ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Delsbo socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 693 Naturnamn : 1133 Bebyggelsenamn : 1856 Naturnamn : 1913
Delsbo sn o. tg Abborrbruket ägomark Nummerförteckning förteckning Abborrbruket odling
Delsbo sn Abborrsjöarna sjöar Nummerförteckning förteckning Abborrsjöarna sjö
Delsbo sn Abborrsjöarna sjö Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
Delsbo sn Abborrsjön tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
Delsbo sn Abborrtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Delsbo sn Abborrtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Agtjär tjärn
Delsbo socken /Se Aftonåsen triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Agtjärnen tjärn
Delsbo sn /Se *Agatjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Agtjärnen tjärn
Delsbo sn Agtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Alderänget äga
Delsbo sn *Aklingen sjö Nummerförteckning förteckning Allemansbruken ägor
Delsbo sn Aklofwet åklåv Nummerförteckning förteckning Almarbruket skogsplanterad åker
Delsbo sn o. tg Alderänget terräng Nummerförteckning förteckning Almbruket, se Almarbruket skogsplanterad åker
Delsbo sn Allmansbruket ägomark Nummerförteckning förteckning Alsjöberget berg
Delsbo sn Alsjö ägomark Nummerförteckning förteckning Alsjöbäcken bäck
Delsbo sn Alsjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Alsjöbäcken bäck
Delsbo sn /Se *Alsjöhälla gränsmärke Nummerförteckning förteckning Alsjöbäcken bäck
Delsbo sn Alsjön sjö Nummerförteckning förteckning Alsjöhälla berghäll
Delsbo sn /Se Alsjöåsen bergås Nummerförteckning förteckning Alsjön sjö
Delsbo sn Alsjöåsen bergås Nummerförteckning förteckning Alsjön sjö
Delsbo sn Alsjöåsen berg Nummerförteckning förteckning Alsjön sjö
Delsbo sn Alsjöåsen höjd Nummerförteckning förteckning Alsjön sjö
Delsbo sn /Se Arresten vik Nummerförteckning förteckning Alsjön sjö
Delsbo sn o. tg Arvet terräng Nummerförteckning förteckning Alsjösjön sjö
Delsbo sn Asarbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Alsjösjön sjö
Delsbo sn Asarkälen höjd Nummerförteckning förteckning Alsjöån å
Delsbo sn Asarkälen terräng Nummerförteckning förteckning Alsjöån bäck
Delsbo sn /Se Asarmyrorna myrar Nummerförteckning förteckning Alsjöåsen bergås
Delsbo socken /Se Asarvallen fäbod Nummerförteckning förteckning Alsjöåsen berg
Delsbo sn Asarvallkölen del av Dellbokölen /Se Nummerförteckning förteckning Alsjöåsen berg
Delsbo sn Asarvallkölen höjd /Se Nummerförteckning förteckning Anderssonsåkern åker
Delsbo socken /Se Asarvallkölen skogsområde Delsbo sn sn Andra tjärnen tjärn
Delsbo sn Asarviken vik Delsbo sn sn Annikasbruket odling
Delsbo sn Aspås höjd Delsbo sn Arresten vik
Delsbo sn *Avalandet område Delsbo socken Arvet äga
Delsbo socken /Se *Avalyckan lycka Delsbo socken Arvet äga
Delsbo sn *Avalyckan lycka Delsbo socken Arvsmyren mosse
Delsbo sn Avasjön sjö Delsbo socken Asarkölen berg
Delsbo socken /Se Avasjön sjö Delsbo socken Asarkälen berg
Delsbo socken /Se Avasjön sjö Delsbo sn Asarmyrarna mossar
Delsbo sn Avasjön sjö Delsbo sn Asarmyrorna myrar
Delsbo socken /Se Avtjärn tjärn /Se Delsbo socken Asarrå rågång
Delsbo sn Backsjön sjö Delsbo sn Asarviken vikar
Delsbo socken /Se *Backtjärn tjärn dellbo inbyggarbeteckning Aspås bergås
Delsbo sn Badhusholmen holme Dellbo inbyggarbeteckning Aspås berg
Delsbo socken /Se *Bastuängarna Saknas /Se Dellbo inbyggarbeteckning Aspås berg
Delsbo socken /Se *Bastuänget Saknas Dellboarna inbyggarbeteckning Avalund avs.
Delsbo sn Benmyran myr? Dellbor inbyggarbeteckning Avalöten terräng
Delsbo sn Bergarön ö Dellborna inbyggarbeteckning Avasjön sjö
Delsbo sn Bergmyran ägomark Dellbotjuv inbyggarbeteckning Avsjön sjö
Delsbo sn Bergmyran myr Dellbo-tjuvarna inbyggarbeteckning Avtjärn tjärn
Delsbo sn Bergmyran myr Delsbo tjuv inbyggarbeteckning Avtjärnen tjärn
Delsbo sn Bergmyran myr Delsbotjuvar inbyggarbeteckning Backarna berg
Delsbo sn Bevakningsbäcken bäck Delsbotjuvar inbyggarbeteckning Backlocket äga
Delsbo socken /Se Biaktsiön sjö Delsbotjyvar inbyggarbeteckning Backlocket äga
Delsbo sn Biähtsiön sjö Delsbotjyvar inbyggarbeteckning Backsjön del av sjö
Delsbo socken /Se »Bjartsjön = Gunnarsbosjön sjö Bobygdare inbyggarbeteckning Backsjön sjö
Delsbo socken /Se Bjartån å Bobygderar inbyggarbeteckning Bastberg åker
Delsbo sn Bjuransbäck bäck Bobygderar inbyggarbeteckning Bastberget höjd
Delsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Bobygdsborna inbyggarbeteckning Benmyra äga
Delsbo sn Björnholmen udde Bäckarn inbyggarbeteckning Benmyren äga
Delsbo sn Björnmyran myr Edebo inbyggarbeteckning Benmyren mosse
Delsbo sn Björntjärnen tjärn Frampåsockning inbyggarbeteckning Bensnårsgadden stig
Delsbo socken /Se Björntjärnen tjärn Framsockningar inbyggarbeteckning Benänget äga
Delsbo sn Björntjärnsbäcken bäck Hallstabo inbyggarbeteckning Benänget äng
Delsbo socken /Se Björnåsen berg Hovern inbyggarbeteckning Bergarön holme
Delsbo socken /Se Björnåsen berg Hästskor inbyggarbeteckning Bergbacken åker
Delsbo socken /Se Björnåsen berg Julingvallare inbyggarbeteckning Berget höjd
Delsbo socken /Se Björstjärnen tjärn Karlsan inbyggarbeteckning Berghagen åker
Delsbo socken /Se Blacksås berg Klockarna inbyggarbeteckning Bergkvistensdammen damm
Delsbo socken /Se *Blaxås, se Blacksås berg Kruten inbyggarbeteckning Bergmyren mosse
Delsbo socken Blacksås skogshöjd Kvickarn inbyggarbeteckning Bergmyren mosse
Delsbo socken /Se Blacksåsrimen skogshöjd Källerängare inbyggarbeteckning Bergsbacken höjd
Delsbo socken /Se Bladmyran ägomark Källerängsborna inbyggarbeteckning Bergströmsön ö
Delsbo socken /Se Bladpussen ägomark Loppesbo inbyggarbeteckning Bjartsjön = Gunnarbosjön Saknas
Delsbo socken /Se Blaxås berg /Se Lycken inbyggarbeteckning Bjuransbäck bäck
Delsbo socken /Se Blaxås berg Myraborna inbyggarbeteckning Bjuransbäck bäck
Delsbo sn Blaxås berg /Se Norrbergsbo inbyggarbeteckning Bjurtomten äga
Delsbo sn Blaxås berg /Se Nyåkersbo inbyggarbeteckning Bjusnäsbruket äga
Delsbo sn Blaxås berg /Se Näsbyborna inbyggarbeteckning Björkede avs.
Delsbo sn Blekmyran ägomark Oppsjöbor inbyggarbeteckning Björkmansbo äga
Delsbo socken Blistermyran myr Prättingbergsbo inbyggarbeteckning Björknäset udde
Delsbo sn Blistran terräng Stenboborna inbyggarbeteckning Björkviken vik
Delsbo socken /Se Blixtarvallen fäbodvall Stålarn inbyggarbeteckning Björnholmen udde
Delsbo socken /Se Blodsmyran myr /Se Sundsen inbyggarbeteckning Björnholmen holme
Delsbo socken /Se Bobygden terräng Svartvallare inbyggarbeteckning Björnmyran myr
Delsbo socken /Se Bobygden terräng Svedjabor inbyggarbeteckning Björnmyren mosse
Delsbo socken /Se Bockholmen holme Vellsan inbyggarbeteckning Björns äga
Delsbo socken Bockmyran sankmark Vallstabor inbyggarbeteckning Björnsviken vik
Delsbo socken Bocksholmen holme Västanängsbor inbyggarbeteckning Björntjär tjärn
Delsbo socken Bolandsvägen väg /Se ?Västerbygderar inbyggarbeteckning Björntjärnen tjärn
Delsbo socken Bolandsvägen väg /Se Västpåsockningar inbyggarbeteckning Björnåkern åker
Delsbo sn /Se Bomyran terräng Västsockenstjyvarna inbyggarbeteckning Björnåsen berg
Delsbo sn Bomsmyran terräng Västpåsockningar inbyggarbeteckning Björshålet äga
Delsbo sn »Bondeboänget änge /Se Östervägare inbyggarbeteckning Björstjärnen tjärn
Delsbo sn Borhagarna ägor /Se Abborrtomten gård Björstäkten äga
Delsbo sn Bortäkten äga /Se Alsjö fäbodvall Blacksås berg
Delsbo sn Bramsviken vik Alsjö fäbodar Blacksås berg
Delsbo sn Branänget ägomark Alsjö fäb. Blacksås berg
Delsbo sn Bremarsholmen udde Alsjö fäb. Blacksåsberget berg
Delsbo sn Bromyr ägomark Alsjövallen fäb. Blacksåsberget berg
Delsbo sn Bromyran sankmark Alsjövallen fäb. Blacksåsrimen skog
Delsbo sn Bromyran myr Andersbo lht Blacksåsrimen skogstrakt
Delsbo sn /Se Bromyran myr Anderssons gård Blacksåsstenen stenröse
Delsbo sn /Se Bromyrberget höjd Annehill lht Blacksåsstenen gränssten
Delsbo sn /Se Brunberget berg Annero lht Bladmyren mosse
Delsbo sn /Se Brånberget berg Annetorp lht Bladpussen äga
Delsbo sn /Se Brånmyran myr Ars hemman Blankbruket åker
Dellsbo, Delsbo sn /Se Brånvallen fäbodvall /Se Ars gård Blankhagen skogbacke
Delsbo sn /Se Brånvallbäcken bäck Arsgården gd Blanks åker
*Sudherbo sn Brånvallen fäbod Arvet lht Blaxås berg
*Suderbo sn /Se Brånvallsbruket terräng Asarn fäbodar Blindbacken backe
*Suderbo sn /Se Brändbotjärnen tjärn Asarn fäb. Blystran mosse
*Sudherbo sn /Se Brännholmen holme Asarvallen fäbodvall Bocken äga
Delsbo kyrka Saknas Brännåsen berg /Se Asarvallen fäbodar Bockholmen holme
Kyrkgränd del av Delsbo sn /Se Brännåsen terräng Asarvallen fäb. Bockmyran åker
Alsjö fäbodvall /Se Brännåstjärnen, Västra tjärn Asch gård Bockmyran mosse
Alsjö fäbodvall /Se Brännåstjärnen, Östra tjärn Ava by Bockseholmen holme
Alsjö fäb. /Se Bränslorna terräng Ava by Bocksholmen holme
*Arffta Saknas Bucksarv ägomark Ava by Bockön holme
?Asarvallen fäbodar /Se *Bugholmsstenen råmärke Backa lht Boddestäkten äga
?Asarvallen fäbodar /Se *Bugholmsstenen råmärke Backabo lht Boddestäkten åker
Asarvallen fäb. /Se Burås höjd Backarvet gård Boddtäkten, se Boddestäkten åker
Asarvallen, se Asarvallkölen Saknas /Se Buråsbäcken bäck Backen by Bolandsvägen skogsväg
Afva by Burängen ägomark Backen gård Bomsbruket odling
Ava by *Buxholm holme? Backen by Bomyran äga
Ava by /Se Bysholmen holme Backen bebyggelse Bomyren mosse
Ava by /Se *Bysängarna Saknas /Se Backen gård Bondbobäcken bäck
Ava by *Bysängarna Saknas Backens gård Bondboängarna ängar
*Backa sköllen Saknas Bäckartjärnen tjärn Backens gård Bondboängarna ängar
Backen by Bännbroån å Backens gård Borgsas Bockmyran åker
Backen by /Se Bännmyrberget berg Backens bebyggelse Borrhagarna ägor
Baggälve by Dalmyran myr? Backens bebyggelse Borrkilen skogsskifte
Baggälve fäbodar /Se Dammkojan koja Backens gård Borrtäkten äga
Berg by *Degermyrholm Saknas Backmo lht Bottenbruket åker
Berge, Västra o. Östra byar *Degermyrholm myr(?) Bagg Eriks bebyggelse Brandänget äga
Berge, Västra o. Östra byar *Degernäs udde Baggälve by Branänget äng
Berge, V. o. Ö. byar Deglan terräng Baggälve by Branänget äng
Berge, V. o. Ö. byar Deglan terräng Barklandet lhtr och jordbrukslhtr Bratsvalen åker
Berge, Västra by /Se Dellarna sjöar /Se Bergbacken lht Bredbäcken bäck
Berge, Östra by Dellbokölen Saknas /Se Berge by Bredbäcken bäck
Berge, Östra by /Se Dellbokölen utmark /Se Berge, Västra by Bremarsholmen holme
Bjart by Dellbokölen högland /Se Berge, Östra by Brinken åker
Bjart by /Se Dellbokölen skogsomr. /Se Österberge by Bromsberget berg
Bjursnäs gård Dellen sjöar /Se Berglunds gård Bromsmyren mosse
Bjursnäs gård /Se Dellen, Södra sjö Bergs by Bromyran myr
Bjursnäs gård /Se Dellen, Södra sjö Bergs by Bromyrberget berg
Björka gård /Se Dellen, Södra sjö Bergsas lht Bromyrberget berg
*Björkmansbo ägor /Se Dellen, Södra sjö Bergviks hmd Bromyren mosse
*Björkmansbo hemman Dellen, Södra sjö Bjart gård Bromyren mosse
*Bobygden område /Se Dellen sjö Bjart by Bromyran äga
Bobygden del av sn Dellen, Södra sjö /Se Bjurs gård Brorshem avs.
*Bobygden område /Se Dellen, Södra sjö /Se Bjurs gård Bruken äga
Bodarna, Söder i del av Delsbo sn /Se Delsboviken vik Bjuråkerns gård Bruket åker
Bolanden del av sn Djupmyran terräng Bjuråkerns gd Bruksbron bro
Bolanden, Västi, se Bolanden del av Delsbo sn Dockmyren äng /Se Bjusnäs gård Brunarvet äga
Bandebo by Drakbo kojor Bjusnäs enstaka g. Brunarvet äga
Bondebo by Drakboberget höjd Björka by Brunmyran myr
Bondebo by? Dubblan sankmark Björka enstaka g. Brunberget berg
Bondeby by Duvnäsbäcken bäck Björka gård Brunmyrberget bergshöjd
Bondebo by Duvnäsbäcken bäck Björkede lht Brunnarna äga
Bondebo by /Se *Duvnäshagen äga /Se Björkens gård Brunnsbacken avs.
Bondebo by /Se *Eckelsbosjön tjärn Björk Ollas gård Brunnstaden vik
Bondbo by Eckelsboån å Björk Olles gård Brunäsbron riven bro
Bredåker by Ecklingen, Lilla o. Stora sjöar Björks gård Brunäset åker
Bredåker by /Se Ecklingen, Lilla och Stora sjöar Björkänga g. Bryggarbacken avs.
Bredåker by Ecklingen, Lilla o. Stora sjöar /Se Björkänge gård Bryggarbacken avs.
*Brunvallen fäbodar /Se Ecklingen, Lilla o. Stora sjöar Blads gård Brånan avs.
*Brunvallen fäbodar /Se Ecklingen sjö /Se Blankgården gd Brånan skogsmark
*Brunvallen fäbodar /Se *Edebron bro Bleckens gård Brånberget berg
*Brunvallen, se Brånvallen fäb. *Edelandet område Bleckens gd Brånmyran myr
Brånvallen fäbodar /Se *Edemark område Blombergs gd Brånvallbruket åker
Brånvallen fäb. /Se *Edeshagen förr avrättningsplats Blomdals gård Brånvallbäcken bäck
Brännåsens fäbodar fäbodar Edsåsen bergås Blomsbo lht Brånvallbäcken bäck
Byn by Edsåsen bergås /Se Blöt gård Brånvallmotluten vägbacke
Byn by Ers-Jons ägomark Blöts gård Brånvall-Rimen skogsmark
Byn by /Se Fageråsen höjd Bobacken lht Brändbotjärnen tjärn
Byn by Fallet terräng Bobygden, Södra o. Östra södra delen av Delsbo sn Brännholmen holme
Byn by /Se Fallsmor ägomark Bobygden del av sn Brännholmen holme
Byn by Farforshålet terräng Bobygden del av sn Brännåsen bergås
Byn by *Finnesveden Saknas Bobygden del av sn Brännåsen berg
Byn by Finnträten ägomark Bobygden del av Delsbo sn Bränslorna del av Hammarsvallberget
*Bågälve förr fäb. /Se Finnudden udde Boden handelslht Bucksarv äga
*Bärs sköllen Saknas Finskan terräng Bodins gård Bullerhällan stenhäll
Charlotteberg förr hemman, nu by /Se Fisberget terräng Bodins gård Burås berg
+Drachebo gd? /Se *Fjärasten, Kall råmärke Bolagsgården gård Buråsbäcken bäck
Dufnäs by *Fjärdsätersjön = (?)Morasjön sjö Bolanden västra delen av Delsbo sn Buränget åker
Duvnäs by Flakmyran ägomark Bolanden nordsvästra delen av Delsbo sn Buxarv äga
Duvnäs by Flatberget berg Bolanden västra delen av Delsbo sn Burbruket odling
Duvnäs by Flatås berg, strandäng Bolanden nordvästligaste delen av Delsbo sn Buringsbacken backe
Duvnäs by Flottboberget berg Bommens gård Buråsbäcken bäck
Duvnäs by *Flottebostranden strand Bommens gård Burängarna ängar
Ede by Flötstenen sten? Boms gård Buränget äga
Ede by Flötstenen fornlämning Boms soldatt. Burängsbacken äga
Ede by Furan terräng Bomsas lht Bysholmen holme
?Ede by Fåfängan ägomark Bomsas två lhtr Bysholmen holme
Ede by /Se Fårmyran myr Bondbo by Bysmyran äga
Ede by /Se Fältsens terräng Bondbo Eriks bebyggelse Bysviken vik
Ede by /Se Fännsmyr ägomark Bondebo by Bysviken vik
Ede by /Se Fännsmyr myr Borgens gård Bysänget äng
Ede by Fänsan ägomark Borgsas gård Byvägen väg
Ede by Fönebobäcken bäck Borkans gård Båtbackarna backar
Ede by /Se Gaddarudden udde Borkans jordbrukslht Båthuslyckan äga
*Eds sköllen Saknas Gammelbruket ägomark Borkens gård Båtstaden strand
Edsäng by Geasjön, Västra o Östra sjöar /Se Borrens gård Bäcka Karins stenen sten
Edsäng by /Se Glombosjön sjö Borrskens hmd Bäckarbron bro
Ervallen fäbodar /Se Glombosjön sjö Borrks gård Bäckartjärnen tjärn
Fjerdsäter by Glombosjön sjö Botten Lassas gård Bäckartjärnen tjärn
Fjärdsäter by Glombosjön sjö Botten-Lassas stugan fäbodstuga Bäckladan lada
Fjärdsäter by Glombotjärnen tjärn Bottens gård Bäckmyren äga
Fjärdsäter by Glomboån å Bottens gård Bäcktjärnsmyren mosse
Fjärdsätter by Glomboån å Bottens gård Bännarvet äga
Fjärdsätter by /Se Glomboån å Bottens gd Bännbrotäkten avs.
Fjärdsätter by Glomboån å Brams gård Brännbroån å
Fjärdsäter by /Se Gluggberget höjd Brams gård Bännmyrberget berg
*Fjärdesäter sköllen Saknas Golfen grönyta /Se Brams gård Böle äga
Flottbo hmd Gottland bergås Branänget gård Dalmyren avs.
Flottbo hmd Gotland terräng Bredåker by Dammbacken avs.
Flottbo hmd /Se *Granåsen berg Bredåker by Dammen Övre damm
Flottbo hmd /Se Granåsen berg Bredåker by Dammkojan f.d. skogsarbetarkoja
*Flåttbo fäbodar /Se Granåsen terräng Brentes gård Dammtäkten äga
Flottbo gd /Se Granåsen höjd Brentsgården gård Dammtäkten äga
Flåttbo gd /Se Granåsen höjd Briteborg lht Dammviken vik
Fläsmyra gd Gravbacka terräng Brobergs gård Dammviken vik
Fläsmyra gd Groan terräng Brobergs gård Danskviken vik
Fredriksfors samhälle /Se Grotien Lacus, se Gryttjen Saknas Brodéns gård Deglan mosse
Fredshammar Saknas Grubbsjön sjö Bruken gdr Delbokölen Stora = Nyvallskölen Saknas
Gallstugorna nu försvunna stugor /Se Gruvberget berg Bruks gård Delinsbruket äga
Glombo by Grÿcken sjö Bruks hmd Dellarna Saknas
Glombo by /Se Grÿcken sjö Brunmyran g. Dellarna Saknas
Glombo by Gryttjen sjö Bruns hmd Dellen sjö
*Gottland försvunnen fäb. /Se Gryttjen sjö Bryngelsbo lht Dellen sjöar
Gräftas gård /Se Gryttjen sjö Bryntes gård Dellen, Södra sjö
Gäddvik gård /Se Gryttjen sjö Brånvallen fäbod. Dellen, Södra sjö
Gräddviksvallen fäb. Gryttjen sjö /Se Brånvallen fäbodar Dellen, Södra sjö
Gärsbo gd? /Se Gryttjen sjö Brånvallen fäbod Dellen, Södra sjö
*Hagbo sköllen Saknas Gryttjen sjö Brånvallen fäbodvall Delsbokölen utmark
Hagen by Gryttjen sjö /Se Brånvallen fäb. Delsboviken vik
Hagen by Gryttjen sjö Brändbo by Djupdalsvägen väg
Hagen by Gryttjen sjö Brändbo by Djupmyren mosse
Hagen by /Se Gryttjen sjö Bröms hemman Djupmyran avs.
Hagen by *Gryttjesbergen berg /Se Brömsbacken bebyggelse Djupängarna äga
Hagen by? (?) Gryttjesberget berg Bränsbacken gård Djupängsberget berg
Hagen by /Se Gryttjesberget berg Buskens gård Dockmyren äng
Hallan beb. /Se Gryttjesbergen Saknas /Se Busk Olles gård Dockmyrarna äga
Hammaren g Gryttjesberget berg /Se Bygget gård Domarhagen äga
Hammaren gd Gryttjesberget berg Byn gård Drakberget berg
Hammaren gård Gryttjesvalltjärnen tjärn Byn by Drakberget berg
Hammaren gd /Se Gråängarna ägomark Byn gård Dravantsviken äga
Hammaren gård /Se Gråängsån å Byn, På Byn gård Dubblan myrar
Hammaren gd /Se Gräbban ägomark Byn by Duvnäsberget berg
Hammaren gd /Se Gränsholmen udde Byn gård Duvnäsberget berg
*Hammaren, Västra o. Östra byar /Se Gränsviken vik Bäckars gård Duvnäsbäcken bäck
*Hammaren, Västra gd Gräsmyran terräng Bäckars gd Duvnäsbäcken bäck
Hammaren gd Grövjan ägomark Bäcks gård Dälden åker
Hammarns gård /Se Grövjeberget terräng Bäcks gård Däldviken vik
Hammarsvall by /Se Gubbruket ägomark Bäcktomten lht Däldvägen väg
Hammarsvall by /Se Gubbåkern äga Bändbro hmd Dängehammaren äga
Hammarsvall by Gubbåkern åker Bännbro gård Dängehammarsbäcken bäck
*Hede Saknas Gubbåkern skogsområde Bännbro gd Därisvalarna ägor
Heden f. gd Gubbåkern äga /Se Bännbro gd Eboänget äng
Heden förr gd Guddängarna äga Ceders gård Eckelsbotjärnen tjärn
*Heden förr gård /Se Guddängarna terräng Ceders gd Eckelsboån å
*Henaker by? Guddänget jordlht Charlotteberg by Ecklingen, Lilla o Stora sjöar
*Henaker ?by Gunberget berg Charlotteberg gård Ecklingen Lilla sjö
*Henaker gd? /Se Gunnarsbosjön sjö Charlotteberg by Ecklingen Stora sjö
*Hokonebo Saknas Gunnarsbosjön sjö Dalfors gård Edsviksviken vik
Hovra by Gunnarsbosjön sjö Dalkvistas gård Edsvik äga
Hovra gård /Se Gunnarsbosjön sjö /Se Dalsas ödetorp Edsåsen bergås
Hovra förr gd nu by /Se Gunnberget höjd Dalsbo lht Edsängsängarna ängar
*Hubbersvallen fäbodar Gårdberget terräng Daniels hemman Eklövsbruket äga
*Hwærom Saknas Gåssjön sjö Daniels soldatg. Eksbruket äga
Håknorrbo by Gåssjön sjö Daniels gård Eldsviken vik
Håknorrbo by Gåssjön sjö Dasbo del av Långbo by Enmyran myr
Håknorrbo by /Se Gåssjön sjö Dellbo lht Enmyran myr och skogsmark
Håknorrbo by Gåssjön ägomark Dellbo-Alsjö del av fäb. Enmyren äng
Håknorrbo by /Se Gåssjön myr? Dellbo-Alsjö del av fäb. Enängarna ängar
*Hårdårsbyn by Gäddvikstjärnarna tjärnar Dellen Saknas Enängena åkrar
*Hårdårsbyn by /Se Gäddviksvallen fäbod Dellsas jordbrukslht Erik Jons tomterna gårdstomten
Hällnäs lht /Se Gäddviksån å Dellsta avs. Erik Jons äga
Högtomt by /Se Gäddviksån å Dellsta lht Eriksbruket äga
*In på socknen byar /Se Gäddviksåsen höjd Drakbo enstaka g. Erklyckan äga
Isbo by /Se *Gässås berg Drakbo fäbodar Ersvik äga
Jobsmyra by *Gässåsen berg Dunders gård Fagersbacken backe
Jobsmyra by /Se Hackmyran ägomark Duvas gård Fageråsen berg
Jobsmyra by /Se Hagaviken vik Duvnäs by Falbergstäkten åker
Jobsmyra by Hagmyran ägomark Duvnäs by Falkbruket odling
Johannesberg lht /Se Hallan ägomark Duvnäs gård Falksveden hage
?Julingvallen fäbodar /Se Hallan ängsmark /Se Duvnäs by Fallet skogsmark
?Julingvallen fäbodar /Se Halltjärnen tjärn Eckelsbo by Fallet äga
?Julingvallen fäbodar /Se Halvmila terräng Ede by Fallsmor äga
Julingsvallen fäb. Halvmila terräng Ede by Falltomten avs.
Julingvallen fäbodvall /Se Halvmilatjärnen tjärn Ede stationssamhälle Fejarmyren mosse
Julingvallen fäbod Hammarsvallberget triangelpunkt Edebo lht Fermsbruket åker
Jussdal Saknas /Se Hammarsvallberget berg Edeborg hotell Finnbäcken bäck
Järnvallen gård /Se *Handsjön sjö Edefors lht Finngatan byväg
Järnvallen fäb. /Se Hansesjön Saknas Edelund lht Finngatan gata
Kila by Hansesjön sjö Edeström lht Finnträta äga
Kila by Hansesjön sjö Edsbro lht Finnträtan äga
Kila by Hansesjön sjö Edsåkers bebyggelse Finntäkten äga
Kila by /Se Hansesjön sjö Edsäng by Finskan skogsmark
Kila by Hansesjön sjö Edsäng by Finskan berg
Klubbo by Hansesjön sjö Ekelsbo by Finskorna myrar
Klubbo by Hansesjön sjö Ekerns gård Fisberget berg
Klubbo by /Se Hansesjön sjö Elds gård Fisberget berg
Klubbo by /Se Hansesjön sjö /Se Elds gård Fisen äga
Klubbo by HanSiön sjö Ehnegård lht Fiskhällan sten
Klubbo by Hansjön sjö Engelbrekts gård Fjälla äga
*Klåfsvallen fäbodar /Se *Hanssjön sjö Engelbrekts gård Fjällen äga
Klättgården gd /Se Hattkulla berg Engelbrekts gård Fjällmyren avs.
Klättgården gd /Se Hattkulla berg Engelbrekts hmd Fjällsås berg
Klövsvallen fäb. Haversjön utdikad(?) sjö Erik Ers gård Flakmyren mosse
Knutslunda khbost. Havrakölen terräng Erik Ers gård Flasken berg
Knutslunda khbost. /Se Havravallen terräng Erik Ers gård Flatberget berg
Knutslunda khbost. /Se *Hedabäck ?bäck Erik Ers gård Flatberget berg
Knutslunda prästgård /Se Hedarna terräng Erik Jöns gård Flottboberget berg
Knutslunda khbost. /Se *Hedavallsåsen, se Hedåsen berg /Se Erik Jöns gård Flottboberget berg
*Korpvallen fäbodar /Se Hedinsbruket terräng Erik Lars gård Flurbacken backe
Krusgården gd /Se Hedåsbäcken bäck Erik Mickels gård Flyna sankmark
?Källberg by Hedåsen berg Erik Nils´ gård Flyttuvan flyttuva
Källberg se Kölberg by /Se Hedåsen berg Erik Ols gård Flötstenen sten
Källeräng by Hedåssjöberget berg Erik Ols gård Flötstenen sten
Källeräng handelsl. Hedåssjön sjö Erik Pers bebyggelse Flötstenen sten
Källeräng handelsl., Hedåssjön sjö Erik Pers gård Flötstenen sten
Källeräng by Hedåssjön sjö Erik Pers gård Flötstenen sten
Källeräng by /Se Hedåssjön sjö Eriks gård Flötstenen sten
*Källmyra gd:ar Hedänget terräng Eriks bs Flötstensvägen väg
Källsjö by /Se *Hiäffraholm ?gränsholme Eriksberg lht Focktäkten åker
Källsjö gård Hjässåsen höjd Erikslund lht Foten äga
Källsjö by /Se Hjässåsen berg Eriks Marit bs Fredagsmyren mosse
Kölbergs gård /Se Hjässåsen berg Erkas gård Froms äga
Kölberg by /Se Hjässåsen berg Erkas gård Fröbergstjärnen tjärn
Kölsjö by /Se Hjärsåsen skogsomr. Erk Ers gård Fura äga
Kölsjö by /Se Hjärsåsen triangelpunkt Erk-Johansa nu riven gd Furan äga
*Lagmansarvet gd Hobacken skogsområde Erk Jons gård Fusens husgrunder
*Lagmans arffwet gd /Se Hommern terräng Erk-Jöns gd Fusmyran åker
*Lagmansbo by Hoåsen, Lilla terräng Erk-Jöns gd Fyrilhagen åker
*Lagmansboda ?gd Hoåsen, Stora berg Erk-Olsas gd Fyrkanten avs.
Lillbo fäb. Hoåsen triangelpunkt Ers Lars gård Fyrsbacken backe
Lillvallen fäbodvall /Se Huckuren udde Ers Mickels gård Fyrsbruket äga
Lillvallen fäbodvall /Se Håknorrbosjön sjö Erk Mickels gård Fyrs hällan stenhäll
Lillvallen fäb. Håknorrbosjön sjö Erk Nils gård Fåfängan åker
Linfläck by Håknorrbosjön sjö Erk Olsas gård Fåfängan äga
Linfläck by Håknorrbosjön sjö Erk Pers gård Fålfötterna äga
Linfläck by Håktjärnen tjärn Erk Pers gård Fåran äga
Linfläck by Håktjärnsberget terräng Erk Pers gård Fårmyran myr
Linfläck by *Hållnästäkten täkt Ers Pers gård Fårmyren mosse
Linfläck by Hålmyran myr Erk Persas gård Fäjarmyran myr
Linfläck by Hålsmyran myr Erk Sakris gård Fältemyren mosse
Linfläck by /Se Hälleråsbäcken bäck Erk Svens gård Fännsmyr myr
Linfläck by /Se Hällviken vik Falks gård Fänsan äga
Linfläck by Härnäset udde Falksas gård Fännsmyr mosse
Linfläck by Härån bäck Fallet t. Fänsan äga
Linfläck by Härån bäck Fastens g. Fänsmyr mosse
Linfläck by Hästmyran myr Ferars gård Fänsmyran myr
Linfläck f. kungsgård, nu by *Hävlingeholm ?gränsholme Ferms gård Färdigsbacken backe
Linfläck by *Hävlingeholm ?gränsholme Fermsas gård Färdigsmyren mosse
Linfläck by /Se Hävlungen, Västra sjö Finnes gård Fönebobäcken bäck
Linfläck by /Se Hävlungen, Västra sjö Finnes gård Första tjärnen tjärn
Linfläck by /Se Högsnäs udde Finn Hansas gård Gagne vinterväg
Linfläck by /Se Högås höjd Fjärdsäter by Galgstugbron bro
Linfläck by /Se Höksvalarna ägomark Fjärdsätter by Gallstugån å
*Lindefläck sköllen sköllen *Högtomtasjön sjö Flaggens gård Gallänget äng
*Loka Saknas Högtomtasjön sjö Flangs gård Galtmyra äga
Loka Saknas *Högtomtasjön, se Surängssjön sjö Flinksas g. Galtmyren äga
Loka by /Se Höljan ägomark Flottbo hmd Gammelbacken backe
Loka by Igeltjärnen tjärn Flottbo gd Gammelbruket äga
Loka by /Se Isbosjön sjö Flurens hmd Gammel Hans äga
Loka by /Se Isbosjön sjö Flurns gård Gammelstallen lada
Loppet by /Se Isbosjön myr? Flur Olles gård Gammelsågen nu riven såg
Loppet by /Se Ismyran ägomark Flurs gård Gammelvik vik
Loppet by Istermyran sankmark Fläsmyra gård Gammelån å
Loppet by Isåsen berg Flöjts gård Gammelån åfåra
*Lussivallen fäb. Ittjemyran sankmark Flöjts gård Glasmästarsvalen äga
*Lykkewall Saknas Jansjösjön sjö Flöns gård Glombobacken vägbacke
Lyktan gd /Se Jansjösjön sjö Focksas gd Glomboberget berg
Lyktan gård /Se Jernsion sjö Forsbons förr jordbrukslht Glombosjön sjö
Lyktan gd /Se Jocksmyran ägomark Forsells soldatt. Glombosjön sjö
Långede by Julingstjärnen, Norra o. Södra tjärnar Forstorpet t Glombo Sågbacken vägbacke
Långede by /Se Julingstjärnen, Norra tjärn Fram på socknen trakt Glombotjärnen tjärn
Långede by /Se Julingstjärnen, Södra tjärn Fram på socknen byar Glombotjärnen tjärn
*Långede sköllen sköllen Jungfruberget höjd Frampåsocknen centrala delen av Delsbo sn Glombotjärnen tjärn
Långsbo by *Järnklint, se Järnvallsklinten berg /Se Framsocknen trakt Glomboån å
Långsbo, N. by /Se Järnvallsklinten berg /Se Framsocknen trakt Glomboån å
Långsbo, Södra by /Se Järnvallsklinten berg /Se Framsocknen byar Glomboån å
Långsbo by Järnvallsklinten berg Franks lht Gluggberget berg
Långsbo by Järnvallsklinten triangelpunkt Fransas gård Gluggberget berg
Låpet by Järnvallssjön sjö Fredriksberg lht Gluggberget berg
Margreteberg gd Järnvallssjön sjö Fredriksfors f.d. pappersbruk Gluggmyren mosse
*Mirebo sköllen sköllen Järnvallssjön sjö Fredriksfors station Glumbotjärn tjärn
Mora by Järnvallssjön sjö Fredriksfors gård Gnonasveden äga
Mora by Järnvallsjön sjö Fredriksfors stationssamhälle Godarviken vik
Mora by? Järnvallsjön sjö /Se Fredshammar komministergård Gommersveden skogsmark
Mora by Järnvallssjön sjö Frellens gård Gommors äga
Mora by Järnvallsjön sjö Fridhem lht Gottland bergås
Mora by Järnvallssjön sjö Fridhem lht Gottland bergås
Mora by *Järpabäck ?bäck Frinks soldatt. Gottland skogsås
Mora by *Järpebäcksbro bro Froms gård Granåsen bergås
Mora by Järvsömyran myr Fucks gård Granåsen berg
Mora by /Se Järvsöviken vik Fäjers lht Granåsen berg
Mora by *Jönsjökällan källa Fältas avs. Granåsen berg
Mora by /Se Kakeln ö Fält-Pellas lht Granåsen berg
Mora by /Se *Kalkberget berg Fälts bs Gravbackaån å
*Mora sköllen sköllen Kallkällberget höjd Fältskärs gård Grens Pelles äga
Myra by Kallmyran terräng Fältskärs gård Grinänget äga
Myra by Kalls ägomark? Fältskärs gård Grinänget äng
Myra by Kallsmyran myr Fältskärs gård Griparladan lada
Myra by Kalvmyran myr? Färdigs gård Griparmyrorna åker
Myra by /Se Kalvstigen väg /Se Färdigs gård Groa änge
Myra by /Se Kalvstigen landsväg Färms gård Groa Saknas
Myra by Kalvstigen väg /Se Färms gård Grodan sten
Myra by /Se Kalvås höjd Färms-Olles gd Gronäs åker
Nordanäng by Kamhav tjärn Förars hemman Gropvägen vägbit
Nordanäng by /Se *Kampehav tjärn Förars g. Grubbotjärn tjärn
Nordanäng by Kaplansjorden ägomark Gaddans gård Grubbsjön sjö
Norrberg by *Kaplanstomten jordlht Gadds gård Grummyren mosse
Norrberg by /Se *Kaplanstomten Saknas /Se Galgstugan f.d. g. Grundet äga
Norrberg by Kasik höjd Galles gård Grymsbacken backe
*Norrbergs sköllen sköllen Kasikmyran myr Gallgården gård Gryttjen sjö
Norr- och Sörväna byar Kattjärnen tjärn Gallgården gård Gryttjen sjö
Norrväna by /Se Kattjärnen tjärn Gall Olles gård Gryttjesberget berg
Norrväna by /Se Kattjärnen tjärn Gammelbruket gård Gryttjesholm holme
Nyvallen fäbodar /Se Kattjärn tjärn /Se Gammelbruket bs Gryttjesvalltjärnen tjärn
Nyvallen fäbod Killingholmen holme Gammelgården hmd Gråängarna äga
Nyåker by Killingholmen holme Gammel Ingrids bs Gråängarna ängar
Nyåker by /Se Kilvikarna vik Gammel-Ståls lht Gråångsån å
Nyåker by Klappbäcken bäck Gavells gård Gräbba äga
»Näsbo sköllen sköllen Klasberget triangelpunkt Gertruds gård Gräbban äga
Näsbyn by Klinttjärnen tjärn Gils gård Gränsholmen äga
Näsbyn by /Se Klintviken vik Glans soldatt. Gränsmyran myr
Näsbyn by /Se Klintåsen berg Glanses soldatg. Grövjan äga
Näsbyn by Klockmyran ägomark Glombo by Grövjan äga
Näset by Klockmyran ägomark Glombo by Gubbruket äga
Näset by Kloftberget höjd Glombo by Gubbåkern äga
Näset by Klotjärnen tjärn Glugg by Gubbåkern åker
Näset by Klotjärnsberget triangelpunkt Glugg by Gubbåkern äga
Näset by Klotjärnsåsen bergås Glumbo, se Glombo Saknas Guddängarna äga
Näset by Klotjärnsåsen berg Glumbo by Guddängarna ängar
Näset gd *Kloån, se Klubbån å /Se God Nilsa gård Guddängskanalen avlopp
Näset by *Kloån, se Klubbån å /Se Gods gård Guldmyran äga
Näset by /Se Klubbomoren terräng Gods bs Guldmyran f.d. myr
Näset by /Se Klubbån å Goena by Gunberget berg
?Näset bebyggelse /Se Klubboån å Gottlings hmd Gunbergssvalarna ägor
*Oknarbo Saknas Klubboån å Grannens gård Gunnarsboberget berg
Oppsjö by Klubbo-ån å Granns gård Gunnarsbosjön sjö
Oppsjö by /Se Klubboån å Grans gård Gunnarsboån å
Oppsjö by /Se Klubboån å Grans hmd Gunnberget berg
Oppsjö by Klubboån å Gravbacka del av Svedja by Gusänget äng
Oppsjö by /Se Klättberget terräng Gravbacka hmd Gvänmyran äga
*Oppsjö sköllen sköllen Klättehålet grotta Gravbacka två gdr Gårdberget berg
Ovanåker by Klättehålet grotta /Se Grecksars gård Gårdmyren äga
Ovanåker by Klättehålet grotta /Se Grens gård Gårdslyckan äga
Ovanåker by /Se Klättehålet grotta /Se Gretas gård Gårdstäkten äga
??Ovanåker by Klättehålet grotta /Se Gretas gård Gåssjön sjö
Ovanåker by Klättehålet grotta /Se Gripars gd Gåssjön sjö
Ovanåker by /Se Klättehålet grotta /Se Gronäsvallen stuga Gåssjön avs.
Ovanåker by Klättehålet grotta /Se Grålocken gd Gåssjötäkterna ägor
Prästbordet Saknas /Se Klövsvallen hus Grålåka gård Gäddviken vik
Prästbordet Saknas Klöfsvallkölen del av Dellbokölen /Se Gräftas gård Gäddvikstjärnarna tjärnar
Prästbordet Saknas /Se Klöfsvallkölen höjd /Se Gräftens gård Gäddvikstjärnarna tjärnar
Prästvallen fäbodar /Se Klöfsvallkölen höjd /Se Gräns´ hmd Gäddvikstjärnarna tjärnar
Prästvallen fäb. Knappkull berg /Se Gräns Karls gård Gäddviksån å
Prästvallen fäbod Knappkull berg /Se Gröna Lund stuga Gäddviksån å
Prästvallen fäbodvall /Se Knappkull berg Gubbas gård Gängsekällan källa
Prättingberg by Knappkull höjd Gubb-Pelles gård Gängsekällan källa
Prättingberg by /Se Knappåsbäcken bäck Gubbs hmd Gängse källa källa
Prättingberg by /Se Knappåsen terräng Gudmunds gård Gängsemyran myr
Prettingberg by /Se »Knarälve Saknas Gudmunds gård Gängsemyren mosse
Prättingvallen fäbodar /Se Knippsveden terräng Gudmunds gård Gökensbacken backe
Prättingvallen fäbodar /Se *Kohagstjärn tjärn Gudmunds Olles hmd Göksänget äga
Prättingvallen fäbodar /Se Kolarberget berg Gullbo lht Görsmyran äga
Prättingvallen fäb. Komyran terräng Gulltorp lht Hacka äga
Renåsvallen fäbodar /Se Kornhagsberget höjd Gunstbo lht Hackarn äga
Renåsvallen fäbodar /Se Kornhagstjärn tjärn Gustavenstomten lht Hackmyren avs.
Renåsvallen fäb. Kornhagstjärnen tjärn Gustavsberg lht Hagaviken vik
Rimskog by /Se Korsihålet ägomark Gåsbacka by Hagbacken backe
Rimskog by Korsmyran terräng Gåsbacka by Hagelandsbruket odling
?*Ringsta förr by Korstallen terräng Gåssjö gård Hagen åker
Ringsta förr gd /Se Kruskojan koja Gåvan missionshus Hagen åker
*Ringsta förr by /Se Kråkholmen gränsholme /Se Gäddvik g. Hagen åker
*Robertsvallen, se Råbergsvallen fäbodar Kråkholmen gränsholme Gäddvik gård Hagen åker
Rolfsberg by Kråkholmen holme Gäddvik fäbodar Hagen åker
Rossla by Kråknäs udde Gäddviksvallen fäbodar Hagmyren mosse
Rosslan by /Se Kullerberget höjd Gästgivars gård Hajsängarna ängar
Rossla by /Se Kullrarna terräng Gästgivars gård Hakan äga
*Rudzarvet Saknas Kusviken vik Gästgivarens gård Hallan änge
?Rusmyrvallen fäbodar /Se Kuven skogsomr. Gästgivars gård Halltjär tjärn
Rusmyrvallen fäb. Kvarnberget höjd Gästgivars gård Halltjärnen tjärn
*Ruttarfluet gd? /Se Kvarnberget skogshöjd Gökens gård Halvmila äga
Råbergsvallen fäbodar /Se Kvarnänget terräng Haftorns hemman Halvmilahån ström
Råbergsvallen fäbodar /Se Kycklingmyran myr Haftors gård Halvmilaskiftet avs.
Råbergsvallen fäb. »Kyrkovallen omr. vid kyrka /Se Haftors gård Halvmilatjärnen tjärn
Råbergsvallen fäbod /Se *Kälen, se Kölen berg /Se Hagen by Hammarsbacken backe
*Rönåsvallen se Renåsvallen fäb. /Se Kälen terräng Hagen by Hammarsvallsberget berg
Sala gd /Se Källbergsbobäcken bäck Hagen by Hammarsvalltjärnen tjärn
Sandnäs by Källerängstjärn tjärn /Se Hagens gård Hansebosjön sjö
Sandnäs by Källerängstjärnen tjärn Hagens hmd Hansesjön sjö
Sannäs by Källmyran terräng Haglunds gård Hansesjön sjö
Sannäs by /Se Källmyrtjärnen tjärn Haglunds gård Hansesjön sjö
Sannäs by /Se Källmyrtjärnen tjärn Haglunds soldat. t. Hansesjön sjö
Sandnäs by Källråsberget höjd Hallan lhtr och jordbrukslhtr Harbacka vägbacke
Sandnäs, Norra by Källråtjärnen tjärn Hallsta by Hastbruket avs.
Sandnäs, Södra by Källsjöbäcken bäck Hallsta by Hattkullarna, Norra och Södra berg
Sandnäs, Södra by Källsjöbäcken bäck Hallsta by Hattkulla berg
Sandnäs by /Se Källsjön sjö Hammaren enstaka g. Hatäkt äga
?Selbergsvallen fäb. Källsjön sjö Hammarn gård Havssvalget vattenhål
Selbergsvallen fäbod /Se Källsjön sjö Hammarns gård Hedarna hedar
?Selbergsvallen fäb. /Se Källsjön sjö Hammarns gård Hedberget berg
*Semir by Källsjön sjö Hammarsvall by Heden tallbacke
*Semyrsvallen fäbodar /Se Källsjön sjö Hamburg lht Hedinsbruket åker
*Sidmyra, se Sjömyra by /Se *Källsjö åmynne åmynning Hammaren gård Hedåsen bergås
*Silvbergsvallen fäbodar /Se *Källvallssjön = Lillvallssjön sjö Hammaren gård Hedåsen berg
*Silverbergsvallen se ?Selbergsvallen fäb. /Se Käringsvalen terräng Hammaren Västra hemman Hedåssjöberget berg
*Simmersvall fäbodar /Se Kärr sankmark Hammaren Östra hemman Hedåssjösholmen holme
*Simmersvall fäbodar /Se Kölen berg Hammarströms lht Hedåssjön sjö
Sjulgård by /Se Kölen skogsomr. /Se Hammarsvall by Hedåssjön sjö
Sjulgård gd /Se Lacus Söderdilln sjö Hans´ gård Hedåssjösbäcken bäck
Sjömyra by *Lagmansarvet åker Hans´ gård Hedänget avs
Sjömyra by /Se *Lagmansarvet åker Hans´ hmd Hedänget äga
Sjömyra by /Se *Lagmansmyra Saknas /Se Hans´ gård Hembodsvägen väg
Sjömyra by /Se L. Alss-ön sjö Hans´ gård Hemtäkten äga
Sjömyra by Lappkällan källa Hans´ gård Hemtäkten äga
Sjömyra by /Se Lappängarna ägomark Hansas hemman Hjässåsen berg
*Skamänge Saknas Lejonsholmen holme Hansas gård Hjässåsen berg
Skarpäng g. Leksberget skogsområde Hansas gård Hjässåsen berg
Skarpäng gård /Se Lennsjösjön sjö Hansas jordbrukslht Hobackarna höjder
Skarpäng gd Lennsjösjön sjö Hans Ers gård Hobacken äga
Skog by Lennsjösnåret terräng Hans-Hansa gd Hobacken ängar
Skog by /Se Lill-Blistra terräng Hans-Hansas jordbrukslht Holen åker
Skog by Lillbosjön sjö Hans Mårts gård Holenladan riven lada
Skog by Lillbosjön sjö Hans Mårts gård Holmarna holmar
Skog by Lillbosjön sjö Hans Ols hemman Holmen holme
Skålgården gd /Se Lillbosjön sjö Hans Ols bebyggelse Holmen holme
*Slätsocknen område av sn Lillbovallen ägomark Hans Ols Ingrids hmd Holmmyran myr
*Slätsocknen område av sn /Se Lill-Finskan myr Hatsas gård Holmyran äga
Slättäng by Lill-Flasken berg Havtors gård Holstbruket åker
Smedsbo by /Se Lillholmen holme Heddastomten avs Hommern allmänning
Smedsbo by /Se Lillholmen holme Heden gård Hovbacken höjd
Strandäng by /Se Lillsjöbäcken bäck Heden Saknas Hoås berg
*Strandäng gd /Se Lillsjön sjö Helsings soldatt. Hoås Stora berg
Strandäng by Lillsjön sjö Hemmet lht Hoåsen, Stora berg
Stympnæ, se Stömne by Lillsjön tjärn Hem på socknen trakt Hundarvet äga
Stömne by Lillsjön tjärn Hennings gård Hurtigsbruket äga
Stömne by Lilltjärnen tjärn Herrgården gård Huvudkullen udde
Stömne by Lillvallen skogsomr. Herrgården gård Håkarsbruket äga
Stömne by Lillvallskorset vägkorsning Herrgården gård Håkas myran äga
Stömne by Lillvallssjön sjö Hinriksas g. Håkasmyren odlad mosse
Stömne by Lillvallsjön sjö Hjorts gård Håknorrbosjön sjö
Stömne by /Se Lillvallssjön sjö Hjortsas gd Håknorrbosjön sjö
Stömne by /Se Lillvallssjön sjö Hjälmans gård Håkstjär tjärn
Stömne by Lillvallssjön sjö Hjälms gård Håktjärnen tjärn
Stömne by /Se Lillvallssjön sjö Hoffs bs Håktjärnsbäcken bäck
Stömne by /Se Lillvallssjön sjö Holmbergs gård Hålet del av Hedåssjön
*Stömne sköllen sköllen Lillvallsån å Holstas bebyggelse Hålmyran myr
Stömnesvallen fäbodar /Se Lillås höjd Holsts bebyggelse Hålmyren mosse
Stömnesvallen fäbodar /Se Lillåsen berg Holstsas sommarbostad Hålsmyren mosse
Stömnesvallen fäb. /Se Lillåsmyran myr? Hommern gård Hällviken vik
Sunnansjö by Linderåsen höjd Hommern bs Hällviken vik
Sunnansjö by Lingån bäck Hovers gård Hälsinghästen = Tovåsen Saknas
Sunnansjö by Lingåsen berg Hovers gd Härbrestomten tomt
Sunnansjö by »Lislesjön, se Lillsjön sjö /Se Hoves gård Härbresåkern åker
?Sunnansjö by Lissel-Ecklingen sjö Hovra g. Härdingsbruket skogsplanterad åker
?Sunnansjö by Lisselholmen halvö Hovra gård Härlingsbruket skogsplanterad åker
Sunnansjö by /Se Lisselås höjd Huldas avs Härningsbruket skogsplanterad åker
Sunnansjö by Livtjärnen tjärn Hultins gård Härnäset näs
Sunnansjö by Ljusbacken höjd Hults soldatt. Härviken vik
*Sunnansjö sköllen sköllen Ljusberget berg Hurtigs lht Härån å
Sunnansjö by /Se Ljusbergsbäcken bäck Håkans gård Härån å
Svala by /Se Ljustjärnen tjärn Håkans gård Härån å
Svala by Locken ägomark Håkans gård Hästhagbacken vägbacke
Svala by /Se Lokasjön sjö Håkars gård Hästhagen åker
*Swartstugorna gd:ar Lokasjön sjö Håkars gård Hästhöljan utvidgning av å
*Swartstugorna gd:ar /Se Lomman tjärn Håkas gård Hästhöljan åutvidgning
Svartvallen fäbodar /Se Lomtjärn tjärn Håkas gård Hästmyren äga
Svartvallen fäbodar /Se Lomtjärnen tjärn Håkas gd Hästmyrhålan myrgrop
Svartvallen fäb. Lomtjärnen tjärn Håkas nu riven gd Hästmyrhålen sankmark
Svedja by Lonken myr Håkens gård Hästån å
Svedja by /Se Lopessjön sjö Håknorrbo by Hävelungen sjö
Svedja by /Se Loppesjön sjö Håknorrbo by Hävlungen Västra sjö
Svedja by Loppesån å /Se Håks gård Hög-Flasken berg
Svedja by /Se Loppån bäck Håks gård Högsnäs udde
*Svedja sköllen sköllen Lortmyran myr Håks gård Högsnäs näs
Sättjära by Lorttjärnen tjärn Håks hmd Högås berg
Sättjära by /Se Lorttjärnen tjärn Håls avs. Högås berg
Sättjära by Lubben berg Hägglunds gård Högås berg
Sättjära by /Se Luberget höjd Hällberga gd Högåstjärnen tjärn
Sättjära by /Se Lumpån å Hällnäs lht Höksvalarna äga
Sättjära by /Se Lumpån å Högbergs hmd Hömyren avs.
Söderbo nu Delsbo sn /Se Lumpån å /Se Högs soldatt. Höänget äng
*Söderbodarna område /Se Lumpån å Högtomt by Ibäck bäck
*Söderbodarna område /Se Lundberget skogshöjd Högtomt by Igeltjär tjärn
*Söderbodarna område /Se Lusrå terräng Högåker lht Igeltjärnen tjärn
*Söderbodarna område /Se Lussevallen terräng Hökars gård Isbosjön sjö
Sörväna by /Se Lusseås berg Hökars gård Isbosjön sjö
Sörväna by /Se Lussvältan terräng Hökars bebyggelse Isbovägen skogsstig
Sör- och Norrväna byar Lusåsen höjd Hökars gård Islocket äga
*Tjäderänge by Långberget höjd Hörntorp lht Islocket äga
Tjälberg by Långberget höjd Ingelssons gård Ismyran äga
Tjärnmyra by Långboberget berg In i gården gård Ismyran åkrar
Tjärnmyra by /Se Långboberget berg /Se In i gården gård Ismyrbacken skogsbacke
Tjärnmyra by Långboberget berg Innigården gård Ismyrbrinken åker
Tolbo, V. o Ö. byar Långbosjöarna = Lillbosjön o. Långbosjön sjöar Innigården gård Ismyren äng
Tolbo, Väster by Långbosjön sjö Inigården gd Ismyrhagen hage
Tolbo, Öster by Långedesbäcken bäck /Se Innigården gård Ismyrkanalen dike
Tolbo byar /Se Långedebäcken bäck Innigården gård Ismyrladan riven lada
Tolbo, V. o. Ö. byar /Se Långedetjärnen tjärn In i gårds gård Ingridsbruket äga
Tomta by Lången sjö Isbo by Insyningen äga
Tomta by Lången sjö Isbo by Itjärsmyra myr
Tomta by? Lången sjö Itjärnens bebyggelse Ittjemyran myr
Tomta by Lången sjö Itjärs g. Jansjön sjö
Tomta by Lången sjö Jensas hemman Jansjösjön sjö
Tomta by /Se Lången sjö /Se Jensas gård Jecksänget åker
Tomta by /Se Lången sjö Jobsmyra by Jobsmyraängarna ängar
Tomta by /Se Lången sjö Jobsmyra by Jocksmyran åker
Trollsvallen fäb. Lången sjö Jocks gård Jocksmyren mosse
*Trättingberg by Lången sjö Jocks gård Jocks åkern åkrar
*Tåfsvall fäbodar /Se Lången sjö /Se Jocks gd Jocksängarna ängar
*Ugganåker by Lången sjö /Se Jocksas g Jommonsbruket äga
Vallarna fäbod? Lången sjö Johannelund lht Jon Olles backen backe
*Vassarvallen fäbodar /Se Långholmen halvö Johannes hemman Jon-Olsas bruket åker
Venås by /Se Långmyran myr Johannes gård Jon Svens åkern åker
*Vesthenbek gd Långmyran myr Johannesbo lht Jordsänget äng
Vi by Långmyran sankmark Johannesas gård Julingstjärn tjärn
Vi by Långnäsudden udde Johannesberg avs. Julingstjärnen Norra tjärn
Vi by Långsbo fäbodar Johannesberg hmd Julingstjärnen, Norra tjärn
Vi by Långsbosjön sjö Johannes på Näset hmd Julingstjärnen Södra tjärn
Vi by Långsbosjön sjö Jon Andersas gård Julingstjärnen, Södra tjärn
Vi by Långsbosjön sjö Jon Anders´ gård Julingvallstjärnarna tjärnar
Vi by Långsbosjön sjö Jonbo lht Julingvallvägen väg
Vi by /Se Långsbosjön sjö Jonhammar lht Jungfruberget berg
Vi by *Långsboån å Jon Hans hmd Jungfruberget berg
Vi by Långtjärnen tjärn Jon Jons gård Jungfruberget berg
Vi by Långtjärnen tjärn Jon Jons gård Jungfruvägen vägbit
?Vi by Långtjärnsbäcken bäck Jon-Jons gd Jälma äga
Vi by /Se Låpesjön sjö Jon-Karlsas lht Jängsemyran myr
*Vi sköllen sköllen Låpesjön sjö /Se Jon Matsas gård Järnvallsklinten berg
Vitterarv by Låpån å Jon Ols gård Järnvallsklinten berg
Vitterarv by /Se Lönnmyran ägomark Jon-Ols gd Järnvallsjön sjö
Vitterarv by Lövholmen holme Jon-Olsas lht Järnvallssjön sjö
Vitterarv by /Se Lövåsbäcken bäck Jon-Ols-Ollas gd Järnvallån å
Vålås by Lövåsbäcken bäck Jon Persas gård Järvsöbacken vägbacke
Vålås by /Se Lövåsen berg Jon Persas gård Järvsömyren mosse
*Vålås gd Lövåsen terräng Jon Påls gård Järvsörå gräns
Vålås by Lövåsen höjd Jon Påls gård Järvsöviken vik
*Väna sköllen sköllen Lövåskullarna höjd Jon Påls gård Jättekullen kulle
*Wæstanbæk del av by? Lövåsmyran sankmark Jon Påls gård Jönsas svederna skogsmark
*Västanbäck Saknas Lövåsmyran myr Jons gård Jönsassvedjevägen vägbit
Västanäng by /Se Maddeludden udde Jons gård Jönssvedjorna skogskiften
Västanäng by /Se Maletuvan holme Jons gård Jörmåsvägen väg
Västanäng by Mellantjärnen tjärn Jons gård Kakeln holme
Västertolbo by /Se Mickelsholmen holme Jons gård Kakeln holme
Västeräng by Mjuksjön tjärn Jons gård Kallbäcksbacken höjd
Västeräng by Morarna ägomark Jons gård Kallbäcksbacken backe
Västeräng by Morasjön sjö Jonsbo lht Kallbäcksbacken backe
Västeräng by Morasjön sjö Jons Eriks gård Kalmansbruken ägor
Västeräng by /Se Morasjön sjö Jonsgård gård Kallmor myr
Västeräng by Morberget höjd Jonsgårdarna gård Kallmyren mosse
Västeräng by Mormyran sankmark Jons Ollas gård Kalvmyren mosse
*Västeränge sköllen sköllen Morängarna ägomark Jons Olles gård Kalvstigen landsväg
*Ytterälve fäbodar Mynningstjärnen tjärn Jons Pelles gård Kalvsveden hage
Åker förr by /Se Mäludden udde Jon Pers gård Kalvsveden åker
Åkre by Mörttjärnen tjärn Jonsta lht Kalvås berg
Åkre by? Nickelåsen höjd Jon Svens gård Kalvås berg
Åkre by Norellsbruket ägomark Jon Svens gård Kamhav tjärn
Åkre by Norn vik Julingen fäb. Kanalen bäck
Åkre by /Se Norrbergstjärnen terräng Julingvallen fäbodvall Kanalsbacken backe
Åkre by Norrhåka terräng Julingvallen fäbodar Kaplansjorden äga
Ås gd Norr-Lången sjö Julingvallen fäb. Karl-Persas sveden skogsmark
Ås by Norsbron bro Julles sommarbostad Karlsarmyran åker
Ås gd Notholmen holme Jåks gård Karlsas myran åker
Ås by Nupens ägomark Järnvallen g. Karlsas åkern åker
Ås gård Nybergstjärnen tjärn Järnvallen fäbodvall Karlsas ängena åker
Ås gård /Se Nybruket ägomark Järnvallen gård Karlsbruken ägor
Änga by Nymyran ägomark Järvsö Anders gård Karls gubbarna ägor
Änga by Nyvallkölen del av Dellbokölen /Se Järvsö Olles gård Karlsänget äng
Änga by /Se Nyvallkölen höjd /Se Järvsögården gård Kasik berg
*Änga gd Nyvallkölen höjd /Se Järvsö Ollas gård Kasikbäcken bäck
Änga by /Se Nyvallskälen terräng Jöns gård Kattarn kulle
Örvallen fäbodvall /Se Nyvallsmyrorna myr Jöns hmd Kattbacken backe
Örvallen fäbodvall /Se Nyvallssjön sjö Kajsas gård Kattes vik
Örvallen fäbodvall /Se Nyvallssjön sjö Kajses gård Kattharen höjd
Örvallen fäbodvall /Se Nyvallssjön sjö Karlberg lht Kattjär tjärn
Örvallen fäb. /Se Nyvallssjön sjö Karl Jons gård Kattjärnen tjärn
»østanbek» beb. Nyvallssjön sjö Karl-Magnusas lht Kattjärnen tjärn
Østanbæk del av by? Nyvallssjön sjö Karl Olles gård Kattlyckorna äga
»østanbæk» beb. Nyvallssjön sjö Karls gård Kattmyran äga
*Östanbäck gd *Nyåkerstjärn äng Karls gd Kilarna ägor
*Östansarvet Saknas /Se Nyängsmyran myr Karls gård Kilarna åkrar
Östansjö by Nyängsmyran terräng Karls gård Kilarna ägor
Östansjö by /Se Näbben ägomark Karls gård Kilen åker
Östansjö by Näbbtjärnen tjärn Karls gård Kilen äga
Östertolbo by /Se *Näsbyängen äng Karls gård Kilen äga
*Østhenbeck gd Näverbromyran myr Karls gård Kilen äga
Överälve by Offerkast fornlämning Karlsas lht Kilgrinden grind
  Oppsiö sjö Karlsas gård Killingholmen ö
  *Oppsjöbäcken bäck Karlsas gd Killingholmen holme
  Oppsjösjön sjö Karlses gård Killingholmen holme
  Oppsjösjön sjö Karlsdal lht Kilmyran åker
  Oppsjöåsen berg Karlskoga lht Kilviken vik
  Oppsjöåsen höjd Karlsro lht Kilviken vik
  Orsudden udde Karlssons gård Kjellsbruket odling
  Passmyran myr Karlstad lht Klangarbacken backe
  Pellasgården skidstuga Karsten Hedstöms gård Klangbruket odling
  Pellernsudde udde Katt Lyckans gård Klasberget berg
  Per-Matsbruket ägomark Kattlyckorna gård Klasberget berg
  Pjältänget ägomark Kila by Klingerstycket äga
  Polskudden udde Kila gård Klingerstycket äga
  Porsamyran myr Kila by Klintaråkern åker
  Prästhagen skogsområde Kila gård Klinthagen avs.
  *Prästsjön sjö Kilarna gård Klinten berg
  Prästvallsbäcken bäck Kilen g. Klinttjärnen tjärn
  Prästvallsmyrorna myrar Kilgården lht Klintåsen berg
  Prästvallssjön sjö Kilhagen gård Klockartäkten äga
  Prästvallsjön sjö Kilhavarn lht Klockartäkten äga
  Prästvallssjön sjö Kils gård Klockmyran äga
  Prästvallssjön tjärn Kiltomten lht Klockmyren mosse
  Prästvallssjön sjö Kiltäkten gård Klockmyren mosse
  Prästvallssjön sjö Kiltäkten gård Kloftarna klyfta
  Prästvallssjön sjö /Se Kiltäkten bebyggelse Kloftberget berg
  Prästvallssjön tjärn Kjellins gård Kloftberget berg
  Prästvallstjärnen tjärn Klackens gård Kloftgadden skogsstig
  *Präståkern Saknas /Se Klangs soldat t. Klongstabacken äga
  Prättingvallbäcken bäck Klangs g. Klotjär tjärn
  Prättingvallen fäbod Klars soldatt. Klotjärnen tjärn
  Regeltjärn tjärn Klars soldat t. Klotjärnsåsen berg
  Regeltjärnen tjärn Klars hmd Klotjärsåsen bergsås
  Regeltjärnsbäcken bäck Klas gård Klottertjärnen tjärn
  Regelåsen berg Klimsas gård Klubboån å
  Regelåsen terräng Klintsas t Kläppen avs.
  Renåsen bergås Klinttorp lht Klättehålet underjordisk grotta
  Renåsen triangelpunkt Klinttorpet t Klätthålet underjordisk gång
  Renåsbäcken bäck Klockarns gård Klätthålet underjordisk gång
  Renåsen höjd Klockarns gård Klöfsvallkölen utmark
  Renåstjärn tjärn Klockars gård Knappbackarna backar
  Renåstjärnen tjärn Klockmansdammen avs Knappkull berg
  Renåsvallen fäbod Klocktorp lht Knappkull berg
  Rimmyran myr Kloters soldatg. Knappkull kulle
  Rimmyran myr Klotters nu rivet t Knektkullen kulle
  Rimskogssjön, Yttre sjö Klubbo by Knektlandet strandbit
  Rimskogssjön, Övre sjö Klubbo by Knippsveden vinterväg
  Rimskogstjärn sjö Klubbo by Knoke äga
  *Ringfurun gränsmärke? Klubbtorp lht Kogatan väg
  Ringfuru terräng Kläppen gård Kokerabacken backe
  Ringfuru rå gränsmärke Klätts gård Kolarberget berg
  Ringfuru[rå] gränsmärke /Se Klätts gård Kolarberget berg
  Ringfuru[rå] gränsmärke /Se Klövsvallen fäbod. Kolberget berg
  Ringsholmen holme Klövsvallen fäbodar Kolberget berg
  Ringsnäset udde Knagg gård Komyren mosse
  Ringsta äga /Se Knaggens gård Kornhagberget berg
  *Ringsta ?ägor Knaggens gård Kornhagen äga
  Ringsta del av ägor /Se Knaggans gård Kornhagen åker
  Rosjön sjö Knaggälve by Kornhagsberget berg
  Rossbäcken bäck Knaggälve by Kornhagstjärnen tjärn
  Rossjön sjö Knappens gård Kornhagstjärnen tjärn
  Rossjön sjö Knapps gård Kornhagtjär tjärn
  Rossjön sjö Knapps gård Korset vägkorsning
  Rossjön sjö /Se Knapps gård Korsihålet äga
  Rossjön sjö Knappstugan bs Korsmyren äga
  Rossjön sjö Knutslunda gård Korsmyren äga
  Rossjövallen fäbod Knartens gård Korsnäs avs.
  Rosslen ägomark Knopet gård Kringelmyran myr
  Rosslen ägomark Knutslunda kyrkoherdeboställe Kringelmyren äga
  Rossåsen höjd Kraftsas gd Kringelsvalen åker
  Rossåsån å Krigs gård Kringsholmen holme
  Rudtjärn tjärn Krigs soldat.t. Kroke äga
  Rudtjärnen tjärn /Se Krigs t. Kronsas åker
  Rudtjärnen tjärn Krings gård Kronsveden hage
  Rudtjärnen tjärn Krings soldatt. Krusbacken backe
  Rumpen terräng Krings bs Krusäng avs.
  Runefuru, se Ringfuru rå gränsmärke Kringsas g Krutbrinken åker
  Rusmyran myr Kristians gård Krutmyran åker
  Rusmyrvallen fäbodvall Kristians gård Kråkholm holme
  Ryggerås triangelpunkt Kristians gård Kråkholmen holme
  Rynåsen berg Kristians gård Kråknäs udde
  Rynåsen berg Kronoberg lht Kråknäs udde
  Råberget berg Krons gård Kråkudden udde
  Råberget, Lilla höjd Kroppens gård Kullerna berg
  Råberget höjd Krus gård Kullerna bergbackar
  Råberget berg Krus gård Kullarna ägor
  Råbergstjärnen, Lilla tjärn Krus gård Kullern äga
  Råbergstjärnen, Stora tjärn Krus gård Kulleråkerna åker
  Råmyran myr? Krus gård Kulleråstjärn tjärn
  Rångsjön sjö Krusens gård Kullholmen holme
  Rångsjön sjö /Se Kruskojan nu brunnen skogskoja Kullran berg
  Rångsjön sjö Krusänga by Kullran berg
  Rännåsen höjd Krusänga by Kusmyran åker
  Rävberget terräng Krusänga gård Kusängarna ängar
  Rödkull höjd Krusänga by Kusänge äga
  Rödkullsbäcken bäck Krutes gd Kusänget åkrar
  Rödkullsåsen berg? Kruts gård Kuven bergshöjd
  Rödmyran myr Kråkens gård Kvarnbacken backhöjd
  Rödmyran terräng Krögers gård Kvarnberget berg
  Rödmyran myr Krögers gård Kvarnberget berg
  Rödmyrbäcken bäck Kungens gård Kvarnberget höjd
  *Rögelåsen berg Kusens gård Kvarnberget berg
  *Rögelåstjärn, se Regeltjärn tjärn /Se Kus Eriks hmd Kvarnberget berg
  Rökällbäcken bäck Kusgården gård Kvarntäkten äga
  Römyran myr? Kusgårdens gård Kvarnänget äng
  Rönningarna sankmark Kusgården gård Kvarnängsberget berg
  Rönningen terräng Kusgården gård Kvickargatan väg
  Rönningsbäcken bäck Kus Lassas gård Kvistbruket äga
  Rönningsmyran myr Kuttens gård Kycklingmyren mosse
  Rönningsvallen fäbodvall? Kvarntorp lht Kycklingmyran myr
  Rönnkullen höjd Kvickars jordbrukslht Kyrkrenen vägstycke
  Rönnåsen bergås Kvickars gd Kyrkbacken höjd
  Rönnåsen berg Kvickens gård Kyrkrenen vägstycke
  Rönnåsen berg Kvickens gård Kyrkvägen väg
  Rönnåsen bergås Kvickens gd Kyrkvägen väg
  Rönnåsen terräng Kvickens gd Kålängssveden avs.
  *Rönås bergås Kvickens gård Kålsängsbron bro
  *Rönåstjärn tjärn Kvickens gård Käck-Pelleskroken vägkrök
  Rösiön sjö Kvickens Pellas gård Käck-Pellestomten obebyggd tomt
  Rösjön sjö Kvickens Pelles hmd Kälen berg
  *Rösjön sjö Kvicks g. Kälen berg
  »Röåsen, se Rönnåsen bergås Kvicks förr t Kälen berg
  Sand terräng Kvicks hmd Källarbacken äga
  Sandbäcken bäck Kvistas gård Källbergsbobäcken bäck
  Sannäs, Norra triangelpunkt, udde Kvistbo lht Källerängsberget berg
  Sarvtjärnen tjärn Kvists gård Källerängsberget berg
  Secklingen, Lilla o. Stora sjöar Kvists gård Källerängsbäcken bäck
  Secklingen, Lilla o. Stora sjöar Kvåtes gård Källerängslillsjön sjö
  Secklingen, Lilla tjärn Kyrkvärdens hemman Källerängstjärnen tjärn
  Secklingen, Stora tjärn Kåpa hemman Källerängstjärn tjärn
  Secklingen sjö /Se Kåstomten lht Källmyra äga
  Sellbergsvallbäcken bäck Kåtes gård Källmyren äga
  Sellbergsvallbäcken bäck Käcks gård Källmyrberget berg
  Sellbergsvallbäcken bäck Käcks gård Källmyrtjärnen tjärn
  Sellbergsvallbäcken bäck Käcks gård Källråsberget berg
  Sellbergsvallen fäbod Käcks gård Källsjöbäcken bäck
  *Siklingarna sjöar Käcks Eriks gård Källsjöbäcken bäck
  Sjulsbruket ägomark Källberg by Källsjöbäcken bäck
  *Sjömyrasjön sjö Källberg by Källsjön sjö
  *Sjömyrasjön sjö Källberg by Källsjön sjö
  Sjömyrasjön myr? Källbergs gård Källsjön sjö
  Skakelbacken skogsomr. Källbergs gård Källsjön sjö
  Skalråsviken vik Källbergs gård Källsjösjön sjö
  Skalänget ägomark Källbergsbo by Källsjöån bäck
  Skiftesberget berg /Se Källbergsbo by Källsjöån bäck
  Skiftesberget berg Källeräng by Källsmyren äga
  Skiftesberget höjd Källeräng by Källsmyren mosse
  Skiftesviken vik Källeräng by Källsmyren äga
  *Skjäckla hälla berg Källeräng by Källänget äga
  Skogsbäcken bäck Källs gård Källänget äng
  Skogsjön sjö Källs Erkas gård Källängssvalarna äga
  Skogsjön sjö Källsjö enstaka g. Käppholmen holme
  Skogssjön sjö Källsjö gård Käringsvalen äga
  Skogssjön sjö Källsjö by Kärr åker
  Skogsjön sjö Källsjö gd ? Kärret avs.
  Skogsjön sjö Källsjö nu riven gd Kärrtäkten äga
  Skogsjön sjö Källängs gård Kärrtäkten åker
  *Skogsån å Källängs gård Kölen berg
  Skolhusberget höjd Kärr fäbodar Kölen utmark
  Skorv terräng Lagers gård Köllingholmen holme
  Skorvberget berg Lagers gård Ladurå äga
  Skorvbergstjärnarna tjärnar Landbondens gård Lageesåkern åker
  Skottbäcken bäck Lars» gård Lappbruket odling
  Skrottan ägomark Lars» gård Lappängena äga
  Skrotten ägomark Larsarv gård Lappängarna ängar
  Skräkelhälla berg /Se Larsas gård Lars Ols äga
  Skräkelhälla berg /Se Larsas gård Lassasviken vik
  Skräkelhälla berg Lars Halvars hemman Lassetäkten avs.
  Skräckleberget berg Lars Halvars gård Laxmyren äga
  Skräkleberget berg Lars Halvars bebyggelse Ledmyran myr
  Skräkleån bäck Lars Halvars gård Lejonsholmen holme
  Skurudden udde Lars Pers gård Leksberget höjd
  Skysslabäcken bäck Lars Perssons gård Leksberget skogbacke
  Skyttäkten ägomark Lassas gård Lektäkten äga
  *Slangen tjärn Lassas gd Lersbruket äga
  Slansen lada? Lassas gård Lertaget lertag
  Slugs hus Lassas gård Lillberget berg
  Slångan tjärn Lassas stugan fäbodstuga Lillberget berg
  Slångan tjärn /Se Lasses bebyggelse Lillberget berg
  Slångan tjärn /Se Lasses hmd Lillberget berg
  Slångan tjärn Lasses gård Lillberget berg
  Slåttan strandområde Lasses gård Lillboberget berg
  Slätberget berg? Lass Lars gård Lillbosjön sjö
  Slätberget terräng Lass Persas gård Lillbosjön sjö
  Slättjärnen tjärn Lax» gård Lillboudden udde
  Smedsbotjärn tjärn Laxas gård Lillbovallviken vik
  Smedsbotjärnen tjärn Lejons gård Lillboåsen bergås
  Smedsbruket ägomark Lejons gård Lillboåsen berg
  Småsjöarna vik Lejons Pelles gård Lill-Finskan myr
  Smörasken höjd Lekens hmd Lill-Flasken berg
  Sniptjärnsbäcken å Lekens gård Lillgrundet grund
  Soppmyran ägomark Leks t. Lillholmen holme
  *Sotjärnen tjärn Leokens gård Lillholmen holme
  Spillernäset udde /Se Lidéns gd Lillmon äga
  Spillernäset udde /Se Lillbo by Lill-Kerstins äga
  Spillernäset udde Lillbo by Lillmon tallbacke
  Spjutviksmyran myr Lillbo gård Lillholmen holme
  Spångmyran myr Lillbo ödegård ? Lillmyrhagen äga
  Spårsbruket ägomark Lillbo fäbodar Lillsandet udde
  Spårsveden terräng Lillbovallen fäbodar Lillsimmen badställe
  »Spätternäs näs Lill Jons gård Lillsjöbäcken bäck
  Stampkojan koja Lill Jons gård Lillsjöbäcken bäck
  Stapelbruket ägomark Lill-Kerstis gd Lillsjön sjö
  *Stapelslyckan lycka Lill Pållas gård Lillsjön sjö
  *Stapelslyckan lycka Lill Påls gård Lillsjön sjö
  *Stapelslyckan lycka Lillsjö by Lillsjön tjärn
  Stegelbackarna terräng Lillsjön by Lillsjön sjö
  Stenbäcken bäck Lillsjön by Lill-Skysslabäcken bäck
  Stenkistan holme Lillsjön numera försvunnen bebyggelse Lilltjärnen tjärn
  Stensjön sjö Lillskuggan lht Lilltäkten äga
  Stensjön sjö Lillvallen fäbodvall Lillvallskorset vägkorsning
  Stensjön sjö Lillvallen fäbodar Lillvallssjön sjö
  Stensjön sjö Lillvallen fäbodvall Lillvallssjön sjö
  Stensjön sjö /Se Lindbo lht. Lillvallssjön sjö
  Stensiön sjö Lindbo lht Lillvallsån å
  *Stensjösten råmärke Lindes soldat t. Lillvallån å
  *Stensjösten råmärke /Se Lindhem lht Lill-Vassåsen berg
  *Stensjösten råmärke Lindens t. Lillås bergås
  Stensmyran myr Lindes t Lillås berg
  Stensmyran terräng Lindgrens hmd Lillås berg
  Stensmyran ägomark Lindströms soldat. t. Lillås el. Lillåsen berg
  Stenås berg Linfläck by Lillås berg
  Stenåsbäcken bäck Linfläck by Lillås berg
  Stenåsmyran myr? Linfläcks gård Lillåsen berg
  Stomnesjön sjö Linfläcks gård Lillänget äng
  Stomnesiön sjö Linna g. Lillänget skogsplanterade åkrar
  Stomnässiön sjö Lises gård Lillängsladan lada
  Storberget höjd Lisas gård Lillängsmyren äga
  Storberget berg Livs gård Lillängsskogen gårdsplats
  Stor-Blistra terräng Ljungbo lht Lillängsudden udde
  Storbruket ägomark Ljungers gård Lillön ö
  Storecklingen sjö /Se Ljungsas gård Lill-Öråsen berg
  Stor-Ecklingen sjö Ljus» gård Lindbladsbruket äga
  Stor-Ecklingen sjö Ljus» gård Lindbladsåsen berg
  Storholmen holme Ljus» gård Linderåsen bergås
  Storholmen holme Ljusdal Pelles gård Linderåsen berg
  Stormnäs udde Ljusdals gård Lindhögarna gravhögar
  Stormnäsudden udde Ljusdals gård Linds högarna gravhögar
  Stormon ägomark Ljusdals gård Lindåker avs.
  Stormyran myr? Ljuses gård Lindänget äng
  Stormyran myr Ljus Pers gård Linsänket linsänkningsplats
  Stormyran myr Locken gård Lisselås berg
  Stormyran myr? Locks gård Lissla Öråsen berg
  Stormyran sankmark Locks t. Livs äga
  Storån å Locks gård Livsbruket äga
  Storåsbäcken bäck Locks gård Livtjärnen tjärn
  Storåsen berg Logården gård Livtjärnsbäcken bäck
  Storåsen berg? Logården gård Ljusbacken höjd
  Storåsen berg Loka by Ljusbacken avs.
  Strandberget terräng Loka by Ljusbacken backe
  Strandberget terräng Lons g. Ljusbacken bergknalle
  Strandsjön sjö Loppet by Ljusberg berg
  Strandsjön sjö Loppet by Ljusdalstäkten äga
  *Strandsjöänget änge /Se Loppet by Ljustjärnen tjärn
  Strandtjärnen vik Lugnet lht Ljustomten avs.
  Stuggåsen höjd Lund by Lobruket odling
  Sturmnäsudden udde /Se Lund by Locken ägor
  Stussan ägomark Lungra t. Lockesviken sydändan av Loppessjön
  Stybberget höjd Luskrogen stuga Locket äga
  Stybbergsmyran myr Lussevallen fäbodar Locket åkrar
  Stängmyrbäcken bäck Lustgården gård Locket åker
  *Stödberget berg Lusts gård Lomtjär tjärn
  Stömnesjön sjö Lyckas hemman Lomtjär tjärn
  Stömnesjön sjö Lyckas gd Lomtjärnen tjärn
  Stömnesjön sjö Lyckans gård Lomtjärnen tjärn
  Stömnessjön sjö Lyckas gård Longken mosse
  Stömnessjön sjö Lyckens gård Lopessjön sjö
  Stömnessjön sjö Lyktan g Loppesbäcken bäck
  Stömnessjön sjö Låka gård Loppessjön sjö
  Stömnessjön sjö /Se Låka gård Loppesviken norra ändan av Loppessjön
  Stömnessjön sjö /Se Långbacka station Loppholmen holme el. udde
  Stömnesjön sjö /Se Långbacka järnvägsstation Loppån bäck
  Stömnesjön sjö Långbo by Lorthålet sumpmark
  Stömnesvallen fäbodar Långbo by Lortmyran äga
  Stömnesån å Långbo fäbodar Lortmyran åker
  Stömneån å Långede by Lortmyren äng
  Stömneån å /Se Långede by Lorttjärn tjärn
  Stömneån å /Se Långs gård Lorttjärnen tjärn
  Störstberget berg Långs gård Lorttjärnen tjärn
  Suckmiran myrmarker Långsbo, Södra by Lubben berg
  Suggmyran ägomark Långsbo södra by Luberget berg
  Sumåsnäset udde Långsbo, Norra by Lumpån å
  Sumåssjön sjö Långsbo norra by Lumpån å
  Sumåssjön sjö Låpet by Lungra äga
  Sumåsvallen fäbod? Låpån gård Lurberget berg
  Summåsmyrarna mossar Lästens gård Lusrå plats
  Summåsnäset näs Lötas gård Lusseås bergås
  Summåssjön sjö Lötens gård Lusseås berg
  Sumåsen berg Lötens gård Lustbruket äga
  Sumåssjön sjö Lötens gård Lusvältan bergshöjd
  Suränget terräng Lötgården lht Lusvältan bergås
  Surängsberget, Norra berg? Lötmyrans gård Lusvältan skogsmark
  Surängsberget, Södra berg Löt Ollas gård Lusåsen berg
  Surängsbäcken bäck Löt Olles lht Luvberget berg
  ?Surängssjön sjö Lövens gård Luvberget berg
  Surängssjön sjö Lövens hmd Lyckebitarna ägor
  Surängssjön tjärn Lövs bs Lyckeskogen äga
  Svarttjärn Saknas /Se Maddeludden avs. Lycketegen äga
  Svarttjärnen tjärn Maddens f.d. gård Lycke tygeln äga
  Svarttjärnen tjärn Maddens gård Låket äga
  Svarttjärnen tjärn Majas gård Låket äga
  Svarttjärnen tjärn Majes gård Låksgrinden grind
  Svartvad terräng Markbo lht Långbacka avs.
  Svartvallen fäbod Markusas nu riven lht Långbacka backe
  Svartvallstjärnen tjärn Marsas gård Långberget berg
  Svartviken vik Mases gård Långboberget berg
  Svartviksberget berg Mats bebyggelse Långboberget berg
  Svartåsen berg Mats gård Långedesbäcken bäck
  Svartåsen berg Mats gård Långedstjärn tjärn
  Svartåsen höjd Mats gård Långedstjärnen tjärn
  Svedjaån å Mats gård Lången sjö
  Svedjaåsen höjd Matsas gård Lången sjö
  Svedjaåsen höjd Matsas gård Långholmen holme
  Svedjaåsen höjd Matsas gård Långholmen holme
  Svedstjärnen tjärn Mattesas gård Långlyckan äga
  Sågensmoren ägomark Mias gård Långmyran myr
  Sångsälle terräng Mickel Erskes gård Långmyran äga
  Sättjärasjön sjö Mickel Nils gård Långmyren äga
  Sättjärasjön sjö Mickel Nils gård Långmyren mosse
  Söderbodar del av Delsbo /Se Mickel Nils gård Långmyrorna myr
  Söderbodlanden del av Delsbo /Se Mickels gård Långnäs udde
  Söder i Bodarna del av Delsbo Mickels gård Långnäset näs
  Sörhåka terräng Mickels gård Långnäsudden udde
  Sörhällan höjd Mickels gård Långrumpan äga
  *Talgaränget äng Mickels gård Långsbosjön sjö
  Tallsbruket ägomark Mickels gård Långsbosjön sjö
  Tisdagsbäcken bäck Mickels gd Långsbotjärnen tjärn
  Tisdagsmyran myr Mickels gård Långsbotäkten äga
  Tjugondagsmyran myr Mickels gård Långsboviken vik
  Tjuvholmen holme Mickels gård Långsbovika vik
  Tjärdalsåsen berg Mickels gård Långtjärn tjärn
  Tjärnabäcken bäck Mickels hmd Långtjärnen tjärn
  Tjärnåsen terräng Mickelsbo avs. Långtjärnen tjärn
  ?Tolbotjärn tjärn Mickelsbo lht Långtjärnsbäcken bäck
  Tolboån å Mikael-Nils hmd Långänget äng
  Torpsjön sjö Mikaels hmd? Långänget äng
  Torrtallmyran myr Midsommarsfallet hmd Låpesjön sjö
  Tovåsbäcken bäck Mobergs gd Låpesån avlopp
  Tovåsen triangelpunkt Modigs bs Låpån å
  Tovåssjön sjö Mogård avs. Låpån å
  Tovåstjärnen tjärn Mogård lht Lårå äga
  Trefaldighetskällan källa Mojarstugan bs Lägret plats
  Trollhålet sankmark Mojens gård Lönnberget äga
  Trollkyrkan skogsomr. Mo Johans gård Lönnen äga
  Trollsion sjö Mollbergs bebyggelse Lönnmyren äng
  Trollsjön sjö Mons gård Lönnåkern åker
  Trollsvallen ägomark Mons gård Lötas avs.
  *Trollsvallsbäcken bäck Mons gård Lötkilen åker
  Trollsvallsjön sjö Mons gård Löt-Svensås berg
  Trollsvallssjön sjö Mora by Lötviken vik
  Trollsvallssjön sjö Mora by Lövarnsbraket skogsmark
  Trollvallssjön sjö Mora by Lövåsberget berg
  Trollsvallssjön sjö Mosters Annas bs Lövåsbäcken bäck
  Trollsvallsjön sjö Munters gd Lövåsbäcken bäck
  Trollvallsjön sjö Myra by Lövåsen berg
  Trollsvallssjön sjö Myra by Lövåsen berg
  Trätmora ägomark Myrstens hemman Lövåsen berg
  Tvåtjärnarna tjärnar /Se Myrstens gård Lövåskullarna bergknallar
  Täkttjärnen tjärn Myrstens gård Lövåsmyran myr
  Tängnäs näs Mågens g. Lövåsmyren mosse
  Tängnässjön sjö Mågens gård Lövåsstickaren väg
  Uddmyran myr Mågens Pelles bs Madentäkten äga
  Uddviken vik Mårdsänget gård Maddeludden udde
  *Ulvberget höjd Mårtens gård Maddeludden näs
  *Ulvberget höjd Mårtens gård Malintuvan grund
  Vabäcken bäck Mårtens gård Malmmyran myr
  Vabäcken fäbodar Mälens gård Malmmyrberget berg
  Vallaån å Mälens gård Malmmyrberget berg
  Vallmyran myr Mälens gård Malmmyren mosse
  Vallmyran myr Mälens gård Marsbruket åker
  Vallsmyran ägomark Mälgården gård Mellandammen damm
  Valltjärnen tjärn Mäl Olles gård Mellanladan riven lada
  Valltjärnsbäcken bäck Möllers gård Mellanmyren mosse
  Valltjärnsmyran myr Nians gård Mellantjärnen tjärn
  Vargarna ägomark Nians gård Mellantjärnen tjärn
  Vassåsen berg /Se Nilles gård Mickels berget bergknalle
  Vassåsen höjd Nilles gd Mickelsholmen holme
  Vassåsen, Lill- höjd Nils» gård Mickels ladan lada
  Venåsberget berg /Se Nils» gård Mickels myran åker
  Venåsberget berg Nils» hmd Mickels ängena åker
  Venåsbäcken bäck Nils gård Mickelåkern åker
  Viggs ägomark Nils gård Midsommarsfallet skogstrakt
  Vintermyran sankmark Nils» gård Midsommarsfallet äga
  *Visåkern åker /Se Nilsas gård Militärbacken vägbacke
  Vålåsberget berg Nilsas gård Mjuksjön tjärn
  Vålåsberget berg Nilsas gård Mjuksjöbäcken bäck
  Vålåsberget berg /Se Nilsas gd Mjölbärsbacken backe
  Vålåsberget triangelpunkt Nilsas gård Mon höjd
  Vålåssjön sjö Necks Nils bs Moran äga
  Vålåssjön sjö Nolen gård Morarna ägor
  Vålåssjön sjö Nordanäng by Morarna åkrar
  Vålåssjön sjö Nordanäng by Morasjön sjö
  Vålåssjön sjö Nordanäng by Morberget berg
  Vålåssjön sjö Nordbo lht Morberget berg
  Vålåssjön sjö Nordells hmd Morbrorsåkern åker
  Vällsmyrberget höjd Nordlunds gård Moren äga
  Väntåstjärnen tjärn Nordlunds gård Mormyren mosse
  *Västerårssädet ?åker Nordlunds gård Mormyran myr
  Västeråsen höjd Nordlunds gård Morsjön sjö
  Västi Bolanden del av Delsbo Nordlövs gård Morängarna änge
  Åbotäkten ägomark Nords lht Morängarna äga
  Åklingen sjö Norgrens gård Mossmyran myrmark
  *Åklovan Saknas /Se Norra Näset gård Muntersmyren mosse
  Åklåvet åklåv Norrberg by Murartäkten äga
  Åklovet åmöte /Se Norrberg by Mygghålet tjärn
  *Älgsjöhälla bergås Norrberg by Mynningsbäcken bäck
  Älgsjöhällen bergås Norres gård Mynningstjärn tjärn
  Älgtjärn tjärn Norrgårds gård Mynningstjärnen tjärn
  Älgtjärnen tjärn Norrgårds hmd Mynningstjärnsbäcken bäck
  Älvessjön sjö Norrgårds gård Myrladan lada
  Älvessjön sjö Norr i backen hmd Myrorna åker
  Älvessjön sjö Norr i backen gd Månsarholmen holme
  Älvesjön sjö Norr i backen gård Mårdsänget äga
  Älvesjön sjö Norribacken gd Mårtens bruket odling
  Älvessjön sjö Norr i backs gård Mårtens änget äng
  Älvesåsen berg Norr i gården gård Mäludden udde
  *Älvnäshar ?gränsholme Norr i gården gård Mälviken vik
  Ängaberget terräng Norr i gården gård Möllersholmen holme
  Ängsas terräng Norr i gården gård Mörttjärnen tjärn
  *Ödsjön sjö? Norr i skiftet gård Nedre tjärnen tjärn
  Ölberget höjd /Se Norrlunda lht Nickelåsen bergås
  ?Ölberget höjd Norr på backen gård Nickelåsen berg
  Örabäcken bäck Norr på backs gård Nilsastäkten åker
  Öratjärnen tjärn Norr på socknen norra delen av Delsbo Nilses ön ö
  Örtjärnen tjärn Norrväna by Nilshammar avs.
  Örvallen fäbod Väna byar Nipparinta backe
  Örvallsbäcken bäck Norrväna by Nirsbacken äga
  Örvallssjön sjö Norrväna by Nobblandet äga
  Örvallssjön sjö Norrväna by Nordanbäcken äga
  Örvallssjön sjö Nors gård Nordanängsängarna ängar
  Örås brandtorn triangelpunkt Norst gård Norells Bockmyran åker
  Öråsen, Lilla o. Stora berg /Se Nupens gård Norra myran åker
  Öråsen, Lilla o Stora berg /Se Nybacks gård Norra åkern åker
  Öråsen berg Nybacks gård Norrbergsberget berg
  Öråsen, Lissla höjd Nybergs gård Norrbergstjärnen tjärn
  Öråsen, Stora höjd Nybergs gård Norrbruken ägor
  Öråsen, Stora höjd Nybergs gård Norr i backen backe
  *Östansarvet Saknas Nybergs gård Norribacken åker och skogsmark
  *Österårssädet ?åker Nybergs gd Norr i täkten äga
  *Österårssädet ?åker Nybo by Norritäkten åker
  *Österårssädet ?åker Nybo by Norr i täkten äga
    Nybo gård Norrlången sjö
    Nybo gård Norrlången sjö
    Nybons gård Norromberget äga
    Nybrents gård Norrpåbackarna skogsmark
    Nybruket gård Norrstråk skogstrakt
    Nybygget gård Norrtäkten äga
    Nybygget lht Norrvänatjärnen tjärn
    Nybyggets gård Norsbroarna bro
    Nygården gård Norsbron bro
    Nygårdens gård Norstäkten äga
    Nygårdens gård Nybergs bruket åker
    Nygårdens gård Nybobacken backe
    Nygårdens hmd Nybruken äga
    Nygårdens hmd Nybruket äga
    Nygårds hmd Nybruket äga
    Nyhem lht Nybruket äga
    Nylandet hmd Nyckelåsen berg
    Nylandet gd Nygårdsgommarsbruket äga
    Nylands gård Nykullarna berg
    Nylands gård Nylandet äga
    Nylands gård Nylandstjärnen tjärn
    Nylands gård Nymyran åker
    Nytomta lht Nysågen riven såg
    Nyvallen fäbodvall Nyvallkölen utmark
    Nyvallen fäbodar Nyvallskälen berg
    Nyvallen fäb. Nyvallskölen berg
    Nyåker by Nyvallsmyrarna mossar
    Nyåker by Nyvallssjön sjö
    Nyåker by Nyvallssjön sjö
    Näbben gård Nyvallssjön sjö
    Näbben hmd Nyåkersbäcken bäck
    Näs» gård Nyåkersbäcken bäck
    Näs Anders» hmd Nyänget äga
    Näsas gård Nyänget äga
    Näsbyn by Nyänget äga
    Näsbyn by Nyängsmyren mosse
    Näsbyn by Nyängsmyren mosse
    Näset by Näbben utäga
    Näset gård Näbbsvalen äga
    Näset gård Nämndemansskogen skogskifte
    Näset by Närsand strand
    Ol Anders gård Näsbacken backe
    Ol Anders hemman Näsbergsbruket äga
    Ol Anders gård Näsbetsbruket äga
    Ol Anders gård Näschan äga
    Ol Anders gård Näset näs
    Ol Anders gård Näset näs
    Olas gård Näset näs
    Olas gård Nässjan åker
    Olas gård Nässjeladan lada
    Olausas gård Nässjeudden åker
    Ol Björs hemman Nässlingsbruksbacken backe
    Ol Brems gård Näståsbackarna bergås
    Ol Bröms gård Nöängsmyran myr
    Ol Bröms hmd Odlingen avs.
    Ol Ers gård Offerstenen sten
    Ol Ers hemman Offerstenen sten
    Ol Ers gård Offerstenen sten
    Ol Ers gård Ol-Andersåkern åker
    Ol-Ers gd Olberget berg
    Ol Ers gård Olbergsmyren äga
    Ol Hans gård Ol-Hanskullen åker
    Ol Hans hemman Ol-Hansåkern åker
    Ol Hans gård Ol Jonsberget berg
    Ol Hans gård Ol Nils viken vik
    Ol-Hans gd Ols-Andersas åkern åker
    Olinsas gård Olsgrinden grind
    Ol Jons gård Oppsjögrind försvunnen grind
    Ol Jons gård Oppsjösjön sjö
    Ol Karls gård Oppsjösjön sjö
    Ol Lars gård Oppsjöån å
    Ol Lars gård Oppsjöåsen berg
    Ol Lars gård Oppsjöåsen berg
    Ol Lars gård Oppsjöåsen berg
    Ol Lars gård Ormholmen holme
    Ol Lars gård Ormön holme
    Ol Lars gård Orset äga
    Ol Lars gård Ottos täkterna åkrar
    Ollas hemman Papeltäkten äga
    Olle på täkten gård Pellerns udde åker
    Olles gård Per Ersholmen holme
    Olles gård Per Mats bruket äga
    Olletorp lht Per-Matsbruket åker
    Ol Mårs gård Per-Mats ängena åker
    Ol Mårts gård Persmyrarna mossar
    Ol Mårts gård Petter Jönsaberget bergknall
    Ol Mårts gård Petterns åker
    Ol Nils hmd Petteränget äng
    Ol Nils gård Pilbruket äga
    Ol Nils hemman Pjältan blötmosse
    Ol Nils gård Pjältänget äga
    Olov Björns gård Pottmyren mosse
    Olovsberg lht Prinstomten avs.
    Ol Perssons gård Prostkällan källa
    Ol Påls gård Prästhagen äga
    Ol Påls gård Prästhagen hage
    Ol Påls gård Prästhagsbacken backe
    Ol Påls gård Prästladan hölada
    Ol-Påls gd Prästvallsbäcken bäck
    Ols gd Prästvallsbäcken bäck
    Ols gård Prästvallssjön sjö
    Ol Skims gård Prästvallssjön sjö
    Ol Skims Olle hmd Prästvallssjön sjö
    Olssons gård Prästvallstjärnen tjärn
    Ol Svens gård Prästvallstjärnen tjärn
    Ols gård Präståkern åker
    Ols gård Prättingbäcken bäck
    Ols gård Prättingvallbäcken bäck
    Ols gård Prättingvallbäcken bäck
    Olshem lht Pussen äga
    Ol Sims gård Pålsänget äng
    Ol Skims gård Påtet äga
    Olstorp lht Påven äga
    Ol Svens gård Regeltjärn tjärn
    Oppigården gård Regeltjärnen tjärn
    Opp på täkten gård Regelåsen berg
    Oppran gård Renen vägbit
    Oppsjö by Renåsen bergås
    Oppsjö by Renåsen berg
    Oppsjö by Renåstjär tjärn
    Oppsjö by Renåstjärnen tjärn
    Orrpellas hemman Rimen skog
    Oskarsberg lht Rimen skogstrakt
    Ovanåker by Rimmyrorna myrar
    Ovanåker by Rimskogsjön sjö
    Ovanåkers gård Rimskogssjön sjö
    Ovanåker by Rimvägen väg
    Palmtorpet t. Ringfuran plats
    Paul Otles gård Ringfuru försvunnen tall
    Pellas gård Ringsholmen holme
    Pellas gård Ringsmyren äga
    Pellas lht Ringsnäset näs
    Pelles gård Ringsta äga
    Pelles hmd Ringsta äng änge
    Pelles gård Rishagen avs.
    Per Ers gård Rishagen avs.
    Per Ers gård Rislyckan avs
    Per Ers gård Risslyckan avs.
    Per Ersas gård Rissåsen berg
    Per Gräns» gård Rossbäcken bäck
    Per Hans hemman Rossel Ollessjösbäcken bäck
    Per Hans gård Rossellycken äga
    Per Hans» gård Rossjön sjö
    Per Hansas gård Rossjön sjö
    Per Johans gård Rossjön sjö
    Per-Johansas gd Rosslan äga
    Per-Jonsas gd Rosslan äga
    Per-Lars gd Rosslan äga
    Per Mats gård Rosslan äga
    Per Mats gård Rosslaängarna ängar
    Per-Mats gd Rosslet äga
    Per Mats gård Rosslyckan äga
    Per Ols hmd Rossvägen väg
    Per Ols gård Rossån å
    Per Ols gård Rossåsen bergås
    Per Ols gård Rossåsen berg
    Per Ols gård Rossåsen berg
    Per Ols hmd Rossåsån å
    Per Olsas gård Rossåsån å
    Persbo lht Rotbacken avs.
    Persberg lht Rotbacken vägbacke
    Persborg lht Rotgatan vägbit
    Perstorp lht Rotkorset trevägskorsning
    Per Svens gård Rudtjär tjärn
    Per Ömans gård Rudtjärnen tjärn
    Per Ömans gård Rudtjärnen tjärn
    Petter Nils» lht Rudtjärnen tjärn
    Petterns gård Rumpbacken backe
    Petterns nu försvunnen gd Rumpbacken backe
    Petterns gård Rumpen ås
    Petters gård Rusarv äga
    Petters gård Rusarvsbacken höjd
    Pilens gård Rutsarv äga
    Pils hmd Ruttäkten åker
    Polskens gård Ruttäktsladan lada
    Polskens gård Rutäkten äga
    Preusmor f.d. g. Ryggen sandås
    Prins gård Ryggeråsen bergås
    Prins» bs Råberget berg
    Prinsas nu riven jordbrukslht Råberget berg
    Prinsens gård Råberget berg
    Prutts lht Råbergstjärn tjärn
    Prästvallen fäbodvall Råbergstjärnen Lilla tjärn
    Prästvallen fäbodar Råbergstjärnen Stora tjärn
    Prästvallen fäb. Rångsjön sjö
    Prättingberg by Rångsjön sjö
    Prättingberg by Råttomten äga
    Prättingberg by Rännåsen berg
    Prättingberg by Rännåsen berg
    Prättingen fäb. Rännåsmyran myr
    Prättingvallen fäbodvall Rävberget berg
    Prättingvallen fäbodar Rävberget berg
    Prättingvallen fäbodvall Rävberget berg
    Prättingvallen fäb. Rödkull berg
    På boden lht Rödkull berg
    Pållas gård Rödmyren mosse
    Pållas gård Rödmyren mosse
    Pållas gård Röjningarna ägor
    Påls gård Röjningen äga
    Påls gård Rönningarna äga
    Påls gård Rönningen äga
    Påls gård Rönningen åker
    Påls gård Rönningsbäcken bäck
    Påls gård Rönningsbäcken bäck
    Påls gård Rönningsbäcken bäck
    Påls gård Rönningsmyren mosse
    Påls gård Rönnkullen berg
    Påls gård Rönnåsen bergås
    Pålsans gård Rönnåsen berg
    Pålskens hemman Rövarbäck bäck
    Pålssons hmd Sackrisbruket äga
    Rasks t. Sakersteget äga
    Rasks avs. Salabäcken bäck
    Renåsvallen fäbod. Salabäcken bäck
    Renåsvallen fäbodar Sand sandstrand
    Renåsvallen fäb. Sand vägbit
    Riddars gård Sandbacken näs
    Rimskog by Sandbacken vägbacke
    Rimskog gård Sandbanken sandtag
    Rimskog by Sandudden udde
    Rings gård Sarvtjärnen tjärn
    Rings bs Secklingarna Saknas
    Rings soldat.t. Secklingen sjö
    Rings t. Secklingen Lilla sjö
    Rings Lasses gård Secklingen Stora sjö
    Rodesia lht Sekta äga
    Rolfsberg by Selbergsvallbäcken bäck
    Rolfsberg gård Selbergsvallbäcken bäck
    Rolfsberg by Sesbron bro
    Ronanders bebyggelse Sevasmyran äga
    Ropet lht Sevassmyren mosse
    Ros gård Simasbruket odling
    Ros» gård Sjastomten tomt
    Rosenlund lht Sjuls backen skogsdunge
    Rossevall fäb. Sjuls backen vägbacke
    Rossjövallen fäbodar Sjulsbron bro
    Rossjövallen fäb. Sjulsbruket åker
    Rossla by Sjulsbäcken bäck
    Rosslan by Sjulskroken vägkrök
    Rosslans gård Sjulstomten äga
    Rudolphis gård Sjulstäkten åker
    Rusmyrvallen fäbodvall Sjulsviken västra ändan av Oppsjösjön
    Rusmyrvallen fäbodar Sjulsvägen vägbit
    Ruths gård Sjölan äga
    Ruts gård Sjömyra delvis odlad myr
    Råbergsvallen fäbod. Sjösvalarna äga
    Råbergsvallen fäbodar Sjösvalen äga
    Rödlecken gd Sjukhusviken vik
    Rönningsvallen fäbodar Sjulstomterna ägor
    Sachris gård Sjulsåkern åker
    Sala by Sjömyrasjön utdikad sjö
    Sala by Sjösbacken backe
    Sala by Skalleråstjärnen tjärn
    Salagården gård Skalråsviken vik
    Sala-Persas gd Skalänget äng
    Sandnäs, Norra by Skalänget äga
    Sandnäs Norra by Skalänget äng
    Sandnäs Södra by Skarberget berg
    Sandnäs, Södra by Skarbergstjär tjärn
    Sandtäktens hmd Skepplyckan äga
    Scheftners gård Skepplyckan äga
    Schäffners gård Skiftesberget berg
    Segers gård Skiftesberget berg
    Selbergsvallen fäbod. Skiolo äga
    Selbergsvallen fäbodar Skisslabäcken bäck
    Sellbergsvallen fäb. Skisslabäcken Lilla bäck
    Sems gård Skisslarna Saknas
    Simmes gård Skogbruket äga
    Sjukhuset sanatorium Skogsbruket åker
    Sjulgård by Skogsbäcken bäck
    Sjulgård by Skogsjön sjö
    Sjuls gård Skogssjön sjö
    Sjuls gård Skolhusbacken backe
    Sjuls gård Skolhusberget berg
    Sjuls gård Skolhusberget berg
    Sjuls gd Skolmyran åker
    Sjuls gård Skomakarsveden äga
    Sjuls gård Skomakartomten äga
    Sjuls gård Skorvberget berg
    Sjulsberg by Skorvbergsberget berg
    Sjulsberg by Skorvbergstjärnen tjärn
    Sjulsberg gård Skorven äga
    Sjuls Pelles gård Skorvtjärnen tjärn
    Sjöbacka lht Skrebban äga
    Sjögården lht Skrikbacken backe
    Sjömyra by Skromtgrinden grind
    Sjömyra by Skrottan äga
    Sjömyra by Skrottan äga
    Sjömyra by Skrottarna täkt
    Skalbergs gård Skrotten äga
    Skalbergs gård Skrotten äga
    Skalänge gård Skrubbröjningen äga
    Skarpens gård Skrypa änge
    Skarpäng g. Skräckleberget berg
    Skarpäng gård Skräddaråkern åker
    Skarpängs hemman Skuggänget äga
    Skatens hemman Skurbrinken åker
    Skatens gd Skurebruksladan lada
    Skatens gd Skurens bruket åker
    Skinnarbo nu försvunnen bebyggelse Skurens källan källa
    Skog by Skurens ladan riven lada
    Skog by Skurens myran åker
    Skog by Skurens åkern åker
    Skogens gård Skurens ängena åker
    Skoghem lht Skur-Ollas myran åker
    Skogs gård Skurstycket åker
    Skomakars gård Skurtomten avs.
    Skommarbo lht Skurudden udde
    Skommarbo nu försvunnen bebyggelse Skymundan backar
    Skrotens gård Skysslabäcken bäck
    Skrotens gård Skysslan skogsområde
    Skräddars gård Skyttmyren mosse
    Skräddars hmd Skytt nybruket äga
    Skräddars gård Skålänget änge
    Skräddars gård Skålängsbacken avs.
    Skräddars förr jordbrukslht Skäftbruket äga
    Skuggan lht Skäftbruket odling
    Skuggan hmd Skäftbruksbacken backe
    Skultgården bs Skäftesmyran äga
    Skummarboan gård Skäftesmyren äga
    Skurens gård Skärpan äga
    Skurens nu brunnen gd Slagmyren äga
    Skures gård Slamyran myr
    Skures gd och lht Slångan tjärn
    Skur Ollas gård Slången tjärn
    Skur Olles gård Slångbäcken bäck
    Skur-Ollas nu riven jordbrukslht Slåttarna skogsslåtter
    Skur Pelles gård Slåttänget åker
    Skurs gård Slättan = Slättjär Saknas
    Skurs gård Slättan myrmark
    Skytt gård Slättjär tjärn
    Skyttens gård Slättjärnen tjärn
    Skyttens gård Slättjärnen tjärn
    Skyttens gård Slättmyrerna myrmark
    Skytt Pelles gård Smalänget äng
    Skytts bebyggelse Smedjebacken avs.
    Skytts gård Smedjesvalen åker
    Skyttänga gård Smedsbosjön sjö
    Skyttänga gård Smedsbotjärn tjärn
    Skålbergs gård Smedsbotjärnen tjärn
    Skålbergs gård Smedsbruket äga
    Skäftesmyren bs Smedåkern åker
    Slattäng by Småängarna ängsslått
    Slink in f.d. gård Smörasken bergknall
    Slångeberg lht Smörasken berg
    Slångeberg sågverk Snarstomten gårdstomt
    Slättäng by Snickarbacken avs.
    Slättäng by Snickartäkten åker
    Slättäng by Snåren skogstrakt
    Smedbergs gård Snällsa äga
    Smedens gård Snällsan åker
    Smedens gård Snällsmyren mosse
    Smedens gård Snättberget berg
    Smedens gård Snättberget berg
    Smedens nu riven gd Snättberget berg
    Smedgården gård Solberg äga
    Smedgården gård Sockmyren avs.
    Smed Pelles gård Sockmyren mosse
    Smeds hemman Sockan äga
    Smeds gård Solberget berg
    Smedsbo by Soppmyren mosse
    Smedsbo by Sortmyren myrslått
    Snickars gård Spetbacken äga
    Snickars gård Spetbruket äga
    Snickars gård Spillernäset näs
    Snickars gård Spjutsvik vik
    Snyggs gård Spjutsvik äga
    Snyggs lht Spjutsviksmyren mosse
    Snyggården gård Spångarå myr
    Snälls Olle gård Spångmyren mosse
    Solberg lht Spårbacken backe
    Solberga lht Spårsbruket äga
    Solgans hemman Spårsbruket äga
    Solhem lht Spårsbruket åker
    Solhem lht Spårsmyren mosse
    Sparkens gård Spårsveden hage
    Spel Karlsas g. Stamplandet strand
    Spetens lht Starberg berg
    Spetens gård Starbergsbruket äga
    Spetes gård Stares åker
    Spet Ollas gård Starkan åker
    Spikens gård Starkbacken höjd
    Spikens gård Starkbacken skogsmark
    Sporrs soldat.t. Starkudden udde
    Sporskens bebyggelse Starkudden åker
    Sporrsbruket gård Starkviken vik
    Spårbacken två lhtr Stegelbackarna backar
    Spår Lasses gård Stegubacken bergsluttning
    Stampens gård Stenbacken stenig dunge
    Stampens gård Stenboberget berg
    Stampkojan skogskoja Stenbobron bro
    Stark gård Stenboudden udde
    Starks gård Stenboån å
    Stenbo by Stenbäck bäck
    Stenbo by Stenbäcken bäck
    Stenbo by Stensmyren mosse
    Stene avs. g. Stensas backen vägbacke
    Stene lht Stenshammar avs.
    Stenmyran gård Stensjöberget berg
    Stimmelns bebyggelse Stensjön sjö
    Stinas gård Stensjön sjö
    Stines gård Stensjösten berghäll
    Stockberga lht Stensmyren äga
    Stockbergs gård Stensmyren mosse
    Stockset gård Stensvalen åker
    Stolpens gård Stersberget berg
    Storanders gård Stillmarkänget äng
    Stor Anders gård Stockbergslandet strandparti
    Stor Anders Pelles t. Storberget berg
    Stor-Annes gd Storberget berg
    Stormnäs by Storberget berg
    Stormnäs by Storberget berg
    Stor Pellas gård Storbruket odling
    Stor Pelles gård Stor-Finskan myr
    Storån g. Stor-Flasken berg
    Storån t. Storgrundet grund
    Strand Hans» gård Storhoasåsen berg
    Strand Olles gård Storholmen holme
    Strandäng by Storhällan berghäll
    Strandäng by Storhällan stenhäll
    Strandäng by Storlyckan äga
    Stridsas t Stormnäs udde
    Stridsas lht Stormon äga
    Stridsbo lht Stormyran myr
    Strimar Larsas gård Stormyran åker
    Strömdal lht Stormyran myr
    Strömdal lht Stormyren mosse
    Stubbens gd Stormyren äga
    Stubb-Nisses lht Storsandet udde
    Stugs t. Storsimmen badställe
    Styvs gård Storskogen äga
    Ståls gård Storskogsbäcken bäck
    Ståls gård Storstenen sten
    Ståls gd Storstenen sten
    Ståls gård Storsvalen äga
    Ståls gård Storsveden hage
    Stömne by Stortjärn tjärn
    Stömne by Stortjärnen tjärn
    Stömne by Storåkern åker
    Stömne by Storån å
    Stömnesvallen fäbod. Storån å
    Stömnesvallen fäbodar Storåsen berg
    Stömnesvallen fäb. Storån å
    Sundells gård Storänget äng
    Sundells gd Storön ö
    Sundells gård Stor-Öråsen berg
    Sunds gård Strandberget berg
    Sunds gd Strandberget berg
    Sunds soldatt. Strandsjön sjö
    Sundvikshem lht Strandsjön sjö
    Sunnansjö by Stranna ägor
    Sunnansjö by Stridsas myran åker
    Sunnansjö by Stränderna slätt
    Sunners gård Stränderna ägor
    Sunnerst gård Ströms äga
    Svala by Stuggåsen berg
    Svala by Stugåsen berg
    Svala gård Stussan mosse
    Svalbo lht Stutsmyran äga
    Svalens gård Styggåken åker
    Sval Eriks gård Styrsmyren mosse
    Sval Erkers gård Styvstallen tall
    Sval Hanssons gård Stålarbruket äga
    Svantes gård Stålsbruket äga
    Svantes gård Stålsbruket äga
    Svantes sommarbostad Stålängesbacken avs
    Svartens gård Stängmyran åkrar
    Svartvallen fäbodar Stängmyrbäcken bäck
    Svartvallen fäbodar Stängmyrbäcken bäck
    Svartvallen fäb. Stängmyren mosse
    Sveans gård Stängåsen berg
    Svedens gård Stömnelyckan äga
    Svedens gård Stömnessjön sjö
    Svedja by Stömnessjön sjö
    Svedja by Stömnesvallmyren mosse
    Svedja gård Stömnesvalsen avs.
    Svedja by Stömneån å
    Svedjabruken gdr Stömneån å
    Sveds bs Stömnesån å
    Sveds t. Störsberget berg
    Sven Pers gård Suggmyren äga
    Svens gård Sundet sund
    Svens gård Sundet äga
    Svens gård Surängestjärn tjärn
    Svens gård Suränget äga
    Svens gård Suränget äng
    Svens gård Suränget sankmark
    Svens gård Surängsberget berg
    Svensas hemman Surängsbäcken bäck
    Svensas gd Surängssjön sjö
    Svensas hemman Surängsviken vik
    Svensas gård Svalröjningsmyren mosse
    Svenskses gård Svanbacken avs
    Svens Lasses hmd Svartluvan äga
    Sylgården gård Svartluvan backe
    Sylgården gård Svarttjär tjärn
    Syl Ollas gård Svarttjärnen tjärn
    Syl Oskars gård Svarttjärnen tjärn
    Syls t. Svarttjärnen tjärn
    Sågarbo lht Svarttjärnen tjärn
    Sågas gård Svartvall-Rimen skogsmark
    Sågens gård Svartvallstjärn tjärn
    Sälgens gård Svartvallstjärnen tjärn
    Sälgs g. Svartvallstjärnen tjärn
    Sälgs hmd Svartviken vik
    Sättjära by Svartviksberget berg
    Sättjära by Svartviksberget berg
    Sättjära by Svartåsen berg
    Sävsholm g. Svedjagatan väg
    Sävsholm gård Svedjaåkern åkrar
    Sävsholm gård Svedjaån å
    Söders gård Svedjaån å
    Söders gård Svedjaåsen berg
    Söders gård Svedjaåsen berg
    Söders gård Svedjaåsen berg
    Söders gård Svedjaängarna ängar
    Söders t. Svedjaängena åkrar
    Söderströms hmd Svedjorna äga
    Söms gård Svedlåket äga
    Söms gd Svedlocket Västra äga
    Sörbo lht Svedlocket Östra äga
    Sörgården gård Svedsbruket odling
    Sörgårds gård Svedstjär tjärn
    Sör i bodarna del av socken Svedstjärnen tjärn
    Sör i buan del av socken Svedåkern åker
    Sörigården gård Svensås berg
    Sör i gården gård Svinsvedberget berg
    Sörigården gård Svinsvedgadden stig
    Sör i gården gård Svinsvedjan skog
    Sör i gården gård Svärdsängarna ängar
    Sör i hagen gård Sylbrinken äga
    Sör i täkta gård Sågbacken backe
    Sörväna by Sågbacken vägbacke
    Sörväna by Sågbacken strandremsa
    Sörväna by Sågbacken slänt
    Tallpickusas gård Sågmoren avs.
    Talls gård Sättjärasjön sjö
    Talls gd Sättjärasjön sjö
    Tappers gård Sättjäraån å
    Tappers t. Sävgärdet avs.
    Tappers gd Södra åkern åker
    Tidemans gård Söndagsmyran myr
    Timpers gård Sönsvalen äga
    Timpers soldatt. Sördellen sjö
    Timpers soldatt. Sör i berget berg
    Timpers Karls bs Söriberget berg
    Tjockars gård Sör i myren äga
    Tjälberg by Sörisvalen åker
    Tjärnmyra by Söritäkten åker
    Tjärnmyra by Söritäktladan lada
    Tjärnmyra by Sör i ängarna äga
    Tolbo by Sörsjön sjö
    Tolbo, Väster by Sörviken vik
    Tolbo, Öster by Taskskinnet äga
    Tolbo, Östra by Tisdagsberget berg
    Tomta by Tisdagsmyren mosse
    Tomta by Tjugenstaskällan källa
    Tomtans gd Tjugenstamyran myr
    Tomtas gård Tjugondagskällan källa
    Tomtens gård Tjugondagskällan källa
    Tomtens hmd Tjugondagsmyran myr
    Tomterna gård Tjuvhålet vik
    Trollsvallen fäbod. Tjärnabacken vägbacke
    Trollsvallen fäbodar Tjärnabäcken bäck
    Trätmora fäbodar Tjärnabäcken bäck
    Tåsbacken bs Tjärnaklinten bergknalle
    Törnkvists bs Tjärnen äga
    Uffars bs Tjärnen Västra tjärn
    Uffas nu försvunnen gd Tjärnen, Östra tjärn
    Ugganåker = Ovanåker Saknas Tjärnsbäcken bäck
    Ugganåker by Tjärnmyrberget berg
    Ugganåker gård Tjärnmyren mosse
    Ugganåkers gård Tjärnsbäcken bäck
    Uggleviken lht Tjärnsvalarna ägor
    Upp i gården gård Tjärnåsen bergås
    Upp i gården gård Tjärnåsen berg
    Uppigården gård Tjärsbäcken bäck
    Uppistugan husmansgård Tolboberget berg
    Utigatan bs Tolbotjärn tjärn
    Ut i gården gård Tolboån å
    Ut i gården gård Tolboån å
    Utigården gård Tolvskillingsåkern åker
    Utigården gård Tomtaåkern åker
    Utigården gård Tomtaängena åker
    Utigården gård Tomterna ägor
    Utigårds gård Tomterna björkdunge
    Utistugan bs Torrtallmyran myr
    Ut i sveden g. Torsängsbacken byallmänning
    Vabäcken fäbodvall Tovåsbäcken bäck
    Vabäcken fäbodar Tovåsen bergås
    Valbergs gård Tovåsen berg
    Valbergs Pelle gård Tovåssjön sjö
    Vallbacken gård Tovåssjön sjö
    Valls t. Tovåstjärnen tjärn
    Valls gård Transformatoråkern åker
    Valls gård Tredje tjärnen tjärn
    Vallsans gd Trefaldighetskällan källa
    Vallsta by Trekanten åker
    Vallsta by Trekanten äga
    Vallsta by Trollhålet grotta
    Vallsta Pers gård Trollhålet vik
    Vallstugbacken lht Trollsvallviken vik
    Valsarn gård Trollsvallsjön sjö
    Valtbo lht Trollsvallsjön sjö
    Valters gård Trummens äga
    Valterstomt lht Trångstensgadden stig
    Vemmers gård Trångstensgadden stig
    Venås by Trätmora äga
    Venås by Tvillingarna äga
    Vi by Tvåtjärnarna = Gäddvikstjärnarna Saknas
    Vi by Tvåtjärnarna tjärnar
    Via lht Tvärberget berg
    Viggs soldatt. Tvärhagen äga
    Vingens g. Tåsan äga
    Vitterarv by Tåsbacken backe
    Vitterarv by Täktbäcken bäck
    Vitterarv by Täkttjärn tjärn
    Vitterarv by Täkttjärnen tjärn
    Våls Johannas gård Tängnäs näs
    Vålås by Tängnäset udde
    Vålås by Tängnässjön sjö
    Vålås by Törsänget äng
    Vålås by Ubergs äga
    Vålåsgården gård Uddmyren mosse
    Vålås-Hansas jordbrukslht Uffarsbäcken bäck
    Vårdsas gd Ullaholm holme
    Västanäng by Uppistugsbruket odling
    Västanäng by Upplingsbruket äga
    Västanäng by Ursbruket äga
    Västanäng by Urviken äga
    Västerberge by Urviken vik
    Västergården gård Urå äga
    Väster-Oppsjö del av Oppsjö Urå äga
    Västertolbo gård Utfallet utlopp
    Västertolbo by Utilinden äga
    Västertolbo gård Vabäcken bäck
    Västeräng by Vallarna åkrar
    Västeräng by Vallarna äga
    Väst i backen gård Vallarna utäga
    Väst i backen gård Vallaberget berg
    Väst i gården gård Vallasågen försvunnen såg
    Väst i gården gård Vallaån å
    Väst i gården gård Vallaån å
    Väst i gården gård Valldalarna äga
    Väst i gården hemman Vallgrinden grind
    Västigården gård Vallsmyren mosse
    Väst i ån hmd Vallmyran myr
    Väst på gården gård Vallmyren mosse
    Väst på gårds gård Vallinsberget berg
    Västpågårds gd Vallstakroken vägkrök
    Västpåsocknen del av socken Vallstaåkrarna åkrar
    Väst på socken del av sn Vallstubacken backe
    Väst på socknen byar Vallstubacken avs.
    Västpåsocknen del av sn Valls åkern åker
    Västra boden handelslht Valltjärnen tjärn
    Ytterhavra fäbodar Vallviken vik
    Ytterängen gård Valparv äga
    Åbo by Valparvet äga
    Åbo by Valparvet åkrar
    Åbokvarn hmd Valparvsbron bro
    Åbotäkten gård Valparvsbron bro
    Åkre by Valparvsbron bro
    Åkre by Valsbron bro
    Ås gård Vargarna ägor
    Ås gård Varggropen grop
    Åslunds hmd Vassmyren mosse
    Åströms gård Vassåsen bergås
    Åströms gård Vassåsen berg
    Ädels gård Vassåsen berg
    Ädels gård Venåsberget berg
    Ädels lht Venåsbäcken bäck
    Ädels gård Venåsberget berg
    Ädels gård Venåsbäcken bäck
    Ädels gård Viksholmen tallhöjd
    Ädels gård Vållabacken backe
    Älvarna del av sn Vilstenen sten
    Änga by Vintermyran åker
    Änga by Vintermyren mosse
    Ängans gård Vissbruket äga
    Ängarns gård Vissmyrkanalen utfällsdike
    Ängbo lht Vissmyrängarna ängar
    Ängebo lht Vitens sten sten
    Ängs gård Vitensten sten
    Ängs gård Vitterarvsänget äng
    Ängtorp lht Vålsbruken äga
    Ögrens gård Vålsjöänget äng
    Örvallen fäbodvall Vålåsberget berg
    Örvallen fäbodar Vålåsberget berg
    Örvallen fäb. Vålåsberget berg
    Östansjö by Vålåsberget berg
    Östansjö by Vålåsbruket åkrar
    Östbergs hemman Vålåsen berg
    Östbergs gård Vålåssjön sjö
    Östbo lht Våmmarna änge
    Österberge by Välsa äga
    Östergården hemman Välsmyrberget backe
    Öster-Oppsjö del av Oppsjö Vällsmyren mosse
    Östertolbo by Vältan skogsmark
    Östertolbo by Vännmyren mosse
    Östgård bebyggelse Väntat tjärn och mosse
    Östibacken gd Väntåstjärnen tjärn
    Öst i backs gård Västanängsbacken backe
    Östibacks gård Västanängsgatan åkerväg
    Öst i gården gård Västasbacken backe
    Östigården gd Västerbruket avs.
    Öst i gården gård Västerlyckan äga
    Öst i gården hemman Västerlyckan äga
    Öst i gården gård Västeråsen berg
    Öst i gården gård Västgårds myran åker
    Östigården gård Västgårds ängena åker
    Öst i täkten gård Västibysbron bro
    Öst i täkten hmd Väst i myren äga
    Öst med bron gård Väst i täkten äga
    Öst med bron gård Västitäkten åker
    Öst på backarna gård Västiåkern åker
    Öst på backarna del av by Väst på sand vik
    Öst på backarna gård Västra åkern åker
    Öst på backarna gård Ybäck bäck
    Öst på bruket gård Ytteränget äng
    Öst på gårds gård Åbackarna backar
    Östpågårds gd Åkern vägbit
    Överälve by Åkersgatorna byväg
    Överälve by Åklov Saknas
      Åklåvet åklåv
      Åkrebäcken bäck
      Ålatjärn tjärn
      Åmynnet Saknas
      Åsbotäkterna ägor
      Äcka äga
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgetjärn tjärn
      Älvesjön sjö
      Älvessjön sjö
      Älvessjöbäcken bäck
      Älvesåsen bergås
      Älvesåsen berg
      Ängaberget berg
      Ängarna ägor
      Ängena åkrar
      Ängesbacken åkrar
      Ängsbacken avs.
      Ärlingsbruket skogsplanterad åker
      Ängesvägen väg
      Ängesbron bro
      Ängesröjningen hage
      Ölberget höjd
      Ölberget höjd
      Örabäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Örbäcken bäck
      Örnsbruket äga
      Örns äga
      Örse äga
      Örtjär tjärn
      Örtjärnen tjärn
      Örvallsbäcken bäck
      Örvallssjön sjö
      Örvallssjön sjö
      Örvallssjön sjö
      Öråsen bergås
      Öråsen berg
      Öråsen berg
      Öråsen berg
      Öråsen Lilla berg
      Öråsen, Lilla berg
      Öråsen Stora berg
      Öråsen, Stora berg
      Österbacksholmen holme
      Östermyren mosse
      Östervägen väg
      Östgårds myran åker
      Östgårds ängena åker
      Östitäkten åker
      Östitäkten åker
      Öst på sand vik
      Östra Bergesbacken backe
      Östra åkern åker
      Övre tjärnen tjärn

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.