ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Idre socken : Älvdals Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Idre socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 1549 Bebyggelsenamn : 309 Naturnamn : 2547
Idre kap.förs. Abborrsillret del av Guttan Idredialekt Saknas Abborrsillret utvidgning
Idre sn Abborrtjärnen tjärn Lapsk dialekt Saknas Abborrtjärnberget berg
Idre sn Abborrtjärnen tjärn Idre sn Saknas Abborrtjärnbäcken bäck
Idre sn Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Abborrtjärnen tjärn /Se Idre sn Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Abborrtjärnen tjärn /Se Idre sn Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Abborrtjärnen tjärn Idre sn Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Abborrtjärnen tjärn E r e sn Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Abborrtjärnåsen ås Idre / Ere socken Abborrtjärnen tjärn
Idre sn Agen f.d. vik Idre sn Abbortjärnen tjärn
Idre sn Andra boren näs Idre sn Abborrviken vik
Idre sn Andra bäcken bäck Skrolla Saknas Abborrviken vik
Idre sn Andtjärn tjärn /Se Skruller inbyggarbeteckning Abborrvikholmen holme
Idre socken /Se Angelbäcken bäck Backen gård Agemyren myr
Idre sn /Se Armbågetjärnen tjärn Berget del av Eresbyn Agen del av Guttuån
Idre sn /Se Armbågtjärnen tjärn /Se Bergs gård Agen vik
Idre sn /Se Aspdagen sjö Bergströms bygge fäbodar Andtjärnen tjärn
Idre sn /Se Astelokmyran sank mark Bergströmsbygget fäbodar Andtjärnen tjärn
Idre sn /Se Asteloktjärnarna tjärnar Björklunden nybygge Andtjärnbäcken bäck
Idre sn /Se Avedammen terräng? Bodarna gårdar Angelbäcken bäck
Idre kyrka Saknas Bakedan bakvatten Boden hans Paul Simensa koja Armbågtjärnen tjärn
eresmännen inbyggarbeteckning Barfredhågna berg Boden hans Per Simensa koja Aspdagen sjö
Skrullar, se Skrållan inbyggarbeteckning Barfredhågna berg /Se Bolagssätra fäbodar Aspdagen sjö
Skrullarnas land= Särna och Odre Saknas Barfredhågna fjäll /Se Bolagsvallen fäbodar Aspelocktjärn, se Asteloktjärnen Saknas
Skrållar inbyggarbeteckning *Berghetteöset riksröse Borga fäbod, se Borgsätern Saknas Astelokmyren myr
*Arne Siørnn gård Berghällarös=Berghällröset riksröse Borgsätern fäbodar Asteloktjärnen tjärn
*Backen, Östra gård Bergslagstjärnen tjärn Brattbacken gård Aven vik
*Backen, Västra gård Bergulvåsen ås Brobacken sommarstuga Aven vik
?Backen gård Björnhideåsen ås Brunnsätern fäbodar Avetjärnen tjärn
Balstadsvens gård /Se Björnklinkåsbäcken bäck Brynjulfssätra fäbodar Avundskällan bäck
*Becken gård Björnklinkåsen ås Bygget gård Backmyren myr
*Berget, Västra gård Björnklinkåsen berg /Se Bäckas numera öde gård Bagg Embret-myren myr
*Berget gård Björnklinkåskölen sank mark Bäcke gård Baggkällan myr
Bergströmsgården gård Björnkölen sank mark Bäckebo numera öde gård Baggkällan källa
Bolagsgården gård /Se Björnmyran sank mark Bäckebo, se Halt-Sakris gård Baggkällan bäck
Bolagsvallen f.d. fäb.? Björntjärnen tjärn Bäckebo gård Barfredhågna, Västra fjäll
Borgsätern fäb Björnåsen ås Bäckebo gård Barfredhågna, Östra, se Barfredhågna, Västra fjäll
Brunnavallen fäb. Björtjärnen tjärn Bäckebo gård Barfredhågna fjäll
Brunnsätern fäb. Björtomtviken vik Bäckebo gård Barfredhågna fjäll
Brunnsätern fäb. Björviken, Nedre vik Bäckefjöset fäb. Barfredhågna fjäll
Brösterhåkojan koja Björviken, Övre vik Bäckefjöset fäbodar Barkarbäcken bäck
Burukojan koja Blanktjärnen tjärn Bäckefjöset f.d. fäbodar Barkarbäcktjärnen tjärn
Byggningen, Nedre fäb.? Blankvattentjärnen tjärn Bäckefjöset f.d. fäbodar Berghällaröset Berghällröset Saknas
Bäcke gårdsnamn /Se Blekkraken sank mark? Bäckefjöset f.d. fäbodar Berghällröset gränsröse
Bäckebo gård Blindtarmen väg /Se Bäckefjöset f.d. fäbodar Bergulvbäcken bäck
Bäckegårdarna gårdar /Se Blocktjärnåsen ås Bäckegården gård Bergulvtjärnen tjärn
Bäckebygget gård Bläckhån del av Skärvagan Dalen gård Bergulvåsen berg
Dalakojan koja Bolagseggen rullstensås /Se Dalsvallen fäbodar Bergulvåsen höjd
Dalastugan koja Boran vik /Se Djupsund gård Bergulvåsen höjd
Dalsbokojan koja Boran tjärn /Se Drevdagen by Bergulvåsen ås
Dalsvallen fäb. Borgan vattendrag Drosbacken by Betesbäcken bäck
Dammkojan skogskoja Borgarberget berg Där in gård Betesbäcken bäck
Drevdagen by /Se Borgasjön sjö Där-med han Farbror gård Betesbäcksåget sträcka av å
Därfram gästgivargård Borgkölen sank mark Där nord-i gård Bindtjärnarna tjärnar
Därin gård Borgnäset näs Där söder-i gård Björgrankällan bäck
Eresbusta fäb. /Se Borgsjön sjö Eliashusen numera öde gård Björgranmyrarna myrar
Fiskvasselkojan koja Born udde /Se Emret Fredriksa-gården gård Björhöln strandäng
Fjätvallen f.d. fäb? Born näs /Se Ere / Idre socken Björkröstbäcken bäck
Flickerbäcken beb. Brattströmmen ström Eresbusta fäbodar Björngjoten område
Floåsen fäb. Brattströpet höjd Eresbyn Saknas Björnhidåsen berg
Flötningsvallen fäb. Bredåsen ås Fjätbodarna Saknas Björnholmen holme
Fonnvallen fäb Brinnbärsskäret höjd /Se Fjetvallen by Björnideåsen, se Björnhidåsen Saknas
Foskros gårdar /Se Broktjärnen tjärn Fjätvallen gårdar Björnklinkåsbäcken bäck
Foskros by /Se Broktjärnen tjärn Fjätvallen gård? Björnklinkåsbäcken bäck
Fram i Gården gård Broktjärnen tjärn /Se Fjätvallen fäb. Björnklinkåsen berg
Fram i Gården gård Brundlandet trakt /Se Fjätvallen fäb. Björnkällan bäck
Fram-i-gården gästgivaregård Brundseldret bäckutlopp /Se Flickerbäcken gårdar Björnkölbrännan sjö
Fredriksbygget fäb. ?Brundsillret lugnvatten Floåsen by Björnkölbäcken bäck
Frönsjökojan koja Brunna bifl. t. Foskån Flötningen by Björnkölen myr
Fågelåssätern=Fågelåsen fäb. Brunna å Flötningsvallen fäbodar Björnkölåsen berg
Färjstugan gård /Se Brunnan vatendrag Foskdalen fäbod, se Föskdalen Saknas Björnmorbäcken bäck
Färnhåvallen f.d. fäb. Brunnan bäck Foskdalen fäbodar Björnmoren skogsområde
Gammelsätern fäb. Brunnan bäck Foskros by Björnåsen höjd
Gammelsäter f.d. fäbodar /Se Brunnkölen sank mark Foskros by Björnåsen berg
Gammelsätervallen fäb. Brunnsillret del av Frönsjöbrunnan Foskvallen, se Foskdalen Saknas Björtjärnbäcken bäck
Gammalvallen fäb. Brunntjärnarna tjärnar Foskros, se Föskros by Björtjärnåsen höjd
Gammelvallen f.d. fäbodar /Se Brunntjärnen tjärn Fram i Gården gård Björvikmyren myr
Grundagen gd /Se Brändan terräng Framgården gård (numera även pensionat) Björtjärnen tjärn
Grundöga lappläger Brändholmen holme Fredriksbygget fäbodar Björviken, Yttre vik
Grängesåsvallen fäb. Brännholen höjd Fågelåsen fäbodar Björviken, Övre vik
Gränjåsvallen fäb. Brännåsen ås Fågelåsvallen fäbodar Bladtjärnbäcken bäck
Gränjesåsvallen fäb. Brösterhåkölen sank mark Skäråsbygget fäbod, se Bergströmsbygget Saknas Bladtjärnen tjärn
Grötholen by Brösterhån del av Sörälven Fäbod, se Bäckefjöset Saknas Blanktjärnen tjärn
Gröveldalsgårdarna gårdar(na) /Se Brösthåtjärnen tjärn Färnhåvallen f.d. fäb. Blindtarmen del av väg
Gröveldalsvallen fäb. Brötta berg Föskdalen fäbodar Blåbäreggen höjdsträckning
Gunnarsborg slåtterstuga med slåttermyrar Buarsbäcken bäck Föskros by Blåkläppen fjällhöjd
Guttusjön fäb. Buarsnäset näs Fösksjöboden koja Bläckhån utvidgning
*Gården gård Buarsviken vik Gammalbygget gård Bläcksillret lugnvatten
*Gärdet, Västra gård Buruheden hed Gammal Emret-gården gård Blötmyren uppodlad myr
Gösjöstugan koja Burusjön sjö Gammalfjöset fäbodar Bockslättkölen myr
Hagadalen, Yttre bebyggelse Burusjön sjö Gammalsätern gård Bockslättan strandäng
Hagadalen, Övre bebyggelse Burusjön löpgrav /Se Gammalsätern f.d. fäbodar Bocktjärnåsen, se Gethammaren Saknas
*Hammarby Saknas Burusjön sjö /Se Gammalvallen, se Gammalsätern fäbod Bockviken vik
Hammarsätern fäb. Buruån å Gjoten fäbodar Bockön holme
*Hassheden beb.? Buruåsen ås Gjoten fäbodar Borgaberget, se Borgarberget, Brattberget Saknas
*Heden, Östre gård Buruåsen berg /Se Gjoten fäbodar (öde) Borgan å
Hedgården gård Buruåsmyrarna myrar /Se Gjoten fäbod, se Gjotvallen Saknas Borgarberget berg
Hedgården gård Burån å Gjotvallen f.d. fäbodar Borgasjön, se Borgsjön Saknas
*Hiemigård gård Busjön del av Holmsjön Granröstbäcken bäck Borgsjön sjö
*Hougenn gård Bustmyran sank mark Grundagen gård Borgaån, se Borgan och Borgån Saknas
Huskläppen gård /Se Butjärnen tjärn Grundagen gård Borgklyftan berg
Huskläppen gårdar Byggningan bäck Grundagen gård Borgkölen myr
Huskläppen by /Se Byggningbäcken bäck Grundagssätern fäbodar Borgån å
Häggbergsvallen fäb.? Byggningen, Övre terräng? Grundagssätern fäbodar Born udde
Hägg(e)sundet gård Byggningsjön sjö Grundåbygget lght Born näs
Hällsjöfors gård /Se Bäkerbäcken bäck Grundån lght Borterberget del av Frönberget
Hällsjön gård Bälgen berg Grundån gård Bortesthamrarna höjdsträckningar
Härjåsätern fäb. Bärbacken berg Grundöjan gård Bort-mellan Bergom dal
Hävlingskällan (källa och) lappläger Calbueggiur gravkullar Grundöjan lght Bottengräsmoren skogsområde
Höstsätern fäb. Calbueggiur jordhögar Grundöjan Saknas Brattbacken höjd
Höstsätern gårdar Dalaberget berg Gränjesåsvallen fäbod, se Gränjåsvallen Saknas Brattberget berg
Idre by /Se Dalsflon sank mark Gränjåsvallen fäbodar Brattbäcken bäck
Idrebustan fäb. Dammbäcken bäck Grötholen Saknas Brattbäcken bäck
Idrebusta, se Eresbusta fäb. Dammtjärnarna tjärnar Grötolbusta fäbodar Brattbäcksvålen, se Brattbäckvola fjäll
Idrefjäll fritidsby Dammtjärnen tjärn Grötolen by Brattbäckvålen fjäll
Joles f.d. gård /Se Dammtjärnen tjärn Gröveldalen fäbodar Brattbäck(s)vålen fjäll
Knittvallen fäb. Dammtjärnåsen ås Gröveödalsvallen fäbod, se Gröveldalen Saknas Brattbäckvola fjäll
Kolbäckkojan koja Dammyran sank mark Grövelsjön gård Bratteggen höjd
Kolbäckstugan koja Dammyran sank mark Grövelsjön gård Bratteggloken tjärn
Lekåsen fäb. Davtjärnen tjärn Grövelsjön gård Brattforsen, se brattströmmen Saknas
Lilltorp kronotorp Diftalsberget berg Grövelsjögården gård Brattforsen fors
Lillvattnet gård, nybygge Diftalstjärnen tjärn Gullbrandsbacken gård Bratthammaren berg
Långtjärnkojan koja Digerhångsforsen fors Gunnarsborg slåtterstuga Bratthögnäset udde
Löskesvallen fäb. Digerhångsforsen fors Gunnar synnanåt gård Brattknulen del av fjäll
Lövåsen bebyggelse /Se Digerhångsforsen fors Guttusjön gårdar Brattströmmen fors
Mellanvallen del av Foskdalens fäb. Djupedan del av Storån Gärdningen gård Brattströmmen fors
Mittvallen fäb. /Se Djupgraven marksänka Hagadalen traktnamn Bredåsen berg
Mörksätern by /Se Djuphån del av Skärvagan Hagadalen by Bringbärsskäret höjd
Nilsvallen fäb. Djuploken tjärn Hagadalen gårdar Broktjärnbäcken bäck
Nipstugan raststuga Djupputten del av Lilla Härjån Hagadalen gårdar Broktjärnen tjärn
Nipvallen fäb. Djuptjärnen tjärn Hagadalen gårdar Brundsillret lugnvatten
Nordanåsvallen del av Foskdalen fäb. Djuptjärnen tjärn Hagadalen, Övre gårdar Brundlandet trakt
Nysätern fäb. Djuptjärnen tjärn Hagadalen, Yttre gård Brunna bäck
Näset gård /Se Djupviken vik Halt-Sakris gård Brunna bäck
Ormkojan koja Djursvålen fjäll Halvarsgården gård Brunna=Skalbäcken bäck
Rybäckskojan raststuga Drevdagssjön sjö /Se Hammarsjösätern fäbodar Brunna bäck
Rångbäcksstation koja Dölpen terräng Hammarsätern fäbod, se Hamrarna Saknas Brunna bäck
Röskåsen fäb. Dösseltjärnen tjärn Hamrarna fäbodar Brunnbäcken, se Brunna och Skalbäcken Saknas
Salmonsberg gränsstation Eksjöberget berg Hedarfoskdalen fäbodar Brusbäcken bäck
?Sjöändan gårdar /Se Eksjön sjö Hede Foskdal fäbod, se Hedarföskdalen Saknas Bråten berg
Skärvagen by /Se Eksjön, se Öksjön sjö Hedgården gård Brändan område
Skärvagen by /Se Eksjötjärnen tjärn Heds gård (f.d. tullstation) Brändan Saknas
Skärvagshållan fäbodställe Eländighetsgrubban dal Huggutta gård Brändan höjd
Skärvagsvallen fäb. Eneholmen holme Huskläppen gårdar Brändholmen strandäng
?Skärås gård Engjotkölen sank mark Hågådalen nr 1-3, se Hagadalen traktnamn Brändstöten, se Brattbäck(s)vålen fjäll
Slagebäckkojan raststuga Engzeliuskällan källa? Hällsjöfors, se Hällsjön lght Brännan skogsområde
Slagåbäckshållen fäb. Eresjön sjö Hällsjön lght Brännan skogsområde
Slaktar-Johankojan koja ?Eresmannäset näs Hällsjön gård Brännan skogsområde
Slugufjäll lappläger Falkbäcken bäck Hällsjön lght Brännbäcken bäck
Slötjärnbustan fäb. Falkhammaren berg Hällsjöfors, se Hällsjön gård Brännholen höjd
Smedkojan koja Fallknulen berg Härjeåsätern fäbod, Härjeåsätra fäbod Saknas Brännholmen holme
Sommargården gård /Se Fallkölen sank mark Härjåsätern fäbodar Brännholmen holme
Stenkojan koja Farrbäckkällan bäck /Se Högsbacken gård Brännorna skogsområde
Stensjösätern fäb. Fechtsiöerne, se Fjätsjön, Övre o Yttre sjöar Hävlingskällorna lappläger Brännåsen berg
*Stinnesgård gård Feet, se stor Fjäten å Hävlingskällorna lappläger Brännäset udde
Storbo by Feta, se Stor Fjäten å Höstsätern fäbodar Brännäsudden udde
Storgjoten fäbodställe Feeta Fl., se Fjätälven älv Idrebostad fäbod, se Eresbusta fäbodar Brännäsviken vik
Strådalen fäb. Feeta Fluvius, se storfjäten å Idrebusta fäbod, se Eresbusta Saknas Brösterhån utvidgning
Strömmen by /Se feeta fluvius, se Storfjäten älv Jaktstugan jaktstuga Brösterhåsillret del av Tranubergsån
Stuttstugan fiskarstuga feeta fluvius, se Storfjäten å Jo Olsa-gården gård Brösthån, se Brösterhån Saknas
Sunnanåt (Synnan-) gård /Se Feetsiöarna, se Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Jota f.d. fäbod, se Gjotvallen Saknas Bröstkölbäcken bäck
Svenstorp torp feetsiöarna, se fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Kallsjön fäbod, se Kallsjövallen Saknas Bröstkölen uppodlad myr
Svenstorp torp feetsiöga, se Fjätsjön, övre o. yttre sjöar Kallsjövallen fäbodar Buarsbäcken bäck
Synnanåsvallen del av Foskdalen fäb. Felsiöarne, se Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Klutsjön gård Buarsbäcken bäck
Synna(n)åt, se Sunnanåt gård Fiskarbäcken (el. Fiske-?) bifl. Knittarna fäbodar Buarsviken vik
Sågli gårdsnamn Fiskdamm tjärn Knulbodarna Saknas Buarsnäset udde
Sågliden gårdar /Se Fiskebäcken bäck Kolnäset gård Buran å
*Thrunds ödegård kronogods Fiskebäcken bäck /Se Kronbygge, se Myråsen Saknas Burusjön sjö
Ulandshögen fäb. Fiskejuredudden udde /Se Kronstuga stuga Buruån, se Buran Saknas
Ulandsstugan raststuga Fiskeloken tjärn Lekåsen fäbodar Buruåsen berg
Valldalen fäbodställe /Se Fiskeseldret parti av å /Se Liden gård Buruåsmyrarna myrar
Västanåt gård /Se Fisketjärnen tjärn Liden gård Busjön sjö
Väst i Gården gård Fisketjärnen tjärn Lilltorp kronotorp Busjöåsen berg
Väst-i-liden gård Fisklösen sjö el. tjärn Lillvattnet gård Busta höjd
Åstorp torp Fiskremmet berg Lillvattnet gård Bustmyrarna myrar
Öst-i-gården gård /Se Fiskseldret parti av å /Se Lillälgssjön gård Bustmyren myr
Östmyren kronotorp Fisksillret del av Guttan Lingvalls gård Bustmyren myr
*Östreberget gård Fisktjärnen tjärn Linjan gård Buviken vik
  Fiskvasseln vattendrag Liss Hed Per-gården gård Byggekölen myrmark
  Fjeta å Lofjetåsen fäbodar Byggekölen, se Krokbäckkölen Saknas
  Fjällguttuskaftet fjällhöjd Lofjätåsen fäbodar Byggeskölen myr
  Fjällguttuskaftröset gränsmärke Lofjätåsvallen fäbod, se Lofjetåsen Saknas Byggningan å
  Fjäten å Lomviken gårdar Byggningsjön sjö
  Fjätan vattendrag Länsmansberget fäbodar Byggningån, se Byggningan Saknas
  Fjätervålen fjäll Löskesvallen fäbodar Byggningåsen berg
  Fjätervålen fjäll Löskesvallen fäbodar Båthusviken vik
  Fjätervålen berg Löskjesvallen fäbodar Bäcken, Andra bäck
  Fjätervålen Saknas Lövhöggården gård Bäckebäcken bäck
  Fjätervålen berg Lövnäs gård Bäckehölen lugnvatten
  Fjätfallet vattenfall Lövåsen by Bäckehölmyren myr
  Fjätsjön sjö Mellanmyr kronotorp Bäcken bort-på Fjället bäck
  Yttre Fjätsjön sjö Mon gård Bäcken emellan Bäckom bäck
  Fjätsjön, Yttre sjö Mon gård Bäcke Per-slåtten slåttermyr
  Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Mon gård Bäcken, Första bäck
  Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Mosebacke gård Bäckerbäcken bäck
  Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Myrbo gård Bäkerbäcken bäck
  Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Myråsen kronbygge Bäckerbäckkölen myr
  Fjätsjön, Övre o. Yttre sjöar Mälas gård Bälgebäcken bäck
  ?Fjätsjöriet berg Mörtnäset gård Bälgen topp
  Fjätån å Ner i Gården gård Bässeskallen höjd
  Fjätån å Ner i Stugan gård Böltjärnbrotten myrar
  Fjätån å Nolasvallen f.d. fäb. Böltjärnbäcken bäck
  Fjätån å Nordfjälldalen lappl. Böltjärnen tjärn
  Fjätälven älv Nord i Gården gård Böltjärnen tjärn
  Fjätälven älv Norrbo gård Böltjärnåsen ås
  Fjätälven älv Nybo fäbodar Böltjärnåsen berg
  Fjätälven älv /Se Nybo gård Böskölen myr
  Fjölbusjödammen dammbyggnad Nysätern fäbodar Böskölen myrmark
  Fjölbusjön sjö Näset gård Bösmyren myr
  Fjölbutjärnen tjärn Ol Larsa gård Böstjärnarna tjärnar
  Flacken sjö Olofstorp ödegård Böstjärnbäcken bäck
  Flickerhån sjö Olåsen ödegård Böstjärnbäcken bäck
  Flickersjön sjö Olåstorp ödegård Böstjärnbäcken bäck
  Flickersjön utv. Olåstorp torp Böstjärnen tjärn
  Flickersjöåsen ås Opp-med honom Gunnar opp-å Berget gård Dalsflon myr
  Fliken slåttermark /Se Opp i Gårdarna gårdar Dammarna myrar
  Fliktjärnen tjärn Opp i Gårdom gård Dammbäcken bäck
  Fliktjärnmyran sank mark Per Jensa-gården gård Dammbäcken bäck
  Floholmen skogsmark omgiven av myrar Per-Olles traktnamn Dammbäcken bäck
  Floåstjärnen tjärn Perolles nr 1, se Per-Olles traktnamn Dammen slåttermyr
  Flåebäcken bäck Prästgården kyrkoherdeboställe Dammen strandängar
  Flötan å På Udden gårdar Dammen damm
  Flötbäcken bäck Rivallen fäbod Dammen hans Otto myr
  Flötbäcken bäck Rivallen fäbodar Dammkölen myr
  Flöten sank mark Rossbacken by Dammryen skogsområde
  Flöten sank mark Ryvallen fäbod, se Rivallen Saknas Dammsillret lugnvatten
  Flötningssjön sjö Röskåsen fäbodar Dammtjärnbäcken bäck
  Flötningssjön sjö Salomonsberg gård Dammtjärnen tjärn
  Flötningstjärnen tjärn Sandviken gård Dammtjärnen tjärn
  Flötningsvallen berg /Se Sjöänden gård Dammviken vik
  Fonnfjället fjäll Sjöänden gård Davtjärnen tjärn
  Fonnhålet inbuktning av Fonnfjället Skräddargården gård Davvallen f.d. fäb.
  Fonnkölen sank mark Skärbo gård Diftalsberget berg
  Foskan å Skärvagen by Diftalsbergtjärnen tjärn
  Foskan å Skärvagsvallen fäbodar Digerbäcken bäck
  Foskan vattendrag Skäråsbygget fäbodar Digerholmen0Storholmen holme
  Foskan=Foskån Saknas Skäråsen by Digerholmen, Syndre holme
  Foskan å Skäråstorp, se Nybo gård Dippiln tjärn
  Fosksjöarna sjöar Skäråsvallen, se Nybo fäbod fäb. Djupgraven ravin
  Foskflon del av Österdalälven Slagufjället lappläger Djupgravstöten topp
  Foskrosbrändan terräng Slagefjället lappläger Djupgravstöten fjäll
  Fosksjökläpparna berg Slagefjället (lappläger) Djuphågolvet slåttermyrar
  Saknas Saknas /Se Slötjärnbusta fäbodställe Djuphån utvidgning
  Fulusjöarna Saknas Stendiket gård Djuphånäset näs
  Övre Fulusjön sjö Stenhyttan gård och tullstation Djuphöln lugnvatten
  Fulusjön, Yttre o Övre sjöar Stenhyttan ny gård och tullstation Djupputten tjärn
  Fulusjön sjö Stenåsen fäbodar Djupsund sund
  Fågellekmyren myr /Se Storbo, /eg. Storbod/ by Djupsundet sund
  Fäskerosån, se Föskan å Storbo by Djupsundet sund
  Föskan å Storbäcken, se Storbäckvallen fäbodar Djupsundfjorden del av Skärvagsjön
  Föskan å Storbäckvållen fäbodar Djupsundholmen holme
  Flötningssjön sjö Storsätern by Djupsundsillret lugnvatten
  Foskån å Storsätern, Öv., se Strömsbo och Ol Larsa Saknas Djuptjärnen tjärn
  Frödedan del av Storån Storsätern lght Djuptjärnen tjärn
  Frönberget berg Strandsgården gård Djuptjärnen tjärn
  Frönberget berg /Se Strandsgården Saknas Djuptjärnen tjärn
  Frönhån del av Guttan Strådalen fäbodar Djuptjärnen tjärn
  Frönhåströmmen strömm i Guttan Strömmen gårdar Djupviken vik
  Frönsjöbrunnan vattendrag Strömmen by Djupviken vik
  Frönsjön sjö Strömmen by Djupvikholmen holme
  Fulan vattendrag Strömmen by Djupödan lugnvatten
  Fululiden berg Strömsbo gård Drevdagen sjö
  Fulusjön, Mellre sjö Strömshögen gårdar Drevdagssjön sjö
  Fulusjön, Syndre sjö Strömshögen gård Drossbacktjärnen tjärn
  Fulusjön, Övre sjö Styggvallen ödegård Drygholmen holme
  Furubäcken bäck Svensbygget, se Svenstorp torp Drygnäset udde
  Fågelkällan bäck Svensföskdalen fäbodar Dunderbäcken bäck
  Fågellekbrännan skogsområde Svensgården f.d. gård Dyllen berg
  Fågellekbrännan skogsområde /Se Svenstorp torp Dyllen berg
  Fågellekbrännan skogsområde /Se Svenstorp gård Dyllen fjällhöjd
  Fågellekeggen höjdsträckning /Se Sågliden by Dymyren myr
  Fågellekkölen sank mark Sågnen gård Dymyren myr
  Fågellekkölen myr /Se Sörbo gård Dymyrtjärnen tjärn
  Fågellekkölen myr /Se Sörvattnet bebyggelse(?) Dällsmyragen lugnvatten
  Fågeltorp terräng? Sörång gård Dällsmyren myr
  Fågelåsen ås Tallmon gård Edan lugnvatten /eda/
  Fågelåskölen sank mark Tegarna gård Eggen höjder
  Fågelåstjärnen tjärn Tranuberget traktnamn Eggen höjd
  Fårstöten fjäll o. gränsröse Trunneberget nr 1-2, se Tranuberget traktnamn Eksjöberget berg
  Fännesviken vik /Se Tråden gård Eksjön sjö
  Färnholmen holme Trånggården gård Eksjöån bäck
  Färnhån del av Skärvagan Tullen gård /tullstation/ Eländesgraven ravin
  Färnhån del av Stora Härjån Töfsinghåstugan kronstuga Eländesgraven bäck
  Färnkölen berg Tökevallen f.d. fäb. Eländesgropen, se Eländighetsgrubban Saknas
  Färnnäset näs Ulandshögen fäbodar Eländeskölen myr
  Färnsillret utlopp Ulandssätern fäbodar Eländighetsgraven dal
  Färntjärnarna tjärnar Ut-i Bygget gård Eländighetsgrubban dal
  Färntjärnarna tjärnar Ut i Näset gård Enfassholmen holme
  Färntjärnen tjärn Ut-vid han Olle Berg gård Engjotkölen myr
  Färntjärnen tjärn Ut-vid han Lars gård Engzeliusråden nyodlingar
  Färntjärnen tjärn Valdalsbygget fäbodar Eresberget bergmassiv
  Färntjärnen tjärn Valdalsbygget gård Eresflöten myr
  Föreningen åmöte Valdalsbygget gård Eresfärnhån tjärnliknande utvidgning
  Första boren näs Vassbo gårdar (s.k. kronobyggen) Eresjön sjö
  Första bäcken bäck Vestgård gård Erik Påls-myren myr
  Galtjärnbäcken bäck Vilboden koja Estenskölen myr
  Galtjärnen tjärn Villsjönäs gård Falkhammaren berg
  Galtjärnåsen ås Västanom Saknas Falkhöjden fjäll
  Gammelbrändan terräng Västanåt del av Eresbyn Falktjärnen tjärn
  Gammelbrändkölen sank mark Västanåt gammal gård Fallkölen myr
  Gammel-Olakölen sank mark Västerfjeta fäbodar Farrbäckkällan bäck
  Gammel-Olaskäret berg Västerfjätvallen fäb. Fennkölen, se Färnkölen Saknas
  Gammel-Ola-tjärnen tjärn Väst i Gården gård Fetsjön, Ytter sjö
  Gammelsäterbäcken bäck Västmyr gård Finnskäggmyren myr
  Gammelsäterhållan berg Zakrisbacken gård Fiskarbäcken, se Fiskebäcken Saknas
  Gammelsätertjärnen tjärn Åsen gård Fiskartjärn, se Fisketjärnen Saknas
  Gammelsäteränget änge Ärtkölboden koja Fiskebod Saknas
  Garnsjön sjö Östgården försvunna gårdar Fiskebodar, se Grötvallsjöboden Saknas
  Gattusjön sjö Östmyr kronotorp Fiskebäcken bäck
  Gethammaren berg   Fiskebäckkölen myr
  Gillermyren sank mark   Fiskebäckhöjden fjällt.
  Gjudvikbäcken bäck   Fiskebäckstöten fjälltopp
  Gorrsiltjärnarna tjärnar   Fiskebäckstöten topp
  Grannäset näs   Fiskegjudbacken höjd
  Granåsen ås   Fiskegjudredudden udde
  Granåstjärnen tjärn   Fiskesillret del av Guttuån
  Granåsköltjärnen tjärn   Fiskestuga, se Särsjöstugan Saknas
  Granåsen ås   Fisketjärnen tjärn
  Granåstjärnen tjärn   Fisketjärnen tjärn
  Gravinga Saknas /Se   Fisketjärnen tjärn
  Grottan grotta?   Fisketjärnen tjärn
  Grundagen sjö   Fiskfloön ö
  Grundagen sjö   Fiskremmet skogsområde
  Grundagsvålen berg   Fisksillret lugnvatten
  Grundagsvålen berg   Fiskvasslan bäck
  Grundagsån Saknas /Se   Fjeta å
  Grundflotjärnen tjärn   Fjeta åar
  Grundhån del av Skärvagan   Fjetgubbtjärnen tjärn
  Grundtjärnen tjärn   Fjetsjön, Yttre sjö
  Grundån vattendrag   Fjetsjöriet fjäll
  Grundöga upprinnelse till Grundagsån   Fjetvallåsen fjäll
  Grundöjan vattendrag   Fjetån å
  Grundökroken Saknas   Fjordbosjön, se Fjölbodsjön Saknas
  Gråhön berg   Fjordbukölen, se Fjölbodkölen Saknas
  Gråhön fjäll /Se   Fjordbusjön, se Fjölbodsjön Saknas
  Gränjesvålen Saknas   Fjällbäckkölen myr
  Gränjesvålen berg   Fjällguttuskaftröset gränsröse
  Gränjesåsvålen berg   Fjällguttuskaftröset Saknas
  Gränjåsen fjäll   Fjätan å
  Gränjåstjärnen tjärn   Fjäten, se Fjeta och Fjetån å
  Gränjåsvålen fjäll   Fjäten å
  Gräsbäckstjärnarna tjärnar   Fjätervålen fjäll
  Grästjärnen tjärn   Fjätervålen berg
  Grävlingvålröset gränsmärke   Fjätsjön, Yttre, se Fetsjön, Ytter Saknas
  Grönkampen fjäll   Fjätsjön sjö
  Gröthån spakvatten   Fjätsjön, Ytt., Fjätsjöriet, Fjätvallen, se Fjet- Saknas
  Grötsjöarna Saknas   Fjätsjörydet berg
  Grötsjön sjö   Fjätsjörydet berg
  Grötsjösundet sund   Fjätån, se Fjeta och Fjetån Saknas
  ?Grötvallssjökläpparna berg   Fjätälven, se Fjeta och Storfjeta Saknas
  Grötvallsjökläpparna bergshöjder   Fjätälven, se Fjäten Saknas
  Grötvallsjökläppen höjd   Fjölbodkölen myr
  Grötvålen, se ? Grötvallssjökläpparna berg   Fjölbodsjön sjö
  Grötåröset riksröse   Fjölbodsjötjärnen tjärn
  Grövelhån del av Grövlan   Fjördungsskiftet skogsområde
  Grövelnäset näs   Flacken sjöliknande utvidgning
  Grövelnäset »näs»   Flaken fors
  Grövelsjödalen = Grövelsjön gård   Flickerbäcken bäck
  Grövelsjön sjö   Flickerhån sjö
  Grövelsjön sjö   Flickersjöberget berg
  Grövelsjön sjö   Flickersjön sjö
  Grövelsjön sjö   Flickeråsen berg
  Grövelsjön sjö   Flickeråsskäret del av berg
  Grövelsjön sjö   Fliken slåttrad myr
  Grövelsjön sjö   Floarna lugnvatten
  Grövelån å   Flon myr
  Grövlan å   Flon myr
  Grövlan å   Flon myr
  Grövlan å   Floskäret del av berg
  Grövlan å   Flottnäset udde
  Grövlan å   Floåstjärnen tjärn
  Grövlan å   Floöarna holmar
  Gudmundskällan bäck   Floödan lugnvatten
  Gudmundsåsen ås   Flyet myr
  Gumhåflon tjärn   Flyet myr
  Gunnarmyran sank mark   Flysjöbrunna bäck
  Gunnerdammen tjärn   Flysjön sjö
  Gunnertjärnen tjärn   Flytjärnen tjärn
  Guttan vattendrag   Flytjärnen tjärn
  Guttuhölen sank mark   Flytjärnen tjärn
  Guttusjön sjö   Flåjebäcken bäck
  Guttusjön sjö   Fläskviken vik
  Guttusjön gård   Flötbäcken bäck
  Guttusjön sjö   Flötbäcken bäck
  Guttusjön sjö /Se   Flöten=Storfjetflöten myr
  Guttuån å   Flöten myr
  Guttuån å /Se   Flöten myr
  Gyttjetjärnberget berg   Flöterna myrar
  Gyttjetjärnen tjärn   Flötningshållan höjdsträckning
  Gyttjetjärnen, Mellersta tjärn   Flötningsjön sjö
  Gyttjetjärnen, Översta tjärn   Foskan å
  Gårdsjöbäcken bäck   Foskan å
  Gårdsjödalen dal   Foskan å
  Gårdsjön sjö   Foskan, se Föskan å
  Gårdsjön sjö /Se   Fosksjökläpparna, se Fösksjökläpparna fjälltoppar
  Gåsloken tjärn   Fosksjökläpparna fjälltoppar?
  Gåstjärn tjärnar /Se   Fosksjökläppen fjälltopp
  Gäddhålet vik /Se   Fosksjön, Mell., Ytt. och Öv. sjöar
  Gäddhån vik   Foskån, se Föskan Saknas /Se
  Gäddtjärnen tjärn   Foskån, se Föskan Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Forsen fors
  Gävrösten skogsområde /Se   Framgårdsbäcken bäck
  Gömslena skogsområde   Framgårdsmyren myr
  Gösjön sjö   Frödedan lugnvatten
  Gösjötjärnen tjärn   Frönberget berg
  Gösjöåsen ås   Frönbäcken, se Frönsjöbrunna Saknas
  Hackspettudden udde   Frönhån lugnvatten
  Hagaberget berg   Frönsjöbrunna bäck
  Hagasjöarna = Övre o. Yttre Hagasjön Saknas   Frönsjömyren myr
  Hagavålen berg   Frönsjön sjö
  Hagavålen fjäll   Fulan å
  Halvorsjöbäcken bäck   Fuluhållan bergssluttning
  Halvorsjön sjö   Fululiden bergssluttning
  Halvorsjöåsen ås   Fulusjön, Millre sjö
  Halvvägstjärnen tjärn   Fulusjön, Syndre sjö
  Hammaren fjäll   Fulusjön, Yttre sjö
  Hammaren, Bortre berg   Fulusjön, Övre sjö
  Hammarsjön sjö   Fulutjärnen myr
  Hammarskaftet bergsbrant   Fuluån, se Fulan Saknas
  Hammaråsen ås   Fuluån å
  Hamrarna berg   Fuluälven, se Fulan Saknas
  Hanejönskölen sank mark   Fågellekbrännan skogsområde
  Hangedan bakvatten   Fågellekbrännan skogsområde
  Hangedmyran sank mark   Fågellekeggen höjdsträckning
  Hangödan lugnvatten /Se   Fågellekkölen myr
  Hans-Jotjärnen tjärn   Fågellekkölen myr
  *Harefiellzmarckan terräng   Fågellekmyren myr
  *Haremarckan terräng   Fågelleksremmet ås
  Haresundet sund /Se   Fågelåsen höjd
  *Harmarksfjällen fjäll   Fårstötbrännan höjd
  *Harmarksfjällen fjäll?   Fårstöten fjälltopp
  *Harmarksfjällen fjäll   Fårstöten fjäll
  Harrsjön sjö   Fårstötmyren myr
  Harrtjärnen sjö /Se   Fänn-, se Färn- Saknas
  Harrytjärnarna tjärnar   Fänntjärn, se Färnhån Saknas
  Harunden å   Fänntjärnen tjärn
  *Hassehedan hed   Färdbackkällan bäck
  »Hassehedan fjäll?   Färnesviken vik
  Hed-Anderstjärnen tjärn   Färnholmen holme
  *Hedfjället höjd   Färnhån lugnvatten
  Hembrändan berg   Färnhån lugnvatten
  Hembrännarmoren skogsområde   Färnhån tjärn
  Hemkällan bäck   Färnhån tjärn
  Hemkölen sank mark   Färnhåviken vik
  Hemmasjön=Hemsjön sjö   Färnkölen myr
  Hemmeråsen ås   Färnmyren myr
  Hemmosjön sjö   Färntjärnarna tjärnar
  Herrgjotbäcken bäck   Färntjärnen tjärn
  Herrgrubban sänka   Färntjärnen tjärn
  Hillmanshögen ättehög /Se   Färnåsen höjd
  Hillmanshögen ättehög   Förebäcken bäck
  Hillmans Högen hög /Se   Föskan å
  Himmeråsen berg   Föskan å
  Himmeråsen berg   Föskbottnen dalgång med bäck
  Himmeråsen fjäll /Se   Föskdalen dalgång
  Hisjöbrunnan bäck   Föskdalen dalgång
  Hisjöhållan berg   Föskdalshålet dalgång
  Hisjöhållen Saknas   Fösksjöarna sjöar
  Hisjömyran sank mark   Fösksjökläpparna fjälltoppar
  Hisjön sjö   Fösksjön, Nördre sjö
  Hjällsflon sank mark   Galtjärnbäcken bäck
  Hjällsviken vik /Se   Galtjärnen tjärn
  Holmsillren del av Sörälven   Gammalabborrholmen holme
  Holmsillret del av Grövlan   Gammalbrännmyren myr
  Holmsjön sjö   Gammal Ola-bäcken bäck
  Holmtjärnen tjärn   Gammal Ola-tjärnen tjärn
  Hovden berg   Gammal Ola-vallen f.d. fäbodställe
  Hovden fjäll   Gammal Ola-åsen höjd
  *Hovden berg /Se   Gammalsäterbäcken bäck
  Hovdtjärn Saknas   Gammalsäterhållan berg
  Hovdtjärn tjärn /Se   Gammalsätervrån dal
  Hovslaget vadställe /Se   Gammel Gunnar-myren myr
  Hujanäset udde /Se   Gammelänget strandäng
  Hujarnäset näs   Garnsjöloken tjärn
  Hundsholmen holme   Garnsjön sjö
  Hundsholmen holme /Se   Garsjön sjö
  Hurusjöarna=Hörundsjöarna, se hörund- Saknas   Gethammaren höjd
  Huskläpparna berg   Gethammaren höjd
  Hylterviken vik   Getholmen holme
  Hågnkläpparna berg   Gillersmyren myr
  Hågnkojorna förr lappläger /Se   Gillersmyren myr
  Hågntjärnen tjärn   Gjotbäcken bäck
  Hågån=Hagaån Saknas   Gjoterna landområden
  Hågåvåla=Hagavålen Saknas   Gjotkölen myr
  Hålbäcken bäck   Gjotåsen berg
  Hålbäcken bäck   Gjudvikbäcken bäck
  Hålbäcken bäck   Gjudviken vik
  Hållan höjdsträckning /Se   Glabacken gård
  Hållan bergsträckning /Se   Gorrsiltjärnen tjärn
  Hållan höjdsträckning /Se   Gorrsiltjärnarna tjärnar
  Hållflokällan bäck   Granbäckmyren myr
  Hållingsloken sank mark   Granholmen holme
  Hållrösan riksgränsröset /Se   Grannäset udde
  Häggbäcken bäck   Grannäsviken vik
  Häggebäcken bäck   Gransillret lugnvatten
  Häggenäset näs   Granåsberget del av Eresberget
  Häggenäset ängssloge   Granåsarna höjder
  Häggetjärnen tjärn   Granåsen höjdsträckning
  Häggeön ö   Granåsen berg
  Häggingan vattendrag   Granåsknulen bergstopp
  Häggingbäcken bäck   Granåskölen myr
  Häggingdalskölen sank mark   Granåsköltjärnen tjärn
  Häggingfjället fjäll   Granåstjärnen tjärn
  Häggsberget, Gamla berg   Granåstjärnen tjärn
  Häggsbergsvasseln bäck   Gravningen plats vid utlopp
  Hällnröset gränsmärke   Grubban dal
  Hällsjön sjö   Grubborna höjd
  Hällsjövålen berg   Grundagen sjö
  Hällsjövålen fjäll   Grundagen sjö
  Hängberget berg   Grundagen sjö
  Härjehågna fjäll   Grundagen sjö
  Härjehågna Saknas   Grundagen sjö
  Härjehågna Saknas   Grundagen sjö
  Härjehognafjället fjäll   Grundagsknallen berg
  Härjehågna fjäll   Grundagsmyren myr
  Härjehågna berg   Grundagsvålen fjäll
  Härjehågna berg   Grundagsån å
  Härjehågna fjäll /Se   Grundagsån å
  Härje(Herje)hogna fjäll /Se   Grundagsån, se Grundöjan å
  Härjehågnaröset gränsmärke   Grundflotjärnen tjärn
  Härjehägna berg   Grundflötstjärn, se Grundflotjärnen Saknas
  Härjehogna fjäll /Se   Grundhån lugnvatten
  Härjehågna fjäll /Se   Grundsillermyren myr
  *Lilla Härjesjön sjö   Grundsillerslättorna hedar
  *Stora Härjesjön sjö   Grundsillerströmmen fors och vadställe
  Härjeån, Lilla o Stora åar   Grundsillervadet vadställe och fors
  Härjeån Saknas   Grundsillret del av å
  Härjåhågnen fjäll   Grundsjön, se Lillsjön sjö
  Härjåhågnröset riksröse   Grundtjärnen tjärn
  Härjån. Lilla å   Grundån å
  Härjån, Stora å   Grundöjan å
  Härjåsjön sjö /Se   Grundöjheden skogshed
  Härvallen Saknas /Se   Grundöjsillret del av Storån
  Hästkällbäcken bifl.   Grymrösten bäck
  Hästkölen sank mark   Grytan del av å
  Hästnäset näs   Gråben område
  Hästskorösten terräng   Gråbenmyrbäcken bäck
  Hästskotjärnen tjärn   Gråbenmyren myr
  Hästtjärnen tjärn   Gråbensmyren myr
  Hästroen sänka /Se   Gråbenstjärnen tjärn
  Hästvrån ravin   Gråbenudden udde
  Hästvrån dalgång /Se   Gråhön fjäll
  Hävlingen, Lilla o. Stora sjöar /Se   Gränjesvåla Gränjesvålen Saknas
  Hävlingen, Lilla sjö /Se   Gränjeåsen fjäll
  Hövlingen, Stora sjö /Se   Gränjåsvålen fjäll
  Hävlingskällan källa   Gräsbäcken bäck
  Högsmyrbäcken bäck   Gräsbäcken bäck
  Högstjärnen tjärn   Grävlingvålaröset, Grävlingvålröset Saknas
  Hömyrbäcken bäck   Grävlingvålröset gränsröse
  Hömyren sank mark   Gröthån Saknas
  Hörundsjöarna=Stora o. Lilla Harundsjön Saknas   Gröthån tjärn
  Hörundån=Harunden å   Grötån å
  Höstet berg   Grötolvägen gammal vinterväg
  Hösthån sjö   Grötsjön sjö
  Höstkällan sank mark   Grötsjön sjöar
  Hövdbäcken bifl.   Grötsjön, Övre och Nedre sjöar
  Hövdbäcken Saknas   Grötsjön, Ned. och Öv., se Grötsjön Saknas
  Hövden berg   Grötsjön sjö
  Idreberget berg   Grötvallsjöboden fiskebod
  Idreflöten sank mark   Grötvallsjökläppen fjällhöjd
  Idresfärnhån förgrening i Skärvagan   Grötvallsjön sjö
  Idresjön sjö   Grötvallsjön sjö
  Idresjön sjö   Grötån å
  Idresjön sjö /Se   Grötån å
  Ikornåsen ås   Grötåröset rös
  Ikornåsen ås   Grötåröset gränsröse
  Ikornåsen höjd /Se   Grövelhån sjöliknande utvidgning
  Jakobstjärnen tjärn   Grövelsjöbäcken bäck
  Jenstjärnen tjärn   Grövelsjöfjäll fjäll
  Jonassjöbrunnan bäck   Grövelsjön sjö
  Jonassjön sjö   Grövelsjön sjö
  Julkvällsåsen ås   Grövelsjön sjö
  Juttulsslättan terräng   Grövelsjörör gränsröse
  Juvelknappen terräng   Gröveltungan näs
  Juväckestaden del av Sörälven   Grövelån, se Grövlan Saknas
  Jynthålet vik   Grövelån, se Grövlan Saknas
  Jämngäddtjärnen tjärn   Grövelån, se Grövlan å
  Järgemoren skogsparti /Se   Grövlan å
  Järvgillerkölen sank mark   Grövlan å
  Järvgillermoren terräng   Grövlan å
  Järvgilleråsen ås   Grövlan å
  Järvgilleråsen höjd /Se   Grövlan å
  Järvmoren terräng   Gudmundsåsen, se Gummulsåsen Saknas
  Järvmorkölen sank mark   Gullbrandsholmen holme
  Kallsjöbodarna terräng?   Gullbrandsviken vik
  Kallsjöbäcken bäck   Gummulsåsen berg
  Kallsjöeggen berg   Gunnarloken tjärn
  Kallsjöliden berg   Gunnarstranden del av Ånäset
  Kallsjön sjö   Guttan å
  Kallsjötjärnen tjärn   Guttudalen dalgång
  Kallsjöån å   Guttuhållan berg
  Kalvflyet sank mark   Guttukölen myr
  Kantkåtan lappkåta /Se   Guttunäset området mellan Guttuån och Skärvagan
  Karmortjärnbäcken bäck   Guttusjömyrarna myrar
  Karmortjärnen, Lilla tjärn   Guttusjön sjö
  Karmortjärnen, Stora tjärn   Guttusjön sjö
  Karmoråsen ås   Guttuån, se Guttan Saknas
  Kartloken tjärn   Gynthålet vik
  Kerstavallen terräng?   Gyttjetjärnberget berg
  Kittelborn fors /Se   Gyttjetjärnen tjärn
  Kittelforsen fors   Gyttjetjärnen tjärn
  Klacken sjö   Gyttjeviken vik
  Klingforsen fors   Gårdsjödalen dalgång
  Klingforsen fors   Gårdsjön /?/ sjö
  Klingforsmoren terräng   Gåsloken tjärn
  Klingkällan bäck   Gåstjärnarna tjärnar
  Klutsjön sjö   Gåstjärnarna tjärnar
  Klutsjövålen berg   Gåstjärnarna tjärnar
  Klåvekällan sank mark   Gåstjärnen tjärn
  Knallarna berg   Gåstjärnen tjärn
  Knittarna berg   Gåstjärnen tjärn
  Knittjärnen tjärn   Gäddhålet vik
  Knösarna berg   Gäddhån lugnvatten
  Kojmyran sank mark   Gäddhån vik
  Kojåsen ås   Gäddloken tjärn
  Kolbodtjärnarna tjärnar   Gäddsillret del av å
  Kolbäcken bäck   Gäddtjärnen tjärn
  Koltjärnbäcken bäck   Gäddtjärnen tjärn
  Koltjärnåsen ås   Gäddtjärnen tjärn
  Komrarna vikar   Gäddtjärnen tjärn
  Kontrolltjärnen tjärn   Gäddviken vik
  Korsbäcken bäck   Gässjöberget, se Gösjöåsen Saknas
  Korsbäckkölen sank mark   Gässjön, se Gösjön Saknas
  Korsbäcktjärnen tjärn   Gätselröstbäcken bäck
  Kotjärnen tjärn   Gävrösten skogsområde
  Kratltjärnarna källsjöar /Se   Gömslena skogsområde
  Krokbäcken bäck   Gösjön tjärn
  Krokbäcksillret del av Storbrunnan   Gösjöåsen berg
  Kroken åkrök   Hackspettudden udde
  Krokröstkölen sank mark   Hagaberget berg
  Kroktjärnen tjärn   Hagaberget berg
  Kroppbäcken bäck   Hagahån Saknas
  Kroppbäckkölen sank mark   Hagasjön, Ytter o. Över sjöar
  Kroppbäckåsen ås   Hagasjön, Yttre o. Övre sjöar
  Krullsillret del av Stor-Fjätan   Hagasjön, Yttre sjö
  Krulltjärnen tjärn   Hagasjön, Övre sjö
  Kråkholmsfjorden vik   Hagavåla fjäll
  Kullen berg   Hagavålen fjäll
  Kvannbäcken bäck   Hagavålen fjäll
  Kvannbäcken bäck   Hagavålen fjäll
  Kvannbäcken bäck   Hagaån å
  Kvarnbäcken bäck   Hagaån å
  Kvarnbäcken bäck   Hagaån å
  Kvarntjärnen tjärn   Hagaån å
  Kvassåsen ås   Hagaån å
  Kvassåsen ås   Halvarsjö-, se Halvorsjö- Saknas
  Kvassåskölen sank mark   Halvorsjöbäcken bäck
  Kvassåsrösten berg   Halvorsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn   Halvorsjöåsen höjd
  Kvilstensmyran sank mark   Halvvägstjärnen tjärn
  Kviltbäcken bäck   Halvvägstjärnen tjärn
  Kvin sjö   Hammaren, se Hamrarna Saknas
  Kvinbäcken bäck   Hammaren del av fjäll
  Kvisselbäcken bäck /Se   Hammarsjön sjö
  Kvisslan bäck   Hammarskaftbäcken bäck
  Kvisslan ågren /Se   Hammarskaftet, Bortre del av Hamrarna
  Kvistmyren sank mark   Hammarskaftet, Hitre del av Hamrarna
  Kvitan å   Hammarskäret del av Hamrarna
  Kvitan å   Hammarströmmen fors
  Kvitbjärttjärnen tjärn   Hammaråsen, se Hamrarna och Pälhammaren Saknas
  Kvitdalen dal   Hamrarna höjder
  Kvitosen Åskvitans mynning   Hamrarna berg
  Kvittjärnen tjärn   Hangedmyren myr
  Kvittån å /Se   Hangödan lugnvatten
  Kvitån å /Se   Hangömyren, se Hangedmyren Saknas
  Kyrkviken vik   Hans Jo-tjärnbäcken bäck
  Kåsen del av Kallsjön /Se   Hans Jo-tjärnen tjärn
  Kåsen del av Kallsjön /Se   Haraldsforsen, se Harrströmmen Saknas
  *Källfjället fjäll   Haraldsåsen höjd
  Källmyran sank mark   Harredet, Övre lugnvatten
  Källmyran sank mark   Harredet, Yttre lugnvatten
  Källmyran sank mark   Harrhålet del av å
  Källmyran sank mark   Harrsjöbäcken bäck
  Källmyr-Strömmen del av Grövlan   Harrsjön sjö
  Källosängen strandäng /Se   Harrströmmen fors
  Källsjöbrunnan bäck   Harrtjärn, se Harrsjön Saknas
  Källsjömoren terräng   Harrtjärnarna tjärnar
  Källsjön sjö   Harrtjärnarna tjärnar
  Källåsen, Västra ås   Harrtjärnbäcken bäck
  Källåsen, Östra ås   Harrtjärnen, Yttre tjärn
  *Kälåsen berg   Harrtjärnen, Övre tjärn
  Köladyllen fjällhöjd /Se   Harrtjärnkölen, se Byggekölen Saknas
  Kölen sank mark   Harrtjärnkölen myr
  Kölshållan sluttning /Se   Harryet (d.v.s. Harr-ryet) strandområde
  Kölsmyran sank mark   Harrytjärnarna tjärnar
  Kölådillan berg (ås)   Harsundet sund
  Köppvallkällan bäck   Harsundholmen holme
  *Lafsdahlsfiähl fjäll   Harundan å
  Loksnubban udde /Se   Harunden å
  Lakesundet sund /Se   Harunden å
  Laketjärnarna tjärnar   Harunden å
  Laketjärnbäcken bäck   Harundsjön, se Storharundsjön sjö
  Laketjärnen tjärn   Harundsjön, L., se Lissharundsjön sjö
  Laketjärnen tjärnar /Se   Harundsjön, St, se Storharundsjön sjö
  Laketjärnåsen ås   Hedarviken vik
  Lappekojan Saknas /Se   Hemflyten, se Flöten Saknas
  Lappkojan Saknas /Se   Hemknulen fjällhöjd
  Lappvallarna Saknas /Se   Hemmeråsen fjäll
  Lappvallen höjd /Se   Hemmeråsvallen plats
  Lappvallkölen myr /Se   Hemmosjöbäcken bäck
  Larstjärnen tjärn   Hemmosjön sjö
  Larstjärnen tjärn   Hemsjön, se Hemmosjön Saknas
  Lavbrickstjärnarna tjärnar   Herresjön, se Hemmosjön Saknas
  Lerbäcken bäckar /Se   Herrgjotan skogsäng
  Lerbäcktjärnen tjärn   Herrgjotbäcken bäck
  Lergrubban dal   Himmeråsen, se Hemmeråsen Saknas
  Lergruvseldret lugnvatten /Se   Hisjöhållan berg
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Hisjökölen myr
  Lillborn näs /Se   Hisjön sjö
  Lillbrunna bäck   Hiterberget (Hitre-) del av Frönberget
  Lillbäcken bäck   Hitrenäset udde
  Lillbäcken bäck   Hjällsviken vik
  Lillbäcken bäck   Holmarna småholmar
  Lilldrevdagssjön sjö   Holmen holme
  Lilldrevdagsåsen ås   Holmen holme
  Lill-Fjätan vattendrag   Holmen hans Farbror holme
  Lillfjätdalen dalgång   Holmen opp-för Ån holme
  Lillfjäten å   Holmsillret del av å
  Lillfjäten å   Holmsjön sjö
  Lillfjäten å   Hovdbäcken bäck
  Lillfjäten bifl.   Hovdbäcken bäck
  Lill-Fjätåsen ås   Hovdbäcken bäck
  Lillflomoren terräng   Hovden fjäll
  Lillflon sank mark   Hovden fjälltånge
  Lillharundsjöbäcken bäck   Hovdtjärnen tjärn
  Lillhågna=Lillvätteshågna berg   Hovdtjärnen tjärn
  Lillhågna fjäll   Hovdtjärnen tjärn
  Lillhåkölen sank mark   Hovslaget ställe mellan Stovallsjön och Småsjöarna
  Lillhån del av Storbrunnan   Hujanäset udde
  Lillhån spakvatten   Hujaviken vik
  Lill-Härjån å   Hundsholmen holme
  Lillhärjån å /Se   Huskläppbäcken bäck
  Lillknallen berg   Huskläppen fjällhöjd
  Lillkoltjärnen tjärn   Huskläppen fjällhöjd
  Lillkällkölen sank mark   Hylterviken vik
  Lillmoren terräng   Håarna sjöliknande utvidgningar
  Lillmyrborn landhöjning /Se   Håarna lugnvatten
  Lillnipen fjälltopp   Håarna lugnvatten
  Lillskärvagen tjärn   Håbäcken bäck
  Lillstugusundborn näs /Se   Håbäcken bäck
  Lillstupet fors   Hågnkläpparna utlöpare
  Lillstädjan del av berg   Hågnkojorna gammalt lappläger
  Lillstöten berg   Hågrubban bäckdal
  Lilltjärnen tjärn   Hågå-, se Haga- Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Hålbäcken Saknas
  Lill-Uckan bäck   Hålbäcken bäck
  Lill-Uckuvålen fjäll   Hålbäcken, se Böstjärnbäcken bäck
  Lillvätteshågna fjäll   Hålbäcken bäck
  Lillägerbäcken bäck   Hållan höjdsträckning
  Lillalgsjön sjö   Hållan bergsträckning
  Lillälgsjöåsen ås   Hålmyren myr
  Lillöretjärnen tjärn   Hållningsknulen höjd
  Lillöretjärnen tjärn   Hållnröset, se Hållrösan Saknas
  Linjetjärnen tjärn   Hållrösan riksgränsröse
  ?Lissfjetåsen ås   Håmyren myr
  Lissfjällsbrunnan vattendrag   Hån lugnvatten
  Lisefjällsbrunna bäck   Hån lugnvatten
  Lissflået sank mark   Håviken vik
  Liss-Gunnarsviken vik   Håviksbäcken bäck
  Lisskärvagen sjö   Håviksmyren myr
  Lissnarrtjärnen tjärn   Håviksrösten skogsområde
  Liss-Stupåsmyran sank mark   Håänget strandäng
  Lisstranan vattendrag   Häggebäcken bäck
  Lisstranan bäck /Se   Häggehedarna skogsområde
  Liuskierå, se Löskesvålen gränsberg   Häggenäset udde
  LiösKiölsWåla, se Löskesvålen berg   Häggesundet Saknas
  Ljuskje Rå, se Löskesvålen berg   Häggetjärnen tjärn
  ?Lofjätåsen berg   Häggeön holme
  Lofjätåsen ås   Hällsjöberget berg
  Lofjetåsen ås /Se   Hällsjöberget berg
  *Lofvet-åhs ås?   Hällsjön sjö
  Lomtjärnen tjärn   Hällsjön sjö
  Lomtjärnen tjärn   Hällsjön sjö
  Lomtjärnen tjärn   Hällsjön sjö
  Lomtjärnen del av Holmsjön   Hällsjön sjö
  Lomtjärnen, Lilla tjärn   Hällsjövola fjäll
  Lomtjärnen, Stora tjärn   Hällsjövåla fjäll
  Lomvikbäcken bäck   Hälsjövålen fjäll
  »Loofefosen naturnamn   Hällsjövålen, se Hällsjövola Saknas
  Lorthån del av Jonassjöbrunnan   Hängberget berg
  Lorttjärnen tjärn   Hängberget berg
  Lorttjärnen tjärn   Hängberget berg
  Luskierå, se Löskesvålen gränsberg   Hängberget berg
  Luskierå, se Löskesvålen gränsberg   Hängbergskällan källa
  Lyskjesvålan, se Löskesvålen berg   Hängbergskällan källa
  Lågheden, Mellersta berg   Hängbergskällan bäck
  Lågheden, Västra berg   Hängbergstjärnen tjärn
  Lågheden, Östra berg   Hängbergstjärnen tjärn
  Långbrokölen sank mark   Härjehogna, se Härjåhågna Saknas
  Långfjället fjäll   Härjehognaröset, se Härjåhågnrösan Saknas
  Långfjället fjäll   Härjehågna, se Härjåhågna Saknas
  Långfjället fjäll   Härjehågnaröset, se Härjåhågnrösan Saknas
  Långfjällsändan del av Långfjället   Härjeån, L., se Lisshärjån Saknas
  Långfjällsändan del av Långfjället   Härjåbåtstöden plats
  Långflyet sank mark   Härjåhågna fjäll
  Långholmen holme   Härjåhågnrösan riksgränsröse
  Långmoren terräng   Härjåhögen udde
  Långmyran sank mark   Härjeån, St. Saknas
  Långmyran sank mark   Härjåsjön sjö
  Långmyran sank mark   Härvallen öppen plats
  Långnäset näs   Hästbäcken bäck
  Långnätsundet sund /Se   Hästkällbäcken bäck
  Långsillret del av Storbrunnan   Hästnäset näs
  Långsjöbäcken bäck   Hästnästjärnmyren myr
  Långsjöbäcken bäck   Hästnästjärnen tjärn
  Långsjön, Mellre sjö   Hästvråbäcken bäck
  Långsjön, Syndre sjö   Hästvrån dal
  Långskottnäset ängssloge   Hästvråsillret lugnvatten
  Långströmmen strömm   Hävlingen sjö
  Långtjärnarna tjärnar   Hävlingen sjö
  Långtjärnbäcken bäck   Hävlingen sjö
  Långtjärnen tjärn   Hävlingen sjö
  Långtjärnen tjärn   Hävlingen sjö
  Långtjärnen tjärn   Hävlingkläppen, Nördre fjällhöjd
  Långtjärnen tjärn   Hävlingskläppen fjälltoppar
  Långtjärnen tjärn   Hävlingskläppen fjälltoppar
  Långtjärnen tjärn   Hävlingkläppen, Syndre fjällhöjd
  Långtjärnen tjärn   Hävlingskällorna gammalt lappläger m. kåtor samt ny turistkoja
  Långtjärnen tjärn   Högpikvola fjälltopp
  Långtjärnen tjärn   Högsmyrbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Högstjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Högåsen berg
  Långtjärnen tjärn   Höln lugnvatten
  Långtjärnen tjärn   Höln lugnvatten
  Långtjärnen tjärn   Hörelsåsen berg
  Långtjärnen tjärn   Hörundsjön, se Storharundsjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Hörundån, se Harundan Saknas
  Långtjärnen tjärn   Höstet skogshöjd
  Långviken vik   Höstet berg
  Långviken vik   Höstet berg
  Långöbäcken bäck   Höstet berg
  ?Läabäcken bäck   Höstet berg
  Läasjön Saknas /Se   Höstet berg
  Länsholmen holme   Höstet berg
  Länsmansberget berg   Hösthån, se Lisshån Saknas
  Läsjöarna sjöar   Höstknulen topp på Höstet
  Läärån, se ?Läabäcken bäck   Höstkällan myr
  Läbladsslättan, se Läde och läd lugnvatten /Se   Höstmotbacken höjd
  Löskesbäcken bäck   Höstmyren myr
  Löskeshån del av Stor-Fjätan   Hösttjärnarna tjärnar
  Löskeskölen sank mark   Hösttjärnen tjärn
  Löskessjön sjö   Hövdbäcken, se Hovdbäcken Saknas
  Löskesvålen gränsberg   Hövden, se Hovden Saknas
  Löskesvålen gränsberg   Hövdtjärnen, se Hovdtjärnen Saknas
  Löskesvålen berg   Idreberget Saknas
  Löskesvålen gränsberg   Idreflöta Saknas
  Löskesvålen berg   Idreflöta myr
  Löskesvålen berg   Idre Fännhån Saknas
  Löskesvålen berg   Idresjön, se Eresjön Saknas
  Löskesvålen ås   Ikornåsen höjd
  Lövåsbäcken bifl.   Jakobboden fiskebod
  Lövåsen ås   Jakobboden koja
  Lövåsen ås   Jakobnöstret nättorknings- och båthus
  Lövåsen ås   Jakobshöjden fjälltopp
  Lövåsen ås   Jakobshöjden fjäll
  Lövåsslåttern myrslog   Jakobshöjden fjäll
  Lövåstjärnen tjärn   Jakobshöjden fjäll
  Maraholmen holme /Se   Jakobshöjden fjäll
  Mellandammen sank mark   Jobrännströpet myr
  Mellandammstjärnen tjärn   Johannessillret sträcka av Guttuån
  Mellan Fulusjön sjö   Jomyren myr
  Mellanstupet fors   Jonasbrottbäcken bäck
  Mellantjärnarna tjärnar   Jonassjön sjö
  Mellet Saknas /Se   Joströmmen fors
  Messmörloken tjärn   Joöarna holmar
  Middagshammaren berg   Jubäcken bäck
  Molnet berg?   Jubäckstjärnen tjärn
  Morfartjärnen tjärn   Julkvällsåsen berg
  Morfjället fjäll   Juttulsjön sjö
  Mosstjärnen tjärn   Juttulsjön sjö
  Mosstjärnen tjärn   Juttulssjön, se Jötelsjön sjö
  Mossuskallen del av Stor-Uckuvålen   Juttulsjötjärnen tjärn
  Mulen fjäll   Juttulsslättan slätt
  Märrkällan bäck   Juttulsslättan, se Jötelslätten Saknas
  Märrkölen sank mark   Juttulsslättan slätt
  Märrtjärnen tjärn   Juttulsslättan slätt
  Märrviken vik   Juttulsslättan slätt
  Mörttjärnagen vik   Juttulsslättan slätt
  Mörttjärnen tjärn   Juttulsslättan slätt
  Nadden berg   Juttulsslättan slätt
  Nadden utsprång   Juttulsslättan slätt
  Nattjärnen tjärn   Juttulsslättan slätt
  Nattjärnen, Lilla tjärn   Juttulsslättan slätt
  Nattjärnen, Mittre tjärn   Juttulsslättan slätt
  Nattjärnen, Stora tjärn   Juttulsslättan slätt
  Nattjärnhögen höjd   Juttulsslättan slätt
  Nedersthån Saknas   Juttuslätten Saknas
  Nedersttjärnen tjärn   Juttusjön, se Jötelsjön Saknas
  Nedre flyet sank mark   Juttutjärnen, se Jöteltjärnen Saknas
  Nilsvålen berg /Se   Juväckestasillret lungvatten
  Nipan, se Nipfjället fjäll   Jyssgrubban ravin
  Nipen berg   Jystjärnen, se Gyttjetjärnen Saknas
  Nipen=Nipfjället Saknas   Jällsflon myr
  Nipen höjd(?)   Jämngäddtjärnen tjärn
  Nipfjället fjäll   Järpmorbäcken bäck
  Nipfjället fjäll   Järpmoren skogsområde
  Nipfjället fjäll   Järvgilleråsen höjd
  Nipfjället fjäll   Jösmortjärnen tjärn
  Nipfjället fjäll /Se   Jötelsjöbäcken bäck
  Nipvallskällan bäck   Jötelsjön sjö
  »Nordfjällsvattnet» Saknas   Jötelslätten högslätt
  *Nordfjällvattnet sjö /Se   Jöteltjärnen tjärn
  Nordsjön sjö   Kallbäcken bäck
  »Norra Fjällvattnet» Saknas   Kallkällan bäck
  Norre älven, se Grövlan älv   Kallsjöbrännan skogsområde
  Norr i åsen ås   Kallsjöbäcken bäck
  Nybrändan terräng   Kallsjöbäcken, Nördre bäck
  Nyslåttern odling   Kallsjöbäcken, Syndre bäck
  Nysäterloken tjärn   Kallsjöliden skogstrakt
  Nysäterån å   Kallsjöloken tjärn
  Nysäteråsen ås   Kallsjön sjö
  Nyöretjärnen tjärn   Kallsjötjärnen tjärn
  Näcktjärnen tjärn   Kalvsjön, se Garsjön sjö
  Näsfjället fjäll med gränsröse   Kaninholmen Saknas
  Näsfjället fjäll   Kantkåtan lappkåta
  Näskilsvålen fjäll   Karibäcken bäck
  Näskilsvålen berg o. råmärke   Karlmorstjärnen, se Lisskarmortjärnen Saknas
  Näskilsvålen berg   Karlmorstjärnen, se Storkarmortjärnen Saknas
  Nätseldret del av å /Se   Karmorbäcken bäck
  Näverlöpkölen myr /Se   Karmortjärnen, se Lisskarmortjärnen Saknas
  Näverlöprösten skogsparti /Se   Karmortjärnen, se Storkarmortjärnen Saknas
  Näverlöptjärnen tjärn   Karmoråsen höjd
  NääsKiösWåla, se Näskilsvålen fjäll   Karsjön, se Garsjön Saknas
  Nördstkölen sank mark   Karttjärnen tjärn
  Nöttråden område /Se   Kerstaänget slåtteräng
  Olle-Olstjärnen tjärn   Kittelborn fors
  Olåsen ås /Se   Kittelforsen, se Kittelborn Saknas
  Olåsen berg   Kittelnäsbäcken bäck
  Opplagsbäcken bäck   Kittelnäsmyren myr
  Opplagstjärnen tjärn   Kittelnästjärnen tjärn
  Opp-med Granen skogsområde /Se   Klacken sjö
  Opprakölen sank mark   Klacksbäcken bäck
  Opprtjärnen tjärn   Klackstjärnen tjärn
  Ormgräsåsen ås   Klingen fors
  Ormskärtjärnen tjärn   Klingforsen, se Klingen Saknas
  Orrmyrorna sank mark   Klutsjön sjö
  Orrtjärnarna tjärnar   Klutsjön sjö
  Orrviken vik   Klutsjön sjö
  Osaltåsen ås   Klutsjövåla fjäll
  Ottokällan sank mark   Kluttjärnen tjärn
  Oxbäcken bäck   Kläpptjärnen tjärn
  Oxmyran sank mark   Kläpptjärnen tjärn
  Panntjärnen, Lilla tjärn   Knallarna åsar
  Panntjärnen, Stora tjärn   Knallarna berg
  Paul Bergstjärnen tjärn   Knallbäcken bäck
  Per-Jonasa tjärnen tjärn   Knallbäcken Saknas
  Per-Mickelsatjärnarna tjärnar   Knallbäcken bäck
  Per-Svensakölen sank mark   Knallbäcken bäck
  Piptjärnen tjärn   Knallbäcken bäck
  Plågsundet sund /Se   Knallbäcken bäck
  Prästtjärnen tjärn   Knallen höjd
  *Prästvägen gammal väg   Knallen berg
  Prästänget änge   Knallen höjd
  Pål-Knutskölen sank mark   Knallkölen myrmark
  Pål-Knutstjärnen tjärn   Knallkölen myr
  Päleggen berg   Knallkölen myr
  Pällholmen holme   Knallmyran myrar
  Raltkölen sank mark   Knallmyren myr
  Raltkölliden berg   Knallskaftet utlöpare
  Rammhammaren berg   Knalltjärnen tjärn
  Rasakutbäcken bäck   Knalltjärnen tjärn
  Rendalsbäcken bäck   Knittarna höjder
  Rendalsmyran sank mark   Knittarna bermassiv
  Rendalstjärnen, Nedre tjärn   Knitten, se Knittarna Saknas
  Rendalstjärnen, Övre tjärn   Knitten, se Knittarna Saknas
  Rendalsvadet vadställe /Se   Knittvallen fäbod, se Knittarna Saknas
  Rensknulen berg   Knulen bergstopp
  Rensvadet vadställe /Se   Knösarna höjder
  *Rinfjället berg   Kohålet myr
  Ringkölen sank mark   Koja Saknas
  Ripholmen holme   Koja Saknas
  Riploklandet terräng   Kojebäcken bäck
  Riploklandet skogstrakt /Se   Kojesillret sträcka
  Ripmyren sank mark   Kojmyren myr
  Risstöden udde   Kojor, se Störröset Saknas
  Ron sank mark   Kojåsen höjd
  Rosholmen holme   Kokarforsen fors
  Rotjärnen tjärn   Kolbodbäcken bäck
  Rumpkölbäcken bäck   Kolbodtjärnen tjärn
  Rumpkölen sank mark   Kolbäcken, se Kolbodbäcken Saknas
  Rundflotjärnarna tjärnar   Kolflyet sank myr
  Rundgräsmyran sank mark   Kolmorkölen myr
  Rundtjärnen tjärn   Kolnäset udde
  Rundtjärnen tjärn   Koltjärnarna tjärnar
  Rybäcken bäck   Koltjärnbäcken bäck
  Rybäckskölen sank mark   Koltjärnåsarna höjder
  *Rådmansholmarna holmar /Se   Kommerviken vik
  Rångbäcken bäck   Komorkölen myr
  Rångbäcken bifl.   Komrarna myr
  Rångbäckstjärnen tjärn   Korsbäcken bäck
  Rångsjökölen sank mark   Korsbäckkölen myr
  Rångsjön sjö   Korskällan bäck
  Rångsjön sjö /Se   Korskölen, Övre myr
  Rångsjötjärnen tjärn   Kotjärnen myr
  Ränselleden fjällparti /Se   Kottvallkällan bäck
  Räpprösten sank mark   Kringeltjärnbäcken bäck
  Räpptjärnen tjärn   Kringlottödan lugnvatten
  Rävholmen holme   Kristinabäcken bäck
  Rävloken tjärn   Krokbäcken bäck
  Rävtjärnsvåla berg   Krokbäcken bäck
  Rävtjärnsvålen fjäll   Krokbäckhöjden berg
  Röan bäck   Krokbäckkölen myr
  Rödalen dal   Krokrösten skogsområde
  Rödbärhögen höjd /Se   Krokröstkölen myr
  Rödfjällsbrunnan vattendrag   Kroktjärnen tjärn
  Röfjällsbrunna bäck   Krokutmyren myr
  Rönningen sank mark   Krokuttjärnen tjärn
  Rörholmen holme   Krokutävjan vattendrag
  Rörholmsudden udde   Kroködan lungvatten
  Rörlokmyran sank mark   Kronstuga, se Töfsinghåstugan Saknas
  Rörsjön sjö   Krullas odlat område
  Rörtjärnbäcken bäck   Krullkällorna bäckar
  Rörtjärnen tjärn   Krulltjärnen tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Kråkholmen holme
  Rörtjärnen tjärn   Kråkholmsfjorden sjö
  Rörtjärnsillret tjärn   Kullen del av Lissfjetås
  Röskåsbäcken bäck   Kvanna bäck
  Röskåsskarven fjäll   Kvannbäckarna bäckar
  Röskåstjärnen tjärn   Kvannbäcken bäck
  Rösåsen ås   Kvannbäcken bäck
  Rövhålstjärnen tjärn   Kvannbäckhöjden höjd
  Sakrisbäcken bäck   Kvannbäckhöjden höjd
  Sakrisholmen holme   Kvannbäckhöjden höjd
  Sakriskölen sank mark   Kvannbäckhöjden fjällhöjd
  Salmon-Persarösten berg   Kvannloken tjärn
  Signilsåsen ås   Kvannedsaget sträcka
  Signelåsen ås   Kvarnbäcken bäck
  Siktjärnen tjärn /Se   Kvarnbäcken bäck
  Sillret del av Sörälven   Kvarnviken vik
  Sjöänden änden på Idresjön   Kvassåsen, se Vassåsen Saknas
  Sjöändan del av Idresjön   Kvillstensmyren, se Vilstensmyren Saknas
  Skalbrännsåsarna åsar   Kviltjärnarna tjärnar
  Skalet höjd   Kvin sjöliknande vattensamling
  Skaltomten strandäng /Se   Kvisseln å-gren
  Skarpabborrkölen sank mark   Kvisselbäcken bäck
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Kvisselbäcködan lugnvatten
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Kvissla gren av å
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Kvissla gren av Stupån
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Saknas, se Vitjärttjärnarna Saknas
  Skarpabborrtjärnen tjärnar /Se   Kvittet strandäng
  Skarpvålen fjäll   Kvittjärnen, se Vittjärnen Saknas
  Skemmoren skogsområde   Kvittån, se Vitan Saknas
  Skratthammaren berg   Kväxön holme
  Skratthammaren berg /Se   Kyrkviken vik
  Skratthammartjärnen tjärn   Kåkstranden sträcka
  Skraveltjärnen tjärn   Kåsen del av Kallsjön
  Skraveltjärnen tjärn   Kåta, se Kantkåtan lappkåta
  Skrollstäd fjäll   Kåtor kåta
  Skrollstäd fjäll   Källan vik
  Skrollstäd, se Skansvakten fjäll   Källan myr
  *Skrållestäd (=Städjan?) fjäll   Källan bäck
  Skrållested, se Städjan fjäll   Källan myr
  Skrålle Städ,se Städjan fjäll   Källan myr
  Saknas, se Städjan fjäll   Källdalen dal
  Skrållestädh, se Städjan fjäll   Källdalsbäcken bäck
  Skråll-Städ, se Städjan fjäll   Källdalstjärnarna tjärnar
  »Skrållstädet» vedernamn /Se   Källnäsängen slåttermark
  Skräckfågelmyren sank mark   Källkloppen ställe i by
  Skurflon sank mark   Källkölen myr
  Skäftbågekölen sank mark   Källmyren myr
  Skäftesåsen berg   Källorna myrar
  Skäftesön ö   Källosängen strandäng
  Skäftesön holme /Se   Källsjöbrunna bäck
  *Skäfftloken grop   Källsjöbrännan skogsområde
  *Skäftloken Saknas /Se   Källsjöbäcken bäck
  *Skäftloken Saknas /Se   Källsjön sjö
  Skäftsjödammen dammbyggnad   Källåsen, Västra berg
  Skäftsjön sjö   Källåsen, Östra berg
  Skäftsjön sjö /Se   Kölarna myrar
  Skäfttjärnen tjärn   Kölbäcken bäck
  Skäfttjärnen tjärn /Se   Köldyllen fjällhöjd
  Skärbäckhedarna hedar   Kölen myr
  Skäret ravin   Kölen myr
  Skäret berg   Kölen myr
  Skäret berg   Kölen ut-med Fiskvasslan myr
  Skäret terräng   Kölshållan höglänt område
  Skärskarhån del av Skärvagan   Labbrikstjärnen tjärn
  Skärtjärnbäcken bäck   Labricktjärn, se Labbrikstjärnen Saknas
  Skärtjärnen tjärn   Lakenabban udde
  Skärtjärnen tjärn   Lakesundet sund
  Skärtjärnen, Lilla tjärn   Laketjärnen tjärn
  Skärvagan vattendrag   Laketjärnen tjärn
  Skärvagan, Lilla, se Lisskärvagan sjö   Lappkojan plats
  Skärvagshållan berg   Lappvallarna plats
  Skärvagssjön sjö   Lappvallen höjd
  Skärvagsjön sjö   Lappvallkölen myr
  Skärvagssjön sjö /Se   Lars Emret-holmen holme
  Skärvagsån ån   Larstjärnen tjärn
  Skärvagtjärnen tjärn   Lavfärngjotan skogsområde
  ?Skäråsen berg   Lavtjärnen tjärn
  Skäråsen ås   Lerbäcken bäck
  Skäråsgrubban dal   Lerbäcken bäck
  Slagebäcken bäck   Lerbäcken gård
  Slagebäckhållan berg   Lerbäcken bäck
  Slagebäckstöten fjäll   Lerbäckmyrarna myrar
  Slagefjället fjäll   Lerbäcktjärnen tjärn
  Slagetjärnen tjärn   Lerbäckviken vik
  Slagufjället fjäll   Lergruvsillret lugnvatten
  Slagufjället fjäll   Lilldrefdagstjärn, se Lissdrevdagen Saknas
  Slagufjället fjäll   Lilldrevdagssön Lissdrevdagen
  Slagufjället fjäll   Lillfjällbäcken bäck
  Slagufjället fjäll   Lillfjällbäcken, se Lissfjällbäcken Saknas
  Slaguån å   Lillfjäten, se Lissfjeta Saknas
  Slagåbäck(s)stöten=Slågåbäcksstöten berg   Lillfjäten slåtteränge
  Slaktar-Johantjärnen tjärn   Lillfjäten, se Lissfjeta Saknas
  Slogfiellet, se Slagufjället fjäll   Lillfjäten å
  Slogfiellet, se Slagufjället fjäll   Lillharundsjön sjö
  Slogfiället, se Slagufjället fjäll   Lillharundsjön sjö
  Slugufjäll, se Slagufjället fjäll   Lillhåkölen myr
  Slugufjäll=Slagufjället Saknas   Lillhån, se Lisshån Saknas
  Slugufjället, se Slagufjället fjäll   Lillhörundsjön, se Lissharundsjön Saknas
  Slugusjön=Slagusjön Saknas   Lillknallen höjd
  Slutjusån, se Slaguån å   Lillknallen, se Lissknallen berg
  Slåttbäcken bäck   Lillsjön sjö
  Slåttjärnen del av Holmsjön   Lilltjärnen tjärn
  Slåttjärnen tjärn   Lillvätteshågna fjäll
  Slåttkällan tjärn   Lillvätteshågna fjäll
  Slåttkölen sank mark   Lillvätteshågna, se Lissvätteshågna fjäll
  Slåttmyran sank mark   Lillälgssjön sjö
  Slåttvålen berg   Lillälgssjöåsen berg
  Slötjärnbäcken bäck /Se   Lillöretjärnbäcken, se Öradtjärnbäcken Saknas
  Slötjärnen tjärn   Lillöretjärnbäcken, se Lissöretjärnbäcken Saknas
  Slötjärnen tjärn /Se   Lillöretjärnbäcken bäck
  Smolbäcken bäck   Linbäcken bäck
  Smolet del av Långfjället   Linjemyrbäcken bäck
  Smolet utsprång av Långfjällsändan   Linjemyren myr
  Småabborrtjärnen tjärn   Linmyren myr
  Småabborrtjärnen tjärn /Se   Linnäset udde
  Småmyrorna sank mark   Linudden udde
  Smörtjärnen tjärn   Lissandviken vik
  Smörtjärnåsen ås   Lissbjörkröstslätten myrslåttermark
  Snarstensudden udde   Lissborn näs
  Sognriset terräng   Lissbromyren myr
  Sognstupet fors   Lissbrändan höjd
  Sorkmyren sank mark o. beb.   Lissbunäset udde
  Spangmyrbäcken bäck   Lissbäcken bäck
  Spångmyran sank mark   Lissbäcken bäck
  Spår-Olakölen sank mark   Lissdrevdagen sjö
  Spår-Olatjärnen tjärn   Lissdrevdagsåsen berg
  Spår-Olaåsen ås   Lisselfjällsbrunna, se Lissfjällsbäcken Saknas
  *Stegen fjällparti   Lissfjällsbäcken bäck
  Stenbodhån spakvatten   Lissfjeta strandområde(slåtterängar och bygd)
  Stenholmen holme   Lissfjeta å
  Stenhågna fjäll   Lissfjetåsen bergsträckning
  Stenhån del av Skärvagan   Lissfjällbäcken bäck
  Stenloken tjärn   Lissflon myr
  Stenloken tjärn   Lissfloremmet skogsområde
  Stenloken tjärn   Lissflöten myr
  Stenloken tjärn   Lissfärnan tjärn
  Stenolbäcken bäck   Lissgunnarviken utvidgning
  Stenoltjärnen tjärn   Lissharundsjöbäcken bäck
  Stensjöbrunnan bäck   Lissharundsjökölen myr
  Stensjön sjö   Lissharundsjön sjö
  Stensjön sjö   Lissharundsjöån vattendrag
  Stensjön sjö   Liss Hed Per-slåtten myr
  Stenslåttjärnen tjärn   Lissholmen holme
  Stentjärnen tjärn   Lissholmen=Pälholmen holme
  Stentjärnen tjärn   Lissholmen=Stenholmen holme
  Stentjärnen tjärn   Lisshusrösten=Näverlöprösten skogsområde
  Stentjärnen tjärn   Lisshån lugnvatten
  Stentjärnen, Norra tjärn   Lisshån utvidgning
  Stentjärnen, Södra tjärn   Lisshån lugnvatten
  Stenviken vik   Lisshån tjärn
  Sticksmyrtjärnen tjärn   Lisshån Saknas
  Stockbäcken bäck   Lisshån lugnvatten
  Stockbäckkölen sank mark   Lisshån lugnvatten
  Stockrösten skogsområde /Se   Lisshån lugnvatten
  Stofallet vattenfall   Lisshärjån å
  Stor-Björkröstkölen sank mark   Lisshöstet del av Höstet
  Storbodammen damm   Lisskarmortjärnen tjärn
  Storboflon sank mark   Lissknallen berg
  Storborn näs /Se   Lissknallen berg
  Storbosjön sjö   Lisskärvagen sjö
  Storbosjön sjö   Lisskölen myr
  Storboån å   Lisslaspkölen myr
  Storbrunnan vattendrag   Lisslaspkölhultet skogsområde
  Storbrunna vattendrag /Se   Lisshåkölåsen höjd
  Storbäcken bäck   Lisslägerbäcken bäck
  Storbäcken bäck   Lisslägerdalen dal
  Storbäcktjärnen tjärn   Lisslägret del av Lisslägerdalen
  Stordrevdagssjön sjö   Lissmyrborn landhöjning
  Storedan bakvatten   Lissmyren myr
  Storfjetvägen väg /Se   Lissnarrtjärnen tjärn
  Storfjäta, se Fjäten å   Lissolån å
  Storfjäten å   Lisstjärnbäcken bäck
  Storfjäten älv   Lisstjärnen tjärn
  Storfjäten å   Lisstjärnen tjärn
  Stor Fjäten å   Lisstjärnen=Svarttjärnen tjärn
  Stor-Fjätan vattendrag   Lisstjärnen tjärn
  Storfjäten källarm   Liss Per-viken vik
  Storflon sank mark   Lisstranan bäck
  Storflon sank mark   Lisströmmen fors
  Storfloremmet berg   Lisstugan fiskebod
  Storgjotkölen sank mark   Lisstugusundborn näs
  Storheden hed   Lisstupåsmyren myr
  Storholmen holme   Lisstädjen topp av fjäll
  Storholmen holme   Lissvalosberget del av Valosberg
  Storhågna Saknas   Lissveksjön sjö
  Storhån del av Guttan   Lissviken vik
  Storhån sjö   Lissvätteshågna fjäll
  Storhån sjö   Lissågnen Fors
  Stor-Härjeån Saknas   Lissön holme
  Stor-Härjån å   Lissöretjärnbäcken bäck
  Storhärjån å /Se   Lissöretjärnbäcken bäck
  Storkoltjärnen tjärn   Ljuske, se Löskes- Saknas
  Storkölen sank mark   Lofjätåsen ås
  Storkölen sank mark   Lofjetåsen berg
  Storkölen sank mark   Lokan tjärn
  Storkölen sank mark   Lokarna småtjärnar
  Storloken tjärn   Lokbrottet myr
  Storloken tjärn   Loken tjärn
  Storlägret sank mark   Loken vik
  Stor-Maritön ö   Lomholmen holme
  Stormoren terräng   Lomkällan bäck
  Stormoren terräng   Lomnäset udde
  Stormyran sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Lomtjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Lomtjärnmyren myr
  Stormyrborn landhöjning /Se   Lomvikbäcken bäck
  Stormyrsillret del av Sörälven   Lomviken vik
  Stormyrtjärnen tjärn   Lomviken vik
  Stornarrtjärnen tjärn   Lomviktjärnarna tjärnar
  Storryet strandområde   Lorthån utvidgning
  Storryet strandområde   Lorttjärnbäcken bäck
  Storrösten sank mark   Lorttjärnen tjärn
  Storsillret del av Sörälven   Lortviken vik
  Storsillret sjö   Lurvbacken höjd
  Storsjönäset näs   Luske, se Löskes- Saknas
  Storslåttmyran sank mark   Långeggbäcken bäck
  Storstenskölen sank mark   Långeggen höjdsträckning
  Storstensviken vik   Långfjället fjällmassiv
  Storstugusundborn näs /Se   Långfjället komplex av fjäll
  Storstupet fall   Långfjället fjäll
  Stor-Stupåsmyran sank mark   Långholmen stycke land
  Stortjärnen tjärn   Långholmen holme
  Stortjärnen tjärn   Långmorbrunna bäck
  Stortjärnen tjärn   Långmoren skogsområde
  Stortjärnen tjärn   Långmoren skogsområde
  Stortjärnen tjärn   Långmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Långmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Långnäset udde
  Stortjärnen tjärn   Långnätsundet sund
  Stortjärnen tjärn   Långnätsundholmen holme
  Stortjärnen tjärn   Långrösten odling
  Stortovet myr /Se   Långsjöbrännan skogsområde
  Stor-Tranan vattendrag   Långsjöbäcken bäck
  Stortranan å /Se   Långsjölidåsarna höjder
  Stor-Uckuvålen fjäll   Långsjön, Millre sjö
  Storvallsjön, se Stovallsjön sjö   Långsjön, Nördre sjö
  Stovallsjön sjö /Se   Långsjön, Syndre sjö
  Storviken vik   Långskötet udde
  Storvätteshågna fjäll   Långströmmen fors
  Storvätteshågna fjäll /Se   Långtjärnen, se Grundtjärnen tjärn
  Storvätteshågna fjäll /Se   Långtjärnarna tjärnar
  Storvätteshågna fjäll   Långtjärnbäcken bäck
  Storvätteshågna fjäll   Långtjärnbäcken bäck
  Storvätteshågna fjäll   Långtjärnbäcken bäck
  Storvätteshågna fjäll /Se   Långtjärnbäcken bäck
  Storån å   Långtjärnbäcken bäck
  Storån å   Långtjärnen tjärn
  Storån å   Långtjärnen tjärn
  Storöretjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Stoåsen fjäll /Se   Långtjärnen tjärn
  Stråfulan vattendrag   Långtjärnen tjärn
  Stugubäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Stupet, Övre fors   Långtjärnen tjärn
  Stuphån del av Stupån   Långtjärnen tjärn
  Stupsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Stupsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Stuptjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Stupån å   Långtjärnen tjärn
  Stupån å   Långtjärnen tjärn
  Stupåsbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Stupåsen ås   Långtjärnen tjärn
  Stupåsröset gränsmärke   Långtjärnen tjärn
  Styggberget berg   Långtjärnen tjärn
  Styggbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Styggbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Styggbäckskölen sank mark   Långuddarna uddar
  Styggröstkällan bäck   Långudden udde
  Styggtjärnen tjärn   Långudden udde
  Styggåsen ås   Långviken vik
  Städjan fjäll   Långviken vik
  Städjan fjäll   Långviken vik
  Städjan fjäll   Långviknäset udde
  Städjan fjäll   Långödan lugnvatten
  Städjan fjäll   Långögbäcken, se Långöjbäcken Saknas
  Städjan fjäll   Långögbäcken, se Långeggbäcken Saknas
  Städjan fjäll   Långöjbäcken bäck
  Städjan Saknas   Långön holme
  Städjan berg /Se   Läbladslättan lugnvatten
  Städjan fjäll /Se   Lökarna myr
  Städjan fjäll   Lömokölen myr
  Städjan fjäll   Löskjesbäcken bäck
  Städjan fjäll   Löskesjön sjö
  Städjan fjäll /Se   Löskesrå gränsmärke?
  Städjan fjäll   Löskjesvåla fjäll
  Städjan fjäll   Löskjen sjö
  Städjan berg o. triangelpunkt   Löskjessjön, Löskessjön Saknas
  Städjan berg   Löskessjön sjö
  Städjan bergstopp /Se   Löskessjön sjö
  Städjan bergstopp /Se   Löskesvålen berg
  Städjan fjäll /Se   Löskesvålen höjd
  Städjan fjäll   Löskesvålen höjd
  Städjan berg /Se   Löskesvålen höjd
  Städjan fjäll   Löskesåsen ås
  Städjan, se Skrollstäd Saknas   Löskjesåsen höjd
  Städjan, se *Stegen fjäll   Lösket berg
  Störröset fiskarkoja /Se   Lösket berg
  Summelkällan sank mark   Lövåsbäcken bäck
  Summelshån sjö   Lövåsen berg
  Summelsmyran sank mark   Lövåsen höjd
  Summelsmyran sank mark   Lövåsen höjd
  Summelstjärnen tjärn   Lövåsen berg
  Summelstjärnen tjärn   Lövåskölen myr
  Summelstjärnen tjärn   Lövåsmyren myr
  Sundbäcken bäck   Lövåstjärnen tjärn
  Sundnäset näs   Malmtäktbäcken bäck
  Sundsnäset ängssloge   Malmtäktmyren myr
  Sundtjärnen tjärn   Mansudden udde
  Suseggen berg   Marabäcken bäck
  Susloken tjärn   Marakällan bäck
  Svallbäcken bäck   Marakällan bäck
  Svanbuhån del av Storbrunnan   Marakällskolen ravin
  Svanbuåsen ås   Mellanknallen berg
  Svartbäcken bäck   Mellanknallen höjd
  Svartfjället fjäll   Mellansjön sjö
  Svarthån del av Stor-Fjätan   Mellantjärnarna tjärnar
  Svarttjärnarna tjärnar   Mellanvadet vadställe
  Svarttjärnen tjärn   Mellanåsen höjd
  Svarttjärnen tjärn   Mellatjärnarna tjärnar
  Svarttjärnen tjärn   Mellet namn på plats
  Svartviken vik   Melletjärnarna, se Mellatjärnarna Saknas
  Svartåsen ås   Messmörloken tjärn
  Svartåsen ås   Mevattnet tjärn
  Svartåsen ås   Mickelboden fiskebod
  *Svekunsfjället fjällparti /Se   Middagshammaren del av Eresberg
  Svensfoskdalen dal   Midsommarsbäcken bäck
  Synnerstknulen berg   Millavallen fäbodvall
  Synnerstkölen sank mark   Millomsbäcken bäck
  Sågbäcken bäck   Millomsnäset udde
  Sågbäcken bäck   Mittomyren myr
  Sågdammen del av Stora Härjån   Mjälen sandstrand
  Sågstupet fors   Molnet, se Mulen del av fjället Nipen
  Sångforsen fors /Se   Moren slåtter brukad äng
  Sångstupet del av Sångforsen   Mortoppen höjd
  Säternäset näs   Mossatjärnen, se Mosstjärnen Saknas
  Säterviken vik   Mossatjärnen, se Mosstjärnen Saknas
  Säteråsen ås   Mossholmen holme
  Södra Fulusjön sjö   Mosskövan vik
  Södre älven älv   Mossnäset udde
  Sömlingen vattendrag   Mosstjärnen tjärn
  Sömlinghågna fjäll   Mosstjärnen tjärn
  Sörviken, Yttre vik   Mosstjärnen tjärn
  Sörviken, Övre vik   Mossviken vik
  Söryet strandområde   Mossviken vik
  Sörälven älv   Mulen del av fjället Nipen
  Sörälven å   Myren hitan Flötbäcken myr
  Sörälven å   Myren ovan Tjärnen myr
  Tallån å   Myren upp-under Knallom myr
  Tanden berg   Myren utan Flötbäcken myr
  Tandtjärnen tjärn   Myren ut-med Milstolpen myr
  Tandtjärnen tjärn   Märrholmen=Oxholmen holme
  Telet hedar   Märrhålet vik
  Tidtjärnarna tjärnar   Märrkölbäcken bäck
  Tjärndalen dal   Märrkölen myr
  Tjärnenhans Per tjärn   Märrkölviken vik
  Tjärnen på myran tjärn   Märrtjärnen tjärn
  Tjärnröset gränsmärke   Märrtjärnhöjden höjd
  Tjärnröset riksröse   Märrviken vik
  Toppheden hed   Märrvikkölen myr
  Torrabborrsjön sjö   Mörtnäsbrännan skogsområde
  Torrabborrsjön sjö /Se   Mörtnäset udde
  Torrabborrsjöåsen ås   Mörttjärnarna tjärnar
  Torråsen ås   Mörttjärnen tjärn
  Tosättfjorden vik   Mörtviknäset udde
  Tosättfjorden=Tossättsfjorden Saknas   Möstesängen strandäng
  Tosättjärnen tjärn   Nadden berg
  Tovvalltjärnen tjärn   Natt-tjärnarna tjärnar
  Tranuberget berg   Nattjärnarna tjärnar
  Tranuberget berg /Se   Nattjärnbäcken bäck
  Tranubergsedan lugnvatten   Nedersthån, Nersthån Saknas
  Tranubergsstupet fors   Nedersthån sjö
  Tranuhån del av Stor-Tranan   Nestflon myr
  Tranusjön sjö   Nesthån lugnvatten
  Tranusjön sjö /Se   Nesthån tjärn
  Tranutjärnen tjärn   Nestkällan myr
  Tranutjärnen tjärn   Nestmelletjärnen tjärn
  Tredje bäcken bäck   Nesttjärnen tjärn
  Trehässjebohöjden berg /Se   Nilskölen myr
  Trolleken plats /Se   Nilsvola fjällhöjd
  Trollfiskan sjö   Nilsvålen fjäll
  Trollfiskan sjö /Se   Nilsvålen, se Nilsvola Saknas
  Trollfisketjärnen, Lilla tjärn   Nipen fjäll
  Trollfisketjärnen, Stora tjärn   Nipen fjäll
  Trolltjärnen tjärn   Nipen Saknas
  Trolltjärnen tjärn   Nipfjället, se Nipen Saknas
  Trontjärnen tjärn   Norbäcksvängen gren av Tranubergsån
  Trundhatten berg   Norderängarna, se Nörderängen Saknas
  Trunnbergsån Saknas   Nord i Myren myr
  Trunuberget berg /Se   Nordreslåttremmet höjdsträckning
  Trunubergsån å /Se   Nordsjön, se Rödalssjöarna Saknas
  Trysslingen bäck   Nybrännan del av Stupås
  Trysslingen bäck   Nygravningsholmen holme
  Tvåbodbäcken bäck   Nyhammaren bergstopp
  Tvärkroken älvkrök   Nymyren myr
  Tvärmoren terräng   Nysäterån å
  Tålbäcken bifl.   Nysäteråsen berg
  Täkttjärnen tjärn   Nytjärnen tjärn
  Töfsingdalen dal   Nyöretjärnen tjärn
  Töfsingen=Tyfsingsjön sjö   Nyöretjärnbäcken bäck
  Töfsingen sjö   Näset landområde
  Töfsinghån tjärn   Näsfjället fjäll
  Töfsinghån lugnvatten   Näsfjällskaftet fjäll
  Töfsingån bifl.   Näsholmen holme
  Törloken tjärn   Näsfjället fjäll
  Uckan vattendrag   Näsfjället fjäll
  Uggen del av Sömlinghågna   Näsfjällskaftet del av fjäll?
  Ulandshögen fjäll   Näskilskölen myr
  Ulandshögen fjäll   Näskilskölen, se Näskjeskölen myr
  Ulandshögen berg   Näskilskölen myr
  Ulandstjärnen tjärn   Näskilskölen myrmark
  Ulvtjärnen tjärn   Näskilskölen myrmark
  Vadaslåtten terräng?   Näskilskölen myrmark
  Vadmyren sank mark   Näskilskölen myrmark
  Valan å   Näskjelskölen myr
  Vallbäcken bäck   Näskilsvålen fjäll
  Vallbäcken bäck   Näskilsvålen fjäll
  Vallsjön sjö   Näskilsvålen myrmark
  Valltjärnen tjärn   Näskjelsvåla fjäll
  Valltjärnsbäcken bifl.   Nässjöbäcken bäck
  Valosberget berg   Nässjödalen dalgången
  Valosen del av Guttan   Nästflon, se Nestflon Saknas
  Valåberget berg   Nästtjärnen, se Nesttjärnen Saknas
  Vargdalen dal   Nätsillret sträcka
  Varghöjden fjäll   Näverlöpkölen myr
  Vassbo gruva gruva   Näverlöprösten skogsområde
  Vassbäcken bäck   Näverlöprösten skogsområde
  Vassflon sank mark   Nörderängen slåtterängar
  Vassflon sank¨mark   Nördrekälen myr
  Vassflotjärnen tjärn   Nördrekölen myr
  Vasskölbäcken bäck   Nöttråden område
  Vasskölen sank mark   Olatjärnen=Sant Ola-tjärnen tjärn
  Vasskölviken vik   Ol Israels-bäcken bäck
  *Vattsle-Brunn-oos bäckmynning   Ol Larsa-boden fiskebod
  Vegan vattendrag   Ollarröset Saknas
  Vegaråsen ås   Olån, Lilla och Stora Saknas
  Vegaråskölen sank mark   Olån å
  Veksjökällan bäck   Olåsen fjäll
  Vemanholmkölen sank mark   Olåsen ås
  Villsjön sjö   Olåsen berg
  Villsjötjärnen tjärn   Olåsen berg
  Vimyran sank mark   Olåstjärnen tjärn
  Vimyran sank mark   Opp i Viken strandäng
  Vimyrbäcken bäck   Opplagskölen myr
  Vindfageråsen=Vinfagersåsen Saknas   Opplagstjärnen tjärn
  Vinfagersåsen berg   Opplagtjärnen, se Oppratjärnen Saknas
  Vinfageråsen ås   Opp-med Granen slåttermyrar och skogsområde
  Vinfagran vattendrag   Opprakölen myr
  Vinterbrokölen sank mark   Oppratjärnen tjärn
  Vintermyran sank mark   Ormeggen nyodling
  Vintervägssillret del av Stora Härjån   Ormeggen höjd
  Vintervägsviken vik   Ormeggsillret sträcka av å
  Viruedan del av Stor-Fjätan   Ormgräsberg, Ormgräsberget, se Ormgräsåsen Saknas
  Virusillret del av Stor-Fjätan   Ormgräsgjotan skogsäng
  Vitan å   Ormgräsmyren myr
  *Vitån å   Ormgräsåsen berg
  Vitan bifl.   Ormmyren myr
  Vithågnen fjäll   Ormskäret berg
  Vitån å /Se   Ormskärtjärnen tjärn
  Vitälvsvålen äldre namn på Gränjesvålen   Ormtjärnbäcken bäck
  Vonnbäcken bäck   Orrknallen berg
  Vonnsjön sjö /Se   Orrknulen höjd
  Wrångroittjärnarna tjärnar   Orrtjärnarna tjärnar
  Vålkölen sank mark   Orrtjärnen tjärn
  Vålliden sluttning   Orrtjärnrösterna björkskogsområde
  Vålåberget berg   Orrtjärnbrunna bäck
  Vålåberget berg /Se   Orrviken vik
  Våmmen vik /Se   Orrviktjärnen tjärn
  Våndbäcken bäck   Osaltåsen berg
  Våndmorbäcken bäck   Ottodammen myr
  Våndsjögusten fjäll o. gränsmärke   Oxbäcken bäck
  Våndsjögusten fjäll   Oxholmen=Märrholmen holme
  Våndsjögusten fjäll   Oxholmen holme
  Våndsjögusten fjäll   Oxtjärnen tjärn
  Våndsjögusten fjäll   Per Berg-boden fiskebod
  Våndsjögusten fjäll   Per Jens-kölen myr
  Våndsjön sjö   Per Mickelsa-tjärnen tjärn
  Våndsjön sjö   Per Svensa-kölen myr
  Våndsjön, Södra sjö   Plogen holme
  Våndsjön sjö   Plågsundet sund
  Våndsjön sjö /Se   Porkryet slåtteräng
  Wånnsjön, se Våndsjön sjö   Porksillret sträcka av Storå
  Vånsjögusten=Våndsjögusten höjd /Se   Porkströmmen fors
  Vånsjögutsrör gränsröse   Prästnäset udde
  WånSiön, se Våndsjön sjö   Pullerkällan=Gätselröstbäcken bäck
  Vånsjön Saknas   Purkströmmen ström
  Vändforsen fors   Purkströmmen ström
  Väningstjärnen tjärn   Purkströmmen ström
  Västgötbäcken bäck /Se   Purkryan änge
  Väståstjärnen tjärn   Pål Knuts-tjärnen tjärn
  Yttertjärnen tjärn   Pål Knuts-kölen myr
  Yxskaftmyren sank mark   Pål Knuts-tjärnbäcken bäck
  Ålköänget strandäng /Se   Pälhammaren del av Hamrarna/Hammarås
  Ångermyran sank mark   Pälholmen holme
  Ångermyrtjärnarna tjärnar   Pälnäset udde
  Åsknittarna höjder   Pälåkeråsen berg
  Åskvitan vattendrag   Pälåkeråsen höjd
  Åskvitan å   Rammhammaren höjd
  Åsslåttbäcken bäck   Rammkölmyren myr
  Åsslåttjärnarna tjärnar   Rasselkölen myr
  Älgrösten sank mark   Ravhåltjärn, se Rövhålstjärnen Saknas
  Älgsloktjärnen tjärn   Remmet skogsås
  Älven, se Oresjön Saknas   Remmet skogsområde
  Älvrosfjorden del av Österdalälven   Rendalsmyren myr
  Älvrostjärnen tjärn   Rendalsmyren myr
  *Älvsjöarna sjöar /Se   Rensknulen höjd
  *Älvsjöarna sjöar   Rendalsvadet gammalt vadställe
  Ängessillret lugnvatten   Rensbacken höjd
  Ängesåsen ås   Rensjöbäcken bäck
  Ärtkölbäcken bäck   Rensjön sjö
  Ärtkölen sank mark   Rensvadet fors
  Ärtkällan sank mark   Rihammaren del av fjäll
  Äxkällmyran sank mark   Rihammaren berg
  Äxkällåsen ås   Ripholmen holme
  Ögat hans Lars myrslåtter /Se   Riploklandet skogsområde
  Öjsillret del av Stor-Fjätan   Ripmyren myr
  Öksjön=Eksjön Saknas   Ripmyrsillret lugnvatten
  Ön holme   Riskölbäcken bäck
  Ön ö   Risköldammen dammbyggnad
  Öresjön sjö   Riskölen myr
  Öresjöåsen ås   Riskölen myr
  Öretjärnbäcken bäck   Risnäset udde
  Öretjärnbäcken bifl.   Robäcken bäck
  Öretjärnen tjärn   Rogstöten fjäll
  Öretjärnen tjärn   Romkölbäcken, se Rumpkölbäcken Saknas
  Öretjärnen tjärn   Romkölen, se Rumpkölen Saknas
  Öretjärnsbrunna bifl.   Rumpkölbäcken bäck
  Österdalälven älv   Rumpkölen myr
  Österdalälven älv   Rundasken tjärn
  Österfjällsbrunnan vattendrag   Rundflon myr
  Överbodkölen sank mark   Rundflotjärnen tjärn
  Överstkällan sank mark   Rundgräsmyren myr
  Översttjärnen tjärn   Rundholmen holme
  Övervadsströmmen fors /Se   Rundhögen udde
  Övre flyet sank mark   Rundhölen lugnvatten
      Rundmyren myr
      Rundtjärnen tjärn
      Rundödan, Nesta lugnvatten
      Runnkläppen, se Barfredhågna fjäll
      Rutfjällets renbetesland Saknas
      Rybäcken bäck
      Ryen skogsområde
      Ryen, Yttre slåttermarker
      Ryen, Övre strandområden
      Ryet strandäng
      Råmorkällan bäck
      Rångbäcken bäck
      Rångbäcken bäck
      Rångbäcken bäck
      Rångbäcksillret lugnvatten
      Rångsjön sjö
      Rångbäcktjärnen tjärn
      Rångsjökölen myr
      Rångsjön sjö
      Rångsjön sjö
      Rångsjön sjö
      Rångsjötjärnen tjärn
      Ränselleden del av fjäll
      Räpparna myrar
      Räpptjärnarna tjärnar
      Rävholmen holme
      Rävloken tjärn
      Rävloken vattensamling
      Rävloken vattensamling
      Rävtjärnbäcken bäck
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnvåla fjäll
      Rävtjärnvålen fjäll
      Rävtjärnvålen höjd
      Röan å
      Rödalen dalgång
      Rödalsbäcken bäck
      Rödalssjöarna sjöar
      Rödbärhögen höjd
      Rödfjällsbrunna bäck
      Rödholmen Saknas
      Rödinggrundet grund
      Röhöln tjärn
      Röjningen del av Guttukölen
      Rönnsjön, se Rångsjön Saknas
      Rörholmbäcken bäck
      Rörholmen holme
      Rörholmnäset udde
      Rörsjön sjö
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnänget strandäng
      Röskåsbäcken bäck
      Röskåsen höjdsträckning
      Röstdraget skogsområde
      Rösten skogsområde
      Rösterna skogsområde
      Röstknularna höjder
      Röstknularna höjder
      Rösttjärnarna tjärnar
      Rösttjärnen tjärn
      Röstviken vik
      Rösåsen berg
      Rövhålstjärnen tjärn
      Sabbromyrbäcken bäck
      Sabbromyren myr
      Sadelmyren myr
      Sagbäcken del av Lövåsbäck
      Sandfläcken plats
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Santesons tjärn, se Storhågntjärnen Saknas
      Santessons tjärn tjärn
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviktjärnen tjärn
      Sant Ola-tjärnen tjärn
      Savashån, se Säveshån Saknas
      Savashån, se Sävashån sjö?
      Signelåsen berg
      Signelåsen berg
      Signildsåsen ås?
      Sigriviken vik
      Siktjärnen tjärn
      Sildret, se Lissgunnarviken Saknas
      Sillerbäcken bäck
      Sillertjärnarna tjärnar
      Sillren sträckor
      Sillret lugnvatten
      Sjöberget berg
      Sjöhöjden fjäll
      Sjöströmmen vattendrag
      Sjöändbäcken bäck
      Sjöänden del av Eresjö
      Skalbrännan Saknas
      Skalbrännåsarna, se Skalbrännan Saknas
      Skalbäcken bäck
      Skalhöjderna höjder
      Skaltomten strandäng
      Skaltomtsillret sträcka
      Skarpabborrkölen myr
      Skarpabborrtjärnarna tjärnar
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpabborrtjärnen myr, tjärn
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarvarna dal
      Skarvtjärnarna tjärnar
      Skarvtjärnen, se Kläpptjärnen tjärn
      Skemmoren skogsområde
      Skithammargrundet grund
      Skolen dal
      Skrabbsundet sund
      Skrabbsundholmen holme
      Skratthammartjärnen tjärn
      Skratthammartjärnbäcken bäck
      Skrollpjuken bergskam
      Skrollstädjan (=Städjan) fjäll
      Skrullstöten fjäll
      Skrulltjärnen tjärn
      Skrulltjärnen tjärn
      Skrålet del av Näsfjäll
      Skrålet fjällskreva?
      Skrållstäd Saknas
      Skrässelfågelmyren myr
      Skrölet sänkning
      Skrölet fjällskreva?
      Skymmoren skogsområde
      Skymmorsnäset udde
      Skäftbågekölen myr
      Skäftesåsen, se Skäftåsen Saknas
      Skäftesön holme
      Skäftsjön sjö
      Skäfttjärnen tjärn
      Skäftåsen höjd
      Skäktbågekölen, se Skäftbågekölen Saknas
      Skären bergsstup
      Skäret höjd
      Skäret berg
      Skäret del av Knittar
      Skärgräsvadet vadställe
      Skärkallhån, Skärkallshån, se Skärskarhån Saknas
      Skärskarhån utvidgning
      Skärtjärnbäcken bäck
      Skärtjärnen tjärn
      Skärtjärnen tjärn
      Skärtjärnen tjärn
      Skärvagan å
      Skärvagshållan höjdsträckning
      Skärvagsjön sjö
      Skärvagsjön, Lilla, se Lisskärvagen Saknas
      Skärvagsån, se Skärvagan Saknas
      Skärvagtjärnen tjärn
      Skärvagtjärnrösten skogsområde
      Skäråsen del av Tranuberg
      Skäråsen berg
      Skäråsen bergshöjd
      Skäråsviken vik
      Slagebäcken bäck
      Slagebäcken bäck
      Slagebäcken bäck
      Slagebäckhållan höjdsträckning
      Slagebäckstöten fjäll
      Slagefjället fjäll
      Slagemyren myr
      Slagen dal
      Slagen dal
      Slagen dal
      Slagesjön sjö
      Slagetjärnen myr
      Slagubäcken bäck
      Slagufjället fjäll
      Slagufjället fjäll
      Slagufjället fjäll
      Slagufjället fjäll
      Slagufjället, se Slagefjället Saknas
      Slagufjället, se Slagefjället Saknas
      Slagu-fjället, se Slagan fjäll
      Slugufjällskojorna (Lappläger), se Slagefjället Saknas
      Slagusjön sjö
      Slagusjön sjö
      Slaguån å
      Slagåbäcken, se Slagebäcken Saknas
      Slagåbäcksstöten, se Slagebäckstöten fjäll
      Slugu-, se Slagu- Saknas
      Slugusjöbäcken, se Slaguån å
      Slugusjöbäcken, se Slagebäcken Saknas
      Slugusjön, se Slagesjön Saknas
      Slågåbäcksstöten, se Slagebäckstöten fjäll
      Slåttbäcken del av Bergulvbäck
      Slåttbäcken bäck
      Slåtten myr
      Slåtter-, se Slått- Saknas
      Slåtterkoja, se Störröset Saknas
      Slåttflon myr
      Slåttkölen myr
      Slåttkölen myr
      Slåttloken tjärn
      Slåttmyrarna myrar
      Slåttjärnen tjärn
      Slåttjärnen tjärn
      Slåttjärnen tjärn
      Slåttkölen myr
      Slåttmyrbäcken bäck
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttsillret sträcka
      Slätjärnåsen berg
      Slättvola berg
      Slättåsen berg
      Slättåstjärnen tjärn
      Slögströmmen fors
      Slögströmstjärnarna tjärnar
      Slögströmtjärnarna tjärnar
      Slögströmtjärnarna tjärnar
      Slögströmmen Saknas
      Slötjärnbäcken bäck
      Slötjärnen tjärn
      Slötjärnmyrarna myrar
      Slötjärnåsen berg
      Smolet myrar
      Smolet del av Långfjäll
      Småabborrtjärnen tjärn
      Småholmen holme
      Småkällorna myrar
      Småmyrarna ut på Remmen myrar
      Småmössesmyrbäcken bäck
      Småmössesmyren myr
      Småsjöarna sjöar
      Småsjön, Yttre Saknas
      Småsjön, Övre Saknas
      Småsjöån å
      Småsjöåsen berg
      Småtjärnarna tjärnar
      Smörtjärnbäcken bäck
      Smörtjärnen tjärn
      Smörtjärnåsen höjd
      Snarstenen flyttblock
      Snarstensbäcken bäck
      Snarstensmyren myr
      Snarstensnäset näs
      Snöåsen berg
      Snöåsmyrarna myrar
      Sorkmyren myr
      Sorkmyren bebyggelse
      Sorkviken vik
      Spångmyren myr
      Spår Ola-tjärnen tjärn
      Stackmyren myr
      Starrholmen holme
      Starrhån lugnvatten
      Starrlokbäcken bäck
      Starrloken tjärn
      Starrloken, Yttre tjärn
      Starrsillerdammen lugnvatten
      Stenbodhån, se Stenbuhån Saknas
      Stenbodhån sjö
      Stenbolstjärn, Stenboltjärn, se Stenoltjärnen Saknas
      Stenbuhån tjärn
      Stendalen dal
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Stenhån utvidgning
      Stenkölbäcken bäck
      Stenkölen myr
      Stenlandet näs
      Stenlandet höjder
      Stenloken sten
      Stenloken tjärn
      Stenloktjärnarna, se Stenloken Saknas
      Stenmyren myr
      Stenoltjärnbäcken bäck
      Stenoltjärnen tjärn
      Stensjödalen dalgång
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjötjärnen tjärn
      Stensjöån vattendrag
      Stentjärnarna tjärnar
      Stentjärnbäcken bäck
      Stentjärnbäcken bäck
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenåsbäcken bäck
      Stenåsen höjd
      Stenåsen berg
      Stenåskölen myr
      Stenåskölen myr
      Stenåssjön sjö
      Sticksbäcken Saknas
      Sticksmyren myr
      Sticksmyrtjärnen tjärn
      Stockbäcken bäck
      Stockbäckkölen myr
      Stockbäckmoren skogsområde
      Stockrösten skogsområde
      Stomoren sankmark
      Stomoren skogsområde
      Stoppbäcken, se Stockbäcken Saknas
      Stoppbäckkölen, se Stockbäckkölen Saknas
      Storbacken höjd
      Storbjörkrösten myrmark med björkskog
      Storbjörkröstkölen myr
      Storborn näs
      Storbosjön sjö
      Storbrunna å
      Storbuhållan höjdsträckning
      Storbumyren myr
      Storbunäset udde
      Storbustmyren myr
      Storbäckdalen dalgång
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäckhån lugnvatten
      Storbäcktjärnarna tjärnar
      Stordammen myr
      Stordrevdagen sjö
      Storeggen höjd
      Storfallet vattenfall
      Storfjeta å
      Storfjetflöten myr
      Storfjetvägen gammal väg
      Storfjäten, se Storfjeta å
      Storfjäten å
      Storflon=Slåttflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storfloremmet skogsområde
      Storflyet myr
      Storfärnan tjärn
      Storgjotkölen myr
      Storharundsjön sjö
      Storharundsjön sjö
      Storharundsjön sjö
      Storharundsjön sjö
      Storharundsjön sjö
      Storheden skogsområde
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen=Digerholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhågna, se Storvätteshågna fjäll
      Storhågntjärnen tjärn
      Storhåhållan berg
      Storhåhållan höjdsträckning
      Storhån, se Hån Saknas
      Storhån sjö
      Storhån sjö
      Storhån sjö
      Storhån lugnvatten
      Storhån lugnvatten
      Storhån Saknas
      Storhärjån å
      Storhöstet del av Höstet
      Stor Jo-kölen myr
      Storkarmortjärnbäcken bäck
      Storkarmortjärnen tjärn
      Storkällan bäck
      Storkällan myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storloken tjärn
      Stor Marit-ön holme
      Stormelletjärnen tjärn
      Stormoren skogsområde
      Stormyrarna myrar
      Stormyrborn landhöjning
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrforsen fors
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrsillret lugnvatten
      Stormyrströmmen fors
      Stornarrtjärnen tjärn
      Storolån å
      Storryan strandäng
      Storryön holme
      Storräppen ås
      Storrödtjärnen tjärn
      Storrödtjärnen tjärn
      Storrödtjärnen tjärn
      Storrödtjärnen tjärn
      Storrödingstjärnen, se Storrödtjärnen Saknas
      Storrösten skogsområde
      Storrösten skogsområde
      Storröstbäcken bäck
      Storsandviken vik
      Storsildret, se Storsillret Saknas
      Storsillret lugnvatten
      Storsillret lugnvatten
      Storsillerbäcken bäck
      Storsillret sträcka
      Storskäret höjd
      Storskärvagen sjö
      Storstenmelletjärnen tjärn
      Storslättbäcken bäck
      Storslättan strandäng
      Storstenskölen myr
      Storstensviken utvidgning
      Storströmmen fors
      Storstugusundborn näs
      Storstädjen topp
      Storsundet sund
      Storsundnäset udde
      Storsäterbrännan höjder
      Storsäterliden sluttningar
      Stortjärnarna tjärnar
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärngjoterna markområde
      Stortovbäcken bäck
      Stortovet myr
      Stortranan å
      Stortuvan strandäng
      Stortuvbäcken bäck
      Stortuvängen strandäng
      Storvall-, se Stovall- Saknas
      Storvallsjön, se Stovallsjön Saknas
      Storvallåsen, se Stovallåsen Saknas
      Storveksjön sjö
      Storvidena område med snårskog
      Storvidebäcken bäck
      Storviken vik
      Storvikmyren myr
      Storviskäret del av Busta
      Storvonnsjövola fjäll
      Storvåndsjön, se Våndsjön Saknas
      Storvånsjövålen, se Storvonnsjövola fjäll
      Storvätteshågna fjäll
      Storvätteshågna fjäll
      Storvätteshågna fjäll
      Storådalen dal
      Storån älv
      Storån å
      Storån älv
      Storån å
      Storåsen, se Löskesåsen ås
      Storälgsloken tjärn
      Storängen slåtteräng
      Storön holme
      Storöretjärnen tjärn
      Stovallsjön sjö
      Stovallsjön sjö
      Stovallsjön Saknas
      Stovalltjärnen tjärn
      Stovallåsen berg
      Stovallåsen ås
      Stovallåsen ås
      Stoåsen ås
      Stoåsen ås
      Stoåsen fjäll
      Stoåstjärnarna tjärnar
      Stoåstjärnbäcken bäck
      Strådalsliden berg
      Stråfulan å
      Stråfulan å
      Strömmen fors
      Strömmen vattendrag
      Strömmen vattendrag
      Stuphån lugnvatten
      Stuprösan riksgränsröset
      Stupsjölokarna tjärnar
      Stupsjön sjö
      Stuptjärnen tjärn
      Stupåhån, se Stuphån Saknas
      Stupån å
      Stupånäset näs
      Stupåsbäcken bäck
      Stupåsen berg
      Stupåskäret del av Stupås
      Stupåsmyren myr
      Stupåsröset, se Stuprösan Saknas
      Stupåstjärnen, se Stuptjärnen Saknas
      Stutt Erik-högen holme
      Stutt Erik-källan myr
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcktjärnen tjärn
      Styggmoren skogsområde
      Styggmoren skogsområde
      Stygglandbäcken bäck
      Styggmorbäcken bäck
      Styggröstbäcken bäck
      Styggrösten skogsområde
      Styggtjärnbäcken bäck
      Styggtjärnen tjärn
      Ståltjärnarna tjärnar
      Ståltjärnbäcken bäck
      Ståltjärnknularna höjder
      Ståltjärnmyrarna myrar
      Ståltjärnåsen höjder
      Städjan, se Städjen fjäll
      Städjan fjäll
      Städjan fjäll
      Städjen fjäll
      Städjan fjäll
      Städjan, se Skrollpjuken och Skrollstädjan fjäll
      Störröset slåtterbod
      Störröset fiskarkoja
      Summelshån sjö
      Summelskällan myr
      Summelskällbäcken bäck
      Summelsmyren myr
      Summelsrösten myr med björkskog
      Summelstjärnbäcken bäck
      Summelstjärnen tjärn
      Summelstjärnen tjärn
      Summelstjärnslåtten myr
      Sundbäcken, Yttre bäck
      Sundbäcken, Övre bäck
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet vattendrag
      Sundet del av Yttre Fjetsjö
      Sundet del av Storharundsjö
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundmyren myr
      Sundnäset näs
      Sundnäset udde
      Sundnäset udde
      Sundnäsviken vik
      Sundtjärnen tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Sunduddarna uddar
      Surpålkällan myr
      Surpålkällan bäck
      Svanbuhån lugnvatten
      Svanbuåsen höjd
      Svartkällan bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen=Lisstjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartviken vik
      Svartviknäset udde
      Svartåsen berg
      Svartåsen höjd
      Svartåsen berg
      Svartåskölen myr
      Svartåstjärnen tjärn
      Svarvstolen holme
      Svenporsbäcken, se Sven Påls-bäcken Saknas
      Sven Påls-bäcken bäck
      Svensviken vik
      Sylöjen ö(?)
      Synderhögen höjd
      Synderknallen en av Knallarna
      Synderåsen höjd
      Synnanåt gårdar
      Synnestknulen höjd
      Synnestkölen myr
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågnen=Sågnstupet fors
      Sågnslättet lugnvatten
      Sågnstupet=Sågnen fors
      Särsjöbäcken bäck
      Särsjöbäcken bäck
      Särsjöhån tjärn
      Särsjön sjö
      Särsjön sjö
      Särsjön sjö
      Särsjöhån sjö
      Särsjöstugan fiskestuga
      Sätermyren myr
      Säternäset udde
      Sätersjön sjö
      Säteråsen berg
      Sävashån sjö
      Sävashån sjö
      Säveshån lugnvatten
      Sävsillret lugnvatten
      Södgjotan skogsområde
      Sö-i-kölen myr
      Sömmelhån, se Summelshån Saknas
      Sömmelsmyren, se Summelsmyren Saknas
      Sömmeltjärnen, se Summelstjärnen Saknas
      Sörsjöbäcken, se Särsjöbäcken Saknas
      Sörsjöhån, se Sörsjöhån Saknas
      Sörsjön, se Särsjön Saknas
      Sörälven älv
      Sörälven älv
      Sövallen fäbodvall
      Söviken, Yttre vik
      Söviken, Övre vik
      Söviktjärnen tjärn
      Talleggen höjd
      Tallån å
      Tallån å
      Tannerna höjder
      Tegarna myr och myrodlingar
      Telet del av hedar
      Teodorholmen holme
      Tidtjärnen, Millre tjärn
      Tidtjärnen, Yttre tjärn
      Tidtjärnen, Övre tjärn
      Timmerkoja Saknas
      Tittjärna tjärnar
      Tjockrishögen näs
      Tjurslätta område
      Tjärnagen vik
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna bortom Hjällsflon tjärnar
      Tjärnen nordan Rösten tjärn
      Tjärnen opp å Berget tjärn
      Tjärnen opp å Berget tjärn
      Tjärnen opp-å Haraldsåsen tjärn
      Tjärnen opp-å Åsom tjärn
      Tjärnen ovan Myren tjärn
      Tjärnen ovan Åsen tjärn
      Tjärnen på Stormyren tjärn
      Tjärnen, som vi kör över änden på tjärn
      Tjärnen ut på Remmen tjärn
      Tjärnloken tjärn
      Tjärnloken tjärn
      Tjärnrösan riksgränsröset
      Tollartjärnen, se Tullartjärnen tjärn
      Tocksåsen berg
      Tollartjärnen, se Tullartjärnen tjärn
      Toppheden del av fjäll
      Torrabborrsjöbäcken bäck
      Torrabborrsjön sjö
      Torrabborrsjöåsarna höjder
      Torrknallen berg
      Torrnäset udde
      Torrnäsviken vik
      Torråsen berg
      Tosättfjorden sjö
      Tossättsfjorden, se Tosättfjorden Saknas
      Tossättstjärnen, se Tosättfjorden Saknas
      Tovgjoten äng
      Tovgjoten strandäng
      Tovgjotsbäcken bäck
      Tovåsbäcken bäck
      Tovåsen, Västra berg
      Tovåsen, Östra berg
      Tovåstjärnen tjärn
      Tovängshöljan badplats(?)
      Tovängshöljan badplats(?)
      Tranebergsstupet vattenfall
      Tranuberget berg
      Tranubergsedan lugnvatten
      Tranubergsstupet, Övre vattenfall
      Tranubergsån sträcka
      Tranubergsstupet, Nedre vattenfall
      Tranusillret lugnvatten
      Tranusjön lugnvatten
      Tranån, Stora, se Stortranan Saknas
      Trehässjebodhöjden berg
      Trollfiskan sjö
      Trollfiskan sjö
      Trolleken gammal spelplats för tjäder
      Trollfiskesundet vattendrag
      Trollfisketjärnen, Lilla tjärn
      Trollfisketjärnen, Stora tjärn
      Trollhån lugnvatten
      Trollkäringtjärnen, se trolltjärnen Saknas
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnåsen höjd
      Trontjärnen tjärn
      Trunneberget, se Tranuberget Saknas
      Trunnebergsedan, se Tranubergsedan Saknas
      Trunnebergsstupet Saknas
      Trunnebergsån, se Tranubergsån Saknas
      Trunuberget, se Tranuberget Saknas
      Trunubergsstupet Saknas
      Trunubergsån, se Tranubergsån Saknas
      Trysslingbäcken, se Trysslingen bäck
      Trysslingen bäck
      Trysslingstarren vik
      Tråden inhägnat, odlat område
      Tråden inhägnat, odlat område
      Tullar Jens-källan bäck
      Tullarsillret lugnvatten
      Tullarbäcken bäck
      Tullartjärnen tjärn
      Tullartjärnen tjärn
      Tullartjärnen tjärn
      Tullartjärnen tjärn
      Tuta Per-dammen dammbyggnad
      Tumstuga stuga
      Tyfsingen sjö
      Tyfsingen å
      Tyfsingen å
      Tyfsinghån
      Tyfsinghån sjö?
      Tyfsingsjön sjö
      Tyfsingsjön sjö
      Tyfsingsjön, se Töfsingen Saknas
      Tålbäckdalen dalgång
      Tålbäcken bäck
      Täktbäcken bäck
      Täkten slåtteräng
      Täkten stycke av strand
      Töfsingan å
      Töfsingen sjö
      Töfsingdalen dal
      Töfsinghån lugnvatten
      Töfsing-, se Tyfsing- Saknas
      Törjesviken vik
      Uggarna fjäll
      Uggbäcken bäck
      Uggkölen myr
      Ulandshögen fjäll
      Ulandshögtjärnen tjärn
      Ulvåsen bergstrax
      Upplagstjärnen tjärn
      Ut på Remmen område
      Utterbäcken bäck
      Utterbäckkölen myr
      Uttermorbäcken bäck
      Uttermorarna skogsområde
      Uvskäret bergstup
      Vackergjotan myr
      Vackergjotan område
      Vackergjotlokarna tjärnar
      Vadbäcken bäck
      Vadänget slåtteräng
      Vageråsen berg
      Valan å
      Valan å
      Valan å
      Valan å
      Valan å
      Valdalen, se Valdalsbygget Saknas
      Valdalskölen sankmark
      Valdalskölen myr
      Valeberget berg
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallmyren myr
      Vallsjön tjärn eller sjö
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärn, se Vallsjön Saknas
      Valltjärnen tjärn eller sjö
      Vallviken vik
      Vallvägloken tjärn
      Valosberget del av berg
      Valosberget berg
      Valosen lugnvatten
      Valosen lugnvatten
      Valosnäset näs
      Valosnästjärnen tjärn
      Varggjoten äng
      Vargmyren myr
      Vargön holme
      Vassbäcken bäck
      Vassflon myr
      Vasskölen myr
      Vasskölviken vik
      Vassåsen berg
      Vecksjöan å
      Vecksjön sjö
      Vecksjön, se Lissveksjön Saknas
      Vecksjön, Stora, se Storveksjön Saknas
      Veckån Saknas
      Vegan å
      Vegan å
      Vegsjön, Stora, se Vecksjön Saknas
      Vegsjön, Lilla, se Lissveksjön sjö
      Vegsjön, Stora, se Storveksjön sjö
      Vegån, se Vegan Saknas
      Vemanholmkölen myr
      Viflöterna myrar
      Vikkölen myr
      Vikällan bäck
      Vilhelmholmen holme
      Villsjön sjö
      Villsjötjärnen tjärn
      Vilstensmyren myr
      Viludden udde
      Vinfagerberget, se Vinfageråsen Saknas
      Vinfageråsen berg
      Vinfageråsen ås
      Vinfagran å
      Vintervägmelletjärnen tjärn
      Vintervägkölen myr
      Vintervägmyren myr
      Vintervägmyren myr
      Vintervägtjärnen tjärn
      Vintervägviken vik
      Vintervägviken vik
      Vintervägsillret lugnvatten
      Vitan å
      Vitan å
      Vittjärtstjärn, se Vitjärttjärnarna Saknas
      Vitdalsslåtten myr
      Vithognafjället, se Vithågna Saknas
      Vithågna fjäll
      Vittjärnen tjärn
      Vitjärttjärnarna tjärnar
      Vitstranden strand
      Vittjärnen tjärn
      Vonnbäcken bäck
      Vonnsjögusten fjäll
      Vonnsjön sjö
      Vålåberget, se Valeberget Saknas
      Våmmen vik
      Våndsjögusten ogänsröset
      Våndsjögusten, se Vonnsjögusten fjäll
      Våndsjögusten fjäll
      Våndsjögusten fjäll
      Våndsjökläppen fjäll
      Våndsjön sjö
      Våndsjön, se Vonnsjön Saknas
      Våndsjövålen, se Storvonnsjövola fjäll
      Våndsjön sjö
      Våndsjön sjö
      Vånsjön, se Vonnsjön Saknas
      Våndsjövålen fjäll
      Vårslåttjärnen tjärn
      Vårslåtten myr
      Välmorskällan bäck
      Vältbäcken bäck
      Vältbäcken bäck
      Vältet höjdsträckning
      Vältet fjäll
      Vältkölen myr
      Vältkölen myr
      Väningstjärnen tjärn
      Västerbäcken bäck
      Västerbäcken bäck
      Västerhögen höjd
      Västerknallen berg
      Västerkölen myr
      Västervallen del av Höstsätern
      Västervåla del av Fjätervola
      Västervåla del av fjäll
      Västervåla del av fjäll
      Västervåla del av fjäll
      Västesbäcken bäck
      Västgötbäcken bäck
      Väst i Rösterna skogsområde
      Väst i Åsom bergsområde
      Västvadet vad
      Västvadänget strandäng
      Ytteraven vik
      Ytterfallet vattenfall
      Ytterfallet vattenfall
      Yttersillret lugnvatten
      Yttersjön sjö
      Yttersjön del av Stupsjön
      Ytterstfännet sträcka av å
      Yttersåget sträcka av å
      Yttesflon lugnvatten
      Yxsillret lugnvatten
      Zakrisbäcken bäck
      Zakrisbäcken bäck
      Zakrisholmen holme
      Zakriskölen myr
      Zakristjärnen tjärn
      Ålköänget strandäng
      Ånäset näs
      Ånäset udde
      Åosen Saknas
      Åsarna höjder
      Åsarna höjder
      Åsarna höjder
      Åsarna ovan Storkällen höjder
      Åsknittarna höjder
      Åskvittån, se Åsvitan Saknas
      Åslåttjärnen tjärnar
      Åsslåttbäcken bäck
      Åsslåtten slåttermyrar
      Åstjärnen tjärn
      Åsvitan å
      Älgrösten myrslåttermark
      Älgsloken tjärn
      Älgsloken tjärn
      Älgsloken tjärn
      Älgsloken tjärn
      Älgsloktjärnen tjärn
      Ävlbron bro
      Älvros mynning
      Älvrosfjorden sjö
      Älvrosfjorden sjö
      Älvrostjärnen tjärn
      Änden del av Storharundsjön
      Ängelroskölen myr
      Ängarseldret sträcka av Storå
      Ängesildret Saknas
      Ängestjärnen tjärn
      Ärtkällan bäck
      Ärtkölbäcken bäck
      Ängssillret, se Ängarseldret sträcka av Storån
      Ärtkölbäcken bäck
      Ärtkölen myr
      Ärtkölen myr
      Ävjan vattenssamling
      Ävjan vik
      Öarna holmar
      Ögat hans Lars tjärn med myrslåttermark
      Öjarna strandäng
      Öksjöberget, se Eksjöberget Saknas
      Öksjön, se Eksjön Saknas
      Ön holme
      Ön holme
      Ön holme
      Ön holme
      Öradbäcken bäck
      Öradtjärnen, se Öretjärnen tjärn
      Öradtjärnberget, se Lissöretjärnbäcken bäck
      Öradtjärnbäcken bäck
      Öradtjärnbäcken, se Öradbäcken bäck
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnvålen fjäll
      Örebäcken bäck
      Öresjön sjö
      Öresjön sjö
      Öresjön å
      Öresjöåsen berg
      Öretjärnarna tjärnar
      Öretjärnbäcken lopp
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnfallet vattenfall
      Östan-på Hållan skogsområde
      Österfjällkölen myr
      Österfjällsbrunna bäck
      Österängen strandäng
      Östfjällkölarna, se Österfjällkölen Saknas
      Östfjällsbrunna, se Österfjällsbrunna Saknas
      Öst i Viken vik
      Östmanviken vik
      Öst på Liden Saknas
      Överaven lugnvatten
      Överfallet vattenfall
      Överfallet vattenfall
      Översillret lugnvatten
      Överstflon lugnvatten
      Översjön del av Stupsjön
      Övsthån lugnvatten
      Övstkällan myr
      Övsttjärnen tjärn
      Översåget sträcka av å
      Övervadsströmmen fors
      Övreflon myr

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.