ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Undersåkers socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Underåkers socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 531
    Undersåker sn o tg förklaringar Saknas fjällparti
    Undersåker sn o tg förklaringar Saknas sjö
    Undersåker sn o tg förklaringar Allaksklumpen fjäll
    Undersåker sn o tg förklaringar Allaksklumpen fjäll
    Anariset lappläger Anahögen, Stora fjäll
    Gajsjie lappläger Anaristjärnarna tjärnar
    Gasngestjuvele lappläger Anasjön sjö
    Gasngestjuvvelke lappläger Auma sjö
    Marhkenjeervue gårdar Aumen sjö
    Markaneruve gårdar Balkiestjarfie fjäll
    Movålle by Balkiestjarvie fjäll
    Nyhem gårdar Bandanjaurieh sjöar
    Ohttje Gajsje stuga Baune berg
    Roåfatjeäla lappläger Beäljege fjäll
    Skaftet lappläger Beäljege fjäll
    Stalavielie lappläger Beäljege fjällmassiv
    Stalvuovielie lappläger Beäljege fjällmassiv
    Stensdalen lappläger Beäljege fjällmassiv
    Stensdalsstugan lappviste Biernievierie fjäll
    Strahkkenrattie f.d. lappviste Biernievierie fjäll
    Suönjere lappläger Blankgärdesknulen berg
    Tjahtj(e)asie lappläger Blåfjället fjäll
    Tjatjusen lappläger Blåhammarsfjället fjäll
    Vallbo by Blåhammarfjället fjäll
    Viloålkie lappläger Borievarta berg
    Vålådalen by Bredsjön sjö
    Saknas Saknas Bunnerfjällen fjällmassiv
    Förklaringar förteckning Bunnerjohkee å
    Förklaringar förteckning Bunnersjöarna sjöar
    Gasngestjuelke sommarviste Bunnersjön, Norra o. Södra sjöar
    Hihtenkuitie kåtaplats Bunnerskalet, Västra dalgång
    Suenger sommarviste Bunnerskalet, Östra dalgång
    Åtta-källors-villan stuga Västra Bunnerslöten fjäll
      Bunnerslöten, Östra fjäll
      Bunnervarieh fjällmassiv
      Bunnerån, se Bunnerjohke å
      Bunnran, Östra å
      Bustvalen lågfjäll
      Bväntantjahkke(h) fjälltoppar
      Båntanjohkke å
      Båuta dal
      Båutanjohkke å
      Båutantjahkke fjällparti
      Ditnjeletjuole fjällstäckning
      D(år)esbaktie fjäll
      Doårrantjahkke fjäll
      Dårranjohkke å
      Dårranvarie fjäll
      Ekorrdörren dalgång
      Ekorrdörren, se Åroedurrie dalgång
      Ekorrhammarn fjäll
      Ekorrhammarn fjäll
      Ö[stra] Ekorrån å
      V[ästra] Enadalshöjden fjäll
      Endalshöjden, Östra höjd
      Ö[stra] Endalshöjden fjäll
      Enan å
      Ena älv, se Äjnenjohkke å el. älv
      Endalshöjden, Västra fjällhöjd
      Endalshöjden, Östra höjd
      Falkvalen lågfjäll
      Fangan å
      Fangvalen lågfjäll
      Finnbäcken bäck
      Fiskåtjärn tjärn
      Flangketjartie fjällparti
      Forssjöarna sjöar
      Forssjöarna tjärnar
      Gasngestjuuvelkenjaurieh tjärnar
      Getryggen fjällparti
      Getryggen fjäll
      Getryggen fjäll
      Gettetjahke fjäll
      Geälgemsjällanjaurieh tjärnar
      Geälkemejällanbaune högslätt
      Geälkomesjälla dal
      Geälkomesjällanjaurieh tjärnar
      Geälkomesjällanjaurieh tjärnar
      Geälkomesjällanjohkke bäck
      Giebnienjohkke Saknas
      Giebnieh fjäll
      Giebnienjaurieh sjöar
      Giebnienjaurieh sjöar
      Giebnienjaurieh sjöar
      Giebnienjohkke å
      Giebnienjohkke å
      Giebnienjohkke å
      Giebnientjahkke fjällparti
      Giebnientjahkke fjällparti
      Giepniendurrie dalgång
      Gierkieborrie fjällparti
      Gierkieborrie lågfjäll
      Giettietjahkke fjällparti
      Giettietjahkke fjäll
      Giettietjarfie fjällparti
      Giettietjarfie fjällparti
      Giettietjarfienjohkke å
      Giettietjarfientjahkke fjäll
      Giettietjarhvie dalgång
      Giettietjarhvienjohkke å
      Giettietjarhvientjahkke fjäll
      Goåsa fjällparti
      Goåsa fjäll
      Goåsanjohkke å
      Goåsanjohkke å
      Goåse fjällparti
      Grofjället fjäll
      Grosmälle fjällparti
      Gruvsmällen fjällparti
      Gruvsmällen fjällparti
      Gråsjödörren dal
      Gråsjöfjället fjäll
      Gråsjöån å
      Gråsjöån å
      Gräpplingen, Lilla o. Stora sjöar
      Gräpplingvalen lågfjäll
      Gröndalen dal
      Gröngumpen, Lilla berg
      Gröngumpen, Stora fjäll
      Grönån å
      Grönån å
      Guohppereoålkie fjällparti
      Guälkemejällanbaune högslätt
      Guälkemesjälla dal
      Guördiestjarhvie fjällparti
      Gåsbäcken bäck
      Gåsen fjäll
      Gåsån å
      Gåsån å
      Hammerdalsfjället fjäll
      Handölan å
      Handölan å
      Handölsdalen dalgång
      Handölsån å
      Herrhångsåsen ås
      Herrhångsåsen fjäll
      Herrhångsåsen fjäll
      Herrångssjöarna sjöar
      Herrhångsstötarna fjäll
      Herrångsån å
      Hihttege fjäll
      Hihttege fjäll
      Hihttegenjaurie sjö
      Hihttegenjaurie sjö
      Hillrehke bergsutsprång
      Hillrehkke bergsutsprång
      Hillrehkenjohkke å
      Hillrehkenjohkke å
      Hillrehkenloåtie dalgång
      Hjulåsen berg
      Hjulåsen ås
      Holke fjällparti
      Holke fjällparti
      Holke fjällparti
      Holke ås
      Holke fjäll
      Holke fjäll
      Holkendurrie dalgång
      Holokken fjäll
      Hottögsfjället fjäll
      Hottögsfjället fjäll
      Hottöjen sjö
      Hulke fjäll
      Hållfielle fjäll
      Hålfjället fjäll
      Hårdeggen fjäll
      Härjångsfjällen fjäll
      Härjångssjöarna sjöar
      Härjångsstöten, Stora fjäll
      Härjångsån å
      Jihppegvåjja berg
      Jihppegeåjje berg
      Jillie Äjnentjahkke fjäll
      Johkkenjeäna dalgång
      Johkkenjeäna dalgång
      Johkkenjeäna dalgång
      Johkkenjeänanjohkke å
      Johkkenjeänanjohkke å
      Johkkenjuäna (Johkkenneäna) dalgång
      Johkkenjuäna (Johkkennieäna) å
      Johkkenjuänanjohkke å
      Johkkenjuänantjahkke fjällhöjd
      Johkkenjuänantjahkke fjäll
      Järpån å
      Järpån å
      Klappa bäck
      Kleutjen fjälltopp
      Kleäuma lågfjäll
      Kläutje fjäll
      Kleäutje fjälltopp
      Kläutje fjäll(topp)
      Klihppringe lågfjäll
      Klihppringenjaurieh sjöar
      Klompe berg
      Klompege fjäll
      Kläutie fjällparti
      Klöftälven älv
      Krapa fjällparti
      Krapa skogshöjd
      Kroktjärnarna tjärnar
      Kroktjärnarna tjärnar
      Kroktjärnb(äcken) bäck
      Kruptje fjäll
      Kruptjie fjällparti
      Kruäna, (Kreäna) sjöar
      Kruänajohkke (Kreänajohkke) å
      Kyrkstenen sten
      Kyrkstenen sten
      Krykstensfjällen fjällmassiv
      Kyrkstensfjället fjälltopp
      Kyrkstensfjället fjäll
      Norra Kyrkstensskaftet fjällparti
      Södra Kyrkstenskaftet fjällparti
      Laptentjahke fjäll
      Laptentjahkke fjäll
      Lengesåjja fjäll
      Lengesåjjatj(ännen) sjö
      Lieugiesoåjja fjäll
      Lieukiesoåjja fjällparti
      Lieukiesoåjja fjällparti
      Lieukiesoåjjantjånne sjö
      Lieukiesoåjjantjånne sjö
      Lihttehkendurrie dalgång
      Lihttehkendurrie dalgång
      Lihttehkentjahkke fjällparti
      Lillstensdalsfjället fjäll
      Lillulvåfjället fjäll
      Lillulvån å
      Lolie Äjnentjahkke fjäll
      Lunndörrsfjället fjäll
      Lundörsfjället fjäll
      Lundörsån å
      Luoggesåive fjäll
      Luoggesåivetj(ärn) tjärn
      Luspentjarve fjäll
      Luspentjarve fjäll
      Luspentjarfie fjäll
      Luspientjarhve fjäll
      Låtedalen dal
      Mektjeburretjahke fjällparti
      Meskebäcken bäck
      Middagsvalen höjd
      Middagsvalen berg
      Middagsvålen berg
      Miesjketjahkke fjäll(topp)
      Miesjketjahkkentjörneh tjärnar
      Mieskentjahke fjäll
      Mieskantjahke fjäll
      Miesketjahkke fjällhöjd
      Miesketjahkke fjällhöjd
      Miesketjahkke fjäll
      Miesketjahkkenjohkke å
      Miesketjärnarna tjärnar
      Miesketj[ärnarna] tjärnar
      Miesketj(ärnen) tjärn
      Milahkeh fjäll
      Milahkeh fjäll
      Movållenklompe berg
      Niektjieborientjahkke fjällparti
      Norra (och) Södra Bunnersjön sjöar
      Norra Tvärån å
      Nulltjånneh tjärnar
      Nulltjärnarna tjärnar
      Nulltjärnarna tjärnar
      Nulltjörneh tjärnar
      Nuorhte-bielie njeäna udde
      Ohppstahkke fjällparti
      Ohpstahke berg
      Ohppstahkkentjahkke fjäll
      Ohttje Lieukiersoåjja fjällparti
      Ohttje Salva fjäll
      Ohttje Salvan tjörne tjärn
      Ohttje Sluöpkie å
      Ohttje Verejalle å
      Ohttje Veägejälla fjäll
      Ohttje Veägesällanjohkke å
      Ohttje Vierejälla å
      Ohttje Vierejällanjtahkke fjäll
      Ottfjället fjäll
      Ottfjället fjäll
      Ottsjön sjö
      Oårvuedurrie dalgång
      Rekdalen dal
      Rekhuvudet fjällparti
      Rekån å
      Rekån å
      Renfjället fjäll
      Rope bergknall
      Roåfajohkke å
      Roåfatjeälandurrie dalgång
      Roåfatjeälandurrie dalgång
      Roåfatjeälanjohkke å el. bäck
      Roåfatjeälantjahkke fjäll
      Roåfatjeälanjohkke fjäll
      Roåfatjuolendurrie dal
      Roåfatjölendurrie dalgång
      Roåfatjuölenjohkke å
      Roåfatjuölenjohkke å
      Roåfatjuolenjuönie fjälludde
      Roåfatjuölennjuönie fjälludde
      Roåfatjuöle(n)tjahkke fjäll
      Roåfatjuöle(n)tjahkke fjäll
      Rulldalen dal
      Rullvalen berg
      Ruöntjegeh tjärnar
      Räjke dal
      Räjkenjohkke å
      Rödberget berg
      Santa fjäll
      Santa fjällparti
      Sante fjällparti
      Sattiedurrie dalgång
      Sattie-durrien jaurieh sjöar
      Sjeänta fjällparti
      Skarfdörrslåset fjäll
      Skarodurre pass
      Skarvdörrlåset fjällparti
      Skeättjenvajja Saknas
      Skraupvalen berg
      Skruvve berg
      Skräddarsjön sjö
      Skräddarsjön sjö
      Skårra å
      Skårrsdalen dal
      Skårrån å
      Skåssjdalie dal
      Sliehttenjuönie fjällslätt
      Slättna fjäll
      Smalingen Saknas
      Smälle fjällparti
      Smälle(h) fjälltoppar
      Smällenbaune högslätt
      Smällenjuönie Saknas
      Smällenloåtie dalgång
      Smällhögarna fjällparti
      Smällhögarna fjälltoppar
      Smällhögskaftet fjällparti
      Snasahögarna fjäll
      Snasahögarna fjäll
      Spåjme fjällparti
      Spåjme fjäll
      Stajnege fjäll
      Stalavelve fjäll
      Stalavielie fjällparti
      Staluo fjällparti
      Stantja fjälltopp
      Stavåsen ås
      Stendalsfjället, Lilla fjäll
      Stendalsfjället, Stora fjäll
      Stensån å
      Stentjärn tjärn
      St(ora) Härjångsstöten fjäll
      Storbäcken bäck
      Storstensdalsfjället fjäll
      Stortjärn tjärn
      Storulvåfjället fjäll
      Storulvån å
      Storåfjället fjäll
      Storån å
      Strahkkenrajkienjohkke å
      Strahkkenrattienjohkke bäck
      Stroåhppatjarfie fjällparti
      Stroåpientjarhvie fjäll
      Stroåtantjahkke fjällparti
      Struopetjarve fjäll
      Stråntje fjäll
      Stråntje fjällparti
      Stråpatjarve fjäll
      Stråta fjäll
      Stråten fjäll
      Stråten fjäll
      Stuore Lieukiesopjja fjällparti
      Stuore Salva fjäll
      Stuore Sluöpkie å
      Stuore Veägejällanjohkke å
      Stuore Vierejälla å
      Stuore Vierejälla å
      Stuore Vierejällantjahkke fjäll
      Stårjenjohkke å
      Stårjentjahkke fjäll
      Stårjenvajja dalgång
      Ständja fjälltopp
      Ständja fjälltopp
      Stäntja fjäll
      Stäntja fjällparti
      Stäntja fjällparti
      Suonagetjärra fjäll
      Suonagetjärra fjäll
      Suonegetjärra fjällhöjd
      Suonegetjärra fjällhöjd
      Suonegetjärra fjäll
      Suonegetjärra fjäll
      Suönjere fjällparti
      Svaletjahkke fjäll
      Svaletjahkke fjäll
      Svarttjärn tjärn
      Sylarna fjäll
      Sylarna fjäll
      Sylfjällen fjällmassiv
      Säinta fjällparti
      Södra Tvärån å
      Tempeldalen dal
      Tjahtjasie kulle
      Tjahtjasjie kulle
      Tjahtj(e)asie fjälltopp
      Tjallinge fjäll
      Tjallingen johkke å
      Tjallingklumpen fjäll
      Tjallingklumpen fjäll
      Tjallingsån å
      Tjallingån å
      Tjalnge fjällparti
      Tjalngenjohkke å
      Tjatjase kulle
      Tjatjasen fjälltopp
      Tjirksteäjn tjahkke fjälltopp
      Tjirksteäjnsvarieh fjällmassiv
      Fjoårvientjahkke fjällparti
      Fjyrkestäjnjohkke bäck
      Tjurkstäjnvarie fjäll
      Tjårventjahke fjäll
      Tjäjnie fjällhöjd
      Tjäjnie fjäll
      Tjäjnienrope fjällutsprång
      Tjäjtenryttje fjällparti
      Tjärndalsfjället fjäll
      Trapkesjaurattie bergssida
      Trondan å
      Trondalen dal
      Trondfjällen fjäll
      Trondfjället fjäll
      Trånde dalgång
      Tråndenjohkke å
      Tråndenvarie fjäll
      Tråntentjahkke fjäll
      Trönnan å
      Tubbage fjällparti
      Tubbake fjäll
      Tvärhammaren fjällparti
      Tvärhammarn fjäll
      Tväråklumpen fjäll
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån, Norra å
      Tvärån, Södra å
      Ufberget berg
      Ulfåfjället, Lilla fjäll
      Ulfåfjället, Stora fjäll
      Ulfån, Lilla å
      Ulfån, Stora å
      Uluberget berg
      Vakkie dalgång
      Vargtjärnbäcken bäck
      Vargtjärnen tjärn
      Vattensjön, V. och Ö. sjöar
      Veägejällantjahkke fjäll
      Viloålkie å
      Viloålkie dalgång
      Viloålkienjohkke å
      Viloålkientjahkke fjäll
      Viloålkientjahkke fjäll
      Viloålkientjahkke fjäll
      Viloålkientjörneh tjärnar
      Vilulketjärnarna tjärnar
      Vuomeloålkientjahkke fjällparti
      Vuongeloålkie fjäll
      Vuongeloålkie fjäll
      Vuongeloålkienjaurie sjö
      Vuongeloålkien(jaurie) sovveneh tjärnar
      Vuömeloålkienjohkke å
      Vuömenoålkienjaurie sjö
      Vuömenoålkientjahkke fjäll
      Vuömenoålkienjaurie fjäll
      Vuöngeloålkie(n)jaurie sjö
      Vuöngeloålkienjaurie sjö
      Vuöngeloålkienjaurie sjö
      Vuöngeloålkientjahkke fjäll
      Vålån å
      Vålåsen höjd, ås
      Vålåsjön sjö
      Vålåsjöfjället fjäll
      Vålåsjöfjället fjäll
      Vålåsjöfjället fjäll
      Vålåsjön sjö
      Vålåtjärnarna tjärnar
      Vålåvalen fjäll
      Vålöjan å
      Vålötjärnarna tjärnar
      Vålöjvalen fjäll
      Välliste fjäll
      Välliste fjäll
      Västerån å
      Åhtfielle fjäll
      Åhttfielle fjäll
      Åhttsjö sjö
      Åro(e)durrie pass
      Åro(e)durrie pass
      Åroedurrie pass
      Åro(e)durrienbaktie fjäll
      Åroedurrienbaktie fjäll
      Åro(e)durrienjohkke å
      Åro(e)durrienjohkke å
      Åroedurrienjohkke å
      Åro(e)durrientjahkke fjäll
      Äjne å
      Äjnenjohkke å el. älv
      Saknas Saknas
      Förklaringar förteckning
      Förklaringar förteckning
      Bautantjahke fjäll
      Gasngestjuelkentjonne tjärnar
      Gierkeburre fjäll
      Giettetjahke fjäll
      Hihteke fjäll
      Jämkersskalenga tjärn
      Krapa fjäll
      Kruptje fjäll
      Roantjaka sjö
      Santa fjäll
      Skalenga tjärn
      Skru fjäll
      Slättena fjäll
      Stainaka fjäll
      Stalovielle fjäll
      Stietjendurre dalgång
      Struökie fjäll
      Stråntje fjäll
      Tjierte fjäll
      Tjurvientjahke fjäll
      Uhtjesalva terräng
      Upstaka fjäll

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.