ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ovikens socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Samiska ortnamn i Ovikens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1811 Naturnamn : 929 Bebyggelsenamn : 453 Naturnamn : 714
Oviken sn afuan, se Busjön, Västra sjö Oviken sn Anahögen, Lilla fjälltopp
Oviken sn algtierna, se Älgstjärnen tjärn Oviken sn Angelikadalen dal
Oviken sn Angelikabäcken bäck Oviken sn Anjebodbäcken bäck
Oviken sn Angelikasjön f d sjö Oviken socken Anjebodflon myr
Oviken sn Arådalen, se *Älgdalen Aråns dalgång Anjebodarna (f. d.) fäb. Anjebodflon myr
Oviken sn ?Arådalen dal Anjebodarna fäb. Anjebodfuan bäck
(?)Oviken sn Arådalen fäb. m m /Se Arådalen gd Arådalsknippen fjälltopp
Oviken sn Arådalen dal /Se Arådalen, Västra fäb. och turiststation Arådalsknäppen berg
Oviken sn Arådalen dal Arådalen, Väster turiststation Arån å
Oviken sn Arådalen Saknas /Se Arådalen, Östra fäb. Arån å
Oviken sn Arådalen dal Arådalen, Öster- fäb. Avorna avor
Oviken sn Arådalen dal Backen by Backbygdån, se Myrån Saknas
Oviken sn Arån å Backen by Barnmorskhålet Saknas
Oviken sn Arån å Backen, se Österbacken by Barnmorskhålet pöl
Oviken sn Arån å Backen eller Klockarbacken, se Klockarbacken gd Basmake fjäll
Oviken sn Arån å Berget torp Belme fjäll
Oviken sn Arån å Berg-Nils torp Bergloken tjärn
Oviken sn Arån å Billsåsen by Bergmyren myr
Oviken sn Arån å Bilsåsen torp och lhtt Berg-Nils-udden udde
Oviken sn Arån å Björkhem gård Bilsåsberget berg
Oviken sn Arån å Björkhem gård Bilsåsberget berg
Oviken sn Arån å Björnsbodarna fäb. Bilsåsbäcken bäck
Oviken sn *Aråtjärnarna tjärnar Björnsbodarna fäb. Bilsåsbäcken, se Bilsåsån Saknas
Oviken sn *Austenars hagha skogslott Björnsved torp Bilsåsmyren myr
Oviken sn Axelkojan Saknas Bocksmon gård Bilsåstjärnen tjärn
Oviken sn *Backaån å Bomans gård Bilsåsån å
Oviken socken Baltere berg Borgen traktnamn Bjurkällan bäck
Oviken sn Baltere berg Borgen by Bjurkällan å
Oviken sn Baltetjakke fjäll Borgen by Bjurkällan å
Oviken sn Baltetjakke fjäll Borgen by Björnbäcken bäck
Oviken sn Bantitjakke fjäll Borgen, se Myrviken poststn Björnbodbäcken bäck
Oviken sn Barnmorskehålet pöl Borggårdarna gd:ar Björnsbodfuan bäck
Oviken sn Basmeke berg Borgvik torp Björnsvedåsen ås
Oviken sn Bastuån å Borgvik by Björnvikbäcken bäck
Oviken sn Baulo dal Borgviken by Björnviken vik
Oviken sn Baulonjukke å Botåsen by Boavan sjö
Oviken sn Bergbäcken bäck Botåsen by Bodavan sjö
Oviken sn Bergloken sank mark Botåsen by Boden bäckdal
Oviken sn Biejebiele fjäll Braskgården gård Boden plats
Oviken sn Bielne berg Brodiket torp Bodfjället fjäll
Oviken sn Bielnenjukke bäck Brydal, se Myrviken poststn Bodfjället fjäll
Oviken sn Billsåsbäcken bäck Bugården traktnamn Bodhöjden berg
Oviken sn Billsåstjärnen tjärn Bugården by Bodhöjdtjärnen tjärn
Oviken sn Bilsåsberget berg Bugården gård Bodsjöbäcken bäck
Oviken sn Bilsåsberget berg Bugården by Bodsjöfjället fjäll
Oviken sn Bilsåsberget berg /Se Bugårdsbodarna fäb. Bodsjöfjället fjäll
Oviken sn Bjurkällan Saknas Bugårdsbodarna fäb. Bodsjön sjö
Oviken sn Bjurkällan bäck Bugårdsbodarna fäb. Bodtjärnen tjärn
Oviken sn Bjurkällån å Busjövallen fäb.? Bodtjärnen tjärn
Oviken sn Björnbäcken bäck Bålåsen, se Bölåsen traktnamn Bodtösmyren myr
Oviken sn Björndalen dal Bålåsen, se Bölåsen traktnamn Bodvägen väg
Oviken sn Björnsbodbäcken bäck Bålåsen by Bomyrtjärnen tjärn
Oviken sn Björnsbodflon myr Bäcktorpen torp Brattedet backe
Oviken sn Björnsjöån å Böle torp Brattmyrarna myrar
Oviken sn *Björntjärnen tjärn Bölåsen traktnamn Brattrenarna ås
Oviken sn *Björntjärnen tjärn Bölåsen traktnamn Bredhån sjö
Oviken sn Björnänget ängsmark Bölåsen by Bredmyren myr
Oviken sn Blankan å Bölåsen by Brinkslåttern ängsmark
Oviken sn Blanktjärnen tjärn Bölåsen by Brudpigorna sandbank
Oviken sn *Bobäcktjärnen tjärn Dalgården gård Bränngårdsrönningen lövskogsområde
Oviken sn Boden terräng Daniels gård Brötedan sjö
Oviken sn Bodhöjdtjärnen tjärn Dillne by Bugårdsfjället fjäll
Oviken sn Bodsjöbäcken bäck Dillne gård Buhösten sjö
Oviken sn Bodsjöbäcken bäck Dillne by Buhösten sjö
Oviken sn Bodsjöbäcken bäck Dillnetorpen torp Bullerängesbacken backe
Oviken sn Bodsjöfjället fjäll Drolet gård Busjöarna sjöar
Oviken sn Bodsjöfjället fjäll Drolet torp Busjöbäcken bäck
Oviken sn Bodsjöknippen höjd Dörrsåbodarna fäb. Busjöfjället fjäll
Oviken sn Bodsjötjärnen tjärn Dörrsåbodarna fäb. Busjön sjöar
Oviken sn Bodsjövadet vad Dörrsådalen traktnamn Bäcken bäck
Oviken sn Bodtösmyren myr Dörrsådalen f d gård Bäckjarna ängsmark
Oviken sn Borgens marknad terräng? Dörsådalen, se Dörrsådalen traktnamn Bäckmyrarna ängsmark
Oviken sn Borgholmen terräng Dörsådalen by Bäckmyren myr
Oviken sn Boängesmyren myr Dörsådalen gård Bäckängesbäcken bäck
Oviken sn *Bratta holma holme Dörstå och Paulsbodarna, Vike-Munke, m.m. gd Bäckänget ängsmark
Oviken sn »bratta holma» holme Ede, se Edet traktnamn Bäckänget ängsmark
Oviken sn *Bratta holma Saknas Ede by Bäckänget ängsmark
Oviken sn *Bratta holma holme Ede by Bätjarna myr och ängsmark
Oviken sn Brattholmen skogsområde Edet traktnamn Bölåstjärnen tjärn
Oviken sn Bredloken sank mark Eltnäs by Bölåstjärnen tjärn
Oviken sn Bråtarna terräng Eltnäset, se Ältnäs traktnamn Bölåsån bäck
Oviken sn Bröttjärnarna tjärnar Falktorpet torp Börtan myr
Oviken sn Bröttjärnbäcken bäck Fastgården gård Dammet tjärn
Oviken sn Buhösten sjö Fastgården by Dammyren myr
Oviken sn Buhösten sjö Fastgården gård Dammtjärnen tjärn
Oviken sn Buhösten sjö Ferm-Jo-gården gård Djupdalen dalgång
Oviken sn Buhösten sjö Finnkojsved bebyggelse Duerosvare fjälltopp
Oviken sn Busjöbäcken bäck Finnkojsved timmerkoja Dödstenen sten
Oviken sn Busjöbäcken bäck Fiskals gård Dörrsjöarna sjöar
Oviken sn Busjöfjället fjäll Fittjebodarna fäb. Dörrsjöarna sjöar
Oviken sn Busjön, Mellersta sjö Fittjebodarna fäb. Dörrsjöbäcken bäck
Oviken sn Busjön, Mellan sjö Fittjebodarna fäb. Dörrsjödalshälvetet dalgång
Oviken sn Busjön, Mellersta sjö Fjösåsen by Dörrsjöfjället fjäll
Oviken sn Busjön, Västra sjö Fjösåsen gård Dörrsjölokarna tjärnar
Oviken sn Busjön, Västra sjö Fjösåsen, Västerälven och, se Västerälven gd Dörrsjömyren myr
Oviken sn Busjön, Östra sjö Framgården gård Dörrsjöån å
Oviken sn Busjön, Östra sjö Framgården gård Dörrsån å
Oviken sn Busjön, V, M o./el. Ö sjöar Framgården gård Dörrsån å
Oviken sn Busjön, Ö., M., V. sjöar Färjestaden torp Dörrsån å
Oviken sn Bäckmyren myr Färjestaden gård Dörrsån å
Oviken sn Bölesån bäck Galberget by Drolet Saknas
Oviken sn Bölesån bäck Galberget gård Edfättjarna ängsmark
Oviken sn Bölåstjärnen tjärn Galå, se Borgen traktnamn Ekorrholmen holme
Oviken sn Bölåsån å Galåbodarna, Västra fäb. Ekorrlandet skogsområde(?)
Oviken sn Börsiön, se Dörrsjöarna sjö Galåbodarna, V. fäb. Ekorrlandet del av sn
Oviken sn Dammkojan terräng Gammalbodarna fäb. Ekorrstortjärn tjärn
Oviken sn Dammyren myr Gammelbodarna, se Gammelvallen fäb. Saknas Elesmyren myr
Oviken sn Dillneudden udde Gammalvallen (f. d.) fäb. Enfastmyren myr
Oviken sn Djupdalsbäcken bäck Gammelvallen, se Gammalbodarna fäb. Eriksberg berg
Oviken sn Doktorsholmen holme Gammalvallen f.d. fäb. Eriksberget berg
Oviken sn Dorssiön, se Dörrsjöarna sjöar Gammalvallen (f.d.) fäb. Feleflon, se Feteflon myr
Oviken sn Drommen berg Gammelvallen fäb. Feteflon myr
Oviken sn Drommen fjäll Gammelvallen fäb. Finngravarna myrar
Oviken sn Drommen höjd Gisselfors torp Finnholmen myrholme
Oviken sn Drommen fjäll /Se Gisselfors såg Finnholmmyren myr
Oviken sn Dromskåran dalgång Gisselåsen by Finnsjöfjället fjäll
Oviken sn Dromskåran fjälldal /Se Gisselåsen by Finnsjöfjället fjäll
Oviken sn Duoresvare fjäll Glen lappläger Fisktjärnarna tjärn(ar)
Oviken sn Duorpe berg Glen lappläger Fittjebodtjärnen tjärn
Oviken sn Dödmansbäcken bäck Grucken traktnamn Fjällsjön, Nedre sjö
Oviken sn Dörrpiken fjäll Gråttgården gård Fjällsjön, Övre sjö
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gräftåbodarna fäb. Fjösåsberget berg
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gumbarvrån torp Fjösåsberget berg
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gåxåsen by Fjösåskyrkan sten
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gåxåsen by Flakamon hårdvallsområde
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gåxåsen by Flatfjället fjäll
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gärde by Fligget fjälltopp
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gärde by Flintegöute fjälltopp
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gärde by Flon myr
Oviken sn Dörrsjöarna sjöar Gärdstavik såg Flån ed
Oviken sn Dörrsjöfjället fjäll Gärdstavik såg? Flåtjärnen tjärn
Oviken sn Dörrsjölokarna tjärnar Göksåsen by Flåtjärnen tjärn
Oviken sn Dörrsjön sjö Görn-torpet torp Frukosten sjö
Oviken sn Dörrsjöån å Hackåsen by Frukosten sjö?
Oviken sn Dörrsåbodbäcken bäck Hackåsen by Frukosttjärnarna tjärnar
Oviken sn Dörrsåbodtjärnen tjärn Hackåsen by Frukosttjärnen tjärn
Oviken sn Dörrsådalen dal Hakagården gård Fröjdholmen holme
Oviken sn Dörrsån å Hanabacken by Fättjarna myrmark
Oviken sn Dörrsån å Hanabacken by Gabrielstjärnen tjärn
Oviken sn Dörrsån å Hanabacken by Gabrielstjärnen tjärn
Oviken sn Dörrsån å Hansgården gård Gakka fjälltopp
Oviken sn Dörrsån å Harmans gård Galberget berg
Oviken sn Dörs Siöarne, se Dörrsjöarna sjöar Helgebacken traktnamn Galberget berg
Oviken sn Dörsån, se Dörrsån å Helgebacken by Galbergstjärnen tjärn
Oviken sn Dörsån, se Dörrsån å Heljebacken, se Helgebacken traktnamn Galbergsänget myr- och ängsmark
Oviken sn Ektjärnen tjärn Hundshögs- och Tossåsfjäll, se Tossåsfjäll gd Galbäcken bäck
Oviken sn Ektjärnen tjärn Hvattjom by Galmyrflon myr
Oviken sn Elgkern, se Älgtjärnen Saknas Hvattjom by Galåbodbäcken bäck
Oviken sn *Elgsdall, se Arådalen dal Häggen by Galåbodhöjden berg
Oviken sn Elvaknippen berg Häggen by Galåbodhöjden höjd
Oviken sn Essmyren myr Häggen by Galålokarna tjärnar
Oviken sn Falkfångarfjället fjäll Häggsågen såg Galålokarna lokar
Oviken sn Finnsjöarna sjö Häggsågen såg Galån å
Oviken sn Finnsjöbäcken å Häggsåsen traktnamn Galån å
Oviken sn Finnsjöfjället fjäll Häljebacken by Gammalbodbäcken bäck
Oviken sn Finnsjöfjället fjäll Hällne by Gammalvallbäcken bäck
Oviken sn Finnsjöfjället fjäll Hällne by Gammalvallbäcken bäck
Oviken sn Finnsjöfjället fjäll Hällnenybodarna fäb. Gammalvalskaftsbäcken bäck
Oviken sn Finnsjöfjället fjäll Hällnenybodarna fäb. Gammalängena hårdvallsområde
Oviken sn Finnsjöroppo berg Häxåsbodvallen (f. d.) fäb. Gammalänget ängsslåtter
Oviken sn Finnvallgraven terräng Häxåsen, se Häggsåsen traktnamn Getryggen bergstopp
Oviken sn Finsiö Fiäll, se Finnsjöfjället fjäll Häxåsen by Getryggen backe
Oviken sn Finsjö Fjäll [-fjället], se Finnsjöfjället fjäll Häxåsen by Getryggsundet Saknas
Oviken sn Fittjebodtjärnen tjärn Häxåsen by Glebackarna backar
Oviken sn Fittjebodtjärnen tjärn /Se Högan torp Gleen sjö
Oviken sn Fittjeflon flo /Se Högen gård Gleenvalen fjäll
Oviken sn Fittjorna terräng /Se Johan-Ers-gården gård Gleenvalen, se Bodsjöfjället fjäll
Oviken sn Fjällbergstjärnarna tjärn Jo-Matts gård Glesjön sjö
Oviken sn Fjällbergsviken vik Joxåsen by Glevägen väg
Oviken sn Fjällsjöbäcken bäck Joxåsen by Godvatten(s)bäcken bäck
Oviken sn ?Fjällsjön, Övre sjö Joxåsen by Grankällbäcken bäck
Oviken sn Fjösåsberget berg Jåbodarna fäb. Granmyrbäcken bäck
Oviken sn Fjösåskyrkan sten /Se Jåbodarna fäb. Granmyrflon myr
Oviken sn Fjösåskyrkan terräng? Kamsvedet torp Graven bäckdal
Oviken sn Fjösåskyrkan sten /Se Karlsgården gård Gropbäcken bäck
Oviken sn Flakamyren myr Kinderåsbodarna fäb. Grucken, Neder- sjö
Oviken sn Flatfjället fjäll Kinderåsbodarna fäb. Gruckhån sjö
Oviken sn Fligget höjd Kinderåsböle Saknas Gråhögbäcken bäck
Oviken sn Flåtjärnen tjärn Kinderåsen by Gråhögen berg
Oviken sn *Forstjärnen tjärn Kinderåsen by Gråhögen höjd
Oviken sn Frukostnjuone berg Klockarbacken by Gråhögmyren myr
Oviken sn Fröjdholmen holme, eg. halvö Klockarbacken gård Gråhögtjärnen tjärn
Oviken sn Fuan å Klockarbacken gd Gråhäusen backe
Oviken sn Fågelmyren myr Koborgen (f. d.) fäb. Gråhäusmyren myr
Oviken sn Färgeriudden udde Koborgen fäb. Gråsjöfjället fjäll
Oviken sn Fättjarna terräng Koborgen fäb. Gråsjöfjället fjäll
Oviken sn Gabrieltjärnen tjärn Kringlan torp Gråsjön sjö
Oviken sn Gakka fjäll Kroktjärnvallen lappläger Gräftåfjället fjäll
Oviken sn Galberget berg Kroktjärnvallen lappläger Gräftåkroken åkrok
Oviken sn Galberget berg Kusböle lhtr Gräftåmyrarna myrar
Oviken sn Galberget berg Kusgården gård Gräftån å
Oviken sn Galberget berg Kvarnforsen koja Gräftån å
Oviken sn Galberget berg Kvarnforskojan koja Grönavan tjärn
Oviken sn Galberget berg Kvarnsveden torp Grönryarna lövskogsbacke
Oviken sn Galbergstjärnen tjärn Källstakojan koja Gulludden udde
Oviken sn Galbäcken bäck Kämpdalen traktnamn Gulmyren myr
Oviken sn Galbäcken bäck Kämpedalen, se Kämpdalen traktnamn Gunnilstenen flyttblock
Oviken sn Galmyrflon sankmark Kämpedalen by Gålmyran, se Jålmyren myr
Oviken sn Galåbodhöjden höjd Kämpedalen gård Gålnäsudden udde
Oviken sn Galålokarna tjärnar Kämpedalen gård Gäddtjärnarna tjärnar
Oviken sn Galån å Lars-Kjels gård Gäddtjärnen tjärn
Oviken sn Galån å Lillbacken by Gärdesudden udde
Oviken sn /Se Galån å Lillgräftån fäb. Göksåsflon myr
Oviken sn Galån å Lillgräftån fäb. Hallomsbäcken bäck
Oviken sn Galån å Lillgräftån fäb. Halvmilbäcken bäck
Oviken sn Galån å /Se Lillhanabacken torp Halvmilbäcken bäck
Oviken sn Gammal-Fjällsta f d fäb? Ljung-Jakob-torpet torp Halvmillokarna tjärnar
Oviken sn Gammal-Valskaftet berg Lockåsbodarna fäb. Halvväganesbacken backe
Oviken sn Gammalänget ängsmark Logården gård Halvväganesbäcken bäck
Oviken sn Getryggen höjd Lugnet torp Halvväganesmyren myr
Oviken sn Getryggen höjd, triangelpunkt Lundbacken torp Hammarbäcken bäck
Oviken sn Getåsmyren myr Lundbacken torp Hammarbäcken bäck
Oviken sn Gierketjuole berg Långavakojan koja Hammarbäcken bäck
Oviken sn Giernetjarue berg Långbodarna fäb. Hammarbäcklokarna tjärnar
Oviken sn Giernetjarvenjaure sjö Långbodarna fäb. Hammarfjället fjäll
Oviken sn Gietjetjarve höjd Lägdan gård Hammarmyren myr
Oviken sn Gledsiön, se Glen sjö Lägden gård Hammarn fjäll
Oviken sn Glee, se Glen sjö Lägdom gård Hammarsjön sjö
Oviken sn Gle(e)n sjö /Se Löke gård(ar?) eller lokalitet Hammartjärnarna tjärnar
Oviken sn Glen sjö Löke gård Hammarvålen fjäll
Oviken sn Glen sjö Lövberget fäb. Hamrarna bergstup
Oviken sn Gleen sjö Lövberget fäb. Hanabackholmen holme
Oviken sn Glen sjö Lövdalen by Harasrönningen lövskogsområde
Oviken sn Gleen sjö Lövdalen by Harmansbäcken bäck
Oviken sn Glen sjö Lövdalsbodarna fäb. Helgebackbacken backe
Oviken sn Glen sjö Lövdalsvallen fäb. Helvetesbäcken bäck
Oviken sn Gleen sjö Malmrönningen, se Side traktnamn Helvetet bäckdal
Oviken sn Gleen sjö Mantalsåsen fäb. Helvetet klyfta
Oviken sn Gleen sjö Marntallsåsen fäb. Hembäcken bäck
Oviken sn Glen sjö Marntallsåsen fäb. Hembäcken bäck
Oviken sn Glen sjö Mattsbodarna, se Norrgårdsbodarna gd Hembäcken bäck
Oviken sn Glen sjö Mon gård Hembäcksmyren myr
Oviken sn Glen sjö Munkbodvallen f d fäb. Henninghån sjö
Oviken sn Gleen sjö Munke, Dörstå och Paulsbodarna, Vike-, m.m. gd Hjorttäckten hårdvallsområde
Oviken sn Glen sjö /Se Mustvallen fäb. Holmbergsmyren myr
Oviken sn Glen sjö /Se Mustvallen fäb. Holmen holme
Oviken sn Glenn, se Gleen sjö Myre traktnamn Holmsjön sjö
Oviken sn Gleesiön, se Glen Saknas Myre by Holmsjön Saknas
Oviken sn Glensjön sjö Myre by Hosnäset näs
Oviken sn Glensjön sjö Myrviken poststn Hundshögen berg
Oviken sn Glensjön sjö /Se Myre Västermyre, se Myre traktnamn Hundshögen fjälltopp
Oviken sn Glensvalen höjd? Myre Östermyre, se Myre traktnamn Hundshögen fjäll
Oviken sn Gle Siön, se Gleen sjö Mårtentorpet torp Hån sjö
Oviken sn Glesjön, se Gleen sjö Namn by Hån Saknas
Oviken sn Glesjön, se Glen sjö Namne by Hån Saknas
Oviken sn Sjön Gleen, se Glen sjö Nils-Matts gård Häggbäcken, se Hällnebäcken Saknas
Oviken sn Glädeen, se Gleen sjö Nordgården gård Häggfättjarna ängsmark
Oviken sn Glädjen, se Gleen sjö Nordgården gård Hägglokarna tjärnar
Oviken sn Glässiön, se Glen sjö Nordgården gård Hägglokarna tjärnar
Oviken sn Grankällbäcken bäck Norrgård by Häggån å
Oviken sn Granlundsflon myr Norrgård, se Norrgården traktnamn Häggån, se Kallsäckelån å
Oviken sn Granmyrflon myr Norrgården traktnamn Häggån å
Oviken sn *Granse fjäll fjäll Norrgården by Hällbäcken bäck
Oviken sn Grantäkten ägomark Norrgårdsbodarna f d fäb. Hällnebäcken bäck
Oviken sn grocken, yter, se Nedre Grucken Saknas Norrgårdsbodarna gd Hällnebäcken bäck
Oviken sn Ytter eller nedra Grucken, se Grucken, Nedre sjö Nybodarna fäb. Hällneån, se Hällnebäcken Saknas
Oviken sn Grucken, Nedre sjö Nybodarna fäb. Hästryggen fjäll
Oviken sn Grucken, Nedre sjö Nyänget torp Hästskoholmen holme
Oviken sn Grucken, Nedre sjö Olaus-Olle-torpet torp Häståsen ås
Oviken sn Grucken, Övre o. Nedre sjöar Oldbergsbodarna (f. d.) fäb. Häxåsberget berg
Oviken sn Grucken, övre o. nedre sjöar Oldbergsvallen (f.d.) fäb. Häxåsberget berg
Oviken sn Grucken, Nedre sjö Ol-Jöns-torpet torp Häxåsbäcken bäck
Oviken sn Grucken, Övre o. Nedre sjöar Ol-Kjels gård Häxåsmyren myr
Oviken sn Grucken, N:e o. Ö:e sjöar /Se Ol-Mårtens-gården gård Häxåssjön sjö
Oviken sn Grucken sjö /Se Orgnisttorpet torp Häxåssjön sjö
Oviken sn Grycken, se Grucken, Nedre sjö Orgnisttorpet gård? Högbrännan berg
Oviken sn Gråhögen berg Orrgård, se Orrgården traktnamn Högbrännan berg
Oviken sn Gråhögmyren myr Orrgård by Högbrännan berg
Oviken sn Gråhögtjärnen tjärn Orrgården traktnamn Högbrännmyrarna myrar
Oviken sn Gråhösen höjd Orrgården by Högbrännmyren myr
Oviken sn *Gråsian fjäll Orrgårdshögen lht Högmyren myr
Oviken sn Gråsjöbäcken å Paulsbodarna (f. d.) fäb. Högmyrhällarna klippblock
Oviken sn Gråsjön sjö Paulsbodarna, Vike-Munke, Dörstå och, m.m. gd Högmyrhällbäcken bäck
Oviken sn Gråsjön sjö Per-Johans-torpet torp Hökänget ängsmark
Oviken sn *Gråtåsbäcken bäck Per-Svens gård Höstan å
Oviken sn Gräftån å Prästbodarna fäb. Höstan å
Oviken sn Gräftån å /Se Prästbodarna fäb. Höstanstöten fjällhöjd
Oviken sn Gräftåvadet vadställe Prästbordet by Höstanstöten fjäll
Oviken sn Gräsmyråsen ås Prästvallen (f. d.) fäb. Illkallshögen fjäll
Oviken sn Grönhålet myr Prästvallen f d fäb. Illkallshögen fjäll
Oviken sn Guffarbacken höjd Pullen (f. d.) fäb. Ingårdstjärnen tjärn
Oviken sn Gålberget, se Galberget berg Pullen f d fäb. Ingårdstjärnen tjärn
Oviken sn Gålnäsudden udde Rocksved torp Jo-Matts-änget myr
Oviken sn Gåtejaure sjö, del av Dörrsjöarna Råriksvallen fäb. Jålmyren myr
Oviken sn Gåtentjånne tjärn Rävåkern torp Jålmyrråningen ängsmark
Oviken sn Gåxmyren myr Rörön by Jån myr
Oviken sn *Gäddviken vik Rörön by Jån dal
Oviken sn *Gäddviken vik Rörön by Kafallarna skogsområde
Oviken sn Hallomsbäcken bäck Rörön by Kafallbäcken bäck
Oviken sn Halvmilbäcken bäck Rörön gård Kallkällbäcken bäck
Oviken sn Halvmillokarna tjärnar Sandbodarna f d fäb. Kallsäckelån å
Oviken sn Halvväganesbacken skogsområde, höjd? Sandbodarna f.d. fäb. Kallsäckelån å
Oviken sn Halvväganesmyren myr Sandbodåsen lappby Kallsäckelån å
Oviken sn Hammarbäcken bäck Sandtorpet torp Kallsäckelån å
Oviken sn Hammarbäcken bäck Side traktnamn Kallsäckelån å
Oviken sn Hammarbäcken bäck Side by Kammängesbäcken bäck
Oviken sn Hammarbäcken bäck Side by Kanalen bäck
Oviken sn Hammaren höjd Side by Kaninholmen lövskogsdunge
Oviken sn Hammaren berg Sjättdrolet fäb. Kinderåsbodmyren myr
Oviken sn Hammarmyren myr Sjösved gård Kinderåsbäcken bäck
Oviken sn Hammarsjön sjö Sjösved bebyggelse Kinderåstjärnen tjärn
Oviken sn Hammarsjön sjö Sjösved gård Kjelshögen bergstopp
Oviken sn Hammartjärnarna tjärnar Skarpan torp Klockarbodåsen ås
Oviken sn Hanasjön sjö Skarpan torp Klockarbäcken bäck
Oviken sn Hanaåshögen berg Skarpan torp Kloppjott-tjärnarna tjärnar
Oviken sn Harmansbäcken bäck Skottgården by Klopptjärnen tjärn
Oviken sn Helgebackbacken backe Skottgården gård Koberget berg
Oviken sn Helvetet klyfta /Se Skottgården by Koberget fjäll
Oviken sn Helvetet sankmark Skottäckten torp Koberget berg
Oviken sn Hembäcken bäck Skräddargården gård Koborgsmyren myr
Oviken sn Hembäcken bäck Slaktars gård Koborgsån å
Oviken sn Henningtjärnarna tjärnar Sluten gård Kojåsen ås
Oviken sn Hjorttäkten ägomark Smedbacken torp Kokdalsbäcken bäck
Oviken sn Holtoke fjäll Smedjebacken, se Bugården traktnamn Kokdalsfjället fjäll
Oviken sn Hosjön sjö Sommarbacken torp Kokdalsfjället fjäll
Oviken sn Hosjövalen berg Sommarbacken gård Kokdalstjärnen tjärn
Oviken sn *Hovlasjön sjö Stavbrännan fäb. Kolbodåsen ås
Oviken sn Hosnäset udde Stavbrännan fäb. Kolmilmyrarna myrar
Oviken sn Hundshaug, se Hundshögen fjäll Stensgården gård Korsmyren myr
Oviken sn Hundshögen berg Storgräften fäb. Korpfjället fjäll
Oviken sn Hundshögen fjäll Storgräftån fäb. Koskallbacken backe
Oviken sn Hundehögen berg Storgräftån fäb. Koskallmyren myr
Oviken sn Hundshögen fjäll Storsjögården gård Kraveltjärnen tjärn
Oviken sn Hundshögen fjälltopp Strömborgen (f. d.) fäb. Krigtäckten hårdvallsområde
Oviken sn Hundshögen berg Strömborgen t.? Krokavan ave
Oviken sn Hundshögen fjäll Stuguberget fäb. Kroksjön, Yttre sjö
Oviken sn Hundshögen fjäll Stuguberget fäb. Kroksjön, Övre sjö
Oviken sn Hundshögen fjäll Styvtäckten torp Kroksjön sjöar
Oviken sn Hundshögen fjäll Sundet? torp? Kroktjärnen tjärn
Oviken sn Hundshögen fjäll Svartåsen, Västra fäb. Kroktjärnen tjärn
Oviken sn Hundshögen fjäll Sveden gård och torp Kvarnbäcken bäck
Oviken sn Hundshögen fjäll Svedet gård Kvarnmyren myr
Oviken sn Hundshögen fjäll Svedjebodarna fäb. Kvarnmyren myr
Oviken sn Hundshögen fjäll Svedjebodarna fäb. Kvarnmyren myr
Oviken sn *Hundshögen berg? Sven-Jakobs torp Kvarnåsen ås
Oviken sn Hundshögen fjäll Sven-Ols-gården gård Kvisslan sjö
Oviken sn Hundshögen fjäll Svensåsen by Kälen område
Oviken sn Hundshögen fjäll Svensåsen by Kälen myr-, skogs- och fjällområde
Oviken socken Hundshögen fjäll Svensåsen by Kälkbäckarna bäckar
Oviken socken Hundshögen fjäll Sverkergården gård Kälkbäcken bäck
Oviken sn Hundshögen fjäll Sydgården gård Källmyren myr
Oviken sn Hundshögen fjäll Sydgården gård Kälåkrarna fjällområde
Oviken tingslag Hundshögen berg Sydtorpet torp Kämpdalsbäcken bäck
Oviken tg Hundshögen fjälltopp Sällbacken, se Sölfbacken by Kämpdalsudden udde
Owiken tg Hundshögen berg Sölfbacken by Kärringen sten
Oviken tg Hundshögen fjäll /Se Sölvbacken by Kärringviken vik
Oviken tg Hundshögsrumpan Saknas Sölvbacken by Kölåkrarna, se Kålåkrarna fjällområde
Oviken tg Hundzhögen Fiäl, se Hundshögen fjäll Taskbacken by Kölåkrarna Saknas
Oviken tg Hunnehögd fiell, se Hundshögen fjäll Törgården gård Lappflon myr
Oviken tg Hunshögen, se Hundshögen fjäll Torråsvallen fäb. Lappflon myr
Oviken tg Hurreketjakke fjäll Torråsvallen fäb. Lappflon myr
Oviken tg Hån sjö, del av Dörrsjöarna Torsborg torp Larsonskojtjärnarna tjärnar
Oviken tg Håste Sjöarne, se Kroksjön, Övre o. Yttre sjöar Tossåsfjäll gd Lasseänget ängsmark
Oviken tg Häggdalsänget ängsmark Uppborgen gård Ledgårdsmyren myr
Oviken sn /Se Häggstäkten ägomark Uppgårdarna gårdar Ledgårdstjärnen tjärn
Oviken sn /Se Häggsåsberget berg Uppgården gård Lenndörrsån bäck
Oviken sn /Se Häggsåsbäcken bäck Uppgården gård Lermyren myr
Oviken sn /Se Häggsåsmyren myr Uppgården gård Lillavan sjö
Oviken sn /Se Häggsåsmyren myr Uppgården gård Lillavan sjö
Oviken sn /Se Häggsåssjön sjö Uppgården gård Lillbacken Saknas
Oviken sn /Se Häggån å Uppgården gård Lillberget berg
Oviken sn /Se Häggån å Uppgården gård Lillfjället fjäll
Oviken sn /Se Häggån å Uppstugan gård Lillfjället fjäll
»aas» by Häggån å Utborgen gård Lillflon myr
aas se: Jaxåsen by Häggån å Utgården gård Lillgalberget berg
aasen se: ?Svensåsen by Häggån å Utgården gård Lillgalbergsmyren myr
aason se: ?Västeråsen o. Österåsen byar Hällnebodmyren myr Utgården gård Lillmyren myr
*Alffnen, Se Älven, Myssjö sn Saknas Hällnebäcken bäck Utgården gård Lillmyren myr
*Anstad, Se Önsta Saknas Hästryggen berg Utlägden torp Lillporttjärnen tjärn
*Arnastadom förr gd? Hästskotjärnen tjärn Utstugan gård Lillsjön sjö
+Arnastadom, Se Arnestadhom Saknas Häståsen ås Uttorpet torp Lillspjutan sjö
Aruestad Saknas Högbrännan berg Uttorpet torp Lillsundet sund
+Arnestadhom Saknas /Se Högmyrbäcken bäck Vallstentorpet torp Lilltjärnen tjärn
Arådalen turiststn. Högmyrbäcken bäck Valskaftet fäb. Lilltjärnen tjärn
Arådalen fäb. o. turiststation /Se Högmyrbäcken bäck Valskaftet fäb. Lilltjärnen tjärn
*Aasom Saknas Högmyren myr Vattjom, se Hvattjom by Lillviken vik
*Aasom Saknas Högån å Vattjom by Lillvävelssjön sjö
*Aasom Saknas Högån å Vikebodarna gd Lillåkroken åkrok
»arnestadhom» = ? Önsta Saknas Högån å Viken by Lillåkroken åkrok
Arådalen, Väster turiststation Högån å Viken by Lillån å
Arådalen, Öster- fäb Högån å Viken gård Lillån å
Assom se ?Väster - eller Österåsen byar Högån vattendrag Vinterstaden, se Sommarbacken gård Lindbergsbacken backe
Backa (numera Helgebacken) by Högås, se Kojåsen berg Västbacken gård Lofättjarna lövskogsområde
*Backa bebyggelse Höstan å Västdillne torp Loken tjärn
*Backe Saknas Höstan å Västeråsen traktnamn Lundörren fjällpass
?Backen by Höstanstöten fjäll Västeråsen by Lundörrsbäcken, Stora, se Lenndörrsån bäck
Backen by Höstanstöten berg Västeråsen by Lundörrsfjället fjäll
Backen by Höstavan sjö Västeråsen by Lundörrstjärnarna tjärnar
Backen by Ilkalshög, se Illkallshögen fjäll Västeråsentorpet, se Västeråsen traktnamn Långavan sjö
Backen by Ilkalshögen?, se Illkallshögen fjäll Västerälven gd Långavatjärnen tjärn
Backen by Ilkals Högen, se Illkallshögen berg Västgården gård Långbacken backe
Backen by ?Illkallshögen fjäll Västgården gård Långbodhelvetet, se Helvetet bäckdal
Backen by? Illkallshögen fjäll Västgården gård Långfjället fjäll
Backen by Illkallshögen berg Västgården gård Långmyren myr
Backen by Illkallshögen fjäll Västgården gård Långmyren myr
Backen by Illkallshögen fjäll Västgården gård Långmyren myr
Backen by Illkallshögen berg Västgården gård Långmyren myr
Backen by Illkallshögen fjällhöjd /Se Västgården gård Långtjärnberget berg
Backen by Ingårdstjärnen tjärn Västgården gård Långtjärnen tjärn
Backen by Jålmyren myr Västgården gård Lövan å
Backen by Jålmyren myr Västgården gård Lövan å
Backen by Jålmyrråningen röjt område? Västgården gård Lövbackarna backar
Backen by Kacknebäcken bäck Västgården gård Lövberget berg
?Backen by Kafallarna myrar? Västgården gård Lövberget berg
Backen by Kafallbäcken bäck Västgården gård Lövberget berg
Backen by Kafallbäcken bäck Västnorbodarna fäb. Lövberget, Västra berg
?Backen by Kallseckelån å Västnorkvarnen kvarn Lövdalsviken vik
Backen by Kallseckelån å Västnår by Lövdalsviken vik
Backen by Kallseckelån å Västnår by Lövholmen holme
Backen by Kallseckelån å Västnor by Lövhögen fjälltopp
Backen by Kallseckelån å Västnårbodarna fäb. Lövhögen fjäll
Backen by Kamptjärnarna tjärnar Västnårsbodarna, se Norrgårdsbodarna gd Lövnäsudden udde
Backen by? Kasperflon sankmark Västskogen torp Lövsjön sjö
Backen by Kilflon älv /Se Väststugan gård Lövsjön sjö
Backen by Kinderåsbodhöjden berg Väststugun gård Lövån å
?Backen by Kinderåsbodmyren myr Yttergårken, se Grucken traktnamn Majorstäckten hårdvallsområde
?Backen by Kinderåsbäcken bäck Yttergärde gårdar Makkalatjärnarna tjärnar
?Backen by Klevfjället fjäll Yttergärde, se Gärde by Malbacken backe
?Backen by Kliernjaure sjö Åbbåsen by Malmflon flo
Backen by Kliernjaure sjö Åbbåsen by Malmhällbäcken bäck
?Backen by *Klingerhögen fjäll Åbbåsen by Malmmyrbäcken bäck
?Backen by Kloppjottjärnarna tjärn Åkern gård Malmmyren myr
Backen by? Klopptjärnen tjärn Ålbergsbodarna fäb. Malmyren myr
Backen by Koberget berg Ånnstad by Malmmyråsen ås
Backen by Koborgsmyren myr Ältnäs traktnamn Marntallsfloarna myrar
Backen by Koborgsån å Ältnäset gård Marntallsåsen ås
Backen by Kojåsen berg Änge gård Masgrottan grotta
Backen by Kojåsen ås Änge torp Matsäcktjärnarna tjärnar
Backen by Kokdalsbäcken bäck Önsta by Mellanviken vik
?Backen by Kokdalsbäcken bäck Önsta by Mellerstbodsjön sjö
Backen by Kokdalsfjället fjäll Önsta by Mellerstsjön sjö
Backen by Korsmyrbäcken bäck Österbacken by Memyren myr
Backen by Korsmyren myr Österbacken by Missmörbacken backe
?Backen by Korsmyren myr Österåsen by Mjösjön sjö
?Backen by Korsmyren myr Österåsen by Mjösjön sjö
Backen by Kraveltjärnen tjärn Österåsen by Mossatjärnen tjärn
Backen by Krokavan sjö Östgården gård Mossflon myr
(?)Backen by Krokavan sjö Östgården gård Mullsorkatjärnarna tjärnar
?Backen by Kroksjön sjö Östgården gård Mustvallbäcken bäck
?Backen by Kroksjön, Övre o. Yttre sjöar Östgården gård Mustvallmyrarna myrar
?Backen by Kroksjön, Övre sjö Östgården gård Mustvallkyrkan sten
Backen by Kroktjärnen tjärn Östgården gård Myrflotten myr- och skogsområde
?Backen by Kusbölebäcken bäck Östgården gård Myrån å
Backen by Kvarnmyren myr Östgården gård Nordtjärnen tjärn
?Backen by Kvarnmyren myr Östgården gård Norrtjärnen tjärn
Backen by Kvarnmyren myr Östgården gård Nybodbäcken bäck
Backen by Kvarnåsen ås Östgården gård Nybromyren myr
Backen by Kvisseln tjärn Östryn torp Nyänget ängsmark
Backen by Kvisseln sjö, del av Lövan Öststugan gård Nyänget myr- och ängsmark
(?)Backen by Kvisseln, Storsjöavan, Stora o. Lilla tjärnar Östtorpet torp Ol-Anders-fisket tjärnar
Backen by /Se ?Kvisseln, Stentjärnen o. Stortjärnen tjärnar Östtorpet torp Ol-Jons-grubban pöl
»Bakka», Se Backen och Helgebacken. Saknas Kvisseln sjö /Se Övergärde gård Ol-Kjels-backen backe
bakka se: Helgebacken by Kvisslen sjö /Se Övergärde gård Oxögat tjärn
Bilsåsen Saknas Kvisseltjärnarna tjärnar   Oxögbäcken bäck
Bilsåsen by Kälen höjdsträckning /Se   Paradiset område
Billsåsen beb. Kälkbäcken bäck   Paradismyren myr
Billsåsen by Källmyren myr   Paratjärnarna tjärnar
Billsåsen by Källmyren myr   Per Ers-fättjarna ängsmark
Bilsåsen by Källmyren myr   Per-Jons-holmen holme
Billsåsen by Källshögen berg   Per-Nils-tjärnen tjärn
(?)Billsåsen by Källängesmon skogsområde   Piprörloken tjärn
(?)Billsåsen by Kälåkern höjd   Piprörloken lok
Billsåsen beb. Kämpdalsbäcken bäck   Porten plats
(?)Billsåsen by Kämpdalsbäcken bäck   Porten väg
Billsåsen by Kämpdalsudden udde   Porttjärnbäcken bäck
Billsåsen beb. Käringbäcken bäck   Porttjärnen tjärn
Billsåsen by Käringviken vik   Porttjärnen tjärn
Billsåsen by Lafsiö Kiernan, se Kvisseln, Storsjöavan tjärnar   Porttjärnmyren myr
Bilsåsen Saknas Lafsiön, se Stora Lövsjön? Saknas   Prenakka fjälltopp
Billsåsen gdr Lafsiön, se Lövsjön Saknas   Prästflon flo
Billsåsen bebyggelse Landsombod-Fuan bäck   Prästflon myr
Bilsåsen ödesböle Lan Dören, se Lunndörren pass   Prästlokarna tjärnar
Billsåsen bebyggelse /Se Lappflon sank mark   Prästvalloken tjärn
Bilsåsen by /Se Lappflon sankmark   Präståsen skogås
Bilsåsen gdr /Se Lappslätten terräng   Pullhockstren skogsområde
Bizlas by Lappstubacken skogsområde   Rambarslåttern ängsmark
Bocksmon gd Lapptjärnbäcken å   Ravansmon mo
Bode Saknas /Se Lapptjärnen tjärn   Risaropen fjällsluttning
Boolaas by Lekarån å   Risaropen fjällsluttning
bolaas se: Bölåsen by Lekarån å   Risaropen fjäll?
Borgen by Lillavan sjö   Risnäset näs
Borgen by Lillberget berg   Rotskogen skogsområde
Borgen by Lillberget berg   Råriksjön sjö
Borgen by? Lill-Björnsjön sjö   Rårösjön sjö
Borgen by Lilldammen damm?   Rävkulan fjälltopp
Borgen by Lillfjället fjäll   Rödbäcken bäck
Borgen by Lillflon sankmark   Rödlokarna myr
Borgen by Lillflon sankmark   Rödmyren myr
Borgen by Lill-Galberget berg   Röjåsen ås
Borgen by Lillgraven dalsänka   Röjåsen ås
Borgen by Lillhon sjö   Röjåstjärnen tjärn
Borgen by Lill-Lunndörrsbäcken bäck   Röjåstjärnen tjärn
Borgen by Lill-Lövsjöavan sjö, del av Lövan   Rönndalen dal
Borgen by Lill-Lövsjön sjö   Rönnvallåsen ås
Borgen by Lill-Spjutan sjö   Rörögssjön sjö
Borgen by /Se Lill-Storsjöavan sjö, del av Lövan   Rörögsån å
Borgen by /Se Lilltjärnen tjärn   Rörösjön sjö
Bolåsen by Lilltjärnen tjärn   Rörösjön sjö
Botåsen by Lillviken vik   Rörösjön sjö
Botåsen by Lill-Visjön sjö   Sandbodbäcken bäck
Botåsen by Lillån å   Sandbodåsen berg
Botåsen by? Lillån å   Sannsundet sund
Botåsen by Lillån å   Sannsundet sund
?Botåsen by ljnådören, se Lundörren fjällpass   Sexåkrarna hårdvallsområde
Botåsen by *Ljungdalen Saknas   Siltjärnbäcken bäck
?Botåsen by Ljåbod-Fuan bäck   Siltjärnen tjärn
Botåsen by Ljåflon myr   Sjättmyren myr
Botåsen by Ljå-ån å   Sjättmyrdalen dal
Botåsen by Lofettjorna strandäng /Se   Sjöbäcken bäck
Botåsen by Loken tjärn   Sjömyren myr
Botåsen by Lundörren fjällpass   Sjöänget myr
Botåsen by Lunndörren fjällpass   Skidvallarna höjder
Botåsen by? Lundörren fjällpass   Skivallarna bergssluttning
Botåsen by Lundörren fjällpass   Skolarna berg
Botåsen by Lundörren fjällpass   Skompa fjälltopp
Botåsen by Lunndörren pass   Skriksvikbacken backe
Botåsen by Lunndörren fjällpass   Skriksvikbäcken bäck
Botåsen by Lunndörren fjäll   Skrucksorkatjärnarna tjärnar
Botåsen by Lunndörren fjällpass /Se   Skäftestjärnen tjärn
Botåsen by Lunndörrsfjällen fjäll   Skäftestjärnen tjärn
Botåsen by Lunndörrsfjällen fjäll   Slagan bergdal
Botåsen by Lunndörrsfjällen fjäll   Småfloarna myrar
Botåsen by Lunndörrstjärnarna tjärnar   Smörböunet område
Botåsen by Lunndörrsån Saknas   Spjutsjön, Lilla, se Lillspjutan sjö
Botåsen by Luspe berg   Spjutsjön, Stora, se Storspjutan sjö
Botåsen by Långbodflon myr   Stackmyren myr
Botåsen by /Se Långbodåsen ås   Starrmyren myr
Botåsen by /Se Långmyren myr   Starrmyren myr
Botåsen by /Se Långmyren myr   Stavbrännbrännan skogsområde
Bugården by Långtjärnen tjärn   Stavbrännbäcken bäck
Bugården by Långtjärnen tjärn   Stavbrännbäcken bäck
Bugården by *Löfback Sjöarne småsjöar   Stenavaforsen, se Stenavaströmmen fors
Bugården by Lövan å   Stenavan sjö
Bugården by Lövan å   Stenavaströmmen fors
Bugården by Lövan å   Stenflon myr
Bugården by Lövan å   Stenloken tjärn
Bugården by Lövan å   Stenloken lok
Bugården by? Lövberget berg   Stenskolbäcken bäck
Bugården by Lövberget berg   Stentjärnen tjärn
Bugården by /Se Lövhögen fjäll   Stentjärnen tjärn
*Bugårdsristan hmn Lövhögen fjälltopp   Stenåsen ås
Bugårdsristan ägomark Lövhögen berg   Stolen backe
*Bugårdsristan hmn Lövsjön sjö   Storavan sjö
*Bugårdsristan hmn Lövsjön sjö   Storavan sjö
*Bugårdsristan hmn tillh Lövsjön sjö   Storavan sjö
*Bugårdsristan hmn Stora Lövsjön, se *Yttre Lövsjön sjö   Storavan ava
*Bugårdsristan hmn Lövsjön, Stora sjö   Storberget berg
*Bugårdsristan hmn Lövsjön, Stora sjö   Storfjället fjäll
Busjöbodarna ?fäb. *Yttre Lövsjön sjö   Storfjället fjäll
Buxmo ödesgods /Se Makkalakkenjukke bäck   Storfjället fjäll
*Båtåsen, Se Botåsen Saknas Makkalakkentjålte sjöar   Storflon myr
Bölåsen by Malbacken terräng   Storflon myr
Bölåsen by Malmmyrbäcken bäck   Storflon myr
Bölåsen by? Malmmyren myr   Storflon myr
Bölåsen by Malmmyråsen ås   Storgalbergsmyren myr
Bölåsen by Malmrönningen ägomark   Storholmen myrholme
Bölåsen by Marntallsflon myr   Storhässjeåsen ås
Bölåsen by Masberget berg   Storloken tjärn
Bölåsen by Masgrottan grotta   Storlövhögen fjälltopp
Bölåsen by Mastjärnarna tjärnar   Storlövsjön sjö
Bölåsen by Matsäckbäcken bäck   Storsjöavan, Lilla sjö
Bölåsen by Mella-busiön, se Busjön, Mellersta sjö   Storsjöavan, Stora sjö
Bölåsen by Mellanbusiön?, se Busjön, Västra sjö   Stormyran, se Börtan myr
Bölåsen by Memyren myr   Stormyren myr
Bölåsen by Millandorsiön, se Dörrsjöarna sjö   Stormyren myr
Bölåsen by Millandörsiön, se Dörrsjöarna sjö   Stormyren myr
Bölåsen by Millest-Bodsjön sjö   Stormyren myr
Bölåsen by M-lla-d-rsio-, se Dörrsjöarna sjö   Stormyren myr
Bölåsen by Mobacken skogsområde   Stormyrstruparna myr
Bölåsen by? Mossamyren myr   Storryarna lövskogsområde
Bölåsen by Myrviken vik   Storspjutan sjö
Bölåsen by Myrviken vik   Storstenflon myr
Bölåsen by Myrån å   Storsundbäcken bäck
Bölåsen by Myrån å   Storsundbäcken bäck
Bölåsen by Månsbrännan skogsområde   Storsundet myr
Bölåsen by Månsbäcken bäck   Storsundet sund
Bölåsen by Månsbäcken bäck   Storsundet Saknas
Bölåsen by Månsåsån å   Stortallbacken backe
Bölåsen by Neder-Fjällsjön sjö   Stortjärn tjärn
Bölåsen by Neder-Kroksjön sjö   Stortjärnberget berg
Bölåsen by Nimmere berg   Stortjärnen tjärn
Bölåsen by Normanskojan koja   Stortjärnen tjärn
Bölåsen by Norr-Side ägomark   Stortjärnen tjärn
Bölåsen by Nykojmyren myr   Storåkroken å-krok
Bölåsen by? Nyänget ängsmark   Storåsbrännan skogsområde
Bölåsen by ofwerbusiön, se Buhösten sjö   Storåsen skogsås
Bölåsen by ofw-rdors---, se Dörrsjöarna sjö   Storåsen skogås
Bölåsen by Oldbergssjön sjö   Storåsen skogås
Bölåsen by Ol-Källsmyren myr   Storöringtjärnen tjärn
Bölåsen by Onstadsiön, se Önstatjärnen Saknas   Struparna myr
Bölåsen by Orrbäcken bäck   Strupbäcken bäck
Bölåsen by Orrgårdshögen höjd   Strömborgsflon myr
?Bölåsen by *Ovike Väderkvarn förr väderkvarn?   Strömborgsstormyren myr
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Strömborgsån å
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Strömborgsån å
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Strömshusbäcken bäck
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Strömshusmyren myr
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Stuguberget berg
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Stuguberget berg
Bölåsen by Oviksfjällen fjäll   Stuguberget fjäll
Bålåsen by Oxbäcken bäck   Stuguberget berg
Bölåsen by /Se Oxögat tjärn   Stuguberget berg
(?)Dillne by Paradismyren myr   Stugubergsbäcken bäck
Dillne by Paratjärnarna tjärnar   Stugubergsflon myr
Dillne by Paulustjärnen tjärn   Stugubergsknippen bergstopp
Dillne by Per-Jansbacken skogsområde   Stugubergsknippen bergknalle
Dillne by Per-Jörnsänget ängsmark   Stugubergsmyren myr
Dillne by Pilgrimskällan källa?   Stugubergsslagan Saknas
?Dillne by Piprörmyren myr   Stugusjön sjö
Dillne g Plieke höjd   Stugusjön sjö
Dillne by Porten terräng   Stugusjön sjö
Dillne by Portbäcken bäck   Styggbäcken bäck
Dillne by Porttjärnen tjärn   Styggbäcken bäck
Dillne by Porttjärnmyren myr   Stygglandet skogsområde
Dillne by Prauka fjäll   Stånghåmyren myr
Dillne by Prinsbron gångbro   Stånghån sjö
Dillne by /Se Pränneke fjäll   Stänghån, se Stånghån sjö
Dillne by /Se Prästbodvadet vad   Surberget backe
Dillne by Prästflon myr   Svanholmen holme
Dillne by /Se Prästlekardalen dal   Svanhån sjö
Dillne by /Se Prästlekarfjället fjäll   Svartbäcken bäck
Dillne by /Se Prästvallen terräng   Svartbäcken bäck
dinlo se: Dillne by Präståsen ås   Svartbäcken bäck
diulo se: Dillne by Pullbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
Dörsådalen by /Se Pullvallen terräng   Svarttjärnsflon myr
?Ede by Quilltierna, se Kvisseln tjärn   Svartåshöjden berg
Ede by Rairesbaune berg   Sågbacken backe
?Ede by Rairesbaune berg   Sällmyren myr
?Ede gdr Ravansmon sankmark   Tallbackänget ängsmark
Ede by Rifwa elf, se *Ryverälven å   Teleflon flo
Ede by Risaropa höjd   Tjärnbrännan skogsområde
Ede by Rismyren myr   Tjärnbäcken bäck
Ede by Rundkvistmyren myr   Tjärndalen bäckdal
Ede by /Se *Ryverälven å   Tjärndalsbäcken bäck
»Elgsdall», se Arådalen numera turiststn *Ryverälven å   Tjärndalslokarna tjärnar
Eltnäset by Rävatjarve fjäll   Tjärnflon myr
Eltnäs by Rävkulan fjäll   Tjärnflon myr
Eltnäs by Rävåkern åker   Tjärnflon myr
Eltnäs by Rödlokarna sankmark   Tjärnflon myr
Eltnäs by Röjåsbäcken bäck   Tjärnflon myr
Eltnäs by Röjåsen ås   Tjärnflon myr
Eltnäset by /Se Röjåstjärnarna tjärnar   Tjärnmyren myr
Eltnäset by Rönnvallåsen ås   Tomthällarna klippblock
Eltnäset by /Se Rönnvallåslokarna tjärn   Tomtmyren myr
*Endstadh, Se Önsta Saknas Rönnåsmyren myr   Toppbäcken bäck
Fastgården by? Rörtjärnen tjärn   Toppen berg
Fastgården by Rörön sjö /Se   Toppen höjd
Fastgården by Rörösjön sjö   Toppen höjd
Fastgården by Rörösjön sjö   Topphöjden, se Toppen berg
Fastgården by *Rövarfjället fjäll   Toppmyren myr
Fastgården by *Rövarfjället fjäll   Tossåsfjället fjäll
Fastgården by *Röverfjället fjäll   Tossåsfjället fjäll
Fastgården by? ?Rövran å   Tronsbäcken bäck
Fastgården by ?Rövran å   Tusenbäcken bäck
Fastgården by Rövran å   Tusenbäckslåttern ängsmark
Fastgården by Rövran å   Tuvlöstjärnbäcken bäck
Fastgården by Sandbodbäcken bäck   Tuvlöstjärnen tjärn
Fastgården by Sandbodåsen ås   Tuvlöstjärnen tjärn
Fastgården by Sandänget ängsmark   Tuvlöstjärnen tjärn
Fastgården by Sannsundet sund   Tvärådalen å-dal
Fastgården by Sannsundet sund   Tvärån å
Fastgården by Sannsundet sund   Tvärån å
Fastgården by? Sexåkrarna ägomark   Tvärån å
Fastgården gdr Sexåkrarna odlat område   Uggaren berg
Fastgården gdr Sjtiettje fjäll   Vallbäcken bäck
Fastgården by Sjöbäcken bäck   Vallbäcken bäck
Fastgården gdr Sjömyren myr   Vallflon myr
Fastgården gdr Sjömyrhällorna hällor   Vallmyren myr
Fastgården by Sjöänget sank mark   Valskaftet fjäll
Fastgården gdr Skafttjärnen, Nedre tjärn   Valskaftfloarna myrområde
Fastgården gdr Skafttjärnen, Övre tjärn   Valskaftrumpan fjäll
Fastgården by Skagaudden udde   Valskaft(s)rumpan fjäll
Fastgården by Skagaviken vik   Vidjebäcken bäck
Fastgården by Skallbölesbäcken bäck   Visjöbäcken bäck
Fastgården by »skredsuik» ödejord   Visjöbäcken bäck
Fastgården by Skriksvikbacken backe   Visjön sjö
Fastgården by Skriksvikbacken backe   Västanmyrbäcken bäck
Fastgården by Skrikviken terräng   Västanmyren myr
Fastgården by Skumpe fjäll   Västdillnemyren myr
Fastgården by Skällavarto fjäll   Västerskaftet fjäll
Fastgården by Skällavarto berg   Västertjärnen tjärn
Fastgården by Skärpan ägomark   Västertoppmyren myr
Fastgården by /Se Skättdrolet myrmark   Västerån å
Fastgården by /Se Skättmyrdalen dalgång   Västerån å
Fastgården by /Se Skättmyren myr   Västeråslögan fjälldal
Fastgården by /Se Slagan höjd   Västestbodsjön sjö
Fitjebodarna fäbod /Se Slagan höjd   Västnorån å
Fittjebodarna fäb /Se Slaktmyren myr   Västnårån å
(?)Fjösåsen by Smalflon myr   Västänget myr- och ängsmark
Fjösåsen by Småtjärnarna tjärnar   Vävelsberget berg
(?)Fjösåsen by Småängena ängsmark   Vävelsberget berg
?Fjösåsen by *Solesko fjäll fjäll   Vävelshån sjö
Fjösåsen by Stackmyren myr   Vävelsjön sjö
Fjösåsen by Stavbrännbäcken bäck   Vävelssjön sjö
Fjösåsen by Stavbrännhöjden höjd   Vävelssjön, Lilla sjö
Fjösåsen by Stavviken vik   Ytterstbodsjön sjö
Fjösåsen by Stenflon myr   Ytterstsjön sjö
Fjösåsen by Stenflon myr   Åbbåsån, se Myrån Saknas
Fjösåsen by Stenmyrflon sankmark   Ånstamyren myr
Fjösåsen gård Stensjöbäcken bäck   Ånstetjärnen tjärn
Fjösåsen by /Se Stensjön sjö   Ånäset näs
Fjösåsen by /Se ?Stentjärnen, Stortjärnen o. Kvisseln tjärnar   Årderåsbäcken bäck
Fjösåsen by /Se Stenåsen ås   Äggdrolet skogsområde
*Fässåsen, Se Fjösåsen. Saknas Stenåsmyren myr   Äggholmen holme
Galberga gd /Se Stolen höjd?   Älgtjärnen tjärn
Galberga gd /Se Stoorsundmyra, se Stormyren myr   Ängesudden udde
Galberget gd /Se Storavan tjärn   Ängesviken vik
Gammalvallen f.d. fäbodvall Storavan sjö   Ölemyren myr
Gammalvallen f.d. fäbod *Storavradslandet utmark   Önstatjärnen tjärn
*Gassaböle Saknas Stor-Björnsjön sjö   Önstatjärnen tjärn
Gassaböle Saknas /Se »store aaan», se Högån å   Östanmyren myr
*Gassaböle Saknas /Se Storfallet fall   Österskaftet fjäll
gislas se: Gisselåsen by ?Storfjället fjäll   Östertoppmyren myr
Gisselåsen by Storfjället fjäll   Östestsjön sjö
Gisselåsen by Storfjället fjäll    
Gisselåsen by Storfjället fjäll    
Gisselåsen by Storfjället fjäll    
Gisselåsen by Storfjället fjäll    
Gisselåsen by Storfjället fjäll    
Gisselåsen by Storflon myr    
Gisselåsen by Storflon sankmark    
Gisselåsen by Storflon sankmark    
Gisselåsen by Stor-Fuan bäck    
Gisselåsen by Storgraven myr    
Gisselåsen by Storholmen skogsområde    
Gisselåsen by Storliens fiell, se Storfjället Saknas    
Gisselåsen by Stor-Lövdalen dal    
Gisselåsen by Stor-Lövsjön sjö    
Gisselåsen by Stormyren myr    
Gisselåsen by Stormyren myr    
Gisselåsen by Stormyren myr    
Gisselåsen by Stormyråsen ås    
Gisselåsen by Storryarna höjd    
Gisselåsen by St-rsandmyr-, se Stormyren myr    
Gisselåsen by Storsjöavan, Stora o. Lilla, Kvisseln tjärnar    
(?)Gisselåsen by ?Storsjöavan, Stora o. Lilla tjärnar    
Gisselåsen by Storsjön sjö    
Gisselåsen by Storsjön sjö    
Gisselåsen by Storsjön sjö    
(?)Gisselåsen by Storsjön sjö    
Gisselåsen by Storsjön sjö    
Gisselåsen by Storsjön sjö    
Gisselåsen by Stor-Spjutan sjö    
Gisselåsen by Storstarrmyren myr    
Gisselåsen by *Storstensfjället fjäll    
Gisselåsen by Stor-Storsjöavan sjö, del av Lövan    
Gisselåsen by Storsundet myr    
Gisselåsen by Stortallbacken skogsområde    
Gisselåsen by ?Stortjärnen, Kvisseln o. Stentjärnen tjärnar    
Gisselåsen by Stor-Åkroken å    
Gisselåsen by *Storån å    
Gisselåsen by Storån å    
Gisselåsen by Storån å    
Gisselåsen by Storåsen ås    
Gisselåsen by Storåsmyren myr    
Gisselåsen by Struoipe berg    
Gisselåsen by Strupbäcken bäck    
Gisselåsen by Stråte sjö    
Gisselåsen by Strömborgsmyren myr    
Gisselåsen by Stuguberget berg    
Gisselåsen by Stuguberget berg    
Gisselåsen by Stuguberget berg    
Gisselåsen by Stuguberget berg /Se    
Gisselåsen by Styggbacken höjd    
Gisselåsen by Styggbäcken bäck    
Gisselåsen by Styggbäcken bäck /Se    
Gisselåsen by Stygghålet terräng    
Gisselåsen by Styvtäkten ängsmark    
Gisselåsen by Stångwiken, se Stavviken vik av sjö    
Gisselåsen by Stäkkebårre höjd    
Gisselåsen by *Sundbackssundet sund    
?Gisselåsen by Svanasjön sjö    
Gisselåsen by Svanhån åutvidgning    
Gisselåsen by Svartbäcken bäck    
Gisselåsen by Svartbäcken bäck    
Gisselåsen by *Svartbäcksmärket plats med ovisst läge, gräns    
Gisselåsen by Svarttjärnen tjärn    
Gisselåsen by Svarttjärnen tjärn    
Gisselåsen by Svarttjärnen tjärn    
Gisselåsen by Svarttjärnen tjärn    
Gisselåsen by Svedjan ägomark    
Gisselåsen by Svedjebodbäcken bäck    
Gisselåsen by Sålejaure sjö, del av Dörrsjöarna    
Gisselåsen by Sölvbacksmyren myr    
Gisselåsen by Sör-på-Kälen utmark /Se    
Gisselåsen by Taksbäcken bäck    
Gisselås by Takshöjden berg    
?Gisselåsen by Tallflon sankmark    
Gisselåsen by *Tiddbäcken bäck    
Gisselåsen by Tjallerejappe fjäll    
Gisselåsen by Tjeknippen berg    
Gisselåsen by /Se Tjärnbackarna höjd    
Gisselåsen by /Se Tjärnbäcken bäck    
gitlas se: Gisselåsen by Tjärmeketjuolendurre höjd    
Gleen by Tjärnflon myr    
Glensbodarna fäb Tjärnflon sankmark    
Glixas by Tjärnmyren myr    
Glixas by /Se Tollsbäcken bäck    
Gråssjön Saknas /Se Tomthällorna höjd    
*Gylzas, Se Gisselåsen! Saknas Tomtmyren myr    
(Gåsböle) Saknas Tomtmyren myr    
Gåseböle Saknas Toppbäcken bäck    
Gåxåsen by Toppen bergstopp    
Gåxåsen by Torrgranslokarna terräng    
Gåxåsen by Torrås vallflon sankmark    
Gåxåsen by Tossåsfjället fjäll    
Gåxåsen by Tossåsfjället fjäll    
Gåxåsen by Tossåsfjället fjäll    
Gåxåsen by Trollkäringtjärnen tjärn    
Gåxåsen by Tronsbäcken bäck    
Gåxåsen by Tusenbäcken bäck    
Gåxåsen by Tuvlöstjärnbäcken bäck    
Gåxåsen by Tuvlöstjärnen tjärn    
Gåxåsen by Tåssåsfjället fjäll    
?Gåxåsen by Tossåsfjället fjäll    
Gåxåsen by /Se Tossåsfjället fjäll    
Gåxåsen by /Se *Tossås fjälltrakt fjällområde    
Gåxåsen by /Se Trången myr    
Gåxåsen by /Se Tuvljån terräng    
Gåxåsen by /Se Tvärtförbäcken bäck    
Gåxåsen by /Se Tvärådalen dal    
Gåxåsen by /Se Tvärån å    
?Gärde by Tvärån å    
Gärde by Tåsås fjälltrakt, se *Tossås fjälltrakt fjällområde    
?Gärde by Uggen berg    
?Gärde by Vngesuentzbacken jordområde /Se    
?Gärde by Wahlskafftfloon, se Storflon myr    
Gärde by Vaktetjarve berg    
Gärde by *Valo hagha skogslott    
Gärde by Valskaftbäcken bäck    
Gärde by ?Valskaftet fjäll    
Gärde by Valskaftet fjäll    
Gärde by Valskaftet fjäll    
Gärde by Valskaftet fjäll    
Gärde by Valskaftet berg    
Gärde by /Se Valskaftet berg    
*Gärde, Se äv. Övergärde. Saknas Valskaftet berg /Se    
Hackåsen by? Valskaftfloarna myrområde    
Hackås by Valskaftfloarna myr    
Hackåsen by *Valskaftflon myr    
Hackåsen by Valskaftrumpan höjd    
Hackåsen by Wefudsion, se Vävelsjön sjö    
Hackåsen by Wefudsiön, se Vävelsjön sjö    
Hackåsen by Wefuelsiön, se Vävelsjön sjö    
Hackåsen by Wefuelåhn, se Vävelshån tjärn    
Hackåsen by Vefvels Berget, se Vävelsberget berg    
Hackåsen by Vefvels Sjön, se Vävelsjön sjö    
Hackåsen by Wefwudåh-, se Vävelshån sjö    
Hackåsen by Vibäcken bäck    
Hackåsen by Vibäcken bäck    
Hackåsen by Vibäcken bäck    
Hackåsen by Vibäckvallen terräng    
Hackåsen by /Se Vidjebäcken bäck    
Hallem Saknas Vikdrolet sankmark    
Hammarflon älv /Se Vik-Långmyren myr    
Hanabacken by Vikstrupen skogsområde    
Hanabacken by Vintjeulke berg    
Hanabacken by Visjöbäcken bäck    
Hanabacken by Visjöbäcken bäck    
Hanabacken by Visjöknallen höjd    
Hanabacken by Visjön fjällsjö    
Hanabacken by /Se Visjön sjö    
Hanabacken by /Se Visjön sjö    
*Hechbåsen, Se Häggsåsen Saknas Visjön sjö    
Heggishus by /Se Visjön sjö /Se    
heg(h) se: Häggen by Visjön sjö /Se    
Helgebacken by Vissiön, se Visjön sjö    
Helgebacken by Vissjön sjö    
Helgebacken by Visån, se Arån övre delen av Arån    
Helgebacken by Vuole-Giernetjarvenjaure sjö    
Heljebacken by Vuolejaure sjö, del av Dörrsjöarna    
Helgebacken by Vuolle berg    
Heljebacken by? Västanmyren myr    
(Helge)backen by Väster-Lövberget berg    
Helgebacken by Västerån å    
Helgebacken by Västeråslagan höjd    
Helgebacken by Västest-Bodsjön sjö    
?Helgebacken by Västnårbodbäcken bäck    
Heljebacken by? Västnårbodflon myr    
Helgebacken by Västnårån å    
Helgebacken by Västängmyren myr    
Helgebacken by Vävelsberget berg    
Helgebacken by Vävelsberget berg    
Helgebacken by Vävelsberget berg    
Helgebacken by Vävelshån tjärn    
Helgebacken by Vävelshån sjö    
Helgebacken by Vävelsjön sjö    
Helgebacken by /Se Vävelsjön sjö    
Helgebacken by /Se Vävelsjön sjö    
Helgebacken by /Se Vävelsjön sjö    
Henla by yterbusiön, se Busjön, Östra sjö    
*Hinderbackann Saknas ytte-busiön, se Busjön, Östra sjö    
Huerdalen? Saknas Ytterbusiön?, se Busjön, Mellersta sjö    
*Huerdalen Saknas Ytterdors--, se Dörrsjöarna sjö    
hvateem se: Vattjom by ytterdorsi-n, se Dörrsjöarna sjö    
*Hwatim , Se Vattjom. Saknas yterdörsiön, se Dörrsjöarna sjö    
hwatt se: ?Vattjom by Ytter Grucken, se Grucken, Nedre sjö    
Häggen by Yter Gråcken?, se Grucken, Nedre sjö    
Häggen by Ytterst-Bodsjön sjö    
Häggen by yttertierna, se Storavan tjärn    
Häggen by *Yttertjärnen tjärn    
Häggen by? Åbbåsån å    
Häggen by Årån, se Arån å    
Häggen by Åskstenen sten?    
Häggen by Äggdrolet sankmark?    
Häggen by *Älgdal, möjl. nuv. Arådalen dal    
Häggen by *Älgdalen Aråns dalgång    
Häggen by? *Älgsdal gränsmärke    
Häggen by *Älgdal gränsmärke    
Häggen by Älgsdal dal?    
Häggen by *Älgsdal gränsmärke    
Häggen by *Älgsdalen del av Aråns dalgång    
Häggen by Älgstjärnen tjärn    
?Häggen by Älgstjärnen tjärn    
Häggen by Älgtjärnen tjärn    
Häggen by Öfuerbusiön, se Buhösten sjö    
Häggen by Öfuerdorsiön, se Dörrsjöarna sjö    
Häggen by Öfuerdorsiön, se Dörrsjöarna sjö    
Häggen by Öfverbusiön?, se Buhösten sjö    
Häggen by Ölemyren myr    
Häggen by? Önstabäcken bäck    
Häggen by Önstatjärnen tjärn    
Häggen by Önstatjärnen tjärn    
Häggen by Öster-Arådalsknippen berg    
Häggen by ?Österfjäll fjäll    
Häggen by Österfjället fjäll    
Häggen by Över-Fjällsjön sjö    
Häggen by Över-Kroksjön sjö    
Häggen by *Över-orsjön sjö    
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by      
Häggen by /Se      
Häggen by /Se      
Häggen by /Se      
Häggen by /Se      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Häggsåsen by      
Hällne by?      
?Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
(?)Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
?Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
(?)Hällne by      
(?)Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
(?)Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
Hällne by      
?Hällne by /Se      
Hällne by /Se      
Hällne by /Se      
*Hänåsen Saknas      
?Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
Häxåsen by      
?Häxåsen by      
Häxåsen by /Se      
Häxåsen by /Se      
Häxåsen by /Se      
Häxåsen by /Se      
Häxåsen by /Se      
Ingvarsås Saknas      
*Ingvarsås Saknas      
Ingvarsasa Saknas /Se      
*Ingwarsasom Saknas      
*Ingvarsås Saknas      
*Jordåsen Saknas      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Jakobsås Saknas      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Jakobsås Saknas      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Jakobsås Saknas      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen by      
Joxåsen gd /Se      
Joxåsen by /Se      
Joxåsen by /Se      
Joxåsen by /Se      
Joxåsen by /Se      
*Kasta Saknas      
»kastada» Saknas      
Kastada Saknas /Se      
*Kaxåsen Saknas      
?Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by      
Kinderåsen by /Se      
Kinderåsen by /Se      
Kingsta se *Bugårdsristan hmn      
*Kingård, se *Bugårdsristan hmn      
*Kingård(en), Se Bugårdsristan. Saknas      
»kleeff» Saknas      
Kleeff Saknas /Se      
?Klockarbacken gdr      
?Klockarbacken gdr      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
?Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by      
Klockarbacken by /Se      
Koborg förr beb.      
Koborgen fäb.      
*Koborg Saknas      
Koborgen (f.d.) fäb      
Koborgen f. fäb      
Kuborgen fäb      
Koborgen f.d. fäb /Se      
Koborgen, Se Koborgshus! fäbodställe      
Koborgshus gammalt fäste      
Koborgshus förr gd      
Koborgshus gammalt fäste      
Koborgshus förr gd      
Koborgs hus gammalt fäste      
Koborgshus gammalt fäste      
Koborgs hus gammalt fäste      
*Koborgshus gammalt fäste      
*Koborgshus gammalt fäste      
*Koborgshus gammalt fäste      
*Koborgshus gammalt fäste      
Koborgs hus gammalt fäste      
Koborgshus fäbodställe /Se      
Koborgxhws Saknas /Se      
Koborgshus gammalt fäste /Se      
*Krixwick »ödisgotz»      
Kroktjärnvallen fäbod      
Kuborgh f.d. fäb. /Se      
Kusböle Saknas      
Kusböle bebyggelse      
*Kusböle Saknas      
Kusböle ödesböle /Se      
Kusböle ödesböle /Se      
Kåstad Saknas      
Saknas gd      
Kämpdalen by      
Kämpdalen ödesböle, nu gd      
Kämpedalen gd      
Kämpdalen gd      
Kämpdalen gd      
Kämpdalen by      
Kämpdalen by /Se      
Kämpdalen gd /Se      
Levang Saknas      
Lillbacken gd:ar /Se      
Lockåsbodarna fäb.      
?Lägdarna gd      
Lövdalen by /Se      
?Marntallsåsen fäb.      
Mogård, se Storlägden hmn      
Mogård Saknas /Se      
Munkbodarna fäbodar /Se      
Munkskallen Saknas /Se      
Mustvallen fäb.      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by?      
Myre by      
Myre by?      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
(?)Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre gdr      
Myre by      
Myre by      
Myre gdr      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by      
Myre by /Se      
*Må(å)gård, Se Storlägden. Saknas      
?Namne by      
Namne by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by /Se      
Namn by /Se      
Namne by /Se      
*Nordersjön »ödisböle»      
Norrgården by      
Norrgården by      
Norrgården by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by      
Norrgård by /Se      
Nybodarna fäbodar      
obbass se: Åbbåsen by      
Oldbergsbodarna fäbodar      
Oldbergsbodarna fäb.      
Oldbergsbodarna fäbodar      
*Opbåss, Se Åbbåsen. Saknas      
Orrgården gd      
Orrgården gd?      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården gd      
Orrgården gd      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården by      
Orrgården gd      
Orrgård by      
Orrgården by /Se      
Orrgård by /Se      
Orrgård by /Se      
*Ovikens lappmark Saknas      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken prästgäll      
Oviken och Myssjö prästgäll      
Oviken kyrkby      
*Owijk Saknas      
Oviken by /Se      
Oviksfjällen fjäll      
Prästbordet khbost.      
Prästbordet khbost. /Se      
Pullbodarna fäb.      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by      
Rörön by /Se      
Rörön sjö /Se      
Rörön by /Se      
Rörön by /Se      
Sandbodvallen f.d. ? fäbodar      
Side by      
Side by?      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side, Västra gd      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by      
Side by /Se      
Side by /Se      
Side by /Se      
Sillabakka Saknas      
silla(ba)ka se: Sölvbacken by      
Sillabakka by /Se      
*Sillbackan, Se Sölvbacken. Saknas      
Sillebacke Saknas      
Sillebacke Saknas      
Sillebacke Saknas      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by?      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
?Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by      
Skottgården by /Se      
Skottgården by /Se      
Storlägden ägomark      
Storlägden lht      
Storlägden lht      
Storlägden hmn      
Storlägden lht      
Storlägden lht      
Storlägden lht      
Storlägden lht      
Storlägden ödesböle /Se      
?Storlägden (Mogård) ägomark      
Strömborgen (f.d.) fäb.      
Strömsborgen f.d. fäb. /Se      
Strömborg f.d. fäb. /Se      
Strömborgen f.d. fäb. /Se      
Stuguberget fäbod      
Stuguberget fäb. /Se      
Stugubergsbodarna fäb. /Se      
Stugubergsvallen f.d. vilostuga /Se      
Svedje förr gd      
Svedje Saknas      
*Svedje Saknas      
?Svensåsen by      
Svensåsen? by      
Svensåsen by      
(?)Svensåsen by      
Svensåsen by      
?Svensåsen by      
Svensåsen by      
?Svensåsen by      
?Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by?      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by?      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by?      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by      
Svensåsen by /Se      
Svensåsen by /Se      
Svensåsen by /Se      
Svensåsen by /Se      
»swidia» f.d. gd      
Swidhia Saknas /Se      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölfbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölfbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by      
Sölvbacken by /Se      
Sölvbacken by /Se      
Sölvbacken by /Se      
Sölvbacken by /Se      
Sölvbacken by /Se      
Taskbacken by /Se      
*Tienderåsenn, Se Kinderåsen. Saknas      
»torda wiik» (numera Viken) by      
torda wiik se: Viken by      
Tossåsen by      
*Ubbåsen, Se Åbbåsen. Saknas      
*Ungesvensbacken »ödisböle»      
*Ungesvensbacken ödesböle      
upbaas se: Åbbåsen by      
Valskaftet fäbod      
Walskaftsbodar fäb /Se      
?Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Saknas by?      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
??Vattjom by      
?Vattjom by      
Vattjom by      
Hvattjom by?      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Hvattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Hvattjom by?      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Hvattjom by?      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by      
Vattjom by /Se      
Vattjom by /Se      
Vattjom by /Se      
Vattjom by /Se      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken(?) by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
?Viken by      
?Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Wæstan dar, se Västnår by      
Västdillne bebyggelse      
*Västerbacken gd      
*Västerbacken gd      
Västerside bydel      
Västerside bydel      
?Väster- och Österåsen byar      
?Västeråsen by      
?Västeråsen och Österåsen byar      
Västeråsen by      
Västeråsen by      
?Väster -el. Österåsen byar      
Västeråsen o. (el.) Österåsen by(ar)      
Västeråsen by      
Västeråsen o. (el.) Österåsen by(ar)      
Västeråsen o. (el.) Österåsen by(ar)      
Västeråsen by      
Västeråsen by      
Västeråsen by      
Västeråsen by      
Västeråsen by /Se      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
?Västnår by      
Västnår by      
?Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
Västnår by      
?Västnår by /Se      
Västnår by /Se      
Västnår by /Se      
Västnår by      
Västnår by /Se      
Västnår by /Se      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by?      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by?      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by?      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by?      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by?      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Åbbåsen by      
Obbåsen by      
Åbbåsen by /Se      
Åbbåsen by /Se      
Åbbåsen by /Se      
*Ånstad, Se Önsta. Saknas      
Ånstalegden Saknas      
*Årnegården, Se Orrgården. Saknas      
?Årådalen, Västra fäb.      
Ås byar      
*Ås beb.      
*Ås Saknas      
*Åsen Saknas      
*Åsen, Se Västeråsen o. Österåsen. Saknas      
*Åsum Saknas      
*Älgsdal fäb. /Se      
*Älfnäs, Se Eltnäs. Saknas      
Elfven Saknas      
?Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by /Se      
Österside bydel      
Österside bydel      
?Öster -och Västeråsen byar      
Österåsen by      
?Österåsen by      
?Österåsen och Västeråsen byar      
?Öster -el. Västeråsen byar      
Österåsen o. (el.) Västeråsen by(ar)      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen by      
Österåsen, Se äv. Västeråsen o. (el.) Österåsen. by      
Österåsen by /Se      
Övergärde by      
Övergärde by      
Övergärde by      
Övergärde by      
Övergärde by      
Övergärde by      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.