ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vemdalens socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Vemdalens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4
      Håsjövålen lågfjäll /Se
      Henvålen lågfjäll /Se
      Häjnevarta lågfjäll /Se
      Vånstöten fjällparti /Se

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.