ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ovikens socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn i Ovikens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 118
    Barhtja lappläger Arån å
    Klier(r)e viste Balttere fjällhöjd
    Kroktjärnvallen lappläger Baltere fjäll
    Lövdalen gård Banntetjahkke fjällparti
    Mustvallen fäbod Basmake fjäll
    Sandbodåsen viste Bassmege fjäll
    Saknas Saknas Biejjiebielie fjällparti
    Bahtja sommarviste Bielnjie fjäll
    Kliere lappläger Bjurkällan å
    Santansietere f.d. fäbodvall Bodfjället fjäll
      Bovvenjuönie fjälludde
      Buhösten tjärn
      Busjöfjället fjälludde
      Bångelsbåvvanjuönie fjälludde
      Durrie dalgång
      Durriersjaurie sjö
      Durrienjohkke bäck
      Dörrsjöarna sjöar
      Dörrsån bäck
      Finnsjöfjället fjäll
      Fjällsjön, Nedre sjö
      Fjällsjön, Övre sjö
      Flatfjället fjäll
      Flintegäutje fjäll
      Galålokarna tjärnar
      Gaskebahkke fjäll
      Gernetjarkvie fjällparti
      Gernetjarhviejaurie sjöar
      Glen sjö
      Gråsjön sjö
      Hierkietjuölie fjäll
      Hundshögen fjäll
      Hästryggen fjäll
      Hösten tjärn
      Höstanstöten fjäll
      Illkallshögen berg
      Klierenjaurie sjö
      Klier(r)enjohkke å
      Kokdalsfjället fjäll
      Kroktjärn tjärn
      Liekerdalienjohkke å
      Lillfjället fjäll
      Linndeerrietjånneh tjärnar
      Lolietjahkkeh fjäll
      Lunndörrstjärnarna tjärnar
      Lövhögen fjäll
      Ohttjevarie fjäll
      Oviksfjällen fjäll
      Prännege fjäll
      Pröuka fjäll
      Rajriesbaune fjällparti
      Rammpa fjällparti
      Reäva-tjarhvie fjäll
      Reäva-tjarhvie fjäll
      Sipie fjällparti
      Ikallavarda fjäll
      Ikallnjie tjärn
      Stora Lövsjön sjö
      Storfjället fjäll
      Stråhtuke sjö
      Tossåsfjället fjäll
      Vaktetjarhvie berg
      Vaktetjarhvie berg
      Vallie fjäll
      Valskaftet fjällparti
      Valskaftrumpan fjällparti
      Vintjeoålkie fjäll
      Ålberjenjaurie tjärn
      Österfjället fjäll
      Övre och Nedre Fjällsjön sjöar
      Saknas Saknas
      Bahtjanjäurie sjö
      Basmaka fjälltopp
      Bieipile fjällsluttning
      Biehkeretjånne tjärn
      Bijjebusjö sjö
      Bijjekroksjö sjö
      Birnie terräng
      Bilnie terräng
      Dallosvarta berg
      Duaresvarre fjäll
      Flintegeutje fjäll
      Frukostnuenie terräng
      Gaskebusjö sjö
      Girntjärvenbijjejäurie sjö
      Girntjärvenjärvose terräng
      Girntjärvenjäurie sjöar
      Girntjärvenvuoliejäurie sjö
      Girntjärvi fjäll
      Gulmotjonne tjärnar
      Hierketjuole fjäll
      Hureketjahke fjäll
      Kliernleähka dal
      Majatjuelke berg
      Mahkalahke tjärnar
      Mahkalahkenjuhke bäck
      Munkanjäurie sjö
      Neärue terräng
      Prännaka fjäll
      Rajrasbauna fjäll
      Reävatjärvi fjäll
      Risruupo terräng
      Ruppo terräng
      Ruupo terräng
      Spjutan tjärn
      Stroåtaka sjö
      Stoåtka sjö
      Stoåtkenjäurie sjö
      Stoåtkentjonne tjärnar
      Suovana sjö
      Vintjeulke fjäll
      Voaktatjärvi fjäll
      Veäliä fjäll
      Vuoliebusjö sjö
      Vuoliekroksjö sjö
      Vässenguotentjonne tjärn
      Ålbergenstuorejäurie sjö
      Ålbergenuhtjejäurie sjö

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.