ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalls socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Samiska ortnamn i Kalls socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 526 Naturnamn : 782 Bebyggelsenamn : 730 Naturnamn : 4353
Kall sn /Se *Adolf Fredrik koppargruva Kalls sn sn Abborrtjärndrolet, se Abborrtjärnen sankmark
*Kall sn Adolf Fredriks gruva gruva Kall sn Abborrtjärnen tjärn
Kall sn /Se Ange-Lac-s, se Anjan sjö Kall sn Abborrtjärnen tjärn
Kall sn Angen, se Anjan sjö Kall sn Abrahamhöljan hölja
Kall sn Angilskutan, se Anjeskutan fjäll Kall sn Adamsmyren myr
Kall sn Angilskutan, se Anjeskutan fjäll innansjöbyggarna inbyggarbeteckning Agneshålet äng
Kall sn Anien Lacus, se Anjan sjö Västbyggarna inbyggarbeteckning Agneshålet vik
Kall sn? Anjan sjö Östbyggarna inbyggarbeteckning Agnesmyren myr
Kall sn Anjan sjö Abborrvallen fäb. Ahkanmähkanjaure sjö
Kall sn Anjan sjö Abborrvallen fäb. Andersersfallet kolbotten
Kall sn Anjan sjö Anders-Pers lht Andersfallet kolbotten
Kall sn Anjan sjö Anjansjön fiske Saknas Andersjonsfallet kolbotten
Kall sn Anjan sjö Anjehem godsmagasin Anderslarsmyren myr
Kall sn Anjan sjö Anjehem lht Andersmyren myr
Kall sn Anjan sjö Anlägget lhtt Andersänget äng
Kall sn Anjan sjö Antegården lht Andlösen myr
Kall sn Anjan sjö Avaåsvallen, se Avan fäb. Andreasbacken åker
Kall sn Anjan sjö Axels lht Andtjärnen tjärn
Kall sn Anjan sjö Axeltorpet tp Angelsbäcken bäck
Kall sn Anjan sjö Back hmd Angelsmyren myr
Kall sn Anjan sjö Backen by Angelstjärnen, se Angelstjärnslåtten tjärn
Kall sn Anjan sjö /Se Backen hmd Angelstjärnslåtten slåtteräng
Kall sn Anjan sjö /Se Backsjön Småfiske Saknas Anjan sjö
Kall sn Anjan sjö /Se Baksjönäset by Anjan sjö
Kall sn Anjan sjö /Se Baksjönäset by Anjan sjö
Kall sn Anjan sjö /Se Baksjönäset bebyggelse Anjan sjö
Kall sn Anjan sjö /Se Backsjönäset by Anjan sjö
Kall sn Anjen, se Anjan sjö Backsjönäset by Anjan sjö
Kall sn (annex) Anjen lacus, se Anjan sjö Backvallen fäb. Anjan sjö
Kall sn Anjensiön, se Anjan sjö Backvallen fäb. Anjehem plats med tilläggsplats för båtar
Kall sn Anjeskutan fjäll Backvallen fäb. Anjeskutan fjäll
Kall sn Anjeskutan fjäll Backåkern lht Anjeskutan fjäll
Kall sn Anjeskutan fjäll Bakröven fäb. Anjeskutan fjäll
Kall sn Anjeskutan fjäll /Se Baksjönäset hmd Anjeskutan fjäll
Kall sn ashællu gränsmärke /Se Barhugget lht Anjeskutan fjäll
Kall sn Avundstjärnen tjärn /Se Beljeböle gård Anjeskutan berg
Kall sn Backdrolet kronoutjord /Se Beljeböle gård Anjeskutan höjd
Kall sn (annex) Backdrolet kronoutjord /Se Beljeviken, se Västanviken avs. Anjeskutmyrarna myrar
Kall sn Backdrolet kronoutjord Beljeviken gd Anjeströmmen Anjans avloppså
Kall sn Belne fjäll Beljom by Anjeströmmen Anjans avloppså
Kall sn Bengtdalen dal Beljom by Anjeströmmen Anjans avloppså
Kall sn Bergmyrberget berg Beljom by Anjetjärnbäcken bäck
Kall sn Bergmyren myr (f. tjärn) Berga gård lht Anjetjärnbäcken bäck
Kall sn Bergmyren myr Berga by Anjetjärnbäcken bäck
Kall sn Bergmyren, Västra myr Berge hmd Anjetjärnen tjärn
Kall sn Bergmyren, Östra myr Berget odelstorp Anjetjärnen tjärn
Kall sn Bergmyrflon myr Bergsjöedet gård Anjetjärnen tjärn
Kall sn Bergsjön, se Borgsjön sjö Bergsjöedet hmd Anjetjärnen tjärn
Kall sn Bergsjön sjö Bergsjöedet gd Anjetjärnviken vik
Kall sn Bergsjön sjö Bergsjön by Anjetjärnviken vik
Kall sn Bergsjön sjö Bergsjön och Talltjärn småfiske Anjetjärnviken vik
Kall sn Bergsjön sjö Bergtjärnvallen fäb Antebottnen kolbotten
Kall sn Bergsjön sjö Bergvallen fäb. Antefallet röjning
Kall sn *Bergtjärnen tjärn Bergvallen fäb. Antekilen äng
Kall sn ?Bergtjärnen tjärn Bergängsladan lada Antemyrarna myrar
Kall sn Bergudden udde Björkbomladan lada Amteomframtet åker
Kall sn Bergudden udde Björkedet hmd Antonsbäcken bäck
Kall socken /Se Biena Fl:. se Bingån å Björkede by Arknäset näs
Kall sn Bingån å Björkessvallen fäb. Arkviken vik
Kall sn /Se Bingån å Björnberget hmd Arrävattra Saknas
Kall sn /Se Binna fl:, se Bingån å Blåmyran by Asismyrberget berg
Kall sn /Se Bjelkes gruva, se Skutgruvan gruva (nedlagd) Blåmyren hmd Asismyren myr
Kall sn /Se Bjelkes gruvor f.d. gruva Blåskalvallen fäb. Aspgärdet beteshage
Kall sn /Se Bjelknäset, Norra halvö Blåskalvallen fäb Aspholmen holme
Kall sn /Se Bjälkan näs /Se Blåskalvallen fäbod Aspholmen holme
Kall sn /Se Bjälken näs Bodbäcken fäb Asplundbrännorna röjning
Kall socken /Se Bjälken näs Bodvikvallen fäb Asplundflon sankmark
Kall sn /Se Bjälknäset näs /Se Bonäset odelstorp Asplundåkern åker
?beljomsboarne inbyggarbeteckning Bjölnefjället, se Belne fjäll Bonäset lht Aspudden udde
kallboerne inbyggarbeteckning Björkedesströmmen älv /Se Bonäsvallen, se Anlägget lhtt Avaberget berg
kallbyggiar inbyggarbeteckning Björkedesån å Bonäsvallen fäb. Avabäcken bäck
(?)Back by *Björkklumparne fjäll Bostadmyrladan, se Bostadmyren lada Avabäcken bäck
Backe by Björkvatnet, se Burvattnet sjö Botten hmd Avamyren myr
Backe by Björkvattnet, se Burvattnet sjö Bottnen hmd Avan vik
Backe by Björkvattnet sjö Bottnen gd Avan vik
Backe by Björkvattnet sjö Bratteggen by Avan vik
Backen by Björkvattnet sjö Bratteggen bebyggelse Avan vik
?Backen by Björkvattnet sjö Bratteggen by Avamyren, se Avan myr
Backen by Björkvattnet sjö /Se Bratteggsstorvallen fäb Avaåsmyren, se Avan myr
Backen by Björnbäcken bäck Brattsved hmd Avaåstjärnen, se Avan tjärn
Backen by Blackrismyran, se Bläcktjärnsmyrarna myrar Brattåsen ås Avaåstjärnen tjärn
Backen by Blåmyren myr Brattäggen by *Avaåstjärnen tjärn
Backen by ?Blåskalfjället fjäll Brattäggen by Avundsslåtten myr
Backen by Bläcktjärnsmyrarna myrar Brattäggsvallen, Östra, se Torrfinnvallen fäb. Avundslåtten myrslåtter
Backen by Bläcktjärnsmyrarna myrar Bringshemmen avs. Avundslåtten myrslåtter
Backen by Bläcktjärnsmyrarna myrar Bräckvallen fäb. Avundsslåttjärnen tjärn
Backen by Bläcktjärnsmyrarna myrar Bränna lht Avundstjärnen tjärn
Backen by Bodbäcken å Brännan, se Ede by Avundtjärnen tjärn
Backen by Bomsbacken höjd Brännan skogstrakt Avundtjärnen tjärn
Backen by *Borgsjön sjö Brännan hmd Backudden udde
Backen gd:ar /Se Bottentjärn sjö Brännan avs. Backvallviken vik
Backsjönäs by /Se Bottenviken vik Brännan öde hmd Backudden udde
Beljom by Bottnen terräng? Brännan lht Backvallen fäbodvall
Beljom by Brattegg-Storflon myr Brännan = 1 Ede hmd Backåkern åker
Bäljom by Brattåsen ås Brännan lht Backån å
Bäljom by Brunnskälludden udde Brännvallarna, se Nästjärnvallen fäb. Backån å
Bäljom by Brunnsvalbäcken bäck Brännvallen, se Brännvalldalen fäb Backånäset näs
Bäljom by Brunnsvalen fjäll Brännvallen fäb. Backören grund
Bäljom by Bruns=Wahlen, se Brunnsvalen fjäll Båghållvallen, se Båghållmyren fäb. Baggbäcken bäck
Beljom by *Brunsvahlen fjäll Bångbodarna fäb. Bakrövdolpen tjärn
Beljom by Brunnsvalen berg Bångvallen fäb. Baksjöbäcken bäck
Beljom by Bräckrun höjd /Se Bångvallen fäb Baksjön vik
Beljom by Bräntet skogsområde /Se Bäckmyrvallen fäb. Baksjön vik
Beljom by Bräntmyrarna myr Bäcknäs lht Baksjön sjö
Beljom by /Se Buföringsviken vik Bäljeböle lht Baksjön sjö
Bäljom by /Se ?Burvattnet sjö Bäljegårdarna hmd Baksjön vik
?Berge by Burvattnet sjö Bäljorna by Baksjön sjö
Berge by Burvattnet sjö Böle by Baksjön sjö
Berge by ?Burvattsklumpen fjäll Böle by Baksjön vik
Berge by Bymyrarna myrar Böle torp Baksjön sjö
Berge by Bäckströmsvallen sluttning Böle lht Baksjönäset udde
Berge by Djupmyren myr Böle hmd Baksjönäset udde
?Berge by Djupsjön sjö Böle lht Baksjöviken, Östra vik
?Berge by Djupsjön sjö Böle lht Baksjöån å
Berge by Djupsjön sjö Böle by Baksjöänden, Västi vik
Berge by Djupsjön sjö Dalen lht Baltergrubban dal
Berge by Djupsjön sjö Dalen avs. Baltern höjd
Berge by Djupsjön sjö Dalen lht Baolanjaure sjö
Berge by Djupsjön sjö Digernäs by Baolantjahke fjäll
Berge by Djupsjön sjö Digernäset by Barön ö
Berge by Djupsjön sjö Digernäset = 1 Digernäs bebyggelse Barrön ö
Berge by Djupsjön sjö Digernäset by Barön ö
Berge by Djupsjön sjö Digernäsvallen fäb. Barön ö
*Berge »ödisgotz» *Djupån å Digernäsvallen fäb Barösundet sund
Bergsjö gd /Se *Djupån biå Djupdalsladan lada Bastuholmen holme
Björkede by /Se Dolpmyren myr Djupsjön by Bastunäset udde
*Björkmon ödesböle Dunsiön, se Djupsjön sjö Djupsjön hmd Basturömmen äng o kulle
Blåmyran gd:ar /Se Dunsiön, se Djupsjön sjö Djupsjövallen fäb. Bastuvallen fiskekoja
Bonäset lht /Se Dödsvalen fjäll Djuptjärnvallen fäb. Baulanjaureh tjärnar
brathog se ?Bratteggen by Dödsvalen fjäll Doöresboåltä lappläger Beljebynäset näs
?Bratteggen by Dörrshögarna fjäll /Se Drygsundviken torp Beljelandstaden båtlänning, uppfartsplats
Bratteggen by Dörrsvalen, se Dörrshögarna fjäll Drygsundsviken hmd Beljelandstaden båtlänning, uppfartsplats
Bratteggen by Dörswahlen, se Dödsvalen fjäll Drygsundviken hmd Beljelandstaden båtlänning, uppfartsplats
Bratteggen by Dörsvahlen, se Dödsvalen fjäll Drygsundviken bebyggelse Beljeskogen skogskifte
Brattäggen by? Dörsvalen fjäll Ede by Beljeskogen skogskifte
Bratteggen by Dörrsvalen lågfjäll /Se Edet = Kallsedet bebyggelse Beljeviken vik
Bratteggen by Dörrsvalen berg /Se Edevik gård Beljeviken vik
Bratteggen by Eklingen, se Äcklingen sjö Elfs hmd Beljeviken vik
Bratteggen by Eklingen, Siön, se Äcklingen sjö Esingen = 1 Sandnäset bebyggelse Beljeviken vik
Bratteggen by Erlingen, se Äcklingen sjö Essvallen fäb. Beljeån å
Bratteggen by *Evansån å Fallet torp Beljeån å
Brattäggen by? Fallbäcken bäck Fallet lht Belne ort
Bratteggen by Finningen sjö Fallet hmd Bengtfallet kolbotten
Bratteggen by Finningsvalen berg Fallet hmd Bengtåkern åker
Bratteggen by Finnmyrfjäll Saknas /Se Fallet hmd Bergkolsved kolbotten
Bratteggen by Finnvalen höjd /Se Fallet gård Berglundsdalen dal äng
Bratteggen by Finnäset näs /Se Fallet t Bergmyrarna myrar
Bratteggen by Finnäset näs /Se Fallet lht Bergmyren myr
Bratteggen by Fiskbacken höjd Fallet torp Bergmyren myr
Bratteggen by Fittjorna ängar /Se Falltorpet tp. Bergmyren myr
Bratteggen by fland-rfiellet, se Flanderstöten fjäll Falltorpet öde torp Bergmyren myr
Bratteggen by Flanderstöten fjäll Fallvallen fäb. Bergmyren myr
Bratteggen by Flanderstöten fjäll Fogdvallen fäb Bergmyrsbackarna höjder
Bratteggen by Flanderstöten fjäll /Se Forsvallen fäb. Bergmyrsberget berg
Bratteggen by /Se Fligget terräng Fridhem lht Bergmyrberg, se Bergmyrsbackarna berg
Brattäggen by /Se Flätet myr Främmerkälsvallen, se Västgårdsvallen fäb. Bergmyråsarna höjder
Brattängen by /Se Flätet höjd Fältskärböle lht Bergsjöavan bäck
*Bälije, se Beljom Saknas *Freden gruva Fäviken by Bergsjöklumpen berg
Böle by? *Fredrik gruva Fäviken hmd Bergsjöklumpen höjd
Böle by Frikroksarna tjärnar Fäviken = Feviken bebyggelse Bergsjön sjö
Böle by /Se Främmerkälen utmark /Se Gammalgården öde fäb Bergsjön sjö
Digernäs gd? Fäviken vik Gammalgården f.d. fäbod Bergsjön sjö
Digernäs gd? Fävikån å Gammallägden hmd Bergsjön sjö
Djupsjön by /Se Förmaningsmyren myr Gammallägden torp Bergsjön sjö
Duva Tull Saknas /Se Gammalvallbacken backe? Gammalvallen öde fäb Bergsjöån å
Ede by Getmyrberget berg Gammalvallen fäb. Bergsjöån avloppså
*Egnna, se Äng Saknas Gjevra älv /Se Gammalvallen öde fäb. Bergslåtten myr
Feviken (= Fäviken) by Goffaberget berg Gammalvallen fäb. Bergslåtten, Uppå skogsmark
Feviken = Fäviken by /Se *Goundalen, se *Gåndalen dalgång Gammalvallen öde fäb. Bergstetbäcken bäck
Fogdvallen f.d. fäbod *Goundalsfjäll fjäll Gammalvallen fäb. Bergtjärnarna tjärnar
*Frikrok »ödis böle» Gounfielle, se Gourteasvattra fjäll Gammalvallen fäbodvall Bergtjärnarna tjärnar
Främmerkälsbodarna fäbodar /Se Goun-hn, se Gånälven älv Gammalvallen f.d. fäbodvall Bergtjärnarna tjärnar
Fäviken by *Gounviken vik Glottvallen, se Glotten öde fäb Bergtjärnen tjärn
Fäviken gd Goun åån, se Gånälven älv Godfarsveladan lada Bergtjärnen tjärn
Fäviken gd Gourteasvattra fjäll Granbergs hmd Bergtjärnen tjärn
Fäviken gd Gravatjärnen tjärn Granbergs hmd Bergtjärnen tjärn
Fäviken by Grimsån å Granbergsfallet hmd Bergtjärnen tjärn
Fäviken by /Se Gros Siön, se Gråsjön sjö Granbergsfallet hmd. Bergtjärnen tjärn
Gråsjön by /Se Grubbänget myr Granbergsfallet torp Bergtjärnen tjärn
Gråsjön by /Se Gruvdammarna dammar Granbergsfallet gårdar Bergtjärnen, Norder tjärn
Gråsjön by /Se Gruvtjärnen tjärn Granbergsfallet gårdar Bergtjärnen tjärnar
Grötom by Gråsiön, se Stora Grässjön sjö Grimsåvallen fäb. Bergtjärnen, Sönner tjärn
Grötom by Gråsjöfjället fjäll Grimsåvallen fäb. Bergtjärnen, Västra tjärn
Grötom by? Gråsjöfjället fjäll Grimsåvallen fäbod Bergtjärnen, Östra tjärn
Grötom by Gråsjön sjö Grimsåvallen fäbod Bergtjärnflon flo
Grötom by Gråsjön sjö Grubban hmd Bergtjärnhön höjd
Grötom by Gråsjön sjö Grubban avs. Bergtjärnkilarna Saknas
Grötom by Gråsjön sjö Grubban lht Bergtjärnvalen fjäll
Grötom by Gråsjön sjö Grubban lht Bergtjärnvalen lågfjäll
Grötom by Gråsjön sjö Grubbladan, se Grubban lada Bergtjärnvalen(, Nordre) höjd
Grötom by Gråsjön sjö Grundsviken lht Bergtjärnvalen höjd
Grötom by Gråsjön sjö /Se Grundsviken = 1 Kyrkslätten bebyggelse Bergudden udde
Grötom by Gråssiön, se Grässjön, Stora sjö Gråsjön by Bergudden udde
Grötom by /Se Gråvalen fjällknöl Gråsjön by Bergvallen fäb
Grötom by /Se Gråvalen berg Gråsjön by Bergviken vik
Grötom by /Se Gråvalstjärnen tjärn Gråsjön by /Se Bergviken vik
Grötom by /Se Gräften åker /Se Gråsjövallen fäb Bergviken vik
Grötom by /Se Gräftmyren myr /Se Gråvalen gd Bergåkern åker
Grötomsvallen fäbod Grässjön, Stora sjö Gråvalen gd Bergåkern åker
Gånälven by /Se Grässjön, Stora sjö Gråviken gård Bergåkern åker
Gånälven by Grässjön, Stora sjö Gråviken hmd Bergängarna ängar
Gånälven gd /Se Grässjön, Stora sjö Gråviken hmd Bergängarna slåtterängar
*Hallen, se Hårdlund Saknas Grässjön, Stora sjö Gråviken gårdar Bergänget äng
Hoberg gd /Se Grässjön, Stora o. Lilla sjöar Grönåsen lappläger Bergänget åker
»Hohlon», se Hårdlund by Öfver Gräsjön, se Gräsjön, Stora sjö Grötom by Bieson sjö
*Holon, se Hårdlund Saknas Grönlidberget berg Grötom by Bilden äng
»hwllen», se Hårdlund Saknas Grönliddalen dal Grötomen = 1 Grötom bebyggelse Binnan å
»hulunne», se Hårdlund Saknas Gröntjärnberget berg Grötomsböle lht Binnan å
Huså by /Se Grötomsfloarna myr Grötomsvallen fäb. Binndalen dal
*Huasnes, se Vassnäs Saknas Gullbergsmyren myr Grötomsvallen fäb Binngrundet, se Binnan grund
Hålland by /Se Gurutjärnen tjärn Gustaf Bjelkes gruva Saknas Binnholmen holme
Hårdlund by *Gåndalen Saknas Gånälfven by Bjelkes gruva, se Gruvan gruva
Hårdlund by *Gåndalen Saknas Gärdesvallen fäb. Bjelne fjäll
Hårdlund by? *Gåndalen dalgång Gärdet hmd Bjäckerbacken höjd
Hårdlund by? *Gåndalfjäll fjäll Göndalen hmd Bjälken udde
Hårdlund by *Gåndalsfjället fjäll Hamborg gd Bjälken uddar
Hårdlund by Gånälven älv Hamburg hmd Bjälken udde
Hårdlund by Gånälven älv Hamburg hmd. Bjälken udde
Hårdlund by Gånälven älv Hamburg hmd Bjälken udde
Hårdlund by Gånälven älv Harrvallen fäb Bjälkholmen, se Bjälken holme
Hårdlund by *Gånälven älv Harrån, se Herrån bebyggelse Bjälkholmen holme
Hårdlund by Gåslokberget berg Herrån ställen Bjälkholmen holme
Hårdlund by Gåsloken terräng Hoberg hmd Bjälksundet sund
Hårdlund by gæddostrom gränsmärke /Se Hoberget by Bjälkudden udde
Hårdlund by Gärdesudden udde Hobergsvallen fäb. Bjälkudden udde
Hårdlund by /Se Göndalen, se Gånälven by Holmpellegården hmd Bjälkudden udde
Hårdlund by /Se Hackspettmyren myr Hovsbodarna fäb. Bjälkudden udde
Hårdlund by /Se *Halfskelsån å Huså bebyggelse Bjällajaure sjö
*Höle, se Hårdlund Saknas Hallingen, se Äcklingen o. Nordfjäln sjö Husån by Bjällvattnet sjö
*Ignen, se Äng Saknas *Hallingen sjö Huså by Bjännberget berg
Kastviken f.d.? torp *Hammarsjöviken vik Husåtorp lht Bjännholmen holme
Kjoland by *Hammarsjöviken vik Hägnorna torp Bjännholmen holme
Kjoland by Hammarsön ö Hövallen fäb Bjännhögen åker
Kjoland by /Se Harrån å Hvassnäs by Bjännhögen åker
Kjoland by /Se Harån, se Harrån å Hålland eller Hårdlund, se 1 Hårdlund gd Bjänntjärnen tjärn
Knogevallen f.d. fäbod Helgetjärnen tjärn /Se Hårdlund gd Bjänntjärnen tjärn
Kalåsen by Hellingen, se Äcklingen sjö Hårdlund by Björbäcken bäck
Kolåsen by Hissjön sjö Hårdlund by Björbäcken bäck
Kolåsen by Hiugeln lacus, se Juvuln sjö Hårdlund hmd Björbäckmyren myr
Kolåsen by Hiugeln Lacus, se Juvuln sjö Hårdlund by Björkan å
Kålåsen by? Holderhatten fjäll Hårdlund by Björkbomodlingen åker
Kolåsen by Holdern sjö Hårdlundsbodarna fäb Björkbrännan röjning
Kålåsen by? Holdern sjö Hästvallen fäb. Björkedesån å
Kolåsen by Holdern sjö Högen öde torp Björkessälven älv
Kolåsen by Holdern sjö Högen lht Björkmyren myr
Kolåsen by Holdern sjö Höknäset torp Björkstångmon skogsdunge
Kolåsen by Holdern sjö Höknäset hmd Björkvassån å
Kolåsen by /Se Holdern sjö Höknäset lht Björkvattnet sjö
Kolåsen by Holdern sjö Hön öde gård Björkvattnet sjö
Kolåsen by Holdern sjö Hön hmd Björkvattnet sjö
Kolåsen by Holdern sjö Hövallen fäb Björkvattsån å
Kolåsen by Holdern sjö /Se Hövallen fäb Björkvattsån å
Kolåsen by Holdershatten fjäll Hövallen fäb Björkvattsån å
Kolåsen by Holdershatten fjälltopp Hövallen fäb Björnberget berg
Kolåsen by Holdershatten fjälltopp Hövallen fäb Björnberget berg
Kolåsen kapellby Holdershatten fjälltopp Hövallen fäb Björnberget berg
Kolåsen by /Se Holdershatten fjäll(topp) Hövallen fäb Björnberget berg
Kolåsen by /Se Holdershatten berg Jonasfallet lht Björndalen dal
Kolåsen by /Se Holdershatten berg /Se Jovallen fäb Björndalen dal
Kolåsen by /Se *Holdersholmen holme Jönstorp lht Björndalen dal
Kolåsen by /Se HolderSjön, se Holdern sjö Jönstorpet lht Björnen berg
Kolåsen gd /Se Holdersjön sjö Jörntorpet lht Björndrolet sankmark
Kolåsen by /Se Holdersjön sjö Kallsedet avs. Bjrönhammarsberget berg
Kolåsen by /Se Holdersälven å Kallsedet hmd Björnhammarsbäcken bäck
Kolåsen by /Se *Holdeshatten, se Holdershatten fjälltopp Kamvallen fäb Björnhammarbäcken bäck
Konäs (numera Ytter- o. Överkonäs) byar *Holdesholmen, se Holdersholmen holme Kamvallen fäb Björnhamrarna bergknallar
Konäs = Ytterkonäs och Överkonäs byar Hulderhatten, se Holdershatten fjälltopp Karleriktorpet tp Björnhålet slåtter
Konäs by Hundkyrkan holme /Se Kastviken hmd Björnmyrarna myrar
Konäs = Ytterkonäs och Överkonäs byar Hundkyrkan holmar /Se Kastviken lht Björnmyrarna myrar
Konäs by(ar) Hundzvalen, se Sundsvalen fjäll Kerstiladan lada Björnmyrarna myrar
Konäs by(ar) *Husahytta hytta Kilen torp Björnmyren myr
Konäs byar Husåberget berg Kilen torp Björnmyren myr
Konäs byar Husåberget berg Kilen lht Björnmyren myr
Konäs by(ar) Husåbäcken bäck Kilen lht Björnmyren myr
Konäs by(ar) Husådalen dal Kiltjärnvallen fäb. Björnmyren myr
Konäs by(ar) *Huså hytta hytta Kjolan = Kjoland bebyggelse Björnmyren myr
Konäs by(ar) *Husåhyttan hytta Kjoland by Björnnäset näs
Konäs by(ar) Husån å Kjoland by Björnsno myr
Konäs by(ar) Husån å Kjoland by Björnsnobäcken bäck
?Konäs by Husån å Kjoland by Björntjärnbäcken bäck
Konäs by /Se Husån å Kjoland by Björntjärndolpen tjärn
Krok by? Häggsjön sjö Klokkörö lappläger Björntjärnen tjärn
Krok by? Häggsjön, se Locksjön sjö Kläppvallen, se Kläpptjärnarna fäb Björntjärnen tjärn
?Krok by Hästvallmyren myr Kallsedet bebyggelse Björntjärnen tjärn
Krok by Hävelfallberget berg Knogan fäb Björntjärnmyren myr
Krok by Högbränna berg /Se Knogan fäb Björnviken vik
Krok by Högkullen höjd Knoge(vallen) fäb Blackmärren stengrund
Krok by? Högsäterfjäll fjäll Knogävallen fäb Blada tjärnen tjärn
Krok by Högsätet fjälltopp Koberget fäb. Blankbäcken bäck
Krok by Högsätet fjälltopp Kolås och Skäckerfjäll renbetesfjäll Blankbäcken bäck
Krok by Högsätet fjälltopp Kolåsböle, se Böle lht Blanksjön sjö
Krok by Högåsen ås Kolåsböle lht Blanktjärnbäcken bäck
Krok by Hötjärnbäcken bäck Kolåsen pst Blanktjärndalen ängsslått
Krok by *Høysætta, se Högsätet fjälltopp Kolåsen by Blanktjärnen tjärn
Krok by Jankflon myr Kolåsen by Blanktjärnen tjärn
Krok by Jefssiön, se Jävsjön sjö Kolås- och Skäckerfjäll, se 1 Skäckerfjäll gd Blanktjärnen tjärn
Krok by Jeffsiön, se Jävsjön sjö Kolåsen by Blanktjärnen tjärn
Krok by Jeffsiön, se Jävsjön sjö Kolåsen by Blanktjärnen tjärn
Krok by Jefsiön, se Jävsjön sjö Kolåsen by Blanktjärnen tjärn
Krok by Jerpeåhn, se Järpströmmen ström Konäs, Yttre och Övre byar Blanktjärnen tjärn
Krok by /Se Johannisviken vik Konäs by Blanktjärnen tjärn
Kwlaas se: Kolåsen by Jomyrbäcken bäck Krakgärdet lht Blanktjärnen tjärn
Kyrkoslätten del av Kalls sn Jonasflon myr Kristenvallen fäb Blanktjärnen tjärn
Kyrkslätten gd:ar /Se Jormenhön höjd /Se Kristenvallen fäb Blanktjärnen tjärn
Kälen gd /Se *Juglan sjö Krok by Blektjärnbäcken bäck
Kälen gd /Se Julen Lacus, se Juvuln sjö Krok by Blektjärnen tjärn
Lill-Bergvallen f.d. fäbod Juvaln, se Juvuln sjö Krokstorrfinnvallen, se Torrfinnvallen fäb Blektjärnen tjärn
Lill-Rörsvallen fäbod Juvelen sjö Kuckervallen, se Kuckret fäb Blektjärnen tjärn
Lillvallen fäbod Juvuln, se *Juglan sjö Kuckret, se Backsjönäset by Blinddolpen tjärn
Lövsta gd /Se Juvuln sjö Kuckret hmd Blomkilen äng
Malnäset bebyggelsenamn /Se Juvuln sjö Kuckret = Baksjönäset by Blomstermyren myr
*Mellansjö-gårdarna del av Kalls sn Juvuln sjö Kuckret = Baksjönäset by Blomsterslåttet äng
Mo by Juvuln sjö Kyrkslätten by Blomsteränget äng
?Mo by Juvuln sjö Kälen by Blåmyren myr
Mo by Juvuln sjö Kälen by Blåmyrtjärnen tjärn
Mo by Juvuln sjö Kälen gd Blåmyrtjärnen, se Stortjärnen tjärn
Mo by Juvuln sjö Kälsvallen fäb Blåmyrvallen fäb.
Mo by Juvuln sjö Kälsvallen fäb. Blåsbottnen kolbotten
Mo by Juvuln sjö Kärntorpet lht Blåsflon sankmark
?Mo by Jufvuln sjö Kärnåsen hmd Blåskalet dal
Mo by Juvuln sjö Körbroladan lada Blåskalet dal
Mo by Juvuln sjö /Se Lilladan lada Blåskalfjället fjäll
Mo by Juvuln sjö /Se Lillantegården lht Blåskalfjället fjäll
Mo by Juvuln sjö /Se Lilllättsamman lada Blåskalfjället fjäll
Mo by Juvuln sjö /Se Lillmelen torp Blåskalfjället fjäll
Mo by Järpströmmen ström Lillmelen öde lht Blåskalfjället fjäll
Mo by Jävsjöhatten höjd Lillmelen ödegård Blåskalfjället fjäll
Mo by Jävsjöhatten höjd Lillmelen öde gård Blåviken vik
Mo by Jäfsjöhatten fjäll(topp) o. riksröse Lillmelen ödegård Blåviken vik
Mo by Jävsjöhatten höjd Lillmelen ödegård Blåvikmyren myr
Mo by /Se Jäfsjöhatten fjäll o riksröse Lillmårtentorpet torp Blåvikmyren myr
Myllerstorpet f.d. torp? Jävsjön sjö Lillnäset, se Lindgrensnäset torp Bläckmyrarna myr
Nedgård by Jävsjön sjö Lillskagafallet tp Bläcktjärnarna tjärnar
Nedgård by Jävsjön sjö Lillsundsvallen fäb Bläcktjärnarna tjärnar
Nedgård by Jävsjön sjö Lilltorpet tp Bläcktjärnen tjärn
Nedgård by Jävsjön sjö Lilltungsamman lada Bläcktjärnen tjärn
Nedgård by Jävsjön sjö Lillvallen fäb Bläcktjärnmyrarna myrar
Nedgård by Jävsjön sjö Lillvallen fäb Bläcktjärnängarna ängar
Nedgård by? Jäfsjön sjö Lillvallen fäb Bläcktjärnänget äng
(?)Nedgård by Jävsjön sjö Lillvallen fäb Blästerbäcken bäck
Nedgård by Jävsjön sjö Lillvallen f.d. fäb Blästerbäcken bäck
Nedgård by Jävsjön sjö /Se Lillvallen fäb Blästerdalen dal
Nedgård by Jävsjön sjö /Se Lillvallen fäb Blästerdrolet sankmark
Nedgård by Jävsjöströmmen älv /Se Lillvallen fäb Blästerlägden åker
Nedgård by Jöfra, se Björkedesån å Lillvallen f.d. fäb Bockviken vik
Nedgård by Kahln Lacus, se Kallsjön sjö Lillvallen fäb Bockviken vik
Nedgård by Kaln Lacus, se Kallsjön sjö Lillvallen fäb Bodbäcken bäck
Nedgård by Kalkugnarna terräng? Lillvallen fäb Bodbäcken bäck
Nedgård by *Kallen sjö Lillvallen fäb Bodbäcken bäck
Nedgård by Kallsjön sjö Lillvallen fäb Bodbäcken bäck
Nedgård by Kalls Edet landsträcka Lillvallen fäb Bodföringsdolpen tjärn
Nedgård by Kallsjön, se *Kallen sjö Lillvallen fäb Bodföringsudden udde
Nedgård by Kallsjön sjö Lillvallen fäb Bodföringsviken vik
Nedgård by Kallsjön sjö Lindgrensnäset torp Bodföringsviken vik
Nedgård by Kallsjön sjö Lindströms hmd Bodholmen holme
Nedgård by Kallsjön sjö Lortvallen f.d. fäb Bodholmen holme
Nedgård by Kallsjön sjö Lortvallen fäb Bodholmen holme
Nedgård by Kallsjön sjö Lortvallen fäb Bodmyren myr
Nedgård by Kallsjön sjö Lortvallen fäb. Bodnäset näs
Nedgård by Kallsjön sjö Lundvallen f.d. fäb Bodnäset näs
Nedgård by Kallsjön sjö Lägret hmd Bodnäset näs
Nedgård by Kallsjön sjö Lägret hmd Bodvallmyren myr
Nedgård by Kallsjön sjö Lägret gd Bodvikbäcken bäck
Nedgård by Kallsjön sjö Lövhögdammet, se Lövhögen dammbyggnad Bodvikedet landremsa
Nedgård by Kallsjön sjö Lövsta tp Bodviken vik
Nedgård by Kallsjön sjö Lövsta avs. l. hmd Bodviken vik
Nedgård by Kallsjön sjö /Se Magasinsudden lht Bodänget äng
Nedgård by Kallsjön sjö Magasinsudden lht Bodören grund
Nedgård by Kallsjön sjö Malmtorpet lht Bodören grund
Nedgård gd Kallsjön sjö Malnäset hmd Bomsbacken backe
Nedgård gd Kallsjön sjö Malnäset lht Bonäshovden, se Hovden vik
Nedgård by /Se Kallsjön sjö Malnäset lht Bonäsmyrarna myrar
Nordbyn by /Se Kallsjön sjö /Se Malnäset gårdar Bonässundet sund
Norderkälsvallen fäbodar /Se Kallsjön sjö Melen lht Bordet myr
Norderkälsvallen fäbod /Se Kallsjön sjö /Se Melen lht Borstmyren myr
nydergardh se: Nedgård by Kallsjön sjö /Se Melen lht Bostadmon skogsdunge
Nyvallen fäbod Kallströmmen ström Melen gd Bostadmyrarna myrar
Näsgårdarna dal av Kalls sn Kallströmmen å Melen gd Bostadmyren myr
*Offregård, se *Övergård Saknas Kallströmmen å Mellestvallen, se Mellestvallmyren fäb Bostadmyren myr
Prästbordet khbost Kallströmmen ström? /Se Mellestvallen fäb Bostadmyren myr
Prästbordet komm.bost. Kallströmmen ström Melvallen tp Bottenhön bergsträckning
Prästbordet komm.bost. *Kallströms Passet Saknas Melvallen fäbodvall Bottenmyren myr
Prästbordet komm.bost. *Kallströms skans f.d. befästning Melvallen fäbodvall Bottensundet sund
Prästbordet komm.bost. /Se *Kallströms skans fornlämning Mickels lht Bottentjärnen tjärn
*Ramun, se Ranommen gård *Kallströms skans fornlämning Mittigården gård Bottentjärnen tjärn
Ranommen gård *Kallströms Skans f.d. befästning Mittigården gd Bottentjärnen tjärn
Ringsta gårdar *Kallströms-skans fornlämning /Se Mo by Bottentjärnen tjärn
Rislägden gårdar *Kallströms-skans fornlämning /Se Mon = 1-2 Mo by Bottenviken vik
Rislägden gdr *Kallströms-skans fornlämning Motorp lht Bottenviken vik
Rislägden gårdar *Kallströms skans fornlämning Movallarna fäb. Bottenån å
Rislägden gdar Kallsunnet, se Kallströmmen ström Movallen fäb Bottnen vik
Rislägden ödesböle /Se *Kalls vattudrag, se Kallsjön sjö Movallen fäb Bouregaise fjäll
Rislägden gd:ar /Se *Kalls våg, se Kallsjön sjö Moverares hmd Bouregaisenjaure sjö
*Rudh, se Rör Saknas Karifloarna myr Moverars lht. Bouretjahke fjäll
Rödningsbergsbodarna Saknas /Se Keslåssunnet, se Kallströmmen ström Nedgård by Bourreastjakke ort
Rönningsbergsbodarna fäb. /Se Kilberget berg Nedgård hmd Brantesåkern åker
Rönningsbergsbodarna fäbod /Se Kilberget berg Nedgårdsvallen fäb Brantrenen myr
Rör by Kilberget berg /Se Njarka = Sösjö fjäll bebyggelse Brantmyrarna myrar
Rör by Killkyrkan sten /Se Nordan sjön gd Brantmyren myr
Rör by Kingsjön, Stora el. Lilla sjöar Nordan sjön gd Brantåkern åker
Rör by Kingsjön, Stora el. Lilla sjöar Nordanviken gd Brantåsen ås
Rör by *Kiørkgaals-field fjäll Nordbyn torp Brantåsen ås
Rör by Kjolsjön, Östra o. Västra sjöar Nordbyn hmd Brattbacken höjd
Rör by Kjolsjön, Östra sjö Nordböle hmd Brattbacktjärnen tjärn
Rör by Kjolsjön, Västra o. Östra sjöar /Se Nordböle gård Brattbacktjärnen tjärn
Rör by Kjolån å /Se Nordbölena torp Brattbacktjärnen tjärn
Rör by Kjälland (äv. Kjoland, Kjöland) avradsland /Se Norderkälsvallen fäb Brattbergen berg
Rör by /Se Klingerhögen höjd Nordfjordvallen, se Nordfjorden fäb Brattlien äng
Rör by *Klockarlägdan lägda Nordfjordvallen f.d. fäb Brattmyrarna myrar
Rör by /Se Kojholmen myr Nord i näset gård Brattmyrtjärnen tjärn
Rör by /Se Koppargrön bäcken bäck Nybodarna fäb Brattmyrtjärnen tjärn
Rör by /Se *Krokerån råmärke Nybodarna fäb. Brattnylandet åker
Rör by /Se Kroksholmen halvö Nybodarna fäb. Brattåkern åker
Sandviken by /Se *Kroksmyran myra Nyladan lada Brattåsen ås
Segerdalen by /Se *Kroksmyran myra Nyladan, se Nyladuänget lada Brattåsen ås
Segerdalen by /Se Kvarnbäcken bäck Nyvallen f.d. fäb Brattåsbackarna backar
sellaswidiar se Sölvsved by Kvammyren myr Nyvallen fäb Brebäcken bäck
Sellsved by Kvarnsjön sjö Nyvallen fäb Brebäcktjärnen tjärn
Sellsved by Kvarntjärnbäcken å Nyvallen fäb Bredyxan myr
Sellsved by Kvarntjärn sjö Nyvallen fäb Bringan myr
Sällsved by? Kvarntjärnen tjärn Nyvallen fäb Bringan slåtteräng
Sellsved by Kyrkbrännflon myr Nyvallen f.d. fäb Bringbäcken bäck
Sellsved by Kyrkslättens skifteslag Saknas Nyvallen fäb Bringbäcken bäck
Sellsved by Kållströmen, se Kallströmmen ström Nyvallen fäb Bringdalen dal
Sällsved by? Kåråsbäcken bäck Nyvallen f.d. fäb Bringkullsslåtten äng
Sellsved by *Kåråshällan berghäll, gränsmärke Nyvallen fäb Britaberget berg
Sällsved by Kälghögarna fjällkomplex Nyvallen fäb Britaberget udde
Sellsved by Kälapannklumpen berg o. triangelpunkt Nyvallen fäb Britaberget udde
Sellsved by Kälapannklumpen berg /Se Nyvallen, se Nyvallbäcken fäb Britamyrarna myrar
Sellsved by *Kälen skogsområde Nyvallen fäb Broken myr
Sellsved by Kälen utmark /Se Nyvallen, se Nyvallbäcken fäb Broktjärnen tjärn
Sellsved by Källapannan, se Kälapannklumpen berg o. triangelpunkt Nyvallen fäbodar Bromyren myr
Sellsved by Laghsiön, se Lågsjön sjö Nyvallen f.d. fäbodvall Bromyren myr
Sällsved by? Langa älf, se Långan å Nyvallen f.d. fäb Bromyren myr
Sällsved by Lill-Antebäcken bäck Nyvallen f.d. fäbod Brottmyren myr
Sellsved by Lillholmen holme Näset torp Brudhällen stengrund
Sellsved by Lill-Hötjärnen tjärn Näset hmd Brudskäret skär
Sellsved by Lillkattan myr Näsladan lada Bruliberget berg
Sellsved by Lillkattberget berg Näsvallen öde fäb. Brunbergskilen myr
Sellsved by Lillkattbäcken å Ololstorpet lht Brunngrubban dal
Sellsved by Lill-Lövhögen höjd Oxögvallen f.d. fäbod Brunnmyren myr
Sellsved by Lillrönningen röjning Oxögvallen f.d. fäbod Brunnskälldalen dal
Sellsved by Lill-Sandkläppen höjd Perstorp lht Brunnsdrolet sankmark
Sellsved by Lill-Skävelhögen höjd Perstorp lht Brunnsflon sankmark
Sellsved by Lilltjärnen tjärn Ranommen hmd Brunnskällorna källor
Sellsved by Lillvallmyren myr Rannomen hmd Brunnskälludden udde
Sellsved by Lillån å Ranomsböle torp Brunnskälludden udde
Sellsved by Lindsmyren myr Rannomsbölet lht Brunnsvalbäcken bäck
Sellsved by *Locksjön sjö Rik-Larstorpet gd Brunnsvalbäcken bäck
Sellsved by Lomtjärnen tjärn Rik-Larstorpet gd Brunnsvalen fjäll
Sellsved by Longen Lacus, se Stora Mjölkvattnet sjö Ringsta lhtt Bräckena myrar
Sellsved by Lundshögen höjd Ringsta lht Bräckmyren myr
Sellsved by Lundvallbäcken bäck Rislägden lhtt Bräckrun höjd
Selsved = Sölvsved by /Se Lågsjön sjö Rislägden lht Bräckrun lågfjäll
Sikås by /Se Lågsjön sjö Roa hmd Bräckslåtten slåtteräng
Siælswedh se Sellsved by Lågsjön sjö Rö = 1-3 Rör bebyggelse Bräckvalen lågfjäll
Skatan bebyggelse /Se Lågsjön sjö Röjningarna lht Brädden ås
Stor-Bergvallen f.d. fäbod Lågsjön sjö Röjningen hmd Brädden höjdsträckning
Strådalen lappby Lågsjöskutan berg Röjningen hmd Brädden udde
Styvens fäbod Lågsjöskutan fjäll /Se Röjningen öde torp Brädden udde
Sulviken by Långan, se Mjölkvattnet, Stora Saknas Rönnladan lada Bräddmyren myr
Sulviken by Långan å Rör by Bräddmyrarna myrar
Sulviken by Långan å Rör by Brännan röjning
Sulviken by Långan å Rör by Brännbergen höjder
Sulviken by Långan å Rörsvallen, Lilla fäb Brännesfjället fjäll
Sulviken by /Se Långan älv Sand hmd Brännkilen äng
Sulviken by /Se Långa ån, se Långan å Sandbergstorpet gd Brännkullen höjd
*Sälwedh, se Sellsved Saknas Lången, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandgården Saknas Brännkullmyren myr
Sölvsved by Lången, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandningsviken avs Brännmyrarna myrar
Sölvsved by Lången, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandnäset by Brännmyren myr
Sölvsved by Lången, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandnäset by Brännmyren myr
Sölvsved by /Se Lången, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandnäset by Brännmyrnäset näs
Sölvsved by /Se Lången lacus, se Mjölkvattnet, Stora sjö Sandnäset by Bränntävlan bergsträckning
Sölfsved by /Se Långlidhögen höjd Sandnäset by Brännäset udde
Sölvsved by /Se Långströms holmen holme Sandtjärnvallen fäb Brännäset näs
Sösjö lappby Saknas /Se Långströmsudden udde Sandtjärnvallen fäb. Brännäsfjället fjäll
*Taljslått gård /Se Långmyren myr Sandtjärnvallen fäb. Brännäsudden udde
Thivlæn se: Kjoland by Långströmsholmen holme /Se Sandviken gård Brännvalldalen dalgång
Tottvallen fäbod *Långströms hällan hälla Sandviken hmd Brännvalldalen äng
Tvärådalen gd /Se Långsån å /Se Sandviken lht Brännslåtten äng
Vassnäs by Långsån å /Se Sanningsviken lht Brännvallbäcken bäck
Vassnäs by *Lägret del av åker Segerdalen by Brännvalldalen dal
Vassnäs by Lägret del av åker /Se Segerdalen by Bräntet skogsmark
Vassnäs by Länsmansflon myr Sellsved Saknas Bränt hävlan berg
Vassnäs by Löfbrännan = Högbränna berg /Se Setterdalsvallen, se Setterdalsberget fäb Bränthävlan höjd
Vassnäs by Lövhögdammet tjärn Sikås tp Bränthön höjdsträckning
Vassnäs by Lövnäsudden udde Sikås hmd Bränthön höjdsträckning
Vassnäs by /Se Malmstaden f.d. lastageplats /Se Sikås lht Bräntmyrbäcken bäck
Vassnäs by /Se Manshögarna fjäll Sjöladan lada Bräntmyrarna myrar
Västgård by Manshögarna fjäll Skagan lht Bräntmyren myr
Vestgård by? Manshögarna berg Skagarna hmd Bräntmyren myr
Västgård by Manshögarna fjäll Skagen gårdar Bräntmyren myr
Västgård by Manshögarna fjäll /Se Skagen gårdar Bräntmyren myr
Västgård by Mansjön sjö Skansen skans Bräntmyren myr
Västgård by Mansjön sjö /Se Skanskojan flottningskoja Brödhamren berg
Västgård by Matdolpen tjärn Skiftesladan lada Brötåsen ås
Västgård by Mattisbäcken å Skogängsladan lada Buföringsdolpen tjärn
Västgård by Middagsvålen berg /Se Skuttorpet f.d. fäb Buföringsdolpen liten tjärn
Västgård by Mieällkan sjö /Se Skuttorpet lht Bullåkern åker
Västgård by Mieällkantjakke fjäll /Se Skutvallen, se Anjeskutan fäb Bunäset näs
Västgård by Millestbäcken å Skvalhålet tp Buregaise ort
Västgård by Millestbäcken bäck Skäckerfjäll gd Buregaise ort
Västgård by Mjölkvattnet sjö /Se Skäckerfjäll, se Kolås och Skäckerfjäll renbetesfjäll Burmanorten gruvschakt
Västgård by Mjölkvattnet, Nedre Lilla (= Voupie) sjö /Se Skäckerfjället renbetesfjäll Buregaisenjaure ort
Västgård by Mjölkvattnet, Stora sjö Skäkkörö = Skäckerfjäll Saknas Burgatslåtten äng
Västgård by /Se Mjölkvattnet, Stora sjö Slätte lht Bursvattnet sjö
*Västra Bygden del av Kalls sn Mjölkvattnet, Stora sjö Slätte lht Burvattnet sjö
Ytterkonäs by Mjölkvattnet, Stora sjö Slätte by Burvattnet sjö
Ytteräng, (numera Äng) by Mjölkvattnet, Stora sjö Smedjeviken by Burvattnet, Lilla sjö
Äng by Mjölkvattnet, Stora sjö Smedjeviken hmd Burvattnet sjö
Äng by Mjölkvattnet, Stora sjö Smedjeviken = 3 Rör, se Smedjevikvallen hmd Burvattsklumpen höjd
Äng by Mjölkvattnet, Stora sjö Smedjeviken hmd Bustadbäcken bäck
Äng by Mjölkvattnet, Övre Lilla (= Sooen) sjö /Se Smedjeviken by Bustadbäcken bäck
Äng by Mjölkvattsfjället (= Mieällkantjakke) fjäll /Se Smedjeviken by Bustadmyren myr
Äng by *Mullfjällen fjäll Smedjevikvallen fäb Bustadmyren myr
Äng by(ar) *Mullfjället fjäll Smedjevikvallen fäb Bynäset näs
Äng by *Myrsjön sjö Snusbacken öde gård Byxan tjärnar
Äng by /Se Mårtenudden udde Sorttjärnfallet avs. Båghällmyren myr
*Östersellsved hmd Mälkantjahke fjällhöjd /Se Springfältladan lada Bångbodbäckarna bäckar
Östersellsved gd Mälkarappe fjällhöjd /Se Sprängsvallen, se Sprängsåsen fäb Bångrun höjd
Öst-Sellsved, se Sellsved Saknas Märradolparna tjärnar Sprängsåsen höjd Båsen stenar
*Östra-Bygden del av Kalls sn Njarke (= Sösjöfjällen) fjäll /Se Stabergsvallen fäb Båtviken vik
*Övergård gd Nordfjäln o. Äcklingen sjöar Stenvallen fäb. Båtviken vik
Överkonäs by ?Nordfjäln o. Äcklingen sjöar Stenvallen fäb Bäckesdrolet sankmark
Överkonäs by /Se Nord-i-kälen, se Nord-på- Kälen utmark /Se Storbrännan, se Ede by Bäckesåkern åker
Överkonäs by /Se Nord-på-kälen, se Nord-i-kälen utmark /Se Stordammet dammbyggnad Bäckmyrarna myrar
  Näskärn, se Nästjärnarna tjärn Storladan lada Bäckmyrarna myrar
  Nästjärnarna tjärnar Stormårtentorpet torp Bäckmyrarna myrar
  Nästjärnarna tjärnar Stornilstorpet lht Bäckmyrbäcken bäck
  Ottsjön, Övre o. Nedre sjöar Storsundsvallen fäb Bäckmyren myr
  Pantån, se Pautån å /Se Storsäterdalen fäb Bäckmyren myr
  Pantånå å /Se Stortungsamman lada Bäckslåttbacken höjd
  Pettertomten terräng Storvallen fäb Bäckslåtten äng
  Pottjärn tjärn /Se Storvallen fäb Bäckslätten äng
  Prästbergsviken vik Storvallen fäb Bäckstacksänget myr
  *Pullemyren, se Backdrolet kronoutjord Storvallen fäb Bäckängarna slåtterängar
  Pungmyran myr Storvallen fäb Bäckängena slåttermyrar
  Pungmyran myr Storvallen fäb Bäckängena slåttermyrar
  Pungmyran myr Storvallen fäb Bäljeviken vik
  *Pällemyran, se Backdrolet kronoutjord Storvallen fäb Bäljeängarna ängar
  Raarajaevrie ell. Såakiejaevrie sjö /Se Storvallen fäb Bäljeängsbacken backe
  Rannomstjärnen tjärn Storvallen fäb Bärholmen holme
  Remsan myr Storvallen fäb Bäverviken vik
  Rensjön, St. o. L. sjöar Storvallen fäb Böleslångtjärnen tjärn
  Rensjön, Stora sjö Storvallen fäb. Bölesudden udde
  Rensjön, Stora sjö Storvallen öde torp Bölesviken vik
  Rensjön, Stora sjö Storvallen fäb. Bölesåkern åker
  Rensjön, Stora sjö Strådalen lapphemman Dala-Erikviken vik
  Rensjön, Stora sjö Strådalen lappby Dalakarlåsen ås
  Rensjön, Stora o. Lilla sjöar Strådalen, se Strådalsälven lappby Dalalarstjärnen tjärn
  Rensjön, Lilla och Stora sjöar Stubbackladan lada Dalalarsvallen fäb
  Rensjön, Lilla o Stora sjöar Styrhemmen öde torp Dalaristorna åkrar
  *Rensmyran, se Pungmyran myr Sulsjövallen fäb. Dalberget berg
  Rinnan älv /Se Sulsjövallen fäb Dalbottnarna kolbottnar
  Rislägdbäcken å Sulsjövallen fäb Dalbyssberget berg
  Rislägdmyren myr Sulviken by Dalbyssjbergen berg
  Rismyren myr Sulviken by Dalbyssjbäcken bäck
  Ruofajaevrie sjö /Se Sundet hmd Dalbyssjet tjärnar
  Rödvattnet sjö /Se Sundet hmd Dalbyssjet tjärnar
  Rönningsbergsvalen fjällval /Se Sundet hmd Dalbyssjån å
  Rönningsbergån å /Se Sundet bebyggelse Dalbyssån å
  Rörsholmen holme Sundet bebyggelse Dalen åker
  Sandkläppbäcken å Sundet bebyggelse Dalen myrslått
  Sandkläppen höjd(er) /Se Sundsvallen f.d. fäbod Daletjahke fjäll
  Sandkläppen höjd(er) Sundsvallen f.d. fäbod Daletjahke höjd
  Sandkläppen höjd(er) /Se Sundsvallen f.d. fäbod Daletjahke fjäll
  Sandkläppmyren myr Sundsvallen f.d. fäbod Dalsslåtten äng
  Sandkläpptjärnen tjärn Sundsvallen f.d. fäbod Dalstjärnen tjärn
  Sandnäset udde Svartbäckvikkojan skogskoja Dalstjärnen tjärn
  Sandtjärn sjö Sved hmd Daltjärnarna tjärnar
  Sandtjärnen tjärn Sved hmd Daltjärnarna tjärnar
  Sandtjärnen tjärn Sved avs Daltjärnen tjärn
  *Schurrefjäll fjäll Sved öde torp Daltjärnen tjärn
  Seesiö Fiell, se Sösjöfjällen fjäll Svengården hmd Daltjärnen tjärn
  Segerdalen dalgång /Se Sågen by Daltjärnen tjärnar
  Segla å /Se Sågen bebyggelse Daltjärnhålet myr
  Sellsvedholmen holme Sågen hmd Daltjärnänget äng
  Semlan å Sågen gård Daltjärnen, Väster tjärn
  Semmelmyrarna myr Sågvallen fäb Daltjärnberget berg
  Semmelån å Sågvallen fäb Dalåkern åker
  Semmelån å Sågvallen fäb Dammet dammar
  Simaforsen f.d. fors Sågvallen fäb Damsjön sjö
  Simamyrarna myr Sågvallen f.d. fäbod Dammsjön sjö
  Sjustensvalen berg Söjsjövallen fäb Dammsjön sjö
  Skagen udde Sölfsved by Damsjövalen höjd
  Skalstjärnbäcken bäck Sölfssved, Östra, se Lindströms hmd Dammsjövalen berg
  Skansen befästning Sölvsved by Dammslättberget berg
  Skataudden udde /Se Sörbölena öde torp Dammslättbäcken bäck
  Skaten udde Sösjö by Dammslättet äng
  ?Skelta fjäll Sösjövallen fäb Dammtjärnen tjärn
  Skettmyren myr Sösjöfjäll renbetesfjäll Dammtjärnen tjärn
  Skogkäringtjärnen tjärn Talltjärn, se Bergsjön och Talltjärn småfiske Dammtjärnen tjärn
  Skogmyren myr Tillfället tp Davidbottnen kolbotten
  Skroggåsen ås Tivoli jakthydda Davidfloarna sankmark
  ?Skurdalshöjden fjäll Tivoli timmerkoja Davidröjningen röjning
  Skutgruvan nedlagd gruva Tjoörö lappläger Davidvägen väg
  Skutgruvan (el. Bjelkes gruva) nedlagd gruva Tjuvladan lada Digermuren klippa
  Skutgruvan (el. Bjelkes gruva) nedlagd gruva Tjäderfallvallen fäb Digernäset udde
  Skutgruvan (el. Bjelkes gruva) nedlagd gruva Tjärnbrännan lht Digernässlåtten myr
  Skutgruvan (el. Bjelkes gruva nedlagd gruva Tjärntorpen torp Digernässlåtten myrslåtter
  Skutåfallet fall Tjärnvallen fäb Digernäsvalen höjd
  Skutån biå Tjärnvallen fäb Ditlumyrarna myrar
  Skutån å Tjärnvallen f.d. fäbod Djupbäcken bäck
  *Skäckerfjällen fjäll Tjärnåsen by Djupdalen dal
  *Skäcker Fjällen fjäll Tomasvallen? f.d. fäb. Djupdalen dal
  *Skäckerälven älv Tomovallen fäbodvall Djupdalen dal
  Skärpningarna höjder Torrfinnvallen fäb Djupdalen dal
  Skärpningshön höjd Torrfinnvallen fäb Djupdalsbäcken bäck
  Slyckan sankmark /Se Torrfinnvallen fäb Djupdalsbäcken bäck
  Slättåsen ås Torkelbrännan Saknas Djupdalsmyren myr
  Slökan sankmark /Se Tottvallen fäb Djupdrolen sankmark
  Slöken sankmark /Se Tovmovallen, se Tovmon fäb Djupdrolet myr
  Slökan sankmark Trångsvallen fäb Djupekret myr
  Små myrarna myr Trångsvallen fäb Djupflogärdet äng
  Småmyrberget berg Trätvallen fäb Djupflyn hölja
  *Småvattnen sjö(-ar) Tröningsnäset lht Djupmelen backe
  *Snasen ?berg Tuvan hmd Djupmyrarna myrar
  Snaskällan källa /Se Tvärådalen by Djupmyrarna myrar
  Sojfiella, se Sösjöfjällen fjäll Tvärådalen öde hmd Djupmyren myr
  Sojfiälle, se Sösjöfjällen fjäll Tvärådalen ödegård Djupmyren myr
  Sollsiön, se Sulsjön sjö Tyckelvallen öde fäb Djupmyren myr
  Solsjön, se Sulsjön sjö Uppgården hmd Djupmyren myr
  Solsjön, se Bergsjön sjö Uppgården hmd Djupmyren myr
  Somkilbäcken bäck Uppmark avs Djupmyren myr
  Sosjöfjällen, se Sösjöfjällen fjällrygg Uppmark, se Uppmarkbäcken lht Djupmyren myr
  Spelmansmyren myr Uppmon torp Djupmyren myr
  Spjuttjärn sjö Utgården hmd Djupmyren, Stora o. Lilla myrar
  Stenviken vik Utgården hmd Djupmyrberget berg
  ?Steuker fjäll Vackermovallen, se Vackermon öde fäb Djupmyrtjärnen tjärn
  ?Steuker fjäll Vackermyrladan lada Djupsjön sjö
  Stockbäcken bäck Vackerrun höjd och lappläger Djupsjön sjö
  Stordalen dal Vallen hmd Djuptjärnen tjärn
  Storfjorden vik Vallen = 3 Hvassnäs hmd Djuptjärnen tjärn
  Storflon myr Vallen = Nordbyn hmd Djuptjärnen tjärn
  Storholmen, se Sellsvedholmen holme Valvallen fäb Djuptjärnen tjärn
  Stor-Hötjärnen tjärn Valvallen, se Valvalltjärnen fäb Djuptjärnen tjärn
  Storkattan myr Valvallen fäb Djuptjärnen tjärn
  Storkattberget berg Valvallen öde fäb Djuptjärnen tjärn
  Stor-Lövhögen höjd Valvallen fäb Djuptjärnen tjärn
  Stor-Sandkläppen höjd Vasisnäset gård Djuptjärnen tjärn
  Storskutkanten fjällparti Vasnäs = 1-3 Hvassnäs by Dolparna, se Dolpberget tjärnar
  Stor-Skävelhögen höjd Vassnäs by Dolpbergen berg
  Stortjärn sjö Vassnäs by Dolpberget berg
  Stortjärnen tjärn Vilvallen fäb. Dolpberget berg
  Stortjärnen tjärn Vissvikvallen, se Vissviken fäb Dolpen tjärn
  Storån å Vågorna lht Dolpmyrarna myrar
  Storån å Västan viken avs. Dolpmyrarna myrar
  Stradalen, se Strådalen dalgång Västavik tp Dolpmyren myr
  Strådalen dalgång? Västanvik gd Dolpmyren myr
  *Strådalen dalgång Väster böle lht Dolpmyren myr
  Strådalen dalgång Västergårdstorrfinnvallen, se Torrfinnvallen fäb Dolpmyren myr
  *Strådalsforsen fors? Västergårdsvallen, se Torrfinnvallen fäb Dolpmyren myr
  *Strådalsforsen fors? Västerkjola = 2 Kjoland, se Kjolan bebyggelse Dolpmyren myr
  *Strådalsforsen fors Väster-Kjoland gårdar Donoflon sankmark
  *Strådalsforsen fors Väster-Kjoland gård Douljanese ort
  Suljätten fjäll Västerkjoland by Doölijänese fjäll
  Suljätten fjäll Västerkjolvallen fäb Dranglorna myrar
  Suljätten berg Västgård by Drangelröjningen röjning
  Suljätten fjäll Västgård hmd Drygsundberget höjd
  Suljätten fjäll Västgården = 2 Brattäggen bebyggelse Drygsundbäcken bäck
  Suljätten fjällhöjd Västgården gård Drygsundtjärnen tjärn
  Suljätten berg Västgårdsvallen fäb Döddalen dal
  Suljätten berg Västgigården gård Dödmansholmen holme
  Suljätten fjälltopp /Se Västigården gård Dödmansholmen holme
  Sulsjön sjö Västigården gård Dödsvalen höjd
  Sulsjön sjö Västinäset gd Dödsvalen fjäll
  Sulsjön sjö Västinäset gd Dörrholmen holme
  Sulsjön sjö Västnordanberg, se Skvalhålet o. Tillfället tp Dörrholmen holme
  Sulsjön sjö Yttergården, se Övergården lht Dörraholmen holmar
  Sulsjön sjö Ytterknogan, se Knogävallen öde fäb Dörrholmen holme
  Sulsjön sjö Ytterkonäs by Dörrsvalen fjäll
  Sulsjön sjö Ytterkonäs by Dörrsvalen fjäll
  Sulsjön sjö Yttervallen f.d. fäb Dörrsvalen fjäll
  Sulsjön sjö /Se Yttervallen fäb Dörrsvalslåtten äng
  Sulu Jätten, se Suljätten fjäll Ytteräng, se Äng del av by Dörrsvaltjärnen tjärn
  Sulujätten, se Suljätten berg Ytteräng hmd Ebergsbacken höjd
  Sulu Jätten, se Suljätten berg Ytteräng(n) by Edefjället fjäll
  Sulviken vik Ytteräng(n) by Edet landtunga
  Sulviken vik /Se Åbränna lhtt Edevikfjället fjäll
  Sulån å /Se Åbrännan lht Edlundsfallet kolbotten
  Sundsvalen fjäll Åbränna gd Edlundsfallet kolbotten
  Sundsvalen fjäll Åketorpet torp Edlundsfloarna sankmark
  Sundsvalen berg /Se Åkroken gård Edstjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck Åkroken hmd Edstjärnen tjärn
  Svartnäsudden udde Åktorpet torp Eggrubban dal
  Svartnäsviken vik Åmbergsvallen, se Åmberget fäb Ejnarmyrarna myr
  Svarttjärnen tjärn Årdernäset lht Emfridmyren myr
  Sÿhlsiön, se Sulsjön sjö Åsvallen fäb Enlarsmyren myr
  Sylsjön, se Sulsjön sjö Åsvallen fäb Erikbacken backe
  Såakiejaevrie ell. Raarajaevrie (= Björkvattnet) sjö /Se Åsvallen fäb Erikbackladan, se Erikbacken lada
  Sågbäcken å Åsvallen f.d. fäbod Erikbottnen kolbotten
  Sågbäcken å Äcklingsedet torp Erikmyren myr
  Sågbäcken bäck Äcklingsedet lht Eriktjärnbäcken bäck
  Sämla älf, se Semmelån å Äcklingsedet gd Eriktjärnen tjärn
  *Säterån å Älgtjärnvallen fäb Eriktjärnen tjärn
  Söhlwjka, se Sulviken Saknas Älvtorpet torp Essknulen berg
  Sönner-Högtjärnen tjärn Äng by Essmyren myr
  Sösjöfjällen fjäll Äng hmd Essmyrklumpen berg
  Sösjöfjällen fjäll Änge hmd Esstjärnen tjärn
  Sösjöfjällen fjäll Änge by Essvallbrännan röjning
  Sösjöfjällen fjäll Änget hmd Evangeliemyren myr
  Sösjöfjällen fjällrygg Ängesladan lada Fallberget, se Fånghålberget berg
  Sösjöfjällen fjäll Ängesladan lada Fallbäcken bäck
  Sösjöfjällen (= Njarke) fjäll /Se Äsingen, se Sandnäset by Fallbäcken bäck
  Sösjöfjällen fjäll /Se Äsingen = 1 Sandnäset bebyggelse Fallbäckmyren myr
  Sösjön sjö Äsingen by Fallerenj. ort
  Tallören udde Äsingvallen f.d. fäbod Fallerenjaure sjö
  Tiohlsiö, se Kjolsjön, Östra o. Västra sjöar Österböle lht Fallet kolbotten
  Tio-lsiön, se Kjolsjön, Östra sjö Österkjolan = 1 Kjoland, se Kjolan bebyggelse Fallåkern åker
  Torrön sjö Öster-Kjoland gårdar Fallåkern åker
  Torrön sjö Öster-Kjoland gårdar Faohrete fjäll
  Torrön sjö Östersellsved hmd Farbrorlägden åker
  Torrön sjö Östigården gård Farlägden åker
  Torrön sjö Östigården gård Fassisdrolet sankmark
  Torrön sjö Östigården gd Fassisslätten äng
  Torrön sjö Östigården gd Fatjärnen tjärn
  Torrön sjö Öst i torpen hemmansdelar Fauretjärnen tjärn
  Torrön sjö Öst på näset gård Fettarmen bäck
  Torrön sjö Östpånäset gd Fettarmen bäck
  Torrön sjö Ösvallen fäb Finnbostadmyren myr
  Torrön sjö Ösvallen fäb. Finnburladan lada
  Torrön sjö Övergärdet, se Yttergärdet lht Finnburmyren myr
  Torrön sjö Övergården gård Finnbumyren myr
  Torrön sjö Öfverkonäs by Finnbumyren myr
  Torrön sjö Överkonäs hmd Finnbäcktjärnen tjärn
  Torrön sjö Övervallen fäb Finndalen dal
  Torrön sjö /Se Överäng pst Finndalen dal
  Torrön sjö /Se Överäng, se Äng del av by Finndalen dal
  Torrön insjö /Se Överägn hmd Finndalen fjälldal
  Torrön sjö /Se Överäng(n) by Finndalsbäcken bäck
  Torrön sjö /Se   Finndalsbäcken bäck
  Torrön sjö /Se   Finndalsklumpen höjd
  Torrön sjö /Se   Finndrolet sankmark
  Torrön sjö /Se   Finningen sjö
  Tottvalltjärnen tjärn   Finningen sjö
  Trefaldighetskälla källa   Finningen sjö
  Troarisen Lacus, se Torrön sjö   Finningen sjö
  Trolldolpen tjärn /Se   Finningen myr
  Tronrisen lacus, se Torrön sjö   Finningsbrännorna röjning
  Tufve Saknas   Finningsholmen holme
  Tyrilarna myrar /Se   Finningsholmen holme
  Tyrilhålet myr /Se   Finningsvalen, se Finningen lågfjäll
  Tyryln myr /Se   Finningsvalen höjd
  Tåflon odlad mark   Finningsvalen lågfjäll
  Tåfloviken vik   Finningsån å
  Törrön sjö /Se   Finningsån å
  Uppe-i-kälen utmark /Se   Finningsån å
  Vallmyrarna myr   Finningsånäset näs
  *Vehusruet fjäll   Finnkojnäset näs
  Vindsänget myr   Finnkojnäset näs
  Vitsandviken vik   Finnkojslåtten myrslåtter
  Vukumansån å   Finnskallnäset näs
  *Wärsruerne höjd   Finnskallnäset näs
  Västerkallen, se Kallsjön del av Kallsjön /Se   Finnskallnäset näs
  Västerskutan fjäll   Finnvalen höjd
  Väst-i-kälen utmark /Se   Finnvalltjärnarna tjärnar
  Åldernäset näs   Finnäset näs
  Åreskutan fjäll /Se   Finnäset näs
  Åreskutan berg /Se   Finnäset, Lilla resp. Stora Saknas
  Åreskutan bergstopp /Se   Fiskar holmen holme
  Äcklingen sjö   Fiskhålet tjärn
  Äcklingen sjö   Fisklöset tjärn
  Äcklingen sjö   Fisklöset tjärn
  Äcklingen sjö   Fisklöset tjärnar
  Äcklingen sjö   Fisklössjöarna sjöar
  Äcklingen sjö   Fisklöstjärnarna tjärnar
  Äcklingen sjö   Fisklöstjärnarna tjärnar
  Äcklingen sjö /Se   Fisklöstjärnen tjärn
  Äcklingen o. Nordfjäln sjöar   Fisklöstjärnen tjärn
  ?Äcklingen o. Nordfjäln sjöar   Fisklöstjärnen tjärn
  Älgtjärnen tjärn   Fisklöstjärnen tjärn
  Älvtäktbäcken å   Fisktjärnbäcken bäck
  Ängena myr   Fisktjärnbäcken bäck
  Ängian, se Anjan sjö   Fisktjärnen tjärn
  Ängian, Siön, se Anjan sjö   Fisktjärnen tjärn
  Ängnäset udde   Fisktjärnen tjärn
  Äsingbäcken bäck /Se   Fisk viken vik
  Äsingbäcken bäck /Se   Fiskviken vik
  Äsingen sjö /Se   Fiskviken vik
  Öfuergräsiön, se Grässjön, Stora sjö   Fiskviktjärnen tjärn
  Österkallen, se Kallsjön del av Kallsjön /Se   Fittjeån å
  Öfvergrås-ön, se Grässjön, Stora sjö   Fittjeån å
      Fittjorna ängar
      Fjällsänden ända av fjäll
      Fjälltjärnarna tjärnar
      Fjälltjärnarna tjärnar
      Fjälltjärnarna tjärnar
      Fjälltjärnarna tjärnar
      Fjälltjärnån å
      Fjälltjärnån å
      Fjösmyren myr
      Fjösåkern åker
      Fjösåkern åker
      Flanderdalen äng
      Flandern, Lilla höjd
      Flandern, Lilla höjd
      Flanderstöten, se Storflandran höjd
      Flandertjärnen tjärn
      Flaskmyren myr
      Flaten slätt
      Flaten höjd
      Fletbäcken bäck
      Flathovden vik
      Flenorna myrar
      Flesan, se Flestjärnarna å
      Flesan å
      Flesbäcken bäck
      Flesdalen dal
      Flestjärnarna tjärnar
      Flestjärnarna tjärnar
      Flesviken vik
      Fleten myrar
      Fleten myr
      Fletet myr
      Fletet (?Flötet) slåttermyr
      Flinkfallbackarna backar
      Flinkfallet kolbotten
      Flinklägden åker
      Flistjärnen tjärn
      Floarna slätter
      Floarna sankmarker
      Flokilbäcken bäck
      Flokilen myr (och slåtter)
      Flomyrarna myrar
      Flomyren myr
      Flomyren myr
      Flotjärnen tjärn
      Flotjärnen tjärn
      Flottaviken vik
      Flotteviken vik
      Flåmyrflon sankmark
      Flån odlad äng
      Flåtjärnavan lok
      Flåtjärnarna tjärnar
      Flåtjärnbäcken bäck
      Flåtjärnen tjärn
      Flåtjärnen tjärnar
      Flåtjärnen tjärn
      Flåtjärnen tjärn
      Flätet höjd
      Foderbredtjärnen tjärn
      Foderbredtjärnen tjärn
      Forbrejtjärnen tjärn
      Frammervalen lågfjäll
      Frammeråsbacken backe
      Framsttjärnen tjärn
      Fredrikfallet kolbotten
      Fredrikodlingen åker
      Frikroksarna tjärnar
      Frikroksorna tjärnar
      Frikroksbäcken bäck
      Frikroksmyren myr
      Frosktjärnbäcken bäck
      Frosktjärnen tjärn
      Frosktjärnen tjärn
      Frosktjärnen tjärn
      Frosktjärnen tjärn
      Främmerkälen höjd
      Främsttjärnen tjärn
      Fututjärnbäcken bäck
      Fututjärnen tjärn
      Fututjärnmyren myr
      Futtutjärnen tjärn
      Fyrstackdolpen tjärn
      Fågeldrolet sankmark
      Fågellekflon sankmark
      Fågeludden udde
      Fågeludden udde
      Fågeläggmyren myr
      Fålostacksänget äng
      Fålviken vik
      Fålänget äng
      Fånötviken vik
      Fånetviken vik
      Fånghålberget berg
      Fånghålberget berg
      Fårloken tjärn
      Fäviken vik
      Fävikudden udde
      Fävikån å
      Fävikån å
      Gammalbotten myr
      Gammalbotten myr
      Gammalbottenmyren myr
      Gammalbrännorna röjningar
      Gammalfjösnäset näs
      Gammalfjösnäset udde
      Gammalgården fäb.
      Gammalladänget äng
      Gammaljonasröjningen röjning
      Gammalostviken vik
      Gammalvallbäcken bäck
      Gammalvallbäcken bäck
      Gammalvalldalen slått
      Gammalvallflon flo
      Gammalvallhögen höjd
      Gammalvallhögen höjd
      Gammalvallsbacken åker
      Gammalvallskalet dal
      Gammalvalltjärnen tjärn
      Gammalvalltjärnen tjärn
      Gammalvalltjärnen tjärn
      Gammalvalltjärnen tjärn
      Gamstjärnen tjärn
      Garpe, se Bergsjöklumpen höjd
      Gauman, se Gaunan älv
      Gaumdalen dalgång
      Gaunan älv
      Gaundalen dalgång
      Germundhöjden höjd
      Germundhöjden höjd
      Germundhöjden höjdsträckning
      Germundtjärnen tjärn
      Germundtjärnen tjärn
      Germundtjärnen tjärn
      Getingslätten äng
      Getklövdolpen tjärn
      Getmyrberget berg
      Getmyren myr
      Getryggen udde
      Gettegaise, se Rödvattsknulen höjd
      Gettigaise fjäll
      Gimsbäcken bäck
      Gimsnäset näs
      Gimsviken vik
      Gisterholmarna holmar
      Gisterholmarna holmar
      Gisterholmarna holmar
      Gisterholmarna holmar
      Gisterholmen holme
      Gisterholmen holme
      Gisterholmen, Västra holme
      Gisterholmen, Östra holme
      Gistholmen holme
      Gitjenjohk älv
      Gle, se Gleflon grund
      Gleberget höjd
      Glebäcken bäck
      Glebäcken bäck
      Glebäcken bäck
      Gleflon, se Gle sankmark
      Gleflon myr
      Gleflon myr
      Glemyrarna myr
      Glemyren myr
      Glemyrkilarna myrar
      Glenäset näs
      Gletjärnbackarna höjder
      Gletjärnen tjärn
      Gletjärnen tjärn
      Glipdammet dammbyggnad
      Glomsbacken kulle
      Glomstjärnbäcken bäck
      Glomstjärndalen äng
      Glomstjärnen tjärn
      Glomstjärnhön höjd
      Glotten myr
      Glotten äng
      Godfarberget berg
      Godfardalen dal
      Godfarranglet myr
      Godfarflon sankmark
      Godfarkällan källa
      Godfarmyrarna myrar
      Godfarmyren myr
      Godfarröjningen åker
      Godfarslåtten myr
      Godfarsve åker
      Godfaråkern åker
      Godfaråsen ås
      Godfaränget äng
      Godmorlien äng
      Godnäset näs
      Godnäsknulen berg
      Godviken vik
      Godviken vik
      Goffaberget berg
      Gorråpå fjäll
      Gortesvattra fjäll
      Gourteasvattra, se Gånvalen höjd
      Granamyrbacken höjd
      Granamyren myr
      Granömyrarna myrar
      Granönmyren myr
      Granömyren myr
      Granön ö
      Granön ö
      Granön ö
      Granön ö
      Granön holme
      Gravabäcken bäck
      Gravabäcken bäck
      Gravadalen dal
      Gravamon skogås
      Gravamyren myr
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnen tjärn
      Gravatjärnhöjden höjd
      Gravatjärnmyrarna myrar
      Gravdalsbäcken bäck
      Gravdalsfallet röjn
      Gravdalsmyren myr
      Grej-Peravan vik
      Grimsån å
      Grimsån å
      Grimsån å
      Grimsåviken vik
      Grindbacken backe
      Grisarna stenar
      Grisberget berg
      Grisen udde
      Grismyren myr
      Gristjärnen tjärn
      Grubban dal
      Grubban dal
      Grubbmyrarna myrar
      Grubbmyren myr
      Grubbängarna ängar
      Grubbänget äng
      Grundsundet sund
      Grundsundet sund
      Grundsundholmarna holmar
      Grundsundholmarna holmar
      Grundsundtjärnarna tjärnar
      Grundsviken vikar
      Grundsvikbäcken bäck
      Grundtjärnbäcken bäck
      Grundtjärnbäcken bäck
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Grundtjärnen tjärn
      Gruvan gruvöppning
      Gruvan nedlagd gruva
      Gruvberget berg
      Gruvmyrarna myrar
      Gruvvallen gruva
      Gruvvallen öppen plats
      Gruvvallen öppen plats
      Gruvvallviken vik
      Gruvvallviken vik
      Grytan hölja
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråbergsänget äng
      Gråmyren myr
      Gråmärren klippa
      Gråmärren klippa
      Gråsidorna berg
      Gråsidorna holmar
      Gråsjöbäcken bäck
      Gråsjöfjället fjäll
      Gråsjöfjället fjäll
      Gråsjöholmen holme
      Gråsjöholmen holme
      Gråsjöhålet sund
      Gråsjölandstaden landningsplats
      Gråsjölandstaden landningsplats
      Gråsjölandstaden landningsplats
      Gråsjön sjö
      Gråsjön sjö
      Gråsjön sjö
      Gråsjöpjutten höjd
      Gråsjöpjutten höjd
      Gråsjöpöten tjärn
      Gråsjöstadbäcken bäck
      Gråsjöstaden landningsplats
      Gråsjövalen lågfjäll
      Gråsjövalen fjäll
      Gråsjövalen höjd
      Gråsjövalen lågfjäll
      Gråsjöån å
      Gråsjöån å
      Gråsjöån å
      Gråstenmyren myr
      Gråvalen lågfjäll
      Gråvalen fjäll
      Gråvalen höjd
      Gråvalen höjd
      Gråvalen lågfjäll
      Gråvalsdammet dammbyggnad
      Gråvalslandstaden båtlänning
      Gråvalslandstaden båtlänning
      Gråvalstjärnarna tjärnar
      Gråviken vikar
      Gråviken vik
      Grässjön sjö
      Gräften åker
      Gräften åker
      Gräften åker
      Gräftmyren myr
      Gräftmyrnäset udde
      Grödalen dal
      Grödalsbäcken bäck
      Grönbacken äng
      Gröndrolet myr
      Gröndrolet slåttermyr
      Gröndrolsberget berg
      Gröndrolsberget berg
      Grönfjällbäcken bäck
      Grönfjällbäcken bäck
      Grönfjället fjäll
      Grönfjället fjäll
      Grönfjället fjäll
      Grönliden fjällsluttning
      Grönliddalen äng
      Grönliderna fjällsluttning
      Grönlihammaren bergtopp
      Grönlidhammarn berg
      Grönlivalen fjällhöjd
      Grönlundsvalen höjd
      Grönlundsvalen fjäll
      Grönrorsören grund
      Grönstacksänget äng
      Grönudden udde
      Grönvalen höjd
      Grönvalen höjd
      Grötnäset udde
      Grötomshöljan hölja
      Grötomsänget äng
      Grötviken vik
      Grötviken vik
      Grötviktjärnarna tjärnar
      Gröven vik
      Gubbelemetjahke Saknas
      Gullberget höjd
      Gullberget berg
      Gullbergsmyren myr
      Gullhålet äng
      Gulltjärnen tjärn
      Gunborgberget berg
      Gunnarbacken åker
      Gunnarflon sankmark
      Gunnargärdet äng
      Gunnarsalägden åker
      Gunnaråkern åker
      Gunnelänget äng
      Gurkenjauretjärnen tjärn
      Gurutjärnen tjärn
      Gurutjärnen tjärn
      Gålsundet sund
      Gålån å
      Gånan å
      Gånnäset näs
      Gånvalen höjd
      Gånviken vik
      Gånviken vik
      Gånälven älv
      Gårdbacken höjd, kulle
      Gårdsundavan vik
      Gårdsundbäcken bäck
      Gårdsundet sund
      Gårdsundholmen holme
      Gårdåmyren myr
      Gårdån å
      Gårdån å
      Gåsholmarna holmar
      Gåsholmarna holmar
      Gåslokarna tjärnar
      Gåslokbergen berg
      Gåsskalet fjällpass
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnberget berg
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnslåtten myr
      Gåstjärnvalen lågfjäll
      Gåstjärnvalen tjärn
      Gäddhålet tjärn
      Gäddhålet tjärn
      Gäilajaure, se Fisklössjöarna ort
      Gäiläjaure sjö
      Gärdesudden udde
      Gärdet (?) åker
      Gärsholmen holme
      Gärsholmen holme
      Gärstjärnen tjärn
      Gärstjärnen tjärn
      Gärstjärnen tjärn
      Gönan å
      Gönviken vik
      Göstjärnen tjärn
      Göutelsjaure Saknas
      Hagaåkern åker
      Halvsjödalen dal
      Halvsjödalsbäcken bäck
      Halvsjödalsviken vik
      Halvsjötjärnarna tjärnar
      Halvvägasholmen holme
      Halvväganestallen tall
      Halvvägsgranen gran
      Halvvägsmyrarna myrar
      Hamburgsslåttarna ängar
      Hamburgslåtten, se Hamburg myr
      Hamborgsslåtten myrslåtter
      Hammaren höjd
      Hammarpärlandet åker
      Hammarsön ö
      Hampkälldrolet sankmark
      Hamrorna, se Brödhamren berg
      Hamrarna bergknallar
      Hammarsön ö
      Hammarsön ö
      Hammergärdet, se Hamrarna betesmark
      Hamren berg
      Hanenäset näs
      Hansfalldalen dal, kolbotten
      Hansfallet kolbotten
      Hansgärdet åker
      Hansholmen holme
      Hansholmen holme
      Hansmyren myr
      Hansmyrnäset näs
      Hansslåtten slåttermyr
      Haranäset näs
      Haranäset näs
      Haranäset udde
      Haraöarna öar
      Haraöarna öar
      Haraöarna öar
      Harmyren myr
      Harnäset näs
      Harpkällan källa
      Harpkällan tjärn
      Harptjärnen tjärn
      Harptjärnen tjärn
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäckmyren myr
      Harrskären grund
      Harrskärmyren myr
      Harstacksänget äng
      Harrtjärnen tjärn
      Harrviken vik
      Harrviken vik
      Harrviknäset näs
      Harrån å
      Harrån å
      Harrånäset näs
      Harungberget berg
      Harungdrolen sankmark
      Haröarna öar
      Hatten holme
      Hattmyren myr
      Helgdolparna tjärnar
      Helgedolparna sankmark
      Helgdolpslåtten myr
      Helgtjärnen tjärn
      Hellbergsfallet kolbotten
      Helvetesbäcken bäck
      Helvetesbäcken bäck
      Helvetesåsarna åsar
      Helvetet klyfta
      Helvetet slätt
      Hemfjället fjäll
      Hemfjället, se Brännäsfjället fjäll
      Hemholmen holme
      Hemknulen bergshöjd
      Hemtjärnen tjärn
      Hemvägkilen myr
      Henrikbottnen kolbotten
      Henrikholmen holme
      Henrikhålet myr
      Henrikmyren myr
      Henrikänget äng
      Herrånäset näs
      Himmelsgärdet äng
      Himmelgärdesbäcken bäck
      Himmelgärdesmyren myr
      Himmelsgärdet betesmark
      Hinrikholmen holme
      Hinrikholmen holme
      Hissjön sjö
      Hissjön sjö
      Hissjöudden udde
      Hitestvalen fjäll
      Hjälmnäset näs
      Hjälmviken vik
      Hjärtmyren myr
      Hoberget berg
      Hoberget berg
      Hoberget berg
      Hoberget udde
      Hobergsholmen holme
      Hobergsmyren myr
      Hobergsvalen lågfjäll
      Hobergsvalen höjd
      Hobergsviken vik
      Hobergsån å
      Hobergsån å
      Hofsbäcken bäck
      Hofsrun höjd
      Hogstret äng
      Holdern sjö
      Holdern sjö
      Holdersedet landtunga
      Holdershatten fjälltopp
      Holdershatten berg
      Holdershovden vik
      Holdersströmmen å
      Holderströmmen ström
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnhögen höjd
      Holmtjärnhögen höjd
      Hommeltjärndolpen tjärn
      Hommeltjärnhögen berg
      Holomankilen myr
      Hovden vik
      Hovden vik
      Hovden strömhuvud
      Hovdholmarna holmar
      Hovdmyrarna myrar
      Hovsbäcken bäck
      Hovshävlorna berg
      Huggen röjning
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnhögen höjd
      Hundberget berg
      Hunddolpen tjärn
      Hundholmen holme
      Hundholmen holme
      Hundhålmyren myr
      Hundkyrkan holme
      Hundkyrkan holme
      Hundkyrkan sten
      Hundkyrkan höjd
      Hundkyrkan berg
      Hundkyrkan skär
      Hundkyrkan holme
      Hundkyrkan holme
      Hundkyrkan holme
      Hundkyrkholmen holme
      Hundtasken fjäll
      Hundtaskan höjd
      Hundtaskan fjällparti
      Hundtjärnbergen berg
      Hundtjärndolpen tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Husliden sluttning
      Husmanmyren myr
      Husmyren myr
      Hustjärnen tjärn
      Hustjärnen tjärn
      Hustjärnen tjärn
      Husåberget berg
      Husåberget berg
      Husåbäcken bäck
      Husåbäcken bäck
      Husådalen dal
      Husån å
      Hvassnäsudden udde
      Hvassnäsviken vik
      Hyllan berg
      Hyttstenmon skogsmark
      Hyttstenslätten myr
      Håka myrarna myrar
      Håldolpen lok
      Hålet myr
      Hållsfasdolpen tjärn
      Hålmyren myr
      Hålmyren myr
      Hålslåtten äng
      Hålslåtten slåtter
      Hårdlundbäcken bäck
      Häbbärstafjället fjäll
      Häcksjön sjö
      Häckssjöhovden vik
      Häcksjönäset näs
      Hägglunden, Ytter äng
      Hägglunden, Över äng
      Hägglundsvalen fjällhöjd
      Hägglundåkern åker
      Häggrubban dal
      Häggsjön sjö
      Häli sten
      Häljdolparna tjärnar
      Häljtjärnen tjärn
      Hängslena myrar
      Härbärgsdalen dal
      Härbärgsdalen dal
      Härbärgsdalbäcken, se Helvetesbäcken bäck
      Hässjedrolet sankmark
      Hässjedrolet sankmark
      Hässjemyrarna myrar
      Hässjemyrdolpen sankmark
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyrladan lada
      Hästberget berg
      Hästbergmyren myr
      Hästbäcken bäck
      Hästbäcken bäck
      Hästbäcken bäck
      Hästbäckholmen holme
      Hästbäckholmen holme
      Hästbäckviken vik
      Hästfjället fjäll
      Hästholmen holme
      Hästholmen holme
      Hästholmen holme
      Hästholmen holme
      Hästmyren myr
      Hästskodolpen tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästvallberget berg
      Hästvallen äng
      Hästvallmyren myr
      Hävelfallet röjning
      Hävelfallberget berg
      Hävelfallrisnet snårskog
      Hävlen berg
      Hävlorna berg
      Hävlorna mark
      Hävlorna skogsområde
      Hödolparna lokar
      Hödolpen tjärn
      Högberget höjd
      Högbrännan röjning
      Högbrännan röjning
      Högbränna höjd
      Högbrännan bergshöjd
      Högdrolen sankmarker
      Högen kulle
      Högen kulle
      Högen åker
      Högen kulle
      Högfallet gammalt kolfall
      Högflon sankmark
      Högflomyren myr
      Högkullen berg
      Högliden äng
      Högmyren myr
      Hömyren myr
      Högsäterfjället fjäll
      Högsätet berg
      Högsätet höjd
      Högsätet höjd
      Högtjärnarna tjärnar
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåsen ås
      Höklidalen dal
      Hökliden äng
      Höknäsbäcken bäck
      Höknäsviken vik
      Höliarna backar
      Hömyrarna myrar
      Hömyrarna myrar
      Hömyrarna myrar
      Hömyrbackarna höjder
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hön ås
      Hön ås
      Hön höjd
      Hön höjd
      Hönan stengrund
      Hösjödalen dal
      Hösjötjärnen tjärn
      Hösjöviken vik
      Höslåtten äng
      Hötjärnarna tjärnar
      Hötjärnarna tjärnar
      Hötjärnarna tjärnar
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnen, se Halvsjötjärnarna tjärn
      Igeltjärnarna tjärnar
      Igeltjärnen tjärn
      Isakberget berg
      Imsviken vik
      Israelmyren myr
      Israelänget åker
      Ivarflon sankmark
      Jankbergen höjder
      Jansmyrarna myrar
      Jansmyrarna myrar
      Jansmyrbäcken bäck
      Jansmässforsen fors
      Jobengtsafallet kolbotten
      Jodöden backe
      Johanfallet kolbotten
      Johanfallet kolbotten
      Johanfallet kolbotten
      Johanmyrarna myrar
      Johansved röjning
      Johålet tjärn
      Johålet tjärn
      Johålet tjärn
      Jokolbottnen kolbotten
      Jomyren myr
      Jonasfallet kolbotten
      Jonasfallet kolbotten
      Jonasnylandet åker
      Jonasodlingen åker
      Jordskredklampen höjd
      Jormenhön höjdsträckning
      Jormenhön höjdsträckning
      Jormentjärnen tjärn
      Jormentjärnen tjärn
      Joslåtten myr
      Joslåtten myr
      Joåkern åker
      Julkvällshålet myr
      Julkvällsmyrarna myr
      Juovanjuonje höjd
      Juveln sjö
      Juvuln sjö
      Juvuln sjö
      Juvuln sjö
      Juvuln sjö
      Juvuln sjö
      Juvelsbottnen vik
      Juvulbotten vik
      Juvulsbottnen ända av sjö
      Jäktlandstaden båtlandstad
      Järpdrolet myr
      Järpänget äng
      Järvnäsbäcken bäck
      Järvnäset udde
      Järvnäset näs
      Järvnäset udde
      Jävsjöberget berg
      Jävsjöbrännan röjning
      Jävsjöhatten höjd
      Jävsjömyren myr
      Jävsjön sjö
      Jävsjön sjö
      Jävsjönäsen näs
      Jönshålet myr
      Jönsladmyrarna myrar
      Jönslägden åker
      Jönsmyrarna myrar
      Jönsmyrarna myr
      Jönsmyrarna myrar
      Jönsmyrbäcken bäck
      Jönsmyrbäcken bäck
      Jönsmyren myr
      Jönsåkern åker
      Jörnlindmyren myr
      Kaffeberget berg
      Kaffemyren myr
      Kalkberget höjd
      Kalktjärnen tjärn
      Kalldrolen sankmarker
      Kallfallet kolbotten
      Kallflon sankmark
      Kallgärdet beteshage
      Kallnäset näs
      Kallravan slåtteräng
      Kallsedet landtunga
      Kallsjön sjö
      Kallsjön sjö
      Kallsjön sjö
      Kallsjön sjö
      Kallslåtten, Norder äng
      Kallslåtten, Sönner äng
      Kallslåtten slåtteräng
      Kallströmholmen holme
      Kallströmmen älv
      Kallströmmen å
      Kallströmmen ström
      Kallströmmen å
      Kallströmmen å
      Kallåkern åker
      Kallägden åker
      Kalvmyren myr
      Kaltjärnarna tjärnar
      Kalvtjärnberget berg
      Kalvtjärnberget berg
      Kalvtjärnen tjärn
      Kalvtjärnen tjärn
      Kalvtjärnen tjärn
      Kalvtjärnen tjärn
      Kamberget berg
      Kambäcken bäck
      Kamdalen dal
      Kamdalstjärnen tjärn
      Kamdalsvalen berg
      Kamhöjderna höjder
      Kammarna berg
      Kammarna fjäll
      Kammarna höjdområde
      Kammen höjd
      Kampviken vik
      Kamtjärnen tjärn
      Kamvallberget berg
      Kapphuset äng
      Kapyset äng
      Kaptenen sten
      Kaptennäset näs
      Karifloarna sankmark
      Kariflon sankmark
      Karimyren myr
      Karljonasslåtten äng
      Karljonasänget äng
      Karlkarlsonbottnen kolbotten
      Kartjärnen tjärn
      Kattjärnmyrarna myrar
      Kasbäcken bäck
      Kasen myr
      Kasflon sankmark
      Kattberget berg
      Kattberget berg
      Kattbäckarna bäckar
      Kattdolparna tjärnar
      Kattdolpen tjärn
      Kattviken vik
      Kerstinberget berg
      Kerstiberget berg
      Kerstiholmen holme
      Kerstiholmen holme
      Kerstiholmen holme
      Kerstiholmen holme
      Kerstiholmen holme
      Kerstinberget berg
      Kerstinhålet myr
      Kerstimyren myr
      Kerstimyren myr
      Kerstinviken vik
      Kerstiåkern åker
      Kerstiänget äng
      Kickilänget äng
      Kilarna myr
      Kilarna myr
      Kilberget berg
      Kilberget berg
      Kilbergsgrottan grotta
      Kilbergsgrundet grund
      Kilbergsholmen holme
      Kilbergsviken vik
      Kilbäcken bäck
      Kilbäcken bäck
      Kilbäcken bäck
      Killholmen holme
      Killholmen holme
      Killholmen holme
      Killholmen holme
      Killholmen holme
      Killingskalet dalgångar
      Killingskalsberget berg
      Killingskalsberget berg
      Killingskalsberget berg
      Killingskalsdalen dal
      Killingskalsvalen lågfjäll
      Killkyrkan sten
      Killön ö
      Kilmyren myr
      Kiltjärnarna tjärnar
      Kiltjärnarna tjärnar
      Kiltjärnarna tjärnar
      Kiltjärnbäcken bäck
      Kiltjärnbäcken bäck
      Kiltjärnbäcken bäck
      Kiltjärndalen dalgång
      Kiltjärnen, Lilla resp. Stora tjärnar
      Kiltjärnviken vik
      Kirvtäkten åker
      Kitteln djup i Kjoland
      Kjeln hölja
      Kjollandstaden båtlandstad
      Kjolsjöarna sjöar
      Kjolsjön sjöar
      Kjolsjön, Västra sjö
      Kjolsjön, Östra sjö
      Kjolåbrännorna röjningar
      Kjolåbräntet kolbotten
      Kjolån å
      Kjolån å
      Kjolån å
      Kjolån å
      Kleven backe
      Kleven höjd
      Kleven bergssluttning
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnen tjärn
      Klingran myr
      Klingergärdet gärde
      Klingermyrarna myrar
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnen tjärn
      Klingrorna myrar
      Klinningsmyren myr
      Klockafemklumpen berg
      Klockaråkern åker
      Klockarstöpet backe
      Klockholmen holme
      Klocknäset näs
      Klockskäret skär
      Klubbnäset näs
      Klubbnäset udde
      Klumpen bergparti
      Klumptjärnen tjärn
      Klumptjärnen tjärn
      Klyftorna myrslått
      Klypjemyrarna myrar
      Klypjorna myrar
      Klypymyråsarna åsar
      Kläpptjärnarna tjärnar
      Kläpptjärnarna tjärnar
      Kläpptjärnarna tjärnar
      Kläpptjärnbäcken bäck
      Kläpptjärnhögen höjd
      Kläpptjärnåsen ås
      Klöpptjärnarna tjärnar
      Klöpptjärnbäcken bäck
      Klövsänstjärnen tjärn
      Knivtjärnen tjärn
      Knivtjärnen tjärn
      Knogabäcken bäck
      Knulen udde
      Knutbottnen kolbotten
      Knytnäveberget berg
      Knytnävedolpen tjärn
      Knytnävedolpen lok
      Kobergsbäcken bäck
      Kobergskyrkan sten
      Kodalen dal
      Kodolphen tjärn
      Kodolpen tjärn
      Kodolpen tjärn
      Koftorna myr
      Kojflon sankmark
      Kojflon sankmark
      Kojflon sankmark
      Kojflon myr
      Kojflon myr
      Kojholmen kulle
      Kojslåtten myr
      Kojåsen ås
      Koldalen dal
      Koldalen strandparti
      Koldalen strandparti
      Koldalsbacken kulle
      Koldalsviken vik
      Kolflon sankmark
      Kolhusviken vik
      Kolhusviken vik
      Kolhusön ö
      Kolhusön ö
      Kolhusön ö
      Kolhusön ö
      Kolmilan åker
      Kolmilnäset udde
      Kolmilviken vik
      Kolsbergen höjder
      Kolsnäset näs
      Kolviken vik
      Kolviken vik
      Kolåsbäcken bäck
      Kolåshön höjd
      Kommandomyrarna myrar
      Kommandonäset näs
      Komyrarna myrar
      Kompilgrottan grotta
      Komyrarna myrar
      Komyrarna myrar
      Konkängarna ängar
      Konäskleven bergssluttn
      Konnäsviken vik
      Konäsån å
      Koppen myr
      Korsmyren myr
      Korsnäset näs
      Korsnäset udde
      Korsnäsholmarna holmar
      Korsnäsholmen holme
      Korstjärnen tjärn
      Korstjärnen tjärn
      Kraopinjaure sjö
      Krignäset näs
      Krignäset näs
      Kristenfallet röjning
      Kristenfallet kolbotten
      Kristentäkten åker
      Krokbäcken bäck
      Krokbäckmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokottjärnen tjärn
      Krokotjärnen tjärn
      Krokotjärnfloarna sankmark
      Krokottjärnfloarna flo
      Kroksbäcken bäck
      Kroksbäcken bäck
      Kroksdalen dal
      Kroksholmen holme
      Kroksholmen holme
      Kroksmyren myr
      Kroksodlingen åker
      Kroksvalen höjd
      Kroksviken vik
      Kroksviken vik
      Kroksön ö
      Krokån å
      Krokänget äng
      Krokänget äng
      Krokängsbäcken bäck
      Krokängsbäcken bäck
      Krokängsåkern åker
      Kruseberget berg
      Kråkbacken kulle
      Kråkmon skogsdunge
      Krånglen holme
      Krönavaje fjäll
      Krönavajenjohk å
      Kuckerhålet sund
      Kuckertjärnen tjärn
      Kullbottnen kolbotten
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarnbäckslåtten myr
      Kvarnbäcktjärnarna tjärnar
      Kvarndalen dalgång
      Kvarndrolet sankmark
      Kvarnforsen fors
      Kvarngärdet beteshage
      Kvarnhöljan hölja
      Kvarnmyren myr
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnmyrarna myrar
      Kvarnmyrarna myrar
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren, Andra myr
      Kvarnmyren, Första myr
      Kvarnmyren, Tredje myr
      Kvarntjärnarna tjärnar
      Kvarntjärnarna tjärnar
      Kvarntjärnarna tjärnar
      Kvarntjärnberget berg
      Kvarntjärnberget berg
      Kvarntjärnbäcken bäck
      Kvarntjärndalen dal
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåsmyren myr
      Kvistbackarna backar
      Kvällsbacken höjd
      Kyrkan fjäll
      Kyrkan höjd
      Kyrkbrännan röjning
      Kyrkbrännbacken kulle
      Kyrklandstaden landningsplats
      Kyrkudden udde
      Kyrkudden udde
      Kåltjärnen tjärn
      Kånkorna myr
      Kånkängarna ängar
      Kålsängåkern åker
      Kåsberget berg
      Kåsflon sankmark
      Kåråsröjningen röjning
      Kålahögarna fjällkomplex
      Kälapannklumpen höjd
      Kälapannklumpen lågfjäll
      Kälapannsjön sjö
      Kälapannsjön sjö
      Kälapannsjön sjö
      Kälapannsjön sjö
      Kälapannån å
      Kälapannån å
      Kälen myrkomplex
      Kälen berg
      Kälen höjd
      Källarbacken åker
      Källaråkern åker
      Källberget berg
      Källdrolet slåtter
      Källdrolet sankmark
      Källdrolet odling
      Källdrolet odling
      Källdrolet sankmark
      Källdrolet, Öster slåtter
      Källdrolet, Väster slåtter
      Källhollmyren myr
      Källmyrarna myr
      Källmyren myr
      Källslättet äng
      Kärrmyrarna myrar
      Käringbäcken bäck
      Käringåkern åker
      Kärrmyren myr
      Kökmyren myr
      Ladmyrarna myrar
      Ladmyrbäcken bäck
      Ladmyrbäcken bäck
      Ladmyrdalen dal
      Ladmyren myr
      Ladmyren myr
      Ladmyren myr
      Ladmyråsen ås
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladutjärnen tjärn
      Ladutjärnen tjärn
      Ladutjärnen tjärn
      Lakatjärnen tjärn
      Lakatjärnen tjärn
      Lakatjärnänget äng
      Lammhögen höjd
      Lammvalen höjd
      Lammvalen lågfjäll
      Lammvalen lågfjäll
      Landstadmyrarna myrar
      Landstadmyren myr
      Landstadberget berg
      Landstadviken vik
      Lappen bäck
      Lappen bäck
      Lappfjällgrubborna dalar
      Lappforsarna forsar
      Lappforsen fors
      Lappgärdet beteshage
      Lappholmen holme
      Lappholmen holme
      Lappholmen holme
      Lapphålsmyrarna myrar
      Lappkojflon sankmark
      Lappkojorna myrar
      Lappslåtten myr
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptäkten åker
      Lappviken vik
      Larsfloarna sankmark
      Larslillbottnen kolbotten
      Larsmyrarna myrar
      Larsmyråsen ås
      Larsrun höjd
      Larsåkern åker
      Latmyrarna myrar
      Ledalen dal
      Ledalsberget berg
      Lejströmsudden udde
      Lerbodänget äng
      Lerbodängsbäcken bäck
      Lerbäckviken vik
      Lerviken vik
      Liarna myr
      Liarna ängar
      Lidbomsbäcken bäck
      Libomsdalen dal
      Lidbomsdalen dal
      Libomsdolpen tjärn
      Lidbomsdolparna lokar
      Liden, Väst på åkermark
      Liderna sluttning
      Lidtjärnen tjärn
      Lilladuviken vik
      Lillanjeskutan fjäll
      Lillanjeskutan höjd
      Lillanjeskutan fjäll
      Lillanjeskutan fjäll
      Lillatmyren myr
      Lillbacken åker
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillbergvallen fäb
      Lillblomman tjärn
      Lillbläcktjärnen tjärn
      Lillbottnen kolbotten
      Lillbrännan röjning
      Lillbäcken bäck
      Lilldalbyssjet tjärn
      Lilldalen dal
      Lilldalen myr
      Lilldalen dal
      Lilldalen dal
      Lilldalsbäcken bäck
      Lilldalsslåtten äng
      Lilldelen slåttäng
      Lilldjupmyrbäcken bäck
      Lilldolpmyren myr
      Lilldolpmyren myr
      Lilldrolet sankmark
      Lilledet ed
      Lilledet sund
      Lilledet passage
      Lillfallet kolbotten
      Lillfinnäset udde
      Lill-Finnäset näs
      Lill-Finnäset näs
      Lill-Finnäset näs
      Lillfisklöset tjärn
      Lillfiskviknäset udde
      Lillfjuttan myr
      Lillflandren lågfjäll
      Lillflon sankmark
      Lillflåtjärnen tjärn
      Lillfollet vattenfall
      Lillforsen fors
      Lillfrikroksan tjärn
      Lillgrundet grund och fiskeplats
      Lillgrundet grund och fiskeplats
      Lillgräften åker
      Lill-Gåstjärnen tjärn
      Lillgönnäset udde
      Lillgönvalen fjäll
      Lillharrtjärnen tjärn
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhundviken vik
      Lillhöfallet kolbotten
      Lillhön höjd
      Lillhön höjd
      Lillhötjärnen tjärn
      Lilljätten berg
      Lillkattan tjärn
      Lillkattan tjärn
      Lillkattberget berg
      Lill-Kiltjärnen tjärn
      Lillklocknäset näs
      Lillklypjan myr
      Lillmelen tp
      Lillmeltjärnen tjärn
      Lillmeltjärnen tjärn
      Lillmelvalen höjd
      Lillmelvallen f.d. fäbodvall
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillnaksmyren myr
      Lillnisseflon sankmark
      Lill-Ottsjön sjö
      Lillpöten tjärn
      Lillrun myr
      Lillråtjärnhögen höjd
      Lillröjningen röjning
      Lillröjningen röjning
      Lillsandudden udde
      Lillskagan udde
      Lillskalet myr
      Lillskalsmyren myr
      Lillskutan fjäll
      Lillskutan fjäll
      Lillsorttjärnen tjärn
      Lillstortjärnen tjärn
      Lillstortjärnänget äng
      Lillsundet sund
      Lillsundet sund
      Lillsundet sund
      Lillsve åker
      Lillsäterdalen dal
      Lillsäterdalsbäcken bäck
      Lillsäterdalsbäcken bäck
      Lillsäterdalsvallen fäbodvall?
      Lillsättertjärnen tjärn
      Lillspjuttjärnen tjärn
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärndalen äng
      Lilltjärndalen myr
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnänget äng
      Lillträlen grund
      Lillutsulan tjärn
      Lillvalen höjd
      Lillvalen fjäll
      Lillvalen höjd
      Lillvalen lågfjäll
      Lillvalen lågfjäll
      Lillvalmyrarna myrar
      Lillvallbäcken bäck
      Lillvalldalen dal
      Lillvalldalen dalgång
      Lillvallån å
      Lillvaltjärnen tjärn
      Lillvikmyren myr
      Lillåbackarna ängar
      Lillåhovden vik
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillångmyren myr
      Lillångmyren myr
      Lillänget äng
      Lillänget myr
      Lillänget myr
      Lillängtjärnen tjärn
      Lillören grund
      Lillösan tjärn
      Lillösan tjärn
      Lindgrensudden udde
      Lindsmyrarna myrar
      Lindvikhögen kulle
      Linjebacken höjd
      Linjeberget berg
      Linjefjället fjäll
      Linjefjället fjäll
      Linjemyren myr
      Linjenäset näs
      Linjenäset näs
      Linjesanden vik
      Linjestenen sten
      Litjärnen tjärn
      Ljustjärnen tjärn
      Lokarna tjärnar
      Lokbottnarna kolbottnar
      Lokbottnen, Ytter kolbotten
      Lokbottnen, Över kolbotten
      Lokbrännan röjning
      Lokbäcken bäck
      Lokbäcken bäck
      Loken tjärn
      Loken vattensamling
      Lokmyren myr
      Loknäset näs
      Loknäset näs
      Lomdolpen tjärn
      Lomdolpen lok
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärnar
      Lortmyren myr
      Lortvallavan vik
      Lortvallavorna vik
      Lortvallhön höjd
      Lortvallhön höjd
      Lortvallvalen lågfjäll
      Laletjarve ort
      Lumpfallet kolbotten
      Lundshögen höjd
      Lundsmyrarna myr
      Lundsmyrdolpen tjärn
      Lundvallbäcken bäck
      Lundåkern åker
      Lustjärnbrännan röjning
      Lustjärnen tjärn
      Lustjärnen tjärn
      Luvan myrslåtter
      Luvtjärnen tjärn
      Luvtjärnen tjärn
      Luvtjärnen tjärn
      Lysyslutet myr
      Lysyslutbacken backe
      Lågsjöholmen holme
      Lågsjöholmen holme
      Lågsjön sjö
      Lågsjön sjö
      Lågsjöskutan fjäll
      Lågsjöskutan fjäll
      Lågsjöån å
      Lågsjöån å
      Långan å
      Långan å
      Långdalen dal
      Långdolpen tjärn
      Långdrolet sankmark
      Långdrolet sankmark
      Långdrolet sankmark
      Långfallet röjning
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långlidhögen höjd
      Långmon skogås
      Långmyrarna myrar
      Långmyrbacken höjd
      Långmyren myr
      Långmyran myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset udde
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långnäset näs
      Långskagan udde
      Långslåtten myr
      Långslåtten äng
      Långströmmen myr(!)
      Långströmmen stenskär
      Långströmmen skär
      Långströmsskäret skär
      Långströmsskäret skär
      Långströmudden udde
      Långströmudden udde
      Långsån å
      Långsån å
      Långsån å
      Långtemyren myr
      Långtjärnberget berg
      Långtjärnberget berg
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen, Västra tjärn
      Långtjärnen, Västra tjärn
      Långtjärnen, Östra tjärn
      Långtjärnen, Östra tjärn
      Långvikarna vikar
      Långvikarna vikar
      Långviken vik
      Långviken, Nordra vik
      Långviken, Söndra vik
      Långvikmyren myr
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långön ö
      Långön ö
      Långön ö
      Lädalsbergen berg
      Lädalen dal
      Lägersjön sjö
      Länsmansmyren myr
      Länsmansmyren myr
      Löparkilen åker
      Löpbäcken bäck
      Löpesbäcken bäck
      Löpesbäcken bäck
      Löpesslätten slätt
      Löpet backe
      Lösmunsdalen dal
      Lösmunslagorna myrar
      Lösmunslagan dalsänka
      Lövbackarna höjder
      Lövbacken höjd
      Lövbackdolpen tjärn
      Lövbackflon sankmark
      Lövbacktjärnen tjärn
      Lövhögen höjd
      Lövnäsbäcken bäck
      Lövnäset näs
      Lövnäset näs
      Lövnäset näs
      Lövnäset näs
      Lövnäset näs
      Lövnäset udde
      Lövnäset udde
      Lövnäsudden udde
      Lövnäsviken vik
      Lövnäsviken vik
      Lövöbäcken bäck
      Lövömyren myr
      Lövön ö
      Lövön ö
      Lövön ö
      Lövön ö
      Lövön ö
      Magnusmyrarna myrar
      Magnusodlingen åker
      Maikekstjahke ort
      Malmdikena gruvhål
      Malmstaden f.d. lastageplats
      Malmstaden båtlandstad
      Maikektjahke fjäll
      Malmtjärnen tjärn
      Malnäsfallet kolbotten
      Malnäsviken vik
      Malnäsviken vik
      Malnäsviken vik
      Malnäsviken vik
      Manshögarna fjäll
      Manshögarna höjder
      Manshögarna fjäll
      Manshögarna fjäll
      Mansjön sjö
      Mansjön sjö
      Mansjön sjö
      Mansjön sjö
      Mansjöskalet dal
      Mansjöån å
      Matmyrarna myrar
      Matmyrbackarna höjder
      Matsäckhålet myr
      Mattisgärdet beteshage
      Mattiskilen äng
      Melbottnen kolbotten
      Melbottnen kolbotten
      Mellanlandstaden landningsplats
      Mellanlägden åker
      Mellanmyrarna myrar
      Mellanmyren myr
      Mellan tjärnarna skogsområde
      Mellantjärnen tjärn
      Mellanudden udde
      Mellanudden udde
      Mellestbäcken bäck
      Mellestbäcken bäck
      Mellestbäcken bäck
      Mellerstbäcken bäck
      Mellerstbäcken bäck
      Mellerstbäcktjärnarna tjärn
      Mellestdrolet sankmark
      Mellestdrolet sankmark
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellestvallmyren myr
      Melströmmen å
      Meltjärnen tjärn
      Messmördolpen tjärn
      Mickelholmen holme
      Mickelholmen holme
      Mickelholmnäset näs
      Mickelholmnäset näs
      Mickelholmsundet sund
      Mickelholmsundet sund
      Mickelsmyren myr
      Mickilhanssundet sund
      Middagsflyn hölja
      Middagsstrucken fors
      Middagsvalen höjd
      Middagsvalen höjd
      Middagsvalen lågfjäll
      Millestbäcken bäck
      Millestbäcken bäck
      Millestbäcktjärnen tjärn
      Millestvalen fjäll
      Mjällåka = St Mjölkvattnet Saknas
      Mjälläkantjahke fjäll
      Mjölkvassfjället fjäll
      Mjölkvattnet sjö
      Mjölkvattnet sjö
      Mjölkvattnet sjöar
      Mjölkvattsfjället fjäll
      Mjötjärnbäcken bäck
      Mjötjärnen tjärn
      Mjötjärnen tjärn
      Mjötjärnfäten myrslått
      Mjötjärnremsan slåttäng
      Mokdolpen tjärn
      Momyrarna myrar
      Morejmyren myr
      Mormyrarna myr
      Mormyrarna myrar
      Morimyren myr
      Mossmyrarna myrar
      Mostermanmyren myr
      Movalen lågfjäll
      Movalen höjd
      Movallbäcken bäck
      Movallbäcken bäck
      Mossfloarna sankmarker
      Moänget äng
      Mulnäset näs
      Multtunnan sten
      Murberget berg
      Murnäset näs
      Murviken vik
      Muskilen äng
      Myckelmysdalen dal
      Myckelmyren myr
      Myckelmyren myr
      Myckelmyren myr
      Myränget äng
      Målstockberget berg
      Målstockberget berg
      Målstockbäcken bäck
      Målstocktjärnen tjärn
      Målstocktjärnen tjärn
      Målstockviken vik
      Månen sten
      Månesviken vik
      Månesviken vik
      Månesviken vik
      Månshugget kolbotten
      Mårdstockviken vik
      Mårdstockviken vik
      Mårtenudden udde
      Mårtenudden udde
      Måsholmen holme
      Måsholmen holme
      Måsskäret holme
      Måsskäret holme
      Måstjärnen tjärn
      Måstjärnen tjärn
      Mälkantjahke ort
      Mälkarappe ort
      Märitmyren myr
      Märradolparna tjärnar
      Märratjärnen tjärn
      Märrbäcken bäck
      Märrdalen äng
      Märrdrolet sankmark
      Märrhålet myr
      Märrkolbottnen kolbotten
      Märtadalen slått
      Mästarstenen stengrund
      Mörvellarna tjärnar
      Mörvället tjärn
      Mörvället tjärn
      Mörvellån å
      Nackaberget berg
      Nackstjärnen tjärn
      Naffstjärndolpen tjärn
      Nafstjärnen tjärn
      Naffstjärnen tjärn
      Nafstjärnslåtten äng
      Nafstjärnängarna ängar
      Naksberget berg
      Namberget berg
      Navarslåtten slåttermyr
      Navaråkern åker
      Navarudden udde
      Neder-Ottsjön sjö
      Neder-Ottsjön sjö
      Neder-Sommtjärnen tjärn
      Nedervalen fjäll
      Nedgårdsviken vik
      Nedgårdsviken vik
      Neipesoåleke fjäll
      Nilsbrunndrolet sankmark
      Nilserikbäcken bäck
      Nilserikänget äng
      Nilsfallet kolbotten
      Nilsjonasfallet kolbotten
      Nils-Jonsfallet skogsområde
      Nilstjärnen tjärn
      Nilstjärnen tjärn
      Nilsåkern åker
      Nipenålke ort
      Nissefallet röjning
      Njakanjaure sjö
      Njakan fjäll
      Njojönjonjö fjäll
      Njomentjahke fjäll
      Noakbrännan röjning
      Nordan Baksjön gd
      Nordbystenen berg
      Nordböle åker
      Norder Nymyren myr
      Norderskatorna myr
      Nordervalen lågfjäll
      Nordestflon sankmark
      Nordestmyrarna myrar
      Nordestmyren myr
      Nordersttjärnen tjärn
      Nordesttjärnen tjärn
      Nordfjorden vik
      Nordfjorden sjöparti
      Nordfjärden sjö
      Nordhovden vik
      Nord-i-Kälen utmark
      Nord-i-kälen trakt
      Nord-i-kälen trakt
      Nord-i-kälen trakt
      Nordlägden åker
      Nordmyrarna myrar
      Nordmyrbäcken bäck
      Nordmyren myr
      Nordmörreviken vik
      Nordmörviken vik
      Nordmörvikkojan skogskoja
      Nord-på-kälen skogstrakt
      Nordristan åker
      Nordsandnäset udde
      Nordtjärnen tjärn
      Nordtäkten åker
      Norstjärnen tjärn
      Norstjärnen tjärn
      Norstjärnen tjärn
      Norstjärnen tjärn
      Notören grund
      Notören grund
      Nyangelstjärnen tjärn
      Nybodbäcken bäck
      Nybodremsan slåttäng
      Nybodremsan äng
      Nybrännorna röjningar
      Nybrännorna röjningar
      Nydrolen slåtteräng
      Nyfallet kolbotten
      Nyfallet kolbotten
      Nyhuggen kolbotten
      Nykolfallen kolbotten
      Nyladuänget äng
      Nymyrarna myrar
      Nymyrarna myrar
      Nymyrarna myrar
      Nymyren myr
      Nymyren myr
      Nymyrflon myr
      Nymyrtoppen berg
      Nymyrtoppen höjd
      Nymyrtoppen bergshöjd
      Nynäsbäcken bäck
      Nynäsbäcken bäck
      Nynäset näs
      Nynästjärnen tjärn
      Nyvallandstaden båtlänning
      Nyvallandstaden båtlänning
      Nyvallbäcken bäck
      Nyvallbäcken bäck
      Nyvallbäcken bäck
      Nyvallbäcken bäck
      Nyvallbäcken bäck
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersbacken åker
      Näset näs
      Näset näs
      Näset strandområde
      Nästholmen holme
      Nästholmen holme
      Nästjärnarna tjärnar
      Nästtjärnarna tjärnar
      Nästjärnvallen tjärnar
      Nästjärnån å
      Nästtjärnån å
      Nästmyren myr
      Nästtjärnarna tjärnar
      Näverhöberget berg
      Nävermyrbäcken bäck
      Nävermyrbäcken bäck
      Nävermyren myr
      Nävermyren myr
      Nöknäsbäcken bäck
      Nöknäset näs
      Nöknästjärnarna tjärnar
      Nördesttjärnen tjärn
      Nöstholmen holme
      Nöståkern åker
      Nötnäsbäcken bäck
      Nötnäset näs
      Nötnäset näs
      Nötnäset näs
      Nötnäset näs
      Nötnäset udde
      Nötnäsmyren myr
      Nötnäsviken vik
      Odlingen åker
      Ohtje Tjallingä fjäll
      Olaslåtten slåtteräng
      Olgreksabottnen kolbotten
      Olgstjärnen tjärn
      Olgtjärnen tjärn
      Oljohansabottnen kolbotten
      Oljohansaviken vik
      Ol-Johanssonviken vik
      Oljohansmyren myr
      Ollarsadrolet sankmark
      Ollarsamyrarna myrar
      Ollebritagärdet åker
      Ollefallet kolbotten
      Olonsdalen dal
      Olonstjärnarna tjärnar
      Olonstjärnarna tjärnar
      Olonsån å
      Olycksdalen dal
      Omfrumfet åker
      Omframtet åker
      Omframtet åker
      Orrbacken åker
      Orrmyrdalen dal
      Orrmyren myr
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnhögarna höjder
      Orrudden udde
      Otryggtbottnen kolbotten
      Ottsjöarna sjöar
      Ottsjöarna sjöar
      Ottsjöarna sjöar
      Ottsjön sjöar
      Ottsjön, Mellersta sjö
      Ottsjön, Neder sjö
      Ottsjön, Västra sjö
      Ottsjön, Östra sjö
      Ottsjön, Över sjö
      Ottsjöströmmen å
      Ottsjöån å
      Ottsjöåsen ås
      Ovanåkern åker
      Oxberget berg
      Oxberget berg
      Oxberget berg
      Oxberget bergudde
      Oxberget bergudde
      Oxflon sankmark
      Oxfoten myr
      Oxfoten myr
      Oxögat tjärn
      Oxögat tjärn
      Oxögat tjärn
      Oxögat tjärn
      Oxögberget berg
      Panten tjärn
      Panten tjärnar
      Pautån å
      Pantån å
      Pautån å
      Pauån å
      Paradiset äng
      Peliden ängsslått
      Pelleskäret skär
      Pelleskäret skär
      Pelleslåtten äng
      Pemyren myr
      Perdolpen tjärn
      Pemyrarna myrar
      Perdrolen sankmark
      Perfallet kolbotten
      Pesen myr
      Petterholmen holme
      Petterholmen holme
      Petterholmen holme
      Pettertomten öde tp
      Pipmyrarna myrar
      Pinan myr
      Pinfallet kolbotten
      Piprörsmyren myr
      Piprörsmyren myr
      Pissbäcken bäck
      Pissbäcknäset näs
      Pisstjärndalen dal
      Pisstjärnen tjärn
      Pisstjärnen tjärn
      Pisstjärnslåttarna ängar
      Piten myr
      Plassagaise ort
      Plassägaise fjäll
      Porten dal
      Portfjället, se Lammvalen höjd
      Pottjärnarna tjärnar
      Pottjärn tjärn
      Predikstolen berg
      Prästbacken höjd
      Prästbergsviken vik
      Prästkällan källa
      Prästviken vik
      Prästmyren myr
      Prästänget äng
      Pundmyren myr
      Pundmyråsen ås
      Pål-Eriksbäcken bäck
      Pålerikmyrarna myr
      Pål-Eriksmyren myr
      Pötbackarna backar
      Pöten tjärn
      Pöten tjärn
      Pöten tjärn
      Pötmyrarna myrar
      Pötslåtten slåttäng
      Pötån, se Pöten å
      Rabben berg
      Rabbet skär
      Rajajauhre sjö
      Ranglen myrar
      Ranglet myrslått
      Rannomsbäcken bäck
      Rannomsfallet tp
      Rannomsmyrarna myrar
      Rannomstjärnen tjärn
      Rannomstjärnen tjärn
      Rapinerejaureh, se Fisklössjöarna sjö
      Rapmorajaure sjö
      Rasbäcken bäck
      Rasbäcken bäck
      Rasdalen dal
      Ravaänget äng
      Ravadolpen tjärn
      Remsan myr
      Remsan myr
      Remsdolpen lok
      Rensbottennäset näs
      Rensbottnen vik
      Rensbottnen vik
      Rensbotten vik
      Rensbotten vik
      Rensjön sjö
      Rensjön sjö
      Rensjön sjö
      Rensjön sjö
      Rensmyrarna myrar
      Rensmyren myr
      Rensmyren myr
      Rensnäsbäcken bäck
      Rensnäset näs
      Rentjärnängarna slåttängar
      Rentjärnarna tjärnar
      Repetjakke ort
      Riepnetjahke fjäll
      Rikmyrarna myr
      Rikmyrarna myr
      Rikmyrarna myr
      Ringstabäcken bäck
      Ripäggmyren myr
      Rislägdbacken backe o. kulle
      Rislägdbäcken bäck
      Rislägdbäcken bäck
      Rislägdflon flo
      Rislägdmyren myr
      Rislägdmyren myr
      Rislägdudden udde
      Rislägdviken vik
      Rismyrarna myrar
      Rismyrarna myrar
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyrfjället fjäll
      Risnfallet röjning
      Risthagarna åker
      Ritmyrarna myrar
      Rosendalen dal
      Rossvikarna vik(ar)
      Rossviken vik
      Rossviken vik
      Rossviken vik(ar)
      Rossviken vik(ar)
      Rossvikholmarna holmar
      Rossvikmyrarna myrar
      Rossviksmyren myr
      Roåkern åker
      Roåtjenjohke Saknas
      Rusdalen dal
      Rusdalsälven, se Storvallån å
      Rutsdalen dal
      Rutsdalen dalgång
      Rutsdalsälven älv
      Rutsdalsälven älv
      Rutsälven älv
      Rutsälven, se Storvallån å
      Rutsälven å
      Rysygårdsnäset näs
      Råahfajaure sjö
      Råggärdet åker
      Råtjärnarna tjärnar
      Råtjärnarna tjärnar
      Råtjärnarna tjärnar
      Råtjärnbäcken bäck
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Ränntjärnen tjärn
      Ränntjärnslåttarna ängar
      Räntlägden åker
      Rävbacken höjd
      Rävhibackarna backar
      Rävhiröjningen röjning
      Rävåsbäcken bäck
      Rävåsen ås
      Rävåsflon sankmark
      Rävåsmyren myr
      Röbackarna höjder
      Röbackmyren myr
      Rödbergen udde
      Rödbergen berg
      Rödberget bergudde
      Rödden ängar
      Röddbäcken bäck
      Rödmullbacken höjd
      Rödmullbacken höjd
      Rödmyrbacken kulle
      Rödmyrbäcken bäck
      Rödmyren myr
      Rödningsbergsvalen höjd
      Rödningsbergsån å
      Rödsjön sjö
      Rödtjärnen, se Rörtjärnen tjärn
      Rödvattnet sjö
      Rödvattnet sjö
      Rödvattsknulen höjd
      Rödvattsån å
      Röjningen kolbotten
      Röjningsbäcken bäck
      Röjningsmyren myr
      Röjningsviken vik
      Röjåsen ås
      Rökberget berg
      Rökberget höjd
      Rölitjärnen tjärn
      Römåkern åker
      Römmen ås
      Römmesbergsbodarna fäb.
      Römmesbergsån å
      Rönnbrännan röjning
      Rönningsbergsrun höjd
      Rönningsbergsvalen höjd
      Rönningsbergån å
      Rönnladänget äng
      Rörsjön sjö
      Rörstenen sten
      Rörsvalen höjd
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnhävlen tjärn
      Rörtjärnrun höjd
      Rössängarna myrar
      Röthögen höjd
      Rövsjön sjö
      Rövskåråtjärnen tjärn
      Sadeln skär
      Sadeln stengrund
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sanden uddar
      Sandfjället fjäll
      Sandkläppbackarna höjder
      Sandkläppbäcken bäck
      Sandkläppen höjder
      Sandkläpphögarna höjder
      Sandkläppmyrarna myrar
      Sandkläpptjärnen tjärn
      Sandkläpptjärnen tjärn
      Sandnäset näs
      Sandnäset näs
      Sandnäset, Stora näs
      Sandnäsknulen höjd
      Sandtjärnberget berg
      Sandtjärnberget berg
      Sandtjärnbäcken bäck
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnknulen fjäll
      Sandtjärnskalet dal
      Sandtjärnån å
      Sandtjärnån å
      Sandviken vik
      Sandvikfjället fjäll
      Sandviksknölen, se Sandnäsknulen höjd
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sanningsvikbäcken bäck
      Sanningsvikbäcken bäck
      Sanningsviken vik
      Sanningsviken vik
      Sanningsänget äng
      Saramyrarna myrar
      Sarvesgaise fjäll
      Sarvesgaise ort
      Sassån å
      Saxmyren myr