ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Degerfors socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 3050 Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 2292
Degerfors sn Abborrberget berg Degerfors församling, se Vineln församling Abborravan vik
Degerfors sn /Se Abborrbäcken bäck Degerfors församling församling Abborrberget höjd
Degerfors sn Abborrbäcksudden udde Degerfors kommun, se Vindeln kommun Abborrberget, Lilla höjd
Degerfors socken /Se Abborrhålet tjärn Degerfors socken och by Abborrbäcken bäck
Degerfors sn o. tg /Se Abborrkammen näs Degerfors sn Abborrbäcksberget höjd
Degerfors samh. och sn /Se Abborrmyran myr Degerfors by o. sn Abborrmyren myr
Degerfors sn /Se Abborrmyran myr Djupsundsvärstena inbyggarbeteckning Abborrmyren myr
Degerfors by o. sn /Se Abborrmyran myr Djupsundsögrarna inbyggarbeteckning Abborrmyren myr
Bastuträsk gd /Se Abborrtjärnarna tjärnar Djupsunna inbyggarbeteckning Abborrmyran myr
Bjursele by /Se Abborrtjärnberget berg Gladbersa inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Bodarna by /Se Abborrtjärnbäcken bäck granöarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Broknäs gd /Se Abborrtjärnen tjärn hjuksarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
*Bronberg Saknas Abborrtjärnen tjärn Rödåare inbyggarbeteckning Abborrtjärnen Saknas
Brån by /Se Abborrtjärnen tjärn Västomåare inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Buberget by /Se Abborrtjärnen tjärn Ånäse inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Busele Saknas Abborrtjärnen tjärn Abborrtjärn sjö Abborrtjärn tjärn
Busele Saknas Abborrtjärnen tjärn Abborrtjärn by Abborrtjärn tjärn
Busele, se Hälsingfors by /Se Abborrtjärnen tjärn Abborrträsk by Abborrtjärn tjärn
Degerfors by Abborrtjärnen tjärn Abborrträsk gd Abborrtjärn, Inre tjärn
Degerfors förr by, nu sn o. tg Abborrtjärnen tjärn Abborrträskbyn, se Abborrträsk Saknas Abborrtjärn, Lilla tjärn
Degerfors by Abborrtjärnmyran myr Alkroken gårdar Abborrtjärn, Lilla tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsbäcken bäck Amerika lht Abborrtjärn, Lilla tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsheden skogsmark Anna-Lisagärdan gård Abborrtjärn, Stora tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsheden hed Arvlund by Abborrtjärn, Stora tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsmyran myr Arvlund bebyggelse Abborrtjärn, Stora tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsundet del av Långhjuksnoret Arvselberget ödegård Abborrtjärn, Yttre tjärn
Degerfors by Abborrtjärnsåsen höjd Arvsele by Abborrtjärnberget höjd
Degerfors by Abborrtjärnudden udde Arvsele bebyggelse Abborrtjärnbäcken bäck
Degerfors by Abborrträsket sjö Asplidbacken gård Abborrtjärnbäcken bäck
Degerfors by Abborrträsket sjö Avalund gård Abborrtjärnkammen ås
Degerfors by Abborrträskkammen skogsmark Avalund gård Abborrtjärnsbäcken bäck
Degerfors by Abessinien terräng Avan gård Abborrtjärnsheden hed
Degerfors by Abrahemsgärdan sank mark? Avanäs by Abborrtjärnsmyren myr
Degerfors by Abrahamsmoren terräng Bastunäs by Abborrtjärnsmyren myr
Degerfors by Aftonsmyran myr Bastunäs gård Abborrtjärnsmyren myr
Degerfors by Aggberget berg Bastunäs by Abborrtjärnsmyrtjärn tjärn
Degerfors by Aggberget berg /Se Bastusele by Abborrtjärnsmyrtjärnen tjärn
Degerfors by Aggbäcken bäck Bastuselet gård Abborrtjärnsundet sund
Degerfors by Aggbäcken bäck Bastuselet by Abborrtjärnåsen ås
Degerfors by, samh. Aggbäcken bäck Bastuselet by Abborrtjärnänget ängesmyr
Degerfors by Aggbäcken bäck Berglunda gård Abborrträsket sjö
Degerfors by Aggbäcken bäck Berglunda torp Abborrträsket sjö
Degerfors by Aggbäcken bäck Bergnäs by Abborrträsket sjö
Degerfors by Aggbäcksberget berg Bjurbäck övergivet torp Abborrträskkammen ås
*Degerfors kapell kapell /Se Aggbäcksmyran myr Bjurfors by Abborrträskkammen ås
Edlunda by /Se Aggbäcksudden udde Bjurfors gård Abelmyren myr
Ekorrsele by /Se Aggkläppen höjd Bjurfors by Aggberget kronopark
Ekorrsele by /Se Ajaurkalven sjö Bjurlund by Aggberget höjd
Ekorrsele by /Se Ajaursjön sjö Bjursele by Aggberget berg
Ekorrsele by /Se Ajaurträsket, se Ajaursjön sjö Bjurselsfors gård Aggberget berg
Ekorrträsk by /Se Albinsmyran terräng Bjurträskliden, se 1 Holmträsk Saknas Aggbäcken bäck
Ekorrträsk by /Se Aldermyran myr Björkede torp Aggbäcken bäck
Ekträsk by /Se Aldermyrbäcken bäck Björksjö gård Aggbäcken bäck
Gottland gd /Se Aleniusbräntet sank mark Björkträsk by Aggbäcken bäck
?Granön by Anders-Hansmyran myr Björkträsk gd Aggbäcksraningen äng
Granö by Anders-Jacksamyran myr Björntjälen gård Aggkläppen höjd
Granön by Anders-Jansamyran myr Björnåker gård Ajaurkalven del av Ajaursjön
Granö by Anders-Jansatjärnen tjärn Blåliden by Ajaursjön sjö
Granö by Anders-Larshägnen odling Bodarna gårdar Amerika myr
Granö by Anders-Persatjärnen tjärn Bodarna by Amerika samfälld mark
Granö by Anders-Perstjärnen tjärn Borås gård Anders-Jans-kläppen berg
Granö by Anderstjärnbäcken bäck Brackköping gård Anders-Persatjärn tjärn
Granö by Anderstjärnen tjärn Brattåker gård Ankbackdalen sänka eller dalgång
Granö by Andyljedalen dal Brokberget torp Ankbacken backe
Granö by Anduljedalstjärnen tjärn? Brokbäcken lht Anna-Lenamoren myr
Granö by Ankbackdalen terräng Brokliden by Anna-Lisagärdan åker
Granö by Amerika ägomark Broknäs by Annerstjärn tjärn
Granön by Anna-Maglenamoren myr Brokträsket banvaktstuga Annerstjärnbäcken bäck
Granö by Anna-Maglenamorkläppen terräng Brån by /Se Ante-Mattsberget höjd
Granö by Ante-Matstjärnen tjärn Brånet gårdar Ante-Mattstjärn tjärn
Granön by Antes backe berg Brännan gård Antimarsliden sluttning
Granö(n) by Arfelfven, se Arvån å Brännan del av by Antimarstjärn tjärn
Granö(n) by Armbågamyran myr Brännan ödegård Anti-Mattsmyren myr
Granö by Armbågamyran myr Brännan gård Anti-Mattstjärnen sjö
Granön by /Se Armbågamyran myr Brännan gårdar Anti Mattstj. tjärn
Granön municipalsamhälle /Se Armbågaänget ängsmark Brännan gård Antnäsudden udde
Granön by /Se Armsjöbäcken bäck Brännan gård Anyljetjärn tjärn
Hallen ödegård? Aronskläppen udde Brännan gårdar Armbågamyren myr
Hjuken by Arvavan sjö Brännan Saknas Arvböjen höjdparti
Hjuken by Arvavan utvidgning i Arvån Brännbacken gård Arvböjen kronopark
Hjuken by Arvberget berg, triangelpunkt Brännbacken gård Arvböjvägen väg
Hjuken by Arvböjen skogsmark Brännberget by Arvemyren myr
Hjuken by Arvemyran terräng Brännforsliden by Arvselberget höjd
Hjuken by Arvemyrbäcken bäck Brännforssund by Arvselet sel
Hjuken by Arvflarken myrmark Brännland by Arvån tillflöde
Hjuken by Arvforsen fors Bränntjärn by Aspliden höjd
Hjuken by Arvheden skogsmark Bränntjälen torp Aspliden höjd
Hjuken by Arvheden skogsmark Brännvägg by Augnsts viken vik
Hjuken by Arvlundsgärdan odling Brännäs torp Avabrännan åker
Hjuken by Arvselet utvidgning av Vindelälven Brännäs ödehemman Avafällan åker
Hjuken by Arvån å Brönet by Avamoren slåtter
Hjuken by Arvån å Brönet gård Avamyren myr
Hjuken by Arvån å Buberget by o. berg Avan vik
Hjuken by Askmyran ägomark Buberget orter Avan vik
Hjuken by Aspkläppen höjd Buberget by Avan tjärn
Hjuken by Aspkläppen höjd Buberget by Avan sel
Hjuken by Aspliden skogsmark Burlins gård Avan åker
Hjuken by Aspliden höjd Busele Saknas Avan vik
Hjuken by /Se Aspliden berg Busele Saknas Avan vik
Hällnäs municipalsamhälle /Se Asplidmyran myr Busele Saknas Avan vik
Hälsingfors by /Se Asplidtjärnarna tjärnar Bäck by Avan vik
Karleby gård /Se Asplidtjärnarna tjärnar Bögern by Avan åker
Krånged gård /Se August-Andersa-Nymyran myr Böjern by Avanässtryckan strömfåra
Krånged gård /Se Avamyran myr Böjern gård Avaselet binamn på Ekorrselet
  Avamyran myr Böjern bebyggelse Avasundet sund
  Avamyran myr Dalabacken gårdar Avasundet nor
  Avamyran myr Dalsby by Avaänget äng
  Avamyran myr Degerfors by Avaänget slåtter
  Avamyran myr Degerfors, se 1 Nygård Saknas Afvaänget slåtteslägenhet
  Avan tjärn Degerfors, se 1 Granåker Saknas Avaängsviken vik
  Avan ägomark Degerfors, se 1 Kulbäcksliden Saknas Backgärdan åker
  Avan tjärn Degerfors, se 1 Röbäck Saknas Badaravan grund
  Avan vik Degerlund gård Bagarbrännan åker
  Avan del av sjö Degerlund gård Bagarraningen dal
  Avan utvidgning av Manjaurån Degernäs by Bagarraningsbäcken bäck
  Avan utvidgning av Sävarån Degerås by Bagaråkern åker
  Avan vik Degerås by Bakustugdalen dal
  Avan sjö Degerås gård Bakustugudalen dal
  Avan sjö Degeråsen Saknas Bakviken vik
  Avan sjö Degerön by Bastuberget höjd
  Avanäset udde Degerön gård Bastuberget berg
  Avanäsheden hed Degerön by Bastubäcken bäck
  Avanäsheden hed Djupsund by Bastubäcken bäck
  Avanässtryckan fors Djupsund gd Bastubäcken bäck
  Avasundet sund Djupsundsfäbodarna bebyggelse Bastudalen äng
  Avasundet sund Djupvik by Bastuforsen fors
  Axelhålet tjärn Djursjön gård Bastuholmen holme
  Backmanslänningen strandområde Edlunda by Bastuholmen binamn på Storholmen
  Baktjärnen tjärn Ekorrlund by Bastuholmen holme
  Bakviken vik Ekorrsele by Bastulidbäcken bäck
  Balmyran myrmark Ekorrsele, Nedre by Bastuliden kronopark
  Balmyrbäcken bäck Ekorrsele, Övre by Bastuliden skogsparti
  Barkladuänget sank mark? Ekorrsele by Bastuliden skogstrakt
  Bastuberget berg Ekorrträsk by Bastuliden höjd
  Bastubäcken odling Ekträsk by Bastuliden skogsområde
  Bastubäcken bäck Elevhemmet byggnad Bastulidmyren myr
  Bastuforsen fors Elibo torp Bastulidtjärn tjärn
  Bastuholmen holme Elofshem hmn Bastulidtjärnen sjö
  Bastuholmen holme Eriksdal by Bastulidtjärn tjärn
  Bastuholmen holme Farbror Nickes hemman hmn Bastulidtjärnsbäcken bäck
  Bastuholmen holme Fikengård kronotorp Bastumyren myr
  Bastulidbäcken bäck Finnfälla gårdar Bastumyren myr
  Bastuliden höjd Fjädernäs by Bastumyran myr
  Bastuliden skogsmark Flakabäck by Bastuselet sel
  Bastulidmyran myr Flakabäck gårdar Bastuselet sel
  Bastulidtjärnen tjärn Flarken by Bastuselsforsen fors
  Bastumyran myr Flarken gd Bastuselsforsen fors
  Bastumyran ägomark Fläsvassliden by Bastuselsforsen fors
  Bastumyran terräng Forsbacka by Bastuselsholmen holme
  Bastumyran myr Forsbacka lht Bastuselsholmen holme
  Bastumyrbäcken bäck Forstorp ödehemman Bastutjärn tjärn
  Bastumyrdammet dammbyggnad Forstorp gård Bastutjärn tjärn
  Basturiset terräng Forstorp bebyggelse Bastutjärn tjärn
  Bastutjärnbäcken bäck Fridhem lht Bastutjärnbäcken bäck
  Bastutjärnen tjärn Fridhem gård Bastuträsket sjö
  Bastutjärnen tjärn Fromsbaracken barack Bastuträsket sjö
  Bastutjärnen tjärn Furunäs gård Bastuudden udde
  Bastutjärnen sjö Fåfängan hmn Bastuviken vik
  Bastutjärnen förgrening av Lill-Byssjaträsket Fårkläppen gård Bastuvikudden udde
  Bastutjärnheden skogsmark Fäb. bebyggelse Bastuänget myr
  Bastutjärnviken vik Fäbodarna fäbodplats Bensviken vik
  Bastuträsket sjö Fäbodarna Saknas Berggärdan åker
  Bastuträsket sjö Fäbodarna gårdar Berggärdan åker
  Bastuträsket sjö Fäbodarna fäbodar Berglundasjön Saknas
  Bastuudden udde Fäbodarna Saknas Bergmyran myr
  Bastuudden udde Fäbodbrännan gårdar Bergmyrberget höjd
  Bastuudden udde Fäbodgärdan ödegård Bergmyren myr
  Bastuudden udde Fäbodträsket by Bergmyren myr
  Bastuviken vik Fällan gårdar Bergmyren myr
  Bastuviken vik Fällan gård Bergmyren myr
  Bastuvikudden udde Fällan gård Bergmyren myr
  Bastuvikudden udde Fällan gård Bergmyrlidbäcken bäck
  Bergavabäcken bäck Fällan gårdar Bergmyrliden höjd
  Bergavan utvidgning av Vindelälven Fällan gårdar Bergmyrtjärn tjärn
  Berget terräng Fällbäck gård Bergtjärn tjärn
  Berggärdan odling Fällbäck gård Bergtjärn tjärn
  Berggärdan odling Fällbäck bebyggelse Bergtjärn tjärn
  Berggärdan terräng Fällmyren torp Bergtjärn tjärn
  Berggärdan ägomark Gamgården ödegård Bergtjärn tjärn
  Berggärdan sank mark? Gamheden förutvarande gårdsplatser Bergtjärn tjärn
  Berglunda terräng Gammkyrkan kyrka Bergtjärn tjärn
  Bergmyran myr Gamliden gård Bergtjärn, Lilla tjärn
  Bergmyran myr Gammliden bebyggelse Bergtjärn, Stora tjärn
  Bergmyran myr Gamnybrännan gård Bergtjärnberget höjd
  Bergmyran myr Gamåkern gård Bergtjänbäcken bäck
  Bergmyran myr Gladaberg by Bergtjärnbäcken bäck
  Bergmyran myr Gladaberg gd Bergudden udde
  Bergmyran myr Gladaberg gd Bergudden udde
  Bergmyran myr Gladvattsliden lht Bergvassberget höjd
  Bergmyran myr Gocknäs stuga Bergvasstjärn tjärn
  Bergmyran myr Godheden by Bergvattnet sjö
  Bergmyran myr Gottland torp Besvärligberget höjd
  Bergmyran myr Gottland torp Betberget höjd
  Bergmyran f.d. ägomark? Gotland torp Betesstormyren myr
  Bergmyran myr Gottland torp Betesstormyrtjärn tjärn
  Bergmyran terräng Gottland torp Bjenberget Saknas
  Bergmyrberget berg Granberget by Bjenbergsmyran myr
  Bergmyrberget berg Grannabben gårdar Bjurforsen fors
  Bergmyrbäcken bäck Gramsjö gård Bjurforsen fors
  Bergmyrbäcken bäck Gransjö, se 1 Böjern Saknas Bjurforsen fors
  Bergmyrbäcken bäck Gransjö, se 1 Forstorp Saknas Bjurforsen fors
  Bergmyrbäcken bäck Granåker by Bjurselemyren myr
  Bergmyrhalsen terräng Granåker by Bjurselemyrtjärn tjärn
  Bergmyrlidbäcken bäck Granåker bebyggelse Bjurselet sel
  Bergmyrliden skogsmark Granö tätortsnamn Bjurselforsen fors
  Bergmyrliden skogsmark Granölund gård Bjurtjärn, Lilla tjärn
  Bergmyrlidtjärnarna tjärnar Granölund by Bjurtjärn, Stora tjärn
  Bergmyrtjärnen tjärn Granön traktnamn Bjurträskbäcken bäck
  Bergtjärnberget triangelpunkt Granön by Bjurträsket sjö
  Bergtjärnberget berg Granön by Bjurträskliden höjd
  Bergtjärnberget berg Gålhögen torp Bjännberget berg
  Bergtjärnbäcken bäck Gårdhögen öde t. Bjännbergsmyran myr
  Bergtjärnbäcken bäck Gäddträsk gårdar Bjärklidbrännan skog
  Bergtjärnbäcken bäck Gäddträsk torp Bjärkliden skog
  Bergtjärnbäcken bäck Gälhögen öde t. Bjärklidmyran myr
  Bergtjärnen tjärn Gökbo hmn Bjärklidtjärnen tjärn
  Bergtjärnen tjärn Hackspetten gård Björkberget berg
  Bergtjärnen tjärn Halvars hmn Björkbäcken bäck
  Bergtjärnen tjärn Hede gård Björkhålberget höjd
  Bergtjärnen tjärn Hedlunda by Björkhålet myr
  Bergtjärnen tjärn Hedlunda, Gamla hemman Björkliden höjd
  Bergtjärnmyran myr Hedlunda Nya bebyggelse Björkliden skog
  Bergudden udde Hedlunda, Nya Saknas Björklidmyren myr
  Bergudden udde Hednäs by Björklidtjärn tjärn
  Bergvattnet sjö Helsingborg by Björklund backe
  Bergvattsberget berg Helsingfors by Björklundsbäcken bäck
  Bergvattstjärnen tjärn Hellsingforss krononybygge Björklundstjärn tjärn
  Bergviken vik Helsinglund by Björkmora slåtteslägenhet
  Besvärligberget triangelpunkt Hemliden öde lht. Björkmyran slåtteslägenhet
  Besvärligtjärnen tjärn Hjuken by Björnmyrtj., L. tjärn
  Betberget berg Hjuken by Björnmyrtj., St. tjärn
  Betbergsmyran myrmark Hjuken by Björknäset udde
  Betes-Stormyran terräng Hjuken by Björktjälen ås
  Betes-Stormyran myr Hjuken by Björktjälmyren myr
  Betes-Stormyrtjärnen tjärn Hjuken by /Se Björktjärn tjärn
  Betesudden udde Hjukensjön by Björktjärn tjärn
  Bjurbäck odlat område Hjukensjöudden by Björktjärn, Lilla tjärn
  Bjurbäcken bäck Hjuksbyn by Björktjärnbäcken bäck
  Bjurmyran myr Hjuksfors, se 1-2 Renfors Saknas Björktjärnmyren myr
  Bjurselet sel Hjukskälen bebyggelse Björkträskbrännan myr
  Bjurselforsen fors Hjuksnoret by Björkträskbäcken bäck
  Bjurselmyran myr Hjukstjälen bebyggelse Björkträskbäcken bäck
  Bjurselmyrtjärnarna tjärnar Hjukstjälen gårdar Björkträsket sjö
  Bjurtjärnbrännan skogsmark Hjuksån banvaktstuga Björkträsket sjö
  Bjurträskbrännet terräng Holmlund by Björkträskheden hee
  Bjurträsket sjö Holmlund by Björkträskheden hed
  Bjurträskliden terräng Holmsund by Björktärskmyren myr
  Bjurträskmyran myr Holmträsk by Björkudden udde
  Bjuränget myrmark Holmträsk bebyggelse Björnbacken backe
  Bjännberget berg Holmvik ödegård Björnberget höjd
  Bjännberget berg Holmön by Björnberget höjd
  Bjännbergsmyran myr Holmön by Björngrundberget höjd
  Bjännmyran myr Hultena Saknas Björngrundet grund
  Bjännmyran myrmark Hundtjärnliden torp Björnidbäcken bäck
  Bjännmyran myr Hytto torp Björnidmyren myr
  Bjännmyrbäcken bäck Hägglund by Björnidtjärn tjärn
  Bjännmyrbäcken bäck Häggnäs by Björnmyren myr
  Bjännmyrdalsmyran myr Hägnan gård Björnmyren myr
  Bjärkdikbäcken bäck Hällholmen gård Björnmyrtjärn, Lilla tjärn
  Bjärkholmen holme Hällnäs by Björnmyrtjärn, Stora tjärn
  Bjärkhultet terräng Hällnäs by Björnsjöudden udde
  Bjärkhålet myr Hällnäs sanatorium poststn Björnsjöviken vik
  Bjärkkälsmyran myr Hällnäs sanatorium hållplats Björnstranden äng
  Bjärkkälsmyrholmen skogsmark Hällnäs skogsskola skogsskola och fröklängningsanstalt Björnstrandforsen fors
  Bjärklidbrännan terräng Hälsingborg by Björntjälen höjdås
  Bjärkliden terräng Hälsingborg gård Björntjälen ås
  Bjärklidmyran myr Hälsingborg by Björntjälen höjd
  Bjärklidtjärnen tjärn Hälsingborg bebyggelse Björntjärn, Lilla tjärn
  Bjärkmoren terräng Hälsingfors by Björntjärn, Stora tjärn
  Bjärkmoren sank mark Hälsingfors, se 1 Hälsingborg Saknas Björntjärnbäcken bäck
  Bjärknäset strandområde Hälsingfors, se 1 Hälsinglund Saknas Björntjärnliden höjd
  Bjärktjärnbäcken bäck Hälsinglund bebyggelse Björntjärnliden, Lilla höjd
  Bjärktjärnen tjärn Högbäck by Blackarsbäcken bäck
  Bjärktjärnmyran myr Högfällan gård Blackarsbäcksmyren myr
  Bjärkudden udde Högland ödegård Blanktjärn tjärn
  Bjärkudden udde Högliden, Västra by Blanktjärnarna tjärnar
  Bjärkudden udde Högliden, Västra bebyggelse Blanktjärnarna, Små tjärnar
  Bjärkåsen terräng Höglunda gård Blanktjärnbäcken bäck
  Bjärnberget berg Högås by Blindtarmen väg
  Bjärnmyran myr Ingalunda gårdar Blodrottjärn tjärn
  Bjärnmyran myr Inibyn bydel Blorröttjärn tjärn
  Bjärnmyrtjärnberget berg Innerbyn bydel Blyträskbäcken bäck
  Bjärnsmyran odling Innerträsk by Blyträsket sjö
  Bjärnsmyran ägomark Jan-Hansberget ödegård Blyträskmyren myr
  Bjärnsmyrheden skogsmark Johannelund gård Blåberget höjd
  Bjärnsmyrheden skogsmark Johannelund gård Blåbergstjärn tjärn
  Bjärntjärnbäcken bäck Jon-Jons gård Blåbärsjön sänka
  Bjärntjärndammet dammbyggnad Jämtland gård Blåkamyren myr
  Bjärntjärnen tjärn Kallbrännan gård Blåkamyrviken vik
  Bjärntjärnliden höjd Kallbrännan torp Blåkullen, Västra höjd
  Bjärntjärnmyran myr Kallelund torp Blåkullen, Östra höjd
  Bjärntjärnänget myrmark Kalvträskudden gård Blåkullträsket sjö
  Björkberget berg Kampen gård Blåkullån å
  Björkbäcken bäck Kamsjön by Blåliden höjd
  Björkbäcken bäck Karleby gård Blåstarrmyran myr
  Björkbäcken bäck Karl-Ers gård Blåstarrtjärn tjärn
  Björkliden höjd? Karlsgård gård Blåtjärn tjärn
  Björklundmyran myr Karlsgård gård Blåtjärn tjärn
  Björkmoren terräng Karlsgård gårdar Blåtjärn tjärn
  Björkmoren ägomark Karlslund torp Blåtjärnarna tjärnar
  Björkmoren myrmark Karlsro gård Blåtjärnen tjärn
  Björkmyran myr Kattnabben gård Blåtjärnarna tjärnar
  Björkmyran myr Kek gård Blötudden udde
  Björknäset terräng Kekvallen gård Bobbes-holmen holme
  Björknäsudden udde Klinten kronotorp Bodförningsdalen dal
  Björktjärnbäcken bäck Kludden gård Bomforsen fors
  Björktjärnmyran myr Kläppen gård Borstgräsbäcken bäck
  Björkmyran myr Kläppen gård Bossholmen holme
  Björktjärnbäcken bäck Kläppen gård Bossholmen holme
  Björkträskbäcken bäck Koja Saknas Boströms-holmen, el. Bobbes holmen holme
  Björkträsket sjö Koja Saknas Botsmarkviken vik
  Björkträskheden skogsmark Koverberget ödegård Brallaraningen myr
  Björkudden udde Koverberget gård Brandbärberget höjd
  Björkänget terräng Kroksjönäs ödehemman Brandbärholmen holme
  Björnatjärnen tjärn Krokträsk by Brandbärliden höjd
  Björnberget berg Krokträsk gd Brandbärlidknösen topp
  Björnhidmyran terräng Krokudden ödegård Branden upphuggen linje
  Björnhidtjärnen tjärn Krokån by Brattkläppen höjd
  Björnkälen skogsmark o. triangelpunkt Kronlund gårdar Brattlandet backe
  Björnmyran myr Kronoberg torp Brattlandet höjd
  Björnsträtet terräng Kronoborg kronotorp Brattmyren myr
  Björntjärnen tjärn Kryckeltjälen by Brattmyren myr
  Björntjärnmyran myr Kryckeltjärn by Brattmyren myr
  Blackarsbäcken bäck Kryckeltjärn by Brattmyren myr
  Blanktjärnarna tjärnar Kryckeltjärn by Brattmyren myr
  Blanktjärnbäcken bäck Kryckeltjärn gård Brattmyrspiken ås
  Blisternäset terräng Krånged gård Brattmyrtjärn tjärn
  Blodrotmyran myr Krånged by Brattåker berg
  Blodrottjärnen tjärn Kulbäcksliden by Brattåkersberget höjd
  Blomstergrubborna sank mark Kulbäcksliden by Braxselen sel
  Blomstertjärnen tjärn Kulbäcksliden bebyggelse Braxenviken vik
  Blyträskbäcken bäck Kulfors by Bredmyren myr
  Blyträskbäcken bäck Kulfors bebyggelse Bredseledan eda
  Blyträsket sjö Kulfors, Inre gårdar Bredselet sel
  Blyträskliden höjd Kulfors, Yttre gårdar Bredselmyran myr
  Blyträskmyran myr Kullsjö gård Bredträsket sjö
  Blåberget höjd Kullsjö by Bredträskmyren odling
  Blåberget berg Kullsjö bebyggelse Bredängarna ängar
  Blåbergsbrännan höjd Kusliden gård Brokberget höjd
  Blåbergstjärnen tjärn Kussjö by Brokberget kronopark
  Blåbergstjärnudden skogsområde Kussjö by Brokbäcken bäck
  Blåbäcken bäck Kussjö, se 1 Kullsjö Saknas Brokbäcken bäck
  Blåkamyran myrmark Kussjö, se 1 Fällbäck Saknas Brokbäcken bäck
  Blåkamyrviken vik   Brokbäcken bäck
  Blåkullamyran myr   Brokhålen bäck
  Blåkullaån å   Broknäset udde
  Blåkullen berg /Se   Brokstrandviken vik
  Blåkullmyran myr /Se   Brokträsket sjö
  Blåkulltjärnen tjärn   Brotjärn tjärn
  Blåkulltjärnen tjärn /Se   Brunnsmyren myr
  Blåkullträsket sjö   Brånet skogshöjd
  Blåkullträsket sjö /Se   Brånet skogshöjd
  Blåkullån å /Se   Brånet höjd
  Blålidmyran myr   Brånet höjdparti
  Blårotberget berg   Brånet berg
  Blåstarrberget berg   Brändberget höjd
  Blåstarrmyran myr   Brändberget höjd
  Blåstarrtjärnen tjärn   Brändrenberget topp
  Blåtjärnarna tjärnar   Brännan åker
  Blåtjärnarna tjärnar   Brännan område
  Blåtjärnen tjärn   Brännan skogsområde
  Blåtjärnen tjärn   Brännan åker
  Blåtjärnen tjärn   Brännan åker
  Blåtjärnen tjärn   Brännan åker
  Blåjtärnen tjärn   Brännan åker
  Bockängesberget berg   Brännan åker
  Bockänget terräng   Brännan, Nedre Saknas
  Bodförningsdalen dal   Brännan, Uppå odling
  Bolagsholmen holme   Brännan, Övre Saknas
  Bolagsraningen terräng   Brännbacken älvsbacke
  Bomforsen fors   Brännberget höjd
  Borrtalludden udde   Brännberget höjd
  Borstgräsmyran myr   Brännberget höjd
  Borstgräsmyran myr   Brännberget berg
  Borstkläppen höjd   Brännberget, Lilla höjd
  Borstmyran myr   Brännberget, Stora höjd
  Borstmyran terräng   Brännbergsmyren, Lilla myr
  Borstmyrkammen skogsmark   Brännbergsmyren, Stora myr
  Bossholmen holme   Brännbergsstenmyren del av Stenmyren
  Bossmyran myr   Brännbergstjärn tjärn
  Bossmyran myr   Brännbäcken bäck
  Botsmarkviken vik   Brännet hed
  Brackköpingsdammet dammbyggnad   Brännet höjd
  Brackmyran myr   Brännet höjd
  Brallaraningen sank mark   Brännforsen fors
  Brandbärberget skogsmark   Brännforsliden höjd
  Brandbärdalbäcken bäck   Brännforslidån del av Åman
  Brandbärholmen holme   Brännheden hed
  Brandbärliden höjd   Brännheden hed
  Brandbärlidknösen höjd?   Brännhedmyran myr
  Brandbärmyrorna myrmark   Brännholmen holme
  Brandbärmyrtjärnen tjärn   Brännholmen holme
  Branten höjd?   Brännkallkammen ås
  Bratt-Högfällan terräng   Brännkallstenen sten
  Brattkläppen berg   Brännliden höjd
  Brattliden höjd   Brännliden höjd
  Brattmyran myr   Brännliden berg
  Brattmyran myr   Brännlidtjärn tjärn
  Brattmyran myr   Brännlidtjärnen tjärn
  Brattmyran myr   Brännmyran myr
  Brattmyran myr   Brännmyrbäcken bäck
  Brattmyrliden höjd   Bränntjälen höjd eller hed
  Brattmyrspiken berg   Bränntjälsmyren myr
  Brattmyrtjärnen tjärn   Bränntjärn tjärn
  Brattåkersberget berg   Bränntjärn tjärn
  Braxselet sjö   Bränntjärn tjärn
  Braxselkalven del av Braxselet   Bränntjärn tjärn
  Bredavamyren myr   Bränntjärnsberget höjd
  Bredmyran myr   Bränntjärnmyren myr
  Bredseldean utvidgning av å   Brännudden udde
  Bredselmyran myr   Brännudden udde
  Bredträsket sjö   Brännudden Saknas
  Bredträskmyran myr   Brännuddviken vik
  Bredträskudden udde   Bräntbacken kulle?
  Bredträskån Saknas   Bräntberget berg
  Bredviken vik   Bräntberget berg
  Bredängena myrmark?   Bräntet ås
  Bredänget terräng   Bräntholmarna holmar
  Brodden udde   Bräntkläppen kulle
  Brokberget berg   Bräntröberget berg
  Brokberget berg   Brönbacken backe
  Brokbäcken bäck   Brönet höjdparti
  Brokbäcken bäck   Brönet ås
  Brokhålen sank mark   Brönet ås
  Brokliden triangelpunkt   Brönet skogsparti
  Brokmyran myr   Brönholmen holme
  Brokmyran myr   Buberget berg
  Brokmyrudden udde   Buberget höjd
  Brokstrandviken vik   Buberget berg
  Brokträsket sjö   Buberget höjd
  Brokträsket sjö   Buberget berg
  Bronabben strandområde   Bubergsbacken backe
  Brotjärnen tjärn   Bubergsmarken utskifte
  Brunnsmyran myr   Bubergsmyren myr
  Brånamyran myr   Bubergsmyren myr
  Brånamyran terräng   Bubergssjön sjö
  Brånet terräng   Bubergstjärn tjärn
  Brånet terräng   Bumyrbäcken bäck
  Brånet terräng   Bumyren myr
  Brånet terräng   Burmansmyren myr
  Brånet skogsmark   Buseleforssen Saknas
  Brånet skogsmark o. triangelpunkt   Buselet Saknas
  Brånskläppen höjd   Buselmoran Saknas
  Brånsmyran myr   Buviken vik
  Brånsmyran myr   Byholmen holme
  Brånsmyran delvis odlat område   Bymyrbäcken bäck
  Brändkläppen terräng   Bymyren myr
  Brännan skogsmark   Bynäset udde
  Brännan terräng   Bynäset udde
  Brännan ägomark   Bynästjärn tjärn
  Brännan terräng   Bynästjärnen tjärn
  Brännan terräng   Bynäsudden Saknas
  Brännan odling   Byssjan å
  Brännan skogsmark   Byssjatjärn tjärn
  Brännan ägomark   Byssjaträsket sjö
  Brännan ägomark   Byssjaträsket sjö
  Brännan ägomark   Byssjaträsket, Lilla sjö
  Brännan skogsmark   Byssjaträsket, Stora sjö
  Brännan ägomark   Byssjaträskspolen del av Byssjaträsket
  Brännan ägomark   Byssjaträskstormyren myr
  Brännan ägomark   Byssjaviken vik
  Brännbacken ägomark   Bysstjärn tjärn
  Brännberget berg   Byssträsket, Lilla och Stora sjöar
  Brännberget berg   Byxan binamn på Byxtjärn
  Brännberget berg   Byxtjärn tjärn
  Brännberget berg   Båthusbrännan höjd
  Brännberget berg   Båthusmyren myr
  Brännbergmyran myr   Båthusviken vik
  Brännbergstjärnen tjärn   Båthusviken vik
  Brännbergstjärnmyran myr   Båtsundet sund
  Brännbäcken bäck   Båtsundskludden höjd
  Brännbäcken bäck   Båtsundstjälen del av Båtsundskludden
  Brännet terräng   Båtsundstjärn tjärn
  Brännet terräng   Bäckaforsmyran myr
  Brännet skogsmark   Bäcken bäck
  Brännforsen fors   Bäcken bäck
  Brännforssundet del av älv   Bäckerforsen fors
  Brännheden skogsmark   Bäckerforsmyren myr
  Brännheden terräng   Bäckliden höjd
  Brännhedmyran odling   Bäckmellakälen berg
  Brännholmen holme   Bäckmellantjälen höjd
  Brännholmen holme   Bäckmyren myr
  Brännkanten skogsmark   Bäckmyren myr
  Brännkarlkammen terräng   Bäckmyren, Stora myr
  Brännkläpparna höjder   Bäckmyran myr
  Brännkläpparna höjder   Bäckängarna ängar
  Brännkläppen terräng   Bäckängarna myr
  Brännkläppen höjd   Bäckängesberget höjd
  Brännkläppen höjd   Bäckängesbäcken bäck
  Brännkläppen terräng   Bäckängesbäcken bäck
  Brännkläpptjärnarna tjärnar   Bäckängesbäcken bäck
  Brännkälsmyran myrmark   Bäckängesbäcken bäck
  Brännlandsliden terräng   Bäckängesmyren myr
  Brännliden höjd   Bäckängesmyren myr
  Brännliden höjd   Bäckängesmyren, Nedre myr
  Brännliden skogsmark   Bäckängesmyren, Övre myr
  Brännlidhässjestobäcken bäck   Bäckängestjärn tjärn
  Brännlidtjärnen tjärn   Bäckängestjärn tjärn
  Brännmoren myrmark   Bäckänget äng
  Brännmyran myr   Bäckänget myr
  Brännmyrbäcken bäck   Bäckänget äng
  Brännmyrbäcken bäck   Bärvattnet sjö
  Brännmyrbäcken bäck   Böjliden höjd
  Bränntjärnen tjärn   Dalabacken sluttning
  Bränntjärnen tjärn   Dalabrännan Saknas
  Bränntjärnen tjärn   Dalamyren myr
  Bränntjärnen tjärn   Dalbacken sluttning
  Bränntjärnen tjärn   Dalen backe
  Bränntjärnmyran myr   Dalmyren myr
  Bränntjärnsbergmyran myr   Dalmyren myr
  Brännudden udde   Dalmyrviken vik
  Brännudden udde   Dalviken vik
  Brännudden udde   Dammkläppen backe
  Brännudden skogsmark   Dammvattnet del av Slipträsket
  Brännudden udde   Dammviken vik
  Brännudden udde   Dammvikudden udde
  Brännuddviken vik   Danielsbäcken Saknas
  Brännvikudden udde   Danielsbäcksheden hed
  Brännäskläppen udde   Degerforsen fors
  Bräntbacken terräng   Degerforsen fors
  Bräntbacken backe   Degerforsheden tallhed
  Bränbacken skogsmark   Degerforsselet sel
  Bräntberget berg   Degermyrbäcken bäck
  Bräntberget berg   Degermyrbäcken bäck
  Bräntbergstjärnen tjärn   Degermyren Saknas
  Bräntheden skogsmark   Degermyren myr
  Bräntholmarna holmar   Degermyren myr
  Bräntholmen holme   Degermyren myr
  Bräntkläppen höjd   Degermyrliden skog
  Bräntkläppen höjd   Degermyrliden höjd
  Bräntkläppen höjd   Degermyrliden lid
  Bräntkläppen höjd   Degernäsliden höjd
  Bräntkläppen terräng   Degeröbron järnvägsbro
  Bräntkläppen höjd   Degeröbron järnvägsbro
  Bräntkläppen berg   Degeröhålet myr
  Bräntkläppen berg   Degeröstormyren myr
  Bräntkläppen höjd   Degeröstormyren myr
  Bränt-Kullsjöliden skogsmark   Degeröstormyran myr
  Bränt-Kullsjöliden höjd   Dikena tjärnar
  Bräntlandet skogsmark   Divelvik terräng
  Bräntmyrberget berg   Djupavan vik
  Bräntmyrgroven bäck   Djupavan vik
  Bräntskomyran myr   Djupbäcken äng
  Brönamyran myr   Djupbäcken bäck
  Brönet terräng   Djupdalen sänka
  Brönet skogsmark   Djupdalen myr
  Brönholmen holme   Djupsundet sund
  Buberget berg   Djupsundet sund
  Buberget berg, triangelpunkt   Djupsundssjön namn på Djupsundsträsket
  Buberget berg   Djupsundssjön sjö
  Buberget berg   Djupsundssjön sjö
  Buberget berg   Djupsundstjärnen tjärn
  Bubergsbäcken bäck   Djupsundsträsket sjö
  Bubergsmyran myr   Djupsundsviken vik
  Bubergsmyran myr   Djuptjärn tjärn
  Bubergsmyrtjärnen tjärn   Djuptjärn tjärn
  Bubergssjön sjö   Djuptjärn tjärn
  Bubergsån å   Djuptjärnbäcken bäck
  Bumyran myr   Djuptjärnbäcken bäck
  Bumyrbäcken bäck   Djuptjärnen tjärn
  Bumyrtjärnen tjärn   Djuptjärnen tjärn
  Bunkarhålet terräng   Djuptjärnsknösarna terräng
  Buntiken terräng   Djupviken vik
  Buntikmyran myr   Djupviken vik
  Burmansmyran myr   Djupvikheden hed
  Busstagsberget höjd   Djupvikholmen holme
  Buänget ägomark   Djupviktjärn tjärn
  Byholmen holme   Djupängestjärn tjärn
  Byholmkläppen ägomark   Djupänget myr
  Bymyran terräng   Djursjömyren myr
  Bymyrbäcken bäck   Djursjön sjö
  Bynäset ägomark   Djursjöudden udde
  Bynästjärnen tjärn   Dovatjärn tjärn
  Byssjaavan vik   Dovatjärnskammen ås
  Byssjaheden hed   Dovatjärnsmyren myr
  Byssjan å   Drevmyran Saknas
  Byssjan å   Dräparbäcken bäck
  Byssjan å   Drävjemyran myr
  Byssjan å   Dyngtjärn, Lilla tjärn
  Byssjatjärnen tjärn   Dyngtjärn, Stora tjärn
  Byssjaträskbrännan terräng   Dyngtjärnbäcken bäck
  Byssjaträsket sjö   Döntavan sänka
  Byssjaträskliden skogsmark   Dövelmyren myr
  Byssjaträskspolen vik   Döveltjärn tjärn
  Byssjaträsk-Stormyran myr   Dövlan tjärn och myr
  Byssån, se Byssjan å   Ekavan vik
  Byviken vik   Eknäset udde
  Byxtjärnen tjärn   Ekorrberget höjd
  Båthusbrännan skogsmark   Ekorrberget berg
  Båthusholmen holme   Ekorrbäcken bäck
  Båthuskläppen udde   Ekorrbäcken bäck
  Båthuskläppen höjd   Ekorrselet sel
  Båthusmyran terräng   Ekorrselsheden hed
  Båthusviken vik   Ekorrselsidan vik
  Båthusviken vik   Ekorrselsmyren myr
  Båthusviken vik   Ekorrselsmyran myr
  Båtlänningen plats   Ekorrselsstryckan fors
  Båtlänningsviken vik   Ekorrträsket sjö
  Båtsundet sund   Ektjärn tjärn
  Båtsundskludden berg, triangelpunkt   Ekträsket, Lilla sjö
  Båtsundskälen höjd   Ekträsket, Lilla sjö
  Bäckarforsen fors   Ekträsket, Stora sjö
  Bäckarforsen fors   Ekträskkludden höjd
  Bäckarforsmyran myrmark   Ekån å
  Bäckerholmen holme   Elaflarken myr
  Bäckerhålet tjärn   Eldbenudden udde
  Bäckgärdan ägomark   Eliasberget höjd
  Bäckliden höjd   Eliasholmen holme
  Bäckmellankälen skogsmark   Engräsmyrberget höjd
  Bäckmyran myr   Engräsmyrbäcken bäck
  Bäckmyran myr   Engräsmyren myr
  Bäckmyran myr   Engräsmyren myr
  Bäckmyran ägomark   Engräsmyrtjärn tjärn
  Bäckmyrbäcken bäck   Engrästjärn tjärn
  Bäckskiljet terräng   Engrästjärnmyren myr
  Bäckudden udde   Enhammaren, Lilla höjd
  Bäckviken vik   Enhammaren, Stora höjd
  Bäckviken vik   Enhammarsmyren myr
  Bäckviken vik   Entalleholmen holme
  Bäckviken vik   Entalleholmen holme
  Bäckviken vik   Erik-Ersmyran myr
  Bäckvikmyran myr   Erik-Hansmyren myr
  Bäckängesberget berg   Erik-Olsängena myr med slåttesområden
  Bäckängesbäcken bäck   Eriksänget myr
  Bäckängesbäcken bäck   Esstjärn tjärn
  Bäckängesbäcken bäck   Esstjärnbäcken bäck
  Bäckängesmyran myr   Fagerbäcken bäck
  Bäckängesmyran myr   Fagertjärnarna tjärnar
  Bäckängesmyran myr   Fagertjärnsbäcken bäck
  Bäckängesmyran myr   Fagertjärnsmyren myr
  Bäckängestjärnen tjärn   Fallgrubban dal
  Bäckängestjärnen tjärn   Farfaränget myr
  Bärbacksbrännan skogsmark   Farkläppen område
  Bärberget berg   Femträdholmen holme
  Bärmyran myr   Filtätmyren myr
  Bärmyran myr   Finnforsen fors
  Bärmyrberget berg   Finnfällan åker
  Bärmyrroddet ängsmark   Finnfälldiket dalgång
  Bärmyrviken vik   Finnmyren myr
  Bäverbäcken bäck   Finnmyren myr
  Böjliden skogsmark   Fisktjuvholmen holme
  Cylindermyrorna myrar   Fjädermyren myr
  Dalabäcken bäck   Fjäderträsket sjö
  Dalamyran myr   Fjäderträskkammen ås
  Dalamyrorna myrar   Fjälabodbäcken bäck
  Dalamyran myr   Fjälabodliden höjd
  Dalamyran myr   Fjälabodliden skog
  Dalaudden udde   Gjälabodsbäcken bäck
  Dalaudden udde   Fjälabodtjärn, Västra tjärn
  Dalaviken vik   Fjälabodtjärn, Östra höjd
  Dallidhålbäcken bäck   Fjälabosjön sjö
  Dallidhålen myr?   Fjälabosjön sjö
  Dalmoren myrmark   Fjällmyren myr
  Dalmyran myr   Fjärmyren, Norra myr
  Dalmyran myr   Fjärmyren, Södra myr
  Dalmyran myr   Fjärtjärn förutvarande tjärn
  Dalmyran myr   Flakabäcken bäck
  Dalmyran, Nedre myr   Flakabäcken bäck
  Dalviken vik   Flakabäckmyrarna myrar
  Dalängesdalen terräng   Flakakälen berg
  Dammet fördämning?   Flakakälsvägen stig
  Dammkläppen höjd   Flakaskiftet åkerskifte
  Dammviken vik   Flakatjärn tjärn
  Dammviken vik   Flakatjärn tjärn
  Dammyran delvis odlat område   Flakatjärnsmyren myr
  Dammyran myr   Flarkarna tjärnar
  Dammänget terräng   Flarkberget höjd
  Daniel-Olsaänget terräng   Flarkbäcken bäck
  Danielsmyran myr   Flarkbäcken bäck
  Danielsmyran myr   Flarken myr
  Dansbanekläppen terräng   Flarken äng
  Degerforsen fors   Flarken tjärn
  Degerforsheden skogsmark   Flarken myr
  Degerlidmyran myr   Flarken myr
  Degerlidmyrtjärnen tjärn   Flarken tjärn
  Degermyran myr   Flarken småtjärnar
  Degermyran myr   Flarken myr
  Degermyrbacken höjd   Flarken kärr
  Degermyrbäcken bäck   Flarken åker
  Degermyrliden höjd   Flarken åker
  Degermyrliden höjd   Flarkerna tjärnar
  Degerö-Stormyran Saknas   Flarkmyrbrännan skog
  Dikdalen tjärn   Flarkmyren myr
  Dinsmyran myr   Flarkmyren myr
  Divelvik terräng   Flarktjärn tjärn
  Djup-Abborrtjärnen tjärn   Flarktjärn tjärn
  Djupavadalen terräng   Florkmyren myr
  Djupavan vik   Flottabäcken bäck
  Djupbäcken bäck   Flottaudden udde
  Djupbäcken bäck   Flottaudden udde
  Djupbäcken, Norra bäck   Flyttmossatjärn tjärn
  Djupbäcken, Södra bäck   Fläskpannan myr
  Djupbäcken bäck   Fläsvassliden höjd
  Djupbäcken bäck   Fläsvattnet tjärn
  Djupbäcken bäck   Forsberget höjd
  Djupbäcken terräng   Forsberget, Norra höjd
  Djupbäcken bäck   Forsgärdan åker
  Djupbäcksheden skogsmark   Forsholmen holme
  Djupdalen dalgång   Forsidun bakvatten
  Djupdalen sank mark   Forslingholmen holme
  Djupmossaänget ängsmark   Forslingsholmen holme
  Djupsjömyran myr   Forslingsåman del av Åman
  Djupsjön sjö   Forsnäs kulle
  Djupsundet sund   Forsraningen röjning
  Djupsundsfäbodarna skogsmark   Frankrike åker
  Djupsundssjön sjö   Fredrikshålet myr och tjärn
  Djupsundstjärnen tjärn   Fresbäcken, Nedre bäck
  Djuptjärnbrånet höjd   Fresbäcken, Övre bäck
  Djuptjärnbäcken bäck   Fresen sankt ställe
  Djuptjärnbäcken bäck   Fresviken vik
  Djuptjärnen Saknas   Friskmyren myr
  Djuptjärnen tjärn   Friskmyrtjärn tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Fru-Alina-stigen stig
  Djuptjärnknösarna höjd?   Fru-Alina-stommen stubbe
  Djupviken vik   Frukostmyran myr
  Djupviken vik   Fräkenmoren myr
  Djupvikheden skogsmark   Fräkenmyren myr
  Djupvikholmen holme   Fräkenmyren myr
  Djupviktjärnen tjärn   Fräkenmyren myr
  Djupviktjärnen tjärn   Fräkenmyran Saknas
  Djupängesbacken höjd   Fräkenmyran, se Sirapsbacks-Fräkenmyran Saknas
  Djupängestjärnen tjärn   Fräkenmyran myr
  Djursjöforsdammet fördämning   Fräkenselet sel
  Djupsjöheden skogsmark   Fräkentjärn tjärn
  Djursjön sjö   Fräkentjärn tjärn
  Djursjön sjö   Fräkentjärn tjärn
  Djursjön sjö   Fräkentjärn tjärn
  Djursjösvedjan skogsmark   Fräkentjärnbäcken bäck
  Djursjösvedjan terräng   Fräkentjärnen tjärn
  Djursjöån å   Fräkentjärnsmyren myr
  Domberget berg   Fräkenänget äng
  Dopptjärnen tjärn   Frönbäcken bäck
  Dräparbäcken bäck   Frönbäckstjärn tjärn
  Dräparbäcken bäck   Frönraningen myr
  Dräparudden udde   Furuberget höjd
  Drävjemyran myr   Furuberget kronopark
  Drävjemyran myr   Furuheden hed
  Drölen terräng   Furuhässjekärret tjärn
  Dyngtjärnbäcken bäck   Furumyren myr
  Dyngtjärnen tjärn   Furumyren myr
  Dåvamyran myr   Furunässjön namn på Hålvattnet
  Dåvatjärnen tjärn   Furutjärn tjärn
  Dåvatjärnen tjärn   Furutjärnsbäcken bäck
  Dövelmyran myr   Furuträskbäcken bäck
  Ekavan vik   Furuträsket sjö
  Ekorrberget berg   Furuänget äng
  Ekorrbäcken bäck   Fusbrännan åker
  Ekorrbäcken bäck   Fusholmen holme
  Ekorrbäcken bäck   Fyrflakaholmen holme
  *Ekorrselet sel /Se   Fåfänget äng
  Ekorrselet del av Vindelälven   Fåfängt försök sten
  Ekorrselsidan bukt   Fågelmyren myr
  Ekorrselsmyran myr   Fågelungtjärn tjärn
  Ekorrselsstryckan fors   Fågelvinberget höjd
  Ekorrträsket sjö   Fågelvinberget kronopark
  Ekorrträsket sjö   Fågelvinberget berg
  Ektjärnen tjärn   Fågelvinbäcken bäck
  Ektjärnmyran myr   Fågelvinmyren myr
  Ekträsket, Stora o. Lilla sjöar /Se   Fågelvinmyren myr
  Ekträskgrenen vik   Fågelvintjärn tjärn
  Ekträskkludden berg   Fågelvintjärnen tjärn
  Ekån å   Fågelvintjärnsbäcken bäck
  Elaflarken sank mark   Fårbacken backe
  Eldbenudden udde   Fårkläppen höjd
  Eliasholmen holme   Fäbodberget höjd
  Eliaströ sank mark   Fäbodberget berg
  Elofsdalen strandområde?   Fäbodberget berg
  Entalleholmen holme   Fäbodbrännan backe
  Entallholmen holme   Fäbodbrännan ås
  Entorp ägomark?   Fäbodbrännan hed
  Erik-Ersmyran terräng   Fäbodbäcken bäck
  Erik-Ersmyråsen höjd   Fäbodbäcken bäck
  Erik-Hansmyran terräng   Fäbodliden höjd
  Erik-Jons-Svallbäcken bäck   Fäbodliden höjd
  Evighetsmyran myr   Fäbodliden kronopark
  Fabelsmyran myr   Fäbodliden höjd
  Fagerbäcken bäck   Fäbodliden höjd
  Fagermyran myr   Fäbodliden berg
  Fagertjärnarna tjärnar   Fäbodmyren myr
  Fagertjärnberget berg   Fäbodmyren myr
  Farfarbacken terräng   Fäbodmyren myr
  Farfardalheden terräng   Fäbodmyren myr
  Farfarmoren terräng   Fäbodmyren myr
  Farfarmyran terräng   Fäbodmyran myr
  Farfarroddet skogsmark   Fäbodstormyren myr
  Farfarshällan holme   Fäbodtjärn tjärn
  Farfarsmyran myr   Fäbodtjärn tjärn
  Farfarudden udde   Fäbodtjärn tjärn
  Farfaränget myr?   Fäbodträsket sjö
  Farkläppen område /Se   Fäbodträsket sjö
  *Fatsjön sjö   Fäbodvallen backe
  Femträdholmen holme   Fäbodviken vik
  Filipstjärnen tjärn   Fäbodåkern åker
  Finnbäcken bäck   Fähusgärdan Saknas
  Finnbäcken bäck   Fähusudden udde
  Finnbäcksstranden strandområde   Fäladsbodforsen fors
  Finnflarken myrmark   Fäladsbroforsen fors
  Finnflarken myr   Fäladsmyren myr
  Finnflarken myr   Fäladsmyran myr
  Finnforsheden skogsmark   Fäladstjärn tjärn
  Finnforsmyran myr   Fällan odling
  Finnfälldiket bäck   Fällan åker
  Finnmyran myr   Fällan åker
  Finnmyran delvis odlad myr   Fällan, Nedi åker
  Finnviken vik   Fällbäcken bäck
  Finnvikssundet sund   Fällbäcken bäck
  Fiskartjärnen tjärn   Fällbäckmyran myr
  Fjädermyran myr   Fällbäckmyran slåtteslägenhet
  Fjädermyrtjärnen tjärn   Fällbäcksmyren myr
  Fjädernäskammen höjd   Fälldet, Nedi plats
  Fjädernäskammen höjd   Fällkroken del av Vindelälven
  Fjädernässjön sjö   Fällkälen, se Kälen Saknas
  Fjälabodbäcken bäck   Fällmyren myr
  Fjälabodliden terräng   Fällsjöbäcken bäck
  Fjälabosjön sjö   Fällsjöbäcken bäck
  Fjällbäcken bäck   Fällsjöbäcken bäck
  Fjällmyran myr   Fällsjökludden berg
  Fjällmyrbäcken bäck   Fällsjökludden höjd
  Fjällmyrliden skogsmark   Fällsjöliden skogstrakt
  Fjällmyrnabben skogsmark   Fällsjöliden höjd
  Fjällmyrtjärnen tjärn   Fällsjöliden kronopark
  Fjärtjärnen sank mark   Fällsjöliden sluttning
  Flakaberget berg   Fällsjömyran myr
  Flakabäcken bäck   Fällsjömyran slåtteslägenhet
  Flakakläppen udde   Fällsjön sjö
  Flakakläppen terräng   Fällsjön sjö
  Flakakläppmyran myr   Fällsjön sjö
  Flakakälen terräng   Fällsjön Saknas
  Flakakälsmyran myr   Fällsjöänget slåtteslägenhet
  Flakamyran myr   Fälltjärn tjärn
  Flakamyran myr   Fälltjärn tjärn
  Flakamyran myr   Fälltjärnavan vik
  Flakatjärnen tjärn   Fälltjärnbäcken bäck
  Flakatjärnen tjärn   Fälltjärnbäcken bäck
  Flarkarna tjärnar   Fälltjärnheden hed
  Flarkarna tjärnar   Fälltjärnkläppen backe
  Flarkarna tjärnar /Se   Fälltjärnliden höjd
  Flarkarna sjöar /Se   Fälltjärnliden höjd
  Flarkberget berg   Fälltjärnmyren myr
  Flarken tjärn   Fälltjärnstormyren myr
  Flarken sank mark   Färjländningsberget höjd
  Flarken myr   Färjlänningen båtlänning
  Flarken terräng   Färjlänningen Saknas
  Flarken terräng   Färjlänningsberget berg
  Flarken göl   Fäträskberget höjd
  Flarken ägomark   Fäträskbäcken bäck
  Flarken terräng   Fäträsket sjö
  Flarken ägomark   Föjsviken vik
  Flarken ägomark   Fönnmyran myr
  Flarken terräng   Förelängesdalen dal
  Flarkmyran myr   Förelänget äng
  Flarkmyran myr   Gaddhålet tjärn
  Flarkmyran myr   Galeryggen åker
  Flarkmyran myr   Galtsjöbäcken bäck
  Flarkmyran myr   Galtsjöbäcken bäck
  Flarkmyran myr   Galtsjöliden skogstrakt
  Flarkmyrbrännan terräng   Galtsjöliden höjd
  Flarktjärnbäcken bäck   Galtsjöliden, Södra höjd
  Flarktjärnen tjärn   Galtsjön sjö
  Flarktjärnkläpparna höjder   Galtsjön sjö
  Florkmyran myr   Galtsjöspolen del av Galtsjön
  Flokmyran ägomark   Galtsjötjärn tjärn
  Flottabäcken bäck   Galtsjötjärnen sjö
  Flottaudden udde   Galtsjötjärn, Lilla tjärn
  Flyggena skogsmark   Galtsjöviken vik
  Flygget skogsmark   Gambonäset udde
  Flyttjärnen tjärn   Gambodselet del av Ekorrselet
  Flyttmossatjärnen tjärn   Gambodselsbäcken bäck
  Flyttmossatjärnmyran myr   Gambyssjan å
  Fläckmyran terräng   Gambålviken vik
  Fläskpannberget berg   Gambäcken bäck
  Fläsvattnet sjö   Gamdalsgroven dalgång
  Fläsvattnet sjö   Gammgärdan åkerskifte
  Forsavamyran myr   Gamgärdan åker
  Forsavan förgrening av Vindelälven   Gammgärdan landsvägsbacke och åkerteg
  Forsbackaheden terräng   Gamheden hed
  Forsbackatjärnen tjärn   Gamjonktjärn tjärn
  Forsgärdan strandområde   Gamliden höjd
  Forskärret kärr   Gamliden kronopark
  Forskärrslunden terräng   Gammelkvarntjärn tjärn
  Forsliden skogsmark   Gammelrörmyren myr
  Forslingholmen holme   Gammelrörmyran myr
  Forslings skogsmark   Gammelselsbäcken bäck
  Forslingsberget berg   Gammgärdan tomt
  Forslings-Åman del av å   Gamm-Lidbäckmyran myr
  Forslunds-Stormyran terräng   Gammnybrännan skogsparti
  Forsmyran myr   Gammnybränntjärn tjärn
  Forsraningen ägomark   Gammrackbäcken bäckgren
  Forstorp terräng   Gammrörmyran Saknas
  Forsudden udde   Gammselsbäcken Saknas
  Framnäs ägomark   Gammstallen åker eller äng?
  Framåtmyran myr   Gam-Nickberget höjd
  Frangulatjärnen tjärn   Gamsågforsen fors
  Fredagsraningen odling   Gamtjärnsmyren myr
  Fredrikaudden udde   Gamvintervägen väg
  Fredrikshall terräng   Gam-Virox ´tjärnen tjärn
  Fredriksmyran myr   Gamåker åker
  Fridlunda terräng?   Gamåkern åker
  Friskaklippan klippa?   Gamåkern åker
  Fromsbaracken terräng   Gammåkern åkermark
  Frukosthålet terräng   Gamåkersberget höjd
  Frukostmyran myr   Garveridalen el. Laxdalen dal
  Frysnäs skogsmark   Genhammaren, Lilla och Stora höjder
  Fräkenlundsmyran myr   Getarhusmyren myr
  Fräkenmoren myrmark   Getberget höjd
  Fräkenmyran myr   Gethällan berghäll
  Fräkenmoren terräng   Getingflarken tjärn
  Fräkenmyran myr   Getingmyren myr
  Fräkenmyran myr   Getingmyran myr
  Fräkenmyran myr   Getingmyran slåtteslägenhet
  Fräkenselet del av Sävarån   Getingmyran myr
  Fräkensträtet terräng   Getingtjärn tjärn
  Fräkensträtmyran terräng   Getingtjärn tjärn
  Fräkentjärnbäcken bäck   Getingtjärnen tjärn
  Fräkentjärndammet strandområde   Getingviken vik
  Fräkentjärnen tjärn   Getskallberget höjd
  Fräkentjärnen tjärn   Glaberget berg
  Fräkentjärnen tjärn   Gladaberget höjd
  Fräkentjärnen tjärn   Gladabergsheden hed
  Fräkentjärnen tjärn   Gladabäcken bäck
  Fräkentjärnsmyran ägomark   Gladatjärn, Lilla tjärn
  Fräkenviken vik   Gladatjärn, Stora tjärn
  Fräkenängesbäcken bäck   Gladvattnet sjö
  Fräkenängesbäcken bäck   Gladvattsliden höjd
  Fräkenängesheden terräng   Gladvattstjärn tjärn
  Fräkenänget terräng   Glapmyren myr
  Fräkenänget myrmark   Glasbacken backe
  Fräkenänget terräng   Glasbacken backe
  Fräknet vik   Glittermorberget höjd
  Fräs myrmark   Glittermoren myr
  Fröbäcken bäck   Glittertjärn tjärn
  Fröbäckstjärnen tjärn   Glittesmorberget berg
  Fröbäckänget myrmark   Goddagabäcken bäck
  Fulbäcken bäck   Goddagabäcken bäck
  Fulbäcken vattendrag /Se   Goddagaheden hed
  Fulbäcksdalbrännan skogsmark   Goddagaheden hed
  Fulbäcksmyran myr   Godgärdsmyren myr
  Fungnäsmyran myr   Godträsket, Lilla del av Goträsket
  Fungnästjärnen tjärn   Godträsket, Stora del av Goträsket
  Furuberget höjd?   Godträskliden höjd
  Furuberget berg   Godträskselen sel
  Furubergsviken vik   Gosiraningen myr
  Furubäcken bäck   Goträsket sjö
  Furuheden berg   Gottlandsåsen grusås
  Furumyran myr   Gran strandsträcka
  Furutjärnbäcken bäck   Gran ö
  Furutjärnen tjärn   Granberget höjd
  Furutjärnmyran myr   Granberget höjd
  Furuträskbäcken bäck   Granberget höjd
  Furuträsket sjö   Granberget höjd
  Furuträskmyran myr   Granberget höjd
  Fusholmen holme   Granberget, Lilla höjd
  Fusudden udde   Granberget, Stora höjd
  Fyrflakaholmen holme   Granberget berg
  Fågelberget skogsmark   Granberget berg
  Fågelbäcken bäck   Granbergmyren myr
  Fågelmyran myr   Granbergsmyran myr
  Fågelungtjärnen tjärn   Granbergsmyran myr
  Fågelvinberget berg   Granholmen holme
  Fågelvinberget berg   Granholmen Saknas
  Fågelvinbäcken bäck   Granholmen, Lilla holme
  Fågelvinmyran myr   Granholmen, Stora udde
  Fågelvinmyran myr   Granholmmyren myr
  Fågelvinmyråsen ås   Grankläppen berg
  Fågelvintjärnen tjärn   Granliden höjd
  Fårberget berg   Granliden kronopark
  Fårkläppen berg   Granlundsmyren myr
  Fårkläppen berg   Grannabben udde
  Fårkläppsmyran ägomark   Gransjöberget höjd
  Fårtomten terräng   Gransjöberget höjd
  Fårudden udde   Gransjöbäcken bäck
  Fäbodarna odling   Gransjöliden höjd
  Fäbodarna fäbodar   Gransjömyren myr
  Fäbodarna ägomark   Gransjömyren, Lilla myr
  Fäbodarna fäbodar?   Gransjömyren, Stora myr
  Fäbodberget berg   Gransjön sjö
  Fäbodberget berg   Grantjärn tjärn
  Fäbodberget berg   Granudden udde
  Fäbodbrännan terräng   Granudden udde
  Fäbodbrännan skogsmark   Granuddmyren myr
  Fäbodbrännan höjd   Granån del av Vindelälven
  Fäbodbrännan skogsmark   Granåsen ås
  Fäboddalen ägomark   Granängesbäcken bäck
  Fäbodgrenen vik   Granängesmyren myr
  Fäbodlidbrattet höjd?   Granängesmyran myr
  Fäbodlidbäcken bäck   Granänget del av Granängesmyren
  Fäbodlidbäcken bäck   Granänget åker
  Fäbodliden höjd   Granänget slåtter
  Fäbodliden skogsmark   Granölappträsket sjö
  Fäbodliden berg, triangelpunkt   Granölundmyran myr
  Fäbodliden höjd   Granön holme
  Fäbodliden skogsmark   Granöselet, Lilla sel
  Fäbodliden höjd, triangelpunkt   Granöselet, Stora tjärn
  Fäbodmoren myrmark   Granötjärn tjärn
  Fäbodmyran myr   Granöån å
  Fäbodmyran myr   Grenen, Uppi dalförgrening
  Fäbodmyran myr   Grevbacken backe
  Fäbodmyran myr   Grevgärdan åker
  Fäbodmyran myr   Grevtjärnarna tjärnar
  Fäbodmyran myr   Grossmyren myr
  Fäbodtjärnen tjärn   Grossmyrtjärn tjärn
  Fäbodtjärnen tjärn   Grottkläppen backe
  Fäbodtjärnen tjärn   Grubbmyren myr
  Fäbodträskdammet dammbyggnad   Grubbmyrheden hed
  Fäbodträsket sjö   Gruffmans hägnen inhägnad
  Fäbodtjräsket sjö   Grundet grund
  Fäbodudden udde   Grundet område
  Fäbodvallen terräng   Grundträsket sjö
  Fäbodåkern odling   Grunnan odling och udde
  Fäbodåkern skogsmark   Grunnan holme
  Fähundheden skogsmark   Grytan myr
  Fähusudden udde   Gryvemyran myr
  Fähusuddheden skogsmark   Gråsjömyren myr
  Fähusviken vik   Gråsjön sjö
  Fäkthässjestomyran myr   Gråsjön sjö
  Fäladsbroforsen fors   Gråsjön sjö
  Fäladsbäcken bäck   Gråtmyrbäcken bäck
  Fäladsmyran myr   Gråtmyren myr
  Fäladsmyran terräng   Gråtmyrtjärn tjärn
  Fäladsmyran myr   Gräsandviken vik
  Fäladstjärnen tjärn   Grävenflarken tjärn
  Fäladsåsen skogsmark   Grönalundsmyren myr
  Fällan odling   Grönberget höjd
  Fällan ägomark   Grönberget berg
  Fällan ägomark   Gröntjärn tjärn
  Fällan odling   Gröntjärn tjärn
  Fällan odling   Grönåkern odling
  Fällan odling   Grönåkersviken vik
  Fällan ägomark   Grövetjärn tjärn
  Fällbäckskojan koja   Grövetjärn, Innersta tjärn
  Fällbäcksmyran myr   Grövetjärn, Mellersta tjärn
  Fällkroken krök av Vindelälven   Grövetjärn, Yttersta tjärn
  Fällsjöbäcken bäck   Grövetjärnberget höjd
  Fällsjökludden höjd   Grövetjärnbäcken bäck
  Fällsjökludden höjd   Grövetjärnmyran myr
  Fällsjökläppen höjd   Gullhålet åker
  Fällsjöliden höjd   Gullkläppen höjd
  Fällsjön sjö   Gumsviken vik
  Fälltjärnavan del av Vindelälven   Gumtjärnbäcken bäck
  Fälltjärnbäcken bäck   Gumtjärnen tjärn
  Fälltjärnbäcken bäck   Gunnaravan vik
  ?Fälltjärnen tjärn   Gunnarholmen holme
  Fälltjärnen tjärn   Gunnarholmen holme
  Fälltjärnen tjärn   Gunnartjärn, Lilla tjärn
  Fälltjärnkläppen terräng   Gunnartjärn, Stora tjärn
  Fälltjärnkälen terräng   Gunnarudden udde
  Fälltjärnkälen skogsmark   Gustav-Nilsdalen dal
  Fälltjärnliden terräng   Gådaavan tjärn
  Fälltjärnlidkludden höjd   Gådaberget höjd
  Fälltjärnmyran terräng   Gådabäcken bäck
  Fälltjärnmyran myr   Gådaliden höjd
  Fälltjärnmyran terräng   Gådatjärn tjärn
  Fälltjärn-Stormyran myr   Gådaträsket sjö
  Fälludden udde   Gådaträskkammen sandudde
  Fällviken vik   Gådaänget myr
  Färjlänningsberget berg   Gålberget berg
  Fäträskberget berg   Gålberget höjd
  Fäträskbäcken bäck   Gålmyran myr
  Fäträsket sjö   Gårdberget höjd
  Fäträsket sjö   Gårdberget höjd
  Fäträskkojan koja   Gårdberget höjd
  Fäträskmoren myrmark   Gårdberget höjd
  Fäträskåsen ås?   Gårdberget berg
  Föjsbrännan ägomark   Gårdberget berg
  Föjsviken vik   Gårdberget berg
  Fönnlösmyran myr   Gårdbergsgärdan åker
  Fönnlösmyran myr   Gårdhögen höjd
  Fönnlösmyrtjärnen tjärn   Gårdmyran myr
  Fönnmyran myr   Gårdmyrbacken sluttning
  Förelängesdalen terräng   Gårdmyrbäcken bäck
  Förelänget äng /Se   Gårdmyrbäcken bäck
  Förstmyrtjärnen tjärn   Gårdmyren myr
  Förstsundet del av Långhjuksnoret   Gårdmyren myr
  *Gallsjön sjö   Gårdmyrtjärnarna tjärnar
  Galtsjökälen skogsmark   Gårdsgärdan område
  Galtsjökälen skogsmark   Gårdtjärn tjärn
  Galtsjölidviken vik   Gårdviken vik
  Galtsjön sjö   Gårdvikudden udde
  Galtsjön sjö   Gårtjälen höjdparti
  Galtsjöspolen del av Galtsjön   Gåsbäcken bäck
  Gammbodnäset udde   Gåsbäcken bäck
  Gammbodnäset udde   Gåslidbäcken bäck
  Gammbrännan skogsmark   Gåsliden höjd
  Gammbrännan skogsmark   Gåsmyren myr
  Gammbrännan skogsmark   Gåsmyren myr
  Gammbrännmyran myr   Gåsmyren myr
  Gammbyn ägomark   Gåsmyrliden höjd
  Gammbåtviken vik   Gåssjön sjö
  Gammbäcken bäck   Gåssjön sjö
  Gammbäckviken vik   Gåstjärn tjärn
  Gammdalen terräng   Gåstjärnen tjärn
  Gammdalsgroven ägomark   Gåstjärn tjärn
  Gammdammbäcken bäck   Gåstjärn tjärn
  Gamm-Drävjemyran myr   Gåstjärn tjärn
  Gammelrörmyran myrmark   Gåstjärn tjärn
  Gammelselsbäcken bäck   Gåstjärn tjärn
  Gammelstället skogsmark   Gåstjärn tjärn
  Gammfäbodarna odling   Gåstjärn tjärn
  Gammfähussanden strandparti   Gåstjärn, Lilla tjärn
  Gammheden terräng   Gåstjärn, Stora tjärn
  Gammhålnabben höjd?   Gåstjärnbrännan ås
  Gamm-Jonktjärnen tjärn   Gåstjärnbäcken bäck
  Gammkvarntjärnen tjärn   Gåstjärnbäcken bäck
  Gammlidbäcken bäck   Gåstjärnbäcken bäck
  Gamm-Lidbäckmyran myr   Gåstjärnbäcken bäck
  Gammliden skogsmark   Gåstjärnbäcken bäck
  Gammlidsbäcken bäck   Gåstjärnen tjärn
  Gamm-Nickemyran myr   Gåstjärnmyren myr
  Gamm-Nickemyran terräng   Gåstjernmyran slåtteslägenhet
  Gamm-Nottjärnmyran myr   Gåsviken vik
  Gamm-Nybrännan berg   Gåsvikmyren myr
  Gamm-Nybrännan skogsmark   Gåsviktjärn binamn på Gåstjärn
  Gamm-Nybrännan skogsmark   Gäddbäckberget berg
  Gamm-Nybränntjärnen tjärn   Gäddbäcken bäck
  Gammoren myrmark   Gäddbäckängesbäcken bäck
  Gammställberget berg   Gäddbäckänget äng
  Gammstället myr- och skogsmark   Gäddmjösjöberget höjd
  Gammstället terräng   Gäddmjösjön sjö
  Gamm-Svallbäcken bäck   Gäddmjösjön, Lilla namn på Gäddmjösjön
  Gamm-Villmyran myr   Gäddmjösjön, Stora sjö
  Gamm-Villmyrtjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Gammyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Gammyran myr   Gäddtjärnberget, Västra höjd
  Gammåkern ägomark   Gäddtjärnberget, Östra höjd
  Gammåkern ägomark   Gäddtjärnen tjärn
  Gammåkersberget berg   Gäddträskbäcken bäck
  Garveridalen strandparti   Gäddträsket sjö
  *Gebönsjön sjö   Gäddträsket träsk
  Getarhusflarken myrmark   Gäddträsks-Fräkenmyran myr
  Getarhuskläpparna höjder   Gäddviken vik
  Getarhuskläppen höjd   Gäddvikudden udde
  Getarhuskläppen höjd   Gälhögen kronopark
  Getarhusmyran myr   Gällmyren myr
  Getberget berg   Gällmyråsen kronopark
  Getbäcken bäck   Gällmyråsen ås
  Getingbrännan skogsmark   Gärdan åker
  Getingflarken tjärn   Gärdan åker
  Getingmyran myr   Göjvkullen berg
  Getingmyran myr   Gökmyren myr
  Getingmyran myr   Göktjärn tjärn
  Getingmyran ägomark   Görjebäcken bäck
  Getingmyrudden udde   Görjetjärn tjärn
  Getingtjärnen tjärn   Görjeviken vik
  Getingtjärnen tjärn   Görjeviken vik
  Getingtjärnen tjärn   Hackspikberget berg
  Getryggen terräng   Hallen slätt
  Getskallberget berg   Halmyren myr
  Getskallmoren terräng   Halvfuruberget höjd
  Getudden udde   Hammarkullbacken backe
  Getviken vik   Hampavan vik
  Gideåbäcken bäck   Hampmyren myr
  Gladaberget berg   Hamptjärn tjärn
  Gladabergsheden hed   Hamptjärn tjärn
  Gladabäcken bäck   Hamptjärn tjärn
  Gladanabben skogsmark   Hamptjärn tjärn
  Glapmyran myr   Hamptjärn tjärn
  Glittermorberget berg och triangelpunkt   Hamptjärn, Lilla tjärn
  Glittertjärnen tjärn   Hamptjärn, Stora sjö
  Goddagabäcken bäck   Hamptjärnarna tjärnar
  Goddagabäcken bäck   Hamptjärngroven sänka
  Goddagabäcken bäck   Hamptjärnmyren myr
  Goddagabäcken bäck   Hamptjärnsmyran myr
  Goddagaheden terräng   Hamptjärnsmyren myr
  Godgärdsmyran myr   Hansflarkerna tjärnar
  Godroligmyran myr   Hansflarktjärn del av Hansflarkerna
  Godroligmyrkläppen berg   Hans-Görans-dalen dalgång
  *Godträsket sjö   Hans Görans dalen dal
  Godträskheden skog   Hansmyrbäcken bäck
  Godträsksundet sund   Hansmyren myr
  Godudden terräng   Harahällan stenbacke
  Goträsket, Stor- och Lill-G., se Trehörningsjön sjöar   Haratjärn tjärn
  Gottlandsåsen höjd   Haratjärnberget berg
  Granberget berg   Haratjärnbäcken bäck
  Granberget berg   Haratjärnen tjärn
  Granberget berg   Haratjärnliden skog
  Granberget berg   Haratjärnsberget höjd
  Granberget berg o. triangelpunkt   Haratjärnsbäcken bäck
  Granbergmyran myr   Hardalen dal
  Granbergsmyran myr   Harpstolen backe
  Granbergsmyran myr   Harrgrubban strömvirvel
  Granbergsstången berg   Harrselsforsen fors
  Granden ägomark   Hattjärn tjärn
  Grandögern holmar   Hedbacken backe
  Granholmen holme   Heden hed
  Granholmen skogsmark   Heden tallhed
  Granholmen udde   Heden hed
  Granholmen holme   Heden tallskog
  Granholmen holme   Heden Saknas
  Granholmmyran myr   Heden Saknas
  Granhultena skogsmark   Hedgärdan åker
  Grankläppen höjd   Hednäset åker
  Grankläppen terräng   Hednässnuten del av Hednäset
  Grankläppen höjd   Helsingforsen fors
  Granliden berg   Hemberget höjd
  Granliden skogsmark   Hemberget höjd
  Granlundsbäcken bäck   Hemkälen berg
  Granlundsmyran myr   Hemliden höjd
  Granlundsmyran myr   Hemliden höjd
  Granlundsmyran, Inre myr   Hemliden höjdsträcka
  Granmoren terräng   Hemmyrberget höjd
  Gransjöberget berg   Hemmyrbäcken bäck
  Gransjöberget höjd   Hemmyren myr
  Gransjöbäcken bäck   Hemmyren myr
  Gransjöheden hed   Hemmyren, Lilla myr
  Gransjöliden höjd?   Hemmyren, Stora myr
  Gransjön sjö   Hemmyrheden hed
  Gransjön sjö   Hemselet sel
  Grantjärnen tjärn   Hemselet sel
  Grantjärnen tjärn   Hemselet lugnvatten
  Granudden udde   Hemselforsen fors
  Granudden udde   Hemselforsen fors
  Granudden udde   Hemsjöliden höjd
  Granudden udde   Hemtjälen höjd
  Granuddmyran myr   Hemtjälen höjd
  Granuddviken vik   Hemtjälen höjd
  Granån del av Vindelälgen   Hemträsket binamn på Vägsjön
  Granåsen skogsmark   Hemträsket sjö
  Granåsen skogsmark   Henrikskammen ås
  Granåsen höjd   Henriksmoren myr
  Granåsmyran myr   Heraslogänget ståtteslägenhet
  Granänget terräng   Himmelbacken backe
  Granökläppen höjd   Himmelbacken teg
  Granölundsbåthusen båthus?   Himmelsbacken åker
  Granömyran myr   Hinrikskammen höjd
  Granömyrtjärnen tjärn   Hinriksmoren slåttermyr
  Gravabergsmyran myr   Hinriks raningen åker
  Graven strandparti   Hjukensjön sjö
  Gravtjärnen tjärn   Hjukselraningen åker
  Grenmyran myr   Hjuksforsen fors
  Grenmyran myr   Hjuksnoret sund
  Gretasänget myrmark   Hjuksnorsbäcken bäck
  Grossmyrtjärnen tjärn   Hjuksnorträsket sjö
  Grossmyrtjärnen tjärn   Hjukstjälen höjd
  Grottkläppen höjd   Hjukstjälsmyrarna myrar
  Groven sund   Hjukstälstjärnarna tjärnar
  Groven ägomark   Hjuksån å
  Grubblet terräng   Hjuksån å
  Grubbmyran myr   Hjärpdalen tjärdalsplats
  Grubbmyrbäcken bäck   Hjärpdalviken vik
  Grubbmyrheden skogsmark   Hjälptjärn tjärn
  Grubbmyrtjärnen tjärn   Hjälptjärn, Västra tjärn
  Grubbtjärngroven bäck   Hjärptjärn, Östra tjärn
  Grundet holme   Hjärptjärnberget höjd
  Grundet holme   Holmberget binamn på Stomnabberget
  Grundet holmar?   Holmberget höjd
  Grundsundet sund   Holmbergs tomten område
  Grundträskbäcken bäck   Holmbäcken bäck
  Grundträsket sjö   Holmedan strömvirvel
  Grundträskkälen terräng   Holmen binamn på Fusholmen
  Grundträskmyran myr   Holmen holme
  Gryvemyran myr   Holmen holme
  Gråsjöberget terräng   Holmen holme
  Gråsjömyran myr   Holmen holme
  Gråsjömyrbäcken bäck   Holmen holme
  Gråsjön sjö   Holmen holme
  Gråtmyran myr   Holmforsen fors
  Gråtmyrbäcken bäck   Holmgrundet övervattensgrund
  Gråtmyrtjärnen tjärn   Holmmyran slåtteslägenhet
  Gräftbäckdammet fördämning   Holmmyran på Tjälen slåtteslägenhet
  Gräftbäcken bäck   Holmmyrbäcken bäck
  Gräftbäcksåsarna terräng   Holmmyren myr
  Gräftemyran myrmark   Holmmyran myr
  Gräsandviken vik   Holmmyrtjärn tjärn
  Gräshålet terräng   Holmsträte slåtteslägenhet
  Grävenflarken sank mark   Holmtjärn tjärn
  Grönberget berg   Holmträsket sjö
  Grönmorbäcken bäck   Holmviken vik
  Gröntjärnen tjärn   Holmån å
  Gröntjärnen tjärn   Holmänget myr
  Grönåkern terräng   Holmänget myr
  Grönåkersviken vik   Holmömyran myr
  Grövetjärnberget berg   Holmön holme
  Grövetjärnen tjärn   Holmöviken vik
  Grövetjärnmyran myr   Holmövägen skogsväg
  Gubbesto ägomark   Hommelholmsbäcken bäck
  Gubbudden udde   Hukarmyren myr
  Guldkläppen berg   Huken tjärn
  Gullhålet ägomark   Hukladumyran myr
  Gulstranden strandområde   Hukladumyren myr
  Gumsmoren terräng   Hukladumyren myr
  Gumtjärnbäcken bäck   Hukladutjärn tjärn
  Gumtjärnen tjärn   Hultberget berg
  Gunnaravan vik   Hultena skoghult
  Gunnarholmen holme   Hultet odlad mark
  Gunnarkläpparna höjder   Humlemyren myr
  Gunnarudden udde   Humlemyrtjärn tjärn
  Gustavamyran ägomark   Hundnäset näs
  Gustavamyrbäcken bäck   Hundnäsgärdan odling
  Gådaavaholmen holme   Hundsjötjärnarna tjärnar
  Gådaavan tjärn   Hundsjöön holme
  Gådaberget berg   Hundtjärnliden höjd
  Gådabäcken bäck   Hundtjärnliden kronopark
  Gådaliden skogsmark   Hundviken vik
  Gådatjärnen tjärn   Hundvikkammen ås
  Gådaträsket sjö   Hundvikmyren myr
  Gådaträskmyran myr   Hundviksmyren, Gamla myr
  Gålmyran odlat område   Hundviktjärn tjärn
  Gårdberget terräng   Hundviktjärn, Gamla tjärn
  Gårdberget berg   Hundviktjärn, Lilla tjärn
  Gårdberget berg   Husberget höjd
  Gårdberget berg   Husberget berg
  Gårdberget berg   Husberget berg
  Gårdbäcken bäck   Husbondforsen fors
  Gårdhögen höjd   Husbäckdammet damm
  Gårdhögen berg   Husbäcken bäck
  Gårdhögen höjd   Husbäcken bäck
  Gårdhögtjärnen tjärn   Husbäcken bäck
  Gårdmyran odling   Husträskbäcken Saknas
  Gårdmyran myr   Husträsket, Lilla sjö
  Gårdmyran, Övre myr   Husträsket, Stora sjö
  Gårdmyran ägomark   Husträskkammen ås
  Gårdtjärnarna tjärnar   Husträsktjärn, Inre tjärn
  Gårkälen skogsmark   Husträsktjärn, Yttre tjärn
  Gårkälsmyran myr   Husträsktjärnarna tjärnar
  Gåsbäcken bäck   Hällmyrbrännan skogsåker
  Gåsbäcken bäck   Hållmyrbäcken bäck
  Gåsbäcken bäck   Hållmyren myr
  Gåsbäckmyran myr   Hållmyrtjärn tjärn
  Gåsdiket tjärn   Hållvattnet sjö
  Gåslidbäcken bäck   Hållvattnet, Lilla sjö
  Gåsmyran myr   Hållvattnet, Stora namn på Ånässjön
  Gåsmyran myr   Hålmyrorna myrar
  Gåsmyran myr   Hålmyrtjärn tjärn
  Gåsmyran myr   Hålvassberget höjd
  Gåsmyrbrännan skogsmark   Hålvassbäcken bäck
  Gåsmyrliden skogsmark   Hålvattnet sjö
  Gåssjöliden skogsmark   Hålvattnet, Stora sjö
  Gåssjöliden terräng   Hålvattsliden höjd
  Gåssjön sjö   Håphusudden udde
  Gåssjöåsen terräng   Håpliden höjd
  Gåstjärnbrännan terräng   Håplidtjärn tjärn
  Gåstjärnbrännan höjd   Häggholmen holme
  Gåstjärnbäcken bäck   Hägnaden område
  Gåstjärnbäcken bäck   Hägnen åker
  Gåstjärnbäcken bäck   Hägnrödningen Saknas
  Gåstjärnbäcken bäck   Hägnvägen väg
  Gåstjärnbäcken bäck   Hälbäcken del av Vadmyrbäcken
  Gåstjärnen tjärn   Hälbäcksbrännan ås
  Gåstjärnen tjärn   Hälbäcksnuten udde
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcksavan vik
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcksbrännan skog
  Gåstjärnen tjärn   Hällbäcksheden hed
  Gåstjärnkläpparna höjder   Hällbäckskvarnen kvarn
  Gåstjärnmyran myr   Hällbäckssnuten del av Hällbäcksavan
  Gåstjärnbrännan terräng   Hällholmen holme
  Gåstjärnbäcken bäck   Hällmyran myr
  Gåstjärnbäcken bäck   Hällmyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Hällmyren myr
  Gåstjärnshällan höjd?   Hällmyran myr
  Gåsviken vik   Hällmyrbäcken bäck
  Gäddbäckberget berg   Hällmyrkläppan ås
  Gäddbäcken bäck   Hälltjärn tjärn
  Gädd-Mjösjöberget berg   Hälltjärn tjärn
  Gädd-Mjösjömyran myr   Hälltjärn tjärn
  Gädd-Mjösjön sjö   Hälltjärnsberget höjd
  Gäddtjärnen tjärn   Hälludden udde
  Gäddtjärnen tjärn   Hälludden udde
  Gäddtjärnen tjärn   Hälsingforsen fors
  Gäddtjärnen tjärn   Hälsingforsforsen fors
  Gäddträskbäcken bäck   Hälsingforsstormyran myr
  Gäddträsket sjö   Häsemyran myr
  Gäddträsks-Fräkenmyran myr   Hässjegårdtjärn tjärn
  Gäddtuvan terräng   Hässjeholmen holme
  Gäddvikbrännan skogsmark   Hässjemyran myr
  Gäddviken vik   Hässjemyrberget höjd
  Gäddviken vik   Hässjemyrbäcken bäck
  Gäddvikholmen holme   Hässjemyren myr
  Gäddvikmyran myr   Hässjemyren myr
  Gäddvikudden udde   Hässjemyrtjärnarna tjärnar
  Göjvkullen kulle /Se   Hässjeslättan myr
  Gökmyran myr   Hässjestobäcken bäck
  Gökmyran myr   Hästabäcken bäck
  Göknäs udde   Hästberget höjd
  Göktjärnen tjärn   Hästberget höjd
  Göktjärnmyran myr   Hästberget höjd
  Görjebäcken bäck   Hästbrännan avröjt område
  Görjehässjestoet myrmark   Hästbrönet höjd
  Görjehässjestokläppen höjd   Hästhoven myr
  Görjemyran myr   Hästmoren myr
  Görjetjärnen tjärn   Hästmyren myr
  Görjeviken vik   Hästnäset näs
  Görjeviken vik   Hästnäsudden spets
  Görjeviken vik   Hästskoflarken äng
  Görjevikkläppen höjd   Hästövergången järnvägsövergång
  Görjevikudden udde   Högberget höjd
  Görjudden udde   Högberget kronopark
  Hackspetten ägomark   Högbrånet Saknas
  Hackspikberget berg   Högbäckliden höjd
  Hagamyran myr   Högflakaliden högland
  Hagamyran odling   Högflakaliden berg
  Hagamyran myr   Högfällan ås
  Hallkläppen höjd   Höggranliden tropp
  Hallmyran myr   Högheden hed
  Halvfarenshällan strandområde   Högholmen holme
  Halvfuruberget berg   Högkammen sandås
  Halvfurutjärnen tjärn   Högklinten topp
  Halvvägasmyran myr   Högkludden höjd
  Halvvägasmyran myr   Högkälen höjd
  Hamptjärnen tjärn   Höglandet höjd
  Hamptjärnen tjärn   Höglandsliden, Norra höjd
  Hamptjärnen tjärn   Höglandsliden, Södra höjd
  Hamptjärnen tjärn   Höglandstjärn tjärn
  Hamptjärnen tjärn   Högliden höjd
  Hamptjärnen tjärn   Högliden höjd
  Hamptjärnskammen berg   Högliden höjd
  Hansflarken tjärn   Höglidknösen backe
  Hans-Göransdalen strandparti   Höglidmyren myr
  Hansmyran myr   Höglidtjärn tjärn
  Hansmyran ägomark   Höglunda höjd
  Hansmyrberget berg   Högsnappet ås
  Hansmyrbäcken bäck   Högtjälen höjd
  Hansmyrbäcken bäck   Högtjälen höjd
  Hansmyrbäcken bäck   Högtjälmoren myr
  Hansmyrbäcken Saknas   Högåsen ås
  Hansmyrsträtet terräng   Höjsen kronopark
  Hansmyrtjärnen tjärn   Hömyrberget höjd
  Hansraningen terräng   Hömyrbäcken bäck
  Hanssonsviken vik   Hömyren myr
  Hanssonsänget myrmark   Hömyren myr
  Haraberget berg   Hörningen sjö
  Harakläppen höjd   Hösen höjd
  Haramyran myr   Idtjärn tjärn
  Haramyran myr   Idtjärnbäcken bäck
  Haramyran myr   Idun vik
  Harasträtet terräng   Ilbäcken bäck
  Haratjärnberget berg   Illbäcken bäck
  Haratjärnbäcken bäck   Ilvädertjärn tjärn
  Haratjärnen tjärn   Ilvädertjärnen tjärn
  Haratjärnliden höjd   Ilvädertjärnberget höjd
  Harrygrubban del av Manjaurån   Ilvädertjärnbäcken bäck
  Harrgrubbmyran myr   Ini-Kilen åkerskifte
  Haråker ägomark   Innerbyslöten plats
  Hattvecket terräng   Innerholmen del av holme
  Hede delvis odlat område   Innermyren myr
  Heden skogsmark   Innerstliden skogparti
  Heden skogsmark   Innerstmyren myr
  Heden skogsmark   Innerstsundet sund
  Heden ägomark?   Innerträskbäcken bäck
  Heden berg   Innerträsket sjö
  Hedgärdan ägomark   Innerträskliden höjd
  Helmerstorp ägomark   Inre-Brännudden udde
  Hemberget berg   Inre-Fjälabodliden lid
  Hemberget berg   Inre-Fjälabodtjärnen tjärn
  Hembäcken bäck   Inre-Grövetjärnen tjärn
  Hembäcken bäck   Inre Kroktjärnen tjärn
  Hemkälen skogsmark   Inreliden höjd
  Hemkälen berg   Inre-Stortjärnen tjärn
  Hemkälen terräng   Inreträsket sjö
  Hemkälen terräng   Inåtsjögärdan åkerskifte
  Hemliden berg   Inåtsjön sjö
  Hemliden höjd   Isakmyren myr
  Hemmyran myr   Isakmyran myr
  Hemmyran myr   Ishömyren myr
  Hemmyran myrmark   Isklintmyren myr
  Hemmyran myr   Isklinttjärn, Lilla tjärn
  Hemmyran odling   Israelsaggan vik
  Hemmyrberget berg   Israelsbäcken äng
  Hemmyrbäcken bäck   Israelsviken vik
  Hemmyrhalsen terräng   Jakob-Ersmyran myr
  Hemmyrhalsen åkerramsa   Jakob-Jaks-vägen väg
  Hemselet utvidgning av Vindelälven   Jakobmyran myr
  Hemselforsen fors   Jakob-Nilsamyrarna myrar
  Hemselforsen fors   Jakob-Ningsmyren myr
  Hemselforsen fors /Se   Jakob-Ningsabäcken bäck
  Hemsjöliden skogsmark   Jakobsbäcken bäck
  Hemtjärnen tjärn   Jakobshalsen myrhals
  Hemtjärnen tjärn   Jakobsmyren myr
  Hemträsket sjö   Jakobsmyran myr
  Hemviken vik   Jan-Ersbäcken bäck
  Himmelsmyran terräng   Jan-Ersbäcken bäck
  Hinrikskammen udde   Jan-Ersmyren myr
  Hinrikskammen höjd /Se   Jan-Ersmyran myr
  Hinriksmoren myrmark   Jan-Hansberget höjd
  Hitersttjärnen tjärn   Jan-Hansberget kronopark
  Hjalmarstorp ägomark?   Jan-Hansgärdan åker
  Hjukensjöbräntet skogsmark   Jan-Larsabäcken bäck
  Hjukensjön sjö   Jan-Larssamyren myr
  Hjukensjön sjö   Jan-Larsamyren myr
  *Jukselet sel /Se   Jan-Larsatjärn tjärn
  Hjukselraningen ägomark   Jan-Olsamyran myr
  Hjuksforsen fors   Jan-Olsavaänget strandäng
  Hjuksheden hed   Jan-Olsänget strandäng
  Hjuksidan vik   Jan-Pålsamyren myr
  Hjukskälen skogsmark   Jan-Pålsatjärn tjärn
  Hjukskälsmyran ägomark   Jan-Pålstjärn tjärn
  Hjukskälstjärnbäcken bäck   Jansmyrarna myrar
  Hjukskälstjärnen, Nedre tjärn   Jansmyren myr
  Hjukskälstjärnen, Övre tjärn   Jansmyren myr
  Hjuksmyran myr   Jansmyrkläppen backe
  Hjuksnorbäcken bäck   Jansmyrtjärn tjärn
  Hjuksnorbäcken bäck   Jenberget berg
  Hjuksnordammet dammbyggnad?   Jengräsmyran myr
  Hjuksnorstenmyran myr   Jengräsmyran myr
  Hjuksnorträsket sjö   Jengräsmyrbäcken bäck
  Hjuksnoränget sank mark   Jengrästjärnen tjärn
  ?Hjuksån å /Se   Jengrästjärnen tjärn
  Hjuksån å   Joppbäcken bäck
  Hjuksåsbacken backe   Johannes-ljuva-hem område
  Hjällholmen holme   Jokersnabben udde
  Hjällmyran terräng   Jonabacken åker
  Hjällmyran myr   Jon-Annersaholmen holme
  Hjällmyrbrännan myrmark   Jonas-Jakobsmyren myr
  Hjällmyrviken vik   Jonebäcken bäck
  Hjärtkläppen höjd   Jonesmyrbäcken bäck
  Holmberget berg   Jon-Jonskammen ås
  Holmbergsheden skogsmark   Jon-Larsatjärn tjärn
  Holmbäcken bäck   Jon Pers brännan område
  Holmbäcken bäck   Joppberget höjd
  Holmdalen terräng   Joppberget, Lilla höjd
  Holmen skogsmark   Joppberget, Stora höjd
  Holmen holme   Joppbäcken bäck
  Holmen terräng   Joppbäcken bäck
  Holmen holme   Joppliden höjd
  Holmen holme   Joppliden skog
  Holmen holme   Joppmyrbäcken bäck
  Holmen ägomark   Joppmyren myr
  Holmforsen fors   Joppnäset udde
  Holmheden hed   Joppnäset udde
  Holmmyran myr   Jopptjärn, Lilla tjärn
  Holmmyran område   Jopptjärn, Stora tjärn
  Holmmyran myr   Joppträsket sjö
  Holmmyran myr   Joppträsket sjö
  Holmmyran myr   Joppträskliden kronopark
  Holmmyrberget triangelpunkt   Joppviken vik
  Holmmyrbrännan terräng   Joppviken vik
  Holmmyrbäcken bäck   Jordsjöbrännan höjd
  Holmmyrbäcken bäck   Jordsjöholmen holme
  Holmtjärnberget berg   Jordsjön sjö
  Holmtjärnberget berg   Jordsjöön holme
  Holmtjärnbäcken bäck   Julmyren myr
  Holmtjärnbäcken bäck   Julmyrkläpparna backar
  Holmtjärnen tjärn   Jumfrubrännan skogsområde
  Holmtjärnen tjärn   Jungfrubrännet backe
  Holmtjärnen tjärn   Jungfrubrännmyren myr
  Holmträsket sjö   Junkaravan vik
  Holmträsket sjö   Junkaravabäcken bäck
  Holmträsket sjö   Juviken vik
  Holmträsket sjö   Juviken vik
  Holmträsket sjö   Järpdalen dalgång
  Holmudden udde   Järpdalviken vik
  Holmvik ägomark   Järptjärnbrännan skog
  Holmviken vik   Järptjärnen tjärn
  Holmänget ängsmark   Järvdalen dal
  Holmänget terräng   Järvhålet terräng
  Holmänget terräng   Järvtjärn tjärn
  Hornberget berg   Järvtjärn tjärn
  Hornsimptjärnen tjärn   Järvtjärnstjälen höjd
  Hornsimptjärnen tjärn   Jöbacken backe
  Hovängesbäcken bäck   Kalixbäcken bäck
  Hovängesbäcken bäck   Kalixtjärn tjärn
  Hukarmyran myrmark   Kalixtjärn, Hitre binamn på Stora Kalixtjärn
  Huken ägomark   Kalixtjärn, Norra tjärn
  Hukladumyran myr   Kalixtjärn, N. tjärn
  Hukladumyran myr   Kalixtjärn, Stora tjärn
  Hukladumyran myr   Kalixtjärn, St tjärn
  Hukladumyran myr   Kalixtjärn, Östra tjärn
  Huktjärnen tjärn   Kaljeliden höjd
  Hultena terräng   Kalleberget höjd
  Hultet höjd   Kallelund nyodling
  Hultet ägomark   Kalle Sjöströms kurva vägkrök
  Hultet ägomark   Kallesmoren myr
  Hultkläpparna höjder   Kallbrännan höjd
  Hummelholmsbäcken bäck   Kallbrännan kronopark
  Hummelmyran myr   Kallgärdan åker
  Hummelmyrtjärnen tjärn   Kallkällan, Lilla tjärn
  Hundnäsgärdan ägomark   Kallkällan, Stora tjärn
  Hundraningen myrmark   Kallkällbäcken bäck
  Hundsjöavabäcken bäck   Kallkällmyrbacken höjd
  Hundsjöavalägden strandområde   Kallkällmyrbäcken bäck
  Hundsjöavan strandområde   Kallkällmyren myr
  Hundsjötjärnen tjärn   Kallkällmyren myr
  Hundsjöön ö   Kallkällmyren myr
  Hundviken vik   Kallkällmyran myr
  Hundvikmyran myr   Kallkällmyran myr
  Hundviktjärnen tjärn   Kallkällmyrtjärn tjärn
  Husberget berg   Kallkällmyrtjärnen tjärn
  Husberget berg   Kallkällänget myr
  Husbondbacken höjd?   Kallmossatjärn tjärn
  Husbondforsen fors   Kallmyran Saknas
  Husbäckdammet fördämning   Kall-Nilstjärn tjärn
  Husbäcken bäck   Kallnäsedun strömvirvel
  Husbäcken bäck   Kallnäset udde
  Husträskkammen skogsmark   Kallnäsholmen holme
  Husträsktjärnarna tjärnar   Kallnässtryckan, Nedre strömfåra
  Hytarudden udde   Kallnässtryckan, Övre strömfåra
  Hytaruddtjärnen tjärn   Kallnäsudden udde
  Hyttholmarna holmar   Kallraningen myr
  Hytto ägomark   Kallraningen myr
  Hålmyran terräng   Kallvattumyrarna myrar
  Hålmyran myr   Kallängesbäcken utskifte
  Hålmyrtjärnen tjärn   Kallänget myr
  Hålvattnet sjö   Kalsarberget berg
  Hålvattsbäcken bäck   Kalvberget höjd
  Hålvattsbäcken bäck   Kalvberget höjd
  Hålvattsmyran myr   Kalvbergsmyren myr
  Hålvattsmyran ägomark   Kalvbysundsvägen väg
  Håphusudden udde   Kalven del av Manjaurträsket
  Håplidbäcken bäck   Kalven tjärn
  Håpliden skogsmark   Kalven vik
  Håplidtjärnen tjärn   Kalven namn på Kalvtjärn
  Häggen terräng   Kalven vik
  Häggnabben höjd?   Kalvheden hed
  Häggrubban terräng   Kalvhålet vik
  Hägnbäcken bäck   Kalvkammen ås
  Hägnen ägomark   Kalvmoren dalgång
  Hägnen ägomark   Kalvmoridun vik
  Hägnen ägomark   Kalvnabben udde
  Hägnlidmyran myr   Kalvnabben udde
  Hägnudden udde   Kalvnabbidun vik
  Hällbäcken bäck   Kalvnäset udde
  Hällbäcken bäck   Kalvstranden äng
  Hällbäcken bäck   Kalvtjärn tjärn
  Hällbäcken bäck   Kalvtjärn tjärn
  Hällbäcksavan vik   Kalvtjärn tjärn
  Hällbäcksbrännan terräng   Kalvträsket sjö
  Hällbäcksheden skogsmark   Kalvträskforsen fors
  Hällbäcksheden skogsmark   Kalvträskudden udde
  Hällbäckssnuten strandparti   Kalvudden udde
  Hällbäcksstranden ö   Kammarpetmyren myr
  Hälldalbrännan skogsmark   Kammarpettersmyren myr
  Hällfallet fors   Kammen sandås
  Hällholmen udde   Kammen binamn på Abborrträskkammen
  Hällholmen holme   Kammen höjd
  Hällholmsviken vik   Kammen ås
  Hällkläppsdammet fördämning   Kammen ås
  Hällmyran myr   Kammen sandås
  Hällmyran myr   Kammen ås
  Hällmyran terräng   Kammen sandås
  Hällmyran myr   Kammen ås
  Hällmyran myr   Kammen ås
  Hällmyrdalen dalgång   Kammen ås
  Hällmyrkläppen höjd   Kammen ås
  Hällnäsberget berg   Kammen rullstensås
  Hälltjärnberget berg   Kammyren myr
  Hälltjärnbäcken bäck   Kammyrtjärnarna tjärnar
  Hälltjärnen tjärn   Kamraningen äng
  Hälltjärnen tjärn   Kamsjöbäcken bäck
  Hälludden udde   Kamsjön sjö
  Hälludden udde   Kamtjärn tjärn
  Hälsingfors-Stormyran myr   Kamtjärn tjärn
  Härjedalen terräng   Kamtjärn tjärn
  Hässjegårdtjärnen tjärn   Kamtjärn tjärn
  Hässjeholmen holme   Kamudden udde
  Hässjemyran myr   Karl-Nilsmyran myr
  Hässjemyran myr   Karl-Nilstjärn tjärn
  Hässjemyran myr   Karl-Olsasnappet ås
  Hässjemyran myr   Karl-Olsabacken sluttning
  Hässjemyrtjärnen tjärn   Karl-Pettersgården inägoområde
  Hässjemyrtjärnen tjärn   Karlsgårdstjärn tjärn
  Hässjeslyet myrmark   Karlstjärn tjärn
  Hässjestobäcken bäck   Karlstjärnsbrännan skogsområde
  Hässjestomyran myr   Karlsviken vik
  Hässjestomyran myr   Karlsvikudden udde
  Hässjestomyran myr   Kasttjärn tjärn
  Hässjeänget mark   Kasttjärnen tjärn
  Hästabäcken bäck   Kasttjärnberget höjd
  Hästberget berg   Kasttjärnmyren myr
  Hästberget berg   Kasttjärnmyren myr
  Hästbromyran myr   Kattländningen vik
  Hästbrännan skogsmark   Kattnabben, Yttre udde
  Hästbrännan terräng   Kattnabben, Övre udde
  Hästbrännmyran myr   Kavelbromyren myr
  Hästhoven sank mark   Kekvallen höjd
  Hästhägnen skogsmark   Kilen, Inni, se Ini-Kilen åkerskifte
  Hästmoren skogsmark   Killingholmarna holmar
  Hästmyran myr   Killingholmen holme
  Hästmyran myr   Killingholmen holme
  Hästnäset näs   Killingholmen holme
  Hästnäsudden udde   Killingholmen, Lilla holme
  Hästskoflarken terräng   Killingholmen, Stora holme
  Hästskon terräng   Killingänget äng
  Hästtumlan skogsmark   Kinnekulle parti
  Hästänget ägomark   Klamstenberget höjd
  Hästänget myrmark?   Klamstenen stenblock
  Hästänget terräng   Klarvattnet sjö
  Högberget berg   Klarvattutjärn sjö
  Högberget berg   Klarvattutjärnberget, Norra höjd
  Högbergssnuten skogsmark   Klarvattutjärnberget, Södra höjd
  Högflakaliden höjd   Klarvattutjärnbäcken bäck
  Högfällmoren terräng   Klarvattutjärnmyren myr
  Högheden skogsmark   Klinten topp
  Högholmen holme   Klinten höjd
  Hög-Hundtjärnliden höjd   Klinten höjd
  Högkammen höjd   Klinten höjd
  Högklinten höjd   Klintliden höjd
  Högkludden berg   Klintmyren myr
  Högkläppen berg   Klinttjärn tjärn
  Högkläppen berg   Klockarbäcken bäck
  Högkälen berg   Klockarmorberget höjd
  Högkälen höjd   Klockarmorberget berg
  Höglandet skogsmark   Klockarmoren sank mark
  Höglands-Galtsjömyrorna myrar   Klockarmoren myr
  Höglandsliden skogsmark   Klovaudden udde
  Höglandsliden höjd   Klubben binamn på Krokträskklubben
  Höglandsliden, Södra skogsmark, triangelpunkt   Klubben Saknas
  Höglandslänningen strandområde   Klubbtjärn tjärn
  Höglandsmyran myr   Klubbträskbäcken bäck
  Höglands-Stormyran myr   Klubbträskbäcken bäck
  Högliden höjd   Klubbträskbäcken bäck
  Höglidtjärnen tjärn   Klubbträsket sjö
  Högmyran myr   Klubbträsket sjö
  Hög-Storliden skogsmark   Kluddberget berg
  Hög-Svartberget berg   Kluddbäcken bäck
  Högudden udde   Kludden binamn på Ekträskkludden
  Högåker ägomark   Kludden höjd
  Hökbacken backe   Kludden kronopark
  Hökbacksmyran myr   Kludden namn på Fällsjökludden
  Hömyran myr   Kludden berg
  Hömyran myr   Kludden berg
  Hömyran myr   Kludden berg
  Hömyrberget berg   Kludden berg
  Hömyrberget terräng   Kluddgärdan åker
  Hömyrberget berg   Kluddmyren myr
  Hömyrtjärnen tjärn   Kluddmyren myr
  Hörningen sjö   Kluddmyran myr
  Hörningsmyran myr   Kluddmyrkludden höjd
  Hörningstjärnen tjärn   Kluddraningen slåtter?
  Idan vik   Kluddstigen stig
  Idtjärnarna tjärnar   Kluddtjärn tjärn
  Idtjärnberget berg   Kluddtjärn tjärn
  Idtjärnbäcken bäck   Kluddtjärn tjärn
  Idtjärnen tjärn   Kluddtjärn tjärn
  Idtjärnkammen näs   Kluddtjärndalen dalgång
  Idtjärnmyran myr   Kluddtjärnsmyren myr
  Idun vik   Kluddträsket sjö
  Illbäcken bäck   Kluddviken vik
  Illbäcken bäck   Kluddvikholmarna holmar
  Illbäcksbrännan skogsmark   Klädtvättarstället område
  Illbäcksheden hed   Kläppan skog
  Illbäcksheden skogsmark   Kläpparna skog
  Illväderskammen höjd   Kläpparna backar
  Illväderstjärnen tjärn   Kläppen bergknalle
  Ilvedatjärnbäcken bäck   Kläppen bergknalle
  Ilvedatjärnen tjärn   Kläppmyren, Lilla myr
  Innanheden skogsmark   Kläppmyren, Stora myr
  Innanliden terräng   Kläppmyrtjärn tjärn
  Innantillholmen holme   Klöveresset sjö
  Inneravan del av sjö   Klövjevägen väg
  Inner-Kvastmyran terräng   Kniptjärn tjärn
  Innermoren mark   Kniptjärnen tjärn
  Innermyran myr   Kniptjärnheden hed
  Innerst-Långhjuksnoret del av Långhjuksnoret   Knopphässjestoln myr
  Innerstmyran ägomark   Knortron åker
  Inner-Stormyran myr   Knäviken vik
  Inner-Stormyrtjärnen tjärn   Knäviken, Lilla vik
  Innerstänget myrmark   Knävikholmen holme
  Innerstänget ängsmark   Knösen höjd
  Innerstänget terräng   Knösänget myr
  Innerträskbäcken bäck   Koberget höjd
  Innerträsket sjö   Koberget höjd
  Innerträskliden terräng   Koberget berg
  Innerviken vik   Kobergsmyran myr
  Inre-Braxelkläppen höjd   Kodalen dalgång
  Inre-Brännudden udde   Kodråpatjärn tjärn
  Inre-Fjälabodliden höjd   Kokgrytudden udde
  Inre-Fjälabodtjärnen tjärn   Kokgrytuddmyren myr
  Inre-Granlundsmyran myr   Korbyberget, Norra höjd
  Inre-Grövetjärnen tjärn   Korbyberget, Södra höjd
  Inre-Kroksjön sjö   Korbybäcken bäck
  Inre-Kroktjärnen tjärn   Korbyliden höjd
  Inre Kulisviken vik   Korbysjön, Lilla sjö
  Inre-Ljusvattnet sjö   Korbysjön, Stora sjö
  Inre-Nydalsliden höjd   Korbyänget myr
  Inre-Pylttjärnen tjärn   Korpnäsedun strömvirvel
  Inre-Småträsket sjö   Korpnäset udde
  Inre-Stenmyran myr   Korpnäsidun vik
  Inre-Storliden berg   Korsmyrbäcken bäck
  Inre-Stormyrtjärnen tjärn   Korsmyren myr
  Inre-Stortjärnen tjärn   Korumliden höjd
  Inre-Torrlidtjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Inreträsket sank mark   Kotjärn tjärn
  Inre-Utlandstjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Inre-Vidbäcksmyran myr   Kotjärn tjärn
  Invedatjärnbranten höjd   Kotjärn tjärn
  Invedatjärnbäcken bäck   Kotjärn tjärn
  Invedatjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Isakmyran myr   Kotjärnbergen höjder
  Isakmyran myr   Kotjärnen tjärn
  Ishömyran myr   Kotjärnen tjärn
  Ishömyrbrännan skogsmark   Kotjärnheden hed
  Israel-Backmansmyran myr   Kotjärnmyren myr
  Israel-Jacksaforsen fors   Koverberget höjd
  Israelsdalen terräng   Koverberget berg
  Israelsholmen holme   Kricktjärn tjärn
  Israelsnabben strandområde   Kricktjärn tjärn
  Jakob-Ersmyran myr   Kricktjärnen tjärn
  Jakob-Ningsabäcken bäck   Krokan å
  Jakob-Ningsamyran myr   Krokberget höjd
  Jakobsberg berg   Kroken landsvägskurva
  Jakobsbrunn källa?   Krokigforsen fors
  Jakobshalsen myrmark   Krokmyren myr
  Jakobsmyran myr   Krokmyren myr
  Jan-Ersbäcken bäck   Krokmyrliden höjd
  Jan-Ersmyran myr   Kroksjöbäcken bäck
  Jan-Ersmyran myr   Kroksjön, Inre sjö
  Jan-Ers-Storänget terräng   Kroksjön, Mellersta sjö
  Jan-Hansberget berg   Kroksjön, Yttre sjö
  Jan-Henriksgärdan odling   Kroksjötjälen höjd
  Janisaxkroken krok i Sävarån   Kroksjötjälen kronopark
  Jankes-Stormyran myr   Kroksjötjärn tjärn
  Jan-Larsabäcken bäck   Kroktjärn tjärn
  Jan-Larsamyran myr   Kroktjärn tjärn
  Jan-Larsatjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Jannegärdan ägomark   Kroktjärn tjärn
  Jan-Olsamyran myr   Kroktjärn tjärn
  Jan-Olsmyran myr   Kroktjärn tjärn
  Jan-Persmyran terräng   Kroktjärn, Inre tjärn
  Jan-Pålsaheden höjd   Kroktjärn, Lilla tjärn
  Jan-Pålsamyran myr   Kroktjärn, Yttre tjärn
  Jan-Pålsatjärnen tjärn   Kroktjärnarna tjärnar
  Jansmyran myr   Kroktjärnberget höjd
  Jansmyran myr   Kroktjärnbäcken bäck
  Jansmyran terräng   Kroktjärnen tjärn
  Jansmyrtjärnen tjärn   Kroktjärnheden hed
  Jaxardiket bäck   Krokträskberget, Norra höjd
  Jenberget berg   Krokträskberget, Södra höjd
  Jengräshalsen myrmark   Krokträskberget berg
  Jengräsmyran myr   Krokträskbäcken bäck
  Jengräsmyran myr   Krokträskbäcken bäck
  Jengräsmyran myr   Krokträskdalen dal
  Jengräsmyran myr   Krokträsket sjö
  Jengräsmyrberget berg   Krokträsket sjö
  Jengräsmyrbäcken bäck   Krokträskklubben höjd
  Jengräsmyrtjärnen tjärn   Krokträskklubben berg
  Jengrästjärnen tjärn   Krokudden udde
  Jengrästjärnen tjärn   Krokugforsen fors
  Jokersnabben terräng   Krokvassavan del av Krokvattnet
  Jon-Andersänget myrmark   Krokvassbäcken bäck
  Jonebäcken bäck   Krokvattnet sjö
  Jonebäcken bäck   Krokvattnet, Stora sjö
  Jonebäckheden terräng   Kronkilen skogsområde
  Jonesmyrbäcken bäck   Kronmyran myr
  Jonkesbäcken bäck   Krutdalen dal
  Jonkesmyran terräng   Kryckeliden höjd
  Jon-Sjulsaviken vik   Kryckeltjärn, Lilla tjärn
  Joppberget berg   Kryckeltjärn, Stora tjärn
  Joppbrännan terräng   Kryckeltjärn, Södra tjärn
  Joppbäcken bäck   Kryckeltjälen ås
  Joppbäcken bäck   Krycklan å
  Joppliden skogsmark   Krycklan tillflöde
  Joppliden terräng   Krycklan bäck
  Jopplidknösen höjd   Kråkdräveheden tallhed
  Joppmyran myr   Kråknäset udde
  Joppnäset udde   Krångeliden lid
  Jopptjärnkammen terräng   Krångmyren myr
  Joppträsket sjö   Krångselet lugnvatten
  Joppträsket sjö   Krångselet lugnvatten
  Joppviken vik   Krångsellunden åker
  Jordsjöbrännan terräng   Kulbäcken bäck
  Jordsjöholmen holme   Kulbäcken bäck
  Jordsjömyrorna myr   Kulbäcksliden höjdsträcka
  Jordsjön sjö   Kulbäcksliden kronopark
  Jordsjön sjö   Kulbäcksstormyren del av Stormyren
  Jordsjötjärnen tjärn   Kulforsheden hed
  Jordsjöviken vik   Kulforsheden kronopark
  Jordsjöön ö   Kullerbackarna binamn på Lappmyrkläpparna
  Julmyrbrännan höjd   Kullerbacken backe
  Julmyrbäcken bäck   Kullerbacksforsen fors
  Julmyrbäcken bäck   Kullforsstigen stig
  Julmyrkläpparna höjder   Kullsjöliden höjd
  Jungfrubrännan terräng   Kullsjöliden kronopark
  Junkaravan vik   Kullsjön sjö
  Junkaravan vik   Kultjärn tjärn
  Juviken vik   Kungsmoren myr
  Juvikkammen skogsmark   Kungsmyren myr
  Jägarhässjeberget berg   Kusliden del av Kussjöliden
  Jägarhässejmyrorna myrar   Kusmyrbäcken bäck
  Järpdalen dalgång   Kusmyren myr
  Järpdalviken vik   Kusmyrtjärn tjärn
  Järptjärnbrännan skogsmark   Kussjöbäcken bäck
  Järptjärnen tjärn   Kussjöbäcken, Lilla bäck
  Järvgärdmyran myr   Kussjöliden höjdparti
  Järvhålet sank mark   Kussjön sjö
  Järvikbäcken bäck   Kussjön sjö
  Järviken vik   Kussjön, Lilla sjö
  Järvikkläppen höjd   Kussjövägen vinterväg
  Järviktjärnen tjärn   Kuttjärn tjärn
  Järvtjärnarna tjärnar   Kutträskbäcken bäck
  Järvtjärnen tjärn   Kutträskbrännan höjd
  Järvtjärnkälen skogsmark   Kutträsket sjö
  Järvtjärnmyran myr   Kutträskgroven dalgång
  Kalixtjärnberget terräng   Kvankarmyren myr
  Kalixtjärnbrännan skogsmark   Kvarnberget höjd
  Kalixtjärnbrännan terräng   Kvarnberget höjd
  Kallelund ägomark   Kvarnberget höjd
  Kallkällbäcken bäck   Kvarnberget höjd
  Kallkällmyran myr   Kvarnbrännan område
  Kallkällmyran myr   Kvarnbrönet del av höjdparti
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran odling   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken del av Fågelvinbäcken
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myrmark   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Kvarnforsberget höjd
  Kallkällmyran myr   Kvarnforsen fors
  Kallkällmyran myr   Kvarnforsen fors
  Kallkällmyran myr   Kvarforsen el. Kvarnforsen fors
  Kallkällmyran odling   Kvarnforsen, Nedre fors
  Kallkällmyrberget berg   Kvarnforsen, Övre fors
  Kallkällmyrbäcken bäck   Kvarnlund skogsparti
  Kallkällmyrbäcken bäck   Kvarnmyrdalen bäck och dalgång
  Kallkällmyrtjärnen tjärn   Kvarnmyren myr
  Kallkällmyrtjärnen tjärn   Kvarnnäset udde
  Kallkällsanden strandområde   Kvarnnäset näs
  Kallkällunden terräng   Kvarnselet sel
  Kallkällåsen skogsmark   Kvarnsjöberget höjd
  Kallkällåsen terräng   Kvarnsjöbäcken bäck
  Kallkällängeskläppen berg   Kvarnsjöliden skoglid
  Kallkällänget terräng   Kvarnsjön sjö
  Kallkällänget terräng   Kvarntjärn tjärn
  Kallmossatjärnen tjärn   Kvarntjärn tjärn
  Kallmyran myr   Kvarntjärn tjärn
  Kallmyråsarna terräng   Kvarntjärn tjärn
  Kallnäset udde   Kvarntjärn tjärn
  Kallnäsheden hed   Kvarntjärn tjärn
  Kallnäsidan vik   Kvarntjärnbäcken bäck
  Kallraningen terräng   Kvarnträskberget höjd
  Kallro ägomark   Kvarnträsket sjö
  Kalltjärnen tjärn   Kvarnviken vik
  Kallvattenmyran myr   Kvarnviken vik
  Kalsarberget höjd   Kvarnån binamn på Rödån
  Kalvberget berg   Kvarnåänget myr
  Kalvberget berg   Kvastmyrbäcken bäck
  Kalvbergsmyran myr   Kvastmyren myr
  Kalvbergsmyran terräng   Kvastmyrtjärn tjärn
  Kalvbergsmyrbäcken bäck   Kvällbäcken bäck
  Kalvbergsmyrbäcken bäck   Kvällmyrberget höjd
  Kalvbrännan höjd   Kvällmyren myr
  Kalvbäcken bäck   Kvällmyren myr
  Kalven tjärn   Kvällsbomyren myr
  Kalven vik   Kvällsmyren myr
  Kalven vik   Kylviken vik
  Kalven vik   Kylviktjärn tjärn
  Kalvgärdan ägomark   Kylvikudden udde
  Kalvheden terräng   Kyrkdalen dal
  Kalvheden terräng   Kyrkmyrbäcken bäck
  Kalvhålet sund   Kyrkmyren myr
  Kalvhålet vik   Kyrkmyrliden höjd
  Kalvhägnen odling   Kyrkmyrraningen äng
  Kalvmyran myr   Kyrkvägen kärrväg
  Kalvmyran myr   Kyrkvägen väg
  Kalvnabben udde   Kåtaberget höjd
  Kalvnabben udde /Se   Kåtabrännan ås
  Kalvnäset udde   Kåtakläppen berg
  Kalvtjärnbäcken bäck   Kåtamyrbäcken bäck
  Kalvtjärnen tjärn   Kåtamyren myr
  Kalvtjärnen tjärn   Kåtamyren myr
  Kalvtjärnen tjärn   Kåtamyren myr
  Kalvtjärnen tjärn   Kåtamyren myr
  Kalvtjärnmyran myr   Kåtamyran myr
  Kalvträsket sjö   Kåtamyrgroven bäck
  Kalvträskforsen fors   Kåtatjärn tjärn
  Kalvträskudden udde   Kåtatjärn tjärn
  Kalvträskviken vik   Kåtatjärn tjärn
  Kalvudden udde   Kåtatjärnsmyren myr
  Kambäcken bäck   Kåtatjärnsmyren myr
  Kambäcken bäck   Kåtaåsen ås
  Kambäcksudden udde   Kåtaåsen skogås
  Kambäcksänget myrmark   Kåtaåsen ås
  Kambäckviken vik   Kåtaåsen höjdsträckning
  Kammen terräng   Kälen berg
  Kammen terräng   Kälen skogsparti
  Kammen terräng   Kälen tallås
  Kammen terräng   Källdalen dal
  Kammen terräng   Källmyrberget höjd
  Kammen terräng   Källmyrberget höjd
  Kammen terräng   Källmyrbäcken bäck
  Kammen ägomark   Källmyren myr
  Kammen terräng   Källmyren myr
  Kammen terräng   Källmyren myr
  Kammen höjd?   Källmyren myr
  Kammen skogsmark   Källmyrliden höjd
  Kammen terräng   Källmyrkammen ås
  Kammyran myr   Källmyrliden berg
  Kammyran myr   Källmyrtjärn tjärn
  Kammyrtjärnarna tjärnar   Källmyrtjärn tjärn
  Kammyrtjärnen tjärn   Källänget myr
  Kampkammen höjd   Käringstenen el. Sarasten sten
  Kampliden höjd   Käringsundet sund
  Kamsjöbäcken bäck   Kärntörelviken vik
  Kamsjön sjö   Kärntörelviken vik
  Kamsjön sjö /Se   Kärrmyren myr
  Kamtjärnen tjärn   Köjsänget åker
  Kamtjärnen tjärn   Kölkidun vik
  Kamtjärnen tjärn   Kördalen dal
  Kamtjärnen tjärn   Ladtjärn tjärn
  Kamtjärnen tjärn   Ladtjärnstjälen höjd
  Kamudden udde   Ladumyran myr
  Kamviken vik   Ladumyrberget berg
  Kanada ägomark   Ladumyrbäcken bäck
  Kanalen kanal?   Ladumyrraningen myr
  Kardusudden udde   Lafällan myr
  Karlebyliden skogsmark   Lagmansmoren myr
  Karl-Ersaviken vik   Landsvägamyren myr
  Karl-Jansaberget berg   Landsvägviken vik
  Karl-Johankläppen höjd   Lappavadälden del vid Lappavan
  Karl-Johantjärnen tjärn   Lappavan vik
  Karl-Nils-Nottjärnmyrorna myrar   Lappavan vik
  Karl-Ningsberget berg   Lappberget höjd
  Karl-Ningsmyran myr   Lappdalen tjärdalsplats
  Karl-Ningsmyran myr   Lappdalen åker
  Karl-Ningstjärnen tjärn   Lappdalsbäcken bäck
  Karlsbroviken vik   Lappedun ava
  Karlsgårdstjärn tjärn   Lappguliden höjd
  Kasttjärnberget berg   Lapphusliden höjd
  Kasttjärnberget terräng   Lapphusmyrbäcken bäck
  Kasttjärnen tjärn   Lapphusmyren, Lilla myr
  Kasttjärnmyran myr   Lapphusmyren, Stora myr
  Kasttjärnmyrbäcken bäck   Lappidan vik
  Katthålet terräng   Lappkläppen berg
  Kattisnordammet fördämning   Lappkulliden binamn på Lappguliden
  Kattisnoret sund   Lappkåtabäcken bäck
  Kattlänningen terräng   Lappkåtakläppen backe
  Kattnabben udde   Lappkåtamyrdalen tjärdalsplats
  Kattrumphalsen myrmark   Lappkåtamyren myr
  Kattskatamyran myr   Lappkåtamyren myr
  Kavelbromyran myr   Lappkåtatjärn tjärn
  Kavelbromyran myr   Lappkåtatjärn tjärn
  Kavelbromyran myr   Lappkåtatjärn tjärn
  Kavelbromyran myr   Lappkåtatjärn, Lilla tjärn
  Kejstjärnen tjärn   Lappkåtatjärn, Stora tjärn
  Killingholmarna holmar   Lappkåtaågern ström (?)
  Killingholmen holme   Lappliden höjd
  Killingholmen holme   Lappmyrberget höjd
  Killingholmen holme   Lappmyrbäcken bäck
  Killingholmen holme   Lappmyrbäcken bäck
  Killingholmen holme   Lappmyren myr
  Killingholmen holme   Lappmyren myr
  Killingholmen holme   Lappmyren myr
  Killingpinan ö   Lappmyren, Västra myr
  *Killingsjön sjö   Lappmyren, Östra myr
  Killingudden udde   Lappmyrkläpparna backar
  Kirstelmyran myr   Lappmyrliden höjd
  Klarvattutjärnbäcken bäck   Lappnabben udde
  Klarvattutjärnen tjärn   Lappnäset Saknas
  Klarvattutjärnen tjärn   Lappnäset udde
  Klarvattutjärnmyran myr   Lappojken tall
  Klinten höjd?   Lappsjöbotten vik
  Klinten berg   Lappsjön sjö
  Klintliden skogsmark   Lappsjötjärn del av Lappsjön
  Klintlidgroven sank mark   Lappstomberget höjd
  Klockarbrännan höjd   Lappstombergforsen fors
  Klockarbäcken bäck   Lappstommyren myr
  Klockarbäcken bäck   Lappstommyrtjärn tjärn
  Klockarmorberget berg   Lappstrupbäcken bäck
  Klockarmoren ägomark   Lappstrupknösen höjd
  Klovaudden udde   Lappstruplångtjärn binamn på Lappstruptjärn
  Klubbkälen berg   Lappstruptjärn tjärn
  Klubbträskbäcken bäck   Lappstryckbäcken bäck
  Klubbträsket tjärn   Lappstryckknösen bergtopp
  Kluddbrännan skogsmark   Lappstryck-Långtjärnen tjärn
  Kluddbäcken bäck   Lapptjärn tjärn
  Kluddbäcken bäck   Lapptjärn, Lilla tjärn
  Kluddbäcken, Inre Saknas   Lapptjärn, Stora tjärn
  Kludden höjd   Lapptjärnbäcken bäck
  Kludden höjd   Lapptjärnmyren myr
  Kludd-Kajsahålet terräng   Lappträsket sjö
  Kluddmyran myr   Lappträsktjärn namn på Lapptjärn
  Kluddmyran myr   Lappträsktjärnmyren namn på Lapptjärnmyren
  Kluddmyran myr   Lappåsen höjd
  Kluddmyran myr   Lappåsen höjd
  Kluddmyran ägomark   Lappängesbrännan höjd
  Kluddmyrkludden berg   Lappängesmyren myr
  Kluddmyrraningen terräng   Lappängestjärn, Nedre tjärn
  Kluddmyrtjärnen tjärn   Lappängestjärn, Övre tjärn
  Kluddsundet sund   Lappänget ängesmyr
  Kluddtjärnbrännan terräng   Lars-Jansaviken vik
  Kluddtjärndalen dalgång   Lassmyren myr
  Kluddtjärnen tjärn   Lassmyrtjärn tjärn
  Kluddtjärnen tjärn   Lassmyrtjärnbackarna backar
  Kluddtjärnen tjärn   Lass-Månsaberget höjd
  Kluddtjärnen tjärn   Lass-Månsakammen ås
  Kluddtjärnen tjärn   Lavarna bergssluttning
  Kluddtjärnen sank mark   Laxdalen dal
  Kluddtjärnmyran myr   Ledeåforsen fors
  Kluddtjärnmyran myr   Lekarholmen holme
  Kluddträsket sjö   Lekarhålen vik
  Kluddviken vik   Lerbäcken bäck
  Kluddviken vik   Lerbäcken bäck
  Kluddviken vik   Lerdalen sänka
  Kluddvikholmarna holmar   Lerdalen dal
  Kluddvikmyran myr   Lerdalen dal
  Klumpkläppen höjd   Leruddarna uddar
  Kläpparna höjder   Lerviken vik
  Kläpparna höjder   Liarknösen höjd
  Kläppen terräng   Libacken landsvägsbacke
  Kläppgärdan ägomark   Lidbäcken bäck
  Kläppgärdan ägomark   Lidbäckmyran myr
  Kläppmyran myrmark   Lidbäcksand strand
  Kläppmyran myr   Lidbäckviken vik
  Kläppmyrtjärnen tjärn   Liden binamn på Manjaurliden
  Kläppåkern åker   Liden namn på Mjösjöliden
  Klövjevägen skogsstig /Se   Liden binamn på Fläsvassliden
  Knipselet del av Selsbäcken   Liden åker
  Knipsomudden udde   Lidmyran myr
  Kniptjärnen tjärn   Lidmyran slåtteslägenhet
  Kniptjärnen tjärn   Lidmyrberget höjd
  Kniptjärnheden skogsmark   Lidmyrbäcken bäck
  Knopphässjeheden skogsmark, triangelpunkt   Lidmyrbäcken bäck
  Knopphässjemyran myr   Lidmyrbäcken bäck
  Knorrudden udde   Lidmyrbäcken bäck
  Knorrviken vik   Lidmyrbäcken bäck
  Knorthålet myrmark   Lidmyrbäcken bäck
  Knorthålet terräng   Lidmyrbäcken bäck
  Knävikberget berg   Lidmyrbäcken bäck
  Knäviken vik   Lidmyrbäcken bäck
  Knävikholmen holme   Lidmyren myr
  Knösen udde   Lidmyren myr
  Koberget berg   Lidmyren myr
  Kobergmyran myr   Lidmyren myr
  Kodråpartjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Kojkläppen skogsmark   Lidmyren myr
  Kojkläppen höjd   Lidmyren myr
  Kojtjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Kojviken vik   Lidmyren myr
  Kokgrytudden udde   Lidmyren myr
  Kokhusbäcken bäck   Lidmyren myr
  Kokmyran myr   Lidmyren myr
  Kokstenen sten   Lidmyren myr
  Kolkidun vik /Se   Lidmyren myr
  Kolmiltomten skogsmark   Lidmyren myr
  Kopparberget berg   Lidmyren myr
  Korbebäcken bäck   Lidmyrkammen ås
  Korbebäcken bäck   Lidmyrnabbarna uddar
  Korbebäcken bäck   Lidmyrtjärn, Stora tjärn
  Korbekläpparna terräng   Lidmyrtjärn tjärn
  Korbekläpparna terräng   Lidmyrtjärn, Lilla tjärn
  Korbeliden terräng   Lidmyråsen skogås
  Korbeliden berg   Lidmyråsen kronopark
  Korbeliddalen terräng   Lidsbäcksberget höjd
  Korpberget höjd   Lidsbäcksbäcken bäck
  Korpnäs terräng   Lidsbäcksmyren myr
  Korpnäsidan vik   Lidtjärn tjärn
  Korsmyran myr   Lidtjärn tjärn
  Korsmyrbäcken bäck   Lillabbarrtjärnarna binamn på Småabbarrtjärnarna
  Korumliden skogsmark   Lillabborrtjärnen tjärn
  Kostranden strandområde   Lillberget höjd
  Kotjärnberget berg   Lillberget höjd
  Kotjärnbäcken bäck   Lillberget höjd
  Kotjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Kotjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Kotjärnen tjärn   Lillbergmyren myr
  Kotjärnen tjärn   Lillbjörnmyrtjärnen Saknas
  Kotjärnen tjärn   Lillbrännan inägoområde
  Kotjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Kotjärnmyran myr   Lillbäcken bäck
  Koverberget berg?   Lillbysträsket sjö
  *Krickeltjärn sjö   Lill-Degermyran myr
  Krickmyran myr   Lill-Degermyrbrännan skog
  Krickmyrbrännan skogsmark   Lill-Ekorrberget berg
  Krickmyrbäcken bäck   Lillforsen fors
  Kricktjärnen tjärn   Lillforsen fors
  Krokan å   Lill-Friskmyran myr
  Krokberget berg   Lill-Friskmyrtjärnen tjärn
  Krokflarken sank mark   Lill-Gladatjärnen tjärn
  Krokmyran myr   Lillgosset myr
  Krokmyran myr   Lillgranberget höjd
  Krokmyran myr   Lillgärdan åker
  Krokmyran myr   Lillholmen holme
  Krokmyran myr   Lillholmen holme
  Krokmyrbrännan skogsmark   Lillholmen holme
  Krokmyrbrännan skogsmark   Lillholmen holme
  Krokmyrbäcken bäck   Lillholmen holme
  Krokmyrkläppen höjd   Lillholmen holme
  Krokmyrtjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Krokmyrudden udde   Lillholmen holme
  Kroksjöbäcken bäck   Lillholmen holme
  Kroksjöhällan strandområde   Lillholmen holme
  Kroksjökälen skogsmark   Lillholmen holme
  Kroksjökälen terräng   Lill-Husträskbäcken bäck
  Kroksjönoret vik   Lill-Husträsket sjö
  Kroksjönäs näs   Lill-Husträskhalsen myr
  Kroksjötjärnen tjärn   Lill-Husträskmyran myr
  Kroksmyran myr   Lilliden skoglid
  Kroktjärnberget berg   Lill-Järptjärnen tjärn
  Kroktjärnbäcken bäck   Lillkinnekulle tall
  Kroktjärnbäcken bäck   Lillklubben berg
  Kroktjärnen tjärn   Lillkludden skog
  Kroktjärnen tjärn   Lillkludden berg
  Kroktjärnen tjärn   Lillkludden höjd
  Kroktjärnen tjärn   Lillkludden berg
  Kroktjärnen tjärn   Lillkludden berg
  Kroktjärnheden terräng   Lillkläppmyren myr
  Kroktjärnmyran myr   Lill-Kussjöberget höjd
  Krokträskberget berg   Lillkvarnberget höjd
  Krokträskbäcken bäck   Lillkåtatjärn tjärn
  Krokträsket sjö   Lillkåtatjärn tjärn
  Krokträskklubben höjd   Lillkåtatjärnsbäcken bäck
  Krokudden udde   Lill-Luduholmen holme
  Krokvattnet sjö   Lillmalsjön sjö
  Krokvattsavan vik   Lillmoren myr
  Krokvattsbäcken bäck   Lillmyra slåtteslägenhet
  Krokvattsholmen holme   Lillmyrbäcken bäck
  Krokåliden höjd   Lillmyren myr
  Kronmyran myr   Lillmyren myr
  Kronmyran myr   Lillmyren binamn på Svedjemyran
  Kronmyran myr   Lillmyran myr
  Kronsträtena terräng   Lill-Mörtträsket sjö
  Krontjärnen tjärn   Lillosttjärnen tjärn
  Krutkällarbacken backe?   Lillpopen udde och backe
  Kryckelbäcken å   Lillramsjön sjö
  Kryckelliden terräng   Lillraningen myr
  Kryckeltjärnbäcken bäck   Lillraningsbäcken del av Stenraningsbäcken
  Kryckelån, se Krycklan å   Lillsand sandstrand
  Kryckelänget myrmark   Lillselet sel
  Krycklan, se Krykelbäcken å   Lillselet sel
  Krycklan å /Se   Lillselforsen fors
  Krycklan å   Lillselsberget höjd
  Krycklan bäck   Lillselsmyren myr
  Krycklan tillflöde   Lillselstryckan dragström
  Krycklan å   Lillseltjärn tjärn
  Krycklan å   Lillskjutudden udde
  Kryngelliden höjd   Lillskällberget höjd
  Kråkdräveheden sumpig hed /Se   Lill-Skällberget berg
  Kråkdrävjeheden terräng   Lillströmsjömyrbäcken bäck
  Kråkholmen holme   Lillströmsjömyren myr
  Kråkmyran myr   Lillströmsjön sjö
  Kråknäset udde   Lillsvarttjärn tjärn
  Kråktjärnen tjärn   Lill-Svarttjärnen tjärn
  Kråktorget terräng   Lillsvedjan åker
  Krånged liden skogsmark   Lillsävarkammen ås
  Krångselet del av Vindelälven   Lillsävarträsket sjö
  Krångsellunden strandparti?   Lilltjärn tjärn
  Kräkelkroken vägskäl?   Lilltjärn tjärn
  Kränkberget terräng   Lilltjärn tjärn
  Kulbäcken, se Kussjöbäcken å   Lilltjärn tjärn
  Kulbäcken bäck   Lilltjärn del av Tjärnmyrtjärnarna
  Kulbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Kulbäckesheden skogsmark   Lilltjärn tjärn
  Kulbäcksliden triangelpunkt   Lilltjärn tjärn
  Kulbäcksängena odlat område   Lilltjärn tjärn
  Kulbäcksängena odlat område   Lilltjärn tjärn
  Kuliskläppen terräng   Lilltjärn tjärn
  Kulistjärnarna tjärnar   Lilltjärnarna tjärnar
  Kulkläppen udde   Lilltjärnberget höjd
  Kullen terräng   Lilltjärnberget berg
  Kullerbacksforsen fors   Lilltjärnbäcken bäck
  Kullsjöbrännan höjd   Lilltjärnen tjärn
  Kullsjöbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Kullsjöhålet terräng   Lilltjärnmyren myr
  Kullsjöliden terräng   Lilltjärnmyren myr
  Kullsjön sjö   Lilltjärnmyren myr
  Kultjärnen tjärn   Lilltjärnmyran myr
  Kungsträdgården ängsmark   Lilltjärnmyrtjärn tjärn
  Kuslidmyran myrmark   Lilltjärnsbäcken bäck
  Kusmarkdalen dalgång   Lillträsket del av Holmträsket
  Kusmyran myr   Lillträsket sjö
  Kusmyrbrännan terräng   Lillträsket sjö
  Kusmyrbäcken bäck   Lillån å
  Kusmyrtjärnen tjärn   Lillån å
  Kussjöbäcken å   Lillån del av älv
  Kussjöliden skogsmark   Lillån del av älv
  Kussjön sjö /Se   Lillångmyren myr
  Kussjön sjö   Lillälven binamn på Hjuksån
  Kussjön sjö   Lillängesviken vik
  Kussjön sjö   Lillänget åker
  Kussjön sjö   Lillänget myr
  Kuträsket sjö   Lillänget myr
  Kuträskkammen skogsmark   Lillänget strandslåtter
  Kvankarmyran myr   Lillänget Saknas
  Kvarnberget, Västra ägomark   Lillänget åkermark
  Kvarnberget, Östra ägomark   Lillön holme
  Kvarnberget berg   Lingärdan åker
  Kvarnberget höjd   Linjemyrberget binamn på Pyltmyrberget
  Kvarnberget berg   Linjemyrberget höjd
  Kvarnberget berg   Linjemyrbäcken bäck
  Kvarnbergsmyran myrmark   Linjemyrbäcken bäck
  Kvarnbrånet höjd   Linjemyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyren del av Mårdselmyrarna
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyrberget berg
  Kvarnbäcken bäck   Linjemyrkläpparna höjder
  Kvarnbäcken bäck   Linnbärmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Linsunktjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Linsynktjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Lintjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Lintjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Lisaberget höjd
  Kvarnbäcksmyran myr   Lisaberget berg
  Kvarndammet fördämning   Lisamyran myr
  Kvarndammet terräng   Lisbetsberget berg
  Kvarnflarken terräng   Lisbetsheden tallhed
  Kvarnforsberget berg    
  Kvarnforsberget berg    
  Kvarnforsen fors    
  Kvarnforsen, Nedre Saknas    
  Kvarnforsen, Övre fors    
  Kvarnforsen fors?    
  Kvarnforsen fors    
  Kvarnforsen fors?    
  Kvarnheden skogsmark    
  Kvarnholmen holme    
  Kvarnlund triangelpunkt    
  Kvarnlund ägomark    
  Kvarnlunden ägomark    
  Kvarnlundsbäcken bäck    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran odling    
  Kvarnmyrdalen dalgång    
  Kvarnraningen terräng    
  Kvarnraningsbäcken bäck    
  Kvarnraningsbäcken bäck    
  Kvarnsjöliden höjd    
  Kvarnstranden standparti    
  Kvarntaget terräng    
  Kvarntjärnbäcken bäck    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnmyran myr    
  Kvarntorp ägomark?    
  Kvarnträskberget berg    
  Kvarnträsket sjö    
  Kvarnudden udde    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnån å    
  Kvarnåängena odlingar    
  Kvarnänget ägomark    
  Kvasjöberget berg    
  Kvasjöbäcken bäck    
  Kvasjöbäcken bäck    
  Kvasjöliden skogsmark    
  Kvasjömyran myr    
  Kvasjömyran myr    
  Kvasjön sjö    
  Kvastmyran myr    
  Kvastmyran myr    
  Kvastmyrbäcken bäck    
  Kvastmyrtjärnen tjärn    
  Kvistkläppen höjd    
  Kvällbo koja?    
  Kvällbomyran myr    
  Kvällbäcken terräng    
  Kvällmyran myr    
  Kvällmyran myr    
  Kvällmyran myr    
  Kvällmyran myr    
  Kvällmyrberget berg    
  Kvällmyrkläpparna höjder    
  Kvällmyrtjärnen tjärn    
  Kvällmyrtjärnen tjärn    
  Kylvikbrännan skogsmark    
  Kylvikbäcken bäck    
  Kylviken vik    
  Kylvikholmen holme    
  Kylvikmyran myr    
  Kylviktjärnen tjärn    
  Kyrkholmen holme    
  Kyrkmyran terräng    
  Kyrkmyrbäcken bäck    
  Kyrkmyrkläppen höjd    
  Kyrkmyrliden terräng    
  Kyrkvägamyran myr    
  Kåkkläppen höjd    
  Kåktjärnen tjärn    
  Kåktjärnen tjärn    
  Kåtaberget berg    
  Kåtaberget höjd    
  Kåtabrännan skogsmark    
  Kåtadalen dalgång    
  Kåtakläppen höjd    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myrmark    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyrgroven bäck    
  Kåtatjärnen tjärn    
  Kåtatjärnen tjärn    
  Kåtatjärnen tjärn    
  Kåtatjärnsberget berg    
  Kåtatjärnsberget berg    
  Kåtaåsen berg    
  Kälen höjd    
  Kälen höjd    
  Kälen höjd    
  Kälen terräng    
  Kälen terräng    
  Kälen terräng    
  Kälen höjd    
  Kälen terräng    
  Kälen terräng    
  Kälen berg    
  Kälheden terräng    
  Källaren terräng    
  Källmyran myr    
  Källmyran odling    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myrmark    
  Källmyran myr    
  Källmyrberget berg    
  Källmyrberget berg    
  Källmyrbrånet skogsmark    
  Källmyrbäcken bäck    
  Källmyrbäcken bäck    
  Källmyrbäcken bäck    
  Källmyrbäcken bäck    
  Källmyrhalsen myrmark    
  Källmyrliden höjd    
  Källmyrtjärnen tjärn    
  Källmyrviken vik    
  Källängesberget berg    
  Källängesbäcken bäck    
  Källängeskläpparna höjder    
  Källängesmyran myr    
  Källänget strandområde    
  Källänget sank mark?    
  Kälmyrbrännan terräng    
  Käls-Kryckeltjärnen tjärn    
  Kälsmyran myr    
  Kälsmyran odlad mark    
  Kälsmyran myr    
  Kälsmyran ägomark    
  Käringsundet del av Långhjuksnoret    
  Kärleksön ö    
  Kärnmjölktjärnen sank mark    
  Kärntörelviken vik    
  Kärret tjärn    
  Kärrhålet göl    
  Kärrmyran myr    
  Köjsänget terräng    
  Köjsänget strandområde    
  Köningsraningen myrmark    
  Ladugårdskläppen terräng    
  Ladumyran myr    
  Ladumyrberget berg    
  Ladumyrraningen terräng    
  Laduänget odling    
  Laduänget odling    
  Lafällan höjd    
  Lagmoren terräng    
  Lakaudden udde    
  Lamahugstet skogsmark    
  Lappavan vik    
  Lappberget berg    
  Lappdalen dal    
  Lappdalsbäcken bäck    
  Lappgravbäcken bäck    
  Lappgraven terräng    
  Lappholmen holme    
  Lappholmen holme    
  Lapphusbäcken bäck    
  Lapphuslidsnuten terräng    
  Lapphusmyran myr    
  Lapphålet terräng    
  Lappidan vik    
  Lapp-Julmyran myr    
  Lappkläppen höjd    
  Lappkläppen höjd    
  Lappkläppen terräng    
  Lappkuliden skogsmark    
  Lappkåtaberget skogshöjd    
  Lappkåtabäcken bäck    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtatjärnarna tjärnar    
  Lappkåtatjärnen tjärn    
  Lappkåtatjärnen tjärn    
  Lappkåtatjärnen, Inre tjärn    
  Lappkåtatjärnen, Yttre tjärn    
  Lappkåtatjärnen tjärn    
  Lappkåtaviken vik    
  Lappliden terräng    
  Lappliden höjd    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran myr    
  Lappmyrberget berg    
  Lappmyrbäcken bäck    
  Lappmyrbäcken bäck    
  Lappmyrhalsen myrmark    
  Lappmyrklinten höjd    
  Lappmyrkläpparna höjder?    
  Lappmyrliden höjd    
  Lappmyrorna myrmark    
  Lappmyrtjärn tjärn    
  Lappnabben myr?    
  Lappnäset udde    
  Lappsjöbotten vik    
  Lappsjöbrännet skogsmark    
  Lappsjön sjö    
  Lappsjön sjö    
  Lappsjötjärnen tjärn    
  Lappspångbäcken bäck    
  Lappstomberget berg    
  Lappstommyran myr