ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Idre socken : Älvdals Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Svenska ortnamn i Idre socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 128
    Idre sn förklaringar /Se Barfredhågna fjällhöjd /Se
    Idre sn Saknas /Se [Barfredhågna], V[ästra] fjälltopp /Se
    Sagesmän förteckning /Se Barfredhågna, Ö[stra] fjälltopp /Se
    Saknas Saknas Brattbäcksvålen fjäll /Se
    Renhällsröset riksröse /Se Brattbäckvålen fjäll /Se
    »Fjällsteguskaftröset» riksröse /Se Bälgen fjällhöjd /Se
    Floåsen gårdar /Se Bälgen fjälltopp /Se
    Foskdalen fäb. torp /Se Böttj[ärn] sjö /Se
    Foskros gårdar /Se Böltjärnåsen berg /Se
    Fåskan sjeätere torp /Se Dalvese fjälltopp /Se
    Fäb[bod] torp /Se Djupgravstöten fjällhöjd /Se
    Gjoten fäb. torp /Se Djupgravstöten fjäll /Se
    Grävlingsröset riksröse /Se Dulla berg /Se
    Grövelsjön gård /Se Dyllen, se Dulla berg /Se
    Hagadalen, Ytt[re] gård /Se Fiskebäckstöten fjäll /Se
    Hagadalen, Öv[re] torp /Se Foskan, se Foåska å /Se
    Huskläppen gårdar /Se Fosksjön, Öv[re], Mell[ersta], Ytt[re] sjöar /Se
    Hällsjön gård /Se Fosksjön, Öv[re], Mell[ersta], Ytt[re] sjöar /Se
    Hävlingskällorna lappl(äger) Saknas /Se Foåska å /Se
    Hävlingskällorna lappl., se Nofeldalie Saknas /Se Foåskan jaurieh sjöar /Se
    Hävlingskällorna lappl. Saknas /Se Geälta fjäll /Se
    Lövåsen gårdar /Se Geälta fjäll /Se
    Nofeldalie torp /Se Geärtehke fjälltopp /Se
    Noffeldalie lappläger /Se Giettietjahkke fjällhöjd /Se
    [Nordfjälldalen] lappläger /Se Gieutje »fjäll» /Se
    Nybo torp /Se Goåsa fjälltopp /Se
    Sjlovve torp /Se Gråse fjäll /Se
    Slagufjället, se Sjlovve torp /Se Grötvallsj[ön], se Kräutan jaurie sjö /Se
    Slagufjället lappl(äger) Saknas /Se Grövelsjön sjö /Se
    Sluvve lappläger /Se Grövlan å /Se
    Storbäcken fäb[od] torp /Se Hagaberget berg /Se
    Storsätern gård /Se Hagasjön, Öv[re] sjöar /Se
    Storsätern, Öv[re] gård /Se Hagavålen lågfjäll /Se
    Sågliden gårdar /Se Hagavålen fjäll /Se
    Särhve torp /Se Hagaån å /Se
    Valdalsbygget gård /Se Hovden, se Näblie berg /Se
      Hoveltj[ärn], se Stuöhkehke sjö /Se
      Huskläppen fjäll /Se
      Huskläppen, se Kleähpie fjälltopp /Se
      Hällsjöberget berg /Se
      Hällsjön sjö /Se
      Hällsjövålen lågfjäll /Se
      Hällsjövålen fjäll /Se
      Hängberget berg /Se
      Hävlingskläppen, N[orra], se Nahpege fjälltopp /Se
      Hävlingskläppen, Norra fjäll /Se
      Hävlingskläppen, S[ödra], se Gråsa fjälltopp /Se
      Hävlingskläppen, S[ödra], se Näkpege fjälltopp /Se
      Jakoben tjahkke fjälltopp /Se
      Jakoben tjahkke fjälltopp /Se
      Jakobshöjden fjälltopp /Se
      Jakobshöjden fjäll /Se
      Juttulslättan bergsplatå /Se
      Järtan jaurie sjö /Se
      Järtan johkke bäck /Se
      Klacken sjö /Se
      Kleähpie fjälltopp /Se
      Kliehppieh fjäll /Se
      Kliehppien jaurieh sjöar /Se
      Kräutan jaurie sjö /Se
      Kräutan johkke bäck /Se
      Lillvätteshågna fjäll /Se
      Lillvätteshågna fjäll /Se
      Lillvätteshågna fjälltopp /Se
      Långfjället fjäll /Se
      Långfjället fjällmassiv /Se
      Långfjället fjällmassiv /Se
      Löken jaurie sjö /Se
      Nahpege fjälltopp /Se
      Nahpege fjälltopp /Se
      Nahppege fjäll /Se
      Nahppege fjäll /Se
      Nedersthån sjö /Se
      Nilsvålen fjäll /Se
      Näblie berg (fjällutsprång) /Se
      Näblien johkke å /Se
      Näsfjället fjäll /Se
      Näsfjället fjäll /Se
      Olån, L[illa] å /Se
      Olån, St[ora] å /Se
      Olåsen, se Robe berg /Se
      Orrknallen berg /Se
      Priemetjahkke fjäll /Se
      Proåhtta fjäll /Se
      Proåhta fjäll /Se
      Rappetjarfie fjäll /Se
      »Rensjön» skä /Se
      Robe berg /Se
      Rävtj[ärn] sjö /Se
      [Rävtjärnvålen] fjälltopp /Se
      Sjlovven jaurie sjö /Se
      Sjlovven jislie tjohkke fjälltopp /Se
      Sjlovven johkke å /Se
      Sjlovven n(j)uönie fjällutsprång /Se
      Sjlovven tjohkke fjäll /Se
      Sjöhöjden fjäll /Se
      Slagenfjället fjäll /Se
      Slagufjället fjäll /Se
      Slagusjön sjö /Se
      Slagusjön sjö /Se
      Sluvve fjäll /Se
      Sluvve fjäll /Se
      Sluvvenjaurie sjö /Se
      Soårvies-geälda fjäll /Se
      Spåjmetjahkke fjäll /Se
      Stenbodhån sjö /Se
      Storrödtj[ätn] sjö /Se
      Storvätteshågna fjäll /Se
      Storvätteshågna fjäll /Se
      Storån å /Se
      Stuöhkege lågfjäll /Se
      Stuöhkehke sjö /Se
      Ståltj[ärnar]na sjöar /Se
      Svartåsen berg /Se
      Särsjöhån sjö /Se
      Sävastån sjö /Se
      Tullartj[ärn] sjö /Se
      Tyfsingsjön sjö /Se
      Ulvåsen berg /Se
      Våndsjön sjö /Se
      Våndsjön sjö /Se
      Våndsjövålen fjäll /Se
      Våndsjövålen fjäll /Se
      Vältbäcken bäck /Se
      Öradtj[ärn], se Öure-tjärne sjö /Se
      Öradtjärnb[äcken] bäck /Se
      Öure-tjärne sjö /Se
      Öuretjärnen johkke bäck /Se

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.