ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grangärde socken : Västerbergslags domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 1417 Bebyggelsenamn : 858 Naturnamn : 2783
Lars-Ols gd /Se Löfåssan, se Lövberget berg Limgruvorna kalkbrott Lomtjärn tjärn
Lassas gd /Se Lögviken vik Linbärsmora, se Lindbastmora fäb. Lomtjärn tjärn
Laxsjö by Lögviksbäcken bäck Lindbastmora fäbodar Lomtjärn tjärn
Laksjön se Laxsjön by Lönnmossarna mossar Lindbastmora gårdar Lomtjärn tjärn
Laxsjön by Lönnmossbäcken bäck Lindbastmora gårdar Lomtjärn tjärn
Laxsjön by Lönnmossen mosse Lindeberget gård Lomtjärnsberget berg
Laxsjön by Löttjärnen tjärn Lis Jans gård Lomtjärnsbäcken bäck
Laxsjön by /Se Lövaviken vik Lis Jans hemmansägargård Lomtjärnsmossarna mossar
Laxsjön by /Se Lövberget berg Lis Jans hemmansägargård Lomtjärnsmossen mosse
Laxsjön by Lövberget berg Lis Jans hemmansägargård Lom Tuva tuva i sjö
Laxsjön by /Se Lövbergstjärn tjärn /Se Lisselbron brotrumma Lomudden udde
Laxsjön by /Se Lövbergstjärnen tjärn Lisselmågtorpet jtp Lomviken vik
Liases gd /Se Lövfallet skogsområde Liten Jakobes hemmansägargård Lomviken vik
Lillmatsbyn gdr /Se Lövfallsmossen mosse Litens gård Lomön holme
Luossastugan stuga /Se Lövmossen myr Ljungar Jans gård Loparönningen rönning
Långmyra gårdar Lövmossen mosse Ljungeråsen gårdar Lopptäppan tomtplats
Långmyran gård Lövmosstrupen myr Ljungåsen Saknas Lopratjärn tjärn
Långmyren by Lövtjärn, (V.o.Ö.) tjärn Ljungåsen, se Ljugeråsen gårdar Loppratjärnen tjärn
Långmyren by Lövtjärn, Västra o. Östra tjärnar Ljungåsen by Lordins berg berg
Långsynen, Övre o. Nedre gdar /Se Lövtjärn, Västra o. Östra tjärnar Mellan Ljungåsen gård Lortgrindskällan källa
Lärmors gd /Se Lövtjärn, Västra o. Östra Saknas Ljungås Jans gård Lorthålet, se Marrönningsåsen sloge
Mikaels gd /Se *Lövtjärnen Saknas Loforsen kraftstation Lortkärret mosse
Morberget by Lövtjärnen tjärn Loforsens Kraftstation kraftstation Lortlandsskogen skogsmark
Morberget by Lövtjärnen sjö Logruvorna gruvor Lortlandsskogen skogstrakt
Morberget by Lövtjärnen, Västra tjärn Loka gammal stuga Lortrönningen, se Marrönningsåsen gård sloge
Morberget by Lövtjärnen, Östra tjärn Ludvika skog rekognitionsskogshemman Lorttjärn tjärn
Morberget by /Se Lövtjärnsbäcken bäck Lugnet gård Lorttjärn, se Lars Jöns gård tjärn
Morberget by /Se Lövtjärnsbäcken bäck Lugnet gård Lorttjärn tjärn
Morberget by /Se Lövtjärnsmossarna myr Lugnet hemmansägargård Lorttjärn tjärnpuss
Morberget by /Se Lövåstjärnen tjärn Lundbergstorp jtp Lorttjärnen tjärn
Mylimaksberget gd /Se Lövåsuddarna uddar Lundbergstorp gårdar Lortänje mosse
Mättjils gd /Se Lövökalven ö Luras gård Lotjärn tjärn
Nackarberg tp /Se Lövön ö Lur Jans gård Lousaberget berg
Nackartorp f.d. skogvaktarboställe /Se Lövön ö Lur Olles gård Lousagrinden grind
Nitten by /Se Lövön ö Lustiknopp, se Masens gård gård Lousahålet sloge
Nitten lht /Se Lövön ö Lågnäset del av by Lousakärret, se Lousaberget kärr
Nittgårdarna gdr /Se Mackelinda slogtäkt /Se Långfallet jtp, nu borta Lovisaåkern åker
Nittkvarn samhälle /Se Mackmossen mosse /Se Långfallsgruvan gruva Luffar sten sten
Nittkvarn kvarn /Se Mackmosskullern berg Långgruvan nedlagd gruva Lugnmyrån å
Nittkvarn by /Se Mackimosskullern ås /Se Långgruvstugan gård Lundins gruvorna gruvor
Norhyttan by /Se Madusa gruva /Se Lång-Jan Petters gård Lungenmossbacken, se Lungenmosen backe
Norhyttan by /Se Majas hällor berg Långmyren gårdar Lungenmossen mosse
Norrbo by Majas mosse mosse Lång Pelles gård Lungmyrån å
Norrboda förr hytta /Se Majonaholmen holme /Se Långsyna gårdar Lusa äng
Norshyttan förr hytta /Se Majsasmossen mosse Långvasselheden jtp Lusbotten kolbotten
Norsån nedlagt bruk /Se Makelinda skogstäkt /Se Långvasselheden gård och hed Lushavet vattsump
Nyhammar bruk Malingarna sjöar /Se Långåsen gård Lusmyra gammal slogmosse
Nyhammar samhälle /Se Saknas sjö Långåsfallet gård Lustholmen holme
Nyhammar samh. Malingen, Lilla sjö Långåsfallet hemmansägargård Lusti backen backe
Nyhammar samh. /Se Malingen, Lilla sjö Långåsfallet hemmansägargård Lusti berget berg
Olkostorp tp /Se Malingen, Stora sjö Låsberget gårdar Lusti Klack skogstrakt
Ore gd /Se Malingen, Stora o. Lilla sjöar Västra Låsberget gårdar gårdar Lustig kulla skogstrakt
Orebackens gd /Se Malingen, Stora sjö Östra Låsberget gårdar gårdar Lustigskulle höjd
Palahöjden gd /Se Malingen sjöar Låsbergsgårdarna gårdar Lutbotten kolbotten
Paljacka gd /Se Malingen, Stora sjö »Lägenheten» jtp Lyrsten sten
Paljacka gd /Se Malingen, Stora sjö Lärmors gård Lytjeåkern, se Hagens gård åker
Paskens tp /Se Malingen, Stora sjö Lönnfallet gård Låkukorp, se Marrönningsåsen gård sloge
Pellas gård /Se Malingen sjö /Se Lönnfallet by Långbacken backe
Pellas gd /Se Malingen, Stora o. Lilla sjöar /Se Lönnfallet by Lång backen backe
Pellby gd /Se Malingen, Stora sjö /Se Lönnfallet gård Långbroarna broar
Per-Ers gd /Se Malingsåsarna åsar Lönnmossen torp Långbron kavelbro
Petters gård Malis kärr kärr Lönnmossfallet gårdar Långbrotjärn, Stora o. Lilla tjärnar
Pipartäppan gård /Se Malis kärr slogkärr /Se Lönnmossfallet hemmansägaregård Långbrotjärnarna tjärnar
Piparns gd /Se Mallesiön, se Malingen, Stora o. Lilla sjö Lönnmossfallet hemmansägaregård Långfallet buskfall
Prästhyttan gårdar /Se Mallesiön sjö /Se Lönnmosshagen hemmansägargård Långfallsåkern, se Jansbrända by åker
Pullingberg gd /Se Mallingen, se Malingen, Stora sjö Lövberget hemman Lång gata kogata
Pyymäki gdr /Se Mallingen, se Malingen, Stora sjö Lövberget by Långgruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
Ri- förled i ortnamn /Se Mallingen, se Malingen, Stora sjö Lövberget by Lång hagen hage
Rifallet by /Se Malingsån å Lövberget by Långholmen skogstrakt
Rifallet by /Se Malis bäck bäck Lövens gård Långmossen mosse
*Rosshaga gd *Malmsjön sjö Lövens gård arrendatorboställe Långmossen mosse
Rosshaga beb. Malsjön sjö Lövfallet gård Långmossrönningen rönning
*Rosshaga gd Malsiön, se Malingen, Stora o. Lilla sjö Löffallet by Långmossåsen tallås
*Rosshaga gd *Malsjön, se Svensksjön sjö Lövfallsberget jtp Långmyran slogmosse
Paskens (eller Pasktorpet) torp /Se Malungen sjö Löffalsberget skogvaktarboställe Långmyrgruvan gruva
Pasktorpet (eller Paskens) torp /Se Manen tallås /Se Löffallsgården gård Långmyr kvarnen kvarntomt
Pullingberg gd /Se Marjamossen mosse /Se Lövkullberget gård Långsjön sjö
Rifallet by /Se Marjas mosse mosse /Se Lövkullen arrendatorboställe Långsjön sjö
Ritomten gd /Se Markusbäcken bäck /Se Lövkullen hemman Långsjön sjö
Rämsbyn by Marsjön, se Malsjön sjö Övre Lövsjön gård Långsjön sjö
?Rämsbyn by Matalam tjärn /Se Lövskogen gård Långskala tomen skogstrakt
Rämsbyn by Matalamm tjärn Lövsvedtegen hemmansägargård Lång stenröset stenröse
Rämsbyn by Matalamm tjärn /Se Lövsättet hemmansägargård Långsyna hed
?Rämsbyn by Matalamm tjärn /Se Lövtjärn hemman Långsyna vägstråka
Rämsbyn by /Se Mats Mats gruva /Se Lövtjärn hemman Långtallarna, se Skiljebotten kolbotten
Rämshyttan by Mattaberget berg Lövåsen jtp Långtjärn tjärn
?Rämshyttan Saknas Mattaoberget svedjebråte? /Se Lövåsen gård Långtjärn tjärn
Rämshyttan by Matterabäcken bäck /Se Lövön gård Långtjärn tjärn
Rämshyttan by Matt(e)rabäcken bäck /Se Mageråsen Saknas Långtjärn tjärn
?Rämshyttan by Matter raivi sloge /Se Magnus´ gård Långtjärnsberget berg
?Rämshyttan by /Se Matteraröjningarna slåtterängar /Se Magnuses hemmansägargård Långtjärnsdammen, se Långtjärn damm
?Rämshyttan by /Se Mattik mossåker mossåker /Se Majas stuga Långtjärnsmossarna mossar
Rämshyttan gdr /Se Mattikärret kärr /Se Majens del av Grängesberg Långtjärnsmyrorna mossar
Rämshyttebruk bruk /Se Mattinrajna terrängparti Majens gårdar Långvasselbacken, se Järnbobäcken backe
Rämshyttebruk bruk /Se Mellanberget berg Majgården gård Långvasselbron bro
Rämssågen såg Mellandammen tjärn Mal Anders Erikssons hemmansägargård Lång åkern åker
Ränan se Rämsbyn by Mellan-Gåstjärnen tjärn Malbacken gårdar Lång åkern åker
Rävvåla by /Se Mellanmossen mosse Malingshemmanet rekognitionsskogshemman Lång åkern, se Carl Jans gård åker
Rävvåla by /Se Mellansjöberget berg Marielund hemmansägargård Långåsen ås
Rävvåla by /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Låsberget berg
Rävvåla by /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Läggmilsbottnen kolbotten
Rävvåla by /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Läjbackåkern åker
Rävvåla by /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Länsmanskärr kärr
Rävvåla by /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Länsmans kärr åkrar
Rödjingen by Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Länsmans ängarna ängar
»Sankt Steenbiörns kapell» försv. kapell /Se Mellansjön sjö Marrönningåsen arrendatorboställe Läntjerufallet fall
Sankt Stenbjörns kapell se S:t Steenbiörns k. försv. kapell Mellansjön sjö Mas Annas gård Läntjerukärren kärr
Saxberget gd /Se Mellansjön sjö /Se Masens gård Lärsmällas tjärn tjärn
Saxbergs gruvfält Saknas Mellantjärnen tjärn Masens gård, se Isaks gård gård Lögviken vik
Saxen gruva /Se Mellantjärnsbäcken bäck Masens gård hemmansägargård Lögviken vik
Saxhyttan by /Se Mellantjärnsholmen holme i myr Masens gård hemmansägargård Lönnfallets stuga tomtplats
Saxhyttan by /Se Mellantjärnsåsen ås Masens gård hemmansägargård Lönnfallsberget berg
Sjustjerns gårdsnamn Messmörsberget berg Masens gård hemmansägargård Lönnfallstäkten sloge
Sjustjernstorpet gruvfogdegård *Millabergh berg Masens gård hemmansägargård Lönnmossbäcken bäck
Skallberget by /Se *Millabergh berg Masmästarns gård Lönnmossen huggartorp
skatlosbergz finnet rp se Skattlösberget /Se Millan Siö-, se Mellansjön sjö Masmästarns, se Strömmingsbäcken gårdar gårdar Lönnmossen mosse
Skattlösberget by Millan Siön, se Mellansjön Saknas Mas Pers gård Lönnmossfallet tomt
Skattlösberg by /Se Millasiön, se Mellansjön sjö Mattias gård Lönnåkern, se Pullingberg gård åker
Sköttorpet Saknas Minka Lasses rökstugu tomt tomt /Se Mattsas hemmansägargård Lönnåkern, se Östra Olsjön gård åker
Stormatsbyn by Minkusmossen myr Matts Ers gård Lötberget berg
Stormatsbyn by /Se Saknas gruva /Se Matts Ers arrendatorboställe Löttjärn tjärn
Storslätten by Morberget berg Melkers gård, nu borta Löttjärnsänget änge
Storslätten by *Morbergs täkt skog Mellangården gård Lövbergs Johans friarväg gångstig
Storvåla by /Se Morbäcken gruva /Se Mellan Per Eriks hemmansägargård Lövbergs Johans koja kolkojtomt
Storvåla gd /Se Morgruvan gruva /Se Mellansjön fäbodar Lövbergs pigas kärr kärr
Storvåla gd /Se Morgärdsviken vik Mellansjösågen såg Lövbergstjärn tjärn
Stångmyrberget gårdar Morkullsåsmossen mosse Mickels bro vägtrumma Löffallsmossen mosse
Stångmyrberget by Mortiern, se Grantjärnen tjärn Milbacken hemmansägargård Lövgren botten kolbotten
?Sunnansjö by, masugn Mortilamp tjärn /Se Milbacken hemmansägargård Lövheden hed
Sunnansjö by Mortilamp tjärn /Se Milfallet jtp Lövheden hed
Sunnansjö by Mortkarn, se Furubergs- Mosstjärnen tjärn Mjölnarns gård Lövholmen holme
Sunnansjö by Moshålet terrängparti Mora hemmansägargård Lövkullbergsgruvan, se Hagens gård gruva
Sunnansjö by Mossbodarna f.d. fäbodar Moras gård Lövkullbergskällan, se Hagens gård kallhälla
Sunnansjö by Mostiern, se Furubergs- Mosstjärnen tjärn Moras gård Lövkullbergsrönningen, se Hagens gård rönning
Sunnansjö Saknas Motalambemossen mosse /Se Morberget by Lövkullbergsåkern, se Hagens gård åker
Sunnansjö samh. /Se Motalambsåsen ås /Se Morberget by Lövladbäckarna bäckar
Sångbo f d gård Mottibråten åker /Se Morberget by Lövladkärret kärr
Tallbacken gd /Se Mottiladan lada /Se Morberget by Lövladsten,se Lövladkärret sten
Telningberg by /Se Mottitäppan tomt och åkrar /Se Morberget by Lövmoss buskfall fall
*Torfasten beb. *Motvallsån? å Morberget by Lövmossbäcken bäck
*Utanmyra gd Muffallsbäcken bäck Morberget by Lövmossen mosse
Utarampa gd /Se Munkgruvan gruva /Se Nedre Morberget del av by Lövmoss strupen, se Lövmosen mosse
Vålboden fäb. /Se *Musjön, se Storsjön sjö Morgruvan nedlagd gruva Lövsjögruvan gruvhål
Vålbodarna fäb. /Se Myggnäset näs Morgruva gårdar Lövsjögruvan gruvhål
Vålbodarna fäbod /Se Myggtjärnen tjärn Morgruv kasern kasern Lövsjön sjö
Västansjö by Mylimaksberget berg Morgärdet gårdar Lövtjärn tjärn
Västansjö by Mylimacksberget berg /Se Morhagen gård Lövtjärn tjärn
Västansjö by Myra gruva /Se Mossen gård Löftjärn tjärn
Västansjö by Myrberget berg Mugg-Daniels gård Västra Lövtjärn tjärn
Västansjö by /Se Myrmossen myr Mylimaksberget (gård) gård Östra Lövtjärn tjärn
Västansjö järnbruk Myrtjärnen tjärn Myrberget gård Lövtjärnarna tjärnar
Västansjö bebyggelse Myrtjärnsberget berg Myrbergs hemmansägargård Lövtjärnen, Västra tjärn
Västansjö by /Se Mårtbäcken bäck Myrbo gård Lövtjärnsbäcken bäck
*Västerby Saknas Mårtens skogsmark Myrbo gård Lövtjärnsmossarna slogmossar
*Ödgärd Saknas Mårtens holme ö Myrbo kasern kasern Lövtjärnsmossarna mossar
*Ödgärd? Saknas Måsgruvan gruva /Se Myrmossen jtp Löftjärnstäppan åker
Öraberg gd /Se *Måssjöberget berg Myrmossen gård Lövtäppan åker
Örnäset by *Måssjön sjö Mystas hemmansägargård Lövåstjärn tjärn
Örnäset gårdar *Måssjön sjö /Se Mystboden ödegård Lövåstjärn tjärn
Örnäset gårdar *Måstetorpet sjön sjö /Se Mystjakobs gård Lövåsudden, se Lövåsviken udde
Örnäset gårdar Mällansiön, se Mellansjön sjö Målar Kalles hemmansägargård Lövåsviken vik
Örnäset gårdar Mässan skogsområde Målar Kalles hemmansägargård Lövökalven holme
Örtjärn by /Se Mökifallet rönning /Se Målar Kalles hemmansägargård Lövön holme
Östanbjörka by /Se Mökifallet rönning /Se Målar Kalles hemmansägargård Lövön ö
Östanmyra Saknas Mörkhålet terräng Målar Kalles hemmansägargård Lövön ö
Östanmyra Saknas Mörtberget berg Målarns gård Mackmoss kullern ås
Östanmyra beb. Mörttjärnen tjärn Måns Erik Anderssos hemmansägargård Mackmossen mosse
Östernäset se Örnäset gårdar Mörttjärnen tjärn Mårtens jtp Mackstockheden hed
  Mörttjärnen tjärn Mårtens gård Mackyttran stenar
  Mörttjärnen tjärn Mårtens hemmansägargård Madusa gruva
  Mörtån å Mårtens gård Mageråkern, se Unatagä åker
  Mörtån å Mårtens torp jtp Maggåkrarna åkrar
  Nackarberget berg Mårtenstorp gård Magnuses täppa åker
  Nackarbergsmossen myr Mårtenstorp jtp Maja Stinas rönning rönning
  Nackenpelt mosskärr /Se Mårtenstorp arrendatorboställe Majas vik vik
  Nattalam tjärn /Se Mårtenstorp arrendatorboställe Majonaholmen holme
  Nattjärnen tjärn Mårtenstorp arrendatorboställe Majorns täkt täkt
  Nattjärnen tjärn /Se Måt-Per Anders» gård Majsasmossen slogmosse
  Nattjärnsmossen mosse Märrhaga gårdar Majsasmossen mosse
  Nedre bruket terrängparti Märrhagen by Majsas åsen, se Majsas mossen tallås
  Neliuses fall hygge /Se Mässan gård Makelinden se Jan Pers gård sloge
  Netteknä, se Nitten, Lilla del av sjö Mätjils gård Malingen sjö
  netteknää, se Nittknäet del av sjö Mörtåsågen såg med gårdar Malingen, lilla sjö
  Netteknää del av sjö /Se Mörtå Sågen arrendatorboställe Malings dammen damm för uppdämning av sjö
  Nickolamm tjärn Nackarberg, se Nackartorpet torp Malingsgubbens fall fall
  Nickolam tjärn /Se Mackarberget gårdar Malings kärret kärr
  Nickolamm tjärn /Se Nackarberget, se Nackartorpet by Malings skäret stenskär
  Nickolammsmossarna mossar Nackartorp f.d. skogvaktarboställe Malingsåsarna åsar
  Nickolamossen mosse /Se Nackartorpet by Malis backe backe
  Nittberget berg Nackartorpet torp Malis bäck bäck
  Nittberget berg /Se Nebacken, se Näsbacken gård Malis kärr slogkärr
  Nitteknää, se Nitten, Lilla del av sjö Neristugu, se Hansas gårdar gård Malmbacken gammal malmlastningsplats
  Nitten, Lilla sjö Nilgubbens f.d. gård Malmbotten kolbotten
  Nitten, Lilla o. Stora Saknas Nils Nils gård Malmgrinden grind
  Nitten, Lilla del av sjö Niss Larssons gård Maltahällen häll, berggrund
  Nitten, Lilla del av sjö Nisses gård Maltas backe, vilställe för kreatur
  Nitten, Lilla tjärn Nitten eller Rifallet Saknas Maltas backen backe
  Nitten, Lilla sjö Nitten gårdar Maltänge äng
  Nitten, Stora tjärn Nittgårdarna gårdar Malungs tomtplats
  Nitten, Stora sjö Nittgårdarna gårdar Mana tallås
  Nitten, Stora sjö Nittgårdarna gårdar Marfallet fall
  Nitten, Stora sjö Nittknä hemmansägargård Maria gruvan gruva
  Nitten, Stora sjö Nittkvarn kvarn Marjas mosse mosse
  Nitten, St:a Saknas /Se Nittkvarn järnvägsstation Marjas mossen mosse
  Nitten, Stora o. Lilla tjärnar /Se Noaks gårdar Marjas mosse mosse
  Nitten, Stora sjö /Se Noaks, se Jan Kinders obebodd gammal gård Markusbäcken bäck
  *Nitten, se Nitten, Stora sjö Nor Finnmarken by Markusrönningen rönning
  Nitten, Lilla, se L. Nitten sjö Nordstorp arrendatorboställe Markälla källa
  Nitten, Stora, se St. Nitten sjö Norgärdet gårdar Markällåkern åker
  Nittknäet del av sjö Norhyttan by Marnäs vägen vinterväg
  Nittknäet gränsmärke Norhyttan Saknas Marrmossen mosse
  Nitten, Stora sjö Norhytte skog Saknas Martinrajna sloge
  Nitten, Stora sjö Norra gården arrendatorboställe Marviken vik
  Nittknäet del av sjö /Se Norrbo by Marvikskullrarna åsar
  Nittmossen myr Norrgärdet gårdar Mas Karolinas kärr kärr
  Nittmossen mossar /Se Norrhytte skog rekognitionsskogshemman Maskinsudden udde
  Nittröset gränsröse Norrmalm del av Grängerberg Maskinsudden udde
  *Nittsjön, se L. Nitten sjö Norrmalm gårdar Mas Pelles mosse, se Barkmansmossen mosse
  Nittälven älv Norrs gård Mas täkten, se Hagens gård hage
  Nittälven älv Norrsjökvarnen kvarn Matalam mossen mosse
  Nittälven älv Norr täppa, se Smens gård gård Matalam tjärn
  Nittälven älv /Se Norrviksskog rekognitionsskogshemman Matalam tjärn
  Nittälven älv /Se Norsbodarna fäbodar Matalamsrönningen, se Matalam rönning
  Nittändan Saknas Norstorp, se Jenså mossen jtp Matsäckbacken, se Marrönningsåsen gård sloge
  Noppratjärn tjärn /Se Norsån nedlagt bruk Mattaberget berg
  Noran, se Noren, Övre och Nedre sjöar Norsåsen gård Matts Ers gruvan gruva
  Norberget berg /Se Noshagen hage Mattik mossåker
  Norberget gruva Not Annas tomtplats Mattikärret kärr
  Norberget berg Not Jans gård Mattises, se Mattik mossåker
  *Norbergs gruva , se Abborrgruvan gruva Not Jans gård Mattises rövhål, se Mattik mossåker
  Norbergsmossen, Lilla mosse Notbindans arrendatorboställe Mattrabäcken bäck
  Norbergsmossen, Stora mosse Nya skolan skola Matts Larsas stall lada
  Nordanbergsbogruvan gruva /Se Nybons gård Matts Larsas stall lada
  Nordviken vik Nybons gård hemmansägargård Mejergubbens bråta skogstrakt
  Nordviken vik Nybons gård hemmansägargård Mejergubbens fall fall
  Noren sjö /Se Nybo Pelles gård Mellanbotten kolbotten
  * N. Noren, se Öv- Noren sjö Nybrobacken gård Mellanbotten kolbotten
  * S. Noren, se Ned. Noren sjö Nybygget gård Mellanbäcken bäck
  Noren, Nedre sjö Nybyggets gård Mellanbäcken bäck
  Noren, Nedre sjö Nybygget jtp Mellandammen sjö
  Noren, Nedre o. Övre, se Ned. Noren o. Öv. Noren sjöar Nyfallet gård Mellandammen tjärn
  Noren, Nedre sjö Nyfallet hemmansägarboställe Mellanfallet sloge
  Noren, Övre sjö Nygårds Olles koja kolkojtomt Millagrindsbacken backe
  Noren, Övre sjö Nyhammar bruksegendom Mellangårn tomtplats
  Noren, Övre o. Nedre sjöar Nyhammar bruk Mellanheden hed
  Noren sjöar Nyhyttan by Millahea hed
  Noren, Övre o. Nedre sjöar Nyhyttkvarnen kvarn Mellanladan, se Stenfallet sloge lada
  Noren, Övre sjö Nyland gård Mellanmossen mossåker
  Noren, Övre o. Nedre sjöar Nystugus gården hemmansägargård Mellanmyran mosse
  Noren, Övre sjö Nystugus gården hemmansägargård Mellannoret förbindelse mellan Övre o Nedre Noren
  Noren sjö /Se Näbb-Ols gård Mellannoret sund
  Noresiöan, se Noren, Öfre o. Nedre sjö Näbblängsbron bro Mellansjöberget berg
  Noresiön, se Norrsjön sjö Nämndkarlns gård Mellansjöberget berg
  Noresiön, se Norrsjön sjö Näset hemmansägargård Mellansjökvarnen kvarn
  Nordviken vik Näset hemmansägargård Mellansjön sjö
  *Norgoviks Rööset gränsrös Nässlas gård Mellansjön sjö
  Norhyttegruvan gruva /Se Nävbacken gård Mellansjö Sand sandbotten, badställe
  Norra Siön, se Norrsjön Saknas Nävbodarna fäb. Mellansjö sågen såg
  Norrboån å Nävbodarna fäbodtomtplats Mellansjöån å
  Norrboån å Nävboden fäbod Mellansjöån å
  Norreviken, se Rämen vik Ol Daniels Fredriks hemmansägargård Mellansjöängen äng
  *Norrgowijken, se Sundsviken vik Olaus´ gård Mellansjöängen äng
  Norrmossen sankmark Ollas gård Mellantjärn tjärn
  Norrmossmoren skog Ollas gård Mellantjärn tjärn
  Norrselberget berg O Lars hemmansägargård Mellantjärnsholmen skogstrakt
  Norrsjöhedarna skogsområden O Lars hemmansägargård Mellantjärnsholmen skogsholme
  Norrsjöhällorna bergsparti O Lars hemmansägargård Mellantjärnsåsen tallås
  Norrsjön sjö O Lars hemmansägargård Mellantäkten, se Jan Ers gård sloge
  Norrsjön sjö Olkens tomtplats Mellantäkten sloge
  Norrsjön sjö Olle Viks gård Mellantäcktåkern, se Anders Ers gård åker
  Norrsjön sjö Olles tomten gård Mellan täppan åker
  Norrsjön sjö Ol Mats gård Mellanåkern åker
  Norrsjön sjö Oll-Mats gård Messmörsberget berg
  Norrsiön sjö Olov Ols gård Midsommarholmen slogholme
  Norrsjön sjö Olov Spjuts gård Midsommars hässjegolv moss-sloge
  Norrsjön sjö /Se Olsjömossen gård Midsommartjärn tjärn
  Norrtjärnen tjärn Olsjön jtp Midsommarstjärn tjärn
  Norrtjärnsberget berg Olsjön jtp Milfallet fall
  Norsbodarna f.d. fäbodar Olsjön gård Milfallsudden åker
  Norsdammen fördämning i sjö Olsjön by Millatovbotten kolbotten
  Norsen sjö Olsjön Saknas Minas fall fall
  Norsen sjö Västra Olsjön arrendatorboställe Minka Lasses rökstugtomt tomt
  Norsen sjö Östra Olsjön arrendatorboställe Minka Lasses rökstugtomt tomt
  Norsen sjö Östra Olsjön arrendatorboställe Minka Lasses rökstugtomt tomt
  Norsen sjö Östra Olsjön arrendatorboställe Minkabo dal
  Norsen sjö Östra Olsjön arrendatorboställe Minkusmossen mosse
  Norsen sjö Olsjötorpet Västra Saknas Miskäsmossen mosse
  Norsen sjö Olsjötorpet Östra Saknas Mjölkbacken backe
  Norsen sjö /Se Olsjöudden bs Mjölnarbacken backe
  Norsfallet skogsområde Onils gård Mjölnarrönningen rönning
  Norsnäsudden udde O Nils tomtplats Mjörnar tomten tomt
  *Norsån å Ol Ors hemmansägargård Mjörnar ängen äng
  Norsån å Olsjö Petters gård Mora täkt
  Nottjärnbäcken bäck Oppigårdarna hemmansägargårdar Mor Andersas sloge
  Nottjärnen tjärn Oppigården gård Mor Emils koja kolkojtomt
  Nottjärnen tjärn /Se Oppigårdens gård Mor Hanses tomtplats
  Nyberget, se Grängesberg förr gruvfält Oppistugu, se Hansas gårdar gård Mora hage
  Nyberget, se Gränges Nyberget del av gruvfält Orebackens gård Mora tomtplats, åker
  Nybrännberget berg Ormberget kasern Mora åker
  Nybrännbergstjärnen tjärn Orrnäset gårdar Morbergs fäbodar fäbodtomt, sloge
  Nydammen utvidgning av Håjensån Oskariagruvan gruva Morbergstuva, se Jerikomossen mosse
  Nydammen tjärn Oskariagruvstugan gård Morbrormossen mosse
  Nydammen terrängparti Oxbron gård Morbrors backe backe
  Nygruvan gruva /Se Oxvåla gård Morbrors åker åker
  Nyhyttberget berg Ox Våla gård Morfallet fall
  Nylands röset gränsmärke Palahöjden gård Morfallet sloge
  *Nylandz visen gränsrös Palao jtp Morfars kolbotten kolbotten
  Nyslogen myr Parisåberget gårdar Morfars sve kärr
  Nyslogen, Övra myr Parisån gårdar Morfars åker, se Kvarnfallet åker
  Nyslogmossen mosse Paskens, se Nittberget rökstuga Morgärdsviken vik
  Nyslogåsen ås Pauls gård Morkullas tupp, se Lustig kulla skogstrakt
  Nytta fluv , se Nittälven älv Pellas hemmansägargård Morkullhålet mosse
  Nyttasiön, se Nitten, Stora sjö Pellas hemmansägargård Morkullmossen mosse
  * Nyttsjön, Stora,se St. Nitten sjö Pellas gård Morkullåsen ås
  *Nyttsjön, se (Nittsjön) L. Nitten sjö Pellas bodar fäbod Morladan, se Stenfallet sloge lada
  *Nyttsjön, Stora, se St. Nitten sjö Pellby fattiggård Morlaåkern åker
  Nyttändsröset, se Nittröset gränsröse Pellby fattiggård Mor Mattas ho åker
  Nyåkersviken vik Pellbybodarna fäbodar Mormors Hjortronkärr kärr
  Nårsen, se Norsen sjö Pellbybodarna fäbodar Mormors källa källa
  Nårsesjön, se Norsen sjö Per Abrahams gård Mormors mosse mosse
  Näbbmossen mosse Per Anders´ gård Mormors täkt åker
  Näsberget berg Per Anderssas tomtplats Mormors täppåkern åker
  Näsmossen mosse Per Augustes gård Morsstängsla sloge
  Näsudden udde Perbygge folkskola Mortalambtjärn tjärn
  Näsudden udde Per Daniels gård Mortelbacken, se Morteldrågen backe
  Näsudden udde Per Erik Pers gård Morteldrågen mosse
  Näsudden udde Per Ers gård Mortelkällan, se Morteldrågen kallkälla
  Nättjärnen tjärn Per Ers gård Mortilamp tjärn
  Nättjärnen tjärn Per Ers gård Moränget änge
  Nättjärnsberget berg Per Ers skogvaktarboställe Morönningen, se Jan Ers gård rönning
  Nättjärnsmossen myr Per Ers, se Hagens gård gård Morönningmossen mosse
  Näverviken vik Per Ers gård hemmansägargård Mors halva åker
  Nötteknä, se Nittenäset gränsmärke Per Hans gård Mose backe backe
  Ol. And. gruva /Se Per Hans hemmansägargård Moshålet åkrar
  Olkens tomtplats /Se Per-Hans förr stuga Saknas mosse
  Olkosberg berg, tomtplats /Se Per Hans fäbodställe Mossboden förr fäbod, nu odlad jord
  Olkosberget berg /Se Per Isaks gård Mossbotten kolbotten
  Olkosrödja rönning /Se Per Isaks gård Mossebo förr fäbod, nu odlad jord
  Olkostorp skogsområde Per Jans gård Mossebo fäbotomtplats
  Olkostorp skogsområde /Se Per Jans gård Mossen, se Pellas gård slogmosse
  Olsjömossen mosse Per Jans, se Norra gården gård Mossfallet fall
  Olsjömossen mosse Per Jans gård Mossfallet sloge
  Olsjömossen mosse Per Jans gård Mossfalls botten kolbotten
  Olsjön sjö Per Jons gård Mossfallsåkern, se Marrönningsåsen gård sloge
  Olsjön sjö Per Jons gård Mossfallsåkern åker
  Olsjön sjö Per Lars bodar fäbodtomtplats Moss Hagen slogmark
  Olsjön sjö Per Litens gård Mossladan lada
  Olsjön sjö Per Mats» gård Mosstjärn tjärn
  Olsjön sjö Per Matts gårdar Mosstäpporna mossåker
  Olsjön sjö Per Nils gård hemmanägargård Mossåkerbron bro
  Olsjön sjö /Se Per Ols gård Mossåkerkällan kallkälla
  Olsjöudden udde Per Ols gård Mossåkern, se Nickolam mossen åker
  Olsnäset ö Persboskog rekognitionsskogshemman Mossåkern, se Hörkna skogsvaktarboställe åker
  Olsnäset näs Petter Mats hemmansägargård Mossåkern, se Ullnäs Calles gård åker
  Onsiön, se Olsjön Saknas Petter Mats hemmansägargård Mossåkern, se O. Lars gård åker
  Onstjärn, Lilla o. Stora tjärnar Petter Mats hemmansägargård Mossåkern åker
  Onstjärnarna tjärnar /Se Petter Mats hemmansägargård Mossåkern åker
  Onstjärnen tjärn Petter Pers gård Mossåkerrönningen rönning
  Onstjärnsberget berg Petters gård Mossåkrarna mossåkrar
  Onstjärnsbäcken bäck Petters, se Övre Örnäset gård gård Mossåkrarna, se Marrönningen gård sloge
  Orebottnen kolbotten /Se Pickgruvan gruva Mos Tuppas kärr kärr
  *Oretjärnberget, se Fjällberget gränsberg Pickgruvkasern kasern Mottibråten åker
  orkians Fiell, se Fjällberget berg Piparns gård Mottibråten åker
  Ormberg malmfält /Se Pipartäppa gård Mottiladan lada
  Ormberget berg /Se Plåtens jtp Mottitäppan täppa
  Ormberget gruvor /Se Plåtens tomtplats Mottitäppan tomt
  Ormbränd-Viludden udde Plåtens hemansägargård Mottitäppan tomt
  Ormdalen tjärn Pojkars gård Muffallsbäcken bäck
  Orm - Nääs, se Orrnäsudden udde Pojkas hemmansägargård Muffallsmossen mosse
  Ormnääset, se Orrnäsudden udde Pojkas hemmansägargård Mygg gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
  Ornäsudden udde Pojkars Jans gård Myggmossbacken backe
  Orrberget berg /Se (Nya) Prästhyttan by Myggmossen mosse
  Orrberget berg Presthytta (Gamla) gårdar Myggrönningen rönning
  Orrberget berg /Se Gamla Prästhyttan arrendatorboställe Myggtjärn tjärn
  Orrkierrsfjäll berg /Se Presthytte skog rekognitionsskogshemman Myggtjärn tjärn
  Orrkierrsfäll, se Fjällberget berg Pullingsberget gård Mylimaksberget berg
  Orrleken sjö Pullingberg gård hemmansägarsgård Mylimaksberget berg
  Orrleken tjärn /Se Pullingberg gård hemmansägargård Myllers lave gruvlave
  Orrleksmossen mosse /Se Saknas Saknas Myntbacken tomtplats
  Orrleksmossen, Stora mosse /Se Pullro jtp Myra hage
  Orrleksmossen, Stora Saknas Pullro gruvro gruvor Myra slogmosse
  Orrleksmossen mosse /Se Pundet bs Myrberget berg
  Orrmossen mosse /Se Pundet jtp Myrbäcken, se Myrpussen bäck
  Orrnäsudden udde Puttibo tomtplats Myrdammen damm
  Orrnäsudden udde Pyymäki = Hjärphöjden gd Myrdammen damm
  Orrön ö /Se Påkbo gård Myrdyngmora kärr
  Orsen, se Olsjön sjö Pålns obebodd gård Myrgruvan gruva
  Orsen, se Olsjön sjö Pålstugan gård Myr Jons tomt
  Orsjön, se Olsjön sjö Påvels gård Myrkäringas björk hängbjörk
  Orssiön, se Olsjön sjö Pärlby fattiggård Myrkäringas björk hängbjörk
  Orssiön sjö /Se Pärlbybodarna fäb. Myrlategen åker
  *Ortjärnen, se Örtjärn tjärn Raggens torp Myrmossen mosse
  *Ortjärnen, se Ålfjärden tjärn Raggens obebodd gård Myrnoret sund
  *Osjömossen, se Olsjömossen mosse Raggens koja kolkojtomt Myrpussen tjärnpuss
  *Osjön, se Olsjön sjö Rifallet jtp Myrröjningen röjning
  Osiön sjö /Se Rifallet gårdar Myrstack fallet fall
  Osnito tomt?, odling? /Se Risbergs gård Myrtjärn tjärn
  Osnytemossen slogmosse /Se Risbergs gård arrendatorboställe Myrtjärn tjärn
  Oxdjupet myr Risbergs gård arrendatorboställe Myrtjärnsbäcken bäck
  Oxhagen skogsparti Risbergs fäbodarna täkt Myrtjärnsrönningen rönning
  Oxmyran myr Risens gård Mystas tomtplats
  Oxriset udde (?) Risens tomtplats Mångdala, smejorna smejtomt
  Oxtjärnen tjärn Risens gård Mångmonberget berg
  Oxrisborn udde /Se Risgården gård Måns koja tomtplats
  Oxängsbäcken bäck Ris Jans gård Mårt Annas kärr kärr
  Paesia Alon Palama myrsloge /Se Ristorpet jtp Mårtberget berg
  Pajoviken vik /Se Ristomten gård Mårtens vik vik
  Pajso å? /Se Ritomten gammal gård Mårt Jans backe backe
  Pajsoberget berg Rofallet gård Mårt Jans knippa, se Mårt Jans backe hällstup
  Pajsodalen dal /Se Roligs gård Mårt Petters fall fall
  Pajsoån å Ropslätten gård Mårt Johans botten kolbotten
  Pajsoån å Rosineberg gårdar Mårtberget, se Mårtenstorp gård berg
  Pajsoån å /Se Roskmora hemman Mårtens åker åker
  Paljackaberget berg /Se Roskmora Saknas Mårtins tomtplats
  Paljakaberget berg /Se Roskmoraslogen Saknas Mårt-Jansbacken backe
  Paljakoberget berg Roskänge by Mårt-Jansbacken backe
  Pallao terrängparti Rossa gård Mälbackåkern åker
  Pallao tomtplats /Se Rovfallet gård Mältjärn tjärn
  Palla(o) tomt /Se Rundbergs gård Märrhaggruvan gruva
  Pallaotäkten terrängparti Rusbodarna fäbodar Mässingåkern åker
  Pallaotäkten täkt? /Se Rusbodarna gårdar Mäster Erikas tomtplats
  Pallaostängra övergångsställe över Digelshyttån /Se Rusbodarna fäbodar Mätjils bro kavelbro
  *Parisforsen fors Rusboden förr fäbod, nu gårdar Mätjils rönning rönning
  Parisån å, avlopp Rusens gård Mökifallet, se Kabofallet rönning
  Parisån å /Se Rusens gård Mörderfallsskogen skogstrakt
  Parlahöjden höjd Rådbergs gård, se Anders Matts gård hemmansägargård Mörkhålet spökplats
  Parrabeslogen sloge /Se Råklackstorp bebyggelse Mörk hålet dal
  Paska bäcken bäck /Se Rålinjetorp jtp Mörtberget berg
  Paskalam kärrhål /Se Rålinjeåsen jtp Mörtnäset näs
  Paskalamm tjärn Rålinjeåsen gårdar Mörttjärn tjärn
  Paskalam tjärn /Se Rårösfallet gård Mörttjärn tjärn
  Paskalamm tjärn /Se Rårösfallet arrendeboställe Mörttjärn tjärn
  Paskalamsmossen mosse /Se Rårösfallet arrendeboställe Mörttjärn tjärn
  Paska tjärnen tjärn /Se Råskmora by Mörttjärn tjärn
  Paskatjärnen tjärn Råskmora, se 1 Roskmora Saknas Mörttjärn tjärn
  Paskatjärnsberget berg Råskmor Anderssas hemmansägargård Mörttjärn tjärn
  Paskmossen mosse /Se Råskmoraslogen, se 1 Roskmoraslogen Saknas Mörttjärn tjärn
  Peckatäppan tomtplats /Se Rämsbyn gård Mörttjärns» brända fall
  Pellabäck bäck Rämsbyn arrendatorboställe Mörttjärnsbäcken bäck
  Per-Ers skogsmark Rämsbyn arrendatorboställe Nedre Mörttjärns dammen, se Mörttjärn damm
  Perkulam tjärnpuss /Se Rämsbyn arrendatorboställe Övre Mörttjärns dammen, se Mörttjärn damm
  *Perssonsholmen ö Rämsbyn arrendatorboställe Mörttjärns gruvan gruva
  Perssonsholmen holme Rämsbyn Saknas Mörttjärns knippa tallås
  Pettakou sloge /Se Rämshyttan by Mörttjärns röse råröse
  Pickgruvan gruva /Se Rämshytte bruk förr hytta, numera kraftstation, såg, lantbruk Mörtån å
  Pilarönningen skogsområde Rämshytte Herrgård förvaltarboställe förr Mörtån, se Hamptjärn å
  Pilismossen mosse /Se Rämskvarn kvarn Mörtå rönningen rönning
  Pilla fallet fall /Se Rämskvarn hemmansägargård Nackarbergs Kvarnen kvarntomt
  Pillaskogen f.d. skog, nu Pillafallet /Se Räms Örnäs gårdar Nackarmossen mosse
  Pilliknopptjärn tjärn /Se Rännbacken fäbodar Nackenpelt mosskärr
  Pillisbäcken bäck /Se Ränngruvfallet del av Grängesberg Nackenpelt bron, se Nackenpelt kavelbro
  Pillismossen myr Ränngruvfallet gårdar Nammenhälla häll
  Pillismossen mosse /Se Rävvåla by Nattalam tjärn
  Pilliso terrängparti Rävvåla by Nattalam tjärnpuss
  Pilliso mossloge /Se Rävvåla by, pst Nattes åker åker
  Pilliso mossloge /Se Rävvåla Saknas Nattjärn tjärn
  Pillisomossen mosse Rävvåla skog rekognitionsskogshemman Natt-tjärn tjärn
  Pillisoån å Röjningen gård Natt-tjärnsbäcken, se Natt- tjärn bäck
  Pillisoån å /Se Röjningen hemmansägargård Natt-tjärnsmossarna slogmossar
  Pilsmossen mosse Rökstugtomten tomtplats Nederåkern åker
  Pinnmyran myr Rönnberget hemman Nedre ladan, se Trollbergs täkten lada
  Piparbäcken bäck Rönnberget gård Nedrest Kolbotten kolbotten
  Pirislam tjärn /Se Salbergsgruvan gruva Neliusas fall fall
  Pissbackbäcken bäck /Se Salbergs kasern kasern Nemmesberget berg
  Plåtskäret skogsområde Salononstorp gård Neri täkten sloge
  Pockolamm tjärn Sammelsgruvan gruva Nickolam tjärn
  Pockolamm tjärn Sammils hemmansägargård Nickolam, se Nickolam mossen tjärn
  Pockolam tjärn /Se Samuelsdal gård Nickolams mossen mosse
  Pockolamm tjärn /Se Sandbacken gård Niklas gruva gruva
  Pojsodalen dal /Se Sandbacken jtp Nilles tomt
  Pokkolam, se Pockolamm tjärn Sandbacken arrendatorboställen Nils Arons fall fall
  Pokolam, se Pockolamm tjärn Sandbergs gård Nilssons täckt rönning
  Polkabäcken bäck Sandbäcken jtp Nilstorpet tomt
  Polkabäcken bäck /Se Sandsjögården arrendatorboställe Nises myra åkermosse
  Polkabäcken bäck /Se Sandsjön jtp Nissas brunn, se Jan Ers gård brunn
  Polkakärret kärr /Se Sandsjön jtp Nissas källa källa
  Poronitti slogäng el. kärr /Se Sandsjön f.d. torp Nissas åker, se Nystugus gården åker
  Porranitti källa /Se Sandsta gård Nissbacken backe
  Predikstolen höjd Sandstad arrendatorboställe Nisse myra mosse
  Predikstolen del av Tansväggen /Se Sandstad arrendatorboställe Nissesmyra myr
  Predikstolen del av Hommanberget /Se Sandudden gård Nissesmyrtjärn tjärn
  Prestatiernarna, se Lilla och Stora Prästtjärn Saknas Sandudden gårdar Nisse täppan, se Lars Petters gård sloge
  Pringeltjärnen tjärn Sandviken del av by Nisses fall fall
  Pringeltjärnsberget berg o. triangelpunkt Saras gård Nisses mossen mosse
  Pringeltjärnsbäcken bäck Saxberget, nya by Nisses Tjerudalsåkern, se Jan Ers gård åker
  Prästhytt gruva Saxbergstorpet jtp Nittarna sjöar
  Prästhyttbäcken bäck Saxdalen poststn Nittberget berg
  Prästtjärn, Lilla tjärn Saxen by Nittberget berg
  Prästtjärn, Stora tjärn Saxenborg pensionat, hotell Nittberget berg
  *Prästtjärnen, se St. Prästtjärnen tjärn Saxhyttan by Nittberget berg
  Prästtjärnen, Lilla, se* Vindeltjärnarna tjärn Saxhyttan by Nittbäcken bäck
  Prästtjärnen, Lilla tjärn Saxhyttan Saknas Nitten, Stora och Lilla sjöar
  Prästtjärnen, Stora tjärn Saxhyttan Saknas Lilla Nitten tjärn
  Prästtjärnen, Stora tjärn Saxhytte skog rekognitionsskogshemman Stora Nitten sjö
  Puckolam tjärn /Se Saxströms arrendatorboställe Nitten, (Stora) sjö
  Pundbackarna backar /Se Simens gård Nittgubbens fall Saknas
  Pundet vägkrön /Se Simonbacken gård Nittknäet del av sjö
  Pundet tomt /Se Simonbacken hemmansägargård Nittmossarna mossar
  Pundet Saknas /Se Simonbacken hemmansägargård Nittmossen mosse
  Pundet berg /Se Sjukstuga sjukstuga Nittåkern åker
  Pungmossen myr Sjustjernstorpet jtp Nittälven älv
  Pungtjärn tjärn /Se Sjöberget jtp Noaks täkten sloge
  Pungtjärnen, Södra tjärn Sjöfallet gård Saknas backe
  Puttibo tomtplats /Se Sjöfallet arrendatorboställe Saknas backe
  Pyrjabäcken bäck Sjötorpet jtp Saknas bro
  Pyrijabäcken bäck /Se Skakelbacken jtp Nopafallet skogsmark
  Pyrila bäck /Se Skakelbacken gårdar Noppratjärn, se Lopratjärn tjärn
  Pyrjabäcken bäck Skakelbacken Saknas Nor Andersas tag vik
  Pyrjabäcken bäck /Se Skakelbackmossen Saknas Norarna sjöar
  Pyymäki berg? /Se Skakelbackstorpet jtp Norberget berg
  Pårkröjningen röjning /Se Skallberget by Norbergs fäbodar fäbodar
  Påsjö Latama mosse /Se Skallberget by Norbergs gruvorna gruvor
  Påskmossen mosse /Se Skallbergs station järnvägsstation Norbergs Jans kuller bergknöl
  Påvasmossen mosse Skalltjärnsbacken gårdar Norbergslanden strand
  Päars kärr kärr /Se Skams hemmansägargård Norbergsmossen mosse
  Pällkärret sankmark Skarpens jtp Lilla Norbergsmossen, se Stora Norbergsmossen mosse
  Päcktorpet tomtplats /Se Skarpens jtp Stora Norbergsmossen mosse
  Pälsärmen åker /Se Skattlösberg by Nordins fall fall
  Pälten åker /Se Skattlösberg by Nordströms tomtplats, åker
  Pärtheden skog /Se Skattlösberg by Nordströms täkt sloge
  Pätärrkuu sloge /Se Skattlösberget pst. Nordviken vik
  Qvarn Wijken, se Kopparhyttviken vik Skattlösberget Saknas Noren, Övra och Nedra sjöar
  Raiskislogen sloge /Se Skattlösbergs Gammelgård, se Finn Pers backe gammelgård Nedre Noren, se Övre Noren sjö
  Rajske myr Skillberget fäbodar Övre Noren sjö
  Rajski sloge /Se Skinnar Jans koja kojtomt Övre Noren sjö
  Rajskäfallet fall /Se Skogshall hemmansägargård Övre Noren sjö
  Rajskärönninga rönning /Se Skommarbacken gård Noret nor
  *Ramsbäcken, se Rämsbäcken bäck Skommarns gård Norhedbäcken bäck
  Ramsnorsen sjö Skommarns gård Saknas sloge
  Ramsnorsen sjö Skommarns gård Norins tomt tomtplats
  Ramsnorsen sjö Skommarns hemmansägargård Norins åker åker
  Ramsnorsen sjö /Se Skommarns gård Norrbo fäbodar fäbodar
  Ramsnorsån å Skräddar Anders gård Norr fallet fall
  Rams nåsen, se Ramsnorsen sjö Skräddar-Hermans gård Norr fallet sloge och åker
  Ramströmsänget myr Skräddar-Kalles gård Norr fallet fall
  Ranmossen mosse Skräddarns gård Norr fallet fall
  Rankaåkern åker /Se Skräddarns, se Mylimaksberget gård gård Norrfallsåkern åker
  Rascherisen skogstrakt /Se Skräddarns hemmansägargård Norr hagen, se Lars Jöns gård sloge
  Raseåkern åker /Se Skräddarns hemmansägargård Norhytte Saxen sjö
  Rasfallet fall /Se Skräddarns gård Norr Anders sta vik
  Raskaberget berg Skräddarns gård Norrboån å
  Raskaberget berg /Se Skräddarns gård hemmansägargård Norr hålet sloge
  Raskatjärnarna tjärnar Skräddartorpet jtp Norr Kya, se Jönsbrända by åker
  Raskatjärnen tjärn Skulns obebodd gård Norr källan kallkälla
  Raskatjärnsbäcken bäck Skyttberget jtp Norr källan, se Tätriset gård kallkälla
  Raskeriskärret kärr /Se Skyttbygget jtp Norr källan källa
  Ratafallet fall /Se Skyttens hemmansägargård Norr kärren, se Lyrfallet gård åkrar
  Ratafallet fall /Se Skyttsveden gård Norr ladan, se Trollbergs täkten lada
  Ratakärret kärr Skyttsveden gård Norr Lindorna åkrar
  Ratakärret kärr /Se Skållbo gård Norr mor gruvan gruva
  Ratakärret kärr /Se Skålles arrendatorgård Norr mora gammal sloge
  Ratana myr Skäftmossen kasern Norrmossbacken backe
  Ratana myr o. sloge /Se Skälkenstorp tjp Norrmossen mosse
  Ratanack tjärn Skävens gård Norrmossfallet fall
  Ratanak tjärn /Se Sköttbo jtp Norrmossfly, se Norrmossen flyhål
  Ratanak tjärnpuss /Se Sköttens jtp Norrmossmora skogstrakt
  Ravara sloge /Se Sköttorpet jtp Norrsjö backar backar
  Renopelt tomtplats /Se Sköttorpet jtp Norrsjöbäcken bäck
  Renåpält tomt /Se Sköttänge gårdar Norrsjö-dammen damm
  Rian åkertäppa /Se Sköttänge by Norrsjö-hedarna hedar
  Rian åkertäppa /Se Slagg-Daniels gård Norrsjöhällo backar
  Ribacken backe /Se Slantbacken jtp Norrsjö hällorna hällor
  Rickikas mosse mosse Slogsveden gård Norrsjö kvarnen kvarn
  Rickstjärn, Östra o. Västra tjärnar /Se Slogsveden, nya gård Norrsjön sjö
  Ricktjärn, Västra o. Östra tjärnar Släthälla gård Norrsjön sjö
  Ricktjärnsån å Släthälla gård Norrsjö Sand badställe
  *Rijsåskullen kulle Släthälls-Sågen, se Slåthålla gård Norrsjöån å
  Ribacken skogsmark Smaltjärnsröjningen Saknas Norr torpet tomtplats
  Rifallsberget berg Smedens gård Norr täkta, se Jan Pers gård sloge
  Rifallskärret kärr /Se Smedens gård Norr täkten sloge
  Rikesbäcken bäck Smedens jtp Norr täkten, se Tätriset gård sloge
  Rikkikas mosse mosse /Se Smedenstorp jtp Norr täkten, se Jöns Petters gård sloge
  Rikkoladammen dal /Se Smedenstorp, Övre gård Norr täkten, se Jan Anders gård sloge
  Rilinden åker /Se Smedenstorp gårdar Norr täkten, se Lars Jöns gård sloge
  *Risberget berg Smens gård Norr täkten åker
  Risberget malmfält Smens gård Norr täktåkern, se Jöns Petters gård åker
  Risbergsfältet del av gruvfält /Se Smens gård Norr täkt åkern, se Jan Anders gård åker
  Risbergsfältet gruvfält Smens hemmansägargård Norr täppan åker
  Risbergsgruvan gruva /Se Sme Pellas tomtplats Norrvikberget berg
  Risbergsskjöln gruva /Se Smens röjning gård Norrvik berget berg
  Risgruvan gruva /Se Smeäs gård Norrviks skogen skogstrakt
  Rita haschä mossloge /Se Smälltäppan gård Norr åkern åker
  Ritahassje myr Smälltäppan arrendatorboställe Norr åkern åker
  Ritahassji slogäng /Se Smälläs hemmansägargård Norr åkern åker
  Ritao rönning /Se Snickar-Ollas fäbodar Norr åkern åker
  Ritaraj bäck /Se Snuvas gård Norr åkern, se Rårösfallet gård åker
  Rita Rejia sloge /Se Snuvens gård Norr åkern, se Tätriset gård åker
  Ritjärnen tjärn Solbacken gård Norr åkern, se Lars Jöns gård åker
  Rittanims udde udde Solhaga jtp Norr åkern, se Lyrfallet gård åker
  Rittanims udde udde /Se Soll Anders´ gård Norr åkern, se Jöns Petters gård åker
  Riåkern åker /Se Sotbo gårdar Norr åkern åker
  Rockolamm tjärn Spik-Eriks gård Norr än åker
  Rockolammkärren kärr Spjutens gård Nor-röjningen röjning
  Rokolam tjärn /Se Sporr Peters torp, se 1 Sporrtorpet Saknas Nor Rönningen rönning
  Rokolamkärren kärr /Se Sporrpetterstorp jtp Norsbodarna fäbod
  Rokolamsbrändan råfall /Se Sporrtorpet jtp Norsbodrönningen rönning
  Roligmossen myr Sporrtorpet Saknas Norsen sjö
  Rommaberget berg /Se Spåras gård Norsen sjö
  Rommaberget berg /Se Spårgruvan nedlagd gruva Norsgraven sloge
  Romma Kallibacken backe /Se Spårgruvstugan gård Norstedts tomtplats
  Rommeriset skog Spårmossen gård Norså källan källa
  Ropslätten skogsparti Spår-Ols gård Norsåsen ås
  Roskmora skogsmark /Se Spårtorp jtp Norsåsmyra mosse
  Roskänge äng /Se Staffas gård Norviken vik
  Rostberget berg Stallbacken del av Grängesberg Norviksskogen skogstrakt
  Rostberget berg Starkens gård Nor åkern åker
  Rostbergsmyran ängs- o. myrmark Star-Ols gård Nothusåkern åker
  Rotstälpfallet skogsområde Stamplatsen gård Nottjärn tjärn
  Rudmossen mosse Stenberget kolargårdar Nottjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn Stenbäcks gård Nottjärnsån, se Nottjärn å
  Rudtjärnsbäcken bäck Stenfallet gård Nya Hagen hage
  Rudviken vik Stenfallet gård Nya Hag källa källa
  Rumptjärnen tjärn Stenfallet, se Byggningstället gård Nya Jon Kalles, se Jon Kalles tomt
  Ryssland skogstrakt /Se Stenkils gård Nybergs tall hållplats för älgar
  Rådjursfallet fall Stenkils arrendatorboställe Nybergstall hållplats för älgar
  Råhandle gärdsgårdsle /Se Stenmossen jtp Nybo Kalles gruva gruva
  Råklacken berg Stenmossen arrendatorgård Nybo Kalles gruva gruva
  Råndas dansbana stenar /Se Stenmossen arrendatorboställe Nybons brända fall
  Råndas säng sten /Se Stensbo by Nybons fall fall
  Råstberget gruvberg /Se Stenstugan gård Nybons fall fall
  *Rååberg berg Stinslösa hållplats för järnväg Ny broa bro
  Rämen sjö Stjälken gårdar Ny brottet åkertäppa
  Rämen sjö Stjelkens jtp Ny brottet åker
  Rämen sjö Stjälkenstorp jtp Nybrottet åker
  Rämen sjö Stockgropen fäbod Ny brottet åker
  Rämen sjö Stockgropen fäbodar Nybrytåkern åker
  Rämen sjö Stora Hagen del av Grängesberg Nybråten, se Målar Kalles gård åker
  Rämen sjö Stora hagen gårdar Nybråttet, se Jöns Petters gård åker
  Rämen sjö Storbergsbron bro Nybråtåkern, se Jan Anders gård åker
  Rämen sjö Storfallsberget gård Nybrännberget berg
  Rämen sjö Storfallsberg gård Nybrännbergstjärn tjärn
  Rämen sjö /Se Storgårds arrendatorboställe Nydammen damm
  Rämen sjö Stormatts by Nydammsmossen mosse
  Rämen sjö /Se Stormattsbyn by Ny fallen fall
  Rämen sjö Stormattsbyn by Nyfallsbackarna backar
  Rämen sjö Stor Olles gård Nyfallsbackarna backar
  Rämen sjö Storslätten by Nygrävningen åker
  Rämen sjö Storslättkvarnen kvarn Nyhyttberget berg
  Rämen sjö Storvåla gård Nyhyttbäcken bäck
  Rämen sjö Storvåla hemmansägargård Nyladan, se Lövberget rönning
  Rämen sjö Strandberget del av Grängesberg Ny ladan sloge
  Rämen sjö Stråkens tomtplats Ny ladan, se Petter Mats gård sloge
  Rämen sjö /Se Strömmingsbäcken gård Nylagolvet sloge
  *Rämsberg berg Strömmingsbäcken gårdar Nyladkärret kärr
  Rämsberget berg /Se Sturkberget arrendatorboställe Nyladkärret kärr
  Rämsberget berg Ståndplatsen, se Mystas gård gård Nyladåkern, se Målar Kalles gård åker
  ?Rämsbyudden udde Styggviken jtp Nylandsröset röse, sockenlinjeröse
  Rämsbyudden udde Stångmyrberget fäb. Nylaslogen sloge
  Rämsbäcken bäck Ställberget by Ny Mosåkern, se Jan Petters gård åker
  Rämsbäcken bäck Ställberget by Ny myra hage
  *Rämsiö Rööset gränsrös Sundbron bro Nyrönningen, se Marrönningåsen sloge
  Rämsholen backe /Se Sundet jtp Nyslogen sloge
  Rähms Lång-Siön, se Långsjön sjö Sundströms bodar, se Pellas bodar fäbod Nyslogen sloge
  Rämsholm backe /Se Sunnansjö by Nyslogrumpan, se Nyslogen sloge
  Räms-Lång-Siön, se Långsjön sjö Sunnansjö Saknas Nyslogåsen tallås
  Rämsmossen myr Sunnansjö Saknas Nyåkern åker
  Rämsmossen myr Sunnansjöskog rekognitionsskogshemman Ny åkern åker
  Rämsmossen sankmark Svanbergstorp jtp Nyåkern åker
  Rämsnääset, se Näsudden udde Svanborgstorp, se 1 Svanskogen Saknas Ny åkern åker
  Räms Siö, se Rämen sjö Svanskogen jtp Ny åkern, se Jan Petters gård åker
  Räms Siön, se Rämen sjö Svanskogen gårdar Ny åkern åkertäppa
  Rämssiön, se Ramsmorsen sjö Svanskogen Saknas Nyåkersviken vik
  Rämssiön, se Rämen sjö Svartkärn gårdar Ny åkrarna, se Björndalsgården åkrar
  *Rämssjöröset gränsrös Svarttjärn jtp Nyänge åker
  *Räms Öhrkärnan Saknas Svarttjärnsgården arrendatorboställe Nyängsbäcken bäck
  Rännar gruva /Se Svarvarns gård Nyänget änge
  Ränntjärnen tjärn Svarvarns gård Näbbängen äng
  Rävgruvan gruva /Se Svedberget by Nämdkarlbotten kolbotten
  Rävhålet f.d. slogröjning /Se Sved-Jan Petters gård Nämdkarlbotten kolbotten
  Rävmossen mosse Sven arrendatorboställen Nämkarlänge äng
  Rävstensskogen skog Svenskfallet gårdar Nämnkarlängen, se Lissel ängen moss-sloge
  Rävvåla ödegruva /Se Svenskfallet gårdar Nämnesberget berg
  Rävvåla gruva /Se Svensksjögården gård Näsberget berg
  Röcketiern, se Ricktjärn, Västra o. Östra tjärnar Svensksjön jtp Näset del av Storberget
  Röda dammen tjärn Svensksjön jtp Näset sloge
  Röda dammen tjärn Svensksjötorp jtp Näsmossarna mossar
  Rödyn höjd Svärmors gård Nässilkärret tomtplats
  Rökstugtegen sloge /Se Syrfallet hemansägargård Näsudden udde
  Rökstugtomten tomt /Se Sågfallet fall och fäbodar Näsudden udde
  Rökstuguåkern åker o. gammal tomtplats /Se Sågfallet fäbodar förr fäbodar, numera åker Nättjärn tjärn
  Rönnberget berg Såg-Lars´ gård Nättjärn tjärn
  Rönnberget berg Sågtorp jtp Nättjärnen tjärn
  Rönnbergsrian ria /Se Sågtorp bs Nättjärnsberget berg
  Rönnholen / Rönnhorn backe /Se Sångbo gård Nätt-tjärnsmossen mosse
  Rönnhorn / Rönnholen backe /Se Sångbo arrendatorboställe Nättjärnsmossen mosse
  Rönningbäcken bäck Sävås gård Nättjärns Viludden udde
  Rönningbäcken bäck Södermalm del av Grängesberg Näverviken vik
  Rönnäsudden udde /Se Södermansstugan gård Ol Anders mosse mosse
  Rönnäsudden udde Söders gård Olausas åkertäppa
  Rösjön sjö Söders koja kolkojtomt Ol-Jons svedjor svedjefall
  Rötdammsmossen mosse Södra gården gård Oljonstäkten täkt
  Rötjärnen tjärn Södra gården arrendatorboställe Ol Hans backe tallås
  Rötjärnen, Lilla tjärn Sörberget jtp Ollas röjning röjning
  Rötjärnen, Stora tjärn Sör- och Brunsviksskog rekognitionsskogshemman Olle Pers mossen slogmosse
  Rötjärnsbäcken bäck Sör Finnmarken byar Olle Pers viken vik
  Sackaobäcken bäck Sörtorp gård Olles tomtplats, åker
  Sackaobäcken bäck /Se Sör torpet tomtplats Olles botten kolbotten
  Sackaporro bäck /Se Tallbacken gård Olles mossen mosse
  Sackaporrobäcken bäck /Se Tallbacken gård Olles rönning rönning
  Sackoporro bäck /Se Tallbacken gård Ol Matts åkrar, tomtplats
  Sajmen tjärn Tallbacken stugor Olmossarna mosse
  Sajmen tjärn /Se Tallfallet jtp Olofsberget berg
  Sakka mossen mosse /Se Tanharbacken jtp Ol Pers vik vik
  Sakkaobäcken bäck /Se Tattarfallet fall och gård Olsjöbackarna backar
  Sakka rena ås /Se Tatterfallet hemmansägargårdar Olsjö gruvan gruva
  Sakkmana ås /Se Tatterfallet hemmansägargårdar Olsjö kyrkvägen gammal väg, gångstig
  Salleskiep, se Salåskepp gränsmärke Tatterfallsgården hemmansägargård Olsjömossbacken backe
  Salleskiep, se Salåskepp gränsmärke Tatterfallsgården hemmansägargård Olsjömossen tomtplats
  *Saltiernebärg berg Tektorpet jtp Olsjömossen mosse
  *Saltkärret, se Digelskyttmossen mosse Telningens hemmansägargård Olsjön sjö
  Salån å Telningsberget Saknas Olsjön sjö
  Salån bäck Telningberg gård Olsjö skären skär
  Salån å Telningshöjden bs Olsnäset ö
  Salåröset gränsmärke Templet gård Ondos kärrväg kärrväg
  Salåskepp gränsmärke Templet gård Ondos ladan lada
  Salåskepp gränsmärke Tickatorpet gård Onstjärn, Lilla o Stora tjärnar
  Salåskepp gränsröse /Se Tick-OIs gård Onstjärn, se Stora- och Lilla Onstjärn tjärn
  Salåskepp gränsmärke Tilldas gård Lilla Onstjärn tjärn
  Sammilstomten tomt /Se Tjärnstugan gård Stora Onstjärn tjärn
  Samulsgruvan gruva /Se Tjärnsveden gård Onstjärnarna tjärnar
  Sandbacken backe Tjärnsveden gårdar Onstjärnberget berg
  Sandbacksbäcken bäck Tjärnsvedens gård Onstjärnsberget berg
  Sandbäcken Saknas /Se Tjärnsvens gård Onstjärnsbäcken bäck
  Sandbäcken skogsmark Tomastorpet torp Onstjärnsgruvan gruva
  Sandbäcken bäck Tommermossen jtp Ormbergstjärn tjärn
  Sandmossen mosse Torget gårdar Saknas åker, tomtplats
  Sandsiöiana, se Sandsjön, Stora, Smala o. Lilla sjöar Lilla Torget gård Oppigårns hage hage
  Sandsiön, se Sandsjön, Stora sjö Stora Torget hemmansägargård Oppigårns hage hage
  Sandsiön, Öster, se Sandsjön, Lilla sjö Torpet gård Ore botten kolbotten
  Sandsjöbäcken bäck Thorsberg by Ormberget berg
  Sandsjömossen myr Thorsberg by Ormbrändan avbränd plats vid sjö
  *Sandsjön, se St. sandsjön sjö Thorsberg by Ormbrända fall
  Sandsjön, Lilla sjö Thorsberg by Ormbrändudden udde
  Sandsjön, Lilla sjö Thorsberg by Ormbrännbäcken bäck
  Sandsjön, Stora sjö Thorsberg by Ormdalen tjärnpuss
  Sandsjön, Stora, Smala o. Lilla sjöar Torsberg by Ormdalsåsen tallås
  Sandsjön, Stora sjö Trollberget hemman Ormgruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
  Sandsjön, Stora sjö Trollhättan gruva Ormsten sten
  Sandsjön, Stora sjö Tryggens gård Orrberget berg
  Sandsjön, Stora sjö Träckhålet gård Orrberget berg
  Sandsjön sjö Tun Jan Pers gård Orrbergsfallet fall
  Sandsjön, Stora sjö Tunkarlas gård Stora Orrleksmossen mosse
  Sandsjön, Stora, Smala, Lilla sjöar Tunkarljans jtp Orrmossen mosse
  Sandsjön, Stora sjö (reglerad vattenyta) Tybo jtp Orrmossen, se Kvarnåkern mosse
  Sandsjön, Smala sjö Tybo vaskverk, gårdar Orrnäsberget berg
  Sandudden udde Tysktorpet gård och nedlagda gruvor Orrnäsberget berg
  Sandudden udde Täkten gård Orrnäsudden udde
  Sandudden udde Täktgrens gård hemmansägargård Orrnäsudden udde
  *Sanktjärnen tjärn Täktpetters gård Orrnäsviken vik
  Sankt Klara källa källa /Se Täppa gård Orrön ö
  Sappa rå skogsområde Täppan gård Oskars fall fall
  Sappa rå skogstrakt /Se Täppan gård Osnyttemossen slogmosse
  Sapporåbäcken bäck /Se Täppgården gård Ostgubbens bäck bäck
  Saxberget berg Täpp Jans, se Hybäcks gård Ostgubbens bäck bäck
  Saxberget berg Tätrisen gårdar Ostgubbens bäck bäck
  Saxberget berg /Se Tätriset gårdar Oxberget berg
  Saxberget berg o. triangelpunkt Tätriset hemmansägargård Oxberget berg
  Saxbergs Källmossen mosse Tätriset hemmansägargård Oxdjupet sjöpuss
  Saxdalen sjö Tätriset hemmansägargård Oxdjupet sloge
  Saxdalen tjärn Tätriset hemmansägargård Oxdjupet sloge
  ?Saxdalen sjö Uftjärnsveden gård Oxdjupet sloge
  Saxdalen sjö Uggelbo jtp Oxdjupet kärr
  Saxen sjö Uggelbo gårdar Oxhagen hage
  Saxen sjö Ullnäsbron gård Oxhagen hage
  Saxen sjö Ullnäset jtp Oxkälla källa
  Saxen sjö Ullnäs-Kalles gård Oxkällan källa
  Saxen sjö Ullnäs Calles gård hemmansägargård Oxkällan, se Källas gård källa
  Saxen sjö Ullnäs Calles gård hemmansägargård Oxmossen mosse
  Saxen sjö Ullnäs Calles gård hemmansägargård Oxmossen mosse
  Saxen sjö Ullnäsnoret jtp Oxmossen mosse
  Saxen sjö Urmakarens gård Oxmossrönningen rönning
  Saxen sjö Utarampa gård Oxmyra mosse
  Saxen sjö Utarampa gård Oxrisborn udde
  Saxen sjö Utategen, se Röjningen gård Oxrönningen rönning
  Saxen sjö Utmarkartorp eller Thorsberg by Oxtjärn tjärn
  Saxen sjö Uvberget gårdar Oxtjärn tjärn
  Saxen sjö Vadens gård Oxtjärn tjärn
  Saxen sjö Valas gård Oxtjärnsbacken backe
  Saxen sjö Valgärde gård Oxviken vik
  Saxen sjö Wettertorpet gård Oxängsbäcken bäck
  Saxen sjö /Se Vikars gård Pajskärren kärr
  Saxen sjö /Se Vikars gårdar Pajsobergsmossen mosse
  Saxen sjö Vikars gård Pajso vägskelet vägskel
  Saxen sjö Vikars gård Paljackaberget berg
  Saxen sjö Vikas hemmansägargård Pallao tomt
  Saxen sjö Vikars gd Pallao stängra övergångsställe
  Saxen sjö /Se Vikars Daniels gård Palten åker
  Saxen, se Saxdalen sjö Viktorstorp gård Paradis kullern tallås
  Saxen sjö /Se Villnäs gård Parisån å
  Saxen sjö /Se Vinta gård Parken sloge
  Saxhyttån å Vinterhöjden gård Parrabe slogen, se Gruvfallet gård sloge
  *Saxtierna-, se Saxdalen Saknas Vinterns hemmansägargård Partbotten kolbotten
  *Saxån å Vitens gård Partle le på gärdesgård
  Saxån å Vittjärnsberg jtp Partvedberget berg
  Schalleklacken, se Skallberget berg Wittjärnsberget by Partvedrönningen, se Partvedberget rönning
  Sexberget berg Wittjärnsberget by Paskabäcken bäck
  Sickau rönning /Se Vågas gård Paskalam tjärn
  Sickoladammen damm /Se Väg Gustavs gård Paskalamsmossen mosse
  Sidbensmossen mosse Vågpelles gård Paskatjärn tjärn
  *Sierkäraberg berg /Se Vålboden förr fäbodar, nu sloge Paskatjärnsberget berg
  Sikkau rönning /Se Wäderhatten jtp Patbottnen kolbotten
  Sikkoladammen damm /Se Väderhällen jtp Pater noster skäret skär
  Sikudden udde Wännebo by Patkärret kärr
  Sikviken? vik Vännebo by Patmossen mosse
  Sikviken vik Vännebo by Paviljonsfallet fall
  Sikviken vik Vännebo by Pecka täppan tomtplats
  Siljan tjärn Vännebo by Pekbäcken bäck
  Siljan tjärn /Se Vännebo by Pekåsen tallhed
  Siljan utdikad tjärn /Se Vännebo by Pella bäck bäck
  Silmamossen myr Vännebo by Pellas backa kulle
  Silmamossen mosse /Se Vännebo by Saknas vik
  Silmamossen mosse /Se Vännebo by Pella äng äng
  Simonsänget slåttermark Vännebo by Pelle gossens dal dal
  Sirapsbäcken bäck Vännebo by Pelle gossens dal dal
  Sjustjärnan gruva /Se Vännebo by Pelle gubbens, se Fallet tomt
  Sjustjärnan gruva /Se Vännebo Herrgård gård Pelles backe tomtplats, åker
  Sjustjärngruvan gruva /Se Vännebo Kraftstation kraftstation Pelles back källan källa
  Sjustjärnsberget, se Grängesberg malmfält Vännebo Kraftstation kraftstation Pelles bodar fäbotomtplats
  Skackelberget berg Vännebo Kraftstation kraftstation Pelles fall fall
  Skakelbacksmossen mosse /Se Vännebo Kraftstation kraftstation Pelles ö ö
  Skaktklinten gruva Värhälla gård Pellfallet fall
  Skallberget berg Värlekask gård, nu borta Pell Jans backe, se Jan Matts gård backe
  Skallberget berg Västansjö by Pellkärret kärr
  Skallberget berg Västansjö hytta hyttruin Pellkärret åker
  Skallberget berg /Se Västansjöskog rekognitionsskogshemman Pellrönningen rönning
  Skallbäcken bäck Västra Olsjötorpet, se 1 Olsjötorpet Västra Saknas Pellsta landningsplats för båtar
  Skallbäcken bäck Vävspolen gruva Pellson vik
  *Skalleberget berg Vävspolstugan gård Pellåkern åker
  Skallen sjö Åkergruvan gruva Per Anders bodar fäbodtomtplats
  *Skallen rå gränsmärke Åkergruvstugan gård Per Anders ängen äng
  *Skallens rå gränsmärke Åtorpet jtp Per Daniels backar backar
  Skallklack höjd Öraberget jtp Per Daniels backar backar
  Skallmossen myr Öraberget gårdar Per Daniels mossen mosse
  Skallsjön sjö Örastorp jtp Per Daniels Skvaltkvarn kvarntomt
  Skalltjärnen, Lilla tjärn Öratjärn hemman Per Daniels Sågdamm damm
  Skalltjärnen, Stora tjärn Örnbacken gård Per Ers, se Lis Jans Gård åkrar och tomtplats
  Skansen gruva /Se Örntorp gård Per Ers tomtplats
  Skansen berg Örntorp gårdar Per Ers Annas rönning rönning
  Skansen berg Örntorpsbacken gård Per Ers hage hage
  Skarpögrund grund Örntorpshagen gård Per Ers kärr kärr
  Skattlösberget, se Skattlösberget, by berg Örnäset gårdar Per Erstäppa täppa
  Skattlösberget berg (med by) Nedre Örnäset arrendatorboställe Per Görs tomtplats
  Skedvitorpet skogsparti Övre Örnäset arrendatorboställe Per Görs botten kolbotten
  Skemossen mosse Örtjärnsfjäll gård Per Halvars fäbod fäbod
  Skepparkullern berg Örås Johans gård Per Hans tomtplats
  Skiftgruvan gruva /Se Östanbjörka by Per Hanses berg berg
  *Skiljesjön, se Smal-, resp. Kyrkfallstjärnen tjärn Östanbjörka by Per Hanses botten, se Per Hanses berg kolbotten
  ?Skillberget berg /Se Östanmyra Saknas Per Hanses mosse, se Per Hanses berg mosse
  ?Skillberget berg /Se Östbo hemmansägargård Per Hans näset udde
  Skillberget höjd Öster Brända gård Per-Hansnäset näs
  *Skillåsröset gränsrös Öster Saxen by Per Hans viken vik
  *Skillåsröset gränsrös Östers gårdar Per-Hansviken vik
  *Skilsåhs Rööset gränsrös Östers gårdar hemmansägargårdar Per Hans åkertäppa sloge
  *Skilsåsen berg /Se Östers gårdar hemmansägargårdar Per Hinders, se Jan Hinders tomtplats
  Skinnarbacken backe /Se Östers gårdar hemmansägargårdar Per Hinders källa källa
  Skinnarholmen holme Österviken jtp Per Hinders källan, se Målar Kalles gård kallkälla
  Skinnarmossen sankmark Östra Olsjötorpet, se 2 Olsjötorpet Östra Saknas Per Hinders åkern, se Målar Kalles gård åker
  Skinnarmossen mosse /Se Övergårn, se Södra gården gård Per Jans tomtplats
  Skinnarmossen mosse /Se   Per Jans bodar, se Starbodarna fäbod
  Skinnbracka, Norra gruva   Per Jans fall fall
  Skinnbrackagruvan gruva   Per Jans fall hage
  Skommarens ängs- o. skogsmark   Per Jans myra slogmosse
  Skommarstorpet skogsparti   Per Jöns täppan, se Lars Jöns gård åker
  *Skumparvisen gränsmärke   Perkulam tjärnpuss
  Skriknäset näs   Per Lars kya åker
  Skråssbäcken bäck   Per Lars åker åker
  Skräddarheden skogsområde   Per Matts Daniels plats vid sjö
  Skräddartjärnen tjärn   Per Matts bodar fäbodtomtplats
  Skröpbotten kolbotten /Se   Per Norins teg skogstrakt
  Skröpstenen sten /Se   Per Ors tomtplats
  Skröpängsmyran myr   Per Ors bråten fall
  *Skumparbacken backe   Pers tomt
  *Skumparbacks visen gränsrös   Pers Anderssas tomtplats
  *Skåleberget, se Billklinten berg   Pers Annas sloge sloge
  Skäverbäcken bäck   Persbofallet täkt
  Slaktmossen mosse   Persbo fallet åker
  Slaktmosshalsen mosse   Persbo skogen skogstrakt
  Slammermoren skogsområde   Pers Jans tomtplats
  Slipretjärnen tjärn   Perssons tomtplats
  Slipretjärnsberget berg   Perssons ön ö
  Slogberget, Södra och Norra gruvor /Se   Per Viks ängen mosse
  Slogmyrtjärnen tjärn   Pers åkrar, se Målar Kalles gård åkrar
  Slogtjärnen tjärn   Petter Karls åkern åker
  Slottet holme   Petters tomtplats
  Slottet holme   Petters botten kolbotten
  Smalgruvan gruva /Se   Petters fall åker
  Smalmossberget berg   Petters grind grind
  Smalmossen mosse   Petters hals sloge
  Smalmossen mosse   Petters Kuller grusås
  Smalmossen myr   Petters Kuller grusås
  Smaltjärnen tjärn   Petters la tegen hacksloge
  Smaltjärnen tjärn   Petters mosse mosse
  Smedberget berg   Petters täppa åker
  Smedtorpet skogsparti   Piggberget berg
  Smulterkullern höjd   Pigghagen hage
  Snuvänget terräng   Pigghaggruvan gruva
  Småfallen terräng   Pigghagen tomtplats
  Småfallsbäcken bäck   Pillafallet fall
  Småtjärnen tjärn   Pilla rönningen, se Pillafallet sloge
  Smöjtallen sammanvuxen tall /Se   Pillaskogen, se Pillafallet skogstrakt
  Smöjtallen sammanvuxen tall /Se   Pilliknopp tjärn tjärn
  Sojabäcken bäckskvassel, sloge /Se   Pillisbäcken bäck
  Sojabäcken sloge /Se   Pillisbäcken bäck
  Sojanså sloge /Se   Pillismossen mosse
  Sojanså sloge /Se   Pilliso mossloge
  Sojanså sloge /Se   Pinnmyra mosse
  Sojtenso sloge /Se   Pinnmyrberget, se Pinnmyra berg
  Solhagaviken vik   Pinnmyren myr
  Sollen ö /Se   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Solloheden hed   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Solloheden tomt /Se   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Sostorpet tomtplats /Se   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Sosänka slogmosse /Se   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Solviken vik   Piparbrödernas Silvergruva silvergruva
  Sommarbergsmossen mosse   Pipar kvarna, se Piparns kvarntomt
  Sotfallet skogsområde   Piparns tomtplats
  Sotfallet skogsområde   Pissbackbäcken bäck
  Sottjärnen tjärn   Pissbacken backe
  Sottjärnsberget berg   Pissbackkälla kallkälla
  Sottjärnsmossen mosse   Pissbackkärret kärr
  Sovando lugnvatten /Se   Pissmyra mosse
  Sovanto göl   Pissmyrbäcken bäck
  Sovanto sjö   Pissmyrorna myr
  Sovanto lugnvatten /Se   Pliktfallet fall
  Spikmossen mosse   Pliktfallet fall
  Sporrgruvan, Nedre o. Övre gruvor /Se   Pluskkärret kärr
  Sprättsveden ängsmark   Plåtpussen tjärnpuss
  Spånsan, Lilla sjö   Plåtskäret skog
  Spånsan Stora sjö   Plåtskäret skär
  Spånsberget Lilla berg   Pojkanäs åker åker
  Stackarberget berg   Pojkas bodar fäbodar
  *Stacksundsviken vik   Pojkas fäbod fäbod
  Stakheden skog /Se   Pojkas vik vik
  Stampbäcken bäck   Pojkas äng äng
  *Steenkiärsmyran mosse   Pojsodalen dal
  Stenberget berg   Pokkolam tjärn
  Stenberget berg   Pokolam tjärnpuss
  Stenbäcken bäck   Polkabäcken bäck
  Stenfallet terräng   Polkabäcken bäck
  Stenfallsheden skogsområde   Polkabäcken bäck
  *Stenkistholmen ö   Polkahagen hästhage
  Stenkojmossen myr   Porranytti källa
  Stenkojmossen mosse   Post Pers röjning röjning
  Stenkärret kärr   Post-Petters röjning röjning
  Stenkärrsbäcken bäck   Potatis gröpla gröpler för potatis
  Stenmossen mosse   Predikstolen topp
  Stenmossen myrslog   Predikstolen, se Kortlamsmora ås
  Stenmyrbäcken bäck   Predikstolen bergparti
  Stensboberget berg /Se   Predikstolen bergparti
  Stensboberget berg   Predikstolen, se Kyrkan utväxt på berg
  Stensbonoret sund   Predikstolen bergavsats
  Stensboviken vik   Pringeltjärn tjärn
  Stensvedberget berg   Pringeltjärn tjärn
  Stensvedberget berg   Pringeltjärnsberget berg
  Stensvedberget berg   Pringeltjärnberget berg
  Stentjärnen tjärn   Pringla åker
  Stentjärnsbäcken bäck   Prinshävda skogstrakt
  Stjärten gruva   Prästbodarna fäbodtomtplats
  Sto...an....., se Sandsjön, Stora sjö   Prästhyttberget berg
  Stockgropsån å   Prästhyttberget berg
  Stora botten gruva /Se   Prästhyttbäcken bäck
  Stora hagen skogsområde   Prästmyra mosse
  Storberget berg   Prästtjärn tjärnar
  Storberget berg   Stora Prästtjärn tjärn
  Storbergsnäset del av Storberget   Prästänget sank sloge
  Storbottnen terrängparti   Pulling Anderssas Stor botten kolbotten
  Stores, Gamla terräng   Pulling kroken krok på kärrväg
  Storfallberg berg   Pulling kroken krok på kärrväg
  Storfallberg berg   Pulling kroken krok på kärrväg
  Storfallberget berg   Pulling rönningen rönning
  Storfallberg berg   Pumpåsen tallås
  Storfallsberget berg   Pundet tomt
  *Storfallsbergsröset gränsmärke   Pundet tomt
  *Storfallsbergz Rööset gränsrös   Pundet bergknöl
  *Storfallsbergstjärn tjärn   Pundet del av byväg
  Storfallbergstjärnen tjärn   Pundet Saknas
  Storfallsbäcken bäck   Pungfallet fall
  *Storfallsröset gränsmärke   Pungfallskärret kärr
  Storholmen holme   Pungfallssten, se Pungfallet sten
  Stormossen mosse /Se   Pungmossen mosse
  Stormossen mosse   Pungmossen mosse
  Stormossen mosse   Pungtjärn tjärn
  Stormossen mosse   Norra Pungtjärn tjärn
  Stormossen mosse   Södra Pungtjärn tjärn
  Stormossen mosse   Pussbodarna fäbod
  Stormossen myr   Pyrriabäcken bäck
  Stormossen mosse   Påfallsängen åker
  Stormossen mosse   Pålänge, se Mallänge äng
  Stormossen mosse   Pålängsudden udde
  Stormossen mosse   Påskatjärn tjärn
  Stormossen mosse   Pås Nisses kålgård åker
  Stormossholmarna skogsområde   Påvas tomtplats
  Stormossån å   Påvasmossen mosse
  Stormyran myr   Päas kärr, se Päas kärrås kärr
  Stormyran myr   Päas kärrås ås
  Stormås åkern gruva   Päcktorpet tomtplats
  Storsand terrängparti   Pälssva bäck
  Storsjön sjö   Pälsärmen åker
  ?Storsjön sjö   Pärlbybodarna gård
  ?Storsjön sjö   Pärlby hagen hage
  ?Storsjön sjö   Pärtheden hed
  Storsjön sjö   Päruses fall fall
  Storsjön sjö   Raggfallen fall
  Storsjön sjö   Raggfallet fall
  Storsjön sjö   Rajske slogängar
  Storsjön sjö   Rajskä sloge
  Storsjöån å /Se   Rajskä fallet fall
  Storsjöån å   Rajskä rönninga rönning
  Storsjöån å   Ramsnoren sjö
  Storslättberget berg   Ramsnorsberget berg
  Storslättkullern berg   Ramsnorsen sjö
  Storslättviken vik   Ramsnorsen sjö
  Storslättviken vik   Ramsnors fitta tjärnpuss
  Storsten gruva /Se   Ramsnorsmossen sloge
  ?Storstensberget berg   Ramsnorssjön sjö
  Storstensberget berg   Ramsnorsån å
  Storstensberget berg   Ramsnorsån, se Svenså å
  Storvålsbäcken bäck   Ramsnorsön ö
  Storån å   Ramsnorsön ö
  Storån å   Ramsnorsön ö
  Storön ö   Ramströms änge gammal sloge
  *Storön ö   Rankaåkern åker
  Storön ö   Ranmossen mosse
  Stranden, Östra, Västra gruvor /Se   Rappens tomtplats
  Strupmossen mosse   Rasche risen, se Kullrisen skogstrakt
  Strömbergs mosse mosse   Rase åkern, se Masens gård åker
  Strömbergstorpet terräng   Rasfallen fall
  Strömningsbäcken bäck   Norra Raskaberget berg
  Strötjärnen tjärn   Norra Raskaberget berg
  Stubbgruvan gruva /Se   Södra Raskaberget, se Norra Raskaberget berg
  Stumpen gruva /Se   Raska tjärn tjärn
  Styggberget berg   Raskatjärn tjärn
  Styggberget berg   Raskatjärnarna, se Norra Raskaberget tjärnar
  Styggbergsrönningen myrslog   Raskatjärnsbäcken, se Norra Raskaberget bäck
  Styggmyran sankmark   Raskatjärnsmossen, se Norra Raskaberget mosse
  Styggtjärnen tjärn   Raskatjärnsmossen mosse
  Styggtjärnsberget berg   Raskeriskärret kärr
  Styggviken vik   Rata fallet, se Vännebo Rönningen fall
  Saknas gruva /Se   Rata kärret, se Vännebo Rönningen kärr
  Stångberget berg   Ratana, se Petter Mats gård sloge
  Stångberget berg   Ratanak tjärnpuss
  Stångmyran myr   Renåpält tomtplats
  Stångmyra mosse   Resarhällen häll
  Stångmyran, Lilla myr   Ribacken berg
  Stångmyran, Stora myr   Ribacken åker
  Stångmyran, Stora myr   Ribacken, se Fjärsmans gård backe
  Stångmyrberget berg   Rickolabäcken bäck
  Stångmyrberget berg   Rickoladammen dal
  Stångmyrberget berg   Rickstjärnarna tjärnar
  *Stångmyren myr   Rickstjärnsån å eller bäck
  Stångmyrhällan sten   Ricktjärn, Västra tjärn
  Stångmyrhällan hälla   Ricktjärn, Östra tjärn
  Stångtjärn tjärn   Ricktjärn. Östra tjärn
  Stångtjärn tjärn   Ricktjärnen, Västra tjärn
  Stångtjärnen, Lilla tjärn   Ricktjärnen, Östra tjärn
  Stångtjärnen, Stora tjärn   Ricktjärnsmossarna mossområde
  Stångtjärnen, Stora tjärn   Rickån, se Ricktjärnsån å
  Ställberget berg /Se   Rifallet sloge
  Stängselmossen mosse   Rifallsberget berg
  Stärtan ö   Rifalls Kvarnstället kvarntomt
  Suggan tjärn   Rifalls kärret kärr
  Suggbäcken bäck   Rikkikas mosse mosse
  Sultenmossen mosse   Rikkora bäcken bäck
  Sultentjärnen tjärn   Rikkoradammen dal
  Sundet sund   Rikullern åker
  *Sundet, se Sundsviken sjö (vik)   Rilinden, se Petter Mats gård åker
  *Sunds röset röse   Rimanen åker
  Sundsviken sjö (vik)   Rimossen mosse
  Sundsviken vik   Risbergs fäbodar fäbodtomtplats
  Sundsviken vik   Riset tomtplats
  Sundviken vik   Ris Pelles fall fall
  Sundviken vik   Ristegen sloge
  Sundviken vik   Ritahasji slogäng
  Sunnansjö ödegruva /Se   Rita haschä mossloge
  Sunnansjö gruva /Se   Ritao rönning
  Surma-aho gammalt svedjeland /Se   Ritaraj, se Marrönningsåsen gård sloge
  Surmamossen mosse   Ritjärn tjärn
  Surmamossen mosse /Se   Ritäppan trädgårdstäppa
  Suvante natn. /Se   Riåkern, se Jan Petters gård åker
  Svantjärnen tjärn   Riåkern åker
  Svartladan myr   Riåkern, se Målar Kalles gård åker
  Svarttjärnen tjärn   Riåkern, se Tatterfallsgården gård åker
  Svarttjärnen tjärn   Riåkern, se Finn Pers backe åker
  Svarttjärnsbäcken bäck   Riåkern, se Abborrbergsmossen åker
  Svedarne terräng   Riåkern, se Jan Pers gård åker
  Svedberget berg   Riåkern åker
  Svedmyran odlingar   Riåkern åker
  Svensksjömossen myr   Rokolam tjärn
  Svensksjön sjö   Rokolamkärren kärr
  Svensksjön sjö   Rolingstorpet gård
  Svensksjön sjö /Se   Rommaberget berg
  Svensksjöån å   Rommaberget berg
  Svinkällaren myr   Romma Kallibacken backe
  Svinmyran myr   Roskgräsmossen slogmosse
  Svinryggen höjd   Rothens sloge sloge
  Svintjärnen tjärn   Rotkärren kärr
  Syrgräsmossen sankmark   Rotmossen mosse
  Sågberget berg   Rotstälpsfallet fall
  Sågdammen sjö   Rovfallet rönning
  Sågen, Norra gruva /Se   Rovfallet, se Lars Petters gård sloge
  Sågen, Södra gruva /Se   Rovfallet tomt
  Sågen, Östra gruva /Se   Rovfalls täppan åker, tomtplats
  Sågfallet terräng   Rovtjyvåkern, se Jan Matts gård åker
  Såg-Lars berg   Rubb gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
  Sågmossen mosse   Rubbgruvan, se Norbergs gruvorna gruva
  Sålammfallet fall   Rudgruvan gruva
  Sålamfallet fall /Se   Rudtjärn tjärn
  Sålamfallet fall /Se   Rumpkällhålet hacksloge
  Sålammtjärnen tjärn   Rumptjärn tjärn
  Sångbo terräng   Rumptjärn tjärn
  Såres holme holme /Se   Rundfallet fall
  Sällkosbäcken bäck /Se   Rusbotten kolbotten
  *Sältiernebergh berg   Rusbovägen väg
  *Sänckebro gränsmärke   Rus Olles bäck bäck
  *Sänckebro gränsmärke   Rus Olles fall fall
  Säsåsen ägomark   Rusrönningen rönning
  *Söleberget berg   Rustegen skogstrakt
  Sömmtjärnen, Lilla tjärn   Rustorpet tomtplats
  Sömmtjärnen, Stora tjärn   Rustorpviken vik
  Sönntjärnen tjärn   Rutjärn tjärn
  Sönntjärnsmossen mosse   Rutjärnsbäcken bäck
  Sörberget berg o. triangelpunkt   Rybacken berg
  Sörberget berg   Rybackstjärn tjärnpuss
  Söre Siön sjö /Se   Ryssberget berg
  Sörlingtjärnen tjärn   Ryssland skogstrakt
  Sörlingstjärnen, Norra tjärn   Rysslandsbackarna backar
  Sörlingstjärnen, Södra tjärn   Rysslandsbackarna backar
  Sörmobäcken bäck   Råbotten kolbotten
  Sör-Pers gruva /Se   Råbrobäcken, se Getbrodammen bäck
  Sörr Siön, se Norsen Saknas   Rågfallet fall
  Tallbacken backe /Se   Rågfallet fall
  Tallfallet terräng   Rågfallet gammalt rågfall
  Tallfallsberget berg   Rågfallsbackarna backar
  Talludden udde   Rågfallsbackarna backar
  Tansberget berg   Rågfallsbackarna backar
  Tansbäcken bäck   Rågfallsbacken backe
  Tanstjärnen tjärn   Rågfallsbäcken bäck
  Tanstjärnen tjärn   Rågfallsmossen mosse
  Tanstjärnen tjärn   Rågforsriset sloge
  *Tanswäggz Rööset gränsrös   Rågtäppan åkertäppa
  Tansväggstenen sten   Råhandle le
  Tattarkärren kärr   Råklackberget berg
  Telningberget berg /Se   Råklackberget berg
  Telningbergsrian ria /Se   Råklacken berg
  Telningsrönningen terräng   Råklacken bergknöl, gammal tomtplats
  Tervalax vik   Råklacken bergknöl
  Tervalaxmossen mosse? /Se   Råklacken bergknöl
  Tervalaxrönningen rönning? /Se   Råmossen mosse
  Timmermossen sankmark   Råndas dansbana stenar
  Timmertjärnen, Lilla tjärn   Råndas säng sten
  Timmertjärnen, Stora tjärn   Rårösberget berg
  Timmeråsen höjd   Råröshällen häll
  ?Tjuvholmarna öar   Rårösåkern åker
  Tjuvholmarna holmar   Råskhedfallen fall
  Tjuvholmen holme   Råskmor Jakobes fall fall
  Tjäderholen fall /Se   Råskmorängen, se Erik Anders ängen äng
  Tjäderkärret kärr /Se   Råssarrönningen rönning
  Tjäderspelet skogsområde   Råstberget gruvberg
  Tjärdalskullern myr (?)   Råstbergsmyran mosse
  Tjärudden udde   Rämen sjö
  Tobaksfallet skogsområde   Rämsberget berg
  Tobakslandet åker /Se   Rämsberget berg
  Toköarna öar   Rämsbäcken bäck
  Tolaberget berg   Rämsholen backe
  Tolaberget berg /Se   Rämsmyran slogmosse
  Tomossen mosse   Rämsudden udde
  Tomtnäsudden udde   Rännbacken fäbodar
  Torekällan källa   Ränntjärn tjärn
  Torpudden udde   Ränntjärn tjärn
  Torrboänget mosse   Ränntjärnskärret sloge
  Torrfasten sjö /Se   Rävberget berg
  Torrfastgruvan gruva   Rävdråga kärr
  Torrfastsjön sjö   Rävfallet skär
  Torrfastsjön sjö   Rävgropen sand-grustag
  Torrfastsjön sjö   Räv gruvan, se Burängsbergs gruvor gruva
  Torrfastsjön sjö /Se   Rävhålet slogröjning
  Tors holme holme   Rävhålet skär
  Torsktjärnen tjärn   Rävhällen höjd
  Torsktjärnen tjärn   Rävhällen höjd
  Torsktjärnen, Lilla tjärn   Rävhällen häll
  Torsktjärnen tjärn   Rävibotten kolbotten
  Torsktjärnsberget berg   Räv ladan lada
  »Tors Kiälle Berg» bergsområde   Rävmossen mosse
  »Tors Kiälle Berg» bergsområde /Se   Rävmosstjärn, se Rävmossen tjärn
  *Torskälla källa /Se   Rävmossåsen tallås
  Torsmossen mosse   Rävsten, se Rävstensskogen sten, rävide
  Torvalax mosse   Rävstensskogen skogstrakt
  Torvalaxviken vik   Rävvål-Saxen sjö
  Tossaberget Saknas /Se   Rävåsen åker
  Tossaberget berg /Se   Röbäcken bäck
  Tossamossen sankmark   Röbäcken tomtplats
  Tossatjärnen, Stora tjärn   Röda grinden grind
  Trantjärnen, Lilla sankmark   Rödfärggruvfallen fall
  Trantjärnen, Stora tjärn   Rödfärggruvorna, se Rödfärggruvfallet gruvor
  Trantjärnsåsen ås   Rödmosstjärn tjärn
  Trefaldighetskälla källa   Rödmyrlanden strand
  Tremilberget berg   Rödtjärn tjärn
  Tremilberget berg   Rödtjärn tjärn
  Trindmossen mosse   Rödtjärn tjärn
  Trindmossen sankmark   Rödtjärnsbäcken bäck
  Trindsjön tjärn /Se   Rödtjärnsmossen mosse
  Trollberget berg   Rödtjärnsmyra mosse
  Trollberget berg   Rö dyn mosse
  Trollberget berg /Se   Röjningsmossen mosse
  Trolldörren stenblock /Se   Röjningsudden udde
  Trollgrottan grotta   Röjningsudden udde
  Trollholmarna holmar   Röjningsviken vik
  Trollholmen holme /Se   Rökstugåkern åker, gammal tomtplats
  Trolltomten tomtplats /Se   Rökstu tegen sloge
  Trolltallen tall /Se   Röjningen sloge
  Träsket gruva   Rö logen lada
  Tuggkådheden skog /Se   Saknas skogstrakt
  Tunkarlberget, Västra berg   Römossen mosse
  Tunkarlberget, Östra berg   Römyra mossåker
  Tunkarlmossen mosse   Rönn-Anders fall gammalt kolningsfall
  Tuppmossberget berg   Rönnbacken fäb.
  Tuppmossen mosse   Rönnberget höjd
  Tuppmossen myr   Rönnberget berg
  Tuppmossheden skogsområde   Rönnbergs mossen mosse
  Tuppmosshålet myr   Rönningbacken åkrar, rönning
  Tvåtjärnarna tjärnar   Rönningbacken hacksloge
  Tvärskjölen, Norra o. Södra gruvor   Rönningbäcken bäck
  Täljyxan åker   Rönningbäcken bäck
  Täppgruvan gruva   Rönningbäcksåkern, se Carl Jans gård åker
  Täppviken vik   Rönningen rönning
  Tätriset skogsmark /Se   Rönningen, se Östra Olsjön gård rönning
  *Törst tjärnen?, se Torsktjärnen tjärn   Rönningen rönning
  Uggelbo terrängparti   Rönningåkern, se Carl Jans gård åker
  Uggelmossen myr   Rönningåkern, se Limonbäcken åker
  Ullnäset udde   Rönn Karis mosse mosse
  Ullnäset näs /Se   Rönns gruvor gruvor
  Ullnäsnoret sund   Rönntjärn tjärn
  Uvberget berg /Se   Rönnäset gårdar
  Ursen, Lilla o. Stora sjö /Se   Rönnäsudden udde
  Ursen, Lilla o. Stora sjöar /Se   Rönnäsudden, (Lilla) udde
  Ursen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Lilla Rönnäsudden udde
  *Ursån å, avlopp   Stora Rönnäsudden udde
  Utirumpi sloge /Se   Rörtjärn tjärn
  Uvberget berg   Röskären skär
  Uvberget berg   Rö skären skär
  Uvberget berg o. triangelpunkt   Rötbergsmyren myr
  Uvberget berg o. triangelpunkt /Se   Rötbrändan fall
  Uvberget berg /Se   Rötdammen tjärnpuss
  Uvberget berg   Rötdammen tjärnpuss
  Uvberget, Norra berg   Rötdammsmossen mosse
  Uvtjärnen tjärn   Rötjärn tjärn
  Uvtjärnen tjärn   Rövarfallet hage
  Vadstena kvarntomt /Se   Rövargruvan gruva
  Valviken vik   Rövarladan, se Brittas rönning lada
  Vannomadalen dalgång /Se   Rövar rönningen, se Brittas rönning rönning
  Vargfallet skogsområde   Sackaporro bäck
  Varggranen gran /Se   Sackaporro bäcken bäck
  Vargmossen mosse   Sackaporrobäcken bäck
  Vargtallen udde /Se   Sajmen tjärn
  Vassmossen myrslog   Sajmen tjärn
  Vassmossen mosse   Sakkamana ås
  Vasstjärn tjärn /Se   Sakkamossen mosse
  Vattao sloge /Se   Sakkao bäcken bäck
  Vattaå sloge /Se   Sakka rena, se Sakkamana ås
  Vattfallsgropen slamdamm   Sakerstiåkern åker
  Vattstenen sten /Se   Sakeus kolbotten
  Vattså sloge /Se   Salmons kärr kärr
  Vattugruvan gruva /Se   Salomons kärr kärr
  Waxen sjö   Saltmyra mosse
  Verkhusbacken vägbacke   Saltmyrberget skogstrakt
  Vikberget berg   Salåberget berg
  Vilholmen holme   Salån å
  Vilmoren terrängparti   Salån å
  Viludden, se Bagghytt-Viludden udde   Sammil Andersas tomtplats
  Viludden, se Hytt-Viludden udde   Sammil Ers tomtplats
  Viludden, se Ormbränd-Viludden udde   Sammils tomtplats
  Viludden udde   Sammils täkt, tomtplats
  Viluddsberget berg   Sammils Anders gruva gruva
  Vinberget berg   Sammils dal dal
  Vinberget berg   Sammils fall hage
  *Vindeltjärnarna tjärnar   Sammils Majas källa kallkälla
  Vindeltjärnen tjärn   Sammil Matts stängsel sloge
  Vinnäset näs   Sammils mosse mosse
  Vinterhöjden höjd   Sammils mossen mosse
  Vinterhöjdsröset gränsmärke   Sammils tomten, se Minka Lasses rökstugtomt tomt
  Vintermyran myr   Sammilsåkrar åkrar
  Vintertjärnen tjärn   Sandbackbäcken bäck
  Vintervägen väg /Se   Sandbackbäcken bäck
  Virkamossen mosse? /Se   Sandbacken backe
  Virkarönningen rönning /Se   Sandbackfallet fall
  *Vitholmen ö /Se   Sandbackkvarnen kvarntomt
  Vitmossen Saknas /Se   Sandback Pelles tomtplats
  Vitmossen mosse   Sandbackskogen, se Sandbackbäcken skogstrakt
  Vitmossen mosse   Sandbäcken tomtplats
  *Vitmossholmen ö /Se   Sandgropen sandtag
  *Vitmossnäset udde /Se   Sandgropfallen fall
  *Vitmossröset gränsmärke   Sandheden åkrar
  Vitmåserör gränsmärke   Sandhålet sandig plats
  Vittjärnen tjärn   Sandhålet åkrar
  Vittjärnen tjärn   Sandkullarna åsar
  Vittjärnen, Lissla tjärn   Sandsjöbäcken bäck
  Vittjärnen, Stora tjärn   Sandsjö bäcken bäck
  ?Vittjärnsberget berg /Se   Sandsjömossen mosse
  Vittjärnsberget berg   Sandsjömossen mosse
  Vittjärnsmossarna myr   Stora Sandsjömossen mosse
  Vittjärnsmossen mosse   Sandsjön, Lilla sjö
  Vågudden udde   Sandsjön, Smala sjö
  Vålberget berg /Se   Sandsjön, Smala sjö
  Vålberget berg   Sandsjön, Stora sjö
  Vålberget berg   Stora Sandsjön sjö
  Vålbjörken björk /Se   Sandsjön, Stora sjö
  Vålänge änge /Se   Sandsjö sumpen tjärnpuss
  Vålängeshällan hälla   Sandstad hagen, se Sandstad hage
  Vårhällen gruva /Se   Sandstad källa, se Sandstad kallkälla
  *Väderholmen, se Bärholmen holme   Sandstad udden, se Sannstad udde
  Välekask skogsområde   Sandstadviken vik
  Välekask åkrar o. tomtplats /Se   Sandströms fall fall
  Välekask åkrar o. tomt /Se   Sandudden udde
  Välkommansgruvan gruva /Se   Sandudden udde
  Välkommen gruva   Sandudden udde
  Vändleberget berg   Sandudden udde
  Väsman sjö   Sandviken, se Sandstad vik
  Väsman sjö   Sandåkern åker
  Väsman sjö   Sandåkern, se Östra Olsjön gård åker
  Väsman sjö   Sandåsen, se Pellas gård ås
  Väsman sjö   Sannåkern åker
  Väsman sjö   Santmans koja kolkoja
  Väsman sjö   Sappa rå skogstrakt
  Väsman sjö   Saras brända fall
  Väsman sjö   Sara Stinas tomtplats
  Väsman sjö   Saxberget berg
  Väsman sjö   Saxbergs Källmossen mosse
  Väsman sjö   Saxddalen sjö
  Väsman sjö /Se   Saxdalen tjärn
  Väsman sjö /Se   Saxdalsdammen fördämning
  Väsman sjö   Saxdalsdammen damm
  Väsman sjö   Saxdalsväggen berg
  Väsman sjö   Saxdalsån å
  Väsman sjö /Se   Salen sjö
  Vässman sjö /Se   Saxen sjö
  Väsman sjö /Se   Saxen sjö
  Väsman sjö   Saxen sjö
  Väsman sjö   Saxen sjö
  Väsman sjö /Se   Saxhyttån å
  Väsman sjö /Se   Saxänge äng
  Väsman sjö /Se   Saxänget, Norra o. södra ängen
  Väsman sjö /Se   Saxängs bäcken bäck
  Västansjö gruva   Schängelbena åker
  Västansjöberget berg   Schängelåkern åker
  Västerbäcken bäck   Schängla åker
  Västernäset näs   Sellgruvåsen grusås
  Västgötgruvan gruva /Se   Sexberget berg
  Västgötholmen holme   Sibensmossen, se Lars Petters gård sloge
  Västspårgruvan gruva   Sikkau rönning
  Åfallet skogsparti   Sikviken vik
  Åkulla inlopp /Se   Siljan tjärn
  Åkyllan Saknas /Se   Sillbotten kolbotten
  Ålkoas kärr kärr /Se   Silmamossen mosse
  Åltjärnen tjärn   Silma mossen mosse
  Åltjärn tjärn   Silverkällan kallkälla
  Åltjärnen tjärn   Silverkärret kärr
  Ångtjärnarna tjärnar   Simonsänge änge
  Ångtjärnen, Lilla tjärn   Simonsänge gammal sloge
  Ångtjärnen, Lilla, se Ångtjärnarna tjärn   Sindervarpsåkern, se Vännebo åker
  Ångtjärnen, Stora sjö   Sirapkällan kallkälla
  Ångtjärnen, Stora, se Ångtjärnarna tjärn   Sjusjögarberget berg
  Åskiljet åsammanflöde   Sjustjärnbacken backe
  Åtorpet terrängparti   Sjutjärnsten sten
  Åt-ärn, se Åltjärn tjärn   Sjögruvan gruva
  Älgkarmyran myr   Sjötäkten, se Lars Jöns gård sloge
  Älgmossen mosse   Sjövreten åkrar
  *Älvbergsröret gränsmärke   Sjöåkern åker
  *Älvbergsröret gränsmärke   Sjöåkern, se Sjöfallet gård åker
  Älvhöjden höjd   Sjöåkern åker
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg   Skabbfallskärret åker
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg   Skakelbackberget berg
  Älvhöjden, Västra o. Östra berg   Skakelbacksmossen mosse
  Älvhöjden gränshöjd   Skallbergs backen backe
  Älvhöjdsröset gränsröse   Skallbergs bron bro
  Älvhöjdsröset gränsmärke /Se   Skallbergs klacken högsta punkten på berget Skallberget
  Älvkarlnoret sund   Skallbergs viludden udde
  Ändröset gränsmärke   Skallbäcken bäck
  Änkmossen mosse   Skallbäcks kvarnen kvarntomt
  Ärohäjkä rönning /Se   Skallen sjö
  Äsberget berg   Skallklack berg
  Öraberg berg /Se   Skallmossen mosse
  Örabergsdammen tjärn   Skallsjön sjö
  Öratjärn tjärn   Skalltjärn tjärnar
  Öratjärnberget berg   Skansas, se Mårtenstorp gård åkrar
  Öratjärnsdammen tjärn   Skansen berg
  Öratjärnsdammen tjärn   Skansen skogstrakt
  Öre..erne, se Örtjärn tjärn   Skarpens, se Skogshall gård sloge
  *Örefjället berg   Skarpkärret kärr
  Öretiernan, se Örtjärn tjärn   Skarpögrund grund
  »Öretiernefielle berg   Skattlösbergs Stormossen mosse
  Öretiernefielle, se Fjällberget berg   Skattlösbergs Sågen såg
  Öretjärnsfjäll Saknas /Se   Skattlösbergs Väster fallet åkrar och rönning
  Norre Örken Siön, se Norra Hörken sjö   Skemossbäcken bäck
  Söder Örken Siön, Södra Hörken sjö   Skemossen mosse
  Örkärns Fiället, se Fjällberget berg   Skepparkullern ås
  Örtiern, se Öratjärnsdammen tjärn   Skettfallet, se Leotjärn tomt
  Örtjärn tjärn   Skidstugudden udde
  Örtjärn tjärn   Skifta mossåker
  Örtjärn tjärn   Skiljebotten kolbotten
  Örtjärn tjärn   Skiljebäcken del av Norrboån
  Örtjärn tjärn   Skillberget berg
  Örtjärn tjärn   Skillbergsbacken backe
  Örtjärnen tjärn   Skillbergs fäbodar, se Skillberget fäbodar
  Örtjärnen tjärn   Skillbergs hararna grund
  Örtjärn tjärn   Skillbäcken bäck
  Örtjärnen tjärn   Skinnarbacken backe
  Örtjärnen tjärn   Skinnarbacken backe
  *Örtjärnsberget, se Fjällberget berg   Skinnarbacken backe
  Örtjärnsdammen sjö   Skinnarforsen, se Krapplottforsen fors
  *Örtjärnsfjället, se Fjällberget berg med triangelpunkt   Skinnarholmarna, se Jan Zakrias äng ängsslogar
  Örtjärnsviken vik   Skinnarholmen holme
  Österfallen skogsmark   Skinnarmossen mosse
  Österfallsmossen mosse   Skinnarmossen mosse
  Östermossen mosse   Skinnarmossen mosse
  *Östernäset näs   Skinnarmossen mosse
  *Östernäset näs   Skinnertjärn tjärnpuss
  Öön, se Storön ö   Skinnarviken vik
      Norr Skinnarviken vik
      Sör Skinnarviken vik
      Skinnfällsbotten kolbotten
      Skinnpälsbottnen kolbotten
      Skinn Svenskens koja kolkojtomt
      Skithusbotten kolbotten
      Skjulrönningen rönning
      Skjutsmorhedarna hed
      Skogeldsbrända skogstrakt
      Skogens konung tall
      Skogmossen mosse
      Skogsgruvan gruva
      Skogsgruvan, se Bäckbergs gruvorna gruva
      Skojarbackarna backar
      Skojar stugan, se Rågfallsbackarna tomt
      Skolhusbacken backe
      Skolmästarkoja kolkojtomtplats
      Skoltäppan åker
      Skomakarbäcken bäck
      Skommakarns källa källa
      Skommarfallet fall
      Skommarholmen holme
      Skomakarns mosse mosse
      Skommarfallen fall
      Skommarfallsbotten kolbotten
      Skommarforsen fors
      Skommar la åkern åker
      Skommarns tomtplats
      Skommarns källa Saknas
      Skommarns le le
      Skommar Moras dal dal
      Skommarnäsviken vik
      Skommarns åker åker
      Skommarnäset, se Botnäset näs
      Skommar Stinas tomt
      Skommar Stinas hål sloge
      Skommartäppan åker
      Skommaråkrarna åker
      Skriknäset näs
      Skriknäset, se Kråkmossen åker
      Skrikubacken åker
      Skrikudden udde
      Skrubb-backen sloge
      Skryndladåkern, se Nystugus gården åker
      Skråssbäcken bäck
      Skräddarbäcken bäck
      Skräddar-Eriks fall fall
      Skräddarfallet fall
      Skräddargruvan, se Bäckbergs gruvorna gruva
      Skräddargubbens mosse mosse
      Skräddargubbens mosse mosse
      Skräddarheden hed
      Skräddar Jan Erikas fall fall
      Skräddarkällan källa
      Skräddarkällan källa
      Skräddarns tomtplats
      Skräddarns tomtplats
      Skräddartjärn tjärn
      Skräddartjärn tjärn
      Skröpbotten kolbotten
      Skröpkojan, se Skröpkojfallet kolkoja
      Skröpkojfallet fall
      Skröpkärret kärr
      Skröp ladan lada
      Skröpsten sten
      Skröpsten sten
      Skröpänge gammal sloge
      Skröpängsberget berg
      Skröpängsberget berg
      Skröpängsmyran myr
      Skuffars le le
      Skul Karis tomtplats
      Skul Karis åker åker
      Skulkärret kärr
      Skulns tomtplats
      Skulns tomtplats
      Skultäkten tomtplats, numera hage
      Skumparbackarna backar
      Skumpebackstäppan åker
      Skumperbackarna åsar
      Skutskäret skär
      Skyssmorgruvorna gruvor
      Skyttens, se Östra Olsjön gård täppa
      Skållfallet fall
      Skårvhorn hacksloge
      Skäftmossen mosse
      Saknas skogstrakt
      Skäret bergskär
      Skärbotten hagen hage
      Skärbottenhagen hage
      Skärefallet fall
      Skär fallet fall
      Skärfallet terräng
      Skärfallsbotten kolbotten
      Skärjefallet fall
      Skärklacken bergknöl
      Skärklackmyrean myrslog
      Skärklackmyra åkermosse
      Skärninga gruvfält
      Skärningsbacken backe
      Skärnäsviken vik
      Skävitäkten sloge
      Skäver Sandsjön sjö
      Skött Erkas botten kolbotten
      Skött Lasses kärr kärr
      Sköttängsmyra mossåker
      Slabb koja kolkojtomt
      Slaggvarpet gammal slaggvarpplats
      Slaktmoss bäcken bäck
      Slaktmossen mosse
      Slaktmossen mosse
      Slaktmoss Halsen mosse
      Slammermora granskog, skogstrakt
      Slantepäj, se Jan Ers gård sloge
      Sletjenäset udde
      Sletjetaskbäcken bäck
      Slihällen del av Rämsberget
      Slihällen häll
      Slika näverkast skogstrakt
      Slika näverkast skogstrakt
      Slika-näverkast-bottnen kolbotten
      Slipareberget berg
      Slipretjärn tjärn
      Slipretjärn tjärn
      Slipstensberget berg
      Slipstensåkern åker
      Slogbergsbodarna åkrar
      Slogbergsbodåkern åker
      Slogfallen rönning
      Slogfallet sloge
      Slogfallet, se Östers gårdar sloge
      Slogfallet gammal hacksloge
      Slogfallet slogtäkt
      Slogfallet, se Tätriset gård sloge
      Slogfallet hacksloge
      Slogfallsbotten kolbotten
      Slogfallskällan källa
      Slogfallsvägen gångstig
      Sloghagen hage
      Slogkärret kärr
      Sloglandet sloge
      Slogmossen mosse
      Slogmyra mosse
      Slogmyrbäcken bäck
      Slogmyrtjärn tjärn
      Slogsvebacken backe
      Slogsvedberget berg
      Slogsvedsbergsdalen dal
      Slogsvekällunä källor
      Slogsvedbergsstrupen mosse
      Slogsvedbotten kolbotten
      Slogtjärn tjärn
      Slogtjärn tjärn
      Slogtjärn tjärn
      Slogtjärn tjärn
      Slogtjärnen tjärn
      Slogtjärnsbäcken, se Slogtjärn bäck
      Slottet holme
      Slottet stenskär
      Slungheden tomtplats
      Slungån å
      Slätberg åker
      Slätfallet fall
      Slätfalls hålet, se Slätfallet blöt mosse
      Slätfallsmossen mosse
      Slät fläcken skogstrakt
      Släthällunä, se Släthälla hällar
      Slät källan källa
      Slätmossen mosse
      Smackhålet mosse
      Smala Sandsjön vik
      Smalmossen mosse
      Smalmossen mosse
      Smalmossen slogmosse
      Smalmossen mosse
      Smalmossen mosse
      Smalmossåsen tallås
      Smalmossåsen, se Smalmossen ås
      Smaltjärn tjärn
      Smaltjärn tjärn
      Smaltjärnsbackarna backar
      Smaltjärnmossen mosse
      Smaltjärnsröjningen röjning
      Smaltjärnsrönningarna rönningar
      Smalåkern åker
      Smeberget berg
      Smedjeberget berg
      Smedjegruvan gruva
      Smedjorna slog och tomtplats
      Smedjorna slog och tomtplats
      Smedjorna tomtplats
      Smefallet fall
      Smefallspussen tjärnpuss
      Smejtäppan, se Fjärsmans gård hacksloge
      Smejtäppgården, se Fjärsmans gård gård
      Lilla Smejtäppåkern, se Jan Petters gård åker
      Stora Smejtäppåkern, se Jan Petters gård åker
      Smej Vägskelet Saknas
      Smejåkern åker
      Smejåkern, se Milbacken gård åker
      Smejåkern, se Jöns Petters gård åker
      Smej åkern, se Jan Anders gård åker
      Smejåkern, se Jakob Ers gård åker
      Smejåkern åker
      Smelinda åker
      Smelinda slogtrakt
      Smemyra mosse
      Smens botten kolbotten
      Smetomten udde
      Smeåkern åker
      Smeåkern åker
      Smeåkern, se Kvarnfallet åker
      Smeåkern åker
      Smeåkern åker
      Smeåsen sloge
      Smulterbotten kolbotten
      Smultronkullen kulle
      Smultronkullern kulle
      Småfallen fall
      Småfallsbäcken bäck
      Småtjärn tjärn
      Småtjärnsgruva gruva
      Smällbacken backe
      Smällbäcken bäck
      Smällfallet fall
      Smällkällan källa
      Smöj tallen tall
      Smöj tallen tall
      Smöjtalln tall
      Saknas tomtplats
      Smörfallet, se Smörkällan fall
      Smörhålet mosse
      Smörkällan kallkälla
      Snedd ladan, se Trollbergs täkten lada
      Snefallet fall
      Snefallet fall
      Snefallet fall
      Snefallsbotten, se Snefallet kolbotten
      Snefallskällan kallkälla
      Snefallsåkern åker
      Snefallsåsen ås
      Snemossen mosse
      Sneåkern, se Mörtå Sågens gård åker
      Sneåkern åker
      Sneåkern, se Masens gård åker
      Snickarhöjden berg
      Snickar Olles åker, tomtplats
      Snuvas bäck bäck
      Snuvas damm damm för såg och Tröskverk
      Snuvbäcken bäck
      Snuv Jans kolning fall
      Snöplogen vändplats
      Sockenröset linjeröse
      Sockertorpbotten kolbotten
      Soja bäcken, se Sojanså bäckskvassel, sloge
      Sojanså sloge
      Solloheden tomt
      Sommarfäjstäppan åker
      Sommarfäjsåkern, se Björndalsgården åker
      Sommarfäjsåkern åker
      Saknas åker
      Sommer Jans botten kolbotten
      Saknas sloge
      Sostorpet tomtplats, åker
      Sosänka slogmosse
      Sotarns tomtplats
      Sotbacken backe
      Sotbrända kolbotten
      Sotbrända kolbotten
      Sotbrända fall
      Sotfallet skogstrakt
      Sotfallet fall
      Sotfallet Saknas
      Sotfallet fall
      Sotabacken sloge
      Sotladan, se O. Lars gård lada
      Sottjärn tjärn
      Sottjärn tjärn
      Sottjärn tjärn
      Lilla Sottjärn tjärn
      Sottjänberget berg
      Sottjärnsberget berg
      Sottjärnsheden hed
      Sottjärnsmossen mosse
      Sottjärnsmossen mosse
      Sottjärnsmossarna mossar
      Sottjärnsmyrarna mosse
      Sovanto vattensamling
      Sparv ladan lada
      Spelfalls gruvan gruva
      Spelmansåkern, se Jan Petters gård åker
      Spikmossen mosse
      Spiksmedbacken skogsholme
      Spiksmeddammen damm
      Springbackbäcken bäck
      Springbacken backe
      Sprätt änge äng
      Lilla Spånsen tjärn
      Spår Änge äng
      Stackarberget berg
      Staffas backe lut
      Stallstäppan tomt, sloga
      Stallsåkern, se Hagens gård åker
      Stampbäcken bäck
      Stampbäcken bäck
      Starbodarna fäbod
      Starkgruvan gruva
      Statjässveja sloge
      Stekfallet fall och åker
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbrobacken backe
      Stenbron bro
      Stenbroåkern åker
      Stenbroåkern åker
      Sten bäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcksbacken backe
      Stenbäcks ön ö
      Stenfallet fall
      Stenfallet tomt med åkrar
      Stenfallet tomt med åkrar
      Stenfallet, se Brattfallet sloge
      Stenfallet sloge
      Stenfallet fall
      Nedre Stenfalls botten, se Stenfallet tomt kolbotten
      Övre Stenfalls botten, se Stenfallet kolbotten
      Stenfallshagen hage
      Stenfallsheden hed
      Stenfalls Johans äng, se Bockmossen ängssloge
      Stenfallsåkern, se Jan Ers gård åker
      Stenfallsåkern åker
      Stenhorn stengrund
      Stenhorn moss- sloge
      Sten hällarna hällar
      Stenkilshagen hage
      Stenkojbäcken, se Svärhällsbäcken bäck
      Stenkoj källa källa
      Stenkoj källa källa
      Stenkojmossen mosse
      Sten kojmossen mosse
      Stenkya åker
      Stenkärret kärr
      Stenmossbacken backe
      Stenmossen mosse
      Stenmossen, se Masens gård mossåker
      Stettjepannbotten kolbotten
      Stenmossen slogmosse
      Stenmossen mosse
      Stenrönningen rönning
      Stenrönningen rönning, tomtplats
      Stenrönningstallet lada
      Stensbonoret nor
      Stenskavlet bäck
      Stenskvalet bäck
      Stensvedberget berg
      Stensvedberget berg
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärnsberget berg
      Stentjärnsbäcken bäck
      Stentjärnsbäcken bäck
      Stenåkern åker
      Stetjefallet skogsås
      Stetjefallsåkern, se Stetjefallet åker
      Stina Kajsas fall fall
      Stinas lott åker
      Stitjetjärn tjärn
      Stjälkbotten kolbotten
      Stjälkåsen tallås
      Stjärtgruvan, se Bäckbergs gruvorna gruva
      Stockgropån å
      Stockgropån bäck
      Stockgropån å
      Stockmyra mosse
      Stolpboåkern, se Pullingberg gård åker
      Stor Annas Assål hacksloge
      Storamossen mosse
      Stora myren myr
      Stor backen backe
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Stor berget berg
      Storberget berg
      Storbergshagen hage
      Storbergshällen, se Stor berget häll
      Storbergs luta, se Storberget berglut
      Storbergsmossen mosse
      Storbergsnäset skogstrakt
      Storbergstjärnarna tjärnar
      Storbergstjärnen, Lilla tjärn
      Storbergstjärnen, Stora tjärn
      Storbergsåkern, se Jöns Petters gård åker
      Storbergsåsen tallås
      Storbergsåsen höjdsträckning
      Storbotten kolbotten
      Stor botten kolbotten
      Stor brunn källa
      Stor bron landsvägsbro
      Stor brända buskfall
      Stor diket dike
      Stor Djup Dals brända skogstrakt
      Storfallberget berg
      Storfallbergstjärn tjärn
      Storfallbergstjärn tjärn
      Storfallet sloge, åker
      Stor grana gran
      Stor grana backe
      Storgölen lugn
      Stor källan källa
      Stor källan kallkälla
      Stor ladan lada
      Stor ladan, se Petter Mats gård sloge
      Stor ladan lada
      Storla sva mossdrag
      Storlepussen sjöpuss
      Stor Linda åker
      Stormattsberget berg
      Stora mossen mosse
      Stormossen mosse
      Stor mossen mosse
      Stormossen mosse
      Stor mossen mosse
      Stormossen mosse
      Stor mossen åker
      Stormossen, se Söffallsmossen mosse
      Stormossholmen holme
      Stormosskallkällan kallkälla
      Stormoss Vilmora holme
      Stormyren myr
      Stormyra åkermosse
      Stor myra sloge
      Stormyra mosse
      Stormyränget änge
      Stor Norbergs gruvan, se Norbergs gruvorna gruva
      Stor Näset äng
      Stor Olles kärr kärr
      Stor rönningen rönning
      Stor sandtuva åker
      Storsjö hagen hage
      Storsjömossarna mossar
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjö rönningarna rönningar
      Storsjöån å
      Storsjöån, se Storsjön å
      Storskogskällan, se Jöns Petters gård kallkälla
      Storslättberget berg
      Storslätten skogstrakt
      Storslättkullern bergkuller
      Storslätt ladan gammal sloge
      Storslätt ladgolvet, se Marrönningsåsen gård sloge
      Storslättröjningen röjning
      Storslätt rönningen rönning
      Storslättjärn tjärn
      Storslättviken vik
      Storslätt viken vik
      Sickoladammen damm
      Stor sten, se Kyrkbacken sten
      Stor sten sten
      Stor sten sten
      Stor sten sten
      Stor sten sten
      Stor sten sten
      Stor sten, se Huttbackarna sten
      Stor Sten sten
      Stor sten sten
      Stor sten sten
      Storstensberget berg
      Storstensberget berg
      Stor stens ladan lada
      Storstenåkern åker
      Stor sven gammalt fall
      Stor talln tall
      Stor talln tall
      Stor tegen, se Jan Ers gård sloge
      Stor Tossa tjärns bäcken, se Stora Tossa tjärn bäck
      Stor Tulu rönningen rönning
      Stortäkten slogtäkt
      Stortäkten täkt
      Stor täkten, se Petter Mats gård sloge
      Stortäktsåkern, se Målar Kalles gård åker
      Stortäpp täppan åker
      Storvålfallet fall
      Storvållinden åker
      Storvål Uttäkta, se Linda hacksloge
      Storåkerkällan källa
      Stor åkern åker
      Storåkern åker
      Stor åkern åker
      Stor åkern, se Jönsbrända by åker
      Stor åkern, se Fjärsmans gård åker
      Stor åkern åker
      Stor åkern åker
      Storån å
      Stor ängen moss-sloge
      Storön ö
      Stor ön halvö
      Stora holmen, se Lilla holmen tallås
      Stores tomtplats
      Stranda sjöstrand
      Strumpa kärr
      Strupen mosse
      Strupen sund
      Stråk källan kallkälla
      Stråssbäcken bäck
      Strömbergs tomtplats
      Stömbergs hals, se Petters hals sloge
      Stömmingsbäcken bäck
      Strötjärn tjärn
      Stubbottnen kolbotten
      Stubb botten kolbotten
      Stubbfallet fall
      Stubbrönningen, se Tätriset gård sloge
      Stugutäppan tomtplats
      Stugåkern, se Kvarnfallet åker
      Stuprännan dalgång
      Stubbåkern, se Wittjärnsberget åker
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Styggbergsmossen mosse
      Styggholmen »holme»
      Styggholmen skogstrakt
      Styggkärrbacken backe
      Styggkärret kärr
      Styggkärråkern åker
      Styggmyran myr
      Styggmyra åker
      Styggströmmen ström
      Styggtjärn tjärn
      Styggtjärnsberget berg
      Styggtjärnsgattu fägata
      Stångberget berg
      Stångmyra mosse
      Stångmyra mosse
      Lilla Stångmyran mosse
      Stora Stångmyran mosse
      Stångmyrberget berg
      Stångmyrbergshällen häll
      Stångmyrbergs kvarnen kvarntomt
      Stångmyrhälla, se Jättsten sten
      Stångmyrorna myrar
      Stångtjärn tjärn
      Stånkbacken backe
      Ställbergsbacken backe
      Ställbergsfallet rönning
      Ställbergs gården tomtplats
      Ställbergskärren kärr
      Stängselkärret kärr
      Stängselåkern åker
      Stängsluna, se Östra Olsjön gård hage
      Stärtan ö
      Stövelkärret, se Tjäderkärret kärr
      Stövelåkern åker
      Sultenmossen mosse
      Sultenmossen mosse
      Sultenmossen mosse
      Sultenmossfallet fall
      Sultenmossfallet rönning
      Saknas mosse
      Sultentjärn tjärn
      Sultentjärn tjärn
      Sultentjärnsåsen ås
      Sumphålet dalsänka
      Sumphålsfallet, se Lumphålet fall
      Sundet sund
      Sun Kalles rågfall fall
      Sund Anders fall fall
      Sundbron, se Sundviken bro
      Sundet sund
      Sundfallet sloge
      Sundhagen hage
      Sundhällorna hällar
      Sundmyrorna mossar
      Sundrågåkern åker
      Sundskogen skogstrakt
      Sundtäkten sloge
      Sundviken vik
      Sundviken vik
      Sura brunn källa
      Surbrunnskärret åker
      Svantjärn tjärn
      Svantjärnsbäcken, se Svantjärn bäck
      Svartbacken backe
      Svartbackåkern åker
      Svart ladan lada
      Svartladan, se Petter Mats gård sloge
      Svartladstrupen, se Petter Mats gård sloge
      Svartladsveden sloge
      Svartlafallet slogmark
      Svartlamyran tomtplats
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsåsen tallås
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartvika vik
      Svartviken vik
      Svartviksnäset udde
      Svarvarmora skogstrakt
      Svarvar mossen mosse
      Svarvarns, se Lis Jans Gård åkrar och tomtplats
      Svarvaråkern, se Petter Mats gård åker
      Sveanä bergås
      Svebovägen körväg
      Svebäcken bäck
      Svedbergsskäret skogsbacke
      Svedbergskäret skär
      Svedtjärn tjärn
      Sve grinden grind
      Svelahorn åker
      Svemyran slogmosse
      Sven fall
      Sven åker
      Sven åker
      Sven åker
      Sven tomtplats
      Sven Johans fall fall
      Svens tomtplats
      Svensksjömossen mosse
      Svenksjön sjö
      Svensksjön sjö
      Svensksjöån å
      Svensksjö ån å
      Svensån å
      Svenså å
      Sveås tomtplats
      Svinbäcken bäck
      Svingata gammal gata
      Svinhagen sloge
      Svinkällan källa
      Svinkällaren berg
      Svinkällaren tjärn
      Svinmyren myr
      Svinmyra åkermosse
      Svinryggen grusås
      Svintjärn tjärn
      Svintjärn tjärn
      Svintjärnsmyran mosse
      Svinvallen backe
      Sylsveden skogsmark
      Syrfallet fall
      Syrfallsberget berg
      Syrfallsberget berg
      Syrfallsåkern, se Syrfallet gård åker
      Syrgräsfallet, se Mitbacken gård åker
      Syrgräsmossen odlingsmosse
      Lysterkärret kärr
      Sågbacken gammal sågbacke
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågbergstäppan åker
      Sågbäcken bäck
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sågen å
      Sågfallen fall
      Sågheden hed
      Sågheden hed
      Såg kringla, se Masens gård åker
      Såg Lasses tomtplats
      Sågmossen mosse
      Sågmossen mosse
      Sågrönningen rönning
      Sågtäppan sloge
      Sågtäppan sloge
      Sågåkern, se Masens gård åker
      Sågåsen tallås
      Sågåsen tallås
      Sågåsfallet fall
      Sålamfallet fall
      Sålamfallsbotten, se Sålamfallet kolbotten
      Sålamstjärn tjärn
      Sålamtjärn tjärn
      Sånggruvan gruva
      Säckbäcken bäck
      Sällgruva gruva
      Sällgruvmyra åkermosse
      Sällkosbäcken bäck
      Saknas sloge
      Stora Sömmtjärn tjärn
      Sömmtjärnsbron kavelbro
      Sömmtjärnsbäcken bäck
      Sömmtjärnsbäcksbotten kolbotten
      Sönntjärn tjärn
      Sönntjärn tjärn
      Lilla Sönntjärn tjärn
      Sönntjärnsberget berg
      Sönntjärnsbergsgruvan gruva
      Sönntjärnsbäcken, se Sönntjärn bäck
      Sönntjärns knippa tallås
      Lilla Sönntjärnsmossen, se Sönntjärn mosse
      Stora Sönntjärnsmossen, se Sönntjärn mosse
      Sör Anders Sta vik
      Sör Andersas tag vik
      Sörberget berg
      Sör Berget berg och tomtplats
      Sör fallen åkrar
      Sör fallet, se Ullnäs Calles gård sloge
      Sör Fallet sloge och åker
      Sörfallsåkern, se Millbacken åker
      Sörfallsåkern, se Ullnäs Calles gård åker
      Sör Hagen, se Hagens gård hage
      Söri Per Hans åker
      Sör Kya, se Jansbrända by åker
      Sörlingtjärnarna tjärnar
      Sörmobäcken bäck
      Sörmobäckskäret skär
      Sör rönningen rönning
      Sör rönningen rönning
      Sör Stenfallsladan, se Stenfallet sloge lada
      Sör täkten, se Hagens gård hage
      Sör täkten, se Jan Anders gård sloge
      Sör täkten sloge
      Sör täkt källan, se Hagens gård kallkälla
      Sör täppan sloge
      Sör täppa åker
      Sörvikfallen fall
      Sörviksbäcken bäck
      Sör åkern, se Tätriset gård åker
      Sör åkern åker
      Sör åkern, se Jan Anders gård åker
      Sör åkern, se Jöns Petters gård åker
      Sör åkern, se Tatterfallsgården gård åker
      Sör åkern, se Kabofallet gård åker
      Sör åkern, se Rårösfallet gård åker
      Sör åkern, se Anders Ers gård åker
      Sör åkern åker
      Sör åkern åker
      Sösarrisen, se Bohus fäbodar fäbodar
      Takstickdrågen mosse
      Tallbackdalen hacksloge
      Tallbacken backe
      Tallbacklanden strand
      Tallbackskällan kallkälla
      Tallbackåkern åker
      Tallbackåkern åker
      Tallfallet tomtplats
      Tallfallsberget berg
      Tallfallshällen häll
      Tallfalls Johans grotta grotta
      Tallholmen holme
      Tallkorra sloge
      Tallkottbacken backe
      Tallkott-tegen sloge
      Tallkröket kurva
      Tallskogen skogstrakt
      Talltäppan åker
      Tallåsen ås
      Tallåsfallet fall
      Tallåsåkern åker
      Tandvärkdammen damm
      Tandvärken gammal gruva, tomtplats
      Tansberget berg
      Tansbäcken bäck
      Tanstjärn tjärn
      Tanstjärn tjärn
      Tanstjärnsbäcken bäck
      Tanstjärnsåsarna åsar
      Tansvägg berg
      Södra Tansväggen berg
      Tansväggsten sten
      Tarvtäppan åkrar
      Tattarkärren kärr
      Tattarkärren kärr
      Tattrarnas fall fall
      Telning Anderssas fall fall
      Telningbergs botten kolbotten
      Telningbergshålet sloge
      Telningbergs hässjegolv sloge
      Telningsbergs Skvaltkvarn skvaltkvarn
      Telningsbergs Skvaltkvarn skvaltkvarn
      Telningsbergs Stormossen mosse
      Telningbergs Västerfallet fall
      Telningbergsåkern åker
      Telning dråga kärr
      Telninghöjden huggartorp
      Telning Jans fall, se Telning Anderssas fall fall
      Telning Johans fall fall
      Telningmossen mosse
      Tempelbacken backe
      Tempelåkern åker
      Templet åkrar
      Templet åkertäppa
      Templet åkersloge
      Templet tomtplats, numera åker
      Templet åker
      Templet sloge, åkrar, tomtplats
      Tenningbacken backe
      Teåkern åker
      Tidningbotten kolbotten
      Tillas fall fall
      Timmerheden hed
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmeråsen tallås
      Timmeråshagen hage
      Timmeråsmossen mosse
      Timmeråssågen såg och kvarntomt
      Timotejmyren myrslog
      Timotejsmyra åkermosse
      Tistelåkern åker
      Tixmyra torvmosse
      Tjyvholmanä öar
      Tjyvholmarna öar
      Tjuvholmen holme
      Tjäderholen ås
      Tjäderholen fall
      Tjäderkärret kärr
      Tjäder Larsas botten, se Tjäder Larsas fall kolbotten
      Tjäder Larsas fall fall
      Tjädertäppa tomtplats, numera åker
      Tjärdalskullern sloge
      Tjärn tjärn
      Tjärna tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnfallet sloge
      Tjärnfallet gammal sloge
      Tjärnfallsbacken backe
      Tjärnfallsåkrarna åkrar
      Tjärnhålet nästan igenväxt tjärn
      Tjärnmossen mosse
      Tjärns bro bro över bäck
      Tjärns rönning sloge
      Tjärn täkten sloge
      Tjärnåkern åker
      Tjärnänden sloge
      Tjerudalen dal
      Tjärudalsbrända tallskog
      Tjärudalsheden hed
      Tjärudalsheden hed
      Nedre Tjerudalsåkern åker
      Tjärudden udde
      Tjeruskäppåsen sloge
      Tjäru åkern åker
      Tjässvekärret kärr
      Tjässven tomtplats
      Tobakbotten kolbotten
      Tobaks hålet slogkärr
      Tobaks hålet slogkärr
      Tobakslandet åker
      Tobaksmossen slogmosse
      Lissel Tofflaåkern åker
      Stor Tofflaåkern åker
      Toköarna öar
      Tolaberget berg
      Tolv mans röse rå röse
      Tomosmossen tomtplats
      Tomossen mosse
      Tomossen mosse
      Tomtbacken backe
      Tomtnäsudden udde
      Tomtnäsudden udde
      Tomtåkern åker
      Torpgubbens fall fall
      Torp Jans botten kolbotten
      Torp Jans fall fall
      Torp Jans holme
      Torp Jans Vilsten sten
      Torpet tomtplats
      Torpmorfallet fall
      Torpsvemyran gammal slogmosse
      Torpsve vilmora kolbotten
      Torpåkern åker
      Torraksmossen mosse
      Torrbroängen mosse
      Torrbroänget änge
      Torrfasten sjö
      Torrfastsjön sjö
      Norra Torrfastvägenbotten kolbotten
      Södra Torrfastvägenbotten kolbotten
      Thorsbergs Sågen såg
      Thorsmossarna mossar
      Thorsmossfallet fall
      Saknas källa
      Torskmyran åker
      Torsktjärn tjärn
      Torsktjärn tjärn
      Saknas tjärn
      Saknas åker
      Tossaberget berg
      Tossaberget berg
      Tossamossen mossåker
      Tossamossen mosse
      Tossamossen mosse
      Tossamosshalsen åkrar
      Tossatjärn, Stora o Lilla tjärnar
      Lilla Tossa tjärn, se Stora Tossa tjärn tjärn
      Stora Tossa tjärn tjärn
      Tranbergs fall fall
      Tranholmarna holmar
      Trantjärn tjärnar
      Lilla Trantjärn tjärn
      Stora Trantjärn tjärn
      Tredje bottnen kolbotten
      Trefaldighetskällan källa
      Trehörningen allmänning
      Trehörningen linjerå, sten
      Tremilberget berg
      Tremilsberget berg
      Trind hålet slogmosse
      Trinnmoss Karis tomt
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget topp
      Trollberget berg
      Trollbergsbäcken bäck
      Trollbergs Fallet tomtplats
      Trollbergs täkten sloge
      Trollbergsviken vik
      Trollbäcken bäck
      Trollbäcken bäck
      Trolldörren stenblock med grotta
      Trollholmarna holmar
      Trollholmarna öar
      Trollholmen holme
      Trollhålet kärr
      Trollhättkullern tallås
      Trollkällan kallkälla
      Troll Olles källa kallkälla
      Trolltallen tall
      Trolltomten tomtplats
      Trinnmoss Karis tomt
      Tråxmora utlagt slåtteränge
      Trågsmora gammal sloge
      Träbensstugan tomtplats
      Träbenänge äng
      Träckhålet mosse
      Träckviken kärr
      Träckviken kärr
      Trälbo tomtplats
      Trätfallsskäret skär
      Träthålet sloge
      Trätkärret kärr
      Trätladfallet fall
      Trätladslogen, se Trätladfallet sloge
      Trätobottnen kolbotten
      Tubbustallen tall
      Tubbustallen tall
      Tubfästet tubfäste
      Tuggkåheden hed
      Tunderskäret skogsbackar
      Tun Jans botten kolbotten
      Västra Tunkarberget, se Östra Tunkarberget berg
      Östra Tunkarberget berg
      Östra Tunkarberget berg
      Tunkarmossen mosse
      Tunkarån å
      Tunmattstäkten täkt
      Tunmastäkten åker
      Tunmattstäkten åker och hacksloge
      Tunnkällan kallkälla
      Tunsven fall
      Tuppbotten kolbotten
      Tupp hävden buskfall
      Tuppmossberget berg
      Tuppmossen mosse
      Tuppmossen mosse
      Tuppmossheden hed
      Tuppmossheden hed
      Tuppmoss hålet, se Tuppmossen kärr
      Tuppmoss kallkälla kallkälla
      Tusan djävlars koja kolkojtomt
      Tusenåriga furorna älgpass
      Tuva tuv
      Tuvmossen mosse
      Tvibottnarna kolbottnar
      Tvillingbotten kolbotten
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbäcken bäck
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvär backen backe
      Tvär hällen häll
      Tvärhällsbäcken bäck
      Tvärtegarna slogar
      Tvär åkern åker
      Ty Jans tomt tomt
      Tysktorpet gruvor
      Tåssatjärn, St. o. L tjärnar
      Täkta hage
      Täkten åker
      Täktfallet fall
      Täktfallet åker
      Täktfallet sloge
      Täktgruvan gruva
      Täkt Janneses tomtplats
      Täktåkern åker
      Täktåkern åker
      Täktåkrarna åkrar
      Täljyxa åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täpp bäcken, se Täpp kärret bäck
      Täppfallet hacksloge
      Täpp kärret kärr
      Täpp Larsas kolbotten kolbotten
      Täpp-Ollas backe höjd
      Täpp Ollas backa åker
      Täppåkern åker
      Täppåkern åker
      Täppåkern åker
      Täppåkern åker
      Täppåkern åker
      Tätris fallet buskfall
      Tätris hällen häll
      Tätris häll gården, se Tätris hällen gård
      Tätris rönningen rönning
      Saknas skär
      Törnkålsgården åker
      Törnstrands gruva gruva
      Uddarna uddar
      Uddarna åker
      Uddåkern åker
      Uftjärns tomtplats
      Ugelboberget berg
      Umyra mosse
      Unatagä åker
      Ursbergsgubbens botten kolbotten
      Ursbergsgubbens fall fall
      Ursebrunnrönningen rönning
      Urvädersbottnen kolbotten
      Urväders botten kolbotten
      Utalampi tjärn
      Utalampi tjärn
      Utarampi tjärn
      Saknas kolbotten
      Utegårdsbrunnen källa
      Utegårdskällan kallkälla
      Utirumpi, se Utarampa sloge
      Utloppstjärn tjärn
      Utterrumpa rispa
      Uvberget höjd
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvbergspojkarnas fall fall
      Uvbergstegen skogstrakt
      Uvbergs tomten tomtplats
      Uvtjärn tjärn
      Uftjärn tjärn
      Uftjärnsmora gammal sloge
      Uftjärnssveden åkersloge
      Vacker Strandsviken vik
      Vadstena kvarn- och sågtomt
      Vadstena kvarn- och sågtomt
      Valgärdesbäcken bäck
      Valviken vik
      Vampuskärret kärr
      Vahällen häll
      Vargfallet fall
      Varggranen gran
      Varggroparna gamla varggropar
      Varggropbacken backe
      Varggropen varggrop
      Varggropen grop
      Varggropen varggrop
      Varggropslinda åker
      Varggropåkrana åkrar
      Vargmossen mosse
      Vargtalln udde
      Vargtalln udde
      Varkfallet fall
      Vasröjningen röjning
      Vasshålet kärr
      Vasslamossen slogmosse
      Vassmossen mosse
      Vassmossen mosse
      Vassveden avbränd plats
      Vattaå sloge
      Lilla Vattdalen, se Stora Vattdalen dal
      Stora Vattdalen dal
      Stora Vattdalen dal
      Vattfallsbacken backe
      Vattfallsbacken backe
      Vattfalls grinden grind
      Vattfallsgropen dal
      Vattfalls stupet bergskär
      Vattsten sten
      Vattsten sten
      Vattstensrönningen rönning
      Vefallsåkern åker
      Vendeltjärn tjärn
      Verkdammen damm
      Verkusbacken backe
      Verkusmossen mossåkrar
      Verkhustomten verkhustomtplats
      Verkhustomten verkhustomtplats
      Vetekvarna kvarntomt
      Wetter Calles fäbod fäbodtomtplats
      Vikas Petters botten kolbotten
      Vikas Petters tegen skogstrakt
      Vikas pojkas fall fall
      Viken vik
      Vikströms fäbodstuga fäbod
      Viktjärn tjärn
      Viktors backe backe
      Viktors botten kolbotten
      Viktors fall fall
      Vikåkern åker
      Vilar udden holme
      Vilhelmina gruvan gruva
      Vilhelms täppa åker
      Vilhelms åkern åker
      Vilholmen udde
      Vilmora kolbotten
      Vilmora kolbotten
      Vilmora kolbotten
      Vilmora rönning
      Vilmorbacken backe, kuller
      Vilsten sten
      Vilsten sten
      Viltuva vilplats
      Viltuva holme
      Viludden udde
      Viludden udde
      Vinberget berg
      Vinberget berg
      Vindeltjärn tjärn
      Vindeltjärn tjärn
      Vindle le
      Vindringen krök på gamla körvägen
      Vinkbacken åker
      Vinterbrokärret slogmosse
      Vinterbrokärret kärr
      Vinterhöjden berg
      Vinterle le
      Vinterlebacken backe
      Vinterlefallet fall
      Vintermyro mossar
      Vintertjärn tjärn
      Vintertjärn tjärn
      Vintervägsbron broplats
      Virkarönningen rönning
      Vit hällen häll
      Vit häll fallet fall
      Vit häll falls botten, se Vit häll fallet kolbotten
      Vit häll sten, se Vit hällen sten
      Vittjärn, Lilla och Stora tjärnar
      Wittjärn tjärn
      Vittjärn tjärn
      Vittjärn tjärn
      Vittjärnen tjärn
      Lilla Vittjärn tjärn
      Vittjärnsberget berg
      Vittjärnsbron kavelbro
      Wittjärnsbäcken bäck
      Wittjärns drägra mossar
      Vittjärns fly mosse
      Wittjärns hagen hage
      Wittjärns Lasses mila sten
      Wittjärns Lasses mila sten
      Vittjärnsmossarna mossar
      Wittjärnsmossen mosse
      Vittjärns mossen mosse
      Wittjärns Saras grotta grotta
      Wittjärns Saras grotta grotta
      Wittjärns Saras grotta grotta
      Vretin åker
      Våghagen tomt
      Vågviken vik
      Vålberget berg
      Vålbjörken björk
      Vålbodarna fäbodar
      Vålfallet hage
      Vålänget änge
      Våtrönningen rönning
      Våtrönningkällan, se Vårtrönningen källa
      Våtrönningen rönning
      Vägporten viadukt