ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillhärdals socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 1107 Bebyggelsenamn : 626 Naturnamn : 2804
Kölsvallen fäb. Lomtjärnen tjärn Mölingdalsvallen fäbodv. Långtjärnbäcken bäck
Kölsvallen fäbod /Se Lomtjärnen tjärn Mölingdalsvallen fäb. Långtjärnen tjärn
Kölsvallen fäbod /Se Lomtjärnen tjärn Namnlösstugan flottningsstuga(?) Långtjärnen tjärn
Kölsvallen, Nedre fäb. Lomtjärnen tjärn Namnlösstugan stuga Långtjärnen tjärn
Kölsvallen, Övre fäb. Lomtjärnknätten skogsområde Namnlösstugan flottningsstuga Långtjärn tjärn
Lasshållan plats /Se *Loupars hello gränsmärke Namnlösstugan stuga Långtjärnen tjärn
Laufkleppar Saknas *Lugnmyren myr Nedan Forsbacken stuga Långtjärnen tjärn
Leigstigr. Saknas Lugnån å Nedan Forsen stuga Långtjärnen tjärn
Leveråsen fäbod /Se »lukers haalde», se *Lukers hålla Saknas Ned i Graven småbruksbebyggelse Långtjärnen tjärn
Leveråsvallen fäb. *Lukers hålla(?) Saknas Ned i Moren hemman Långtjärn tjärn
Lillhärdals kyrkby, se Kyrkbyn by Lunan vattendrag Ned i Tuvan lht Långtjärnen tjärn
Lillhärjeådalen gd /Se Lunet slåttänge Ned med Dammen bebodd dammstuga Långtjärnen tjärn
Lillhärjåbygget nybygge /Se Lugn Myra (-myra) myr Ned å Mon gårdar Långtjärnen tjärn
Lillhärjåvallen fäb. Lungnån å Nordanhån by Långtjärnen tjärn
Lillhögen gd /Se Lunån å Nordanhå by Långtjärnen tjärn
Lillåstugan koja Luskierå gränsberg Nordanhån by Långtjärnen tjärn
Ljonarnes Saknas Luskierå gränsberg Nordantill Saknas Långtjärnen tjärn
Luskojan koja Lusknäppen terräng Nordeggen bebyggelse Långtjärnen tjärn
»lyzla hærdhale» se Lillhärdal sn Lussimentet dal Nordeggen hemman och lägenheter Långtjärnen tjärn
Länsmansmon= 8 Kyrkbyn gd /Se Lussimentåsen ås Nordeggen bebyggelse Långtjärnen tjärn
Lörbergsvallen fäb. Lyckeln sjö Nordeggårdarna gårdar Långtjärnen tjärn
Lövhattvallen fäb. Lyckelsjön sjö Nordhållan fäbodar Långtjärnen tjärn
Lövhögen bebygg. /Se Lyckelstjärnen tjärn Nord i fjösen t. Långtjärnen tjärn
Lövhögen fäb. Lyckelsån bäck Nord i Gården småbruk Långtjärnrösten skogås
Lövhögen by /Se Lyskjesvålan berg Nord i gården bebyggelse Långåkern äga
Lövnäsvallen gård /Se Låddan å Nord i Vi Saknas Lånån, se Lunan Saknas
Lövnäsvallen bebyggg. /Se Låddan å Nord-med Hån bebyggelse Lånån, se Lunån å
Lövnäsvallen gd:ar /Se Låddan å Nord å Eggen hemman och lägenheter Lånån å
Messas gd /Se Låddan å Nordåsen gårdar Lånån å
*Mickelgården gd Låddan å Norrbo hemman Låvåberget berg
Milleststöreset koja? Låddan å Norr i gården bebyggelse Låråberget berg
Mon f.d. by /Se Låddan å Norr på eggen gd Lädjemyrbäcken bäck
Morvallen fäb. Låddan biälv /Se Nybo lht Lädjemyren myr
Mossebodarna fäbodar Låddbrynnen bäck Nybo hemman Läggemyrbäcken bäck
Motala koja Låddhedarna hedar Nybo hemman Läggemyren, se Lädjemyren myr
Myrvallen f.d. fäb. Lågheden, Mellersta berg Nybo lht (bageri) Läggemyren myr
Mågas = 16 Sunnanå Saknas /Se Lånan å Nybodarna fäb. Läggemyren myr
Mågas gd /Se Lånan vattendrag Nybodarna Saknas Läggemyren myr
Mågbacken = 15 Sunnanå Saknas /Se Lånan å /Se Nybodarna fäbodställe Löran å
Mångs = 5-6 Orrmo Saknas /Se Långfonnen fjäll Nybodarna Saknas Löran å
Mångs = 6-7 Sunnanå Saknas /Se Långfånja fjäll Nybodarna Saknas Löran å
Mölingdalsvallen fäbod Långhögen höjd Nybodarna fäbodv. Löran å
Namnlösstugan koja *Långmyren myr Nybodarna fäbodar Löran å
Nordanhå by /Se Långmyren myr Nybodarna fäbodv. Lörberget berg
Nordanhå by /Se Långtjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Lörberget fäb.
Nordanhån by /Se Långtjärnen tjärn Nybodarna fäbodv. Lörberget berg
Nordanhå gd:ar /Se Långtjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Lörberget berg
Norra hållan = 38 Kyrkbyn Saknas /Se Långtjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Lörbergskölen myr
Nybodarna fäb. Långtjärnen tjärn Nybodarna fäbodv. Lörbergskölen myr
Nybodarna fäb. Långtjärnheden hed Nybodarna fäb. Lördagskälen myr
Nybodarna fäb. Lånån å Nybodarna fäbodv. Lördagskölen flo
Nybodarna fäb. Lånån å Nybodarna fäb. Lördagskölen mosse
Nybodarna fäb. Lånån å Nybodarna fäb. Lördagskölen mosse
Nybodvallen fäb. Lånån å Nybodarna fäb. Lörgrenen där Risbäcken rinner ut i Lörån
Näcktjärnstugan flottningsstuga Lånån å Nybodarna fäb. Lörkällan bäck
Nötbjörnsnäs förr bebyggelse /Se Lånån å Nybodarna fäb. Lörkällan bäck
Nötbjörnsnäs plats vid å /Se Lånån å /Se Nybodarna fäbod Lörkälen myr
Olingdal by Låråberget berg Nybodarna fäbod Lörkölen myr
Olingdal by Lååra Fl: å Nybodvallen fäbod Lörkölen myr
Olingdal by Låår B.?, se Lörberget berg Nybodvallen fäb. Lörån å
Olingdal by Läggemyren myr /Se Nybodvallen fäbodar Lörån å
Olingdal by Läjemyren sank mark Nybodvallen fäbodv. Lörängarna slåttänge
Olingdal by Läjemyren myr /Se Nybovallen fäb. fäb. Löröberget berg
Olingdal by Löran å Nybygget lägenhet Löskesvålen berg
Olingdal by /Se Löran å Nygård lht Löskesvålen bergshöjd
Olingdal by /Se Löran å Nygård lht Löskesåsen, se Löskjet berg
Olingsjövallen fäb. Löran å Nygården numera obrukat namn på gård Löskesåsen ås
Olingskog by /Se Löran å Nygården lht Löskesåsen ås
Olingskog by /Se Löran å Nygärde avs. Löskesåsen bergås
Olingskog by /Se Löran å Nygärdet hmd Löskjesvålen berg
Olingskog by /Se Löran el. Lörån vattendrag /Se Nykvarnen skvaltkvarn Löskjet berg
Olinja å /Se Lörberget berg Nättjärnstugan stuga Löten myrtrakt
Opp i grubban = 23-24 Kyrkbyn, se Grubban Saknas Lörberget berg Näcktjärnstugan flottningsstuga Lötbron bro
Opp i svedjan = 20-22 Kyrkbyn, se Svedjan Saknas Lördagskölen sank mark Nörderhållan hemman Lövberget berg
Orrmo by Lörgrenen bäckutflöde /Se Ol Ers´ hemman Lövberget berg
Orrmo by Lörkölen sank mark Ol Ers bebyggelse Lövbergsflon myr
Orrmo by? Lörån el. Löran vattendrag /Se Ol-Ers bebyggelse Lövhatten fjäll
Orrmo by Löskesvålen gränsberg Olingdal by Lövhatten fjäll
Orrmo by Löskesvålen gränsberg Olingdal by Lövhatten höjd
Orrmo by /Se Löskesvålen gränsberg Olingdal by Lövhatten höjd
Orrmo by /Se Löskesvålen berg Olingdal by Lövhatten fjälltopp
Orrmo by /Se Löskesvålen berg Olingdal by Lövhattvallen, se Hattvallen fäb.
Osstugan stuga Löskesvålen berg Olingsjön gård Lövholmen backhöjd
Pell-Pers = 3 Nordanhå Saknas /Se *Löveråssjön sjö Olingsjövallen gård och fäb. Lövholmen holme
Penningbacken = 1 Sunnanå Saknas /Se Lövfallet bergssluttning Olingsjövallen fäbod Lövhushammaren = Dravattsåsen Saknas
Petsamo stuga Lövhatten fjäll Olingsjövallen gård Lövhushammaren berg
Prästbordet khbost. Lövhatten fjäll Olingsjövallen fäbodv. Lövhushammaren höjd
Prästbordet khbost. Lövhatten berg /Se Olingskog by Lövhushammaren berg
Prästbordet khbost. /Se Lövhushammaren terräng Olingskog numera obebodd by Lövhusholmbäcken bäck
På backen = 17 Kyrkbyn Saknas /Se Lövhuskölen sank mark Olingskog by Lövhusholmen skogsparti
På eggen = 21 o. 22 Sunnanå Saknas /Se Lövhusåsen berg Olingskog by Lövhusholmen skogsparti
På heden = 31 Kyrkbyn Saknas /Se Lövhållan berg Ol Jens´ hemman Lövhuskälen myr
Pål-Hansstugan stuga (öde?) Lövhållan berg /Se Ol-Jens bebyggelse Lövhuskölen myr
Pänningbacken gd /Se Lövkläppen berg Ol Jöns bebyggelse Lövhuskölen myr
Pörvallen fäb. Lövkläppen berg Ol Nils bebyggelse Lövhuskölen mosse
Rasmusbacken backe /Se Lövkläppen berg /Se Ol-Nils´ nedlagd gård Lövhusåsen ås
Rasp fäb. ?Lövkläppen gränsmärke, berg /Se Ol-Nils gd Lövhusåsen ås
Randhamrar Saknas Lövnäsnabben udde Ol Svens bebyggelse Lövhusåsen bergås
Remsvallen fäb. Lövsalbäcken bäck Opp i gården bebyggelse Lövhusåsen berg
Rensjökojan koja Lövsalen terräng Opp i gården bebyggelse Lövhålla berg
Rensåsen bebyggelse /Se Lövåsen höjd Opp i gården bebyggelse Lövhållan, se Lövvardar berg
Rensåsvallen f.d. fäb. Lövåsen berg Opp i hällan bebyggelse Lövhållan höjd
Rotnehållan fäbodvall /Se Lövåsen ås Opp i skogen bebyggelse Lövhållan berg
Rottenhållan fäb. Magertjärnberget berg Opp i skogen bebyggelse Lövhållan höjd
Rottensjötorpet ödeboställe Magertjärnen tjärn Opp i åsen bebyggelse Lövhållan berg
Russgården gd /Se Malmblästran skogsområde /Se Opp på heden bebyggelse Lövhållan berg
Ryda = 13-14 Sunnanå Saknas /Se Malmbäcken bäck Opp på högen bebyggelse Lövhögbäcken bäck
Ryflovallen fäb. Malmhög myr /Se Orrmo by Lövhögen lht
*Rödan beb. Malmhögen höjd Orrmo by Lövhöghatten fjäll
Röltjärnvallen fäb. Malmtäktbäcken bäck Orrmo by Lövkläppen, se Lövvardar berg
Rönnbäckskojan skogskoja Malmtäktbäcken bäck /Se Orrmo inbyggarbeteckning Lövkläppen höjd
Rönnebo koja Malmtäkterna sank mark Orrmo by Lövkläppen berg
Rönnåsvallen fäb. Malmtäktåsen höjd Orrmo ångsåg å Lövkläppen höjd
*Rørræk förr gård Mattestjärnarna tjärnar Orrmosågen sågverk Lövkläppen berg
?*Röska beb. Mellan-Flötåsen ås Orrviken gård Lövkläppen berg
Röstgården = 5 Kyrkbyn, se Russgården gd Mellan-Gryssjön sjö Orrviken torp(?) Lövkläppen berg
Röfvarberget? Saknas Mesbäcken bäck Orrviken t. Lövkläppen berg
Salaligan stuga Mesen berg Orrviken gd Lövlunda nybygge
Sandhamn koja Mickelhålet sank mark Osstugan flottningsstuga (?) Lövnäset näs
Sandnäset = 23 Sunnanå Saknas /Se Midsommarkölen sank mark Osstugan flottningsstuga Lövnäset näs
Sandnässtugan skogskoja Midsommarsbäcken bäck Osstugan numera försvunnen stuga Lövnäset udde
Savåsvallen fäb. Millestbäcken bäck Osstugan stuga Lövnäsnabben udde
Saxdalsvallen fäb. Millestgraven dal Ovanhagen g. Lövnäsviken vik
Skaftåsvallen fäb. *Millsvedumyran myr Peders hemman Lövnäsviken vik
Skalvallen fäb. *Millsvedumyren myr Pell Ers´ hemman Lövnäsviken vik
Skidbordstugan f.d. stuga ?Milstenshågna fjäll Pell Pers bebyggelse Lövnäsänget slåtter
Skrubbas = 2 o.3 Kyrkbyn Saknas /Se Milstenshågna fjäll Pell Pers´ Saknas Lövnäsänget änge
Skrubbas gd /Se Milstenshågna fjäll Pell Pers´ hemman Lövvardar berg
Skrubbåsvallen f.d. fäb. Milstenshågna fjäll /Se Pell Pers bebyggelse Lövvardarna Saknas
Skräddars = 9 Sunnanå Saknas /Se Milstenshågna fjäll /Se Pell Pers´ hemman Lövåsbäcken bäck
Skuckuvallen fäbodar Milstenshågna fjäll /Se Pell-Pers bebyggelse Lövåsen ås
Sliarosvellir bebyggelse /Se molendall se: Mölingdalen dal Penningbacken hemman Lövåsen ås
Slyåsen nybygge /Se Molingan å Penningbacken gård Lövåsen ås
Slyåsen by /Se Molingen å Per Anders gård Lövåsen ås
Slyås gd /Se Molingen riv: å Per Anders´ ena halvan av gård Lövåsen ås
Slängbodarna f.d. fäb.? Molingen rivus å Per-Anders gård Lövåsen bergås
Slängbodåsen = Slängbodsåsen Saknas Molingån å Per Ers´ hemman Lövåsen bergås
Slättheden torp Morberget berg Per Ers bebyggelse Lövåsen bergås
Smedjemorstugan stuga *Morde skog ej identifierat skogsområde Per-Ers bebyggelse Lövåsen berg
Snösvallen lht Morfjället fjäll Per-Ers bebyggelse Lövåsen berg
Snösvallen lht /Se Morfjället fjäll Per Everts bebyggelse Lövåsen berg
Saknas Saknas *Morstjärnen tjärn Per Everts´ numera på smålägenheter uppdelad gård Lövåsen, Norra berg
Stacken fäb. Mortoppan höjd Per- Everts bebyggelse Lövåsen, Södra berg
Stallet stuga Morvallen fäbodvall /Se Per Finnstorpet obrukat namn på lht Magertjärn tjärn
Stensjöåskojan koja Mossaskallen fjäll Per Herman gård Magertjärnberget berg
Stenåsen = 37 Kyrkbyn Saknas /Se Mossebodbrynnen bäck Per Jens´ äldre namn på hemman Magertjärnberget berg
Stockgravbäckskojan koja Mossen sank mark Per Jönstäkten lht Magertjärnen sjö
Stockholm stuga Myckeltjärnberget berg Per Lars´ lht Magertjärnen tjärn
Storfjäten, se Fjätdalen by Myckeltjärnmyren sank mark Per Lars lht Magertjärnen tjärn
Storfjäten by /Se Myckeltällåsen ås Per-Mattstugan lht Malmblästran namn på plats
Stor-Härjåvallen fäb. *Myrardal gammalt gränsmärke Per Mårs bebyggelse Malmbäcken bäck
Storhärjåvallen utgård /Se *Myrardal gammalt gränsmärke /Se Per Mårts´ hemman Malmbäcken bäck
Stormyrvallen fäb. Myrbärkölen sank mark Per-Mårts bebyggelse Malmbäcken bäck
Storsvedvallen fäb. Myrbärkölen sank mark Per Ols bebyggelse Malmbäcken bäck
Sunnanå by Myrbärtjärnen tjärn Per Ols bebyggelse Malmbäckkölen myr
Storsvedvallen fäb. *Myrdalen f.d. gränsmärke Per Ols´, Ekendals gård Malmbäckkölen myr
Strandasmyrvallen fäb. Myrvallsbäcken bäck Per Ols bebyggelse Malmhög kulle
Strömvallen fäb. Måssuskallen fjäll Per Ols´ hemman Malmhög myr
Sunnanå by *Mählevallstegen avradsäng Per-Ols gd Malmhögen backhöjd
Sunnanå by? Mällängia Fl: å Per-Ols bebyggelse Malmtäktbäcken bäck
Sunnanå by /Se Märabäcken bäck Pers gård Malmtäktbäcken bäck
Sunnanå by /Se Märaknätten berg Pers lht Malmtäktbäcken bäck
Sunnanå by /Se Märakällan bäck Per Sims bebyggelse Malmtäkten myr
Sunnanå by /Se Märakölen sank mark Prästgården kyrkoherdeboställe Malmtäkten myr
Svede Saknas /Se Märaremmet berg På Backen hemman Malmtäkterna myr
Sven-Anders = 8 Sunnanå Saknas /Se Mölingan å På Eggen hemman Malmtäkterna myr
Sven-Jens = 3-4 Orrmo gd /Se Mölingan bäck På Eggen, även Bångeggen hemman Malmtäkterna myrar
Sättravallen fäb. Mölingberget berg På Hammaren hemman Malmtäkterna myr
Söreggen = 21-22 Sunnanå Saknas /Se Mölingbergstjärnen tjärn På hammaren gård Malmtäkterna myrar
Sör i högen = 8-9 Sunnanå Saknas /Se Mölingdalen dal På hammaren bebyggelse Malmtäkterna myrar
Söråsen = 26-30 Kyrkbyn Saknas /Se Mölingdalen dal På heden bebyggelse Malmtäktåsen bergås
Torebygget ödegård Mölingen å På Hedan bebyggelse Malungsan kvarn
Torget = 4 Kyrkbyn gd /Se Mölingen å På Hedan hemman Marabrottet myr
Torrbergsvallen fäb. Mölingen å På hållan gård Marabäcken källbäck
Tovåsvallen fäb. Mölingen å På Hållan hemman Marabäckmorarna skogsområde
Trollberget fäb. Mölingen å På Högen gammelgård Marabäckremmet skogsområde
Trollberget = 2 Sunnanå Saknas /Se Mölingen å På högen gård Marethålet myr
Trollberget (förr Härhultberget) gd /Se Mölingnäset område mellan åarna Lill- och Stor-Mölingan På högen bebyggelse Mattestjärnarna tjärnar
?Trollegrav fäbod Saknas /Se Mölingnäset terräng Pål-Hansstugan flottningsstuga(?) Mattestjärnarna tjärnar
Tuvan = 2 Olingskog Saknas /Se Mölingosen Mölingans utlopp Pål Hans-stugan stuga Mattestjärnarna tjärnar
Tväråsen fäb. Mölingsdal fäbodvall Pål-Hansstugan höstuga Mattisbäcken bäck
Tällåsen lht /Se ?Mörttjärnen tjärn Pål-Hansstugan stuga Medängena strandängar
Tällåsvallen fäb. Mörttjärnen tjärn Påls bebyggelse Medänget änge
Ulvsjön by /Se *Mösjön sjö Påls gammalt namn på hemman Mellanbäcken bäck
Utvallen fäb. Mösjöån bäck Påls bebyggelse Mellanbäcken bäck
Vadet = 5 Fjätdalen gd /Se Mösjöån å Pören fäb. Mellangrössjön sjö
Vadet gd /Se Namnkölen sank mark Pören fäb. Mellanströmmen fors
Vadgården = 5 Fjätdalen, se Vadet gd Namnkölbäcken bäck Pören fäb., se Pörvallen Saknas Mellanängena ängar
Vålvallen fäb. Namnkölhöjden höjd Pörvallen fäbodv. Mellanängarna ön
Vältarstugan f.d. stuga Namnlösbäcken bäck Rasp fäbodvall Mellerstbäcken bäck
Väst i backen = 32 Kyrkbyn Saknas /Se Namnlöstjärnen tjärn Rasp fäb. Mellerstbäcken bäck
Väst i backen = 35 Kyrkbyn Saknas /Se Namnlösåsarna åsar Rasp fäb. Mellerstbäcken bäck
Väst i svedden gd /Se Nonsberget berg Remmsvallen nedlagd fäbodvall Mellerstflyet myr
Väst med strömmarna fäbodvall /Se Nord-Krokslättåsen berg Remsvallen fäbodv. Mellerstnäset näs
Västpåhedarna gård(ar?) Noret vik Remsvallen fäbod Mesbäcken bäck
Väst å heden = 1 Åsen Saknas /Se Nupen fjäll Rensåsen ödefäbodar (f.d. gård) Mesen höjd
Väst å heden = 3-4 Östansjö Saknas /Se Nupen berg Rensåsen fäb. (öde) Mesen höjd
Ytterststöreset koja? Nuppvarden berg Rensåsvallen fäbodv. Mesen berg
Åkersberg gd /Se Nybodberget berg Rensåsvallen ödefäbodar Mesen berg
Åkersberg gd /Se Nybodbäcken bäck Rensåsvallen fäb. (öde) Mesrönningen slåttermark
Åkersberg gd:ar /Se Nybodhållan höjd Renåsen, se Lövhögen by Mickelhålbäck bäck
Åndbergsvallen fäb. Nybodhållan berg Renåsen, se Lövhögen Saknas Mickelhålet bäck
Åsen by Nybodkölen sank mark Risbrunn gd Mickeltjärnen tjärn
Åsen by Nybodkölen sank mark Rolfs gård Mickeltjärnsberget, se Myckeltjärnsberget berg
?Åsen beb. Nybodsjöbäcken bäck Rolfs gård Mickeltjärnberget berg
Åsen by /Se Nybodsjön sjö Rolfs bebyggelse Midlötbäcken bäck
Östansjö by Nybodåsen höjd Rolfs bebyggelse Midlöten betesmark(?)
Östansjö by Nybodåsen ås Rotenhållan fäb. Midlöten betesmark(?)
Östansjö by Nybodåsen ås Rotenhållan fäb. Midlöttjärnarna tjärnar
Östansjö by /Se Nyckelstenen sten Rottenhållan fäb. Midlöttjärnarna tjärnar
Östansjön by Nykölen sank mark Rottenhållvallen, se Rotenhållan fäb. Midsommarsbäcken bäck
Östansjö by /Se Näcktjärnberget berg Rottenhållvallen fäbodv. Midsommarsbäcken bäck
Östansjö by /Se Näcktjärnbäcken bäck Rotensjötorpet ödeboställe Midsommarsbäcken bäck
Övre hållan = 39 Kyrkbyn Saknas /Se Näcktjärnbäcksmyren sank mark Rottensjötorpet ödeboställe Midsommarshedarna skogsområde
  Näcktjärnen tjärn Russgården bebyggelse Midsommarshedarna skogsområde
  Nättjärnsberget fäbodvall /Se Russgården gd Midsommarshedorna skogsområde
  Näverbäcken bäck Ryda bebyggelse Midsommarskölen myr
  Näverbäcken bäck Ryda bebyggelse Midsommarskälen myr
  Nötbjörnsbackarna backar /Se Ryden hemman Midsommarskälen myr
  Nötbjörnsbackarna backar /Se Rydflovallen fäbod Millesbäcken, se Mellerstbäcken bäck
  Nötbjörnsbacken ödeboställe /Se Rydflovallen fäbodar Millesbäcken bäck
  Olingan bäck Rydflovallen fäb. Millestbäcken bäck
  Olingan vattendrag Rännstugan äldre namn på en koja Millestbäcken bäck
  Olingen sjö Rännstugan flottningsstuga (?) Millestflyet myr
  Olingen å Rännstugan flottningsstuga Millestflyet myr
  Olingen å Rännstugan stuga Millestgraven ravin
  Olingen å Rödmyren numera försvunnen gård Millestsjön sjö
  Olingen å Rödmyrstöres koja Milstenshogna höjd
  Oling Sjön sjö Röjningstugan slåtterkoja Milstenshågna höjd
  Olingsjön sjö /Se Röltjärnvallen fäbodv. Milstenshågna trepunkt
  Olingsjön, Stora o. Lilla sjöar Röltjärnvallen fäbod Milstenshågna fjäll
  Olingsjön, Lilla sjö Rönnhult lägenhet Milstenshågna fjäll
  Olingsjön, Stora sjö Rönnåsen brandtorn Mittjilhålet slåttermyr
  Olingstupet vattenfall Rönnåsen, se Rönnåsvallen Saknas Moarna skogsområde
  Olingån å Rönnåsvallen fäb. Mokälen myr
  Olleskölen sank mark Rönvasselbygget förutvarande gård (nu fäbodar) Morbacken backhöjd
  Ol-Simastjärnarna tjärnar Rönnvasselbygget fäb. Morberget berg
  Ol-Svenskölen sank mark Rönvasslan gård Morberget berg
  Olåsbäcken bäck Rönåsvallen fäbodar Morberget berg
  Olåsen ås Rönnåsvallen fäbod Morkarlsbacken backe
  Olåstjärnarna tjärnar Rörtjärnvallen fäb. Morslåtten slåttänge
  Opporsbäcken bäck Rösen hemman Mortoppen berg?
  Opporsmyren sank mark Röskan kvarn Morvallen fäb.
  Opporstjärnen tjärn Rösnäsbacken gård Morvallbäcken bäck
  *Oran källa Rösnäset lht Moråsen ås
  Oretjärnen tjärn Rösnäset lht Moråsen ås
  Oretjärnen tjärn Rösten gård Mossahöstet höjd
  Orgrandal sjö Röstgården gård Mossakälen myr
  Ormeggen bergsparti Sakris´, numera Öst i Holmen gård Mossaskallen fjäll
  Ormeggen bergsbrant Sakris gård Mossaskallen fjäll
  Ormeggen berg Sakris gård Mossaskallen fjälltopp
  Ormlokarna tjärnar Sandnäset gård Mossaskallen fjäll
  Ormlokmyren sank mark Sandnäset hemman Mossabodarna fäb.
  Orrknätten berg Sandnäset bebyggelse Mossebrynjen bäck
  Orrknätten berg Sandnäset gd Mossebrynjen lopp
  *Orrkvarndal Åkvandarens utlopp Sandströms hemman Mossebrynjen lopp
  *Orrlekmyren myr Savåsen fäbod Mossen mosse
  Orrmosjön sjö Savåsvallen fäb. Mossen mosse
  Orrmosjön sjö /Se Sexbrostugan, Ned. flottarstuga Mossen mosse
  Orrmosjön sjö Sexbrostugan flottnings(?)barack Mossen myr
  Orrmosjön sjö Sexbrostugan, Öv., Sexbrostugan, se Brostugan stuga Mosstuppen backhöjd
  Orrmosjön sjö Sexdalen fäb. Mossabacken höjd
  Orrmosjön sjö /Se Sexdalsvallen fäbodv. Mossabrobrunnen bäck
  Orrtjärnen tjärn Sexdalsvallen fäb. Mossubrunnen bäck
  »oxebergs skoug» = ?Oxsjöberget berg Sexdalsvallen, se Söxdalsvallen fäb. Mossuskallen höjd
  ?Oxsjöberget berg Sexdalsvallen, se Sexdalen Saknas Mossuåsarna ås
  Oxsjöberget berg Sillrådet dammstuga Mossuåsbäcken bäck
  Oxsjöberget berg Sjuggelskvarnen skvaltkvarn Mossuåstjärnarna tjärnar
  Oxsjöbrynnen bäck Sjöarbergsvallen fäbod Myckelnäsen slåtterängar
  Oxsjön, Lilla el. Stora sjö Skaftåsen fäbod Myckelnäset näs
  Oxsjön, Stora sjö Skaftåsvallen fäbodv. Myckelnäsheden skogsområde
  Oxsjötjärnen tjärn Skaftåsvallen fäb. Myckelnäshedan skogsområde
  Oxåsen berg Skalet fäbod Myckeltjärnarna tjärnar
  Papoberget berg Skalvallen fäb. Myckeltjärnsberget berg
  Papomyren sank mark Skalvallen fäbodv. Myckeltjärnberget berg
  Passmyren myr Skansen lämningar efter skans Myckeltjärnberget berg
  *Peder i Tjulen sten på myr Skarpen lägenhet Myckeltjärnen myr
  Per-Pålstjärnarna tjärnar Skarpen torp (?) Myckeltjärnhedarna skogsområde
  Saknas berg /Se Skarpen t. Myckeltjärnhedarna skogsområde
  Potjärnen tjärn Skarpen lht Myckeltjärnmyren myr
  Predikstolen fornlämning Skibordstugan flottningsstuga (?) Myckeltjärnmyren myr
  *Prästskogen ?skog Skidbordstugan flottningsstuga Myckeltällåsen ås
  Pålsflon sankmark Skibordstugan stuga Myckeltällåsen ås
  *Päder I Kiulm sten i myr Skibordstugan stuga Myckeltällåsen ås
  Pärluggen terräng Skog skog Myckeltällåsen ås
  Quackelbäcken bäck Skogen, Upp i Skogen hemman Myckeltällåsen bergås
  Quackelåsen berg Skogen bebyggelse Myckeltällåsen berg
  Qvägelbäcken bäck Skogen bebyggelse Myrbackåkern äga
  Qvägelbäcken bäck Skogsstugan, Juklabergsstugan stuga Myrbärkälen myr
  Qvägelåsen berg Skolan skolhus Myrbärskälen myr
  Qvägelåsen berg Skrubbas bebyggelse Myrbärkölen myr
  Qväglan å Skrubbas hemman Myrbärkölen myr
  Rasmusbacken backe /Se Skrubban bebyggelse Myrbärskälen myr
  Raspåsen ås Skrubbåsen fäb. (öde) Myrvallen myrar
  Saknas berg /Se Skrubbåsvallen fäbodv. Myrvallen slått
  Reensiön?, se Rensjön sjö Skrubbåsvallen, se Skrubbåsen Saknas Mågbacken äga
  Relleward fjäll Skräddars bebyggelse Målarkammarkälen myr
  Rellevarda fjäll Skräddars, Sör i Högen gård Mångsvägen väg
  Rellevarda berg Skuckan, Skuckuvallen fäb. Mårstesröjningen röjning
  Rellevarda berg Skuckan, se Skuckuvallen Saknas Mälarletet sträcka
  östra Rellevarda eller fjellåsen fjäll Skuckuvallen fäbodv. Mälarmyrarna myrar
  Östra Rellevarda berg Skuckuvallen, Skuckan fäb. Mälarna höjder
  Rellevarden fjäll Skuckuvallen fäb. Mälarna höjder
  Rellvarden fjäll Skurkas f.d. gård Mälarna dalgångar
  Remsbäcken bäck *Sliarosvellir ortnamn Mälarna sandstränder
  Rensjöbäcken bäck Slyåsbygget försvunna gårdar Märabäcken bäck
  Rensjön sjö Slängbodarna f.d. fäb. Märaremmet skogsområde
  Rensjön sjö Slängbodarna Saknas Märitön slåttänge
  Rensjön sjö Slängbodarna öde fäbodställe Märjetull skogshed
  Rensjön sjö Slängebodarna fäb. Märrabrottet sandås
  Rensjön sjö Slängbodarna fäbodvall Märrabäcken bäck
  Ren(s)sjön sjö /Se Slängbodarna f.d. fäb. Märrabäcken, se Marabäcken källbäck
  Rensjöremmet berg Slängbodarna f.d. fäb. Märrabäcken bäck
  Renssiön sjö Slättheden torp Märrabäckskölen myrköl
  Renstjärnen tjärn Slätthedan numera nedlagd gård Märraknätten berg
  Rensåsberget berg /Se Slättheden lht Märrakällan bäck
  Rensåsberget berg Smedjemorstugan flottningsstuga (?) Märrakölen myrköl
  Rensåsen berg Smedjemorstugan stuga Märraos Saknas
  Rensåsmyrarna sank mark Smedjemorstugan höstuga Märrarönningen slåttesänge
  Rentjärnen tjärn Smedjemorstugan lht Mölingan å
  *Renvasslan å Smålands lht Mölingberget berg
  *Riisberg gammalt gränsmärke Småskolan småskolehus Mölingberget berg
  Ringen höjd Snickarbacken torp Mölingberget berg
  Risbäcken bäck Snickarbacken lht Mölingberget berg
  Riset bergssluttning Snössvallen torp(?) Mölingdalen, se Mölingdalsvallen Saknas
  Risflon sankmark Snösvallen bebyggelse Mölingdalen fäb.
  Rishuvud berg Snössvallen arrendegård Mölingdalen dal
  Rishuvudtjärnen tjärn Snössvallen lht Mölingen å
  Risremmet höglänt terräng Solberg lht Mölingen å
  Risåsen ås Solgläntan lht Mölingen å
  Rolfsbrynnen bäck Stacken fäb. Mölingen å
  Rolfstjärnarna tjärnar Stacken fäbodv. Lilla Mölingen å
  Rolfstjärnen tjärn Stacken fäb. Mölingen, L. och St. åar
  Rolta å Stackvallen, se Stacken fäb. Mölingen, Lilla och Stora åar
  Rombovägen gammal väg /Se Stacksvallen, se Stacken Saknas Mölingen, Lilla och Stora åar
  Rommersnäset näs Stampen vattenverk Lilla och Stora Mölingen åar
  Rosendalen terräng Stenbäcken t. Mölingen, Stora och Lilla källbäckar
  Rossbäcken bäck Stensmon lht Stora Mölingen å
  Rotberget berg Stensmon lht Mölingletet sträcka
  Roten elf å Stensåsen bebyggelse Mölingnäset område
  Roten fluvius älv Stensåsen bolagsgård Mölingos å
  Roten Fl: älv Stentorp lht Mörtsjöån å
  Roten Lacus sjöar Stentorp lht Mörttjärnen tjärn
  Roten Lacus sjöar Stenö lht Mörttjärn, Stora tjärn
  Roten lacus sjöar Stordammstugan dammstuga Mörttjärnen tjärn
  Roten siöarne sjöar Stordammstugan stuga Mörttjärnen tjärn
  Rotensiöarne sjö Stordammstugan stuga Mörttjärnen tjärn
  Rotensjöarna sjöar Stordammstugan stuga Mörttjärnen tjärn
  Rotensjöarna sjöar Storfjäten by Mörttjärnen tjärn
  Rotensjöarna Saknas Storfjäten Saknas Mörttjärnen tjärn
  Rotensiön sjö Storfjetan by Mösjöån, Frägnån å
  Rotenå (ån) älv Storhärjeån lht Nabben näs
  Roten ån å Storhärjeåvallen fäbodvall Namnkälbäcken bäck
  Roten älf älv Storhärjåvallen arrendegård Namnkälen myr
  Rotna Elf älv Storhärjeåvallen fäbodvall Namnlösbäcken bäck
  Rotna ån älv Storkvarnen skvaltkvarn Namnlösbäcken bäck
  Rotna ån å Stormyren fäb. (öde) Namnlösbäcken bäck
  ån Rotna å Stormyrvallen fäb. (obebodda) Namnlösbäcken bäck
  Rotna älfven å Stormyrvallen fäbodv. Namnlösbäcken bäck
  Rotnen vattendrag Stormyrvallen, se Stormyren Saknas Namnlösbäcken bäck
  Rotne s. sjö Storskolan folkskola Namnlöskälen myr
  yttersta Rotsjön sjö Storsméns gammalt namn på gård Namnlöstjärnen tjärn
  yttersta Rotsjön sjö Storsveden fäb. Namnlöstjärnen tjärn
  Rottensjön, Ned. o. Öv. sjöar Storsveden fäbodv. Namnlöstjärnen tjärn
  Rottensjön sjö Storsveden fäbod Namnlöstjärnen tjärn
  Rottensjön, Nedre sjö Strandasmyr fäb. Namnlösåsarna åsar
  Rottensjön, Övre o. Nedre sjöar Stranda(l)smyr(en), se Strandarsmyrvallen fäbodar Namnlösåsarna åsar
  Rottensjön, Övre o. Nedre sjöar Strandarsmyrvallen fäbodar Necktjärn och Näcktjärn, se Nättjärn Saknas
  Rottensjön, Övre o. Nedre sjöar Stranddalsvallen fäbodv. Necktjärnbergmyren, se Näcktjärnbergsmyren myr
  Rottensjön, Nedre sjö Strömbacken lht Necktjärnbäcksberget, se Nättjärnberget berg
  Rottensjön, Nedre o. Övre sjöar Strömmarna fäb. Necktjärnbäcksberget berg
  Rottensjön sjö Strömvallen fäbodv. Necktjärnen tjärn
  Rottensjön, Övre sjö Strömvallen fäbodar Nedersten (=Trolltjärn) Saknas
  Rottensjön, Nedre o. Övre sjöar Strömvallen, se Strömmarna Saknas Nederst-Gravatjärn (=Trolltjärn) Saknas
  Rottensjön, Övre sjö Stupkojan, även Fallkojan, Rännkojan koja Ned i Tjärnlidom Saknas
  Rottna Älfven älv Sundbergs lägenheter Ned i Ängom slåtterängar
  Rottna älfven å Sundbergstorpet lht Nils Olstorpet t.
  Rottna Älf älv Sunnanmo gårdar Njupen bergstopp
  Rottnen vattendrag Sunnanå by Njupen bergstopp
  Rotälven älv Sunnanå by Njupen, se Nupen bergstopp
  Rotälven älv Sunnanå by Nonsberget berg
  Rotälven älv Sunnanå by Nonsberget berg
  Rotälven å Sunnanåskvarnen skvaltkvarn Nonsberget berg
  Rotälven älv Sunnanåskvarnen skvaltkvarn Nonsberget berg
  Rotälven älv Sunnanåsnybodarna fäb. Nonsberget berg
  Rotälven å Sveden hemman Nonsflon myr
  Rotälven älv Sveden gård Nordanhåshållan bergsträckning
  Rotälven å Sveden bebyggelse Nordanhåshållan höjd
  Rotälven å Sveden bebyggelse Nordanhåsslättorna myr
  Rotälven älv Sveden bebyggelse Nordanhåslättena sandhed
  Rotälven å Svedjan bebyggelse Norderstranden strand
  Rukarna berg Svedsan skvaltkvarn Nordigårdsodlingen odling
  *Rumplugu berget? berg Sven Anders´ hemman »Nord i Lusimented», se »Lusimented» Saknas
  *Rumptuguberget berg Sven Gunnars t. Nordmedlandet myr
  Rumpustjärnen tjärn Sven Jens´ hemman Nord på Ryggom rullstensåsar
  Rumpusån bäck Sven Jens´ gård Noret utlopp
  Rumpusån å Sven Jäns bebyggelse Noret sjösutlopp
  *Rundahambra berg Sven Ols´ hemman Noret sjöutlopp
  Rundehambre berg o. gammalt gränsmärke Sven Ols bebyggelse Nupen höjd
  Runde-hammaren berg Sven- Ols bebyggelse Nupen bergstopp
  *Runde(-l-)hammar(-en) berg o. gammalt gränsmärke Svensmon bebyggelse Nupp fäb.
  *Rundela Hamrar berg Svensmon hemman Nuppvarden, se Nupåsen Saknas
  Rundelhammar berg o. gammalt gränsmärke Svensmon gd Nuppvarden, se Nuppåsen berg
  Rundelhammar berg Syd i gården bebyggelse Nuppåsen, se Nupåsen Saknas
  Vestra Rundelhammaren, Rundelhammar berg Syd i högen bebyggelse Nuppåsen ås
  Rundelhamrar(-ne) berg Sågbacken lht Nuppåsen ås
  Ruten sankmark Sågplan obebodd lht Nupåsen bergås
  Ryflon sank mark Sågstugan stuga Nuppåsen berg
  Ryfloån bäck Sågstugan flottningsstuga Nybodarna fäb.
  Ryggarna höjdsträckning Sågstugan stuga Nybodarna fäb.
  Ryggen ås Sålnbergsbodarna fäbod Nybodarna fäb.
  *Råbäcken bäck Sättra fäbodv. Nybodarna fäb.
  Råbäcken bäck Sättra fäb. Nybodarna fäb.
  Råbäckmyren myr Sätern, Sätervallen fäb. Nybodarna fäb.
  Rådåsen ås Sätervallen, Sätern fäb. Nybodarna fäb.
  Rågers K: tjärn Sättra fäb., se Sätern och Sätervallen fäb Nybodberget berg
  Råtjärnarna tjärnar Södstrupstugan flottningsstuga (?) Nybodberget berg
  Råtjärnarna tjärnar Södstrupstugan lht Nybodberget berg
  Råtna Fl: å Sörhållan fäb. Nybodberget berg
  Rälla å Sör i Gården, Upp i Gården hemman Nybodberget berg
  Rällan å Sör i Högen, Skräddars gård Nybodberget berg
  Rällan å Sör på heden lht Nybodberget del av bergsträckning
  Rällan å Söxdalsvallen fäbodar Nybodbäcken bäck
  Rällan vattendrag Sö å Hedan torp Nybodbäcken bäck
  Rällvarden berg Söråsarna, Söråsgårdarna bebyggelse Nybodbäcken bäck
  Rällvarden berg Söråsgårdarna bebyggelse Nybodbäcken bäck
  Rällvålen, Västra fjäll Tallbacken gården Nybodbäcken bäck
  Rällvålen, Västra fjäll Tavlan lht Nybodhedan bergssträckning
  Rällvålen, Västra fjäll Tevestugan f.d. gård Nybodhållan höjd
  Rällvålen, Västra fjäll Tidfiskvallen nedlagd fäbodvall Nybodhållan höjd
  Rällvålen, Västra berg Tifisvallen nu öde fäbodvall Nybodhållan höjd
  Rällvålen, Västra berg Tockentuvan fordom bebodd plats Nybodhållan berg
  ?Rällvålen, Östra fjäll Tols hemman Nybodhållan berg
  Rällvålen, Östra fjäll Tols bebyggelse Nybodhållan berg
  Rällvålen, Östra fjäll Tols gd Nybodhållan berg
  Rällvålen, Östra berg Tomten bebyggelse Nybodhålltjärnarna tjärnar
  ?Rällvålen, V. o. Ö. höjder Tomterna hemman Nybodkälen myr
  *Rävhöden berg Torebygget ödegård Nybodkälen myr
  Rävtjärnen tjärn Torebygget torp(?) Nybodkölen flo
  Rävtjärnen tjärn Torebygget ödegård Nybodkölen mosse
  Rävtjärnen tjärn Torg bebyggelse Nybodsjön sjö
  Rävtjärnen tjärn Torget hemman Nybodsjön sjö
  *Rävtjärnsbäcken bäck Torrberget fäbodar Nybodsjön sjö
  *Rävtjärnsbäcken bäck Torrbergsvallen fäbod Nybodsjön annat namn på Stråsjön
  Rävtjärnåsen ås Torrbergsvallen fäb. Nybodsjön sjö
  Rödammen dammbyggnad Tovåsen fäb. (öde) Nybodåsen ås
  Rödhammaren berg Tovåsvallen fäbodv. Nybodåsen ås
  Rödhammaren berg Tovåsvallen ödefäbodar Nybodåsen höjd
  Rödhammaren berg Tovåsvallen, se Tovåsen Saknas ?Nybodhållan berg
  Rödhammaren berg Trasalyckan lht Nybokölen, se Nybodkölen Saknas
  Rödhammaren berg Trodan bebyggelse Nybokölen flo
  Rödhammaren berg Tråden lht Nybron bro
  Rödhammaren berg /Se Trollberget gård Nybrändberget berg
  Röhammarn berg Trollberget bebyggelse Nybyhållan, se Nybodhållan berg
  Rödhammartjärnen tjärn Trollberget fäb. Nyckelsten sten
  Rödmyren myr Trollberget torp Nykvarnen kvarn
  Rödmyrtjärnen tjärn /Se Trånghögen lht Nykölen myr
  Röjestjärnen tjärn Trånghögen lht Nykölen myr
  Röjestjärnen tjärn Tröten höstuga Nyslåttarna myrar
  Röltjärnbäcken bäck Tuvan t. Nyslåttarna myrar
  Röltjärnen tjärn Tuvan bebyggelse Nyslåtten myr
  Röltjärnen tjärn Tuvan gård Nyslättet slåttänge
  Röltjärnflyet sank mark Tuvan lht Nysättberget berg
  Rönnbräckan berg Tväråsen fäb. Näcktjärnberget berg
  Rönnbräckan berg Tväråsvallarna fäbodar Näcktjärnbergskölen myr
  Rönnbäcken bäck Tväråsvallarna fäb. Näcktjärnbergskölen myr
  Rönnbäcksremmet skogsområde Tväråsvallarna, se Tväråsen Saknas Näcktjärnbäcken = Vasslan Saknas
  Rönningen sank mark Tällåsen fäbod Näcktjärnbäcksberget berg
  Rönningsbäcken bäck Tällåsvallen fäbodv. Näcktjärnbäcksmyren myr
  Rönnmortjärnen tjärn Tällåsvallen fäbodar Näcktjärnen tjärn
  Rönntjärnberget berg Törjesstugan stuga Näcktjärnen tjärn
  Rönntjärnen tjärn Ulvas lht Näcktjärnån, se Vasslan å
  ?Rönnvasslan å Ulvas gård Näsarflon flo
  Rönnvasslan bäck Ulvas torp(?) Näsarviken vik
  *Rönnån å Ulvas lht Näset näs
  Rönnåsbrynnen bäck Ulvas torp(?) Nättjärnberget Saknas
  Rönnåsbrynnen bäck Ulvbygget, se Ulvas lht Nättjärnbäcken bäck
  Rönnåsen berg Ulvsjön, se Ut med Sjöarna och Med Sjöarna by Nättjärnbäcksmyren myr
  Rönnåsen berg Upp i gården bebyggelse Nättjärnen tjärn
  Rönnåsen berg Upp i Bygget gård Näverborden myr
  Rönnåsen höjd Upp i Forsen stugor Näverbäcken bäck
  Rönnåstjärnen tjärn Upp i Gården lht Näverbäcken bäck
  Rönåtjern tjärn Upp i gården bebyggelse Näverbäcken bäck
  Rörflon sankmark Upp i gården bebyggelse Näverbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn Upp i gården bebyggelse Näverbäcken bäck
  Röråsen?, se Rönnåsen berg Upp i gården bebyggelse Näverbäcken bäck
  Rössjeflyet sank mark Upp i Gården gård Näverbäckkälen myr
  Rösttjärnen tjärn Upp i Gården hemman Näverbäckmyren myr
  Rösttjärnåsen ås Upp i Gården hemman Näverbäckvadet vad
  *Rötjärnen tjärn Upp i Hullan stuga Nörderhjällsjön sjö
  *Rötjärnen tjärn Upp i Hållan hemman och lägenheter Nörderviken vik
  Rövarberget berg /Se Upp i Hållgårdom hemman och lägenheter Nötbjörnsbackarna höjder
  Rövarberget berg /Se Upp i Kjelas lht Nötbjörnsbackarna höjder
  Rövarberget berg /Se Upp i Kulan lht Nötbjörnsbackarna backhöjder
  *Röötjärnen tjärn Upp i Lyckes hemman Nötbjörnsbackarna höjder
  Sandmyren sank mark Upp i Rösen hemman Ogenputten tjärn
  Sandnäset näs Upp i Skogen hemman Ola Dräng - nabben slåtteräng
  Sandnäset näs Upp i stugan t. Olarna, se Stenolarna höjder
  Sandtjärnen tjärn Upp i Stuggun småbruk, avs. Olarna höjder
  Savåskölen sank mark Upp i Stuggun lht Ol Hans-tråden område vid sjö
  Savåstjärnen tjärn Upp i Åsen gårdar Olingan å
  *Saxedalen å Upp med Fallan fäbodar Olingan å
  Sexan å Upp med Strömmen flottningsbarack Olingbron bro
  Sexan å Upp å byan bebyggelse Olingdalsgrubban dal
  Sexan å Upp å Vallen namn på Lövnäsvallen Olingdalsgrubban sänka
  Sexan å Ut i Gården hemman Olingdalsryden till slåtter brukad äng
  Sexan å Ut i gården bebyggelse Olingen, se Såglugnet spakvatten
  Sexan å Ut i Gården hemman Olingen å
  Sexan å Ut i gården bebyggelse Olingen å
  Sexan å Ut i gården bebyggelse Olingen å
  Sexan å Ut i gården bebyggelse Olingen å, (sjö?)
  Sexan å Ut i Hållan hemman Olingen å
  Sexan vattendrag Ut i hållan bebyggelse Olingen sjö
  Sexan å /Se Ut i Vallen lht Olingen å
  Sexan å /Se Ut i Vallen fäbodar Olingen å
  Sexmeliden berg Ut med Sjöarna Saknas Olingfallet vattenfall
  Sexmeliden berg Ut på högen bebyggelse Olinghedarna sandhedar
  ?Sextjärn tjärn Ut på högen bebyggelse Olingheden skogsområde
  ?Sextjärn tjärn Ut å Hedan bolagsgård Olingos(en) Saknas
  Sextjärnen tjärn Vadet gård Olingsjöarna sjöar
  Sextjärnen, Stora tjärn Vadet gård Olingsjöarna, Stora o. Lilla sjöar
  Sextjärnen, Stora Saknas Vadget gård Olingsjöflyet myr
  Sextjärnen, Stora tjärn Vadgården bebyggelse Olingsjön sjö
  *Sextjärnliden berg Vadgården gård Olingsjön, Östra och Västra sjöar
  *Sextjärnliden berg Vallen gårdar Olingsjön, Lilla sjö
  *Sextjärnliden berg Westers lht Olingsjön, Stora sjö
  *Sextjärnsröset gränsmärke Vikarna torp(?) Olingsjövallen höjd
  Sexån å Viken gård Olingängarna slåttängar
  Sexån å Villa Sjöänden koja Olinja å
  Sibbelåsen berg Vålvallen fäb., se Djursvålen fäb. Olleskälen myr
  Sidkällan ?källa Vålvallen fäbod Olleskölen myr
  Sidkällan bäck Vålvallen fäb. Olleskölen myr
  Sidtjärnen tjärn Väggen upp-med Hamre lämningar efter skans Ol - Olsån å
  Sigridflyet sank mark Väggen upp-med Hamre Saknas Olsvenskälen myr
  Simanstjärnen tjärn Vältarstugan stuga Ol - Svenskölen myr
  Singnäset lång udde Vältarstugan flottningsstuga(?) Olsvenskölen myr
  Sjanbergrå berg? Vältarstugan flottningsstuga Olsvenskölen mosse
  *Sjanbergrå berg? Vältarstugan stuga Ol´Tols´- kälen myr
  Sjöarberget berg Västanå torp(?) Olåsbäcken bäck
  Sjöarmyren sank mark Västanå lägenheter Ol Ols´- ån å
  Sjöarslätten sank mark Västanån lht Olremmet, Lilla skogsområde?
  Sjöberget berg Västgården gård Olremmet, Stora skogsområde?
  *Skackerås rå gränsmärke Väst i backen bebyggelse Olsimastjärnen tjärn
  *Skadeberget = Brottet, Stora? berg Väst i Backen lägenheter Ol - Simonsbäcken bäck
  Skaftåsbäcken bäck Väst i Backen hemman Ol - Simonstjärnarna tjärnar
  Skaftåsbäcken bäck Väst i buskarna bebyggelse Olåsbäcken bäck
  Skaftåsen berg Väst i Buskom småbruk Olåsbäcken bäck
  Skaftåsen ås Väst i Buskom gård Olåsbäcken bäck
  Skalbäcken bäck Väst i Gården lht Olåsen ås
  Skaltjärnen tjärn Väst i gården bebyggelse Olåsen ås
  Skalåsen berg Väst i Gården hemman Olåsen bergås
  Skarpvålen fjäll Väst i gården gd Olåsen berg
  Skarpåsen ås Väst i gården bebyggelse Olåstjärnarna tjärnar
  Skarpåsmyrarna sank mark Väst i Moren gård Olåstjärnarna tjärnar
  Skarpåstjärnen tjärn Väst i moren bebyggelse Olåstjärnarna tjärnar
  Skarvåsbäcken bäck Väst i Per Sims´ hemman Olåstjärnarna tjärnar
  Skarvåsen ås Väst i Sveden bolagsgård Oppors slått(?)
  Skarvåstjärnen tjärn Väst i sveden bebyggelse Opporsmyren myr
  Skaskleåssen, se *Landelleåss ås? Väst i Svens lht Opporstjärnen, se Åppårstjärnen tjärn
  *Skebräcken, (el. -brätten?) slåttermark Väst i Tomten gård Opporstjärnen tjärn
  *Skebrätten, (el. -bräcken?) slåttermark Väst i trådan bebyggelse Opporstjärnen = Abborrtjärnen Saknas
  *Skinkubäcken bäck Väst i Tråden hemman Oretjärnbäcken bäck
  ?Skinnbodbäcken(?) bäck Väst i Viken gård Oretjärnen, se Öretjärnen tjärn
  *Skived Heden? hed? Väst på hög bebyggelse Oretjärnen tjärn
  Skogåsen ås Väst på hög bebyggelse Oretjärnen tjärn
  Skorebäcken bäck Väst på högen bebyggelse Oretjärnsknättarna berg
  Skräcka?, se Skuckan å Väst på Nässin fäbodar Ormeggen berg
  Skräppåsen berg Väst å Backen gård Ormeggen ås
  Skräppåsen ås Väst å Hedan gård Ormeggen rullstensås
  Skuckan å Väst å Hedan hemman och lht Ormeggen ås
  Skuckan å Väst å heden bebyggelse Ormeggen sandås
  Skuckan å Väst å heden bebyggelse Ormeggen sandås
  Skuckan å Väst å heden bebyggelse Ormäggen höjd
  Skuckan å Väst å Högen hemman Ormlokarna tjärnar
  Skuckan å Väst å Högen hemman Ormlokmyren myr
  Skuckan bäck Åkersberg skogvaktarboställe Ormlokmyren myr
  *Skuckuberget berg Åkersberg gård Ormlokmyren myr
  *Skuckuberget berg Åkersberg bebyggelse Ormlokmyren myr
  Skuckubäcken bäck /Se Åndberget, se Åndbergsvallen Saknas Ormtjärnen tjärn
  Skuckuån å Åndbergsvallen fäbodv. Ormäggen höjd
  Skuckuån å Åndbergsvallen fäb. Ormäggen ås
  *Skukuberget berg Åndbergsvallen, se Andbergsvallen fäb. Ormängarna slåttängar
  Skukuån å Åsen by Ormängena ängar
  Skukuån å» Åsen by Orrbäcken bäck
  Skålån bäck Åsen gårdar Orrknättarna bergstoppar
  Skärberget berg Åsen bebyggelse Orrknätten höjd
  *Sliaros ån Slyas mynning /Se Åsen bebyggelse Orrknätten berg
  *Sliarosvellir Saknas /Se Åsen by Orrknätten berg
  Sliarosvellir fäbodmark /Se Åsen by Orrmoflon flo
  *Sliaros vellir Saknas /Se Åsgårdarna gårdar Orrmoflon myr
  Sliöna F: å Norra åsgården bebyggelse Orrmoflon mosse
  Slungebuåsen ås Södra åsgården bebyggelse Orrmoflon myr
  Slyan å Åsings hemman Orrmosjön sjö
  Seyan å /Se Äggen, se På Eggen, Klockargården ocg Bångeggen gårdar Orrmosjön sjö
  Slya å /Se Äggen gårdar Orrmosjön sjö
  Slya å /Se Ällnäset bebyggelse Orrmosjön sjö
  Slyan bäck Äggen gårdar Orrmoviken vik
  Slyan bäck Ällnäset gård Orroset utlopp
  Skyhåtjärnen tjärn Ällnäset gård Orrviksmyrarna myrar
  Slyas-vall Saknas /Se Ällnäset gd Ortberget, se Årtberget berg
  Slykölen sank mark Älvdalens kronopark Granådalen kronopark Ortberget, se Årtberget berg
  Slyn å Ängebo gård Ortberget berg
  Slyn å Ämbrikts bebyggelse Osen åmynning
  Slyn å Ängebygget lht Osen åmynning
  Slyosen ån Slyans utlopp /Se Öjbergsgården bebyggelse Osen myrslått
  Slyån å /Se Öjbergsgården gård Osen område
  Slyåsen berg Östansjö by Oskölen äldre namn på Dammkölen
  Slångabuan Saknas Östansjön by Oskölen myr
  Slåttbäcken bäck Östansjö by Ottesundet dal
  Slåttjärnen, Stora tjärn Östansjö by Ovetjärn-myren myr
  Slåttkölen sank mark Östansjö by Ovetjärnsmyren, se Avetjärnsmyrarna myr
  Slåttsjön sjö Östervik gård Ovetjärnmyren myr
  Slängbodsåsen berg Öst i Gården hemman Oxkroken krok
  Slängbodåsen ås Öst i gården bebyggelse Oxkällan myr
  Slängås berg Öst i gården bebyggelse Oxsjöberget berg
  Slättberget höjd Öst i gården gd Oxsjöberget berg
  Slättflyet sank mark Öst i hammaren t. Oxsjöberget berg
  Slättnäset berg Öst i Holmen gård Oxsjöbrunnen å
  Slättåsen ås Öst i trådan bebyggelse Oxsjöbrunnen bäck
  Slättåsen ås Öst i Tråden gård Oxsjöbrynjen bäck
  Slättåsen ås Öst i tråden bebyggelse Oxsjöbrynjen bäck
  *Sommarblage gammalt råmärke Öst i viken lht Oxsjöbäcken bäck
  Spångmyren myr Öst å holma gd Oxsjöbäcken bäck
  Spångmyrholmen myr Öst å Högen by Oxsjöflyet myr
  Spångmyrholmen gammal avrättsplats /Se Öst å högen by Oxsjöflyet myr
  Stackberget berg Överhållan hemman och lägenheter Lilla Oxsjön sjö
  Stackberget berg   Oxsjön, Lilla sjö
  Stacken berg   Oxsjön, L. och St., se Lillosjön och Storoxsjön sjöar
  Starr-Blädjedalen dal   Oxsjön, Stora och Lilla sjöar
  Stenbäcken bäck   Stora Oxsjön sjö
  Stenfjället fjäll   Oxsjön, Stora sjö
  Stengraven dal   Oxsjötjärnen tjärn
  ?Stenhågna fjäll   Oxsjötjärnen tjärn
  Stenhågna fjäll   Oxsjötjärnen tjärn
  ?Stenhångna o. Häggingfjället Saknas   Oxstenen sten
  ?Stenhågna o. Sömlinghågna fjäll   Pallen äga
  Stenkällmyren sank mark   Papoberget berg
  Stensjöbäcken bäck   Papopberget berg
  Stensjön sjö   Papoberg berg
  Stensjön sjö   Papoberget berg
  Stensjöåsen ås   Papomyren myr
  Stentjärnen tjärn   Papomyren myr
  Stentjärnen tjärn   Papomyren myr
  *Sterswed Saknas   Papomyren myr
  St: Hallarssiön sjö   Paradiset bergsluttning
  Stockgravbäcken bäck   Paradis´lustgård myr
  Stoore Härgholån å   Paris höjd
  Stor-Aspåsen ås   Paris skogholme
  Stora Uckan å   Paris backhöjd
  Storberget berg   Pelles slåttänge
  Storberget berg   Pellora vadställe
  Storblekan å   Pelloralugnen lugnvatten
  Storblekan å   Pelloravadet vadställe
  Storblekan å   Pellpersänget slåttänge
  Storblekan å   Pelora dalsänka
  Storblekan å   Perandersänget slåttänge
  Storblekan å   Perersbrott slåttänge
  Storblekan å   Per Ers´- bäcken bäck
  Storblekan å   Perespersbäcken bäck
  Stor-Blekan å   Perjensaviken vik
  *Storblekasjön sjö   Per Mass´-slogen strandäng
  Stor-Blekåsen berg   Permickelsbäcken bäck
  Storbottenbäcken bäck   Per Mittjils´- kälen myr
  Storbottnarna sank mark   Per Mittjils´-ån bäck
  Stor-Brottet skogsområde   Per Ols´-näset slåtteräng
  Stor-Brottet berg   Perporstjärnarna, se Per Påls´-tjärnarna tjärnar
  Stor-Brättan berg   Perporstjärnarna, se Perpålstjärnarna Saknas
  Stor-Brösttjärnen tjärn   Per - på - Backflon myr
  Storfjäten å   Perpåbackflon myr
  Storfjäten å   Per På Back- kälen myr
  Storfjäten älv   Per-Pålshögen höjd
  Storfjäten å   Per-Pålstjärnarna tjärnar
  Storfjäten å   Per-Pålstjärnarna tjärnar
  Stor Fjäten å   Perpålstjärnarna tjärnar
  Storfjäten å /Se   Per Påls´-tjärnarna tjärnar
  Stor-Frägnet berg   Per-Pålstjärnen tjärn
  Stor-Galungen berg   Per Rolfs´- bäcken bäck
  Stor-Gillersåsen berg   Perrolfsbäcken bäck
  Stor-Gönsjön sjö   Per- Rolfsen myr
  Storgönssjön sjö   Per - Rolfsen myr
  Storgönsjön sjö   Per Rolfs´- kälen myr
  Stor-Göpan bäck   Per-Sjulsen myr
  Stor-Hackåsen ås   Per - Sjulsen myr
  Stor-Hallarsjön sjö   Per Sjuls´- kälen myr
  Storheden hed   Persvensön slåttänge
  Storhäden berg   Peterina Heda Saknas
  Storhärjån å   Plogen fors
  Storhärjån å   Poltjärnarna tjärnar
  Stor-Härjån å   Potjärnarna tjärnar
  Stor-Härjån å   Potjärnarna tjärnar
  Stor-Härjån å   Potjärnarna tjärnar
  Stor-Härjåtelet berg   Pottesboden slåttbod
  Storhästen sten   Pottesbodmyren myr
  Stor-Häståsen berg   Prästmoren slåttänge
  Stor-Höktanden berg   Prästtjärn tjärn
  Stor-Höktanden berg   Prästtäkten tomt
  Stor-Ikornberget berg   Prästängena slåtterängar
  Stor-Jällsjön sjö   Prästön slåttänge
  Storjönen å   Puls strandäng
  Stor-Knätten berg   Pungen strandäng
  Stor-Korstjärnen tjärn   Putten slåtteräng
  Stor-Kåltjärnen tjärn   Pålhansmoren skogsområdet
  Storkölen sank mark   Pålsflon flo
  Storkölen sank mark   Pålsflon flo
  Storkölen sank mark   Pålsflon mosse
  Storkölen sank mark   Pålsflon myr
  Storloken sjö   Pålafurunabben näs
  Storloken tjärn   Pålsförnabben udde
  Stormyrbäcken bäck   Pålsförnabben udde
  *Stormyren myr   Pålsförviken vik
  Stormyren myr   Pålsförviken vik
  Stormyren myr   Pålsnäset strandäng
  Stormyren sank mark   Päronbacken åker
  Stormyren sank mark   Pörbäcken bäck
  Stor-Mölingan å   Pören fäb.
  Stor-Oxsjön sjö   Pörputtarna tjärnar
  Stor-Oxsjön sjö   Pöråsarna höjder
  Stor-Rönnåsen berg   Pöråsen ås
  Stor-Savåsen berg   Pöråsen bergås
  Stor-Skaftåstjärnen tjärn   Pöråsen ås
  Stor-Skaftåstjärnknätten berg   Rabbåsen ås
  Storslätten sank mark   Rabbåsen ås
  Stor-Stenkällåsen ås   Rabbåsen berg
  Stor-Stensjöåstjärnen tjärn   Rabbåstjärnen tjärn
  Stor-Stuvvasselåsen berg   Raplis slåttänge
  Storsump sank mark   Rappasänget äga
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Rasmusbacken höjd
  Stor-Svartåsen berg   Raspåsen bergås
  Storsvedberget berg   Raspåsen bergås
  Stor-Sventjärnen tjärn   Raspåsen berg
  Stor-Tandsjön sjö   Rastasbackarna höjder
  Stor-Tandåsen berg   Rastdalsbackarna backar
  Stortjärnen tjärn   Rastdalsbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Rasp fäb.
  Stortjärnen Saknas   Raspåsen, Stora och Lilla åsar
  Stortjärnen tjärn   Raten slåtteräng
  Stortjärnen tjärn   Remmen höjd- och skogsområde
  Stortjärnholmen höjd   Remmet skogstrakt
  Stor-Tovåsen ås   Remmet skogsområde
  Storvasslan bäck   Remsbäcken bäck
  Stor-Åndberget berg   Remsbäcken bäck
  Storön landparti   Remsbäcken bäck
  Strandasmyrflon sank mark   Remsflon flo
  Stråsjön sjö   Remsflon myr
  Stråsjön sjö   Remsflon mosse
  Stråsjön sjö   Remmsflon myr
  Stråsjön sjö   Remsvallen fäb.
  Stråsjön sjö   Rensjöbäcken bäck
  Stråsjön sjö   Renssjöbäcken Saknas
  Stråsjön sjö   Rensjöbäcken bäck
  Stråsjön sjö   Rensjöflyet myr
  Strömhuvudet del av fors /Se   Renssjöflyet myr
  Strömhållan terräng   Rensjöhedan skogsområde
  Stubbmyren sank mark   Rensjöhedarna skogsområde
  Stuckuån, se Skuckan å   Rensjöheden, se Rensjöremmet höjd
  *Stulingsiön sjö   Rensjöheden, se Rensjöremmet skogsområde
  *Stulingssjön sjö   Rensjöheden sandås
  *Stulingsjön sjö   Rensjön sjö
  Stuvvasselkölen sank mark   Rensjön sjö
  Stuvvasslan bäck   Renssjön sjö
  Styggbäcken bäck   Rensjön sjö
  Styggbäcken bäck   Rensjöremmet höjd
  Styggbäcken bäck   Rensjöremmet skogsområde
  Styggbäcken bäck   Rensjöremmet sandås
  Styggbäcken bäck   Rensjöremmet skogstrakt
  Styggdalen dal   Renstjärnen tjärn
  Styggeggarna ås   Renstjärnen tjärn
  Styggkyrkan djup dal?   Renstjärnen tjärn
  Styggravbäcken bäck   Renstjärnen tjärn
  Styggraven djup bäckravin   Rensåsen fäb.
  Stygguggen berg   Rensåsen ås
  Styppelmyran sank mark   Rensåsen ås
  Störhustjärnen tjärn   Rensåsen berg
  Stöttingsjöbäcken bäck   Rensåsen berg
  Stöttingsjöheden hed   Rensåsmyrarna myrar
  Stöttingsjön, Västra, Östra sjö   Rensåsmyrarna myrar
  Suagtiernen tjärn   Rensåsmyrarna myrar
  *Suind(r)bud gammalt gränsmärke   Rensåsmyrarna myrar
  Sundbäcken bäck   Ringaven utvidgning
  Sundmyren myr   Ringen höjd
  Sundtjärnen tjärn   Ringen berg
  Surbrynnsbäcken bäck   Risbrunnsberget berg
  Svaden berg   Risbrunnsbäcken bäck
  Svanåsen Saknas /Se   Risbrunnshållan höjd
  Svanåsen ås   Risbäcken bäck
  Svartbrynnen bäck   Risbäcken bäck
  Svartbrynnen bäck   Risbäcken bäck
  Svartbrynnen bäck   Risbäcken bäck
  Svartmoren berg   Risbäcken bäck
  Svartsäldret parti av Lill-Härjån   Risflon flo
  Svarttjärnen tjärn   Risflon myr
  Svarttjärnen tjärn   Risflon myr
  Svartviken vik   Risflon mosse
  Svartåsen höjd   Risflon myr
  Sveddåsen ås   Risgården strandområde
  Sveddåskölen sank mark   Rishuvud berg
  Svedsmyren myr   Rishuvud bergstopp
  Svegarmyren myr   Rishuvud höjd
  Svegarmyren myr   Rishuvudet berg
  Svegarmyren sank mark   Rishuvudkölen myr
  Sågdammen damm?   Rishuvudkölen myr
  Såglugnet sjö   Rishuvudtjärnen tjärn
  Såglugnet sjö   Rishuvudtjärnen tjärn
  Såglugnet tjärn   Rishuvudtjärnen tjärn
  Sågtjärnen tjärn   Rishuvudtjärnen lugnvatten
  ?Sålnberget berg   Riskällbrändan höjd
  Sålnberget berg   Rismoren skogsområde
  Säckennelidan berg   Rismyrarna myrar
  Sälbäcken bäck   Rismyren myr
  Sälbäcken bäck   Rismyren myr
  Sälderkölen sank mark   Risremmet höjd
  Sälje S. sjö   Risremmet höjd
  Sälsjöhållan berg   Risremmet bergshöjd
  Sälsjön sjö   Risremmet skogsområde
  Sälsjön sjö   Ristjärn tjärn
  Sälsjötjärnen tjärn   Ristjärnen tjärn
  Särnkölen ödemark /Se   Ristjärnen tjärn
  Säterflon sank mark   Risuggen, se Tovuggen höjd
  Säterstjärnen tjärn   Risåkern åker
  Sätteltjärnen tjärn   Risåsen ås
  Sättervasslan bäck   Risåsen ås
  Söderbäcken bäck   Risåsen ås
  ?Sömlinghågna fjäll   Risåsen bergås
  Sömlingshågna fjäll   Risåsen berg
  ?Sömlinghågna o. Stenhågna fjäll   Rolfsbrunnen bäck
  Sömlingskölen sank mark   Rolfsbrynjen bäck
  Sömlingstjärnen tjärn   Rolfshögen Saknas
  Sör-Krokslättåsen ås   Rolfstjärnarna tjärnar
  Sörkällbäcken bäck   Rolftjärnarna tjärnar
  Sörkällbäcken bäck   Rolfstjärnarna tjärnar
  Söråsen höjd   Rolfstjärnarna tjärnar
  Söxa Flumen å   Rolfstjärnbäcken bäck
  Söxa flumen å   Rolfstjärnen tjärn
  Söxan å   Rolftjärnen tjärn
  Söxtjern tjärn   Rolfstjärnen tjärn
  Söxtjernliden berg   Rolfstjärnen tjärn
  Tabodnättmoren terräng   Rolfsviken vik
  Tanasiön sjö   Roligheten myr
  Tandsjöberget berg   Rossbäcken bäck
  Tandsjön, Stora sjö   Rossbäcken bäck
  Tandsjön, Stora sjö   Rossbäcken bäck
  Tandsjöryggen berg   Rotensjöarna sjöar
  Tandsjöån å   Rotensjön sjö
  *Tandåsflöten Saknas   Rotensjön Saknas
  Tandåskölen sankmark   Rotensjön, Ned., Öv., se Grubbfoss och Kovallsjön sjöar
  Tansjön Saknas   Rotensjötjärnen tjärn
  Tannsjön sjö /Se   Rotnen å
  Tannsjön sjö /Se   Rottendalen dal
  *Tansesjön sjö   Rottenhållan fäb.
  Thoreskär, se Torskäret berg   Nedre Rottensjön sjö
  Thoreskär, se Torskäret berg   Rottensjön, Nedre sjö
  Tifiskberget berg   Rottensjön, Övre sjöar
  Tillberget berg   Övre Rottensjön sjö
  Timmerholmen höjd   Rottensjöbrunnet slått
  Tiskhus Tjernknätten, se Fiskhustjärnknätten berg   Rottensjön, Ned. och Öv., se Rotensjöarna sjöar
  Tjäderknätten berg   Rottensjön, Övre sjö
  Tjärnberget berg   Rottnahålla berg?
  Tjärnen tjärn   Rottnan å
  Tobacks Kiöhlen, se Tobaksheden fjällhed   Rottnen å
  Tobaksheden fjällhed   Rottnen å
  Tobaksheden fjällhed   Rottnen å
  Tobaksheden fjällhed   Rotälven, se Rottan vattendrag
  Tobaksheden hed   Rotälven älv
  Tobakskölen, se Tobaksheden fjällhed /Se   Rotälven älv
  Toftarmyren sank mark   Rukarna höjder
  Tolftflon sank mark   Rukarna höjder
  Tolftflon sank mark   Rukarna bergstoppar
  Tollberge, se Haberget berg   Rukarna bergstoppar
  Tomsnok sank mark   Rumpan landtunga
  T(-h-)oreskjär, se Torskäret berg   Rumpustjärnen tjärn
  Toreskjärberget (-sberget), Thoreskjär (-skjel) berg   Rumpustjärnen tjärn
  Toreskär, se Torskäret berg   Rumpustjärnen tjärn
  (?) Toreskär berg   Rumpustjärnen tjärn
  (?) Toreskär berg   Rumpusån å
  (?) Toreskär berg   Rumpusån å
  Torntelet del av berg   Rumpusån vattendrag
  Torntjärnen tjärn   Ruppelhålen slåtteräng
  Torskäret berg och gränsmärke   Ruskan kvarn
  Toreskär berg   Russingbäcken bäck
  Toreskär berg /Se   Russtjärnen tjärn
  (?)Toreskär berg   Ruten myr
  Toreskär berg /Se   Rydarkvarnen kvarn
  Torrberget berg   Ryden björkskogsområde
  Torrbergsflon sankmark   Ryderna skogsområde
  Torskäret berg o gränspunkt   Rydflomyrarna myrar
  Torskäret berg   Rydflon flo
  Torskäret berg   Rydflon flo
  Torskäret berg   Rydflon mosse
  Torskäret berg   Rydflon myr
  Toreskärberget Saknas   Rydflovallen fäb.
  Torskärberget berg   Rydfloån, se Djupsjöbäcken å
  Torskäret berg /Se   Ryfloån å
  Torsåsen höjd   Ryggarna åsar
  Torsåsen berg   Ryggarna åsar
  Torsåskällmyren sank mark   Ryggarna åsar
  Torsåstjärnen tjärn   Ryggarna sandås
  Tovuggen berg   Ryggen, se Tandsjöryggen ås
  Tovåsarna terräng   Ryggen ås
  Tovåsarna åsar   Rytjärnarna tjärnar
  Tovåsen berg   Rydtjärnarna tjärnar
  ?Tovåsen, Stora ås   Rydtjärnbäcken bäck
  Traneklef, se Laxsjöknoppen berg   Rytjärnbäcken bäck
  Tranneklett(-en), se Tvonnet berg   Råbackmyren myr
  Tranneklett, se *Sextjärnliden berg   Råberget, se Ródberget berg
  Trekantmyren myr   Råberget berg
  Trollberget berg   Råbäcken bäck
  Trollberget berg   Råbäcken bäck
  Trollberget berg   Råbäcken bäck
  Norra Trollegravsröse gränsmärke   Råbäcken bäck
  Trollfljot sank mark   Råbäcken bäck
  Trollgrav gammalt gränsmärke   Råbäcken bäck
  ?Trollgrav, N. dalsänka   Råbäckhållan höjd
  Trollgrav gränsmärke   Råbäckhållan höjd
  Trollgrav dalsänka   Råbäckhållan bergås
  Trollgrav dalsänka   Råbäckhållan höjdsträckning
  Trollgrau, Norra gränsberg   Råbäckkölen myr
  Trollegrav, N. fjäll   Råbäckkölen myr
  Trollegrav, Norra Saknas   Råbäckkölen myr
  Trollgrav, Norra ravin   Råbäckmyren myr
  Trollgrav, Norra ravin   Råbäcksmyren myr
  Trollgrav, Norra bäckravin   Råbäckskälen myr
  Trollgrav, Norra ravin   Råbäcktjärn tjärn
  Trollgravbäcken bäck   Rådbäcken bäck
  Trollgraven, Norra bäckravin   Rådknipen berg
  Trollgrav, Norra o. Södra raviner   Rådknätten höjd
  Trollgrav, Norra o. Södra raviner   Rådåsen ås
  Trollgraven, Norra el. Södra ravin   Rådåsen ås
  Trollgraven ravin   Rådåsen ås
  Trollegrav Saknas /Se   Rådåsen berg
  ?Trollgraven dalsänka   Rågfallet skogsområde
  Trollegrav gammalt gränsmärke /Se   Råknätten höjd
  Trollgraven gränsmärke /Se   Råmålsberget berg
  Trollegrop, se Trollgrav, Norra ravin   Rårsbäcken (?) bäck
  Trolltjärnen tjärn   Rårösena gränsröse
  Trolltjärnen tjärn   Råssbäcken bäck
  Tromparbäcken bäck   Råtan myr
  Tromparkölen sankmark   Råtjärnarna tjärnar
  ?Trompartjärnen tjärn   Råtjärnarna tjärnar
  Trompartjärnen tjärn   Råtjärnarna tjärnar
  Saknas gammalt gränsmärke   Råtjärnarna tjärnar
  Trondeklitt, se Laxsjöknopp berg /Se   Råtjärnen tjärn
  *Tronderklitt gränsmärke   Rällan vattendrag
  *Tronderklitt gränsmärke   Rällan vattendrag
  Saknas gammalt gränsmärke /Se   Rällhålet myr
  *Trullbäck bäck   Rällhålet myr
  Trullegraf, se Trollgrav, Norra ravin   Rällhålet myrtrakt
  Trullegraf, se Trollgrav, Norra och Södra raviner   Rällhålet myr
  Trullegraf, Norra, se Trollgraven, Norra bäckravin   Rällvålen höjd
  Trundeklitt(-en), se Laxsjöknoppen berg   Rällvålen höjd
  Trunde(-r-)klitt(-en), se Laxsjöknoppen berg   Rällvålen berg
  Trundeklitt, se Laxsjöknoppen berg   Rällvålen fjäll
  Trunneklitt, se Laxsjöknoppen berg   Rällvålen, Östra berg
  Trunneklitt, se Laxsjöknoppen berg   Rällån å
  Trygremmen ås   Rävbäcken bäck
  Trygremmet berg   Rävbäcken bäck
  Trånekleet, se Laxsjöknoppen berg   Rävhålet myr
  Trånekleetz Råå, se Laxsjöknoppen berg o. gränsmärke   Rävtjärnen tjärn
  *Tråneklef (= Laxsjöknoppen?) berg   Rävtjärnen tjärn
  Trögremmen, se Trygremmen ås   Rävtjärnen tjärn
  Tröskemyren myr   Rävtjärnen tjärn
  Tröskesberget berg   Rävtjärnåsen bergås
  Tröskkölen sank mark   Rävtjärnsåsen bergås
  Tröskrisen sank mark   Rävtjärnåsen berg
  Tuvbäcken bäck   Rödberget (=Råberget(?)) berg
  Tuvkölen sankmark   Rödhammaren berg
  Tuvorna höjd   Rödhammaren berg
  Tvonnet berg   Rödhammaren berg
  Tvonnet berg   Rödhammaren berg
  ?Tvonnet berg   Rödhammaren berg
  ?Tvonnet berg   Rödhammaren bergsstup
  Tvonnet berg   Rödhammaren höjd
  Tvåneklett (Tvånnekleet), se Tvonnet berg   Rödhammarstjärnen tjärn
  Tvärån å   Rödhammartjärnen tjärn
  Tvärån bäck   Rödhammartjärnen tjärn
  Tväråsen berg   Rödhammartjärnen tjärn
  Tväråsen Saknas /Se   Rödhammaröja strandäng
  Tväråskölen sank mark   Rödmossnäset udde
  Tväråsuggen höjd   Rödmossviken vik
  T.ållegraf, se Trollgrav, Norra gränsberg   Rödmyren myr
  Tällåsen berg   Rödmyren myr
  Tällåsen berg   Rödmyren myr
  Tällåsen fäbodvall o. f.d. tomt /Se   Rödmyren myr
  *Tänneklet = Laxsjöknoppen? berg   Rödmyrtjärnen tjärn
  Tönsiön, se Tandsjön, Stora sjö   Rödmyrtjärnen tjärn
  Tösbacken höjd   Rödmyrtjärnen tjärn
  Uckan, Stora bäck   Röjeshån vik
  Uckuvålen berg   Röjeshån tjärn
  Uckuvålen, Stora fjäll   Röjeskällan slåttänge
  Uckuvålen, Lilla o. Stora berg /Se   Röjestjärnen tjärn
  Uggtjärnen tjärn   Röjestjärnen tjärn
  Utfaldafleyttr(?) Saknas   Röjestjärnen tjärn
  *Vlfuall[da] fløyttr gammalt gränsmärke   Röjestjärnen tjärn
  Ulfsjöarna sjöar /Se   Röjningsmyren myr
  *Ulfstangamyr myrmark /Se   Röltjärnbäcken bäck
  *Vlfstangamyri gammalt gränsmärke   Röltjärnbäcken bäck
  Ulfstangamyrr Saknas   Röltjärnbäcken bäck
  Ulfstangamyri gammalt gränsmärke /Se   Röltjärnen fäb.
  *Ullanshög fjäll   Röltjärnen tjärn
  Ulvsjön by o. sjö /Se   Röltjärnen tjärn
  Ulvsjön sjö /Se   Röltjärnen tjärn
  Ungkällbäcken bäck   Röltjärn, Lilla tjärn
  Vackerkölen sank mark   Röltjärnen, Stora o Lilla tjärnar
  Vackeråsen terräng   Röltjärn, Stora tjärn
  Vackeråsen ås   Röltjärnflyet myr
  Valavoln betesvall /Se   Röltjärnmyrarna myrar
  Valavallen vall /Se   Römmösnäset näs
  Vallberget berg   Rönnbricka, Rönnbräckan, se Rönbräckan berg
  Vallsjön sjö   Rönnbrickan berg
  Vallsjön sjö   Rönbräckan berg
  Vallåsen ås   Rönnbäcken bäck
  Vargdalen dal   Rönnbäcken bäck
  Varghöd, se Varghöjden fjäll   Rönnbäcken bäck
  Varghöjden fjäll   Rönbäcken bäck
  Varghöjden fjäll   Rönnbäcksremmet höjd
  Vassbäcken bäck   Rönnbäcksremmet höjd
  Vassbäcken bäck   Rönnbäckremmet sandås
  Vasselkrok krök   Rönbäckremmet skogsområde
  *Vasske holm Saknas   Rönningarna ängar
  Vasslen bäck   Rönningarna myrar
  Vasslan bäck   Rönnmoran myrholme
  Vadals litti Saknas   Rönmoren skogsområde
  Vedungfjäll Saknas   Rönnmortjärnen tjärn
  Vedungsfjället, se *Loffse fjäll fjällparti   Rönnmotjärnen, se Rönmotjärnen Saknas
  Vedungfjället fjäll   Rönnmortjärn tjärn
  Vedungfjället fjäll o. gränsröse   Rönnmortjärnen tjärn
  Vedungfjället fjäll   Rönnstranden slåttesänge
  Vidong Fjäll, se Vedungfjället fjäll   Rönntjärnberget berg
  Viktjärnen tjärn   Rönntjärnberget berg
  Vimyren myr   Rönntjärnberget berg
  Vingraven dal /Se   Rönntjärnen tjärn
  *Volna fjäll   Rönntjärnen tjärn
  Vålen terräng   Rönntjärnen tjärn
  Vålåsen höjd   Rönnvasselheden skogsområde
  Våmmen sankmark   Rönnvasslan bäck
  Våndflon sankmark   Rönnvasslan bäck
  *Vædal litla gammalt gränsmärke   Rönnvasslan å
  Västbäcken bäck   Rönnvassvadet vadställe
  Väster-Slöttingsjön tjärn   Rönnåsbrunnen bäck
  Västeruggen terräng   Rönnåsbrynjen bäck
  Väståkölen sank mark   Rönnåsbrynjen bäck
  Yierdisioööwick, se *Gällsjöviken sjö   Rönnåsbäcken bäck
  Åhles:?, se Ällsjön sjö   Rönnåsbäcken bäck
  Åhrgvanåellen L., se Åkvandaren sjö   Rönnåsen fäb.
  Åkvandaren sjö   Rönnåsen, (St.), se Storrönåsen berg
  Åkvandaren sjö   Rönnåsen ås
  Åkvandaren sjö   Rönnåsen ås
  Åkvandaren sjö   Rönnåsen bergås
  Åkvandaren sjö   Rönnåsen bergås
  Åkvandarhållan berg   Lilla Rönnåsen ås
  *Ålberget = Höstet? berg   Rönnåsen, Lilla bergås
  Ålfninga Fl:, se Olingen å   Rönnåsen, Stora ås
  Åndbergskölen sank mark   Stora Rönnåsen berg
  Ånäset näs /Se   Rönnåsen, St. berg
  Årtberget berg   Rönnåskölen myr?
  Åsen ås   Rönnåslillåsen, se Lillåsen ås
  Åsnäset näs   Rönnåstjärnen tjärn
  Åsnäset näs /Se   Rönnåstjärnen tjärn
  Åsvasslan å   Rönstranden strandområde
  Åsvasslan å   Röntjärnberget berg
  Åsvasslan bäck   Röntjärnen tjärn
  Åsvasslan bäck   Rönvasslan vattendrag
  Åsvasslan litet biflöde /Se   Rönåsbrunnen å
  Åswatzla, se Åsvasslan å   Rönåsbäcken bäck
  Ägg, se Kalvbodåsen berg   Rönåsen berg
  Älgsmyren myr   Rönåskälen myr
  Ällan å   Rönåstjärnen tjärn
  Ällan å   Rönåsvadet vadställe
  Ällan vattendrag   Rönöja strandäng
  Ällnäset näs   Röppelhålen myrar
  Ällsjöbäcken bäck   Rörflon myr
  Ällsjön sjö   Rörsbäcken, se Rolfsbrunnen bäck
  Ällsjön sjö   Rörsbäcken bäck
  Ällsjön sjö   Rörsbäcken bäck
  Öarna sank mark   Rörsunden myrar
  Ödgebergh, se Öjberget berg   Rörtjärnen, se Röltjärnen tjärn
  Öfw: Råtne s., se Rottensjön, Övre sjö   Rörtjärn tjärn
  *Öhråknätt Heden hed?   Lilla Rörtjärnen tjärn
  Öjberget berg   Stora Rörtjärnen tjärn
  Öjberget berg   Rörtjärnen, L. och St., tjärnar
  Öjberget höjd   Rörtjärnbäcken bäck
  Öjberget berg   Rörtjärnen tjärn
  Öjbergsmyrarna sank mark   Rörtjärnen tjärn
  Öje:B, se Öjberget berg   Rörtjärnen, Lilla tjärn
  Öjmorbäcken bäck   Rörtjärnen tjärn
  Öjmorbäcken bäck   Rörtjärnen, Lilla tjärn
  Öra Tjärn, se Abborrtjärnen, Lilla tjärn   Rörtjärnen,Stora tjärn
  Öratjärnen tjärn   Rörtjärnmyren myr
  Örebäcken bäck   Röskaskällan myr
  Örepotten tjärn   Rösnäsbäcken bäck
  Öretjärnen tjärn   Rösnäset näs
  Östansjöåsen ås   Rösnäset näs
  Öster-Stöttingsjön tjärn   Rösnäsviken vik
  Östestberget berg   Rössjebäcken bäck
  Östestbäcken bäck   Rössjebäcken bäck
  Östestgraven dal   Rösjebäcken bäck
  Östingsjön sjö   Rössjebäcken bäck
  Östingsjön sjö   Rössjeflyn myr
  Östingssjön sjö   Rössjeflyet myr
  Öst:Siön, se Östingsjön sjö   Rösjeflyet mosse
  *Ösätt ägomark   Rössjeflyet myr
  Överbodkölen sank mark   Rösstjärnarna tjärnar
  Överbodstöreset terräng?   Rösstjärnbäcken bäck
  Översjöhållan berg   Rösstjärnen tjärn
  Översjökölen myr   Rösstjärnen tjärn
  Översjökölen sank mark   Rösstjärnen tjärn
  Översjön sjö   Rösstjärnen tjärn
  Översjön sjö   Rösstjärnåsen ås
      Rösstjärnåsen bergås
      Rösstjärnåsen bergås
      Rössön ö
      Rösten äga
      Rösten odlat område
      Rösten äga
      Rösttjärnbäcken bäck
      Rösttjärnbäcken bäck
      Rösttjärnen tjärn
      Rösttjärnen tjärn
      Rösttjärnåsen berg
      Röstöjarna holmar
      Rötalöten myr
      Rötjärnen, se Rörtjärnen tjärn
      Rötjärnen, se Rörtjärnen tjärn
      Rötjärnen tjärn
      Rövarbergen bergstrakt
      Rövarberget berg
      Salixhäcken pilhäck
      Sandarna sandstrand
      Sandarna strandremsa
      Sandbäcken bäck
      Sandmyren myr
      Sandmelen strandremsa
      Sandmälen sträcka
      Sandnäset udde
      Sandnäset näs
      Sandnäset näs
      Sandnäset udde
      Sandnäset näs
      Sandtjärnbäcken bäck
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärn tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Savåsbrännan bränna
      Savåsen berg och fäb.
      Savåsen bergås
      Savåsen berg
      Lilla Savåsen ås
      Savåsen, Lill berg
      Savåsen, L. och St. berg
      Savåsen, Stora o Lilla åsar
      Stora Savåsen ås
      Savåsen, Stor- bergås
      Savåsknoppen höjd
      Savåsknoppen höjd
      Savåskälen myr
      Savåstjärnen tjärn
      Savåstjärnen tjärn
      Savåstjärnen tjärn
      Savåstjärnen tjärn
      Selderdammen damm
      Seldret lugnvatten
      Semmingsbron kavelbro och myr
      Sexan, Sexbrostugan, Sexdalsvallen Saknas
      Sexan å
      Sexan å
      Sexan å
      Sexan å
      Sexan å
      Sexan å
      Sexan å
      Sexbron bro
      Sexbron bro
      Sexbrostugan flottningsstuga
      Sexbrostugan, Övre flottningsstuga
      Sexbäcken bäck
      Sexbäcken bäck
      Sexbäcken bäck
      Sexdalen fäb.
      Sexströmmen fors
      Sexströmmen fors
      Sextjärnen, se Söxtjärnen tjärn
      Sextjärn = St. Sextj. Saknas
      Sextjärnen tjärn
      Sextjärnen tjärn
      Sextjärnen tjärn
      Sextjärnsbrändan brända
      Sibbelåsen bergås
      Sibbelåsen, se Skibordåsen berg
      Sibolarna myrar
      Sibolåsen, se Sibbelåsen Saknas
      Sibolåsen ås
      Sibolåsen bergås
      Sidkällan bäck
      Sidkällbäcken bäck
      Sidkällbäcken bäck
      Sidkällbäcken bäck
      Sidtjärnbäcken bäck
      Sidtjärn tjärn
      Sidtjärnen tjärn
      Sidtjärnen tjärn
      Sidtjärnen tjärn
      Sigridflyet myr
      Sigridflyet myr
      Sillrådet damm
      Simas område
      Simas slåttänge
      Simastjärnarna tjärnar
      Singnäset näs
      Singnäset, Lilla näs
      Sjuggelsdammen damm
      Sjuggulberg berg
      Sjuggulsan kvarn
      Sjöarmyrarna myrar
      Sjöarmyren myr
      Sjöarmyren myr
      Sjöarmyren myr
      Sjöberget berg
      Sjöberget berg
      Sjöberget berg
      Sjöberget berg
      Sjöforsen fors
      Sjöforsen fors
      Sjösäldret sträcka
      Skaftåsen fäb.
      Skaftåsen ås
      Skaftåsen ås
      Skaftåsen berg
      Skaftåsen berg
      Skaftåskällan källmyr
      Skaftåstjärnen tjärn
      Skaftåstjärnen tjärn
      Skaftåstjärnen, Lilla tjärn
      Skaftåstjärnen, Stora tjärn
      Skaftåstjärnen, Stora tjärn
      Skaftåstjärnknätten berg
      Skakelbacken backe
      Skalberget berg
      Skalbäcken bäck
      Skalbäcken bäck
      Skalbäcken bäck
      Skalet fäb.
      Skaltjärn tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skalvallmyren myr
      Skalåsen höjd
      Skarpan tjärn
      Skarpan tjärn
      Skarpan tjärn
      Skarpan tjärn
      Skarpberget berg
      Skarpberget berg
      Skarpberget berg
      Skarpberget berg
      Skarpforsen fors
      Skarpforsen fors
      Skarpvålen höjd
      Skarpvålen berg
      Skarpvålen berg
      Skarpås bergås
      Skarpåsen ås
      Skarpåsen ås
      Skarpåsen bergås
      Skarpåsen bergås
      Skarpåsen berg
      Skarpåsen berg
      Skarpåsmyrarna myrar
      Skarpåstjärnen tjärn
      Skarpåstjärn tjärn
      Skarpåstjärnen tjärn
      Skarpåstjärnen tjärn
      Skarpvålen berg
      Skarren udde
      Skarvhusbäcken bäck
      Skarvhustjärnen tjärn
      Skarvhusåsen höjd
      Skarvåsbäcken bäck
      Skarvåsen ås
      Skarvåsen ås
      Skarvåstjärnen tjärn
      Skarvåstjärnen tjärn
      Skarvåtjärnen tjärn
      Skarvåtjärnen, se Skarvhustjärnen tjärn
      Sketändesmoren skogsområde
      Skevesan bäckrännil
      Skibordåsen berg
      Skihåbäcken bäck
      Skidhåflyet myr
      Skihån tjärn
      Skidhån Saknas
      Skidhåtjärnen tjärn
      Skinnfäll-letet sträcka
      Skogbodåsarna höjder
      Skogbodåsarna åsar
      Skogsbodåsarna bergåsar
      Skogbodåsen, S. ås
      Skogsgatan väg
      Skogsstöres skogstrakt
      Skogåsen ås
      Skogåsen berg
      Skogåsen bergås
      Skommarsvallen numera försvunnet fäbodställe
      Skrubbåsvallen fäb.
      Skrullas höjd
      Skrullbrändan höjd
      Skrullbrännan skogsområde
      Skrullbrändan brända
      Skrullmyren myr
      Skupåmyr myr
      Skräplamyren myr
      Skräplamyren myr
      Skräplamyren myr
      Skräppåsen ås
      Skräppåsen ås
      Skräppåsen bergås
      Skräppåsen berg
      Skuckan fäb.
      Skuckan å
      Skuckan å
      Skuckan å
      Skuckuån å
      Skyhån tjärn
      Skyhån tjärn
      Skyrhån, se Skihån tjärn
      Skyrhån tjärn
      Skyhåtjärnen tjärn
      Skyhåtjärnen tjärn
      Skålen myr
      Skårubäcken bäck
      Skäftesmyren myr
      Skäftesrönningen slåtteräng
      Skärberget berg
      Skärberget berg
      Skärberget berg
      Skärberget berg
      Slussremmet skogsområde
      Slyan å
      Slyan å
      Slyknäpparna branter
      Slykrok krök
      Slyn, se Slyan Saknas
      Slyn å
      Slyn å
      Slyosen flyåns utlopp
      Slyosen utlopp
      Slyrisen snårskog
      Slyrisen strandänge
      Slyåsen ås
      Slyåsen ås
      Slyåsen bergås
      Slyåsen berg
      Slånberget, se Sårnberget berg
      Slånberget, se Sålnberet berg
      Slåttberget berg
      Slåttbäcken bäck
      Slåttbäcken bäck
      Slåttbäcken bäck
      Slåttbäcken bäck
      Slåttbäcken bäck
      Slåttbäckgraven ravin
      Slåttlösbäcken bäck
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slängbodsåsen ås
      Slängbodsåsen Saknas
      Slängbodåsen ås
      Slängbodåsen bergås
      Slängbodåsen bergås
      Slängbodåsen berg
      Slängbuåsen, se Slängbodåsen Saknas
      Slättberget berg
      Slättberget berg
      Slättberget berg
      Slättflyet myr
      Slättflyet myr
      Slättflyet myr
      Slätthedan höjd- och skogsområde
      Slättheden hed
      Slättheden sandhed
      Slättheden hed
      Slättmoarna skogsområden
      Slättvallarna jämt område av myrmark
      Slättvallarna floar
      Slättvallen trakt
      Slättåsen ås
      Slättåsen ås
      Slättåsen bergås
      Slättåsen berg
      Slätvallarna floar
      Slätåsen ås
      Slätåsen ås
      Slätåsen bergås
      Smedjemoren skogsområde
      Smedjemorvallen slåttänge
      Smedjetjärnarna tjärnar
      Småbrändorna höjder
      Småhamrarna, se Hamrarna berg
      Småholmen holme
      Småhällorna sträcka
      Småkällorna bäckar
      Småmyren myr
      Smårisen skogsområde
      Smårisen berg
      Smårisen berg
      Småryderna skogsområde
      Småryggarna sandåsar
      Småtjärnarna tjärnar
      Smååarna upp i Öjom bigrenar
      Smörögat fördjupning
      Snarahögarna höjder
      Snipbäcken bäck
      Snipbäcken bäck
      Snurrkölen myr
      Snurrkölen myr
      Solberg höjd
      Sommarsmyren myr
      Spitjärn tjärn
      Spitjärnåsen ås
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyrholmen skogsområde
      Spångmyrholmen holme
      Spångmyrholmen sandhed
      Spälen näs
      Stackberget berg
      Stackberget berg
      Stackberget, se Stacken berg
      Stacken berg
      Stacken fäb.
      Stackhålsköl myr
      Stackmyren myr
      Stackrisen bergbackar
      Stackrisen bergbackar
      Stackrisen skogsområde
      Stampan kvarn
      Stampen fall
      Stamprönningen odling
      Starrarna myrslåttermark
      Starrblädjedalen bäckdal
      Starrblädjedalen bäckdal
      Starrblädjedalen del av å
      Starrhålen höjd
      Starvmyrarna myrar
      Stavsäterbäcken bäck
      Stavsäterkällan myr
      Stavsätern fäb.
      Stenbäcken, se Hammarbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken, se Hammarbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stendiket dalgång
      Stendiket myr
      Stenfjället berg
      Stenfjället fjäll
      Stenfjället fjäll
      Stenfjället berg
      Stenflyet mosse
      Stenflyn myr
      Stenhognatj. tjärn
      Stenholmen holme
      Stenhågna fjäll
      Stenhågna fjäll
      Stenhågna fjälltopp
      Stenhågnstjärnen tjärn
      Stenhögen höjd
      Stenhögen höjd
      Stenhögen bertopp
      Stenhögröjningen röjning
      Stenhögtrådan äga
      Stenkällbäcken bäck
      Stenkällmyrbäcken bäck
      Stenkällmyren myr
      Stenkällmyren myr
      Stenhällmyren myr
      Stenkällmyren myr
      Stenkällåsbäcken bäck
      Stenkällåsen, Lilla berg
      Stenkällåsen, Stora bergås
      Stenkällåsen åsar
      Stenkällåsen, L. och St. åsar
      Stenkällåsen, L. och St., se Lillstenkällåsen m.m. berg
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenolarna höjder(?)
      Stenolarna, se Olarna höjder
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjöåsen ås
      Stensjöåsen ås
      Stensjöåsen berg
      Stensjöåstjärnarna tjärnar
      Stensjöåstjärnarna tjärnar
      Stensjöåstjärnen tjärn
      Stensjöåstjärnen, Norra tjärn
      Stenåskvarnen kvarn
      Stenvadet vad
      Stenvalven stenanhopning
      Stikällsmoran myr
      Stockgravbäcken bäck
      Stockgravbäcken bäck
      Stockgravbäcken bäck
      Stockgravbäcken bäck
      Stolpbackarna ängar
      Stolpbackänget äga
      Storabborrtjärnen tjärn
      Storandberget berg
      Storaspås bergås
      Storaspåsen berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbergsuggen bergstopp
      Storblekan å
      Storblekan å
      Storblekan å
      Storblekan å
      Storblekåsen berg
      Storblädjedalen dalgång
      Storbottenbäcken bäck
      Storbottnen åbotten
      Storbrottet berg
      Storbrunn se Brunn Saknas
      Storbräckan höjd
      Storbrättan berg
      Storbrösttjärn tjärn
      Storbrösttjärnen tjärn
      Storedan eda
      Storfjäten område(?)
      Storfjäten, se Fjätan å
      Storfjäten tillflöde
      Storfjäten, se Fjetan å
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storfrägnet berg
      Stor-Gönan å
      Storgönan å
      Storgönan å
      Storgönsjön sjö
      Storgönsjön sjö
      Storgönsjön, se Gönsjön, Stora Saknas
      Storgöpan bäck
      Storgöpan bäck
      Storgöpan bäck
      Storgöpan källbäck
      Storhackåsen berg
      Storhallarsjön sjö
      Storheden hed
      Storhjällsjön sjö
      Storholmen holme
      Storhusmyren myr
      Storhärjån å
      Storhärjån å
      Storhärjeån å
      Storhärjån källå
      Storhärjeåtelet berg
      Storhärjåtelet högslätt
      Storhästen sten
      Storhäståsen berg
      Storhögen höjd
      Storhögtanden fjäll
      Storhöstet berg
      Storhöstet höjd
      Storikornberget berg
      Storknätten bergstopp
      Storkorstjärnen tjärn
      Storkvarndammen damm
      Storkvarnen kvarn
      Storkåltjärnen tjärn
      Storkälen myr
      Storkällan källmyr
      Storkälen myr
      Storkälen myr
      Storkälen myr
      Storkälen myr
      Storkälen myr
      Storkällan myr
      Storkällan bäck
      Storkällmoren höjd
      Storkölen, se Näsktjärnbergskölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen myr
      Storkölen mosse
      Storkölen mosse
      Storkölen myrköl
      Storloken tjärn
      Storloken tjärn
      Storloken tjärn
      Storloken tjärn
      Storloken vattensamling
      Stormorbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myrodling
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrmarken område
      Stormyrsågen såg
      Stormyrvallen fäb.
      Stormyrvallen avs.
      Stormölingan å
      Stornäset näs
      Storoxsjön sjö
      Storryggarna backhöjder
      Storryggen rullstensås
      Storrönningen slåttermark
      Storrönåsen berg
      Stor-Rönnåsen berg
      Storrörtjärnen tjärn
      Storsalen slåttesänge
      Storsaln plats
      Storsandet äga
      Storsandnabben udde
      Storsavåsen berg
      Storsingnäset näs
      Storsingnäsviken vik
      Storsjön, se Storgönsjön sjö
      Storskaftåstjärnknätten höjd
      Storslättan strandäng
      Storslättbäcken bäck
      Storslättbäcken bäck
      Storstacken, se Stackberget höjd
      Storstacken höjd
      Storstacken höjd
      Storstenkällåsen berg
      Storstranden slåttänge
      Storstuvvallsåsen berg
      Storsump myr
      Storsump myr
      Storsump myrtrakt
      Storsump myr
      Storsumpbäcken bäck
      Storsumpkölen myr
      Storsvarttjärnen tjärn
      Storsvartåsen berg
      Storsvedan slått
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget berg
      Storsveden fäb.
      Stor-Sventjärnen tjärn
      Storsvenstjärnen tjärn
      Stortandsjön sjö
      Stortandåsen berg
      Stortjärnen, se Storloken vattensamling
      Stortjärnen, se Storloken tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnholmen bergknalle
      Stortjärnholmen höjd
      Stortoffstödmyren myr
      Stortovåsen berg
      Storuckan gren av å
      Storuckan fjällbäck
      Storuckuvålen fjäll
      Storvasslan del av å
      Storvasslan, se Kvarnvasslan å
      Storvasslan = Kvarnvasslan Saknas
      Storvikbäcken bäck
      Storviken vik
      Storvimyren myr
      Storåsmyren myr
      Storöja holme
      Storön slåttänge
      Storörudtjärnen tjärn
      Strandalssvedjan bergområde
      Strandasmyr fäb.
      Strandasmyrberget berg
      Stranddalsmyren myr
      Strandasmyrflon flo
      Stranddalsmyrflon del av Stranddalsmyren
      Strandarsmyrkälen myr
      Strandarsmyrkällan bäck
      Strandalssvedjan, se Gillerstjärnbockarna höjder
      Stranddalssvedjan bergshöjd
      Stråan å
      Strån bäck
      Strån å
      Stråsjön sjö
      Stråsjön sjö
      Stråsjön sjö
      Strömhuvudet strömhuvud
      Strömhuvudet fors
      Strömhuvudet fors
      Strömhuvudet del av Härjån
      Strömhållan höjd
      Strömhållan höjd
      Strömhållan bergås
      Strömhållan bergsträckning
      Strömkölen myr
      Strömkölen myr
      Strömmen ström
      Strömmen sträcka
      Strömkällorna myrar
      Strömremmet, se Rönnbäcksremmet höjd
      Strömvallen fäb.
      Stubbmyren myr
      Stubbmyren myr
      Stubbmyren myr
      Stubbmyren myr
      Stugubäcken bäck
      Stugubäcken bäck
      Stuguvasselåsen, Lilla bergås
      Stuguvasslan, se Stuvvasslan vattendrag
      Stugvasselåsen, Stora bergås
      Stuguvasslan å
      Stuguvasslos stuguvasslans utlopp
      Stupe, se Olingfallet vattenfall
      Stupersåkern äga
      Stupet vattenfall(?)
      Stupet vattenfall
      Stupet fall
      Stuvasselåsen åsar
      Lilla och Stora Stuvasselåsen åsar
      Stuvvasselåsen, L. och St. berg
      Stuvasslan bäck
      Stuvasslan bäck
      Stuvvasslan vattendrag
      Styggbäcken, se Trollgravbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäckryderna skogsområde
      Styggdalen bäckdal
      Styggdalen dalsänka
      Styggdalen dalsänka
      Styggrovbäcken bäck
      Styggrovbäcken bäck
      Styggravbäcken bäck
      Styggraven dalsänka
      Styggraven dal
      Styggraven bäckravin
      Styggraven ravin
      Styggkyrkan klyftor
      Styggkyrkan dal
      Styggkällan källa?
      Styggkällan myr
      Styggkällbäcken bäck
      Styggola Saknas
      Stygguggen höjd
      Stygguggen höjd
      Stygguggen berg
      Styggvadet vadställe
      Styggåsen ås
      Styggåsen ås
      Styggåsen ås
      Styggåsen berg
      Stånberget Saknas
      Ställesbäcken bäck
      Ställesbäcken bäck
      Ställesbäckheden skogstrakt
      Störhustjärnen tjärn
      Störhustjärnen tjärn
      Störhustjärnen tjärn
      Störösbackarna höjder
      Störösbäcken bäck
      Störösmyren myr
      Störöstjärnen tjärn
      Störöstjärnen tjärn
      Störösåsen ås
      Stöttingsjöflyet myr
      Stöttingsjöflyet myr
      Stöttingsjöflyna myrar
      Stöttingsjöheden tallhed
      Stöttingsjöhedan skogsområde
      Stöttingsjön sjöar
      V. och Ö. Stöltingsjön sjöar
      Stöttingsjön, Västra sjö
      Stöttingsjön, Östra sjö
      Stöttingsjön, Västra tjärn
      Stöttingsjön, Östra tjärn
      Stövelstranden strand
      Stövelstranden strandänge
      Stövörstranden strandremsa
      Sumparna tjärnar
      Sumpremmet sandås
      Sundarna myr
      Sundarna? myr
      Sundbäcken bäck
      Sundbäcken bäck
      Sunden myr
      Sundmyren myr
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Sunmyren, se Sunden myr
      Sunmyren myr
      Sunnanbäcken myr
      Sunnanåsmyren myr
      Surbrunnsbäcken bäck
      Surbrynjsbäcken bäck
      Surbrynjskällan källmyr
      Surbrunnskällan bäck
      Surbrunnsmyren myr
      Surnäsmorarna slått
      Surnäsöjarna strandäng
      Svadaberget höjd
      Svadarskogen skogstrakt
      Svaden berg
      Svallmyrtjärn tjärn
      Svalåsen ås
      Svanåsen ås
      Svanåsen ås
      Svanåsen bergås
      Svanåsen berg
      Svartbrunnen bäck
      Svartbrunnen bäck
      Svartbrunnen bäck
      Svartbrynjen bäck
      Svartbrynjen bäck
      Svartbrynjen bäck
      Svartmoren myr(?)
      Svartmoren skogsområde
      Svartstacken höjd
      Svartsälderbottnarna åbottnar
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen, se Storsvarttjärnen m.m. Saknas
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn, Lilla tjärn
      Svarttjärnen, Lilla tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn, Stora tjärn
      Svarttjärnhögen backhöjd
      Svarttjärnhögen höjd
      Svarttjärnmyren myr
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviknabben udde
      Svartåsen, se Lillåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåsen bergås
      Svartåsen bergås
      Svartåsen bergås
      Svartåsen berg
      Svartåsen berg
      Svartåsen, L. och St., se Lillsvartåsen, m.m. berg
      Lilla Svartåsen berg
      Svartåsen, Lilla berg
      Svartåsen, St. berg
      Svartåsen, Stora berg
      Svartåshållan höjd
      Svartåshållan höjd
      Svartåshållan berg
      Svartåskälen myr
      Svartåskölen myr
      Svartåstjärnen tjärn
      Svartåstjärnen tjärn
      Svartåstjärnen tjärn
      Svartåstjärnen tjärn
      Svarvhusmyren myr
      Sveddåsen ås
      Svedens kvarn
      Svedorna, se Långsvedan, Stora och Lilla tallhedar
      Svedsmyrbäcken bäck
      Svedsmyrbäcken bäck
      Svedsmyrbäcken bäck
      Svedsmyren myr
      Svedsmyren myr
      Svedsmyren myr
      Svedsmyren myr
      Svedsvallen änge
      Svedsvallen äng
      Svedsåkern äga
      Svedsöja holme
      Sveduåsbäcken bäck
      Svedåsbäcken bäck
      Sveduåsen ås
      Svedåsen bergås
      Svedåsen höjd
      Svedåskölen myr
      Svegarmyren myr
      Svegarmyren myr
      Svegarmyren myr
      Svegarmyren myr
      Svegarmyren myr
      Svegen krök
      Svejan skogsområde
      Svenembrickskölen myr
      Sven Embriks»-moren myr
      Svenembricksmoren bergsluttning
      Svenjonsrönningen f.d. odling
      Sven Jons»-rönningen strandäng
      Sven Ols´-odlingen nyodling
      Svensmyren myr
      Sven väst på hög myren myr
      Svintjärnarna tjärnar
      Svintjärnarna tjärnar
      Svintjärnarna tjärnar
      Svältan slåttänge
      Syndre Syret risvass
      Synnerbäcken bäck
      Synnerbäcken bäck
      Synnersjön Saknas
      Synnerviken vik
      Synnerstmyren myr
      Synnestmyren myr
      Sågbrunnen, se Mossubrunnen bäck
      Sågbäcken, se Grötvassbäcken bäck
      Sågbäcken Saknas
      Sågbäcken bäck
      Såglugnet spakvatten
      Såglugnet lugnvatten
      Såglugnet sjö
      Såglugnet lugnvatten
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sålnberget berg
      Sålnberget berg
      Sålnberget berg
      Sålnberget berg
      Sålnberget berg
      Sålnbergsbodarsjön sjö
      Sälbäcken bäck
      Sälbäcken bäck
      Sälbäcken bäck
      Sälderkölen myr
      Sälderkölen myr
      Sälderkölen mosse
      Sälderkälen myr
      Säleggen höjd
      Säleggmyrarna myrar
      Sälgeggen sandås
      Sälgeåkern äga
      Sälgåkern äga
      Säl(je)bäcken bäck
      Säljenäset udde
      Sälsjö-, se Särsjö Saknas
      Sälsjöhållan höjd
      Sälsjöhållan berg
      Saknas Saknas
      Sälsjön sjö
      Sälsjön sjö
      Sälsjötjärnen tjärn
      Sälsjötjärnen tjärn
      Sämbelsöja strandäng
      Särnbodnäset slåtteräng
      Särnkälen myrmarker
      Särsjöhållan berg
      Särsjöhållan berg
      Särsjömyren myr
      Särsjön sjö
      Särsjön, se Sälsjön sjö
      Särsjön sjö
      Särsjötjärnbäcken bäck
      Särsjötjärnen tjärn
      Särsjötjärnen tjärn
      Säterberget, se Nysättberget berg
      Säterflyet myr?
      Sätersjön, Nedre sjö
      Övre Sätersjön sjö
      Säterstjärnen tjärn
      Säterstjärnen tjärn
      Sätertjärn tjärn
      Sätertjärnen tjärn
      Sätervasslan bäck
      Säteråsen ås?
      Sättelmyren myr
      Sätteltjärnen tjärn
      Sätteltjärnen tjärn
      Sättervasslan bäck
      Sättervasslan bäck
      Sättervasslan bäck
      Sättra fäb.
      Södsjön sjö
      Södtjärn tjärn
      Södstjärnen vik
      Södstrupen myr
      Sö i Bäcken del av å
      Sömedlandet myr
      Sömlingen å
      Sömlingen å
      Sömlingsbron bro
      Sömlingshågna fjäll
      Sömlinghågna fjäll
      Sömlingshågna fjäll
      Sömningskälen myr
      Sömlingskölen myr
      Sömlingskölen myr
      Sömlingskölen mosse
      Sömlingstjärnen,se Hågntjärnen Saknas
      Sömlingstjärnen tjärn
      Sömlingstjärnen tjärn
      Sönnersjön, se Olingsjön sjö
      Sönningskälen myr
      Sönningskölen, se Sömlingskölen myr
      Sönningskölen, se Sömlingskölen Saknas
      Sörfloarna floar
      Sörfloarna myrar
      Sörfloarna mosstrakt
      Sörfloarna myrar
      Sörflon myr
      Sörflon myr
      Sörflon myr
      Sörflon myr
      Sörhållgrubban dal
      Sörombergsrönningen odling
      Sörslättbäcken bäck
      Sörslättbäcken bäck
      Sörslättbäcken bäck
      Sörslättbäcken bäck
      Sörslätten hed
      Sörås bergås
      Söråsen ås
      Söråsen ås
      Söråsen berg
      Söråsvägen skogsstig
      Sösstjärnen tjärn?
      Sö under Hedom höjd
      Söxan å
      Söxtjärnen tjärn
      Tabodnett slåttänge
      Tallåsen bergås
      Tallåsen, se Tällåsen berg
      Tandsjöberget berg
      Tandsjöberget berg
      Tandsjöberget berg
      Tandsjön, L, och St., se Stortandsjön m.m. sjöar
      Tandsjön sjö
      Tandsjön, Lilla sjö
      Tandsjön sjö
      Tandsjön, Stora sjö
      Tandsjöryggen ås
      Tandsjöån å
      Tandsjöån vattendrag
      Tandåsen åsar
      Lilla och Stora Tandåsen berg
      Tandåsen, Lilla berg
      Tandåsen, Stor berg
      Tandåsen, L. och St., se Lilltandåsen m.m. berg
      Tandåskälen myr
      Tandåskölen myr
      Tandåskölen myr
      Tandåskölen mosse
      Tandåsmorarna skogsområde
      Tannsjöberget berg
      Tannsjön, L. sjö
      Tannsjön, St. sjö
      Tavelåkern tomt
      Tavlan f.d åker, nu tomtplats
      Telen skoglös vidd
      Telen högland
      Telen högland
      Tettålmyren myr
      Tidfiskberget berg
      Tifisbergen berg
      Tifiskberget berg
      V. och Ö. Tifiskberget berg
      Tillberget berg
      Tillberget berg
      Tillberget berg
      Tillberget berg
      Tillbergsgraven dal
      Timmerhedan skogsområde
      Timmerholmen myrholme
      Timmerholmen myrholme
      Tingsören holme
      Tivelbastöja slåtteräng
      Tjevesan myr
      Tjocklandet myr- och skogsområde
      Tjucklandet hed
      Tjukrisberget berg
      Tjukrisberget berg
      Tjuvholmen slåttänge
      Tjåkåsen Saknas
      Tjäderknätten höjd
      Tjäderknätten berg
      Tjäderknätten berg
      Tjädersknätten berg
      Tjäraskruback backhöjd
      Tjärnberget, se Blekberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen Saknas
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen öst på Rèmmin tjärn
      Tjärnhöjden bergås
      Tjärnliden område
      Tjärolstjärn, se Tjärostjärn tjärn
      Tjärostjärn tjärn
      Tjärorstjärn, se Tjärostjärn tjärn
      Tjärorstjärnarna tjärnar
      Tjärostjärn tjärn
      Tjärrostärnen tjärn
      Tjötvallen f.d. höstugor
      Tobaksbäcken bäck
      Tobaksheden, se Tobakskölen hed
      Tobaksheden fjällhed
      Tobaksheden fjällhed
      Tobaksheden bergområde
      Tobaksheden, (Tuabasheden) hed
      Tobakskölen hed
      Tobakskölen Saknas
      Toffstöden vik
      Tolftflon flo
      Tolftflon myr
      Tolftflon myr
      Tolftflon myr
      Tolvmanstenarna stenar
      Tolvmansstenarna stenar
      Tomsnok skogs- och myrområde
      Tomten gård
      Toppstamyrarna myrar
      Toreskär berg
      Toreskär berg
      Toreskäret berg
      Torgemyrtjärnen tjärn
      Torgemyrtjärnen tjärn
      Torgetjärnen, se Bustatjärnen tjärn
      Torkbäcken bäck
      Torkhedarna skogsområde
      Torkmyrarna myrar
      Torntjärnen tjärn
      Torrberget fäb.
      Torrberget, se Lillberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrbergsflon flo
      Torrbergsflon myr
      Torrbergsflon mosse
      Torrbergsflon myr
      Torrbergsletet sträcka
      Torrbergsudden område
      Torrbergsudden udde
      Torrvedaås bergås
      Torrvedaåsen ås
      Torrvedsåsen ås
      Torrvedsåsen Saknas
      Torrvedsåsen bergås
      Torrvedsåsen, se Torrvedaån Saknas
      Torskärberget, Torskäret, se Toreskär berg
      Torskärberget, Torskäret, se Toreskär Saknas
      Torsslätten strandäng
      Torskäret höjd
      Torströmmen fors
      Torsvallarna ängar
      Torsvallarna slåtteräng
      Torsvall(arna) odlad mark
      Torsåsen ås
      Torsåsen ås
      Torsåsen bergås
      Torsåsen berg
      Torsåskällmyren myr
      Torsåskällmyren myr
      Torsåskällmyren myr
      Torsåskällorna myrar
      Tovuggen höjd
      Tovuggen höjd
      Tovuggen berg
      Tovuggen berg
      Saknas berg
      Tovåsarna bergåsar
      Tovåsen ås
      Tovåsen ås
      Tovåsen ås
      Tovåsen bergås
      Tovåsen berg
      Tovåsen, L. bergås
      Tovåsen, St. ås
      Tovåskällan bäck
      Tovåskällan bäckar
      Tovåsvallen fäb.
      Tranukälen myr
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnkölen myr
      Trollberget berg och torp
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbåset »grav» och tjärnar
      Trollbåset »grav» och tjärnar
      Trollegrav dalgång
      Trollegrav, N , Trollgrav, N, se Lilltrollgraven ravin
      Norra Trollegrav djup dal
      Trollegrav, Norra djup dal
      Trollflöten myr
      Trollflöten myr
      Trollgrav dalgång
      Trollgrav Saknas
      Trollgravbäcken bäck
      Trollgravbäcken bäck
      Trollgravbäcken bäck
      Trollgraven dalsänka
      Trollgraven dalsänka
      Trollgraven ravin
      Trollgraven ravin
      Trollgravkälen myr
      Trollgravstup vattenfall
      Trollkäringholmen holme
      Trollkäringholmen slåttänge
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn Saknas
      Trolltjärnen tjärn
      Tromparbäcken bäck
      Tromparbäcken bäck
      Tromparkälen myr
      Trompartjärnen tjärn
      Tromparkölen myr
      Trumpartjärnen tjärn
      Trompartjärnen tjärn
      Tronsdamm dam
      Trumparbäcken bäck
      Trumpartjärnen, se Tromparstjärnen Saknas
      Trumpartjärnen tjärn
      Trygremmen sandås
      Trygremskölen myrköl
      Trygremskölen myr
      Tråden odlat område
      Trånemyren Saknas
      Trätmyren myr
      Trätmyren myr
      Tröjmyren myr
      Trögremmet skogsområde
      Trögremmekälen myr
      Tröskbäcken bäck
      Tröskdiket myr
      Tröskesmyrberget berg
      Tröskesmyrberget berg
      Tröskesmyrberget berg
      Tröskesmyren myr
      Tröskesmyren myr
      Tröskesmyren myr
      Tröskhålröjningen? röjning
      Tröskhålsrönningen äga
      Tröskkälen myr
      Tröskkölen myr
      Tröskkölen myr
      Tröskkälen myr
      Tröskkältjärnarna tjärnar
      Tröskköl myrköl
      Tröskkölen myr
      Tröskkölen mosse
      Tröskrisen myr
      Tröskrisen myr ?
      Tröskrisen myr
      Tröskrisen myrar
      Tröskrisen myrtrakt
      Tröskrisen område av skogs- och myrmark
      Trösktjärnen tjärn
      Trössmyren myr
      Trössmyren myr
      Trössmyrkällan bäck
      Tröstje-, se Tröskes- Saknas
      Tröstjemyrberget berg
      Tröstjemyren myr
      Trösmyren myr
      Trötan å
      Tummastugseldret lugn
      Tuvan gård
      Tuvan strandområde
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcksrönningen rönning
      Tuvbäckslåtterna myrar och ängar
      Tuvkölen myr
      Tuvorna berg
      Tuvorna berg
      Tuvorna bergstrakt
      Tuvorna berg
      Tvonnet höjd
      Tvonnet höjd
      Tvonnet berg
      Tvonnet berg
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tväråsbrändan område
      Tväråsen fäb.
      Tväråsen ås
      Tväråsen ås
      Tväråsen bergås
      Tväråsen berg
      Tväråskälen myr
      Tväråskölen myr
      Tväråskölen myr
      Tväråskölen mosse
      Tväråsuggen höjd
      Tväråsuggen höjd
      Tväråsuggen berg
      Tväråsuggen berg
      Tåvstaden notdrag
      Tåvstadmyren myrar
      Tällberget berg
      Tällåsen ås
      Tällåsen ås
      Tällåsen ås
      Tällåsen ås
      Tällåsen bergås
      Tällåsen berg
      Tällåsen berg
      Tällåskällan myr
      Tällåsvallen fäb.
      Tösbacken höjd
      Tösbacken höjd
      Tösbacken backhöjd
      Tösbacken höjd
      Uckan å
      Uckan å
      Lilla Uckan å
      Uckan, Stora bäck
      Uckan, L. och St., se Uckan och Storhärjån vattendrag
      Uckuvålan, (Uckuvålen), L, och St. fjäll
      Uckuvålen fjäll
      Lilla Uckuvålan fjälltopp
      Uckuvålen, Lilla fjälltopp
      Uckuvålen, Stora och Lilla höjder
      Stora Uckuvålan fjälltopp
      Uckuvålen, Stora fjälltopp
      Uckuänget änge
      Uckvasslan bäck
      Uggen, se Lekarbackarna höjd
      Uggen höjd
      Uggen bergknalle
      Uggen berg
      Ulvtjärnbäcken bäck
      Ulvtjärnen tjärn
      Ulvtjärnen tjärn
      Ulvtjärnen tjärn
      Ulvtjärnen tjärn
      Ungkällan källa och myr
      Ungkällan myr
      Ungkällan bäck
      Ungkällan myr
      Ungkällbäcken bäck
      Uppiöarna änge
      Upp i Öjom strandängar
      Upp med Bommen plats
      Upp med Holmarna ängar
      Uslet äga
      Ut i Ängena slåttermarker
      Utterkällan bäck
      Utterkällan källmyr
      Utterkällsbackarna höjder
      Uttersunden? myrar
      Ut å högen äga
      Ut å Kälen myr
      Vackerkälen myr
      Vackerkölen myr
      Vackerkölen myr
      Vackerkölen myr
      Vackeråsen ås
      Vackeråsen ås
      Vackeråsen bergås
      Vackeråsen berg
      Vadet vadställe
      Vadmyren myr
      Vadsnäs näs
      Vadströmmen fors
      Vadströmmen fors
      Vaken ställe
      Valavallarna slåtterängar
      Valavallen slåttvall
      Valavall(en) odlad mark
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallbäcken bäck
      Vallkölen myr
      Vallsjön sjö
      Vallsjön sjö
      Vallsjön Saknas
      Vallsjön sjö
      Valltjärn, Nedre tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Vallåsen, se Nybodåsen ås
      Vallåsen ås
      Vallåsen ås
      Vallänget strandäng
      Vantavällingen slåttänge
      Varggransmyren myr
      Varggransmyren myr
      Varghöjden höjd
      Varghöjden fjällhöjd
      Varghöjden fjällhöjd
      Varghöjden fjäll
      Vargryden skogsområde
      Varglandsmyren myr
      Vargtäkten äga
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken bäck
      Vassdiket bäck
      Vasskällan bäck
      Vasskällmyren myr
      Vasslan bäck
      Vasslan bäck
      Vasslan bäck
      Vasslan bäck
      Vasslan bäck
      Vasslan bäck
      Vedungbäcken bäck
      Vedungen fjäll
      Vedungfjället fjäll
      Vedungfjället fjäll
      Vedungfjället fjäll
      Vedungfjället fjäll
      Vedungfjället fjäll
      Vikarna vikar
      Vikarna vikar
      Vikarmyren myr
      Viktjärnen tjärn
      Viktjärnen tjärn
      Viktjärnen tjärn
      Vimyrbrottet sluttning
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyren myr
      Vimyrkällan bäck
      Vimyrspärnen del av myr
      Vinbärskällan bäck
      Vinbärsmoren bergsluttning
      Vinbärsmoren skogsområde
      Vinbärsmoren skogsområde
      Vinbärsmyren myr
      Vingraven dalsänka
      Vingraven dal
      Vingraven dal
      Vinterstad slåga(?)
      Vinterstödet ängar
      Vintstödet slåttänge
      Virydseldret lugn
      Vispan myr
      Vitgeten Saknas
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vålen slåttermark
      Vålmyrarna myr
      Vålnkällan myr
      Vålnmyrbäcken bäck
      Vålnmyren myr
      Vålvallen fäb.
      Vålåsen ås
      Vålåsen ås
      Vålåsen bergås
      Vålåsen berg
      Våmhusåkern äga
      Våmmen myr
      Våndbäcken bäck
      Våndbäcken bäck
      Våndbäcken bäck
      Våndbäcken bäck
      Våndflon flo
      Våndflon myr
      Våndflon myr
      Våndkällan, se Käringmyren myr
      Våndmorbäcken bäck
      Våndmorbäcken bäck
      Våndmoren skogsområde
      Våndmoren skogsområde
      Våndmyrbäcken bäck
      Våndmyrbäcken bäck
      Våndåsbäcken bäck
      Våndåsen ås
      Våndåsen ås
      Våndåsen berg
      Vånmyrbäcken, se Våndmorbäcken bäck
      Vånnmyrbäcken bäck
      Vånnmyrloten slåtteränge
      Vårdelmyren myr
      Världens ände slåttänge
      Världens ände dal
      Västanåsvägen väg
      Västerbäcken, se Digerbäcken bäck
      Västerflon myr
      Västerkällan myr
      Västerstbäcken bäck
      Västertjärnen tjärn
      Väst i täkten äga
      Väst om holmen äga
      Väst-å-högsbäcken bäck
      Ytternäsryderna strandängar
      Åkvandan, se Rotensjön sjö
      Åkvandaren sjö
      Åtwandaren sjö
      Åkvandaren sjö
      Åkvandarn Saknas
      Åkvandarhållan höjd
      Åkvandarhållan höjd
      Åkvandarhållan berg
      Åkvandarhållan berg
      Åkvandern sjö
      Ålltjärnarna Saknas
      Ålltjärnbäcken bäck
      Ålltjärnbäckslåtten myrslåttermark
      Åltjärnbäcken bäck
      Åltjärnbäcken bäck
      Lilla Åndberget berg
      Åndberget, Lilla berg
      Stora Åndberget berg
      Åndberget, Stora berg
      Åndberget, L. och St., se Lillandberget m.m. berg
      Åndberget berg
      Åndberget fäb.
      Åndbergskölen myr
      Åndbergskölen myr
      Åndbrynjen, Lilla bäck
      Ånstveknabben näs
      Åppårstjärnen tjärn
      Åppårstjärnen tjärn
      Årosen Saknas
      Årtberget berg
      Årtberget berg
      Årtberget berg
      Åsbackarna äga
      Åsen ås
      Åsen ås
      Åsflon myr
      Åsflon myr
      Åsgärdet äga (åker)
      Åsmansflon myr
      Åsmansflon myr
      Åsmansflon myr
      Åsnäset näs
      Åsnäset näs
      Åsnäset allmänning
      Åsnäsviken vik
      Åsvasseltjärnen tjärn
      Åsvasseltjärnen tjärn
      Åsvasseltjärnen tjärn
      Åsvasseltjärnen tjärn
      Åsvasslan å
      Åsvasslan bäck
      Åsvasslan bäck
      Åsvasslan å (bäck?)
      Åsvasslan bäck
      Åsvasslan å
      Åsvasslan å
      Åvaden vad
      Ägg-, se Egg- Saknas
      Äggarna höjder
      Äggarna berg
      Äggen höjd
      Äggen höjd
      Äggen höjd
      Äggesätersjön, se Övre Sälersjön sjö
      Äggvadet vadställe?
      Älgsmyren myr
      Älgsmyren myr
      Älgsmyren myr
      Älgmyren myr
      Älgsmyren myr
      Älgsmyren myr
      Älgsskallen höjd
      Älgsskallen topp
      Ällan å
      Ällan å
      Ällan å
      Ällan å
      Ällan å
      Ällan å
      Ällan å
      Ällnäset näs
      Ällnäsviken vik
      Ällnäsänget strandäng
      Ällsjöbäcken bäck
      Ällsjöbäcken bäck
      Ällsjön sjö
      Ällsjön sjö
      Ällsjön sjö
      Ällsjön sjö
      Älvdalens kronopark kronopark
      Älvögat Saknas
      Älvöga vik
      Älvögat plats
      Älvögängena ängar
      Ämbrickkölen myr
      Ämslåttbäcken bäck
      Ämslåttbäcken bäck
      Ämslåttmyrarna myrar
      Ängena ängar
      Ärlandsgrubban dal
      Äxhålet dal
      Öarna ängar
      Öbergsmyrarna myrar
      Öja holme
      Öjarna ängar
      Öjbergen berg
      Öjberget berg
      Öjberget berg
      Öjberget berg
      Öjberget berg
      Öjberget berg
      Öjmorbäcken bäck
      Ömorarna myr(?)
      Öjmorarna myrar
      Öjmorbäcken bäck
      Öjmorbäcken bäck
      Öjmorbäcken bäck
      Öjmoren skogsområde
      Ön ö
      Öratjärnen, L. och St., se Lillörudtjärnen m.m. Saknas
      Öratjärnen, se Djupedan tjärn
      Öratjärnen, Lilla tjärn
      Öratjärnen, Stora tjärn
      Öratjärnsmyrarna myrar
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örebäckknölarna höjder
      Örebäcktjärnen tjärn
      Öreknätten höjd
      Örepotten tjärn
      Öreputten tjärn
      Öreputten tjärn
      Öretjärnen, se Örudtjärnen tjärn
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärn tjärn
      Öretjärn tjärn
      Öretjärn tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Örforsen fors
      Örforsen fors
      Örsäldret sträcka av Härjån
      Örtjärn, se Örudtjärnen tjärn
      Örtjärnen, se Öretjärnen tjärn
      Örtjärnen tjärn
      Örudbäcken bäck
      Örudtjärnbäcken bäck
      Örudtjärnen tjärn
      Örudtjärnen tjärn
      Öseldret lugn
      Östansjöflon myr
      Östansjöflon mosse
      Östansjöflon myr
      Östansjöåsen ås
      Östantill äga
      Österberg, se Östestberget berg
      Österberg berg
      Österberg berg
      Österbäcken, se Digerbäcken bäck
      Österbäcken bäck
      Österbäcken bäck
      Österbäckänget slåttänge
      Österkällan myr
      Österkällan myr
      Österstberget berg
      Östestberget berg
      Österstbergsbäcken bäck
      Österstbäcken bäck
      Österstbäcken bäck
      Östestbäcken bäck
      Österstbäcken bäck
      Östestbäcken bäck
      Östestgraven ravin
      Östersjön, se Storgönsjön sjö
      Öster- Trollgrav, se Trollgrav Saknas
      Östestberget berg
      Öst i myren äga
      Öst i Myrom myrområde
      Östingen sjö
      Östingsjön, se Östingen sjö
      Östingsjön sjö
      Östingsjön sjö
      Öst i uggarna höjder
      Öst i Ängom ängar
      Öst med sjöan sjöar
      Öst under Eggen slåttermarker
      Överbodkälen myr
      Överbodkölen myr
      Överbodkölen mosse
      Överbukölen myr
      Övergrössjön sjö
      Överhärjåstuguvallarna slåttermarker
      Översjökälen myr
      Översjökölen myr
      Översjön sjö
      Översjön sjö
      Övertjärnen tjärn
      Övervadshedorna hedar
      Övervadsmälen strandbrink
      Övervadsängena strandängar
      Övertjärnen tjärn
      Övestsjön Saknas

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.