ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Orsa socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 489 Naturnamn : 1618 Bebyggelsenamn : 739 Naturnamn : 1966
Saknas Saknas /Se Abborrsundet del av Ämån Kartförteckning förteckning Saknas Saknas
Tulleri tova sägnen /Se Abborrsundet sund Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Abborrtjärne tjärnar /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Abborrtjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Abborrtjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Abborrtjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Numerförteckning förteckning
Orsa sn Abborrtjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Abborrtjärnsberget berg Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Abborrån å Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
?Orsa sn o. tg Abborrån å Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn /Se Abborrån å Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Abborrån å /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Abyggjebyn del av sjö /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Ackamäck höjd Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Adlernäset terräng Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Agdurhed äng Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Agdurhed äng /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Ahvenlampi tjärn avr. Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Ajsendj äng /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Ajtolammsbäcken bäck Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Ajtomäck berg Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Ajtomäck, Lilla berg Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Ajtoso sankmark Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Akkamäki berg Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Alalampi tjärn /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn /Se Alderbodtjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Alderbotjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Alderänget ägonamn /Se Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn Alftakroken förgrening Kartförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Orsa sn o. tg Allanitu sankmark Kartförteckning förteckning Abborrsundet lugnvatten
Orsa sn /Se Allmanvägen f. klövjeväg /Se Kartförteckning förteckning Abborrtjärn Saknas
Orsa sn *Allmänvägsledan gränsmärke Kartförteckning förteckning Abborrtjärn Saknas
Orsa sn Anders tjärn, se Ribb-Anders tjärn tjärn Kartförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Orsa sn Andersänget sankmark Kartförteckning förteckning Abborrtjärn tj.
Orsa sn Andersåsberget berg Kartförteckning förteckning Abborrtjärn tj.
Orsa sn o. tg Anderåsberget berg /Se Kartförteckning förteckning Abborrtjärn tj.
Orsa sn o. tg Anderåstjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Orsa sn Arbystfall vattenfall /Se Kartförteckning förteckning Abborrån åparti
Orsa sn Arntjärnen tjärn Kartförteckning förteckning Affenlamenmäg bergås
Orsa sn Assarv äga; åker Kartförteckning förteckning Affenlam(pi) tj.
Orsa sn Autiomäki berg /Se Kartförteckning förteckning Agdurlied äng
Orsa sn o. tg Autiomäki berg Kartförteckning förteckning Agnestomten åker
Orsa sn Autiomäki berg Kartförteckning förteckning Ahvenlampi tj.
Orsa sn o. tg Avavill jordäga Kartförteckning förteckning Aitomäki berg
Orsa sn Aven sankmark Kartförteckning förteckning Aito- l. Autiomäki berg
Orsa sn o. tg Aven ängsmark Kartförteckning förteckning Aja äng
Orsa sn Aven sankmark /Se Kartförteckning förteckning Aja äng
Orsa sn Aven odling /Se Kartförteckning förteckning Ajbacka backe
Orsa sn o. tg Avenlamm tjärn Orsa sn Ajonsgärd åker
Orsa sn o. tg Avlaskatjärnen tjärn Orsa sn Ajsmor skogsområde
Orsa sn o. tg Barkberget Saknas Orsa socken Ajteråkern åker
Orsa sn /Se Barkberget berg Orsa sn Akkamäki berg
Orsa sn o. tg Barkberget berg Orsa sn Alalampi Saknas
Orsa sn Barkbergsknopparna berg Orsa sn Alderbacka backe
Orsa sn o. tg Begbrända, se Bälgbrändan skogsmark Orsa socken och municipalsamhälle Alderbotjärn tj.
Orsa sn Bengtsänget slåttermark Orsa socken Alderbäcksänget äng
Orsa sn Benjamsvallen vall /Se Orsa socken Alderänget äng
Orsa sn Berglagstjärn tj. Orsa sn Allmanvägen klöverstig
Orsa sn Bergslagsänget slåttermark Glupen personnamn Altakojan drivningskoja
Orsa sn Bergslogstjärnen tjärn Kväken personnamn Anakni brant sluttning
Orsa sn Bergslökarna tjärnar /Se Bergkallarna inbyggarbeteckning Anderbotjärn Saknas
Orsa sn Bertjärnen tjärn Bleckakallarna inbyggarbeteckning Andersänget äng
Orsa sn Bilabäcken bäck Holgammelkullorna inbyggarbeteckning Anderåsberget berg
Orsa sn Bilarfjäll berg /Se Holkallarna inbyggarbeteckning Aldersäng marksänka
Orsa sn Bilargrävning åker /Se Holkallarna inbyggarbeteckning Arabacka del av Skattungbyn
Orsa sn Biråker odling Kallmorkarlarna inbyggarbeteckning Arflot myr
Orsa sn Bjennarbäcken bäck /Se Saknas Saknas Armbyrstfall fall
Orsa sn Bjoktjärnarna tjärnar /Se orsafalla inbyggarbeteckning Arnmyren odling
Orsa sn Bjoktjärnen tjärn Orsa grisar inbyggarbeteckning Arntjärn tj.
Orsa sn Bjoktjärnsbäcken bäck Orsa-karl inbyggarbeteckning Arntjärnen tj.
Orsa sn Bjordamma damm /Se Orsa-karl inbyggarbeteckning Aspbacken lht
Orsa sn Bjostjärne = Bjustjärn Saknas Orsa slipstenshjältar inbyggarbeteckning Aspholmen holme
Orsa sn Bjosvasseln vdr orskarl inbyggarbeteckning Antiomäki Saknas
Orsa sn Bjurdammen damm Sjökallarna inbyggarbeteckning Autiosno myr
Orsa sn Bjurdammsberget berg Sjökallkorn inbyggarbeteckning Avavill åker
Orsa sn Bjurdammskölen sank mark Sjökallkorn inbyggarbeteckning Avavill åker
Orsa sn Bjurdammstjärnen tjärn Skat(t)unge personnamn Aven Saknas
Orsa sn o. tg Bjursberget berg Skattungar inbyggarbeteckning Aven gungfly
Orsa sn o. tg Bjursberget berg Stigärdsgubben inbyggarbeteckning Avin sank äng
Orsa sn o. tg /Se Bjursmyren myr Vålkarlarna inbyggarbeteckning Avlaskatjärne=Avlaskastjärn Saknas
Orsa sn o.tg /Se Bjurstjärnen tjärn Västbyggare inbyggarbeteckning Avlaskastjärne(n) tj.
Orsa sn o. tg Bjursvasseln bäck Åbergahedningarna inbyggarbeteckning Avlaskatjärn tjärn
Orsa sn Bjursvasseln å Åbergakarlarna inbyggarbeteckning Avraskastjärn Saknas
Orsa sn Bjurtomtbäcken bäck Östbyggare inbyggarbeteckning Avskakamyren=Esmyren Saknas
Orsa sn Bjurtomtbäcken bäck Asterberg(et) Saknas Avskaken sjö
Orsa sn Bjurtomtvallen terräng Adolfs(gården) gd Bajsgård åker
Orsa sn o. tg /Se Bjurtomtvallen terräng Agdurs(-gården) gd Bandny-Åker åker
Orsa sn o. tg /Se Bjustjärn tjärn Agnestomt Saknas Barkbergsknopparna toppar
Orsa sn o. tg /Se Bjustjärn (Bjos-) tj. Aist-Djurberga fäbodar Barkbergsknölarna Saknas
Orsa sn Bjustjärne tjärn /Se Aist-Djurberga fäbodar Barkänget slogänge
Orsa sn /Se Bjusvasseln vattendrag Al(ar)- gård Bastubackan åker
Orsa sn /Se Bjusås, -vasslan å Alar el. Algården gård Beg- l. Bälgbrändan skogsmark
Orsa sn /Se *Bjusåsvasslaströmmen vattendrag Aspebo avs, lht Bellmansdiket dikat (upprensat) bäckparti
Orsa sn och m:e /Se Bjänslöften slogmark /Se Aspeboda fäb. Bellmansdiket dikat (upprensat) bäckparti
Orsa sn /Se Bjänstertjärnen tjärn Aspelbo sommarbygge Bengsänget äng
Orsa sn /Se Bjärkan terräng Aspelbo gårdar Bengsänget äng
Orsa sn /Se Bjärkan höjd Avavill egendom Benjamsvallen vall
Orsa sn /Se Bjärk-Jonsmyren myr Baggården avs, lht Benö källa
Orsa sn /Se Bjärkjonsmyren myr /Se Bengs-Buttur(gården) gård Bergslagstjärn tj.
Orsa sn /Se Björkbäcken bäck Bengs(-gården) gd Bergslökarna vatten-samlingar
Orsa sn /Se Björkbäcken bäck Bengs(-gården) gård Bertasbacka kulle
Orsa sn /Se Björkbäcken bäck /Se Bengs(-gården) gård Bertaskitten åker
Orsa sn Björken ås /Se Bengs-Jerka-gården gård Bertaskitten åker
Orsa sn /Se Björkmoren skogsmark Bengtar gård Bertasåker äng
Orsa sn /Se Björktjärnen tjärn Bengtar(-gården) gd Bilafjäll bergsparti
Orsa sn /Se Björktjärnen tjärn Bengtar(-gården) gd Bilargrening åker
Orsa sn /Se Björnarbäck bäckdrag /Se Bengts f.d. gårdsnamn Biråker åker
Orsa sn /Se Björnarbäck bäckdrag /Se Benjams(-gården) gd Biråker åker
Orsa finnmark Saknas Björnberget berg Berget parti av Kyrkbyn Bjennarbäck bäck
Orsa inbyggarbeteckning, sn /Se Björnbäcken bäck Bertas(-gården) gd Bjesgruvan slipstensgruva
Saknas Saknas /Se Björnbäcken bäck Bertas(-gården) gd Bjesgård äng
+av(a)byggar inbyggarbeteckning *Björnefloden f. råmärke Bertas(-gården) gård Bjesgårdarna äng
grisar inbyggarbeteckning /Se »björne fluga» gränsmärke Bilabacken avs, lht Bjesänget äng
härdöl inbyggarbeteckning *Björnflodsbackarna Saknas Bila(-gården) gård Bjokstjärn tjärn
»orssabyggiarne» inbyggarbeteckning Björnflodsbackarna backar Bingby utdöd by Bjoktjärnarna tjärnar
orskarl inbyggarbeteckning *Björnflodssten råmärke Bingby by Bjoktjärnbrändan brandmark
ors(a)karl inbyggarbeteckning /Se Björnflodssten råmärke Bingby lht Bjoktjärnen en av Bjoktjna
Orsa slipstenshjältar inbyggarbeteckning /Se Björnmyren myr Bingby del av by Bjok- l. Bjuktjärnarna tjnar
skattungar (skat-) inbyggarbeteckning Björnmyren myr Bjes(-gården) gd Bjoktjärnsvasseln biflöde
?skattunge inbyggarbeteckning Björnstenen sten Bjes-Annur(-gården) gd Bjoktjärnåsarna åsar
Agder (Agdur) gårdsnamn Björntjärnen tjärn Bjur- l. Bjurtomta fäb. Bjor- l. Bjurdamma damm?
Agdur gårdsnamn Björntjärnen tjärn Bjus by Bjurdammen damm
Agdur gdsnamn Björntjärne tjärn /Se Bjus Saknas Bjurtjärn tjärn
Agdur gd /Se Björsgruvan slipstensbrott Bjus by Bjurtomtbäcken vattendrag
Alar gd /Se Blabacka backar /Se Bjärk- gårdsnamn Bjustjärnen=Bjustjärn Saknas
*Andersbo by Blanktjärn tjärn Bjäns gård Bjustjärn(en) tj.
Annika gårdsnamn Blanktjärnen tjärn Bjöns gård Bjusvasseln Saknas
Avbyggbyn del av by /Se Blaxmor=Blecksmor Saknas /Se Bjönsa el Bjönsgården gd Bjusvasseln Saknas
*Avundsjö torp beb. Blaxmor skog Björk gårdsnamn Bjusvassel(n) vdr
Axåsens fäbod Saknas /Se Blecka, se Blecken fäbodar Björk- gårdsnamn Bjusvasslan bäck
Bagg gårdsnamn Blecken fäbodar /Se Björk-Buttur(-gården) gård Bjännarbäcken bäck
Bagg gårdsnamn Blecken bergparti /Se Björken by Bjänntjärn tj.
Bengt(?) gårdsnamn Bleckomyren myr Björken by Bjärkbäcken Saknas
Bengtargården gård Blecksmyrängerna slåttermark Björken by Bjärkbäcken vdr
Bengts gårdsnamn Bleckostagsvägen väg /Se Björkgården avs, lht Bjärkbäcken bäck
Benjamins gårdsnamn Blecksmor skog Björkgården nr 2, se Stackmora traktnamn Bjärkjonsmyren myr
Berget villaområde Blecksmor skog /Se Björkliden nr 2, se Oljonsbyn traktnamn Bjärkänget änge
Bertas gårdsnamn Blecksmor skog /Se Bladar el. Bladgården gård Bjärkänget änge
Bertur gårdsnamn /Se Blikåmor skog Blanka el. Blankgårdarna gårdar Björkbäcken bäck
Bila (Bilar) gårdsnamn /Se Blikåmor skog /Se Blecken by Björken ås
Bilabacken gårdsplats? /Se Blikåmyr myr /Se Blecken Saknas Björken åker
Bilar gårdsnamn /Se Blikåsteg stig /Se Blecko(-gården) gårdar Björken sjö
Bila, (Bilar) gårdsnamn /Se Blommyren myr Blecko(-gården) gd Björkgreming åker
?Bilå- gårdsnamn Blåbärstjärnen tjärn Blecko(-gårdarna) gårdar Björkhagen äng
Bingbyn f.d. by Blåkullmyren myr Blecko-Persa fäbod Björkhagen äng
Birtas gårdsnamn Blånar kyrkogård äng /Se Blikarna fäbodar Björkjönsmyren myr
Biss gårdsnamn Blåsut skogskoja /Se Blikarna fäbodar Björkkitten åker
Biönstomt ägonamn /Se Blåvasseln å Blikarna fäbodar Björkmoren äng
Bjortomtbodarna Saknas ?Bläs(t)dike ängsm. Bliken fäbod Björkmyren åker
Bjos by Blästdike odling /Se Bliken fäbod Björktjärn, Stora, resp, Lilla Saknas
Bjurtomta fäbod /Se Blästdike odlingsområde /Se Blomtäkt fäb. Björktjärn tjärn
Bjurtomta fäbodar /Se Bläsdikena odl.? Blånar el. Blågården gd Björktjärn tjärn
Bjus by /Se Blästmyren myr Blåsenborg nr 1, se Kyrkbyn traktnamn Stora Björktjärn Saknas
Bjus by /Se Blåstorna plats /Se Blåset skogskoja Björkänget äng
*Bjusås (Bjurs-) by Bläxmor=Blecksmor Saknas /Se Bocka el. Bockgården gård Björnamor skogsområde
Bjänns gårdsnamn /Se Blöt-änge Saknas Bogg gårdsnamn Björnamyr ängar
Bjönns gårdsnamn /Se Bobäcken bäck Bogg- gård Björnhol kulle
Björken by Bockära äng /Se Bogga bydel Björnmyren åker
Björken gd:ar /Se Bodbäcken bäck Bogg(a) gård Björnmyren myr
*Björnarv -et ortnamn /Se Boggas odling Bogg(a) gård Björnmyrängen ängar
Björns gårdsnamn Boggviken vik Bogga Saknas Björnslätten slogmark
Björs gårdsnamn Bolsbäcken bäck Bogga el. Bogg-gården gd Björnstaudden udde
Björns gårdsnamn /Se Bolsbäcken bäck Bogga el. Bogg-gården gård Björntjärne tj.
Bjös gårdsnamn Bolsbäcken bäck Bogglova(gården) gård Björntjärn tjärn
Blank gårdsnamn Bolsbäcken vattendrag Boggården Saknas Björntjärn tj.
Blecket fäb. Bondgårdstjärnen tjärn Bolet Saknas Björntjärn tjärn
Blecko gårdsnamn /Se Bondlovakitten åker /Se Bolet f.d. fäb. Björntjärnberg(et) berg
Blecko gårdsnamn Bondlovakätten åker /Se Bonda el. Bondgården gd Björntjärnsmyren myr
Blika (Blikå) gårdsnamn Bondlovänget slåttermark Bondlova(-gården) gd Blabacka backe
Bliko gårdsnamn Bondåker berg Bondjuganur el. Bondjugagården gd Blabacka backe
Blomtäkt fäb. /Se Bondön ö Bonnåkern parti av samhälle Blabacke backe
Blånar gd /Se Bondön ö Borbos(-gården) gd Blabacka backe
Blåsenborg gård /Se Bond och Prästön ö Borbos(-gården) gd Blaxmor skogsmark o. höjd
Blästorna f.d järnberedningsplats /Se Bond och Prästön holme Borbos(gården) gård Blacksmorssveden äga
Bogg gårdsnamn Bondön, se Bånnö ö Borbos-Jerka-Pers gd Blaxmor berg
Bogglova gårdsnamn Bort-å-kölen utmark /Se Borg-Andersar gård Bleckamor skogsområde
?Bock gårdsnamn Bort-å-kölen utmark /Se Born by Bleckmor skog
Bogg gårdsnamn /Se Brajsmyren myr Born del av kyrkby Bleckmyr=Bleckomyren Saknas
Bogga gd /Se Branden skog Born by Bleckokitten åker
Bogg-gärde del av Fryksås fäb. Branden skogområde Bottnen del av Äskåsen Bleckomor skogsområde
Bolet bolagsgård Bredlie tjärn /Se Bratt(a) gård Bleckomyren myr
Bolet gård? Bredljan sjö Britur(-gården) gd Bleckomyren myr o äng
Bond gårdsnamn Bredtjärnen tjärn Britur(gården) gd Bleckostigsvägen väg
Bond gårdsnamn /Se Bredtjärne tjärn /Se Bruk(et) = Fredshammars bruk Saknas Bleckostigsvägen väg
Bondarsgården gård Bredå vik Bruk(et) Saknas Bleckoänget äng
Borbos gårdsnamn Bredå vik Bruksbo nr 1, se Vångsgärde traktnamn Bleckoänget äng
Borbosgården gård Bredå bäckutflöde /Se Brukslessar(-gården) gd Blecksmor skog
?Born by /Se Bredänget äga; slog Brukspers(gården) gd Blikå- l. Bleck(å)-myren myr
Born by *Bredängs-myrslogen »försöksråmärke» Bruks-Ulars(-gården) gd Blikåmor skog
Borsjö försv. beb.? Broarmyren myr Brunnbergs gård Blikå- l. Bleckslog väg
Bredsarvet f.d. fäb. Bromsen utvidgning Brunnbergs(-gården) gd Blåbärskitta åker
+Bredsarvet f.d. fäbodställe /Se Brovägen väg /Se Brämmasa gård Blåbärstjärne=Blåbärstjärn Saknas
Brimsa gårdsnamn Brunamyr myr Brämmasa-Inga gård Blåbärstjärn tj.
Britur gårdsnamn Brunnflot sankmark Bränd- gård Blåmar kyrkogård äng
Britur gdsnamn /Se Brunnmyren myr Bränd- gårdsnamn Blåmar kyrkogård äng
Bruks gårdsnamn Brunnslok änge Brända el. Brändgården gd Bläckåmyren myr
Brunnbergs gårdsnamn Brunnsmyren myr Brända el. Brändgårdarna gårdar Bläsdika äng
Bränd gårdsnamn Brunnsmyren myr Brändgårdarna gårdar Blästdiken odlingar
Brättas gård Brunnsmyren myr Brända el. Brändgården gd Blästorna plats
Bröms gårdsnamn Brunnvasselån å Brända el. Brändgården gård Blötänget äng
Brömsa gård Brunnänge Saknas Brändan gårdar Blötänget åker
Bus gårdsnamn Brynberget berg Brändan gårdar Bobäcken bäck
Buttur gdsnamn /Se Brynberg berg /Se Brätta el. Brättgården gd Bocksveden äng
Byss gd /Se Brynbergsbäcken bifl. Brätta el. Brättgårdarna gårdar Bockära äng
*Båren Saknas /Se Brynbergsbäcken bäck Bura el. Burgården gd Bodtjärn tjärn
Bäcka förr bruk med masugn /Se Brynbergsbäcken bäck Bura el. Burgården gd Boggarv åker
Böss (Byss) gårdsnamn Brynbergsbäcken bäck Bura el. Burgården gd Boggmickolsgropen grop
Bur gårdsnamn Brynbergstjärnen tjärn Burhansar(-gården) gd Boggmickolsgropen grop
Bur gårdsnamn Brynåsmyren myr Bur-Persa fäbod Boggmyren åker
Buss gårdsnamn /Se Brådetiernen tjärn Burtomten lht Boggärd(et) gärde
*Byngbyn försv. by Bränden terräng Bussa el. Bussgården gd Bogghanssved skog
Byss- gdsn. Brändkällan källa /Se Bygget gård Bolsbäcken Saknas
Byss gårdsnamn Brändåsen höjd Byssa el. Byssgården gd Bolsbäcken Saknas
Bäcckar(?) gårdsnamn Brässlatjärnen tjärn Byssa el. Byssgårdarna gårdar Bolsbäcken bäck
Bäcka beb. /Se Brättåkern åker Byssa gård Bondgårdstjärnen tj.
Bäcka f.d. bruk /Se *Brömsholsleden gränsmärke Byssgården gård Bondlåvakitten åker
Bäcka herrgård Saknas /Se Brötte lindan Saknas /Se Bäck gård Bondlovakitten åker
?Bäckaråsen fäb. Budmyren myr Bäcka f.d. bruk Bondlovalök vattensamling
Bäckaviken Saknas Budtjärnen tjärn Bäcka förr bruk Bond pers tjos äng
Bäker gårdsnamn /Se Budtjärne tjärn /Se Bäcka el. Bäckgårdarna gårdar Bondröd åker
Bäckeråsen fäb. Bultbodberget berg Bäcka traktnamn Bondröd äng
Bäkera gårdsnamn /Se Bultbodfloten sankmark Bäcka bruk nr 1, se Bäcka traktnamn Bondåkern åker
Bäker-Hansar gårdsnamn /Se Bultbodflyt = Bultbudfloten Saknas Bäckdal avs, lht Bondö=Bondön Saknas
Bäker-Juganer gårdsnamn /Se Bultbodflyten myr /Se Bäckar- gård Bondön Saknas
Bäker-Lassar gårdnamn /Se Bultbodtjärnen tjärn Bä(c)ker- gårdsnamn Bondön ö
Bäkra gårdnamn /Se Bultbodtjärnen tjärn /Se Bäcker gd Bonnö holme
Bältar (yngre Bälter) gårdsnamn Bunk terräng Bäkera el. Bäckergårdarna gårdar Bonäs-Lillunnan lopp
Bältar gårdsnamn Bunk strandområde /Se Bäkera el. Bäkergårdarna gårdar Bortsvederna äng o. åker
Bälter gårdsnamn /Se *Bunkön holme Bäker-Hansar(-gården) gd Bort-å-Kölen myrkomplex
Dal gårdsnamn Burtsmyren myr Bäkeråsen fäb. Bort-å-Kölen myrkomplex
?Damilda gårdsnamn Burtsvasseln å Bäkära el. Bäkergården gd Branden slogm.
Danilda gårdsnamn Busholmsbakedan utvidgning Bäkra el. Bäkergårderna gårdar Branden änge
Danilda gårdsnamn /Se Byråkern åkermark Bäkerkvarnen kvarn Brandkitten åker
Danilsängarna fäb. Byråker åker /Se Bälter(a) gård Bredlie=Bredlien tjärn
Difs gårdsnamn Bysjön sjö Bältera el. Bältergården gd Bredlien el. -liarna tj:nar
Difslova gårdsnamn Bysjön sjö /Se Bälter-Pers(-gården) gd Nedre Bredlien tjärn
*Digerberg by Byssgärner åker? /Se Bältra g. Övre Bredlien tjärn
Degerberg byar Bånnå ö /Se Bältra fäbod Bredljån tjärn
*Digerberg bebyggelse (förr by) Båthusfjärden del av Oreälven Bältra el. Bältergården gd Bredlien tjärn
*Digerbergs fjärding del av sn Bäcka masugn Bältra el. Bältergården gd Bredtjärn tj.
Digerbergsfjärdingen f.d. sockenfjärding Bäcka bruksdamm damm Bältra el. Bältergården gård Bredtjärn tjärn
Djupnäs flottningsstation /Se Bäckaränge slogmark /Se Centralen f.d. skogsstn Bredå vik
Djurberga fäb. Bäckarängsbäcken bäck /Se Daddbyn fäbod Bredå vik
Djurberga fäbodkomplex Bäckerängsbäcken bäck Dal- gård Brimsänget äng
Djurberga fäbod /Se ?Bäcklindor ängsmark Dala el. Dalgården gd Briturkallus kärrväg väg
Djurberga fäbod /Se Bäckänget slåttermark Dalar el. Dalgården gd Briturkallus kärrväg väg
Djur-dalen Saknas Bäldbäcken bäck Dalbo nr 2, se Skattungbyn traktnamn Briturkallus kärrväg väg
Djurs- gårdsnamn Bälden vik Dalhansar(-gården) gd Briturkallus kärrväg väg
Djäken gårdsnamn /Se Bälgbrändan skogsmark /Se Dammar el. Dammgården gd Bron vid Vasseln bro
Dofs gårdsnamn Bälgbrändan skogsparti /Se Danilda- gård Brovägen väg
Dofs gårdsnamn Bälterdikarna myr /Se Danilda(-gården) gd Brovägen väg
Dordiby fäb. Bälterkitten inhägnad? Danilla gd Bruggarkitten Saknas
Dordlova gårdsnamn Bälterängsbäcken bäck Danilsängarna fäb. Bruks åker
Dordlova gårdsnamn Bärkberget = Barkberget Saknas Danilsänge´ = Danilsäng fäb. Saknas Brukstomten äng
Dunder gårdsnamn Bärtan naturminne Diffjonsagården äng, gård Bruksänget äng
Dyvernäs flottningsstation /Se Bästgärde åker /Se Difflova(-gården) gård Bruksänget äng
Dödbyn fäb. /Se Bävermyren myr /Se Diffs- gårdsnamn Brunakitten åker
Dördi gårdsnamn Bävernäs landparti Difs(-gården) gd Brunbergstaxe äng
Dördiby del av fäb. /Se Bäveråbakedan utvidgning Difs(-gården) gd Brunna myrsloge
Dövänge flottningssstn Bäveråmyren myr Difs(-gården) gård Brunnarna källor
Ejheds Saknas Bäverån å Digerberg bergsbyar Brunnmyren åker
Eken- gårdsnamn /Se Bäverån biflöde Djurberga fäb. Brunnmyren åker
Eken gd /Se Bäverån å Djurberga fäb. Brunnsbrändan brända
Elings gårdsnamn Bäverån å Djurberga berg med fäbodar Brunnsmyr myr
*Enneråsen beb.? Bäverån å /Se Djurberga fäbodar Brunnsmyren myr
Enuberg Saknas Börkmyr odling /Se Dofbyn fäb., se Dövbyn fäbod Brunnsänget åkermarker
Enusågen äldre bondsåg Börkmyrsbäcken bäck /Se Dordlova(-gården) gd Brunnsänget äng
Enåberg fäb. Börkvassel bäck /Se Dovänge flottn.stn. Brunnsänget äng
Erkapers gårdsnamn Börkvassel bäck /Se Dragatjärn f.d. fäb. Brunnsänget äng
Erkapers gd /Se Bössfallen fall Draggänge = Draggtäkten fäb.? Brunnvasslan å
Erslovs gårdsn. Bössfallet fall Drimyrs- f.d. gårdsnamn Brunnvasslaheden skogsområde
Es fäb. Bössfallet vattenfall /Se Dyvernäs flottningsstation Brunnåker åker
Finn gårdsnamn Bössfallet berg o. triangelpunkt Dåfbyn, se Dövbyn fäbod Brunnåkersgatan bygata
Finn gårdsnamn Bössfallsberget berg Dödbyn fäb. Brunnänget äng
Finn gårdsnamn Daddbodsjön Saknas Dödbyn fäbodar Brunänge äng
Finnes (Finns?) gårdsnamn Daglösen odling /Se Dödbyn l. Dövbyn fäbodar Bryggarkitten åker
Finnmarken bygd Daglösviken vik Dödbyn by Brynberget berg
Finnris=Finnmarken Saknas Daglösviken vik /Se Dödbyn fäb. fäbod Brynberget berg
Finns gårdsnamn Dajvol äng /Se Dödsgårdarna gårdar Brynbergsbäcken bäck
Finnspers gårdsnamn Dalkarlsbäcken bäck Döds-gårdarna gårdar Brynbergsbäcken bäck
Fjäsko fäb. Dalkarlsbäcken bäck Dödsgårdarna gårdssamling Brynåsmyren äng
Flickeråsen fäb. /Se Dallkallbäcken bäck Dödsgårdarna gårdssamling Bräbergsbäck bäck
Flickeråsen fäb. /Se Dammossen mosse Dördi gårdsnamn Bräbäcksbäcken bäck
Fredshammar gård o. kvarn /Se Dammyren sankmark Dördiby fäb. Bräbäcksänget äng
Fredshammar järnbruk /Se Danielsängena odlingar Dördiby parti av fäb. Brända åker
Fridar gd /Se Danielsängarna ängar /Se Dördiby fäbod Brända lövskogsdunge
Fridshammar f.d. bruk /Se Danilda terräng Dördi-gården gd Brända lövskogsdunge
Friska gård Danshedänget terräng Dördigården gårdsplats Brändan skogsområde
Fryksås Saknas Dejmyren, se Dymyren odling Dördna el. Dördengården gård Brändan åker
Fryksåsen fäb. Dejmyren myr /Se Dövbyn Saknas Brändan åker
Fryksås fäb. *dela ford gränsmärke /Se Dövbyn fäbodar Brändbackarna skogsområde
Fryksås fäb. /Se Delåsbäcken bäck Dövbyn fäbodar Brändberget bergparti
Fryksås Saknas Delåsbäcken bäck Dövbysågen såg Brändkällan källa
Fryksås fäbod /Se Delåsen skogsområde /Se Dövänget flottningsstation Brändmyren Saknas
Fryksås fäbod /Se Delåsen höjd Eken- gårdsnamn Brändtomten äng
Furuliden gård Delåsmyren myr Eken(-Jensar) gård Brändvålen skogsområde
Gangsbergsvallen Saknas Delänget snakmark Ekenpers(-gårdarna) gårdar Brändänget äng
Garnij gårdsnamn Delänget änge /Se Ekna l. Eken- gårdsnamn Brättan äldre majstångsplats
Gillas gårdsnamn Difslovatjärnen tjärn Ekna gård Brättan äldre majstångsplats
Gillus gårdsnamn Digerberg berg Elings gårdsnamn Brättbackarna backar
Gisslar gårdsnamn Digerberg berg /Se Elings(-gården) gård Brätthol äng
Gislar gdar /Se Digerberget berg Elingspers(gården) gd Brättåkern åker
*Gislar gårdsnamn /Se Digerberget berg Elingspers(-gården) gård Budtjärne tjärn
Gisslarbo gd? Digerberg-et bergområde Ellborgs(-gården) gd Budtjärn tjärn
»Giäcksiö» fäb. Digerberget berg Ellbus(-gården) gd Bultbudflon Saknas
Gjus- gårdsdnamn *Digerbergsån vattendrag Emmeråsen fäb. Bultbudfloten myr
Gnostra fäbod /Se Digermor skogsmark /Se Emmeråsen fäbod Bultbudtjärnen tj.
Got gårdsnamn Digermorsveden terräng En-Annur(-gården) gård Bunk udde
Gotbyn del av by Digerära änge Enåberg fäb. Bunkberget berg
Grav gårdsnamn Digerära äng /Se Enåberg fäb. fäbod Burhansarkitten åker
?Gravberg fäb. /Se Djopen, se Djupån å Enåkvarnen kvarn Bur-Pers myren äng
Gravmats gårdsnamn Djupbäck bäck Erasmyr gård (fäb.) Burtomåssveden åker
Gref gårdsnamn Djupbäck bäck /Se Erikslund avs, lht Burttsmyren äng
Gregg (Grigg) gårdsnamn Djupdammen del av Näckån Erikslund avs, lht Burtsmyrsbäcken bäck
*Gregg gårdsnamn /Se Djupen Saknas Eringgården gård Burtsmyrsveden åker
Grev gårdsnamn Djupen = Djupån vattendrag Evertsmyr(en) Saknas Burtsmåssveden åker
Grev gårdsnamn Djupgrav däld Evlings(-gården) gd Buråker åker
Grevbrända el. Grevbrändugården Saknas /Se Djupgrav terräng Finn- gård Buråker åker
Grigg gårdsnamn Djupgräv däld Finnbacka avs, lht Byråkern Saknas
Grigg gårdsnamn /Se Djupgräv sänka /Se Finnberg finnställe Bysjön Saknas
Grindberg=?Grunuberg fäb. /Se Djupkällbro bro /Se Finn-Kallbol = Nedre Kallbol fäb. Saknas Bysjön sjö
Grivelberg fäb. Djupnäs terräng Finnkallbol = Ned. Kallbolet Saknas Bysjön sjö
Grivhed gårdar Djupsjöberget berg Finnkallbol Saknas Bysjön sjö
Grund gårdsnamn Djupsjön, Lilla tjärn Finn-lovar(-gården) gd Byssgärnär åker
*Grundberga beb.? Djupsjöråsten gränsmärke Finnsa el. Finngården gd Bysskittarna åker
Grunisa gårdsnamn Djuptjärnen tjärn Finnsa el. Finnsgården gd Byssmyren myr
Grunuberg ? fäb. Djuptjärnen tjärn Finnsa el. Finnsgården gd Byssänget äng
?Grunuberg, Västra o. Östra fäbodar Djuptjärnen tjärn Finnsby del av by Byxtjärn Saknas
Grunuberg fäb. Djuptjärnen tjärn Finns-Pers(-gårdarna) gårdar (Båckesklitt, rättare) ?Boggärdsklitt del av Fryksås
?Grunuberg, V. o. Ö. fäb. Djuptjärnen tjärn Finns-Pers(-gården) gd Båthusmyren myr
Grunuberg fäb. Djuptjärnsbäcken bäck Finns gårdsnamn Båtsta(de)n lastageplats
Grunuberg fäbod /Se Djupån å Fiskarbo nr 1, se Kyrkbyn traktnamn Bäckadammen damm
Grunuberg fäbod /Se Djupån å Fjall mittparti av by Bäckaränget äng
Grunuberg fäb. /Se Djupån å /Se Fjesko fäbod Bäckarängsbäcken bäck
Grunuberg fäb. /Se Djupån å /Se Fjäsko fäbod Bäckavik vik
Grunuberg fäbod /Se Djurberga, se Mellan-Djurberga terräng Fjättegården gd Bäckeränget änge
Grunuberget=?Grunuberg, V. o. Ö. Saknas Djurbergavägen körväg /Se Flickeråsen sommarfäb. Bäckeränget odling
*Gruvmora namn /Se Djurberget, se Labb-Djurberget berg Flickeråsen fäbod fäbod Bäckeränget äng
Grå ?gårdsnamn Djurbergsbäcken bäck Flura el. Flurgården gård Bäckerängsbäcken bäck
Gråtbäck hpl Djurbergsbäcken bäck Flussboden slåtterbod Bäcklindor åker
Gråtbäck fäb. /Se Djurbergsåsen berg Forsbo nr 1, se Kallholen traktnamn Bäcksveden åker
»Gräfzberg» beb.? Djurbergsänget slåttermark Fredshammar gård o. kvarn Bädda åker
Gubb gårdsnamn Djurvik vik /Se Fredshammar traktnamn Bäkerheden hedmark (skog)
Gubb gårdsnamn Djurviken vik Fredshammars kvarn nr 1, se Fredshammar traktnamn Bäkerheden skogsområde
Gubb gårdsnamn Djurviken Saknas Friara el. Friargården gd Bäckerhedsbäcken bäck
*Gub(b)erta tre namn /Se Djurviken vik Fridar(-gården) gd Bäkermyren myr
Gubbertur gårdsnamn /Se Djurviken vik /Se Fridebo avs, lht Näckertomten äng
Gubbol gård /Se Djärgmyr myr /Se Fridhem Saknas Bäkertomtskällan källa
Gudmulda gårdsnamn Djärgmyren sank mark Fridhem avs. Bäkärkällorn källor
Gullbrandsgården g. Djässi sjö Fridhem avs, lht Bäkervallen vall
Guns gårdsnamn Dofslovatax äng /Se Friskhem avs, lht Bälterdikarna myr
Gulis gårdsnamn Dofs-lovs-Taks äng /Se Frusa gd Bälteränget äng
Gumilda gårdsnamn Dommarkällan källa Fryksås fäb. Bängsänget änge
Gummus gårdsnamn Domarkällan källa Fryksås fäb. Bängsäng(s)myren dytag
Guns gårdsnamn(?) *Dovbröst gränsmärke Fryksås fäb. Bästgärd åker
Gutå gårdsnamn Dovtjärn tjärn /Se Fryksås(en) fäb. Bävernäs näs
Gurus gårdsn Dragatjärn tjärn /Se Furuliden gård Bäverån vattendrag
Gäjsler- gårdsnamn /Se Dragatjärnen tjärn Furulid(en) villa Bäverån biflöde till Oreån
Gärner del av by /Se Dragesiöö sjö Furulund avs, lht Bögbrändan skogsparti
Gäsbäckängen Saknas Draggsjön sjö Furulund nr 2, se Stackmora traktnamn Bögbrändan skogsparti
Gäsmyren Saknas Draggen sjö Fäbodeskiftet nr 2, se Stackmora traktnamn Börkmyr odling
Gävle fäb. /Se Draggen sjö Gabriel- gård Börkmyrsbäcken uppbäck
Gävle fäbodar /Se Draggen sjö Gabriela(-gården) gård Börkvassel(n) Saknas
Gävlu fäb. /Se Draggen sjö Gahn gårdsnamn Börkvassel(n) biflöde
Gävlu fäbodar /Se Draggen sjö Gammel-Kråka gd Börsfallet fall
Gössa gårdsnamn Draggen sjö Gan-Andersar gård Daddbosjön sjö
Haga gårdsnamn Draggen sjlö Ganar gård Daglösa(n) odling
Handfors f.d. smedja o. såg /Se Draggen sjö Gangsberg(et) fäb. Daglösholmen holme
Hans gårdsnamn Draggen sjö Gefle fäb. Saknas Daglösu ängs- och skogsområde
Hansames gårdnamn /Se Draggen sjö /Se Gestur(-gården) gård Daglösviken vik
Hansames gårdsnamn /Se Draggen sjö /Se Gil(i)ns- gård Daglösviken vik
Hansar gårdsnamn /Se *Draggeröset gränsmärke Gilius(-gården) gd Daglösänget äng
Hanser gårdsnamn Draggflot sankmark Gillusar el. Gillusgårdarna gd Dajv- l. Duvhol nyodling
Hanser gårdsnamn /Se Draggsjön sjö Gisslara el. Gisslargården gd Dalbacka skogsbackar
Hanses gårdsnamn Draggsjön sjö Gissler(a) gård Dalkarlsberget berg
Hansjö by Draggsjön sjö Gisslera el. Gisslergården gd Dalkarlsbäcken biflöde
Hansjö by Draggsjöröset gränsmärke Glupesbodarna fäbod Dalkarlsbäcken biflöde
Hansjö by Draggänget skogsmark Glupesbodarna fäbod Dallök f.d. pöl
Hansjö by Dretvad vadställe /Se Gotbyn del av Hansjö Dal-lök vattensamling
Hansjö by Dribäcken bäck Grafberg nr 1-11, se Gravberg traktnamn Daltomterna hustomter
Hansjö by Dribäck(en) bäckar /Se Granvassla banvaktstuga Dalvallen vall
Hansjö by Drimyr odling /Se Granåberg fäbod Dalänget äng
Hansjö by Drimyren åker Gravberg by Dammen äng
Hansjö by Dritbäcken bäck Gravberg by Dammen äng
Hansjö by /Se Dritbäcken bäck Gravberg by Dammtjärn tj.
Hansjö by /Se Dritbäcksmyren myr Gravberg traktnamn Dammusa myr
Hansjö by /Se Dritänget slåttermark Gravgården gård Danielsänget änge
*Hansjö fjärding del av Orsa sn /Se Dumviken myr /Se Grefhed gård Danilda slogundantag
Hansjöfjärdingen f.d. sockenfjärding /Se Duvholänge änge Greming egendom Danildagatan gata
Hanslov (Hans-Olovs) gårdsnamn Duvol, se Dajvol äng Gretur(gården) gård Danildavålarna myrslog
Hanslofs gårdsnanm Dymyren myr Gretär(-gårdarna) gårdar Dej-myren myr
Harabacken del av Skattungbyn Dymyren odling /Se Gretör-Samilda gd Dejmyren Saknas
Harabacken finnbygge Dynamittjärnen tjärn Grev- gårdsnamn Delkitta åker
Harpkojan skogskoja Dypel(s)myren myr /Se Grev-gårdar el. Greva gd Delåsbäcken bäck
Hass- gårdsnamn Dypelstjärnen tjärn Greva el. Grevgården gd Delåsen kölslogsområde
Hassa gårdsnamn Dyverklitten berg Greva el. Grevgården gd Delåsmyren Saknas
Hassa gård(snamn) Dyvernästjärnen tjärn /Se Greva el. Grevgården gård Delänget änge
Hassis gårdsnamn Dyverån å Grevbrända el. Grevbrändurgården gård Delänget äng
?Havbygge fjärding Saknas Dyverån å Grevbrända el. Grevbrändgården gård Delängsdikarna småmyrar
*Havbygge fjärding del av sn Östra Dyverån bifl. Grevpers(-gården) gd Diffjonsatomten åker
+Havbygge fjärding Saknas /Se Dyverån å Griffelberg fäb. Difskitta åker
Hed gårdsnamn Dyverån å Griffelberg fäb. Difsnyänget äng
Heden by Dyverån å /Se Griffelnäs flottn.stn Digerberg bg
Heds Saknas Dyvran bifl. Grigglassar(-gården) gd Digerberget berg
*Hedsåsen, Lilla beb.? Dyvran, se Dyverån å Griv(a) gård Digermor skogsmark
Hellborgs gårdsnamn Dåråbud slåttermyr Grivelberg Saknas Digerängen äng
Hellbors gårdsnamn Dödbysodlingen terräng Grivhed fäb. Digerära änge
Hermans gårdsnamn Dördengatan bygata Gropmans gård Digerära äng
Hernberga=Hornberga Saknas /Se Dövtjärne tjärn /Se Grumpers(-gården) gd Digerära äng
Herrpers gårdsnamn Dövängarna ängsmarker Grumpers(-gården) gd Diktasängen äng
Hinders gårdsnamn Dövängsberget berg Grunissa-Hansar gd Diktskjåänge äng
Hins gårdsnamn Dövängsmyren sank mark Grunuberg fäb. Dilu sankt ängsområde
Hins gårdsnamn Dövtjärnen tjärn Västra Grunuberg fäb. Dipelmyr myr
Hjärpåsen fäbod /Se Dövänget ängsmark Östra Grunuberg fäb. Dipeln tjärnhåla
Hol gårdsnamn Eberget berg Grunuberg (berg med) fäbodar Dipelsmyren myr
Holen by Ebjar berg /Se Grunuberg Södra fäb fäbod Dipelsmyren Saknas
Holen by Ebjär höjd /Se Grunuberg Södra fäb fäbod Dipilen tjärn
Holen by Eggen »valliknande markförhöjning» /Se Grunuberg, Västra fäb fäbod Divra å
Holen by Eggen ås /Se Grunuberg Västra fäb fäbod Divraån, se Dyvereån å
Holen by Ejan äng /Se Grunuberg Östra fäb fäbod Djopgrev dalgång
Holen by Ejmyren myr Grunuberg Östra fäb fäbod Djupan Saknas
Holen hlp. Ejmyrheden hed Grunuberg fäbodar Djupbro bro
Holens ångsåg Saknas Ejmyrtjärnen förr tjärn Grunubergssågen såg Djupbäck bäck
Holgården gård Ekentjärnarna tjärnar Trunnåberg fäb. fäbod Djupbäcken Saknas
?Holtans gårdsnamn Ekentjärnarna tjärnar /Se Grå- gårdsnamn Djupbäcken Saknas
Homman (Håmman) gårdsnamn Ekentjärnarna tjärnar /Se Gråmats(-gården) gård Djupbäcken bäck
Hornberga fäbodby Ekner Enåns »döda fall» Gråstenskvarnen kvarn Djubäcksänget äng
Hornberga by Ekner vattenfall Gråstenskvarnen kvarn Djupdammen flottningsdamm
Hornberga by /Se Ekner fall /Se Gubb-Andersa el. Gubb-Andersgården gd Djupen = Djupån å
Hornbera by /Se Ekner fors /Se Gubb-Jerka(-gården) gd Djupen, Djupån å
Hornberga by /Se Ekorrbäcken bäck Gubba el. Gubbgården gd Djupgrav dalgång
?Hubert (Ubburt) gårdsnamn Ekorrmyren myr Gubba el. Gubbgården gårdar Djupgrev ravin
»Hunetorp» beb. Eldbomyren myr Gubba el. Gubbgården gd Djupgräv sänka
Hunsjön beb.? Eldängarna slogmark /Se Gubba el. Gubbgården gd Djupkällbro bro
Hybjörns gårdsnamn Eldängsbäcken (Jald) bifl. Gobbhols(gården) gd Djupnäs flottningsstation
Håll gårdsnamn Elingsmyren skogsmark Gubblova(-gården) gd Djupsjöberg(et) berg
Håll gårdsnamn Elingsholmen holme Gubb-Lova(-gården) gd Djupsjöbäcken (l. Djupbäcken) bäck
Hållars (Håll-Lars) gårdsnamn Elsaslamm tjärn Gubertur(-gårdarna) gårdar Djuptjärn Saknas
Hållnissa gårdsnamn Emmåsjöarna sjöar Gubertur(gården) gd Djuptjärn Saknas
Hållnissaveden odling m. gård Emmåsjöarna sjöar Gulis(gården) gd Djuptjärn tjärn
Håmman gårdsnamn Emågruvan slipstensgruva Gulis(-gården) gd Djuptjärnen tjärn
Håmman gårdsnamn Emån å Gumilda(-gården) gd Djuptjärn tj.
»Hångan» fäb. Emån = Ämån Saknas Gumilda(-gården) gd Djupån å
Hångs fäb. Emån å /Se Guns-Juganur gd Djupån biflöde
Hägg gårdsnamn Enmyrsänget slåttermark Guns(a) gårdsnamn Djurbacka backe
Hällberg fäb. Enuån = Enån Saknas Gunsgårdarna gårdar Djurbergaberg berg
Hällberg fäb. /Se Enåberg fäb. /Se Guns(-gårdarna) gårdar Djurbergabäcken vattendrag
Hämtemot (Hämtemot) f.d. gd /Se Enåbergsklacken berg Gustavar-Hansar gd Djurbergavägen väg
Härdals gårdsnamn Emåbergsklacken berg /Se Gustavar-Jerkar gd Djurbergbäcken bäck
*Hästberg fäb. Enåbergsmyren myr Gutå(-gården) gd Djurbergröjningarna ängar
Hättberg fäb. Enådalen del av dalgång Gutå(-gården) gd Djurbergsbäcken, se Djässebäcken Saknas
Hättberg fäb. Enån å Gyltbacken parti av Hansjö by Djurbergsbäcken bäck
Hättberg fäb. /Se ?Enån å Gårdarna gårdssamling Djurberg-vägen väg
Högberg fäbodställe ?Enån å Gärnarna (Gärner) del av by Djurvik = Djurviken Saknas
Högheds fäbodby /Se Enån å Gäsbäck(s)äng(en) fäb. Saknas Djurviken vik
Höglunda bolagsgård Enån å Gäs(i)heden fäb. Djurviken vik
Höken gårdsnamn Enån å Gäsheden bebn. Djuränget äng
Höken, se Eken gd Enån å Gäsheden Saknas Djärgmyr slogmyr
Hönsröv ortnamn /Se Enån å /Se Gäsmyrarna=Gäsmyrar fäbod Saknas Djässe sjö
?Ibyggbyn del av by Enåsjöfloten myr Gäsmyren Saknas Djässebackarna backar
Icksjön, Norra o. Södra fäb. Enåsjön f.d. sjö (nu myr) Gässisågen såg Djässebäcken vattendrag
Icksjö, Norra o. Södra fäb. Eragård åker /Se Gävle fäb. Djävleränget åker
Icksjön fäb. Eratågatan bygata /Se Gävle fäbod Djävlaränget åker
(Göksjöbodarna)=Icksjö-? fäb. Erka-Persbäcken bäck Gävlu fäb. Dofs-Lovs-taxe äng
Icksjön fäb. Erkapersbäcken bäck /Se Gökens gård Dofs-Lovs-taxe äng
Icksjön fäb. Erka-Persmyren myr Görans gård Dofs-Olofs-taxe äng
Igel gårdsnamn Erkapersmyren myr /Se Göta el. Götgården gd Dofsänget äng
Imbus gårdsnamn Erågärde äga; åker,slog Göta el. Götgården gård Dordlova greming åker
Ismarvål by /Se Esmyren myr Götgården el. Göta gård Dordlovatomten äng
Issmarvål parti av by Ettvassån å Haga(-gården) gd Dragatjärnen Saknas
Issmarvål parti av by /Se Evertsmyren myr Hagagården gård Dragatjärn tjärn
Ismarvål bydel /Se Fageråsen berg Haga-Hansar(-gården) gd Dragatjärnen tjärn
Ivars gårdsnamn Fageråsen ås /Se Haga-Juganur(-gården) gd Dragatjärn tjärn
Ivars gårdsnamn Fageråsmyren myr Haga-Lovs(-gården) gd Draggan, se Draggen sjö
Ivarsborg flottningsstation Falksveden skogsmark Handfors f. liebruk o. såg, nu kraftverk Draggen sjö
Ivarsnäs gd Falksveden terräng Hanséntomten avs. Draggen sjö
Jamtmot »ödebygdsmarknad» /Se Falungsmyren myr Hanser- gård Draggen sjö
Janisa gårdsnamn Farbrorsåsmyren myr Hanser-Lova(-gården) gd Draggen sjö
Janisa gårdsnamn Fastersmyren myr Hanserpers- gård Draggen sjö
Jeppe gårdsnamn Fastarv åker /Se Hansjö poststation Draggen sjö
Jogas gårdsnamn Fastlok vattensamling /Se Hansjö by Draggflon myr
Jogsel, se Jåcksäl by Femmesbäcken bäck Hansjö by Draggflot myr
Jogsäl gårdar /Se Femstackmyren myr /Se Hansjö by Draggflot(en) myr
Jogsäl gdr /Se Felsjöarna sjöar Hansjö del av åkermark Draggflyt = Draggfloten Saknas
Johanstorps fäb. Saknas Filitjärnen tjärn Hansjö Saknas Draggtäkten myr?
Joksäl by Filitjärnsmyren myr Hansjö Saknas Draggtäkten Saknas
Juganur gdsnamn /Se Filåsen höjd Hansjö Saknas Draggtäkten myr
Jugonör gårdsnamn /Se Finndicker myr /Se Hansjö by Draggängarne äng
Jugås gårdsnamn Finngatan väg /Se Hansjö traktnamn Draggänget äng
  Finn-Lovar fnöskbruk åker /Se Han(d)sjökvarnen kvarn Dribäck lopp av Kerningsbäcken
  Finn-Lovar Fnöskbruk åker /Se Hanslova(-gården) gård Dribäck(en) bäck
  Finn(s)högst berg? Hanslåva- gård Dribäcken biflöde
  Finnsjödammen dammbyggnad Harabacka parti av Skattningsbyn Dribäcken bäck
  Finnsjön sjö Harabacken finnställe med gårdar Dribäcken bäck
  Finnsjön sjö Harabacken del av Skattungbyn Drikitta åker
  Finnsjöån å Hassa el. Hass-gården gd Drikitta åker
  Finnsjöån å Hassapers(-gården) gd Drimyra åker
  Finnsjöån å Hassisbacken avs. Drimyr(en) parti av odling
  Finnsjöån å Hed- gård Drimyränget äng
  Finnsnäslindorna skogsområde Heda el. Hedgårdarna gårdar Dritbäcken bäck
  Finns-Persänget slåttermark Heden by Dritbäcken bäck
  Finns-Persänget skogsmark Heden by Dritbäcksmyren äng
  Finntjärnen tjärn Heden del av Stackmora by Dritmyränget äng
  Finntjärnen vik Heden del av Stackmora by Drivad odling
  Finntjärne tjärn /Se Heden del av Stackmora by Drivad äng o myr
  Finnäslindor del av Orsa /Se Heden by Drivad äng o myr
  Fiskarbodtjärnen tjärn Hedgården nr 1 - 4, se Stackmora traktnamn Driänget äng
  Finskänget slåttermark Heds (-heds-) fäb. Drågotjärn tjärn
  Fisklösen tjärn Helborgs(-gården) gd Dumviken myr
  Fisklösen tjärn /Se Hemderberg=Hemder-Grunuberg fäbod Saknas Dumviken utöpare
  Fisklösen, Östra o. Västra, se Fisklöstjärnarna tjärnar Hemder-Grunuberg Saknas Duvhol äng
  Fisklösmyren myr Hem-Grunuberg fäbod Duvhol åker
  Fisklöstjärnarna tjärnar Hem-Grunuberg fäbod Duvlök f.d. pöl
  Fisklöstjärnarna tjärnar /Se Hes=Höghed fäbod Saknas Duvodlingen åker
  Fisklöstjärnen tjärn Hinders(-gården) gd Dymyren = Dejmyren Saknas
  Fiskvik vik Hindrik(a) gård Dymyren åker, myr
  Fiskvik vik /Se Hindrikar(gården) gård Dypeln Saknas
  Fjaggbäck bäck Hinsa el. Hinsgården gd Dypeln tjärn
  Fjaggbäck bäck /Se Hjärpåsen fäb. Dyplarnar myrar
  Fjeskodammen damm /Se Hol- gårdsnamn Dyverdalen dalgång
  Fjäckan (Moldån) å /Se Hol- gårdsnamn Duverklitt berg
  Fjäckån å Holen by Dyvernästjärnen tj.
  Fjäckån å Holen=Kallholn by Dyverån å
  Fjället berg Holen by Dyverån å
  Fjärdingsmyren myr Holen by Dyverån å
  Fjäskodammen dammbyggnad Holen by Dåfs-Olfs-taxe äng
  Flackarna tjärnar Holen by Dårlofva gårdstomt äng
  Flaxbäcken bäck /Se Holen Saknas Dämmyrskällan källa
  Flaxbäck(en) bäck /Se Holen by Dämmyränget äng
  Flaxtjärn tjärn /Se Holgården gammal gårdsplats Dödskallgatan gata
  Flenbergsåsarna berg Holgården gårdsplats Dödskarlsgatan gatparti
  Flickerbäcken bäck Holt-Hansar el. Holthansgårdarna gårdar Dördengatan bygata
  Flickeråsen triangelpunkt Hommona el Hommongården gårdar Dövbysodlingen åker
  Flickran sankmark Hopp egendom Dövtjärn tj.
  Flickran myr /Se Hornberga by Dövänget änge
  Floden å Hornberga by Dövänget myrslog
  Flogen tjärn Hornberga by Dövängsberget berg
  Flotbäcken bäck Hornberga by Dövängsbrändan Saknas
  Floterbäcken bäck /Se Hornberga nr 1, se Hansjö traktnamn Ebergskällan källa
  Fllotänget sankmark Håll- gård Eböränget äng
  Flymyren myr Hålla el. Hållgårdarna gårdar Eggen ås
  Flytarbäcken bäck /Se Hålla el. Hållgården gd Eggen grusås (o. vattendelare)
  Flytartjärnen tjärn /Se Hålla el. Hållgården gård Eggen ås
  Flyttjärnarna tjärnar Hålléngården nr 1, se Stackmora traktnamn Eggen sandbank
  Fläckstjärnen tjärn Hålljons(gården) gård Eja äng
  Fläskarv åker /Se Hållnissa(-gården) gård Ejmyren myr
  Fläskarv-et ängs- och åkerområde /Se Håmån- gård Ejmyrsveden äng
  Fläxtjärne tjärn /Se Häggar el. Hägg-gården gd Ejmyrtjärn tjärn
  Fogdholmen holme Häggs gård Ejmyränget äng
  *Fogdsjön sjö Hällberg fäb. Ekentjärn Saknas
  Fogdtjärnen tjärn Hällberg fäb. Ekentjärnarna gårdsnamn
  Fredagsmyren myr Hällbergsbodarna fäb. Ekentjärnarna tjnar
  Fridarkitten åker Hälsingborg flottn.stn Ekentjärne Saknas
  Friskmyren myr Hällsjöbodarna fäb. Eknarna Saknas
  Fryksåsen bergås Härdalbod Saknas Eknarna Saknas
  Fröbäcken bäck Hättberg fäb. Elborsänget åker
  Fröbäcken bäck Hättberg (berg med) fäbodar Elingsholmen holme
  Fröbäcksänget sankmark? Hättberg fäb. Elingsmyren äng
  Fröhällarna odling Hättberg fäbod fäbod Elingstägt åker
  Fröhällarna stenhällar /Se Hättberg fäbod Emmån Saknas
  Fröhällarna stenhällar /Se Hättbergsbodarna fäb. Emmån å
  Fullbackmyren myr Högbacka gård Emmån å
  *»fundholmen» holme Högbacka gård Emån å
  *Fureberget berg Högbacken=Lillhögbacken bydel Emmåtjärn tjärn
  Futholmen holme /Se Högbäcken avs. Enan = Enån Saknas
  Fuån å /Se Höghed fäb. Enan = Enån Saknas
  Fågelhed ägomark Höghed fäb. och gård Enan = Enån Saknas
  Fårfilbäcken bäck /Se Höghed by Engströmsodling åker
  Fårfilmyren myr /Se Höglunda gård Ennån å
  Fåsjömyren myr Höglunda gård Enmyren åker
  Fåsjömyren sank mark Höglunda bolagsgård Entjärnmyren myr
  Fåssjön sjö Högståsen fäbod fäbod Enåberg berg
  Fåsjön, Norra sjö Höken gårdsnamn Enåberg berg
  Fåsjön, Södra sjö Höken- gårdsnamn Enåbergsklacken Saknas
  Fåsjön, Norra o. Södra sjöar /Se Höken-Andersar gård Enåbergsmyren myr
  Nördra Fåsjön sjö /Se Hökengården gård Enåbergsodlingen äng
  Fåsjön, Södra sjö Höken-Jerkar gård Enåbergssveden äng
  Södra Fåsjön sjö /Se Höstar(-gården) gård Enåbergsänget äng
  Fäbodberget berg Iberts gård Enåbrunnen avs
  Fäbodbäcken bäck Ibjesgården gård Enån vattendrag
  Fäbodknoppen berg Ibyggbyn del av Hansjö Enån Saknas
  Fäbodknoppen höjd Icksjö fäbodställe Enån å
  Fäjtängesbäcken bäck Icksjö, Norra, fäbod fäbodar Enån å
  Fämbta å Icksjö, Norra, fäbod fäbodar Enåsjön Saknas
  Fännmyr myr /Se Icksjö, Södra, fäbod fäbodar Enåsjön sjö
  Fännmyren nu odlad myr /Se Icksjösågen såg Enåsjön utdikad sjö
  Fänån å Ilos(-gården) gården Enåtjärn tjärn
  Fännån å Imbus(-gården) gd Enåtjärnsmyren åker
  Fännån å /Se Imbus gd Enängsbäcken parti av Enån
  Förhagen udde /Se Ingra el. Ingurgården gd Eragärd åker
  Förhagen udde /Se Ismarvål by Eragärd åker
  Förrådstjärnen tjärn Isåkers Byssa gd Eragärd åker
  Förråg´n udde Ivars(-gården) gd Eratågatan gata
  Gambelmansmoren skogsmark /Se Ivarsnäs gård Erka- (l. Jerka) Persbäcken bäck
  Gammelkvarnsbäcken bäck Issmarvål parti av Viborgs by Erka Persmyren myr
  Gammelkvarnsbäcken bäck Issmarvål del av Viborg Erlingsmyren äng
  Gammelkvarnsbäcken bäck /Se Ivarsnäs skogvaktarboställe Ersmyren Saknas
  Gammelsvedberget berg Ivarsnäs gård Ersmyren myr
  Gammelängena sankmark Jamtaner gård Estjärn Saknas
  Gammelängsbäcken bifl. Janisa gård Estjärn Saknas
  Gammelängsbäcken bäck Janisalåvar gård Estjärn tjärn
  Gammelängsbäcken bäck Jannisa gårdsnamn Estjärnen = Estjärn Saknas
  Gangsberget berg Jannisa(-gården) gd Es- l. Hedsvasseln biflöde
  Gangberget berg Jannisa(-gården) gd Etsarv åker
  Gangsbergsbäcken bäck Jannisa(-gården) gd Ett-tjärn, se Hättjärn Saknas
  Gap myrmark /Se Jannisa(-gården) gård Ett-tjärn tjärn
  Garpdalen »änges slogar» Jannesa- gård Ettvassån Saknas
  Gartjärne tjärn /Se Jappa(-gården) gd Evkallskitten åker
  Gartjärne tjärn /Se Jecksibodarna Saknas Evkallskitten åker
  Gartjärnen tjärn Norra Jeck- l. Icksjö fäbodar Evkallskitten åker
  Gartjärnen tjärn Jecksjö fäbodar Evlingsänget äng
  Gartänge änge /Se Södra Jeck- l. Icksjö fäbodar Esingänget äng
  Gartänge änge /Se Jensar(gården) gd Essänget äng
  Gatuänget skogsområde Jensar(-gården) gd Fagerkällan källa
  Getryggen terräng Jensar(gården) gård Fageråsen ås
  Gevelbäcken bäck /Se Jensar(gården) gård Fageråsen skogsås
  *Giedatiernan tjärn Jenser-Andersar gård Fageråsmyren Saknas
  *Gie.desiöbergh berg Jensos(-gården) gård Fageråsmyren myrmark
  Saknas sjö Jensurgårdarna gårdar Fajtänget äng
  Gierdesiöbergh berg Jenu- l. Enåberg fäbodar Fallbackmyren myrslog
  Wäster Gierdesiöbergh, se Gällsjöberget, V Saknas Jeppa gd Fallet åker
  Gierdesiöknäcken berg Jerkapers(-gården) gård Falungsmyren myr
  Wäster Gierdesiön sjö Jerkar(-gården) gd Farbrorsåsen bergås
  Wäster Gierdsiön sjö Jerusalem fäb. Fastarv åkerområde
  Öster Gierdsiön sjö Jesiheden gård Fastarv åker
  Gierdsiööwick sjö Joggsäl fäb. Fastlök vattensamling
  Wäster Giersiöberg berg Joggsäl (fäbod) by Fastlök f.d. pöl
  Giersiöbergh berg Johanstorp fäb. Felitjärn Saknas
  Wäst: Giersiön sjö Joks finnställe Femstrockmyren myr
  Öster Giersiön sjö Jongården gård Fennån å
  Gierssiön sjö Jons- gård Fetsjöarna sjöar
  *Giersön holme Jons- gård Filitjärne Saknas
  Gierteknäcken berg Jons- gård Filitjärne Saknas
  Gislarmyren myr /Se Jons(-gårdarna) gårdar Filitjärn tjärn
  Gisslarmyren myr Jons(-gården) gård Finnbergsbron bro
  Gisslarmyren myr /Se Jonsjuganur gård Finndicker myr
  Gjählsjö knätt berg Juganur-bilar gd Finngatan gata
  Gjäle Sjön sjö Juganur(-gården) gd Finn-Lovar fnöskbruk åker
  Gjälsjöberget berg Jugås- gårdsnamn Finn-Lovar fnöskbruk åker
  Gjälsjöknätten berg Juta el. jutgården gård Finn-Lovstaxe äng
  Gjälsjön sjö Jågarv avs. Finnlåvatax sloge
  Gjälsjön, Södra sjö Jågas(-gården) gård Finnrödjningen Saknas
  Gladänget terräng Jågas(-gården) gård Finnsgatan gata
  Glesaslott sovhol /Se Norra Jäcksjö=Norra Icksjö fäbod fäb. Finnsgrening åker
  Glitjärnen tjärn Jämt(a) gård Finnsgärdslindor skogsområde
  Glitjärne tjärn /Se Jämta el. Jämtgårdarna gårdar Finnsgärdslindor skogsområde
  Gluggu äng /Se Jämta el. Jämtgården gd Finnsjön sjö
  Glödådalen dalgång /Se Jämta el. Jämtgården gd Finnsjöån vdr
  Gnitick berg Jämta el. Jämtgården gård Finnker sluttning
  Gnitick bergstopp /Se Jämtannur(-gården) gd Finnsperssveden äng
  Godmyr myr /Se Jämt-Pers(-gården) gd Finntjärn tj.
  Godsmyren myr Jämt-Pers(-gården) gd Fiskarbodtjärnen tjärn
  Godsvål, Norra sankmark Jäpp(a) gård Fisklösen tjärn
  Godsvål, Södra sankmark Jäppa- gård Västra Fisklösen Saknas
  Godsängsbäcken bäck Järnvägsområdet nr 1, se Kyrkbyn traktnamn Fisklösen (l. Fisklöstjärnarna) tjnar
  *Gothön holme Järnvägsområdet nr 2, se Kallmora traktnamn Östra Fisklösen Saknas
  Gotvad terräng Järnvägsområdet nr Æ, se Stackmora traktnamn Fisklösmyren myr
  Granan å /Se Järnvägsområdet nr æ, se Skattungbyn traktnamn Fisklöstjärnarna Saknas
  Granbäcken bäck /Se Järnvägsområdet nr 5 - 7, se Kyrkbyn traktnamn Fisklöstjärnarna tjärnar
  Granubron bro /Se Järpåsen (berg med) fäbodar Fiskvik vik
  Granudjup djup ställe i sjö /Se Järpåsen Saknas Fiskvik vik
  Granholmen holme Järpåsen fäbod Fiskvägen gångstig
  Grantjärnen tjärn Jässbäcksänget fäb. Fiskänget äng
  +Granus åmynning /Se Jäsmyrarna odling med fäbodar Fjaggbäck bäck
  Granuslogen änge /Se Jönsar gårdsnamn Fjera hage
  Granusveden änge /Se Jönsas- gård Fjället del av Viborg
  Granusänge åkeromr. /Se Jössa- gård Fjällröjningen äng
  Granusänge odling /Se Jössa- gård Fjällänget äng
  Granusänge änge /Se Jössa(-gården) gd Fjäskodammen damm
  Granusängsvik vik /Se Jössa gd Flairen l. Flyen myr
  Granutjärne tjärn /Se Kallbol fäb. Flairi l. ? Fliren änge
  Grantjärne tjärn /Se Kallbolet fäb. Flaxbäck(en) biflöde
  Gran(u)ån å Nedre Kallbolet Saknas Flaxbäcksdiket parti av Flaxbäcken
  Granuån å /Se Kallhol(e)n by Flaxtjärn tjärn
  Granuån å /Se Kallholen by Flickran myr
  Granvasseln bäck Kallholen traktnamn Flickran myr
  Granvasseln bäck Kallholn nr 1-14, 16,17,18,19,20, se Kallholen traktnamn Flioterbäcken = Hesvasseln Saknas
  Granvasseln bäck /Se Kallmans gård Floten Saknas
  Granån å Kallmans(gården) gård Floten myr
  Granån å Kallmora by Floten myr
  Granån å Kallmora by Floten myr
  Granån å Kallmora by Floterbäcken bäck
  Granån å Kallmora by Flotertjärnen Saknas
  Granån å /Se Kallmora by Flotänget äng
  Granån å /Se Kallmora by Fluren åker
  Granåsveden terräng Kallmora traktnamn Flurtallen fura
  Granåtjärnen tjärn Kallova- gård Flurtallen fura
  Granåviken vik Kallova(-gården) gård Flyten = Floten Saknas
  Granåänget ägomark Kalvola del av Hansjö by Flyten = Floten Saknas
  Gravbergs sovhol udde Kans(gården) gd Flyten myr
  Graven dal /Se Kans(-gården) gd Flyten, se Floten myr
  Gravmyren myr Kapplas gård Fläckstjärn tjärn
  Gravmyren myr /Se Kaplas(-gården) gd Flären äng
  Gravvasseln bäck Kaplas(-gården) gd Fläsarv åker
  Gravvasseln bäck /Se Kaptens gårdsnamn Flästjarv änge
  Gravänget sank mark Kaptensgårdarna del av fäb.? Fläskarv åker
  Gravängsberget bergsplatå Kaptens gårdarna fäbod Fläteråkern åker
  Greturgatan väg /Se Kaptens(-gården) gd Fläxtjärne Saknas
  Grevrödningen terräng Kariner- gård Fläxtjärn tjärn
  Grevänget slåttermark Karlsro lht Fläxtjärn Saknas
  Griffelberg terräng Karlsro nr 2 avs. Fläxtjärn tjärn
  Griffelberg berg /Se Karner-Andersar gård Fläxtjärnsbäcken bäck
  Griffelådammen dammbyggnad Karnergården gård Fogden = Fogdholmen Saknas
  Griffelån å Karnergården nr 2, se Skattungbyn traktnamn Fogdholmen Saknas
  Griffelån å Karus(-gården) gd Fogdholmen holme
  Griffelån å Karnsgården el. Karus gd Fogdröjningen äng o åker
  Griffelån å /Se Kelaus(-gården) gd Fogdröjningen äng o åker
  Griggmyren myr Kibäck gd Fogdänget se Fajtänget Saknas
  Griggåkern odling Kilen parti av Skattungbyn Fredagsgruvan slipstensgruva
  Griggåkern åker /Se Klackhol gård Fridarkitten åker
  Grivelån Saknas Klitten fäb. Frobäcken Saknas
  Grivhed ägomark Klubba el. Klubbgården gd Frusagreningen åker
  Grottfallet terräng? Knekta el. Kucktgården gd Frusatäppan åker
  Grovan stenbrott /Se Knikå l. Kneka Saknas Fryksås-Rädsjön Saknas
  Grunissaskogen dunge /Se Knikåbodarna=Rosenberg fäbod Saknas Fröbäcken Saknas
  Grunnberg berg Kais(-gården) gd Fröbäcken del av biflöde
  Grunubergsvasseln bäck Knorrhol gård Fröbäcken bäck
  Grunuflot sankmark Knuts- gård Fröbäcksänget äng
  Grunuflyt = Grunufloten Saknas Korsnäs-station skogsstn Fröhällarna hällar
  Grunnuflyt myr /Se Kransenbol=Nedre Kallbolet Saknas Fröhällarna hällar
  Grunuflyt myr /Se Krats- gård Fröhällarna stenhällar
  Grunuflyt åflöde? /Se Krokmeskitten egendom Frösåkern åker
  Gruvbackarna höjd Kruppa fäb. Fu-sjön (=Fåsjön) sjö
  Grytan lugnvatten Kruppa fäbodar Fuån å
  Gråhammaren berg Kruppa fäbod Fågelheden åker
  Gråmjölk vik /Se Kruppasågen såg Fågelmyren myr
  Gråstenskvarnen kvarn Kråka el. Kråkgården gd Fårfilbäcken bäck
  Gråtbäck terräng Kråk-Annur(-gården) gd Fårfilmyren myr
  Gråtbäcken bäck Kråka el. Kråkgården gårdar Fåsjöbackarna backar
  Gråtbäckstjärnarna tjärnar Kråka el. Kråkgården gd Fåsjömyren myr
  Gråtåsarna höjdparti /Se Kråka el. kråkgårdarna gårdar Fåsjömyren äng
  *Gråänge äga? Kråk-Pers(-gärden) gd Norra (Nordra) Fåsjön Saknas
  Gräftmyren myr Krångsenbol Saknas Södra (Syndra) Fåsjön Saknas
  Gräftmyren myr? Kurulls lund lht Fåsjön, Nordra o. Syndra sjöar
  Gräsberg berg /Se Kusa el. Kustården gd Fåsjön sjö
  Gräsberget höjd Kuska el. Kuskgården gd Fåsjön Saknas
  Gräsberget berg Kvarnberg finnby Fåsjö(n), Nordra o. Söndra källsjöar
  Gräslökarna tjärnar /Se Kvarnbäcken avs. Fåsjön N. sjö
  Gräsmyren myr Kväcksäl Saknas Fåsjön S. sjö
  Grästjärne tjärn /Se   Norra Fåsjön nu utdikad sjö
  Grästjärnen tjärn   Fåsjöån å
  Grästjärnen tjärn   Fåsjöån å
  Grästjärnsbäcken bäck   Fäbo(d)berget berg
  Grävan bergsskreva /Se   Fäbodknoppen berg
  Grävenbäcken bäck /Se   Fäfot åker
  Grävsvinskolen dalgång /Se   Fämmesbäcken bäck
  Grävänget slåttermark   Fämmesbäcken bäck
  Gröming(en) jordäga   Fännmyren myr
  Grömingen åker /Se   Fännröjningen åker o äng
  Grönklitt berg   Fännån vdr
  Grönklitt berg   Fännmyrsbacken backe
  Grönklitt berg /Se   Förhagen udde
  Gröntjärnen tjärn   Förhagen udde
  Grötfallet skogsmark   Gabrilaänget äng
  Gröthar stengrund   Gammelbjar sluttning
  Gröthar ö   Gammeldammen tjärn
  Gröthar skär /Se   Gammalgården äng
  Gubbgrovan stenbrott /Se   Gammelgården kulle
  Gubbgruvan förr gruva   Gammelkvarnbäck bäck
  Gubbholmen holme   Gammelkullänget äng
  Gubbkallkrok skogsmark?   Gammelmansmoren skogsmark
  Gubbmyren myr   Gammel-Michols äng
  Gubbmyren myr   Gammelsveden åker
  Gubbrödningen skogsmark   Gammelån älvgren
  Gubbänget slåttermark   Gammelängarna myrängen
  Gulisgrävning äga; åker   Gammelängsbäcken biflöde
  Gullänget änge /Se   Gangsberget berg
  Gullängsbäcken bäck   Gangsbergsbäcken bäck
  Gullängsmyr myr /Se   Gansgsbäcken biflöde
  Gullängsmyr myr /Se   Gap övergångsparti
  Gullängsmyren myr   Gartjärn Saknas
  Gumsmyren myr   Gartjärn tjärn
  Gumsälsvederna ägor /Se   Gartjärn, se Garttjärn tjärn
  Gunsänget slåttermark   Gartjärne Saknas
  Gumsmajtmor skog /Se   Gartjärn tjärn
  Gumsängsmyren myr   Garttjärnänget äng
  *Guthön holme   Gartänget äng
  Gutmyrarna myrar /Se   Gasttjärn Saknas
  Gutmyren sank mark   Gasttjärn tjärn
  Gutmyrsbrändan skogsbeklädd höjd   Gatukitta f.d. åker
  Gutmyrtjärnarna tjärnar   Gatukitta f.d. åker
  Gutängsberget berg   Gatänget äng
  Gutängsbäcken bäck   Geddlok myrslog
  Gutängsmyren myr   Gertänget, se Gärtänget äng
  Gyltbacka (-backen) svinbete, svinvall /Se   Gevelbäcken l. Gävelbäcken del av Larslovabäcken
  Gyltbacken plats /Se   Gillusgrening åker
  Gångsberg berg /Se   Gilusänget äng
  Gäddlökarna tjärnar /Se   Gisslarmyren åker
  Gäddsjöarna sjöar /Se   Glisaslott sovhol
  Gäddsjöberget berg   Glitjärn tj.
  Gäddsjöberget berg   Glitjärn tjärn
  Gäddsjöberget berg   Glitjärnbäcken bäck
  Gäddsjöberget berg /Se   Glitjärnsholen skogshöjd
  Gäddsjöbäcken bäck   Gluggmyren äng
  Gäddsjöbäcken bäck   Gluggu äng
  Gäddsjödammen sankmark   Glupesbodarna backe
  Gäddsjön sjö   Glupesbäcken bäck
  Gäddsjön sjö /Se   Glödalsbäcken bäck
  Gäddsjön, Norra sjö   Gnitick knalle
  Gäddsjön, Södra sjö   Gnitick Saknas
  Gäddsjöängena sankmark   Godmyr myr
  Gäddtjärn tjärn   Godmyr(en) myr
  Gäddtjärnen tjärn   Godmyren myr
  Gäddtjärnen tjärn   Gossmyren åker
  Gäddtjärne tjärn /Se   Gotandervålu Saknas
  Gäddtjärnsbäcken bifl.   Grafskänge odling
  Gählsjöknätt berg   Granan = Granån å
  Gählsjömossen myr   Granan = Granån å
  Södra Gählsjön sjö   Granan Saknas
  Gälessjöknätt berg   Granan = Granån Saknas
  Gäles-Sjön sjö   Granholmen holme
  ?Gällsjöberget berg   Granmyren äng
  *Gällsjöberget berg   Grantjärn tjärn
  Gällsjöberget berg   Grantjärnbäcken bäck
  Gällsjöberget berg   Granudjop ställe
  Gällsjöberget berg   Granuflyten = Grunuflyt. Saknas
  Gällsjöberget berg   Granusänge odling
  Gällsjöberget berg   Granutjärnen Saknas
  Gällsjöberget berg   Granutjärn tjärn
  Gällsjöberget berg   Granutjärn Saknas
  Gällsjöberget berg   Granuviken vik
  Gällsjöberget berg   Granuån Saknas
  Gällsjöberget berg   Granuån vattendrag
  Gällsjöberget berg   Granvassel(n) biflöde
  Gällsjöbäcken bäck   Granån å
  Gällsjöbäcken bäck   Granån å
  Gällsjöbäcken bäck   Granån å
  *Gällsjömyren myr   Granån Saknas
  Gällsjön sjö   Granåslogen äng
  Gällsjön, N. o S. sjöar   Granåsveden äng
  Norra Gällsjön sjö   Granåsänget åker o ängsområde
  Gällsjön, N. sjö   Granåsänget åker och ängsområde
  Gällsjön, Norra sjö   Granåsängsvik vik
  ?Gälsjön, Norra sjö   Granåtjärn tjärn
  Gällsjön, Norra sjö   Grasberget berg
  Gällsjön, Norra sjö   Grasbäcken vdr
  Gällsjön, Norra sjö   Graslökarna Saknas
  Gällsjön, Norra sjö   Gravaränget änge
  Gällsjön, Norra sjö   Gravbergssovholen udde
  Gällsjön, Norra sjö   Gravbäcken bäck
  Gällsjön, Norra sjö   Graven bäckdal
  Gällsjön, Norra sjö   Gravmyr åker
  Gällsjön, N. o. S. sjöar /Se   Gravmyren myr
  Gällsjön, Södra sjö   Gravmyren åker
  Gällsjön, Södra sjö   Gravskänget äng
  Gällsjön, Södra sjö   Gravvasseln biflöde
  Gällsjön, Södra sjö   Gravängsberg berg
  *Gällsjöviken sjö   Gravängsvasseln Saknas
  Gälsiöknätt berg   Grefningsgården äng
  Gälsiön sjö   Gremingen åker
  Gärdsjöån å   Gremingen åker
  Gärngropen ängsmark /Se   Grethar skär
  Gärnheden höjdplatå /Se   Grethar skär
  Gärnåker åker /Se   Gretörgatan gata
  Gärnåkern åkerområde /Se   Gretörkitten åker
  Gärnåkern åkermark /Se   Grevhagen äng
  Gärnänget änge /Se   Grevkitten åker
  Gärtmyren myr   Grevkolningsänget äng
  Gärtmyren myr   Grevröjningen äng
  Gärtmyr myr m. odling /Se   Grevu ravin
  Gärtmyr myr /Se   Grevnissagården äng
  Gärtmyren myr /Se   Grevu bergsskreva
  Gärttjärne tjärn /Se   Grevnissatomten äng
  Gärttjärne tjärn /Se   Grevänbäcken biflöde
  Gärtänget sankmark   Grevänget äng
  Gärtänget äng /Se   Grevänget äng
  Gäsen sjö   Grevängsmyren åker
  Gäsjöberget berg   Griffelån biflöde
  Gäsjöbäcken bäck   Grigga äng
  Gäsjön sjö   Griggmyren myr
  Gässi, se Hjässi sjö   Griggåkern höjd
  Gässi sjö   Griggåkern åker
  Gässi sjö   Griggänget äng
  Gässitjärn sjö   Griggänget äng
  Gästhamnen hamn   Griggäror myrslog
  Gävelbäcken bäck /Se   Grindbacksgatan bygata
  Gävelbäcken bäck /Se   Grivhed åker (förr gård)
  Gävelbäcken bäck /Se   Grivängsmyren åker
  Gävluberget berg   Gropfallet fall
  Gävluberget berg /Se   Gropänget äng
  Gävluberget berg /Se   Grovbackarna gruva
  Gävlubäcken bäck   Grovbäcken biflöde
  *Gärdsjöberget berg   Grovo slipstensgruvor
  Götgärtänge änge /Se   Grundänget äng
  Götgärtänget änge /Se   Grundängsbäcken bäck
  H.mmorssiön, se Ämåsjön sjö   Grunissaskogen skogsdunge
  Haganmäck berg   Grunnbergskvarnen kvarn
  Haga-Olovs rödning terräng   Grunubergsvasseln biflöde
  Hagmyren myr   Grunubergsvasslan bäck
  *Hallsjön sjö   Grunnbergsvasslan bäck
  Halvvägsberg höjd /Se   Grunuflot(en) myr
  Hammarbotjärnen tjärn   Grunuflot myr
  Hampfly sankmark   Grunuflyt = Grunuflotten Saknas
  Hamplöken vattensamling /Se   Grunuflyt Saknas
  Hamprötan slipstensgruva   Grunuflyt(en) = Grunufloten Saknas
  Hamragruvan slipstensgruva   Grunutjärne Saknas
  Hanaknä vägbacke /Se   Grunutjärne Saknas
  Hanaknä vägkrök /Se   Gruvbackarna kuperat område
  Handfors äldre forsnamn   Gruvbackarna slipstensberg
  Kanenlamm tjärn   Gråbinda slipstensgruva
  Hansjö sjö /Se   Grågränd åker
  Hansjö kvarn kv.   Gråmjok vik
  Harabacken odling   Gråmjåk vik
  »Harde Eugie» terräng   Gråtagatan gata
  Harflot sank mark   Gråtlök vattensamling
  Harflot sankmark   Gråttfallet äng
  Harflot sank mark   Gråtåsarna bergåsar (hed)
  Harg åker   Gräfskäng äng
  Harg åker /Se   Gräfter åker
  Harg åker /Se   Gräfter åker
  Hargaso sankmark   Grälu åker
  Hargsåker odling   Grästjärn tjärn
  Harpan = Harpvasslan Saknas   Grästjärn tjärn
  Harpanopp höjd   Grästjärne Saknas
  Harpdalen dalgång   Grästjärnen tj.
  Harpsjöbäcken bäck   Gräv äng
  Harpsjöknoppen höjd   Grävenbäck bäck
  Harpsjön vik   Gräveränget äng
  Stora Harpsjön skogssjö   Grävningen Saknas
  Harpsjön, Lilla sjö   Grävningen åker
  Harpsjön, Stora sjö   Grävningsmyren, se Grevängsmyren Saknas
  Harpvasseln bäck   Grävsvall äng
  Harpvasseln bäck   Grävsviusholen dalgång
  Harpviken vik   Grömingen åker
  Harpviken vik   Grönklitt(en) berg
  Hartågatan bygata /Se   Grönklitt berg
  Hartågatan bygata /Se   Gröntjärn tjärn
  Harberget berg   Grötfallet äng
  Hassarrv(et) äga; åker, slog   Gröttfallet äng
  +Hassarv-et jordområde /Se   Gröttvallen vall
  Hassesänget slåttermark   Gubbandersänget äng
  Haukalamm tjärn   Gubbjerkaänget äng
  Haukalampi = Gäddtj. Saknas   Gubbgruvan slipstensbrott
  Havbygge fjärding fjärding /Se   Gubbkansänget äng
  Havbäcken bäck /Se   Gubbholmen holme
  Havsvalg myrkälla /Se   Gubbholmen holme
  Havsvåg myrkälla /Se   Gubbholmen holme
  Havsvåg källa /Se   Gubbkallkrok äng
  Havsvåg källa /Se   Gubbkitten åker
  Havsvåg källa /Se   Gubbkrok äng
  Havsvåg myrkälla /Se   Gubbmyren äng
  Hedbäcken bäck   Gubbröjningen äng
  Heden terräng   Gubbängen äng
  Hedsflot sankmark   Guberturvallen vall
  Hedsflyt myr /Se   Guckusgården äng
  Hedsvasseln bäck   Gulasbäcken bäck
  Hedsvasseln bäck /Se   Gulastjärn tjärn
  »Hedåhn», se Enån å   Gulasänget äng
  Hejkenlamm tjärn   Gulingsmyren myr
  Hejnolamm tjärn   Gulisholmeängen äng
  Hejnolammsbäcken bäck   Guliskusängen äng
  Hejnolammsmyren myr   Gullastjärne tjärn
  »helsiö Åhn» vattendrag   Gullmyren äng
  Helvetesbotten del av Ämåsjön   Gullsmajtmor skog
  Helvetesfallet Saknas   Gullungsmyren Saknas
  Halvetesfallet brant fall   Gullungsmyren myr
  Helvetesfallet vattenfall /Se   Gullängsmyren myr
  Helvetesmyren myr   Gulåramsa(n) myr
  Helvetesplutten »putt» /Se   Gumildagården äng
  Hemberg höjd /Se   Gummesäng äng
  Hemberget berg   Gummila-gård äng
  Hemberget berg   Gummusänget äng
  Hemberget berg o. triangelpunkt   Gummusänget äng
  *Hemdalssten gränsmärke   Gummusänget äng
  Hemmorssöian sjö   Gumshällsveden äng
  HemmosSiön, se Ämåsjön sjö   Gumsmyren äng
  *Hemmosåsen ås   Gumsälsvederna skogsparti
  *Hemmosåsen ås   Gunesarv åker
  Hemmårssiön sjö   Gunsmajtmoren skogsområde
  *Hemmåssjön sjö   Gunssveden skogsområde
  *Hemmosåsen ås   Gunsänget äng
  *Hemsjön sjö   Gunsängsmyren äng
  Hemsjön sjö   Gunsvallen vall
  Hemsjön sjö /Se   Gunsängsmyrsbäcken bäck
  Hemra Rensjöberget berg   Gustavarodlingen åker
  Hemra Rensjön sjö   Gutmyrarna myrar
  Herberstjärnen tjärn   Gutmyr(s)tjärnen tjärn(ar)
  »Herdalsskogen» skog   Gulåkitten åker
  *Herretäkten skogsområde?   Gutåkitten åker
  Herrgårdsmyren myr   Gutåänget äng
  Herrgårdstjärnen tjärn   Gyltbarksbäcken bäck
  *Herrtäkten Saknas   Gårdnärgårdarne åker
  Herrängen äga   Gårsjön sjö
  Herränget sank mark   Gåslokarna tjärnar
  Hevoslamm tjärn   Gäddlökarna tjnar
  Hevosmäck höjd   Gäddsjöarna sjöar
  Hevosmäki berg   Gäddsjöberg, Stora o Lilla berg
  *Heåsen berg?   Lilla Gäddsjöberget en av Gäddsjöbergen
  Hillerbäcken å   Stora Gäddsjöberget del av Gäddsjöbergen
  Hillerbäcken å   Gäddsjön sjö
  Hindersänget änge /Se   Norra Gäddsjön en av Gäddsjöarna
  Hinsberget berg o. triangelpunkt   Södra Gäddsjön en av Gäddsjöarna
  Hinsmyr myr /Se   Gäddsjöån vdr
  Hirvilamm tjärn   Gäddtjärn(en) Saknas
  Hirvilampi tj.   Gäddtjärn(en) tj.
  Hirvilampi tjärn /Se   Gällsjö- Saknas
  Hjällbomyr myr /Se   Gällsjöån å
  Hjällen plats /Se   Gärdet åkermark
  *Hjärneberg berg   Gärdet åker
  ?Hjärnpäsen berg   Gärdsjöån å
  Hjärtmyren = Gärtmyren Saknas /Se   Gärnarna (Gärner) åkerområde
  Hjärtmyren myr   Gärngropen äng
  Hjärtänget slåttermark   Gärnheden höjdplatå
  Hjässi sjö /Se   Gärnåker åker
  Hjässi sjö /Se   Gärnåker åker
  Hoarna förträngningar   Gärnåker åker
  Holen odling   Gärnängen äng
  Holen kulle /Se   Gärnänget äng
  Holmmyren myr   Gärtmyren Saknas
  Honkamäck höjd   Gärtänget äng
  Hopp jordäga   Gärnär åker
  Hopp ägor /Se   Gärpmyren = Gärtmyren Saknas
  Hopp ägonamn /Se   Gärtmyren myr
  Hille bäck och vik   Gärtmyren odling
  Hornbergaberget berg   Gärtmyren myr
  Hornbergaberget berg   Gärttjärn tj.
  Hornbergaberget berg   Gärtmyren myr
  Hornbergen berg   Gärttjärn tjärn
  Hornsjön sjö   Gärtänget äng
  Hornsjön sjö /Se   Gärtänget äng
  Hundholmen holme   Gäsbäcksänge Saknas
  Hundsarv hage /Se   Gäsen sjö
  Hundsarv prästhage /Se   Gäsingen sjö
  Hundströmmen ström   Gäsjöberget berg
  Hundströmmen strömdrag   Gäsjöbäcken bäck
  Hundön holme   Gäsjön sjö
  Hundön holme   Gässi sjö
  Hundön holme /Se   Gässi Saknas
  Hundön holme /Se   Gässi sjö
  *Hunsiö sjö   Gässibackarna område
  Husmyren myr   Gässivasslan bäck
  Hustjärnarna tjärnar   Gässivasslan bäck
  Husäng, se Ajsendj äng   Gässiänget äng
  ?Husänge änge   Gässvasseln vdr
  Hålldammsmyren sankmark   Gävluberget berg
  Hålldammssjön sjö   Gökenmor skogsområde
  Hålldiksänget slåttermark   Gökenmorskällan källa
  Hållnissasveden ägomark   Gössatoxe äng
  Hållåker äga; åker, slog   Götgrening åker
  Hållänget slåttermark   Götgatan bygata
  Hålsjön sjö /Se   ?Götgärtänget änge
  Hålvasseln bäck /Se   Götkitten åker
  Hålåbergsänget sank mark   Götnyåkern åker
  Hålåker äga; åker   Götvålarna äng
  ?Hårdflyt = Hardfloten Saknas   Götänget äng
  Hägnen ängsmark /Se   Haakalampi tj.
  Hägnen ängsomr. /Se   Hafvawill åker
  Hägnholen åker /Se   Haga-Olofs rödjning äng
  Hälknar, se Eknar fall   Hagaänget äng
  Hälknarna, se Ekner fors   Hagen äng
  Hällbergsklacken berg o. triangelpunkt   Hagmyren odling
  Hällorna terräng?   Halvvägs(t)berget berg
  ?Hällsjön sjö   Halvvägsbäcken bäck
  Hällsjön sjö   Hammarbotjärn tj.
  Hällsjön sjö /Se   Hamplöken vattensamling
  Hällvasseln Saknas   Hampröta slipstensgruva
  Hällvasseln bäck   Hamsö äng
  Hällvasseln bäck   Hanngärde åker
  Hällvasseln bäck /Se   Hanhenlampi tj.
  Hämalamp tjärn   Hansergården åker
  Härberkällbro bro /Se   Hanserkitten åker
  Härbrekällbro spång /Se   Hanserlovakitten åker
  Härbäcken bäck   Hansjöänget ängsmark
  Härdalbod mötesplats   Hansjöängsbäcken bäck
  Härdalbod ställe /Se   Hansledningen äng
  Härdölbod = Jämtmot Saknas   Hansstrand änge
  Härgärde äga; åker, slog   Hansstrand äng
  Härjamäksbäcken bäck   Hansåker åker
  Härkämäck berg   Hansänget äng
  Härkämäck berg   Hardfloten myr
  Härkämäki berg /Se   Harflot myr
  Härkämäki berg   Harflot(en) myr
  Härvelmyren myr   Harg åker
  Härågärde-t äga; åker, slog   Harg kulle
  Hästbacken backe   Harg kulle
  *Hästbergssten gränsmärke   Hargsåker åker
  Hästbromyren myr   Hargsåkern Saknas
  Hästbytargruvan »brott»   Hargärde åker
  Hästbäcksslogen ängsmark   Harjamäksbäcken bäck
  Hästfloten sank mark   Harpan å
  Hästholmen holme /Se   Harpan bäck
  Hästkällan förr källa   Harpanoppi berg
  Hästmyr myr   Harpbäcken bäck
  Hästskotjärnen tjärn   Harporna skogsområde
  Hästskotjärne tjärn /Se   Harsjöklacken Saknas
  Hättberg råmärke   Harpsjöknoppen = Harpsjöklacken Saknas
  Hättberg berg /Se   Lilla Harpsjön sjö
  Hättbergsdammen damm   Lilla Harpsjön parti av Ärnåssjön
  Hättbergsheden terräng   Harpsjön, Stora o. Lilla sjöar
  *Hättebergsstenen råmärke   Stora Harpsjön sjö
  Hättjärn tjärn /Se   Harpvasslan Saknas
  Hättjärnen tjärn   Harpvasslan bäck
  Hättjärnsmyren myr   Hartågatan gata
  Hättvasseln å /Se   Hassisänget äng
  Hättvasselån, se Hättvasseln å   Havsvåg källa
  Hättvasselån å   Heberg berg
  Hättå terräng   Heberget Saknas
  *Hävaröset gränsmärke   Hedberget berg
  ?Höberg berg   Hebergsbäcken bäck
  ?Höberg berg   Heden skogs och åkerområde
  Höberget berg   Heden åker
  Höberget berg   Heden sand-åker
  Höbergstjärnen tjärn   Heden skogsområde
  Högbacka odling   Hedgärd åker
  Högbacka berg o. triangelpunkt   Hedgärd åker
  Högflyt (el. Högkölen) myrmarksområde   Hedsberg berg
  Höghed odling   Hedsflot myr
  Höghedsberget berg   Hedsvasseln = Hedvasslan bäck
  Höghol skogsbacke /Se   Hedsvasseln Saknas
  Högkölen myrmarksområde   Hedängen äng
  Höglunda odling   Hejkenlam Saknas
  Högståsen, se Äskåsen fäbodställe   Helvetesfallet fall
  Höjtjärnen tjärn   Helvetesfallet vattenfall
  Hökberget berg   Helvetesplutten pott
  Icksjön, N. sjö   Hemberget bergparti
  *Icksjörör gränsmärke   Hembergsmyren odling
  Ickån å   Hemerstimyren äng
  Igeltjärnen tjärn   Hemkvarnberget Saknas
  Igeltjärne tjärn /Se   Hemoberget l. Hemberget berg
  Iggesundstjärnen tjärn   Hemra Rensjöberget berg
  Intagan åker   Hemra Rensjön l. Hemdersjön Saknas
  Intagan äga /Se   Hemsjön sjö
  ?Isänget Saknas   Hemsjön sjö
  Itavsberget berg   Hems(t)svedarna parti av Svedarna
  Ivansbäcken bäck   Hamstsvederna åker
  Ivarsnäs terräng   Herkajärvi sjö
  Ivarsnäs udde /Se   Herrgårdstjärnen tj.
  Ivarstjärnarna tjärnar /Se   Herränget äng
  Ivarstjärnen, se Mellan-Ivarstjärnen tjärn   Hesflyt = »Höghedsflyten» Saknas
  Ivarstjärnen, Nedre tjärn   Hevoslampi sjö
  Ivarstjärnen, Övre tjärn   Hevosmäki berg
  Ivarsån å   +Hillerbäcken Saknas
  Ivarsån å   Hindersbacka backe
  Ivringsmyren myr   Hinderskitten åker
  Jaldänget slåttermark   Hindersänget äng
  Jaldängsknoppen berg   Hindersänget äng
  Jaldängsknoppen berg /Se   Hindersänget äng
  Jallbomyren, se Hjällbomyren myr   Hindrikhansar(gården) gd
  Jamtmot gammal mötesplats   Hinsberget Saknas
  Jamtmot gammal mötesplats   Hinsmyr odling
  Jävtmot (äv.Jämtmot) område med bäckar /Se   Hinsmyren åker
  Jamtsjön vik   Hinsmyrbäcken bäck
  Jamtån å   Hinsmyrskitten l. Hinsmyrskätten odling
  Jan-Erikstjärn tjärn   Hinsmyrskitten åker
  Janisaodlingen terräng   Hirvilampi tj.
  Jannesaö holme /Se   Hittbögsholen skogshöjd
  Jannisaholmen holme   Hjerpåsmyren äng
  Jans bäck, se Vik-Jans bäck bäck   Hjerpås-myren, -floten ängar (myrar)
  Japan ägomark   Hjertmyren myr
  Japperöd åker /Se   Hjertängen äng
  Jappaänget slåttermark   Hjulkvarnen kvarn
  Jenmyr odlad myr /Se   Hjulkvarnen kvarn
  Jofsänget slåttermark   ?+Hjällen, se Jällen Saknas
  Joks terräng   Hjärp-Lovs-myren äng
  Jomtlamm tjärn   Hjärplåsmyren äng
  Jomtlammsmyren myr   Hjärplåsmyren äng
  Jorvaland sankmark?   Hjärplåsmyren äng
  Jonastjärnarna tjärnar   Hjärplåsflot äng och myr
  Jonsmyren, se Bjärk-Jonsmyren myr   Hjärpåskvarnen kvarn
  Jordikamäck berg   Hjärpåsmyren äng o myr
  Jorsarv äga; åker, slog   Hjärtmyren myr
  +Jorsarv jordområde /Se   Hjärtmyren Saknas
  Jurberg berg   Hjärtstjärn Saknas
  Jussinjärvi sjö   Hjärtsjön sjö
  Jussinjärv sjö   Hola åker
  Jussinjärvi sjö /Se   Hola åker
  Jällsjöbäcken bäck   Holarna åker
  Jämtan å   Holarna åker
  Jämtan å   Holbäck bäck
  Jämtan å /Se   Holbäck bäck
  Jämtkölen sank mark   Holen Saknas
  Jämtmot plats   Holen åker
  Jämtmot åmöte (marknadsplats), natn. /Se   Holen åker
  Jämtmot tillflöden av vattendrag /Se   Holen kulle
  Jämtmot åmöte /Se   Holgammelkullornas kyrkväg väg
  Jämtmötet gammal mötesplats   Holgammelkullornas kyrkväg väg
  Jämtpersveden äng /Se   Holgatan bygata
  Jämtrödningen skog   Holgrening åker
  Jämtrödningen skogsmark   Holgärd åker
  Jämtsjön vik   Holkallgatan gata
  Jämtsjön vik   Holkallgatan gata
  Jämtsjön del av Ämåsjön /Se   Holkarlgatan gata
  Jämtsjön del av sjö /Se   Holmen Saknas
  Jämtviken vik   Holmen holme
  Jämtviken sankmark /Se   Holmsapilarn Saknas
  Jämtviken del av sjö /Se   Holsgremingen åker
  Jämtån å   Holsgärd åker
  Jämtån Saknas   Holsåker åker
  Jämtån, se Jämtan å   Holsåkersbacken kulle
  Jämtån å   Holsänget äng
  Jämtån å   Holängarna äng
  Jämtån å /Se   Hopp äga
  Järpåsflot sankmark   Hoppet åker
  Järpåsflot sankmark   »Hoppet» (förr änge, nu) skogsmark
  Järpåsmyr myr   Hornbergaberg Saknas
  Järpåsmyr sankmark   Hornbergaberget berg
  Jäsbäcken bäck   Hornsjön sjö
  Jäsbäcksänget slåttermark   Hosboa slått
  Jäsen sjö   Hosbodammen f.d. damm
  Jäsen tjärn   Hundholmen Saknas
  Jäskänget slåttermark   Hundsarv prästhage
  Jäsmyrarna myrmark   Hundströmmen parti av Orån
  »Jättens bro» sten   Handön holme
  Jättens kista kulle /Se   Hundön ö
  Jättgrop sänka   Hustjärnarna tjnar
  Jättgrop sänka /Se   Husänget äng
  Jössatax sloge /Se   Husänget äng
  Jössatax sloge /Se   Husänget äng
  Kajsberget berg   Hyttbäck (l. -bäckviken) vik
  Kajsbergsbäcken bäck   Hyttbäck(en) vattendrag
  Kajsbergstjärnen tjärn   Hyttbäcken Saknas
  Kajsdikarna sank mark   Hyttbäcksholen skogshöjd
  Kaljomäck höjd   Hyttbäcken bäck
  Kaljonmäki berg   Hyttbäcksholen skogshöjd
  Kaljurova triangelmärke o. höjd   Hyttbäcksholen skogshöjd
  Kalleberget bergssluttning   Hyttbäckviken Saknas
  Kallebröt kalkbrott /Se   Hålbäcken bäck
  Kallbolsberget berg   Hållbacka ängsbacke
  Kallbolsberget berg   Hålldammsmyren myr
  Kallbolsberget berg   Hålldamsjön sjö
  Kallboldikarna sank mark   Hålldiksänget äng
  Kallbolsfloten sankmark   Hålljons-sandänget åker
  Kallbolsfloten myr   Hålljonsänget äng
  Kallbäcke bäck /Se   Hållnissasveden odling
  Kallbäcksmyren myr   Hållnissasveden åker
  Kallholen kulle /Se   Hållnissasveden åker
  Kallkolsfors fors /Se   Hålloshol fäbod
  Kallholsvasseln å   Hållröjningen äng
  Kallholsvasseln bäck /Se   Hållåkern åker
  Kalllmansodlingen sankmark   Håll-Åker åker
  Kallmorberg berg /Se   Hållänget äng
  Kallmorberg berg /Se   Hållänget äng
  Kallmorberget berg   Hållänget äng
  Kallmorsänget slåttermark   Hålvasseln Saknas
  Kallmyren myr   Hålåbergsmyran myr
  Kallmyren myr   Hålåbergsmyren äng
  Kallåsen berg   Hålåbäcksänget slogmyr
  Kaltjärnarna tjärnar   Hårdslyt Saknas
  Kalungsgärde åker /Se   Hägnen äng
  Kambhav tjärn /Se   Hägnen ängsområde
  Kamhavet tjärn   Hägnholen åker
  Kampmäki, St. och L. berg   Hällarna klipphällar
  Kampsläpänget sankmark   Hällaränget äng
  Kamptjärne tjärn /Se   Hällberg = Hällbergsklacken Saknas
  Kamptjärnanrna tjärnar   Hällberg berg
  Kanalsbäcken bäck   Hällbergsklacken Saknas
  Kangas terräng   Hällbergsklacken bergklack
  Kangaslamm, Lilla tjärn   Hällsjödammen damm
  Kangaslamm, Stora tjärn   Hällsjön Saknas
  Kangaslampi tjärn   Hällsjön Saknas
  Kangasmäck höjdområde   Hällsjön sjö
  Kangasmäck berg   Hällsjövasslan Saknas
  Kangasmäck terräng   Hällvasseln Saknas
  Kangasmäki berg   Hällvasseln Saknas
  Kangasmäki berg /Se   Hällvasseln biflöde
  Kangasmäckstjärnen tjärn   Hällvasslan bäck
  Kanisläfto sankmark   Hällvasslan Saknas
  Karlstjärnarna, se Lång-Karlstjärnarna tjärnar   Hällången myrslog
  Kasaröv äng /Se   Hällängen äng
  Kasungsärmen myr   Hälsingborg flottningsstn
  Kasungsärmen myr /Se   Härbrekällbro bro
  Kattjärnen tjärn   Härbärstjärn tjärn
  Kattskär bergsstup   Härbärstjärn tjärn
  Kattskär berg   Härdalgatan väg
  Kattskär bergparti /Se   Härkämäki berg
  Kattskär klippterräng /Se   Härränge äng
  Kattskär del av Hällberget /Se   Härvelmyren ängs- o. åkerområde
  Kattåsknappen höjd   Härvelmyren ängs- o. åkerområde
  Kerkolamm vattensamling   Hästaja åker
  Kerrosmäck berg   Hästbacka åker
  Keskinenmäki berg   Hästbroänge åker
  Keskinenmäck berg   Hästbytargruvan slipstensgruva
  Kettåkalle berg   Hästenbrunn åker
  Kattåkade berg   Hästenbrunn åker
  Kettåkalle höjd   Hästflot myr
  Kettåkalle höjd   Hästflot myr
  Killingharen har /Se   Hästflotänget äng
  Killingholmarna öar   Hästflyten myr
  Killingholmarna holmar   Hästflyten Saknas
  Killingholmarna Saknas   Hästflyten myr
  Killingholmen holme   Hästflytänge äng
  Killingskär udde /Se   Hästhagabacken backe
  Killingö holme /Se   Hästholmen = Prästholmen Saknas
  Kiltjärnen tjärn   Hästholmen = Prästholmen Saknas
  Kinktjärnen tjärn   Hästskotjärn tj.
  Kinnekulle berg   Hättbergrös röse
  Kirkolampi tjärn   Hättbergsheden hedmark (med fin skog)
  Kisärklamm tjärn   Hättbergssågen sågplats
  Kivilamm tjärn   Hättjärn Saknas
  Klittberget berg   Hättjärn tjärn
  Klitt-Larsa Bryseberg berg /Se   Hättjärn tjärn
  Klittmyren myr   Hättjärne Saknas
  ?Klockarberget berg   Hättjärnsbacken backe
  Klockarberget berg   Hättjärnsdammen damm
  Klockarbäcken bifl.   Hättjärnsvasseln bäck
  Klockarbäcken bäck   Hättjärnsvassel vdr
  Klockartjärnen tjärn   Hättjärnsvasslan bäck
  Klockartjärne tjärn /Se   Hättjärnsänget äng
  Klubbänget slåttermark   Hättvassel(n) Saknas
  Klåpan slipstensgruva   Hättvasselån Saknas
  Knivtjärnen tjärn   Hättvasslan bäck (å)
  Knivylsbacken vägbacke   Hättvasslan bäck (å)
  Knopp-Långsjön sjö   ?Höberg berg
  Knostjärnen tjärn   Högbacka backa
  Knölbäcken bäck   Högbacka lht
  Knölbäcken bäck   Högbacken odling
  Kodrag åker /Se   Högbacken åker, backe
  Kolabotten slipstensbrott (-gruva)   Högbro bro
  Koksänget sank mark   Högbroänget äng
  Kolbergssten gränsmärke   Högbäck bäck
  Koldalsbackarna backar   ?Högbäcksdalen bäck
  Kolmilmyren myr   Högen (Höjen) höjd
  Kolmyren myr   Höggärd åker
  Koppongen myr   Högheds flot Saknas
  Koppången ?myr   Höghol skogsbacke
  Koppången myr   Höghol kulle
  Koppången sank mark   Högholmen halvö
  Koppången sankmark   Högängskitten äng
  Koppången slogmyr /Se   Högståsen fäbod Saknas
  Korkeapalo höjd   Högståsen berg
  Korkeapalo höjd   Högståsängen äng
  Korkeapalo höjd   Höjen = Hötjärn tjärn
  Korkseapalo berg /Se   Höjtjärn tj.
  Korpmenpuro bäck   Höjtjärne tj.
  Korpmäck berg   Hökenänget äng
  Korpmäck berg   Hökvalsen äng
  Korpmäck, Lilla höjd   Hökvasslan, Hökvasselåsen, Hökvasselfloden Saknas
  Korpmäck, Stora berg   Hönsröv vik
  Korpmäck, Stora höjd   Hönsröv lorthåla
  Korpmäki berg   Ibrunnsmyren Saknas
  Korpvallen terräng   Ibrunnsmyren myr
  Korsilampi tjärn   Icksjö Saknas
  Kortensomyren myr   Icksjön, N sjö
  Korstjärn tjärn   Ickån å
  Korstjärnarna sjö   Igeltjärn tjärn
  Korstjärnarna sjö   Igeltjärn tjärn
  Korstjärnen tjärn(ar)   Igeltjärne = Igeltj. Saknas
  Korstjärnen Saknas   Igeltjärne = Igeltj. Saknas
  Kosinlamm tjärn   Insyningen äng
  Kosinlampi Saknas   Intaga åker
  Koskilamm, Nedre tjärn   Intaga äng
  Koskilamm, Övre tjärn   Isgärd åker
  Koskilammsbäcken bäck   Ismyren myr
  Koakilampibäcken b.   Isofsgräfningen åker
  Kosnarna slogmarker /Se   Issveden åker
  Kransbacken vägbacke /Se   Isåkern åker
  Kransenbol terräng   Isåkern åker
  Kricksjön vattensamling   Isåkern åker
  ?Krigsmansholmen holme   Isåkern åker
  Krigsmarnsholmen ö   Isåkersgatan gata
  Krigsmansholmen ö   Isåkerskällan källa
  Krigsmansön ö   Isåsen skogsområde
  Kringelsjön vik   Isåsgremingen åker
  Kringelsjön del av Ämåsjön   Isänget äng
  Kringelsjön del av sjö /Se   Itavsberget berg
  *Kringia plats   Ivarsgreming åker
  Kringlan terräng   Ivarskitten åker
  Kringlan sankmark   Ivarsnäs udde
  Krissmansö holme /Se   Ivarsnäsheden skogsområde
  Krok myrparti /Se   Ivarsnäsudden udde
  Krokdammen damm   Ivarsnäsudden udde
  Krokmeskätten jordäga   Ivarstjärnarna tjnar
  Kroksänget skogsmark   Ivarstomten äng
  Krokäng slåttermark   Ivaränget äng
  Krokänget slåttermark   Ivringsmyren myr
  Kronkällan källa /Se   Ivringsmyren myr
  Kropptjärnen tjärn   Jaldarshol kulle
  Kruppamyren myr   Jallbomyren Saknas
  Krusögstjärnen tjärn   Jaldängarna ängsmarker
  Kråkknoppen berg   Jaldängsbäcken bäck
  Kråkknoppen berg   Jaldängsknoppen berg
  Kråkrödningen terräng   Janisaholmen Saknas
  Kråksveden skogsområde   Janisholmen holme
  Kråkänget sank mark   Janesaö(n) holme
  Kullsarv terräng   Jannesarö holme
  Kullsarv åker /Se   Jannisaholmen = Janisah. Saknas
  Kullsarv ängs- ock åkermark /Se   Jannisaholmen holme
  Kullsarv åker /Se   Jannus Bäckar trädgård äng
  Kullstjärnarna tjärnar   Jannus Bäckar trädgård äng
  Kullänget slåttermark   Jannus Bäckar trädgård äng
  Kulådalen däld /Se   Japan odling
  Kungsbacka slipstensbrott   Jappagata gata
  Kungshaga odling   Jappakringelbäcken biflöde
  Kuppröv terräng   Jappalycka vik
  Kuruld kulle /Se   Japparöd åker
  Kuruld kulle /Se   Japparöd åker
  Kuskalle berg   Jappaänget äng
  Kuskallen berg   Jecksibodsjön Saknas
  Kutjärnen tjärn   Jemtbotomt ängsområde
  Kutjärnen tjärn   Jemtnärsweden äng
  Kvarnaränge änge /Se   Jemtnärsänget äng
  Kvarnbergsmyrbäcken bäck   Jenmyr uppodlad myr
  Kvarnbergsmyren myr   Jensargreming åker
  Kvarnbäcken bäck   Jenubergsklacken, Enåbergsklacken bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Jenuån, Enån vattendrag
  Kvarnbäcken bäcfk   Jenu Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Jenusjön Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Jenutjärne = Estjärn Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Jenuån = Enån Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Jerka Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Jernåker åker
  Kvarnbäcken bäck   Jesi l. Jäsen sjö
  Kvarnbäcken bäck   Johannar åker
  Kvarnbäcken bäckar /Se   Johannar åker
  Kvarnforsen fors   Jonalandet äng o åker
  Kvarnklackholen skogsområde   Jonsgatan gata
  Kvarnklackmyren myr   Jonsvallen vall
  Kvarnkätte åker /Se   Jonsänget äng
  Kvarnmyren myr   Jordikamäk(i) berg
  Kvarnsjön sjö   Josamyr åker
  Kvarnsjön sjö   Josamyr myr
  Kvarntjärnarna tjärnar   Jotalam tjärn(ar)
  Kvarntjärnen tjärn   Jotalamsbäcken bäck
  Kvarntjärnen tjärn /Se   Jugessveden äng
  Kvarntjärnen, se Rövatjärne tjärn   Jugasänget äng
  Kvarnvasseln bäck   Jugåssveden äng
  Kvarnänget terräng   Jurikkomäki Saknas
  Kvarnänget slåttermark   Jussinjärvi sjö
  Kvarnänget sankmark   Jutpersänget äng
  Kvarnänget sank mark   Jågarv åker
  Kvåderängsholen terräng   Jågaskitta åker
  Kvådringshol, se Kvådurängshol skoghöjd   Jåkosgatan väg
  Kvådringshol höjd /Se   Jåkoslad myräng
  Kvådurängshol skogshöjd /Se   Jåkåsmyren äng
  Kvådurängs- el. Kvådringshol skogshöjd   Jåkåsänget äng
  Kväkkölsbäcken bäck   Jäcksebodsjön Saknas
  Kväkkölsbäcken bäck   Jäcksjö = N. Icksjön eller Bysjön Saknas
  Kväcksälsbäcken bäck /Se   Jäcksjö Saknas
  ?Kybäck äga   Jäcksjöbodssjön Saknas
  Kyllanmäck berg o. triangelpunkt   Jällbodmyren Saknas
  Kyllanmäck berg   Jällbomyren myr
  Kyllannitumyren myr   Jällen l. Hjällen plats
  Kylänenmäki berg   Jällsjöbäcken bäck
  Kyrkåsen ås /Se   Jällsjöberget berg
  Kåbäck ägomark   Norra Jällsjön, Norder Jällsjön sjö
  Kåbäckstjärnen tjärn   Södra Jällsjön, Söder Jällsjön sjö
  Kåkmyren myr   Jällsjön, Södra o. Norra sjöar
  Kålberg berg /Se   Jällsjöån Saknas
  Kålberget berg   Jämtan = Jämtån Saknas
  Kårmyren myr   Jämtarv åker
  Kåvåla odling   Jämtbodarna ängsområde
  Källbäcken bäck   Jämtbodgremingen åker
  Källbäcken bäck   Jämtmot gammal mötesplats
  Källbäcken, Norra bäck   Jämtmot Saknas
  Källbäcken, Södra skogsområde   Jämtnässveden äng
  Källgästen sankmark   Jämt-Persgården äng
  Källmyren myr   Jämt-Pers-gården äng
  Källmyren myr   Jämtpersveden äng
  Källsjöbäcken bäck   Jämtpersänget äng
  Källslätt terräng   Jämtsjön del av sjö
  Källåsmyren sank mark   Jämtsvedarna åker
  Källänget sankmark   Jämt-tomten äng
  Käringön ö   Jämtån å
  Kärlesmyren myr   Jämtån å
  Käsen åker /Se   Jämtänget äng
  Kättingåsen höjd   Jämtänget äng
  Kättsbacken höjd   Jäpparöd Saknas
  Kättsmyren sankmark   Jäpparöd Saknas
  Kättsvål äng?   Jäppaängen Saknas
  Kättsvål terräng   Järgmyren myr
  Kölen sankmark   Järgmyren äng
  Kölsjöbäcken bäck   ?Jämtjärn Saknas
  Kölsjön sjö   Järpbäcken bäck
  Kölsjön sjö /Se   Järpåsmyren myr
  Kölsjövallen terräng   Jäsen sjö
  Költjärnen tjärn   Jäsi = Gäsen sjö
  Köttberget Saknas   Jäsisjön = Jäsi sjö
  Labb-Djurberget berg   Jässbäck(en) bäck
  Labbröd åker /Se   Jässbäcksänget änge, odling (och fäb.)
  Lackalamm sankmark   Jässen sjö
  *Ladholmen holme   Jättegropen djup grop
  Laduberget berg   Jättens kista kulle
  Laduberget berg   Jättens kista kulla
  Laduholmen = Mårtensön Saknas   Jättesten stenblock
  Laduholmen holme   Jättesten stenblock
  Laduholmen holme   Jättestenskitten åker
  Ladusveden terräng   Jättgrop sänka
  Laduån å   Jönsaränget äng
  Laduån å /Se   Jössatax sloge
  Laduängarna äng /Se   Kajsberget berg
  Laduänget, Västra slåttermark   Kaljomäki berg
  Laduänget, Östra slåttermark   Kalkbruk kalkbruk
  Laggarmoränget äng(?)   Kalkbröt(et) kalkbrott
  Lajbrunnänget äga /Se   Kallbolsberget berg
  Lajbrunnänget äng /Se   Kallbolsfloten myr
  Lammso sankmark   Kallbolsflyten Saknas
  Landarv slog- och åkermark /Se   Kallbäck(en) bäck
  Landarv slogmark /Se   Kallbäcksmyren myr
  Landelebäcken bäck /Se   Kallbäcksänget äng
  Landeleåsen ås /Se   Kallbäcksänget äng
  *Landelletjärnen tjärn   Kallholsfors fors
  *Landerdaldetjärnen sjö   Kallholsvasseln Saknas
  Landlebäcken biflöde /Se   Kall-lök tjärn
  Landledarbäcken, se Landelebäcken bäck   Kall-lökskitta åker
  Landledarbäcken bäck   Kallmoraberget slipstensberg
  ?*Landledaros gränsmärke   Kallmorberget bg
  ?*Landledaroset gränsmärke   Kallmorgruvan slipstensgruva
  ?*Landledartjärn gränsmärke   Kallmorsänget äng
  ?*Landledartjärn gränsmärke   Kallmusänget äng
  Landledaråsen, se Landeleåsen ås   Kallmyr åker
  Landledaråsen, se Landleåsen ås /Se   Kallmyrängen äng
  Landleåsen, se Landledaråsen ås /Se   Kalltjärnarna, se Kullstjärnarna Saknas
  *Landäldertjärnen tjärn   Kallvik vik
  Lappmyren myr /Se   Kallåsen skogsås
  Lapporten sankmark   Kallåsmyren myr
  Larsa-Nyänget skogsområde   Kallänget äng
  Larsberget berg   Kallök pöl
  Larslovabäcken bäck   Kalungsgärdet åker
  Larslovatjärn tjärn   Kalvkitta åker
  Larslovatjärnarna tjärnar   Kambhav tj.
  Larsmyren, se Per-Larsmyren myr   Kambav tjärn
  Lassaröjningen åker /Se   Kamptjärn(arna) tjärn(ar)
  Lassenmäck berg   Kampåker åker
  Latolamm tjärn   Kampåker åker
  Lovåsen berg   Kanalsbäcken = Kanalsb. Saknas
  Laxsjöbäcken bäck   Kanal(s)bäcken biflöde
  Laxsjöbäcksdammen damm?   Kanalsbäcken bäck
  Laxsjöknoppen berg   Kanalsmyrarna myrområde
  Laxsjöknoppen berg   Lilla Kangaslampi tjärn
  Laxsjöknoppen berg   Stora Kangaslampi en av Kangastjna
  ?Laxsjöknoppen berg   Kangaslampi tjnar
  Laxsjöknoppen berg   Kangasmäk(i) berg
  Laxsjöknoppen berg   Kangasmäki berg
  Laxsjöknoppen berg   Kanisläfto myr
  Laxsjöknoppen berg   Kapellsåkern åker
  Laxsjöknoppen berg   Karneränget äng
  Laxsjöknoppen berg   Karnsdammyränget äng
  Laxsjöknoppen berg   Kasaröv äng
  Laxsjöknoppen berg o. triangelpunkt   Kasaröv äng
  Laxsjöknoppen höjd   Kaskalia berg
  Laxsjöknoppen höjd   Kaskinmäki berg
  Laxsjöknoppen berg   Kasungsärmen myr
  *LAxsjöknoppen råmärke /Se   Kattskär Saknas
  Laxsjön sjö   Kattskär berg
  Laxsjön sjö   Kattskär bergparti
  Laxsjön sjö   Kattskär klippor
  Laxsjön   Kattskär berg
  Laxsjön sjö   Kattskär del av Hällberget
  Laxsjön sjö   Kattjärn tjärn
  Laxsjön sjöar /Se   Kattjärn tjärn
  Laxsjövallen terräng   Kattjärne tjärn
  Laxtjärnarna tjärnar   Kelingdiken äng
  Laxtjärnen tjärn   Kemingsbäcken Saknas
  Laxtjärnen tjärn   Kerrosmäki berg
  Laxtjärne tjärn /Se   Keskinenmäki Saknas
  Lehtomäki berg   Ketsbacka backe
  Lekattkölen sankmark   Ketsbacka höjd
  Lekattkölen myrköl /Se   ?Ketsbacke höjd
  Lekattkölen myr /Se   Ketsgärd åker
  Lekattmyren myr   Ketsholmen holme
  Lertäppan odling /Se   Ketsmyren äng
  Lervik vik /Se   Ketsvålen äng
  Leskusänget slåttermark   Kidronsänget äng
  Laxen berg o. triangelpunkt   Killingharen har (l. holmar)
  Lexen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Killingholmen holme
  Lexen, Över o. Nedre sjöar /Se   Killingholmen holme
  Lidgruvan slipstenbrott   Killingholmarna Saknas
  Lidtjärnen tjärn   Killingskär stenudde
  Liksbäcken bifl.   Killingö(n) = Killingholmen holme
  Likabäcken bäck   Killingön holme
  Lillaven sjö   Killingön holme
  Lillberget berg   Kinktjärn tjärn
  Lillbrunnsmyren myr   Kinktjärnsslogen äng
  Lillflot sankmark   Kinktjärnsslogen äng
  Lillflot sankmark   Kinnekulle skogv.stuga
  Lillflyt myr /Se   Kirkolampi tjärn
  Lillhögbacken höjd   Kitten äng
  *Lillnäset näs   Kitten åker
  Lillsjön del av Orsasjön   Kivaholarn tjnar
  Lillskogsberget berg   Stora Kivaholam tjärn
  Lillskogsvallen terräng   Klackhol hol
  Lillslogstjärnen tjärn   Klackhol kulle
  Lillstupet fors   Klittberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Klittenberget Saknas
  Lill-Trondhatten berg o. triangelounkt   Klittlassa Brynberg = Brynbgt Saknas
  Lillunnan Saknas   Klockarberget berg
  Lillunberget berg   Klockarbäcken bäck
  Lillunndammen damm   Klockarheden skogsmark
  Lillvasseln å   Klockartjärn tj.
  Lillåviken del av Lillån   Klockartjärn tj.
  Lillåkern åker /Se   Klockarängarna myräng
  ?Lillån vatten   Klubbänget äng
  Lillån vatten   Klubbänget äng
  Lillån vatten   Klåpa slipstensgruva
  Lillån älvgren   Klåpan »brott i gruvbackar»
  Lillån å   Knaggmor skogsområde
  Lillåsfloten sankmark   Knaggmor skogsområde
  Lillåsflyt = Lillåsfloten Saknas   Knaggmor skogsområde
  Lillåskogen skog   Knaggmoränget äng
  Lillåstjärnen tjärn   Knaggmoränget äng
  Lillänget skogsmark   Knarrhol kulle
  *Lillälven, se Lillån vatten   Knektkitten åker
  Lillära åker /Se   Knekttjärn tjärn
  Lill-Ärga sjö   Knisbacka backe
  *Limiskär råmärke   Knissveden Saknas
  Lindan äga; åker, slog   Knisåker åker
  Lindflot sankmark   Knivil backe
  Lindkolningen terräng   Knostjärn tj.
  Lindarna odling   Knulan bäck
  Lindorna åkermark   Knulbäcken Saknas
  Lindeveden terräng   Knupertomten äng
  Lindvasseln bäck   Knutsveden äng
  Lindvasseln bäck   ?Knyla biflöde
  Lindvasslan bäck   ?Knylängarna slogäng
  Lindänget slåttermark   Knäckvik parti av Kåbäck
  Lindänget odling   Knättjvik vik (med slogmark)
  Lindkällbäcken bäck   Knölarbäcken Saknas
  Linmyren myr   Kodrag åker
  Lintjärnen tjärn   Kodragg äng
  Lintjärne tjärn /Se   Koksängen äng
  Lissberget berg   Kolabotten slipstensgruva
  Lissbromyren sank mark   Kolabysåkern åker
  *Lisselbrusån vattendrag   Koladalen dal
  Lisselbäcka nat. namn?   Koladalsgatan bygata
  Lisselåker äga; åker   Kolamyren äng
  Lissler äga   Kolapys åker
  Lissleråker äga; åker, slog   Kolasveden äng
  Lissmorkällan odling   Kolberg = Kolberget Saknas
      Kolberget Saknas
      Kolbottnen »brott»
      Kolorado åker
      Kolådalen stup
      Kolåsen skogsås
      Kolänget äng
      Komyren äng
      Konungsbacka åker
      Konungshagen åker
      Koppulobacka höjd
      Koppången myr och slättmark
      Koppången myr
      Koppången Saknas
      Koppången myr
      Koppåsmyren äng
      Koriapalo, Korkeapalo berg
      Lilla Korpmäk(i) berg
      Stora Korpmäk(i) berg
      Korpmäk(i), Stora o. Lilla berg
      Korpmäki berg
      Korsinitulampi, Korsinitutjärn tjärn
      Korsnäsudden udde
      Korstjärnen tjärn
      Kosbrunn gammal brunn
      Kosinlampi tj.
      Nedre Koskilampi Saknas
      Nedre Koskilampi tjärn
      Övre Koskilampi tj.
      Koskilampi tjnar
      Koskilampibäcken bäck
      Koslindan åker
      Kosnar(na) slogmarker
      Kosnarna f.d. slåtter
      Kransbacka odlat änger
      Kransbacken backe
      Kransbacken backe
      Kransbacken backe
      Kranstax äng
      Krigsmansholmen Saknas
      Krigsmansholmen holme
      Krigsmarnsholmen holme
      Krigsmansöl(n) = Krigsmansholmen Saknas
      Krigsmansö holme
      Kringelsjön parti av Ämmåsjön
      Kringlan odling
      Kringlan äng
      Kringlan(?) åker
      Krok myr
      Krok myr
      Krokbäcken parti av Lungstjärnbäcken
      Krikbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokmyren nyodling
      Kroksbäck bäck
      Kroksbäcken bäck
      Kroksänget äng
      Krokänget slogmark
      Krokänget äng
      Krokängsudden udde
      Kronkällan källa
      Kronvägen väg
      Kronänget äng
      Kroppgärd åker
      Kropptjärnen tj.
      Kråkbacken del av Gärner Torrvål
      Kråkbäck bäck
      Kråkfallet åker
      Kråkgatan gata
      Kråkhansänget äng
      Kråkknoppen berg
      Kråkknoppen berg
      Kråklök vattensamling
      Kråklök vattensamling
      Kråksveden äng
      Kråktaxe äng
      Kråkåkern åker
      Kråkänget äng
      Kuken tj.
      Kullgrening åker
      Kullsarv åker
      Kullsarv äng
      Kullstjärnarna tjärnar
      Kullänget äng
      Kultjärnarna Saknas
      Kungsbackåkern åker
      Kuppröv änge
      Kurbi tjärn
      Kurhult grusbacke
      Kuruld kulle
      Kuruld höjd
      Kuskalle berg
      Kutjärn tjärn
      Kutthål(et) tjärn
      Kvarberget Saknas
      Kvarnbacken kulle
      Kvarnberget berg
      Kvarnbergsmyrbäcken Saknas
      Kvarnbergsmyrarna myrar
      Nedre Kvarnbergsmyrtjärn tj.
      Övre Kvarnbergsmyrtjärn tj.
      Kvarnbergsmyrtjärnarna tjnar
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcksmyren myr
      Kvarnbäcksmyren myr
      Kvarnbäcksänget äng
      Kvarnänget änge
      Kvarnforsen fors
      Kvarnheden skogsområde
      Kvarnheden åker- och skogsområde
      Kvarnkitt åker
      Kvarnkitten åker
      Kvarnkitten åker
      Kvarnklack myr
      Kvarnklack myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnplatsen kvarnplats
      Kvarnsjön sjö
      Kvarntjärnarna tjnar
      Kvarntjärn tj.
      Kvarntjärnen Saknas
      Kvarntjärnen tj.
      Kvarnvasseln Saknas
      Kvarnvasseln Saknas
      Kvarnvasslan bäck
      Kvarnvrån åker
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen väg
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåsen berg
      Kvarnänget äng
      Kvarnänget äng
      Kvarnänget äng
      Kvarnänget äng
      Kvarnänget äng
      Kvåderängsholen kulle
      Kvådringsholen skogshol
      Kväckkälsbäcken = Kvarnvasseln Saknas
      Kväcktjelsvasseln vattendrag
      Kväkkälsbäcken Saknas
      Kväkkälsbäcken Saknas
      Kväkkölsbäcken bäck
      Kväkkölsänge äng
      Kvällservrån åker
      Kvällservrån åker
      Kvännbäcken vdr
      Kylännenmäki berg
      Kylännenmäki berg
      Kyrkvägen benämning
      kyrkvägen stig
      Kyrkvägen väg
      Kyråsen skogsås
      Kyråsen skogsområde
      Kåbäck vatten
      Kåbäcksänget åkermark
      Kåbäcksänget (torrlagd) ängs- och åkermark
      Kåtdiken äng
      Kålberg = Kolberget Saknas
      Kålberget berg
      Kålbys-åkern Saknas
      Kålbäck åker
      Kålgården åkrar
      Kålgården äng
      Kålgården åker
      Kålgården åker
      Kålgården åker
      Kålgården åker
      Kålgården åker
      Kålgården åker
      Kålmyren äng
      Kåltäppa åkrar
      Kåltäppan åker
      Kånagärd åker
      Kångas Saknas
      Kångasbäcken bäck
      Kångasmäki berg
      Kåpusmyren äng
      Kårdilampisbäcken l. Kåldramsbäcken Saknas
      Kårgärdsvallen åker
      Kårmyren äng
      Kåsbrunn brunn
      Kåslinda åker
      Kåslindakilen åker
      Kåvbacka backe
      Kåvdiksbäcken bäck
      Kåvkitt(a) åker
      Kåvkitta åker
      Kåvola del av Hansjö by
      Kävolagatan väg
      Kåvålsvägen avtagsväg
      Kåvålsgatan Saknas
      Käjmängsbäcken Saknas
      Kälbugrängen äng
      Källbäcken källbäck
      Källbäcken Norra äng
      Källbäcken Södra äng
      Källbäcksänge äng
      Källbäcksängen Södra äng
      Källdur åker o. ängsmark
      Källgatan gata
      Källhagen Saknas
      Källjästen myr
      Källkitten äng
      Källmoren skogsområde
      Källmyren åker
      Källmyren äng
      Källmyren äng
      Källmyren äng
      Källmyränget äng
      Källorna ängsområde
      Källsjön Saknas
      Källsjön sjö
      Källslåtängen äng
      Källslätt äng
      Källslättänget äng
      Källsveden åker
      Källänget änge
      Källänget äng
      Källänget äng
      Kämängsbäcken Saknas
      Kämängsbäcken Saknas
      Kärrhusen f.d. skjul
      Kärrhusen kärrhus
      Kärrhusvägen f.d. klövjeväg
      Kärrhusvägen körväg
      Kärringmyren äng
      Kärrtaken kärrskjul
      Käsen skogsområde
      Käsen åker
      Kättsvål äng
      Kölen myrkomplex
      Kölen myrkomplex
      Kölsjöbäcken bäck
      Kölsjön = Källsjön Saknas
      Kölsjön sjö
      Kölsjötjärn = Köl(å)tjärn Saknas
      Költjärn Saknas
      Kölåtjärnen Saknas
      Kölåsjötjärnen tj.
      Körtjern tjärn
      Labbröd åker
      Labbröd åker
      Labbröjningen åker
      Ladorna åker
      Laduberg berg
      Laduberg fäbod
      Ladubergsmyrarna myrar
      Ladu(bergs)tjärn tj.
      Ladugärd åker
      Ladurugård äng
      Ladurugärdsbacka backe
      Ladusveden äng
      Ladutjärn Saknas
      Laduån å
      Laduängarna äng
      Ladåkern åker
      Laggarbäcken bäck
      Laggargatan gata
      Laggargrening åker
      Laggargården äng
      Laggarhagen äng
      Laggarkitten åker
      Laggarmor skogsområde
      Laggarmoränget äng
      Laggarmyren åkerområde
      Lajbrunn brunn
      Lajbrunnänget äng
      Lajkälldiken myr
      Lajkällgatan gata
      Lajkällorna källor
      Lajkällorna vattengölar
      Lajkällsholen kulle
      Lajkällsholen kulle
      Lajmyren myr
      Lamenta(k)kanenpuro bäck
      Landarv vattensamling (med sloge)
      Landelebäck l. Lanjebäck biflöde till Jämtån
      Landrarv åker (f. äng)
      Lappkitta åker
      Lappkitten åker
      Lappland gammal gårdstomt
      Lapplandskällan källa
      Lapplandskällan källa
      Lappmajtur åker
      Lappmis(an) parti av Misan
      Larsröjningen äng
      Lasenåkern åker
      Lassanyänget äng
      Lassanyänget äng
      Lassarbacka backe
      Lassarbacka backe
      Lassarlök vattensamling
      Lassarröjningen äng
      Lassarröjningen äng
      Lassarvätmor äng
      Lassaränget äng
      Lassenåkern åker
      Lasslåvabäcken l. Larslovabäcken bäck
      Lasslåvatjärnarna l. Larslovatjärnarna tjärnar
      Latröv åker
      Lavamor Saknas
      Laxmorsbäcken bäck
      Laxmors-tjärn tj.
      Laxsjöbäcken bäck
      Laxsjöknoppen berg
      Laxsjöknoppen bergknalle
      Laxsjöknoppen berg
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxtjärn tj.
      Laxtjärnen sjö
      Leftomäg(g) Saknas
      Lehtomäki berg
      Lekattkölen (förr) slogmyr
      Leksen l. Lexen Saknas
      Lerröd äng
      Lertäppan odling
      Lervik vik
      Lervik vik
      Lervik(en) vik
      Lervik vik
      Leränget äng
      Leskusänget åker
      Övre l. Över-Lexen en av Lexarna
      Lexen sjö
      Lialin äng
      Liden åker
      Lidmyren myr
      Lidtjärne(n) tjärn
      Lidtjärn Saknas
      Lidåkern åker
      Liemyren myr
      Liemyrhalsen äng
      Lien åker
      Likabäcken biflöde
      Likabäcksgruvan gruva (grävt hål)
      Lillaven gungfly-strand
      Lillbrunnsmyr odling
      Lillbrunnsmyren äng o myr

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.