ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Degerfors socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 12
    Sagesmän förteckning Arfån bäck
    Manjaur by Arvätejokke bäck
    Mankebyne by Buöresovven sel
    Åmmasovven by Maltträsket sjö
    Åmsele by Maltån bäck
      Mälte sjö
      Mältejokke bäck
      Manajaure sjö
      Manjaurträsket sjö
      Mankejaure sjö
      Vametjokke bäck
      Åmmajäno å

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.