ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alfta socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 1015 Bebyggelsenamn : 1164 Naturnamn : 1416
Alfta sn Abborrsundstjärnen tjärn Alfta sn kommun Nummerförteckning förteckning
Alfta sn /Se Abborrsundstjärnsbäcken bäck Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrsundstjärnsbäcken bäck Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrtjärnen vik Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrtjärnen vik Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Abborrtjärnsbäcken bäck Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn /Se Ackanäsudden udde Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Ackelmyran terräng Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta socken Acktjärn tjärn Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Acktjärnen tjärn Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Acktjärnsberget berg Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Acktjärnsmyran myr? Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta socken Aggtjärn tjärn Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Alderudden udde Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn *Alftaån del av Voxnan Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Almungen sjö Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta socken Almungen sjö Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta socken Alputten tjärn /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Alputten tjärn /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta socken Alputten, Lilla tjärn /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Alfta sn Alputten, Stora tjärn /Se Förkortningar förteckning Abborrsundtjärn tjärn
Alfta sn Altjärnaberget terräng Förkortningar förteckning Abborrtjärn tjärn
Alfta socken Altjärnabäcken bäck Förkortningar förteckning Ackanäsudden udde
Alfta socken Altjärnen, Västra tjärn Förkortningar förteckning Acktjärnsberget berg
Alfta socken Altjärnen, Östra tjärn Förkortningar förteckning Adelstäkten åker
Alfta sn *Aluput tjärn Förkortningar förteckning Adelstäkten åker
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Adelstäkten åker
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alftaströmmarna vattenfall
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alputten kyrktjärn
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alputten tjärn
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alputten tjärn
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alputten, Lilla tjärn
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Alputten, Stora tjärn
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Altjärabäcken bäck
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Altjäramyran, Västra myr
Alfta sn Amungen sjö Förkortningar förteckning Altjäramyran, Östra myr
Alfta socken Amungen sjö Förkortningar förteckning Altjäramyran, Östra myr
Alfta socken Amungen sjö Alfta sn Altjäramyran, Östra myr
Alfta socken Amungen sjö Alfta sn Altjärn, Västra tjärn
Alfta socken Amungen sjö Alfta sn Altjärn, Västra tjärn
Alfta socken /Se Amungen sjö /Se Alfta sn Altjärn, Östra tjärn
Alfta socken /Se Amungen sjö /Se Alfta sn Altjärn, Östra tjärn
Alfta socken /Se Amungen sjö Alftaålar inbyggarbeteckning Altjärn, Östra tjärn
Alfta socken /Se Amungen sjö /Se Alftaålarna inbyggarbeteckning Altjärn, Östra tjärn
Alfta socken Amungen sjö /Se Alftaålarna inbyggarbeteckning Amungen sjö
Alfta socken Amungen sjö /Se Kocken inbyggarbeteckning Amungen sjö
Alfta sn Amungen sjö /Se Lurom inbyggarbeteckning Amungen sjö
Alfta socken Amungen sjö /Se Nocken inbyggarbeteckning Amungsbolandet strand
Alfta sn Amungen sjö /Se Smaln inbyggarbeteckning Amungsbäcken bäck
Alfta sn Amungen sjö Smal-Olle inbyggarbeteckning Andan å
Alfta sn Amungen sjö Smal-Olle inbyggarbeteckning Andberget berg
Alfta sn Amungen sjö Abborre gd Anderses fäbodar betesmark
Alfta socken /Se Amungen sjö /Se Abborrtäkten gd Anders-Jons åker åker
Alfta socken /Se Amungsbo terräng Abborrtäkten gd Andåkern åker
Alfta socken /Se Amungsbobäcken bäck Albacken lht Anneforsvägen väg
Alfta socken /Se Amungsbolandet udde o. triangelpunkt Albion gd Anneforsån å
Alfta socken Amungsbäcken bäck Alfta station järnvägsstation Anneforsån å
Alfta socken Amungsmyran myr Ahls gård Anneforsån å
Alfta socen Amungsmyren myr Ahls bebyggelse Anneforsänget åker
Alfta socken *Amungsviken södra delen av sjön Amungen Ahls avs Annån å
Alfta socken Amungå sjö Als hmn Annån å
Alfta socken Andberget berg Altbergs avs. Annån å
Alfta sn /Se Anders-Mats ägomark Amungsbo fäbodar Annån å
Alfta sn Anders-Matsudden udde Amungsrönningen bebyggelse Annåslåtterna ängsmark
Alfta sn /Se Andersmyran myr Anderses avs. Arderlycket åker
Alfta sn /Se Andersmyrberget berg Anderses bebyggelse Arderåsmyran myr
Alfta sn /Se Andersmyrbäcken bäck Anderses bebyggelse Arken båtstad
Alfta socken /Se Anders-Persnäset näs Anderses hmn Arken vik
Alfta sn /Se Andån å Anderses hmn Arken vik
Alfta sn /Se Anneforsån å Anderses hmn Arken vik
Alfta sn /Se Anneforsån å Anderses gd Arkviken vik
Alfta sn /Se Anneforsån å Anders Jons bebyggelse Arselsbacken höjd
Alfta sn /Se Annån å Anders Jons bebyggelse Arselsbacken höjd
Alfta sn /Se *Annån å Anders Jons bebyggelse Askabacken backe
Alfta sn /Se Arken ägomark Anders-Jons hmn Askarönningstjärn tjärn
Alfta sn /Se Arkviken vik Anders Matts bebyggelse Asptjärabäcken bäck
Alfta by Askalångaristjärnen tjärn Anders Matts gård Asptjärabäcken bäck
Alfta kyrka Saknas Aspens länstad terräng Anders Nils bebyggelse Asptjäraröjningen uppodling
Alfta prästbord Saknas Asptjärnbäcken bäck Anderspers gård Asptjärnen tjärn
Arken gd /Se Asptjärnen tjärn Anders Pers bebyggelse Asptjärn tjärn
Backa hmn /Se Backaberget berg Anders-Pers hmn Backaboänget ängsmark
*Berga Saknas Backaberget terräng Anna-Kajsas gd Backaröjningen uppodling
Bockabo gård /Se Backurönningen terräng Annefors-Långbo utmarker Backaröjningen uppodling
Borfallet hp /Se Backarönningen ägomark Annefors-Långbo utmarker Backasjön strandmark
Born del av kyrkbyn /Se Backaviken vik Annero lht Backboröjningen uppodling
Born by /Se Backrönningen terräng Arken gd å utmark Backåkern åker
Brattbacka lht /Se Banviken, Västra vik Arons-Mors stugan riven gd Badhustorget vägskäl
Brattbacken lht /Se Berg, Lilla höjd Aska gård Badstustycket åker
Brunka på Täkten gd /Se Berg, Lilla berg Aska torp Badstutomten tomtplats
Brunka (på Täkten) gd /Se Betesberget berg Aska gd Badstuåkern åker
Brunka gd /Se Bjurtjärnen tjärn Aska gd Balka nya landet åker
*Brunkeberg, äldre namn på Tappen gd /Se Bjurtjärnen tjärn Aska gd Baskasjön strandmark
Bunkeberg gd /Se Bjurtjärnsbäcken bäck Askes gd Bastbacken backe
Brunkeberg gd /Se Bjuskolningsbäcken bäck Askes gd Bastbacken kulle
Brunkes gård /Se Bjälkamyran myr Aspens gård Baståkern åker
Brunkes gd /Se Björakällsmyran myr Aspes torp Befallningsmanstäkten åker
Brunkes gd /Se Björkrisbäcken bäck Asplunda gd Bepetorget vägskäl
*Bucke ?by /Se Björkrisbäcken bäck Asplunda gd Bergåkern åker
*Eds sköllen Saknas Björnamyran terräng Avsöndringen, se 4 Mållångstuga Saknas Betesberget berg
*Eskja by Björnberget berg Axels gd Bjurtjärabäcken bäck
Flaxenbo del av Tranberg Björnhålsnäset terräng Babbes riven gd Bjurtjäraberget berg
Flät by Björnhäll terräng Backa bebyggelse Bjurtjäramyran myr
Flät, Norra o. Södra byar Björnkällan terräng Backa gård Bjurtjärn tjärn
Flät by /Se Björnmyran myr Backa bebyggelse Bjurtjärn tjärn
Flätsborn beb. /Se Björnmyran myr Backa hmn Björabacka bergsluttning
Friska gård /Se Björnmyran myr Backa gd Björamyran myr
Galven by Björnmyran myr Backabo hmd Björamyran myr
Galven by /Se Björnmyran myr Backabovallen fäbodar Björahålet fördjupning
Galven by Björnsjöberget berg Bad-Kristins gd Björamyrberget berg
Galvsbo förr fäbod, nu by Björnsjön sjö Baddes riven gd Björkaberg bergsluttning
*Getevik by Björnsjön sjö Bagars gd Björkarna skogsbacke
Getryggen by Björnsjön sjö Bakslåtten fäb Björkaröjningen uppodling
Grannäs by Björnsjön sjö Balka gd Björkbacken skogsbacke
Grannäs by Björnsjön sjö Balka gd Björk-Ersbäcken bäck
Grannäs by /Se Björnskallholmen holme Balka gd Björkälla källa
*Gransjö Torp by Björntjärnbäcken bäck Balka stugan gd Björnmyren myr
*Gråsäter sköllen Saknas Björntjärnen tjärn Banvaktens gd Björnmyren Saknas
*Grängnäs, nuv. Grängsbo by Björnåsbron bro Barnhemmet gd Björnsjöberget berg
Grängsbo by Björsjön sjö Barnhemmet gd Björnsjön sjö
Grängsbo by Björsveden terräng Basaren affärs o. bostadslht Björntjärn tjärn
Grängsbo by Bladtjärnen tjärn Bastbacken t. Björsebacke backsluttning
Grängsbo, se *Grängnäs by Blanktjärnen tjärn Bastbacken gd Björsjöbäcken bäck
Grängsbo by /Se Blanktjärnen tjärn Berga riven gd Björsjöbäcken bäck
*Gränsbo sköllen Saknas Blaxen hus Berglunda hmn Björskallaholmen holme
Gullberg by Blaxnaberget höjd Betania kapell Björänget ängsmark
Gullbergsbo f.d. fäbod Boamyran myr Biten gd Björänget ängsmark
Gundbo by *Boasen, Stora sjö Bjurmans gd Bjöse myrmark
Gundbo by Bodaberget berg Bjurmans riven gd Bjöse myrmark
Gundbo by Bodamyran myr Bjursen torp Bjöse myrmark
Gundbo by Bodaviken vik Björkbacka bebyggelse Bladtjärn tjärn
Gäddvik by Borabackarna backar /Se Björkbacka gd Blankatäkten åker
Gäddvik by Bockudden udde Björkbacken gd Blanktjärn tjärn
Gäddvik by Boren ås Björkbacken gd Blomsterbäcksbron bro
Gäddvik by Bornasberget berg Björkes gd Blomsterängesbackarna backar
Gäddvik by Bornasberget berg o. triangelp Björkfors gd Blomsteränget ängsmark
Gäddvik by /Se Bornasen sjö Björkfors gd Blomsteränget ängsmark
Gäddvik by /Se Bornasen sjö Björkhaga avs. Blomsteränget ängsmark
Gäddvik by /Se Bornasen sjö Björkhaga gd Blomsteränget ängsbacke
?Gäddviksbo by Bornasen sjö Björkhagen gd Bloms täkten åker
Gäddviksbo fäb. Bottenlösen tjärn Björkhaga gd Bloms täkten åker
Hibo fäbod fäbod Brattbacka sluttning /Se Björkhagen gd Bloms täkten åker
Hymmersbacken gårdar /Se Brattbacken sluttning /Se Björkhagen gd Bloms änge uppodling
Hymmersblöten gårdar /Se Brattskuruberget berg Björkhagen gd Blå grinden grind
Hässja by Brattskuruberget berg Björkhagen gd Blåsippsberget berg
*Häsjö sköllen Saknas Brattås berg Björklunden lht Blötslåtterna ängsmark
Hässja by Bredstrand strandområde Björklunda gd Blötänget skogstäkt
Hässja by Brinkatäkten sluttning /Se Björks avs. Blötänget skogstäkt
Hässja by Brinken sluttning /Se Björkskogen gd Boaänget ängsmark
Hässja by Broddaviken vik Björna torp Bockabo ängsmark
Hässja by Bruksdammen sjö Blanka riven gd Bockabobäcken bäck
Hässja by Bruksdammen damm Blombacka bebyggelse Bockabomyran myr
Hässja by Bruksdammen damm Blombacka bebyggelse Bockaboröjningen uppodling
Hässja by Bruksån å Blommabergs-Nilses hmn Bockaboröjningen uppodling
Hässja by /Se Bruksån å Bloms hmd Bockaboängena ängsmark
  Bruktjärnen tjärn Bloms lht Bockaboängena ängsmark
  Bruktjärnsmyran myr Blå salongen brunnen gd Bockaboänget ängsmark
  Bråna fäbod fäbod Bläckhornet gd Bockaröjningen uppodling
  Brännaholmen holme Bockabo fäb. Bockaröjningen uppodling
  Bränna näs terräng Bockabo avs. Bockaröjningen uppodling
  Brännanäs näs Bockabo bebyggelse Bockaröjning uppodling
  Brännmyran terräng Bockabo gd Bockaröjning uppodling
  Brännmyran myr Bockabo fäbodar Bockaröjning uppodling
  Brännmyrbäcken bäck Bockabo fäbodar Bockasvalen åker
  Brännorna terräng Bockabo fäbodar Bodänget åker
  Brännvinsholmen holme Bockabovallen hmd Bofärdsvägen väg
  Brömsmyrtäkten terräng Bockabovallen hmd Bofärdsvägen väg
  Bullrabacka berg Boms avs. Bollnäsrån gräns
  *Bergsjön sjö Boms hmd Bollnäsrån gräns
  Bursen, Övre sjö Bond-Larses hmn Bollnäsänget ängsmark
  Bursjöhällan holme Bonna bebyggelse Bollnäsänget åker
  Bursjömyran myr Borfallet hp Bommarna järnvägsövergång
  Bursjön, Nedre sjö Borfallet hållplats Boms Nybruk åker
  Bursjön, Nedre sjö Borgs gård Boms täkten åker
  Bursjön, Nedre sjö Born by Bomyren myr
  ?Bursjön, Nedre sjö Born del av by Bornasen sjö
  Bursjön, Nedre o. Övre sjöar Born område Bornasberget berg
  Bursjön, Övre sjö Born område Bornkvarnplatsen Saknas
  Bursjön, Övre sjö Born område Boställsåkrarna åkermark
  Bursjön, Övre sjö Born del av by Boställsön ö
  Bursjön, Övre sjö Born del av by Boängesmyran myr
  *Busen sjöar Born del av by Boänget hmd
  Buskatjärnen tjärn Born del av by Boänget hmd
  Byxamyran terräng Born del av by Boänget åker- och ängsmark
  Byxen terräng Born gård Boänget åker- och ängsmark
  Bånasen sjö Borns bryggeri byggnad Boänget ängsmark
  Båtatjärnen tjärn Bornfallet hp Brakbacken höjd
  Båtatjärnen tjärn Boställs hmn Brakbacken backe
  Båthusviken vik Boställs hmn Braska dikarna åkermark
  Båttjärnen, Norra tjärn Bosveden gd Braska dikarna åkermark
  Båttjärnen, Norra tjärn Bosveden gd Braska mororna åker- och ängsmark
  Båttjärnen, Södra tjärn Boänges gård Brattbacken backe
  Bäcktäkten terräng Boänges bebyggelse Brattbacken backe
  Bäckängarna terräng Boänges hmn Brattbacken backe
  *Bönasen, se Bornasen sjö Boänges hmn Bratteröjning uppodling
  Bönberget terräng Boänges hmn Bratteröjning uppodling
  Dalkarlsänget terräng Boänges hmn Bratthalsen uppodling
  Dammtjärnen tjärn Boänges hmn Bratthalsröjningen uppodling
  Danska sundet sund Boänges-Olles hmn Bratthalsröjningen uppodling
  Dammtjärnen tjärn Boänget gd Bratthalsröjningen uppodling
  Daven åkersänka /Se Boänget gd Bratthultsröjningen uppodling
  Degelsmyran myr? Brakbacken lht Bratthultsröjningen uppodling
  Degelvik ägomark Brants soldatt. Brattröjningshällarna klipphällar
  Degelviken vik Brantstorp gd Brattskuruberget berg
  Degelviken vik Braska avs. Brattskurån å
  Djupbackalägdan terräng Braska riven gd Brattsvalen ängsmark
  Djuptjärnbäcken bäck Braska hmn Bredänget hmd
  Djuptjärnen tjärn Braska hmn Bredänget hmd
  Djuptjärnen tjärn Braska dikarna hmn Brinkatäkten åker
  Djupviken vik Braskatorpet gd Brinkänget åker
  Don-Danils-Erkerstjärnen tjärn Brattbacken bebyggelse Brinkänget åker
  Dovabo holme Brettbacken lht Brudstjälpan vägkrok
  Drakbacken backe /Se Brattbacks gård Brudstjälpan vägkrok
  Dunderns dörrar klippa /Se Brattbäckstäkten lht Bruksån å
  Dundramyrorna myr Brattbäckstäkten lht Bruktjärn tjärn
  Döljesbäcken bäck Brattskuru f.d. fäb. nu gård Brunnlocket åker
  Döljespunsen sjö Brattskuru fäbodar Brunnlöket åker
  *Edestjärnen tjärn Brattskuru fäbodar Brusstranden plats
  Edsboberget berg och triangelpunkt Brattskuru fäbodar Bråna fäbodar betesmark
  Eggåsen ås Brattskuru fäbodar Bråten åker
  Eggåsen ås Bredänges gd Bräckboänget ängsmark
  Eksholmen halvö Brinka gård Brännaholmen ö
  Emnatjärnen tjärn Brinka gård Brännavålarna åkermark
  Enrisbäcken bäck Brinka bebyggelse Brännavålarna åkermark
  Enrisviken vik Brinka hmn Brännholmen ö
  Enstabasjön sjö Brinka hmn Brännholmen ö
  Enstabosjön sjö Brites-Karins gd Brännmoran backe
  Enstabosjön sjö Brocks gd Brännmyran ängsmark
  Enstabosjön sjö Brodda gård Brännmyran ängsmark
  Enstabosjön sjö Broddanäs bebyggelse Brännmyran ängsmark
  Enstabosjön sjö Bromsens gd Brännmyren myr
  Enstabosjön sjö Bromsens gd Brännmyran myr
  Enstabosjön sjö Brona gård Brännmyran myr
  Enstadsjön sjö Bruks-Ollas gd Brännmyran myr
  Enstadsiön sjö Bruks-Olles gd Brännmyran myr
  Ensänget ägomark Bruks-Ollas-Pelles gd Brännmyran myr
  Erk-Ersbåthusviken vik Brunka bebyggelse Brännorna skogstrakt
  Erk-Jansa klitten berg Brunka bebyggelse Brännröjningen uppodling
  Erk-Olstjärnen tjärn Brunka gd Brännröjningen uppodling
  Erk-Olsudden halvö Brunkes bebyggelse Brödlösa åkermark
  Erk-Olsvallen ägomark Brådda bebyggelse Bröna fäbodar betesmark
  Erk-Olsögat sjö Brådda hmn Bröten åker
  Esbesnäset näs Bråna bebyggelse Bröten åker
  Esbesvallen terräng Bråna bebyggelse Busktjärn tjärn
  Etterungatjärnen tjärn Bråna hmn Bussaröjningen uppodling
  Farbäcken bäck Bråttom torp Bussaröjningen uppodling
  Farmorssvalarna terräng Bråttoms täktstugan gammalt förrådshus Bygdevägen, Stora landsväg
  Femmadammen dammanläggning Bråttoms täktstuga gammalt förrådshus Bygdevägen, Stora landsväg
  Femmalugnet sankmark Brännerna by Byplan åker
  Finnabroarna terräng Bränderna del av Östra Kyrkbyn Byxasvalarna åkrar
  Finnaholmen holme Bränderna del av Östra Kyrkbyn Båckaröjningen uppodling
  Finntjärnen tjärn Bröna hmn Bångatäkten åker
  Finnängena ängsmark Buska bebyggelse Båskasjön strandmark
  Finnänget myr Buska gd Båtamyran myr
  Fiskalösbäcken bäck Buska bebyggelse Båthusholmarna holmar
  Fiskalösen sjö Busk-Kalles torp Båthusmyran myr
  Fiskalösmyran myr Busk-Olles torp Båthusåkern åker
  Fiskarmyran myr Buskolles t Båthusänget åker
  Fisklösberget berg Bussa torp Bäckboänget ängsmark
  Fisklösberget berg Bussa gammal gd Bäckboänget ängsmark
  Fisklösen sjö Bygges gd Bäckebro bro
  Fisklösen sjö Byn del av Kyrkbyn Bäckelyckan åker
  Fisklösen höjd Byn del av Kyrkbyn Bäcken bäck
  Fisklösen tjärn Bånasbo bebyggelse Bäckeröjningen uppodling
  Fisklösen sjö Bånga gård Bälsvalen åker
  Fisklösmyran myr Bånga gård Böleladan riven lada
  Fjärden, Nedre fjärd Bånga bebyggelse Bölesmyran myr
  Flakudden udde Bånga bebyggelse Bölet åker
  Flatan berg Bånga hmn Bölet åker
  Flatang åker /Se Bånga hmn Bölet åker
  *Flatu klitt gränsmärke Bånga gd Bölsbacken backe
  Flatåsen triangelpunkt Bånga hmd Bölsbacken backe
  Flaxenåsen ås Bånga hmd Böls Bjöse myrmark
  Flaxnamyran myr Bånga hmn Böls morarna ängsmark
  Flaxnan, Stora sjö Bånga Häggrönningen hmn Böls svalen åker
  Flaxnan, Stora tjärn Bångatomten hmd Böls täkten åker
  *Flaxnan sjö Bälter Anderses bebyggelse Böls Ämnena åker- och ängsmark
  Flaxnan å Bälter-Anderses hmn Bössaröjningen uppodling
  Flaxnan å Bältersveden avs. Daliaplätten åkerteg
  Flaxnan, Lilla sjö Bältra gård Dammen hmd
  Flaxnan, Stora sjö Bältra bebyggelse Dammfästet kulle
  Flissmyran, Övre fäbod? Bältra hmn Dangrens backen backe
  Flottiern tjärn Böls hmn Dangrens torskgropen sumpgrop
  *Flottjärnen tjärn Böls hmn Daniels gårdstäkten åker
  Fluga-morarna terräng Bölsbacka gd Daniels nybruket åker
  *Flugan sjö Bölsbacken avs. Daniels åkern åker
  Flugberget berg Bölsbacken gårdar Danielsänget ängsmark
  Flugen sjö Bölsbacken gårdar Daven åkersänka
  Flugen, Norr- sjö Bölsbacken gd Degelsmyran myr
  Flugen, Sör- sjö Bölsbacken gd Degelsmyran myr
  Flugen vik Böls i Långbo hmn Degelviken vik
  Flugen vik Böls-Jonases hmn Desklet åker
  Flugen sjö Böls-Olles gård Dessle åker
  Flugen sjö /Se Böls-Olles hmn Dikanssvedjan uppodling
  Flugen tjärn /Se Böls-Olles hmn Dikanssvedjan uppodling
  Flytjärnen tjärn Bönhuset kapell Dikarna åkermark
  Flytjärnsbäcken bäck Bönhuset kapell Dikarna åkermark
  Flytjärnsmyran myr? Bönhuset gd Dikarna åkermark
  Flåttn sjö Börsen gd Djupbackalägdan dalgång
  Flätbäcken bäck Cellen byggnad Djupbackalägdan dalgång
  Flätbäcken bäck Centralpalatset gd Djupmortjärn tjärn
  Flätbäcken bäck Centralpalatset gd Djuptjärn tjärn
  Fläten sjö Dalbo gd Djuptjärn tjärn
  Fläten sjö Dal-Jons gd Djuptjärn tjärn
  Fläten sjö Daniel Erkers bebyggelse Dotterbo uppröjning
  Fläten sjö Daniels bebyggelse Dovabo holme
  Fläten sjö Daniels bebyggelse Dovabo holme
  Fläten sjö Daniels hmn Dovabo holme
  Fläten sjö Daniels-Erkers gd Doven åkersänka
  Fläten sjö Daniels i Runemo hmn Drakabacken backe
  Fläten sjö Daniels-Kerstis gd Drakabacken backe
  Fläten sjö Daniels bebyggelse Drakabacken backe
  Fläten sjö /Se Daniels bebyggelse Dubbelladorna lador
  Flätsbo gruva Saknas /Se Dikarne hmn Dunderns dörrar klippa
  Flätsklitten berg Dikarne hmn Dundremyran myr
  Flätsklitten berg Dikarne hmn Dundraröjningen uppodling
  Flätsklitten triangelpunkt Djurgården hmn Dundraröjningen uppodling
  Flätsklitten terräng Djurgården hmn Dundratäkten åker
  Flätsklitten terräng Doktorsbostället gd Dundratäkten åker
  Flättjärn tjärn Dovabostugan riven gd Dåvabo holme
  Flättjärnen tjärn Dullsjans gd Dälden åker
  Flättjärnen tjärn Dundra gammal gd Däsklet åker
  Flätviken vik Edmans gd Däsklet åker
  Flät-Östermyrorna ägomark Edmans gd Däsklet åker
  Flöten sjö Gamla Edsbo fäb. Döda myran hmd
  Flöttjärnarna tjärnar Gamla Edsbo fäbodar fäbodar Döda myran hmd
  Flöttjärnsbäcken bäck Ekes bebyggelse Döda myran hmd
  Forsgångsbäcken bäck Eksjuts gård Dövemyran myr
  Fräkenviken vik Elfkarhed by Eggen rullstensås
  Fräknestjärnen kärr Elfvens avs. Englundsröjningen uppodling
  Fräknestjärnen tjärn Elim kapell Enrisbäcken bäck
  Fräknestjärnen tjärn Elises gd Ensåkern åker
  Fräknestjärnsbäcken bäck Elles avs Ensänget ängsmark
  Frättnetjärnen tjärn Elmsgården gd Erik-Lars täkten åker
  Frösteboån vattendrag Enbacken lht Eriknäsbovägen väg
  Fröstegrännan ägomark Engalund hmd Erk-Daniels landet strandremsa
  Fulen sjö Engbloms bebyggelse Erk-Daniels nybruket åker
  Fullensjön sjö Engesberg gd Erk-Daniels Skvaterbäck ängsmarksområde
  Fulln sjö Engs gård Erk-Ols bäcken bäck
  Fulln sjö Engvalls gd Erk-Ols landet strand
  Fyradammen damm Ens gd Erk-Ols Stortäkten åker
  Fyralugnet terräng Enstabo fäbodar Erk-Pers bjöse myrmark
  Fåglamyran myr Enstabo förr fäb, nu del av Långheds by Erk-Påls näs näs
  Fårholmen holme Erik Anders bebyggelse Erk-Pålsnäs forngravar forngravar
  Fällan terräng Erik Anders bebyggelse Erkers myran myr
  Färnesmyran terräng Erik Anders bebyggelse Erkers täkten åker
  Färnäsmon terräng Erikdaniels gård Erkersänget ängsmark
  Färnäsmyran terräng Erik Daniels bebyggelse Ermstäkten åker
  Gagnsholmen, Lilla holme Erik-Ers gård Ersk-Jansaklitten toppen av Losjöberget
  Gagnsholmen, Stora holme Erik Ers bebyggelse Ersk-Jansaklitten toppen av Losjöberget
  Galfuan Lacus sjö Erik-Ers hmn Ersk-Jansaklitten toppen av Losjöberget
  Galven sjö Erik-Ers bebyggelse Esa Ösänget åker
  Galven sjö /Se Erik Ers bebyggelse Etterungatjärn tjärn
  Galven sjö /Se Erik Ers bebyggelse Fagermohed strand
  Galven sjö /Se Erk Ers gård Fallen vattenfal
  Galvsjön sjö Erikjons gård Faluvägen väg
  Galvsjön sjö Erik Jons bebyggelse Fanners farstu backe
  Galvsjön sjö Erik-Jons hmn Farsmorsmyran myr
  Galvsjön sjö Erik Jons bebyggelse Farsmorsmyran myr
  Galvsjön sjö Erik Jons bebyggelse Farsåker hmd
  Galvsjön sjö Erik-Jöns gård Fastamyran myrmark
  Galvsjön sjö Erik Ols bebyggelse Fastaröjningen igenvuxen myräng
  Galvsjön sjö Erik Ols bebyggelse Fastaröjningen igenvuxen myräng
  Galvsjön sjö /Se Erk Pers gård Fastatäkten åker
  Galvån å Erik Pers bebyggelse Fattighusbacken backe
  Gamla vallsnäset udde Erik Påls bebyggelse Fattighusbäcken bäck
  Gammelbobäcken bäck Erik Påls bebyggelse Fennesmyran myr
  Gammelbåthusviken vik Erik-Påls hmn Fetlyckan åker
  Gammel-Frankes terräng Erikpåls gård Fetlyckan åker
  Gammeljäntplan terräng Eriksberg hmn Fetlycket åker
  Gammeljäntplan terräng Eriksberg hmn Ficklyckan åker
  Gammel-Kalles terräng Eriksberg hmn Ficklyckan åker
  Gammel-nybruket ägomark Erk-Jöns gård Ficktjärn tjärn
  Gammelstugunäset udde Erk Påls gård Ficktjärn tjärn
  Gammeltorpars ägomark Erik-Påls i Sörom hmn Finnaholmen holme
  Gammelvallatjärnen tjärn Eriksnäs gd Finnaholmen holme
  Gammelvallen terräng Eriksro gd Finnfaraslåtterna ängsmark
  Gammelvallsberget berg Erk-Daniels hmn Finnskogen skogar
  Gammelvallsviken vik Erk-Daniels bodarna fäbodar Finnvägen väg
  Genmyrbäcken bäck Erkers bebyggelse Finnängena uppodling
  Genmyrbäcken bäck Erkers bebyggelse Finnängena uppodling
  Genmyrbäcken bäck Erkers hmn Fiskalöstjärn tjärn
  Getabacken höjd Erkers bebyggelse Finnholmen holme
  Getabäcken bäck Erkers torp ?Fisken sjö
  Geten terräng Erkers bebyggelse Fisken tjärn
  Getryggen terräng? Erkers bebyggelse Fisklösberget berg
  Getryggen terräng Erkers gd Fisklösen tjärn
  Getryggen höjd Erkers gd Fisklösen tjärn
  Getryggstjärnen tjärn Erk-Ers hmn Fisklösen tjärn
  Getryggstjärnen tjärn Erkers bebyggelse Fisklösen tjärn
  Getryggsudd udde Erk-Jons hmn Fisklöstjärn tjärn
  Getryggsudd udde Erk-Ols hmn Fittjärn tjärn
  Getvändan terräng Erk-Pers hmn Fittlyckan åker
  Getvändan terräng Erk-Påls hmn Fjällmyrorna myrmarker
  Gilleberget berg Erk-Påls i Sörom hmn Flackaberget berg
  Gillermyran myr Erk-Påls i Sörom hmn Flackabergsänget åker
  Gillermyrkällorna terräng Ersbo avs. Flackatäkten åker
  Gillersundsmyran myr Ersbo gård Flackatäkten åker
  Glitjärnsbäcken bäck Ersjuls hmn Flacks täkten åker
  Glitterberget berg Esa bebyggelse Flackaåkern åker
  Glitterberget berg Esa hmn Flata backen backe
  Glitterdammen fördämning Esa hmn Flatan åker
  Glitteristjärnen tjärn Esa gård Flatåkern åker
  ?Glitterklitt berg Esa gård Flaxenboåsen berg
  Glitterklitt berg Esbes bebyggelse Flaxenåsen berg
  Glitterklitt berg Esbes gård Flaxenåsen berg
  Glitterklitt berg Eschuss bebyggelse Flaxnamyran myr
  Glittermyran myr Esjuls hmn Flaxnan å
  Glittern sjöar Esjuls hmn Flaxnan älv
  ?Glittern, Lilla o. Stora sjöar Esjuls hmn Flaxnan älv
  Glittern sjö Evedal gd Flissmyran åkermark
  Glittern, Stora sjö Evedal gd Flissmyran åkermark
  Glittern sjö Faktorsgården gd Flissmyran åkermark
  Glittern, Stora o. Lilla sjöar Falbergs gård Flugen sjö
  Glittern sjö Falka bebyggelse Flugen sjö
  Glittern sjö Falka gd Flugen tjärn
  Glittern sjöar Falka gård Flugsveden åker
  Glittern, Stora o. Lilla sjö Falka gd Flugsvedbacken backe
  Glittern, Stora o. Lilla sjöar Falka-Pelles hmn Flycks nybruket åker
  Glittern, Lilla vik Falka tomten backe Flysmyran myr
  Glittern, Stora sjö Falkens torp Flysröjningen uppodling
  Glittern sjö /Se Fasta förr gd Flyssvalen Saknas
  Glitternäset näs Fasta riven gd Flytjärn tjärn
  Glittersundet sund Fasta gårdar Fläten sjö
  Glitterån å Fasta Johannes gd Fläten sjö
  Glitterån å Fasta Pelles gd Fläten sjö
  Glitterån å Fasta-Pelles bebyggelse Fläten sjö
  Glitterån å Fast-Erkers gd Fläten sjö
  Glitterån å Fattig herrgården f.d. nybygge Flätsbo fäbodeskog skogsmark
  Glitterån å Fattighusbacken gårdssamling Flätsbo gruva gruva
  Glitterån å Fattighuset gd Flätsbo gruva gruva
  Glitterån å /Se Fattighuset gd Flätsklitten berg
  *Glotertuva gränsmärke Finn-Olles försvunnen gd Flätsklitten berg
  *Glotertuva holme Fiskra bebyggelse Flättjärn tjärn
  *Glot-ertufwa råmärke Fjällhem lht Flättjärnsbäcken bäck
  *Glottertufwa gränsmärke Fjärsmans gd Flöten åker
  *Glottsen sjö Fjärsmans hmd Forngravarna forngravar
  *Glyttsjön sjö Flackes gd Forsparken idrottsplats
  Glyttsjön sjö Flaxenbo del av Tranberg Forsparken idrottsplats
  Gläfsviken vik Flaxenbo gd Forsåker hmd
  Gnavet terräng Flaxenbo fäbodar Friarns täkt Saknas
  Gnekullen terräng Flaxenbo fäbodar Frises skumpe åker
  Gossabäcken bäck Flaxenbo förr fäb. nu by Frisröjningen röjning
  Gossabäcken bäck Flaxenbo by Frisröjningen röjning
  Grannåsen höjd Flismyra avs. Fråstebo skogen skogsmark
  Grannåsen ås Flycks gd Fräkentjärn tjärn
  Grannåsmyran myr Flygstrands gård Fräknestjärn tjärn
  Grannäs terräng Flykstrands gd Fräknestjärn tjärn
  Grannäs, Östra terräng Flät by Fräknetjärn tjärn
  Grannäsberget berg Flät by Fräsbäck bäck
  Grannäsberget berg Flät by Frättnetjärn tjärn
  Grannäsberget berg Flät, Norra by Fröstebo skogen skogsmark
  Grannäsen sjö Flät, Södra by Fröstebo skogen skogsmark
  Grannäsen sjö Flätsbo by Fröstebron bro
  Grannäsen sjö Flätsbo by Fröstegränden landremsa
  Grannäsen sjö Flätsbo enst. gård Fröstesidan skogsområde
  Grannäsen sjö Flätsbo fäbodar Fröstevägen väg
  Grannäsen sjö Flätsbo fäbodar Fåfängan äga
  Grannäsen sjö Fläts born del av by Fåglamyran myrområde
  Grannäsen sjö /Se Flätsborn gård Fåglamyran myrområde
  Granåsen berg Fogda gård Fåglamyran, Nedre myr
  Granön, Norra o. Södra öar Forsa gd Fåglamyran, Nedre myr
  Granön, Norra ö Forsbergs avs. Fåglamyran, Övre myr
  Granön, Södra ö Forsbergs gård Fågelmyran, Övre myr
  Gra-åhsen berg Forsens riven gd Fåglamyran, Övre myr
  Gretestjärnen tjärn Fougdas bebyggelse Fåramyran myr
  Grevtjärnberget triangelpunkt Franklins gd Fårlocket åker
  Grevtjärnen tjärn Fredsbacka gd Fårlöket åker
  Grevtjärnmyran myr Fridhem gd Fårlöket åker
  Grevtjärnsbäcken bäck Fridhem gd Fällan backe
  Grobbe terräng Fridhem hmd Fällan åker
  Gropabobäcken bäck Fridhem skola Fännsmyran myr
  Gropabotjärnarna tjärnar Fridhem skola Fänsan myr
  Groparna terräng Frids bebyggelse Fänsan myr
  Gropatjärnen tjärn Fridsbacka gd Fänslyckan Saknas
  Grutberg terräng Fridsborg gd Färnesmyran myr
  Gruvberget, se *Grängnäsberget berg Fridsborg gd Färnesmyran myr
  Gruvberget berg Fridströms riven gd Färnesmyran myr
  Grytaflugen, Stora tjärn Frises bebyggelse Förmässan äga
  Grytaflugen, Lilla tjärn Frises gård Gadnäs udde
  Gryten sjö Frises gd Gagnsholmarna öar
  Gryten sjö Frises gd Gagnsholmarna öar
  Gryten sjö Frises potatislandet gd Galbergsmyränget ängsmark
  Gryten sjö Friska bebyggelse Gallonsåkern äga
  Gråberget terräng Friska riven gd Galvsjön sjö
  Gråberget berg Friska hmn Gamla gården åker
  Gråbäcken bäck Friskens riven gd Gamla gården åker
  Gråssmyran myr Friskes förr gård Gamla gården lada, mark
  Grälsberget berg Frisörns riven gd Gamla gården lada, mark
  Grälsberget berg Frisörns riven gd Gamla-gårdsåkern åker
  Grängen sjö Fritorp gd Gamla åkern hmd
  Grängen sjö Froms gård Gammelbobäcken bäck
  Grängen sjö Froms hmn Gammel-Brännmyran myr
  Grängen sjö Froms gd Gammel-Edsbovägen väg
  Grängen sjö Frugs gd Gammelgården åker
  Grängen sjö Frykstrands gårdstomten lht Gammelröjningen röjning
  Grängen sjö Fröjds torp Gammel-Skallarbobäcken bäck
  Grängen sjö /Se Fröjds gd Gammelsågen strandtomt
  *Grängnäsberget, nuv. Gruvberget saknas Fröjds gd Gammeltjärn tjärn
  Gränsiön sjö Fröstes gd Gammeltjärn tjärn
  Gräsberget, Lilla berg Furubacken gd Gammelåkern hmd
  Gräsberget, Stora berg Fyll-Ingrids nu riven gård Gangsholmen holme
  Gräsberget berg Fyrbo gd Gannansänget ängsmark
  Gräsberget triangelpunkt Fyrbo gd Garbergsmyran myr
  Gräsbergsklitten terräng Fältes soldatt. Garbergsmyran myr
  Gräsbergsmyran terräng Färdstallet rivet stall Getabacken berg
  Gräsmyran myr Församlingshuset gd Getbacken backe
  Gräsmyran myr Församlingshuset gd Getryggen sandås
  Gräsmyran odling Försörjningshemmet gd Gilleberget berg
  Grässva myr Gallbergs bebyggelse Glitterberget berg
  Grönpunsen myrmark Galven gård Glitteristjärn tjärn
  *Gröntuva gränsmärke? Galven by Glitterklitt(?) berg
  Gubbenstäkten ägomark Galven by Glitterklitt berg
  Gubbtäkten ägomark Galven by Glittern sjö
  Gubbön ö Galvsbo förr fäb. nu by Glitterån å
  Gullberget berg Galvsbo by Grabbe myr
  Gullbergsbotjärn tjärn Gamla knektagården riven gd Granberget berg
  Gullbergsbotjärnen tjärn Gammel-Edsbo fäbodar fäbodar Granbergsänget ängsmark
  Gullbergsbotjärn tjärn Gammel-Edsbo fäbodar fäbodar Granbergsänget ängsmark
  Gullbergsbotjärnen tjärn Gammel-Fjärsmans hmd Grannäs by, fäbodeskog
  Gullbergstappen triangelpunkt Gammelgården riven gd Grannäsberget berg
  Gullbergstappen terräng Gammelgården riven gd Grannäsen sjö
  Gullbergstjärn tjärn Gammelgården gd Grannäsen sjö
  Gullhammar udde Gammel-Mats-Ols Saknas Grannäsen sjö
  Gumsholmarna holmar Gammel-Rusta gd Grannässjön sjö
  Gumsholmen holme Gammel-Rönsa gd Grannässjöviken del av Grannäsen
  Gunnarsmyran myr? Gammel-Skallarbo fäbodar Grannäsviken del av Grannäsen
  Gymås gruva /Se Gammel-Skallarbo fäbodar Grannäsvägen, Nya väg
  Gymåsberget berg Gammel-Skallarbo fäbodar Grannäsvägen, Nya väg
  Gålsingen sjö Gammel-sågen såg Grannäsängena ängsmarker
  Gångberget, Lilla berg Gammel-sågtomten tomt, försvunnen såg Grannäsängena ängsmarker
  Gångberget, Stora berg o triangelpunkt Gammel-Torpars rivet torp Granåsen berg
  Gångbergsbäcken bäck Gammel-Äspes gd Granåsmyren myr
  Gångborn ås /Se Gammel-Äspes gd Granäsen sjö
  Gångborn berg /Se Gavells gård Granön ö
  Gångborn berg /Se Getryggen by Granön ö
  Gångborstjärnarna, Västra tjärnar Getryggen by Gravslåtterna ängsmark
  Gångborn terräng Getryggen by Gravslåtterna ängsmark
  Gångborsberget berg Glasmästars avs. Gravslåtterna ängsmark
  Gångborsholmen holme Glittertorpet ödegård Gravslåtterna ängsmark
  Gångborsmyrorna myrar Godtemplarhuset gd Grells åkern odling
  Gångborstjärnarna, Östra tjärnar Godtemplarhuset gd Gretesmyrorna myrmarker
  Gångborsvallen terräng Granberg fäbodar Gretestjärn tjärn
  Gångborsviken vik Granberg fäbodar Gretestjärnarna tjärnar
  Gårdspottre terräng Grannäs by Gretestjärnen tjärn
  Gårdstjärnen tjärn Grannäs by Gretestjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Grannäs by och fäbodeskog Grevemyrar myr
  Gäddviksboberget berg Grannäs by och fäbodeskog Grevatäkten åker
  Gäddviksbobäcken bäck Grannäs by och fäbodeskog Grevatäkten åker
  Gäddviksbäcken bäck Grans gård Grevtjärn tjärn
  Gäddviksbäcken bäck Grans lht Grindbacken åker
  Gäddvikstjärnen tjärn Grans bebyggelse Grindbacken åker
  Gäddvikstjärnen tjärn Grans gård Grindbacken sluttning
  Gäddviksboberget berg Grells gård Grindänget åker
  Gäddviksviken vik Grells torp Grindänget åker
  Gällingsön ö Grens hmn Grisamyran myr
  Gällsberget berg Gretestäkten hmd Grisamyran myr
  Gällsänget ägomark Gretestäkten hmd Grodgropen sumpgrop
  Gässebacken terräng Grefva bebyggelse Grapabotjärnarna tjärnar
  Gässlingen sjö Greva gd Gropatjärn tjärn
  Gässlingen sjö Greva bebyggelse Gropatjärn tjärn
  Gässlingen sjö Greva riven gd Gropatjärn tjärn
  Gässlingen sjö Greva, Gamla riven gd Gropen åker
  Gässlingen sjö Greva-Anderses gd Gropen dalsänka
  Gässlingen sjö Greva-Ankas gd Groplotterna ängsmark
  Gässlingen sjö /Se Greva-Britas gd Gropslåtterna ängsmark
  Gästgivargården terräng Grefva-Lasses bebyggelse Gropslåtterna ängsmark
  Gästgivargården terräng Greva-Lasses gd Grossmyran myr
  Hallaberget terräng Greva-Lasses gd Grossmyran myr
  Hallberget berg Grindbacken gd Gruvan gruva
  Halvvägsholmen holme Grindbacken gd Gruvberget berg
  Hammarbäcken bäck Groparbo övergiven fäbodvall Gruvberget berg
  Hammarnäset udde Gropa-Martas riven gd Gruvberget berg
  Hammarsberg terräng Grotes gård Gruvberget berg
  Hammarskaftholmen holme Grälls gd Gruvberget berg
  Hammarviken vik Grängsbo by Gruvhålen gruvöppningar
  Hangaslamm sjö Grängsbo by Grytberget berg
  Hangaslamm vattensamling Grängsbo by Gryten sjö
  Hangaslammbäcken bäck Grängsbo by Gråberget berg
  Hangaslammbäcken bäck Grängsbo by Gråberget berg
  Hangaslammbäcken bäck Grängsbo by Gråssmyran myr
  Hangaslammyran myr Grängsbo by Gräldänget ängsmark
  Hangaslammyran myr Grängsbo by Grällsatäkten ängsmark
  Hansagropen terräng Grängsbo by Grällsatäkten ängsmark
  Haret holme Grängsbo by Grängen sjö
  Haret har Gräsmyrstugan gd Grängen sjö
  Harstackabäcken bäck Gudmunds gård Grängen sjö
  Harön ö Gulbyggningen gd Gräningen sjö
  Hedtjärnakällan tjärn Guldsmedens gd Gräsberget berg
  Hedtjärnen, Stora tjärn Gullberg by Gräsberget berg
  Hedtjärnen, Lilla tjärn Gullberg by Gräsberget berg
  Hedtjärnen, Stora tjärn Gullberg by Gräsberget berg
  Hemnen sjö Gullbergsbo f.d. fäb. Gräsberget berg
  Hemmabäcken bäck Gullbergsbo fäbodar Gräsbergsänget ängsmark
  Hemsjön sjö Gullbergsbo fäbodar Gräsmyran myr
  Hemtjärnen tjärn Gullbergsbovallen hmd Gräsmyran myr
  Hemtjärnsbäcken bäck Gullbergsbovallen hmd Grässva åker
  Herrgårdsparken park? Gullbergs finntorpet rivet torp Grässva åker
  Herrgårdsparken park Gullbergsvallen hmd Gröbbe myr
  Hian terräng Gummensollas gård Gubbabacken backe
  Hiboberget berg Gummuns bebyggelse Gubbatäkten åker
  Hibobäcken bäck Gundbo by Gubbatäkten åker
  Hibodalen dal Gundbo by Gubbatäkten åker
  Hibohöjden höjd o triangelpunkt Gundborgs bebyggelse Gubbaåkern åker
  Hibomyran myr Gundboänget hmd Gubbens täkt äga
  Hiboslåttarna terräng Gundboänget hmd Gubbön ö
  Hiboviken vik Gundboänget hmd Gullberget berg
  Hjulberget berg Gåmas avs. Gullberget berg
  Hjulberget berg o triangelpunkt Gångborn fäbodeskog Gullberget berg
  Hjulbergsmyrorna myrar Gångborn fäbodeskog Gullbergsbobäcken bäck
  Hjulbergstjärnen tjärn Gårds bebyggelse Gullbergsbotjärn tjärn
  Hjulbergstjärnsbäcken bäck Gårds bebyggelse Gullbergsbotjärn tjärn
  Hoberget berg Gårds gård Gullbergsbotjärn tjärn
  Holmarna hus Gårdspottre f.d. fäbod Gullbergsbotjärn tjärn
  Holmarönningen odling Gäddvik by Gullbergsmyran myr
  Holmen ö Gäddvik by Gullbergstjärn tjärn
  Holmen udde Gäddviksbo enstaka gård Gumsholmen holme
  Holmen udde Gärdhem gd Gumsholmen ö
  Holmen halvö Gästgivargården hmn Gumsholmen ö
  Homnabergsvallen terräng Gästgivargården hmn Gunbyäng äng
  Hoppet, Lilla ägomark Gälsbo del av Gäddviks by Gundberg bergås
  *Hotersjön sjö Göles bebyggelse Gundbo uppodling
  *hover höghä gränsmärke /Se Göles gd Gundboröjningen uppodling
  Hundkullen höjd Göles gård Gundboröjningen uppodling
  Hundtjärnen tjärn Hagalund gd Gunnarsänget ängsmark
  Hundtjärnen, Lilla tjärn Hagdemyr bebyggelse Gunnarsänget ängsmark
  Hymmersbacken sluttning /Se Hagdemyr gård Gunnarsänget ängsmark
  Hymmersbäcken bäck /Se Hagdemyr hmn Gunnarsänget ängsmark
  Hymre södra delen av Hymrena /Se Hagdemyr hmn Gunnbo uppodling
  Hymrena område /Se Hagdemyr hmn Gunnbo Saknas
  Hyndviken vik Hagdemyr hmn Gångberget berg
  Hyndvikstjärnen tjärn Halvars bo avs. Gångborn berg
  Hyttberget terräng Halvarsbo gd Gångborn berg
  Håkanberget berg Hammar bebyggelse Gångborn berg
  Håkanberget berg Hammar bebyggelse Gångborn berg
  Håkanberget berg Hammar bebyggelse Gångborn berg
  Håkenberg berg Hammar gård Gångborn ås
  *Hålken sjö Hammar hmn Gångbornsberget del av fäbodeskog
  Håvahögst råmärke /Se Hammar hmn Gångbornsberget del av fäbodeskog
  Hälludden udde Hammar hmn Gångborn berg
  Hälludden udde Hammar hmn Gångbornsberget berg
  Hälsingviken vik Hammar Erkers bebyggelse Gångborsholmen holme
  Hälsingviken vik Hammar Nilses bebyggelse Gångborstjärn tjärn
  Hämmdammen damm Hammar Olles avs Gångborstjärnarna tjärnar
  Hämmen sjö Hammaren gd Gångborstjärnarna tjärnar
  Hämmen sjö Hammarsborg gd Gångborstjärnarna tjärnar
  Hämmen sjö Hammarsborg gd Gångborsviken vik
  Hämmen sjö Handelslägenheten, se Älvkarhed Saknas Gångborsviken vik
  Hämmen sjö Handlarens gd Gårdstjärn tjärn
  Hämmen sjö Hanebo gd Gårdskräft åker
  Hämmen sjö Hansa torp Gårdskräft åker
  Hämn sjö Hansa gård Gårdslyckan åker
  Härbres holmen holme Hansa gd Gårdslyckan åker
  Härbresholmen holme Hansa-Janeses gd Gårdsnäs näs
  Härderängena terräng Hans Ers bebyggelse Gårdsnäs näs
  Härderängsbäcken bäck Hans Ers bebyggelse Gårdsstycket åker
  Häsberget triangelpunkt Hans Ers bebyggelse Gårdstäkten åker
  Häsberget, Lilla berg Hans Ers gård Gårdstäkten åker
  Häsberget, Stora berg Hans Ers bebyggelse Gårdsåkrarna åkrar
  Häsberget, Stora berg Hansers gård Gäddtjärn tjärn
  Häsbergsbäcken bäck Hans-Ers hmn Gäddviksbron bro
  Häsbergsmyran myr Hans-Ers hmn Gäddviksvägen väg
  Häsbergstjärnen tjärn Hanses bebyggelse Gällingsö udde
  Häsbosjön sjö Hans Jons bebyggelse Gällingsö udde
  Häsbosjön sjö Hansmickels gård Gärdströms åkern åker
  Häsbosjön sjö Hans-Mickels hmn Gässen strandmark
  Häsbosjön sjö Hans Ollas gård Gässlingen sjö
  Häsbosjön sjö Hansollas gård Gästgivaråkern åker
  Häsbotäkten ägomark Hans-Ollas hmn Gölbergsmyran myr
  Häsboån å Hans-Ollas hmn Gölbergsmyran myr
  Häsboån å Hans Ols bebyggelse Habbersåkern åker
  Hässjaån å Hans Ols gård Habbersåkern åker
  Hässjaån å Hansbo gd Habbersåkern åker
  Hästakrogbäcken bäck Harra gård Hadelstäkten åker
  Hästakrogbäcken bäck Hasta hmn Hagabacka nybruket åker
  Hästakrogbäcken bäck Hebron kapell Hagalycket åker
  Hästakrogen terräng Hed Saknas Hagdemyr ängsbacke
  Hästakrogen, Övre terräng Hedebo fäbodar Hagdemyran myr
  Hästhagsdammen fördämning Hedebo gårdar gårdsamling Hagdemyran myr
  Häståsbäcken bäck Heden torp Hagdemyran myr
  Häståsen ås o triangelpunkt Heden gd Hagdemyran myr
  Häståstjärnen tjärn Heders soldattorp Hagdemyra åker- och ängsmark
  Häståsviken vik Hedlunds gd Hagdemyråkern åker
  Hästön ö Hedlunds gårdstomt hmd Hagdemyråkern åker
  *Hääsjön sjö Hejmans gd Hagdeimyråkern åker
  Högabacka ås /Se Helgabo gd Haggröjningen uppodling
  Högabacken ås /Se Helsingens lht Hagmyråkern åker
  Högbackavallen ägomark Herrgårds bebyggelse Halls röjning uppodling
  Högsvedberget berg Hibo fäbodar Halvvägsbrobäcken bäck
  Högtjärnen tjärn Hibo fäbodar Hammank myräng
  Hökadammen dammanläggning? Hisvedjorna avs Hammaren stenkulle
  Hökatjärnen tjärn Hjortes torp Hammarladorna lador
  Hökviken vik Hjulmakarns gd Hammarlyckan åker
  Hökviksbäcken bäck Holma avs. Hammar myrå uppodling
  *Hökåsen, Ormberget? berg, triangelpunkt Holma gård Hammar myrå uppodling
  Hökåsen, Lilla ås Holmen enst. gård Hammar myrå uppodling
  Hökåsen, Lilla ås Holmdals bebyggelse Hammarsberg åker
  Hökåsen, Stora ås Holmdals hmn Hammarsberg kulle
  Hönan tjärn Holmdals hmn Hammarsberg kulle
  Idbäcken bäck Hoppet gd Hammarsbergskullen höjd
  Idbäcken bäck Hovkamrerns gd Hammarsbergsvägen väg
  Idbäcken ägomark Hulta gd Hammar strannena åkrar
  Idbäcken, Gamla vik Hulta gd Hammar strannena åkrar
  Idbäcksholmarna holmar Hultes avs. Hammar strannena åkrar
  Idbäcksholmarna holmar Hultes t. Hammar utskifte åkermark
  Idbäcksmyran, Gamla myr Hyl gård Hammarn kulle
  Idbäcksviken vik Hylars bebyggelse Hammarströms täkten åker
  Idbäcksviken vik Hylars gård Hammarströms täkten åker
  Idtjärnarna tjärnar Hymmersbacken område Hammarsängesbacken bergsluttning
  Idtjärnarna tjärnar Hymmersbacken område Hammarsänget åkermark
  Igeltjärnen tjärn Hymmersbacken område Hammarsänget ängsmark
  Igeltjärnen tjärn Hymmersblöten område Hammarsänget ängsmark
  Igeltjärnen tjärn Hymmersblöten område Hammarsänget ängsmark
  Jommasberget berg /Se Håcks gård Hampgärdet åker
  Jonases ägomark Hågs bebyggelse Hangaslamm tjärn
  Jonases-nybruk ägomark Håkans gd Hangaslamm tjärn
  Jonas-Mejersmyran myr Håléns gd Hangaslamm tjärn
  Jon-Danielsvallen fäbod? Häggrönningen bebyggelse Hangaslammbäcken bäck
  Jon-Knuts Daven åkersänka /Se Häggrönningen hmn Hangaslamm(s-tjärn) tjärn
  Jon-Ols-myran myr Häggrönningen hmn Hangaslammyran myr
  Jordbärsmyran terräng Häggrönningen hmn Hansaröjningen röjning
  Jungfrunäs halvö Häggs torp Hansaröjningen röjning
  Jungfruslogen terräng Hägna bebyggelse Hans-Ers nya landet åker
  Jümås gruva /Se Hägna gård Hans-Mickels Nöjalösan äng
  Jägpunsen sjö Hägna hmn Harön ö
  Jägtjärnen tjärn Hägna hmd Harön ö
  Jägtjärnsbäcken bäck Hägna hmd Hedmans holmen holme
  Jämnaberget berg Hällbloms gd Hedslåtterna ängsmark
  Jämnaberget berg Hällbomens gd Hedtjäramyran myr
  Järberget berg Hälsingens gd Hedtjäramyran myr
  Järberget berg Hälsingens tomt gd Hedtjärn tjärn
  Järberget triangelpunkt Hälsingens tomt gd Hedtjärn tjärn
  Järberget berg /Se Hälsinggården gd Hedtjärn tjärn
  Jönsön ö Hälsing-Jonases gd Hejmans svalarna åkrar
  Kallmyran myr Hälsingtorpet gd Hejmans svalarna åkrar
  Kallåstjärnen tjärn Häsbo gård Helins åkern åker
  Kallåstjärnsbäcken bäck Häsbo fäbodar Hemskiftet åker
  Kamma hav odling Häsbo fäbodar Hemtjärn Saknas
  Kanalen kanal? Hässja by Hibofjärden vik
  Kanalsmyran myr Hässja by Hibofjärden vik
  Kaninholmen holme Högabacka bebyggelse Hibomyran myr
  Karaklitten terräng Högabacka gård Hibomyren myr
  Karlbergsströmmen del av Vinnfarsån Högabacka hmn Hiboviken vik
  Karlsberg höjd Högabacka hmn Hierna skogsmark
  Karlssvedsbäcken bäck Högbacka hmn Hislåtterna ängsmark
  Katekesen terräng Höglunda gd Hismyran myr
  Kattagropen terräng Högsve avs Hjulakors åker
  Kavlaviken vik Högsved gd Hjulberget berg
  Kavlaviken vik Högsved gd Hjulberget berg
  Kerstinänges ägomark Höka bebyggelse Hjulberget berg
  Kilabäcken bäck Hörnet lht Hjulbergsmyrarna myrar
  Kilamyran myr Idbäcken fäbodar Hjulbergstjärn tjärn
  Killingaholmen holme Ingrids torp Hjulbergstjärn tjärn
  Kiölz Siön sjö Iseii gd Hjälmsröjningen uppodling
  Klipperudd udde Jakobs bebyggelse Hjälms änge uppodling
  Klipperudd udde Jakobsdal lht Hoberget berg
  Klittarönningen terräng Janeses hmn Hoberget berg
  Klockarvallen ägomark Janeses hmn Hoberget berg
  Klockarängen ägomark Janeses gd Hobergstäkten åker
  Klyvberget berg Jan Hans bebyggelse Holmdals backen backe
  Klyvberget berg Jan Jons bebyggelse Holmdals täkten åker
  Klyvberget berg Jan Pers bebyggelse Holms stupet del av vattenfall
  Klyvberget triangelpunkt Johannelund gd Holstenssval åker
  *Klåfhella, se Klyvberget berg Johannelund gd Homnabergsvallen gd
  Klövbäcken bäck Johanneses gård Homremyran myr
  *Klövhälla gränsmärke? Johanneslund gd Homremyran myr
  Klövhällen berg Jonases bebyggelse Horkarlabacken backe
  Klövtjärn, Stora tjärn Jonases bebyggelse Horkarlabacken backe
  Klövtjärnarna, Lilla o. Stora tjärnar Jonases avs. Horkarlabacksröjningen uppodling
  Klövtjärnen, Stora tjärn Jonases gd Huggröjningen uppodling
  Klövtjärnen, Lilla tjärn Jonases bebyggelse Humlegårdsbacken åker
  Klövtjärnen, Stora tjärn Jonases bebyggelse Hundsnäven åker
  Klövtjärnsänget myr Jonases bebyggelse Hundsröven åker
  Knagga stenbackar /Se Jonases bebyggelse Hundsröven åker
  Knarren naturnamn /Se Jonases bebyggelse Hundsröven åker
  Knippbacken höjd Jonases gård Hundtjärn tjärn
  Knippbackmyran myr Jonases gd Hundtjärn tjärn
  Knoppen sjö Jonases hmn Hyljan vik
  Knutatjärnen tjärn Jon Daniels bebyggelse Hylänget åker
  Knutsrönningen terräng Jondaniels gård Hymmersbacken höjd
  Knutåsen ås Jon-Daniels hmn Hymmersbacken ängsbacke
  Kockelboklitten terräng Jon Ers lht Hymmersbacken ängsbacke
  Kockelbomyran myr Jon Hans gård Hymmersbäcken bäck
  Kojmyran myr Jon-Hans hmn Hymre åkermark
  Kojtjärnen tjärn Jon-Hans hmn Hymre åkermark
  Koladaven lägda /Se Jon Knuts bebyggelse Hymrena åkerområde
  Kolningrönningen terräng Jon-Knuts hmn Hyndvikstjärn tjärn
  Kol-Ollestjärnen tjärn Jon-Knuts bodarna fäbodar Hyttberget berg
  Korsmyran myr Jon Lars bebyggelse Hyttberget berg
  Korvanäs udde Jon Lars bebyggelse Häbbersåkern åker
  Kosarönningen terräng Jon Lars bebyggelse Häggmyran Saknas
  Krankatjärnen tjärn Jon Lars bebyggelse Hägna locket åker
  Krankaviken vik Jonlars gård Hägna löket åker
  Kringelmyran myr Jon-Lars hmn Hägna löket åker
  Kringel-Olle terräng Jon-Lars hmn Hägnan sank mark
  Kringeltjärnen tjärn Jon Lars Erkers bebyggelse Hägnavallen betesmark
  Kringeltjärnen tjärn Jon-Lars-Erkers hmn Hälsingbäcken bäck
  Kringeltjärnen tjärn Jon-Lars-Erkers hmn Hämmen sjö
  Krokfjärden del av Mållången Jon-Lars-Erkers hmn Härbergesbacken backe
  Kroktjärnen tjärn Jon-Lars-Olles hmd Härbergesbacken backe
  Kråktjärnen tjärn Jon Ols bebyggelse Härbergesåkern åker
  Kullanstjärnen tjärn Jon Ols bebyggelse Härbergsåkern åker
  Kuriumsmyran myr Jon-Ols hmn Härbresholmen holme
  Kvalsnäs udde /Se Jon Ols bebyggelse Häränget ängsmark
  Kvarn-Brännmyran myr Jon Ols f.d. fäbodvall Häsbergen Saknas
  Kvarnbäcken bäck Jonols gård Häsbosjön sjö
  Kvarnholmarna holmar Jon-Ols hmn Häsbosjön sjö
  Kvarnströmmen fors Jon Ols på Näset bebyggelse Häsbosjön sjö
  Kvarntjärnen tjärn Jon-Ols på Näset hmn Häsboån å
  Kvarntjärnen, Lilla tjärn Jon-Ols på Näset hmn Häsboån å
  Kvarntjärnen, Stora tjärn Jon Pers bebyggelse Hässja urfjäll urfjäll
  Kvarntjärnsmyran myr Jon Pers bebyggelse Hässjaån å
  Kvicktjärnen tjärn Jon Pers gård Hästakrogbäcken bäck
  Kvicktjärnsberget terräng Jonsbo gd Hästakrogbäcken bäck
  Kvistarönningen terräng Järnagården gd Hästakrogbäcken bäck
  Kycklingen sjö Järnbergs hmn Hästakrogen vilställe
  Kyrkberget berg Järnvägstomten lht Hästaröjningen uppodling
  Kyrkberget berg Jöns-Erkers ödegd Hästhagabacken skogsbacke
  Kyrkberget triangelpunkt Jönses bebyggelse Hästhagaröjningen uppodling
  Kyrkbytjärnen tjärn /Se Jönses lund Hästhagasvalarna ängsmark
  Kyrketaket terräng Jönses gd Hästhagasvalarna åker och äng
  Kyrketakstjärnen tjärn Jönsgården gd Hästhagaänget ängsmark
  *Kyrksjön sjö Jöns-Pellas gd Hästhagen hage
  Kyrktakstjärn tjärn /Se Kajses gd Hästhagen åkrar
  Kyrktjärnen tjärn Kajses gd Hästhagsänget ängsmark
  Kyrktjärnen sjö Kallbäcks hmn Häströjningen röjning
  Kyrktjärnen tjärn Kallbäcks hmn Häströjningen uppodling
  Kyrktjärnen tjärn /Se Kalles bebyggelse Häståsen berg
  Kyrktjärn tjärn /Se Kalles-Erkers gd Häståsen berg
  Källarberget berg Kalles på Rösaberg hmn Häståstjärn tjärn
  Källarberget berg Kallmyran bebyggelse Hästänget ängsmark
  Källmyran terräng Kalva locket torp Hästön ö
  Källmyran terräng Kammahaf bebyggelse Hästön ö
  Källmyran terräng Kamrerns gd Högabacka nybruket åker
  Källmyran myr Kamrerns gd Högabackatäkten åker
  Källmyran terräng Kap gd Högabackatäkten åker
  Källsegbäcken bäck Kaplanens komministerboställe Högabackaudden udde
  Källtjärnen tjärn Kaptens gd Högabacken ås
  Källtjärnen tjärn Kaptens gd Högabacken ås
  Källtjärnsberget berg Kaptensbostället hmn Högabacken skogsbacke
  Källtjärnsbäcken bäck Kaptensbostället hmn Högsved uppodling
  Källtjärnsmyran myr Kaptensbostället hmn Högsvedbacken backe
  Kärrsbäcksbäcken bäck Kaptensbostället hmn Högtjärn tjärn
  Kärrsbäcksrönningarna terräng Kargs nu riven gd Högtjärnsberget berg
  Kölsjöbo terräng Karls gård Hökavik vik
  Kölsjöboviken vik Karlsro lht Hökåsen berg
  Kölsjön sjö Karls vik lht Hökåstjärn tjärn
  Köpingen terräng Kasernen gd Hökåstjärn tjärn
  Körvik vik Kasernen gd Höljan vik
  Ladholmen holme Katta gd Hönan tjärn
  Ladtjärnen tjärn Katta gd Hörningen hmd
  Ladtjärnen tjärn Kattatorp avs. Höröjningen ängsmark
  Lammso ägomark Kattatorp gd Idbäcken bäck
  Lammso ägomark Kattatorp gd Idbäcken bäck
  Lappamyran myr Kafla bebyggelse Idbäcken bäck
  Lappa-Månses odling Kavla gård Idrottsplanen Saknas
  Lappkojsholmarna holmar Kerstibacka backar Idrottsplanen Saknas
  Lappkojsholmarna holmar Kerstinsbo gd Idrottsplatsen idrottsplats
  Lars-Mats nybruk ägomark Kerstinänges bebyggelse Idtjärn tjärn
  Lars-Matts-tjärn tjärn Kerstinänges hmn Idtjärnen, Norra tjärn
  Lars-Matstjärnen tjärn Kerstinänges hmn Idtjärnen, Södra tjärn
  Lars-Nilsänget ägomark Kestinänges gård Idtjärnen, Södra tjärn
  Lars-Olsberget berg Kila bebyggelse Idänget ängsmark
  Lars-Olsberget berg Kila hmd Igeltjärabäcken bäck
  Lemnasmyran terräng Kila gård Igeltjärabäcken bäck
  Lenaberg fäbod? Kila gård Igeltjärn tjärn
  Lidmansrönningen terräng Kila Pelles torp Igeltjärn tjärn
  Lillbobäcken bäck Kilen bebyggelse Igeltjärn tjärn
  Lillbofjärden del av sjö Kilen hmd Igeltjärnsmyran myr
  Lillboudden udde Kilen hmd Igenvuxna tjärnen tjärn
  Lill-Bursjömyran terräng Kiln gård Immeråsen berg
  Lillhandskbäcken bäck Kjerstinsänge gd Insulintäkten åker
  Lillhandsken sjö Klangs hmn Insulintäkten åker
  Lillholmen holme Klitten gård I täkten åker
  Lillholmen holme Klockar bebyggelse Jakobssons Hammarsänget ängsmark
  Lillholmen holme Klockar gård Jalbäramyran myr
  Lillholmen holme Klockar gd Jalbäramyran myr
  ?Lillklitten o, Storklitten berg Klockar hmn Jalbäramyran myr
  Lillklitten o. Storklitten berg Klockar hmn Jalbäramyran myr
  Lillklitten terräng Klockar på Svalen hmn Jalbäramyrtäkten åker
  Lillklitten berg Klockar på Svalen hmn Jalbäramyränget ängsmark
  Lillmasen terräng Klockar röjningarna hmd Jalsänget ängsmark
  Lillmyran ägomark Klockarns bebyggelse Janeses täkten åker
  Lill-Rösten sjö Klockarns gård Jantäkten åker
  Lillrösten sjö Klockarns hmn Jantäkten åker
  Lillrösten sjö Klockarns hmn Jonas Mejersmyran äga
  Lillrösten sjö Klockars bebyggelse Jonases täkten åker
  Lill-Rösten sjö Klockars bebyggelse Jonases täkten åker
  Lillrösten sjö Klockars hmn Jonases åkern åker
  Lill-Rösten sjö Klyvbäcken skogsmark Jon-Hans Matsäcken åker
  Lilltjärnen tjärn Klyppar gård Jon-Hans nybruket åker
  Lilltjärnen tjärn Klyppars bebyggelse Jon-Hans åkern åker
  Lilltäkten ägomark Knagga bebyggelse Jon-Knuts daven åkersänka
  Lillån å Knagga hmn Jon-Knuts locket åker
  Lillängesberg berg Knagga hmn Jon-Knuts strand strandåker
  Lillön holme Knagga hmn Jon-Lars röjningen uppodling
  Lillön ö Knalls gård Jon-Lars åkern åker
  Lillön holme Knapp-Erkers hmn Jon-Ols fäbodar betesmark
  Lillön holme Kanpp-Erkers hmn Jon-Ols lyckan åker
  Lillön ö Knektupplaget rivet förrådshus Jordbårdsmyran, Södra myr
  Linddalen terräng Knop hmn Jordbärsmyran myr
  Linddalsbackarna terräng Knuta gd Juggasämnena uppodlad mark
  Lindåberget berg Knuta-Karins gd Juggasämnena uppodlad mark
  Lindån å Knutes gård Juggasämnena uppodlad mark
  Lingåsen höjd Knuts bebyggelse Juggasämnena uppodlad mark
  Lisslaberget terräng Knuvens gd Juggasämnena uppodlad mark
  Liss-Olle tjärn Knyla bebyggelse Juggasämnena uppodlad mark
  Ljugarsbäcken bäck Knåpa bebyggelse Juggasämnena uppodlad mark
  Ljugarsdammen fördämning Knåpa hmn Juggasämnesbäcken bäck
  Ljugarstjärnarna tjärnar Knöpa hmn Juggasämnesbäcken bäck
  Ljugarstjärnarna tjärnar Knöpens gd Julakors åker
  Ljugaråsen ås Kockens förr gd Julakors åker
  *Ljungen, Västra, se Öjungen sjö /Se Kockens förr gd Julakors åker
  Ljusatjärnen tjärn Kokmors-Anka nu riven gd Jägtjärabäcken bäck
  *Lobohed slätt Kola Saknas Jägtjärn tjärn
  Locket ägomark Kola hmn Jägtjärn tjärn
  Locksmyran myr Kola gård Järberget berg
  Locksmyran sankmark Kolars torp Järnbroviken vik
  Lomtjärnen tjärn Kolars gd Järnvägsbron bro
  Lomtjärnen tjärn Kol Erkers bebyggelse Jöllbärsmyran myr
  Lomtjärnen tjärn Kolerkers gård Jönsön ö
  Lomtjärnen tjärn Kol Ollas bebyggelse Jösse täppa äga
  Lomtjärnsberget berg Komministergården bebyggelse Kajen lastplats
  Lomtjärnmyrorna myrar Komministergården bebyggelse Kallbäcken åker
  Lortmyrtjärnen tjärn Komministergården bebyggelse Kallbäcken bäck
  Lorttjärnen tjärn Komministergården bebyggelse Kallbäcken bäck
  Los terräng Kommunalhuset gd Kallbäcken bäck
  Losjöberget berg Kommunalhuset gd Kallbäckstäkten åker
  Losjöbäcken bäck Kommunalhuset gd Kallåstjärn tjärn
  Losjön sjö Kompaniboden rivet förrådshus Kalven tjärn
  Losjön sjö Konsum gd Kalvlocket åker
  Losjön sjö Kopparslagarens gd Kalvlöket åker
  Losjön sjö Kopparslagarns riven gd Kalvlöket åker
  Losjön sjö Krafta-Pelles riven gd Kamfersån å
  Losjösmåtjärnarna tjärnar Kraft-Erkers gd Kampmyran myr
  Losrönningsbäcken bäck Krafters gård Kanalen dike
  Lungan sjö Kraftes gård Kandela kulle
  Lushavet tjärn Krafters hmd Kandela berg
  Lusthuset terräng?? Krafts avs. Kaninholmen holme
  Lustigkullen berg Krafts hmn Kantorsholmen holme
  Långberg, Lilla terräng Kraftstationen kraftstation Karaklitten berg
  Långaberg, Stora terräng Kraftstationen kraftstation Karaklitten berg
  Långabergsängena terräng Krigs torp Karl den trettondes backe backe
  Långabäcken bäck Kroka på Nabban hmn Karl den trettondes backe backe
  Långabäcken bäck Kroka på Nabban hmn Kaslandet bergsluttning
  Långanäsudden udde Kroks avs Kaslandet bergsluttning
  Långberget berg Kroks gård Kaslandsklitten bergstopp
  Långberget berg Kroks hmd Kattgröpperna myrgropar
  Långboberget berg Kroks backen gårdar Kattmyran myr
  Långbobäcken bäck Kroks smedjan smedja Kaxaholmarna myrmark
  Långbofjärden del av sjö Kroks uppå Rabo gd Kaxaholmarna myrmark
  Långbotjärnen tjärn Kroks uppå Rabo gd Kaxaholmarna myrmark
  Långbotjärnen tjärn Kronbacka lht Kerstinmyran myr
  Långboån å Kronbacka huvudbyggning Kerstins hål Saknas
  Långboåsen ås Kronbacka huvudbyggning Kerstinängesmyran sank mark
  Långboåsen berg Kronbacka huvudbyggning Kerstinängesmyran sank mark
  Långbromyrorna myr Kronbergs hmd Kerstinänges nybruket åker
  Långbrotjärn tjärn Krons gd Kerstinänges nyåkern åker
  Långbrotjärnen tjärn Krons-Olles gd Kerstinänges nyåkern åker
  Långbrännan terräng Kuckabo bosättning Kentinänget ängsmark
  Långbrännberget berg Kvarn kvarn Kerstinänget åker
  Lång-Brännmyran myr Kvarnbacka hmd Kilen hmd
  Långbrännmyran myr Kvarnbacka hmd Kilabäcken bäck
  Långhedsrönningarna terräng Kvarngården gd Killingsten vilsten
  Långmyran myr Kvarnmans gård Kindila bergsås
  Långmyran myr Kvarnsved hmd Kisänget ängsmark
  Långmyran myr Kvarnåkers bebyggelse Klingen ängsmark
  Långmyran myr Kvanåkers hmn Klingerröjningen uppodling
  Långmyran terräng Kvarnåkers hmn Klingerröjningen uppodling
  Långmyran myr Kvicks gård Klitten bergstopp
  Långmyran myr Kvista bebyggelse Klockarns gamla gården tomtplats
  Långmyran myr Kvista bebyggelse Klockarns locket åker
  Långmyran myr Kvistes gd Klockarns täkten åker
  Långmyrtjärnen, Nedre tjärn Kvär gård Klockarnybruket åker
  Långmyrtjärnen, Övre tjärn Kyrkbyn by Klockar Rannavad åker
  Långmyrtäkten täkt Kyrkbyn by Klotäkten ägor
  Långrosten Lacus, se Långrösten Saknas Kyrkbyn by Klotäkten ägor
  Långrännsdammen fördämning Kyrkbyn by Klyvberget berg
  Långrösten sjö Kyrkbyn by Klyvberget berg
  Långrösten sjö Kyrkbyn by Klyvbergsmyran myr
  Långrösten sjö Kyrkbyn by Klyvröjningen uppodling
  Långrösten sjö Kyrkbyn by Klyvröjningen uppodling
  Lång-Rösten sjö Kyrkbyn by Klyvröjningsmyran myr
  Långrösten sjö Kyrkbyn by Knagga stenbackar
  Lång-Rösten sjö Kyrkbyn by Knagga stenbackar
  Lång-Rösten sjö Kyrkbyn by Knagga däsklet åker
  Långslåttspången bro? Kyrkbyn by Knagga storåkern åker
  Långtie-na tjärn Kyrkbyn by Knaggavallen åker
  Långtierna sjö Kyrkbyn by Knapermyran myr
  Långtierna tjärn Kyrkby by Knapp-Erkers täkten åker
  Långtjärn tjärn Kyrkbyn by Knapramyran myr
  Långtjärn tjärn Kyrkbyn by Knapramyran myr
  *Långtjärnen tjärn Kyrkbyn by Knarn stenås
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyn by Knarren stenås
  *Långtjärnen tjärn Kyrkbyn by Knarren stenås
  Långtjärnen, Stora tjärn Kyrkbyn, Södra del av by Knippbacken berg
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyn, Västra del av by Knutabacken backe
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyn, Västra del av by Knutatjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyn, Östra del av by Knutatjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyn, Östra del av by Knuttjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Kyrkbyskolan skolhus Knutåsen berg
  Långtjärnen, Lilla tjärn Kyrkbyskolan skolhus Knutåsen berg
  Långtjärnen tjärn Kyrklunden kapell Kockelbo(klitten) berg
  Långtjärnen tjärn Kyrkstallarna riven stallbyggnad Kolabäcken bäck
  Långtjärnen tjärn Käcks gård Koladaven hmd
  Långtjärnen tjärn Käjses gd Koladaven hmd
  Långtjärnen, Stora tjärn Käjses gd Kolavallen hmd
  Långtjärnen, Stora tjärn Källans gd Kolbryggan träbrygga
  Långtjärnsbäcken bäck Källbäcken hmn Kolningen uppodling
  Långtjärnsbäcken bäck Kär Hanses gd Kolningen uppodling
  Långtjärnsbäcken bäck Käringbacken fäbodar Kolningsmyran myr
  Långudden udde Käringbacken fäbodar Kolningsröjningen uppodling
  Långudden udde Käx by Kolningsröjningen uppodling
  Långviken vik Kärsbäcken by Kolningsån å
    Kärrsbäcken el. Fagermo gård och bäck Kolningsängena ängsmarker
    Köpings gd Korvnäset udde
    Köva gd Korvanäs udde
    Köva gd Kraftatäkten åker
    Laggra bebyggelse Kraftes Hoberg berg
    Laggra gård Krankamyran myr
    Lambons hmn Krankamyran myr
    Landbons hmn Krankland sank mark
    Landbons hmn Krankviken vik
    Landbons hmn Kringerröjningen uppodling
    Lans torp Kringerröjningen uppodling
    Lans lht Kringletjärn tjärn
    Lansa-Katrinas gd Kringletjärn tjärn
    Lanses avs Krogarbacken Saknas
    Larses hmd Kroken åker
    Larses gd Kroks i Rabo täkten åker
    Lars Hans bebyggelse Kroks morarna skogsäng
    Lars-Hans hmn Kroks morarna skogsäng
    Lars Jons bebyggelse Kroks-Pelles nybruket åkrar
    Lars-Matts gård Kroks röjningen röjning
    Lars Matts bebyggelse Kroksröjningen uppodling
    Lars Nils bebyggelse Krokstäkten åker
    Lars Ols bebyggelse Kroktjärn tjärn
    Lars Olsberg enst. gård Kropatjärn tjärn
    Lars Pers bebyggelse Kråkberget berg
    Larsson och Lövs gd Kullaberget bergshöjd
    Lassa bebyggelse Kullastycket backåker
    Lassa hmn Kullbacken kulle
    Lassa gård Kullåkern åker
    Lassesåker gård Kungskällan källa
    Laxens gd Kungskällan källa
    Laxens gd Kusängesbäcken bäck
    Lejons gd Kusängespjumsen myrgrop
    Lenes gård Kusängespjumsen myrgrop
    Lillbo förr fäb, nu by Kusänget åker
    Lillbo avs. Kusänget åker
    Lillbo fäbodevall hmd Kvalsnäs byn Getryggens nordligaste udde
    Lillbo fäbodevall hmd Kvarnbackarna ås
    Lillbotorp gd Kvarnbackarna ås
    Lill Hanses torp Kvarnbacken backe
    Lillhägn lht Kvarnbacken backsluttning
    Lillhägn lht Kvarnholmarna holmar
    Lill Jonases bebyggelse Kvarnmyran myr
    Lill-Jonases hmn Kvarnrönningen åker
    Lilltorp gd Kvarnsveden udde
    Limens t. Kvarnsveden udde
    Lim-Ellas riven gd Kvarntjärn tjärn
    Lindberga gd Kvarntjärn tjärnar
    Lindgrens gd Kvarntäkten uppröjning
    Lindrots gd Kvarntäkten åker
    Lindrots gd Kvarntäkten åker
    Lindrotsgården bebyggelse Kvarnåkern åker
    Lindstomten gd Kvarnåkern åker
    Linnas bebyggelse Kvarnåkrarna åkermark
    Lises gd Kvicktjäraberg berg
    Lises gd Kvicktjäraberg berg
    Lises gd Kvicktjäraberg berg
    Lises-Eriks gd Kvicktjäraberg berg
    Ljugars torp Kvicktjärabäcken bäck
    Ljungs bebyggelse Kvicktjärabäcken bäck
    Ljungs avs. Kvicktjäramyran myr
    Ljungs bebyggelse Kvicktjärn tjärn
    Ljungs gård Kvicktjärnsberget berg
    Ljungs gård Kvistarönningen äga
    Ljungs gd Kycklingen tjärn
    Ljungs hmn Kyrkbacken backe
    Ljungs-Olles gd Kyrkbacken backe
    Ljungstomten gd Kyrkbacken backe
    Ljustersved ängsmark Kyrkbacken backe
    Ljustersved ängsmark Kyrkbacken backe
    Ljustersved ängsmark Kyrkbacken backe
    Logen gd Kyrkbacken sluttning
    Loka gård Kyrkberget berg
    Lomas gård Kyrkbytjärnen tjärn
    Lomtjärabacken gårdsamling Kyrkbyåkrarna åkermark
    Lomtjärsberg by Kyrkmyran myr
    Lugnet gd Kyrkmyran myr
    Lunda hmn Kyrkobytjärnen tjärn
    Lunda hmn Kyrkobyänget ängsmark
    Lundabacken gårdssamling Kyrkolyckan åker
    Lundagården huvudbyggning Kyrkstallsplatsen Saknas
    Lunds avs. Kyrktaket plats
    Lunds hmn Kyrktakstjärn tjärn
    Lura nu försvunnen gd Kyrktjärn tjärn
    Lusta rivet torp Kyrktjärnen tjärn
    Lusta rivet torp Kyrktjärnen tjärn
    Luster hmn Kyrkvallen sluttning
    Luster gd Källarberget berg
    Lusti gd Källarberget berg
    Lustig gård Källbackstäkten åker
    Lustig-Eriks rivet torp Källbäcken bäck
    Lyckan gd Källmyran sank åker
    Lyckan gd Källmyren myr
    Lyckan tomtplats Källmyrhed åker- och ängsmark
    Lysingens gd Källmyrro röjning
    Lystebo hmn Källmyrro röjning
    Långbo fäbodar Källmyrsva myr
    Långbo fäbodar Källmyrsva myr
    Långbo by Källnabäcken bäck
    Långbo utmarker Källnatäkten åker
    Långbrännan ödetorp Källorna källor
    Långdrängens gd Källröjningen uppodling
    Långhed by Källsveden åker
    Långhed by Källtjärn tjärn
    Långhed bebyggelse Källtjärn tjärn
    Långhålet del av Galvens by Källåkern åker
    Långtjärnsberg gård Källämne åker
    Länsmans huvudbyggn. Källämnesudden udde
    Lärarbostället gd Kämpatäkten åker
    Lärka bebyggelse Kärränget åker
    Läxenbergs gård Köpingstäkten åker
    Löffs gård Lakåkern åker
    Löka bebyggelse Lamso myr
    Löka gård Lammso myråker
    Löka nu riven gd Lappkojholmarna holmar
    Löka riven gd Lappkojsholmarna holmar
    Lönns bebyggelse Lars-Matts-tjärn tjärn
    Lössenbo lht Lars Matts tjärn tjärn
    Lössnabo gårdssamling Lars-Olsberget berg
    Lössnabo gårdssamling Lassavallen Saknas
    Lössnabo gårdssamling Laxaröjningen uppodling
    Löten gårdssamling Laxaröjningen uppodling
    Lövs gd Lekarmyran Saknas
    Lövs gd Lekaåkern åker
    Magasinet förrådshus Lekaåkern åker
    Majes torp Lemmasmyran myr
    Majors bebyggelse Lemmasmyran myr
    Majors gård Lemmasmyren myr
    Majors hmn Lenaberg berg
    Majors hmn Lenaberg berg
    Majors hmn Lenabergsmyrorna myrar
    Majorsbostället hmn Lerbruktjärn tjärn
    Majorsgården nu riven huvudbyggning Lerbruktjärn tjärn
    Majors i Mossbo bebyggelse Lergropsbäcken bäck
    Majors i Mossbo hmn Lergroptjärn tjärn
    Majors i Mossbo hmn Lilla halsen näs
    Majors-Kerstis gd Lilla näs näs
    Majors på Renarna hmn Lillboklitten berg
    Majors på Renarna hmn Lillboröjningen uppodling
    Malmyra avs. Lillboänget åkermark
    Malms gård Lillboänget åkermark
    Malms gård Lillboänget ängsmark
    Malvik by Lillhandsken tjärn
    Malvik by Lillhästhagen skogsbacke
    Malvik by Lillmasen berg
    Malvik by Lillmoränget uppröjning
    Malvik by Lillmyran myr
    Malvik by Lillnabben åker
    Malviksbo fäb Lillnäset näs
      Lill-Olle tjärn
      Lill-Pellesåkern åker
      Lillrå äng
      Lillröjningen uppodling
      Lillröjningen uppodling
      Lillrösten sjö
      Lill-Skyttmyran myr
      Lillstormyran myr
      Lillstormyran myr
      Lillsveden uppröjning
      Lilltäkten åker
      Lilltäkten åker
      Lilltäppan Saknas
      Lilltäppan åker
      Lillvallen äga
      Lillvallen ängsmark
      Lillycka åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillängesåkern åker
      Lillänget åker
      Lillänget ängsmark
      Lillön ö
      Lillön ö
      Limapellestjärn Saknas
      Lindgrens täkten åker
      Lindåkern åker
      Linjen kraftledning
      Linnas backen backe
      Linnas backen backe
      Linnas backen backe
      Linnasänget uppodling
      Linnasänget uppodling
      Lintjärn tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintäkten åker
      Ljugarstjärn tjärn
      Ljugarsämnena uppodlad mark
      Ljuggasämnena uppodlad mark
      Ljungstäkten åker
      Lockabäcken bäck
      Lockena åkermark
      Locket äga
      Locket åker
      Locket åker
      Locket åker
      Locket tomtmark
      Locksviken vik
      Loffesnäset udde
      Lokaåkern åker
      Lokåkern åker
      Lomsjön tjärn
      Lomtjärabacken backe
      Lomtjäratäkten åker
      Lomtjärabäcken bäck
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lonnasröjningen uppodling
      Lonnasänget ängsmark
      Lortmoren åker
      Lortmorarna ängsbacke
      Lortmorarna ängsbacke
      Lortmyran myr
      Lortmyrtjärn tjärn
      Lorttjärn tjärn
      Lortänget uppröjning
      Lortänget uppröjning
      Losjöberget berg
      Losjöbergsröjningen uppröjning
      Losjöbergsröjningen uppröjning
      Losjöbäcken bäck
      Losjöbäcksröjningen uppodling
      Losjöbäcksröjningen uppodling
      Losjöhällarna del av berg
      Losjön sjö
      Losjön sjö
      Losjön sjö
      Losjöreva del av Älvkarhed och Malviks hemskog
      Losjöreva del av Älvkarhed och Malviks hemskog
      Losjöröjningen uppodling
      Losjöröjningen uppodling
      Losjöröjningen uppodling
      Losjöträdgården uppodling
      Losjöträdgården uppodling
      Losjötäkten åkermark
      Losjötäkten åkermark
      Lotjärnen tjärn
      Lotjärnsröjningen uppodling
      Lovägen väg
      Lovägen väg
      Lundgrens nybruket åker
      Lusterröjningen uppodling
      Lustamyran myr
      Lustamyran myr
      Lustatjärn tjärn
      Lustatjärn tjärn
      Lustig-Eriks myran myr
      Lustig-Eriks tjärn tjärn
      Lustigkullen berg
      Lustigtäkten åkermark
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker och tomt
      Lycket åker
      Lyringstäkten åker
      Långaris berg
      Långavad ängsbacke
      Långavad ängsbacke
      Långbacken backe
      Långberget berg
      Långbo hmd
      Långbovallen ängsmark
      Långbotjärn tjärn
      Långbotjärn tjärn
      Långboån å
      Långbromyran myr
      Långbromyran myr
      Långbromyran myr
      Långbrotjärn tjärn
      Långbrotjärn tjärn
      Långbrotjärn tjärn
      Långbrännberget berg
      Långhedsån å
      Långhedsänget ängsmark
      Långlocket åker
      Långlöket åker
      Långlöket åker
      Långmoren ängsbacke
      Långmoren höjdsträckning
      Långmoren höjdsträckning
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyren myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrtjärn tjärn
      Långmyrtjärn tjärn
      Långmyrtäkten åker
      Långröjningen uppodling
      Långrösten sjö
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långsvalarna åker
      Långtegarna åkrar
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långvad ängsbacke
      Långviken vik
      Långviken vik
      Läkramyran myr
      Läkramyran Saknas
      Läkraåkern åker
      Läkåkern åker
      Länns nybruket åker
      Lökabäcken bäck
      Lökena åkermark
      Löket åker
      Löket åker
      Löksviken vik
      Löksviken vik
      Lönnasröjningen uppodling
      Lördagsmyren myr
      Lördagsmyren myr
      Lösjöröjningen uppodling
      Lössnan sjö
      Lössnan sjö
      Lössnan sjö
      Lövs nybruket åker
      Lövs röjningen uppodling
      Mackelmyran myr
      Mackelmyrhammaren skogsbacke
      Mackelmyråkern åker
      Mackelänget ängsmark
      Magasinsbacken sluttning
      Magasinsåkern åker
      Mageråsen höjdsträckning
      Majors backen backe
      Majors gatan väg
      Majors källan källa
      Majors ladan lada
      Majors lyckan åker
      Majorsön ö
      Majorsön ö
      Malkelmyran myr
      Malmkvistes fallet del av vattenfall
      Malmsröjningen röjning
      Malviksberget berg
      Malviksberget berg
      Malviksbobäcken bäck
      Malviksbomyran myr
      Malviksbotjärn tjärn
      Malviksbotjärn, Västra tjärn
      Malviksbotjärn, Västra tjärn
      Malviksbotjärn, Östra tjärn
      Malviksbotjärn, Östra tjärn
      Malviksbron bro
      Malviksbron viadukt
      Malviksströmmarna forsar
      Marjes ladan lada
      Markelmyran myr
      Markelmyran myr
      Masbo nybruk Saknas
      Maskinsåkern åker
      Maskinsåkern åker
      Mas Olaberget berg
      Matsäcken åker
      Matsäcksmyran myr
      Matsäcksmyran myr
      Matsäcksmyran myr
      Matteberget berg
      Matteberget berg
      Mejeriåkern åker
      Mejerskullen liten höjd
      Mellanmyran myr
      Mellanmyran myr
      Mellantjärn tjärn
      Mellanåkrarna åkermark
      Mellanåkrarna åkermark
      Mesbacka bergstopp
      Messåsen berg
      Middagsberget berg
      Mikaels lilla halsen näs
      Mikaels skumpe åker
      Mikaels ön ö
      Millanänget Saknas
      Mistermyren myr
      Mittlerstäkt åker
      Mjölnarbacken backe
      Mjölnarholmen holme
      Mjölnars nya landet åker
      Mockelmyråkern åker
      Mocklaberg berg
      Morarna ängsmark
      Moraströmmen skogsmarker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.