ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grangärde socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 1417 Bebyggelsenamn : 859 Naturnamn : 2783
Saknas Saknas /Se Saknas Saknas Grangärde sn Abborrbergs Stormossen mosse
Grangärde sn Abborrbacksberget berg Grangärde sn Abborbäcken bäck
Grangärde sn Abborrbacksberget berg o. triangelpunkt Grangärde sn Abborgruvan gruva
Grangärde sn Abborrbacksdammen tjärn Grangärde s:n Abborhällen häll
Grangärde sn Abborrberg berg /Se Grangärde sn Abbor Lasses backe backe
Grangärde sn Abborrgruvan gruva Grangärde sn Abborrlassesbacken höjd
Grangärde sn Abborrgruvan gruva Grangärde sn Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrgruvan f.d. gruva Grangärde socken Abborrtjärn tjärn
?Grangärde sn /Se Abborkärn se Nitten, Stora sjö Grangärde s:n Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abbortiern se Stora Nitten tjärn Grangärde sn sn Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn Grangärde sn sn Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn Grangärde sn Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn Grangärde sn Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn [Gränge] sn Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn Gens-finnar inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärn tjärn Grangärdeskarl, se Grangärde inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
?Grangärde sn Abbortjärn tjärn Grangärde tokar inbyggarbeteckning Abbortjärn åker
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Gränges krokarna inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Gränges krok inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn krokar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborrbergsmossen gård Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborbergsmossen hemmansägargård Abborrtjärn tjärn
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborbergsmossen hemmansägargård Abbortjärnsberget berg
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborbergsmossen hemmansägargård Abbortjärnsbäcken bäck
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborres gård Abbortjärnsgruvan, se Abborrtjärn gruva
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abborrgruvan gruva Abbortjärnskvarnen, se Abborrbergs mossen kvarntomt
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn Abbortjern eller Abborberg by Abbortjärnslinden, se Abborrbergs mossen åker
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn /Se Abrahams gård Abbortjärnsmossen, se Abborrtjärn tjärn mosse
Grangärde sn Abborrtjärnen tjärn /Se Abshyttan bruk Abborängen äng
Grangärde socken Abborrtjärnen se Abborrtjärnen, by tjärn Abäckshyttan hytta Abrams tomtplats
Grangärde sn Abäcken bäck Abäckshytte skog rekognitionsskogshemman Abäcken bäck
Grangärde socken Abäcken bäck Abäckshytteskogen Saknas Aderbotten kolbotten
Grangärde socken Aflången se Avlången, Stora sjö Adrians gård Aderbotten kolbotten
Grangärde socken socken Afskackesiön sjö Anders Daniels gård Aderbusk ladan lada
Grangärde socken Alankamossen myr Anders Ers gård Aderlunden skogstrakt
Grangärde sn Alankamossen myr /Se Anders Ers gård Adermoret sund
Grangärde sn Alankamossen mosse /Se Anders Ers tomtplats Aderrota sloge
Grangärde sn /Se Alanka mossen mosse /Se Anders Ers arrendatorboställe Adolfas kolningar fall
Grangärde sn /Se Aldergruvan gruva Anders Ers gård hemmansägargård Alanka mossen mosse
Grangärde sn /Se Allatäppan hacksloge /Se Anders Ers gård hemmansägargård Albins fall fall
Grangärde sn /Se Andaholmen se Handaholmarna ö Anders Ers gård arrendeboställe Alderbottnen kolbotten
Grangärde sn /Se Andersmyran myr Anders Erssons hemmansägargård Algrensgruvan gruva
Grangärde sn /Se Andersåsen ås(?) Anders Hans gård Allatäppan, se Målar Kalles gård hacksloge
Grangärde sn /Se Antians bäck bäck /Se Anders Hans hemmansägargård Almens hage hage
Grangärde sn /Se Antibacken backe /Se Anders Jans gård Alnäset ö
Grangärde sn /Se Antibäcken bäck? /Se Anders Jans gammal gård Anderholmarna öar
Grangärde sn Antihälla häll /Se Anders Jöns gård Andersas fall ås
Grangärde sn /Se Asikakärret kärr /Se Anders Lars gård Anders Ersors fall fall
Gränge socken /Se Asikasbacken backe /Se Anders Lars gård Anders Gustafs fall fall
Grangärde sn /Se Askevik näs /Se Anders Mats gård Anders Gustafs äng äng
Grangärde sn /Se *Asplundzberget berg Anders Matts hemmansägargård Anders Jans täkt, se Fjärsmans gård sloge
Grangärde, äldre Gränge socken /Se Asplövstjärnen tjärn Anders Nils gård Anders Lars bodar fäbodtomtplats
Grangierds Sochn socken /Se Asprönningen terrängparti Anders Nils gård Anders Matts knippa backe
Gränge sn /Se Asptelningsfallet fall /Se Anders Nils arrendatorboställe Andersmyrberget, se Andersmyrorna berg
Gränge (nu Grangärde) sn /Se Avlången, Stora sjö Anders Nils hemmansägargård Andersmyrbäcken bäck
Gränge sn /Se *Avstarken sjö Anders Ols gård Andersmyrorna mossar
*?Gränge by /Se Backberget gruva Anders Ors hemmansägargård Anders Nils Johans fall fall
Gränge sn /Se Backmossen mosse Anders Ols gård Anders Ors, se Fasters tomtplats
Grangärde Saknas Backrilles tjärn tjärn Anders Ols gård Anders Pers tomtplats
Abborrberget by /Se Baddo-Lasses holmar öar Anders Pers gård Andersas fall fall
Abborrberg by /Se Bagghytt-Viludden udde Anders Pers gård Anderssas fall, se Lövberget hacksloge
Abborrberg by /Se Bakbäcken bäck Anders Pers gård hemmansägargård Anderses botten åkrar
Abborrberget by /Se Backmansmossen mosse Anders Pers Jans hemmansägargård Andersmyran myr
Abborrberget by /Se Barntjärn sjö /Se Anders Viks gård Anderssons fall fall
Abborrtjärnen by Bartjärnen tjärn Anders Viks fäbod fäbod Anderåsen, se Marrönningåsen gård sloge
Aboretiern torp se Abborrtjärnen by Barviken vik Anderåsen gård Andra bottnen kolbotten
Abäckshyttan hytta /Se Bastberget berg Anderåsen arrendatorboställe Ankarstation Saknas
Anders Ers gårdar Bastberget berg Anikos hemmansägargård Anna Lisas grav djupt hål
*Askevik Saknas /Se Bastberget berg Apotekstomten, se 224 Sunnansjö Saknas Annas rönning, se Hällas gård rönning
Aspfallet gård Bastbäcken bäck Arktorpet allmänning Antians bäck bäck
*Backa gd? Bastuhöjden höjd Arne Görs gård Antians bäck bäck
*Backa gd? Bastumossen myr Arne Görs gård Antians bäck bäck
Bastu- förled i ortnamn /Se Bastumossen mosse Aspfallet hemmansägargård Antibacken backe
Bergsbo by /Se Bastumossen, Västra mosse Aspfallet gård Apoteksbotten kolbotten
Bergsbo by /Se Bastumossen, Östra mosse Aspslätten gård Arons fall fall
?Björnhyttan gård /Se Bergmossbäcken bäck Aspslätten hemmansägargård Arttäppan åker
Björnhytta Saknas /Se Bergmossen mosse Aspslätten hemmansägargård Asikasbacken backe
Björnhyttan bruksegendom Bergmossen, Västra mosse Backas-Kalles gård Asikakärret kärr
Bornholm skogvaktarbost. /Se Bergmossen, Östra mosse Back Olles koja kojtomt Aspbottnarna kolbottnar
Botberget gårdar /Se Bergrönningen terräng Backströms hemmansägargård Aspfallsrönningen, se Fjärsmans gård rönning
Botgärde gårdar /Se Bergrönningen skogsområde Back täkten, se Dales gård Asplövtjärn tjärn
Botnäset gård /Se Bergrönningen skogsparti Bagghyttan gruva Asprönningen sloge
Botsveden gård /Se Bergsbobäcken bäck Bagghyttgruvan gruva Aspslätten, se Aspslätten gård fäbodtomt
Botåker gårdar /Se Bergsbogruvan gruva Banvaktstugan stuga Aspslättkällan källa
Botåsen, Övre och Nedre gårdar /Se Bergtjärnen tjärn Barberartomten, se 167 Saxhyttan Saknas Asptelningsfallet fall
Bringsjöberget by Bergängen ängsmark Barbros gård Assålsfallet fall
Bringsjöberget by /Se *Bergön ö Barkströms stuga fäbodställe August Nils täkt sloge
*Brovallen förr by *Bergön ö Barktäppan, se Hörntäppan Saknas Axels fall fall
*Brovallen förr by /Se Berikällan kallkälla /Se Bergalid skogvaktarboställe Backarna, se Skumperbackarna åsar
Brudberget fäbodställe /Se Bestakärr kärr Berggrens gård Backmans fall fall
Bränntjärnshöjden gd /Se Billklinten berg Berggrens tomtplats Backningens berg Saknas
Bränntjärnstorpet (terräng), f.d. torp *Biörckbacs´s Rööset gränsrös Bergkvists gård Backningens tjärna tjärn
Bränntjärns torp gd /Se Bjurdammen damm Bergsbo gårdar Back Olles tall tall
Burängsberg by /Se Bjurdammen damm /Se Bergsbo by Backröjningen röjning
Dalkarlsberg by /Se Bjurtjärn tjärn /Se Bergsbo by Backtäppan åker
Elfkarlnoret försv. gd /Se Bjurtjärnen tjärn Bergsbo by Backtäppan tomtplats
Enkullen, Västra Saknas Björkbacken ås /Se Bergsbo Saknas Backåkern åker
Erik-Jans gd /Se Björdälden dal /Se Bergsbo Herrgård arrendatorboställe Backåkern åker
Erik-Lars gd /Se Björhålet terrängparti Bergsbo skog rekognitionsskogshemman Backåkern, se Milbacken åker
*Fenstäppa(n) beb. /Se Björibäcken bäck Bergslagernas station järnvägsstation Backåkern, se Jan Petters gård åker
Finn- förled i ortnamn /Se Björkbacken skogsområde Bergslagsbron gård Baddobodarna fäbodar
Finn-farstu by /Se Björken sjö Bergslagsbyn gårdar Baggbacken tomtplats
*Fintorp förr gård Björken sjö Bergströms hemmansägargård Bagghyttan, se Bagghyttgruvorna hytt-tomtplats
Fröjdberget gd:ar /Se Björken sjö Bersmans gård hemmansägargård Bagghyttgruvorna gruvor
Gensen by o. sjö /Se Björken sjö Bertilsbo gård Bagghyttgruvorna gruvor
Grangärde kyrkoby marknadsplats Björken sjö Björkenstorp (Gamla) Saknas Bagghyttviludden udde
Grenie Sochn se Grangärde socken Björken sjö Björkfallet hemmansägargård Baggkällan källa
Grillsåsen by /Se Björken sjö /Se Björkhult hemmansägargård Baggviken vik
Gruvestugan se Ljustjernstorpet Saknas Björken sjö Björkmossen bs Baggmossen, se Östers gårdar mosse
Gruvfogdegården se Ljustjernstorpet Saknas Björken sjö Björktorpet jtp Bakbäcken, se Bringsjöbergs Kvarnen bäck
Grytänge by Björken sjö /Se Björktorpet gårdar Bakbäcken bäck
Grytänge (*Grötänget) beb. /Se Björken sjö /Se Björkudden skogvaktarboställe Balkmossen slogmosse
Grytänge by Björkroten kallkälla /Se Björkås del av Grängesberg Banåsen tallås
Grytänge by /Se Björkåsen berg Björkåsen gårdar Barkhusfallet fall
Gränge, se Grangärde Saknas /Se Björkåsen, Norra o. Södra åsar Björkås pst Barkmansmossen mosse
Grängesberg förs. /Se Björkärret kärr Björnberget del av Grängesberg Barkmansmossen mosse
Grängesberg gruvsamh. /Se Björkärret kärr /Se Björnbergskvarn kvarn Barkströms gruva gruva
Grängesberg förs. /Se Björkällan kallkälla /Se Björndaln egendom Barkströms källtäkt sloge
Grängesberg samh. /Se Björkärret kärr /Se Björndalen by Bartjärn tjärn
Grängesberg samh. /Se Björnberg gruvor Björndalen by Bastubacken backe
Grängesberg samhälle /Se Björnberget gruva Björndalsgården arrendatorboställe Bastubackåkern åker
Grängesberg samhälle /Se Björnberget berg Björndalsgården arrendatorboställe Bastufallet fall
Grängesberg samh. /Se Björnberget del av Grängesberg Björndalsgården arrendatorboställe Bastu fallet fall
Gällsåsen gd /Se Björndal gruva Björndalskvarnen kvarn Bastufläcken åker
Gänsberget by /Se Björndalskvarnen f.d. kvarn Björndals kvarnen gård Bastuhöjden berg
Gänsen by /Se Björndalssågen terrängparti Björndals kvarnen gård Bastukittarna sloge
Gänsen by /Se Björngruvan gruva Björndals kvarnen gård Bastukällan källa
Gänssundet gård /Se Björnhyttegruvan gruva Björndalssågen såg Bastu kärret kärr
Gärde by Björnhytteån å Björndals Sågen gård Bastu ladan lada
Gärde by Björnidet stenhäll /Se Björndals Såga gård Bastulinden åker
Gärde by Björnmossen mosse Björndalstorpet Saknas Bastulugna lugn
*Hagen, Lilla o. Stora Saknas Björnmossen mosse Björnhytta Saknas Bastumossen mosse
?Hans gårdsn. /Se Björnnäset udde Björnhytta brukstomt Väster Bastumossen mosse
Hansas gd /Se Björnnäsmossen myr Björnhytte kasern kasern Öster Bastumossen mosse
Hans Ingels hemman Saknas Björnön ö Bloheden by Öster Bastumossen mosse
Hjärphöjden gd /Se Björnön ö Blom Eriks gård Bastuugnen, se Nylaslogen hacksloge
Honkamak gd /Se *Björnösundet sund Blommengrens gård Bastuåkern åker
*Hoobergz Torp torp Björnudden udde Blommengrens gård Bastuåkern åker
Hornbo fäb. /Se Björskallmossen slogmosse /Se Blommens gård Bastu åkern åker
?Hästberg by /Se Björskullen berg /Se Blommens obebodd gård Bastu åkern åker
Hästberg by Björskullen berg /Se Blommens gård Bastu åkern, se Hällas gård åker
Hörkstorp Saknas Björuddberget berg Blommens kvarn nedlagd kvarn Bastuåkern åker
Jan-Anders gd /Se Björuddviken vik Blom-Ullas gård Bastu åkern, se Tätriset gård åker
Jeriko gård /Se Bladtjärn tjärn Blåns del av Grängesberg Bastuåkern, se Östra Olsjön gård åker
Järphöjden gdr /Se Blatierna se Bladtjärn tjärn Blåns gårdar Bastu åkern, se Lis Jans gård åker
Kabofallet (eller Kiskens) gd /Se Blixtholmen, Lilla ö Bockmossen by Bastuåkern, se Målar Kalles gård åker
Kabofallet gd /Se Blixtholmen, Stora ö Bocktjärn gård Bastuåkern åker
Kangasfallet gd /Se Blomviken vik Bocktjärnstorpet torp Benstampen kvarnstamp
Karlsänge by /Se Blötmossen mosse Bohus fäbodar Bergbotten kolbotten
Kaskolet gd /Se Boberget berg Bohus fäbodar fäbodar Berget berg
Kejsartorpet torp Bockmossarna mossar Bondas gård Berget sloge
Kestina gårdsnamn /Se Bockmossakärren sankmark Borges gård Bergfallet gammal sloge
Kestina gd /Se Bocktjärnen tjärn Borges hemmansägargård Bergkällan källa
Kestoppes gd /Se Bocktjärnsrönningen skogsområde Bornholm skogvaktarboställe Bergkällan källa
Kidron gd /Se Boholmen udde i myr Botberget gårdar Bergmans ås tallås
Kiskens (eller Kabofallet) gd /Se Bomossen mosse Botgärde gårdar Bergmossen mosse
Kiskens gd /Se Borhålet vik /Se Botnäset gård Bergmossen mosse
Knutsgärdet förr hemman Borkenmyran, Stora myr Botåker gårdar Väster Bergmossen, se Öster Bergmossen mosse
Kopparns gd /Se Born ås /Se Botåsen gårdar Öster Bergmossen mosse
Kopparas gd /Se Borstgräsmossen mosse Nedre Botåsen gård Bergmossfallet fall
Krabbsjön gdr Bota källa källa Brattbergs gård Bergrönningen rönning
Krabbsjön by /Se Bota källa källa /Se Brattens gård Bergsbobackarna backar
Kyrkobyn by Botberget berg Bredberget by Bergsbo bäcken bäck
Kyrkbyn by Boten sjö /Se Bredenbergs gård Bergsbo bäcken bäck
Kyrkbyn by Boten, Nedre sjö Bredmyren jtp Bergsbo hytta, se Bergsbo hyttruin
Kyrkbyn by /Se Boten, Nedre sjö /Se Bringsjöberg by Stora Bergslagsdiket dike
Kyrkbyn by /Se Boten, Nedre sjö Bringsjöberg Saknas Bergslagsschaktet gruvschakt
*Kærlinga? Saknas /Se Boten, Övre sjö Brittas hemmansägargård Bergsmansbotten kolbotten
Laritstorp torp /Se Boten, Övre sjö Broby by Bergåkern, se Jan Pers gård åker
  Boten, Övre och Nedre sjöar Broheden by Bergängen äng
  Boten, Övre o. Nedre sjöar /Se Broheden by Berikällan kallkälla
  Boten, Övre o. Nedre sjöar /Se Broheden by Besta kullern grusås
  Boten sjöar /Se Brokvarnberget fäbodar Besta kärret kärr
  Boten, Nedre o. Övre sjöar /Se Bromossen jtp Bjurdammen damm
  Botgårdsgruvan gruva Brudberget gård Bjurdammen damm
  Botjärn tjärn Brudberget hemmansägargård Bjurdammsforsen, se Bjurdammen fors
  Botjärnen tjärn Brudberget hemmansägargård Bjurdammsänge äng
  Botåsbäcken bäck Brudberget hemmansägargård Bjurtjärn tjärn
  Brattfallet bergsluttning Brudberget hemmansägargård Bjurtjärn tjärn
  Bredberget berg Brudberget hemmansägargård Bjurtjärnen tjärn
  *Bredsjöberget berg Brunna egendom Bjurtjärnsheden hed
  Bredmyrbäcken bäck Brunnklacken jtp Bjurtjärnsån å
  *Bresjödammen sjö Bruntäppan obebodd gård Björbacken ås
  *Bresjödammen sjö Brusktorpet hemmansägargård Björbäcken bäck
  *Bredsjödamm damm Brynberget egendom Björdäda dal
  Bredsjön sjö Brynberget arrendatorboställe och berg Björfallshällen häll
  Bredsjön sjö Bryngelgården hemmansägargård Björibäcken bäck
  Bredsjön, Norra sjö Bryngelgården hemmansägargård Nedre Björimossen, se Övre Björimossen mosse
  Bredsjön sjö Brädberget by Övre Björimossen mosse
  ?Bredsjön sjö Brännmyran gård Björkbacken åker
  Bredsjön sjö Bränntjärn jtp Björkbäcken åker
  Bredtjärnen sjö Bränntjärnshöjden gård Björken sjö
  Bre Siön se Bredsjön, Norra sjö Bränntjärnshöjden obebodd gård Björkholmen tallås
  Bringsjöbäcken bäck Bränntjärnshöjden gård Björkholmsladan, se Björkholmen lada
  Bringsjöbergen bergstrakt Bränntjärnstorpet gd Björholmsmossen, se Björkholmen slogmosse
  Bringsjöberget berg Bröberget by Björk ladan lada
  Bringsjöberget berg Buberget gård Björmorbron kolbotten
  Bringsjöberget berg Bubergs gård Björkmyran mosse
  Bringsjöberget se Bringsjöberget, by berg Bullerbäcksbron bro Björkroten, se O. Nils gård kallkälla
  ?Bringsjön sjö Buller Eriks gård Björkåkern åker
  Bringsjön sjö Buller-Fredriks gård Björkåsarna åsar
  Bringsjön sjö Bullerns gård Björkåsen, se Marrönningåsen gård sloge
  *Brinsiösiön sjö /Se Bullernäset gårdar Björkåsen sloge
  *Brisån å, biflöde Bullerpetters gård Norra Björkåsen ås
  Brittas hål tjärn Bultergården obebodd stuga Södra Björkåsen ås
  Brittas hål myrslog Bunkens arrendatorboställe Björkåstjärn tjärn
  Brittas hål tjärn /Se Bunktorpet gård Björkällan, se Jöns Petters gård kallkälla
  Brittas hål tjärn /Se Burängsberget gårdar Björkällan kallkälla
  Brittas rönning myr Burängsberg Saknas Björkällåkern åker
  Brokvarnberget berg Buskens gård Björkärret kärr
  Brokvarnen terräng Buskgruvan gruva Björkärret kärr
  Bromossen mosse Buskgruvstugan gård Björladan, se O. Nils gård lada
  Brotjärnen tjärn Bygget jtp Björlindorna, se Jan Ers gård åkrar
  Brotjärnen tjärn Byggningsstället arrendatorboställe Björnbotten kolbotten
  Brotjärnen myr Bäckberg gruva med gårdar Björndalsgruvorna, se Björndalsgården gruvor
  Brotjärn tjärn Bäckesveden gård Björndals Vilmora gammal kolbotten
  Brotjärn tjärn Dahlins täppan gård Björndals Vilmora gammal kolbotten
  Brotjärn tjärn Dales arrendatorboställe Björndals Vilmora gammal kolbotten
  Brotjärnen sankmark Dalkarlsberget by Björndals Vilmora gammal kolbotten
  *Brovallen förr by Dalkarlsberget by Björndals Vilmora gammal kolbotten
  Brudbackberget berg Dalkarlsberget gd Björndälden fall
  Brudbacktjärnen utvidgning av Salån Dammen gård Björnhyttskogen skogstrakt
  Brunnklacken berg Dammen gård Björnhålet stenskär
  Brunnklacken berg /Se Dammfallet jtp Björnidet gammalt björnide
  *Brun(n?)sjöberget se Bringsjöberget berg Dammfallet torp Björnidet stenhäll
  Brunnsjöberg Saknas Daniel Anders» gård Björnkällan kallkälla
  *Brunnsjöbergen se Bringsjöbergen bergstrakt Daniel Hinders gård Björnkärret, se Björnkällan mosse
  Brynberget berg Daniel Pers gård Björnkärret kärr
  Brynberget berg Daniels gård Björnkärret, se Kvarnfallet sloge
  Brynbergsstupet bergsstup Daniels gård Björnkärrskällan, se Kvarnfallet kallkälla
  Brågruvan gruva Daniels gård Björnmossen sloge
  Bråtrönningen terräng Dansbacken egendom Björnnäset holme
  Brädmossrönningen terrängparti Djupgruvan nedlagd gruva Björnnäsmossen mosse
  Brännbacken skogsområde Dobbtorpet jtp Björnrönningen rönning
  Brännbacken backe Draggruvan nedlagd gruva Björnsmyran myr, delvis åker
  Brännholen höjd /Se Draggruvstugan gård Björns stolta hål dal
  Bränntjärnen sjö Dunderns gård Björnsten, sten sten
  Bränntjärnsälven älv Dybo jtp Björnsven åkrar
  Brännvålsmyran myr Dynamitfabriken dynamitfabrik Björntäppan åker
  Buberget berg /Se Där Norrs hemmansägargårdar Björnön ö
  Buberget berg Där Sörs hemmansägargård Björnön ö
  Bullerberget berg Ekorrbacken jtp Björsberget berg
  Bullermossarna sankmark Ekorrens gård Björshålet kärr
  Bullernäset udde Elias» gård Björskallmossen, se Jan Ers gård slogmosse
  Bullernäsudden udde Enbacken gård Björskullmossen mosse
  Bulleränget, Norra sankmark Enkulle skog rekognitionsskogshemman Björskulln gammal björngillerplats
  Bulleränget, Södra sankmark Enkullgruvan gruva Björskulln gammal björngillerplats
  Bunkens terräng Enkullgruvstugan gård Björsvekälla källa
  Bunkfallet terräng Enkulls gård Björåkern åker
  Burgruvan gruva Enkullskogen Saknas Björåkern åker
  Burån å Enströms tomtplats Bladtjärn tjärn
  Burängen sankmark Erik Anders gård Blind bäcken bäck
  Burängen natn. /Se Erik Ers gård, nu borta Blindbäcken bäck
  Burängsberget berg /Se Erik-Fredrikstorp gård Blindbäcken bäck
  Burängsberget berg Erik Hans gård Blindbäckmyran mosse
  Busens hål källa /Se Erik Jans gård Blind Karis täppa, se Masens gård tomtplats, åker
  Butjärnen tjärn Erik Jans obebodd gård Blinds dal rönning
  Butjärnen tjärn Erik Lars» gård Blind åkern åker
  Buutiernet se Botjärn Saknas Erik Lars hemmansägargård Blixtholmen ö
  Byasiön se Bysjön Saknas Erik Ors tomtplats Blixtholmen holme
  Byberget gruva Erik Ors gård Blomgrinden grind
  Bygget lada Erik Pers hemmansägargård Blomgrindkärret kärr
  Bygget skogsområde Erik Svenstorp jtp Blom Jans tomtplats
  Bysjön sjö Erikas hemmansägargård Blomkullen åker
  Bysjön sjö Eriksberg hemmansägargård Blommens grind grind
  Bysjön sjö Erik-Svens torp Saknas Blommens kvarn kvarn
  Bysjön sjö Erlands gård Blomstrands dike dike
  Bysjön sjö Fagerlid gårdar Blåbärsrisen skogstrakt
  Bysjön sjö Fagerlid arrendatorboställe Blåkulla topp
  Bysjön sjö /Se Fagle gårdar Blåkulla källhål
  Bysjön sjö /Se Fallen gårdar Blåkulltjärn tjärn
  Bysjön sjö /Se Fallen gård Blåkulltjärnen tjärn
  Bysjön sjö /Se Fallet gård Blåsbotten kolbotten
  Bysjön sjö /Se Fallet gård Blåsmaskinshuset tomtplats, ruin
  Bytthällan hälla Fallet bs Blötbotten kolbotten
  Byviken vik Fallet hemmansägargård Blötmossbacken backe
  Byxlåret åker /Se Fallet gård Blötmossen mosse
  Byxorna kärr /Se Fallet gård Boberget berg
  Bålewijken se Nordviken vik Falltippen gård Boberget berg
  *Båleviken vik Fallåkern gård Bobergs källmossen mosse
  Båthusviken vik Fallåkern hemmansägargård Bobergslindorna tomtplats
  Bäckberg terrängparti Farbergs arrendatorboställe Bockbladladan, se O. Nils gård lada
  Bäckberget berg o. triangelpunkt Farmors gård hemmansägargård Bockens mosse mosse
  Bäcktorpet tomtplats /Se Fasters stuga tomtplats Bockhagen hage
  Bärholmen holme Fektorpet jtp Bockhålet skogstrakt
  Börkan se Björken Saknas Ferna jtp Bockhålet vattenhål
  *Cron Talls Rööset gränsrös Fernatorpet jtp Bockmossarna mossar
  *Cron Rööset gränsrös Finnbacken gård Bockmossen ängssloge
  Dalkarlsberget berg Finngården gård Bockmossen ängssloge
  Dalkarlsberget berg Finn Jans fäbodar Bockmossen mosse
  Dalkarlsrönningen myrslog Finnsviken by Bockmossen åker
  Dammen sjö Finntorpet, se Fimtorpet, Stora jtp Bockmosskärren kärr
  Dammfallet skogsparti Gamla Finntorpet arrendatorboställe Bocktjärn tjärn
  Dammossen sankmark Finntorpet jtp Bocktjärn tjärn
  Dammossen myr Finntorpet jtp Bocktjärnsbäcken, se Bocktjärn bäck
  Dammorssen mosse Nya Finntorpet skogvaktarboställe Bocktjärnsrönningen rönning
  Dammossen, Norra myrslog Finntorpet jtp Bofallet fall
  Dammsjöbäcken bäck Finntorpet tomtplats Boholmen holme
  Dammsjön sjö Finnåker jtp Boholms kallkällan kallkälla
  *Dammviken vik Firbodarna fäb. Boholms kallkälla kallkälla
  Dammängesmyran myr Firboanä fäbodtomt Bolinska åker
  Daniels bäck bäck Fires gård Bolinskkällan källa
  Dammsjön sjö Fir Ollas tomtplats Bomittas hål gammalt landningsställe
  Dammsjön sjö Fiskbacken nedlagt soldattorp Bommen backe, ås, krön
  Dammsjön sjö Fixens gård, nu borta Bommossen mosse
  Dammsjön sjö Fixens gård Bommossen mosse
  Dammsjön sjö Fixens gård arrendatorboställe Bons knul tomtplats
  Dansbackberget berg Fjäll-Anders jtp Bordbotten kolbotten
  ?Dansön ö Fjäll Daniels gård Borenåkern åker
  Dansön ö Fjäll Per Ersos gård Borkastjärn, se Vittjärn, Lilla tjärn
  Dansön ö Fjäll Pykens tomtplats Borkenmyren myr
  Digelskyttmossen mosse Fjälla gård Lilla Borkenmyra mosse
  Digerberget berg Fjällen gård Stora Borkenmyra mosse
  Digerberget berg /Se Fjället jtp Born ås
  Digerskyttberget, Västra berg Fjällmusberget fäbodar Borners fall fall
  Digerskyttberget, Östra berg Fjärdsmans gård Borrhålet vik
  Digerskyttflyet tjärn Fjärsmans gård hemmansägargård Botakällan hälsokälla
  Digerskytthalsen myr Fjärsmans gård hemmansägargård Botberget berg
  Digerskyttmossen mosse Fjäterbäcken nedlagt gruvfält Boten, Övre och Nedre sjöar
  Dikesbäcken bäck Flintfallet gård hemmansägargård Botjärn tjärn
  Diktjärnen tjärn Flottarbaracken tomtplats Lilla Botjärn tjärn
  Djupa dalen dal Fluras gård Stora Botjärn tjärn
  Djupa dalen dal Flurbodarna fäbodar Botbergs källan hälsokälla
  Djupadalsbäcken bäck /Se Flurbodarna gård Botgärdesbacken backe
  Djupdalsberget berg Flurgården gård Botnäset näs
  Djupdalsbäcken bäck Forsbergs hemmansägargård Bottenlös bäcken bäck
  Djupdalsbäcken bäck Forsens gård Bottnarna kolbottnar
  Djupdalsgaffer dalgång Forsens gård Botåsmyren myr
  Djupdalsrönningen myr Forstäppan by Botås Andersas tomtplats
  Djupdalsrönningen röjning Forstäppan by Botänje äng
  *Djupnäset udde Forstäppbodarna fäbodar Boåkern åker
  *Djupnäsholmen ö Fosterns gård Boåkern åker
  Djupnäsviken vik Fredrikstorp gård Boåkern åker
  Djupnäsviken vik Frumossen gård Brattfallet sloge
  Djupudden udde Frödbergs Erikas gård Bredbergsbron bro
  Elfhögdan se Älvhöjden, Västra och Östra berg Frögrens hemmansägargård Bredsjöberget berg
  Elfhöjden, Västra höjd Frögrens hemmansägargård Bresjö brottet gruvöppning
  Elfhöjden, Västra höjd Fröjdberget by Bredsjön sjö
  Elfhöjden, Västra höjd Fröjdberget by Bredsjön sjö
  Elfsta högd se Älvhöjden, Västra och Östra berg Frötjärn jtp Bredtjärn tjärn
  Elfsta högh se Älvhöjden, Västra och Östra berg Frötjärnbergsfäbodarna fäbodar Bredtjärn tjärn
  Dragberget berg Frötjärnbodarna fäb. Bre forsen, se Källänge fors
  *Dragbergz Rööset gränsrös Frötjärnsberget fäbodar Bre Lugna, se Kytt kärr forsarna lugn
  Dragtjärnsbäcken bäck Frövi station järnvägsstation Bremyrbäcken, se Bottenlös bäcken bäck
  Dragtjärnsbäcken bäck Furuliden nybyggd villa Brennhorn åkrar
  Dunder Lasses rökstuga tomtplats /Se Fyrmanåkern gård Bringsjöbergs hörnet tomtplats
  Eggehällsberget berg o. triangelpunkt Fyrnäset jtp Bringsjöbergs Kvarnen kvarn
  Elakmossen myrslog Fågel-Eriks gård Bringsjöbergs Kvarnen kvarn
  Elstahögd se Elfhöjden höjd Fågelheden bs Bringsjöbergs Kvarnen kvarn
  Enbergsgruvan gruva Fågelns gård Bringsjöbergs mana åkrar
  Enkullen berg? Fäbacken gård Bringsjöbergsmossen mosse
  ?Enkullsgruvan gruva Fäbodbacksgruvan gruva Bringsjöbergs Sågen, se Bringsjöbergs kvarnen såg
  Enmyran myr Fäbodgruvan gruva Bringsjöbergs Vägskelet, se Kvarna vägskel vägskel
  Erik-Jans skogsmark Fäntjärnbodarna fäb. Bringsjön sjö
  Eriks tjärna tjärn Fäntjärnsbodarna fäbodar Bringsjön, se Hemtjärn tjärn
  Exportfältet gruvfält Galthuvudet gruva Brittas hål tjärn
  *Fagerbergs röset gränsmärke Galthuvuddet gård Brittas hål sloge
  Fagerkärret kärr Galtryggstugan gård Brittas hål sloge
  *Fagerlidbergz Röö gränsrös Galtryggtorpet jtp Brittas rönning rönning
  Fagerlid koppargruva gruva /Se Galttorp jtp Brittas rönning rönning
  *Fagerlidsberget berg /Se Gamla Gonäs-Petterstorp tjrp Brittrönningen rönning
  Fagerlidtjärnen tjärn Gamla gården gård Broby Jakobs Såg såg
  Fagerlidstjärnen tjärn Gamla skolan gammal skolbyggnad Brokvarnberget berg
  Fagerlidstjärn tjärn Gamla Stores f.d. torp Brokvarnberget berg
  Fagerlidtjärnen tjärn Gammalbo jtp Brokvarnen kvarn
  Fagleberget berg Gammalbodarna jtp Brokärret slogkärr
  Fagleberget berg Gammelbodarna gårdar Bro Petters åkertäppa
  Fagletjärn tjärn Gammelgården gård Broströms tomtplats
  *Faglibergs röset gränsmärke Gammelgården arrendatorboställe Brotjärn tjärn
  Falborgs lada Gammel Jeriko hemmansägargård Brotjärn tjärn
  * St. Fallbergsröset se Storfallsbergsröset gränsmärke Gasenberget fäbodar Bro Torp Erkers fall fall
  Fallbäcken bäck Gensberget by Brotäppan rönning
  Fallbäcken bäck Gensberget, se 1 Gänsberget Saknas Broänge äng
  Fallgruvan gruva Gensen by Brubacksberget berg
  Fallmoren berg Geusen by Brubackstjärn tjärn
  Fallmortjärnen tjärn Gensen, se 1-5 Gänsen Saknas Brudbacktjärn tjärn
  Fallmossen mosse Gensnäset, se 1 Gänsnäset Saknas Brudbergsmossen mosse
  Fallviken vik Genssundet gård Brukfallet, se Lövberget rönning
  Fallåkern terräng Genssundet, se 1 Gänssundet Saknas Brukfallsbäcken, se Dalkarlsbäcken bäck
  Fanamadal skogsområde Gensåns kraftanläggning, se 1 Gänsån Saknas Brunnklack gruvan gruva
  Fanemarsdalen dalgång /Se Gensåsen, se 1 Gänsåsen Saknas Brunnklacken berg
  Finndammen tjärn Getingens gårdar Brunnklacken grus- eller sandås
  *Finnflatnan sjö Gezelius gård hemmansägargård Brunnklacken grus- eller sandås
  Finngrindsbacken backe /Se Gladers jtp Brunnklack gården, se Brummklacken tomt
  Finn-Jans fäbodar skogsparti Golvmossbacken gård Brunnklackmossen mosse
  Finnmyran terrängparti Gonäs-Petters jtp Brunnkällorna, se Brummklacken kallkällor
  Finn-Ollesgruvan gruva Gonässkog rekognitionsskogshemman Brunnsdälja dal
  Fir-Ollas myr Grandinstorp jtp Brunntäkten, se Jan Ers gård sloge
  Fiskleken vik Grangärdes Hästberg by, berg Brustomten tomt
  Fisklösen tjärn Granlings gård hemmansägargård Brustomten tomt
  Fisklösen tjärn Grindgruvan gruva Brynberget berg
  Fiskviken vik Grindgruvstugan gård Brynbergs rönningen rönning
  Fiskvikön ö Gropen anhalt efter järnväg Brynbergs stupet bergstup
  Fjällberget gränsberg /Se Grotfallet del av Grängesberg Bråbacken, se Öster gårdar sloge
  ?Fjällberget berg Grotfallet gårdar Bråtbacken backe
  ?Fjällberget berg Gruvfallet gård Bråtbäcken bäck
  Fjällberget berg Gruvfallet hemmansägargård Bråten hed
  Fjällberget berg Gruvfallä hemmansägargård Saknas åker
  Fjällberget berg Gruvmans hemmansägargård Bråtet åker
  Fjällberget berg Gruvstugan självägarstuga Bråtfallet fall
  Fjällberget berg med triangelpunkt Grytängbodarna gårdar Bråtfallet skogstrakt
  Fjällberget berg Grytängbodarna gårdar Bråtlaslogen sloga
  Fjällberget berg i triangelpunkt /Se Grytänge del av Sunnansjö Bråtrönningen rönning
  Fjällberget berg Gråskärs Pellas obebodd gård Bråttombottnen kolbotten
  Fjällberget berg o. triangelpunkt Grängesberg gruvfält Bråttoms botten kolbotten
  Fjällbäcken bäck Grängesberg gruvfält Bråttomsmyren myr
  Fjällmusberget berg Grängesberg poststation Bråttoms myra mosse
  Fjällröset gränsmärke Grängesbergs central jvstn Bräddammslugnen lugnvatten
  Fjätterbäcken gruva /Se Gräsberget jtp Brädmossen mosse
  Flaten sjö Gräsberget jtp Brädmossrönningen, se Nystugus gården rönning
  ytter Flathen se Hästbergs-Flatnan sjö Gräsberget torp Brända fall
  Flaten, Yttre se Hästbergs-Flaten sjö Gräsberget hemmansägargård Brända tomtplats
  öffer Flathen se Laxsjö-Flatnan sjö Gräsån torp Brända fall
  Flaten, Övre se Laxsjö-Flatnan sjö Gräsån jtp Brändgruvan gruva
  *Övre Flaten se Laxsjö-Flaten sjö Gräsåtorpet jtp Brändsjöhålen skog och myr
  Flatenberget berg Grönfallstorpet jtp Brändsjön sjö
  Flathällsforsen fors Grönvallstorpet jtp Brändunä fall
  Flatnan, se Hästbergs-Flatnan sjö Grötfallet gårdar Brändvåln sloge, åker
  Flatnan, se Laxsjö-Flatnan sjö Nedre Gudmundberget gård Brändvålsbottnen kolbotten
  Flatsjön se Flaten sjö Övra Gudmundberget gårdar Brändåkern åker
  Flenberget berg Gudmundsberg gård Brännbacken berg
  Flenberget berg Gudmundsberget jtp Brännholen täppa
  Flenberget berg Guffars gård Bränneriet brännvinsbrännarplats
  Flenberget berg Gulmossbacken hemmansägargård Brännheden hed
  Flintberget berg Gulmossbacken gård Brännheden hed
  Flintuddarna uddar Gullmossbacken gd Brännmossen mosse
  Flintviken vik Gulmossbacken, se Golvmossbacken gård Brännmyran mosse
  Flogen sjö Gullåsen gård Brännmyra åkersloge
  Flogen sjö Gustavas gård Brännvinspannskärret kärr
  Flogen sjö Gällåsen gård Buberget berg
  Flogen utvidgning av Loforsen Gälsveden gård Buberget berg och tomtplats
  Fluktjärnen tjärn Gänsberget Saknas Bubergsbacken backe
  Fogleberg se fagleberg berg Gänsen Saknas Bubergskärret, Östra o Västra kärr
  Framkärr ödegruva /Se Gänsnäset Saknas Bubergs sten sten
  Frantsgruvan gruva Gänssundet gård Bullerbäcken bäck
  Friskgruvan gruva Gänssundet Saknas Bullermossarna mossar
  Frökerberget se Frötjärnberget berg Gänsån Saknas Bullermossen mosse
  Frötjärnberget berg /Se Gänsåsen Saknas Bullernäset näs
  Frötjärnberget berg Gärdet by Bullaränget, Norra och Södra äng
  Frötjärnberget berg /Se Gärdsbodarna gårdar Bullfallet fall
  Frötjärnberget berg Gärdsbodarna gårdar Bullfallsbäcken bäck
  Frötjärnen tjärn Gärdsved-Isaks gård Bulterbäcken bäck
  Frötjärnen tjärn Gärdsvedpetters gård Bultargruvan, se Bäckbergs gruvorna gruva
  Furubergs-Mosstjärnen tjärn Göras gård arrendatorboställe Bulterkärret kärr
  Furubergs-Mosstjärnen tjärn Göstas gård Bunkfallet fall
  Furubergs-Mosstjärnen tjärn Göstas gård Burtäkten täkt
  Furubergs-Mosstjärnen tjärn Hacklas torpet tomtplats Burån å
  Furukärret myr Hagen jtp Burängen sankmark
  Furulågan fäbro /Se Hagen gård Burängsberget berg
  Fyrnäsudden udde Hagens gård Burängsbergs gruvor gruvor
  Fyrnäsviken vik Hagens gård Burängsbergs gruvor gruvor
  Fågelmossarna mossar Hagens gård hemmansägargård Burängsbergs gruvor gruvor
  Fågelmossbäcken bäck Hagens gård hemmansägargård Burängsbergs gruvor gruvor
  Fågeltegen hacksloge /Se Hagens gård hemmansägargård Burängsbergs gruvor gruvor
  *Fågeltjärnen se Fagerlidstjärnen tjärn Hagens gård hemmansägargård Burängsbergs rönningen, se Osters gårdar rönning
  Fågeltjärnen, Lilla tjärn Hagens gård hemmansägargård Busens hål kallkälla
  Fågeltjärnen, Stora tjärn Hagens gård hemmansägargård Busk botten kolbotten
  Fäbodgruvan gruva /Se Hagens gård Busk Lasses äng äng
  Fäbodtjärn tjärn Hagens gård Buskens fall fall
  Fäbodtjärnen tjärn Hagfalls jtp, nu borta Butjärn tjärn
  Fäbromyran myr Hag-Olles gård Bygge, se Petters Matts gård åker
  Fällbäcken bäck Hagtäppan gård Bygges ladan lada
  ?Fängenhällarna hällar Hakfallet jtp Bygget tomtplats
  *Fängtiern se Fänntjärn Saknas Halvars gård Byggningsstallsåkern åker
  Fängtierns uisen se Fänntjärnsvisen Saknas Halvarsbodarna fäb. Bysjölandet strand
  Fänntjärn tjärn Hammargruvan gruva Bysjön sjö
  Fänntjärnen tjärn Hammargruvstugan gård Byttbron kavelbro
  Fänntjärnen tjärn Hampfallet gård Byttbron bro
  Fänntjärnsskären berg Hampfallet hemmansägargård Bytthällen häll
  *Fänntjärnsvisen råmärke Hamptjärns Fallet hemmansägargård By viludden udde
  Fäntjärnberget berg Hampus gård Byxlåret åker
  Färnatorpet skogsparti Hampusbodarna fäbodar Byxorna kärr
  Gabilegott gruva /Se Hampusbodarna fäbodar Byxåkern åker
  Galten tjärn Handpusts gård Bångfallen höjd
  Galtryggen gruva Hansas gård Bårkas hål tjärn
  Galtryggen höjd Hansas hemmansägargårdar Båthushagen hage
  Galtryggen höjd Hansas Augusts gård Båthusviken vik
  Galtryggen grusås /Se Hansas Kalles gård Bäckberget berg
  Galtryggen grusås /Se Hans Ingelstorp gård Bäckbergs gruvorna gruvor
  Gammelgårdssjön sjö Hans Ols jtp Bäckbergs gruvorna gruvor
  Gammelgårdssjön sjö Hans Ors, se Lamptorpet gård Bäckens tomtplats
  Gammelgårdssjön sjö Hansolstorp jtp Bäck Jons botten kolbotten
  Gammelgårdssjön sjö /Se Hedbergstorp gård Bäckladan, se Bäckladslogen lada
  Gammelgårdssjön sjö Hedbybacken jtp Bäckladslogen sloge
  Garvarbomyran myr Hedbyn jtp Bäckmans botten kolbotten
  Gasenberget berg Heden by Bäckmora åker
  Gastkullern kulle /Se Hedlunds gård Bäckrönningen rönning
  Geet Siön se Gettjärnen sjö Hedmans bodar fäbodar Bäckrönningen rönning
  Getbrobäcken bäck Hedtjärn gård Bäckrönningen rönning
  Getbrodammen tjärn Hedtjärnsboden fäbodar Bäcks fall fall
  Getbromossarna mossar Hellsjö skog rekognitionsskogshemman Bäcktjefallen fall
  Getinghavet tjärn(?) /Se Helmers gård Bäcktjefallet, se Lövberget rönning
  Getingmossen myr Herma Larses gård Bäcktjefallsbacken backe
  Getingtjärnen tjärn Hermans gård, nu borta Bäcktjemossen mosse
  Getklacken berg Hermans ödegård Bäcktjeåkern åker
  Getklacken berg /Se Hinder Jans gård Bäcktorpet, se Bocktjärn tomt
  Gettjärnen tjärn Hinder Johans gård Bäckåkerfallet fall
  Gettjärnen tjärn Hinderns gård hemmansägargård Bäckåkern, se Hagens gård åker
  Gettjärnen tjärn Hjerphöjden hemman Bäckåkern åker
  Gettjärnen tjärn Hjortens gård Nedre Bänkmossen, se Övre Bänkmossen mosse
  Gettjärnen tjärn Hjort-Eriks gård Övre Bänkmossen mosse
  Gettjärnen berg Hjortpetters gård Saknas källa
  Gettjärnsbäcken bäck Hjärphöjden, se 1-4 Järphöjden Saknas Saknas åker
  Gettjärnsrönningen skogsområde Hoberg by Bönhusbacken backe
  Gettjärnsögat tjärn Holen gård Bönhusbacken backe
  Getön ö Holmkärn hemman Daglöstäkten gammal sloge
  Geusen sjö o. by /Se Holmtjärn gård Dagöppninga gruvhål
  Gierphögden se Hjerphöjden berg Hornberget fäb. Dalbotten hed
  Gilius gruva Hornbo fäbodar Dalbotten kolbotten
  Gillerkärren kärr Nedre Hornbo tomtplats Dalgrens tomtplats
  Gillermyran myr Övre Hornbo fäbodstuga Dalgrens gärden åker
  Gillermyran myr Horn Nisses tomtplats Dahlins åker åker
  Gillern tjärn /Se Hornsveden gård Dalkarlens hage
  *Giädetierne berg berg Holmberg by Dalkarlns gammal tomtplats, sloge
  *Gladings-berget berg Holmtjärn gd Dalkarlsbron bro
  Glamgen se Glaningen sjö Hultet jtp Dalkarlsbergstäkten sloge
  Glamgen se Glaningen sjö Hultet arrendatorboställe Dalkarlsbäcken bäck
  Glaningen sjö Hundfallet del av Norrbo Dalkarlsbäcken bäck
  Glaningen sjö Hundfalls-Per Eriks gård Dalkarlsheden hed
  Glaningen sjö Hundfall-Petters gård Dalkarlsrönningen rönning
  Glaningen sjö Hydda gård Dalmans damm damm
  Glaningen sjö Hyttan gård Dahlströms botten kolbotten
  *Glanings-berget berg Hyttjärn gård Dahlströms botten kolbotten
  Glaningänget myr Hyttriset del av Nyhammar Dahlströms botten kolbotten
  Glåpan gruva Hyttstugan gammal kontorsbyggning, numera gård Dalsbrobäcken bäck
  Goddagsbäcken bäck Hyttsveden gård Dammbackssänket flyhål
  Goddagsmossen myr Hyttsven gård Dammberget berg
  Gotsiön se Gettjärnen tjärn Håkas gård Dammberget berg
  Grabbhällan hälla Håkas obebodd gård Dammbergs hälla häll
  Granfallet skogsområde Håmmans koja koja Dammbergmossen sloge
  Granhällsgruvan gruva Håns gårdar Dammen, Nedre damm
  Grankalven ö Hårdens jtp Dammfalls Johans fall, se Johan Larsas fall fall
  Gransänkning gruva Hårdens kasern kasern Dammfallsheden hed
  Grantjärnen tjärn Hårdenstorp jtp Dammfallsåsen ås
  Grantjärnen tjärn Hårdtorp jtp Dammgruvan gruva
  Granön ö Hårdtorps kasern, se Hårdens kassern kasern Dammgruvan gruva
  Granön ö Häckesfallet förr torp Dammkärret kärr
  ?Granön ö Hällan torp Dammlada lada
  Granön ö Hällas hemmansägargård Dammlugnen lugn
  Granö ö /Se Hällas hemmansägargård Damm-mossen mosse
  Granön ö Hällas hemmansägargård Damm-mossen mosse
  Granön ö Hällas hemmansägargård Damm-mossen mosse
  *Grevsvik vik Hälltjärn gård Dammmossrönningen rönning
  *Grevsvik vik Hälltjärnstorp gård Dammrönningen rönning
  Grindsveden terräng Hälsingens gård Dammrönningen rönning
  Gropberget berg Hängenbodarna fäb. Dammrönningen sloge
  Gropen gruva Hängenbodarna hemmansägargård Dammrönningladan, se Dämmrönningen lada
  Grotgruvan gruva Hästberg by Dammröte mossar
  Grottfallet skogsparti Hästberget by Dammsjöbäcken, se Dammsjön bäck
  *Grundbergz Rööset gränsrös Hästbergsgruvan nedlagd gruva Dammsjöbäcken bäck
  Gruvkärren sankmark Hästbergs kasern kasern Dammsjön sjö
  Grytängholen höjd /Se Hästvikgården hemmansägargård Dammsjön sjö
  Grånfallet kalhuggning /Se Höga Lycka gård Dammsjön sjö
  Grånkullern höjd /Se Höga Visan gruva Dammsjön sjö
  Gräftån å Höga Visan del av Grängesberg Dammsjön sjö
  Grälpussen vattensamling Högbacken arbetarboställe Dammsjön sjö
  Gränge(n) sjö /Se Hökbacken skogvaktarboställe Dammsjötjärn tjärn
  +Grängen sjö /Se Hök Petters hemmansägargård Dammslogen, se Dammarönningen sloge
  Grängen sjö /Se Hönstorpet jtp Dammslogheden hed
  *Grängen sjö /Se Hörkna skogvaktarboställe Dammtäppan åker
  Grängesberg, Södra se Ormberget gruvor Hörkna skogvaktarboställe Dammåkern, se Målar Kalles gård åker
  Grängesberg gruvfält Hörn Per Erikas gård Daniel Danielssons hage hage
  Grängesberg gruvfält Hörntäppan gård Daniel Danielssons hage hage
  Grängesberg gruvfält Idtjärnboden fäbod Daniel Ers tomten, se Jan Ors tomtplats
  Grängesberg gruvfält Idtjärnsbodarna fäb. Daniel Hinders, se Jan Hinders tomtplats
  Grängesberg gruvfält Idtjärnsbodarna fäbodar Daniels backe backe
  Grängesberg gruvfält Igeltjärnstäppan fäb. Daniels botten åker
  Grängesberg malmfält Illmyren del av Nykommar Daniels bäck bäck
  Grängesberg gruvfält Isaks gård Dansbackberget berg
  Grängesberg gruvfält Isakes hemmansägargård Dansbackberget berg
  Grängesbergstjärn tjärn Isakes gård hemmansägargård Dansbackbergsluta, se Dansbackberget berg
  Grängesbergsviken vik Jakob Ers gård Dansbanfallet fall
  Gränges hässeberget se Hästbergsklack berg Jakob Ers gård hemmansägargård Dansbotten kolbotten
  Gränges Nyberget del av gruvfält /Se Jakobs gård Danserfallet fall
  Gränges Wijken se Storslättviken vik Jakobstorp gård Danserfallet fall
  Gräniesbärg se Grängesberg gruvfält Jan-Abrahams gård Dansön ö
  Gränjesberg se Grängesberg gruvfält Jan Abrahams jtp Davids hage hage
  *Gränön ö Jan Abrahamstorp jtp Deltagsskiftet, se Målar Kalles gård åker
  Gränö näs /Se Jan-Abrahams torp Saknas Deras åkrar, se Nybons gård åkrar
  Grän ö /Se Jan Anders gård hemmansägargård De smala ås
  Gräsberget berg Jan Anders gård hemmansägargård Digelskyttberget, se Digelskyttmossen berg
  Gräsberget berg Jan Anders gård hemmansägargård Digelskyttebäcken å
  Gräsberget berg Jan Daniels gård Digelskyttfly dyhål
  Gräsbergsmossen mosse Jan Eriks gård Digelskytthalsen mosse
  Gräsbäcken bäck Jan Eriks gård Digelskyttmossen mosse
  Gräsbäckssveden skogsparti Jan-Ers fall Saknas Digelskyttån å
  Grävlingberget berg Jan Ers gård hemmansägargård Digelskyttängen slogmosse
  Grävlingberget berg Jan Ers gård hemmansägargård Digerberget berg
  Grävlingtjärnen tjärn Jan Ers gård hemmansägargård Digerberget berg
  Grävlingsåsen ås Jan Ers gård hemmansägargård Digerbergsmossen mosse
  Grönmossen mosse Jan Ers gård hemmansägargård Digerbergsmossen mosse
  Grönmossen sankmark Jan-Ersfall lägenhet Digeråsfallen fall
  Gubbens fall skogsområde Jan Hans gård Dikesbäcken bäck
  Gubbriket terräng Jan Hans gård Dikesmyra mosse
  *Guddeberget se Rönnberget berg Jan Hans f.d. gård Dikesrönningen, se Lövberget rönning
  Gudmundberget berg Jan Hans tomtplats, numera åker Diktjärn tjärn
  Gulmossåsen ås Jan Hanstorp jtp Dillnärs lave lave
  Gungholmen ö Jan Hinders gård Diskyttmossen mosse
  N. Gussjön sjö Jan Hinders obebodd gammal gård Diskyttån å
  Gylltjärn tjärn /Se Jan Hinders gård Djup dalen dal
  Gylltjärnen, Lilla sankmark Jankens jtp Djupdalen dal
  Gylltjärnen, Stora tjärn Jan Lars gård Djup dalen dal
  *Gyrksröset se Hörksröset gränsmärke Jan Lars koja gammal timmerkoja Djup Dalen dal
  Gyttjebäcksgölen utvidgning i Gänsån Jan Mats f.d. jtp Djup dalen dal
  Gåstjärnen, Norra tjärn Jan Matts hemmansägargård Djup dalen dal
  Gåstjärnen, Södra tjärn Jan Matts hemmansägargård Djup dalen dal
  Gåstjärnsmossen mosse Jan Matts hemmansägargård Djupdalsbackarna backar
  Gäddtjärnen tjärn Jan Olovs gård Djupdalsberget berg
  Gäddtjärnen tjärn Jan Ols gård, nu borta Djupdalsberget berg
  Gäddtjärnsmossarna sankmark Jan Ols gård Djupdalsbäcken bäck
  Gänsen sjö Jan Ols gård Djupdalsbäcken bäck
  Gänsen sjö Jan-Olsröjningen Saknas Djup dals bäcken bäck
  Gänsen sjö Jan Pers gård Djup Dals bäcken bäck
  Gänsen sjö Jan Pers gård hemmansägargård Djupdals gattu dalgång
  Gänsen sjö Jan Pers gård hemmansägargård Djupdalsgruvan gruva
  Gänsen sjö Jan-Persson-Örnstorp jtp Djupdals källan källa
  Gänsen sjö Jan Petters gård hemmansägargård Djupdalsrönningen rönning
  Gänsen sjö /Se Jan Petters gård hemmansägargård Djupdalsskäret skär
  Gänsen sjö Jan Petters gård hemmansägargård Djupnäset udde
  Gänsen sjö /Se Jan Petters gård hemmansägargård Djupnäset vik
  Gänsen sjö /Se Jan Petters gård hemmansägargård Djupnäsviken vik
  Gänsen sjö /Se Jan Saumels gård Djävulsön ö
  Gänsen sjö Jan Sammils gård hemmansägargård Domdagsgruvan gruva
  Gänsen kvarn f.d. kvarn Jan Toms hemmansägargård Dopdammens damm
  Gänsmossen mosse Janneses gård Dragberget berg
  Gänsån å Jansbo Majas stuga Drakberget berg
  Gänsån å Jansbrända gårdar Drakbergsskäret skär
  Gänsån å /Se Jansbrända by Draktjärnsbäcken bäck
  Gänsårisen skogsområde Jansbrända by Draktjärnsbäcken bäck
  Gärdsboberget berg Jansbrända by Drängbotten kolbotten
  Gärdsänget sankmark Jenså mossen jtp Dunderbacken jordås
  Gösen gruva Jentsen hemman Dunderbacken jordås
  Hackabäcken bäck /Se Jeriko gård Dundergrinden grind
  Hackamossen mosse /Se Jeriko gård hemmansägargård Dunderhävden skogstrakt
  Hackisbäcken bäck Jeriko gård hemmansägargård Väster Dunderhävden skogstrakt, kolhävd
  Hackisbäcken bäck /Se Jeriko gård hemmansägargård Öster Dunderhävda kolhävd, skogstrakt
  Hackis fly tjärn Jeriko gård hemmansägargård Dunder Lasses fall skogstrakt
  Hackis fly tjärnpöl /Se Johan Janssons gård hemmansägargård Dunder Lasses damm gammal damm
  Hackismossen myr Jul Ollas gård Dunder Lasses rökstuga tomtplats
  Hadalam tjärn /Se Jungås gårdar Dundermossen mosse
  (*)Hagberget berg /Se Jutas gård Dunderröjningen röjning
  Haggesgruvan gruva Jutas gård Dunderrönningen hacksloge
  Haghe. se Håjen sjö Jutens gård Dunderskäret skär
  *Hagklack? se Hagberget berg Jutens gård Dunderänge äng
  Hagsand terrängparti Jutens gård hemmansägargård Dygropen vik
  Hakakingsåkern åker /Se Jut-Jans gård Dyhålan, se Täpp kärret mosse
  Hakalamm sjö. Jut-Johans gård Dyhålskällan, se Bolinskkällan källa
  Hakalam tjärn /Se Jut-Olles gård Dykällan källa
  Hakalam tjärn /Se Jäns Petters gård hemmanägargård Dyngbotten kolbotten
  Hakalamm tjärnar /Se Jäns Petters gård hemmansägargård Dyngsläbotten kolbotten
  Hakanabron bro /Se Jäns Petters gård hemmansägargård Dyröjsilbotten kolbotten
  Hakanabron kavelbro /Se Jänsen, se Gensen by Dyröjsilbäcken bäck
  Hakanafallet fall /Se Jänsberg by Dyröjselbäcken bäck
  Hakanafallet fall /Se Jänsbron gård Dyröjsla sloge
  Hakanavägen gångstig /Se Jänsnäset gård Dytaget sloge
  Hakanavägen gammal körväg /Se Järnsta gårdar Dytagen gammal mossåker
  Hallföhrs Holmen se Dansön Saknas Järphöjden hemman Dytegen mossåker
  Halmanimudden udde Järphöjden gård arrendatorboställe Dä ar täppa åker
  Halmanimsudden udde /Se Järphöjden by Dälja sloge
  Halvarsbodarna f.d. fäbodar Järphöjden Saknas Dälja dal
  *Halvörsholmen ö Kabofallet gård Däljsveden hage
  Hammaren gruva Kabofallet hemmansägargård Döbottnen kolbotten
  Hammarskogen skogsområde Kabofallet hemmansägargård Döbotten kolbotten
  *Hammartjärn tjärn Kalle Finns gård Dökullrarna åsar
  Hammaränget skogsparti Kallhaga jtp Eggjehällen, se Eggjekällsberget berg
  Hamphålet Saknas /Se Kallhagen jtp Eggjehällsberget berg
  Hampmossen mosse Kampriset jtp Eggjehällsberget berg
  Hamptjärn tjärn Kangåsen gård Ekens koja kolkojplats
  Hamptjärn tjärn Kangåsfallet gård Ekens koja kolkojplats
  Hamptjärn tjärn /Se Kapellet kapell Ekens rönning rönning
  Hamptjärn tjärn /Se Karis Mos tomtplats Ekorrmossen mosse
  Hamptjärnen tjärn Karl Eriks gård Ekorråsen, se Marrönningsåsen sloge
  Hamptjärnen tjärn Karl Erikas hemmansägargård Ek Pers tomt
  Hamptjärnen tjärn Karl Ers gård Elakmossen mosse
  Hamptjärnen tjärn Karl Fredriks gård Eliases häll häll
  Hamptjärnen tjärn Karl Jans gård Emilsberg berg
  Hamptjärnen tjärn Karl Jans gård Emils botten kolbotten
  Hamptjärnen tjärn Carl Jans gård hemmansägargård Emmas hästhage, se Jan Ers gård hage
  Hamptjärnen tjärn Carl Jans gård hemmansägargård Emmas kärr kärr
  Hamptjärnen tjärn Karl Johans gård Enbuskhalsen mosse
  Hamptjärnen tjärn Karl Jons gård Enfrids tomt
  Hamptjärnsvredet bäckförgrening(?) Karl Karls gård Enmossen slogmosse
  Handaholmarna öar Karl Lars gård Enmossen, se Svermossen mosse
  Handaholmarna holmar Carl Matts gård arrendatorboställe Enmyren myr
  Handskmossen mosse Karl Matts gård hemmansägargård Enmyra mosse
  Hans-Ingels terrängparti Karl-Nils-fallet gård Entjärn tjärn
  Hansmossen mosse Karl Nils fallet arrendatorboställe Eribrunn källa
  Hara haschä sloge /Se Karlgruvan gruva Erik Anderssas fall fall
  Hara Haschä sloge /Se Karlos gård Erik Anders ängen äng
  Harahassje myr Carls gård hemmansägargård Erik Anders ängen äng
  Harahassji slogäng /Se Karlssons koja kolkoja Erik Jons tomt hm.
  Haråmossen mosse Karlsänget by Erik Jons tomt
  Haråmossen mossåker /Se Karlsänge by Erik Jöns täppa åker
  Hattmossberget berg Kaskolet jtp Erik Lars botten kolbotten
  Hattmossen mosse Kaskolet gård Erik Ors tomtplats
  Havstjärnen tjärn Kejsartorpet arrendatorboställe Erik Ors kärr kärr
  Hedfallen terräng Kestina lokalitet i sn Erik Ors täkt, se Källas gård täkt
  Hedtjärnen tjärn Kestina gård Erik Ors åkrarna, se Källas gård åkrar
  Hedtjärnen tjärn Kestina gård Erik Pers ladan lada
  Hedtjärnen tjärn Kestoppes hemmansägargård Erik Pers Moras röjsel sloge
  Hedtjärnen tjärn Kidron gård Erik Persos huppa sten
  Hedtjärnen tjärn Kilaberget gårdar Erik Persos huppa sten
  Havstjärnen tjärn Kilåsbodarna fäbodar Erikes tomtplats, numera åker
  Hedtjärnen tjärn Kilåsen gårdar Erikes damm damm
  Hedtjärnen tjärn Kilåsen hemmansägargård Eriks åker åker
  Hedtjärnen, Lilla tjärn Kiskens, se Kabofallet gård Erikes gård åker
  Hedtjärnen, Nedre tjärn Klackgårdarna del av by Erikes åkers källa källa
  Hedtjärnen, Övre tjärn Klackgårdarna gårdar Eriks tjärna tjärn
  Hedtjärnsbodarna f.d. fäbodar Klacktäkten hemmansägargård Eriksmansåkern, se Jan Petters gård åker
  Hedtjärnsbäcken bäck Klenshytteskog rekognitionsskogshemman Erikstorp tomtplats
  Hee Siön se Hedtjärnen sjö Klintens gård Erkas åker åker
  Hellvitesdalen dalgång /Se Klintens gård Etterholmen sloge
  Hemberget berg Klissens gård Etterholmsfallet hed
  Hemberget berg Klockarns gård Ettermyrmossen mosse
  Hembrofallet skogsområde Klockar-Per Ers gård Evas Moras mosse mosse
  Hembäcken bäck Klotet gård Fagerbacken backe
  Hemdammen se *Viudeltjärnarna tjärn Klubben hemmansägargård Fagerberg rönning
  Hemdammen tjärn Klåbo gård Fagerlid grotta grotta
  Hemmossbäcken bäck Knas-petters gårdar Fagerlid koppargruva gruva
  Hemmosstjärnen tjärn Knussälbo gårdar Fagerlidtjärn tjärn
  Hem ritji fall /Se Knutbacken gårdar Fagerlid tuppen bergknöl
  Herkulesgruvan gruva /Se Knuts gård Fagermyra mosse
  Herrsomossen mosse /Se Knutsberg gård Fagersmossen mosse
  Hesiön se Hedtjärnen tjärn Knutsberg gård Fagletjärn tjärn
  Hierphöjdsröset se Järphöjdsröset gränsmärke Knutsberg förr by Falbergs bråten buskfall
  Himmelriket terräng Knutsboskog rekognitionsskogshemman Fallbäcken bäck
  *Hingruvan Saknas Kojas gård Fallbärsfallet fall
  Hins kärrväg vägliknande bildning /Se Kojberget gård Fallbärsladan lada
  Hjerphöjden berg Kojfallet gård Fallet åker
  Hjerphöjden berg Kojfallet jtp Fallet gårdar
  Hjällberget berg Kojfallet hemmansägargård Fallet åkertäppa
  Hjällsåsbäcken bäck Kok Fredrikas gård Fallet tomtplats
  Hjällsåsdammen sjö Kok Jakobes gård Fallhagen hage
  *Hjärna berget(?) berg Kokas gård Fallkällan källa
  Hjärphöjden berg? /Se Kolbackudden gård Fallmora skog
  Hoberget berg Komministerbostället Saknas Fallmora tomtplats
  Hoberget berg Kong Erkers gård Fallmorhagen hage
  Hoberget berg Kongas gård Fallmortjärn tjärn
  Hoberget berg Kopparas gård Fallmotjärn tjärn
  Hoberget berg Kopparhyttan hemmansägargård Fallrönningen rönning
  Hoberget berg Kopparhyttan hemmansägargård Falltäkten täkt
  Hoberget berg Kopparns hemmansägargård Fallviken vik
  Hoberget se Hobergs rau (?) berg Krabbsjön gårdar Fallviken vik
  Hoberget se Hoobergz Torp berg Krabbsjön by Fallviksåsen åker
  Hoberget berg o. triangelpunkt Krabbsjötorpen Saknas Fallåkerbäcken bäck
  *Hobergets ran (?) terräng Kull-bron bro Fallåkerskällan kallkälla
  Hobergstjärn tjärn Kull-Hans´ gård Fallåkern, se Jan Ers gård åker
  Hobergstjärnen tjärn Kull Jans stugtomt stugtomt Fallåkern åker
  Hobergstjärnsbäcken bäck Kull Jans stugtomt stugtomt Fallåkern åker
  *Hobergsån å Kull svens hemmansägargård Fallåkern åker
  Hofallsmossen mosse Kullen by Fallåkern, se Fallåkern åker
  Holgruvan gruva Kulles gårdar Fallåkern åker
  Holmsiön se Holmtjärnen sjö Kullsveden gård Fallåkern åker
  *Holmsjön se Holmtjärn sjö Kullsågen nedlag såg Fallåkern åker
  Holmtjärn sjö Kurkas gård Fallåkrarna åkrar
  Holmtjärnen tjärn Kuskens gård Fannemas dal, se Marrönningsåsen dal
  Holmtjärnen tjärn Kvarnberget jtp Farbergs fall
  Holmtjärnen sjö Kvarnberget förr torp Farfars botten kolbotten
  Holåkern odling /Se Kvarnbergs kvarn nedlagd kvarn Farfars kärr kärr
  Hommanberget berg Kvanfallet jtp Farfars kärr kärr
  Hommanberget berg Kvarnfallet gård Farfars myra mosse
  Hommanberget berg /Se Kvarnfallet obebodd gård Farfars lada, se Lövberget rönning
  Hommanbergsknippan bergudde Kvarnfallet hemmansägargård Fasters tomtplats
  Honiko myrslog Kvarnfallet hemmansägargård Fasters fäjs kolbotten
  Honikobäcken bäck /Se Kvarnfallet hemmansägargård Fastras kärr kärr
  Hooberg se Hoberget berg Kvarnfallet hemmanägargård Fastäs lapp åker
  *Hooberg åhn å Kvarngärdesgruvan gruva Fattigmossen mossåker
  Hopaslogen myr Kvarngärdesstugan gård Fattitegen hage
  Hornbo f.d. fäbodar(?) Kvarngärdet gårdar Fela ladan lada
  Hornsiön se Horntjärnen sjö Kvarnstugan arrendatorboställe Fias åker åker
  Hornsveden terräng Kvarntorpet gård Fias åker åker
  Horntjärnen tjärn Kvarntorpet gård Finndammen sjö
  Horntjärnen tjärn Kya gård Finndammen tjärn
  Horntjärnen tjärn Kybäcks gård Finngrindbacken backe
  *Hotjärnen se Havstjärnen tjärn Kybäcks gård Finn Jans tomtplats
  Huesman sjö /Se Kybäcksheden by Finn Jans tomtplats
  Huessman Lacus se Väsman Saknas Kyrkbacken del av Grängesberg Finn Jans vägen väg
  Hultmossen myr Kyrkobyn by Finn källa källa
  Hultmossen mosse Kyrkoherdebostället Saknas Finnmarken fäb.
  Hundmossen mosse Kyrkvärdens gård Finn Masas bäck bäck
  Hundmyran myr Kåberg by Finn Pers, se Finn Pers backe tomtplats
  Hundnäsholmarna öar Källfallet bs Finn Pers backe backe
  Hundnäsholmarna holmar Källfallet jtp Finn Pers backe backe
  Hysingsdalen dal Källfallet gårdar Finn Pers backe backe
  Hyttbäcken bäck Källfallet hemmansägargård Finn Pers Johans fall fall
  Hyttbäcken bäck Källfallet hemmansägargård Finn Pers ängen äng
  Hyttdammen sjö Källfallsbarackerna baracker Fins källa kallkälla
  Hyttdammen tjärn Källtorpet hemman Firbobäcken bäck
  Hyttfallet skogsområde Källåsen obebodd gård Firfallet sloge
  Hyttriset skogsmark /Se Kärnsveden gårdar Firfallsåkern åker
  Hyttsvedsmossarna mossar Kärrgruvan nedlagd gruva Firhagen hage
  Hytt-Viludden udde Kärrgruvstugan gård Firpussen tjärnpuss
  Håajesiöan se Håjen sjö Kärrsveden gård Firtäkten gammal sloge
  Håbergh se Hoberget berg Lamberts gård hemmansägargård Firåsen ås
  Hågessund se Håjenssundet vik Landbo Pelles gård Firåsen ås
  Håggen se Håjen sjö Lambons hemmansägargård Firåsmyra åkermosse
  Hågge siön se Håjen sjö Lamptorpet gård Fisches tomtplats
  Håjen sjö Lamptorpet förr torp Fiskbacken fästplats, tomtplats
  Håjen sjö Lapp Näset, se Näset gård Fiskbackkällan kallkälla
  Håjen sjö Larisberg jtp Fiske vik
  Håjen sjö Laristorp jtp Fiskesten sten
  Håjen sjö Laritstorp gårdar Fisklösen sjö
  Håjen sjö /Se Lars Anders torp gård Fisklösen tjärnpuss
  Håjen sjö Larsas gård Fisklösen tjärn
  Håjenssundet vik Lars Eriks gård Fisksundön ö
  Håjensån å Lars Eriks, se Knas-Petters gård Fiskvikön ö
  *Hålldammsviken vik Lars Erikas hemmansägargård Fix Hennings fall fall
  Hålstenen sten Lars Erikas myra fäbodställe Fix Hennings koja, se Fix Hennings fall kolkojtomt
  Håmmasbergh se Hommanberget berg Lars-Jons fall Saknas Fix tomten gårdstomt
  Håmmas bergha se Hommanberget berg Lars Jonssons fall lägenhet Fjällberget berg
  Hårsmosskärret kärr Lars Jöns gård Fjällberget berg
  Hååckesiöan se Håjen sjö Lars Jöns gård hemmansägargård Fjällmusberget berg
  Häckesberget berg Lars Jöns gård hemmansägargård Fjälltjärn tjärn
  Hjällberget berg /Se Lars Jöns gård hemmansägargård Fjärde ladan lada
  Hällbergsviken vik Lars Jöns gård hemmansägargård Fjäringsstolpen sten
  Hällfallen skogsområde Lars Ols gård Fjäterbäcksgruvorna gruvor
  *Hällkärrbergs röset Saknas Lars Ors arrendatorboställe Flatenberget berg
  Hällsjöberget berg /Se Lars Pers gård Flathällsforsen fors
  Hällsjöberget höjd Lars Petters hemmansägargård Flenmossen mosse
  Hällsjön Saknas Lars Petters hemmansägargård Flenmossen mosse
  *Hälltierns Rööset gränsrös Lars Petters hemmansägargård Flintbottnen kolbotten
  *Hälltjärnsröset gränsmärke Lars Staffs gård Flintenhäll udde
  *Hälltjärnsröset gränsmärke Lars Tomstorp jtp Flintfallet, se Gruvfallet gård rönning
  *Hälltjärnsröset gränsmärke Laskens gård Flintgruvan gruva
  Hälltjärn tjärn /Se Lassas gård Flintgruvan gammal flintgruva
  Hälltjärnarna tjärnar Lassas hemmansägargård Flintinhäll ö
  Hälltjärnen tjärn Lassas gård Flintne häll holme
  Hälltjärnen tjärn Lassas hemmansägargård Flintuddarna uddar
  Hälltjärnen tjärn Lassas fall fall Flintviken vik
  Hälltjärnen tjärn Lasses tomt tomtplats Flogen sjö
  Hälltjärnsberget berg Lastomberg gdr Flogen sjö
  Hälltjärnsmossen myr Lastomberget by Flogen sjö
  Hällön ö Lastombergs-Petters gård Flogen sjö
  Hällön ö Latalam rekognitionsskogshemman Flogen slogmosse
  Hällön, Lilla ö Latalamm Saknas Nedre Flogen lugn
  Hälsingens kuller skogsområde Laxbäcktorp jtp Övre Flogen lugn
  Härkaudden udde Laxbäckstorp, se 1 Laxtorpet Saknas Florönningen rönning
  Härkaudden udde /Se Laxbäckstorpet jtp Flottskommar ladan lada
  *Härseberget? berg Laxens jtp Flurbacken backe
  *Härtjärnen se Hedtjärnen tjärn Laxsjöberget arrendatorboställe Flurbodarna fäbodtomt
  Hässjemyran myr Laxsjö Herrgård barnkoloni Fluränge äng
  Hästberg se Hästbergsklack berg Laxsjö Sågen såg Flyåkern åker
  Hästbergs-Flatnan sjö Laxsjön by Flögen sjö
  Hästbergs-Flaten sjö /Se Laxsjön by Fogelmosskroken krok på landsväg
  Hästbergs-Flatnan sjö (Övre) Laxtorp gård Folkparken park
  Hästbergsgruvan nedlagd gruva /Se Laxtorp, se Laxens jtp Forsheden skogstrakt
  Hästbergsklack berg Laxtorp gårdar Forshedåkrarna åkrar
  ?Hästbergsklacken berg Laxtorpet jtp Forsmossen mosse
  Hästbergsklack berg Laxtorpet, arrendatorgård gård Forsrönningen rönning
  Hästbergsklack berg Laxtorpet Saknas Forstäpp bodarna fäbodtomtplatser
  Hästbergsklack berg Lejbacken f.d. soldattorp Frankens tomtplats
  Hästbergsklack berg Leofallet gård Frankens källa källa
  Hästbergsklack berg Leofallet förr torp Frans botten kolbotten
  Hästbergsklack berg Leosund gård Fredrikes mosse mosse
  ?Hästbergsklack berg Lilla bron bro Fredrikes teg åker
  Hästbergsklack berg o. triangelpunkt Lilla Källfallet del av Grängesberg Frumossen mosse
  Hästbergs klack berg /Se Lillmatts by Fräkenkärret kärr
  *Hästbergs Rööset gränsrös Lillmattsbyn, se Stormattsbyn by Frälseåkern åker
  Hästbergztiern se Fäbodtjärn Saknas Limbergsmora fäb. Frögrens fall fall
  Hästeberg se Hästbergsklack berg   Frötjärn tjärn
  Hästeberg se Hästbergsklack berg   Frötjärn tjärn
  Hästgruvan gruva /Se   Frötjärnberget berg
  Hästgruvan f.d. gruva   Frötjärnberget berg
  Hästhagberget berg   Frötjärnsån å
  Hästtjärnen tjärnen   Fugelbacken åker och hacksloge
  Hästviken vik   Fulbergs mosstjärn tjärn
  Hästvikudden udde   Funkens väg gångstig
  Högberget berg   Furukärret kärr
  Högberget berg   Furulåga fäbro
  Högfältgruvan gruva   Furulågforsen, se Furulåga fors
  Högmossen sankmark   Furumossen mosse
  Högsvedbacken backe   Fyrkappen tomtplats
  Hökmyran myr   Fyrkappen tomtplats
  Hökmyran myr   Fyrnäset näs
  Hökmyran myr   Fågelheden hed
  Hökudden udde   Fågelholarna skogstrakt
  Hökåsen ås   Fågel ladan lada
  Hönstjärn tjärn   Fågelmossarna mossar
  Hörken, Norra sjö   Fågelmossbäcken bäck
  Hörken, Norra sjö   Fogelmoss-strupen mossstrupe
  Hörken, Norra sjö   Fågelmyren myr
  Södra Hörken se Hörken, Södra sjö   Fågelmyrsjön igenvuxen sjö
  Hörken, Södra sjö   Fågel tegen hacksloge
  Hörken, Södra sjö   Fågeltjärn, Stora o. Lilla tjärnar
  Hörken, Södra sjö   Lilla Fågeltjärn tjärnpuss
  Hörken, Södra sjö   Stora Fågeltjärn tjärn
  Hörkensjön, Norra Saknas /Se   Fågeltjärnarna tjärnar
  Hörks hage terrängparti   Fårkärret kärr
  *Hörksröset gränsmärke   Fårtjärn tjärn
  Hötjärnen tjärn   Fårtjärn tjärn
  Idkerberget berg   Fårtjärnen tjärn
  *Idtjärnen se Stora Idtjärnen tjärn   Fårtjärnsbäcken bäck
  Lilla Idtjärnen tjärn   Fårtjärnsmossarna mossar
  Idtjärnen, Lilla tjärn   Fårtjärnsmossen mosse
  Stora Idtjärnen tjärn   Fäbodarna tomtplats
  Idtjärnen, Stora tjärn   Fäbobackgruva gruva
  Idtjärnsbäcken bäck   Stora Fäbodbacksgruvan gruva
  Igeltjärnen tjärn   Fäbodtjärn tjärn
  Igeltjärnen tjärn   Fäbodtjärn tjärn
  Igeltjärnen, Nedre tjärn   Fäbrobacken, se Östers gårdar åkrar
  Igeltjärnen, Övre Saknas   Fäbroforsen, se Fäbron fors
  Igeltjärnsmossen sankmark   Fäbrokärret kärr
  Illmyren del av Nyhammar   Fäbron fäbro
  Illtuvänget sankmark   Fäbron gammal bro
  Iskalam tjärn /Se   Fäbroskogen skog
  Itaå hed /Se   Fäbrosten sten
  Itaå hed /Se   Fäbrosten sten
  Itaåheden hed /Se   Fäfallet fall
  Ivarmossen mosse   Fäjsåker, se Hagens gård åker
  Iviken gruva   Fänabacken backe
  *Ivikens gruvor gruvor   Fänarbacken tomtplats
  Jakobs stege höjd /Se   Fänartorpet tomt och åkrar
  Jankviken vik   Fängenhällarna hällar
  Jansfallet röjning   Fängtjärn tjärn
  Jansmossen mosse   Fäntjärn tjärn
  Jankviken vik   Fäntjärn tjärn
  Jan-Matsdammen slamdamm   Fänntjärn tjärn
  Jensen se Gänsen sjö   Fäntjärnberget berg
  Jerikomossen sankmark   Fänntjärnsberget berg
  Jerikoudden udde   Fänntjärnsmossen mosse
  Jerpeberg se Hjerphöjden berg   Färdstallsbacken backe
  Jerusalem järnvägsövergång /Se   Färkåshällarna hällar
  Jocksukanga hed /Se   Fönsterkoja kolkojtomt
  Jocksukanga hed /Se   Fördärvet tomtplats
  Jocksukangabacken backe /Se   Första bottnen kolbotten
  Jocksukangabacken backe /Se   Gabilegott gruva
  Jongruvan, Lilla gruva   Gallerskogsfallet fall
  Jordbroheden terrängparti   Galtryggarna åsar
  Jordbron bro   Galtryggarna tallåsar
  Josefas dal dal /Se   Galtryggen ås
  Josefas dal dal /Se   Galtryggen grusås
  Julgropmossen myr   Galtrygg Karis tomt
  Juskusasses sloge /Se   Galtryggen grus- eller sandås
  juskusåkern åker? /Se   Galtryggen grusås
  Juvas mosse (Jugas mosse) mosse /Se   Galtryggen grusås
  Jyskolasses åkrar åkrar /Se   Galtryggen grusås
  Jänsen sjö /Se   Galtryggen grusås
  Jänså kvarn kvarn /Se   Galtryggen grusås
  Jänsån å   Galtrygg vretin gammal slogmosse
  *Järphöjdsröset gränsröse   Gammelbo tomtplats
  *Järphöjdsröset gränsmärke   Gammel gårn tomt
  *Järvviken vik   Gammel gårn tomtplats
  Jättbron del av sjö /Se   Gammel gården tomtplats
  Jönsen se Gänsen sjö   Gammelgårsbacken tomtplats
  Jönse Siön se Gänsen sjö   Gammelgårdsjön sjö
  Jönsgruvan, Stora gruva   Gammelgårssjön sjö
  Jönsholmarna, se Lars-Jönsholmarna holmar   Gammel Hemen tomtplats
  Jönssen se Gänsen sjö   Gammel kvarna kvarntomt
  Jöns sesiöian se Gänsen sjö   Gammel Kvarndammen damm
  Jöns Siön se Gänsen sjö   Gammel Mossåkern, se Jan Petters gård åker
  Jönssiön se Gänsen sjö   Gammel Paviljongen paviljongstomt
  * K....ereberg berg /Se   Gammel Paviljongen paviljongstomt
  Kabofallet skogsområde   Gammel Svens åkrar
  Kalkbacken backe /Se   Gammeltäppa tomtplats
  Kalles bäck bäck   Gammelåkern, se Finn Pers backe åker
  Kallhagsviken vik   Gammel ängen äng
  Kallhålsmossen mosse   Gamla Stores, se Rifalls Kvarnstället tomtplats
  Kalohällen berg   Gardistens tomt
  Kalohällen berg /Se   Garvarmossen mosse
  Kalohällen berg /Se   Gasenberget berg
  Kalven tjärn   Gasenberget berg
  Kalven tjärn   Gastkullern kuller
  Kalvrisen slogmark /Se   Nedre Gatfallet fall
  Kampasmossen mosse   Övra Gatfallet fall
  Kampriset skogsmark /Se   Gattufallsåkern åker
  Kampkröket åkrök   Gattufallsåkern, se Tätriset gård åker
  Kampmorbäcken bäck   Gattustugtäppan åker
  Kampmoren myr   Gattutäppåkern, Se Anders Ers gård åker
  Kampmossen mosse   Gattuåkern, se Jan Matts gård åker
  Kampmossen myrslog   Gatusveden utmark
  Kampriset skogsområde   Genssjön, se Gänsen sjö
  Kamptjärnen tjärn   Getbrodammen sjö
  Kannverkdammen tjärn   Getbrodammen damm
  Kangasfallet terrängparti   Getbrodammen damm
  Kangasfallet åker /Se   Getbromossarna, se Getbrodammen mossar
  Kangasfallet åker o. tomtplats /Se   Getbron stenbro
  Kaplanitdrågarna slogmosshalsar /Se   Getbrotjärn sjö
  Kaplanit drågarna slogmosshalsar /Se   Getbrotjärn, se Getbrotjärn tjärn
  Kaplansnoret vik   Getbrunn sjö
  Kapäna skogstrakt /Se   Getbrunnstjärn sjö
  Karibacken backe /Se   Getfitta kallkälla
  Karlohålet kallkällhål /Se   Getingens del av by
  Karlvagnen gruva   Getinghavet sjöpuss
  Karpalakärret kärr /Se   Getinghavet tjärn
  Kartalambetjärnarna tjärnar /Se   Getingklacken bergknöl
  Kartan höjd   Getingmossen mosse
  Kartkärren kärr   Västra Getingmossen mosse
  Karva(s)nitti äng /Se   Östra Getingmossen mosse
  Kaskillet sloge /Se   Getingröjningen rönning
  Kastaviken vik   Getklacken berg
  Kastaviken vik /Se   Gettjärn tjärn
  Kastberget berg   Gettjärn tjärn
  Kastbergskärret kärr   Gettjärn tjärn
  Katalam tjärn /Se   Gettjärn tjärn
  Katarinaviken vik   Gettjärn tjärn
  Kattberget berg   Gettjärnsberget berg
  Kattholmen holme   Gettjärnsberget berg
  Kattmyran, Norra myr   Gettjärnsbäcken, se Gettjärn bäck
  Kattmyran, Södra myr   Gettjärnsheden hed
  Kattmyran, Östra myr   Gettjärnsmossarna mossar
  Kattskärsgruvan gruva   Gettjärnsmossholmen tallås
  Kavaraj slogröjning /Se   Gettjärnsrönningarna rönningar
  Kavarajta skogsområde   Getåsen ås
  Kava tjärn tjärn? /Se   Getön ö
  Kavelbromossen mosse   Gillerhytta kolstälp
  Kaveraj sloge /Se   Gillerhytta kolstälp
  Kempasrönningen sloge /Se   Giller kärren slogar
  Kempisfallet sloge /Se   Gillermarkmossen mosse
  Kerobergsmossen mosse /Se   Gillermyran myr
  Keruskepåsen ås /Se   Gillermyra mosse
  Kestoppes bäck bäck /Se   Gillermyrarna mossar
  Kilaberget berg   Gillern tjärnpuss
  Killingholmen holme   Gillertjärn tjärn
  Kilpiskärret kärr /Se   Gladingen sjö
  Kilpismossen mosse   Gla Hålet lekplats
  Kilpis mossen mosse /Se   Glaningen sjö
  Kilpisåsarna höjder   Glop Ox Jans tomt
  Kilpisåsarna åsar /Se   Glutt backarna backar
  Kirkapåsen skogsområde   Gluttbackarna backar
  Kirkapåsen ås /Se   Gneta äng
  Kittberget berg   Gneta ängsudde
  Kittberget berg   Gneta ängsudde
  Kittbergstjärnen tjärn   Godagsbacken backe
  Kittbäcken bäck   Goddagsbäcken bäck
  Kittelstenen sten /Se   Godagsbäcken bäck
  Kiyperokärn tjärn? /Se   Goddagsbäcken bäck
  Kiyperomossen mosse /Se   Goddagsmossen mosse
  Klackgruvan gruva /Se   Godagsmossen mosse
  Klara källa källa   Goddagsmossen mosse
  Klara källa källa /Se   Goddagsröjseln terräng
  Klara källa källa /Se   Goddags röjslet sloge
  Klenshytt gruva   Golvbackåkern åker
  Klintgruvan gruva   Golvmossen mosse
  Klossdammen tjärn   Gonäs skogen skogstrakt
  Knaberg, se Nackarberget berg   Saknas backe
  *Knaberget berg   Grabba åkrar
  *Knalberg berg   Granata kallkälla
  *Knalberget berg   Grandins fäbodtomtplats
  Knappnålsmossen mosse   Granfallet fall
  Knivsjöheden hed   Gran gruvan gruva
  Knivsjön, Norra sjö   Grangärdes kil del av sn
  Knivsjön, Södra sjö   Grankalven holme
  Knutladan lada   Granladan lada
  Knutriset slåtteräng /Se   Granmora granskog
  Knutviken vik   Grantjärn tjärn
  *Koberget berg   Grantjärn tjärn
  Kocklaberget berg   Granudden udde
  Kocklabergsrännan dal /Se   Granåkern, se Målar kalles gård åker
  Kocklabäcken bäck /Se   Gran åkern åker
  Kockalakullen höjd /Se   Granökalven ö
  Kocklamyran myr   Granön ö
  Kocklamyra myr /Se   Granön ö
  Kockoraberget berg   Granön ö
  Kockoraberget berg /Se   Gravtjärn tjärn
  Kockorabäcken bäck   Gretas fall fall
  Kockorabäcken bäck /Se   Grillstaänge änge
  Kohornsmossen mosse   Grinbäcken bäck
  Kohålet dal   Grindsvearna åkrar
  Kohällen höjd   Grindåkern åker
  Kojmossen mosse   Grindåkern åker
  Kojmossen mosse   Grindåkern, se Stenfallet åker
  Kojmossen mosse   Gripmossen mosse
  Kojtjärnen tjärn   Grissjön kärr
  Kojtjärnsmossarna mossar   Gropbacken backe
  Kojviken vik   Gropbackåkern, se Jan Petters gård åker
  Kokala kullen kulle? /Se   Gropberget berg
  Kokalvberget berg   Grop Jans botten kolbotten
  Kokkaåsen tallås /Se   Gropåkern, se Källas gård åker
  Kokklabäcken bäck /Se   Gropåkern, se Jan Ers gård åker
  Kokklaåkern åker /Se   Grunds fall Saknas
  Koklaberget berg /Se   Grundsvemyran mossåker
  Koklabergsrännan dal /Se   Grusgropen grustag
  Koklamyra mosse /Se   Grusgropen grusgrop för järnvägen
  Kokobacken backe /Se   Gruslapparna åkrar
  Kolbacksudden udde   Grusåsen tomtplats
  Kolingsberget ödegruva   Grusås viken vik
  Kolkärren kärr   Gruvbacken backe
  Kollosmossen myr   Gruvbacken, se Björndalsgården hagnark
  Kollosmossen mosse /Se   Gruvbacken backe
  Konthålet vik /Se   Gruvbacken backe
  Kopparhyttviken vik   Gruvberget berg
  Kopparhyttviken vik   Gruvbäcken bäck
  Kopplaberget berg   Gruvbäcken bäck
  Kopplaberget berg /Se   Gruvhagen slogmark
  Kopplarönningen terräng   Gruvkärren kärr
  Kopplarönningen rönning /Se   Gruvkärret mossåker
  Korea ladtomt /Se   Gruvmans mosse mossåker
  Korkhöjdmossen myr   Gruvmans täkt täkt
  Korksohålet kärrhål /Se   Gruvrönningen rönning
  Korpfallet skogsparti   Gruvrönningfallet fall
  Korprönningen myr   Gruvrönninggruvan gruva
  Korslången, Stora sjö   Gruvrönningskälla källa
  Korslången, Stora sjö   Gruvskogen, se Burängsbergs gruvor skogstrakt
  Korsnäsberget berg   Gruvskogskärret, se Strumpa kärr
  Korsnäsberget berg   Gruvskogsåkern, se Abborbergs mossen gård åker
  Korsnäsudden udde /Se   Gruvtjärn tjärn
  Korsnäsudden udde   Gruvåkern, se Jan Matts gård åker
  Korsohålet kärr /Se   Gruvåsen ås
  Korstjärnen tjärn   Gruvåsmossen mosse
  Korstjärnsrönningen myr   Gruvas mosse mosse
  Kortalambsmossarna mosse /Se   Gruv Stinas tomtplats
  Kortalamm, Stora tjärn   Gruvåsen ås
  Kortalamsumpen sloge /Se   Grytfallet fall
  Kortlamberget berg /Se   Gryttäng gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
  Kortlaxviken vik /Se   Grytängbodgruvorna gruvor
  Kortalammberget berg   Grytängbodgölen lugn
  Kortlamberget berg /Se   Grytängholen skogsbacke
  Kortalamtjärnarna tjärnar /Se   Grälpussen sjöpuss
  Kortlaxviken vik   Grängesbergstjärn tjärn
  Korängskällan källa   Grängesvallen idrottsplats
  Kosankorp skogstrakt /Se   Gräsberget skogstrakt
  Kosankorp sloge /Se   Gräsberget berg
  Kosankorpi dalgång /Se   Gräsbergsbäcken bäck
  Koudden udde   Gräsbergs gattu fäväg
  Krabbsjö gruva   Gräsbergsgården tomtplats
  Krabbsjön sjö   Gräsbergs källa kallkälla
  Krabbsjön sjö   Gräsbergs mossen mosse
  Krabbsjön sjö   Gräsbäcken bäck
  Krabbsjön sjö /Se   Gräsbäcksvearna slogar
  Krakbrändan terräng   Gräsbäckåsen ås
  Kringelbackarna berg   Gräskärret kärr
  Kringelmossen myrslog   Grästjärn tjärn
  Kristinagruvan terrängparti   Lilla Grästjärn tjärnpuss
  Kristoffers holme holme   Stora Grästjärn tjärnpuss
  *Krocketjärnen tjärn   Grästjärnsmossen mosse
  Krokhöjden höjd   Gräså hagen hage
  Kroknäsviken vik   Gräsån å
  *Kronröset, se Cron Rööset gränsrös   Gräså näset udde
  *Kronröset gränsrös   Gräsånäset näs
  Krontallen fall   Gräså sjön vik
  Krontallsröset, se Cron Talls Rööset gränsrös   Gräsåsen sloge
  Krossbäcken bäck   Gräsåskärren kärr
  Krusentorpas hål tjärn   Gräsåskärren kärr
  Krusentorpas hål tjärn /Se   Grävlingberget berg
  *Kråkholmen ö   Grävlingberget berg
  Kråkmossen mosse   Grävlingberget berg
  Kråksveden skog   Grävlingidet, se Vännebo Rönningen skär
  Kråkön ö   Grävlingidet, se Grävlingskärret grävlings- och rävide
  Kujkaudden udde /Se   Grävlingkullrarna åsar
  Kullen berg o. triangelpunkt   Grävlingsberget berg
  Kullheden skogsområde   Grävlingsberget berg
  Kullrisen skogsområde   Grävlingsbergsfallet, se Grävlingberget fall
  Kuludden udde   Grävlingskärret mosse
  Kinnekulle grusbacke /Se   Grävlingskärret mosse
  Kuntberget berg   Grävlingstjärn tjärn
  Kuntberget berg /Se   Grävlingstjärn, se Grävlingsberget tjärn
  Kunt broa bro /Se   Grävlingtjärn tjärn
  Kunthyttan öknamn på f.d. hytta /Se   Grävlingtjärnen tjärn
  Kuntladan sloge /Se   Grävlingsåsen ås
  Kuntladan sloge /Se   Grävningen tomtplats
  Kuntlaåkern åker /Se   Gröns backen backe
  Kunttjärn tjärn /Se   Gröna udden, se Skallbergs viludden udde
  Kurpustjärn mosse /Se   Gröna udden udde
  Kurpustjärnen tjärn   Grön backen backe
  Kusankorpi dal /Se   Saknas fall
  Kusfallet rönning /Se   Saknas kuller
  Kushagen hage /Se   Grön botten kolbotten
  Kusikorp(i) skog /Se   Grön botten kolbotten
  Kusmyran myr   Grön botten kolbotten
  Kusstenen sten /Se   Saknas mosse
  Kvarnberget berg   Saknas mosse
  Kvarnberget berg   Saknas mosse
  Kvarnberget berg   Grön udden udde
  Kvarnberget berg   Grönvallen sloge
  Kvarnfallet terrängparti   Grönängarna ängar
  Kvarnfallet skogsparti   Grötladbacken backe, sloge
  Kvarnheden skogsområde   Gröttingholen sandås
  Kvarnholen kulle /Se   Gubbasberget höjd
  Kvarnmossen myr   Gubbens fall åkrar
  Kvarnnäset näs   Gubbens fall skogstrakt
  Kvarnrönningen skogsparti   Gubbens fall gammalt kolningsfall
  Kvarnsjön sjö   Gubbens kålgård åker
  Kvarnsjön sjö   Gubbens täppa åker
  Kvarnsjön sjö   Gubbens åker åker
  Kvarnsjön sjö   Gubbensåker åker
  Kvarnsjön sjö   Gubb hålet tomtplats
  Kvarntjärnen tjärn   Gubblategen åker
  Kvarntäppan åker   Gubbnäset udde
  Kvicksjötjärnen tjärn   Gubb ritji fall
  Kviddtjärnen tjärn   Gubbstuga tomtplats
  Kviddtjärnen tjärn   Gubbsven sloge
  Kviddtjärnsmossen myr   Gucku backen backe
  Kvittlamm tjärn   Guldgruvan sloge
  Kvittlam tjärn /Se   Guldgruvan sloge
  Kvittlamm tjärn /Se   Guldkällan kallkälla
  Kyllerbäcken bäck   Gulmorsbäcken bäck
  Kylludden udde /Se   Gulmossen mosse
  Kyralambäcken bäck /Se   Gulmossen mosse
  Kyralambäcken bäck /Se   Gulmossåsen, se Andersas fall ås
  Kyralamm tjärn   Gungholmen holme
  Kyralamm tjärn   Gungholmfallet fall
  Kyralampen tjärn /Se   Gusa vilmo
  Kyralampen tjärn /Se   Gustaf Jans botten kolbotten
  Kyranittmossen mosse   Gustaf Jansas botten kolbotten
  Kyranittmossen mosse /Se   Gustaf Jansas fall fall
  Kyranittmossen mosse /Se   Gustavs fall fall
  Kyrkan dal /Se   Gustafs göl lugn
  Kyrkberget berg   Gylltjärn tjärn
  Kyrkfallet terräng   Gylltjärn tjärn
  Kyrkfallstjärnen tjärn   Gylltjärnsberget berg
  Kyrkfallstjärnen tjärn   Gylltjärnsmyra åkersloge
  Kyrkviken vik   Gyttjebäcken bäck
  Kytjärnarna tjärnar   Gyttjebäcksgölen, se Gyttjebäcken vik
  Kytjärnberget berg   Gyttjemossen, se Gyttjebäcken mosse
  Kytjärnberget berg   Gårdtjärnarna tjärnar
  Kytjärnbäcken bäck   Gåstjärnarna tjärnar
  Kyttelammsmossen mosse   Gåstjärnarna tjärnar
  Kyttilamsmossen mosse /Se   Gåstjärnarna tjärnar
  Kålgårdsgruvan gruva   Gåstjärnshällen häll
  Kåkobacken sloge /Se   Gåstjärnsmossen mosse
  Kårslången sjö   Gäddkastet vik
  Kåtjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Kåtjärnsbäcken bäck   Gäddtjärn tjärn
  *Kägle röse? gränsmärke   Gäddtjärn tjärn
  Källarbråtten gruva   Gänsen sjö
  Källarbäcken bäck   Gänsen sjö
  Källmossen mosse   Gänsen, se Gänssjön sjö
  Källmossen mosse   Gänssjön sjö
  Källmossen mosse   Gensån å
  Källtjärnen tjärn   Gärdsboberget berg
  Källviken vik   Gäverts stugtomt tomtplats
  Kämparönningen skogsområde   Gökängen vik
  Kämpas sloge /Se   Görasbo kolkojtomt
  Kärrgruvan f.d. gruva   Göras botten, se Jan Matts gård kolbotten
  Kärrgruvan, Södra gruva   Göras uttäkt sloge
  Kärrgruvan, Norra gruva   Göstens tomtplats
  Kärukappa sloge /Se   Göstmyran slogmosse
  Ladbäcken bäck   Gösttäkten sloge
  Laggartjärnen tjärn   Hagberget berg
  Laggen gruva   Hagelgruvan gruva
  Laksbäcken gruva   Hageltäppan sloge
  Lamaslamm tjärn   Hagen hage
  Lamaslam tjärn   Hag fallet, se Östers gårdar hage
  Lamaslamm tjärn /Se   Hagliåkern åker
  Lammaslamm tjärn /Se   Haggrinden grind
  Lammpussarna vattensamlingar   Haggruva gruva
  Lammpussarna småtjärn /Se   Hag Petters koja kolkojtomt
  Landbokärret kärr   Hagtäppan åker
  Landbons terrängparti   Hag åkern, se Nybons gård åker
  Landboåsen ås   Hag åkern, se Jansbrända by åker
  Langsiön, se Långsjön sjö   Hagåkern, se Jakob Ers gård åker
  Lankamossen mossåker /Se   Hagåkern, se Östra Olsjön gård åker
  Lanktorpet tomtplats /Se   Hag åkern, se Lis Jans gård åker
  Lappbrändan skogsområde   Hagåkern, se Masens gård åker
  Lapptjärnen tjärn   Hagåkern åker
  Lappåsen skogsområde   Nedre Hagåkern, se Jan Ers gård åker
  Larisberg berg   Hagä sloge
  Larisberg berg /Se   Hakalam sjö
  Laritsberg berg /Se   Hakalam tjärn
  Laritsbergs kappalet sten /Se   Hakalam tjärn
  Laritstjärn tjärn /Se   Hakalam heden hed
  Larsamossen mosse   Hakanabron kavelbro
  Lars-Jons mosse f.d. mosse   Hakanafallet fall
  ?Lars-Jönsholmarna öar   Hakana vägen gammal körväg
  ?Lars-Jönsholmarna öar   Hakakingsåkern, se Hagens gård åker
  Lars-Jönsholmarna holmar   Hakkisbäcken bäck
  Lars Jörss. gruva   Hakkis fly dyhål
  Lars Jörss. gruva /Se   Hakkismossen mosse
  Lasknäset näs   Haklas skiften åkerskift
  Lastombergsviken vik   Hal dyn kärr
  Latalamm sjö   Halldammsöarna öar
  Latalam sjö /Se   Halvarsbacken backe
  Latalamm tjärn /Se   Halvarsbodarna fäbod
  Latalammsberget berg   Halvars botten kolbotten
  Latalammberget berg /Se   Halvarsåkern åker
  Latalammsbäcken bäck   Halvorsänge änge
  Latjärnen tjärn   Halvpundet vilplats
  Latjärnsmossen mosse   Hammarbackladan, se O. Lars gård lada
  Latjärnsåsarna åsar   Hammarbäcken bäck
  *Laxeberg berg   Hammarmossarna mossar
  *Laxebärg berg   Hammarsmedsmyran mosse
  Laxesiöan, se Laxsjö- Flaten sjö   Hamnbacken backe
  Laxesiön, se Laxsjö- Flaten sjö   Hampbotten kolbotten
  Laxion, se Laxsjö-Flaten sjö   Hampgruvan gruva
  *Laxsjöberget berg   Hamphålet tjärnpuss
  *Laxsjöberget berg   Hamphålet dyhål
  *Laxsjöberget, se Stensvedberget o. Orrberget berg   Hamphålet, se Hagens gård hage
  Laxsjö-Flaten sjö   Hamphålet dyhål
  Laxsjö-Flaten sjö   Hamphålet lugn
  Laxsjö-Flaten sjö   Hamphålsåkern, se Hagens gård åker
  Laxsjö-Flaten sjö   Hampmossbackåkern åker
  Laxsjö-Flatnan sjö   Hampmossen mosse
  Laxsjö-Flatnan sjö   Hampmossen mosse
  Laxsjö-Flatnan sjö   Hampmyran mosse
  Laxsjöflatnarna Saknas   Hampsinfallet, se Lövberget rönning
  Laxsjön järngruva /Se   Hamptjärn tjärn
  Laxsjön, Lilla sjö   Hamptjärn tjärn
  Laxtjärnen tjärn   Hamptjärn tjärn
  Lekmyran myr   Hamptjärn tjärn
  Leofallet terräng   Hamptjärn tjärn
  Leotjärnen, Lilla tjärn   Hamptjärn tjärn
  Leotjärnen, Stora tjärn   Hamptjärn tjärn
  Lermossen mosse   Hamptjärn tjärn
  Libanon bergås, åker /Se   Hamptjärn tjärn
  *Lids tjärnen tjärn /Se   Hamptjärn tjärn
  Saknas tjärn /Se   Hamptjärn källtjärn
  Likkiståkern åker /Se   Hamptjärn tjärn
  Likomosshålet kallkällshål /Se   Hamptjärn tjärn
  Likomossåkern mossåker /Se   Hamptjärn tjärn
  Lilla holmen holme   Hamptjärn tjärn
  Lillehögsten höjd   Hamptjärn tjärn
  *Lillön ö /Se   Hamptjärn tjärn
  Limalakbäcken bäck /Se   Hamptjärn tjärn
  Limberget berg   Hamptjärnen tjärn
  Limberget berg /Se   Hamptjärnen tjärn
  Limgruvan gruvhål   Hamptjärnen tjärn
  Lindbastmogruvorna gruvor /Se   Lilla Hamptjärn tjärn
  Lindbastmoränget sankmark   Hamptjärnsbäcken, se Kittbäcken bäck
  Lindeberget berg   Hamptjärnsbäcken, se Hamyrtjärn bäck
  Lindtjärnsmyran myr   Hamptjärnsbäcken, se Hamyrtjärn bäck
  Linduddarna uddar   Hamptjärnsmossen, se Hamyrtjärn mosse
  Lissel Hakalam tjärn /Se   Hamptjärnsmyra mosse
  Lisselmossfallet terrängparti   Hampus bodarna fäbodtomtplats
  Liss- Norstjärnen tjärn   Hampusbäcken bäck
  Ljussjön sjö   Hampuskällan kallkälla
  Liustiern, se Ljussjön Saknas   Hampuslindåkern åker
  Ljungåsen ås   Hampus-Mattias´ tjärn tjärn
  Ljungåsrian ria /Se   Hampusmossen mosse
  Ljusmossbäcken bäck   Hampus sve hage
  Ljusmossen mosse   Hampustäppa åker
  Ljussjön sjö   Hampåkern åker
  Ljussjön sjö   Hansas backe backe
  ?Ljustjärnen tjärn   Hansas fall åker
  Ljustjärnen tjärn   Hansas mosse mosse
  Ljustjärnen tjärn   Hansas rönning Saknas
  Ljustjärnsbäcken bäck   Hanses tomtplats
  Loberget berg   Hansses tomtplats
  Loberget berg /Se   Hanskmossen mosse
  Lobäcken bäck   Hanskrönningen, se Lövkullen gård rönning
  Lodinsberg berg   Hansskraggliaröjningen sloge
  Loforsen å   Hans mossen mosse
  Loforsen å /Se   Hans moss halsen, se Hans mossen mosse
  Loföhn, se Lövön ö   Hans Viks backe tallås
  Logruvberget berg m. triangelpunkt   Harahasji slogäng
  Logruvbäcken bäck   Hara haschä sloge
  Loko korpa sloge /Se   Har Anderssas botten kolbotten
  Lomberget berg /Se   Harbotten kolbotten
  Lombergstjärnen tjärn   Harbotten kolbotten
  *Lomholmen ö   Harn stengrund
  Lomholmen holme   Harnäskällan kallkälla
  Lommelam tjärn   Hartäppåkern åker
  Lommelam tjärn /Se   Haråbron bro
  Lomtjärn tjärnnamn /Se   Haråbäcken bäck
  Lomtjärnarna tjärnar   Haråmossen mossåker
  Lomtjärnen tjärn   Hatjesfallet fall
  Lomtjärnen igenvuxen tjärn   Hatjestäkten täkt
  Lomtjärnen tjärn   Hatjesudden udde
  ?Lomtjärnsberget berg   Hattmossberget berg
  Lomtjärnsberget berg   Hattmossen mosse
  Lomtjärnsbäcken bäck   Haverbotten kolbotten
  Lomtjärnsmossen mosse   Havrebacken backe
  Lomtjärnsmossen mosse   Havstjärn tjärn
  Lomtuvan flyttuva /Se   Heans backe hacksloge
  Lopratjärn tjärn /Se   Heby källan kallkälla
  Lortland terrängparti   Heby ängarna ängar
  Lorttjärnen tjärn   Hedbergs ängen äng
  Lorttjärnen tjärn   Hedfallet fall
  Lorttjärnen tjärn   Hedlunds lada, se Hedlunds mosse lada
  Lortänget slåttermark   Hedlunds mosse slogmosse
  Losaberget berg /Se   Hedtjärn tjärn
  Losakärret kärr /Se   Hedtjärn sjö
  Lungenmossen mosse   Hedtjärn tjärn
  Lungmyrån å   Hedtjärn, Övre och Nedre tjärnar
  Lungmyrån å   Hedtjärn, Lilla tjärn
  Luosaberget berg   Hedtjärn tjärn
  Luosaberget berg /Se   Hedtjärn tjärn
  Lustigberget berg   Hedtjärn tjärn
  Lustigklack berg   Hedtjärnsbodarna fäbodar
  Lustig klack berg /Se   Hedtjärnsbäcken bäck
  Lustigkullen berg   Hedåkern åker
  Lyckeudden udde   Hejkens tomt
  *Lyssjön, se Ljussjön sjö   Hembacken, se Lars Jöns gård åker
  Lyviken vik /Se   Hemberget berg
  Lyviken vik /Se   Hembrofallet fall
  Lågnäsbodarna f.d. fäbodar   Hemdammen tjärn
  Långblåmossen mosse   Hemdammen sjö
  Långbromossen mosse   Hemdammsmossen mosse
  Långbrotjärnen, Lissla tjärn   Hemmossbäcken, se Målar Kalles gård bäck
  Långbrotjärnen, Stora tjärn   Hemmossbäcken bäck
  Långgruvan gruva   Hemmossen, se Lars Jöns gård mossåker
  Långmossen mosse   Hemmossen, se Målar Kalles gård sloge
  Långmyran myr   Hemmossen slogmosse
  *Långmyrberget berg   Hemmossen mossåker
  Långmyren myr?   Hemmosstjärn tjärn
  Långsjön sjö   Hem ritji fall
  Långsjön sjö   Hemtjärn tjärn
  Långsjön sjö   Hemtjärnsbäcken, se Östra Tunkarberget bäck
  Långsjön sjö   Hemtuna åkrar
  Långsjön sjö   Hemtuna åkrar
  Långsjön sjö   Hemtuna åkrar
  Långsjön sjö   Hemtäkten åker, sloge
  *Långtiernsbergz Rööset gränsrös   Hemtäkten åker, sloge
  *Långtjärnarna, se Långtjärnen delad tjärn   Hemviken vik
  Långtjärnen tjärn   Hemåkern åker
  Långtjärnen delad tjärn   Henning Erikssons täkt sloge
  Långtjärnen tjärn   Herrgårds hagen hage
  Långtjärnen tjärn   Herrsomossen mosse
  Långtjärnmyran myr   Hessjegården åkrar
  Långudden udde   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Långvasselheden skogsområde   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Långvasslan å   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Långvattnet sjö   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Långåsen ås   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Låsberget berg   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Låsberget berg   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Låsberget berg   Hestängsla tomtplats samt åkrar
  Låsberget berg o. triangelpunkt   Heåkern åker
  Låsån å   Heåkern, se Jöns Petters gård åker
  Länsmansbacken gruva   Heåkrarna, se Jan Anders gård åkrar
  Länsmans holme udde   Herrgårdsbacken, se Flurbacken backe
  Länsmans kärr sankmark   Herrgårdstäkten sloge
  Länsmansänget terrängparti   Hillbo åkrar
  Lävatjärnen tjärn   Himlabacken backe
  Läva(v)viken vik /Se   Hinders täppan åker
  Lävvatjärn tjärn /Se   Hindertäppan tomtplats
  Löftierna, se Jövtjärn, V. o. Ö. tjärn   Hinrikes ladan, se O. Lars gård lada
  Löftjärn tjärn   Hinrikes stup fors
      Hins kärr kärr
      Hins kärr kärr
      Hins kärr kärr
      Hins kärr kärr
      Hins kärret, se Fallet kärr
      Hins kärrväg vägliknande bildning
      Hins Lassas fall fall
      Hisingsdalen tjärn
      Hiter hålet hållställe för älgar
      Hiter Fjerndalsåkern se Jan Ers gård åker
      Hjortbäcken bäck
      Hjorterkärret kärr
      Hjortertjärn tjärn
      Hjortronkärret kärr
      Hjortronmyren myr
      Hjällberget berg
      Hjällbergs myra mosse
      Hjällsåsdammen sjö
      Hjälsåsfallet fall
      Hjälmens fall fall
      Hjälmens gruva gruva
      Hjälmflyet tjärnpuss
      Hjärt Annas åker åker
      Hoberget berg
      Hobergsmor fallet fall
      Hobergstjärn tjärn
      Hobergstjärn tjärn
      Hobergstjärn tjärn
      Hobergstjärnsbäcken, se Hobergstjärn bäck
      Hofallsmossen torvmosse
      Holmarna holmar
      Holmbotten kolbotten
      Holmen holme
      Holmen, se Lisselforsen holme
      Holmen udde
      Holmen, se Hultet gård sloge
      Holmen, se Karl Erikas gård holme
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärnsfallet tomtplats
      Holmtjärnsgruvorna gruvor
      Holmtorpet tomtplats
      Hommanberg berg
      Hommanberg berg
      Hommanbergsknippan del av Hommanberg
      Hommanbergsmyran mosse
      Hommanbergstjärn tjärn
      Hommanbergstjärnen tjärn
      Honiko, se Petters Matts gård sloge
      Honikobäcken bäck
      Hopafallet fall
      Hopafallet sloge
      Hopakärret kärr
      Hopfallet sloge
      Hopfallet fall
      Horn bergsklack
      Horn, se Hinders gård åkrar
      Horn udde
      Hornas sloge, fäbodtomtplats
      Hornbodarna fäbod
      Hornsveden slogtäkt
      Hornsvedkullern, se Hörnsveden hacksloge
      Hornsvedkällan källa
      Homtjärn tjärn
      Horntjärn tjärnpuss
      Horntjärn tjärn
      Hornudden sloge
      Hornåkern åker
      Hornåkern åker
      Horvålet rishög
      Horvålet rishög
      Huldas rispa åker
      Hultmorönningen rönning
      Hultmossen, se Hultet gård slogmosse
      Hult spånga spång
      Hundbrännbäcken bäck
      Hundfallet, se Hundmossen fall
      Hundfallet fall
      Hundfallsmyran mosse
      Hundhålet vik
      Hundmossen mosse
      Hundnäset ö
      Hundnäskullern kuller
      Hundtjärn, se Lars Jöns gård tjärn
      Husmansänge åkrar
      Huvudåkern åker
      Hybble åker
      Hytjemossen, se Lasses mosse
      Hyttbacken backe
      Hyttbacken backe
      Hyttbacktäppan åker
      Hyttbäcken bäck
      Hyttbäcken bäck
      Hyttdammen damm
      Hyttdammen tjärnpuss
      Hyttfallet fall
      Hyttfäbodarna täkt
      Hytt-kärr Andersas Såg sågplats
      Hyttkärret åkrar
      Hytt Kärr forsarna forsar
      Hyttröjningen röjning
      Hyttrönningen rönning
      Hyttsveboarna, se O. Lars gård tomtplats
      Hyttsvebodarna fäbodar
      Hyttsvebäcken bäck
      Hyttsvemossen slogmosse
      Hyttsverönningen, se O. Lars gård rönning
      Hytttjär Andersas tomtplats
      Hytt-tjerbodarna gammal fäbodstuga
      Hyttviludden udde
      Hyttängen sloge
      Hyttänget änge
      Hyttänget änge
      Hyttängstäppan åkrar
      Hyttängstäppan åker
      Håingen sjö
      Håingslugnen lungt ställe
      Håingsån å
      Håjen sjö
      Håjen sjö
      Håjen sjö
      Håjenssundet vik
      Håjensån å
      Håjensån å
      Håkas grind grind
      Håkfallet hage
      Håkmossen mosse
      Hålfallet fall
      Hålldammen damm
      Hålldammen damm
      Hålldammsbron bro
      Hålldammsöarna öar
      Håmmanberget berg
      Håmmanbergsmyran mosse
      Håmmanbergstjärn tjärn
      Hån Annas botten kolbotten
      Hånbäcken bäck
      Hårsmosskärret kärr
      Häckesberget berg
      Häckersfallet fall
      Häckes fallet tomtplats
      Häckesfallsviken vik
      Häckes sten sten
      Hällbergsviken vik
      Hällbotten kolbotten
      Hällfallsåkern åker
      Hällkärren kärr
      Hällrönningen rönning
      Nedre Hällrönningen, se Marrönningåsen sloge
      Övre Hällrönningen, se Marrönningåsen rönning
      Hällsing åkern åker
      Hällsjöbacken berg
      Hällsjöberget berg
      Hällsjöberget berg
      Hällsjöbron spång
      Hällströms fall fall
      Hällstupet stup
      Hällstupet häll
      Hällstupfallet fall
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Hälltjärn tjärn
      Lilla Hälltjärn tjärn
      Stora Hälltjärn tjärn
      Hälltjärnarna tjärnar
      Hälltjärnarna tjärnar
      Hälltjärnarna, se Hälltjärnen tjärnar
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnsberget berg
      Hälltjärnsberget berg
      Hälltjärnsberget berg
      Hälltjärnsbergsgruvan gruva
      Hälltjärnsbergs strupen mosse
      Hälltjärnsbäcken bäck
      Hälltjärnsmossarna mossar
      Hälltjärnsmossen mosse
      Hällunä hällar
      Hällåkrarna åkrar
      Hällänge äng
      Hällöarna öar
      Hällön ö
      Hälsingens kuller tallås
      Hälsingens Vilsten sten
      Hängenbodfallen fall
      Hängenkullern hacksloge
      Härbackladan latomt
      Hässjegolvsholen ås
      Hässjemossen slogmosse
      Hässjetäppan ängsloge
      Hästbergsbackarna backar
      Hästbergsbäcken bäck
      Hästbergs-Flatnan sjö
      Hästbergs Flaten sjö
      Hästbergsklack berg
      Hästbergsklacken högsta punkten på Hästberget
      Hästbergssjön, se Fäbodtjärn sjö
      Hästbergstjärn tjärn
      Hästfallet hage
      Hästfallet sloge
      Hästhagberget berg
      Hästhagbäcken bäck
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen rönning
      Hästhagen hage
      Hästhagåker åker
      Hästhagåkern åker
      Hästmyren myr
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärns fly flyhål
      Hästviken vik
      Hästviken vik
      Hästviken vik
      Hästvikudden udde
      Hättjäs vika vik
      Höga sveden svedjefall
      Höga Visa gruvschakt
      Hög banken bank på järnväg
      Högberget berg
      Högberget berg
      Högfallsåkern åker
      Höglinden lind och åkrar
      Högmossbacken backe
      Högmossbron kavelbro
      Högmossen mosse
      Högsvebacken slogbacke
      Högsvebacken tomtplats
      Högsve backgruvan gruva
      Hög åkern, se Lis Jans gård åker
      Höjdåkern åker
      Höjsen sjö
      Hökfallet gammalt kolningsfall
      Hökmilfallet fall
      Hökmilmossen mossåker
      Hökmyra slogmosse
      Hökmyra mosse
      Hökmossen myrslog och åker
      Hök-Olles myr myr
      Höktäkten täkt
      Hökåsen, se Hällas gård tallås
      Hönpelles kärr kärr
      Hön Pelles kärr åkersloge
      Saknas åker
      Hörn åkern, se Lis Jans gård åker
      Hörpelleskärr kärr
      Höst gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
      Idkerbacken backe
      Idkerberget berg
      Nya Idrottsplatsen idrottsplats
      Idtjärn, stora och lilla tjärnar
      Lilla Idtjärn tjärn
      Stora Idtjärn tjärn
      Igelbacken backe
      Igelbacken backe
      Igelduppet vik
      Igelpussen tjärn
      Igelpussladan lada
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärn, Stora och Lilla tjärnar
      Lilla Igeltjärn tjärn
      Stora Igeltjärn tjärn
      Igeltjärnsheden hed
      Igeltjärnsheden hed
      Igeltjärnsmossen mosse
      Igeltjärnsmossen mosse
      Lilla Igeltjärnsmossen mosse
      Stora Igeltjärnsmossen mosse
      Igeltjärnstäppan fäbodtomtplats
      Igeltjärnsänget änge
      Igeltäppan rökstugtomtplats
      Igenväxt tjärn flyhål
      Ingenfallet fall
      Ingrid kallkälla
      Insjön vik
      Isak Anderssas täkt sloge
      Isakes backe tomtplats
      Isakes botten kolbotten
      Isak Pelles bodar fäbod
      Isakes Heden hed
      Isakes Heden hed
      Iskalam tjärn tjärn
      Iskällaråkern, se Vännebo åker
      Itaå hed
      Ivermossen mosse
      Ivermossfallet, se Ivermossen fall
      Jakobes botten, se Jakobs fall kolbotten
      Jakobes fall fall
      Jakobs stege bergknöl
      Jakobstorp tomtplats
      Jan Abrahams ladan lada
      Jan Daniels fall fall
      Jan Erik Olssons botten kolbotten
      Jan Ers bäcken, se Dalkarlsbäcken bäck
      Jan Hans tomtplats
      Jan Larsas hävd milhävd, gammal kolning
      Jan Matts hage hage
      Jan Matts stuga tomtplats
      Jan Ors tomtplats
      Jan Ors tomtplats
      Jan Ors Pilliso mossen slogmosse
      Jan Ors rönning rönning
      Jan Pers åkern, se Kabofallet gård åker
      Jan Petters lindorna åkrar
      Jan Petters tomten gammal tomtplats
      Jan Pojk ån, se Bjurtjärnsån å
      Jan Sammils fall fall
      Jans jordbärsland åkertäppa
      Jan Zakrias äng äng
      Jan Zakrias äng äng
      Jankens bro kavelbro
      Jankens kärrväg, se Jankens bro kärrväg
      Jannesas källa källa
      Janneses haga hage
      Jansberget berg
      Jans fall rönning
      Jans Hage hage
      Jans täppa åkrar
      Jansbo bodarna fäbod
      Jansbofäbod fäbod
      Jansmossdammen gammal damm
      Jansmossen, se Stenmossen mossåker
      Jansmossen mosse
      Jerikobotten kolbotten
      Jerikobäcken bäck
      Jerikomossen mosse
      Jerikotornet sten, jätteblock
      Jerikoudden udde
      Jerusalem överfart över järnväg
      Jerusalem överfart över järnväg
      Jerusalems portar, se Jerusalem järnvägsgrindar
      Jocksukanga hed
      Jocksukanga hed
      Jocksukanga backen backe
      Johan Larsas fall fall
      Johans fall fall
      Johannes åker åker
      Johanneses brända terräng
      Jon Kalles tomt
      Jon Kalles tomt
      Jon Kalles Stinas tomt
      Jon Kalles stubbar gamla furustubbar
      Jon Kalles stubbar gamla furustubbar
      Jon Kalles stubbar gamla furustubbar
      Jon täkten, se Lars Petters gård sloge
      Jonasas rönning rönning
      Jonkällan kallkälla
      Jonkällan kallkälla
      Jons hålet sloge
      Jons täkten sloge
      Jordbroheden hed
      Jordbron bro
      Jordgruvan gruva
      Jordgruvhorn åkertäppa
      Jordpäronströmmen ström
      Jordmilan kolbotten
      Jordmilbotten kolbotten
      Jordmilfallet fall
      Jordmilfallet sloge
      Jordschaktet jordschakt
      Josefas dal dal
      Josefes dal dal
      Julgrop mossen mosse
      Julles fall fall
      Jumpbacken backe
      Jut Andersas fäbod fäbod
      Jut knurn kuller, hacksloge
      Jut Larsas kolbotten kolbotten
      Jut Larsas kolbotten kolbotten
      Jysko Lasses åkrar
      Jysmossbäcken bäck
      Jysmossen mosse
      Jämna hed
      Jämna åkrarna åkrar
      Jänsbron bro
      Jänsomossen slogmosse
      Jänsomossgården, se Nordstorp gård gård
      Jänså Kvarnen kvarn
      Jänså Kvarnen kvarn
      Jänså risen skogstrakt
      Järnbobacken backe
      Järnboden tomtplats
      Järnboden tomtplats
      Järnboden tomtplats
      Järn gruvan gruva
      Järnkällan källa
      Järphöjdberget höjd
      Järpkullern sloge
      Järpmossen, se Skogshall gård slogkärr
      Järpåsarna åsar
      Järpåsen tallås
      Järvmyran slogmosse
      Jättbron stenbro
      Jättbron stenbro
      Jättbroviken vik
      Jättegranfallet fall
      Jättegranfallet fall
      Jättsten sten
      Kabb Jannes botten kolbotten
      Kajs Petters botten, se Kajs Petters fall kolbotten
      Kajs Petters fall fall
      Kakelugnskoja kolkoja
      Kaljobergsmossen mosse
      Kalkbacken, se Lövberget tomtplats
      Kalkbacken åker
      Kalkbrottet gruvhål
      Kalkgruvan se Mårtenstorp gård gruva
      Kalk hålet sloge
      Kalkhålsbäcken bäck
      Kalkhålsåkern åker
      Kalkhällen häll
      Kalkhällängen äng
      Kalkstensåsen ås
      Kalkugnen tomt efter hemgjord hytta
      Kalkugnen tomt efter hemgjord hytta
      Kalkugnen tomt efter hemgjord hytta
      Kalkåsen ås
      Kallbacken backe
      Kalles bäck bäck
      Kalles bäck bäck
      Kalles bäck bäck
      Kalles fall fall
      Kalles ritji fall
      Kalles täppan täppa
      Kall håls buskfall Saknas
      Kall Håls mossen slogmark
      Kallkällbottnen kolbotten
      Kallkällkärret kärr
      Kallkällsstaggen, se Lövkullen gård sloge
      Kallkällstäkten, se Rårösfallet rönning
      Kallkällåkern, se Rårösfallet åker
      Kallkällåkern åker
      Kallsvearna dal
      Kalvberget, se Kalvbergskölen berg
      Kalvberget berg
      Kalvbergskölen berg
      Kalvbäcken, se Kalven tjärnpuss bäck
      Kalvdammen gammal damm
      Kalven tjärn
      Kalven tjärn
      Kalven tjärnpuss
      Kalven tjärnpuss
      Kalvfallet fall
      Kalvhagbäcken bäck
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen, se Jöns Petters gård hage
      Kalvhagen, se Lars Jöns gård hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagfallet åker
      Kalvhagåkern åker
      Kalvrisen gammal slogmosse
      Kalvtjärn, se Kalven tjärn
      Kampbacken, se Lars Jöns gård tomtplats
      Kampfallet fall
      Kampfallet fall
      Kampfallet hage
      Kampfallsåsen ås
      Kampgropen sänka
      Kampkröket krök
      Kampmora skogstrakt
      Kampmorbackarna, se Kampmora backar
      Kampmorbackarna backar
      Kampmoren terräng
      Kampmossen, se Kampåsen mosse
      Kampmossen mosse
      Kampriset förr sloge
      Kampriset skogstrakt
      Kamprisen gammal hage
      Kamptjärn tjärn
      Kamptjärn tjärn
      Kamptjärn tjärn
      Kamptjärn igenväxt tjärn
      Kamptjärnen tjärn
      Kampåsen ås
      Kanaln bäckskvassel
      Kanaln utlopp
      Kangasfallet åker och tomtplats
      Kannverkdammen damm
      Kaplanitdrågana slogmosshalsar
      Kaplanitdrågana slogmosshalsar
      Kaplanitdrågana slogmosshalsar
      Kappersmossen mosse
      Kapprockåkern åker
      Kapäna skogstrakt
      Karibacken backe
      Karibacken backe
      Karins hage
      Karis tomtplats, numera hage
      Karis backe kuller
      Karis fall åker
      Karis gård tomtplats
      Karis hål skogstrakt
      Karl Anderssas kolbotten kolbotten
      Carl Daniels hage hage
      Karl Erikas fall fall
      Karl Everts gruvor gruvor
      Karlfallet tuvmosse
      Carl Jans rönning, se Ekens rönning rönning
      Karl Johans tomtplatser
      Karl Johans lave gruvlave
      Karl Johans sloge hacksloge
      Karl Johans sten sten
      Karlohålet kallkällhål
      Karlohällen häll
      Karlokärret kärr
      Karlosbacken backe
      Carl Pelles sloge sloge
      Carl Persos, se Fyrkappen tomtplats
      Karl-röjningen röjning
      Karlsjön vik
      Karlssons vik vik
      Carl Svensas fall fall
      Karls ås, se Forstäpp bodarna tallås
      Karpala kärret kärr
      Kartalambetjärnarna tjärnar
      Karta skogstrakt
      Kartan skog
      Karlkärren kärr
      Kartkärret kärr
      Kasbotten kolbotten
      Kastberget berg
      Kastbergskärret kärr
      Kastbergskärret kärr
      Kastvedfallet fall
      Kastvedfallet fall
      Katrinas fall fall
      Kattberget berg
      Kattberget berg
      Kattberget berg
      Kattberget berg
      Kattgölbron bro
      Kattgölen bäck
      Kattgölen kärr
      Kattholmen ö
      Kattholmen holme
      Kattholmskullrarna åsar
      Kattholmskärren kärr
      Kattmossen mosse
      Kattmyra mosse
      Kattskinns gruvan gruva
      Kattsundet sund
      Kattungen, se Kattberget bergknöl
      Kavarj slogröjning
      Kavaraj, se Marrönningen gård sloge
      Kavelbrobotten kolbotten
      Kavelbrofallet, se Kavelbrokärret fall
      Kavelbrokärret kärr
      Kavelbrokärret kärr
      Kavelbrokärret kärr
      Kavelbromossen mosse
      Kavelbromossen, se Östers gårdar mosse
      Kavelbron bro
      Kavelbron kavelbro
      Kavelbron, se Kavelbrokärret kavelbro
      Kavelbron kavelbro
      Kestoppes bäck bäck
      Kestäppbodarna fäbodtomtplats
      Kestäpphagen hage
      Kilfallet fall
      Kilkärret kärr
      Killingbäcken bäck
      Killingbäckfallen fall
      Killingbäcksdalen dal
      Killingholmen holme
      Kiln åker
      Kilpiskärret kärr
      Kilpissåsarna tallåsar
      Kilåsrönningen rönning
      Kinnekulle gruskuller
      Kittberget berg
      Kittberget berg
      Kittbergstjärn tjärn
      Kittbäcken bäck
      Kittbäcken bäck
      Kittelhålet dal
      Kittjärn tjärn
      Kitttjärn tjärn
      Klackfallet fall
      Klackfallet åker
      Klackfallet åker
      Klackgruvan gruva
      Klacktegen hacksloge
      Klacktäkten täkt
      Klackvägen gångstig
      Klackåkrarna åkrar
      Klara, se Brittas gård kallkälla
      Klara källa källa
      Klara källa källa
      Klar kärret kärr
      Klinka tallås
      Klipheden hed
      Klippa åkertäppa, tomtplats
      Klippberget berg
      Klockarbodarna åkrar, tomtplats
      Klockar-Jan Petters gård
      Klockarlaxbron gammal kavelbro
      Klocktäkten täkt
      Klossdammen damm
      Kloss pussen tjärn
      Klosspussen tjärnpuss
      Klosspussåkern åker
      Klossvikberget berg
      Klossvikberget berg
      Klossviken vik
      Klossviken vik
      Klotkastet sloge
      Klumpbotten kolbotten
      Klumpgrinden grind
      Klumpladan lada
      Klyppvedfallet fall
      Klyppvedfallet fall
      Klyvtallen, se Ogtallen tall
      Klämmossmyra mosse
      Knallstuga tomtplats
      Knaperbacken backe
      Knaperbacken backe
      Knappnålsbacken, se Marrönningåsen gård sloge
      Knasriset rönning
      Knasröjningen röjning
      Knasrönningen rönning
      Knastjärn tjärn
      Knaterbacken backe
      Knekten åker
      Knifsjön, N. o. S. tjärnar
      Knippgruvan gruva
      Kniv Pelles Vilsten sten
      Kniv Pelles Vilsten sten
      Knivsjöheden hed
      Knivsjöhedarna hedar
      Norra Knivsjön sjö
      Södra Knivsjön sjö
      Knivtjärnarna tjärnar
      Knutriset sloge
      Knutrönningen rönning
      Knut udden udde
      Knutviken vik
      Kobackåkern åker
      Kobergsrönningen rönning
      Kockgruvan gruva
      Kohagtäppan åker
      Kohornsmossen slogmosse
      Kohålet dal
      Kohällen berg
      Kojfallet fall
      Kojfallet fall
      Kojbotten kolbotten
      Nedre Kojfallet fall
      Övre Kojfallet fall
      Kojfallsskogen skogstrakt
      Kojhagen hage
      Kojknä krök på byväg
      Kojkolbotten kolbotten
      Kojmossarna mossar
      Kojmossbron bro
      Kojmossbäcken bäck
      Kojmossen mosse
      Kojmossen slogmosse
      Kojmossen mosse
      Kojmossen mosse
      Kojmossen mosse
      Kojmossen mosse
      Kojmosshalsen mosse
      Kojmossrönningen rönning
      Kojmoss-sten, se Kojmossen sten
      Koj Pelles ötjesta, se Koj Pelles ötjesta gammal landningsplats för ekor
      Kojskogen skogstrakt
      Kojtjärn tjärn
      Kojtärn tjärn
      Kojviken vik
      Kokkaåsen tallås
      Kokalvberget berg
      Koklaberget berg
      Koklabergsränna dal
      Kokklabäcken bäck
      Koklamyra mosse
      Kokklaåkern åker
      Kokkoraberget berg
      Kokärren kärr
      Kokärret kärr
      Kokärrsfallet fall
      Koladbacken, se Skogshall gård slogbacke
      Kolatäppan åkertäppa
      Kolbotten åker
      Kolbottenladan lada
      Kolbottenåkern, se Kabofallet gård åker
      Kolbottenåkern åker
      Kolbottenåkern, se Hagens gård åker
      Kolbottenåkern, se Stenfallet sloge åker
      Kolbottenåkern åker
      Kolbottenåkern, se Finn Pers backe åker
      Kolbottenåkern, se Bryngelgården åker
      Kolbottenåkern åker
      Kolfallet fall
      Kolhusplatsen tomtplats
      Kolkärren kärr
      Kolningsmossen mosse
      Kollosmossen, se Kållåsmossen mosse
      Kolnsvedröjningen röjning
      Kolonatet skogstrakt
      Komossen mosse
      Komossen mosse
      Komosshultet terräng
      Komossåsen tallås
      Komyra sloge
      Saknas åker, tomtplats
      Konthålet vik
      Konusmossen mosse
      Konusmossen mosse
      Konveckdammen damm
      Kopparbergshällen häll
      Kopparhyttan hytttomt
      Kopparhyttviken vik
      Kopparhyttån å
      Koppar Maken, se Jan Pers gård sloge
      Kopparåkern åker
      Kopplaberget berg
      Kopplafallet fall
      Kopplarönningen rönning
      Korea ladtomt
      Korgmossen mosse
      Korkhöjden tallås
      Korkso hålet kärrhål
      Korlabacken backe
      Korlertäppåkern åker
      Corneliuses tomtplats
      Korpfallet åkrar
      Korprönningen rönning
      Korpsven tomtplats
      Korpåkern åker
      Korsbotten kolbotten
      Korsbotten kolbotten
      Kors kolbotten kolbotten
      Korsnäsberget berg
      Korsnäsudden udde
      Korstjärn tjärn
      Korstjärn tjärn
      Korstjärnsbäcken, se Korstjärn bäck
      Korstjärnsåsen tallås
      Kortalamsumpen sloge
      Kortalam, Stora och Lilla tjärnar
      Kortalamtjärnarna tjärnar
      Kortlamberget berg
      Kortlamberget berg
      Kortlammora tallhed
      Nedre Kortlamstjärn, se Kortlamberget tjärn
      Övre Kortlamstjärn, se Kortlamberget tjärn
      Kortlamsån, se Kortmyrberget och Hamptjärn å
      Kosankorp, se Marrönningåsen gård sloge
      Kottgruvberget berg
      Kottgruvorna gruvor
      Kottholmarna öar
      Koviken vik
      Krabbsjödammen damm
      Krabbsjö hytta hytttomt
      Krabbsjö hytta hytttomt
      Krabbsjö hytta hytttomt
      Krabbsjö hytta hytttomt
      Krabbsjöknippan backe
      Krabbsjön sjö
      Krabbsjön sjö
      Krabbsjöån å
      Krapplottforsen fors
      Krapplottrönningen, se Limgruvrönningen rönning
      Krestoffers botten kolbotten
      Kringelbackarna berg
      Kringelmossen mosse
      Kringelkärret kärr
      Kringelmossen mosse
      Kringelmossen mosse
      Kringelmossrönningen rönning
      Kringelmyra mosse
      Kringelmyren myr
      Kringelmyran myr
      Kringelmyran mosse
      Kringelmyrarna myrar
      Kringelmyrberget berg
      Kringeludden udde
      Kringeluddviken vik
      Kringelåkern åker
      Kringla sloge
      Kristina gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
      Kristoffers holme ö
      Krogkällan källa
      Kroklinden åker
      Kroklindgruvan gruva
      Krokslogen sloge
      Krokåkern åker
      Krokåkern, se Målar Kalles gård åker
      Krokåkern, se Kvarnfallet åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Krontallen tall
      Krossbäcken Saknas
      Krusentorpas hål sloge
      Kråkmossen åker
      Kråksveden skog
      Kråksven skogstrakt
      Kråkön ö
      Krångelbacken åker
      Krångelbäcken bäck
      Kråssbäcken bäck
      Kråssbäcksbacken backe
      Kröket krök på körväg
      Kuffa gruvstugtomtplats
      Kullas, se Vännebo hacksloga
      Kullas hage hage
      Kullbron bro
      Kullerbacken åker
      Kullerbackåkern åker
      Kullerfallet fall
      Kullerfallsåsen ås
      Kulleråkern åker
      Kuller åkern, se Gruvfallet gård åker
      Kuller åkern, se Hagens gård åker
      Kuller åkern, se Ullnäs Calles gård åker
      Kulleråkern, se Eriksberg gård åker
      Kulleråkern åker
      Kulleråkern åker
      Kulleråkern åker
      Kullfallet fall
      Kull Jans rönning rönning
      Kullpussen vattpuss
      Kull risen skogstrakt
      Kullstätt botten kolbotten
      Kulltäkten slogtäkt
      Kulltäkten sloge
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kuludden udde
      Kumpens fall fall
      Kuntberget berg
      Kunt broa bro
      Kuntladan, se Kuntlaåkern lada
      Kuntladan sloge
      Kuntlaåkern åker
      Kunttjärn tjärnpuss
      Kunttjärn tjärnpuss
      Kurkbottnen kolbotten
      Kusbackfallen skogstrakt
      Kusfallet rönning
      Kusfallsbäcken, se Kusfallet bäck
      Kushagen hage
      Kushagfallet fall
      Kusmyren myr
      Kussten sten
      Kussten sten
      Kusstensfallet fall
      Kusstensrönningen, se Kussten rönning
      Kusterbackåkern åker
      Kusörona åsar
      Kuttingberget, se Trollberget berg
      Kuttskäret sloge
      Kvarnbacken slåtteräng
      Kvarnbacken åker
      Kvarnbacken kvarntomt
      Kvarnbacken backe
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget, se Mårtenstorp gård tomtplats
      Kvarnbergsdammen förr fördämning
      Kvarnbergskvarnen förr kvarn
      Kvarnbergslindorna åkrar
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken, se Mellantjärn bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäckdel
      Kvarnbäcks kvarnen, se Kvarnbäcken kvarn
      Kvarnbäcksskäret skär
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen, se Bringsjöbergs Kvarnen damm
      Kvarna vägskel
      Kvarna vägskel
      Kvarnfallet fall
      Kvarnfallet fall
      Kvarnfallet åker
      Kvarnfallet kvarntomt
      Kvarnfallsbäcken bäck
      Kvarnfallsdammen gammal damm
      Kvarnfallsknippan backe
      Kvarnhagen hage
      Kvarnheden, se Bringsjöbergs Kvarnen tallås
      Kvarnhorn kulle
      Nedre Kvarnkya åker
      Övre Kvarnkya åker
      Kvarnkärret åker
      Kvarnladan lada
      Kvarnmossen slogmosse
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnnäset ö
      Kvarnrönningen rönning
      Kvarnrönningen sloge
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnskogen skogstrakt
      Kvarnstensbrottet kvarnstensbrott
      Kvarnstupet fors
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntomten tomtplats
      Kvarntäppan åkrar
      Kvarntäppan åkrar
      Kvarntäppan åker
      Kvarnvika vik
      Kvarnvägen väg
      Kvarnåkern, se Marrönningsåsen gård åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern, se Masens gård åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnån å
      Kvicksjötjärn tjärn
      Kvickåkern åker
      Kviddtjärn tjärn
      Kviddtjärn tjärn
      Kviddtjärnen tjärn
      Kviddtjärnen tjärn
      Stora Kviddtjärn tjärn
      Kviddtjärnsmossen mosse
      Kviddtjärnsåsen tallås
      Kvittlam tjärn
      Kvittlam tjärn
      Kvittlambäcken bäck
      Kvittlamfallet Saknas
      Kvittlam heden hed
      Kvittlam mossen, se Kvittlams mosse
      Kvitt-tjärn tjärn
      Kya åkrar
      Kya gammal plantskolplats
      Kyllerbäcken bäck
      Kyllerbäcken bäck
      Kyllers åkertäppa
      Kyllers täkt täkt
      Kylleråkrarna åkrar
      Kylludden, se Stor ängen udde
      Kylobergshällen höjd
      Kyrahålet mosse
      Kyralam sjö
      Kyralam sjö
      Kyralam tjärn
      Kyralam Stor mossen mosse
      Kyralambäcken, se Kyralampen bäck
      Kyralamfallen fall
      Kyralampen tjärn
      Kyralampen tjärn
      Kyranit slogmosse
      Kyrkan dal av Hommanberg
      Kyrkan dal
      Kyrkan fördjupning i berg
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkberget berg
      Kyrkberget berg
      Kyrkfallstjärn tjärn
      Körtjebacken backe
      Kyrkegrinden grind
      Körtjegrinda grind
      Saknas mosse
      Gamla Kyrkogården kyrkogård
      Nya Kyrkogården kyrkogård
      Kyrkevägen skogsväg
      Körkfalla åker
      Körkfallet åker
      Kyrkfallet fall
      Kyrkfallstjärn tjärn
      Kyrkgrinden grind
      Kyrkåkern åker
      Kytjärnarna tjärnar
      Kytjärnarna tjärnar
      Kytjärnsberget berg
      Kytjärnsberget berg
      Kytjärnsbäcken bäck
      Kyttilamsmossen slogmosse
      Kyåkern åker
      Kyåkern åker
      Kyåkern åker
      Kyåkern,se Masens gård åker
      Kyåkern åker
      Kyåkern, se Kvarnfallet åker
      Kyåkern, se Tatterfallsgården gård åker
      Kåbergspussen vattenhål
      Kåkobacken, se Marrönningåsen gård sloge
      Kålgårdstäppan åker
      Kålgårdsåkern åker
      Kållåsmossen mosse
      Kåtjärn sjö
      Kåtjärn tjärn
      Kåtjärnarna tjärnar
      Kåtjärnsbäcken bäck
      Kåtjärnsbäcken bäck
      Kåtjärnsmyren myr
      Källarbacken backe med tomtplatser
      Källarbacken backe
      Källarbacken backe
      Källarbäcken bäck
      Källarlinden åker
      Källarlinden åker
      Källarlinden åker
      Källaråkern, se Hagens gård åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern, se Mörtå Sågen gård åker
      Källaråkern, se Källas gård åker
      Källaråkern åker
      Källberget berg
      Källbotten kolbotten
      Saknas sloge och åker
      Källfallet hage
      Källfallet tuvmosse
      Källfallet tomtplats, hemmansägargård
      Källfallsrönningen rönning
      Källfallsåkern åker
      Källfallsåkern åker
      Källkällan, se Målar Kalles gård hacksloge
     
      Källkärret kärr
      Källkärret kärr
      Käll-ladan, se O. Lars gård lada
      Käll-ladan, se Stenfallet sloge lada
      Källmossarna mossar
      Källmossen mosse
      Källmossen mosse
      Källmossen slogmosse
      Källmossen slogmosse
      Källmosshålet sloge
      Källmyran, se Källfalet mossskift (åkrar)
      Källrönningen rönning
      Källrönningladan, se Källrönningen lada
      Källtjärn tjärn
      Källtjärn tjärn
      Källtäkten sloge
      Källtäkten, se Lis Jans gård hacksloge
      Källtäktåkern åker
      Källtäppan åker
      Källviken vik
      Källviken vik
      Källvikfallet fall
      Källåkern åker
      Källåkern, se Tätriset gård åker
      Källåkern, se O. Lars gård åker
      Källåkern, se Jan Matts gård åker
      Källåkern, se Kvarnfallet åker
      Källåkern, se Jan Petters gård åker
      Källåkern, se Jansbrända by åker
      Kämpas, se Lis Jans gård sloge
      Käppbrobron, se Käppbrokärret bro
      Käppbrokärret kärr
      Kära fars buskfall buskfall
      Käringbromossen mosse
      Käringbromossen mosse
      Käringbron, se Kärringbromossen kavelbro
      Käringbäcken bäck
      Käringholmen grund
      Käringkällan källa
      Kärngas mosse mosse
      Kärngtjärn tjärn
      Kärngåkern, se Källas gård åker
      Kärrbobäcken bäck
      Kärret, se Jöns Petters gård mossåker
      Kärret sloge
      Kärret mossåker
      Kärret hage
      Stora Kärr gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
      Kärrhusbotten kolbotten
      Kärrsvedåsen ås
      Kötthalsen mosse
      Labackåkern åker
      Labbe tomtplats
      Laberget berg
      Labergsbäcken bäck
      Laderlättskogen tomtplats
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdsåkern, se Jakob Ers gård åker
      Lafallet fall
      Lafallet fall
      Laggartjärnarne tjärnar
      Laggartjärnsbäcken bäck
      Laggtjärnarna tjärnar
      Lagårdsgärde, se Kvarnfallet åker
      Lakviken vik
      Lambobackarna backar
      Lambokällan källa
      Lambomossen hacksloge
      Lambomossen mosse
      Lambons tomtplats
      Landbons åkrar
      Lambons tomt
      Lambons tomt
      Larisänget sank sloge
      Lamaslam sjö
      Lammaslam tjärnpuss
      Lamppussarna sjöpussar
      Lamyra gammal slogmosse
      Landpussarna tjärnpussar
      Landsvägsåkern, se Långåsfallet åker
      Lankamossen, se Östers gårdar mossåker
      Lanktorpet tomtplats
      Lanspussen vattpuss
      Lappbrända hed
      Lappbrända hed
      Lappen på hällen, se Jan Petters gård åker
      Lapptjärn tjärn
      Lapptjärn tjärn
      Lapptjärnsgruvan gruva
      Lappviken vik
      Lappåsarna tallåsar
      Larisberget berg
      Laritsberg berg
      Laritsbergs kappalä sten
      Laritsbergs kappalä sten
      Larisfly gungfly
      Larismossen mosse
      Laristjärn tjärn
      Laritstjärn tjärn
      Larsas backe backe
      Larsasfall slogröjning
      Larsas fall fall
      Lars Erikas Fall fall
      Lars Ers täppa åker
      Lars Jons tomtplats
      Lars Jons kolbotten
      Lars Jons bostängsel fäbodtomtplats
      Lars Jöns-öarna öar
      Lars källarn tomtplats
      Larsmosstjärn tjärn
      Lars Nilsas kvarn kvarntomt
      Lars-Nils röjning slogmyr och kärr
      Lars Ors kokärrsfall skogstrakt
      Lars Ors tegen skogstrakt
      Lars Orsos gruvor gruvor
      Lars Påls Fall fall
      Larsas fall fall
      Larsas Mossbäck bäck
      Larsas mosse mosse
      Larsas mosse mosse
      Larsas Mossfall skogstrakt
      Larsas mossrönning rönning
      Larsas äng, se Åldermans äng äng
      Lasjöns holmarna öar
      Lasjönsholmarna öar
      Lask näset sloge
      Lasksvedda, se Högsvebacken tomtplats
      Lassas botten kolbotten
      Lasses tomtplats och åkrar
      Lasses tomtplats
      Lasses botten kolbotten
      Lasses fall åker
      Lasses källa källa
      Lasses källa källa
      Lasses lugn lugn
      Lasses tomtbacke backe
      Lasse åkern åker
      Lastplan lastplats vid järnväg
      Latalam tjärn
      Latalam tjärn
      Latalamsberget berg
      Latalamberget berg
      Latalammossarna mossar
      Latalammyren mosse
      Latalamsbäcken bäck
      Latalamsfallen fall
      Latjärn, se Latjärnsmossen tjärn