ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edsele socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 537 Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 2240
Edsele sn /Se Abborrtjärnen tjärn Edsele sn sn Abbesknösen kulle
Edsele sn /Se Abborrtjärnen tjärn Edsele sn sn Abbeslåtten slått
Edsele sn Abborrtjärnen tjärn Edsele sn Abbes röjningen område
Edsele socken Abborrtjärnflon sankmark Edsele sn Abborrstenen klippgrund
Edsele sn Adolfsbäcken bäck Edsele sn /Se Abborrstenen sten
Edsele sn Aftonskullen kulle /Se Edsele sn /Se Abborrstenen sten
Edsele sn /Se Alderåberget berg Edsele socken uttalsanteckningar Abborrtjärnen tjärn
Edsele socken /Se Alderåflon myr Edsele Saknas Abborrtjärnen tjärn
Edsele sn Alderån å /Se Edsele socken Abborrtjärnen tjärn
Edsele sn /Se Alderåinget äng Edsele socken Abborrtjärnflon myr
Edsele sn Alderåmon skogsmark Edsele socken Abborrtjärnmon sankmark
Edsele sn /Se Alderån, Lill- å Edsele sn Saknas Adofsbäcken bäck
Edsele sn /Se Alderån, Stor- å Edsele sn Saknas Abborrtjärnen tjärn
Edsele sn /Se Alderån, se Stor-Alderån å Edsele sn Saknas Abborrtjärnflohalsen myr
Edsele sn /Se Alderån å /Se Edsele sn Saknas Abborrtjärnflon myr
Edsele sn /Se Alderåslåtten terräng Edsele sn Saknas Abram Järneslägdan åker
Edsele sn /Se Alderåviken vik Edsele sn Saknas Adolfbäcken bäck
Edsele sn /Se Anders-Järnesmyran myr Edsele sn Saknas Adolfsslåtten slått
Edsele sn /Se Anders-Olsmyran myr Sagesmän förteckning Adofstjärnen tjärn
Edsele sn /Se Ankmyran myr Sagesmän förteckning Aftonskullen bergshöjd
Edsele sn /Se Ankmyran myr /Se Sagesmän förteckning Aftonsmyren slått
Edsele sn /Se Ankmyrbacken kulle Sagesmän förteckning Alderudden udde
Edsele sn /Se Ankmyrbäcken bäck Sagesmän förteckning Alderåbacken, Västra backe
Edsele sn /Se Ankmyrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Alderåbacken backe
Edsele sn /Se Anna-Majamyran myr Sagesmän förteckning Alderåberget, Norra bergshöjd
Edsele sn /Se Annerbäcken bäck Sagesmän förteckning Alderåberget bergshöjd
Edsele sn /Se Antemyran, se Gamm-Antemyran myr Sagesmän förteckning Alderåberget bergshöjd
Edsele sn /Se Avakällsmyran myrmark Sagesmän förteckning Alderåberget berg
Edsele sn /Se Avakällsmyran myr /Se Sagesmän förteckning Alderåbron bro
Edsele sn /Se Backemon skogsmark Sagesmän förteckning Alderåflon myr
Edsele sn /Se Bakarået myr Sagesmän förteckning Alderåflon myr
Edsele sn /Se Barkekälen skogsmark /Se Sagesmän förteckning Alderåflon myr
Edsele sn /Se Barketjålen myr /Se Edsele-skira inbyggarbeteckning Alderåinget inge
Edsele sn /Se Barkåsberget berg Edseleskirerna inbyggarbeteckning Alderåinget äng
*Edseleskiror inbyggarbeteckning /Se Bastuhällan höjd /Se Abbes stället gård Alderåmon mo
Edsele-skirern inbyggarbeteckning /Se Benbäcken bäck /Se Abborrtjärnmon by eller gård Alderåmon mo
Aske(sie), se Edsele sn Benbäckremmarna sank mark Abborrtjärnmon skogshemman Alderåmyren myr
Eske, se Edsele sn Benbäcken bäck Abborrtjärnmon ödetorp Alderåmyren myr
Backe by Bensvagmyran myr /Se Adolfs stället gård Alderåmyren myr
Backe by /Se Bergbäcken bäck Anders Petterstorpet torp Alderånipan nipa
Bakarået fäbod /Se Bergmyran myr Anderssons bageriet hus Alderån å
Berg by /Se Bergmyran myr Ante Häftigs torpet torp Alderån bäck
Björkå by /Se Bergmyran myr Antestorpet gård Alderån sund
Björkå by /Se Bergmyran myr Backe by Alderån å /Se
Björnberget by /Se Bergmyran myr Backe by Alderåslåttarna slåttar
Brudbäck by Bergmyrtjärnen tjärn Backe by Alderåslåttarna slåttar
Brudbäcken by /Se Bergslåttberget berg Backe by Alderåslåttarna slåttar
Brudbäcken by /Se Bergslåtten myrmark Backebodarna fäbodar Alderåslåtten slått
Brudbäcken by /Se Bergtjärnen tjärn Backebodarna fäbodar Alderåsågen sågplats
Brudbäcken, (Brudbäck) by /Se Billarkernan, se Vägersjön Saknas Backebodarna fäbodar Alderåviken vik
By by +at Bilar tiarne = ?Vägersjön Saknas Backebodarna fäbodar Alfredsån slått
*Edsele prästbord Saknas /Se *Billatjärnen ?sjö Backlundstorpet torp Allemansgrinden grind
Eldsjö (Elvsjö) by /Se *Billatjärnen tjärn Basttorpet torp Amerika slått
Elvsjö by +Biller Kernan = Vägersjön Saknas Berg by Anders Anders udden slått
Fjällbohög by /Se Bjässtjärnberget berg Berg skogsby Anders Eriksslåtten slått
Fjällbohög by /Se Bjässtjärnbäcken bäck Berg eller Håsjöberg by Ander Hinners rået myrrå
Gideåberg by /Se Bjässtjärnen tjärn Berg eller Håsjöberg by Anders Hinners rået myrrå
Gideåberg by /Se Bjässtjärnen tjärn /Se Berg eller Håsjöberg by Anders-Hinriks myran myr
Gideåberg by /Se Bjässtjärnsberget berg /Se Berg by Anders Hinriksmyran myr
Grundtjärn ödeby /Se Björkan å /Se Berg Saknas Anders-Hinriks rået slåtter
Gässjö by /Se Björkflon sankmark ?Bergstorpet torp Anders Järnesmyran myr
Gässjö by /Se Björkflon sankmark Bergtorpet torpställe Anders Järnes myren slått
Gässjö by /Se Björkmyran myr Bergtorpet torp Anders Mikaelslägdorna åkrar
Herrsjöberg by /Se Björkmyran myr Björkå by Anders Olsbäcken bäck
Håsjöberg (Berg) by /Se Björkmyrbäcken bäck Björkå skogsby Anders Olsmyran myr
Hällingsås by Björkåhöjden berg o. triangelpunkt Björkå by Anders Ols myran myr
Hällingsås gd /Se Björkån å Björkå by Anders Ols myren myr
Hällås by Björkån å Björkå by Anders Ols tjärnen tjärn
Hällåsen by /Se Björkån å Björnaberg by Anders Olofsbäcken slått
Knapperberget by /Se Björkån å /Se Björkå by Anders Olofstegarna tegar
  Björnberget berg Björnaberg by Anders Pettersbäcken bäck
  Björnberget berg /Se Björnaberg by Andreas ladan hölada
  Björnbergsdammet vattensamling Björnberg skogsby Andrebäcken bäck
  Björnbergstjärnen tjärn Björnberget by? Andskogen ingesslått
  Björnbäcken bäck Björnberget skogshemman Andskogen skogsområde
  Björnmyran myr Björnberget skogsby Andskogen slått
  Björnmyran myr Björnberget by Andskogsudden slått
  Björnmyran myr Blåhinkebo koja Ankmyran myr
  Björnstubben stubbe Bodarna fäbodar Ankmyran myr
  Bladhålet myr /Se Brudbäck ödeby Ankmyran myr
  Blekingsholmarna skogsområde /Se Brudbäck ödeby Ankmyran myr
  Blommeflon myr Brudbäck by Ankmyran myr
  Blåfinntjärnen tjärn /Se Brudbäcken torp, gård Ankmyran myr
  Blåfinntjärnen tjärn Brudbäcken by Ankmyrbacken höjd
  Blomstermyran myr Brudbäcken by Ankmyrbacken backe
  Bodbacken höjd /Se Brudbäcken by Ankmyrbrännan bränna
  Bodberget berg /Se Brudbäcksbodarna fäbodar Ankmyrbäcken avlopp
  Bodberget berg Brudbäcksbodvallen fäbodar Ankmyrbäcken bäck
  Bodberget berg Bränna torp? Ankmyren myr
  Bodberget berg Brännan torpställe Ankmyren myr
  Bodberget berg Brännan torpställen Ankmyrrået myr
  Bodberget berg By by Ankmyrrået myr
  Bodbäcken bäck By by Ankmyrtjärnen tjärn
  Bodbäcken bäck By by Ankmyrtjärnen tjärn
  Bodbäcken bäck Bybodarna fäbodar Anna-Kajsasbäcken bäck
  Bodbäcken bäck By by Anna Lindströmsslåtten slått
  Bodbäcken bäck Bybodarna fäbodar Anna Lisa slåtten myrslått
  Bodbäcken bäck /Se Bybodarna fäbodar Anna Lisaslåtten slått
  Bodfloberget berg By-fäbodarna fäbodar Anna Majamyran myr
  Bodfloberget berg Byxfickstorget centrum Anna Maja myrarna myrar
  Bodflon myr Båthusvallen fäbodvall Anna-Maja myrarna myrar
  Bodflon myr /Se Båtsmanstorpet torp Annerbäcken bäck
  Bodflotangen höjd Båtsmanstorpet Saknas Annerbäcken bäck
  Bodflotangen parti i myr /Se Bäckaskog torp Annika hålan dypöl
  Bodhällan berghäll Bäckaskog torp Annikahålet myr
  Bodhällan höjd /Se Bäckaskog = Bergtorpet Saknas Annika hålet slått
  Bodhöjden höjd Dalhem gård Ante Roligsgärdan område
  Bodhöjden höjd /Se Dammkojan skogskoja Ante Roligsgärdan område
  Bodkälen skogtrakt /Se Djupdalsbodarna fäbodar Ante Roligs kallkälla källa
  Bodlutmyran myr /Se Djupdalsbodarna fäbodar Antesmyran myr
  Bodmyran, se Nörd-Bodmyran o Sör-Bodmyran Saknas Djupdalsfäbodarna, se Holmstafäbodarna fäb. Antes myren myr
  Bodmyran myr Edsvik hemmansgård Aspbacken backe
  Bodmyran sankmark /Se Edsvik gd Avakällmyrarna myrar
  Bodråna myrar Edsvik del av Utanede Avakällsmyren myr
  Bodsjöbäcken bäck Edsvik del av Utanede Avakällsmyran myr
  Bodjsön sjö Edsvik gård Avakällsmyran myr
  Bodtjärnen tjärn Eldsjön by Avakällsmyran myr
  Bodtjärnen tjärn Eldsjö skogsby Avakällsmyran myr
  Bodtjärnen tjärn /Se Eldsjö by Avatjälsmyran myr
  Brattsvedjeberget berg /Se Eldsjö by Avrättsplatsen plats
  Brattsvedjeberget, Norra berg Elias Persbodarna fäbodställe Backebron bro
  Brattsvedjeberget, Södra berg Englastorpet torp Backeflobäcken bäck
  Bromyran myr Erik Isakstorpet torp Backeflon del av Bodflon
  Brubäck bäck /Se Erik Jonstorpet Saknas Backeflon myr
  Brudbäcken bäck /Se Erik Olovskojan plats Backemon mo
  Brudbäcken bäck Finn-Per-Olstorpet torp Backen höjd
  Brudbäcken bäck Fjällbohög by Backen hitom Rödmossaflon höjd
  Brudbäcken bäck /Se Fjällbohög skogsby Backen hitom Rödmossaflon höjd
  Brukningsmyran myrmark Fjällbohög by Backevolmen holme
  Brusten sten /Se Fjällbohög by Backinget näs
  Brusten sten /Se Fjällbohög by Backlundsslåtten slått
  Bråtan slåtter /Se Fjället bebyggelse Badgrubban badplats
  Bränn ortnamnselement /Se Fjället skogsbyar Badstuhällen häll
  bränna ortnamnselement /Se Fjällstugan kyrkstuga Badstuknösen kulle
  Brännbäcken bäck Fjällstugan kyrkstuga Badsturemmen sandås
  Brännknöskälen slåtter /Se Flatåkrarna gård Bagglägdan åker
  Brännkullen berg Forslunds torpet torp Bakamyran myr
  Brännkullflon sankmark Forsnipan torp Bakarået myrrå
  Brännmyrflon sankmark Forsnipan torp Bakarået slåtter
  Brännt ortnamnselement /Se Fågelbacken torp Bakarået myr
  Bränntknösberget berg /Se Fågelbacken gård Barkekälen slått
  Bränntkullen kulle /Se Fårakullen gård Barkekälen område
  Brännåsen berg Gammbodarna fäbodar Barkekälen område
  Brännåsen ås /Se Gambodarna fäbodar Barkekälen område
  Bullernosius namn på Ön /Se Gambodvallen fäbodvall Barketjälen slått
  Byberget berg Gammbodarna fäbodar Barketjälen slått
  Bybäcken bäck Gammbodvallen fäbodvall Barketjålen slåtter
  Byflon myr Gammbodvallen fäbodvall Barkåsberget bergshöjd
  Bylundsmyran myr Gambron bro Barkåsberget berg
  Byremmen ås Gammbrudbäck by Bastubacken backe
  Båtudden udde Gambybodarna fäbodar Bastuhällan berghäll
  Bäckmyran myr Gammbybodarna fäbodar Bastuhällan berghäll
  Bäckmyrbäcken bäck Gamfäbodvallen fäbodvall Benbäcken bäck
  Dalamyran, se Lill-Dalamyran myr Gammgården gård Benbäcken bäck
  Dalamyrberget berg Gammgården gård Benbäcken bäck
  Dalamyrbäcken bäck Gammgården plats Benbäcken bäck
  Dalsmyrklippen berg Gamgården gård Benbäcksremmarna bergshöjd
  Dalsmyrtjärnen tjärn Gammelmo by eller gård Benbäcksremmarna moränås
  Dammflon sankmark Gammelmo by Benbäcksremmen höjd
  Dammslåttarna terräng Gammelmo by Benbäcksremmen höjd
  Dammslåtten sankmark Gammelmo by Bensvagmyran myr
  Davidbäcken bäck Gammelmo by Bensvagmyran myr
  Davidbäcken bäck Gammelmobodarna fäbodar Bensvagmyran myr
  Davidsmyran myr Gammkyrka f.d. kyrka Bensvagmyran myr
  Djupbäckberget berg Gammkyrka f.d. kyrka Bensvagmyran myr
  Djupbäcken bäck Gammkyrka f.d. kyrka Bergarflon berg
  Djupdalsbodarna terräng Gammkyra f.d. kyrka Bergarlinan rågång
  Djupdalsbäcken bäck Gamsågen vattensåg Bergarsågen sågplats
  Djupdalsmyran myr Gammtorpet ödetorp Bergartjärnen tjärn
  Djupmyran myr Gicklingstorpet Saknas Bergarvägen landsväg
  Djuptjärnen tjärn Gideåberg by Bergbäcken bäck
  Djuptjärnsbäcken bäck Gideåberg by Bergbäcken bäck
  Djupänget slåtter /Se Gideåberg by Berget norr om Framgårdsflon bergshöjd
  Drickesbäcken bäck Gideåberg by Berget norr om Svarttjärnen bergshöjd
  Drickesbäcken bäck Gideåberg by Bergkälen slått
  Drickesbäcken bäck Gideåbergsbodarna bodar Bergmyran myr
  Drålet myr /Se Gideåbergsbodarna fäbodar Bergmyran myr
  Dåset myr /Se Grini hus Bergmyran myr
  Dödmansrået myrmark Grundtjärn nybygge Bergmyran myr
  Dödmansrået slåtter /Se Grundtjärn skogstorp Bergmyran myr
  Edholmsbäcken bäck Grundtjärn ödeby Bergmyran myr
  Edbomsbäcken bäck Grundtjärn by Bergmyran myr
  Edbomsflon sankmark Gudmundsingesbrännan torp? Bergmyran myr
  Edholmskälen skogsslåtter /Se Gudmundsingesbrännan Saknas Bergmyran myr
  Edslan å /Se Gässjön by Bergmyran myr
  *Edsele prästjord /Se Gässjö skogsby Bergmyran myr
  Edselet sel /Se Gässjö skogsby Bergmyrbäcken bäck
  *Edsforsen, se Ödsgårdsforsen fors /Se Gässjön bebyggelse Bergmyrbäcken bäck
  Edsla å /Se Gässjö by Bergmyrbäcken, Hitre namn på Röstensbäcken
  Edslan å Gässjö by Bergmyrbäcken, Övre namn på Lillalderån
  Edslan älv Gässjö by Bergmyrbäcken bäck
  Edslan å /Se Gässjöbodarna fäbodar Bergmyren myr
  Edslan å /Se Hammaren bondgårdar Bergmyren myr
  Edslan å /Se Hellboms bodarna fäbodar Bergmyren myr
  Edsleberget berg Hellgrens bygget gård Bergmyren myr
  Edslemon skogsmark Herrgården timmerkojor Bergmyren myr
  Eggeträningen slåtter /Se Herrgården skogskoja Bergmyrkullen kulle
  Eldsjömyran myr Holmstafäbodarna fäb. Bergmyrtjärnen tjärn
  Eldsjön sjö Håkasbodarna fäbodar Bergmyrtjärnen tjärn
  Eldsjön sjö Håkansbodarna fäbodar Bergslåttberget bergshöjd
  Eldsjön sjö Håkasbodarna fäbodar Bergslåttberget berg
  Eldsjön sjö /Se Håsjöberg by Bergslåttberget berg
  Eldsjö-Storflon sankmark Hällingsås by Bergslåttberget berg
  Eliasmyran myr Hällingsås by Bergslåtten slått
  Ell Siön, se Eldsjön sjö Hällingsås gård Bergslåtten slått
  Ellsiön, se Eldsjön sjö Hällingsås gård Bergslåtten slått
  Enmyran myr /Se Hällingsås gård Bergslåtten slåtter
  Erik-Erssvedjan svedjeland Hällingsås by Bergslåtten slått
  Erik-Jonsslåtten ängsmark Hällingsåsbodarna fäbodar Bergslåtten slått
  Erik-Olsflon sankmark Hällingsåsgammbodarna fäbodar Bergslåtten slått
  Ersmyran, se Lars-Ersmyran myr Hällåsbodarna fäbodar Betlehem åkerskifte
  Farfarsmyran myr Hällåsbodarna fäbodar Biskopsslåtten slått
  Faxälven älv Hällåsbodarna fäbodar Bjäravägen väg
  Faxälven älv Hällåsbodarna fäbodar Bjässtjärnberget bergshöjd
  Faxälven Saknas Hällåsen by Bjässtjärnberget berg
  Faxälven älv Hällåsen by Bjässtjärnberget berg
  Faxälven älv Hällåsen skogsby Bjässtjärnbäcken bäck
  Faxälven älv /Se Hällåsen by Bjässtjärnbäcken bäck
  Filbyttstenarna stenar /Se Hällåsen by Bjässtjärnsbäcken bäck
  Finamon terräng Hälsjöberget by Bjässtjärnbäcken avlopp
  Fiskartjärnen tjärn Hälsjöberget Saknas Bjässtjärnen tjärn
  Fiskartjärnsbäcken bäck Högbodarna fäbodställe Bjässtjärnen tjärn
  Fiskartjärnskullen berg Högen gård Bjässtjärnen tjärn
  Fjällflon myr Högfäb Saknas Bjässtjärnslåttarna slåttar
  Fjärdingstabbslättan skogsområde /Se Höjdbodarna fäbodar Björkan å
  flo ortnamnselement /Se Höjdbodarna fäbodar Björkflon myr
  Floberget höjd Höjdbodarna fäbodar Björkflon myr
  Flobäcken bäck Ingels torpet torp Björkflon myr
  Flobäcken bäck Kackelbacken båtsmanstorp Björkholmstycket slått
  Flobäcken bäck Kallrået torp Björkmyran myr
  Flockmyran myr /Se Kankbacken torp Björkmyran myr
  »Flottast´a» förtöjningsplats /Se Kasernen barack Björkmyran slått
  Flugurotudden myrslåtter /Se Klofsta Saknas Björkmyran myr
  Flöckmyran myr Klofsta Saknas Björkmyran myr
  Forsnäsbäcken bäck Klofsta gårdar Björkmyran myr
  Forsnäsmyran myr Knaperberget by Björkmyrbäcken bäck
  Framgårdsflon sankmark Knaperberget skogshemman Björkmyrbäcken bäck
  Friaringesnipan nipa Knapperberget by Björkmyrbäcken bäck
  Friaringet slåtter /Se Knapperberget by Björkmyren myr
  Fromlandsmyran myr /Se Knaperbergsbodarna fäbodar Björkmyren myr
  Frånbergstjärnen tjärn Kronstugan stuga Björkmyren myr
  Frättentjärnen tjärn Kvalstorpet gård Björkmyren myr
  Frättentjärnen tjärn /Se Kvardstorpet torp Björkmyren myr
  Frättentjärnmyran myr Kvardstorpet torp Björkmyrudden udde
  Fågelleksmyrorna sankmark Kvardstorpet torp Björkmyrudden udde
  Fågelmyran myr Kvarnhusbacken torp(gård?) Björkåberget berg
  Fågelmyran myr Kvarnhusbacken torplägenhet Björkåbäcken bäck
  Fågelmyrberget berg Kvarnhusbacken torpställe Björkåbäcken bäck
  Fågelmyrbäcken bäck Kvarntorpet gård Björkåhöjden berg
  Fölsingskroppmyran myr /Se Kvillbacken (?) Saknas Björkån utflöde
  Förbåksan sankmark Kvisselbacken torpgårdar Björkån å
  Förböksan myr /Se Kvisselbacken torpställe Björkån slått
  Förelhålet slåttermyr o. vik /Se Lapplasses lappen torp Björkån å
  Gamm-Antemyran myr Lars Gabriels torpet torp Björkån å
  Gammbodberget berg Lillhemmanet hemman Björkån å
  Gammbodbäcken bäck Lindrotstorpet torp Björkån å
  Gammbodbäcken bäck Lobacken torplägenhet Björnberget berg
  Gammbodbäcken bäck Ludvigs torpet torp Björnberget hällstup
  Gammbodkullen höjd Lundblads torpet torp Björnberget bergshöjd
  Gammbodtangen udde   Björnberget Saknas
  Gammbodtjärnen tjärn   Björnberget berg
  Gammbodtjärnen tjärn   Björnberget berg
  Gammflon sankmark   Björnbergsdammet dammbyggnad
  Gammflon myr   Björnbergsdammet damm
  Gammglon sankmark   Björnbergstjärnen tjärn
  Gammfäbodåsen ås   Björnbergstjärnen tjärn
  Gammgårdsberget berg   Björnbäcken bäck
  Gammgårdsberget berg   Björnbäcken bäck
  Gammnäset näs   Björnbäcken bäck
  Gammyran myr   Björnbäcken bäck
  Gammyrbäcken bäck   Björnbäcken bäck
  Gamänget slåtter /Se   Björnbäcken bäck
  Gapabodmyran myr   Björnbäcken bäck
  Gapabodmyran myr /Se   Björnbäcken bäck
  Getklövberget höjd   Björnmyran myr
  Getklövmyran myr   Björnmyran myr
  Getklövmyran myr /Se   Björnmyran myr
  Getklövrået myr   Björnmyran myr
  Getklövrået myr   Björnmyren myr
  Giassiön, se Gässjön sjö   Björnmyren myr
  Gideåbergsbodarna terräng   Björnmyren myr
  Gideåmyran myr   Blåfinntjärnen tjärn
  Gideån, se Lill-Gideån å   Björnmyren myr
  Gideån å   Björnrået slått
  Gideån å   Björnrået slått
  Gideån å   Björnrået slåtter
  Gideån å   Björnrået slått
  Gid(e)ån å /Se   Björnstubben stubbe
  Gideåsvedjan terräng   Björnstubben Saknas
  Gillerbäcken bäck /Se   Björnstubben stubbe
  Gillermyran myr   Bladhålet slått
  *Gilleråsen berg   Bladhålet slått
  Gistbacken höjd /Se   Blekingholmarna holmar
  Giån, se Gideån å   Blekingsholmarna slåttar
  »giån», se Gideån å   Blekingsholmarna holmar
  »giässiönabben», se ?Sörnabben berg   Blekingsholmarna holmar
  Glisberget berg /Se   Blekingsholmarna holmar
  Glissberget berg   Blommeflon myr
  Glissberget berg   Blommeflon myr
  Glissberget berg   Blomigflon myr
  Glissbergsmyran myr   Blomstermyran myr
  Gliptjärnen tjärn /Se   Blomstermyran myr
  Godbäcken bäck   Blåfinntjärnen tjärn
  Grorået slåtter /Se   Blåfinntjärnmyran myr
  Groråna terräng   Blåskinntjärnen tjärn
  Grubbtjärnen tjärn   Bockbacken höjd
  Grubbtjärnen tjärn /Se   Bockbacken backe
  Grubbtjärnsberget berg   Bockbacken backe
  Grundtjärnen tjärn   Bockhagen beteshage
  Grundtjärnen tjärn /Se   Bockhällan bergshöjd
  Grundtjärnsflon sankmark   Bodavtaget allmänning
  Gråjonkeflon sankmark   Bodavtaget område
  Gråtmyran myr   Bodavtaget område
  Gråtsten sten /Se   Bodbacken backe
  Gräsbäcken bäck   Bodbacken höjd
  Gräslandmyran myr   Bodbacken backe
  Grönbäckkullen höjd   Bodberget berg
  Gröningsån å   Bodberget bergshöjd
  Gröningsåsen berg   Bodberget berg
  Grötfatet sänka /Se   Bodberget berg
  Grötfatet terräng   Bodberget berg
  Gubb i stuge (stugom) berget berg /Se   Bodberget berg
  Gubbtjärnen tjärn   Bodberget bergshöjd
  Gumdalsmyran myr   Bodberget bergshöjd
  Gumdalsmyran myrmark   Bodberget bergshöjd
  Gummasinget äng   Bodberget berg
  Gålsjön sjö   Bodberget berg
  Gålsjön sjö /Se   Bodbäcken bäck
  Gårbäcken bäck /Se   Bodbäcken bäck
  Gårdflon sankmark   Bodbäcken bäck
  Gårdmyran myr   Bodbäcken bäck
  Gårdsjöberget berg   Bodbäcken slått
  Gårdsjöbäckberget berg   Bodbäcken bäck
  Gårdsjöbäckberget berg   Bodbäcken bäck
  Gårdsjöbäcken bäck   Bodbäcken bäck
  Gårdsjöbäcken bäck   Bodbäcken se Rödstensbäcken bäck
  Gårdsjön sjö   Bodbäcken bäck
  Gårdsjön sjö   Bodbäcken bäck
  Gårdsjön sjö /Se   Bodbäcken bäck
  Gårdsjön sjö /Se   Bodbäcken bäck
  Gäddvattenflon sankmark   Bodbäcken bäck
  Gäddvattnet sjö /Se   Bodbäcken bäck
  Gässjön sjö   Bodbäcken bäck
  Gässjön sjö   Bodbäcken bäck
  Gässjön sjö   Bodbäcken bäck
  Gässjön sjö /Se   Boddalen sänka
  *Gässjönabben berg(?)   Bodfloberget bergshöjd
  Gässjötjärnarna tjärnar   Bodfloberget berg
  Gässjötjärnen tjärn   Bodflon myr
  Hackspitbäcken bäck   Bodflon myr
  Hahlsiön, se Hälsjön sjö   Bodflon myr
  Hahlsiön, se Hälsjön sjö   Bodflon myr
  Hahlsiön, se Hälsjön Saknas   Bodflotangen udde
  Halasjön sjö /Se   Bodflotangen myr
  Hallsiön, se Hälsjön sjö   Bodflotangen moränudde
  Haln Lacus, se Hälsjön Saknas   Bo[d]hällan berghäll
  Haln Lacus, se Hälsjön sjö   Bodhällan häll
  Halsvikberget berg   Bodhöjden bergshöjd
  Halvväganesbacken höjd /Se   Bodhöjden höjd
  Halvvägsbacken backe /Se   Bodlandet samfällighet
  Hansrået, se Per-Hansrået sankmark   Bodlutmyran myr
  Haramyran, se Klinger-Haramyran myr   Bodmyran myr
  Haramyran, se Lång-Haramyran myr   Bodmyran myr
  Hermanstjärnen tjärn   Bodmyran myr
  Herrgårdsflon sankmark   Bodmyran myr
  Hinriksmyran myr   Bodmyren myr
  Hinriksmyran, se Karl-Hinriksmyran myr   Bodmyren myr
  Hissmyran myr /Se   Bodmyren myr
  Hobäcken bäck /Se   Bodmyren myr
  *Holtåsen berg   Bodmyren myr
  Hotjärnen tjärn   Bodmyren slått
  Hudasbackarna backar /Se   Bodmyran myr
  Hummeltjärnarna, Norra o. Södra tjärnar /Se   Bodmyran myr
  Hummeltjärnen, Nörd- tjärn   Bodmyran myr
  Hummeltjärnen, Sör- tjärn   Bodmyran myr
  Hummeltjärnsberget berg   Bodråen vattensjukt område
  Hummeltjärnsrået myrmark   Bodrået myrrå
  Håkaholmarna myrholmar   Bodrået slåtter
  Håkasmyran myr   Bodrået slått
  Hålberget berg   Bodrået myr
  Håligtanten myr   Bodsjöbäcken bäck
  Häckelberget berg   Bodsjöbäcken bäck
  Häckelberget berg /Se   Bodsjön sjö
  Hälan älv   Bodsjön Saknas
  Hällberget berg   Bodsjön sjö
  Hällbäckberget berg   Bodslåtten slåtter
  Hällbäcken bäck   Bodtjälen skogsmark
  Hällingsåstjärnen tjärn   Bodtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Bodtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Bodtjärnen tjärn
  Hällåsbodarna terräng   Bodvallbacken backe
  Hällås-Långmyran myr   Bodvallen plats
  Hällåsån å   Bodvallen Saknas
  Hälsjöberget berg o. triangelpunkt   Bodvägen stig
  Hälsjön sjö   Bodvägen stig
  Hälsjön sjö   Bodvägen stig
  Hälsjön sjö   Bodvägen stig
  Hälsjön sjö   Bofloberget berg
  Hälsjön sjö   Bogslädevägen timmerväg
  Hälsjön sjö   Bogslädevägen basväg
  Hälsjön sjö   Bolagsbacken plats
  Hälsjön sjö   Bolandet bodavtag
  Hälsjön sjö   Bondkraftstationen kraftstation
  Hästfoderrået slåtter /Se   Borta i Josefsklippen bergshöjd
  Högen höjd   Botjärnen tjärn
  Högflon snkamrk   Brattsvedjan svedjeland
  Höghällan berg   Brattsvedjan skogsområde
  Högmyran myr   Brattsvedjan område
  Högslåtten sankmark   Brattsvedjeberget berg
  Höjdmyran myr   Brattsvedjeberget, Norra bergshöjd
  Illdöingsgrubban grop /Se   Brattsvedjeberget, Norra berg
  Ill(e)rået slåtter /Se   Brattsvejberget berg
  Illrået terräng   Brattsvedjeberget berg
  inge ´äng(e)´ ortnamnselement /Se   Brattsvedjeberget, Södra bergshöjd
  Ingesmyran myr   Brattsvedjeberget, Södra berg
  Ingesåsmyran myr   Briken område
  Ivars-Svartmyran myr   Britabäcken slått
  Jamtmyrorna sankmark   Britabäcken slått
  Jamtmyrån å   Britta-Deasgrubban grop och slåtter
  Jenmyran myr   Brita Deagrubban slått
  Jenmyran myr   Brita Deaslåtten slått
  Jenmyran myr   Britta Deas-slåtten slåtter
  Jenmyran myr   Bromyran myr
  Jenmyrrået myrmark   Bromyran myr
  Jenmyrrået sankmark   Bromyran myr
  Jonaskullen höjd   Brudbäcken bäck
  Jonsflon, se Per-Jonsflon sankmark   Brudbäcken bäck
  Järnesmyran, se Anders-Järnesmyran myr   Brudbäcken bäck
  Järvberget, se Stor-Järvberget berg   Brudbäcken slått
  Järvberget, se Stor-Järvberget berg   Brudbäcken bäck
  Järvberget, se Lill-Järvberget berg   Brudbäcken bäck
  Järvbergsflon sankmark   Brudbäcksbron bro
  Järvbergsmyran myr   Brudbäckslångmyrrået myr
  Järvbäcken bäck   Brudbäcksrået myrrå
  Jösopsklippen berg   Brudbäcksrået slåtter
  Jösupsklippen berg /Se   Brudbäcksrået slått
  Kalkstensremmen höjd /Se   Brudbäcksån slått
  Kalltjärnen tjärn   Brudhällen häll
  Kalvråbäcken bäck   Brudsbergskullen bergshöjd
  Kamstjålen slåttermyr /Se   Brukningsmyran myr
  Kankbacken backe /Se   Brukslinan rågång
  Karl-Hinriksmyran myr   Brudstenen sten
  Kavelbrobäcken bäck   Brukningsmyren myr
  Kerstinbrännåsen ås   Bruksbergskullen höjd
  Kinkelibacken backe /Se   Brynsandgropen sandtag
  Klingerharamyran myr   Bråtan slåtter
  Klinger-Haramyran myr   Bråtan slåtter
  Klingermyran myr /Se   Bråtan slått
  Klingertjärnen tjärn   Bärdstranden strand
  Klingertjärnsberget berg   Brädstranden upplagsplats
  Klipen slåtter   Brädstranden plats
  Klipen slåtter /Se   Brännan skogsområde
  Klipp ortnamnselement /Se   Brännan svedjeland
  Klippen höjd   Brännan svedjeland
  Klofsta äng /Se   Brännan område
  Klofsön holme /Se   Brännan område
  Knapperberget berg   Brännan skogsområde
  Knapperberget berg /Se   Brännan område
  Knapperbergsbäcken bäck   Brännan område
  Knapperbergstjärnen tjärn   Brännan åker
  Knytnävamyran myr   Brännbäcken vik
  Knös ortnamnselement /Se   Brännbäcken bäck
  Knösmyran myr   Brännbäcken bäck
  Kojmyran myr   Bränndalsbackarna backar
  Kolommarna terräng   Bränndalsbacken backe
  Kontbacken backe   Bränndalsbacken backe
  Kontbacken backe /Se   Bränndalsbron bro
  Kot-Oladalen dal /Se   Brännebacken höjd
  Krakamyran myr   Brännknösarna bergkullar
  Krakamyran myr /Se   Brännknösen del av Låde
  Krokflon sankmark   Brännknösen berg
  Krokflon sankmark   Brännknöstjälen tjälland
  Krokigmyran myr   Brännkullen berg
  Kuflobäcken bäck   Brännkullen berghöjd
  Kuflon myr   Brännkullen berghöjd
  Kuflon myr /Se   Brännorna höjd
  Kullarna, se Stenbit-Kullarna höjder   Brännåsbäcken bäck
  Kullen berg   Brännåsbäcken bäck
  Kultraflon myr   Brännåsen berg
  Kultraflon myr /Se   Brännåsen bergshöjd
  Kvarnberget berg   Brännåsen skogshöjd
  Kvarnberget berg   Brännåsen ås
  Kvarnbäcken bäck   Brännåsen ås
  Kvarnbäcken bäck   Brännåsflon myr
  Kvarnhusbacken höjd   Brännåstjärnbäcken avlopp
  Kvanhusflon sankmark   Brännåstjärnen tjärn
  Kvarnhusmyran myr   Brännåstjärnen tjärn
  Kvarnmyran, se Lill-Kvarnmyran myr   Brännåstjärnen tjärn
  Kvarnråbäcken bäck   Brännäsknöstjälen område
  Kvarnån å   Bräntberget bergshöjd
  Kvarnån å   Bräntknösberget berg
  Kvarnåslåttarna ängsmark   Bräntknösen berg
  Kvisselbacken berg /Se   Bräntknösen moränkulle
  Kvisslan vattendrag /Se   Bräntkullen bergkulle
  Kvisslen vik /Se   Bräntkullen bergshöjd
  Kvisslen slått /Se   Bräntlandet skogstrakt
  Kvisslen bäckutlopp /Se   Bräntlandet skogstrakt
  k(j)ål, käl ortnamnselement /Se   Bräntlandet område
  Kårbacken kulle   Bräntlandmyren myr
  Kälbäcken bäck /Se   Bullen slått
  Kälen terräng   Bulutberget bergshöjd
  Kälen odling /Se   Bulutberget berg
  Kälen moland /Se   Bustamyran myr
  Källa Elff, se Hälan Saknas   Byberget berg
  Källmyran myr   Byberget bergshöjd
  Källmyran myr /Se   Byberget berg
  Kälsflobacken kulle   Byberget berg
  Kälsflon myrmark   Bybäcken bäck
  Kälsflon mosse /Se   Bybäcken bäck
  Kälsflotjärnen tjärn   Bybäcken bäck
  Kälstycket slåttermark /Se   Byflon myr
  Käringnålmyran myr /Se   Byflon myr
  Kärkelbacken höjd /Se   Byflon myr
  Ladumyran myr   Byflon myr
  Ladumyran myr /Se   Bykvarnsgrubban grubba
  Ladumyren myr   Bykvarnsströmmen strömdrag
  Ladumyran myr   Bylundsmyran myr
  Ladumyran myr   Bylundsmyran myr
  Ladumyrberget berg   Bylundsslåtten slått
  Ladumyrhalsen del av Ladumyran /Se   Byremmen ås
  Ladumyrtjärnen tjärn   Byremmen grusås
  Landmäran länsgräns o. skogsområde /Se   Byskogsslåtten slått
  Lappjackerået slåtter /Se   Bystedts slåtten slått
  Lappmyran myr   Byxknappbäcken bäck
  Lappmyran myr   Byxknappmyran myr
  Lapptjötabrännan skogsområde /Se   Byxknappremmen moränås
  Lars-Ersmyran myr   Båthusvallarna strandsluttning
  Lavatjärnbäcken bäck   Båthusviken vik
  Lavatjärnen tjärn /Se   Båthusviken vik
  Lavatjärnflon sankmark   Båtstaden angöringsplats
  Leamyran myr /Se   Båtstaden båtplats
  Lergrubbmyran myr   Båtstaden plats
  Lidbäcken bäck   Båtudden udde
  Lidbäckmyrorna myrar   Båtudden udde
  Lillberget berg   Båtviken angöringsplats
  Lillberget berg   Båtviken vik
  Lillberget berg   Bäckarna slåttar
      Bäcken slått
      Bäcken slåtter
      Bäcken slåtter
      Bäckerbrunnet slått
      Bäckersvedjan slått
      Bäckersvedjestigen väg
      Bäckladan hölada
      Bäckslåttarna slåttar
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyrbäcken bäck
      Bäckmyrbäcken bäck
      Bäckmyrbäcken slått
      Bäckmyrbäcken eller Gårdmyrbäcken bäck
      Bäckmyrbäcken bäck
      Bäckmyren slått
      Bäckmyrorna myrar
      Bäckslåtten slått
      Bäckslåtten slåtter
      Bäckströmsgrubban grop
      Bärberget bergshöjd
      Bärbäcken bäck
      Bärbäcksberget bergshöjd
      Bäverdammet del av vattendrag
      Bönhusberget berg
      Bönhusberget nipa
      Början å
      Börtjflon myr
      Börtjflon myr
      Dalamyrberget berg
      Dalamyrberget bergshöjd
      Dalamyrberget berg
      Dalamyrberget berg
      Dalamyrbergsflon myr
      Dalamyrbäcken slått
      Dalamyrbäcken bäck
      Dalamyrbäcken bäck
      Dalamyren myr
      Dalsbäcken bäck
      Dalsmyran myr
      Dalsmyrklippen kulle
      Dalsmyrtjärnen tjärn
      Dammbacken höjd
      Dammet slått
      Dammet damm
      Dammflon myr
      Dammflon myr
      Dammslåttarna slåttar
      Dammslåttarna slåttar
      Dammslåttarna slåttar
      Dammslåtten slått
      Dammslåtten slåtter
      Dammslåtten slått
      Dammslåtten slått
      Davidbäcken bäck
      Davidbäcken bäck
      Davidbäcken slått
      Davidbäcken bäck
      Davidbäcken bäck
      Davidbäcken bäck
      Davidmyren myr
      David[s]åkern åker
      Dikesjorden område
      Djupbäckberget bergshöjd
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken slått
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcksberget berg
      Djupbäcksslåtten slått
      Djupdalsbodbrännan skogstrakt
      Djupdalen äng
      Djupdalsbrännan svedjeland
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupdalsmyran myr
      Djupdalsmyran myr
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnsbäcken bäck
      Djupinget inge
      Djupinget ängsmark
      Djupmyran myr
      Djupmyrbäcken bäck
      Djupsvedjebacken backe
      Djuptjärnbäcken bäck
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnsberget berg
      Djuptjärnsbäcken avlopp
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drolbäcken bäck
      Drolet slått
      Drolet myr
      Drolet slått
      Drålet myr
      Dunimosse område
      Dyhöjdviken vik
      Dyng-Abbeskullen Saknas
      Dåset myr
      Där på hällan bergshöjd
      Dödmansrået myrrå
      Dödmansrået slåtter
      Dödmansrået område
      Dövhinkebäcken bäck
      Dövhinkeslåtten slått
      Dövhinkeslåtten slått
      Edbergsslåtten slått
      Edbomsbäcken bäck
      Edbomsbäcken Saknas
      Edbomsbäcken bäck
      Edbomsdalen dalgång
      Edbomsdalen dalgång
      Edboms flon myr
      Edbomsflon myr
      Edholmstjälen skogsslått
      Edholmsån del av myr
      Edlunds slåtten slåtter
      Edlunds svedjan svedjeland
      Edlundssvedjan slått
      Edselmon moland
      Edselberget bergshöjd
      Edseleberget berg
      Edseleskogen skogstrakt
      Edsla å /Se
      Edslan å
      Edslan vik
      Edslan avlopp
      Edslan å
      Edslan å
      Edslan å
      Edslan å
      Edslan å
      Edslemon mo
      Eggesslåttarna slåttar
      Eggsträningen slåtter
      Eldsjöbäcken bäck
      Eldsjödammet damm
      Eldsjömyran myr
      Eldsjömyren myr
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjövägen stig
      Elfgrens koja plats
      Eliasmyran myr
      Elias svedjan svedjeland
      Enmyran myr
      Enmyrberget bergshöjd
      Enmyrberget bergshöjd
      Enmyrbrännan skogstrakt
      Enmyrbrännan skogstrakt
      Enmyrbäcken avlopp
      Enmyrbäcken avlopp
      Enmyren myr
      Enmyren myr
      Enmyren myr
      Enmyren myr
      Enmyren myr
      Enmyren myr
      Enmyrgrubban, Hitre del av Enmyrgrubborna
      Enmyrgrubban, Mellersta del av Enmyrgrubborna
      Enmyrgrubborna pussar
      Enmyrrået myrrå
      Enmyrrået myrrå
      Erik Danielsvägen timmerväg
      Erik Ers myren myr
      Erik-Erssvedjan svedjeland
      Erik Erssvedjan område
      Erik Iljasstenen sten
      Erik Johanskvarnen Saknas
      Erik Jons slåtten slått
      Erik-Jons slåtten slåtter
      Erik Järneslägdan åker
      Erik Mas bakan plats
      Erik-Mas bäcken bäck
      Erik Mas slåtten slått
      Erik Olovskvarnen ställe
      Erik Olsflon slått
      Erik Ols flon slått
      Erik Ols hålen slått
      Erik Ols myren del av myr
      Erik-Ols myran myr
      Erik Pers bäcken slått
      Erik-Ols-udden slått
      Erik Persbäcken bäck
      Erik Pers myran slått
      Fallbacken backe
      Fallet fall
      Fallet myr
      Farfarbäcken bäck
      Farfarmyren slått
      Farfarråmyran myr
      Farfarslåtten slått
      Farmorslägdan åker
      Fallbacken höjd
      Farsfarråmyran myr
      Farsfarråmyran myr
      Fastermyran slått
      Fastermyren slåttesmyr
      Faxälven, se Storån och Ån Saknas
      Faxälven älv
      Femtikronorsbiten åker
      Fetgrubban slåttesmyr
      Fetgrubban sänka
      Fetgrubban slått
      Fetrimpan område
      Filbyttstenarna stenhög
      Finamon moland
      Finamon mo
      Fiskartjärnbäcken avlopp
      Fiskartjärnbäcken slått
      Fiskartjärnbäcken bäck
      Fiskartjärnsbäcken bäck
      Fiskartjärnen tjärn
      Fiskartjärnen tjärn
      Fiskartjärnen tjärn
      Fiskartjärnen tjärn
      Fiskartjärn tjärn
      Fiskartjärnsbäcken bäck
      Fiskartjärnsbäcken bäck
      Fiskartjärns kullen bergshöjd
      Fiskartjärnskullen kulle
      Fiskdammet damm
      Fjällbohöghöjden berg
      Fjällbohögvägen landsväg
      Fjällflon myr
      Fjällflon myr
      Fjällflon myr
      Fjällflon myr
      Fjällflotjärnen tjärn
      Fjällflotjärnen tjärn
      Fjällvägen väg
      Fjällvägen väg
      Fjällvägen väg
      Fjärdingsstabbeslätten platå
      Fjärdingsstabbsslätten slätt
      Fjärdingstabbslätten slätt
      Fjärdingsstabbslätten plats
      Flaten område
      Flaten skogsmark
      Floberget berg
      Floberget bergshöjd
      Floberget bergshöjd
      Floberget bergshöjd
      Floberget berg
      Floberget berg
      Flobäckarna bäckar
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäckslåttarna slåttar
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken, Södra bäck
      Flobäcken, Åtra avlopp
      Flockmyran myr
      Flockmyren myr
      Flon myr
      Flon myr
      Flon myr
      Flotegarna åker
      Flotjärnen tjärn
      Flon myr
      Floudden udde
      Flugurotudden slått
      Flugurotudden slåtter
      Fläcken plats
      Fläcken slått
      Fläcken slåtter
      Fläcken slått
      Flöckmyran myr
      Flöckmyran myr
      Fodervägen väg
      Forshuvudet del av fors
      Forshuvudet fors
      Forslundsslåtten slått
      Forslundsslåtten slått
      Forsnipan nipa
      Forsnäsbäcken bäck
      Forsnäsbäcken bäck
      Forsnäsmyren myr
      Forssvedjan område
      Framgårdsflon myr
      Framgårdsflon myr
      Framgårdsflon myr
      Framgårdsflon myr
      Friaringesnipan nipa
      Friaringes nipan nipa
      Friaringet område
      Friaringet slått
      Fromlandet Saknas
      Fromlandet slått
      Fromlandet slåtter
      Fromlandet slåtter
      Fromlandet slått
      Fromlandetmyran myr
      Frukostmyran myr
      Frålandet slått
      Fråstarrskiftet slått
      Frättenbotten slåtter
      Frättengrubban vattensamling
      Frättentjärn tjärn
      Frättentjärnen tjärn
      Frättentjärnen tjärn
      Frättentjärnen tjärnpuss
      Frättentjärnmyran myr
      Frättentjärnmyren myr
      Frölandet slått
      Funsta vik
      Furubocksa myr
      Furubockstjärnen tjärn
      Furubuksan myr
      Fykslåttern slåtter
      Fågelbacken moränkulle
      Fågellekmyrarna myrar
      Fågelleksmyran myr
      Fågelleksmyrarna myrar
      Fågelmyran myr
      Fågelmyran myr
      Fågelmyran myr
      Fågelmyran myr
      Fågelmyran myr
      Fågelmyrberget bergshöjd
      Fågelmyrberget berg
      Fågelmyrberget berg
      Fågelmyrbäcken bäck
      Fågelmyrbäcken bäck
      Fågelmyrbäcken bäck
      Fågelmyren myr
      Fågelmyren myr
      Fågelmyren myr
      Fågelåsen ås
      Fågelåsmyran myr
      Fäbodvägen väg
      Fäbron kavelbro
      Fäbron bro
      Fägatan samfällighet
      Färjgärdan område
      Färjargärdan instängt område
      Färjstället färjställe
      Fätået fägata
      Fätået fägata
      Fölmyran myr
      Fölsingskroppmyren myr
      Fönsterrutorna skogstrakt
      Förbåksa myr
      Förbåkstjärnen tjärnpuss
      Förbäksan myr
      Förböksan myr
      Förböksan myr
      Förelhålet myr och vik
      Förehålet myr och vik
      Förstbäcken del av bäck
      Förstbäcken bäck
      Förstbäcken bäck
      Gabrielsedan eda
      Gabrielsudden udde
      Galtryggen holme
      Gamantemyren del av myr
      Galtryggen holme
      Gambodberget bergshöjd
      Gambodberget bergshöjd
      Gambodberget bergshöjd
      Gamm-Antemyran myr
      Gamm Antemyran myr
      Gammbodberget berg
      Gammbodberget berg
      Gambobäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodbäcken bäck
      Gammbodflon myr
      Gammbodflon myr
      Gammbodflon myr
      Gambodhöjden bergshöjd
      Gambodkullen bergshöjd
      Gammbodkullen kulle
      Gambodmyren myr
      Gambodmyren myr
      Gammbodmyran myr
      Gammbodmyran myr
      Gambodmyran myr
      Gammbodplatsen område
      Gammbodplatsen område
      Gambodtangen udde
      Gambodtjärnen myrpuss
      Gambodtjärnen tjärn
      Gammbodtjärnen tjärn
      Gammbodtången område
      Gammbodvallen Saknas
      Gammbodåsen ås
      Gammbrudbäck område
      Gammelbäcken bäck
      Gammelbäcken bäck
      Gamflon myr
      Gamflon myr
      Gamflon myr
      Gamflon myr
      Gammflon myr
      Gamflon slåttesmyr
      Gammflon vattensjukt område
      Gammflon myr
      Gamfäbodåsen bergshöjd
      Gamgården plats
      Gammgårdsbacken backkrön
      Gamgårdsberget berg
      Gammgårdsberget berg
      Gamgårdsberget berg
      Gamgårdsberget bergshöjd
      Gamgårdsberget bergshöjd
      Gamgårdsberget berg
      Gamhägnen inhägnad
      Gamhägnbäcken bäck
      Gamhällmyren myr
      Gammhällmyran myr
      Gamhögmyren myr
      Gaminget inge
      Gamminget ängsmark
      Gamminget äng
      Gammkraftstationen plats
      Gammladgårdslägdan vall
      Gammnäset åker
      Gammnäset åker
      Gammyran slått
      Gammyrbäcken avlopp
      Gammyrbäcken bäck
      Gammyren myr
      Gammyran myr
      Gammsvedjan slått
      Gammsågdammet dammplats
      Gammåkern åker
      Gamnäset udde
      Gamrågsvedjan svedjeland
      Gammrödflon myr
      Gamslåtten slåttermyr
      Gamslåtten slått
      Gammslåtten slått
      Gamsta båtstad
      Gamsvedjan svedjeland
      Gammelsågplatsen plats
      Gamtjäredalen tjäredal
      Gamudden Saknas
      Gapabodmyran myr
      Gapabodmyren myr
      Gapabodmyran myr
      Gavelins diket dike
      Genbergsbrännan område
      Genbergsbäcken bäck
      Genbergsmyran myr
      Genmyran myr
      Genmyran myr
      Getberget Saknas
      Gethällan bergshöjd
      Gethällan berghäll
      Gethällan häll
      Getklövberget berg
      Getklövberget bergshöjd
      Getklövberget berg
      Getklövberget berg
      Getklövmyran myr
      Getklöverrå myrrå
      Getklöv(er)rået myrrå
      Getklövrået plats
      Getklövrået sumpigt område
      Getklövrået myr
      Getklövhålan slått
      Getklövmyren myr
      Getklövmyran myr
      Getklövmyran myr
      Getklövrået myrrå
      Getklövrået myrrå
      Gideåberget bergshöjd
      Gideåberget berg
      Gideåberget berg
      Gideåbergssågen plats
      Gideåhällberget bergshöjd
      Gideåmyren myr
      Gideåmyran Saknas
      Gideån å
      Gideån å
      Gideån å /Se
      Gideån å
      Gideån å
      Gideån å
      Gideån å
      Gideåslåtten slått
      Gideåslåtten slått
      Gideåsvedjan svedjeland
      Gideåsvedjan slåtter
      Gidlövsslåtten slåtter
      Gillerbäcken bäck
      Gillerbäcken bäck
      Gillerbäcken bäck
      Gillerbäcken bäck
      Gillerbäcken bäck
      Gillermyren myr
      Gillermyran myr
      Gistbacken höjd
      Gistbacken höjd
      Gistbacken backe
      Giåberget berg
      Giåkroken vägkrök
      Giåmynnet utflöde
      Giåmyran myr
      Giåsvedjan slått
      Giåsvedjan slått
      Glebackarna backar
      Gliptjärnen tjärn
      Glissberget berg
      Glissberget bergshöjd
      Glisberget berg
      Glisberget berg
      Glisberget berg
      Glisberget berg
      Glissbergsmyren myr
      Glisbergsmyran myr
      Glissbergsslåtten slått
      Glisbergssvedjan slåtter
      Glisbergssvedjan slått
      Gottfridsholmen holme
      Greta Britas hålet slåtter
      Gretas slåtten slått
      Gropmyran slått
      Groråen myrrå
      Grorået slått
      Grorået slått
      Grorået slåtter
      Grorået slått
      Grorået område
      Groslätten slått
      Groslätten slått
      Grubbmyran Saknas
      Grubbtjärnen tjärn
      Grubbtjärnen tjärn
      Grubbtjärnen tjärn
      Grubbtjärnen tjärn
      Grubbtjärnsberget berg
      Grubbtjärnsberget berg
      Grubbtjärnsberget berg
      Grubbtjärnsberget berg
      Grubbtjärnsberget, Norra bergshöjd
      Grubbtjärnsbäcken bäck
      Grubbtjärnsmyran myr
      Grubbtjärnsberget, Södra bergshöjd
      Grubbtjärnsmyren myr
      Grubbtjärnsmyren myr
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnflon myr
      Grundtjärnsbäcken avlopp
      Grundtjärnsflon myr
      Grundtjärnsflon myr
      Grundtjärnsslåtten slått
      Grusremmen sandås
      Gruvan gruvhål
      Gråbrännan svedjeland
      Gråjonkeflon myr
      Gråjonkeflon myr
      Gråjonkeflon myr
      Gråjonkekroken krök
      Gråjonkekroken slått
      Gråjonkekroken slåtter
      Gråtmyran myr
      Gråtmyrbäcken bäck
      Gråtmyrbäcken bäck
      Gråtmyren myr
      Gråtören moränbank
      Gräftelandet myrodling
      Gräsbäcken avlopp
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäckmyran myr
      Gräsbäcksmyran myr
      Gräsbäcksslåttarna slåttar
      Gärsbäckmyren myr
      Gräsflobäcken bäck
      Gräsflorået myrrå
      Gräslanden slått
      Gräslanden slåtter
      Gräslandmyren myr
      Gräslandsbasvägen slått
      Gräslandsmyran myr
      Gräslandsslåtten slått
      Gräslandsvägskälet Saknas
      Grävdvägen väg
      Grävenvägen väg
      Grönbäcken slått
      Grönbäcken bäck
      Grönbäckkullen bergkulle
      Grönbäckskullen kulle
      Grönbäckmyren myr
      Gröningsån å
      Gröningsån avlopp
      Gröningsån å
      Gröningsåsarna bergssträcka
      Gröningsåsarna benämning på Sör- och Norrgröningsåsen
      Gröningsåsen bergshöjd
      Gröningsåsen berg
      Gröningsåsen ås
      Grönviken vik
      Grötfatet sandgrop
      Grötfatet myr
      Grötfatet sänka
      Grötfatet slått
      Gubbebackarna stigning
      Gubbestuge djupränna
      Gubbgöramyren myr
      Gubbgörangärdan område
      Gubb Göransbäcken slått
      Gubb Göransgärdan odling
      Gubb i stugom hällar
      Gubb i stugom (stuge) berget berg
      Gubbtjärnen tjärn
      Gubbtjärnen tjärn
      Gubbtjärnen tjärn
      Gudmundingesbrännan område
      Gudmundsinget slått
      Gudmundsinget inge
      Gulinget slått
      Gulråbäcken bäck
      Gulrået myrrå
      Gulrået slått
      Gumdalsmyran myr
      Gundals myren myr
      Gunnarsmyran myr
      Gurdrevbacken backe
      Gustavs nybygget odling
      Gyllandersbäcken bäck
      Gyllanders slåtten slått
      Gångspångmyran myr
      Gårbäcken slått
      Gårbäcken Saknas
      Gårbäcken, (Åkerbäcken) bäck
      Gårdflon myr
      Gårdflon myr
      Gårdflon myr
      Gårdflon myr
      Gårdinget inge
      Gårdinget änge
      Gårdmyren myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyrbäcken bäck
      Gårdmyrremmen ås
      Gårdsinget äng
      Gårdsjöberget berg
      Gårdsjöbäckberget berg
      Gårdsjöbäckberget bergshöjd
      Gårdsjöbäcken bäck
      Gårdsjöbäcken avlopp
      Gårdsjöbäcken bäck
      Gårdsjöbäcken bäck
      Gårdsjöbäcken bäck
      Gårdsjöbäcksberget berg
      Gårdsjöbäckslåttarna slåttar
      Gårdsjöbäcksslåtten slått
      Gårdsjöbäcksslåtten slått
      Gårdsjöbäckstjälen myr
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö /Se
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö
      Gäddvattenbäcken avlopp
      Gäddvattenbäcken avlopp
      Gäddvattenbäcken bäck
      Gäddvattenbäcken Saknas
      Gäddvattenbäcken bäck
      Gäddvattenflobäcken bäck
      Gäddvattenflon myr
      Gäddvattenflon myr
      Gäddvattenflon slått
      Gäddvattensgrubban bäckskärning?
      Gäddvattengrubban vattendrag
      Gäddvattensjön sjö
      Gäddvattnet sjö
      Gäddvattnet sjö
      Gäddvattnet sjö
      Gäddvattnet Saknas
      Gäddvattnet sjö
      Gärdan betesplats
      Gässjödammet damm
      Gässjön sjö
      Gässjön sjö
      Gässjön sjö
      Gässjön sjö
      Gässjön sjö
      Gässsjön sjö
      Gässjön sjö
      Gässjöslåttarna slåttar
      Gässjötjärn tjärn
      Gässjötjärnarna tjärnar
      Gässjötjärnen tjärn
      Hackelberget berg
      Hackspettbäcken avlopp
      Hackspitbäcken bäck
      Hakaskafthuggstet område
      Halasjön sjö
      Halasjön se Hälsjön Saknas
      Halasjön sjö
      Halasjön sjö
      Halasjön sjö
      Halasjön sjö
      Halbodvägen väg
      Halsarna väst på Byflon myrhalsar
      Halsviken bukt
      Halsviken del av Faxälven
      Halsviken vik
      Halsviksbergen berg
      Halsviksberget bergshöjd
      Halsviksberget berg
      Halsviksberget berg
      Halsviksberget berg
      Halvväganesbacken backe
      Halvväganesbacken backe
      Halvvägsbacken backe
      Halvvägsbacken Saknas
      Hambergslinan skogsrågång
      Hambergslinan rågång
      Hammaren kulle
      Hammaren udde
      Hammaren backe
      Hans-Ols myran myr
      Hansån slått
      Haramyrarna myrar
      Hansån slått
      Hedinsdalen dalgång
      Hedinsslåtten slått
      Hedins slåtten slått
      Hedlundsdammet sågdamm
      Hedlunds lilldammet damm
      Hellgrensbygget område
      Helmersbackarna backar
      Helmers dammslåtten slått
      Helveteshålet slått
      Henrikbäcken slått
      Henriksmyran myr
      Henrikmyren myr
      Henriksbäcken avlopp
      Henriksbäcken slått
      Henriksmyran myr
      Henrikmyrkälen sankmark
      Hermans tjärnen myrpuss
      Hermantjärnen tjärn
      Hengårdsflon myr
      Herrgårdsflon myr
      Hingstgärdan område
      Hinrikbäcken bäck
      Hissmyren myr
      Hissmyran myr
      Hissmyran myr
      Hissmyran myr
      Hissmyrdalen sänka
      Hissmyrdalen dalgång
      Hitergideåslåtten slått
      Hoberget bergshöjd
      Hobäcken bäck
      Hocksjörået slått
      Hocksjöråmyran myr
      Hocksjöråmyran slått
      Holmarna slåttar
      Holmen holme
      Holmen slått
      Holmen holme
      Holmen slått
      Hopbäcken slått
      Hotelldalen dalgång
      Hotellsdalen dalgång
      Hotelldalen dalgång
      Hotjärnen tjärn
      Hudas backarna höjd
      Hudasbackarna höjd
      Hudasbackarna backar
      Hudasbackarna backar
      Huddalbackarna del av höjd
      Hugstet åker
      Hummeltjärnarna tjärnar
      Hummeltjärnarna tjärnar
      Hummeltjärnarna tjärnar
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnen Norra tjärn
      Hummeltjärnen Södra tjärn
      Hummeltjärnsberget berg
      Hummeltjärnsbergen bergshöjder
      Hummeltjärnsberget berg
      Hummeltjärnsberget berg
      Hummeltjärnbäcken avlopp
      Hummeltjärnsbäcken bäck
      Hummeltjärnsmyran myr
      Hummeltjärnsmyren myr
      Hummeltjärnsmyran myr
      Hummeltjärnsrået myrrå
      Hummeltjärnsrået område
      Huronsgrottan grotta
      Huronsröjningen åker
      Huronstenen sten
      Husvarpen plats
      Håcksjöråmyren myr
      Håkaholmen kulle
      Håkansbodhöjden berg
      Håkansbodmyran myr
      Håkansbrottet slåtter
      Håkansmyran myr
      Håkas backen backe
      Håkas berget bergshöjd
      Håkasbodbäcken bäck
      Håkasbodhöjden höjd
      Håkasbodmyren myr
      Håkasbodmyran myr
      Håkasbodhöjden moränhöjd
      Håkas myren myr
      Håkas tjärnen tjärn
      Hålberget bergshöjd
      Hålberget berg
      Hålberget berg
      Håletanten slåtter
      Håletanten slåtter
      Håligtanten myr
      Håligtantmyran myr
      Håligtantslåtten slått
      Hållbacken backe
      Hållbackhögen kulle
      Hållbackknösen kulle
      Hållbacktjärnen tjärn
      Hållbäcken bäck
      Hållen åker
      Hållen område
      Håltanden slått
      Häbbresbacken backe
      Häckelberget berg
      Häckelberget bergshöjd
      Häckelberget berg
      Häckelberget berg
      Häggbäcken bäck
      Häggbäcken bäck
      Häggbäcken bäck
      Häggbäcksslåtten slått
      Hägginget inge
      Hägglundsodlingen område
      Häggtjärnen tjärn
      Hägnarna område
      Hägnbacken backe
      Hägnbron bro
      Hägnen område
      Hälasjöberget berg
      Hälbodvägen väg
      Hällan berg
      Hällarna hällar
      Hällberget berg
      Hällberget bergshöjd
      Hällberget bergshöjd
      Hällberget bergshöjd
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällbergslåtten slått
      Hällbergsslåtten slått
      Hällbäcken bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällbäckhällorna, Norra bergshöjd
      Hällbäckhällorna, Södra bergshöjd
      Hällbäcksberget, Norra berg
      Hällbäcksberget, Södra berg
      Hällingsåsbäcken avlopp
      Hällingsåsbäcken bäck
      Hällingsåsinget inge
      Hällingsåstjärnen tjärn
      Hällingsåstjärnen tjärn
      Hällmyran slått
      Hällmyran myr
      Hällmyrbäckarna slåttar
      Hällmyrbäcken avlopp
      Hällmyrbäcken avlopp
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyrbäcken Saknas
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyrflon myr
      Hällmyrflon myr
      Hällmyrhålet myr
      Hällmyringet slått
      Hällorna berg
      Hällorna bergshöjd
      Hällsvedjan åker
      Hällåsberget berg
      Hällåsbodvägen väg
      Hällåsen bergshöjd
      Hällåslångmyren myr
      Hällåsån å el. bäck
      Hällåsån slått
      Hällåsån å
      Hälsjöberget berg
      Hälsjöberget bergshöjd
      Hälsjöberget berg
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsokällan kallkälla
      Härbresbacken backe
      Häss(j)eflon myrslått
      Hässjeflon myr
      Häss(j)eflotjärnen tjärn
      Hässj(e)gärdan åker
      Hästfoderdalen dal
      Hästfoderrået slåtter och betesmark
      Hästfoderrået slåtter och betesmark
      Hästfoderrået slått
      Hästgetaskojan skogskoja
      Hästhägnen område
      Hästströmmen övergångsställe
      Hästtummorna plats
      Höbacken kulle
      Högbäcken slått
      Högdbacken höjd
      Högen berg
      Högen bergshöjd
      Högen kulle
      Högen berg
      Högen kulle
      Högflobäcken, se Söndagskyrkan Saknas
      Höghällan Saknas
      Höghällan berg
      Höghällan bergknalle
      Höghällan häll
      Höghällorna Saknas
      Högmyren myr
      Högmässan myr
      Högmyran myr
      Högmyrråen myrrå
      Högtjärnen tjärn
      Högåkern åker
      Högån slåtter
      Högån å
      Högåsen nipa
      Högåsslåttarna slåttar
      Högåslåttarna slåttar
      Höjdbacken bergshöjd
      Höjdbacken backe
      Höjdbäcken slått
      Höjden berg
      Höjden bergshöjd
      Höjden bergshöjd
      Höjden berg
      Höjden moränås
      Höjdmyren myr
      Höjdmyren myr
      Höjdmyran myr
      Höjdmyran myr
      Höjdmyran myr
      Höjdmyren myr
      Höjdslåtten slåttesmyr
      Höjdslåtten slått
      Höjdslåtten slått
      Höjdslåtten slått
      Höjdvägen väg
      Höjdvägen stig
      Hörnet rösplats
      Hörnstycket åt a Greta slått
      Illdöingsgrubban grop
      Illdöingsbrubban grop
      Illråbäcken bäck
      Illrået myrrå
      Ill[e]rået slåtter
      Illrået myr
      Illråbäcken bäck
      Ingesmyren slått
      Ingesmyran myr
      Ingesmyrgrubban vattensamling
      Ingesmyran myr
      Ingesmyran område
      Ingesmyran myr
      Ingesmyrgrubban grop
      Ingestjärnen tjärn
      Ing(e)såsmyren myr
      Inget äng
      Inget slått
      Inget strandäng
      Inget västan bäcken område
      Isaksslåtten slått
      Ivars svartmyran myr
      Ivars Svartmyren Saknas
      Ivars svartmyra myr
      Jakobsmyran myr
      Jakobån slått
      Jamtbäcken bäck
      Jamtmyrorna myrar
      Jamtmyrån å
      Jamtmyrån å
      Jamtmyråslåtten slått
      Jamtmyråslåtten slått
      Jamttegen slåtter
      Jamttegen slåtter
      Jan Matts svedjan slåttesland
      Jan Nilskolveden område
      Jan Ols halsen slått
      Jenmyren myr
      Jenmyren myr
      Jenmyran myr
      Jenmyran myr
      Jenmyran myr
      Jenmyran myr
      Jenmyran myr
      Jenmyren myr
      Jenmyrberget berg
      Jenmyren myr
      Jenmyrgrubban sänka
      Jenmyrrået myr
      Jenmyrrået myr
      Johannasvilstenen sten
      Johan Påls bäcken slått
      Jon Anders slåtten slått
      Jonaskullen kulle
      Jonas Persslåtten slått
      Jon Hinriksbäcken Saknas
      Jonkebacken backe
      Jonkeslåtten slått
      Jon Nilsslåtten slått
      Johan-Olofsslåtten slått
      Jon Persbäcken bäck
      Jonkebacken höjd
      Jonkes bäckarna slått
      Jonkesholmen sandbacke
      Jonkes strupen slått
      Jon Ols skiftet skogsskifte
      Josefhålet grop
      Josefs klippen bergshöjd
      Josefsklippen moränkulle
      Jylandersbäcken avlopp
      Jämtmyrån å
      Jämtmyrån avlopp
      Jämtmyråslåttarna myrslåttar
      Jämtån slått
      Järn Ersmyran myr
      Järn Massvedjan område
      Järpbäcken bäck
      Järpbäcken bäck
      Järpbäckmyran myr
      Järpbäckmyran myr
      Järvbergbrännan skogstrakt
      Järvberget (?) bergshöjd
      Järvberget berg
      Järvbergsflon myr
      Järvbergsmyran myr
      Järvbergmyren myr
      Järvbergsmyran myr
      Järvbäcken bäck
      Järvbäckmyren myr
      Jönkemyren myr
      Jönkemyren myr
      Jösöpsklippen bergsspets
      Kaffebacken rastplats
      Kajdammet damm
      Kajdammet kajplats
      Kajen ångbåtsbrygga
      Kajen ångbåtsbrygga
      Kajen ångbåtsbrygga
      Kajsa-Lisa(s)tjärn(en) tjärn
      Kalasbacken Saknas
      Kalasbacken backe
      Kalkstensremmen ås
      Kalkstensremmen höjd
      Kalkstranden slått och båtstad
      Kalkstranden slåtter
      Kalkstranden strand
      Kalkstrandsbäcken bäck
      Kalkstrandsbäcken vik
      Kallebacken backe
      Kallemyren myr
      Kallinsvägen väg
      Kallkällan källa
      Kallkällan källa
      Kallkällan källa
      Kallkällosen kallkällsprång
      Kallkällokarna slått
      Kallkällrået dalgång
      Kalltjärnen tjärn
      Kalltjärnen slått
      Kalltjärnen tjärn
      Kallåbäcken bäck
      Kalvrumpan myr
      Kalvrumpan myr
      Kalvråbäcken bäck
      Kalvråbäcken vik
      Kalvråbäcksbron bro
      Kalvråbäcksviken vik
      Kalvrået myr
      Kalvråviken vik
      Kalvudden slått
      Kalvudden slåtter
      Kalvudden slått
      Kammarslåtten Saknas
      Kammarslåtten slåtter
      Kammarslåtten slått
      Kammen åker
      Kamrarna slåttar
      Kamstjälen myrdal
      Kamstjålen myrdal
      Kankbacken höjd
      Kankbacken höjd
      Kankbacken höjd
      Kappsäcken sten
      Kapellplatsen plats
      Karkelebacken backe
      Karl Andersrået myr
      Karl Hinriksbarkekälen Saknas
      Karl Johans tjärnen tjärn
      Karl Lars backen höjd
      Karl Larsslåtten slått
      Karl Mikaelsslåtten slått
      Karlssonsslåtten slått
      Karnaslåtten område
      Karnaslätten myr
      Kartnagelhålet myr
      Kartnagelhålet myr
      Kattknösen bergshöjd
      Kattknösen kulle
      Kattnagelhålet myr
      Kattnagelhålet slått
      Kavelbrobäcken bäck
      Kavelbrobäcken bäck
      Kavelbrobäcken bäck
      Kavelbrobäcken bäck
      Kavelbrogrubban grop
      Kavelbron bro
      Kavelmyran Saknas
      Kejsardömet Saknas
      Kersenbrännåsen ås
      Kersnbrännåsen ås
      Kersnbrännåsen ås
      Kerstibrännåsen berg
      Kerstinbrännåsen bergshöjd
      Kilamovägen stig
      Kilen vall
      Kilen åker
      Kilsjöberget bergshöjd
      Kilsjöhöjden berg
      Kinkelebacken backe
      Kinkelibacken bergshöjd
      Kinkelibacken bergshöjd
      Kipkälen slått
      Kla(r)backen höjd
      Klabberget berg
      Klingerharamyren myr
      Klingerharamyran slått
      Klingermyren myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyrdalen dalgång
      Klingerslåtten slått
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnsberget berg
      Klingertjärnsberget bergshöjd
      Klipdammet dammbyggnad
      Klipdammet dammbyggnad
      Klipdammet damm
      Klipdammet damm
      Klipdammet damm
      Klipdammflon myr
      Klipen slått
      Klipen slått
      Klippen bergskulle
      Klippen berg
      Klippen bergshöjd
      Klippen kulle
      Klipmyran myr
      Klockardalen dalgång
      Klockardalen dal
      Klockarslåtten slått
      Klofsön holme
      Klofsön holme
      Kloterbacken lekplats
      Klovsön ö
      Klovsön ö
      Klubbslagsbron bro
      Knaperberget berg
      Knaperberget berg
      Knapperberget bergshöjd
      Knapperberget bergshöjd
      Knapperberget berg
      Knapperberget berg
      Knapperbergsbäcken avlopp
      Knapperbergsbäcken bäck
      Knapperbergsbäcken bäck
      Knaperbergsmyren myr
      Knapperbergsmyren myr
      Knapperbergstjärnen tjärn
      Knapperbergstjärnbäcken bäck
      Knapperbergstjärnen tjärn
      Knapperbergstjärnen tjärn
      Knapperbergsvägen stig
      Knulen berg
      Knulen kulle
      Knytnäven myr
      Knösarna kullar
      Knösen bergshöjd
      Knösen åkerlapp
      Knösen berg
      Knösen moränkulle
      Knösen kulle
      Knösmyren myr
      Knösmyrhalsen myr
      Kofloberget berg
      Kojbacken vilplats
      Kojdalen dal
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyren del av myr
      Kojmyren myr
      Kojmyran slått
      Kojmyran myr
      Kolabacken backe
      Kolbacken bränna
      Kolbacken Saknas
      Kolbacken berg
      Kolbacken höjd
      Kolbacken berggrund
      Kolbacken backe
      Kolbottnen kolningsplats
      Kolomma kolningsplats
      Kontbacken höjd
      Kontbacken plats
      Kontbackflon myr
      Kontraktet åker
      Koppen kulle
      Kot-Ols dalen Saknas
      Kotoladalen dal
      Kot-Ola mon sandjordsområde
      Kot-Ola mon sandjordsområde
      Kotolamon tallmo
      Kragamyren myr
      Kragamyran myr
      Krakabäcken bäck
      Krakamyran myr
      Krakamyran myr
      Krakamyran myr
      Krakamyran myr
      Krakamyrbrännan höjd
      Krakamyrbäcken avlopp
      Krakamyren myr
      Krakamyren myr
      Krakamyren myr
      Krakamyren myr
      Krakan slått
      Krakaslåtten slått
      Krakaströmmen ström
      Krakaströmmen ström
      Kringelmyran myr
      Krokemyren myr
      Kroken slått
      Krokflobäcken slått
      Krokflobäcken bäck
      Krokflon myr
      Krokflon myr
      Krokflon myr
      Krokflon myr
      Krokflon myr
      Krokflon myr
      Krokflon slått
      Krokflon myr
      Krokigbonden vägstycke
      Krokiglågan trädstam
      Krokigmyran myr
      Krokigmyren myr
      Krokigmyran myr
      Krokigmyran myr
      Krokigmyrorna myrar
      Krokomsdammet dammbyggnad
      Krokomsdammet dammbyggnad
      Kronvägen väg
      Kronvägen väg
      Krutknösen bergshöjd
      Krångebodvägen stig
      Kufloberget berg
      Kuflobäcken avlopp
      Kuflon myr
      Kuflon myr
      Kuflon myr
      Kuflobäcken bäck
      Kukururukullen höjd
      Kullen = Middagskullen Saknas
      Kullen bergshöjd
      Kullen kulle
      Kullen kulle
      Kullerbacken backe
      Kullernipan nipa
      Kullmyren myr
      Kullrået myrrå
      Kultraflobäcken bäck
      Kultraflohalsen myr
      Kulltraflon Saknas
      Kultaflon myr
      Kultraflon myr
      Kultraflon myr
      Kusmyran myr
      Kusmyrbäcken slått och bäck
      Kusmyrbäcken bäck
      Kusmyren myr
      Kuttmyran myr
      Kvalet slåtter
      Kvalsgrinden Saknas
      Kvalsladan slåtterlada
      Kvardsgrinden grind
      Kvardsgrinden grind
      Kvardsslåttern slåtter
      Kvarnavtaget allmänning
      Kvarnbacken höjd
      Kvarnbacken höjd
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbacktegen åker
      Kvarnberget bergshöjd
      Kvarnberget bergshöjd
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcksbron bro
      Kvarnhusbacken höjd
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusflon myr
      Kvarnhusflon myr
      Kvarnhusmyran myr
      Kvarnhusmyren myr
      Kvarnknösen kulle
      Kvarnlägena kvarnlägen
      Kvarnläget område
      Kvarnläget kvarnplats
      Kvarnläget område
      Kvarnläget plats
      Kvarnläget område
      Kvarnmyran myr
      Kvarnråbäcken bäck
      Kvarnråbäcken bäck
      Kvarnrået myr
      Kvarnrået slått
      Kvarnrået slått
      Kvarnrået slått
      Kvarnslåtten slått
      Kvarnströmmen ström eller fors
      Kvarnströmmen del av Edslan
      Kvarnströmmen ström
      Kvarnsvedjan slått
      Kvarnudden slått
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen väg
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån nedre lopp
      Kvarnån avlopp
      Kvarnån å
      Kvarnån Saknas
      Kvarnån å
      Kvarnåslåttarna ben. på Övre och Nedre Kvarnslåtten
      Kvarnåslåttarna slåttar
      Kvarnslåtten, Nedre slått
      Kvarnåslåtten, nedre slåtter
      Kvarnslåtten, Övre slått
      Kvarnåsslåtten, Övre slåtter
      Kvarnåsundet vik
      Kvisselbacken höjd
      Kvisselbacken höjd
      Kvisselbacken backe
      Kvisseln sammanflöde
      Kvisslan slått
      Kvisslan udde
      Kvisslan sammanflöde
      Kvisslan vik
      Kvisslan plats
      Kvisslan slått
      Kvisslan sammanflöde
      Kvisslan sammanflöde
      Kvisslan bäcksammanflöde
      Kyntgrubban område
      Kyntgrubban ställe
      Kyntgrubban vik
      Kyrkkäppbäcken bäck
      Kyrkremmen ås
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen stig
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Kårbacken bergshöjd
      Kår(e)backen berg
      Kår(e)backen berg
      Kåtolamon mo
      Käl- Saknas
      Kälbäcken bäck
      Kälen slått
      Kälen myr
      Kälen slått
      Kälen slått
      Källan källa
      Källarbäcken bäck
      Källarbäcken bäck
      Källbacken backe
      Källbacken backe
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyren myr
      Källmyren myr
      Källrået slått
      Källmyran myr
      Källrået slåtter
      Källrået område
      Käringhålan slått
      Käringnålmyrarna myrar
      Kälsflobacken backe
      Kälsflobäcken bäck
      Kälsflon myr
      Kälsflotjärnen tjärn
      Käringnålmyran myr
      Käringnået slåtter
      Kärkelbacken höjd
      Kärkelbacken höjd
      Kärkelbacken höjd
      Kärkelebacken backe
      Kärkelemyran myr
      Kärret myr
      Ladinget, Västra slått
      Ladinget, Östra slått
      Ladmyran myr
      Ladmyran myr
      Ladmyrberget berg
      Ladmyrberget berg
      Ladmyrbäcken bäck
      Ladmyrhalsen myr
      Ladmyrtjärnen tjärn
      Ladumyran myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyrberget bergshöjd
      Ladumyrberget berg
      Ladumyrhalsen myrhals
      Ladumyrhalsen myr
      Ladumyrhällan berghäll
      Ladumyrhällan berghäll
      Ladumyrtangarna uddar
      Ladumyrtangen skogsudde
      Ladumyrtjärnen tjärn
      Ladumyrtjärnen tjärn
      Ladurået slått
      Ladustycket åker
      Lampolägdan lägda
      Landgrensslåtten Saknas
      Landmäran länsgräns
      Landmäramyran myr
      Landmäran landskapsgräns
      Landmäran gränslina
      Landsmyren myr
      Landsmyran myr
      Landstjärnen tjärn
      Lappbacken nipa
      Lappbacken backe
      Lappbacklägdan åker
      Lapphålen slåtter
      Lapp-Jackebäcken bäck
      Lappjackerået myrrå
      Lappjackerået slåtter
      Lappjackerået myr
      Lappknösen kulle
      Lappmyran myr
      Lappmyren myr
      Lappmyren myr
      Lappmyren myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lapprået myrrå
      Lapprået område
      Lapptjötabrännan skogstrakt
      Lapptjötabrännan svedjeland
      Lapptjötabrännan svedjeland
      Lapptjötabrännan svedjeland
      Lapptjötebrännan område
      Lars Ers myren myr
      Lars Ers vägen timmerväg
      Lars Gabriels grottan slått
      Latmansrået myrrå
      Latmansslåttern slåtter
      Lavatjärnbäcken vattendrag
      Lavatjärnbäcken bäck
      Lavatjärnen tjärn
      Lavatjärnen tjärn
      Lavatjärnen tjärn
      Lavatjärnen tjärn
      Lavatjärnen notplats
      Lavatjärnen tjärn
      Lavatjärnflon slått
      Lavatjärnsberget berg
      Lavatjärnsbäcken bäck
      Lavatjärnsflon myr
      Lavatjärnsflon myr
      Lavatjärnskullen berg
      Lavatjärnåsen ås
      Leamyran myr
      Leamyran myr
      Leravtaget plats
      Lergrubbmyren myr
      Lergrubbmyran myr
      Lergrubbmyran lertag
      Lerjordslägdan vall
      Lermyran myr
      Lertaget byallmänning
      Lertaget lertag
      Libäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Lidbäckmyrarna myrar
      Libäcksmyran myr
      Liden sluttning
      Liden slått
      Lidéns skiftet slått
      Lidmyran myr
      Liljeskiölds slåttern slåtter
      Lillalderåmyran myr
      Lillalderåmyran myr
      Lillalderån bäck
      Lillalderån bäck
      Lillalderån bäck
      Lillalderån å
      Lillalderån bäck
      Lillberget berg
      Lillberget bergshöjd
      Lillberget berg
      Lillberget bergshöjd
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget, Västra bergshöjd
      Lillberget, Östra bergshöjd
      Lillbergflon myr
      Lillbergsflon myr
      Lillbråtan slått
      Lillbrännkullflon myr
      Lillbrännkullen kulle
      Lillbrännkullflon myr
      Lillbäcken slått
      Lillbäcken slått
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäckmyren slått
      Lilldalamyren myr
      Lilldalamyran myr
      Lilldammet sågdamm
      Lilldjupdalen bäckravin
      Lilldjupdalen sänka
      Lilldjupdalen dalgång
      Lilldjupdalsbäcken bäck
      Lilldjupdalsmyran myr
      Lilldjupdalsmyren myr
      Lilldjupdalsmyran myr
      Lillflockmyren(?) myr
      Lillflon myr
      Lillflokullen kulle
      Lillflon myr
      Lillflon myr
      Lillgeån å
      Lillgideån del av Gideån
      Lillgideån å
      Lillgröningsflon myr
      Lillgröningsåsen ås
      Lillgröningsåstjälen område
      Lillholmen holme
      Lillholmen moränholme
      Lillhällan berghäll
      Lillhällan häll
      Lillhällmyren myr
      Lillhällmyran myr
      Lillingesdalen dal
      Lillingesdalen dalgång
      Lillingesdalen dalgång
      Lillingesdalen dal
      Lillingesmyran myr
      Lillingesmyran myr
      Lillinget äng
      Lilljärvbergsmyran myr
      Lilljönkemyran myr
      Lillknapperberget berg
      Lillknösmyran myr
      Lillkvarnmyren myr
      Lillkälen slått
      Lillkälen sumpmark
      Lillkälen slått
      Lill-Långmyran myr
      Lill-Långtjärnen tjärn
      Lill-Långtjärnsbäcken bäck
      Lill-Långtjärnsmyran myr
      Lillmetbäckmyran slått
      Lillmetbäckmyren myr
      Lillmossamyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren slått
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyren nedom sågen myr
      Lillmyren ovan sågen myr
      Lillpärlandet myr
      Lillrundmyran myr
      Lillrundmyran myr
      Lillundtjärnen Saknas
      Lillråen myrrån
      Lillrået slåtter
      Lillråningen slått
      Lillrödflon myr
      Lillrödmossan område
      Lillsjöviken vik
      Lillskravelbäcken slått
      Lillslåtten slått
      Lillslåtten myr
      Lillslåtten slått
      Lillslåtten slått
      Lillslåtten slått
      Lillslåttessvedjan svedjeland
      Lillslåtten slått
      Lillslåtten slått
      Lillslåttesberget berg
      Lillslåttessvedjan slått
      Lillslåttersvedjan slåtter
      Lillslåttessvedjan slått
      Lillslåttessvedjeberget bergshöjd
      Lilltethuvudflon del av Tethuvudflon
      Lilltethuvudflon myr
      Lilltjälen tjälland
      Lilltjälen myr
      Lilltjärnbäcken bäck
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnkullen bergkulle
      Lilltjärnkullen kulle
      Lilltjärnslåtten slått
      Lilludden slåtter
      Lilludden udde
      Lillångtjärnen tjärn
      Lillån, Norra å eller bäck
      Lillån, Södra bäck
      Lillån å
      Lillån å
      Lillångmyran myr
      Lillångtjärnbäcken bäck

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.