ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalls socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Svenska ortnamn i Kalls socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 201
    Saknas Saknas Ahkannahkkenenjaurie sjö
    Baksjönäs by Ahkan-mahkkenen-tjak fjäll
    Bijjie Egne by Anjeskutan fjäll
    Doåriesbuolte lappviste Arehnjuönie blockmark
    Dunie lappviste Annavälna fjäll
    Gasske lappviste Basmesjälla dalföre
    Kluhkkere lappviste Basmesjällanjohkke bäck
    Guhkkers by Banlanjaureh sjöar
    Njarke Saknas Belne fjäll
    Njuänabahke lappviste Bielnie fjäll
    Söjö lappby Saknas Bijjie-bånla sjöar
    Tjore lappviste Björkvattnet sjö
    Vuölie Egne gård Björkvattnet sjö
    Ytteräng gård Björnberget berg
    Överäng by Borie-gajsie fjäll
      Boriegajsiendurrie dal
      Borie-gajsien-jaurie sjö
      Boriejohkke bäck
      Borienjuönie bergparti
      Borienjuöniensakke bergparti
      Borie-tjahkke fjäll
      Borvannen-sovvene sjö
      Bourreastjahke fjäll
      Buregaise fjäll
      Buregaisenjaure sjö
      Burvattklumpen fjäll
      Burvattnet sjö
      Burvattnet, Lilla sjö
      Burvattnet, Stora o Lilla sjö
      Båula berg
      Dala-tjahkke berg
      Daletjahke berg
      Douljanese fjäll
      Duöljienäse fjäll
      Därhvege tjärn
      Döljenäse fjäll
      Edefjället fjäll
      Egnenvatra kulle
      Fallerenj(aureh) tjärnar
      Faurege fjäll
      Fauregendurrie dal
      Fauregen Tjånne tjärn
      Faurettjärnen tjärn
      Firpienkroppe sänka
      Fisklössjöarna sjöar
      Fisklösån å
      Fjälltjärnen sjö
      Fläsjan Bijje Tjårnek tjärnar
      Fleäsjantjånne tjärn
      Flistjärnen tjärn
      Garrtemdahkkenjohkke bäck
      Gettegaise fjäll
      Giettiegajsie fjäll
      Gihpperegajsie fjäll
      Gourteasvattra fjäll
      Goårtiesplajkie berg
      Grönfjällbäcken bäck
      Grönfjället fjäll
      Grönfjället fjäll
      Guoblemetjahkke berg
      Gurpe berg
      Gurpe berg
      Gånälven älv
      Gåstjärnvalen berg
      Gäilajaure sjö
      Gäjlajaurie sjö
      Gänna älv
      Halkeretjarhvie berg
      Holdern sjö
      Holdersströmmen å
      Jonnjuönie fjäll
      Jounjuöniendurrie dal
      Juovanjuonje fjäll
      Juvuln sjö
      Jävsjöhatten fjäll
      Jävsjön sjö
      Klapatjuole berg
      Kluhkkerentjenne tjärn
      Kraupie fjäll
      Kraupienjaurie sjö
      Kruänavajje fjäll
      Kruänavajjenjohkke bäck
      Kuränavajjenluoppele sjö
      Kruänavajjentjånne sjö
      Kruppenasskie dalföre
      Kruppemasskienjukkeh bäckar
      Kyrkan fjäll
      Lattagielienbielie fjäll
      Liehtte bergstrakt
      Liejpiejohkke bäck
      Lillanjeskutan fjäll
      Linjefjället fjäll
      Linntiegiettie slätt
      Luletjarve fjäll
      Luvlietjarkvie fjäll
      Lusspie fjäll
      Lågsjöskutan fjäll
      Långan å
      Maikekstjahke fjäll
      Majkestjahkke fjäll
      Mansjön sjö
      Meälka sjö
      Meälkanrahppie dalgång
      Meälkantjarkhvie fjäll
      Mjölkvattnet, Nedre Lilla sjö
      Mjölkvattnet, Stora sjö
      Mjölkantjahke fjäll
      Mälkarappe dalgång
      Nipenålke fjäll
      Njarke fjäll
      Njarkenspihke berg
      Njuönie-gajsie fjäll
      Njuönie-gajsien-jaurie sjö
      Näjpsolkie fjäll
      Plajkie berg
      Plassagaise fjäll
      Plassagajsie fjäll
      Raja-jaurie sjö
      Rajajaurienjohkke bäck
      Rajajauriensakke berg
      Rappmerejaurie sjö
      Rarkuo-jaurie sjö
      Rarkuojaurienjohkke bäck
      Repetjahke fjäll
      Riepietjahkke fjäll
      Rotje dal
      Rotjenjohkke älv
      Roåfajaurie sjö
      Rutsälven älv
      Rödvattnet sjö
      Röueskogere fjällparti
      Salva berg
      Salvantjånne tjärn
      Salvantjånnenjohkke bäck
      Sandtjärnen sjö
      Sandviksknölen fjäll
      Sarmienjuönie fjällparti
      Sarvesgaise fjäll
      Sarviesgajsie fjäll
      Siehpennetjahkke berg
      Sjaule fjäll
      Sjäulie fjäll
      Skaurovajantjahke fjäll
      Skelta fjäll
      Skieltehke fjäll
      Skorebaktie fjäll
      Skorese- berg
      Skoresetjärrieh berg
      Skurebakte fjäll
      Skäuravajjanjohkke bäck
      Skäuravajjantjahkke fjäll
      Slättjege sjö
      Slättjegenjohkke bäck
      Slätnatjahke fjäll
      Slättna fjäll
      Slättnajohkke bäck
      Slättnandurrie dal
      Snäjhpe fjäll
      Sockertoppen fjäll
      Sovvene sjö
      Soåkie-jaurie sjö
      Spakkege fjäll
      Spakkegendurrie dal
      Stapeln, Lilla fjäll
      Stenker fjäll
      Storbyfjället, Västra berg
      Storbyfjället, Östra berg
      Strånjohkke älv
      Stuorre Tjalnge fjäll
      Sturre Tjarhvir fjäll
      Stuorre Tjöure fjäll
      Stuore Tjöure fjäll
      Stupuln fjäll
      Ståhte berg
      Stäukere fjäll
      Stöukerennjuönie fjälludde
      Suohpedetjahke fjäll
      Suoinevarentjarve fjäll
      Savajnanjuönie bergudde
      Svenskån å
      Särrnienjuönie fjällparti
      Sösjöfjällen fjäll
      Sösjön sjö
      Tjalie fjäll
      Tjalngenjaurieh sjöar
      Tjarratjahkke fjäll
      Tjorendurrie dalgång
      Tjorenjohkke å
      Tjorenvihke vik
      Tjovvetjöålmie bergudde
      Torrön sjö
      Tortåsberget berg
      Uhttje Tjalnge fjäll
      Uhttje Tjore fjäll
      Uhtje Tjöure fjäll
      Vierene bergbrant
      Vuopeje sjö
      Vuöliebaula sjö
      Vuöpie? Vuopeje? sjö
      Övre Lilla Mjölkvattnet sjö
      Årravarta fjäll

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.