ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alfta socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 1015 Bebyggelsenamn : 1164 Naturnamn : 1416
Högabacka hmn /Se Lägret ägomark Malviksbo fäbodar Moraströmmen å
*Igeltjärn bebyggelse Länsmansrönningarna terräng Malviksbo fäbodar Morkaret ålkar
Kammahav gd /Se Löftnasjön sjö Malviksbron hållplats Morängesmyran myr
Knagga hemman /Se Lökabäcken bäck Malviksbron hp Moränget uppröjning
Kyrkbyn by Lönnbjörk terräng Malviks kraftstation kraftstation Moränget uppröjning
Kyrkbyn by Lördagsmyran myr Malviks kraftstation kraftstation Moränget ängsmark
Kyrkbyn by /Se Lördagsmyran myr Malviks kraftstation, se Nordanå Saknas Moränget ängsmark
Kyrkbyn by /Se Lördagsmyran myr Malviks kvarn kvarn Mose trappor stenar
Kyrkbyn by Lördagsmyran myr Malviks såg försvunnen såg Mossamyran myr
Kyrkbyn by Lördagsmyran myr Malviksvillan lht Mossboberget berg
Kyrkbyn by Lördagsmyrberget berg Marjes torp Mossbohällaberget berg
Kyrkbyn by /Se Lördagsmyrbäcken bäck Marjes riven gd Mossbohällan berg
Kyrkbyn by /Se Lördagsmyrtjärnen tjärn Marjes stugan gd Mossbohällan berg
Kyrkbyn, Västra by Lössenberget berg Masen gård Mossbohällorna klipphällar
Kyrkbyn by /Se Lössenberget berg Mats Ols bebyggelse Mossbomyran myr
*Kyrkeby sköllen Saknas Lössnan sjö Mats-Ols hmn Mossboskiftet ägor
Lustakojan hus Lössnan sjö Mats-Ols hmn Mossboskogen skogsmark
*Långende sköllen Saknas Lössnan sjö Mats-Ols hmn Mossbo Tjärdalen hmd
Långhed by Lössnan sjö Mats-Ols, Gamla riven gd Mossbovallen uppodling
Långhed by Lössnan sjö Mats-Ols i Mossbo hmn Mossbovallarna betesmark
Långhed by Lössnan sjö Mats-Ols hmn Mossbovägen väg
Långhed by Lössnan sjö Matteses bebyggelse Mossboån å
Långhed by Lössnan sjö Matts Ers bebyggelse Mossboänget åker
Malungstad by Lössnan sjö Matts Ers bebyggelse Mossänget ängsmark
Malvik by Löstna Lacu sjö Mellgrens gård Motjärn tjärn
*Malviks sköllen Saknas Lövholmen holme Melänges gård Muckelmyren myr
Malvik by Lövudden udde Mickels bebyggelse Muckelmyran myr
Malvik by *Lövåsen berg Mickels gård Muckelmyran myr
Malvik by /Se Malmtorget strandområde Mickels bebyggelse Muckelmyran myr
*Mom bebyggelse Malmtorget strandremsa Mickels gd Muckelmyrgatan väg
Munka plats /Se Malmtorgsudd udde Mickjals bebyggelse Muckelmyrhammaren skogsbacke
Munka plats /Se Malmtorgsudd udde Mikaels hmn Muckelmyrhammaren skogsbacke
??Myra by /Se Malmtorgsviken vik Milberg gd Muckelmyrorna myrmark
Myra by Malmtorgsviken vik Militiebostället hmn Muckelmyrorna myrmark
Myra by Malviksberget berg Mjölnans gd Muckelmyråkern åker
Mållongstad by Malviksboberget berg Mjölnars gd Muckelmyråkern åker
Mållongstad by /Se Malviksbotjärnen, Stora tjärn Morabo by Muckelmyråkrarna åkermark
Mållångssta by Malvikskaret ålehus Morabo gård Muckelänget ängsmark
Mållongstad by Malviksström fors /Se Mors hmn Muckelänget ängsmark
Mållångsta by /Se Marsaviken vik Morängas gård Mucklaberg berg
Mållångstad gd:ar m.m /Se Masarönningen terräng Moränges bebyggelse Mulbetet Saknas
Mållongstad gd /Se Masatjärnen tjärn Moränges gd Munkabacken backe
Mållångstad gd:ar /Se Mas-Olaberget berg Mossbo del av Kyrkbyn, förr fäbodar Munkamyren myr
Mållångstuga by Mas-Olaberget berg Mossbo gårdssamling och skogsmark Munkatäkten åker
Mållångstuga by Matteberget berg Mossbo hmn Munkatäkterna åkermark
Mållångstuga by Matteberget berg Mossboskolan skola Munters nybruket åker
Mållångstuga by Mattebergsmyran myr Mossbo fäbodar Munterstäkten åker
Målångsstuga by /Se Mearten sjö Mossbo fäb. Murartäkten åker
Mållångsstuga by /Se *Meartin sjö Mossbo by Myckelmyråkrarna åkermark
Mållongsstuga by /Se Mejners ägomark Munka bebyggelse Myggberget berg
Mållångsstugan by /Se Mellanberget berg Munka torp Myran myr
Nordanå by Mellantjärnen tjärn Munka bebyggelse Myrsvalarna ängsmark
Nordanå by /Se Mellantjärnen tjärn Munka gård Myrsvånket myr
Nordanå by Mellanåsen ås Munka gård Myrsvånket myr
Nordanå by Mellanängsmyran myr Munka riven gd Myrtjärabäcken bäck
*Nordanå sköllen Saknas Messåsen berg Munka hmn Myrtjäramyran myr
*Nordstbyn by Middagsberget berg Munka hmn Myrtjäramyran myr
Norrby by Mistermyran myr Munka hmn Myrtjäratäkterna åkermark
Norrby by Mistersvamyran myr Munka gd Myrtjärn tjärn
Norrby by *Mora-karet ålehus Munkabacken bebyggelse Myrtjärn tjärn
Norrby by *Moraån, se Flaxnan å Munkabacken hmn Myrtjärn tjärn
Norrby by Morgonmyran myr Munkabacken hmn Myrtjärnen tjärn
*Norrby sköllen Saknas Morkaret f. ålkar Munkabacken gårdssamling myrtjärängena ängsmark
*Näs bebyggelse Morlungen Lacus, se Mållongen Saknas Munters hmn Myrtjärängena ängsmark
*Näs sköllen Saknas Morströmmen å Munters gd Myrtjärängena ängsmark
*Näsbo sköllen Saknas Mose ägomark Munters gammelgården gd Myrtäkten åker
Näsbyn by Mosmyran terräng Muntes bebyggelse Myrtäkterna åkrar
Näsbyn by /Se Mossamyran myr? Murarns hmn Myrtäkterna åkrar
Näsbyn by Mossarna terräng Murs torp Myrvallen äga
*Näset ?by Mossarna terräng Murs gd Myrvallen ängsmark
Nässäter by Mossbovallen ägomark Mygga bebyggelse Måckelmyran myr
Nässäter by *Mossboån å /Se Mygga hmn Måckelmyråkern åker
*Nässäter sköllen Saknas Mosstjärnen tjärn Mygga fäbodar fäbodar Mållongen sjö
*Olmas fäbodar fäbod Mosstjärnen tjärn Myra bebyggelse Mållongen sjö
*Olmas fäbodar fäbodar Motjärnen sjö Myra by Mållången sjö
*Olofmas fäbodar fäbodar Motjärnsbackarna terräng Myrtjäragårdarna gårdssamling Mållången sjö
*Plaxna del av Tranberg Muckelmyran terräng Mållongsbo f.d. fäb Mållången sjö
Prinsa gård /Se Muckelmyrbackarna terräng Mållångsbo gd Mållången sjö
Prästbo torp Mucklaberg berg Mållångsbo fäbodar Mållångsboån å
*Prästbovallen prästbordets fäbodställe /Se Munkamyran tjärn Mållångsbo fäbodar Mållångsstugufjärden fjärd
Prästbordet khbost. /Se Myggamyran myr Mållångstad gård Mållångstadvägen väg
Prästnäset gård Mygga ängar ängsmark Mållångstad by Måndagsåsen berg
Prästnäset komministerboställe Myggberget berg Mållongstad by Mångs gatan väg
Prästnäset gård Myrgropamyran ägomark Mållångssta bebyggelse Månsatjärn tjärn
Prästnäset gård Myrtjärnen tjärn Mållångssta telefonstation Månsberg berg
Prästnäset näs /Se Myrtjärnen tjärn Mållångsstuga bebyggelse Mårs beteshagen hage
*Roteberg sköllen Saknas Myrtäkten ägomark Mållångsstuga bebyggelse Mårs gatan väg
Runemo by Myrvallen myr Mållångsstuga by Mårs gärde åker
Runemo by Mållongen sjö Mållångstuga by Mårs hägnan sank mark
Runemo by Mållongen sjö Mållongsstuga by Mårs pumpen brunn
Rygge gd /Se Mållongen sjö Mållångstuga by Mårs åkern åker
Röjnings gård /Se Mållången sjö Mållångsstugbodarna fäb. Mårtens hyljan vik
Rönningen gård /Se Mållongen sjö Mångs bebyggelse Mårtens hyljan vik
?Skallarbo fäb. Mållongen sjö /Se Mångs gård Mårtens hyljan vik
?Skallarbo fäb. Mållången sjö Mångs hmn Mårtesvallen betesmark
Skräddrabo by Mållången sjö Måns bebyggelse Mårtesvallen betesmark
Skålsjön by Mållongen sjö Månses bebyggelse Mäamackbäcken bäck
Skålsjön by Mållongen sjö /Se Månses bebyggelse Mörttjärn tjärn
*Stan bebyggelse Mållongen sjö /Se Mårda bebyggelse Mörttjärn tjärn
Storavål gd:ar /Se Mållongen sjö /Se Mårda hmn Mörtviksudd(en) udde
*Stätt Fintorp bebyggelse Mållongen sjö /Se Mårda hmn Mörtviksudden udde
Sunnanåker by Mållången sjö Mårdas gd Mörtåkern tomtplatser
Sunnanåker förr by /Se Mållången sjö Mårs bebyggelse Nabbabäcken åkersluttning
Svedja by Mållången sjö Mårs bebyggelse Nabbaberget berg
Svedja by Mållången sjö Mårs hmn Nabbaverget beg
Svedja by Mållongen sjö /Se Mårs hmn Nabbaberget berg
Talla gård /Se Mållångsboviken vik Mårs bebyggelse Nabbahällarna klipphällar
Tappen gd /Se Mållångsboån å Mårs bebyggelse Nabban berg
*Toffkiärnans fäbodar fäbodar Mållångsstugufjärden fjärd Mårs gård Nabbaplanerna ängsmark
?Tofvabo fäbodar fäbodar Månsatjärnen tjärn Mårs hmn Nabbaplanerna ängsmark
*Tofftjärnen fäbodar fäbodar Månsberg berg Mårs hmn Nabba småtäkterna små åkrar
Torrmo hus Månsholmen, Stora holme Mårs-Axels gd Nabba småtäkterna små åkrar
?Tovabo fäbodar Mårs-Hanses änge terräng Mårshanses gård Nabbasvalen åker
Tranberg by Mårsvallen ägomark Mårs-Hanses gd Nabbasvalen åker
Tranberg by Mårtensviken vik Mårs-Hanses, Nya gd Nabbaudden udde
Tranberg by /Se Möckeläng ägomark Mårten-Lars hmn Nabbavägen väg
Träckesbo fäbodar /Se Mörttjärnbäcken bäck Mårtens bebyggelse Nabbaåkern åker
Tvåakojan koja Mörttjärnen sjö Mårtens gård Nabben ängsmark
*Vike sköllen Saknas Mörttjärnen tjärn Mårtens hmn Nabbudden udde
Viken by Mörttjärnen tjärn Mårtens hmn Nabbåkern åker
Viken by Mörttjärnsbäcken bäck Mårtes bebyggelse Nabbängena ängsmark
Viken by Mörtviken vik Mårtes hmn Nabbängena ängsmark
Viken by Mörtviksmyran myr Mälänges gd Namnlösen tjärn
Viken by /Se Mörtviksudden udde Mälänges gd Nedre sjön del av Norrsjö
Viken by Nabbabacken åker /Se Märjes riven gd Nedre sjön del av Norrsjön
Viken by Nabbaberget berg Märjes stugan gd Nilsbergstjärn tjärn
Viken by /Se Nabbaberget berg /Se Mölänges gd Nils-Mats´ ösänget åker
Viksjöfors samh. /Se Nabbahällorna klippor /Se Mörtkölaberg gårdar Nirs´ Born backåker
Västanå by Nabban terräng Mörttjäraberg gårdar Nirs´ ösänget åker
Västanå by Nabban berg /Se Mörtåker gårdar Nisasved ängsmark
Västanå by Nabbaplanerna ängsmark /Se Mörtåker gårdar Nislaröjningen uppodling
Västanå by Nabbaudden udde /Se Mörtåker gårdar Nissabergstjärn tjärn
Västanå komm.bost. /Se Nabbudden udde /Se Nabbagårdarna gårdssamling Nissabäcken bäck
Västanå Saknas /Se Nabbåkern åker /Se Nabben hmn Nissabäcken bäck
Västanå komm.bost. /Se Nabbängena ängsmark /Se Nedertälning fäb. Nissabäcken bäck
Västerby by Nallebärsmyran myr Nedertälning fäbodar Nissaröjningen gammal uppodling
*Västerby sköllen Saknas Namnlösen sjö Nedertälning fäbodar Nissaröjningen åker, gammal uppodling
Västerbyn del av Kyrkbyn *Narvåsberg berg Nedertälning fäbodar Nissaröjningen uppodling
*Västerbyn del av Kyrkbyn /Se Nedra sjön del av Norrsjön /Se Nikanders gd Nissasved ängsmark
*Åker förr by /Se Nedrefjärden del av Tälningen Nilses gård Nissasved ängsmark
*Åkern del av Kyrkbyn /Se Nilsbergstjärnen tjärn Nilses gård Nitso myr
Åttakojan hus Nilsbergstjärnsberg berg Nilses hmn Nordanbovallen ängsmark
*Älgered by Nilsbergstjärnsbäcken bäck Nils-Lars hmn Nordanbovägen väg
Älvkarhed by Nils-Born åker /Se Nils-Lars hmn Norlings svalen ängsmark
Älvkarhed by Nils-Matsviken vik Nils-Mats hmn Normans hästhagen hage
Älvkarhed by /Se Nissabergsmyran myr Nilsmattes gård Normans våga gammal röjning
Älvkarhed by /Se Nissabergsviken vik Nils Matts bebyggelse Norra kullen liten höjd
Älvkarlhed by /Se Nissaberg-Östermyrorna myrar Nils-Mats-Erkers gd Norra nya landet åker
Älvkarlhed by /Se Nissabäcken bäck Nils Ols bebyggelse Norrboberget berg
Älvkarlhed by /Se Nissabäcken bäck Nirs bebyggelse Norrbosjön sjö
*Öijaby Saknas /Se Norbergsmyrtäkten ägomark Nirs hmn Norrbron bro
Önneberg by Norbergsmyrtäkten ägomark Nirs hmn Norrbylyckan åker
Önneberg by Norbergsvik vik Nirs bebyggelse Norrbyänget åker
Önneberg by Norbergsvik vik Nirs hmn Norrhymre åkermark
Önneberg by Norbosjön sjö Nirs bebyggelse Norr i åkern åker
*Österbyn del av Kyrkbyn Nordanbobäcken bäck Nissaberg gård Norrlocket åker
  Norramyran myr Nissaröjningen hmn Norrlocket åker
  Norrboberget berg Nissaröjningen hmn Norrlyckan åker
  Norrboberget triangelpunkt Nissaröjningen hmn Norr om ån ängsmark
  Norrboberget berg Nissaröjnings-Olles gd Norr om ämnena ängsmark
  Norrbokanalen kanal Nocken gd Norrsjön sjö
  Norrbosjön sjö Norbergs gård Norrsjön sjö
  Norrbosjön sjö Norbergstomt bebyggelse Norrsockenvägen väg
  Norrbosjön sjö Norda gd Norrtäkten åker
  Norrbosjön sjö Norda gd Norrtäkten åker
  Norrbosjön kärr Nordanbo avs. Norråkern åker
  Norrbosjön sjö Nordanbo fäb. Norråkern åker
  Norrhymre norra delen av Hymrena /Se Nordanbo hmd Norråkern åker
  Norrmansön ö Nordanbo gd Norråkern åker
  Norrsjön utvidgning av Voxnan Nordanbo, Norra fäbodar Norränget åker
  Norrsjön sjö Nordanbo, Norra fäbodar Norränget åker
  Norrsjön sjö Nordanbo, Norra fäbodar Norstets täkten åker
  Norrsjön sjö Nordanbo, Södra fäbodar Norströms täkten åker
  Norrsjön sjö Nordanbo, Södra fäbodar Nottjärnsberget Saknas
  Norrsjön sjö /Se Nordanå kraftstation Nya landet åker
  Norrsjön älvutvidgning /Se Nordanå by Nyalandet åker
  Norrsveden terräng Nordanå by Nya landet åkermark
  Norrsveden ägomark Nordes gård Nya landet åker
  Norruddarna uddar Norells gård Nya landet åkrar
  Norsabäcken bäck Norlingstorget fäbodeställe Nya åkern åker
  Notholmarna holme Normans gård Nyboberget berg
  Nottjärnen, Västra tjärn Normans gd Nyboberget berg
  Nottjärnen, Västra tjärn Norrbacka lht. Nyboberget bergsluttning
  Nottjärnsberget berg Norrbacka lht Nybotjärn tjärn
  Nottjärnsbäcken bäck Norrbacka bebyggelse Nybotjärn tjärn
  Nottjärnsmyran myr Norrbacka gd Nybruket åker
  Nyboberget höjd Norrbo fäbodar Nybruket åker
  Nyboberget berg Norrby by Nybruket hmd
  Nybobäcken bäck Norrby by Nybruksbäcken bäck
  Nybobäcken bäck Norrebacken del av Grängsbo Nybrukslandet åker
  Nybokolningen terräng Norr i backen gårdssamling Nybrukssved fäb.
  Nybomyran myr Norr i backen gårdssamling Nybrukstjärn tjärn
  Nybomyrorna terräng Norrmans gård Nybrändberget berg
  Nybotjärnen tjärn Norrmans gd Nyby Saknas
  Nybotjärnen tjärn Norrsocknen norra delen av Alfta sn Nygårds arken vik
  Nybovallen fäbod? Norströms gd Nygårds arken vik
  Nybruket terräng Nya landet bebyggelse Nygårds Rannavad åker
  Nybruket odling Nya landet bebyggelse Nygårds Stortäkten åker
  Nybruket ägomark Nyalands avs. Nygårds trädgården trädgård
  Nybruket ägomark Nyalands avs. Nylandena åker
  Nybruket ägomark Nyalands bebyggelse Nylandet åker
  Nybruket ägomark Nyalandstomten lht Nylandet åker
  Nybrukssved skogsmark Nyalandstomten lht Nylandet åkermark
  Nybrännberget berg Nybergs hmn Nylännan åker
  Nybrännberget berg Nybo fäb. Nylännan åker
  Nybäck hus Nybons bebyggelse Nymans Olsåkern åker
  Nybäcksbäcken bäck Nyborg lht Nymoran uppodling i skog
  Nygässla terräng Nyborg lht Nymoren åker
  Nygässla terräng /Se Nyborg lht Nymoren åker
  Nylandet ägomark Nybruket avs. Nymorarna åker och skogsmark
  Nylandet ägomark Nybruket gd Nymorarna åker och skogsmark
  Nymoran ägomark Nybruket gd Nyro uppröjning
  Nymyran terräng Nybruket gd Nyro uppröjning
  Nymyrholmarna terräng Nybruket gd Nyro uppröjning
  Nyro, Nedra terräng Nybruket el Lindå gård Nyro åker
  Nyro, Övra terräng Nygårds bebyggelse Nyroröjningen uppodling
  Nystängstjärnen tjärn Nygårds bebyggelse Nyroröjningen uppodling
  Nytjärnen tjärn Nygårds bebyggelse Nyroröjningen gammal uppröjning
  Nytjärnen tjärn Nygårds bebyggelse Nyroröjningen gammal uppröjning
  Nybruket ägomark Nygårds bebyggelse Nyrotäkten åker
  Nybrännberget berg Nygårds bebyggelse Nyrå uppodling
  Nydammen fördämning Nygårds gård Nyröjningen uppodling
  Nydammsmyran myr Nygårds hmn Nyröjningen gammal uppodling
  Nygårdsmyran myr Nygårds hmn Nyröjningen gammal uppodling
  Nåen vik Nygårds hmn Nytjärn tjärn
  Näckatjärnen tjärn Nygårds hmn Nyvallen ängsmark
  Näckatjärnsbäcken bäck Nyhammar lht Nyåkern åker
  Näcktjärn tjärn Nyhem avs Nyåkern åker
  Näset udde Nyhem gd Nyänget åker
  Näset udde Nyhem gd Nyänget ängsmark
  Näset näs Nyhem gd Näbbsvalen åker
  Nästjärnen tjärn Nyhem gd Näbbåkern åker
  Näsudden udde Nyhem gd Näckatjärn tjärn
  Näveråsen berg Nyhem gd Näckatjärn tjärn
  Nöjalösen ägomark Nyhem gd Näcktjärn tjärn
  Ol-Andersviken vik Nyhem gd Näsbrännan näs
  Olaxmyrorna myrar Nyhem gd Näsbrännan näs
  Olaxviken vik Nyhem gd Näsbrännasvalen åker
  Ol-Daniels fäbod fäbod? Nylands avs Näset näs
  Ol-Danielsmyran myr? Nylandstomten lht Näslunds nybruket åkermark
  Ol-Jonsholmen holme Nymans bebyggelse Näslunds röjningen nästan igenvuxen röjning
  Olles änge terräng Ny-Matsols gård Nästjärnarna tjärnar
  Olsberget berg Ny-Mats-Ols hmn Nästjärnarna tjärnar
  Olstabacken höjd Nystänges avs Nästjärnarna tjärnar
  Organistön holme Nystänges bebyggelse Näsviken vik
  Ormanäs hus Nystänges gård Näsåkern åker
  Ormberget berg och gränsmärke Nystänges gd Nöalösa ängsmark
  Ormberget berg, gränsmärke Nystänges gd Nödalösasvalen åker
  Ormberget berg Nyvall gd Nödalösen liten åker
  Ormberget berg Nyvall gd Nöjalösan ängsmark
  Ormberget berg Nåmans hmn Nöjalösan ängsmark
  Ormberget berg o. triangelpunkt Näbben lht Ol-Anders fäbodar betesmark
  Ormberget berg Näs bebyggelse Ol-Anders Väståkern åker
  Ormbäcken bäck Näsa bebyggelse Ol-Anders åkern åker
  Orranäs holme Näsa hmd Ol-Daniels hyljan liten vik
  Orravallaholmen holme Näsa hmn Ol-Daniels hyljan liten vik
  Orrmyran myr Näsa gård Ol-Daniels änget ängsmark
  Orrmyrbäcken bäck Näsa på byn hmn Ol-Ers myran myr
  Orrmyrkällan källa Näsa-Pelles gd Ol-Ers myran myr
  Oxaklitt berg Näsbyn by Ol-Ers täkten åker
  Oxalorten terräng Näsbyn by Ol-Lars myran myr
  Oxatjärnen tjärn Näs Erkers bebyggelse Ollas röjningen uppodling
  Oxatjärnsbäcken bäck Näs-Erkers hmd Ollas röjningen gammal uppodling
  Oxavad ägomark Näs-Erkers hmd Ollas röjningen gammal uppodling
  Oxmyran höjd Näserkers gård Ol-Måns Kerstinänge åker och äng
  Partamyran terräng Näses gård Ol-Mårs locket åker
  Partaön ö Näses bebyggelse Ol-Måns lyckan åker
  Paskalamm sjö Näset avs Ol-Mårs änget ängsmark
  Pellas terräng Näslunds gd Ol-Nils pumpen brunn
  Pellasrönningen terräng Nässätter by Ol-Ols lyckan åker
  Pell-Persholmen holme Nässätter by Ol-Ols Norråkern åker
  Perasnäset näs Oje gård Olsänget åker
  Per-Ersklitten berg Ol Anders bebyggelse Orekarlabacken backe
  Per-Ersvallen ägomark Ol Anders bebyggelse Ormabackarna backar
  Per-Ersviken vik Ol-Anders hmn Ormabacken skogsbacke
  Per-Ersön ö Ol Anders bebyggelse Ormberget berg
  Per-Hans-Born åker /Se Ol-Anders hmn Ormberget berg
  Per-Hansnäset udde Ol Anders el. Velås bebyggelse Ormbäcken bäck
  Permark terräng Olanders gård Orrmyrkälla källa
  Per-Nilsvallen terräng Ol Daniels bebyggelse Ovanåkersvägen landsväg
  Per-Nilsvallen terräng Ol Danils bebyggelse Ovanåkersvägen landsväg
  Per-Ols ägomark Ol-Daniels hmn Ovanåkersängena mindre områden
  Per-Olsmyran myr Ol-Daniels hmn Ovanåkersängena mindre områden
  Petängesmyran ägomark Olenborg gd Ovanåkersängena mindre områden
  Pikkalambi sjö Ol Ers bebyggelse Oxatjärnen tjärn
  Plotten ägomark Ol Ers bebyggelse Oxatjärnen tjärn
  Porsbackarna terräng Ol-Ers hmn Oxava delvis uppodlad mark
  Porsbackarna höjder Ol-Ers hmn Oxava delvis uppodlad mark
  Portholmarna holmar Olers gård Oxava delvis uppodlad mark
  Pottaberget berg Ol Ers-Olles bebyggelse Oxava delvis uppodlad mark
  Pottatjärnarna tjärnar Ol Hans bebyggelse Oxtjärn Saknas
  Pottatäkten terräng Ol Jons bebyggelse Pallängesmyran myr
  Pottremyran myr Ol Jons bebyggelse Pallänget ängsmark
  Pottretjärnen tjärn Ollas bebyggelse Pallänget ängsmark
  Pottreviken vik Ollas hmn Palms backen backe
  Prinsuggarängen ägomark Ollas gd Partabacken backe
  Prostbergsbäcken bäck Ollas bebyggelse Parta myren myr
  *Prästberget berg Ollas bebyggelse Partaön ö
  *Prästberget berg Ollas hmn Parten Saknas
  Prästberget berg Olles bebyggelse Partänget ängsmark
  Prästberget berg o. triangelpunkt Olles bebyggelse Paskalamm tjärn
  Prästberget berg Olles gård Paskalamm tjärn
  Prästbergsmotlutet terräng Olles hmd Paskalamm(stjärn) tjärn
  Prästbergsmyrorna myrar Olles på Åkern hmd Passjess bäcken bäck
  Prästbergstjärnen tjärn Ol Mårs bebyggelse Pasjösbäcken bäck
  Prästbo terräng Olmårs gård Paskalamm tjärn
  Prästbo terräng Ol-Mårs hmn Passjes locket åker
  Prästboberget berg Ol-Nils riven gd Passjes lyckan åker
  Prästboberget berg Ol-Nils smedjan riven smedja Passjes Nissasved ängsmark
  Prästbomyran myr Olof Ols bebyggelse Passjes Norråkern åker
  Prästbomyran myr Ol Ols gård Pastorns Bölet nu idrottsplats
  Prästnäset näs Ol Ols bebyggelse Pastorns hästhagen björkdunge med ängsmark
  Prästnäset näs Ol-Ols hmn Pell-Hällberget berg
  Prästnäset terräng Ol-Ols i Uggasbo hmn Pell-Hällberget berg
  Prästnäset näs Ol-Ols på Åsen hmn Pell-Hällberget berg
  Prästnäset näs Ol-Olsas gd Pell-Pers backen sluttning
  Prästnäset näs /Se Ol-Olssons gd Pell-Pers Fällan åker
  Prästvallen ägomark Ol Pers bebyggelse Pell-Pers holmen holme
  Präståsvallen terräng Ol Pers avs Pell-Pers svalen åker
  Pukaberg berg Ol-Pers hmn Pell-Pers täkten åker
  Pukabäcken bäck Ol Pers bebyggelse Pel-Pers åkern åker
  Pukatjärnen tjärn Ol Pers bebyggelse Per Ers-klitten berg
  Pålarönningsberget terräng Ol Svens bebyggelse Per-Ers klitten berg
  Pålsbackavägen väg /Se Olsvens gård Per-Ers löket åker
  Pålsrönningen terräng Oppigårds bebyggelse Per-Ers näs näs
  Pärlandsberget berg Orravalla gd Per-Ers småtäkterna åkrar
  Ramforsberget berg Orsastugan gd Per-Ers småtäkterna åkrar
  Randen bäck Ors-Erkers gd Per-Ers vallen betesmark
  Rasamyran terräng Pajas gd Per-Ers åkern åker
  Rasslaberget berg Palars bebyggelse Per-Ers ön ö
  Rasslamyran myr Pallars hmn Per-Hans backen kulle
  Regersmyran myr Pallars hmn Per-Hans´ Born backåker
  Remstjärnen tjärn Pampens avs Per-Hans holmen holme
  Rihålstjärnen tjärn Pampens hmd Per-Hans löket åker
  Ringaberg berg Panta gd Per-Jans fäbodar betesmark
  Rismyran terräng Parta bebyggelse Per-Jans hagalycket åker
  Rockaberget triangelpunkt Parta hmn Per-Jans hagalycket åker
  Rockaberget berg Passjes hmn Per-Jans änge uppodling å skogsmark
  Rockaberget, Lilla terräng Passjes hmn Per-Jans änge uppodling å skogsmark
  Rocksbovallen fäbod Pastorns komministerboställe Per-Jons backen kulle
  Rocksängen myr Pellas bebyggelse Per-Jons lyckan åker
  *Roostsjön sjö Pellas bebyggelse Per-Jons lyckan åker
  Rootsiöhålmen holme Pellas gård Per-Jons nya landet åker
  Root siön sjö Pelle-Bases gd Per-Jons Slåtterna åker och äng
  Rossen sjö Pelles avs Per-Jons vallen ängsmark
  Rossen sjö Pell Pers bebyggelse Per-Jons åkern åker
  Rossen sjö Pell Pers f.d. fäbodvall Permark berg
  Rossen sjö Pellpers gård Per-Nils Norråkern åker
  Rossen triangelpunkt Pell-Pers hmn Peschus Norråkern åker
  Rossån å Pell-Pers hmn Petterssons nya landet åker
  Rossån å Pell-Pers backen gårdssamling Petterssons nybruk uppodling
  Rossån å Per Anders gård Petterssons täkten åker
  *Rotsjöholmen holme Per Anders bebyggelse Petängarna hmd
  *Rotsjöholmen holme Per Anders bebyggelse Petängarna åker, ängs och skogsmark
  Rotsjön sjö Per-Anders hmn Petängarna Saknas
  Rotsjön sjö Per Ers bebyggelse Petängarna Saknas
  Rotsjön sjö Per Ers bebyggelse Petängesmyran myr
  Rotsjön sjö Per Ers bebyggelse Petängesmyran myr
  Rotsjön sjö Per Ers bebyggelse Petängesskiftet åker och ängsmark
  Rotsjön sjö Per-Ers hmn Petänget änge
  Rotsjön sjö Perers gård Petänget änge
  Rotsjön sjö Per-Ers hmn Pickalambi tjärn
  Rotsjön sjö Per-Ers hmn Pils svedjeänge åkermark
  *Rottesjöholmen holme Per-Ers bodarna fäbodar Pils svedjeänge åkermark
  Rudtjärnarna tjärnar Per-Ers farstall riven stallbyggnad Pils änge uppodling
  Rudtjärnen tjärn Per Hans bebyggelse Pils änge uppodling
  Rudtjärnen myr? Per Hans bebyggelse Planen idrottsplan
  Rudtjärnsbäcken bäck Per-Hans hmn Planerna ängsmark
  Rundatjärnen tjärn Per Hans bebyggelse Plitasveden ängsmark
  Runemotjärnen tjärn Perhans gård Plites Hoberg berg
  Runnaviken vik Per-Hans hmn Plitsröjningen uppodling
  Ryckängena terräng Per-Hans hmn Plitstäkten åker
  Ryckängesbäcken bäck Per-Hans gårdarna gårdar Plitstäkten åker
  Ryckängsmyran terräng Per Hans Nilses bebyggelse Plitsåkern åker
  Ryggesjön sjö Per-Hans-Nilses hmn Plotten åker
  Ryggesjön sjö Per-Hans-Nilses hmn Polarröjningen uppodling
  Ryggessjön sjö Perhansnilses gård Pottabackstäppan åkermark
  Ryggesjön sjö Per-Hans nybruket hmd Pottabackstäppan åkermark
  Ryggesjön sjö Per-Hans nybruket hmd Pottatjärabäcken bäck
  Ryggesjön sjö Per-Jans hmn Pottatjärnarna tjärnar
  Ryggessjön sjö Per Jons bebyggelse Pottatjärnarna tjärnar
  Ryggesjön sjö Per-Jons hmn ?Pottratjärn tjärn
  Ryggessjön sjö Per Jons bebyggelse Pottratjärn Saknas
  Ryggestjärnen tjärn Per Jons bebyggelse Pottratjärnen tjärn
  *Råbergh berg Per-Jons hmn Pottremyran myr
  Råberget berg Per-Jons hmn Pottretjärnen tjärn
  *Råberget berg Per Jons bebyggelse Pottreviken vik
  Råberget berg Per Jons gård Prappaslåtterna ängsmark
  Råberget berg Per Jons bebyggelse Predikstolen sten
  Råbergsudden udde Perjons gård Predikstolen sten
  Rågatsmyran myr Per-Jons hmn Predikstolen sten
  Råholmen holme Per-Jons-Pelles gd Predikstolsmyran myr
  Råhälludden udde Per Nils gård Prinsa-mors potatislandet liten åker
  Rånäs udde Per-Nils hmn Prinsa-mors Uggasänget åker
  Råsten, Lång- o. Lill- sjöar Per-Olovs-Anderses gd Prinsa-mors Uggasänget åker
  Råtjärnen tjärn Per Ols bebyggelse Prinsa nybruket åker
  Råtjärnen tjärn Per Ols bebyggelse Prinsatäkten åker
  Råtjärnen tjärn Per-Ols hmn Prinses nybruket åker
  Råxsjön sjö Per Ols bebyggelse Prostens lyckan upplagsplats
  Räfsabäcken bäck Per-Ols hmn Prosthusladan nu riven lada
  Räfsen sjö Per Ols bebyggelse Prosthusåkern åker
  Räfsen sjö Per-Ols hmn Prostinnasvalarna åkermark
  Räfsåsen ås o. triangelpunkt Per Ols torp Prostinnasvalarna åkermark
  Rävaboåsen ås Perols gård Prostinnasvalarna åkermark
  Rävamyran terräng Perols gård Pruppaslåtterna ängsmark
  Rävapjumsen terräng Per-Ols hmn Prästberget berg
  Rävatjärnen tjärn Per-Ols hmn Prästberget berg
  Rävatjärnen tjärn Per Pers bebyggelse Prästberget berg
  Rävrumpan näs Per Pers bebyggelse Prästbergstjärn tjärn
  Rödmyran myr Per-Pers hmn Prästhusladan nu riven lada
  Rödmyrbäcken bäck Per Schuls bebyggelse Prästhusåkern åker
  Rödmyrorna myr? Persberg gd Prästlyckan åker
  Römmernäset näs Persbo gd Prästnäset udde
  Römyran tjärn Persborg gd Prästvallen äga
  Römyrbäcken bäck Per-Sjuls hmn Präståkern åker
  Rönningen ägomark Persjuts gård Präståsen fäb.
  Rönningen odling Perslund gd Puktjärn tjärn
  Rönning-Pelles terräng Persmess bebyggelse Pålaröjning uppodling
  Rönsatjärn tjärn Persson och Nilsson gd Pålaröjning uppodling
  Rönsatjärnen tjärn Petters gd Pålaröjning uppodling
  Rösaberget berg Petterssons försvunnen gd Pällhällberget berg
  Röstabacka myrtag terräng Petänges riven gd Pätängena ängsmark
  Röstaboån å Pihlströms gd Raka gatan del av väg
  Röstaboåsen terräng Pils avs Raka gatan del av väg
  Rösten, Lång- o. Lill- sjöar Pils bebyggelse Rallan åker
  Rötjärnen tjärn Pils avs Ramfors backen backe
  Rötjärnen tjärn Pils hmn Ramforsån å
  Rötjärnmyran myr Plits hmn Ramforsån å
  Rötjärnsbäcken bäck Plits gd Rannavad åker
  Rötjärnsbäcken bäck Plites bebyggelse Rannavad åker
  Sandheden hed Plites hmn Rannavad åker
  Sandkullen ängsmark Plites gård Rannaval åker
  Sandreveln strand Polackens gd Ransbo utmark
  Sandreveln udde Primstomten gd Rasamyran myr
  Sands nybruk ägomark Prinsatomten gd Rasamyran myr
  Sandudden udde Prinses gd Rasslabackarna höjdsträckning
  Sandviken vik Printz gd Rasslafly sumpmark
  Sandviken vik Prosthusen försvunna gårdar Rasslafly sumpmark
  Saresön ö Prosthusen försvunna gårdar Rasslamyran myr
  Saxställmyran myr Prostinnans tomt gd Rasslan åker
  Semyrsta myr /Se Prostinnans tomt gd Rasslan åker
  Semyrstasten sten /Se Pryssa soldattorp Rasslan åker
  Sigridsröjningen uppodling /Se Prästbo torp Rasslan ängsbacke och åker
  Silkesmyran myr Prästbo torp Rasslan ängsbacke och åker
  Silkesnäset halvö Prästbo torp Rasslan åker
  Sillen utvidgning av Hässjaån Prästens gård Rasslan åker
  Simmerbäcken bäck Prästhusen rivna gårdar Rasslan åker
  Sinderån å Pröjsa avs. Rasslan åker
  Sittronaberget berg Pröjsa gård Rasslaåkern åker
  Sjolsstugan hus Pröjsa soldatt. Remmen sandås
  Sjubergsudden halvö Påls bebyggelse Remsbomyran myr
  Sjömyran ägomark Pålaröjning gd Remsboröjningen igenvuxen myrmark
  Sjön, Nedra o. Övra del av Norrsjön Pätänges riven gd Remsbovallen åkrar
  Sjösmyxan ägomark Rabo gårdar Remsbovallen åkrar
  Sjösmyrbäcken bäck Rabo gårdar Remsbovallen ängsmark
  Skalberget triangelpunkt Ralbergs gd Remstjärn tjärn
  Skalberget höjd Ralbergs gd Renarna åkrar
  Skalen sjö Rambergens gård Rihålstjärn tjärn
  Skalen? sjö Rambergsgården hmd Rihålstjärn tjärn
  Skalen sjö Rambänges gd Rimsbomyran myr
  Skalen sjö Ramfers gård Ringamyran myr
  Skallaberget berg Ramfors förr sågverk nu gård Ringamyran myr
  Skallarberget berg Ramfors torp Ringamyrsberget berg
  Skallarberget berg Ramfors torp Risbacken skogsbacke
  Skallarberget berg Ramfors gd Risbergs gatorna del av landsvägen
  Skallarberget berg Ramfors gd Risved äga
  Skalåsen ås Ramfors gd Risåkern åker
  Skarptjärnen tjärn Ramfors gd Ritstäkten åker
  Skarptjärnen tjärn Ramforstorpet torp Riåkern åker
  *Skateberget berg Raskes hmn Rockaberget berg
  Skettholmarna holmar Raskes bebyggelse Romans svalen ängsmark
  Skinnarrönningsmyran myr Rassla bebyggelse Rosendal äga
  Skinnsäckaberg högsta punkten på berget Skinnsäcken /Se Rehns avs Rossen sjö
  Skinnsäcken halvö o. berg /Se Remsbo fäbodar Rossån å
  Skinnsäcken terräng Remsbo fäbodar Rossån å
  Skinnsäcken triangelpunkt-märke Remsbo fäbodar Rotatäkten åker
  Skogaberget berg Rens avs. Rotsjön sjö
  Skogstjärnbäcken, Väst- Saknas Rens gård Ruggtjärnen tjärn
  Skogstjärnen, Väst- tjärn Rens gd Runemoskogen skogsmark
  Skolsjöboåsen ås Rensbo fäb. Runemo stortäkten åkerområde
  Skommarmyran myr Rensbo fäbodar Runemotjärnen tjärn
  Skrymtkojberget berg Rimpan hmd Runemotjärnen tjärn
  Skräddrabonäset näs Rimsbo fäbodar Runemotäkten åker
  Skvaterbäcken bäck Ringens gd Runemoänget ängsmark
  Skyttmyran myr Risbo lht Runsbo ängsmark
  Skyttmyran, Lilla myr Ros torp Rusta åkern åker
  Skyttmyrberget berg Rota gd Rysteänget ?åkermark
  Skålamyran myr Rudins hmd Ryskänget åkermark
  *Skålberget berg Runbacka gd Ryskänget åkermark
  *Skålberget berg Rundbergstomten gd Råberget berg
  Skåleberget berg Runeborg gd Rået Saknas
  Skålsjöberget berg o. triangel-punkt Runells gd Råholmen ö
  Skålsjöbo terräng Runells tomten soldattorp Råhäll udde
  Skålsjöbo terräng Runells tomten hmn Råtjärn tjärn
  Skålsjöbäcken bäck Runells tomten hmn Råtjärn tjärn
  Skålsjöboåsen ås Runemo by Räddmyran myr
  Skålsjöbäcksviken vik Runemo by Räfsaboröjningen uppodling å fäbodeskog
  Skålsjön tjärn Runemo by Räfsabotjärnen tjärn
  Skålsjön sjö Runemo by Räfsabovallen betesmark
  Skålsjön sjö Runemo by Räfsen sjö
  Skålsjön sjö Runemo by Räfsen sjö
  Skålsjön sjö Runemo by Rännavad åkrar
  Skäggmoren terräng Runemo by Rävamyran myr
  Skärsmyran ägomark Runemogård gård Rävapjumsen myrgrop
  Slanholmen holme Runemogård hmn ängsmark
  Slarvtjärnen tjärn Runemogård hmn Rödfärgsgruvan gruva
  Slipbäcken bäck Runemokasernen gd Rödfärgsgruvan gammal gruva
  Slipbäcken bäck Runemolund gd Rödfärgsgruvan gammal gruva
  Slipmyran terräng Runemolund gd Rödladorna lador
  Slipmyrberget terräng Runemolund gd Rödmärasvalen åker och äng
  Slugsberget berg Runemo station järnvägsstation Rödmärasvalen åker och äng
  Slugstjärnen tjärn Runemosågen nedbrunnet sågverk Rödmärasvalen åker och äng
  Slåttamyran terräng Runemotorp gd Rödmärasvalen åker och äng
  Slåttarbäcken bäck Runnbergs soldattorp Rödtjärn tjärn
  Slåttatjärnen tjärn Russabergsgården gd Röjningen uppodling
  Slåttatjärnen tjärn Rusta bebyggelse Röjningshällarna klipphällar
  Slåttatjärnen tjärn Rusta torp Römaresvalen ängsmark
  Slåttatjärnen tjärn Rusta gård Römmernäset udde
  Slåttbäcken bäck Rusta gd Römyran myr
  Slåttbäcken bäck Rusta gd Römyran myr
  Slätaberg berg Rusta hmn Römyran myr
  Slätbacka odling Rusta hmn Römyran myr
  Slätbrännamyran myr Rusta-Murarns hmn Römyran myr
  Slätbrännamyrbäcken bäck Rustastugan gd Römyran myr
  Slätbrännamyrbäcken bäck Rustastugan gd Römyrbron gammal bro
  Slätbrännamyrbäcken bäck Rustes riven gd Römyränget ängsmark
  Slätmyran myr Ruta gd Böndelatjärn tjärn
  Slättmyrberget berg Ryggesbo fäbodar Rönena ängsmark
  Slättmyrtjärnen tjärn Räfsabo fäb. Rönnlyckan åker
  Slättn Lacus sjö Räfsabo fäbodar Rönsa lillröjningen uppodling
  Smedjenäset udde Räfsabo fäbodar Rönsatjärn tjärn
  Smed-Lars terräng Räfsabo fäbodar Rönsatjärn tjärn
  Smed-Larsbäcken bäck Rävens torp Rösaberg stenås
  Smed-Larsbäcken bäck Rävens gd Rösabergsbäcken bäck
  Småbäckarna terräng åkermark Rösabergsbäcken bäck
  Småtjärnarna tjärnar åkermark Rösabergstjärnen tjärn
  Småtjärnsmyrorna myrar Röjningen lht Röstaboåsen berg
  Småtjärnsmyrorna myrar Röjnings-Pelles gd Rösänget åker
  Småtjärnsåsen ås Rönnbacken lht Rötjäratäkterna åkrar
  Smörmyran terräng Rönnbacken lht Rötjäratäkterna åkrar
  Smörstenen terräng Rönnhaga gd Rötjärnen tjärn
  Snarkåsen berg Rönningen lht Rötjärnen tjärn
  Snarkåsen berg Rönningen avs Saktmodigs tjärn tjärn
  Snarkåsen berg Rönnings gård Saktmodigs tjärn tjärn
  Snickarborn terräng Rönnmo by Salastenen sten
  Snusbackarönningen terräng Rönns gd Salastenen sten
  Snusbackarönningen odling Rönsa bebyggelse Salastenen sten
  Snåren ägomark Rönsa hmn Samuels täkt äga
  Sollsjön f.d. sjö Rönsa hmn Sandgropen sumpgrop
  Sollsjön myr? Rönsa gård Sandreveln näs
  Sollsjön, Lilla myr? Rörsaberg by Sandreveln näs
  Sotsvedjan terräng Rösaberg hmd Sandrevelns fäbodeskog hmd
  Sparkåsrönningen terräng Rösabergsgården gd Sandrevelsmyran myr
  Spelet terräng Rösabergsgården gd Sandrevelsåsen ås
  Speltjärnen tjärn Rösta lht Sandåkern åker
  Spjutaberget berg Röstaback-Hanses gd Seljansnäs näs
  Spjutamyran terräng Röstabacka bebyggelse Semanänget Saknas
  Sprite vik Röstabacka gård Semersta liten myr
  Sprötamyran terräng Röstabovallen avs Sigridsröjningen gammal uppodling
  Sprötamyrbäcken bäck Rösåkers gd Sigridsröjningen gammal uppodling
  Spångmyrkojan terräng Sadelmakars hmn Siljansnäs näs
  Stadstierna tjärn Sadelmakars hmn Silkesholmen holme
  Stadstjärnen tjärn Sadelmakars gd Silkesnäset näs
  *Stadstjärnen tjärn Saktmodigs gd Silkesnäset näs
  *Stafsbosjön sjö /Se Salem kapell Silkesnäset näs
  Stakamyran myr Salpeterladan lada Silkesnäset näs
  Stakamyrbäcken bäck Sandbergs bebyggelse Sillmyran myr
  Stakamyrbäcken bäck Sandres bebyggelse Sillmyran myr
  Stakamyrbäcken bäck Sandres gård Silverstopet åker
  Stallbacksmyran myr Sandres hmd Silverstopet åker
  Stamparsbäcken bäck Sandreveln gd Simons myren myr
  Stamparsharet holme Sands gård Simängen ängsmark
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Sares avs. Simängsåkrarna åkrar
  Stassjön sjö /Se Sares bebyggelse Sittronaberg berg
  Stavberget berg Sares avs. Sittrunaberget berg
  Stavsberget berg Schols hmn Sjuberget berg
  Stavsberget berg Schols bebyggelse Sjuänget åker
  Stavsberget berg o. triangelpunkt Schols bebyggelse Sjuänget åker
  Stavsbergsbäcken bäck Schols bebyggelse Sjöberget berg
  Stavsbergstjärn tjärn Schols bebyggelse Sjödins nybruket åker
  Stavsbergstjärnen, Lilla tjärn Schols bebyggelse Sjölsgårdsåkern åker
  Stavsbergstjärnen, Lilla tjärn Schols gård Sjölsåker åker
  Stavsbergstjärnen, Lilla tjärn Schönningsgårdstomten gd Sjönningsmyran tomtplats
  Stavsbergstjärnen, Lilla tjärn Sidskog eller Rosneån, se Långhed Saknas Sjönningsmyran tomtplats
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Silfors sågverk Sjöslåtterna ängsmark
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Simons gd Sjöslåtterna ängsmark
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Sjols hmn Sjösänkningsjorden strand
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Sjols hmn Sjöviken vik
  Stavsbergstjärnen, Stora tjärn Sjols hmn Sjöviken vik
  Stavsbron terräng Sjols hmn Sjöviken vik
  Stavsbäcken bäck Sjolstorp gd Skalen sjö
  Stavsmyran terräng Sjödins gd Skallabrobäcken bäck
  Stavssjön sjö Sjönningslund gd Skallarberget berg
  Stavssjön sjö Skallarbo fäb. Skallarberget berg
  Steksmyran terräng Skallarbo, Gamla fäbodar Skallarberget berg
  Stenamyran terräng Skallarbo, Nya fäbodar Skallarberget berg
  Stenbäcken bäck Skallarbo, Nya fäbodar Skallarbolångsbacken backe
  Stenmyran myr Skarpa t. Skallarbolångbacken backe
  Stenmyran myr Skarpa gård Skallen bergshöjd
  Stenmyran terräng Skarpa gd Skalltäkten åker
  Stenmyrorna myrar Skarfva torp Skalltäkten åker
  Stensberget triangel-punkt Skarva gård Skalltäktsmyran åker
  Stensjöbäcken bäck Skindra bebyggelse Skalåsen berg
  Stensjöbäcken bäck Skindra bebyggelse Skalåsen berg
  Stensjömyran myr Skindra hmn Skalåsvägen väg
  Stensjön sjö Skindra hmn Skarpalyckan åker
  Stensjön sjö Skindra gård Skarpa Nabban del av berg
  Stensjön sjö Skindra-Anderses hmn Skarpatäkten åker
  Stensjön sjö Skindra bodaställe hmn Skarpaåkern åker
  Stensjön sjö Skindra-Jonases hmn Skaröjningen uppodling
  Stensjön sjö /Se Skindra Pelles bebyggelse Skindraänget åker
  Stensjön sjö Skindra-Pelles hmn Skinnarröjningen uppodling
  Stensjön sjö Skindra-Pelles hmn Skinnsäcken halvö
  Stensjön sjö Skoga gd Skinnsäckaberg berg
  Stensjön sjö Skoga hmn Skinnsäcken halvö
  Stensjötäkten ägomark Skogen gd Skinnsäcken berg
  Stensmyran terräng Skogens hmn Skogaberg berg
  Stensnäs udde Skogens hmn Skogaröjningen uppodling
  Stensnäsmyran myr? Skogens bebyggelse Skogarröjningen uppodling
  Stensnäsviken vik Skogens gård Skogens lökena åkermark
  Stenör holme Skogens gd Skogens lökena åkermark
  Stockviken vik Skogens gd Skogsröjningen uppodling
  Stolptjärnen tjärn Skolhuset bebyggelse Skogstjärn, Västra tjärn
  Storbrännorna terräng Skolhustomten bebyggelse Skolhusbacken backe
  Storbäcken bäck Skolhustomten skola Skolmästars åker
  Storhandsken sjö Skolmästars hmn Skomakarens åker åker
  Storharet grund Skolmästars bebyggelse Skrabblocket åker
  Storholmen holme Skomakarbacken gårdssamling Skrabblöket åker
  Storholmen holme Skomakar-Jonases gd Skrabblöket åker
  ?Storklitten berg Skomakars gd Skrädd Saknas
  ?Storklitten berg Skomakra gård Skräddarbonäset näs
  ?Storklitten o. Lillklitten berg Skommar hmn Skräddarns nya landet åker
  Storklitten o. Lillklitten berg Skommar gård Skräddarns plotten åker
  Storklitten terräng Skommars bebyggelse Skräddarns staden strand
  Storklitten berg Skotta gd Skräddarns staden strand
  Storkällan terräng Skotta gd Skräddarns staden strand
  Stormasen berg(?) o. triangel-punkt Skräddar-Pelles gd Skräddarns ön ö
  Stormoren terräng Skräddarbo gårdssamling Skräddrabonäset näs
  Stormyran myr Skräddarbo gårdssamling Skräddraboån å
  Stormyran myr Skräddarbo lht Skräddra lyckan åker
  Stormyran myr Skräddarbo fäbodar bebyggelse Skräddra rannavad åker
  Stormyran myr Skräddarbo fäbodar bebyggelse Skräddratorget vägskäl
  Stormyran myr Skräddarens gård Skumpe åker
  Stormyran myr Skräddarens gd Skumpe åker
  Stormyran myr Skräddaretorpet gd Skvaterbäck ängsmark
  Stormyran myr Skräddarns bebyggelse Skvaterbäck ängsmark
  Stormyran myr Skräddarns hmn Skvaterbäck ängsmark
  Stormyran myr Skräddarns gd Skvaterbäck ängsmark
  Stormyran myr Skräddarns avs. Skvaterbäcken bäck
  Stormyran myr Skräddarns avs. Skvaterbäcken bäck
  Stormyran myr Skräddarns bebyggelse Skvaterbäcksängena ängsmark
  Stormyran myr Skräddars gård Skuttmyran myr
  Stormyran myr Skräddarns hmn Skyttmyran myr
  Stormyran terräng Skräddarns hmn Skyttmyrsberget berg
  Stormyran terräng Skräddarns hmn Skyttmyrsberget berg
  Stormyran ägomark Skräddra gård Skyttmyrbäcken bäck
  Stormyran myr Skräddra bebyggelse Skyttmyren myr
  Stormyran myr Skräddra hmn Skyttmyrsberget berg
  Stormyran myr Skräddra hmn Skyttmyrstjärnen tjärn
  Stormyran myr Skräddrabo by Skålamyran myr
  Stormyran myr Skräddrabo gårdssamling Skålsbacken backe
  Stormyrberget berg Skräddrabo bebyggelse Skålsjöberget berg
  Stormyrsund terräng Skräddrabo fastigheter Skålsjön sjö
  Stormyrsundsberget berg Skräddrabo telefonstation Skårstäkten åkermark
  Stormyrtjärnen tjärn Skräddrabotorpet gd Skårstäkten åkermark
  Stormyrtjärnen tjärn Skräddrabovallen fäbodar Skäckåkern åker
  Stormyrtjänen tjärn Skräddrabovallen fäbodar Skäggmorarna mark
  Stormyrtjänen tjärn Skåls gd Skäggmorarna mark
  Stormyrtjärnen tjärn Skåls gd Skäggmorarna mark
  Stormyrtjärnen tjärn Skålsjö by Skärningen urschaktning
  Stormyrtjärnen tjärn Skålsjön by Slagmyran åkermark
  Stornäsmyran myr Skålsjön by Slagmyran åkermark
  Storsand vik Skänkes soldatt. Slarvtjärn tjärn
  Storstadstjärnen tjärn Skänkes torp Slipmyren myr
  Storstadstjärnen tjärn Skänkes gård Slipängesmyran myr
  Storstadztiern tjärn Skänkes riven gd Slipängesmyran myr
  Storstallsmyran myr Slaktar-Stinas gd Slipänget åker
  Storsvedberget berg Slinkins gd Slipänget åker
  Storsvedberget berg Slipänges bebyggelse Slipänget åker
  Stortjärnen tjärn Slipänges gård Slugsberget berg
  Stortäkten ägomark Slipänges hmn Slåttatjärn Saknas
  Storvallen ägomark Slipänges hmn Slåttatjärnen tjärn
  Storåsen ås Slites hmd Slåttatjärn tjärn
  Storåstjärnen tjärn Sluga bebyggelse Slåttbäcken bäck
  Storön ö Slugs bebyggelse Slåttbäcken bäck
  Storön ö Slugs gård Slåttermyren myr
  Strannabrännan terräng Slugs hmn Slåtterna åker- och ängsmark
  Stråsnäsudden udde Smalens torp Slåtterna ängsmark
  Strömsudden udde Smal-Erkers hmn Slåtterna åker- och ängsmark
  Strömsviken vik Smal-Erkers hmn Slåtterna åker- och ängsmark
  Stubbnäset udde Smalns hmd Slåttertjärabäcken bäck
  Stubbnästjärnen tjärn Smalns hmd Slåttertjäramyran myr
  Stugberget berg Smalns hmd Slåttertjärn tjärn
  Stuggviken vik Smedens hmn Slåttersjärn tjärn
  Stugsjön sjö Smedj-Erkers gd Slåttren åker
  *Stugsjön sjö Smed-Erkers hmd Släjda äga
  Stugsjön sjö SmedLars ödetorp Släta backen backe
  Stugsjön sjö Smeds hmn Slätaberget berg
  Stugsjön sjö /Se Smens gd Släta fläcken glänta
  ?Stugsjön sjö /Se Smens bebyggelse Släta pjumsen myr
  Stugsjön sjö Smens bebyggelse Slätaplotten myräng
  Stugsjön sjö Smens gård Slätbrännamyren myr
  Stugsjön sjö Smens gd Slätmyran myr
  Stugsjöströmmen å Smens torp Slätmyran myr
  Stugtjärnen tjärn Smens gd Slättblått åker
  Stugtjärnsbäcken bäck Smens gd Slättplåt åker
  Stugtjärnsmyran myr Smärtes gård Smala halsen näs
  Stugufjärden sjö Snars gård Smalns röjningen uppodling
  Stugufjärden sjö Snarsbo lht Smedens backen backe
  Stugufjärden sjö Snickarns riven gd Smedens kullen höjd
  Stugufjärden sjö Snickars gård Smedens Nabban åkrar
  *Stupsjön sjö /Se Snickars avs. Smedens Nabbänget åkrar
  Stygganäset näs Snickars gård Smedens Nabbänget små åkrar
  Stygganäset udde Snickars gd Smedjelyckan åker
  Stygganästjärnen tjärn Snälls torp Smedjenäs näs
  Stygganästjärnen tjärn Snälls gd Smeds nybruket åker
  Stygganäsviken, Nedre vik Sockenmagasinet rivet förrådshus Smedstycket åker
  Stygganäsviken vik Sockenstugan riven gd Smedstäkten åker
  Styggbonäset näs Solbacken lht Smeds täkterna åkermark
  Styggbonäset näs Solbacken gd Smens hmd
  Styggbotjärnen vik Solbacken lht Smens fännsmyra myr
  Styggrönningen terräng Solhem gd Smens svalarna åker
  *Stäfsmyran myr Solhem bebyggelse Smens tomten hmd
  Stävmyren myr Solhem bebyggelse Smens täkten åker
  Sultnatjärnen tjärn Solvik gd Småholmarna holmar
  Sultnatjärnen tjärn Spelet gård Småtjärnarna tre tjärnar
  Sultnatjärnsheden hed Spels torp Småtäkterna åkrar
  Sundet, Lilla sund Spels gård Snarkåsen berg
  Sundet, Stora sund Spik-Ellas gd Snarkåsen berg
  Svaberget berg Spruthuset brandstation Snällstäkten åker
  Svabäcken bäck Spångs bebyggelse Sockänget ängsmark
  Svamyran myr Spångs hmn Sockeänget ängsmark
  Svamyran tjärn Spöslottet gd Soldatjorden hmd
  Svans ägomark Spökslottet gd Sollsjön utdikad sjö
  Svans-Idbäcken ägomark Stabbe bebyggelse Sotabäcken bäck
  Svans-Idbäcken ägomark Staffs lht Sotabäcksmyran myr
  Svantjärnen, Lilla tjärn Stafsbergs fäbodar fäbodar Sotabäcksmyran myr
  Svantjärnen, Stora tjärn Stafsbergs fäbodar fäbodar Spelet flottled
  Svantjärnen tjärn Stafsbergsvallen fäbodar Speltjärn tjärn
  Svantjärnsberget berg Stagårdarna rivna gårdar Spjutaberget berg
  Svantjärnsbäcken bäck Stallarna riven stallbyggnad Spjutaberget berg
  Svantjärnsbäcken bäck Stampa hmn Spjällena åkermark
  Svantjärnsmyran myr Stampa-Jonases gd Spruthusbäcken bäck
  *Svartberget berg Stampar Nilses torp Spruthusbäcken bäck
  Svartbergsängena terräng Stampars bebyggelse Spruthusvägen väg
  Svartbäcken bäck Stampars gård Staan strand
  Svartbäcken bäck S(t)ampars gård Stadtäkterna åkrar
  Svartbäcken bäck Stampars hmn Stadviken vik
  Svarttjärn tjärn Stampars hmn Stafjärden del av Mållången
  Svarttjärnen tjärn Stampas bebyggelse Stafjärden del av Mållången
  Svarttjärnen tjärn Stampbacken bebyggd kulle Stafjärden del av Mållången
  Svarttjärnen tjärn Stampbacken bebyggd kulle Stafsberg berg
  Svarttjärnen tjärn Stampbacken bebyggd kulle Stafsberg berg
  Svarttjärnen tjärn Stampes hmn Stallmyran äga
  Svartviken vik Stampes hmn Stamparöjningen uppodling
  Svartådammen sjö Stamänget avs. Stampbacken långsträckt kulle
  Svartån å Stamänget gd Stampbacken långsträckt kulle
  Svartån å Stamänget gd Stampbacksvägen väg
  Svarvarbäcken, Norra bäck Stara riven gd Stampes berget berg
  Svarvarbäcken, Södra bäck Starkens avs. Stampes nybruket åker
  Svarvarbäcken, Norra bäck Starkers hmd Stamphällan klippa
  Svarvarbäcksrönningen udde Starkers-Bloms hmd Stamphällan klippa
  Svenholmen holme Starkes bebyggelse Stamphällen stenhäll
  Svensbro terräng Starkes gård Stamphällan klipphäll
  Svenska viken vik Starkes gård Stamphällan klipphäll
  *Sållsjön sjö /Se Starkes hmn Stampåkern åker
  Sävesviken vik Starkes hmn Stamänget åker
  Sävesviksmyran myr Stasgårdarna rivna gårdar Starkes Nabban åker
  Sävesviksmyran myr Stationsplatsen järnvägsstation Starkes Nabban åker
  Sävmyran myr Stenbacka avs. Starkes täkten åker
  Söndagsberget berg Stenbacka gd Starkes änget ängsmark
  Söndagsbäcken bäck Stenbacka gd Stassmyren myr
  Söndagsbäcken bäck Stenbacka lht Stationsgatan väg
  Söndagsåsen terräng Stenborg lht Statäkterna åkrar
  Söndagsåsen terräng Stenlunds gd Statäkterna åkrar
  Sörberget berg Stens bebyggelse Staviken vik
  Söromsjön hus Stens hmn Stavsberget berg
  Söromsmyrtaget terräng Stensborg gd Stavsbergstjärnarna Saknas
  Sötaberget berg Stensborg gd Stenabäck bäck
  Sötabohålet terräng Stenstorp gård Stenabäcksbron bro
  Takholmen holme Stenåker gd Stenamyran myr
  Tallholmen holme Stillaro gd Stenaröjningen uppodling
  Tallmyran myr Stillars gd Stenaröjningen uppodling
  Talludden udde Stora byn del av Grängsbo Stenaröjningen åker
  Tallön holme Stora Vål avs. Stenlunds backen backe
  Tellningh, se Tälningen Saknas Storavål hmn Stenlyckan ängsmark
  Tilsen igenvuxen sjö /Se Storavål hmn Stensberget berg
  Tillsen igenvuxen sjö Storavål hmn Stensjön sjö
  Tillsen myr? Storavål gårdssamling Stensjön sjö
  Tillsen sjö /Se Storavål gårdssamling Stensjön sjö
  Tillskanalen bäck Storavål gårdssamling Stentegen åker
  Timmermyran terräng Stor Jonases bebyggelse Stentäppan tomtplats
  Tisdagsmyran myr Storkarlens riven gd Stentäppan tomtplats
  Tisdagsmyrtjärnen, Lilla tjärn Stormyra gårdssamling Stenåkern åker
  Tisdagsmyrtjärnen, Stora tjärn Stormyre by Stjärtarna mark
  Tjockanäs udde Stormyre hmn Stjärarna mark
  Tjäderåsen ås Stormyre gårdssamling Stjärten äng
  Tjäramyran myr /Se Stormyre gårdssamling Stockviken vik
  Tjärnen tjärn /Se Stor-Olles gd Stolptjärn tjärn
  Tjärnmyren myr /Se Storröjningen uppodling Stolpatjärnen tjärn
  Tomten odling Storröjningen uppodling Stolpatjärnen tjärn
  Torraberg terräng Storröjningarna hmd Stora Lo sandgrund
  Torrudden holme Storröjningarna hmd Storavålsmyran myr
  Torråsen berg Storlått gård Storavålsmyran myr
  Treadammen damm Storsveden by Storavålsängena ängsmark
  Tresvedberget berg Strandbacka gd Storavålsängena ängsmark
  Tresvedberget berg Ströma gd Storgransbacken backe
  Tresvedberget berg Ströma gd Storhandsken tjärn
  Trollaberg berg Strömbacka avs. Storhästhagen stenås
  Trollaberget berg Strömbacka lht Storlindsåkern åker
  Trollabergstjärnarna tjärnar Strömbacka gd Storlindsåkern åker
  Trollabäcken bäck Strömbacken gd Storlocksved åker
  Trollatjärnarna tjärnar Ströms riven gd Storlyckan åker
  Trollberget berg Strömsbro gd Storlyckekanalen bäck
  Trollberget terräng Strömsholm lht Storlyckesvalen åker
  Trollbergstjärnen tjärn Strömslund bebyggelse Stormasen berg
  Trollholmen holme Strömsnäs lht Stormoren skogsmark
  Trollhålsbäcken bäck Strömstomt lht Stormyran myr
  Trollhålsviken vik Strömsvik gd Stormyran myr
  Trolltjärnen tjärn Strömsvik gd Stormyren myr
  Trolltjärnen tjärn Sturmens gd Stormyren myr
  Trossberget berg Sturms avs. Stormyren myr
  Trynjemyren myr Sturms hmn Stormyran myr
  Trynjemyren myr Styggbovallen gd Stormyrsbäcken bäck
  Trynjemyran myr Störs avs. Stormyrängena ängsmark
  Trågabäcken terräng Störs avs. Storresmyran myr
  Trångviksudd udde Störs gd Storresmyran myr
  Trångviksudd udde Störs gd Storröjningen uppodling
  Trätberget terräng Störs gd Storröjningen uppodling
  Tunderåsen höjd Sunds el. Stormyren gård och myr Storskärningen urschaktning
  Tunderåsmyran terräng Sundska stallet riven stallbyggnad Storstenen sten
  Tuppen tjärn Sundsta gd Storstenssvalen åker
  Tutaboön ö Sundsta gd Storsva ängsmark
  Tvik ägomark Sunnanåker by Storsva ängsmark
  Tvåaströmmen fors Sunnanåker by Storsvalarna åkermark
  Tvärberget berg Sunnanåker by Storsvalen ängsmark
  Tälningen sjö Sunnanåker by Storsvalen åker
  Tälningen sjö Sunnanåker lht Storsvaänget ängsmark
  Tälningen sjö Sunnanåker lht Storsvaänget ängsmark
  Tälningen sjö Sunnanåker bebyggelse Storsveden gammal röjning
  Tälningen sjö Sunnanåker bebyggelse Storsveden samhälle
  Tälningen sjö Sunnelund gård Storsveden ängsmark
  Tälningen sjö Sunnelund bebyggelse Storsvedvägen landsväg
  Tälningen sjö /Se Sunnelund gd Stortäkten åker
  *Tälningen, Ytter- sjö /Se Svabensverk nedlagt järnbruk Stortäkten åkrar
  Tälningen sjö Svalas avs. Stortäkten åker
  Tälningen sjö Svanbacka hmn Stortäkten åker
  Tälningen sjö Svanbacka hmn Stortäkten åker
  Tälningen sjö Svalsjö lht Stortäkten åker
  Tälningen sjö Svalsjö bebyggelse Stortäkten åker
  Tälningsberget berg Svans bebyggelse Stortäktsmyran myr
  Tälningsbo, Nedre terräng Svans hmd Stortäktsmyran myr
  Tälningsbo, Övre terräng Svans hmd Stortäktsmyran åker
  Tälningsån, Övre å Svans gård Stortäktsmyran åker
  Tälningsån, Övre å Svarvars torp Storvallen betesmark
  Tälningsdammen terräng Svedbergs gård Storåkern åkerområde
  Tälningsån, Nedre å Svedborg gd Storåsen berg
  Tälningsåviken vik Svedja by Storänget ängsmark
  Uggaberg berg Svedstjärten lht Storön ö
  Ulvaberget berg Svenkes gård Storön ö
  Ulvamyran myr Svensbo bebyggelse Strand strandåker
  Ulvatjärnen tjärn Svensbo gd Strandamoren ängsmark
  Uvaberg berg Svensborg gd Strandamoren ängsmark
  Uvahällarna terräng Svenskes soldattorp Strandamoren ängsmark
  Uvasen sjö Svenskes gd Strandaröjningen uppodling
  Uvasen sjö Sverka torp Strandaröjningen uppodling
  Uvasen tjärn Svessa gård Strandberget berg
  Vallamyran terräng Svetsars torp Strandberget berg
  Vallasbäcken bäck Svärds torp Strandängena åkermark
  Vallasen sjö Svärds hmn Strånäs näs
  Vallasen sjö /Se Symyran myr Stränd strandåker
  Vallasen sjö Symyran myr Strängs brunnen brunn
  Vallen, Gamla ägomark Symyran myr Strömbron bro
  Vallen, Lilla ägomark Sågbyggnaden gd Strömbron bro
  Vallmorsmyran terräng Sågplatsen hmd Strömmen del av älv
  Vallsberget berg Söderom del av Viken Strömmen del av älv
  Vallsbäcken bäck Söderomsjön del av by Strömmen del av älv
  Valltjärnen tjärn Söderomsjön del av Grängsbo och Viken Strömtäkten åker
  Vantaberg berg Söderomsjön del av Grängsbo och Viken Strömänget ängsmark
  Vargatjärnen tjärn Södra Kyrkbyns skola skolhus Stubbasveden ängsmark
  Vargatjärnshällarna terräng Sörbo fäbodar Stubbasveden ängsmark
  Vargåsen terräng Sör i backen gårdssamling Stubbnäset näs
  Vargåsen terräng Sörlings bebyggelse Stubbnästjärn tjärn
  Vargåstjärnen tjärn Sörlings soldattorp Stugberget berg
  Vargåstjärnen tjärn Sörlings gd Stugberget berg
  Varpet, Lilla vik Sörom del av Viken Stugbergsröjningen gammal röjning
  Vasaberget berg Söroms avs. Stugbergsröjningen röjning
  Vasabergsmyran myr Söroms gård Stugufjärden sjö
  Vedberget, Lilla berg Söroms nedbrunnen gd Stupen, Nedre vattenfall
  Vedberget, Stora berg Söroms nedbrunnen gd Stupen, Övre vattenfall
  Vedmyran myr Söroms nedbrunnen gd Stupen, Övre vattenfall
  Vibergstjärnen tjärn Talla bebyggelse Styggbobäcken bäck
  Vibergstjärnsbäcken bäck Talla hmd Styggbonäset näs
  Vikaberget berg Tallbacken skogvaktarboställe Styggbonäset näs
  Vikaberget berg Tallmolund hmd Styggbotjärn tjärn
  Viks ägomark Tallmolund hmd Styggbotjärn vik
  Viksjön sjö /Se Talls bebyggelse Styggbotjärn vik
  Viksjön sjö Talls hmn Styggnäset halvö
  Viksjön sjö Talls gård Stängslan inhägnat område
  Viksjön sjö Talls-Olles riven gd Stängslorna inhägnat område
  Viksjöströmmen bäck Tappens gård Stängslorna inhägnat område
  Vilstaudden udde Tegelbruket riven byggnad Sultnatjärn tjärn
  Vilstaudden udde Thures gård Sultnatjärn tjärn
  Vinberget berg Timbergs gd Sultnatjärnsdraget myrdrag
  Vinberget berg Tjuguettan skolhus Sunnängsåkrarna åkrar
  Vinbergsmyran terräng Tjädra bebyggelse Sunnanåkern åker
  Vinnfarsån å Tjädra bebyggelse Sunnavål ängsmark
  Vintertjärnen tjärn Tjädra hmn Svaamyran myr
  Vintertjärnsbäcken bäck Tjädra hmn Svaamyran myr
  Vitanäs udde Tjäragårdarna gårdssamling Svaberget berg
  Vitmyran myr Tjäragårdarna gårdssamling Svalarna åkermark
  Vitmyran myr Tjärdalen hmd Svalen åkermark
  Vitmyran terräng Tomtebo gd Svantjärn tjärn
  Vitmyran myr Tomten hmd Svantjärn tjärn
  Vitmyran terräng Tomten hmd Svartbäcken bäck
  Vittjärnen tjärn Torns gård Svartsved åker och äng
  Vittjärnsmyran myr Torparns gd Svartsved åker och äng
  Voxnan älv Torpars rivet torp Svartsved åker
  Voxnan, se *Alftaån saknas Torpena torp Svartsved åker
  Voxnan älv Tranberg by Svarttjärabäcken bäck
  Voxnaälven älv Tranberg by Svarttjäraröjningen uppodling å skogsmark
  Voxnaälven älv Transformatorn elektrisk transformator Svarttjärn tjärn
  Vålamyran myr Trudvang lht Svarttjärn tjärn
  Vålberget berg Truppan gd Svarttjärn tjärn
  *Wädertop berg Träckelsbo fäbodar Svarttjärn tjärn
  Välåsmyran terräng Trätänge ängsmark Svarttjärn tjärn
  Vänds ägomark Trätänge ängsmark Svarttjärn tjärn
  Vängsslåttaberget berg Tulpans soldatt. Svarttjärn tjärn
  Vängsslåttarna terräng Tulpans bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Värberget berg Tulpans gård Svarttjärnen tjärn
  Värbergsmyran myr Tulpans gård Svarttjärnen tjärn
  Västerberget berg Tulpans hmn Svartån å
  Västerberget berg Tulpans hmn Svartån å
  Västermyrorna myrar Tulpans-Emils gd Svartån å
  Västersjön vik Tures riven gd Svartåänget ängsmark
  Västersveden ägomark Tures Olles bebyggelse Svartänget ängsmark
  Västertjärn tjärn Tures-Hans hmd Svarvarbäck bäck
  Västertjärnen vik Tures hmn Svarvarbäck bäck
  Västertjärn tjärn Tures hmn Svarvarbäcken bäck
  Västerudden udde Tures-Olles hmn Sveden åker- och ängsmark
  Västerviken vik Tures-Pers hmn Svedjan ängsmark
  Västeråsen berg Tutabo bebyggelse Svedjeåkern åker
  Västeråsen terräng Tutabo gård Svedjeängesmyran myr
  Västeråsen ås o. triangel-punkt Tutabo hmn Svedjeängesmyran myr
  Västgårdsmyran myr Tviks gd Svedjeänget åkermark
  Västgårdsviken vik Typpan gd Svedjeänget åkermark
  Västimyrorna myr Typpan gd Svedjorna åkrar
  Väståkern ägomark Tångs gd Svedtäkta äga
  Västeråsen ås Tångs gd Svenska brännan igenvuxen myrmark
  Västängesviken vik Tälningsbo fäb. Svenska brännan myrmark
  Ålakarsbäcken bäck Utra Tälningsbo fäb. Svenskröjningen igenvuxen myrmark
  Ålkarsnäset näs Övertälning(sbo)? fäb. Svenskröjningen igenvuxen myrmark
  Åmingen lacus sjö Övra Tälningsbo fäb. Svinstigsrå stig
  Åmungen sjö Tälningsbo fäb. Svinstigsrå gammal stig
  Åmungen L sjö Tälningsbo fäbodar Sågbacken sluttning
  Åmången Lacus, se Amungen Saknas Tälningsbo fäbodar Sågbäcken bäck
  Ånåsen sjö Tälningsbod, Nedre fäb. Sågröjningen röjd mark
  Åttadammen dammanläggning? Tälningsbod, Övre fäb. Sågtäkten åker
  Ägget tjärn Tälningsskiftet bebyggelse Sågviken vik
  Älganäs udde Tängstäppan gd Sågåkern åker
  Älgberget berg Täppa torp Sågängena åkermark
  Älgnäset näs Täppa gård Säljansnäs näs
  Älgnäsvallen terräng Täppa gd Sämmersta myr
  *Älgtjärarna tjärnar /Se Täppa gd Sämmersta liten myr
  Älgtjärnsmyrorna myrar /Se Törns gård Sämmersta liten myr
  Älvens änge terräng Ubo torp Sävesviken vik
  Ämnabäcken bäck Uggaberg bebyggelse Sävesviken vik
  Ämnabäcken bäck Ugasbo bebyggelse Söderberget berg
  Ämnatjärnen, Västra tjärn Uggasbo hmn Söderberget berg
  Ämnatjärnen, Västra tjärn Uggasbo hmn Söderbergsklitten topp av Söderberget
  Ämnatjärnen, Östra tjärn Uggasbo del av Östra Kyrkbyn Söderomberget åker
  Ämnesmyran myr Uggasbo del av Östra Kyrkbyn Söderombron åker
  Änkans bäck bäck Ungmans bebyggelse Söderomlyckan åker
  Änkans bäck bäck Uppegårds gård Söderomsjöån å
  Öjungen, Stora sjö Uppegårds gård Söderåkern åker
  Öjungen, Stora sjö Urfjällsmark hmd Söderåkern åker
  Öjungen, Stora sjö Urfjällsägan hmn Söderåkern åker
  Öjungen, Stora sjö /Se Urfjällsägan hmn Söderängesbacken vinterväg
  Öjungen, Stora sjö Urfjällsägan Brännmyran ängsmark Söderänget åker
  Öjungen, Stora sjö Urfjällsägorna hmn Söderänget åker
  Örabäcken bäck Urfjällsägorna hmd Sömmanänget Saknas
  Örabäcken bäck Urfjällsägorna hmd Söndagsberget berg
  Örabäcken bäck Utvärs gård Söndagsbäcken bäck
  Örabäcksviken vik Utanvids gd Söndagsbäcken bäck
  Öratjärnen tjärn Utanvids gd Söndagsgässla berg
  Öratjärnen tjärn Utegårds gård Söndagsmyran äga
  Öratjärnen tjärn Uvasen hmn Söndagsodlingen äga
  Öratjärnen, Lilla tjärn Uvasen hmn Söndagssvedjan berg
  Öratjärnen, Stora tjärn Uvasgårdarna gårdssamling Söndagsåsen berg
  Öratjärnsberget berg Vaktarbo gd Söndagsåsen berg
  Öratjärnsbäcken bäck Vallasbo fäb. Söndagsåsen berg
  Öratjärnsbäcken bäck Vallasbo fäbodar fäbodar Sörbo uppodling
  Öratjärnstäkten terräng Vallasbo fäbodar fäbodar Sörebacken backe
  Öratjärnsbäcken bäck Vallerstugan brunnen gd Sör om berget åker
  *Ösjön sjö Valls gård Sör om lyckan åker
  *Ösjön sjö Valmans hmn Sör om plotten myräng
  Östabäcken bäck Valmans hmn Sör om tjärnen åker
  Österberget berg Valmans gd Sör om åkern åker
  Österberget berg Vanta bebyggelse Sör om ån ängsmark
  Österbonäset näs Vasabodarna fäb. Söråkern åker
  Österbotjärnen tjärn Vedins bebyggelse Söråkern åker
  Östertjärn tjärn Vedins gd Söråkern åker
  Östertjärn tjärn Vedins hmn Söråkrarna åkermark
  Östertäkterna ägomark Venns gård Söråkrarna åkrar
  Österviken vik Vennströms bebyggelse Sörängena åkermark
  Österviken vik Vestmans bebyggelse Sörängesbacken höjdsträckning
  Österviksudden udde Vika brunnen gd Sörängesbäcken bäck
  Österöjan sjö Vika hmd Sörängesbäcken bäck
  Överasen sjö Vika hmd Sörängeslandet strand
  Överasen tjärn Vika farmors hmd Söränget åkerområde
  Överasen tjärn Vika-Janeses gd Sötmyrorna myrmark
  Överasen tjärn Vikanders torp Sötmyrorna myrmark
  Överlocksmyran terräng Vik-Anderses gd Tallbacken tomter
  Övrasjön del av Norrsjön /Se Vika-Pelles gd Tallön ö
  Övre fjärden del av Tälningen Vikbergs försvunnen gd Tantela åker
    Viken by Tavaslandet åker
    Viken by Tegelheden gammalt lertag
    Viken by Tegelheden gammalt lertag
    Viken by Tegelhedsvägen väg
    Viken by Tilsbacken backåker
    Viken by Tilsbacken åker
    Viken by Tilsberget berg
    Viken by Tilsbäcken bäck
    Viken by Tilsen sjö
    Viken by Tilsen sjö
    Viklund lht Tilsen sjö
    Viks bebyggelse Tilsen sjö
    Viks ödegård Tilstäkten åker
    Viksjöfors lht Tilsänget åker
    Viksjöfors by Timberget berg
    Viksjöfors samhälle Tinnberget berg
    Viksjöfors samhälle Tittahålet åker
    Viksjöfors samhälle Tittuppsfallet skogsbacke
    Viksjöfors samhälle Tjusarbänken bänk
    Viksjöfors station järnvägsstation Tjädratäkten åker
    Viksjöfors station järnvägsstation Tjärabron bro
    Viksjölund lht Tjärabäcken bäck
    Viksjötorp lht Tjäralandet myräng
    Vikströms gård Tjäralandspjumsen myrgrop
    Vikströms avs. Tjäralandspjumsen myrgrop
    Viktorp lht Tjäralyckan åker
    Vikudden avs Tjäralyckan åker
    Vikudden avs. Tjäramyran myr
    Vingstetstorpet gd Tjäramyran myr
    Vippänges riven gd Tjäramyran åkrar
    Viströmstäkten lht Tjärdalen skogsmark
    Viströmstäkten lht Tjärhålen åker
    Våghuset skjul Tjärnen tjärn
    Vålen, Stora gårdar Tjäråkern åker
    Vål, Stora hmn Tjäränget åker
    Väna hmd Tjäränget åker
    Västanå by Tjäränget åker
    Västanå by Tobaksrullen åker
    Västanå by Tomten äga
    Västanå by Topparöjningen igenvuxen myräng
    Västanå by Torpareröjningen uppodling
    Västanå by Torparöjningen röjning
    Västanåskolan skola Torråsen berg
    Västbacka hmn Torråsen berg
    Västbacka hmn Torråsmyrorna myrmarker
    Västerbyn västra delen av Grängsbo Tors-Pers grinden gammal grind
    Västerbyn del av by Tors-Pers täkten åker
    Västergrannäs fäbodar Tors-Pers täkten åker
    Västerlima del av Grängsbo Torsudden udde
    Västerriset del av Grängsbo Toskgropen sumpgrop
    Västeråker lht. Tovabacke berg
    Västeråker gd med tomt Tranfoten åker
    Västeränget gd Trappan näs
    Västgårds gård Tresvedberget berg
    Västgårds gård Trollaberget berg
    Västgårds hmn Trollberget berg
    Västgårds hmn Trollberget berg
    Västhaga gd Trollholmen ö
    Väst i del av Kyrkbyn Trollhålet naturnamn
    Väst på byn område Trolltjärn tjärn
    Västlunda gd Troppan näs
    Västlunda gd Trummerna ängsmark
    Västlunda gd Truppan udde
    Västlunds gd Truppan näs
    Västmanshem hmn Truppan näs
    Västmanshem hmn Tryckarrönningen nyodling
    Väståkers bebyggelse Trynjebacken backe
    Väståkers gård Trynjemyran myr
    Västänget gd Trynjemyran myr
    Västänget gd Trynjemyren myr
    Ymmerås gd Trågabäcken bäck
    Yttertälning fäbodar Tulpansbaken äga
    Yttertälning fäbodar Tummerna ängsmark
    Yttertälning fäbodar Tummerna ängsmark
    Åbergs smedjan smedja Tunderåsen berg
    Ågrens gård Tunsbäcks laxfiske Saknas
    Åkern hmd Tuppen tjärn
    Åkern hmd Turesåkern åker
    Ålderdomshemmet gd Turesåkern åker
    Ångmans gd Tutaboön ö
    Åsa gård Tvik åker
    Åsa gd Tvik åker
    Åsberga gd Tvik åker
    Åsbergs avs. Tväråkern åker
    Åsbergs torp Tångs källan källa
    Åsbergs hmn Tälningen sjö
    Åsbo gd Tälningen sjö
    Åsbo gd Tälningen sjö
    Åsen bebyggelse Tälningen sjö
    Åsen gårdssamling Tälningen sjö
    Åsenlunda lht Tälningen sjö
    Åshem bebyggelse Tälningsberget berg
    Äldes gd Tälningsberget Saknas
    Älga lht. Tälningsberget berg
    Älgmans riven gd Tälningsberget berg
    Älgnäsbodarna fäb. Tälningsberget berg
    Älvens gd Tälningsvattnet å
    Älvkarhed bebyggelse Tälningsån å
    Älvkarlhed by Tälningsån å
    Älvkarhed by Tälningsån utloppså
    Älvkarhed by Tälningsån å
    Älvkarhed by Täppabacken backe
    Älvkarhed by Täpparöjningen uppodling
    Älvkarhed by Täpparöjningen uppodling
    Älvkarhed by Täpparöjningen uppodling
    Älvkarhed by Täpparöjningen igenvuxen myräng
    Älvkarhed by Täpparöjningen igenvuxen myräng
    Älvkarhed by Täppaåkern åker
    Älvkarhed by Uggaberg berg
    Älvkarhed by Uggaberg berg
    Älvkarhed hmn Uggabergshällarna del av berg
    Älvvik gd Uggabergsmyran myr
    Älvås lht Uggabergsmyran myr
    Ängalund hmd Uggabergsvallen ängsmark
    Ängalund hmd Uggasbovallen ängsmark
    Ängesberg gd Uggasbovallen ängsmark
    Ängmans hmn Uggaslocket åker
    Ängs soldattorp Uggaslocket åker
    Ärdersvedjan gård Uggasämnena åker- och ängsmark
    Äspes gd Uggasämnena åker- och ängsmark
    Öje bebyggelse Uggasängesfly sjöstrand
    Öjungsbo, Västra fäbodvall Uggasängesfly sjöstrand
    Öjungsbo fäbodar Uggasänget ängsmark
    Ön hmd Uggasänget ängsmark
    Ön hmd Ugglaslocket åker
    Önneberg by Ulvaberget berg
    Önneberg by Ulvamyren myr
    Öravalla gård Ulvatjärn tjärn
    Öravalla gård Ungmans Söränget åkerområde
    Öravalla udde och gård Urfjället hmd
    Ösbo gd Urfjällsskiftet hmd
    Ösmo gd Utmed bäcken liten åker
    Östbo gd Utmed sjön åker
    Österbyn östra delen av Grängbo Utmed sjön åker
    Österbyn del av by Utmed tjärn åker
    Öster-Grannäs fäbodar Ut på åkern åker
    Öst i del av Kyrkbyn Ut på åkern åker
    Östlings gård Uvaberget berg
    Östlings hmn Uvaberget berg
    Östlings bodarna fäbodar Uvabergsvallen ängsmark
    Öståkrarna åkerområde Uvasbäcken bäck
    Östänget lht Uvasen sjö
    Ösängen lht Uvasen sjö
    Ösängen lht Uvasen sjö
    Över Galven bebyggelse Uvaslocket åker
    Övertälning fäb. Uvasslåtterna ängsmark
    Övertälning fäbodar Uvastäkterna åkrar
    Övertälning fäbodar Uvasängena ängsmark
    Övertälning fäbodar Uvasängena ängsmark
      Vallamyran myr
      Vallamyren myr
      Vallarna ägomark
      Vallasbobäcken bäck
      Vallasbomyran myr
      Vallasbomyran myr
      Vallasbovägen väg
      Vallasbäcken bäck
      Vallasbäcken bäck
      Vallasen tjärn
      Vallasen tjärn
      Vallasen tjärn
      Vallasmyran myr
      Vallvägen, Stora landsväg
      Vallvägen, Stora landsväg
      Valltjärn tjärn
      Valltjärn tjärn
      Vallänget ängsmark
      Vargabacka bergsluttning
      Vargatjärn tjärn
      Varg(a)tjärn tjärn
      Vargatjärn tjärn
      Vargatjärnshällarna otillgänglig bergssluttning
      Vargatjärnshällarna otillgänglig bergsluttning
      Varg(a)tjärnshällarna terräng
      Varggropen grop
      Vargtjärn tjärn
      Vargåsen terräng
      Vargåstjärn tjärn
      Vasaberget berg
      Vattemyran myr
      Vattnamyrorna myrmarker
      Vattnamyrorna myrmarker
      Vattnamyrorna myrmarker
      Vedberget berg
      Vedins täkten åker
      Vedins täkten åker
      Velåsmyren myr
      Vibergstjärn tjärn
      Vikaberget berg
      Vikaberget berg
      Vikaåsen ås
      Vikbergs Hoberg berg
      Vikbergs kålsäng liten åker
      Vikbergs långröjning röjning
      Vikbergstäkten åker
      Vikeberget berg
      Viksjöforsåsen ås
      Vikeåsen ås
      Viksjön sjö
      Viksjön sjö
      Viksjöströmmen å
      Vikströms änge skogstäkt
      Vikströms änge skogstäkt
      Vikåsen ås
      Vilabacken sluttning
      Vilaberg berg
      Villbergsåkern åker
      Vinberg berg
      Vinberg berg
      Vinberg berg
      Vinberg berg
      Vinbergsmyrorna myrar
      Vinbergsmyrorna myrar
      Vindtallen åker
      Vinnberget berg
      Vinnfarsån å
      Vinterlyckan åker
      Vinterlyckan åker
      Vintermyran myr
      Vintermyran myr
      Vintertjärn tjärn
      Vintertjärn tjärn
      Vippängesberget berg
      Visalöset åkrar
      Vitmyrabäcken bäck
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyren myr
      Vittallamyran myr
      Vittallamyran myr
      Vittjärn tjärn
      Voxnan älv
      Vremormyren myr
      Vål, Stora myräng
      Vålamyran myr
      Vålamyran myr
      Vålamyren myr
      Vålamyrröjningen uppodling
      Vålamyrröjningen uppodling
      Vålberget berg
      Vålsänget, Stora ängsmark
      Vånget ängsmark
      Väna ängsmark
      Västerberget berg
      Västerlocket åker
      Västerlöket åker
      Västerlöket åker
      Västerröjningen uppodling
      Västersjön del av Lössnan
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västervik vik
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråsen berg
      Västgårdsnäset näs
      Väst i lyckan åker
      Väst i lyckan åker
      Väst i täkten åker
      Västlunds nybruket åker
      Västmans myran myr
      Västmyren myr
      Väst om ön ängsmark
      Västrabondviken vik
      Västra tjärn tjärn
      Väståkern åker
      Väståkern åker
      Väståkern åker
      Väståkrarna åkerområde
      Väståänget ängsmark
      Västängesskogen hmd
      Västängesskogen hmd
      Västänget åker
      Västänget åker
      Västänget åker
      Västänget åker
      Växt i täkten åker
      Växttäkten åker
      Växtänget ängsmark
      Vönnmoren mormark
      Vönnmoren mormark
      Yttertälningen sjö
      Yttra tjärn tjärn
      Yttra tjärn tjärn
      Yverastäkten åker
      Yvra sjön del av Norrsjön
      Åkermyran myr
      Åkermyran myr
      Åklöven myräng
      Ålakarsladan lada
      Ålakarsröjning uppodling
      Ålakarsröjning uppodling
      Ålakarstäkten åker
      Ålakarstäkten åker
      Ålaksviken vik
      Åsabäcken bäck
      Åsaröjningen gammal uppodling
      Åsavägen väg
      Åsen höjdsträckning
      Åsen höjdsträckning
      Åstjärn tjärn
      Åtmed bäcken åker
      Åtmed tjärn åker
      Ädlingens Brännmoran ängsmark
      Ädlingens Brännmoran ängsmark
      Älgberget berg
      Älgmans röjning uppodling
      Älgmans röjning uppodling
      Älgnäs bergås
      Älgnäs bergås
      Älgtjärmyrarna myrar
      Älgtjärmyrarna myrar
      Älgtjärmyrarna myrar
      Älgtjärmyrarna myrar
      Älvens näset åkermark
      Älvens täkten åker
      Älvens änge ängsmark
      Älvkarhedsmyrorna myrar
      Älvkarhedsmyrorna myrar
      Älvkarmyrarna myrar
      Älvkarmyrarna myrar
      Älvkarmyrarna myrar
      Älvmans röjning uppodling
      Ämnatjärabäcken bäck
      Ämnatjärn, Västra tjärn
      Ämnatjärn, Västra tjärn
      Ämnatjärn, Västra tjärn
      Ämnatjärn, Östra tjärn
      Ämnena ängsmark
      Ämnena ängsmark
      Ängesåkrarna Saknas
      Ängmans backarna ås
      Ängmans gatan väg
      Ängmans hemskifte åkrar
      Ängmans hemåkern åker
      Ängströms nybruket åker
      Ärderlycket åker
      Ärderlycket åker
      Ärlderås myran myr
      Ärlderåsmyran myr
      Äspestäppan hmd
      Äspestäppan hmd
      Öga tjärn
      Öjungen, Stora sjö
      Öjungen, Stora sjö
      Öjungsberget berg
      Öjungsberget berg
      Ön ö
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Öratjärn tjärn
      Öratjärnar två tjärnar
      Öratjärnarna två tjärnar
      Öratjärnsberget berg
      Öratjärnsbäcken bäck
      Örajärnsbäcken bäck
      Örjungen sjö
      Östangärdet åker
      Österberget berg
      Österlocket åker
      Östersveden uppröjning
      Östertjärn tjärn
      Östertjärn tjärn
      Östertjärn tjärn
      Österviken vik
      Österåkern åker
      Öst i lyckan åker
      Östra Altjärnsmyran hmd
      Östra röjningen uppodling
      Östra röjningen uppodling
      Östra sveden uppröjning
      Östra tjärn tjärn
      Ösänget åker
      Ösänget åker
      Ösänget åker åker
      Ösänget åker
      Öungen sjö
      Överasen tjärn
      Överasen sjö
      Överasen sjö
      Överastäkten åker
      Överlocksmyren myr
      Övertälningen sjö
      Övra täkten åkrar
      Övra täkten åkrar
      Övre Hammarn backe
      Övre sjön del av Norrsjön
      Öänget åker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.