ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Danmark

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Tabell 3
Tabell 1

Baksidor

Sök i hela samlingen "Världen"

– Tabell 2 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2655 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyn ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyen ö      
Fyn ö /Se      
Fyn ö /Se      
Fyn ö /Se      
Fyrkat vikingaborg /Se      
Fåborg stad /Se      
Fåborg stad /Se      
Fåborg by /Se      
Fåreby ortnamn /Se      
Fårehus ortn. /Se      
Fårhus, se Fårehus ortn.      
Fæby ortnamn /Se      
Fær Saknas      
*Färe Saknas      
*Færelde ort      
Färöarna ögrupp      
Fæsted Saknas /Se      
Føjting by /Se      
Følle by /Se      
Føltved by /Se      
Føns sn /Se      
Gaansager by? /Se      
Gaardbo ortn. /Se      
Gaardbo by /Se      
Gaardeby stad /Se      
Gaarsløsemosen mosse /Se      
Gabelseje herrgård /Se      
Gadegaard gd /Se      
Gadekør by /Se      
Gadsbjerg höjd /Se      
Galdbjerg by /Se      
Galgebakke backe /Se      
Gallingegaard gd /Se      
Gallyckegaard gd /Se      
*Galmannetorp Saknas      
Galten kyrkby och sn /Se      
Galten ort /Se      
Galten kyrkby o. sn /Se      
Galtenborg Saknas /Se      
Gamborg Saknas /Se      
Gamleborrig kungaborg /Se      
Gamle Køgegaard förr kungsgård? /Se      
Gamle Tolk grund      
Gammelborg fornborg /Se      
Gammelborg fornborg /Se      
Gammelby ortnamn /Se      
Gammelby(-) element i naturnamn /Se      
Gammelby ortnamn /Se      
Gammel Estrup gd      
Gammellung äng /Se      
Gammellung mosse /Se      
Gammellung äng o. mosse /Se      
Gammellung äng o. mosse /Se      
Gamtofte socken      
Gamtofte by o. sn /Se      
Gamtofte sn /Se      
Gardar biskopssäte      
Gardar biskopssäte      
Gardar medeltida biskopssäte /Se      
Garding hd /Se      
-gave eled i bebn /Se      
Gavnö herrgård, ursprungl. kloster      
Gavnø ö /Se      
Gedevase Saknas /Se      
Geding by /Se      
Geding Sø sjö /Se      
Gedsted ortnamn /Se      
Gedstedris ortnamn /Se      
Gellerup by /Se      
Gelstrup gd      
Gelstrup gd      
Gelstrup by /Se      
*Geltinge Saknas      
*Geltinge Saknas      
Gentofte sn      
Gentofte sn      
Gennetofte by o. sn      
Gentofte socken      
Gentofte ortnamn /Se      
Gerby ortnamn /Se      
Gerding sn /Se      
Gerding sn /Se      
Gerdrup Saknas /Se      
Gereby by /Se      
Gerlev sn      
Gersböl by /Se      
Gerum sn /Se      
Gerup by /Se      
Gesing by /Se      
Gesing, Ø- o. V.- by /Se      
Gesing sn /Se      
Gesing Aa å /Se      
*Getewas ortn. /Se      
Gettrup gd /Se      
Gevuinge socken      
Gevninge sn      
Gevninge by /Se      
Gevnø ortnamn /Se      
Gevnø by /Se      
Gevnø by /Se      
Gevnø by /Se      
Gildebrønde sogn /Se      
Gildesbo gd? /Se      
Gildesbo gd? /Se      
Gildesbo gd /Se      
Gildesbo gd? /Se      
Gildesbo gd? /Se      
Gildesgaard gd /Se      
Gildesgaard gd /Se      
Gildesgaarden gd /Se      
Gildesjorden jordområde /Se      
Gildesvald natn. /Se      
Gildesvallen vall /Se      
Gilleleje sogn /Se      
Gilleleje sn /Se      
Ginding hd /Se      
Ginnerup by /Se      
Gislinge sn      
Gislinge sn      
Gisselbæk gd /Se      
Gist Aa ortnamn /Se      
Gjaldbjerg by /Se      
Gjedser udde      
Gjedser hamnplats      
Gjedser rev Saknas      
Gjeltoft hg      
Gjerum sn /Se      
Gjordshus f.d. hus /Se      
Gjorslev gods      
Gjorslev Saknas /Se      
Gjøl ö /Se      
Gjörding herred /Se      
Gjörding hd o. sn /Se      
Glad sjö /Se      
Glad gd /Se      
Gladsaxe by o. sn      
?Glatved kalkbrott /Se      
Gleerup gd-namn /Se      
Glenstrup ortnamn /Se      
Glenstrup ortn /Se      
Glorup slott      
Glorup slott      
Glostrup by /Se      
Glumsø bebyggelse /Se      
Glumsø sø sjö /Se      
Glæde hussamling /Se      
Glædeby? Saknas /Se      
Gornith naturnamn /Se      
Goslunerne vattenhål /Se      
Gosmer sn      
*Gosmerholm förr hg      
Gosmerholm sätesgård /Se      
Gram hd /Se      
Gram by /Se      
Gramstrup gd:ar /Se      
Gravbæk bäck /Se      
Gravenhöj (Gravengård) ortn. /Se      
Gravlev ortnamn /Se      
Gravshoved Saknas /Se      
Gredsted by /Se      
Gremmelökke gd /Se      
Grenaa stad      
Grenaa stad      
Grenaa ort      
Grenå stad /Se      
Gribskov skog /Se      
Grimmelökke gd /Se      
Grimsk. = Grenaa Saknas      
Grimsted ortn /Se      
Grimtoft gd /Se      
Grindsted ortnamn /Se      
Grindstedmark ortnamn /Se      
Grisby ortnamn /Se      
Grubberholm medeltida sätesgård /Se      
Grubberholm sätesgård /Se      
Grud naturnamn /Se      
Grudgaard gd /Se      
Grumby by /Se      
Grummark by /Se      
Grumstrup by o. herrgård /Se      
Grunderna Saknas      
Grundet, Store hg      
Grundfør by o. sn /Se      
Grundfør kyrkby o. sn /Se      
Grundtoft Saknas /Se      
Grurup sn /Se      
?Grydsted beb. /Se      
Grydvad ortn. /Se      
Grynderup beb. /Se      
Grynderup beb. /Se      
Grynderup beb. /Se      
*Grynngaardt Saknas /Se      
Gråsten stad /Se      
Græballehøj gd /Se      
Græsedegaard el. Græsegaard f. sätesgård      
Græsted by o. sn      
Græsted ortnamn /Se      
*Grøfta Saknas      
*Grönbergsund Saknas      
Grønderup beb. /Se      
Grønderup by /Se      
Gröderup beb. /Se      
Grönhavegård gd /Se      
Grönholt by      
Grönland ö      
Grönland stift      
Grönland Saknas      
Grönland ö /Se      
Grönland ö /Se      
Grønnegade gatunamn /Se      
Grønnerup beb. /Se      
Grönning ortn. /Se      
Grönsund sund      
Grönsund sund      
Gröntoft gd /Se      
Gröntved gdn /Se      
Grøttrup by /Se      
Gubvad ortn. /Se      
Gudbjerg Saknas /Se      
Gudbjerg by /Se      
Gudbjerg by /Se      
Gudenfjord fjord /Se      
Gudenå å /Se      
Gudenå å /Se      
Guderup ortnamn /Se      
Guderup by /Se      
Guderup Kær natn? /Se      
Gudhjem sogn /Se      
Gudhjem sogn /Se      
Gudhjem socken och fiskeläge /Se      
Gudhjem ortnamn /Se      
Gudhjem sn /Se      
Gudhjem fiskeläge /Se      
Gudhjelm gd /Se      
Gudhjem natn /Se      
*Gudium fiskläge /Se      
Gudme sn o. hd /Se      
Gudme sn och hd /Se      
Gudme ortnamn /Se      
Gudme sogn o. herred /Se      
Gudme hd /Se      
Gudme hd /Se      
Gudme Saknas /Se      
Gudme by /Se      
Gudmindrup by /Se      
Gudnæs by /Se      
Gudnæs udde och by /Se      
Gudsø by /Se      
Gudsø bebn? /Se      
Gudum snr /Se      
Gudum ortnamn /Se      
Gudum by o. sn /Se      
Gudum sn /Se      
Gudum ortn. /Se      
Gudum sogn /Se      
Gudum ortn. /Se      
Gudumkær äng /Se      
Gullö gd      
Gullö gd /Se      
Gullö gd /Se      
Gummebjerg berg /Se      
Gundegaard gd /Se      
Gundelsby by /Se      
Gunderslev sn      
Gunderslev sn /Se      
Gunderslev(sholm) borg /Se      
Gundersted bebn /Se      
Gunderup försvunnen by /Se      
Gunderup Kær natn? /Se      
Gunderød ortnamn /Se      
Gunderød bebn /Se      
Gundestrup by /Se      
Gundestrup by /Se      
Gundestrup by /Se      
Gundetved gdn /Se      
Gunneby by /Se      
Gunnildethorp bebn /Se      
*Gunnildæryth Saknas      
Gurre förr slott      
Gurre slott      
Gurre slott      
Gurre slott      
Gurre Saknas /Se      
*Güüllørebek bäck /Se      
Gyldenlund slott /Se      
Gylling sn o. by /Se      
*Gyria å /Se      
Gyrstinge socken      
Gyrup gd /Se      
Gåbense by /Se      
gård ortnamnselement /Se      
Gårdbo(gård) gd /Se      
Gåsetofte by /Se      
Gødesvad natn /Se      
Gørding by /Se      
Gørklint ortnamn /Se      
?Gørlev sn      
Gørresmark ortnamn /Se      
Görresmark gd /Se      
Gørslev by o. socken /Se      
Gøs, Nørre- och Sønder- hd /Se      
Göteby by /Se      
Göttrup sn /Se      
Haa naturnamn /Se      
Haabet del av Besser Made /Se      
Haarby by /Se      
Haarby Saknas /Se      
Haarup by /Se      
Haastrup gd /Se      
Had hd /Se      
Haddeby by /Se      
Haddeby by /Se      
Haderslev stad      
Haderslef Saknas /Se      
Haderslev ortnamn /Se      
Hadenslevhus f. slott      
Hadenslevhus f. slott      
?Haderslev Köbstad Saknas      
Hagelbjærg berg /Se      
Hagen Saknas      
Hagenbjerg sogn /Se      
Hagerup beb.      
Hagerup Saknas /Se      
Hagested sogn /Se      
Haglebjærggaard gd /Se      
Hagsholm gd      
*Hakemark f.d. by /Se      
Hald naturnamn /Se      
*Haldensthorp förr by el. gd      
hale ortn. /Se      
*Halgersthorp förr by el. gd      
Hallendrup bebn /Se      
Hallund by /Se      
Hallund sn /Se      
Halmstad ortnamn /Se      
*Halmstadsleje f. fiskläge      
*Halmstadsläge f. fiskeläge      
*Halnnede torped äng /Se      
Hals stad /Se      
Hals sn /Se      
Hals halvö /Se      
Hals halvö /Se      
Hals sn /Se      
Hals köping o. sn /Se      
Hals udde /Se      
Halseby by /Se      
Hals Huse gd /Se      
Halsnæs del av Själland      
Halsnæs halvö /Se      
Halsnæs näs /Se      
Halsskov skog /Se      
Hals vejde (vede) farvatten /Se      
Halt naturnamn /Se      
Hamborggård gd /Se      
Hammarhus slott o. fästning /Se      
Hammarhus slott o. fästning /Se      
Hammershus slott /Se      
Hammarhus slott o. fästning /Se      
Hammarhus medeltida fäste /Se      
Hammarhus förr slott /Se      
Hammarhus förr slott /Se      
Hammarhus slott /Se      
Hammarhus slott /Se      
Hammarhus slott /Se      
Hammarhus slott /Se      
Hammarshus slott o. fästning /Se      
Hammel sn /Se      
Hammelmose, Gl- hg      
Hammelmose, Gl- hgd      
?Hammer hd      
Hammer hrd      
Hammersholt by /Se      
Hammershus, se Hammarhus slott o. fästning /Se      
Hammershus slott /Se      
Hammershus medeltida fästn. o. slott /Se      
Hammershus slottsruin      
Hammershus ruin      
Hammershus ortnamn /Se      
Hampen by /Se      
Hampen by /Se      
Han hd /Se      
Han herred hd /Se      
»Han» nu Hanherred, hd /Se      
Handrup by /Se      
Hane hd /Se      
Hanherred hd /Se      
Hanherred hd /Se      
Hansted sn /Se      
Hansted båtplats /Se      
Hanstholm Fyr båtplats /Se      
»Hanæ» hd /Se      
Haraldsborg förr slott /Se      
Haraldsborg f.d. slott /Se      
Haraldsborg slott /Se      
Haraldsborg medeltida slott /Se      
Haraldsborg slott      
Haraldskær hg /Se      
Haraldsmark gd /Se      
Haraldstad by och sn      
Harböl gd /Se      
Hargh ortnamnselement /Se      
*Harild jordområde /Se      
Harild ortn. /Se      
Harildmarck jordområde /Se      
Harkær gd /Se      
Harlev kyrkby o. sn /Se      
Harlevholm gd /Se      
Harpagers höj höjd /Se      
Harpelunde Saknas /Se      
Harre by, sogn o. herred /Se      
Harre o. Harreby bebyggelsenamn? /Se      
Harreby ortnamn /Se      
Harreby by /Se      
Harre Herred hd /Se      
Harrelds Agre åkrar /Se      
Harrild ortnamn /Se      
Harrild by /Se      
Harrildsbakke backe /Se      
Harring sn /Se      
Harris ortnamn /Se      
Harsyssel landskap /Se      
Harsyssel syssel /Se      
Harsyssel landskap /Se      
Harsyssel förr ämbetsdistrikt, nu landsdelsnamn /Se      
Harsyssel Saknas /Se      
Harte sn /Se      
Haselm ö      
Hasle hd hd /Se      
Hasle kyrkby /Se      
Haslev hg o sn      
Haslæ hæret, se Nørre herred Saknas      
Hasselager by /Se      
Hassens halvö /Se      
Hasseris ortnamn /Se      
Hassing sogn o. herred /Se      
Hassing sn /Se      
Hatter rev skär      
Haugård gd /Se      
hav ortnamnselement /Se      
Havbyrd gård och by      
Havehorn Saknas /Se      
Haverslev ortnamn /Se      
-havn ortnamnselement /Se      
Havnbjerg sn /Se      
Havnsø by /Se      
*Havreballe slott /Se      
Havrebjærg ortnamn /Se      
Havreholm by      
Havrum beb-namn? /Se      
Havrum by /Se      
Havrum sn /Se      
Havsted ägonamn /Se      
Havstensmyr Saknas /Se      
Hea ånamn /Se      
Heager bebyggelse /Se      
Hebro ortn /Se      
Hebsgaard gd /Se      
Heddinge sogn /Se      
Heddynge, se Storehedinge stad      
hede ortnamnselement /Se      
Hede Saknas /Se      
Hedeby huvudstad      
Hedeby stad      
Hedeby stad      
Hedeby stad /Se      
Hedeby ortnamn /Se      
Hedeby forntida handelsplats /Se      
*Hedeby stad /Se      
Hedegaard hg      
Hedinge Saknas /Se      
Hee sn /Se      
Heebro bro och gd /Se      
*Hegnet förr gd /Se      
*Heide Liung Saknas /Se      
Hejelsminde ´nor` /Se      
Hejls by /Se      
Hejlskov ortnamn /Se      
Helgeandshuset förr sjukhus      
Helgenæs ortn. /Se      
Helgenæs ortnamn /Se      
Helgenæs udde /Se      
Hellebæk ortnamn /Se      
Helledegade ortn. /Se      
Helleholm ortnamn /Se      
Helleholm förr ö, nu halvö /Se      
Helle-Ornum åkrar /Se      
Helleris gd:ar /Se      
Hellerup gdr /Se      
Helleröd by /Se      
Hellested sn /Se      
Hellesø sjö, nu äng /Se      
Hellevad sn /Se      
Hellevad sn /Se      
Helleved ortnamn /Se      
Helleved by /Se      
Helleved skog /Se      
Helligsø ortnamn /Se      
Helligsø sogn /Se      
Helligsö sn /Se      
Hellum sogn /Se      
Hellum sogn /Se      
Hellumtved gdr /Se      
Helnæs ortn. /Se      
Helnæs ortnamn /Se      
Helnæs halvö /Se      
Helsinge by o. sn /Se      
Helsinge by, sn /Se      
Helsinge by /Se      
Helsingør stad      
Helsingør stad      
Hemmelmark ortnamn /Se      
Hestschie (Heschie) natn. /Se      
Hälsingör stad      
Hälsingör stad      
Hälsingör stad      
Hälsingör stad      
Hälsingör stad      
Helsingør stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad      
Hälsingör stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad      
Helsingør stad      
Helsingør stad      
Helsingør stad      
Helsingør stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad      
Helsingør stad      
Helsingør stad      
?Helsingör stad      
Helsingør stad      
Helsingör stad      
Helsingör stad /Se      
Helsingør stad /Se      
Helsingør stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Häsingör stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Hälsingør stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Hälsingör stad /Se      
Helsingör stad /Se      
Heltborg sn /Se      
Helvede ortn. o. ortn.-el. /Se      
Helvedergade ortn. /Se      
Helvedergyde ortn. /Se      
hem ortnamnselement /Se      
Hemmelmark gd /Se      
Hemmelmark ortnamn /Se      
Hemmingsherret, se Hænnignshærædh hd      
Hemstok by /Se      
Hennetved by /Se      
Hennetved by /Se      
Herborg Saknas /Se      
Herborg sn /Se      
Herfølge sn      
Herlev sn      
Herlev hgd      
Hermanstved gdn /Se      
Herning Saknas /Se      
Herning ortnamn /Se      
herred ortnamn /Se      
Herredskirke socken /Se      
Herredskirke sn /Se      
Herrestrup by /Se      
Hersegade gata /Se      
Herskind by /Se      
Herskind by /Se      
Herskindhede (förr hed, numera odlad jord m.) gårdar /Se      
Herslev by o. sn      
Hersnap by /Se      
Herthadalen ortn. /Se      
Herthadalen ortnamn /Se      
Hervingholm hg      
Hesselagergard slott /Se      
Hesselballe ortn. /Se      
Hesselballe by /Se      
Hesseldal gd /Se      
Hesselrød ortnamn /Se      
Hesselrød bebn. /Se      
Hesselvraa gd /Se      
Hesselö ö      
Hesselager hg      
Hessum by /Se      
Hestehoved udde /Se      
Hestensbjerg Saknas /Se      
Hestenshøj gravhög /Se      
Hester ortnamnelement /Se      
Hesterbjerg Saknas /Se      
Hesterodde udde /Se      
Hestesvøm Saknas /Se      
Hestesvøm naturnamn /Se      
Hestesvøm ortnamn /Se      
Hestesvømmet badplats /Se      
Hetstro äng /Se      
Hevringholm hg      
Hevringholm herrgård      
Hevringholm by /Se      
Hevringholm medeltida gd /Se      
Hiddensøe, se Hidinsöe ö      
Hids hd hd /Se      
Hielm ö      
Hillerslev sn /Se      
Hillerødsholm borg /Se      
Hillested sogn      
Hillested sn /Se      
Heinbersyssel ortnamn /Se      
Himmelbjerg berg /Se      
Himmelbjerg berg /Se      
Himmelhøj berg /Se      
Himmelkold skog /Se      
Himmerland landskap /Se      
Himmerland landskap /Se      
Himmerland Saknas /Se      
Himmerland landskap /Se      
Himmerland landskap /Se      
*Himmersyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Himmeslev ortnamn /Se      
Hind hd /Se      
Hindborg hrd      
Hindborg hd /Se      
Hindborg hd /Se      
Hindborg hd /Se      
Hinding by /Se      
Hin(d)sgavel halvö /Se      
Hindsholm halvö /Se      
Hindshov gd /Se      
Hindum by /Se      
Mindø (Hingø) ö /Se      
Hingelbjerg gd /Se      
Hingø, se Hindø ö      
Hinnedrup by /Se      
Hinnerup by /Se      
Hinsgavl gods /Se      
Hinsholm halvö /Se      
Hintsegavel slott /Se      
Hintsegavel slott /Se      
Hintsetorpet areal /Se      
Hirshals fiskeläge /Se      
Hirsholmene öar      
Hirtshals fiskeläge /Se      
Hirtsholmene ö /Se      
Hjallerup by /Se      
Hjardemaal sn /Se      
Hjardemål by o. sn /Se      
Hjelm ö      
Hjelmslev hd /Se      
Hjelmsted beb.namn /Se      
Hjelmsted ägonamn /Se      
Hjelmsöelille by      
Hjembæk sn      
Hjerk sn /Se      
Hjerk Saknas /Se      
Hjerk sn /Se      
Hjermeslev, V sogn /Se      
Hjertebjerg gd:ar /Se      
Hjerting ortn /Se      
Hjerting sogn /Se      
Hjolderup by /Se      
Hjortels Saknas /Se      
Hjortesøle Saknas /Se      
Hjortholm borg /Se      
Hjortshøj kyrkby o. sn /Se      
Hjulhöj Saknas /Se      
Hjulskov ortnamn /Se      
Hjultorvet medeltida torgbenämning /Se      
Hjalmløs åker /Se      
Hjälmsta, Hjälmstad beb.namn /Se      
Hjärnø ö- o. snnamn /Se      
Hjörring Saknas      
Hjørring stad o. sn      
Hjørring stad /Se      
Hjørring stad o. amt /Se      
Hob vattensamling /Se      
Hob del av äng /Se      
Hobro stad /Se      
Hobro Saknas /Se      
Hoby ortnamn /Se      
Hoby by /Se      
Hodal Saknas /Se      
Hoed sn /Se      
Hof ortnamnselement /Se      
Hofman ortnamnselement /Se      
Hola del av Island      
Holbek stad      
Holbek stad      
Holbek stad      
Holbæk stad      
Holbæk stad      
Holbo hd /Se      
Holbæk stad /Se      
Holckenhavn herrgård /Se      
Holdán krognamn /Se      
Holdan krog /Se      
Holdbi krognamn /Se      
*Holderhave förr gd /Se      
Holdhid krognamn /Se      
Hole naturnamn /Se      
Hollensted by /Se      
Hollensted by /Se      
Hollingsted sn /Se      
Hollændergrunden grund /Se      
holm ortnamnselement /Se      
Holm ortnamn /Se      
Holmans hd hd /Se      
Holme kyrkby o. sn /Se      
Holmegaard gods      
Holmegaard gd      
holmen Saknas      
Holmhöien förhöjning /Se      
HolmR, se Bornholm namn på runsten      
*Holmshaf äldre namn på hav      
Holmsland terräng /Se      
Holmstrup gd /Se      
Holmstrup by /Se      
Holstebro stad /Se      
Holsteinborg slott /Se      
holt ortnamnselement /Se      
Holt naturnamn /Se      
Holte bebyggelsenamn /Se      
holtijar beb.- namn /Se      
Holtskovgaard gd /Se      
Hommanegård bebyggelsenamn /Se      
Honningpotte ägon /Se      
Hopperum beb-namn? /Se      
Hopperum äng o. mosse /Se      
Horn hd      
Hornbæk badort /Se      
Horndrup by /Se      
Horndrup by /Se      
Horne by och sn /Se      
Horneby bebn /Se      
Horneby by /Se      
Horneland natn. /Se      
Hornet udde /Se      
*Horni sjö /Se      
Horns hd hd /Se      
Horns hd hd /Se      
Horns hd hd /Se      
Horns Herred hd      
Hornslet stationssamhälle o. sn /Se      
Hornstrup gd /Se      
*Hornung(i) sjö /Se      
Horsbøl by /Se      
Horsens stad      
Horsens stad      
Horsens stad      
Horsens stad /Se      
Horsens stad /Se      
Horserød by      
Horderød bebn. /Se      
Horsfel by /Se      
Horsted ortn. /Se      
Horstved by /Se      
Horsælund hd /Se      
Horæheret Saknas      
Hosby Saknas /Se      
*Hothorp Saknas      
Houlbjerg hd /Se      
*Hov sogn /Se      
Hov sn /Se      
Hovborg ortnamn /Se      
Hovby ortnamn /Se      
Hovby ortnamn /Se      
Hovby Saknas /Se      
Hove ortnamn      
Hove Saknas /Se      
hoved ortn.-el /Se      
Hovelte ortnamn /Se      
Hoven sn /Se      
Hoven gd /Se      
Hoven sn /Se      
Hoven gd /Se      
Hover sn /Se      
Hovgaard gd:ar /Se      
Hovgyden väg /Se      
Hovlund Saknas /Se      
Hovlung mosse /Se      
Hovsör by /Se      
Hovum ortnamn /Se      
*Hualstrup Saknas /Se      
*Hugormsbalugh åker(?) /Se      
huk ortn. -el /Se      
huk namnelement /Se      
Hulby by /Se      
Hulby by /Se      
Hule-Mose mosse /Se      
Hulerød by /Se      
Humble sn      
Humble sn      
Humble by o. sn /Se      
Humlebäck Saknas /Se      
Hummelure gdar o. lhter /Se      
Hummingen gd:ar o. halvö /Se      
Hun-, Hune-, Huns-, Hund-, Hunds-, Hunde- ortnamnselement /Se      
Hund-, Hunde-, Hunds-, Huns-, Hune-, Hun- ortnamnselement /Se      
Hundborg sn /Se      
Hundborg sn, hd /Se      
Hundelev by /Se      
Hundested bebn /Se      
Hundested ägonamn /Se      
Hundsale Saknas /Se      
Hundsbæk gd      
Hundsbæk gd      
Hwndshale Saknas /Se      
Hundshale gdr /Se      
Hun(d)slev by /Se      
Hundstrup sn /Se      
Hune sn /Se      
Hune sogn /Se      
Hunestad ortnamn /Se      
Hunsberget natn /Se      
Hunstrup gdr /Se      
Hurup sn /Se      
Hus ortnamnselement /Se      
*Husby sn      
Husby ortnamn /Se      
Husby by /Se      
Huseby, se även Esbønderup-Huseby Saknas      
Hussted gd /Se      
Hussted ortnamn /Se      
Husum lokaliteter /Se      
Husum stad /Se      
Husum ortn. /Se      
Hvam ortn /Se      
Hvam ortn /Se      
Hvejsel by /Se      
Hwet hd /Se      
Hvetbo hd /Se      
Hvetbo herred hd /Se      
Hvetbo herred hd /Se      
Hvetbo herred hd /Se      
Hvidanger ortn /Se      
Hviding sn /Se      
Hviding hd /Se      
Hvidovre sn /Se      
Hvidshöj gd /Se      
Hviidsminde gd /Se      
Hvilestedet plats /Se      
Hvilested, Gl gd /Se      
Hvilsted kyrkby o. sn /Se      
Hviting herred /Se      
Hvol (Hvolgaard) gd /Se      
Hvornhöi gd /Se      
Hvæsselballe backe /Se      
Hygum bebyggelsenamn /Se      
Hyldgaard gd:ar /Se      
Hyldingskov skog /Se      
Hylja ortn.-element o. ortnamn /Se      
*Hyljuminni ortn. /Se      
Hylke kyrkby o. sn /Se      
Hylleballe förr bydel /Se      
Hyllede beb.      
*Hylleminde havsvik /Se      
Hyllested sn /Se      
Hyllinge socken      
Hyllinge kyrkby o. sn /Se      
Hyllinge, Kirke- kyrkby o. sn /Se      
Hyllinge, Nørre by /Se      
Hyllingskov försvunnen stad /Se      
Hymark lg /Se      
Hyrning Saknas /Se      
*Hyrning sjö /Se      
Hyrningsholm ortn /Se      
Hyrningsholm Saknas /Se      
Hytte ortnamnselement /Se      
Hårslev sn /Se      
Håsum by o. sn /Se      
Hænnignshærædh hd /Se      
härad ortnamnselement /Se      
hærath ortnamnselement /Se      
hærath ortn.-elem. /Se      
Häsesta(d) ortnamn /Se      
Hæsinge ortn /Se      
Hæsinge by o. sn /Se      
Hæst by /Se      
Høed bebn. /Se      
Höed by      
(?) Höed Saknas      
Høed landsby /Se      
Høgholm herrgård /Se      
Høgsmark ortnamn /Se      
Högsmark by /Se      
Höimgaard gd /Se      
Høitoft ortnamn /Se      
Højbjerg berg /Se      
Højby Saknas /Se      
Højby gd /Se      
Höjböde äga /Se      
Höjböde sjömärke /Se      
Højer samhälle o. sn /Se      
Højet by /Se      
Højet by /Se      
Højet by /Se      
Højholt naturnamn /Se      
Højlund villa /Se      
Højme ortnamn /Se      
*Højrumsgård Saknas /Se      
Højruplung äng /Se      
Højsager bebn. /Se      
Højslev sn /Se      
Højslev sogn /Se      
Höjstrup by /Se      
Høkækøping ortnamn /Se      
Hølkerup by /Se      
Hølsminde gd /Se      
Höm ortn. /Se      
Høm försvunnen bebyggelse /Se      
Høm by /Se      
Hönbjerg gd /Se      
*Hönborg borg /Se      
Höng by /Se      
Hønsinge gd:ar /Se      
Hørby sogn /Se      
Hörby sätesgård      
Hørby hg o. sn      
Hørby bebyggelsenamn? /Se      
Hørby sogn /Se      
Hörby sn /Se      
Hördum sn /Se      
Hørgh ortn. /Se      
Hörgård gd /Se      
Hørning sn:ar /Se      
Hörning kyrkby o. sn /Se      
Hörningsholm Saknas /Se      
Hørret by /Se      
Hørsholm stad o. sn      
Hørsholm slott /Se      
Hörsholm samh., sn /Se      
Hørsholm bebn. /Se      
Hørsholm bebn /Se      
Hørsholm borg /Se      
Hørslev by /Se      
Hørslev by /Se      
Hörsted sn /Se      
Hørsted sn /Se      
Hørsted Saknas /Se      
Hørsøkket vattenhål /Se      
Hørup sogn /Se      
Høsen gd /Se      
Høsted ägonamn /Se      
Hösten by /Se      
Høver by /Se      
Høybrostrade gata      
Iarnwith gränsskog /Se      
Ibsted by /Se      
Ibsker sn      
Ibsker sn /Se      
Ibsker sn /Se      
Iloskov by /Se      
Illerup by /Se      
Illerup by      
Ilskov sn /Se      
Imer lg:er /Se      
Immervad ortnamn /Se      
Immervad gata /Se      
Immervad by /Se      
Immervad gatunamn /Se      
Immervad gata /Se      
Indrup gdar /Se      
Ingeborg villa /Se      
*Ingersby by /Se      
Ingerslev by /Se      
Intte naturnamn? /Se      
Ipsker sn      
Irup gd /Se      
iurlunda herathi hd /Se      
Isefjord vik /Se      
Islev ortn /Se      
Islwmark by /Se      
Issefjord vik      
Istebjerg by /Se      
Isted syssel /Se      
*Istedsyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Isterød by /Se      
Isterød bebn. /Se      
Istrup by /Se      
Isum gård /Se      
?Isöra plats      
Jacobi kyrka      
Janderup sn /Se      
Jannerup sn /Se      
Janum by /Se      
Jarlslef by /Se      
*Jarnwith skog /Se      
*Jarnwith skog /Se      
Javngyde Saknas /Se      
Javngyde by /Se      
Jebjærg sn /Se      
Jebjærg ortnamn /Se      
»Jeffn onder» f.d. gd /Se      
Jegerum gd /Se      
Jegindö sn /Se      
Jegindø ö /Se      
Jegstrup by /Se      
Jejsing by /Se      
Jellerød bebn. /Se      
*Jellingsyssel» medeltida namn /Se      
Jels by /Se      
Jels by /Se      
»jenesleff», se Endeslev by /Se      
Jensby gd /Se      
Jensgård gd /Se      
Jented naturnamn? /Se      
Jernberg ortnamn /Se      
Jernit gd /Se      
Jernit Saknas /Se      
Jerbæk by /Se      
Jersdal byar /Se      
Jershøj höjd /Se      
Jerslev förr herred /Se      
Jerslev by /Se      
Jerstal Saknas /Se      
Jerstal ortnamn /Se      
Jerstrup hg      
Jestrup by /Se      
Jexen by /Se      
Johan Apotekers gård gd /Se      
Jonstrup hus /Se      
Jonstrup gd /Se      
Jordløse sn /Se      
Jordsand ö el. rev /Se      
Jordsands Flak ö el. rev /Se      
*Jortheholm förr by el. gd      
Jungshovet f. slott /Se      
Jungshoved halvö /Se      
Jurhøj höjd /Se      
Julland landsdel /Se      
Judebæk Saknas /Se      
Jyderup hg      
Jyderup by /Se      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jutland Saknas      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland halvö      
Jylland halvö      
Jylland halvö      
Jylland halvö      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jylland halvö      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland halvö      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland del av Danmark      
Jylland provins      
Jylland del av Danmark      
Jylland halvö /Se      
Jylland halvö      
Jylland Saknas      
Jylland halvö /Se      
Jylland hotell /Se      
Jylland halvö /Se      
Jylland halvö /Se      
Jylland Saknas /Se      
Jyndevad by /Se      
*Jæcopstorp Saknas      
Jægerslyst gd /Se      
Jægerspris kungsgård      
Jægerspris slott /Se      
Jægerspris tvätteri /Se      
Jærnbjærg by /Se      
Jærnbjærg by /Se      
Jærne Saknas /Se      
Jærnved sn /Se      
*Jærnved skog /Se      
Jærpelstorp, se Jerstrup hg      
Jørlunda sn /Se      
Jørlunde hd /Se      
Jørlunde sn      
Jørlunde sogn /Se      
Jørlunde by /Se      
Kaaberbölle gd      
Kaas fiskeläge(?) /Se      
Kaas herrgård /Se      
Kaase by /Se      
Kaastrup sn /Se      
Kabelstoft Saknas /Se      
Kaggegaard gd /Se      
Kagsgaard gd /Se      
Kagstrup by      
?Kagstrup hg      
?Kagstrup by      
?Kagstrup by      
?Kagstrup by      
Kaiborg borg /Se      
Kajerød bebn. /Se      
Kajgaard gd /Se      
Kalby ortnamn /Se      
Kalby Gaard gd /Se      
Kaleby by /Se      
Kalleby by /Se      
Kalleby by /Se      
Kallehave sn      
Kallerup sn /Se      
Kalum Saknas /Se      
Kallundborg stad      
Kallundborg slott      
Kallundborg stad o. slott      
Kallundborg stad o. slott      
Kallundborg stad o. slott      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kallundborg stad      
Kalundborg stad o. slott      
Kalundborg slott o. stad      
Kallundborg slott, stad      
Kallundborg stad      
Kalundborg slott och stad      
Kalundborg stad o. slott      
Kalundborg stad      
Kalundborg slott      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kalundborg stad      
Kallundborg stad o. slott      
Kallundborg slott och stad      
Kallundborg stad      
Kallundborg slott o. stad      
Kallundborg stad      
Kallundborg stad      
Kallundborg stad      
Kalundborg stad o. slott      
Kalris skog /Se      
Kalshave Bæk »huse» /Se      
Kalstrup gd /Se      
Kalundborg stad /Se      
Kalundborg stad /Se      
Kalvboderne sund /Se      
Kalveboderne rev /Se      
Kalvebodstrand, se Kalveboderne sund      
Kalvebodsund, se Kalveboderne sund      
Kalvshave Saknas /Se      
Kalö borgruin, ö      
Kampergade gata /Se      
Kamperhoug höjd? /Se      
Kandestederne båtplats /Se      
Kannikebjærg berg /Se      
Kannikegaard gd /Se      
Kannikegaard gd /Se      
Kannikegærde gd /Se      
Kannikemølle by /Se      
Kannikeskov h /Se      
Kannikaskov h /Se      
Kannikhus by /Se      
Kanstrup gd /Se      
Kantedam gård /Se      
Kappelgaard gd:ar /Se      
Karby sn /Se      
Karby sn /Se      
Karise sogn /Se      
Karise sn /Se      
Karlby Saknas /Se      
Karlby Saknas /Se      
Karlby Saknas /Se      
Karlby Saknas /Se      
Karlbygaard Saknas /Se      
Karleby ortnamn /Se      
Karleby ortnamn /Se      
Karleby ortnamn /Se      
Karleby, Lille o. Store Saknas /Se      
Karleby, Lille Saknas /Se      
Karleby, Store Saknas /Se      
Karleby sn /Se      
Karleby Saknas /Se      
Karleby Saknas /Se      
Karleby, Øster Saknas /Se      
Karleby sn /Se      
Karleby, Vester o. Øster Saknas /Se      
Karleby, Vester Saknas /Se      
Karleby sn /Se      
Karleby sn /Se      
*Karlestorp förr by el. gd      
Karlbygaard Saknas /Se      
Karlshøje höjd /Se      
Karlslunde sn      
Karlslunde Saknas      
Karlsunde socken      
Karlslunde socken      
Karlslunde socken      
Karlsmark ortnamn /Se      
Karlsmark gd /Se      
Karlstrup sogn      
Karlum ortnamn /Se      
Karlum sn /Se      
Karsholte by      
Karsholte gd /Se      
Kasmark gd /Se      
Kasper(s)knä Saknas      
Kassø by /Se      
Kastager by /Se      
Kasted kyrkby o. sn /Se      
Kastelev by? /Se      
Kasteltorp by /Se      
Kastrup ortnamn /Se      
Kastrup Knæ holme(?)      
Kastrupskov skog /Se      
Katryd(e) gd:ar /Se      
Kattegatt havssund /Se      
Kattegatt havssund /Se      
Kattegatt hav /Se      
Kattenborg Saknas /Se      
Kattesundet ortn. /Se      
Kattesund(et) gatunamn /Se      
Kattinge by /Se      
Kattrup by /Se      
Kattrup Mar ängsmark /Se      
Kaupangr ortnamnselement /Se      
Kaxthorp, se Kagstrup by      
Kegenæs näs /Se      
Keglstrupgaard gd /Se      
Kegnæs sogn /Se      
Kejlstrup gd /Se      
Kejlstrup gd /Se      
Kejlstrupgaard gd /Se      
Kejsersted ortnamn /Se      
*Kelda stad /Se      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebeck Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
*Keldebek Saknas      
»keldebech» gd      
*Keldebek Saknas      
Keldingeby by /Se      
Kelstrup f. sätesgård      
Kelstrup ortn. /Se      
Kelstrup f.d. hgd, nu by /Se      
Kerteminde stad      
Kerterminde stad /Se      
Kertevad gd /Se      
Kertinge by /Se      
Ketelsby by /Se      
Ketting sogn /Se      
Kettinge sogn /Se      
Kettinggaard gd /Se      
Kettrup sn /Se      
Kid ortnamn /Se      
Kidris gd /Se      
Kiellinghøj höjd /Se      
Kiellinghøj höjd /Se      
Kikkure, Gammal o. Ny torn /Se      
Kildebæk sjö /Se      
Kildevad Saknas /Se      
Kilsgaard gd /Se      
Kilskov naturnamn? /Se      
Kindbanke höjd /Se      
Kindbjærg höjd /Se      
Kindbro Saknas /Se      
Kippinge sn /Se      
Kirkeballe del av by /Se      
Kirkeballe del av by /Se      
Kirkeby Saknas /Se      
Kirke-Helsinge sn      
Kirke-Helsinge by o. sn /Se      
*Kirkeholt herrgd /Se      
Kirke Hvalsø by /Se      
Kirkelte ortnamn /Se      
Kirkelung äng /Se      
»Kirkelung» torvmosse /Se      
Kirkelung äng o. mosse /Se      
Kirkeløse Saknas /Se      
Kirke-Stillinge kyrkby o. sn /Se      
Kirke-Stillinge sogn /Se      
Kirker-Værløre sn /Se      
Kirstinelund gd /Se      
Kitnæsholm ö /Se      
Kiærstrup hg      
Kjallerup by /Se      
Kjeldingbro Saknas /Se      
Kjeldstrup Saknas /Se      
Kjeldtoft Saknas /Se      
Kjærstrup hg      
Klank by /Se      
Klarskov gd /Se      
Klarup gd /Se      
Klastrup ortn. /Se      
Klastrup gd /Se      
Klatmölle gd /Se      
Klavsager by? /Se      
Klavsebølle by? /Se      
Klejnstrup ortn. /Se      
Klemensker sn      
Klemensker sn /Se      
Klemensker sn /Se      
Klemensker kyrka /Se      
Klim Saknas /Se      
Klim sn /Se      
Klinting by /Se      
Klintum bebyggelsenamn /Se      
Kliplev sogn /Se      
Klokkerholt naturnamn /Se      
Klondyke grund /Se      
Klovenhöj ortn. /Se      
Klummerbo rev /Se      
Klöv naturnamn /Se      
Klövevad Saknas /Se      
Knabstrup Saknas      
Knabstrup Saknas      
Knardrup hg, förr kloster      
Knarsted mark /Se      
*Knistrup nedlagd by /Se      
Knud sogn /Se      
Knudsgaard gd /Se      
Knudsker sn /Se      
Knudsker sn /Se      
Knudtzby Saknas      
*Knyffolt Saknas      
Knøsen berg /Se      
Kobbelsted ortnamn /Se      
Kobbersted by /Se      
Kobbersted by /Se      
Kobberöd by /Se      
Kærum socken /Se      
Kohavelung äng o. mosse /Se      
*Kokholm förr gd /Se      
Kokkedal hg      
Kokkedal gd /Se      
*Koksböl by /Se      
*Koksmarke by /Se      
Kolby Kaas båthamn /Se      
Koldby by /Se      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad och slott      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad      
Kolding stad /Se      
Kolding stad /Se      
Kolding stad /Se      
Koldinghus slott      
Koldinghus slott      
Koldingshus slott      
Koldinghus slott      
Koldinghus slott      
Kol(d)kær gd:ar /Se      
Kolgaard gd /Se      
Kolind by /Se      
Kollemorten, N. o. S. byar /Se      
Kollens vattenkvarn /Se      
Kollerup sn /Se      
Kolletgård gd /Se      
*Kolsgaard försv. gd /Se      
Kolt sn /Se      
Kongeaa å /Se      
Kongeballe namn på bydel /Se      
Kongeballe del av by /Se      
Kongeballe del av by /Se      
Kongedyb Saknas      
Kongeskoven skog /Se      
+Kongsgaarden gd /Se      
Kongsmark ortnamn /Se      
Kongsmark by /Se      
Kongsted bebn /Se      
Kongsted sn      
Kongsted beb.      
Kongsted sn /Se      
Koppel Saknas /Se      
Kor äng /Se      
Kornerup ortnamn /Se      
Kove damm /Se      
Korre mark /Se      
Korrebæk bäck? /Se      
Korrehøj höjd? /Se      
Korre sig vattendränkt ställe /Se      
Korreslot gd /Se      
Korselitse bebyggelse /Se      
Korskar gd /Se      
Korsø by /Se      
Korsø by /Se      
Korsø by /Se      
?Korsör stad o. slott      
Korsör slott o. stad      
Korsör stad      
Korsör stad      
Korsör stad o. slott      
Korsør stad /Se      
Kortegaard gd:ar /Se      
Koruløs Saknas /Se      
Koruløs äng? /Se      
Kosted yngre Kvosted ortnamn /Se      
Kousted ortnamn /Se      
Kovsgaard ortn. /Se      
Kovstrup gd /Se      
*Kraagtorp äng /Se      
*Kragegårde gd:ar /Se      
Kragerupgaard hg      
Kragholm gd /Se      
Kragland ortnamn /Se      
Kragsted ortnamn /Se      
Kragstykker ortnamn /Se      
Krammark gd /Se      
Kramness fiskeläge /Se      
Kramnæs by /Se      
Krannestrup gd /Se      
Kravnsø by /Se      
Kregme ortnamn /Se      
Kregme sn      
Kregme sn      
*Kringelhollm Saknas /Se      
Krenkerup hg      
Krænkerup by      
Krogagergård gd /Se      
*Krogborre förr gd /Se      
Krogen slott      
Krogen slott      
Krogen fästning      
Kroken slott      
Kroken slott      
Krogen slott      
Kroghen f. slott      
Krogsgaard gd:ar /Se      
Krogstrup by /Se      
Krogård gd /Se      
Kronborg slott      
Kronborg slott      
Kronborgs slott Saknas      
Kronborgs slott Saknas      
Kronborg gd /Se      
Kronborg gd /Se      
Krybily krog /Se      
Krybily ortnamn /Se      
Kræpöt gd /Se      
Krættrup gd /Se      
Krømlinge by /Se      
Kud(e) orter /Se      
Kumlegaard beb. /Se      
Kumlehøj höjd /Se      
Kumlehøje Saknas /Se      
Kumlehøje by /Se      
*Kunborg förr gd /Se      
Kundgaard gd /Se      
Kunnerup by /Se      
Kurehøj höjd /Se      
Kurehøj höjd /Se      
Kurreholm gdr /Se      
Kurremosedam damm? /Se      
Kurren lht /Se      
Kurvemose lhtr /Se      
Kvenbro ortn. /Se      
Kvierum äng o. mosse /Se      
Kwinna å /Se      
Kvistgård Saknas /Se      
Kvistgård gd /Se      
Kvierum beb.-namn? /Se      
Kvium by /Se      
Kvong by o. sn /Se      
Kvosted, äldre Kosted ortnamn /Se      
Kvottrup by /Se      
Kværkeby by o. sn      
*Kværnager ödejord      
Kvärrestad ortnamn /Se      
Kysing by /Se      
Kysing by /Se      
Kærby by /Se      
Kærhuse Saknas /Se      
Kærup by /Se      
Kæstrup by /Se      
Købelev sogn /Se      
*Købeløse Saknas /Se      
Købingsmark gd:ar /Se      
Kjøge stad      
Kjøge stad      
Kjöge stad      
Kjöge stad      
Kjøge stad      
Kjöge stad      
Kjøge stad      
Kumbl ortnamnselement /Se      
Kumlegaard ortnamn /Se      
Kybro ortn. /Se      
Kyholm Bo rev /Se      
Kyseborg medeltida borg /Se      
Kårup by /Se      
Kås beb? /Se      
Kås gd /Se      
Kåse gd? /Se      
Kåsgård beb? /Se      
Kællinghuset f.d. hus /Se      
Kær hd /Se      
Kær hd /Se      
Kærn, Store o. Lille gdr /Se      
Köberup by /Se      
Kærum sn /Se      
Købing ortnamn /Se      
Købmagergade gata /Se      
Köge stad      
Køge stad      
Köge stad      
?Køge stad      
Köge stad      
Køge stad /Se      
Køge Saknas /Se      
Køge stad /Se      
Køge stad /Se      
Kölby Saknas /Se      
Kølholm holmnamn /Se      
Köng by- o. sockennamn /Se      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn Saknas      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn hvd-stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn slott      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn slott      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn Saknas      
Köpenhamn stad      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn slott o. stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
København stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad med slott      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn slott o. stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn huvudstad      
Köpenhamn stad      
København stad /Se      
Köpenhamn huvudstad /Se      
Köbenhavn huvudstad /Se      
København stad /Se      
Köpenhamn stad /Se      
Köpenhamn huvudstad /Se      
Köpenhamn slott o. stad      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köpenhamns slott slott      
Köping(e) ortnamnselement /Se      
Laagaard gd /Se      
Laaland ö      
Laaland ö /Se      
Laalands Albne näs /Se      
Laarup by /Se      
Laasby kyrkby o. sn /Se      
Ladager ö /Se      
Labing by /Se      
Ladby by /Se      
Ladby by /Se      
Ladbyhøjen gravhög /Se      
Ladebo Saknas /Se      
Lading kyrkby o. sn /Se      
Lading Sø sjö /Se      
Lakkendrup by /Se      
Lambjerg by /Se      
-land eled i ortnamn /Se      
Land ortnamnselement /Se      
Landbo gd /Se      
Landløsegrunden grund /Se      
Landløsgrunden grund /Se      
Landting herresäte      
Langaa by o. sogn /Se      
*Langå Saknas /Se      
*Langaholm Saknas      
Langbaarer ägonamn /Se      
Langeland ö      
Langeland ö      
Langeland ö      
Langeland ö      
Langeland ö /Se      
Langeland ö /Se      
Langeland ö /Se      
Langemark Kaas båtställe /Se      
Langerød bebn. /Se      
Langgard gd:ar /Se      
Langsted beb.namn /Se      
Langø terräng /Se      
Lappegrund grund      
Larsker, Ny sn /Se      
Larsker, Ny kyrka /Se      
*Läsawi Saknas /Se      
Laureneii kyrka      
Lav(e)nsby by /Se      
Lavind ö /Se      
Lavindsgaard gd /Se      
Lavning åker /Se      
Lavø beb. /Se      
Læborg by /Se      
Læssø önamn /Se      
Ledberg by      
Ledstrup el. Læstrup by      
Leire ortnamn /Se      
Lejestad ortnamn /Se      
Lejestofte by      
Lejre ortnamn /Se      
Lekkende gd /Se      
Lem sogn /Se      
Lem ortn. /Se      
Lem ortnamn /Se      
*Lembek Saknas      
Lemming by /Se      
Lendemark by /Se      
Lendum sogn /Se      
Lerchesminde herrgård /Se      
Lesou ö      
Lestrup by /Se      
-lev eled i bebn. /Se      
Liglingemarch Saknas      
*Lille härad      
Lille härad hd /Se      
Lilleballe del av by /Se      
Lilleheddinge sn      
Lillerad lg:er /Se      
Lillering by o. skog /Se      
Limburg stad /Se      
?Limegaard Saknas      
Limfjorden havsvik      
Limfjorden havsvik      
Limfjorden fjord /Se      
Limfjorden fjord /Se      
Limfjorden vik /Se      
Lindaa by /Se      
Lindeballe sn o. by /Se      
Lindenborg slott      
Lindenborg herrgård /Se      
Linderum holme /Se      
Linderum by /Se      
Linderup gdr /Se      
Lindesbjærg gd /Se      
*Lindhø Saknas      
*Lindö Saknas      
Linnet by /Se      
Lisager gd /Se      
Lisbjærg ortnamn /Se      
Lisbjærg kyrkby o. sn /Se      
Lishøj gd /Se      
Listed fiskeläge      
Listed gd /Se      
Listerbjærg berg /Se      
Listrup by /Se      
*Litlenæs by /Se      
*liungitt Saknas /Se      
*liungitt Saknas      
Ljungeberg Saknas /Se      
Ljørring ortn. /Se      
Lodbjerg sn /Se      
Loddenhøje höjder /Se      
*Loge Saknas      
Lohals Saknas /Se      
Lohals udde /Se      
Lohede by /Se      
Loherred, (Lö-, Len-) område /Se      
Lokketorpet åker /Se      
Loldrup gdr /Se      
Lolland ö      
Lålland ö      
Lålland ö      
Lålland ö      
Lålland ö      
Lålland ö      
Låland ö      
Lålland ö      
Lolland Saknas      
Lolland del av Danmark      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland Saknas      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lålland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Lolland ö      
Laaland ö      
Lolland ö /Se      
Lolland ö /Se      
Låland ö /Se      
Lolland ö /Se      
Lolland-Falster stift /Se      
Lollands-Albuge halvö      
Lollands-Albuge halvö      
Lollands Nørre-Herred Saknas      
Lomborg Saknas /Se      
Lomborg gd /Se      
long ortnamnselement /Se      
Long torvmosse /Se      
Longelse sogn /Se      
Longelse ortnamn /Se      
Longelse by /Se      
Longerne skog /Se      
*Long, gamle Saknas /Se      
*Longetorp äng /Se      
Lonholm naturnamn /Se      
*Loueng äga? /Se      
Lovdrup by /Se      
*Loverstrup herrgård /Se      
*Loversyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Ludseröd by /Se      
Ludserød by /Se      
Ludserød bebn. /Se      
Lughn å /Se      
Lukshöj gd /Se      
Lulla bäck /Se      
Lulvad ortn. /Se      
Lumby ortnamn /Se      
*Lummeby Saknas      
Lunager naturnamn /Se      
-lund eled i bebn. /Se      
Lundbjerg ortn. /Se      
Lundbjerg ortn. /Se      
Lundby ortnamn /Se      
Lunde sn o. hd      
Lunden by /Se      
?Lundenæs f. kungl. slott      
Lunderskov by /Se      
Lundloft hd /Se      
Lundtofte ortnamn /Se      
Lundtofte by /Se      
Lundtofte by /Se      
Lunen naturnamn /Se      
lung ortnamnselement /Se      
Lung bebyggelse /Se      
Lungen mosse o. äng /Se      
Lungeris skog /Se      
Lungerne bebyggelse /Se      
»lunget» ouppodlad hedmark /Se      
Lunghave mosse o. äng /Se      
Lunghøj höjd /Se      
Lungshave Saknas /Se      
Lunhøj naturnamn /Se      
Lunkebugt bukt /Se      
Lunken gdr o. hus /Se      
Lunkenhøj gravhög /Se      
Lunkeris skog /Se      
Luseborg f.d. gd /Se      
Lushøj ortnamn /Se      
Lushøj hög /Se      
Lyckløs åker /Se      
Lykkesgård gd /Se      
lyng ortnamnselement /Se      
Lyngballe skog o. herrgd /Se      
?Lyngby sn      
Lyngby kyrkby o. sn /Se      
Lyngby socken      
Lynge hd /Se      
Lynge herred /Se      
Lynge by /Se      
Lynge-Frederiksborg hrd      
?Lyngholm Saknas /Se      
Lyngsgaard Saknas      
Lyngsgaard Saknas      
*Lyngsgaard Saknas      
Lyrskov Saknas /Se      
Lysabild sogn /Se      
Lysholt gd      
Lysholt gd      
Lysholt gd      
Lysholt ortn. /Se      
Lysing skog /Se      
Lysta marknadsplats      
Lystrup beb.      
Lystrup by /Se      
Låsled ortn. /Se      
Læborg sogn /Se      
Læborg Saknas /Se      
Længen åker /Se      
Længen ortn. /Se      
Lässö ö      
Læssö ö      
Læsø ö      
Læsø ö      
Laesö ö      
Läsö ö /Se      
Læsø ö /Se      
Læsö ö /Se      
Læsø ortnamn /Se      
Laesö-Trindel ö      
hd /Se      
Löfting ortn. /Se      
Lögballegård gd /Se      
Løgesmose herrgård      
*Løghn äldre namn för Løvenå /Se      
Løghøj höjd /Se      
»Løglund» ortnamn /Se      
Løgpold f. tingsplats /Se      
Lögstrup gd:ar /Se      
Løgstør stad /Se      
»Løgtved» ortnamn /Se      
Løgtved by /Se      
Løgtved by /Se      
Løgum rivet kapell /Se      
Løje sø Saknas /Se      
Löjtmark gd /Se      
Løjtofte sn /Se      
Lønborg Saknas /Se      
Lönnerup by /Se      
Løsning by och sn /Se      
Løsning by o. sn /Se      
Løsning sn /Se      
Løsning by /Se      
Lövballegård gd /Se      
Løve by /Se      
Løve by, (hd) /Se      
Løvenagre ortn. /Se      
Løvenhede ortn. /Se      
Løvhøj höjd /Se      
Løvenhøj ortn. /Se      
Løvenå å /Se      
Løvsalatorpet äng /Se      
Løvskal by /Se      
Maale by /Se      
Maaløv sogn /Se      
Maaløv by /Se      
Maarslet sn /Se      
Maarslet kyrkby o. sn /Se      
Madsböl gd /Se      
Madsted gd:ar /Se      
(Magdalenakällor) källor /Se      
Madeløse Saknas /Se      
Magdeburg gd /Se      
Magleby, Store- sn /Se      
Magleby, Store- by /Se      
Maglegaard herrg.      
Maglehøj gravhög /Se      
Maglemose mosse /Se      
Majbøl by /Se      
Malhøj höjd /Se      
Malle by /Se      
Malle by /Se      
Malling kyrkby o. sn /Se      
Malling sn /Se      
?Mammen sogn      
Mamrelund Saknas /Se      
Mandshovet udde      
Manø gyd vattenränna? /Se      
Marbæk Saknas /Se      
Mardal gd /Se      
Mare åkerjord /Se      
Margretediget vall /Se      
Margretediget vall /Se      
Mariager fjord      
Mariager köpstad /Se      
Mariager stad /Se      
Mariebo kloster      
Mariebo förr kloster      
Mariebo förr kloster      
Maribo kloster förr kloster      
Maribo stad      
Maribo Kloster kloster      
Maribo kl.      
Maribo ?kl.      
Maribo stad /Se      
Maribo Saknas /Se      
mark ortnamnselement /Se      
Marken ortnamn /Se      
Marskov natn. /Se      
Matrup hg      
Medelby ortnamn /Se      
Medsted ortnamn /Se      
Meelse by /Se      
Mejlager förr gd /Se      
Mejlby ortnamn /Se      
Mejling by /Se      
Mejlsted ortnamn /Se      
Mejlsö gd /Se      
Mejlø ö /Se      
Me(e)lse Saknas /Se      
Melby ortnamn /Se      
Meldgård bebyggelsenamn /Se      
Melfar, se Middelfart stad      
Meelby ortn. /Se      
Mejlby kyrkby o. sn /Se      
Melby ortn. /Se      
Mellemkys(e) natn. /Se      
Melsted fiskeläge /Se      
Melsted ortnamn /Se      
Melsted gd /Se      
Melvad gd /Se      
Melöse Saknas /Se      
Melöse by /Se      
Merkur hotell /Se      
Merlöse, Tveje- by /Se      
Merløse hd /Se      
Mern by /Se      
Mern sn /Se      
Mesing kyrkby o. sn /Se      
Metteshöj gd /Se      
Michlingsherret hd /Se      
Mickelborg beb.namn /Se      
Middagssted ortnamn /Se      
Middelfart stad      
Middelfart stad      
Middelfart stad      
Middelfart stad      
Middelfart stad /Se      
Middelfart stad /Se      
Middelfartsund, nu Lilla Bält sund      
Middelgrund grund      
Middelsom hd /Se      
Middelsom hd /Se      
Midtballe del av by /Se      
Midterdiket grav /Se      
Mildstedt by /Se      
*Mithlingsherret, se Michlingsherret hd      
Mjels by /Se      
Mollerup gdar /Se      
Mols hd /Se      
Mols näs /Se      
Mols näs /Se      
Moltrup sn      
Mommark by /Se      
Mommark by, färjstat. /Se      
Momtofte gd /Se      
Monacker Saknas      
Montblac höjd /Se      
Mordbjærg berg /Se      
Mors ö      
Morsø ö      
Mors ö /Se      
Mors ö /Se      
Morupmölle samh. /Se      
Mossøbrue sluttning, (brink) /Se      
Mule näs /Se      
Mulen näs /Se      
Mulen näs /Se      
Mullerup bebn. /Se      
*Mulneholt förr by el. gd      
*Mulnethorp Saknas      
Mulnæs, se Mols näs      
Mulsmark gd /Se      
Multebjærg berg /Se      
Mundelstrup by o. herrgård /Se      
Munkebjærg höjd? /Se      
Munke-Bjergby sn      
Munkebo sogn /Se      
Munkerup hus /Se      
Munkerup Saknas /Se      
Munkerup gd /Se      
Munkerup hus /Se      
Munketorp Saknas /Se      
Munkgården gd /Se      
Munkskoven skog? /Se      
Musse hd /Se      
Mustrup by /Se      
Myrhøj by /Se      
Mysunde ortnamn /Se      
*Mythælsom herred /Se      
Måle by /Se      
Måløv sogn /Se      
Mårsø by /Se      
Mælsted fiskeläge /Se      
Möen ö      
Möen ö      
Møen ö      
Möen ö      
Möen ö      
Möen ö      
Möen ö      
Møen ö      
Møen ö      
Møen ö      
Möen Saknas      
Møen ö      
Möen ö      
Möen ö      
Möen ö      
Møen ö      
Möen ö      
Møn ö      
Mön ö      
Möen ö      
Møen ö /Se      
Möens klint bergstup /Se      
Mögeltönder socken      
Mögelvang gd /Se      
Mølballe lhter /Se      
Mölbæk lg:er /Se      
Mölgaard gd:ar /Se      
Möllelung äng /Se      
Mølleskov ortnamn /Se      
Mölmark by /Se      
Mölmark by /Se      
Mønbo hd /Se      
Mønnerup Saknas /Se      
Mønsted sn /Se      
Møntergården f.d. gd /Se      
Mørdrup by      
Mørdrup gd /Se      
Mørdrup gd /Se      
Mørkøv by      
Mørup gd /Se      
nab ortn.-el. /Se      
nabbe ortn.-el. /Se      
Nabe naturnamn /Se      
*Nabek Saknas      
Naderup gd /Se      
Nagelsti Saknas /Se      
nakke ortn.-el. /Se      
Nakskov stad      
Nakskov stad      
Nakskov stad      
Nakskov stad      
Nakskov stad /Se      
Navnløs äga /Se      
Navrtorn ortnamn /Se      
Nebbe hg      
Nebbe, (numera Nebbegaard) hg      
Nebbegaard gård      
Nebbegaard hg /Se      
Nebbegaard hg      
Nebel by o. sn      
Nebel orter /Se      
Nebel ortn. /Se      
Nedenskov Saknas /Se      
Nederballe del av by /Se      
Nedermølle kvarn /Se      
Nejlinge gd      
Nejsum, Nissum bebyggelsenamn /Se      
Neksø stad /Se      
Neksø stad /Se      
Nellerupgaard gd /Se      
Nerilddal klyfta /Se      
Nestved stad      
Nestved stad      
Nestved stad      
Nestved stad      
Næstved stad      
Nestved stad      
Næstved stad      
Næstved stad      
Næstved stad      
Næstved Petri Kloster Saknas      
Nestved stad      
Næstved stad /Se      
Nestved Saknas /Se      
Nexelø gård      
Nexø stad      
Nexø stad      
Nibe stad /Se      
Nibtoft Saknas /Se      
Nielstrup ortn. /Se      
Nielstrup bebn. /Se      
Nim sn o. hrd      
Nim sn o. hrd      
Nim sn o. hd /Se      
Nimbs restaurang /Se      
Nimherred hd /Se      
Ning hd /Se      
Ning hd /Se      
Nissum bebn. /Se      
Nissum Fjord strandsjö /Se      
Nissumgaard herrgård /Se      
Niverød bebn. /Se      
Nivå bebyggelse /Se      
Nivå vattendrag /Se      
Njær gd /Se      
Njær Saknas /Se      
Njær f.d. sn (nu del av sn) /Se      
Nobisgaard gd /Se      
Nonnebacken vikingaborg /Se      
Nonnebo by /Se      
Nonneborg medeltida borg /Se      
Nord Horn ö el. rev /Se      
Nordlunde sn /Se      
Norre by /Se      
Norrekaas båthamn /Se      
Norre Kloster kloster /Se      
Norring by /Se      
Norring Møllebæk bäck /Se      
Nors sn /Se      
Nors sn /Se      
Norsted ortnamn /Se      
Noskebrænde natn. /Se      
Ny hd hd /Se      
Nybo Saknas /Se      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg slott      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg slott      
Nyborg stad      
Nyborg slott o. stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg slott o. stad      
Nyborg stad      
Nyborg slott o. stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg stad      
Nyborg slott o. stad      
Nyborg stad och slott      
Nyborg stad      
Nyborg Saknas /Se      
Nyby försvunnen by /Se      
Nybøl orter /Se      
Nybøle fda. ortn. /Se      
Nybøle, se Nebel by o. sn      
Nygardh hg      
Nyker sn /Se      
Nyker sn /Se      
Nykjøbing stad      
Nykiøbing stad      
Nykjøbing stad      
Nykjöbing stad      
Nykjøbing stad      
Nykøbing stad      
Nykøbing stad      
Nykøbing stad      
Nykøbing stad      
Nykøbing stad      
Nykiøbing stad o. slott      
Nykjøbing stad      
Nykjöping stad      
Nykjøbing stad      
Nykøbing stad /Se      
Nykøbing städer /Se      
Nyköping, se Nyköpings slott Saknas      
Nyköbings slott slott      
Nyköbings slott slott      
Nyland ortnamn /Se      
Nylarsker sn /Se      
Nyrop gård      
Nyrup beb.      
Nyrup by /Se      
Nysted stad      
Nysted stad /Se      
Nysted ortnamn /Se      
Nysted stad      
Nystrup gd /Se      
Nyværk Saknas /Se      
Næbbe, se Nebbegaard gård      
*Næbbæ Saknas      
Næbbægård gd      
nælde ortnamnselement /Se      
Næraa ortnamn /Se      
Næraa, Nørre- by, sn /Se      
Næraa, N. sogn /Se      
Næraa, S. sogn /Se      
Næraa, Sønder- by o. sn      
Næraa ortnamn /Se      
Nærbjærg höjd /Se      
Nærild (?) ortnamn /Se      
*Nærild by /Se      
Nærild försvunnen ort, (beb?) /Se      
Nærild dalgång /Se      
Nærildbæck bäck /Se      
Nærilddal dal? /Se      
Nærum ortnamn /Se      
Nærum ortnamn /Se      
Nærum by /Se      
Nærum by /Se      
Nærum by /Se      
Nærum by /Se      
Nærå, N. by /Se      
næs ortn.-el. /Se      
Næs, se Lindenborg slott      
*Næsby Saknas      
Næsbyhoved förr slott, nu gård      
Næsbyhoved förr slott, nu gård      
Næstelsø by o. sn /Se      
Næstrup by /Se      
Næstved kloster      
Næstved kloster      
Næstved stad      
Nøddebo ortnamn /Se      
Nøddebo sogn /Se      
Nøddebo sn /Se      
Nødebo Saknas /Se      
Nøkkentved by      
Nökkentved by /Se      
Nørager sn /Se      
Nørager by? /Se      
Nørager sn /Se      
Nørager sn /Se      
Nørballe del av by /Se      
Nørlyng herred hd /Se      
Nørre-Aaby sn      
Nørreballe bydel /Se      
Nørreballe del av by /Se      
Nørreby Hals udde /Se      
Nørre-Gøs, se Gøs hd      
Nørre-Herlev sogn /Se      
Nörre Herred härad      
Nørre-Herred hd /Se      
Nørre Herred hd /Se      
Nørre Herred hd /Se      
Nörreheret i Laland, se Lollands Nørre-Herred Saknas      
Nørre-Horne herred, se Horns herred Saknas      
Nørre-Jernløse o. Sönder-Jernløse snr      
Nörre-Jutland del av Danmark      
Nørre-Løgum Saknas /Se      
Nørre-Næraa sn      
Nørre-Næraa sn /Se      
Nørretorp äng /Se      
Nørvang hd /Se      
Obstrup gdar o. lhter /Se      
odde ortn.-el. /Se      
Odder ortn. /Se      
?Ods hd      
Ods härad härad      
Od hd      
Od hd      
Ods herred hd      
Ods herred hd /Se      
Odby sn /Se      
Odden sn /Se      
Oddense Saknas /Se      
Oddense ortnamn /Se      
Oddense ortnamn /Se      
Odder samhälle o. sn /Se      
Oddersböl gd /Se      
Oddershede gd /Se      
Oddesund ort      
Odensballe ortnamn /Se      
Odense Fjord vik /Se      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad, stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad o. stift      
Odense stad o. stift      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Odense stad      
Oddense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense stad /Se      
Odense slott Saknas      
Od(d)ens(e) sogn /Se      
Odense stad /Se      
Odgaard gd /Se      
Oens ortnamn /Se      
Oens by /Se      
Oens by /Se      
Ogstrupgaard gd /Se      
Okholm Saknas /Se      
Okholm Saknas /Se      
Okholm by /Se      
Okkels gd /Se      
Oksager stad /Se      
Oksbøl sogn /Se      
Okseby ortnamn /Se      
*Oksenballe förr gd /Se      
Oksenbøl by /Se      
Oksenvad sogn /Se      
Oldebakken lokalitet /Se      
Oldehuse bebyggelse /Se      
Olde-Mose mosse /Se      
Oldemose mosse? /Se      
Olden natn. /Se      
Olden trakt /Se      
Olgerdige vall /Se      
Olmersvold vall /Se      
Olsker sn      
Olsker sn /Se      
*Ommersyssel tidigare ämbetsdistrikt /Se      
Omne by /Se      
Onsbjærg ortnamn /Se      
Onsbjærg naturnamn /Se      
Onsbjerggaard gd /Se      
Onsbäck park? /Se      
Onsevig ortnamn /Se      
Onshøj höjd /Se      
Onsild ortnamn /Se      
Onsild, Nørre- snbyar /Se      
Onsvild, Sønder- snbyar /Se      
Onsvild, S. sogn /Se      
Onsild herred /Se      
Onsild, N. o. S. sogne /Se      
Onsild, N. o. S. sogne /Se      
Onsild ortnamn /Se      
Onsild naturnamn /Se      
Onsted by /Se      
Onsved by /Se      

Till sidtopp