ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillhärdals socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 215 Naturnamn : 1107 Bebyggelsenamn : 627 Naturnamn : 2804
Lillhärdals sn Saknas Lillhärdals sn Saknas Lillhärdals sn socken Saknas Saknas
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal Saknas Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal socken Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal socken Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Härdal socken Nummerförteckning förteckning
Lillhärdals sn Saknas Abborrtjärnen tjärn Lillhärdal, se Härdal sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Fjätdaling inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
?Lillhärdal sn Acksjöbäcken bäck Härdal sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Acksjöflyet sankmark Håborna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Acksjön sjö härdöl inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Ackun, se Uckan, Stora bäck Härdöl = Lillhärdalsbo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn *Ackuselder åsträcka Kyrkbyarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Ackuvål fjäll Olingdalarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Allan å Orrmoboarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn *Amsafreng gammalt gränsmärke ovanskogsing inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsbäcken bäck Sunnanåar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsdammen dammbyggnad Åsarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Östansjöboarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn /Se Amsen sjö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Adams lht Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Amsstugan flottningsstuga Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Amsstugan flottningsstuga Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö /Se Amsstugan flottningsstuga Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö Amsstugan flottningsstuga Nummerförteckning förteckning
?Lillhärdal sn Amsen sjö Andbergsvallen fäb. Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsen sjö /Se Anders bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amshalsen vik Anders´ hemman och obebodd gård Nummerförteckning förteckning
?Lillhärdal sn Amsiön, se Amsen sjö Anders Jons bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn »amsiön», se Amsen sjö Anders Jons´ skogsarbetarbostad Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsjön, se Amsen sjö Anders Mass´-stugan, även Hötjärnremmstugan slåtterstuga Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amstjärnen tjärn Andersvallen bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amstjärnen tjärn Andersåkern lht Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Amsån å Andersåkern lht Nummerförteckning förteckning
Lillhärdal sn Aspåsen berg Annetorp hemman Abborrhålet vik
Lillhärdal sn Aspåstjärnarna tjärnar Annetorp lht Abborrsflon myr
?Lillhärdal sn Arnabjartaberg = Rövarberget? berg /Se Backen torp Abborrtjärn tjärn
Lillhärdal sn *Asvasslan å Backen bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Lillhärdal sn Avrasan berg Backen hemman Abborrtjärn tjärn
Lillhärdal sn Avrasen berg Baggan skvaltkvarn Abborrtjärnen tjärn
?Lillhärdal sn Avslappskölen sank mark Baggas lägenhet Aborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn Backamo terräng? Baggbodarna fäb. Aborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn Backnäset näs Baggbodarna fäbodar Abborrtjärnen tjärn
(Lill)härdal sn Barkatjärnen tjärn Baggbodarna fäbodv. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn Bergsmyren sank mark Baggbodarna fäb. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal socken /Se *Betesbacken obest. naturform Baggbotäkten lht Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal kyrka Saknas Betesberget berg Baggbovall lht Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn *Betesbäcken bäck Baggtäkten lht Abborrtjärnen tjärn
Lillherdal sn Betesbäcken bäck Bergstugan flottarstuga Abborrtjärnen tjärn
Lillherdal sn *Betesmyren myr Bergsbergsvallen fäb. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn *Betesmyren myr Bergsvallen obebodd fäbodvall Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Bildhöstet berg Bergvallen fäbodv. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn Bildhöstremmet skogsområde Bergsvallen fäb. (öde) Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn *Bilstiærnar bergh gammalt gränsmärke Bildhöst brandtorn Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Binntjärnbäcken bäck Bildhöst fäb. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se ?Binntjärnen tjärn Bildhöst lht Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Binntjärnen tjärn Bildhöstvallen, se Bildhöst Saknas Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Bjärtbäcken bäck Bildhöstvallen fäbodv. Abborrtjärnen tjärn
Härdal = Lillhärdal socken? Saknas Bjärten å Bildhöstvallen fäb. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se »Biörn B.», se Björnberget berg Björkbacka lht Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnberget berg Björkbacka nytt, i folkmun ej brukat namn å lägenhet Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnberget berg Björkebo hemman Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnbergsmyren myr Björnberget fäb. Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnhyddan terräng Björnbergsvallen, se Björnberget Saknas Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnlandet höjd Björnbergsvallen fäbod Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björntjärnen tjärn Björnhammaren lht Abborrtj., L. tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnåsen berg Björntjärnsstugan flottningsstuga Abborrtjärnen tjärn
Lillhärdal sn /Se Björnåsmyren myr Björtjärnstugan flottningsstuga Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Lillhärdal sn /Se Björtjärnen tjärn Björnbergsvallen fäbodar Abborrviken vik
Lillhärdal sn /Se Björvasslan bäck Björnhammaren Saknas Akssjöbäcken bäck
Lillhärdal sn /Se Björvasslan bäck Björtjärnstugan flottningsstuga(?) Acksjöbäcken bäck
Lillhärdal sn /Se Björvasslan bäck Björtjärnstugan stuga Akssjöflyet myr
Lillhärdal sn /Se Blandkölen sankmark Björvasslan gård Acksjön sjö
»hæridal» se: Lillhärdal sn »Blandtienen», se *Landelletjärnen tjärn Bleckåskällstugan flottn.stuga Akssjön sjö
*Rödoms inbyggarbeteckning Blandtjärnbäcken bäck Bleckåskällstugan, Blekåskällstugan (flottn.stuga) Saknas Aksjön sjö
*Rökarlarna inbyggarbeteckning Blandtjärnen tjärn Blekåskällstugan flottningsstuga Aksjön sjö
Anders = 17-18 Sunnanå Saknas /Se Blandtjärnen tjärn Blekan fäb. Akssjöåsen berg
Backa Saknas ?Blandtjärnen tjärn Blekberg gård Acksjöåsen bergås
?Backen gd Blandtjärnen tjärn Blekbergen gård Akvägen vik
Backen gd Blandtjärnen tjärn Blekberg by Amsbäcken bäck
?Backen hmn Blandtjärnsröset gränsmärke Blekbergsgården gård Amsbäcken bäck
Backa Saknas Blandtjärnåsen berg Blekbergskvarnen stuga (och tidigare kvarn) Amsbäckviken vik
?Backen gd Blandtjärnåsen höjd Blekvallen, se Blekan Saknas Amsen sjö
?Backen gd Blankkällan tjärn Blekvallen fäbodv. Amsen sjö
Backen by /Se Bleka å /Se Blekvallen fäbodar Amsen sjö
Baggbodarna fäb. Blekberget berg Blekåskällstugan flottningsstuga Amsen sjö
*Bagge förr by? Blekmyren myr Blekåskällstugan flottn.stuga Amshalsen del av sjö
Bergsvallen fäb. Blekåskällkölen sank mark Blekånäset koja (bolagsstuga) Amslättbäcken, se Ämslättbäcken bäck
Bildhöst Saknas /Se Blekåsmyren myr Blädjenässtugan flottningsstuga Amslättbäcken bäck
Bildhöstvallen fäb. Blodrotsrönningen sank mark Blädjenässtugan flottningsstuga Amslättbäcken bäck
Björnbergsvallen f.d. fäb. Blålägerbäcken bäck Blädjenässtugan flottningsstuga Amstjärn tjärn
Björnhammar f.d. by /Se Blålägerbäcken bäck Blädjenässtugan koja Amstjärnbäcken bäck
Björnhamar Saknas /Se Blåntiernen, se Blandtjärnen tjärn Blästran stuga Amstjärnen tjärn
Blekberget gd /Se Blädjan å Bortantill gård Amstjärnen tjärn
Blekberg gd /Se Blädjan å Bort i gården gård Amstjärnen tjärn
Blekvallen fäb. Blädjan å Bort i Påls, Snössvallen gård Amstjärnsbäcken bäck
Blekåskällstugan stuga Blädjan å Bortom ån bebyggelse Amsviken vik
Blädjenässtugan stuga Blädjan å Bort å vallen gård Amsån å
Brynnstugan stuga Blädjan älv /Se Bort å Vallen gård Amsån å
Brända gd /Se Blädjebacken = Högen (nu Åkersberg) Saknas /Se Bort på vallen gd Amsån å
Brändstugan f.d. stuga Blädjehålet tjärn Brostugan stuga Anders Pers´-kälen myr
Brättesvallen fäb. Blädjekrok åkrök St. Brollet brandtorn Anderskvarnen kvarn
Brättesvallen fäb. Blädjemyren myr Brottstugan stuga Anderskällan bäck
Bångas = 4 Nordanhå Saknas /Se Blädjeuggen höjd Brädgården avs. Andersvallen slåttänge
Bångvallen f.d. fäb. Bländan å? /Se Bränden bebyggelse Andersängena slåtterängar
Bäcken = 26 Kyrkbyn Saknas /Se Blästerhögarna terräng Brändan gård Andersängena strandängar
Bäckmans koja Blästerkällan bäck Brändstugan stuga Andstocknabben udde
B(r)äkras gd /Se Blästerkällan källa /Se Brättan, se Brättesvallen Saknas Andstocknabben udde
Bäkras = 25 Kyrkbyn Saknas /Se Blästermyren myr Brättan fäb. Andstockviken vik
Dammkojan koja Blästernäset terräng Brätten fäbodar Asasbacken höjd
Djursvallen by /Se Blästerrönningen röjning Brättesvallarna fäb. Asasbäcken bäck
Djursvallen by /Se *Blästervallen gammal täktplats? Brättesvallen, se Brättan Saknas Asasmyren myr
Djursvallen by /Se Bockhögen höjd Brättesvallen fäbod Aspgärdet äga
Dollmorkojan koja Bockkällan bäck Brättesvallen fäbodv. Aspol skogstrakt
Dravagsåsvallen fäb. Bocktjärnen tjärn Buarnäset ödefäbodvall Aspol skogstrakt
Drängs = 30 Kyrkbyn Saknas /Se Bodarflon sankmark Buarnäset öde torp(?) Aspåsen, Stora och Lilla åsar
Dusas = 16 Östansjö Saknas /Se Bodarnäset näs Buarnäset ödegård Lilla Aspåsen ås
Dödåsen fäb. Bodbäcken bäck Busas t. Stora Aspåsen ås
Dödåsen gd /Se Braseriskölen sank mark Busas lht Aspåsen, L. och St., se Lillaspåsen m.m. berg
?Eggen gdr Brattbacken höjd Buskarna bebyggelse Aspåstjärnarna tjärnar
Eldbergsbygget ödetorp Brattbackflon sank mark Buskarna småbruk Aspåstjärnarna tjärnar
Enfast ställe /Se Brattestbäcken bäck Bygget lht Aspåstjärnarna tjärnar
Faksbrynjen plats /Se Bratthögen ås Bångas bebyggelse Aspåstjärnen tjärn
Fallvallen fäb. Bratthögen, Södra berg Bångas namn på det ursprungliga hemmanet Nordanhå Aven vik
Felas = 36 Kyrkbyn Saknas /Se Bredbäcken bäck Bångeggen bebyggelse Aven utvidgning av å
Felas gd /Se Bredbäcken bäck Bångeggen hemman Avetjärnmyren myr
Felstugan stuga (öde?) Bredsjön sjö Bångeggen bebyggelse Avrasan, se Avrösen berg
?Fjetdalen by /Se Bredsjöåsen berg Bångvallen fäb. Avrösen berg
Fjätdalen by /Se Bredtjärnen tjärn Bångvallen fäb. Averåsarna? berg
Fjätdalen by /Se Brickan berg Bångvallen fäbodv. Avetjärnsmyrarna myrar
Fjätdalen by /Se Brickan berg /Se Båsen f.d. höstuga Avraset bergtopp
Fjäten, se Fjätdalen by *Brijtjärnen = Binntjärnen? tjärn Bäcken hemman Avslappskölen myr
Fjäten (Storfjäten) el. Fjätdalen by /Se Bringtjärnen tjärn Bäcken bebyggelse Avslappskölen myr
Flöskesåsvallen fäb. Broken sankmark Bäckströms hemman Avundsrönningen slåttänge
Flötvallen f.d. fäb. Broktjärnen tjärn Bäkras bebyggelse Avänget änge
Flötvallen fäb. Brotjärnen tjärn Bäkras hemman Axsjöbäcken bäck
Frägnasjön Saknas Brottet terräng Böle bebyggelse Backnäset näs
Frägnvallen fäb. ?Brottet, Stora berg Böle lht Backnäset udde
Fulsvallen fäb. Brottet, Stora berg Dalkarlkälen fäb. Backnäsviken vik
Fågelåskojan skogskoja Brunnbärsåsen berg Dammen lht Baggan kvarn
Graff beb. /Se Brunnmot Saknas /Se Dammen lht Baggbodflon myr
Granbodarna fäb. Brunntjärnen tjärn Dammen lht Bagg-gärdet äga (åker)
Granremsvallen f.d. fäb. *Brunnåsen berg Djursvallen by Baggrönningen strandäng
Granåskällvallen fäb. *Brunåsen berg Djursvallen gård Baggrönningen odling
Granåskällvallen fäb. *Brurbäcken bäck Djursvallen gård Balöjarna holmar
Graven f.d. by /Se Brynnen bäck Djursvallen by Barbelsunden myrar
Graven f.d. by /Se Brynnen bäck Djursvålen fäbodar Barbrobäck(en) bäck
?Graven (Graff) bebyggelse /Se Brynnen bäck Djursvålsvallen fäbodv. Barbromyrar myrar
Griggas = 8 Kyrkbyn gd /Se Brynnen bäck Dravagssjövallen fäb. Barbromyrarna myrar
Griggas gd /Se Brynnen bäck Dravagsåsvallen, se Dravattsåsvallen Saknas Barbromyrarna myr
Grubban gd /Se Brynnosen Faxbrynnens utlopp i Lill-Härjån Dravagsåsvallen fäb. Barbromyrarna myrslåttermarker
Grubbgården = 23-24 Kyrkbyn Saknas /Se Brynnsmyren sank mark Dravattsåsvallen fäbodv. Barbromyrarna myrar
Gräsbäckkojan skogskoja Brynnsnabben udde Dravasåsvallen fäbodar Barbromyrarna slåttermyrar
Grönholm f.d. koja Brynntjärnen tjärn Drängs bebyggelse Barbromyrarna Saknas
Gullarsätern fäb. Bryntjern, se Brunntjärnen tjärn Drängs hemman Barkatjärnen tjärn
Gönhållan fäb. *Brådebäcken biflöde Dullerån lht Barkatjärnen tjärnar
Gössjön fäb. Bråta, se Brottet, Stora berg Dulleråsen lägenheter Barkartjärnen tjärn
Hackåsvallen fäb. *Brädbäcken bäck Dusas bebyggelse Barktjärnen, se (?) Barkartjärnen tjärn
Hamre plats med f.d. skans /Se Brännsundet sankmark Dusas hemman Barktjärnen, se Skyhåltjärnen tjärn
Hamre skans förfallen befästning Bränntjärnen tjärn Därborta bebyggelse Barktjärnen tjärn
Hanabo torp /Se Brättesberget berg Där i Grubban småbruk Barmodiket kanal
Hanabo tp /Se Brättesbäcken bäck Där i Tuvan lht Barnkällan? bäck
Heden Saknas /Se Brättesflon sankmark Däri vallen bebyggelse Barntrådan äga
Heden = 31-32 Kyrkbyn Saknas /Se Brätte skog område Där-med Brunom lht Bastubacken backhöjd
Holmåskojan hus Brättesåsen ås Där-med Ekendal bolagsgård Bastuflon myr
Hyddan stuga Buskhögen höjd Därmed a Halvard gård Bastuåkern äga
Håll Saknas /Se Buskuggen berg Därmed a Jo gård Berget berg
Hållan fäbodvall /Se Bustadnäset näs Där-med Söxbron flottarbarack Bergmyren myr
Hållekojan koja Bustadtjärnen tjärn Dödåsen gård Bergmyren myr
Hållvallarna fäbodevall /Se Bångkölen sankmark Dödåsen lht Bergsberget berg
Hållvallen fäb. Bäckdalen dal Dödåsen numera vintertiden, obebodd gård Bergsberget berg
*Härhultberget gd /Se Bäckdalen dal Eggen bebyggelse Bergsbäcken lopp av Grötvattbäcken
Härhultberget = 2 Sunnanå gd /Se Bäckflöten sank mark Ekendals gård Bergsbäcken namn på Grötvassbäcken i dess övre lopp
Härhultberget (nu Trollberget) gd /Se Bäkerflöten sank mark Ekendals bolagsgård Bergsbäckhedan skogsområde
Härjåbron utgård /Se Bäkertjärnen tjärn Ekorrbergsvallen fäb. Bergsmyren myr
Härjåsjön by /Se Bäckklovet slåtteräng /Se Eldbergsbygget öde torp (?) Bergsmyren myr
Härjåsjön by /Se Bäreggen höjd Eldbergsbygget öde torp Bergsmyren myr
Härjeåsjön by /Se Bärvallsmyren myr Eldbergsbygget nybygge Bergsvägen stig
Häståsvallen fäb. Bästastenen sten Eldbergsbygget ödegård Bergtrådan äga
Högen by /Se Bäversundsbäcken bäck Embriks nu nedbrunnen gård Berguvhammarn bergtopp
Högen gd /Se Bäversundstjärnen tjärn Embrits gård Betesberget berg
Högsbergsvallen fäb. *Compåssebergh berg Embriks bebyggelse Betesberget berg
Höjen gd /Se Dalabäcken bäck Embrits Saknas Betesberget berg
Höstesvallen fäb. Dalakölen ödemark /Se Engströms stuga Betesberget berg
Ikornbergsvallen fäb. Dalkarlberget berg Erikssons under byggnad varande gård Betesbäcken bäck
Jamtmotet plats /Se Dalkarlbäcken bäck Falkas gård Betesbäcken bäck
Jonsjöberget Saknas Dalkarlskölen sank mark Falkas gård Betesbäcken bäck
Jonsjön Saknas Dalkarlskölen sank mark Falkas gd Bildhöst fäb.
Jonvallen fäbod Dalkarltjärnen sank mark Falkas gård Bildhöstet berg
Jucklabergsvallen fäb. ?Dalsåsen gränsberg Falkas bebyggelse Bildhöst höjd
Jönssjöberget Saknas Dansheden förr terräng /Se Fallkojan koja Bildhöstet berg
Jöns-Mats = 44-45 Kyrkbyn Saknas /Se Dalkarlsberget berg Fallvallen fäbodvall Bildhöstvålarna Saknas
Kettels = 10-11 Sunnanå Saknas /Se Dalkarlsberget berg Fallvallen fäbodar Bildhöstvålarna skogsområde
Kettels = 10 Östansjö Saknas /Se Dalkarlsbäcken bäck Fallvallen fäbodvall Bildhöstvålarna skogshedar
Kettilsjövallen fäb. Dalkarlsbäcken bäck Felas bebyggelse Binntjärnbäcken, se Bringtjärnbäcken bäck
Kjelstugan f.d. flottningskoja *Dalkarls dikan myr Felas ödegård Binntjärnbäcken bäck
Klinglahögstugan stuga Dallkallsbäcken, se Dalkarlsbäcken bäck Felstugan flottningsstuga (?) Binntjärnbäcken bäck
Klockareggen = 21 Sunnanå Saknas /Se Dalsåsen berg Felstugan stuga Binntjärnen, se Bringtjärnen tjärn
Klubbnäs(et) by /Se Dammbäcken bäck Felstugan höstuga Binntjärnen tjärn
Klubbnäs(et) by /Se Dammkojan terräng? Felstugan stuga Binntjärnen tjärn
Klubbnäs by /Se Dammkölen sank mark Finnströms ny gård Bjurbäcken, se Björbäcken bäck
Klåves gd /Se Dasåsen, se Dalsåsen berg Finntorpet gård Bjursvasslan, se Björvasslan å
Komyrkojan skogskoja Digerberg, se Storberget berg Fiskbygget gård Bjursvasslan, se Björvasslan bäck
Kvarnbacksvallen fäbod /Se Digerbäcken bäck Fiskebygget lht Bjursvasslan å
Kvarnströmsstugan koja Digerflon sank mark Fjetdalen by Bjärtbäcken bäck
Kyrkbyn by Digerflon sankmark Fjät-, se Fjet- Saknas Bjärtbäcken bäck
Kyrkbyn by Digerflyet sank mark Fjätdalen by Bjärten bäck
Kyrkbyn by /Se Digerhångsforsen fors Fjätvallen f.d. fäbod Bjärten bäck
Kyrkbyn by /Se Digerhångsforsen fors Fjätvallen fäb. Bjärten bäck
Källvallen fäb. Digerhågnsforsen fors Flottn.koja dammvaktarkoja Bjärten bäck
Kölskojan skogskoja Digerhångsforsen fors Flöskesåsvallen fäb. Bjärten bäck
  Digersongs Fors, se Digerhågnsforsen fors Flöstjesåsvallen fäbodar Bjärten bäck
  Digerviken vik Flöten fäbodar Bjärten bäck
  »Diupgrafs B», se Djupgravberget berg Flöten l. Flötvallen fäb. Bjärten bäck
  Diuråsen, se Djursåsen berg Flötvallen fäbodvall Bjärtfloarna myrar
  Djupgravberget berg Flötvallen fäbodv. Bjärtflomoren skogsområde
  Djupgravbäcken bäck Flötvallen fäbodv. Bjärtflyet myr
  Djupgravbäcken bäck Flötvallen fäb. fäb. Bjärtflyet mosse
  Djupsjöbäcken bäck Flötvallen, se Flöten Saknas Bjärtflyet myr
  Djupsjöhöjden höjd Folkets Hus lht Bjärtflyet myr
  Djupsjön sjö Formvallen fäb. Bjärtmyren myr
  Djupsyret risvase Fönnvallen fäbod Björbäcken bäck
  Djursvasseltjärnen tjärn Fonnvallen fäb. Björkhagarna hagar
  Djursvasslan vattendrag Forsmon gårdar Björkhagbacken höjd
  Djursvålen berg Forsmon lht Björkrydkölen myr
  Djursvålen fjäll Forsmon t. Björkrykälen myr
  Djursåsen berg Forsmon lht Björnberget berg
  Djursåsen vidsträckt höjd Forsmotrådan lht Björnberget berg
  *Djurvasleos bäcksammanflöde Forsmotäkten lht Björnberget berg
  Domkyrkan äng Forsmotäkten tomt Björnberget berg
  Doomkyrka äng /Se Forsmotäkten i kb felaktigt angivet namn å lht Björnberget fäb.
  »Dorevugen s:», se Dravagssjön sjö Fram i Gården nymera obrukat namn på Fjetdalen Björnbergsmyrarna myrar
  ?Draggtjärnen tjärn Fram i gården gd Björnbergsmyren myr
  Draggtjärnen tjärn Frägnet fäbod Björnbergsmyren myr
  Draggtjärnen tjärn Frägnvallen fäbodar Björnbergsmyren myr
  Dravagssjön sjö Frägnvallen fäbodv. Björnbergstelen skogsområde(?)
  Dravagssjön sjö Fulsvallen fäb. Björnbergstelet skogsområde(?)
  Dravagssjön sjö Fulsvallen fäbodv. Björnbäcken bäck
  Dravagssjön sjö Fulsvallen fäb. Björnbäcken bäck
  Dravagssjön sjö Furulund lht Björndansmyren myr
  Dravagssjön sjö Furutorpet lht Björnflon flo
  Dravagssjön sjö Fäb. fäbodar Björnflon mosse
  Dravagssjön sjö Fässlarna gammalt fäbodställe Björnflon mosse
  Dravagsåsen ås Galångdammstugan stuga Björnflon myr
  »Dravas-Siö», se Dravagssjön sjö Galungdammstugan flottningsstuga Björnlandet skogstrakt
  Dravasåsen berg Gammelsmedjan vattendriven kvarn Björnlandet skogstrakt
  »Droggtjern», se Droggtjärnen Saknas Garvas lht Björnlandet berg
  Drängskölen sank mark Garvars lht Björnlandet skogstrakt
  Dulleråsen ås Gjutbacken lht Björnmoren sandhed
  Dödsjön sjö Gjutbacken lht Björnmoren skogsområde
  Dödåsen berg Goodtemplarhuset lht Björnmyren myr
  Dödåsen berg Granbodarna fäbodv. Björnmyren myr
  Dödåsskaftet höjd Granbodarna fäb. Björnmyren myr
  Dödåstjärnen tjärn Granbodarna fäb. Björnrösten skogsås
  Dööåsen, se Dödåsen berg Saknas Saknas Björnshögen höjd
  Eggarna berg Granremmet fäbod Björnsundet myr
  Eggarna berg Granremmsvallen fäb. Björnsundet myrpassage
  Eggvallen terräng Granremsvallen fäbodv. Björntomt fors
  Eldberget berg Granådalen kronopark Saknas Björnvasslan bäck
  »Ella Fl:», se Allan å Granåshögen gård Björnåsen ås
  Ellan, se Ällan å »Granåskilden», se Granåskällvallen Saknas Björnåsen bergås
  Emen sjö Granåskällan, se Granåskällvallen Saknas Björnåsen berg
  Emen sjö /Se Granåskällvallarna fäb. Björnåsen ås
  Enarsberget berg Granåskällvallen fäbodv. Björnåsmyren myr
  Enarsbäcken bäck Granåskällvallen fäb. Björnåsmyrarna myrar
  Enarsbäcken bäck Granåskällvallen fäbod Björnåsmyren myr
  Enarsbäcken bäck Graven lht Björnåsmyren myr
  Enarsbäcken bäck Graven småbruksbebyggelse Björnåsryderna skogsområde
  Enarstjärn tjärn /Se Griggas försvunnen gård Björtjärnen vattensamling
  Enfast odlad mark /Se Griggas bebyggelse Björtjärnen tjärn
  Enfast-tjärn tjärn /Se Griggas t. Björvasslan, se Vasslan bäck
  Enfasttjärnen tjärn Griggas flyttad gård Björvasslan å
  Ergomyren myr Grimseggen lht Björvasslan bäck
  Erlandsmyren myr Grubban hemman Björvasslan bäck
  Fagerbäcken bäck Grubban bebyggelse Björvasslan bäck
  Fagerkölen sank mark Grubban bebyggelse Björvasslan bäck
  Fagerstranden äng Grubban bebyggelse Björvasslan å
  Fagerstrand slåtteräng /Se Grönholm koja Bladstranden strandängar
  Fagertjärnarna tjärnar Grötvattbäcken lht Blandkölen myr
  Fagertjärnen tjärn Grötvassbäcken torp Blandtjärnbäcken bäck
  Fageråsen ås Gullarsätern fäb. Blandtjärnbäcken bäck
  Faksbrunnen gammal plats med källa /Se Gullarsättrarna fäbodv. Blandtjärnbäcken bäck
  Falldammen damm Gullarsätervallarna fäbodar Blandtjärnen tjärn
  Fangnäsnabben udde Gullgraven lht Blandtjärnen tjärn
  Faxbrynnen bäck Gullgraven lägenheter Blandtjärnen tjärn
  »Fecta Fl:», se Storfjöten å Gullhögen lht Blandtjärnen tjärn
  »Feet», se Storfjäten å Gunnars bebyggelse Blandtjärnåsen ås
  »Feeta Fluvius», se Storfjäten å Gunnars hemman Blandtjärnåsen bergås
  »feeta fluvius», se Storfjäten älv Gunnars bebyggelse Blandtjärnåsen berg
  »feeta fluvius», se Storfjäten å Gåsnäs flottn.stuga Blandtjärnåsen bergås
  »Feta», se Stor Fjäten å Gärdet lägenheter Blankkällan källa
  Fingermyren myr Gärdet bebyggelse Blankkällan tjärn
  *Finnmyren myr Gärdet bebyggelse Blankkällan tjärn
  Fiskbäcken bäck Gästgivargården koja Blankkällan tjärnliknande källa
  Fiskbäckmoren terräng Gästis hemman. (f.d. gästgivargård) Blankkällsbäcken bäck
  *Fiskhustjärnknätten berg Gönhållan fäbodv. Blanktjärn tjärn
  *Fiskhustjärnknätten berg Gönhållan fäbodar Blankvattstjärnen tjärn
  *Fiskhustjärnknätten berg Gönhällvallen fäb? Bleckkällan källmyr
  *Fiskhustjärnknätten berg Gönkrok flottningsstugor Bleckåsen ås
  Fiskhustjärnknätten berg Gönkrok flottningsstugor Lilla Bleckåsen ås
  Fiskustjärnen tjärn Gönkrok flottningsstugor Bleckåsen ås
  Fjäckbäcken bäck Gönkrok flottn. stuga Bleckåsen, L. och St., se Lillblekåsen m.m. berg
  Fjäckköl sank mark Gönsågstugan flottningsstuga(?) Stora Bleckåsen ås
  Fjällåsen, se Rällvålen, Östra berg Gönsågstugan stuga Bleckåskölen flo
  *Fjättervåla fjäll /Se Gönsågstugan stuga Blekberg berg
  Fjölungstjärnen tjärn Gössjön lht(?) Saknas Saknas
  Flakebäcken bäck Gössjön torp(?) Blekberget berg
  Flarkarna sank mark Gössjövallen fäbodar Blekberget berg
  Flasstandaren berg Hackåsvallen fäbod Blekberget berg
  Fligget berg Hackåsvallen fäb. Blekbergstjärnen tjärn
  Floarna sank mark Hackåsvallen fäb. Blekbergstjärnen tjärn
  Floen sankmark Haftors gårdar Blekbergsvägen stig
  Floen sank mark Haftors bebyggelse Blekletet sträcka av Härjån
  Flycksholmarna sank mark Haftors bebyggelse Blekmyrarna myrar
  Flyhamrarna berg Halvar Mårts´ hemman Blekmyrarna myrar
  Flyhålan sank mark Halvar Mårs bebyggelse Blekmyrarna myr
  Flyhållan berg Halvar-Mårts bebyggelse Blekmyrarna myrar
  Flykölen sank mark Halvars bebyggelse Blekmyrbäcken bäck
  Flytjärnen tjärn Halvars hemman Blekosen åmynning
  Flöskesåsen höjd Halvars bebyggelse Blekrisen skogstrakt(?)
  Flötan å Halvars hemman Blekrisen skogstrakt
  Flötarna myrar Halvars bebyggelse Blekrisen område
  Flötarna sank mark Hammars gammalt namn på hemman Blektan myr
  Flötbäcken bäck Hammars bebyggelse Blektjärnen tjärn
  Flötbäcken bäck Hammars gård Blektjärnen tjärn
  Flöten sankmark Hamre skans lämningar Blekvallen fäb.
  Flötknötten berg Hamre skans skans Blekånäset näs
  Flötknötten berg Hamre Skans skans Blekåsen, Lilla bergås
  Flötmyrarna sank mark Hanabo lht Blekåsen, Stora bergås
  Flötmyrtjärnen tjärn Hanabo torp Blekåskällkölen myr
  Flötåsarna berghöjder /Se Hanabo hemman Blekåskällorna myrar
  Flötåsen, Norra ås Hanabo gårdar Blekängena ängar
  Flötåsen, Norra ås Hanabo lht Blistertjärnen tjärn
  Flötåsen, Södra ås Hans Mårs bebyggelse Blålägan Saknas
  Fonn kölen sank mark Hans Mårts halv gård Blålägerbäcken bäck
  Frankenborg terräng Hans Mårs gd Blädjan å
  Frägnhammaren berg Hanssakrisstugan slåtterstuga Blädjan å
  ?Frägnsjön sjö Hattvallen fäb. Blädjan å
  Frägnsjön sjö Havtors bebyggelse Blädjan å
  ?Frängsjön sjö Hedan hemman Blädjan å
  *Fule skog ej identifierat skogsområde Hedarna gård Blädjan å
  Fågelåsbäcken bäck Heden bebyggelse Blädjebron bro
  Fågelåsen höjd Heden bebyggelse Blädjehålet trakt
  Fågelåskölen sank mark Hedarkvarnen skvaltkvarn Blädjekrok krök av å
  Fågelåsmyren myr Hedarnybodarna fäbodar Blädjekrok krok på Blädjan
  Fännesbäcken bäck /Se Hem i gården bebyggelse Blädjemyren myr
  Fännessjön sjö Hem i Gården hemman Blädjemyren myr
  Fänntjärnen tjärn Hem i Gården hemman Blädjenäsbäcken bäck
  »Gaal B.», se Galberget berg Hem i gården bebyggelse Blädön ö
  Gabbtjärnen tjärn Hem i gården bebyggelse Blänäsen slåtterängar
  Galberget berg Hem å Högen hemman Blänässlåtten strandäng
  Galberget berg Hindriks lht Blästerberget berg
  Galberget berg Hisjökojan timmerkoja Blästerberget berg
  Galberget berg Holmas lht Blästerberget berg
  Galbergsmyren myr Holmas försvunnen gård Blästerbäcken bäck
  »Galengz B.», se Galången berg Holmbäcken lht Blästerbäcken bäck
  Galhöstet berg Holmen riven gård Blästerbäcken bäck
  Galhöstmyren myr Holmen bebyggelse Blästerflon myr
  Galmyrtjärnen tjärn Hundsjövallen fäbod Blästerkällan källa
  Galsjömyren myr Hållan hemman och lägenheter Blästertjärnen tjärn
  Galsjön sjö Hållan bebyggelse Blömyrbäcken bäck
  Galsjön sjö Hållan, Övre bebyggelse Bockbrunnskölen myr
  Galsjön sjö Hållan bebyggelse Bockbrunnsmyren myr
  Galsjön sjö Hållan lht Bockhögen höjd
  Galsjön sjö Hållan bebyggelse Bockhögen bergknalle
  Galsjön sjö Hållan fäb. Bockhögen berg
  Galången berg Hållbacken lht Bockhögen höjd
  *Galåssen gränsberg Hållbacken lht Bockkällan bäck
  Gammelåsen höjd Hållberg lht Bockkällan bäck
  *Garåsen ås Hållkvarnen skvaltkvarn Bockkällan bäck
  *Garåsen ås Hållvallarna fäbodar Bockkällkälen myr
  Gedungsfjället, se Vedungfjället fjäll o. gränsröse Hållvallen fäb. Bocktjärnen tjärn
  Getmyren sank mark Hållvallen fäbodv. Bocköja holme
  *Getkallskälen (=*Kälen) slåttermark Hållvallen, se Hållan Saknas Bodarflon myr
  Gettjärnen tjärn Hånsjö, se Nord-med Hån lht Bodarsjön, Västra sjö
  Gettorget = 4 Kyrkbyn, se Torget gårdstomt /Se Hånsjö lht Bodarsjön, Östra sjö
  *Gie.desiöbergh berg Härjåbron bro och gård Bodbäcken bäck
  Gie.desiö(bergh dito)ÖsterSiön, se Gällsjön, Norra sjö Härjåbron torpställe Bodbäcken fjällbäck
  »Gierdesjöbergh», se *Gällsjöberget berg Härjeåbron avs. Bodbäcken bäck
  Gierdesiöknäcken, se Laxsjöknoppen berg Härjåsjön by Bodbäcken bäck
  Öster Gierdsiön, se Gällsjön, Norra sjö Härjåsjön by Bodkäl myr
  Gierdsiööwick, se *Gällsjöviken sjö Härjeåsjön by Bodkölen myr
  Öster Giersiön, se Gällsjön, Norra sjö Härjåsjön by Bodtjärn tjärn
  Gillerkärn, se Trolltjärnen tjärn Härjåstugan flottningsstuga (?) Bodåsen ås
  Gillersbackarna berg Härjåstugan stuga Bodåsen ås
  Gillerstjärnen tjärn Härjeåstugan höstuga Bogen äga (åker)
  »Giödsiön», se Gössjön sjö Härjåstugan stuga Bolagskällan källmyr
  »Giösiön», se Gössjön sjö Härjåstugan, Nedre stuga Bolagsängena holme
  »Giössiön», se Gössjön sjö Härjåstugan, Övre stuga Bondkölen myr
  Gjutbacken backe /Se Häståsen, se Häståsvallen Saknas Bondkölen myr
  Gjutbacken backe /Se Häståsvallen fäbod Bondslåtten slått
  »Gjählsjö knätt», se Laxsjöknoppen berg Häståsvallen fäbodar Borsnäs äng
  »Gjäle Sjön», se Gällsjön, Norra sjö Häståsvallen fäb. Bossnäset slåttesänge
  Gjälsjöknätten, se Laxsjöknoppen berg Högen by Bort i Gruvan plats
  Gjälsjön, se Gällsjön, Norra sjö Högen numera obebodd och som gammelgård nyttjad gård Bostad myrslått
  Godmyrbäcken bäck Högen by Bostadbäcken bäck
  Grabbkölbäcken bäck Högen gård Bostadhöstet höjd
  Grabbkölen sank mark Högen by Bostadnäset, se Bostadhöstet höjd
  Grabbkölmoren terräng Högen bebyggelse Bostadnäset, se Bostadhöstet näs
  yttersta Grafsjösundet,se *Grössjösundet, Yttersta sund Högstberget fäbodv. Botjärn tjärn
  Öfwersta Grafsjösundet, se *Grössjösundet, Översta sund Högsberget fäb. Brasariskölen myr
  »Graft B:», se Graftuggarna berg Högsbergsvallen fäb. Braserisen skogs- och myrtrakt
  Graftbäcken bäck Högsbergsvallen fäb. Braserisen skogsområde
  Graftbäcken bäck Hökars lht Braseriskölen myr
  Graftheden hed Hökars lht Braseriskälen myr
  Graftkrok krök av Härjån Höstesbergs fäb. fäbodar Braseriskölen mosse
  Graftkrok krök av Härjån /Se Höstesbergsvallen fäb. Brattbackarna bergskullar
  Graftnäset strandäng /Se Höstesvallen fäbodar Brattbackarna bergskullar
  Graftremmet skogsområde Höstesvallen fäb. Brattbackbäcken bäck
  Graftremmet höjd /Se Hötjärnremmstugan slåtterstuga Brattbacken höjd
  Graftuggarna berg Ikornbergsvallen fäbodar Brattbacke berghöjd
  Graftuggarna höjder /Se Jens Halvars´ gård Brattbacken höjd
  Graftängena ängar /Se Jens Mats bebyggelse Brattbacken backe
  Grafvarkärn, se Trolltjärnen tjärn Jens Mats bebyggelse Brattbackflon flo
  »Grafvar Tjern», se Trolltjärnen tjärn Jens Mass´ lägenheter och hemman Brattbacksflon myr
  Granberget berg Jettelstugan stuga Brattbackflon myr
  Granholmen terräng Jo Anders´ obebodd gård Brattbacksflon myr
  Granhållan berg Jo-Anders gd Brattbackåsen ås
  Granremsberget berg Joandersmon bebyggelse Brattbackåsen höjd
  Granremsbrändan berg Jo Ers bebyggelse Bratthögbäcken bäck
  Granremssjön sjö Jo Ers´ gamla namnet på Sunnanå Bratthögbäcken bäck
  Granremssjön sjö Jo Ers bebyggelse Bratthögbäcken bäck
  Gran Sjön, se Översjön sjö Jo Ers´ hemman Bratthögen höjd
  Granåsbäcken bäck Jo-Ers förr gd Bratthögen ås
  Granåsen ås Jo-Ers bebyggelse Bratthögen, Norra berg
  Granåsen höjd Jo-Ers bebyggelse Bratthögen nordan Slyan höjd
  Granåsen ås Joguffar bebyggelse Bratthögen sunnan Slyan höjd
  Granåsen ås Jo-Gunnars t. Bratthögen, Södra berg
  Granåsen ås Jo Halvarsa skvaltkvarn Bratthögmyr myr
  Granåskölen sank mark Jonas Rolfs bebyggelse Brattköl myrköl
  *Grapbäcken bäck Jonas Rolfs´ hemman Brattmyren myr
  *Grapbäcken högerbiflöde till Storblekan Jonas Rolfs´ alternativt förekommande namn på gård Brattmyrseldret lugn
  Graven dal /Se Jonas Rolfs bebyggelse Brattryggarna, se Bratthögen åsar
  Gravåsmyren sank mark Jon Ols´ numera obrukat namn på Fjetdalen Bredbrobäcken bäck
  Gresjöarne, se Grössjön, Övre, Mellersta o. Nedre sjöar Jon-Ols gd Bredbäcken bäck
  Gresjöarne, se Grössjön, Nedre, M. Övre sjöar Juckrabergsvallen fäb. Bredbäcken bäck
  Gresjöhållan, se Grössjöhållan, Stora berg Jucklabergsvallen fäb. och Juckrabergsvallen fäb. Saknas Bredbäcken bäck
  Griftan (Grifterna), se Gräftan gammalt terrängnamn Jucklabergsvallen fäbod Bredbäcken bäck
  Grimsjöbäcken bäck Juklaberget fäbodar Bredsjön tjärn
  Grimsjön sjö Juklabergsstugan stuga Bredsjön sjö
  Grimsjön sjö Junik f.d. torp Bredsjön tjärn
  Grimsjön sjö Jäns Halvars bebyggelse Bredsjöåsen ås
  Grimsjöremmet skogsområde Jätterstugan höstuga Bredsjöåsen ås
  Grimsjötjärnen tjärn Jätterstugan eller Jättulstugan, se Jettelstugan Saknas Bredtjärnen tjärn
  Grisen holme Jättulstugan flottningsstuga Bredtjärnen tjärn
  Grismossekölen sank mark Jättulstugan lht Bredtjärnmyren myr
  »Gris=siön», se Grössjön, Övre sjö Kettels gård Brickan berg
  Grossiön, se Grössjön, Översta, Mell. o. Yttersta sjöar Kettels torp Brickan berg
  Grossjön, se Grössjön, Översta, Mell., Yttersta sjö Kettels avsöndring Bringtjärnbäcken bäck
  Grund-Olabäcken bäck Kittelsjövallen fäbod Bringtjärnbäcken bäck
  Grund-Olakölen sank mark Kettilsjövallen fäb. fäb. Bringtjärnbäcken bäck
  Grundviken vik Kilen stuga Bringtjärnen tjärn
  Gryfs-sjön, se Grössjön, Övre, Mell., Nedre sjö Kjells gård Bringtjärnen tjärn
  yttersta Gryfssjö, se *Grössjösundet, Yttersta sund Kjelstugan stuga Bringtjärnen tjärn
  Grymsiön, se Grimsjön sjö Kjelstugan flottningsstuga Bringtjärnen tjärn
  Gryssjö, se Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjö Klingshögstugan flottningsstuga (?) Bringtjärnen tjärn
  Grysssjöarne, se Grössjön, Övre, Mell. o. Nedre sjöar Klingahögstugan stuga Bringtjärnen tjärn
  Grysssjöhållbacken, se Grössjöhållan, Stora berg Klockareggen bebyggelse Broken myr
  Gryssjöhållsbäcken bäck Klockargården hemman Broken myr
  »Gryosjö håll kjölen», se Grössjöhållan, Stora berg Klubbnäset by Broken äng
  Gryssjöhållsbäcken, se Grössjöhållsbäcken bäck Klubbnäset by Brokmyren, se Broken och Eldbergsmyren Saknas
  Gryssjön = Grössjön sjö Klubbnäset by Brokmyren myr
  Gryssjön, Övre sjö Klubbnäset by Brokmyren myr
  Mellan Gryssjön, se Grössjön, Mellersta sjö Klåves gård Brokmyren myr
  Öfra Gryssjön, se Grössjön, Övre sjö Klåves bebyggelse Broktjärn tjärn
  Grysjö öfversta sund, se *Grössjöns översta sund sund Klåves bebyggelse Broktjärnbäcken bäck
  Gryssjö öfversta sund, se *Grössjöns översta sund sund Knoppkojan koja Broktjärnen tjärn
  Öfwersta Grysjösundet se *Grössjösundet, Översta sund Kringlabäcken lht Broktjärnen tjärn
  Öfra Grytsjö sundet, se *Grössjöns översta sund sund Kringlahögstugan flottningsstuga (?) Broktjärnen tjärn
  öfra Grytsjö sundet, se*Grössjöns översta sund sund Kringlahögstugan stuga Broktjärnen tjärn
  Gråberget berg Krokan skvaltkvarn Broktjärnen tjärn
  Gråberget berg Krokas numera försvunnen gård Broktjärnen tjärn
  Gråbergstjärnen tjärn Kulan lht Broktjärnen tjärn
  ?Gråheden fjäll Kullen lht Broktjärnen tjärn
  Gråheden berg Kusas f.d. torp Brotjärnen tjärn
  Gråheden berg Kustorpet lht Brotjärnen tjärn
  Gråhöd, se Gråheden berg Kustorpet Saknas Brotten höjder
  Gråkölen sankmark Kustorpet t. Brottet, L. och St., se Lillbrottet m.m. berg
  Gråmärren holme Kuvas bebyggelse Brottet Saknas
  Gräfsjö, se Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjö Kvannkällvallen numera nedlagd fäbodvall Brottet bergbrant
  Gräfsjöarne, se Grössjön, Nedre, M., Övre sjöar Kvarnbackvallen ödefäbodar Brottet, Lilla höjd
  Gräfsjösund, se *Grössjöns översta sund sund Kvarnkällstugan flottningsstuga Lilla Brottet höjd
  Gräfsjö sund, se *Grössjöns översta sund sund Kvarnströmstugan flottningsstuga Brottet, Lilla bergås
  yttersta Gröfsjösund, se *Grössjösundet, Yttersta sund Kvarnströmstugan flottningsstuga Brottet höjd
  Öfwersta Gröfsjösundet, se *Grössjösundet, Översta sund Kvarnströmstugan flottningsstuga Stora Brottet höjd
  Gräftan (Gräfterna) gammalt terrängnamn /Se Kvarnstugan flottningsstuga (?) Brottet, Stora bergås
  Gräfterna omr. inom Kyrkbyn /Se Kvarnstugan stuga Brottet, Stora klippor och bergskrevor
  Gräsbäcken bäck Kvarnstugan stuga Brottja änge
  Gräsbäcken bäck Kyrkbyn by Brottkölen myr
  Gräsflon sank mark Kyrkbyn by Broön slåttänge
  Grästjärnarna sank mark(?) Kyrkbyn by Brudbäcken bäck
  Gröningen sjö Kyrkbyn by Brunn vattensamling
  Gröningen sjö Kyrkbyn by Brunn Saknas
  Gröningen sjö Kyrkbyn by Brunna bäck
  Grönkällan sank mark Kyrkheden lägenheter Brunna bäck
  *Grönsjön sjö Kyrkvallen del av Kyrkbyn Brunna, se Stormobäcken bäck
  Grössjöhållan, Lilla berg Källan fäb. Brunna bäck
  Grössjöhållan, Stora berg Källvallen fäbodv. Brunnbäck bäck
  Grössjöhållan, Stora berg Kälsvallen fäb. Brunnbäcksbron bro
  Grössjöhållan, Stora berg Kälsvallen, Nördre fäbodar Brunne bäck(?)
  Grössjöhållsbäcken bäck Kälsvallen, Syndre fäbodar Brunnen tjärn
  Grössjön sjö Kättels t. Brunnen tjärn
  Grössjön, Mellersta sjö Kättels bebyggelse Brunnen bäck
  Grössjön, Översta, Mellersta o. Yttersta sjöar Kättels bebyggelse Brunnen bäck
  Grössjön, Översta, Mellersta, Yttersta sjöar Kättels bebyggelse Brunnen bäck
  Grössjön sjöar Kättelsjön fäbod Brunnen bäck
  Grössjön, Övre, M. o. Nedre sjöar Kättelsjövallen fäb. Brunnen bäck (å)
  Grössjön, Övre, Mellersta o. Nedre sjöar Kölsvallen fäb. Brunnet, se Rottensjöbrunnet slått
  Grössjön, Nedre, M., Övre sjöar Kölsvallen fäbodv. Brunnkälen myr
  Grössjön, Övre, Mellersta o. Nedre sjöar Kölsvallen fäb. Brunnkölen myr
  Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjö Kölsvallen, Norra fäbodv. Brunnmot Saknas
  Grössjön, Övre sjö Kölsvallen, Södra fäbodv. Brunnmyrbäcken bäck
  Grössjön, Övre sjö N. och S. Kölsvallen fäb. Brunnmyren myr
  *Grössjöns översta sund sund Kölsvallen fäb. Brunnmyr(en) myrslåttermark
  *Grössjöns översta sund sund Kättelsjövallen fäbodar Brunnabäcken, se Brunnen bäck
  *Grössjösundet, Yttersta sund Lagerkvists lht Brunnsbäcken, se Brunnen bäck
  *Grössjösundet, Översta sund Lapphögen gård (skogvaktarboställe) Brunnsbäcken = Mossebrynjen Saknas
  Grötbergsknularna berg Lapphögen torp (?) Brunnsmyrarna myrar
  Grötvattsbäcken bäck Lapphögen gd Brunnsmyrarna myrar
  Gubbtjärnen tjärn Lassbodarna fäbod Brunnsmyren myr
  Gubbåsen berg Lasshållan plats Brunnsnabben udde
  Gunnarsflöten sank mark Laxenborg koja Brunntjärnen tjärn
  *Gårdzåsen ås Leveråsvallen fäbodv. Brunntjärnen tjärn
  Gåsögat berg Leveråsvallen fäbodar Brunntjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Leveråsvallen fäb. Brusön halvö
  Gählsjöknätt, se Laxsjöknoppen berg Lillhelvetet kvarn (skvaltkvarn) Brynj-, se Brunn- Saknas
  Gählsjö mossen, se *Gällsjömyren myr Lillhållan gård Brynjen, se Brunnen bäck
  Gälessjöknätt, se Laxsjöknoppen berg Lillhärdal by Brynjen Saknas
  Gäles-Sjön, se Gällsjön, Norra sjö Lillhärjeåbygget Saknas Brynjen bäck
  *Gällsjöberget berg Lillhärjeådalen gård Brynjen bäck
  *Gällsjömyren myr Lillhärjeådalen hemman Brynjen bäck
  Gällsjön, Norra sjö Lillhärjeåvallen fäbod Brynjen bäck
  ?Gällsjön, Norra sjö Lillhärjåbygget gård Brynjen bäck
  Gällsjön, Norra sjö Lillhärjån gård Brynjmoren sandhed
  Gällsjön, Norra sjö Lillhärjåvallen fäbodar Brynjmot Saknas
  Gällsjön, Norra sjö Lillhärjåvallen fäb. Brynjmyren myr
  Gällsjön, Norra sjö Lillhögen bebyggelse Brynjsnabben udde
  Gällsjön, Norra sjö Lillhögen avsöndring Brynjtjärnen, se Brunntjärnen tjärn
  Gällsjön, Norra sjö Lillåstugan flottningsstuga(?) Brynjtjärnen tjärn
  Gällsjön, Norra sjö Lillåstugan stuga Brändan skogsås
  Gällsjön, Norra sjö Lillåstugan stuga Bränden skog
  *Gällsjöviken sjö Lindbergs lht Brändan skogsområde
  Gälsiöknätt, se Laxsjöknoppen berg Liris f.d. torp Brändberget berg
  Gälsiön, se Gällsjön, Norra sjö Lokavallen fäbodv. Bränden skog
  Gästgivartjärnen tjärn Lokavallen fäb. Bränden skog
  *Gön- Saknas Lokavallen fäb. Bränden skogsås
  Gönan å Lok-Nybodarna se Nybodarna Saknas Brändhögtjärnen tjärn
  Gönan å Lokavallen fäb. se Nybodarna Saknas Brändhögtjärnen tjärn
  Gönan vattendrag Lunds lägenhet Brändhögtjärnen tjärn
  Gönan å /Se Lyckan hemman Brändhögtjärnen tjärn
  Gönan å /Se Lyckan bebyggelse Brändsomberget berg
  Gönkrok terräng Lyckan gård (lht) Brändtjärn tjärn
  Gönmyren, Nedre sank mark Lyckan bebyggelse Brändtjärnen tjärn
  Gönmyren, Övre sank mark Lyckan bebyggelse Brändåsen ås
  (?)Gönnäsen bergområde Lyckan bebyggelse Brändåsen ås
  Gönsjöarna sjöar /Se Långfönnvallen Saknas Brändåsen ås
  Gönsjöberget berg Långfännvallen fäb. Brändåsen höjd
  Gönsjöberget berg Länsmansmon obrukat namn på gård Brännsundberget berg
  Gönsjöknättarna berg Länsmansmon flyttad gård Brännsundet myr
  Gönsjön sjö Lörberget, se Lörbergsvallen Saknas Brättan fäb.
  Gönsjön, Stora sjö Lörbergsvallen fäb. Saknas Saknas
  Gönån å /Se Lörbergsvallen fäbodv. Brättan, Lilla bergtopp
  Gössjön sjö Lörbergsvallen fäb. Brättan höjder
  Gössjön sjö Lörkrok barack Lilla och Stora Brättan höjder
  Gössjön sjö Lörkrok barack Brättan, Stora bergtopp
  Gössjön sjö Lörkrok krok på Lörån och flottningsstuga Brättesberget berg
  Gössjön sjö Lörkrok barack Brättesberget berg
  Gössjöån å Lövhattvallen, se Hattvallen fäb. Brättesberget berg
  Haberget berg Lövhattvallen fäb. Brättesbäcken bäck
  Haberget berg Lövhattvallen fäbod Brättesbäcken bäck
  Haberget berg Lövhögen bebyggelse Brättesbäcken bäck
  Haberget berg /Se Lövhögen gård Brättesbäcken bäck
  Hackåskölen sank mark Lövhögen gård Brättesvallen fäb.
  Hackåstjärnen tjärn Lövhögen gård Brättesåsen ås
  »Hallars B.», se Hallarsåsen berg Lövkvistes lägenhet Brättesåsen berg
  Hallarsjön, Lilla sjö Lövlunda gård Brödnäset näs och slåttänge
  Hallarsjön, Lilla sjö Lövnäsvallen gårdar Brödnässtycket, se Brödnäset Saknas
  Hallarsjön, Stora sjö Lövnäsvallen by Brösttjärnen tjärn
  Hallarsjön, Stora sjö Lövnäsvallen gård ?Buarflon myr
  Hallarsåsen berg Lövnäsvallen avs. Buarflon myr
  Hallaråsen berg Lövnäsvallen lht Buarnäset öde fäbod
  Halvarvasseltjärnen tjärn Mattes bebyggelse Buarnäset näs
  Halvarvasseltjärnen tjärn Mattes´ hemman Buarnäset näs
  Hammarberget berg Mattes bebyggelse Buarnäsviken vik
  Hammarberget berg Med Sjöarna by Bubäcken bäck
  Hammarberget berg Messas obrukat namn på gård Bungkolbäcken? bäck
  Hammarbäcken bäck Mesas gård Bunkelbäcken bäck
  ?Hammaren berg Mesas bebyggelse Buskhögen höjd
  Hammaren berg Missionshuset lägenhet Buskhögen höjd
  Hammaren berg Mogårdarna gårdar Buskhögen berg
  Hammaren fjäll Mon f.d. by Buskuggen höjd
  Hammaruggen berg Mon gårdar Buskuggen höjd
  Hamptjärnen tjärn Mora t. Buskuggen berg
  Hamreforsen fors Moren hemman Buskuggen berg
  Hamregubbens grotta grotta Moren gård Buskuggen höjd
  Hamrehöstet höjd Moren gård? Busta äga
  Hamretjärnen tjärn Moren gd Bustabäcken bäck
  Hansflon sank mark Moren bebyggelse Bustahöstet berg
  Hans-Sakristjärnen tjärn Morvallen fäbodv. Bustahöstet berg
  Heden höjd Morvallen öde fäbodvall Bustahöstet berg
  Heden berg Morvallen nedlagd säter Bustaletet sträcka av älven
  Hedningsvallen slätt markområde Morvallen fäbodar Bustamyren myr
  Hembäcken bäck Morvallen fäbod Bustatjärnen tjärn
  Hemåsen bergås Mossabodarna, Västra fäbodar Bustatjärnen tjärn
  »Herdalsskogen» skog Mossabodarna, Östra fäbodar Bustatjärnen tjärn
  Hermansflon sank mark Mossabodarna, Östra och Västra fäbodar Bustatjärnen tjärn
  Herrö-Draggan bäck V. och Ö. Mossabodarna fäb. N. Bustatjärnen tjärn
  Hiberget berg Myrvallen numera försvunna fäbodar S. Bustatjärnen tjärn
  Hiberget berg Mågas bebyggelse Bålkällan bäck
  Hisjön, Östra o. Västra sjöar Mågas hemman Båltjärnen tjärn
  Hisjön, Västra sjö Mågbacken bebyggelse Bångastäkta äga
  Hisjön, Västra, Östra sjö Mågbacken gammalt namn på hemman Bångbäcken bäck
  Hisjön, Östra sjö Mångs bebyggelse Bångkällorna myrar
  Norra Hjählsjön, se Gällsjön, Norra sjö Mångs ursprungligt hemman Bångkölen myr
  Hokaberget berg Mångs hemman Bångkölen myr
  Hokaberget berg Mångs gårdar Bångrydan odling
  Hollberge, se Haberget berg Mångs bebyggelse Bångryderna skogsområde
  Holmarna sank mark Mångs bebyggelse Bångvallen fäb.
  Holmbäcken bäck Mångs bebyggelse Bångövervad strandäng
  Holmbäcken bäck Mårtes gård Båthusstranden slåttänge
  Holmbäcken bäck Mårtes bebyggelse Båthusviken vik
  Holmbäcken bäck Mårtens bebyggelse Bäckebodtjärn tjärn
  *Holmen myrslått /Se Mölingdalsvallen fäb. Bäckflöten myr
  Holmvallen terräng   Bäckklåvet slåttänge
  Holmvallen förr fäbodvall /Se   Bäkerflöten myr
  Holmåsen höjd   Bäkerkällan källa
  *Holmänge ?myrslått /Se   Bäkertjärnbäcken bäck
  Holmängena terräng   Bäkertjärnen tjärn
  Hotelldammen damm?   Bäkertjärnen tjärn
  *Hovarken berg   Bäkertjärnen tjärn
  Huckerholmen holme   Bäkertjärnen tjärn
  Huckerholmen holme /Se   Bäreggen ås
  Huckerholmen holme /Se   Bäreggen berg
  Huckerholmen holme /Se   Bäreggen sandås
  »Hugz: B:», se Högsberget berg   Bärvallflon myr
  *Hulingsjön sjö   Bärvallsbäcken bäck
  Husholmen terräng   Bäräggen ås
  Hyssiöga, se Hisjön, Östra o. Västra sjöar   Bävernäset näs
  Håan, se Hån sjö   Bäversundsbäcken bäck
  Hållan höjd   Bäversundsbäcken bäck
  Hållmorarna skogsområde   Bäversundsbäcken bäck
  Hån sjö   Bäversundsbäcken bäck
  Hån sjö   Bölesbäcken bäck
  ?Hån utvidgning av älv /Se   Bölesbäcken bäck
  Hån sjö   Bölet Saknas
  Hån sjö /Se   Börötmyren myr
  Hån utvidgning av älv /Se   Dalabäckarna bäckar
  Hån sjö /Se   Dalabäcken, se Trollgravbäcken bäck
  Hån sjö /Se   Dalabäcken bäck
  Hån sjö /Se   Dalabäcken bäck
  Håsjön, se Hån utvidgning av älv   Dalabäcken bäck
  *Häggerumsängen avradsäng /Se   Dalakälen vägsträcka
  Häggingbäcken bäck   Dalkarlberget berg
  Häggingfjället, se *Loffre fjäll fjällparti   Dalkarlberget berg
  Häggingfjället fjäll   Dalkarlsberget berg
  Häggingfjället fjäll /Se   Dalkarlberget berg
  ?Häggingfjället o. Stenhångna fjäll   Dalkarlbäcken bäck
  Häggnabben del av Blädjan   Dalkarlbäcken bäck
  *Häljelok näs /Se   Dalkarlbäcken bäck
  *Häljeloken näs /Se   Dalkarlbäcken bäck
  Hällmyren myr   Dalkarlbäcken bäck
  Hälltjärnen tjärn   Dalkarlsbäcken bäck
  Hälltjärnsbäcken bäck   Dalkarlsbäcken bäck
  Härdalssjön sjö   Dalkarlbäcken bäck
  »Härgia Fl:», se Härjån Saknas   Dalkarlbäcken bäck
  Härgrav myr   Dalkarlbäcken bäck
  Härgravbäcken bäck   Dalkarlskölen myr
  Härgraven dal   Dalkarlkälen myr
  Härgrubban dalsänka   Dalkarlkölen myr
  Härgrubban dalsänka   Dalkarlkölen myr
  Härhultberget berg /Se   Dalkarlkölen myr
  Hæriolsbærgh = Oxsjöberget? Saknas /Se   Dalkarltjärnen tjärn
  Hæriolsbærgh = nuv. Trollberget? Saknas /Se   Dalkarltjärnen tjärn
  Härjeåbron Saknas /Se   Dalkarlstjärnen tjärn
  *Härjofjället fjäll   Dalkarltjärnen tjärn
  Härjåbron bro och vilställe /Se   Dalsåsen ås
  Härjån å   Dalsåsen bergås
  Härjån å   Dammen lht
  Härjån å   Dammet damm
  Härjån å   Dammkälen myr
  Härjån å   Dammkölen Saknas
  Härjån vattendrag   Dammkölen myr
  Herjeåhn å el. älf /Se   Dansheden tallhed
  Härjån å   Danshedan plats där kyrka står
  Härjån å /Se   Dasåsen bergås
  Härjeån å /Se   Depplarna tjärnar
  Härjån å /Se   Digerberget, se Storberget berg
  Härjån å   Digerberget berg
  Härjån å   Digerberget berg
  Härjån älv /Se   Digerbäcken bäck
  Härjån å /Se   Digerbäcken bäck
  Härjån å /Se   Digerbäcken bäck
  Härjån å /Se   Digerbäcken bäck
  Härjeån å /Se   Digerbäcken del av bäck
  Härjåsjöhållan berg   Digerbäcken bäck
  Härjåsjön, se Härdalssjön sjö   Digerbäckänget slåttänge
  Härjåsjön sjö   Digerflobäcken bäck
  Härjåsjön sjö   Digerflon myr
  Härjåsjön sjö   Digerflon myr
  Härjeåsjön namn på en del av Orrmosjön   Digerflon myr
  Härjåsjön sjö   Digerflon slåttänge
  Härjåstugan urgammal slåtteräng /Se   Digerflon myr
  Härslåttarna terräng   Digerflon myr
  Härvallen vall /Se   Digerflon myr
  Härån å /Se   Digerflyet myr
  Häst-Blädjedalen dal   Digerhågnsforsen fors
  Hästmorkölen sank mark   Digerstensflon flo
  Hästnäskölen sank mark   Digerstensflon myr
  Häståsen ås   Digerstensflon myr
  Häståsen berg   Digerviken vik
  Höckerholmen holme /Se   Digerviken vik
  Högberg, se Högstberget berg   Digeränden höjd
  Höghbergh, se Högsberget berg   Dikena bäck
  Högkärn, se Höktjärnen tjärn   Djupedan tjärn
  Högsberget berg   Djupedan tjärn
  Högsberget berg   Djupgrav bäck(dal)
  Högsberget berg   Djupgrav bäck(dal)
  ?Högsberget berg   Djupgravberget berg
  Högsberget berg   Djupgravbäcken bäck
  Högsberget berg   Djupgraven dal
  Högsbergsflon sank mark   Djupgraven ravin
  Högsjömyren myr   Djuphål myr
  Högstberget berg   Djuphål sel
  Högsveden terräng   Djuphålet bäck
  Högtand, Högtand (-berget), se Höktanden, Stora fjäll   Djupmyren myr
  Högtand (-en) (-berget), se Höktanden, Stora fjäll   Djupsjöbäcken bäck
  Högtand, se Höktand, Stora berg   Djupsjöbäcken bäck
  Högtjern, se Höktjärnen tjärn   Djupsjöbäcken bäck
  Högvasslan, se Hökvasslan bäck   Djupsjöbäcken bäck
  Högvassleån, se Hökvasslan bäck   Djupsjön sjö
  Höktandberget berg   Djupsjön sjö
  Höktanden, St. o. L. bergtoppar   Djupsjön sjö
  Höktanden, Stora fjäll   Djupslyan sträcka av å
  Höktanden, Stora fjäll   Djupsyret risvase
  Höktanden, Stora, Lilla berg   Djupåholmen holme
  Höktanden, Stora fjäll   Djupåmyren myr
  Höktand, Stora berg   Djursberget berg
  Höktanden berg /Se   Djursmon tallmo
  Höktanden berg /Se   Djursvasslan bäck
  Höktanden berg   Djursvasslan å
  Höktandholmen höjd   Djursvasslan å
  Höktandtjärnen tjärn   Djursvasslan bäck
  Höktjärnen tjärn   Djursvålen berg
  Höktjärnen tjärn   Djursvålen berg
  Höktjärn tjärn   Djursvålen fjäll
  Höktjärnen tjärn   Djursvålsbäcken bäck
  Hökvasslan bäck   Djursvålsfjället fjäll
  Hökvasslan bäck   Djursvålstjärnen tjärn
  Hökvasslan bäck   Djursåsen ås
  Hökvasslan bäck   Djursåsen ås
  Höstbetbäcken bäck   Djursåsen bergås
  ?Höstet berg   Djursåsen berg
  Höstet berg   Domkyrkan slåttänge
  Höstet berg   Domkyrkan äng
  Hötjärnen tjärn   Domsan äga
  Hötjärnremmet ås   Draggan å
  Ikornbergstjärnen tjärn   Draggan å
  Ikornhögen berg   Dragghedorna höjdområde
  Illbäcken bäck   Draggtjärnen tjärn
  »Imen L.», se Orrmosjön sjö   Draggtjärnen tjärn
  Imen = Orrmosjön sjö /Se   Draggtjärnen tjärn
  Imen, = Orrmosjön sjö /Se   Draggtjärnen tjärn
  Jamtmotet plats /Se   Draggån å
  Jamtmotet gammal mötesplats /Se   Drallbäcken bäck
  Jettulholmen holme /Se   Drallbäcken bäck
  Jettulholmen holme /Se   Dravagssjön sjö
  Jonasbäcken bäck   Dravagsåsen triangelpunkt
  Jonastjärnen tjärnar   Dravagsåsen ås
  Jucklaberget berg   Dravagsåskölen mosse
  Jucklabergsdammen damm?   Dravas Avrös äldre namn på berget Avrösen
  Jularbo terräng   Dravassjödraggan å
  ?Jällsjön, Stora o. Lilla sjöar   Dravagssjön se Dravattssjön Saknas
  Järmobäcken bäck   Dravagssjön sjö
  Järvingsmoren terräng   Dravagsåsen ås
  Jättulholmen terräng   Dravassjön sjö
  »Jönssjo knätten», se Gönsjöberget berg   Dravassjön sjö
  Högsta Jönssjöknätten, se Gönsjöberget berg   Dravasåsen berg
  Jönssjön, se Gönsjön, Stora sjö   Dravattssjön sjö
  Jöns Sjön, se Storgönssjön sjö   Dravattsåsen, se Dravasåsen berg
  Jöns Sjön, se Storgönsjön sjö   Dravagsåsen se Dravattslåsen? Saknas
  Jönteshöstet berg   Dravasskällan bäck
  Kallblästbäcken bäck   Dravattsåsen bergås
  Kallbrästbäcken bäck   Dreplan slåttänge
  Kallbrästbäcken bäck   Drängskölen myr
  ?Kallbrästbäcken bäck   Drängskölen myr
  Kallbrästbäcken bäck   Drängsåkern äga
  ?Kallmortopparna höjder   Dullran bäck
  Kallmortopparna myrholmar   Dållmoren myr
  Kallpannan del av Lerån   Dållmoren myr
  Kalvbodtjärnen tjärn   Dårsktjärn tjärn
  Kallmyren sank mark   Dödseltjärnen tjärn
  Kalvbodåsen högt berg /Se   Dödseltjärnen tjärn
  Kalvbodåsen berg /Se   Dödsjöhöjden höjd
  Kalvbodåsen ås   Dödsjöhöjden höjd
  Kampviken vik   Dödsjöhöjderna höjder
  Karsbäcken bäck   Dödsjön sjö
  Karsbäcken bäck   Dödsjön sjö
  Karthammaren berg   Dödsjön sjö
  Kerstamyren myr   Dödsjön sjö
  Kettilsjöhöjden höjd   Dödåsen ås
  Kettilssjön sjö   Dödåsen ås
  Kettilsjön sjö   Dödåsen gård
  Kettilsjöån bäck   Dödåsen bergås
  »Kiere-K.», se Kåltjärnen, Stora tjärn   Dödåsen berg
  »Kietillsiön», se Kettilssjön sjö   Dödåsskaftet del av berg
  Kilarna ängar   Dödåstjärnen tjärn
  Killingmyren myr   Dödåstjärnen tjärn
  Killingön ö   Dödåstjärnen tjärn
  »kiol», se *Kölen terrängområde   Dödåstjärnen tjärn
  »kiole skoug», se *Kölskogen skogsområde   Dösseltjärnen tjärn
  »Kiärnan» = (?*Rötjärnen) tjärn   Dösseltjärnen tjärn
  »Kiöna», se Gönan å   Eggarna bergsträckningar
  »Kiön siön», se Kälsjön sjö   Eggarna moränåsar
  Klappmyren myr   Eggarna rullstensåsar
  Klinglahögen höjd   Eggen ås
  Klinglahögen höjd   Eggen sandås
  *Klinglogan ?berg   Ekenbergstjärnen, se Ikornbergstjärnen tjärn
  Klingrotahögen gränsröse   Ekenbergstjärnen, se Rabbåstjärnen tjärn
  Klockstenen sten   Ekenbergstjärnen tjärn
  Knapelnäset näs   Ekorrberget, L. och St., se Lillikornberget m.m. berg
  Knätten berg   Ekorrberget, Lilla berg
  Knösbäcken bäck   Ekorrberget berg
  Knösen höjd   Stora Ekorrberget berg
  Kolgården terräng? gård?   Ekorrberget, Stora berg
  Kongsänget = Konungsänget? äng /Se   Ekorrbergsmyren myr
  Konungshögen hög   Ekorrbergstjärnen tjärn
  Konungshögen kulle   Ekorrhögen höjd
  Konungshögen kulle /Se   Ekorrhögen höjd
  Konungshög(en) hög /Se   Ekorråsen bergås
  Konungsänget äng /Se   Eldberget berg
  Korsholmen skogsparti   Eldberget berg
  Korskälla gränsmärke   Eldberget berg
  Korskälla gränsmärke /Se   Eldberget berg
  Korskälla gränsmärke /Se   Eldbergsmyren myr
  Korskälla gränsmärke   Eländsgrubban sänka i vägen
  Korskälla gränsmärke /Se   Embriksflon myr
  Korskälla gränsmärke /Se   Enarsberget berg
  Korskälla gränsmärke   Enarsberget berg
  *Korskällan sjö   Enarsberget berg
  Korskällan myr- o. gränsmärke   Enarsberget berg
  Korskälla gränsmärke   Enarsbäcken bäck
  Korskälla gränsmärke   Enarsbäcken bäck
  Korskälla gränsmärke   Enarsbäcken bäck
  Korskälla källa   Enarsbäcken bäck
  *Korskällan sumpgöl   Enfast gammalt namn på en slåtteräng
  Korskällan myr o. gränsmärke   Enfasttjärnen tjärn
  Korskällan myr o. gränsmärke   Enfasttjärnen tjärn
  Korskälla gränsmärke /Se   Enfasttjärnen tjärn
  Korskälla gränsmärke /Se   Enfasttjärnen tjärn
  Korskälla gränsmärke /Se   Ergomyren? myr
  Korskälla gränsmärke /Se   Ergomyren myr
  Korskällan sank mark   Erlendsmyren myr
  Korskälla myrkälla /Se   Ersflon myr
  Korskälla källa /Se   Ersliderna slåtterängar
  Korshällan hälla och råmärke /Se   Esbjörnstråden område på den s.k. Lasshållan
  Korskälltjärnen tjärn   Esbjörnstråden (-trådarna) terräng
  Korskällåsen höjdområde   Esbjörnvallarna strandängar
  Korstjärnen tjärn   Esbjörnsvallarna slåttängar
  *Korsåsen ås   Esbjörnsvall(arna) odlad mark
  *Korsåsen ås   Fagerbackarna backhöjder
  *Korsåsen berg   Fagerbäck bäck
  Kringelkölen sank mark   Fagerbäcken bäck
  ?Kroken åker   Fagerbäcken bäck
  Krokmoren terräng   Fagerkälen myr
  Kroknäset näs   Fagerkölen myr
  Kroktjärnen tjärn   Fagerkölen myr
  Kroktjärnen tjärn   Fagerkölen myrköl
  Kroktjärnen tjärn   Fagermor sandhed
  Kroktjärnsbäcken bäck   Fagerstranden holme
  Krossmyren myr   Fagerstranden äng
  Krypkölen sank mark   Fagerstranden slåttänge
  »Krytwalz B.», se Kyttvallbäcken bäck   Fagertjärn tjärn
  Kråkflon sank mark   Fagertjärnarna tjärnar
  Kråkflon sank mark   Fagertjärnarna tjärnar
  Kråmbodbäcken bäck   Fagertjärnbäcken bäck
  »Kungshög», se Konungshögen hög   Fagertjärnbäcken bäck
  Kungshög, se Konungshögen kulle   Fagertjärnen tjärn
  Kungshögen hög   Fagertjärnen tjärn
  Kungshögen hög   Fagertjärnen tjärn
  Kungshögen gravhög   Fageråsen ås
  Kungshögen naturbildning /Se   Fageråsen ås
  Kungshögen hög   Fageråsen bergås
  Kungsstigen väg /Se   Fageråsen berg
  Kusåsen ås   Faksbrunnen bäck
  Kvannkällkölen sank mark   Falkbäcken bäck
  Kvarnberget berg   Falkbäcken bäck
  Kvarnbrynnen bäck   Falkbäcken bäck
  Kvarnbrynnen bäck   Fallet vattenfall
  Kvarnbäcken bäck   Fallet höjd
  Kvarnbäcken bäck   Fallkälla myr
  Kvarnbäcken bäck   Fallrönningen slåttermark
  Kvarnbäckmyren sank mark   Fangnäset udde
  Kvarnmyren sank mark   Fangnäsmyren myr
  Kvarnvasslan bäck   Fangnäsviken vik
  Kvarnvasslan bäck   Faxbrunn, se Faxbrynjen Saknas
  Kväglan bäck /Se   Faxbrunn, se Faksbrunnen bäck
  Kvällsgravbäcken bäck   Faxbrunnen bäck
  Korskälla källa, gränsmärke /Se   Faxbrunnkälen myr
  Kvägelåsen berg /Se   Faxbrynjen myr
  ?Kvägelåsen ås   Faxbrynjen bäck
  ?Kvägelåsen ås   Faxbrynjkölen Saknas
  Kvägelåsen ås   Felkoldalen dal
  Kvägelåsen berg   Fettersbäcken bäck
  Kvägelåsen berg   Fetthålsbäcken bäck
  Kvägelåsen berg   Finntjärnskölen myr
  Kvägelåsen berg   Fiskbäcken bäck
  Kvägelåsen ås   Fiskbäcken bäck
  Kväglan bäck   Fiskbäcken bäck
  Kväglan å   Fiskbäcken bäck
  Kväglan bäck   Fiskeloken tjärn
  Kväglan bäck   Fisketjärnarna tjärnar
  Kväglan å   Fisketjärnarna tjärnar
  Kväglan bäck   Fisketjärnbäcken bäck
  Kyrkesolabäcken bäck   Fiskestjärnbäcken bäck
  Kyrkesolakölen sank mark   Fiskhustjärnarna tjärnar
  *Kyrkängen äng /Se   Fiskhustjärnbäcken bäck
  Kyttvallbäcken bäck   Fiskhustjärnen, Nedre tjärn
  Stora Kåltjärn, se *Korskällan sjö   Fiskhustjärnknättarna berg
  Kåltjärnen, Stora tjärn   Fiskustjärnarna tjärnar
  Kåltjärnmyren sank mark   Fiskustjärnbäcken bäck
  Kåltjärnåsen ås   Fiskustjärnbäcken bäck
  Kåsen tallhed /Se   Fiskustjärnknätten höjd
  *Kälen(=Getkallsälen) slåttermark med ovisst läge   Fitthålsbäcken bäck
  Källarhålsbäcken bäck   Fjetan å
  Källarhålsgraven dal   Fjäkbäcken bäck
  Källegraf, se Trollgrav dalsänka   Fjäckbäcken bäck
  Källmyrbäcken bäck   Fjäckhålet myr
  Källmyren myr   Fjäkköl myrköl
  Källstugan terräng?   Fjäktbäcken bäck
  Källtjärnen tjärn   Fjäktbäcken bäck
  Kämbelön förr namn på holme i Härjån /Se   Fjällrepekälen myr
  Kämbelön holme /Se   Fjärdingstjärnen tjärn
  Käringeggen brant   Fjärdingstjärnen tjärn
  Käringnålbrottet terräng?   Fjätan å
  *Köleholm terrängområde med ovisst läge   Fjätdalen område(?)
  *Kölen terrängområde   Fjäten å
  Kölen sank mark   Fjätvallen fäb.
  Kölsbrynnen vattendrag   Fjätvallen fäbod
  Kölsbäcken bäck   Fjätån Saknas
  Kölsbäcken bäck /Se   Fjätälven, se Fjetan å
  Kölsjöbäcken bäck   Fjölungstjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Flakabäcken bäck
  Kölsjön sjö   Flakaholmen skogsområde
  *Kölskogen skogsområde   Flakekällan myr
  Kölsmyren sank mark   Flarkarna tjärnar
  Kölsmyren myr /Se   Flarktjärnarna, se Flärkarna tjärnar
  Köttkölen sank mark   Flarktjärnarna tjärnar
  Köttkölen sank mark   Flasstandaren höjd
  Köttvallen terräng   Flasstandaren höjd
  Köttvallen gammal ödevall /Se   Flasstandaren berg
  Köttvallen vall /Se   Flastandaren bergshöjd
  Kövgässlan betesland /Se   Fligget höjd
  *Laffsfiellet fjäll   Fligget berg
  Lafs Fjäll fjäll   Fligget bergås
  *Lafsfjället fjäll   Fligget berg
  *Lafsfjällen fjäll   Flinkmyren myr
  *Lafsfjället fjäll   Floanäset näs
  Landele tjärn   Floarna myrar
  Landele Kärn (-kjärn, -kärn) tjärn   Floarnäset näs
  *Landelletjärnen tjärn   Floarävjan vik
  *Landelletjärnen tjärn   Flon myr
  *Landelleåss ås?   Flon, se Högsbergsflon flo
  Landledaråsen, se Landleåsen ås /Se   Flon myr
  Landleåsen, se Landledaråsen ås /Se   Flon myr
  Lantartjärnen tjärn   Flurrbäcken bäck
  Lantmätarbäcken bäck   Flurbäcken bäck
  Lantmätarmoren terräng   Flurkölen myrköl
  Lapphögen näs   Flurrkälen myr
  Lapprönningen sank mark   Flyet myr
  *Laufkleppar gammalt gränsmärke   Flycksand strand
  Laxsjöknoppen berg   Flyet myr
  Laxsjöknoppen berg   Flyggåsen, se Fligget berg
  Laxsjöknoppen berg   Flyggåsen, se Fligget Saknas
  ?Laxsjöknoppen berg   Flyhammartjärnarna tjärnar
  Laxsjöknoppen berg   Flyhamrarna höjder
  Laxsjöknoppen berg   Flyhamrarna höjder
  Laxsjöknoppen berg   Flyhamrarna bergstrakt
  Laxsjöknoppen berg   Flyhamrarna höjder
  Laxsjöknoppen berg   Flyhållan höjd
  Laxsjöknoppen berg   Flyhållan höjd
  Laxsjöknoppen berg   Flykälen myr
  Laxsjöknoppen berg   Flykölen myr
  Laxsjöknoppen berg   Flykölen myr
  Lefverån å   Flykölen myrköl
  Leickestig f.d. gränsmärke   Flytjärnen tjärn
  *Leigstig gammalt gränsmärke   Flytjärnen tjärn
  *Leikestig f.d. gränsmärke   Flytjärnen tjärn
  *Leikestig f.d. gränsmärke   Flytjärnen tjärn
  Lekarbacken backe   Flyxen myr- och skogsområde
  *Lekestig f.d. gränsmärke   Flyxan, Stora och Lilla Saknas
  *Leonarbergh gammalt gränsmärke /Se   Flyxholmen skogsås
  Leonarsio sjö /Se   Flåket Saknas
  Lerån å   Flåmen myrar
  Lerån å   Flåmen myrar
  Lerängesbäcken bäck   Flåtjärnen tjärn
  Leveråsen berg   Flåtjärnen tjärn
  Leveråsen berg   Flåtjärnen tjärn
  Leveråstjärnen tjärn   Flåtjärnen tjärn
  *Lien avradsäng   Fläckarna höjder
  Lil:Hallarsiön sjö   Fläckarna höjder
  Lill-Aspåsen ås   Fläckarna bergshöjder
  Lillberget berg   Fläckarna höjd
  Lillberget berg   Fläcken öppen plats efter stig
  Lillberget berg   Fläcken myr- och björkskogsområde
  Lillberget berg   Flärkarna lugnvatten
  Lillblekan å   Flärkarna, se Flarkarna Saknas
  Lillblekan å   Flärkarna vatten
  Lillblekan å   Flörubäcken bäck
  Lillblekan å   Flösjöåkern äga
  Lillblekan å   Flöskesåsen ås
  Lillblekan å   Flöskesåsen bergås
  Lillblekan å   Flöstjesåsen ås
  Lill-Blekan bäck   Flöstjesåsen berg
  Lill-Blekåsen berg   Flöskesåsvallen fäb.
  Lill-Brottet berg   Flötarna myrar
  Lill-Brättan berg   Flötbäcken bäck
  Lill-Draggan bäck   Flötbäcken bäck
  Lille Hargåån å   Flötbäcken bäck
  Lill-Frägnet terräng   Flötbäcken bäck
  Lill-Frägnet berg   Flötbäcken bäck
  Lill-Galungen berg   Flötbäcken bäck
  Lill-Gråkölen sank mark   Flötbäcken bäck
  Lillgönan å   Flötbäcken bäck
  Lill-Gönan vattendrag   Flötbäcken bäck
  Lill-Göpan bäck   Flötbäcken bäck
  Lill-Hackåsen ås   Flöten myr
  Lill-Hallarsjön sjö   Flöten myr
  Lillherjeåhn å   Flöten myr
  *Lillhågna fjäll   Flöten myr
  Lill-Härjåkölen sank mark   Flöten fäb.
  Lillhärjån å   Flöten myr
  Lillhärjån å   Flöten myrtrakt
  Lillhärjån å   Flöten myr
  Lillhärjån å   Flöterna myrar
  Lillhärjån å   Flötknätten höjd
  Lillhärjån å   Flötknätten berg
  Lill-Härjån å   Flötknätten berg
  Lill-Härjån å   Flötknätten bergstopp
  Lill-Härjån å   Flötmyrarna, se Flöterna myrar
  Lillhärjån å /Se   Flötmyrarna myrar
  Lillhästen sten   Flötmyrarna myrar
  Lill-Häståsen berg   Flötmyrarna myrtrakt
  Lill-Höktanden berg   Flötmyren myr
  Lill-Ikornberget berg   Flötmyrtjärnen tjärn
  Lill-Jällsjön tjärn   Flötvallen fäb.
  Lilljönon å   Flötåsarna åsar
  Lill-Knätten berg   Flötåsarna åsar
  Lill-Korstjärnen tjärn   Flötåsarna berghöjder
  Lill-Kåltjärnen tjärn   Flötåsarna berg
  Lillköl ortnamn /Se   Flötåsen berg
  Lillkölen sank mark   Flötåsen, Norder bergås
  Lillkölen sank mark   Flötåsen, Södra bergås
  Lillkölen ortnamn /Se   Fonnen fjäll
  Lillkölshögen berg   Fonnfjället fjäll
  Lill-Mölingan å   Fonnkälen myr
  Lill-Oxsjön sjö   Fonnkälen myr
  Lill-Rönnbräckan höjd   Fonnvallen, se Fånnvallen fäb.
  Lillrönningen sank mark   Forsbron bro
  Lill-Rönnåsen höjd   Forsmon sydvästligaste delen av Kyrkbyn
  Lill-Savåsen berg   Fransängena se Fransänget Saknas
  Lill-Stenkällåsen ås   Fransänget slåtteräng
  Lill-Stensjöåstjärnen tjärn   Froskrobäcken bäck
  Lill-Stuvvasselåsen berg   Froskromyrarna myrar
  Lillsundet sank mark   Frosktjärnen tjärn
  Lill-Svarttjärnen tjärn   Frosktjärnen tjärn
  Lill-Svartåsen berg   Forsänget strandäng
  Lill-Svartåsen höjd   Fotmyren myr
  Lill-Tandsjön sjö   Fruhågna fjäll
  Lill-Uckan bäck   Frägnberget berg
  Lilluggen höjd   Frägnet berg
  Lillvasslan bäck   Frägnet, Stora och Lilla höjder
  Lillån å   Stora och Lilla Frägnet berg
  Lillån å   Frägnet, Stora och Lilla bergstoppar
  Lillån å   Frägnet, L. och St., se Lillfrägnet m.m. berg
  Lillån förgrening   Frägnhammaren berg
  Lill-Åndberget berg   Frägnhammaren berg
  Lill-Åndbrynnen bäck   Frägnhammaren berg
  Lill-Åndbrynnen bäck   Frägnhammaren berg
  Lillåsen höjd   Frägnknätten, Stora och Lilla Saknas
  Lillåsen berg   Frägnmyren myr
  Lillåsen höjd   Frägnsjön sjö
  Lillåsen ås   Frägnsjön sjö
  Lillåsen ås   Frägnsjön sjö
  Lillåsmyrarna sank mark   Frägnsjön sjö
  Lissköl ortnamn /Se   Frägnvallen fäb.
  Liuskierå gränsberg   Frägnån å
  LiösKiölsWåla berg   Frägnån å
  Ljuskje Rå berg   Frösö slåttesänge
  Lockenbolan terräng   Fulsvallen fäb.
  Lodda fluvius å   Fågelvinsmyren myr
  Lodda fl: å   Fågelvinsmyren myr
  lodda fl: å   Fågelåsbäcken bäck
  Loddbrunnen bäck   Fågelåsbäcken bäck
  Loddbrynjen bäck /Se   Fågelåsbäcken Saknas
  Loddbrynjen bäck /Se   Fågelåsbäcken bäck
  *Lofetåsen ås   Fågelåsen ås
  *Loffse fjäll fjällparti   Fågelåsen ås
  *Lofvet-åhs möjligen ås   Fågelåsen ås
  *Lofvet ås ås   Fågelåsen berg
  Lokebergsbäcken bäck   Fågelåsen berg
  Lokebergsbäcken bäck   Fågelåsen ås
  Lomtjärnen tjärn   Fågelåsen bergås
  Lomtjärnen tjärn   Fågelåsen bergås
      Fågelåskälen myr
      Fågelåskällan myr
      Fågelåskällan källa
      Fågelåskölen ås
      Fågelåskölen ås? (myr?)
      Fågelåskölen myr
      Fångnäset näs
      Fångnäsmyren myr
      Fångnäsnabben udde
      Fångnäsviken vik
      Fånnekölen, se Fönnkölen Saknas
      Fånnekölen, se Fonnkälen myr
      Fånnkölen myr
      Fånnkölen myr
      Fånnvallen fäb.
      Fånnvallen fäb.
      Fäktbäcken, se Fjäktbäcken bäck
      Fällbäcken bäck
      Fännesbäcken bäck
      Fännesholmen myrholme
      Fänneskölen myr
      Fänneskölen myr
      Fännessjön sjö
      Fännesjön sjö
      Fännesjön sjö
      Fänneskrok krok
      Fännestjärnen tjärn
      Fännestjärnen tjärn
      Fännestjärnen tjärn
      Fännesviken vik
      Fännetjärnen tjärn
      Fännkällan källmyr
      Fännkällflon flo
      Fännkällflon flo
      Fännkällflon myr
      Färnesbäcken bäck
      Färnessjön sjö
      Färnestjärnen tjärn
      Färnsjöfloarna myrar
      Fästelbäcken bäck
      Fästlan myr
      Fätåsbäcken bäck
      Fönnen fjäll
      Fönnkölen myr
      Gabbtjärnen tjärn
      Gabbtjärnen tjärn
      Gabbtjärnen tjärn
      Galberget, se Garberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galberget berg
      Galbergsmyren myr
      Galbergsmyren myr
      Galbergsmyren myr
      Galbergsmyren myr
      Galhöstet höjd
      Galhöstet berg
      Galhöstet höjd
      Galhöstet berg
      Galhöstmyren myr
      Galmyren myr
      Galsjöbrunnen bäck
      Galsjöbrunnen bäck
      Galsjöbrunnen bäck
      Galsjöhedarna skogsparti
      Galsjökällan bäck
      Galsjökällan bäck
      Galsjömyrarna myrar
      Galsjömyren myr
      Galsjömyren myr
      Galsjön sjö
      Galsjön sjö
      Galsjön sjö
      Galsjön sjö
      Galungarna bergshöjder
      Galungen höjd
      Västa och Östra Galungen höjder
      Galången berg
      Galångdammstugan, se Galungdammstugan Saknas
      Galången, se Galungarna Saknas
      Gammelhållstugan stuga
      Gammelhärjåstugan höstuga
      Gammelblädjan gren av Härjån
      Gammelblädjan gren av å
      Gammelrönningen slåttänge
      Gammelslåtten slåttermark
      Gammelslåtterna slåtterängar
      Gammelsmedjan f.d. smedja
      Gammelvallen löt
      Gammelvilden plats
      Gammelåsen berg
      Gammelängarna slåttängar
      Gammelängarna ängar
      Gammelängena ängar
      Garberget berg
      Geten tjärn
      Getgårdskölen myr
      Getgårdskölen myr
      Getmyren myr
      Getmyren myr
      Getryggen ås
      Gettjärnarna tjärnar
      Gettjärnen, se Geten och Vitgeten tjärn
      Gettjärnen tjärn
      Gettjärnen tjärn
      Gettjärnen tjärn
      Gillersbackarna berg
      Gillersbackarna Saknas
      Gillerstjärnbackarna höjder
      Gillerstjärnen tjärn
      Gillerstjärnen tjärn
      Gillerstjärnen tjärn
      Gillerstjärnen tjärn
      Gillerstjärnmorarna skogsområden
      Gillersåsen berg
      Gillersåsen, Lilla berg
      Gillersåsen, Lilla berg
      Gillersåsen, Stora ås
      Stora Gillersåsen ås
      Gillersåsen, Stora berg
      Godgrubban sänka
      Godgrubbmyren myr
      Godkällkölarna kölar
      Godmyrbäcken bäck
      Godmyrbäcken bäck
      Godmyrbäcken bäck
      Godmyrbäcken bäck
      Godmyren myr
      Godshögen moränkulle
      Godätarmyrarna myrar
      Gorrkällan bäck
      Gorkällan källa och myr
      Gorrkällan myr
      Gorrkälltjärnen tjärn
      Gosselnäsen näs
      Grabbkälarna myrar
      Grabbkölen flo
      Grabbkölen flo
      Grabbkölen mosse
      Graftbäcken bäck
      Graftbäcken bäck
      Graftbäcken bäck
      Graftbäcken bäck
      Graftbäcken bäck
      Grafthedan skogsområde
      Graftjärn se Trolltjärn Saknas
      Graftkrok krök
      Graftkrok krok
      Graftnäset näs
      Graftnäset strandäng
      Graftnäset näs
      Graftremmet höjd
      Graftremmet höjd
      Graftremmet bergås
      Graftremmet berg
      Graftuggarna berg
      Graftuggarna höjder
      Graftuggarna berghöjder
      Graftuggen höjd
      Graftuggen, Lilla höjd
      Graftängena ängar
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granbodarna fäb.
      Granhållan berg
      Granhållan berg
      Granremmet fäb.
      Granremmet, Norra berg
      Granremmet, Nördre berg
      Granremmet höjder
      Granremmet, Norra och Södra berg
      Granremmet, Södra berg
      Granremmet, Syndre berg
      Granremssjön sjö
      Granremsjön sjö
      Granremssjön sjö
      Granremmsjön sjö
      Granuggen höjd
      Granuggen höjd
      Granådalens kronopark, se Älvdalens kronopark Saknas
      Granåsbäcken bäck
      Granåsbäcken bäck
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen bergås
      Granåsen ås (berg?)
      Granåsen bergås
      Granåsen bergås
      Granåsen bergås
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsen höjd
      Granåsen berg
      Granåsen, Lilla ås
      Granåshögen höjd
      Granåshögen höjd
      Granåshögviken vik
      Granåskälen myr
      Granåskällan bäck
      Granåskällan fäb.
      Granåskällan bäck
      Granåskölen flo
      Granåskölen flo
      Granåskölen myr
      Granåsskaftet ända av ås
      Granåsskaftet ända av ås
      Granåsskaftet del av berg
      Granåstjärnen tjärn
      Granåstjärnen tjärn
      Granöjen Saknas
      Grasflon, se Gräsflon flo
      Gras- Se Gräs- Saknas
      Grasflon, se Gräsflon flo
      Grasflon myr
      Grasflon, se Gräsflon Saknas
      Gravaflon flo
      Gravaflon flo
      Gravarflon myr
      Gravatjärnarna Saknas
      Graven dal
      Grav-Persiller lugnvatten och damm
      Gravtjärnarna tjärnar
      Grifterna backe
      Griggas odlad plats
      Grimseggen sandås
      Grimsjöbäcken bäck
      Grimsjöbäcken bäck
      Grimsjöbäcken bäck
      Grimsjön sjö
      Grimsjön sjö
      Grimsjön sjö
      Grimsjön sjö
      Grimsjöremmet ås
      Grimsjöremmet höjd
      Grimsjöremmet höjd
      Grimsjöremmet ås
      Grimsjöremmet sandås
      Grimsjöremmet höjdsträckning
      Grimsjötjärnen tjärn
      Grimsjötjärnen tjärn
      Grimsjötjärnen tjärn
      Grimsjötjärnen tjärn
      Grisen holme
      Grisen holme
      Grismossakälen myr
      Grubbfoss sjö
      Grundsyret risvase
      Grundviken vik
      Gruvfors åutlopp
      Gruvsjön sjö
      Gryssjöarna sjöar
      Grysjöhållan, se Grössjöhållan höjd
      Grysjöhållan, Lilla berg
      Gryssjöhållan, Lilla berg
      Grysjöhållan, Stora berg
      Gryssjöhållan, Stora berg
      Grysjön, Mellersta sjö
      Gryssjön, Mellersta sjö
      Gryssjön, M. och Öv. Saknas
      Grysjön, Yttre sjö
      Gryssjön, Yttre sjö
      Grysjön, Övre sjö
      Gryssjön, Övre sjö
      Gråberget berg
      Gråberget berg
      Gråberget berg
      Gråberget berg
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråbergstjärnen tjärn
      Gråhammaren höjd
      Gråhammaren berg
      Gråhammaren berg
      Gråhammaren berghöjd
      Gråhammaren berg
      Gråhammaren bergsstup
      Gråhedan fjäll
      Gråheden höjd
      Gråheden höjd
      Gråheden fjäll
      Gråkälen myr
      Gråkälen myr
      Gråkölen myr
      Gråkölen myr
      Gråkölen mosse
      Gråmärren holme
      Gråsäldret vattendrag
      Gråtströmmen fors
      Gräfterna område
      Gräsbäckdalen dal
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsflokällholmen skogsområde
      Gräsflon flo
      Gräsflon flo
      Gräsflon flo
      Gräsflon flo
      Gräsflon myr
      Gräsflon mosse
      Gräsflon mosse
      Gräsflon myr
      Gräsmyren myr
      Gräsmyren myr
      Gräsremmet sandås
      Grävertjärnarna Saknas
      Gröningen sjö
      Gröningen sjö
      Gröningen sjö
      Gröningsbäcken bäck
      Gröningsbäcken bäck
      Gröningsjön sjö
      Gröningsån å
      Gröningsån å
      Gröningsån å
      Grönkällan del av bäck
      Grönkällan myr
      Gröntjärnen tjärn
      Gröntjärnen tjärn
      Gröntjärnen tjärn
      Grössjöhållan höjd
      Grössjöhållan berg
      Grössjöhållbäcken bäck
      Grössjön sjöar
      Grössjön, M. och Öv. Saknas
      Grötbergen berg
      Grötberget berg
      Grötberget berg
      Grötberget berg
      Grötvassbäcken bäck
      Grötvassbäcken bäck
      Grötvattsbackarna backhöjder
      Grötvattsbäcken bäck
      Grötvattbäcken bäck
      Grötvattsheden tallhed
      Grötvattsmyren myr
      Grötvassmyren myr
      Grötön ö
      Gröverflon myr
      Gubbtjärnen tjärn
      Gubbtjärnforsen fors
      Gubbåsen ås
      Gubbåsen ås
      Gubbåsen bergås
      Gubbåsen berg
      Gudmundslåtten? slått
      Gudmundslåtten myr
      Guldbångstrådan äga
      Gullarsäterberget berg
      Gullarsäterkällan bäck
      Gullarsätermyren myr
      Gullarsätern fäb.
      Gullarsätterskällan källmyr
      Gullarsättersmyren myr
      Gunnarsflöten myr
      Gyttkällberget berg
      Gyttkällberget berg
      Gårkällan bäck
      Gårkällan bäck
      Gårkällbackarna höjder
      Gåsen höjd
      Gåsnäsänget änge
      Gåsögat, se Styggåsen ås
      Gåsögat Saknas
      Gåsögat, se Godshögen Saknas
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnen, se Barkatjärnen Saknas
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gällsjöbäcken bäck
      Gällsjön, se Gärdsjön sjö
      Norra Gällsjön sjö
      Gällsjön, Norra sjö
      Gällsjön, N., se Hjällsjön sjö
      Gälsjön, se Jällsjön sjö
      Gälsjön, se N. Gällsjön Saknas
      Gälsjön, L. och St. sjöar
      Gälsjön, Lilla sjö
      Gälsjön, Stora sjö
      Gärdesängena slåtterängar
      Gärdsjön, se N. Gällsjön Saknas
      Gärdsjön sjö
      Gökåsen ås?
      Gölinhögen höjd
      Gönan å
      Gönan å
      Gönan å
      Gönan, Stora å
      Gönan å
      Gönhållan fäb.
      Gönhållan fäb.
      Gönhållan berg
      Gönmyren myr
      Gönmyren myr
      Gönmyren myr
      Gönmyren myr
      Gönnäsan höjd
      Gönnäsan berg
      Gönnäsen höjd
      Gönnäsen uddar
      Gönnäsen bergområde
      Gönnäset område
      Gönsjöarna sjöar
      Gönsjöberget, se Gönsjöknätterna berg
      Gönsjöberget berg
      Gönsjöknättarna berg
      Gönsjöknätten höjd
      Gönsjöknätten höjd
      Gönsjöknätten = Gönsjöberget Saknas
      Lilla Gönsjön sjö
      Gönsjön, Lilla sjö
      Gönsjön, L. sjö
      Gönsjön sjö
      Stora Gönsjön sjö
      Gönsjön, Stora sjö
      Gönsjövallen fäb.
      Gönängarna ängar /Se
      Göpos Storgöpans utlopp
      Gösjömyrbäcken bäck
      Gösjömyren myr
      Gössjön sjö
      Gössjön sjö
      Gössjön sjö
      Gössjön sjö
      Gösjöån å
      Gössjöån Gössjöns avlopp till ån Söxen
      Gösjöåsen ås
      Habberget berg
      Haberget berg
      Haberget berg
      Haberget berg
      Habergsflon myr
      Habergsflon myr
      Habergsflon myr
      Hackåsen fäb.
      Hackåsen, Lilla ås
      Hackåsen, Lilla bergås
      Hackåsen, L. och St. berg
      Lilla och Stora Hackåsen åsar
      Hackåsen, Stora ås
      Hackåsen, Stora bergås
      Hackåskälen myr
      Hackåskölen myr
      Hackåskölen myr
      Hackåskölen mosse
      Hackåstjärnen tjärn
      Hackåstjärnen tjärn
      Hackåstjärnen tjärn
      Hackåstjärnen tjärn
      Hallarsjön, L. och St. sjöar
      Hallarsjöberget berg
      Hallarsjöhögarna höjder
      Hallarsjön sjö
      Lilla Hallarsjön sjö
      Hallarsjön, Lilla sjö
      Hallarsjön, Stora sjö
      Stora Hallarsjön sjö
      Hallarsjön, Stora sjö
      Hallarsåsen ås
      Hallarsåsen ås
      Hallarsåsen bergås
      Hallarsåsen berg
      Halvarvasseltjärnen tjärn
      Halvarvasseltjärnen tjärn
      Halvarvasseltjärnen tjärn
      Halvarvasseltjärnen tjärn
      Halvaråstjärnen tjärn
      Halvaråstjärnen, se Halvarvasseltjärnen Saknas
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarberget berg
      Hammarbäcken bäck
      Hammarbäcken bäck
      Hammaren höjd
      Hammaren berg
      Hammaren höjd
      Hammaren fjälltopp
      Hammaren bergsstup
      Hammaren fjäll
      Hammaren höjd
      Hammaren berg
      Hammargravbäcken bäck
      Hammargravbäcken bäck
      Hammargraven dalsänka
      Hammargravåsen ås
      Hammargravåsen ås
      Hammargravåsen berg
      Hammarshöjden berg
      Hammarhöjden berg
      Hammarmyren myr
      Hammarshöjden höjd
      Hammarshöjden höjd
      Hammarstjärnen tjärn
      Hammarstjärnen tjärn
      Hammarströmmen fors
      Hammartjärnen tjärn
      Hammaruggen höjd
      Hammaruggen höjd
      Hammaruggen bergstopp
      Hammaruggen berg
      Hammerbäcken bäck
      Hammerdal bergsluttning
      Hammerforsen fors
      Hammerhuset fördjupning
      Hammerhöstet berg
      Hammerhöstet bergkomplex
      Hammertjärnen, Nördre tjärn
      Hammertjärnen, Syndre tjärn
      Hamptjärnen tjärn
      Hamptjärnen tjärn
      Hamrarna berg
      Hamre bergsstup
      Hamrebäcken bäckar
      Hamrebäcken, N. bäck
      Hamrebäcken, S. bäck
      Hamreforsen fors
      Hamreforsen fors
      Hamrehöstet höjd
      Hamrehöstet höjd
      Hamretjärnen, se Bustatjärnen tjärn
      Hamretjärnen tjärn
      Hamretjärnen tjärn
      Hamretjärnen, Södra, Norra tjärnar
      Hanflobäcken bäck
      Hanflomyren myr
      Hannflomyrarna myrar
      Hansflon flo
      Hansflon myr
      Hansflon myr
      Hans-Sakristjärnen tjärn
      Hans-Sakristjärnen tjärn
      Hanssakristjärnen tjärn
      Hans Sakris´-tjärnen tjärn
      Haraaven vik
      Haramoren sandhed
      Hatten, se Lövhatten höjd
      Hatten fjäll
      Hattvallen fäb.
      Hedarkvarnen kvarn
      Hedarna fjällplatåer
      Heden höjd
      Heden, se Rällvålen fjäll
      Heden, se Storheden hed
      Hedan skogsområde
      Heden, se Rällvålen, Östra Saknas
      Heden, se Rällvålen höjd
      Heden höjd
      Heden bergshöjd
      Hedningsvallarna slät plats
      Hedningsvallarna markområde
      Hemkölen myr
      Hemmanaven vik
      Hemåsen ås
      Hemåsen ås
      Hemåsen bergås
      Hemåsen bergås
      Hemåsen berg
      Hemåskällbäcken bäck
      Hermansflon flo
      Hermansflon mosse
      Hermansflon mosse
      Hermansflon myr
      Herrtäkten äga
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hibergsbäcken bäck
      Hibergskälen myr
      Hibergskällan myr
      Hibäcken bäck
      Hibäcken bäck
      Hissjöarna sjöar
      Hissjöberget berg
      Hisjön, V. o. Ö. sjöar
      Västra och Östra Hisjön sjöar
      Hissjön, Västra sjö
      Hisjön, Västra sjö
      Hisjön, Östra sjö
      Hissjön, Östra sjö
      Hjällsflon myr
      Hjällsflon myr
      Hjällsjöhögarna höjder
      Hjällsjöbäcken bäck
      Hjällsjön sjö
      Hjällsjön sjö
      Hjällsjöån å
      Hokaberget del av Gänsjöknättarna
      Hokaberget, se Öreknätten höjd
      Hokaberget berg
      Holfljot myr
      Holmarna holmar å myr
      Holmarna myr
      Holmarna myr
      Holmarna holmar
      Holmbäckdalen bäckdal
      Holmbäcken bäck
      Holmbäcken bäck
      Holmbäcken bäck
      Holmbäcken bäck
      Holmbäcken bäck
      Holmen mellan Sjöom näs (vid högvatten holme)
      Holmflon flo
      Holmflon flo
      Holmmyren, se Holmarna myr
      Holmmyren, se Holmarna myr
      Holmmyren myr
      Holmsäldret sträcka av Härjån
      Holmtjärnarna tjärnar
      Holmtjärnarna tjärnar
      Holmåsen ås
      Holmåsen ås
      Holmåsen berg
      Holmåsen bergås
      Holmängarna slåttängar
      Holmängena ängar
      Holmängena ängar
      Hosmyren myr
      Huckerholmen holme
      Huckerholmen holme
      Huckerholmen holme
      Hundsjön sjö
      Hundsjöskorven berg
      Hundsjötjärnen, se Nedre Valltjärnen tjärn
      Hundsjöån å
      Hundsjöåsen ås
      Hundsrumpan slåttermark
      Hunsåsen berg
      Husmyrarna myrar
      Husmyrbrottet backsluttning
      Husmyren myr
      Husmyrholmen tallbacke
      Husmyrtjärnen, Stora och Lilla tjärnar
      Husmyrtjärnen tjärn
      Hyltan slåttermark
      Hyltorna myr?
      Håbackeggen ås
      Håbackeggen höjd
      Håbackeggen sandås
      Håberget, se Haberget berg
      Håberget, se Haberget berg
      Håberget, se Haberget Saknas
      Hågna fjäll
      Hågntjärnen tjärn
      Hålfljot myr
      Hålla, se Flyhållan höjd
      Hållaberget berg?
      Hållan, se Lövhållan höjd
      Hållan höjd
      Hållan höjd
      Hållan berg?
      Hållan sandås
      Hållan berg
      Hållan bergås
      Hållan berg
      Hållan berg
      Hållkvarnen kvarn
      Hållmorarna skogsområde
      Hållmyren myr
      Hållorna höjd
      Hållvallen fäb.
      Hållvägen körväg
      Hållåkern äga
      Hållänget äng
      Hån vatten
      Hån tjärn
      Hån tjärn
      Hån sjö
      Hån sjö
      Hån sjö
      Hån utan Bron del av sjö
      Häbbarsbrändan brända
      Hädestberget berg
      Häggingan å
      Häggingfjället fjäll
      Häggingfjället fjäll
      Häggingfjället fjäll
      Häggingfjället fjäll
      Häggingfjället fjäll
      Häggingfjället fjäll
      Häggingån å
      Häggnabben näs
      Häggnabben udde
      Häktmorarna? slått
      Häktmoren äga
      Hälle backar
      Hället backar
      Hället vattenfall
      Hällmyrarna myrar
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnen tjärn
      Hängnabben, se Häggnabben näs
      Härbersmoren sandhed
      Härbäcken bäck
      Härbärgsbrändorna höjder
      Härbärgsflon flo
      Härdalsryden Saknas
      Härdalsryden Saknas
      Härdäaven vik
      Härflon myr
      Härgrav bäckdal
      Härgrav bäckdal
      Härgrav djup dalgång
      Härgrubban dalsänka
      Härgrubborna dal
      Härjebroströmmen fors
      Härjeå-. Se Härjå-! Saknas
      Härjeån å
      Härjeån, L., se Lillhärjån källå
      Härjåbroforsen fors
      Härjåbron bro
      Härjeåsjön sjö
      Härjån å
      Härjån å
      Härjån å
      Härjån å
      Härjån å
      Härjån älv
      Härjån, Lilla å
      Härjåsjödammen dammbyggnad
      Härjåsjöhållan berg
      Härjåsjöhållan berg
      Härjåsjön sjö
      Härjåsjön sjö
      Härjåsjön sjö
      Härslättan område
      Härvall strandäng
      Härvall(arna) odlad mark
      Härvdöden skogsområde
      Härvskaftmoren skogsområde
      Hässjeängena ängar
      Hässjeängesaven vik
      Hässjängavorna vik
      Hästblädjedalen, se Starrblädjedalen bäckdal
      Hästblädjedalen del av dalgång
      Hästmorbäcken bäck
      Hästmoren skogsområde
      Hästmorkälen myr
      Hästmorkölen flo
      Hästmorkölen flo
      Hästmorkölen mosse
      Hästnäset slåttänge
      Hästnäset äng
      Hästnäset näs
      Hästnässtugan stuga
      Häståsen fäb.
      Häståsen ås
      Häståsen ås
      Häståsen ås
      Häståsen bergås
      Häståsen berg
      Häståsen, L. och St. berg
      Lill Häståsen ås
      Häståsen, Lill berg
      Stora Häståsen ås
      Häståsen, Stora berg
      Häståslillåsen, Lillåsen ås
      Häståsmyren myr
      Häståsremmet ås
      Häståsremmet ås
      Högarna höjder
      Högbolet fäbod
      Högen höjd
      Högmyrarna myrar
      Högsberget fäb.
      Högsberget berg
      Högsberget triangelpunkt
      Högsberget berg
      Högsbergsflon flo
      Högsbergsflon flo
      Högstberget berg
      Högtanden, L. Saknas
      Högtandholmen höjd
      Högtandtjärnen tjärn
      Högtanen, L. höjd
      Högtanen, St. fjäll
      Högtantjärnen tjärn
      Högtan(tjärn)holmen höjd
      Högtanstjärnen tjärn
      Höjden skogsås
      Höjderna höjder?
      Höktanden, L. och St. fjäll
      Högstberget, se Högsberget berg
      Höktanden berg
      Höktanden, Lilla höjd
      Höktanden, Stora höjd
      Höktanden, Lilla berg
      Höktanden, Stora fjäll
      Höktandholmen holme i myr
      Höktandtjärnen tjärn
      Höktjärnen, se Högtandtjärnen tjärn
      Höktjärnen, se Höktandtjärnen Saknas
      Höljeloken slåttänge
      *Hölle berg?
      Höstbetena myrar
      Höstesberget, se Höstet berg
      Höstesberget berg
      Höstestjärnen tjärn
      Höstestjärnen tjärn
      Höstesåsen, se Hammerhöstet berg
      Höstesåsen bergås
      Höstet fäb.
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet berg? (höjd?)
      Höstet berg?, (höjd?)
      Höstet berg
      Höstet höjd
      Höstet höjd
      Höstet berg
      Höstet, se Hammerhöstet berg
      Höstet berg
      Hösttjärnen tjärn
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnremmet skogsås
      Hötjärnremmet skogsområde
      Hötjärnremmet sandås
      Hötjärnremmet skogsområde
      Ikornbergsbäcken bäck
      Ikornbergetjärnen tjärn
      Ikornhögen berg
      Illbäcken bäck
      Illbäcken bäck
      Illbäcken bäck
      Illbäcken bäck
      Illbäcken bäck
      Illbäcken bäck
      Imen sjö
      Imen = Orrmosjön sjö
      Imen sjö
      Imen sjö
      Isvattsängarna ängar
      Ivarsgärdet äga (åker)
      Jo Anders´-stränderna slåttermarker
      Jo Anders´-ängena strandängar
      Jo Ers´-odlingen nyodling
      Johalvarsan kvarn
      Jonasbäcken bäck
      Jonastjärnarna tjärnar
      Jonastjärnarna tjärnar
      Jonastjärnarna tjärnar
      Jonastjärnarna tjärnar
      Juckraberget fäb.
      Juklaberget berg
      Jutvall äga
      Jyrskyllberget berg
      Jällsflon myr
      Jällsjön, L. och St. sjöar
      Jällsjöbäcken bäck
      Jällsjöhögen backhöjd
      Jällsjökölen myr
      Jällsjön, Stora och Lilla sjöar
      Lilla och Stora Jällsjön sjöar
      Jäns-Mattsslättet slätt
      Jänteshöstet, se Jönteshöstet Saknas
      Jänteshöstet, se Jönteshöstet berg
      Järmobäcken bäck
      Järmobäcken bäck
      Järmobäcken bäck
      Järnmobäcken bäck
      Järpmyren myr
      Järvingskäl myr
      Järvingskölen myr
      Järvingskölen myr
      Järvingskölen myr
      Jätterholmen skogshöjd
      Jöntesbäcken å
      Jöntesbäcken Saknas
      Jönteshöstet höjd
      Jönteshöstet höjd
      Jönteshöstet berg
      Jönteshöstet höjd
      Jönteshöstet berg
      Kallblästbäcken, se Källbrästbäcken bäck
      Kallbrästbäcken bäck
      Kallbrästbäcken bäck
      Kallblästbäcken bäck
      Kallbrästbäcken bäck
      Kallfännet tjärn(?)
      Kallfännet lugnvatten
      Kallfännet tjärn
      Kallfännmyrarna myrar
      Kallkälltjärnarna, se Barkatjärnen Saknas
      Kallkälltjärnarna tjärnar
      Kallkälltjärnarna tjärnar
      Kallkälltjärnarna tjärnar
      Kallmortopparna myrholmar
      Kallmortopparna myrholmar
      Kallmortopparna höjd
      Kallmyren myr
      Kallmyren myr
      Kallmyren myr
      Kallmyren myr
      Kallmyren myr
      Kallpanna,se Kallfänne tjärn
      Kallpanna, se Kallfännet Saknas
      Kallpanna, se Kallfännet lugnvatten
      Kallpanna tjärn
      Kalltjärnen tjärn
      Kalvbodtjärnen tjärn
      Kalvbodtjärnen tjärn
      Kalvbodtjärnen tjärn
      Kalvbodåsen ås
      Kalvbuåsen ?triangelpunkt
      Kalvbuåsen bergås
      Kalvbodåsen berg
      Kalvbogtj. tjärn
      Kalvbyttlokar lokar
      Kalvbyttlokarna Saknas
      Kalvbyttlokarna vattensamlingar
      Kalvbyttloken tjärn
      Kalvfljot myr
      Kalvflioten myr
      Kalvflöten myr
      Kalvflyet myr
      Kalvgräskällan bäck
      Kalvgrästjärnen tjärn
      Kalvgrästjärnarna tjärnar
      Kalvloken vattensamling
      Kampholmen holme
      Kampholmen tallbacke
      Kampholmen halvö
      Kampvallen sträcka av Härjåns strand
      Kampviken vik
      Kampviken vik
      Kanalen ovan Hån grävt utlopp av å
      Kanalen ovan Södstjärnen grävt utlopp av å
      Karsbäcken bäck
      Karthammaren bergsstup
      Karthammaren bergknalle
      Karthammaren berghöjd
      Kattuggeldalen dal
      Kavelbroarna bro
      Kavelbromyren myr
      Kettilsjöån å
      Kilarna ängar
      Kilarna äga
      Killingmyren myr
      Killingön ö
      Kilängena ängar
      Kittel-loken tjärn
      Kittelsjön sjö
      Kittelsjöån å
      Kjelstugan flottningsstuga
      Klappflon flo
      Klemesen, se Mesen höjd
      Kleven berg
      Klingerkölen myr
      Klinglabäcken, se Grötbassbäcken bäck
      Klinglahögen höjd
      Klockmyren myr
      Kloppflon myr
      Klubbnäset näs
      Klubbnäsänget änge
      Kluckmyren myr
      Kluckmyren myr
      Klumpdiket myrmark
      Klumpgrinden grind
      Klutmyren myr
      Klåppflon myr?
      Klåvesgatan väg
      Klåvesängarna ängar
      Knapelnäset näs
      Knapernäset näs
      Knoppelåg ström
      Knovamyra myr
      Knutshålet tjärn
      Knutsö slåttänge
      Knoppen höjd
      Knutshåltjärnen tjärn
      Knätten berg
      Knätten höjd
      Knätten höjd
      Knätten, L. och St. bergstoppar
      Knätten höjder
      Lilla och Stora Knätten höjder
      Knätten, Stora och Lilla bergstoppar
      Knättkälen myr
      Knävelsbäcken bäck
      Knävesbäcken bäck
      Knävelsbäckkälen myr
      Knösbackarna höjder
      Knösbäcken bäck
      Knösbäcken bäck
      Knösbäcken bäck
      Knösen höjd
      Knösen höjd
      Knösen höjd
      Kojeflon myr
      Kojeflon myr
      Kojeflon myr
      Kojeloken tjärn
      Koldalsmyren myr
      Koltjärnen tjärnar
      Koltjärn-, se Kåltjärn- Saknas
      Koltjärnmyren, se Kåltjärnmyren myr
      Koltjärnåsen, se Kåltjärnåsen berg
      Komyren myr
      Konemoren skogsområde
      Konemorsbäcken bäck
      Konungshögen hög
      Konungshögen kulle
      Konungsänget slåttesänge
      Konungsänget äng
      Korsdiket myr
      Korsdikholmen skogsområde
      Korsholmen höjd
      Korskällan myr
      Korskällan myr
      Korskällan bäck
      Korskälltjärnen tjärn
      Korskälltjärnen tjärn
      Korskällåsen berg
      Korskällåsen bergås
      Korskölen myr
      Korstj., L. och St. tjärnar
      Korstjärnbäcken bäck
      Korstjärnen tjärn
      Korstjärnen tjärn
      Korstjärnen tjärn
      Korstjärnen tjärn
      Korstjärnen, Lilla tjärn
      Korstjärnen, Stora tjärn
      Korstjärnen, Stora o Lilla tjärnar
      Stora och Lilla Korstjärnen tjärnar
      Kovallsjön sjö
      Kringelkälen myr
      Kringelkölen myr
      Kringelkölen myr
      Kringelmyren myr
      Kringeltjärnbäcken bäck
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringlabäcken namn på Grötvassbäcken
      Kringlahögen sandås
      Kringlahögen höjd
      Kringlahögen höjd
      Kringlahögen höjd
      Kringlahögstugan stuga
      Kringlahögstugan timmerkoja
      Krokan kvarn
      Krokdans slåtterängar
      Krokdans slåttänge
      Kroken åker
      Krokflon flo
      Krokflon flo
      Krokflon myr
      Krokflon mosse
      Krokslåttvallen fäb.
      Krokslåttåsen åsar
      Krokslåttåsen, Norra ås
      Krokslåttåsen, Nördre berg
      Krokslättåsen, Norra bergås
      Krokslåttåsen, Södra ås
      Krokslättåsen, Södra bergås
      Krokslåttåsen, Syndre berg
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäckåsen höjd
      Kruggarna område
      Krukorna dalar
      Krullseldret lugn
      Kråkbäckkölen myr
      Kråkbäckåsen ås
      Kråkbäckåsen ås
      Kråkfloberget berg
      Kråkfloberget berg
      Kråkfloberget berg
      Kråkflon flo
      Kråkflon myr
      Kråkgärdet Saknas
      Kråkspettnabben udde
      Kråmbodarna skogsområde (mor)
      Kråmbodbäcken bäck
      Kråmbodbäcken bäck
      Kråmbodgrubban del av dalgång
      Kråmbäcken bäck
      Kubbkällmyren myr
      Kumbelön ö
      Kusholmen holme
      Kusholmen holme
      Kusåsen ås
      Kusåstjärnen tjärn
      Kuttåsen ås
      Kuttåsen ås
      Kuttåsen berg
      Kvannkällan bäck
      Kvannkällkälen myr
      Kvannöjarna strandängar
      Kvarnbrunnen bäck
      Kvarnbrunnen bäck
      Kvarnbrunnen bäck
      Kvarnbrynjen, se Kvarnbrunnen och Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbrynjen bäck
      Kvarnbrynjen bäck
      Kvarnbrynjen bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarnbäcknäset näs
      Kvarnbäcknäset udde
      Kvarnhögarna höjder
      Kvarnkällan bäck
      Kvarnkölen myr
      Kvarnskalet äng
      Kvarnskalmyren myr
      Kvarnvasslan å
      Kvarnvasslan å
      Kvarnvasslan bäck
      Kvarnvasslan bäck
      Kvarnvasslan å
      Kvarnvasslan å
      Kvarnvasslan å
      Kvarnån uttorkad gren av Härjån
      Kvarnängena slåtterängar
      Kvarnängeshögen sandås
      Kvarnängeshögen höjd
      Kvarnöarna slåttäng
      Kvesutmyren myr
      Kvesutmyren myr
      Kvägeldammen damm
      Kvägelåsen berg
      Kvägelåsen Saknas
      Kvägelåsen ås
      Kvägelåsen ås
      Kvägelåsen berg
      Kvägelåsen bergås
      Kväglan bäck
      Kväglan Saknas
      Kväglan å
      Kväglan bäck
      Kväglan bäck
      Kväglan å
      Kvällgravbäcken bäck
      Kvällsgravbäcken bäck
      Kvällgraven dal
      Kvällsgraven dalgång
      Kvällsgraven dalgång
      Kyrkesolabäcken bäck
      Kyrkesolabäcken bäck
      Kyrkesolabäcken bäck
      Kyrkesolabäcken bäck
      Kyrkesolakälen myr
      Kyrkesolakölen flo
      Kyrkesolakölen myr
      Kyrkesolakölen mosse
      Kyrkliden slåttermark
      Kyrkliderna strandängar
      Kyrkola? stentag
      Kyrkolen markområde
      Kyrkolmyren myr
      Kyttvallbäcken, se Köttvallbäcken bäck
      Kyttvallbäcken bäck
      Kyttvallbäcken bäck
      Kyttvallen sandhed
      Kyttvattbäcken bäck
      Kåltjärnen, St., se Storkåltjärnen tjärn
      Lilla Kåltjärnen tjärn
      Kåltjärnen, Stora och Lilla tjärnar
      Stora Kåltjärnen tjärn
      Kåltjärnen, Stora tjärn
      Kåltjärnmyren myr
      Kåltjärnmyren myr
      Kåltjärnmyren myr
      Kåltjärnmyren myr
      Kåltjärnåsen bergås
      Kåltjärnåsen berg
      Lilla Kåltjärnåsen ås
      Kåltjärnåsen, Stora och Lilla åsar
      Stora Kåltjärnåsen ås
      Kåsen tallhed
      Kåsselkällorna bäck
      Kåsseltjärnen = Korskälltjärnen Saknas
      Kåsseltjärnen tjärn
      Kåsseltjärnen tjärn
      Kåsseltjärnen tjärn
      Kåsselåsen = Korskällåsen Saknas
      Kåsselåsen ås
      Kåsselåsen ås
      Kåsselåsen berg
      Källan bäck
      Källan fäb.
      Källarhalsbäcken bäck
      Källarhalsbäcken bäck
      Källarhålsbäcken bäck
      Källarhalsbäcken bäck
      Källarhalsgraven ravin
      Källbroarna kavelbroar
      Källbäcken bäck
      Källbäcken bäck
      Källmorarna myrar(?)
      Källmorarna myrar
      Källmyrarna myrar
      Källmyrarna myrar
      Källmyrarna myrar
      Källmyrarna myrar
      Källmyrbäcken bäck
      Källmyren myr
      Källmyren väster om Håbackeggen myr
      Källmyren myr
      Källorna myrar
      Källorna äga
      Källorna nyodling
      Källremmet ås
      Källremmet ås
      Källremmet sandås
      Källremmet skogsområde
      Källremmet skogsområde
      Källriset slåttänge
      Källtjärnen tjärn
      Källtjärnen tjärn
      Källtjärnen tjärn
      Källön änge
      Kälsbrunnen bäck
      Kälsbäcken bäck
      Kälsjön sjö
      Kälsmyren myr
      Kämbelön holme
      Käringeggbäcken bäck
      Käringeggen ås
      Käringeggen? ås
      Käringeggen sandås
      Käringeggen höjdsträckning
      Käringeggtjärnen tjärn
      Käringkroken landsvägskrök
      Käringkroken landsvägskrök
      Käringkroken krok på vägen
      Käringmyren myr
      Käringmyren myr
      Käringänget änge
      Kättelsjön, se Köttelsjön och Köttelsjöån sjö
      Kättelsjön sjö
      Kättelsjön sjö
      Kättelsjöån å
      Köl-, se Käl- Saknas
      Kölen myr
      Kölsbrunnen bäck
      Kölsbrynjen, (Kölsbrunnen), se Kälsbrunnen bäck
      Kölsbrynjen bäck
      Kölsbrynjen bäck
      Kölsbuskhögen höjd
      Kölsbäcken bäck
      Kölsbäcken bäck
      Kölsbäcken bäck
      Kölsbäcken bäck
      Kölshögen, Stora och Lilla höjder
      Kölsjön sjö
      Kölsjön sjö
      Kölsjön sjö
      Kölsmyren myr
      Kölsmyren myr
      Kölsmyren myr
      Körstuolabäcken, se Kyrkesolabäcken bäck
      Körstuolabäcken, se Kyrkesolabäcken bäck
      Köttelsjökälarna myrar
      Köttelsjön sjö
      Köttelsjöåkälarna myrar
      Köttelsjöån å
      Köttkälen myr
      Köttkölen myr
      Köttkölen myr
      Köttkölen myrköl
      Kötvallbäcken bäck
      Kötvallbäcken bäck
      Köttvallbäcken bäck
      Köttvallen område
      Köttvallslättan skogsområde
      Köva bäck
      Kövgässelbäcken bäck
      Kövgässlan betesland
      Laduängena slåtterängar
      Lantartjärnen tjärn
      Lantartjärnen tjärn
      Lantartjärnen tjärn
      Lantatjärnen, Lantartjärnen tjärn
      Lantatjärnarna tjärnar
      Lapphöghålet myr
      Lapphögnäset udde
      Lapphögviken vik
      Larsmyren myr
      Larsmyren myr
      Lassbodberget berg
      Lassbodsjön sjö
      Lasshållan bergsträckning
      Lasskällan källa och myr
      Lassvallen strandområde
      Laxsjöknoppen berg
      Laxsjöknoppen berg
      Laxön äga
      Ledtjärnen tjärn
      Lekarbackar höjder
      Lekarbackarna höjd
      Lekarbackarna höjd
      Lekarbacken bergknalle
      Lermyren myr
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerån å
      Lerån å
      Lerån å
      Lerån å
      Lerängesbäcken bäck
      Lerängesmoren skogsområde
      Lerängesbäcken bäck
      Lesberg äga (åker)
      Letjärnkölen Saknas
      Leveråsbäcken bäck
      Leveråsen ås
      Leveråsen ås
      Leveråsen bergås
      Leveråsen berg
      Leveråskälen myr
      Leveråstjärnen tjärn
      Leveråstjärnen tjärn
      Leveråstjärnen tjärn
      Leveråstjärnen tjärn
      Leveråsvallen fäb.
      Liden bergsluttning
      Liden bergssluttning
      Lillabborrtjärnen tjärn
      Lillabborrtjärnen tjärn
      Lillandberget berg
      Lillandbrunnen bäck
      Lillaspåsen berg
      Lillaspås bergås
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillblekan å
      Lillblekan å
      Lillblekan å
      Lillblekan å
      Lillblekåsen berg
      Lillbrottet berg
      Lillbrunn se Brunn Saknas
      Lillbrättan berg
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lilldraggan bäck
      Lilldraggan vattendrag
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillfrägnet berg
      V. Lillgranåsen ås
      Ö. Lillgranåsen ås
      Lillgönan å
      Lill-Gönan å
      Lill-Gönan å
      Lillgönan å
      Lillgöpan bäck
      Lillgöpan bäck
      Lillhelvetet kvarn
      Lillhackåsen berg
      Lillhallarsjön sjö
      Lillhjällsjön sjö
      Lillholmen skogsholme
      Lillhusmyren myr
      Lillhärjådalen dalgång
      Lillhärjåkälen myr
      Lillhärjåkölen myr
      Lillhärjåkölen myr
      Lillhärjeåkölen myrköl
      Lillhärjån å
      Lillhärjån å
      Lillhärjeån å
      Lillhärjån å
      Lillhärjeån å
      Lillhärjån källå
      Lillhärjån källå
      Lillhärjån källbäck
      Lillhärjåosen utlopp
      Lillhärjåvallen fäb.
      Lillhästen sten
      Lillhäståsen berg
      Lillhögtanden berg
      Lillhögtanden berg
      Lillhöstet höjd
      Lillhöstet berg
      Lillikornberget berg
      Lillknätten bergstopp
      Lillkorstjärnen tjärn
      Lillkåltjärnen tjärn
      Lillkåltjärnåsen ås
      Lillkälen myr
      Lillkälen myr
      Lillkälen myr
      Lillkällan bäck
      Lillkälshögen höjd
      Lillkölen myr
      Lillkölen, se Näcktjärnbergsmyran myr
      Lillkölen myr
      Lillkölen myr
      Lillkölen myr
      Lillkölshögen moränås
      Lillkölen myr
      Lillmölingan å
      Lilloxsjön sjö
      Lillrönåsbrunnen bäck
      Lillrönåsen berg
      Lillrörtjärnen tjärn
      Lillrörtjärnen tjärn
      Lillsandet äga
      Lillsavåsen berg
      Lillsingnäset udde
      Lillsingnäset näs
      Lillsingnäsviken vik
      Lillsingviken vik
      Lillskogåsen berg
      Lillslåtten slåttermark
      Lillslåttgrubban dal
      Lillstenkällåsen berg
      Lillstranden slåttänge
      Lillstranden strandänge
      Lillstuvvallsåsen berg
      Lillstöten fjälltopp
      Lillstöten fjäll
      Lillstöten framskjutande brant parti
      Lillsvarttjärnen tjärn
      Lillsvartåsen berg
      Lillsäldret sträcka av Härjån
      Lilltandsjön del av utdikad sjö
      Lilltandåsen berg
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnbäcken bäck
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltoffstödmyren myr
      Lilltovåsen berg
      Lilltovåsen berg
      Lilltrollgraven ravin
      Lilluckan gren av Uckan
      Lilluckan fjällbäck
      Lilluckuvålen fjäll
      Lilluckuvålen fjäll
      Lillvasslan bäck
      Lillvasslan å
      Lillvasslan å
      Lillvasslan bäck
      Lillvasslan bäck
      Lillvasslan å
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillvimyren del av Vimyren
      Lillåbackarna backar?
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån gren av å
      Lillån vattendrag
      Lillåndbrunnen bäck
      Lillåndbrynjen bäck
      Lillåndbrynjen bäck
      Lillåndbrynjen bäck
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen ås
      Lillåsen bergås
      Lillåsen ås
      Lillåsen bergås
      Lillåsen berg
      Lillåsen bergås
      Lillåsen namn på Skogåsen
      Lillåsen berg
      Lillåsen berg
      Lillåsen berg
      Lillåsen berg
      Lillåsgrubban bäckravin
      Lillörberget berg
      Lillöretjärnen tjärn
      Lillörudtjärnen tjärn
      Lillörudtjärnen tjärn
      Lisslolas slåtterängar
      Ljotbäcken bäck
      Ljotbäcken bäck
      Ljotbäcken bäck
      Ljotbäcken bäck
      Lockenbolen myrar
      Loddan å
      Loddan å
      Loddbrunn bäck
      Loddbrunnen bäck
      Loddbrunnen bäck
      Loddbrunn(en) bäck
      Loddeggarna höjder
      Loddeggen sandås
      Loddeggen sandås
      Loddhedarna sandhedar
      Loddhedarna hedar
      Loddhedarna hedar
      Loddolen bergområde
      Loddnäset slåttänge
      Loddremmen höjder
      Loddån, se Låddan å
      Loddåänget avs.
      Logementet »myst»
      Logementet »myst»
      Lokamorarna myrar
      Lokarna myr
      Lokarna vattensamlingar
      Lokebärsbäcken bäck
      Lokebärsbäcken bäck
      Lokebärsbäcken bäck
      Loken äga, änge
      Lokubergsbäcken bäck
      Lokubergsheden skogsparti
      Lommyren myr
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnberget berg
      Lomtjärnberget berg
      Lomtjärnbäcken bäck
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnflon myr
      Lomtjärnknätten höjd
      Lomtjärnknätten höjd
      Lomtjärnknätten höjd
      Lomtjärnknätten höjd
      Lomtjärnsknätten berg
      Lomtjärnknätten bergstopp
      Lomtjärnknätten bergtopp
      Lomtjärnknätten bergstopp
      Lomtjärnmyren myr
      Loroberget, se Låråberget berg
      Loroberget, se Löröberget berg
      Loroberget berg
      Lortmyren myr
      Lugnet skogsområde
      Lunan å
      Lunet slåttänge
      Lundstjärnen tjärn
      Lunån å
      Lusabborrtjärnen tjärn
      Lusabborrtjärnen tjärn
      »Lusimented» plats
      Lussimentet, Stora och Lilla sluttningar
      Lussimentet slätt
      Lussimentkälen myrmark
      Lussimentkölen myr
      Lussimentåsen ås
      Lusimentåsen ås
      Lussementås bergås
      Lussimentåsen berg
      Lustjärnen tjärn
      Lustjärnen tjärn
      Lusänget slåtteräng
      Lyckehålen myrhål
      Lyckehålen myrhål
      Lyckeln sjö
      Lyckelsflyet myr
      Lyckelsjön sjö
      Lyckelsjön sjö
      Lyckelsjön, se Lycken sjö
      Lyckeltjärnen tjärn
      Lyckeltjärn tjärn
      Lyckeltjärnen tjärn
      Lyckelstjärnen tjärn
      Lyckelsån å
      Lycken sjö
      Lyckeslåtten slåtteräng
      Lystjärnen tjärn
      Lystjärnen tjärn
      Låddan och Låddhedarna, se Loddan och Loddhedarna Saknas
      Låddan å
      Låddan å
      Låddbrynjen bäck
      Låddhedarna, se Loddhederna Saknas
      Låddäggen sandås
      Låghedan fjäll
      Låghedarna, Östra, Mellersta och Västra fjälltoppar
      Lågheden höjd
      Lågheden fjäll
      Låkonbordarna myrar
      Långbrovålen myr
      Långfonnen fjäll
      Långfonnen fjäll
      Långfonnen, se Formen fjäll
      Långfännfjället, se Fonnfjället fjäll
      Långfännkölen, se Fonnkälen Saknas
      Långfönnfjället fjäll
      Långfönnkölen myr
      Långhansåkern äga
      Långhögen höjd
      Långhögen höjd
      Långmoren skogsområde
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långnäset udde
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långolas slåtterängar
      Långolashögen backhöjd
      Långolasänget slåttänge
      Långseldret lugn
      Långskogen skog
      Långstranden strandäng
      Långsvedan, Stora och Lilla tallhedar
      Långsäldret sträcka

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.