ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Degerfors socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 3049 Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 2291
Kullsjön by Långmyran myr Kussjö, se 1 Kulfors Saknas Lisemyren myr
Kullsjö by Långmyran myr Kvarnberget, Västra torp Litjärnen tjärn
Kullsjö by Långmyran ägomark Kvarnbränna gårdar Ljusabborrtjärnarna tjärnar
Kulsjö by Långmyran myr Kvarnbrönet by Ljusmyren myr
Kulsjön by Långmyran myrmark Kvarnlund by Ljusmyran myr
Kulsjö by Långmyran myr Kvarnlund bebyggelse Ljussjöbäcken bäck
Kulsjön by Långmyran myr Kvarnsele bebyggelse Ljussjön sjö
Kulsjö by Långmyran myr Kvarnsele by Ljustjärn tjärn
Kulsjön by Långmyran myr Kvarnsele by Ljustjärn tjärn
Kulsjö by Långmyran myr Kvarntorp by Ljustjärn tjärn
Kulsjön by Långmyran myr Kvarnträsk by Ljustjärn tjärn
Kulsjön by Långmyran myr Kyrkbystan gårdar Ljustjärnbrännan höjd
Kulsjön by Långmyran myr Kälen Saknas Ljustjärnbäcken bäck
Kulsjön by Långmyran odling Lappguliden by Ljusvassberget höjd
Kulsjön by Långmyran myr Lappkulliden by Ljusvattensberget höjd
Kulsjön by Långmyran myr Lappkulliden el. Nedre Yttersjön gårdar Ljusvattnet, Inre sjö
Kulsjön by Långmyran myr Lappängesbrännan fäbodställe Ljusvattnet, Yttre sjö
Kussjö by Långmyran myr Ledeåfors gård Ljusvattutjärn tjärn
Kussjön by Långmyran myr Ledåfors bebyggelse Ljnsvattutjärnen tjärn
Kussjö by Långmyran myr Liden by Ljnsvattutjärnen tjärn
Kussjö by Långmyran terräng Liden by Lobbmyren myr
Lidtorp ödetorp Långmyran ägomark Lidgärdan gårdar Lobrännan Saknas
*Malltak by Långmyran myrmark Lidtorp kronotorp Lommen åker
Maltträsk by Långmyran myr Lillsandsjö by Lompen åker
Manilla beb. /Se Långmyran myr Lillsandsjö, se 1 Sandtorp Saknas Lomsjömyran myr
Mårdsele by /Se Långmyran myr Lillsele by Lomsjön tjärn
Omagaliden f.d. torp /Se Långmyran myr Lillsele gård Lomtjärn tjärn
Pompej gd /Se Långmyran myr Lillsävarträsk by Lomtjärn tjärn
Ramsele by /Se Långmyran odling Lillträsk by Lomtjärn tjärn
Ramsele by /Se Långmyran myr Linjemyren torp Lomtjärnbäcken bäck
Renmyrheden ödegård? Långmyran terräng Ljustjärnbrännan gårdar Lomtjärnmyren myr
Rödåsel by Långmyrberget berg Losvedjan gård Lomvikmyren myr
Rödåsel by Långmyrberget berg Lugnet gård Lossmentjärnbäcken bäck
Rödåsel, se Ytter-Rödå by Långmyrberget berg Lugnåker lht Lossmenån å
Siksele, Nedre gd /Se Långmyrberget berg Lund by Losvedjan åker
Siksele, Nedre gd /Se Långmyrbrånet terräng Lund gård Losvedjebacken backe
Skivsjön by Långmyrbrånet terräng Långtjärn lht Ludenholmen holme
Sundet gårdar? Långmyrbrännan skogsmark Långträsk gård Lugnviken vik
Tegsnäs by Långmyrbrännan skogsmark Lövliden by Lullanträsk sjö
Tegsnäs by Långmyrbrännan terräng Lövliden bebyggelse Lullanäs åker
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Lövö by Lundsheden hed
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Maltbränna gård Lustigkulla skogsbacke
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Malkälen bebyggelse Lusvattutjärnen Saknas
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Maltjälen by Lutersstenen sten
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Maltträsk by Långavan vik
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Maltträsk bebyggelse Långbroberget höjd
Tegsnäs by Långmyrbäcken bäck Manilla gård Långbroberget berg
Tegsnäs by Långmyrkammen skogsmark Manilla gård Långbrobäcken bäck
Tegsnäs by Långmyrkälen terräng Manjaur by Långbrobäcken bäck
Tegsnäs by Långmyrraningen terräng Manjaur by Långbrännan ås
Tegsnäs by Långmyrtjärnen tjärn Mariehem lht Långbäcken bäck
Tegsnäs by Långmyrtjärnen tjärn Medsele by Långbäcken bäck
Tegsnäs by Långnabbudden udde Mesele by Långbäcken bäck
Tegsnäs by Långnäset halvö Mullkälen bebyggelse Långbäcksmyren myr
Tegsnäs(et) by Långraningen terräng Mårdsele by /Se Långdiket sänka
Tegsnäs by Långraningen skogsmark Mårdsele by Långflarken myr
Tegsnäs by Långselet del av Vindelälven Mårdselkälen bebyggelse Långforsen fors
Tegsnäset by /Se Långselforsen fors Mårtsbränna by Långhjuksnoret del av Hjuksnorträsket
Tusculum beb. /Se Långselidan tjärn Människans pina skogskoja Långhjuksnorträsket sjö
Tvärliden ödetorp Långskjuludden udde Mörttjärn kronotorp Långholmen holme
Tväråträsk by Långslirkläppen höjd Nabben gårdar Långkammen ås
Tväråträsk by Långslåttbäcken bäck Nedrebyn gårdar Långkammyren myr
Tväråträsk by Långslåttbäcken bäck Nifelhem avs. Långmarkbäcken bäck
Tväråträsk by Långspedmyran myr Norrby by Långmarkbäcken bäck
Tväråträsk by Långsträtmyran myr Norrfors gård Långmarkbäcken bäck
Tväråträsk by Långsträttjärnen tjärn Norrfors by Långmarken skog
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Norrholm kronotorp Långmarksbäcken bäck
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Norrliden by Långmarksliden höjd
Tväråträsk by Långtjärnberget terräng Nybo torp Långmarksmyren myr
Tväråträsk by Långtjärnberget höjd Nybruket by Långmyran myr
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Nybruket gård Långmyran slåtteslägenhet
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Nybruket by Långmyran myr
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Nybränna by Långmyran myr
Tväråträsk by Långtjärnberget berg Nyby by Långmyran myr
Tväråträsk by Långtjärnbrännan terräng Nygård gård Långmyran myr
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nygård bebyggelse Långmyrberget höjd
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nygården gård Långmyrbrännan åsar
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nygården gård Långmyrbrännan höjd
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nyhem torp Långmyrbrännan skog
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nyhem torp Långmyrbäcken bäck
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nyland by Långmyrbäcken bäck
Tväråträsk by Långtjärnbäcken bäck Nyland by Långmyren myr
Tväråträsk by /Se Långtjärnbäcken bäck Nyliden gård Långmyren myr
Uppland gårdar /Se Långtjärndammet fördämning? Nyliden torp Långmyren myr
Vindeln municipalsamhälle /Se Långtjärnen tjärn Nymyrtjälen by Långmyren myr
Vindeln municipalsamhälle /Se Långtjärnen tjärn Nymyrtjärn by Långmyren myr
Vindeln ortn /Se Långtjärnen tjärn Nymyråsen gårdar Långmyren myr
Vindeln kommun /Se Långtjärnen tjärn Nysele gårdar Långmyren myr
Vindeln minicipalsamhälle /Se Långtjärnen tjärn Nysele by Långmyren myr
Åmsele by /Se Långtjärnen tjärn Nyåker kronotorp Långmyren myr
Åmsele by /Se Långtjärnen tjärn Nytjärnliden gård Långmyren, Lilla myr
Åsgård gård Långtjärnen tjärn Nytorp by Långmyråsen höjdsträckning
Överrödå by Långtjärnen tjärn Nytorp gårdar Långnäset udde
Överrödå by Långtjärnen tjärn Nytorpet öde t. Långnäset udde
Överrödå by Långtjärnen tjärn Nyåker, se 5 Ramsele Saknas Långnäsviken, Inre vik
Överrödå by Långtjärnen tjärn Nyåkerstjärn by Långnäsviken, Yttre vik
Överrödå by Långtjärnen tjärn Nyås by Långraningen myr
Överrödå by Långtjärnen del av Mjöträsket Näset gårdar Långraningen myr
Överrödå by Långtjärnen tjärn Näsland by Långselet sel
Överrödå by Långtjärnen tjärn Näsland by Långselet lugnvatten
Överrödå by Långtjärnen, Västra tjärn Olofsberg by Långselforsen fors
Överrödå by Långtjärnen, Östra tjärn Olofsborg by Långselidan å
Över-Rödå by Långtjärnen tjärn Olstorp ödeby Långskutudden udde
Överrödå by Långtjärnen tjärn Oppibyn del av by Långstranden strandremsa
  Långtjärnen tjärn Orrkläppen gårdar Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Oskar-Ers torp Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Oskars hmn Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Ottonträsk by Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Ottonträsk by Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden skogsmark Ottonträsk gård Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden terräng Pellegärdan gård Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden skogsmark Per-Nys-koja koja Långtjärn tjärn
  Långtjärnkammen landtunga Petersburg torp Långtjärn tjärn
  Långtjärnkammen näs Petisträsk by Långtjärn tjärn
  Långtjärnmyran myr Petmyrtjälen gårdar Långtjärn tjärn
  Långtjärnmyran myr Pettersborg gård Långtjärn tjärn
  Långtjärnmårkan terräng Pompeij gårdar Långtjärn tjärn
  Långtjärnsberget berg Pär-Olsgården hmn Långtjärn tjärn
  Långtjärnänget terräng Rambo by Långtjärn tjärn
  Långträskbäcken bäck Ramsele by Långtjärn tjärn
  Långträsket sjö Ramsele bebyggelse Långtjärn tjärn
  Långudden udde Raskåker torp Långtjärn tjärn
  Långudden strandområde Renfors by Långtjärn tjärn
  Långudden udde Renfors by Långtjärn tjärn
  Långudden udde Renfors bebyggelse Långtjärn tjärn
  Långudden udde Rengård by Långtjern Saknas
  Långudden udde Renträsk by Långtjärnarna tjärnar
  Långudden udde Renträsk bebyggelse Långtjärnarna tjärnar
  Långudden udde Risliden by Långtjärnberget höjd
  Långudden udde Rosinedal by Långtjärnberget höjd
  Långudden udde Rosinedal by Långtjärnberget höjd
  Långuddkammen höjdsträckning Rosinedal gård Långtjärnberget höjd
  Långuddmyran myr Rundaberg gård Långtjärnberget berg
  Långuddviken vik Röbäck by Långtjärnberget berg
  Lång-Vattumyran myr Röbäck by Långtjärnberget berg
  Långviken vik Röbäck bebyggelse Långtjärnbrännan ås
  Långviken vik Rödningsberget, se 1 Svarttjärn Saknas Långtjärnsberget höjd
  Långviken sund Rödå by Långtjärnbäcken bäck
  Långviken vik Rödåborg ödehemman Långtjärnbäcken bäck
  Långviken vik Rödålund by Långtjärnbäcken bäck
  Långviksdalen terräng Sandtorp förutvarande gård Långtjärnbäcken bäck
  Långviksudden udde Sandtorp bebyggelse Långtjärnbäcken bäck
  Långvikudden udde Sandtorp, Nya gård Långtjärnbäcken bäck
  Långvikudden udde Sarsjöliden by Långtjärnbäcken bäck
  Långåsen terräng Selslunda torp Långtjernbäcken slåtteslägenhet
  Långänget myr? Siksele, Nedre gård Långtjärnbäcken bäck
  Långängsbäcken bäck Siksele Nedre bebyggelse Långtjärnbäcksidun vik
  Långön ö Sirapsbacken by Långtjernbäck Änget Saknas
  Länningberget berg Sjöbotten by Långtjärnen tjärn
  Länningberget berg Sjöbrånet by Långtjärnen tjärn
  Länsmansmyrtjärnen tjärn Sjöbrånet by Långtjärnen tjärn
  Löjtbacken höjd? Sjölunda ödehemman Långtjärnheden hed
  Lönnberget höjd Skatan by Långtjärnholmen holme
  Lördagsmyran myr Skatan gd Långtjärnkammen ås
  Lördagsmyran myr Skavberget ödet. Långtjärnmyran myr
  Lördagsmyran myr Skavhultet gård Långträsket sjö
  Lördagsmyran ägomark Skivsjön by Långudden udde
  Lördagsraningen terräng Skivsjön bebyggelse Långudden udde
  Lördagsraningen terräng Skoförlov skogskoja Långudden udde
  Lördagsraningsbäcken bäck Skogsbo gård Långudden udde
  Löttjärnbäcken bäck Skogshöjden gård Långudden, Södra udde
  Löttjärnen tjärn Skurliden by Långuddmyren myr
  Löttjänkälen terräng Skurträsk by Långviken vik
  Löttjärnkälen berg Skålboda lht Långviken vik
  Lövbacken backe Skäfsjön eller Säfsjön, se 1 Sävsjön Saknas Långviken vik
  Lövbrännan höjd Skävsjön, se 2 Sävsjön Saknas Långvikkammen udde
  Lövbrännan terräng Slasvik gård Långängesbäcken bäck
  Lövbrännan skogsmark Slipstensjön by Långänget myr
  Lövbrännan skogsmark Småträsk by Långön holme
  Lövknösarna höjder Sodom skogskoja Långön ö
  Lövknösen höjd Solbacka torp Lått-tjärn tjärn
  Lövkvistet terräng Soviro koja Lått-tjärnstjälen höjd
  Lövkälen berg Sparrsätra ödegård Läningberget höjd
  Lövladuliden höjd Stenbacka gård Länningberget berg
  Lövliden höjd Stenliden gård Länsmansmyren myr
  Lövrottjärnen tjärn Stenliden gård Länsmansmyrtjärn tjärn
  Löv-Sunnerberget berg Stenmyråsen gårdar Länsmansmyrtjärnen sjö
  Lövöbrånet höjd? Stenmyråsen gårdar Lönnberget höjd
  Lövöån å Stennäset gård Lördagshalsen myrhals
  Magerabborrtjärnen tjärn Stenträsk by Lördagsraningen slåtter
  Magerabborrtjärnen tjärn Stockträskbrännan gårdar Löten, Uppå plats
  Magerabborrtjärnen tjärn Storbacken torp Lövkludden berg
  Magertjärnen tjärn Storberget by Lövknösberget höjd
  Magnusbergdiket tjärn Storlund gård Lövknösen topp
  Magnusberget berg Storlund gård Lövknösarna berg
  Majberget höjd Stormyrliden by Lövliden höjd
  Malkälen terräng Storsandsjön by Lövliden kronopark
  Malkälen berg Storsjönabben ödegård Lövrottjärn tjärn
  Maltaavan utvidgning av å Storsävarträsk by Lövrottjärnheden hed
  Maltan å Strand gård Lövån å
  Maltan å Strand gårdar Lövön backe
  Maltbrännstryckan terräng Strandåker by Lövöån namn på Lövån
  Maltheden skogsmark Strandåker gård Magerabborrtjärn tjärn
  Maltränningen strandområde Strandåker by Magnus Annbergs sten sten
  Maltlänningsviken vik Stryckfors by Magnusberget höjd
  Maltmyran myr Stryckfors gd Magnusgropdammet fördämning
  Maltmyrheden skogsmark Strycksele by Malarmyran myrodling
  Malttjärnbrönet skogsmark Strycksele Saknas Malsjön, Lilla sjö
  Malttjärnen tjärn Strycksele gd Malsjön, Stora sjö
  Maltträsket sjö Stryckåsen kronotorp Maltan namn på Maltån
  Maltträsket sjö Strömbäck lht Maltan bäck
  Maltträsk-Stormyran Saknas Strömsjönäs by Maltbrännstryckan fors
  Mammamyran myr Stupmyren gård Malthedan hed
  Mammamyran myr Sundfors by Maltjälen höjd
  Manajaure lapskt namn på Manjaurträsket Sundö by Maltjälen kronopark
  Manjaur träsk /Se Sunnansjö by Maltländningen strand
  Manjaurkalven sjö Sunnansjönäs by Maltmyren myr
  Manjaurliden terräng Surkälen bebyggelse Malttjärn tjärn
  Manjaurtjärnbäcken bäck Svanabrännan gård Malttjärnbrönet höjd
  Manjaurtjärnen tjärn Svanastorliden gård Maltträsket sjö
  Manjaurträsket sjö Svartbacken gård Maltån å
  Manjaurträsket sjö Svartbastun lht Maltån Saknas
  Manjaurträsket sjö /Se Svartberget by Malänget myr
  Marahålet tjärn Svartberget torp Mammahålet flark
  Maramyran myr Svartliden gård Manillaspången spång
  Maratjärnen tjärn Svarttjälen gård Manjaurkalven del av Manjaurträsket
  Maratjärnen tjärn Svarttjärn gård Manjaurliden höjd
  Maratjärnsbrännan höjd? Svarttjärn bebyggelse Manjaurtjärn tjärn
  Maratjärnsbäcken bäck Svedjan gård Manjaurtjärnbäcken bäck
  Maratjärnsheden hed Svedjan gård Manjaurträsket sjö
  Maratjärnsmyran myrmark Svedjan gård Manjaurån å
  Maraudden udde Sävliden by Maratjärnen tjärn
  Margitmyran myr Sävliden bebyggelse Maratjärnsbrännan skog
  Margitmyran myr Sävsjön by Maratjärnsbäcken bäck
  Mariedal strandparti Sävsjön bebyggelse Maratjärnskammen grusås
  Mariudden udde Sävö by Mariedal åker
  Marrabrännmyran myr Sävö bebyggelse Mariedalen el. Mariedal dal
  Marrabäcken bäck Söderbäck by Mariedalsgrenen strömfåra
  Marratjärnen tjärn Sörfors by Marratjärnen tjärn
  Marratjärnkläppen höjd Tallberget lht Marratjärnkläppen höjd
  Marratjärnmyran myr Tallbrännan torp Marratjärnmyran myr
  Marr-Bastumyran ägomark Tegelugn tegelbruk Marratjärnsmyran myr
  Marraudden udde Tegslund by Mattesflarkerna sanka myrar
  Marraviken vik Tegsnäset by Mattesmyren myr
  Mastkläppen höjd Tegsnäset by Mattes-Olsstormyren myr
  Mattesmyran ägomark Tegsnäset by Medselet sel
  Mattesmyran myr Tillflykten gårdar Medselet sel
  Mattisbrännmyran myr Tillflykten gård Medselforsen fors
  Mattismyran myr Tjälen gård Mellantjälen ås
  Medselet sel /Se Tjälen gårdar Mellantjälsmyren myr
  Mellanbergmyran myr Tjärnbäck by Mesbäcken bäck
  Mellanbäcken bäck Tonga jägmästareboställe Mesbäcken bäck
  Mellanbäcken bäck Torberget ödeby Meselbäcken bäck
  Mellanbäcken bäck Torpet Saknas Mikaelsbacken sluttning
  Mellankammen höjd Torpet ödet. Mikaelslänningen båtlänning
  Mellankälen skogsmark Torpet f.d. gård Misnemormyren myr
  Mellankälen terräng Torrberget by Missenmoren ängesmyr
  Mellankälsmyran myr Torrliden by Missenmormyren myr
  Mellankälsmyran terräng Trehörningen by Missenmyren del av Nymyran
  Mellankälsmyran myr Trehörningsudden by Missenmyrkläppen binamn på Nymyrbrännet
  Mellanliden skogsmark Trollberget by Missentjärn tjärn
  Mellanliden skogsmark Trollsellund förr stuga och kvarn Missubacken mor
  Mellanmyran myr Trollsjön gård Missutjärnen tjärn
  Mellantjälen ås /Se Tusculum gård Mittibrännan skogsområde
  Mellanås terräng Tusken gård Mittibrännet höjd
  Mesbäcken bäck Tusken gård Mittibrännsbäcken bäck
  Mesbäcken bäck Tuskulum bebyggelse Mittihålet åker
  Mesbäcken bäck Tusculum nybygge Mittimyren myr
  Mesbäcksåkrarna ägomark Tvärliden öde t. Mittimyren myr
  Mesele-Stormyran myr Tvärålund by Mittitjärn tjärn
  Metartjärnen tjärn Tvärålund by Mittitjärnbäcken bäck
  Metselet utvidgning av Sävarån Tväråträsk by Mjölkarheden område
  Metselforsen fors del av by Mjösjöbrännan kronopark
  Miaviken vik del av by Mjösjöliden höjdsträcka
  Midsommargrubban strandområde bebyggelse Mjösjön sjö
  Missenbäcken bäck Tälludden gård Mjösjön sjö
  Missenlundstjärnen tjärn Udden by Mjösjön sjö
  Missenmorbackarna terräng Udden gård Mjösjötjärn tjärn
  Missenmormyran myr Udden gård Mjösjötjärn tjärn
  Missenmortjärnen tjärn Umeå stad Mjösjöån å
  Missenmyran myr Umsjöliden by Mjöträsket sjö
  Missenrännet del av Sävarån Uppland by Mjöträskkalven tjärn
  Missubacken terräng Utibyn bydel Mjöträskkläppen höjd
  Missubacken backe Valhalla gård Morarna myrar
  Missumyran odlad mark Vallnäs gård Moren myr
  Missumyrmberget berg Vallnäs bebyggelse Moren sankmark
  Missutjärnen tjärn Vedberget gård Moren Saknas
  Mitti-Bjärnmyrtjärnen tjärn Videlund by Moren åker
  Mittibrännet terräng Videlund gård Morken högland
  Mittibäcken bäck Videlund by Morrmyren myr
  Mittidalen terräng Vidstrandsnäs gård Morsjön sjö
  Mittiforsen fors Vidstrandnäs by Mortjärn tjärn
  Mittiforsen fors Villsjön gård Mossaberget höjd
  Mittihålet terräng Vindeln ortn. Mossamyren myr
  Mittimyran myr Vindeln municipalsamhälle Mossamyren myr
  Mittimyran terräng Vindeln samh. Mossarotträskberget, Norra höjd
  Mittimyran myr Vindelstan stationssamhälle Mossarotträskberget, Södra höjd
  Mittimyran myr Vindelstan stationssamhälle Mossarotträsket sjö
  Mittimyran myr Vägen by Mossarotträskmyren myr
  Mittimyren myr /Se Vänfors by Mossavikberget höjd
  Mittitjärnbäcken bäck Vännfors by Mossaviken vik
  Mittitjärnen tjärn Vännäs by Motjärn tjärn
  Mittitjärnen tjärn Västanfors gård Mullkälen berg
  Mittiåsen skogsområde Västansjö gårdar Mulltjälen höjd
  Mjölkarudden udde Västanå gårdar Mullkälsmyren myr
  Mjösjöbrännan terräng Västerbäck gård Munkenberget höjd
  Mjösjöbäcken bäck Västerliden by Munkenberget berg
  Mjösjön sjö Västersund gård Myckhålet strömvirvel
  Mjösjön sjö Västervik torp Myckmyren myr
  Mjösjön sjö Västervik torp Mynnesudden udde
  Mjösjön sjö Västervik torp Myran, Nedpå myråker
  Mjösjön sjö Västerås, Nedre by Myran, Uppå myrodling
  Mjösjötjärn sjö Västerås, Övre by Myrberget höjd
  Mjösjötjärnen tjärn Västerås by Myrgrubban sänka
  Mjösjötjärnen tjärn Västerås torp Myrkasmyren myr
  Mjösjöviken vik Västomsjön gårdar Myrträsket sjö
  Mjösjöån å Västomån del av by Mågdalen dal
  Mjöträsket sjö Väst om ån del av by Måndagsmyrbäcken bäck
  Mjöträskkläppen berg Västomån gårdar Måndagsmyren myr
  Mjöträskängena myrmark Västomälven gårdar Måndagsmyren myr
  Moren ägomark Yttersjön järnvägsstation Måndagsmyren myr
  Moren myrmark? Yttersjön by Måndagstjärn tjärn
  Moren ägomark Yttersjön, Nedre, se Lappkulliden Saknas Månskensstranden äng
  Moren ägomark Åheden by Månskensstranden udde
  Morfarviken vik Åheden torp Månsträskån å
  Morrmyran myr Åheden gård Mårdselet sel
  Mortjärnen tjärn Åheden gård Mårdselforsen fors
  Mortjärnsbäcken bäck Åliden gård Mårdselforsholmarna holmar
  Morängeskläpparna höjder Åliden gård Mårdselholmarna holmar
  Moränget myrmark Åmliden torp Mårdsellångtjärnarna tjärnar
  Mossaberg odling Åmsele församling församling Mårdselmyren, Nedre myr
  Mossahålet myrmark Åmsele by Mårdselmyren, Övre myr
  Mossamyran myr Åmsele by Mårdselmyrtjärn tjärn
  Mossarotträsket sjö Åmsele, se 1 Kvarnsele Saknas Mårdseltjälen ås
  Mossarotträskmyran myr Åmsele, se 1 Vallnäs Saknas Mårtsbrännliden höjd
  Mossavikberget berg Ånäset by Mårtsbrännstormyren myr
  Mossaviken vik Ånäset by Märgelviken vik
  Mossaviken vik Åsen gård Märrmyren myr
  Mossaviken vik Åsgård kronotorp Märrtjärn tjärn
  Mossaviksvedjan terräng Åträsk by Märrtjärn tjärn
  Movalla idrottsplats Åträsk, Södra ödegård Märrtjärnmyren myr
  Mullkälen skogsmark Älvsbacka torp Märrudden udde
  Mullkälen triangelpunkt Änterbo skogskoja Mässingmyran myr
  Mullkälsbäcken bäck Ögrens hmn Mässingmyrbrännan hed
  Mullkälsbäcken bäck Ömans gård Mässmyrbrännan Saknas
  Munkenberget berg Östansjö by Mögermyran myr
  Muntersänget mark? Österbäck by Mörtberget höjd
  Murstensberget berg Östersjön by Mörtberget berg
  Myran ägomark Östervik torp Mörtbäcken bäck
  Myrkasmyran myr Östhamra gårdar Mörtbäckmyran myr
  Myrkroken odling Överrödå by Mörtsjöbäcken bäck
  Myrkrokmyran myr Övrebyn gårdar Mörtsjömyren myr
  Myrkrokmyran myr Övre-Ekorrsele by Mörtsjön sjö
  Myrträsket sjö   Mörtsjöstavaren skogsparti
  Myrviken vik   Mörttjärn tjärn
  Mågdalen terräng   Mörttjärn tjärn
  Måndagsmyran myr   Mörttjärnarna tjärnar
  Måndagsmyran myr   Mörttjärnarna tjärnar
  Måndagsmyrkläppen höjd   Mörttjärnbäcken bäck
  Måndagstjärnen tjärn   Mörttjärnbäcken bäck
  Månholmen holme   Mörttjärngrenen vik
  Månskensstranden strandområde   Mörtträsket, Lilla sjö
  Mårdselforsen fors   Mörtträsket, Stora sjö
  Mårdselheden terräng   Mörtträskmyren, Lilla myr
  Mårdselholmarna holmar   Nabben udde
  Mårdselkälen terräng   Nabben udde
  Mårken terräng   Nabbäcken bäck
  Mårken näs   Namnlösmyren myr
  Mårtsbrännänget myrmark   Namnlöstjärn tjärn
  Måstjärnen tjärn   Natanaelsberget höjd
  Märgeludden udde   Navartjärn tjärn
  Märgelviken vik   Nedre Ekorrsele by
  Märratjärnen tjärn   Nedretjärn tjärn
  Märrmyran myrmark   Nedre-Trollforsen fors
  Mässingmyran myr   Nereatjärnsmyren myr
  Mässingmyrbrännan terräng   Nickgrubban vik
  Mättmyran myr   Nils-Hanslänningen båtlänning
  Möckmyran myr   Nilsraningsmyren myr
  Mögerbergen berg   Nordammet fördämning
  Mögerbrännan skogsmark   Nordammforsen fors
  Mögerhultet terräng   Nordmalingsheden hed
  Mögermyran myr   Noret del av Skivsjöån
  Mögermyran myr   Noret bäck
  Mögernäsudden udde   Noret bäck
  Mörmyran myr   Noret bäck
  Mörmyrkälen höjd   Noret vik
  Mörtberget berg   Noret vik
  Mörtbäcken bäck   Norforsen fors
  Mörtbäcken bäck   Norrbysliden höjd
  Mörtbäckmyran myr   Norrliden höjd
  Mörtsundsholmen holme   Norstjärnberget berg
  Mörttjärnbäcken bäck   Norstjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken Saknas   Norstjärnmyran myr
  Mörttjärndammet fördämning?   Norsträsket sjö
  Mörttjärnen tjärn   Norsån å
  Mörttjärnen tjärn   Nortjärn tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Nortjärn tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Nortjärnmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Nortjärnviken vik
  Mörttjärnen tjärn   Nottjärn tjärn
  Mörttjärngrenen vik   Nottjärnmyren myr
  Mörttjärnkläppen skogsmark   Notviken vik
  Mörttjärnmyran myr   Notviktjärnarna tjärnar
  Mörtviken vik   Notvikudden udde
  Mörtviken vik   Nyahem åkerskifte
  Mörtvikudden udde   Nybrånet skog
  Nabben udde   Nybrännan skogås
  Nabbgärdan ägomark   Nybrännan skogssluttning
  Nabbgärdan ägomark   Nybrännberget höjd
  Namnlösmyran myr   Nybrännbäcken bäck
  Namnlösmyran myr   Nybrännbäcken bäck
  Namnlöstjärnen tjärn   Nybrännmyren myr
  Namnlöstjärnen tjärn   Nybrännmyran myr
  Natanaelsberget berg   Nybyssjan å
  Natanaels-Bergmyran myr   Nyckelbrännan, se Brännan Saknas
  Navartjärn tjärn /Se   Nyfännemyren myr
  Navartjärnbäcken bäck   Nyfännemyrtjärn tjärn
  Navartjärnen tjärn   Nygärdan åker
  Nedre-Långmoren myrmark   Nygärdan åker
  Nedre-Rödmossamyran myr   Nygärdan åker
  Nedreselet sel   Nygärdan Saknas
  Nedre-Slimtmortjärnen tjärn   Nylidberget berg
  Nedre-Trollforsen fors   Nyliden höjd
  Nedre-Trollforsen fors   Nyliden höjd
  Nedre-Vitbergshålet tjärn   Nylid-Långtjärnen tjärn
  Neliatjärnmyran myr   Nymyra Saknas
  Nickanors odlat område   Nymyran myr
  Nickgrubban vik   Nymyran Norr på Tjälen slåtteslägenhet
  Nils-Andersdalen terräng   Nymyrberget höjd
  Nils-Johansudden udde   Nymyrbrännan skog
  Nils-Johansviken vik   Nymyrbrännet höjd
  Nils-Karlsdalen dalsänka?   Nymyrbäcken bäck
  Nings-Ningsamyran delvis odlat område   Nymyrbäcken bäck
  Nings-Tomassakläpparna uddar   Nymyrbäcken bäck
  Nomyran myr   Nymyren myr
  Nordanheden hed   Nymyren myr
  *Norderstängen äng   Nymyren myr
  Nordmalingsheden hed   Nymyren myr
  Noret vik   Nymyren myr
  Noret vik   Nymyren myr
  Noret mark   Nymyren myr
  Noret utlopp   Nymyren myr
  Norforsen fors   Nymyren myr
  Norkakläppen skogsmark   Nymyren myr
  Norra-Sävjömyran myr   Nymyren myr
  Norrbysliden berg, triangelpunkt   Nymyren myr
  Norrinnsbäcken bäck   Nymyran myr
  Norrliden berg   Nymyrliden höjd
  Norr-Lidtjärnen tjärn   Nymyrskiftet myr
  Norrmjöleån å /Se   Nymyrtjälen högland
  Norskkläppen höjd   Nymyrtjärnarna tjärnar
  Norstjärnberget berg   Nymyråsen ås
  Norstjärnen tjärn   Nyodlingen åker
  Norsträskberget berg   Nyrackbäcken bäckgren
  Norsträsket sjö   Nyraningen äng
  Norsträskkludden udde   Nyraningen äng
  Norsträskskravlet höjd   Nyraningen myr
  Norsådammet fördämning   Nyraningen röjd plats
  Norsån å   Nyraningsbäcken bäck
  Nortjärnen tjärn   Nyråddet äng
  Nortjärnsmyran myr   Nyselbäcken bäck
  Nottjärnen tjärn   Nyselänget äng
  Nottjärnen tjärn   Nyströmsdalen dal
  Nottjärnen tjärn   Nyströmskullen kulle
  Notviken vik   Nystället åker
  Notvikkläpparna höjder   Nytjärn tjärn
  Notvikudden udde   Nytjärn tjärn
  Nybodliden terräng   Nytjärn tjärn
  Nybodlidmyran terräng   Nytjärnberget höjd
  Nybruket odling   Nytjärnliden höjd
  Nybruket ägomark   Nytorpsjön sjö
  Nybrånet berg   Nyverket åker
  Nybrånet skogsmark   Nyverket åker
  Nybrånet terräng   Nyverket åker
  Nybrännan terräng   Nyåkern odling
  Nybrännan myrmark   Nyåkersviken vik
  Nybrännberget berg   Nyängesbron landsvägsbro
  Nybrännbäcken bäck   Nyängesbrännan höjd
  Nybrännbäcken bäck   Nyängesbäcken bäck
  Nybrännmyran myr   Nyängesbäcken bäck
  Nybrännmyran myr   Nyänget äng
  Nybygget ägomark   Nyänget myr
  Nybyggsbrännan höjd   Nyänget slåttesmyr
  Nybyggsbrännan terräng   Nyänget slåttermyr
  Nybyggsbäcken, Västra bäck   Nålstjärn tjärn
  Nybyggsbäcken, Västra bäck   Näsbäcken bäck
  Nybyggsbäcken, Östra bäck   Näset udde
  Nybyggsbäcken, Östra bäck   Näset näs
  Nydalarna ägomark   Näset udde
  Nydalen terräng   Näset landtunga
  Nydalsmyran myr   Näsraningen myr
  Nydalsmyran myr   Näverberget höjd
  Nydalsmyran myr   Näverberget berg
  Nydalsmyrbäcken bäck   Näverberget, Lilla höjd
  Nydammet fördämning   Näverberget, Stora höjd
  Nyfönnemyran myr   Näverbergsmyren myr
  Nyfönnemyran myr   Näverbergstjärn tjärn
  Nyfönnmyran myr   Näverkälen del av Brånet
  Nyhålnabben höjd?   Näverkälskläppen del av Näverkälen
  Nyhägnen ägomark   Näverkälsmoren myr
  Nykavelbromyran myr   Näverliden höjd
  Nykavelbromyrtjärnen tjärn   Näverliden höjd
  Nyladumyran myr   Näverliden kronopark
  Nylidberget berg   Näverlidtjärn tjärn
  Nylidberget berg   Nävertodalen dalgång
  Nylidlångtjärnen tjärn   Nävertodalen dal
  Nylid-Långtjärnen tjärn   Näverton sluttning
  Nymyran myr   Nöjdtjärn tjärn
  Nymyran myr   Nölestänget myr
  Nymyran myr   Nölestänget odling
  Nymyran myr   Nölgrenen del av Fäbodträsket
  Nymyran myr   Nölmyren myr
  Nymyran myr   Nölraningen myr
  Nymyran myr   Nölraningsberget höjd
  Nymyran myr   Nölraningsbäcken bäck
  Nymyran myr   Nölraningstjärnarna tjärnar
  Nymyran myr   Nöltällkälen namn på Tällkälen
  Nymyran myr   Nölviken vik
  Nymyran myr   Nörd-Krokträskberget berg
  Nymyran myr   Nörrestänget myr
  Nymyran myr   Nötmyrbäcken bäck
  Nymyran myr   Nötmyren myr
  Nymyran myr   Nöttjärn tjärn
  Nymyran ägomark   Nöutjärn tjärn
  Nymyran myr   Nöutjärn tjärn
  Nymyran myr   Nöutjärn tjärn
  Nymyran myr   Nöutjärnbäcken bäck
  Nymyran myr   Nöutjärnliden höjd
  Nymyran ägomark   Nöutjärnmyren myr
  Nymyran myr   Odlingsmyren myr
  Nymyran myr   Ol-Fredriksågern slåtter
  Nymyrberget berg   Ol-Fredriksänget åker
  Nymyrberget berg   Ol-Jansgärdan åker
  Nymyrberget berg   Ol-Jansraningen dal med naturslåtter
  Nymyrbrännan skogsmark   Olofstorpskogen skogsområde
  Nymyrbäcken bäck   Olov Anders Galtsjömyran myr
  Nymyrbäcken bäck   Olovanes hägnen inhägnad
  Nymyrbäcken bäck   Ol-Persbacken sluttning
  Nymyrbäcken bäck   Olstranden äng
  Nymyrbäcken bäck   Olstrandforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Ondaberget höjd
  Nymyrbäcken bäck   Ondaberget berg
  Nymyrkälen skogsmark   Ondabergmyran myr
  Nymyrliden skogsmark   Ormhålet myr
  Nymyrlidåsen ås   Ormslättbäcken bäck
  Nymyrtjärnen tjärn   Ormslättjärn tjärn
  Nynabben strandområde   Ormslättmyren myr
  Nyraningen odlat område   Ormtjärn tjärn
  Nyraningen skogsmark   Orrberget höjd
  Nyraningen terräng   Orrberget berg
  Nyraningsbäcken bäck   Orrberget höjd
  Nyraningsbäcken bäck   Orrgångstjärn binamn på Strandåkerstjärn
  Nyraningsheden skogsmark   Orrholmen holme
  Nyraningskläppen höjd   Orrkläppen backe och udde
  Nyströms ägomark   Orrkläppviken vik
  Nytjärnberget berg   Orrmyrbacken backe
  Nytjärnbrännan höjd   Orrmyrbäcken bäck
  Nytjärnbäcken bäck   Orrmyrdalen bäck och dalgång
  Nytjärnbäcken bäck   Orrmyrdalen dal
  Nytjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Nytjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Nyuppfinningen terräng   Orrmyren myr
  Nyverket ägomark   Orrmyren myr
  Nyverket ägomark   Orrmyren myr
  Nyverket ägomark   Orrmyren myr
  Nyverket odling   Orrmyrlunden skogstrakt
  Nyverket odling   Orrmyrraningen myr
  Nyverket ägomark?   Orrmyrraningsbäcken del av Blackarsbäcken
  Nyverket ägomark   Orrmyrtjärn tjärn
  Nyverket ägomark   Orrsmyrbäcken bäck
  Nyverket ägomark?   Orrsmyren myr
  Nyverket ägomark   Orrstenen holme
  Nyverket ägomark   Orrstjärnberget höjd
  Nyverket ägomark   Orrstjärn, Södra höjd
  Nyverket odling   Orrtjärn tjärn
  Nyverket ägomark   Orrtjärn tjärn
  Nyverket odling   Orrtjärn tjärn
  Nyåker terräng   Orrtjärnen tjärn
  Nyåkersforsen fors   Orrtjärnbäcken bäck
  Nyåkersknösen berg   Orrtjärnbäcken bäck
  Nyåkerstjärnen tjärn   Orrtjärnmyren myr
  Nyåkersviken vik   Oskars lustment potatisland
  Nyängesbäcken bäck   Oskar-Sjöblomsmyran åker
  Nyängeskammen höjd   Osttjärn tjärn
  Nyängeskläppen terräng   Osttjärnen tjärn
  Nyängeskälen skogsmark   Osttjärnberget höjd
  Nyängesliden höjd   Osttjärnbrännan röjt område
  Nyängesmyran terräng   Osttjärnbäckbacken backe
  Nyänget ängsmark   Osttjärnbäcken bäck
  Nyänget myrmark   Osttjärnbäcken Saknas
  Nyänget myrmark   Osttjärnmyren myr
  Nyänget myrmark?   Osttjärnmyren myr
  Nyänget terräng   Oxavan vik
  Nyänget myrmark   Oxholmen holme
  Nyänget terräng   Oxmyrarna myrar
  Nyänget terräng   Oxtjärn tjärn
  Nyänget myrmark?   Oxtjärn tjärn
  Nyänget myrmark   Oxtjärnänget myr
  Nyänget ängsmark   Oxögat tjärn
  Näsbäcken bäck   Oxögat tjärn
  Näset udde   Oxögat, Lilla tjärn
  Näset udde   Oxögat, Stora tjärn
  Näset udde   Oxögetjärn tjärn
  Näset udde   Oxögetjärn tjärn
  Näsraningen terräng   Oxögetjärn del av Tällträsket
  Näverberget berg   Paddryggen strandremsa
  Näverbergshålet tjärn   Paddryggen slåtteräng
  Näverliden skogsmark   Pappahålet flark
  Näverliden terräng   Paradiset myr
  Näverliden höjd   Pelltjärn tjärn
  Näverlidmyran ägomark   Perbäcken bäck
  Näverlidtjärndammet terräng   Perbäcken bäck
  Näverlidtjärnen tjärn   Perflarkbäcken bäck
  Nävertjärnen tjärn   Perflarken tjärn
  Nävertodalen ägomark   Per-Hansåkern åkermark
  Nöjvtjärnen tjärn   Per Jans plåga vägsträcka
  Nördavan vik   Per Jans plåga vägsträcka
  Nördberget berg   Perlandberget berg
  Nörd-Bjärnmyrtjärnen tjärn   Per-Mats-gärda åker
  Nördestänget myrmark?   Permyran myr
  Nördesänget odlad mark   Per-Olsaggan bakvatten
  Nörd-Fjärmyran myr   Per-Olsmyren myr
  Nörd-Forsberget berg, triangelpunkt   Per-Olstjärn tjärn
  Nörd-Galtsjöliden skogsmark   Petbäcken bäck
  Nördhalsen myr   Petisträsket sjö
  Nörd-Klarvattutjärnberget berg   Petliden höjd
  Nörd-Korbeberget triangelpunkt   Petmyrbäcken bäck
  Nörd-Kroksjötjärnmyran myr   Petmyren myr
  Nörd-Krokträskberget berg   Petmyren, Lilla myr
  Nörd-Mattisbrännan höjd   Petmyren, Stora myr
  Nörd-Mossarotträskberget berg   Petmyrtjälen höjd
  Nördmyran myr   Petmyrtjärn, Lilla tjärn
  Nördmyran myr   Petmyrtjärn, Stora tjärn
  Nördmyrtjärnen tjärn   Petronella-åkern åker
  Nördmyrtjärnen tjärn   Petträsket binamn på Petisträsket
  Nördraningsbäcken bäck   Petträskviken vik
  Nördraningsmyran myr   Pilltjärn tjärn
  Nördraningstjärnarna tjärnar   Pinarudden udde
  Nördraningsåsen ås   Pinskatan grund
  Nörd-Renmyrtjärnen tjärn   Plågoriset myr
  Nörd-Rismyran myr   Plättvikberget höjd
  Nörd-Rörtjärnänget myrmark   Plättviken vik
  Nörd-Skivsjömyran myr   Plättvikudden udde
  Nörd-Tjärnmyrtjärnen tjärn   Pompmyrdalen tjärdalsplats
  Nörd-Vidbäcksliden skogsmark   Pompmyren myr
  Nördviken vik   Pompmyran myr
  Nördviken mark   Pompmyrdalbäcken bäck
  Nördviksbackarna backar   Pompmyrdalen dalgång
  Nötmyran myr   Potten myr
  Nötmyrbäcken bäck   Prästdalen dal
  Nöttjärnbäcken bäck   Prästlänningen åker
  Nöttjärnen tjärn   Puckdalen dal
  Nöttjärnen tjärn   Puckdalen dal
  Nöttjärnliden skogsmark   Pyltbäcken bäck
  Nöttjärnmyran delvis odlat område   Pyltmyrberget höjd
  Nöttjärnåsen ås   Pyltmyren myr
  Odlingen ägomark   Pyltmyrtjärn tjärn
  Odlingen ägomark   Pyttisberget höjd
  Ol-Anders-Galtsjömyran myr   Pyttisberget kronopark
  Ol-Danielshällan terräng   Pålbäcken bäck
  Ol-Jansgärdan ägomark   Pålbäcken bäck
  Ol-Olsflarken göl   Pärberget höjd
  Ol-Pålsaliden höjd   Pärholmen holme
  Ol-Pålsamyran myr   Pärlandudden udde
  Ol-Pålsamyran myr   Rackavan vik
  Olstrandbrånet höjd   Rackbäcken bäck
  Olstranden strandområde   Rackbäcken bäck
  Olstrandforsen fors?   Rackbäcken bäck
  Omagalidan skogsmark   Rackbäcken slåtteslägenhet, bäck
  Omagaliden skogsmark   Rackbäcken Saknas
  Ondaberget berg   Rackbäcksforsen fors
  Ondaberg-myran myr   Rackbäckforsen fors
  Opptågan myrmark   Rackbäck Rödningen Saknas
  Ormhålet myr   Rackbäcksidun vik
  Ormslättbäcken bäck   Rackbäckskurvan landsvägskurva
  Ormslätten myrmark   Rackbäckviken vik
  Ormslättjärnen tjärn   Rackidan vik
  Ormslättmyran myr   Rackmyran myr
  Ormviken vik   Rackmyran slåttesmyr
  Orrberget berg   Rackmyran myr
  Orrbäcken bäck   Rackmyran myr
  Orrmyran myr   Rackmyrbäcken bäck
  Orrmyrbäcken bäck   Rackmyrdalsbäcken bäck
  Orrstenen holme   Rackmyren myr
  Orrviken vik   Rackmyren myr
  Oskarbäcken bäck   Rackmyren myr
  Oskardammsforsen fors   Rackmyrkkläpparna backar
  Oskar-Jans skogsmark   Rackmyrtjärnen tjärn
  Oskar-Jansbrännan skogsmark   Racktjärnen tjärn
  Oskar-Janskläppen terräng   Raddet åker
  Osttjärnberget berg   Ragaberget höjd
  Osttjärnberget berg   Ragaberget berg
  Osttjärnbäcken bäck   Rakedun ava
  Osttjärnen tjärn   Ralberget berg
  Osttjärnen tjärn   Ralberget kronopark
  Osttjärnkläpparna höjder   Ralberget, Lilla höjd
  Osttjärnmyran myr   Ralberget, Stora höjd
  Oxavan vik   Ralmyren myr
  Oxbäcken bäck   Ralmyren myr
  Oxhalsen myr?   Raltjärn tjärn
  Oxholmen holme   Raltjärnen tjärn
  Oxlunden myrmark   Ralträskbäcken bäck
  Oxmyrbäcken bäck   Ralträskbäcken bäck
  Oxtjärnen tjärn   Ralträsket sjö
  Oxtjärnen tjärn   Ralträsket, Lilla sjö
  Oxögat tjärn   Ralträsket, Stora Saknas
  Oxögat tjärn   Ralträskstormyren myr
  Oxögat mark   Ramsa å
  Oxögat tjärn   Ramsan namn på Ramsån
  Oxögbrännan berg   Ramsberget höjd
  Oxögbrännan terräng   Ramsbrännan kronopark
  Paddryggen strandområde   Ramsbrännan ås
  Pappamyran myr   Ramsbrännan ås
  Pappamyran terräng   Ramselekludden höjd
  Pappamyrkläppen höjd   Ramselekludden berg
  Paradismyran myr   Ramselekludden berg
  Paradismyran myr   Ramselet sel
  Pellgärdan odling   Ramsen bäck
  Pellmyran odling   Ramsjöbrännan skogsområde
  Pelltjärnen tjärn   Ramsjöbäcken bäck
  Penningdalen sank mark   Ramsjöliden högland
  Perbäcken bäck   Ramsjömoran slåtteslägenhet
  Perflarken myr   Ramsjömyrberget höjd
  Perflarken tjärn /Se   Ramsjömyren myr
  Per-Jacksmoren myrmark   Ramsjömyren, Ramsjömyran slåtteslägenhet
  Per-Jansatjärnen tjärn   Ramsjön Saknas
  Per-Karis terräng   Ramsjön, Lilla sjö
  Permyran terräng   Ramsjön, Stora sjö
  Per-Olsmyran terräng   Ramsjönoret del av Skivsjöån
  Per-Olsmyran terräng   Ramsjöudden udde
  Per-Olstjärnen tjärn   Ramsmyren myr
  Per-Persmyran myr   Ramsmyren myr
  Petbäcken bäck   Ramsån å
  Petesviken terräng   Ramsån å
  Petesviken sank mark   Raningen äng
  Petflarken terräng   Raningen äng
  Petflarkmyran myr   Raningen myr
  Petisträsket sjö   Raningen röjt område
  Petisträsk sjö   Raningen, Uppi slåtter
  Petisträsket sjö /Se   Raningsberget höjd
  Petisträsket sjö   Raningsbäcken bäck
  Petisträskudden udde   Raningsåsen ås
  Petisträskviken vik   Renberget höjd
  Petlidbäcken bäck   Renberget höjd
  Petliden skogsmark   Renbergstjärn tjärn
  Petmyran myr   Renforsen fors
  Petmyran myr   Renforsen fors
  Petmyran myr   Renforsholmen holme
  Petmyrberget berg   Rengårdsholmen holme
  Petmyrbäcken bäck   Rengårdsmyren myr
  Petmyrbäcken bäck   Rengårdsmyren myr
  Petmyrkälen skogsmark   Rengårdstjärn tjärn
  Piltjärnen tjärn   Renhägnmyrorna myrar
  Pinarudden udde   Renmossamyren myr
  Pinarudden udde   Renmyren myr
  Pinskatan grund   Renmyrbrännan del av Sävliden
  Pissmyran myr   Renmyren myr
  Plågoriskläppen höjd   Renträskbäcken bäck
  Plättvikberget berg   Renträsket sjö
  Plättviken vik   Renträsket, Lilla sjö
  Plättvikudden udde   Renträsket, Stora sjö
  Pompejberget berg   Renträskliden höjd
  Pompmyran myr   Renträskmoren myr
  Pompmyrdalen dal   Renviken vik
  Port Artur terräng   Renvikudden udde
  Prästdalen strandparti   Repsjömyren myr
  Prästholmen holme   Repsjön sjö
  Puckdalsbäcken bäck   Rickusberget höjd
  Puten ö   Ringtallmyran myr
  Pyltbäcken bäck   Risberget höjd
  Pyltbäcken bäck   Risbäcken bäck
  Pyltdammet dammbyggnad   Risbäcken vattendrag
  Pyltkläpparna höjder   Risbäcken bäck
  Pyltkläppen höjd   Risbäcken bäck
  Pyltmyran myr   Risgärdan åker
  Pyltmyran myr   Risgärddiket sänka och bäck
  Pyltmyran myr   Risigudden udde
  Pyltnoret utvidgning av Pyltbäcken   Riskälen berg
  Pyttisberget skogsmark   Risliden höjd
  Pyttisberget berg   Risliden höjd
  Pålbocksån å   Risliden höjd
  Pålbäcken bäck   Rislidmyren myr
  Pålbäcken bäck /Se   Rislidtjärn tjärn
  Pålvattsviken vik   Rislidtjärnen tjärn
  Pärberget skogsmark   Rismyren myr
  Pärholmen holme   Rismyren myr
  Pärholmen holme   Rismyren myr
  Pärholmen holme   Rismyren myr
  Pärudden udde   Rismyren myr
  Pärmyran myr   Rismyren myr
  Pöbbmyran myr   Rismyren myr
  Rackavan vik   Rismyrklinten höjd
  Rackbäcken bäck   Rismyråsen ås
  Rackbäcken bäck   Ristjärn tjärn
  Rackbäcken bäck   Ristjärn tjärn
  Rackbäcken bäck   Ristjärn tjärn
  Rackheden skogsområde   Ristjärn tjärn
  Rackidan vik   Ristjärn tjärn
  Rackmyran myr   Ristjärn, Lilla tjärn
  Rackmyran myr   Ristjärn, Stora tjärn
  Rackmyran odling   Ristjärnbäcken bäck
  Rackmyran myr   Ristjärnbäcken bäck
  Rackmyran myr   Ristjärnliden höjd
  Rackmyran terräng   Ristjärnmyren myr
  Rackmyran myr   Ristjärnmyren myr
  Rackmyran terräng   Rockbäcken bäck
  Rackmyrkläppen skogsmark   Roskmyrbäcken bäck
  Rackmyrtjärnen tjärn   Roskmyren myr
  Racktjärnen tjärn   Rosmansänget myr
  Raddet ägomark   Rotgärdan åker
  Raftmyran myr   Roängesmyren myr
  Ragaberget berg   Roängestjärn tjärn
  Raltjärnen tjärn   Roängesvägen vinterväg
  Ralträskbäcken bäck   Roänget myr
  Ralträsket sjö   Rudintjärn tjärn
  Ralträsk-Stormyran terräng   Rudintjärnsliden höjd
  Ramlet terräng   Rundtjärn tjärn
  Rammelberget berg   Rundtjärn tjärn
  Rammelmyran myr   Rundtjärnbäcken bäck
  Ramsan, se Rams ån å   Rutänget myräng
  Ramsan å   Rymyran myr
  Ramsan å   Rymyran myr
  Ramsan å   Rymyrbrännan hed
  Ramsberget terräng   Ryssbäcken bäck
  Ramsberget berg   Ryssbäcken bäck
  Ramsberget höjd /Se   Ryssgärdan åker
  Ramseleheden skogsmark   Råberget höjd
  Ramselkludden, se Ramsklubben berg   Rårenberget topp
  Ramselkludden höjd?   Rårengärdsmyren myr
  *Ramseleån å? /Se   Råsvartberget höjd
  Ramsjöbrännan skogsmark   Råsvartberget berg
  Ramsjöbrännan odlat område   Råsvartmyren myr
  Ramsjöliden höjd   Räftan myr
  Ramsjöliden högland /Se   Räfttjärn tjärn
  Ramsjömyran myr   Rävaholmen, Lilla holme
  Ramskammen höjd   Rävaholmen, Stora holme
  Ramskammen ås?   Rävatjärn tjärn
  Ramsklubben berg   Rävatjärnheden hed
  *Ramskällbäcken sjö   Rävaudden udde
  Ramsmyran myr   Räveln udde
  Ramsmyran myr   Rävelsbäcken bäck
  Ramsmyran myr   Rävmyren myr
  Ramsmyran myr   Röberget berg
  Ramsmyran myr /Se   Röbäcken bäck
  Ramsmyrbäcken bäck   Röbäcken bäck
  Rams ån å   Röbäcksheden hed
  ?Ramsån å /Se   Rödberget höjd
  Ramsån å /Se   Rödbäcken bäck
  Raningen terräng   Röddet äng
  Raningen myr   Rödingtjärn tjärn
  Raningen terräng   Rödingtjärnen tjärn
  Raningen ägomark   Rödingtjärnsbäcken bäck
  Raningen ägomark   Rödingtjärnbäcken bäck
  Raningen ängsmark?   Rödingtjärnsliden höjd
  Raningen åker /Se   Rödingtjärnliden skog
  Raningsberget berg   Rödmossamyran myr
  Raningsbäcken bäck   Rödmyren myr
  Raningstjärnen tjärn   Rödmyrtjärn tjärn
  Raningsåsen skogsmark   Rödtjärn tjärn
  Rappardalen skogsmark   Rödtjärnmyren myr
  Raskåker ägomark   Rödåberget höjd
  Regnhalsen myrmark   Rödåbäcken bäck
  Regnmyran myr   Rödåliden höjd
  Renberget berg   Rödån å
  Renberget berg   Rödåselet sel
  Renbergsbäcken bäck   Röjmossemyren myr
  Renbergsbäcken bäck   Röjmossemyran myr
  Renbergsheden skogsmark   Röjningsmyren, Inre myr
  Renbergstjärnen tjärn   Röjningsmyren, Yttre myr
  Renbergstjärnen tjärn   Röjtjärn tjärn
  Renforsen fors   Röjtjärnmyren myr
  Rengårdsberget höjd   Rölandsbäcken bäck
  Rengårdsholmen holme   Rölandstjärnen tjärn
  Rengårdsmyran myr   Rönndalen dal
  Rengårdsmyran myr   Rönnträskbäcken bäck
  Rengårdsmyrbäcken bäck   Rönnträskbäcken bäck
  Rengårdstjärnen tjärn   Rönnträsket sjö
  Renholmen holme   Rönnträsket sjö
  Renkammen skogsmark   Rönnträskstormyren myr
  Renkammyran myr   Rönnträsktjärnarna tjärnar
  Renmossamyran myr   Rörlandsbrännan bergås
  Renmyran myr   Rörlandsbäcken bäck
  Renmyran myr   Rörlandstjärn tjärn
  Renmyran myr   Rörlandstjärn tjärn
  Renmyrbrännan skogsmark   Rörlandstjärn tjärn
  Renmyrbäcken bäck   Rörlandstjärnen tjärn
  Renmyrheden skogsmark   Rörlandsviken vik
  Renmyrorna myrmark   Rörmyran myr
  Rensandviken vik   Rörmyran myr
  Renträskbäcken bäck   Rörmyran myr
  Renträsket, Stora o. Lilla sjöar /Se   Rörmyran myr
  Renträsket sjö   Rörmyrberget höjd
  Repsjöbrännan skogsmark   Rörmyrberget kronopark
  Repsjöbäcken bäck   Rörmyrberget höjd
  Repsjöbäckviken vik   Rörmyrberget höjd
  Repsjöheden skogsmark   Rörmyrberget berg
  Repsjömyran myr   Rörmyrberget berg
  Repsjön utdikad sjö?   Rörmyrbäcken bäck
  Reservdammet fördämning   Rörmyrbäcken bäck
  Rickusberget berg   Rörmyrbäcken bäck
  Rickusberggärdan odling   Rörmyrbäcken bäck
  Rickusbergmyran myr   Rörmyrdalen dal
  Ringelmyran myr   Rörmyren myr
  Ringtallmyran myr   Rörmyren myr
  Ripmoren terräng   Rörmyren myr
  Risberget berg   Rörmyren myr
  Risbäcken bäck   Rörmyren myr
  Risbäcken bäck   Rörmyren myr
  Risbäcken bäck   Rörmyren myr
  Risbäcken bäck   Rörmyren myr
  Risbäcken bäck   Rörmyren myr
  Risbäckmyran ägomark   Rörmyren myr
  Risbäckstjärnarna tjärnar   Rörmyren myr
  Risdalberget berg   Rörmyren myr
  Risdalsbäcken bäck   Rörmyren myr
  Riset sank mark   Rörmyren myr
  Risgårdarna strandområde?   Rörmyrholmen holme
  Riskälen berg   Rörmyrtjärn tjärn
  Riskälen berg   Rörmyrtjärn tjärn
  Risliden skogsmark   Rörtjärn tjärn
  Risliden skogsmark   Rörtjärn tjärn
  Risliden höjd   Rörtjärn tjärn
  Risliden skogsmark   Rörtjärn binamn på Tjälstjärn
  Rislidmyran myr   Rörtjärn tjärn
  Rislidtjärnen tjärn   Rörtjärn, Inre tjärn
  Rislidtjärnen tjärn   Rörtjärn, Yttre tjärn
  Rismyran myr   Rörtjärnberget höjd
  Rismyran terräng   Rörtjärnmyren myr
  Rismyran myr   Rössjöbäcken bäck
  Rismyran myr   Rössjömyren myr
  Rismyran myr   Rössjön sjö
  Rismyran myr   Rössjön sjö
  Rismyran myr   Rössjöviken vik
  Rismyran ägomark   Röufiskbrännan höjd
  Rismyran myr   Röufiskbäcken bäck
  Rismyran myr   Röufisktjärnarna tjärnar
  Rismyran myr   Röumossamyren myr
  Rismyran myr   Röumossamyren myr
  Rismyran myr   Röumossamyren, Lilla myr
  Rismyran myr   Röumossamyren, Stora myr
  Rismyran myr   Sand sommarstugeomr.
  Rismyrberget berg   Sandbackmyren myr
  Rismyrbäcken bäck   Sandbackmyren del av Åmyren
  Rismyrbäcken bäck   Sanden udde
  Rismyrbäcken bäck   Sanden strand
  Rismyrtjärnen tjärn   Sandfallet backe
  Rismyråsen skogsmark   Sandflarken sänka
  Risraskarmyran myr   Sandsjöberget höjd
  Ristjärnbäcken bäck   Sandsjömyren myr
  Ristjärnbäcken bäck   Sandsjömyren myr
  Ristjärnen tjärn   Sandsjömyrkläpparna backar
  Ristjärnen tjärn   Sandsjön, Lilla sjö
  Ristjärnen tjärn   Sandsjön, Stora sjö
  Ristjärnliden höjd   Sandtorptändningen båtplats
  Ristjärnliden berg   Sandviken vik
  Ristjärnlidknösen berg   Sandviken vik
  Ristjärnlidmyran myr   Sandviken vik
  Ristjärnlidsnuten skogsmark   Sandviken vik
  Ristjärnlidsnuten skogsmark   Sandviken vik
  Ristjärnmyran myr   Sandviken vik
  Ristjärnsbäcken bäck   Sarabäcken bäck
  Risudden udde   Sarastenen sten
  Risvången terräng   Sarastenen sten
  Rockbäcken bäck   Sarastenen, el. Käringsten Saknas
  Rockbäckheden terräng   Sarsjöbäcken bäck
  Roddena ägomark   Sarsjöliden höjd
  Roddet myrmark   Sarsjön sjö
  Roddet odling   Satmyrheden hed
  Rompismyran myr   Satmyrsjön sjö
  Roparnäset udde   Satmyrån å
  Rosinedal, Nedre ägomark   Schakten slänt
  Roskbäcken bäck   Segelstenen sten
  Roskmyran myr   Selet sel
  Roängesbäcken bäck   Selet Saknas
  Roängesmyran myr   Selsberget höjd
  Roängestjärnen tjärn   Selsberget höjd
  Rudemyrtjärnen tjärn   Selsberget berg
  Rudhålet göl   Selsgärdan åker
  Rudhålsbäcken bäck   Selsmyren myr
  Rudtjärnen tjärn   Settmyran myr
  Rudtjärnkläppen terräng   Sibensjön namn på Söderbäcksjön
  Rudtjärnmyran myr   Sikbäcken bäck
  Rudtjärnsanden strandparti   Sikselet sel
  Rudtjärnsbäcken bäck   Sikseltjärn tjärn
  Rumpmyran myr   Siktjärn tjärn
  Rumpmyran myr   Sikudden udde
  Rundaberget berg   Sillavan vik
  Rundtjärnen tjärn   Silltjärn tjärn
  Rundtjärnen tjärn   Silltjärnen tjärn
  Rutänget terräng   Silltjärnmyren myr
  Rymyran myr   Silltjärnmyran myr
  Rymyran myr   Silvskedholmen holme
  Rymyrbrännan skogsmark   Silängesavan grund
  Ryssbäcken bäck   Simstacken sjö
  Råberget triangelpunkt   Sirapsbacken backe
  Rågholmen holme   Sirapsbacks-Fräkenmyran myr
  Rågsvedjan terräng   Sjulkallkallkällan källa
  Rågsvedjemyran myr   Sjulkallmyren myr
  Råknösen höjd?   Sjöberget höjd
  Rålandet terräng   Sjöberget kronopark
  Rålandsmyran myr   Sjöblomsviken vik
  Rålandsmyran myr   Sjöbottentjärn tjärn
  Råliden höjd   Sjöbottsbrönet höjd
  Råliden höjd   Sjöbottsmyren myr
  Rå-Renberget berg   Sjöbottstjälen högland
  Råsvartberget berg   Sjöbottstjärn tjärn
  Råsvartberget terräng   Sjöbottsviken vik
  Råsvartmyran terräng   Sjöbrännan höjd
  Räften terräng   Sjöbrönet höjdparti
  Räften skogsmark   Sjögrensänget myr
  Räfttjärnen tjärn   Sjömyren myr
  Rävaheden hed   Skataheden hed
  Rävaheden skogsmark   Skatan udde
  Rävamyran ägomark   Skatan udde
  Rävamyran myr   Skatan udde
  Rävamyran myr   Skatan ås
  Rävamyran myrmark   Skatan udde
  Rävatjärnen tjärn   Skatan kronopark
  Rävatångmyran myr   Skatheden hed
  Rävatångmyran myr   Skattnacken udde
  Rävaudden udde   Skavberget höjd
  Räveln strandparti   Skavhultet backe
  Rävelsbäcken bäck   Skavliden höjd
  Rävsmyran ägomark   Skavliden kronopark
  Röberget berg   Skavtjärn tjärn
  Röbäcken bäck   Skavtjärnbäcken bäck
  Röbäcken bäck   Skavtjärnen tjärn
  Röbäcksheden skogsmark   Skavåsen ås
  Rödalberget berg   Skavåsmyran myr
  Rödalen dalgång   Skekarudden udde
  Rödfiskbrännan terräng   Skelleftegrundet grund
  Rödfiskbäcken bäck   Skivsjöbäcken bäck
  Rödingstjärnen tjärn   Skivsjöländningen strand
  Rödingtjärnbäcken bäck   Skivsjölänningen båtlänning
  Rödingtjärnen tjärn   Skivsjömyrbäcken bäck
  Rödingtjärnliden höjd   Skivsjömyren, Norra myr
  Rödmossamyran myr   Skivsjömyren, Södra myr
  Rödmossamyran myr   Skivsjömyrviken vik
  Rödmossamyran myr   Skivsjön sjö
  Rödmossamyran terräng   Skivsjöån å
  Rödmossamyran myr   Skogen, Västi skogsområde
  Rödmossamyran myrmark   Skorvberget höjd
  Rödmossamyran myr   Skorvholmen holme
  Rödmossamyran myr   Skorvholmen holme
  Rödmossamyran terräng   Skorvtjärn tjärn
  Rödmossamyran myr   Skrankraningen slåttermyr
  Rödmossamyran myr   Skravelstranden äng
  Rödmossamyran myr   Skräckholmen holme
  Rödmossen myrmark   Skräckmyran myr
  Rödmyran myr   Skräckmyren myr
  Rödmyrdalen terräng   Skräckmyrknösen höjd
  Rödmyrtjärnen tjärn   Skräckmyrknösen berg
  Rödåberget höjd /Se   Skräckmyrliden höjd
  Rödåberget berg   Skräckmyrtjärn tjärn
  Rödåborg terräng   Skräckmyrtjärnen tjärn
  Rödåheden skogsmark   Skuran å
  Rödåmyran myr   Skurliden höjd
  Rödåmyran myr   Skurmyrbäcken bäck
  Rödåmyrbrånet höjd?   Skurmyren myr
  Rödån å /Se   Skurmyråsarna åsar
  Rödån å   Skurtjärn, Norra tjärn
  Rödån å   Skurtjärn, Södra tjärn
  *Rödåselet sel /Se   Skurtjärnbäcken bäck
  Rödåsågen plats   Skurträsket sjö
  Rödåängena myrmark   Skyttlidbäcken bäck
  Rögeludden terräng (f.d. udde)   Skyttliden höjd
  Röjmyran myr   Skyttlidmoren myr
  Röjmyran myr   Skålholmen holme
  Röjstenmyran myr   Skålholmsberget höjd
  Röjtjärnen tjärn   Skålholmsberget höjd
  Röjtjärnmyran myr   Skålviken vik
  Rölandsbäcken bäck   Skäftestjärn tjärn
  Rölandstjärnen tjärn   Skäftestjärnen tjärn
  Rölandstjärnen tjärn   Skällberget, Lilla höjd
  Rönnbacken höjd?   Skällberget, Stora höjd
  Rönnträskbäcken bäck   Skällbergsbrännan höjd
  Rönnträskbäcken bäck   Skällbergsbäcken bäck
  Rönnträskbäcken bäck   Skällbergsbäcken bäck
  Rönnträskbäckkläpparna terräng   Skällbergsliden höjd
  Rönnträsket sjö   Skällbergstjärn tjärn
  Rönnträsket sjö   Skällbergstjärn tjärn
  Rönnträskliden terräng   Skällbergstjärnarna tjärnar
  Rönnträskmyran myr   Skällbergstjärnen tjärnar
  Rönnträsktjärnarna tjärn?   Skällträsket sjö
  Rönnträsktjärnen tjärn   Skällträsket sjö
  Rörhålet tjärn   Skärdiket bäck och dalgång
  Rörhålmyran myr   Skärdiktjärn tjärn
  Rörlandsbäcken bäck   Skärningen, Ini vägskärning
  Rörlandstjärnen tjärn   Skärträskberget höjd
  Rörmyran odling   Skärträskberget Saknas
  Rörmyran myr   Skärträsket, Västra sjö
  Rörmyran myr   Skärträsket, Östra sjö
  Rörmyran myr   Skärträskheden hed
  Rörmyran myr   Skärträskkammen sandås
  Rörmyran Saknas   Skärträskkammen grusås
  Rörmyran myr   Skärträsktjärn tjärn
  Rörmyran myr   Skärträsktjärnen tjärn
  Rörmyran myr   Skörträskberget berg
  Rörmyran myr   Slimtmorberget höjd
  Rörmyran myr   Slimtmoren myr
  Rörmyran myr   Slipberget höjd
  Rörmyran myr   Slipbäcken bäck
  Rörmyran myr   Slipbäcken, Stora bäck
  Rörmyran myr   Slipbäckviken vik
  Rörmyran myr   Slipbäckåsen ås
  Rörmyran myr   Slipmyren myr
  Rörmyran ägomark   Slipstensjön sjö
  Rörmyran myr   Sliptjärn tjärn
  Rörmyran myr   Slipträsket sjö
  Rörmyran myr   Slottistjärn tjärn
  Rörmyran myr   Slumpen vik
  Rörmyran myr   Slumpviken vik
  Rörmyran myr   Slumpviken vik
  Rörmyran terräng   Slåttesmyran myr
  Rörmyran myr   Slåttesmyren myr
  Rörmyran terräng   Slåttestjärn tjärn
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärn tjärn
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärn tjärn
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärn tjärn
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärnbäcken bäck
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärnen tjärn
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärnmyren myr
  Rörmyrberget berg   Slåttestjärnmyren myr
  Rörmyrberget berg   Slåttesudden udde
  Rörmyrbäcken bäck   Slädbrännan hed
  Rörmyrbäcken bäck   Slägden älvsbacke
  Rörmyrbäcken bäck   Slämtarmoren myr
  Rörmyrbäcken bäck   Smalraningsheden hed
  Rörmyrbäcken bäck   Småabborrtjärnarna tjärnar
  Rörmyrhalsen myr   Småbergen höjder
  Rörmyrheden skogsmark   Småbrändholmarna holmar
  Rörmyrheden terräng   Småholmarna holmar
  Rörmyrholmen skogsmark   Småmyrarna myrar
  Rörmyrtjärnarna tjärnar   Småmyrorna myrar
  Rörmyrtjärnen tjärn   Småmyrtjärn tjärn
  Rörmyrtjärnen tjärn   Småraningen myr
  Rörmyrtjärnen tjärn   Småraningen äng
  Rörmyrtjärnen tjärn   Småraningskammen ås
  Rörmyråsarna höjder   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnberget berg   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnmyren myr
  Rörtjärnen tjärn   Småtjärnmyrorna myrar
  Rörtjärnen tjärn   Småträskdammet fördämning
  Rörtjärnen tjärn   Småträsken Saknas
  Rörtjärnsbäcken bäck   Småträsket, Inre sjö
  Rörtjärnskläppen höjd   Småträsket, Yttre sjö
  Rörtjärnskläppen skogsmark   Småträskheden hed
  Rörviken vik   Småängarna äng
  Rössjöbrånan skogsmark   Snattermyran Saknas
  Rössjöbäcken bäck   Snattertjärnberget Saknas
  Rössjödammet fördämning   Snattertjärnbäcken Saknas
  Rössjöheden skogsmark   Snattertjärnen, se Snottertjärnen Saknas
  Rössjöidan vik   Snedvägen väg
  Rössjömoren myrmark   Snotter-Anderstjärn tjärn
  Rössjömyran myr   Snottermyran myr
  Rössjön sjö   Snottertjärnberget berg
  Rössjön sjö   Snottertjärnbäcken bäck
  Sakribäcken bäck   Snottertjärnen tjärn
  Sakritjärnen tjärn   Snusberget höjd
  Samarien terräng   Snåttermoren myr
  Samuelsberget berg   Snåtterraningen myr
  Samuelsmyran myr   Snåtterraningstjärn tjärn
  Sanatorieberget berg   Snåttertjärn tjärn
  Sandbackamyran myr   Snåttertjärnberget höjd
  Sandbackmyran myr   Snöutjärn tjärn
  Sandbackmyran myrmark   Sodomsbäcken bäck
  Sandbacksmyran myrmark   Soldatsgärdan Saknas
  Sandbackudden udde   Solvik plats
  Sandbergsbrännan myrmark   Spanningsögern udde
  Sandbäcken bäck   Sparrbogärdan åker
  Sanddalsmyran myr   Spelflottaberget höjd
  Sanden terräng   Spikigudden udde
  Sandsjömyran myr   Spikrinneln bäck
  Sandsjömyran myr   Spiktjärn tjärn
  Sandsjömyrkläppen berg   Spiktjärnbäcken bäck
  Sandströmsliden berg   Spiktjärnen tjärn
  Sandtomyran myr   Spiktjärnliden höjd
  Sandtorp, Gamla område   Spiktjärnliden kronopark
  Sandtorpviken vik   Spiktjärnliden skog
  Sandudden udde   Spikutudden udde
  Sandudden udde   Spolen del av sjö
  Sandudden udde   Spolberget höjd
  Sandudden udde   Spoludden udde
  Sandviken vik   Spon del av Bysjöträsket
  Sandviken vik   Sprontavan vik
  Sandudden udde   Sprängmyren myr
  Sandviken vik   Sputen fors
  Sandviken vik   Spå-Klämmets-tallen tall
  Sandviken vik   Spå-Klämmets-tallen tall
  Sandviken vik   Spånberget kronopark
  Sandviken vik   Spångmyran myr
  Sandviken vik   Spångmyrbacken backe
  Sarabäcken bäck   Spångmyren myr
  Sarasmoren terräng   Spångmyren myr
  Saratjärnen tjärn   Spångmyren myr
  Sargmyran myr   Spångmyren myr
  Sarsjöbäcken bäck   Spångmyren myr
  Sarsjöbäcken bäck   Spångmyrtjärn tjärn
  Sarsjöliden ägomark   Spångmyrtjärnarna tjärnar
  Sarsjön sjö   Spötjärn tjärn
  Satmyrsjön sjö   Spötsnuten åker
  Satmyrån å   Stabburliden höjd
  Segamoren terräng   Stackarraningen äng
  Segan ägomark   Stakamyren myr
  Selet utvidgning av Aggbäcken   Starrmyren myr
  Selinsbrännet skogsmark   Starrtjärn tjärn
  Selinsbrännet skogsmark   Starrviken vik
  Selinstjärnen tjärn   Stavaliden höjd
  Selinstjärnen tjärn   Stavarberget höjd
  Selsberget berg   Stavarmyren myr
  Selsberget höjd   Stavartjälen höjd
  Selsberget berg   Stavartjälsmyrarna myrar
  Selsbäcken bäck   Stavartjärn tjärn
  Selsmyran myr   Stavasvedjan binamn på Sörberget
  Selsmyran myr   Stenavan vik
  Selsmyran myr   Stenavan åker
  Selsmyran myr   Stenavan vik
  Selsmyrdammet dammbyggnad   Stenavan vik
  Selstjärnarna tjärnar   Stenavanäset udde
  Selstjärnen tjärn   Stenback/s/berget berg
  Selstjärnmyran myr   Stenberget höjd
  Selsänget ängsmark   Stenbäcken bäck
  Selvkammen terräng   Stenbäcken bäck
  Settmyran myr   Stenbäcken bäck
  Sidgroven terräng   Stenbäckforsen fors
  Sikbadet strandområde   Stendalsgärdan åker
  Sikbäcken bäck   Stendammet fördämning
  Sikselet, Nedre del av Vindelälven   Stendammet damm
  Sikseltjärnflarken tjärn   Stendammforsen fors
  Siktjärnen tjärn   Stenflarken träsk
  Siktjärnmyran myrmark   Stenholmarna holmar
  Sikudden udde   Stenholmen holme
  Sillavan tjärn   Stenholmen, Lilla holme
  Silltjärnen tjärn   Stenholmen, Stora holme
  Silltjärnmyran myr   Stenliden höjd
  Silvskredholmen holme   Stenmyrbäcken bäck
  Sirapsbacks-Fräkenmyran myr   Stenmyren myr
  Sirapsbacks-Kallkällmyran myrmark   Stenmyren myr
  Sirapsbäcken bäck   Stenmyren myr
  Sirapsgärdan ägomark   Stenmyren myr
  Sjudarraningen myrmark   Stenmyren myr
  Sjulkallmyran myr   Stenmyren myr
  Sjutjärnmyran myr   Stenmyran myr
  Sjöberget berg   Stenmyran slåtteslägenhet
  Sjöbottsbrännet skogsmark   Stenmyren, Yttersta del av Stenmyren
  Sjöbottsmyran ägomark   Stenmyrtjärn tjärn
  Sjöbottsmyran myr   Stenmyråsen ås
  Sjöbottstjärnen tjärn   Stennäsbacken backe
  Sjöbottsviken vik   Stennäset udde
  Sjöbrännan terräng   Stennäset udde
  Sjöbäcken bäck   Stenraningen äng
  Sjöbäcken bäck   Stenraningen myr
  Sjödiket tjärn   Stenraningsbäcken bäck
  Sjödiket å   Stenraningsbäcken bäck
  Sjögrensberget berg   Stenraningstjärn tjärn
  Sjögrensänget, Yttre myrmark   Stenraningstjärnen tjärn
  Sjögrensänget, Övre myrmark   Stensjöbäcken bäck
  Sjöheden skogsmark   Stensjökammen ås
  Sjömellanbäcken sund   Stensjömyren myr
  Sjömellandammet fördämning   Stensjön, Lilla sjö
  Sjömyran myr   Stensjön, Stora sjö
  Sjömyran myr   Stensjötjärn tjärn
  Sjömyran myr   Stenskravlet äng
  Sjömyrviken vik   Stentjärn tjärn
  Sjöroshålet myr   Stentjärn tjärn
  Sjöströmstorpet odlad mark   Stentjärn tjärn
  Sjöåsen skogsområde   Stentjärn, Lilla tjärn
  Skarpmyran myr   Stentjärn, Stora tjärn
  Skataheden hed   Stenträskberget höjd
  Skataheden hed   Stenträskbäcken bäck
  Skatan udde   Stenträsket sjö
  Skatan udde   Stenträsktjärn tjärn
  Skatan udde   Stenträsktjärnen tjärn
  Skavberget berg   Stenudden udde
  Skavberget terräng   Stenudden udde
  Skavkälen skogsmark   Stenviken vik
  Skavliden skogsmark   Stenmyren myr
  Skavmyran myr   Stockträsket sjö
  Skavtjärnbäcken bäck   Stockträskforsen fors
  Skavtjärnen tjärn   Stolpbodudden udde
  Skavtjärnen tjärn   Stolpbodviken vik
  Skavtjärnmyran myr   Stomdalen dalgång
  Skavvikberget berg   Stomdalsbäcken bäck
  Skavviken vik   Stomdalsbäcken bäck
  Skavvikudden udde   Stomnabben udde
  Skavåsen skogsmark   Stomnabberget höjd
  Skavåsmyran myr   Stommnabberget berg
  Skavåsmyran myr   Stommnabbänget slåttestrakt
  Skivsjöbäcken bäck   Storamsjön Saknas
  Skivsjölänningen strandområde   Storavan vik
  Skivsjömyrviken vik   Storavan vik
  Skivsjön sjö /Se   Storbacken del av Vattentjärnstjälen
  Skivsjön sjö   Storbacken backe
  Skivsjön sjö   Storbackmyran myr
  Skivsjön sjö   Storberget höjd
  Skivsjöån å   Storbergtjärn tjärn
  Skjutbanatjärnen tjärn   Storbjörnmyrtjärnen Saknas
  Skoförlordammet fördämning   Storbrånet ås
  Skogbäcken bäck   Storbrånet kronopark
  Skogräsmyran myr   Storbrännan höjd
  Skogshöjden höjd   Storbrännberget höjd
  Skogsliden skogsmark   Storbrännbergsmyren myr
  Skokläppen terräng   Storbrönet höjd
  Skomakarängena terräng   Storbäcken bäck
  Skorstenkläppen höjd   Stordalen dal
  Skorvberget berg   Stordalen dal
  Skorvholmen holme   Stordalen dal
  Skorvholmen holme   Stordammen fördämning
  Skorvholmen holme   Stor-Degermyran myr
  Skorvholmen holme   Storfallberget höjd
  Skorvtjärndalen dal   Storfallbergstjärn tjärn
  Skorvtjärnen tjärn   Stor-Friskmyran myr
  Skorvtjärnen tjärn   Stor-Friskmyrtjärnen tjärn
  Skraphässjeslyet myrmark   Stor-Gladatjärnen tjärn
  Skravelbäcken bäck   Storgranliden höjd
  Skravelbäcken bäck   Storgroven dike
  Skravelån terräng   Storheden hed
  Skravelänget ängsmark   Storholmen del av Mårdselforsholmarna
  Skravlet skogsmark   Storholmen holme
  Skrytmyran myr   Storholmen holme
  Skrålhalsen myrmark   Storholmen holme
  Skräckholmen holme   Storholmen holme
  Skräckmyran myr   Storholmen holme
  Skräckmyran myr   Storholmen holme
  Skräckmyrknösen höjd   Storholmen holme
  Skräckmyrliden höjd   Storholmen holme
  Skräckmyrliden terräng   Storholmen holme
  Skräckmyrtjärnen tjärn   Storholmen holme
  Skräckmyrtjärnen tjärn   Stor-Husträsket sjö
  Skräddarmyran myr   Storkludden skog
  Skuran å   Storkludden berg
  Skuran bäck   Storkludden höjd
  Skurliden berg   Storkludden berg
  Skurträsket sjö   Storkläppmyren myr
  Skvatterhålet del av Rockbäcken   Storkroken del av Kamsjöbäcken
  Svatterhålet del av å   Storkrokkläppen backe
  Skyttlidbäcken bäck   Storkullerbacken backe
  Skyttliden terräng   Storkvarnbrönet höjdparti
  Skålholmberget berg, triangelpunkt   Storkvarnbäcken bäck
  Skålholmbergsheden skogsmark   Storkåtatjärn tjärn
  Skålholmbergsheden hed   Storkåtatjärn tjärn
  Skålholmbergsmyrorna myrar   Storkåtatjärnen tjärn
  Skålholmen holme   Storkåtatjärnsberget berg
  Skålviken vik   Storkåtatjärnsbäcken bäck
  Skåpaliden höjd   Storladbacken backe
  Skäftesmyran myr   Storliden höjd
  Skäftestjärnen tjärn   Storliden kronopark
  Skäftmyran myr   Storliden, Inre höjd
  Skällbergsbäcken bäck   Storliden, Östra höjd
  Skällbergsbäcksbrännan skogsmark   Storlund skog
  Skällbergsliden höjd   Stormalsjön sjö
  Skällbergsmyran myr   Stormarmyren myr
  Skällbergstjärnarna tjärn   Stormoren myr
  Skällbergstjärnen tjärn   Stormossatjärn tjärn
  Skällbergstjärnen tjärn   Stormossen myr
  Skällträsket sjö   Stormyran myr
  Skärträskberget berg   Stormyran åker
  Skärträskkammen landtunga   Stormyrberget höjd
  Skärträsktjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Slamparheden terräng   Stormyrbäcken bäck
  Slimtmorberget berg   Stormyrbäcken bäck
  Slingermyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Slipberget berg   Stormyrbäcken bäck
  Slipbäckdammet fördämning   Stormyrbäcken bäck
  Slipbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Slipbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Slipbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Slipmyran myr   Stormyrbäcksberget höjd
  Slipmyran myr   Stormyren myr
  Slipmyran ägomark   Stormyren myr
  Slipmyrhalsen myrmark   Stormyren myr
  Slipstensjön sjö   Stormyren myr
  Slipstenudden udde   Stormyren myr
  Sliptjärnen tjärn   Stormyren myr
  Slipträsket sjö   Stormyren myr
  Slipträskheden skogsmark   Stormyren myr
  Slipträskheden skogsmark   Stormyren myr
  Sloktjärnen tjärn   Stormyren myr
  Sloktjärnkälen skogsmark   Stormyren myr
  Slukbäcken bäck   Stormyren myr
  Slukåsen terräng   Stormyren myr
  Slumparna ägomark   Stormyren myr
  Slumpen vik   Stormyren myr
  Slutmyran odling   Stormyren el. Degeröstormyren myr
  Slåttesmyran myr   Stormyren myr
  Slåttesmyran myr   Stormyren myr
  Slåttestjärnbäcken bäck   Stormyren myr
  Slåttestjärnen tjärn   Stormyren myr
  Slåttestjärnen tjärn   Stormyren myr
  Slåttestjärnen tjärn   Stormyren myr
  Slåttestjärnen tjärn   Stormyren myr
  Slåttestjärnmyran myr   Stormyren myr
  Slåttestjärnmyran myr   Stormyren myr
  Slättbrånan höjd   Stormyren myr
  Slädamyran myr   Stormyren myr
  Slättberget berg   Stormyren myr
  Smalraningsheden hed   Stormyren myr
  Smalspolen vik   Stormyren myr
  Småbergen höjder   Stormyren myr
  Småbäckarna bäck?   Stormyren, Västra myr
  Småholmarna holmar   Stormyren, Östra myr
  Småholmarna holmar   Stormyran myr
  Småholmarna holmar   Stormyran slåtteslägenhet
  Småholmbäcken bäck   Stormyran myr
  Småkälsmyrorna myrmark   Stormyrflarken flark, tidvis tjärn
  Småmyrflarken terräng   Stormyrliden höjd
  Småmyrorna myrar   Stormyrlidviken vik
  Småmyrorna myrmark   Stormyrlidviken vik
  Småmyrorna myrar   Stormyrräften myr (eller bäck)
  Småmyrorna myrmark   Stormyrtjärn tjärn
  Småmyrorna myrar   Stormyrtjärn tjärn
  Småmyrorna myrmark   Stormyrtjärn tjärn
  Småmyrtjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Små-Mörttjärnarna tjärnar   Stormyrtjärn tjärn
  Småraningarna terräng   Stormyrtjärn tjärn
  Småsträtena terräng   Stormyrtjärn, Inre tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrtjärn, Yttre tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrtjärnen tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Stormyrudden udde
  Småtjärnarna tjärn   Stormyråsen ås
  Småtjärnbäcken bäck   Stormyråsen ås
  Småtjärnmyran myr   Stor-Mörtträsket sjö
  Småtjärnmyrorna myrar   Stornabben höjd
  Småtjärnriset myrmark   Stornabbtjärn tjärn
  Småträskberget berg   Storpopen udde och backe
  Småträsken vikar   Storramsjön sjö
  Smörbrunnet tjärn   Storraningen myr
  Smörhälldalen dalgång?   Storraningen slåttermyr
  Snabbmyran myr   Storraningsberget bergstopp
  Snappet udde   Storrödmossamyran myr
  Snedbackheden skogsmark   Storsandbacken sluttning
  Snedmyran terräng   Storselet sel
  Snoddabäcken bäck   Storselforsen fors
  Snoddatjärnen tjärn   Storselmyren myr
  Snotter-Anderstjärnen tjärn   Storsjökludden bergstopp
  Snottermoren terräng   Storsjökludden berg
  Snottermoren myr?   Storsjön sjö
  Snottermoren terräng   Storsjönabben udde
  Snottermortjärnen tjärn   Storskällberget höjd
  Snottermyran myr   Stor-Skällberget berg
  Snottermyran myr   Storsnappet ås
  Snottermyran myr   Storspängertjärn tjärn
  Snottermyran myr   Storstendrävjan myr
  Snottermyran myr   Storstenen sten
  Snottermyran myr   Storstenholmen holme
  Snottertjärnberget berg   Storstentjärn tjärn
  Snottertjärnbäcken bäck   Storstentjärn tjärn
  Snottertjärnen tjärn   Storströmsjömyrbäcken bäck
  Snottertjärnen tjärn   Storströmsjömyren myr
  Snödtjärnen tjärn   Storströmsjön sjö
  Sodom strandområde   Stor-Svarttjärnen tjärn
  Sollidbäcken bäck   Storsvedjan åker
  Solvik festplats   Storsvedjebacken backe
  Sparrsätra terräng   Storsävarträsket sjö
  Sparrsätrakojan koja   Stortjärn tjärn
  Spiktjärnbäcken bäck   Stortjärn tjärn
  Spiktjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Spiktjärnliden höjd   Stortjärn tjärn
  Spikudden udde   Stortjärn tjärn
  Spikutudden udde   Stortjärn tjärn
  Spikögern höjd   Stortjärnen sjö
  Spindelmyran myr   Stortjärn tjärn
  Spirtorp terräng?   Stortjärn tjärn
  Spolberget berg   Stortjärn tjärn
  Spolbäcken bäck   Stortjärn, Inre tjärn
  Spolbäcken bäck   Stortjärn, Yttre tjärn
  Spolen vik   Stortjärnberget höjd
  Spottjärnen tjärn   Stortjärnberget höjd
  Spoludden halvö   Stortjärnberget höjd
  Sprantavaberget berg   Stortjärnbrattet höjd
  Sprantavan strandområde   Stortjärnbäcken bäck
  Sprängbäcksmyran ägomark   Stortjärnbäcken bäck
  Spånbäcken bäck   Stortjärnbäcken bäck
  Spångmyran myr   Stortjärnbäcken bäck
  Spångmyran myr   Stortjärnen Saknas
  Spångmyran myr   Stortjärnkläppen höjd
  Spångmyran myr   Stortjärnliden höjd
  Spångmyran myrmark   Stortjärnmyren myr
  Spångmyran ägomark   Stortjärnmyren myr
  Spångmyran myr   Stortjärnmyrtjärn tjärn
  Spångmyran myr   Stortjärnsberget höjd
  Spångmyrbacken backe   Stor-tå vägstycke
  Spångmyrbrännet skogsmark   Stortå väg
  Spångmyrkläppen höjd   Storudden udde
  Spångudden udde   Storudden udde
  Spångåsen höjd   Storudden udde
  Spängermyran myr   Storuddforsen fors
  Spängermyran myr   Storvikbäcken bäck
  Stabbelmyran myr   Storviken vik
  Stabburliden skogsmark   Storviken vik
  Stabburlidmyran myr   Storviken vik
  Stackdalen terräng   Storviken vik
  Stackdalsgrubborna terräng   Storviken vik
  Starren strandområde   Storviken vik
  Starrhålen terräng   Storviken slåtteslägenhet
  Starrhålmyran myr   Storviken vik
  Starrmoren myr   Storviken vik
  Starrmyran myr   Storvikudden udde
  Starrmyran myr   Storvikudden udde
  Starrmyran myr   Storån del av älv
  Starrtjärnen tjärn   Storänget myr
  Starrviken vik   Storänget myr
  Starrviksmyran odling   Storänget äng
  Stavaliden skogsmark   Strandbergsheden hed
  Stavarbergmyran myr   Stranden äng
  Stavarbäcken bäck   Strandåkers heden skog
  Stavarkälen höjd   Strandåkerstjärn tjärn
  Stavarkälsmyran myr   Strandåkers tjärnen sjö
  Stavartjärnen tjärn   Stridfeldts tomten ägor
  Stavträskdammet fördämning   Strupen myrparti
  Stenavaberget terräng   Strupen del av Morarna
  Stenavan vik   Strupen myr
  Stenavanäset näs   Strupen åker
  Stenbacksberget berg   Strutbrännan backe
  Stenbacksberget berg   Struten kronopark
  Stenbacksbergsmyran myr   Struten sjö
  Stenbacksbergsmyran terräng   Struttjälen ås
  Stenbäcken bäck   Stryckan strömsträcka
  Stenbäcken bäck   Stryckan strömfåra
  Stenbäcken bäck   Stryckan dragström
  Stenbäcken bäck   Stryckan vattendrag
  Stenbäcksbrännan terräng   Stryckan Saknas
  Stendammet fördämning   Stryckberget höjd
  Stendammsforsen fors   Stryckberget höjd
  Stendammforsen fors   Stryckberget berg
  Stendiket tjärn   Stryckberget del av Åberget
  Stenflarken tjärn   Stryckbergsmyren myr
  Stenholmen holme   Stryckbergsmyren myr
  Stenholmen holme   Stryckforsberget höjd
  Stenholmen holme   Stryckforsberget berg
  Stenholmen holme   Stryckforsen fors
  Stenkläpparna höjder   Stryckforsstryckan strömfåra
  Stenliden skogsmark   Stryckforsstryckan fors
  Stenmyran myr   Stryckheden hed
  Stenmyran myr   Stryckselet sel
  Stenmyran terräng   Stryckselet sel
  Stenmyran myr   Stryckselstryckan fors
  Stenmyran terräng   Stryckåsen ås
  Stenmyran myr   Strätan myr
  Stenmyran ägomark   Strätberget berg
  Stenmyran myr   Strätet myr
  Stenmyran myr   Strätet myr
  Stenmyran, Nedre myr   Strätet myr
  Stenmyran myr   Strätet myr
  Stenmyran myr   Strätmyran slåtteslägenhet
  Stenmyrbäcken bäck   Strättjälen höjd
  Stenmyrbäcken bäck   Strättjärn tjärn
  Stenmyrkojan koja   Strättjärnen tjärn
  Stenmyrtjärnen tjärn   Strömbergsbäcken bäck
  Stenmyråsen ås   Strömsjön, Lilla sjö
  Stennäset udde   Strömsjön, Stora sjö
  Stennäset udde   Strömsjönäset udde
  Stenraningsbäcken bäck   Strömsjöån å
  Stenraningsmyran myr   Stuguliden höjd
  Stenraningstjärnen tjärn   Stuguudden udde
  Stensjöbäcken bäck   Stupmyren myr
  Stensjöbäcken bäck   Stussberget berg
  Stensjöholmarna holmar   Stussbergsbacken backe
  Stensjömyran myr   Stussbäcken bäck
  Stensjömyran myr   Stålpinntjärn tjärn
  Stensjömyrbäcken bäck   Stångnäsudden udde
  Stensjömyrheden terräng   Stämpelåsen ås
  Stensjöraningen terräng   Stödningsudden udde
  Stensjötjärnen tjärn   Stödningsviken slåtteslägenhet
  Stenskravlet strandområde   Stödningsänget slåtteslägenhet
  Stensmyran myr   Stöningsberget höjd
  Stensmyran myr   Stöningsberget, Lilla höjd
  Stensmyrraningen terräng   Stöningsbäcken bäck
  Stentjärnbäcken bäck   Stöningsliden högland
  Stentjärndammet terräng?   Sundbrännan skog
  Stentjärnen tjärn   Sundet sund
  Stentjärnen tjärn   Sundet sund
  Stentjärnen tjärn   Sundet sund
  Stentjärnkläpparna höjder   Sundet sund
  Stentjärnänget myrmark   Sundet sund
  Stenträskberget berg, triangelpunkt   Sundet sund
  Stenträskbäcken bäck   Sundet sund
  Stenträsket sjö   Sundkammen ås
  Stenträskliden skogsmark   Sundkammen grusås
  Stenträsklidmyran myr   Sundtjärn tjärn
  Stenträsktjärnen tjärn   Sundudden, Norra udde
  Stenträsktjärnen tjärn   Sundudden, Södra udde
  Stenträsktjärnen tjärn   Sundön udde
  Stenudden udde   Sundösjön binamn på Lilla Ramsjön
  Stenudden udde   Sunnansjön del av Skivsjön
  Stenudden udde   Sunnerberget höjd
  Stenudden udde   Surraningen myr
  Stenviken vik   Surraningsbäcken bäck
  Stinatjärnen tjärn   Surtjälen höjdparti
  Stinaviken vik   Surtjälen kronopark
  Stockmyran myr   Surviken vik
  Stockträsket sjö   Survikmyran myr
  Stopudden udde   Survikudden udde
  Stomdalen terräng   Svallbäcken bäck
  Stomdalsberget terräng   Svallbäcken bäck
  Stomdalsbäcken bäck   Svallbäcken bäck
  Stomnabbarna strandområde   Svallmyren myr
  Stomnabbmoren terräng   Svallmyrliden höjd
  Stora Ekträsket sjö   Svanamyren myr
  Stora o. Lilla Renträsket sjöar   Svanamyren myr
  Stora Sandsjön sjö   Svanamyrkammen ås
  Stor-Abborravan sjö   Svanamyrtjärn tjärn
  Stor-Abborrmyran myr   Svanastorliden höjd
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svanatjärn tjärn
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svanatjärn tjärn
  Storarmsjön sjö /Se   Svanatjärn tjärn
  Storaspen terräng?   Svanatjärnbäcken bäck
  Storbacken odlat område   Svanatjärnsmyren myr
  Storbacken terräng   Svanatjärnsmyren myr
  Storbacken triangelpunkt   Svanaviken vik
  Storbacken terräng   Svanavikudden udde
  Storbacken höjd   Svantjärn tjärn
  Storbacken backe   Svantjärnmyren myr
  Storbackmyran myr   Svartabborrtjärn tjärn
  Storbackänget terräng   Svartabborrtjärnen tjärn
  Stor-Bastumyran ägomark   Svartastjärn tjärn
  Storberget berg   Svartbacken höjd
  Storberget berg   Svartberget berg
  Stor-Bergmyran myr   Svartberget berg
  Storbergsmyran myr   Svartberget kronopark
  Storbergsmyran myr   Svartberget höjd
  Storbergstjärnen tjärn   Svartberget höjd
  Stor-Bjurtjärnen tjärn   Svartberget berg
  Stor-Bjännmyran myr   Svartbergvägen stig
  Stor-Bjännmyran myr   Svartbäcken bäck
  Stor-Bjännmyran myr   Svartflarken berg
  Stor-Bjärntjärnen tjärn   Svartflarken myr
  Storbjörkkläppen höjd   Svartflarkvägen väg
  Stor-Björklund terräng   Svarthålet, Lilla tjärn
  Stor-Björktjärnen tjärn   Svarthålet, Mellersta tjärn
  Stor-Blanktjärnen tjärn   Svarthålet, Stora tjärn
  Storbrobäcken bäck   Svartliden höjd
  Storbrobäcken bäck   Svartliden höjd
  Storbrånet skogsmark   Svartliden lid
  Storbrånet terräng   Svartmyrbäcken bäck
  Stor-Brännmyran myr   Svartmyren myr
  Stor-Bränntjärnsmyran myr   Svartmyren myr
  Stor-Bräntkläppen höjd   Svarttjälen höjd
  Storbrönet höjd   Svarttjälen höjd
  Stor-Bunkarholmen terräng   Svarttjälen höjd
  Stor-Byssjaträsket sjö   Svarttjälsmyren myr
  Stor-Bärmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Stor-Dalamyran myr   Svarttjärn tjärn
  Stordalmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Stordammet fördämning   Svarttjärn tjärn
  Stordammängena ägomark   Svarttjärn tjärn
  Stor-Degermyrbrännan terräng   Svarttjärn tjärn
  Stordiket bäck   Svarttjärn tjärn
  Stor-Ekträsket sjö   Svarttjärn tjärn
  Stor-Ekåtjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Storfallberget berg   Svarttjärnarna tjärnar
  Storfallberget terräng   Svarttjärnarna tjärnar
  Storfallbergstjärnen tjärn   Svarttjärnberget höjd
  Stor-Flakakläppen höjd   Svarttjärnberget berg
  Stor-Friskmyran myr   Svarttjärnberget berg
  Stor-Friskmyrtjärnen tjärn   Svarttjärnbäcken bäck
  Stor-Fräkentjärnmyran myr   Svarttjärnbäcken bäck
  Storfräskläppen skogsmark   Svarttjärnen tjärn
  Stor-Galtsjötjärnen tjärn   Svarttjärnmyren myr
  Stor-Gladatjärnen tjärn   Svarttjärnmyren myr
  Stor-Godträsket sjö   Svarttjärnsberget berg
  Stor-Granberget berg   Svartviken vik
  Storgranliden höjd   Svartviken vik
  Stor-Granmyran odling   Svartviksbäcken bäck
  Stor-Gransjömyran myr   Svartviktjärnen tjärn
  Storgroven bäck?   Svartvikudden udde
  Stor-Gränholmen holme   Svarvaråsen ås
  Stor-Gunnartjärnen tjärn   Svedjan åkerskifte
  Stor-Gålberget triangelpunkt   Svedjan åker
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Svedjan åker
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Svedjan åker
  Stor-Gåstjärnmyran myr   Svedjan åker
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Svedjan holme
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Svedjebäcken bäck
  Stor-Hamptjärnmyran myr   Svedjebäcken bäck
  Storheden terräng   Svedjebäcken bäck
  Storheden terräng   Svedjebäcksavan vik
  Storholmen holme   Svedjebäcksmyren myr
  Storholmen holme   Svedjeflarken äng
  Storholmen holme   Svedjemyren myr
  Storholmen ö   Svedjen åkermark
  Storholmen holme   Svältjärn tjärn
  Storholmen holme   Svälttjärn, Inre tjärn
  Storholmen holme   Svälttjärn, Lilla tjärn
  Storholmen holme   Svälttjärn, Yttre tjärn
  Storholmen holme   Svälttjärnbäcken bäck
  Storholmen holme   Svärjan, se Svedjan åkerskifte
  Storholmen holme   Swärja åkerskifte
  Storholmviken vik   Sågforsen binamn på Kvarnforsen
  Stor-Hornmyran myr   Sågforsen fors
  Stor-Hultberget höjd   Sågholmen holme
  Stor-Husträsket sjö   Såglägdan åker
  Stor-Hålvattnet sjö   Sällsberget Saknas
  Storhällan terräng   Sängmyran myr
  Storidumyrrinneln bäck   Sävarberget kronopark
  Stor-Jenhammaren berg   Sävartjärn tjärn
  Stor-Jenhammarsmyran myr   Sävarträsket, Lilla och Stora sjöar
  Stor-Jopptjärnen tjärn   Sävarån å
  Stor-Julmyran myr   Säviträsket sjö
  Stor-Järptjärnen tjärn   Sävjeholmarna holmar
  Stor-Kalixtjärnen sjö   Sävliden höjd
  Storkallkällmyran myrmark   Sävsjön sjö
  Storkammen terräng   Sävsjötallberget höjd
  Stor-Killingholmen holme   Sävurträsket namn på Säviträsket
  Storkludden berg   Sävurträskåsen ås
  Stor-Kläppmyran myr   Söderbäcksjön sjö
  Stor-Kläppmyran myr   Sörberget höjd
  Stor-Korbedammet fördämning   Sörgrenen del av Fäbodträsket
  Stor-Korbesjön sjö   Sör-Krokträskberget berg
  Stor-Kotjärnen tjärn   Sörlandsbäcken bäck
  Stor-Koverberget berg   Sörliden höjd
  Stor-Kroktjärnen tjärn   Sörliden binamn på Kaljeliden
  Stor-Krokvattnet sjö   Sör-Långudden udde
  Stor-Kryckeltjärnen tjärn   Sörmyren myr
  Storkvarnbrånet höjd   Sörviken vik
  Storkvarnbäcken bäck   Sötmansjön sjö
  Storkvarnbäcken bäck   Tabbasbäcken bäck
  Stor-Kvarntjärnen tjärn   Takvedaholmen holme
  Stor-Kylvikudden udde   Takvedaholmen holme
  Stor-Kåtamyran myr   Takvedholmen holme
  Storkåtatjärnen tjärn   Tallberget höjd
  Storkåtatjärnsbäcken bäck   Tallberget höjd
  Stor-Kälmyran myr   Tallberget höjd
  Storkärrmyran myr   Tallberget berg
  Stor-Lapphusliden terräng   Tallbräckan skogsparti
  Stor-Lappmyran myr   Tallbrännan höjd
  Stor-Lapptjärnen tjärn   Tallmyran åker
  Stor-Lassängesbäcken bäck   Tallmyran myr
  Stor-Lassänget myr?   Tallmyren myr
  Storliden skogsmark   Tallmyrgroven bäck
  Storliden triangelpunkt   Tallmyrheden hed
  Storliden berg   Tallstranden äng
  Storliden höjd   Talludden udde
  Stor-Lidmyran myr   Tarmraningen slåtter
  Storlidmyran terräng   Tarmänget äng
  Storlidmyran myr   Taskbladmyren myr
  Stor-Lidmyrtjärnen tjärn   Taskmyrtjärn tjärn
  Storlundsmyran terräng   Tavlan vägskäl
  Stor-Långbrännan skogsmark   Tegelugnsdalen dal
  Stor-Långtjärnen tjärn   Tegsnäsforsen fors
  Stor-Långtjärnen tjärn   Testamentet myr
  Stor-Malsjön sjö   Tippen skogshöjd
  Stormarbacken terräng   Tistelnabben udde
  Stor-Missenmortjärnen tjärn   Tjuvsnadden del av Storänget
  Stormoren terräng   Tjuvsnadden del av Storänget
  Stormoren terräng   Tjädarvinberget berg
  Stormoren myr   Tjädervinmyran myr
  Stormossan myr   Tjälen ås
  Stormossatjärnen tjärn   Tjälen ås
  Stor-Mullkälsmyran myr   Tjälen ås
  Stormyran myr   Tjälen höjd
  Stormyran myr   Tjälen höjdsträckning
  Stormyran myr   Tjälen skogsparti
  Stormyran myr   Tjälen Saknas
  Stormyran myr   Tjälmyran slåtteslägenhet
  Stormyran terräng   Tjälsmyren myr
  Stormyran myr   Tjälsmyren myr
  Stormyran myr   Tjälskryckeltjärn binamn på Tjälstjärn
  Stormyran myr   Tjälstjärn tjärn
  Stormyran myr   Tjälvholmen holme
  Stormyran myr   Tjärn tjärn
  Stormyran myr   Tjärnberget höjd
  Stormyran myr   Tjärnmyran myr
  Stormyran myr   Tjärnmyran myr
  Stormyran myr   Tjärnmyran myr
  Stormyran myr   Tjärnmyran åker
  Stormyran myr   Tjärnmyran myr
  Stormyran myr   Tjärnmyrarna myrar
  Stormyran myr   Tjärnmyrberget höjd
  Stormyran myrmark   Tjärnmyrberget höjd
  Stormyran myr   Tjärnmyrbäcken bäck
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran terräng   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyren myr
  Stormyran myr   Tjärnmyrliden höjd
  Stormyran myrmark   Tjärnmyrliden berg
  Stormyran myr   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyran terräng   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyrberget berg   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyrberget berg   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stormyrberget berg   Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
  Stormyrberget berg   Tjärnmyrtjärnbäcken bäck
  Stormyrberget berg   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Stormyrbrånet terräng   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Stormyrbrännan terräng   Tjärnskropan sänka eller dalgång
  Stormyrbrännan höjd   Tjärnskropavan vik
  Stormyrbrännan höjd   Tjärrotberget höjd
  Stormyrbäcken bäck   Tjärrotsjöberget namn på Tjärrotberget
  Stormyrbäcken bäck   Tjärrotsjön sjö
  Stormyrbäcken bäck   Tjärrotsjön sjö
  Stormyrbäcken bäck   Tjärrotänget äng
  Stormyrbäcken bäck   Tjäruländningen strandremsa
  Stormyrbäcken bäck   Tjärulänningen båtlänning
  Stormyrbäcken bäck   Tjördalen tjärdalsplats
  Stormyrbäcken bäck   Tomasbacken backe
  Stormyrbäcken bäck   Tomaskläppen berg
  Stormyrbäcken bäck   Torberget höjd
  Stormyrbäcken, se Orrmyrbäcken bäck   Torbergsmyren myr
  Stormyrbäcksberget berg   Torbergstjärn tjärn
  Stormyrdiket bäck   Torpgärdan Saknas
  Stormyrhalsen myr   Torplägdan f.d. odlad mark
  Stormyrhalsen myrmark   Torrberget höjd
  Stormyrheden terräng   Torrberget höjd
  Stormyridan utvidgning av Kamsjöbäcken   Torrberget höjd
  Stormyrkammen berg   Torrberget höjd
  Stormyrkläppen berg   Torrbergsknösen topp
  Stormyrkälen terräng   Torrbäcken bäck
  Stormyrliden skogsmark   Torrholmarna holmar
  Stormyrlidviken vik   Torrkälen berg
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Torrkälsmoren myr
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Torrliden höjd
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Torrlidmyren, Inre myr
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Torrlidmyren, Yttre myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrlidtjärn, Västra tjärn
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrlidtjärn, Östra tjärn
  Stormyrtjärnen, Inre tjärn   Torrlidtjärnsbäcken bäck
  Stormyrtjärnen, Yttre tjärn   Torrmyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrenberget topp
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrtjälsheden hed
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrtjärnsheden hed
  Stormyrtjärnen tjärn   Torrträsket sjö
  Stormyrtjärnsbäcken bäck   Torrträskselet, Nedre sel
  Stormyrudden udde   Torrträskselet, Övre sel
  Stormyrudden udde   Torsdagsmyren myr
  Stormyråsen terräng   Torsdagstjärn tjärn
  Stormyråsen terräng   Torsundet sund
  Stormyråsen skogsmark   Toskmyren myr
  Stor-Mörtträsket sjö   Toskmyrtjärn tjärn
  Stor-Mörtviken vik   Tosktjärn tjärn
  Stornabben skogsmark   Tosktjärn tjärn
  Stornabben terräng   Tosktjärnberget höjd
  Stornabben höjd   Tosktjärnbäcken bäck
  Stornabbtjärnen tjärn   Tosktjärnbäcken bäck
  Stor-Navartjärnberget berg   Tosktjärnen tjärn
  Stor-Navartjärnen tjärn   Tranuberget höjd
  Storningsberget berg   Tranumyren myr
  Storningsviken utvidgning av Sävarån   Tranumyrbäcken bäck
  Stor-Nyängestjärnen tjärn   Tranumyren myr
  Stor-Nyängestjärnen tjärn   Tranumyren myr
  Stor-Näverberget berg   Tranumyrtjärn, Lilla tjärn
  Stor-Ol-Ersmyran myr   Tranumyrtjärn, Stora tjärn
  Stor-Oxmyran myrmark   Tranuselet sel
  Stor-Oxögat tjärn   Trattdalen dal
  Stor-Pellänget ängsmark   Trebladbäcken bäck
  Stor-Petmyran myr   Trebladmorbäcken bäck
  Stor-Petmyrtjärnen tjärn   Trebladmoren myr
  Storpopen udde   Trebladmoren myr
  Stor-Ralberget triangelpunkt   Trebladmoren myr
  Stor-Ralberget berg   Trebladmyren myr
  Stor-Ramsjön sjö   Trebladmyren myr
  Stor-Ramsjön sjö   Trebladtjärn tjärn
  Storramsjön sjö /Se   Trebladtjärn tjärn
  Storraningen sank mark   Trebroarna broar
  Storraningen terräng   Trehörningsberget höjd
  Storraningen ägomark   Trehörningsmyren myr
  Storraningen terräng   Trehörningsjön sjö
  Storraningsberget berg   Trehörningstjärn tjärn
  Stor-Rengårdsmyran myr   Trehörningstjärn tjärn
  Stor-Renträsket sjö   Trehörningstjärn tjärn
  Stor-Ristjärnen tjärn   Trehörningstjärn tjärn
  Stor-Ristjärnmyran myr   Trehörningstjärnberget höjd
  Stor-Rävaholmen holme   Trehörningsån å
  Stor-Rödmossamyran myr   Trenickeåkern el. Trinickagärdan åker
  Stor-Rödmossamyran myr   Tribladbäcken bäck
  Stor-Rödfisktjärnen tjärn   Tribladmyran myr
  Stor-Rönnträskmyran myr   Tribladmyran myr
  Stor-Rönnträskmyran myr   Tribladraningen myr
  Storsanden strandparti   Trindmyran myr
  Stor-Sandsjön sjö   Trindmyran myr
  Stor-Sandsjön sjö   Trinickagärdan, se Trenickeåkern Saknas
  Stor-Sandsjön sjö   Trollberget höjd
  Stor-Sandsjön sjö   Trollberget höjd
  Storselet utvidgning av Djursjöån   Trollberget, Lilla höjd
  Storselet utvidgning av Sävarån   Trollberget, Stora höjd
  Storselet sjö   Trollberget berg
  Storselforsen fors   Trollforsen, Nedre fors
  Storselkläppen höjd   Trollforsen, Övre fors
  Stor-Sikseltjärnen tjärn   Trollforsen Saknas
  Storsjökludden berg   Trollforsholmarna holmar
  *Storsjön sjö   Trollforsholmarna holmar
  Storsjön sjö   Trollselbäcken bäck
  Storsjön sjö   Trollselbäcken bäck
  Stor-Skyttlidmoren myrmark   Trollselet sel
  Stro-Skyttlidmoren myr   Trollselet sel
  Stor-Skällberget berg   Trollselheden hedmark
  Storslätten myrmark   Trollselmyran myr
  Storslätten terräng   Trollselänget slåttesmyr
  Storsnappberget berg   Trollsjön sjö
  Stor-Spingelmyrtjärnen tjärn   Trollsjön tjärn
  Storspångmoren myrmark   Trolltjärn tjärn
  Stor-Spångmyran myr   Trolltjärn tjärn
  Stor-Starrtjärnen tjärn   Trolltjärn tjärn
  Stor-Stavarberget berg   Trolltjärnberget berg
  Storstenholmen holme   Trolltjärnbäcken bäck
  Storstenkläpparna höjder   Trolltjärnen tjärn
  Storstenmyran myr   Trolltjärnmyran myr
  Stor-Stenmyran myr   Trolltjärnviken vik
  Stor-Stensjön sjö   Trolltjärnåsen ås
  Storstentjärnen tjärn   Trybladtjärn tjärn
  Storstentjärnen tjärn   Trångsjömyrarna myrar
  Storstentjärnmyran myr   Trångsjön del av Hjukensjön
  Storstenudden udde   Trångsjöuddarna uddar
  Stor-Stenviken vik   Träskbäcken bäck
  Storstenviken vik   Träsket Saknas
  Storstenänget myrmark   Träskänget myr
  Storstråtet berg?   Trätmyran myr
  Stor-Strömsjömyran myr   Trätmyran myr
  Storströmsjömyran myr   Trätmyrbäcken bäck
  Stor-Strömsjön sjö   Trätmyrhalsen myr
  Stor-Stussberget berg o. triangelpunkt   Trättfällan åker
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Trättmyren myr
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Trätviken vik
  Storsvedjan ägomark   Tuvan holme
  Storsvedjan skogsmark   Tuvan åker
  Stor-Svälttjärnen tjärn   Tuvavaberget höjd
  Storsävarträsket sjö /Se   Tuvavabäcken bäck
  Storsävarträsket sjö   Tuvbäcksberget höjd
  Storsävarträsket sjö   Tuvdalen dalgång och bäck
  Storsävarträsket sjö   Tuvflarken äng
  Stor-Tallberget berg   Tuvflarken äng
  Stortallkläppen höjd   Tuvkärrbäcken bäck
  Stor-Tallkläppen höjd   Tuvkärret sank myr
  Stortjärnberget berg   Tuvtjärn tjärn
  Stortjärnberget berg   Tuvtjärn tjärn
  Stortjärnberget terräng   Tuvtjärnen tjärn
  Stortjärnberget berg   Tvagaliden höjd
  Stortjärnbrattet höjd?   Tvillviken vik
  Stortjärnbäcken bäck   Tvillviken vik
  Stortjärnbäcken bäck   Tvåbromyren myr
  Stortjärnbäcken bäck   Tvåskrindmyren myr
  Stortjärnbäcken bäck   Tvåskrindmyrtjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Tvåträdholmen holme
  Stortjärnen tjärn   Tvärliden, Lilla höjd
  Stortjärnen tjärn   Tvärliden, Stora höjd
  Stortjärnen tjärn   Tvärlidmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Tvärlidmyrtjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Tvärträskmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Tvärån å
  Stortjärnen tjärn   Tvärån å
  Stortjärnen tjärn   Tväråträsket sjö
  Stortjärnen tjärn   Tåvägen väg
  Stortjärnen tjärn   Tällberget höjd
  Stortjärnen tjärn   Tällberget berg
  Stortjärnheden skogsmark   Tällkälen berg
  Stortjärnkläppen terräng   Tällkälsmyren myr
  Stortjärnmyran myr   Tällnäsavan vik
  Stortjärnmyran myr   Tällnäsberget höjd
  Stor-Tjärnmyrtjärnen tjärn   Tälltjälen höjd
  Stor-Torbergsmyran myr   Tälltjälen, Södra höjd
  Stor-Torrbergsknösen höjd   Tälltjälsbäcken bäck
  Stor-Torrbergsknösen berg   Tälltjälsmyren myr
  Stor-Torrbergsknösen berg   Tällträskbäcken bäck
  Stor-Tranumyrtjärnen tjärn   Tällträskbäcken bäck
  Stor-Trollberget berg   Tällträsket sjö
  Stor-Tvärliden höjd   Tällträsket sjö
  Stor-Tällkälmyran myr   Tälludden udde
  Storudden holme   Tällvasstjärn tjärn
  Storudden udde   Udden udde
  Storudden udde   Udden udde
  Storudden udde   Uman älv
  Stor-Umtjärnen tjärn   Uman binamn på Umeälven
  Stor-Vattumyran myr   Ume älf älv
  Storvikbäcken bäck   Umeälven älv
  Storviken vik   Umsjöberget höjd
  Storviken vik   Umsjöholmen holme
  Storviken vik   Umsjökammen ås
  Storviken vik   Umsjöliden höjd
  Storviken mark? (f.d. vik)   Umsjömyren myr
  Storviken vik   Umsjön sjö
  Storviken vik   Umsjön sjö
  Storviken vik   Umsjötjärn tjärn
  Storvikgärdan odling   Umtjärn tjärn
  Storvikmyran myr   Umtjärnmyren myr
  Storvikmyran myr   Utan änget slåtteslägenhet
  Storviktjärnen, Norra tjärn   Utgruvetjärn tjärn
  Storviktjärnen, Södra tjärn   Utlandsmyren myr
  Storvikudden udde   Utlandstjärn, Inre tjärn
  Storvikudden udde   Utlandstjärn, Yttre tjärn
  Storvikudden udde   Utterholmen holme
  Stor-Åberget berg   Utterselet sel
  Stor-Åbergstjärnen tjärn   Utterselforsen fors
  Stor-Åmynnholmen holme   Uttersjön sjö
  Stor-Åmyran myr   Uttersjösundet sund
  Storån del av Umeälven   Uttertjärn tjärn
  Stor-Älgtjärnen tjärn   Vadmyra myr
  Storängeshalsen terräng   Vadmyrberget höjd
  Storänget ägomark   Vadmyrberget berg
  Storänget odlat område   Vadmyrbäcken bäck
  Storänget mark   Vadmyrbäcken bäck
  Stralsundet sund   Vadmyren myr
  Stranden ägomark   Vadmyrliden höjd
  Stranden delvis odlat strandområde   Vadmyrliden kronopark
  Stranden strandområde   Vadmyrliden skogstrakt
  Strandheden skogsmark   Vadmyrlidvägen väg
  Strandåkerstjärnen tjärn   Vadmyrraningen myr
  Strandänget sank mark   Valbrönet höjd
  Strandänget strandområde   Vallen ängar
  Strupen terräng   Valtjärn tjärn
  Strupen ägomark   Valtjärnbäcken bäck
  Strupkammen höjd   Valviken vik
  Strupkläppen höjd   Valviken vik
  Strutbrännan skogsmark   Valvkälen berg
  Strutbäcken bäck   Valvtjälen höjd
  Struten sjö   Valvkälsgrusgropen grusgrop
  Strutkälen skogsmark   Vargbäcken bäck
  Strutudden udde   Vargstubäcken bäck
  Strutviken vik   Vargstugdörren sund
  Stryckan bro   Vargstugheden hed
  Stryckberget berg o. triangelpunkt   Vargstugkläppen höjd
  Stryckberget berg   Vargstuliden skogstrakt
  Stryckforsberget berg   Vargstugmyren myr
  Stryckforsberget berg   Vargstugtjärn, Nedre tjärn
  Stryckforsstryckan fors   Vargstugtjärn, Övre tjärn
  Stryckforsstryckan fors   Vassudden udde
  Stryckheden hed   Vattuledningskläppen höjd
  Stryckmyran myr   Vattumyren myr
  Stryckselet sel   Vattumyrtjärn tjärn
  Stryckselstryckan strömfåra?   Vattutjärn tjärn
  Stryckån å   Vattutjärnsbäcken bäck
  Stryckåsen terräng   Vattutjärnstjälen höjd
  Strängmyran myr   Vedberget höjd
  Sträntan myrmark   Vedmyren myr
  Sträntan ägomark   Velpnäsudden udde
  Stränttjärnen tjärn   Viberget berg
  Strätbäcken bäck   Viberget höjd
  Strätbäcken bäck   Viberget höjd
  Strätbäcken bäck   Vibergvägen väg
  Strätena myrmark   Vidbäcken bäck
  Strätena terräng   Vidbäcken, Lilla bäck
  Strätet mark   Vidbäcksavan vik
  Strätet mark   Vidbäcksliden höjd
  Strätet terräng   Vidbäcksliden, Yttre höjd
  Sträthalsarna terräng   Vidbäcksmyren myr
  Strätkälen skogsmark   Vidbäckssnuten udde
  Strätmyran myr   Vidbäcksstranden, Norra strandremsa
  Strättjärnen tjärn   Vidbäcksstranden, Södra strandremsa
  Strömhällan strandområde   Vidbäcksträsket, Inre sjö
  Strömudden udde   Vidbäcksträsket, Inre sjö
  Stubbraningen ägomark   Vidbäcksträsket, Yttre sjö
  Stuguliden skogsmark   Vidbäcksträsket, Yttre sjö
  Stuguudden udde   Vidmyrbäcken bäck
  Stussbäcken bäck   Vidmyren myr
  Stussmyran myr   Vidmyrliden höjd
  Stussmyrmoren myrmark   Vidstrandnästjärn tjärn
  Stämpelåsen ås   Vidstrandsnästjärnen sjö
  Stämpelåskojan koja   Vikheden hed
  Stönningsbäcken bäck   Viklundsheden hed
  Stönningsbäcken bäck   Villmyren myr
  Stönningsliden skogsmark   Villmyrtjärn tjärn
  Stönningsliden skogsmark   Villsjöbäcken bäck
  Stöttingbrånet skogsmark   Villsjömyren myr
  Stöttingbrånskläppen höjd   Villsjön sjö
  Sumpmyran myr   Villsjöudden udde
  Sundbacka ägomark   Villåsmyren myr
  Sundbrännan skogsmark   Vinberget höjd
  Sundet vik   Vinbergmyren myr
  Sundet sund   Vindelälven älv
  Sundet sund   Vindeln älv
  Sundet udde   Vindelälven delvis å
  Sundkammen näs   Vintertjärnen tjärn
  Sundkammen landtunga   Vintertjärn tjärn
  Sundlingsmyran ägomark   Vintertjärnsberget berg
  Sundmyran myr   Vintervägaviken vik
  Sundtjärnen tjärn   Vintervägsmyren myr
  Sundudden udde   Vintervägsmyren myr
  Sundö ägomark   Vintertjärn tjärn
  Sunnansjön sjö   Vintertjärnberget höjd
  Sunnerberget berg   Vintertjärnen tjärn
  Surgroven vik   Vintjärn tjärn
  Surkälen skogsmark   Vintjärn tjärn
  Surkälen skogsmark   Vintjärnbrånet bränna
  Surkälen skogstrakt /Se   Vintjärnbrännan höjd
  Surkälsmyran terräng   Vintjärnbrännan bränna
  Surviken vik   Vintjärnen tjärn
  Surviken vik   Vintjärnsbäcken bäck
  Survikmyran myr   Vintjärnsmyran myr
  Survikudden udde   Viroix»-tjärnen tjärn
  Svallbäcken bäck   Virostjärnen tjärn
  Svallbäcken bäck   Vitbacknäset udde
  Svallbäcken bäck   Vitbackviken vik
  Svallet terräng   Vitheden hed
  Svallmyran myr   Vithedmyren myr
  Svallmyrbäcken bäck   Vitkammen ås
  Svallmyrbäcken bäck   Vitmjölan backe
  Svallmyrliden skogsmark   Vitmossahällan klipphälla
  Svanabrännan skogsmark   Vitmyrberget höjd
  Svanaliden terräng   Vitmyrberget berg
  Svanamyran myr   Vitmyren myr
  Svanamyran myr   Vitstarrmyran myr
  Svanamyrbäcken bäck   Vitstarrmyran myr
  Svanamyrnäset skogsmark   Vitstarrmyren myr
  Svanamyrtjärnberget berg   Vittjärn tjärn
  Svanamyrtjärnen tjärn   Vittjärn tjärn
  Svanatjärnbrännan höjd   Vittjärnbäcken bäck
  Svanatjärnbäcken bäck   Vittjärnliden höjd
  Svanatjärnen tjärn   Vittjärnlidhässjeslyet myr
  Svanatjärnen tjärn   Vivismyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Vånbladviken vik
  Svanatjärnen tjärn   Vånmyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Vårsttjärn tjärn
  Svanatjärnmyran myr   Våttetjärn tjärn
  Svanatjärnmyran myrmark   Våttetjärnstjälen höjd
  Svanaviken vik   Vägsjön sjö
  Svanavikudden udde   Wälfvingmyren slåtteslägenhet
  Svantjärnen tjärn   Vällingtjärn tjärn
  Svantjärnmyran myr   Vällingtjärnsbäcken bäck
  Svartabborrtjärnen tjärn   Vällingtjärnsheden hed
  Svartasmyran myr   Välvberget höjd
  Svartasmyrberget berg   Välvbergsmyren myr
  Svartastjärnbäcken bäck   Välvholmen holme
  Svartastjärnen tjärn   Välvmyrarna myrar
  Svartbacken terräng   Välvmyrberget höjd
  Svartbastun bastu?   Välvmyren myr
  Svartbäcken bäck   Välvmyren myr
  Svartbäcken bäck   Välvtjälen höjd
  Svartbäcken bäck   Välvtjärn tjärn
  Svartflarken terräng   Vänforsen fors
  Svarthålet terräng   Västerbäcken Saknas
  Svartkläppen höjd   Västerviken vik
  Svartkläppen höjd   Västeråssjön sjö
  Svartkälen terräng   Västomforsen åker
  Svartkälen terräng   Västomån del av by
  Svartkälen skogsmark   Västomån åker
  Svartkälsmyran terräng   Västraavan dle av Långträsket
  Svartkälstjärnbäcken bäck   Västrakläppen backe
  Svartkälstjärnen tjärn   Västreliden höjd
  Svartliden skogsmark   Västre-Skärträsket sjö
  Svartliden skogsmark   Ytterholmen del av holme
  Svartlidänget myrmark   Ytterliden höjd
  Svartmyran myr   Ytterliden höjd
  Svartmyran terräng   Yttermyren myr
  Svartmyran myr   Ytterselet spakvatten
  Svartmyran myr   Ytterselsänget slåtteslägenhet
  Svartromyran myr   Yttersjöberget höjd
  Svartron vik   Yttersjöbäcken bäck
  Svartskomyran myr   Yttersjökläppen höjd
  Svarttjärnberget höjd   Yttersjön sjö
  Svarttjärnbäcken bäck   Yttersjötjärn tjärn
  Svarttjärnbäcken bäck   Ytterstmyren binamn på Kyrkmyren
  Svarttjärnberget berg   Ytterstsjömyren myr
  Svarttjärnbäcken bäck   Ytterträsket sjö
  Svarttjärnbäcken bäck   Ytterstraningen äng
  Svarttjärnen tjärn   Ytterstsjön del av Stora Sandsjön
  Svarttjärnen tjärn   Ytterstsjöviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Yttre-Fjälabodtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Yttre-Kroktjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Yttre-Långudden Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Yttrelobb udde
  Svarttjärnen tjärn   Zakristjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Åbacken sluttning
  Svarttjärnen tjärn   Åberget höjd
  Svarttjärnen tjärn   Åberget höjd
  Svarttjärnen tjärn   Åbergstjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Åbrännberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Ågern grunt område
  Svarttjärnen tjärn   Åhedbäcken bäck
  Svarttjärnmyran myr   Åhedbäcken bäck
  Svarttjärnmyran myr   Åheden skog
  Svarttjärnvalen terräng   Åheden hed
  Svarttjärnängena terräng   Åheden hed
  Svartvikbäcken bäck   Åheden kronopark
  Svartviken vik   Åkerbacken backe
  Svartviken vik   Åkerberget höjd
  Svartviken vik   Åkergärdet slåttesland
  Svartviktjärnen tjärn   Åkerholmen holme
  Svartvikudden udde   Åkerholmen holme
  Svartåsen höjd, triangelpunkt   Åkerholmen holme
  Svarvarmyran terräng   Åkerholmen holme
  Svedjan ägomark   Åkerholmen holme
  Svedjan ägomark   Åkerholmen holme
  Svedjebäcken bäck   Åkermyren myr
  Svedjebäcken bäck   Åkermyren myr
  Svedjebäcksavan vik   Åkern, Gamla område
  Svedjenabben höjd?   Åkerudden udde
  Svedjeviken vik   Åkerudden udde
  Svedskalltjärnen tjärn   Åkerviken vik
  Svinudden udde   Åkerön holme
  Synkmyran myr   Åkerön ö
  Sågbygget terräng   Ålidberget topp
  Sågbäcken bäck   Ålidbäcken bäck
  Sågbäcken bäck   Åliden höjdsträcka
  Sågdammet fördämning   Åliden höjdparti
  Sågforsen fors   Åliden höjd
  Sågholmen holme   Ålidforsen fors
  Sågkläppen höjd   Åman kronopark
  Sågplatsen terräng   Åman å
  Sågtjärnen tjärn   Åman bäck
  Sågtjärnen tjärn   Åmkammen ås
  Säfvarelf, se Sävarån å   Åmlidberget berg
  Sängmyran myr   Åmliden höjd
  Sävartjärnen tjärn   Åmliden skog
  Sävarån å   Åmlidmyran myr
  Sävarån å   Åmselet sel
  Sävarån å   Åmtjärn tjärn
  Sävarån å   Åmtjärn tjärn
  Sävaråänget ängsmark   Åmträsket sjö
  Sävarängestjärnen tjärn   Åmträsket sjö
  Sävaränget myrmark   Åmyrbäcken bäck
  Sävjeholmarna holmar   Åmyren myr
  Sävjeviken vik   Åmyren, Lilla myr
  Sävliden terräng   Åmyren, Lilla myr
  Sävsjöbäcken bäck   Åmyren, Stora myr
  Sävsjöbäcken bäck   Åmyren, Södra myr
  Sävsjöliden terräng   Ån älv
  Sävsjön sjö   Ån Saknas
  Sävurträskbäcken bäck   Ånbäcken bäck
  Sävurträsket sjö   Ånäset landtunga
  Sävurträskmyran terräng   Ånässjön sjö
  Sävurträskåsen terräng   Årdermyren myr
  Sävöliden höjd   Åskbräntet avbränt skogsområde
  Söamyran myr   Åströms dammen damm
  Söamyrbäcken bäck   Åtmyrberget höjd
  Söamyrtjärnarna tjärnar   Åtmyrberget kronopark
  Söamyråsen höjd   Åtmyren myr
  Söderbäcken bäck   Åtmyrsjön sjö
  Söderbäcksjön, se Gebönsjön sjö   Åtmyrån å
  Söderbäckssjön sjö   Älgselet sel
  Söderbäckssjön sjö   Älgtjärn tjärn
  Söderviken vik   Älgtjärn, Lilla tjärn
  Södra Sävsjömyran myr   Älgtjärnbäcken bäck
  Söravan vik   Älgtjärnheden hed
  Söravan vik   Älgtjärnmyren myr
  Sörberget terräng   Ängesbäcken del av Hömyrbäcken
  Sör-Bjärnmyrtjärnen tjärn   Ängesmyren myr
  Sörbäcken bäck   Ängesmyrtjärn tjärn
  Sör-Fjärmyran myr   Ängesselet sel
  Sör-Forsberget berg   Ängeskälen berg
  Sör-Galtsjöliden terräng   Ängestjälen höjd
  Sör-Klarvattutjärnberget berg   Ängestjärn tjärn
  Sör-Korbeberget berg   Ängestjärn tjärn
  Sör-Kroksjötjärnmyran myr   Ängestjärn tjärn
  Sör-Krokträskberget berg   Änget slåtteslägenhet
  Sörlandsbäcken bäck   Änget, Nedi åkermark
  Sörliden terräng   Änget nedå ån åkermark
  Sör-Lidtjärnen tjärn   Äppelmyren myr
  Sör-Långudden udde   Äxinghålet äng
  Sör-Mattisbrännan terräng   Öberget berg
  Sörmoren myrmark   Öberget höjd
  Sörmorkläpparna höjder   Ögelsundet sund
  Sör-Mossarotträskberget berg   Ögern grund
  Sörmyran myr   Ögern holme
  Sörmyran ägomark   Öggärdan odling
  Sör-Renmyrtjärnen tjärn   Ökberget höjd
  Sör-Rismyran myr   Ökbäcken bäck
  Sörsjön del av Maltträsket   Ökbäcken bäck
  Sör-Strutbrännan skogsmark   Ökbäcken bäck
  Sör-Strutbrännan terräng   Ökbäcken bäck
  Sörtjärnen tjärn   Ökbäcksbacken backe
  Sörtorp, Norra ägomark   Ökbäcksgärdan åkerskifte
  Sör-Tällkälen berg   Ökbäcksgärdan åker
  Sör-Tällkälen skogsmark   Ökbäcksgärdan del av åkerareal
  Sör-Vidbäcksliden skogsmark   Ökmyren myr
  Sörviken vik   Ökvattnet sjö
  Söråkersbäcken bäck   Ömansgärdan åker
  Sör-Åträsk terräng?   Ön vanliga namnet på Granön
  Tabbasbäcken bäck   Östermyren myr
  Takvedaholmen holme   Östermyrtjärn tjärn
  Takvedamyran myr   Östersjöberget höjd
  Tallberget berg   Östersjöberget berg
  Tallberget berg   Östersjömyran myr
  Tallberget berg   Östersjömyren myr
  Tallberget berg   Östersjön sjö
  Tallberget berg   Östersjön sjö
  Tallbräckan terräng   Östersjön sjö
  Tallbrännan terräng   Östersjön del av Åmträsket
  Tallmyran myr   Östersjön sjödel
  Tallmyran myr   Östersjöviken vik
  Tallmyran myr   Östersjöviken vik
  Tallmyran ägomark   Österåman del av sjö
  Tallmyran myr   Österåman Saknas
  Tallmyran myr   Östra Fjälabodtjärnen, se Yttre-Fjälabordtjärnen Saknas
  Tallmyran myr   Östre-Skärträsket sjö
  Tallmyran myr   Övermyran myr
  Tallmyran myr   Överselet spakvatten
  Tallmyran myrmark   Överste tjärn tjärn
  Tallmyran myr   Överstitjärn tjärn
  Tallmyran myr   Övre-Forsen Saknas
  Tallmyrbäcken bäck   Övreheden tallhed
  Tallmyrgroven bäck   Övre-Holmen holme
  Tallmyrheden hed   Övrelobb udde
  Tallnabben strandområde   Övremyren myr
  Tallstranden odling   Övretjärn tjärn
  Talludden udde   Övretjärn del av Tjärnmyrtjärnarna
  Talludden udde   Övre-Trollforsen fors
  Tallängena terräng    
  Tallänget terräng    
  Tarmänget myr    
  Tavelsjöbrånet terräng    
  Tegelugnsdalen strandparti    
  Tegsängesbäcken bäck    
  Tegsänget terräng    
  Teklaudden udde    
  Texlomyran myr    
  Timmerbrännan terräng    
  Tisdagsmyran myr    
  Tisdagsmyrberget berg    
  Tistelnabben terräng    
  Tjocknäsmyran myr    
  Tjocknäsudden udde    
  Tjädarmyran terräng    
  Tjädarvinmyran myr    
  Tjäderberget berg    
  Tjädermyran myr    
  Tjädervinberget berg /Se    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbrännan skogsmark    
  Tjärnen på berget tjärn    
  Tjärnen under berget tjärn    
  Tjärnen vid kärrvägen tjärn    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran terräng    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrberget berg    
  Tjärnmyrbrånet höjd?    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrhalsen myr    
  Tjärnmyrheden terräng    
  Tjärnmyrholmen myrholme    
  Tjärnmyrkullarna kullar    
  Tjärnmyrliden höjd    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärrotsjöberget berg    
  Tjärrotsjöbäcken bäck    
  Tjärrotsjön sjö    
  Tjärrotänget terräng    
  Tjärulänningsmyran myr    
  Tobiasmyran myr    
  Tobäcken bäck    
  Tobäcken bäck    
  Toen terräng    
  Toktjärnen tjärn    
  Tomasbacken backe    
  Tomtebo terräng    
  Tomyran terräng    
  Torberget höjd    
  Torbergsbäcken bäck    
  Torbergstjärnen tjärn    
  Torpet ägomark    
  Torpet delvis odlat område    
  Torpgärdan terräng    
  Torrberget berg    
  Torrberget berg    
  Torrberget berg    
  Torrberget terräng    
  Torrbergsmyran myr    
  Torrbergsmyran ägomark    
  Torrholmarna holmar    
  Torrkälen terräng    
  Torrkälen skogsmark    
  Torrkälen berg    
  Torrkälen terräng    
  Torrkälen terräng    
  Torrkälsheden skogsmark    
  *Torrkölsheden skogsområde    
  Torrlidbäcken bäck    
  Torrlidbäckbrännan skogsmark    
  Torrlidmyran myr    
  Torrmyran myr    
  Torrmyran myr    
  Torrmyrbrännan höjd    
  Torrmyrbrännan terräng    
  Torrmyrtjärnarna tjärnar    
  Torr-Renberget berg    
  Torrträsket sjö    
  Torrträskholmen holme    
  Torsdagsbrännan skogsmark    
  Torsdagstjärnen tjärn    
  Torsundet terräng    
  Torvbäcken bäck    
  Toskbladmyran myr    
  Toskgrubban tjärn    
  Toskmyran myr    
  Tosktjärnberget terräng    
  Tosktjärnbäcken bäck    
  Tosktjärnbäcken bäck    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Totallslägdmyran myr    
  Tranmyran myr    
  Tranmyrbäcken bäck    
  Tranuberget berg    
  Tranumyran myr    
  Tranumyran myr    
  Tranumyran myr    
  Tranumyrbäcken bäck    
  Trattdalen standparti    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningsberget berg    
  Trehörningsbäcken bäck    
  Trehörningsbäcken bäck    
  Trehörningsheden skogsmark    
  Trehörningsholmen holme    
  Trehörningsmyran myr    
  Trehörningsjön sjö    
  Trehörningsjön sjö    
  Trehörningssjön sjö    
  Trehörningsjön sjö /Se    
  Trehörningssundet sund    
  Trehörningstjärnberget terräng    
  Trehörningstjärnberget berg    
  Trehörningstjärnbäcken bäck    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  Trehörningstjärnheden terräng    
  Trehörningsån å    
  Tribladbäcken bäck    
  Tribladbäcken bäck    
  Tribladmorbäcken bäck    
  Tribladmoren ägomark    
  Tribladmoren myrmark    
  Tribladmyran myr    
  Tribladmyran myr    
  Tribladmyran myr    
  Tribladmyran myrmark    
  Tribladraningen myr    
  Tribladtjärnberget berg    
  Tribladtjärnbäcken bäck    
  Tribladtjärnen tjärn    
  Tribladtjärnen tjärn    
  Trillarmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyrheden skogsmark    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindtjärnmyran myr    
  Trindudden udde    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollbergsholmen holme    
  Trollforsholmarna holmar    
  Trollkläppen terräng    
  Trollselbäcken bäck    
  Trollselet sel    
  Trollselheden skogsmark    
  Trollsellund skogsmark    
  Trollselmyran myr    
  Trollselänget mark    
  Trollsjömyran ägomark    
  Trollsjömyrbäcken bäck    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön sjö    
  Trolltjärnberget berg    
  Trolltjärnbäcken bäck    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnmyran myr    
  Trolltjärnåsen skogsmark    
  Trångselholmen holme    
  Trångselkläppmyran myr    
  Trångselsforsen fors    
  Trångsjömyran myr    
  Trångsjön sund    
  Trångsjöudden udde    
  Träskbäcken bäck    
  Träsket ägomark    
  Träskmyran myr    
  Träskänget terräng    
  Trätmyran myr    
  Trätmyran terräng    
  Trätmyran myr    
  Trätmyrbäcken bäck    
  Trätmyrhalsen myr    
  Trättfällan ägomark