ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnilbo socken : Skinnskattebergs härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 1098 Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 388
Gunnilbo sn Abborrtjärn, se Gäddtjärn tjärn Gunnilbo sn Abborrtjärn tjärn
Gunnilbo sn o. bruk Abborrtjärn sjö Gunnilbo socken Abborrtjärn tjärn
Gunnilbo sn /Se Abborrtjärn tjärn /Se Gunnilbo-ångpåsar inbyggarbeteckning Abborrudden holme
Gunnilbo sn /Se Abborrtjärn tjärnar /Se Asplund gård Alderkärret kärr
Gunnilbo sn /Se Abborrtjärnen tjärn Berget, se 1 Bjursjön Saknas Aspkärret kärr
Gunnilbo sn /Se Abborrtjärnen tjärn Berget el. Bjursjön hemman Baktråget tjärn
Gunnilbo fjärding sn /Se Abborrtjärnen tjärn Bjurfors hemman Bergmossen mosse
Odensvi fjärding sn /Se Abborrtjärnen tjärn Bjursjön bebyggelse Bergsjön tjärn
?Asplunda gd Abborrtjärnön skogsområde Bjursjön gård Bistockkärret kärrmark
Bastmora torp kaplansboställe /Se Abborrudden holme /Se Bockhammar f.d. järnbruk Bjurforsbäcken bäck
Bockhammar bruk /Se Alderkärret sank mark Bricken hemman Bjurkärret kärr
Bockhammar bruk Alderkärret kärr /Se Brobo hemman Bjursjön, Stora och Lilla sjöar
Brobo by? Alexandrinenplats terräng Bråten hemman Björken, Stora sjö
Bussbyn gd /Se *Anders» åker åker Bussbyn eller N. Naddebo hemman Björnfallet röjning
Bussbyn gd /Se Anten, se Änten sjö Domargården f.d. gård Björnkilsrönningen röjning
Engelbo by? Askmossen sank mark Ensjön hemman Björnkilsslättarna skogsområde
Erlandsbo by Aspakärret kärr Eriksbo hemman Björnkärret sankmark
Flena, se Väster- och Österflena byar Aspakärret kärr /Se Erlandsbo hemman Björnmossarna mossar
Flena, se Öster- och Västerflena byar Avtjärnen, se Åvtjärnen tjärn Ersbo bebyggelse Björnmossen mosse
Flena Saknas *Backröset gränsmärke Finnbyn hemman Björnsten sten
Flena Saknas Backtäkten åker /Se Finnstugan ödestuga Bladtjärn tjärn
Flena by /Se Baktråget tjärn /Se Fiskartorpet t. Blåbärmyren eller Blåmyren sank skogsmark
Friggesund torp /Se Baktråget tjärn /Se Flena, Väster hemman Blåhand el. Blåhäll tjärn
?Färna hg Bastuudden udde Flena, Öster by Blåhäll Saknas
Ferna bruk Berget, Vita berg Friggesund gård Blåmyren Saknas
Färna bruk /Se Bergmossen mosse /Se Frösundet gård Bockbacken skogssluttning
Färna bebyggelse /Se Bergmossen, Lilla sank mark Furubyn gård Bolviken vik
Färna samhälle /Se Bergmossen, Stora sank mark Fågelbacken lht Bolviksmossen mosse
Färnabruk samhälle /Se Bergsjön sjö Fårbo el. Kvarntorpet t. Bomossen mosse
Färnebo gd, f.d. bruk /Se Bergsjön sjö /Se Fäbo t. Bondkärrsmossen kärr
Gillbo by Bergsjön sjö /Se Färna bebyggelse Bondmossen mosse
Gillbo by /Se Billholmen holme Färna säteri Bondplågan vinterväg
Gunnilbo by Bistockkärret sank mark Färnatorp bebyggelse Bondudden udde
Gunnilbo sn? Bjurforshagen skogsområde Gethammar försvunnen stångjärnssmedja Bondmossputten tjärn
Gunnilbo by /Se Bjurkärret kärr /Se Getänge hemman Borrahålshagen hage
Heden gd? Bjursjön, Lilla sjö Gillbo by Bovallen utmark
Hellefors Saknas Bjursjön, Stora sjö Grisbo hmn Bovallsmossen mosse
Hålsbo hmn /Se Bjursjön, Stora sjö Gräna gård Brakfjärden sjö
Kedjebo by Bjursjön sjö /Se Gunnilboby bebyggelse Brakfjärdsmossen mosse
Kedjebo by Bjursjön, St. och Lilla sjöar /Se Gunnilboby by Braxentjärn tjärn
Kedjebo by /Se Bjurudden udde /Se Gunnilbo kyrkplats, se 6 Gunnilboby Saknas Broboberget höjd
Kedjebo stångjärnshammare /Se Björkar(e)n, se Björken, St:a sjö Gårdshammaren Saknas Brända skogstrakt
Kedjebo by /Se Björken, se Långbjörken sjö Heden, Lilla torp Brända skogsområde
Kedjebo hmn /Se Björken, se Långbjörken sjö Heden, Stora hemman Bussbäcken bäck
Killinge Saknas Lilla Björken sjö Hemmet lht Byrsjön sjö
Killinghammar bruk /Se Björken, se Långbjörken sjö /Se Hemmingsbo gård Bysjön Saknas
?Knåpebo gd Björken sjö /Se Hålsbo hemman Bysängen eller äldre Byränget slåttermosse
Kristoffersbyn gd /Se Björken, L:a sjö /Se Hålsbo ställe i Gunnilbo Bäckebotten kolbotten
Landfors Saknas Björkensjöarna sjöar /Se Kedjebo, se 1 Lorenstorp Saknas Båsbäcken bäck
Långnäla by /Se Björkviken vik Kedjebo hemman Dalvägen Saknas
Långnäla by /Se Björkvikskärren sank mark Kedjebohammar torp Dammberget höjd
Långnäla by /Se Björkängen ängsmark Killinghammar f.d. järnbruk Dammsjön sjö
Naddebo by Björnbotten kolbotten /Se Klåtorpet försvunnet torp Diksmossberget höjd
?Norbyn by Björnfallet röjning /Se Knåpebo hmn Diksmossen mosse
Näla Saknas Björnkilsslätterna skogsområde /Se Knäppmora hemman Djupbäcken bäck
Presthammar Saknas Björnkällan källa? Kristoffersbyn eller Herrtorp hemman Domars sten sten
Prästhammaren stångjärnshammare /Se Björnkärret kärr /Se Kvarntorpet t. Domarns stenmossen mosse
Revle gd /Se Björnmossarna mossar Kvarnbacken lht Dragmossen mosse
Röletrakten område /Se Björnmossen, Lilla mosse Landforsen bruk Dragmossröset gränsröse
Rölö, Västra och Östra by /Se Björnmossen, Stora mosse Lorenstorp bebyggelse Dramboln sjö
Rölö by /Se Björnmossen mosse /Se Lorentstorp hemman Dramboln sjö
Röle by /Se Björnsten sten /Se Lugnet lht Drambolsjön, se Dramboln sjö
Solmyra by *Björnviksröset gränsmärke »Lurbo» torp Dunderkärret kärr
Solmyra gårdar Bladtjärn tjärn /Se Långnäla by Dybäcksängen ängsmark
Solmyra by /Se Bladtjärnen tjärn Långön äldre namn på Udden Dövlasskärret kärr
Sämskarbo allmänning Saknas /Se Blåbärmyren skogsområde /Se Mellanhammaren eller Gårdshammaren stångjärnshammare Ekedalsmossen mosse
Tarmansbo f.d. kyrkoherdeboställe /Se Blåhand tjärn Moren hemman Elingsvena skogsområde
Tormansbo Saknas Blåhand tjärn Morskoga bebyggelse Ensjöbäcken bäck
Västerflena och Österflena byar Blåhand tjärn /Se Mortorp hemman Ensjön sjö
Västerflena och Österflena byar Blå hand tjärn /Se Mortorpet, Lilla lht Eskiln tjärn
Ytternäla by /Se Blåmyren mosse Mossbo bebyggelse Etteruddarna udde
Ytternäla gd /Se Blåmyren skogsområde /Se Måsbo gård Fager-Larsfluken kärr
Ängelbo by Blötmossen myr Mörtviken torp Fall-Erkers botten kolbotten
Österbo Saknas Bockbacken skogssluttning Naddbo, Norr bebyggelse Fantbrobäcken bäck
Österbo prästgård /Se Bockbacken backe /Se Naddebo, Södra hemman Fantbrokärret kärr
Österflena och Västerflena byar Bockhammarsån å Norbyn hemman Farfars mosse mosse
  Bolviken vik /Se Nordansjö eller Riset gård Fetbjörken sjö
  Bolviksmossen mosse /Se Norrmora hemman Fethällarna klint
  Bondmossen mosse /Se Näset torp Finn källa källa
  Bondmossputten tjärn /Se Ormkärret gård Finnmossarna sankmarker
  Bondudden udde Persbo gård Finnmossen mosse
  Bondudden udde /Se Prästtorpet bebyggelse Finntorpet äga
  Born del av sjö Riset bebyggelse Finnänget skogsäng
  Borrahålshagen hage /Se Räfle gård Fjunmossen mosse
  Bovallen utmark /Se försvunnet torp Fjärsman sten
  Bovallsberget berg Rölö by Flenasjön sjö
  Bovallsmossen mosse Rönningen hemman Flenasundet sund
  Bovallsmossen mosse /Se Sarftjärn gård Flenaån å
  Brakfjärden sjö Skallbo hemman Flenmossen mosse
  Brakfjärden sjö /Se Skogen, se 1 Skogstorp Saknas Flogen tjärn
  Brakfjärden sjö /Se Skogen (Skogstorp) gård Flyberget höjd
  Brakfjärdsmossen mosse /Se Skogstorp bebyggelse Fräksmossen mosse
  Braxentjärn tjärn /Se Skultbyn bebyggelse Fågelmossen mosse
  Braxentjärn tjärn /Se Solmyra by Fågelmossen mosse
  Braxentjärnen tjärn Staffas lht Fä-Gustavs mosse kärr
  Bredsäter ägomark Sten hemman Fällen tjärn
  Bredsätersberget berg Stofallet avsöndring Färnasjön eller Norrsjön sjö
  *Breviken sjö /Se Storängen lht Getberget höjd
  *Brickåsen ås Sundsbron bebyggelse Gillermossen mosse
  Broboberget berg /Se Sundsbron hemman Gillkärret kärr
  *Brobokärrsröset gränsmärke Sunnansjö gård Girmossen mosse
  Bråtrönningen skogsmark Sörby, se 1 Mossbo Saknas Gropbotten kolbotten
  Bråtrönningen röjd mark Tarmansbo hemman Grytkärret kärr
  Brändan skogsmark Trekanten lht Gråmossen mosse
  Brändan skogshöjd Tränmora hemman Gräsbråten slåttermosse
  Brännkärret sank mark Tränmossen bebyggelse Gräsbråtshagen hage
  Brännudden udde Tränvallsbo gård Gröna botten kolbotten
  Brännugnsbacken backe /Se Tullen t. Grönmossen mosse
  Bussbybäcken bäck Udden lht Grönviken vik
  Bussbäcken bäck Uggelbo hemman Gubbdjupet grund
  Byränget slåttermosse /Se Utnäset hmd Gubbdjupet djup
  Bysjön sjö /Se Vena lht Gubbens botten kolbotten
  Bysängen slåttermosse /Se Vena lht Gullmosstjärn tjärn
  Bålviken vik Västergården bebyggelse Gummans botten kolbotten
  Bålviksmossen sank mark Västergården bebyggelse Gummasbotten kolbotten
  Båsbäcken bäck Västansjö hemman Gungmossen mosse
  Båsbäcken bäck /Se Ytternäla by Gäddkärrsstenen sten
  Bäckebotten kolbotten /Se Ängelbo bebyggelse Gäddtjärn tjärn
  Bältesmossen mosse Ängelbo hemman Gäddtjärn, Stora och Lilla tjärnar
  Dammberget berg Österbo kyrkoherdeboställe Gällskogsmossen mosse
  Dammberget höjd /Se Östergården bebyggelse Gävjan, Nedre sjö
  Dammen sjö Östergården bebyggelse Gävjan, Övre sjö
  Dammkärret kärr Ötorpet försvunnet torp Hagmossen mosse
  Stora Dammossen sank mark   Hagmossjön tjärn
  Dammsjön sjö /Se   Handskbotten kolbotten
  Dammsjön sjö   Harliden ängstrakt
  *Dammsjön, se Norrsjön sjö   Helgonberget berg
  Damsjön, se Kedjen, St. sjö   Helvetesbacken backsluttning
  Damsjön sjö   Helvetesberget höjd
  Diksmossen mosse   Helveteskärret kärr
  Diksmossberget berg o. triangelpunkt   Hemsjön Saknas
  Djupbäcken bäck   Hjortronmossen mosse
  Djupbäcken bäck /Se   Huberget höjd
  Djupdalen dalgång /Se   Hålsjön sjö
  Djupdalsviken vik   Hälltjärn tjärn
  Domarns Sten sten /Se   Hälltjärnen sjö
  Dragmossen, Stora o. Lilla mossar   Hälltjärnsberget berg
  Dragmossen mosse   Hälsingrönningen äga
  Dragmossen mosse /Se   Höghällarna stenformation
  Dramansbosjön, se Dramboln sjö   Högmossen mosse
  Dramboln sjö   Höjda-Maja höjd
  Dramboln sjö   Igeltjärn tjärn
  Dramboln sjö   Igeltjärn ängsmark, egentligen utdikad tjärn
  Dramboln sjö   Igeltjärnsbäcken del av bäck
  Dramboln sjö   Irmossen mosse
  Dramboln sjö /Se   Isberget höjd
  Dramboln sjö /Se   Jan-Jons äga
  Drambolsbäcken bäck   Jordpäronsvreten åkerområde
  Dramborn tjärn /Se   Jungfruviken vik
  Dramborn sjö /Se   Kalkhålsmossen mosse
  *Drambor(s)sjön(?) tjärn /Se   Kalven tjärn
  Dunderkärret kärr /Se   Kalven sjö
  Dybäcksängen ängsmark   Katthavet kärr
  Dybäcksängen äng /Se   Kattsjön kärr
  Dygropen kärr   Kavelbrokärret kärr
  Dödberget berg   Kedjen, Lilla sjö
  Döv-Lasskärret kärr /Se   Kedjen, Stora sjö
  Döv-Lasskärret kärr /Se   Kedjen, Stora sjö
  Ekedalsmossen mosse /Se   Kedjeängen utdikad slåttermosse
  Elgesta Siön, se Älgstan sjö   Kiluddarna holmar
  Elingsvena skogsområde /Se   Klosskärret kärr
  *Ellkärrsröset gränsröse   Klovstensudden udde
  Ensjöbäcken bäck /Se   Klysen sjö
  Ensjön, Lilla sjö   Klysenkärret sankmark
  Ensjön, Stora sjö   Klåberget höjd
  Ensjön, Stora o. Lilla sjöar   Knäppmorasjön sjö
  Ensjön, Stora och Lilla sjöar /Se   Kojberget höjd
  Ensjön sjöar /Se   Kolarkärret mosse
  Enten sjö /Se   Komossen mosse
  Erlandsbobäcken bäck   Konungbacken skogsbacke
  *Erlandsbosjön sjö   Korsmossen mosse
  Erlandsboviken vik   Korsmossen mosse
  Eskiln sjö /Se   Kottmossen mosse
  Eskiln sjö /Se   Kroppdammsfluken tjärn
  Etteruddarna uddar   Kråktjärn tjärn
  Etteruddarna udde /Se   Kungsbotten kolbotten
  Etterudden udde   Kusbotten kolbotten
  Etteruddsröset gränsmärke   Kushällarna stenformation
  Fager-Larsfluken mosse /Se   Kvarnmossen mosse
  Fager-Larsfluken kärr /Se   Källkärret kärr
  Fall-Erkers Botten kolbotten /Se   Källmossen sankmark
  Farfars mosse sankmark   Källmossen mosse
  Farfars mosse mosse /Se   Källmossen mosse
  Fetbjörk, se Fettbjörken sjö   Källmossen mosse
  Fetbjörken sjö   Käringsjön tjärn
  Fetbjörken sjö /Se   Käringsjön tjärn
  Fethällarna klippformation /Se   Kärrsjön kärr
  Fettbjörken sjö   Landforsån å
  Fettbjörken sjö   Lerbotten kolbotten
  Fettbjörken sjö   Lillsjön tjärn
  Fettbjörken sjö   Lillsjön sjö
  Fettbjörken sjö   Lillsvan sjö
  Fettbjörken sjö /Se   Linjebotten kolbotten
  Fetbjörken sjö /Se   Lisjöängen mossmark
  Fettbjörkstaven gränsmärke   Ljuskärret kärr
  Finn Källa källa /Se   Lockerberget berg
  Finnmossen mosse   Lortbromossen mosse
  Finnmossen myr   Långbjörken sjö
  Finnmossen mossar /Se   Långbromossen slåttermosse
  *Finnmosshällen gränsmärke   Långholmen berg
  Finnmosshäll höjd   Långmossen mosse
  *Finnmossudden gränsmärke (?)   Långmossen mosse
  Finnänget skogsäng /Se   Långmossen mosse
  Fiskartorpsviken vik   Långnälasjön sjö
  Fjunmossen mosse /Se   Långsvan sjö
  Fjärsman sten /Se   Lämossarna mossar
  Flenasjön Saknas   Läringsvreten vret
  Flenasjön sjö   Lärönningen inäga
  Flenasjön sjö   Maglenas rönning röjning
  Flenasjön sjö   Mellanhammarsberget höjd
  Flenasjön sjö /Se   Meslången, Stora och Lilla sjöar
  Flenasjön sjö /Se   Meslångsklinken berg
  Flenasjön sjö /Se   Metberget höjd
  Flenasundet sund /Se   Milmossarna mossar
  Flenaån å   Milmossen mosse
  Flenaån å /Se   Missmass källa källa
  Flenmossen sank mark   Morfars bäck del av bäck
  Flintberget berg   Morsjön sjö
  Flogen tjärn   Mortorpberget höjd
  Flogen sjö /Se   Musmossen kärr
  Flybergen triangelpunkt, berg   Myrbjörken sjö
  Flyberget berg /Se   Myrbjörken sjö
  Flymossen sank mark   Mömossen mosse
  Flyten mosse   Mömossen mosse
  *Flytmossen mosse   Mörttjärn tjärn
  Fräkenmossen mosse   Mörtviksbråten nästan igenväxt röjning
  Fräksmossen sank mark   Nadden tjärn
  Fräksmossen mosse /Se   Nallmossen mosse
  Fågelmossen sank mark   Norbytäkten åker
  Fågelmossen sank mark   Noren sjö(ar)
  Fågelmossen mosse   Noren, Västra sjö
  Fågelmossen mosse   Noren, Östra sjö
  Fågelmossen sank mark   Norrsjön Saknas
  Fågelmossen mosse /Se   Notvarpsudden udde
  Fågelmossröset, Södra gränsmärke   Nybromossen sankmark
  Fäbodviken vik   Nydammsmossen mosse
  Fä-Gustavs Mosse mosse /Se   Nykärret kärr
  Fäkärren sank mark   Näverkärret kärr
  Fällen skogstjärn   Nödgiven tjärn
  Fällen tjärn /Se   Ol-Abramsbotten kolbotten
  *Fältbjörken sjö /Se   Ormkärrsberget höjd
  Fämossen sank mark   Ormputten tjärn
  *Färna bruks dammsjö sjö /Se   Ormrönningen äga
  *Färna-Dammsjön , se Norrsjön sjö   Orrmossberget höjd
  Färna portar botaniskt naturminne   Orrmossen mosse
  Färnasjön, Nedre o. Övre sjöar /Se   Orrmossen mosse
  Färnasjön sjö /Se   Orrnäset udde
  Getberget berg   Orrnäsudden holme
  Getberget berg /Se   Oskars udde udde
  Getängen sank mark   Oxbrobergen högplatå
  Getängsbäcken bäck   Oxkärret sankmark
  Gillbobäcken bäck   Oxkärret kärr
  *Gillbosjön sjö /Se   Oxmossen mosse
  Gillbo sten sten   Paradisbotten kolbotten
  Gillermossen sank mark   Pelles mosse mosse
  Gillermossen mosse /Se   Petter-Pers berg höjd
  Girmossen mosse /Se   Pilten stenröse
  Granstaviken vik   Prinskällan källa
  Granön skogsområde   Pytteln tjärn
  Gropbotten kolbotten /Se   Ramnäsflyten Saknas
  Grytkärret kärr /Se   Rothålet ängsmark
  Gråmossen mosse   Rotkärren kärr
  Gråmossen mosse /Se   Rotsjön sjö
  Gräna terräng   Rudtjärn tjärn
  Gräsbråten terräng   Rudtjärn sjö
  Gräsbråten slåttermark /Se   Råsen sjö
  Grävlingsberget berg   Råsen, Lilla tjärn
  Gröna botten kolbotten /Se   Råsenflyten sank mosse
  Gröna mossarna sank mark   Räknebotten kolbotten
  Grönmossen mosse   *Rävelsbron bro
  Grönmossen mosse /Se   Rävelsrönningen inäga
  Grönviken vik   Rödmossen mosse
  Gubbdjupet grund /Se   Rölesjön sjö
  Gubbens botten kolbotten /Se   Römossen mosse
  Gudmundtjärnen tjärn   Rövarkulsberget höjd
  Gullmosstjärn tjärn /Se   Sandbäcken del av bäck
  Gummans botten kolbotten /Se   Sandbäckskärren sankmarker
  Gungmossen mosse /Se   Sandvadmossen mosse
  Gunnilbo-heden skogsmark   Sarvtjärn tjärn
  Gunnilboån å   Silvermossen mosse
  Gäddtjärn tjärn   Sjöberget höjd
  Gäddtjärn tjärn   Sjömossen mosse
  Gäddtjärn, Stora sjö /Se   Skil-Lasses trädgård kolbotten
  Gäddtjärn tjärn /Se   Skilstenmossen mosse
  Gäddtjärnen tjärn   Skogshagsbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn   Skommarkärret kärr
  Gäddtjärnen tjärn   Skopinnmossen kärr
  Gäddtjärnen tjärn   Skorvklinten bergknalle
  Gäddtjärnen tjärn   Skräddarkärret kärr
  Gäddtjärnen, Lilla tjärn   Skvallerbäcken bäck
  Gäddtjärnen, Stora tjärn   Skvallerbäcksmossen mosse
  Gäddtjärnsberget berg   Skäftarmossen mosse
  Gäddtjärnsmossen myr   Skäftbäcken bäck
  Gäddtjärnsängen mosse   Skäftbäcken bäck
  Gäddtjärnsängen sank mark   Skällkomossen mosse
  Gällskogsmossen mosse /Se   Skällkomossen mosse
  Gällskogsviken vik   Slymossen mosse
  Gölmossberget berg   Slåttermossen mosse
  Gölmossen myr   Slätmossen mosse
  Hagmossen mosse   Småkärren kärrmarker
  Hagmossen sank mark   Snålfallsbotten kolbotten
  Hagmossen sank mark   Snårfallsbotten kolbotten
  Hagmossen mosse /Se   Snärmossen kärr
  Hagmossögat tjärn   Staffanskärr kärr
  Hammarmossen myr   Staksjöberget höjd
  Handskbotten kolbotten /Se   Staksjön sjö
  Haret holme   Stavkärret kärr
  Harliden slåttermark /Se   Stekebotthålet mosse
  Hartäppan terräng   Stenbroberget höjd
  Heden hed och ort   Sticklingens ide plats
  *Hedmossen mosse   Stora Flyten eller Ramnäsflyten sankmark
  Hedmossen sank mark   Storkärret mosse
  Hedvreten åker   Stormossen mossar
  Helgberget berg   Stormossen mosse
  Helgonberget berg /Se   Stormossen mosse
  Helvetesbacken backe /Se   Storön holme
  Helvetesberget berg /Se   Styggmossen mosse
  Helveteskärren sank mark   Stängslen mosse
  Helveteskärret mosse /Se   Störsmossen mosse
  Hemmingsbomossen sank mark?   Suggsved röjning
  *Hemsjön?, se St. Rölösjön sjö   Sunden åker-och ängsmark
  Hemsjön sjö /Se   Sundsnäset näs
  Hemtäkten ägor /Se   Supberget höjd
  Hemängen ägor /Se   Supen mosse
  Hjortronmossen sank mark   Svanviken vik
  Hjortronmossen, Lilla mosse   Svarthällen stenmassiv
  Hjortronmossen, Stora mosse   Svartmoren skogsområde
  Hjortronmossen mosse /Se   Svartsjön tjärn
  (?) Hysen, se Klysen sjö   Svartviken vik
  Gamla Hålsboviken vik   Svedkärret kärr
  Hålsjön sjö /Se   Sänkmossen mosse
  Håvtjärnen tjärn   Tackfallet utmark
  Häggboms mosse mosse   Tafsholmskärret kärr
  Häggboms mosse sank mark   Tallholmen holme
  Hällarna hällar   Tallkärret kärr
  Hällen holme   Tallmossen mosse
  *Hällsjön sjö /Se   Tassbergsmossen mosse
  Hälltjärn sjö   Timmermossen mosse
  Hälltjärn sjö   Tjurkärret kärr
  Hälltjärn sjö /Se   Tjädershällarna bergklint
  Hälltjärnen tjärn   Tjädershällarna berg
  Hälltjärnen tjärn   Tjärn sjö
  Hälltjärnsbäcken bäck /Se   Tjärnmossen mosse
  Hälsingrönningen röjning /Se   Trindilborg holme
  Hästfallstäppan terräng   Trindmossen mosse
  Höga hällarna höjd   Trindsjön sjö
  Högbacke höjd   Trollberget höjd
  Höghällarna stenformationer /Se   Trollberget höjd
  Högmossen mosse   Trollbotten kolbotten
  Högmossen mosse /Se   Träbroberget höjd
  *Högmossröset gränsmärke   Tullbäcken bäck
  Höjda-Maja höjd /Se   Tultmossen mosse
  Igelkärrssjön sjö   Tvillingbotten kolbottnar
  Igelsjön, se Igelkärrssjön sjö   Tågmossen mosse
  Igeltjärn tjärn /Se   Uberget höjd
  Igeltjärn tjärnar /Se   Uggelbosjön sjö
  Igeltjärnen tjärn   Urvädersfall röjning
  Igeltjärnen tjärn   Utterdalen dalgång
  Igeltjärnsbäcken bäck   Uvberget höjd
  Igeltjärnsbäcken bäck /Se   Vad kärr
  Irmossen mosse   Vargbotten kolbotten
  Irmossen mosse /Se   Varggropbotten kolbotten
  Isberget berg   Vassmossen mosse
  Isberget berg /Se   Viken, Gröna vik
  Jan-Jons röjning /Se   Viluden udde
  Jan-Lars kärr kärr   Vitmossen mosse
  Jordpäronsvreten vret /Se   Vågsjön sjö
  Jungfruviken vik   Våmtjärn tjärn
  Jungfruviken vik /Se   Vångskinnsdalen dalgång
  Jungfruviken vik /Se   Vägghällen bergknalle
  Jungfruviken vik /Se   Vällingberget höjd
  Kalkhålsmossen mosse   Ytternälasjön sjö
  Kalvbäcken bäck /Se   Åholmen holme
  Kalven sjö   Ålsbäcken bäck
  Kalven tjärn   Åskfallet röjning
  Kalven sjö /Se   Åvtjärn sjö
  Kalven sjö /Se   Älgmossen mosse
  Kalven sjö /Se   Älgstan sjö
  Kampberget berg   Ängemossen mosse
  Kampkällan källa   Ängetäpporna ängsmark
  Kappränningsviken vik   Äntberget höjd
  Karmansbotegen skogsmark   Änten sjö
  Katthavet kärr   Äntmossen mosse
  Katthavet mosse /Se   Öbjörken sjö
  Katthavet Saknas /Se   Öbjörksberget höjd
  Kattsjön sank mark   Ön, Lilla ö
  Kattsjön kärr /Se   Ön, Stora ö
  Kavelbromossen mosse   Österängen slåttermosse
  Kedjebosjön, Lilla, se Kedjen, Stora sjö    
  Kedjemossen sank mark    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, L. sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Kedjen, Lilla sjö    
  Lilla Kedjen sjö    
  Kedjen, Stora o. Lilla sjöar    
  Kedjen, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Kedjen, Stora och Lilla sjöar /Se    
  Kedjen, St. o. Lilla sjöar /Se    
  Kedjen, Lilla o. Stora sjöar    
  Kedjen, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, St. sjö    
  Kedjen, St. sjö    
  Kedjen, St. sjö    
  Kedjen, St. sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, Stora, se Erlandsbosjön sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Kedjen, Stora sjö    
  Stora Kedjen sjö    
  *Yttre Kedjen, se L. Kedjen sjö    
  Kedjeängen ängsmark /Se    
  Keian, se Kedjen, Stora o. Lilla sjöar    
  Kejan, se Kedjen, St. sjö    
  Kejan, Lilla, se Kedjen, Lilla sjö    
  Kiluddarna holmar    
  Kiluddarna holmar /Se    
  Klockarjorden ägomark    
  Klockarudden holme    
  Klockarudden udde /Se    
  Klossbotten kolbotten /Se    
  Klosskärret kärr /Se    
  Klovstenen sten    
  Klovstensudden udde    
  Klysen sjö    
  Klysen sjö    
  Klysen sjö    
  Klysen sjö /Se    
  Klysen sjö /Se    
  Klysen sjö /Se    
  Klysen sjö /Se    
  Klysen sjö /Se    
  Klysen sjö /Se    
  Klysenkärret kärr /Se    
  *Klysflyten myrmark?    
  Klysnen sjö    
  Klysnenbergen berg    
  Klysnenkärren sank mark    
  Klysröset gränsröse    
  Klyssen, se Klysen sjö    
  Knäppmorasjön sjö    
  Knäppmorasjön sjö    
  Knäppmorasjön sjö    
  Knäppmorasjön sjö /Se    
  Knäppsjön, se Knäppmorasjön sjö    
  Kojberget berg    
  Kolarkärret kärr    
  Kolarkärret kärr /Se    
  Komossen sank mark    
  Komossen mosse /Se    
  Konungbacken skogsbacke /Se    
  Kornhagsudden udde    
  Kottmossen mosse    
  Kottmossröset gränsmärke    
  Krokmossen sankmark    
  Kroppdammsfluken tjärn /Se    
  Kråktjärn vatten /Se    
  Kråktjärnen tjärn    
  Kråktjärnen tjärn    
  Kråktjärnsmossen, Norra mosse    
  Kråktjärnsmossen, Södra mosse    
  *Kullerbänksröset gränsmärke    
  Kungsbotten kolbotten /Se    
  Kusbotten kolbotten /Se    
  Kushällarna höjder    
  Kvarnbacken höjd    
  Kvarnmossen mosse /Se    
  *Kvarnröset gränsmärke    
  Kvarnudden udde    
  Kyrkfallstäppan terräng    
  Kåtmåssr[öse]t gränsmärke    
  Källfallsmossen myr    
  Källkärret mosse /Se    
  Källmossen sank mark    
  Källmossen sankmark    
  Källmossen mosse    
  Källmossen sank mark    
  Källmossen mossar /Se    
  Källmossen, Östra mosse    
  Källtjärnen tjärn    
  Käringsjökullen höjd    
  Käringsjön sjö    
  Käringsjön sjö /Se    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö /Se    
  Kärränget ägomark    
  Lackebergen höjder    
  Landforsån å /Se    
  Lanforsån å    
  Lappland terräng    
  Lerbotten kolbotten /Se    
  Lersätersbäcken bäck    
  Lillbacken höjd    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö /Se    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjöar /Se    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lillsvan o. Långsvan sjöar /Se    
  Lillsvan sjö /Se    
  Lilländan sank mark    
  Lillön ö    
  Limkärret kärr    
  Lisjöängarna sank mark    
  Lisjöängen mosse /Se    
  Lisselängen ängsmark    
  Lisselänget ängsmark    
  Ljuskärret kärr /Se    
  Lockerberget berg /Se    
  Lockroberget berg    
  Lortbrofallet terräng    
  Lortbromossen sank mark    
  Lortbromossen mosse /Se    
  *Lortgruvberget berg    
  Lorthålet åker /Se    
  Lortkärret kärr    
  Lugnviken vik    
  Luntekärret myr    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö /Se    
  Långbjörken sjö    
  Långbjörken sjö /Se    
  Långbjörken sjö /Se    
  Långbrokärret sank mark    
  Långbromossen sankmark    
  Långmossen sank mark    
  Långmossen mosse    
  Långmossen mosse    
  Långmossen mosse    
  Långmossen sank mark    
  Långmossen sank mark    
  Långmossen mosse    
  Långmossen mosse /Se    
  Långnåla, se Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö    
  Långnälasjön sjö /Se    
  Långnälasjön sjö /Se    
  Långnälasjön sjö /Se    
  Långnälasjön sjö /Se    
  Långnälaängarna sank mark    
  Långnälen sjö /Se    
  Långnälen, se Långnälasjön sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö    
  Långsvan sjö /Se    
  Långsvan sjö /Se    
  Långsvan sjö /Se    
  Långsvan sjö /Se    
  Långsvan sjö /Se    
  Långsvan o. Lillsvan sjöar /Se    
  Långsvan sjö /Se    
  Långudden udde    
  Långudden udde    
  Långviken vik    
  Lämossen, Lilla mosse    
  Lämossen, Stora Saknas    
  Lämossen mosse    
  Lämossen mosse /Se    
  Läringsvreten vret /Se    
  Lärönningen röjning /Se    
  Lärönningsvreten vret /Se    
  Maglenas rönning röjning /Se    
  Marnviken vik    
  Mellanhammarsberget berg /Se    
  Merlångsklinten berg /Se    
  Meslången sjö /Se    
  Meslången sjö /Se    
  *Meslången, se St. Meslången sjö    
  Messlången, Lilla sjö    
  Meslången, St. sjö    
  Meslången, Stora sjö    
  Messlången, Stora sjö    
  Messlången, Stora sjö    
  Messlångsbäcken bäck    
  Messlångsmossen sankmark    
  Metberget berg /Se    
  Metbergsudden udde    
  Millehammarsberget berg    
  Milmossarna mossar    
  Milmossarna mossar /Se    
  Milmossen sank mark    
  Missmass källa källa /Se    
  *Mjöviksröset gränsmärke    
  Mormossen mosse    
  Morsjön, L., se Mosjön, V. sjö    
  Morsjön, Lilla o. Stora sjöar    
  Morsjön, Lilla sjö    
  Morsjön, Lilla sjö    
  Morsjön, Lilla sjö    
  Morsjön, Lilla sjö    
  Morsjön sjö /Se    
  Morsjön, Lilla sjö /Se    
  Morsjö öga tjärn /Se    
  Mortorpberget berg /Se    
  Mortorpsviken vik    
  *Mosjön, V. (=Mosjön, L) sjö    
  Mossarna, Gröna mossar    
  Musmossen mosse /Se    
  Myrbjörken sjö    
  Myrbjörken sjö /Se    
  Myrbjörken sjö /Se    
  Myrbjörken sjö /Se    
  Myrbjörksängarna sankmark    
  Mömossberget berg /Se    
  Mömossen sank mark    
  Mömossen sank mark    
  Mömossen mosse    
  Mömossen mosse    
  Mömossen mosse /Se    
  Mörka backen skogsområde    
  Mörttjärn tjärn /Se    
  Mörttjärn tjärn /Se    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörtviken vik    
  Mörtviken vik /Se    
  Mörtviksbråten f.d. röjning /Se    
  Möviken, nu Jungfruviken vik /Se    
  Nadden tjärn    
  Nadden sjö /Se    
  Nadden tjärn /Se    
  Nallmossen sank mark    
  Nallmossen mosse /Se    
  Nasslungen, Stora, se Meslången, Stora sjö    
  Noren sjö /Se    
  Noren sjö /Se    
  *Noren, L., se Ö. Noren sjö    
  Noren, V. sjö    
  Noren, V., se Norsjön, V. sjö    
  *Noren, St., se V. Noren sjö    
  Noren, Västra sjö    
  Noren, Östra och Västra sjöar /Se    
  Noren, Östra o. Västra sjöar /Se    
  Noren, Östra o. Västra sjöar /Se    
  Noren, Ö. sjö    
  Noren, Östra sjö    
  Noren, Östra sjö    
  Noren, Ö., se Norsjön, Ö. sjö    
  Noren, Östra sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö /Se    
  Norsjön, V (=Noren, V.) sjö    
  Norsjön, Ö. (=Noren, Ö) sjö    
  Norrvretsviken vik    
  Norrängarna sank mark    
  Notboudden udde    
  Notudden udde    
  Notvarpsudden udde /Se    
  Nybromossen mosse    
  Nybromossen mosse /Se    
  Nydammsmossen mosse /Se    
  Nydammssjön sjö    
  Nykärret, Stora sank mark    
  Nälabäcken bäck    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näverkärret kärr    
  Näverkärret kärr /Se    
  *Näverkärrsröset gränsmärke    
  Nödgiven sjö    
  Nödgiven sjö /Se    
  Ojbjörken (=Öbjörken) sjö    
  Ol-Abrahamsbotten kolbotten /Se    
  Omkärr, se Ormkärret kärr    
  Ormkärret kärr    
  Ormkärrsberget berg o. triangelpunkt    
  Ormkärrsberget berg /Se    
  Ormkärrsbäcken bäck    
  Ormkärrsviken vik    
  Ormputten tjärn    
  Ormputten sjö /Se    
  Ormrönningen äga /Se    
  Ormtjärn tjärn /Se    
  Ormtjärnen tjärn    
  Orrmossen mosse    
  Orrmossen mosse /Se    
  Orrnäset udde    
  Orrnäset udde /Se    
  Orrnäsudden udde /Se    
  Orrnäsön ö    
  Oxbrobergen berg    
  Oxkärret kärr    
  Oxkärret kärr /Se    
  Oxmossen mosse /Se    
  Oxudden udde    
  Pelles botten kolbotten /Se    
  Pelles mosse mosse /Se    
  Petter-Pers berg berg /Se    
  Prinskällan källa /Se    
  Präströnningen terräng    
  Pyttelberget berg    
  Pytteln sjö    
  Pyttiln sjö /Se    
  Ramnäsflyten mosse /Se    
  Revleharet holme    
  Revles hästfallstäppa terräng    
  Ringmossen sank mark    
  Ringtorp terräng    
  Rossen, se Råsen sjö    
  Rothålet ängsmark /Se    
  Rotkärret kärr /Se    
  Rotsjöberget berg o. triangelpunkt    
  Rotsjön sjö    
  Rotsjön sjö /Se    
  Rotslättsmossen sank mark    
  Rudekiärr, se Rudtjärn Saknas    
  Rudtjärn tjärn    
  Rudtjärn tjärn /Se    
  Rudtjärn tjärn /Se    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnsberget berg    
  Rudtjärnsberget berg    
  Rudtjärnsstolpen gränsmärke    
  Rudtjärnsstolpen gränsmärke    
  Runkiärsstolpe, se Rudtjärnsstolpen gränsmärke    
  *Rågfallsröset gränsmärke    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö    
  Råsen sjö /Se    
  Råsen sjö /Se    
  Råsen, Lilla sjö    
  Råsen, St. o. Lilla sjöar /Se    
  Råsenbäcken bäck    
  Råsenbäcken bäck /Se    
  Råsenflyten mosse /Se    
  Råsenön, Lilla skogsområde    
  Råsenön, Stora terräng    
  Råssen, se Råsen sjö    
  Räknebötten kolbotten /Se    
  *Rätteplatsröset gränsmärke    
  Rävberget berg    
  Rävelsrönningen äga /Se    
  Rö, Nedre ägomark    
  Rö, Övre ägomark    
  Rödmossen mossar /Se    
  Röhle Siön, se Stora Rölösjön sjö    
  Rölen, se Rölösjön, Stora sjö    
  Rölen, se Rölösjön, Stora o. Lilla sjö    
  Rölesjön sjö /Se    
  Rölesjön sjö /Se    
  Rölösjökärren kärr    
  Rölösjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Rölösjön, Stora sjö    
  Rölösjön, St. sjö    
  Rölösjön, Stora sjö    
  Rölösjön, Stora sjö    
  Rölösjön sjö    
  Rölösjön sjö /Se    
  Römossen sank mark    
  Römossen sank mark    
  Rönningen röjd mark    
  Rönningsberget berg    
  Rövarkulsberget berg /Se    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken del av bäck /Se    
  Sandbäckskärren sumpmark /Se    
  Sandbäckskärret, Nedre sank mark    
  Sandbäckskärret, Övre sank mark    
  Sandvadmossen mosse /Se    
  Sandviken vik    
  Sarvtjärn tjärn    
  Sarvtjärn tjärn /Se    
  Sarvtjärn tjärn /Se    
  Sarvtjärnen tjärn    
  Sarvtjärnmossen, Västra myr    
  Sarvtjärnsmossen, Östra sankmark    
  Silvermossen mosse    
  Silvermossen mosse /Se    
  Siön Öij Biörken, se Öbjörken sjö    
  Sjöberget berg    
  Sjöberget berg /Se    
  Sjökärret kärr    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen mosse /Se    
  Sjötäppan terräng    
  Skeppsberget höjd /Se    
  Skil-Lasses trädgård sank mark    
  Skil-Lasses trädgård kolbotten /Se    
  Skilstenmossen mosse /Se    
  Skinnarkärret sankmark    
  Skogshagsbäcken bäck /Se    
  Skomakarkärret kärr /Se    
  Skopinnmossen mosse /Se    
  Skorvklinten bergsknalle /Se    
  Skräddarkärret kärr /Se    
  Skvallerbäcken bäck    
  Skvallerbäcken bäck    
  Skvallerbäcken bäck /Se    
  Skvallerbäcksmossen mosse    
  Skvallerbäcksmossen sank mark    
  Skäftarmossen, Stora mosse    
  Skäftbäcken bäck    
  Skäftbäcken bäck    
  Skäftbäcken bäck /Se    
  Skällkobäcken bäck    
  Skällkomossen mosse /Se    
  Sköljbäcksmossen myr    
  Slogkärret sank mark    
  Slogkärrsfallet terräng    
  Slysmossen sankmark    
  Slysmossen mosse /Se    
  Slåttermossen mosse    
  Slätmossen mosse    
  Slätmossen mosse /Se    
  Smedrönningen skogsmark    
  Smedtäkten täkt /Se    
  Smörgåsbacksmossen mosse    
  Snedholmen holme    
  Snuggan ängsmark    
  Snårfallsbotten kolbotten /Se    
  Snärmossen myr    
  Snärmossen mosse /Se    
  Sockertoppen gräns    
  Spångmossen, Norra sank mark    
  Spångmossen, Södra Saknas    
  Staffans kärr kärr /Se    
  Staksjöbergen berg    
  Staksjöberget berg /Se    
  Staksjön tjärn    
  Staksjön sjö    
  Staksjön sjö /Se    
  Staksjön sjö /Se    
  Stavkärret kärr /Se    
  Stenbroberget berg    
  Stenbroberget berg /Se    
  Stenmossarna sank mark    
  Stockmorbäcken bäck    
  Stora Flyten mosse /Se    
  Storbjörken sjö /Se    
  Storgruvan gruva    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen sank mark    
  Stormossen mossar /Se    
  *Storsvan, se Långsvan sjö    
  Storängen ägomark    
  Storön ö    
  Styggmossen mosse    
  Styggmossen mosse /Se    
  Ställberget berg    
  Störkärret sank mark    
  Störsmossen sank mark    
  Störsmossen mosse /Se    
  Suggsved röjning /Se    
  Suggsveden terräng    
  Sunden åker o .äng /Se    
  Sundfallet terräng    
  Sundsnäset näs /Se    
  Sundsån å    
  Sunnansjöharet holme    
  Supen sank mark    
  Supen tjärn /Se    
  Supmossen mosse    
  Svan, se Lillsvan sjö    
  Swan, St., se Långsvan sjö    
  Svan, Stora, se Långsvan sjö    
  Svansboholmarna holmar    
  Svansjöarna sjöar /Se    
  Svansjön, Stora, se Långsvan sjö    
  Svanviken vik /Se    
  Svarthällen sten /Se    
  Svartmoren skogsområde /Se    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartviksudden udde    
  Svedkärret kärr    
  Svedkärret kärr /Se    
  Sänkkärret kärr    
  Sänkmossen mosse    
  Sävtjärnsmossen myr    
  *Sävtjärnsröset gränsmärke    
  Söderlundskärret sank mark    
  Södersjön, se Lillsjön sjö    
  Söthålet grustag    
  Tackfallet utmark /Se    
  Tafsholmskärret kärr /Se    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme /Se    
  Tallkärret kärr    
  Tallkärret kärr /Se    
  Tallmossberget berg    
  Tallmossbäcken bäck    
  Tallmossen mosse    
  Tallmossen sank mark    
  Tallmossen mosse /Se    
  Tassbergsmossen mosse /Se    
  Timmerholmsmossen sank mark    
  Tjurkärret kärr /Se    
  Tjurmossen mosse    
  Tjurmossen mosse /Se    
  Tjädershällarna stenhällar    
  Tjäderspelet terräng    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnen sjö /Se    
  Tjärnmossen sank mark    
  Tjärnmossen myr    
  Tjärnmossen mosse /Se    
  Tjärnsjön, Lilla, se Blåhand tjärn    
  *Tjärrnäsröset gränsmärke    
  Tjärshällarna stenblock /Se    
  Trekanten trädgård    
  Trindiiborg holme    
  Trindmossen mosse    
  Trindsjön skogstjärn    
  Trindsjön tjärn /Se    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg /Se    
  Trollbotten kolbotten /Se    
  Träbroberget berg /Se    
  Tränmora vind höjd?    
  Träskärret sank mark    
  Tullbäcken bäck /Se    
  Tultmossen mosse    
  Tultmossen mosse /Se    
  Tvillingbotten kolbottnar /Se    
  Tyska Kyrkan terräng    
  Tågmossen mosse    
  Tågmossen mosse /Se    
  Tångmossen mosse    
  Uggelbosjön sjö    
  Uggelbomossen mosse    
  Uggeludden udde    
  Urvädersfall röjning /Se    
  Utterdalen dal?    
  Utterdalen dalgång /Se    
  Utterdalsbäcken bäck    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg /Se    
  Vad kärr /Se    
  Vallkullbotten kolbotten /Se    
  Vargbotten kolbotten /Se    
  Varggropbotten kolbotten /Se    
  Varggropsbottnen terräng    
  Vargmossen sank mark    
  Vassmossberget berg    
  Vassmossen mosse /Se    
  Venabäcken bäck    
  Venan sank mark    
  Viludden udde    
  Vinterängsviken vik    
  Vitmossen mosse    
  Vreten terräng    
  Vretängstäppan terräng    
  Vågsjöbäcken bäck    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö /Se    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö    
  Vågsjön sjö /Se    
  Våmtjärn tjärn /Se    
  Våmtjärnen tjärn    
  Våmtjärnsrännan sank mark?    
  Vångskinnsdalen dalgång /Se    
  *Väggel(j?)usröset gränsmärke    
  *Väggelusröset gränsmärke    
  *Väggelusröset gränsmärke    
  *Väggelusaröset gränsmärke    
  Vällingberget berg /Se    
  Västersjö, se Norrsjön sjö    
  Västeräng skogsmark    
  Ytternälasjön sjö /Se    
  Ytternälasjön sjö    
  Ytternälasjön sjö /Se    
  Ytternälasjön sjö /Se    
  Åholmen holme /Se    
  Åkroken del av Lanforsån    
  Åkrokängen äng /Se    
  Ålsbäcken bäck    
  Ålsbäcken bäck /Se    
  *Åltjärn tjärn /Se    
  Åltjärnen tjärn    
  *Åmusröset gränsmärke    
  Åsbottnarna terräng    
  Åskfallet terräng    
  Åskfallet röjning /Se    
  Åvtjärnen tjärn    
  Åvtjärn, Stora sjö /Se    
  Åvtjärn sjö /Se    
  Åvtjärnen tjärn    
  Älgmossen, se Dragmossen, Stora o. Lilla sankmark    
  Älgmossen mosse    
  Älgstan sjö    
  Älgstan tjärn    
  Älgstan sjö /Se    
  Älgstan sjö /Se    
  Älgstand sjö    
  Älgstandbäcken bäck    
  Älgstandängarna sank mark    
  Älgtjärnen, se Älgstan tjärn    
  Ängarboön ö    
  Ängelboviken vik    
  Ängemossen mosse /Se    
  Äntberget berg    
  Äntberget berg /Se    
  Äntbäcken bäck    
  Äntbäcken bäck    
  Änten sjö    
  Änten sjö /Se    
  Änten sjö /Se    
  Änten sjö /Se    
  Änten, se Enten sjö /Se    
  Änten sjö /Se    
  Äntmossen mosse /Se    
  Äskiln sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö /Se    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö    
  Öbjörken sjö /Se    
  Öbjörken sjö /Se    
  Öbjörken, se Ojbörken sjö    
  Öbjörksberget berg /Se    
  Öbjörksröset gränsmärke    
  Öbjörksröset gränsröse    
  Öbjörksstolpen gränsmärke    
  Öbjörksstolpen gränsmärke    
  Ögebyrcken, se Öbjörken sjö    
  Öjbjörken, se Öbjörken sjö /Se    
  Öjebjörcken, se Öbjörken sjö    
  Öjebjörke-Allmen, se Öbjörken sjö    
  *Öjebjörken, se Öbjörken sjö    
  Ön ö    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.