ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Storsjö socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska namn i Storsjö socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 91 Naturnamn: 1157 Bebyggelsenamn: 350 Naturnamn: 1464
Storsjö sn /Se Abborrsjöberget berg Storsjö sn Abborrsjöberget berg
Storsjö sn /Se Abborrsjöbäcken bäck Storsjö socken Abborrsjöberget berg
Storsjö sn /Se Abborrsjön sjö Storsjö sn Abborrsjöbäcken bäck
Storsjö sn /Se Abborrsjön sjö Allmänbacken gård Abborrsjöbäcken bäck
Storsjö sn /Se Abborrsjön sjö Almunbacken lht Abborrsjön sjö
Storsjö sn /Se Abborrsjön sjö Andershögen gård Abborrsjön sjö
Bergvallen fäbod Aborsiön, se Abborrsjön sjö Andershögen gård Abborrsjön sjö
Betvallen fäbod *Arånäs skog skog Andershögen hmd Aloppmyren myr
Biskopsstugan f.d. själastuga? /Se Axhögarna, Stora o. Lilla fjäll Andershögen = nr 16 Storsjö bebyggelse Andershögen backe
Botten gd /Se Bastuholmen holme Andershögen gd Axhögen fjäll
Botten gd /Se Bautanjukke å Andershögen = nr 16 Storsjö bebyggelse Axhögen, Lilla fjäll
Bygget gd Bengtmordalen dal Backen gård Axhögen, Stora fjäll
Där öst Saknas /Se Bergeholmen holme Baggbäckvallen fäb. Axhögvålen fjäll
Finnvallarna f.d. fäbodar Bergslåttbäcken bäck Bastukojan koja Badstuholmen holme
Fundins = nr 4 Storsjö Saknas Bergslåttbäcken bäck Bergvallen fäb. Bastuholmen holme
Gammalvallen f.d. fäbod Bergtjärnen tjärn Bergvallen fäb. Badstuviken vik
Grubban gd Bergvallviken vik Bergvallen fäb. Baggbäcken bäck
Henådalen by /Se Bertilsnäset näs Beten gård Balgiestjarve fjäll
Henådalen by /Se Betbäcken bäck Beten gård Balömyren myr
Holmvallen fäbod Bettjärnen tjärn Betgården gård Balönäset näs
Hållvallen fäbod Biscopsåån, se Biskopsån å Betvallen fäb. Balöviken vik
Högrensvålvallen fäbodar *Biskopshögarna ?fjäll Betvallen fäb. Begravningsplatsen kyrkogård
Jetnäse gd /Se Biskopssjön sjö /Se Betvallen fäb. Saknas Bengtmordalen bäckdal
Juliusvallen fäbodar Biskopsån å Bort i Långströms gård Bergholmen holme
Kesubodarna fäb. Biskopsån å Botten hmd Bergholmen holme
Kesuvallen fäb. Biskopsån å Bottenbodvallen f.d. fäb. Bergnäset näs
Kullbergs gd Biskopsån å Bottenbäckkojan bolagskoja Bergtjärnen tjärn
Lars-Ers gd Biskopsån å /Se Bottnen gård Bergtjärnen tjärn
?Ljungdalen by Biörn Siön, se Björnsjön sjö Bygget gård Bergviken vik
Ljungdalen by? Bjurhusbäcken bäck Bygget hmd Bertilsnäset näs
Ljungdalen by Bjurhuskroken krok av Skärkan Bäckerhammaren gårdar Bertilsviken vik
Ljungdalen by Björnhåberget berg Bäckvallen fäb. Betbäcken bäck
Ljungdalen by Björnhåberget berg Bäkerhammaren torp Betbäcken bäck
Ljungdalen by Björnhåberget berg Dalsvallen fäb. Bettjärnen tjärn
Ljungdalen by /Se Björnhåberget berg Dalsvallen fäb. Bettjärnen tjärn
Ljungdalen by /Se Björnhån sjö Dalsvallen fäb. Biskopssjön sjö
Ljungdalen by Björnhåstupet stup Dammkojan bolagskoja Biskopsån å
Ljungdalen, Lilla förr benämning på Ljungdalen /Se Björnsjöberget berg Dammtjärnkojan koja Björkuggen fjälltopp
Ljungdalen by /Se Björnsjöberget berg Dar ma klockara gård Björnhåberget berg
Ljungdalen by /Se Björnsjöbäcken bäck Dit öst = nr 7 Storsjö bebyggelse Björnhåberget berg
Ljungdalen by /Se Björnsjön sjö Där öste gård Björnhån å-utvidgning
Ljungris lappläger /Se Björnsjön sjö Där öste hmd Björnhån utvidgning av Ljungan
Ljungris lappläger /Se Björnsjön sjö Falvik lht Björnhåloken pöl
Locket = nr 13 Ljungdalen Saknas /Se Björnsjön sjö Falvik torp Björnsjöberget berg
Locket gd /Se Björnsjön sjö Finnbråsen f.d. lappläger Björnsjön sjö
Movallen fäbodar Björnsjön sjö Fram i gården gård Björnsjön sjö
Movallen fäbod Björnsjön sjö Fram i gården = nr 3 Mässlingen bebyggelse Björnsjön sjö
Mulleggen = nr 14 Storsjö Saknas /Se Björnsjön sjö Fundins = nr 4 Storsjö bebyggelse Björnskallarna berg
Munkskallbodarna fäb. /Se *Björnån å Gammalvallen fäb. Björnskallarna berg
Munkskallvallen f.d. fäbod *Blixgruvan f.d. gruva /Se Getnäset gård Björnskallbäcken bäck
*Mässlingebruk förr bergverksrörelse /Se *Blixgruvan förr kopparmalmsfyndighet /Se Getnäset = nr 8 Storsjö bebyggelse Björnskallen berg
Mässlingen by Blomstermyrtjärnen tjärn Getnäset = nr 8 Storsjö bebyggelse Björnskallen berg
Mässlingen by /Se Blåfjället fjäll Grubban gård Björnskallmyren myr
Mässlingen by /Se Blästerbäcken bäck Guttorms gård Björnskalltjärnen tjärn
Nyvallen fäbod Blästerbäcken bäck Halvarstråden = nr 15 Storsjö bebyggelse Björnskalltjärnen tjärn
Osvallen fäbodar Blästerbäcken bäck /Se Halvarstråden = nr 15 Storsjö bebyggelse Björänget äng
Plassen gd /Se Bockhammaren fjäll Halvarströn gård Blindmärrmyren myr
Putten gd /Se Bogtjärn bäcken bäck Helags renbetesfjäll Blisterejan backe
Skärkdalen gdr /Se Bottenbodholmen holme Helagshyddan turiststation Blisterejan backe
Skärvagsdalen = nr 14 Ljungdalen Saknas /Se Bottenbäcken bäck Henådalen by Blomstermyren myr
Skärvagsdalen gd /Se Bottenbäcken bäck Henådalen, se Kläppen by Blomstermyrtjärnen tjärn
Småbodarna fäbodar Bottenbäckviken vik Hulten gård Blåfjället fjäll
Storsjö by /Se Bratteggarna höjd Hulten gård Blåfjället fjäll
Storsjö(n) by o. sn /Se Brattrenen ås Husvålstugan renvaktarstuga Blåfjället fjäll
Storsjö by /Se Brattrenen höjd Hållvallen gård Blåsmoran skogsås
Storåsvallen fäbod Bredhån del av Flåsjön Hållvallen fäb. Blåsterbäcken bäck
Svartåskojan koja Broavan sjö Hållvallen gård Bockhammaren fjäll
Sven-Östens gd Brynnet bäck Hållvallen gård Bockhammaren fjäll
Särvvålvallen fäbodar Brändholmen holme Häggrunnsvallen fäb. Bockslätten grässlätt
»Tores ass», se Tossåsen möjl. by Brännan näs Häggrunnvallen fäb. Bodrybäcken bäck
Torpet = nr 15 Ljungdalen Saknas /Se Brännberget berg Högen bebyggelse Bottenbodholmen holme
Torsåsen ?by Brännbergsbäcken bäck Högrensvallen fäb. Bottenbodnäset näs
?Tossåsen by Brännbergstjärnen tjärn Högrensvålen fäb. Bottenbäcken bäck
Tossåsen möjl. by Brötarna myr Högrensvålvallen fäb. Bottenbäcken bäck
Tossåsen by /Se Bröttjärnarna tjärnar Jon-Måns gård Bottenbäcken bäck
?Tossåsen by Bröttjärn bäcken bäck Julius gård Bottenbäckviken vik
Tossåsen by /Se Bunkhammaren berg Julius gård Bottenviken vik
Tossåsen by /Se Bäckedalen dal Julius gård Bottenviken vik
Tossåsen by /Se Bäckedalen dal Karl-Ols torp Bottnan vik
Uppgården = nr 1 Ljungdalen Saknas /Se Bäkerbäcken bäck Kesuvallen fäb. Bottnarna vik
Vältstadkojan koja Bäkerbäckmyren myr Kesuvallen, se Kesvedalen fäb. Brattegget, Nedre ås
Västbacken = nr 1 Mässlingen Saknas Bövelsholmen holme /Se Kesvedalen fäb. Brattegget, Övre ås
Väst i ryn = nr 2 Storsjö Saknas Daal Siöga, se Daddsjön, Övre och Nedre sjöar Kjels gård Bratteggtjärnen tjärn
Västsätern fäbodar Daalsiön?, se Dalsjön sjö Klockarbacken gård Bratteggtjärnen, Övre tjärn
Åbergstjärnvallen fäbod Daddsjön, Övre o. Nedre sjöar Klockarbacken = nr 12 Ljungdalen bebyggelse Bratthöllan skogsås
Ålderövallen fäbod *Dalevålsgruvan koppargruva /Se Klockarbacken = nr 12 Ljungdalen bebyggelse Brattrenen ås
*Åviken hmn /Se Dalsjöberget berg Kläppen by Bratt-tjärnarna tjärnar
Äkre(n) gd Dalsjöberget berg Kläppen by Brattjärnen tjärn
Önet ödesböle /Se Dalsjön sjö Kläppen (= Henådalen) by Bratt-tjärnbäcken bäck
Önet ställe /Se Dalsjön sjö Kolviken = nr 17 Storsjö bebyggelse Brattjärnbäcken bäck
Öst i gården gård /Se *Dalsjöån å Kolviken = nr 17 Storsjö bebyggelse Bredhån utvidgning av Ljungan
  Dalzs--n, se Dalsjön sjö Korsvallen f.d. lappläger Bredhån å-utvidgning
  Digerberget berg Krellan f.d. lappläger Broavan sjö
  Digerbergstjärnen tjärn Krellan lappl. Broavan ava
  Djupavan sjö Kristians, se Fundins gård Brynbäcken bäck
  *Djupne tjärn Kråkhögen hmd Brändberget berg
  Djuptjärnnäset näs Kråkhögen gård Brändholmen holme
  Djävulshålet vattendrag Kråkhögen = nr 10 Storsjö bebyggelse Brändholmen holme
  Djävulshålet del av Rövarån /Se Kullbergs gård Brändnäset näs
  *Doressjöån å Kångrokojan koja Brändåsen skogsås
  Drabanten tjärn Källs hmd Brändåsen berg
  Dunsjöfjället berg /Se Källvallen f.d. fäb. Brännan skogsområde
  Dunsjöfjället fjäll Labbhiet tomt Brännberget berg
  Dunsjön sjö Lars-Ers gård Brännbärbäcken bäck
  Dunsjön sjö /Se Lassetorpet torp Bröuttjärnarna tjärnar
  dyrsio, se Skarvdörrsjön? sjö Liden gd Bröuttjärnbäcken bäck
  Dåsberget berg Lillbastukojan koja Bullfjället fjäll
  Dåsbergstjärnen tjärn Lilljungdalen gård Bäcken bäck
  Döla, se Handölsån å Lilljungdalen gård Bäckslåtterbäcken bäck
  Döllvålen berg Lisselbackkojan koja Bäckslåttern ängsslåtter
  Dörarne Saknas /Se Ljungdalen by Bäckslåttern slåtteränge
  Döresjöåhn, se Skarvdörrsån å Ljungdalen by Bäckvallbäcken bäck
  Eckor Bäcken, se Ekorrbäcken bäck Ljungdalen by Bäkerbäcken bäck
  Eckor Sjön, se Ekorrsjön sjö Ljungdalsbyn by Bäkerbäckmyren myr
  Eckor Tjern, se Ekorrtjärnen, Lilla tjärn Ljungris lappläger Bärmyren myr
  Ekorrbäcken bäck Ljungris lappläger Bärmyrnäset näs
  Ekorrbäcken bäck Ljungris gd:ar Bärmyrviken vik
  Ekorrbäcken bäck Locket, se Opp i locket Saknas Bävertjärnarna tjärnar
  Ekorrbäcken bäck Locket gård Bävertjärnbäcken bäck
  Ekorrbäcken bäck Långeggen gård Början vik
  Ekorrsjön sjö Långäggen hmd Börjemyren myr
  Ekorrsjön sjö Långeja gård Böstbröttet myr
  Ekorrsjön sjö Långholmen gård Bövelsholmen holme
  Ekorrsjön sjö Långholmen = nr 18 Storsjö bebyggelse Daddsjön sjö
  Ekorrsjön sjö Långholmen = nr 18 Storsjö bebyggelse Daddsjön sjö
  Ekorrsjön sjö Lövkläppen by Daddsjön, Övre sjö
  Ekorrsjön sjö Lövnäset gård Daddsjöån å
  Ekorrtjärnarna tjärnar /Se Lövnäset gård Daddån å
  Ekorrtjärnen, Lilla tjärn Lövåsvallen f.d. fäb. Dalsjöberget berg
  Ekorryen terräng Lövön gård Dalsjöberget berg
  Ekorrytjärnen tjärn Lövönäset, se Fundins gård Dalsjön sjö
  Evagraven klyfta /Se Messlingen by Dalsjön sjö
  Eviggraven sänka? /Se Mässlingen by Dammtjärnen tjärn
  Evnäset näs /Se Mittådalsvallarna fäb. Dammtjärnen tjärn
  Exbrottjärnen tjärn Mittådalsvallen fäb. Dammtjärnen, Nedre, se Ringbrynnstjärnen tjärn
  Falkvålen höjd Mon gård Deika fjäll
  Falkvåltjärnarna tjärnar Munkskallvallen f.d. fäb. Dejka fjäll
  Fallavan sjö Munkskallvallen f.d. fäb. Digerberget berg
  Farån å Mulläggen = nr 14 Storsjö bebyggelse Digerberget berg
  Farån å Myren = nr 8 Ljungdalen bebyggelse Djupavan sjö
  Finnbäcken bäck /Se Mässlingen by Djupavan ava
  Finnbäcken bäck Nedalsstugan turiststuga Djupgrubban sänka
  Finnbäcken bäck /Se Nedgården gård Djupnoret sund
  Finnelbäcken bäck Nedgården gård Djupsjön sjö
  Finneltjärnen tjärn Ned i dalen gård Djupsjöån å
  Finnuggen höjd Ned i stugun, se Nord i högen Saknas Djuptjärnen tjärn
  Finnåsen ås Ned i stugun = nr 11 Storsjö bebyggelse Djävulshålet vattenfall
  Finnåstjärnen tjärn Nol ma Erik gård Djävulshålet fall?
  Fisklöstjärnen tjärn Nordan ån se Skärkdalen = nr 14 Ljungdalen bebyggelse Dorditjärnen tjärn
  Fisktjärnarna tjärnar Nordan ån gård Dunsjöfjället fjäll
  Fjölongsholmen holme Nordhögen, se Opp i stugun bebyggelse Dunsjöfjället fjäll
  Flatruet berg Nordhögen gård Dunsjöfjället fjäll
  Flatruet fjäll Nordhögen gd Dunsjön sjö
  Flatruet berg /Se Nord i högen gård Dunsjön sjö
  Flatruet fjäll /Se Nord i högen avs. Dunsjöån å
  Flatruet bergsslätt Nord i högen = nr 11 Storsjö bebyggelse Duoresbakte fjäll
  Flyet sankmark Nord i högen = nr 11 Storsjö bebyggelse Dåresbakte, se Duoresbakte fjäll
  Flåsjön sjö Nord i liden = Nr 6 Ljungdalen bebyggelse Dölltjärnarna tjärnar
  *Flängdalsbrännan skogsområde? Nord i liden = nr 6 Ljungdalen bebyggelse Dölltjärnarna tjärnar
  *Fordwna skardh dalgång? Nord i lin gård Dölltjärnbäcken bäck
  *Fordwna skardh Saknas Nord i myren = nr 8 Ljungdalen bebyggelse Döllvålen fjäll
  Frostängesmyrarna myrar Nord i myren gård Döllvålen fjäll
  Färnesviken, Ö. o. V. vikar /Se Nordmon gård Döret Saknas
  Gammal-Staffamyren myr Nordmon = nr 7 Ljungdalen bebyggelse Ekorrbäcken bäck
  Gammaltjärnen tjärn Nrod på liden = nr 4 Ljungdalen bebyggelse Ekorrbäcken bäck
  *Gammelgruvan koppargruva /Se Nord på liden = nr 4 Ljungdalen bebyggelse Ekorrbäcken bäck
  Gedwjk, se Gäddviken Saknas Nord på lin gård Ekorrbäckslåttern slåtteränge
  Gertrudviken vik Nord på Storåsen fäb. Ekorrsjön sjö
  Getnäset näs Nordsätern fäb. Ekorrsjön sjö
  Glasögtjärnen Saknas Nordsätern fäb. Ekorrtjärnarna tjärnar
  Glummeråån, se Gunnarsån å Norrmon = nr 7 Ljungdalen bebyggelse Ekorrtjärnen tjärnar
  Glän, Stora och Lilla sjöar /Se Nybygget torp Ekorrtjärnen, Nedre tjärn
  Goffatjärnen tjärn Nyhem hemmansdel Ekorryde skogsområde
  Graftruet berg Nylandet hemmansdel Eligraven stor remna i Flatruet
  Graftruet fjäll /Se Nylandet gård Eligröven grotta
  Granholmen holme Nylandet gd Evigröven grotta eller sänka
  Granåsen ås Nyvallen fäb. Exbratttjärnarna tjärnar
  Gravarbäcken bäck Nyvallen fäb. Falkvålen fjäll
  Gravfiskbäcken bäck Nyvallen fäb. Falkvålen berg
  Gravfiskholmen holme Nyvallen fäb. Falkvålen fjäll
  ?Gravfisktjärnen tjärn Näsudden gård Falkvålen fjäll
  Gravfisktjärnen tjärn Näsudden hmd Falkvålen fjäll
  Grasmorberget berg Opp i bergen gammal gård Falkvåltjärnarna tjärnar
  Grasmortjärnen tjärn Opp i dalen gård Falkvåltjärnarna tjärnar
  grocken, yter, se Nedre Grucken Saknas Opp i gården = nr 1 Ljungdalen bebyggelse Falkvåltjärnarna tjärnar
  *Groftentjärnen? = Gravfisktjärnen? tjärn Opp i locken = nr 13 Ljungdalen bebyggelse Fallavorna sjöar
  Groken, Öffer, se Övre Grucken Saknas Opp i osen fäb. Fallavorna avor
  *Grubbhöjden höjd? Opp i stugun = nr 12 Storsjö bebyggelse Farån å
  *Grubbhögen fjäll Opp i stugun = nr 12 Storsjö bebyggelse Finnburgröbban sänka
  Grubbsjön sjö Opp i torpen = nr 15 Ljungdalen bebyggelse Finnburåsen berg
  Grubbsjön sjö Opp med Viksjön, se Viksjövallen fäb. Finnburåsen skogsås
  *Gruckebergen sammanfattande namn på bergen Opp med vålen, se Högrensvålen fäb. Finnbäcken bäck
  Grycken sjö Osvallen fäb. Finnbäcken bäck
  Grucken sjö Osvallen fäb. Finneltjärnbäcken bäck
  Nedre Grucken sjö Pelle ut i ön gård? Finneltjärnen tjärn
  Nedre Grucken sjö Per-Anders´ = nr 2 Ljungdalen bebyggelse Finniltjärnen tjärn
  Grucken, Nedre sjö Per-Anders gård Finnuggen berg
  Grucken, Nedre sjö Per-Anders = nr 2 Ljungdalen bebyggelse Finnvallarna område i Storsjö
  Grucken, Nedre sjö Per-Hans gård Finnåsen skogås
  Grucken, Nedre sjö Per-Hans´ = nr 3 Ljungdalen bebyggelse Finnåstjärnen tjärn
  Grucken, Övre o. Nedre sjöar Per-Hans = nr 3 Ljungdalen bebyggelse Finnäset näs
  Grucken, Övre o. Nedre sjöar Per-Påls gård Fiskhålgrövan sänka
  Ytter eller nedra Grucken sjö Per-Påls´ hmd Fisklöstjärnen tjärn
  Grucken, nedre o. övre sjöar Pickvallen f.d. fäb. Fisktjärnarna tjärnar
  Övre Grucken sjö Platsen = nr 11 Ljungdalen bebyggelse Fisktjärnen tjärn
  Grucken, Övre sjö Platsen gård Fjällsolstjärnen tjärn
  Grucken, Övre sjö Platsen = nr 11 Ljungdalen bebyggelse Fjärdebodänget äng
  Grucken, Övre sjö Putten gård Fjölongsholmen holme
  Grucken, Övre sjö Putten = nr 1 Storsjö bebyggelse Fjölongsviken vik
  Grucken, Övre sjö Putten gård Flatruet fjäll
  Grucken, Övre sjö Putten = nr 1 Storsjö bebyggelse Flatruet fjäll
  Grucken, Över sjö /Se Påls, se Getnäset = nr 8 Storsjö bebyggelse Flatruet fjäll
  Grucken N:e o. Ö:e sjöar /Se Påls äldre namn på bebyggelse Flatruet fjäll
  Gruchhån sjö Ruvallen fäb. Floen myr
  öfra Grycken sjö Ruvallen fäb. Flåbäcken bäck
  ?Gråsjöfjället fjäll Ryden gd Flåen myr
  ?Gråsjöfjället fjäll Ryn gård Flåmyrbäcken bäck
  Gråsjöfjället fjäll Rätanskojan koja Flåmyren myr
  Gråsjön sjö Rönningen gård Flämmingarna vik
  ?Gråsjöån å Röversjöstugan fiskarstuga Fribeten skogsås och ängsslåtter
  ?Gråsjöån å Skaftet gård Froskkällhögen backe
  Gråstöten berg Skaftet gård Fännäsviken, Västra vik
  Gråstöten fjäll /Se Skarpåsen torp Fännäsviken, Östra vik
  Gråstöten fjäll /Se Skärkdalen gårdar Gammalbodviken vik
  Gräsbäcken bäck Skärkdalen = nr 14 Ljungdalen bebyggelse Gammalnäset näs
  Gräsmyrarna myr Skärvagsvallen fäb. Gammalnäsholmen holme
  Grävingtjärnen tjärn Skärvagsvallen fäb. Gammalnäsholmen holme
  Gröndörrstöten berg /Se Småbodarna fäb. Gammalstaffanmyren myr
  Gröndörrstöten fjäll /Se Småbodarna fäb. Gammaltjärnbäcken bäck
  Grönviknäset ö Storsjö by Gammaltjärnen tjärn
  Gudmundshålet del av Över-Grucken Storsjö by Gammaltjärnen tjärn
  Gullhögen gammal gravhög /Se Storvallen lappläger Gammaltjärnen tjärn
  *Gummenshån tjärn Storåsvallen fäb. Gammalåholmen holme
  Gumpen berg Storåsvallen fäb. Gammalån å
  Gumpen berg /Se Storåsvallen, se Nord på Storåsen fäb. Gangelåsen skogsås
  Gumpmyrarna myr Stängslet gård Gertrudviken vik
  Gunnarsstöten berg Stängslet gård Getnäset näs
  Gunnarsån å Sunnan till gård Getnäset näs
  Gutedan del av Ljungan Sunnantill gård? Getnäset näs
  Guttormsnäset näs Sunnan ån gård Getnästjärnen tjärn
  Gåsen terräng Sveaborg koja Glasögontjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Sven-gården gård Glasögontjärnen tjärn
  Gäddviken vik Sven-Jöns-bygget torp Gommorrönningen slåtteräng
  Gäddviken vik Synja bäcken gård Gomoran granås
  Gäddvikholmen holme Synja ån se Skärkdalen = nr 14 Ljungdalen bebyggelse Gompmyrarna myrområde
  Haftorstöten riksröse Särvvallen fäb. Gomyren myr
  *Hallen fjäll Särvvålvallen fäb. Goviken vik
  Halvfaret terräng Särvvålvallen fäb. Graftruet fjäll
  Halvfarmyren myr Söder på vallen fäb. Graftruet fjäll
  Hammaravan sjö Sö på vallen fäb. Graftruåsen, se Ruåsen Saknas
  Handöhlselffwen å Sör på vallen fäb. Granholmen holme
  Handölsån å Sörvallen fäb. Granholmen holme
  Handölsån å Tallhögen gård Granåsen ås
  Harredan del av Harredubäcken Tol gård Granåsen skogsås
  Harredubäcken bäck Torpet hemmansdel Grasbäcken bäck
  Harredutjärnen tjärn Torsborg lht Grasbäcken bäck
  Heenwålen fjäll Torsborg gård Grasbäckmyren myr
  *Helagen sjöar /Se Torsborg gård Grasmorberget berg
  Helags fjäll /Se Tossåsen by Grasmorberget berg
  Helags fjäll /Se Tossåsen by Grasmorberget berg
  Helagsfjället Saknas Tossåsen by Grasmortjärnbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Tovenarna gård Grasmortjärnen tjärn
  Helagsfjället fjäll Tovenan gård Grasmortjärnen tjärn
  Helagsfjället fjäll Tråden = nr 9 Storsjö bebyggelse Grasmyrbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Tråden gård Grasmyren myr
  Helagsfjället fjäll Tråden = nr 9 Storsjö bebyggelse Gravarbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Trön gård Gravfiskbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Uggvallen fäb. Gravfiskbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Uppe i Osen fäb. Gravfiskbäcken bäck
  Helagsfjället fjäll Uppgården gård Gravfiskholmen holme
  Helagsfjället fjäll Uppgården gård Gravfiskholmen holme
  Helagsfjället fjäll Utansjön gård Gravfiskholmen holme
  Helagsfjället fjäll Ute på brännan hemmansdel Gravfisktjärnen tjärn
  Helagsfjället fjäll Ute på mon hemmansdel Gravfisktjärnen tjärn
  Helagsfiäll fjäll Utgården gård Gravfisktjärnen tjärn
  Helagsfjället fjäll Utgården gd Gravruåsen skogsås
  Helagsfjället fjäll /Se Ut i hallen, se Opp i stugun = nr 12 Storsjö bebyggelse Grucken, Neder- sjö
  Helagsfjället fjäll /Se Ut i hölln gård Grucken, Nedre, se Yttergrucken sjö
  Helagsfjället fjäll /Se Ut i näsa gård Grucken, Över- sjö
  Helagsfjället fjäll /Se Ut i näsen se Fundins gård Grucken, Övre, se Övergrucken sjö
  Helagsfjället fjäll /Se Utomsjön gård Grucken, Övre Saknas
  Helagssjöarna sjöar /Se Vallen f.d. fäb. Grucken sjöar
  Helag(s)sjön sjö /Se Vallhall fäb. Grundet grundvatten i Ljungdalen
  Helagssjön, Östra sjö Vallhall fäb. Grundtjärnen tjärn
  Helagssjön, Västra sjö /Se Viksjövallen fäb. Grundtjärnen tjärn
  Helagssjön, Östra sjö /Se Viksjövallen fäb. Grundtjärnen tjärn
  Helagsjön sjö Vithögen hemmansdel Grundtjärnflon myr
  Helgassjöar sjöar /Se Vålvallen fäb. Grundtjärnnoret nor
  Helagsskaftet fjäll /Se Väst a bäcken gård Gruvbäcken bäck
  Helagsstötarna fjäll Västan högen hmd Gruvbäckudden udde
  Helagsstötarna berg /Se Västgården gård Gruvbäckviken vik
  Helagsstöten fjäll Västgården = nr 5 Ljungdalen bebyggelse Gruvbäckänget slåtteräng
  Helagsstöten fjäll Västgården hmd Gruvfjället fjäll
  Helagsstöten fjäll Västgården = nr 5 Ljungdalen bebyggelse Grytstenarna stenar
  Helagsstöten fjäll Västgården = nr 6 Storsjö bebyggelse Gråfjället fjäll
  Helagsstöten fjäll /Se Västhögen gård Gråhammaren berg
  Helagsstöten fjäll /Se Väst i backen gård Gråhammaren berg
  Helkonsfjällen, se Helagsfjället fjäll Väst i berget torp Gråsjöfjället fjäll
  Hemviken vik Väst i gården gård Gråsjön, se Valöjsjön sjö
  Hemviktjärnarna tjärnar Väst i näsen hmd Gråsjön sjö
  Hemån å Väst i ryn hmd Gråsjöån å
  Henan å Väst i sätern fäb. Gråsjöån, se Valöjan Saknas
  Henning tjärnen tjärn Väst i tråden gård Gråstöten fjäll
  Henvålen berg Väst i tråden gd Gråvålen fjäll
  Henvålen fjäll Väst i trön gård Gråvålsjön sjö
  Henvålen fjäll Västmon gård Gråörena udde
  Henvålen berg Västnäset gård Gröbbhögbackarna backar
  Henvålen berg Väst på mon hemmansdel Gröbbhögmyrarna myrar
  Henån å Västsätern fäb. Grönan å
  Henåsen ås Västsätervallen fäb. Gröndöret dal
  Henåsen ås Väst å högen = nr 3 Storsjö bebyggelse Gröndörrsbäcken bäck
  Henåsmyrarna myrar Åbergstjärnvallen fäb. Gröndörrstjärnarna tjärnar
  »hwalffiællet» gränsmärke Åbergstjärnvallen fäb. Gröndörrstöten fjäll
  Holmtjärnen tjärn Åbergstjärnvallen fäb. Gröndörrstöten, Norra fjäll
  *Horndelo fiæl fjäll Ålderövallen fäb. Gröndörrstöten, Södra fjäll
  *Hornfiællit fjäll Ålderövallen fäb. Grönfjället fjäll
  *Hudshaug berg? Ålderövallen fäb. Grönfjället fjäll
  *Hundhångs rå gränsmärke Ålderövallen fäb. Grönholmen, Lill- o. Stor- holmar
  *Hundhångsråberget gränsberg Ångrokojan, se Kångrokojan koja Grönuggen fjälltopp
  *Hundhångsråberget gränsberg Äkre gård Grönvikbäcken bäck
  *Hundhångsråberget gränsberg Äkre hmd Grönviken vik
  *Hundhångsberget fjäll Äkre gård Grönviknäset näs
  *Hundhångsråberget berg Ängesvallen fäb. Grönviksnäset näs
  Husvålen berg /Se Ängesvallen fäb. Grötholmarna holmar
  Husvålen berg Önet ödesböle Grötholmen holme
  Husvåla berg /Se Östgården = nr 9 Ljungdalen bebyggelse Grötholm(s)sundet sund
  Husvåltjärnen tjärn Östgården = nr 9 Ljungdalen bebyggelse Gudmundshålet vik
  Hyddsjön sjö Östhögen gård Guffartjärnen tjärn
  ?Hållan skogsås Östhögen = nr 13 Storsjö bebyggelse Guffartjärnen tjärn
  Hålltjärnen tjärn Östhögen = nr 13 Storsjö bebyggelse Guldhögen backe
  Hägglokberget berg Öst i backen gård Gulleslätterna fjällsluttning
  Hällbäcken bäck Öst i byggena, se Nord i högen Saknas Gumpen berg
  Hällbäcken bäck Öst i bygget gård Gumpen berg
  Hällbäckmyrarna myr Öst i eggen gård Gumpmyrarna myrar
  Härslätten terräng Öst i grubben gård Gunnarsstöten fjälltopp
  Hästbäcken bäck Öst i gården gård Gunnarsstöten berg
  Hästbäcktjärnen tjärn Öst i Halvarstråden gård Gunnarsån å
  Hästholmen holme Öst i högen gård Gunnarsån å
  Högarna höjd Öst på högen gd Gunnil-Lars-viken vik
  Högrensvålen fjäll Öst i trön gård Gutedan å-utvidgning
  Högrensvålen berg Öst i äggen gård Gutedan eda
  Högrensvåltjärnen tjärn Östmon = nr 10 Ljungdalen bebyggelse Guttormnäset näs
  Högtjärnen tjärn Östmon = nr 5 Storsjö bebyggelse Gårdavan område vid Ljungan
  Ichonsion?, se Ekorrsjön sjö Östmon = nr 10 Ljungdalen bebyggelse Gåsarna småfjäll
  Ichonsiön sjö Östmon gd Gäddfisket vik
  Icha-siön?, se Ekorrsjön sjö Öst på backen gård Gäddlanget slåtteräng
  Ickornsiön sjö Öst på backen = nr 2 Mässlingen bebyggelse Gäddtjärnen tjärn
  Iisengälta fjäll Öst på högen gård Gäddtjärnen tjärn
  Ikorsiön, se Ekorrsjön Saknas Öst på mon hmd Gäddtjärnen tjärn
  Isengälda fjäll /Se Öst å mon gd Gäddviken vik
  Jakobnäset näs   Gäddviken vik
  Jogna älf älv   Gäddviken vik
  Jotumsholmen holme   Gäddvikholmen holme
  Juttere fjäll   Gäddvikvallen udde
  Jångna fluvius älv   Görrdavan slåtteräng
  Jångna älf?, se Ljungan älv   Haftorsstöten, se Ljusnestöten fjäll och riksgränsröse
  Järvgillerdalen dal   Halvfarberget berg
  Järvgillermyren myr   Halvfarberget berg
  Jöns-Persbäcken bäck   Halvfaret plats i Ljungdalen
  Jöns-Perstjärnen tjärn   Halvfarmyren myr
  Kalkholmen holme   Halängestjärnen tjärn
  *Kamruet fjäll   Halänget slåtterängar
  Kappruet berg   Hammaravan sjö
  Kappruet berg   Hammaravorna avor
  Kappruet berg   Handölan å
  Kappruet berg /Se   Handölsån å
  Kapräge berg   Hansmyren myr
  Kaptensudden udde   Harredan lugnvatten
  Kattholmen holme   Harredubäcken bäck
  Kesnen, se Kesusjön Saknas   Harredutjärnen tjärn
  Kesusjön sjö   Hedningsgärdet udde
  Kesusjön sjö   Helagsfjället fjäll
  Kesusjön sjö /Se   Helagssjön, Västra sjö
  Kesvedån å   Helagssjön, Östra sjö
  Kesådalen dal /Se   Helagsskaftet, Västra fjäll
  Kiesven lacus sjö   Helagsskaftet, Östra fjäll
  Kliepe berg   Helagsstötarna fjäll
  Klyftbäcken bäck   Helagsstöten fjäll
  Klyftmyren myr   Helagsstöten fjäll
  Kläppkölen sank mark   Helagsån, Västra å
  Kläppkölen sank mark   Helagsån, Östra å
  Knippen höjd   Hemviken vik
  Knippröset gränsröse   Hemviktjärnarna tjärnar
  Knätten höjd   Henan å
  Knättjärnen tjärn   Henan å
  Knövlen holme   Henan å
  Kobacktjärnen tjärn   Hendalen dal
  Kolviken vik /Se   Henholmen holme
  Krank-Mårtenhögen höjd   Henningholmen holme
  Krankmårtenhögen gravplats /Se   Henningholmen holme
  Kringeledan del av Ljungan   Henvålen fjäll
  Krockholmen holme   Henån å
  Krockviken vik   Henåsen skogsås
  Krokavan sjö   Henåsen ås
  Kroktjärnarna tjärnar   Holmen holme
  Kråkhammaren berg   Hiterån namn på Rövran
  Kvarnavan tjärn   Holmsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Holmsjöån å
  Kvarnbäcken bäck   Holmtjärnen tjärn
  Kvarnån å /Se   Hundsjön vik
  Kvarnån å /Se   Husvålbäcken bäck
  Källan bäck   Husvålen fjäll
  Källan å   Husvålen fjäll
  Källan å   Husvålen fjäll
  Källkölen sank mark   Husvålen fjäll
  Källmyrarna myr   Husvåltjärnen tjärn
  Källorna sank mark   Husvåltjärnen tjärn
  Käringsjöbäcken bäck   Hyddsjön sjö
  Käringsjöbäcken bäck   Hållan skogsås
  Käringsjökölen sankmark   Hållan sluttning
  Käringsjön sjö   Hålltjärnbäcken bäck
  Köttilsviken vik   Hålltjärnen tjärn
  Kölbrännan höjd   Hålltjärnen tjärn
  Kölbrännbäcken bäck   Hån vik
  Kölbäcken bäck   Hårdängesbäcken bäck
  Labbhidet höjd   Hårdängesbäcken bäck
  Lafsiön, se Lövsjön Saknas   Hägglokberget berg
  Lagfiällen fjäll   Hägglokberget berg
  Lan Dören?, se Lunndörren pass   Häggloken pöl
  Lapploken tjärn   Hällbäcken bäck
  Lasseholmen holme   Hällbäcken bäck
  Lasseviken vik   Hällbäckmyren myr
  Lettågbäcken bäck   Hästbäckdalen bäckdal
  Lillfjället fjäll   Hästbäcken bäck
  Lillfjället fjäll   Hästbäcken bäckar
  Lill-Gräsmyråsen ås   Hästbäcktjärnen tjärn
  Lill-Grötholmen holme   Hästbäcktjärnen tjärn
  Lill-Lunndörren fjäll   Hästfjället fjäll
  Lill-Lunndörrsbäcken bäck   Hästholmen holme
  Lill-Lunndörrsfjället fjäll   Hästtjövan lugnvatten i Ljungan
  Lill-Lövsjön sjö   Hästön ängsslåtter
  Lill-Lövtjärnen tjärn   Höstön slåtter
  Lill-Oshån del av Skärkan   Högbacken backe
  Lill-Risåsen ås   Högbacken backe
  Lill-Rörtjärnen tjärn   Högrensvålen fjäll
  Lillsjön sjö   Högrensvålen fjäll
  Lillsjön del av Ytter Grucken   Högrensvålen fjäll
  Lill-Svartåsen ås   Högrensvåltjärnen tjärn
  Lill-Tandåsen ås   Högtjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Höjden skogsås
  *Lilltrunnaån å   Höllan berg
  *Lilltunrisån å   Höllan bergssluttning
  Lilluggen höjd   Höllan skogsås
  Lillvålen höjd   Höllviken vik
  Lillvålen ås   Isengelda fjäll
  Lill-Åbergstjärnen tjärn   Iskvarnen kvarnställe
  Lillåfallet fall   Jakobnäset näs
  Lillåkölen myrköl /Se   Jakobnäset näs
  Lillåmorarna ås   Jakobnäset näs
  Lillån å   Jakobnäset näs
  Lillån å   Jelgatsåive fjäll
  Lillån å   Jonasviken vik
  Lingna flod /Se   Jordgodstjärnen tjärn
  ljnådören fjällpass   Julinsviken vik
  Ljungan älv   Järvgillermyren myr
  Ljungan älv   Järvåsen skogsås
  Ljungan älv   Jökelbäcken bäck
  Ljungan älv   Jöns-Pers-backen backe
  Ljungan älv   Jöns-Pers-bäcken bäck
  Ljungan älv   Jöns-Pers-tjärnen tjärn
  Ljungan älv   Jöns-Perstjärnen tjärn
  Ljungan älv   Kalkholmarna holmar
  *Ljungdalen dalgång   Kalknäset holme
  Ljungdalsfjällen fjäll   Kalkviken vik
  Ljungflyet terräng   Kalvdiket bäck
  Ljunghålet del av Över-Grucken   Kalvholmen myrholme
  Ljungnäset näs   Kappruet fjäll
  Ljungrissjöarna sjöar /Se   Kappruskaftet fjällarm
  Ljungsjöarna, se *Ljungsvattnet Saknas   Kappruskaftet berg
  *Ljungsvattnet sjö   Kaptensbäcken bäck
  Ljusnestöten fjäll   Kaptensudden udde
  Lorisliden höjd   Kaptensviken vik
  Lundörren fjällpass   Karivålen, se Sömo-Kari-vålen fjäll
  Lundörren fjällpass   Kattholmen holme
  Lundörren fjällpass   Kattuggelskallen berg
  Lunen å   Kattuggelsunden myrar
  Lunndörren fjällpass   Kattuggleberget berg
  Lundörren fjällpass /Se   Kattuggleknallen berg
  Lundörrsfjället, Lilla fjäll /Se   Kejsarn fjäll
  Lunndörren fjällpass   Kesusjön sjö
  Lunndörren pass   Kesuån å
  Lunndörren fjällpass /Se   Kesvedsjön sjö
  Lunndörrsfjällen fjäll   Kesvedvålen berg
  Lunndörrsfjällen fjäll   Kesvedån å
  Lunndörrsfjällen fjäll   Kesåbron bro
  Lundörsån å   Kesådalen dal
  ?Lundörsån å   Kesådalen dal
  Lunndörrsån å   Killingön ängsslåtter
  Lågvålen berg   Kloppanån, se Kopparån å
  Lågvåltjärnen tjärn   Kläppen fjäll
  Långavan sjö   Kläppen berg
  Långa åhn, se Ljungan Saknas   Kläppen berg
  Långeggmyren myr   Kläppmyrarna myrar
  Långholmen holme   Klövvimyren myr
  Långholmen holme   Knallen berg
  Långmyrberget berg   Knallen berg
  Långmyrbron bro?   Knallröstan bergssluttning
  Långmyren myr   Knippbäcken bäck
  Långnäsbäcken bäck   Knippbäcken bäck
  Långnästjärnen tjärn   Knipptjärnarna tjärnar
  Långtjärnarna tjärn   Knipptjärnen tjärn
  Långtjärnberget berg   Knipröset riksgränsröse
  Långtjärnberget berg /Se   Knätten skogsbacke
  Långtjärnberget berg   Knätten berg
  Långtjärnberget berg   Knättjärnbäcken bäck
  Långtjärnbäcken bäck   Knätt-tjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Knättjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Knövlen holme
  Långtjärnen tjärn   Kojebäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Kojebäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Kojedalen dal
  Långudden udde   Korpåsen fjäll
  Långviken vik   Kokfiskeviken vik
  Långviken vik   Koloken pöl
  Långviken sjö   Kolåviken vik
  Lögna åhn, se Lundörsån å   Kopparån å
  *Lögnaån = Lundörsån? å   Korpåsen fjäll
  Lövan å   Kotjärnen tjärn
  Lövan å   Krank-Mårten-högen höjd
  Lövavan sjö   Krank-Mårten-viken vik
  Lövbodtjärnen tjärn   Kringeledan å-utvidgning
  Lövholmen holme   Kringeledan eda
  Lövholmen holme   Krockholmen holme
  Lövholmstjärnen tjärn   Krockviken vik
  Lövhögen terräng   Krokavabäcken bäck
  Lövkläppen berg   Krokavan sjö
  Lövkläppen bergshöjd /Se   Krokavan ave
  Lövnäset näs   Kroktjärnbäcken bäck
  Lövsjön sjö   Kroktjärnen tjärn
  Lövsjön sjö   Kruslinbäcken bäck
  Lövsjön sjö   Krustjärnarna tjärnar
  Lövtjärn högen höjd   Krustjärnbäcken bäck
  Lövåsen ås   Krustjärnen tjärn
  Lövön ö   Krustjärnstöten fjäll
  Malinbäcken bäck   Kryddgårdsviken vik
  Malingen L., se Messlingen sjö   Kråkhammaren fjälltopp
  Malinmyren myr   Kråkhögen backe
  *Malmberget berg   Kubacken backe
  *Malmberget berg   Kubacktjärnen tjärn
  *Malmberget berg   Kullen backe
  Malmlokmyren myr   Kvarnavan sjö
  Margitmyren myr   Kvarnbäcken bäck
  Matsäckbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Medstöten berg   Kvarnbäcken bäck
  Medu Fluv:, se Mittåälven å   Kvarnbäcken, se Österkvarnbäcken bäck
  Meka skalln?, se Munkskallen berg   Kvarnbäcknäset näs
  Mellerst-Rotsjön sjö   Kvarnholmen holme
  Meslingen, se Messlingen sjö   Källan bäck
  Messlingen sjö   Källan bäck
  Messlingen sjö   Källan bäck
  Messlingen sjö   Källmyrarna myrområde
  Messlingen sjö   Källmyren myrslåtter
  Messlingen sjö   Källslåttern slåtteränge
  Messlingen sjö   Käringsjöarna sjöar
  *Mettuå(n), Mittån å /Se   Käringsjön sjö
  Metudahln, se Mittådalen dalgång   Käringsjön sjö
  Metu K., se Öradtjärnarna tjärn   Kärringsjöbäcken bäck
  Metukläppen, se Mittåhammarn fjäll   Kärveshån å-utvidgning
  »metun fluvius», se Mittåälven älv   Käsvedalen dal
  Metun fluvius, se Mittåälven å   Käsådalen, se Kesådalen dal
  Metunsion, se Mittåsjön sjö   Kättilsviken vik
  Metunsiön, se Mittåsjön sjö   Kölbäcken bäck
  Metunsiön?, se Mittåsjön sjö   Kölbäcken bäck
  Metusion, se Mittåsjön sjö   Kölbäcken bäck
  Metusiön, se Mittåsjön sjö   Kölbäcken bäck
  Metuåhn, se Mittåälven å   Kölbäckfallet fall
  Mid-Henan å   Kölbäckviken vik
  Mid-Henan å   Kölen myr
  Midsommarsgrubban höjd   Kölmyrarna myrområde
  Millest-Siljeåstjärnen Saknas   Labbodlingen odling
  Mittådalen dalgång   Lagsöarna ängsslåtter
  Mittådalen dalgång /Se   Lagårdsviken vik
  Mittåhammarn fjäll   Lapplokarna tjärnar
  Mittåkläppen fjäll   Lapplokarna lokar
  Mittån å /Se   Lars-Ers-viken vik
  Mittåsjön sjö   Lars-Hans-gröbban udde
  Mittåsjön sjö   Lars-Tols-tröan nyodling
  Mittåsjön sjö   Lasseholmen holme
  Mittåsjön sjö   Lasseviken vik
  Mittåsjön sjö   Lemmendstranden ängsslåtter
  Mittåsjön sjö   Lenahålet myr
  Mittåstöten fjäll /Se   Lendörret fjällpass
  Mittåälven älv   Lerhån å-utvidgning
  Mittåälven älv   Lien bergssluttning
  Mittåälven å   Lillavan å-utvidgning
  Mittåälven å   Lillbäcken bäck
  Mittåälven å   Lillbäcken bäck
  Monkskallen fjäll   Lillbäcken bäck
  Morarna höjd   Lillekorrtjärnen tjärn
  Mossolassfjället fjäll /Se   Lillendörret fjällpass
  Mossalassfjället fjäll   Lillendörrsån å
  Moviken vik   Lillerövran namn
  munkskallefiället, se Munkskallen berg   Lillfallet vattenfall
  Munkskallen berg   Lillfjället, se Gråfjället Saknas
  Munkskallen berg   Lillfjället fjäll
  Munkskallen fjäll /Se   Lillfjälloken tjärn
  Munkskallen berg   Lillgrötholmen holme
  Munkskallen fjäll /Se   Lillhelagssjön sjö
  Munkskallhöjden Saknas /Se   Lillholmarna holmar
  Myttjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Myttjärnen tjärn /Se   Lillkesådalen dal
  Mälingen Lacus, se Mässlingen Saknas   Lillkesådalsbäcken bäck
  »mäs--gsion»?, se Messlingen sjö   Lillkesvedån å
  Mäsingsiön, se Messlingen sjö   Lillknätten backe
  Mässlingen sjö   Lill-Lövsjön sjö
  Mässlingen sjö   Lillplatsberget berg
  Mässlingen sjö /Se   Lillrisåsen skogsås
  Mässlingen sjö /Se   Lillrörtjärnen tjärn
  Mässlingsruet terräng   Lillrörtjärnen tjärn
  Mäta, se Mittåälven Saknas   Lillsjöholmen holme
  Nean å   Lillsjön sjö (vik)
  Nean å   Lillsjön sjö
  Nean å   Lillsjön sjö
  Nean å   Lillsjön den smala nedre änden av Öjönässjön
  Nean å   Lillskagaholmen holme
  Nean å   Lillslåttermyren myr
  *Nearöset Saknas   Lillstorvikholmen holme
  Nea Älf, se Nean å   Lillsundet sund
  Neder-Bratteggtjärnen tjärn   Lillsvartåsen skogsås
  Neder-Dammtjärnen tjärn   Lilltandåsen ås
  Neder-Grucken sjö   Lilltandåsen berg
  Neder-Siljeåstjärnen tjärn   Lilltandåsen skogsås
  Neder-Sölvbacktjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Nestöten fjäll /Se   Lilltjärnen tjärn
  Nyslåttmyrarna myr   Lilltjärnen tjärn
  Nässtöreset terräng   Lilltjärnen tjärn
  Nörder-Hållfjället fjäll   Lilltjärnen tjärn
  Nörder-Storådörrfjället fjäll   Lilltjärnen tjärn
  Ofverröfvarsiön, se Röversjön, Övre sjö   Lilltjärnen tjärn
  Orrknipparna berg   Lilltjärnen tjärn
  Orrknipptjärnarna tjärnar   Lilluggen berg
  Orrnäset näs   Lillundörret fjäll
  Orrskallen höjd   Lillundörrsån å
  Orrskallflyet myr   Lillviken vik
  Orrstädjan berg   Lillvålen fjäll
  Oshån sjö, del av Ljungan   Lillvålen fjäll
  Petteravan sjö   Lillvålen fjäll
  Pipnäset näs   Lillåbergstjärnen tjärn
  Prauka fjäll   Lillådalen ådal
  Predikstolen fjälltopp /Se   Lillåkölen myrområde
  Predikstolen fjällavsats /Se   Lillåmorarna skogsområde
  Puttmyren myr   Lillån å
  Rajåstjärnen tjärn   Lillån å
  Ratsiöarne, se Rotsjön, Västra och Östra sjöar   Lillån namn på Rövran
  Ratsiöarne, se Rotsjön, Västra, M., och Östra sjöar   Lillån å
  Ratviken vik, del av Ljungan   Lillåsen skogsås
  Remmet skogsområde   Lillåsen ås
  Renen höjd   Lillåstjärnen tjärn
  *Renskalet pass?   Lillörötjärnen tjärn
  Rensnävet fjäll   Lillövtjärnbäcken bäck
  Rensnävet fjäll /Se   Lillövtjärnen tjärn
  Rensnävet fjäll   Lin- eller Lundörren fjällpass
  Rensnävet berg   Lin- eller Lundörren, Lilla, se Lillendörret fjällpass
  Rensnävkölen myr   Lin- eller Lundörren, se Lillundörret fjäll
  Rensnävkölen myrköl /Se   Ljungan älv
  Rensnävskalet höjd   Ljungan älv
  Rensnävtjärnen tjärn   Ljungan älv
  Renåån, se Storån å   Ljungan älv
  Rifwa elf, se *Ryverälven å   Ljungan älv
  Rifversiön, se Röversjön, Yttre och Övre sjö   Ljungdalsberget, Norra berg
  *Ringberget = Råberget? berg   Ljungdalsberget berg
  Ringbrijngåhn, se Ringbrunnsbäcken bäck   Ljungdalsberget, Södra, se Knallen berg
  Ringbrunnsbäcken bäck   Ljungflyet myr
  Ringbrunnsbäcken bäck   Ljungflyet, se Gumpmyrarna myr
  Ringbrunnsbäcken å   Ljunghålet ström
  Ringbrunnsbäcken å   Ljunghålet fors
  Ringbrunnsbäcken å   Ljunghålsholmen holme
  Ringbrunnåen, se Ringbrunnsbäcken å   Ljunghåludden udde
  Ringbrunåhn, se Ringbrunnsbäcken å   Ljunghålsudden udde
  Ring Brunån, se Ringbrunnsbäcken å   Ljungnäset näs
  Ringbrynnsbäcken bäck   Ljungsjöarna sjöar
  Ringbrynnsbäcken bäck   Ljungsjöarna sjöar
  Ringbrynnsviken vik   Ljungsjöarna sjöar
  *Ringdalen dalgång   Ljusnan älv
  Rinsnäve fjäll /Se   Ljusnan flod
  Riprasten nat.namn?   Ljusnedalen dal
  Risåsbäcken bäck   Ljusnestöten fjäll
  Risåsen ås   Lomtjärnen tjärn
  Risåsen ås   Lomtuvan holme
  Risåstjärnen tjärn   Lortviken vik
  Risåstjärnen tjärn   Lundörren fjällfors
  Risåsviken vik   Lundörrsbäcken, se Lillundörrsån Saknas
  Rotsjöbäcken bäck   Lundörrsbäcken, Lilla å
  Rotsjön, Östra, Mellersta o. Västra sjöar   Lundörrsfjällen fjäll
  Rotsjön, Västra o. Östra sjöar   Luttremyren myrområde
  Rotsjön, Västra, M., o. Östra sjöar   Lyckhålbäcken bäck
  Rotsjötjärnen tjärn   Lyckhålet myr
  Ruändan fjäll /Se   Lågvålen fjäll
  Ryf Elfwen = Rövran? å   Lågvålen berg
  Ryfer siöga, se Yttre Röversjön Saknas   Lågvålen Saknas
  Ryfwersjön, se Röversjön, Yttre sjö   Lågvåltjärnen tjärnen
  Ryfwer Siön, se Röversjön, Yttre sjö   Lågvåltjärnen tjärn
  Rytjepong näs   Lågvåltjärnen tjärn
  *Ryverälven = Rövran? å   Långavan vik
  *Ryverälven = Rövran? å   Långeggviken vik
  Ryvran å /Se   Långholmen holme
  ?Råberget berg   Långholmen holme
  ?Råberget berg   Långholmen holme
  Råberget berg   Långholm(s)sundet sund
  Råfatjuolentjakke fjäll   Långmyrberget berg
  Rätansavan sjö   Långmyrberget berg
  Rävhidmyren myr   Långmyren myr
  Röfra Sjöarne, se Röversjön, Övre och Yttre sjöar   Långmyren myr
  Räfsjön, se Röversjön, Övre sjö   Långmyren myr
  Räfsiön, se Röversjön, Övre sjö   Långnäsbäcken bäck
  Röfiursiön, se Röversjön, Yttre och Övre Saknas   Långnäset näs
  Räfra Sjön, se Röversjön, Övre sjö   Långnäset, Norra näs
  Röfweråhn, se Rövran å   Långnäset, Södra näs
  Röjviken vik   Långnästjärnen tjärn
  Röjåsbäcken bäck   Långnästjärnen, Nedre tjärn
  Rönnåsen ås   Långnäsviken vik
  Rönnåstjärnen tjärn   Långtjärnberget berg
  Rönoxtjärnen tjärn   Långtjärnberget berg
  Rörtjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Rövargrottan grotta   Långtjärnen tjärn
  Rövargrottan grotta /Se   Långtjärnen tjärn
  Rövarhöjden berg /Se   Långtjärnen tjärn
  Rövarån å /Se   Långtjärnen tjärn
  Röverfallet fall   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Ytt. o. Öv. sjöar   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre o. Övre sjö   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Övre o. Yttre sjöar   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre och Övre sjöar   Långtjärnen tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen, Yttre tjärn
  Röversjön, Yttre sjö   Långtjärnen, Övre tjärn
  Röversjön, Övre sjö   Långudden udde
  Röversjön, Övre sjö   Långuddtjärnen tjärn
  Röversjön, Övre sjö   Långviken vik
  Röversjön, Övre sjö   Långviken vik
  Röversjön, Övre sjö   Långviken vik
  Röversjön sjö   Lätthögbäcken bäck
  Röversjön, Övre sjö   Löndörrsån å
  Yttre Röversjön, se Röversjön sjö   Lövan å
  Övre Röversjön, se Röversjön sjö   Lövan å
  Rövran å   Lövavan sjö
  ?Rövran å   Lövavan sjö
  ?Rövran å   Lövbodtjärnbäcken bäck
  Rövran å   Lövbodtjärnen tjärn
  Rövran å   Lövbodtjärnen tjärn
  Rövran å   Lövdalsviken vik
  Rövran å /Se   Lövholmen holme
  Rövskårhammaren berg   Lövholmen holme
  Salpeke fjäll   Lövkläppen fjäll
  Serffielle, se Särvfjället fjäll   Lövkläppen fjäll
  Serffiellet, se Särvfjället fjäll   Lövsjön, se Lill-lövsjön sjö
  Serf-lle?, se Särvfjället fjäll   Lövsjön sjö
  Serfvaåhn, se Särvan å   Lövtjärnflyet myr
  S-rva fluvius, se Särvan å   Lövåsen skogsås
  Serva fluvius, se Särvan å   Lövåsen skogsås
  Siktjärnen tjärn   Lövåsen ås
  Sikåsen ås   Lövömyren myr
  Silfbackti--na?, se Sölvbacktjärnarna tjärnar   Lövön ö
  Siljeåsbäcken bäck   Lövön ö
  Siljeåsen ås   Lövön ö
  Skaarsfiellet, se Skarsfjället Saknas   Lövösundet sund
  Skaga holmen holme   Lövöudden udde
  Skagaudden udde   Malinbäcken bäck
  Skarfdören, se Skarfdörrfjället fjäll   Malinghålet källa
  Skarfdörrfjället fjäll   Malinmyren myr
  Skarfdörrfjället fjäll   Maraloken pöl
  Skarfdörrsjön, Stora sjö   Margitmyren myr
  Skarpholmen holme   Matsäcktjärnbäcken bäck
  Skarpåsen ås   Mellerstrotsjön sjö
  *Skarsdörren öppning i fjäll   Messlingen sjö
  Skarsfjället fjäll   Messlingshållan skogsås
  Skarsfjället fjäll   Messlingsjön sjö
  Skarsfjället fjäll   Mestöten fjälltopp
  Skarsfjället fjäll   Mettan älv
  Skarsfjällen fjäll   Mickelsmässberget berg
  Skarsfjällen fjäll   Mickelsmässbäcken bäck
  Skarsfjällen fjäll   Mickelsmässmon mo
  Skarsfjällen fjäll   Middagsåsen skogsås
  Skarsfjället fjäll   Midhenan å
  Skarfiäll fjäll   Mid-Henan å
  Skarsfjället fjäll /Se   Mid-Henan å
  Skarsfjället fjäll /Se   Midsommarsgröbban sänka
  Skarsfjället fjäll /Se   Mieskentjahke fjäll
  Skarsfjället berg /Se   Mittåhammarn fjäll
  Skarsfjäll fjäll /Se   Mittåkläppen, Lilla fjäll
  Skarstöten berg /Se   Mittån å
  Skarvdörren fjällpass   Mittåsjön sjö
  Skarvdörren öppning   Mittåstöten fjäll(topp)
  Skarvdörren fjällpass   Mittåälven, se Mettan älv
  Skarvdörren fjällpass   Mjölkåsen berg
  Skarvdörren öppning   Mjölkåsen skogsås
  Skarvdören öppning mellan toppar   Mjönäsbacken backe
  Skarvdörret fjäll /Se   Mjönäsmyren myr
  Skarvdörren fjäll /Se   Morkältmyren myr
  Skarvdörren berg /Se   Mossalassfjället fjäll
  Skarvdörrfjället fjäll   Mossalassfjället fjäll
  Skarvdörrsfjällen fjäll   Mossolassfjället fjäll
  Skarvdörrsfjällen fjäll   Munkskallen fjäll
  Skarvdörrsfjället berg   Munkskallen fjäll
  Skarvdörrfjället fjäll   Munkskallmyrarna myrområde
  Skarfdör fjäll   Musviken vik
  Skarfdörrsfjäll Saknas /Se   Myttjärnen tjärn
  (?)Skarvdörrsjön sjö   Myttjärnen tjärn
  Skarvdörrsjön sjö   Mässlingshållan sluttning
  Skarvdörrsjön, Stora sjö   Mässlingsjön sjö
  ?Skarvdörrsjön sjö   Mörholmarna holmar
  *Skarvdörrsliden el. *Stugdalsliden Saknas   Mörholmarna holmar
  Skarvdörrsån å   Mörholmarna holmar
  Skarvdörrsån å   Nean å
  Skarvfjället fjäll /Se   Neder-Sölvbacktjärnen, se Sölvbacktjärnarna Saknas
  Skavången?, se Skärvagen, Nedre sjö   Nesjön sjö
  Skerka, se Skärkan Saknas   Nesjöstötarna fjäll
  Skerka fluvius, se Skärkan å   Nesjövålen fjäll
  Skiervagen, se Skärvagen, Nedre Saknas   Nestöten fjälltopp
  Skomyren myr   Nidån, se Nean å
  Skrammelåsen ås   Njuomele tjarve fjäll
  Skäftestjärnen tjärn   Norderfjället del av Särvfjället
  Skärkan å   Nordhögen backe
  Skärkan å   Nordhögviken vik
  Skärkan å /Se   Nordhögviken vik
  Skärkan å   Nord i berget berg
  Skärkan å   Nord på berget berg
  Skærs Fiället, se Skarsfjället fjäll   Nord på lin backe
  Skärvagen, Övre o. Nedre sjöar   Norgesvägen klövjeväg
  Skärvagen, Nedre sjö   Notholmen holme
  Skärvagen, Nedre sjö   Nybrännan skogsås
  Skärvagen sjö /Se   Nymyrbäcken bäck
  Skärvagen sjö /Se   Nymyren myr
  Skärvagen sjö   Nymyren myr
  Skjärvagen sjö /Se   Nyslåttern slåttermyr
  Skärvagsån å   Nyvallsbäcken bäck
  Småbodbäcken bäck   Nåjbe fjäll
  Småbodängena terräng   Näset näs
  Småhamrarna berg   Näsudden udde
  Små-Mörholmorna holmar   Näsudden udde
  Småtjärnarna tjärnar   Nörderlångholmen holme
  Småtjärnarna tjärnar   Nördersjön sjö
  *Solbergsgruvan koppargruva /Se   Nördersjön sjö
  Solgången dalgång   Oppmotjärnen tjärn
  Staineke fjäll   Oppmotjärnen tjärn
  Starrtjärnen tjärn   Ormhögen backe
  Stebackkerna, se Sörbäcktjärnarna tjärnar   Ormskallen berg
  Stenavaforsen f.d. fors, del av Flåsjön   Ormtuvan grusbacke
  Sten-Olleavan sjö   Orrknipparna fjäll
  Stensjöberget berg   Orrknipparna fjäll
  Stensjön sjö   Orrnäset näs
  Stensjön sjö   Orrskallen bergstopp
  Stensjön sjö   Orrskallen berg
  Stensjön sjö   Orrstädjan fjäll
  Stensjöviken del av Över-Grucken   Orrtjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn   Orrviken vik
  Stenviken vik   Osbacken backe
  Stillåviken del av Flåsjön   Osen åmyning
  Stobarktiern?, se Sörbäcktjärnen tjärn   Osen åmynning
  Stockåtjärnarna tjärnar   Oshån å-utvidgning
  *Stodsio, se Storsjön sjö   Oxögtjärnarna tjärnar
  Stoorsiön, se Storsjön sjö   Oxögtjärnen tjärn
  *Storavradslandet utmark   Per-Hans-bäcken bäck
  Storberget berg   Pers-ön udde
  Storbäcken bäck   Petteravan sjö
  Storbäcken bäck   Petteravan ava
  Storbäcken bäck   Pipnäset näs
  *Storfjäll fjäll   Pipnäsviken vik
  Storflån terräng   Plågan sund
  Stor-Gräsmyråsen ås   Plågholmen holme
  Stor-Grötholmen holme   Plågmyren myr
  Storholmen holme   Pontjucken holme
  Stormyrbäcken bäck   Predikstolen fjällavsats
  Stormyren myr   Präståkrarna backsluttning
  Stormyren myr   Putten pöl
  Stormyren myr   Puttholmen holme
  Stor-Mörholmen holme   Puttviken vik
  Stor-Risåsen å   Rajåstjärnen tjärn
  Storsjögrubban höjd   Rajåstjärnen tjärn
  Storsjöloken tjärn   Rajåstjärnen tjärn
  ?Storsjön sjö   Remmet bergås
  ?Storsjön sjö   Remmet skogsområde
  Storsjön sjö   Renbäcken bäck
  Storsjön sjö   Renen bergås
  Storsjön sjö   Renen omr.
  Storsjön sjö   Renkalvsviken vik
  Storsjön sjö   Rensnäfvet fjäll
  Storsjön sjö   Rensnävet fjäll
  Storsjön sjö   Rensnävet fjäll
  Storsjön sjö   Rensnävet fjäll
  Storsjön sjö   Rensnävkölen myr
  Storsjön sjö   Rensnävskölen myrområde
  Storsjön sjö   Rensnävåsen skogsås
  Storsjön sjö   Rentjärnen tjärn
  Storsjön sjö   Ringbrunnsbäcken bäck
  Storsjön sjö   Ringbrunnsbäcken bäck
  Storsjön sjö /Se   Ringbrunnsviken vik
  Storsjön sjö   Ringbrynnsbäcken bäck
  *Storsjö, Vemdals och Ljungdals skogar skogar   Ringbrynnstjärnen tjärn
  Storsjön sjö   Ringbrynnsviken vik
  Storsjön sjö /Se   Ripön ängsslåtter
  Storslagan höjd   Risåsbäcken bäck
  Stor-Slåttmyren myr   Risåsbäcken bäck
  Stor-Svartåsen berg   Risåsbäcken bäck
  Stortjärnbäcken bäck   Risåsen ås
  Stortjärnen tjärn   Risåsen skogsås
  Stortjärnen tjärn   Risåsmyrarna myrområde
  Stortjärnen tjärn   Risåsmyrarna myrar
  Stortjärnen tjärn   Risåsmyren myr
  Stor Trunna ån, se Tronnan å   Risåstjärnen tjärn
  *Stortunrisån = Tronnan? å   Risåstjärnen tjärn
  Storudden udde   Risåstjärnen tjärn
  Storuddtjärnen tjärn   Risåsviken vik
  Storuggen höjd   Rotsjöarna sjöar
  Storuggen höjd   Rotsjöarna sjöar
  Storvidmyren myr   Rotsjöbäcken bäck
  Storviken vik   Rotsjömyrarna myrområde
  Storviken vik   Rotsjön, Mellerst- sjö
  Storviken vik   Rotsjön, Västerst- sjö
  Storvikholmen holme   Rotsjön, Österst- sjö
  ?Storådörret fjällpass   Rotsjötjärnen tjärn
  Storådörre(t) fjäll /Se   Rotsjötjärnen tjärn
  Storådörret fjäll /Se   Rotsjötjärnen tjärn
  Storådörren höjd   Rotsjöåsen berg
  Storådörren fjällpass /Se   Ruet fjäll
  Storåkläppen fjäll /Se   Ruet, se Graftruet Saknas
  Storåkläppen berg   Rumpan fjällsluttning
  Storåkläppen fjäll /Se   Rutjärnbäcken bäck
  Storån å   Rutjärnbäcken bäck
  Storån å   Rutjärnen tjärn
  Storån å   Rutjärnen tjärn
  Storån å   Ruåsen = Graftruåsen Saknas
  Storån å   Ruändan fjäll
  Storån å   Ruändan fjällarmé
  Storåsen ås   Ryssjenäset näs
  »Storåskalet fjällpass   Ryssjenäset, Västra näs
  Strutsberget berg   Rytjepong udde
  Strutsbergtjärnen tjärn   Ryviken vik
  *Stugudalsliden, se Skarvdörrsliden Saknas   Råberget berg
  Styggbacken höjd   Råberget berg
  Styggåsen ås   Råberget berg
  Styggåsen ås   Räfshögen backe
  Styggåstjärnen tjärn   Rätansavan sjö
  Stånghån del av Flåsjön   Rätansavan ava
  Sumpmyren myr   Rävhimyren myr
  Surhålet myr   Rävhusbacken backe
  Surstampen myr   Rödoxtjärnen tjärn
  Surtjärnen tjärn   Rönnoxtjärnen tjärn
  Svaletjakke fjäll   Rönntjärnbäcken bäck
  Svangåsknallen höjd   Rönntjärnbäcken bäck
  Svangåsknallen berg   Rönntjärnen tjärn
  Svanhån del av Flåsjön   Rönntjärnen tjärn
  Svanhån utvidgning av å   Rönntjärnen tjärn
  Svantjärnbäcken bäck   Rönnåsen skogsås
  Svantjärndalen dal   Rönnåsen ås
  Svantjärnen tjärn   Rönnåsen ås
  Svartholmen holme   Rönnåstjärnen tjärn
  Svarthundtjärnen tjärn   Rörholmen holme
  Svartmorbäcken bäck   Rörtjärnarna tjärnar
  Svartmorgraven sänka   Rörtjärnen tjärn
  Svartmorhöjden höjd   Rörtjärnen tjärn
  Svartsjöholmen holme   Rörtjärnflyet slåttermyr
  Svartsjön vik   Röstarna slåtteräng
  Svartsjön sjö   Rövargrottan Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Rövergrottan grotta
  Svartviken vik   Röverfallet vattenfall
  Svartåsbäcken bäck   Röverhöjden berg
  ?Svedjelandet skogsområde   Röversjöarna sjöar
  Svedulandet höjd   Röversjön, Yttre- sjö
  Svéåhn, se Farån å   Röversjön, Över- sjö
  Synder-Storådörrfjället fjäll   Röversjön sjöar
  Synderån å   Röversjön, Ytt. sjö
  Synderån å   Röversjön, Öv. sjö
  Sågbäcken bäck   Röverudden udde
  Sågbäcken bäck   Röverån, Södra å
  Särvan å   Röviken, Norra vik
  Särvan å   Röviken, Södra vik
  Särvan å   Rövikholmen holme
  Särvan å   Rövran å
  Särvan å /Se   Rövran å
  Särvfjället fjäll   Rövran å
  Särvfjället fjäll   Rövran å
  Särvfjället fjäll   Röyviken vik
  Särvfjället fjäll   Sandviken vik
  Särvfjället fjäll   Siktjärnen tjärn
  Särvfjället fjäll /Se   Siktjärnen tjärn
  Särvfjället berg /Se   Sikåsen skogsås
  Särvsjöarna, Öv. Särvsjön. samt Ned Särvsjön Saknas   Siljeåsbäcken bäck
  Särvsjöarna sjöar /Se   Siljeåsbäcken bäck
  Särvsjöarna sjöar /Se   Siljeåsbäcken, Västra bäck
  Särvvålen berg   Siljeåsbäcken, Östra bäck
  Särvån å   Siljeåsen skogsås
  Sölvbacktjärnarna tjärnar   Siljeåsen berg
  Sölvbackhån sjö   Siljeåstjärnarna tjärnar
  Sömo-Karivålen fjäll   Siljeåstjärnarna, Övre tjärnar
  Sönnäset näs   Siljeåstjärnen, Nedre tjärn
  Sörbäcken bäck   Siljeåstjärnen, Östra tjärn
  Sörbäcktjärnarna tjärnar   Sillbackhån å-utvidgning
  Sörbäcktjärnen tjärn   Sillbacktjärnarna, se f.ö. Sillbackhån tjärnar
  Sörbäcktjärnen tjärn   Sillbacktjärnbäcken bäck
  *Sörkarivålen berg /Se   Skagaholmen holme
  Sör-på-kölen myrköl /Se   Skagaholmen holme
  Sör-Veman å   Skagan udde
  Tandådörren fjällpass /Se   Skagan Saknas
  Tandåfallet fall   Skagaudden udde
  Tandån å   Skagaudden udde
  Tandån å   Skagaudden udde
  Tandån å   Skarpholmen holme
  Tandåsen ås   Skarfdörrfjället, se Skarvsdörret fjäll
  Tandåtjärnen tjärn   Skarpåsen ås
  *Thor Illes hög bank /Se   Skarsfjällen fjäll
  Tjaksendurre höjd   Skarvdörret fjäll
  Tjockvidebäcken bäck   Skarvdörrsjön sjö
  Tjuvfiskartjärnen tjärn   Skarvdörrsjön, Lilla sjö
  Tjärnåsen ås   Skarvdörrsröset riksgränsröse
  Tjärnåstjärnarna tjärnar   Skarvdörrsån å
  Tjärvedshån sjö   Skrattholmen holme
  Tolholmen holme   Skröllan myr- och bergsområde
  Torilnäset näs   Skrötten strandremsa
  Torilsbåten bank /Se   Skäftestjärnen tjärn
  Torilsbåten bank   Skäftestjärnen tjärn
  Torilsbåten bank /Se   Skärkan å
  Torilsbåten grund /Se   Skärkan å
  Torilsbråten grund /Se   Skärkvålen berg
  Torilshögen hög /Se   Skärkån å
  Torilshög gravhög /Se   Skärvagen sjö
  Torilshögen gravhög /Se   Skärvagen sjöar
  Torilshögen gravhög /Se   Skärvagen, Övre sjö
  Torilsnäs udde /Se   Skärvagsvålen fjäll
  Torilsnäs näs /Se   Skärvagsvålen fjäll
  Torilsnäset näs /Se   Skärvagsån å
  Torilsnäset näs /Se   Skärvagsån, se Skärkan å
  Torrgraven sänka   Slagan sänka
  Tossåsfjället fjäll   Slajvo fjäll
  Tossåsfjället fjäll   Slåttertjärnbäcken bäck
  Tossåsfjället fjäll   Slåttertjärnen tjärn
  Tossåsfjället fjäll   Slögön slåttermyr
  *Tossås fjälltrakt fjällområde   Smolet hedområde
  Tossåssjön sjö   Smolet myr
  Tossåssjön sjö   Småbodbäcken bäck
  Tossåssjön sjö   Småbodvallsbäcken bäck
  Tossåssjön sjö   Småbodängena slåtterängar
  Tosåssiön, se Tossåssjön sjö   Småhamrarna Saknas
  Trekanttjärnen tjärn   Småholmarna holmar
  Trollkäringberget berg   Småholmarna holmar
  Trollkäringhögen höjd   Småmörholmarna holmar
  ?Tronnan å   Småtjärnarna tjärnar
  Tronnan å   Småtjärnarna tjärnar
  Tronnan å   Småängena slåtterängar
  Trunrisån, se *Stortunrisån å   Snusbrännan skogsområde
  Trådsmyren myr   Snusesjön sjö
  Trånget terräng   Snusestöten fjäll
  Trätovattnet tjärn   Snushussjön sjö
  *Tunnrisfjället = Gråsjöfjället? fjäll   Snushusstöten fjäll
  *Turiusfjället = Gråsjöfjället? fjäll   Solgången dal
  Tvärån S-biflöde till Nean   Sommargåshålet myrpöl
  Tvärån å   Sparmansmyren myr
  Tågtjärnen tjärn   Spovnävet udde
  Tåsås fjälltract, se *Tossås fjälltrakt fjällområde   Sprängskiten vägstycke
  Tåsåsiön, se Tossåssjön Saknas   Stadsån å
  Tällbacktjärnen tjärn   Stadsån å
  Uggfloarna myr   Stampbäcken bäck
  Wahlåsiön, se Vålåsjön sjö   Stampbäcken bäck
  Valesiön?, se Vålåsjön sjö   Starrholmarna holmar
  *Hvalffiællet = Vålåsjöfjället? fjäll   Starrtjärnen tjärn
  Varglokbröten terräng   Stavassmyren myr
  Vargmyrtangen myr   Stenavan å-utvidgning
  Vargtjärnstöten fjäll /Se   Stengröbban sänka
  Vattsbäcken bäck   Stenloken tjärn
  Wefuelåhn, se Vävelshån tjärn   Sten-Ol-avan sjö
  »Wefwudåh-»?, se Vävelshån sjö   Stensjöberget berg
  Veman å /Se   Stensjön sjö
  Veman å /Se   Stensjöudden udde
  Vemkölen sank mark   Stensjöviken vik
  Vemtjärnarna tjärnar   Stentjärnarna tjärnar
  Vikavan sjö   Stentjärnarna tjärnar
  Vonstötbäcken bäck   Stentjärnen tjärn
  Vranäsmyren myr   Stentjärnen tjärn
  ?Vålåsjöfjället fjäll   Stentjärnvålen fjäll
  Vålåsjöfjället fjäll   Stentjärnån å
  Vålåsjöfjället fjäll   Stenviken vik
  Vålen höjd   Stenvikmyren myr
  Wålåsiön, se Dunsjön sjö   Stenviknäset näs
  Vålåsjön sjö   Stockådalen, Västra dal
  Vålåsjön sjö   Stockådalen, Östra dal
  Vålåsjön sjö   Stoljan, Västra fjäll
  Vålåsjön sjö   Stoljan, Västra fjäll
  Vändåt myr   Stoljan, Östra fjäll
  Väster-Henan å   Stoljan, Östra fjäll
  Väster-Henan å   Storavan sjö
  Väster-Kvarnbäcken bäck   Storbacken backe
  Västerkölen myrköl /Se   Storberget berg
  Väster-Långtjärnen tjärn   Storbäckdalen bäckdal
  Väster-Rotsjön sjö   Storbäcken bäck
  Väster-Stockån å   Storbäcken bäck
  Väster-Stoljan berg   Storbäcken bäck
  Väster-Storbäcken bäck   Storbäcken bäck
  Väster-Sätertjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Västerån å   Storbäcken bäck
  Västikölen sank mark   Storbäcken bäck
  Vävelshån sjö   Storbäcken bäck
  Vävelshån tjärn   Storbäcken bäck
  Vävelshån sjö   Storbäcken bäck
  Vävelshån del av Flåsjön   Storbäcken bäck
  Ytter-Dalsjön sjö   Storbäcken, Södra bäck
  Ytter-Ekorrtjärnen tjärn   Storbäcken, Västra bäck
  Ytter Grucken, se Grucken, Nedre sjö   Storekorrtjärnen tjärn
  Ytter-Grucken sjö   Storfallet vattenfall
  Yter Gråcken?, se Grucken, Nedre sjö   Storflyet myr
  Ytter-Långtjärnarna tjärnar   Storgrasmyren myr
  Ytterröfuersiön, se Röversjön, Yttre sjö   Storgrötholmen holme
  »yteröfwersiön»?, se Röversjön, Yttre sjö   Storgårdsmyren myr
  Ytter-Röversjön sjö   Storholmen holme
  Ytter-Röversjön sjö   Storlendörret fjällpass
  Ytter-Särvsjön sjö   Storlundörret fjäll
  Åbergstjärnen tjärn   Storlundörrsån å
  Åsen berg   Storlövtjärnen tjärn
  Åvikberget berg   Stormyrbäcken bäck
  Åviken vik /Se   Stormyren myr
  Åviken vik   Stormyren myr
  Älgsedan del av Ljungan   Stormyren myr
  Öarna terräng   Stormyren myr
  Öfuergraken Lacus?, se Grucken, Övre Saknas   Stormyren myr
  Öfwergrucka Siön, se Grucken, Övre sjö   Stormyren myr
  Öfverröfuersion, se Röversjön, Övre sjö   Stormörholmen holme
  »Öfweröfv-rsiön», se Röversjön, Övre sjö   Stornäset näs
  Öhåberget berg   Stornäset näs
  Öhån sjö   Stornäset, Södra näs
  Öien Lacus, se Öjön Saknas   Stornäsloken pöl
  Öjebäcken bäck   Storrisåsen skogsås
  Öjegraven sänka   Storrörtjärnen tjärn
  Öjön sjö   Storrösten slåttermyr
  Öjön sjö   Storsjökölen område
  Önet höjd   Storsjöloken tjärn
  Önet ödesböle /Se   Storsjön sjö
  Öradtjärnarna tjärnar   Storslåttermyren myr
  Öratjärnarna tjärnar   Storstackslätten myr
  Öratjärnbäcken bäck   Storstenholmen holme
  Öratjärnen tjärn   Storstenholmen holme
  Örngrubban höjd   Storstensundet sund
  Öster-Henan å   Storsundet sund
  Öster-Henan bäck   Storsundholmen holme
  Öster-Henan å   Storsvartåsen skogsås
  Öster-Kvarnbäcken bäck   Stortallholmen holme
  Österkölen myrköl /Se   Stortallnäset näs
  Öster-Långtjärnen tjärn   Stortjärnbäcken bäck
  Öster-Rotsjön sjö   Stortjärnbäcken bäck
  Öster-Stockån å   Stortjärnen tjärn
  Öster-Stoljan berg   Stortjärnen tjärn
  Öster-Storbäcken bäck   Stortjärnen tjärn
  Öster-Sätertjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Östikölen sank mark   Stortjärnen tjärn
  Över-Bratteggtjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Över-Dalsjön sjö   Stortuvan fjäll
  Över-Dammtjärnen tjärn   Storudden udde
  Över-Ekorrtjärnen tjärn   Storuddtjärnen tjärn
  Över-Grucken sjö   Storuggen berg
  Över-Röversjön sjö   Storvidebäcken bäck
  Över-Siljeås tjärnen tjärn   Storvikbäcken bäck
  Över-Särvsjön sjö   Storviken vik
  Över-Sölvbacktjärnen tjärn   Storviken vik
  Öyen lacus, se Öjön sjö   Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikudden udde
      Storåbron bro
      Storådörret fjällpass
      Storådörret fjäll
      Storåfjällen fjäll
      Storåhögen backe
      Storåhögen slåtter
      Storåkläppen fjäll
      Storåkläppen berg
      Storåkläppen berg
      Storålandet omr.
      Storålandet myr- och skogsområde
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storåsen skogsås
      Storåsen berg
      Storåsen ås
      Storön ö
      Storön slåtteränge
      Strussberget berg (fjäll?)
      Strutsberget berg
      Strutsbergstjärnen, se Öst i tjärnen Saknas
      Strussbergstjärnen tjärn
      Stugholmen holme
      Stugunäset näs
      Styggbacken fjälltopp
      Stygglandet skogsområde
      Stygglandet Saknas
      Styggån å
      Styggåsbäcken bäck
      Styggåsbäcken bäck
      Styggåsbäcken bäck
      Styggåsen skogsås
      Styggåsen skogsås
      Styggåsen ås
      Styggåsen ås
      Styggänget ängsslåtter
      Stånghån å-utvidgning
      Stötlien bergssluttning
      Surhålbäcken bäck
      Surhålet myr
      Surstampen pöl
      Surtjärnen tjärn
      Surtjärnen tjärn
      Svangåsknallen berg
      Svanhån å-utvidgning
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärndalen bäckdal
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken, se Bäcken Saknas
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartmoran f.d. lappläger
      Svartmorhöjden fjäll
      Svartmorhöjden fjäll
      Svartmortjärnen tjärn
      Svartsjöholmen holme
      Svartsjön vik
      Svartstenarna stenar
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen, Yttre tjärn
      Svarttjärnen, Övre tjärn
      Svartuggen höjd
      Svartuggen del av Särvfjället
      Svartviken vik
      Svartåsbäcken, se Liljeåsbäcken, Västra bäck
      Svartåsen högsta partiet av Svartåslandet
      Svartåsen, Lill- ås
      Svartåslandet myr- och skogsområde
      Svartåslandet ås
      Svedjan slåtteräng
      Svedjan slåtter
      Svedjelandet område
      Svedjelandet berg- och skogsområde
      Svedjeloken pöl
      Sveuknallen berg
      Sventorsviken vik
      Syd i berget berg
      Synderån bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågviken vik
      Särfån, se Särvan å
      Särvan å
      Särvan å
      Särvfjället fjäll
      Särvsjöarna sjöar
      Särvsjöarna sjöar
      Särvvålen fjäll
      Särvvålen fjäll
      Särvvålen fjäll
      Sätertjärnarna tjärnar
      Sätertjärnarna tjärnar
      Sölvbackhån utvidgning av Ljungan
      Sölvbackhån utvidgning av Ljungan
      Sölvbacken å-utvidgning
      Sölvbackhån, se Lillbackhån å-utvidgning
      Sölvbacktjärnarna tjärnar
      Sölvbacktjärnarna, se Lillbacktjärnarna tjärnar
      Sölvbacktjärnen, Ytter- och Över- tjärnar
      Sömo-Kari-vålen fjäll
      Sömo-Kari-vålen renbetesfjäll
      Sömo-Karivålen fjäll
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcktjärnarna tjärnar
      Sörbäcktjärnen tjärn
      Sör i tjärnum, se Väst i tjärnum Saknas
      Sör på kölen myr
      Sör-Veman å
      Söunäset näs
      Tallhögen backe
      Tandåfallet vattenfall
      Tandån å
      Tandån å
      Tandåsen ås
      Tandåsen skogsås
      Tandåtjärnen tjärn
      Tandåtjärnen tjärn
      Tjidtjemaja fjäll
      Tjuvloken pöl
      Tjärnen tjärn
      Tjärvedshån utvidgning av Ljungan
      Tjärvedshån utvidgning av Ljungan
      Tomasmyren myr
      Toppen fjälltopp
      Toremyren myr
      Torilbåten sandbank
      Torilsbåten bank
      Torilsbåten långt smalt grund
      *Torilshögen nu försvunnen hög
      Torilsnäset näs
      Torilnäset näs
      Torilsnäset näs
      Torilstenarna stenar
      Torkelstöten berg
      Torkelstöten fjäll
      Torkilstöten berg
      Tossåsfjället fjäll
      Tossåssjön sjö
      Tossåssjön sjö
      Tossås-ån å
      Tovåsen skogsås
      Tranris och Hittungs renbetesfjäll fjällområde
      Trollkärringberget berg
      Trollkäringberget, se Hägglokberget Saknas
      Trollkärringhögen backe
      Tronnan å
      Tronnan å
      Tronnan å
      Trättåsen skogsås
      Trönjet dalgång
      Trössmyren myr
      Tullåsen skogsås
      Tullåsen berg
      Tullåstjärnen tjärn
      Tuvan fjäll
      Tuvan skär
      Tvärån å
      Tåssåsfjället fjäll
      Tällbacktjärnen tjärn
      Tällbacktjärnen tjärn
      Täcköloken å-utvidgning
      Täckön ö
      Udden udde
      Uddviken vik
      Uggarna berg
      Uggarna berg
      Uppmomyren myr
      Uppmotjärnen tjärn
      Utloppet vik
      Uttertjärnbäcken bäck
      Uttertjärnen tjärn
      Vajmatjarve fjäll
      Vallmyren myr
      Vallviken vik
      Valåsjöfjället fjäll
      Valöjan å
      Valöjsjön sjö
      Vargholmen område
      Vargmyren myr
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnstöten fjäll
      Vargtjärnstöten fjäll
      Varmhån utvidgning av Ljungan
      Varmhån å-utvidgning
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vemtjärnen tjärn
      Vikavan sjö
      Vikavan ava
      Viksjöbäcken bäck
      Viksjöbäcken bäck
      Viksjöliden Saknas
      Viksjön sjö
      Viksjövålen fjäll
      Viksjöåsen skogsås
      Vilsten sten
      Vintervägsmyrarna myrar
      Vintervägviken vik
      Vithögbäcken bäck
      Vithögen backe
      Vitvattnet sjö
      Vranäset slåtteräng
      Vranäsmyren myr
      Vålen fjäll
      Vålen fjäll
      Våltjärnen tjärn
      Vålåsjöfjället fjäll
      Vålåsjön sjö
      Vånstöttjärnarna tjärnar
      Vänd-åt slåtteränge
      Västerhenan å
      Västerhenan å
      Västerhenan å
      Västerkvarnbäcken bäck
      Västerkölen myrområde
      Västerlångtjärnen tjärn
      Västerrotsjön sjö
      Västerån å
      Västerån å
      Västgårdsmyren myr
      Västhögviken vik
      Väst i lin backsluttning
      Väst i tjärnum Saknas
      Västsäteränget slåtteränge
      Västtjärnarna Saknas
      Västviken vik
      Yttergammalån å-gren
      Yttergrucken sjö
      Ytterlångtjärnen tjärn
      Ytterröversjön sjö
      Ytter-Rövran Saknas
      Yttersörbäcktjärnen tjärn
      Åbergstjärnen tjärn
      Åbergstjärnen tjärn
      Åbergstjärnen tjärn
      Åbergstjärnmyren myr
      Åvikberget berg
      Åvikberget berg
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviksberget berg
      Äcksnäset näs
      Äkerviken vik
      Älgedan eda
      Älgsedan å-utvidgning
      Älgsmyrbacken backe
      Älgsmyren myr
      Öarna ängsslåtter
      Öhåberget berg
      Öhån å-utvidgning
      Öjhån utvidgning av Ljungan
      Öjön sjö
      Öjöntjärnarna tjärnar
      Öjönån å
      Öjönässjön sjö
      Öjönäsån å
      Önet udde
      Önet slåtteräng
      Öradtjärnarna tjärnar
      Öratjärnarna tjärnar
      Öratjärnarna tjärnar
      Öratjärnbäcken bäck
      Öratjärnbäcken bäck
      Öratjärnbäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Örngrubban sänka
      Örötjärnbäcken bäck
      Öröviken, Västra vik
      Öröviken, Östra vik
      Örövikholmen holme
      Österbäcken bäck
      Österbäcken bäck
      Österhenan å
      Österhenan å
      Öster-Henan å
      Österkvarnbäcken bäck
      Österkölen myrområde
      Österlångtjärnen tjärn
      Österlångtjärnen tjärn
      Österlångtjärnen tjärn
      Österrotsjön sjö
      Österstorbäcken bäck
      Österstorbäcken bäck
      Östhögen backe
      Öst i berget = Strutsberget Saknas
      Öst i tjärnen = Strutsbergstjärnen Saknas
      Öst på näsen Saknas
      Övergrucken sjö
      Överröversjön sjö
      Över-Rövran å
      Över-Sölvbacktjärnen, se Sölvbacktjärnarna Saknas

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.