ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrby socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 321 Bebyggelsenamn : 845 Naturnamn : 1003
Norrby sn Alderkärret kärr Norrby sn Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Annikas mosse mosse Norrby socken socken Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Apostla Backen ägomark Norrby sn /Se Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Aspholmskärret kärr Norrby sn /Se Nummerförteckning förteckning
Norrby sn /Se Baggebo källa källa Norrby Socken socken Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Bengtbergsängen ägomark(?) Norrby sn sn Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Björkmyran ägomark Norrby socken Nummerförteckning förteckning
Norrby sn Björknan terräng Norrby sn Alderkärret kärr
Norrby sn Björntegarna ägomark Norrby sn Aldertäppan kärr
Norrby sn Blåbärsmossberget berg o. triangelpunkt Norrby sn Allas ögon åker
Norrby sn Blåbärsmossen, Stora mosse Norrby sn Amerika åker
Norrby sn Blåbärsmossen mosse Norrby sn Amerikaskiftet åkerområde
Norrby sn Bodbacken backe /Se Härstar inbyggarbeteckning Anders-Ers fårhus Saknas
Norrby sn Bolandet utäga /Se norrbyborna inbyggarbeteckning Andra täppan åker
Norrby sn Bolandet odlad mark /Se Norrby löss inbyggarbeteckning Annikas mosse mosse
Norrby sn Bolandet åker /Se Falljungfrun övernaturligt väsen Annikas mosse mosse
Norrby socken Bolandsgärdet mark /Se Albäck bebyggelse Arstutäppan äga
Norrby socken Bomossen ägomark Albäck bebyggelse Aspholmarna kärr
Norrby sn o. gd Bomossen uppodlad mosse /Se Albäck gård Aspholmarna skogstrakt
?Norrby sn Bormossen uppodlad mosse /Se Albäck, se Alderbäck gd Aspholmskärret kärr
?Norrby sn Borrmossen mosse /Se Albäck (Alderbäck) gd Aspvreten skifte
Norrby sn Boängen åker /Se Alderbäck gd Australien åker
Norrby sn Boängen åkrar /Se Anders Anders gård Barkåkern del av Andra täppan
Norrby sn Bredberget berg /Se Anders-Anders bebyggelse Bastubacken backe
?Norrby sn Bredkärret kärr Anders-Anders gd Bastugärdet åker
Norrby sn Bredmossbäcken bäck Anders-Ers gård Bengtbergsängen Saknas
Norrby sn Bredmossen mosse Anders Ers gård Bengtsbergs äga odling
Norrby sn Bredmossen ägomark Anders-Ers gd Björkkilen eller Björnkilen markbit
Norrby sn Bredmossen uppodlad mosse /Se Anders-Ers gd Björkmyran odlad mark
Norrby sn Bredmosshagen hage /Se Anders-Ers gd Björknan odling
Norrby sn Bredåkrarna årkrar /Se Anders-Ers bebyggelse Björknarn äga
Norrby sn Brotegshagen uppodlad hage /Se Anders Ers gd Björknan odlingar, nu betesmark
Norrby sn Brunkullen (odlad) backe /Se Anders-Ers gd Björntegarna äga
Norrby sn Brusmossen ägomark Anders-Erssons gd Björntegarna åkertegar
Norrby sn Brusmossen uppodlad mosse /Se Anders-Jans gd Blåbärsmossberget höjd, triangelpunkt
Norrby sn Brännkärr kärr Anders-Jans gd Blåbärsmossberget berg med triangelpunkt
Norrby sn Brännkärr oppodlat kärr /Se Anders-Lars gd Blåbärsmossberget berg o. triangelpunkt
Norrby sn Bultarbacken ägomark Anders-Lars gd /Se Blåbärsmossberget berg
Norrby sn Butarna ägomark Anders-Lars gd Blåbärsmossberget berg
Norrby sn Butarne åkerstycke, nyodling /Se Anders-Lars bebyggelse Blåbärsmossen mosse
Norrby sn /Se Butarna ängsområde /Se Anders-Mats gd Blåbärsmossen mosse
Norrby sn /Se Butbacken backe /Se Anders-Mats bebyggelse Blåbärsmossen mosse
Norrby sn Butberget berg /Se Anders-Mats gd /Se Blåbärsmossen mosse
Norrby sn /Se Butbäcken bäck /Se Anders Ols gård Blåbärsmossen mosse
Norrby sn /Se Butskogen skogsmark /Se Anders-Ols gd Blåbärsmossen mosse
Norrby? Löss(?) inbygarbeteckning Byängarna åker- och ängsområde /Se Anders-Ols gd /Se Blåbärsmosshalsen område
»norby» = Norrby? sn Byängen ägomark /Se Anders-Ols bebyggelse Blåbärsmosshuvudet kärr
Albäck by /Se Byängshagen äga /Se Anders-Ols gd Blåbärsmossvägen gångstig
Baggbo lht /Se Båmberget berg Anders-Ols gd Bodbacken backe
?Boda by Dalen odling /Se Anders-Pers bebyggelse Bolandet utjord
Boda gd Dalkarlsbacken backe /Se Arken lht Bolandet odlat mark
Boda by /Se Dalkarlsberget berg Arken hus Bolandsgärde mark
Bolandet gd /Se Dalkarlshagberget berg /Se Arken lgt Bolandet åkerskifte
Bolandet utjord /Se Dalkarlshagen odling /Se Backa lht Bolandsbacken skogsbacke
Bolandet gd /Se Dalkullskällan källa Backa lht Bolandsgärdet mark
Brusmossen gård /Se Dalängen delvis odlad mark Backa lht Bomberget höjd
Butarna gd Dammtäppan åker /Se Backa lht Bomossen äga
Bäck, se Norrbäck och Sörbäck byar Dikarsbowret åkrar /Se Backa bebyggelse Bomossen, se Bormossen Saknas
»Bekt» by Djupdalen dalgång (?) Backa avs Bomossen utäga
Bäck byar Djupdalsskogen skog Baggbo lht Borgmossen mosse
+Bärtebo skattetp /Se Djupningskärr kärr /Se Baggbo lht Bormossen uppodlad mosse
Dalfallet lht /Se Djupningskärren kärr /Se Baggbo lgt Bormossen odling (utäga)
Dikarbo gd? /Se Duguldshagen åker /Se Bengt-Jans f.d. torp Boängen åker
Dikar(s)bo gd /Se Duvgårdshagen ägomark Berga lht Bredberget berg
?Dollsbo gd /Se Ekorrhagen odling /Se Berga lht Bredberget berg
*Drängsbo Saknas Elingskärren kärr /Se Berga lht Bredkärret kärr
*Drängsbo gd /Se Fallet, Lilla terräng Berga torp Bredmossbäcken bäck
+Dövansbo bebyggelse? /Se Fallet odling /Se Berga avs Bredmossbäcken bäck
Eljansbo by /Se Femstenaröret stenröse? Björkliden avs Bredmossbäcken bäck
Eriksbo tp /Se Fias backe skogsbacke Björkliden lgt Bredmossen utäga
Fastparbo by /Se Fjällen ägomark Boda bebyggelse Bredmossen område
Finnkyrkan utbyggnad /Se Flåtbacken backe Boda bebyggelse Bredmossen uppodlad mosse
+Forsbo tp /Se Flåtgärdet åker /Se Boda by Bredmossen uppodlad mosse /Se
+Fröstbo torp /Se Flögsätra(n) odling /Se Boda by Bredmossen mosse
Furbo by /Se Fruns kärr kärr /Se Bolandet gård Bredmosshagen hage
Furbo gd /Se Fångbacken skogsmark /Se Bolandet hemmansdel Bredmossodlingen, se Josafats dal Saknas
Gamsebo by /Se Galgbacken höjd Bolandet Saknas Bredmossvägen körväg
Gamsebo by /Se Gammelhaga ägomark Bosells soldattorp lht, f.d soldattorp Bredåkrarna åkrar
Gnällbo tpställe /Se Gammelhagen odling /Se Bredgården gård Broberget berg
Gråbo lht /Se Glasögat kärr /Se Bredgården hmn Brosten(en) sten
Gunnarsbo by /Se Glasögonen kärr Bredgården gd Brotegshagen odlat område
Härsta gd Gloarna, se Groarna sänkor Bredmossen gård Brunkullen odlad kulle
Il(l)bo lht /Se Gransjön sjö Bredmossen hmn Brunnsängen odlad mark
Ilboäng lht /Se Grills backe ägomark Brotegshagen äga Brusmossen uppodlad mosse
Ingbo(?) by Grills hagar åkrar /Se Brotegskärret äga Brändan del av skog
Ingbo by /Se Grimbergen berg Brunsätra lht Brändan skogsmark
Isätra by Grindbergen berg /Se Brunsätra bebyggelse Brännkärr kärr (delvis uppodlat)
Isätra by Groarna sänkor /Se Brunsätra lgt Bröllopsbron bro
?Isätra by Gräskärret kärr Brusmossen lht Bröllopsgatan landsväg
[Jesæther] Saknas Grönkärret ägomark Brusmossen lht Bröllopsgatan Saknas
Isätra by Gubbkärret kärr o. odling /Se Brusmossen lgt Bultarbacken backe
Isätra by Gullboladan loge /Se Butarna gd Butarna odlat område /Se
?Isätra by Gumkälla källa Butarna bebyggelse Butarna ängsmark
Isätra by /Se Gåspussarna vattensamlingar /Se Butarna markområde Butarna odlat område
Isätra by Hammaren skogsbacke Bäcka lht Butarna äga
Isätra by Harhällarna berg /Se Bäcka lht Butarna äga
Isätra by /Se Helvetesberget berg Bönhuset missionshus Butarna ägor
Isätra by Helvetesberget berg /Se Dikarbo gård Butbacken skogsbacke
Isätra by /Se Hjortmossen mosse Dikar(s)bo hmn Butbacken skogsbacke
Isätra by /Se Hjortonmossen mosse Djupdalsskogen lht Butberget berg
Isätra by /Se Hjortronmossen mosse /Se Djupdalsskogen bebyggelse Butbäcken bäck
Isätra by /Se Hoberget berg +Dollsbo förr gd Butbäcken bäck
Jan-Måns gd Hoberget berg Ekboms torp Buten odlat område
Jan-Pers gd Hummelmyran ägomark Ekbombs torp försv. torp Buten odlad mark
+Kattelbo f.d. kronotorp /Se Håberget berg Eklunda lht Buten gärde
Kattelbo gd /Se Hällarna berghällar Eklunda avs Butskogen skog
+Kråknackbo Saknas /Se Hälsingkärr kärr Eklunda lht Buttäppan äga
Kumlaby by Högberget berg Eklunda lgt Byåkrarna åkrar
Kumlaby by /Se Hälsingekärr kärr /Se Eljansbo bebyggelse Byängarna åker- och ängsmark
Kyllinge by /Se Höghällarna terräng Eljansbo by Byängarna odlad mark
Kyllinge kvarn Saknas Högspjuten triangelpunkt Eljansbo bebyggelse Byängen odlat område
Larsbo lht /Se Hönsmossen mosse Eljansbo bebyggelse Byängen äga
Larsbodal lht /Se *Ihlbohälls Röret rör /Se Eljansbo by Byängshagen markområde
Lindalen gd /Se *Ihlmyran mosse /Se Emilund lht Båmberget berg
Lindbo lht /Se Isätrabäcken bäck Erik Anders gd Båmberget berg
Lisselbo f.d. torp /Se Isätrabäcken bäck Erik-Bengts gd Båmberget bergbacke
Littersbo lht /Se Jabobshål åkerstycke /Se Erik-Bengts gd Bårmossen mosse
Lundbo f.d. torp /Se Josafats dal ägomark Erik-Bengts gd Dalen odlad lågmark
+Lyckebo torp /Se Järparna åkrar /Se Erik-Elias bebyggelse Dalkarlsbacken backe
+Lötebo f.d. kronotorp /Se Kajbacken skogsbacke Erik Ers gård Dalkarlshagen odlat mark
Löten gd /Se Kalkbotomtarna åkrar /Se Erik-Ers gårdar Dalkarlshagberget berg
Maritbo gd /Se Kalkbotäppan odlat markstycke /Se Erik-Ers bebyggelse Dalkullsberget berg
Mellanbo lht /Se Kalvhagen odling /Se Erik Ers gd Dalkullskällan källa
Myggbo lht /Se Kalåkrarna åkrar /Se Erik-Ers bebyggelse Dalängen markområde
Myggbo lht /Se Kanons källa källa Erik-Ers lht Dammen åkrar
»Noorbo», se Norrby sn Kapellbacken höjd Erik Ers gd Dammtäppan åker
Norrby f. by Kasselbo gata väg /Se Erik-Jans gd Dammvreten odlad mark
Norrby Saknas Kattpussarna vattensamlingar /Se Erik Mats gård Djupdalen åkerskifte
Norrbäck o. Sörbäck byar Kerstinkrita terräng Erik-Mats f.d. gårdsnamn /Se Djupdalen kärr
Norrbäck byar Kerstinkrita berg /Se Erik-Mats gd Djupdalen skogsparti
Norrbäck och Sörbäck byar Kerstinkrita berg /Se Erik Ols gård Djupdalen betesmark
Nykyrkan utbyggnad /Se Kerstinkrita berg /Se Erik-Ols gd Djupdals källa källa
Nykyrkan utbyggnad /Se Klippskogen skogsmark Erik-Ols gd Djupdalsskogen skogtrakt
?Orrbo by Knektveden skogsområde- o. åkerområde /Se Erik Ols gd +Djupkiäres Låtten skogsområde
Orrbo by Knoppstenen sten(?) Erik-Pers gd Djupningskärr kärr
Orrbo by /Se Kolkärret kärr Erik-Pers gd /Se Djupning(s)kärr kärr /Se
Orrbo by /Se Konungsslätten ägomark Erik-Pers gård Djupning(s)kärr Saknas
Paulabodha, se Pålsbo gd Kopinan ägomark Eriksberg torp Djuppuss kärr
Per-Ols gd Korsmossen myr Eriksberg lht Domarbacken höjd
+Pussbo Saknas /Se Kråkbacken område /Se Eriksberg lht Domarringen dommarring
Pålsbo gd Kråknacken höjd(?) Eriksberg lgt Duguldshagen markområde
?Pålsbo by Kråknackskällan källa Eriksberg lgt Duvgårdshagen äga
Pålsbo by /Se Kungsängen terräng Eriksberg lht Duvgårdshagen odling
Redarhagen gd o. äga /Se Kusgärdet åker /Se Eriksberg lht Dysekärret kärr
Rödbo lht /Se Kushålet åker /Se Eriksberg lht Ekboms torp betesmark
Rörlunda tp /Se Kvarnberget berg Eriksberg avs Ekorrhagen äga
Skogsbo lht /Se Kvarnkärret kärr Eriksberg bebyggelse Ekorrhagen odling
Skräddarbo gd /Se Kvarnvreten åker /Se Eriksborg lht Fallet odlad mark
+Skräddarbo f.d. tp /Se Kyrkhagen hage /Se Eriksborg lht Femstenarröret röse
Skräddarbo gd /Se Källgölen källa /Se Erikslund lht Fias backe backsluttning
+Skräddarbo torp /Se Källmossen mosse Erikslund avs Fisken kärr
Skårkebo by Källskiftet åker /Se Erk-Ers gd Fjällen åkerlappar
Skårkebo by /Se Kärrbäcksjön sjö Erk-Jans gd Fjällen åkerfält
Skäggebo by /Se Kölngärdet gärde /Se Erk-Ols gd Fjärn äga
Stensbo lht /Se Lapphällarna berghällar Evelund lht Flottgärdet åkerstycke
Storbarbo by /Se Lars-Olsvreten ägomark Evelund avs Flygarhålet äga
Storbarbo by /Se Lindalen odling /Se Fallet bebyggelse Flygarhålet markområde
Storjansbo gd /Se Lindgrens äga terräng Fallet gård Flygartäppan markområde
Stängslen förr hus? ?Lisselbo f.d. utjord /Se Fallet gd Flåtbacken höjd
Söderbäck Saknas Lisselgärdet gärde /Se Fallet, Lilla torp Flåtbacken odlad mark
?Sörby by Lisselgärdet gärde /Se Fallet, Lilla lht Flåtbacken skogsbacke
?Sörby by Lissel-Lisa äng /Se Fallet, Lilla lht Flåten äga
?Sörby by Lisselmyrhagarna hagar /Se Faséns torp torp Flåten odlat område
Sörby by Lisselängen äng /Se Fatiggården äldre namn på Ålderdomshemmet Flåtgärdet åkerstycke
?Sörby by Lisstäppan åker /Se Ferngrens gd Flängekällan källa
Sörby by Långkärret kärr Finnbo avs Flänge(n)källan källa
Sörby by Långmossarna ägomark Fjärsmans, se Lunda lht Flänge(n)källan källa
Sörby by Långmossen mosse Flygaretäppan torp Flännnekällan källa
?Sörby by Långmossen ägomark Flygaretäppan lht Flögsätra(n) odlat område
Sörby by /Se Långmossen mosse Flygaretäppan torp Fruns kärr kärr
Sörby by Långmossen mosse /Se Fredrik-Karls gd Frösätrarna ängsmark
Sörby by o. gd Långmosshalsen mosse /Se Fredriksberg lht Fyraskillingsbacken, Fyraskillingsbackarna odlad mark
Sörby by /Se Långplogarna åkrar /Se Fredriksberg lht Fågelstaberget berg
Sörbäck o. Norrbäck byar Läjdbacken terräng Fredslund lgt Fångbacken höjd
Sörback byar Lämossen ägomark Fredslund lht Fångbacken skogs- och odlad mark
Sörbäck by Lötåkrarna åkrar /Se Fredslund avs Fångbacken skogsmark
Sörbäck och Norrbäck byar Majmossen ägomark Fridelund lht Fårhagen hage
Sörbäck by Melltegarna åkrar /Se Fridelund lht Fårhusbacken del av Fårhagen
Sörbäck by /Se Morfars åker åker /Se Fridelund gd Fårhuset hus
Tallbo gd /Se Mossen ägomark Fridhem lht Fägatan fd vallgata
Tallbo lht /Se Murars terräng Fridhem lht Färjarns mosse mosse
Torskebo by Mygghålet ägomark Fridhem lht Fönstergatan f.d. gata
Torskebo by /Se Myran odling /Se Fridhem lgt Galgbacken stenbacke
Torskebo by /Se Myrberget berg Fridhem lht Gamla bäcken fd bäck
Torstensboda, se Torskebo by Myrbäcken bäck Fridhem avs Gammelhagen markområde
Torskebo by /Se Mågstensvisen råmärke Fridhem lgt Gammelhagen (?) hage
+Uggelbo kronotorp /Se Norrbäcksbäcken bäck Fruns kärr kärr Gammelträdgården del av Stortäppan
Usansbo gd /Se Norrskogen skog Ferrebo gd Getkärret kärr
?Varmsätra by Norrskogen skogsområde /Se Furbo by Getkärret kärr
(?)Värmätra by Nyckeldiket bäck Furbo bebyggelse Glasberget berg
Varmsätra by Nyckeldiket vattenfyllt dike /Se Furebo, se Ingbo eller Furebo bebyggelse Glasögat kärr
Varmsätra by Nygärdet åker /Se Furulund lht Glasögonen kärr
Varmsätra by Nyängen ägomark(?) Furulund avs Glasögonskärret kärr
Varmsätra by med såg /Se Nyängen ägomark Furulund lgt Gloarna sankmark
Varmsätra by /Se Nyängshavet terräng Fågelsta gård Glon markområde
Varmsätra by /Se Näckediket, se Nyckeldiket vattenfyllt dike Fårgelsta bebyggelse Granarna trädsamling
Varmsätra by /Se Näsmossen mosse Fågelsta gd Grankällan källa
Varmsätra gd /Se Näverkärret kärr Fägatan f.d. gata (väg) /Se Gransjön sjö
Varmsätra by /Se Nötdalen, Lilla dal Fönstergatan f.d. gata (väg) /Se Grills backe björkbacke
Västerbo f.d. tp /Se Nötdalen, Stora dal Församlingshuset lht Grills hagar odlad mark
»Ygiasätra», se Isätra by Odlingen ägomark Gammel-Rotens f.d. soldattorp Grilses hage äga
Ysätra by /Se Oppängen ägomark Gamsebo bebyggelse Grimbergen berg
Åbo lht /Se Ormbacken backe Gamsebo by Grindbergen berg
Ängsbo lht /Se Ormbacken backe /Se Gamsebo by Grindbergsbacke landsvägsbacke
Öja by Ormängsmyran ägomark Gamsebo bebyggelse Grindbergs-backe skogsbacke
Öja by Orrbo mosse ägomark Gamsebo by Grindtegen åker
Ölsta by Orrbo mosse odlad mosse /Se Gat-Eriks stuga Groarna, se Gloarna Saknas
Ölsta? by Oxmossen mosse Gnällbo torpställe Gråa grinden grind
?Ölsta by Peboberget berg Gnällbo gd Gräskärret kärr
Ölsta by Peboberget berg /Se Godtemplars lht Gräskärret kärr
Ölsta by Peboberget berg /Se Gråbo arbetarbostad Grönkärret mosse
Ölesta Saknas Pelles göl vattensamling /Se Gullboladan loge Grönkärret kärr
Ölsta by /Se Prostens källa källa Gunnarsbo by Grönkärret kärr
Ölsta by /Se Prässelberget berg Gunnarsbo by Grönkärret kärr
Ölsta by /Se Ragelbacken backe /Se Gunnarsbo bebyggelse Gubbkärret kärr
Ölsta by /Se Redarhagen odling /Se Gunnarsbo bebyggelse Gubbkärret kärr
Ölsta by /Se Riddarhagen åker Gunnarsbo by Gubbtäppan gräsplan
  Runnsmossen delvis odlat område Gustafsberg avs Gullbo lada (nu riven) lada
  Runnsmossen delvis odlat mosse /Se Gustav-Anders stuga Gumskällan källa
  Råttbacken ängsbacke /Se Gustav-Anders lht Gumsskräppan källa
  Rönningtäppan ägomark(?) Gustav Anders gd Gumstaskan källa
  Sagån å Gustav-Anders lht (fd t) Gunnarsbo kyrkväg skogsväg
  Sjömossbäcken bäck Gustav Ers gd Gustafsberg skifte
  Sjömossen ägomark Gustav-Ers gd Gåspussarna äga
  Skallberget berg Gustav-Jans gd Gåspussarna vattensamlingar
  Skenorna åker /Se Gustavsberg lht Gärdesbacken odlad mark (?)
  Skillsbacken skogsbacke Gustavsberg lht Hagbacken äga
  Skrillberget berg /Se Gustavsberg bebyggelse Hagbacken markstycke
  Skräddarvreten åker /Se Gustavsborg lht Hagbacken odlat mark
  Slottet höjd? Gustavsborg lht Hagen utäga
  Slåtterkärret kärr Gustavsborg lgt +Haglinden markområde
  Smatran ägomark Gustavslund lht Hagodlingen utägor
  Smedjeberget berg /Se Gåvhem lht Hallstens backe betesmark
  Småhagen skogsbacke /Se Gåvhem lht Hammaren skogsbacke
  Snålkilen odling /Se Hagaberg lht Hammaren skogsmark
  Soldathagen hage /Se Hagaberg lht Hammaren skogsområde
  Soldatviken åker /Se Hagaberg gård Harhällarna stenhäll
  Soldatängen äng /Se Hagaberg gd Harhällarna berg
  Spjutarna åkrar /Se Hagaberg lht Helvetesberget höjd
  Spjutarna ägonamn /Se Hagaberg avs Helvetesberget berg
  Spjutarne åkrar /Se Hagaberg lgt Helvetesberget bergsbacke
  Spjutskiftet åker /Se Hagatorp torp Hemskogen skogsparti
  Spjällen åkrar /Se Hagatorp lht Hemhagen hage
  Spångrötarna odling /Se Hagmarken lht Hemskogen skog
  Stakkilen ägomark Hagmarken avs Hemängen äng
  Stakkilsbäcken bäck Hag-Olles lht Herrängarna ängsmark
  Stavsmossen mosse Hallgrens torp torp Herrängarna ängsmark
  Stavsmossen mosse Halvars gd Herrängen äga
  Stenbrovreten åker /Se Hanshemmanet hmn Hildas väg väg
  Stenkärret ägomark Hansen hmn Hjortronmossen mosse
  Stenkärret delvis odlat kärr /Se Hans-Ol-Pers gårdsnamn /Se *Hjortronmossen mosse
  Stensmossen mosse Hans-Ol-Pers f.d. gårdsnamn /Se Hjortronmossen mosse
  Stenvadshålet hål(?) Hildas gd Hjortronmossen mosse
  Stenvadshålet äga /Se Hindriks försv. torp Hjortronmossen kärr
  Stor-Malins kärr kärr Horsbäcks skola skola Hjortronmossen kärr
  Stormossen ägomark Hälla avs Hjortronmossen mosse
  Stormossen mosse Hälla lgt Hjortronmossen mosse
  Storskölen ängsområde /Se Hällen lgt Hoberget berg
  Stubbhagskärr(et) odling /Se Häradsdomarns gård Hoberget berg
  Stybbråkärret åker Häradsdomars bondgård Holmmossen mosse
  Stybbråkärret kärr /Se Härsta bebyggelse Hotellet stenklyfta
  Styggkärret ägomark Härsta by Hovberget höjd
  Stångby(kärret) odling /Se Härsta by Hummelmyran äga
  Stångelbacken backe Härsta by Hummelmyran odling
  Suggberget berg /Se Härsta by Hummelmyran åkerområde
  Svenssonskärret kärr Härstalund lht Hundaltaret berghäll
  Svångbacken backe Härstalund lht Hundsmosseberget berg
  Svångbacken backe /Se Hökmuren torp Hyttåkrarna åkrar
  Svälthagen åker /Se Hökmuren lht Håberget bergsrygg
  Sågbäcken bäck Hökmuren lht Håberget berg
  Södra skogen skog Hökmuren fd lgt Hålldammsbro bro
  Sörklack höjd Ilbo lht Hålmossen mosse
  Sörängarna ägomark Ilbo Saknas Hällarna berg
  Tegelugnsbacken odlad backe /Se Ilboäng lht Hälsningkärr kärr
  Tobakshällarna terräng Illbo bebyggelse Härsta uddarna del av Klasbomyran
  Torpbacka backe /Se Ingbo gd Hästhagen odlad f.d. hage
  Torpängskärret kärr Ingbo by Hästhagshålet odlad markbit
  Torskebohar kulle /Se Ingbo by Hästhagen hage
  Trindkärret, se Runnsmossen delvis odlad mosse Ingbo bebyggelse Hästkärrsbackarna Saknas
  Trånkärret, Stora kärr Ingbo by Hästvilan öppen plats
  Tvärorna åker /Se Ingbo eller Furebo by Hättskäls vad vadställe
  Tällåkers backe skogsbacke /Se Ingbo eller Furebo gd Höghällarna höjd
  Tällsåkrarna åkrar /Se Inskogsbacken avs Höghällarna berg
  Tällsåkersskiftena odling /Se Inskogsbacken bebyggelse Höghällarna bergshällar
  Tältåkersbacke höjd Isbrands torp lht Högklack berg
  Täppelvägen ängsväg /Se Isbrandstorp f.d. soldattorp Högspjuten berg
  Vadbacken backe Isbrandstorp Saknas Högspjuten höjd
  Vadsbron bro Isätra Saknas Högspjuten berg
  Vadsbron landsvägsbro /Se Isätra by Högspjutsmossen kärr
  Vallberget berg /Se Isätra by Högspjuten mosse
  Vallkusberget berg Isätra by Hökmuren äga
  Varghalsarna ägomark Isätra by Hönsmossen mosse o. skogsmark
  Varghalsarna odling /Se Isätra by Hönsmossen mosse
  Varghällarna berghällar Isätra by Ingbo svana kärr
  Varglötarna ägomark Isätra järnvägsstation Inskogen skog
  Varmsätrabäcken bäck Isätra by Isaks backe backe
  Vedergällningarna åkrar /Se Isätra by Ivarsmossen Saknas
  Vedkärret kärr Isätra station station Jakobshål åkerstycke
  Vedkärret ägomark Jakobsberg lht Jakobshålet äga
  Vedkärrsbäcken bäck Jakobsberg lägenheter Illmyran utäga
  Vitmossen mosse Jakobsberg f.d. skolhus Illmyran odlat område
  Vitmossen, Lilla mosse Jan-Anders bebyggelse Ingbo bolandet utäga
  Vitmossen, Stora mosse Jan Anders gd Ingbo kroken vägkrök
  Vivastmossen ägomark Jan Erik Ers gård Ingbo källbäcken bäck
  Vretmossen mosse Jan-Erik-Ers f.d. torp Ingbo myran odlat område
  Vållen åker o. äng /Se Jan-Erik-Ers gd Jakobshålet »passet»
  Vägskruvarna åkrar /Se Jan-Erik Ers gd Jan-Mats backar backe
  Välltegarna åkrar /Se Jan Ers gård Jeriko gd
  Västerskog skogsmark Jan Ers gård Jerusalem gd
  Västerskogen skogsmark Jan-Ers bebyggelse Johanssons grushög backe
  Västra gärdet åker /Se Jan Ers gd Johanssons väg väg
  Åkarhällen berghäll Jan-Ers gd Josafats dal odling
  Ålängsfältet ägomark Jan-Jans bebyggelse Järparna åkrar
  Åsberget berg Jan Lars gård Järpåkrarna åkrar
  Älingsbäcken bäck /Se Jan Mats torp Kajbacken backe
  Ängelskogen skogsparti /Se Jan-Måns gd Kalkbotäppan odlat markstycke
  Ängesskogen skog Jan-Måns gd /Se Kalkbodstäppan markområde
  Ölsta mosse mosse Jan Ols gård Kalkugnsbacken höjd
  Österskogen skog Jan-Ols bebyggelse Kalkugnsbacken backe
  Österskogen, se Norrskogen skogsmark Jan-Pers gd Kalvhagen åker och hagmark
  Östra gärdet, se Västra gärdet åker Jan-Pers gd /Se Kalvtomtarna åker
    Jan-Pers bebyggelse Kalåkrarna äga
    Jan Pers gd (nu borta) Kalåkrarna åkrar
    Jan-Petters gård Kanons källa skogskälla
    Jeriko gård Kanons källa Saknas
    Jerusalem gård Kapellbacken landsvägsbacke
    Jerusalem bebyggelse Kapellbacken odlad mark
    Jerusalem gd Kapellbacken odlad mark
    Johannesberg lht Kappalbacken skogsbacke
    Johannesberg lht Karl Fredriks motväg f. kostig
    Johannesberg lgt Kasmossen mosse
    Johanneslund lht Kattbäcken bäck
    Johanneslund lht Kattkärret vattensamling
    Johanneslund lht Kattkärret kärr
    Johanneslund lht Kattpussarna vattensamlingar
    Johanneslund handelsbod Kattsten flyttblock
    Jönsen hmn Kerstinsklita höjd
    Jönshemmet hmn Kerstinkrita berg
    Kalle Kanons lht Kerstinkrita berg
    Kapellbacken lht Kilen, Lilla resp. Stora Saknas
    Kapernaum lht Klasberget berg
    Kapernaum bebyggelse Klasbo myrar odlad mark
    Kapernaum bebyggelse Klasbo myrar odlad mark
    Karl-Anders lht Klem(n)ingarna åkerbit
    Karlberg lht Klippskogen skogsmark
    Karlberg lht Klippskogen skogsmark
    Karlberg lht Klippskogen skogstrakt
    Karlberg lhter Knektveden äga
    Karlberg avs Knektveden äga
    Karlberg lgt Knektveden skog och odlad mark
    Karlberg och Lund lht Knektveden skogsområde
    Karl Eriks Ols gd Knektveden skogsområde
    Karl Fredriks gd Knoppbacken höjd
    Karlsborg lht Knoppstenen sten
    Karlslund torp Knoppstenen sten
    Karlslund avs Knoppstenen stenblock
    Karlslund lgt Kohagarna betesmark
    Katrineberg torp Kohagen äga
    Katrineberg avs Kohagen odlad? mark
    Katrineberg lgt Kohagen skog
    Klippan torp Kohagen åkerområde
    Klippan lht Kokshålet äga
    Klippan lgt Koleratäppan åker
    Klockargården gård Kolkärret kärr
    Klockargården f.d. klockarboställe Kolkärret kärr
    Komministergården bebyggelse Kolmilstäppan åker
    Krassbacken lägenheter Kolningskärret huvudsakl. odlat kärr
    Krastubergsstugan stuga Kolängshagen hage
    Kronsågen torp Konungslätta äga
    Kronsågen f.d. såg Konungsslätta odlat område
    Kumlaby by Konungsslätta odling
    Kumlaby by Konungsslätta odling
    Kumla byn Saknas Konungssten stenblock
    Kumlaby by /Se Kopinan sank mark
    Kumla byn by Kopinan åkerområde
    Kumlaby by Korsmossen mosse
    Kumlaby by Korsmossen delvis uppodlad mosse
    Kumla by Saknas Krasbacken stugutomt
    Kumla tertiärstation avs Krasberget berg
    Kungsgården, se Kungen Saknas Krassbacken skogsdunge
    Kungens gård Krassbacken backe
    Kungsgården gård Krassbacken terrängparti
    Kvarntorpet lht Krassbacken stenig backe
    Kvarntorp lht Krassbacken stenig backe
    Kyllinge by Krasterberget grotta
    Kyllinge bebyggelse Krokarna äga
    Kyllinge by Krokkärret kärr
    Kyllinge by Kråkbacken åker
    Kyllinge kvarn f.d. kvarn Kråknacken höjd
    Kyllinge kvarn f.d. kvarn Kråknacken skogsparti
    Kyllinge soldattorp avs Kråknackskällan källa
    Kyrkoherdebostället gård Kråknackskällan källa
    Kärrbäck, L. gd Kråknackskällan källa
    Kärrbäck Saknas Kumlaby-buten, se Buten odlad mark
    Kärrbäck, Norra by Kumlabygatan mindre väg
    Kärrbäck byar Kumla fägatan gångstig
    Kärrbäck, Norr by (hmn) Kungsängen odlat område
    Kärrbäck, S. Saknas Kungsängen skogsområde
    Kärrbäck, Södra by Kusgärdet åkerområde
    Kärrbäck, Sör by Kusgärdet odlat markområde
    Kärrbäck, Sör by Kushålet åkerområde
    Kärrbäck, Sör gd Kvarnberget höjd
    Kärrbäck byar /Se Kvarnberget berg
    Kärrbäcksskogen lht Kvarnbron bro
    Kärrbäcksskogen avs Kvarnbäcken bäck
    Ladugatan, se Lägatan f.d. gata Kvarnkärret kärr
    Lars-Anders gd Kvarnkärret kärr
    Lars Anders gård Kvarnkärret kärr
    Lars-Anders gd /Se Kvarnkärret kärr
    Lars-Anders bebyggelse Kvarnmossen äga
    Lars-Anders bebyggelse Kvarnmossen odlat område
    Lars Anders gd Kvarnmosshalsen odlat område
    Lars-Anders gd Kvarnvreten äga
    Larsbo lht Kvarnvreten åkerområde
    Larsbo lht Kvarnvreten odlat markstycke
    Larsbodal lht Kyrkgatan lvg
    Larsbodal lht Kyrkhagen hage
    Larsbodal lgt Kyrksten klippblock
    Lars-Ers f.d. gd /Se Kålgårdarna odlat område
    Lars-Ers bebyggelse Källarvreten odlat mark
    Lars-Ers bebyggelse Källbäcken bäck
    Lars-Ers bebyggelse Källgölen källa
    Lars Ers gd Källkärret, se Källmossen Saknas
    Lars-Ers gd Källmossen uppodlad mosse
    Lars Jans gd Källmossen mosse
    Lars Olovs gård Källmossen (Kälmosskärret) kärr
    Lars-Olofs bebyggelse Källmossen odling
    Lars Olovs gd Källskiftet åker
    Lars Ols gård Källtegen åker
    Lars-Ols lht Källtegstäppan odlad mark
    Lars-Ols bebyggelse Källängen mark
    Lars-Ols bebyggelse Källängen odlad mark
    Lars-Ols lgt Käringmossen äga
    Lebergs lht Kärrbäcks myran förr självbärande, nu odlat område
    Ledbergs f.d. torpställe Kärrbäcks sjön källa
    Lejdbacken gård Kärrbäckssjön sjö
    Lilla Fallet lgt Kärringmossen kärr
    Lilla Fallet lgt Kärringmossen odling
    Lindalen gd Kölngatan väg
    Lindalen gård Kölngärdet åker
    Lindalen gd Ladugatan fd gata
    Linddalen gd Ladumossen Saknas
    Linddalen gd Ladutäppan åker
    Linddalen gd Lapphällarna berghällar
    Linddalen gd Lapphällarna bergshällar
    Linddalen gd Lappkärret kärr
    Linddalen gd Lars-Ers berg bergknalle /Se
    Lindbo lht Lars-Ols vret odlat område
    Lindbo lht Lars-Ols-vreten åkerjord (fd torp)
    Lindsberg lht Lasses vret odlat stycke
    Lindsberg lht Ledet f. gärdsgårdsled
    Lisselbo f.d. torp Lejdängen äga
    Littersbo lht Lejdängen åkerområde
    Lugnet lht Lilla Nötdalen sankmark
    Lugnet torp Lillkilen åker
    Lugnet torp Lindalen odlat område
    Lugnet lht Linddalen markområde
    Lugnet lht Linddalen markområde
    Lund avs Lindgrens äga Saknas
    Lund gd Linsänket kärr
    Lunda lht Lisselgärdet åkerstycke
    Lunda gård Lissel-Lisa odlat område
    Lunda lht Lisselmyrhagarna markområde
    Lunda avs Lisselängen ängsmark
    Lunda lht Lisselängen odlat område
    Lunda torp Lisselängen odlad mark
    Lunda avs Lisstäppan odlat område
    Lundbo lht Lita-till-dig åker
    Lundbo f.d. torpställe Lundsmorskälla källa
    Lundbo gd Långkärret kärr
    +Läbergs stuga Långkärret kärr
    Löt, se Löten gd Långkärret kärr
    Löten gd Långkärret kärr
    Löten, se Sörby gård bebyggelse Långmossarna mossar
    Löten gd Långmossen mosse
    Löten gd Långmossen mosse
    Lötgården, se Löten gd Långmossen mosse
    Lövlund lht Långmossen kärr
    Lövlund lht Långmossen odlad mosse
    Marieberg lht Långmosshalsen del av Långmossen
    Marieberg bebyggelse Långplogarna äga
    Marielund lht Långplogarna åkerstycke
    Marielund bebyggelse Långåkrarna åkrar
    Maritbo bebyggelse Långåkrarna åkrar
    Maritbo gård Långängarna odlat område
    Maritbo bebyggelse Långängen äga
    Maritbo bebyggelse Långängen ägoområde
    Maritbo bebyggelse Läbacken backe
    Mats-Ers f.d. gårdsnamn /Se Lägatan f.d. gata (väg)
    Mejersta lht Lägdan landsväg
    Mejersta lht Lägdbacken backe
    Mejersta lgt Lägdängen åkerområde
    Mellanbo lht Läjdbacken skogsbacke
    Mellanbo lht Läjdbacken skogsbacke
    Mellangården gd Läjdbacken skogsområde
    Modigens Annagretas f.d. torp? Lämossen äga
    Modigsbacke torp Lämossen mosse
    Modigstorp torp Lämossen åkerområde
    Modigstorp avs Längstängsbäcken bäck
    Mossebo lht Läskträdsbacken backe
    Moss(e)bo lht Lätäppan, se Ladutäppan åker
    Murars gård Lötgärdesbäcken bäck
    Murars ödegård Löten markområde
    Murars gd Lötgärdet äga
    Myggbo lht Lötgärdet gärde
    Myggbo lht Lötgärdet åkerområde
    Myggbo lht Lötåkrarna åkrar
    Myggbo lgt Lövbacken backe
    Nergården gammalt hemmans- och gårdsnamn Majmossen äga
    Nils-Jans gård Majmossen mosse
    Nordmyra f.d. soldattorp Majmossen odling
    Nords lht Majmossen åkerområde
    Norrby bygdelokal lht Mellanängen odlad mark
    Norrby nya kyrkogård bebyggelse Mellforsen åker
    Norrby skolplats avs Melltegarna åkrar
    Norrbäck Saknas Morfars åker åker
    Norrbäck by Mossbäcken bäck
    Norrbäck by Muntergubbens täppor markområde
    Norrbäck by Murars fd lgt
    Norrbäck lht Mygghålet plats vid väg
    Norrbäck by Mygghålet markområde
    Norrbäck by /Se Myran äga
    Norrbäck by Myran odlat område
    Norrbäckens f.d. soldattorp Myran uppodlad myrmark
    Norrgården gård Myran markområde
    Norrgården hemman Myran, se även Kärrbäcks myran och Storbarbo myran Saknas
    Norrgården förr hmn, nu gd Myran odlad mark
    Norrgården förr hmn, nu gd Myran åker
    Norrgården gd /Se Myran odlat område
    Norrgården gd /Se Myrbacken backe
    Norrgården gd /Se Myrberget berg
    Norrgården gd Myrberget berg
    Norrgården gd Myrbäcken bäck
    Norrgårds hmn Myrbäcken bäck
    Norrtorp lht Myrhålet odlat område
    Norrtorp lht Myrhålet odlad f.d. ängsmark /Se
    Nyberg lht Myrskogen skog o. utägor
    Nyberg lht Mågstensvisen råmärke
    Nybondens gd Mågstigsvisen gränsröse
    Nybons gd Mågstensvisen trestenarör
    Nyborg lht Månsvreten odlad mark
    Nyborg lht Mäl(l)tegarna, se Melltegarna Saknas
    Nyborg lgt Mösenberget höjd
    Nyängen lht Mösenberget berg
    Nyängen lht Nordaneskog skogsparti
    Nästgården hemman Norge odlat område
    Ol-Anders bebyggelse Norrbäcksbäcken bäck
    Ol-Anders gd /Se Norrgårds äng odlad f.d. ängsmark /Se
    Ol-Anders gd Norrgärdet åker
    Ol-Anders gd Norrhålet mindre markområde
    Ol-Ers gård Norrlångan åker
    Ol Ers gd Norrlångan åkerområde
    Ol Mats gård Norrskogen skog
    Ol Mats gård Norrskogen skogsområde
    Ol Ols gård Norrtegen åker
    Ol-Ols förr hmn, nu gd Norrängen äga
    Ol-Ols bebyggelse Norrängen åkerområde
    Ol-Pers gårdsnamn Norrängen odlad mark
    Olof-Pers hmn Norrängen odlad mark
    Ol-Pers gd /Se Norrängen odlat område
    Olov-Pershemmanet hmn Nyckeldiket bäck
    Oppgården gård Nyckeldiket dike
    Oppgården hmn Nyckeldiket avloppsdike
    Oppgården hmn Nygärdet åkerområde
    Oppgården gd Nygärdet gärdesåkrar
    Orrbo Saknas Nyskogen skogsmark
    Orrbo by Nyängen odlat område
    Orrbo bebyggelse Nyängen, Nyängarna markområde
    Orrbo by Nyängen odlad mark
    Orrbo mosse gd mosse Nyängen äga
    Patringbohålet Saknas Nyängsberget berg
    Pell-Pers bebyggelse Nyängshavet mosse
    Pell Pers gd Nyängshavet kärr
    Per Anders gård Näckediket, se Nyckeldiket Saknas
    Per-Anders gd Näsmossen mosse (odlad)
    Per-Anders gd /Se Näsmossen betesmark
    Per-Anders bebyggelse Nösenberget backknöl
    Per-Anders gd Nötdalen mosse
    Per-Elias bebyggelse Nötdalen, Stora o. Lilla mossar
    Pershemmanet hmn Nötdalsviken vik
    Per Jans gård Odlingen inäga
    Per-Jans gård Odlingen åkerområde
    Per Mats gård Odlingsvägen väg
    Per-Mats bebyggelse Ol-Ersbuten åker
    Per Ols gård Ol-Ers-hagen skogsparti (?)
    Per-Ols gård Ol-Ers-skogen skogsparti
    Per-Ols bebyggelse Oppgårdsbruten åker
    Per-Ottes f.d. torpställe Oppskogen skog
    Per-Pers, se Pell-Pers bebyggelse Oppängen utäga
    Persen hmn Oppängen odlat markområde
    Petersburg lht Oppängen odling
    Pettersburg lht Ormbacken backe
    Prästgården gård Ormbacken backe
    Prästgården bebyggelse Ormbacken stenbacke
    Prästtorpet lht Ormängsmyran äga
    Pålsbo bebyggelse Ormängs myra(n) odlat mindre område
    Pålsbo by Ormängsmyran betesmark
    Pålsbo by /Se Orrbo kyrkväg (stig, ridväg)
    Pålsbo by Orrbomosse mosse
    Pålsbo bebyggelse Orrbo mosse numera uppodlad mosse
    Pålsbo bebyggelse Orrbo mosse nu uppodlad mosse /Se
    Rambergstorp torp Orrnsfall odling
    Rambergstorp lht Orrnsfall odling
    Rambergstorp lht Ovanskogen skogsparti
    Rickardsberg lht Ovanskogen skogsparti
    Rickardsberg avs Ovanskogen skogsområde
    Rosenvik lht (handelsbod) Oxmossen kärr
    Rosenvik lht Oxmossen mosse
    Rot-Augusts gd Oxmossen mosse
    Rotens f.d. soldattorp Peboberget berg
    Ruden gd Peboberget höjd
    Ruden hmd Peboberget berg /Se
    Ruden hmd Peboberget berg
    Ruden gd Pelles göl vattensamling
    Ruen lht Pell-Pers backe backe
    Ruen gd Per-Ols odling odling
    Rödbo arbetarbostad Pinhålsäng äga
    Rörlunda lht Pinhålsäng kärrmark
    Rörlunda avs Porsmossen kärr
    Rörlunda lgt Prostens källa källa
    Rörlunda lgt Prässelberget, se Prästmyrberget Saknas
    Rörlunda lgt Prässelberget skogsområde
    Sannaberg lht Prästbuten åker
    Sannaberg lht Prästfallet utjord
    Sannaberg lgt Prästfallet markområde
    Sevelins äga lgt Prästgårdsbuten Saknas
    Skogsbo lht Prästgårdsängen odlad mark
    Skogsbo lht Prästhagen hage
    Skomarns stuga Prästholmen holme
    Skorkebo bebyggelse Prästkällsvreten odlat markstycke
    Skorkebo, se Skårkebo by Prästmyrberget berg
    Skräddarbacken ödetorp Prästmyrkärret äga
    Skräddarbo bebyggelse Prästmyrkärret uppodlat kärr
    Skräddarbo gård Prästtegarna åkrar
    Skräddarbo gård Prästtegen åkerruta
    Skräddarbo hmn Präståkrarna åkrar
    Skräddarbo, se 3 Kärrbäck Sör gd Prästängen äga
    Skräddarbo hmn Ragelbacken backe
    Skräddarbo gd Raggelbacken höjd
    Skårkebo, se 1-2 Skorkebo Saknas Raggelbacken skogsbacke
    Skårkebo Saknas Raggelbacken skogsbacke
    Skårkebo by Rakelbacken, se Ragelbacken Saknas
    Skårkebo by Rambergsvret äga
    Skårkebo by Redarhagen hagmark /Se
    Skårkebo by Redarhagen odling
    Skårkebo by Rid(d)arhagen, se Redarhagen Saknas
    Skäggebo by Riddarhagen odlat markområde
    Skäggebo Saknas Riddarhagen odlat markområde
    Skäggebo by Rotbacken backe
    Skäggebo bebyggelse Rotkärret kärr
    Skäggebo by Rotmyrberget berg
    Smatran torpställe Rudtäppan äga
    Smatran gd /Se Runsmossen äga
    Smattran gd Runnsmossen mosse
    Smattran gård Runnsmossen odling
    Smatran bebyggelse Råttbacken ängsbacke
    Smatran bebyggelse Råttbacken ängsbacke
    Smatran gd Rättmyrskärret äga
    Småhagen Saknas Röda grinden grind
    Solbacken lht Rödmossen delvis odlad mosse
    Solbacken lhter Rönningen odlat område
    Solhem lht Rönnpåken äga
    Sommarro lht Sagån å
    Sommarro lht Sagån å
    Stallgatan f.d. gata (väg) Sandgropskärret kärr
    Stensbo lht Sarkilen, se Stakkilen odlad mark
    Stora Fallet gd Silverkällan källa
    Storbarbo by Sjömossbäcken bäck
    Storbarbo bebyggelse Sjömossen uppodlat område
    Storbarbo bebyggelse Sjömossen mosse
    Storbarbo by /Se Sjömossen åkrar
    Storbarbo by Sjömossen åkerområde
    Storbarbomyran lht Sjömossen tjärn
    Storbarbomyran lht Skallberget berg
    Storgården gd Skallberget berg
    Storjansbo f.d. gård Skallberget berg
    Stormossen lht Skalleråsen ås
    Stormossen gd Skenorna åkerområde
    Stugan torpställe Skildsbacken backe
    Stänslen avs Skillsbacken höjd
    Stängslet torp +Skomarkarvreten äga
    Stängslet försv. torp Skomarkartäppan odlat mindre markstycke
    Svansberg lht Skommarvreten äga
    Svartbäck bebyggelse Skommarvreten odlat område
    Svartbäck gård Skommarvreten åkerstycke
    Svartbäck by (hemman) Skravelängarna, se Snålängarna mark
    Svartbäck by /Se Skrillbeget berg
    Svartängen gd Skrynkan odlat stycke
    Svartängen gård Skråmyran äga
    Svartängen lht Skråmyran odlad mark
    Svartängen gårdar Skräddarbitarna åker
    Svedberga lht Skräddarvreten åkerstycke
    Svedberga lht Slåtterkärret kärr
    Svedbergs gd Slåtterkärret kärr
    Svedbergs gd /Se Slätmossen, -mossarna mosse (mossar)
    Svedbergs gd /Se Smalmossen mosse
    Svinhuset bebyggelse Smaltegen åker
    Svångbacken lht Smatran odlat område
    Svångsbacken lht Smatran odlat markområde
    Sågars lht Smedbacken höjd
    Sågars lgt Smedbacken höjd /Se
    Sågen lht Smedjebacken backe
    Sågen lht Smedjeberget berg
    Sågen bebyggelse Smedjeberget bergsknalle
    Sågen lht Smedjetäppan odlad markbit
    Sågen lht Smedsängen skifte
    Sågen lgt Smibacken skogsbacke
    Sågplatsen, se 4 Ölsta Saknas Smibacken stenig backe
    Sågplatsen lht Smigärdet åker
    Sågplatsen avs Småhagen skogsbacke
    Sågplatsen avs Småhagen odlat område /Se
    Sågplatsen lht Småängen odlat mindre område
    Säva lht Snusheden skogsudde
    Säva lht Snusheden skogsparti
    Säva gd Snusheden skogsparti
    Sörbacka lht Snålkilen odlat markbit
    Sörbacka bebyggelse Snålkilen odlad mark
    Sörbacka bebyggelse Snålängarna mark
    Sörby Saknas Snålängen äga
    Sörby by Snålängen odlat område
    Sörby by Soldathagen hage
    Sörby by /Se Soldatvreten åkerbit
    Sörby by Soldatängen ängsmark
    Sörby by Soldatängen åker
    Sörby by Sotarpussen kärr
    Sörbyberg avs Spjutarna åkrar
    Sörby gård gård Spjutskiftet äga
    Sörby gård bebyggelse Spjutskiftet åkrar
    Sörbytorp avs Spjutskiftet åkerområde
    Sörbäck bebyggelse Spjällen åker
    Sörbäck by Spjällen åkrar
    Sörbäck by Spruthuset spruthus
    Sörbäck by Spånglötarna åkerstycke
    Sörbäck by /Se Spångrötarna odlat område
    Sörbäck by Spängerna parti av gångstig
    Sörbäcks gd Stackgärdet åkerområde
    Sörbäckens gårdsnamn Stackängen äga
    Sörgården hemman Stackängen odlad mark
    Sörgården hmn Stackängen ängsmark
    Sörgården gd /Se Stakkilen odlad mark
    Sörgården gd /Se Stakkilen odlad mark
    Sörgården gd Stakkilen åkerområde
    Sörgården el. Sörgårdshemmanet hmn Stakkilsbäcken bäck
    Sörgården gd Stakkilsbäcken bäck
    Sörgårds hmn Stallgatan fd gata
    Sörgårdshemmanet hmn Starpussen kärr
    Sörängen gårdar Stavsmossen Saknas
    Sörängen hmd Stenbrovreten åkerbit
    Tallbacken gård Stenharet, Bortre stenhar
    Tallbacken gd Stenharet, Hitre stenhar
    Tallbo gd Stenkärret äga
    Tallbo gd Stenkärret kärr
    Tallbo gd Stenkärret odling
    Tallbo lht Stenmossen mosse (sankmark)
    Tallbo lht Stensmossen kärr
    Tallbo gd soldattorp Stenvadshålet markområde
    Tolvmans f.d. gårdsnamn /Se Stenvadshålet odling
    Tolvmans gårdsnamn Stenängstäppan odlad mark
    Tolvmans gd Stigen f.d. dike
    Tolvmans gd Stigen åkerområde
    Torskebo bebyggelse Stor-Malins kärr Saknas
    Toskebo by /Se Stormossen åkerområde
    Torskebo by Stormossen mosse
    Torskebo by Stora Nötdalen sankmark
    Torskbo by Stora stenen sten
    Torskebo bebyggelse Storbarbobäcken bäck
    Torskebo bebyggelse Storbarbo myran odlat markområde
    Torskebo by Storbarbo myran odlat markområde
    Torskebo soldattorp avs Storbron bro
    Trekanten lgt Storhagen odlat område
    Uddnäsberg lht Storkilen åker
    Uddnäsberg lht Stor-Malins kärr kärr
    Ulriks gård Stormossen odlat område
    Unga-Rotens torp? Stormossen mosse
    Uppgården gd Stormossen mosse
    Usansbo bebyggelse Storplogarna åkrar
    Usansbo gård Storskiftet åkerområde
    Usansbo gd Storskogen skogsparti
    Usansbo bebyggelse Storskölen ängsområde
    Usansbo gd Stortegarna äga
    Vadsbron landsvägsbro Stortegen åker
    Varmsätra bebyggelse Stortegstäppan åker
    Varmsätra by Stortäppan odlat område
    Varmsätra by Storängen äng
    Varmsätra Saknas Storängen odlad mark
    Varmsätra by Storängen odlad mark
    Varmsätra by Storängen odlad mark
    Varmsätra by Storängstäppan odlad mark
    Varmsätra by Strandbergs hål åker
    Varmsätra by /Se Strömkärret uppodlat ? kärr
    Varmsätra by /Se Strömkärret kärr (f.d.?)
    Varmsätra by Ströms backe skogsparti
    Vedholms lgt Strömspussane vattenfyllda gropar
    Vessmans torp Stubbhagskärr(et) nu uppodlat kärr
    Vållen avs Stubbkärret kärr, nu uppodlat
    Vägen avs Stubbängen nu odlad åker
    Västerbo f.d. torp Stubbängskällan källa
    Västgården, se Bredgården Saknas Stybbråkärret kärr
    Åbo lht Stybbråkärret kärr
    Åbo lht, f.d. soldattorp Styggkärret äga
    Åbo gd Styggkärret odling
    Åbo lgt Stångby odling
    Ågrenslund lht Stångbykärret kärr
    Ålderdomshemmet bebyggelse Stångby kärr kärr
    Ängsberg lht Stångeby Slättan öppen plats
    Ängsberg lht Stångelbacken stenig backe
    Ängsberg lht Stängslen Saknas
    Ängsbo avs Stängslet betesmark (fd åker)
    Ängsta gd Stöddasten(en) stor sten
    Ängsta gårdar Stöddasten sten
    Ängsta gårdar Stödda sten(en) sten
    Ängsta gårdar Suggberget höjd
    Ängstorp avs Suggberget berg
    Ängstorp lht Suggberget berg
    Ängstorp gd Surkullandet åker
    Öja by Svarta graven skogsmark
    Öja gård Svartkällan källa
    Öja bebyggelse Svartsjön sjö
    Öja by Svedbergs visen gränsmärke
    Öja by Svinvallen markområde
    Öja gård gård Svångbacken backe
    Öja gård Svångbacken delvis trädbevuxen kulle
    Öja by Svångbacken backe
    Öja handelsbod lht Svångbacken backe
    Öja skola lht Svälthagen åkerbit
    Ölsta bebyggelse Sågbacken väg
    Ölsta Saknas Sågbacken backe
    Ölsta by Sågbron bro
    Ölsta by Sågbron bro
    Ölsta by Sågbäcken bäck
    Ölsta by Sågbäcken bäck
    Ölsta by Sågbäcken bäck
    Ölsta by Sågmjölskällan källa (nu brunn)
    Ölstamosse avs Sågmors täppa åker
    Ölstamosse, se Ängstorp bebyggelse Södra skogen skogsomåde
    Ölsta skoltomt avs Sörby-backen backe
    Ölsta såg lht Sörby bron bäcksbro
    Ölsta Wärnlag Saknas Sörby-bäcken bäck
    Ölsta äng avs Sörby gärde allmänning?
    Ömanstorp lht Sörby-kroken vägkrök /Se
    Ömanstorp bebyggelse Sörbykroken kurva
    Öppningsberg lht Sörbäcksbäcken bäck
    Österäng lht Sörbäcks gatan väg
    Österäng lht Sörklack berg
    Österäng lgt Sörlångan åker
      Sörlångan åkerområde
      Sörtäppan odlad mark
      Sörängarna utägor
      Sörängarna åkerområde
      Sörängen åkerområde
      Sörängen utäga
      Sörängsvägen väg
      Tegelugnsbacken äga
      Tegelugnsbacken uppodlad backe
      Tegelugnsbacken backe
      Tellsåkers backe, se Tällsåkers backe Saknas
      Timängen äga
      Timängen odlat område
      Timängsdiket dike
      Tistellunden åker
      Tjärdalen dal
      Tobakshällarna berghäll
      Tobakshällarna bergshällar
      Tolv apostlarna backe
      Tomtbacka äga
      Tomtbacka åkerskifte
      Tomtbacke åkerområde
      Tomten åker
      Torpbacka backe
      Torpängskärret Saknas
      Torrhagsmossen mosse
      Torvan utäga
      Torvan åker
      Torvsätra äng mark
      Toskan skogsmark
      Tranjemossen mosse
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten markområde
      Trindkärret kärr
      Trollekärret kärr
      Trumskiftet odlat stycke
      Trångkärret kärr
      Tränhårsbacken skogsbacke
      Tunnberget berg o. triangelpunkt
      Tunnbergsvägen gångstig
      Tvärorna åkrar
      Tällsåkers backe skogbeväxt backe
      Tältsåkersbacke höjd
      Tältåkersbacke backe
      Tällsåkersskiftena åkrar
      Tällsåkersskiftena ägoområde
      Tällsåkrarna åkrar
      Tällsåkrarna Saknas
      Täppan åker
      Täppelvägen ängsväg
      Täpplevägen fd väg
      Usansbo kyrkväg stig (ridväg)
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Vabacken grusbacke
      Vadsbron landsvägsbro
      Vadsbron landsvägsbro
      Vahlstedtska skiftet åkerstycke
      Vallberget bergknalle
      Vallberget kulle
      Vallbergsskiftet åkerområde
      Vallen gärde
      Vallgatan väg
      Vallkullsberget höjd
      Vallkusberget berg
      Vallkusberget berg
      Vallkusbergslotten skogslotter (?)
      Vallkusmosse kärr
      Vallpelles kvarnmossa mark
      Varggropstäppan vret
      Varghalsarna odlat område
      Varghalsarna äga
      Varghällarna höjd
      Varghällarna berg
      Varghällarna berg
      Varghällarna bergsområde
      Varghällsvägen projekterad väg
      Varglötarna äga
      Varglötarna åkrar
      Varglötarna äga
      Vargsten(en) sten
      Vargsten stenblock
      Vargstubacken backe
      Varstubacken höjd
      Varstuängen äga
      Vattkärret kärr
      Vedergällningarna åkrar
      Vedergällningslinden äga
      Vedkärret äga
      Vedkärret kärr
      Vedkärret åkerområde
      Vedkärrsbäcken bäck
      Vistingsvad äga
      Vistingsvad vadställe?
      Vita berget berg
      Vitmossen kärr
      Vivastmossen mosse
      Vivastmossen äga
      Vreten odlad mark
      Vreten odlad mark
      Vretmossen mosse
      Vretmossen mosse
      Vållen odlad mark
      Vägskruvarna äga
      Vägskruvarna åkrar
      Välltegarna åkrar
      Västerbron landsvägsbro
      Västergärdet, se Västra gärdet åkerområde
      Västersidan f.d. ängsmark /Se
      Västerskogen skogsparti
      Västerskogen skogsmark
      Västerängen odlad mark
      Västra gärdet åkerområde
      Västra gärdet åkerområde
      Västra gärdet åkerområde /Se
      Västra gärdet åkerområde
      Yppning(s)kärr, se Djupningskärr Saknas
      Yppningskärr kärr
      Yppningskärr kärr
      Yppningskärr kärr
      Yppningskärr kärr
      Åkarhällen bergsbacke
      Åkarhällen berg
      Åkarhällsbacken Saknas
      Ålnsfall äga
      Ålnsfall, se Orrnsfall Saknas
      Åsberget stenbacke
      Åsterängen äng (kärr)
      Åsterängen fd odling
      Åtäppan åker
      Åängen odlad mark
      Åängen odlad mark
      Åängen odlad mark
      Älingbäcken bäck
      Älingbäcken bäck /Se
      Älingbäcken bäck
      Ängelskogen skogsparti
      Ängesskogen skogsparti
      Ängsskogen skog
      Ängstahagen odlat område
      Ängstbäcken bäck
      Äppelträd(s)bergen berg
      Ölsta mosse sankmark
      Ölstaskogen skog
      Östergärdet, se Östra gärdet åkerområde
      Östergärdet åker
      Österhalskärret kärr
      Österskog fd torp, nu lgter
      Österskogen skogsområde
      Österskogen skogsparti
      Österskogen skogsområde
      Österåkrarna åkrar
      Österängen äng
      Östra gärdet åkerområde
      Östra gärdet åkerområde /Se
      Östra gärdet åkerområde
      Östra skogen skogsparti
      Övra skogen skogsparti

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.