ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerlövsta socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 203 Naturnamn : 314 Bebyggelsenamn : 1168 Naturnamn : 846
Västerlövsta sn /Se Alderbäcken bäck Västerlövsta sn Abrahamsmossen mosse
Västerlövsta sn Alderkärret kärr Västerlövsta sn /Se Agsjön sjö
Västerlövsta sn Alinstäppan ägomark Västerlövsta socken socken Alderbäcken bäck
?Västerlövsta sn Andersbo terräng Västerlövsta socken Alderbäcken äga
Västerlövsta sn Arnebobäcken bäck Västerlövsta sn Alderbäcksrönningen äga
Västerlövsta sn Arnebosjön sjö Västerlövsta sn Allmundåkrarne äga
Västerlövsta sn Arnebosjön utdikad sjö Västerlövsta sn Andersbo åker
Västerlövsta sn Arnebosjön utdikad sjö Västerlövsta sn Anders´ kärr äga
Västerlövsta sn Arnebosjön utdikad sjö Lövsta möss inbyggarbeteckning Andra täkten äga
Västerlövsta sn Arnebosjön sjö (nästan uttorkad) Lövsta möss inbyggarbeteckning Ankdammen kärr
Västerlövsta sn Arnebosjön sjö /Se Löfsta möss inbyggarbeteckning Appelkärret kärr
Västerlövsta sn Arnebosjön mosse Lövsta möss inbyggarbeteckning Appelkärrsberget berg
Västerlövsta sn Aspkärr åker Lövsta mössen inbyggarbeteckning Arnebobäcken bäck
Västerlövsta sn Axsjön sjö uddnäsaren inbyggarbeteckning Arnebosjön sjö
Lövsta (nu Västerlövsta) sn Axsjön sjö Förkortningar förteckning Arnebosjön sjö
Västerlövsta sn Axsjön sjö Förkortningar förteckning Arnebosjön utdikad sjö
Västerlövsta sn Axsjön sjö Förteckning över äldre handlingar förteckning Aspbrorönningen äga
(Väster)lövsta sn Axsjön sjö Förteckning över äldre handlingar förteckning Aspholmen backe
?Västerlövsta sn Axsjön sjö /Se Förteckning över äldre handlingar förteckning Aspkärret äga
Västerlövsta sn Axsjön sjö Förteckning över äldre handlingar förteckning Asptorpet äga
Västerlövsta sn Bastukärret ägomark Förteckning över äldre handlingar förteckning Aspvreten äga
Västerlövsta sn /Se Bennbomossen ägomark Alfredsborg lht Axsjön sjö
Västerlövsta sn Bergmossen mosse Alfredsborg villa Axsjön sjö
Västerlövsta sn biorsboda utjord /Se Alfredsro hmd Backarna äga
Västerlövsta sn Björkängen ägomark Alstavik aff.lht Backåkersskiftet åker
Västerlövsta sn Björnstenen sten Anders-Bengts hmd Bastugärdet äga
Västerlövsta sn /Se Blåbärsmossen mosse Andersbo lht Bastukärret äga
Västerlövsta sn Bolandet ägomark Andersbo lht Bastuskiftet äga
Västerlövsta sn Borgen höjd /Se Andersbo villa Bastuåkrarna äga
Västerlövsta sn Borgskansberget berg med borglämning /Se Andersbo lht Benbomossen mosse
Löfsta sn Borgs slott, se Borgen höjd Andersbo f. lht Bengtas kärr kärr
Västerlövsta sn Borgs slott borglämning /Se Andersbo förr stuga Bengt-Larsvreten äga
Västerlöfsta sn *Borgslott borglämning /Se Anders-Jans hmd Bengts hål äga
(Väster)lövsta sn Borgslott fornborg /Se Anders-Karls hmd Bengtsängen äga
Västerlövsta sn Borgslott, se Skansberget borglämning Anders-Ols gård Berga hagmark
Västerlöfsta sn Boviken ägomark Anneborg lht Bergmossen mosse
Vesterlöfsta sn Bredhällarna höjd Anneborg lht Bergmossen mosse
Västerlövsta sn Bredmossen mosse Annehill gård Bergstigen skogsäga
(Väster)löfsta Saknas Bredmossen ägomark Annehill lht Björktegarna del av Storängen
(Väster)lövsta sn Bredsängen ägomark Annelund villa Björkängen äga
?Lövsta (nu Västerlövsta) sn Brunnsängen ägomark Annero villa Björkängsdiket bäck
Västerlöfsta sn Bruskebosjön mosse Ararat lht Björngatan äga
Västerlövsta sn Brändan terräng Arnebo bebyggelse Björngatan väg
Västerlövsta sn Byängen ägomark Arnebo by Björnhålet äga
Västerlövsta sn Dalkarlsåsen bergsrygg Arnebo by Björnhålet äga
Västerlövsta sn Dalkarlsåsen ås Arnebo by Björnmossen mosse
Västerlövsta sn Dalkarlsängen ägomark Arnebo by Björsbo kärret kärr
Västerlövsta sn Dalkarlsängen ägomark Arnebo station järnvägsstation Blåbärsmossen mosse
Västerlövsta sn Dammossen mosse Aspeboda lht Blåbärsmossen mosse
Västerlövsta sn Daniels äng ägomark Aspeboda villa Bolandet äga
Västerlövsta sn Digerholmen höjd Aspeboda lgt Bolands gärde äga
Västerlövsta sn Djupdalen mosse Asplund lht Borgen höjd
Västerlövsta sn Djuppuss sank mark Asplunda lht Borgen jordlht
Västerlövsta sn Doften sjö Asplunda torp Borgen höjd
Västerlövsta sn /Se Dragkällan källa Aspnäs lht Borttapparmossen mosse
Västerlövsta sn /Se Dragkärret kärr Aspnäs lht Boviken äga
Västerlövsta sn /Se Dramossen mosse Augustilund lht Boängen äga
Västerlövsta sn /Se Drottningholmen ö Augustilund villa Braxenkärret obebodd odling
Västerlövsta sn /Se Dunderbacken ägomark Backa bebyggelse Braxenkärret äga
Västerlövsta sn /Se Fagerfallet terräng Backa by Braxenkärret äga
Lövsta, se Västerlövsta sn Fallbäcken bäck Backa lht Bredhällarna höjd
Scarpaloster sn /Se Fallen terräng Backa bs Bredmossen mosse
Skarpelösta, se Västerlövsta sn Fallet ägomark Backa lht Bredmossen mosse
Skarpalösta, se Västerlövsta sn Fallsmossen mosse Backa stuga Bredmossen mosse
Skarpe-lövsta sn /Se Fasenbosjön sjö Backa gård Bredmossen äga
Lövsta möss inbyggarbeteckning Fasenbosjön f.d. sjö Backa gd Bredmuren äga
Arnebo by Fasenbosjön uttorkad sjö Backbo torp Bredmyran äga
Arnebo by Fasenbosjön sjö /Se Backbo villa Bredåkersbitarna äga
Arnebo by Fasmanbosiön, se Fasenbosjön f.d. sjö Bagbo lht Bressängen äga
Arnebo by Fasmanbo Siön, se Fasenbosjön Saknas Bastkärret torp Brillsmossen äga
Arnebo by Fasmanbosjön, se Fasenbosjön sjö Bastkärret lht Brotegarna åker
?Arnebo by Femstenaröret stenröse? Bengtsbo avs. Broviken terräng
Bolandet gd /Se Finnarsröret gränssten Bengtsbo bs Brunnsängen äga
Bolandet gd /Se Finnarsröset gränsmärke Bengtsro lht Brändaren skog
Bolandet lht /Se *Finnsbækkin bäck? Bengtsro lht Brändtomten åker
Fasenbo by Finnängen ägomark Bengtsängen lht Brännfallen skogsmark
Fasenbo by Forstorpet terräng Bengtsängen lht Bränntorpsrönningen äga
Fasenbo? by Fredriksvreten ägomark Berga lht Brässängen äga
Forsbo lht /Se Froggan kärr Berga lht Buten äga
Grattbacken gd /Se Fyrkantmossen mosse Berga villa Buten äga
Gålsjö gård /Se Fågelmossen mosse Berga villa Byberget berg
Gårdsjö by /Se Fäbodslätten ägomark Bergabo lht Bygdeborgen höjd
Göksbo gd /Se Gillebacksmossen mosse Bergabo villa Byxdjupet plats
Heby by Glattarna åker /Se Bergabo lgt Byängen äga
?Heby förr by, nu minicipalsamhälle Glinfallet terräng Berget torp Byängen äga
Heby by Goäng terräng Berget gård Byängen äga
Heby by Grattbackarna höjd /Se Berget hmd Byängen åker
Heby by Gratthuvudena del av äga /Se Berget gd Byängen åker
Heby by Grattskiftet äga /Se Berggrens lht Bärmyran äga
Heby by Gruvkärret ägomark Berg Jan-Ers hmd Bärmyran äga
Heby by Gräskärret kärr Berglund lht Bösshålet äga
?Heby by Gustavsberg triangelpunkt Berglund lht Dalbacken äga
Heby samhälle Gålsjön, se Gårdsjön utdikad sjö Betlehem lht Dalen tjärdalar
Heby minicipalsamhälle, by /Se Gålsjön, se Gårdsjön utdikad sjö Betlehem villa Dalhällsvisen rör
Heby samhälle /Se Gårdsjön f.d. sjö Björka villa Dalkarlsfallet äga
Heby minicipalsamhälle /Se Gårdsjön utdikad sjö Björkbacka torp Dalkarlsmossen äga
Hetämen gd Gårdsjön utdikad sjö Björkbacka lht Dalkarlsåsen höjd
Hetämen förr namn på Täljebo Gårdsjön f.d. sjö Björkbacka lht Dalkarlsåsen höjd
Hårrsta by Gårdsjön sjö /Se Björkbacka lht Dalkarlsängen äga
Hårrsta by /Se Gårdsjön utdikad sjö Björkbacka villa Dalkarlsängshagen äga
Hårsta by? /Se Gäddsjömossen mosse Björkbacka (gd) lgt Dalkarlsängsvreten äga
Horsbo by Gäddsjön sjö Björkelund lht Dalpussen mosse
Horsbo by Gärdsbacken höjd Björkelund lht Dalvreten äga
Horsbo by Göksmossen mosse Björkelund lgt Dammen äga
Horsbo by Hackmossen ägomark Björkhamra villa Dammen äga
Horsbo by Hallaren sjö Björkhem lht Dammen äga
Horsbo gd Hallaren sjö Björkliden lht Dammossen mosse
Horsbo by Hallaren sjö Björkliden lht Dammossen mosse
Horsbo by Hallaren sjö /Se Björkliden lht Dammossen mosse
Horsbo by /Se Hallaren sjö Björklund lht Dammshagen hage
Horsbäck by Hallaren sjö Björklund villa Damtegarne del av äga
Horsbäck by Halldammen ägomark Björklund torp Dansbansbacken backe
Horsbäck by Harkärret ägomark Björklund lht Digerholmen skogsparti
Horsbäck by Hedbergs rönning ägomark Björklund lht Djupdalen dalgång
Horsbäck, Norr- och Sör- byar *Heten sjö /Se Björklund lht Djupdalen kärr
Hårsbäck by /Se ?Hetärnsjön sjö /Se Björklund lht Djupdalsslätten slätt
Hällstigen hp /Se Hetämssjön mosse Björknäs lht Djupmyran skogsmark
?Härvsta by Hetämssjön sjö /Se Björknäs villa Djupmyran kärr
Härvsta by Hjortronmossen mosse Björkudden villa Djuppuss vattenpöl
Härvsta by Holstens hål kärr Björnhålet lht Djuppuss kärr
Härvsta by Hornängen ägomark Björsbo bebyggelse Dofte grav bäck
?Härvsta by Horrsta ås ås Björsbo by Doften sjö
Härvsta by Hundmossen mosse Björsbo by Doften sjö
?Härvsta by Hyttbacken skogshöjd (?) Björsbo by Doften sjö
Härvsta by /Se Håkanskärren kärr Björsbo såg såg Dragkällan källa
Härvsta Saknas Hålkärret ägomark Björsboäng lht Dragkällan källa
Härvsta by /Se Hållaven, se Hallaren sjö Blomberga lht Dragkärret kärr
Molnebo hg Hårsbäcksåsen ås Blomsterbo torp Dragkärret sank mark med gles skog
Molnebo säteri /Se Hällstigen triangelpunkt Blomsterbo avs. Dränggråten äga
Nordsjö by Hällstigen landsväg /Se Blomsterbo torp Elsaas täppa äga
Nordsjö by Hästhagen skogsterräng Blomsterbo gård Enbacken backe
Nordsjö gd Högberget berg Blomsterbo gård Enbusken äga
Norsjö gård? /Se Jättefoten terräng Blomsterbo, Norra avs. Erkers äng äga
Ormbacken torp Jönstäppan ägomark Blomsterbo gd Fallet äga o. backe
?Orvenbo by Kalkugnen åker Blomsterudden lht Fallet äga
Orvenbo? by Kalvmossen mosse Blänkebo torp Fallsmossen mosse
?Orvenbo gd Kalvmossen mosse Bolandet gård Farfarsängen äga
Orvenbo, se *Wrwidebode gd Kavlan kärr(?) Bolandet gård Fasenbo utjord
Orvenbo by /Se Klacken höjd Bolandet gård Fasenbosjön utdikad sjö
Runhällen, Stora torp /Se Klasbomyran ägomark Bolandet gård Faséns täppa äga
Runhällen, Stora Saknas Klasbomyren myr Bolandet lht Faséns äng äga
Runhällen (Stora) gd /Se Klasbosjön mosse (förr sjö) Bolandet gd Fattigåkrarna äga
Röcklinge by Klingas äng terräng Bolandet gd Finnar(s)röret stenrös
Röcklinge by Klockarmossen mosse Bolandet torp Finndals rör rör
Röcklinge by /Se Knogbacken skogsbacke Bolandet lht Finnängen äga
Röcklinge by /Se Knötbacken skogsbacke Bolandet gd Floggan kärr
Röcklinge by /Se Kolerabacken höjd Bondbyn gårdar Flottet kärr
Röcklinge by /Se Kolningskärret terräng Borgen Saknas Forshagarna hagmark
Sankängen torp /Se Kolningstäppan terräng Borgen gård Forstorpet äga
Skarpalövsta by Komossberget berg Borgen lht Forstäppan äga
Skogsbo Saknas /Se Komossen, Lilla ägomark Borgen lht Fradgan äga
Staffansbo by Komossen, Stora ägomark Borgen missionshus Fredagsängen äga
Staffansbo by Kyrkberget berg Borgen gd Fremyran äga
staphansboda utjord /Se Kyrkehålet terräng Borghem lht Fremyråsen höjd
Starfors by Kålsmossen ägomark Borghem villa Frigges badplats
Starfors by Kåltäppan ägomark Bovallen gård Fräkenfallet äga
Starfors, N. o. S. gd o. by Källtorpsängen ägomark Bovallen torp Fräkenhålet äga
Starfors säteri /Se Källtäppan terräng Braxenkärret lht Fräkenkärret äga
Starfors by /Se Kärringholmen ö /Se Braxenkärret lht Frukostslätten äga
Starfors by /Se Käringhällen berghäll Brinken torp Frömyran äga
Stingtorp by /Se Kärret ägomark Brinken f.d. torp Frömyråsen ås
Sätersbo gård Kärret ägomark Broby lht Fyllskjutsstenen sten
Sätersbo gd Kärret ägomark Broby lht Fyllskjutsåkern åker
Sävne by Kärrmossen mosse Broby gd Fyrkanten åker
Sävne, se Ytter- och Översävne byar Landbohagen skogsområde Broholm lht Fyrkantsmossen mosse
?Sörby by Lassomberget berg Brorönningen lht Fåfängan äga
?Sörby by Lillängen ängsmark Brorönningen lht Fårhagen äga
?Sörby by Lillängen ägomark Brorönningen lht Fäboden backe
Sörby? by Lisselmossen mosse(?) Brotorp torp Fäbodslätten äga
?Sörby by Ljusmossen sank mark Brotorp villa Färgarängen äga
Sörby by Luften terräng Brovik villa Förriddarröret rör
Sörby by Lugnet ägomark Broviken lht Förriddarslätten slätt
Sörby by Lundbergsdalen dal Broviken lht Gammelgården äga
Sörby by Lundbobacke åkerbacke? Bruskebo bebyggelse Gammelgården åker
?Sörby by Långkärret kärr Bruskebo gård Gammelgården äga
Sörby by Långmossen mosse Bruskebo by Gammelängen äga
Tega gd Långmossen ägomark Bruskebo gård Garnbacken höjd
Tega gd /Se Långmossen mosse Brändtorpet lht Getmossen mosse
Täljebo gd Långmossen mosse Bränntorpet lht Gillerbacksmossen mosse
Ullbo gd? /Se Långmyran myr Bränntorpet lht Gillerbacks svad kärr
Vansjö by Långsvedsmossen ägomark Bränntorpet avs. Gillran äga
Vansjö by Långängen del av Örsundaån Bränntorpet lht Glattarna åker
Vansjö by Lövåsen lador Bränntorpet lht Glinfallen kärr
Visbo gd Malen sjö /Se Bränntorpsmossen lht Glon sänka
Visbo by Molnebosjön sjö /Se By Saknas Glon plats i sjö
?Visbo by Myrkärren kärr By by Gluparne äga
Visbo by /Se Målen, se Malen sjö /Se By by Grankärret äga
Vivastbo by Månsjön sjö By by Grantegarna del av Storängen
Vivastbo by Månsjön, se Malen sjö /Se Byggningen torp Grattbackarna höjd
Vivastbo by /Se Mårtsbo triangelpunkt Byggningen torp Gratthuvudena del av äga
Vivastbo by /Se Möckelängarna ägomark Bytorp torp Grattskiftet äga
Västerlövsta kyrkoby o sn Möckelängen ägomark Bytorpet torp Gravbron vägbro
Yttersävne by /Se Natsjön sjö Byvägen stuga Gravbroån å
Ål by Nordsjöholme ö Byängen avs. Grenadiertorpen åker
Ål by Nordsjömyran myr Byängen gd Grindhagen äga
Ål Saknas /Se Nordsjön sjö Dalbo torp Grindåkersskiftet åker
Ål by /Se Norrberget berg Dalbo gård Groprönningen äga
Ängsbo gd /Se Norrsjön mosse(?) Dalbo f. gård Gruvkärret äga
Ölsta? by Norrängen ägomark Dalhem lht Gruvkärret äga
?Ölsta by Nyckelmyran ägomark Dalhem villa Gruvmossen mosse
Ölsta gd /Se Orrmossen mosse Dammen lht Gräsmyran skog
Översävne by Oxhagen terräng Dammen lht Grönpuss kärr
Översävne by /Se Oxmossen mosse Dammen lgt Gubbhålet kärr
  Oxsteken ägomark Dragmansbo lht Gubbmossen mosse
  Prästängen ägomark Dragmansbo lht Gummelmyran kärr
  Putten kärr Dragmansbo lht Gustavsberg höjd?
  Rammelberget berg Dragmansbo gd Gårdsjöbäcken bäck
  Ramviken kärr Dragmansbo avs. Gårdsjön f. sjö
  Risängen ägomark Dunderbacken lht Gårdäng äga
  Risängen ägomark Dunderbacken lht Gårdäng äga
  Rotmossen mosse Dunderbacken gd Gäddsjön sjö
  Rudan ägomark Duvbo villa Gäddsjön sjö
  Runvikssjön sjö Ekeborg lht Gärdesbacken stenblock
  Ryttarbacken backe Ekotemplet arb.bost. Gärdesåsen ås
  Ryttartorpet terräng Ekvallen lht Gärdselängen äga
  Rävberget berg Enbacken torp Gärdsåsen ås
  Rönningen ägomark Enbacken hmd Göksmossen mosse
  Rösslen terräng Enbacken hmd Hackmossen mosse
  *Rövikssjön sjö Enbacken gård Hackmossen mosse
  Sandbäcken bäck Enbacken gd Hagberget berg
  Sandmogarna terräng Eneborg lht Hagkärret skogsmark
  Sandmogarna terräng Enelund villa Hagkärret kärr
  Sandmon terräng Ensta lht Haglindorna äga
  Sjömossen ägomark Envallen lht Hagvreten äga
  Sjömossen mosse(?) Envallen lht Hagvreten äga
  Sjömossen mosse Erik Anders gård Hagvreten äga
  Sjövreten ägomark Erik-Bengts gård Hagåkrarna äga
  Skansberget berg med fornborg Erik Ers gård Hallaren sjö
  Skansberget eller Borgslott borglämning /Se Erik- Ers gård Hallaren, Södra del av sjö
  Skansberget fornborg /Se Erik-Ers gård Halldammen äga
  Skansgärdet ägomark Erik Mats gård Halldammsmossen mosse
  Skanshagen terräng Erik-Ols gård Hammarhagarna äga
  Skinnarbergen berg Eriksberg lht Hammarhagen äga
  Skogsbo terräng Eriksberg lht Hamplandet åker
  Skommarmossen mosse Eriksberg lht Hamplandskällan källa
  Slinkan ägomark Eriksberg stuga Harkärret äga
  Snesholmsudden udde Eriksberg lht Hattarna del av äga
  Solvarängen ägomark Eriksberg lht Heby ås ås
  Sotfallet terräng Eriksberg lht Heden skogsområde
  Spjutarna Saknas /Se Eriksberg bs Hedvägen väg
  Spånggärdet ägomark Eriksdal lht Hemgärdet äga
  Starforsmossen mosse Eriksdal lgt Hetämssjön sjö
  Stenharet ö (eller öar) Erikslund torp Hetämssjön sjö
  Stockbäcken åker Erikslund lht Hetämssjön sjö
  Storkärret terräng Erikslund villa Hetämssjön (utdikad) sjö
  Stormossen mosse Erikslund avs. Hetämssjön sjö
  Stormossen fastighet (?) Erikslund villa Hindriks gärde äga
  Stormossen ägomark Erikslund avs. Hjortronmossen äga
  Stormossen mosse Erikslund lht Hjortronmossen mosse
  Stormossen mosse Erikslund lht Hjortronmossen mosse
  Storskogmossen mosse Erikslund villa Hjortronmossen mosse
  Stortovmossen mosse Erikslund lht Holmbosvedet äga
  Stortovmossen sankmark Erikslund lht Holsens hål äga
  Storån, se Örsundaån å Erikslund lgt Horns fall mosse
  Storängen ägomark Erlingbo villa Hornängen äga
  Storängen ägomark Evelund lht Horsbäcksåsen höjd
  Stubbkärret ägomark Fagersand lht Horrsta ås ås
  Styggkärret kärr Fagersand villa Horstaåsen höjd
  Sundmossen mosse Fagerudd villa Hosiannas backe
  Sånkängen ägomark Fallet bebyggelse Hosmyran Saknas
  Sänkmyran ägomark Fallet gård Hundmossen mosse
  Sätrarna nu odlad utäga, tidigare slåtteräng /Se Fallet gård Husåkershålet äga
  Sättersbo triangelpunkt Fallet villa Håkanskärren kärr
  Sävnemossen mosse Fallet by Hålkärret sankmark
  Sörmyran myr Fasenbo Saknas Hålkärret äga
  Sörsveden ägomark Fasenbo gård Hålldammen äga
  Tallgläntan fastighet (?) Fasenbo bebyggelse Hårdvallen äga
  Temyran ägomark Fasenbo by Häggeboäng äng
  Temyrberget berg Fasenbo by Häggebäcksslätten äga
  Temyrbäcken bäck Fattiggården gård Hällmyran mosse
  Tinderbacken skogsbacke Fläskoset bebyggelse Hällstigen höjd, triangelpunkt
  Tjädermossen mosse Forsbacka lht Hällstigen väg
  Torboberget berg Forsbacka lht Hällstigen väg
  Torraksmossen mosse Forsbo torp Hällstigsskiftet äga
  Torraksmossen mosse Forstorpet torp Hästbäcken bäck
  *Treviseröset gränsmärke Forstorpet torp Hästhagskällan källa
  Trindmossen mosse Forstorpet gd (lgt) Hästkärret kärr
  Trollbergsklack höjd Fredensberg lht Höga backen backe
  Trollträdgården terräng Fredrikas-Anders f.d. backstuga Högberget berg
  Tvärlotterna terräng Fredriksberg lht Högberget höjd
  Tångan mosse(?) Fredrikslund lht Högberget berg
  Ulva å å Fredslund lht Höjdgärdet äga
  Utterberget fastighet(?) Fredslund lht Höjdvreten äga
  *Vallström å Fredslund gd Hökebo utjord
  Vansjön sjö Fridhem lht Hönsan kärr
  Vansjön sjö Fridhem villa Ilboäng äga
  Vansjön sjö Fridhem lht Illbo äng odlad mark
  Vansjön sjö Fridhem missionshus Ilmyran äga
  Vansjön sjö Fridhem lht Indianskogen skog
  Vansjön sjö Fridsdal lht Jakobsängen äga
  Vansjön sjö Furuberg lht Jan Jans täppa åker
  Vansjön sjö Furuhäll avs. Jan-Mats´ äng äga
  Vansjön sjö /Se Furuhäll villa Jannes odling äga
  Vansjön sjö Furuhälla lht Jonas´ vret åker
  Vansjön sjö /Se Furulund avs. Jonsängen äga
  Vattumossen ägomark Furuvik lht Jonsängen äga
  Vedkärret kärr Furuvik lht Jungfruängen äga
  Vedkärret ägomark Furuvik lht Jungfruängen äga
  Vinterbacken ägomark Furuvik lht Jungmossen äga
  Vinterkärret terräng Fågelsången lht Jättefoten stenhäll
  Vinterledsbacken skogsbacke Fågelsången hmd Kalkmossberget höjd, triangelpunkt
  Visseverkaberget berg, triangelpunkt Förra Österängsvägen, se 7 Sävne Över Saknas Kalkugnen äga
  Vånesjön, se Vansjön sjö Gammelbo gd Kalkugnsskiftet äga
  Wånsjön, se Vansjön sjö Gammelbo gård Kalsvedkällan källa
  Vånsjön, se Vansjön sjö Gammelbo avs. Kalvberget berg
  Wånsjön, se Vansjön sjö Gammelbo lgt Kalvhagen äga
  Vånsjön, se Vansjön sjö Gat-Olles gård Kalvmossen äga
  Vånsjön, se Vansjön sjö Glasgatan väg Kalvmossen mosse
  Västerängen ägomark Granlund lht Kalvtäppan betesfålla
  Väströnningen ägomark Granlund gd Kalvtäpporna äga
  Ålmossen mosse Granlunda villa Katthavet äga
  Örsundaån å Grantorpet avs. Katthavet äga
  Österängen ägomark Grattbacken avs. Katthällsröret rör
  Österängen ägomark Grattbacken hmd Kavelmossen mosse
    Grattbacken hmd Kavlan mosse
    Grattbacken gd Kavlan äga
    Gravbron torp Kavlan äga
    Gravbron gård Kilmyran äga
    Gravbron gård Kilängen äga
    Grindhagen lht Klasbomyran äga
    Grindstugan avs. Klingans äng äga
    Grindstugan lht Klingas åker
    Grindstugan gd Klockbacken backe
    Grusbanan väg Knappmossen mosse
    Grågården gård Knektrönningen äga
    Grönbacken lht Knektrönningen äga
    Grönbacken villa Knogbacken landsvägsbacke
    Grönvalla lht Knogbacken backe
    Grönvalla lht Knogbacken backe
    Grötbron lht Knogbacksvreten äga
    Gullsätra villa Knosen röse
    Gustavsberg lht? Knottermossen mosse
    Gustavsberg lht Knöten äga
    Gustavsberg lht Knöten backe
    Gustavsberg lht Kokrabacken backe
    Gustavsberg lht Kolerabacken backe
    Gustavsberg f. lht Kolningskärret äga
    Gustavsberg lht Kolningskärret skog
    Gustavsberg lht Kolningsröret rör
    Gustavsberg lht Komossen äga
    Gustavsberg stuga Komossfallen skog
    Gustavsro lht Korprönningen äga
    Gustavsro lht Kotten mosse
    Gålsjö bebyggelse Krokmossen mosse
    Gårdsjö bebyggelse Krokåkrarna åkrar
    Gårdsjö gård Kungskällan källa
    Gårdsjö gård Kungsängen äng
    Gårdsjö by Kusåkershålet äga
    Gårdsjölund torp Kvarnbacken bäck
    Gäddlund lht Kvarnbäcken bäck
    Gäddlund lht Kvarndammen sjö
    Gällbo lht Kvarnkärret kärr
    Gällbo stuga Kvarnvreten äga
    Göksbo bebyggelse Kvarnvägen väg
    Göksbo gård Kvarnåkrarna äga
    Göksbo hmd Kvarnängen äga
    Göksbo gd Kyrkberget höjd
    Haga avs Kyrkberget berg
    Haga lht Kyrkhålet mosse
    Haga lht Kyrkhålet mosse
    Hagaberg avs Kålsmossen äga
    Hagaberg villa Kålsmossen äga
    Hagaberg lht Källhagen äga
    Hagaberg lht Källmossen äga
    Hagaborg lht Källstensåkern åker
    Hagaborg lht Källsånken äga
    Hagalund lht Källtäppan igenväxt äga
    Hagalund lht Källviken äga
    Hagalund lht Källvreten åker
    Hagalund lht Käringhålet del av Ulebomossen
    Hagalund villa Kärrberget berg
    Hagalund lht Kärrberget berg
    Hagalund bs Kärret äga
    Hagalund gd Kärret äga
    Hagalund avs Kärrmossen mosse
    Hagalund lht Kärrmyran äga
    Hagalund villa Landbohagen äga
    Hagalund lht Landbohagen hage
    Hagalund torp Lappsjön tjärn
    Hagalund lht Lappsjön utdikad sjö
    Hagalund lht Lappsjön utdikad sjö
    Hagalund lht Lassomberget höjd
    Haganäs lht Lassomberget höjd
    Haganäs villa Lilla dammen kärr
    Haggården lht Lillån del av Örsundaån
    Hagtorpet torp Lillängen äga
    Hagtorpet torp Lillängen äga
    Hagtorpet gd Lindboteg äga
    Halldammen lht Linden äga
    Halldammen gd Lindvreten äga
    Hallsta lht Lisselbrokärret äga
    Hallsta bs Lisselmossen mosse
    Hammarborg lht Lisselmossberget berg
    Hammarsbacke gård Lisselmossen mosse
    Havretäppan stuga Lisselmossen mosse
    Havretäppan lht Lisselängen äga
    Hebron lht Lisselängen äga
    Hebronsbäck lht Lisselängsbacken backe
    Hebronsdal lht Lisskomossen mosse
    Hebronsdal villa Listigvreten äga
    Heby samhälle Littersbomyran äga
    Heby municipalsamhälle /Se Ljusmossarna mossar
    Heby Saknas Ljusmossen mosse
    Heby samhälle Lundängen äga
    Heby municipalsamhälle Lundsängs plogarna äga
    Heby gård Långhalsen äga
    Heby samhälle Långholmen äga
    Heby samhälle Långholmshagen hage
    Hebybro lht Långkärret kärr
    Hebybro villa Långkärret kärr
    Hebyby by Långmossen mosse
    Hebylund lht Långmossen mosse
    Hebynäs lht Långmossen mosse
    Heby station järnvägsstation Långmossen mosse
    Hebyvik villa Långmossen äga
    Hebyås lht Långmossen äga
    Heden torp Långrumpan äga
    Hedensberg lht Långrumpstegarne äga
    Hedensberg lht Långrumpsvisen rör
    Hedensberg gd Långåkern åker
    Hedensdal lht Långåkern äga
    Hedensdal lht Långängarna sankmark
    Hedensdal gd Långängen del av Örsundaån
    Hedenslund gård Läfallet äga
    Hedenslund lht Läåkern åker
    Hedenslund lgt Löten äga
    Hedvallen lht Löten äga
    Hedåsen lht Löten äga
    Hedåsen lägenheter Löthagen äga
    Hedåsen lht Lövbacken backe
    Hellingsborg lht Magars hål mosse
    Hetemmen bebyggelse Mats-Ers mors teg äga
    Hetämen gård Mats´ äng äga
    Himmelriket arb.bost. Mjölkbäcken bäck
    Horsta Saknas Mossen äga
    Horsta by Mossen äga
    Horrsta by Mossen sankmark
    Horrsta by Mosstegarna äga
    Horsta by Myran äga
    Horsbo bebyggelse Myran äga
    Horsbo gård Myran äga
    Horsbo by Myran äga
    Horsbo by Myrkärret kärr
    Horsbäck, N. Saknas Myrorna äga
    Horsbäck, S. Saknas Myrpissen äga
    Hårsbäck by Myrpissen äga
    Hårsbäck järnvägsstation Myrtegarne del av äga
    Hårsbäck, Norra by Målen, se Målsjön sjö
    Hårsbäck, Norr by Målen sjö
    Hårsbäck, Norr gd Månsjön sjö
    Hårsbäck, Norr by Månsjön sjö
    Hårsbäck, Södra by Månsjön sjö
    Hårsbäck, Sör by Mårtsbobäcken bäck
    Hårsbäck, Sör by Möckelängen äga
    Hårsbäck byar Möckelängen äga
    Sör Hårsbäck by Möckelängen äga
    Hotellet lht Natsjön sjö
    Humlegården gård Natsjön sjö
    Hålkärret gård Natsjön sjö
    Hårsbäck Norr bebyggelse Natsjön sjö
    Häggebo, Norra avs Nerigärdet åker
    Häggebo, Norr lht Nordsjöholme ö
    Häggebo, Södra avs Nordsjö holme holme
    Häggebo, Sör lht Nordsjömyran mosse
    Hälla gård Nordsjön vik
    Hälla lht Nordsjön vik
    Hällstigen järnvägsanhalt Nordsjön sjö
    Hällstigen hpl Norlings backen backe
    Härvsta bebyggelse Norrberget höjd
    Härvsta Saknas Norrgårdsrönningen äga
    Härvsta by Norrgårdsängen åker
    Härvsta by Norrgärdet äga
    Härvsta by Norrgärdet åker
    Höglunda lht Norrsjön kärr
    Högsberga lht Norrskog skogsmark
    Högsta lht Norrängen äga
    Höjden lht Nyckelmyran äga
    Höjden f.d. bs Nyckelängen äga
    Hörnet lht Nygärdet äga
    Ilboäng gård Nygärdet åker
    Ilboäng gård Nylandet äga
    Isbergs torp Nyrönningen äga
    Jaktslottet lht Nyvreten äga
    Jaktslottet stuga Nyängen äga
    Janboäng stuga Nyängen äga
    Jan Ers gård Nyängen äga
    Jan Jans gård Nyängen äga
    Jan-Karls hmd Nyängen äga
    Jan Lars gård Nötbacken backe
    Jan-Lars gård Ockenbackalotterna skog
    Jan-Mats gård Odlingen äga
    Jan-Ols hmd Ol-Ols vretar äga
    Jan-Ols gård Ormkärret kärr
    Jan Pers gård Ormstensberget berg
    Johannelund lht Orrmossen mosse
    Johannelund lht Orrmossen mosse
    Johannesberg lht Orvenbobäcken bäck
    Johannesberg bs Oxavreten äga
    Johannesberg lht Oxavreten äga
    Johanneshus lht Oxhagen skog
    Johannesberg lht Oxhagen skogsmark
    Johannesberg lht Oxhalsen äga
    Johannesberg lht Oxkärret kärr
    Johanneslund avs. Oxsteken äga
    Johanneslund lht Oxsteken äga
    Johanneslund lht Per-Ols´ teg äga
    Johanneslund lht Pildjupet plats i Arnebosjön
    Jolins lht Plåtbacken backe
    Jungfrubo bebyggelse Prästängen äga
    Jungfrubo gård Prästängen äga
    Jungfrubo hmd Prästängen äga
    Jungfrubo by Punschmossen äga
    Järn- och körvägen, se 4-5 Härvsta Saknas Pussberget berg
    Karlberg lht Putten kärr
    Karlberg lht Påsan äga
    Karlberg villa Pälsarmen äga
    Karlberg lht Rammelberget höjd
    Karlberg torp Rammelberget skogsberg
    Karl Jans gård Ramviken kärr
    Karl-Jans hmd Ringvallarna ängar
    Karl Jans gård Risängen äga
    Karlsberg lht Risängen äga
    Karlsberg lht Risängen äga
    Karlsberg lht Risängen äga
    Karlsborg lht Risängskällan källa
    Karlsborg lht Rotfallsmossen mosse
    Karlsborg lht Rudan äga
    Karlsborg lgt Runvikssjön sjö
    Karlslund villa Rusthållargärdet äga
    Karlslund lht Ryttarhagen äga
    Karlslund villa Ryttarhagen skogsmark
    Karlsro lht Ryttarhålet äga
    Karlsro stuga Ryttarkällan källa
    Karl XII:s flygel lht Ryttartorpen åker
    Katrinelund lht Ryttartorpet äga
    Katrinelund lgt Ryttartäppan äga
    Kilen gård Ryttarvreten åker
    Klasbo lht Ryttaråsen höjd
    Klasbo lht Ryttarängen äga
    Klippan gård Ryttarängen äga
    Klippan lht Rännamyran äga
    Klockarbo gd Rävbacksåkern äga
    Klockarbo gård Rävberget berg
    Klockarbo gård Rävberget skogsberg
    Klockarbo gd Rävgrytet berg
    Klockargården bebyggelse Rävhotellet berg
    Klockaregården hmn Rävhålet åker
    Klockargården gård Rävsjömossen äga
    Klockargården gd Rävåkrarna äga
    Klockarhagen villaområde Röcklingeåsen höjd
    Klockartorpet gård Rödmossberget berg
    Klockartorpet gård Rödmossen mosse
    Knutbo lht Rödmosshalsen Saknas
    Knutbo stuga Rönningen äga
    Kongsbo gård Rönningen äga
    Kongsbo Saknas Rönningen åker
    Kongsbo lht Rönningen äga
    Kongsbo jordlht Rönningen, Lilla äga
    Kongsbo gd Rönningen äga
    Kullbacka lht Rönningen äga
    Kullbacka villa Rönningskällan källa
    Kullbacka villa Rösslen äga
    Kullrarne hmd Rösslen äga
    Kyrkoherdebostället gård Salmogarna höjd
    Kyrkvreten kvarter Salomons vret äga
    Källgård villa Sandbäcken äga
    Källviken lht Sandbäcks kullen backe
    Källviken lht Sandelsvret äga
    Kärret gd Sandmoarna höjd
    Kärret lht Sandmon höjd
    Kärret lht Sandmon höjd
    Kärret gd Sankmyran äga
    Lars Anders hmd Sergeantvreten åker
    Larsbo lht Siggbomossen mosse
    Lars-Lars gård Sillmyran mosse
    Lars Mats gård Sjöberget berg
    Lars-Mats hmd Sjömossen mosse
    Lars-Ols gård Sjömossen mosse
    Lars Petter Ols gård Sjömossen sank äng
    Liden lht Sjömossen mosse
    Liljansberg lht Sjömossen mosse
    Liljansberg lht Sjömossen mosse
    Liljansberg gd Sjömossen kärr
    Liljansdal villa Sjörönningen äga
    Liljedal lht Sjövreten äga
    Liljevik lht Skallbacken backe
    Liljevik lht Skallerborn mark
    Lillgården villa Skallerborn mark
    Lillhamra villa Skallerbornsbacken backe
    Lindboms gård Skallmossberget berg
    Linden lht Skallmossen mosse
    Linden villa Skansberget höjd
    Lindesberg lht Skansberget höjd
    Lindesberg villa Skansberget berg
    Lindesberg lht Skansberget höjd
    Lindhammar lht Skansgärdet åker
    Littersbo bebyggelse Skarparne äga
    Littersbo by Skarpmissan äga
    Littersbo by Skinkåkern äga
    Littersbo by Skinnarbergen höjd
    Littersbo torp Skinnarbergen skogsberg
    Littersbo by Skinnarbergslotten skog
    Ljusne frälsningsarméns lokal Skinnarhålet äga
    Lugnet torp Skolgärdet åker
    Lugnet f. lht Skommarbacken backe
    Lugnet lht Skommargården äga
    Lugnet bs Skommarmossen kärr
    Lugnet lht Skommarvreten äga
    Lugnet villa Skrabbtegarne äga
    Lugnet gd Skrammelskiftet äga
    Lunda lht Skräddarbomossen äga
    Lunda villa Skräddarenskärr kärr
    Lunda lht Skräddarängen äga
    Lunda bs Skrätäppan äga
    Lunda avs Skåphagen hage
    Lunda gård Skårtegarna del av Storängen
    Lundbo gd Skölängstegarne äga
    Lundbo torp Slaggbacken backe
    Lundbo torp Slaggberget berg
    Lyckbo lht Slimpan äga
    Långrabo avs. Slinkan äga
    Långrabo lht Slottsgärdet äga
    Långsveden lht Slottshagen hage
    Långsveden lht Slåtterkärret kärr
    Löthagsbron bro Slåttermossen äga
    Lövens torp Slåttermossen mosse
    Lövens avs. Slätmossen del av Sävnemossen
    Lövens Saknas Snippängen äga
    Lövlund torp Snåltäppan äga
    Lövlund gårdar Snåltäppan äga
    Lövlund gård Snötavlan hage
    Lövlund torp Solbergsvreten äga
    Lövlund torp Solbergs äng äga
    Lövlund lht Solboäng äga
    Lövlund lht Soldatängen äga
    Lövlund lht Soldatängen äga
    Lövås lht Solvarängen äga
    Lövås lht Solvarängen äga
    Lövås bs Spjellen, Norra skogsmark
    Lövåsen lht Spjellen, Södra skogsmark
    Lövåsen lht Spjutarna äga
    Lövåsen lht Spjutarna åker
    Lövåsen villa Spjällen åkrar
    Lövåsen avs Spånggärdet äga
    Lövåsen villa Spånkelbacka äga
    Lövåsen gd Stackmossbäcken bäck
    Mats Ers hmd Stackmossen mosse
    Mellanbo lht Stackmossen mosse
    Mellanbo lht Starforsmossen äga
    Mellanbo torp Starforsmossen mosse
    Mellanbo torp Starkens äga
    Mellantorp torp Starkhagen hage
    Mobacken lht Starpussen kärr
    Molnebo Saknas Stasmossen mosse
    Molnebo by Stegtoppet äga
    Molnebo herrgård Stendörrarna stenblock
    Molnebo gd Stendörrarna stenar
    Molnebo gd Stengärdet äga
    Mossboda gård Stenharet holme
    Mossboda lht Stenharet holme
    Målbo avs Stenharet holme
    Målbo hmd Stenrönningen äga
    Målbo gd Stensängen äga
    Mårtensbo f.d. torp Stentegarna åker
    Mårtsbo by Stigsängen äga
    Mårtsbo bebyggelse Stockbäcken äga
    Mårtsbo gård Stora dammen kärr
    Mårtsbo by Stora mossen mosse
    Nasaret lht Stora Vreten äga
    Nordanberg avs Storgårdäng äga
    Nordanberg bs Storkärret äga
    Nordmyra bebyggelse Stormossen äga
    Nordmyra gård Stormossen äga
    Nordmyra gård Stormossen mosse
    Nordmyra gd Stormossen äga
    Nordsjö Saknas Stormossen mosse
    Nordsjö by Stormossen äga
    Nordsjö by Stormossen sankmark
    Nordsjö by Storskomossen mosse
    Nordöstra Ringgatan, se 8 Sävne Över Saknas Storstensmossen mosse
    Norrbäck gård Storstensmossen mosse
    Norrbäck hmn Storsveden äga
    Norrbäck gd Storsveden skog
    Norrgården gård Storsvedet kärr
    Norrgården gård Storsvedkällan källa
    Norrgården torp Stortegen äga
    Norrgården gård Stortoven äga
    Norrgården gård Stortoven mosse
    Norrgården hmd Storängen äga
    Norrgården gård Storängen äga
    Norrgården gård Storängen äga
    Norrgården gård Storängen äga
    Norrgården gård Storängsåsen höjd
    Norrgården gd Strömvreten åker
    Norr Hårsbäck by Stubbhagen äga
    Norr Hårsbäcks skolplats, se 5 Hårsbäck Norr Saknas Stubbkärret äga
    Norrängen torp Stupkärret äga
    Norrängen f.d. torp Styggkärret kärr
    Nyberg lht Styggkärrsdiket äga
    Nyberg villa Ståckugtegarne äga
    Nyberg lht Suggmyran äga
    Nybo lht Suggmyran äga
    Nybo lht Sundmossen mosse
    Nybo torp Sundmossen sankmark
    Nybo lht Sundmossen mosse
    Nybo lht Surbrunn källa
    Nyborg lht Surbrunnen källa
    Nyborg avs Svahagen äga
    Nyborg lht Svahagen äga
    Nyborg lht Sågbacken betesfålla
    Nyborg gård Sågbacksåkern åker
    Nyborg hmd Sågbäcken bäck
    Nyby lht Sågbäcken bäck
    Nyby villa Sågbäcken bäck
    Nybygget avs Sågfallet fall
    Nybygget villa Såghålet äga
    Nybygget lht Sågvreten äga
    Nybygget avs Sågvreten äga
    Nybygget hmd Sågvreten åker
    Nybygget torp Sånkan äga
    Nydal lht Sånken äga
    Nygård gd Sånkmyran äga
    Nygård gård Sänkmyran äga
    Nygård gård Säterbacken backe
    Nygården gård Sätergrind grind
    Nygärdet lht Sätermyran äga
    Nygärdet gd Sätran äga
    Nyhem lht Sätran äga
    Nyhem lht Sätrarna äga
    Nyhem stuga Sävnemossen sankmark
    Nyholm lht Sävnemossen sankmark
    Nyholmen villa Sävnemossen mosse
    Nylund lht Sävnevreten äga
    Nylund lht Sävströmsvreten äga
    Nyås lht Söndersåkrarna åkrar
    Nyås villa Sörby mossarna mossar
    Nyängen lht Sörgårdsslätten, Övre äga
    Någorlunda arb.bost. Sörlings äng äga
    Näbbo torp Sörmyran, se Tvistmossen mosse
    Näbbo torp Sörsveden äga
    Odlingen gd Sörtegen åker
    Odlingen gård Sörtegsbacken backe
    Odlingen gård Tallmossen äga
    Ol-Jans hmd Tallmossen äga
    Ol Ols gård Tallspjällen äga
    Olsbo avs Tassmossen mosse
    Olsbo lht Tegelugnen äga
    Operan lht Tegelugnsbacken backe
    Operan stuga Tegmyran äga
    Orvenbo bebyggelse Tegmyrberget höjd
    Orvenbo by Temyran äga
    Orvenbo by Temyrberget berg
    Orvenbo by Timmermossen skogsmark
    Parken lht Timotejvreten äga
    Parken lgt Tinderbacken äga
    Parkudden lht Tiängen äga
    Per-Ers hmd Tomtarna mark
    Per Ers gård Torboberget berg
    Per Ers gård Torptegsbacken äga
    Per-Mats gård Torraksmossen mosse
    Per-Ols hmd Torrhagsmossen, se Torraksmossen mosse
    Persbo torp Tovmyran äga
    Persbo torp Tranhalsen äga
    Pettersborg lht Trasket kärr
    Petterslund lht Trekanten åker
    Prästgården gård Trindmossen mosse
    Prästgården hmn Trindmossen mosse
    Prästgården Saknas Trindmossen mosse
    Prästängen torp Trindpuss kärr
    Ramshäll lht Trollbergsklack höjd
    Ramshäll lht Trollbergsklack höjd
    Ramshäll lht Trollträdgården plats i skog
    Ringbo villa Trollträdgården plats i skog
    Risängen lht Trykärret äga
    Risängen gd Trykärret äga
    Rosenberg f. torp Trångsund sund
    Rosenlund lht Trätkärrsmossen äga
    Rosenlund gård Trätskärret äga
    Rosenlund gård Tvillingbackarna backar
    Rosenlund gd Tvisten skogslott
    Rotbro hmn Tväråkrarna äga
    Rotebo bebyggelse Tymyran äga
    Rotebo gård Tymyrberget berg
    Rotebo hmn Tångan kärr
    Rotebo gd Tångkärret kärr
    Rullan stuga Täljebosjön sjö
    Runhällen, St. torp Tvistmossen mosse
    Runhällen lht Ulebomossen mosse
    Runhällen, Stora Runhällen bostadshus och runsten Ullbäcken bäck
    Runhällen, Stora försv. tp Utterberget berg
    Runviken lht Utterberget berg
    Runviken f.d. soldattorp Utterbergsbacken backe
    Röcklinge Saknas Vallberget berg
    Röcklinge by Vandelmossen mosse
    Röcklinge by Vanlimossen mosse
    Röcklinge by Vansjöholme ö
    Röcklinge by Vansjön sjö
    Röcklinge by Vansjön sjö
    Rönningen lht Vansjön sjö
    Rönningen lht Vansjön sjö
    Rönningen lht Vansjöäng äga
    Rönningen lht Varggropen grop
    Rönningen gd Vargåkrarna äga
    Rönningsbo torp Vattmossen äga
    Rönningsbo lht Vedkärret äga
    Rönnviken torp Vedmyran äga
    Rönnviken f.d. soldattorp Vikberget höjd
    Rönnviken lht Vilbacken backe
    Rörlund lht Vimossberget berg
    Rörlund lht Vimossen mosse
    Salbergs försv. tp Vinterbacken äga
    Salbo lht Vinterbacken äga
    Salbo lht Vinterkärret äga
    Sanda lht Vinterledsbacken äga
    Sanda lht Vinterledsbacken backe
    Sanda lht Vintertegarne del av äga
    Sanda lgt Vintervägsskiftet äga
    Sandatorpet f.d. torp Visbobäcken bäck
    Sandhem lht Visbäcken bäck
    Sandholmen lht Vitberget höjd
    Sandtorpet lht Vretberget berg
    Sandtorpet f.d. torp Vreten äga
    Sandviken lht Vreten äga
    Sandviken lgt Vretspjällen äga
    Sandås lht Västergärdet åker
    Sandås lht Västerrönningen äga
    Sandåsen arb.bost. Västerrönningen äga
    Sankmyran gd Västerängen äga
    Sankängen torp Västerängen äga
    Sankängen torp Västerängarna äga
    Sankängen hmd Ålandsviken äga
    Sankängen gd Ålbo källa källa
    Siggberg lht Åmunnen åmynning
    Siggbo bebyggelse Åmunsholmarna äga
    Siggbo by Åmunstegarne äga
    Siggbo by Åsbobäcken bäck
    Siggbo gd Ängespjellen äga
    Sion lht Ängstäppan äga
    Sjömossen torp Örsundaån å
    Sjömossen torp Örsundaån å
    Sjömossen f.d. torp Österäng äga
    Skallerborn gd Österängen äga
    Skallerborn gård Österängen äga
    Skallerborn gård Österängsberget höjd
    Skallerborn gård Österängsberget höjd
    Skallerborn gd /Se Översävne utjord
    Skansen f. torp  
    Skarpelövsta öknamn på sn  
    Skogbo bs  
    Skoghall villa  
    Skogsbo torp  
    Skogslotten torp  
    Skogsslottet stuga  
    Skogsslottet lht  
    Skogstorp gård  
    Skogstorp avs.  
    Skogstorp stuga  
    Skomakarfallet lht  
    Skomakarfallet lht  
    Skommaråsen lht  
    Skommaråsen lht  
    Skräddarbo f.d. torp  
    Skräddars lht  
    Skuldåkra villaområde  
    Slätten lht  
    Slätten bs  
    Snesholm hmd  
    Snesholm gd  
    Snesholmen bebyggelse  
    Snesholmen gård  
    Snipan avs.  
    Snippan lht  
    Snippängen gd  
    Snipängen avs  
    Snipängen lht  
    Sofiero lht  
    Sofiero tomt  
    Solbacka lht  
    Solbacka villa  
    Solbacken torp  
    Solbacken villa  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken gd  
    Solberg f.d. torp  
    Solberg lht  
    Solberg bs  
    Soldathemmet arb.bost.  
    Soldattorpet torp  
    Solgläntan villa  
    Solgård lht  
    Solgård villa  
    Solhaga villa  
    Solhem lht  
    Solhem villa  
    Solhem lht  
    Solhem villa  
    Solnäs villa  
    Solvalla villa  
    Solvarängen lht  
    Solvarängen lht  
    Solvarängen torp  
    Solvik villa  
    Solviken torp  
    Solviken torp  
    Solviken lht  
    Spånga torp  
    Spånga torp  
    Staffansbo bebyggelse  
    Staffansbo by  
    Staffansbo by  
    Stakens torp  
    Stakens lht  
    Stakstugan lht  
    Stakstugan lht  
    Starfors gd  
    Starfors, Norra by  
    Starfors Norr by  
    Norr Starfors by  
    Starfors, Norr by  
    Starfors Sör bebyggelse  
    Starfors, Södra by  
    Starfors, S. Saknas  
    Sör Starfors by  
    Starfors, Sör by  
    Starkens lht  
    Stenbo lht  
    Stenbo lht  
    Stenslund lht  
    Stenviken lht  
    Stenviken lht  
    Stenviken gd  
    Stenviken gd  
    Stingtorp bebyggelse  
    Stingtorp by  
    Stingtorpet gård  
    Stingtorpet by  
    Stingängen lht  
    Stingängen lht  
    Stingängen lht  
    Stingängen lgt  
    Stjärnan lht  
    Stjärnan lht  
    Stjärnan Saknas  
    Stjärnan lgt (med handel)  
    Stockbäcken torp  
    Stockbäcken hmd  
    Stockbäcken hmd  
    Stockbäcken gd  
    Stormossen torp  
    Stormossen lht  
    Stormossen lht  
    Stortegskärret gd  
    Storängen lht  
    Storängen lht  
    Storängen gd  
    Strängsbo gård  
    Strömsberg villa  
    Strömsvik lht  
    Strömsvik villa  
    Svanevik lht  
    Svanevik gård  
    Svedslund lht  
    Svedslund villa  
    Sågbacken gård  
    Såghagen torp  
    Såghagen lht  
    Sätersbo bebyggelse  
    Sättersbo by  
    Sättersbo hmn  
    Sättersboträsk hmd  
    Säva torp  
    Säva gård  
    Säva f. sold.torp  
    Sävne, se Översävne by  
    Sävne, Ytter by  
    Sävne, Ytter gd  
    Sävne, Ytter by  
    Sävne, Över bebyggelse  
    Sävne, Över bebyggelse  
    Sävne, Över bebyggelse  
    Sävne, Över bebyggelse  
    Sävne, Över by  
    Sävne, Över by  
    Sätrarne hmd  
    Söderbo villa  
    Södra Ringgatan, se 9 Sävne Över Saknas  
    Sörboms torp  
    Sörby Saknas  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörbylund torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörlings lht  
    Sörlings f.d. torp  
    Sör Starfors grustäkt, se 12 Starfors Sör Saknas  
    Tallberga lht  
    Tallbo lht  
    Tallgläntan lht  
    Tallgläntan stuga  
    Talltorpet gd  
    Talltorpet avs  
    Talltorpet torp  
    Talltorpet gd  
    Tega gd  
    Tega gård  
    Tega gård  
    Tegelbo lht  
    Tiängen lht  
    Tiängen lht  
    Tjällmo lht  
    Tolvmans gård  
    Tolvmans hmd  
    Torbo torp  
    Torbo torp  
    Torbo torp  
    Tranbo torp  
    Tranbo torp  
    Trekanten lht  
    Trekanten villaområde  
    Trångsund lht  
    Trångsundet torp  
    Trångsundet lht  
    Träskan hmd  
    Turbo Saknas  
    Turebo bebyggelse  
    Turbo by  
    Turebo by  
    Turbo by  
    Tvärlotten lht  
    Tyskbo lht  
    Täljebo bebyggelse  
    Täljebo gård  
    Täljebo gård  
    Täljebo gd  
    Uddeberg lht  
    Uddeberg villa  
    Uddeborg bebyggelse  
    Uddeborg lht  
    Uddeborg villa  
    Uddnäs lht  
    Uddnäs lht  
    Uddnäs gd  
    Ulebo gård  
    Ulebo gård  
    Ulebo gd  
    Ulebäck gård  
    Ulebäck gd  
    Ulebäck gård  
    Utterberg lht  
    Vadbron försv. tp  
    Valla lht  
    Valsta lht  
    Vansjö Saknas  
    Vansjö by  
    Vansjö by  
    Vansjö by  
    Vansjöborg gård  
    Vansjötorp gård  
    Vedkärret torp  
    Vedkärret lht  
    Vedkärret f. lht  
    Vedkärret torp  
    Vedkärret torp  
    Vickmansro lht  
    Vida lht  
    Vigelsbo Saknas  
    Vigelsbo by  
    Vigelsbo by  
    Vigselbo by  
    Viksdal lht  
    Viksdal arb.bost.  
    Vikslund lht  
    Vikslund villa  
    Vilan lht  
    Vilan villa  
    Vilan lht  
    Vilan stuga  
    Vilan lht  
    Villan lht  
    Villervallan villaområde  
    Visbo bebyggelse  
    Visbo by  
    Visbo gård  
    Visbo gd  
    Visbäcken lht  
    Visbäcken hmd  
    Visseverka lht  
    Visseverka lht  
    Visseverka lgt  
    Visseverka gd  
    Vivastbo bebyggelse  
    Vivastbo by  
    Vivastbo by  
    Vivastbo by  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta lgt  
    Vårbacka villa  
    Västanbäck torp  
    Västanbäck hmd  
    Västanbäck lgt  
    Västanås lht  
    Västerbo gård  
    Västerbo gård  
    Västerbo lht  
    Västerbo villa  
    Västerbo lht  
    Västerbo torp  
    Västerbo lht  
    Västerbo gd  
    Ytter Sävne Saknas  
    Yttersävne by  
    Yttersävne by  
    Zion lht  
    Åkerby lht  
    Åkerby villa  
    Åkra lht  
    Ål bebyggelse  
    Ål Saknas  
    Ål by  
    Ål by  
    Ål by  
    Ål by  
    Ål by  
    Åls gård hmd  
    Åls såg kransåg  
    Åsberg lht  
    Åsbo lht  
    Åsbo lht  
    Åsbo lht  
    Åsbo gd  
    Åsboda lht  
    Åsboda hmd  
    Åsboda gd  
    Åsen torp  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen hmd  
    Åsgård lht  
    Åsgård villa  
    Åsta lht  
    Åstavik lht  
    Åstavik villa  
    Åstorpet torp  
    Åstorpet torp  
    Åstorpet f.d. lht  
    Älstavik lht  
    Ängsbo lht  
    Ängsbo avs  
    Ängsbo lht  
    Ängsbo gd  
    Ängsfallet lht  
    Ängsfallet stuga  
    Ängslund lht  
    Ängslund villa  
    Ölsta gård  
    Östanå villa  
    Östavik lht  
    Över Sävne Saknas  
    Översävne by  
    Översävne by /Se  
    Översävne by  
    Översävne soldattorp, se 10 Sävne Över Saknas  
    Översävne station lht  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.