ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Storsjö socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Storsjö socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 0 Naturnamn : 0 Bebyggelsenamn : 0 Naturnamn : 755
      Kraupijen jaurieh Saknas /Se
      Klasjaurie Saknas /Se
      Saknas Saknas /Se
      Ajegebåtke fjällhöjd /Se
      Ajekebåtke fjäll /Se
      Alluksnjuönie fjällhöjd /Se
      Alluksnjuönien tjånne tjärn /Se
      Aluksnjuönie fjälltopp /Se
      Axhögen, L., St. fjäll /Se
      L. Axhögen, se Sotmodje och Ajekebåtke fjäll /Se
      Axhögen, Lilla fjäll /Se
      St. Axhögen fjäll /Se
      Axhögen, Stora fjäll /Se
      St. Axhögen fjäll /Se
      Axhögvålen fjäll /Se
      Axhögvålen fjällparti /Se
      Balkiestjarhvie fjällhöjd /Se
      Balgiestjarhvie fjälltopp /Se
      Balkiestjarhvie fjällhöjd /Se
      Barma fjäll /Se
      Beällokse fjällhöjd /Se
      Beällokse fjäll /Se
      Beällokstjahkke fjällhöjd /Se
      Beälloks-tjahkke fjäll /Se
      Beälloks-tjahkken djodje driva (jökel) /Se
      Bijje Deätte sjö /Se
      Bijjie Deätte sjö /Se
      Bijjie jaurie sjö /Se
      Bijjie Klasjaurie sjö el. tjärn /Se
      Bijjie Kraupije sjö /Se
      Bijjie Kraupijenjaurie sjö /Se
      Bilkiestjarhvie fjällhöjd /Se
      Biskopen Jaurie sjö /Se
      Biskopen Johkke å /Se
      Biskopssj(ön) sjö /Se
      Biskopssjön, se Biskopen Jaurie sjö /Se
      Biskopsån å /Se
      Biskopsån, se Biskopenjohkke å /Se
      Björnskallen berg /Se
      Björnskallen berg /Se
      Blåfjället, se Stuore Salva fjäll /Se
      Blåfjället, se Stuore Salva fjäll /Se
      Blåfjället fjäll /Se
      Bockhammaren, se Stuore Salva fjäll /Se
      Bockhammaren fjäll /Se
      Bockhammaren fjäll /Se
      Bonie-, se även Burie- Saknas /Se
      Borievarda lågfjäll /Se
      Borievarda fjälltopp /Se
      Brändåsen berg /Se
      Brännberget berg /Se
      Bullfjället fjäll /Se
      Bullfjället, se Nåupie fjälltopp /Se
      Burie-, se även Borie- Saknas /Se
      Buniebahkke backsluttning /Se
      Bävertjörneh tjärnar /Se
      Bävertjörneh tjärnar /Se
      Daddsjön, Nedre sjö /Se
      Daddsjön, Övre sjö /Se
      Dallegielasenbarma fjäll /Se
      Dalsjöberget berg /Se
      Dalsjöberget berg /Se
      Dalsjön sjö /Se
      Dalsjön sjö /Se
      Deätte, se Bijjie Deätte Saknas /Se
      Deätten-njeåna udde /Se
      Deättenvarda lågfjäll /Se
      Dittnjeledjuole fjällsträckning /Se
      Djupsjön sjö /Se
      Tjällien-johkke å /Se
      Doktelasse lågfjäll /Se
      Doktelasse fjäll /Se
      Doktelasse fjälltopp /Se
      Doktelasse fjäll /Se
      Doktelassen tjörneh tjärnar /Se
      Doåriesbaktie fjällhöjd /Se
      Doåriesbaktie fjällhöjd /Se
      Doåriesbaktie fjäll /Se
      Dunsjöfjället fjäll /Se
      Dunsjöfjället fjäll /Se
      Dunsjöfjället fjäll /Se
      Dunsjön sjö /Se
      Dunsjön sjö /Se
      Dunsjön sjö /Se
      Dunsjönjaure sjö /Se
      Dunsjönjuhkke å /Se
      Dunsjöntjahkke fjäll /Se
      Dunsjöån å /Se
      Dunsjöån å /Se
      Dunsjöån, se Dunsjönjuhkke å /Se
      Dållegielese fjällhöjd /Se
      Dåresbakte fjäll /Se
      Däiga, se Geäjka fjäll /Se
      Däiga fjäll /Se
      Däjkantjånne sjö /Se
      Dölltj(ärn), se Stankenjaure Saknas /Se
      Döllvålen fjäll /Se
      Döllvålen, se Joltere fjäll /Se
      Döllvålen fjäll /Se
      Falkejappe berg /Se
      Evanäset, se Strotennjeäna udde /Se
      Falkjappe fjälltopp /Se
      Falkjappe fjäll /Se
      Falkjappentjörneh tjärnar /Se
      Falkvålen berg /Se
      Falkvålen, se Falkjappe fjäll /Se
      Falkvålen fjälltopp /Se
      Falkvålen fjälltopp /Se
      Falkvåltjärnarna tjärnar /Se
      Falkvåltjärnarna, se Falkjappentjörneh tjärnar /Se
      Finnburåsen berg /Se
      Finnburåsen, se Tjuvejaurienbåune berg /Se
      Flatruet fjäll /Se
      Fleite fjälltopp /Se
      Flatruet, se Flejte fjällplatå /Se
      Fleiten tjörneh tjärnar /Se
      Fleiten tjörneh Saknas /Se
      Flejte fjällplatå /Se
      Flete fjällplatå /Se
      Gallanaude fjäll /Se
      Gannerenjohkke bäck /Se
      Garanassenoåjja fjäll /Se
      Garenesoåija fjälltopp /Se
      Garenesoåijan Jaurieh sjöar /Se
      Garenesoåjja fjäll /Se
      Garenesoåjja fjäll /Se
      Garenesoåjjanjaurie sjö /Se
      Garenesoåjjie fjäll /Se
      Garenesoåjjenjaurie sjö /Se
      Garrahjaurie sjö /Se
      Gaskejaurie sjö /Se
      Gaske Kraupije sjö /Se
      Gaskekarupijenjaurie sjö /Se
      Gaskemiesegetjahkke fjällhöjd /Se
      Gaske hiesjkedjahkke fjälltopp /Se
      Geäjka fjäll /Se
      Gierege dalgång /Se
      Gieregenbarma fjäll /Se
      Gieregen Johkke å /Se
      Gieretjebaktie fjäll /Se
      Gieretjebaktien-högda fjälltopp /Se
      Gieretsebaktie fjällhöjd /Se
      Gieretsebaktie fjäll /Se
      Gihppergajsie fjällhöjd /Se
      Gohttere fjäll /Se
      Gohtterenjaureh sjöar /Se
      Gorbe fjäll /Se
      Grasajaurie sjö /Se
      Gråsjödörren dal /Se
      Gråsjön sjö /Se
      Gråsjön, se Roåfatjeälanjaurie sjö /Se
      Gråvålen fjäll /Se
      Gråvålen fjäll /Se
      Gråvålsjön sjö /Se
      Gråvålsjön sjö /Se
      Gråsvattnet sjö /Se
      Gröndörrstöten, N. o. S., se Grönte fjäll /Se
      Gröndörrstöten fjäll /Se
      Grönfjället fjäll /Se
      Grönfjället, se Barma fjäll /Se
      Grönte fjäll /Se
      Gröntentjörne tjärn /Se
      Gumpen berg /Se
      Gumpen berg /Se
      Gunnarsstöten berg /Se
      Guorbe fjäll /Se
      Gurve fjäll /Se
      Guöhppere-vålkie fjällutsprång /Se
      Guöhpperevålkie fjällgrupp /Se
      Guöhpperevålkie fjällgrupp /Se
      Guördiesvarda fjäll /Se
      Guörtiesvarda lågfjäll /Se
      Gånneren-johkke å /Se
      Gäjka fjällhöjd /Se
      Gäjkanjohkke bäck /Se
      Hattanjaurie sjö /Se
      Helagsfjället fjäll /Se
      Helagsfjället, se Majeoålkie fjäll /Se
      (Västra) Helagssj(ön) sjö /Se
      Helagssjön, Västra, se Majeoålgienjaurie sjö /Se
      (Östra) Helagssj(ön) sjö /Se
      Helagssjön, Ö., se Njaktja sjö /Se
      Helagsskaftet fjäll /Se
      Helagsskaftet fjällparti /Se
      Helagsskaftet, Västra fjällutsprång /Se
      Helagsskaftet, Östra, se Majeoålkiennjuönie fjällutsprång /Se
      Helagsskaftet, Östra fjällutsprång /Se
      Helagsån, Västra å /Se
      Helagsån, Ö. å /Se
      Heäuk-oålgie fjäll /Se
      Heäukoålkie fjällhöjd /Se
      Heäuk-oålgien tjodje driva (jökel) /Se
      Heäuk-oålgien-njuönie fjällutsprång /Se
      Hierkietjarhvie fjällhöjd /Se
      Holke fjälltopp /Se
      Holhkenjaurieh sjöar /Se
      Holhkenjaurieh sjöar /Se
      Holkenjaurieh sjöar /Se
      Holkenjaurieh sjöar /Se
      Holken Johkke å /Se
      Holmsjön sjö /Se
      Holke-njeäna näs /Se
      Holmsjön, se Hålmsjö sjö /Se
      Holmsjöån å /Se
      Holmsjöån, se Holmsjön-johkke å /Se
      Husvålen berg /Se
      Husvålen, se Tjeärra fjäll /Se
      Hyddsjön sjö /Se
      Husvåltjärn, se Tjeärrantjörne tjärn /Se
      Hyddsjön, se Hättanjaure sjö /Se
      Hålmsjö sjö /Se
      Hålmsjön djahkke fjäll /Se
      Hålmsjön-johkke å /Se
      Hålmsjön nuorhte-bielie neäna udde /Se
      Hålmsjö årjel-bielie neäna udde /Se
      Hålmsjön årjel neäna udde /Se
      Hårdängesbäcken bäck /Se
      Hårdängestjärnarna, se Fleiten tjörneh tjärnar /Se
      Hästb(äcken) bäck /Se
      Hättandurrie dal /Se
      Hättandurrie dal /Se
      Hättanjaurie sjö /Se
      Hättanjaurie sjö /Se
      Hättanjohkke å /Se
      Hättanjohkke å /Se
      Högrensvallen, se Guörtiesvarda lågfjäll /Se
      Högrensvålen, se Guördiesvarda fjäll /Se
      Isengeälta fjällhöjd /Se
      Isengeälta fjäll /Se
      Isengälta fjäll /Se
      Isengälda fjäll /Se
      Jalgatsåjja fjäll /Se
      Jalgatsåjja, se Jalgetsoåjja fjäll /Se
      Jalgetsoåjja fjäll /Se
      Jalgetsoåjja fjäll /Se
      Jalketsoåjjie fjällhöjd /Se
      Jalketsoåjjie fjällhöjd /Se
      Jaurie-gaske njeäna näs /Se
      Jaurie-gasken neäna udde /Se
      Jillie jaurie sjö /Se
      Jillie Njaktja sjö /Se
      Jillie Stålje fjäll /Se
      Joltere fjäll /Se
      Joltere fjäll /Se
      Joltere fjäll /Se
      Joltere fjäll /Se
      Jorbebiergesliehtte fjällslätt /Se
      Jorbegiergiejohkke å /Se
      Jorbegiergies liehtte slätt /Se
      Jostere fjäll /Se
      Juovenjuönie fjällutlöpare /Se
      Juovenjuönien-audien tjörne tjärn /Se
      Juovenjuönienjaurie sjö /Se
      Jupsjön johkke-nalmien neäna udde /Se
      Jupsjön lulie neäna udde /Se
      Jupsjön nuorhte-jillie neäna näs /Se
      Jurbetjahkke fjällhöjd /Se
      Kapproen njuönie fjällutsprång /Se
      Kappruskaftet, se Kapproen njuönie fjällutsprång /Se
      Kattuggleknallen berg /Se
      Kejsarn fjäll /Se
      Kejsarn, se Tjäisere fjäll /Se
      Kesusj(ön) sjö /Se
      Kesusjön, se Raptenjaure sjö /Se
      Klasjaurie Saknas /Se
      Klasjaurie sjö el. tjärn /Se
      Klasjaurieh tjärnar /Se
      Klasjaurien jillie jaurie sjö /Se
      Klasjaurien johkke å /Se
      Klasjaurien ohttje njeäna udde /Se
      Klasjaurien stuorre njeäna udde /Se
      Klasjaurien vuölie jaurie sjö /Se
      Kleähpie fjäll /Se
      Kleähpie fjäll /Se
      Kleähpie fjäll /Se
      Kliehppie fjäll /Se
      Kliehppie fjällparti /Se
      Kliehppiengappe myrland /Se
      Kliengkie fjällhöjd /Se
      Klienkie fjäll /Se
      Klienkientjodje driva (jökel) /Se
      Klåppan durrie dalgång /Se
      Klåppanjohkke å /Se
      Klåppan johkke å /Se
      Kloppanån å /Se
      Klåppanjohkke å /Se
      Kloppanån, se Klåppanjohkke å /Se
      Kläppen fjäll /Se
      Kläppen, se Kleähpie fjäll /Se
      Kojebäcken bäck /Se
      Kojebäcken, se Mossokåjjan Johkke bäck /Se
      Kojebäcken, se Måssåkåjan johkke bäck /Se
      Korpåsen berg /Se
      Korpåsen fjäll /Se
      Korpåsen, se Doktelasse fjäll /Se
      Kraupie-, se även Kraupije- Saknas /Se
      Kraupien-johkke Saknas /Se
      Kraupije Saknas /Se
      Kraupije-, se även Krauppie Saknas /Se
      Kraupije- terräng /Se
      Kraupijen bijjie jaurie sjö /Se
      Kraupijen gaske jaurie sjö /Se
      Kraupijenjaurie tjärnar /Se
      Kraupijen Jaurieh sjöar /Se
      Kraupijen jaurieh Saknas /Se
      Kraupijenjohkke bäck /Se
      Kraupijen Johkke bäck /Se
      Kraupijen Johkke bäck /Se
      Kraupijen vuölie jaurie sjö /Se
      Kroktjärn tjärn /Se
      Kruonte fjäll /Se
      Kruonte fjäll /Se
      Kruontenvadrah fjällmassiv /Se
      Kruontenvarie fjällmassiv /Se
      Krustjärn tjärn /Se
      Krustj[ärnarna] sjöar /Se
      Krustj(ärnen) tjärn /Se
      Krustjärnsstöten, se Gohttere fjäll /Se
      Krustj(ärn)stöten fjäll /Se
      Krustjärnsstöten, se Garenesoåija fjälltopp /Se
      Krustj[ärns]stöten fjäll /Se
      Kruöhkkiegierkie stenblock /Se
      Kruöhkkiegierkie stenblock /Se
      Lapten Barona fjälltopp /Se
      Laptenvarda fjälltopp /Se
      Lavere lågfjäll /Se
      Lavere berg /Se
      Lieibievarda fjäll /Se
      Liejbiebaune berg /Se
      Liejbievarda berg /Se
      Liejpievarda berg /Se
      Lijnietjuole fjällparti /Se
      Lillrisåsen ås /Se
      Lillrisåsen berg /Se
      Lillån, se Ohttje Salvanjohkke å /Se
      Lillån å /Se
      Lillåsen, se Ålmugasjie berg /Se
      Lillåsen ås /Se
      Lillåsen berg /Se
      Ljungan älv /Se
      Ljungan älv /Se
      Ljungan älv /Se
      N. Ljungdalsb. berg /Se
      Ljungdalsberget, N. o. S. berg /Se
      S(ödra) Ljungdalsb(erget) berg /Se
      S. Ljungdalsb. berg /Se
      Ljungflyet myr /Se
      Ljungflyet Saknas /Se
      Ljungsjöarna sjöar /Se
      Ljungsjöarna, se Holkenjaureh sjöar /Se
      Lolie Njaktja sjö /Se
      Lolie Stålje fjällhöjd /Se
      Lolie Stålje fjäll /Se
      Lågvålen berg /Se
      Lågvålen, se Lavere berg /Se
      Lågvåltj(ärn) tjärn /Se
      Långmyrberget berg /Se
      Mahkkenendurrie pass /Se
      Majajaurie sjö /Se
      Majajaurien njeäna udde /Se
      Majeoålgienjaurie sjö /Se
      Majeoålgienjohkke å /Se
      Majeoålkie fjäll /Se
      Majeoålkie fjäll /Se
      Majeoålkien durrie dal /Se
      Maje-oålkien njuönie fjällutsprång /Se
      Majeoålkiennjuönie fjällutsprång /Se
      Majeoålkiennjuönie fjällutsprång /Se
      Majeoålkiennjuönie fjällutsprångfjällutsprång /Se
      Majeoålkiennjuönien tjodje driva (jökel) /Se
      Majeoålkien tjodje jökel /Se
      Majjabaktie fjäll /Se
      Majjajaurei sjö /Se
      Majjoålkie fjäll /Se
      Majjoålkie fjäll /Se
      Mes(j)kienjohkke bäck /Se
      Messlingen, se Mählegenjaurie sjö /Se
      Messlingen sjö /Se
      Miesegetjahkke fjällhöjd /Se
      Miesegetjahkke fjällhöjd /Se
      Mieskentjahkke, fjäll /Se
      Miesjketjahkke fjäll /Se
      Mieskentjahkke fjällhöjd /Se
      Mihlegenjaurie sjö /Se
      Mittåhammarn fjäll /Se
      Mihttenjohkke älv /Se
      Mittåhammarn fjäll /Se
      Mittåsjön sjö /Se
      Mittåsjön, se Majajaurie sjö /Se
      Mittåstötarna, se Svaletjahkkeh fjäll /Se
      Mittåälven älv /Se
      Mjölkåsen ås /Se
      Mossalassfjället fjäll /Se
      Mossokåjjan Johkke bäck /Se
      Mossalassfj[ället], se Joltere fjäll /Se
      Måssakåjjanjohkke bäck /Se
      Måssåkåjan johkke bäck /Se
      Måssåkåjan tjörne tjärn /Se
      Mählegen jaurie sjö /Se
      Naptjegietjie bergända /Se
      Naupie fjällhöjd /Se
      Naupie fjällparti /Se
      Nea å /Se
      Nean å /Se
      Nean å /Se
      Neanjohke å /Se
      Nesjön sjö /Se
      Nesjön, se Strotenjaurie sjö /Se
      Nesjöstötarna fjäll /Se
      Nesjöstötarna, se Stroteh fjäll /Se
      Nesjövålen fjäll /Se
      Nimmetsgajsie fjällhöjd /Se
      Njaktja sjö /Se
      Njaktjanjohkke å /Se
      Njaptje-gietjie fjällutsprång /Se
      Njeärm(e)vaija, se även Njierievaija Saknas /Se
      Njeäruv-vaija fjäll /Se
      Njeärvu-vaijan jaurie sjö /Se
      Njeäruv(e)vaijan Jaurie Saknas /Se
      Njeäruv-vaijan johkke å /Se
      Njierievaija fjäll /Se
      Njierievajja fjällparti /Se
      Njierie vaijan jaurie sjö /Se
      Njierievajjanjaurie sjö /Se
      Njierievaijan jaurie Saknas /Se
      Njoåmeletjarhvie fjäll /Se
      Njoåmel(e)tjarvie fjälltopp /Se
      Njoåmel(e)tjarvie fjälltopp /Se
      Njoåmeletjarvie fjäll /Se
      Njoåmeletjarvien å /Se
      Njuönien-audien tjörne tjärn /Se
      Njåmeletjarve fjäll /Se
      Njåmeletjarve fjäll(topp) /Se
      Njänajaurie sjö /Se
      Nuorhte-bielie neäna udde /Se
      Nuorhte Miesegetjahkke fjällhöjd /Se
      Nuorhte Niesjketjahkke fjälltopp /Se
      Nuorhte Skardurrien Jaurie sjö /Se
      Nuorhte Stålje fjällhöjd /Se
      Nåupie fjälltopp /Se
      Nåupie fjäll /Se
      Nåupien tjodje sommardriva /Se
      Ohppstahkentjahkke fjäll /Se
      Ohttje Salva dalgång /Se
      Ohttje Salva fjäll? /Se
      Ohttje Salvanjohkke å /Se
      Orrknipparna berg /Se
      Orrknipparna bergtoppar /Se
      Oårjel Skardurrien Jaurie sjö /Se
      Oårjielmiesegetjahkke berg /Se
      Predikstolen fjäll /Se
      Predikstolen Saknas /Se
      Predikstolen, se Beällokse fjäll /Se
      Preänne fjäll /Se
      Preänne(ge) fjäll /Se
      Preänne(ge) fjäll /Se
      Preännegenjohkke bäck /Se
      Preännegen johkke bäck /Se
      Preännegen tjörneh tjärnar /Se
      Preännenjohkke älv /Se
      Preännenjohkke älv /Se
      Preännen johkke Saknas /Se
      Preännentjahkke fjäll /Se
      Rapte dalgång /Se
      Raptenjaurie sjö /Se
      Raptenjaurie sjö /Se
      Rapten Johkke å /Se
      Raudejaurie sjö /Se
      Raudejaurie sjö /Se
      Raudejaurienjohkke å /Se
      Rensnävet fjäll /Se
      Rensnävet, se Kliehppie fjällparti /Se
      Rensnävskölen myrland /Se
      Reäuduksjappe fjällhöjd /Se
      Reäuduksjappe fjäll /Se
      Reäuduksjappenjaurie sjö /Se
      Reäuduksjappenjaure sjö /Se
      Reäuduksjappenjohke å /Se
      Roåfatjeälanjaurie sjö /Se
      Roåfatjuolendurrie dal /Se
      Roåtatjuolenjaurie sjö /Se
      Roåfatjölendurrie dalgång /Se
      Roåsengeälda fjälltopp /Se
      Roåsjengeälda fjälltopp /Se
      Roåsengeäldan tjodjeh jöklar /Se
      Roåsjengeäldan tjodjeh jökeldriva /Se
      Roåsjengeälda fjäll /Se
      Roåsjengeäldan jtodje sommardriva /Se
      [Ruttjärnbäcken], se Mes(j)skienjohkke bäck /Se
      Ruttjärnen, se Sjildahtenjaurie tjärn /Se
      Ruändan, se Njaptjegietjie o. Sjnjaptjegietjie fjällutsprång /Se
      Ruändan bergända /Se
      Råsengälda fjällhöjd /Se
      Rönnåsen, se Liejpievarda berg /Se
      Rönnåsen berg /Se
      Saisejappe udde /Se
      Saisejappen jaurie sjö /Se
      Saisejappen johkke å /Se
      Saisejappen tjörne sjö /Se
      Sajsejappe bergparti /Se
      Sajsejappejaurie sjö /Se
      Salpehkendurrie dalgång /Se
      Salva, se Stuore Salva Saknas /Se
      Sannsoåse fjäll /Se
      Sarfielle fjäll /Se
      Sarve dalgång /Se
      Sarve dalgång /Se
      Sarvenjaurie sjö /Se
      Sarven Jaurieh sjöar /Se
      Sarvenjohkke å /Se
      Sarven johkke å /Se
      Sarviesgeälda fjällhöjd /Se
      Sarviesgeälda fjällparti /Se
      Sarviesgeälda Saknas /Se
      Sattienjuönie bergutlöpare /Se
      Siktjärn Saknas /Se
      Sjeälma fjällutlöpare /Se
      Sjildahte berg /Se
      Sjildahte fjälltopp /Se
      Sjildahtenjaurie tjärn /Se
      Sjildahtenjaurie tjärn /Se
      Sjirgejaurie sjö /Se
      Sjkieltj-oålkie fjäll /Se
      Sjkeältj-oålkien johkke bäck /Se
      Sjkeältj-oålkien tjodje sommardriva /Se
      Sjkeältj-oålkien tjörne tjärn /Se
      Sjkeärtjen Johkke å /Se
      Sjkielt-oålkien tjörne tjärn /Se
      Sjnaptje-gietjie fjällutsprång /Se
      Sjnuse fjäll /Se
      Sjnuse fjäll /Se
      Sjnusenjaurie sjö /Se
      Sjnusenjaurieh sjöar /Se
      Skardurrien Jaurieh sjöar /Se
      Skardurrien tjahkke fjäll /Se
      Skarfdörrfjället, se Skarodurren tjahkke fjäll /Se
      Skarfdörrfj(ället), se Skardurrien tjahkke fjäll /Se
      Skarfdörrsj(ön), e Nuorhte Skardurrien Jaurie sjö /Se
      Skarfdörrsj(ön), St., se Oårjel Skardurrien Jaurte sjö /Se
      Skarodurren tjahkke fjäll /Se
      Skarsfjället fjällhöjd /Se
      Skarsfjället fjäll /Se
      Skarvdörrfjället fjäll /Se
      Skarvdörrsjö(arna) sjöar /Se
      Skervenjaurie sjö /Se
      Skeärtjenjohkke å /Se
      Skieltjoålkie fjällhöjd /Se
      Skärkan å /Se
      Skärvagen, Nedre sjö /Se
      Skärvagen, N. sjö /Se
      Skärvagen, Övre sjö /Se
      Skärvagsvålen fjäll /Se
      Skärvagsvålen fjäll /Se
      Skärvagsån å /Se
      Skärvagsån, se Gieregan Johkke å /Se
      Slavie fjäll /Se
      Slajve fjäll /Se
      Slajve fjäll /Se
      Slajve fjäll /Se
      Sliehttienjuönie fjäll /Se
      Sliehttienjuönien jaurie tjärn /Se
      Snusesj(ön) sjö /Se
      Snusesjön, se Sjnusenjaurie sjö /Se
      Snusesj[ön], se Sjnusenjaurieh sjö /Se
      Snusestöten fjällhöjd /Se
      Snusestöten, se Sjnuse fjäll /Se
      Sorhmetjevarda platå /Se
      Sotmetjen barma platå /Se
      Sotmodje fjäll /Se
      Sottmotjen barma berg /Se
      Soålahluoppelen tjärneh tjärnar /Se
      Spåjme berg /Se
      Stadsån å /Se
      Stadsån, se Stassån å /Se
      Stadsån å /Se
      Stajbere (Stajbore) fjälltopp /Se
      Stajbore, se Stajbere fjälltopp /Se
      Stajnegenjuönie fjälludde /Se
      Stangke tjärn /Se
      Stankenjaurie tjärn /Se
      Stassån å /Se
      Stassån tjeäla Saknas /Se
      Stentjärnarna tjärnar /Se
      Stentjärnarna, se Kraupijen Jaurieh sjöar /Se
      Stoljan, V., se Jillie Stålje fjäll /Se
      Stoljan, Västra fjäll /Se
      Stoljan, Östra fjäll /Se
      Stoljan, Ö., se Lolie Stålje fjäll /Se
      Storbäcken bäck /Se
      Storbäcken bäck /Se
      Storbäcken, Västra, se Preännegenjohkke bäck /Se
      Storbäcken, Östra, se Ålmugasienjohkke bäck /Se
      Storrisåsen ås /Se
      Storrisåsen berg /Se
      Stortjärn, se Grönten-tjörne tjärn /Se
      Storsjön sjö /Se
      Stortjärn tjärn /Se
      Stortj(ärn) tjärn /Se
      Stortjärnen sjö /Se
      Stortuvan berg /Se
      Stortuvan fjäll /Se
      Stortuvan berg el. fjäll /Se
      Storådörren dal /Se
      Storådörren, se Stuoresalvandurrie dal /Se
      Storåfjället fjäll /Se
      Storåkläppen berg /Se
      Storåkläppen, se Kleähpie fjäll /Se
      Storåkläppen fjäll /Se
      Storån å /Se
      Storån, se Stuore Salvan johkke å /Se
      Stradda bergshöjd /Se
      Strote fjällhöjd /Se
      Stroteh fjäll /Se
      Strotenjaurie sjö /Se
      Strotenjaurie sjö /Se
      Strotenjohkke å /Se
      Strotenjohke å /Se
      Stroten njeäna udde /Se
      Stuor(e) Salva dal /Se
      Stuore Salva dal /Se
      Stuore Salva dalgång /Se
      Stuore Salva fjäll /Se
      Stuore Salva fjäll /Se
      Stuore Salva fjäll? /Se
      Stuoresalvandurrie dal /Se
      Stuoresalvandurrie dal /Se
      Stuoresalvanjohke å /Se
      Stuore njeäna näs /Se
      Stuor(r)e Salvanjohkke bäck /Se
      Stuorsalvanjohkke å /Se
      Stuorsalvanjohkke å /Se
      Stålje Saknas /Se
      Sualahluoppele tjärn /Se
      Svaletjahkke fjäll /Se
      Svaletjahkke fjällhöjd /Se
      Svaletjahkke fjäll /Se
      Svaletjahkkeh fjäll /Se
      Svaletjahkkentjodjeh jöklar /Se
      Svartmorhöjden fjäll /Se
      Svartmorhöjden, se Dallegielesenbarma fjäll /Se
      Särfvålen, se Borievarda fjälltopp /Se
      Särvfjället fjäll /Se
      Särvån, se Sarvenjohkke å /Se
      Särviesgeälda, se även Sarviesgeälda fjäll /Se
      Säiviesgeälda fjäll /Se
      Säiviesgeälda fjäll /Se
      Särvsjöarna, se Sarven Jaurieh sjöar /Se
      Särvsjöarna sjöar /Se
      Särvålen lågfjäll /Se
      Särvån å /Se
      Sätertjärn tjärn /Se
      Sömo-Karin-vålen fjäll /Se
      Tandån å /Se
      Tandåsen ås /Se
      Tandåsen berg /Se
      L. Tandåsen berg /Se
      Tandåstjärn tjärn /Se
      Tjakse fjäll /Se
      Tjakse fjäll /Se
      Tjaksendurrie dalgång /Se
      Tjaksen Durrie dalgång /Se
      Tjeärra berg /Se
      Tjeärra fjäll /Se
      Tjeärranjohkke å /Se
      Tjeärran johkke å /Se
      Tjeärrantjörne tjärn /Se
      Thiddemaja fjäll(topp) /Se
      Tjidde Majja fjäll /Se
      Tjidde Majja fjäll(topp) /Se
      Tjiddiemajja fjällhöjd /Se
      Tjiddiemajjajohkke bäck /Se
      Tjirriemajja fjällhöjd /Se
      Tjittjiemaja fjällhöjd /Se
      Tjodjetjahkke fjälltopp /Se
      Tjodjetjahkken tjodje driva (jökel) /Se
      Tjuvejaurie sjö /Se
      Tjuvejaurie sjö /Se
      Tjuvejaurie sjö /Se
      Tjuvejaurienbåune berg /Se
      Tjäisere fjäll /Se
      Tjäisere fjäll /Se
      Tjäjsere fjällhöjd /Se
      Tjäjserenjohkke å /Se
      Tjällie berg /Se
      Tobbekejappe fjällhöjd /Se
      Tobbekejappe fjälltopp /Se
      Tossåssjön sjö /Se
      Tronnan å /Se
      Tropdahken-johkke å /Se
      Tropdahkke fjällhöjd /Se
      Tropdahkken Johkke bäck /Se
      Troptehke fjällhöjd /Se
      Troptehke el. Troptege fjällhöjd /Se
      Troptehkenjohkke bäck /Se
      Troptehkenjohkke bäck /Se
      Tullåsen ås /Se
      Tullåsen berg /Se
      Tvärån å /Se
      Vaimatjarve fjäll /Se
      Vajmatjarhvie fjäll /Se
      Vajmatjarvie fjäll /Se
      Vargtjärn tjärn /Se
      Vargtj(ärnen) tjärn /Se
      Vargt(ärn)stöten fjäll /Se
      Vargtj[ärns]stöten fjäll /Se
      Vargtjärnsstöten, se Gurve fjäll /Se
      Vargtjörne tjärn /Se
      Veägetjahkke fjälltopp /Se
      Veågetjahkke fjälltopp /Se
      Veågetjahkke tjörne sjö /Se
      Veägetjahkken tjörnen johkke å /Se
      Veäketjahkke fjällhöjd /Se
      Viksjön sjö /Se
      Viksjön sjö /Se
      Vitvattnet sjö /Se
      Vuölie-gietjien neäna udde /Se
      Vuölie jaurie sjö /Se
      Vuölie jaurie sjö /Se
      Vuölie-jaurien gaske veäna udde /Se
      Vuölie Kraupienjaurie sjö /Se
      Vuölie Karupije sjö /Se
      Vuölliejaurien neänan udde /Se
      Vuöngeloålkie fjäll /Se
      Vuöngeloålkie fjäll /Se
      Vuöngeloålkie fjäll /Se
      Vuöngeloålkie fjäll /Se
      Vålåsjöfjället fjäll /Se
      Ålmegasie ås /Se
      Ålmugasien johkke bäck /Se
      Ålmuge-asien tjörne tjärn /Se
      Ålmugasjie berg /Se
      Ålmugasjie fjällutsprång /Se
      Ålmug-asjie fjällutsprång /Se
      Ålmug(e)asjien tjörne tjärn /Se
      Ålmuge-asjien tjörne tjärn /Se
      Ånjel-bielie neäna udde /Se
      Årjel Miesjketjahkke fjälltopp /Se
      Årjel-Geähttele fjällstäckning /Se
      Årjel-neäna udde /Se
      Årjeltjahkke(h) fjäll /Se
      Årjeltjahkkeh fjäll /Se
      Äffah småtjärnar /Se
      Öjän sjö /Se
      Öradtj. tjärnar /Se
      Öradtjärnarna tjärnar /Se
      Saknas Saknas
      Bautandurrie dalgång
      Bautantjahke fjäll
      Hejnabauna fjäll
      Juhltere fjäll
      Kliehpie fjäll
      Munkanjäurie sjö
      Prauka fjäll
      Stuoresalva terräng
      Svalotjahke fjäll

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.