ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Orsa socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 489 Naturnamn : 1617 Bebyggelsenamn : 738 Naturnamn : 1965
Jugås gårdsnamn Lissrödningen terräng Kväcktjel fäbodar Lillbrunnsmyren äng o myr
Jugåsgärdet del av Fryksås fäb. Lissvilbäck bäck Kväkkäl fäb. Lillbrunänge äng
Jut gårdsn. Lissåker äga; åker, slog Kväkkäl Saknas Lillbäcka odlingar
Jut gårddsnamn Lissänget slåttermark Kväkköl fäbod Lillgrening åker
Jåcksäl by Lissänget, Nedre ängsmark Kväkköl fäbod Lillhopp åker
Jågas gårdsnamn Lissänget, Övre ängsmark Kväkkölskvarnen kvarn Lillhögbacken åker, backe
Jämt- gdsnamn Littjärnen tjärn Kyrkbyn Saknas Lillkuruld kulle
Jämt gårdsnamn Litåberget berg Kyrkbyn traktnamn Lillkvarnbäck bifl.
Jämt gårdsnamn Ljotbäcken bäck Kyrkbyns bandel nr 1-3, se Kyrkbyn traktnamn Lillkvarnbäcken lopp av Bolsbäcken
Jämtmot »ödebygdsmarknad» /Se Ljjothed terräng Kyrk(o)byn by Lillkällan källa
Jämtmot gammalt bebn. /Se Ljothedänget, Stora skogsområde Kål-Pers(-gården) gd Lillkällbäcken gren av Källbäcken
Jämtmot Saknas /Se Ljothedsänget, Stora slåttermark Kårgärde by Lillsilotjärn tj.
Jämtpers gårdsnamn Ljotkällan förr källa Kårgärde by Lillsjö vik
Jäppa gårdsnamn Ljottjärnen tjärn Kårgärde gårdar Lillskogmyren myr
Järpåsen fäb. Ljusdike myr /Se Kåvåla l. -hola? gårdklase Lillskogsberg berg
Järpåsen fäb. Ljustjärnen tjärn Käcka el. Käckgården gd Lillskäften utvidgning av Finnsjöån
Jönsar gårdsnamn Ljustjärnen tjärn Käckar el. Käckgårdarna gårdar Lillslogstjärn tj.
Jönsar gårdsnamn Ljustjärne tjärnar /Se Käldängs- gård Lillunnan Saknas
Jössa gårdsnamn Ljustjärnsberget berg Käldängs(-gården) gd Lillunndammen damm
Kallbol fäb. /Se Ljutbäcken bäck /Se Källsjövallen fäb. fäbod Lillvassel(n) biflöde
Kallbol fäbod /Se Ljåmyren myr Kölsjövallen fäbod Lillåkern åker
Kallholn by Ljåmyrkalen änge /Se Köpa el. Köpgården gd Lillån vatten
Kallholn by Loberg finngård Labb-Djurberga parti av fäbod Lillåsbron bro
Kallholen by /Se Loberget berg Labba=Labb-Djurberga fäbod Saknas Lillåsen ås
Kallmora by /Se ?Loberget berg Labba fäbodar Lillåsfloten myr
Kallmora by Loberget berg Labba fäbodar Lillåsflyt Saknas
Kallmora by /Se Loberget berg Labb-Djurberga fäb. Lillåstjärn tjärn
Kallmora by /Se Lohilamm tjärn Labb-Djurberga fäbodar Lillåstjärne tj.
Kallmora by /Se Lamstjärne, Norder- o. Sönder- tjärnar /Se Labb-Djurberga fäbodar Lillägbacken höjd med åker
*Kallmora fjärding del av Orsa sn . tg Lomstjärne, Norra o. Södra tjärnar /Se Labb-Djurberga fäbodar Lillänget äng
Kallova gårdsnamn Lomviken vik Laduberget fäboställen Lilläran åker
Kallåsen fäb.? Lomyren myr Lagger(a) gård Linbrunn brunn
*Kalunx fjärding del av Orsa sn o. tg /Se Lonitomyren myr Laggarpers(gården) gd Linbrunnänget äng
+Kalunx gd /Se Lonahoa berg Laggra el. Laggargården gd Lindan åker
Kans gårdsnamn Lopptå vägstycke /Se Laggra el. Laggargården gd Lindberg berg
Kapellslaget Saknas Lopptå del av väg /Se Laggra el. Laggargården gd Lindflot myr
Kaplans gårdsnamn Lortaskan terräng Lappa el. Lappgården gd Lindfloten myr
Kaptens gårdsnamn Lovarso sank mark Larsers(-gården) gd Lindflyt, Lindflot Saknas
Karner gårdsnamn *Lovenberget berg Larsnissa gård Lindflyten Saknas
Karner gårdsnamn /Se »Lovenberget» brynberg Larsnissa(gården) gård Lindgatan bygata
Karns gårdsnamn Lubbänget slåttermark Laskas(-gården) gård Lindkolningen äng
Katra gårdsnamn Lubbängsbäcken bäck Lassar- gård Lindor odling
Katt gårdsnamn Luderberg höjd Lassar- gård Lindor åkrar
Kisstner gårdsnamn /Se Lugnbrösten sank mark Lassar-Andersar gård Lindorna ängs o åkerområde
Klockar gårdsnamn Luismäki berg Lassar(-gården) gd Lindsveden åker
Knutssonskoja koja? *Lundbröst gränsmärke Lassar(-gården) gd Lindvasseln bäck
Komtar gårdsnamn Lunden odling Lassar(gården) gård Lindvasslan biflöde
Korp gårdsnamn *Lundholmen holme Lassar-Hansar gård Lindvasslan bäck
Krissmans gårdsnamn /Se Lungstjärnen tjärn Lassar-Lovar gård Lindåkern äng
Kråk gårdsnamn Lusboberget berg Lassbrända el. Lassbrändgården gård Lindänget del av Holen
Kullholn=Kallholn Saknas /Se Lusbodammen dammbyggnad Laxsjön finnställe (gård) Linkälla, se Lajkälla Saknas
Kungsladan lada /Se Lusbostycket vattensamling Laxsjön gård Linkälldiken myr
Kusa gård Kusbovallen terräng Laxsjövallen f.d. fäb. Lintjärn tj.
Kvarnberg finnby Lustbackgatan bygata Levet Saknas Lintjärn tj.
Kvarnberg finnby /Se Lustgården terräng Lersbacken backe med gård Lintjärn tjärn
Kväcksäl fäb. Lustigkulle skogskoja /Se Lida el. Lidgården gd Lintjärn tjärn
Kväcksäl fäb. /Se Lustjärnberget Saknas Lidbyn utdöd by Lintjärne Saknas
Kväkkäl fäb. /Se Lustjärnen tjärn Liden utdöd by ?Lintjärne el. Lidtjärne Saknas
Kväkkäl, Kväkkäl fäb. Lustjärnsvallen terräng Lidgården gård Lintjärnsänget äng
Kväkköl fäb. Lutåsmäck berg Lidjuganur(-gården) gd Liss-Björntjärn tjärn
Kyrkbyn by Längbromyren sankmark Lidkvarn kvarn Lissblabacka backe
Kyrkbyn by Långbromyren myr /Se Lill-Bogga del av gårdklase Lissbro bro
Kyrkbyn samh. »långe tånga» gränsmärke Lillhed by Lissbromyren myr
Kål gårdsnamn Långetången udde Lill-Högbacka=Lillhögbacken gård? Lissbromyren myr
?Kårgärde by Långfloten sankmark Lillhögbacken del av by Liss-brända lövskogsdunge
Kårgärdet by Lång-Karlstjärnarna tjärnar Lill-Kråka gd Liss-Brätta åker
Kåvola del av by Långle vägsträcka /Se Lillkråka gårdar Lissbäck bäck
Kåvola del av by /Se Långle(d) vägsträcka /Se Lillskog fäb. Lisselhedsgatan gata
Labb- gårdsnamn Långlök tjärn Linda el. Lindgårdarna gårdar Lisselmoränge odling
Labba fäb. Långlökarna tjärnar /Se Linda el. Lindgården gård Lisselmyren äng
Labb-Djurberg, Djurberga fäbod Långmyr myr Lindbyn östra kretsen av Skattungbyn Lisselmmyren, Nedre äng
Labb-Djurberga fäb. Långmyr myr /Se Lindbyn del av Skattungbyn Lisselmyren Övre äng
Labb-Djurberga fäb. Långmyra fäb. /Se Lindor=Lindorna bydel Lisselmyränget äng
»Labb diurbärga» fäb. Långmyrarna sankmark Lindor fäb. Lisselbyränget Nedre äng
Laduberg fäb. /Se Långmyren myr Lindor fäb. Lisselfloten, Lissåsfloten myr
Laggar gårdsnamn Långmyren myr ?Lindor(na) by Lissel-up åker
Laggar gårdsnamn Långmyren myr Lindorna bydel Lissel-up åker
Lajmås gårdsnamn Långmyren myr Lindorne, Södra bydel Lissel-up åker
+Lanarv -et f.d. bebyggelse /Se Långmyren myr Lindpers(gården) gd Lisselåskärn tjärn
Lapp gårdsnamn Långnäset näs Lindsborg »kåkstad» Lisselåstjärn, Lillåstjärn tj.
Larsgården gård Långrämmdammen damm Lindänge by Lisselåkern åker
Lars-Nils gårdsn. Långsjöberget berg Lindänget bolagsgård (förvaltarbostad) Lissflot myr
Lassa-Pers gård Långsjöberget berg Lisbetur(-gården) gd Lisskringlan åker
Laggar gårdsnamn /Se Långsjön, se Tjäderås-Långsjön sjö Lisbetur(-gården) gd Lissl-Igeltjärn tjärn
Lid gårdsnamn Långtjärnberg berg Lisselhed by Lisslvilbäcken bäck
Lidbyn f.d. by Långtjärnen tjärn Lisselhed jr by Lisslviltjärn tjärn
Lidbyn försv. by *Långtjärnen tjärn Lisselhed by Lisslån bäck
Liden försv. by Långtjärnen tjärn Liss-Svennara gd Lissläran äng
Liden beb. /Se Långtjärnen tjärn Litamsgården gård Lissläran äng
Lill-Bäcka gård Långtjärnen sjö Litens gård Lissl-Öradtjärn tjärn
Lillpers gårdsnamn Långtjärnsberget berg Litensgården nr 1, se Skattungbyn traktnamn Lisselängen Nedra äng
?Limas (Lajmås) gårdsnamn Långtå väg Ljothes=Ljothed fäbod Saknas Lisselängen Öfra äng
Limos gårdsnamn Långtå ängssloge /Se Ljothes fäbodar Lisselänget äng
Lind gårdsnamn Långtå väg /Se Loberg finnställe Lisselära änge
Lindgården gård Långtå väg med gårdar /Se Locket del av Äskåsen fäbod Liss flot myr
Lindor by Långtå väg /Se Lofs(-gården) gård Lissgreming åker
Lindor by Långtågatan bygata Lorentsbo Saknas Liss-Jockamäk fjäll
Lindor fäb. Långtå(s)myren myr /Se Lorus(-gården) gd Liss-Kivaholen tj.
Lindor(na) by Långtåsån del av å /Se Lortbod Saknas Lisskvarnmyran myr
Lindor by Långtå(s)änget slogmark /Se Losso (l. Lossu) Saknas Lisskvarnmyranmyr myr
Lindorna kyrkbyns fäbodställe Långviken vik Lovar- gård Lisskvarnänget äng
Lindsborg »baracksamhälle» Långängena skogsmark Lovars(-gården) gd Lisskvarnänget äng
Lindänget förvaltarboställe och kontor /Se Långänget slåttermark Lov- l. Låvlars- gård Lisskvarnänget äng
Lisselhed bydel Långänget slåttermark Lovar(-gården) gd Lisslassholen skogsås
Lisspetters gård Långänget sankmark Lovar(-gården) gård Lissleråkern åker
Ljotheds fäbodby /Se Långänget sank mark Lovar(-gården) gård Lissleränget Nedre äng
Lofles gårdsnamn Långön ö Lovargården gård Lissleränget Övre äng
Lorens gårdsnamn Låvåberg berg /Se Lovar-Lovar(-gården) gård Lisslinda åker
Lorents gårdsnamn Läfmamäck berg Lovur(-gården) gd Lissmajtänget äng
Lortbodarna fäb.? Läftmäck berg o. triangelpunkt Luderbygget äldre namn Lissmajtänget äng
Lovar gårdsnamn Länsmansänget slåttermark /Se Luderbygget nybygge Lissmari(t)ängen äng
Lovars gård Läkarmyr myr /Se Luderkurren hus Lissmorhäll häll
*Lund by Läkarna vattensamling Luderkurren hus Lissmorhäll häll
Lunden del av by /Se Lökermyr odling /Se Ludra gård Lissmoränget äng
Lunden by /Se Lökängena ängsmark Lunden by Lissren källa
Lusbo flottningsstn Lökänget slåttermark Lunden by Lisstuvänget äng
Lustback gårdsnamn Lökänget ängsmark Lunden Saknas Lissvallen vall
Lustjärnbodarna Saknas Lördagsmyren myr Lunden avs. Lissänget äng
Lustjärnvallen Saknas Lössanberget Saknas Lusbo flottn.stn Litåberg berg
Långkatekesen byggnadslänga »Lössanberg» skifferberg Lustback gård Ljotbäcken bäck
Långtå bygata äv. bydel Lövberget berg Lustbocka el. Lustbockgården gård Ljotmoren odling och sloge
Långtå gd:ar /Se Lövberget berg o. triangelpunkt Lustbock-Jerkar gård Ljothedsängsbäcken bäck
Långtå gdar /Se Lövberget berg Lustekulle skogskoja Ljotänget äng
Lägg (Legg) gårdsnamn Lövberg berg /Se Lustjärnbodarna Saknas Ljusdiken myrhals
Lövet bolagsgård Lövbergsänget slåttermark Lustjärns fäb. Saknas Ljusdiksbrändan skogsmark
Maggås by *Maggefwran f. råmärke Låjmos el. Låjmos-Katranur gd Ljuslök tjärn
(*Maggåsen = nuv.) Maggås by Maggfuru höjd Låjmos(-gården) gård Ljustjärn Saknas
Maggås by Maggåsrör gränsmärke Långbo avs. Ljustjärn tj.
Maggås by Maggåsänget äga; åker, slog Långmyrarna=Långmyran fäbod Saknas Ljustjärn tjärn
Maggås by /Se Maggåsänget äga; slog Långmyrarna fäb. Ljustjärn tjärn
Maggås by /Se Majgrop, Lilla terräng Långmyren fäb. Ljåmer myr-sväng
Maklins gårdsnamn Majgropen, Stora terräng Långtå gårdar Ljåmeralin l. Li(e)myrhalen änge
Manpers gårdsnamn Majgropstjärnen tjärn Långtå gårdar Ljåmyren myr
Margit gårdsnamn Majkölen sankmark Låvarlåv f.d. Gropmansgården Loberget berg
Maser gårdsnamn Majkölen myrköl /Se Löva el. Lövgården gd Lockermyren åker
Masser gårdsnamn Majkölsbäcken bäck Lövet gård Loesmäg Saknas
Mats gårdsnamn Majkölsbäcken bäck Lövet l. Levet f.d. fäb. Lofstägta åker
Matslova gårdsnamn Malmholmen, Lilla holme Lövet gd Lohilampi tj.
Matspers gårdsnamn Malmholmen, Stora holme Lövpers(gården) gd Lokermyren åker
Mellanbergs fäbod Saknas Malmholmen, Stora holme Maggås by Loktjärn tjärn
Mellan-Djurberga fäb. Malungsgruvan slipstensgruva Maggås Saknas Loktjärn tjärn
Mickelvål by Manperstjärnen tjärn Maggås by Lomberhol hol
Mickelvål by Masseränget ängsmark Maggås by Nordra Lomstjärn en av Lomstjna
Mickelvål by /Se Matalampi tjärn Maggås jr by Södra Lomstjärn en av Lomstjna
Mickelvål by /Se Matsjönsan slipstensgruva Maggås by Lomatjärn, Södra o. Nordra tjnar
Mickelvål by /Se Mattsåsmyren myr Maggås by Lomtjärn Saknas
Mickelvål by /Se Medeldike odling /Se Maggås by Lomtjärn tjärn
Mickelvål by /Se Mellanberg berg Malina el. Malingården gård Lomtjärn(arna), se Tjaukstjärn Saknas
Mickola gårdsnamn Mellanberget berg Malinpers gård Lopptå väg
Mickols gårdsnamn Mellan-Djurberga terräng Malinpers(gården) gård Lopptå väg
Minu gårdsnamn Mellan-Ivarstjärnen tjärn Malins-Storar gård Lossgärd åker
*Minu gårdsnamn Mellansjödammen dammbyggnad Malna l. Malin- gård Lossgärdsbackarna terräng
Modigar gd /Se Mellansjön sjö Mampers gårdsnamn Lostaska odling
Moldå gård /Se Mennikomäki berg Mannar el. Manngården gd Lostaskan äng
Morkarlgärdet del av Fryksås fäb. Mesan myr /Se Margites- gård Lovamor skogsområde
?Myggsjö gd.ar Metsoharja berg Margitstomten avs. Lovaränget äng
Myggsjö finnby Metsolampi tjärn Margitur(-gården) gd Lovaränget äng
Myggsjön Saknas Mickelsjöbäcken bäck Margitur(-gården) gård Luderberg Saknas
Myggsjö finnby Mickelsjön sjö Margitur-Hansar- gd Luderberget berg
Mångs- gårdsnamn Mickelsmyren myr Marielund avs. »Lugnet» Saknas
Mångs gårdsnamn Mickelstjärnarna tjärnar Masser- gårdsnamn Lugnåsmyren äng
Mångsa gård Mickolsmyren myr Massera el. Massergården gård Luismäki Saknas
Mångsgärde, se Vångsgärde by Middagsberget berg Masser(-gården) gd Lungstjärnen Saknas
Mårts gårdsnamn Middagsberget berg o. triangelpunkt Matsgården gård Lungstjärn tjärn
Mårts gårdsnamn Middagsberg berg /Se Matslova(-gården) gd Lungstjärn tjärn
Mårts gårdsnamn Miksjö, se Myggsjön sjö »Mellanbergs fäbod» skriftnamn Lungstjärnbäcken bäck
Mårts gårdsnamn Millåker äga; åker, slog Mellan-Djurberga fäbodar Lungstjärnsbäcken bäck
Mårts gårdsnamn Millåkern åker /Se Mellan-Djurberga fäbodar Lungstjärnsbäcken bäck
Mässbacken äldre gårdsnamn Millåsmyren myr Mellan-Djurberga fäbodar Lustbockgatan bygata
Mässbacken jvstn Misan sankmark Mer(a) gård Lustjärn tj.
*Mögsiöö Torp torp Misbäcken bäck Mickelgärdet avs. Lustjärn tjärn
»Mögsiöötorp» beb. Mitjåsvallen fäplats /Se Mickels- gård Lustjärnarna tjärnar
Mört gårdsnamn Miåker äga; åker, slog Mickelvål by Lustjärnberget berg
Mört gårdsnamn Mjomyren myr Mickelvål by Lustjärne Saknas
*Nederberg f.d. by Mjåker äga; åker, slog Mickelvål by Lustjärnsbäcken bäck
Ned-å-botten del av fäb. Mjärden terräng Mickelvål by Lutsmäki Saknas
Nisarby fäb. Modikalamm tjärn Mickelvål by Lutåsmäki berg
Nisarby del av fäb. /Se Moldberget berg Mickhols lht Lycka äng
Nisarby fäbod /Se Moldberg berg /Se Mickola fäbod Lycksveden äng
Nissa gårdsnamn Moldbergsrödningen terräng Mickols(-gården) gd Lyshansarbacka backe
Nissalova-Jerkar gård /Se ?Moldtjärnen tjärn Mickols(gården) gd Långbro bro
Noppikoski skogvaktarbost. m.m Moldtjärn Saknas Mickols(gården) gd Långbro f.d. bro
Nordantill del av by /Se Moldtjärn Saknas Mickols(-gården) gd Långbro bro
Nybodarna fäb. Moldtjärnen tjärn Mickåla- gård Långbro spång
Näs gårdsnamn Moldtjärnen tjärn Mickåls- gård Långbro(s)myr(en) Saknas
Näs gårdsnamn Moldtjärn tjärn /Se Mickols gårdsnamn Långbromyren myr
Näs gårdsnamn Moldtjärnen tjärn /Se Mikjås (Mikjåls) gårdsnamn Långbromyren myr
Näs gårdsnamn Moldtjärnsbäcken bäck Millbyn bydel Långbromyren myr
Näset gårdar (f.d. by?) *Moldälven älv Mitt-i-byn mellersta delen av Skattungbyn Långhed åker
*Näset f.d. fäb, nu gd Moldänget slåttermark Modigar el. Modiggården gård Långkitta åker
Nöjd gårdsnamn Mollån å Modigs gård Långlandsholen höjdsträckning
Oljons gårdsnamn *Monildatjärna råmärke Myggsjö finnby Långle(d) vägparti
Oljonsby Saknas *Monildatjärna Saknas /Se Myggsjö finnby Långloken Saknas
Ollar gårdsnamn Marslogen sloge /Se Myggsjöbodarna fäb. Långlök tjärn
Onsegärde o.dyl. se Vångsgärde by Moränget sankmark Myggsjövallen Saknas Långlökarna Saknas
Oreho äldre namn på jvstn /Se Moränget slåttermark Myra el. Myrgården gård Långlökarna tjnar
Ore skans f.d. skans /Se Moränget slåttermark Mångs(-gården) gd Långmyr Saknas
Orkrok Saknas Morsensängena ägomark Mångsa el. Mångsgården gd Långmyren myr
Ors gårdsnamn Moviksänget sankmark Mångsar el. Mångsgården gd Långnäs udde
»Orsa bruk» äldre namn på bruk /Se Moviksänget slåttermark Måpers(-gårdarna) gårdar Långnäs udde
Orsa kyrkby Saknas *Munildatjärn råmärke Mårten- gård Långresbacken åker
Orsbleck by Musika skogsparti /Se Mårten- gårdsnamn Långruggärd åker
Orsbleck by Mustalamm tjärn Mårtengården gård Långrös stenröse
Orsbleck by /Se Musåbäcken bäck /Se Mårtengården gård Långrösgärdet åker
Orsbleck by /Se Musåkringlan sankmark Mårts gårdsnamn Långröslöken vattensamling
Orsbleck by /Se Myckelsjö Saknas Mårts- gård Långsjöberget berg
Orsbleck by /Se Myckeltjärnarna tjärnar /Se Mårts-gård g. Långsjöbäcken bäck
Orsbleck by /Se Myggsjöbrändan skogsmark Mårts(-gården) gd Långsjön sjö
Orsgården hembygdsgård Myggsjöknoppen berg Mårtsa el. Mårtsgården gd Långsker backe
Peder mansnamn ?Myggsjön sjö Mårtsbo nr 3, se Kyrkbyn traktnamn Långtjärn tjärn
Pellar gårdsnamn Myggsjön sjö Mårts(-gården) gård Långtjärne Saknas
Perar gårdsnamn Myggsjön sjö Måsar(-gården) gd Långtjärnen en av Bjoktjna
Perols gårdsnamn Myggsjön sjö Måtjisa(-gården) gård Långtjärnen tj.
*Perstorp by Myggsjövallen terräng Mässbacken jvstn Långtjärn tjärn
Pets gårdsnamn Myggsjövasslan ?sjö /Se Mässbarken järnv.stn Långtjärn tjärn
Pets gårdsnamn Myggsjöån å /Se Nackanäs skogs stn Långtjärn tjärn
Pets gårdsnamn Myggsjöån å Nederberga by Långtjärnsänget äng
Pollack gårdsnamn Myggsjöån å Nederberga by Långtå kreatursväg
Prästbodarna Saknas Myggsjöån å Nedi-Talu Hans gårdsnamn Långtå bygata
Prästvallen fäbodställe Mykölen myr /Se Nisaby klase av fäbodar Långänge änge
Påla gårdsnamn Mykölsbäcken bäck /Se Nisarby=Södra Grunuberg fäb. Saknas Långänget ängsmark
Påla gårdsnamn Myllylampi tjärn /Se Nisarby fäbod Långänget ängsmark
Pålar gårdsnamn Myrberget berg Nisar gårdsnamn Långänget änge?
»Qwicksäl» fäb. Myrbergsmyren myr Nissa- gård Långänget äng
Rask- gårdsnamn *Myrbäcken bäck? Nissa- gård Långänget äng
Rask gårdsnamn Myrebäck gränsmärke Nissa(-gården) gd Låstaska äng
Res gårdsnamn *Myrebäcken gränsmärke Nissa(-gården) gd Låstaskkällan källa
Ribb gårdsnamn *Myrbäcken bäck Nissa(-gården) gd Låvåberg Saknas
Ribb försv.gdn? *Myrbäcken bäck Nissa(-gården) gård Låvåberg Saknas
Rombo gårdsnamn Mysingen tjärn Nissa-Annur(-gården) gd Låvåmor skogsparti
Rosenberg fäb. Mångsänget ängsmark Nissa-Lova(-gården) gård Lä(n)smansänget änge
Rosentorp (=Finnsjön?) by Mångsänget skogsmark Nissapers- gård Länsmansänget äng
Rosentorp finnby Mårtfloden tjärn /Se Nissapersjerkar gård Läskrisänge äng
Rostarv del av by /Se Mårtsö holme /Se Nissapersjuganur gård Lögtjärn, Lintjärn Saknas
Rot- gårdsnamn Mårtsö holme /Se Nistgärdsbacken parti av Viborgs by Lök änge
Rumbo gårdsnamn Männikomäck berg Nordbo nr 1, se Kallmora traktnamn Lökarna tjärnar
Rusalem fäbodar /Se Männikumäck höjd Nord-i-gården gård Löken äng
Rustashed fäb. Männikumäckmyren myr Nordomån gårdar Lökermyr åker
Rut gårdsnamn Männikumäcksbäcken bäck Nybodarna fäb. Lökermyr(en) odling
Rutberg fäb. Märratjärn tjärn Nybodarna fäb. Lökermyren åker
Ryttar gårdsnamn Märratjärn tjärn Nygårdarna fäbod Lökermyren åker
Ryttar gårdsnamn Märrtjärne tjärn /Se Nygårdarna fäbod Löksgatan väg
Rännar gårdsnamn Märråsen berg Nyhem nr 2, se Skattungbyn traktnamn Lökängarne Vestra äng
Rärs (nu Räs) gårdsnamn Mässingberget berg Nykvarnen kvarn Lökänget äng
Rä(r)s- gårdsnamn Mässingberget berg Nykvarnen kvarn Lökänget Östra äng
Räs gårdsnamn Mässingberget berg /Se Nytomten avs. Lösgatan gata
Rästäkt Saknas /Se Mässingberg(et) berg /Se Näcko- l. Näckådalen by Lövberg bergssträckning
Samilda gårdsnamn Mässingbäcken bäck Näs=Näset gårdar Lövberget berg
Samilda gårdsnamn Mässingbäcken bäck Näs- gårdsnamn Lövberget berg
Saxesiötorp Saknas Mässingbäcken bäck /Se Näs(a) gård Lövbergsänget ängsmark
Sigra gårdsnamn Mässingbäcken bäck /Se Näsar el. Näsgården gd Lövbergsänget äng
Sigra gd /Se *Möckersjön sjö Näsar el. Näsgården gård Lövgravarna dal
Sigra gdsnamn /Se *Möckersjön sjö Näset gårdar Lövlåvakitten åker
Sigås gårdsnamn *Möjebäck gränsbäck Näset avs. Lövnäsholen kulle
Sigås (Sigös) gårdsnamn Mörttjärnen tjärn Näsgårdarna gårdar Lövänget åker
Sjökarl(s)fjördingen f.d. sockenfjärding Mörttjärnen tjärn Näsgårdarna gårdar Maggfura höjd
Skarp gårdsnamn Nabotjärnen tjärn Näs-Nissa(-gården) gd Magg Furu höjd
Skarp gårdsnamn Nabbsved sankmark Näsnissakvarnen kvarn Maggåsänget äng
Skarp gårdsnamn Nackanäs flottningsstation /Se Nästbäcksdalen avs. Majgrop slogundantag
Skattungby kvarn tullkvarn? Nalisvara skogsområde Olans(-gården) gd Majgropstjärn tj.
Skattungbyn by Namnlösen tjärn Oljonsby Saknas Majkölen slogmyr
Skattungbyn by Naorisuoppi berg /Se Oljonsbyn by Majkölsbäcken bäck
Skattungbyn by *Nasberg berg Oljonsbyn by Majkölsbäcken bäck
Skattungbyn by Nederbergabron bro Oljonsbyn by Majtänget äng
Skattungbyn by /Se Nederfors fors Oljonsby by Malinperskitten åker
Skattungbyn by /Se Nedertjärnen tjärn Oljonsbyn traktnamn Malinperstäkten åker
Skattungbyn by /Se Neder-, Övder- o. Mellantjärne tjärnar /Se Ollar- gård Malmholmen förr upplagsplats
Skattungbyn by Nedre dammen sjö Ollar- gård Malmmyren?, Malmmyrbacka Saknas
Skattungbyn Saknas /Se Nibberåsen höjd Ollar(-gården) gd Malung eller Malungsgruvan slipstensgruva
Skattungbyn by o. kap. Nibberåsen höjd Ollargården gård Mamsellen åker
Skattungbyn by /Se Nickusmyren myr Ollar-Jerkar gård Manperstägta åker
*Skattunge och Kallmora fjärding del av sn Nickusänget sankmark Ollar-Lovar(-gården) gård Margiturodlingen äng
*Skattunge fjärding del av sn Nippermäck berg Olles gård Mark Furu höjd
Skattunge kapell kap.förs. /Se Nipperso sankmark »Orebro skans» skansen Masseränget äng
Skattungfjärdingen fjärding Nisaränget skogsområde »Orsa skans» Saknas Matalalam Saknas
Skattungsjön hlp /Se Nissaberget berg Orsbleck by Matalalampi tj.
Skavåsen fäb. Nissalovamyr odling /Se Orsbleck by Matsjensarmyren åker
Skavåsen fäbod Nissalovsmyren myr Orsbleck by Mats-Jönsgruvan brott
Skavåsen fäb. Nissavallen terräng Orsbleck by Mattislampi tj.
Skavåsen fäb. Nissaänget sankmark Orsbleck by Mattsåsen ås
Skavåsen fäbod /Se Nissaängsbäcken bäck Orsbleck by Mattsåsmyren myr
Skavåsen fäbodar /Se Noppi höjd Orsbleck by Mellanberg berg
Skeri gårdsnamn Noppikoski fors Ors(-gården) gd Mellanfallet fall
Skriverems gårdsnamn /Se Noppimäki berg /Se Ors(-gården) gård Mellanmyrorna myrar
Skräddar gårdsnamn Noppimäck berg o. triangelpunkt Orsgården avs. Mellan-Rensjöberget berg
Skräddar-Djurberga fäb. Noppimäcktjärnen tjärn Orslov(ar) gård Mellansjön sjö
Skräddar-Djurberga fäb. Noppiso sankmark Orslåva(-gården) gd Mellan-tjärn en av Ivarstjna
Skräddar-Djurberg, se Djurberga fäbod Noppitjärnen tjärn Orspers- gård Mellan-vallsjön en av Vallsjöarna
*Skräddar diurbärga fäb. Norderris slogmark /Se Orspers(-gården) gd Merbäcken l. Myrbäcken bäck
Skräpp gårdsnamn Norderängena sankmark Pellar(-gården) gd Merberget, Myrberget berg
Skräpp gdn. *Norderänget Saknas Pellar(-gården) gd Mennikomäki berg
Skäftberg fäbod /Se Norderängsbäcken bäck Pellargården gård Mergärd åker
Skär(ie)- Saknas Norrmyren myr Perar-Juganur gård Mesarkitten åker
Slott gårdsnamn /Se ?Norshol änge Perar-Pers(-gården) gård Mesarkitten åker
Slott gårdsnamn Nya Silverskåp slipstensgruva Persa fäbod Mickelgärd åker
Slottpers gårdsnamn Nybodarna fäb. Persa fäbod Mickelgärd åker
Slådåbor Saknas Nybodberget berg Persbo nr 3 lht Mickelgärd åker
Slådåbor fäbod /Se Nybodbäcken bäck Persbo nr 2 lht Mickelgärdsbäcken bäck
Slådåbor, Västra fäb. Nyckelsjön sjö /Se Pers(-gården) gård Mickelröd åker
Slådåbor, Östra fäb. Nygärde åker /Se Pers(-gården) gård Mickelsjön sjö
Slådåbor, V och Ö fäbodar /Se Nykitten terräng Pers-Katra gård Mickeltjärnarna tjnar
Slådåbor fäbodvall /Se Nyländan äga /Se Perskatranur gård Mickolshagen äng
Slådåborg Saknas Nynäs terräng Perskitten fäb. Mickolshagen äng
Slädåborg fäbod /Se ?Nyröd änge Perskitten fäb. Mickolslök vattensamling
Slått gårdsnamn Nyslogberget berg Perslassargården äng Mickolsodlingen åker
Slättberg by Nyslåttjärnarna tjärnar Petts- gård Mickolsvallen vall
Slättberg by Nyåkern ägomark Pettsbygget fäb. Middagsberget berg
Slättberg by Nyängena sankmark Pets(-gården) gård Middagsberget berg
Slättberg by /Se Nyänget äga; slog Pinkbo gårdsplats Midsommarstjärn tj.
Slättberg by /Se Nyänget skogsområde Prästbodarna Saknas Mikjåslök f.d. (nu uttorkad) vattensamling
*slättbergs och Stackmora fjärding del av sn Nyänget ängsmark Prästkojan flottkoja Mikjåsvallen fäplats (gatumöte)
Slättbergsfjärdingen f.d. sockenfjärding Nyänge änge /Se Prästvallen fäb. Millberget Saknas
Slättbergssågen bondsåg Nyängsberget berg Pålackar el. Pålackgården gd Millbysgatan gata
Smeds gårdsnamn Näckilamm, Nedre tjärn Pålackar el. Pålackgården gård Millbysvägen väg
Smeds gårdsnamn Näckilamm, Övre tjärn Påla(-gården) gd Milldiken åker
Smids gårdsnamn Näckåkrok böjn. på Näckån Påla(-gården) gd Millgärd åker
Smitts gårdsnamn Näckån å /Se Pålapers(-gården) gd Millkitta åker
?Snedpers gårdsnamn Näckån å /Se Pålar el Pålargårdarna gårdar Millåkern åker
Snitt gårdsnamn Näckån å Pål-Hanser-Hansar gård Millåkern åker
Sollar gd /Se Näckån å Pål-Hanser-Jerkar gård Millåkern åker
Spiris gårdsnamn Näckån å Påls(gårdarna) gårdar Millåkern åker
Spirisby fäb. Näckån å Päders- gårdsnamn Millåkersgatan väg
Spirisby del av fäb. /Se Näckån å /Se Pädersbygget fäb. Millåsdiken odling
Stackmora by Näckånapp berg Päders(-gården) gd Millåsmyren åker
Stackmora by Näckånapp höjd Pärar gård Mållänget äng
Stackmora by Näkkilampi tjärn-ar Pärar(-gården) gd Minabäck bäck
Stackmora by /Se Näsbäck bäck Rambo avs. Minagården äng
Stackmora by /Se Näsen förr sjö, nu myr /Se Rask(a) gård Minaänget äng
Stackmora by Näsen terräng Raska el. Raskgården gd Misan myr
Stackmora by /Se Näsen skogsområde Raska el. Raskgården gård Misan myr
Stackmora by Näset odling Renar el. Rengården gd Misihagen äng
Staffas gårdsnamn Näsgårdarna odling Resgården gård Mjomer(en) dytag
Stais gårdsnamn Näsmyren myr Reskull- gårdsnamn Mjomyren myr
Stakmora=Stackmora Saknas /Se Nästmyren myr Ribbandersbacka gårdar Mjomyren myr
Stenberg by Nästmyren odling /Se Ristningarna parti av Hansjö by Mjömyran myr
Stenberg by Näsudden udde Rombo- gård Mogärd åker
Stens gårdsnamn Näsudden udde Rombotomt avs. Moldberg(et) berg
Stigs gårdsnamn Näverbrunnsmyren myr Rosenberg fäb. Moldtjärnen Saknas
Stigspers gårdsnamn Nördstgärde åker /Se Rosendal fäbod Moldjtärne(n) Saknas
Stikå gårdsnamn Odalmyren myr Rosentorp finnby Moldtjärn tjärn
Sroråbro bryggeri m.m. Oensoimi berg Rumbu(-gården) gård Moldån Saknas
Sträng gårdsnamn Oensoimi berg Rumbu(-gården) gård Molikanlam tjärn
Sturk gårdsnamn ?Oensoimi = Lustjärnberget Saknas Rusalem namn Molikanlam(pi) odling
Sturk gdsnamn /Se Offermyren myr Rusalem=Vålarna fäbod Saknas Mom-myren myr
Stuss (Sturs?) gårdsnamn Olesarv änge /Se Rusalem fäbod Momyrbacka backe
Styvers gårdsnamn Oksarv åker o. ängsområde /Se Rusalem fäbod Momyren myr
Styversholmen Saknas Oksarvskällan källa /Se Rustas(gården) gård Momyren myr
Ståbi ä. gårdsnamn (nu tillnamn) /Se Ollaskolningen slogänge /Se Rustashed fäb. Morslagen f.d. slogmark
Ståbis gårdsnamn Olovs rödning, se Haga-Olovs rödning terräng Rustashed fäbodar Moränge odling
Sud-med-sjön bygd Olåker äga; åker, slog Rustashed fäbod Moränget äng
Sundbäck by /Se Omplamm tjärn Rut- gårdsnamn Moränget äng
Sundbäck by Ooreåå älv Rut(a) gård Moränget äng
Sundbäck by /Se *Orborn bro Ruta el. Rutgården gård Moränget äng
Svennar gårdsnamn Orbron bro? Rutberg fäb. Mostersknopparna del av Paljokkaberget
Svennar gårdsnamn Ordalen dalgång Rutberg fäbodar Musika fingerad odling
Svennar gårdsnamn /Se Ordalen dalgång? Rutgårdarna gårdar Mustalampi tj.
Svens gårdsnamn Oreälv å Rut-Juganur gård Musåbäcken källbäck
Svälas gårdsnamn Oreälv älv Ryttra el. Ryttargården gd Musådasen slogmark
?Svärds gårdsnamn Oreälv älv Rännargården gård Myckelgärde åker
Säbb gårdsnamn Oreälven älv Räs- gårdsnamn Myckelsjön Saknas
Säbb (Säbb-Anders?) gårdsnamn Oreälven älv Räs(a) gårdsnamn Myggsjön sjö
Söder-med-sjön bygd /Se Oreälven älv Räsa el. Räsgården gård Myggsjöån å
Tallheds fäb. Oreälven älv Räsa el. Räsgården gård Myllylampi Saknas
Tallneds fäbodby /Se ?Oreälven älv Räs-Djurberga=Mellan Djurberga fäbod Saknas Myrberget Saknas
Tallpers gårdsnamn Oreälven älv Räs-Jerkar gård Myrberget berg
Talltomt f.d. fäbodst. Oreälven älv Räs-Juganur gård Myrgropa myr
Talu- gårdsnamn Oreälven älv /Se Räskull (bolags)gård Mysan äng
Talu gårdsnamn Oreälven älv Räslova(-gården) gd Mysten myr
Talu gårdsnamn Oreälv å Räslova(-gården) gård Måndagspinan stipstensgruva
Talu gdar /Se Oreälven älv Räslova(-gården) gård Mångsbrändan åker
Talu gdsnamn Oreälv å Räslåva- gårdsnamn Mångskitten åker
Tandberg fäb. Oreälven älv Räspers(-gården) gård Mångsmyren äng
Tandberg fäb. Oreälven älv Rästäkt gård Mångsänget äng
Tandberg fäb. /Se Oreälven älv Rästäktgården gård Mårtensö Saknas
Taxet fäb. /Se Oreälven älv Samilda(-gårdarna) gårdar Mårtensön ö
Tenninge skogsstation Oreälven älv Samilda(-gården) gd Mårtfloden tj.
Tenningvallen Saknas Oreälven älv Samilla gd Mårtsgreming åker
Tjäderåsen gård /Se Oreälven älv Sandabacken gårdar Mårtskitten åker
Tjäderåsen gd /Se Oreälven älv Sandbäcken avs. Mårtspersänget äng
Toms gårdsnamn Oreälven älv Sigra- gård Mårtsö Saknas
Topers gårdsnamn Oreälven älv Sigås- gård Mårtsö holme
Tora gårdsnamn Oreälven älv Sigås gd Mårtsö holme
Tora gårdsnamn /Se Oreälven älv Sinderäng Saknas Måtjisagruvan slipstensgruva
Torrvål by Oreälven älv Sjanka el. Sjankgården gd Måtjis-aja åker
Torrvål by Ore älv älv /Se Sjous(-gården) gd Märatjärn tj.
Torrvål by /Se Oreälven älv /Se Sjökall-Grunuberg fäbod Märhol sovhol
Torrvål by »Orkrok» krök av Oreälven Sjökall-Grunuberg fäbod Märr(å)brändan gammal brända
Torrvål by /Se Ormstjärnen tjärn Skafåsen Västra fäb. fäbod Märråsen berg
Torrvål by /Se Ormstjärne tjärn /Se Skafåsen Östra fäb. fäbod Märr(å)tjärn tj.
Torsmo by Ormstjärnsbäcken bäck Skafåsen Östra fäb. fäbod Märtadiken myrslog
Torsmo by /Se Ormstjärnsknoppen höjd Skansen Saknas Märtastjärn tj.
Torsmo by /Se Ormstjärnsvasseln å Skarpa el. Skarpgården gd Märärnäs odling
Torsmo f. fäb. /Se Ormstjärnsvasseln bäck Skarpa el. Skarpgården gd Mässingberget berg
Torsmo by /Se Ormvasslen vdr Skarpa el. Skarpgården gd Mässingbäcken bäck
Torsmo by /Se Ormsvasseln bäck /Se Skarpgården förfallen gård Möllhol kulle
Torvalla by Orrmyren myr Skarpgården el. Skarpa gd Möllholsbäcken bäck
Traverems gårdsnamn /Se Orrtjärnen tjärn Skarppers(-gården) gd Mörttjärn Saknas
Trollbo fäb. Ors(a)berg berg Skattungbyfors kraftstation Nairisnopp(i) berg
Trältomt gd /Se Orsaheden sandslätt Skattungbyfors nr 2, se Skattungbyn traktnamn Nedan Blecko-Jerkar åker
Tupp gårdsnamn Orsasjön sjö Skattungbyn Saknas Nedarvägen väg
Tur gårdsnamn Orsasjön sjö Skattungbyn Saknas Nedre (Ivars)tjärn en av Ivarstjna
Turpers gårdsnamn Orsasjön sjö Skatungbyn by Nedre-Lexen, Neder-Lexen en av Lexarna
Tyll- gårdsnamn Orsasjön sjö Skattungbyn kapellförsamling Nedre tjärnen Saknas
Täktberg fäb. Orsasjön sjö Skattungbyn kapellförsamling Nickelsjön Saknas
Tälneråsen fäb. Orsasjön sjö Skattungbyn kapellförsamling Nickusänget äng
Ubbert gårdsnamn Orsasjön sjö Skattungbyn traktnamn Niröd äng
Ubbert (Hubbert) gdsnamn /Se Orsasjön sjö Skattungsbyns bandel nr 1, se Kyrkbyn traktnamn Nisarhed skogsområde
Ulars gårdsnamn Orsasjön sjö Skattunge kapell kap.förs. Nisarhed skogsmark
Ulas gårdsnamn Orsasjön sjö Skattunge kraftverks utmål nr 1, se Skattungbyn traktnamn Nisarkitta åker
Ulas gårdsnamn Orsasjön sjö /Se Skattungsjön hpl Nissabacka kulle
Uljons gårdsnamn Orsasjön sjö Skavåsen fäb. Nissa-Hansar intaga äng
Uljonsgården gård Orsasjön sjö Västra Skavåsen fäb. Nissa-Lova-röjningen äng
Ulos gårdsnamn Orsasjön sjö Östra Skavåsen fäb. Nissa-Lovs-myren odling
Ulus gårdsnamn Orsasjön sjö Skavåsen fäbodar Nissalåvamyr odling
Unntorp finntorp Orsasjön sjö Skinner(a) gård Nissalök vattensamling
Unntorp by Orsasjön sjö /Se Skinnara el. Skinnargården gd Nissamyr myr (delvis odlad)
Unnå Saknas Orsasjön sjö Skradder-Djurberga fäb. Nissamyren äng
Unnådal flottningsstation Orsasjön sjö Skräddar-Djurberga fäbodar Nissamyrsbäcken bäck
Unnå torp äldre namn Orsasjön sjö /Se Skräddar-Djurberga fäbodar Nissarönning sloge
Unängsmyren fäb. Orsasjön sjö /Se Skräddar-Djurberga fäbodar Nissängsbäcken bäck
Uppå-locket del av fäb. Orsasjön sjö Skräddra el. Skräddargården gd Nistgärd åker
Utängsbyn fäb. Orsasjön sjö Skräddra el. Skräddargården gård Nistgärdsbacka kulle
Utängsbyn fäbod /Se Orsasjön sjö /Se Skräpp- gård Noppi berg
Varg gårdsnamn Orsasjön sjö /Se Skräppjerkar el. Skräppjerkagården gård Noppikask l. Noppikoski fall
Viborg by /Se Orsasjön Saknas Skräppkvarnen kvarn Noppilam tjärn
Viborg by /Se Orsa skans Saknas Skrödersbygget bolagsstation Noppimäg l. Noppimäki berg
Viborg by /Se Orsa skans fornlämning Skålbygge finnställe (3 gårdar) Noppipu(r)ro bäck
Viborg by /Se Orsaskansen Saknas /Se Skäftberg fäb. Nordamyren myr
Viborg by /Se Orsaälven älv Slamp-Annur övergiven stuga Nordamyren myr
Vox gårdsnamn Orsbäck bäck /Se Slink-in gårdklase Norder Fåsjön, Norra Fåsjön en av Fåsjöarna
Vål-Andersar gd /Se Orstäkt åker /Se Slinkin egendom Norderjällsjöbäcken Saknas
?Vålarna fäb. Orälven älv /Se Slipps-Hansar el. Slipps-Hansgården gd Norder-Jällsjöån, Norra Jällsjöån å
Vålarna fäb. /Se Oxarv åker /Se Slott- gård Norderlåvåberget Saknas
Vålarna fäbodar /Se Oxarvskällan källa /Se Slott(a) gård Norderlåvåbergsvasseln Saknas
Vålen by Oxberget berg Slott(a) gård Norderris slogänge
Vålen by Oxbäcken bäck Slotta el Slottgårdarna gårdar Norderäng, Norderängarna Saknas
Vålen bydel *Oxeberg berg Slotta el. Slottgården gd Norderängarna slogmarker
Vångsgärde by ?Oxeberg berg /Se Slottpers- gård Norderänget äng
Vångsgärde by Oxebergsweta vårdkase Slottpers(gården) gd Norderänget åker
Vångsgärde-Söder, (Södra V.) del av by Oxebråt berg Sluskboden slåtterbod Norderängsbäcken bäck
Vångsgärde by Oxkral gränsmärke Västra Slådåbor Saknas Norstgärd åker
Vångsgärde by Oxkällan källa /Se Slådåbor, Västra och Östra fäb. Norsgärdet avs.
Vångsgärde by Oxkällmyren myr /Se Östra Slådåbor Saknas ?Nustgärdet Saknas
Vångsgärde -t by Oxpussen triangelmärke o. höjd Slådåbor fäb. Nybodberg berg
Vångsgärde by /Se Oxpussen tjärn Slådåborg fäbod Nyckelsjöarna benämning
Vångsgärde by /Se Oxpussen tjärn /Se Slådåborg fäb. Nyckelsjön sjö
Vångsgärde by Pahkamäki berg /Se Slänten avs. Nyckelsjön Saknas
Vångsgärde by /Se Pakamäck berg Slättbacken avs. Nydammen damm
Vångsgärde by /Se Paljackaberget berg Slättberg by Nygärde åker
Vångsgärde by /Se Paljackaberget berg Slättberg by Nygärdet åker
Vårt gårdsnamn Paljackabäcken bäck Slättberg by Nyhed åker
*Västerbäcka beb? Paljackasjön sjö Slättbergssågen avs. Nykitten åker
Västergärdet del av Fryksås fäb. Paljackatjärnen tjärn Smeds- gård Nykitten åker
*Västerhedsåsen beb.? Paljokkaberget berg /Se Smids(-gården) gd Nykitten åker
Ytterheds fäb. Pallomäck höjd Smids(-gården) gd Nykråkåkern åker
Ytterheds fäbodby /Se Palumäk berg Snetta el. Snettgården gd Nykålgatan bygata
Åberga by Pantängsbäcken bäck /Se Snetta el. Snettgarden gd Nykålgården åker
Åberga by Pantängsmyren myr Snett-Pers(-gården) gd Nylända åker
Åberga by /Se Pantängsmyren myr /Se Snitt gd Nyslogberget terräng
Åberga by /Se Pantängstjärnen tjärn Snolet parti av Viborg Nysveden åker
Åberga by Paradisvägen väg Snubb(a) gård Nysveden åker
Åberga by Pasklamm tjärn Snubba el. Snubbgården gd Nysvederna åker
Åberga by Pendontoru bäck Snubba el. Snubbgården gd Nysvedrån åker
Åberga by /Se Pengelbäcken bäck Snygga el. Snygg-gården gd Nyåkern åker
Åberga by /Se Pengelmyren myr Snälla el. Snällgården gd Nyåkern åker
Åberga by /Se Pengelsjön del av Ämåsjön Solbäcken avs. Nyåkern åker
*Åberga fjärding del av Orsa sn Per-Jonskolning skogsmark Solhem avs. Nyåkern åker
Åbergsfjärdingen f.d. sockenfjärding Perjonskolningen äng /Se Sparr- l. Sparvvrån gårdklasar Nyåkern åker
*Åderåsen fäb. Per-Larsmyren myr Spiriberg fäbod Nyåkern åker
Åker gårdsnamn Perloharjoåsarna åsar Spiris gårdsnamn Nyåkern åker
Ången fäb. Perroslamm tjärn Spirisberg(et) l. Spirisby fäbodar Nyåkern åker
Ången fäb. Persbäcken, se Erka-Persbäcken bäck Spirisberg fäbod Nyänget åker
Ången fäb. Persmyren, se Erka-Persmyren myr Spirisby fäb. Nyänget änge
Ångmans gårdsnamn Persänget, se Finns-Persänget slåttermark Spirisby fäb. Saknas Nyänget änge
Älvho jvstn /Se Persänget slåttermark Spirisby fäb. fäbod Nyänget åker
?Ämmeråsen fäb. Pesli väg /Se Spiris(-gården) gd Nyänget äng
Ämmeråsen fäb. Pessanmäck höjd Spiris(-gården) gd Nyänget äng
Ämådalen stn Petrusänget sankmark Spiris el. Spirisgården gd Nyänget äng
Ämådalen samh /Se Pettsberget berg Springa el. Springargården gd Nyänget äng
Ämåsjövallen fäbod Pilbössan vattenfall Stackmora by Nyänget äng
Äskåsen [berg o.] fäb. Pillisknoppen berg Stackmora by Nyänget äng
Äskåsen fäbod /Se Pillismäck, Norra höjd Stackmora by Nyänget äng
Ävetsmyr=Evertsmyr fäb. Saknas Pillistjärnen tjärn Stackmora by Nyänget äng
Ödarv fäbodställe /Se Pilstupet fall Stackmora by Nyänget äng
Öj gårdsnamn Pilstup vattenfall /Se Stackmora by Nyänget äng
Öken, se Eken gd Pilthättan åker /Se Stackmora traktnamn Nyänget äng
Öken (Höken) gd /Se Pina åker /Se Stackmora traktnamn Nyänget Norra äng
*Önsgärde Saknas Pinnmäck berg Stackmora bandel nr 1, se Stackmora traktnamn Nyänget Södra äng
?Öst-om-lindan del av Skattungbyn Piptjärnen tjärn Stackmorkvarnen kvarn Näkkilampi tjnar
  Pirågärde äga; åker, slog Stackmorsågen såg Nedre Näkkilampi tj.
  Plump nat. namn? Staffa- gård Övre Näkkilampi tj.
  Pogensoho terräng Staffa el. staffgården gd Näckån å
  Pollisinaknoppen berg Staffa el. Staffgården gård Näckånapp(i) berg
  Pornoso sankmark Staffa(gården) gård Näsbäck bäck
  Porraslampi tjärn /Se Stais- gård Näsen slåtterområde
  Postmyren myr Stajs(-gården) gd Näsen slogmark
  Pottstrand skogsområde Stajs(gården) gård Näs(et) näs
  Predrikstolen gran /Se Stenberg by Näset udde
  Prinsbyggebron bro Stenberg by Näsgreming åker
  Prästholmen holme Stenberg by Näskällan källa
  Prästholmen holme Stenbo nr 1 lht Näslök vattensamling
  Prästholmen holme /Se Stenfors avs. Näsmissar kungsgård slåtterbod
  Prästtjärnen tjärn Stenkelpers(gården) gård Näsmoren skogsmark
  Prästtjärnsbäcken bäck Stes(gården) gård Näsmoren skogsområde
  Präståsen berg Sticks-Juganur gård Näsmoren skogsomårde
  Prästön = Prästh. Saknas Stickspers(-gården) gård Näsnyänget äng
  Pulsan sank mark Stollgården gård Näsodlingen åker
  Punapärven berg Stor- gård Nästbäck bäck
  Putteltjärnen tjärn Stor- gårdsnamn Nästmyren odling
  På botten del av Äskåsen /Se Storbil(a)- gård Näsudden Saknas
  På locket del av Äskåsen /Se Stor-Bogga del av gårdklase Näsudden udde
  Pålänget terräng Stor-Högbacka=Högbacka gård? Näsudden udde
  Påvalsänget slåttermark Stor-Juganur gård Näsänget slogmarker
  Pärarlökarna tjärnar /Se Stor-Kråka gd Näsänget uppodlad myr
  Pärarlökarna sjöar /Se Storkråka gård Näsänget äng
  Pärarås änge /Se Storstupet hpl Näsänget äng
  Pärtäkten natn. /Se Stor-Svennara gd Näverbromyren Saknas
  Pärvallen natn. /Se Storänge=Storäng fäbod fäb. Näverbrunmyren (Näverbrosmyren?) myr
  Racktjärnen tjärn Storängen fäbod, se Storänget Saknas Näverbrun(n)smyren myr
  Railbro spång /Se Storänget fäb. Näverbrunnsmsyren myr
  Raitamäki berg /Se Strem- gårdsnamn Näverbrunnsmyren myr
  Rajtamäck höjd Strengar gård Näverbrunnsmyren myr
  Rallbrändan skogsmark /Se Sträng- gårdsnamn Näverbrunnsmyren myr
  *Ramön ö Strängar el. Sträng-gården gård Näverängsmyren myr
  Rasenmäck höjd Ström- gårdsnamn Nörderarp ängesslog
  Raskgruvan slipstensbrott Stufas(-gården) gd Nössholsänget äng
  Regnholen skog /Se Stur-jerkar gård Nössol äng
  Regnkullen triangelpunkt o. höjd Styvers(gården) gd Odalmyr myr
  Reihkenpuro bäck /Se Styvers(-gården) gård Odelmyren åker
  Rensjöarna = N. och S. Rensjön Saknas /Se Ståbisannur(-gården) gd Offermyren odling
  Rensjöarna, Hemra o. Norra sjöar /Se Ståbis(-gården) gd Offermyrsbäcken bäck
  Rensjöberget, se Hemra Rensjöberget berg Sulugärd egendom Offertomten ängs- o åkerområde
  Rensjöberget, Norra berg Sundbäck by Offertomthol kulle
  Rensjöbäcken bäck Sundbäck by Offertomtsdiken myr
  Rensjöbäcken bäck Sundbäck by Offertomtskällan källa
  Rensjön, se Hemra Rensjön sjö Sundbäck by Offertomtsåkern åker
  ?Rensjön, Norra o. Sörda sjöar Sundbäcks-Grunuberg fäbod Ojen tjärn
  Rensjön, Norra sjö Sundbäckstorp avs. Ollerruggärd äng
  Rensjön sjö /Se Svanar el. Svangården gård Ollaränget äng
  Rensjövasseln å Svarvhol fäb. Olsarfsbacken åker
  Renvasseln bäck /Se Svennar- gård Olsgärde åker
  Renåsen berg Svennara el. Svennargårdarna gårdar Olsåker, Holsåker åker
  Renåsen höjd /Se Svennarhansar(-gården) gd Olsänget äng
  Ribb-Anders tjärn tjärn Svälas gård Oniplampi tj.
  Ribbanderstjärne tjärn /Se Svälas- gård Ontav åker
  *Riddarholmen holme Svälas(gården) gård Ore-ho äldre namn på Älvho
  Rigalamm tjärn Svärdar el. Svärdgården gd Oreälven älv
  Rigalamm, Lilla tjärn Svärds(gården) gd *Oreälven Saknas
  Rigalanso sankmark Svärds(-gården) gård Oreälven älv
  Rigalanitu sankmark ?Svärs- gård Ore älv Saknas
  Riskangas höjd Svärs gård Oreälven älv
  Risslosjön sjö Säbba el. Säbbgårdarna gårdar Ormtjärn Saknas
  Ristjärnen tjärn Säbba gd Ormvasslan Saknas
  Ristningarna odling Södra l. Söder-Jäcksjö fäb. Orrmervik vik
  Ristningarna odling /Se Sör-med-sjön bygrupp Orrmyren odling
  Ristäkt äga; slog Söränget Saknas Orsamyren skriftform
  Risahällan naturminne Taljons- gård Orsarv åker
  Risumäki berg /Se Taljons(-gårdarna) gårdar Orsarvsbacken åker
  Risåsen ås Taljonsmyren fäb. Orsasjön Saknas
  Risänget, Norra sank mark Tallhed fäbodby Orsasjön Saknas
  Risänget, Östra sank mark Tallhed fäb. Orsa-sjön sjö
  Rodenjärv sjö Tallhed fäbod Orsa-sjön sjö
  Rodenjärvsbäcken bäck Tallhed nr 1 - 28, se Stackmora traktnamn Orsbomyren myr
  Rodenjärvsbäcken bäck Tallhes=Tallhed fäbod Saknas Orsbomyren myr
  Romanoppi berg Talu- gård Orsbromyren myr
  Romyren myr Talu(-gårdarna) gårdar Orsby åker
  Rosen slogänge /Se Talu(-gården) gd ?Orsbäck bäck
  Rosenberg berg Talugården nr 1, se Stackmora traktnamn Orsgreming åker
  Rosenbergsmyren myr Talu-Persa fäbod Orskitta åker
  Rosenborg slipstensgruva Svälas(-gården) gård Orskitta åker
  Rosenbäcken bäck Tandberg fäb. Orsröd äng
  Rosenbäcken bäck Taxet Saknas Orsskogen änge
  Rosenbäcken bäck /Se Telneråsbodarna fäb Orssveden åker
  Rosenheden terräng Telneråsen fäb. Orstäkt åkerkätte
  Rostberget berg Talu-Pers(-gården) gård Orstäkt åker
  Rostberg berg /Se Telneråsen fäbod Orsänget äng
  Rostberg berg /Se Tenninge flottn.stn Orån Saknas
  Rostberg berg /Se Tenningstationen flottningsstation Orån Saknas
  Rostbrunn källa /Se Tjäderåsen gård (by?) Oxarv åker
  Rosänget slåttermark Tjäderåsen finnställe Oxarfskällan källa
  Rovenlamm sjö Tjäderåsen gård Oxbäck bäck
  Rovenlammsberg berg Tappes gård Oxbäcksänget äng
  Rovenlamsbjar berg /Se Tora(-gården) gd Oxdika myr
  Rudbro, se Rulbro bro Tora(-gården) gård Oxkällan källa
  Ruddiket slipstensbrott Topers- gård Oxkällknäppa backe
  Rudtjärn tjärn Torrvål by Oxkällmyren myr
  Rudtjärne tjärn /Se Torrvål by Oxpussen tj.
  Ruku åker /Se Torrvål by Oxtorget myr
  Rulbro bro /Se Tors(-gården) gd Pakkamäki berg
  Rumpsjöbäcken bäck Torsmo by Palamäk(i) berg
  Rumpsjöklacken berg Torsmo by Paljokkaberget, Paljokkabergen berg
  Rumpsjön sjö Torsmo ladugård stenladugård Paljokkasjön sjö
  Rumpsjön sjö /Se Torsmo ladug. Saknas Paljokkatjärnen tj.
  Rugåsen ås Trogens(gårdarna) gårdar Pantängbäcken bäck
  Ruvolampiberget Saknas /Se Tross gårdsnamn Pantängsbäcken bäck
  Rustashed terräng Trossbygge=Hällsjöbodarna Saknas Pantängmyren myr
  Ruttenbäck vik /Se Trossbygget fäb. Pantängsmyren myr
  Ruttendike myr /Se Trull- l. Trollbo fäb. Perarlökarna småtjärnar
  Ruttenlök pöl (utdikad) /Se Trunna bydel Perarlökarna småtjärnar
  Ruttjärnen tjärn Trunna by Perarrosen äng
  Ruttjärnsbäcken bäck Trunna (Trunnan) gårdar Perarstrand äng
  Ruttjärnsbäcken bäck Trunna en djupare, förträngd fåra Peraränget äng
  Ruttjärnsmyren myr Trygga el. Trygg-gården gård Perestäppgatan bygata
  Råberget berg Trädhed=Tallhed fäbod Saknas Perestäppgatan bygata
  Råbäcken bäck Tungar gård Perestäppu åker
  Råbäcken bäck Tur- gårdsnamn Perjonskolning äng
  Råbäcken bäck Tura el. Turgården gd Perskätten äga
  Råbäckstjärnen tjärn Tura el. Turgården gd Persmyren äng
  Rådsgrop ängsmark /Se Turpers(-gården) gd Persmyren åker
  Rådsgropsgrinden försv. grind /Se Tylda flottn.stn Persvasslan bäck
  Rågåsberget berg Tånga el. Tånggården gd Persänget äng
  Rågåsberget berg Täktsberg nr 1-18, se Täktsberget traktnamn Persänget äng
  Rångala sankmark Täktsberget fäbod Saknas Pesbäck Saknas
  Råssgrop äga; slog Täktsberget traktnamn Peskitten åker
  Råssgropsänge(t) äga; slog Täktsberget fäb. Saknas Pesled led i gärdsgård
  Råssänget äga, slog Tänneråsen fäb. fäbod Petrusänget äng
  Råstensberget berg Täxberget fäbodar Petrusänget äng
  Råstensbäcken bäck Ulars(-gårdarna) gårdar Pettsberg, Pättsberg berg
  Råstensmyren myr Ulars(-gårdarna) gårdar Petslovaränget äng
  Råstensmyren sank mark Ulas- gård Petsmystänget äng
  Råtjärnsberget berg Ulas(-gården) gd »Pilbössan» Saknas
  Råtjärnsbäcken bäck Ulas(-gården) gård Pillisknoppen berg
  Råtjärnen tjärn Ulaspers(-gårdarna) gårdar Pillistjärn tj.
  Råudden udde /Se Uljans(-gården) gd Pilstup stup (vattenfall)
  Råbäck(en) bäck Uljons(-gården) gd Pilthätta åker
  Räbäck bäck /Se Ullbockar el. Ullbockgården gd Pilthätta berg
  Råbäcksön holme Ulos(-gården) gård Pinan »brott i Kallmoraberget»
  +Råbäcksön holme /Se Ulus(-gården) gd Pinu åker
  Rådsgropsgrinden råmärke /Se Ulus-Hansar(-gården) gd Pitan kuppan backe
  ?Rädan å Ulås- gård Porraslampi tj.
  ?Rädan å /Se Unnfors fäbod Saknas Pottstrand äng
  Rädan å Unnfors fäb. Saknas Predikkitten åker
  Rädan bäck Unntorp by Predikkitten åker
  Rädan å /Se Unntorp traktnamn Predikkitten åker
  Rädan å /Se Unnåfors fäb. Prästbodtjärn = Prästtjärnen Saknas
  Rädan å /Se Unnängsmyren fäb. Prästholmen betesmark?
  Rädsjön sjö Untorp nr 1-6, se Unntorp traktnamn Prästholmen holme
  Rädsjön, Östra sjö /Se Up egendom Prästtjärnen Saknas
  Rädan å /Se Unådalen Saknas Prästvägen väg
  Räflot sankmark Uppi-Talu Hans gård Prästvägen väg
  Räflotbäcken bäck Utängsbyn fäb. Prästvägen väg
  Rämyren myr /Se Utängsbyn fäbodar Pulsa sank hjortronmark
  Rämyren myr Utängsbyn fäbod fäbod Pålackänget äng
  Rämyren myr Utängsbyn fäbod fäbod Pålaiutaga äng
  Rämyren myr Valborgs(-gården) gd Pålaperskitten åker
  Rämyren myr /Se Varga el. Varggården gd Pålaperstaxe äng
  Rämyren, Stora myr Vassbo koja Pålargreming åker
  Rämyränget slåttermark Vattentornet Saknas Pålargreming åker
  *Rännaränget äga Vax- gård Pålarkitten åker
  Rännstupbakedan fors Vermderåsen fäbod Pålaängen äng
  Ränäsmyren myr Verpers(-gården) gd Pål-Hanseränget äng
  Rärsåker, se Räsåker åker Vester nr 1, se Fredshammar traktnamn Pålsgatan forts. på Holkarlgatan
  *Räsbrunnsåkern åker Viborg by Pålsgatan gata
  Räsjön sjö Viborg by Pålshaga äng
  Räsjön, Östra sjö Viborg by Pålshaga äng
  Räsjön, Ö. sjö /Se Viborg namn Pålstaxe äng
  Räskenpuro bäck Videbo avs. Påvalsänget äng
  Räskenpuro bäck Vikgruvan avs. Pädersbacken punkt i Vångsgärde
  Räsåker åker /Se Vitgruvgården gård Päderstomten äng
  Rätjärne tjärn /Se Vål-Andersar el Vål-Andersgården gd Pädersvallen vall
  Rätjärnen tjärn Vålarna trol. om fäb. Pädersänget äng
  Rätjärnsbäcken bäck Vålarna fäb. Pärarlök del av Lökarna
  Rätjärnsbäcken bäck Vålarna fäbodar Pärarlökarna tjärnputtar
  Rätjärnsbäcken bäck Vålarna fäb. Päraros änge
  Rätjärnsmyren myr Vålarna fäbod fäbod Pärarrosen äng
  Rätjärnsmyren sank mark Vålasjö fäbod Pärongroparna gropar
  Rävakällsmyren myr Vålen=Mickelvål by Saknas Pärongroparna gropar
  Rävatjärne tjärn /Se Vålen=Issmarvål by Saknas Raasenmäki berg
  Rävflyt (-flot) Saknas Vålen=Mickelvål by? Rackbacka backe
  Rävflyten myr /Se Vålen Saknas Rackbacka backe
  Rävmyren myr Vålen Saknas Rackbacka åker
  Rävmyren sank mark Vålen del av Viborgs by Rackbacken källarkulle
  Rävtjärnarna tjärnar Vålen by Rackbacken källarkulle
  Rävtjärnarna tjärnar Vålen by Raddiket slipstensgruva
  Rävtjärnen tjärn Vångsgärde by Railbro spång
  Rävtjärnen tjärn Vånggärde by Raitamäki berg
  Rävtjärnen tjärn Vångsgärde by Rallbrändan skogsmark
  Rävtjärnen tjärn Vångsgärde jr by Randdiken äng
  Rävtjärnen tjärn Vångsgärde by Randmyren äng
  Rävtjärne tjärn /Se Vångsgärde traktnamn Randmyren äng
  *Rävtjärnsbäcken bäck Värmderåsen fäb. Rapersmyren åker
  *Rävtjärnsbäcken bäck Värmderåsen fäbod Rapersmyren åker
  Rödadik tjärn Värmderåsen fäbod Rapersmyren åker
  Rödahed ägomark Värt(a) gård Rappullsmyren åker
  Rödberget berg Västerby samhälle Rapusmyr åker
  Rödbergslugnet utvidgning av Oreälven Västerbyn bydel Rapusmyren åker
  Rödbergstjärnen tjärn ?Väster-Skavåsen fäb. Raskkitten äng
  Röden sankmark Väster-Skavåsen parti av Skavåsens fäbodar Rask-kitten åker
  Rödningarna terräng Västeråkern Saknas Rask-Kolnings-sweden äng
  Rödåsjön sjö Väst-i-byn parti av Skattungbyn Raskmyren åker
  Rönäset näs Vörta el. Vötrgården gd Regnholen skog
  Röstberget berg Vörta el. Vörtgården gd Reisgenmyren odlingar
  Rövarberget berg Vörta el. Vörtgården gd Reisgenporo bäck
  Rövarbergsgrottan Saknas /Se Ytterberg=Täktsberget fäbod Saknas Renarna, Norra ängsområde
  Salmenpuro bäck Ytterheds=Tallheds fäbod Saknas Renarna Södra ängsområde
  Salmenpuro bäck /Se Ytterhed Saknas Rensjöarna, Hemra o. Norra sjöar
  Sandfjären strand /Se Ytterheds fäbod Rensjöberget, Hemra o. Norra Saknas
  Sandharen grund /Se Åberga by Norra Rensjöberget berg
  Sandhed sandområde, hed Åberga by Lilla Rensjön Saknas
  *Sandsjön sjö Åberga by Norra Rensjön l. Nordersjön en av Rensjöarna
  Sandtjärnen tjärn Ållåshol fäb. (gård) Renvasseln vdr
  Sandtjärne tjärn /Se Åmmånvallen vall Renåsen bergsträckning
  Sandvasseln bäck Åmmåna el. Åmnångården gd Ribbanderstjärn tj.
  Sandvasseln å Ången fäbod Ribbanderstjärnbäcken bäck
  Sandvasseln bäck /Se Ången fäbod +Rigalampi? Saknas
  Sandvik vik Ången fäb. Rigala(mp)nitu slogmyr
  Sandäng slåttermark Ången fäbodar Rigalansuo myr
  Saramäck höjd Ången fäb. Lilla Riglams tj.
  Saramäki berg Ångmans(-gården) gd Stora Riglams Saknas
  Saramäck berg Åsen=Fryksås fäb. Riglams tjnar
  Seldermyren myr Åsen avs. Ringsbacken backe
  Seldurmyren myr /Se Äffärgärd egendom Ringsbacken backe
  Seltjärne tjärn /Se Älvho järnv. stn Riskangas berg
  Semusänget slåttermark Älvviken nr 1, se Stackmora traktnamn Lilla Riskangastjärn en av Riskangastjna
  Sexan å Ämmeråsen fäb. Stora Riskangastjärn en av Riskangastjna
  Sielian lacus sjö Ämmeråsen fäbodar Riskangastjärn(arna) tjnar
  Siellian lacus sjö Ämådalen järnv. stn Riskitten åker
  Siellian Siön sjö Ämåsjöbodarna fäb. Rismyren åker
  Sifasgärde åker /Se Ämåsjövallen f. fäbodställe Risslasjön sjö
  Signelsberget Saknas Ämåsjö-station flottn.stn Ristjärn tj.
  Signilsberget berg Ängsgården nr 1, se Stackmora traktnamn Ristningarna åker
  Signilsberget berg Äskåsen fäb. Risänget, Norra äng
  Sigratjärnen tjärn Äskåsen=Högståsen fäb. Risänget, Östra äng
  Sigratjärne tjärn /Se Äskåsen (berg med) fäbodar Rodenjärv = Ruodinjärvi Saknas
  Sigridsmyren myr Äskåsen fäbod fäbod Rodängen, se Rödängen äng
  Sikabacken höjd Äskåsen fäbod fäbod Rognkitten åker
  Silisanlamm sjö Ödarv fäb. Romanoppi berg
  Silisanlammsbäcken bäck Ödarv fäbod Ronggärd åker
  Siljan sjö Öken- gårdsnamn Rosen änge
  Siljan sjö Öst i Taxet Saknas Rosen slogänge
  Siljan sjö Öst-å-lindor Saknas Rosenbergsbäcken bäck
  Sillankorvamäki berg /Se Östalindor del av Skattungbyn Rosenbäcken Saknas
  Sillmäckö sankmark Östalindor del av Skattungbyn Rosenbäcken biflöde
  Sillmäckö sankmark Österberg fäbod Rosenbäcken bäck
  Silverskåp gruva Österbyn bydel Rosenbäcken bäck
  Silåbäcken bäck ?Öster-Skavåsen fäb. Rosenheden skogsmark
  Silåtjärn tjärn Öster-Skavåsen parti av fäbodar Rosenheden tallhed
  Sivis, V. o. Ö. slipstensbrott Östomlindorna del av Skattungbyn Rosenheden skogsområde
  Sjunåsen ås   Rossmyrbäcken bäck
  Sjökarlgruvan slipstensgruva /Se   Rostarv backe med slog och skog
  Sjökarlgruvan »brott» /Se   Rostberg berg
  +skaf åås källa källa(?) /Se   Rostbrunn källa
  Skallmangrop sänka /Se   Rosänget äng
  Skarpabborrtjärnarna tjärnar   Rotberg Saknas
  Skarpabborrtjärnarna tjärnar /Se   Rovenlam(pi) tjärn
  Skarpmyrarna sankmark   Ravenlampsberget, Rovilampsberget, Ruovalampsberge berg
  Skarptjärnen tjärn   Rudtjärn tj.
  Skarptjärnen tjärn   Rudtjärn(en) tj.
  Skarptjärnen tjärn /Se   Rugggärd åker
  Skarptjärnsåsen berg o. triangelpunkt   Ruggärd åker
  Skarungsmyren myr   Ruggärd äng
  Skarungsmör myrslog   Ruggärd äng
  Skaten sjö /Se   Ruggärd äng
  Skattungbjörken björk   Ruggärd äng
  Skattungbysholmen holme   Rugärd äng
  *Skattungbyälven vattendrag   Ruku odling
  *Skattungeheden hed   Ruku åker
  Skattungen sjö   Rumbukålgård åker
  Skattungen sjö   Rumpsjön sjö
  Skattungen sjö /Se   Rustasmyr åker
  Skattungen sjö   Rutmyran äng
  Skattungen sjö   Ruttendiken del av Lillbrunnsmyr
  Skattungen sjö   Ruttenbäck vik
  Skattungen sjö   Ruttendiken myr
  Skattungen sjö   Ruttenlök f.d. pöl (utdikad)
  Skattungen sjö   Ruttomten äng
  Skattungen sjö   Rutänget äng
  Skattungen sjö /Se   Ryd äng
  Skattungen sjö /Se   Rydningen änge
  Skattungen sjö /Se   Ryttarkitten åker
  Skattungen sjö /Se   Råberget berg
  Skat(t)ungen sjö /Se   Råbäcken bäck
  Skattungen sjö /Se   Råbäckstjärn tj.
  Skattungsbjörken naturminnesmärke   Rådusjön Saknas
  Skatungholmen h.   Råggärde sluttning
  Skavåsberget berg /Se   Rådusjön Saknas
  Skavåsbäcken bäck /Se   Rådösjön Saknas
  Skavåsen berg   Råggärde, se Ruggärd Saknas
  Skavåsen berg /Se   Råggärde åker
  Skavåsen ås /Se   Råggärdsberg höjd
  Skavåsen, Västra fäb.   Råggärdeberget Saknas
  Skavåsen, Östra fäb.   Rågsveden äng
  *Skav(s)åsen källa   Rågåker åker
  Skavåsfloten myr   Rågåsberget berg
  Skavåsflyten myr /Se   Råkärn tjärn
  Skavåskälla källa? /Se   Rångala myr
  Skethalabäck bäck /Se   Rånggärde åker
  Skidbäcken bifl.   Råsjön Saknas
  Skidbäcken bäck   Råtjärne Saknas
  Skidbäcken bäck   Råtjärn tj.
  Skidbäcken bäck   Råtjärn tj.
  Skidbäcken bäck /Se   Räbersänget åker
  Skidbäcken bäck /Se   Räbäck bäck
  Skidbäcken bäck /Se   Räda bäck
  Skidtjärnen tjärn   Rädan vanligt namn på Bolsbäcken
  Skidvasseln = Skidbäcken Saknas   Rädan å
  Skidvasseln del av bäck /Se   Rädan Saknas
  Skidvasseln bäck /Se   Rädbäcken = rädan Saknas
  Skidvasseln bäck /Se   Rädsjön Saknas
  Skinnaränget sankmark   Räsjön, Rädsjön sjö
  Skinnbrok terräng   Räflot myr
  Skinnbrok skogsparti /Se   Räflotbäcken bäck
  Skinnbrokdammen dammbyggnad   Rämyr åker
  Skinnbrokmyren myr   Rämyr myr (nu åker)
  Skinnbrokmyren myr /Se   Rämyrdiken äng
  Skogsheden hed   Rämyrdiken äng
  Skogsmyren myr   Rämyren myr
  Skogssjön sjö /Se   Rämgren myr
  Skogssjöån å   Rämyren odling
  Skogssjöån å   Rämyren nyodling
  Skolstugholen höjd   Rämyren åker
  Skolstuguholen skogshöjd /Se   Rämyren myr
  Skomakarberget berg   Rämyrslätta åker
  Skomakarbäcken bäck   Rämyränget äng
  Skomakarbäcken bäck   Rännarkitten åker
  Skomakartjärnen tjärn   Rännbäck bäck
  Skorsarfsänget äng /Se   Räsjöarna Saknas
  Skorsarv ängsmark /Se   Räsjön sjö
  Skorsarvshalen del av ängsmark /Se   Östra Räsjön Saknas
  Skorven terräng   Räslovakitten åker
  Skottjärnen tjärn   Räsänget äng
  Skrattabborrtjärn tj. /Se   Rätjärne Saknas
  Skrattabborrtjärn tjärn   Rätjärn tj.
  Skrattabborrtjärnen tjärn /Se   Rätjärn tjärn
  Skrattabborrtjärnen sjö /Se   Rätjärn tjärn
  Skräddarhed åker /Se   Rätjärnmyr myr
  »skuatre dike sten» gammalt råmärke   Rätjärnsbäcken bäck
  Skutu slipstensgruva   Rätjärnsmyren myr
  Skyrilagsmyren myr /Se   Rättviksvägen gammal väg
  Skyttens tjärdal sandkar /Se   Rävagärd åker
  Skålfjärden del av Oreälven   Rävakällsmyren äng
  Skålkällan källa   Rävamyren äng
  Skålmyren myr   Rävatjärne Saknas
  Skålmyren myr /Se   Rävflot(en) Saknas
  Skålriset skog   Rävtjärnarna Saknas
  Skåltjärnarna tjärnar   Räv(å)tjärn tj.
  Skåltjärnarna tjärnar /Se   Räv(å)tjärn tj.
  Skäftberget berg o. triangelpunkt   Röd, Nedre åker
  Skäftberg berg /Se   Röd, övre åker
  Skäftbergsbäcken bifl.   Rödasjön sjö
  Skäftbergsbäcken bäck   Rödberget berg
  Skäftdammen dammbyggnad   Röden myr
  Skäfteflon sjö   Röderdikarna myr
  Skäften, se Skäftfloden sjö   Röderdikskällan källa
  Skäften sjö   Rödgärdet åker
  Skäftfloden sjö /Se   Rödkitten åker
  Skäftmyren myr /Se   Rödmyren odling
  Skällmyren myr   Rödmyren äng, myr
  ?Skälmänget änge /Se   Rödåhed åker
  Skärbäcken bäck   Rödåsjön Saknas
  Skärbäcken bäck /Se   Rödåsjön Saknas
  Skärbäcksänget slåttermark   Rödåtjärn tjärn l. sjö
  Skörlagsmyren myr /Se   Rödänget äng
  Skössarv del av ängsmark   Röjningen äng
  Skössarvsänget slåttermark   Röjningen äng
  Sladbor plats /Se   Röjningen äng o. åker
  Slaggtäppan åker   Rönnkitten åker
  Slidåbäck bäck /Se   Röstberg berg
  Slidåbäck bäck /Se   Röstberget berg
  Slindorna sankmark   Röttenlök vattensamling
  Slink-in egendom   Rötnbäck bäck
  Sliparbacken backe?   Salmensobäcken Saknas
  Sluskbod kölbod /Se   Salmensomyren myr
  Slådåbor åker /Se   Salomons åker
  Slådåbor, Västra terräng   Salongen äng
  Slådåbor, Östra terräng   Samildakitten åker
  Slådåborsgatan bygata   Samilskitten åker
  Slåttängestjärnen tjärn   Sanda äng
  Slåttänget slåttermark   Sandharen sand-har
  Slädbäcken bäck /Se   Sandhed mark
  Slättbergsbodarna plats /Se   Sandkitten åker
  *Smefougsjön sjö   Sandtjärn Saknas
  *Smefougsiön sjö /Se   Sandtjärn tjärn
  Smidsmyren myr   Sandtäppa(n) odling
  Småmyren myr   Sandvasseln vdr
  Småtjärnarna tjärnar   Saramäk(i) berg
  Smällan slipstensgruva   Seldermyren myr
  *Snickesjön sjö   Sel(j)usenlam Saknas
  *Snicksjön sjö   Seljusenlamsbäckin Saknas
  Snittänget ängsmark   Seljusenlamspurro l. bäcken bäck
  Snyggflot sankmark   Selåränget äng
  Snötjärnen tjärn   Semusänget äng
  Snötjärnsmyren myr   Setrosmyren myr
  Snötjärnsåsen berg   Sider-Perstjärn tjärn
  Solbacka slipstensbrott   Sifas gärd åker
  Sopilamm tjärn   Signelsberget berg
  Sovholänget äng /Se   Sigragatan väg
  Spanicklindor plats /Se   Sigratjärne tjärn
  Speken slogänge /Se   Sigratjärn tj.
  Spelflottholmen holme   Sigratjärn tjärn
  Spetjärnen tjärn   Sigåsänget äng
  Spetjärnsbäcken bäck   Sigåsängsbäcken bäck
  Spetjärnsmyren myr   Sigåsängsbäcken bäck
  Spirisgrävningen åker /Se   Sikabacken berg
  Spitalsgruvan slipstensgruva   Silisanlampi Saknas
  Springartjärnen tjärn   Silisinlampi tj.
  *Sprungenhäll gränsmärke   Silmäkkö myr
  Stackmora, Västra odling   Siloränget äng
  Stackmora, Östra odling   Siloränget äng
  *Stackmoraån vattendrag /Se   Silverskåpet slipstensgruva
  Stackmorberg berg /Se   Silåtjärn, Seltjärn tj.
  Stackmorvasseln bäck /Se   Silåtjärnbäcken, Seltjärnbäcken bäck
  Stajsås berg   Sinståkern åker
  »Stamen» terräng? /Se   Sinstänget åker
  Stampbäcken bäck /Se   Sivasgärde åker
  Stampbäcken bäck   Sivis slipstensgruva
  Stampbäcken bäck /Se   Sjåmyrängen äng
  Stampvasseln å   Sjökallgruvan slipstensgruva
  Stapeltjärnen tjärn   Sjökarlgatan åkerväg
  Starrlöksänget sankmark   Skallbacka åker
  Sten=Stentjärn tjärn /Se   Skallbacken åker
  Stenmyren myr   Skallmangrop gravsänka
  Stentjärnen tjärn   Skallmangropsbäcken gropvasseln
  Stentjärn tjärn /Se   Skallmansgropvasseln vattendrag
  Stentjärnarna tjärnar   Skallmorsvasslan bäck
  Stentjärnen tjärn   Skarakitta åker
  Stigskällan källa   Skarmarslindor åker
  Stigsås höjd /Se   Skarmorslindor åkrar
  Stigåsen ås   Skarpabborrtjärn en av Skarpabborrtjna
  Stikla äng /Se   Skarpabborrtjärnarna tjnar
  Stjanksmyren myr   Skarpabborrtjärnarna tjnar
  Stjankstjärnen, Södra tjärn   Skarpenslada äng
  Stjankstjärnen, Norra tjärn   Skarpgärd åker
  Stockholmstjärnen tjärn   Skarpgärde åker
  Stockholmstjärnsmyren myr   Skarpgärde åkerområde
  Stockskälla källa /Se   Skarpgärde åkerområde
  Stockstjärne utdikad tjärn /Se   Skarpkitta åker
  Stocktjärnen Saknas   Skarpkitta åker
  Stocktjärnen tjärn   Skarp-Pers intaga äng
  Stocktjärnsmyren myr /Se   Skarppersänget äng
  Stocktå fägata /Se   Skarptjärne tj.
  Stocktå fägata /Se   Skarptjärn tj.
  Stoppbommen terräng   Skarptjärnen tj.
  Stopån å   Skarptäppan åker
  Storaven gungfly /Se   Skarpänget åker
  Storaven vik /Se   Skarpänget äng
  Storberget berg   Skarungsmer myrslog
  Storbrunndiken sankmark   Skarungsmyren Saknas
  Stordammen sankmark   Skarängsbäcken bäck
  Stordammen sankmark   Skarängsmyren myr
  Storfallsberget berg   Skatmyren = Avskakamyren Saknas
  Storfallsberg berg /Se   Skattungbjärken björk
  Storflot sankmark   Skatungen Saknas
  Storflot sankmark   Skattungen sjö
  Storflyt myr /Se   Skattungen sjö
  Storholen äga, åker, slog /Se   Ska(t)tungsjön sjö
  Storholmen holme   Skattungsholmen holme
  Storhällsstättan terräng   Skattungsholmen holme
  Storhällstättan klippa /Se   Skatungs-Stormyr myr (med odling)
  Storladänget sankmark   Skattungstormyren myr
  Stormon skogsklädd höjd   Skattungstormyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Skattungstormyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Skavåsberget berg
  Stormyren myr   Skavåsflyten myr
  Stormyren myr   Skavåsflyt(en) Saknas
  Stormyren myr   Skavåsflyten myr
  Stormyren myr   ?Skensbergsrann myrhals
  Stormyren myr   Sker bergavsats
  Stormyren myr   Skerbackarna backar
  Stormyren myr   Skerhol kulle
  Stormyren myr   Skermyren myr
  Stormyren myr   Skidbäcken Saknas
  Stormyren myr   Skidbäcken biflöde
  Stormyren myr   Skidbäcken bäck
  Stormyren myr   Skidtjärnen tj.
  Stormyren sank mark   Skidvasseln del av Skidbäcken
  Stormyren sank mark   Skiftänget äng
  Stormyren sank mark   Skinnargatan gata
  Stormyrsgatan väg /Se   Skinnaränget äng
  Storrödningen terräng   Skinnbrok skog
  Storsjön del av Ämåsjön   Skinnbroksberget berg
  Storstensfallet höjd   Skinnbrok(s)myren myr
  Storstensmyren myr   Skinneränget änge
  Storstupet fall /Se   Skinnknotstjärnarna tjnar
  Storstupet fall   Skitål(a)bäck parti av Stormyrs- och Orsbäcken
  Storsveden f.d. sved   Skjåmänget änge
  Storsveden terräng   Skogsheden skogsm.
  Storsveden terräng   Skogsmyr myr
  Storsvedsberg berg /Se   Skogssjön sjö
  Storsvedsberget berg   Skogssjön Saknas
  Stortjärnen tjärn   Skogssjöån å
  Stor-Trondhatten berg   Skogsänget äng
  Stortäkten terräng   Skogsängssveden äng
  Storupp terräng   Skolmanslindor åkrar
  ?Storån del av vattendrag   Skolstuguholen skogshöjd
  Storån vattendrag   Skolvallen vall
  Storån vattendrag   Skomakarberget berg
  Storån älvgren   Skomakarbäcken biflöde
  Storåsen ås   Skomakarängarna slogängen
  Storåsen höjd o. triangelpunkt   Skorarfsängen äng
  *Storälven, se Storån vattendrag   Skorsarfsänget äng
  Storänge åker /Se   Skottjärnen Saknas
  Storängena slåttermark   Skottjärn tj.
  Storängsberget berg   Skottjärn tjärn
  Storängsberget berg   Skottjärnbäcken bäck
  Storängsbäcken bäck   Skottjärnbäcken bäck
  Storängsheden hed   Skottjärnsbäcken bäck
  Stor-Ärga sjö   Skottjärnsänget äng
  Strandbadet badpl.   Skrattabborrtjärnen tj.
  Stranddammen damm   Skraddorhed åker
  Strindmyren myr /Se   Skrebb-berget åkerområde
  Strindorna snakmark   Skrikkitta åker
  Strindorna försumpad skogsmark /Se   Skrink-kitten åker
  Strängkolningen terräng   Skrik-kitta åker
  Strömmingsbäcken bäck /Se   Skrinkvasslan bäck
  Strömmingsbäcken bäck   Skrubbhol kulle
  Strömsbro bro?   Skräddarhed åker
  Stuckeskiärnann f. råmärke   Skräddarhol äng
  Stuckskälla? källa?   Skräppbud nupslog
  Stuckskälla källa /Se   Skräpplindor äng
  Stuckstjärn tjärn   Skräppsveden åker
  Stuguflot sankmark   Skräppsveden äng
  Stuguflotbäcken bifl.   Skräppänget änge
  Stuguflotbäcken bäck   Skräppänget äng
  Stuguflyt myr /Se   Skräppängsbäcken parti av Djupbäcken
  Sturkbäcken bäck   Skuta slipstensgruva
  Stygguggen höjd   Skvalder bäckutvidgning
  Styversholmen ö   Skvaldergatan gata
  Styversrödningen skogsmark   Skvallerbäcken biflöde
  Styversänget slåttermark   Skvallerbäcken Saknas
  Styversön holme /Se   Skyrbergslökarna tjnar
  ?»Stäningz bäcken» vattendrag   Skyttens tjärdal sandhar
  Sulugärde äga   Skålmyren myr
  Sumparna tjärnar   Skåltjärnarna tjärnar
  Sundbäcksbacken vägbacke el. höjd   Skåmänget äng
  Sunermyren myr   Skåråkitta kalkbrott
  Surbäcksänget sankmark   Skäftberg(et) berg med fäb.
  Surbäcksänge slog /Se   Skäftbergsbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Skäft(e)floden sjö
  Svartbäcken bäck   Skäften = Skäftefloden, Storskäften Saknas
  Svartklitt höjd   Skäftmyren myr
  Svartklitt berg /Se   Skälmänget äng
  Svarthällholen kulle /Se   Skänk(s)tjärnarna tjärnar
  Svartlad terräng   Nederst-Skänkstjärne del av Skänkstjärnarna
  Svartmyren myr   Överst-Skänkstjärne del av Skänkstjärnarna
  Svarttjärn tjärn   Skärbäcken biflöde
  Svarttjärnen tjärn   Skärbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Skärdängen äng
  Svarttjärnen tjärn   Skärgärdet Saknas
  Svarttjärne tjärnar /Se   »Skärningen på 19» järnvägsterm
  Svarttjärnsbäcken bifl. /Se   Skärilagsmyren myr
  Svartvassel bäck /Se   Skössarv äng
  Svartvasseln å   Skössarv äng
  Svarthol höjd   Skössarvshalen äng
  Svarvhol höjd   Slaggen åker
  Svarvholstjärnen tjärn   Slaggtäppan odling
  Sveaborgstjärnen tjärn   Slidabäcken bäck
  Svedvasselberget berg   Slidabäckskällan källa
  Svedvasselberget berg   Slidåbäck bäck
  Svedvasselberg berg /Se   Slidåbäck bäck
  Svedvasselbäcken bäck /Se   Slipstensbacka backe
  Svedvasselfloten sankmark   Slipstensgruvor förteckning
  Svedvasselflyten myrmarker /Se   Slipstensgruvor förteckning
  Svedvasseln bifl.   Slipstensgruvor förteckning
  Svedvasseln bäck   Slottbacken backe
  Svedvasseln bäck /Se   Slotthagen äng
  Svedvasseltjärn tjärn   Slottkitten åker
  Svedvasseltjärnarna tjärnar /Se   Slottlindor åker
  *Svegemyrberg berg och råmärke   Slottperslöken vattensamling
  *Svegemyrberg råmärke   Slottänget äng
  Svinbro bro /Se   Sluskbod kölbod
  Svinmyren myr   Slådåbor åker
  Svinmyren myr /Se   Slådåborsgatan bygata
  Svämshol sovhol /Se   Slådåborstjärnarna tjnar
  Svems hol kulle /Se   Slädbäcken bäck
  Synståker äga, åker, slog   Slättbergsbodarna ställe i Koppången
  Syvalamm sankmark   Slättänget äng
  Syvälampi tjärn   Smibacka byväg
  Sågbäcken bäck   Smider ängsområde
  Sågbäcken bäck   Smidersgatan gata
  Sågbäcken bäck   Smidsänget äng
  Sågbäcken bäck /Se   Smikitta åker
  Säbbenarv sankmark   Småmyren äng
  Säbbenarv åker /Se   Smälla slipstensgruva
  +Säbbenarv jordområde /Se   Smällan »brott i Kallmoraberget»
  Säbbenbotjärnen tjärn   Snabb-Persa fäbod
  Säbbrödningen terräng   Snedtandersängen äng
  Säbbvål sankmark   Snett Andersänget äng
  Säbbänget sankmark   Snettänget äng
  Säbbänget äng /Se   Snickarens kolning äng
  Säldermyren, se Seldurmyren myr   Snitt Andersängen äng
  Sälgtjärnberget berg   Snittänget äng
  Sälgtjärnbäcken bäck   Snok myr
  Sälgtjärnen tjärn   Snotjärn tjärn
  Sälgtjärnknopparna berg o. triangelpunkt   Snotjärnmyren myr
  Sälltjärnen tjärn /Se   Snubbkitta åker
  Sätteråsmyren myr   Snubbmyren äng
  Södermalm slipstensbrott   Snåle äng
  Söndagstjärnen tjärn   Snödtjärn tj.
  Söndagstjärne tjärn /Se   ?Snödtjärne Saknas
  Söndagstjärnsbäcken bäck   Snötjärn Saknas
  Taffenrajv sankmark   Snötjärn tjärn
  Tajvasnopp berg   Sovholänget äng
  Tallängsbäcken bäck   Sovholänget äng
  Tallängsmyren myr   Spakumyren odling
  Talvänge änge /Se   Speken Saknas
  Talvängsbäcken bäck /Se   Spekängena slogänge
  Talvängsbäcken bäck /Se   Spetjärnbäcken bäck
  Tanberg berg   Spetjärne(n) Saknas
  Tandberg berg /Se   Spe- l. Spötjärn tj.
  Tandberg, Nedre terräng   Spe- l. Spötjärnbäcken bäck
  Tandberg, Övre terräng   Spe- l. Spötjärnmyren myr
  Tandberget berg /Se   Spetjärnmyr(en) myrparti
  Tandberget berg   Spirisbacka backe
  Tandberget berg /Se   Spirisbäcken bäck
  Tandbergsbäcken bäck   Spirisgremingen åker
  Tandbergstjärnen tjärn   Spirisgräfningen åker
  Tandbergstjärnen tjärn   Spiriskringla äng
  Tandbergsvasseln bäck   Spirislök vattensamling
  Tattarön parti mell. bäckar /Se   Spirisänget äng
  Taxberg Saknas   Spånicklindor ställe (odlingsrösen)
  Telneråsen berg o. triangelpunkt   Spötjärn Saknas
  Tenningberget berg   Spötjärnsbäcken bäck
  Tenningbrändan terräng   Stabbmyren myr
  Tenninge terräng   Stackmorberget sluttning
  Tenningsjön sjö   Stackmorkvarnen kvarn
  Teningsänget änge?   Stackmorvasseln biflöde
  Tenningvallen terräng   Stackmorvasseln Saknas
  Tenningviken vik   Stackmorvesslan bäck
  Tenningån å /Se   Stackmorvasslan bäck
  Tenningån å   Stackmorvasslan bäck
  Tenningån å   Stackmorvasslan bäck
  Tenningån å   Staffaskällsveden äng
  Tetvasseltjärnen, Nedre tjärn   Stajsås, ?Stigsås ås
  Tetvasseltjärnen, Övre tjärn   Stajsås skogsområde
  Tickakask terräng   Stampbäcken bäck
  Tiellingeholmen holme   Stampvasslan bäck
  ?Tilutjärne tjärn   Stampänget äng
  Timmerholarna plats /Se   Starloken Saknas
  Timmerholarna skogsklädd höjd   Starrlök åker
  Timmerholarna skogsbacke /Se   Starrlök åker
  Timmerholsmyren myr   Starrlök åker
  Tippingsjön sjö   Stationsvägen väg
  Tippuro bäck   Stavaskallsveden äng
  Tippuro bäck   Stavassvard äng
  Tjelsetjärn = Költjärn Saknas   Stavastäppa åker
  Tjåberget berg o. triangelpunkt   Stenbergsskogen skogsmark
  Tjåflot sankmark   Stenbergsåkern åker
  Tjåflotbäcken bäck   Stenboa slogar
  Tjåflyt = Tjåfloten Saknas   Stenboströmmen strömt parti
  Tjåflyt myr /Se   Stenboströmmen parti
  Tjäderåsberget berg   Stenbrott Saknas
  Tjäderås-Långsjön sjö   Stenbrott Saknas
  Tjärfarhol näs /Se   Stendicker skogsområde
  Tjärnbäcken bäck   Stengatan gata
  Tjärnhyddan sankmark   Stenmyren Saknas
  Tjärnknölen berg   Sterepsgatan bygata
  Tjärvasseln bäck   Sterespersgatan bygata
  Tjärvasseln bäck   Steta backe
  Tjärvasseln bäck /Se   Stevesgatan bygata
  *To.rackeåsen ås   Sticla äng
  Tobaksbäcken bäck   Stigärd åker
  Tobaksbäcken bäck   Stilen äng
  Tobaksflot sankmark   Stili äng
  Tokbäcken bäck   Stili äng
  Tokbäckstjärnen tjärn   Stinörkitten äng
  Tomasflot myr   Stirsperskällorna källor
  Tondoraberget, se Tunturiberget Saknas   Stjankstjärn, Öf. och Ned., se Skänk(s)tjärn Saknas
  Toppersbron bro   Stjankstjärn, se Tjankstjärn Saknas
  Torarv åker /Se   Stjankstjärn Övre tjärn
  Torarv åkermark /Se   Stjirilagsmyren myr
  Toraviken vik /Se   Stjokänget äng
  Torgeltjärnen tjärn   Stjåmänget äng /Se
  Torgeltjärne tjärn /Se   Stockholmsgruvan slipstensgruva
  Torkstuguvallen vall /Se   Stockholmstjärn Saknas
  Torrberg berg /Se   Stockholmstjärn tjärn
  Torrberg berg /Se   Stockholmstjärn tjärn
  Torrvallmyren myr   Stocktjärn tjärn
  ?Torråsen ås   Stocktjärnsmyren Saknas
  Torråsen höjd   Stockstjärnsmyren Saknas
  Torråsen berg   Stocktjärnsmyren myr
  Torråsen berg /Se   Stocktjärnsmyren myr
  Torråsen ås /Se   Stocktå fägata
  Torsmobrändan terräng   Stopådalen dalgång
  Torsmoland trakt /Se   Storaven Saknas
  Torsmoland land /Se   Storbacka backe
  Torsmovasseln bäck   Storbacken kalkberg
  Torsmovasseln vattendrag /Se   Storbackänget del av Storbacken
  Torsmyren ägomark?   Storberget berg
  Torsänge änge /Se   Storblabacka backe
  Torsängsmyren myr   Storbodholen kulle
  Torsänget skogsmark   Storbro bro
  *Toråsesiön sjöar   Storbrändan skogshöjd
  Toråssjön sjö   Stordickel myr
  Tosklök träsk /Se   Storfallsberget berg
  Tosktjärnberg = Tvoskanberget Saknas   Storflot Saknas
  *Tosktjärne, se Tosklök träsk   Storflot(en) myr
  Toveränget slåttermark   Storfloten myr
  Traneklef berg   Storflyt Saknas
  Tranmyren myr   Storhed skogsområde
  Tranuberg berg /Se   Storholmen holme
  Tranuberget berg   Storhopp åker
  Trnubäcken bäck   Storhällen berghäll
  Tranubäcken bäck /Se   Storhällstättan klippa
  Tranufloten sank mark   Storkallänget äng
  Tranuflyt = Tranåfloten Saknas   Storkitta åker
  Tranuflyt myr /Se   Storkittgatan gata
  Tranulökarna tjärnar   Storkullänget äng
  Tranulökarna tjärnar /Se   Storkullänget äng
  Tranumyr myr /Se   Storkällbäcken del av Källbäcken
  Treredningen äng /Se   Storkällänget äng
  Trerödningen slogänge /Se   Storladänget äng
  Trollgrav åker /Se   Stor-Lannabergsmyren myrsträckning
  Trollhol sovhol /Se   Stor-Lannabergstjärn tjna
  Trollmyren myr   Storloken Saknas
  Trolltjag äng /Se   Storån å
  Trolltjärnarna tjärnar   Stormoränge Saknas
  Trolltjärnarna tjärnar /Se   Stormoränget äng
  Saknas gränsmärke   Stormyren myr
  Saknas gränsmärke /Se   Stormyren myr
  Tronde Hatt berg   Stormyr odlat område
  Trondehatt berg /Se   Stormyren myr
  Trondeklatt berg   Stormyren myr
  Tronde Klitt berg   Stormyren myr
  Trondeklitt, se Laxsjöknopp berg   Stormyren myr
  +Tronde klitt försv. råmärke /Se   Stormyren myr
  Trondeklitt råmärke /Se   Stormyren myr
  *Tronderklitt gammalt gränsmärke   Stormyren Saknas
  *Tronderklitt gränsmärke   Stormyren myr
  Trondhatten, se Lill-Trondhatten berg o. triangelpunkt   Stormyren äng
  Trondhatten berg   Stormyren äng
  Trondhatten berg   Stormyren myr
  Trondhatt berg /Se   Stormyren myr
  Trondhattjärnen tjärn   Stormyrsbäcken parti av Orsbäck
  Tronne-Hatt, se Trundhatten, Stora o. Lilla berg   Stormyrsgatan väg
  Trottolänge änge   Stormyrängen äng
  Trundeklitt(-en) berg   Stornissakitten åker
  Trundeklitt berg   Storröjningen åker, äng
  Trunde(-r-)klitt(-en) berg   Storsanden åker
  Trundhatt berg   Storsilotjärn Saknas
  Trundhatt berg /Se   Storsjön parti av Ämåsjön
  ?Trundhatten, St. berg   Storskäften Saknas
  Trundhatten berg   Storstenfall(et) berg
  Trundhatten, Stora berg   Storstup stup
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storsvedberget berg
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storsveden skogsområde
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storsveden äng
  Stora Trundhatten berg   Storsvederna äng
  Trundhatten, Stora berg   Stor-tuvänget äng
  Trundhatten, Stora berg   Stor-up åker
  Trundhatten, Stora berg   Stor-up åker
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storup åker
  ?Trundhatten, Stora berg   Storvallen vall
  Trundhatten, Stora berg   Storvasseln Saknas
  Trundhatten, Stora berg   Storåker åker
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storåker åker
  Trundhatten, Stora berg /Se   Storåker åker
  Trundhatten, Stora o. Lilla berg   Storåkern åker
  Trundhatten, Stora o. Lilla berg   Storåkern åker
  Trundhatten, Stora o. Lilla berg   Storåkern åker
  Trundhatten, St:a o. L:a berg /Se   Storåkern åkerområde
  Trundhatten, Stora o. Lilla berg /Se   Storåkersbacken backe
  Trunna odling   Storåkersgatan gata
  Trunneklitt berg   Storåkerskolningssweden äng
  Trunneklitt berg   Storån lopp
  Trånehat berg   Storån Saknas
  Trånehat berg   Storåsbron bro
  Trån(-n-)ehatt berg   Storåsen berg
  *Trånehatt(=Trundhatten, St.?) berg   Storängarna myr
  Trånehatt berg   Storänget åker
  Trånehatt berg   Storäran äng
  Trånekleet berg   Stor-Änga Saknas
  Trånekleetz Råå berg o. gränsmärke   Strindmyr(en) myr
  *Tråneklef berg   Strindorna slogm.
  Trångtå pass /Se   Strindorna skogsmark
  Trångtå pass /Se   Strömmingsbäcken bäck
  Trångtå pass /Se   »Strömparterren» del av Hundströmmen
  Trångtå pass /Se   Strömtjag äng
  Trånneklet berg   Stubbmyran myr
  Trälbäcken bäck   Stuguflot myr
  Trälen terräng   Stuguflotbäcken bäck
  Trälen terräng /Se   Stunngärd åker
  Trälen omr. med tjärnar och sumpmarker /Se   Styvers åker
  Trälok källa /Se   Styvers åker
  Trälsjön sjö   Styvers åkerområde
  Trälsjön sjö /Se   Styversbacka skogsbacke
  Trältjärnen tjärn   Styversholmen Saknas
  Trältjärne tjärn /Se   Styversholmen holme
  Trältomt äng /Se   Styversmyren äng
  Trälängena ängsmarker   Styversröjningen äng
  Trälängarna slogmarker /Se   Styversvägen väg
  Trälänget slåttermark   Styversänget äng
  *Tulos äng änge /Se   Styversänget äng
  Tunaplutten vattensamling   Styversön holme
  Tunturiberget berg /Se   Styversön holme
  Tunturiberget, Lilla berg   Styvåker åker
  Tunturiberget, Stora berg o. triangelpunkt   Ståbikitta åker
  Turodlingen terräng   Stälpängena ängar
  Turtax sloge /Se   Stängselfång skogsområde
  Tuvänget terräng   Stängsli äng
  Tuvänget, Lilla sankmark   Stängsli äng
  Tuvänget, Stora sankmark   Stängslätt äng
  Tvoskanberget berg /Se   Stäsveden äng
  Tvosklök tjärn   Stöpån biflöde
  Tvosktjärnberg = Tvoskanberget Saknas /Se   Stöpån Saknas
  Tvosktjärnberget berg   Sundbergstomten äng
  Tvådalsberget berg   Sundströmsängen äng
  Tvådansberget = Tvådalsberget Saknas   Sunentsåkern åker
  Tygeteja terräng   Sunermyren myr
  Tylda del av å /Se   Sunesåkern åker
  Tylda del av å /Se   Sunnanmyren äng
  Tyldbröstmyren myr   Sunängs skogs- och ängsområde
  Tyldbröstmyren myr /Se   Surbrunn källa
  Tyldsjöheden terräng   Surbrunn källa
  Tyldsjön sjö   Surbäcken bäck
  Tyldsjön sjö /Se   Sur- l. ? Syrbäcksänget sloge
  Tyldsjön sjö /Se   Surbäcksänget äng
  Tyänget äga, slog   Surbäcksänget äng
  Tågmyren myr   Surbärsänget äng
  Tågmyren myr   Svaden sankmark
  Tåmåsflyt myr /Se   Svarden myr
  *Tångharen råmärke   Svartklitt berg
  »Täckz bäck» Saknas   Svartkällholen bäckupprinnelse
  Täktberg berg   Svartkällholen kulle
  Täktsjön vik   Svartkällholen kulle
  Täktåker äga, åker   Svartlad åker
  Tällingsån å   Svartnäs näs
  Tällnäs näs /Se   Svarttjärne Saknas
  Tälnnäsviken vik   Svarttjärn tj.
  *Tänneklet berg   Svarttjärn tj.
  Tänningsjön sjö   Svarttjärn tj.
  Tänningån å   Svarttjärn tj.
  Täxberga Saknas   Svarttjärn tjärn
  Tänningån å   Svartvassel(n) vdr
  Ularsgruvan slipstensgruva   Svartvassel(n) bäck
  Unnan = Unnån Saknas   Svarvholsberget berg
  Unnan, se Unnån å   Svarvholsbäcken del av Brynbergsbäcken
  Unnan å   Svarvholsmyrarna myrar
  Unnan å   Svarvholstjärn tj.
  Unnan å   Svedarna våtlänta änge
  Unnan å   Sveden äng
  Unnan å   Sveden äng
  Unnan å   Svederna åker
  Unndalskojan koja   Svedogärdet åker
  Unndalskölen sank mark   Svedperskitten Saknas
  Unnfors terräng   Svedvasselberget berg
  Unnåbron bro   Svedvasselbäcken Saknas
  Unådalen dalgång   Svedvasselfloten myrmarker
  Unån å   Svedvasseln bäck
  Unån å   Svedvasseltjärnarna tjnar
  Unnån å   Svennaränget äng
  Unån å   Svidigärdet, Svedjegärdet del av by
  Unnån å   Svinbro bro
  Unnån å   Svinbrunn åker
  Unnån å   Svinkitten åker
  Unnån å /Se   Svinmyren Saknas
  Unnån å /Se   Svinmyren myr
  Unnån å /Se   Svinmyren myr
  Unnån å /Se   Svinmyren äng
  Unänget slåttermark   Svinmyrshalen myr
  Uppsåt ägomark   Svinmyrsrumpan del av Svinmyren
  *Utkoberg gränsmärke   Svinmyrsrumpan myr
  *Utkostock gränsmärke   Svälasröjningen äng
  Uttertjärnen tjärn   Svärdskitten åker
  Utängs-Nyänget skogsområde   Svärdspers(kitten) åker
  Uvberg, Öster berg   Svärds änge äng
  Uvberget berg   Swärdsänget äng
  Vadsveden äng /Se   Svärdsänget äng
  Vajsarvet terräng   Svärdsängshol kulle
  Vallsjöarna, Övre, Mellan- o. Nedre sjöar   Svämshol sovhol
  ?Vallsjöarna sjöar /Se   Sydihola åker o. ängsområde
  Vallsjöarna sjöar   Sydikittuma åkerområde
  Vallsjödammen dammbyggnad   Syvalam(pi) tj.
  Vallsjöfloten sankmark   Syvälampi tj.
  Vallsjömyren myr   Sågbäcken bäck
  Vallsjön del av Ämåsjön   Sågbäcken bäck
  Vallsjön sjö   Sågbäcken Saknas
  Vardagsmyr myr /Se   Sågbäcken bäck
  Varggropen grop /Se   Sågbäcken bäck
  Vargladubäcken bäck   Säbbenarv änge
  Vargladubäcken bäck   Säbbenarv åker
  Vargmyr myr   Säbbenarvsåsen ås
  Vargmyren myr   Säbbendika myrslog
  Vargmyren myr   Säbbänget äng
  Vargmyren myr   Sälderkittorna äng
  Vargmyren myr   Sälgtjärnbäcken Saknas
  Vargmyren myr /Se   Sälltjärnbäcken, Sälltjärnvasseln bäck
  Vargris åker /Se   Sälltjärnen, ?Sälgtjärnen tj.
  Vargtjärnen tjärn   Sälltjärnknoppen berg
  Vargtjärnen tjärn   Sälltjärnvasseln bäck
  Vargtjärne tjärn /Se   Sämmyrskällan källa
  Vargtjärnsbäcken bäck   Söder- Södra; jfr Sönder-, Söndra Saknas
  Vargåkern åker /Se   Söderåkern åker
  *Vargåsen Saknas   Söderåkern åkerområde
  +Vargänge änge /Se   Sömnshol kulle
  Vargängsbäcken bäck   Sömnshol kulle
  Vargängsbäcken bäck /Se   Söndagstjärn tj.
  Vasselbron änge   Söndagstjärn tjärn
  Vasseln bäck   Sönderberget, Söderberget berg
  Vasselängena slåttermark   Sö(n)dra Fårsjön en av Fårsjöarna
  Vasslaflytbäcken bifl.   Sö(n)dra Rensjön Saknas
  Vasslaränget äng   Söppåsen ås
  Vasslaränget sankmark   Sötsvard åker
  Vasslaränget sankmark   Tallängsmyren myr
  Vasslaränge slogmark /Se   Talubacka äng
  Vastaslamm tjärn   Talubäck bäck
  Vastaslammsmäck höjd   Talubäck bäck
  Vastaslampimäki berg   Taluröd äng
  Vattentagstjärnen tjärn   Taluänget äng
  Vattlårsmyren myr   Talvängsbäcken bäck
  Vattudiksbro bro /Se   Talvängsmyren Saknas
  Vattumyr myr   Tandberg(et) berg
  Vattumyren myr   Tandbergstjärn tj.
  Vattumyren myr   Tandbergsvasseln å
  Vattumyren myr   Tandbergsvasseln biflöde
  Vattumyren myrar /Se   Tarvu del av Vassleränget
  Vattumyrsholen hol m. grustag /Se   Tarvu åker
  Vattunopp berg   Tattarön parti mellan bäckar
  Vepgrav bäckdal /Se   Taxänget äng
  *Vepgravsbron f.d. bro /Se   Taxänget äng
  Vibergsåsen berg   Taxänget äng
  Vibergtjärnen tjärn   Taxänget äng
  Vidamäck berg   Telingsviken mynningsvik
  Vidamäck berg   Tellingsån Saknas
  Vidharen har /Se   Telingsån Saknas
  Vidharn holme(?) /Se   Telingsån Saknas
  Viidanmäg berg   Telingsån vattendrag
  Vidmyren myr   Telingsån å
  Vik-Jans bäck bäck   Telingsänge ängs- och åkermark
  Villmyr myr /Se   Telingsänget åker
  Villmyrbäcken bäck   Telingsänget S. äng
  Villmyren myr   Telneråsberget bg
  Vintervägsmyren myr   Telneråsen Saknas
  Vitnäs näs   Telneråsen bergås
  Vittbrosmyren åkerområde /Se   Telnäsudden Saknas
  Vittbrusmeri myrodling /Se   Telnäs(udden) näs (o. udde)
  Vittbrusmeri myrodling /Se   Tenningsberget berg
  Vittfloden tjärn /Se   Tenningberget berg
  Vittmor odling /Se   Tenningbrändan brända
  Vålaknoppen berg o. triangelpunkt   Tenningdammen damm och flottn. stn.
  Vålasbäcken bäck   Tenningen Saknas
  Vålasjömyren myr   Tenningsjön sjö
  Vålasjön sjö   Tenningsjön sjö
  Vålasjön sjö   Tenningviken vik
  Vålasjön sjö   Tenningån å
  Vålgruvan slipstensbrott /Se   Tenningängena ängar
  Vålgruvan slipstensbrott   Testjärnbäcken bäck
  Vålstig väg /Se   Testjärnarna tjnar
  Vålstig stig /Se   Tetvasseltjärnarna tjärnar
  Vålvasseln vattendrag   Tetvasseltjärnarna tjärnar
  Vålvasseln bäck   Tetvasseltjärnarna tjärnar
  Vålvasslan, se Hålvasseln bäck   Tetvasseltjärnsänget Övre o. Nedre ängar
  ?Vålåsjön = Vålasjön Saknas   Tetvasseltjärnsänget Övre o. Nedre ängar
  Vålänge ängsmark /Se   Tetvasslan bäck
  *Wångsön holmar   Timmerholarna skogsholar
  +Vångsön holme /Se   Tiningvik(en) vik
  Vårbäck bäck /Se   Tining- l. Tenningån å
  Våtdalen terräng   Tippingen Saknas
  »Wåtela» terräng?   Tippingsjön, Tippingen sjö
  Vältdike plats /Se   Tippuro bäck
  Vältmyr myr /Se   Titänget myrslog
  Vältmyren myr   Tjankstjärn tjärn (tjärnar)
  Vältmyrstjärnen tjärn   Tjelseltjärn Saknas
  Värmderåsberget berg   Tjeman åker
  Värmderåsbäcken bäck   Tjemangatan gata
  Värmderåsbäcken bäck   Tjetåberg Saknas
  Värmderåsmyren myr   Lill- l. Lilla Tjetåberg Saknas
  Värmderåssjön sjö   Tjåberget berg
  Vässinjärvi sjö   Tjåberget berg
  Vässinkoski fall /Se   Tjåflot myr
  Vässinkoski kraftverk   Tjåflot myr
  Vässinkoski fors /Se   Tjåflotbäcken bäck
  Vässinkoskigatan bergsskreva   Tjädra åker
  Västanbäck slipstensgruva   Tjärfarhol näs
  Västbyflotbäcken bifl.   Tjärmoren skogsområde
  Västbysflotbäcken bäck   Tjärnbäcken bäck
  *Västbyggeladan lada /Se   Tjärndiket dike
  Västbysfloten sankmark   Tjärnmyren åker
  Västbysängena sank mark   Tjärvasseln = Tjärvasslan Saknas
  Västbysängsbäcken bäck   Tjärvasseln Saknas
  Västerborg slipstensgruva   Tjärvasslen biflöde
  Västra Sivis slipstensbrott   Tjärvasslan bäck
  Vätmyren myr   Toba(k)sbäcken biflöde
  Vätmyränget sankmark   Tokbäcken bäck
  Vätorna dyåker /Se   Tokbäckmyrorna myrar
  Vätorna åkermark /Se   Tokbäcktjärn tj.
  Växbostupet stup   Tokbäckstjärn tj.
  Yierdi Siööwick sjö   Tomterna äng
  Yläkolaso sankmark   Tomterna äng
  Ylälampi tjärn   Tomterna äng
  Ylilampi tjärn /Se   Torarv åker
  *Åberga bro bro   Toraviken vik
  Åberg berg /Se   Torgeltjärnen Saknas
  Åberga bergsträckning /Se   Torgeltjärn Saknas
  Åbergabästan lind   Torgeltjärn tjärn
  Åbergabästan lind /Se   Torgeltjärn tjärn
  Åbergamyren odlad myr /Se   Torgeltjärnen tjärn
  Åbergatjärne tjärn /Se   Torgeltjärnholen hol
  Åbergmyren myr   Torget öppen plats
  Åbergsvasseln å   Torget öppen plats
  Åbergtjärnen tjärn   Torget vägskäl
  Ålderbäcken bäck /Se   Torkeltjärn Saknas
  Åldersänge änge /Se   Torrberget berg
  Ålmyren ägomark   Torrbergsänget äng
  Åmån, se Ämån å   Torrmosänget äng
  Ångbåtsudden udde   Torrvallmyr Saknas
  Ångsvasslen bäck   Torrvallmyren myr och odling
  Ångsvasseln å   Torrvarmyren myr och odling
  Ångsvasseln bäck /Se   Torrvarrmyr myr
  Ånåkni »vägknä» /Se   Torrvålskvarndammen kvarndamm
  Ånåkni vägbacke /Se   Torrvålskvarnen gammal kvarnplats
  Åränget sankmark   Torrvålsänget äng
  Åränge slogmark /Se   Torrvålsänget äng
  Åsänget slåttermark   Torsklök tj. (träsk)
  Åsängsbäcken bäck   Torsktjärnberg bg
  Äffärgärde äga   Torsmoland strand
  Äffergärde åkermark /Se   Torsmovasseln Saknas
  Äffermyr odling /Se   Torsmovasseln vattendrag
  Äffertomt odling   Torsmovägen väg
  Äffertomt ängsmark /Se   Torsmovägen väg
  Äggflovasseln vdr   Torsmyren myr
  Äggsknoppen berg   Torsmyren odlad myr
  Äjan äng /Se   Torsänget åker- o. ängsmark
  Äjmyr myr /Se   Torsänget äng
  Äjmyrheden skogsmark   Torsänget äng
  Ämmeråsen triangelpunkt   Torsängsmyren äng
  Æmmessiögarrna sjö   Toråsen ås
  Ämåberget berg   Toskunberget Saknas
  Ämåbron bro   Toveränge änge
  Ämm(å)dalen dalgång   Toveräng myrslog
  Ämågrovan stenbrott /Se   Toveränget änge
  Ämågruvan förr gruva   Toveränget äng
  Ämån å   Toverängsholen skogshöjd
  Ämån å   Tovurängmyren = Torrvarmyren? Saknas
  Ämån å   Tranmyr mryodling (åker)
  Ämån å   Tranmyrtjärn tj.
  Ämån å /Se   Tranuberget berg
  Ämån å   Tranubäcken biflöde
  Ämån å   Tranuflot(en) myr
  Ämån å   Tranulök myr
  Ämån å   Tranulökarna tjnar
  Ämån å   Tran(u)myren myr
  Ämån å   Tranåbäcken, Tranåberget, Tranåfloten, se Tranu- Saknas
  Ämån å   Travaränget äng
  Ämån å   Treredningen äng
  Ämån å /Se   Triredningen, Trerödningen slogänge
  Ämån, (Emån) å /Se   Trerödningen äng
  Ämåsjön sjö   Trollgrav Norra åker
  Ämåsjön sjö   Trollgrav Norra åker
  *Ämåsberget berg   Trollgrav Södra åker
  Ämåsjödammen dammbyggnad   Trollgravssveden åker
  Ämåsjön sjö   Trollhol kulle
  Ämåsjön sjö   Trollhol sovhol
  Ämåsjön sjö   Trollhol skogshol
  Ämåsjön sjö   Trolltjag äng
  Ämåsjön sjö   Trolltjärnarna tjnar
  Ämåsjön sjö   Trondhatt Saknas
  Ämåsjön Saknas   Lilla Trondhatten del av Trondhattarna
  Ämåsjön sjö   Trondhatten, Lilla o. Stora berg
  Ämåsjön terräng   Stora Trondhatten en av Trondhattarna
  Ämåsjön sjö /Se   Trotthol kulle
  Ämåsjön sjö   Trottholsmyren åker
  Ämåsjövallen fäbodvall, nu holme   Trottol äng
  Ämåtjärnen tjärn   Trundhatt Saknas
  Ämåängena skogsmark   Trundhattbäck vdr
  Ängsbäcken bäck   Lilla och Stora Trundhotten berg
  Ängstjärnen tjärn   Trundhatten Saknas
  Ärdelbud gammal mötesplats   Trundhatten berg
  Ärdelbud gammal mötesplats /Se   Trundhattjärn tj
  Ärga, se Lill-Ärga sjö   Trundhattjärnen tjärn
  Ärga, se Stor-Ärga sjö   Truttushol höjd
  Äskåsen berg   Truttushol kulle
  Äskåsen fäbodställe /Se   Trymsarv åker
  Ässtjärnen tjärn   Trångtå pass i klövjeväg
  Ässtjärnsmyren myr   Trångtå Saknas
  Ättfloden vattensamling   Trälen tjnar
  Ättfloten sankmark   Trälok källa
  Ättflotsbäcken bäck   Trälok källa
  Öberget berg   Träloksmyren myr
  Öbergsbäcken bäck   Trälsjön sjö
  ?Öbergsgruvan slipstensgruva   Trälsjön sjö
  Ödarv fäbod /Se   Trältjärn tj.
  Ödarvsklitten berg   Trältjärn tjärn
  Ökenänget slåttermark   Trältomt äng
  *?Ökvals håsen Saknas /Se   Trältomt äng
  Ökvasselmyren myr   Trälängarna ängsmarker
  Ökvasseln bäck   Tuftaxängen äng
  Ökvasselåsen höjd?   Tunturiberget Saknas
  Ökvasselkåsen slogmark /Se   Turkitten äng
  Ökvasslan å   Turrgärd åker
  Ön holme   Turrgärdsvägen väg
  *Önäset näs   Turtax sloge
  Öradtjärnen tjärn   Turtaxe äng
  Öradtjärnen tjärn   Turvarmyren myr och odling
  Öradtjärnen tjärn   Turänget äng
  Öradtjärne tjärnar /Se   Tuvänget äng
  Öradtjärnsbäcken bäck   Tuvänget äng
  Öradtjärnsbäcken bäck   T(v)orrberg bergparti
  Öradtjärnsvasseln bäck   T(v)orråsen berg
  Öradtjärnsängena slåttermark   Tvoskanberget Saknas
  Öran älv   Tvådalsberget Saknas
  Öran älv   Tvådansberget berg
  Öran = Oreälven Saknas   Tvärvägen väg
  Öran å /Se   Trösklöstjärn Saknas
  Örbro bro /Se   Tylda ställe i Orån
  Örvassel bäck /Se   Tyldbröstmyren myr
  Örvasseln å   Tyldsjön sjö
  Örån, se Öran å   Tåmåsbacken backe
  Östanbäck slipstensgruva   Tåmåsflot myr
  Österborg slipstensgruva   Täktberget berg
  *Östergärsjön sjö   Täkten ängsområde
  Östermalm slipstensbrott   Täkten ängsområde
  Österåberget berg   Täktsjön del av Ämåsjön
  Österåmyren myr   Tällingsån Saknas
  Österåmyren myr   Tällnäs näs
  Österåmyren myr /Se   Tänneråsen Saknas
  Österån å   Tänneråsen bergås
  Österån å   Tänning Saknas
  Österån å   Tänningsberget, se Tenningberget Saknas
  Österån å /Se   Tänningsjön, se Tenningsjön Saknas
  Östra Sivis slipstensbrott   Tänningån å
  Övertenningen sjö   Tänningån Saknas
  Överänget ängsmark   Täpp- l. Täckvallstjärnarna tjärnar
  Övre dammen damm   Täppa åker
  Övre tjärn el. Övertjärn Saknas   Täppa åker
  Övertjärnen tjärn   Täppa åker
  Övertjärnsberget berg   Nedre Tättfallstjärn del av Täckvallstjärnarna
      Övre Tättfallstjärn del av Täckvallstjärnarna
      Tättfallstjärn, Övre och Nedre tjärnar
      Tättfallstjärnänget, Övre och Nedre ängar
      ?Tättvallstjärnarna tjärnar
      Ullaskolningen slagänge
      Ulaskolningarna äng
      Ulas-sanden åker
      Ullbockänget äng
      Ulus-brunn brunn
      Ulusgatan väg
      Ulustomten äng
      Ulåssanden odling
      Unisvålarna myrslog
      Unnan = Unnån Saknas
      Unnan = Unnån Saknas
      Unnan å
      Unnan, Unnån biflöde
      Unnan Saknas
      Unndalen dalgång
      Unnkrok krök
      ?Unnå = Unnån, Unnan Saknas
      Unnån å
      Unnån biflöde
      Unån å
      Unån å
      Unängsmyren odling
      Up l. Hopp(et) slogmark
      Up åker
      Up åker
      Upet åker
      Upet äng
      Up(p)bäcken biflöde
      Upp(e)-i Riset Saknas
      Utängsnyänget äng
      Utängsnyänget äng
      Uvrasbäcken bäck
      Uxbäck bäck
      Uxbäcksänge odling
      Vadsveden äng
      Wajsarv åker
      Wajsarvskällan källa
      Valborgsänget äng
      Vallsjöarna, Övre, Mellan, o. Nedre Saknas
      Vallsjöbäcken bäck
      Vallsjödammen flottn. damm
      Vallsjön Saknas
      Nedre Vallsjön en av Vallsjöarna
      Övre Vallsjön en av Vallsjöarna
      Vardagsmyren åker
      Varggropen varggrop
      Varggropen gropar
      Vargkitten åker
      Varglökadika myr
      Varglökadikskällan källa
      Vargmyren Saknas
      Vargmyr(en) myr
      Vargmyren myr
      Vargmyren myr
      Vargnis nu åker (förr sank skogsmark)
      Vargriset dunge
      Vargtjärne Saknas
      Vargtjärn tjärn
      Vargtjärn tjärn
      Vargtjärn tjärn
      Vargtjärne Saknas
      Vargåkern åker
      Vargängsbäcken bifl.
      Vargängbäcken biflöde
      Vargänget äng
      Vargänget äng
      Vargängsbäcken bäck
      Vasselgremingen åker
      Vasseln biflöde
      Vassinkosk(i) fall
      Vasslaflotbäcken Saknas
      Vasslaränget äng
      Vasslaränget åker (och äng)
      Vassleränget ängsmark
      Vassleränget äng
      Vassleränget äng
      Vasslu äng
      Vastaslampimäki berg
      Vattdikanet myr med tjnar
      Vattudiken myr
      Vattudiksbro bro
      Vattumyren odlad myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myrsträckning
      Vattumyren myr
      Vattumyrsbäcken bäck
      Vattumyrsholen hol med grustag
      Vattumyrskitten åker
      Vepgrav bäckdal
      Verpersmyren åker
      Vermåssveden åker
      Vidamäki berg
      Vid(e)haren har
      Videmyren myr
      Videmyrskällan källa
      Vidvall vall
      Vidvall vall
      Viksta åker
      Vikstabäcken bäck
      Vikänget äng
      Villmyren myr
      Vingåker åker
      Vintervägsbäcken bäck
      Vintervägsmyren myr
      Vintervägsmyrorna myrar
      Vipprusmyren åker
      Vitbruusmyren åker
      Vitgruvorna slipstensgruvor
      Vittbro kavelbro
      Vittbrosmyren odling
      Vittbrosmyren åker
      Vittbrosmyren åker
      Vittbrosmyren åker
      Vittfloden vdr
      Vittmor odling
      Vittmor skogsområde
      Vixnersvägen väg
      Vorms- l. Orvastjärn tj.
      Vorms- l. Ormstjärnsbäcken Saknas
      Vormstjärnsknoppen, Ormstjärnsknoppen bergtopp
      Vormstjärnen tjärn
      Vormvasslan Saknas
      Våla äng
      Vålarna myrslog
      Vålasjön Saknas
      Vålasjön sjö
      Vålasjön sjö
      Vålasjövasslan bäck
      Vålen Saknas
      Vålgruvan slipstensgruva
      Vålingsmyren äng
      Vålingsmyrskällan källa
      Vålkvarnen kvarn
      Vålstag väg
      Vål- l. ?Hålvasseln vdr
      Vålvasseln Saknas
      Vålvasslan bäck
      Vålåsjön sjö
      Vålåsjövasseln, Vålvasseln vdr
      Vålänget äng
      Vålänget ängs o. åkerområde
      Våmby åker
      Vårbäck Saknas
      Våtmyrängen äng
      Välljärv(i) Saknas
      Vältdike(n) avvältningsplats
      Välthol kulle
      Välthol kulle
      Vältholsänget äng
      Vältmyren myr
      Vältmyrstjärnarna Saknas
      Wältogsänge äng
      Vältstugubröstet parti av Vältstugumyren
      Vältstugumyren myr
      Vänndagsmyren myr
      Värmderåsberget berg
      Värmderåssjön sjö
      Vässinkoski Saknas
      Västbysflotbäcken bäck
      Västbysfloten myr
      Västeråkern åker
      Västeränget åker o. ängsområde
      Vätmor skogsområde
      Vätmoränget äng
      Vätmyrarna myrområde
      Vätmyränget äng
      Västeränget äng
      Vätorna dyåker
      Vätuma åker
      Vörtgatan gata
      Vört-torget öppen plats
      Wörtängen äng
      Ylilampi Saknas
      Ytterbergssovholen udde
      Ytteråkern Saknas
      Zakrisänget äng
      Åbacken äng
      Åbergamyr myr
      Åbergamyren åker
      Åbergatjärnen Saknas
      Åberg(a)tjärn tjärn
      Åbergatjärn tjärn
      Åbergatjärn tjärn
      Åbergavasslan bäck
      Åberg(s)myren myr-odling med gård
      Åkerbo avs.
      Ålderbäcksänget änge
      Ålderängsbäcken lopp
      Åmmåna äng
      Ån(a) Saknas
      Ångsmoren skogsparti
      Ångssågen såg
      Ångvasseln Saknas
      Ångvasseln Saknas
      Ångsvasseln vdr
      Ångsvasselängena ängar
      Ångvasslan bäck
      Ångvasslan bäck
      Ångsvasslen biflöde
      Ånåkni backe
      Ånåkni »knä» i väg
      Ånåkni Saknas
      Ånåknisbacken = Ånåkni sandås
      Årmyren åker
      Åränget änge
      Åränget äng
      Årängsmyren myr (med änge)
      Åskaken sjö
      Ås-Räsjön Saknas
      Ås-Räsjön l. sjöarna Saknas
      Åssjön l. -sjöarna Saknas
      Åvabäcken bäck
      Äddesmyr åker
      Äffelmyr odlad myr o. slogmark
      Äffelmyrsdike(t) dike
      Äffermyr myrodling
      Äffertomt fotbollsplats
      Äggflogen Saknas
      Äggfloten, se Lillskogmyren Saknas
      +Äggflovasseln ?bäck
      Äggärd åker
      Äjmerstjärnen utdikad tj.
      Äjmerängbäcken bäck
      Äjmeränge änge
      Äjmyren myr
      Äjmyren myr
      Äjmyrtjärne Saknas
      Äjmyrtjärn tjärn
      Ämyren myr
      Ämyrtjärnarna tjärnar
      Ämågruvan slipstensbrott
      Ämågruvan slipstensgruva
      Ämån Saknas
      Ämån Saknas
      Ämån biflöde
      Ämån å
      Ämån å
      Ämåsjön källsjö
      Ämåsjön Saknas
      Ämåtjärn Saknas
      Ämåtjärn tjärn
      Ämåtjärn tjärn
      Ämåtjärne Saknas
      Ängerhol gammal sovhol
      Ängsbäcken bäck
      Änkåker åker
      Ärga Saknas
      Ärkapesmyren myr
      Ärnbäcken bäck
      Ä(r)stjärnen, Erstjärnen Saknas
      Ärtjärn Saknas
      Ärstjärn tjärn
      Äskåsen berg (med fäbodar)
      Äskåsen berg
      Äskåsänget äng
      Ässtjärn tjärn
      Ässtjärnen tjärn
      Ästjärn tjärn
      Ästjärnsbäcken parti av lopp
      Ästjärnsbäcken bäck
      Ästjärnsvederna skogshöjd
      Ättfloden, ?Hättfloden utvidgning av Sälltjärnbäcken
      Ättflodmyren myr
      Ävetsmyr(en) Saknas
      Ävätsmyr myr
      Öberg l. Ekberg del av Hättbergen
      Öberget Saknas
      Öberget berg
      Öberget berg
      Öberget berg
      Öberget berg
      Öbergskällan källa
      Ödarvsklacken Saknas
      Ödarvsklitten Saknas
      Ödarvsklitten berg
      Öjen myrslog
      Öjtjärn tjärn
      Ökenängen äng
      Ökenänget äng
      Ökvasselbäcken b.
      Ökvasselbäcken, se Ökvasslan Saknas
      Ökvasselfloten myr
      Ökvasselfloten myr
      Ökvasselmyren myr
      Ökvasselmyren Saknas
      Ökvasselmysten myr
      Ökvasseln Saknas
      Ökvassel(n) vattendrag
      Ökvasselmyren myr
      Ökvasselån Saknas
      Ökvasselån Saknas
      Ökvasselåsen äng
      Ökvasselåsen äng
      Ökvasslan bäck
      Ön holme
      Ön holme
      Öra älv
      Öradtjärn Saknas
      Öra(d)tjärn tj.
      Öra(d)tjärn tj.
      Öradtjärn tjärn
      Öradtjärn tjärn
      Öradtjärnsvasslan bäck
      Öradtjärnsänget äng
      Öratjärnberg berg
      Öradtjärnbäcken Saknas
      Öradtjärnbäcken bäck
      Öradtjärne tj.
      Öradtjärne Saknas
      Öradtjärnvasseln vdr
      Öradvasseln = Djurbergabäcken Saknas
      Öran Saknas
      Öran Saknas
      Öra(n) Saknas
      Öran Saknas
      Öratjärn tj.
      Öratjärnsberget Saknas
      Örbro bro
      Örekärnsvasslan Saknas
      Ören åker
      Örkrok krök
      Örvassel Saknas
      Örvassel vattendrag
      Örvasslan bäck
      Örvasslen vattendrag
      Östasänget äng och gård
      Östatill åker
      Östermalm slipstensgruva
      Öster-Räsjöarna Saknas
      Östertjärn tj.
      Österåberget berg
      Österåkern åker
      Österåmyren myr
      Österån biflöde
      Östimyren äng o. myr
      »Öst i Pulsa» myrmark
      Östombymyren myr
      Övasslan bäck
      Överisbäcken bäck
      Överåsbäcken bäck
      Överänget äng
      Övre (Ivars)tjärn en av Ivarstjärnarna
      Övre tjärnen Saknas

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.