, se Kölsjön sjö Ingeborgslund avs Grindfallskullen skogsås
  Klackbacken backe Ingelströms lund hmd Grindhagen hage
  Klampenborg terräng Ingelströmslund gård Grindhammaren åker
  Klampenborg terräng Ingelströms streke, se Ingelströms land hmd Grindhammaren åker
  Klingtjärnen tjärn Ingetorp lht Grindhammarsfallet skogshygge
  Klinttjärnen tjärn Ingevallskullen hmd Grindhammarsån å
  Klinttjärnen tjärn Ingevaldskulle lht Grindstugbackarna backar
  *Klossholmen holme Ingevallsmosse, se Ingevallskullen hmd Gropkärret sankmark
  Klossmossen mosse Ingridsborg bebyggelse Groptjärnen, se Gruvtjärn sjö
  Klossmossen mosse Isaksboda bebyggelse Grossmossbron landsvägsbro
  Klosstjärnen tjärn Ivars, se Skyttetorp hmn Grossmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn Ivars bebyggelse Grossmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn Jaktstuga stuga Grundbotten kolbotten
  Klosstjärnen, Lilla tjärn Jan Staffas, se Ån hmd Grusgropfallet fall
  Klosstjärnen, Stora tjärn Jeanberget torp Gruskullen åker
  Klossängen terräng Jeanberget lht Gruvbottnarna kolbottnar
  Kloten triangelpunkt Johanneslund hmd Gruvbäcken bäck
  Kloten, Lilla sjö Johanneslund lht Gruvfallet fall
  *Kloten, Lilla del av sjö Johanneslund bebyggelse Gruvfallet ingäga
  Kloten, Lilla och Stora sjö Jordbrokärret hmd Gruvgatan landsväg
  Kloten, Lilla vik Juteboda hmn Gruvholmen ö
  Kloten, Lilla sjö Juteboda hmn Gruvmossen mosse
  St. Kloten sjö Jönsahemmanet hmn Gruvmossen mosse
  Kloten, Stora sjö Jösseboda Saknas Gruvmossen mosse
  Kloten, Stora o. Lilla sjöar Kaklösa fallet gd Gruvmossen, Lilla skogsmark
  Kloten, Stora o. Lilla sjöar Kalkberget lht Gruvmossen, Stora skosmark
  Kloten, Stora sjö Kalkberget avs Gruvmossåsen skogsås
  Kloten, Stora sjö Kalkugnen lht Gruvtjärn sjö
  Kloten, Stora sjö Kalkåsen hmd Gruvtjärnen tjärn
  Kloten, Stora sjö Kalkåsen gd Gruvtjärnsmossarna mossar
  Kloten, Stora sjö Kammarhagen lht +Gruvtäppan hemäga
  Kloten, Stora sjö Kammarhagen bebyggelse Gruvvägen skogsväg
  Kloten, Stora sjö Kanseh torp Gruvåkern åker
  Kloten, Stora o. Lilla sjöar Karlberget, se Kårberget by Grymsjöån, se Grimseån å
  Kloten, Stora sjö Karlberg lht Grysjödammen skogsåsar
  Kloten, Stora sjö Karlberg avs Grysjödammen dammbyggnad
  Kloten, Stora sjö Karl-Nils´ lht Grysjöhagen skogsmark
  Kloten, Stora och Lilla sjö Karlsberg bebyggelse Grysjökalven sjö
  Kloten, Stora o. Lilla sjöar /Se Karlslund hmd Grysjökalven tjärn
  Kloten, Stora sjö /Se Karlslund lht Grysjökon fjärd
  *Kloten, se St. Kloten sjö Karlslund hmd Grysjön sjö
  *Klotholmen holme m. gränsröse Karlslund lht Grysjön sjö
  Klothyttan hytta Karlslund gd Grysjön sjö
  Klots Holmen, se Killingholmen holme Karlslund avs Grysjön sjö
  *Klotsholmen ö Karlslund lht Grysjön sjö
  *Klotsholmen holme Karlslund stuga Grysjö småtjärnar sjöar
  Klotshyttan hytta Karlslund lht Grysjösmåtjärnarna tjärnar
  Klotsrönningen terräng Karlslund lht Grysjötjuren fjärd
  *Klotsundet sund o. gränsröse Karlsro bebyggelse Grysjövägen skogsväg
  Klotsundet sund Karlstorp torp Grysjöån å
  Klottersiön, se Kloten, Stora o. Lilla sjö Karlstorp hmd Gråa märren stenblock
  Klottkalf, se Lilla Kalven del av Kloten Karlstorp lht Gråån å
  Kluvna stenarna stenar Karlstorp torp Gråån å
  Knäppudden udde Karlstorp lht Grååviken vik
  Koholmen holme eller udde Karlstorp bebyggelse Gränkalvtjärn, se Gränkaveltjärn sjö
  Kojåsen ås Karlstorp f.d. torp Gränkaveln sjö
  Kolarbäcken bäck Karns, se Sörsjön by Gränkaveln sjö
  Kolarbäcken bäck Karrns bebyggelse Gränkavelsmossarna mossar
  Kolarmossen mosse Karsbo bebyggelse Gränkavelssmåtjärnarna tjärnar
  Kolarmossen mosse Karsbo, Lilla torp Gränkaveltjärn sjö
  Kolbron bro Karsbo, Lilla bebyggelse Gränkavelstjärnen tjärn
  Kolbron bro Karsbo, Stora torp Gränkällan källa
  Kolebottensröset gränsmärke Karsbo, Stora bebyggelse Gränkärret kärr
  Kolviken vik Kasens bebyggelse Gränkärret kärr
  Kommunens småtjärnar Saknas Katrineholm lht Gräsfallet åker
  *Konungsvad vadställe? Katrineholm, se Torsudden torp Gräsmossen mosse
  *Konungsvad vadställe Katrineholm bebyggelse Grässjön, se Grästjärn sjö
  Koppargruvan gruva Kikens bebyggelse Grästjärn sjö
  Korg longen, se Korslången, Stora sjö Kilbäck lht Grästjärnen tjärn
  Korpmossen mosse Kilbäck lht Gräsviken vik
  Korptjärnen tjärn Kilnäbben, se Kivnäbben torp Grävlingberget skogsås
  Korptjärn sjö /Se Kilnäbben ort Grävlingbotten kolbotten
  Korptjärnsbäcken bäck Kilslund bebyggelse Grävlingen sjö
  Korslången, Lilla sjö +Kivas bebyggelse Grävlingen, Lilla tjärn
  Korslången, Lilla sjö Kivnäbben torp Grävlingen, Stora tjärn
  Korslången, Lilla sjö Kivnäbben hmd? Grävlingsbäcken bäck
  Lilla Korslången sjö Kivnäbben bebyggelse Grävlingskullen skogsås
  Korslången, Lilla sjö Kivnäbben bebyggelse Grävlingsstenen sten
  Korslången, Lilla sjö Kivnäbbsfallet lht Grävlingstjärnen tjärn
  Korslången sjö Kivnäbbsfallet avs Grävlingtjärn tjärn
  Korslången, Lilla sjö Kivnäs, se Kivnäbben torp Gröna botten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klastorp bebyggelse Gröna botten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klinttjärn bebyggelse Gröna botten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klinttjärnsbo avs Gröna botten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klippan lht Gröna botten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klippan lht Gröna fläcken kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klockaretegen, se Klockargården lht Gröna slätten åker
  Korslången, Stora sjö Klockargården lht Gröna slätten kolbotten
  Korslången, Stora sjö Klockargården lht Gröna slätten äng
  Korslången sjö Klossboda, se Klotsboda hmn Gröna slätts-udden udde
  Korslången, St. sjö Klossboda, se Klotsboda lht Gröna udden markområde
  Korslången, Stora sjö Klosstjärn, se Klotstjärn hus Grönbosjön, Västra sjö
  Korslången, Stora sjö Klosstjärn, se Klotstjärn hus Grönbosjön, Östra sjö
  Korslången, Stora sjö Klosstjärn, se Klotstjärn bebyggelse Grönbosjön sjö
  Korslången, Stora sjö Klosstorpet, se Klotstorp, Norra hmn Grönfallet hagmark
  Stora Korslången sjö Klossängen, se Fallet, Västra torp Gröntäppan åker
  Korslången, Stora sjö Kloten hmn Grönudden udde
  Korslången, Stora sjö Kloten, se Klothyttan hmn Grönvreten f.d. åker
  Korslången, Stora sjö Kloten bruksegendom Grönåsgrinden grind
  Korslången L:a o. St:a sjöar /Se Kloten f.d. brukssamhälle Grönåsvägen skogsväg
  *Korslången, se St. Korslången sjö Kloten f.d. brukssamhälle Grötstreken strömdrag
  Kårs Långs Holmen, se Storön holme Kloten gd Gubbens mosse mosse
  *Korslångsholmsröset gränsmärke Kloten, Södra hmn Gubbens åker åker
  Korslångsån, Lilla å Kloten, Södra, se Klotsboda hmn Gubbmossbotten kolbotten
  Korslångsån å Kloten, Södra gd Gubbmossbotten kolbotten
  *Korslångsön ö Kloten, Västra hmn Gubbmossen mosse
  *Korslångsön, se Storön ö Kloten, Västra gd Gubbmossen mosse
  *Korslångsön, se Storön ö Kloten, Östra hmn Gubbmosstenen stenblock
  Korsmossen mosse Kloten, Östra bebyggelse Gubbmossvägen skogsväg
  Korsmossen mosse Klotens gd Guckubotten kolbotten
  Kotiern, se Botjärnen tjärn Klothyttan hmn Gukällan källa
  Kotån, se Kloten, Stora sjö Klothyttan f.d. brukssamhälle Guldborrarstenen sten
  Krampberget triangelpunkt Klotsboda hmn Gullborrarbotten kolbotten
  Krampberget berg o. triangelpunkt Klotsboda lht Gummans täppa slåtter
  *Krampen, L. (=Kramptjärnen) tjärn Klotsboda bebyggelse Gumsbotten kolbotten
  Kramptjärnen tjärn Klotskogen hmn Gumsen åker
  Kramptjärnen tjärn Klotsröjningen lht Gumsihjälabotten kolbotten
  Kramptjärnen tjärn Klotstjärn hus Gungbotten kolbotten
  Kramptjärn sjö /Se Klotstjärn hus Gungbottenkällan källa
  ?Kramptjärnen, se Krampen, L. tjärn Klotstjärn torp Gustav Jans fall skogsområde
  Kramptjärnsröset gränsröse Klotstjärn torp Gustav Matts fall skogsområde
  Kravsjötorpssundet sund Klotstjärn bebyggelse Gustavsbergs gruva gruva
  Kravsjötorpssundet sund Klotstorp, Norra hmn Gustavs holme holme
  Kringelmossen mosse Klotstorp, Norra, se Masbytorp lht Gustens fall skogsområde
  Kringelmossen mosse Klotstorp gd Gustens koja f.d. skogskoja
  Kringelmosstjärnen tjärn Klotstorp bebyggelse Gålsjön, se Gårdsjön sjö
  Kringeltjärnen tjärn Klotstorpet, se Klotstorp, Norra hmn Gålsjön sjö
  Krokfallet terräng Klotsund, se Kravsjötorp hmn Gårdshagen utåkrar
  Kroktjärnen tjärn Klotsviken, se Ockstorpet torp Gårdsjön sjö
  Kroktjärnen tjärn Klotsäng, se Fallet, Västra torp Gårdstjärn sjö
  Kroktjärnen tjärn Knaperfallet, se Sjöberga hmd Gårdstjärnen tjärn
  Kroktjärnsbäcken bäck Knaperfallet bebyggelse Gårdsvreten åker
  Kråkholmen holme Knutgruvan lht Gåstjärn sjö
  Kråkudden udde Knutsberg bebyggelse Gåstjärn tjärn
  Kuckelbo odlad mark Kock-Erkers bebyggelse Gåstjärnsberget berg
  Kummelberget triangelpunkt Kohlaretorp bebyggelse Gåstjärnsbäcken bäck
  Kummelflyet sank mark Koksbacken lht Gäddtjärn sjö
  Kungens pass terräng Kolars, se Kolartorp hmn Gäddtjärn sjö
  Kungstjärnen sank mark Kolars bebyggelse Gäddtjärn sjö
  *Kungsvad vadställe Kolartorp hmn Gäddtjärn sjö
  *Kungsvad vadställe? Kolleras, se Kollatorpet torp Gäddtjärn sjö
  *Kungsvadet gränsröse Kollertorpet torp Gäddtjärn tjärn
  Kungsängen terräng Kolningen lht Gäddtjärnen tjärn
  Kurrbo skogsområde Koltorpet, se Kolartorpet hmn Gäddtjärnen tjärn
  Kusmossen mosse Komministergården gd Gäddtjärnen tjärn
  Kusmossen mosse Kommunens hmn Gäddtjärnen tjärn
  Kutberget berg Konsten kraftverk Gäddtjärnsbotten kolbotten
  Kuttermossen mosse Konstgången kraftverk Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarnbacken backe Kooperativa bebyggelse Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Kooperativa bebyggelse Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Kooperativa affären bebyggelse Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Korberget, se Kårberget by Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarndalsbäcken bäck Korbergstorp, se Kårberget by Gäddtjärnsbäcken bäck
  Kvarndalsbäcken bäck Kockfallet lht Gäddtjärnsdammen dammbyggnad
  Kvarnfallet sluttning Korsbacken hmd Gäddtjärnsfallet Saknas
  Kvarnfallet skogsmark Korsbacken gd Gäddtjärnsmossen mosse
  Kvarnhålet terräng Korslången hmn Gäddtjärnsåsen skogsås
  Kvarnmossen mosse Korslången gd Gällsmossen mosse
  Kvarnmossen mosse Korslången gd Gälsmossen mosse
  Kvarnmossen mosse Korslången, Lilla hmn Gärdsbacken hage
  Kvarnmossen mosse Korslången, Lilla, se Korslången hmn Gärdsmossen mosse
  Kvarntjärnen tjärn Korslången gd Gärdsmossen mosse
  Kvarnån å Korslången, Lilla bebyggelse Gästgivargrinden grind
  Kvarnåsen höjd Korslången, Stora hmn Gästgivarhagen hagmark
  Kviddberget berg Korslången, Stora gd Gölamossbotten kolbotten
  Kviddbäcken bäck Korslångsgården, se Korslången, Stora hmn Gölamossen mosse
  Kvidden sjö Korslångsgård gd Gölen sjö
  Kvidden sjö Korslångsrödjan lht? Gölmossbäcken bäck
  Kvidden sjö Korslångssmedja hmn Gölmossen mosse
  Kvidden sjö /Se Korslångssmedja gd Gölmosshällarna berghällar
  Kvidden sjö /Se Korslångstorp, se Korslången, Lilla hmn Gölängen ängsmark
  Kvidden sjö /Se Korslångstorp gd Göranesvägen skogsväg
  Kvidden sjö /Se Korslångsudde bebyggelse Görans röjning skogsområde
  Kvidden sjö /Se Koxbacken torp Gösafallet åker
  Kyrkberget berg Kraftledningen avs Götes vik vik
  Kyrkmossen mosse Kramptorpet torp Hagabotten kolbotten
  Kyrktjärnen tjärn Kramptorpet lht Hagalandet strandremsa
  Kyrkviken vik Krasjötorp, se Kravsjötorp hmn Hagbacken hagmark
  Kyrkåkern åker Kravsjötorp hmn Hagbotten kolbotten
  Kålgårdsbäcken bäck Kravsjötorp, se Kloten, Östra hmn Hagdammsberget berg
  Kålgårdsmossen mosse Kravsjötorp bebyggelse Hagfallet skogsområde
  Kårberget berg Kristinelund lht Hagfallskällan källa
  Kårbergsdammen damm Krogen hmn Hagmossen mosse
  Kårslången Lacus, se Stora Korslången sjö Krogen f.d. hemman Hagåkern åker
  Kårslångsholmen, se Storön ö Krokfallet lht Hagåkern åker
  *Kåsl Batne Röset gränsmärke Kronojägarbostället lht Hagåkern åker
  Käglan terräng Kronojägarebostället bebyggelse Hallfallsmossen mosse
  Kälkfallet terräng Krutbruket bebyggelse Hallfarsmossen mosse
  Källarfallet terräng Krutbruksängen hus Hallfarsåsen skogsås
  *Källargropskullen berg m. gränsröse Kulhagen, se Hagaboda lht? Hallingen skogsås
  Källarhallsbergen berg Kulhagen bebyggelse Hallingkällsåsen skogsås
  Källbergen berg Kulhagen bebyggelse Hallonfallet område
  Källbäcken bäck Kulhagsbacken bebyggelse Hallonholmarna holmar
  Källbäcken bäck Kullen, se Ramsjöholm torp Halstrings täppa åker
  *Källeberget, se Kårberget berg Kullen lht Halvmilgranen gran
  *Källegruvan gruva Kullen gd Halvmiltallen tall
  Källfallsmossen mosse Kullen bebyggelse Halvvägsbotten kolbotten
  Källfallsmossen mosse Kulängstäppan, se Hagaboda lht Hemmartjärn sjö
  Källmossen mosse Kummelberget hmd Hammartjärnen sjö
  Källmossön terräng Kummelberget bebyggelse Hamptjärn sjö
  Källrännilsberget berg Kurrboda torp Hamptjärnen tjärn
  Källsägan terräng Kurrboda lht Hamptjärnen tjärn
  Kälttjärnen, Stora o. Lilla tjärnar Kvarnbacken, Norra lht Hamptjärnen tjärn
  Källtjärnen, Lilla tjärn Kvarnen bebyggelse Hamptjärnslågan spång
  Källtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Kvarnen kvarn Hampudden udde
  Källtjärnen, Stora tjärn Kvarnen lht Hampusa kulle bergknalle
  Källtjärnen, Stora tjärn Kvarnen kvarn Handelsgärdet gärde
  Källtjärnsviken vik Kvarnen kvarn Hanses-hällarna berghällar
  *Käringkärret kärr Kvarnen kvarn Hanses udde udde
  Käringmossen mosse Kvarngården lht Hanses vik vik
  Käringstensudden udde Kvarnsnäs lht Haralds hällar bergshällar
  Kärnramen sjö? Kvarnstugan stuga Haralds källa källa
  Kärringtjärnen tjärn Kvistbacken hmd (+)Haralds mosse skogsmark
  Kölsjödammen damm Kvarnsnäs avs Haraldsjön sjö
  Kölsjön sjö Kvistbacken bebyggelse Haraldsjön sjö
  Kölsjön sjö Kvisttorpet torp Hardalsbackarna landsvägsbackar
  Kölsjön sjö Kvisttorpet bebyggelse Hardalsbergen berg
  Kölsjön sjö Kynan bebyggelse Hardalsberget skogsås
  Kölsjön Saknas Kynan, Norra bebyggelse Hardalsmossen mosse
  Kölsjön sjö Kyrkbacken hus Haren grund
  Östra Kölsjön by? Kyrkbacken hus Harledet öppning i gärdesgården
  Kölsjön sjö Kyrkbacken lht Harmossberget skogsås
  Kölsjöån å Kyrkberget lägenheter Harmossen mosse
  Kölsjö elf älv Kyrkberget lht Harmossfallet fall
  Köttkullarna kullar Kyrkkamrarna, se Backen hus Harputten tjärn
  Köttkullarna kullar Kyrkoherdebostället lht Hartorpgrinden grind
  Lackokärret kärr Kyrkåkern lht Hartorpmossen mosse
  Laggarfallen teräng Kålgårdsängen lht Hartorpviken vik
  Lagårdsviken vik Kårberg by Harudden skogsparti
  Lakabäcken bäck Kårberget by Havregärdet åker
  Lakatjärnen tjärn Kårberget lhter Hedbybäcken bäck
  Lamasomossen mosse Kårberget hmn Hedbygropen grustag
  Lamasomossen mosse Kårberget hmn Heden markområde
  Larsviken vik Kårberget hmn Hedfallet åkrar
  Lassamossen mosse Kårberget hmn Hedmossen mosse
  *Laxtjärnen tjärn Kårberget hmn Helgedomen skogsområde
  Laxtjärnen tjärn Kårberget hmn Hembotten kolbotten
  Laxtjärnsbrännan terräng Kårberget hmn Hemmossen mosse
  Lerbäcken bäck Kårberget hmn Hemmossen mosse
  Lergropbäcken bäck Kårberget bebyggelse Hemtjärn sjö
  Lergropbäcken bäck Kårbergshammare hammarsmedja Hemtjärn sjö
  Lergropen odlad mark Kårbergs hytta f.d. hytta Hemtjärnen tjärn
  Lergropen förr bebyggelse Källberget, se Sjöberga hmd Hemvreten åker
  Liktjärnen tjärn Källboberget, se Sjöberga hmd Henningsbacken backe
  Liktjärnen tjärn Källboda, se Sjöberga lht Hennings fall skogsområde
  Lilla berget berg Källfallet avs Henningsviken vik
  Lilla bäcken, (Bäcken, Lilla) bäck Källfallet bebyggelse Hennings väg skogsväg
  Lilla hålet vik Källhagen torp Herrgårdshagen skogsområde
  Lilla mossen mosse Källhagen bebyggelse Herrgårdsvägen skogsväg
  Lillsjömossen mosse Källhagen avs Herrgårdsön del av Hästön
  *Lilla sjön, se Tjärnen sjö(tjärn) Källkära, Västra bebyggelse Herrhagen hage
  Lillmiösiön, se Mjugsjön, Lilla sjö Källkärn, Östra bebyggelse Herrhagsstreken strömdrag
  Lillsjön sjö Källtjärn hmn Himlabotten kolbotten
  Lillstupet stup Källtjärn, Södra, se Buskatorp hmn Himmelsbotten kolbotten
  Lillstupet stup Källtjärn, Östra hmn Himmelstjärnen tjärn
  Lillån å Källtorpet hmd Hjortronkullarna kullar
  Lillön ö Källtorpet hus Hjulbackabergen berg
  Lillön ö Källtorp lht Hjulhusbacken backsluttning
  Limbergsbo höjd Källtorp bebyggelse Hjulhushagen hagmark
  Limbergsbo höjd Källtäppan avs Hjälmtäppan, se Järntäppan ägoskifte
  Limbergsmossen mosse Kärret f.d. torp Holmmossen mosse
  Limbergsmossen mosse Kärrgruvan torp Holmsjöberget berg
  Limbergsmossen mosse Kärrgruvan lht (gruva?) Holmsjöbotten kolbotten
  Limgruvkärret kärr Kärrhuset byggnad Holmsjöbäcken bäck
  Limgruvkärret kärr Kölnan bebyggelse Holmsjöbäcken bäck
  Linbanan linbana Kölnberget lht Holmsjön sjö
  Lindesgrufvan Saknas Kölnberget lht Holmsjön sjö
  Lingonön ö Kölsjön lht Hopahagen hagmark
  Lingonön ö Kölsjön, Östra, se Lönnemora, Norra hmn? Hopategen skogsteg
  Lisas berg berg Kölnsjön, Östra gd Hoppets utmålsjord avs
  Lisas tjärn tjärn Laggars torp Horbotten kolbotten
  Lisselån å Laggars bebyggelse Horkamossen mosse
  *Listjärnen tjärn Lakabäcken hmd Hornfisken sjö
  Ljustjärnen tjärn Lakabäcken hmd Hornfiskesjön sjö
  Ljustjärnen vik Lakabäcken hmd Hornfisksjön sjö
  Ljustjärnen tjärn Lakabäcken bebyggelse Hornfisksjön, se Hornfisken sjö
  Ljustjärnsåsen ås Landbohagen lht (åker) Huberget berg
  Loberget berg Landboängen, se Landbohagen lht Hubergshagen hagmark
  Lommafallet odlad mark Landboängen hmd Hubergsklinten bergstopp
  Lommahällen berghäll Landboängen bebyggelse Hultaskogen skog
  Lommahällsviken vik Larsassaretorp torp Hulthagen hagmark
  Lomossen mosse Larsbo, se Svarttorpet hmd Hultrevbotten kolbotten
  Lomtjärnen vik Larsbo, se Adamstorp hmd Hultrevbron vägbro
  Lomtjärnen tjärn Larsbo bebyggelse Hultrevbäcken bäck
  Lomtjärnsviken mosse Larsbo lht Humlegårdstäppan åker
  Lortbrokärren kärr Larsviken hmd Humletäppsåkern åker
  Lortmossen mosse Larsviken hmd Hundbäcken bäck
  Lortmossen mosse Larsviken gård Hundkärret kärr
  Lorttjärnen tjärn Larsviken bebyggelse Hundskinnskällan källa
  Lorttjärnen tjärn Laxtjärn hmn Hundtjärn sjö
  Lorttjärnen tjärn Lefalls gruva, se Löfallsgruvan gruva? Hundtjärnen, Lilla tjärn
  Lorttjärnen tjärn Lerbacken lht Hundtjärnen, Stora tjärn
      Hundtjärnsfallet område
      Hundtjärnsmossen mosse
      Hungelmossen mosse
      Huvberget berg
      Huvberget berg
      Hyndhällen berghäll
      Hyndhällen berghäll
      Hyndkärret kärr
      Hyndkärret sankmark
      Hyttbacken plan
      Hyttblecket markområde
      Hyttblecket markområde
      Hyttbäcken bäck
      Hyttevägen väg
      Hyttfallet markområde
      Hyttgatan landsväg
      Hytthagen åker
      Hyttkullen kulle
      Hyttjärn, se Sävenästjärn sjö
      Hyttjärnarna sjöar
      Hyttjärnarna tjärnar
      Hyttjärnen, Lilla tjärn
      Hyttjärnen, Stora tjärn
      Hytt-Petters botten kolbotten
      Hyttskogen skog
      Hyttskogsbotten, Lilla kolbotten
      Hyttskogsbotten, Stora kolbotten
      Håkansboda dolomitbrott avs
      Håkansbodakilen avs
      Håkberget berg
      Håkberget berg
      Håkberget berg
      Hålldammen sjö
      Hålldammsbacken backe
      Hålldammsudden udde
      Hålldammsvägen skogsväg
      Hållsjön, se Hällsjön sjö
      Hålmossarna mossar
      Hålmossen mosse
      Hålmossen mosse
      Hålsgrindarna grindar
      Hålskärren kärr
      Hålsudden udde
      Hånkabergen skogsåsar
      Häckelbacken backe
      Häckelhagen skogsmark
      Häckelriset skogsområde
      Häckeltäkten skogsmark
      Häckelvägen landsväg
      Häckmossen mosse
      Hägernäsgatan vägskäl
      Hägernästorpsviken vik
      Hägernäsviken, Östra vik
      Hägernäsvägen väg
      Hägersfall skogstrakt
      Hägersvik vik
      Hägnaden hage
      Häklarsholmen holme
      Hällarna berghällar
      Hällbacken backe
      Hällbotten kolbotten
      Hällgölen göl
      Hällmarken terräng
      Hällmarksröset röse
      Hällmossen mosse
      Hällmossen mosse
      Hällsjön sjö
      Hällsjön sjö
      Hällsjöån å
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hällåkrarna åkrar
      Hälsokällorna källor
      Hängen åker
      Hängen inhägnad
      Hängensgrinden grind
      Hässjestensviken vik
      Hässjestångsudden udde
      Hässjestångsviken vik
      Hässjestångsviken vik
      Hässjestångsviken vik
      Hässjestängerna stenröse
      Hästberget bergsstup
      Hästbäcken bäck
      Hästhagen skogsmark
      Hästhagen hagmarker
      Hästhagsfallet åker
      Hästhagsmossen mosse
      Hästkärret sankmark
      Hästkärret sankmark
      Hästkärrsudden udde
      Hästkärrsåkrarna åkrar
      Hästlassholmen holme
      Hästlassholmen holme
      Hästmossbacken backe
      Hästmossbergen skogsåsar
      Hästmossbergen berg
      Hästmossen mosse
      Hästmossen mosse
      Hästsundet sund
      Hästsundet tjärn och sund
      Hästsundsberget berg
      Hästsundtjärn sjö
      Hästtjärnen tjärn
      Hästudden udde
      Häxdagsholmen holme
      Höbron bro
      Höga botten kolbotten
      Höga botten kolbotten
      Höga botten kolbotten
      Höga botten kolbotten
      Höga fallet fall
      Höga fallet skogsområde
      Höga gärdet åker
      Höga hällarna berghällar
      Höga kullen skogshöjd
      Högkullandet strandremsa
      Högkullen bergknalle
      Högkullgruvan gruva
      Högkulludden udde
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Hökabergen berg
      Hökaberget berg
      Hökaberget berg
      Hökasjön sjö
      Hökbotten kolbotten
      Hökboudden ö
      Hökboudden udde
      Hökmossen mosse
      Hökmossen mosse
      Hökmossen mosse
      Höktorpet åker
      Höktorpfallet skogsmark
      Hörkamossen mosse
      Ibergshagabäcken bäck
      Ibergshagen åkrar och skogsdungar
      Ibeshagen åker
      Iby avs
      Igeltjärn sjö
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Ingeborgsudde udde
      Ingeborgudden udde
      Ingeborgudden udde
      Ingelströms streke strömdrag
      Ingelströms streke strömdrag
      Ingevaldskällan källa
      Ingevaldsmossen mosse
      Ingevallsmosse mosse
      Ingevallsmyren mosse
      Ingevallstegen skogsteg
      Ingevaldstjärn sjö
      Ingevallstjärn tjärn
      Inkörsön skogsparti
      Instängda fallet skogsmark
      Iskällarkullen kulle
      +Israels Dammsjöhage skogsmark
      Ivarsspången spång
      Ivarsvägen landsväg
      Jackola kullen kulle
      Jakops udde holme
      Jan Ers vret inäga
      Jan Ers vret åker
      Jan Perssons vret åker
      Jan-Pers vret åker
      Jansesmose mosse
      Jans mosse mosse
      Jesu namns-stenen sten
      Johannas åker åker
      Johans botten kolbotten
      Johans bottnar kolbottnar
      Johans fall skogsområde
      Johans fall skogsmark
      Jon-Annikasudde udde
      Jonas udde åker
      Jonas vret åker
      Jonbergsbäcken bäck
      Jonbergsmossen mosse
      Jonikas udde udde
      Jons hage hagmark
      Jonsvik vik
      Jordbrodalen åker
      Jordbrohagen odlingsmark
      Jorden skogsparti (stugtomt)
      Jordkullsknipporna backar
      Jordstugbotten kolbotten
      Jungfrubotten kolbotten
      Jussi-Jans fall skogsområde
      Jutabackarna landsvägsbacke
      Jutabäcken bäck
      Jutabäcken bäck
      Jutahällen berghäll
      Jämntäppan ägoskifte
      Jämntäppan åker
      Järnbolandet åker
      Järnboudden udde
      Järntorget jamn plats
      Järnudden udde
      Järnviken vik
      Jätteåkrarna skogsmark
      Jättmossarna mossar
      Jättmossarna mossar
      Jönses udde skogsudde
      Jönshyttebäcken bäck
      Jönshyttebäcken bäck
      Jönshytte rå rågång
      +Jöns Pers vret inäga
      Kabelvägen landsväg
      Kabelvägen väg
      Kaffesumpen tjärn
      Kakelugnsbotten kolbotten
      Kalaäng utdikad mosse
      Kalborgs åkrar mosse
      Kalktomten vägsträcka
      Kalkugnen åker
      Kalkåshagen hagmark
      Kallbäcken bäck
      Kalle Gladers mosse mosse
      Kalles fall fall
      Kalven, se Klotkalven sjö
      Kalven sjö
      Kalven tjärn
      Kalvhagsbotten kolbotten
      Kalvhagsbäcken bäck
      Kalvhagsstreken strömdrag
      Kalvhagstegen skogsteg
      Kalvhagsudden udde
      Kalvhagsudden udde
      Kalvhagsviken vik
      Kalvstalpet bergsstup
      Kalvåsen skogsås
      Kambohag backar
      Kambohagbackarna, se Kambohavbackarna landsvägsbackar
      Kambohagsbäcken bäck
      Kambohagtjärn sjö
      Kambohagstjärnen tjärn
      Kambohav backar
      Kambohavbackarna landsvägsbackar
      Kambokal tjärn
      Kampabacken backe
      Kampaberget bergsstup
      Kamp(a)fallet skogsområde
      Kampberget berg
      Kampberget höjdparti
      Kampmossen mosse
      Kampmossen mosse
      Kampmossen mosse
      Kampmossen mosse
      Kampmossen mosse
      Kampmosskogen skog
      Kamptjärn sjö
      Kamptjärnen tjärn
      Kampudden udde
      Kampåsen skogsås
      Kampön skogsparti
      Kanaan markområde
      Kanaans land markområde
      Kanalen kanal
      Kannåkern åker
      Kantorafallen skogsområde
      Karl Jans fall skogsområde
      Karl Jons hustomt
      Karsboudde udde
      Karls fall åker
      Karls fall skogsområde
      Karlstorpvägen landsväg
      Karls udde udde
      Karls udde udde
      Karlsäng gräsmark
      Karolinabotten kolbotten
      Karrvägen skogsstig
      Karlsbofall skogsområde
      Karsbofallet skogsområde
      Karsbofallet skogsområde
      Karsboudde udde
      Karsboviken vik
      Kastvedberget berg
      Kastvedfallet skogsområde
      Kattbacken backsluttning
      Kattfallen fall
      Kattfallsbotten kolbotten
      Kattflukbotten kolbotten
      Kattfluken vattenhål
      Kattgullberget berg
      Katthavet tjärn
      Katthällen häll
      Kattrompabergen berg
      Kattrumpaberget berg
      Kattrumpaberget berg
      Kattsumpen göl
      Kattungshålet göl
      Kattåkern åker
      Kattåsen skogsås
      Kavelbrobotten kolbotten
      Kavelbron bro
      Kavelbrokärret kärr
      Kavelbrokärret kärr
      Kavelbron bro
      Kaxmossen mosse
      Kedjesnårskärren sankmark
      Kerstinsmossen mosse
      Kesbotten åkrar
      Kilen åker
      Kilen utvigning av å
      +Kilen inäga
      Kilhagen hage
      Killingholmarna öar
      Killingholmarna holmar
      Killingön ö
      Killingön udde
      Kilnäbben åker
      Kistlocket stenblock
      Kivas fall hemäga
      +Kivas vret hemäga
      Kivnäbben jordäga
      Kivnäbben åker
      Kivnäbbsbacken backe
      Kivnäbbsberget berg
      Kivnäbbsberget berg
      Kivnäbbsån å
      (+)Kjells mosse skogsmark
      Klampen udde
      Klases fall område
      Klensmedstäppan åker
      Klingtjärn, se Klinktjärn tjärn
      Klinktjärn sjö
      Klinttjärn tjärn
      Klinttjärnsberget berg
      Klockartäppan ägoskifte
      Klockartäppsviken vik
      Klockarängen utslog
      Klockarängsheden skogsmark
      Klossörjningen skogsområde
      Klosstjärn sjö
      Klosstjärn sjö
      Klosstjärn tjärn
      Klosstjärn, Lilla sjö
      Klosstjärn, Lilla tjärn
      Klosstjärn, Stora sjö
      Klosstjärn, Stora tjärn
      Klosstjärnen tjärn
      Klosstjärnsbackarna backar
      Klosstjärnsbäcken bäck
      Klosstjärnsvägen skogsväg
      Klossängen sankmark
      Klossängsviken vik
      Klotbacken backe
      Kloten, se Kloten, Stora sjö
      Kloten sjö
      Kloten, Lilla sjö
      Kloten, Lilla sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Kloten, Stora sjö
      Klotgrinden grind
      Klotkalven sjö
      Klotsboviken vik
      Klotsjödalen dal
      Klotsjön, se Kloten, Stora sjö
      Klotsjön sjö
      Klotsjöänden del av Stora Kloten
      Klotsröjningen skogsområde
      Klottes vilsten flyttblock
      Klottjärn, se Klosstjärn, Stora sjö
      Klottjärn, se Klotkalven sjö
      Klottjärn tjärnar
      Klotviken, Västra vik
      Klotvägen landsväg
      Klotvägen landsväg /Se
      Klotvägen landsväg /Se
      Klotvägen landsväg
      Klotvägen landsväg
      Klotvägskälet vägskäl
      Klotvägvisaren vägskäl
      Klumpmossen mosse
      Kluvna stenarna flyttblock
      Knallfallet skogsområde
      Knaperfallslandet strandremsa
      Knaperåkern åker
      Knektberget berg
      Knektberget höjdsträckning
      Knippbotten kolbotten
      Knivstenen udde
      Knätallen tall
      Kofallet skogsmark
      Kofallet skogsmark
      Kofallsvägen skogsväg
      Kohällarna berghällar
      Kojkärret kärr
      Kojbotten kolbotten
      Kojbotten kolbotten
      Koknipporna backar
      Koksytan udde
      Kolarbäcken bäck
      Kolarvägen skogsväg
      Kolbron bro
      Kolgårdsmossen mosse
      Kolgårdsmossen mosse
      Kolhuset förr upplagsplats
      Kolhuskärret sankmark?
      Kolhuslandet åker
      Kolmen holme
      Kollerstycket åker
      Kolningen åker
      Koltorget öppen plats
      Kolumbuses vret åker
      Kolviken vik
      Kolviken vik
      Kolvikshagen hagmark
      Kolviksstycket åker
      Konstfallstäppan åker
      Konsthjulshagen slåtter
      Konstvreten åker
      Kontorsgärdet åker
      Kopparbotten kolbotten
      Korntäppan åker
      Korpens botten kolbotten
      Korpholmen holme
      Korpmossen mosse
      Korp-Pers-dammen dammbyggnad
      Korptjärn sjö
      Korptjärnen tjärn
      Korptjärnsbäcken bäck
      Korptjärnsbäcken bäck
      Korsbotten kolbotten
      Korsbottnarna kolbottnar
      Korslången, se Korslången, Stora sjö
      Korslången, Lilla sjö
      Korslången, Lilla sjö
      Korslången, Lilla sjö
      Korslången, Lilla sjö
      Korslången, Stora sjö
      Korslången, Lilla sjö
      Korslången, Stora sjö
      Korslången, Stora sjö /Se
      Korslången, Stora sjö
      Korslången, Stora sjö
      Korslången, Stora sjö
      Korslångsgårdstjärn, se Gårdstjärn sjö
      Korslångsån å
      Korsmossen mosse
      Korsmossen mosse
      Korskiftet åker
      Kotbotten kolbotten
      Kotfallet fall
      Kotfallet fall
      Krafsas backe backe
      Krafsas brunn källa
      Krafsas grän gran
      Krafsas grän gran
      Krafsbacken backe
      Krampbergen berg
      Krampberget berg
      Krampberget berg
      Kramptjärn sjö
      Kramptjärnen tjärn
      Kramptjärnen tjärn
      Kramptorpsudden udde
      Kramptorpviken vik
      Kramptorpviken vik
      Krappsjön sjö
      Krasjösundet sund
      Kravsjöfjärden del av Stora Kloten
      Kravsjöharen grund
      Kravsjöjämnden vägstycke
      Kravsjösundet sund
      Krecktjärnsgranen gran
      Kringelmossbotten kolbotten
      Kringelmossen mosse
      Kringelmossen mosse
      Kringeltjärn sjö
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnsmossen mosse
      Kristians bottnar kolbottnar
      Kristierns fall skogsområde
      Krogbäcken bäck
      Kroghagarna hagmarker
      Krogviken vik
      Krokbäcken bäck
      Kroken slåttermark
      Krokfallet skogsområde
      Krokfallet fall
      Krokgölen göl
      Krokkärret åker
      Kroktjän sjö
      Kroktjärn sjö
      Krokuga björks-botten kolbotten
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnsberget berg
      Kroktjärnsbäcken bäck
      Kroktjärnsfallet skogsområde
      Kroktjärnstegen skogsmark
      Kroktjärnsvägen skogsväg
      Kronoparken skogar
      Krutbruksberget berg
      Krutbruksberget berg
      Krutbruksängen avs
      Kråkberget berg
      Kråkholmen holme
      Kråkmossen mosse
      Kråkslottet koja
      Kråkslätten åker
      Kråkudden udde
      Kråkåkern åker
      Kullarna åkrar
      Kullaåkern åker
      Kulledalsåkern åker
      +Kullerhagen inäga
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkrarna åkrar
      Kummelberget berg
      Kummelberget berg
      Kummelbergsviken vik
      Kunghällen berghäll
      Kungshagen åkrar och ängar
      Kungshagsbäcken ängsmarker
      Kunghagslogen loge
      Kungstallen tall
      Kurrboden skogsområde
      Kurrbogärdet gärde
      Kurrbotegen skogsteg
      Kusbotten kolbotten
      Kurrtongen skogsås
      Kusen åker
      Kuskålgården åker
      Kusmossen mosse
      Kutberget berg
      Kutberget berg
      Kutterbäcken bäck
      Kvarnbackarna backar
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvanbäcken bäck
      Kvarnbäcksbron landsvägsbro
      Kvarndammen dammbyggnad
      Kvarnfallet skogsmark
      Kvarngölen göl
      Kvarngölen göl
      Kvarnhålet vik
      Kvarnhålet vik
      Kvarnmossbotten kolbotten
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnstupet brant
      Kvarntjärn sjö
      Kvarntjärnen, Lilla tjärn
      Kvarntjärnen, Stora tjärn
      Kvarntjärnsbäcken bäck
      Kvarnviken vik
      Kvarnvägen väg
      Kvarnåsen skogsås
      Kvarnängen slåttermark
      Kvasjön sjö
      Kviddberget berg
      Kviddberget berg
      Kviddberget skogsås
      Kviddbäcken bäck
      Kvidden sjö
      Kvidden tjärn
      Kviddhällen berghäll
      Kviddkärret kärr
      Kyan del av täkt
      Kyhagen skogsmark
      Kykullmossen mosse
      Kylngärdet gärde
      Kyrkberget höjdsträckning
      Kyrkfallen fall
      Kyrkgrinden grind
      Kyrkgrinden grind
      Kyrkkärret kärr
      Kyrkmossen mosse
      Kryktjärn sjö
      Kyrktjärnen tjärn
      Kyrkviken vik
      Kyrkvägen gångstig
      Kyrkvägen skogsstig
      Kyrkåkern åker
      Kyåkern åker
      Kyåkern åker
      Kyåkern åker
      Kålgårdsmossen mosse
      Kålgårdsmossen mosse
      Kårbergsbäcken, se Nederhytttebäcken bäck
      Kårbergsdammen dammbyggnad
      Kårbergsgränsen gräns
      Kårbergsvreten inäga
      Käglan skog
      Källarboden f.d. bebyggelse
      Källarfallet fordom bebyggelse
      Källargropsåkern åker
      Källarhalsbergen skogsmark
      Källaråkern åker
      Källbergen berg
      Källbotten kolbotten
      Källbottnarna kolbottnar
      Källfallet skogsområde
      Källfallet åker
      Källfallsmossen mosse
      Källfallstäppan åker
      +Källhagen hage
      Källkärren f.d. åkrar
      Källmossbotten kolbotten
      Källmossbron landsvägsbro
      Källmossen mosse
      Källmossen mosse
      Källmossen mosse
      Källmossen åker
      Källmosskällan källa
      Källmosskärret kärr
      Källmossön skogsholme
      Källrännilsberget berg
      Källrännilsmossen mosse
      Källskiftet åkrar
      Källsnåret småbuskområde
      Källtjärn, Lilla sjö
      Källtjärnen, Lilla tjärn
      Källtjärn, Stora sjö
      Källtjärnen, Stora tjärn
      Källtjärnsbäcken bäck
      Källtjärnsholmen holme
      Källtjärnsudden udde
      Källtjärnsviken vik
      Källtjärnsviken vik
      Källtjärnsåkern åker
      Källtomten åker
      Källviken vik
      Källåkern åker
      Käpphelvetet sankmark
      Käringbacken inäga
      Käringhagen hagmark
      Käringhagen hagmark
      Käringhagsängen ängsmark
      Käringskröket kurva
      Käringmossen, se Stormossen mosse
      Käringsstenarna udde
      Käringstenarna stenar
      Käringstensudden udde
      Käringtjärnen tjärn
      Kärleksholmen holme
      Kärret åker
      Kärrgruvan gruva
      Kärrgruvhagen hagmark
      Kärrhusbacken backe
      Kävena sankmark
      Kävena sankmark
      Kölsjödammen dammbyggnad
      Kölsjön sjö
      Kölsjön sjö
      Kölsjöån å
      Kölsjöån å
      Lackokärret kärrmark
      Ladfallen skogsområde
      Ladfallsgruvorna gruvhål
      Ladfallsåsen berg
      Ladugårdstomten slåttermark
      Ladugårdsviken vik
      Laggarfallen skogsområde
      Laggarskärren kärr
      Lakabäcken bäck
      Lakabäcken bäck
      Lakabäckbergen berg
      Lakabäckslandet strandremsa
      Lakamossen mosse
      Lakatjärn sjö
      Lakatjärn tjärn
      Lakatjärnsbäcken bäck
      Lamasmossen mosse
      Lamas mosse mosse
      Lammboden åker
      La(m)mossen mosse
      Landboden åker
      Landbohagen avs
      Landboängsviken vik
      Landströms fall åker
      Landsvägstegen skogsteg
      Larsbovägen skogsväg
      +Lars Ols torp skogsmark
      Larsviken vik
      Larsviken vik
      Lassa hage inäga
      Lassa mosse mosse
      Lasse mosse mosse
      Lasses fall utslog
      Latstadgen slåttermark
      Laversloge skogsmark
      Laveslogen slåttermark
      Laxbäcken bäck
      Laxtjärn sjö
      Laxtjärnen tjärn
      Laxtjärnsbäcken bäck
      Laxtjärnsbäcken bäck
      Laxtjärnsdammen dammbyggnad
      Lenas hål dyhål
      Lenas röjning skogsområde
      Lerbackfallet skogsområde
      Lerbackbotten kolbotten
      Lerbackstegen skogsteg
      Lerbotten kolbotten
      Lerbäcken bäck
      Lerbäcksfallet hagmark
      Lergropen åker
      Lergropgatan väg
      Lergropsbacken backe
      Lergropshagen åker
      Lergropsvägen körväg
      Lerkullen kulle
      Lerlandet strandremsa
      Lerudden udde
      Lerudden udde
      Lerudden udde
      Leruddviken vik
      Lidmossen åker
      Likkistan stenblock
      Liktjärnen tjärn
      Liljendalsviken vik
      Lilla bäcken bäck
      Lilla bäcksfallet skogsparti
      Lilla fallet åker
      Lilla hagen åkrar
      Lilla holmen holme
      Lilla Mjuggsjö-bäcken, se Rastböcken bäck
      Lilla mossen mosse
      Lilla sjön sjö
      Lilla sjön skogstjärn
      Lilla tjärn sjö
      Lilla ön udde
      Lillstupet brant
      Lillån å
      Lillängarns fall skogsområde
      Lillön ö
      Lillön ö
      Limberget berg
      Limbergsmossen mosse
      Limbrottet f.d. kalkbrott
      Limbrottet kalkbrott
      Limbrottsbotten kolbotten
      Lindarna åkrar
      Lindbergs täppa åker
      Lindbergs täppa åker
      Linden, Lilla åker
      Linden, Stora åker
      Lindestenen stenblock
      Linfallet åker
      Linggruvkärret kärr
      Lingonön, Lilla ö
      Lingonön, Stora ö
      Lingonön ö
      Linjerudde skogsudde
      Lindkojbotten kolbotten
      Lisas berg berg
      Lisas tjärn tjärn
      Lisselgärdet åker
      Lisselån å

  ^  

Örebro läns socknar m.m.