ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Undersåkers socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Underåkers socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 846 Naturnamn : 1668 Bebyggelsenamn : 572 Naturnamn : 2144
Undersåker sn Abborrdolpen tjärn Undesåkers sn sn Abborrtjärnen tjärn
Undersåker sn Abborrtjärnen vik Undersåker sn Abborrtjärnen tjärn
Undersåker sn Abborrviken vik Undersåker sn Abborrtjärnen tjärn, krp
Undersåker sn Agnbäcken bäck Undersåker socken Abborrtjärnen tjärn, krp
Undersåker sn Alderstenen Saknas Undersåker sn Abborrtjärnen tjärn
Undersåker sn Alsensjön sjö Undersåker sn Abborrtjärnen tjärn
Undersåker sn Alsensjön sjö /Se Anaris renbetesfjäll Abborrtjärnen tjärn
Undersåker sn Anahögarna fjäll Anaris Renbetesfjäll renbetesfjäll Agnbäcken bäck
Undersåker sn Anahögen berg /Se Andersfallet torp Allaka fjäll
Undersåker sn ?Anarisfjällen fjäll Anders-Pers gård Anahögarna fjäll
Undersåker sn Anarisfjällen fjäll Anderstorp lht Anahögen höjd
Undersåker sn Anarisfjällen fjäll Andsjövallen fäb. Anariset fjäll
Undersåker sn Anarisfjällen fjäll Annsjövallen, Se Annsjön. fäb Anarisets renbetesfjäll Saknas
Undersåker sn Anarisfjällen fjäll /Se Andsjövallen fäb. Anarisfjällen fjäll
Undersåker sn Anarisstugtjärnen tjärn Antebergsgården lht Anasjön sjö
Undersåker sn Anaristjärnarna tjärnar Antetorpet lht Anasjön sjö
Undersåker sn Anasjön sjö Aumvallen f.d. fäb. Andersolsbottnen kolbotten
Undersåker sn Anasjön sjö Bergladan, Se Bergladdrolen. lada Andsjöbäcken, Se Småtjärnbäcken! bäck
Undersåker sn Anasjön sjö Bergstedthögen hmd Andsjömyrarna myrar
Undersåker sn Anasjön sjö Blåhammarstugan lht. Andsjömyrbäcken bäck
Undersåker sn Anasjön sjö Blåhammarstugan turiststation Andsjömyren myr
Undersåker sn Anasjön sjö Blötmon hmd Andsjön sjö
Undersåker sn Anasjön sjö Blötmon hmd o lhtt Andsjön sjö
Undersåker sn Anasjön sjö Bostadmobäcken fäb. Andviken vik
Undersåker sn Anasjön, Bredsjön, Hanasjön sjöar Botten fäb. Andviken vik
Undersåker sn Anasjön sjö Brittorp lht. Andviknäset näs
Undersåker sn Andsjöbäcken bäck Brännan öde fäb Angelstjärnarna tjärnar
Undersåker sn Andsjömyrarna myrar Brännan hmd Angelstjärnarna tjärnar
Undersåker sn Andsjön sjö Brännan lht Angelstjärnen tjärn
Undersåker sn Andsjön sjö Brännvallen fäb. Angelstjärnåsen ås
Undersåker sn Andsjövallen terräng Brännvallen fäb. öde Ankarbrantmyren myr
Undersåker sn Andvikdolpen tjärn Brännvallen fäb Annfallet röjning
Undersåker sn Andviken vik Brännvallen fäb Ansbräckan backsluttning
Undersåker sn o. by Andviknäset näs Brännvallen fäb. Annsbräckorna backe
Undersåker sn Anna-Lisliden sluttning Brännvallen fäb. Annsbäcken bäck
Undersåker sn Annsiön, Se Anasjön. sjö Brännvallen fäb. Annsjömyrarna myrar
Undersåker sn Annsiön, Se Anasjön sjö Brännvallen fäb. Annsjömyråsen ås
Undersåker sn Ansiön, Se Anasjön Saknas Brännvallen fäb. Annsjön sjö
Undersåker sn Ansiön, Se Anasjön. sjö Brännvinsvallen fäb. Antebottnen kolbotten
Undersåker sn Aresketjakke fjäll Brännvinsvallen fäb. Aumbäcken bäck
Undersåker sn Aumbäcken å Brännvinsvallen fäb. Aumbäcken bäck
Undersåkers sn Aumen sjö Bräntkojan skogskoja Aumbäcken, Östra bäck
Undersåker sn Aumen sjö Bummer- eller Täfverdalen Renbetesfjäll renbetesfjäll Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bummer- eller Täfverdalen, se Täveldalen gd Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bygget lht Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bygget torp Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bygget hmd Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bäcken hmd Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Böle hmd Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Böle hmd Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Bölen tomter Aumen sjö
Undersåker sn Aumen sjö Böleskojan timmerkoja Aumen sjö
Undersåker sn Aumen, se Åmen avradsland /Se Dalbergskojan skogskoja Aumfetjorna strandområde
Undersåker sn Aumen, se Åmen sjö /Se Dalen by Aumfetjorna strandområde
Undersåker sn Aumen sjö /Se Dalen bebyggelse Aumnäset udde
Undersåker sn Aumen sjö /Se Dalen, se Österdalen! hmd Aumrun berg
Undersåker sn Aumen sjö /Se Dalen gd Aumrun berg
Undersåker sn Aumtjärnen tjärn Dals-Nyvallen f.d. fäb. Aumån å
Undersåker sn Aumvalen höjd Dalevallen öde torp Aumåsberget berg
Undersåker sn Aumvallen höjd Dalsvallen fäb. Aumåsen berg
Undersåker sn Aumåsen ås Dalsvallen lgt Avabäcken bäck
Undersåker sn Avaberget berg Djupdalen dal o. jaktpaviljong Avan vik
Undersåker sn Avabäcken bäck Edebyte lht Aven vik
Undersåker sn Avan terräng Edelund lht Avaberget berg
Undersåker sn Avaudden udde Edet lht Avan vattensamling
Undersåker sn Baune myr Edet hmd Avaflon sankmark
Undersåker sn Bautandurre dal Edevägen lht Avaudden udde
Undersåker sn Bautandurre dal Edsåsen by Backarna, Se Edsåshöjden! höjd
Undersåker sn Bautanjukke å Edsåsen ml Backgärdeshöljan hölja
Undersåker sn Bautanjukke å Edsåsen by Backåkern åker
Undersåker sn Bautantjakke fjäll Edsåsen ml Balstuåkern åker
Undersåker sn Bautantjakke fjäll Edsåsen by Badstuåkern åker
Undersåker sn Bergflon myr Eggen bebyggelse Badstuängen åker
Undersåker sn Bergflon myr Eggen, Se Äggen. by Baggskansberget höjd
Undersåker sn Bergmyrdolpen tjärn Endalsstugan turiststuga Bergflon sankmark
Undersåker sn Bergtjärnbäcken å Erikgården hmd Bergsfloåsen ås
Undersåker sn Bergtjärnen tjärn Erik-Jakobs gård Bergladdrolen sankmark
Undersåker tg Bergviken vik Erik Ols fallet öde torp Bergmyren myr
Undersåker sn Biessere tjärn Eriksberg lht Bergtjärnen tjärn
Undersåker sn Biskopsån å Falkhusen stugor Bergtjärnen tjärn
Undersåker sn Bjelle, Se Syltoppen fjälltopp Falktorpet lht Bergtjärnen tjärn
Undersåker sn Björnbacken, Lilla sluttning Fallet lht. Bergtjärnen tjärn
Undersåker sn Björnbacken, Stora höjd Fangan gd Bergtjärnhöjden höjd
Undersåker sn Björnmyren myr Fangmon, Se Fangan o. Fångåmon. gd Bergåkern åker
Undersåker sn Björnstenen minnessten Fantolatorpet tp Bergängen äng
Undersåker sn Björntjärnbäcken bäck Forströmbrännan hmd Bjeckerfloberget berg
Undersåker sn Björntjärnen tjärn Fridhem lht Bjeckerflon sankmark
Undersåker sn Björnviken vik Fridhem lht Bjällajahko = Syltfjällen Saknas
Undersåker sn *Blaahammer, se Blåhammarfjället berg Frosttorpet tp. Björnbacken höjd
Undersåker sn Blankan å Furubergsvallen fäb. Björnbacken backe
Undersåker sn Blankgärdesknulen höjd /Se Furubergsvallen fäb Björnbacken backe
Undersåker sn Blanktjärnarna, Västra tjärnar Furubergsvallen f.d. fäb. Björndrolet sankmark
Undersåker sn Blanktjärnarna, Östra tjärnar Fångåmon bebyggelse Björnmyren myr
Undersåker sn Blanktjärnen tjärn Fångåmon bebyggelse Björnramen vik
Undersåker sn Blisterflon myr Fångåmon gd Björnstenen sten
Undersåker sn Blisternäset näs Färjeolatorpet tp Björntjärn tjärn
Undersåker sn Blåhammaren, Se Blåhammarfjället fjäll Gammalhallvallen fäb. Björntjärnen tjärn
Undersåker sn Blåhammarfjället berg Gammalhjälpen, Se Hjärpen! by Björntjärnbäcken bäck
Undersåker sn Blåhammarfjället fjäll Gammalhålansvallen fäb. Björntjärnbäcken bäck
Undersåker sn Blåhammarfjället fjäll Gammalvallen fäb Björnviken vik
Undersåker sn Blåhammarkläppen fjäll Gammalvallen fäb. Blacktj. tjärn
Undersåker sn Blästersved skogsröjning /Se Gammalvallen fäb. Blankgärdesknulen höjd
Undersåker sn Bobergs skans höjd Gammalvallen fäb. Blankgärdesknösen berg
Undersåker sn Bockflon myr Gammalvallen fäb. Blankgärdet f.d. rengärde
Undersåker sn Bonddrolet myrar? Gammalvallen fäb. Blankgärdet äng
Undersåker sn Bodnäset näs Gammalvallen f.d. fäb. Blanktjärnarna tjärnar
Undersåker sn Bodåsbacken sluttning Gammalvallen fäb. Blanktjärnarna tjärnar
Undersåker sn Borvattnet sjö Gasslidvallen fäb. Blanktjärnarna tjärnar
Undersåker sn Bottenflon myr Gestvallen, se Furubergsvallen fäb. Blanktjärnbäcken bäck
Undersåker sn Bottenholmen holme Gestvallen fäb. Blesterbacken sluttning
Undersåker sn Bottenslagan myr Gilleråsen lht Blesterflon myr
Undersåker sn Brattlandshöjden berg Gilleråsen bebyggelse Blisterbacken backe
Undersåker sn *Bredfjället fjäll Gilleråsen lht Blisterbacken backe
Undersåker sn Bredsjön sjö Glåvallen öde fäb. Blisterflon flo
Undersåker sn Bredsjön sjö Gml. fäb. fäb. Blisternäset näs
Undersåker sn Bredsjön sjö Ganlidvallen fäb Blisternäset näs
Undersåker sn Bredsjön sjö Granlunda lht Blomsterstenen grund
Undersåker sn Bredsjön sjö Granlunda lht Blytegen åker
Undersåker sn Bredsjön sjö Grimsta gd:ar Blåbärsberget berg
Undersåker sn Bredsjön sjö Grimsta hmd Blåbärsskansen gml. skans
Undersåker sn Bredsjön, Se Bredsjön, Angsjön o. Hamasjön sjö Grimstad hmdd Blåfjället fjäll
Undersåker sn Bredsjön, Hanasjön, Anasjön sjöar Gräfte hmd Blåhammarfjället fjäll
Undersåker sn Bredsjön sjö Gräplingsvallen fäb. Blåhammarfjället fjäll
Undersåker sn Bresiön, Se Bredsjön! Saknas Grönvallarna ängar f.d. fäb. Blåhammarkläppen berg
Undersåker sn *Bretfjäll fjäll Grönvallarna f.d. fäb. Blåhammarskaftet höjd
Undersåker sn Bringan myr Gröplingen, Dalen med, se Dalen gd Blåhammarskaftet fjäll
Undersåker socken Bromyren myr Gröplingsvallen fäb. Blåhammarskläppen höjd
Undersåker sn /Se Brottflon myr Gulsjövallen fäb. Blåhammarskläppen berg
Undersåker prästgäll Brottflon, Över myr Gunnilvallen lht Blästerbränna skogstrakt
Undersåker prästgäll Brottåsen ås Gunnilvallen lht Blästersve röjning
Undersåker prästgäll Bruddan å Gårdsjövallen fäb. Blötmobäcken bäck
Undersåker prästgäll Bruddan å Gårdåvallen fäb. Bockhålet sankmark
Undersåker prästgäll Bruddan å Gåsålidvallen fäb. Bockmyren myr
Undersåker prästgäll Bruddtjärnarna tjärnar Gärde gd Bockmyrflon sankmark
Undersåker prästgäll *Brudsten holme Gärdet lht. Bodhögen höjd
Undersåker prästgäll Bryddbecker, Se Bruddan Saknas Gärdet öde torp Bodhögen fjäll
Undersåker tingslag Bråtjärnbäcken bäck Gärdsåsen lht o, torp Bodnäset udde
Undersåker tingslag Bråtjärnen myr, f.d. tjärn Gärdsåsen bebyggelse Bodvägen stig
Undersåker tingslag Bråtjärnhöjden höjd Gärsåsen lht Bonddrolet sankmark
Undersåker tingslag Brännan höjd Hage lht Bonäsdrolet sankmark
Undersåker tg Brännholmen holme Halleberg lht Borgsbacken backe
Undersåker tg Bränntjärnen tjärn Halleboda lht Borgsveåkern åker
Undersåker tg Brännvallen sluttning Hallen by Bostadmon mo
Undersåker tg Brännvallknipparna höjder Hallen by Bostamyren myr
Undersåker tg Brännvinsbäcken bäck Hallen hmd Botten sjöända
Undersåker tg Brännvinsvallbäcken bäck Hallen bebyggelse Botten del av V. Vattensjön
Undersåker tg Brännön ö Hallgård lht Bottenbäcken bäck
Undersåker tg Brännön ö Hallgårdarna hmd Bottenholmen holme
Undersåker tg Bränthögen ås Hallsta lht Bottenslagan dalgång
Undersåker tg Bräntudden udde Halltomten lht Bottenslagan del av Ottfjället
Undersåker tg Bunarfiell, Se Bunnerfjällen. fjäll Halltorpet tp. Bottenslagorna sänka
Undersåker tg Bunar Fjäll, Se Bunnerfjällen fjäll Hallvallen fäb Bottnen del av sjö
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjällparti Hallvallen fäb. Brantbacken backe
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjäll Hallvallen f.d. fäb. Brantåkern åker
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjäll Hallänge lht Brantåkern åker
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjäll Hallvallen fäb Brantåsen ås
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjäll /Se Hammarvallen fäb. Brattåkern åker
Undersåker sn /Se Bunnerfjällen fjäll Hammarvallen f.d. fäb. Bredsjön sjö
Undersåker sn /Se Bunnerstöten fjäll /Se Hanstorpet tp Bringan myr
Undersåker sn Bunnran, V. el. Ö. älvar Hedintorpet lht Bringan åker
Undersåker sn Burshögarna sluttningar Hegre hmd. Broforsen fors
Undersåker sn /Se Buråsen ås Helgero lht Bruddan bäck
Undersåker sn /Se Buråstjärnen tjärn Helgsjövallen lht Bruddan bäck
Undersåker sn /Se Buskbrädden avsats Helgesjövallen lhtt Bruddtjärnarna tjärnar
Undersåker sn /Se Busknäset näs Hemsjövallen fäb. Bruddtjärnen tjärn
Undersåker sn /Se Bustadmyren myr Hensjövallen fäb. Bruddviken vik
Undersåker sn /Se Bustadmyren myr Henåvallen fäb. Bruddviken vik
Undersåker sn /Se Bustadåsen ås Henåvallen fäb. Brunnskällan källa
Undersåker sn /Se Bäckmyren myr Hinsjötrakten lht Brunnskällmon skogsmark
Undersåker sn /Se Bäckmyren myr Hissjövallen fäb. Brunnskällmyren myr
nylandsmän inbyggarbeteckning Bäverkroken krok av å Hissjövallen fäb. Brunnsåkern åker
»remmismen» inbyggarbeteckning Bölesbacken backe Hitting, Tranris och, se Tranris gd Bråtet skogsbacke
»stomnegerdzmen» inbyggarbeteckning Bölesbäcken bäck Hjärpen by Bråtjärnen tjärn
undersåkring inbyggarbeteckning Bölesflon myr Hjärpens municipalsamhälle, Se 1-2 Hjärpen! municipalsamhälle Bråtjärnen tjärn
Anarisstugan fäb? Dakteke sjö Hjärpskansen lämningar av ett försvarsverk Bråtjärnhöjden höjd
Antontorpet f.d. torp Dals-Nyvallen sluttning Hjärpströmstorpen torp Brännbacken backe
Bergvikskojan koja Diupsiöö, Se Djupsjön, Norra o. Södra. sjö Holm kroken lht Brännholmen holme
Björneborg f.d. fäb? Djupdalen dal Hosarna bebyggelse Brännholmen holme
*Boda »ödesböle» Djupdalen dal Hoset gml. bebyggelse eller åker Brännholmviken vik
*Boda nu okänd ort Djupdalen sluttning? Hottö kronopark Brännmyren myr
*Bräcke »ödisgotz» Djupdalen dal Hottö kronopark Brännorna område
Brännvallen f.d. fäbod Djupdalsbäcken å Hottöboden fäb. Brännvallbäcken bäck
Brännvallen fäbod Djupdalsbäcken å Hottögsvallen f.d. fäb. Brännvallknipparna höjder
Brännvinsvallen fäbod Djupdalstjärnen tjärn Hunderiktorpet lht Brännvinsbäcken bäck
Böle lht Djupmyrbäcken å Hundsundsvallen fäb. Brännvinsbäcken bäck
Böle by Djupmyrbäcken å Hundsundvallen fäb. Brännvinsvallbäcken, Se Gammalvallbäcken! bäck
Böle by Djupmyrdammet tjärn Hundsundvallen fäb. Brännåkern åker
Böle gårdar Djupmyren myr Husnäset hmd Brännön ö
Böle t /Se Djupmyren myr Husnäset gård Brännön holme
Dala t (?) /Se Djupmyren myr Husnäset gård Bränthögen kulle
?Dalen by Djupmyren myr Hyttåkern f.d. malmhyttor Bränthögflon sankmark
Dalen by Djupsjöbergen berg Hålan hmd. Bräntudden udde
?Dalen by Djupsjöbergen berg Hålland by Bräntudden udde
Dalen by? Djupsjöbergen berg /Se Hålland by Bunnerfjällen fjäll
Dalen by? Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Hålland by /Se Bunnersjöarna sjöar
Dalen by Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Hålland by Bunnersjön sjöar
Dalen by Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Hållandevallen f.d. fäb. Bunnerskalet, Västra o Östra dalgångar
Dalen by /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Hållen hmd Bunnerskalet dal
Dall = Dalen by /Se Djupsjön, Norra o Södra sjöar Hållen, Se Hallen! hmd Bunnerstötarna, Sönnre höjder
Dalsvallen f.d. fäbod Djupsjötjärnen tjärn Hållvallen fäb. Bunnerstötarna höjder
Edet »ödesböle» /Se *Djupån biå Hålvallen fäb. Bunnerstötarna fjäll
?Edet bebyggelse Dolparna tjärnar Hålvallen fäb., Se Hållvallen. fäb. Bunran å
Edsåsen by? Dolpbäcken å Hårdvallen f.d. fäb. Bunran å
Edsåsen by Dolpflon myr Hårsta by Burshögarna höjder
Edsåsen by Dolpflon myr Hårsta by Burshögarna höjder
Edsåsen by Dolpmyren myr Hårsta ml. Burshögdalen dal
Edsåsen by Dolpmyren myr Hägre bebyggelse Buråsen ås
Edsåsen by *Donefjäll fjäll Hägre gårdar Buråsen ås
Edsåsen by *Doressjöån å Hästvallen fäb. Buråstjärnen tjärn
Edsåsen by Dyngmyren myr Hästvallen lht Buråstjärnen tjärn
Edsåsen by *Dyoposior asen Saknas /Se Högen hmd. Buskbrädden avsats i bottnen
Edsåsen by Döla, Se Handölsån! å Högen hmd Busknäset udde
Edsåsen by Döla fluvius, Se Handölsån! Saknas Högen hmd Bustumyren myr
Edsåsen by Döresjöåhn, Se Skarvdörrsån å Högen bebyggelse Bustvalen berg
Edsåsen by Dörrpiken fjäll Högen hmd Bäckgärdet äng
Edsåsen by Dörrsjön sjö Högmon gd Bäckmyren myr
Edsåsen by Eckorn Ån, Se Ekorrån,Västra å Höjdvallen fäb. Bäckslåtten äng
Edsåsen by Edet terräng Hörnan lht Bäckslätten äng
Edsåsen by Edet myr Imbrigdsgärden gård Bäverkroken åkrök
Edsåsen by Edsstaden strand Jakobs gård Bäverkroken åkrok
Edsåsen by Edsåhsån, Se Henån. å Jakobersfallet tp Böle åker
Edsåsen by Edsåshöjden höjd Jakobsstad lht Bölesdalen dal
Edsåsen by Eena Elff, Se Enan. älv Jonstorp lht. Bölesbäcken bäck
Edsåsen by Ekorrdörren fjällpass /Se Jo-Persvallen fäb. Bölesflon flo
Edsåsen by Ekorrdörren fjällpass Jo-Persvallen fäb. Bölesflon sankmark
Edsåsen by /Se Ekorrdörren fjällpass Jägartorpet tp. Bölesflodolpen tjärn
Edsåsen by /Se Ekorrdörren bergpass /Se Järpen by Bölessve röjning
Edsåsen by /Se Ekorrdörren fjällpass /Se Järpen, Se Hjärpen! by Bölet ödesböle
?Edsåsen by /Se Ekorrån å Järpen municsamh. Daktokken, Se Lillåtjärnen! tjärn
eesas, se Edsåsen by /Se Ekorrån, (Västra) å Järpen m:e Dakktoko fjäll
Eisåsen by /Se Ekorrån, Västra å Järpsbyn by Dala ann bränna röjning
Fanberg gd /Se Enan å Järpstorvallen fäb. Dalladan lada
Furubergskojan skogskoja Enan å Järpströmstorpen lht Dalstjärnen, Se Svarttjärnen! tjärn
Fångåmon gd:ar /Se Enan älv Kilbo lht Dalstj. tjärn
Glåvallen f.d. fäb? Enan å Kilen torp Dalsängen äng
*Greffte ödesgods /Se Enan å Kilen gårdar Detnaletjuolde höjd
Grimsta bebyggelse Enan älv Kilfors sågverk Ditnektjoöle fjäll
Grimstad förr ödesböle /Se Enan älv Klockar anders vallen fäb. Djupmyrbäcken bäck
Grimsta bebyggelse /Se Enan älv Klockstugan, Se Endolsstugan! turiststuga Djupmyrbäcken bäck
Grimsta gd:ar /Se Enan å Klocktorpet lht Djup myren myr
Grimstad f.d. by /Se Enan å /Se Koran hmd. Djupmyren myr
Grimstad gdr /Se Ena älv älv Korarna hmd Djupmyren myr
Grimsta gd:ar /Se Ena älf älv Ko(r)sjövallen fäb. Djupsjöfallet fall
Gräfte åkermark Enbågen krök av Enan Korsjövallen fäb. Djupsjöfallet kolfall(?)
*Gräfte förr gd, nu åkermark /Se Enbågen krök av Ena älf Korsvallen fäb Djupsjön, N., Se Nörder-Djupsjön. sjö
Gräfte hmdel /Se Eneelf, Se Ena älf älv Korsvallen fäb. Dolparna tjärnar
Gräfte förr gd /Se Ene älfven, Se Enan å Kosjövallen fäb. Dolparna tjärnar
Gräfte gd /Se Enkälen, Se *Ålfkälen. partialkäl /Se Kristiansborg lhtr. Dolparna tjärnar
Gräpplingsvallen fäb Falkvalen fjäll Krusolatorpet tp Dolpen tjärn
»Hal», Se Hallen Saknas Falkvalen berg Kungl. Jaktkl-s pavilj. jaktstuga Dolpen tjärn
*Haleland, Se Hålland. Saknas Fallet odlad mark Kungsbacken lht Dolpmyren myr
?Hallen by Fangan å Kungshälla lht Dolpmyren myr
Hallen »ödesböle», nu by Fangan å Kvarnbrännan, Se Brännan! lht Dolpmyrdolpen tjärn
?Hallen by Fangan å Kvarnbränna gård Drängstuåkern åker
Hallen by Fangan å /Se Kåråsen lht Dyngmyren myr
Hallen by Fangvalbäcken å Kåråsen torp Dödforsen fors
Hallen by Fangvalen berg Källunda lht Döforsen fors
Hallen gårdar Fannberget berg o. fäbod /Se Köjahöjden lht Dödmansudden udde
Hallen by Femknippen fjäll /Se Köjan lhtt Dödmansudden udde
Hallen by Fettjebrädden avsats i Ottsjön Köjan lgt Edet väg
Hallen by Fettjesandudden udde Lapptorpet öde tp Edet terrängområde
Hallen by Fettjetjärnen tjärn Lars-Eliasstugan stuga Edet ed
Hallen by Fettjorna myr Lars Elinskojan stuga Edesforsen fors
Hallen hmd:ar /Se Finnångelflätet fjäll(?) Lidströms fäbod fäb. Edet landområde
Hallen by /Se Finnångeltjärnarna tjärnar Lidströmsvallen fäb. Edsstaden båtlänning
Hallen by /Se Fiskbodbäcken å Lidströmsvallen fäb. Edsstaden strandområde
Hallvallen fäbod Fiskbodnäset näs Liljas torp Edsstadviken vik
»Hardland», Se Hålland Saknas Fisklöset tjärn Liljehem lht Edsåshöjden höjd
*Heggen, Se Äggen. Saknas Fittjesanden sandstrand /Se Lillböle lht Eggen ås
?Helgesjövallen lht Fittjesandudden udde /Se Lillböle avs. Eggåkern åker
Henriktorpet f.d. torp Fittjetjärnen tjärn /Se Lillgården hmd. Eggåkerbacken åker
Hensjövallen fäbod Fittjorna strandängar /Se Lillmon tp Ekorrdöret fjällpass
Henåvallen fäbod Fjällmyren myr Lillmon lhtt Ekorrdörren fjällpass
*Hierppen, Se Järpen. Saknas Fl-ahogen, Se Falkvalen fjäll Lillvallen, Skanvegan! by Ekorrhammaren höjd
Hjerpen by? *Flatvalen? fjäll Lillavallen fäb. Ekorrån å
Hjerpen by? Flenan myr Lillvallen fäb. Ena älv
Hosät bebyggelse eller åker /Se *Flonfjällen fjäll Lillvallen fäb. Enadalshöjden höjd
Hjerpen by Flätet myr Lillvallen fäb. Enan å
Hjerpen by /Se Forssjöarna sjöar Lillvallen fäb. Enan älv
Hjärpen m:e /Se Forssjöknösen höjd Linndörrsstugan fjällstuga Enbågen, Övre åkrök
Hjärpen, se Järpen samh. /Se frestafloa gränsmärke /Se Litström(s)vallen fäb. Enbågfjället Se Fiskåhöjden! fjäll
Hundsundvallen fäbod Frosklet tjärn Lugnet lht Enbågsfjället fjäll
Husnäset gd /Se Frostaflon flo /Se Lugnet, Se Sandbacken! avs Endalshöjden höjder
Hålland by Fruntimmersklumpen höjd /Se Lundkvistkojan skogskoja Endalsstugan turiststuga
Hålland by Furuberget berg Lustigs hmd Enkälen fjällparti
?Hålland by Furuberget berg Lustigs hmd Erik-Johansviken vik
Hålland by Furubergstjärn-bäcken å Lyckan lht Erikjönsberget berg
Hålland by Furubergstjärnen vik Lyckebo lht Erikols näset näs
Hålland by Furubergsviken vik Lägden hmd Erikröjningshålet sankmark
Hålland by Furutjärnbäcken bäck Lägden lht. Eriksröjningen röjning
Hålland by Furutjärnen tjärn Lövnäsen lht Essdalen, Se -Edsstaden. strandområde
?Hålland by Fåfängbacken höjd Lövnäset lht Esstaden båtstad
Hålland by Fångvalen berg /Se Lövvik, Se Sisttorpet! torp Estenbränna röjning
Hålland by Fångvatne, Se Vattensjön, Västra o. Östra. sjöar Mariero avs. Estenshosen ås
Hålland by Fångvatna, Se Vattensjön, Östra o. Västra. sjöar Melen hmd. Ettskalet berg
Hålland by fångv-t-, Se Vattensjön, Västra o. Östra sjöar Melen lhtt Falkvalen höjd
Hålland by Fångvattnet, Se Vattensjön, Västra o. Östra. sjö Mellandalen lht Fangan å
Hålland by Fångvattnet, Se Vattensjön, Västra o. Östra sjö Mellandalen öde gård Fangan å
Hålland by Fångvattnet, Västra och Östra sjöar Mellerstgården hmd Fangan å
Hålland by Fänisåsen ås Mellerstvallen fäb. Fangbotten del av sjö
Hålland by Gammalbodtjärnen tjärn Mellerstvallen fäb. Fangvalen höjd
Hålland by /Se Gammalvallbäcken å Mellerstvallen fäb. Fangvalen lågfjäll
Hålland by /Se Gammalvallen sluttning Mo ml. Fannismyren myr
Hålland by /Se Gammalvallmyren myr Mo by Fannismyråsen ås
Hosät bebyggelse eller åker Gammalvallmyren myr Mo by Farfargärdet åker
Hosät bebyggelse eller åker Gammalvalltjärnbäcken å Mo, Lilla torp Farfaråkern åker
Hosät åker Gammalvalltjärnen tjärn Mokvallen fäb. Faråkren åker
Hosät bebyggelse eller åker Gammalvalltjärnen tjärn Motorp lht Fattigbacken åker
Hosät bebyggelse eller åker Gesten sjö Movallen bebyggelse Fattigbössan källa
Hålland by /Se Gestvallen sluttning Movallen, Se Vallbo! by Fattigbössdalen dal
Hållvallen fäb. Saknas Getklövmyren myr Moängen lgt Femknippen fjällparti
Hålvallen; fäb Saknas Getklövmyren myr Nickens gård Femtjärnarna tjärnar
Hårdland by /Se Getryggen höjd NilsPersfallet öde torp Fetjeavan vik
Hårsta by Getvalen berg /Se Nordbottnen fäb. Fetjebrädden kant sjöbotten
Hårdsta gdr? Gierkebårre berg Nordbottnen fäb. Fetjesanden strandområde
Hårsta gård Giettetjakke fjäll Norderstvallen fäb. Fetjesandudden udde
Hårsta by Giettetjakke berg Nordestvallen fäb. Fetjetjärnen tjärn
Hårsta by Gle avsats i Ottsjön Nordsundsarna, Se Hallen! inbyggarbeteckning Fetjorna strandområde
Hårsta by Glåberget berg Norsjövallen fäb. Finnbäcken bäck
Hårsta by Glåbäcken å Norsjövallen fäb Finnviken vik
Hårsta by Glån sjö Norskstugan, Se Endalsstugan! turiststuga Finnsvedalen dal
Hårsta by Godahoppsudden f.d. udde Notebo lht Finnsvemyren myr och svedjeland
Hårsta by Goffamyren myr Notvallen bebyggelse Finnsverista röjning
Hårsta by Goffamyren myr Notvallen skattetorp Finnviken vik
Hårsta by Goffamyren myr Nyhem hmd Fiskbodbäcken bäck
Hårsta by Gravaflon myr Nyhem lht Fiskbudrolet sankmark
Hårsta by Gravamyren myr Nyhem lht Fiskbunäset udde
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Gravamyren myr Nyhemmen lappläger Fisklöset tjärn
Hårsta by Grejmyrdolpen tjärn Nyhemmen lapphemman Fisklöset tjärn
Hårsta by Greplinge, Se Gräpplingen, Stora. sjö Nyland ml. Fiskåhöjden höjd
Hårdsta gd. Grindmyren myr Nyland by Fiskåtjärnen tjärn
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by *Grinås berg, gränsmärke Nyland by Fiskåtjärnen tjärn
Hårsta by Grobergsåkern åker /Se Nylandsvallen fäb Fittjesanden sandstrand
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Grobergsåkern åker /Se Nylandsvallen f.d. fäb Fittjesanden, Se Fittjorna sandstrand
Hårsta by Grobergsåkern åker Nytomta lht Fittjesandnäset näs
Hårsta by Grobergsåkern åker Nytorp lht Fittjesandudden udde
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Grodhålet hål i terrängen? Nyvallen fäb. Fittjetjärnen tjärn
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Grofjället fjäll Nyvallen fäb. Fittjetjärnen tjärn
Hårsta by Grofjället Saknas Nyvallen f.d. fäb. Fittjorna strandängar
Hårdsta gd Grofjället fjäll /Se Nyvallen fäb. Fittjorna ängsmark
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Grohällan sten Nyvallen fäb. Fjällmyren myr
Hårsta förr öde kronogods och tingsställe, nu by Gromyrarna myr Nyvallen f.d. fäb. Fjällskaftet fjällända
Hårsta by Groplingen, Se Stora Gröplingen! Saknas Nyvallen fäb. Fjösbäcken bäck
Hårdsta gd. Groplingen, Se Gräpplingen, Stora o. Lilla. sjö Nyvallen fäb. Flaggberget berg
Hårsta by Gruvberget berg Nyvallen fäb. Flatbrännan kolbotten
Hårstad f.kungsgård Gruvfjället fjäll Nyvallen fäb. Flaten slätt
Hårsta gd Gruvflon myr Nyvallen fäb., Se Dals-Nyvallen. f.d. fäb. Flenan flo
Hårdsta gd. Gruvhöjden myr Näsisved lht Floarna floar
Hårsta by Gråbergsåkern, se Grobergsåkern åker Nässved gård Flottstan färjställe
Hårsta by Gråsjödörren myr(?) Offsjövallen fäb. Flygarröjningen röjning
Hårsta by ?Gråsjöfjället fjäll Olafallet torp Flätan (?) myr
Hårsta by ?Gråsjöfjället fjäll Olas gård Flötan(?), Se Flätan. myr
Hårdsta by? Gråsjöfjället fjäll Olsnånsbrännan avs. Flötdrolet sankmark
Hårsta by Gråsjöfjället fjäll Olmånsbrännan lht Forssjöarna sjöar
Hårsta by ?Gråsjöån å Olpershögen hmd Forssjöarna sjöar
Hårsta by ?Gråsjöån å Olsvetorpet lht Forssjöbäcken bäck
Hårsta by Gråsjöån å Ongste gmlt hmd. Forssjöknösen höjd
Hårsta by Gråstenmyrarna myrar Ottsjö by Forssjöknösen berg
Hårsta by ?Gräfte åkermark /Se Ottsjö Saknas Forssjöån, Se Grönan! å
Hårsta by Gräften åker /Se Ottsjö by Forssjöån å
Hårsta by Gräftån å /Se Ottsjö by Frostflon flo
?Hårsta by græniotoppen, stora berg /Se Ottsjön by Fruntimmersklumpen, Se Sylskaftet! höjd
Hårsta by *Gräpplinge avradsland avradsland Perperstorpet lgt Furuberget berg
Hårsta by *Gräpplinge avradsland avradsland Pervallen fäb. Furuberget berg
Hårsta by Stora Gräpplingen o. L. sjöar Petter-Hög-torpet torp Furuberget berg
Hårsta by Gräpplingen, Stora o. Lilla sjöar Petterjönstorpet lht Furubergsbäcken bäck
Hårsta by Gräpplingen, Stora o. Lilla sjöar Pevallen fäb. Furubergsholmen holme
Hårsta by /Se Gräpplingen, Lilla och Stora sjöar Prästbordet hmd Furubergsholmen holme
Hårsta by /Se Gräpplingen, Stora sjö Prästbordet bebyggelse Furubergsholmen holme
Hårsta by /Se Gräpplingen sjö /Se Prästvallen fäb. Furubergstjärnen tjärn
Hårsta by /Se Gräpplingsvalen berg Prästvallen fäb. Furubergstjärnen tjärn
Hårsta by /Se Gräpplingvalen höjd Prästvallen fäb. Furubergstjärnen tjärn
Hårdsta gd /Se Grönan å Rasktorpet lht Furubergsviken vik
Hårsta by /Se Grönan å Rekdalsvallen, Se Skårsdalsvallen! fäb. Furubergsviken vik
Hårsta by /Se Grönandal dal Rikardsvallen fäb. Furumalingen skogdunge
Hægran Saknas Gröndalen dal Ripsved lht. öde Furutjärnbäcken bäck
Hägre gd:ar Grönklumpen berg /Se Rismoåsen, Se Skårsdalen! by Furutjärnbäcken bäck
Hägre gdr Gröntjärnberget berg Rista by Furutjärnen tjärn
Hägre gdr Gröntjärnbäcken bäck Rista by Furutjärnen tjärn
Hägre gdr Gröntjärnen tjärn Rista by Fåfängbackarna backar
Hægran ödesböle /Se Gröntjärnen tjärn Rista ml. Fånettjärnen, Se Svarttjärnen! tjärn
*Hægran ödesjord /Se Gröntjärnflon myr Rista by Fångan å
»hærope», Se Järpen Saknas Grönvallen terräng Rista by Fångvalen fjäll
*Höle, Se Hårdlund. Saknas Grönvalltjärnen tjärn Rista by Fångvalen, Se Fangvallen! höjd
Järpen samh. Gröplingen sjö /Se Ristafallet lht. Fångvalen, Se Fangvallen. lågfjäll
Järpen by Gröplingen, Stora sjö Ristansvallen fäb. Fångvattnet, Se Vattensjön, Västra o. Östra! sjöar
Järpen by ?Gröplingsruarna Saknas /Se Ristavallen fäb. Fångån, Se Fangan! å
Järpen by Gröplingvalen berg Ristgården tp Fångån, Se Fangan. å
Järpen, (Järpbyn) by Grötmjölhögen berg /Se Romo by Fånötjärnen tjärn
Järpen samh. Gröven del av Ottsjön Romo by Fänismyren myr
Järpen by Gullfinnsån å Romo ml. Fänisåsen terrängparti
Järpen by Gullholmen holme Romo by Färjsundet sund
Järpen by Gulmyren myr Romo by Fätisandudden, Se Fetjesandudden. udde
?Järpen by Gulsjömyren myr Romo by Förlandet åker
Järpen by Gulsjön sjö Romohöjden lhtt Gamla-kvarn forsen fors
Järpen by Gulsjövallen terräng Romotorp lht Gammalbodtjärnen tjärn
Järpen by Gulåmyren myr Rosendal lht Gammalbodtjärnen tjärn
Järpen by Gulån å Rosenlund lht Gammalbodtjärnen tjärn
Järpen by Gulån å Rossvik, Se viknamnet Rossviken. bostäder Gammalbodtjärnen tjärn
Järpen by Gulån å Rulldalsvallen fäb. Gammalrödjan röjning
Järpen samh. Gulån å Rulldalsvallen f.d. fäb. Gammalvallbäcken bäck
Järpen samh. Gulån å Rulldalsvallen fäb. öde Gammalvallbäcken bäck
Järpen samh. Gulån å /Se Rån lht Gammalvallbäcken bäck
Järpen samh. *Gulåviken vik Rån öde torp Gammalvallbäcken bäck
Järpen by Gulåviken vik Rödningsberg lht. Gammalvallbäcken bäck
Järpen by Gunders mosse myr Röjningen lht Gammalvallmyren myr
Järpen by Gunnilvallsviken vik Salomonfallet tp. Gammalvalltjärnen tjärn
Järpen by Gunnilvallsviken vik Salomonfallet lht Gammalvalltjärnen tjärn
Järpen by Guolpene myr Sandbacken avs. Gammalvalltjärnen tjärn
Järpen by Gurkesvajja dal Sandtorp lht Gammalvalltjärnen tjärn
Järpen by Gysen avradsland /Se Semtorpet lht. Gasoliden äng
Järpen by Gåldåhn, Se Gulån å Semtorpet lht Gasolid-hammarn berg
Järpen by Gålsiön ?, Se Glån! Saknas Setteråvallen fäb. Gauta höjd
Järpen by Gårdsjön sjö Sisttorpet torp Gastkullen kulle
Järpen by Gårdsjön sjö /Se Sjölägden hmd Getklövmyren myr
Järpen by Gårdåviken vik Sjölägden hmd Getryggen fjäll
Järpen by Gårdåviken vik Sjölägden ödetorp Getryggen höjdsträckning
Järpen by Gårdåviken vik Skansborg lht Getryggen fjäll
Järpen by Gåsbäcken bäck Skansbygget lht Getvalen höjd
Järpen m:e /Se Gåstjärnen tjärn Skansen ruin Giettatjakkie fjäll
Järpen samh. /Se Gåsåliden berg Skansegan by Gillerkvällflon sankmark
Jerpen by /Se Gåsålidhammaren höjd Skanstorpet lhtr. Gjepnientjahke = Herrångsstötarna Saknas
Järpen m:e /Se Gäddtjärn tjärnar /Se Skansvallen f.d. fäb. Gjettatjahke fjäll
Järpen samh. /Se Gällingmyrbäcken bäck Skavhuggen fäb. Gle vadställe
Järp-Storvallen fäbod Gällingmyren myr Skavhugget fäb. Gle vadställe
*Karåss, Se Kåråsen. Saknas Gärdsåsberget berg Skillvattnet lgt Glea vik
Kilen t /Se Gärdsåsen ås Skjutfiske med Gröplingen,Se nat.namn Gröplingen! Saknas Glen vik
Klockar-Andersvallen fäbod Gärdsåsflon myr Skoles lht Glåbergen berg
Korsjövallen fäb? Gästsiön, Se Gesten. sjö Skorsdalsvallen fäb. Glåberget berg
Korsvallen f.d.fäbod Gästsjön, Se Hottöjen sjö Skrapakalln fäb. Glåberget berg
Kronkojan koja *Hakenstad, se *Håkenstad jord Skyttmon lht Glåbäcken bäck
*Kvissle Saknas Hallbäcken bäck Skårsdalen bebyggelse Glån sjö
*Kyrkiebordett, Se Prästbordet. Saknas Hallstuflon myr Skårsdalen by och dalar Glån sjö
*Kyrkstan Saknas Hallstutjärnen tjärn Skårsdalen by Glån sjö
Kåråsen bebyggelse Hallån å Skårsdalsvallen fäb. Godahoppsudden udde
Köja, se Köjan gdr Hammarberget berg Slagsån hp Godfarmyren myr
Köjan gdr /Se Hammarfallet fall Slisktorpet tp Gottegen åker
Köja(n) gdr /Se Hammerdalsfjället fjäll Småvallarna fäbodar Grapa fjäll
Lillvallen fäbod Hanasjön, Anasjön, Bredsjön sjöar Småvallarna fäb. Grapan höjd
Lillvallen f.d. fäbod Handklövsflon myr Sprängsvallen fäb. Gravaflon flo
Långåker ålderdomshem /Se Handöhlselffwen, Se Handölsån. å Sprängsvallen fäb. Gravamyren myr
Långåkervallen f.d. fäbod Handölan älv Stamgärde by Gravflon sankmark
Lägden hemmansdel /Se Handölan å Stamgärde by Grimstahosen ås
Mellerstvallen f.d. fäbod Handölan å Stamgärde ml. Grimstamelen backe
?Mo gd Handölan å Stenbacken fäb. öde Grindmyrbackarna backar
?Mo gård /Se Handölan å Stensdalsstugan fjällstuga Groberget höjd
Mo by Handölan å Stenvallen fäb. Grobergsåkern åker
Mo by Handölan å Stolt-Jonastorpet öde torp Grof-fjället fjäll
Mo gd? Handölsdalen Saknas /Se Storste lgt Grofjället fjäll
Mo by Handölsån å Storsta, Se Stårsta! hmd Grofjället fjäll
Mo by Handölsån å Storträdvallen fäb. Grofjället fjäll
Mo by Handölsån å Stortrevallen fäb. Grohällan häll
Mo by Haraklövmyren myr Storvallen fäb. Gromyrarna myrar
Mo by Hasselbacken höjd Storvallen fäb. Grubban dal o. odling
Mo gd Hattogen, Se Hottöjen. sjö Storvallen fäb. Gruvan gruvöppning
Mo by Hattasiön, Se Hottöjen. sjö Storvallen f.d. lappheim Gruvflon flo
Mo by Hattösiön, Se Hottöjen Saknas Strulolatorpet tp Gruvflon sankmark
Mo by Helgesjöarne sjöar Stråten lappläger Gruvhöjden höjd
Mo by Helgesjöflon myr Strömsbacken lht Gruvhöjden höjd
Mo by Helgesjön sjö Strömsborg stuga Gruvsmällen höjd
Mo by Helgesjön sjö Stårsta gd:ar Gruvsmällen fjäll
Mo by ?Helgesjön sjö Stårsta hmd Grytan hölja
Mo by ?Helgesjön sjö Störreset slåttkoja Gråsjöfjället fjäll
Mo by Helgesjön sjö Summelsjön lht Gråsjöfjället fjäll
Mo by Helgesjön sjö Sunnestvallen, Se Sönnerstvallen! fäb. Gråsjöån å
Mo by /Se Helgesjön sjö Sunnestvallen fäb. Gråsjöån, se Valöjan Saknas
Mo by /Se Helgesjön sjö Sunnestvallen fäb. Gråsjöån å
Nyland by Helgesjön sjö Svantjärnvallen fäbodvall Gråstenmyrarna myrar
Nyland by Helgesjön sjö Sved Saknas Gråstensmyrarna myrar
Nyland by Helgesjön sjö Svensta by Gråtede åker
Nyland by? Helgesjön sjö Svensta by Gräften åker
Nyland by Helgesjön sjö /Se Svensta bebyggelse Gräftån å
Nyland by Helgesjön sjö /Se Svenstavallen fäb. Gräplingarna sjöar
Nyland by Helgesjövattn, Se Helgesjön sjö Svenstavallen fäb. Gräpplingsvalen lågfjäll
Nyland by Helgetjärnarna tjärnar /Se Svärdstorpet torp (f.d. ?) Grönan å
Nyland by? Helgtjärnbäcken å Sylhyddan turiststation Grönan å
Nyland by Helgtjärnbäcken bäck Sylhyddan turiststation Grönan å
Nyland by Helgtjärnen, Västra tjärn Sågbacken lht Gröngumpen höjder
Nyland by Helgtjärnen, Östra tjärn Sågbacken lht Gröngumpen fjäll
?Nyland by Helgtjärnforsen fors Säteråvallen fäb. Grönklumpen höjder
Nyland by Helgtjärnåsen ås Sätteråvallen Saknas Gröntjärn tjärn
Nyland by Hemfarabackarna backar Söderåsen torp Gröntjärnbergen berg
Nyland by Hemfaraflon myr Söderåsen bebyggelse Gröntjärnberget berg
Nyland by Hemmingmyren myr Sönnerstvallen fäb. Gröntjärnbäcken bäck
Nyland by Hem Siön, Se Hensjön Saknas Sönnerstvallen fäb. Gröntjärnen tjärn
Nyland by:? Hensjömyrarna myrar Sörbottnen fäb Gröntjärnfallet vattenfall
Nyland by Hensjön sjö Sörbottnen fäb. Gröntjärnflon sankmark
Nyland by Hensjön sjö Sörgården hmd Gröplingen, L. o. St. sjöar
Nyland by Hensjön sjö Söråsen lht Gröplingen sjöar
Nyland by Hensjön sjö Thamsvalla lhtr. Gröplingsvalen höjd
Nyland by Hensjön sjö Tjatjasen lappläger Gröplingsvalen fjäll
Nyland by Hensjön sjö Tobakvallen fäb. Grötmjölshögen berg
Nyland by Hensjön sjö /Se Tobaksvallen fäb. Gröven strömfåra
Nyland by Henån å Toppen fäb. Guldfinnsån å
Nyland by Henån å Toppen fäb. Gullbacken äng
Nyland by Henånäset näs Toppvallen fäb. Gullfinnsån å
Nyland by Herr-Bengtbäcken bäck Torpet torplht Gullhålet åker
Nyland by Herr-Bengtmyren myr Torrbo f.d. fäb. Gulsjön sjö
Nyland by Herr-Olatunnan källa Tossön lht Gulsjönäset udde
Nyland by Herrångskalet fjäll /Se Tossön lht Gulån å
Nyland by Herrångstötar tjärn /Se Tossön hpl Gulån å
Nyland by Herrångsstötarna höjder /Se Tranris gd Gulån å
Nyland by Herrångstöten fjäll /Se Tranris lappby lappby Gulåviken vik
Nyland by Hierpehytta, Se *Järphyttan. gammal hytta Tranris och Hitting Renbetesfjäll renbetesfjäll Gummans kulle höjd
Nyland by Hierpe Skantz, Se Skansen. befästningsruin Tranris bebyggelse Gummans kulle kulle
Nyland by Hissjöbäcken å Trillevallen fäb. Gunnilvallsviken vik
Nyland by Hissjödammet tjärn Trontorpet torp Gårdsbacken åker
Nyland by Hissjövallen sluttning Trontorpet lht Gårdsbackåkern åker
Nyland by Hjulåsbäcken å Trostabacken lht Gårdsjömyren myr
Nyland by Hjulåsen ås Trostabacken lht Gårdsjön sjö
Nyland by Hjulåsen ås /Se Tryggården hmd. Gårdsjön sjö
Nyland by Hjulåsgravarna gravar Tväråvallen lappkojor Gårdsjön sjö
Nyland komm.bost. Hjärpeströmmen, se Järpeströmmen älv Täveldalen gd Gårdsjönäset näs
Nyland komm.bost. /Se Holmtjärnen tjärn Törbo öde fäb. Gårdåmyren myr
Nyland by /Se Holmtjärnen tjärn Ulvåhyddan turisthyddor Gårdån å
Nyland by /Se Holvarklinten höjd Uppgården hmd Gårdån å
Nyvallen fäbod Holvartjärnen tjärn Uppgården hmd Gårdån å
Nyvallen fäbod *Horndelo fiæl fjäll Vackermon fäb. Gårdåviken vik
Nyvallen f.d. fäbod *Horndelo fiael (Hornfiaellit) Saknas /Se Vallbo by Gårdåviken vik
Nördestvallen f.d. fäbod *Hornfiællit fjäll Vallbo bebyggelse Gåsbrännmyren myr
Offsjövallen fäb. Hosen ås Vallen lht Gåsbäcken bäck
Othersyë, Se Ottsjön Saknas Hosät åker Vallgården hmd Gåsbäcken bäck
Ottsjön by Hotanger, Se Hottön! Saknas Vallgårdsvallen fäb. Gåsbäcken bäck
Ottsjön by Hottön sjö /Se Vattenvallarna fäb. o äng Gåsbäcken bäck
Ottsjön by Hottön sjö /Se Vik öde tp. Gåsbäckviken vik
Ottsjö by ?Hottöfjället fjäll Viktorpet lht. Gåsen höjd
Ottsjön by Hottögsfjället fjällparti Vålådalen pst Gåsen fjäll
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll Vålådalen by Gåstjärnen tjärn
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll Vålödalen bebyggelse Gåstjärnen tjärn
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll Västerdalen, Se Vålådalen! by Gåstjärnflon flo
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll Västgården hmd Gåstjärnflon myr
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll /Se Ytterstvallen fäb. Gåstjärnmyren myr
Ottsjön by Hottögsfjället fjäll /Se Ytterstvallen fäb. Gåsåliden sluttning
Ottsjön by Hottögsrun berg Ytterstvallen fäb. Gåsålidhammaren höjd
Ottsjön by Hottögsrun berg Åkroken avs. Gåsån å
Ottsjön by Hottögsrun berg Åkroken lgt Gåsån å
Ottsjön by Hottögsvallen sluttning Åkrokhem lht Gäddtjärnen tjärn
Ottsjön by Hottöjen sjö Åmen kronopark Gäddtjärnen tjärn
Ottsjön by Hottöjen sjö Åmen kronopark Gäddtjärnen, Lilla tjärn
Ottsjön by? Hottöjen sjö Åmen f.d. fäb., Se Aumvallen. krp. Gäddtjärnen tjärn
Ottsjö by Hottöjen sjö Åmvallen fäb. Gällingmyrbäcken bäck
Ottsjön by Hottöjen sjö Årvegsladan lada Gällingmyren myr
Ottsjön by Hottöjen sjö Åstorp, Se Salomonfallet! lht Gärdesberg berg
Ottsjön by.? Hottöjen sjö Åsvallarna f.d. fäb. Gärdsåsberget berg
Ottsjön by Hottöjen sjö Åsvallarna fäb. Gärdsåsberget berg
Ottsjön by Hottöjen sjö /Se Åsvallen f.d. fäb. Gärdsåsberget berg
Ottsjön by Hottöjen sjö /Se Åsvallen fäb. Gärdsåsflon flo
Ottsjön by Hottöjen sjö Åsvallen fäb. Gärdsåsflon sankmark
Ottsjön by Hotiöen Saknas Åsvallen fäb. Halakammarna berg
Ottsjön by Hottön sjö Äckerladan lada Hallbäcken bäck
Ottsjön by Hottön sjö Äggen by Hallfjället fjäll
Ottsjön by Hottösjön sjö Äggen by Hallskogen skogstrakt
Ottsjön by Hundhångsberget fjäll Äggetorp tp, lht Hallstaflobackarna skogsbackar
Ottsjön by *Hundhångs rå gränsmärke Älvjonastorpet torp Hallstamyren myr
Ottsjön by *Hundhångsråberget gränsberg Änge lappbarnhem Hallstubergen berg
Ottsjön by *Hundhångsråberget gränsberg Änge lhtr. Hallstuflon sankmark
Ottsjön by *Hundhångsråberget gränsberg Ängesvallen fäb. Hallstugstjärnen tjärn
Ottsjön by *Hundhångsråberget berg Ängesvallen fäb. Hallstutjärnen tjärn
Ottsjön by Hundkyrkan berg Ängesvallen fäb. Hallstutjärn tjärn
Ottsjön by? Hundsundet sund Ömvallen fäb Halvvägsstenen sten
Ottsjön by Hundsundet sund Önet hmd Hammarbergen berg
Ottsjön by Hundsundnäset näs Önet gd Hammarberget berg
Ottsjön by Husnäsbäcken å Önet hmd Hammarberget berg
(?)Ottsjön by Husnäsbäcken bäck Örntorpet f.d. torp Hammarfallet fall
Ottsjön by Husnäsflon myr Ösen lht Hammarfallet fall
Ottsjön by Hustjärnbäcken bäck Öset lhtt Hammarnäset näs
Ottsjön by Hustjärnen tjärn Östbo tp. Hammarvallsrun höjd
Ottsjön by Hustjärnranglen myr Österdalen hmd Hampkällan källa
Ottsjön by Hustjärnåsen ås Östgården gård Hamploken vik
Ottsjön by *Hvalffiællet fjäll Ösvallen fäb. Handölan å
Ottsjön by »hwalffiællet» gränsmärke Övallen f.d. fäb. Handölan å
Ottsjön by Håckrenmagasinet sjö Övallen öde fäb. Handölssylarna höjder
Ottsjön by Håckrenmagasinet sjöbildning   Hanshålet myr
Ottsjö by /Se *Håkenstad äga   Harklövmyren myr
Ottsjö by /Se *Håkenstad jord /Se   Harrdykdalben dykdalb
Ottsjö by /Se *Håkenstad jord /Se   Harrflon flo
Ottsjö by /Se *Håkenstad jord   Hatten slåttlht
Pevallen f.d. fäb.? *Håkenstad jord   Hedendalsbåtstaden båtstad
»Posarede» = Edet »ödesböle», nu gd *Håleggen fjäll   Hedningåkern åker
Prästbordet prästgård Hålfjället berg /Se   Hejnån å
Prästbordet gd Hållandshön höjd   Helagsskaftet fjällparti
?Prästbordet by Hållands-Nyvallen sluttning   Helagsskaftet fjäll
Prästbordet khbost. Hållfjället fjäll   Helgesjöarna sjöar
Prästbordet khbost. Hållfjället berg   Helgetjärnarna tjärnar
Prästbordet khbost. /Se Hållvallen sluttning   Helgetjärnbäcken bäck
Prästbordet khbost. /Se Hålägg-an, Se Hårdeggen! fjäll   Helgetjärnåsen ås
*Puseredh Saknas *Hångstefot nätlag   Helgsjön sjö
Rasktorpet f.d. torp *Hångstefot nätlag   Helgtjärnarna tjärnar
*Remmen, Se Romo. Saknas Hårdeggen fjäll   Helgtjärnarna tjärnar
*Rinnen, Se Romo. Saknas Hårdeggen höjd /Se   Helgtjärnbäcken, Östra bäck
Rista by Hårdeggen berg /Se   Helgtjärnen, Västra tjärn
Ristad by Hårdvallberget berg   Helgtjärnen, Östra tjärn
?Rista by Hårdvallen f.d. fäb.   Helgtjärnforsen fors
Rista by Hårdvallsberget berg /Se   Helgtjärnforsen fors
Rista by Hårdvallån å   Helgtjärnmyrarna myrar
Rista by Hårstabäcken bäck   Helgtjärnåsen ås
Rista by Hårstadolpen tjärn   Helgtjärnåsen ås
Rista by *Håttö avradsland avradsland   Helvetesfallet röjning
Rista by *Håttö avradsland avradsland   Hemfarabacken backe
Rista by Håttöfiell, Se Hottögsfjället. fjäll   Hemmingmyren myr
Rista by Håttö Fjäll, Se Hottögsfjället fjäll   Hemmingmyran myr
Rista by Hälakammarna åsar   Hemmingmyren myr
Rista by Hällberget berg   Hemåkren åker
Rista by Hällådalen dal   Henrikhugget kolbotten
Rista by Hällån å   Henrikslåtten äng
Rista by Hänsiön,Se Hensjön. sjö   Hemsjömyrarna myrar
Rista by Hänsiön, Se Hensjön sjö   Hemsjön sjö
Rista by Härlighem höjd   Hemsjön sjö
Rista by Härågna en av Ljungans källarmar /Se   Hemsjön sjö
Rista by Hästbenbacken backe   Hensjön sjö
Rista by? Hästskotjärnen tjärn   Hensjön sjö
Rista by Hästskotjärnen tjärn   Henån å
Rista by Hästvallen sluttning   Henån å
Rista by *Hättelands avradsland Saknas   Henån sjö
Rista by Hävelfallberget berg   Herrhångsstötarna höjder
Rista by Hävelmyren myr   Herrhångsåsen ås
Rista by Högberget berg   Herrklumpen höjd
Rista by Högdalstjärnen tjärn   Herrolakällan källa
Rista by Högeggen höjd   Herrolatunnan källa
Rista by Högrissnet höjd   Herrångan å
Rista by Högsand skog?   Herrångsfj. fjäll
Rista by Högåsen ås   Herrångsjöarna sjöar
Rista by Högåsen ås   Herrångssjöarna sjöar
Rista by Högåsen ås   Herrångsstötarna fjäll
Rista by /Se Hökberget berg   Herrångsån å
Rista by /Se Hövallflon myr   Hissjöbäcken bäck
Rista by /Se Hövallflon myr   Hissjöbäcken bäck
Rista by /Se Hövallhön berg   Hissjön sjö
Rista by /Se Hövallhön höjd   Hitreslåtten äng
*Ristamo gd? Indalsälven älv   Hitresmalsundet sund
Romo by Indalsälven älv   Hjulåsen ås
Romo by Indalsälven älv   Hjulåsgraven klyfta
Romo by Isnotjärnen tjärn   Hjerpeberg höjd
Romo by Issjödalen dal   Hjärpströmmen ström
*Romo by Issjön sjö   Hjärptjärnen tjärn
Romo by Jakob-Larsmyrarna myr   Hjärptjärnen tjärn
Romo by Jerpe Skans, Se Skansen. skans   Hjärpån å
*Romo by Jerpe Skantz (-Skants), Se Skansen. f.d. skans   Holloko fjäll
Remo Saknas Jerpe Skanz, Se Skansen. skans   Holländartegen åker
Romo by Jerpe Skants, Se Skansen ruin av befästning   Holmlägden åker
Romo by Jerpe åhn, Se Järpströmmen. ström   Holmtjärn tjärn
Romo by Jerphån, Se Järpån å   Holmtjärnen tjärn
Romo by Jippekåjje höjd   Holmtjärnen tjärn
Romo by Jo-Bertilstjärnen tjärn   Holmtjärnbäcken bäck
Romo by Jomyrbäcken bäck   Holokken höjd
Romo by Jomyren myr   Hosberget berg
Romo by Joänget terräng   Hosberget höjd
Romo by Juovarta berg   Hosen ås
Romo by *Järpenbron bro   Hottögsfjället fjäll
Romo by Järpenbron bro   Hottogsfjället fjäll
Romo by Järpe skans förr skans   Hottogslokarna tjärnar
Romo by Järpe skans f.d. befästning   Hottogsrun berg
Romo by Järpe skans f.d. befästning   Hottögsrun höjd
Romo by Järpe skans gammal befästning   Hottögsrun höjd
Romo by *Järpe skans förr skans   Hottögsströmmen ström
Romo by Järpe skans f.d. befästning   Hottö(gs)strömmen ström
Romo by Järpe skans förr skans   Hottö(gs)strömmen ström
Romo by Järpe skans förr skans   Hottögsån å
Romo by Järpe älv, se Järpströmmen å   Hottöjen sjö
Romo by Järpe skans, se Skansen ruin av befästning   Hottöjen sjö
Romo by *Järphyttan gammal hytta   Hottöjen sjö
Romo by *Järphyttan kopparhytta   Hottöjen sjö
Romo by /Se Järp-Storflon myr   Hottöjen sjö
Romo by /Se Järp-Stormyren myr   Hottöjen sjö
Romo by /Se Järpströmmen älv   Hottöjen sjö
Romo by /Se Järpströmmen älv   Hottöjen sjö
»sio» ödesjord Järpströmmen älv   Hottöjen sjö
*Sjö ödesböle Järpströmmen ström   Hottöjen sjö
*Sio Saknas Järpströmmen fors   Hottöjen sjö
Sjö Saknas Järpströmmen å   Hottöjen sjö
*Sio Saknas Järpeströmmen biflod   Hottöjen sjö
Sio ödesböle /Se Järpströmmen å   Hottön sjö
Sio ödesjord /Se Järpströmmen ström   Hottön sjö
?Skansen nu raserad befästning /Se Järpeströmmen älv /Se   Hottösjön sjö
Skåhällbodarna fäbod /Se Järpströmmen ström   Hovden strömhuvud
Skårsdalen by /Se Järpströmmen ström   Hovden vik
Slagsån hp Järpströmmen älv /Se   Hoverbergsberget höjd
Stamgärde by Järptjärnen tjärn   Hugget skogdunge
(?)Stamgärde by Järpån å   Hultbackarna backar
Stamgärde by Järpån å   Hunddolpen tjärn
Stamgärde by Järpån å   Hunddolpen tjärn
Stamgärde by Järvtjärnarna tjärnar   Hunddrolet sankmark
Stamgärde by Järvtjärnbäcken å   Hundkyrkan berg
Stamgärde by Kallfiskbäcken del av sjön Liten   Hundshögen åker
Stamgärde by Kallmyren myr   Hundsundet vik
Stamgärde by Kallsälven, se Järpströmmen å   Hundsundet sund
Stamgärde by Kalvslätten sluttning   Hundsundet parti av Ottsjön
Stamgärde by Kalmyrdolpen tjärn   Hundsundet vik
Stamgärde by Kalmyren myr   Hundsundmyrarna myrar
Stamgärde by Karibäcken å   Hundsundnäset näs
Stamgärde by Karibäcken bäck   Hundsundviken vik
Stamgärde by Karidalen dal   Hustjärnbäcken bäck
Stamgärde by Karlsvikbäcken å   Hustjärnbäcken bäck
Stamgärde by Karlsviken vik   Hustjärnen tjärn
Stamgärde by Kartflon myr   Hustjärnen tjärn
Stamgärde by Kattdolpen myr   Hustjärnen tjärn
Stamgärde by Kattdolpen tjärn   Hustjärnmyrarna myrar
Stamgärde by Kilen höjd   Hustjärnåsen berg
Stamgärde by Kilholmen holme   Husåviken vik
Stamgärde by *Killingholmen holme   Hyttåkern åker
Stamgärde by Killingtjärnen tjärn   Hyttåkersholmen holme
Stamgärde by Kiöpsiön, se Kösjön! Saknas   Hålfjället fjäll
Stamgärde by Kiöpsiön, Se Kölsjön. sjö   Hållfjället fjäll
Stamgärde by Kiösiön, Se Kölsjön. sjö   Hålansdrolen sankmark
Stamgärde by Kiösiön, Se Kölsjön Saknas   Hålanshöjden höjd
Stamgärde by Kiösiön, Se Kölsjön. sjö   Hållandshön höjd
Stamgärde by Klepphögen, Se Kläpphögarna berg   Hållandshön höjd
Stamgärde by Klingerholmen holme   Hålansån å
Stamgärde by Klingerholmen holme   Hållandsängena ängar
Stamgärde by Klingermyren myr   Hållfjället fjäll
Stamgärde by Klockanfemknippen höjd   Hålvalldalen dal
Stamgärde by Klubbnäset näs   Hålvallån å
Stamgärde by Klumbuskor, se Skalet dalgång   Hårdeggen höjd
Stamgärde by Klumbuskor gränsmärke /Se   Hårdeggen berg
Stamgärde by Kläppen höjd   Hårdvallberget berg
Stamgärde by Kläpphögarna berg   Hårdvallsån å
Stamgärde by Kläpphögarna höjder   Hårstabäcken bäck
Stamgärde by Kläpptjärnen tjärn   Hårstastrucken hölja o. bakvatten
Stamgärde by Knösarna höjd   Häggbäcken bäck
Stamgärde by Klövjemyren myr   Häggen äng
Stamgärde by Kohålet myr   Häggsvehöljan hölja
Stamgärde by Kojflon myr   Häljtjärnarna tjärnar
Stamgärde by Kojlandet strandsluttning   Hällakammarna åsar
Stamgärde by Kolfallberget berg   Hällnäset näs
Stamgärde by Kolfallbäcken bäck   Hällnäset näs
Stamgärde by Kommerängesviken vik   Hällnäsudden udde
Stamgärde by Korberget berg   Hännsjön sjö
Stamgärde by Korgmyren myr   Hännsjön sjö
Stamgärde by Korpralshön höjd   Härbärgsåkern åker
Stamgärde by Korpralsmyren myr   Härbärgsängen äng
Stamgärde by Korsflon myr   Härbärgsön ö
Stamgärde by Korsjöberget berg   Härbärgsön ö
Stamgärde by Korsjödrolen myr   Hästbenbacken höjd
Stamgärde by Korsjön vik   Hästbenbacken backe
Stamgärde by Korsjötjärnbäcken å   Hästskotjärnen tjärn
Stamgärde by Korsjötjärnmyren myr   Hästskotjärnen tjärn
Stamgärde by Koviken vik   Hästskotjärnen tjärn
Stamgärde by Krapa fjäll   Hästvallberget berg
Stamgärde by Krapa sjöar   Hästvallholmarna holmar
Stamgärde by *Krokerån råmärke   Hävelberget berg
Stamgärde by Krokflon myr   Hävlorna sluttningar
Stamgärde by Kroktjärnbäcken å   Högbacken backe
Stamgärde by Kroktjärnbäcken å   Högberget berg
Stamgärde by Kroktjärnen tjärn   Högbränna röjning
Stamgärde by Kroppflodolpen tjärn   Högeggen ås
Stamgärde by /Se Kroppflon myr   Högen åker
Stamgärde by /Se Kruptje fjäll   Högen åker
Stamgärde by /Se *Kumerängsviken vik   Högmyrarna myrar
*Stangegerdhe, Se Stamgärde. Saknas Kungsberget berg   Högmyren myr
Stenvallen f.d. fäbod Kungsberget berg /Se   Högodlingarna åkrar
Stofagerde Saknas Kungsstenen sten   Högsand udde
stomnagerdhe se: Stamgärde by Kusmyren myr   Högstfjället fjäll
Stomnegerdh Saknas Kusmyrflon myr   Högåsen ås
Storträdvallen fäbod Kvarnforsen f.d. fors   Högåsen ås
Storvallen f.d. fäb.? Kvisseln backe   Högåsen ås
Stålstadh f.d. by /Se Kvisslen älvgren /Se   Högåsen höjdsträckning
Stålste ödesböle /Se Kvarnhällorna berg   Högåsen ås
Stårsta gårdar Kvarnån å   Höjden höjd
Svarttjärnkojan koja? Kyrkan (el. Kyrkstenen) sten /Se   Höjden höjd
*Swensgård, Se Svensta. Saknas Kyrkstenen (el. Kyrkan) sten /Se   Höjden berg
Svensta gård ?Kyrkstensfjället fjäll   Höjdvallflon sankmark
Svensta by Kyrkstensfjället fjäll /Se   Hökberget berg
Svensta by Kyrkstensfjället fjäll /Se   Höla utvidgning
Svensta gd Kyrkstensskaftet, Norra höjd   Hölen spakvatten
Svensta gd Kyrkstensskaftet, Södra höjd   Hövallen höjd
Svensta gd? Kårdalen dal   Hövallhöjden höjd
Svensta by Kåråsbäcken bäck   Hövallhön höjd
Svensta gd Kåråsen ås   Hövallhön höjd
Svensta gd Kåråsen höjd   Indalsälven älv
Svensta by *Kåråshällan berghäll, gränsmärke   Indalsälven älv
Svensta gd Kåråstjärnen tjärn   Indalsälven älv
Svensta gd Kälabacken höjd   Intagsfallet äng o. röjning
Svensta by Kälabackflon myr   Isnobäcken bäck
Svensta by Kälaåkrarna fjällslätt /Se   Isnotjärnbäcken bäck
Svensta by *Kälen skogsområde   Isnotjärnen tjärn
Svensta by Källbäcken å   Isnotjärnen tjärn
Svensta by Källhögarna höjder   Isnottjärnen tjärn
Svensta by Källmyren myr   Isnottjärnen tjärn
Svensta by Kämpnäset näs   Isnottjärnbäcken bäck
Svensta by Käringmyren myr   Isnottjärnflon sankmark
Svensta by Köjbäcken bäck   Isnottjärnåsen ås
Svensta by Kölsjön sjö   Jakoplarsfallet kolbotten
Svensta by Kölsjön sjö   Jatjas berg
Svensta by Kölsjön sjö   Jatjasklampen höjd
Svensta by /Se Kölsjön sjö   Jo-Bertilssonhålet tjärn
Svensta gd /Se Kölsjön sjö   Jo-Bertilstjärnen tjärn
Svärdtorpet f.d. torp Kölsjön sjö   Johanbränna röjning
Sätteråvallen fäbod Kölsjön sjö   Jomyrbäcken bäck
Sönnestvallen fäbod kölsjön sjö   Jomyrbäcken bäck
Sövallen fäb.? Kösjön sjö   Jomyren myr
*Tapofurubærgh Saknas /Se Kösjön sjö /Se   Jomyren myr
Tväråkåtorna kåtor Kövan å   Jonasmyrarna myrar
*Vlfuabergh Saknas /Se Ladumyrarna myrar   Jordskredet slått
Undersåker kyrkby Ladumyrorna myr   Joängen äng
Undersåker by /Se Ladumyråsen ås   Joänget äng
Undersåker by /Se Lagsån, se Slagsån å   Julåsen ås
*Undersåkers lappmark Saknas Lakanäset näs   Jällingmyren myr
Vitersiö by Lan Dören, Se Lonndörren pass   Jällingmyrbränna röjning
Vallbo by /Se Lapptjärnbäcken å   Järpberget berg
Vallbo by /Se Lapptjärnen tjärn   Järpskogen skogstrakt
*Västra gården gd Lappudden udde   Järpströmmen älv
*Västra gården gd Lappvallarna sluttningar   Järpströmmen ström
Vuoinenguote kåtor Laxåå å   Järptjärnmyren myr
Vålådalen gd, turistort /Se *Laxån å   Järpån å
Vålådalen gd:ar /Se *Laxån å /Se   Järpån å
Ytterstvallen fäbod Lekarflon myr   Järvtjärnen tjärn
*Ångsta hmn /Se Lerbäcken bäck   Järvtjärnen tjärn
Åsvallen fäbod Liljenäset näs   Järvtjärnen, Västra tjärn
Äggen by Lillbottenbäcken å   Järvtjärnen, Östra tjärn
Äggen by Lillflon myr   Järvtjärnmyrarna myrar
?Äggen by Lill-Glån tjärn   Jönsdrolen sankmark
Äggen by Lill-Glån vik   Jönshugget höjd
Eggen by Lill-Gräpplingen sjö   Jönstaskberget berg
Eggen by Lill-Gröngumpen berg   Jönsåkern åker
Eggen by Lill-Gäddtjärnen tjärn   Kaffelbäcken bäck
Äggen by? Lill-Högberget berg   Kaffelbäcken bäck
Äggen by Lill-Korsjötjärnen tjärn   Kaldrolet sankmark
Äggen by Lillmyren myr   Kallbrännan skogsområde
Äggen by Lillmyren myr   Kalldolpen tjärn
Äggen by Lill-Offsjön sjö   Kallfiskbäcken bäck
Äggen by Lill-Skaltjärnen tjärn   Kallfiskbäcken bäck
Äggen by Lill-Svarttjärnen tjärn   Kalmyrdolpen tjärn
Äggen by Lill-Svarttjärnen tjärn   Kalmyren myr
Äggen by Lill-Svarttjärnen tjärn   Kalvslätten äng
Äggen by Lillsylen fjäll /Se   Kapelldrolet sankmark
Äggen by /Se Lilltjärnen tjärn   Kappysbräntet röjning?
Äggen gd:ar /Se Lilltjärnen tjärn   Kaprahhöhöjden höjd
Änge lappbarnhem /Se *Lilltrunnaån å   Kapralsmyren myr
*Öjesta försv. namn på beb. /Se *Lilltunrisån å   Karibäcken bäck
*Öjestad ödisgods Lillvalen höjd   Karinbäcken bäck
*Öjestad »ödisgotz» Lillvallen sluttning   Karidalen bäckdal
*Öjestad ödisgods Lillvallnäset näs   Karisvebacken backe
*Öjestad ödisgods Lill-Vargtjärnen tjärn   Karlmyrbäcken bäck
*Öjestad ödisgods Lillådörren dal?   Karlmyren myr
*Öjestad ödisgods Lillådörren höjd   Karlsvikbäcken bäck
*Öjestad ödisgods Lillån å   Karolinkällan källa
*Öjestad ödisgods Lillån å   Karolinbacken backe
*Öjestad ödisgods Lillån å   Kart-flon sankmark
*Öjestad ödisgods Lill-Åsmyren myr   Kattdolpen tjärn
*Öijestadh ödesgods /Se Lill-Övallflon myr   Kattdolpen tjärn
Öijestadh f.d. by /Se Lindvåla åån, Se Vålån! Saknas   Kattuggleflon sankmark
Öijestad ödesböle /Se Lintjärnarna tjärnar   Kelflon flo
Önet gd /Se Liten sjö   Kilen skogstrakt
Örnbokojan (f.d. fäb.?), skogskoja? Liten sjö   Kilholmen mo
Östgården gd Liten sjö   Kilholmen holme
Övallen f.d. fäbod Liten sjö   Killingstocken gillerstrek
  Liten sjö   Klariggen ås
  Liten sjö   Klestjen höjd
  Liten sjö   Kleven brant
  Liten sjö   Kleven berg
  Liten sjö   Klestje fjäll
  Liten sjö   Killingtjärnbäcken bäck
  Liten sjö /Se   Killingtjärnen tjärn
  Liten sjö /Se   Klingerholmen holme
  ljnådören, Se Lundörren fjällpass   Klingerholmen holme
  Ljugarmyren myr   Klingermyrdrolet sankmark
  Ljungdalsmyren myr   Klingermyren myr
  Loken sjö   Klingermyren myr
  Lokslätten slätt   Klingerslätten äng
  Lukasmyren myr   Klingren myr
  Lundbäck, Se brönan å   Klubbnäset näs
  *Lundbäck å med uppflöde   Klubbnäset näs
  Lundörren fjällpass   Klyvmyren myr
  Lundörren fjällpass   Kläppen höjd
  Lundörren fjällpass   Kläpphögarna höjder
  Lundörren fjällpass /Se   Kläpphögarna berg
  Lundörren fjällpass /Se   Kläpphögarna bergkullar
  Lundörret fjällpass   Klöftälven å
  Lunndörren fjällpass   Knippen höjd
  Lunndörren fjällpass   Knut-Karibäcken bäck
  Lunndörren pass   Knut-Kari-dalen bäckdal
  Lunndörren terräng   Knölängen äng
  Lunndörren fjäll   Knölängsladan lada
  Lunndörren, Lilla pass   Koberget berg
  Lunndörrsfjällen fjäll   Koberget berg
  Lunndörrsfjällen fjäll   Kohålet sankmark
  Lunndörrsfjällen fjäll   Kojlandet strandparti
  Lunndörrstjärnarna tjärnar   Kojudden udde
  ?Lunndörrsån å   Kolfallberget berg
  Lunndörrsån å   Kolfallet kolbotten
  Lunndörrsån å   Kolfallbacken backe
  Lundörsån å   Kolnäset näs
  ?Lundörsån å   Kommerängen äng
  Lungtjärnmyrarna myrar /Se   Kommerängsbacken backe
  Lunndörren bergpass /Se   Kommerängsviken vik
  Lunndörren fjällpass /Se   Komren bergsbacke
  Lunndörrsfjällen fjäll   Korberget berg
  Lunntjärnarna tjärnar /Se   Korbottnen kolbotten
  Sjön Lyten, Se Liten sjö   Korgmyren myr
  Långeggen höjd   Korngrubban plats
  Långflon myr   Korpralshön höjd
  Långmyren myr   Korpralsmyren myr
  Långmyren myr   Korpralsmyren myr
  Långmyren myr   Korsjön sjö
  Långmyren myr   Korsjön sjö
  Långmyren myr   Korsjön sjö
  Långmyren myr   Korsjöberget berg
  Långmyren myr   Korsjöbäcken bäck
  Långmyren myr   Ko(r)sjön sjö
  Långmyren myr   Korsjötjärnen tjärn
  Långmyren myr   Ko(r)sjötjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
  Långsån å /Se   Korsmyrarna myrar
  Långtjärnbäcken å   Koråkern åker
  Långtjärnen tjärn   Kosjöbergen berg
  Långtjärnen tjärn   Kosjöbergen berg
  Lägertjärnen tjärn   Kosjöbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Kosjöbäcken bäck
  Långudden udde   Kosjödrolet sankmark
  Långådalen dal   Kosjön sjö
  Långåkerberget berg   Kosjön sjö
  Lögna åhn, Se Lundörsån. å   Kosjötjärnen tjärn
  *Lögna ån å   Kosjötjärnen tjärn
  Lögåsbäcken bäck   Kosjötjärnen tjärn
  Lövnäset näs   Kosjötjärnmyren myr
  Malmmyren myr   Kosjövallmyren myr
  Malmtjärnbäcken bäck   Koviken vik
  Malmtjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Malmvägen väg /Se   Kraptje fjäll
  Maskbäcken å   Kreaturhagen beteshage
  Matskålbäcken å   Kriken äng
  Matskåltjärn tjärn /Se   Krikkällan källa
  Matskåltjärnen tjärn   Krikstenen sten
  Matskålängena terräng   Krokarna åböjningar
  Matsäcksmyren myr   Krokflon sankmark
  Mellandalen dal   Kroksbäckmyren myr
  Mellandalsbäcken å   Kroktjärnarna tjärnar
  Mellandalsflon myr   Kroktjärnarna tjärn
  Mellandalstjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Melltjärnberget berg   Kroktjärnen tjärn
  Melltjärnen tjärn   Kroktjärnbäcken bäck
  Mickelmyren myr   Kroktjärnbäcken bäck
  Midaftonsbäcken bäck /Se   Kroppflon sankmark
  Midaftonsbäcken å   Kroppflodolpen tjärn
  Midaftonssanden näs   Kruptjen höjd
  Midaftonssjöarna sjöar   Kullen kulle
  Midagsvåln, Se Middagsvalen. fjäll   Kullen kulle
  Middagsvalen fjäll   Kungsberget berg
  Middagsvalen fjäll   Kungsholmen holme
  Middagsvålen berg /Se   Kungsholmen holme
  Millestbäcken bäck   Kungsstenen sten
  Millestslyckan tjärn   Kusmyren myr
  Moberget berg   Kvarnbacken åker
  Morrviken f.d. vik   Kvarnbäcken bäck
  Morrviken vik /Se   Kvarnforsen fors
  Mossaflon myr   Kvarnforsen fors
  Mossaflon myr   Kvarnholmarna holmar
  Mossaflon myr /Se   Kvarnholmen holme
  Mossaflon myr   Kvarnholmen holme
  Mossaflon myr   Kvarnholmen holme
  Mosterberget berg   Kvarnhällan bergbrant
  Mo-Stormyren myr   Kvarnhällarna berg
  Måkvallen vall /Se   Kvarnhällerna berghällar
  Mårtenflätet terräng   Kvarnhällorna fjällparti
  Märafittan tjärn   Kvarnmyren ängsslått
  Nean å   Kvarnmyren myr
  Nean å   Kvarnåkern åker
  Nean å   Kvarnviken vik
  Nea Älf, Se Nean å   Kvarnåkerslägden åker
  Nilsbottnen dal   Kvieselnbäcken bäck
  Nipan terräng   Kvitsledrolet sankmark
  Njuonejaureh tjärnar?   Kvisselnholmen holme
  Nordbottenbäcken å   Kvisselnholmen holme
  Nordbottnen terräng   Kvisselnån älvgren
  Nordtoppen berg   Kvisslan å
  Norsjöberget berg   Kvisterbäckkällan källa
  Norsjöbäcken bäck   Kyrkan sten
  Norsjöholmen holme   Kyrkstenen sten
  Norsjön sjö   Kyrkstensfjället fjäll
  Norsjön sjö   Kyrkstensfjället fjäll
  Norsjön sjö   Kyrkstensskaftet höjder
  Norsjön sjö   Kyrkstensskaftet fjäll
  Norsjön sjö   Kåmmern backe
  Norsjön sjö   Kåmmeränget äng
  Norsjötjärnen vik   Kåmmerängsudden udde
  Norsjövallen strandsluttning   Kårdalen dal
  Nulltjärnarna tjärnar   Kåråsbäcken bäck
  Nulltjärnbäcken å   Kåråsdrolet sankmark
  Nylandsbäcken bäck   Kåråsen ås
  Nylandsforsarna fors   Kåråshöjden höjd
  Nylandsvallbäcken å   Kåråstjärn tjärn
  Nylandsvallen terräng   Kåråstjärnen tjärn
  Nylandsvalltjärnen tjärn   Kåråstjärnmyren myr
  Nymyren myr   Kåset vik
  Nymyrtjärnen tjärn   Källbäcken bäck
  Nyvallbäcken bäck   Källbäcken bäck
  Nyvallen sluttning   Källbäcken bäck
  Nyvallen terräng   Källdalstjärnen tjärn
  Nyvallflon myr   Källdalstjärnen tjärn
  Nyvalltjärnen tjärn   Källhögarna höjder
  Näckrostjärnen tjärn   Källhögarna höjder
  Nästbäcken å   Källmyren myr
  Näteholmen holme   Käringstenen sten
  *Näverbofjäll fjäll   Köjbäcken bäck
  *Näverbufjället fjäll   Köjbäcken bäck
  Nörder-Djupsjön sjö   Ladumyrarna myrar
  Nörder-Långtjärnen tjärn   Lamyren myr
  Nörder-Prästvallflon myr   Landbergshöljan vik
  Nörder-Ristavallen höjd   Lappudden udde
  Nörder-Storådörrfjället fjäll   Lappudden udde
  Ocheren Lacus, Se Åkersjön. sjö   Larshosen ås
  Offsjöån å   Lehögberget berg
  Ol-Hinriksflon myr   Leohkesojä fjäll
  Ol-Olsvallen sluttning   Leråkern åker
  Ol-Persflon myr   Liden åker
  »omenn», Se Aumen Saknas   Lidströmsudden udde
  Omen sjö /Se   Liljemyren myr
  Omsjön, Se Åmen sjö   Liljenäset näs
  Omsiön, Se Aumen. sjö   Liljenäset näs
  Oms-ön, Se Aumen sjö   Lillbacken äng
  Om Siön, Se Aumen Saknas   Lillberrissne strandområde
  Omsiön, Se Aumen. sjö   Lillbottenbäcken bäck
  Omsjön, Se Aumen sjö   Lillbottenbäcken bäck
  Orrnäset näs   Lillburissnet strandområde
  Oterbäcken å   Lilldjupmyren myr
  Oterbäcken bäck   Lillfallet kolbotten
  Otsiöfiel, Se Ottfjället. fjäll   Lillflon sankmark
  Otsiön, Se Ottsjön! Saknas   Lillgrundet grund
  Ots-ön, Se Ottsjön. sjö   Lill-Gräpplingen sjö
  Otsiöö fjell, Se Ottfjället! Saknas   Lillgumpen höjd
  Ottefjället fjällparti   Lill-Gäddtjärnen tjärn
  Ottesiö-Fiell, Se Ottfjället. fjäll   Lillhelvetet skogsbacke
  Ottesjöfjäll, Se Ottfjället fjäll   Lillhögberget berg
  *Ottesjö avradsland avradsland   Lillhögbergsmyren myr
  *Ottesjö avradsland avradsland   Lillhögen åker
  Ottfjället fjäll   Lillhögmyrrumpan myr
  Ottfjället fjäll   Lillnoren tjärn
  Ottfjället fjäll   Lillröjningen röjning
  Ottfjället fjäll   Lillskansen udde
  Ottfjället fjäll   Lillskålviknäset näs
  Ottfjället fjäll   Lillskålviknäset näs
  Ottfjället fjäll   *Lillslyckan tjärn
  Ottfjället fjäll   Lillstensdalsbäcken bäck
  Ottfjället fjäll /Se   Lillstensdalsfjället fjäll
  Ottfjället fjäll /Se   Lillsvarthålet tjärn
  Ottsjön sjö   Lillsve röjning
  Ottsjön sjö   Lillsylen höjd
  Ottsjön sjö   Lillsylen fjäll
  Ottsjön sjö   Lill-Korsjötjärnen tjärn
  Ottsjön sjö   Lillmobäcken bäck
  Ottsjön sjö   Lillmyrbäcken bäck
  Ottsjön sjö   Lillmyren myr
  Ottsjön sjö   Lillmyren myr
  Ottsjön sjö   Lillmälltjärn del av »Mälltj.»
  Ottsjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Ottsjön sjö   Lillulvåfjället fjäll
  Ottsjön sjö /Se   Lillvalen fjäll
  Oxtaskan tjärn   Lillvalen lågfjäll
  Oxögat tjärn   Lillvallnäset näs
  Oxögat tjärn   Lillåbäcken bäck
  Oxögberget berg   Lillåbäcken bäck
  Pellemyren myr   Lillådörren dal
  Petterfjället fjäll   Lillådörret fjällpass
  Pjuttmyren myr   Lillåkern åker
  Platån terräng   Lillåkern åker
  Prästfallet fall   Lillåkern åker
  Prästforsen, Se Ristafallen! fors   Lillåkern åker
  Prästvallen höjd   Lillån å
  Pucklarna höjder   Lillån å
  Pyramiderna höjder   Lillårdersve röjning
  Ravinen höjd?   Lillåsmyren myr
  Reckhufvud, Se Rekhuvudet. fjäll   Lillåstöten höjd
  Reckia-, Se Rekån å   Lillåtjärnen tjärn
  Rekdalen dal   Lillängen åker
  Rekhuvudet fjäll   Lillängen äng
  Rekhuvudet fjäll   Lillängsforsen fors
  Rekhuvudet fjäll   Lillösmyren myr
  Rekån å   Lillövallflon sankmark
  Rekån å   Limbodberget berg
  Rekån å   Limbodberget berg
  Rekån å   Limdalen dal
  Rekån å   Linjetjärnarna tjärnar
  Renfjällbäcken bäck   Linndörren bergspass
  Renfjället fjäll   Linndörrsfjället fjäll
  Renfjället fjäll   Linndörrsån å
  Renfjället fjäll   Linntjärnarna tjärnar
  Renfjället fjäll   Liten sjö
  Renfjället fjäll   Litströmsudden udde
  Renfjället fjäll   Litströmsviken vik
  Renfjället fjäll   Ljatjasklumpen fjäll
  Renfjället fjäll   Ljugarmyrbäcken bäck
  Renfjället fjäll   Ljugamyran myr
  *Renskalet pass?   Ljugarmyren myr
  Ridvadet vadställe   Ljugarmyren myr
  Ripkallhöjden höjd   Ljungdalsmyren myr
  Rippan myr   Ljungdalsmyren myr
  Rislägdmyren myr   Ljungsjöarna sjöar
  Rismyrbäcken bäck   Ljusbränna röjning
  Rismyren myr   Loken tjärn
  Ristafallen fors   Loken djuphål
  Ristafallet fall   Loken tjärn
  Ristafallet vattenfall /Se   Lokslätten slätt
  Rista-Stormyren myr   Lospientjahrve fjäll
  Risåsen ås   Lotten åker
  Risängmyren myr   Lugnvik vik
  Romohöjden höjd   Lundtjärnarna tjärnar
  ?Romotoppen bergstopp   Lundörret fjällpass
  ?Romotoppen bergstopp /Se   Lundörret fjällpass
  Romotoppen höjd   Lundörret fjällpass
  Romotoppen berg /Se   Lundörret fjällpass
  Rufberge, Se Hottögsrun berg   Lundörrsfjällen fjäll
  Rufberg-, Se Hottögsrun berg   Lundörrsfjällen fjäll
  Rullan å   Lundörrsån å
  Rullan å   Lungtjärnmyrarna myrar
  Rulldalen dal   Luoggesaive höjd
  Rulldalsforsen fors   Luoggesåivetj. tjärn
  Rulldalstjärnen tjärn   Lustiedalen dal
  Rulldalsvallen sluttning   Luspentjarve höjd
  Rullelfroen, Se Rullan å   Lustiglandet strand
  Rullelfuan, Se Rullan å   Lussve berg
  Rullvalen berg   Lussved skogstrakt
  Rullvaltjärnen tjärn   Lussveberget berg
  Rullån å   Lussvedberget berg
  Rydellsmyren myr   Lustigedalen dal
  Råfatjuolendurre myr(?)   Lyngtjärnen tjärn
  Råfatjuolenjukke å   Lyngtjärnen tjärn
  Råfatjuolentjakke fjäll   Lyngtjärnen tjärn
  Råfatjuolentjakke fjäll   Långeggdalen dal
  *Råkedalshuvudet fjäll   Långeggen rullstensås
  Räcka, Se Rekån å   Långeggen ås
  Räfräfjäll, Se Anarisfjällen fjäll   Långflon sankmark
  Räkan, Se Rekån å   Långmyreggen ås
  Rävsanden strand   Långmyren myr
  Rödflon myr   Långmyren myr
  Rödingtjärnen tjärn   Långmyren myr
  Röfräfjäll, Se Anarisfjällen fjäll   Långmyren myr
  Rölebacken höjd   Långmyren myr
  Röningsbacken backe   Långmyren myr
  Röningsberget berg   Långnäset näs
  Saranäset näs   Långristan åker
  Sankt Olovs källa kallkälla   Långrumpan myr
  Sankt Olovs källa källa /Se   Långtjärn tjärn
  Salgårdsslätten terräng   Långtjärnarna tjärnar
  Sandsbäcken å   Långtjärnbäcken bäck
  Sandsbäckviken vik   Långtjärnbäcken bäck
  Sandviken vik   Långtjärnbäcken bäck
  Sandåstjärnarna tjärnar   Långtjärnen tjärn
  Santa fjäll   Långtjärnen tjärn
  Santandurre höjd?   Långtjärnen tjärn
  Semlan å   Långtjärnen tjärn
  Semmelån å   Långtjärnen tjärn
  Semmelån å   Långtjärnen tjärn
  Sierkebårke berg?   Långtjärnen tjärn
  *Silverholmen holme   Långtjärnen tjärn
  Sjutjärndolpen tjärn   Långtjärnen tjärnar
  Sjlätna fjäll   Långtjärnen tjärn
  Sjlätna fjäll   Långtjärnen, Östra tjärn
  Sjtiettje fjäll   Långåkern åker
  Sjöbergsmyren myr   Långåkern åker
  Sjölägdholmen holme   Långåkersberget berg
  Sjövallbäcken å   Lähaugberget berg
  Sjövallen strandsluttning   Lähaugmyren myr
  Skalberget berg   Lögåsbäcken bäck
  Skalberget berg /Se   Lötjan bergsbacke o. slåttlägenhet
  Skalet dalgång   Lövgåsbäcken bäck
  Skalet dalgång   Lövnäset näs
  Skalet dalgång   Lövnäsflon sankmark
  Skalet sluttning   Majolke = Helagsskaftet Saknas
  Skalet höjd   Malmmyren myr
  Skalet berg /Se   Malmtjärn tjärn
  Skalknippen berg   Malmtjärnbäcken bäck
  Skalknippen höjd   Malmtjärnen tjärn
  Skaltjärnbergen berg   Malmtjärnmyren myr
  Skaltjärnbäcken å   Malmvägen väg
  Skaltjärnen tjärn   Mantjärnen, Se Malmtjärnen! tjärn
  Skaltjärnen tjärn   Maskolbäcken bäck
  Skaltjärnen Saknas   Maskolbäcken bäck
  Skaltjärnen, Västra tjärn   Maskoltjärnen tjärn
  Skaltjärnen, Östra tjärn   Maskoltjärnen tjärn
  Skalvallflon myr   Maskoltjärnen tjärn
  Skalviken vik   Maskolängen äng o slått
  Skalviken vik /Se   Masurbacken skogdunge
  Skansen befästningsruin   Mattisbacken åker
  Skansen befästningsruin   Matsäckbäcken bäck
  Skansen förr skans   Matsäckeggen ås
  Skansen ruin av befästning   Matsäckmyren myr
  Skansen befästningsruin   Mededsbäcken bäck
  Skansen ruin av befästning /Se   Mellanbäcken bäck
  Skansen ruin av befästning   Mellanbäcken bäck
  Skarbågamyren myr   Mellanbäcken bäck
  Skarfdören, se Skarvdörret fjällpass   Mellandalsbäcken bäck
  Skarvdörren fjällpass   Mellandalsflon flo
  Skarvdörren fjällpass   Mellandalstjärnen tjärn
  Skarvdörret fjällpass   Mellandalstjärnen tjärn
  Skarvdörren fjällpass   Mellansjömyren myr
  Skarvdörret fjällpass /Se   Mellanslyckan tjärn
  Skarvdörrfjället fjäll   Mellanslyckan tjärn
  Skarvdörrsån å   Mellerstmyren myr
  Skarven näs   *Mellerstslyckan, Se Mellanslyckan. tjärn
  Skavhuggbäcken bäck   Mellerstängen äng
  Skavhuggen höjd   Melltjärnberget berg
  Skavhuggtjärnen tjärn   Mesbacken backe
  Skol-Ingeborgforsen fors   Mickelbacken backe
  Skorvhuvudet fjäll   Mickelhålet sankmark
  Skorvhuvudflon myr   Mickelhålet hölje
  Skraupvalbäcken å   Mickelängarna ängar
  Skraupvalbäcktjärnen tjärn   Midaftonbäcken bäck
  Skraupvalen fjäll   Midaftonsbäcken bäck
  Skraupvalslåtten höjd   Midaftonsbäcken bäck
  Skraupvaltjärnen tjärn   Midaftonssanden udde
  Skräddar-Jonasbodarna f.d. fäb.?   Middagsvalen lågfjäll
  Skurdalsporten fjällpass /Se   Middagsvalen höjd
  Skåhällbergen berg /Se   Midsjöholmen holme
  Skåhällbäcken bäck /Se   Mieskajohke Saknas
  Skåken myr   Mieskebäcken bäck
  Skålvik brädden avsats i Ottsjön   Mieskatjahke fjäll
  Skålviken vik   Mieskentjahke höjd
  Skårrbergen berg   Miesketj. tjärn
  Skårrsdalen dal   Mittsjöholmen, Se Midsjöholmen. holme
  Skårrsdalsbäcken å   Millabäcken bäck
  Skårrsdalviken vik   Millabäckdrolet sankmark
  ?Skårrvalen fjäll   M(j)älltjärnberget berg
  Skårrvalen berg /Se   Mjälltjärndolpen lok
  Skårsvalen berg /Se   M(j)älltjärnen tjärn
  Skårvalen berg /Se   Mjälltjärnöset tjärn
  Skårrvalen höjd   Moberget berg
  Skårvalen berg   Moberget berg
  Skårvalen höjd /Se   Moberget berg
  Skårrån å   Molandet strandäng
  Skären f.d. skär   Mon åker
  Skäret skär   Morenen backe
  Slagsådammet damm   Mormoråkern åker
  ?Slagsån å /Se   Morrvikdrolen, Se Morrviken sankmark
  ?Slagsån å /Se   Morrviken vik
  Slagsån å   Morrviken vik
  Slagsån å   Morrviken vik
  Slagsån å   Morrviksnäset näs
  Slagsån å   Morrviksnäset näs
  Slagsån å   Mortensve kolbotten
  Slagsån å /Se   Mo-Stormyran myr
  Slagsån å   Mostormyren myr
  Slagsån å   Moviken vik
  Slagsån å /Se   Mårtensve röjning
  Slammerhällflon myr   Mårviken, Se Morrviken. vik
  Sluten tjärn   Mälltjärn tjärn
  Slyckbäcken å   Mälltjärnöset Saknas
  Slåttmyren myr   Märitbränna röjning
  Smalingen sjö   Märrfittan tjärn
  Småbrännbäcken bäck   Mörviken vik
  Småmyrarna myr   Navarslåtten äng
  Småtjärnarna tjärnar   Neadalssjön dämningssjö
  Småvallbergen berg   Nickenskolfallet kolbotten
  Smällhögarna höjder   Nickolansbacken åker
  Smällhögarna fjäll /Se   Nilseriknylandet åker
  *S...na högen fjäll   Nilshugget skogsmark
  Snasahögarna fjäll   Nilshugget uthuggning
  Snasahögarna fjäll   Nilsmilan kolbotten
  Snasahögarna fjäll   Norarna vattendrag
  Snasahögarna fjäll   Norarna tjärnbildningar
  Snasahögarna fjäll   Norddalsängen äng
  Snasahögarna fjällparti   Norderskaftet, Se Kyrkstensskaftet! höjd
  Snasahögarna fjäll   Nordersmalsundet sund
  Snasahögarna fjällmassiv /Se   Norderängen äng
  Snasahögen fjäll /Se   Nordmanstäkten åker
  Snasahögarna fjäll   Norsjöberget berg
  Snasahögarna fjäll   Norsjöberget berg
  Snasahögarna fjäll   Norsjöbäcken bäck
  Snasahögarna fjäll   Norsjöbäcken bäck
  Snasahögarna fjällområde /Se   Norsjöholmen holme
  Snasahögarna fjäll /Se   Norsjön sjö
  Snasen fjälltopp /Se   Norsjön sjö
  Snesa Örn, se Snasahögarna fjäll   Norsjötjärnen tjärn
  Snödskallen sluttning   Norsjötjärnen tjärn
  Snödskallen ås   Notvallshagarna skogstrakt och betesmarker
  Snödskallen ås   Nilsmyren myr
  Snödskallmyren myr   Nulltjärnarna tjärnar
  Solöjhålet myr   Nulltjärnarna tjärnar
  Sparvtjärnen tjärn   Nulltjärnarna tjärnar
  Sparvtjärnflon myr   Nulltjärnbäcken bäck
  Spjällarflon myr   Nulltjärnbäcken bäck
  Spjällarfloviken vik   Nyfallet kolbotten
  Språngsdalen dal   Nyhagarna beteshage
  Stadigkroken krok   Nykolofallet röjning
  Stadigtjärnen tjärn   Nylandsbäcken bäck
  Stallbacken backe   Nylandsforsen fors
  Stalovielle fjäll   Nylandsrömmen åker
  Stalovielle Kåtan kåta   Nylandsströmmen ström
  Stendalsfjället, Stora o. Lilla fjäll   Nylandsströmmarna forsar
  Stenflon myr   Nylandevalltjärnen tjärn
  Stenkäringen höjd   Nylandsvalltjärnen tjärn
  Stenmyren myr   Nylandsängena ängar
  Stentjärn sjö   Nymyren myr
  Stensån å   Nymyrdrolet sankmark
  Stentjärnen tjärn   Nymyrtjärn tjärn
  Stentjärnen sjö   Nymyrtjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn   Nymyrtjärnbäcken, Se Gröntjärnbäcken! bäck
  Stentjärnen tjärn   Nyvallflon myr
  Stor-Anahögen fjäll   Nyvallhöjden berg
  Stor-Anahögen fjäll   Nyvallsbäcken bäck
  Storbacken backe   Nyvallsbäcken bäck
  Storbäcken å   Nyvalltjärnen sjöar
  Storbäcken å   Nyvallstjärnen tjärn
  Storbäcken å   Nyåkern åker
  Storbäcken bäck   Nyängen äng
  Storbäcken bäck   Näsisvedmelen vik
  Storbäcken bäck   Nässvedbacken backe
  Storbäcken bäck   Nässvedmelen nipbildning
  Storbäcken, Västra å   Nästbäcken bäck
  Storbäcken, Östra å   Nästbäcken bäck
  Storbäckåsen ås   Nästbäcken bäck
  Storeggen näs   Nävertakbäcken bäck
  *Storfjäll fjäll   Nävertappbäcken bäck
  *Storfjället fjäll   Nörder-Djupsjön sjö
  Storfjäll fjäll   Offsjöarna sjöar
  Storflobäcken bäck   Offsjön sjö(ar)
  Storflodolpen tjärn   Offsjön sjöar
  Storflon myr   Offsjöån å
  Storflon myr   Offsjöån å
  Storflon myr   Olhenriksfloarna sankmark
  Storflon myr   Olleslåtten Saknas
  Storflon myr   Olssonviken vik
  Storflon myr   Oppi skalet pass
  Storflon myr   Oppåfloarna myrområde
  Storflon myr   Orrdrolet sankmark
  Storflosundet myr   Orrnäset udde
  Stor-Glån sjö   Oterviken vik
  Stor-Gräpplingen sjö   Ottfjället fjäll
  Stor-Gröngumpen fjäll   Ottfjället fjäll
  Stor-Gäddtjärnen tjärn   Ottsjöbottnen grund
  Storhögen åker o kulle   Ottsjön sjö
  Storhöljan utbuktning   Ottsjön sjö
  Stor-Korsjötjärnen tjärn   Ottsjön sjö
  Stormyren myr   Ottsjön sjö
  Stormyren myr   Ottsjön sjö
  Stormyren myr   Oxögat tjärn
  Stormyren myr   Oxögat tjärn
  Stormyren myr   Oxögat tjärn
  Stormyren myr   Oxögat tjärn
  Stormyren myr   Oxögat tjärn
  Stornäset näs   Oxögberget berg
  Stor-Offsjön sjö   Pantmyren myr
  Stor-Romomyren myr   Peckåsdalen ängsslått
  Stor-Romomyren myr   Pelleshosen höjd
  Stor-Sandnäset näs   Peorkarna(?) tjärnar
  Stor-Skaltjärnen tjärn   *Peorkflon myr
  Storslyckan sjö   Perbottnen kolbotten
  Storsola fjäll   Per-Erikbottnen f.d. kolbotten
  Storsola del av Sylarna   Perolshöljan hölja
  Storsola fjäll   Petterfjället fjäll
  Storsola höjd /Se   Petter-Hög-slåtten äng
  Storsola höjd /Se   Pissbacken backe
  Storsola höjd /Se   Porkflon myr
  Storstensdalsfjället fjäll /Se   Porktjern, Se Peorkarna. tjärn
  Storstensviken vik   Potthålet myr
  Storstensviken vik   Pottmyrarna myrar
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Prästfallet fall
  Stortjärnen tjärn   Prästforsen fors
  Stor Trunna ån, se Tronnan å   Prästströmmen ström
  *Stortunrisån å   Prästvallbrännorna avbränd skogsmark
  ?Stor-Ulfåfjället fjäll   Prästvallhöjden höjd
  Storvallbäcken bäck   Pålhålet åker
  Storvallsmyrarna myrar   Pålsmyren myr
  Stor-Vargtjärnen tjärn   Pålåkern åker
  Storviken vik   Pålåkern åker
  Storådörren fjällpass /Se   Raggärdet åker
  *Storåkern åker   Ralsängen äng
  Storån å   Rekan å
  Storån å   Rekdalen dal
  Storån å /Se   Rekdalen dal
  *Storåskalet fjällpass   Rekdalshöjden höjd
  Stor-Älgflotjärnen tjärn   Rekdalshöjden höjd
  Stor-Övallflon myr   Rekdalstjärnen tjärn
  Strucken strömdrag /Se   Reken å
  Struoipe fjäll   Rekhuvud fjäll
  Stråmyren myr   Rekhuvudet fjällparti
  Stråntje fjäll   Rekån å
  Strömviken vik   Ridvaden vadställe
  Stubbtjärnen tjärn   Ridvadet vad
  Stuguåkern åker   Ridvadet vad
  Störtbäcken å   Rippan myr
  Suhlfiell, se Sylfjällen fjäll   Riseggen ås
  Suhlfiellet, se Sylfjällen fjäll   Rislägdbäcken, Se Kåråsbäcken! bäck
  Suongere fjäll   Rislägdbäcken bäck
  Surviken vik   Rislägden åker
  Svanbäcken Saknas /Se   Rismyren myr
  Svantjärnarna tjärnar   Ristafallet vattenfall
  Svantjärnarna tjärnar /Se   Ristaforsen fors
  Svarthålet myr   Ristansforsen fors
  Svarttjärnen tjärn   Ristansströmmen ström
  Svarttjärnen tjärn   Ristansängena ängar
  Svarttjärnen tjärn   Ristatjärnarna tjärnar
  Svarttjärnen tjärn   Risten åker
  Svarttjärnen tjärn   Rolfsvaken vak
  Svarttjärnåsen ås   Rolfsvåken vak
  Svartviken vik   Rollsviken vik
  Svensta hön höjd   Romobottnen grund
  Svensta hön höjd   Romoholmen holme
  Svenstakilmyren myr   Romohålet myr
  Svensta-Stormyren myr   Romohöjden höjd
  Svenstavallen sluttning   Romohöjden ås
  Svintjärndolpen tjärn   Romotoppen berg
  *Svärdfjället fjäll   Romotoppen berg
  Sylarna fjällparti   Rossviken vik
  Sylarna fjällmassiv   Roåfatjoåle Saknas
  Sylarna fjällmassiv   Rullan å
  Sylarna fjällmassiv   Rullan å
  Sylarna fjällmassiv   Rullan å
  Sylarna fjäll   Rulldalen dal
  Sylarna höjder   Rulldalen dal
  Sylarna fjäll /Se   Rulldalen dalgång
  Sylarna fjäll /Se   Rulldalsforsen fors
  Sylarna fjällmassiv /Se   Rulldalstjärnen tjärn
  Sylfjällen, se Sylarna fjäll   Rulldalstjärnen tjärn
  Sylfjällen fjäll   Rulldalstjärnen tjärn
  Sylfjällen fjäll   Rulldalsån, Se Rullan. å
  Sylfjällen fjäll   Rullvalen höjd
  Sylfjällen fjäll   Rullvalen fjäll
  Sylfjällen fjäll   Run höjd
  Sylskaftet fjällhöjd   Run berg
  *Syltoppen topp   Run höjd
  *Syltoppen topp   Rundvalen, Se Rullvalen! höjd
  Syltoppen fjäll   Rutjärnen tjärn
  Sågbacken backe   Rutjärnen tjärnar
  Sågbäcken å   Rålsviken vik
  Sågbäcken bäck   Råtallunden skog
  Sågbäckslåtten myr   Rävsanden sandstrand
  Sågmyren myr   Rävsandnäset näs
  Sågnäset näs   Rödberget berg
  Sämla älf, se Semmelån å   Rödberget berg
  Sättermyren myr   Rödflon sankmark
  Sätteråmyrarna myr   Röjningen myr(?!)
  Sätterån å   Röjningen åker
  Sönkmyrarna myr   Röjningen gml. åker
  Sönkmyrbäcken Saknas   Röjningsbackbäcken bäck
  Sönnerhön höjd   Röjningsbacken backe
  Sönner-Långtjärnen tjärn   Röjningsbacken höjd
  Sönner-Prästvallflon myr   Röjningsberget berg
  Sönner-Storflon myr   Röjningsdalberget berg
  Sönner-Välaflon myr   Röjningsdalen dal
  Sönnestslyckan tjärn   Röjningsdalberget berg
  Sönnestvallbäcken bäck   Rövskårobacken åker
  Sönnestvall flon myr   Sandbacken backe
  Sörbottenbäcken å   Sandbacken backe
  Sörbottnen sluttning   Sandsbäcken bäck
  Sövallnäset näs   Sandsbäcken bäck
  Taffelbäcken bäck   Sandviken, se Storflakarsanden vik
  Tallflon myr   Sandviken vik
  Tandrandhögen triangelpunkt /Se   Sandviken vik
  Tandradshöjden höjd /Se   Sankmyrbäcken bäck
  Tarmarbäcken å   Sankmyren myr
  Tarmen sjö   Santa fjäll
  Taskviken terräng   Santafjället fjäll
  *Tidalsfjäll fjäll   Saranäset näs
  Tiufsiön, se Kölsjön sjö   Semmelån å
  T...ufs...ön, se Kölsjön sjö   Semmelån å
  ?Tjallingklumpen fjäll   Sergeantdrolet sankmark
  Tjallingstöten fjäll /Se   Settermyren myr
  Tjatjase höjd   Settermyrsdolpen tjärn
  Tjelkenjuone höjd   Setterån å
  Tjufsjön, se Kölsjön sjö   Sikhöljan vik
  Tjufsjön, se Kölsjön sjö   Silverforsen fors
  Tjuorventjakke fjäll   Simaslåtten äng
  *Tjuvsjön sjö   Sjumulviken vik
  *Tjuvsjön sjö   Sjutjärnarna tjärnar och dolpar
  *Tjuvsjön sjö   Sjutjärndolparna tjärnar
  *Tjuvsjön sjö   Sjutjärnmyren myr
  Tjärme Ketjuole fjäll   Sjöbergsmyren myr
  Tjärmeketjuolendurre höjd   Sjölägdholmen holme
  Tjärnbackhöjden höjd   Sjölägdholmen holme
  Tjärndalstjärnen tjärn   Sjölägdnäset näs
  Tjärnflomyren myr   Sjölägdviken vik
  Tjärnflomyråsen ås   Sjövallbäcken bäck
  Tjärn flon myr   Skalbergen berg
  Tobaksvallen sluttning   Skalberget berg
  Tobaksvallen myr   Skalberget berg
  Tomröven sjö   Skalbrännan röjn.
  Toppberget berg /Se   Skalet dalgång
  Topptjärnen tjärn   Skalet dalgång
  Toppvallen sluttning   Skalet dal
  Torget höjd   Skalet sänka
  Torkel-Olsnäset näs   Skalknippen Saknas
  Torrskränamyren myr   Skaltjärnbäcken bäck
  Torvströmyren myr   Skaltjärnen, Stora o Lilla tjärnar
  Tossöknippen höjd   Skaltjärnarna tjärnar
  Tossön halvö   Skaltjärnen tjärn
  Tossön halvö   Skaltjärnen tjärn
  Tossön udde   Skaltjärnen, Västra tjärn
  Tranris och Hitting renbetesfjäll   Skaltjärnen, Östra tjärn
  *Trastabacken äga   Skaltjärnen tjärnar
  Tranris renbetesfjäll   Skaltjärnmyren myr
  Traurisfjällen, se Trondfjällen fjäll   Skalviken vik
  Trillevallbäcken å   Skalviken vik
  Trillevallbäcken bäck   Skalviken vik
  Trondfjällen fjäll /Se   Skansvallbäcken bäck
  Trondfjällen fjäll /Se   Skarbågemyren myr
  Trondfjällen fjäll   Skarpängen äng
  ?Trondfjället fjäll   Skarvdörret fjällpass
  Tronnan å   Skavhuggbäcken bäck
  Tronndalen dal   Skavhugghöjden höjd
  Tronnfjället fjäll /Se   Skavhuggtjärnen tjärn
  Trondfjället berg /Se   Skavhuggtjärnen tjärn
  ?Tronnan å   Skavhuggvadet vadställe
  Tronnan å   Skedbladmyren myr
  Tronnan å   Skitmyren myr
  Tronndalen dal   Skoggärdet äng
  Tronntjärnarna tjärnar   Skogåkern åker
  Trunrisån, se *Stortunrisån å   Skolingeborgeggen ås
  Trångdalen dal   Skol-Ingeborgforsen fors
  Trättmyren myr   Skolingeborgforsen fors
  Tuerelfua, se Tvärån Saknas   Skoltjärnen, se Skaltjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
  *Tunnrisfjället fjäll   Skorran å
  *Tunrisfjället fjäll   Skorrhögarna berg
  *Turiusfjället fjäll   Skorrvalen lågfjäll
  Tvärberget berg   Skorsvalen lågfjäll
  Tväråklumpen fjäll /Se   Skorvhuvudet höjd
  Tvärån å   Skorvhuvudet topp på Ottfjället
  Tvärån å   Skrankorna nyodl.
  Tvärån å   Skrapakallen bäck
  Tvärån å   Skrapakalln bäck
  Tännsjön sjö /Se   Skrapakallbäcken bäck
  Törbobäcken bäck   Skrapfoderbäcken (?) bäck
  Umen?, se Aumen sjö   Skrapfoderbäcktjärnen tjärn
  Undersåkersälven del av Indalsälven   Skrapvalen, se Skröpvalen höjd
  Undersåkersälven, se Indalsälven älv   Skrapvalen, se Skröpvalen fjäll
  Undersåkersälven älv   Skroggranden myr
  Upstakke fjäll   Skruven, se Skröpvalen höjd
  Uttertjärnen tjärn   Skräddarsjön sjö
  Uvberget berg   Skröpvalbäcken bäck
  Vackerbackarna höjder   Skröpvalbäcken bäck
  Vackerliden terräng   Skröpvalen höjd
  Vackermon terräng   Skräpvalen fjäll
  Vackermon höjd   Skröpvalstjärn tjärn
  Wahlåsiön, se Vålåsjön sjö   Skåkbränna röjning
  Valesiön, se Vålåsjön sjö   Skåken myr
  Valkläppen (Valknäppen) höjd /Se   Skåltjärnen tjärn
  Valknappen berg   Skåltjärnen tjärn
  Valkneppen berg /Se   Skåltjärnen tjärn
  Valknippen berg /Se   Skåludden udde
  Valknäppen fjäll   Skålvikbrädden tvärkant i bottnen i sjön Ottsjön
  Valknäppen fjäll   Skålviken vik
  Valknäppen fjäll   Skålviken vik
  Valknäppen (Valkneppen) berg /Se   Skålviken vik
  Vallbo kulle höjd   Skålviken, Lilla vik
  Vallbäcken bäck   Skålängen äng
  Vallmyren myr   Skålådrolberget berg
  Valtjärnen tjärn   Skålröjningen sankmark(?)
  Vansåsbäcken å   Skårbergen berg
  Vansåsflon myr   Skårran å
  Vansåshön höjd   Skårran å
  Vargtjärnbäcken å   Skårran å
  Vargtjärnflätet myr   Skårrbergen berg
  Vassnäset näs   Skårrbergen berg
  Vattensjön, Östra o. Västra sjöar   Skårrbergen berg
  Vattensjön, Västra o. Östra sjöar   Skårrbergen berg
  Vattensjön, Västra o. Östra sjöar   Skårrbergen berg
  Vattensjön, Västra o. Östra sjöar   Skårren fjäll
  Vattensjön, Västra o. Östra sjöar   Skårren å
  Vattensjön, Västra sjö   Skårrhögarna, se Skårrbergen berg
  Vattensjön, Östra sjö   Skårrsdalen dalgång
  Weliste Fiell se Välliste fjäll   Skårrvalen höjd
  Weliste Fjäll, se Välliste fjäll   Skårrvalen fjäll
  vellijst fiell, Se Välliste Saknas   Skårrvalen fjäll
  Vilstensholmen skogsholme   Skårrvalen fjäll
  Vitlingbäcken å   Skårrvalen fjäll
  Vitmosseflotjärnen tjärn   Skårrvalen fjäll
  Vitmyrarna myr   Skårrvalen fjäll
  *Vitvålen fjäll   Skårrvalen fjäll
  Vuoinendurre berg   Skårrvalen fjäll
  Vuoinenjukke å   Skårrvalen fjäll
  Våldan, se Vålån Saknas   Skårrvalen fjäll
  *Vålsjön utvidgning   Skårrvalen fjäll
  Vålsjön, se Vålötjärn tjärn   Skårrvalen fjäll
  Vålådalen, Östra dal   Skårrvalen fjäll
  Vålåfallet vattenfall   Skårsdalsbäcken bäck
  Vålåklumpen berg /Se   Skårsdalsbäcken bäck
  Vålåkåtan kåta   Skårådrolet sumpmark
  Vålån, se Vålöjan å   Skärdet holme
  Vålån å   Skäret holme
  Vålån å   Slagån å
  Vålån å   Slagsån å
  Vålån å   Slitingarna sjöar
  Vålån å   Slottet höjd
  Vålån å /Se   Sluten tjärn o. slått
  Vålån å   Sluten tjärn
  Vålån å   Slyckan tjärn
  Vålåsen ås   Slyckan tjärn
  Vålåsanden strand   Slyckbäcken bäck
  ?Vålåsjöfjället fjäll   Slyckbäcken bäck
  Vålåsjöfjället fjäll   Slyckorna tjärnar
  Vålåsjön sjö   Slåttmon skogsäng
  Vålåsjön sjö   Slåttmyrdolparna tjärnar
  Vålåsjön sjö   Slönjan myr
  Vålåsjön sjö   Slönjan myr
  Vålåsjön sjö   Smalingen sjö
  ?Vålåtjärnen tjärn   Smedkällan källa
  Vålåvalen berg /Se   Smedmyrarna myrar
  Vålåvalen fjäll   Smedmyrarna myrar
  Vålåvalen berg /Se   Smeudden udde
  Wålå åhn, se Vålån å   Smitre äng
  Vålöjan å   Småbrännorna röjningar
  Vålöjan å   Småfloarna sankmark
  Vålöjan å /Se   Småhögarna höjder
  Vålöjan å /Se   Småmyrarna myrar
  Vålötjärn tjärn   Småmyrarna myrar
  Vårandtuvan höjd   Småmyrarna myrar
  Våtmyren myr   Småmyrarna myrar
  Väfjället lågfjäll   Småmyrarna myrar
  Väfjället fjäll   Småslätterna ängar
  Väfjällstjärnen tjärn   Småstackarna myrslått
  Välaberget berg   Småtjärnarna tjärnar
  Välabäcken bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Välaflon myr   Småtjärnarna tjärnar
  Välliste fjäll   Småtjärnarna tjärnar
  Välliste fjäll   Småtjärnbäcken bäck
  Välliste fjäll   Smällhögarna höjder
  Välliste fjäll   Smällhögarna fjäll
  Välliste fjäll   Snasahögen fjäll
  Välliste fjäll   Snauskallen berg
  Vällista fjäll   Snusbacken backe /Se
  Välliste fjäll   Snödskallen backe
  Välliste fjäll   Snödskallen berg
  Välliste berg   Snödskallen berg
  Välliste fjäll /Se   Snödskallen bergknalle
  Vällista fjäll /Se   Snödskallmyren myr
  Västeranasiön, se Anasjön sjö   Snödskallmyren, se Snödshallen myr
  *Västerbäcken bäck   Snörlivet Aumåns utlopp ur sjön Aumen
  *Västerbäcken bäck   Solöghålet myr
  Västertoppen höjd   Sparvtjärn tjärn
  Västestmyren myr   Sparvtjärnen tjärn
  Västsjöarna sjöar   Sparvtjärnbränna röjning
  Ygyln sjö   Sparvtjärnflon sankmark
  Ygylån å   Sparvtjärnflon flo
  Åkersjön sjö   Spisvrån dal?
  Åkroken krok   Spjutodlingen åker
  Åmen sjö   Spjutåkern åker
  Åmen sjö   Spjellarflon sankmark
  Åmen sjö /Se   Spjällarflon flo
  Åmen sjö /Se   Spjällarflon myr
  Åmen avradsland /Se   Spjällarfloviken vik
  *Åmens avradsland avradsland   Spjättnäset, se Spjötnäset udde
  *Åmmens avradsland avradsland   Spjötnäset näs
  Ångeltjärnarna tjärnar   Spjötnäset udde
  Ångelstjärnbacken höjd   Spojmo höjd
  Ångelstjärnbäcken å   Sprutan bäck
  Ångelstjärnen tjärn   Spåjme, se Spojmo höjd
  Ångelstjärnhön höjd   Sta strandområde
  Ånn sjö   Stackan myrar
  *Årskutegruvan gruva   Stackstångmyren myr
  *Årskute grufva gruva   Stadigkroken åkrök
  Åstjärnen tjärn   Stadigkroken åkrök
  Åströmsvallen sluttning   Stadigtjärnen tjärn
  Åsvallberget berg   Stakroken åkrök
  Åsvallbäcken bäck   Stala fjäll
  Åsvallbäcken bäck   Stallåkern åker
  Ägglundsmyren myr   Stalon, se Bodhögen höjd
  Älgberget berg   Stalon fjäll
  Älgtjärnen tjärn   Stamgärdesholmen holme
  Älvkälen trakt   Stamgärdessjön sjö
  *Älfkälen partialköl /Se   Stamgärdesån å
  Ändlösmyren myr   Stantja höjd
  Ängena myr   Stavåsen ås
  Ängesbäcken bäck   Stavåsen ås
  Ängesmyren myr   Stavåstjärnen, se Mellandalstjärnan tjärn
  Öarna ö   Stavåstjärnen tjärn
  Ödlan höjd   Stengammalbackarna backar
  Öflon myr   Stenmyren myr
  *Öjestad äga   Stensdalen dalar
  Önsbäcken bäck   Stensdalen dal
  Öringtjärnen tjärn   Stensdalsbrännan, se Stensdalen röjning
  Örjeltjärve höjd   Stensdalsbäcken, se Lillstensdalsbäcken bäck
  Örnhällan berg   Stendalsfället fjäll
  Örntjärnen tjärn   Stensdalsfjället, se Storstensdalsfjället m.m. fjäll
  Ösbäcken å   Stenstackarna myrslått
  Öset vik   Stensån å
  Öset del av Melltjärnen   Stensån å
  Österdalsbäcken bäck   Stensån å
  Östertoppen höjd   Stentjärnen tjärn
  Övalldolpen tjärn   Stentjärnen tjärn
  Överflon myr   Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Storanahögen fjäll
      Storbackbäcken bäck
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storbrännan röjning
      Storbrännorna röjningar
      Storburissnet skogsmark
      Storbäcken, se Gröntjärnbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäckar
      Storbäckslåtten äng
      Stordjupmyren myr
      Stordolpen tjärn
      Stordrolet sankmark
      Storfallet kolbotten
      Storflakasanden vik
      Storfloberget berg
      Storflon flo
      Storflon sankmark
      Storflon myrmark
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon flo
      Storflon sankmark
      Storflon sankmark
      Storflon sankmark
      Storflätet myrslätt
      Stor-Gräpplingen sjö
      Storgumpen, se Gröngumpen höjd
      Storgärdristan röjning
      Storhelvetet skogsbacke
      Storhjerptjärn, se Hjärptjärnen, Stora tjärn
      Storholmen holme
      Storhögen grusås
      Storhögen åker o. kulle
      Stor-Korsjötjärnen tjärn
      Storladan lada
      Storladåkern åker
      Storlundörret fjäll
      Stormon skogsäng
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormälltjärn del av Mälltj
      Stornoren vik
      Stornoren tjärn
      Storodlingen åker
      Storren åker
      Storslagan dalsänka
      Storslyckan tjärn
      Storslyckan tjärn
      Storsola höjd
      Storsola höjd
      Storsola höjd
      Storstemyren myr
      Storstenen sten
      Storstensbäcken bäck
      Storstensviken vik
      Storstenviken vik
      Storstensdalsfjället fjäll
      Storstensviken vik
      Storstensviken vik
      Storsvarthålet tjärn
      Storsvarttjärn tjärn
      Storsylen fjäll
      Storsylen höjd
      Storsylglaciären glaciär
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Storudden udde
      Storulvåfjället fjäll
      Storulvåfjället fjäll
      Storulvåtjärnen tjärn
      Storvallflätena floar
      Storvallsmyrarna myrar
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikmyren myr
      Storvikudden udde
      Storådörren fjällpass
      Storåfallet fall
      Storåfjället fjäll
      Storåforsen fors
      Storåholmen holme
      Storåhöljan del av Storån
      Storåkern åker
      Storåmyrarna myrar
      Storåmyrarna myrar
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storåsmyren myr
      Storåsmyrbränna röjning
      Storängen strandområde
      Storövallflon, se Övallflon, (Stora) flo
      Storövallflon sankmark
      Storövallflodolpen tjärn
      Strontjen höjd
      Strontje fjäll
      Strucken utflöde ur sjön Aumen
      Struopetjarve fjäll
      Stråmyrarna myrar
      Stråten höjd
      Strömviken vik
      Stubblägden åker
      Stubbranden beteshage
      Stuguholmarna holmar
      Stuguåkern åker
      Stuguåkern åker
      Sturkdalen bäckdal
      Styggrubborna dalgångar
      Stäntja fjäll
      Störtbäcken bäck
      Summelviken vik
      Sundsbergen bergskullar
      Sunnestmyren myr
      Suonagetjärra fjäll
      Surbrunnkällan källa
      Surviken vik
      Svanbäcken, se Malmtjärnbäcken bäck
      Svantjärnarna tjärnar
      Svantjärnarna tjärnar
      Svarthålet äng
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen, Stora tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnhön höjd
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svarvhöljan hölja
      Sve åker
      Sve åker
      Svéa röjningar?
      Sveberget berg
      Svedbäcken bäck
      Svedjeåkern åker
      Svenmyren myr
      Svenstahöjden skogås
      Svenstahön höjd
      Svenstahön höjd
      Svenstakilen skogstrakt
      Svenstamyren myr
      Svintjärn tjärn
      Svintjärndolpen tjärn
      Svintjärnmyren myr
      Svintrå ängsbacke
      Sylarna fjäll
      Sylarna höjder
      Sylarna höjder
      Sylarna höjder
      Sylskaftet fjällhöjd
      Sylskalet dal
      Sylskalstöten höjd
      Syltjärnen tjärn
      Syltjärnen tjärn
      Sylälven å
      Sågbackudden udde
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Säranäset näs
      Sätertjärnen tjärn
      Säteråmyrarna myrar
      Sätteråloken djupdal
      Säterån å
      Sätterån å
      Sätteråslåttarna slåttrar
      Sönkmyrbäcken bäck
      Sönkmyren myr
      Sönnerskaftet, se Kyrkstensskaftet höjd
      Sönnerstslyckan tjärn
      Sönnestslyckan tjärn
      Sörvallnäset näs
      Sötortbacken backe
      Taffelbäcken, se Kaffelbäcken bäck
      Tallmon skog
      Tappholmen holme
      Tappnäset udde
      Tappudden udde
      Tarmarbäcken bäck
      Tarmen tjärn
      Tarmen sjö
      Tarmen sjö
      Taskviken vik
      Tattargranen gran
      Tattarhålet dal
      Tempeldalen dal
      Templet höjd
      Tessbacken gärde
      Timmeråshugget röjning
      Tisten granlund
      Tjallingan å
      Tjallingenjohke Saknas
      Tjallingklumpen, Stora, se Bunnerstötarna, Sönnre höjd
      Tjallingklumpen berg
      Tjallingklumpen höjd
      Tjallingån å
      Tjoarvveltjakkie fjäll
      Tjatjasklumpen höjd
      Tjatjäs fjäll
      Tjoörvietjahke fjäll
      Tjälabacka myr
      Tjälabackflon sankmark
      Tjälabackåsen bergås
      Tjärnbackarna höjder
      Tjärnbackhöjden höjd
      Tjärnbackhöjden höjd
      Tjärndalen dal
      Tjärndalen dal
      Tjärndalstjärnen tjärn
      Tjärndalstjärnen tjärn
      Tjärnfromyrarna myrar
      Tjärnholmen holme
      Tjärnholmen holme
      Tjärnmyren myr
      Tobakhällan berghälla
      Tobakhällen häll
      Tobakvallen fäb.
      Tomrivran (?) tjärn
      Tomröven tjärn
      Tomrövran tjärn
      Tomröv(er)bäcken bäck
      Tomtåkern åker
      Toppberget berg
      Toppberget berg
      Torkel-Olsnäset näs
      Torkel-Olsnäset udde
      Torpet åker
      Torpåkern åker
      Torrören grusbank
      Torröknippen ås
      Tranmyrarna myrar
      Tranris och Hitting renbetesfjäll
      Tranumyren myr
      Trikanten del av Hottögsströmmen
      Trillevallbäcken bäck
      Trillevallen fäb
      Trillevallflon flo
      Tronbäcken bäck
      Tronbäcken bäck
      Tronbäckslåtten äng
      Tronnan å
      Tronnan å
      Tronnan å
      Tronnan å
      Tronnfjället fjäll
      Tronnisfjället fjäll
      Trostabacken landsvägsbacke
      Trostebacken backe
      Trångdalen dal
      Trämärren grund
      Trämärren sten
      Tvärhammaren höjd
      Tvärådalen dal
      Tväråklumpen, Nordre o Sönnre höjder
      Tväråklumpen by
      Tvärån, Nordre o Sönnre åar
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tyllviken meanderbildn
      Töröra, se Torrören grusbank
      Töskällan källa
      Uluberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvåfjället, se Storulvåfjället o. Lillulvåfjället fjäll
      Ulvåfjället fjäll
      Ulvåhyddan stuga
      Ulvån åar
      Ulvån, se Klöftälven å
      Ulvån å
      Ulvåskaftet höjd
      Ulvåtjärnen, se Storulvtjärnen tjärn
      Undersåkersån å
      Undersåkersälven älv
      Undersåkersälven älv
      Upplandsskogen skogstrakt
      Uti brädden fiskeplats
      Utterbäcken, se Vargtjärnbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Vackerbackarna höjder
      Vackerliden sluttning
      Vackermon äng
      Vackerslätten äng
      Vaktklumpen höjd
      Vaktklumpen fjäll
      Valaberget berg
      Valabäcken bäck
      Valaflon floar
      Valknappen fjälltopp
      Valknappen höjd
      Valknappen fjäll
      Valknippen höjd
      Valknippen bergtopp
      Vallbottnen skogsäng
      Vallbäcken bäck
      Vallgårdsbacken backe
      Vallmyren myr
      Valslåtten äng
      Valtjärnen tjärn
      Valtjärnen tjärn
      Valöjan å
      Vanshösbäcken bäck
      Vansåsbäcken bäck
      Vansåsbäcken bäck
      Vansåshöbäcken bäck
      Vansåshöjden höjd
      Vansåshön höjd
      Varggropen dal
      Vargtjärnarna tjärnar
      Vargtjärnbäcken bäck
      Vargtjärnbäcken bäck
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnfleten mosse
      Vargtjärnflätan flo
      Vassnäset näs
      Vassnäset näs
      Vattensjöarna sjöar
      Vattensjöarna sjöar
      Vattensjön, Västra sjö
      Vattensjön sjöar
      Vattensjön, Östra sjö
      Vattnen sjöar
      Vilbacken backe
      Vilbacken backe
      Vilstenen sten
      Vilulkietjärnarna tjärnar
      Viololken Saknas
      Vitflon sankmark
      Vithällarna berghällar
      Vitmyrarna myrar
      Vitmyrarna myrar
      Vitmyrbäcken bäck
      Voängölöoölke Saknas
      Vålviken vik
      Vålån å
      Vålån å
      Vålån å
      Vålån, se Vålöjan å
      Vålåsanden strandområde
      Vålåsen ås
      Vålåsen ås
      Vålåsjöfjället fjäll
      Vålåsjön sjö
      Vålåsjön sjö
      Vålöan å
      Vålöjan å
      Vålöjan å
      Vålön å
      Vålön å
      Vålösjön sjö
      Vålötjärnen tjärn
      Vålötjärnen tjärn
      Vålövalen höjd
      Vålövalen lågfjäll
      Vårandtuvan höjd
      Vårfrubacken berg
      Väfjället fjäll
      Väfjället fjäll
      Väfjällstjärn tjärn
      Väfjälltjärnen tjärn
      Välaberget berg
      Välaberget berg
      Välabäcken bäck
      Välaflon sankmark
      Välaflon myr
      Vällista fjäll
      Vällista fjäll
      Västerbacken åker
      Västeråkern åker
      Västerån å
      Västerån å
      Västerängarna ängar
      Västestmyren myr
      Västlundskroken åkrök
      Väst på bottnen delen längst västerut i sjön Ottsjön
      Vätteberget berg
      Ygeln sjö
      Ygyln sjö
      Yjylln sjö
      Ygylån å
      Yjyllån å
      Ytterstängen äng
      Ytterviken, se Oterviken vik
      Åkrokbåtstaden båtstad
      Åmbäcken bäckar
      Åmen sjö
      Åmen sjö
      Åmen sjö
      Åmen, se Aumen sjö
      Åmfittjorna strandängar
      Åmrun höjd
      Åmån å
      Åmåsen ås
      Ångelstjärnbäcken bäck
      Ångelstjärnen tjärn
      Ångelstjärnen tjärnar
      Årderdrolet sankmark
      Årderdrolet sankmark
      Årderstenen grund
      Årvegsslätten äng
      Åsen ås
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åsvallberget berg
      Åsvallberget berg
      Åsvallbäcken bäck
      Åsvallbäcken bäck
      Åsvallhöjden berg
      Åängarna ängar
      Äckran ängslått
      Älghöljan ställe
      Älghöljestrucken hölja o. strömdrag
      Älgsberget berg
      Älgsberget berg
      Älg(s)höljstrucken strömdrag
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Öarna holmar
      Öarna öar och slåttängar
      Ögyln(?), se Ygeln tjärn
      Ömen sjö
      Ömån å
      Ömåsen ås
      Önet odling
      Öntäkten äng
      Örbergsfallet kolbotten
      Ösbäcken bäck
      Öse tjärn
      Öset tjärn
      Öset tjärn
      Öset vattendrag
      Ösmyren myr
      Österbacken åker
      Österbäcken, se Vargtjärnbäcken bäck
      Östra eggåkerbacken åker
      Övallbäcken, se Vitmyrbäcken bäck
      Övalldolpen tjärn
      Övallflon flo
      Øvallkojan skogskoja
      Överbrännan röjning
      Överflon flo

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.