ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljusnarsbergs socken : Nya Kopparbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 464 Naturnamn : 961 Bebyggelsenamn : 1252 Naturnamn : 1364
Nya Kopparberget kyrkby Ljusnaren sjö Laggarbo gårdar Lomtjärn tjärn
Ljusnarsbergsgård Saknas Ljusnarn sjö o. by? Laggartorp, se Tappen, Nedre Saknas Lomtjärn tjärn
Nya Kopparberget kyrkby Ljusnarn sjö Lakbäcken lht Lomtjärn, Lilla Saknas
Ljusnarsberg gd o. sn Ljusnaren sjö +Lakbäcken torp Lomtjärn, Stora Saknas
Ljusnarsberg Saknas Ljusnaren sjö +Lamimack Saknas Lomtjärnsbäcken bäck
Ljusnarsnäs Saknas Ljusnarn sjö Lammimack Saknas Lomtjärnsmossarna mossar
Ljusnarsnäs Saknas Ljusnarn sjö /Se +Lamoren torp Lomtjärnsmossen mosse
Ljusnarsnäs by Ljusnaren sjö /Se +Lamossen torp Lomtjärnsmossen mosse
Ljusnarsnäs tp /Se Ljusnarsbergen berg +Lamorsfall torp, borta Lortbrobäcken bäck
Ljusnarssund gd Ljusnarsbergs gruvfält gruvfält Landbacken lht Lortbromossen mosse
Ljusnarssund gd Ljusnarsäng Saknas Landsvägen lht Lortkärret kärr
Ljusnarssund gd:ar /Se Ljustjärnen tjärn Lantorp lht +Lortmossen mosse
Ljusnarsäng (terräng), f.d. torp Ljustjärnen tjärn Larsbo lht Lortpussbacken bergkulle
Lund gd? Ljustjärnen tjärn Larsbo Saknas Lortpussen, se Fistjärn Saknas
Lund gd? Ljustjärnen tjärn Larsbo torpställe Lortspångsmossen mosse
Lund gd? Ljustjärnsberget berg +Larsbo torp Lortkärn Saknas
Lund gd Lofttjärnen tjärn +Lastaffär torp Lorttjärn tjärn
Lägenheten by Ljustjärnsberget berg Latjärn lht Lorttjärn tjärn
Lägenheten by Ljustjärns öga tjärn Laxbro bebyggelse Lorttjärnsbäcken bäck
Lägenheten by Lofttjärnen tjärn Laxbro bergsmansgård Lortviken vik
Lägenheten by Lomberg malmfält /Se Laxbro bergsmansgård Lortängen f.d. slogängar
Löffallet by Lomberg gruva Laxbro bergsmansgård Lossamossen mosse
Löffallet by Lomberget gruva Laxbro bergsmansgård Lostatjärn tjärn
Löffallet by Lomberg Saknas Laxbro bergsmansgård Lostatjärn tjärn
Löffallet by Lombergsfältet Saknas Laxbro gästgivargård gästgiveri Lugnvattensmyren mosse
Löffallet by Lombergstjärnen tjärn Laxbäcken hmn Lugnviken vik
Löfnäs herrgård Lomtjärnen tjärn Laxbäcken lht Lugnviken vik
Löfnäs herrgård Lomtjärnen tjärn Laxbäcken lht Lugnviksudden udde
Löfnäs herrgård Lomtjärnen tjärn +Laxbäcken gård Lustigbacksberget bergkulle
Löfskogen by Lomtjärnsbäcken bäck Laxbäcken torp Lutkullen berg
Löfskogen by Lomtjärnsbäcken bäck Laxbäcksänget lht [Lyffsten], Lyftsten lyftsten
Löfskogen by Lomtjärnsgrufvan Saknas Laxington lht Lyktskogberget berg
Löfskogen by Lomtjärnsgrufvan Saknas Laxtjärn lht Långa mossen mosse
Löfåsen by Lomtjärnsmossarna mossar Laxtjärnskullen lht Långbacken backe
Löfåsen by Lomtjärnsmossen mosse Laxtjärnstorp torp Långblå skogstrakt
Löfåsen by Lomtjärnsmossen mosse Laxtjärnsåsen torp Långblågruvorna gruvförsök
Löfåsen by Lortbromossen mosse Laxåsen bebyggelse Långblå-skogen skogsområde
Löfåstorp gd Lortmossen mosse Laxåsen, se 1 Åsen el. Laxåsen Saknas Långbroberget del av Storhöjdsområde
Löfåstorp gd Lortspångsmossen mosse Lantorp torp Långbromossen mosse
Lönnfall by Lorttjärnen tjärn +Lerbäcken torp, borta Långbromossen mosse
Lönnfall by Lortviken vik Lerhöjden torpställe Långbromossen mosse
Lönnfall by Lugnviken vik Lerhöjden torpställe Långbromossen mosse
Mandelaberg hus o. trädgård Lundsäng Saknas Lerviken Saknas Långgrufvan Saknas
Martjärn gd Lursnaren, se Ljusnaren sjö Lerviken gård Långgruvan gruva
Martjärn gd Lutkullen kulle Lerviken ell. Höks slussvaktarboställe Saknas Långmåsen, se Silmamossarna Saknas
Mattsbo hus o. terräng, f.d. torp Lyktskogsberget berg Lickotorpet Saknas Långskogen skogsområde
Mellangården gd Låckbäcken Saknas Liljendahl lht Långsmala mossen mosse
Mellangården gd Långa mossen mosse Liljendal stuga Långsyna vägsträcka
Mellangården gd Långasand strand +Lilla Jans backstuga Långsyna väg
Moren gd Långaviken vik Lill-Sand, se Sand, Lilla Saknas Långkärn Saknas
Moren gd Långblågruvan gruva Lilltorp lht Långtjärn tjärn
Mossbo Saknas Långblåskogen terräng Lilltorp torp Långkärn Saknas
Mossbo (terräng), f.d. torp Långbroberget berg Lilläng hmn Långtj. tjärn
Mossbo (terräng), f.d. torp Långbromossen mosse Lilläng bergsmansgård Långtjärn tjärn
Mosstorp gd Långbromossen mosse Lillön lht Långtjärn tjärn
Mosstorp gd Långbromossen mosse +Lillön torp, förr gruvfogdebost. Långtjärn tjärn
Mosstorp (terräng), f.d. torp Långfallen terräng Linnelltorpet torp Långtjärn tjärn
Mosstorp hus o. terräng Långfallen terräng Lindaln lhter Långtjärn tjärn
Myggsjöbacke (terräng), f.d. torp Långfallstjärnen tjärn Lindsäng bebyggelse Långtjärn tjärn
Myggsjön Saknas Långfallstjärnen tjärn Lindtäppan lht Långtjärn tjärn
Myggsjön Saknas *Långpelles mosse mosse Lindtäppan stuga Långtjärnsmossen mosse
Myggsjö Saknas Långsmalamossen, Bortre mosse Linieåssen lht Långtjärns öga tjärn
Myggsjögård hus o. terräng, f.d. lantbruk Långsmalamossen, Bortre mosse Linnsellstorp lht Långudden Saknas
Myrbo gd Långsmalamossen, Hitre mosse Linängs skolhustomt lht Långudden udde
Myrbo gd Långsmalamossen, Hitre mosse Lisselåsen hmn Långudden udde
Mårtenstorp, se Ljusnarn Saknas Långtjärnen tjärn Lisselåsen gård Långudden udde
Mårtenstorp Saknas Långtjärnen tjärn Lisselängen lht Långudden udde
Mässingztorpet Saknas Långtjärnen tjärn Ljungåsen bebyggelse Långuddgruvan och Östra Beateviksgruvan gruvor
Narfgården gd Långtjärnen tjärn Ljungåsen torp Långuddgruvan gruvor
Narfgården gd Långtjärnen tjärn Ljusnarn eller Mårtenstorp, se 1 Mårtenstorp Saknas +Långvedsmossen mosse
Narfgården gd Långtjärnsmossen mosse Ljusnarn el. Mårtenstorp bebyggelse +(Långvedsmossen) mosse
Norrfall gd Långtjärnsmossen mosse Ljusnarn el. Mårtenstorp f.d. kyrkoherdeboställe Långåsen ås
Norrfall gd Långtjärns öga tjärn Ljusnarn gårdar Långängen slogäng
Norrfall gd Långudden udde Ljusnarn gårdar Lårviken vik
Saknas Saknas Långudden udde Ljusnarsbergsgård hmn Lårviksbäcken bäck
Saknas Saknas Långudden Saknas Ljusnarsbergsgård gård Läjenes, Läjnas udde udde
Nubbetorp Saknas Långviken vik Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Länsman holme
Nubbetorp by Lårvikbäcken bäck Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Länsmansholmen holme
Nya Vägen by Lårvikbäcken bäck Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Länsmansudden el. Långudds ände del av Långudde
Nya Vägen by Lårviken vik Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Läppisto-brändorna skogsområde
Nya Vägen by Lårviken vik Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Lävvamossen mosse
Nybygge by Läjnas udde udde Ljusnarsbergs kopparverks bolag bruk Lävvatjärn tjärn
Nybygge by Länsman skär Ljusnarsborn lht Lävvatjärn tjärn
Östra Nybygget by Länsmansholmen holme Ljusnarsborn lht Lävvaviken vik
Nybygget by Länsmansholmen holme Ljusnarsbom Saknas Lävvaviken vik
Nyfallet (terräng), f.d. torp Läpisto terräng Ljusnarsnäs hmn Lögudden udde
Nygården Saknas Lävatjärnen tjärn +Ljusnarsnäs ell. Marcusbacken gård Lönnmora skogstrakt
Nygården Saknas Lävatjärnen tjärn Ljusnarssand lht Lönnmoren skog
Nyströms torp hus o. terräng Lävaviken vik Ljusnarssund hmn Lönnmoren skog
Nytorp Saknas Lävaviken vik Ljusnarssund el. Röåsen gård Lövfallsbackarna backar
Nytorp Saknas Lävaviken vik Ljusnarsäng lht Lövfallsvägen skogsväg
Nytorp gd? Lävaviken vik +Ljusnarsäng torp Löfkullen Saknas
Nytorp gd Lögudden udde Lockbäcken förr torp Lövnäsfallen höjd
Näbben hus o. terräng, f.d. torp Lönnfall terräng Lomberg, se Högfors eller Lomberg bebyggelse Lövnäsån ell. Hålldammsån Saknas
Nässeltorp (terräng), f.d. torp Lönnmoren terräng Lortbron, se Sörvikstorp och Lortbromossen Saknas Lövtjärnsbäcken bäck
Näset by Lövaviken vik Lortängen lht Mack plats
Näset by Lövaviken vik Lugnet lht Mack plats
Näset by Lövtjärnsbäcken bäck Lugnet lht Mack sloge
Olkostorp (terräng), f.d. torp Mackarsberg berg +Lugnet torp Mack område
Olof Skräddartorp Saknas Majas tall tall Lugnet lht ?Mackaoröjningen, se Malkaoröjningen förr odling
Olof Skräddartorp Saknas Maljo-Max berg Lugnet lht Mackarsberg berg
Orrebacken Saknas Malmhusudden udde Lugnet lht Mackarsberg(?) berg
Orrbacken Saknas Malmhusudden udde Lugnet lht Magdalenas mosse mosse
Orrbacken Saknas Malmudden udde Lund hmn ?Maikaoröjningen, se Malkaoröjningen förr odling
Finnheden Saknas Malmviken vik Lund bergsmansgård Maljomack berg
Orrbacken Saknas Malmviken vik Lund, Södra lht Maljomack(sberget) berg
Orrbacken by Malmviken vik Lundby lht *Malkaoröjningen, Malkao Röjningen Saknas
Orrtjärns born tp /Se Malmviken vik Lundetorp lht *Malkaoröjningen, Malkao Röjningen Saknas
Penningeberget by Mansika terräng Lundsberg lht Mallomack bergstup
Penningeberget by Mansikamossen mosse Lundshagen lht Malmbrogruvorna järngruvor
Penningeberget by Mansikasta Saknas Lundstorp lht Malmbron förr körbro
Penningbergslandet hus o. terräng, f.d. bergsmannshemman Margaretabacken backe Lundsäng lht Malmbron bro
Pehr Knutzgård Saknas Markusäng Saknas Lundsäng gård Malmbroskvalet fors
Per-Eriks (terräng), f.d. torp? Markus äng terräng Lundsäng gård Malmtallen tall
Per-Sakris (terräng), f.d. torp Martjärnsmossen mosse Lundtorp lht Malmtallsdrågen kärrdråg
Piltorpet (odlad mark), f.d. torp Matterabäcken bäck Lundtorpet bebyggelse +Malmtorget omlastningsplats
Pingstorp by Mattera Porru bäck Lundtorp torp Malmtorget, se Klockvreten Saknas
Pingstorp Saknas Mellanfallet terräng Lunnaberg lht Malmudden udde
Påtåker by Mellanudden udde Lunthyttan torp Malmudden udde
Påtåker by Mellanviken vik Lustängmon (lht?) Malmviken vik
Rasbacken gd Mellanviken vik Lustigbacken bebyggelse Malmviken vik
Rasbacken, Lilla (odlad mark), f.d. torp ?Hellrafjärnen och Rasbackstjärnen tjärnar +Lustigbacken torp Malmviken vik
Rickenstorp Saknas Middagsberget berg Lustiggården bebyggelse Malmvägen Grängesberg-Norra Brebjöhytta Saknas
Rickenstorp by Middagsudden udde Lustiggården ell. Västra Dal bergsmansgård Malmvägen Saknas
Rifallstorp (odlad mark), f.d. torp Lil. Miug Siön, se Lilla Myggsjön sjö Lutjärnsåsen lht Malmvägen Saknas
Riggertz Saknas Lilla Miugsiön, se Myggsjön, Lilla sjö Lyckan bebyggelse Malmvägen Saknas
Risån gd Stora Miüg Sion, se Stora Myggsjön sjö Lyckåsen?, se Lyrkåsen bebyggelse Malmvägen Saknas
Risån gd Stora Miug Siön, se Myggsjön, Stora sjö Lyckåsen gård Malmvägen Saknas
Rippfallet (terräng), f.d. torp el. backstuga *Mjögesjöarna, se Myggsjöarna sjöar Lyrkåren bebyggelse Malmvägen Saknas
Rophällen hus o. terräng Miög Siön, se Myggsjön, Stora sjö »Lyshuset» elektricitetsverk Mandela berg, Mandelas berg berg
Rosendal Saknas Mjölnarängen terräng Långbro lht Mansika slog
Rosendal Saknas Morfarsmossen mosse Långbro torp Mansika sloge
Rosendal Saknas Morkulltjärnen tjärn +Långbromossen torp Mansikamossen mosse och mosslog
Södra Rosendal Saknas Morkulltjärnsviken vik Långfallsåsen ställen Manslagarbron bro
Saknas Saknas Morkällan trefaldighetskälla Långkat(e)kesen stuga Manslagarbron bro
Rumptorp (terräng), f.d. torp Morstorva ö Långkiln bebyggelse Mantiåsen höjd
Rundberget by? Mossboviken vik Långudden torp Marbacksgruvorna gruvor
Rågbingen (terräng), f.d. torp Mossbäcken bäck Lägenheten hmn Margretas backe backe
Rålinieåsen by Mossen mosse Lägenheten, se 1 Jämtbo Saknas ?Marmudden del av Nittälven
Rålinieåsen Saknas Mossgruvan gruva Lägenheten eller Jämtbo Saknas Marstrandskärret kärr
Råstock gd Mossgruvan gruva Lägsista lht Martjärn tjärn
Råstock gd Mossgruvemossen mosse Läpisto torp Martjärn tjärn
Råstock gd Mosstjärnen tjärn Läppisto torp Martjärnsmossen Saknas
Rällen by Mosstjärnen, Lilla tjärn Lättoberget, se Slätfallet, V. Saknas Martjärnsmossen mosse
Rällen by Mosstjärnsmossen mosse Lönnemora el. Östra Stöhlsjön hmn Martjärnsmossen mosse
Rällen by Mortkarn, se Furubergs-Mosstjärnen tjärn Lönnfall hmn Masbäcken bäck
Rälln by Mossgrufvorna Saknas Lönnfall gårdar Mas-Myra kallkälla
Rälln by Mostiern, se Furubergs-Mosstjärnen tjärn Lönnfall, Norra lht Mattrabäcken Saknas
Rälln by Munkmossen mosse +Lönnfallet torp Matterabäcken Saknas
Rälln by *Mustalampi, se Mystalamby tjärn Lönnfallet bebyggelse Matterabäcken bäck
Rällen by /Se *Myggsjöarna sjöar Lönnfallstorp torp Matterabäcken bäck
Rällsfall (odlad mark), f.d. torp Myggsjöberget berg Lönnkvisttorp torp Matterabäcken bäck
Rällsvik gårdar Myggsjöholme holme Lönnmora ell. Kölsjön, Östra gårdar Matteraporru bäck
Rällsvik gårdar Myggsjömossen mosse Lövbergstorpet torp, borta Matteraröjningarna slåtterängar
Rällsvik gårdar /Se Myggsjön, Lilla sjö Lövfallet, Norra hmn Mattjärn, Marttjärn tjärn
Rällselfwen by Myggsjön, Lilla sjö Lövfallet, Norra bergsmansgårdar (och hem) Mattjärnsberget berg
Rällself by Myggsjön, Lilla sjö Lövfallet, Södra, se 1-4 Lövfallet, Västra Saknas Mattoa mosse
Rällself by L. Myggsjön, se Myggsjöarna sjö Lövfall, Västra lht Mats-tjärnsgraven grav
Rällsälv, Nedre o. Övre gd:ar /Se Myggsjön, Stora sjö Lövfallet, Västra bebyggelse Mellanbäcken bäck
Rällsön gd Myggsjön, Stora sjö Lövfall, Västra, kallat Hökens Saknas Mellanmossen mosse
Rällsön gd Myggsjön, Stora sjö Lövfallet, Västra gård Mellanskvalet fall
Rällsön gd Myggsjön, Stora sjö Lövfallet, Västra gård Mellanviken vik
Rävtorp Saknas St. Myggsjön, se Myggsjöarna sjö Lövfallet, Västra gård Mellanviken vik
Räftorp by Myggsjösund Saknas Lövfallsås bebyggelse +Mickelshyttedammen, se Saknas
Räftorp by Myggsjötjärnarna tjärnar Lövfallsås lht Mickels ås, se Åsen Saknas
Salbo gd? Myggsjöån å Lövhagen lht Mickels äng slogäng
Salbo gd? Myrmossarna mossar Lövkoja Saknas +Middagsbacken höjd
Salbo gd? »Mystalamby» = ?Svarttjärnen Saknas /Se Lövkullen torp Middagsbacken höjd
Salbo gd? Mÿstalambÿ, se Lammitjärnen tjärn Lövnäs hmn Middagsberget berg
Salbo gd Mårtens holme holme Lövnäs herrgård Millimak Saknas
Salbo gd Mårtens holme holme /Se Lövnäs herrgård Milliongruvan järngruva
Salbo gd Mårtenstjärnarna tjärnar Lövnäs herrgård Milliongruvan järngruva
Salbo gd Märrflåartäppan terräng Lövskogen, Lilla hmn Mimerismossen Saknas
Salbo gd o. gruva Märrtjärnen tjärn Lövskogen, Lilla torp Mimerisåsen bergås
Salbohult Saknas Måsudden udde Lövskogen, Stora hmn Mjölnartäppan åker
Salbo gd o. gruva Mördarheden terräng Lövskogen, Stora gårdar Moderlösen grund
Salbo gd Mörtleksviken vik Lövstaberg lht Mora skogsås
Salbo gd Mörtlugnsberget berg Lövtäkten lht Mora barrskogsteg
Salboborn tp /Se Mörttjärnen tjärn Lövåsen, Nedra hmn Morbacken skogsdunge
Salbo gd Mörttjärnen tjärn +Lövåsen, Nedre Saknas Morkulltj. tjärn
Salbofall Saknas Mörttjärnen tjärn +Lövåsen, Nedre Saknas Morkulltjärn tjärn
Salbofall Saknas Mörttjärnen, Lilla tjärn Lövåsen, Övra hmn Morkulltjärn tjärn
Salbofall Saknas St. Mörttjärnen tjärn Lövåsen, Övre gård Morkulltjärnsbäcken bäck
Sand gd Mörttjärnen, Stora tjärn Lövåsen, Övre gård Morkulltjärnsviken vik
Sand gd Mörttjärn gruva Lövåstorp hmn Morkällan trefaldighetskälla
Sand gd *Mörttjärnen, se St. Mörttjärnen tjärn Lövåstorp gård Mormors tjärn tjärn
Sandbacken gd Mörttjärnsbäcken bäck Magnusbacken bebyggelse Morstorva, ell. Torpuddön ell. Sör-Hörksön ö
Sandbacken gd Mörttjärnsmossen mosse Magnusbacken torp Mors torva ö
Sandbacken gd Mörttjärnsåsarna åsar Makalös arbetarbostad Morstorva ö
Sandhagen (terräng), f.d. torp Mörttjärnsön kulle Malma, se 11 Rundberget Saknas Morvägen väg
Sandsjön by? Möttenes holme Malmtorget Saknas Moseberg bergstup
Sandsjön by? Nafsen tjärn Manstugan stuga Mossbo skogsmark, slogäng
Sandsjön by Namnlösen tjärn +Mansstugan stuga Mossboviken vik
Sandsjön by Narismossen mosse Manteåsen torp Mossbäcken bäck
Sandudden by Nedra sjön del av Ljusnaren +Mantiåsen torp Mossgrufvan Saknas
Sandudden by Nittelälven älv /Se +Margretedal hus Mossgruvan gruva
Segerfors Saknas Nitten sjö Margretedal hus Mossgruvan järngruvfält
Segerfors Saknas L. Nitten sjö Margretedal-Berglöfs verkstäder verkstäder +Mossgruvan, Limbergs-mossgruva järngruva
Segerfors Saknas Nitten, Lilla sjö Marieberg lht Mossgruvmossen mosse
Segerforsskogen Saknas Nitten, Lilla sjö Mariehill bebyggelse Mosstj. Saknas
Segerforstorp Saknas Nitten, Lilla, se L. Nitten sjö Marielund bebyggelse Mosstj. tjärn
Sigfridstorp by Nitten, Lilla vik Marielund lht Mosstjärn, Lilla tjärn
Sigfridstorp by *Nedre Nitten, se L. Nitten sjö Marielund lht Mosstjärn, Stora tjärn
Sigfridstorp by Nitten, *Nedre, se Ned(re) Nitten sjö Marielund lht Mosstjärn tjärn
Siksjön Saknas Nitten, Lilla sjö /Se Marielund lht Mosstjärn, Lilla tjärn
Siksjön gd Nitten sjö /Se Marielund lht Mosstjärnsmossen mosse
Siksjön sjö Nitten sjö /Se Marielund lht Mosstorpsmossarna mossar
Siksjön Saknas Nittknäet gränsmärke Mariero lht Mosstorps vägskäl vägskäl
Silkesberg gårdar Nittröset gränsmärke »Marjäs», se 1 Stuvtjärnsfall, Ö. Saknas Munkmossen mosse
Silkesberg gårdar Nittälven älv +Markusbacken Saknas Myggsjöbergen bergås
Silkesberg gårdar /Se Nittälven älv Markusbacken gårdar Myggsjökyrkväg väg
Silkesberg by Nittälven älv Markusbacken gårdar Myggsjön, Lilla sjö
Silkesberg gd:ar /Se Nittälven älv Markuses hmd Myggsjön, Lilla sjö
Sjöfallet, Nedre (terräng), f.d. torp *Nittälven älv +Markusäng torp Stora Myggsjön Saknas
Sjöfallet, Övre terräng o. hus, f.d. torp? Nittelfven älv Markärn Saknas Myggsjön, Stora sjö
Sjöändan Saknas Lilla Nittelfven älv +Martjärn torp, borta Myggsjön, Stora sjö
Silfverhyttan by Nittelfven älv Mass-Jöns bebyggelse Myllimack berg
Silfverhyttan by Nittelfven älv Masugnsbruket Saknas Myrbackskullen höjd
Silfverhyttan by Nittälven älv Mattsbo torp Myrbacktjärnen förr tjärn
Silfverhyttan by Nittälven älv Matts Sammils, se Prästfallet Saknas Myrmossarna mossar
Simmelsjön by Nittälven älv Mellangården hmn Myrmossen mosse
Simmelsjön by Nittälven älv Mellangården kronotorp +Mångslagsgruvan järngruvor
Simmelsjön by Nivanitti sank mark Mellangården Saknas Mårtens holme holme
Simmelsjön by Noaks vik vik Mellangården gård Märbacksgrufvorna, se Marbacksgruvorna gruvor
Simmelsjön by /Se Nolboviken vik +Messingstorp torp Märjärfvi tjärn
Sjöändan, se Hörken, Norra Saknas Nolboviken vik +Messingstorp torp +Märrbacksgruvan ell. St. marbacksgruvan järngruva
Skarptägt by Nordmossen mosse Messingstorp torp Märrflåartäppan beteshage
Skarptägt by Nordmosstjärnen tjärn Messingstorp torp Märrjärvi, se Stenbolstjärn, S. Saknas
Skarptägt by Nordrönningen terräng Mickels stuga Märrkärn, se Martjärn Saknas
Skattbrännan hus o. terräng Nore Hörken siön, se Hörken, Norra sjö +Mickelshyttan hytta Märrkärnsmossn, se Martjärnsmossen mosse
Skedvitorpet (terräng), f.d. torp Norejöcken, se Hörken, Norra sjö Mickelshyttan hytta Märrtjärn tjärn
Skogstorp Saknas Nore Jörcken lacus, se Hörken, Norra sjö Moren hmn Märrtjärn, se Martjärn tjärn
Skogstorp gd Norlingmossen mosse Moren torp Märrtjärnen tjärn
Skogstorp (terräng), f.d. torp Norr Biörken, se Björken sjö [Morhålet]-»morhðlä», se Moskällan Saknas Märrtjärnsberget berg
Skomakarebo Saknas Norrsjön sjö +Mossbo torp Märrtjärnsberget Saknas
Skomakarebo by? Norrsjön sjö Mossgrufgården ingenjörsbostad Mördarheden hed
Skomakarebäcken gd Norrsjön sjö +Mossgruvtorpet torp Mördarröset stenröse
Skomakarebäcken gd Norrsjön sjö Mosslund lht Mördarröset stenröse
Skomakarebäcken gd Norrsjön sjö Mosstorp hmn Mördarvägen stig
Skräddaretorp by Norrsjön sjö Mosstorp lht Mörtens holme holme
Skräddaretorp by Norrsjön sjö Mosstorp gård Mörtens holme, Mårtens holme holme
Skräddartorp by Norrskensfall terräng Mosstorp torp (lht?) Mört-Erkers vål offerhög
Skäret by Norrtjärnen tjärn +Mosstorp, Södra torp Mörtleksviken vik
Skäret by Norrtjärnsberget berg Motbo torp Mörtlugna lugnvatten
Skäret by Norstjärnen tjärn +Motdammen dammbyggnad Mörtlugnsberget berg
Skäret by Norstjärnen tjärn Munkbro Saknas Mörttjärnen Saknas
Smaltjärn by Nothusudden udde Munkbron lht Mörttjärnen Saknas
Lilla Smeberget by Notudden udde Munkmossen ell. Munkbro torp Mörttjärn tjärn
Smedberget by Notviken vik Murens gård Mörttjärn tjärn
Smedberget by Nya dammen sjö Murns bebyggelse Mörttjärn tjärn
Smedberget by Nya kyrkogården kyrkogård Murtäppan Saknas Mörttjärn, Lilla tjärn
Smedberget by Nybrottet odlad mark +Myggsjöbacke torp L. o. St. Mörttj. Saknas
Smedberget by Nÿt Elfuen, se Nittälven älv (+)Myggsjö gård gård Mörttjärn, Lilla tjärn
Smedgrufvan Saknas Nytta fluv:, se Nittälven älv Myggsjöholmen lht Mörttjärn, Stora tjärn
Smedgrufvan Saknas Nyttan Saknas +Myggsjöholme stuga Mörttjärn, Stora tjärn
Smedsbo Saknas Nÿtta Siön, se Nitten, Lilla sjö Myggsjö kärrlider Saknas Mörttjärnsbergen höjd
Smedsbo Saknas Nytt Elfven, se Nittälven älv Myggsjön lht Mörttjärnsbäcken bäck
Smedsbo gd Nytten Saknas Myggsjön lht Mörttjärnsmossar Saknas
Smedsbo hus o. terräng, f.d. torp *Ned. Nytten, se Ned. Nitten sjö Myggsjösund, se 1 Sörmanstorp el. Myggsjösund bebyggelse Mörttjärnsmossarna mossar
Smältarbacken gd *Nytten, Nedre, se Ned. Nitten sjö Myggsjösund, se 1 Sörmanstorp Saknas Mörttjärnsmossen mosse
Smältarbacken gd Nyttensjön Saknas Myggsjösund bebyggelse Mörttjärnsåsarna skogsås
Smörjsten torp Nyttändsröset, se Nittröset gränsröse Myllerns Saknas Mörttjärnsön bergkulle
Smörjsten tp /Se Saknas Saknas Müllerns Saknas Nabbarna, Nabbängen slogängar
Snälltorp gd Näbbviken vik Myrbacken lht Nafsberget berg
Snälltorp Saknas Näckbladsmossen mosse Myrbo hmn Naffsen tjärn
Solbacken gd Näckbladtjärnen tjärn Myrbo lht Nafsen tjärn
Solbacken gd Näcktjärnen tjärn +Myrbo gård Namnlösen tjärn
Sotbo Saknas Näcktjärnen tjärn Myrbo fäbodar forna fäbodar Nansmossen mosse
Sotbo Saknas Näcktjärnsmossen mosse Myrtorp torp Nederlada slogäng
Sopila hus o. terräng Näcktjärnsmossen mosse Målartäppan eget hem +Nillas backe backe
Sotbo by Nämndemansgruvan gruva Mårtenstorp bebyggelse Nilssongruvan, se Brattforsgruvan Saknas
Spjuttjärn gd Närkommen tjärn Mårtenstorp, se 1-2 Ljusnarn el. Mårtenstorp bebyggelse Nittan, Lilla Saknas
Spjuttjärn gd Näsbäcken bäck Mårtenstorp, se 1 Ljusnarn Saknas Nitta(n), Lilla vattendrag
Spjuttjärnsfall hus o. terräng Näsrönningstjärnen tjärn Måstorp, se Asplund Saknas Nitta(n), Lilla gren av Nittälven
Spärmossen hus o. terräng, f.d. torp Näsröningstjärnen tjärn Märrtjärn lht Nittan, Stora älv
Spögubbetorp gd Näsudden udde Märrtjärnstorpet torp Nitta(n), Stora del av Nittälven
Spögubbetorp Saknas Näsudden udde Mässingstorp hmn Nitten, L. Saknas
Stenby Saknas Näsudden udde Narisa, se Nyfallet Saknas Nitten, Lilla tjärn
Sten by Näverskomossen mosse Narrfallet lht Lilla Nitten sjö
Sten Saknas Lilla Nöjet terräng Narvgården hmn Nittknippan backe
Stora Sten sten /Se Nötteknä, se Nittknäet gränsmärke Narvgården bergsmansgård Nittröset, se Knäet Saknas
Stenbro Saknas Nöttälfuen, se Nittälven älv Narvsäng torp Nittälven Saknas
Stenbro Saknas Ojjabäcken bäck Nedra gården del av kyrkviksgårdarna Nittälven älv
Stenharn by Ojjanitti sank mark Niklasberg bebyggelse Nittälven älv
Westra Stenharn Saknas Olsbergsgrufva Saknas Niklasberg lht Nittälven älv
Östra Stenharn Saknas Olovshedarna terräng Nittälvsbobacken lht Nittälvshedarna sandhedar
Stennäs gd Olovsjön sjö Nittälvsängen, se Slogäng Nittelfsängen lht Nittälvs åminne del av utflöde
Stennäs gd Olovsjön sjö Nordmossen lht Nittälvsängarna ängar
Stennäs gd Olofssjön sjö Nordåker lht Nittälvsängarna slåttermark
Stennäs gd Olofssjön sjö Nordåker förr torp Nivanitti mosse, sloge
Stensarv gd Olovsjön sjö Norrgården Saknas Nivanitti sloge
Stensarv gd /Se Olovstjärnarna tjärnar Norrbacka lht Nivanitti Saknas
Stentorp Saknas Ompilamm tjärn Norrfall hmn Nivanytti mosse
Stjelkberget gd:ar /Se *Oretjärnberget, se Fjällberget gränsberg Norrfall gård Noaksvik vik
Stjärnfors bruk *Oretjärnen, se Örtjärn tjärn Norrfallet?, se Narrfallet lht Nockgruvorna gruvor
Stjärnfors bruk orkiansFiell, se Fjällberget berg Norrgruvan lht Nordmasstjärn tjärn
Stjärnfors bruk Ormtjärnen tjärn Norrmossen torp Nordmosstjärnen Saknas
Stjernfors bruk Ormtjärnen tjärn Norrsätter torp Nordåkersberget bergkulle
Stjernfors bruk Ormtjärnen tjärn Norrtorp lht Norlings gata väg
Stjernfors bruk Ormtjärnsviken vik Norrfiskbro Saknas Norlingmossen mosse
Stockbacken by Orrbacksmossen mosse Nubben bebyggelse Norrkärn, se Nordmosstjärn tjärn
Stockbacken by Orrgrufvan Saknas Nubbens, se 1 Lövfallet, V. Saknas Norrmossen mosse
Stockbacken by Orrkiarnar, se Örttjärnen Saknas Nubbetorp hmn Norrsjön Saknas
Stora Gården bost Orrkierrsfäll, se Fjällberget berg Nubbsnåret bebyggelse Norrjsön sjö
Stora Gården bost Orrkullen kulle Nubbsnåret torp Norrsjön sjö
Stora gården bost Orrleken sjö Nubbtorp bergsmansgård Norrkärn Saknas
Stora Gården Saknas Orrleksbäcken bäck Nubbtorp, (Lilla), se 1-3 Nubbetorp Saknas Norrtjärn tjärn
Storhöjden hus o. terräng, f.d. torp Orrleksdammen sjö /Se Nubbtorp, Lilla gård Norrtjärn tjärn
Stormosshöjden terräng o. hus, f.d. torp? Orrleksmossen mosse Nubbtorp bebyggelse Norrtjärn tjärn
Storstenstorp Saknas ?Orrmossen mosse Nya kopparbergs bergslag Saknas Norrtjärn tjärn
Stortorp Saknas Orrmossen mosse Nya Kyrkogården, se Kyrkogården, Nya Saknas Notesudden udde
Stortorp gd Orrtjärnen, Lilla tjärn Nya Vägen, se 1-8 Vägen, Nya Saknas Notesudden udde
Stortorp gd Orrtjärnen, Stora tjärn Nya vägen = Kroks gård Notfallet Saknas
Strand by? Orrtjärnsborn Saknas Nya vägen bergsmansgård Nothusgrufvan Saknas
Strand by? *Ortjärnen, se Örtjärn tjärn Nya vägen bergsmansgård Nothusgruvan gruva
Strand by? Orrtjärnsmossen mosse Nya vägen hmn Nya dammen ell. Knuts damm tjärn
Strand by? Orrtjärnsmossen mosse Nya vägen hmn Nya vägen väg
Strand by? Oxbacken höjd Nya vägen hmn Nya vägen väg
Strand by Oxdalen, Lilla dal Nya vägen hmn Vägen, Nya väg
Stubberö gd? Oxdalen, Stora dal Nya vägen hmn Nybergsbäcken bäck
Stubberö gd? Oxmossen mosse Nya vägen stugor Nybergsmossen mosse
Stuvtjärn Saknas Paddismossen mosse Nya vägen gård Nyfallet Saknas
Stuvtjärn Saknas Palambäcken bäck Nya vägen gård Nygrufvan gruva
Stuftjärn by Paljakatorp, se Svartkärn Saknas Nya vägen Saknas Nygrufvan Saknas
Stuftjärn Saknas /Se Pantipuss göl Nya vägen Saknas Näbben bergås
Stuftjärnsfall by Paskahålet göl Nya vägen bebyggelse Näbbviken vik
Stuftjärnsfall by Paskahålet göl o. sankmark Nyberget el. Nybergens gård Näbbängen, se Bresjöbäcksängen Saknas
Stuftjärnsfall by Paskalampi tjärn Nybo lht Näckebladstjärn tjärn
Stuftjärnsfall by Patema mosse Nybo lht Näckbladstjärn tjärn
Stångbygget (terräng), f.d. bebyggelse Pelles gruvor gruvor Nybo lht Neckebladskärn tjärn
Stångbergsbygget gård /Se Pelles gruvor terräng, (förr gruvor?) Nyborg lht Näcktjärnen Saknas
Ställberg Saknas Pelles kulle kulle Nyborg handels- och bostadsfastighet Näcktjärn tjärn
Ställberg Saknas Penningberget bergkulle Nyborg handels- och bostadsfastighet Näcktjärn tjärn
Ställberg Saknas Penningberget berg Nybygget bebyggelse Näcktjärnsmossen mosse
Ställberg gruva Perrabacken Saknas Nybygget, Västra el. Adamsgård hmn Närkommen tjärn
Ställberg berg Perumossen mosse Nybygget, Västra el. Adamsgård gård Närkommen tjärn
Ställbergstägt by Peter-Nilsberget berg Nybygget, Östra bebyggelse Närkommen tjärn
Ställbergstägt by Peterssand strand Nybygget, Östra gårdar Närborgen udde
Ställdalen by? Petter-Katts kärr kärr Nybygget, Östra gårdar Näsbäcken bäck
Ställdalen by? Petter-Katts kärr kärr Nyfallet lht Näsholmarna Saknas
Ställdalen by? Petters mosse mosse Nyfallet torp Näsholmarna holmar
Ställdalen by Pilismossen mosse Nyfallet torp Näsröjningstjärn tjärn
Ställdalen by Pilsmossen mosse Nygård hmn Näsudden, se Björksmans näs Saknas
Ställdalen samh. /Se Pinkomossen mosse Nygård gård Näsudden udde
Sundbo gd? Piparbäcken bäck Nyhem lht Näsudden udde
Sundbo gd Pipartjärnen tjärn Nylund lht Näsudden udde
Sundbo gd Pipartjärnen, Lilla tjärn Nysund lht Näsudden udde
Sundet by Polhemsgruvan gruva Nysund eget hem Nätkärn, se Näcktjärn Saknas
Sundet by Polkistjärnen tjärn Nytorp lht Lilla Nöjet vik
Sundet by Porka terräng Nytorp Saknas Nöjet, Lilla, se Lilla Nöjet vik
Sundet by Porka terräng Nyttorp el. Haralds hmn Ockuses-alla(?) stenblock
Sund gruva Porkamossen mosse Nytorp el. Haralds torp Ojjabäcken bäck
Sundsnäs Saknas Porkamossen mosse Näbben lht Ojjanitti slogäng
Sursarv gd Porkamossen mosse Näbben lht Ol-Ers intag slogmark
Sursarf gd Porkanäset udde Näset, Lilla bebyggelse Oles bäck, se Kojbäcken Saknas
Sursarv gd /Se Porkanäs Saknas Näset eller Härksnäs Saknas Olkosberget höjd
Svarfvarbo gd Porkanäsudden udde Näset el. Hörknäs gård Olkosberget höjd
Svarfvarbo gd Prästmossen mosse Näset el. Sundsnäs bebyggelse Olkosberget berg
Svarfvarbo gd Prästtjärnen tjärn Näset el. Sundsnäs gård Olkosberget berg
Svartpålstorp Saknas Prästön ö Näset eller Örtjärn Saknas Olkosberget berg
Svartpålstorpet (terräng), f.d. torp Pungmossen mosse Näset el. Örtjärn förr bergsmansgårdar Olkosberget berg
Svartviken by Puttmossen mosse Nässeltäppan lht (Olkosrödja), se Olkosberget Saknas
Svartviken by Pyris udde udde Nässeltäppan torp Olofsjön sjö
Svartviken by Pyrjabäcken bäck Nöjet lht Olofstjärn, Nedre tjärn
Svartviken by Pålsmossen mosse Nöjet, Lilla torp Olofstjärn, Övre tjärn
Svartvik gruva Pålsmossen mosse Ol-Ers lht Olofstjärnarna tjärnar
Svepargrufvan gd Rackamossen mosse Olkos torp Övra o. Nedra Olofstjärnen Saknas
Svepargrufvan gd Rackamossen mosse +Olkostorp torp Olofsvallen idrottsplats
Svepargrufan Saknas Rackarsviken vik Olofsberg lht Olovs-gruvorna gruvor
Svepartorp by Rackelåsen höjd Olof Skräddartorp hmn Olovs ell. Oles mosse mosse
Svepartorp by Rackusberget berg Olov Skräddartorp torp Olovs, Olestjärnar tjärnar
Sörby gd? Rantaåsen ås Olovskräddartorp bebyggelse Olovs hedar hed
Sörby gd? ?Rasbackstjärnen tjärn +Ormboden, se Kopparvågen Saknas Olofsjön Saknas
Sörby gd? ?Rasbackstjärnen tjärn Orrbacken, Lilla hmn Olovsjön sjö
Sörmanstorp Saknas ?Rasbackstjärnen och Mellratjärnen tjärnar Orrbacken, Lilla gård Oovs äng(ar), Olles äng förr slåtteräng, numera betesmark
Sörnästorpet hus o. terräng, f.d. torp Rasbackstjärnen tjärn Orrbacken, Stora hmn Ompehörksmåsen, se Hörklammsmossen Saknas
Tallbacken by Rejska terräng Orrbacken, Stora gårdar ell. lhtr Ompilamm tjärn
Tallbacken Saknas Rejska terräng +Fäbodarne, Stora Orrbacks forna fäbodar Ompilampen tjärn
Tallåsen Saknas Rejskamossen mosse Orrbackshage lht Ompilampen vattensamling
Tallheden festplats Rellen, se Rällen sjö Orrbacksäng, se Orrbackshage lht Ompilatj. Saknas
Tallåsen gd Rellen, se Rällen sjö Orrkärrsborn, se Orrtjärnsborn lht Omplammsmossen mosse
Tallåsen gd Ridkärr Saknas Orrtjärnsborn lht Ormtjärn tjärn
Tappen by Rifalla-Stinas holme holme Orrtjärnsborn torp Ormbergstjärn Saknas
Tappen by Rifallsberget berg Orrtjärnstorp lht Ormbergstjärn Saknas
Tappen by Rifallsberget berg Oskarsborg lht Ormkärret, Slogkärret slogrönningar
Tassetorp Saknas Rifallsberget berg Ottarbäcken lht Ormtjärnen Saknas
Tasstorp by Rifallsbäcken bäck Oxbacken torp, borta Ormtjärnen Saknas
Tattartorp Saknas Rifallsmossen mosse Oxkällan, se 1 Grönhult Saknas Ormtjärn tjärn
Tobaksfallet (terräng), f.d. torp Rimossen mosse Paljaka torp Ormtjärn tjärn
Torpet Saknas Rinkabäcken bäck Paljakatorp lht Ormtjärn tjärn
Torpet (odlad mark), f.d. torp Rinkatjärnen tjärn Paltorpet, se 4 Sandsjön Saknas Ormtjärn tjärn
Trollborn tp /Se Rippmossen mosse Parlingtorpet, se Lövkullen Saknas Ormtjärn tjärn
Trumslagartorp gd Ritanimi, se Vargudden Saknas Paviljongen uthus Ormtjärnsbackarna backe
Trumslagartorp gd Rittanims udde udde +Pekbo förr stuga med krog Ormtjärnsbacken backe
Trumslagartorp gd Ronkafallet Saknas Penningberget bebyggelse Ormtjärnsmossen mosse
Tuntorp Saknas Ronkafall hus o. terräng Penningberget gårdar Ormtjärnsmossen mosse
Tvärtjärnen (terräng), f.d. torp Rophällsudden udde Penningberget gårdar Ormtjärnsviken vik
Ufberget by Rophällsudden udde Penningbergslandet förr torp ell. lht (Ormudden) udde
Lilla Ufberget Saknas Rosendal triangelpunkt Perrabacken lht Orrleken tjärn
Stora Ufberget Saknas Rostamossen mosse Perrabacken torp Orrleksbäcken bäck
Utanheden Saknas Rotstalpet odlad mark Persbo lht Orrleksdammen tjärn
Utanheden Saknas Runbergsfältet gruva »Per Lakris» torp Orrleksdammen Saknas
Utanheden by Rundberget bergsparti Piltorpet lht Orrleksdammen Saknas
Uttertorpet (terräng), f.d. torp Rundbergsgruvan gruva Piltorpet torp Orrleksdammen tjärn
Utanängen gd Runndbergsfältet Saknas Pingstaberg hållplats +Orrleksmossen mosse
Utanängen gd Rusbäcken bäck Pingstatorp lht Orrmossen mosse
Utanängen gd Rydbergsdal terräng Pingstorp Saknas Orrtjärn, Lilla tjärn
Vallins (terräng), f.d. torp Rydboholmstegen terräng Pingsttorp torp Lilla Orrtjärnen Saknas
Valltorp by Rydboholmsviken vik Pingsttorp bebyggelse Orrtjärn, Lilla tjärn
Valltorp by Ryssmoren terräng Pipartorp Saknas Orrtjärn, Stora tjärn
Valltorp by Ryssudden udde Pipartorp gårdar Orrtjärnen, St. Saknas
Viken by? Ryssuddviken vik Pirumhällen hmn Orrtjärn, Stora sjö
Viken by? Råbroviken vik Pirumhällen, se Hällen Saknas Orrtjärnsbäcken bäck
Viken by Rågfallsudden, se Halminim Saknas Pivån rivet hus Stora Orrtjärnsmossen Saknas
Viken by Rålambsgrufvan Saknas Poltorp lht Orrtjärnsmossen mosse
Viken by *Rååberg berg +»Post-Mors stuga» backstuga Orrtjärnsmossen mosse
Viktorp by Räiskibergen Saknas »Profusongården» byggnad Orrudden udde
Viktorp by Rällen sjö Prästfall lht Oxbacken ås och »sloga»
Viktorp by Rällen sjö Prästfallet lht Oxdalen, Lilla dalgång
Viludden hus o. terräng Rällen sjö Prästfallet torp Oxdalen, Stora dal
Vilåsen (odlad mark), f.d. torp Rällen sjö Prästfallet torp Oxgatan körväg
Vintermossen by Rällen sjö Pullesängen, Södra lht Oxöga tjärnar
Vintermossen by Rällen sjö +Pungpina gästgivargård Paddismossen mosse
Vintermossen by Rällen sjö /Se Punkten, Högsta, se Högsta punkten lht Pala(åkern) åker
Vintermossen by Räll(e)n sjö /Se Puttmossen torp Paljaka Saknas
Vintermossen by Rällen sjö /Se Puttorpet bebyggelse Pallakärret kärr
Ylatorpet gård /Se Rällsberget triangelpunkt Puttorp el. Puttens torp Pallaåkern åker
Yxsjön Saknas Rällsfallet Saknas +Pålstorp, se Skomakarbo Saknas Pallosbäcken bäck
Yxsjön Saknas Rällsjön sjö Påtåker hmn Pappersvedsudden udde
Yxsjön Saknas Rällsjön sjö Påtåker gård Paskahålet kärr
Yxsjö Grufva Saknas Rällskärren kärr Påtåker gård Paskahålet sumpställe
Yxsjö gruva Rällsmoren Saknas Pärra-Jans, se 1 Lövskogen, Lilla Saknas Paskalambi tjärn
Yxsjön by Rällselfven, se Nittelfven Saknas Rackamossen el. Dalsbo torp Paska lambi tjärn
Yxsjögrufvan gd Rällsälven älv Rantaåsen torp Paskalamm puss
Åflångztorpha, se Avlången torp Rävkärrshålet göl Rasbacken hmn Parkalampen tjärn
Åsen gd Rävmossen mosse Rasbacken gård Paskalamsdrågen [kärr]
Åsen Saknas Räfmossen Saknas +Rasbacken, Lilla torp Paskalamsdrågen kärr
Åsgrufvan gruva Rävudden ö +Rasbacken gård Paskalampstjärn tjärn
Åsgrufvan gruva Rävudden udde Raskarvik, se Kölsjön Raskevik lht Paskalampstjärnen Saknas
Åstorpet (terräng), f.d. torp Röberget Saknas Raskevik, se Kölsjön Raskevik lht +Paskamossen mosse
Älgbacken (terräng), f.d. torp Röda dammen tjärn Reijskomossen bebyggelse Patema, Patoma mosse
Ällg(e)fallet Saknas *Rönneberget, se Rundberget bergsparti Rickardshagen lht Patena, se Brännbyn åker
Elgfall Saknas Rötjärnen tjärn Rickenstorp hmn Pavena? ell. Pauna fallet skogsmark
Elgfall by Rötjärnsdalen dal Rickenstorp Saknas Pauna bäcken bäck
Älvhöjden Saknas Rötjärnshöljan göl Rickenstorp torp Pelles väg förbindelseväg
Älvhöjden Saknas Rötjärnsmossen mosse Ridkärrs rödfärjsverk rödfärgsbränneri Penningberget bergkulle
Elfhöjden by Rövskuran dal Rifallet lht Penningbergsbacken backe
Elfhöjden by *Saklesberget? gränsberg Rifallet bebyggelse Penningbergslandet udde
Elfhöjden berg Salboberg gruva Rifallet, Norra torp Panningbergsmossarna mosse
Älvhöjden Saknas Salboberget berg Rifallet, Södra torp Per Hans bäck bäck
Elfhöjden by Salbobäcken bäck Rifallshöjden lht Perrabacken berg
Ängesgården Saknas Salboknös berg med triangelpunkt Rifallshöjden torp Perrabackens el. Norrhöks koppargruva gruva
Ängesgården gd Salboknös berg Rifallsmossen lht Perra (Pyrra-)mossen mosse
Ängesgården Saknas Salboknös triangelpunkt Rifallsmossen lht Petter-Nils-berget, se Stång-Nisses berg Saknas
Örtjärn Saknas Salbomossen mosse Rifallsmossen torp Petters mosse mosse
Örtjärn sjö? Salbonäset udde Rifallstorp, se 1 Salbo Rifallstorp lht Pilismosse mosse
Östenstorp gd Salbonäsmossen mosse Rifallstorp Saknas Pilismossen mosse
Östenstorp gd Salbosjön sjö Rifallstorp torpstuga Pilismossen mosse
Östenstorp gd Salbosjön sjö Riggards Saknas Pilåkern åker
Österbo gd Salbosjön sjö Riggardslund arbetarkasern Pingstaberg gruva
Österbo gd Salbosjön sjö Riggars, se Riggars Skolhus Saknas Pingstaberg gruvberg
Österbo Saknas Salbosjön sjö Riggars bryggeri lht Pingstatorp tvåfotastenagruva järngruva
Österbo hus o. terräng, f.d. torp Salbosjön sjö Riggarshagen lht Pinkamossen mosse
Östertorpet (terräng), f.d. torp? Salbosjön sjö Riggarslund bebyggelse Pipatjärn, Lilla tjärn
  Salbosjön sjö Ringeri handelslokal Pipatjärn tjärn
  Salbosjön sjö Rippfallet lht Piros udde ell. Piroses udde udde
  Salbotjärnen vik +Rippfallet torp ell. backstuga Pirramossen mosse
  Salbotjärnen tjärn (vik) +Ripptorpet (el. Ripp-Kalles) backstuga Piråkrarna f.d. slogängar
  *Saltiernebärg berg Ris-Jons ell. Ris-Jons Fall, se 1 Risån Saknas [Pjåltagruvan] fyndighet
  Saltmossen mosse Risålund lht Pojsaåsen bergås
  Sandbacken terräng Risån hmn Pojsaåsen bergås
  Sandbor(n) sankbank /Se Risån gård Polkisdrågen kärr
  Sandkullfallet odlad mark Risån gård Polkisdrågen [kärr]
  Sandmossen mosse Risån Banelund del av Risån Polkisdrågen moss»dråg»
  Sandsjön, L. sjö Rittickaladan lada Polkistjärn tjärn
  Sandsjön, Lilla sjö Romossen lht Pontimåsen mosse
  Sandsjön, Lilla sjö Ronkafall gård Pontipuss tjärn
  Sandsjön, Lilla sjö Rophällen bebyggelse Porka Saknas
  Sandsjön, Stora sjö Rophällen kronotorp Porka land
  Sandsjön, Stora sjö Rosbacken bebyggelse Porka område
  Sandsjön, St. sjö Rosendal, Lilla bebyggelse Porkanäs sloge
  Sandsjön, Stora sjö Rosendal, Lilla gård Porka(näset) sloge
  Sandsjön, Stora sjö Rosendal, Norra hmd Porkanäset näs
  Sandsjötjärnen vik Rosendal, Norra bebyggelse Porkanäsudden udde
  Sandsjötjärnen, Lilla tjärn Rosendal, Norra gård Porsbocksmossarna mossar
  Sandsjötjärnen, Lilla tjärn Rosendal, Södra hmn Prostgrufvan Saknas
  Sandsjöåsen, Södra triangelpunkt Rosendal, Södra förr gårdar Prostgrufvan gruva
  Sandudden udde +Rosendals häll gård Prostmoss backe backe
  Sandudden udde +Rosthusen byggnader Prostmoss backe backe
  Sanduddsgrundet grund +Rosthusen byggnader Prostmoss backe backe
  Sandviken vik Rosäng bebyggelse Prästbäcken bäck
  Sandviken vik Roxäng lht Prästmossen mosse
  Sandåmossarna mossar Roxäng gårdar Prästmossen mosse
  Sandån å Rumptorpet torp Prästskogen hyttskog
  Sandån å Rundberget bebyggelse Prästtjärn tjärn
  Seans häll häll Rundberget arbetarbostad Prästängen, »Millra» förr slogäng
  Seans mosse mosse Rundberget = Malma ingenjörbostad Prästängen, Nedre slogäng
  Sickosari udde Rundberget kallat Södra Lackens gård Prästängen, Övre slåtteräng
  Siksjöberget berg Rundberget Nyhem lht Prästängsbron, se Prästängsspången Saknas
  Siksjöbrändan terräng Rundberget kallat Sköttens ell. Sköttgården gårdar Prästängspången spång
  Siksjön sjö Run(d)berget gårdar Prästön ö
  Siksjön sjö Rundbergstorp lht Preston Saknas
  Siksjösundet sund (Rundbergstorp) lht Prästön ö
  Sikudden udde Runnberg, se 1-11 Rundberget Saknas Pungmossen mosse
  Sikviken vik Rustorpet bebyggelse Puttmossen Saknas
  Silkesberget berg Rustorpet skogv.bost. Puttmossen mosse
  Silkesberget berg Rydboholm lht Puttmossen mosse
  Silkesberg gruvfält /Se +Rydboholm backstuga Pyrabäcken bäck
  Silltjärnen tjärn Ryska källaren torp (lht?) Pyriabäcken bäck
  Silltjärnen tjärn Ryssbo lht Pålsfall förr hagmark
  Sillviken vik Ryssbo torp Påtmossen Saknas
  Sillviken vik Råbron torp, lht Påtmossen (mosse?)
  Silma Lam ödekärn Råbroviken lägenheter Påltaåkern åker
  Sillingen Saknas Rågbingen gård Pärrabacken höjd
  Simmelsjö Knippa terräng +Rågbingen torp Pärrabacken höjd
  Simmelsjöknippa terräng Råghusejon lht Pärrapussen göl
  Simmelsjön sjö +Råkopparhyttan hytta Racka, Lilla mosse
  Simmelsjön sjö Rålinjeåsen hmn Stor-racka mosse
  Simmelsjön sjö Rålinjeåsen gård o. boställe Rackamossen mosse
  Simmelsjön sjö Rålinjeåsen gård o. boställe Rackamossen Saknas
  Simmelsjön triangelpunkt Rånkafallet, se Uvberget, Lilla el. Rånkafallet bebyggelse Rackamossen mosse
  Simmelsjön triangelpunkt Råstock hmn Rackarsvik Saknas
  Simmelsjön sjö /Se Råstock gård Rackarsviken vik
  Simmelsjön sjö Råstock gård Rackelåsen skogsås
  Simmelsjöviken vik Råstock gård Rakelsvik, se Rackarsvik Saknas
  Simmelsjöviken vik Råstock banvaktstuga Rasbacks ruta skogsteg
  Simmelsjöviken vik Räjsko torp Rasbackstjärnen Saknas
  Simmelsjöån å +Räjska torp Rasbackstjärn tjärn
  Simmelsjöån å Räjska(torpet) torp Rasbacktjärn(en) tjärn
  Simmelsjöån å Rällen bebyggelse Rejskamossen mosse
  Simmelsjöån å /Se Rällen gårdar Ribäcken bäck
  Sjöfallsviken vik Rällen gårdar Rifallsberget Saknas
  Sjöstuviken vik Rällen gårdar Rifallsbäcken bäck
  Skackelbacksviken vik Rällen gårdar Rifallsbäcken del av Mörttjärnsbäcken
  Skaltmossen mosse Rällsberg lht Rifallshöjden berg
  Skilkullen kulle Rällsdammen lht Rifallshöjden höjdområde
  Skinnfiskberget berg +Rällsfall förr torp Rifallshöjden berg
  Skinnfisken, Lilla sjö Rällsmoren hmn Rifallsmossen mosse
  Skinnfisken, Stora tjärn Rällsmoran Saknas Riggardshage område, förr hagmark
  Skinnfiskeflyna tjärnar Rällsvik bebyggelse Rinka slogmark
  Skitibacksdalen dal Rällsvik gårdar Rinkabergen område
  Skogstorpsbäcken bäck Rällsåsen bebyggelse Rinkabergen höjdområde
  Skogstorpsviken vik Rällsåsen torp Rinkabäcken bäck
  Skogstäppan odlad mark Rällsälv, Nedre = 4 Rällsälv, Övre bebyggelse Rinkamossen mosse
  Skomakartjärn sjö /Se Rällsälv, Övre bebyggelse Rinkatjärn tjärn
  Skommarberget berg Rällsälven gård Rishög (offerhög)
  Skommarmossen mosse Rällsälven gård Ritanim(sudde) udde
  Skommar-Pelles äng terräng Rällsälv bondgård Rittanims udde udde
  Skommartjärnen tjärn Rällsälv bondgård Riåsen bergås
  Skommartjärnen tjärn Rällsön hmn Rockosberg berg
  Skommarudden udde Rällsön bondgård Rokso källa källa
  Skottmossen mosse Rätorp lht Rolandsschaktet gruvschakt
  Skrabberget berg Rävens, se Rävtorp, Södra Saknas Ronkafallet berg
  Skrabberget berg Rävmossen torp o. gruvarbetarbostad Ronka kyrkväg väg
  Skraggbäcken bäck Rävtorp, Norra hmn Roparviken vik
  Skrammelbäcken bäck Rävtorp, Norra bergsmansgård Rophälla udde
  ?Skräddartjärnen tjärn Rävtorp, Södra hmn Rophällen häll
  Skräddartjärnen tjärn Rävtorp, Södra gård Rophällen häll
  Skräddartjärnen tjärn *Röa Skömmarn krog o. betställe Rophällsudden udde
  Skröpbäcken bäck +Rödfärgshuset rödfärgsverk Ropudden udde
  Skållmossen mosse +Rödfärgskvarnen byggnad Rosendals häll del av bergås
  Skålmossen mosse Rödtorp, se Björksund Saknas Rostamossen mosse
  Skärsudden udde +Röjseltorpet torp Rott-tjärn tjärn
  Slaktarmossen mosse Rönnbergsängen lht Roxberget berg
  Sligbäcken bäck +Rötjärnstorpet torp Roxängsmossen mosse
  Slitjärnen tjärn Rötorp?, nse Rätorp lht Rundberget berg
  Slåttertjärnen tjärn Rötorp torp Rund (runn?)berget berg
  Slätfall, Västra terräng Rötorp torp Rundbergsgrufvan Saknas
  Slätfall, Östra terräng Röåsen, se 1 Ljusnarsund bebyggelse Rundbergsgruvan gruva
  Slätåsarna höjder Röåsen, se Ljusnarssund Saknas Rundbergsgruvorna järngruvor
  Smala mossen mosse Sabbofall bebyggelse Rundbergsgruvorna järngruvor
  Smalmossen mosse Salbo bebyggelse Rydbergsdal område
  Smaltjärnen tjärn Salbo hmn Rydboholmsviken vik
  Smaltjärnen tjärn Salbo bebyggelse Ryssmora dal
  Smaltjärnen tjärn Salbo bebyggelse Ryssmora dal
  Smedberget Saknas Salbo bebyggelse Ryssudden ell. Björkudden torp
  Smedbergstjärnet, Stora tjärn Salbo bebyggelse Ryssudden ell. Björudden torp
  Smedshagen Saknas Salbo bebyggelse Ryssudden udde
  Småtjärnarna tjärnar Salbo bebyggelse Ryssuddviken vik
  Smörmossbäcken bäck Salbo bebyggelse Ryttarbäcken bäck
  Smörmossen mosse Salbo bebyggelse +Ryttartorpet Saknas
  Snuvbacken backe Salboborn lht Råbrobackarna utförsbackar
  Sobbobäcken bäck Salboborn torp Råbrobäcken ell. Hörkstjärnsbäcken Saknas
  Sobomossen mosse Salbofall lht +Råbro Måsen, se Kopparhyttmossen Saknas
  Sobomossen mosse Salbofall, Västra torp Råbron bro
  Sommarmossen Saknas Salbofall, Västra gårdar el. torp Råbroviken, se Flott-bottenviken Saknas
  Sommarmossen mosse Salbofall, Västra gårdar el. torp Råbroviken vik
  Sommarmosstjärnarna tjärnar Salbofall, Östra, se Salbofall lht Råbrovikens festplats Saknas
  Sotmossen mosse Salbofall, Östra gård (arrende-) Råg bing jämda körväg
  Sovanto göl Salbosan, Östra gård (arrende-) Rålandsgruvan gruva
  Sovanto sjö Salbofall, Östra gård (arrende-) Rålinieknä, se Knäet Saknas
  Speltjärnen tjärn Salbo gruvor gruvfält Rånkaängen slåtteräng
  Spisölskärret kärr Salbogård lht Räjska berg
  Spjuttjärnen tjärn Salbohult lht Räjska röjning
  Spjuttjärnsbäcken bäck Salbohult, Östra lht Räjska täkt
  Spjuttjärnsgruvan gruva Salbohult torp Räjskabäcken bäck
  Spångmossen mosse +Salbo hytta - Salbo masugn smälthytta Räjska mossen mosse
  Spångrönningen terräng Salbo hytta smälthytta Rälln sjö
  Spårberget triangelpunkt +Salbohytta smälthytta Rällns svinvall mark
  Staffansmossen mosse Salbo Rifallstorp lht Rällsberget berg
  Staggen terräng Salhöjden lht Rällsdammen område
  Stationsgruvan gruva Samrealskola, Kopparberg f.d. folkskola Rällsjön sjö
  Stenborstjärnarna tjärnar Sanatorium ell. tuberkulossjukhus, Kopparbergs bebyggelse Rällskärren skogsmarker
  Stenborstjärnen tjärn /Se Sand by Rällsjön sjö
  Stenbrottet stenbrott Sand lht Östra Rällsviken del av Rällssjön
  Stenbäcken bäck Sand gård Rällsån älv
  Stenholmen holme Sand, L. Saknas Rällsåsen ås
  Stenrönningen terräng Sand, Lilla torp Rällsälven Saknas
  Stenrönningen skogsområde Sandbacken hmn Rällsälven älv
  Stenrönningsåsen ås Sandbacken gård ell. torp Rällsälven vattendrag
  Stenrönningsåsen skogsområde Sanddalen lht Rävbackarna backar
  Stensänkningen gruva Sanddalen lht Rävhällarna berghällar
  Stentjärnen tjärn Sandhagen lht Rävkärrshålet vattenpuss
  *Stentjärnen, se Bergtjärn tjärn +Sandhagen torp Rävmossen mosse
  Stjelkberget gruvfält /Se Sandmossen torp Rävmossen mosse
  Stentjärnsbäcken bäck Sandsjökvarnen kvarn Rävslätten skogsmark
  Stora holmen holme Sandsjökvarnen kvarn Rävudden udde
  Stora holmen holme Sandsjökvarnen kvarn Röda dammen tjärn
  Stora mossen mosse Sandsjökvarnen kvarn Rö(d)myren mosse
  Stora mossen mosse Sandsjön bebyggelse Rö(d)myrgruvorna malmfyndighet
  Stora sand strandparti Sandsjön kronotorp Rödtjärn tjärn
  Stora Smedbergsgruvorna gruvor Sandsjön, Norra torp Röjningsbacken Saknas
  Storbottnen terräng Sandsjön, Södra förr torp, nu borta Römyrberget gruvberg
  Storgrufvan Saknas Sandsjöröjdningen lht Römyreberget berg
  Storholmen holme Sandsjötorpet ell. Tilkens kronotorp Römyrön skogsö
  Storholmen holme Sandsta lht Rötdammen förr damm
  Storholmen holme Sandstaholm bebyggelse Rötjärnen Saknas
  Storholmen holme Sand eller Danetorp gård? Rötjärn tjärn
  Storhöjden berg Sandsängen lht Rötjärnsdalen dal
  Storhöjden berg Sandudden Saknas Rötjärns hölja el. Svarthölja göl
  Storhöjden höjd Sandudden lht Rötjärnsmossen mosse
  Storhöjden triangelpunkt Sandudden Saknas Rövargrottan grotta
  Stormossen mosse Sandudden Saknas Rövargrottan grotta
  Stormossen mosse Sandudden torp Rövskura Saknas
  Stormossen mosse Sandudden gård Röåsbackarna backar
  Stormossen mosse Sandudden torp Salboberget gruvfält
  Stormossen mosse Sanduddänget lht Salboberget berg
  Stormossen mosse Sannahed lht Salbobergsfältet järnmalmsgruvor
  Stormossen mosse Schaktstugan Saknas Salbobergsfältet järnmalmsgruvor
  Stormossen mosse Segerforsskogen bebyggelse Salbobäcken bäck
  Stormossen mosse +Segerfors silververk silverhytta Salbogruvor, se Salboberget gruvor
  Stormossen mosse Segerströmsgården gård Salboknös, Knösberget, Knösen berg
  Stormossen mosse Sigfridstorp bebyggelse Salboknös berg
  Stormosshöjden höjd Sigfridstorp skogsby Salbomossen Saknas
  Stormossrönningen terräng Signehill bebyggelse Salbomossen mosse
  Stor-Pelles udde udde Siksjödamm lht Salbomossen mosse
  Stor-Pelles-viken vik Siksjön hmn Salbonäset näs
  Storsand strand Siksjön, se 1-3 Hörken, Södra Saknas Salbonäset näs
  Storsand strand Siksjön ell. Siksjögården gårdar Salbosjön Saknas
  Storstensberget berg Siksjötorp, se 1 Siksjön Saknas Salbosjön sjö
  Storstensmossen mosse Siksjötorpet torp Salbosjön sjö
  Stortäktsåkern odlad mark Silkesberg Saknas Salbotjärn vik
  Storudden udde Silkesberg el. Stjelkberget gårdar och gruvfält Samsbäcken bäck
  Storudden udde Silkesberg Saknas Samskällen vattenbassäng
  Storön ö Silverhyttan Saknas Sand, Långa udde
  Storön ö Silverhyttan Saknas Sand, Långa udde
  Storön ö Silverhyttan gårdar Sand, Stora sandstrand
  Storön ö Silverhyttan gårdar Sand, Stora ell. Stor-Sand sandstrand
  Storön ö Silverhöjden lht Sandheden sandhed
  Storön ö Silverhöjden station Sandheden sandhed
  Storön ö Simmelsjön bebyggelse Sandheden sandhed
  Storön ö Simmelsjön förr gårdar Sandheden sandhed
  Storön holme Simmelsjön förr gårdar Sandheden sandhed
  Storön ö Sinnvall lht Sandlandet vik
  Storön ö Sjöbo bebyggelse Sandmossen Saknas
  ?Storön, se Korslångsön ö med gränsröse Sjöbo stugor Sandmossen mosse
  Struphälla terräng Sjöfallet lht Sandsjöbergen, se Lickofallen Saknas
  Strävbäcken bäck +Sjöfallet torp Sandsjö kyrkväg väg
  Stugukärn, se Skräddartjärnen tjärn +Sjöfallet, Nedre torp Sandsjö kyrkväg väg
  Stugumossen mosse Sjöfallet, Nedre torp Stora o. Lilla Sandsjön Saknas
  *Stugutjärn tjärn Sjöfallet, Övre torp Sandsjön, Lilla sjö
  Stuttjärn triangelpunkt Sjömossen lht Sandsjön, Lilla sjö
  Stuttjärnen tjärn Sjömossen torp Sandsjön, Stora sjö
  Styggtjärnen tjärn Sjöstugan Saknas Sandsjön, Stora sjö
  Stålgrufvan Saknas Sjötorp lht Lilla Sandsjökärn Saknas
  Ställbergshöjden höjd Sjöändan, se 1 Hörken, Norra bebyggelse Lilla-Sandsjötjärn tjärn
  Ställbergshöjden Saknas Sjöändan by Sandsjötjärn, Lilla tjärn
  Ställbergsmossen mosse Skarptäkt bebyggelse Stor-Sandsjötjärn tjärn
  Ställebarget, se Ställbergshöjden höjd Skarptäkt gård Sandtaget sandtag
  Störtjärnen tjärn Skatbränna lht Sandudden udde
  Störtjärnen tjärn Skatbränna gruvarb.bostad Sandudden udde
  Störtjärnsberget berg Skedvi Saknas Sanduddviken vik
  Störtjärnsberget berg Skedvi, se Skedviktorpet Saknas Sandviken vik
  Störtjärnsbäcken bäck Skedvitorpet torp Sandviken vik
  Störtjärnsbäcken bäck Skeppartorpet lht Sandåbergen berg
  Suggkällsmossen mosse +Skeppartäppan förr torp, nu åker Sandåkern förr åker
  Sunatägt gruva Skeppartäppan förr torp, nu åker Sandåmossarna mosse
  Sundsholmarna holmar Skilfallet gård Sandån å
  Sundsviken vik Skilns, se Skiltorp Saknas Sandån å
  Sundsängen äng »Skilns» gård +Saskens björk björk
  Surmamossen mosse Skiltorp lht Saskens björk björk
  Svanbäcken bäck Skiltorp torp Schaktet gruva
  Svanbäcken bäck Skinnfiske Saknas Segerforsskogen skogsområde
  Swankiärn, se Smaltjärnen tjärn »Skinnpinnarkammaren» byggnad Sickosara ell. Sickosars (-kärret) kärr o. udde
  Svanmossen mosse Skogaholm lht Sickosarsviken vik
  Svanmossen mosse Skogalund lht Siksjöbrändorna skogsområde
  Svarta hålet vik Skogalund lht Siksjödammen dammbyggnad
  Svartberget berg +Skogen Saknas Siksjön Saknas
  Svartbergsgrytorna jättegrytor Skogstorp bebyggelse Siksjön sjö
  Svarthöljsbäcken bäck +Skogstorp gård Siksjön vik
  Svartkärret kärr Skohustomt lht Siksjösundet sund
  Svartpålsmossen mosse Skomakarbo bebyggelse Sikudden udde
  Svartpålstjärn, Svartpålstorp Saknas Skomakarbo arbetarbostäder Sikviken vik
  Svartpålstjärnen tjärn Skomakarbo arbetarbostäder Sikviken vik
  Svartkärn Saknas Skomakarbo arbetarbostäder Silkesbergs eller Stjälksbergsfältet järngruvor
  Svarttjärnen tjärn Skomakarbäcken hmn Silks malmväg Saknas
  Svarttjären tjärn Skomakarbäcken gård Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn Skomakartorp lht Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn +Skommarbygget torp Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn Skommar-Eriks, se Myrtorp Saknas Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn Skommarfallet, se Knegfallet Saknas Silks malmväg vinterväg
  Svarttjärnen tjärn Skommar Lasses Saknas Silks malmväg gruvor
  Svarttjärnen tjärn Skommarns lhter Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn +Skommar-Pelles änge torp Silks malmväg Saknas
  Svarttjärnen tjärn Skommartorpet ell. Skommarns torp Silkälven, se Lillälven Saknas
  Svarttjärnsbäcken bäck +Skräddar-Gretas stuga Silkängen slåtteräng
  Svarttjärnsbäcken bäck +Skräddarns på skogsa stuga Sillviken vik
  Svartviken vik Skräddarotorp hmn Silma Lam tjärn
  Svartviken gruva Skräddartorp, se 1 Olof skräddartorp bebyggelse Silmamossarna mosse
  Svartviken vik Skräddartorp gård Silverhyttefältet, Norra o. Västra Saknas
  Svartviksgruvor gruvor +Skräddartorp gård Silverhyttefältet Saknas
  Svartviks gruvor gruvor Skräddar-änget stuga Silverhyttefältet Saknas
  Svenskmossbäcken bäck +Skrädhuset, Skrädboden Saknas Simmelsjön sjö
  Svenskmossen mosse Skyttängen torp Simmelsjön sjö
  Sveparberget gruva +Skålbergstorpet torp Simmelsjöviken vik
  Sveparberget gruva Skäret hmn Simmelsjöån å
  Svepartjärnen tjärn Skäret lht Siva-molis mosse mosse
  Svinbäcken bäck Skäret gård Sivanperra notkast
  Sylkärret sank mark Skärets ångsåg Saknas Sjumans Olle sten
  Sylåkern odlad mark Skömmerbo, se 1 Skomakarbo bebyggelse Sjungarbotten kolbotten
  Sågarberget berg Skömmerbäcken, se 1 Skomakarbäcken bebyggelse Sjungarbotten kolbotten
  Sågbacken terräng Skötteno = 1-2 Rundberget Saknas Sjöfallet slogäng
  Sågdammen sjö Sköttens Nyhem, se Sköttens o. Rundberget Nyhem Saknas Sjöfallsviken vik
  Sågmossberget berg Sköttens i Sköttgården Saknas Sjölampsmossen mosse
  Sågmossberget berg Sköttens bergsmansgård Skackelbackarna backar
  Sågmossen mosse Sköttgruvan lht Skackelbacksviken vik
  Sågudden udde Sköttänget bebyggelse Skarpskyttheden öppen plan i skog
  *Sältiernebergh berg Sköttänget lht Skatbrännan starrkärr
  Söder Sioar, se Sörsjön, Lilla och Stora sjöar Slittinggården Saknas Skilkullen bergkulle
  Söder Sioar, se Sörsjön, Stora och Lilla sjöar Slogäng lht Skinnarhällarna hällar
  Södra mossen mosse Slogäng Nittelängen lht Skinnar-Olles kulle bergkulle
  *Söleberget berg Slåttermossen lht Skinnfiskberget berg
  Sörejöcken, se Hörken, Södra sjö Slåttermossen backstuga Skinnfiskbäcken bäck
  Söre Järcken lacus, se Hörken, Södra sjö Slåtterängarne Saknas Skinnfiskbäcken bäck
  Sör Jörcken, se Hörken, Södra sjö Slätfall bebyggelse Skinnfisken Saknas
  Sörlingtjärnen tjärn Slätfallet lht Skinnfisken tjärn
  Sörlingstjärnen, Södra tjärn +Slätfallet torp Skinnfisken, se Bråt-tjärn Saknas
  Sörnäset udde +Slätfallet, Västra torp Skinnfisken, L. Saknas
  Sörnäskassarna grund Slätfallet, Västra torp Skinnfisken, Lilla tjärn
  Sörsjön, Lilla och Stora sjöar Slätåsarna torp Skinnfisken, Lilla tjärn
  Sörsjön, Stora och Lilla sjöar Smalkärn bebyggelse Skinnfisken, St. Saknas
  Sörsjön Saknas Smaltjärn torpställen Skinnfisken, Stora tjärn
  Sörsjön, Stora sjö Smedbacken smedbostad Skinnfisken, Stora tjärn
  Sörviken Saknas Smedbacken, Gamla stuga Skinnfiskflyna mosse
  Sörviken vik Smedberget, Lilla bebyggelse Skitibacksdalen dal
  Söråkersberget berg Smedberget, Lilla eller Jons torp Skogstorpsbäcken bäck
  Tallbacksmossen mosse Smedberget, Lilla el. Jönses gård Skolhusberget berg
  Tallmiludden udde Smedberget, Stora bebyggelse Skomakarbäcken bäck
  Tallåsberget berg Smedberga, Stora förr gårdar Skomakareberget berg
  Tallåsbäcken bäck Smedbergsgruvan bebyggelse +Skomakargatan, se Nyborg Saknas
  Tallåsen höjd Smedens (»Smens») Saknas Skomakartjärn tjärn
  Tallåskolningen terräng Smedsberg lht Skommarberget Saknas
  Tapplöten terräng Smedsbo bebyggelse Skommarberget del av Rund
  Tappskogen skog Smedsbo gård +Skommarhällen berghäll
  Tapptjärnen terräng +Smedsbo äng torp +Skommarhällen berghäll
  Saknas Saknas +Smedstugan stuga +Skommarhällen berghäll
  Tasstjärnen tjärn Smekartorp bebyggelse Skommar-Lass-bäcken bäck
  Tarmbäcken bäck Smältarbacken hmn Skommarmoras dal dalgång
  Tarvatäppan odlad mark Smältarbacken torp Skommarmossen slogmosse
  Tassmossen mosse Smörjsten bebyggelse Skommarns brända bergrygg
  Tasstjärnen tjärn Smörjsten torp Skommarns änge färr änge
  Tavelampen göl Snarhem, se 1 Aldersfallet, N. Saknas Skommarsten sten
  Tickaskogen terräng Snickarns, se 1 Lägenheten bebyggelse Skommartjärnen Saknas
  Tickaviken vik Snickarns, se 1 Lägenheten el. Jämtbo lht Skommartjärn tjärn
  Tigerbackarna backar Snickartorp lht Skommarudden udde
  Timmertjärnen, Lilla tjärn Snickartorp torp Skraggbacken backe
  Timmertjärnen, Stora tjärn Snickartorp lht Skrabb-berget berg
  Tjurdöden terräng Snus-Pelles stuga Skräggbäcken bäck
  Tjurmossen mosse Snälltorp hmn Skrammelbäcken bäck
  Tjärnsundet sund Snälltorp torp +Skrädbacken ell. Skrädtorpeet ell. Malmtorpet Saknas
  Tobaksmossen mosse Sockenstuga, se 1 Klockaregården Saknas +Skädbacken Saknas
  Tobaksmossen mosse Sofielund lht Skräddärs Saknas
  Tobaksmossen mosse Sofielund m.fl. egnahem Skräddartjärn tjärn
  Tobaksorten gruva Solbacken bebyggelse Skräddartjärn, se Stuttjärn Saknas
  Tobistjärnet tjärn Solbacken lht Skröpbäcken bäck
  Tomsholmen holme Solbacken lhter Skröpbäcksstenen flyttblock
  Tomsholmen holme Solbacken gård Skålla(n) mosse
  Tomten, Norra terräng, f.d. åker Solhaga och Höglunda egnahem Skållan, Stora mosse
  Tomten, Södra terräng, f.d. åker Solhäll egethem Skållmossen mosse
  Toppstångsgruvan gruva Solhöjden gård Skålån vattendrag
  Toresberg berg +Solkärret torp +Skålån Saknas
  Torpudden udde Solåker gård Skägg-Pelles göl lugnvatten
  Torrvedskärren kärr +Sommarmossen torp Skärsbergen bergstup
  Torvalax terräng +Sommarmossen torp Sköttgruvan gruva
  Torvalaxviken vik Sopila hd Sköttgrufvan Saknas
  Tramparmossen mosse Soppila lht Sköttgruvan gruva
  Tranfallet terräng Sopila äng (lht?) Sköttgruvan, Sköttgruvfältet järngruvor
  Tretjärnen, Lilla tjärn Sotbo bebyggelse Sköttgruvan järngruvor
  Tretjärnen, Stora tjärn Sotbo bergsmansgård Skött åminne os
  Tretjärnen, Södra tjärn Sotbofallet torp Skött åminne os
  Tretjärnsberget berg Spannmålsmagasinet bebyggelse +Slaggporten, se garporten Saknas
  Tretjärnsögat tjärn Spannmålsmagasinet bebyggelse Slångemora dalsänka
  Trojmossarna mossar Spelhuset byggnad Slåttermossen mosse
  Trojmossen mosse Spel-Jannes, se Katrinelund Saknas Slåttertjärn tjärn
  Trojmossen mosse +Spiksmedjan gjuteri Slämossen mosse
  Trollkärren kärr Spjuttjärn hmn Slätfallsfältet järngruvor
  Trågberget berg Spjuttjärn skogvaktarbost. och torp Slätfallsfältet järngruvor
  Trågberget berg Spjuttjärnsfall, se Sågartorp Saknas Smalmossen mosse
  Trågmossen mosse Spjuttjärnstorp Saknas Smaltjärnen Saknas
  Trågmossen mosse Sporr(Spår?)mossen torp Smalkärn Saknas
  Trågtjärnen tjärn Spågubbetorp, se 1 Spögubbetorp bebyggelse Smaltjärn tjärn
  Träskosnibben terräng Spångfallet lht Smaltjärn tjärn
  Tuvmossen mosse Spångrödjningen torp Smaltjärn tjärn
  Tuvmossen mosse +Spångröjningen torp Smaltjärn tjärn
  Tvära berget berg Spårmossen lht Smaltjärnsbäcken, se Kopparhyttbäcken Saknas
  Tvära berget berg Spårtorpet ell. Spårens torp Smaltjärnsfältet ell. Järngruvviken forna järngruvor
  Tvärberget berg Spögubbetorp hmn Smaltjärnsmossen mosse
  Tvärtjärnarna sjö Spögubbtorp torp Smedbergs Kyrkväg väg
  Tvärtjärnen, se Dammtjärnarna tjärn +Stellintorpet torp Smedbergsfältet järngruvor
  Tyska berget berg Sten, Stora hmn Smedbergsfältet, St. järngruvor
  Tyskgrufvan Saknas Stenbacken lht Smedbergsgruvan, Lilla järngruva
  Tyskgrufvan gruva Stenbacken egethem Smedbergshöjden, Stora, se Nordåkarsberget Saknas
  Tyskgrufvan Saknas Stenbro hmn Smedbergsskvalet fall
  Tyskgrufvefälten Saknas +Stenbro gård ell. torp Smedbergstj., St. Saknas
  Tys-Olles berg berg Stenbro gård ell. torp Smedbergstjärn, Stora, se Stora-Smedbergstjärn Saknas
  Tys-Olles tjärn tjärn Stenbrottet torp Smedbergstjärn, Stora tjärn
  Täktbäcken bäck Stendalen lht Småstenslandet vik
  Täktbäcken bäck Stenharn, Västra hmn Småtjärnarna småtjärnar
  Täktbäcken bäck Stenharn, Västra ödetorp Småtjärnarna tjärnar
  Täkttjärnen tjärn Stenharn, Östra Saknas Småtjärnarna tjärnar
  Täktudden udde Stenharn, Östra ödetorp Smältarberget bergrygg
  Uddgruvan gruva Stenharn Saknas +Smöjbjörken träd
  Saknas Saknas Stenharn Saknas Smöjbjörken träd
  Utterbäcken bäck Stenhult egethem Smörjsten offer- och älvkvarnssten
  Utterbäcken Saknas Stennäs bebyggelse Smörjsten offer- och älvkvarnssten
  Utterbäcken bäck Stennäs bergsmansgård Smörjsten offer- och älvkvarnssten
  Utterbäcken bäck +Stennäs kammarn backstuga, torp Smörjstenen offersten
  Utterbäcken bäck Stensvarv hmn +Smörjstensgruvan järngruva
  Uttertjärnen tjärn +Stensarv gård +Smörjstenstallen trolltall
  Uvberget berg +Stensarv gård Smörmossbäcken bäck
  Uvberget berg Stensarv gård Smörmossen mosse
  Ufberget berg Stensbo, se 1 Stenbro hmn Smörtäppan hage
  Úfwebergen, se Uvberget berg Stensbo lht Snickargatan väg
  Vackermossen mosse Stensbo lht Snuvbackarna lutning
  Vaita-nyti slg Stensbo, se Stenbrottet Saknas Snuvbackarna lutning
  Valltorpmossen mosse Stensbo torp Snälla gumman plats i skog
  Varggropen varggrop Stensborg lht Snälltorpmossen mosse
  Vargudden udde Stenslund bebyggelse Sobbobäcken del av bäck
  Vassamossen mosse Stensnäs, se 1 Stennäs bebyggelse Sobbofallets trefaldighetskälla källa
  *Vasselhöjden höjd Stensta lht Sobbomossen mosse
  Vasshålet sank mark Stensta lht Sockenskogen höjdområde
  Vikafall terräng Stensta torp Sofiagrufvan Saknas
  Vikberget berg Stenstorp lht Sofiagrufvan gruva
  Vikberget berg Stentorp lht Sommarmossen mosse
  Viken terräng Stentorp lht Sommarmosstjärnarna småtjärnar
  Vikrönningen udde +Stenängsmossen backstuga Soppila äng slogäng
  Vikrönningen skogsområde Stjälkberget, se 1-2 Silkesberg bebyggelse Sormamossen mosse
  Vilbacken udde Stjälkberget, se Silkesberg Saknas Sormamossen mosse
  Viludden udde Stjärnfors bebyggelse Sotmossen mosse
  Viludden udde Stjärnfors hammarsmedja m.m. +Spelbanan hinderbana
  Vinterhalsen gruva Stjärnfors hammarsmedja m.m. Speltjärn tjärn
  Vinterhalsen gruva Stjärnfors hammarsmedja m.m. Speltjärnsmossen mosse
  Vinterhalsen gruva Stjärnfors hammarsmedja m.m. +Spiksmedbron bro
  Vintermossen mosse Stjärnfors m.fl. gårdar Spisölsgruvan järngruva
  Vintermossen mosse Stjärnfors m.fl. gårdar Spisölskärret kärr
  Vintermossen mosse +Stjärnfors hammarsmedja knippsmedja Spjuttj. Saknas
  Vintermosstjärnen tjärn Stjärnfors hammarsmedja knippsmedja Spjuttjärn tjärn
  Vintervägsviken vik +Stjärnfors hytta hytta Spjuttjärn tjärn
  Virkolaxmossen mosse Stjärnfors skolhustomt lht Spjuttjärnsbäcken bäck
  *Vitmossröset gränsmärke +Stjärnfors trämassafabrik Saknas Sporrmossen Saknas
  Vitmosstjärnen tjärn Stjölsjön, se 1 Lönnemora Saknas Sporrmossen mosse
  Vitsand strand Stockbacken bebyggelse Sporrmossen mosse
  Volters odlad mark Stockbacken gårdar Spångmossen mosse
  Våtfallsudden udde Stockbacken gårdar Spårberget berg
  Vällingberget berg +Stockholm, Lilla stugor Spårviken vik
  Vällingberget berg +Stopptorpen torp Spögubbtorpbackarna backe
  Yxsjöfältet gruva Stora gården bergmästareboställe Spöpålen Saknas
  Yxsjögruvan gruvområde Stora gården f.d. bergmästareboställe Spöpålen Saknas
  Yxsjön sjö Stora gården f.d. bergmästareboställe Spöpålen Saknas
  Yxsjön sjö Stora gården f.d. bergmästareboställe ?Staffasmåsen mosse
  Yxsjön sjö Stora gården bebyggelse Staro(u?)msberget höjd
  Yxsjön sjö Stora Sten, se 1 Sten, Stora bebyggelse Starumsmossen mosse
  Yxsjön sjö Stora Sten bergsmansgårdar Stationsviken, se Noaks vik Saknas
  Åminnet sund Storbotten förr torp +Stefansgruvan järngruva
  Åminnsudden udde Storgårdshyttan, se 1 Stora gården bebyggelse Stenbolsgruvan järngruva
  Åparken park +Storgårds-eller Haraldshyttan kopparhytta Stenbolshedarna skogsmark
  ÅrsLången, se Korslången, Stora sjö Storhöjden lht Stenborstjärnen Saknas
  Åtjärn tjärn Storhöjden skogv.bost. Stenbolstjärn tjärn
  Åtjärnarna tjärnar Storhöjden torp Stenbolstjärn, Södra tjärn
  Åtjärnarna tjärnar Storhöjdgården, Norra gård Stenbolstjärn tjärn
  Åtjärnarna tjärnar Storhöjdgården, Södra gård Stenfallsbacken backe
  Åtjärnarna, st Åtjärn tjärn Storhöjdsmossen lht Stenkroken krok
  Åtjärnarna tjärnar Storkbacken, se 1 Stockbacken bebyggelse Stenmossåsen bergås
  Elggrufvan Saknas Stormosshöjden lht Stenrönningen(-röjning-?) mossen Saknas
  Elggrufvan Saknas Stormosshöjden torp Stentj. Saknas
  Älgmossen mosse Storstentorp torp Stentj. Saknas
  Älgtjärn Saknas Stortorp bebyggelse Stentjärn tjärn
  Älgtjärnen tjärn Stortorp torp Stentjärn tjärn
  Älgtjärnen tjärn +Storön torp Stentjärnsbäcken bäck
  Älgtjärnsgrufvan Saknas Straketorp, se 1 Tallåsen Saknas Sten(tjärns)mossen, Stenmossarna mossar
  Älgtjärnsmossen mosse Strand, Västra hmn Stenängsmossen f.d. mosse
  *Älvbergsröret gränsmärke Strand, Östra hmn Stjälkbergsbäcken bäck
  *Älvbergsröret gränsmärke Strand, Östra skogvaktarboställe Stjälkbergsviken vik
  Älvgrenen, Lilla o. Stora vattendrag /Se Strand, Östra skogvaktarboställe Stora holmen holme
  Älvhöjden höjd Strandhem egethem +?Stora Matts berg Saknas
  Älvhöjden gränshöjd »Strupkälla», se Strypfallet Saknas Stora mossen mosse
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg +Strypfallet el. Struphälla torp Stora-Smedbergstjärn tjärn
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg Stråtgården, se 3 Heden el. Stråtgården Saknas Stora sten block
  Älvhöjden, Västra berg Stråtgården gård Stora Sten block
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg Stråtmossen, se Hyttmossen Saknas Stora sten stenblock
  Älvhöjden berg Strömbacka lht Storgruvestöten, Stora Stöten gruva
  Älvhöjden berg /Se Strömsbro lht Storholmen holme
  Älvhöjden höjd Strömsholm hemman Storholmen holme
  Älvhöjden, Östra triangelpunkt Stubberud, se 1 Stubberö bebyggelse Storhöjdberget utlöpare
  Älvhöjdröset gränsröse Stubberö hmn Storhöjden berg
  Ängbäcken bäck +Stubberö, Lilla Saknas Storhöjdmossen mosse
  Änget terräng Stubberö gård Storhöjdmossen mosse
  Norra Ängsgrufvan Saknas Stubbro, se 1 Stubberö bebyggelse Storhöjdsberget Saknas
  Norra Ängsgrufvan Saknas Stuttjärn, se 1 Stuvtjärn bebyggelse Storhöjdsfältet gruva
  Södra Ängsgrufvan Saknas Stuttjärn bebyggelse Storhöjdsfältet gruva
  Ängtjärnen tjärn Stuttjärnsfall, se 1 Stuvtjärnsfall, V. o. Ö. bebyggelse Storhöjdsfältet gruva
  Ängtjärnen tjärn Stuttjärnsfall, Västra bebyggelse Storlinden åker
  Ängtjärnen sjö Stuttjärnsfall, Östra bebyggelse Storlindshålet dal
  Ärakokos kr Stuvtjärn bebyggelse Stormosshöjden Saknas
  Ärtfallet terräng Stuvtjärn förr gårdar Stormossen mosse
  Öre...erne, se Örtjärn tjärn Stuvtjärn, se 1 Stuttjärn Saknas Stormossen mosse
  *Örefjället berg Stuvtjärnsfall, Västra hmn Stormossen mosse
  Öretiernan, se Örtjärn tjärn Stuvtjärnsfall (ell. Stuvtjärn), Västra gård Stormossen mosse
  Öretiernefielle, se Fjällberget berg Stuvtjärnsfall, Västra,se 1 Stuttjärnsfall, Västra Saknas Stormossen mosse
  *Öretiernefielle berg Stuvtjärnsfall, Östra bebyggelse Stormossen mosse
  Norre Örken, se Norra Hörken sjö Stuvtjärnsfall (ell. Stuvtjärn), Östra Saknas Stormossen mosse
  Siön Norre Örken, se Hörken, Norra sjö Stuvtjärnsfall, Östra, se 1 Stuttjärnsfall, Östra Saknas Stormosshalsen del av Stormossen
  Söder Örken Siön, se Södra Hörken sjö Stuvtjärnstorp lhter Stormosshalsen del av Stormossen
  Söder Örken, se Hörken, Södra sjö Stuvtjärnstorp lht Stormosshöjden berg
  Örken, Norra och Södra, se Hörken, Norra och Södra sjöar /Se Stuv(t)tjärnstorp förr torp Stormosshöjden berg
  Örken, se Södra Hörken sjö Styrslund lht Stor-Pelles udde udde
  Örkärn, se Svarttjärnen tjärn Stålens gård Stor-Pelles vik vik
  Örkärn Fiället, se Fjällberget berg Stålgruvan lht Stor-Sand, se Sand, Stora Saknas
  Örtjärn tjärn +Stångbergsbygget torp Storsandshagen skogsmark
  Örtjärn tjärn Stångbygget bebyggelse Storsjön delar av Salbosjön
  Örtjärn tjärn +Stångbygget torp Storsten stenblock
  Örtjärn tjärn Stångfall lht Storstensundet sund
  Örtjärn tjärn Stångfallet torp Storstensudden udde
  Örtjärn tjärn Ståns hmd Storudden udde
  Örkärn Saknas Ställberg järnvägsstation Storån älv
  Örtjärnen tjärn Ställberg järnvägsstation Storälven Saknas
  Örtjärnen tjärn Ställberget, Norra bebyggelse Storön Saknas
  Örtjärnen tjärn Ställberget, Södra bebyggelse Storön ö
  *Örtjärnsberget, se Fjällberget berg Ställberg, Södra bergsmansgård Storön ö
  Örtjärnsdammen sjö Ställberg, Södra bergsmansgård Storön ö
  Örtjärnsfjäll Saknas Ställbergs, se 1-2 Hyttnäs bebyggelse Storön ö
  Örtjärns fjäll Saknas Ställbergsmossen lht Strupen ell. Strupbacken dal
  *Örtjärnsfjället, se Fjällberget berg med triangelpunkt Ställbergsmossen gård Strupmossen mosse
  Örtjärnsviken vik Ställbergstäkt bebyggelse Strävbäcken bäck
  Östbergen berg Ställbergstäkt gårdar Strömsdals malmväg Saknas
  *Österkullan gränsmärke /Se Ställbergstäkten lht Stughagen hage
  Östermossen mosse Ställdalen bebyggelse Stu(p?)fallskroken krök
  Östängen terräng Ställdalen brukssamhälle med pappersbruk Lilla Stutjärnen Saknas
  Övra sjön del av Ljusnaren Ställdalen station Stuttjärn, Lilla tjärn
  Övra sjön sjö, del av Ljusnarn Ställdalen, Bergslags station Stuttjärn tjärn
  Öön, se Storön ö Ställdalsgård gård Stora Stutkärn Saknas
    +Sulungnshyttan hytta Stuttjärn, Stora tjärn
    Sundbo bebyggelse Stutjärn, Stora tjärn
    Sundbo gård (Styggbäcken) bäck
    Sundbo torp Styggbäcken bäck
    Sundby lht Styggmossen mosse
    Sundet bebyggelse Styggtjärn tjärn
    Sundet torp Styggtjärn tjärn
    Sundet bergsmansgårdar Styggtjärnsbäcken bäck
    Sundsnäs, se 3 Näset el. Sundsnäs bebyggelse Styrlunds backe, se Adlers backe Saknas
    Sundsnäs, se 3 Näset Saknas Stål-Abrahams predikstol bergsformation
    Sums, se 1 Björkberg, Södra Saknas Stålgruvan järngruvor
    Sussarv hmn Stångfallsgrufvor Saknas
    Sursarv Saknas Stångfallsgruvorna gruvor
    Svartpålstorp lht Stångfallsgruvorna, se Kummelälvsfältet Saknas
    +Svartpålstorp torp Stång-Nisses berg, Kopparrösberget berg
    Svarttjärnsröjningen egnahem Ställbergsfältet gruvfält
    Svarttjärnstorp, se Svarttjärnsröjningen Saknas Ställbergs gruvfält gruvfält
    Svartviken bebyggelse Ställbergsgrufvorna Saknas
    Svartviken gårdsnamn Ställbergsfältet, Norra järngruvor
    Svartviken gårdar o. arb.bost. Störtjärnen kärn
    Svartviksgruvor bebyggelse Störtjärn tjärn
    Svarvarbo hmn Störtjärn tjärn
    Svarvarbo gård Störtjärnsbäcken bäck
    Sveaborg Saknas Suggkällsmossen Saknas
    Sveavi, se 2 Ställberg, S. Saknas Sumpen dyhål
    Svedvi, Lilla, se Skedvitorpet Saknas Sundet sund och udde
    Svenstorp lht Sundsbron bro
    Svenstorp torp Sundsbron bro
    Svepargruvan bebyggelse +Sundsbron träbro
    Svepargruvan lht Sundsgruvorna gruvfält
    Svepargrustorp lht Sundsgruvorna gruvor
    Svepartorp hmn Sundsgruvorna gruvor
    Svepartorp bergsmansgård Sundsholmarna holmar
    Svepartorp bergsmansgård Sundsholmarna holme
    Svepartorp bergsmansgård Svallmorsbäcken bäck
    Svinvall lht Svallmosrviken, se Jankviken Saknas
    Sylhäll bebyggelse Svanbäcken bäck
    Syltorp bebyggelse Svanmossen mosse
    Syltorp torp Svarta hålet vik
    Sylåkern förr torp Svartberget berg
    Sågartorp eller Spjuttjärnstorp torp Svartberget berg
    Sågfall lht Svartberget berg
    +Såghuset ell. Gamla kolhuset hus Svartbergsgruvan järngruva
    Sävsnäs järnvägsjord bebyggelse Svartbergskättiln jättegryta
    Sörby bebyggelse Svartbergskättiln jättegryta
    Sörby bond- ell. bergsmansgård Svartbergskättiln jättegryta
    Sörby bond- ell. bergsmansgård Svartbäcken bäck
    Sörby bond- ell. bergsmansgård Svartbäcken bäck
    Sörby bond- ell. bergsmansgård Svarthölja, se Rötjärns hölja Saknas
    Sörby bond- ell. bergsmansgård Svarthöljsbäcken bäck
    Sörby, Lilla gård Svartkärren kärr
    Sörgården handels- o. bostadsfastighet Svartmossen mosse
    Sörmanstorp, se 1 Myggsjösund Saknas Svartpålsbäcken bäck
    Sörmanstorp el. Myggsjösund bebyggelse Svartpålsmossen mosse
    +Sörmanstorp ell. Myggsjösund gård Svartpålskärn Saknas
    Sörnäs torp Svartpålstjärn tjärn
    Sörsbacka lht Svartpåls(torps)tjärn tjärn
    Sörsjön torp Svarttj. Saknas
    Sörvikstorp lht Svarttj. Saknas
    Sörvikstorp torp Svartkärn Saknas
    Tallbacken bebyggelse Svartkärn Saknas
    Tallbacken lht Svartkärn Saknas
    Tallbacken gård Svarttjärn tjärn
    Tallheden lht Svartjärn tjärn
    Tallund lht Svarttjärn tjärn
    Tallåsen bebyggelse Svarttjärn tjärn
    Tallåsen, Lilla lht Svarttjärn tjärn
    Tallåsen torp Svarttjärn tjärn
    Tappen bebyggelse Svarttjärn tjärn
    Tappen byar Svarttjärn tjärn
    Tappen, Nedra hmn Svarttjärn tjärn
    Tappen, Nedre gårdar eller stugor Svarttjärn tjärn
    Tappen, Nedre gårdar eller stugor Svartkärnsberget gruvberg
    Tappen, Övre, se 1-8 Tappen Saknas Svarttjärnsberget berg
    Tappen, Övre by Svarttjärnsbäcken bäck
    Tappen, Öfre by Svarttjärnsgruvan ell. Svarttjärnsberg gruvor
    Tassmossen lht Svartviken vik
    Tassmossen lht Svartviks gruvor järngruvor
    Tasstorp bebyggelse Svartviks gruvor järngruvor
    Tasstorp Saknas Svartviks gruvor järngruvor
    Tasstorp gård Svartviks gruvor järngruvor
    Tasstorp bebyggelse Svartviks malmväg vinterväg
    Tastorp, se 1 Tasstorp Saknas Svarvarhulten sank skogsmark
    Tattartorp bebyggelse Svenskmossberget berg
    Tattartorp torp Svenskmossbäcken bäck
    Tattartorp torp Svensmossen mosse
    Tickaskogen, se Larsbo Saknas Svens kärr kärr
    +Tickatorpet gård Sveparbäcken, se Trollkärrsbäcken Saknas
    Tildas, se Storhöjden Saknas Svepargruvan förr blygruvor, nu gård
    Tilkens, se Sandsjötorpet Saknas Svepargruvan förr blygruvor, nu gård
    Tinntegen lht Svepertjärn, se Brattbergstjärn Saknas
    Tivtorpet torp Svinhammaren, se Svinharsmossen Saknas
    Tjärbacken gård Svinharsmossen mosse
    +Tjärbodan byggnad Svinharsmossen mosse
    Tjärnfallet ell. Spjuttjärnsfall torp Svinholmen holme
    Tobaksfallet lht Svinlugna lugnvatten
    +Tobaksfallet torp Svinryggen, Svinryggarna rullstensåsar
    Tobbistjärn torp Syfomolismossen mosse
    Tockestorp Saknas Sylen sten
    Tolldomstäkt, se 1 Konstdammen Saknas Sylkärren kärr
    Tolldomsäng bebyggelse Sågarberget berg
    +Tollipott torp +Sågbergsgruvorna järngruvor
    +Torpet, Norra förr torp +Sågbergsgruvorna järngruvor
    Torpet, Södra område Sågmossberget berg
    Torpudden torp Sågmossen mosse
    Torrvasken, se Jonstorp Saknas Såres (?) holme holme
    Trekanten bebyggelse Södra kärn, se Ramsberg Saknas
    Trekanten lht Söjjans backe spökbacke
    Trekanten lht Sölingstjärnarna tjärnar
    Trekanten lht Sörby kyrkväg Saknas
    Trekanten stuga Sörgrufvorna Saknas
    Trilltorpet torp Sörgrufvorna Saknas
    +Trollbom torp Sörgrufvorna gruvor
    Trollfallet torp Sörgrufvorna gruvor
    +Trollkärren torp Sörhällen häll
    Trollkärren torp Sörhörken Saknas
    Trollströmmen bebyggelse Sörlingstjärn tjärn
    Trontorp handels- och bostadsfastighet Sörnäset udde
    Trossbo lht Sörnäsviken vik
    Trossbo torp Sörviken vik
    Trumslagartorp hmn Sörviksbäcken, se Hörksmossbäcken Saknas
    Trumslagartorp gård Sörviksmossen mosse
    +Trunhem torp Söråkersbacken backe
    +Trågmossen torp Tafsen tjärn
    Träekskörka, se Fredriksdal Saknas Tafsen, Tasstjärn tjärn
    Trädgårdstäkt bebyggelse Tajvamossen mosse
    Tunkarlshemmanet Saknas Tallbacksmossen mosse
    Tunnslagaretorp, se 1 Trumslagartorp bebyggelse Tallgruvan gruva
    Tuntorp hmn Tallgruvan gruva
    Tuntorp torp Tallgruvan gruva
    Tvillingladorna hölador Tallmiludden udde
    +Tvärgulastugan, se Gruvstugan Saknas Tallrikstjärn tjärn
    Tvärtjärn lht Tallrikstjärnsmossen mosse
    Tvärtjärn torp Tandvärkstallarna tallar
    Täktstugan torpställe Tallåsberget berg
    +Tängmansstuga backstuga Tallåsbäcken bäck
    Täppan bebyggelse Tandvärksalm sjukdoms- och offerträd
    Tärntorp lht Tandvärkslind träd
    Töntorp gård Tappberget bergkulle
    Udden, Gröna, se Gröna Udden lht Tasskärr, se Tafsen Saknas
    Uddnäs lhter Tassmossen mosse
    Uddnäs gård Tasstjärn, se Tafsen Saknas
    Uddnäs gård +Tattardalen ravin
    Uddnäs egnahemsområde +Tattardalskällan förr trefaldighetskälla
    Uggelbo, se 1 Helsinggården bebyggelse Tattartäppan åker
    Uggelbo arbetarbostad Tavelampen tjärn
    Urmakartorp bebyggelse Tervalaxmossen mosse
    Urmakartorp torp Tervalaxröjningen slogmark
    Utanheden bebyggelse Tervalaxviken vik
    Utanheden Saknas Tilk-Anders uddar
    Utanängen hmn Timmerlugna lugnvatten
    Utanäng gård Timmerrännan öppning i skog
    Utterbäcken lht Timmertjärnen, Stora o. Lilla Saknas
    Uttertorpet Saknas Timmertjärn, Lilla tjärn
    Utterbäcken torp Lilla Timmertjärn tjärn
    +Utterängen Saknas Timmertjärn, Stora tjärn
    Utäng [lht?] Stora Timmertjärn tjärn
    Uvberget, Lille el. Rånkafallet bebyggelse Timmesmossen mosse
    Uvberget, Stora lhter Timmismossen mosse
    Uvberget, Stora lht Tivskogen skogsområde
    Uvberget, Stora skogsby Tjurdö(d)backen backe
    Valfridslund lht Tjurdöden skogstrakt
    +Vallintorpet torp (bs) Tjurdön (Tjurdöden) skogstrakt
    Valltorp hmn Tjurdö(de)n höjdområde
    Valltorp bondgård Tjurgruvan, se Stenbolsgruvan Saknas
    Valltorp bondgård Tjurmossen mosse
    +Valltorp, Lilla gård Tjurmossen mosse
    Valltorp, Stora Saknas Tjädergatan väg
    Vankalite, se Sofielund lht Tjädergatan väg
    Vargudden torp Tobaksbacken, se Bastungsbackarna Saknas
    Vaskverket = Kaveltorps anrikningsverk Saknas Tobistjärn tjärn
    +Velamstorpet torp Tobbistjärn tjärn
    Vernersro lht Tok-Linas botten kolbotten
    Viborg lht +Tolldonstäkt, Tolldons hage konstdamm
    +Vickainiva torp Tolldons täkt konstdamm
    Viken hmn Tolvmanröjningsviken vik
    Viken bergsmansgård Tolvmanröjningviken vik
    Viken bergsmansgård Tolvskillingsstaggen slogäng
    +Viken förr torp Tomsholmen holme
    +Vikfallet torp Tomta, Norra, se Tömtana Saknas
    Vikgården Saknas Tomta, Söra Saknas
    Viktorp bebyggelse Tomtana åkrar
    Viktorp gårdar Toppstångsgruvan, se Älvhöjdsfältet Saknas
    Vikängen, Västra lht Toresberg bergstup
    Vilan lht Torpkärren kärr
    Viludden torp Torpudden udde
    Vilåsen bebyggelse Torpuddön, se Mors torva Saknas
    Vilåsen lht Torrberget berg
    +Vilåsen torp Torrvedskärren mark
    Vintermossen bebyggelse Torvalaks sloge
    Vintermossen skogsby Toskens kulle bergknös
    Vintermossen skogsby Tramparmossen mosse
    Vintermossen skogsby Trefaldighetskällan Saknas
    Vintertorp bebyggelse Trefaldighetskällan järnkälla
    Vintertorpet torp Trefaldighetskällan källa
    Vintersvik egnahem Trefaldighetskällan källa
    Vinteråsen torp Trefaldighetskällan källa
    +Virkeshuset bod Trefaldighetskällan källa
    Vreten egnahem Trekanten markområde
    +Vånka lite backstuga Tremanskärret kärr
    Vägen, Nya bebyggelse Tre stenar stenblock
    +Vällingsbo stuga Tretjärnarna tjärnar
    Välinågan lht Tretjärnsberget berg
    Välmågan gård Tretjärnshålet kolbotten
    Välmågan, Norra lht Tretjärnsmossen mosse
    Välmågan, Norra gård Trollbäcken bäck
    Västerns gård Trollhällen häll
    Västervik bebyggelse Trollkärren kärr
    Västerås lht Trollkärrsbäcken ell. Sveparbäcken bäck
    Ylatorpet gd +Trolltallen tall
    Ylatorpet gd Trolltallen tandvärkstall
    Yttertorpet del av Grönhult Trossbokroken krök
    Yxsjöberget, se 1 Yxsjö Gruva bebyggelse Trunhemstallen jättetall
    Yxsjöbyn, se 1 Yxsjön bebyggelse Trågberget berg
    Yxsjö Gruva Saknas Tråget ell. (Den) Sures baktråg dalgång
    Yxsjö gruva bebyggelse Trågmosstberget Saknas
    +Yxsjö- eller Smaltjärnskopparhytta hytta Trågmossberget berg
    Yxsjön Saknas Trågmossen mosse
    Yxsjön förr torpställen Trågmossen mosse
    Yxsjön förr torpställen Trågmosshöjden berg
    Yxsjön förr torpställen +Trädgårdstäkten Saknas
    Yxsjötorp Saknas ?Trämärren Saknas
    Yxsjötorp gård Tröjmossarna mosse
    Yxsjöberg poststn Tutens led led
    Yxsjöby Saknas ?Tvåfotasten stenblock
    Zakrisgården, se Finnfall, Norra Saknas Tvära berget strad
    Zakristorp Saknas Tvära berget berg
    Åboda Saknas Tvärberget bergstup
    Åhagen bebyggelse Tvärberget berg
    Åhagen gård Tvärtjärn, Norra tjärn
    Åkersberg lht Tvärtjärn, Södra tjärn
    Åkroken egethem Tvärkärnarne Saknas
    Åmundemossen lht Tvärtjärnarna tjärn
    Åmundsmossen lht Tvärtjärnsnäset uddar
    Ånäs bebyggelse Tys-Olles berg berg
    Ånäs gård Tys-Olles tjärn tjärn
    Åsen lht Täktberget bergkulle
    Åsen eller Laxåsen, se 1 Laxåsen Saknas Täktberget bergkulle
    Åsen el. Laxåsen hmn Täktbäcken bäck
    Åsen ell. Laxåsen torp Täktmossen Saknas
    Åstorpet torp Täktstugugruvan gruva
    Åtjärnshagen lht Täktudden udde
    +Älgbacken torp Tältbacken del av rullstensås
    Älgdalen lht Tärnmossen mosse
    Älgdalen gård Uddarna ell. Tilk-Anders uddar uddar
    Älgfallet hmn Uddarna förr slogäng
    Älgfall gård Uddgruvan gruva
    Älgfall lhtr el. torp Ulriksbergs malmväg vinterväg
    Älgfallet, Lilla hmn Ulriksbergs malmväg vinterväg
    Älgfallsbacken lht Utterbäcken bäck
    Älgfallstorp torp Utterbäcken bäck
    Älggården, se 4 Heden el. Elggården Saknas Utterkärn Saknas
    Älgtjärnskullen, se Elgkärnskullen bebyggelse Uttertjärn tjärn
    Älgtjärnskullen torp Uttertjärn tjärn
    Älgtjärnsmossen, Norra Saknas Uttertjärnsberget Saknas
    +Älgtjärnsmossen, Södra torp Uttertjärnsdalen, se Josafatsdal Saknas
    Älv... lht Uttertäppan åker
    Älvdalen lht Uvberget berg
    Älvhöjden, Västra hmn Uvbergs kyrkväg väg
    Älvhöjden, Östra bebyggelse Uvbergs mossar mosse
    Älvhöjden, Västra ell. Bottenbo gårdar Valltorpmossen mosse
    Älvhöjden, Östra gårdar Varggropen svacka
    Älvkullen bebyggelse Varggropen svacka
    Älvkullen lht Varggropsbotten kolbotten
    Älvkullen lht Vargkärret kärr
    Ängesgruvstugan, Norra o. Södra bebyggelse Vargrännan bergstup
    Ängesgården hmn Vargsumpen sumpställe
    Ängesgården bergsmansgård Vargudden skogsudde
    Änget bebyggelse Varsahusmossen, se Vassmossen Saknas
    Änget egethem Warsahusmossen mosse
    Ängshyddan lht Vasarna ell. Uvbergsspången spång
    Ängstorp lht Vasarna ell. Uvbergsspången spång
    Ärtfallet, se Fäktåker Saknas +Vaskställlet plats
    Ärtfallet lht Vassamossen mosse
    +Ärtfallet torp Vassamossen mosse
    Ärtfall(et) torp Vattpusshöjden, se Himmelriksbacken Saknas
    Ärtfallsberget torp Vedtorget Saknas
    Örtjärn, se 2 Näseteller Örtjärn Saknas Vedtorgshällarna berg
    Östbo torp Vejtenitti sloge
    Östens egethem Vickainivamossen mosse
    Östenslund egethem Viks kopparskärpning Saknas
    Östenstorp hmn Viktorp-gatorna lvgn
    +Östenstorp torp Vilbacken vilplats
    Österbo hmn Vilbacken udde
    Österbo lht Vilsten sten
    Österbo gård Vilsten sten
    Österbo gård Vilsten sten
    Österns gård Vilsten sten
    +Östugan backstuga Viludden udde
    Överleden [lht?] Viludden udde
    Övragården = 3 Kyrkviken Saknas Viludden~Vilarudden udde
      Viluddviken, se Vintervägsviken Saknas
      Vilåsen skogsområde
      Hvilåsgrufvorna Saknas
      Vilåsgruvorna gruvor
      Vilåsgruvorna järngruvor
      Vinterbäcken bäck
      Vinterhalsgruvorna koppar- o. silvergruvor
      Vintermossen mosse
      Vintermossen bebyggelse (?)
      Vintermossen mosse
      Vintermosstjärnen tjärn
      Vintermosstjärn tjärn
      Vintermosstjärn tjärn
      Vintervägskärren kärr
      Vintervägsviken vik
      Vinteråshällarna bergkulle
      Virkolaks tjärn
      Virkolaksmossen mosse
      Virkolaxbäcken bäck
      Virkolaksmossen mosse
      Wirko-laxmåssen Saknas
      Virklaxmossen mosse
      Virkolaxtjärn tjärn
      Vitmossberget berg
      Vollersnitti sloge
      Vål(rd?)fallsbäcken bäck
      Vållersnitti nu skog, förr slogmark
      Vägen, Nya, se Nya Vägen väg
      Vägskälsfallet Saknas
      Vägskälsfallet område (nu skog igen)
      Väjtanitti slogäng
      Vällingberget berg
      Vällingmossen mosse
      Vällingsbergen berg
      Välmågbacken backe
      Vändrosten förr slogäng
      Västgötbacken sluttning
      Ylatorp, Ilatorp höjd
      Yxsjöfältet gruvfält
      Yxsjöfältet gruvfält
      Yxsjögruvan gruvområde
      Yxsjön sjö
      Yxsjön sjö
      Åla (Årla?) sva dal
      Åminne Saknas
      Åminne utlopp av Olovsjön
      Åmunsmossen mosse
      Åsen arb.bost
      Åtjärn Saknas
      Åtjärn tjärn
      Åtjärnarna tjärnar
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnen Saknas
      Elgkärn Saknas
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnsberget Saknas
      Älgtjärnsgruvan Saknas
      Älgtjärnskullen berg
      Elgkärnsmossen Saknas
      Älgtjärnsmossen mosse
      Älgtjärnsmossen mosse
      Älgtjärnsmossen mosse
      Älgtjärnsmossen mosse
      +Älgviken vik
      Älvgrenen Saknas
      Älvhöjdberget berg
      Älvhöjden höjdsträckning
      Älvhöjden höjdstäckning
      Älvhöjdsberget Saknas
      Älvhöjdsberget berg
      Älvhöjdsfältet järngruvor
      Älvhöjdsfältet järngruvor
      Älvhöjds Kyrkväg väg
      Älvhöjdsröset råmärke
      Älvknäet krök
      Älvmossen mosse
      Ängesgr. Saknas
      Ängesgr. gruva
      Ängla-Pelles tall sjukdomsträd
      +Änglatorpet gärden
      Ängkärn Saknas
      Ängtjärn tjärn
      Ängtjärn tjärn
      Ärakokos kärr
      Ärtfallsberget berg
      Ögonkällan källa
      Ökhällen berghäll
      Ökhällsviken vik
      Ökstan, Kölsjö båtplats
      Öktjärn tjärn
      Öktjärn, Öketjärn, se Lammitjärn Saknas
      Ölans mosse mosse
      Örlaxtjärn tjärn
      Örtjärnsfjell, se Fjällberget Saknas
      Örtjärn Saknas
      Örtjärn tjärn
      Örtjärn, se Fjälltjärn Saknas
      Örtjärnsberget, se Fjällberget berg
      Örtjärnsfjäll Saknas
      Örtjärnsviken vik
      Östbergen bergsträckning
      Östergatorna del av landsväg
      Östermossbäcken bäck
      Östermossen mosse
      Östermossen mosse
      Öst-änge slogäng
      Ötorpmossen mosse
      Överlada slogäng

  ^  

Örebro läns socknar m.m.