ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljusnarsbergs socken : Nya Kopparbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 465 Naturnamn : 961 Bebyggelsenamn : 1252 Naturnamn : 1365
Ljusnarsberg sn /Se Abborrbacksberget berg Ljusnarsbergs socken sn Nummerförteckning förteckning
Ljusnarsberg sn /Se Abborrbacksberget triangelpunkt Ljusnarsberg köping Nummerförteckning förteckning
Ljusnarsberg, se Nya Kopparberg bergslag Abborrbacksdammen tjärn Ljusnarsberg, se Ljusnarsbergs köping sn Naturminne sten
Ljusnarsberg sn /Se Abborrtjärnen tjärn Ljusnarsberg socken sn Naturminne björk
Ljusnarsberg sn /Se Abborrtjärnen tjärn Ljusnarsbergs sn sn Naturminne jättekast
Ljusnarsberg sn /Se Aborrtjärn sjö Ljusnarsbergs sn sn Naturminne björk
Ljusnarsberg sn /Se Abborrtjärnen tjärn Ljusnarsbergs sn sn Naturminne träd
Ljusnarsberg sn /Se Abborrtjärnen tjärn Ljusnarsbergs sn sn Abbo(rr)backberget berg
Allhelgona kyrka kyrka Abborrtjärnen, Lilla tjärn Ljusnarsbergs sn sn Abborrbacksdammen tjärn
Abbortjärn Saknas Abborrtjärnen, Lilla tjärn Ljusnarsbergs sn sn Abbo(rr)backdammen tjärn
Abbortjärn Saknas Abborrtjärnen, Stora tjärn Ljusnarsberg socken sn Abborrtjärn Saknas
Abbortjärn Saknas Abborrtjärnsbäcken bäck Kopparbergs oxar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Abbortjärn sjö Abborrtjärnsmossen mosse Kartor förteckning Abborrtjärn tjärn
Abramsgård egd Abborrtjärnsrönningen terräng Kartor förteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Abramsgård egd Abborrudden udde Kartor förteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Acksjön, Norra hus, f.d. torp? Acktjärnsbäcken bäck Kartor förteckning Abborrtjärn, Lilla Saknas
Adamsmossen (odlad mark), f.d. torp Aflången, se Aflången, Stora sjö Kartor förteckning Abborrtjärn, Lilla Saknas
Aflången gd Akonyti slg Linde finnmark del av förs. Abborrtjärn, Lilla tjärn
Aflången gd Alderänget terräng Linde finnmark del av förs. Abborrtjärn, Lilla tjärn
Aflången gd Andersmossen mosse Linde finnmark del av förs. Abborrtjärn, Stora, se Abborrtjärn, Västra tjärn
Aflången gd Andtjärnen tjärn Linde finnmark del av förs. Abborrtjärn, Stora tjärn
Aflången gd Arbogaån, (Garhyttån) å Linde finnmark del av förs. Abborrtjärn, Västra tjärn
Aflångsberg gd Assundaberget berg Linde finnmark del av förs. Västra Abborrtjärnen Saknas
Aflångsberg gd Assundamossen mosse Ljusnarn boplatser Abborrtjärn, (Östra) tjärn
Aflångsberg gd Assundatjärnen tjärn Ljusnarn boplatser Abborrtjärnsbäcken bäck
Aflångshyttan gd August-Jans mosse mosse Ljusnarn boplatser Abborrtjärnskullen berg
Aflångshyttan gd Avlången, Stora o. Lilla sjöar Ljusnarn boplatser Abborrudden udde
Aflångstorpet Saknas Avlången, L. sjö +Ljusnarn Saknas Ackanitti sloge
Aflångstorp Saknas Avlången, Lilla Saknas +Björkån Saknas Ackanitti sloge
Alderfall Saknas Avlången, Lilla sjö +Orrhyttan Saknas Ackanitti åker
Arbogagård gd Avlången, Lilla o. Stora sjöar +Orrhyttan Saknas Adamsmossen mosse
Arbogagård gd Avlången, Stora sjö Biörke finne - Finnmarken Saknas Adlers backe backe
Arbogagård gd Avlången, St. sjö Biörke finne - Finnmarken Saknas Alderbacken backe
Arbogagård gd Avlången, Stora sjö Biörke finne - Finnmarken Saknas Alderfallsmossen mosse
Arbogatorp Saknas Avlången, Stora sjö Biörke finne - Finnmarken Saknas Alderängen f.d. slogäng
Arbogatorp Saknas Avlången, Stora sjö Biörke finne - Finnmarken Saknas Alderängen f.d. slogäng
Arves änge (terräng), f.d. torp? Lilla Aflången sjö Finnarkens kopparbruk Saknas +Allmogsvägen vägstycke
Asplund Saknas Stora Aflången sjö Ljusnars Kopparberg Saknas Allmänning(en) allmänning
Avlången torp Avlången, Stora sjö Ljusnars Kopparberg Saknas Allmänningen slogtäkt
Avlången gd /Se Avlången, Stora sjö Nya Kopparbergs Bergslag Saknas Allmänningen, Västra Saknas
Avlångsberg gd /Se Avlången, Stora sjö Nya Kopparbergs Bergslag Saknas Allmänningen, Västra Saknas
Avlångsgård hus o. terräng Avlången sjö /Se Nya Kopparbergs Härad och socken Saknas Allmänningen, Östra allmänning
Avundsdal Saknas /Se Avlången, Stora o. Lilla sjöar Ljusnarsberg Saknas ?Amamossen mosse
Axsjön gd Avlången, St:a o. L:a sjöar /Se Ljusnarsberg Saknas Andtjärn tjärn
Axsjön gd Avlångsberget triangelpunkt Ljusnarsberg Saknas Andtjärn tjärn
Axsjön gd Avlångsberget berg Ljusnarsberg Saknas Andtjärn tjärn
Backarna hus o. terräng *Avlångshöjdvisen gränsmärke Ljusnarsberg Saknas Ankpussen damm
Backen gd *Avlångsröset gränsmärke Ljusnarsberg Saknas Annagrufvan gruva
Backen gd Avlångsudden udde Ljusnarsberg Saknas Annagrufvan Saknas
Backen gd Avlångsudden udde Ljusnarsberg Saknas Annas kulle bergkulle
Backmossen hus o. terräng Avlångsviken vik Ljusnarsberg Saknas Annikas gruva koppargruva
Barbacke gruva Avlångsviken vik (Nya) Kopparberg Saknas Annikas gruva koppargruva
Bergsgården by Avlångsån å (Nya) Kopparberg Saknas Antihällen undervattensgrund
Bergsgården by Avlångsån å Kopparbergarnas öknamn Saknas Antehäll berghäll
Bergsgården by Axelsmosse mosse Kopparbergarnas öknamn Saknas Antehäll berghäll
Bergsgården by Axelsmossen mosse Kopparbergs ränslan inbyggarbeteckning Arderäng äng
Bergtorp Saknas Backarna terräng Ränslar inbyggarbeteckning Arvidsberg - »Anresberg» berg
Bergtorp, Södra (terräng), f.d. torp Baddammen damm Ljusnarsberg sn Assun(d)aberget berg
Bergtorpet (terräng), f.d. torp? Baddo-Lasses holmar holmar Abborrtjärn hmn Assun(d)abäcken bäck
Bergvalls hus o. terräng Barnfallet, Norra terräng Abborrtjärn förr gårdar Assindamossen mosse
Bjurbo (terräng), f.d. ängslada Barnfallet, Södra terräng Abborrtjärn, Lilla lht As(s)indomossen Saknas
Björkbacken gd Barnfallshöjden höjd +Abborrtjärn, Lilla torp Assun(d)amossen mosse
Björkarn Saknas Barnfallsmossen mosse Abborrtjärn, Stora torp Assundatjärn tjärn
Björkbacken gd Basttjärnen, Lilla tjärn Abborrtjärn, Västra lht Assundatjärnen Saknas
Björkbacken gd Basttjärnen, Stora tjärn Abborrtjär(n)sbyn, se Abborrtjärn bebyggelse Assundatjärnen Saknas
Björkberg by Bastutjärnen tjärn Abrahamsgård hmn Assundatjärn tjärn
Björkberg by Bergmossen mosse Abrahamsgård herrgård Avlången, Lilla sjö
Björkberg by Bergrönningen terräng Abrahamsgård herrgård Avlången sjö
Björkberg by Bergsgårdsviken vik Abrahamsgård bebyggelse Avlången, Stora sjö
Björkberg by Bergsmansmossen mosse +Acksjöfall torp Avlången, Stora sjö
Björkbro by Bergsåkern, Södra odlad mark Acksjön gårdar Avlången, Stora sjä
Björkbro by Bergtjärn tjärn Acksjön bebyggelse Avlångsviken vik
Björkfallet Saknas Bergtjärnen tjärn Adams, se 1 Finn,marken, Stora Saknas Avlångsån avlopp
Björkfallet Saknas Bergtjärnen tjärn Ackunsgård, se 1 Nybygget, Västra, el. Adamsgård bebyggelse Avlångsudden udde
Björkfallet Saknas Bergtjärnen tjärn Adamsgård, se 1 Nybygget Saknas Avlångsviken vik
Björkfall by Bergtjärnen tjärn Adamsmossen lht Backarna område
Björklund gd Bergtjärnsberget berg Adams, Nedre gård Backarna område
Björklund gd Bergtjärnsbäcken bäck Adlerfallet, se Alderfallet lht Backgruvan järngruva
Björklund gd Bergviken vik Adlersberg lht Baddo-Lasses holmar, Likholmarna holmar
Björkmans (terräng), f.d. torp Bergviken vik Adlersro lht Baddo-Lasses holmar holmar
Björksund, se Funkhagen Saknas Bjurmossen mosse Adolfsberg lht Banfallshöjden berg
Björksund, se Rötorpet Saknas Bjurtjärnen tjärn Adolfsberg lht Barnfallsmossen Saknas
Björksund Saknas Björkaren Saknas Adolfsberg lht Barnfallsmossen mosse
Björkås by Björken, N., se Björken sjö Adolfsberg lht Barnfallsgruvan, Södra Saknas
Björkås by Björken sjö Adolfsberg lht Ba(r)nfallsgruvorna el. Pingstabergsfältet Saknas
Björkås by Björken sjö Adolfsberg, se Hårdtorpet Saknas Barnfallsmossen mosse
Björkäng by Björken sjö Adolfsfors bebyggelse Bashagen område
Björkäng by Björken sjö Afundsdal lht Basttjärnen, Lilla o. Stora Saknas
Björkäng by Björken sjö Albertsro lht Basttjärn, Lilla tjärn
Björsarv gd Björken sjö Alderfallet lht Basttjärn sjö
Björsarf gd Björken sjö Alderfallet lht Basttjärn, Stora tjärn
Björsarv gd /Se Nor. Biörken, se Björken sjö Alderfallet, Norra gård Basttjärn, Stora sjö
Blankagrufvan Saknas Norra Björken sjö Alderfallet gårdar Basttjärn, Stora sjö
Blanka gruva Söd. Biörkn, se Olovssjön sjö Alderfallet bebyggelse Basttjärns gruvfält järngruvor
Blanka gruva Södre Biörken, se Olovsjön sjö Alfredsberg lht Bastumossen mosse
Blåmansbäcken by /Se Södra Björken sjö Algården arbetarbostad Bastugnsbackarna backe
Blåmansbäcken by Björken sjö Allmänningshemman hmn Bastutjärn, Lilla o. Stora tjärnar
Blåmansbäcken by Södra Björken, se Olofssjön Saknas Allmänningshemman hmn Beateviksgruvan, Östra Saknas
Bobacken terräng o. hus, f.d. torp Björken sjö Almedal bebyggelse Beateviken Saknas
Bondsänkningen gruva Björken sjö /Se Almtorp lht Beatviken vik
Saknas Saknas Björkmansnäs udde Almtorp lht Beatviken Saknas
Born by Björkmanstjärnen tjärn +Anders-Jons stuga Bergfallet berg
Born by Björkmansvik vik +Anders-Lars torp torp Bergsgårdsviken vik
Born by Björuddberget berg Annedahl lht Berglagsbacken backe
Born by Björkudden udde Annedal egahem Bergsmansmossen mosse
Born by Björkudden udde Annelund bebyggelse Bergtjärn Saknas
Born, V. by /Se Björuddviken vik Arboga gård hmn Bergkärn Saknas
Born, Ö. by /Se Björuddviken vik Arboga gård bergsmansgård Bergkärn, se Klosstjärn Saknas
Brattberg by Björkå Saknas Arbogasmedjan, se Krokfors gjuteri Saknas Bergtjärn tjärn
Brattberg by Björkåsmossen mosse Arbogatorp = 2 Bredsjön, Södra Saknas Bergtjärn tjärn
Brattberg by Björnbackaänget terräng, f.d. äng? Aronsberg lht Bergtjärn tjärn
Braxudden Saknas Björnudden udde Aronsberg lht Bergtjärn, se Klosstjärn tjärn
Braxudden Saknas Björsmossen mosse +Arresten byggnad Bergtjärn tjärn
Braxuddtorpet (terräng), f.d. torp Björtjärnen tjärn Aroes ell. Arvids, se 3 Björkäng Saknas Bergtjärn tjärn
Bredsjöbäcken by Bladtjärnen tjärn Arvidshem lht Bergtjärn tjärn
Bredsjön by Blixterbo holme Arvids i Arveslund gård Bergtjärn tjärn
Bredsjön by Blixtholmen holme Arvidstorp lht Bergtjärnsberget berg
Bredsjön by Blåmansbäcken bäck [Arvik] = 3 Björkäng Saknas Bergtjärnsbäcken bäck
Bredsjön by Blåmansbäcken bäck Aspfallet torp Bergtjärns kurra grotta
Bredsjön by Bobomossen mosse Asplund lht Bergtjärnsnäset udde
Bredsjön by Bockmossen mosse Asplund utjord Bergviken vik
Bredsjön by Bondberget berg Asplund gård Bernavallen, se Skarpskyttheden Saknas
Bredsjön by Bondbäcken bäck Asplund torp Bjurbäcken bäck
Bredsjönäs gd Bond-Kalles tall tall Asplunds-mossen, se Asplund Saknas Bjurmossen mosse
Bredsjönäs gd Bondmossen mosse Aspudden, Solbacken o. Björkudden egnahem Bjurtjärn tjärn
Bredsjöstrand Saknas Born landområde /Se Avlången hmn Bjurtjärnen Saknas
Bredsjöstrand (terräng), f.d. bergsmansgård eller bondgård Bornsgruvan gruva /Se Avlången = Avlångsgård kronotorp Bjurtjärn tjärn
Bredsjötorp gd? Borstmossen mosse Avlången kronotorp Bjurtjärnsmossen mosse
Bredsjötorp gd? Bossmossen mosse Avlångsberg hmn Bjurkärnsmossen Saknas
Bredsjötorp Saknas Bottengrufvorna Saknas +Avlångsberg torp Björkgårdsbackarna backe
Bringelstorp Saknas Bottnarna Saknas Avlångshyttan hmn Björkberget höjd
Brofallstorp (terräng), f.d. torp Brand gruva Avlångshyttan Saknas Björkbrohagen beteshage
Brunnstorp terräng o. hus, f.d. torp Brantsberget berg Avlångshyttan Saknas Björkbron bro
Brusala by? Brattagrufvan Saknas Avlångshyttan Saknas Björken Saknas
Brusala by Brattberget berg +Avlångskvarnen förr kvarn Björken sjö
Brusala by Brattberget berg Avundsbo Saknas Björken sjö
Brusala by Brattbergsgrufvan gruva Avundsdal, se Afundsdal lht Björken, Södra, se Olofsjön Saknas
Brusala by Brattbergshäll höjd Axsjön hmn Björkmans näs udde
Brusala by /Se Brattbergshäll triangelpunkt Axsjön, se 1 Acksjön Saknas Björkmans tjärn tjärn
Bryntorp (terräng), f.d. torp Brattbergskumla Saknas Backarna torp Björkmans vik vik
Bråten by Brattbergskumla Saknas Backarne lht Björksundsängen åkrar
Bråthen by Brattforsen fors Backen hmn Björkudden udde
Bråten by Brattforsen fors Backen lht Björkåsmossen mosse
Bråten by Brattforsen fors Backen lht Björkängen slåtteräng
Bråten by Brattforsrönningen terräng Backen gård Björkängslugna lugnvatten
Brännbyn gd Bredmossen mosse Backen Husbacken Saknas Björkärringas udde udde
Bränntjärnstorpet (terräng), f.d. torp Bredsjöbäcken Saknas Backmossen bebyggelse Björnfalles sluttning
Bångbron Saknas Bredsjöbäcken bäck Backmossen torp Björngropar Saknas
Bångbro bruk Bredsjön sjö Backstugan bebyggelse Björnholmen holme
Bångbro bruk Bredsjön sjö Backstugan backstuga Björnholmen holme
Bäcketorp gd Bredsjön sjö Backstugan torp Björnkärret kärr
Bäcketorp gd Bredsjön sjö Backstugan lht Björns mosse Saknas
Bäcketorp gd Bredsjön sjö Baddoberget, se Lerhöjden Saknas Björnsundet sund
Bäckstugan (terräng), f.d. hus? Bredsjön, Norra sjö Baddotorpet torp Björnsundet sund
Bäcktorpsänget (terräng), f.d. torp Bredsjön, Norra sjö Banelund, se 1 Risån Banelund bebyggelse Björntjärnen Saknas
Dal by Bredsjön, Norra sjö Barnfallsgruvan, Norra lht Björntjärn tjärn
Dal by Bredsjön, Norra sjö Basttjärn bebyggelse Björnudden udde
Dal by Bredsjön, Norra sjö Batel lht Björsten flyttblock
Dal by Bredsjön, Norra sjö Berglöfs verkstäder Saknas Björtjärn tjärn
Dal by Bredsjönäset udde +Fäbodar, Norra Bergzgårdens forna »sommarlagårdar» Björuddberget bergshöjder
Dal by *Bredsjötallröset gränsmärke Bergsgården, Norra hmn Björudden Saknas
Dalkarlstorp by Bresjön sjö /Se Bergsgården, Norra gård Björudden udde
Dalkarlstorp by Bredsjön sjö Bergsgården, Södra hmn Björuddviken vik
Dalkarlstorp by Bredsjön sjö Bergsgården, Södra gård Bladmossen mosse
Dalkarlstorp by Bredsjön sjö +Bergsgårsfall torp Bladtjärn, S. tjärn
Dalkarlstorp by /Se Bredsjön sjö Bergslagsarkivet arkivbyggnad Bladtjärn tjärn
Dahlsbro Saknas Bredsjön, Norra sjö Bergslagsbanan Saknas Bladtjärn tjärn
Daltorp by Bredsjön, Norra sjö Bergslagsbanan Saknas Blanka gruva
Daltorp by Bredtjärnen tjärn Bergslagshuset, Mellersta Saknas Blanka gruva
Daltorp by Bre Siön, se Bredsjön, Norra sjö Bergslagshuset, Nedre Saknas Blixterbo holme
Dammen by Bre Siön, se Bredsjön sjö +Bergslagshuset, Stora Saknas Blixtudden udde
Dammen by Bresiön, se Bredsjön sjö Bergslagstorp lht Blybergs-fältet Saknas
Dammen by Bromossberget berg Bergtorp lht Blybergsfältet malmfält
Danktorp Saknas Bromossen mosse Bergtorp, Norra lht Blybergsfältet forna blygruvor
Saknas Saknas Bromossen mosse Bergtorp, Norra torp Blybergsfältet forna blygruvor
Djäkens bygge terräng o. hus Bromossfall terräng Bergtorp, Södra bebyggelse Blybergsfältet forna blygruvor
Druckenstorp Saknas Brottgrufvan Saknas Bergtorp, Södra torp Blybergsgruvorna gruvor
Druckenstorp Saknas Brukselfven Saknas Bergvalls gård Blygruvorna gruvor
Saknas Saknas Brunnshed terräng Bergåker, Norra lht Blåbärsdalen dal
Drängsarv Saknas Brusalaberget berg Bergåker, Norra torp Blåman tjärn
Drängsarv gd /Se Bryggstället odlad mark Betel, se Batel Saknas Blåmans bäcken bäck
Dunderbo by Brynbäcken bäck Biggars Skolhus Saknas Blåmansbäcken bäck
Dunderbo by Brynmossen mosse Bisens, se 1 Svepartorp Saknas Blåstensbergen höjdsluttning
Dunderbo by Brynåsarna åsar +Bjurbo ängslada Bockmossen mosse
Ebbetorp gd Bråtbacken höjd +Bjurbo ängslada Bockmossen mosse
Ebbetorp gd Bråtbacken skogsområde +Bjurbo ängslada Bockmoss-skvalet skval
Enbo Saknas Bråtbackviken vik Bjurbäckens hus med handelslokal Bondberget berg
Enbo Saknas Bråtbackviken vik Bjurudden Saknas Borggrufvan Saknas
Enbo (terräng), f.d. gård Bråttjärnen tjärn Björgården hmn Borggrufvan gruva
Eneboda gd Brända udden udde Björkbacken hmn Born landområde
Eriksberg (terräng), f.d. bebyggelse Brännbacken höjd Björkbacken torp Bornsgruvan gruvförsök
Eskilstorp by Brännbacken höjd Björkberg, Brusala torp Bornsgruvan järnmalmsgruvor
Eskilstorp by Brännbacken terräng Björkberget Norra hmn Bor(n)sälven vattendrag
Fallet Saknas Brännmossen mosse Björkberg, Norra gård Borsbäcken bäck
Fallet Saknas Bränntjärnen tjärn Björkberget, Södra hmn Borstmossen mosse
Finnfall Saknas Bränntjärnen sjö Björkberg, Södra f.d. bergsmansgård Borstmossen mosse
Finnfall Saknas Bränntjärnen sjö Björkberg, S. f.d. bergsmansgård Bottenboberget berg
Finnfall Saknas Bränntjärnen tjärn +Björkberg, Södra, Hellstens torp Bottnarna nederlagsplats
Finnfall Saknas Bränntjärnsälven älv Björkberget, Norra gård Brattberget Saknas
Finnfall Saknas Bränntjärnsälven älv Björkberget, Norra gård Brattberget berg
Finngrufvan Saknas Bränntorvmossen mosse Björkberget, Norra gård Brattberget berg
Finngrufvan Saknas Brännudden udde Björkbro hmn Brattbergtjärnen Saknas
Finngrufvan by Brännudden udde Björkbro gård Brattbergtjärn tjärn
Finnhyttan Saknas Brännudden udde Björkbro gård Brattbergstjärn tjärn
Finnhyttan Saknas Brännvinshällen häll Björkbrotorp egnahem Brattforsen fall
Finnhyttan by Brännvinsåkern odlad mark Björkfall, Norra hmn Brattfors fältet järngruvor
Finnhytte äng (terräng), f.d. torp Bullerbo terräng Björkfall, Norra gård Brattforsstupet fall
Finnkullen Saknas Bullerbäcken bäck Björkfall, Södra hmn Braxudden udde
Finnkullen Saknas Busktjärnen tjärn Björkfall, Södra gård Braxudden udde
Finnkullen Saknas Buteljkärret kärr Björkhaga egethem Bredsjöbacken udde
Fiskbro Saknas Byviken vik Björkhagen lht Bre(d)sjöbäcksängen ell. Näbbängen slogäng
Fiskbro Saknas Båtberget berg Björkhult lht Bredsjön Saknas
Fiskbro Saknas Båtbäcken bäck Björkhult gård Bredsjön sjö
Fiskbro by Båtgrufvan Saknas Björklund hmn Bredsjön, Norra sjö
Forstorp gd Båtmossen mosse Björklund lhter Bredsjön, Norra Saknas
Forstorp gd Båtudden udde Björklund lht Bredsjön, Norra Saknas
Funkhagen Saknas Bäckfallet odlad mark Björklund lht Bredsjön, Norra Saknas
Funkhagen Saknas Bärbacksfall terräng Björklund gård Bredsjön, Norra sjö
Furuberg hus o. terräng, f.d. torp Bärbacksgruvan gruva Björklund gård Bre(d)sjön sjö
Fågelfallet hus o. odlad mark, f.d. torp Cederholmsrönningen terräng Björkmans gård Bredsjönäset udde
Fäbobacken gd *Christopuskärn tjärn +Björkmans torp Bredsjötallrör råmärke
Fäbobacken gd *Dalkarlsgruvan gruva Björknäs bebyggelse Bredsjöängen slogäng
Fäbobacken gd Dammkärren kärr Björknäs lht Bredtjärn Saknas
Garhyttan Saknas Dammossen mosse +Björknäs torp (?) Bredtjärn tjärn
Gillerstorp hus o. terräng, f.d. torp Dammossen mosse Björksund bebyggelse Bredtjärn tjärn
Grantorp gd *Dammtjärnarna tjärnar /Se +Björksund gård Bresjöbackarna ell. Bresjögatorna backe
Grantorp gd Dammtjärnarna tjärnar Björksund gård Bresjöbäcken sjö
Grindstugan f.d. hus Daniels änge terräng, f.d. bebyggelse? Björksund gård Bresjöhällen häll
Grufberget Saknas Dansarbacken backe Björktorp bebyggelse Bresjön Saknas
Grufberget Saknas Dansarbacksmossen mosse Björkåsen hmn Bresjön sjö
Grufberget bg Diktjärnen tjärn Björkåsen torp Bromossdammen, se Lugnvattensmyren Saknas
Grufberget Saknas Djupabäcken bäck Björkäng hmn Bromossen mosse
Grufberget by Djupdalshöjden höjd Björkäng gård Bromossen mosse
Grufberget Saknas Djupdalshöjden höjd Björkäng gård Brudgumssten, se Vilsten Saknas
Grufriset gd Djuptjärnarna tjärnar Björkäng bergsmansgård Brudgumsvägen väg
Grufriset gd Djuptjärnen tjärn Björkäng gård Brudgumsvägen väg
Grå Saknas Djuptjärnen tjärn Björkäng gård Brudgumsvägen ridväg
Gråtorp gd Djuptjärnsberget berg Björkängs kvarn och såg Saknas Brudgumsvägen ridväg
Gråtorp gd Djuptjärnsmossen mosse Björnkärret lht Brudgumsvägen ridväg
Gråtorp hus o. terräng, f.d. torp Djupudden udde Björs, se Höksälv Saknas Brudgum(s)grunden förr grind
Grönbergstorp (terräng), f.d. torp? Djupviken vik Björsand lht Bruksälven Saknas
Saknas Saknas Djupviken vik Björsand gård Brunnskällan, se Korpuddkällan Saknas
Grönboda gd Djupviken vik Björsarv hmn Brusalaberget sluttning
Grönhult by Djupviken vik Björsarv lht Brusalahagen skogsområde
Grönhult by Domarbacken backe Björsarv ell. Björgården herrgård Bryabäcken bäck
Grönhult by Dragtjärnen tjärn Björsäng lht Brynmossen mosse
Grönhult gruva Dragtjärnen, Stora tjärn Björudden torp Brynåsarna skogsås
Gunnarstorp gd Dragtjärnsberget berg Blunbacka lht Brynängen förr slogäng
Gunnarstorp gd Dvärgmossen mosse Blyforsen lht Bråtbacken fall
Gunnarstorp gd Dymossen mosse Blygruvan lht Bråtbackviken vik
Gustafsdal by Ekorrviken vik Blygruvan torp Bråtkullen bergkulle
Gustafsdal by Elfhögdan, se Älvhöjden, Västra o. Östra berg Blyhyttan blyhytta Bråttjärn tjärn
Göklund gd Elfhögdan, se Älvhöjden berg Blyhyttefallet lht Brända udden udde
Göklund gd Elfhöjden, Västra höjd Blyhyttfallet torp Brända udden udde
Göranstorp (terräng), f.d. torp Elfhöjden, Västra höjd Blåmansbäcken hmn Brännan skogsområde
Hampus äng (terräng), f.d. torp Elfhöjden, Västra höjd Blåmansbäcken gård Brännbacken el. Brännbackhöjden berg
Haraldstorp Saknas Elfsta högd, se Älvhöjden, Västra o. Östra berg +Blåsåsbacken torp Brännbacken höjdområde
Haraldstorp (terräng), f.d. torp Elfstahögd, se Älvhöjden, Västra berg Blåsåsen lht Brännbacksgruvan järngruva
Haraldsgrufvan gd Elfsta högh, se Älvhöjden, Västra o. Östra berg Blåsåsen torp Brännback(s)tegen skogsområde
Harladsgrufvan Saknas Elsta högd, se Elfhöjden, Västra höjd Blåsåsen lht Brännhagen hage
Harftorp by Enbacken odlad mark, f.d. torp Blåsåsfall torp Brännholmen el. Brännudden udde
Harftorp by Enmossen mosse Bobacken torp, öde Brännmossen mosse
Harftorp by Enrisbäcken bäck Bock-Davids = 7 Vägen, Nya Saknas Brännkärn Saknas
Heden by? Eriksgrufvan Saknas Bocktorp, se 5 Nya vägen Saknas Brännkärn Saknas
Heden by? Erikssänkningen gruva Bocktorpet torp Brännkärn Saknas
Heden by? Erkertuppen tjärn Bondgården lht Bränntjärn tjärn
Heden by? Eskilsmossen mosse Bondgården förr bergsmansgård, nu arbetarbostad Bränntjärn tjärn
Heden by Ettermyrsmossen mosse Bond-Svartviken, se 1-3 Svartviken Saknas Bränntjärn vattendrag
Heden by Ettermyrsåsen ås +Bondtorpet torp Bränntjärn tjärn
Heden Saknas Fallgrufvan Saknas Born, Västra hmn Bränntjärn tjärn
Heden Saknas Farsmosse mosse Born, Västra Saknas Bränntjärn tjärn
Hejstugan (terräng), f.d. bostad? Fars mosse mosse Born, Västra gård Bränntjärnsälven »älv»
Holmsjöberg (terräng), f.d. torp Fars och Mors tjärnar tjärnar Born, Östra hmn Brännudden udde
Holmsiön gd Fars och Mors tjärnar tjärnar Born, Östra bergsmansgård Övre Brännudden udde
Holmsjön gd Femmangrufvan Saknas Born, Östra bergsmansgårdar Brännvinshällen häll
Holmsjön gd Femmangrufvan Saknas Born, Östra bergsmansgårdar +Brännvinstegarna Saknas
Holmsjön gd Filpbäcken bäck Bornshyttan, Östra kopparhytta Bullerbäcken bäck
Holmsjön gd? Finnakvarnsbäcken bäck Bornshyttan, Östra kopparhytta Bullerängen, Nedre Saknas
Holmsjön Saknas Finnbäcken bäck Borntäkten lht Bullerängen, Övre slogäng
Holmsjötorp Saknas Finngruvan gruva Borstmossen lht Bullerängen, Övre slogäng
Holmtorpet (terräng), f.d. torp Finngruvan gruva Borstmossen torp Busktjärn tjärn
Hundtjärnstorp (terräng), f.d. torp Finngruffältet Saknas +Börstu(g?)-Pelles torp Saknas Byviken vik
Hyttnäs by Finngrufvefälten Saknas Bottenbo lht Byxmossen mosse
Hyttnäs by Finngrufvorna Saknas Bottenbo gårdar Bångbacken backe
Hyttnäs by Finnhytte elf älv Bottenbo Saknas Bångbro kanal kanal
Hyttnäs by Finnhytteelfven Saknas Bottenbo, se 1-3 Älvhöjden, Västra Saknas +Bånghammar-Klotens järnväg byggd
Hånkabacken förr gård Finnhytteelfven Saknas Brandtorp, se 3 Kloten Saknas Båtberget ell. Båthällarna bergås
Hårdtorp hus o. terräng, f.d. torp Finnhytteelfven, se Nieeelfven Saknas Brattberg hmn Båtviken, se Örtjärnsviken Saknas
Saknas Saknas Finnkullberget berg Brattberg bergsmansgårdar Bäcktorp änge slogänge
Hälsinggården Saknas Finnkullberget berg Brattbergshäll lht Bärbacken höjd
Hälsinggården Saknas Finnmarken Saknas Brattbergshäll torp Bärbacken höjd
Högberget hus o. terräng, f.d. torp Finnmarken Saknas Brattfors lht Bärbacken höjd
Högfallet gd Finnmarken Saknas Brattforsen torp Bärbacksgruvan Saknas
Högfallet Saknas Finnmossen mosse Braxudden hmn Bärbacksgruvan gruva
Högfors sk Finnstängslen Saknas Braxudden torp Bärbacksgruvorna järngruvor
Högfors Saknas Finnstängselmossen mosse +Braxuddtorpet torp Bärbacksgruvorna järngruvor
Högfors Saknas Finnstängseln terräng +Brebäcks hammar kopparsmedja +Dalkarlsgruvan gruva
Högfors bruk Fisarmossberget berg Brebäcks hammar kopparsmedja Dalkarlssten flyttblock
Högfors bruk? Fisarmossen mosse Brebäcks hammar kopparsmedja Dalkarlssten flyttblock
Högfors bruk Fiskbäcken bäck Bredbäck bebyggelse Dal-Lenas botten kolbotten
Högfors förr hytta /Se Fisklösberget berg Bredbäck lht Dalbro bro
Högforstjärn gd Fisklösen tjärn Bredsjöby gårdar Dammbron bro
Högforsskärn Saknas Fisklösen tjärn Bredsjöbäcken hmn Dammen utvidgning
Hökfallet (odlad mark o. terräng), f.d. torp Fisklösen tjärn Bredsjöbäcken gård Dammen Saknas
Hörken Saknas Fisktjärnen tjärn Bredsjöfall bebyggelse Dammens svinvall sträcka mark
Hörken Saknas Fisåsarna höjder Bredsjöfall lht Dammkärren kärr
Hörken Saknas Fjällberget berg Bredsjöfall, Södra lht Dammossen mosse
Hörken Saknas Fjällberget berg med triangelpunkt Bredsjöherden bebyggelse Dammtjärn tjärn
Hörken Saknas Fjällberget gränsberg Bredsjön, Norra hmn Dammtjärn tjärn
Hörken Saknas ?Fjällberget berg Bredsjön, Norra kronoarrendegård Dammtjärnarna gruvkonstdamm
Hörken Saknas ?Fjällberget berg Bredsjön, Norra gdr Dammtjärnarna tjärnar
Hörken gruva Fjällberget berg Bredsjön Södra hmn Dammtjärnarna tjärnar
Hörken Saknas Fjällberget berg Bredsjönäs bebyggelse Dammtjärnsmossen mosse
Norra Hörken by Fjällberget berg Bredsjönäs kronotorp Dammtjärnspussen göl
Norra Hörken by Fjällberget berg Bredsjöstrand hmn Dammtjärnspussen, Södra göl
Norra Hörken by Fjällberget berg /Se +Bredsjöstrand riven bergmans- ell. bondgård Dammtjärns Vilbacken vilplats
Norra Hörken by Flugfallet terräng Bredsjötorp eller Bredsjöstrand hmn Daniels källe källa
Södra Hörken by? Fläckmossen mosse Bresjöfall lhtr Dankhagen hage
Norra Hörken by Fläckmossen terräng, f.d. bebyggelse Bresjön, Södra förr bondgård Dansarbacken vättplats
Hörken samh. /Se Forsänge Saknas Broby lht Dansarbacksmossen mosse
Hörksnäs Saknas Funkhagsviken vik Brofallstorp lht Dansbotten kolbotten
Hörks hytta Saknas /Se Furuberget triangelpunkt +Brofallstorp torp Davidsholms, se Likholmen Saknas
Hörkssund Saknas Furubergs-Mosstjärnen tjärn Brogården gård Djupadalsbackarna backe
Hörksviken gd Furubergs-Mosstjärnen tjärn Bromossen lht Djupdalshöjden Saknas
Hörksviken gd Furubergs-Mosstjärnen tjärn Bromossen lht Djupdalshöjden bergshöjd
Hörksviken gd Furubergs-Mosstjärnen tjärn Bromossen gård Djupdalshöjden bergområde
Hörksvik(en) tp /Se Furutjärnen sank mark Bromossfall torp Djuptjärn Saknas
Janne(s) gd Fårtjärnen tjärn Bromsarbo stugor Djuptjärn Saknas
Jan-Pers förr gård? Fäbodbacksmossen odlad mark Brotorp lht Djuptjärn tjärn
Jemtbo Saknas Fäbodviken vik Brotorp fastighet Djuptjärn tjärn
Kandla Saknas Gabrielsgrufvan Saknas Brovreten område Djuptjärn tjärn
Kandla by Galgbacken höjd Brudsala gård Djuptjärn tjärn
Kaplansgården Saknas Galtryggen höjd +Bruket kyrkby Djuptjärnarna tjärnar
Kapellansgården Saknas Gammalgrufvefälten Saknas Brunntorp lht Djuptjärnsmossen mosse
Kaplansgården Saknas Gammalgrufvefältet Saknas Bruntorp torp Djupudden udde
Kapplatorp Saknas Gamla grufvan Saknas Brusala, Lilla hmn Djupvikberget, se Kvarnberget Saknas
Kaveltorp Saknas Gammelgrufvan Saknas +Brusala, Lilla gård Djupviken vik
Kafveltorp bruk Gasthålet dalgång Brusala Stora hmn Djupviken vik
Kaveltorp hus o. terräng, f.d. torp Genstigtjärnen tjärn Brusala, Stora gård Djäkens bygge Saknas
Kisstjärnstorp förr torp, numera terräng Getfallsmossen mosse Brusbäcken bebyggelse Djäkens bygge udde
Saknas Saknas Getryggarna höjder Brustamp bebyggelse Domarbacken backe
Klacken Saknas Getryggsmossen mosse +Bryggstu-Lasses stuga, borta Domarbacken backe
Klockaregården Saknas Gillermossberget berg Bryntorp lht Dragkärnarne, se Småtjärnarna tjärnar
Klotbacken gd Gillermossen mosse +Bryntorp torp »Dragkärnarna» Saknas
Klotbacken gd Gillersklack bergstopp Bråten, Lilla hmn Dragtjärn tjärn
Klotbacken Saknas Gillers klack triangelpunkt Bråten, Lilla torp Dragtjärn, Stora tjärn
Kloten Saknas Glansagrufvan Saknas Bråten, Stora hmn Dragtjärn, Lilla tjärn
Kloten Saknas Glansgrufvan Saknas Bråten, Stora eller Rällsmoren (-a) gård Dragkärnarne, se Småtjärnarna Saknas
Kloten Saknas Glasbäcken bäck Bråten, Stora eller Rällsmora gård Dragtjärnsberget berg
Knöstorp (odlad mark), f.d. torp Gossängen terräng +Bråtkullen stuga, borta Dyviken vik
Kojtorpet (terräng), f.d. torp? Granlundsgrufvan Saknas +Bråtänget torp Dyviken vik
Kolartorp gd Granmoren skog Brännbyn hmn Ekorrmossen mosse
Kolartorp gd *Grantjärnen tjärn Brännbyn gårdar Ekorrviken vik
Kolartorp gd Gravtjärnen tjärn Brännbyn gårdar Ekorrviken vik
Kolheden by Grillsberget berg Brännbyn gårdar Ekorrviken vik
Kolheden by Grillses Saknas Bränngården hmn Ekorrviken vik
Kolheden by Grindstuberget berg Bränngården, se 1-4 Brännbyn Saknas Ekorrviken vik
Kolheden by /Se Gropmossen mosse Bränntjärnstorpet torp Elfhöjden, Ö., se Älvhöjdsberget berg
Konstbacken gd Grovbacken höjd Brännvinsmagasinet byggnad Elzagruvan mark
Konstbacken gd Grovbacken terräng Brödfabriken, se Kopparbergs spisbrödfabrik Saknas Enbacka Saknas
Konstbacken gd Grufbacken Saknas +»Buffel-Svens» torp ell. backstuga »Eneströms röse» Saknas
Konstdammen gd Gruvbäcken bäck +Bullerbo ell. Nedre Sotbo torp Enmossen mosse
Konstdammen Saknas Grynolles täkt terräng Bullertorpet stuga »Enströms röse» Saknas
Konstdammen gd Grågölen tjärn Bullerängen, Stora lht »Enströms röse» Saknas
Konstdamsgrufvan Saknas Gråtjärn sjö /Se Busktjanntorp lhter +Engelska parken park
Konstdammen Saknas Gråtjärnen tjärn Busktjärnstorp, Norra bebyggelse Enmossen Saknas
Kopparberg köping /Se Grängesbergsviken vik Busktjärnstorp gård ell. torp Enmossen mosse
Kopparberg köping /Se Grängesmossen mosse Busktjärnstorp, Södra bebyggelse +Eriks bygge plan
Kopparslagartorp Saknas Gräsberget, L. berg Bustorpet, se Rustorpet Saknas Erker Tuppen tjärn
Kopparslagaretorp gd *St. Gräsberget berg »Byxgrena», se Trekanten Saknas Erlandsbackarna bergås
Korpens hål terräng o. hus, f.d. torp Grästjärn terräng, f.d. bostadshus Bångbro hmn Eskilsbäcken bäck
Korpudden hus o. terräng, f.d. torp Grästjärnen tjärn Bångbro lht Eskils mosse mosse
Korslången by Grästjärnen tjärn Bångbro brukssamhälle Eskils mosse mosse
Korslången by Grästjärnen tjärn Bångbro flygelbyggnad Eskils puss vattenhåla
Korsslången Saknas Grästjärnsmossen mosse Bångbro flygelbyggnad Eskils puss vattenhåla
Korslångsvik gd Grävlingsbergen berg Bångbro flygelbyggnad Eskils puss vattenhåla
Korsslångsviken Saknas Grönuddsviken vik Bångbro flygelbyggnad Eskils puss vattenhåla
Kotjärnstorp (odlad mark), f.d. torp Grötudden udde Bångbro flygelbyggnad Eskilsröjseln slogmosse
Kramstugan (odlad mark), förr backstuga Gubbens vik vik Bångbro station Eskilsröjseln slog
Krigstjärn gd Gubb-Lasses tjärn tjärn Bångbro bruk station Eskils vik Saknas
Krigstjärn gd Gubbmossen mosse Bångbro bruk station Ettermyrsmossen mosse
Krigstjärnstorp hus o. terräng, f.d. torp Gumsmossen mosse Bångbro bruk brukssamhälle Ettermyrsåsen bergås
Kristiernsberg gruva Gunnarsmossen mosse Brångbro koppar-, bly- . silververk Saknas Fars och mors tjärn (tjärn)
Krokbergstorp (terräng), f.d. torp Gustafs schakt gruva Bångbro nya folkskola skola Fasheden åker -o.mossmark
Krokfors bruksegendom *Gyrken, se S. Hörken sjö Bångbroplan bebyggelse +Fastäkten stycke
Krokfors bruk *Gyrksröset, se Hörksröset gränsmärke Bångbro skolhustomt Saknas Ferrstripa ödelagd gruva eller gruvförsök
Krokfors bruk *Gyrkstorpröset, se *Hörksbyröset gränsmärke Bångbro Station station Filpbäcken bäck
Krokfors bruk Gåålslangen, se Korslången Saknas »Bångens» gård Fingeknippan backe
Krokfors bruk Gåstjärn Saknas Bångens gård Finnberget bergshöjd
Krokfors bruk Gåstjärnen tjärn Bånghammar station Finnbäcken bäck
Krokfors bruk Gåstjärnen tjärn Bånghammar(s hammarsmedja) Saknas Finngruvorna koppargruvor
Krokfors bruk Gåstjärnsbäcken bäck Bånghammars bryggeri f.d., nu arbetarbostad Finngruvorna koppargruvor
Kroktorp Saknas Gäddtjärnen, Lilla tjärn +Bångshyttan kopparhytta Finngruvsbacken plats
Krämaretorp gd Gäddtjärnen, Stora tjärn +Bångsmedjan hammarsmedja Funnhyttån sträcka av »Hörksälven»
Krämaretorp gd Gäddtjärnsbäcken bäck Båtens, se 1 Rävtorp Saknas Finnhytt-ängen slogäng
Krämaretorp gd Gäddtjärnsfallen terräng Båtgården, se 2 Högfors el. Båtgården bebyggelse Finnkullbergen bergkullar
Kulltorp Saknas Gäddtjärnsögat tjärn Båtgården, se 1 Högfors Saknas Finnkyrkogården, se Sandheden Saknas
Kumlan by Göjgrufvan gruva Båt-Lackens, se 1 Hörkesviken, S. Saknas +Funnmossegruvan gruva
Kumlan by Göklundsviken vik Bäckaskog lht Finnmossen mosse
Kumlan by Göransmossen mosse Bäckaskog lht Finnröjningen skogsslog
Kumlan by Haggruvan gruva Bäckaskog skogv.bost. Finnstängselmossen mosse
Kumlan by Hagmossen mosse Bäckers, se 2 Lövfallet, V. Saknas Finnstängseln område
Kumlan, Lilla o. Stora gårdar /Se Hagudden udde Bäckerstorpet torp Finntegen skogstegar
Kumla by Hallmarkshöjden höjd Bäckeskog lht Finnvägen rid- o. klövjeväg
Kumla by Halminim udde Bäcketorp hmn Finnvägen rid- o. klövjeväg
Kumlaelf gd Halminimudden udde Bäckholm bostadshus Finnvägen rid- och klövjeväg
Kummelnäs hus o. terräng, f.d. torp Hampholmarna holmar Bäcktorp lht Finnvägen rid- och klövjeväg
Kummelnäs torp /Se Hamptjärnen tjärn Bäcktorp gård Finnvägstjärn ell. Finntjärn tjärn
Kvarndammen Saknas Hamptjärnen tjärn Bäcktorp gård Fisarmossberget berg
Kyrkiebacken Saknas Hamptjärnen tjärn Bäcktorp torp Fisarmossen mosse
Kvarntorp (terräng), f.d. torp Hamptjärnen tjärn »Bönhushagen» område Fiskbäcken bäck
Kvarntorpet (terräng), f.d. torp Hamptjärnen tjärn Börkbacken bebyggelse Fisklösberget berg
Kyrkobacken by Hamptjärnsvredet terräng »Dahlen», se Messlingstorp Saknas Fisklöjen Saknas
Kyrkobacken by Haraldsgrufvan Saknas Dal, Västra hmn Fisklösen, se L. Skinnfisken Saknas
Kyrkoviken by Haraldsjö gruva Dal, Västra eget hem Fisklösen Saknas
Kyrkoviken by Haskasomossen mosse Dal, Västra-Lustgården Saknas Fisklösen Saknas
Kyrkviken by Hattmossberget berg Dal, Östra hmn Fisklösen tjärn
Källbäcken Saknas Havsjömossen mosse Dal, Östra eller Konotrus bergsmansgård Fisklösen tjärn
Källbäcken gd Havsjötjärnen tjärn Dal, Östra bergsmansgård Fisklösen, se Skinnfisken, Lilla tjärn
Källtjärn gd Hafssiön Saknas +Dalkarlshyttan kopparhytta Fisklösen tjärn
Källtjärn gd Hedfallet terräng Dalkarlstorp, Norra hmn Fisklösen tjärn
Källtjärn gd Hedflyna göl o. sankmark Dalkarlstorp, Norra bergsmansgård Fisklösen tjärn
Källtorp hus o. terräng, f.d. torp Hedmossen mosse Dalkarlstorp, Södra hmn Fisklösen tjärn
Saknas Saknas Hedtjärnen tjärn Dalkarlstorp, Södra gård Fisklösen tjärn
Kölsjöfall gd Hedtjärnen tjärn Dalsbro hmn Fistjärn eller. Lortpussen tjärn ell. göl
Kölsjöfall gd Hedtjärnen tjärn Dalsbro Saknas Fis(tjärns)åsarna bergås
Kölsjöfall gd Hedtjärnen tjärn +Dalsbro torp, borta Fjällberget berg
Kölsjön by Hee Siön, se Hedtjärnen sjö Daltorp hmn Fjällberget berg
Kölsjön by Hemberget berg Daltorp lht Fjällbäcken avlopp
Vestra Kölsjön by Hembäcken bäck Daltorp gård Fjällmossen mosse
Kölsjön by Hembäckgruvorna gruvor Dammen hmn Fjälltjärn tjärn
Östra Kölsjön by Hemmossen mosse Dammen lht Fjälltjärn tjärn
Kölsjön by /Se Hemmossen mosse Dammen hemman Flottbotten udde
Körartorp gd Hemmossen mosse Dammens gård gård Flottbottnen vik
Körartorp gd Hemtjärnen tjärn Dammens kvarn kvarn Flottbottnen vik
Körartorp gd Herrgårdsåsen odlad mark Dammkvarn skvaltkvarn Flottbottenviken vik
Ladmossetorp (terräng), f.d. torp Hesiön, se Hedtjärnen tjärn Dammkvarn skvaltkvarn Flot(t?)mossen mosse
Laggarbo by Hierphöjdsöset, se Järphöjdsröset gränsmärke Dammossen lht Flugfallet skogsområde
Laggarbo by Himmelriksbacken höjd Dammossen torp Fläckmossdammen tjärn(?)
Laggarbo by Himmelriksbacken tirangelpunkt Dammsängen lht Fläckmossen mosse
Larsbo (terräng), f.d. torp Himmeltjärnen tjärn Dammtorp lht Folkets park, Bångbro folkpark
Larsbohäll (odlad mark), f.d. torp Himmeltjärnen tjärn +Dammtorp torp Frufallet gärde
Laxbro by Hiulsiön, se Kölsjön sjö Dammtorpet ell. Fallet gård +Frukostgruvan järngruva
Laxbro by Hjortebärsmossen mosse Dammängen lht Frukostmossen mosse
Laxbäcken by Hjortronbergsmossen mosse Danielskullen lht Främmande snåret skogssnår
Laxbäcken by Hjortronmossen mosse Danils stuga o. krogställe, borta Fukhaghedarna sandhedar
Laxbäcken by Hjortronmossen mosse Danktorp, se Sand ell. Danktorp Saknas Funkhagviken vik
Lerviken gd Hjorttjärnen tjärn +Dankänget torp Furuberget berg
Lieläng Saknas Hjulviken vik +Dansarbacken torp, borta Furuberget berg
Lilläng by Hjulviken vik Davids, se Brusala, Lilla Saknas Furuberget berg
Lilläng by Hjulåkern odlad mark Djupdalshöjden lht Furuberget berg
Lisselåsen gd? Hjärtrosas udde udde Djupdalshöjden torp Furubergs Mosstjärn mosskärn
Lisselåsen gd? Holmen, se Storön ö Djupdalshöjden lht Furubergs mosstjärn tjärn
Lisselåsen gd? Holmsjöberget berg Djupudden egna hem Furu-Mosstjän, Furubergsmosstjärn tjärn
Lisselåsen gd Holmsjöbäcken bäck +Dragtjärnstorp torp Furutjärn tjärn
Ljungåsen torp Holmsjömossen mosse Druckenstorp hmn Furutjärnsmossen mosse
Ljusnarn by Holmsjön sjö Druckenstorp stuga Fågelberget bergknalle
Ljusnarn Saknas Holmsjön sjö Drängsarv hmn Fårkärren kärr
Ljusnarn kyrkoherdeboställe Holmsjön sjö Drängsarv ställe, borta Fårnäset, se Salbonäset Saknas
Saknas Saknas Holmsjötjärnen tjärn Dunderbo hmn Fårtjärn tjärn
Saknas Saknas Holmtj. tjärn Dunderbo gårdar och arbetarbostäder +Fäboback(en)s kyrkväg väg
Saknas Saknas Hopaslogen terräng Dunderkullen lht Fäbobacksmossen Saknas
Saknas Saknas Hoppaängen terräng Dvärgmossen lht Fäbotallen jättetall
Nya Kopparberget kyrkby Hultbäcken bäck Dybo arbetarkasern Fäboudden udde
Ljusnarn by Hundbäcken bäck Ebbastorp gård Fäboudden udde
  Hundmossen mosse Ebbetorp hmn Fäboviken vik
  Hundtjärnen tjärn Eden lht Fäbromossen mosse
  Hundtjärnen tjärn Edsta handels- och bostadsfastighet Galgbacken avrättsplats
  Hundtjärnsbäcken bäck Elgkärnskullen bebyggelse Galgbacken avrättsplats
  Hyttdammen tjärn Eliahammar(en), se Bångsmedjan Saknas Galgbacken avrättsplats
  Hyttmossen mosse Emannelstäppan lht Galgbacken plats
  Hyttudden udde Emaus lht Galtryggen sandås
  Håkatjärnen tjärn Enbacken lht Gamla landsvägen väg
  Håkatjärnen tjärn Enbacken torp Gamla landsvägen väg
  Håkatjärnsbäcken bäck Enbo lht Gamla landsvägen väg
  Hånkabacken terräng o. koja, förr lägenhet +Enbo torp Gamla landsvägen väg
  Hånkabäcken bäck Enbo gård »Gamla landsvägen» väg
  Hånkabäcken bäck Enbo gård »Gamla landsvägen» väg
  Hånsgruvan gruva Enbo gård Gammelgruvan gruvöppning
  Hånsjön sjö Enbo, Lilla torp Gammelgruvan gruvöppning
  Hånsjön sjö Enebo hmn Gammelgruvan gruva
  Hånsjön sjö /Se Enkullen lht Garhyttbron bro
  Hårdängsmossen mosse Ensta eget hem Garhyttedammen damm
  Håtjärn tjärn /Se Erik-Matts-Majas stuga stuga Garhytthavet del av Garhyttsås
  Hällfallet terräng Eriksberg bebyggelse Garhytthavet utvidgning av Garhytteån
  Hälltjärnen tjärn Eriksberg bebyggelse Garhyttån vattendrag
  Hälltjärnen tjärn Eriksberg lht Garhyttån vattendrag
  Hälltjärnen tjärn Eriksberg lht Garhyttån ell. Bruksälven vattendrag
  Hälltjärnen tjärn Eriksberg ödetorp Garmakarbacken backe
  Hälltjärnsmossen mosse Eriksberg stuga Garmakarbacken backe
  Hälltjärnsmossen mosse Eriksberg lht Garmakarbacken backe
  Hälludden udde Eriksdal lht +Garporten huvudingång
  Häppomossen mosse Erikslund lht Gasthålet dalgång
  Häppomossen mosse Erikslund lht Genstigstjärnen Saknas
  Häppomossen mosse Erikslund lht Genstigstjärn tjärn
  Härkaudden udde Erikslund lht Genstigtjärn tjärn
  Hässjeudden holme Erikslund lht Gedrudses udde Saknas
  Hästgumpen terräng Erikslund lägenheter Getfallsmossen mosse
  Hästhagen terräng Erikstorp bebyggelse Getfallsröjningen sloghagar
  Högberget triangelpunkt Erikstorp lht Getryggen rullstensås
  Högbergsmossen mosse Erikstorp egethem Getryggsmossen mosse
  Högfallshöjden höjd Erikstorp lht Getryggvägen gångstig
  Högfallshöjden triangelpunkt Erikstorp lht Gillermossberget berg
  Högfallsmossen mosse Erlands, se 1 Svepartorp Saknas Gillermossen mosse
  Högforstjärn tjärn /Se Erlandstorp, se 4 Sandsjön Saknas Gillersklack berg
  Högforstjärn sjö Erstorp lht Gillersklack berg
  Högforstjärn sjö +Erstorp torp Gilleråsängen slogäng
  Högforselfven älv Eskils, se Eriksberg Saknas Ginastigsvägen gångstig
  Högforselfven älv Eskils, se Lövfall, Västra lht Glamsa gruva
  Högforsälven älv Eskilslund gård Glanza gruva
  Högsta punkten terräng Eskilstorp hmn Glasbäcken bäck
  Höktjärnen tjärn Eskilstorp bergsmansgård Goda koppargruva Saknas
  Höktjärnen tjärn +Extraktionsverket stenbyggnad Grafkärn Saknas
  Höljorna parti av Gäddtjärnsbäcken Fallet hmn Grankärren kärr
  Hönstjärnen tjärn Fallet torp Granmoren skog
  Hönstjärn tjärn Fallet torp Gravtjärn tjärn
  Hönstjärn tjärn Fallet lht Gravtjärn tjärn
  Hönstjärn tjärn +Fallet torp Grevhuset rosthus
  Hönstjärn tjärn Fallet - Fallkusarna torp Grillsberget berg
  Hönstjärn tjärn /Se Fallet torp Grindstugberget bergknalle
  *Hönstjärneberget berg Fanst lht +Grufsmads Äng äng
  Hönstjärnen tjärn Fasegården hmn (Grundudden) udde
  Hönstjärnen tjärn Fasegården, se Abrahamsgård Saknas Gruvbacken gruvområde
  *Hökstjärnsberget berg Fasegården, se 1 Abrahamsgården Saknas Gruvbacken gruvområde
  *Höntiernbergh berg Fasheden område +Gruvberget, Stora berg
  Hörken, Norra sjö Fastorpet [torp?] Gruvberget höjdområde
  Hörken, Norra sjö Fastäkten område Gruvberget höjdområde
  N. Hörken sjö Fattiggårdskogen lht Gruvbäcken bäck
  Hörken, Norra o. Södra sjöar Fattigstugan, Gamla byggnad Gruvbäcken bäck
  Hörken, Norra o. Södra sjöar Filpens ell. Filipbacken, se Salbofall, Östra Saknas Gruvfallet gruvhål
  Hörken, Norra sjö Filtorpet, se Piltorpet Saknas Gruvudden udde
  Hörken, Norra sjö Finnfall gårdar Gruvvinden ell. hästvinden vindspel
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra hmn Gruvvinden ell. hästvinden vindspel
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra gårdar +?Gryms hål förr fördjupning i mosse, nu utdikat o. skog
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra gårdar Grytan sänka
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra gårdar Grytöra grop
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra gårdar Gråberget bergkulle
  Hörken, Norra sjö Finnfall, Norra gårdar Grågölans mosse mosse
  Hörken, Norra o. Södra Saknas Finnfall, Norra gård Grågölen tjärn
  Norra Hörken sjö Finnfall, Södra hmn Gråtjärn tjärn
  Hörken, Norra och Södra sjöar /Se Finnfall, Södra del av Södra-finnfalls-gårdarna Gråtjärn tjärn
  Norra Hörken sjö Finnfall, Södra bergsmansgård Grängesbergs hamn strand
  Norra Hörken sjö Finngruvan hmn Grängesbergs malmväg vinterväg
  Hörken, Norra sjö Finngruvan (bergsmans)gårdar Grängesbergsviken vik
  Hörken, Norra o. Södra sjöar /Se Finnhyttan hmn Grängesbergsviken vik
  Hörken, Norra sjö Finnhyttan gårdar Grängesbergsviken vik
  Hörken, Norra sjö +Finnhyttan, Nedre Saknas Grängesmossen Saknas
  Hörken, Norra och Södra Saknas /Se Finnhyttan, Norra gård Grängesmossen Saknas
  Hörken, Norra o. Södra sjöar /Se Finnhyttan, Norra nu gård, förr torp Grängestjärnen tjärn
  Hörken, N:a o. S:a sjöar /Se Finnhyttan, Norra koppar- (och bly-?)hyttor Grängestjärn tjärn
  Söd. Hörken, se Hörken, Södra sjö Finnhyttan, Norra koppar- (och bly-?)hyttor Gräntjärn se Mosstjärn, Lilla Saknas
  Hörken, Södra sjö +Finnhyttan, Södra Saknas Gräskärn Saknas
  Hörken, Södra sjö Finnhytte kvarnblock kvarn Gräskärn Saknas
  Hörken, S. sjö Finnhytteäng lht Grästjärn tjärn
  Hörken, S. sjö Finnhytt(e)äng torp Grästjärn tjärn
  Hörken, Södra sjö +Finn-Jans backstuga Grästjärn tjärn
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Lilla hmn Grästjärn, Stora tjärnar
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Lilla Saknas Grästjärn tjärn
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Lilla Saknas Grästjärnsbäcken bäck
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Lilla Saknas Grästjärnsbäcken bäck
  Hörken, Södra sjö Finnkullen Saknas +Grästjärnsgruvorna järngruvor
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Lilla Saknas Grästjärnsmoren skog
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Nedre, se Markuses hmd Grästjärnsmossen mosse
  Södra Hörken sjö Finnkullen, Stora hmn Grävlingsbergen bergås
  Södra Hörken sjö Finnkullen, Stora torp Gröna udden el. Grönuddviken vik
  Hörken, Södra sjö Finnkullen, Stora torp »Grönhultjämda» sträcka
  Hörken sjö Finnstängseln lht [Grötholmen] holmar
  Södra Hörken Saknas Finnstängseln torp Grötudden udde
  Södra Hörken sjö Finntegen, se Finntegen lht Gubb-Lasses kärr kärr
  Hörken sjö Fiskbergstorp torp Gubb-Lasses tjärn tjärn
  Hörken masugn Fiskbro hmn Gubbmossen mosse
  Hörken, Södra sjö Fiskbro gårdar [Gubbudden] udde
  Hörken, Södra sjö /Se Fiskbro gård +Gubbviken, se Jankviken Saknas
  Hörken, Södra sjö Fiskbroberget stuga Gubbängen slogäng
  Hörken, Södra sjö +Fisåsen torp Gunnarsmossen ell. (ä?) Påls mosse mosse
  *Hörken, se S. Hörken sjö Flaskfodralet bostadshus Gunstis åker åker
  *Hörken, St., se N. Hörken sjö Flottbotten lht Gåstjärn Saknas
  Hörken, Södra, se S. Hörken sjö Fläckmossen torp Gåstjärn tjärn
  Hörkensjön, Norra Saknas /Se Fläskfallet, se Mattsbo Saknas Gåstjärn tjärn
  *Hörksby röset gränsmärken Folkets hus Saknas Gåstjärnsbäcken bäck
  Hörksforsen fors Forsbacka lht Stora Gäddans Saknas
  Hörks hage terräng +Forsen Saknas Gäddtjärn, Stora tjärn
  Hörksmossen mosse Forstorp Saknas Gäddtjärn, Stora tjärn
  *Hörksröret gränsmärke Forstorp lht Gäddtjärnsbäcken bäck
  Hörkstjärnen tjärn Forstorp arbetarbostäder Gäddtjärnsfallen skogstrakt
  Hörkstjärnen tjärn Fransisto stuga Gäddtjärnsmossen mosse
  Hörkstjärnen tjärn Fredriksberg lht Gäddtjärns vilbacke vilplats
  Hörkelfven älv Fredriksberg lht Gäddviken vik
  Hörkelfven älv Fredriksdal lht Gärdselhällan berghäll
  Hörkelfven älv Fredriksdal eget hem Gävertsmoras hål bärställe
  Hörkself by Fredrikslund lht Göjetäppan slogtäkt
  Hörkselfven älv Fredrikslund lht Gökberget berg
  Hörkselfven älv Fredrikslund lht Göklundsviken sjö
  Hörkselfven älv Fredriksro bebyggelse Göluddarna krökar
  Hörksälven älv Fridensro bebyggelse +Götbacken upplagsplats
  Hörksälven älv /Se Fridhem lht Hackabäcken bäck
  Hörktjärnsbäcken bäck Fridheln lht Hackatall »trollträd»
  Hörkstäkt terräng Fridhem stuga Hackatallsbron järnvägsbron
  *Hörkärn, se S. Hörken sjö Fridhem lht Hafsjökärn Saknas
  Hötjärnen tjärn Fridhem lht Hafsjökärn tjärn
  Hötjärnen tjärn Fridhem lht Hafsjömossen Saknas
  Hötjärnsmossen mosse Friskbergstorp bebyggelse Havsjömossen mosse
  Ilersklack berg Frövi-Ludvikabanan Saknas Haggruvan järngruva
  Imamack terräng Frövi-Ludvikabanan Saknas Hagudden ell. Själkens land udde
  Intaget terräng Frövi-Ludvikabanan Saknas Hallmarkshöjden berg
  Israels kärr kärr Frövi-Ludvikabanan Saknas Halmanim udde
  Iva Max berg Frövi-Ludvika järnvägsverkstad reparationsverkstad Halmaniudden udde
  Jan-Högers änge terräng Funkhagen hmn +Haltrola Saknas
  Jankviken vik Funkhagen gård (torp) Hampholmarna holmar
  Jankviken vik Funkhageäng lht Hampholmarna holmar
  Jan-Lars mosse mosse Funkhöjden Saknas Hampholmarna holmar
  Jan-Lars mosse mosse Furuberget, se 1 Yxsjötorp Saknas Hampmossen mosse
  Jan-Mats-dammen sank mark Furubergsgårdarna Saknas Hampsänket plats
  Jan-Oskarsgruva gruva Furubergsgårdarna, se Yxsjötorp Saknas Hamptjärn Saknas
  Jan-Pers terräng Furuborg bebyggelse Hamptjärn Saknas
  Jan-mossen mosse Fyrkanten bebyggelse Hamptjärn tjärn
  Jons terräng Fåfängan Saknas Hamptjärn sjö
  Jungfrubrösten terräng Fågelfallet lht Hamptjärn tjärn
  Jusjöstugan terräng Fågelfallet torp Hamptjärn tjärn
  Jämmerdalen dal Fäbobacken bebyggelse Hamptjärn tjärn
  Jämmerdalsmossen, Stora mosse Fäbobacken, Nedre gårdar Hamptjärn tjärn
  Järngruvemossen mosse Fäbobacken gårdar [Hamptjärnsbäcken] bäckar
  Järngruvviken terräng Fäbobackar gårdar Hamptjärnsmossen mosse
  Järnvägsparken park Fäbodar, Myrbo fäbodar Hamptjärnsmossen mosse
  *Järphöjdsröset gränsröse Fäboudden lht Hampudden, Hampholmen udde
  *Järphöjdsröset gränsmärke +Fäboudden torpstuga Hampusängen slogäng
  Jörken, Norre o. Söder, se Hörken, Norra o. Södra sjöar Fäktåker el. Ärtfallet lht Haraldsgruvan gruvfält
  Jörken Lacus, se Hörken, Norra o. Södra sjö »Föreningen», se Nyborg Saknas +Heraldshyttedammen Saknas
  ?Kaggabäcken bäck +Garhyttan bergsmanshyttor Haraldstorp, se 1 Haraldsgruvan Saknas
  Kajkalambi Saknas +Garhyttan bergsmanshyttor Haskaso(a) tjärn
  Kaljoberget berg Garverigården gård Hattholmen Saknas
  Kaljoberget berg Gastkammaren Saknas Havsjömossen mosse
  Kaljobergsmossen mosse +Gillermossen torp Havsjötjärn tjärn
  Kalkberg berg Gillers Klack lht Havsjöängen förr slåtteräng
  Kalkberg berg /Se Glada hoppet lht Hedmossen mosse
  Kalkbergstjärnen tjärn Glada hoppet lht Hedtjärn Saknas
  Kallhålstjärnen, Nedre tjärn Glasbäcken lht Hedtjärn tjärn
  Kallhålstjärnen, Övre tjärn Glasbäcken torp (f.d.?) Hedtjärn tjärn
  Källkällmossen mosse Glint in krog Hedtjärnsbäcken bäck
  Kallmorbäcken bäck Godarsbacken lht Hedvägen väg
  Kallmorbäcken bäck +Goddagsbacken torp Hellbergs dö(d)ställe förr risvål
  Kalltjärnen tjärn Granbo lht Helmers vik vik
  Kampfallet hage /Se Granhult bebyggelse Hemberget bergkulle
  Kampkärret kärr Granlund lht Hembäcken bäck
  Kampskovet bukt Granlund lht Hembäcksfältet järngruvor
  Kandlaholmen holme Granlund lht Hemmossen mosse
  Kandlakärret strandparti Grantorp hmn Hemmossen mosse
  Kankila terräng Grantorp lht Hemmossen mosse
  Karjusmossen mosse Grantorp gård Hemnäset hage
  Karl-Lars mosse mosse Grantorp torp Hemsjön sjö
  Karl-Lars mosse mosse Grantorp gård Hemtjärnen Saknas
  Karlsgrufvan Saknas Grestjärn lht Hemtjärn tjärn
  Karlsmossen mosse Grevhult, se Rosthusen Saknas Hemtjärn tjärn
  Karl Vides terräng Grills lht Hemtjärn tjärn
  Kassimossen mosse Grills, se 2 Hörken, Norra Saknas +Hemviken, se Byviken Saknas
  Kastaviken vik Grindstugan bebyggelse Hermans-slogen slogäng
  Kastaviken vik +Grindstugan förr dagkarlsstuga Herrgårdsåsarna förr slogmark, nu åker
  Kastviken vik Grindstugan, se Grantorp Saknas Herrgårdsängarna ell. Nittälvsängarna slåtterängar
  Kastviken vik Grinlund lht Herrgårdsängarna ell. Nittälvsängarna slåtterängar
  Katarinaviken vik Gropen Saknas Herrgårdsängarna ell. Nittälvsängarna slåtterängar
  Kattens terräng, f.d. torp Gropen, se 2 Finnhyttan, Norra Saknas Herrhagen egna-hemsområde
  Kattbäcken bäck Gropmossen, se Korkila Saknas Himmelstjärn tjärn
  Kattnäs Saknas Gruf-Pelles torp, se Messingstorp Saknas Himmelriksbacken ell. Vattpusshöjden skogshöjd
  Kattnäs udde Gruskullen lht Hjörtebärstjärn tjärn
  Kattnäsmossen mosse Gruvbacken gård Hjortebärstjärn tjärn
  Kavatjärnen tjärn Gruvberget [hmn] Hjortronbergshöjden Saknas
  Kaveltorps gruvfält gruvfält Gruvberget, Lilla gård Hjortronbergshöjden bergshöjd
  Kilabergen berg Gruvberget, Stora gårdar Hjortronbergshöjden krön
  Killoåsen ås Gruvbergsmossen torp Hjortronbergsmossen Saknas
  Kipptjärnen tjärn /Se Gruvby grunder lht Hjortronbergsmossen mosse
  Kisstjärnen tjärn Gruvriset hmn Hjortronbergsmossen mosse
  Kisstjärnsberget berg Gruvriset bergsmansgård Hjortrontjärn, se Fistjärn Saknas
  Kisstjärnsbäcken bäck +Fäbodar, Grovrisets forna »sommarlagårdar» Hjortkärn Saknas
  Kistjärn Saknas +Gruvsmedjan smedja Hjorttjärn tjärn
  Kiölsiön, se Kölsjön sjö Gruvsmens Saknas Hjulbäcken del av kanal
  Kjälsjön, se Kölsjön sjö +Gruvstugan stuga Hjärtrosas udde uddar
  Klackbergen berg +Gruvstugan stuga +Hjärtrosas udde torp, nu borta
  Klacktjärnen tjärn +Gruvstugan stuga Hoas berg bergknalle
  Klockarbacken höjd +Gruvstugan gård Hoas mosse mosse
  Klosstjärnen tjärn Gruvstugan gård Hokatjärnen tjärn
  Klosstjärnen tjärn Gruvstugan gård Hokatjärn tjärn
  Klosstjärnen tjärn Gråbo byggnader Holmarna Saknas
  Klosstjärnen tjärn Gråstugan stuga Holmen, Norra holme
  Klosstjänen tjärn Gråtorp hmn Holmen, Södra holme
  Klosstjänen tjärn Gråtorp torp Holmhässjalagolvet (?)mosse
  Klosstjärnsmossen mosse Grängesbergs hamn bebyggelse Holmsjöbäcken bäck
  Klosstjärnsmossen mosse Grängesbergsviken egnahem Holmsjöbäcksbackarna backe
  Klotbäcken bäck Grästjärn?, se Grestjärn lht Holmsjö-hojja tjärn
  Klotbäcken bäck +Grästjärn torp Holmsjö kyrkväg väg
  Klotbäcken bäck Grästjärn förr skogvaktarbost. Holmsjömossarna mosse
  Klotudden udde +»Gröna Eskers stuga» stuga Holmsjön Saknas
  Klotudden udde Gröna lund lht Holmsjön sjö
  Klämmensrönningen terräng Grönalund lht Holmsjön sjö
  Knapphöjden höjd Grönalund lht Holmsjötjärn tjärn
  Knarrgrufvan Saknas Gröna lund gård Holmsjö-Vilbackarna vilplats
  Knippan udde Gröna Udden lht Holmkärn Saknas
  Knuts damm damm Grönboda hmn Holmtjärn, se Hemtjärn tjärn
  Knuts mosse mosse +Grönboda gård Holmtjärn tjärn
  Kobäcken bäck Gröndal bebyggelse Hoppaängen slåtteräng
  Kobäcken bäck Gröndahl bebyggelse Hornsten stenblock
  Kockora terräng Gröndal, Södra lht Horsmansbacken backe
  Kockorabäcken bäck Gröndal eget hem Hotto-Kanga bäck
  Kockorabäcken bäck Grönhult hmn Huckusberget Saknas
  Kohalsen terräng Grönhult gårdar Huckusberget berg
  Kohalsen terräng? Grönhult gårdar Huckusberget berg
  Koholmen holme eller udde Grönhult gårdar Huckusberget berg
  Koijralambÿ, se Hundtjärnen tjärn Grönhult gårdar Hultbäcken bäck
  Kojbrändan terräng Grönhult gårdar Hundbäcken bäck
  Kokora terräng Grönhult gata Saknas Hundbäcken bäck
  Kolartorps källa källa Grönhult, Lilla Saknas Hundmossen tjärn
  Kolmossen mosse Grönhult, Övre, se Eriksberg Saknas Hundmossen mosse
  Kolningen Saknas Grönlund bebyggelse Hundtjärn Saknas
  Kolningsmossen mosse Grönudden lht Hundkärn Saknas
  Koltjärnen, Norra tjärn Gubben på berget Saknas Hundtjärn tjärn
  Koltjärnen, Södra tjärn Gucku-Lasses förr »stugköja» Hundtjärn tjärn
  Kolviken vik Guckulund lht Hundtjärnsbäcken och Lertjärnsbäcken Saknas
  *Kolåsbroröset gränsmärke +Guckutorpet ell. Lisabonsåsen torp (Huvuddiket)»Huvvedike» grävd bäck eller dike
  Komoramossen mosse Guckutorpet torp +[Hvilholmen] udde
  Komoraön fastmark Grillanmes verkstäder Saknas Hyttbacken ell. Kasernbacken backe
  Koniskärret kärr Gunnarstorp hmn Hyttbacken backe
  Konisviken vik Gunnarstorp torp Hyttmossen mosse
  Konsthjulsgraven bäck Gustafsberg bebyggelse +Hyttnäsäng slåtteräng
  Konsthjulsgraven strömfåra Gustafsdahl lht Hyttviken vik
  Konungudden udde Gustafsdal hmn Håkatjärn tjärn
  Kopparhytteån å Gustafsdal lht Håkatjärnsbäcken bäck
  Kopparhytteån å Gustavsdal gård Håkbergen berg
  Kopparhyttmossen mosse Gustafslund lht Hålkärren kärr
  Koppartjärnen tjärn Gustafsro bebyggelse Hålldammsbron bro
  Koppartjärnsåsarna höjder Gustafsro lht Hålldammsån vattendrag
  Korg longen, se Korslången, Stora sjö Gården, Stora, se 1 Stora Gården bebyggelse Hålldammsån Saknas
  Korpudden udde Gåstjärn lht Hånkabacken Saknas
  Korramossen mosse Gåstjärn torp Hånkabacken statskogsområde
  *Korslången, se St. Korslången sjö Göklund Saknas Hånkabacken skog
  Korslången sjö Göklund torp Hånkabäcken bäck
  Korslången, St. sjö Göklundsvik bebyggelse Hånka-Mäjjas kulle Saknas
  Korslången, Stora sjö Göluddarne Saknas Hånsbergsgruvan kopparmalm
  Korslången, Stora sjö Görans, se Sjömossen Saknas Hånsjön sjö
  Korslången, Stora sjö Göranstorp lht Hånsjön sjö
  Korslången, Stora sjö Götlunda lht Hånsälven Saknas
  Korslången, Stora sjö Hackatallen banvaktsstuga Hånsälven älv
  Korslången, Stora sjö Haga lht Hånsälven del av Högforsälven
  Korslången, Stora sjö Haga lht Hånsängarna mosse
  Korslången, Stora sjö Haga handelsbod Hårsmansbacken backe
  Korslången, Stora sjö Haga lht Hägerbacken backe
  Korslången, Stora sjö Hagaberg lht Hägers änge förr »änge»
  Korslången, Stora sjö Hagaby egna hem Hällarna berghällar
  Korslången, Stora sjö Hagadal bebyggelse Hällbacken backe
  Korslången, Stora sjö Hagalund ell. Falltorp torp Hällröjningen skogssloge
  Korslången, Stora sjö Hagalund lht Hällsjövägen lugnvatten
  Korslången, Stora sjö Hagalund handelslokal Hälltjärnen Saknas
  Korslången, Stora sjö Hagalund lht Hällkärn Saknas
  Korslången, Stora sjö Hagalund lht Hällkärn Saknas
  Korslångsholmen Saknas Hagalund torp Hälltjärn tjärn
  Korslångsholmen holme /Se Hagalund lht Hälltjärn tjärn
  Korslångsholmen, se Storön ö Hagalund lht Hälltjärn tjärn
  Kårs Långs Holmen, se Storön holme Hagalund lht Hälltjärn tjärn
  *Korslångsholmsröset gränsmärke Hagbo lht Hälltjärn tjärn
  *Korslångsön (=Storön?) ö Hagby bebyggelse Hälludden udde
  *Korslångsön (=Storön ?) ö Hagby lht Hällåkern åker
  Korslångsön ö /Se Hagby lht Häppomossen mosse
  *Korslångsön, se Storön ö Hagelfabrik Saknas Härjismossen mosse
  *Korslångsön, se Storön ö Hagelfabrik Saknas Härjismossknippan backe
  Kortlaxviken vik Hagen, Norra bebyggelse Härpaudden udde
  Kotjärnen tjärn Hagen, Norra lht Härvudden slogäng
  Kotjärnen tjärn Hagfors lht Härjeudden holme
  Kotjärnen tjärn Haglunda lht Hästgumpen sten
  Koviken vik Hagnäs lht Hästhagen område
  Koviken vik Hagtorp lht Hästkroken krök
  Krigstjärnen, Lilla tjärn Hagtorp eget hem Höfallsmossen mosse
  Krigstjärnen, St. tjärn +Hagtorp torp Höfallsmossen mosse
  ?Krigstjärnen, Lilla el. Stora tjärnar Hagtorp stuga Höga botten kolbotten
  Krigstjärnen, Stora tjärn Hagtorp lht Högberget Saknas
  Kringelmossen mosse Halvsjömossen lht Högberget [berg]
  Kringelmossen mosse Hammarbacken egna hem Högberget berg
  Kringelmossen mosse Hammartäppan kvarter Högberget berg
  Kringelmossen mosse Hammartäppan kvarter Högbergsbacken backe
  Kringelmossen mosse Hampus bebyggelse Högfallet Saknas
  Kringelmossen mosse Hampus torp Högfallshöjden Saknas
  Kristiernsberget gruva Hampusängen lht Högfallshöjden berg
  *Kristoferstjärnen, se St. Krigstjärnen tjärn Hans Pelles lht +Högfalls (Höfulls?) höjden torp+
  Krokshöljan område med gölar Haralds, se 1 Nyttorp el. Haralds bebyggelse Högfallsmossen mosse
  Kroktjärn tjärn Haralds, se 1 Nytorp Saknas Högforskärn Saknas
  Kroktjärn, St. tjärn Haraldsgruvan bebyggelse Högforstjärn tjärn
  Kroktjärn Saknas Haraldsgruvan Saknas Högforstjärn tjärn
  Kroktjärnen tjärn +Haraldshyttan, se Storgårdshyttan Saknas Högforsån älv
  Kroktjärnen, Lilla tjärn Harvtorp hmn Högforselfven Saknas
  Kroktjärn, L., se Kroktjärn tjärn Harvtorp gårdar Högforsälven älv
  Kroktjärnen, Stora tjärn +Havsjömossen torp Högforsälven älv
  Kroktjärnsbergen Saknas Heden bebyggelse Högforsälven älv
  Kroktjärnsberget berg Heden bebyggelse +[Högmossarna] Saknas
  Kroktjärnsberget berg Heden bebyggelse Höktjärn tjärn
  Kroktjärnsberget, Lilla berg Heden hmn Höktjärn, Lilla tjärn
  Kroktjärnsbäcken bäck Heden gård Höktjärn tjärn
  Kroktjärnshöjden triangelpunkt Heden el. Elggården hmn Höljbäcken del av Gäddtjärnsbäcken
  Kronan gruva Heden eller Elggården egethem Höljorna pussar
  Kryparbäcken bäck Heden el. Hökgården hmn Hönstjärn Saknas
  Krämarberget berg Heden eller Hökgården egnahem Hönstjärn Saknas
  Kujkalamm tjärn Heden eller Hökgården egnahem Hönstjärn tjärn
  Kullberget berg Heden el. Stråtgården hmn Hönstjärn tjärn
  Kultingen grund Heden eller Stråtgården bebyggelse Hörkarna sjöar
  Kumbl, se Kumlan, Stora sjö Hedkullen gård Hörken, Norra sjö
  Lille Kumelen, se Kumlan, Lilla sjö +Hedshyttan ell. Södra Finnhyttan kopparhytta Norra Hörken Saknas
  Kumlan, Lilla sjö Hedvigslund lht Hörken, Norra sjö
  Kumlan, Lilla sjö Helltorp lht Hörken, Södra sjö
  Kumlan, Lilla sjö Helsinggården hmn Hörken, Södra sjö
  Kumlan, Stora sjö Helsinggården förr bergsmansgård Hörklamm, se Höktjärn Saknas
  Kumlan, L. sjö Hembygdsmuseet Saknas Hörklammsmossen mosse
  Kumlan, St. sjö Hemmet lht Hörksforsen fall
  Kumlan, Stora sjö Hemmet lht Hörks hålldamm dammar
  Kumlan sjö Hemmet godtemplarlokal Hörks kanal förbindelse mellan sjöar
  Kumlan, Stora sjö Hemmet, Lilla lht Hörksmossarna mossar
  Kumlan, Lilla o. Stora sjöar /Se Hermanslund lht Hörksmossbäcken bäck
  Kumlaelfven älv Hindriks, se Nyfallet Saknas Hörkskärn Saknas
  Kumla älv älv +Hindrikshyttan eller Krokforshyttan bergsmanshyttor Hörkstjärn tjärn
  Kumlen, Lilla sjö +Hindrikshyttan eller Krokforshyttan bergsmanshyttor Hörkstjärn Saknas
  Kumlen, Stora sjö Hjulhuset eller konsthjulet Saknas Hörkstjärn, Hörklamm tjärn
  Kummelelfven å Holmsjöberget lht Hörkstjärnsbäcken, se Råbrobäcken Saknas
  Kungsgruvan gruva +Holmsjöberg torp Hörkstäkterna förr slogtäkter
  Kungsportsgruvan gruva +Holmsjö-Hojja stuga Hörkselfven Saknas
  Kvammossen mosse Holmsjön hmn Hörksälven älv
  Kvammossen mosse Holmsjön gård Hörksälven älv
  Kvarnbacken höjd Holmsjön gård Hörksälv Saknas
  Kvarnberget berg Holmsjön, Lilla, se 1 Holmsjötorp el. L:a Holmsjön Saknas Hörktjärnsbäcken bäck
  Kvarnberget berg Holmsjön, Södra, se 1 Holmsjötorp el. L:a Holmsjön Saknas Hötjärn Saknas
  Kvarnberget berg Holmsjön, Södra torp Hötjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Holmsjötorp hmn Hötjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Holmsjötorp torp Hötjärnsmossen mosse
  Kvarnbäcken bäck Holmtorpet gård Ilatorp, se Ylatorp Saknas
  Kvarngrufvan gruva Huckusberg torp Imamak berg
  Kvarngrufvan gruva Hummeltäppan, se 6 Finnfall, Norra Saknas Imamack berg
  Kvarnholmen holme Hungers damm förr torp, nu gruvarb-bostad Imamackberget berg
  Kvarnholmen holme Husbacken hmn Jankviken vik
  Kvarnmossen mosse Hyddan bebyggelse Jan-Lars mosse mosse
  Kvarnmossen mosse Hyddan eget hem Jan Matts backe dalgång
  Kvarnmossen odlad mark Hyddan lht Jan-Matts damm tjärn
  Kvarnmossen, se Kvammossen Saknas Hyttmossen lht Jannisbacken, ell. Janniskullen kulle
  Kvarnrönningen terräng Hyttmossen arbetarbostäder +Jerusalems port grind
  Kvarntjärnen tjärn Hyttmossen huvudhemmanet Joli åker åker
  Kvarntjärnen tjärn Hyttnäs hmn Jonbacken kulle
  Kvarntorpet skogsmark Hyttnäs lht Jonhöjden ell. Kusbohöjden berg
  Kvarnviken vik Hyttnäs område Jon-mossen mosse
  Kvarnviken vik Hyttnäs bergsmansgård Jonsbergen bergområde
  Kvarnåsen höjd Hyttnäs bergsmansgård Josafats dal, Kajsas dal m.fl. dalgångar
  Kyorna terräng Hyttstugan stuga Jungfrukällan kallkälla
  Kyrkbäcken bäck Hålldamm, se Hörks Hålldamm lht Jämmerdalen dal
  Kyrkviken vik Hålldammen lht Järngruvviksgruvan järngruva
  Kyrkviken vik /Se Hånkabacken bebyggelse [Jättekast] stenblock
  Kytt-tjärnen tjärn Hårdtorpet torp Jättensbaktråg Saknas
  Kåbergsmossen mosse Hårdtorpet torp Jättestenen flyttblock
  Kålasviken vik Häggtäppan f.d. boplats Kaggabäcken bäck
  Kålloberget berg Häggtäppan f.d. boplats Kaggabäcksängen slogäng
  Kårslången Lacus, se Stora Kårslången sjö Hällen torp Kajsa dal, se Josafats dal Saknas
  Kårslången, se Korslången, Stora sjö Hällen torp Kaljoberg Saknas
  Kälktjärnen tjärn Hällen ell. Pirumhällen torp Kaljoberget berg
  Kälktjärnen tjärn Hälltorp, se Helltorp lht Kaljoberget berg
  Kälktjärnen tjärn Hälsinggården, se 1 Helsinggården Saknas Kaljoberget berg
  Kälktjärnsmossen mosse +Hästhagsfall torp Kaljoberget berg
  Kälktjärnsmossen mosse Höga bebyggelse Kaljomossarna mosse
  Källtäktudden udde Högalund lht Kalkbackarna backar
  Källtäktviken vik Högberget förr torp Kalkberget, ä. Lindberget kalkbrott
  Källviken vik Högbo lht Kalkberget berg
  Källängen terräng Högbo gård Kalkbergsgruvorna silver- o. koppargruvor
  Källängen odlad mark Högfallet lht Kalkbergstjärn tjärn
  Käppgrufvan Saknas Högfallet bebyggelse Kalkknippan backe
  Käringmossen mosse Högfallet torp Kallhålan område
  Käringnäset näs Högfallshöjden lht Kallhålstjärnarna tjärnar
  Käringtjärnen tjärn Högfors eller bebyggelse Kallrostgroparna ugnar
  Kärrgrufvan gruva Högfors bebyggelse Kalltj. tjärn
  Kärrhusbotten terräng Högfors hmn Kalltjärn tjärn
  Kärrhusmossen mosse Högfors brukssamhälle Kalltjärn tjärn
  Kärringtjärnen tjärn Högfors hytta Kalltjärnsbäcken bäck
  Kärrmossen mosse Högfors bruk masugn Kalltjärnsmossen mosse
  Kärrnäset udde Högfors bruk masugn Kalvhagsberget bergssluttning
  Kärrtjärnen tjärn Högforsbruk pst Kalvskinnslappen mosse
  Kölsjömossen mosse Högfors el. Båtgården hmn Kalftj. tjärn
  Kölsjön sjö Högfors ell. Båtgården förvaltarbostad Kalvtjärn tjärn
  Kölsjön sjö Högforstjärn hmn Kampfallet sloge
  Kölsjön sjö Högforstjärn skogv.bost. Kampkärret kärr
  Kölsjön sjö Högforstorp de logi, se 2 Högfors el. Båtgården bebyggelse Kandlaholmen sten
  Kölsjön sjö Höglunda bebyggelse Kandlakärret kärr
  Kölsjön sjö Högsta lht Kandlalandet udde
  Kölsjön sjö Högsta punkten lht Kaninholmarna holmar
  Kölsjön sjö /Se Högtorp lht Kaninholmarna, se Likön Saknas
  Kölsjötjärnen tjärn Höjanlogt lht Kankila skogsområde
  Labacksmossen mosse Hökans, se 3 Lövfall, Västra Saknas Kannberget berg
  Lackmossen mosse Hökfallet bebyggelse Kampskrovet vik
  Ladbacken, Södra terräng +Hökfallet torp Kappjanitti, Kapplanitti dråg
  Ladgrufvan Saknas Hökgården, se 2 Heden el. Hökgården Saknas Kapplagatan, se Allmogevägen Saknas
  Ladmossen mosse Hökgårdsäng lht Kapplingsbäcken, Kapplannsbäcken vattendrag
  Ladmossen mosse Hörkens station Saknas Karis botten kolbotten
  Ladtjärnen tjärn Höken järnv.station Karjismossen mosse
  Ladtjärnen tjärn Hörkens Kapellsförsamling del av sn Karka udde
  Laidenäs udde Hörken bebyggelse Karlgruvan gruva
  Lakbäcken Saknas Hörken, Norra bebyggelse Karlsgruvan, se Slätfallsfältet Saknas
  Lakbäcken bäck Hörken, Norra med lägenheten Adlerfallet bebyggelse Karlshälla udde
  Lakbäcken bäck N. Höken Saknas Kassimossen mosse
  Lakbäcken triangelpunkt Hörken, Norra gårdar Kastaviken vik
  Lakbäcksmun vik Hörken, N. el. Sjöändan Saknas Kastaviken vik
  Lammitjärnen tjärn Hörken Norra ell. Sjöändan by +Kastaviken vik
  Lammitjärnen tjärn Hörken, Norra hmn +[Kastaweds wiken?] vik
  Lammitjärnen tjärn /Se S. Hörken Saknas Kattbäcken bäck
  Lamossen mosse Hörken, Södra bebyggelse Kattnäset udde
  Lamossen mosse Hörks Asplund lht Kattnäsmossen mosse
  Lamossen mosse Hörksbro lht Kattnäsviken vik
  Lamossåsarna åsar Hörksbro lht Kattsten stenblock
  Lamossåsarna åsar Hörksbro lhtr Kattsten stenblock
  Lamikärn, se Örkärn Saknas Hörks by(n) gårdar Kattsten stenblock
  Lappamossen mosse Hörksbyn gårdar Kattstensbackarna backar
  Lappudden udde Hörksbyn gårdar Kavatjärn tjärn
  Lars-Ols backe backe Hörksbyn gårdar Kavatjärn tjärn
  Laxbrogärdet terräng Hörksbyn gårdar Kaveltorps gruvfält zink-, koppar- och blygruvor
  *Laxbäcken bäck Hörkshage lägenheter Kaveltorpsgruvfält zink-, koppar- och blygruvor
  Laxbäcken bäck Hörks hytta Saknas Kaveltorpsgruvfält zink-, koppar- och blygruvor
  Laxbäcken bäck Hörks hytta masugn Kaveltorps gruvfält zink-, koppar- och blygruvor
  *Laxtjärnar tjärnar Hörks Hållsamm lht Kaveltorps gruvfält zink-, koppar- och blygruvor
  *Laxtjärnarna tjärnar Hörks kapell kyrka Kestina skog
  *Laxtjärnen tjärn Hörksnäs Saknas Kestina-Skruven kolbotten
  *Laxtjärnen tjärn Hörksnäs, se 1 Näset eller Hörksnäs bebyggelse Kestina-Skruven kolbotten
  Laxtjärnen tjärn Hörksviken hmn Kilaberget bergkulle
  Laxtjärnen tjärn Hörksviken, Södra torp (Killingholmen) holme
  Laxtjärnen tjärn Hörksviken torp Killoåsen höjdsträckning
  Laxtjärnen tjärn Hörksälv bebyggelse Kipptjärn tjärn
  Laxtjärnsberget berg Hörksälv torp Kipptjärn, se Bränntjärn Saknas
  Laxtjärnsmossen mosse Hörksälv torp Kisstjärn tjärn
  Lekholmen holme Hönsta lht Kisstjärn tjärn
  Lermossen mosse +Hörnstugan ell. Hörnet stuga Kisstjärnsberget m.fl. berg
  Lertjärnen vik Hötjärnstorp torp Kisstjärnsbäcken bäck
  Lerviken vik Ingeborgshill lht Kisstjärnsmossen mosse
  Lerviken vik Ingeborgslund gård Klackbergen område
  Lerviken vik Intaget torp Klacktjärnen Saknas
  Lickofallen udde +Intaget torp Klacktjärn tjärn
  Lickofallen skogsområde Israels(torp) gård Klacktjärn tjärn
  Lickoviken vik Ivarrännan bebyggelse Klacktjärnsbäcken bäck
  Lickoviken vik Ivarrännan arbetarbostäder Klacktjärnsmossen mosse
  Likön ö Jan-Nils gård Klasbacks koppargruvor kopparbgruvor
  Lilla helvetet terräng Jan-Ols gård Klasdammen damm o. hjulhiss
  Lilla holmen holme Jan-Ols gård Klockarhällarna hällar
  Lilla holmen holme +Japan byggnad Klockarkullen, Klockarbacken berg
  Lilla tjärnen tjärn Jeriko, se Svenstorp Saknas Klockstapeln klockstapel
  Lill-Jans mosse mosse Johannas lht +Klocktäppan del av Klockvreten
  Lill-Jans mosse mosse Johannelund lht +Klockvreten åker
  Lillön ö Johannelund lht +Klockvreten åker
  Limberget berg /Se Johannisberg lht Klosstjärnen tjärn
  Lindals backe backe Johannesberg gård Klosskärn Saknas
  Lindesån, se Nittelfven Saknas Johannesberg gård Klosstjärnen Saknas
  Lindudden udde Johannesberg gård Klosskärn tjärn
  Linudden udde Johanneslund lht Klosstjärn tjärn
  Lisrönningen terräng Jonröjningen, se Vallintorpet Saknas Klosstjärn tjärn
  Lisrönningen terräng Jons bebyggelse Klosstjärn tjärn
  Liusnar Lacus, se Ljusnaren sjö »Joni»-Jons på skogen Saknas Klosstjärn tjärn
  Ljusgrufvan Saknas Jons ell. Kusbo ell. Kusbo-Jons torp, borta Klosstjärn tjärn
  Ljusgrufvan gruva Jonstorp byggnad Klosstjärn tjärn
  Ljusgrufvefältet Saknas Jutens gård Klosstjärn tjärn
  Ljusnaren sjö Jämtbo obebyggd tomt Klosstjärnsbergen berg
  Ljusnaren sjö Jämtbo bebyggelse Klosstjärnsbäcken bäck
  Ljusnarn sjö Jämtbo, se 1 Lägenheten bebyggelse Klossviken vik
  Ljusnaren sjö Jämtbo torp Klotbäcken bäck
  Ljusnaren sjö Järnbergstorp lht Klotens kronopark skogsområde
  Ljusnaren sjö Järnbergstorpet torp Klypfallen skogsområde
  Ljusnarn sjö Järngruvan lht Knagla backen backe
  Ljusnarn sjö /Se Järngruveäget lht Knappholmarna holmar
    Järngruvängen lhtr Knapphöjden berg
    Jönsaräng lht Knutbacken nöjesplats
    »Jönses», se 1 Smedberget, Lilla Saknas Knuts damm, Knuts tjärn, se Nya dammen Saknas
    Jönslund bebyggelse Knäet del av rågång
    Kabbfallet stuga Knösbackarna backar
    Kaklösafall, se Rippfallet Saknas Knösberget, Knösen, se Salboknös Saknas
    Kalbroängen Saknas Knösen berg
    Kalheden lht Knösen berg
    Kalinngsfallet lht Kobäcken bäck
    Kaljoberget bebyggelse Kobäcken bäck
    Kaljoberget torp Kockonäs häll berghäll
    Kalkstensbrott Saknas Kockora(berget) berg
    Kalkåsen torp, borta Kockorabäcken bäck
    +Kallvides torp, borta Kofallet, se Kujkaudden Saknas
    Kandla bebyggelse Kohalsen mosse
    Kandla Hoilåsen bebyggelse Kohällen berghäll
    Kandla gård Koivista ell. Puttmossen Saknas
    Kapellansgården bebyggelse Kojbacken backe
    Kapellansgården komministerboställe Kojbäcken ell. Oles bäck bäck
    Kaplansgården bebyggelse Kojmossen mosse
    Kapplatorpet lht Kojmossen mosse
    Kapplatorp torp Kojtjärn, se Sörlingtjärn Saknas
    Kardusen lht Kojtjärnarna tjärnar
    Karkgruvan, se Barnfallsgruvan, Norra lht Kokakullen ell. Koka-Nalles kulle berg
    Karkila lht Kokora skogsområde
    Karlberg lht Kokora berget berg
    Karlbergsbostaden lht Kolartorps källa förr trefaldighetskällan
    +Karl-Ers i Dammen gård Kolbron bro
    Karlgruvtorpet, se Slätfallet, Västra Saknas Kolbron bro
    Karlsberg bebyggelse Kolbroskvalet fall
    Karlsberg lht Kolbroängen slogäng
    Karlsberg lht +Kolbädden, se Koltäppan Saknas
    Karlsberg arbetarbostäder Koljasbergen höjder
    Karlsberg arbetarbostäder Kolknippan backe
    Karlsborg lht Kolmyrmossen mosse
    Karlslund bebyggelse Kolsvaet dalgång
    Karlslund lht Koltjärn tjärn
    Karlslund lht Koltjärnarna tjärnar
    Karlslund lht Koltjärnarna småtjärnar
    Karlslund lht Koltjärnsbergen berg
    Karslund lht Koltjärnsmossen mosse
    Karlslund lht +Koltäppan ell. Kolbädden kolupplag
    Karlslund eget hem Kolviken vik
    Karlslund lht Komoramossen mosse
    (Karlslund ell.) Nissbo arbetarbostäder Komoramossen mosse
    Karlsro lht Komoraön ö
    Karlstäkt lht Komoraön ö
    Karlstäkt torp Komoraön ö
    Karmel lht Konisbäcken bäck
    Karns hus o. terräng, f.d. torp Koniskärret kärr
    Kastaviken lht Konstbron Saknas
    Katrinelund lht Konstbrottet vändbrott
    Katrinelund lht Konstdammsviken förr vik
    Katrinelund lht ?Konstfallet Saknas
    Kattbäcken, se Laxbäcken Saknas Konstgången stånggång
    Kattens, se 2 Stenharn, Östra Saknas Konstgången stånggång
    Kattens, se 1 Stenharn Saknas Konsthjulsbäcken bäck
    Kattnäs torp Konsthjulsgraven avlopp
    Kaveltorp bebyggelse Konstregla stånggång
    Kaveltorp (gruvområde) Konungudten udde
    Kisttjärn lht Kopparbergsälven Saknas
    Kisstjärn(storp) torp Kopparbergsälven älv
    Kjölsjöävan? bebyggelse Kopparhyttbäcken bäck
    Klack-Elddons jordkoja Kopparhyttbäcken ell. Smaltjärnsbäcken bäck
    Klacken torp Kopparhyttmossen mosse
    Klackstugan lht Kopparhyttröjningen skogsslog
    Klackstugan Saknas Kopparhyttån å
    Klackstugan torpstuga Kopparrösberget, se Stång-Nisses berg Saknas
    +Klasbacken lht (torp?) Kopparröset gränsröse
    Klastorp, se 1-2 Kyrkobacken Saknas Koppartjärn tjärn
    Klastorp, se 1 Kyrkbacken Saknas Koralandsmåsen, se Kaljomossarna Saknas
    Klensmedjan byggnad Korkila Saknas
    Klingsbo lht Korningudden udde
    Klippan bebyggelse Korninguddsbäcken utfall i sjö
    Klockarbacken, se 1 Haraldsgruvan Saknas Korpens hål del av Rötjärnsdalen
    Klockarbacken, se 1 Haraldsgruvan Saknas Korpuddbäcken bäck
    Klockaregården hmn Korpudden Saknas
    Klockaregården Saknas Korpudden udde
    Klockaregården sockenstuga Korpudden udde
    Klockaregården-Sockenstugan Saknas Korpudden udde
    Klotbacken hmn Korpuddens hälsobrunn brunn
    Klotbacken gård Korpuddkällan järnkälla
    Kloten hmn Korramossen mosse
    Kloten bergsmansgårdar Korsklyften, Stora, Stora Korsklyften Saknas
    Kloten Saknas Korsklyften, Stora Saknas
    Kloten gårdar Korsklyften, Stora Saknas
    Klotkullen lht Korslången, Stora sjö
    Klotkullen Saknas Stora Korslången Saknas
    Klottorp bebyggelse Stora Korslången sjö
    Klysna stuga Korslången, Stora sjö
    Klämmens Saknas Kortlaks vik
    Knappens bebyggelse Kortlaxviken vik
    Knappens, se 1 Born Saknas Kotjärn tjärn
    Knegfallet torp Kortjärn, se Blåman Saknas
    Knuttorp bebyggelse Kotjärnsbäcken bäck
    Knutängen bebyggelse Koviken vik
    +Knöstorp torp Krakkärret del av Mellanmossen
    Kobäcken lht Krigstjärn, Lilla o. Stora tjärnar
    Kobäcken torp Krigstjärnsgruvan, Stora järnmalmsgruvor
    Kockiladan lada Kringelmossen mosse
    Kockolo torp Kringelmossen moss
    Kojan ell. Kojtorpet torp Kringelmossen mosse
    Kojan bs Kringelmossen mosse
    +Kojudden förr backstuga Krisstjärn, Lilla tjärn
    +Kokorafallet förr torpställe Krisstjärn, Stora tjärn
    Kolaregården, se 1 Lund bebyggelse Kristinsplan plats
    Kolaregården, se Lund Saknas Kristtjärn, Lilla tjärn
    Kolarehällen lht Kristtjärn, Stora, Krigstjärn, Stora tjärn
    Kolarns hmd Kristtjärnsbergen bergssluttning
    Kolarns Saknas Kristtjärnsbergen bergssluttning
    Kolarns torp Kristtjärnsfältet, Lilla silvergruvor
    Kolartorp hmn Kristtjärnsfältet, Lilla silvergruvor
    Kolartorp lht Kristtjärnsfältet, Lilla silvergruvor
    Kolartorp gård Kristtjärnsfältet, Lilla silvergruvor
    Kolheden hmn Kristtjärnsfältet, Lilla silvergruvor
    Kolheden torp Kristtjärnsmossgruva Saknas
    +Kolhuset mark Krokarna tjärnar
    Kolmans stuga Krokbacken backe
    Kolningsfallet?, se Kallingsfallet lht Krokbäcken bäck
    Kolningsfallet gård Kroken, Lilla, se Lilla Kroken tjärn
    Komstdammen, se 1 Konstdammen Saknas Lilla Kroken Saknas
    Konstbacken hmn Stora Kroken Saknas
    Konstbacken torpställe Kroken, Stora tjärn
    Konstbacken torpställe Kroktj. Saknas
    Konstbacken torpställe Kroktjärn, se Lilla Kroken tjärn
    Konstbacken torpställe Kroktjärn tjärn
    Konstbacken torpställe Kroktjärn tjärn
    Konstbacken torpställe Kroktjärn, Lilla tjärn
    Konstbacken torpställe Kroktjärn, Stora, se Kroken, Stora tjärn
    Konstdammen bebyggelse Kroktjärn, Stora tjärn
    Konstdammen gård Kroktjärnsberget berg
    Konstens Saknas Kroktjärnsberget berg
    Konstens, se 1 Dal, Östra Saknas Kroktjärnsberget, Lilla berg
    Kopparberg köping Kroktjärnsbäcken, Lilla bäck
    Kopparberg köping Kroktjärnsbäcken bäck
    Kopparberg station Krokån krok
    Kopparberg köping Kryparberget bergkulle
    Kopparberg järnvägstation Kryparbäcken bäck
    Kopparbergs bryggeri Saknas Krämarberget berg
    Kopparbergs sjukstuga bebyggelse Kujka udde
    Kopparbergs spisbrödsfabrik bebyggelse Kujkalambi mosse
    Kopparbergs verkstäder Saknas Kujkalamm el. Kviddtj. Saknas
    Kopparhyttan, se Avlångshyttan Saknas Kujkalam(m) tjärn
    Kopparslagartorp hmn Kujkalamm tjärn
    +Kopparslagartorp gård Kujkaudden udde
    Kopparslagartorp gård Kujkaviken vik
    +Kopparvågen Saknas Kulbäcken bäck
    Kopparvågen-boden Saknas Kullagrufvorna Saknas
    Korkila torp Kullagrufvorna gruvor
    +Korkila torp Kullberget bergstoppar
    Korpens, se Ställbergstäkt Saknas +Kumla älv ell. Svartvik Saknas
    Korpens hål lht Kumlan, L. sjö
    Korpens hål f.d. torp Kumlan, Lilla sjö
    Korpudden torp Kumlan, Lilla ell. Lill-Kummelsjön sjö
    Korsbacken bebyggelse Kumlan, St. sjö
    Korsbacken torp Kumlan, Stora sjö
    Korslångsvik hmn Kummelsjön, Stora sjö
    Korslångsvik, kallat Tasstorp förr skogv.bost., nu kronoarrendegård Kummelsjön, se Kumlan, Stora, Stor-Kummelsjön Saknas
    +Korjärn torp, borta Kummelälven älv
    Krakbergstorp lht Kummelälvsfältet forna gruvor
    Krakängen lht Kungansfall fall
    +Kramstugan backstuga Kungsfallet backe
    Kranseno, se 1 Laxbäcken bebyggelse Kungsgruvorna, se Ställbergsfältet, Norra Saknas
    +Kranstorpet torp Kurudden udde
    Krigstjärn, Lilla hmn Kushålet »hål»
    Krigstjärn, Lilla lht Kuskärret kärr
    Krigstjärn, Lilla gård Kvarnbacken bergås
    Krigstjärns grufbyggnader Saknas Kvarnbackmossen mosse
    Krigstjärnsgrufvan Saknas Kvarnbacksfältet järngruvor
    Krigstjärnsgrufvor Saknas Kvarnberget ell. Djupvikberget berg
    Krigstjärns kalkstensbrott Saknas Kvarnberget berg
    Krigstjärns mossgrufva Saknas Kvarnbäcken Saknas
    Krokbergstorp torp Kvarnbäcken bäck
    Kroksfors hmn Kvarnbäcken bäck
    Krokfors koppar- o. blyhytta Kvarnbäcken bäck
    Krokfors koppar- o. blyhytta Kvarnbäcken bäck
    +Krokfors gjuteri Saknas Kvarnbäcken bäck
    Krokfors gjutero Saknas Kvarnbäcken bäck
    +Krokfors gjuteri Saknas Kvarnbäcken bäck
    Krokfors kvarn kvarn Kvarnbäcken bäck
    Kroks Saknas Kvarndammen damm
    +Krokstugan stuga Kvarnholmen holme
    +Kroktjärns masugn järnhytta Kvarnlugnet lugnvatten
    +Heds hytta järnhytta Kvarnmossen Saknas
    Heds hytta järnhytta Kvarnmossen mosse
    +Krokån torp, borta Kvarnmossen mosse
    Kråkslottet stuga Kvarnsten stenblock
    Kråkslottet stuga Kvarntjärnen Saknas
    Krämartorp hmn Kvarnkärn Saknas
    Krämartorp gård Kvarntjärn tjärn
    Kuggällarkslogen Saknas Kvarntjärn tjärn
    »Kulan» Saknas Kvarntjärn tjärn
    Kullen lht Kvarntjärn tjärn
    Kullen, se Björkåsen Saknas Kvarnviken vik
    Kullen ell. Kulltorp torp Kvarnviken Saknas
    Kulltorp hd Kvarnåsarna bergåsar
    Kulltorp torp Kvarnåsbäcken bäck
    Kumlen, Lilla hmn Kvarnåsen ås
    Kumlan, Lilla lht Knikkalan el. Kviddtj. Saknas
    Kumlan, Lilla gårdar Kvicksundsmossen mosse
    Kumlan, Stora bebyggelse Kviddtjärn tjärn
    Kumlan, Stora ell. Västra skogsby Kyrkbrokärret kärr
    Kumlan, Stora ell. Östra gård Kyrkbrokärret kärr
    Kumlan, Östra bebyggelse Kyrkskogen skogsås
    Kumlan, St. el. Östra by Kyrksten sten
    Kumlan, St. ell. Östra (gård) torp Kyrksten, se Vilsten Saknas
    Kumlaälv hmn Kyrkvikbäcken bäck
    Kummelnäs lht Kyrkviken vik
    Kummelnäs torp Kyrkviken Saknas
    Kummelnäs torp Kyrkviken Saknas
    Kungsbacken lht Kyrkviken Saknas
    Kungsberg gård Kyrkviken vik
    Kungsfors kraftstation Kyrkviken vik
    Kurkojan, se Kojan Saknas Kyrkviken vik
    Kusts, se Jons Saknas Kyrkviken vik
    Kusåsen torp Kyrkviken vik
    Kvarnbacken lht Kyrkviks fjärden del av sjö
    Kvarnbacken lht Gamla kyrkvägen Saknas
    Kvarnbacken, Norra lht Gamla Kyrkvägen Saknas
    Kvarnbacken, Norra skogvakt.bost. +Kyrkåkern åker
    Kvarnbacken, Södra lht Kytt-tjärn tjärn
    Kvarnbacksmossen lht Kålasviken vik
    Kvarnbacksmossen lht Kålloberget berg
    Kvarnbackmossen torp Kålåsbrorör, se Råbron Saknas
    Kvarnbäcken lht Kälkmossbäcken bäck
    Kvarnbäcken torp Kälkmossen mosse
    Kvarndammen lht Kälktjärn tjärn
    Kvarnfall lht Kälktjärn tjärn
    Kvarnfallet torp Kälktjärn tjärn
    Kvarnfallet gård Kälktjärnsbäcken bäck
    Kvarnstuga stuga Källfallsgruvorna, se Kummelälvsfältet Saknas
    Kvarntorp lht Källhagen område
    *Kvarntorp torp Källmossen mosse
    Kvarntorpet lht Källtjärnen Saknas
    Kvarntorpet förr torp Källtjärn sjö
    Kyrkan Saknas Källtorpvägen, se Snickargatan Saknas
    Kyrkbacken ell. Klastorp gård Källtäktudden udde
    Kyrkbacken ell. Klastorp gård Källtäktviken vik
    Kyrkbacken gård Kämpamossen mosse
    Kyrkbacken gård Kämpamossen mosse
    Kyrkfallet, se Sörby (åker) Kämpamossen mosse
    Kyrkobacken bebyggelse Kämpasåsen bergås
    Kyrkogården, Nya Saknas Käringfallet skogsmark
    Kyrkogården, Nya, se 5 Nya Vägen Saknas Käringmossen mosse
    Kyrkoviken bebyggelse Käringnäset näs
    Kyrkstallen kyrkstall Käringtjärn tjärn
    Kyrkstallen kyrkstall Kärrgrufvan Saknas
    Kyrkstallen kyrkstall Kärrgruvan gruva
    Kyrkstallen kyrkstall Kärrhusbotten kolbotten
    Kyrkviken gårdar Käringar slogäng
    Kyrkviken gårdar Kärrmossen mosse
    Kåsen lht Kärrnäsudden udde
    Kåsen gård Kölsjöklacken berg
    Kåsen, se Narvsäng Saknas Kölsjömossen mosse
    Källbäcken bebyggelse Kölsjön sjö
    Källbäcken gård Kölsjön sjö
    Käller-Källargården gård Kölsjötjärnen Saknas
    Källtorp lht Kölsjötjärn tjärn
    Källtorp lht Kölsjötjärn tjärn
    Källtorp arbetarbostad Kölsjöviken, se Rackarsvik Saknas
    +Källtäkten (ell. Riggards) torp? Körkgrinda, se Björkberget, Norra Saknas
    +Källtäkten ell. Riggards torp? +Labackmossen mosse
    Källängen, se Morkällan Saknas Ladtj. tjärn
    Käringfallet förr torp Ladtjärn tjärn
    Kölsjöfallet hmn Ladtjärn tjärn
    Kölsjöfall gård Lakbäcken bäck
    Kölsjö kvarn Saknas Lakbäcksmun mynning
    Kölsjömossen lht Lambitjärn tjärn
    +Kölsjömossen torp Lammitjärn tjärn
    Kölsjön, Raskevik lht Lammitjärnsmossen mosse
    Kölsjön, Västra hmn Lamossen mosse
    Kölsjön, Västra gårdar Lamossen mosse
    Kölsjön, Östra, se 1 Hönnemora Saknas Lamossen mosse
    Kölsjön, Östra gårdar La(d)mossen mosse
    Kölsjö station lht +La(d)mossen, Östra mosse
    Kölsjö station stationshus Lajdenäs udde
    +Kölsjösågen såg Lamossåsen ås
    Kölsjöälven, se Kjölsjöävan bebyggelse Lampatjärnen tjärn
    Körartorp bebyggelse Lampatjärn tjärn
    Körartorp gård Lamåstjärn tjärn
    Köres, se 1 Körartorp bebyggelse Lars-Ols backe backe och gärde
    +»Laback-Jans» stuga Lastaffäs källa trefaldighetskälla
    +Labbyt bostad Lava(r)torp udden udde
    Lackens lht Laxbrogubbens väg väg
    Lackens, Norra Saknas Laxbrogubbens väg väg
    Lackens, Södra Saknas Laxbrotäkten skogsområde, förr slogtäkt
    Ladbacken bebyggelse Laxbäcken bäck
    Ladbacken torp Laxbäcken bäck
    Ladtjärnstorpet torp Laxbäcken bäck
    Laffall, Västra lht Laxbäcken bäck
    Laggarbo bebyggelse Laxbäcken bäck
      Laxbäcksskvalet fall
      Laxtjärnen tjärn
      Laxkärn tjärn
      Laxtjärn tjärn
      Laxtjärn tjärn
      Lertjärn tjärn
      Laxtjärn tjärn
      Laxtjärn tjärn
      Laxtjärnsberget berg
      Laxtjärnsbäcken avlopp för Laxtjärn
      Laxtjärnsmossen mosse
      Lentorpdammen uppdämning
      Lerbäcken bäck
      Lerhöjden Saknas
      Lertj. Saknas
      Lerkärn Saknas
      Lertjärn tjärn
      Lertjärnshöjden berg
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Levvaviken vik
      Levatjärn tjärn
      Lickanitti mosse
      Lickobackarna sluttning
      Lickofallen udde
      Lickoviken vik
      Likholmarna holmar
      Likholmarna holmar
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likön holme
      Lilla Kroken tjärn
      Lillön Saknas
      Lillön ö
      Lill-Erkers grönmosse mosse
      Lill-Jans mosse, Lissel-Jans mosse mosse
      Lillälven el. Silkälven älv
      Lillön ö
      Limbas dal, se Josafats dal Saknas
      Limberget gruva, berg
      Limberget berg (?)
      Limberget, se Kackberget Saknas
      Limberget ell. Kalbrottet kalkbrott
      Limbergsgrufvan, se Limbergsmossgruvan Saknas
      Lindbergsmossen mosse
      Limbergsmossen mosse
      Limbergsmossgruvan gruva
      Limbergsmossgruvan Saknas
      Limbrottet kalkstensbrott
      Lindudden del av Avlångsudden
      Linkholmen, se Likholmen holme
      Lisa-Moras änge änge
      Lissel-go-fläck gräsplan
      Lisselängen förr slogäng
      Ljusnarn sjö
      Ljusnarn sjö
      Ljusnarn Saknas
      Ljusnarn sjö
      Ljusnarsbergen höjdsträckning
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnansbergsfältet Saknas
      Ljusnansbergsfältet Saknas
      Ljusnansbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarsbergsfältet Saknas
      Ljusnarbergsfältet Saknas
      Ljusnarsnäset halvö
      Ljusnarsängen slogäng
      Ljustjärnen Saknas
      Ljuskärn vattendrag
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärnshöjden berg
      Ljustjärns röva tjärn
      Ljustjärns öga tjärn
      Ljusåsen höjdområde
      Lofto, Lofsabäcken bäck
      Lomberget järngruvfält
      Lomberget järngruvfält
      Lomberget järngruvfält
      Lombergsfältet Saknas
      Lombergsfältet gruvfält
      Lomtj. Saknas
      Lomtjärn Saknas
      Lomkärn tjärn
      Lomkärn Saknas
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen Saknas
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn

  ^  

Örebro läns socknar m.m.