ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hede socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn i Hede socken
Samiska ortnamn i Hede socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1
      Särvsjöarna, Öv. Särvsjön samt Ned. Särvsjön Saknas

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.