ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hede socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Hede socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 15
    Hede sn förklaringar /Se Anåb[erget] berg /Se
    »Sagesman» förteckning Gangelitj[ärn] sjö /Se
    Grundsjön gård /Se Gangelåse berg
    Grånna gård /Se Gangelåsen berg /Se
    Grännese gård /Se Gangelåsen jaurie sjö /Se
    Högsvallen fäb[od] Saknas Granåsen berg /Se
      Nedre Grundsjön sjö /Se
      Grånnanjaurie sjö /Se
      Grånnanjaurie sjö /Se
      Krusvänge berg
      Mihtten tjörne tjärn
      Mittåtj[ärn] tjärn /Se
      Strugen berg /Se
      Vuölie Grånnanjaurie sjö /Se
      Övre Grundsjön sjö /Se

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.