ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edsele socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 536 Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 2240
Knapperberget by /Se Lillberget berg Lundsgruvan guldgruva Lillångtjärnen tjärn
Kvisselbacken torp /Se Lillbrännkullflon sankmark Löfåsbodarna fäbodställe Lillångtjärnflon myr
Kyrkojorden prästbord /Se Lill-Dalamyran myr Lövåsbodarna fäbodar Lillälggårdsmyran myr
Kyrkojorden prästbord /Se Lill-Gideån å Lövåsbodarna fäbodar Lillälggårdsmyran myr
Lövåsen by /Se Lillkälen ängsslåtter /Se Löfåsen by Lillälggårdsmyran myr
Meåstrand by /Se Lillkälen myr /Se Lövåsen skogsby Linbäcken bäck
Mo by Lillingesdalen dal Lövåsen by Linbäcken bäck
Nordanåker by Lill-Järvberget berg Magen gård Linbäcken bäck
Nordanåker by /Se Lill-Kvarnmyran myr Mejstrand by Linddals hålet slåtter
Nordanåker by /Se Lill-Långmyran myr Melanders torpet torp Lindahlshålet slått
Norrby by /Se Lill-Långtjärn tjärn Mellangården gård Lindes källan kallkälla
Norrnäs by Lill-Långtjärnflon myr Meåstrand by Lindes slåtten slått
Norrnäs by /Se Lillmyran myr Meåstrand by Linflon myr
Näs by Lill-Rödmossan sankmark Meåstrand by Linflon myr
?Näs by Lillslåttessvedjeberget berg Meåstrand by Linflon myr
Näs by /Se Lilltjärn tjärn Meåstrand by Linflorået myr
Näs by /Se Lilltjärnen tjärn Meåstrand by Lingrubbmyran myr
*Rake ödesby Lilltjärnen tjärn Mickses torpet gård Linslåtten slått
Ramneå by Lilltjärnkullen höjd Mickstorpet torp Linslåtten slått
Ramn(e)å by Lilludden udde Mo by Linsänket plats
Ramnå by Lillån, se Norr-Lillån å Mo Saknas Linsänket plats
Ramneå by Lillån, se Sör-Lillån å Mo by Linsänkningsplatsen bysamfällighet
Ramna by /Se Lill-Älggårdsmyran myr Mon hemman Lintjärnen tjärn
Ramna by /Se Linbäcken bäck Mon-Abborrtjärnmon plats Lintjärnen tjärn
Ramna by /Se Lintjärnen tjärn Nordanåker by Lintjärnen tjärn
Ramna by /Se Lokaknösarna berg Nordanåker by Lintjärnflon myr
Ramna by /Se Loken myr /Se Nordanåker by Lintjärnflon myr
Stensjö beb. Loken bakom remmen myr Nordanåker by Lintjärnflon myr
Stensjölandet by /Se *Lomesiötresk fiskevatten Nordanåker by Lisas slåtten slått
Stensjölandet beb. /Se *Lomesiötresk sjö /Se Nordanåker by Lobacken backe
Stormyråsen skogshemman /Se Lude höjd /Se Nordanåker by Lobacken jordkulle
*Strand Saknas Ludeberget berg Nordanåkersbodarna fäbodar Lobacksbron bro
Strocknäset by /Se Lundströmskälen skogsslåtter /Se Nordanåkersbodarna fäbodar Lobergs slåtten slått
Stråcknäset by Låde höjd Nordanåkersbodarna fäbodar Loka baka remma myr
Södernes by Långbäcken bäck Nordanåkersbodarna fäbodar Lokaknösarna bergkullar
Tjärnbotten by /Se Långbäcken bäck Nordinsgambodarna fäbodar Lokaknösarna moränkullar
Tjärnbotten by /Se Långflon sankmark Nordlövstorpet torp Lokarna pölar
Tynnerås by Långflon sankmark Nordsjöbäckkojan timmerkoja Lokarna småtjärnar
Tynnerås by /Se Lång-Haramyran myrmark Nordströms torpet torp Lokarået myrrå
Tynnerås by /Se Lång-Haramyran myr Norge torp Lokarået vattensjukt område
Tynneråsen by /Se Långmon terräng Norrboholm hemman Lokarået vattensjukt område
Utanede by Långmyran, se Hällås-Långmyran myr Norrboholm by Lokberget berg
Utanede by Långmyran myr Norrboholm by Lokbron bro
Utanede by /Se Långmyran myr Norrboholm by Lokbron bro
Utanede by /Se Långmyran myr Norrboholmsbodarna fäbodar Lokbäcken bäck
Utanede by /Se Långmyran myr Norrby by Lokbäcken bäck
Utanede by /Se Långmyran myr Norrby skogstorpställen Loken myr
Vestan nes by Långmyrberget berg Norrby ödeby Loken myr
Vägersjö by Långmyrbäcken bäck Norrby by Loken slått
Vägersjön by /Se Långmyrrået ägomark Norrbyn del av by Loken pöl
Vägersjö by /Se Långmärkflon myr /Se Norrbyn gårdar Lokhöjden bergshöjd
Vägersjö by /Se Långremmen höjd Norr i bodana Saknas Lokmyran myr
Åkerö by Långrået sankmark Norr i höjden torpställe Lokråen myrrån
Åkerö hemman /Se Långrået myr Norr i höjden gård Lude berg
Ås by Långsjöbergen berg Norrnäs by Lude berg
*Ås ödesby Långsjöberget berg Norrnäs by Lude berg
Ås by /Se Långsjöbäcken bäck Norrnäs by Lude berg
Ödsby förr by Långsjögrubban terräng Norrnäs by Lude bergknalle
Ödsby förr by /Se Långsjön sjö Norrnäs by Ludeberget bergsträckning
Ödsgård komm.bost. /Se Långsjön sjö Norrnäsbodarna fäbodar Ludvigsbäck bäck
Ödsgård komm.bost. /Se Långsjön sjö Norrnäsbodarna fäbodar Lundgrenshägnen område
Ödsgård komm.bost. /Se Långsjökullen kulle Norrnäsbodarna fäbodar Lundstedts slåtten slått
Ödsgård by Långtjärnen tjärn Norrnäsbodarna fäbodar Lundströmstjälen skogsslått
Ödsgård komm.bost. /Se Långtjärnen tjärn Norrnäsbodarna fäbodar Lungsjöbrännan skogskifte
Ödsgård komm.bost. /Se Långtjärnen tjärn Nybygget Saknas Lungsjöhällmyren myr
Ödsgård komm.bost. /Se Långtjärnsberget berg Nykojan skogskoja Lungsjöhällmyran myr
Ödsgård by /Se Lårtjärnen tjärn Nykojan koja Lundtjöstigen väg
Ödsgård by /Se Lårtjärnen tjärn /Se Nyport? torp Lunkmyren myr
Östgård by /Se Lägenhetsflon sankmark Nyäng torp Låde bergshöjd
  Länsmansbäcken bäck Näs by Långbron bro
  Länsmansmyran myr Näs by Långbäckarna bäckar och slåttar
  Länsmansmyran myr /Se Näs by Långbäcken Saknas
  Länsmanstjärnen tjärn Näsbodarna fäbodar Långbäcken bäck
  Löde höjd Näsbodarna fäbodar Långbäcken slått
  Löparmyran sankmark /Se Näsbodarna fäbodar Långbäcken myr
  Löpartjärnen tjärn /Se Näsbodarna fäbodar Långbäcken bäck
  Löpartjärnen tjärn Näsdammet myr och dammbyggnad Långbäcken bäck
  Löpartjärnen tjärn /Se Näs gambodvallen Saknas Långflon myr
  Löpartjärnmyran myr Ol Hinrikstorpet torp Långflon myr
  Lövlidmyran myr Olle Näslunds kojan skogskoja Långharamyren myr
  Lövsvedbäcken bäck Oskarstorpet torp Långharamyran my
  Lövåsberget berg Pelle Rydvallstorpet torp Långhasemyran myr
  Lövåstjärnen tjärn Per Eriks torpet torp Långholmen område
  Lövåsån å Pertlasses stugan plats Långkanalen å
  Lövåsås å Petterssons torpet torp Långlogbacken backe
  Majmyran myr Picketjarstorpet torp Långloglägdan vall
  Majmyran myr /Se Prästbolet Saknas Långloken tjärn
  Majmyrberget berg Pärstorpet gård Långlänken vägsträcka
  Majmyrbäcken bäck Pärstorpet gård Långmarkflon myr
  *Malshukbäcken bäck Ramna by Långmon mo
  Mariaflon sankmark Ramna by Långmon skogstrakt
  Mellerkälen myr- o. skogsslåtter /Se Ramna by Långmon moränområde
  Mellernabben berg Ramna by Långmon mo
  Mellerstmyran myr Ramna by Långmyran myr
  Metbäcken bäck Ramnabodarna fäbodar Långmyran myr
  Metbäckflon sankmark Ramnabodarna fäbodar Långmyran Saknas
  Metbäckflon sankmark Ramnabodarna fäbodar Långmyran myr
  Metbäckkullen höjd Ramnabodarna fäbodar Långmyran myr
  Metäbäckkullen berg Ramneå by /Se Långmyran myr
  Meåforsen fors Ramneå by Långmyran myr
  Meåforsen ström /Se Sakris bodarna fäbodar Långmyran myr
  Middagsflon sankmark Sakrisbodarna fäbodar Långmyran myr
  Middagskullen berg Sakris gambodarna = Sakrisbodarna Saknas Långmyren myr
  Middagskullen kulle /Se Salins torpet torp Långmyran myr
  Midöbacken backe /Se Salsjön by Långmyrarna myrar
  Mjölkkoppen sänka /Se Salsjön skogsby Långmyrberget bergshöjd
  Mobäcken bäck Salsjö by Långmyrberget bergkulle
  *Mohöjden höjd Salsjön by Långmyrberget berg
  Mon terräng Salsåkersdelen gård Långmyrbäcken bäck
  Mon sandås /Se Sandins torpet torp Långmyrbäcken slått
  Mosidbacken backe /Se Sara Stinasbodarna jordkula Långmyrbäcken vattendrag
  Mossamyran myr Selinders kojan plats Långmyrbäcken bäck
  *Motkrången (nuv. Rotkrången) backe /Se Skog hemman Långmyrbäcken bäck
  Måramyran myr Skog skogshemman Långmyren myr
  Mörberget berg Skog by Långmyren myr
  Nabb ortnamnselement /Se Skogen by Långmyren myr
  Nabbmyran myr Skogvik del av Prästbolet Långmyren myr
  Nissemyran myr Slavberget torp Långmyren, Östra myr
  Nord-i-kälen skogsslåtter /Se Smedsstugan plats Långmyren sunnan bodarna myr
  Nordsjöbäcken bäck Snibben gård Långmyrrået myrrå
  Nordsjöbäcken bäck Solbacken gård Långmyrrået slått
  Nordsjön sjö Spite soldattorp Långmyrrået myrrå
  Nordsjöåsen berg Spitet torp Långmyrrået slåtter
  Norrboholmshällan berg Spitet gård Långmärkflon myr
  Norr-Lillån å Starrbergsbodarna fäbodar Långmärkflon myr
  Norrmyran myr Stensjö skogsby Långremmen bergås
  Norrsjön sjö Stensjö by Långremmen höjd
  Nyflobäcken bäck Stensjö by Långremmen ås
  Nyflon sankmark Stensjölandet by Långråbacken backe
  Nyflotjärnen tjärn Stensjölandet by Långråbäcken Saknas
  Nylandersbäcken bäck Stensjölandet Saknas Långrået myrrå
  Nylandersmyran myr Stormyråsen hemman Långrået sankmark
  Näsberget berg Stormyråsen skogshemman Långrået myr
  Näs-Rödflokullen kulle Stormyråsen gård Långrået slåtter
  Nördbodmyran myrmark Stormyråsen by Långrået myr
  Nörd-Bodmyran myr Strandmon torpgård? Långrålägdan åker
  Nördbäcken bäck Strandmon område Långråmyran myr
  Nördbäcken bäck Strandmon by Långråmyran myr
  Nördbäckmon skogsområde Strinnebacken torpgårdar Långråna sankmarker
  Nördmyran myr Strenebacken torpställen Långsjöbergen Saknas
  Nördmyrbrännan terräng Strocknsäbodarna fäbodar Långsjöberget berg
  Nördnabben berg Strocknäsbodarna fäbodar Långsjöberget bergshöjd
  Offerröse stenröse /Se Strocknäset by Långsjöberget bergshöjd
  Offerröse stenröse /Se Strocknäset by Långsjöberget berg
  Offerröse stenröse /Se Strocknäset by Långsjöberget berg
  Ollerået sankmark Stråcknäsbodarna fäbodar Långsjöberget, Norra bergshöjd
  Ol-Olsbäcken bäck Stråcknäsbodarna fäbodar Långsjöberget, Södra bergshöjd
  Olsbäcken, se Ol-Olsbäcken bäck Stråcknäset by Långsjöbäcken vattendrag
  Olsflon, se Erik-Olsflon sankmark Stårcknäset by Långsjöbäcken slåtter
  Olsmyran, se Anders-Olsmyran myr Stråcknäset by Långsjöbäcken bäck
  Oxtaskan slåtter /Se Strömdammet dammbyggnad Långsjöbäcken bäck
  Oxhålet sankmark Sundkviststorpet torp Långsjögrubban myr
  Oxslåtten sankmark Svältbrännan torp? Långsjögrubban sänka
  Oxslåttern slåtter /Se Sågen såg Långsjökullen kulle
  Per-Hansrået sankmark Sågen såg och slått Långsjön sjö
  Per-Jonsflon sankmark Sörbyn del av by Långsjön sjö
  Porsmyran myr Sörbyn gårdar Långsjön sjö
  Pusten backe /Se Tiggarknösen gård Långsjön sjö
  Puttern ängsmark Tillfället torpställe Långsjön sjö
  Rackla terräng Tjället del av Prästbolet Långslåtten slått
  Raklaberget berg /Se Tjärnbotten by? Långslåtten slått
  Raklamyran sank mark /Se Tjärnbotten by Långslåtten Saknas
  Raklatjärnen tjärn /Se Tjärnbotten by Långslåtten slått
  Rammsjöklippen berg Tjärnbotten by Långslätten skogstrakt
  Rammsjöklippen höjd Tjärnbotten by Långsmallägdan vall
  Rammsjön sjö Tjärnbotten by Långsmalmyrarna myrar
  Rammsjön sjö Tjärnbotten by Långsmalmyren myr
  Rammsjön sjö Tjärnbottenbodarna fäbodar Långsmalmyren myr
  Rammsjörået myr Tjärnbottenbodarna fäbodar Långsmalmyran myr
  Ramnakiärn, se Rammsjön sjö Tjärnbottenbodarna fäbodar Långtjärnberget berg
  Ramna Kiärn, se Rammsjön sjö Tjärnbottenbodarna fäbodar Långtjärnen tjärn
  Ramna Kullen, se Rammsjöklippen berg Torpet torp Långtjärnen tjärn
  Ramna-Rödflokullen kulle Tröstlösa torp Långtjärnen tjärn
  Ramnaån å /Se Tynnerås by Långtjärnen tjärn
  Ramsbacken backe /Se Tynnerås by Långtjärnen tjärn
  Ramsjöklippen bergknalle /Se Tynnerås by Långtjärnen tjärn
  Ramsjön sjö /Se Tynnerås by Lågntjärnsberget bergshöjd
  Ranasjöhöjden berg o. triangelpunkt /Se Tynnerås by Långtjärnsbäcken vattendrag
  Ratflon myr Tynnerås by Långtjärnsknösarna bergshöjder
  Ratflon sankmark Tynnerås by Långtjärnsknösarna bergknallar
  Ratflon myr Tynnerås by Långtjärnsmyran myr
  Ratflon myr /Se Tynneråsbodarna fäbodar Långtjärnsremmen sandås
  Regärdan slåtter /Se Tynneråsbodarna fäbodar Långtjärnstangen skogstange
  Remmen ås Tynneråsbodarna fäbodar Långån å
  Remmen ås /Se Tynneråsbodarna fäbodar Långån å
  Risberget berg Uljanas gammtorpet gård Lårtjärnen tjärn
  Risåsarna åsar Uljanatorpet Saknas Långtjärnsknösarna moränkullar
  Rompoppbäcken bäck /Se Utanede by Lårtjärnen tjärn
  Rompuppflon myr /Se Utanede by Lårtjärnen tjärn
  Rosse(l)myran myr /Se Utanede by Lägenhetsflon myr
  Rosselmyran myr Utanede by Lägenhetsflon myr
  Rosseltjärnen tjärn Utanede by Lägenhetsflon myr
  Rotkrången backe o. skogsområde /Se Utanede by Lägerlägdan åker
  Rotkrången skogsmark Utanedesbodarna fäbodar Länsmansbäcken bäck
  Rotmyran myr /Se Utanedesbodarna fäbodar Länsmansmyran myr
  Rotmyran myrmark Utanedsbodarna fäbodar Länsmansmyran myr
  Rundklingerslåtten ängsmark Utanedesbodarna fäbodar Länsmansmyran myr
  Rundtjärnen tjärn Utanedesbodarna fäbodar Länsmansmyran myr
  Rundtjärnflon myr Utanedeskajen ångbåtsbrygga Länsmansmyren myr
  Runflon myr Valsterstorpet torp Länsmansslåtten slått
  Runflon sankmark Vestmans torpet torp Länsmanstjärnen tjärn
  Runån å Vike by Länsmanstjärnen tjärn
  Runån å /Se Vike by Länsmanstjärnen tjärn
  ´sank myrslåtter´, ortnamnselement /Se Vike skogstorpställen Löparmyran myr
  Råningsmyran myr /Se Vike by Löpartjärnen tjärn
  Råsjömyran myr Vindrot bodvallen fäbodvall Löpartjärnen tjärn
  Rävabacken backe /Se Vindrots kvarnen kvarn Löpartjärnen tjärn
  Rävelbäcken bäck Vägersjön by Löpartjärnen tjärn
  Rävlarna sankmark Vägersjön skogsby Löpartjärnmyren myr
  Rävlarna sankmark Vägersjön by Löpartjärnsmyran myr
  Rävlarna tjärnar /Se Vägersjön by Löpartjärnsmyran myr
  Rödflobrännan skogsmark Västanberget torp Lövlidberget berg
  Rödflon myr Västerbodarna bodar Lövlidbrännan skogstrakt
  Rödflon sankmark Väst i vallarna fäbodar Lövlidmyrarna myrar
  Rödflon myr Väster-Vike by Lövlidmyren myr
  Rödmossaflon myr Västervike torpställen Lövlundsmyrorna myrar
  Rödmossaflon myr Väst i vallen (?) fäbodvall Lövsopet område
  Rödmossan, se Lill-, resp. Stor-Rödmossan Saknas Väst på backen hemmansgård Lövåsberget berg
  Rödmossan myr Ytterfjället skogs- eller fjällbyar Lövåsberget berg
  Rödmossan sankmark Åkerö hemman? Lövåsbodsjön sjö
  Rödmossan myrmark Åkerö gård Lövåsflon myr
  Rödmyran myr Åkerö by Lövåsflon myr
  Rödstensbäcken bäck Åkerö gård Lövåstjärnen tjärn
  Rödstuguhöjden berg Åkerö gård Lövåsviken vik
  Rödstuguhöjden höjd Åkerö by Lövåsvägen väg
  Rönnhöjden höjd Åkeröbodarna fäbodar Lövåshälan å
  Rönnssiddan backsluttning o. äng /Se Åkeröbodarna fäbodar Lövåsskogen skog
  Rönsiddberget berg Åkeröbodarna fäbodar Lövåstjärnen tjärn
  Rönsidden terräng Åkeröbodarna fäbodar Lövåstjärnen tjärn
  Rörflokullen berg Ås by Lövåstjärnen tjärn
  Rörflon sankmark Ås by Lövåsån å
  Rörmyran myr Ås by Lövåsån å
  Rörmyran myr Åsbodarna fäbodar Lövåsån å
  Rörmyran myr Åsbodarna fäbodar Magnusgärdan slått
  Rörmyråsen berg Åsbodarna fäbodar Magnus slåtten myr
  Rörtjärnen tjärn Åsbodarna(Vid Salsjön) fäbodar Magnusslåtten slått
  Sakrisbodarna terräng Åsbodarna fäbodar Majaflon myr
  Salsjön sjö Åsen hemman Majmyren myr
  Salsjön sjö Åsen skogshemman Majmyran myr
  Salsjön sjö Åsen ödeby Majmyran myr
  Salsjön sjö Åsen by Majmyran myr
  Salsjön sjö /Se Åsgambodarna fäbodar Majmyrberget bergshöjd
  Sandtommen område Åsgammbodarna fäbodar Majmyrberget berg
  Sandtommorna skogstrakt Åslundstorpet torp Majmyrbäcken slått
  Sandtummeln område /Se Återmyrbodarna fäbodställe Majmyrbäcken vattendrag
  Sankmyrtjärnen tjärn Ödsgård by Majmyrbäcken bäck
  Sjulssvedjan skogsmark Ödsgård by Majmyren myr
  Sjöholmen terräng Ödsgård by Majmyrflon myr
  Sjökullen höjd Ödsgård by Majmyrkullarna bergkullar
  Sjömyran myrmark Ödsgårdsbodarna fäbodar Majmyrkullen Saknas
  Sjömyran myr Ödsgårdsbodarna fäbodar Majmyrkullen bergshöjd
  Sjömyran myr Ödsgårdsbodarna fäbodar Mariaflon myr
  Sjömyran myr Ödsgårdsmon bebyggelse Mariaflon myr
  Sjömyran myr Österbodarna bodar Mariaflon Saknas
  Skalberget berg Öster-Vike by Mariebergskojan timmerkoja
  Skelingen sjö Östervike torpställen Marken skogstrakt
  Skelingen sjö Öst på backen hemmansgård Markörgropen grop
  Skelingen sjö /Se Öst på mon gård Martin Hägglundsdiket dike
  Skelingsberget berg   Mata öppning i skog
  Skelingsberget berg   Matan slått
  Skelingsflon sankmark   Mattesrået område
  Sketbacken backe /Se   Mattis brännan berg
  Skorrbacken backe /Se   Mattisrået myrrå
  Skrakamyran myr /Se   Medskogsberget berg
  Skrattabborgrubban grop /Se   Medskogsberget berg
  Skravelbäckberget berg   Medskogsbron bro
  Skravelbäckberget berg   Medskogsbron, Östra bro
  Skravelbäcken bäck   Medskogsbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck /Se   Mejforsen fors
  Skroppen vik   Mejöbacken backe
  Skäftesmyran myr   Mejömyran myr
  Skäftesmyran myr   Mellannabben moränkulle
  Skäftesmyran myr   Mellankvarnhusbron bro
  Skäftesmyran myr /Se   Mellanmyren myr
  Slavberget berg /Se   Mellanmyran myr
  Slåttesbäcken bäck   Mellanmyran myr
  Slåttesbäcken bäck   Mellernabben bergshöjd
  Slåtteskälen slåtter /Se   Mellerstmyran myr
  Slåttesmyran myr   Mellerstmyrhalsen myr
  Slåttesmyran myr   Mellertjälen tjälland
  Slängbrännan höjd   Meskogsberget bergshöjd
  Slängbrännan skogsområde /Se   Metbäckbrännan skogstrakt
  Slättingesbrännan skogsmark   Metbäcken bäck
  Slättinget ängsmark   Metbäcken bäck
  Slättänget slåtter /Se   Metbäcken bäck
  Småhogstet skogsområde /Se   Metbäckflon myr
  Småtjärnarna tjärnar   Metbäcksflon myr
  Snadden udde   Metbäckkullen bergkulle
  Snedden slåtter /Se   Metbäckskilen skogsområde
  Sparvsilverbrännan skogsområde /Se   Metbäckskullen kulle
  Sprangarmyran myr   Meåforsen ström i älv
  Sprangarmyran myr /Se   Meåforsen fors
  Stabbursberget berg   Meåforsen fors
  Stabbursberget berg   Meåforsen ström
  Stabbursberget berg /Se   Meåstrand område
  Stabbursberget berg /Se   Meåstranden inge
  Stabbursmyran myrmark   Meåstranden slåtteränge
  Stabbursmyran sankmark /Se   Meåstranden slåttänge
  Starrberget berg   Meåstranden område
  Starrhålen myrar   Meåstrandsbäcken dalgång med bäck
  Starrhålen dyhål /Se   Meödbäcken bäck
  Stenbitbäcken bäck   Mickels hägnen område
  Stenbitflon sankmark   Micksbäcken bäck
  Stenbit-Kullarna höjder   Middagsflon myr
  Stenbittjärnen tjärn   Middagsflon slått
  Stenbittjärnen, Norra o. Södra tjärnar /Se   Middagskullen bergshöjd
  Stenbäckberget berg   Middagskullen berg
  Stenbäcken bäck   Middagskullen kulle
  Stendalen dal   Mikaelsmässhålet slått
  Stendalsbäcken bäck   Mikaelsmässhålet område
  Stendammet fördämning   Mikaelsrået slåtter
  Stenmyran myr   Mikaelsrået åker
  Stensjöflon myr   Millesmyren myr
  Stensjön sjö   Mjölkkoppen sänka
  Stensjön sjö /Se   Mobacken backe
  Stensjöån å   Mobergsknösen kulle
  Stensjöån å   Mobergslägdan vall
  Stiktflon sankmark   Molénsbäcken bäck
  Stor-Alderån å   Mobäcken bäck
  Storberget berg   Mobäcken bäck
  Storbäcken bäck   Mobäcken bäck
  Storflon sankmark   Mobäcksbron bro
  Storflon sankmark   Moléns bäcken vik
  Storflon myr   Molunds råningen slått
  Storflon sankmark   Molunds röjningen område
  Storflon sankmark   Mon mo
  Storflon, se Ödsgårds-Storflon sankmark   Mon mo
  Storflon, se Eldsjö-Storflon sankmark   Mon sandås
  Storflorået myrmark   Mon sandås
  Storholmen terräng   Mon sandås
  Storhällan terräng   Mon mo
  Storhällmyran myr   Mon sankmark
  Storjorden slåtter   Mon mellan dalarna område
  Stor-Järvberget berg   Morfarbäcken slått
  Stor-Järvberget berg   Mosidbacken bergås
  Storkälbacken sluttning   Morfarbäcken slått
  Storkälbacken höjd /Se   Morfarsloken vattenpöl
  Storkälbäcken bäck /Se   Mosebacke backe
  Storkälen myrtrakt /Se   Mosidbacken backe /Se
  Stormyran myr   Moskiftet skogsmark
  Stormyran myr   Moskiftet område
  Stormyran myr   Moskiftet område
  Stormyran myr   Mossamyrbäcken bäck
  Stormyran, se Sör-Stormyran myr   Mossamyrsvedjan slått
  Stormyran myr   Mossamyrsvedjan slått
  Stormyran myr   Mossategarna slåttar
  Stormyrberget, se Sör-Stormyrberget berg   Motkrången kyrkplats
  Storremmen höjd   Movägen väg
  Storrisbrännan bergshöjd   Movägen väg
  Stor-Rödmossan sankmark   Mullnäset Saknas
  Storstenberget berg   Mullnäset nipa
  Storstenmyran myr   Myran myr
  Storsvedjan skogsmark   Myran norr om höjden myr
  Stortjärnen tjärn   Myran sör på höjden myr
  Stortjärnen tjärn   Myran utanför åarna slått
  Stortjärnen tjärn   Myrarna slåttar
  Storviken vik   Myrarna myrar
  Storvikflon sankmark   Myravtaget sank mark
  Storåsen berg   Myrberget bergshöjd
  Stor-Älggårdsmyran myr   Myrberget berg
  Strandbäcken bäck   Myrberget moränhöjd
  Strandbäcken bäck   Myrbäcken bäck
  Strenebacken backe   Myrbäcken bäck
  Strinnebacken backe   Myrbäcken bäck
  Strocknäsberget berg   Myrbärmyrarna myrar
  Strocknäsbodarna terräng   Myrbärrået myrrå
  Strännebacken backe /Se   Myrbärsmyran myr
  Stugmyrtjärnen tjärn   Myrhalsen utlopp
  Sundmyrorna sankmark   Myrnäsudden udde
  Sundmoberget berg   Myrnäsören grund
  Surbäcken slåtter   Myrtaget myr
  Svartabborrtjärnberget berg   Myrtaget myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Myrtaget myr
  Svartabborrtjärnen tjärn /Se   Myrtaget område
  Svartbäcken bäck   Myrtaget myrmark
  Svartbäcken bäck   Myrtaget område
  Svartbäcken bäck   Myrtaget område
  Svarthöjdbäcken bäck   Myrtaget område
  Svarthöjden höjd   Målokarna slåttar
  Svarthöjden höjd   Månsmyrknösen kulle
  Svarthöjden höjd /Se   Måns svedjan del av Alderåinget
  Svarthöjdflon sankmark   Märramyran myr
  Svartlågberget berg   Märramyran myr
  Svartmyran, se Ivars-Svartmyran myr   Märr-rået myrrå
  Svarttjärnen tjärn   Märarået slåtter
  Svarttjärnen tjärn   Märarået slått
  Svarttjärnen tjärn   Mörberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Mörberget berg
  Svarttjärnen tjärn /Se   Nabben skogstrakt
  Svarttjärnen tjärn /Se   Nabben sunnan bodarna bergshöjd
  Svarttjärnsbäcken bäck   Nabbmyren myr
  Svarttjärnshöjden berg   Nabbmyran myr
  Sväbäcken bäck /Se   Nabbmyran myr
  Sågbäckberget berg   Nabbmyran myr
  Sågbäcken bäck   Nabbmyråsen moränås
  Sågbäcken bäck   Nalins klippen bergshöjd
  Sågflon sankmark   Nalinsmyran myr
  Sågsvedjan slåtter /Se   Nalinsmyran myr
  Sälgkjukrået slåtter   Nalins myren mry
  Säljtjukrået slåtter /Se   Natanaels stycket slått
  Sör-Bodmyran myr   Natanaelsstycket slåtter
  Sör-i-kälen skogsslåtter (el. myr) /Se   Natanaelsstycket odling
  Sör-i-kälen skogsslåtter /Se   Neråkern udde
  Sör-Lillån å   Neråkern åker
  Sör-Lillån å   Nickerået myrrå
  ?Sörnabben berg   Nils-Hinriksdammet Saknas
  Sörnabben berg   Nils Johannes bäcken del av Tjällbäckarna
  Sör-på-kälen hästfoderslåtter /Se   Nils Magnus knytningen plats
  Sörsjömyran myr   Nils Magnus myrtaget plats
  Sör-Stormyran myr   Nils Magnusslåtten slått
  Sör-Stormyrberget berg   Nils Mikaels udden slått
  Tallberget berg   Nils-Nils tjärnen tjärn
  ?Tallberget berg /Se   Nils-Olovs-brytet åker
  Tallbergsmyran myr   Nils Olovs håggste skogstrakt
  Tallbäcken bäck   Nissemyren myr
  +Talleråsen = ?Tallberget berg /Se   Nissemyran myr
  Tallknösen höjd   Nissemyran myr
  Tattarsjön sjö   Nisses krakan slått
  Tattarsjön sjö   Nisses lunden skogsdunge
  Tattarsjön sjö /Se   Norbergsnipan nipa
  Tattarsjön sjö /Se   Nordanåkersbacken backe
  Tattarsjön sjö /Se   Nordanåkers backen stigning
  +i thelliosen = ?Tallberget Saknas /Se   Nordanåkersbacken backe
  Tethuvudet berg   Nordanåkersberget bergshöjd
  Tethuvudet berg /Se   Nordanåkersbäcken bäck
  Tethuvudflon sankmark   Nordanåkersbäcken bäck
  Timmerrået terräng   Nordanåkershällan berghäll?
  Tjyntgrubban ställe /Se   Nordanåkershällan häll
  tjål, käl ortnamnselement /Se   Nordanåkershällorna berghällar
  Tjäretjärnen tjärn /Se   Nordanåkersvägen väg
  tjärn ortnamnselement /Se   Nordinsinget äng
  Tjärnbäcken bäck   Nordins tjärnen Saknas
  Tjärnflon sankmark   Nordinsschaktet schakt
  Tjärnflon sankmark   Nordinsslåtten slått
  Tjärnmyran myr   Nordinsslåtten slått
  Tjärnmyran myr   Nordins-tjärn[en] tjärn
  Tjärnmyrbäcken bäck   Nordlingsbäcken slått
  Tjärnmyrbäcken bäck   Nordlings kojan mötesplats
  Tjärnmyrhalsen sankmark   Nordmyran myr
  Tjöretjärnen tjärn   Nordmyrbrännan område
  Tjöretjärnsflon sankmark   Nordsjöbäckberget bergshöjd
  Tobaksåsen höjd   Nordsjöbäcken bäck
  Tolvårskullen berg   Nordsjöbäcken vattendrag
  Tolvårskullen höjd   Nordsjöbäcken bäck
  Tolvårskullen kulle /Se   Nordsjöbäcken bäck
  Torgrimsberget berg   Nordsjöbäcksudden udde
  Tosktjärnbäcken bäck   Nordsjöbäckåsen bergås
  Tosktjärnen tjärn   Nordsjön sjö
  Tranehalsflon sankmark   Nordsjön sjö
  Trefaldighetskällan källa /Se   Nordsjön sjö
  Trehalsmyran myr   Nordsjön sjö
  Trehalsmyran myr   Nordsjöåsen bergshöjd
  Trollklippen berg /Se   Nordsjöåsen berg
  Tunsjöberget berg   Nordsjöåsen ås
  Tuvmyran myr   Nordöstmyran myr
  Tvåtjärnarna tjärnar   Noret slått
  Tvåtjärnarna tjärnar   Norrbjässtjärnberget bergshöjd
  Tvåtjärnbäcken bäck   Norrbodmyren myr
  Tvåtjärnkullen berg   Norrbodmyran myr
  +Tælli asen = ? Tallberget berg /Se   Norrbodmyran myr
  Tvärsförmyran myr   Norrboholmsberget bergshöjd
  Tvärtförmyran myr /Se   Norrboholmshällan häll
  Tynneråsbäcken bäck   Norrbyflon myr
  Tynneråshällan berg   Norrbytjärnarna tjärnar
  Tåssktjärnen tjärn /Se   Norrbyvägen väg
  Uselhamnflon sankmark   Norrbäcken del av Tynneråsbäcken
  Utanedebodarna terräng   Norrbäcken bäck
  Utanedesflon sankmark   Norrbäcken bäck
  Utanedesflon sankmark   Norrbäckmon moland
  Vackerbrännan höjd   Norrbäckmon mo
  Valasjöslåttarna myrmark   Norrgröningsåsen del av bergshöjd
  Valbäcken bäck   Norrhummeltjärnen del av Hummeltjärnarna
  Vangen del av Faxälven /Se   Norrhummeltjärnsberget bergshöjd
  Vargbåsbäcken bäck   Norr i bäckarna slåttar
  Vargrävelknösen höjd   Norr i tjälen slått
  Vargrävelknösen berg /Se   Norrlillån bäck
  Vattuvammen sankmark   Norrmyran myr
  Vidmyran myr   Norrmyren myr
  Vikflobäcken bäck   Norrmyren myr
  Vilarlågan vilställe /Se   Norrmyrhalsen myrhals
  Vilarstensberget berg   Norrnabben berg
  Vinflon sankmark   Norrnabben moränkulle
  Vinflon myr /Se   Norrnabben bergshöjd
  Vinterrået myrmark   Norrnäsbron, Östra bro
  Vitmossaflon sankmark   Norrnäsinget äng
  Vitmossan sankmark   Norrnästået fägata
  Vitterknösen kulle   Norrslåtten slått
  Vitterknösen berg /Se   Norråflon myr
  Vontjärnen tjärn   Norröstmyren myr
  Vontjärnen tjärn /Se   Nya kraftstationen kraftverk
  ?Vägersjön sjö /Se   Nybodvägen väg
  Vägersjön sjö   Nybrandberget berg
  ?Vägersjön sjö   Nybrandflon myr
  Vägersjön sjö   Nybygget område
  Vägersjön sjö /Se   Nybyggflon myr
  Vässingsmyran myr   Nybäcken bäck
  Västanbäckinget näs   Nyflobäcken bäck
  Västansjömyran myr   Nyflobäcken bäck
  Västerkälen myr- o. skogsslåtter /Se   Nyflon myr
  Västertjärnen tjärn   Nyflon slåttesmyr
  Väst-i-kälen hästfoderslåtter /Se   Nyflon myr
  Yttertjärnen tjärn   Nyflon myr
  Åberget höjd   Nyflotjärnen tjärn
  Åberget berg   Nyflotjärnen tjärn
  Södra Ådals-Elfven, se Faxälven älv   Nyflotjärnen tjärn
  Ågrenen bäcksammanflöde /Se   Nyjorden åker
  Åkeröinget inge /Se   Nylanders bäcken vattendrag
  Ålhusströmmen bäck /Se   Nylanders bäcken bäck
  Ålhustjärnen tjärn /Se   Nylandersbäcken bäck
  ÅngermanE..fen, S., se Faxälven älv   Nylandersmyren myr
  Åsentjärnen tjärn   Nylanders myran myr
  Åstjärnbäcken bäck   Nylandersmyran myr
  Åstjärnen tjärn   Nylénsduschen plats
  Återberget berg /Se   Nyrismyran myr
  Återfloberget berg   Nyslåtten slått
  Återflon sankmark   Nyslåttern slåtter
  Återflon sankmark /Se   Nystranden åker
  Återmyran myr   Nystranden slåtter
  Återmyran myr   Nyåkersedan eda
  Återmyra myr /Se   Nyåkersedan lugnvatten
  Älggårdsberget berg   Nämndemansstranden område
  Älggårdsberget berg /Se   Näsberget berg
  Älggårdsberget berg /Se   Näsberget bergshöjd
  Älggårdsberget berg /Se   Näsberget bergshöjd
  Älggårdsmyren myr /Se   Näsberget berg
  Ödsgårdsforsen fors /Se   Näsberget berg
  Ödsgårdsforsen fors /Se   Näsberget berg
  Ödsgårds-Storflon sankmark   Näsbodvägen stig
  *Ön land /Se   Näsdammet damm
  Ön skogsområde /Se   Näset udde
  Östansjömyran myr   Näset område
  Ön skogsområde /Se   Näsflobäcken bäck
  Östertjärnen tjärn   Näsflobäcken bäck
  Östmyran myr   Näsflobäcken bäck
  Övermyran myr   Näsflon myr
  Övägen väg /Se   Näsflon myr
      Näsholmsslåtten slått
      Näsinget inge
      Näsinget äng
      Näsmarksslåtten slått
      Näsremmen sandås
      Näsåkern slått
      Nörbäcken bäck
      Nörhummeltjärnen tjärn
      Nör-Lillån å
      Nörnabben berg
      Nörslåtten slåtter
      Nötbodmyran myr
      Nötbodmyran Saknas
      Odlingen åker
      Odlingen slått
      Odlingskälen område
      Odlingsskiftena område
      Ol Andersmyran slått
      Ol Anders slåtten Saknas
      Ol-Ers vilsten sten
      Ol-Ers vilsten sten
      Ol Ersvilstenen sten
      Ol Hansslåtten slått
      Ollerået myrrå
      Ollerået slåtter
      Ollerået myr
      Ol-Olsbäcken bäck
      Olovbäcken slått
      Ol Olsbäcken bäck
      Ol Pers bäcken slått
      Ol Pers kullen bergshöjd
      Ol Pers slåtten slått
      Oskarstorpet skogsbete och slåtter
      Oxhålet grop
      Oxhålet myr
      Oxrået slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slåtter
      Oxslåtten slåtter
      Oxslåtten slåtter
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slåttesmyr
      Oxtaskan slått
      Oxtaskan slåtter
      Oxtaskan slåtter
      Oxtaskan slått
      Oxtuvan holme
      Parhässjudden udde
      Pellpers slåtten slått
      Pell Persrået myr
      Pell Perssvedjan slått
      Per Ersmyran myr
      Per-Hansbäcken bäck
      Per Hansmyran myr
      Per Hansmyren myr
      Per Hansmyran myr
      Per Hansrået myr
      Pär-Henriks-brännorna brännor?
      Per Henriks myran myr
      Per Håkas stranden strandslått
      Per Håkas stranden strandslått
      Per Håkasstranden strandslått
      Per Jons flon myr
      Per Jons flon myr
      Per Jons flon myr
      Per Källstaflon myr
      Per Mikaels bäcken slått
      Per-Olofskajen ångbåtskaj
      Per-Ols-stenen sten
      Per Pers svedjan svedjeland
      Per Velams rået myrrå
      Pers Svensslåtten slått
      Petter-Abbes slåtten slåtter
      Petter-Jonsudden udde
      Pettersdalen dal
      Petters odlingen slått
      Petter Ols lägdorna lägdor
      Petterssons bäcken bäck
      Petterssons bäcken bäck
      Petterssons slåtten slått
      Petters ån slåtter
      Pikasvedjan slått
      Pikasvedjemon mo
      Porsmyrbäckarna slått
      Porsmyran myr
      Predikantudden udde
      Prästbacken höjd
      Prästbacken höjd
      Prästbacken backe
      Prästbäcken vattendrag
      Prästbäcken bäck
      Prästflon myr
      Prästinget inge
      Prästinget äng
      Prästinget slått
      Prästinget äng
      Pusten myr
      Pusten uppförsbacke
      Pusten tjärn
      Pusten myr
      Pusten tjärn
      Pustlägdan vall
      Putten slått
      Puttern slått
      Pålle råningen slått
      Pålsmyrbäckarna slåttar
      Pålsmyren myr
      Pärgärdan område
      Pärgärdan åker
      Rackla bergshöjd
      Racklan moränås
      Raklaberget berg
      Raklaberget berg
      Raklamyran myr
      Raklatjärnen tjärn
      Raméns slåtten slått
      Rammsjöklippen Saknas
      Rammsjön sjö
      Rammsjön sjö
      Rammsjörået myrrå
      Ramnasjön sjö
      Rammaströmmen ström
      Ramnaströmmen ström
      Ramnaån å
      Ramnaån vattendrag
      Ramnaån å
      Ramnaån å
      Ramnaån Saknas
      Ramneå å /Se
      Ramnsjödammet damm
      Ramnsjöklippen berg
      Ramnsjön sjö
      Ramnsjörået område
      Ramsbacken uppförsbacke
      Ramsbacken backe
      Ramsjöklippen berg
      Ramsjöklippen berg
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Ransjö område
      Rapamyrflon myr
      Ratbäcken bäck
      Ratdalen dalgång
      Ratdalsbacken backe
      Ratflon myr
      Ratflon myr
      Ratflon myr
      Ratflon myr
      Ratflon myr
      Ratflon myr
      Regnbacken slåtter
      Regärdan åker
      Regärdan åker
      Reken område
      Remlägdan vall
      Remmarna moränåsar
      Remmarna moränåsar
      Remmarna trakt
      Remmarna moränåsar
      Remmen ås
      Remmen ås
      Remmen sandås
      Remmen ås
      Remmen ås
      Remvägen väg
      Repet slått
      Repet slåtter
      Repet slåttar
      Risberget berg
      Risberget bergshöjd
      Risberget berg
      Risberget berg
      Riset slått
      Riset slått
      Riset slått
      Riset sunnan Ytterån slått
      Risledbacken backe
      Risledgrinden grind
      Risåsarna bergshöjd
      Risåsarna höjder
      Risåsarna åsar
      Risälvsgrubban ställe
      Roligstorpet torp
      Rompoppbäcken bäck
      Rompoppflon myr
      Romsdammet flottningsdamm
      Rosen slått
      Rosselmyran myr
      Rosselmyren myr
      Rosselmyren myr
      Rosselmyren myr
      Rosselmyran myr
      Rosseltjärnen tjärn
      Rosseltjärnen tjärn
      Rotflon myr
      Rotkrången skogsmark och bete
      Rotkrången skogsmark och betesområde
      Rotkrången skogsmark och bete
      Rotkrånga bergshöjd
      Rotkrången skogsmark
      Rotkrången sluttning
      Rotmyran myr
      Rotmyran slått
      Rumsdammet dammbyggnad
      Rundelstorpet torp
      Rundklingerslåtten slåtter
      Rundklingerslåtten slått
      Rundmyran myr
      Rundtjärnen tjärn
      Rundtjärnen tjärn
      Rundtjärnen tjärn
      Rundtjärnflon myr
      Rundtjärnflon myr
      Rundtjärnflon myr
      Rundtjärnflon myr
      Runeåbergsvägen stig
      Runflon slått
      ?Runflon myr
      Runflon myr
      Runflon myr
      Runflon myr
      Runfloriset myr
      Runfloriset slått
      Runåbergsvägen väg
      Runån Saknas
      Runån bäck
      Runån å
      Runåslåtten slått
      Rået väst i berget slått
      Rågsvedjan område
      Rågsvedjan åker
      Råningsbäcken vattendrag
      Råningen slått
      Råningsmyren myr
      Råningsmyran myr
      Råningsmyran myr
      Råsjömyren myr
      Råsjömyran myr
      Råsjömyran myr
      Råsjömyran slått
      Råttlägdan vall
      Ränndammen damm
      Ränndammskojan koja
      Rävabacken slått
      Rävabacken höjd
      Rävabacken backe
      Rävabåsen vik
      Rävahidknösen kulle
      Rävlarna myrar
      Rävelbäcken vattendrag
      Rävelbäcken bäck
      Rävelbäcken vattendrag
      Rävelbäcken bäck
      Rävelholmarna moränåsar
      Rävelhålbäcken bäck
      Rävelhålet myr
      Rävelhålet område
      Rävlarna myr
      Rävlarna myr
      Rävlarna myr
      Rävlarna tjärnar
      Rävlorna dypölar
      Rödflobrännan skogsområde
      Rödflokullen bergshöjd
      Rödflokullen berg
      Rödflokullen kulle
      Rödflokullen kulle
      Rödflokullen kulle
      Rödflokullen, Västra bergshöjd
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödflon myr
      Rödmossaflohalsen slåtter
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossan myr
      Rödmossan myr
      Rödmossan myr
      Rödmossan myr
      Rödmossen myr
      Rödmossen myr
      Rödmossen myr
      Rödmossen myr
      Rödmossen myr
      Rödmossan myr
      Rödmossan mosse
      Römossan, Västra myr
      Rödmossen, Östra myr
      Rödmyran myr
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyran myr
      Rödmyrknösen kulle
      Rödstensbäcken bäck
      Rödstensbäcken bäck
      Rödstensbäcken bäck
      Rödstuguhöjden moränhöjd
      Röjningen slåtter
      Röjningen slått
      Röjningen slått
      Röjningen slått
      Röjningsmyran slått
      Rönnhöjden kulle
      Rönnsidda backsluttning, äng
      Rönnsidda backsluttning, äng
      Rönnsiddberget Saknas
      Rönnsiddberget berg
      Rönnsidden skogssluttning
      Rönnsidden bergssluttning
      Rörflokullen bergshöjd
      Rörflokullen kulle
      Rörflon myr
      Rörflon myr
      Rörflon myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyrbrännan område
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyråsen bergshöjd
      Rörmyråsen ås
      Rörmyråsen moränhöjd
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rösen rågångsröse
      Rösena gränsröse
      Rösena rågångsrösen
      Röstensbäcken bäck
      Salmonmon moland
      Salomonmon område
      Salsjöflon myr
      Salsjöflon myr
      Salsjön sjö
      Salsjömyren myr
      Salsjön sjö
      Salsjön sjö
      Salsjön sjö
      Salsjön sjö
      Salsjön sjö
      Salsjövägen gångstig
      Samfälligheten område
      Sandbackmyran myr
      Sandbackmyran myr
      Sandbäckmyren myr
      Sanden åker
      Sandtaget allmänning
      Sandtaget område
      Sandtommorna sandmo
      Sandtaget sandtag
      Sandtommorna skogstrakt
      Sandtommorna sandmo
      Sandtumlorna område
      Sandviken vik
      Sankmyran myr
      Sankmyran myr
      Sankmyrbäcken bäck
      Sankmyrbäcken bäck
      Sankmyren myr
      Sankmyrtjärnen tjärn
      Sankmyrtjärnen tjärn
      Sankmyrtjärnen slått
      Sanna åker
      Sarabäcken vattendrag
      Sarabäcken slått
      Sarabäcken slått
      Sararået myrrå, slått
      Sehlstedts röjningen slått
      Sehlstedtstorpet torp
      Sellins åslåtten slått
      Siljan tjärn
      Selstets råningen slått
      Sjulssvedjan svedjeland
      Sjulssvedjan slått
      Sjödinsbäcken slått
      Sjöholmen moränholme
      Sjöhöjden bergshöjd
      Sjökullen bergshöjd
      Sjökullen kulle
      Sjölundstorpet torp
      Sjömoarna moar
      Sjömyran myr
      Sjömyran slått
      Sjömynnet utflöde
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran slått
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyrberget bergshöjd
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjönäset slått
      Sjönäset Saknas
      Sjöråbäcken bäck
      Sjöråen slåtter
      Sjöslåtten slått
      Sjöströms dammslåtten slått
      Sjöströmshägnarna betesområde
      Sjöströms kvarnen kvarnplats
      Sjövägen stig
      Skalet dalgång
      Skansen slått
      Skansen slåtter
      Skansen grustag
      Skansmyren myr
      Skansmyran myr
      Skarpbacken backe
      Skavudden Saknas
      Skelingen sjö
      Skelingen sjö
      Skelingen sjö
      Skelingen sjö
      Skelingen sjö
      Skelingen sjö
      Skelingsberget bergshöjd
      Skelingsberget berg
      Skelingsberget berg
      Skelingsdammet damm
      Skelingsflon myr
      Skelingsholmen holme
      Skelingsflon myr
      Skelingsmyran myr
      Sketbacken höjd
      Sketbacken höjd
      Sketbacken backe
      Sketbacken backe
      Sketbacksgruvan sänka
      Sketbacksgruvan gruva
      Skiftesmyran myr
      Skiftesmyrbäcken bäck
      Skjutbanan område
      Skogsvägen stig
      Skorrbacken backe
      Skorrbacken höjd
      Skorrbacken höjd
      Skrakamyran myr
      Skorrbacken backe
      Skrakamyran myr
      Skrakamyran myr
      Skrattabborrgropen pöl
      Skrattabborgrubban grop
      Skravelbäckberget bergshöjd
      Skravelbäcken vattendrag
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcksberget berg
      Skravelbäcksberget berg
      Skravelbäckslåtten slått
      Skroppen inlopp
      Skroppen vik
      Skrömtbacken backe
      Skurdalsbron bro
      Skäftemyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyrbackarna backar
      Skäftesmyrbäcken vattendrag
      Skäftemyrbäcken bäck
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyren myr
      Skäftesmyren myr
      Skäftesmyren myr
      Skäftesmyren myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftmyrslåtten slått
      Skäftesrået myrrå
      Skäftesrået slåtter
      Skäftesrået slått
      Slavberget berg
      Slavberget berg
      Slåttersvedjan slåtter
      Slåttessvedjorna svedjeland
      Slåttestjälen slått
      Slåtthusberget bergshöjd
      Slåttesberget slått
      Slåttesberget slått
      Slåttesbäcken slått
      Slåttesbäcken bäck
      Slåttesmyran myr
      Slåttesstranden slått
      Slåttmyren myr
      Slåttesmyran myr
      Slåttesmyrbäcken bäck
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myrslåtter
      Slänganteknösen kulle
      Slängbrännan skogstrakt
      Slängbrännan skogskifte
      Slängbrännan skogskifte
      Slängbrännan område
      Slättan område
      Slätinget inge
      Slättinget ängsmark
      Slätinget äng
      Slätmon område
      Smalflon myr
      Smalflon myr
      Smalflon myr
      Smeden bäck
      Smedjebacken backe
      Smedjestycket åker
      Smottens backen backe
      Småbäckarna slåttar
      Småbäckarna slåttar och bäckar
      Smålfoarna myrar
      Småfloarna myrar
      Småhogstet avverkningsplats
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna slått
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnsmyrarna myrar
      Småtvåtjärnarna tjärnar
      Småttensbacken backe
      Smörudden Saknas
      Snedden udde
      Snedden eller Snädden åker
      Snedden eller Snädden åker
      Snedden eller Snädden åker
      Snedden åker
      Snålforsen fors
      Snålforsen fors
      Snålforsen ström
      Sockenbäcken bäck
      Sockenröset gränsröse
      Sockenröset rågångsröse
      Solbacken torp
      Soldatedan eda
      Soldatören ör
      Sommarfähusbacken Saknas
      Sommarföjsbacken backe
      Sommarladgårdsmyran myr
      Sommarladugårdsbacken backe
      Sommarladugårdsmyran myr
      Sommarladugårdsplatsen Saknas
      Sopbäcken bäck
      Sopbäcken bäck
      Sopet område
      Sotbrännan skogstrakt
      Sotbrännan svedjeland
      Sotbrännan område
      Sotbrännan område
      Spakån del av Sidån
      Spakån sel
      Spakån sel
      Sparvbomyran myr
      Sparvsilverbränna skogstrakt
      Sparvsilverbrännan svedjeland
      Sparvsilverbrännan svedjeland
      Sparvsilverbrännan svedjeland
      Sparvsilverbrännan område
      Sprangarmyran myr
      Sprangarmyran myr
      Spitet område
      Sprangarmyran myr
      Springarmyren myr
      Spånhyvelbäcken bäck
      Spångmyren myr
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spånhyvelbäcken se Lavatjärnsbäcken Saknas
      Spänntågabacken backe
      Stabbursberget bergshöjd
      Stabbursberget berg
      Stabbursberget berg
      Stabbursberget berg
      Stabbursberget berg
      Stabbursberget berg
      Stabbursmyran myr
      Stabbursmyran myr
      Starrberget berg
      Starrberget bergshöjd
      Starrberget berg
      Starrberget berg
      Starrbergsmyran myr
      Starrflokullen berg
      Starrflokullen kulle
      Starrflon myr
      Starrflon myr
      Starrflon myr
      Starrhålen myr
      Starrhålet slått
      Stenarna stenar
      Stenbacken bergshöjd
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken vattendrag
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäckslåtten slått
      Stenbitflon myr
      Stenbitkullen kulle
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbäckberget bergshöjd
      Stenbäckberget berg
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcksknösarna kullar
      Stendalen dalgång
      Stendalen dalgång
      Stendalen dalgång
      Stendalen dal
      Stendalen dalgång
      Stendalen dal
      Stendalsbäcken bäck
      Stendalskojan kojplats
      Stendammen damm
      Stendammet damm
      Stenmyran myr
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenknösen bergkulle
      Stensjöflon myr
      Stensjöflon myr
      Stensjögruvan gruva
      Stensjölandet se Stensjö Saknas
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjöskiljan (?) rågång
      Stensjösågen plats
      Stensjöån bäck
      Stensjöån vattendrag
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stensjöån bäck
      Stensjöåslåttarna slåttar
      Stenskravlet ställe
      Stenskravlet stenigt område
      Stenskravelbacken backe
      Sten vid årtal sten
      Stiktflohalsen (?) del av Stiktflon
      Stiktflon(?) myr
      Stiktflon myr
      Stina Lindbergs Lenas loken myr
      Stockhalsmyren myr
      Stomsvedjan svedjeland
      Stomsvedjemon mo
      Storalderån bäck
      Storalderån å
      Storalderån å
      Storalderån bäck
      Storaspen plats
      Storbacken bergshöjd
      Storbacken stigning
      Storbacken backe
      Storberget berg
      Storberget del av Tolvårskullen
      Storberget bergshöjd
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbråtan slått
      Storbrännkullen kulle
      Storbrännkullflon myr
      Storbäcken vattendrag
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäckmyren slått
      Stordjupdalen bäckravin
      Stordjupdalen sänka
      Stordjupdalen ravin
      Stordjupdalsbrännan område
      Stordjupdalsbäcken bäck
      Stordjupdalsbäcken bäck
      Stordjupdalsmyren myr
      Stordjupdalsmyran myr
      Storenmyren myr
      Storflobacken backe
      Storflobacken backe
      Storflobacken backe
      Storflobenet flik
      Storflobenen myrhalsar
      Storfloberget berg
      Storflobrännorna skogstrakt
      Storflobäcken bäck
      Storflobäcken bäck
      Storflobäcken bäck
      Storflobäcken bäck
      Storflobäckslåtten slått
      Storflockmyren (?) myr
      Storflohalsen myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon vattensjukt område
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflorået myr
      Storflorådet myrrå
      Storflorået område
      Storflorået myr och slått
      Storflotjärnen tjärn
      Storholmen holme
      Storhägnen område
      Storhällan berghäll
      Storhällan berghäll
      Storhällan häll
      Storhällmyren myr
      Storhällmyran myr
      Storhällmyran slått
      Storjorden slått
      Storjorden slått
      Storjorden åker
      Storjärvberget berg
      Storjönkemyran myr
      Storkilsjön sjö
      Storknösmyran slått
      Storkvarnmyren myr
      Storkälbäcken bäck
      Storkälen område
      Storkälsbacken backe
      Storladan hölada
      Storlägdan vall
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren slått
      Stormyren myr
      Stormyrhalsen myr
      Stormyrholmarna moränåsar
      Storremdammet damm
      Storremdammet damm
      Storremmen fastlandsudde
      Storrammen höjd
      Storremmen ås
      Storrisbrännan Saknas
      Storrisbrännan bergshöjd
      Storrisbrännan svedjeland
      Storrisbrännan område
      Storriset slått
      Storriskälen slått
      Storrået myrrå
      Storrödmossan område
      Storröset gransröse
      Storröset röse
      Storsjöbacken backe
      Storstenberget berg
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyren del av myr
      Storstenmyren del av myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyrhalsen del av Storstenmyren
      Storstenröset gränsröse
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsvedjan slåtter
      Stortegen åker
      Stortethuvudflon del av Tethuvudflon
      Stortjälbacken backe
      Stortjälbäcken bäck
      Stortjälen myr
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Storuddarna slåttar
      Storuddarna myrslåtter
      Storudden slått
      Storviken vik
      Storviken slått
      Storviken vik
      Storviksflon myr
      Storviken vik
      Storvikflon myr
      Storån älv
      Storån älv
      Storåsen bergshöjd
      Storåsen bergås
      Storåsen berg
      Storåsen ås
      Storälggårdsmyren myr
      Storälggårdsmyren myr
      Storälggårdsmyran myr
      Storälggårdsmyran myr
      Strandbäcken bäck
      Strandbäcken bäck
      Strandingesbron bro
      Strandingesbäcken bäck
      Strandmobäcken vattendrag
      Strocken ström
      Strocknäsberget berg
      Stråcknäsedan eda
      Strinnebacken landsvägsbacke
      Strinnebacken backe
      Strinnebacken höjd
      Stråcken ström
      Stråcknäset näs
      Stråcknäset udde
      Stråcknäshöjden Saknas
      Stråcknästjärnen Saknas
      Stränderna slåttar
      Strännebacken höjd
      Strännebacken höjd
      Strännebacken höjd
      Strännebacken backe
      Strännebacken, Östra backe
      Strännebacken backe
      Strännebäcken bäck
      Strännebäcksbron bro
      Strömdammet damm
      Strömdammet damm
      Strömdammflon myr
      Stubbslåtten slått
      Stubbslåtten slåtter
      Stubbslåtten slått
      Stugumyren myr
      Stugumyrtjärnen tjärn
      Stugumyrtjärnen tjärn
      Sumpen slått
      Sumpen slått
      Sumpen slått
      Sunden slåttar
      Sundet här vid Holmen sund
      Sundins bäcken bäck
      Sundmovägen stig
      Sundmyrarna myrar
      Sundmyrarna markområde
      Sundmyrbäcken bäck
      Sunnanbäckbacken sluttning
      Surbäcken dalgång
      Surbäcken slåtter
      Surbäcken bäck
      Surflon myr
      Surrået slått
      Surslåtten slått
      Svartabborrtjärnberget berg
      Svartabborrtjärnbäcken vattendrag
      Svartabborrtjärnbäcken bäck
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnsberget bergshöjd
      Svartbäckbacken backe
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksbacken, Västra Saknas
      Svartbäcksbacken, Östra backe
      Svartbäcksbron bro
      Svartbäcksbron bro
      Svartbäcksslåtten slått
      Svartdalen dalgång
      Svartgrubban vik
      Svartgrubban slått
      Svarthögbäcken bäck
      Svarthögbäcken bäck
      Svarthögen berg
      Svarthögflon myr
      Svarthögflon myr
      Svarthögtjärnen tjärn
      Svarthögtjärnen tjärn
      Svarthöjdbäcken bäck
      Svarthöjden berg
      Svarthöjden berg
      Svarthöjden moränhöjd
      Svarthöjdflon myr
      Svarthöjdtjärnsbäcken bäck
      Svarthöjdtjärnen tjärn
      Svarthöjdtjärnen tjärn
      Svartskogen område
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnflon myr
      Svarttjärnhöjden ås
      Svartlågberget bergshöjd
      Svartlågberget berg
      Svartmyren myr
      Svartskogen skogstrakt
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnflon myr
      Svarttjärnflon myr
      Svarttjärnmyren myr
      Svarttjärnsberget bergshöjd
      Svarttjärnsbäcken vattendrag
      Svarttjärnsflon myr
      Svarttjärnshöjden bergshöjd
      Svedjan område
      Svedjan slätten
      Svedjan slåtter
      Svedjan område
      Svedjebron bro
      Svedjebäcken bäck
      Svedjerået myrrå
      Svedjerået område
      Sven Mattias hålet slått
      Sven Mikaelsslåtten slått
      Sven Mikaelsslåtten slått
      Sväbäcken bäck
      Sväbäcken bäck
      Svädbäcken bäck
      Sväbäcken bäck
      Sväbäcken bäck
      Sväet ställe
      Sågbacken sågplats
      Sågbacken område
      Sågbacken område
      Sågbacken beteshage
      Sågberget berg
      Sågbroslåtten slått
      Sågbäckberget bergshöjd
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken Saknas
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcksberget berg
      Sågbäcksberget höjd
      Sågdammet damm
      Sågdammet damm
      Sågen sågplats
      Sågen sågplats
      Sågflon myr
      Sågflon myr
      Sågläget plats
      Sågmon mo
      Sågmyren Saknas
      Sågmyran myr
      Sågmyran slått
      Såg- och kvarnläget plats
      Såg- och kvarnläget område
      Såg- och kvarnläget område
      Såg- och kvarnläget Saknas
      Sågplatsen område
      Sågplatsen plats
      Sågplatsen område
      Sågplatsen plats
      Sågrået sänka
      Sågsamfälligheten område
      Sågsamfälligheten sågplats
      Sågsamfälligheten område
      Sågslåtten slåtter
      Sågstycket slått
      Sågstycket slåtter
      Sågstycket slått
      Sågsvedjan ängsmark
      Sågsvedjan slått
      Sågvägen väg
      Sågvägen kärrväg
      Sågån se Hällåsån Saknas
      Sågån Saknas
      Sälgbrännan sluttning
      Sälgbrännan område
      Sälgkjukrået myr
      Sälgtjukrået myrrå
      Sälgtjukrået slåtter
      Sälgtjukrået slåtter
      Sälmans brytet åker
      Söndagskyrkan slått
      Söndagskyrkan slåtter
      Söndagskyrkan slåtter
      Söndagskyrkan slått
      Sönkmyrbäcken vattendrag
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörbjässtjärnberget bergshöjd
      Sörbodmyran myr
      Sörbäcken del av Tynneråsbäcken
      Sörhummeltjärnen del av Hummeltjärnarna
      Sörhummeltjärnsberget bergshöjd
      Sör i höjden bergshöjd
      Sör-i-Kälen skogsslåtter
      Sör i slåtten myrslått
      Sör-i-Tjälen skogsslåttar
      Sör i tjälen myr
      Sörgröningsåsen del av bergssträckning
      Sörlillån bäck
      Sörlillån å
      Sörlillån å
      Sörmyran myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörnabben bergshöjd
      Sörnabben bergshöjd
      Sörnabben berg
      Sörnabben moränkulle
      Sör på berget bergshöjd
      Sör på hällorna berghällar
      Sör på tjälen skogsmark
      Sörsjömyren myr
      Sörskiftena skogsskiften
      Sörskiftet skogsområde
      Sörslåtten slått
      Sörslåtten slåtter
      Sörstormyran myr
      Sörstormyran myr
      Sörstormyrberget bergshöjd
      Sörstormyren myr
      Sörstormyren myr
      Söröstmyran se Östmyran Saknas
      Sör-Östmyran myr
      Söröstmyran Saknas
      Tallberget berg
      Tallberget bergshöjd
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergmyren myr
      Tallbergmyren myr
      Tallbergsmyran myr
      Tallbergsmyren myr
      Tallbergsmyran myr
      Tallbergsströmmen ström
      Tallbergstjärnarna tjärnar
      Tallbergstjärarna Saknas
      Tallbäcken bäck
      Tallbäcken bäck
      Tallknösen bergshöjd
      Tallholmen holme
      Tallknösen berg
      Tallknösen kulle
      Tallmon mo
      Tallmyran myr
      Taskuddbäcken bäck
      Taskuddbäcken bäck
      Taskudden udde
      Taskudden udde
      Tattasjön sjö
      Tattarsjön sjö
      Tattarsjön sjö
      Tattarsjön sjö
      Tattarsjön sjö
      Tethuvudet berg
      Tethuvudet bergshöjd
      Tethuvudet berg
      Tethuvudet berg
      Tethuvudflon myr
      Tethuvudflon myr
      Tethuvudflon område
      Timmerknösen bergshöjd
      Timmerknösen berg
      Timmernipan nipa
      Timmerrået myrrå
      Timmerrået sankmark
      Timmerrået myr
      Timmervältan nipa
      Tjuvhålet sankt ställe
      Tjuvhålsbrännan hygge
      Tjuvkilen skogsmark
      Tjuvmyran myr
      Tjuvmyran myr
      Tjyntgrubban vattensamling
      Tjyntgrubban vattensamling
      Tjålasmyran myr
      Tjålasmyran myr
      Tjålasmyran myr
      Tjålasmyrberget berg
      Tjålasmyrtjärnen tjärn
      Tjålbäcken bäck
      Tjålbäcken bäck
      Tjålen sankt område
      Tjålflobäcken bäck
      Tjålsflon myr
      Tjålflon myr
      Tjålflotjärnen tjärn
      Tjålstycket slåtter
      Tjålstycket slåtter
      Tjålstyckladan hölada
      Tjädergrubban vik
      Tjäderhålan nedskärning
      Tjälbäckarna bäckar
      Tjälen odlat område
      Tjälen tjälland
      Tjälen betesmark
      Tjälen hästfoderslått
      Tjälen slått
      Tjälen tjälland
      Tjälen slått
      Tjälen slått
      Tjälsflon myr
      Tjälsflon myr
      Tjälsflotjärnen tjärn
      Tjälsstycket slått
      Tjälsflobacken backe
      Tjälldéns myran myr
      Tjärebläktan plats
      Tjäredalen plats
      Tjäredalsberget moränhöjd
      Tjäredalsberget bergshöjd
      Tjäredalsberget berg
      Tjäret slått
      Tjäretjärnen tjärn
      Tjäretjärnen tjärn
      Tjäretjärnen tjärn
      Tjäretjärnflon myr
      Tjäretjärnsflon myr
      Tjärnberget bergkulle
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnbottendalen dalgång
      Tjärnbottendalen dal
      Tjärnbottenören udde
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken vattendrag
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbottendalen dalgång
      Tjärnen vik
      Tjärnen tjärnpuss
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon myr
      Tjärnflotjärnen tjärn
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget, Norra bergshöjd
      Tjärnmyrberget, Södra bergshöjd
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrhalsen myr
      Tjärnmyrnäset slått
      Tjärnmyrsvedjan område
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnnäset näs
      Tjärnåsen ås
      Tjärnråhalsen myr
      Tjärnsvedjan svedjeland
      Tjärnåsen ås
      Tjärnåsudden udde
      Tjärntjärnen tjärn
      Tjärntjärnsflon myr
      Tobaksåsen bergås
      Tobaksåsen bergås
      Tobaksåsen rullstensås
      Tobaksåsen ås
      Tolfårsberget berg
      Tolvårsberget, se Tolvårekullen Saknas
      Tolvårsberget berg
      Tolvårskullen bergshöjd
      Tolvårskullen berg
      Tolvårskullen berg
      Tolvårskullen berg
      Tolvårskullen kulle
      Torget avstjälpningsplats för timmer
      Torgrimsberget Saknas
      Torgrimsströmmen strömdrag
      Torp Jonkesslåtten slått
      Torplägdan åker
      Torvan slåtter
      Torvan åker
      Torvströmyran myr
      Torvströmyran myr
      Torvströmyran myr
      Torvtaget område
      Toskrotlägdan vall
      Tosktjärnbäcken vattendrag
      Tosktjärnbäcken slått
      Tosktjärnen tjärn
      Tranhalsflon myr
      Tranhalsflon myr
      Tredjebäcken bäck
      Tredjebäcken bäck
      Trefaldighetskällan kallkälla
      Trefaldighetskällan kallkälla
      Trehalsberget bergshöjd
      Trefaldighetskällan källa
      Trehalsberget berg
      Trehalsbäcken bäck
      Trehalsmyran myr
      Trehalsmyren myr
      Trehalsmyran myr
      Trehalsmyren myr
      Trehals(sjö)berget bergshöjd
      Trehals(sjö)myren myr
      Trejbäcken bäck
      Trollklippen berg
      Trollklippen berg
      Trollknösen-Vargrävelknösen Saknas
      Trånghålet pass
      Tröneflohalsen myr
      Tudasbackarna höjd
      Tunmyren myr
      Tunsjöberget berg
      Tunsjöbäcken bäck
      Tunsjön sjö
      Tunsjöån vattendrag
      Tunsjöån å
      Tuvdalen slått
      Tuvflon slått
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnpussar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnbäcken vattendrag
      Tvåtjärnbäcken bäck
      Tvåtjärnen tjärn
      Tvåtjärnflon flo (myr)
      Tvåtjärnflon myr
      Tvåtjärnflon myr
      Tvåtjärnflon myr
      Tvåtjärnflon myr
      Tvåtjärnkullen bergshöjd
      Tvåtjärnkullen kulle
      Tvåtjärnsflon myr
      Tvåtjärnsflon myr
      Tvåtjärnskullen berg
      Tvärtförflon myr
      Tvärtförmyren myr
      Tvärtförmyran myr
      Tvärtförmyran myr
      Tvärtförmyran myr
      Tvärtförmyran myr
      Tvärsförmyran myr
      Tvärvändknösen bergshöjd
      Tynneråsbacken backe
      Tynneråsbäcken bäck
      Tynneråsbäcken vik
      Tynneråsbäcken bäck
      Tynneråsbäcken bäck
      Tynneråshällan häll
      Tåsktjärnbäcken bäck
      Tåsktjärnen tjärn
      Tåsktjärnen tjärn
      Uddarna slått
      Udden slått
      Udden slåtter
      Udden slått
      Uppe i bäcken slått
      Uppe i tjärnarna vik
      Uppkastningsrået slått
      Uselhamnflon myr
      Uselhamnsflon myr
      Uselhamnremmen höjd
      Uselhamnsremmen ås
      Utanbodslåtten slått
      Utanedesberget berg
      Utanedesberget berg
      Utanedesbodvägen stig
      Utanedesbäcken bäck
      Utanedsflon myr
      Utanedesflon myr
      Utanedeshällarna berghällar
      Utanedesmyran, se Bylundsmyran Saknas
      Utanedesmyren myr
      Utanedesmyran myr
      Utanedesråningen slått
      Utanedesröjningen slåtter
      Utanedesröjningen slått
      Utaedes Skellingstagen udde
      Utanedesån slått
      Utdikttjärnen tjärn
      Utförsmyran myr
      Utkiken utsiktsplats
      Vackerbäcken slått
      Vackerbacken höjd
      Vackerbacken backe
      Vackerbrännan höjdplatå
      Vackerudden udde
      Valssjöslåttarna slåttar
      Valasjöslåtten Saknas
      Valasjöån å
      Valasjöån vattendrag
      Valasjöån slått
      Valasjöån å
      Valbäcken bäck
      Valbäcken bäck
      Valstersflon myr
      Valsterskällan källa
      Valterflon slått
      Vangarna älvkrökar
      Vargbåsberget berg
      Vargbåsbäcken bäck
      Vargbåsbäcken bäck
      Vargrävelknösen bergshöjd
      Vargrävelknösen berg
      Vargrävelknösen berg
      Vargrävelknösen kulle
      Vattenbrännan skogstrakt
      Vattenhålet slått
      Vattenmyren myr
      Vattenrået slått
      Vattentjärnen tjärn
      Vattinget äng
      Vattubrännan område
      Vattuvåmmen myr
      Vederlaget tilläggsskogar
      Vedbäcken slått
      Vedskiftena område
      Velamsbäcken tjälbäcker
      Velamsrået myr
      Velamsrået slåtter
      Velandsråbäcken bäck
      Velandsrået myrrå
      Velamsstenarna stenar
      Veliams stenarna stenar
      Videmyran myr
      Videmyran slått
      Videmyrbäcken bäck
      Videmyrbäcken slått
      Vikemyrarna myrar
      Vikens grinden grind
      Vikflobäcken bäck
      Vikflobäcken bäck
      Vikhalsmyren myr
      Vikhalsmyran myr
      Vikhalsmyran myr
      Vikhålet notplats
      Vilalågan Saknas
      Vilalågan trädstam
      Vilarlågan viloplats
      Vilarlågan stock
      Vilarlågan vilplats
      Vilarstenarna stenröse
      Vilarstenen sten
      Vilbacken backe
      Vilhelmsrået slåtter
      Vilhällan berghäll
      Vilsten vilplats
      Vilsten sten
      Vilsten Saknas
      Vilstenarna stenar
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstensberget berg
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyren myr
      Vinbergs berget sluttning
      Vinbergsberget del av Slåtthusberget
      Vindbrunnbacken backe
      Vindbrunnbacken höjd
      Vindbrunndalen dal
      Vindbrunnet brunn
      Vinflon myr
      Vindfället skogstrakt
      Vindrotberget bergshöjd
      Vindrotbäcken slått
      Vindrotbäcken slått
      Vindrotbäcken slått
      Vinflon myr
      Vinflon myr
      Vinflon myr
      Vinrotsholmen moränholme
      Vinrotskvarnen plats
      Vinterrået myr
      Vinterrået sumpigt område
      Vinterskogen skogsdunge
      Vintervägen väg
      Vitmossaflon myr
      Vitmossaflon, se Gammbodflon Saknas
      Vitmossaflon myr
      Vitmossaflon myr
      Vitmossahällorna bergstup
      Vitmossan myr
      Vitmossen myr
      Vitmossan del av Karnaslätten
      Vitmossan myr
      Vitterknösarna kullar
      Vitterknösen bergshöjd
      Vitterknösen bergknalle
      Vittertallen tall
      Vittertallen tall
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnflon myr
      Vontjärnsberget bergshöjd
      Vontjärnsmyren myr
      Vågströms slåtten slått
      Våtstarrhålen myr
      Våtstarrhålet slått
      Vägersjöbodlandet skogstrakt
      Vägersjöflon myr
      Vägersjöflon myr
      Vägersjöflon myr
      Vägersjö kyrkvägen stig
      Vägersjön sjö
      Vägersjön sjö
      Vägersjön sjö
      Vägersjön sjö
      Vägersjön sjö
      Vägersjön sjö
      Vägersjövältorna timmeravlägg
      Vägersjövägen skogsstig
      Vägersjövägen stig
      Väjsingsmyran myr
      Vässingsmyrarna, Norra och Södra myrar
      Vässingsmyran myr
      Vässingsmyren myr
      Västabäcksinget äng
      Västanbäckinget inge
      Västanbäckmyren myr
      Västanbäcksmyran myr
      Västansjömyran myr
      Västansjömyren myr
      Västansjömyran myr
      Västan sjön slåttar
      Västanåkern åker
      Västerhögflon myr
      Västerhögflon myr
      Västerhögflon myr
      Väster-i-Tjälen, se Tjälen hästfoderslått
      Västerlångflon myr
      Västerlångmyran myr
      Västerlångmyran myr
      Västerrödmossen myr
      Västerstorflon myr
      Västerstorflon myr
      Västerstormyran myr
      Västerstormyrbäcken bäck
      Västerståcknästjärnen del av Stråcknästjärnarna
      Västersvedjan slåtter
      Västersvedjebron bro
      Västertjälen tjälland
      Västertjärnen tjärn
      Västertvåtjärnen tjärn
      Västervike område
      Väst i halsarna slåttar
      Väst i Långsjöbergen Saknas
      Väst i åkern äga
      Väst om ån slått
      Väst på höjden Saknas
      Västra tjärn
      Vävelmyren myr
      Ytterflon myr
      Yttermyren myr
      Ytterrunflon myr
      Ytterrunflon myr
      Ytterrunflon myr
      Ytteråen slåtter
      Ytterskiftet område
      Ytterslåtten slått
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Ytterån slått
      Ytterån slått
      Ytterås Saknas
      Åberget vik och nipa
      Åberget slått
      Åberget slåtter
      Åberget slått
      Åberget slått
      Ågrenen vattendrag
      Åkerbacken backsluttning
      Åkerbäcken bäck
      Åkerbäcken bäck
      Åkerbärslägdan vall
      Åkerrået slått
      Åkerrået odling
      Åkeröbäcken bäck
      Åkeröbäcken bäck
      Åkeröinget inge
      Åkroken slått
      Åkroken krök
      Åkroken slått
      Åkroksslåtten slått
      Ålhusströmmen ström
      Ålhusströmtången område
      Åmynnet utflöde
      Ån älv
      Ångbåtskajen kajplats
      Ångbåtskajen ångbåtsbrygga
      Ångbåtsplatsen kajplats
      Ångbåtsvägen väg
      Århustjärnen tjärn
      Århustjärnen tjärn
      Åsarna bergshöjd
      Åsbodhöjden höjd
      Åsbohöjden moränhöjd
      Åsen bergshöjd
      Åsbäcken ås
      Åsen ås
      Åsentjärnbäcken bäck
      Åsentjärnen tjärn
      Åsentjärnen tjärn
      Åshöjden Saknas
      Åslunds Märtas slåtten slått
      Åslunds slåtten slått
      Åslunds slåtten slåtter
      Åslåtten myrslått
      Åslåtten slått
      Åslåtten slåtter
      Åsstormyran myr
      Åsstormyren myr
      Åsstormyran myr
      Åstjärnbacken backe
      Åstjärnbäcken bäck
      Åsjtärnsbäcken vattendrag
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnflon myr
      Åslåttarna slåttar
      Åstjärnen tjärn
      Åstormyran myr
      Åsvägen stig
      Åtabodtjärnen tjärn
      Återberget berg
      Återberget berg
      Återberget berg
      Återbäcken slått
      Återbäcken slått
      Återfloberget bergshöjd
      Återfloberget berg
      Återflon myr
      Terflon vattensjukt område
      Återflon myr
      Återmyran myr
      Återmyran myr
      Återmyran myr
      Återmyrbäcken slått
      Återmyren myr
      Återmyren myr
      Återmyren myr
      Återmyran myr
      Återmyran myr
      Älggroparna fångstplats
      Älggropen grop
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget bergshöjd
      Älggårdsberget bergshöjd
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsmyren myr
      Älghålet slått
      Älghålet slått
      Älgmyren myr
      Älgmyran myr
      Änglas gärdan slåtter
      Äxingslägdan vall
      Ödsgårdsbodarna fäbodar
      Ödsgårdsforsen fors
      Ödsgårdsforsen fors
      Ödsgårdsforsen fors
      Ödsgårdsmon mo
      Ödsgårdsremmen ås
      Ödsgårdsstorflon myr
      Ödsgårdsstorflon myr
      Ödvägen stig
      Ön skogsområde
      Ön skogsområde
      Östaninget inge
      Östansjömyren myr
      Östansjömyran myr
      Östasjömyran myr
      Österflon myr
      Österhögflon myr
      Österkvarnbrännan skogsområde
      Österkälsflon myr
      Österlångmyran myr
      Östermyran myr
      Östmyrhalsen udde
      Östterratflon myr
      Österratflon myr
      Österhögflon myr
      Österhögflon myr
      Östersvedjan slåtter
      Östertjärnen tjärnpuss
      Östertjärnmyrtjärnen tjärn
      Österstråcknästjärnen del av Stråcknsätjärnarna
      Östertvåtjärnen tjärn
      Östervike område
      Öst i bäckarna bäckar
      Östlundsslåtten, se Torp Jonkes slåtten ås
      Östmyran myr
      Öst i noret vik
      Östmyren slåttesmyr
      Östmyren myr
      Östmyren myr
      Östmyrbäcken bäck
      Östmyrhalsen slåtter
      Östmyrviken vik
      Öst på hällan bergshöjd
      Öst på höjden bergshöjd
      Östra tjärn
      Överhuggstet slått
      Övermyren myr
      Överudden slått
      Övägen väg
      Övägen väg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.