ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramsbergs socken : Lindes och Ramsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 993 Bebyggelsenamn : 993 Naturnamn : 1759
Kårberget by Lovisagruvbacken backe Lerbacken hmd Lisslabäcken bäck
Kårberget by Lubergstjärnen tjärn Lerbacken bebyggelse Ljustjärn sjö
Kårberget by Lubergsåsen ås Lergropen, se Bengtsberg hmd Ljustjärn sjö
Kårberget by Luckes källa källa Lergropen, se Björketorp torp Ljustjärnen tjärn
Källtjärn Saknas *Lumpålen gränsmärke Lergropen bebyggelse Ljustjärnsberget berg
Källtjärn Saknas Lustiggumman skogsområde Lergropen gd Ljustjärnsholmen ö
Källtjärn Saknas Låghällsåsen höjd Lerudden, se Ramsjöholm torp Ljustjärnssundet sund
Källtjärn by.? Långa broarna broar Liljendal gd Ljusåsar skogsåsar
Källtjärn gd:ar /Se Långa koxet terräng Liljendal, se Stålbo torp Loberget berg
Kärrgrufvan Saknas Långa kärret kärr Liljendal gd (hmn) Loberget berg
Kärrgrufvan Saknas Långa näset udde Liljendal, se 1-3 Torrbråten och Lilljendal Saknas Locket åker
Laxkärn Saknas Långa sand strand Lillgården bebyggelse Loholmsgatorna landsvägsbackar
Loberget torp Långa sand vik Lillgården bebyggelse Lommafallet terräng
Långbacken Saknas Långa tjärnarna tjärnar Lillgården lht Lommafallet skogsområde
Långvattnet Saknas Långa udden udde Lillgården bebyggelse Lommafallstegen skogsteg
Lärkbo (terräng) f.d. hus? Långa viken vik Lilos smedja lht Lommahällen höjd
Löa by Långbrofallsviken vik Limbacka, se Lindbacka hmd Lommahällen berghäll
Löa by Långfallet odlad mark Limbergsbo avs Lommahällsviken vik
Löa by? Långhällarna terräng Linastorp torp Lomossen mosse
Löa by Långkärret kärr Linbergsstugan bebyggelse Lomtjärn sjö
Löa by Långmossarna mossar Lindbacka hmd Lomtjärn sjö
Löa by? Långmossen mosse Lindertorpet, se Sindervarpet lht Lomtjärnen tjärn
Löa by? Långmossen mosse Linkojan f.d. koja Lomtjärnen tjärn
Löa by *Långsjön, se Ensjön sjö Loberget torp Lomtjärnsberget berg
Löa by Långtjärnen tjärn Loberget bebyggelse Lomtjärnsbron bro
Löa by Långtjärnen tjärn Lobergshagen, se Loberget torp Lomtjärnsbäcken bäck
Löa Saknas Långtjärnen tjärn Loholm torp Lomtjärnsbäcken bäck
Löa by Långtjärnen tjärn Loholm bebyggelse Lomtjärnsudde skogsudde
Löa Born beb /Se Långtjärnen tjärn Lokstallet byggnad Lomtjärnsviken sankmark
Löa Saknas Långtjärnen tjärn Ludvigsberg lht Lopprotäppan inäga
Löa Saknas Långtjärnen tjärn Ludvigsberg lht Lortbrokärren kärr
Löa Saknas Långtjärnsåsen ås Lugnet hmd Lortbomossen mosse
Löa Saknas Långvattnet sjö Lugnet lht Lortbron bro
Löa Saknas Långvattnet sjö Lugnet bebyggelse Lortbron, Lilla kavelbro
Lödahytta Saknas Långvattnet sjö Lugnet lht Lortbron, Stora kavelbro
Lönnemora Saknas Långvattnet sjö Lumsbäcksröjningen lht Lortbrospången spång
Lönnemora, Norra, eller Simes gård Långvattnet sjö Lumskärrsröjningen, seLumsbäcksröjninge lht Lorthålet sankmark
Lövbergstorp (terräng) f.d. torp Långvattnet sjö Lundby hmd Lorthålet åkrar
Löfåsen Saknas Långvattnet sjö Lundby bebyggelse Lorthålsbotten kolbotten
Lövön torp Långvattnet sjö Lundkvists gd Lortspången spång
Masbytorp (terräng), förr bebyggelse Långvattnet sjö Lutens lht Lorttjärn sjö
Modigstorp f.d. torp Långvattnet sjö Luttorpet lht Lortjärn, se Bäcktjärn sjö
Moghuskogha, se Morskoga by Långvattnet sjö Lågvattnet, se Långvattnet hmn Lorttjärnen tjärn
Morskoga Saknas Långvattnet sjö Långa backen torp Lorttjärnen tjärn
Morskoga Saknas Långvattnet sjö Långa backen torp Lorttjärnen tjärn
Morskoga Saknas Långvattnet sjö Långa backen hmd Lorttjärnsmossen mosse
Morskoga Saknas Långvattnet sjö Långa backen torp Lorttjärnsmossen mosse
Morskoga by Långvattnet sjö Långa backen lht Lortviken vik
Morskoga by Långvattnet sjö Långa backen bebyggelse Lortviken vik
Morskoga by Långvattnet sjö Långbrofallet bebyggelse Lortviksbacken backe
Morskoga by? Långvattnet sjö Långkilen lht Lovisagruvan gruva
Moskog krog Läfallsgruvorna gruvor Långkilen bebyggelse Lovisagruvbacken backe
Moskoga Saknas Läfallsåsen triangelpunkt Långvattnet hmn Lubergsbäcken bäck (?)
Morskoga by /Se Lägenhetsbacken backe Läckåsen ort Lubergsmossen mosse
Mosskogskrog Saknas Lägenhetsbacken terräng Läfallsgruvan, se Löfallsgruvan gruva? Lubergsmossen mosse
Morstorp Saknas Lämossen mosse Läkarbostaden lht Lubergstegen skogsteg
Morstorp Saknas Lämossen mosse Lärkbo barack Lubergstjärn sjö
Morstorp by? Lämossön terräng Löa by Lubergsåsen höjd
Nederhyttan, se Kårberget Saknas Lärkmossen mosse Löa Born hmd Luckes väg skogsväg
Nederhyttan by? Löasjön sjö Löa Born hmd Lumsbäcken, se Norrbobäcken bäck
Nederhyttan by *Ö. Löa-tjärnen, se Tjärnen tjärn Löa Born hmd Lunskällsbotten kolbotten
Nederhyttan Saknas *Lögetjärnen, se Kalven tjärn Löa Born hmd Lusgubben backe
Nederhyttan Saknas Lögpulsen strandmark Löa Born bebyggelse Lustiggumma skogsteg
Nederhyttan by Lögpulsviken vik Löa Bro lht Luttäppan åker
Nederhyttetorp Saknas Lövsjön sjö Löa bro lht Lybotten kolbotten
Nedre hammaren Saknas Lövsjön sjö Löa Bro avs Lyckökärrsmossen, Stora mosse
Nordantjärnstorp Saknas Lövsjön sjö Löahagen avs Lyftstensbotten kolbotten
Nyckelbäcken by Lövsjön sjö Löa hammar lht Låghällen bergshäll
Nyckelbäcken Saknas Lövsjön sjö Löa hammar äldre namn på Skönvik Låghällen berghäll
Nyckelbäcken Saknas *Lövsjöröset gränsröse Löa kraftstation kraftstation Låghällen berghäll
Nyckelbäcken by *Lövsjöröset gränsmärke Löa kraftstationsväg avs Låghällsvägen skogsväg
Nyckelbäcken by *Lövsjöröset gränsmärke Löa Skoltomt avs Låghällsåsen ås
Nyhammar bruk *Lövsjöröset gränsröse Löa, Västra by Långa broarna broar
Nyhammar bruk Lövsjötjärnen tjärn Löa, Västra Saknas Långa draget vik
Nyhammar bruk Lövsjötjärnen tjärn Löa, Västra by Långa draget vik
Nyhammarstorp Saknas Lövökärret kärr Löa, Västra hmn Långa koxet vägstycke
Nytorp Saknas Lövömossen mosse Löa, Västra hmn Långa kokset väg
Näverkärret torp Lövön ö Löa, Västra hmn Långa koxet vägstycke
Oxgrufvan Saknas Lövön holme Löa, Västra hmn Långa koxet landsvägssträcka
Oxtorp Saknas Lövön holme Löa, Västra hmn Långa koxet vägsträcka
Ramsberg by o. bruk Lövön terräng Löa, Västra hmn Långa kärret mosse
Ramsberg bruk Lövön ö Löa, Västra hmn Långa kärret sankmark
Ramsberg bruk Lövön ö Löa, Västra hmn Långa Näset udde
Ramsberg sn o. bruk Lövön terräng Löa, Västra hmn Långa näset holme
Ramsberg brk Macktjärnen tjärn Löa, Östra by Långa sand ägoskifte
Ramsbergsgrufvan Saknas Madsjön sjö Löa, Östra Saknas Långa sand vik
Ramshyttan sn Madsjön sjö Löa, Östra by Långa sand vik
Ramshyttan bruksegendom Madsjön sjö Löa, östra hmn Långa sand sandstrand
Ramshyttan bruk Malmtorget terräng Löa, Östra hmn Långa udden udde
Ramshyttan bruk Mariagruvan, Södra gruva Löa, Östra hmn Långa-udd-skogen skog
Ramshyttan Saknas Markus Dyrkshammar Saknas Löa, Östra hmn Långa viken vik
?Ramshyttan by Markus Hind:shammar Saknas Löa, Östra hmn Långa viken vik
Ramshyttan bruk Marsiön, se Madsjön sjö Löa, Östra hmn Långbackgärdet gärde
Ramshyttan Saknas Marsjön, se Madsjön sjö Löa, Östra hmn Långbrofallsviken vik
Ramshyttan Saknas Masbyn triangelpunkt Löa, Östra hmn Långbroängsviken vik
Ramshyttan bruk? Masbytjärnen tjärn Löa, Östra hmn Långbroängsviken vik
Ramshyttan brk? Masbytjärnen tjärn Löa torp, Östra, se Torpa hmd Långbroängsviken vik
Ramshyttan bruk? Masbyviken vik Löa åbro lht Långfallet åker
Ramshyttan, se Ramsberg sn /Se Masbyviken vik Löaön lht (jord) Långfallet fall
Ramshyttan bruk *Mellan-Resten, se Smedsjön sjö Löda, se Löa, Västra by Långfallet fall
Ramshyttan bruk »Mellantjärnen, se Hammartjärnen tjärn Löfallsgruvan gruva? Långgruvan gruva
Ramshyttan by /Se Metarhällen grund Lönebostället gd Långhagen hagmark
Ramshyttan egendom /Se Mickelsberget berg Lönnemora gd Långhällarna höjder
Ramsjöholm tp /Se Milkärret kärr Lönnemora, Norra hmn Långhällsfallet fall
Resta by /Se Milkärret kärr Lönnemora, Norra, se Simes lht? Långkällan källa
Resta by /Se Miögsiön, se Mjugsjön, Stora Saknas Lönnemora, Norra gd Långlandet strandremsa
Resta by /Se Stora Miösiön, se Mjugsjön, Stora sjö Lönnemora, Södra hmn Långmossen mosse
Riddarskogen Saknas Mjugsjöbäcken bäck Lönnemora, Södra gd Långmossen mosse
Rifallet Saknas Mjugsjöhöjden höjd Lönnmora lhr Långsjön, se Långtjärn? sjö
Ristan by Mjugsjön, Stora o. Lilla sjöar Lövfallet, se Masbyn hmn Långskiftet åker
Ristan by? Mjugsjön, L. sjö Lövlund torp Långtegen skogsmark
Ristan by Mjugsjön, Lilla sjö Lövlund bebyggelse Långtjärn tjärn
Ristan by Mjugsjön, Lilla sjö Lövlund, Gamla lht Långtjärn sjö
Ristan by? Mjugsjön, Lilla o. Stora sjöar Lövlund, Nya lht Långtjärn sjö
Ristan Saknas Mjugsjön, St. sjö Lövåsen hmn Långtjärn sjö
Ristan Saknas Mjugsjön, Stora sjö Lövåsen, (Norra), se Oxtorp hmn Långtjärn sjö
Ristan by Mjugsjön, Stora sjö Lövåsen gd Långtjärnarna sjöar
Ristan Saknas Mjugsjön, Stora sjö Lövåsen gd Långtjärnarna tjärnar
Ristehyttan, se Resta by Mjugsjön, St:a sjö /Se Lövåsen, Södra, se Lövåsen hmn Långtjärnen tjärn
Ristorp Saknas Mjugsjöängen terräng Lövön lht Långtjärnen tjärn
Rosendal by Modigsmossen mosse Lövön avs Långtjärnsberget berg
Rällehammar Saknas Söder Mohn, se Sörmogen sjö Lövön f.d. torp Långtjärnsåsen skogsås
Rällsmedjan Saknas Söder Mohn Lacus, se Sörmogen sjö Magasinet bebyggelse Långvattnet sjö
Rällså samh. /Se Mohn, se Norrmogen sjö Majorns bebyggelse Långvattnet sjö
Rödbergstjärn torp Molunds udde udde Malis lht Långvattnet sjö /Se
Sandbygget hus o. terräng, f.d. torp? Moosiögar, se Norrmogen o. Sörmogen sjöar Malis bebyggelse Långvattnet sjö /Se
Sandsjön by? Morfars bäck bäck Malins, se Malis lht Långvattnet sjö
Sandsjön by? Morfarsmossen mosse Malmen bebyggelse Långvattnet sjö
Sandtjärn Saknas Morkullmossen mosse Malmgården gd Långvattnet sjö
Saknas Saknas Morskogasjön sjö Mamre hmd Långvattnet sjö
Sandåsen Saknas Morskogasjön sjö Mamre lht Långvattnet sjö
Simes eller Norra Lönnemora gård Morskoga sjön sjö Mariagruvan, Södra lht Långviken vik
Sjöfallet Saknas Morskoga sjön sjö Mariehäll lht Långviken vik
Sjöfallet torp Morskogasjön sjö Marielund bebyggelse Långåkern åker
Sjötorp Saknas Morskogasjön sjö Marielund bebyggelse Långåkern åker
Sjöändan hus o. terräng, f.d. torp Morskogasjön sjö Marielund lht Långåkern åker
Sjöändan Saknas Morskogasjön sjö Masbyn hmn Långåkern åker
Skogstrop Saknas Morskogsudden udde Masbyn bebyggelse Läderslogen åker
Skogstrop Saknas Mosk...siön, se Morskogasjön sjö Masbyn gd Läfallet skogsområde
Skomakartorp Saknas Moskoga Sion, se Morskogasjön sjö Masbyn gd Läfallet skogsområde
Skyttetorp Saknas Moskouga, se Morskoga sjö Masbytorp lht Läfallsbergen skogsåsar
Slaprebo (odlad mark) f.d. torp Moskouga Siön, se Morskogasjön sjö Masbytorp stuga Läfallsåsen berg
Slottet hus o. terräng Mosseröset gränsmärke Masens, se Torpet Koten Saknas Lägenheten åker
Spikgården gård /Se *Mosseröset gränsmärke Masens gd Lägenhetsåkern åker
Spikgården gd /Se *Mossröset gränsröse Matsbo lht Lämossen mosse
Stenstugan (terräng) f.d. torp? *Mossröset gränsröse Mellangården gd Lärkmossen mosse
Stråssa gruva Munkhyttesump sank mark Mellangärdet hus Lärkmosshällen berghäll
Stråssa gruvor Mustjärnen tjärn Mentens lht Lärkviken vik
Stråssa gruva Muttifallet terräng Mentens gd Läåkern åker
Stråssa gruva Muttifallet fall? Menttorp hmn Löasjön, Norra, se Norrsjön sjö
Stråssa gruva Myrstackssnedden terräng Mentorp gd Löasjön, Södra, se Sörsjön Saknas
Stråssa gruva Mårdkullen höjd Mentorp, se 1 Mänttorp Saknas Löavägen skogsväg
Stråssa gruvfält o. samhälle /Se *Måsröset röse Milkärret lht (förr slog) Löaåkern åker
Stråssatorp Saknas Måsön ö Missionshuset bebyggelse Lögpulsen sjö
Sundet Saknas Mäntviken vik Missionshuset hus Lögpulsen vik
Sundet Saknas Märgsundsåsen ås Mobacken torp Löten åker
Sundet Saknas *Märk Tall gränsmärke Modenstorp bebyggelse Lövsjön sjö
Sundsboda Saknas Märrahålet göl Modigstorp torp Lövsjön sjö
Sundsboda Saknas Märrpinbacken backe Modinstorp torp? Lövsjötjärn skogstjärn
Sundsboda Saknas Märrtiern, se Mättjärnen tjärn Modins(torp) f.d. torpställe Lövöharen grund
Sundbo Saknas Mässingsviken vik Modringstorp, se Modinstorp torp? Lövön ö
Sundsboda gd Mättjärnen tjärn Morskoga hmn Lövön ö
Sundbo Saknas Mättjärnen tjärn Morskoga fastighet Lövön ö
Sundbo bro Saknas Mättjärnen, Lilla tjärn Morskoga hmn Lövön ö
Sundbotorp Saknas Mögsiön, Mogsiön, se Mjugsjön, Stora o. Lilla sjöar Morskoga hmn Macktjärnen tjärn
Sundbotorp Saknas Mörknet terräng Morskoga krog, se Krogen hmn Macktjärnsbotten kolbotten
Sundstorp Saknas Mörknet terräng Morskoga krog f.d. hmn Macktjärnsmossen mosse
Sundsängen lägenhet? Mörkön, Lilla terräng Mosbacken torpställe Macktjärnsvägen skogsväg
Sundsängen lägenhet? Mörkön, Lilla ö Mosens lht Maderna sankmarker
Sundsängen Saknas Mörkön, Stora terräng +Mossa hemman bebyggelse Madsjön sjö
Svaltorp (odlad mark) f.d. torp Mörkön, Stora ö Mossafall bebyggelse Magtjärn sjö
Sågheden Saknas Mörtholmen ö Mossen, se Gillermossen, Nedra hmn Magtj. Saknas
Sörsjön Saknas Mörtholmen holme Mossens, se Löa Born hmd Majas backe backe
Sörsjön Saknas Mörthällen udde Mossens bebyggelse Malmbergsmossen mosse
Sörsjön by Namalds tjärn Mossens bebyggelse Malmfallshällen häll
Thomasboda Saknas Namnlösa mossen mosse Mosses bebyggelse Malmtorget öppen plats
Torpet Saknas Namnlösen tjärn Mossgården bebyggelse Malmtorget öppen plats
Torpan Saknas Nissahålskärret kärr Mosstorp, Lilla hmn Mammerstupet fors
Torrbråten by? Nittelfven älv Mosstorp, Lilla hmn Mammerkällan källa
Torbrötan Saknas Nittelfven älv Mosstorp, Stora hmn Mamret ägoskifte
Torrbråten Saknas Noaks vik vik Mosstorp, Stora hmn Mamre utslog
Torrbråten by Nolkiern, se Nordtjärnen tjärn Mulldammstorpet bebyggelse Maningshål göl
Torrbråten by /Se Nordensborg terräng Mulltorpet f.d. torp Maningshålbotten kolbotten
Torskbäcken by Nordtjärnen tjärn Murns bebyggelse Mariagruvan gruva
Trekanten Saknas Nordtjärnen tjärn Murtorpet bebyggelse Mariagruvan, Södra gruva
Trekanten Saknas *Nor Modn, se Norrmogen sjö Mårtensgård hmd Marken, Norra och Södra åkrar
Treöresbo hus o. terräng Norra berget berg Mårtensgård gd Markusa mosse mosse
Valsjön Saknas Norra gården odlad mark Mårtensgård gd Marsjön sjö
Valsjön torp Norra gården ägomark Mänttorp bebyggelse Masbacken backe
Vrektorpet (terräng) f.d. torp Norrbobäcken bäck Mässingens hmd Masbron landsvägsbro
Vreten Saknas Norrbobäcken bäck Mässingens gd Masbyhöjden berg
Vrethammar brk Norrbobäcken bäck Mörkret, se Bäckaskog torp Masbyn berg
Vrethammar bruk Norrbokärren kärr Mörkret torp Masbytjärn sjö
Vrethammar by Norrbokärren kärrmark Mörkret lht Masbytjärnen tjärn
Ytterbyn by Norrmogen sjö Mörkret bebyggelse Masbyviken vik
Ytterbyn Saknas Norrmogen sjö Nabbegården hmd Masbyviken vik
Ytterbyn Saknas Norrmogen sjö Nabbagården gd Masens röjning skogsområde
Ytterbyn Saknas Norrmogen sjö Nabben, se Lundby hmd Masfjärden del av sjö
Ytterbyn Saknas Norrmogen sjö Nabben hmd Masjämnden vägstycke
Åbo (terräng,) tidigare bebyggelse Norrmogen sjö Nabben gårdar Mastjärn, se Masbytjärn sjö
Ösarhyttan by Norrmogen sjö Nederhyttan by Mastjärn tjärn
Ösarhyttan Saknas Norrmogen sjö Nederhyttan by Masvägen väg
Ösarhyttan Saknas Norra Mogen sjö Nederhyttan hmn Mats-Larsberget berg
Ösarhyttan by Norrmogen sjö Nederhyttan hmn Matts-Lars berg hagmark
Ösarhyttan by Norrmogen sjö Nederhyttan hmn Melkers fall skogsområde
Ösarhyttan by /Se Norrmogen sjö Nederhyttan hmn Mellanbäcken sund
Öfverhytta Saknas Norra Mogen sjö Nederhyttan bebyggelse Mellanfliman udde
Öfverhyttan, se Kårberget Saknas Norra Mogen sjö Nederhyttetorp el. Flögforsen torp Mellangrindsåkern åker
  Norra Mogen sjö Nedre Forsen gd Mellangärdet gärde
  Norrmogen sjö Nerhyttan, se Nederhyttan by Mellangärdet gärde
  Norrmogen o. Sörmogen sjöar Nersbacken bebyggelse +Mellanhage, Kärrgruvans hemäga
  Norrmogen sjö Nerskålsgården bebyggelse Mellanhagen skogsmark
  Norrmogen sjö /Se Nordankärrstorp, se Nordantjärnstorp hmn Mentviken vik
  Mogen, N:a o. S:a sjöar /Se Nordankärrstorp hmn Mentåkern åker
  Norrmogen sjö /Se Nordantjärnstorp hmn Metstenen sten
  Södra Mogen sjö Nordtjärnstorp hmn Metstensudden udde
  Södra Mogen sjö Norge hus Mickelsbacke backe
  Södra Mogen sjö Norge bebyggelse Mickelsberg berg
  Södra Mogen sjö Norra Almhöjdens skola lht Mickelsberg berg
  Södra Mogen sjö Norra gården gd Milfallet åker
  Sör Mogen sjö /Se Norra Gården gd Mifallsbacken avröjningsjord
  Mogsiön, Mögsiön, se Mjugsjön, Stora o. Lilla sjöar Norrbo lht Milkärren kärr
  Norr Mohn, se Norrmogen sjö Norrbo, Lilla torp Minas koffert stenblock
  Nårr Mohn, se Norrmogen sjö Norrbo, Lilla gd Mjugsjöberget berg
  Norr-Mohn, se Norrmogen sjö Norrbo, Stora torp Mjugsjön, Lilla sjö
  Norr Moon, se Norrmogen sjö Norrbo, Stora gd Mjugsjön, Stora sjö
  Norrsjön sjö Norrby, se Sänkmossen hmd Mjugsjöspången spång
  Norrsjön sjö Norrby bebyggelse Mjuggsjöberget skogsås
  Norrsjön sjö Norrgruvegården gd Mjuggsjöbäcken, Lilla, se Restabäcken bäck
  Norrsjön sjö Norrgården stuga Mjuggsjön, se Mjuggsjön, Lilla sjö
  Norrsjön sjö Norrgården gd Mjuggsjön, Lilla sjö
  Norrsjön sjö Norrgårdshemmanet hmn Mjuggsjön, Stora sjö
  Norrsjön sjö Norrsjölund bebyggelse Mjuksjön, se Mjuggsjön, Stora sjö
  Norrsjön sjö Norrsjön torp Mjuksjön, Lilla sjö
  Norrsjön sjö Norrsjön bebyggelse Mjuksjön, Stora sjö
  Norrtjärnen tjärn Norrsjötorp lht Mjärdkojan koja
  Nothussundet sund Norrsjötorp bebyggelse Mjärdkojviken vik
  Nothussundet sund Norrtorp, se Norsjön torp Mjärdkojviken vik
  Nothusviken vik Norrtorp, se Norrsjön torp Mogarna sjöar
  Nothusviken vik Norsjön torp Molandsudde udde
  Notkojudden udde Nortjärnstorpet, se Nordantjärnstorp hmn Morfars bäck bäck
  Nybrötet odlad mark Nothuset stuga Morfars hage slåttermark
  Nyckelbäcken bäck Nya fallet hmd Morfars holme holme
  Nyckelmossen mosse Nya Fallet bebyggelse Morfars mosse mosse
  Nygruvan gruva Nya Hagen lht Morfarsmosskällan källa
  Nyhammar triangelpunkt Nybble torp Morfars åker åker
  Nyhammarsön terräng Nybble lht Morfars åtäppa åker
  Nyhammarsön terräng Nybo lht Morskogasjön sjö
  Näset udde Nybo lht Morskogasjön sjö
  Näsudden udde Nybo lht Morskogasjön sjö
  Näsudden udde Nybo lht Morskogsudden udde
  Nödbergen berg Nybo bebyggelse Mortaåkern åker
  Odlarmossen mosse Nybohem lhter Mortomten åker
  Odlarmossen mosse Nyborg bebyggelse Morvåsen skogsås
  Olofs mosse mosse Nybygget hmd Mosbacken backe
  Ondobäcken bäck Nybygget, se Gäddtjärn torp Mossabotten kolbotten
  Ormpussen göl? Nybygget, se Täpptorpet lht Mossbotten kolbotten
  Ormtjärnen tjärn Nybygget lht Mosses udde udde
  Ormtjärnen tjärn Nybyn, se Siviaryggen hmd Mossgruvan gruva
  Ormtjärnen tjärn Nybyn gd Mossriskärret kärr (sankmark)
  Ormtjärnen tjärn Nyckelbo, se Nyckelbäcken gd Mosstjärn sjö
  Orrhällarna holmar Nyckelbäcken gd Mossvägen skogsväg
  Orrhällen terräng Nyckelbäcken hemman Mossåkrarna åkrar
  *Orrleksmosseröset gränsröse Nyckelbäcken, Lilla hmn Mossåkrarna f.d. åkrar
  Orrmossen mosse Nyckelbäcken, Lilla hmn Munkhyttsumpen dyhål
  Orrmossen mosse Nyckelbäcken, Stora hmn Munkhyttsumpen dyhål
  Orrmossen mosse Nyckelbäcken, Stora hmn Munkhyttsumpskogen skog
  Orrmossen mosse Nygård bebyggelse Munkhålet dyhål
  Orrmossen mosse Nyhammar, se Nyhammarsgård hus Munkhålskärret kärr
  Orrmossen mosse Nyhammar bebyggelse Mustjärn sjö
  Orrtjärnen tjärn Nyhammarsbruk, se Nyhammarsgård hus Mustjärnen tjärn
  Orrtjärnen tjärn Nyhammars gård bebyggelse Mustjärnsviken vik
  Orrtjärnen tjärn Nyhammarskvarnen kvarn Muttifallet skogsmark
  Orrtjärnsbäcken bäck Nyhammarstorp torp Muttifallsbron bro
  Orrtjärnsbäcken bäck Nyhammarstorp lht Myrbotten kolbotten
  Orrtjärnsmossen mosse Nyhammarstorp, se Nyhammarsgård hus Myrstacksbotten kolbotten
  Orrtjärnsmossen mosse Nyhem lht Myrstacksnedden skogsmark
  Orrudden udde Nyhem lht Myrudden udde
  Orrviken vik Nylund torp Mårtensgårdslandet strandremsa
  Osterhagen terräng Nytorp hmn Måsön ö
  Ostkaret holme Nytorp hmn Märrhålet göl
  Ostkaret holme Näverkärret lht Märrpinbacken backe
  Oxdjupet sank mark Näverkärret lht Märrpinfallen skogsområde
  *Oxleksmossröset gräns(?)röse Näverkärret bebyggelse Märrtjärn, se Mättjärn, Stora sjö
  Oxmossen mosse Näverkärrshult, se Näverkärret lht Märrtjärn tjärn
  Oxtorpsviken vik Nöden, se Johanneslund hmd Märrtjärn, Lilla, se Mättjärn, Lilla sjö
  Oxtorpsviken vik Nöden bebyggelse Märrtjärn, Lilla tjärn
  Oxögat tjärn Nöden bebyggelse Märsumshällen berghäll
  Oxögat tjärn Ockas, se Ockstorpet torp Mässingviken vik
  Oxögat tjärn Ockotorpet torp Mässingviken vik
  Oxögsviken vik Ollestorp hmd Mättjärn, se Mättjärn, Stora sjö
  Paltbolandet terräng +Olof Ers hemman bebyggelse Mättjärn, Lilla sjö
  Pankoviken vik Ol-Sakris hage, se Hagalund hmd Mättjärn, Lilla tjärn
  Pankoviken vik Olssons bebyggelse Mättjärnen, Lilla skogstjärn
  Panttegskullen kulle Orrmossgruvan, se Gustavsberg lht Mättjärn, Stora sjö
  Paradiskullarna kullar Oskarslund lht Mättjärn, Stora tjärn
  Paradisviken vik Ottertorp lht Mättjärnen, Stora skogstjärn
  Paradisviken vik Oxgruvan hmn Mättjärnsfallen skogsområde
  Paskalampa tjärn Oxgruvan hmn Mättjärnskanalen kanal
  Paskalampa tjärn Oxgruvan, Lilla torp Mörknesmossen mosse
  Paska Lampa sjö /Se Oxtorp hmn Mörknet dalkjusa
  Paskalampa sjö /Se Oxtorp, se Oxgruvan, Lilla torp Mörkret åker
  Paskalampabäcken bäck Palms gd Mörkretsbergen skogsåsar
  Paskalampabäcken bäck Palms gård gd Mörkön skogsparti
  Paskalampi tjärn Pant- och Hopategen lht Mörtholmen ö
  Pelarsalen terräng Palla vret bebyggelse Mörtholmen holme
  Penninggropen terräng +Pelles hemman bebyggelse Mörtudden udde
  Petter Clasons hammar Saknas Pelles vret hmd Nabben udde
  Planttäppan kolbotten (och även odling av skogsplantor) Per Jans-torpet bebyggelse Nabbuddarna uddar
  Planttäppan kolbotten Per-Månstorp lht Nakfisberget berg
  Poffåsen ås Per-Ols gd Namnlösa mossen mosse
  Porsmossen mosse Per-Olshemmanet hmn Namnlösa tjärnen tjärn
  Poströvarstenen minnessten Persbo torp Namnlösen sjö
  Prästakällan källa Persbo lht Namnlösen tjärn
  Prästberget berg Persbo bebyggelse Narvmossbron bro
  Presthammaren Saknas Persbo avs Narvmossen mosse
  Presthammar Saknas Petersburg bebyggelse Nederhytte bys Stoåfiske Saknas
  Presthammar Saknas Pikens lht Nederhyttebäcken bäck
  Prästtjärnen tjärn Pikstugan lht +Nederhyttetegen skogsteg
  Prästängen terräng Pliggtorpet torp Nederhyttetorp Saknas
  Prästängen terräng Plitorpet, se Pliggtorpet torp Nederhyttevreten åker
  Pumpgrufvan Saknas Plitorpet f.d. torp Nedra sjön sjö
  Pumpgrufvan Saknas Plogstugan stuga Nedra sundet sund
  Pyrramossen mosse Prysabäcken, se Pryssbäcken lht Nedra stycket åker
  Rackarmossen mosse Pryssbäcken lht Nedra-tjärnsstupet sluttning
  Rackarmossen mosse Prästgården gd Nedra viken vik
  Racktjärnen tjärn Prästsmedjan lht Nedra ån å
  Ramen sjö Pukabacken, se Lugnet hmd Nedre tjärnen tjärn
  Ramen sjö Pukabacken bebyggelse Neimans gärde åker
  Ramsbergsön ö Pungfallsröjningen lht Nissabotten kolbotten
  Ramshyttdammen damm Rackbyn lht? Nissa hål skogsmark
  Ramshytteån å Rackbyn gård Nissa håls-fallet hygge
  Rastmanskärret kärr Rackbyn gd Nissa äng mossmark
  Ravals udde udde Rakfallet ödetorp +Nisse Jans fall inäga
  Ravinen terräng Ramens udde bebyggelse Nisses fall f.d. odling
  Rellen, se Rällen sjö Ramsberg, se Ramshyttan by Nisses fall inäga
  Rellen, se Rällen sjö Ramsberg kyrkby Nisses gata landsväg
  Resmossberget berg Ramsbergs bruk hmd Nisses täppa inäga
  Restabäcken bäck Ramsbergs Bruk gd Nisses vret inäga
  (Resta-) Dammsjön sjö Ramsbergs krutbruk hmd Nordamerika markområde
  Restaån å Ramsbergs linbana linbana +Nordesta tegen skogsteg
  Resten, Övra sjö Ramsbergs Stråssabanan avs Nordtjärn tjärn
  Övra Resten sjö Ramshyttan by Nordtjärnstorpvägen väg
  Resten, Övra sjö Ramshyttan by Norgrens botten kolbotten
  Resten, Övre o. Nedre sjöar /Se Ramshyttan Saknas Norgrens teg skogsteg
  *Nedre Resten sjö Ramshyttan hytta Norra berget berg
  *Ö. Resten, se Övra Resten sjö Ramshyttan hmn +Norra fallet lokalitet
  Rifallsmossen mosse Ramshyttan hmn Norra Fallet f.d. bebyggelse
  Rifallsmossen mosse Ramshyttan hmn Norra gården åkrar
  Rifallsrönningen terräng Ramshyttan hmn Norra gårds-gatan landsväg
  Rimossen mosse Ramshyttan hmn Norra gärdet åker
  *Ring furu gränsmärke Ramshyttan hmn Norra gärdet åker
  Rismossen mosse Ramshyttan hmn Norra gärdet åker
  Rismossen mosse Ramshyttan hmn Norra hagen hagmark
  Rismosslogen terräng Ramshyttan hmn Norra hagen hage
  Rismosslogen terräng Ramshyttan hmn Norra marken åkrar
  Risten sjö /Se Ramshyttan avs Norra mossen mosse
  Risten sjö /Se Ramshyttan hmn Norra täktsledet öppning i gärdesgård
  Ritasomossen mosse Ramshyttan hmn Norra täkts-åkern åker
  Rompberget berg Ramshytte bruk hmn Norra täppan inäga
  Rompmossen mosse Ramshytte kvarn kvarn Norra vreten åker
  Roska terräng Ramsjöholm torp Norra vreten åker
  Roska mosse? Ramsjöholm bebyggelse Norra vretsåkrarna åkrar
  Rovfallsmossen mosse Ramsjöäng f.d. torp Norrbobacken backe
  Rudtjärnen tjärn Ramsjöäng bebyggelse Norrbobäcken bäck
  Rudtjärnen tjärn Ramtorpet torp Norrbäcken bäck
  Rudtjärnsåsen ås Rastmansåsen gårdar Norrbogärdet gärde
  Ruttegarna, Södra terräng Rejsmossen torp Norrbokärret kärr
  Ruttegen, Norra terräng Rejsmosse bebyggelse Norrbomossen mosse
  Ryggmossen mosse Resta, se Ristan by Norrboängen hage
  Ryggmossen mosse Resta Saknas Norrgruvan gruva
  Ryggmossviken vik Resta Saknas Norrmogen sjö
  Ryggmossviken vik Resta bebyggelse Norrmogen sjö
  Rysskärret kärr Resta bebyggelse Norrmogen sjö
  Ryttarhatten kulle Resta bro torp Norrmogen sjö
  Ryttarmossen mosse Resta bro bebyggelse Norrsjögruvan gruva
  Ryttartegen terräng Restagärdet avs Norrsjön sjö
  Rågmossen mosse Restagärdet avs Norrsjön sjö
  Räjs mosse mosse Restagärdet avs Norrsjön sjö /Se
  Räjs mosse mosse Riddarskogen hmn Norrsjön sjö
  Rällen sjö Rifallet hmn Norrsjön sjö
  Rällen sjö Rifallet gd Norrsjön sjö
  Rällen sjö Rigstad, se Ristan by Norrsjön sjö
  Rällen sjö Ringgården bebyggelse Norrtjärn, se Nortjärn sjö
  Rällen sjö Ristan by Norrtjärn tjärn
  Rällen sjö /Se Ristan by Nortjärn sjö
  Rällen sjö /Se Ristan eller Resta Saknas Nortjärnsberget berg
  Rällsjön sjö Ristan by Nothagarna åkrar
  Rävstensfallet terräng Ristan hmn Nothussundet sund
  Rävstensfallet skogshygge? Ristan hmn Nothussundet sund
  Rävtorpsfallet terräng Ristan bebyggelse Nothusudden udde
  Rävtorpsfallet fall? Ristan hmn Nothusviken vik
  Rävtorpskällan källa Ristan hmn Notkojudden udde
  Rävtorpskällan källa Ristan hmn Notkojudden udde
  Rävudden udde Ristan bebyggelse Nya botten kolbotten
  Rävudden udde Ristan hmn Nyafallsgatan väg
  Röbergstjärnsbäcken bäck Ristan hmn Nya falls-landet strandremsa
  Röda jorden terräng Ristan hmn Nyafallstäppan åker
  Röda jorden terräng Ristan hmn Nya gärdet åker
  Römossen mosse Ristan hmn Nya hagen hagmark
  Römossen mosse Ristan hmn Nya hagen hagmark
  Römossen mosse Ristan hmn Nya åkern åker
  Römossviken vik Ristan, se 1-14 Resta Saknas Nybergshagen f.d. hagmark
  Rönningberget berg Ristatorp torp? Nybrohagen skogsmark
  Rönningsberget berg Ristorp hmn Nybrohagsgölen göl
  Rönningsmossen mosse Ristorp bebyggelse Nybrottet åker
  Rösviken vik Ristorpet bebyggelse Nybrytet åker
  Sadelmakarudden udde Ristorpstogen lht Nybygget bebyggelse
  Salbergskullstegen terräng Risås bebyggelse Nyckelbäcken bäck
  Salmons mosse mosse Rosendal lht Nyckelbäcken bäck
  Samuelsmossen mosse Rosendal bebyggelse Nyckelbäcksbacken landsvägsbacke
  Sandbacken Saknas Rosendalshäll hmd Nyckelbäcksbron landsvägsbro
  Sandbacks rönning terräng Rosendalstorp hmd Nyckelbäcksjämnderna landsvägssträckning
  Sandbyggsbäcken bäck Rosendalstorpet torp Nyckelbäcksviken vik
  Sandbyggsbäcken bäck Rosenholm bebyggelse Nyckelbäcksvägen landsväg
  Sandbäcken bäck Rumpbacken gd Nyckelmossen mosse
  Sandfallet odlad mark Ryssås torp Nyckelmossen mosse
  Sandfallet terräng Ryttarfjärdingen, se Hagboda hmd? Nyforsvägen väg
  Sandlandsviken vik Ryttarns gd Nygärdet åkrar
  Sandsjön sjö Rällsberget gruva Nyhammar triangelpunkt
  Sandsundet sund Rällssmedjan torp Nyhammarsgatan landsväg
  Sandsundet sund Rälssmedjan smedja Nyhammarsån å
  Sandsundsberget berg Rällså hmd Nyodlingen åker
  Sandsundsberget berg Rällså, se Löa Born hmd? Nyröjningen skogsområde
  Sandtjärn triangelpunkt Rällså Björklund, se Björklund lht Nyröjslan markområde
  Sandtjärn triangelpunkt Rällså järnvägsstation lht Näset udde
  Sandtjärnen, Nedra tjärn Rällså Järnvägsstation bebyggelse Näset åker
  Sandtjärnen, Nedra tjärn Rällså kvarn kvarn Näset halvö
  Ned. Sandtjärnen tjärn Rällsålund lht Nässelbotten kolbotten
  Sandtjärnen, Nedra tjärn Rällsålund bebyggelse Nässelbotten kolbotten
  Sandtjärnen, Nedra tjärn Rännfallet torp Näsudden udde
  *N. Sandtjärnen, se Öv. Sandtjärnen tjärn Rännfallet bebyggelse Näsudden udde
  *S. Sandtjärnen, se Ned. Sandtjärnen tjärn Rättarbygget lht Näverkärret kärr
  Sandtjärnen, Övra tjärn Rävnäs torp Nödbackarna backar
  Sandtjärnen, Övra tjärn Rävnäs bebyggelse Nödbergen skogsåsar
  Öv. Sandtjärnen tjärn Rävnäsfallet torp Ockufjärden fjärd
  Sandtjärnen, Övra o. Nedra tjärnar Rävnäsfallet bebyggelse Ocku(s) utäga
  Sandtjärnen, Övra tjärn Rävtorp lht Ockutorpet utäga
  Sandtjärnen, Övra tjärn Rävtorp lht Odlingen åker
  Sandtäppsbäcken bäck Rävtorpet gd Odlingen åkrar
  Sandvik vik Röbergstjärn torp Offerstenen stenblock
  Sandviken vik Rönnfallet bebyggelse Ol-Ersmossen mosse
  Sandviksvålen risvase /Se Sakrissons hage, se Hagalund hmd Olleparken stenbunden mark
  Sandån å Samuels backe stuga Olles botten kolbotten
  Sandån å Samuelsdal hmd Olles fall markområde
  Sandån å Samuelsdal gd +Olles hål hemäga
  Sandån å Samuelstorp hmd Olles mosse mosse
  Sandån å Samuelstorp bebyggelse Olles torp f.d. torp
  *Sandånsröset stenröse Sandbacken, se Jordbokärret hmd +Ollestorphage skogsmark
  *Sandåröset gränsröse Sandbacken bebyggelse Olof Ers vret inäga
  Sandåsen ås Sandbygget torp? Olofs mosse mosse
  Sandåsen ås Sandbygget bebyggelse Olycksåkern ägoskifte
  *Sandåsröset gränsmärke Sandbygget lht Ol-Zakrisa åkrar
  San Tiärna, se Sandtjärnen, Övra o. Nedra tjärnar Sandbygget gd Ondobäcken bäck
  Segersberg, se Fransåsberget berg Sandfallet lht Orkamossen mosse
  Segersberg, se Fransåsberget berg Sandfallet avs Ormpussen tjärn
  Sigfrids mosse mosse Sandfallet f.d. bebyggelse Ormtjärn sjö
  Silltjärnen tjärn Sandkärn hmn Ormtjärn tjärn
  Simas mosse mosse Sandkärn hmn Ormtjärnen tjärn
  Simhällarna triangelpunkt Sandsjön lht Ormtjärnsmossen mosse
  Simviken vik Sandtjärn by Ormtäppan åker
  *Sista röset gränsmärke Sandtjärn by Orrhällen ö
  Söder Siögar, se Sörsjön, Lilla o. Stora sjöar Sandtjärn gd Orrhällen holme
  Sjukällsmossen mosse Sandtjärnsbyn, se Sandtjärn by Orrhällen holme
  Sjupen sjö Sandtorp lht Orrmossen mosse
  Sjupängen terräng Sandtäppan, se Mörkret torp Orrmossen, Stora mosse
  Sjustjärnsgruvan gruva Sandtäppan lht Orrmossen mosse
  Sjustjärnsgruvan gruva Sandviken, se Sandviksudde torp? Orrmossen mosse
  Sjöbron bro Sandviksudde torp? Orrmossen mosse
  Sjöbroviken vik Sandåsen torp Orrmossgruvan gruva
  Sjöhagen odlad mark Sandåsen hmd Orrnäsudden udde
  Sod. Siön, se Sörsjön sjö Sandåsen bebyggelse Orrnäsudden udde
  Sjöskogen skogsmark Schakttorpet, Mellersta bebyggelse Orrnäsudden udde
  Sjötorpshagen hage Schakttorpet, Nedre torp Orrtjärn sjö
  Sjötorpshagen hagmark Schakttorpet, Nedre bebyggelse Orrtjärnen Saknas
  Skal Holma, se Skallerholmarna holmar Schakttorpet, Övre torp Orrtjärnsbäcken bäck
  *Skalholmen ö Schakttorpet, Övre bebyggelse Orrudden udde
  Skallerholmarna holmar Sigridsro lht Orrviken vik
  Skallerholmarna holmar Sigridsro lht Orrviken vik
  Skall(er)holmen holme Sikenstorp, se Siktorpet torp Osterhagen hagmark
  Skallerholmarna holmar Siktorpet torp Osterhagsgrinden grind
  Skallholmen, se Skallerholmarna holme Simes lht? Ostkaret holme
  Skallmossen mosse Simes lht Ostkaret udde
  Skamfotahålet terräng Simas gd Oxabacken vägsträcka
  Skarpmossen mosse Sinderhagen avs Oxdjupet dyhål
  Skarpmossen mosse Sindervarpet lht Oxfallet ägoskifte
  Skatmossen mosse Sjukstugan byggnad Oxfallshagen hagmark
  Skenåsen triangelpunkt Sjöberga hmd Oxfallskojan koja
  Skikalven sjö Sjöberga lht Oxfallsviken vik
  Skikalven tjärn Sjöberga bebyggelse Oxgruvan gruva
  Skiljebäcken bäck Sjöfallet hmn Oxgruvtäkten hagmark
  Skinnfotbäcken bäck Sjöfallet torp Oxmossen mosse
  Skitarberget berg Sjöfallet bebyggelse Oxmossen mosse
  Skogbyfjärden vik Sjöfallet, Västra torp Oxtorpgrinden grind
  Skogbyfjärden fjärd Sjöfallet, Västra hmd Oxtorpviken vik
  Skogbymossen mosse Sjöfallet, Västra bebyggelse Oxöga sjö
  Skogbymossen mosse Sjön gd Oxöga sjö
  Skogbyviken vik Sjötorp torp Oxögat tjärn
  Skogbyviken vik Sjötorp lht Oxögviken vik
  Skog-Jans kärr kärr Sjötorp torp Paltbo hage
  Skogstorpsbäcken bäck Sjötorpet bebyggelse Paltboberget berg
  Skogudden terräng Sjöudden torp Paltbolandet strandremsa
  Skomakarmossen mosse Sjöudden bebyggelse Pankoviken vik
  Skomakarmossen mosse Sjöänden, se Sjöändstorp hmn Pannkak-Jans verkstad plats i skogen
  Skommarberget triangelpunkt Sjöändan bebyggelse Pannkakshöjden skogsås
  Skommarmossen mosse Sjöändstorp hmn Panttegen skogsteg
  Skommar-Olles odlad mark Sjöändstorp bebyggelse Paradiset, se Paradiskullen höjd
  Skoplimsberget berg Skabäcken hmd Paradiskullarna skogshöjder
  Skrikhagen terräng Skabäcken bebyggelse Paradiskullen höjd
  Skrikängen äng Skackelbacken, se Bismossen hmd Paradisviken vik
  Skrubben terräng Skackelbacken torp Paris broar broläggning
  Skräddartjärnen tjärn Skakelbacken bebyggelse Paska lampa sjö
  Skräddaråsen ås Skallerudden torp Paskalampa tjärn
  Skräddaråsen ås Skallerudden bebyggelse Paska lampa tjärn
  Skvallerbäcken bäck Skansen lht Pelarsalen skogsbestånd
  Skvallerbäcken bäck Skansen lht Pelles udde skogsudde
  Skvallerbäcken bäck Skarphagen torp Pelles vret åker
  Skyttholmen holme Skarphagen lht Penninggropbotten kolbotten
  Skyttholmen holme Sketberget, se Skäftesberget torp Penninggropen grusgrop
  Skäftesberget berg Skinnfoten, se Almhöjden, Norra hmd Pepparkakan åker
  Slaprikärret kärr Skinnfotens gd Petters botten kolbotten
  Slaprikärret kärr Skogalund, se Strandtegen hmd Petters fall åker
  Slottsviken vik Skogalund lht (?) Pickhålsviken vik
  Slottsviken vik Skogalund bebyggelse Pickorsviken vik
  Smedbyggkärret kärr Skogbyn, se Långvattnet hmn Pirbobäcken, se Jönshyttebäcken bäck
  Smedfallsberget berg Skogbyn by Pirramossen mosse
  Smedfallsudden udde Skogen, se Klotskogen hmn Pissarbacken backe
  Smedsjöberget berg Skogsbacken avs Pissbäcken bäck
  Smedsjön sjö Skogsbacken avs Planttäppan kolbotten
  Smedsjön sjö Skogsbo lht Planttäppbotten kolbotten
  Smedsjön sjö Skogsforsen lht (fors) Plogkällan källa
  Smedsjön sjö /Se Skogsforsen lht Poffåsen skogsås
  Smedsmossen mosse Skogsforsen kraftstation Pojkgruvans utmålsjord avs
  Smedsmossen mosse Skogshill lht Porrmossfallet fall
  Smissmosse mosse Skogslund lht Porsmossen mosse
  Smugen tjärn Skogsskolan lht Poskärningen schaktning
  Småholmarna holmar Skogsskolan byggnad Postfallet skogsmark
  Småtjärnarna tjärnar Skogsstuga stuga Predikstolsbotten kolbotten
  Småtjärnsviken vik Skogstorp torp Predikstolsstenarna stenblock
  Snedakärret kärr Skogstorp torp Pryssabacken backe
  Snefsaren, se Snesnaren, Stora sjö Skogstorp, Norra, se Skogstorp, Västra hmn? Pryssabäcken bäck
  L:Snefuren, se Snesaren, Lilla sjö Skogstorp, Västra hmn Prästkullen kulle
  Snesnarbergen berg Skogstorp, Östra by Prästkällan källa
  Snesnaren sjö Skogstorp bebyggelse Prästkällan källa
  Snesnaren sjö Skogstorp, Västra bebyggelse Prästkällan källa
  Snesnaren sjö /Se Skogstorp, Västra bebyggelse Prästlandet strandremsa
  Snesnaren, se *L. Gälslången sjö Skogstorp, Västra bebyggelse Prästmarken markområde
  Snesnaren, Lilla sjö Skogstorp, Östra gårdar Pukabacken backsluttning
  Snesnaren, Lilla sjö Skogstorp, Östra bebyggelse Pukabacken backsluttning
  Snesnaren, Lilla sjö Skogstorp, Östra bebyggelse Pukabacksberget ås
  Snesnaren, Stora sjö Skogstorp, Östra bebyggelse Pukaberget berg
  Snesnaren, Stora sjö Skogvaktartorpet ödetorp Pungfallsröjningen skogsområde
  Snesnaren, Stora sjö Skolan lht Putteribäcken bäck
  Snesnartjärnen tjärn Skolan skolhus Putteribäcksbotten kolbotten
  Snuggen sjö /Se Skolan bebyggelse Puttmossen mosse
  Snärmossen mosse Skolan bebyggelse Puttmossen mosse
  Snäfwaren, se Stora Snesnaren sjö Skolgården lht Pyslaviken vik
  Snäfvaren, se Snesnaren, Stora sjö Skolgården bebyggelse Pyslaåkern åker
  Snöfallet terräng Skolhuset lht Pålbacken åker
  Snöfallet terräng Skolhuset lht Pär-Larsens åkrar
  Snöfallsudden udde Skolhustomten avs Pär Ols udde udde
  Snövräkan terräng Skomakarbergsstugan stuga Prästskogen skogsteg
  Soasmosse mosse Skomakartorp torp Prästskogudden udde
  Sobäcken bäck Skomakartorpet f.d. torp Prästtjärn sjö
  Solvädersberget berg Skomakartorpet f.d. torp Prästtjärnen tjärn
  Solvädersberget berg Skommarberget lht Prästviken vik
  Sommarroviken vik Skommartorpet, se Skommarberget lht Prästängen mosse
  Somossen mosse Skrubben lht Racka(r)mossen mosse
  Spelbäcken bäck Skräddarns bebyggelse Rackbyjämnden vägstycke
  Spelklicken terräng Skräddartorp bebyggelse Rackby rifallet slåtterfall
  Spelmossbergen terräng Skyttens gd Rackby rifallet slåtterfall
  Spelmossbron terräng Skyttetorp hmn Racktjärn sjö
  Spelmossen mosse Skyttetorp gd Racktjärn skogstjärn
  Spikängen äng /Se Skåne torp Racktjärnslinden åkrar och ängar
  Spjutmossen mosse Skåne bebyggelse Racktjärnsmossen mosse
  Spjuttjärnen, Lilla tjärn Skåntorpet bebyggelse Rakfallsvägen vinterväg
  Spjuttjärnen, Stora tjärn Skäftesberget torp Rambacken backe
  Spång M, se Spångmossen, Övra o. Nedre mossar Skäftesberget bebyggelse Ramen sjö
  Spångmossen mosse Skönvik bebyggelse Ramshyttdammen dammbyggnad
  Spångmossen, Nedre o. Övra mossar Slagget avs Ramshyttån å
  Spångmossen, Övra o. Nedre mossar Slaggforsen lht Ramshyttån å
  Spåruddhagen terräng Slaggkasern lht Ramsjöänghagen hagmark
  Stallsudden udde Slaggkasärn lht Ramsjöängudden udde
  Stallsudden udde Slaperbo torp Rastmanskärret kärrmark
  Stenholmen holme S.-L.-U.-Lokalen bebyggelse Ratt-tj. tjärn
  Stenholmen mossholme Smedbacken lht Ravals udde skogsudde
  Stenholmskärret kärr Smedjan byggnad Redden, Stora, se Stora redden slåttermark
  Stenholmskärret kärr Smedjan bebyggelse Rejsmossbacken backe
  Stenkärrsbron terräng Smedjebacken, se Smedbacken lht Resmossberget berg
  Stenkärrsmossen mosse Smedjebruket bebyggelse Resmossen mosse
  Stenmossen mosse Smedsbruket lht Resmossen mosse
  Stentjärnen tjärn Småmossgruvan lht Resmossen mosse
  Stockvältan terräng Smällan, se Smällberget gruva Resmässberget berg
  Stora bäcken bäck Smällberget gruva Restabäcken bäck
  Stora mossen mosse Snesnaren, se Toppens lht Restagärdet gärde
  Stora stenarna udde Snickarstugan lht Restaviken vik
  Stora-tjärnsbäcken bäck Snår Saknas Restavägskälet vägskäl
  Storberget berg Snåret torp Restaån, se Kivnäbbsån å
  Storberget berg Snåret hmd Restaån å
  Storsbergsfjärden fjärd Snåret lht Restberget, Övra berg
  Storbergsfjärden fjärd Snåret bebyggelse Resten, Nedra, se Holmsjön sjö
  *Storbergsröset gränsröse Solbacka bebyggelse Resten, Nedre sjö
  Storbergsviken vik Solbacken lht Resten, Övra sjö
  Storbergsviken vik Solbacken lht Resten, Övre sjö
  Storgruvan gruva Solbacken bebyggelse Riddarhyttvägen landsväg
  *Stormodsöh, se Storön ö Solbacken bebyggelse Rifallsbäcken bäck
  Stormodsön (=Storön) ö Solberga lht Rifallshagen hagmark
  Stormodön, se Storön ö Solhaga lht Rifallsröjningen skogsområde
  Stormossbäcken bäck Solhult bebyggelse Rihagen ägoskifte
  Stormossen mosse Solhäll stuga Rikällan källa
  Stormossen mosse Solliden avs Riladan lada
  Stormossen mosse Solviken lht Riladåkern åker
  Stormossen mosse Sommarbacken torp Ringen åker
  Stormossen mosse Sommarbacken lht Risbergsbotten kolbotten
  Stormossen mosse Sommarladugården hus Risbergsfall skogsområde
  Stormossen mosse Sommarro lht Risbron kavelbro
  Stormossen mosse Sommarro, se Villan Sommarro hus Rismossen mosse
  Stormossen mosse Sommarro lht Ristorpberget berg
  Stormossen, Norra mosse Sommarro lht Ristorpberget berg
  *Stormossröset gränsrör Sommartorpet lht Ristorpkällan källa
  *Stormossröset gränsröse Spelbo, se Rävnäsfallet torp Ristorpmossen mosse
  Stormosstjärnen tjärn Spelbo torp Ristorpvägen skogsväg
  Storstensmossen mosse Spikgården torp Ristycket åker
  Storstensmossen mosse Spikgården bebyggelse Ristycket åker
  Storstupet stup Spirudden Saknas Ritasomossen mosse
  Storstupet stup Spjutmossen torp Ritäppan åker
  Storån å Spjutmossen bebyggelse Ritäppan åker
  Storängarna odlad mark Spruthuset hus Riugnsbotten kolbotten
  Storön ö Spårkärret torp Riugnsfallet skogsområde
  Storön ö Spårkärret bebyggelse Riugnskällan källa
  Storön ö Spårudden, se Spårkärret torp Riåkern åker
  Storön ö Spårudden bebyggelse Riåkern åker
  Storön ö Staffans lht Riåkern åker
  Storön holme Staffas bebyggelse Riåkern åker
  Storön ö Staffans gårdar, se Staffans lht Rolandsbacken åker
  Storön ö Stallarbo lht Rosendalshällen häll
  Storön ö Stallarhult lht Rosendalshällen berghäll
  Storön ö Stallarhuset lht Rosendalsvägen landsväg
  Storön ö Stallet byggnad Roska mosse
  Storön ö Stampen lht Roten åkrar
  Storön holme Statbygget lht Rotjeåkern åker
  Storön holme Stenhaga bebyggelse Rovfallen hygge
  Storön holme Stenhagen lht Rovfallshagen skogsmark
  Storön ö Stenhagen avs Rovfallskullen skogskulle
  Storön ö Stenhuggartorpet bebyggelse Ro(v)fallsmossen mosse
  Storön ö Stenhult bebyggelse Rovfallsmossen mosse
  ?Storön, se Korslångsön ö Stenmossen torp Rudtjärn sjö
  Storön, se Stormodsön ö Stenmossen bebyggelse Rudtjärn tjärn
  Storön ö Stensta bebyggelse Rudtjärn tjärn
  Storön ö Stenstugan lht Rudtjärnen tjärn
  Storön ö Stenstugan lht Rumpberget berg
  Stralsiön, se Strålsjön sjö Stentomta lht Rumpberg berg
  Strålsjömossen mosse Stora sten hmd Rumpmossen mosse
  Strålsjön sjö Stora Sten bebyggelse Rumpmossen mosse
  Strålsjön sjö Storådamm bebyggelse Rumpberget berg
  Strålsjöängen terräng Storå-Ramsbergsvägen, se 7 Kårberget Saknas Rysskärret kärr
  Stråsa Grúfva, se Stråssan gruva Storå-Ramsbergsvägen, se 15 Resta Saknas Ryssvägen landsväg
  *Stråsjön, se Strålsjön sjö Strandkullen lht Ryssvägen landsväg
  Stråssa gruvområde Strandtegen hmd Ryttargatan vägstycke
  Stråssa gruvallmänning skogsmark Strandtegen bebyggelse Ryttarhatten kulle
  Stråssan gruva Stranttegen, se Strandtegen hmd Ryttarhällen berghäll
  Stråssan gruva /Se Stranttegen bebyggelse Ryttarmossen mosse
  Stugtäppan odlad mark Stråssa lägenheter Ryttarpussen göl
  Stugtäppan ägomark Stråssa lhter Ryttartegen skogsteg
  *Stupen, se Supen sjö Stråssa lht Rågmossen mosse
  Ställbergsgruvorna gruvor Stråssa lhter Räjsmossen mosse
  Sundbacksrönning terräng Stråssa gruvområde Rällen sjö
  Sundbosjön sjö Stråssa allmänning lht Rällsdammen dammbyggnad
  Sundbosjön sjö Stråssa allmänning hmd Rällsån å
  Sundbosjön sjö /Se Stråssabacken lht Rällsö utfartsvägen avs
  Sundbo Siön, se Grönbosjön, o. Västra sjön sjöar Stråssabacken hmd Rälssmedjeåminnet del av å
  Sundbosjön, se Västra sjön sjö Stråssabacken hmd Rättarbacken backe
  *Sundbosjön, se Grönbosjön sjö Stråssafallet lht Rättarbacken, se Trestyvesbacken landsvägsbacke
  (V.) Sundbosjön, se Västra sjön sjö Stråssafallet torp el. lht Rättarbyggsbacken backe
  Ö. Sundbosjön, se Grönbosjön sjö Stråssafallet kasärner Rättarens åker åker
  Sundsbergen berg Stråssa gruvor gruvor(?) Rävlyan skogsås
  Sundsholmen holme Stråssagården bebyggelse Rävnäsberget berg
  *Sundshällen gränsröse(?) Stråssa kasern lht Rävnäsudden udde
  *Sundshällen gränsmärke Stråssa pumpstation avs Rävnäsudden udde
  *Sundshällen häll Stråssa stationsväg avs Rävstenen flyttblock
  *Sundshällen berghäll Stråssatorp torp Rävtorpet åker
  Sundshällsröret gränsrör? Stråssa utmålsjord avs Rävtorpfallet skogsmark
  Sundsön ö Stråssa, se Stråssa lht Rävtorphagen hagmark
  *Sundsängssundet sund Strömsberg bebyggelse Rävtorpkällan källa
  Sundsön ö Strömsborg hmd Rävudden udde
  Suparhällen berghäll Strömsborg bebyggelse Rävudden udde
  Supen sjö Strömsdal hmd Rävudden udde
  Surhörnet terräng Strömsdal bebyggelse Rävungsbotten kolbotten
  Svarta kärret kärr Strömsfors bebyggelse Rävåsen ås
  Svarta kärret kärr Strömslund lht Rävåsudden udde
  Svarttjärnen tjärn Strömslund avs Röbergstjärn sjö
  Svarttjärnen tjärn Stupet hus (el. t.) Röbergstjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn Stusstorp bebyggelse Röbergstjärnsbron, Nedre bro
  Svarttjärnen tjärn Stålbo torp Röbergstjärnsbron, Övre bro
  Svarttjärnen tjärn Stålbo lht Röbergstjärnsbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Stäringe bebyggelse Röda backen backe
  Svarttjärnen tjärn Stärkmans gd Röda staketet backsluttning
  Svarttjärnen tjärn Sundbo Saknas Rödmossen mosse
  Svarttjärnsbäcken bäck Sundboberg, se Sundsboda hmn Rödmossfallet fall
  Svarttjärnsholmen, Norra mossholme Sundbobruk bebyggelse Rödmosstjärnen tjärn
  Svarttjärnsmossen, Norra mosse Sundbo bruk hus Rödmossviken vik
  Svarttjärnsholmen, Södra mossholme Sundbo by, se Sundsboda hmn Rödmossögat tjärn
  Svartviken vik Sundboby bebyggelse Röjningen åker
  Svenskberget berg Sundbofall torp Röjningsberget berg
  Sverkestaån å Sundbofall bebyggelse Röjningsberget berg
  Sverkestaån å Sundbohult torp Röjningsbotten kolbotten
  Sverkestaån å Sundbohult bebyggelse Röjningsudden udde
  Svinmossen mosse Sundbotorp torp Röjningsåkern åker
  Svinpussen göl? Sundbotorp torp Römossen mosse
  Svintjärnen tjärn Sundbotorp bebyggelse Römossen mosse
  Svintjärnen tjärn Sundbotorp, Södra torp Römossen mosse
  Svintjärnen tjärn Sundelins torp? Römossen mosse
  Sultentjärnen tjärn Sundet hmn Römossen mosse
  Surängen sank mark Sundet torp Rönnbotten kolbotten
  Svarta kärret kärr Sundet torp Rönnbotten kolbotten
  Svarttjärnsbäcken bäck Sundet, se Glisund hmd Rönnbotten kolbotten
  Syfallsåsen ås Sundet lht Rönningen hagmark
  Sågheden terräng Sundet, Nedre gd Rönningsbäckarna bäckar
  Sågtjärnen tjärn Sundet, Västra hmn Rönnkällan källa
  Sågviken vik Sundet, Västra hmn Rösviken vik
  Sågviken vik Sundet, Östra, se Sundet, Övre torp Rösviken vik
  Sångaretal, se Sångartallen gränsmärke Sundet, Övre, se Djupdalen torp Rösvikudden udde
  Sångare Tall, se Sångartallen gränsröse Sundet, Övre torp Sadelmakarudde udde
  *Sångare Tall gränsmärke Sundet, Övre gd Salbergs gärde gärde
  Sångarkalf, se Kalven tjärn Sundsboda hmn Salbergs kullar skogskullar
  Sångartallen gränsmärke Sundsboda hmn Salmakarudde udde
  Sångartallen gränsröse Sundstorp torp Salmonsmossen mosse
  Sångmossen mosse Sundstorpen, se Glisund torp Saltmossen mosse
  Sävenästjärnen tjärn Sundsudden lht Samuels täppa åker
  Sävenästjärnen tjärn Sundsängen torp Sandbackaröjningen skogsområde
  Söder Mon, se Sörmogen sjö Svaltorp bebyggelse Sandbotten kolbotten
  Södra skogen skog Svaltorpet lht Sandbotten kolbotten
  Södra tjärnen tjärn Svans gd Sandbotten, Lilla kolbotten
  Södra viken vik Svans bebyggelse Sandbotten, Stora kolbotten
  Södra åkern åker Svans gd Sandbyggsbäcken bäck
  Sömtjärnen tjärn Svans gård gd Sandbäcken bäck
  Sämtjärnen tjärn Svartbergstorp torp Sandbäcken bäck
  Sörbrännan terräng Svarttorpet hmd Sandbäcksbron landsvägsbro
  Sörmogen sjö Svarttorpet bebyggelse Sanddalsbacken backsluttning
  Sörmogen sjö Svarttorpstegen, se Svarttorpet hmd Sanddalsbäcken bäck
  Sörmogen sjö Svartviken hus (el. t.) Sandfallen terräng
  Sörmogen sjö Svartviken bebyggelse Sandfallet skogsområde
  Sörmogen sjö Sven-Jans gd Sandfallshavet dalsänka
  Sör mogen sjö Svinaryggen, se Lundby hmd Sandfallshällen berghäll
  Sörmogen sjö Svinryggen hmd Sandfallsviken vik
  Sörmogen sjö Svinryggen hmd Sandfallsviken vik
  Sörmogen sjö Sågargårdarna Saknas Sandgärdet åker
  Sörmogen sjö Sågbacken, se Sågheden hmn Sandhedbotten kolbotten
  Sörmogen o. Norrmogen sjöar Sågbo lht Sandhedvägen skogsväg
  Sörmogen sjö Sågen, se Torskbäcken by Sandlandet sandstrand
  Sörmogen sjö Sågen f.d. sågverk Sandlandsbäcken bäck
  Sörmogen sjö /Se Sågen såg Sandsjöån å
  Sörmogen sjö /Se Sågen bebyggelse Sandstycket åker
  Sörsjöbrännan skogsområde Sågfallet lht Sandsundet sund
  Sörsjön sjö Sågfallet lht Sandsundet sund
  Sörsjön, Lilla sjö Sågheden hmn Sandsundsberget berg
  Sörsjön, Lilla sjö Sågkasern lht Sandtjärn, Nedra sjö
  Sörsjön, Stora sjö Sågkasärn lht Sandtjärnen, Nedre tjärn
  Sörsjön sjö Sågställarbo lht Sandtjärn, Övra sjö
  L. Sörsjön sjö Sågställarbo lht Sandtjärnen, Övra tjärn
  St. Sörsjön sjö Sågtorpet torp Sandtjärnsbäcken bäck
  Sörsjön sjö Sågtorpet torp Sandtjärnsmossen, Nedra mosse
  Sörsjön, Lilla o. Stora sjöar Sågtorpet lht Sandtjärnsmossen, Övra mosse
  Sörsjön, se Löasjön Saknas Sångmossen torp Sandtäppan åker
  Sörsjön sjö Sångmossen gd Sandtäppan åker
  Sörsjön, Lilla sjö Sälltorp lht Sandtäppan åker
  Sörsjön, Stora sjö Sänkan hmd Sandviken vik
  Sörtjärnen tjärn Sänkan bebyggelse Sandviken vik
  Sörtjärnen tjärn Sänkmossen hmd Sandviken vik
  Sörön, se Storön ö Sänkmossen hmd Sandviken vik
  Sötavinkärret kärr Sänkmossen hmd Sandviken vik
  Tackängen odlad mark Sänkmossen bebyggelse Sandviksudde udde
  Tallbitholmen mossholme Säter avs Sandviksudde udde
  Tallholmen holme Sävelund lht Sandviksvålen risvase
  Tallmossen mosse Sävelund lht Sandåbron landsvägsbro
  Tappmossen mosse Sävenäs lht Sandåbron bro
  Tappmossen mosse Sävenäs lht Sandåkern ägoskifte
  Tappskogen terräng Sävlundstorp, se Sävelund lht Sandån å
  Tasksva terräng Södra Fallet bebyggelse Sandån, se Sandsjöån å
  Tasstjärnen tjärn Södra gården gd Sandån å
  Tasstjärnen tjärn Sörby gd Sandån å
  Tegeludden udde Sörby bebyggelse Sandåsen skogsås
  Tielkärn, se Källtjärnen, Stora tjärn Sörsjön by Sanka källa källa
  Tieltiern, se Stora o. Lilla Källtjärnen tjärn Sörsjön bebyggelse Sigfridsmossen mosse
  Timmerkojåsen ås Sörsjön bebyggelse Sigfrids mosse Saknas
  Timmermossen mosse Sörsjötorp bebyggelse Sillingåkern åker
  Timmermossen mosse Tallbacken torp Silltjärnen tjärn
  Timmervältamossen mosse Tallbacken torp Silmassa mosse
  Tjocka mosse mosse Tallbacken hus Silvergruvvreten åker
  Tjurön ö Tallbacken ort Silvgruvtorpet åker
  Tjusarudden udde Tallbacken lht Silvgruvåsen skogsås
  Tjusarudden udde Tallebo lht Simas kyrka skogsområde
  Tjärdalarna f.d. tjärdalar? Tallstugan lht Simdammen dammbyggnad
  Tjärnen tjärn Timmerbacken lht Sim(es)hällarna berg
  Tjärnen tjärn Timmerbacken avs Simesmossen mosse
  Tjärnen, Lilla tjärn Timmerbacken avs Simgrinden grind
  Tjärnen, Stora tjärn Tomasbo torp Simhällarna berghällar
  Tjärnmossen mosse Tomasbo bebyggelse Simhällarna berghällar
  Tjärnmossen mosse Tomasboda torp Simviken vik
  Tjärnpussmossen mosse Toppens lht Simån å
  Tjärnpussmossen mosse Torpa hmd Sinderbotten kolbotten
  Tjärudden udde Torpa, se Karlslund hmd Sinderbrosva vik
  Tjärudden udde Torpa bebyggelse +Sinderhagen inäga
  Tohls wdden, se Torsudden udde Torpen bebyggelse Sinderslands vret åker
  Tomasboda Rödmosse mosse Torpet hus Sinderslandsvreten åker
  Tamases udde holme Torpet torp Sindervarpet slaggvarp el. sindervarp
  Toppröset röse Torpet lht Sindervarpet slaggvarp el. sindervarp
  Torrsjöbäcken Saknas Torpet Kloten lht Sirapshålet grop
  Torrsjön sjö Torrbråten el. Liljendal hmn Sjuckusmossen mosse
  Torrsjön sjö Torrbråten eller Liljendal bebyggelse Sjupen sjö
  Torrsjön sjö Torrbråten eller Liljendal bebyggelse Sjupen tjärn
  Torrsjön sjö Torrbråten gd (hmn) Självägarskogarna skogar
  Torskbäcken bäck Torrbråten och Liljendal bebyggelse Sjöbackarna backar
  Torsudden udde Torrsjöboda hmd Sjöbergalandet strandremsa
  *Tosjön, se Torrsjön sjö Torrsjöboda torp Sjöbrobacken backe
  Treöresmossen mosse Torrsjöbodar bebyggelse Sjöbron vik
  Trindamossen mosse Torrsjön, se Torrsjöboda hmd Sjöbron bro
  Trintmossen mosse Torsbäcken, se Torskbäcken by Sjöbroviken vik
  Trollbergen berg Torshult avs Sjöfallslandet strandremsa
  Trollberget berg Torsjöhult, se Torrsjöboda hmd Sjögärdet gärde
  Trollberget berg Torskbäcken by Sjöskogen skog
  Trollberget berg Torskbäcken bebyggelse Sjöstuguviken vik
  Trollberget berg Torskbäcken hmn Sjötäppan åker
  Trollbergsbäcken bäck Torskbäcken hmn Sjötäppan åker
  Trollbergsbäcken bäck Torskviken, se Torskbäcken by Sjöudden udde
  Trollbergsmossen mosse Torsudden torp Sjöudden åker
  Trollkullen kulle Torsudden bebyggelse Sjöuddkanalen kanal
  Trånget bäckravin? Tosaboda lht Sjövreten åker
  Trångholmen mossholme Tosaboda bebyggelse Sjöåkern åker
  Träfothagen terräng Tosafallet, se Sjöfallet, Västra hmd Sjöändskullen skogskulle
  Träfothagsudden udde Tosens bebyggelse Sjöändsvreten åker
  Trätsön ö Transtruljans dal ödetorp Sjöändsvägen skogsväg
  Trätsön ö Trekanten lht Skabäcken bäck
  Tuvviken vik Trekanten, se Gäddtjärn lht Skabäckstäppan åker
  Tvebotten sjö /Se Trekanten hus Skackelbacken landsvägsbacke
  Tvebottentjärnen tjärn Trekanten bebyggelse Skakelbacken backe
  Tyskafallsgruvan gruva Trekanten f.d. bebyggelse Skallerudden ö
  Tyskens täppa terräng Trekanten avs Skalleruddholmarna holmar
  Tyskens täppa terräng Treöresbo stuga Skallholmarna, se Skallarudden öar
  Täkttjärnen tjärn Trollberget stuga Skamfotabotten kolbotten
  Täktåkrarna odlad mark Trumpens stuga stuga Skamfotahålet dyhål
  Täppan odlad mark Tuppens gd Skams botten kolbotten
  Törsiön, se Torrsjön sjö Tuppens gd Skatfallet åker
  Törsiön, se Torrsjön sjö Tupp-Erkers stuga stuga Skatmossen mosse
  Uddarna uddar Tuvan lht (äng) Skekalven sjö
  Uddensåker odlad mark Tuvorna avs Skekalven sjö
  Uddens ände udde Tuvorne lht (äng) Skenåsen skogsås
  Uddens ände udde Tyska fallet torp Skettholmen holme
  Uddudden udde Tyska Fallet hmd Skettholmen holme
  Uvberget berg Tyskafallet bebyggelse Skikalven sjö
  Uvberget berg Tyskafallsgruvan lht Skiljebäcken bäck
  *Uvubergsåsröset gränsmärke Tyskafallsgruvan avs Skinnfottjärn, Nedre skogstjärn
  Vadbron terräng? Tyskafallssnåret avs Skinnfottjärn, Övre skogstjärn
  Vagnsmossen mosse Tyskafallstorpet avs Skinnfottjärnarna skogstjärnar
  Wahlklofs Hellen, se *Vallklövshällen gränsmärke Tyska torpet torp Skiskogen skogsområde
  Vallbergsviken vik Tyskatorpet torp Skitarberget skogsås
  *Vallklövshällen gränsmärke Täpptorpet lht Skittratten åker
  *Vallklövsröse röse Udden lht Skogbyfjärden sjö
  *Vallklövsröset röse Udden bebyggelse Skogbyfjärden fjärd
  WallSiön, se Valsjön sjö Uddnäs hmd Skogby Hemtjärn tjärn
  Wallsiön, se Valsjön sjö Uddnäs gd Skogbyviken vik
  Vallsjön, se Valsjön sjö Uddtorpet, se Udden lht Skog-Jans kärr kärr
  Vallsjön, se Valsjön sjö Uggelbo, se Dammhagen torp Skogudden skog
  Vallsjöröset röse Uggelbo lht Skoguddvägen skogsväg
  Vallsjöröset gränsmärke /Se Utterns gd Skolkällan källa
  Valsjöheden terräng Vaktstugan lht Skomakarberget berg
  Valsjön sjö Vallbergs stuga Skomakarkällan källa
  Valsjön sjö Valltorp bebyggelse Skomakarkällsbotten kolbotten
  Valsjön sjö Valsjöberget bebyggelse Skomakarlinden kärrområde
  Valsjön sjö Valsjön lht Skomakarlinden kärrområde
  Valsjön sjö Valsjön torp Skomakarlinden kärrområde
  Valsjön sjö Valsjön lht Skomakartäppan åkrar
  Valsjön sjö Valsjön gd Skomakarviken vik
  Valsjön sjö Valsjötorp(et), se Valsjön torp Skommarberget berg
  Valsjön sjö Valsjötorp bebyggelse Skommarberget berg
  ?Valsjön, se Vålsjön sjö Varsjön avs Skommarlinden kärrområde
  Valsjön sjö Verkstaden byggnad Skommarmossen mosse
  Valsjön sjö Viksnäs hmd Skommarmossen mosse
  Valsjön sjö Viksnäs bebyggelse Skommar-Olles markområde
  Valsjön sjö Vilan bebyggelse Skommarön skogsparti
  *Valsjöröset gränsröse Vilan lht Skopmossen mosse
  *Valsjöröset gränsmärke Villan Sommarro hus Skorstensbacken backe
  *Valsjöröset gränsmärke Villes Saknas Skottavelmossen mosse
  *Valsjöröset gränsröse Villes torp torp Skrikhagarna hagmark
  *Valsjöröset gränsmärke Vintermossen, se Damsjöfallet torp Skrikängen gräsbeväxt
  *Valsjöröset gränsmärke Vintermossen bebyggelse Skrovelberget berg
  *Valsjösundet sund Vredet, se Ure utjord lht Skrubben terräng
  *Vargeforsen fors Vrekatorpet torp Skrubben slåttermark
  *Vargforsen fors Vrekatorpet avs Skräddarberget berg
  *Wargforsen fors Vreken, se Vrekatorpet torp Skräddarbotten kolbotten
  Vargskallen terräng Vreken bebyggelse Skräddargärdet gärde
  Vassmossen mosse Vreten, Västra lht Skräddarhagen skogsmark
  Vickfallet terräng Vreten, Östra hmd Skräddartjärnen tjärn
  Vickfallsmossen, Västra mosse Vrethammar hmn Skräddartorpet åker
  Vickfallsmossen, Östra mosse Vrethammar hgd Skräddartäppan åker
  Viken på mitt vik Vretsmedjan, se Vrethammar hmn? Skräddaråsen skogsås
  Vikmossen mosse Vre utjord lht Skröpbotten kolbotten
  Viksmossen mosse Vägen avs Skuttbacken backe
  Villbergsön terräng Värhult torp Skvallerbergsbacken backe
  Viluddarna uddar Värhult, Lilla torp Skvallerbäcken bäck
  Viludden udde Värhult, Lilla bebyggelse Skytthagen hagmark
  Viludden udde Värhult, Stora torp Skyttholmen ö
  Viludden udde Värhult, Stora bebyggelse Skyttholmen holme
  Vintermossen mosse Värhultsfallet torp Skyttholmen holme
  Vintermossen mosse Värhultsfallet bebyggelse Skyttåkern åker
  Virvelsmossen mosse Västerby gd (+)Skäftens hage skogsmark
  Vitahällsmossen mosse Västerbyn by Skäftesberget berg
  Vitalampa tjärn Västra Löa järnvägsjord avs Skäftesberg höjd
  Vita Lampa tjärn /Se Zionkapellet bebyggelse Skäftesberget skogsås
  Vitalampabäcken bäck Ytterbyn hmn Skärberget berg
  Vittjärnen tjärn Ytterbyn f.d. hmn +Skäftesbergets hemvret inäga
  Vittjärnen tjärn Åbo lht Slagbotten kolbotten
  Vrekbäcken bäck Åbrinken lht Slaggrinden grind
  Vrekbäcken bäck Åbrinken avs Slaggvarpet sluttning
  Vrekdammen damm Åbron, se Löa åbro lht Slaggvarpet slaggvarp el. sindervarp
  Vreken sjö Åbron, se Löa bro lht Slaggvarpet slaggvarp el. sindervarp
  Vrekön udde Åbron lht Slangslogen slåttermark
  Vremossen mosse Åby gd Slingtäppan åker
  Vretsjön sjö Åhaga lht Slogen mossmarker
  *Vålsjön (=Valsjön) sjö Åkroken torp Slogfallet skogsmark
  Vårmtjärnen tjärn Åkroken gd Slogfallet hage
  ?Väckalampa tjärn Ålderdomshemmet lht Slogfallet slåttermark
  Väckalampa tjärn Ålunden bebyggelse Slogfallsbäcken bäck
  Väckalampa tjärn Åmun(d)shagen lht Slogfallsdiket dike(?)
  Väcka Lampa tjärn /Se Åmun(d)shagen lht Slogfallsgruvan gruva
  Väderbacken höjd Åmundshagen bebyggelse Slogfallshagen hagmark
  Väderbacken höjd Ån hmd Slogkärret kärrmark
  Väderbacken skogsås Ån bebyggelse Slogkärret kärrmark
  Väderbacken terräng Årispan torp Slottet udde
  Väska Lampa tjärn /Se Årispan bebyggelse Slottet mossmark
  Västra berget berg Åsen, se Ryssås torp Slottsudden udde
  Västra sjön sjö Åsen hmd Slottsviken vik
  Västra sjön o. Grönbosjön sjöar Åsen lht Slottsviken vik
  Västra sjön sjö Åsen bebyggelse Slåttermossen mosse
  Ytakullarna kullar Åstorp torp Smala mossen mosse
  Ytterbyhagen terräng Åtorpet hmd Smala moss-gruvorna gruvor
  Yterby Måssen, se Gälsmossen mosse Åtorp gd Smedammen damm
  Ytterbymosse mosse Åtorp bebyggelse Smedbyggens markområde
  Ytterbysjön sjö Ägirslund kasern Smedfallet terräng
  Ytterbysjön sjö Ägirslund lht Smedfallsberget berg
  Ytterbysjön sjö Älvsviksgruvan gruva Smedfallshagen hagmark
  Yttermossen mosse Ängland handelsbod Smedjeberget skogsås
  Åhagsåsen ås Öde bebyggelse Smedjedammen, se Smedammen damm
  Åkerfallet odlad mark Öhagen avs Smedjefallet skogshygge
  Åkerheden terräng Ön, se Sundbofall torp Smedjefallet skogsområde
  Åkiärnar, se Åtjärnarna tjärnar Ön halvö Smed/je/fallet åker
  Årslången, se Korslången, Stora sjö Önäs hmd Smed/je/fallsberget berg
  Åslatjärnen tjärn Önäs gd Smedjefallsudden udde
  Åslatjärnsbergen berg Örnbo lht Smedjefjärden fjärd
  Åslatjärnsbäcken bäck Örnhagen hus Smed/je/gruvan gruva
  Återvändsmossen mosse Örnhagen stuga Smedjekällan källa
  Åtjärnarna tjärnar Ösaren f.d. stuga Smedjeåkern åker
  Åtjärnarna tjärnar Ösarhyttan hmn Smedjeåkern åker
  Åtjärnarna tjärnar Ösarhyttan torp Smedkolsvägen skogsväg
  Åtjärnarna tjärnar Ösarhyttan hmd Smedmossen mosse
  Åtjärnarna tjärnar Ösarhyttan hmd Smedsjöberget berg
  Åtjärnen tjärn Ösarhyttan hmd Smedsjö sjö
  Åtjärnen tjärn Ösarhyttan lht Smedsjön sjö
  Åtjärnen tjärn Ösarhyttan f.d. hytta Smedsjöberget berg
  Älgberget berg Ösarhyttan torp Smedtäppan åker
  Älgnäset udde Ösarhyttan hmn Smedtäppan åker
  Älgnäset näs Ösarhyttan bebyggelse Smedtäpphålet åker
  Älgåsen skogsås Ösarhyttan lht Smissmosse mosse
  Älgön fastmark Ösarhyttefallet bebyggelse Småmossdikena diken
  Ängarna myrmark Ösarn hmd Smugen tjärn
  Ängarna myrmark Ösartorpet bebyggelse Småbrännorna skogsområde
  Ängen äng Östanby gd Småholmarna öar
  Ängesmossen mosse Östannor lht Småholmarna holmar
  Ängesmossen mosse Östannor bebyggelse Småmossen mosse
  Ölsjön sjö Östanå lht Småmossarna mossar
  Ölsjön sjö Östanå lht Småmossfallet skogshygge
  Ölsjön sjö Österby hmd Småmossgruvan gruvhål
  Ölsjön sjö /Se Österby bebyggelse Småtjärnarna, se Björktjärns småtjärnar sjöar
  Ölsjön sjö Östmans gd Småtjärnarna tjärnar
  Ölsjön sjö /Se Östra backarna gd Smååkrarna åkrar
  Ölsjöängen terräng Östra gårdarna gdar Smörgåsbacken backsluttning
  Ömans kärr kärr Östra gårdarna gårdar Sneda botten kolbotten
  Örnmossen mosse Östra gården, se Karlstorp hmd Sneda botten kolbotten
  Örnäsudden udde Östra gården bebyggelse Snedden åker
  Ösarbäcken bäck Östra kvarn hmd Snesnaren sjö
  Ösaren sjö Östra kvarn bebyggelse Snesnaren sjö
  Ösaren sjö Östra Vreten lht Snesnaren sjö
  Ösaren sjö Östra Åsar hmd Snesnaren sjö
  Ösaren sjö Östra åsarna f.d. bebyggelse Snesnaren, Lilla sjö
  Ösaresjön Saknas Östra Ön avs Snesnaren, Stora sjö
  Ösaren sjö /Se Överbacken hmd Snesnarsbergen berg
  Ösar-Karl-Johans terräng Överbacken hmd Snesnarstjärn sjö
  Ösarmossen mosse Överbacken bebyggelse Snesnarstjärn tjärn
  Östergruvan gruva Överhyttan lht Snesnarstjärnsbergen berg
  Östra åsarna odlad mark Övre Forsen gd Snesnarsån å
  Ötjärnen tjärn Övre Restentegen avs Snickarens fall skogsområde
  Övramossen mosse Övre Smedjan hus (»t»?) Snickartäppan åker
  Övra sjön sjö Övre Smedjan lht Snuggen sjö
      Snuggen tjärn
      Snårfallet skogsmark
      Snärmossen mosse
      Snärmossen mosse
      Snärmossen mosse
      Snöfallen trakt
      Snöfallen skogsområde
      Snövräkaren mosse
      Soamossen mosse
      Soas mosse mosse
      Sobäcken bäck
      Sobäcken bäck
      Sobäcken bäck
      Sobäcksdalen dal
      Sobäcksgärdet åker
      Sobäcksstycket åker
      Sockenbotten kolbotten
      Solvädersberget berg
      Somossen mosse
      Sotarns åker
      Spelbobäcken bäck
      Spelklicken, se Spelklinten berg
      Spelklicken kulle
      Spelklicken berg
      Spelklinten berg
      Spelklinten berg
      Spelmossbron kavelbro
      Spelmossbergen berg
      Spelmossen mosse
      Spelmossen mosse
      Spjutmossen mosse
      Spjuttjärn, se Spjuttjärn, Stora sjö
      Spjuttjärn, Lilla sjö
      Spjuttjärn, Lilla tjärn
      Spjuttjärn, Stora sjö
      Spjuttjärn, Stora tjärn
      Spjuttjärnarna tjärnar
      Spjuttjärnen, Lilla tjärn
      Spjuttjärnen, Stora tjärn
      Springarbacksbotten kolbotten
      Spångbotten kolbotten
      Spångmossbacken backe
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spångmossen, Nedre skogsmark
      Spångmossen, Övre skogsmark
      Spångmossfallet skogsområde
      Spångtallen tall
      Spårhålet göl
      Spårkärret sankmark
      Spåruddfallet skogsområde
      Spåruddforsen fors
      Spögugghagen hagmark
      Stadgen hage
      Staffas-Kajsas mosse mosse
      Staffasspången spång
      Staffasvägen skogsväg
      Stallbottnarna kolbottnar
      Stallsudden udde
      Stamparen åker
      Stenbergsbäcken bäck
      Stenbottensbron kavelbro
      Stenbroåkern åker
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenhagen åker
      Stenknapern stenstolpe
      Stenkullabacken skogsmark
      Stenkulltäppan åker
      Stenkärrsbromossen mosse
      Stenkärrsbron landsvägsbro
      Stenkärrsmossen mosse
      Stenkärrsmossen mosse
      Stenmossen mosse
      Stenramlet strandsluttning
      Stensbergskärret kärr
      Stensbotten kolbotten
      Stensmossen mosse
      Stentjärnen tjärn
      Stentäppan åker
      Stenuga fallet fall
      Stenvrebotten kolbotten
      Stjälkbotten kolbotten
      Stockvältan fall
      Stockvältsdalen dal
      Stockvältsviken vik
      Stora bäcken bäck
      Stora bäcken bäck
      Stora bäcksfallet skogsparti
      Stora fallet skogsområde
      Stora fallet avs
      Stora fallsvägen skogsväg
      Stora granarna tvillinggran
      Stora granen gran
      Stora grund grund
      Stora hagen skogsområde
      Stora hagstegen skogsområde
      Stora holmen holme
      Stora kärret sankmark
      Stora mossbäcken bäck
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mosstjärn tjärn
      Stora redden slåttermark
      Stora sandlandet strandremsa
      Stora stenarna udde
      Stora stenarna flyttblock
      Stora stenen sten
      Stora stenen sten
      Stora stenen stenblock
      Stora stens-landet strandremsa
      Stora Sumpbotten kolbotten
      Stora tallarna tallar
      Stora tallen tall
      Stora tjärn, se Långtjärn sjö
      Stora ön skog
      Storaövägen skogsväg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbergsfjärden fjärd
      Storbergsfjärden fjärd
      Storbergsholmen ö
      Storbergsholmen holme
      Storbergsviken vik
      Storbergsviken vik
      Storheden skogsområde
      Stormossbron kavelbro
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen, Norra mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storskogsmossen mosse
      Storstensmossen mosse
      Storstensmossen mosse
      Storstupet sluttning
      Storån, se Gråån å
      Storån å
      Storängarna ängar
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strandhålet område
      Strekfallet odlat område
      Strekgölen göl
      Strupen sund
      Strålsjön sjö
      Strålsjön sjö
      Strålsjöängen udde
      Strålsjöängen ängsmark
      Strålsjöängsladan lada
      Stråssafallet skogsområde
      Stråssbackvägen landsväg
      Strömbergs täppa åker
      Strömfåran dike
      Ströms botten kolbotten
      Stugtäppan åker
      Stugtäppbäcken bäck
      Stupet hallonfall
      Stålmossbäcken bäck
      Ståndbacken skogsteg
      Stäckbacken, se Nyckelbäcksbacken landsvägsbacke
      Ställbergsfallet skogsområde
      Ställbergsgruvorna gruvor
      Ställbergsknipporna backar
      Stätbacken backe
      Stätbacken backe
      Sulten, se Sultentjärn sjö
      Sultentjärn sjö
      Sultentjärn tjärn
      Sumpfallen skogsområde
      Sumpfallen skogsområde
      Sumpskogen skog
      Sundbo Rödmossen mosse
      Sundbosjön, Västra, se Grönbosjön, Västra sjö
      Sundbosjön, Östra, se Grönbosjön, Östra sjö
      Sundbosjön sjö
      Sundboån, se Nyhammarsån å
      Sundet, se Krasjösundet sund
      Sundet å
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundstegen berg
      Sundsbergen skogsåsar
      Sundsbotten kolbotten
      Sundsbron bro
      Sundsön ö
      Sundsuddarna uddar
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sundsängsvålen risvase
      Sundsön ö
      Sunnerstaudden åker
      Suparhällen berghäll
      Supen, se Sjupen sjö
      Supen tjärn
      Sura botten kolbotten
      Surbrunn skogsparti
      Surbrunnsbotten kolbotten
      Surängen slog
      Surängen sankmark
      Surängen sankmark
      Surängsbron bro
      Svalstenen stenblock
      Svarta kärret kärr
      Svarta viken vik
      Svartens lind åker
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn, se Lomtjärn? sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsfallen skogsområde
      Svarttjärnshällen berghäll
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svarttjärnsröset stenröse
      Svarttjärnsröset gränsmärke
      Svarttjärnstegen skogsteg
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviksgruvan gruvhål
      Svenskberget berg
      Sverkestaån, se Nyhamnnarsån å
      Svinaryggen ås
      Svindammen dammbyggnad
      Svinjorden markområde
      Svinmossbäcken bäck
      Svinmossen mosse
      Svinmossen mosse
      Svinmossen mosse
      Svinmossen, Lilla mosse
      Svinpussen tjärn
      Svinryggen ås
      Svinryggsgärdet åker
      Svintjärn sjö
      Svintjärn sjö
      Svintjärn sjö
      Svintjärnen tjärn
      Svintjärnen tjärn
      Svintjärnsbäcken bäck
      Svintjärnsmossen mosse
      Svinvallen lokalitet
      Svultentjärn tjärn
      Svältan kolbotten
      Svälthavet sankmark
      Svälthavsbotten kolbotten
      Svärjarkärret sankmark
      Syfallsåsen skogsås
      Syndabotten kolbotten
      Sågarbergen Saknas
      Sågarbäcken bäck
      Sågarlandet strandremsa
      Sågartäkterna åkrar
      Sågaråkern åker
      Såghedbacken sluttning
      Såghedbron bro
      Sågheden skogsområde
      Såghedfallen skogshyggen
      Såghedkojan skogskoja
      Såghedstupet sluttning
      Sågholmarna öar
      Sågholmarna holmar
      Sågkullen kulle
      Sågskogen skog
      Sågtjärn sjö
      Sågviken vik
      Sångarkalv, se Kalven? sjö
      Sångarkalven tjärn
      Sångartallen gränsmärke
      Sångmossen mosse
      Sångmossen mosse
      Sångån å
      Såtmossen gärde
      Sänka kärret kärr
      Sänkan åkrar och hagar
      Sänkmosslandet strandremsa
      Sävenästjärn sjö
      Sävenästjärn tjärn
      Södermogen, se Sörmogen sjö
      Södersjön, se Sörsjön sjö
      +Största tegen skogsmark
      Södra fallet utslog
      Södra fallet åker
      Södra fallet åker
      Södrafallsgruvan gruva
      Södrafallshagen hage
      Södra hagen hagmark och åker
      Södra marken åkrar
      Södra tjärn sjö
      Södra tjärnen tjärn
      Södratjärnsmossen mosse
      Södra täkten hagmark
      Sömktjärnen tjärn
      Sömtjärn sjö
      Sömtjärn tjärn
      Söndagsbobäcken bäck
      Söndagsbo(täppan) jordäga
      Sörmogen sjö
      Sörmogen sjö
      Sörmogen sjö
      Sörmogen sjö
      Sörmogen sjö
      Sörsjöbackarna backar
      Sörsjöbron bro
      Sörsjö brändorna skogsområde
      Sörsjödammen sund
      Sörsjödammen dammbyggnad
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Nummerförteckning förteckning
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Nummerförteckning förteckning
      Nummerförteckning förteckning
      Nummerförteckning förteckning
      Sörsjön, Lilla sjö
      Sörsjön, Lilla sjö
      Sörsjön, Stora sjö
      Sörsjön, Stora sjö
      Sörsjöviken vik
      Sörsjöviken vik
      Sörtjärn sjö
      Sörtjärn tjärn
      Sörtjärnsfallet hagar
      Tackjärnsröset stenröse
      Tackängen betesmark
      Tafsen tjärn
      Tallheden skogsområde
      Tallkungen tall
      Tallmossen mosse
      Talludden åker
      Tallåkern åker
      Tallåskärret kärr
      Tallåstegen skogsteg
      Tammekalle skogsås
      Tapplandet strandremsa
      Tappmossen mosse
      Tapptjärn sjö
      Tappskogen skog
      Tappviken vik
      Tassbotten kolbotten
      Tasstorptjärnen tjärn
      Teas grav sluttning
      Tecklas botten kolbotten
      Tegeludden udde
      Tegen åker
      Tegvägen skogsväg
      Tejpa vik
      (+) Tengmans vret inäga
      Timmerbron bro
      Timmerkojfallet hygge
      Timmerkojåsen skogsområde
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmeråsarna skogsåsar
      Tioöresbacken backe
      Tjocks mosse mosse
      Tjåks mosse mosse
      Tjurbotten kolbotten
      Tjurön skogsparti
      Tjusarbacken backe
      Tjäderfallen skogsområde
      Tjädernäbben bergknalle
      Tjärdalarna dalgångar
      Tjärdalsberget berg
      Tjärn sjö
      Tjärnen tjärn
      Tjärnmossbäcken bäck
      Tjärnmossen mosse
      Tjärnmosshagen hage
      Tjärnröjningen skogsmark
      Tjärnsdammen dammbyggnad
      Tjärudden udde
      Tjärverksbäcken bäck
      Tobakshålet åker
      Tomasasudde udde
      Tomasboskogen skog
      Tomassons udde holme
      Tomsholmen holme
      Tomtebisasjön göl
      Tomten åker
      Tomtvreten slåttermark
      Topptjärn, se Dammen sjö
      Toppån, se Snesarsån å
      Torpalandet strandremsa
      Torpasnåret Saknas
      Torpbondens hage skogsmark
      Torpbotten kolbotten
      +Torpet inäga
      Torrakmossen mosse
      Torrbråtbacken backe
      Torrbråtsväggen landsväg
      Torrknäppan gruva
      Torrsjön, se Dunderbosjön sjö
      Torrsjön, Lilla, se Övra sjön sjö
      Torrsjön, Lilla sjö
      Torrsjön, Stora, se Dunderbosjön sjö
      Torrvedsbotten kolbotten
      Torskbäcken, se Amerikabäcken bäck
      Torskbäcken bäck
      Torsudden udde
      Torsudden udde
      Torvmossfallet fall
      Tosgrund grund
      Trefotsudden udde
      Trekanten skogsteg
      Trekanten markområde
      Trekanten vinkel mellan landsvägar
      Trestyversbacken landsvägsbacke
      Trestyversbacken, se Rättarbacken backe
      Trettontjärn, se Tvebottentjärn sjö
      Trettontjärn tjärn
      Treårsbäcken bäck
      Treårstjärnen tjärn
      Treöresbäcken bäck
      Treöresmossen mosse
      Treörestjärn sjö
      Treörestjärnen tjärn
      Treörestjärnsbäcken bäck
      Treöresvägen landsväg
      Trinda mossen mosse
      Trinda mossen mosse
      Trinda mossen gärde
      Trinder udde skogsudde
      Trollbergen berg
      Trollbergen berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbergsbäcken bäck
      Trollbergshagen skogsområde
      Trollbergsmossen mosse
      Trollbergssnedden sluttning
      Trollbergsviken vik
      Trollbottnarna kolbottnar
      Trollkullen skogsås
      Trollkyrkan berg(?)
      Trollkyrkan flyttblock
      Truttens dyhål dyhål
      Trypenbotten kolbotten
      Trypenbäcken bäck
      Trypenstenen stenblock
      Trånget smalt ställe
      Trädgårdsbacken åker
      Träfothagen hagmark
      Träfothagsudden udde
      Trätslogen slåttermark
      Trätsön ö
      Trätsön ö
      Tröskbacken backsluttning
      Tröskverkslogen loge
      Tullporten stenar
      Tullportsbergen berg
      Tunntallen tall
      Tupparnas viludde udde
      Tuppbergen höjder
      Tuppdammen dammbyggnad
      +Tuppens sinderhage inäga
      Tupp-Jans botten kolbotten
      Tupp röjningen hötäkt
      Tupp röset stenröse
      Tuppsjön, Lilla sjö
      Tuppsjön, Stora sjö
      Tuppån å
      Tusanpockers botten kolbotten
      Tuvan Saknas
      Tuvviken vik
      Tuvviken vik
      Tvebottentjärn sjö
      Tvebottentjärn tjärn
      Tvebottentjärn tjärn
      Tvebottentjärnskullen skogsås
      Tvillingbotten kolbotten
      Tvillingbotten kolbotten
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottensfallen skogsområde
      Tvära backen backe
      Tvärskogen skogsteg
      Tvärskogslinjen rågång
      Tyskafallshagen hagmark
      Täppan åker
      Täktkällan källa
      Täppåkern åker
      Törnrosbotten kolbotten
      Uddbotten kolbotten
      Udden åker
      Udden åker
      Uddens åker åker
      Uddens åker-ledet öppning i gärdesgård
      Udden åker-viken vik
      Uddens ände udde
      Uddnäsviken vik
      Uddudden åker
      Uddåkrarna åkrar
      Uggelbotten kolbotten
      Ulriks fall skogsområde
      Urvädersmossen mosse
      Utterns täkt hagmark
      Uvberget berg
      Vabrobacken backe
      Vabrokällan källa
      Vabron landsvägsbro
      Vackermossen mosse
      Vacker udde skogsområde
      Vagnsbacken backe
      Vagnsfallen skogsområde
      Vagnsfallsjämnden vägsträckning
      Vagnsmossen mosse
      Vagnmossen mosse
      Vallgatan fägata
      Vallkaski skogstäkt
      Vallkulltovan flyttuva
      Vallkulltovan »flyttuva»
      Valsjöfallen skogsområde
      Valsjöhed terräng
      Valsjöheden skogsområde
      Valsjön sjö
      Vargakälla källa
      Vargbotten kolbotten
      Varggroptäppan ägoskifte
      Varggropstäppan täppa?
      Varghålet slog
      Varghålsåkern åker
      Vargskalla skogsmarker
      Vargstenen stenblock
      Vargtjärn sjö
      Vargtjärn tjärn
      Varken sund
      Veckofallet skogsområde
      Ve(d)bergen berg
      Vedkärret kärr
      Velamsbacke backe
      Vellkaska åker
      Vellkasktäkten slåttermark
      Vickfallet skogshygge
      Vickfallet skogsområde
      Vickfallshagen hagmark
      Vickfallsmossen mosse
      Viken på mitt vik
      Viken uppe vid tuvan vik
      Vikmossbron bro
      Viksmossen mosse
      Villbergön skogsområde
      Vikmossen mosse
      Viksmossen mosse
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden skog
      Viludden udde
      Vinkbackarna backar
      Vinkbackstenen stenblock
      Vinkberget berg
      Vinkröset stenröse
      Vinkstenen stenblock
      Vinterfallet fall
      Vintergrinden öppning i gärdesgård
      Vinterkolsvägen väg
      Vintermossen mosse
      Vintersta(viken) vik
      Vintervägen skogsväg
      Vintervägskärret skogsmark
      Virvelmossen mosse
      Vitahällsmossen mosse
      Vita Lampa sjö
      Vita lampa sjö
      Vitalampa tjärn
      Vitalampshålet kärr
      Vithällsmossen mosse
      Vittjärn, se Tapptjärn sjö
      Vittjärnen tjärn
      Vittjärnsbäcken bäck
      Vittjärnsröjningen skogsområde
      Vittjärnsskogen skog
      Vrebäcken bäck
      Vregölen dyhål
      Vrekbäcken bäck
      Vrekbäcken bäck
      Vreken sjö
      Vreksjögräs sankmark
      Vreksjögräs-botten kolbotten
      Vrekvägen gångstig
      Vrekvägen skogsväg
      Vrekön skogsområde
      Vre(d)mossen mosse
      Vrekbäcken bäck
      Vreken sjö
      Vremossen mosse
      Vre-Pelles botten kolbotten
      Vretallen allé
      Vreten, Lilla åker
      Vreten, Stora åker
      Vrethammarsjön sjö
      Vretjärn, se Vreken sjö
      Vretmanska botten kolbotten
      Vretsjön, se Vrethammarsjön sjö
      Vretsjön sjö
      Vågbacken markområde
      Vårmtjärn sjö
      Vårmtjärnen skogstjärn
      Vårmtjärnsmossen mosse
      Vårmtjärnsvägen skogsväg
      Våromtjärn, se Vårmtjärn sjö
      Våthålet slåttermark
      Väcka Lampa sjö
      Väckalampa tjärn
      Väcka lampa tjärn
      Väderbacken berg
      Väderbacken skogsås
      Vägglusbotten kolbotten
      Vällingsbjörken björk
      Vällingbjörksbotten kolbotten
      Vändskivan kolbotten
      Värmlandsgatan rågång
      Värmlandsgärdet gärde
      Väska Lampa, se Väcka Lampa sjö
      Västers udde udde
      Västra berget skogsås
      Västra fallet skogshygge
      Västra fallet skogsområde
      Västra gärdet åker
      Västra hagen skog
      Västra gärdet åker
      Västra-Klots-hagen hage
      Västra-Klots-holmarna holmar
      Västra Klot-viken, se Klotviken, Västra vik
      Västra sjön sjö
      Västra skogen skog
      Västra sundet sund
      Västra vreten åker
      +Västra vreten åker
      Ytterbysjön sjö
      Yttermossen mosse
      Åbotten kolbotten
      Ådalsbacken backe
      Ågrenan åmöte
      Ågrenen sammanflöde av vattendrag
      Åhagen grästäppa
      Åhagsåsen skogsås
      Åkarhällan berghäll
      Åkarhällsberget berg
      Åkerfallet åker
      Åkerfallet åker
      Åkerheden skogsområde
      Åkerheden skogsmark
      Åkertäppan åker
      Åkroken åkrok
      Åkroken del av Kölsjöån
      Åludden udde
      Åminne, Lilla o. Stora ägoskifte
      Åminnet åmynning
      Åminnet del av å
      Åminnet vik
      Åmun å
      Ån, se Nedra ån å
      Ånntjärn sjö
      Årispan, se Nedra ån å
      Årispgärdena åkrar
      Årisphagen hagmark
      Åsen backe
      Åslatjärn sjö
      Åslatjärnen tjärn
      Åslatjärnsbergen skogsåsar
      Åslatjärnsgruvorna gruvor
      Åslatjärnstegen skogsteg
      Åslatjärnsvägen skogsväg
      Åsåkern åker
      Åtakberget berg
      Återvändan skog
      Återvändsvägen skogsväg
      Åtjärn sjö
      Åtjärn sjö
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärn, Övra sjö
      Åtjärnsfallet skogsområde
      Åtäppan åker
      Älgberget berg
      Älgbotten kolbotten
      Älgfallet skogshygge
      Älggillret del av dalsänka
      Älgstenen sten
      Älgåsen skogsås
      Älgön skogsdunge
      Ängarna myrmark
      Ängen åkrar
      Ängeskogen hage
      Änglafallet åker
      Änkudden udde
      Äntbergen berg
      Öbergen berg
      Ölsjökroken vik
      Ölsjön sjö
      Ölsjön sjö
      Ölsjön sjö
      Ölsjöängen vik
      Ölsjöängen vik
      Ölvärshagen skogsmark
      Ön udde
      Ön åkrar
      Ön skogsmark
      Ön skogsområde
      Öntjärn, se Ötjärn sjö
      Örnsmossen, Stora mosse
      Örnåkern åker
      Ösarbron bro
      Ösarbron landsvägsbro
      Ösarbäcken bäck
      Ösarbäcken bäck
      Ösraren sjö
      Ösaren sjö
      Ösaren sjö
      Ösarmossarna mosse
      Ösarmossen mosse
      Ösarmossen mosse
      Ösarspången spång
      Ösartegarna skogstegar
      Ösarvägen skogsväg
      Ösarön ö
      Ösarön ö
      Östra fallet f.d. åker
      Östra gärdet åker
      Östra kärret kärr
      Östra vreten åker
      Östra vret-riset skogsområde
      Östra Ås-tegarna skogstegar
      Ötjärn sjö
      Ötjärn tjärn
      Ötjärnsvägen skogsväg
      Öttjärn tjärn
      Övallstjärnen tjärn
      Övra botten kolbotten
      Övra gärdet gärde
      Övra Resteberget berg
      Övraresteberget berg
      Övra Reste-botten kolbotten
      Övra Resten sjö
      Övra sjön sjö
      Övra streken del av å
      Övra täppan åker
      Övra vreten åker
      Övre sjön sjö
      +Övre tegen skogsteg
      Övre tjärnen tjärn

  ^  

Örebro läns socknar m.m.