ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vemdalens socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Vemdalens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 238 Naturnamn : 1164 Bebyggelsenamn : 622 Naturnamn : 1284
Vemdalen sn Abborrtjärnen tjärn Vemdalens sn sn Abborrtjärnen tjärn
Vemdalen sn *Aktskaften berg Vemdalen socken Abborrtjärnen tjärn
Vemdalen sn Alderrönningen terräng Vemdalen sn Aftonmyren myr
Vemdalen sn alepa åhn, se Aloppan å Aloppstallarna stallar Aloppan å
Vemdalen sn Aloppan å Apoteket apotek Aloppa å
Vemdalen sn Aloppan å Attgårdsbygget fäb. Aloppan å
Vemdalen sn Aloppan å Attigården gård Alopphöjden skogsås
Vämdalen sn Aloppan å Att i gården bebyggelse Aloppkroken krökar
Vemdalen sn Aloppan å Backarna bebyggelse Aloppkroken krok
Vemdalen sn Aloppan å Backen gård Aloppkroken krok
Vemdalen sn Aloppan å Backbygget, se Bergbacken fäb. Aloppkölen myr
Vemdalen sn /Se Aloppan å Backberget fäb. Aloppkölen myr- och skogsområde
Vemdalen sn Aloppan å Backen bebyggelse Aloppmoarna omr.
Vemdalen sn Aloppan å Backes torp Aloppmoarna moområde
Vemdalen sn Aloppan å Backtråden odlat markområde Aloppängarna slåtterängar
Vemdalen sn Aloppan å Bardos gård Altarbordet bergstup
Vemdalen sn Aloppkroken krök Bardus bebyggelse Anders-myren myr
Vemdalen sn Aloppkroken åkrök Bergbacken fäb. Anders-Olstelet tel
Vemdalen sn Aloppkölen sank mark Bergbacken fäb. Anders-Ols-telet fjällsänka
Vemdalen sn Aloppkölen sank mark Berglunds gård Andgålulokarna lokar
Vemdalen by o. sn Aloppkölen myrköl /Se Bergvallarna fäb. Andåbäcken bäck
Vemdalen sn Aloppmoarna terräng Bergvallarna fäb. Andåmyren myr
Vemdalen sn Aloppvadet vadställe Bergvallen fäb. Andån å
Vemdalen sn Aloppån å Bergvallen fäb. Andåstranden änge
Vemdalen sn Aloppån å Bergvallen fäb. Andåtjärnarna tjärnar
Vemdalen sn Aloppängena myr Bergvallen fäb. Avan å
? Vemdalen sn Alop ru, se Håsjöruet fjäll Björnmyrvallen fäb. Backholmen myrholme
Vemdalen sn /Se *Altabäck ej identifierad plats Björnmyrvallen fäb. Backkällan myr- och skogsområde
Vemdalen sn /Se *Althabek Saknas Blästervallen fäb. Backkölen myrkomplex
Vemdalen sn /Se *Althabek Saknas Blästervallen fäb. Back-kölen slåttermyr
Vemdalen sn /Se Andersmyren myr Bolagsgården bebyggelse Backkölen myr- och skogsområde
Vemdalen sn Anders-Olstelet berg Bolagsgården gård Backmångsbäcken bäck
Vemdalen sn /Se Andåbäcken bäck Bolagsgården bebyggelse Back-Måns-bäcken bäck
Vemdalen sn /Se Andåmyrarna myrar Bommen lht Back-Olstelet Saknas
Vemdalen sn /Se *Andånäsesjön sjö Bort i gården gård Bangen udde
Vemdalen sn /Se Andåtjärnen tjärn Brandéns gård Bardos-myren myr
Vemdalen sn /Se *Arånäs skog skog Brednäskojan timmerkoja Benvedrösten skogsområde
Vemdalen sn /Se Backberget berg Brottvallen fäb. Bergknätten berg
Vemdalen sn /Se Backkölen myrköl /Se Brottvallen fäb. Bergrönningen? Saknas
Vemdalen sn /Se Back-Månsbäcken bäck Brunkvarn torp Bergtjärnen tjärn
Vämdahlen = Vemdalen sn Backån, se Bockön slåtteräng Brunnet torp Bergvallbäcken bäck
Backen = 15 Vemdalen Saknas /Se Bergknätten berg Brynnan gd (och å) /Se Bervallsflon, se Öst å flon Saknas
?Bardos gd /Se Bergtjärnen tjärn Brynnkvarnen kvarn Bergvallflon myr
Bardus = 2 Vemdalen Saknas /Se Bergtjärnen tjärn Bryntjärnstallarna stallar Bergvallsbryn bäck
Bardus gd /Se Bergvallbryn bäck Buras gård Bergåsen ås
Bergfeltkojan koja Bergvallflon myr Buskarna bebyggelse Birkelsberget berg
Bergvallen fäb. Bergvallåsen ås Buskarna gård Bjurstensholmen myrholme
Bergvallen fäb. Betena terräng Buskarna gård Bjurten slåtteräng och myr
Bergvallen fäbodar Birkelsberg, se Åsarna berg Buskarna bebyggelse Björnbrännan skogsområde
Björnmyrvallen fäb. Birkelsberg, se Åsarna berg Buskarna bebyggelse /Se Björnbäcken bäck
Blästervallen fäb. Birkelsberget berg Bygget gård Björnbäcken bäck
Brottvallen fäb. Birkelsberget berg Bygget torp Björnbäcken bäck
Buskkojan koja Birkelsberget berg Byggetorpet torp Björnbäckgrubban sänka
Buskkojan koja Birkilsberg, se Åsarna berg Byggkojan koja Björnhammaren backe
Djupbäck gd /Se Birkils Berg, se Åsarna berg Bäcken gård Björnkällan slåttermyr
Där i vålarna bebyggelse /Se Birkkjelsberg, se Åsarna berg Bäcken bebyggelse /Se Björnmyrbrännarna skogsområde
Där ute = 13-14 Hån bebyggelse /Se Björkmoren terräng Djupbäcken torp Björnmyrbrännarna skogsområde
Eskilskojan skogskoja Björnbrännan skogsområde Djupbäckholmen torp Björnmyren myr
Fallkojorna kojor Björnbrännan skogsmark Där i Vallen gård Björnstranden slåtteräng
Floda koloni anstalt /Se Björnbrän flöten, se Nybodflöten myr Däri buskum bebyggelse Blankbäcken bäck
Fram i stuggun = 42 Vemdalen bebyggelse /Se Björnbäcken bäck Däri buskum bebyggelse Blankbäcken bäck
Framstugvallen fäb. Björnmyren myr Däri klockar bebyggelse Blankbäcken bäck
Frubacken = 11 Vemdalen bebyggelse /Se Blankbäcken bäck Där ute gård Blankbäcken bäck
Frubacken = 12 Vemdalen bebyggelse /Se Blankbäcken bäck Där ute bebyggelse Blanktjärnen tjärn
Frubacken gd /Se Blankbäcken bäck Ekbergs torp Blinddoveln å
Frönäskojorna skogskojor Blankbäcken bäck Fattigstugan lht Blinddoveln å
Fäkthuset förr hus /Se Blanktjärnen tjärn Fjällvallen fäbodar Blind-Dövula å
Fäkthuset hus /Se Blanktjärnen tjärn Fjällvallen f.d. fäb. Blåolen »en liten knöl mitt i fjällflon»
Galberget ödesböle /Se Blind-Doveln å Fjällvallen fäb. Blästerdalen, se Lillhelvetet Saknas
Gammelvallen fäb. Blyertsgrubban sänka Floda gård Blästerdalen dalgång
Gavelåsen gd /Se Blåoletjärnen tjärn Flodströms gård Blästerfjället fjäll
Gavelåsen by /Se Blästerdalen dalgång Fornminne hembygdsgård Blästerfjället fjäll
Gavelåsen lht /Se Blästerdalen dalgång /Se Framgården gård Blästerhögarna backar
Gavelåsen lht /Se Blästerfjället fjäll Fram i gården bebyggelse Blästran bäck
Glenten gd /Se Blästergrubban myr Fram i gården bebyggelse Blömyrarna myr
Gravarvallen fäb. Blästran bäck Fram i stuggun bebyggelse Bockön slåtteräng
Graven gd /Se Bockön slåtteräng /Se Fram på där odlat markområde Bodarberget berg
Gregs bebyggelse /Se Bockön slåtteräng /Se Framstugan gård Bodknallen Saknas
Grekks gd /Se Bodarberget berg Framstugvallen fäb. Bodknallen fjälltopp
Grymstorpet hmd /Se Bodarberget berg Frubacken bebyggelse Bogtjärnarna tjärnar
Gräfs bebyggelse /Se Bodholmen myrholme Frubacken bebyggelse Boktjärnarna tjärnar
Gräfs gd /Se Bodknallen knalle Frubacken gård Boktjärnarna tjärnar
Gräftan gd /Se Bogtjärnbäcken bäck Frönäskojan koja Bommen flottningsbom
Gräftan bebyggelse /Se Bogtjärnarna tjärnar Färgars gård Borttagmyren, se Stornäsmyren Saknas
Gräftan gd /Se Bonkflöten sank mark Gammalbrokojan koja Borttagmyren myr
Gräftan, se Gräftarna gd Bratthögen höjd Gammal-Kallmoren bebyggelse Brattflon myr
Gräftarna gd /Se Bratthögen backe Gammal-Kallmora bebyggelse Bratthögbäcken bäck
Grönkällvallen fäb. Bredhån sjö Gammalklockars gård Bratthögen Saknas
Hamrius bebyggelse /Se Bromshögen ås Gammalrisarna bebyggelse Bratthögen backe
Henvålen fäb. Brottberget berg Gammelrisarna bebyggelse Bredhån utvidgning av Veman
Henvålen nybygge /Se Brottflon sank mark Gammalriset gård Bredhån åutvidgning
Henvålen gd /Se Brudslöjan bäck Gammalvallarna förr fäb. Bredhåänget näs
Holmvallen fäb. Brunntjärnen tjärn Gammalvallen f.d. fäb. Brednäset näs
Hovdestugan stuga Brunntjärnen tjärn Gavelbodarna f.d. fäb. Bredyxan snödriva
Håberget samh. /Se Bruntierna, se Brunntjärnen tjärn Gavelåsen by Brita-i-vall plats
Håen = Hån by Brynnbäcken bäck Gavelåsen by Brottberget berg
Håkansvallen fäb. Brynnbäcken bäck Gavelåsen by Brottberget berg
Håkölen fäbod /Se Brynndalen dalgång Gavlarna by Brottdiket bäck
Hållan skogsås /Se Brynndammen damm Glenten bebyggelse Brottflon myr
Hållvallen fäb. Brynnmon terräng Glenten gård Brunbäcken, se Brynnan Saknas
Hån by Brynntjärnbäcken bäck Glenten bebyggelse Brunbäcken bäck
Hån by /Se Bryntjärnbacken sankmark Gravarnyvallen fäb. Brunntjärnen tjärn
Hån by /Se Brändholmen myrholme Gravarvallen fäb. Bryn bäck
Hån by /Se Brändholmen myrholme Graven bebyggelse Brynnan bäck
Håsjövallen fäb. Brändåsen ås Graven gård Brynnbäcken bäck
Högarkojan koja Brännan skogsmark Graven bebyggelse Brynbäcken bäck
Högarvallen fäb. Brännberget berg Grindbygget gård Brynbäcken bäck
Jakobskojan koja Brännmyren myr Grindbygget f.d. fäb. Brynbäcken bäck
Jo-Perskojan koja Bröstmorarna skogsområde Grindgården bebyggelse Bryndalen dalgång
Jutbacken gårdar /Se Busk-Halvarslättstöreset terräng Gryms torp Brynnmyren myr
Jutbacken gd /Se Buskkvarnen terräng Grymstorpet hmd Brynmyren myr
Kallmora, Nedre bebyggelse /Se Buskloken terräng Gråberget eller Gråbergsvallen t. Brynmoarna moområde
Kallmora gd /Se Byn s, se Hösjön, Övre sjö Gråbergstorpet torp Brynnan å (och gd)
Klockarfjällvallen fäb. *Byrkna berg Gråberget torp Brynnen, se Brynnbäcken Saknas
Klockarvallen fäb. *Byrkna berg Gräfs bebyggelse Brynnen bäck
Klyftvallen fäb. Bårströmmen ström Gräfs gård Brynnet bäck
Knättkojan koja Bäckedalen dalgång Gräftarna, se På gräftum gård Brynnet bäck
Krokvallen fäb. Bäckedalen dal Gräftarna gård Brynnsfloarna myrar
Kvisthån by Bäckedalsbäcken bäck Gräkks gård Brynnslåttarna Saknas
Kvisthån by Bäckehågna fjäll Grönkällan fäb. Brynnsmyrarna myrar
Kvisthån by /Se ?Bäckehågna fjäll Grönkälldammen flottningsdamm Brynnsåsen ås
Kvisthån by /Se Bäckehågna fjäll Grönkällvallen fäb. Brynntjärnbäcken, se Malman Saknas
Kvisthån by /Se Bäckehågna berg Gröten åker Bryntjärnbacken backe
Kvisthån by /Se Bäckehågna berg Grötforskojan koja Bryntjärnen tjärn
Kvisthåvallarna fäb. Bäkerholmen myrholme Gustafsdal lht Brynängena slåtterängar
*Kyrkbyn = 31 Vemdalen komm.bost. /Se *Börknis berg berg Hallgrens bebyggelse Bryntjärnbäcken bäck
Källberget bebygg. /Se Börstabacken backe Hallgrens gård Bryntjärnen tjärn
Källberget by /Se Digerberge, se Digervålen berg Halvar-Måns torp Brändberget berg
Källberget gd:ar /Se Digerberget berg Hanstorpet torp Brändhågna fjällklint
Kölvallarna fäbod /Se Digerberget berg Hem-mon bebyggelse Brändhogna fjäll
Kölvallen fäb. Digerbergsbäcken bäck Hemmon gård Brändholmen myrholme
Lilltjärnvallen fäb. Digervålen berg Hem-mon bebyggelse Bränduggen berg
Lillåskojan koja Digervålen bg Hengården bebyggelse Brändåsen ås
Longloken Saknas Digervålen berg Henvålen gård Brändåstjärnen tjärn
Lunds = 1 Vemdalen bebyggelse /Se Digervålen höjd Henvålen by Brännholmen myrholme
Länsmans bebyggelse /Se Digervålen berg /Se Hjälltorpet t. Brännmyrarna myr
Lövvålskojan koja Djupbäcken bäck Holmargårdarna bebyggelse Brännåsen skogsås
Lövåskojan koja Djupgraven terräng Holmarna fäb. Buberget berg
Malmbäckvallen fäb. Djupgraven sänka Holmvallarna fäb. Buderedan åutvidgning
Malmbäckvallen fäb. Djupgravsmyren myr Holmvallarna fäb. Buderholmen myrholme
Morvallen fäb. Djupmorarna skogsområde Håberget, se Sörberget Saknas Burtjärnen tjärn
Movallen fäbodar Djupmorpasset terräng Håberget gårdar Burtjärnholmen myrholme
Myrvallen fäb. Domkyrkan fjällsänka Håkans gård Buskhalvalslätterna myrar
Nordkälvallen fäbodar /Se Dovelbrännan skogsmark Håkans gård Bäckedalen dal
Nordkölvallen fäb. Dovelmyren myr Håkansberget gårdar Bäckdalen dalgång
Nordåfjällvallen fäb. Doveln å Håkansvallen, se Kölvallen o Oppvallarna fäb. Bäckedalen dal
Nord - å - Kölen fäbodar /Se Doveln å Håkansvallen fäb. Bäckehågna fjäll
Nus binamn på bebyggelse /Se Doveln å /Se Hållan eller Hållvallen fäb. Bäckehågna fjäll
?Nusen = 38,39 Vemdalen bebyggelse /Se Dufwelåhn, se Doveln å Hållvallen fäb. Bäckehågna fjäll
Nybodarna fäb. *Döflodal dal? Hållvallen fäb. Bäcken bäck
Nyhus, se Nusen gd *Döflödal dalgång? Hån by Bäckhågna fjäll
Nyhus bebyggelse /Se Elfkerna, se Enskältjärnen tjärn Hån by Bäckängena ängar
Nyvallen fäb. Elfkärn, se Enskältjärnen tjärn Hånsta lht Bäkerholmen myrholme
Näsvallen fäb. Elfkärn, se Enskältjärnen tjärn Håsjötorpet f.d. torp Börn ström
Opp i Orrhögen bebyggelse /Se Elfsdal, se *Älgdalen dalgång? Håsjövallen fäb. Börs(s)tåa slåtteräng
Orrhögbygget fäb. *Elftjern = Enskältjärnen? tjärn? Hälsingborg timmerkoja Dalbodstranden slåtterängar
Orrhögen gd /Se Elgdahlen, se *Älgdalen dalgång? Högarnyvallen fäb. Dammslåttarna slåtterängar
Prins = 48 Vemdalen bebyggelse /Se Ensilltierna, se Enskältjärnen tjärn Högarnyvallen fäb. Digerbergsbäcken bäck
Prins´ gd /Se Enskälan å Högen bebyggelse Digerlågan myr
Prinssätern fäb. Enskälan å Högen gård Digerlågängarna ängar
Prästkojan skogskoja Enskälan å Högen bebyggelse Digervålen, se Storvålen Saknas
Risstycket gd /Se Enskälan bäck Höglunds, se Lunds Saknas Djupan å
Risvallen fäb. Enskälan bäck Höglunds gård Djupbergsmyren, se Djupgravsmyren Saknas
Ruvallen fäb. Enskälflötarna sank mark Jo-Lars bebyggelse Djupbergsmyren myr
Ruvallen fäb. Enskältjärnen tjärn Jo-Lars bebyggelse Djupbäcken bäck
Ryhyddan skogskoja Enskältjärnen tjärn Jo-Mångs bebyggelse Djupbäcken bäck
Rödkojan skogskoja Enskältjärnen tjärn Jo-Mångs bebyggelse Djupbäckholmen t
Röjvallen fäb. Enskältjärnen tjärn Jon-Lars gård Djupbäckholmen myrholme
Rönnbergsvallen fäb. ?Enskältjärnen tjärn Jo(n)-Måns gård Djupen bäckar
Rönningsvallen fäbod ?Enskältjärnen tjärn Jon-Måns-kojan koja Djupgraven Saknas
Sandviken gd /Se Enskältjärnen tjärn Jon-Ols gård Djupgravsmyren myr
Sandviken gd /Se Enskältjärnen tjärn Jons gård Djupgravslandet sluttning
Skedbodvallen fäbod Enskältjärnen tjärn Jo-Ols bebyggelse Djupgrubban sänka
Snösbygget fäb. Ers-Långkölen sank mark Jo-Ols bebyggelse Djupgrubbäcken bäck
Stenan = 44 Vemdalen bebyggelse /Se Fagervålen berg Jutbacken bebyggelse Djupmorarna skogsområde
Stenhammar bebyggelse /Se Fagervålen berg Jutbacken gård Djupmorarna granmorar
Stockåvallen fäb? Fagervålen berg Jöns-Ols´ bebyggelse Djupån bäck(ar)
Storbäckkojan koja Fagervålen berg Jöns-Ols´ gård Domkyrkan fjällsänka
Stortjärnvallen fäb. Fagervålen höjd Jöns-Ols bebyggelse Dövulmyren myr
Stortjärnvallen fäb. Fallet fall Kallmoren bebyggelse Dovelbrännan holme
Strömsfjällvallen fäb. Fallmorfallet vattenfall Kallmoren gård Dovelmyren myr
Sveden = 53 Vemdalen bebyggelse /Se Fisktjärnen tjärn Kallmora bebyggelse Doveln å
Sveduvallen fäb. Fjällvallen höjd Kallmorvallen fäb. Där i viken vik
Svedvallen fäb. Fjölgrubban sänka Kilafors timmerkoja Dövelbrännan skogsområde
Svedvallen fäb. Flanahögarna backar Kilberget torp Dövula å
Sven-Olsvallen fäb. Flobäcken bäck Klockarbygget torp Engländars slåtteräng
Sågkojan skogskoja Flomyrarna myrar Klockargården bebyggelse Engländarsbron bro
Sätervallen fäb. Flotjärnen tjärn Klockars bebyggelse Enskälan å
Sörgårdsvallen fäb. Flängan å Klockars torp Enskälbrännan skogsområde
Sörvallarna fäb. Flängdalen dal Klyftvallen fäb. Enskälflötarna myrområde
Sötjärnkojan skogskoja *Flängdalen dalgång? Klyftvallen fäb. Enskälsflöten myr
Tandsätern fäb. *Flängdalsbrännan skogsområde? Kläpp torp Enskältjärnen tjärn
Telvallen fäb. Frönäsbäcken bäck Kroktjärnvallen öde fäb. Enskältjärnen tjärn
Timmerkojan skogskoja Fäkthusholmen myrholme Kvarntorpet torp Fagervålen berg
Tolbodarna fäbodar Fäkthusholmen myrholme /Se Kvisthån by Fagervålen berg
*Toraldeluth Saknas Fäkthusholmen myrholme /Se Kvisthån by Fallbäcken bäck
Torpvallen fäb. Fäkthusholmen myrholme /Se Kvisthåvallarna fäb. Fallbäcken bäck
Trumvallen fäb. Fäkthusholmen holme /Se Kvisthåvallarna fäb. Fallet fall
Tråd-Nybodvallen fäb. Galberget berg Källberget by Fallet vattenfall
Tväråvallen fäb. Galberget berg Källberget by Fallkojan timmerkoja
Upp - i - Kölen fäbod /Se Galberget berg /Se Köldalsbacken torp Finkåsen skogsås
Ut med bäcken = 10 Vemdalen bebyggelse /Se ?Galberget, Lilla berg Kölvallarna fäb. Fisktjärnen tjärn
Vallarvallen fäb. Galberget, Stora o. Lilla berg Kölvallen fäb. Fisktjärnen tjärn
Varggransstugan stuga Galberget, Stora o. Lilla berg Kölvallen fäb. Fisktjärnen tjärn
Vemdalen by Gammalholmarna terräng Kölvallen fäb. Fjällbodlinjen sockengräns
?Vemdalen gård Gammelnipan berg Lilltjärnvallen fäb. Fjällvallhogna fjäll
Vemdalen by Graftruet berg Lilltjärnvallen fäb. Fjöleberget berg
Vemdalen kyrkby Granberget berg Lillåskojan timmerkoja Fjölgrubban sänka
Vemdalen komministersbost. /Se Granbo nat.namn? Lindedal flottningskoja Flakaskallen berg
Vemdalen by /Se Granåsen ås Lunda lht Flanahögarna backar
Vemdalen kyrkby /Se Granåsbäcken bäck Lunds bebyggelse Flintskallen berg
Vemdalen by /Se Gravtrutjärnen tjärn Lunds gård Floen myr
*Vemenes Saknas Grundrymyrarna myrar Lång-Anders-torpet f.d. torp Flotjärnen tjärn
Wemenäs Saknas /Se Gruvmyren myr Långbroholmen t. Flotjärmyrarna myrar
Vemhån gd /Se Gruvänget terräng Långbroholmen torp Flotjärnen tjärn
Vemvallen fäb. Grymsgrubban sänka Långbroholmen gd Flyet slåtter
Vonstötvallen fäb. »grytha», se Gröten åker Långfähuset torp Flyet myrmark och slåtterängar
Vålan gd /Se Gråberget berg Långletan vägsträcka Flåkåskallen bergås
Vålan gd /Se Gråberget berg Länsmans bebyggelse Flängdalen dalgång
Vålkojan skogskoja Gråbäcken bäck Lövsta t. Flängen bäck
Vålvallen fäb. Gråhågna berg Lövsta torp Flängen bäck
Vålvallen fäb. Gråruet berg Lövås gård Flänjan bäck
Vålvallen fäbodar Gräsbäcken bäck Malmbäcken fäb. Flötarna myrar
Västeråsen förr komm.bost. /Se Gräsbäcken bäck Malmbäckvallarna fäb. Flöten myr
Västeråsen förr komm. bost. /Se Grönkälldammen damm Malmbäckvallen fäb. Flöten myr
Västeråsen förr komministerboställe Grönkällån å Matforskojan koja Framstugbäcken bäck
Västeråsen förr komm.bost. /Se Grönkällån å Matsäckmyrstöriset koja Frubackängena del av Älgnäset
Västeråsen förr komm.bost. /Se Gröten åker Medfarskojan timmerkoja Frönäset näs
Väst i stuggun = 41 Vemdalen bebyggelse /Se Gröten åker /Se Mena torp Fäkthusholmen myrholme
Västvallen fäb. Gröten åker /Se Menan t. Galberget, L. o. St. berg
Ytterhån, se Hån by /Se Grötfors nat.namn? Morvallen fäb. Galberget berg
Åsen (förr) gd /Se Grötforsbäcken bäck Morvallen fäb. Galberget ödesböle
*Åsen försv. gd? /Se Gulberget berg Myren lht Galbergsmyrarna myrar
Åtgårdsbygget fäb. Gulberget berg Myrvallen fäb. Galbergsmyrarna myrar
Övenstrand Saknas Gulbergsbryn bäck Myrvallen fäb. Gammalbroarna myr
Över-Bergvallen fäb. Gulbergstjärnen tjärn Myssjökojan timmerkoja Gammalbron bro
Överhån, se Kvisthån by /Se Gullriset terräng Målars torp Gammalbron bro
Överåsen = 26 Vemdalen bebyggelse /Se Gunnarsfiskarna krok av Veman Nederkallmoren gård Gammalhögarna backar
  Gunnarsfisket åkrök Nederåsen gård Gammalhögen höjd
  Gutmyren myr Nedgården gård Gammalnipan bergstup
  Gärde Saknas /Se Ner i gården gård Gammalnipen nipa
  Hackåstjärnen tjärn Ner i gården bebyggelse Gammalån å-grev
  Hafvarru, se Bäckehågna (Hovruet) fjäll Ner i åsen bebyggelse Gammalstörösbäcken bäck
  Hafwerru, se Bäckehågna (Hovruet) fjäll Ner i åsen bebyggelse Gavelåsen berg
  Hagamyren myr Nipan torp Gavelåsen skogsås
  Halvvägsmyren myr Niptorpet f.d. fäb., se Nipan torp Getnäset näs
  Hammarberget berg Niptorpet f.d. gård Glentängena slåtterängar
  Hanakamtjärnen tjärn Nordanmyren bebyggelse Godhålet sänka
  Harastoknallarna knallar Nordanmyren bebyggelse Graftruet fjäll
  Harredan bakvatten Nordantill gård Granberget berg
  Hasioar, se Håsjön sjö Nordantill bebyggelse Granbergen berg
  »Hasioar rev» berg Nordantill bebyggelse Granholmen myrholme
  *Havanfjäll = Bäckehågna? fjäll Nordanåfjällvallen fäb. Granåsen ås
  Hedningsbacken backe Nordanåfjällvallen fäb. Grasbäcken bäck
  Heenwålen, se Henvålen fjäll Nordanån gård Gravruet fjäll
  Hellfdfjället, se Hovdet fjäll Nordanån gård Gravrutjärnen tjärn
  *Helvetet fjäll Nordanån bebyggelse Groröstarna skogsås
  Helvetesdalen dalgång Nordbacken gårdar Grunnmyrarna myrar
  Hemvåhlen = Henvålen fjäll Nordbacken torp Grymsbron bro
  Henvålbäcken bäck Nordgården gård Gråberget fjäll
  Henvålen berg Nordgården gård Gråberget fjäll
  Henvålen fjäll Nordgårdsfjällvallen fäb. Gråbergshogna fjäll
  Henvålen fjäll Nordgårdsvallen fäb. Gråbäcken bäck
  Henvålen berg Nordholmen gård Gråhågna fjäll
  Henvålen berg Nordholmen bebyggelse Gråhogna fjäll
  Henvålen fjäll Nord i backarna gård Gråruet fjäll
  Henvålkölen sankmark Nord i gården bebyggelse Grårnet fjäll
  Henvåltjärnen tjärn Nord i gården bebyggelse Gråruet fjäll
  Hjälldalsmyren myr Nord i klockars bebyggelse Gråruet fjäll
  Hjällen berg Nord i stuggun bebyggelse Gråuggen Saknas
  Hoan å Nord i stuggun bebyggelse Gråuggen fjälltopp
  Hoan å Nord i sveden bebyggelse Gräfsbrännan slåttermark
  ?Hoan å Nord i sörgårds bebyggelse Gräfsänget slåtteräng
  Hoan å Nord i Sörgårds bebyggelse Grönkällån Saknas
  Hoan å Nordkälvallen, se Ned å kölen fäb. Grönkällån å
  Saknas, se Håsjöruet Saknas Nord med grind bebyggelse Grötholmen holme
  Holmen ö Nordmon bebyggelse Grötholmen myrholme
  Holmflötarna sank mark Nordmon gd Gulbenstjärnen tjärn
  *Hosjöarna sjöar Nordmyren gård Gulberget berg
  Hovde berg Nordstugan f.d. gård Gulbergsbryn bäck
  Hovdet fjäll Nordsätern fäb. Gulbergsbäcken bäck
  Hovdet fjäll Nordtjärnen torp Gulbergstjärnen tjärn
  Hovruet fjäll Nord vid grinden gård Guldriset (backar och) slåtterängar
  Hovruet fjäll Nordå eller Nordanån bebyggelse Gullhögarna, se Gullrisarna Saknas
  Hufwudet, se Hovdet fjäll Nord å kölen fäb. Gullrisarna backe
  »hwianeth» okänd plats Nord å mon gård Gunnarsfiskarna krok av Veman
  *Hwianeth Saknas Nordåvallen f.d. fäb. Guristranden slåtteräng
  Håbäcken bäck Norsktorpet f.d. torp Gutmyren myr
  Håffsio uf, se Håsjöruet /Se Nusen bebyggelse Gutmyren myr
  Håffsiön, se Håsjön sjö Nusen bebyggelse Gäddtjärnen tjärn
  Håffsiön, se Häsjön sjö Nusfjällvallen fäb. Gäddtjärnen tjärn
  Håffsiöruuf, se Hösjöruet berg Nusfjällvallen fäb. Hammarberget berg
  Håfsion, se Håsjön sjö Nybodarna fäb. Hamptjärnen tjärn
  Håfsiöruf-, se Håsjöruet berg Nybodvallen fäb. Hamptjärnen tjärn
  Håfsiöruuf, se Håsjöruet berg Nybodvallen fäb. Hamptjärnen tjärn
  Håkölen utmark /Se Nybron landsvägsbro Hamptjärnen tjärn
  Hållan ås Nygården bebyggelse Hamptjärnen tjärn
  Hållbäcken bäck Nygården gård Han(a)kammen backe
  Hållvadet vadställe Nygården gård Hanakammen backe
  Hållån å Nygården bebyggelse Hanakamtjärnen tjärn
  Hållån å Nymans utflyttad gård Hanakammtjärnen tjärn
  Nedre Hån, se *Hosjöarna sjö Nymans gård Han(a)kamtjärnen tjärn
  Övre Hån, se *Hosjöarna sjö Nyrisarna bebyggelse Hedningsbacken backe
  *Håns avradsland utmark Nyrisarna bebyggelse Helvetesdalen, se Lillhelvetet Saknas
  Hånsiöarne, se Håsjön, Övre o Nedre sjöar Nyriset gård Helvetesdalen, se Storhelvetet Saknas
  Hånsjön sjö /Se Nyströms bebyggelse Helvetesdalen dalgång
  Håsiöarne, se Håsjön, Övre o Nedre sjöar Nyvallen fäb. Hembacken backe
  Håsjöarna sjöar Nyvallen fäb. Hembrännarna skogsområde
  Håsjöbäcken bäck Nyvallen fäb. Hemmoren granskogsområde
  Håsjömyrarna myrar Näsbron bro Hemmyren myr
  Håsjön sjö /Se Näset t. Henvålbäcken bäck
  Håsjön sjö Näset lht Henvålbäcken bäck
  Håsjön sjö Näsmans torp Henvålen fjäll
  Håsjön sjö Näsmanstorpet, se Hjälltorpet Saknas Henvålen fjäll
  Håsjön sjö Näsmanstorpet timmerkoja torp Henvåltjärnen tjärn
  Håsjön sjö Näsvallarna fäb. Henvåltjärnen tjärn
  Håsjön sjö Näsvallen fäb. Hjällen höjd
  Håsjön sjö Ol-Bardos bebyggelse Hjällen berg
  Håsjön sjö Ol-Bardos» gård Holmen holme
  Håsjön sjö Ol-Bardos bebyggelse Holmflötarna myrområde
  Håsjön sjö Ol-Jöns gård Holmflöten myr
  Håsjön sjö Ol-Lambrikts torp Hoppet inägor
  Håsjön sjö Ol-Måns torp Hovdet fjäll
  Håsjön sjö /Se Ol-Pelles torp Hovde fjäll
  Håsjön, Nedre sjö Ol-Pelles-kojan koja Hovruet, se Bäckehågna Saknas
  Håsjön, Nedre o. Övre sjöar Oppgärds bebyggelse Husberget berg
  Håsjön, Övre o. Nedre sjöar Opp i gården gård Håbron bro
  Håsjön, Övre o. Nedre sjöar Opp i gården bebyggelse Håknätten berg
  Håsjön, Övre o. Nedre sjöar Opp i gärdena bebyggelse Håkölen myr- och skogsområde
  Håsjön, Övre sjö Opp i kölen Saknas Håkölen köl
  Håsjöru, se Hösjövålen fjäll Opp i Orrhög bebyggelse Hållan sluttning
  Håsjöru, se Bäckehågna (=Hovruet) fjäll Opp i Prästgården, se Opp i Orrhög Saknas Hållan el. Hållorna höjder
  Håsjöruet fjäll Opp i stuggun, se Nusen Saknas Hållan bergssluttning
  Håsjöruet berg Opp i stuggun bebyggelse Hållan skogsås
  ?Håsjöruet berg Opp i åsen gårdar Hållorna bergskedja
  Håsjöruet fjäll Opp i åsen, se Opp i Orrhög Saknas Hållån Saknas
  Håsjöruet fjäll Opp i åsen bebyggelse Hållån å
  ?Håsjöruet berg Oppmon bebyggelse Hånvålen fjäll?
  Håsjöruet fjäll Oppmon bebyggelse Håsjöbäcken bäck
  Håsjöruet berg Oppvallarna fäb. Håsjön, Öv. o Ned. sjöar
  Håsjöruet berg Orrhögbygget fäb. Håsjön sjö
  Håsjöruet berg Orrhögbygget fäb. Håsjön sjö
  Håsjöruet fjäll Orrhögen bebyggelse Håsjön sjö
  Håsjöruet berg Orrhögen gård Håsjön sjö
  Håsjöruet fjäll Orrhögen f.d. gård Håsjönoret bäck
  Håsjöruet berg Orrhögen bebyggelse Håsjöruet, se Gråruet Saknas
  Håsjöruet berg Pelle-kojan koja Håsjöruet fjäll
  Håsjöruet berg Per-Bäck torp Håsjövålen fjäll
  Håsjöruet fjäll Per-Halvars f.d. gård Håsjövålen fjäll
  Håsjöruet berg Per-Jons´ gård Håsjövålen fjäll
  Håsjöruet berg Pick torp Håsäterbacken backe
  Håsjöruet fjäll /Se Prins bebyggelse Håsätermyren myr
  Håsjövålen berg Prins gård Hästhuvudmyren myr
  Håsjövålen berg Prinsvallen fäb. Hästkällan källa
  Håsjövålen fjäll Prästgården, se Sörmon Saknas Hästkällan skogsområde
  Håsjövålen fjäll Prästgården gård Högarhålen fördjupningar med myrslåtter
  Håsjövålen fjäll Prästgården bebyggelse Högarhålen slåtterängar
  Håsjövålen fjäll Prästvillan jaktstuga Högfjället fjäll
  Håsjövålen fjäll På gräftum eller Gräftarna bebyggelse Högfjället fjäll
  Håsjövålen berg Pål-Andersbygget förr en höstfäb. Högkällan Saknas
  Håsvåhlen = Håsjövålen fjäll Påls torp Högkällan myrområde
  Hällbäcken bäck Påltrå(d)en odlad jord Högmyrsundet Saknas
  Hälsingborg myrar Risarna bebyggelse Högrehögen backe
  Hästkällan källa Risbron bro Högåsen, se Åsen Saknas
  Hästkällan källa Ris-Jonas´ torp Högåsen skogsås
  Höfde Fjäll, Se Hovdet fjäll Risstycket skogsområde Höjden höjd
  Högarhålen slåtterängar Risvallen fäb. *Hölle berg?
  Högarmyren myr Risvallen fäb. Hötjärnbäcken bäck
  Högfjället fjäll Roel Måns torp Hötjärnen tjärn
  Högkällan myrområde Rullbo timmerkoja Hötjärnen tjärn
  Högåsen ås Rullbokojan timmerkoja Hötjärnmyren myr
  Hötjärnen tjärn Rundkvisttorpet torp Jakobbäcken bäck
  Jakobbäcken bäck Ruvallen fäb. Jakobbäcken bäck
  Johanmyren myr Ruvallen fäb. Jakobflået Saknas
  Jo - Ols - Karinvallen kyrkbyn Ruvallen fäb. Jakobholmen myrholme
  Järpbäcken bäck Ruvallen fäb. Jo-Mångsbäcken namn på Kallmorbäcken
  Jönsbäcken bäck Röjvallarna fäb. Jon-Måns-moren odling
  Kalkberget berg Röjvallen fäb. Jon-Måns-ängena slåtterängar
  Kalkbäcken bäck Rönnbergsvallen fäb. Jon-Ols-ängena ängar
  Kallflon sank mark Rönnängen, se Rönningen fäb. Juterikmyren myr
  Kallmor-Staffastöreset terräng Rönningen fäb. Jutmyren myr
  Kalvtjärnen tjärn Rönningen fäb. Jutmyren myr
  Kattjärnflon sank mark Rönningen fäb. Jutsundet »myrsund»
  Kattuggelbäcken bäck Rönningen fäb. Jällhögen backe
  Kattuggelbäcken bäck Rönningskojan koja Järpbäcken bäck
  Kattuggeldalen dal Rönningvallen, se Skorvrönningen fäb. Järpbäcken bäck
  Kilberget berg Rönningvallen fäb. Järpbäckmon Saknas
  Kilberget berg Rörvallen fäb. Jöns-bäcken bäck
  Kilbergsdalen dalgång Sandviken f.d. skjutsstation Jönsmyren Saknas
  Kilbergsflon sank mark Sandviken gård Jönsmyren myr
  Kleven bergssluttning Persån gård Kalkberget berg
  Kleven berg Sersån gård Kalkberget berg
  Klingerholmen myrholme Sjugguls fäb. Kalkhusbäcken bäck
  Klyftberget berg Sjugurs fäb. Kallflon myr
  *Klåxås Afradsland utmark Skalsvallen fäb. Kallflon myr
  Klövsjöfjällen fjäll Skalsvallen fäb. Kallmorabacken backe
  Klövsjöfjällen fjäll Skebodvallen fäb. Kallmorbäcken bäck
  Klövsjöfjällen fjäll Skedbodarna fäb. Kallmorbäcken bäck
  Klövsjöfjällen fjäll Skedbodarna fäb. Kallmormyren myr
  Klövsjöfjällen fjäll Skoffvallen, se Högarnyvallen fäb. Kallmormyren myr
  Klövsjöfjällen fjäll Skoffvallen fäb. Kallmorryan myr- och skogsområde
  Klövsjöfjällen fjäll Skomakars torp Kallmorängarna slåtterängar
  Knulbäcken bäck Skomakarsätern fäb. Kalvskinnet å-strand och myr
  Knåpen ström Skomakarsätern fäb. Kattsundflon myr
  Knäten, se Vålknätten berg Skorvdalsvallen f.d. fäb. Kattsundflon myr
  Knättbäcken bäck Skorvdalsvallen fäb. Katt-tjärnflon myr
  Knättbäcken bäck Skorvrönningen fäb. Kattugglebäcken bäck
  Knätten, se Vålknätten berg Skorvvallen fäb. Keléarönningen slåttermark
  Knätten berg Slaktars gård Kilarna slåtteräng
  Knättjärnen tjärn Släppan gammal gård Kilberget berg
  Koberget berg Släppan gård Kilberget berg
  Kobergskällan sank mark Smeds lht Kilbergsmyren myr
  Kohålbäcken bäck Smeds torp Klevan bergssluttning
  Kojbäcken bäck Snösarna fäb. Klevvägen väg
  Kojdalen dalgång Snösbodarna fäb. Klingermyren myr
  Korsbacken backe Snösbygget förr fäb. Klingeröarna slåtterängar
  Kotjärnen tjärn Snösbygget fäb. Klyftbergen berg
  Kroktjärnen tjärn Spångmyren gård Klyftfjällen fjäll
  Kroktjärnen tjärn Stadtorpet t. Klyftfjällen fjällkedja
  Kroktjärnheden hed Stavsjökojan fiskarkoja Kläpptjärnen tjärn
  Krubbäcken bäck Stene bebyggelse Kläftnäsbäcken bäck
  Kråkflon myr Stene lht Klöftnäset näs
  Kvarnbäcken bäck Stenstöriset koja Klöppbergen berg
  Kvarnbäcken bäck Stockåvallen fäb. Klöppvallbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Storgården gård Klöppvallslagan fjällsänka
  Kvarnmoren terräng Storgården gd Klövsjöfjällen fjäll
  Kviderknätten berg Stormyrstöriset (slåtter)koja Klövsjömyrarna myrar
  Kvisthåbäcken bäck Stortjärnvallen fäb. Klövsjömyren myr
  *Kyrkogärdet ängsteg /Se Stures lht Klövsjömyren myr
  Kådberget berg Sundholmen t. Knektkroken åbukt
  Kåhlh--berge, se Kådberget berg Sunnanhagan bebyggelse Knylan vik och odlat markområde
  Källbergsängena myr Sunnanhagen bebyggelse Knättbäcken bäck
  Källbäcken bäck Sveden torp Knättjärnen tjärn
  Källbäckgraven sänka Sveden gård Kohålbäcken bäck
  Kölvalldammen damm Svedjeåvallen fäb. Kohålbäcken bäck
  Kölån å Sveduvallen fäb. Kotrå(d)an plats
  Köpmankölen sank mark Svedvallen fäb. Koviken vik
  Köpmankölen sank mark Svedvallen fäb. Kringen ström
  Köpmankölen myrköl /Se Sven-Hans´ torp Krokmyrbacken backe
  Köpmansholmen holme /Se Svenskmon torp Krokmyrbäcken bäck
  Köpmanstjölen, se Köpmanstjärnen myr Svänsmon, Övre gård Krokmyren myr
  Köpmanstjärnen tjärn /Se Svänsmon gård Kroktjärnen tjärn
  Köpmantjärnen tjärn Svensmon gd Kroktjärnen tjärn
  Köpmanstjärnen myr /Se Sälvallen gammal fäbodvall Kroktjärnen tjärn
  Köpmanstjärnen tjärn /Se Sätervallen fäb. Kroktjärnen tjärn
  Lambriktsbäcken bäck Sätervallen fäb. Kråkflon myr
  Lambriktsmyren myr Sätervallen, Norra fäb. Kråkflon myr
  Landarån å Sätervallen, Södra fäb. Kvarnbäckbacken backe
  Landaråsen skogsås Söderberget gård Kvarnbäcken bäck
  Landaråsen ås Södereggen gård Kvarnbäcken bäck
  Landaråsänden terräng Södertjärnen hemmansdel Kvarnbäcken bäck
  Lappviken vik Sömlingsbäcken hp Kvarnbäcken bäck
  Lillbodberget berg Sörberget gårdar Kvarnbäcken bäck
  Lillbäcken bäck Sörberget bebyggelse Kvarnknallarna höjder
  Lillbäcken bäck Sörgården bebyggelse Kvarnmyren myr
  Lillbäcken bäck Sörgården gård Kviderknätten, se Vålknätten Saknas
  Lillbäcken bäck Sörgården gård Kvisthåbäcken bäck
  Lilldalen dalgång Sörgården bebyggelse Kvisthåbäcken bäck
  Lilldalen dalgång Sörhagen gård Kvisthåtjärnen tjärn
  Lilldalsmyren myr Sörhögen gård Kådbergen berg
  Lillfjället fjäll Sör i högen bebyggelse Kåntan lugnvatten
  Lillfjället fjäll Sör i högen bebyggelse Källberget berg
  Lill-Galberget berg Sörmon gård Källberget berg
  Lillhågna berg Sörmon (präst)gård Källbergssjön sjö
  Lillhågnslagan terräng Sörmon Saknas Källflået fjällmyr
  Lillruet berg Sör om eggen bebyggelse Källmyren myr
  Lillruet berg Sörsätern fäb. Källorna slåtterängar
  Lill-Skorvan bäck Sörvallarna fäb. Kärringvaken vak
  Lill-Skrömlingstjärnen tjärn Sörvallen fäb. Kölhållan »skogsryggar»
  Lilltjärnen tjärn Sörvemdalen dalgång Kölvallen Saknas
  Lilltjärnen tjärn Tandsätern fäb. Kölvallmyren myr
  Lilltjärnflon sank mark Tandsätern fäb. Kölån å
  Lilltjärnflon sank mark Telvallarna fäb. Kölån å
  Lill-Trumman å Tjärdalsbacken torp Köpmanholmen myrholme
  Lill-Uddan bäck Tjärntorpet t. Köpmanskölen myr
  Lill-Vemdalshammaren berg Tjövhögen torp Köpmanskölen myr- och skogsområde
  Lillvålen berg Tolbodarna fäb. Köpmantjärnen tjärn
  Lill-Våndtjärnen tjärn Tolbodarna fäb. Köpmanstjärnen tjärn
  Lillån å Tolbodvallen fäb. Lambricksbäcken bäck
  Lillåsen ås Torpvallen fäb. Lambricksbäcken bäck
  Lillåsen ås Torpvallen fäb. Lambricksmyrbäcken bäck
  Lillåsen ås Tors gård Lambricksmyren myr
  Lillåsen berg Tovmoren fäb. Landarån å
  Lillåsen ås Tovmoren fäb. Landarån å
  Lillåstjärnarna tjärnar Travallen f.d. fäb. Landaråsen skogsås
  Lokarna vattensamling Trubbas torp Landaråsen skogsås
  Lomtjärnen tjärn Trubbs gård Landaråsen ås
  Lundamo nat.namn? Trubb bebyggelse Landaråsen ås
  Lundsbäcken bäck Trumkojan timmerkoja Lappholmen kulle
  Långavan del av Veman Trumman fäb. Lappviken vik
  Långbroberget berg Trumvallen fäb. Lastvallbron bro
  Långbrobergstråden höjd Trumvallen fäb. Leklandet Saknas
  Långfjöset terräng Tråbodvallen f.d. fäb. Lerhögarna höjdsträckning
  Långletan vägstr. /Se Tråden gård Lillbodberget berg
  Långloken tjärn Tråden bebyggelse Lillbodberget berg
  Långloken myr Trådgården bebyggelse Lillbonkflöten myr
  Långmoren höjd Tråvallen f.d. fäb. Lillbäcken bäck
  Långmyren myr Turas gård Lillbäcken bäck
  Långmyren myr Tväråbackkojan koja Lillfjället berg
  Långryarna skogsområde Tvärådammen flottningsdamm Lillfjället berg
  Långtjärnbäcken bäck Tväråkojan timmerkoja Lillgalberget berg
  Långtjärnen tjärn Tväråvallen fäb. Lillhelvetet dal
  Lövholmen myrholme Tällbergsbygget Saknas Lillhelvetsdalen dalgång
  Lövholmtjärnen tjärn Tällbergstorpet f.d. torp Lillhogna fjäll
  Lövhustjärnen tjärn Uddkojan koja Lillhågna fjäll
  Lövhögarna backar Upp(e) i bygget torp Lillhovde berg
  Lövhögen höjd Uppe i dalen by Lillruet berg
  Lövhögmyren myr Upp(e) i gårdarna gårdar Lillruet fjäll
  Lövmotjärnen tjärn Upp(e) i gärdet gård Lillruet berg
  Lövuggarna berg Uppe i Hans´ torp Lillrävhögen backe
  Malmbäcken bäck Upp(e) i kröllen gårdar Lillsjöflöten myr
  Malmbäcken bäck Upp(e) i nusan gård Lillsjöflöten Saknas
  Malmbäcken bäck Upp(e) i stugan gård Lillskedflöten myr
  *Malmtettflata terräng? Uppgården gård Lillskrymmingstjärnen tjärn
  Mann-Persloken vattensamling Uppmon gårdar Lillsnösen Saknas
  Maskmyren myr Uppmovallen gård? Lillsvinkan å
  Maskmyrsundet terräng Uppmovallen torp Lilltjärnen tjärn
  Matfors nat.namn? Uppvallarna fäb. Lilltjärnen tjärn
  Matlöshågna berg Ut i gården, se Nusen Saknas Lilltjärnen tjärn
  Matsäckmyren myr Ut(e) i gården gård Lilltjärnen tjärn
  Matsäckmyrstöreset terräng Utgården bebyggelse Lilltjärnen tjärn
  Mellanryggen berg Ut i gården bebyggelse Lilltjärnen tjärn
  *Mellingsån å Ut(e) i myren gård Lilltjärnflon myr
  Middagsberget berg Ut(e) i Olles lht Lilltrumman bäck
  Middagshågna berg Ut med bäcken bebyggelse Lilltrumman Saknas
  Middagshågna fjäll /Se Ut med lillboden f. fiskbod Lilluggen, se Småuggarna Saknas
  Milhällmyren myr Utmon gård Lillvemdalen ådal och slåtteräng
  Mirn Fiäll, se Myrruet fjäll Vallen bebyggelse Lillvålen berg
  Miösiön, se Mjösjön, Östra sjö Vallen gårdar Lillån å
  Mjöingen, se Mjösjön, Östra sjö Vallen gårdar Lillån bäck
  Mjöing(s)kölen myrköl /Se Vallen gård Lillåsberget berg
  Mjösjön, Västra sjö Vallen bebyggelse Lillåsen skogsås
  Mjösjön, Västra sjö Vallen bebyggelse Lillåsen skogsås
  Mjösjön, Västra sjö Varggransvallen fäb. Lillåsen skogsås
  Mjösjön, Västra och Östra sjöar Vargransvallen f.d. fäb. Lillåsen ås
  Mjösjön, Östra sjö Vemdalen by Lillåsen ås
  Mjösjön, Östra sjö Vemdalen by Lindbärsbäcken annat namn på Näsbäcken
  Mjösjön, Östra sjö Vemdalsbyn by Lisbuberget berg
  Mjösjön, Östra sjö Vemdalsskalet poststation Ljusnan älv
  Mjösjön, Östra sjö Vemhån pst Lusfloberget sluttning
  Morhammaren berg Vemvallen fäb. Luskedsbacken backe
  Morhammarsmyren myr Vemvallen fäb. Lustig-trå(d)an plats
  Morsflötarna sankmark Vonstötvallen fäb. Långavan å-gren
  *Mossafjället fjäll Vålarna bebyggelse Långavan sidovik av Veman
  Myrbärkölen sank mark Vålarna gård Långfähusbron bro
  Myrbärkölen myrköl /Se Vålarna bebyggelse Långloken tjärn
  Myrruet fjäll Vålkojan koja Långmyren myr
  Myrruet fjäll Vålvallarna fäb. Långmyren myr
  Myrruet fjäll Vålvallen fäb. Långmyren, Östra myr
  Myrruet fjäll Vånstötmorarna öde fäb. Långmyren, Södra myr
  Myrruet berg Västanbäcken bebyggelse Långryan lövskogsområde
  Myrslagan terräng Västanbäcken gård Långtjärnbäcken bäck
  *Måsafjäll fjäll Västanbäck bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Märatallmyrarna myrar Västbacken torp Långtjärnen tjärn
  *Märkeshällan sten? o. gränsmärke Västbacken gård Långtjärnen tjärn
  *Märkeshällan sten? o. gränsmärke Västerbodarna fäb. Lännelån å
  Märkesstenshågna berg Västgården bebyggelse Lövbäcken bäck
  *Måsafjäll berg Västgården f.d. gård Lövholmbäcken bäck
  Märkeshäll Fjället, se Klövsjöfjällen fjäll Västgården gård Lövholmbäcken bäck
  Märkeshäll Fjället, se Klövsjöfjällen fjäll Västgården gård Lövholmen höjd
  Mörkfjället fjäll Västgården bebyggelse Lövholmen myrholme
  Mörtströmholmen myrholme Västholmen torp Lövholmmyren myr
  Mörtströmmen ström Väst i backa bebyggelse Lövholmtjärnen tjärn
  Nipan berg Väst i backen bebyggelse Lövholmtjärnen tjärn
  *Nipenfjället berg Väst i där gård Lövholmtjärnen tjärn
  Nipfjället fjäll Väst i gården gård Lövhusknallen berg
  Nipskaftet berg Väst i gården bebyggelse Lövhustjärnen tjärn
  Nordimoren skogsområde Väst i gården bebyggelse Lövhögarna backar
  Nordiåsen ås Väst i här gård Lövhögarna skogsås
  Nordkälmyren Saknas /Se Väst i stuggun bebyggelse Lövhögarna höjder
  Nordkälmyren, se Nordkölmyren Saknas /Se Väst i tråden bebyggelse Lövhögen Saknas
  Nordkölen berg Väst i tråden gård Lövhögmyren myr
  Nordkölen sankmark Väst i tråden bebyggelse Lövhögtjärnen tjärn
  Nordkölflöten sank mark Väst i åsen torp Lövhöjden skogsås
  Nordkölknulen berg Västmon eller Väst å mon bebyggelse Lövuggarna bergknölar
  Nordköltelet skogsområde Västmon gård Lövuggarna fjälltoppar
  Nordkölmyren Saknas /Se Väststugan gård Lövuggarna skogsås
  Nordköltelet Saknas /Se Västvallarna fäb. Lövuggen berg
  Nordstugåsen ås Västvallen gård Lövuggtjärnen tjärn
  Nord-Å-Kölen utmark /Se Väst å mon bebyggelse Lövåsen skogsås
  Norr-Veman å Väst å vallen bebyggelse Malman bäck
  Norr-Veman å Ytterhån by Malman bäck
  Norr-Veman å Ågrens lht Malmbäcken bäck
  Norr-Veman å Åkerhögen torp Malmbäcken bäck
  Norr-Veman å Ålderhemmet gård Matlöshågna fjällparti
  Norskes terräng Ålderåsen torp Matsäckmyrarna myrar
  Norskmoren terräng Åmotkojan bolagskoja Matsäckmyren myr
  Nupan bäck Åsen gårdar och torp Mellanflon eller Mittiflon myr
  Nusstöreset terräng Åslunds torp Mellansjöänget slåtteräng
  Nybodflöten myr Ås-Måns torp Mellansvinkan å
  Nybodflöten sankmark Åsmybodarna fäb. Middagshogna fjäll
  Nybodflöten sank mark Ås-Ola-myrstöriset koja Middagshågna fjäll
  Nyvallslagan terräng Ås-Ola-Vallen fäb. Middagsmyren myr
  Näsberget berg Åsvallen f.d. fäb. Mjöringen bäck
  Näsbergstjärnen tjärn Åsvallen fäb. Mjöingen, Östra sjö
  Nävjarna bergskedja Åtgården gård Mjöingen, se Västermjösjön och Östermjösjön Saknas
  Nävjarna skogsterräng? Åtgårdsbygget fäb. Mjöingsjön, Västra sjö
  Odlingen terräng Östbacken gård Mjöingskölen myr
  Odlingen terräng Östbacken gård Mjöingsmyrarna myrområde
  Ol-Persslätten myr Östbacken bebyggelse Mjöingtjärnen tjärn
  Olåsen ås Östberget gårdar Mjösjöbäcken bäck
  Olåsflöten sankmark Östberget gård Mjösjömyrarna myrar
  Olåsmorarna skogsområde Östberget bebyggelse Mjösjön, Västra sjö
  Orrhögberget berg Östgården gård Mjösjön, Östra sjö
  Orrhögmyren myr Östgården gård Moarna moar
  Oxbacken backe Östgården gård Moarna område
  Oxeruts Wålen, se Oxsjövålen fjäll Östgärdet gårdar Morhammaren berg
  Oxrun, se Oxsjövålen fjäll Östgärdet bebyggelse Mossmyren myr
  Oxsjöcampen nat.namn? Östholmen gårdar Murutorven omr.
  Oxsjön sjö Östholmen gård Myrbärkölen myr- och skogsområde
  Oxsjön sjö Östholmen gård Myrbärkölen köl
  Oxsjön sjö Öst i där gård Myrrnet fjäll
  Oxsjön sjö Öst i gården gård Myrruet fjäll
  Oxsjön sjö Öst i gården bebyggelse Myrruet fjäll
  Oxsjön sjö Öst i gärdena bebyggelse Myrtaget myr
  Oxsjöslåttarna myr o. ängsmark Öst i gärdet bebyggelse Måråtårvan skogsås
  Oxsjötjärnen tjärn Öst i holmarna bebyggelse Mälarna äng
  Oxsjövåla berg /Se Östmoarna gård Märkeshällfjället fjäll
  Oxsjövålen fjäll Östmon gd Märkestenshågna fjäll
  ?Oxsjövålen fjäll Östmyren torp Märkestenshågna, se Märkeshällfjället Saknas
  Oxsjövålen fjäll Överåsen bebyggelse Mörkfjället fjäll
  Oxsjövålen fjäll Överåsen gård Mörtströmholmen myrholme
  Oxsjövålen fjäll   Mörtströmmen ström(drag)
  Oxsjövålen fjäll   Nedersjön sjö
  Oxsjövålen berg   Nipan bergstup
  Oxsjöån å   Nipen nipa
  Oxsjöån å   Norddigerberget berg
  Oxögat tjärn   Nordgruvan f.d. gruva
  Paddmyren myr   Nordgårdsviten snödriva
  Per-Axelsstöreset terräng   Nordhålen fördjupningar
  Per i vallmyren Saknas   Nord i högum ås
  Pliktbäcken bäck   Nordkälmyren myr
  Predikstolen berg   Nordköltelet skogsområde
  Profossmorarna terräng   Nordmoren granskogsområde
  Prästholmen terräng   Nordmyrarna myrområde
  Påskaftontjärnen tjärn   Nordsundet »myrsund»
  Pärlandsbacken höjd   Noret sund
  Rammkroken krok av Veman   Norr-Veman å
  Rassdalen dal /Se   Norr-Veman å
  Rastdalen dalgång   Nusbron bro
  Redarskar, se Skalet fjällpass   Nusholmen myrholme
  »redars skardh» en del av »skalet»   Nybodflöten myr
  *Redars skardh dalgång   Nymyrarna myrar
  *Ræiderskard trol. Röjans dalgång   Nyvallbäcken bäck
  »ræjderskardh» del av »skalet»   Nyängena slåtteräng
  *Redarskar pass o. gränspunkt   Näsberget berg
  *Redars skardh dalgång   Näsberget, se Skantberget Saknas
  ?Redars Skardh dalgång   Näsbäcken bäck
  *Redarskard pass o. gränspunkt   Näsbäcken, se Lindbärsbäcken Saknas
  Reddarsskard, ss Redarskar pass o. gränspunkt   Näset näs
  Reidarskard f.d. fäbodställe /Se   Näverbäcken bäck
  *Ridarskar fjäll   Näverbäcken bäck
  Riddareskal, se Skalet dalgång   Nävjarna bergskedja
  Riddarskard, se Skalet pass   Nävjarna berg
  Ridder Skal, se Skalet pass   Oddmyren myr
  Ridderskal, se Skalsfjället, Norra fjäll   Oddån å
  Riderskar, se *Redarskar pass o. gränspunkt   Olbäcken bäck
  *Riderskar ån Röjans dalgång   Ol-Nils-myren myr
  *Riddovardo fjäll   Ol-Nilsmyren myr
  Ringbrijngåhn, se Ringbrunnsbäcken bäck   Olåsen berg
  Ringbrunnsbäcken bäck   Olåsen berg
  Ringbrunnsbäcken bäck   Olåsflöten myr
  Ringbrunnsbäcken å   Olåsflöten myr
  Ringbrunnsbäcken å   Orrhögberget berg
  Ringbrunnsbäcken å   Orrhögberget berg
  Ringbrunnåen, se Ringbrunnsbäcken å   Orrhögmyren myr
  Ringbrunåhn, se Ringbrunnsbäcken å   Orrhögmyren myr
  Ring Brunån, se Ringbrunnsbäcken å   Oxbacken backe
  Ringbrynnsbäcken bäck   Oxsjöfallet vattenfall
  Ringdalen, se *Älgdalen dalgång?   Oxsjön sjö
  Ripfjället fjäll   Oxsjön sjö
  Rishågna berg   Oxsjön sjö
  Rismyren myr   Oxsjöslagan fjällsänka
  Ristjärnen tjärn   Oxsjöslåttarna myr- och ängsmark
  *Rode rågång   Oxsjötjärnen tjärn
  Rodevål berg o. gränspunkt   Oxsjövålen fjäll
  Rodovålen fjäll   Oxsjövålen fjäll
  Rodovålen fjäll   Oxsjövålen fjäll
  Rodugvålen berg   Oxsjöån å
  Rodovålen fjäll /Se   Oxögat tjärn
  Rodovålen fjäll   Oxvaken vak
  Rodugvålen berg   Paddmyrbrännarna skogsområde
  Rodugvålen berg   Paddmyren myr
  Rodugvålen bg   Paradiset område
  Rodugvålen fjäll   Paradishammaren bergspets
  Rodugvålen berg   Pelle-ängena slåtteräng
  Rodugvålen fjäll   Per-Bäck-änget slåtteräng
  Rodugvålen fjäll   Per-Halvars-stenen sten
  Rodugvålen fjäll o. gammal gränspunkt   Per-i-vall-myren myr
  Rodugvålen berg   Pliktbäcken bäck
  Rodugvålen fjäll   Pliktänget slåtteräng
  Rodugvålen fjäll   Profossmorarna skogsområde
  Rodovålen berg   Pullbäcken bäck
  Rodevål berg o. gränspunkt /Se   Pullen bäck
  Rodovålen fjäll /Se   Putten bäck
  Rodovålflöten sank mark   Påls-målen å-kant
  Rodovålskaftet berg   Påskaftonmyren myr
  Rodwård, se Rodugvålen fjäll   Påskaftontjärnen tjärn
  Rodöjan å   Rammkroken åbukt
  Rodöjan bäck   Rammkrokholmen myrholme
  Rodöjan å   Ramsäterbäcken bäck
  Roedeån, se Röjan å   Rammsäterbäcken bäck
  Rud Elfwen, se Röjan å   Rassdalen dal
  Ruholmarna terräng   Rassdalen dal
  Rundskallen berg   Rassdalsbergen berg
  Rundstensberget berg   Rassdalsberget berg
  Rundstensberget berg   Remmet Saknas
  Rundstensberget berg /Se   Remmet skogsmo
  Rundsteustjärnen tjärn   Ringbrunnsbäcken bäck
  Rumyrarna myrar   Ringbrunnsbäcken bäck
  Ruslagan terräng   Ringbrunnsbäcken bäck
  Ruuda, se Myrruet fjäll   Ringbrunnstjärnarna tjärnar
  Ryarna terräng   Ringbrynjan bäck
  Rybo nat.namn?   Ringbrynstjärnen, Yttre tjärn
  Rybäcken bäck   Ringbrynstjärnen, Övre tjärn
  Ryen sank mark   Ripmyren myr
  Råberget berg   Risen fjällsluttning
  Rävbacken backe   Riserikmyren myr
  Rävhögen höjd   Risholmen myrholme
  Rävhögmyren myr   Ris-Jonas-änget slåtteräng
  Röda elf, se Röjan Saknas   Rismyren myr
  Röda älf, se röjan å   Ristjärnen tjärn
  Rödan å /Se   Risängena slåtterängar
  *Röda skar dalgång   Rodovålen fjäll
  Rödavål, se Rodevål berg o. gränspunkt   Rodugvålen fjäll
  *Rödawål del av Skorvdalsfjället?   Rodugvålen fjäll
  *Rödavård fjäll o. gränsmärke   Rodöjan bäck
  *Rödavård fjäll o. gränsmärke   Roöjan å
  Röda älf, se Röjan å   Roöjåsen skogsås
  Röda ån, Elfwen, se Röjan å   Rubäcken bäck
  Röde E-fwen, se Röjan å   Ruet, se Graftruet Saknas
  Rödeja åen, se Rodöjan å   Ruet, se Myrruet Saknas
  Röderskar, se Skalet pass i dalgång   Rullbotjärnen tjärn
  *Rödeschale fjäll   Rumyrarna myrar
  *Rödeschåle berg o. gränsmärke   Rumyrarna myrar
  Rödeskahl, se Skalsfjället, Norra fjäll   Rumyren myr
  *Rödeskal fjäll   Rumyren myr
  Rödeskall, se Skalet fjällsluttning   Rundskallen berg
  Rödewåhl, se Rodugvålen berg   Rundstensberget berg
  Rödewåhl--, se Rodugvålen berg   Rundstensberget berg
  Rödewåhl, se Rodugvålen fjäll   Rundstensflon myr
  Rödevåhl, se Rodugvålen berg   Rundstenstjärnen tjärn
  Rödevål, se Rodevål berg /Se   Rutangen ås
  Rödewård[wål], se Rodugvålen fjäll   Rutjärnen namn på Graftrutjärnen
  Rödevård, se Rodugvålen berg   Rutjärnen tjärn
  Rödevård, se *Riddovardo fjäll   Ryen björkskogsområde
  Rödevård, se Rodugvålen fjäll   Ryorna björkterräng
  Rödewård, se Rodugvålen fjäll o. gränspunkt   Råberget berg
  *Rödewårdsfjällen fjäll   Råberget berg
  Rödeå Skal, se *Redarskar pass o. gränspunkt   Råberget berg
  *Rödfjället fjäll   Råbergstjärnen tjärn
  *Rödfjället fjäll   Råbergstjärnen, Öv. o. Ytt. tjärnar
  ?Rödhågna fjäll   Råbergstjärnen, Västra tjärn
  ?Rödhågna fjäll   Råbergstjärnen, Östra tjärn
  Rödhågna berg   Rångnäsbäcken bäck
  Rödhågna fjäll /Se   Rångnäset en krok på Norr-Veman
  Rödingz wålh, se Rodugvålen fjäll   Rångnäset näs
  Rödmyrtjärnen tjärn   Rångnäshögarna höjder
  *Rödskalet berg o. gränsmärke   Rångnäshögarna backar
  Rödstensflon sankmark   Räfshögarna backar
  Rödwård, se Rodugvålen fjäll   Rävhibacken backe
  Rödövålen berg   Rävhögarna backar
  Rödövålen berg   Rävhögen backe
  Röjan, jfr *Ræiderskard å   Rävhögen höjd
  Röjan å   Rävhögen backe
  Röjan å   Rävhögmyren myr
  Röjan å   Rävhögmyren myr
  Röjan å   Rävhögmyren myr
  Röjan å   Rödhogna fjäll
  Röjan å   Rödstensflon myr
  Röjaråsen ås   Rödstensflon myr
  Röjdalen dalgång   Rödövålen fjäll
  Röjkölen sankmark   Rödövålen fjäll
  Röjkölen myrköl /Se   Röjan å
  Rönberget, se Rönnberget berg   Röjan å
  Rönberget, se Rönnberget berg   Röjaråsen ås
  Rönberget, se Rönnberget berg   Röjaråsen skogsås
  Rönberget, se Rönnberget berg   Röjdalen ådal
  Rönbergskälen, se Rönnbergskölen utmark   Röjkölen myr- och skogsområde
  Rönbersskälen skogsmark /Se   Rönnberget berg
  Rönnberget berg   Rönnberget berg
  Rönnberget berg   Rönnbergskölen utmark
  Rönnberget berg   Rönnåflöten myr
  Rönnberget berg   Rönnån å (bäck?)
  Rönnberget berg   Rörmyrdalen dal
  Rönnberget berg   Sandbäckdalen bäckdal
  Rönnbergskölen utmark   Sandbäcken bäck
  Rönnbergskölen utmark /Se   Sandbäcken bäck
  Rönnbergsån å   Sandbäckfjället fjäll
  Rönningen terräng   Sandbäcksfjället fjäll
  Rönnåflöten myr   Sandbäckflået slätt
  Rönnåflöten myr   Sandtjärnen tjärn
  Rönnåflöten sank mark   Sandtjärnflöten myr
  Rönåflöten, se Rönnåflöten myr   Sandtjärnflöten myr
  Rönåflöten, se Rönnåflöten myr   Satamyren myr
  Rönån, se Rönnbergsån å   Satan bergås
  Rörosbäcken bäck   Segrikällan Saknas
  Röröör wåhl, se Rodugvålen fjäll   Selhögen backe
  Rörööwåhl, se Rodugvålen fjäll   Selmon mo
  Röån, se Röjan å   Selmyren myr
  Röåskalet, se *Redarskar pass o. gränspunkt   Selmyrholmen myrholme
  Sandbäckdalen dalgång   Seln strömdrag
  Sandbäcken bäck   Sengling(s)moren skogsområde
  Sandbäcken bäck   Sersfjället fjäll
  Sandbäckflået slätt   Sersådalen dal
  Sandtjärnarna tjärn   Sersådalen ådal
  Sandtjärnen tjärn   Sersån å
  Sandtjärnflötarna sankmark   Sersån å (bäck?)
  Semmulskölen myr   Sesselskithålet sänka
  Sersådalen dalgång   Sexmobacken backe
  Sersån å   Siljeåsen berg
  Sesilhålet terräng   Siljeåsen skogsås
  Sickelmyrarna myr   Siljeåstjärnen tjärn
  Siljeåsbäcken bäck   Sjöbrändsjön sjö
  Siljeåsen ås   Sjöbrändsjön tjärn
  »sinilighe nor» gränsmärke   Sjöbrännan Saknas
  *Sinilighe nor Saknas   Sjöbrännan skogsområde
  *Sinilighe nor Saknas   Sjöflöten myr
  Sjöbrännan skogsområde   Sjöflöten myr
  Sjöbrännsjön sjö   Skalet fjällsluttning
  *Skaffta berg   Skalfjället fjäll
  Skalbäcken, se Skallbäcken bäck   Skallberget berg
  Skalet pass   Skallberget berg
  Skalet fjällsluttning   Skallbäcken bäck
  Skalet pass   Skallbäcken bäck
  Skalet fjällsluttning /Se   Skalmyren myr
  Skallberget berg   Skalsbäcken bäck
  Skallbäcken bäck   Skalsbäcken bäck
  Skallbäcken bäck   Skalsfjällen fjäll
  Skallbäcken bäck   Skalsmyren myr
  Skallbäckmyren myr   Skantberget berg
  Skalmyren myr   Skantberget berg
  Skalsbäcken bäck   Skarphögarna backar
  Skalsfjället, jfr »redars skarch» fjäll   Skarphögen backe
  Skalsfjället fjäll   Skarpknallen berg
  Skalsfjället fjäll   Skarpåsen, se Skarpknallen Saknas
  ?Skalsfjället fjäll   Skarpåsen berg
  Skalsfjället, Norra fjäll   Skatmyren myr
  ?Skalsfjället, N. fjäll   Skedbodbäcken bäck
  Skalsfjället, Norra fjäll   Skebobäcken bäck
  ?Skalsfjället, Norra fjäll   Skebomyren myr
  Skalsfjället, Norra o. Södra fjäll   Skedbodmarken Saknas
  Skalsfjället fjäll /Se   Skedflötarna myrområde
  Skalsmyren myr   Skitvallmyren myr
  Skalvålen höjd   Skitvallmyren myr
  Skautberget berg   Skoffjället fjäll
  Skedbodbäcken bäck   Skomakarbäcken bäck
  Skedbodbäcken bäck   Skomakar-Sven-edan lugnvatten
  Skedbodmyren myr   Skorvan bäck
  Skedflötarna sank mark   Skorvan bäck
  Skettvallmyren myr   Skorvdalen dal
  Skomakarholmen myrholme   Skorvdalen bäckdal
  Skorvan bäck   Skorvdalsfjället fjäll
  Skorvan å   Skorvdalsfjället fjäll
  Skorvdalen dalgång   Skorvdalshogna fjäll
  ?Skorvdalsfjället fjäll   Skorvdalstjärnen tjärn
  ?Skorvdalsfjället fjäll   Skorvmoren äng
  Skorvdalsfjället fjäll   Skrymlingstjärnen tjärn
  Skorvdalsfjällen fjäll /Se   Skrymmingsdiket bäck
  Skorvkällan källa   Skrymmingsmoarna moområde
  Skorvmoren sankmark   Skrymningstjärnen tjärn
  Skorvstöten berg   Skrymmingstjärnen tjärn
  Skrymningstjärn tjärn /Se   Skuvan bäck
  Skrömlingsholmen terräng   Skuvfjället fjäll
  Skrömlingsmoarna åsar   Skvålåbäcken bäck
  Skrömningstjärn tjärn /Se   Skårdalen dal
  Skuvan bäck   Skårdalen dal
  ?Skuvfjället fjäll   Skårdalsbäcken bäck
  ?Skuvfjället fjäll   Skäftesmyren myr
  Skuvfjället fjäll   Skäftesmyren myr
  Skvalabäcken bäck   Skäftesmyren myr
  Skålvallen bergpass /Se   Skäldermyren myr
  Skäftesmyren myr   Skällerbäcken bäck
  Skällermyren myr   Skällerlokarna tjärnar
  Slåttarna terräng   Skällermyrarna myrar
  Slåttjärnen tjärn   Skällermyren myr
  Slåttmyrarna myr   Skällren lugnvatten
  Smaldalen dalgång   Sköuvan bäck
  Smaltelet berg   Sköuvfjället fjäll
  Småtjärnarna tjärnar   Skövbäcken, se Skuvan Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Skövbäcken bäck
  Småtjärnarna tjärnar   Skövdalen dalgång
  Småuggarna berg   Slättflöten myr
  Snedtalltjärnen tjärn   Slättholmen myrholme
  Snustuvbäcken bäck   Smaldalen dal
  Snösarna berg   Smaldalen dalgång
  Snösarna höjder /Se   Smaltelet tel
  Snösbäcken bäck   Smådjupbäckarna bäckar
  Snöshammaren berg   Småhögarna backar
  Snösmyren myr   Småtjärnarna tjärnar
  Snösmyrtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Spakmyren myr   Småtjärnarna delta
  Spångmyrarna myrar   Småtjärnarna tjärnar
  Spåssgransbäcken bäck   Småuggarna höjder
  Stackflon myr   Småuggarna berg
  Stadshusbacken backe   Småängena slåtteräng
  Stavsjön sjö   Snustuvan änge
  Stavsjön sjö   Snustuvavan å
  Stavsjön sjö   Snustuvbäcken bäck
  Stene skans f. skans   Snustuvrönningen odlat jordområde
  *Stenfjället fjäll   Snösarna berg
  Stockan bäck /Se   Snösarna berg
  Stockåflået fjällmyr   Snösbäcken bäck
  Stockån å   Snösbäcken bäck
  Stockåmyren myr   Snösen berg
  Storberget berg   Snösskallen berg
  Storbäcken bäck   Snöskåran dal
  Storbäcken bäck   Snöstjärnen tjärn
  Storbäcken bäck   Snöstjärnen tjärn
  Storbäcken bäck   Spakmyren myr
  Stordalsmyren myr   Spakmyren myr
  Storflon sankmark   Spröntbacken backe
  Storflyet myr   Spångmyren myr
  Storflyet myr   Spångmyren myr
  Storflyet sank mark   Spåssgransbäcken bäck
  Storflyet myr   Stackfloen myr
  Storflöten, se Storflyet myr   Stackfloen myr
  Storflöten, se Storflyet myr   Starstrugänget änge
  Stor-Galberget berg   Stavsjön sjö
  Storholmen backe   Stavsjön sjö
  Stormyren myr   Stegelbacken backe
  Stormyren myr   Stenbrännan myrholme
  Stormyren myr   Stendiket sänka
  Stormyren myr   Stendoveln, se Blinddoveln Saknas
  Stormyren myr   Stenkroken åbukt
  Stormyren myr   Stentjärnen tjärn
  Stormyren myr   Stockåflået slätt fjällmark
  Stormyren myr   Stockåflået fjällmyr
  Stormyren myr   Stockån å
  Stornäsbäcken bäck   Stockån å
  Stornäset slåtteränge   Stockåvallmyrarna myrar
  Stornäshållan terräng   Storberget sluttning
  Stornäshållan höjd   Storbjörnströmmen ström
  Stornäsmyrarna myrar   Storbonkflöten myr
  Storryen terräng   Storbäcken bäck
  *Storsjö och Vemdals skogar skogar   Storbäcken bäck
  Stor-Skrömlingstjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Stortelet berg   Stordalsmyren, se Nymyrarna Saknas
  Stortjärnen tjärn   Stordalsmyren myr
  Stor-Våndtjärnen tjärn   Stor-Dövula å
  Strömänget äng /Se   Storedan lugnvatten
  Styggdalen dalgång   Storflon myr
  Styggdalsbäcken bäck   Storflyet myr
  Styggdalsbäcken bäck   Storgalberget berg
  Stygghuvudet berg /Se   Storgatan landsväg
  Styggriset terräng   Storhelvetet dal
  Styggtjärnen tjärn   Storhelvetsdalen dalgång
  Styggtjärnen tjärn   Storholmen backe
  Störesholmen terräng   Stormon omr.
  Stöten fjäll   Stormormyren myr
  Stöten fjäll   Stormyrarna myr
  Stöten berg   Stormyren myr
  Stöten höjd   Stormyren myr
  Sundet myrsund   Stormyren myr
  Surmorarna myr   Stormyren myr
  Surmoråsen ås   Stormyren myr
  Svartberget berg   Stormyren myr
  Svartberget berg   Stormyren myr
  Svartbäcken bäck   Stormyren myr
  Svartbäcken bäck   Stormyren myr
  Svartbäcken bäck   Stormyren myr
  *Svartbäcken å   Stormyren myr
  Svartbäcken bäck   Stornäsbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Stornäset slåtteränge
  Svartbäckosen bäckmynning   Stornäset näs
  Svarttjärnen tjärn   Stornäshållan Saknas
  Svartögat tjärn   Stornäshållorna skogsås
  Svedbergsdalen dalgång   Stornäsmyren myr
  ?Svedjelandet skogsområde   Stornäsmyren myr
  Svedumyren myr   Storrävhögen backe
  Svegarna strandområde   Storsjöloken tjärn
  Svinkflået sankmark   Storskrymmingstjärnen tjärn
  Svinktjärnarna tjärnar   Storsnösen berg
  Sågmon sankmark   Storsvinkan å
  Särvfjället fjäll /Se   Stortelet tel
  Särvfjället berg /Se   Stortelet fjällsänka
  Sätena terräng   Stortjärnen tjärn
  Säterberget berg   Stortjärnen tjärn
  Söberget berg   Stortjärnen tjärn
  Söberget berg   Stortjärnvallen fäb.
  Söderhögen jordhög /Se   Stortrumman å
  Sömlingan bäck   Storvålen berg
  Sömyren myr   Storvägen klövjeväg
  Sömyren myr   Storåsen höjd
  Sömyren myr   Storängarna slåtterängar
  Sörgårdsmyren myr   Storängesbacken backe
  Sörgårdsmyrtjärnen tjärn   Storängesholmen backe
  Sörgårdstjärnen tjärn   Storänget slåtteräng
  Sörmomyrarna myrar   Storöradtjärnen tjärn
  Sörmomyrarna myrar   Storöringtjärnen tjärn
  Sör-på-kölen myrköl /Se   Strömmen ström
  Sörvallhållan terräng   Strömänget slåtteräng
  Sör-Veman å   Styggholmen myrholme
  Sör-Veman å   Stygghuvudet berg
  Sör-Veman å   Stygghuvudet berg
  Sör-Veman å   Stygghålbäcken, se Sågbäcken Saknas
  Sötjärnen tjärn   Stygghålbäcken bäck
  Tavelflon sank mark   Styggtjärnbäcken bäck
  Tebäckdalen dal   Styggtjärnen tjärn
  Tebäcken bäck   Styggtjärnen tjärn
  Telbäcken bäck   Styggtjärnskallen berg
  Telet slätt   Stöten bergsträckning
  Teltjärnen tjärn   Stöten fjäll
  Tittknulen berg   Stöten fjällbrant
  Tjuvholmen terräng   Stöten bergstopp
  Tjärnbetbäcken bäck   Sundet myrsund
  Tjärnen del av Håsjön   Sundet sund
  Tjärnholmen myrholme   Surbryn källa
  Tjövan bäck   Surbrynnen Saknas
  *Toraldelut skogsområde /Se   Surmorbäcken bäck
  Toraldeluth Saknas /Se   Surmorarna skogsområde
  Torrbäcken bäck   Surmorarna omr.
  Torrbäcken bäck   Surmoråsen skogsås
  Torrbäcksloken vattensamling   Svartbäcken bäck
  Tovmoren skogsområde   Svartberget berg
  Troegrubban sänka   Svartberget berg
  Troetjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
  Trumdalen dalgång   Svartbäcken bäck
  Trumkölen sank mark   Svartbäckosen bäckmynning
  Tråd-Nybodedan bakvatten   Svarttjärndalen dal
  Tråd-Nybodtjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Tumsjöbryn bäck   Svarttjärnen tjärn
  Tvärtförberget berg   Svartögat tjärn
  Tvärådammen damm   Svedjebrännan skogsområde
  Tväråkölen sank mark   Svedjelandet omr.
  Tväråkölen myrköl /Se   Svedjelandet myr- och skogsområde
  Tvärålandet terräng   Svedjemyren myr
  Tvärån å   Svedubrännan bränna
  Tvärån å   Svedubrännmyren myr
  Tvärån å   Sveduknallen berg
  Tällberget berg   Sveduknallen berg
  Tällbergstorpet terräng   Sveduknallen berg
  Tävjemyrarna myr   Sveduknallen berg
  Tävjetjärnen tjärn   Svegarna strandområde
  Tönningen å   Sveåbrännmyren myr
  Tönningen å   Svinkan å
  Tönningen å   Svinkhogna fjäll
  Tönningan å   Svintoken tjärn
  Uddan bäck   Svortmyrarna myrar
  Uddmyren myr   Sågbäcken bäck
  Uddskåran bäckdal   Sälen eller Sälforsen fors
  Uggen berg   Säterberget berg
  Uggen berg   Säterberget berg
  Ugglebo nat.namn?   Söberget berg
  Uggslagan terräng   Sömlingen å
  Uggtjärnen tjärn   Sömlingsfloen myr
  Upp-i-kölen utmark /Se   Sömmyrarna myrområde
  Utikroken åbukt   Sömyren myr
  Utterbäcken bäck   Sörbäcken bäck
  Valen, se *Valgr--s fjäll?! fjälltopp   Sörgårdsmyrbäcken bäck
  Valgransfiel, se Varggransfjället fjäll   Sörgårdsmyren slåttermyr
  *Valgr--sfjäll, jfr Valen fjäll   Sörgårdsmyren myr
  *Vallgrensmyren myr   Sörgårdsmyren myr
  Valvet höjd   Sörgårdsmyrtjärnen tjärn
  Vargen terräng   Sörgårdstjärnen tjärn
  Varggransbäcken bäck   Sörgårdstjärnen tjärn
  Varggransfjället fjäll   Sörhagmyren myr
  Varggransfjället fjäll   Sörhagänget äng
  Varggranshågna berg   Sörkölen myr och skogsområde
  Varggransliden terräng   Sörmobäcken bäck
  Varggranstjärnen tjärn   Sörmobäcken bäck
  Vassbäcken bäck   Sörmobäcken bäck
  Vassbäcken bäck   Sörmobäcken bäck
  Wefuelåhn, se Vävelshån tjärn   Sörmomyrarna myrar
  Veman å   Sörmomyrarna myrar
  Veman å   Sörmsbäcken bäck
  Veman å   Sörmyrarna myrar
  Veman å   Sör-på-Kölen myr- o skogsområde
  Veman å /Se   Sör på moum omr.
  Veman å   Sörtelet myrholme
  Veman å   Sör-Veman å
  Veman å   Sör-Veman å
  Veman å   Sörån del av Norr-Veman
  Veman å /Se   Sörån å
  Veman å /Se   Taboden slåtteränge
  Veman å /Se   Taboden (?)ström
  Veman å /Se   Tabodänget slåtteräng
  Vema(n) å /Se   Tebäckdalen dal
  Veman å /Se   Tebäcken bäck
  Veman älv /Se   Tebäcken bäck
  Wema älf, se Norr-Veman å   Telet slätt
  *Vemdalsfjällen fjäll   Telet område
  Vemdalshammaren berg   Telet Saknas
  Vemdalshammaren berg /Se   Telet skogsområde
  Vemdalskölen utmark /Se   Teltjärnen tjärn
  Vemdalsskalet berg   Teltjärnen tjärn
  Vemdalsskalet berg /Se   Tevjemyren myr
  Vemdjupen vattendrag   Tevjetjärnen tjärn
  Vemelfven = Veman å   Tevjetjärnen tjärn
  Vemkölen sankmark   Tjuvgraven sänka
  Vemkölen sank mark   Tjärnbetbäcken bäck
  Vemkölen sank mark   Tjärnbetdalen dal
  Vemkölen myrköl /Se   Tjärnbetlandet sluttning
  Vemmorarna terräng   Tjärnen tjärn
  Vemån å /Se   Tjärnen tjärn
  Vemån å /Se   Tjärnhågna fjäll
  Werma Elf, se Norr-Veman å   Tjärnhogna fjäll
  Werma Elf, se Norr-Veman å   Tjärnholmen holme
  westersiön, se Mjösjön, Västra sjö   Tjärnholmen myrholme
  Vikarkilen sank mark   Tjärnholmtjärnarna tjärnar
  Vikarvålen berg   Tjärnmyren myr
  Vikarvålen höjd   Tjärntjärnen tjärn
  Vilden berg   Tjövan bäck
  Vonstötbäcken bäck   Tjövhögen backe
  Vonstötbäcken bäck   Tolflon myr
  Vonstöten berg   Torflon myr
  Vonstöten fjälltopp /Se   Torrbäcken bäck
  Vonstöttjärnarna tjärnar   Tovmormyren myr
  Vottna sjö? /Se   Tranmyren myr
  Våhlen, se Digervålen bg   Tregolvmyren myr
  Vålberget berg   Trollkärringstugan grotta
  Vålbrännmyren myr   Truigrubban fjällsänka
  Vålbäcken bäck   Trumman, se Kölån å
  Vålbäcken bäck   Trumman å
  Vålknätten berg   Tråbäcken bäck
  Vålknätten berg   Trådbäcken bäck
  Vålslagan terräng   Trångknallen bergknöl
  Våltjärnarna tjärnar   Tumsjöbrunnen bäck
  Våndtjärnhedarna hedar   Tvärskorvan bäck
  Wäigra Fl., se Veman å   Tväråbacken backe
  Västergraven sänka   Tväråkölen köl
  Västerhågna berg   Tväråkölen myr- och skogsområde
  Wästersiön, se Mjösjön, Västra sjö   Tväråkölen myr- och skogsområde
  Wästersiön, se Mjösjön, Västra sjö   Tväråmyren myr
  Västimyrarna myrar   Tvärån å
  Vävelshån tjärn   Tvärån å
  Vävelshån sjö   Tållåskällan slåtterängar
  Ytter-Bergvallflon sankmark   Täktholmen holme
  Ytter-Bergvallflon myr   Tällberget berg
  Ytter:s:, se Håsjön, Nedre sjö   Tällberget berg
  Yttersjömyrarna myrar   Tällbergsbryn bäck
  Yttersjömyrarna myr   Tällningsavan vik och slåtteränge
  Yttersjön sjö   Tävjetjärnen tjärn
  Yttersjön sjö   Tönningan å
  Åmotet åmote   Törbäcken bäck
  Åmotet Saknas /Se   Uddalen dalgång
  Åsarna, se Birkelsberget berg   Uddan bäck
  Åsarna berg   Udden udde
  Åsarna berg   Uddmyren myr
  Åsarna berg   Uddmyren myr
  Åsarna berg   Uddskåran bäckdal
  Åsarna berg   Uddskåret Saknas
  Åsen ås   Uggarna berg
  Ås-Olamyren myr   Uggen berg
  Ås-Olamyrstöreset terräng   Uggen berg
  Åsvalltjärnen tjärn   Uggen berg
  *Älgdalen dalgång?   Uggen fjäll(kant)
  *Älgdalen dalgång?   Uggen berg
  *Älgdalen dalgång?   Uggtjärnen tjärn
  Älgeåsen ås   Uppfloarna myrar
  Älgnäsavan del av Veman   Uppgärdsängena ängar
  Älgnäsflon myr   Uppmyrarna myrar
  Älgnäsåsen ås   Ut(e) på flon myr
  Älgsjön sjö   Utholmen myrholme
  Älghult terräng   Utkroken åbukt
  *Älvtjärn tjärn   Utmoviken vik
  Öratjärnbäcken bäck   Utterbäcken bäck
  Öringtjärnen tjärn   Utterbäcken bäck
  Östensflöten sankmark   Utterbäcken bäck
  Österdalen bäckdal   Utterbäckmyren myr
  Östergraven sänka   Valen fjälltopp
  *Øuenstran Saknas   Vallarmyren myr
  Över-Brynntjärnen tjärn   Vallarmyren myr
  Över-Siljeåstjärnen tjärn   Valltjärnen tjärn
      Valvet sluttning
      Vargransbäcken bäck
      Varggransbäcken bäck
      Vargransfjället fjäll
      Varggransfjället fjäll
      Vargranshogna fjäll
      Vargranstjärnen tjärn
      Varggranshågna, se Varggransfjället Saknas
      Vargknölen berg
      Vargknölen berg
      Vassbäckdalen bäckdal
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Veman å
      Veman å
      Vemdalshammaren berg
      Vemdalshammaren berg
      Vemdalskölen utmark
      Vemflöten eller Vemkölen myr
      Vemhammaren berg
      Vemkölen myr
      Vemkölen myr- och skogsområde
      Vemkölen myr- och skogsområde
      Vemmorarna skogsområde
      Vem-myren myr- och skogsområde
      Vidjekällorna slåtterängar
      Vikarflon myr
      Vildan viloställe
      Viteknätt berg
      Vonstötbäcken bäck
      Vonstöten fjälltopp
      Vånstötbäcken bäck
      Vånstöten fjäll
      Vånstötmorarna el. Vånstötvallen fäb.
      Vonstöttjärnarna tjärnar
      Vånstötvallen, se Vånstötmorarna Saknas
      Vålbrännmyren myr
      Vålbäcken bäck
      Vålknätten berg
      Vålmyrarna myrar
      Våltjärnarna Saknas
      Våltjärnarna tjärnar
      Vålängena slåtterängar
      Vånndikbromyren myr
      Vältet plats i Vemdalen
      Västanbäckbäcken namn på Kallmorbäcken
      Västerbäcken bäck
      Västerflon myr
      Västerflon myr
      Västergraven sänka
      Västermoren myr- och skogsområde
      Västermjösjön sjö
      Västerslagan fjällsänka
      Västertäkterna slåttermyr
      Västertäktarna slåtterängar
      Västeråsen, se Lövuggarna Saknas
      Västeråsen skogsås
      Västmyrarna myrar
      Västtjärnen tjärn
      Yttersjömyrarna myrar
      Yttersjömyrarna myrområde
      Yttertjärnen tjärn
      Åmotet å
      Åmotet å-möte
      Åmunnen å-mynning
      Åndåstockviken vik
      Åsarna berg
      Åsarna åsar
      Åsarna skogsåsar
      Åsarna berg
      Åsarna skogsåsar
      Åsen ås
      Åslundsmyren myr
      Åslundsmyren myr
      Ås-Ola-myrarna myrar
      Ås-Ola-myrbäcken bäck
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Älgeåsen ås
      Älgnäsavan å-utvidgning
      Älgnäset äng
      Älgnäset näs
      Älgnäsfloen myr
      Älgnäsfloen myr
      Älgnäskroken åbukt
      Älgnäsmyrarna, se Älgnäsfloen Saknas
      Älgnäsåsen ås
      Älgnäsåsen skogsås
      Älgnäsängarna slåtterängar
      Älgsjöbrännan skogsområde
      Älgåsen skogsås
      Öradloken lok
      Öradtjärnen tjärn
      Öratjärnbäcken bäck
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Örötjärnen tjärn
      Österbäcken bäck
      Österdalen dal
      Österdalen bäckdal
      Österdalsbäcken bäck
      Österdalsbäcken bäck
      Österflon myr
      Östergraven sänka
      Östermjösjön sjö
      Österslagan fjällsänka
      Österstflon myr
      Östersttelet, se Stortelet tel
      Östertomtbäcken bäck
      Östertomttjärnen tjärn
      Östertomttjärnen tjärn
      Östertäkterna slåttermyr
      Östertäktarna slåtterängar
      Östertäktholmen holme
      Östtjärnen tjärn
      Öst å flon myr
      Översjön sjö
      Övertjärnen tjärn

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.