ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Danmark

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Tabell 2
Tabell 3

Baksidor

Sök i hela samlingen "Världen"

– Tabell 1 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2655 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Saknas Saknas      
*Aranstaðir bebn /Se      
Dacia Saknas      
Dacia kyrkoprovins      
Dacia provins      
Dacia provins      
Dacia Saknas      
dacus Saknas      
Dacia provins      
Dacien äldre namn för Skandinavien      
Dacia provins      
Dacien kyrkoprovins      
Dacia provins      
Dacia provins      
Dacia kyrkoprovins      
Dacia kyrkoprovins      
Dacia kyrkoprovins      
Dacia kyrkoprovins      
*HalmastaðiR natn /Se      
*HarjawaldshusonstaðiR beb. /Se      
nor »trångt sund» /Se      
Skandinavien Saknas /Se      
Skandinavien Saknas /Se      
Skandinavien Saknas /Se      
Skandinavien Saknas      
Nordiska länderna Saknas      
skjel ortnamnselement /Se      
-und ortnamnslement /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark kunungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike /Se      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark konungadöme      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark kungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
?Danmark rike      
?Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Dania, Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark vike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark Saknas      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark kunungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungadöme      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark konugungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark Saknas      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark kungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark Saknas      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungadöme      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark land      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
?Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike /Se      
Danmark konungadöme      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark land      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark konungarike      
Danmark rike      
Danmark rike      
Danmark rike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark Saknas /Se      
Danmark Saknas /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark Saknas /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark konungarike /Se      
Danmark konungarike /Se      
Danmark rike /Se      
Danmark konungarike /Se      
Danmark land /Se      
Danmark stat      
Dania Saknas /Se      
dan Saknas      
Daner inbyggarbeteckning      
daner inbyggarbeteckning      
daner inbyggarbeteckning      
daner inbyggarbeteckning /Se      
dansk Saknas      
dansk Saknas      
dansk Saknas      
dansk Saknas      
Danmark Saknas      
Danmark Saknas      
Danmark Saknas      
Danmark Saknas      
Danmark Saknas /Se      
Danmark, dansk Saknas /Se      
danskar inbyggarbeteckning /Se      
dansker inbyggarbeteckning      
däner inbyggarbeteckning      
Jute Saknas      
jutar inbyggarbeteckning /Se      
jute Saknas      
Aabenraa stad      
Aabenraa stad      
Aabo gd o. by /Se      
*Aabosyssel tidigare ämbetsdistikt /Se      
Aaby ortn. /Se      
Aaby kyrksamhälle o. sn /Se      
Aagard hg      
Aagaard hg m. slottsruin      
Aagaard hg (ruin)      
Aagard hgd (ruin)      
Aagard hg      
Aagaard hg      
Aagaard hg      
Aagaard Saknas      
Aaker socken /Se      
Aaker sn /Se      
Aakirkiæ Saknas      
Aal ortnamn /Se      
Aalbjærg berg /Se      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Ålborg stad      
Ålborg stad      
Aalborg stad      
Aalborg stad      
Aale ortnamm /Se      
Aale by /Se      
?Aalevadsgaard gård      
Aalhammer? Saknas /Se      
Aalum ortnamn /Se      
Aalum byar /Se      
Aaløse gdr /Se      
Aalöse gdr /Se      
Aarbjerggaard gd /Se      
Aaremyre mosse /Se      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
?Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Arusia stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad och biskopssäte      
Aarhus stad, stift      
Aarhus biskopssäte      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Århus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad o stift      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad och stift      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad      
Aarhus stad /Se      
Aarhus stad /Se      
Aarhus stad /Se      
Aarhus stad /Se      
Aarhus stad /Se      
Aarhus stad /Se      
Aars sn o hd      
Aaars Saknas /Se      
Aarsballe gd? /Se      
?Aarsdale fiskeläge      
Aarsdale fiskläge /Se      
Aarslev Saknas /Se      
Aarslev ortnamn /Se      
Aarslev kyrkby o. sn /Se      
Aarup gd /Se      
Aasholm by /Se      
Aasholm by /Se      
Aastrup sn      
Aastrup by /Se      
Aasum bebn /Se      
Abbetved by      
Abbettved by      
Abbetved by /Se      
Abild sn /Se      
Abildgaard gd:ar /Se      
Abildhave gd /Se      
Abrahamstrup (numera Jægerspris) slott      
Abramstrup, se Jægerspis kungsgård      
Adböl gd:ar /Se      
Adelby ortnamn /Se      
Adelby åkerareal /Se      
Adelgaden, se Algaden gatunamn      
Adelgaden, se Algaden gatunamn      
Adslev kyrkby o. sn /Se      
Aelandt Saknas      
Aflandshage udde /Se      
Aflandshage landsdel /Se      
ager ortnamnselement /Se      
Agernæs beb. /Se      
Agerskov skog? /Se      
Agerskov sn /Se      
Agersted beb. /Se      
Agersø ö /Se      
Agerø ö /Se      
Agger sn /Se      
Aggerholm gd:ar /Se      
Aggersborg vikingaborg /Se      
*Aghistorp försvunnen by /Se      
*Agnesio gods      
Agnsögaard hg      
*Aholm Saknas      
Ajstrup by /Se      
Akeby by /Se      
Akseltorvet torgbenämning /Se      
Albjerg by /Se      
Albjerg by /Se      
Albjerg by /Se      
Albæk bebn /Se      
Albøge ortnamn /Se      
Albøge Saknas /Se      
Albøge Saknas /Se      
Aldrup vattenkvarn /Se      
Aldum by /Se      
Aleholm el Aalholm slott      
Algarden gatunamn /Se      
Algaden gatunamn /Se      
Alheden hed /Se      
Alholm slott      
Alhøje höjd /Se      
Alinsrød, Almsrød försvunnen beb /Se      
Aller sn /Se      
Allerslev Saknas /Se      
Allerup vanl. ortn. /Se      
Allerød bebn /Se      
Alleshave Saknas /Se      
Allerstrup Saknas /Se      
allindemagle hg, sn      
Allinde (maglegaard) f. hgd      
Allindemaglegaard f. hg      
Alling kyrkby o. sn /Se      
Allinge Saknas /Se      
Allinge stad /Se      
Almind sn /Se      
*Almindsyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
*Almsruth förr by el. gd      
Almsrød/Alinsrød försvunnen beb. /Se      
Almsted by /Se      
Alrum by /Se      
Alrø ö /Se      
Als ö      
Als ö /Se      
Als önamn /Se      
Als ö /Se      
Als sn /Se      
Alsbjærg berg /Se      
Alslev by o. sn      
Alslev by      
Alsnö gd?      
Alsted by /Se      
Alsted sogn o. herred /Se      
*Alstofta Saknas      
Alstrup by /Se      
Alstrup Saknas /Se      
Alstrup ortn /Se      
*Alwerup Saknas      
ju insula amacum ö /Se      
Amager ö      
Amager ö      
Ameger ö      
Amager ö      
Amager ö      
Amager ö      
Amager ö      
Amager ö      
Amager ö /Se      
Amager ö /Se      
Amager ö /Se      
Amager ortn. /Se      
Amager, Ny bebyggelsenamn? /Se      
Amakaren Saknas      
Amby Saknas /Se      
Ambæk ortnamn /Se      
Ambæk by /Se      
Amdal dal /Se      
Amhede gdr /Se      
Amhøj höjd /Se      
Amhøjgaard gd /Se      
Amlund gdr /Se      
Ammehus gd /Se      
Ammelhede hed /Se      
Ammertved naturnamn /Se      
Ammerup gd /Se      
Ammesholm ö /Se      
Ammevad ortnanm /Se      
Ammin Saknas /Se      
Amtoft gd /Se      
Amtoft by /Se      
Anderup by      
Andrup gd /Se      
*Andvordskov skog /Se      
Aneby ortnamn /Se      
Aneby by /Se      
Anerå å /Se      
Angeln landskap      
Angel landskap /Se      
Angel landskap /Se      
Angel mejeri /Se      
Anholt Saknas      
Anholt ö      
*Anholtia ö?      
Anholt ö      
Anholt ö /Se      
Anholt ö /Se      
Anhøja Saknas /Se      
?Annesse hg      
Antvorskov slott (förr kloster)      
Antvorskov medeltida kloster      
Antvorskov slott      
Antvorskov medeltida kloster      
Antvorskov medeltida kloster      
Antvorskov förr kloster, nu slott      
Antvorskov förr kloster, nu slott      
Antvorskov förr kloster, nu slott      
Antvorskov slott, förr kloster      
Antvorskov slott, förr kloster      
Antvorskov slott (förr kloster)      
Antvorskov f. kloster, sedan kunglig stad      
Andvordskov fd. kloster      
Antvorskov f. kloster, sedan kungl. stad      
Antvorskov förr kloster      
Antvorskov kloster o. slott      
Antvorskov förr kloster, nu slott /Se      
Aphøj ortnamn /Se      
Arden sn /Se      
ark ortnamnselement /Se      
Arløse Saknas /Se      
Arløse by /Se      
Arnager fiskeläge /Se      
Arndrup by /Se      
Arninge ort /Se      
Arninge hd landsdel /Se      
Arnsbæk ortnamn /Se      
Arns hd landsdel /Se      
Arnum by /Se      
Arreskov beb. /Se      
Arreskov beb. /Se      
Arreskov herrgård /Se      
Arreskov ort /Se      
Arresø sjö /Se      
Arresø ort /Se      
Ars hrd      
Ars härad hd      
Ars hd Saknas /Se      
Ars hd /Se      
*Aruisbøke kloster      
Arup sn /Se      
Arva- fled /Se      
Arwi sjö /Se      
As sn /Se      
Asdal hg      
Asdal hg      
Ask by /Se      
ask Gaard gd /Se      
Askeby ortnamn /Se      
Askildrup bebn. /Se      
Asklev by /Se      
Asmild medeltida kloster      
Asminderöd församl.      
Asminderød sn /Se      
Asminderød bebn. /Se      
Asmindrup by /Se      
Asminderup, Norra sn /Se      
Asnæs halvö /Se      
Asnæs sn /Se      
Asnæs sn /Se      
Aspingebro ortnamn /Se      
Assedrup by /Se      
Assels by /Se      
Assels, Ø.- o. V.- beb /Se      
Assenbølle by /Se      
Assenbølle by /Se      
Assendløse ortnamn /Se      
Assendrup by /Se      
Assens stad      
Assens stad      
?Assens stad      
Assens stad /Se      
Assensløse Saknas /Se      
Assevballe Saknas /Se      
Asserbo slottsruin      
Assermose Saknas /Se      
Asserstrup hg      
Astrup ortn. /Se      
Astrup kyrkby o. sn /Se      
Astrup gd:ar /Se      
Atterup by /Se      
Atterød natn. /Se      
Avderød beb /Se      
Avderød bebn /Se      
Avlby bebn. /Se      
Avlby beb-namn /Se      
Avnsbjærg herrgård      
»Axell Torens Agger» ortnamn /Se      
»Axelwold» sätesgård      
Baalhøj naturnamn /Se      
Baalshøj naturnamn /Se      
Baareager Saknas /Se      
Baarer ägonamn /Se      
Baasebacken ortn. /Se      
Badstuevælen gata /Se      
(Bager)truget dike /Se      
Baggesvogn hgd /Se      
Bagsværd Saknas /Se      
-bakke ortnamnselement /Se      
Baldersbrønde by /Se      
Baldersbrønde ort. /Se      
Baldersbrønde by /Se      
Baldersbrønde ortnamn /Se      
+Baldirs æng ortnamn /Se      
Baldrsaker ortnamn /Se      
*Baldsmyre fiskevatten      
»Baldzmyre» fiskevatten      
balle ortnamnselement /Se      
balle ortnamnelement /Se      
Balle by /Se      
Balle by /Se      
Balle by /Se      
Balle naturnamn /Se      
Ballerne backar /Se      
Ballerne Saknas /Se      
Ballerne backar /Se      
Ballerum by /Se      
Ballerum by /Se      
Ballum by /Se      
Balsby? Saknas /Se      
Balsgaard gd /Se      
*Balsted försvunnet ortnamn /Se      
Balstasund, se Bält, Stora sund      
Balum? Saknas /Se      
Bannerup by /Se      
*Bardael förr gd /Se      
Barkelsby by /Se      
Barløse sn /Se      
*Barneboell ortn. /Se      
Barsbøl bebn. /Se      
Barsbøl gdr /Se      
Barsbøl by /Se      
Barsbøl gdr /Se      
Barsbøl, L.- og St.- gdr /Se      
Barslev gd:ar /Se      
Bars(ø) önamn /Se      
Barup by /Se      
*Barsvedsyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Basmæs gd      
Basseholt ortnamn /Se      
Basta Saknas /Se      
Baste Aa å /Se      
Bastemose sjö /Se      
Bastetorp ortnamn /Se      
Bastnäs, se Basnæs gd      
Battrup by /Se      
Bavelse gd      
-bavn ortnamnselement /Se      
Bavnebjarggård gd /Se      
Bavnehøj beb. namn /Se      
Bavnehöj höjder /Se      
Beder kyrkby o. sn /Se      
Bedsted sn /Se      
Bejle äng /Se      
Bellerup vattendrag /Se      
belte sund Saknas      
Beltersund ortn. /Se      
Beltring hd /Se      
Benalt uppodlad markstycke /Se      
Bendstrup by /Se      
Benløse Saknas /Se      
Benneris försv. ortnamn /Se      
berg ortnamnselement /Se      
-berg eled i bebn. /Se      
»bergegarden» gd /Se      
Bering by /Se      
Beringaa å /Se      
Berridsgaard hg      
Berridsgaard gd      
Bersted by /Se      
Biersnap naturnamn? /Se      
Bijlet ortnamn /Se      
Bi-lidt bebyggelsenamn /Se      
Bilidt ortnamn /Se      
*Bilidt f.d. gd /Se      
Binkindsager åker /Se      
*Birgirsholm gods      
Birkende Saknas /Se      
Birkende Saknas /Se      
Birkerød ortnamn /Se      
Birkerød bebn. /Se      
Bisgaard gd:ar /Se      
?Bistrup by      
Bistrup Saknas /Se      
Bitte korre Saknas /Se      
Bjaverkar ortn. /Se      
bjerg ortnamnselement /Se      
Bjergby, Stifts- by o.sn      
Bjergbygaard hg      
Bjergbygaard Saknas      
Bjergbygaard hg      
Bjergbygaard Saknas      
Bjerge hd /Se      
Bjerge hd /Se      
Bjergemark gd /Se      
Bjergesø by /Se      
Bjergsted sn /Se      
Bjergsted sn /Se      
Bjerlev bebn. /Se      
Bjerndrup ortn. /Se      
Bjernede sn /Se      
Bjernede Saknas /Se      
Bjernede sn /Se      
Bjernslung torvmosse /Se      
Bjerning ortn. /Se      
Bjerning Saknas /Se      
Bjernæs gd /Se      
Bjerre naturnamn /Se      
Bjerregård gd /Se      
Bjerrup ortn. /Se      
Bjerstrup by /Se      
Bjertrup by /Se      
bjur ortnamnselement /Se      
Bjærkelev bebn. /Se      
Bjærtsminde gd /Se      
Bjæverholm ortn. /Se      
Bjævermose ortn. /Se      
Bjæverskov Saknas /Se      
Bjärge bebyggelsenamn /Se      
Bjørnemose ortn. /Se      
Bjørnemose ortn. /Se      
Björnholm sätesgård      
Björnholm hg      
Björnholm hg /Se      
Bjørnholt ortn. /Se      
Bjørnhult ortn. /Se      
Bjørnkær ortn. /Se      
Bjørnkær ortn. /Se      
Bjørnstrup ortn. /Se      
Bjørnum by /Se      
Bjørnumslet gd /Se      
Bjørnunslet gdr /Se      
*Bjørnved skog /Se      
Bjørum by /Se      
Bjørum gd /Se      
Bjøstrup by /Se      
Blaabjærg naturnamn /Se      
Blaaholt gd /Se      
Blaakilde bäck /Se      
Blaakulle Saknas /Se      
Blaakulle höjd /Se      
Blaakær Saknas /Se      
Blak stenar, skär l. holmar /Se      
Blakshejed gd /Se      
Blangsted gd /Se      
*Blankahagstath bebn? /Se      
*Blankahagstath ägonamn /Se      
»*Blankahagstath bech» natn. /Se      
»*Blankahagstath bech» bäck /Se      
Blegholte naturnamn? /Se      
Bleghule lg:er /Se      
Blegind kyrkby /Se      
Blegsted gd /Se      
Blidah mejeri /Se      
Blindenborg »hus» /Se      
Blidsted ägomamn /Se      
Blidsted ägomamn /Se      
Bligaard gd /Se      
Bliksted, se Blegsted gd      
Blikulla backe /Se      
Blixbo ortnamn. /Se      
Blodkold höjd /Se      
Blodkulle höjd /Se      
*Bloseng ägonamn /Se      
Blovsgaard gd:ar /Se      
Blovstrød by /Se      
-bo ortnamnselement /Se      
Bobacke backe /Se      
*Bobensmark f.d. gd /Se      
bod ortnamnselement /Se      
Boderne fiskläge /Se      
Boderne fiskläge /Se      
Bodilsker socken      
Bodilsker sn      
Bodilsker sn /Se      
Bodilsker sn /Se      
Bodilsker kyrka /Se      
Bodum sogn /Se      
Bodum olika lokaliteter /Se      
Bodum sn /Se      
Bodum bebn. /Se      
Boelsbanke naturnamn? /Se      
Boeskar gd /Se      
Boeslunde sn /Se      
Bogens näs /Se      
Bogense stad      
Bogense stad      
Bogense stad      
Bogense gd:ar /Se      
Bogense stad /Se      
Bogensø by /Se      
Bogø ö /Se      
Bohøj höjd /Se      
bol ortnamnselement /Se      
bol ortnamnselement /Se      
Bol (gd) /Se      
Bolbro ortnamn /Se      
Bolderslev by /Se      
Bolekrog lokal /Se      
Bolet namn på lokaler /Se      
*Bolillemargk f.d. by /Se      
Bolilmark ortnamn /Se      
Bolle gd /Se      
Bollen gårdnamn /Se      
Boller gd /Se      
Bolle(r) gårdnamn /Se      
+Bollershøwe ortnamn /Se      
Bollerslev ortnamn /Se      
Bollerslev by /Se      
Bollesager landsby /Se      
Bollemosse mosse? /Se      
*Bollum ortn. /Se      
Bolsaks stenrev /Se      
Bolsbanke ortn /Se      
Bolsbjerg naturnamn? /Se      
Bolsgaard gdnamn /Se      
Bolsgaard gårdnamn /Se      
Bolsmose mosse? /Se      
Bolsterbjerg berg /Se      
Bolstoft ortnamn /Se      
Bolstoft bebyggelsenamn /Se      
Boltoft ortnamn /Se      
Boltoft bynamn /Se      
Boltoft ortnamn /Se      
Bomgaard gd /Se      
Bomholt gd /Se      
Bonderup gd /Se      
Borbjærg sn /Se      
Bordsgaard gd /Se      
-borg eled i bebn /Se      
borg ortnamnselement /Se      
Borg by /Se      
Borgdal, N. o. S. dalar /Se      
Borgedal dal /Se      
Borgedal Saknas /Se      
Borgehøj höjd /Se      
Borgen Saknas /Se      
Borghoved Saknas /Se      
Borgsted ortn. /Se      
Borgsø ö? /Se      
Borgsø ö /Se      
Borgund ortn. /Se      
Borgund ortnamn /Se      
Borgvold Saknas /Se      
Borgvold Saknas /Se      
Borgvold, Store, se Borgvold Saknas      
Bork ortnamn /Se      
Bornholm ö och Amt      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö och amt      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm slott      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö och amt      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö och amt /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm, se Lolmen Saknas      
Bornholm ö      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö o. amt /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm ö /Se      
Bornholm Saknas /Se      
Borre Saknas /Se      
Borre by /Se      
Borredal dal? /Se      
Borregaard gd /Se      
Borregaard gd /Se      
Borrehuset »færgehus» /Se      
Borremose mosse /Se      
Borremosse mosse /Se      
Borren ö /Se      
Borren höjdrygg /Se      
Borren höjdrygg /Se      
Borres Sø, se Borre Sø sjö      
Borre Sø sjö /Se      
Borre Sø sjö /Se      
Borre Sø sjö /Se      
Borret backe /Se      
Borridsø by      
Borris Nørre Saknas      
Borris, Sønder Saknas /Se      
Borrisø by /Se      
?Borsholm by      
*Borsholm Saknas      
Borsholm by /Se      
Borum sn /Se      
Borum kyrkby o. sn /Se      
Borum Eshøj höjd /Se      
?Borup gård      
Borup gd?      
Borup ortn. /Se      
Borup bebn /Se      
*Borup försvunnen gd /Se      
Borup by /Se      
Borød by      
Bos by /Se      
*Bosby by /Se      
*Bothorp förr by el. gd      
Bov kyrkby /Se      
Bowersreff rev      
Bovet natn /Se      
Bovlund ortnamn /Se      
Bovsø by /Se      
Brabrand samhälle o. sn /Se      
Bradsted beb. namn /Se      
Bramsløkke hg      
Bramsløkke hg      
Bramstrup hgd /Se      
*Brandenburgska härbärget Saknas      
Branderup stad /Se      
Brandsbøl by /Se      
*Brandsbølle Saknas /Se      
Brandstrup by      
Brandstrup by /Se      
Brandsø ö /Se      
Bratten gd /Se      
Bratten gd /Se      
Brattingsborg borgar /Se      
Brattingsborg borgar o. befästningar /Se      
*Bredebalugh åker(?) /Se      
Bredkær åkerstycke /Se      
Bredsted ortnamn /Se      
Bredsted beb. namn /Se      
Bredsted bebn? /Se      
Bregentved bebn. /Se      
Bregentved by?      
Bregnested ortnamn /Se      
Brejnholt ortn. /Se      
Bremhøj naturnamn /Se      
Brendstrup by /Se      
*Brendstruphede hed? /Se      
Brendtuft ortnamn /Se      
brenna ortnamnselement /Se      
Bretten natn. /Se      
Brettingen gd      
Breute Saknas /Se      
Bringstrup Saknas      
brink ortnamnselement /Se      
Bristol tvätteri /Se      
Broager by? /Se      
Broby, Næsbyhoved- by      
?Brockdorff hg      
?Brockdorff hg      
?Brockdorff hg      
Broddenhöj gd /Se      
Brode, se Holsteinborg Saknas      
Brodersby by /Se      
Brogaard gd:ar /Se      
Broholm hg      
Broholm sätesgård /Se      
Bromaa ortn. /Se      
*Bronbiere förr gd /Se      
*Brondt förr gd /Se      
Brousgaard gd /Se      
*Broelskov Saknas      
Brudager Saknas /Se      
Brudevälte ortnamn /Se      
*Brunby Saknas      
Brundby Saknas /Se      
Brundt by /Se      
Brunemosse Enghave äng /Se      
Brungaard gd /Se      
Brunkebjærg by /Se      
Brunnkebjærg by /Se      
*Bruseltorp försvunnet torp(?) /Se      
Brusgaard hg      
Brusk hd /Se      
Brydbjerg lg:er /Se      
bryde ortnamnselement /Se      
Brydebølle by /Se      
Brylle by /Se      
Brylle å /Se      
bråde ortnamnselement /Se      
Brændeskov by /Se      
Brændgaard gd /Se      
Brændholt Saknas /Se      
Brøderup by /Se      
Brødløs (naturnamn,) lokalitet (åker?) /Se      
Brödlöshove gd /Se      
Brødslev by /Se      
Brøndbyvester och Brøndbyøster socknar      
Brønderslev stad /Se      
Brøndhøj höjd /Se      
Brøndum ortn. /Se      
Bröndum ortn. /Se      
Brøns sn /Se      
Brøttrup by /Se      
Bubbel gd /Se      
Bude gd /Se      
Buggesholm medeltida sätesgård /Se      
Buggesholm sätesgård /Se      
Buhlsminde gd /Se      
Buje gd /Se      
Bukhus hus /Se      
Bukhus hus /Se      
bul ortnamnselement (motsv. sv. bål) /Se      
Bulbjerg berg /Se      
Bulbro ortnamn /Se      
Bulbro Saknas /Se      
*Bulbroholt Saknas /Se      
Bulhus ortnamn /Se      
Bulhus gd /Se      
Bundgaard gd:ar /Se      
Bundgård gd /Se      
Bunkeflo bebn /Se      
Burdal dalsänka /Se      
Bure Saknas /Se      
Bure Saknas /Se      
Bures Sø, se Borre Sö sjö      
Bure Sø, se Borre Sø sjö      
Burgaard gd /Se      
Burgundarholm, se Bornholm ö      
Burgårde Saknas /Se      
Burholt gd /Se      
Burkal sn /Se      
Burlund, se Bovlund ortnamn      
Burremarck, se Burgårde Saknas      
Busserev grund /Se      
Busted(gård) gd /Se      
Bustrup ortn. /Se      
-by eled i ortn, /Se      
Byerby, se Bjergbygaard hg      
Bygballe gd (förr by) /Se      
bygd ortnamnselement /Se      
Byggehøj höjd /Se      
Byggrunden ö el. rev /Se      
Bygholm borg /Se      
Bykær by /Se      
Byrtingsburgh förr gd /Se      
Byrtingsburgh försvunnet gårdnamn /Se      
Byrum sn /Se      
Byrum by /Se      
Byrum sn /Se      
Byørkye, se Østbirk sn      
Bådsbøl by /Se      
Bådsbøl gd /Se      
Bådsted fiskeläge /Se      
Bågø Flak ö el. rev /Se      
Båndhagen Saknas /Se      
Bårdesø by /Se      
Bårse »herredsby» /Se      
Bækkum »Mark» -namn /Se      
Bælsbæk vattensamling /Se      
Bält, Stora sund      
Bält, Stora sund      
Bält, Stora o. Lilla sund      
Bält, Stora eller Lilla sund      
Bält, Stora o. Lilla sund      
Bält, Stora el. Lilla Bält sund      
Bält, Lilla el. Stora Bält sund      
Bält, Stora sund      
Bält, Stora sund      
Bält, Stora och Lilla sund      
Bält, Stora sund      
Bält, Stora och Lilla sund      
Bält, Stora sund      
Bælt, Store o. Lille sund      
Bält, Stora o. Lilla sund /Se      
Bält, Stora och Lilla Saknas /Se      
Bält Saknas /Se      
Bält(en) Saknas /Se      
Bält sund /Se      
Bält äldre ben. på Kattegatt /Se      
Bält, Lilla sund /Se      
Bält, Stora sund /Se      
Bälten sund /Se      
Bøgeballe ortn. /Se      
Bögebjerg sn /Se      
Bøgeholt naturnamn /Se      
Bøgelund by /Se      
Bögelund gd /Se      
Bøgelå ä /Se      
Bøgeskoúfs Balle Saknas /Se      
Bøgetofte bebn /Se      
Bøking hd /Se      
bøl (bølle) ortnamnselement /Se      
bøl eled i ägonamn /Se      
bølle (bøl) ortnamnselement /Se      
Bøllelung äng o. mosse /Se      
Bølstedgaard gd /Se      
Bønderbol, se Bønderballe Saknas      
Bønderballe bydel, senare »gæde» /Se      
Bøndæbaliæ, se Bønderballe Saknas      
Børglum kloster      
Børglum sn o hd      
Børglum sn o hd      
Børglum sn o hd      
Børglum sn o hd      
Børglum kloster      
Børglum sn o härad      
Børglum sn o hd      
Børglum sn o härad      
Børglum sn o härad      
Børglum sn o härad      
Børglum sn o härad      
Børglum by, (förr kloster o. biskopssäte)      
Børglum förr kloster och stift, nu by o. sn      
Børglum förr kloster o. stift, nu by o. sn      
Børglum förr kloster o. stift, num. by o. sn      
Börglum stad      
Børglum stad      
Børglum stad      
Børglum fd kloster      
Børglum kloster hgd, förr kloster      
Børglum herred o. stift      
Börglum by o. sn      
Börglum sn o hd      
Børglum fd. kloster      
Børglum förr kloster      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum förr kloster och biskopssäte      
Børglum sogn o. herred /Se      
Børglum sogn o. herred /Se      
Børglum sn o. hd /Se      
Børløs sund /Se      
+Børløs gd /Se      
Børløs sn /Se      
Børløs åker /Se      
*Børrsmoselong Saknas /Se      
Børsby by /Se      
Börsted by /Se      
Børsting, V by /Se      
Børsting, Ø by /Se      
Børsting by /Se      
Börstingeröd by      
Børstingerød by /Se      
Børstingerød by /Se      
Børstingerød by /Se      
Børstingerød by /Se      
Børstingerød by? /Se      
Børup by /Se      
Bøsserup by /Se      
?Böstrup by      
Carlemunde Saknas      
Caxtorph, se Karlstrup sogn      
Ceres bryggeri /Se      
Charlottenlund slott /Se      
Clausholm, se även Claxholm gd      
Clausholm medeltida gods /Se      
Claxholm gd      
Claxholm, se även Clausholm gd      
Christiansfeld ort /Se      
Christianshavn stadsdel /Se      
Christiansø holme /Se      
Clausholm hgd /Se      
Clemensker socken      
»crusstrvp lwndh» beb?      
Daastrup gd /Se      
*Dachworteholt förr by el. gd      
Dagbjærg berg o. sogn /Se      
Dagnäs ortnamn /Se      
-dal eled i bebn /Se      
?Dalby sn      
Damdiget vall /Se      
Damkær gd:ar /Se      
Dammet ortnamn /Se      
Damsspjæld Saknas /Se      
Damsø fiskaffär o. telefoncentral /Se      
Danasorg Saknas      
Dandiget, se Damdiget vall      
Danmare sogn /Se      
Dannemare sn /Se      
*Dannewirche »mark» /Se      
*Dannewirche »mark» /Se      
*Danne Wirche Støcker »mark» /Se      
*Danska havet Saknas      
*»Dauer løss, Dour løss» Saknas /Se      
Davbjerg ortnamn /Se      
*Davisthorp Saknas      
De døde mænds grave Saknas /Se      
De Oosterse Hoek berg /Se      
Degneholm ö /Se      
Degnetorpet äng /Se      
*Degnnetorpett äng /Se      
Deibjerg Saknas /Se      
Dejbjerg stationssamhälle /Se      
De Lovhuppers Begravelse del av kyrkogård /Se      
De mands hoved Saknas /Se      
Demstrup beb. /Se      
Demstrup beb.      
Den døde mands sted plats /Se      
Det døde hul Saknas /Se      
Det gode Håb café /Se      
Det Øde skog /Se      
*diegnnetorpedtt åker /Se      
Diernæs gd:ar /Se      
Dingstede Saknas /Se      
Dissing by /Se      
Dissing gd /Se      
Djursland halvö /Se      
Djavlebo rev /Se      
dokk ortnamnselement /Se      
Dokkedal ortnamn /Se      
Dollerup by /Se      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Dons by /Se      
Donse by /Se      
Dorf by /Se      
Dorf ortnamn /Se      
Dotmark gd /Se      
*»Dour løss» Saknas      
Dovejflo vik /Se      
Dover ortn. /Se      
Dover sn /Se      
Dragsbæk by /Se      
Dragsbæk samh. /Se      
Dragsholm biskopsgård      
Dragsholm slott /Se      
Dragsholm slott /Se      
Dragsholm Saknas /Se      
Drag(sholm) borg /Se      
Dragør Saknas      
Dragør Saknas      
Dragør stad      
Dragør stad      
Dragör hamnplats      
Dragør stad      
Dragør hamnplats      
Dragör stad      
Drammelstrup by /Se      
Dreslette by /Se      
Drogden farled      
Drogden farled      
Drogden farled /Se      
Dromshave gd:ar /Se      
Dronningsborg slott /Se      
Dronningsborg slott /Se      
Dronningborg kungl. slott /Se      
Dronningsborg slott      
Dronningborg kungl. slott      
Dronningborg kungl. slott      
Dronningholm f.d. hg      
Dronningholm förr slott /Se      
Dronningholm försv. gd /Se      
Dronningholm försv. gd      
Dronningholm försv. gd      
Dronningholm förr slott /Se      
Dronningholm förr slott /Se      
Dronningholm förr slott /Se      
Dronningholm gd /Se      
Dronningholm borg /Se      
Dronningshøi gravhög /Se      
*Drorup försvunnet torp(?) /Se      
Dræby by /Se      
Dröstrup by /Se      
*Duborg borg /Se      
*Duel förr gd /Se      
Dukkerup Saknas /Se      
Dunemars engen Saknas /Se      
Dursbech förr? bäck /Se      
Durup ortnamn /Se      
Durup sn /Se      
Durup sn /Se      
Dyndmusen vattensamling /Se      
Dynkarken gata o. husrad /Se      
Dyreborg ortnamn /Se      
Dyreborg ortnamn /Se      
Dyrendal ortnamn (lht o. terräng) /Se      
Dyrendal ortnamn /Se      
Dyendal terräng /Se      
Dyrendal naturnamn o. bebyggelsenamn /Se      
Dyrendal bebyggelsenamn o. naturnamn /Se      
Dyrendal terräng /Se      
Dyresølen Saknas /Se      
*Dyrholmsmæse mosse /Se      
Dyrvede Saknas /Se      
Dåsborg herrgård /Se      
Dødeholm Saknas /Se      
Dødemandsbjærge Saknas /Se      
Dødemose Saknas /Se      
Dø(d)skov Saknas /Se      
Dørken ortnamn /Se      
Dørup by /Se      
Dövhule gd /Se      
Ebberup bebn. /Se      
Ebberød bebn. /Se      
Ebbleholt, se Abbleholt kloster      
Ebeltoft stad /Se      
Ebstrup bebn /Se      
Edderup bebn /Se      
Edslev by /Se      
Egaa kyrkby o. sn /Se      
Egballe del av by /Se      
Egebjerg socken      
Egebjærg hgd      
Egeby ortnamn /Se      
?Egebølle by      
Egede, Jomfruens- hgd      
Egede hg      
Egedesminde ort /Se      
Egeland gd /Se      
Egelev bebn. /Se      
Egelund by /Se      
Egelund gd /Se      
Egeløkke hg      
Egen sogn /Se      
Egen sn /Se      
Egense gd:ar /Se      
Egense by /Se      
Egense by /Se      
Egernborg borg /Se      
Egeslevlille by /Se      
Egeslevmagle sn /Se      
Egeslevmagle by /Se      
Egeslevsmagle sn /Se      
Egesti bäck /Se      
Egetorpet skogslund (nu röjd) /Se      
Egholm slott /Se      
Egser ägon. /Se      
Ejby ortnamn /Se      
Ejder ånamn /Se      
Ejderen ortnamn /Se      
Ejer by /Se      
Ejers Bavnehöj höjd /Se      
Ejlby sn /Se      
Ejsing kyrkby o. sn /Se      
Ekeby Saknas      
*Ekithorp Saknas      
Elbo hd /Se      
Elbo herred hd /Se      
Elbo herred hd /Se      
Elbo herred hd /Se      
Elefanten holme /Se      
Elefantgrund grund /Se      
Elefantgrund grund /Se      
Elev kyrkby o. sn /Se      
Elkær by /Se      
Ellegaard gd:ar /Se      
Ellensborg herrgård /Se      
Ellesø by /Se      
Ellesø mosse /Se      
Elletorpet åker /Se      
Ellidsböl by /Se      
Elling sogn /Se      
*Ellumsyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Ellæmsysæl Saknas /Se      
Elmelunde sn /Se      
Elnd hd /Se      
»Elnd» hd /Se      
»Elnd» hd /Se      
Elsmark by /Se      
Elsted kyrkby o. sn /Se      
Elsted gd /Se      
Etstrup by /Se      
Elstrupgaard gd /Se      
Elsø by o. sn /Se      
Em by /Se      
Em kloster, se Øm kloster      
Emb ortn /Se      
Emborg mus vattensamling /Se      
Emmeler by /Se      
Emmeler by /Se      
Emmerlev sogn /Se      
Emmerlev sn /Se      
Emmerske by /Se      
-en- ortnamnsmorfem /Se      
Endeslev by      
Enehøje ö /Se      
Enehöje ö /Se      
Enemark gd /Se      
Engbjerg gd /Se      
Engelholm Saknas /Se      
Engelholm ortnamn /Se      
Engelsborg Saknas /Se      
Engelsby by /Se      
Engelsholm gd /Se      
Engelstrup by /Se      
Engerhöj Saknas /Se      
Engvad gd /Se      
Engvad vadställe? /Se      
Enrum gd /Se      
Enslev by /Se      
Enø ortnamn /Se      
Epleholt kloster      
+Erikstrup hgd /Se      
+Erikstrup hgd /Se      
Erle äga /Se      
Ermelunden skog /Se      
Erritsø by o. sn /Se      
Ersholt gd /Se      
Ertebjerg by /Se      
Ertholmana Saknas      
Esbønderup sn      
Esbönderup socken      
Esbønderup-Huseby gård      
*Esehilsholm Saknas      
»Eschilsholm» försv. by /Se      
Ese sjönamn /Se      
*Esholm förr gd:ar /Se      
Eskeberg, se Schelenborg hg      
Eskerud by /Se      
Eskholt gd /Se      
Eskildstrup hg      
Eskilsmark ortnamn /Se      
Eskilsmark gd /Se      
Eskilstrup beb.      
Eskilstrup by /Se      
Esmark by /Se      
Esperød ortnamn /Se      
Esperød försvunnen beb. /Se      
Espø ö /Se      
Esrom by (förr kloster)      
Esrom by (förr kloster)      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esrom landsby      
Ersom förr kloster      
Esrum kloster      
Esrom förr kloster      
Esrom förr kloster      
Esrom kloster      
Esrom förr kloster      
Esroms kloster förr kloster      
Esrom förr kloster      
Esroms kloster fd kl      
Esrom kloster      
Esrom kloster      
Esroms kloster förr kloster      
Esrom kloster      
Esrum ortnamn /Se      
Esrum ortn /Se      
Esrum by /Se      
Essenbæk sn (under medeltiden kloster)      
Estrup bynamn, gdnamn /Se      
Estrad ortn /Se      
Estvadgaard hg      
Ettehave by /Se      
Ettrup gd /Se      
*Eueby Saknas      
Even vik /Se      
Evetofte gd /Se      
Eyrr stad /Se      
Faaborg stad      
Faaborg stad /Se      
Faartoft gd /Se      
Faarup kyrkby o.sn /Se      
Fabjerg Saknas /Se      
Faddersböl gd:ar /Se      
Fairhill villa /Se      
Fajstrup by /Se      
Fakse hd      
Falen(å) vattendrag /Se      
Falkerslev sogn /Se      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster Saknas      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö      
Falster ö /Se      
Falster ö /Se      
Falster ö /Se      
Falster ö /Se      
Falster ö /Se      
Falster ö /Se      
Farendløse by? /Se      
Farensted ortn. /Se      
Farrehede förr hed (numera odlad jord) m. gårdar /Se      
Farrsted ortnamn /Se      
Farum Saknas /Se      
Fastrup by /Se      
Favrholm hg      
Febbersted fiskeläge /Se      
Febbersted båtplats /Se      
Feden stadsdel /Se      
Feggesund färjeläge /Se      
Fejlerød natn. /Se      
Feldballe sn /Se      
Felde bebn /Se      
Felsted sn /Se      
Femern ö      
Femern ö      
Femern ö      
Fensholt skog o. by /Se      
Fensmark ortnamn /Se      
Ferle by /Se      
Ferle by /Se      
Ferregaard gd /Se      
Ferslev by och sn /Se      
Ferslev by och sn /Se      
Ferslev sn /Se      
Ferslev sn /Se      
Fialboth Saknas /Se      
Fielby Saknas /Se      
fitiunk gränsmärke /Se      
Fjaltring by och sn /Se      
Fjelby by /Se      
Fjellekassen gd /Se      
Fjellenstrup by /Se      
Fjelstad sn      
Fjelstervang by och tidigare sn /Se      
Fjelsø sn /Se      
?Fjenneslev sn      
Fjends härad Saknas /Se      
Fjerritslev samh. /Se      
Fjælbromosen Saknas /Se      
Fjærsted ortnamn /Se      
Flade sn /Se      
Flade sogn /Se      
Fladkær naturnamn? /Se      
Fladskær gd:ar /Se      
Flarup by /Se      
Flaskemaals Huse gd:ar /Se      
Flavenskjold Saknas /Se      
Flensborg Fjord vik /Se      
Flensted by /Se      
Fleskum hd /Se      
Fleskum hd /Se      
Fleskum flo äng /Se      
Flinterup ortn /Se      
Flojum »mark» -namn /Se      
*Florthorp Saknas      
Flovlev by /Se      
Fly sn /Se      
Flynder sn /Se      
Flæskholm Flak rev /Se      
Flæskholm Rev rev /Se      
Flø gd:ar /Se      
Fløjstrup by /Se      
Fodslette by /Se      
Folby kyrkby o. sn /Se      
Folding sn /Se      
Foldsted ortnamn /Se      
Folen torn      
Fomsgaard gd /Se      
Forlev by /Se      
Forsum by /Se      
Forum by /Se      
Forum by /Se      
Fotevik bukt /Se      
Fousbjærg gd /Se      
Fovlum by /Se      
Fovlum sn /Se      
Fovlum by /Se      
Framlev kyrkby o. sn o. hd /Se      
Fraugdegård hgd /Se      
Frederikz sn /Se      
Frederiksborg kungl. slott /Se      
Frederiksborg kungl. slott /Se      
Frederikshavn fiskaffär /Se      
Frederikshede förr namn på Havredal /Se      
Frederiksholm kvarter /Se      
Frederikshøj förr namn på Grønhøj /Se      
Frederiksodde stad /Se      
Frederikssund stad /Se      
Frederiksø holme /Se      
Fredsø by /Se      
Fregerslev by /Se      
Frenderup by /Se      
Frerslev sn      
Frerslev sn      
Fresmark gd /Se      
Fribrødreå vattendrag /Se      
Frifeldt gd /Se      
Friheden tobaksfabrik /Se      
Frissel Saknas      
Frisvad ortn. /Se      
Frisvei landsväg /Se      
Frostgaard gd /Se      
Frostrup by /Se      
Fruegaard gd /Se      
Fruegård gd /Se      
Fruering kyrkby o. sn /Se      
Frydendal, L. gd      
Frydendal Saknas      
Frydendal gd      
Frydendal, L. gd      
Frøbjærg del av Fyn /Se      
Frøbjærg Bavnehøj del av Fyn /Se      
Fröhöj gd /Se      
Frøjk ortnamn /Se      
Fröjk by /Se      
Frøland Saknas /Se      
Frølund ortnamn /Se      
Frölund(a) ortnamn /Se      
Frølunde ortnamn /Se      
Frørup ortnamn /Se      
Frørup sn /Se      
Frørup sn /Se      
Frøsberg naturnamn /Se      
Frøsbjerg ortnamn /Se      
Frøs härad hd /Se      
Frös herred hd /Se      
Frøs Herred hd /Se      
Frøn herred hd /Se      
Frøskøj ortnamn /Se      
Frøshøj naturnamn /Se      
Frøsig ortnamn /Se      
Frøsig ortnamn /Se      
Frøsig ortnamn /Se      
Frøsigholm ortnamn /Se      
Frøslev ortnamn /Se      
Frøslev kyrkby      
Frøslev by /Se      
Frøslev sn /Se      
Frøslev sogn /Se      
Frøslev sogn /Se      
Frøslev sn /Se      
Frøsmose ortnamn /Se      
Frøsmose ortnamn /Se      
Fröstrup by /Se      
Frøsø sjö /Se      
Fuglebjærggaard hg      
Fugl(e)sang ortnamn /Se      
Fugls- ortnamnsförled /Se      
Fugls-ø sn o. hd /Se      
Fuglse sn o. hd /Se      
Fuglsang ortn. /Se      
Fuglsang(en) ortnamn /Se      
Fulden by /Se      
Fur önamn /Se      
Fur, Furland ö /Se      
Fur ö /Se      
Fure (sø) sjönamn /Se      
Fusager gd:ar /Se      
Fusterød natn /Se      
Futtrup gd /Se      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyn ö /Se      
Fyen ö      
Fyen del av Danmark      
Fyen ö      
Fyn del av Danmark      
Fyn ö      
Fyn ö      
Fyn ö      
Fyn ö      
Fyn ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      

Till sidtopp