ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vilhelmina socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 1590
    Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
    Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
    Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
    Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
    Sagesmän förteckning Afvafjället, se Aujevarto Saknas
    Afvasjö by Afvasjön sjö
    Afvasjö by Aha vik (sjö)
    Andersmark gårdar Aha vik (sjö)
    Anevare, se Onne Anevare, Stuore A. Saknas Ahansåle holme
    Atjik(en), se Atjke Saknas Ahasjön, se Aha Saknas
    Atjke gd Ahhan vik
    Aujere by Ailesasi bergås
    Aujere by Ailesj(aure), se Äjles-jäure Saknas
    Auvjere Saknas Ajlesase bergås
    Avasjö by (*)Ainalatjåkko, se Jille-Skarjeke Saknas
    Avasjö by Ajnandurren-jäure, se Durren-jäure Saknas
    Bakto by Ainantjakk, se Ajnantjåkke, Ajngeletjåkke Saknas
    Bergland, se Rampele Saknas Ajnantjåkke fjällparti
    Betske by Ajnantjåkke fjällhöjd
    Blaikliden gårdar Ajngelendurre pass
    Blomsterdalen, se Blomstere Saknas Ajngelendurren-jokke bäck
    Blomstere gårdar Ajngelentjåkke berg
    Boan gd Akantjakk, se Akkantjåkke Saknas
    Borka, se Bårka Saknas Akkanluokte vik
    Bångnäs by Akkannjuöna halvö
    Bårka gårdar Akkantjåkke berg
    Bäckstrand gd Akkanåjve fjällparti
    Bäsksele by Anevare, se Stuore Anevare Saknas
    Bäsksjö, se Bätskere-byne Saknas Angeliksbäcken, se Fatnojokke Saknas
    Bätskere-byne by Annastejnenjokke bäck
    Dainanäs, se Stuore-Doåjneren-spittje Saknas Annastejnenjokke bäck
    Dainasjö, se Doåjneren-spittje Saknas Aran-jäure sjö
    Dajkanluokte gårdar Areh-jokke å
    Dajkanvik, se Dajkanluokte Saknas Arehjåppe ås
    Dikanäs, se Gajka Saknas Arehjäure sjö
    Djupdal, se Bakto by Arehtjålt bergknallar
    Doris, se Doåres Saknas Arehtjålte bergknall
    Doåres by Arehtjålte fjäll
    Doåjneren-spittje gd Arioppen berg
    Fapme kapell Aronsjöliden, se Batjan-gieles Saknas
    Fapmen-spittje gård(ar) Aronsjön, se Aran-jäure Saknas
    Fatjere, se Fätjere Saknas Ase ås
    Fatmonakk gårdar Atjanbuona, se Atjanbåune Saknas
    Fatmonakk kapell Atjanbåune fjällknall
    Fatsjöluspen, se Luspen-spittje Saknas Atjanbåune bergparti
    Fätjere gårdar Atjan-jella dalgång
    Fättjaur, se Fätjere Saknas Atjan-jellajokke bäck
    Gajhreke by (gdar) Atjan-jokke bäck
    Gajka by Atjantjåkke fjällhöjd
    Giddes, se Jidde Saknas Atjantjåkke bergspets
    Gieles gd (lägenhet) Atjiken, se Atjke Saknas
    Grannäs, se Grän-nese Saknas Atjke sjö
    Gielas, se Gieles Saknas Atjkegieles ås
    Grotejäure gårdar Aujere sjö
    Grundfors, se Rajkebakte Saknas Aujere sjö
    Gruonen-latte gd Aujerenbliehreke sjö
    Grytsjö, se Grotejäure Saknas Aujevarto berg
    Gråtanliden, se Gråtere-byne Saknas Aujevarton-lolelts-jokke bäck
    Gråtere-byne gårdar Aunejaure, se Aunerejäure Saknas
    (Gränberget), se Gränbirjen-spittje Saknas Aunejaure sjö
    Gränbirjen-spittje gårdar Aunere fjäll
    Grän-nese gårdar Aunerejokke bäck
    Grönfjäll, se Gruonen-latte Saknas Aunerejokke bäck
    Gubbsjö gd Aunerejäure sjö
    Handsktummen gårdar Aunerejäure sjö
    Hansbo, se Skuöpe Saknas Aunerenbliehreke tjärn
    Heligfjäll, se Äjlesvarto Saknas Aunerentjåkke fjäll
    Henriksfjäll, se Onne Tjietale Saknas Aunevare, se Aunerentjåkke Saknas
    Holmen gd Aunevare fjäll
    Hornsjö gårdar Autiojaur, se Autjojäure Saknas
    Iliden, se Skale Saknas Autjenjillitjen-jokke bäck
    Javvotje viste Autjojaur sjö
    Jerfsjön, se Järvare-byne Saknas Autjojäure sjö
    Jidde gårdar Autjojokke bäck
    Järvare-byne by Autjojäure sjö
    Kittelfjäll, se Tjietele Saknas Autjoklimpen berg
    Klimpe gd Autjoklimpen fjäll
    Krime gårdar Autseje fjäll
    Krutberg by (gdar) Autsuje berg
    Kullen gd Autsåive berg
    Kultsjölandet, se Valle Saknas Avasjön sjö
    Lateke by Bajme berg
    Latikberg, se Lateke Saknas Bak-Dajnan, se Mietje-Doåjnere Saknas
    Liden, se Lole-Sjkikken-byne Saknas Bakto berg
    Lite by Baktoberget berg
    Litsjönäs, se Lite by Balkesbårke dalgång
    Lole-Sjkikken-byne gårdar Balkesbårken-jokke bäck
    Luspe gårdar (by) Balltikken berg
    Luspen, se Skansenluspe Saknas Balltikken berg
    Luspen-spittje gårdar Balteke berg
    Löfberg by Balteke sjö
    Löfberg gårdar (by) Baltekjokke bäck
    Lövberg by Batjan-gieles ås
    Malgonäs by Bejtsetjenjuöne fjällparti
    Malko-njuöna by Bellietjåkko, se Bielletjåkke Saknas
    Marsliden, se Rope Saknas Bergsjöfjället, se Vuöle-Saksenvarto Saknas
    Marsluokten-spittje by (gdar) Bielite sjö
    Marsvik, se Marsluokten-spittje Saknas Bielletjåkke fjällparti
    Matsdal, se Gajhreke Saknas Bielteke bergparti
    Mesjö by Bielteke bergknall
    Mietskeke gd Biessegieles ås
    Mohkke ort Bietsekesälma fjälltröskel
    Mäuva by Bieurejokke bäck
    Nassjo gårdar Bieurejäure sjö
    Nassjo Saknas Bieurevakken-jokke bäck
    Norrbäck gårdar Bieureviele fjäll
    Näsna by Bijjebliehreke sjö
    Nästansjö by Bijjeblieke myr
    Olofsbäck gd Bijje-Fäskon-jäure sjö
    Onne Anevare gårdar Bijje-Gajlan-jäure sjö
    Onne Tjietele by Bijjelite sjö
    Rajkebakte gårdar Bijje-Rantsere sjö
    Rampele gårdar Bijje-Saksen berg
    Rope gårdar Bijjesovven sel
    Roåvvo by Bijjesovven sel
    Råsele by Bijje Sovven sel
    Saksnese by Bijje-Vapste sjö
    Sandvik gd Bjurviken vik
    Saxnäs, se Saksnese Saknas Blackfjället fjäll
    Siksjö, se Tjuoutjejäuren-byne Saknas Blaikfjället fjäll
    Siksjönäs, se vitseren-byje Saknas Blaikliden, se Blajkejn-bieihpiele Saknas
    Sjulemarke gårdar Blajkeje fjäll
    Sjulsmark, se Sjulemarke Saknas Blajkejn-bieihpiele skogsås
    Sjöberg, se Gränbirjen-spittje Saknas Blattjet berg
    Skale gårdar Bleriken, se Bliehreke Saknas
    Skansen-byne (by) gdar Bletiken sjö
    Skansenluspe gårdar Bletjevajja dalgång
    Skansnäs, se Skansen-byne Saknas Bletjevajjan-jokke bäck
    Skarja-latte, se Saksnese Saknas Bliehreke sjö
    Skarpmyrberget gårdar Bliehreke sjö
    Skuöpe gd Bliehreke sjö
    Staburnäs, se Stappe Saknas Bliehreke sjö
    Stalon by Bliehreken-jokke bäck
    Stappe gd Blickegasken-jokke bäck
    Stornäs, se Nassjo Saknas Blätjberget berg
    Storvallen, se Stuor-auje Saknas Blättjeten berg
    Stuor-auje gd Bollvattn(et), se Bålvet Saknas
    Stuore Anevare gårdar *Boloasi, se Äjnebåune Saknas
    Stuore-Doåjneren-spittje gd Boloasi, se Båuloase berg
    Svalko gårdar Borase ås
    Svallgonäs, se Svalko Saknas Borejokke bäck
    Svartberg gdar Borejokke, se Klipen-jokke Saknas
    Tjiele by Borejokke bäck
    Tjietele by Borejokke bäck
    Tjire gårdar Boren-jokke, se Klipen-jokke Saknas
    Tjireje by Borgafjällen fjäll
    Tjittele, se Tjietele Saknas Borkafjället, se Bårkanvare Saknas
    Tjäl, se Tjiele Saknas Borkajaure, se Bårkajäure Saknas
    Tjuoutjejäuren-byne by Boåjmehtjålte bergknall
    Tjäpsgieles lägenhet Boåjmåtje berg
    Tresund by Boåjmåtje fjällhöjd
    Tvärån Saknas Boåjtelsguöutele platå
    Vallen gd Boåjtels-jokke bäck
    Valle gd Boåjtels-jåppe berg
    Vikbodarna gårdar Boåjtels-jäure sjö
    Vilhelmina kyrkby och sn Boåjtels-jäure sjö
    Vitseren-byje by Boåstojokke, se Böstejokke Saknas
    Voåltjere by och socken Boåtsojåjje fjällhöjd
    Vueltjere Saknas Bredviksmyran myr
    Vuoltja samhälle Bråntso fjäll
    Vuöleliten-spittje, se Lite Saknas Bränkonjuöna udde
    Västanbäck, se Blomstere Saknas Buornetjåkke fjällhöjd
    Äjlesvarto by Bustejäno å
      Buörkeje fjäll
      Bytingsjöarna, se Joåkojauretj Saknas
      Bytingsjöbäcken, se Joåkojokke Saknas
      Båitelsj(aure) sjö
      Båluet sjö
      Bårkajäure sjö
      Bårkanluspe lusp
      Bårkantjåkke fjälltopp
      Bårkanvare fjällmassiv
      Båtsjön, se Vintsere Saknas
      Båtsjön, se Vints-jäure Saknas
      Båulo fjällparti
      Båulo björkskogsland
      Båulo höjd
      Båuloase berg
      Båulon-jokke bäck
      Båulon-jokke bäck
      Båulonjokke bäck
      Båune berg
      Båune berg
      Båune berg
      Båune bergshöjd
      Båune terräng
      Båune terräng
      Båune bergshöjd
      Båune berg
      Båune fjällutlöpare
      Båune fjälltopp
      Båunenase bergås
      Båunenase höjdsträckning
      Båunen-jokke bäck
      Bäckviken vik
      Bäfverfjället, se Bieureviele Saknas
      Bäfversjön, se Bieurejäure Saknas
      Bällobluöve myr
      Bällovare berg
      Bäsksjön, se Bätskerejäure Saknas
      Bätskerejäure sjö
      Bönebalkabåune höjd
      Böstejokke bäck
      Daika Saknas
      Dajkanbäcken, se Dajkan-jokke Saknas
      Dajkan-jokke bäck
      Dajkan-jäure sjö
      Dajkanluokte vik
      Dajkansjön, se Dajkan-jäure Saknas
      Dajkanvarto berg
      Dajkanvik(en), se Dajkanluokte Saknas
      Dajkanjåppo, se Jillejåppe Saknas
      Dajnbäcken, se Doåjnejokke Saknas
      Dalakullen, se Äjlesvarto Saknas
      Dalkullen, se Låmease Saknas
      Dalsån, se Gajhrehjokke, Gaiherehjäno Saknas
      Daltjärn tjärn
      Darbmosjön, se Darneke Saknas
      Darneke sjö
      Darneken-jokke bäck
      Darvejebåune bergshöjd
      Datiksjön sjö
      Daunatjåkko fjällhöjd
      Daunatjåkko fjäll
      Daune fjällmassiv
      Daune fjäll
      Daunen-jilletje fjäll
      Daunen-Jilletje fjäll
      Daunentjåkke fjällhöjd
      Daunen-jilletjenbåulo, se Båulo Saknas
      Daunenvalle fjällutsprång
      Daunenvalle berg
      Deltantjåkke fjällparti
      Diebrenbåune bergshöjd
      Diebren-jokke bäck
      Diebren-jäure sjö
      Diebrentjåkke fjällparti
      Dikasjön, se Gajka Saknas
      Dolan sjö
      *Domitålke, se Skarjekålke Saknas
      Doranjaureh sjöar
      Doriesbako berg
      Doriesbako, se Duoresbakko höjdparti
      Dorre pass
      Dorrenjokke bäck
      Dorrombäcken bäck
      Dorrompiken, se Otjfielenbakte Saknas
      Doåjnejokke bäck
      Doåresbakko berg
      Doåresbakkon-jukke bäck
      Doårestjåkke berg
      Doårestjåkke berg
      Doårestjåkke fjällhöjd
      Duoresbakko höjdparti
      Duoresbakkonjokke bäck
      Durjenj(okk), se Durren-jokke Saknas
      Durre fjälldal
      Durre pass
      Durre pass
      Durren-jauretj tjärnar
      Durren-jauretje sjö
      Durren-jokke bäck
      Durren-jokke bäck
      Durren-jokke bäck
      Durren-jokke bäck
      Durren-jokke bäck
      Durren-jokke bäck
      Durren-jäure sjö
      Durren-jäure tjärn
      Durrjenjokk bäck
      Durrjenjokk, se Dorrenjokke bäck
      Duåran-jäureh sjöar
      Duåran(-jäuren)-njuöna udde
      Duåranåjje berg
      *Dårestjåkko fjällparti
      *Dåresvardo, se Otje Fetnevare Saknas
      Dåresvardo berg
      Dåula tjärn
      Dåula sjö
      Dåuron-graupuje terräng
      Fabmeluokte, se Fapmenluokte Saknas
      Fabmeluokte vik
      Fabmevardo, se Fepmetsase Saknas
      Fabmevardo berg
      Fapmase(?) höjd
      Fapmenluokte vik
      Fapmenluokte vik
      Fapmenluokte vik
      Fapmenluokte vik
      Fapmenvuöme skogsdäld
      Fapmenvuöme myr
      Farrokken sjö
      Farråk sjö
      Farråken-jokke bäck
      Fasovarto berg
      Fatmomakk, se Fatnomakke kapellplats
      Fatnojokke bäck
      Fatnomakke område
      Fatnomakke kapellplats
      Fatnomakke kapellplats
      Fatsan-gieles bergås
      Fatsan-jäure sjö
      Fatsan-jäure sjö
      Fatsejaure, se Fatsan-jäure Saknas
      Fatsjöluspen, se Vuosserenluape Saknas
      Fatsjön, se Vuosseren-jäure Saknas
      Fepmetase berg
      Fepmetsase bergås
      Fetnejokke bäck
      Fetnejokke bäck
      Fetnejäure sjö
      Fetnejäure sjö
      Fetnevare bergmassiv
      Fetnevare berg
      Fetnevarenbåune bergparti
      Fetsjön sjö
      Fettsjön sjö
      Fiansjöarna sjöar
      Fiedrasasi, se Fieteres Saknas
      Fiedrasj(aure), se Bopjtels-jäure Saknas
      Fiellte fjäll
      Fieterbåune bergshöjd
      Fieteres berg
      Fieteresase ås
      Fieteres-jauretje tjärn
      Fieteres-jokke bäck
      Fieteres-jäure sjö
      Fillie Saknas
      Fiskfjället berg
      Fiskoh Saknas
      Fiskonfjället fjäll
      Fiskonsjön sjöar
      Fiätarvardo berg
      Fjälka berg
      Fjällbäcken bäck
      Fjällfjället fjäll
      Fjällmyran myr
      Fjällmyran myr
      Forsbergsberget berg
      Fremsj(aure), se Fremts-jäure Saknas
      Fremsjokk, se Fremts-jokke Saknas
      Fremts-jokke bäck
      Fremts-jäure sjö
      Fäboudden udde
      Fäjanjäure sjö
      Fäjjan-jäure sjö
      Fäskon-jokke bäck
      Fäskontjåkke fjäll
      Fätjere(jäure) sjö
      Fätnajaur, se Fetnejäure sjö
      Fättjaure, se Fätjere(jäure) Saknas
      Fättnavare, se Fetnevare Saknas
      Fättnavare, se Fetnevare berg
      Gajhrehjokke bäck (å)
      Gajhrehjäno å
      Gajhreken-jäno bäck (å)
      Gajka sjö
      Gajlandurre sel
      Gajlanj(aure) sjöar
      Gajlan-jäure sjöar
      Gairikjokk, se Gajhreken-jäno, Gajhrehjokke Saknas
      Gajsarjokke bäck
      Gajsarjäure sjö
      Gajsartjåkke fjällparti
      Gajterenskölte ås
      Gajterentsakke ås
      Gakeretjåkke fjällhöjd
      Gakkagajse fjällhöjd
      Gakkagajsen-tjåkke bergtopp
      *Gallassjöarna tjärnar
      Gallo berg
      Galo vadställe
      Garans-jokke bäck
      Garans-jokke å
      Garans-jäure sjö
      Garansnjuöne berg
      Garanspakte, se Garanstjåkke Saknas
      Garanstjåkke fjällhöjd
      Garanstjåkke fjäll
      Gardisbäcken bäck
      Garnejäureh tjärnar
      Garsbäcken, se Gars-jokke Saknas
      Garsejokke bäck
      Garsenloleltstjålte bergshöjd
      Gars-jokke bäck
      Gars-jokke bäck
      Gartejauretj tjärnar
      Gartejokke bäck
      Gaskelite sjö
      Gaskatj(åkko), se Klinke Saknas
      *Gaskatj(åkko) fjällparti
      Gaskesovven sjö (sel)
      Gasketjåkke bergtopp
      Gasketjåkke fjällparti
      Gaskevarto berg
      Gasngesase ås
      Gattels-jäure sjö
      Gattels-jäuren-jokke bäck
      Gaunesj(aure) sjö
      Gaunesj. sjö
      Gaunetsjokke bäck
      Gaunets-jäure sjö
      Gaunetsjäure sjö
      Gaunets-jäuren-jokke bäck
      Gaunetsluokte vik
      Gaunetsluokte vik
      Gaunetsluokte vik
      Gaunetsnjuöna udde
      Gaunetsnjuöna udde
      Gaunovardo, se Diebrenbåune Saknas
      Gausjojokke bäck
      Gejre-, se Gire- Saknas
      Gellemetje, se Gelmetje Saknas
      Gellemetje, se Gelmetje fjällparti
      Gelmetje fjäll
      Gelmetje fjällparti
      Gemon, L., se Otje Gämo fjäll
      Gemon, St., se Stuore Gämo fjäll
      Gemsåive, se Gämsåjve Saknas
      Gerkejäure sjö
      Gertenvalle fjällutsprång
      Gertje fors
      Gertje fors
      Gesmes-jokke bäck
      Gesmes-jäure sjö
      Gesmesvarto berg
      Geukere berg
      Geuletsj(aure) sjö
      Gibbrietj(åkko), se Diebrentjåkke Saknas
      Giebne fjäll
      Giebnejauretj tjärnar
      Giebnejokke bäck
      Gielese skogshöjd
      Gieles terrängparti
      Gieltantjåkke fjällparti
      Gieretseålke berg
      Gierkemvarto berg
      Gierkere bergtoppar
      Gierkere sjö
      Gierkerebirje berg
      Gierkerejokke bäck
      Gieuke näs (och berg)
      Gieukenluokte vik
      Gikasjön, se Gäjka Saknas
      Gilletsfjället, se Daunen-jilletje Saknas
      Gilletsfjället fjäll
      Gillivardo, se Jillevarto Saknas
      Gilta, se Gieltantjåkke Saknas
      Giltatjåkko, se Gieltantjåkke Saknas
      Girejäno å
      Girejäure sjö
      Girevakke dalgång
      Girevakken-jokke bäck
      Girevare fjäll
      Girevaren-jilletje fjällparti
      Girevaren-jilletjen tjålte fjällhöjd
      Girevarenvalle fjällutsprång
      Girifjället, se Girevare Saknas
      Girisjön, se Girejäure Saknas
      Girisån, se Girejäno Saknas
      Gissmisjaure, se Gesmes-jäure Saknas
      Gitjejokke å
      Gittsfjället fjäll
      Gittsån å
      Gokeje fjällparti
      Golese skogsland
      Golésen Saknas
      Goltoh Saknas
      Gos-jauretje sjö
      Gostjåkke berg
      Gotajaure, se Gottere Saknas
      Gotajaure sjö
      Gottere sjö
      Gottere sjö
      Goåbtesåle holme
      Goårtagieles ås
      Goårtavarto berg
      Grabokksj(ön), se Gråppan-jäure Saknas
      Grajpesvare fjäll
      Grajpesvare fjäll
      Grajpesvarenbåune berg
      Grajpesvarenbåune fjällutlöpare
      Granberget berg
      Granejokke å (bäck)
      Granejäure sjö
      Granhöjden bergås
      Grankullen ås
      Gransjön, se Granejäure Saknas
      Granån, se Granejokke Saknas
      Grappon-jauretje sjö
      Grapsan, se Graptsa Saknas
      Graptsa fjällparti
      Graptsan-jokke bäck
      Grasan sjö
      Grasan-jäure sjö
      Grasan-jokke bäck
      Grasanjokke bäck
      Grasansjön Saknas
      Grasani, L. sjö
      Grasejäure sjö
      Grasevajja dalföre
      Grotejäno bäck
      Grotejäure sjö
      Groåvvobluöve myr
      Grubbh(olmen) holme
      Grubbh. holme
      Grubbsjön sjö
      Grundsjömyran, se Vakke Saknas
      Grundsj(ön) tjärn
      Grundsjön, se Gråppan-jäure Saknas
      Grundtr(äsket), se Gärtejäureh Saknas
      Gruoneje fjäll
      Gruonejenvalle fjällparti
      Gruonenase bergshöjd (ås)
      Gruonendurre fjälldal
      Gruonen-jokke bäck
      Gruonenålke fjällparti
      Gruossejäure sjö
      Gruossejäuren-jokke bäck
      Gruossenjuöna landkil
      Grytsjön, se Grotejäure Saknas
      Gråppan-jäure sjö
      Gråppan-jäure sjö
      Gråtan-jokke bäck
      Gråvevajja fjälldal
      Gråvevajjan-jokke bäck
      Grönfjället, se Gruoneje Saknas
      Gulevuöme skogsland
      Guoble fjällsluttning
      Guobtesåle holme
      Guolto(?) sjö
      Guonger bergknallar
      Guotelesj(aure), se Guöutels-jauretje Saknas
      Guotelesjaure, se Giöutels-jäure Saknas
      Guortajaure, se Stuore Goårta Saknas
      Guortaliden, se Goårtagieles Saknas
      Guortavardo, se Goårtavarto Saknas
      Guortesvajja dalgång
      Guosegieles höjd
      Guosenelje skogshöjd
      Guosenjuöna landkil
      Guout-jauretje tjärn
      Guouttjuvelke bergås
      Gurme sjöar
      Gurmetj sjöar
      *Gurtatjåkko, se Gruonenålke Saknas
      Gurte berg
      Guöleluoppele tjärn
      Guöleluoppelen-jokke bäck
      Guölets-jäure sjö
      Guölevarto berg
      Guöutels-jauretje sjö
      Guöutels-jauretje tjärn
      Guöutels-jokke bäck
      Guöutels-jäure sjö
      Gåblekevare fjällparti
      Gålta sjö
      Gålto sjö
      Gåltolante terräng(?)
      Gåltonluspe lusp
      Gånnerevajja dalgång
      Gånnerevajjan-jokke bäck
      Gårkejäure sjö
      Gårmsj(ön), se Gärtejäureh Saknas
      Gåtebåune fjällknall
      Gåtejokke bäck
      Gäddbäcken, se Gäjtejokke Saknas
      Gäddsjökullen, se Gajterentsakke Saknas
      Gäddsjön, se Gäjtekäure Saknas
      Gäjka sjö
      Gäjka(jäure) sjö
      Gäjtejokke bäck
      Gäjtejokke bäck
      Gäjtejäure sjö
      Gäjtejäure sjö
      Gäjte-njuöna landkil
      Gäkke-tjålte bergknall
      Gämsåjve berg
      Gärd sjöar
      Gärtedurren-jokke bäck
      Gärtejäureh sjöar
      Gättjere sjö
      Gättjoviele fjäll
      Gäumo bergstrakt
      Gäumo fors(?)
      Gäumonjuöna udde
      Gökfjället, se Årjelvare Saknas
      Hapkebakte höjd
      Hapkebakte fjäll
      Hapkepakte berg
      Hapmåke fjäll
      *Hapsepakte (berg)
      Hapsepakte berg
      Harrerejäure sjö
      Harreren-jäure sjö
      Harresovvene sel
      Harrsjön, se Harreren-jäure Saknas
      Hebbersjön sjö
      Heligfjället, se Nuortevare Saknas
      Heligsjöbäcken, se Äjles-jokke Saknas
      Heligsj(ön), se Äjles-jäure Saknas
      Henriksfjäll, se Gesmesvarto Saknas
      Herrannjuöna udde
      Hiberget, se Hibirje Saknas
      Hibirje berg
      Holmsjön, se Suolotjäure Saknas
      Hornsjön sjö
      Hurrenåjje bergshöjd
      Hufmyran myr
      Hufvudsjöberget, se Stuore Håuftanåjje Saknas
      Håsanjaure sjö
      Håsan-jäure sjö
      Håutan-jäure sjö
      Häbbersbäcken, se Borejokke Saknas
      Häbberskullen, se Tjoppevarto Saknas
      Hästberget berg
      Insjön tjärn
      Insjön sjö
      Jadnemklimpen berg
      Jalkejåppe berg
      Jalketsuje berg
      Jalketsåive, se Jalketsuje Saknas
      Jalketsåjve fjällhöjd
      Jalle fjällhöjd
      Jallej(aure), se Njallejäure Saknas
      Jamehkirkeh stenar
      Jameh-tjålte bergknall
      Jellan-jokke bäck
      Jellanjokke bäck
      Jillesmåkke terräng
      Jellevajja dalgång
      Jellevajjan-jokke å l. bäck
      Jelteje fjällsluttning
      Jerfsj(ön), se Järvarejäure Saknas
      Jerpebåuneh bergkullar
      Jerpetjåkke fjällhöjd
      Jerpetjåkke fjällhöjd
      Jerpe-tjåkke berg
      Jetnamsklumpen, se Jetneme Saknas
      Jetneme fjäll
      Jetneme sjö
      Jetnemendurre fjälldal
      Jetnemen-jäure sjö
      Jetnemen-sjnjurtje fjälltopp
      Jetnämä Saknas
      Jillebåune berg
      Jille-Durren-jokketje bäck
      Jille-Gajlan-jokke bäck
      Jille-Gajlan-jäure sjö
      Jille-Guoksekevarto berg
      Jillejåppe berg
      Jille-Mars-jäure sjö
      Jille Marsjäure sjö
      Jillerabtsuje berg
      Jille-Rupsentjålte fjällhöjd
      Jilles-jäure sjö
      Jille-Skarjeke fjällhöjd
      Jille-Spanjejokke bäck
      Jille Spanjejokke bäck
      Jilletje berg
      Jilletje vik (del av sjö)
      Jilletje fjäll
      Jilletjen-jokketje bäck
      Jilletjentjåkke fjällparti
      Jille-Tjåltoburre bergknall
      Jilletjärrohnjuönen-jokke bäck
      Jillevarto fjällparti
      Jillevarto berg
      Jillevarto berg
      Jille-Vartoviele fjäll
      Jokkegaske terräng
      Jokke-njuöna landkil
      Jokke-njuöna landkil
      Jon Klemmets lägenhet
      Joåkojauretj sjöar
      Joåkojokke bäck
      Joåkonjerev gränsmark
      Juoko-, se Joåko- Saknas
      Jårpease bergås
      Jårpoasi, se Jårpease Saknas
      Jårpotjåkko, se Jerpetjäkke Saknas
      Jåttetgorenvarto fjällparti
      Jäno å
      Järvarejäure sjö
      Kakkankaisse, se Gakkagajse Saknas
      Kalfberget, se Sjkikkenbirje Saknas
      Karanesj(aure) sjö
      Kittelfjället, se Giebne Saknas
      Klakkebluöven-jokke bäck
      Klimpe berg
      Klimpe berg
      Klimpenluokte vik
      Klingere berg
      Klinke bergshöjd
      Klinke fjällparti
      Klinkhöjden, se Klinke Saknas
      Klinten, se Klimpe Saknas
      Klipen-jokke bäck
      Klipentjåkke fjäll
      Klipenvalle fjällutlöpare
      Klitvallen, se Klipenvalle Saknas
      Kloåmetjålte bergparti
      Kläjjojäure sjö
      Klöfverfjället fjäll
      Klöverfjället fjäll
      Kojholmen holme
      Kojmyrkullen ås
      Koksikvare, se Jille-Guoksekevarto Saknas
      Korpån å
      Korssjön, se Gruossejäure Saknas
      Kosaåive, se Gostjåkke Saknas
      Krokmyr(an), se Groåvvobluöve Saknas
      Kroksjön, se Gurme Saknas
      Kroksjön sjö
      Kronakken fjäll
      Krotase bergås
      Kratasenspore berg
      Krotejäno å
      Krotejäure sjö
      Krutsjön, se Krotejäure Saknas
      Krutån, se Krotejäno Saknas
      Kultsjölandet, se Gåltolante Saknas
      Kultsjöluspen lusp
      Kultsjön sjö
      Kultsjön sjö
      Kvarnbäcken bäck
      Lajhrojokken-gertje, se Gertje Saknas
      Lajhrovakke myr
      Lajhrovakken-jokke bäck
      Lajrevakke dalgång
      Lajrevakkenjokke bäck
      Lajrojokke bäck
      Lajrovakkenjokke bäck
      Lajrovakkenjokke bäck
      Lakansjön, se Laket-jäure Saknas
      Laketgieles ås
      Laket-jokke bäck
      Laket-jäure sjö
      Lasterfjället, se Lasterviele Saknas
      Lasterviele fjäll
      Lastervielenvalle fjällparti
      Latiksjön sjö
      Lauseje fjäll
      Lausejenjokke bäck
      Lebbinjes-, se Lebnjes- Saknas
      Lebnjesbakte(?) fjällparti
      Lebnjesnjuöne bergutsprång
      Lehtinjaure, se Latten-jäure Saknas
      Lehtinjokk, se Letten-jokke Saknas
      Lehtinvare, se Lette Saknas
      Lette berg
      Letten-jokke bäck
      Letten-jäure sjö
      Liden Saknas
      Liejpejåppe skogshöjd
      Likejella fjällparti
      Liketjålte bergknall
      L(illa) Gemon, se Otje Gämo Saknas
      L(illa) Gittsj(ön) sjö
      L(illa) Grasansj(ön), se Otje Grasan-jäure Saknas
      L(illa) Guortaj(aure), se Onne Goårta Saknas
      L(illa) Nassjo udde
      L(illa) Njakafjäll, se Otje Njake Saknas
      L(illa) Stalonberget, se Otje Stalonbirje Saknas
      L(illa) Sutsj(aure), se Otje Suts-jauretje Saknas
      Lill Dainan, se Otje Doåjnere Saknas
      Lill-Grytsjön, se Otje Grotejäure Saknas
      Lill-Ängesbäcken, se Otje Njerevjokketje Saknas
      Liusn-gieles ås
      Liusn-jokke bäck
      Ljusfjället, se Lävsuje Saknas
      Ljusfjället fjäll
      *Ljusfjällsbäcken, se Vats-jokke Saknas
      Lole-Durren-jokke bäck
      Lole-Fätjere sjö
      Lole-Gajlan-jokke bäck
      Lole-Gajlan-jäure sjö
      Lole-Gesmes-jokke bäck
      Lole-Mars-jäure sjö
      Lole Marsjäure sjö
      Lolerabsia berg
      Lolerabtsuje berg
      Lolerabtsujen-jokke bäck
      Lole-Rotetjejokke bäck
      Lole-Rupsentjålte fjällhöjd
      Lole-Skarjeke, se Smauvetjåkketje Saknas
      Lole-Spanjejokke bäck
      Lole Spanjejokke bäck
      Loletjåltoburre bergshöjd
      Loletjärrohnjuönen-jokke bäck
      Lolevajja dalgång
      Lolevajjan-jokke å l. bäck
      Lolevarto berg
      Lolevarto berg
      Lolevarto berg
      Lole-Vartoviele fjäll
      Lole-Vartovielenvalle fjällparti
      Loppon tjärn
      Luktjomj(aure), se Luoktjemjäure Saknas
      Luokte vik
      Luoktjemjäure sjö
      Luoktjemnjuöne udde
      Luoktjemtjålte berg
      Luosj(au)re, se Luossejäure Saknas
      Luossejäure sjö
      Luosvare, se Luosverentjåkke berg
      Luosverentjåkke fjäll
      Luspberget, se Årjel-Luspenbirje Saknas
      Luspe myrända
      Låmease ås
      Lysbäcken bäck
      Lysenbäcken bäck
      Lävsuje fjäll
      Lävsujenvalle fjällparti
      Makeren-jäure sjö
      Makke dalgång
      Makke dalparti
      Makkentjåkke fjäll
      Maksjön, se Makeren-jäure Saknas
      Malgomaj sjö
      Malko-njuöna halvö
      Maltovajja dalföre
      Maltovajjan-jokke bäck
      Mammåke berg
      Marja fjällsluttning(?)
      Marsfjället fjäll
      Mars-jäno å
      Marsluokte vik
      Marsvare fjällhöjd
      Marsvielte fjäll
      Marsvielle fjäll
      Marsvillie Saknas
      Marsån, se Mars-jäno Saknas
      Matskan sjö
      Matskanberget berg
      Matskanån, se Matskerejäno Saknas
      Matskere sjö
      Matskerejäno å (bäck)
      Mattake fjälltröskel
      Mattake fjälltröskel
      Merken-jokke bäck
      Merken-jäure tjärn
      Merkeskullarna bergshöjder
      Mesjön sjö
      Midti-Bleriken, se Gaskesovven Saknas
      Mietsjkeke berg
      Morresjen-jokke bäck
      Morresjen-jäure sjö
      Morresjentjuvelke ås
      Mossaberget, se Otje Mosbirjetje Saknas
      Mostjuvelke bergås
      Moålke myrmark
      Middagskullen höjd
      Mietje-Doåjnere sjö
      Mietskeke berg
      Mietskekenbluöve myr
      Mietskeken-jokke bäck
      Murejåppe berg
      Mure-tjåkke berg
      Murenvare fjäll
      Murevare fjäll
      Murfjället, se Murenvare Saknas
      Murfjället fjäll
      Mårtoke berg
      Måsberget bergås
      Märkestjärn tjärn
      Mäuvan-jäureh sjöar
      Mörrösjöbäcken, se Morresjen-jokke Saknas
      Mörrösjöliden, se Morresjentjuölke Saknas
      Mörrösj(ön), se Morresjen-jäure Saknas
      Nassjo halvö, udde
      Nattest-jokke bäck
      Nattest-jäure sjö
      Nattsjökullen ås
      Nattsjön, se Nattest-jäure Saknas
      Nauronsj(ön), se Näuron-jäure Saknas
      Nauronsj. sjö
      Nauronv(vardo), se Näurovarto Saknas
      Nauronv. fjäll
      Ned(re) Bleriken, se Vuölesovven Saknas
      Ned(re) Bletiken sjö
      Ned(re) Daningsjöarna, se Darneke Saknas
      Ned(re) Fiskonsjön sjö
      Ned(re) Fättjaure, se Lole-Fätjere Saknas
      Ned(re) Gailan-(jaure) sjö
      Ned(re) Grytsjön, se Grotejäure Saknas
      Ned(re) Vapstsjön, se Vuöle-Vapste Saknas
      Nelje fjällparti
      Nelje skog
      Neuron-sjön, se Näuronjäure sjö
      Nierijaure sjö
      Nieritjåkko fjäll
      Niestna Saknas
      Niestnan jaure Saknas
      Nikkerjokke å l. bäck
      Nikkerjåppe platå
      Nikkerjäure sjö
      Njakafjäll fjäll
      Njake fjäll
      Njallejäure sjö
      *Njallesjokk, se Åtjetjejokke Saknas
      (*)Njalletj(åkke), se Runtje Saknas
      Njerevbåune bergknall
      Njerevjokke bäck
      Njerevjäure sjö
      Njerevtjuvelke bergås
      Njerevtjåkke fjällparti
      Njerevtjåkke fjäll
      *Njeritjåkko, se Jilletje Saknas
      *Njeritjåkko fjällparti
      Njuöna udde
      Njuönajäureh sjöar
      Njåktjala berg
      Njåktjere berg
      Njålmat parti av dalgång
      Noftsenbluöve myrland
      N(orra) Borgafjällen fjäll
      N(orra) Klitvallsbäcken, se Graptsan-jokke Saknas
      Nuortagietje bergparti
      Nuortegietje bergparti
      Nuorte-Klipenvalle fjällparti
      nuorte- Saknas
      Nuorte-Luspenbirje berg
      Nuortenjuonje bergutsprång
      Nuorte-njuöne bergutsprång
      Nuortenjuönejokke bäck
      Nuortevare fjäll
      Nåmpotjåkke berg
      Näfverliden, se Biessegieles Saknas
      Näsberget berg
      Näsna sjö
      Nästansjön, se Näsna Saknas
      Näuro fjäll
      Näuron-jokke bäck
      Näuronjokke bäck
      Näuron-jäure sjö
      Näuronjäure sjö
      Näuronvarto fjällutlöpare
      Näurovarto fjällhöjd
      *Offerkullen, se Sakkentjålte Saknas
      Ols Sjulsh(olmen) holme
      Onne Anevare kulle
      Onne Gajsare fjällhöjd
      Onne Goårta sjö
      Onne-Goårtan-jokke bäck
      Onne Gråtere sjö
      Onne Silese sjö
      Orrotnjuonje, se Årromnjuöne Saknas
      Orrottjårro, se Årromtjåkke Saknas
      *Ortsentjakk berg
      Otje Doåjnere sjö
      Otje Duåranåjje berg
      Otje Fetnejauretje tjärn
      Otje Fetnejäure tjärn
      Otje Fetnevare berg
      Otje Fetnevare berg
      Otje Fiellfe fjäll
      Otje Fieteres berg
      Otje Gars-jokketje bäck
      Otje Grasan sjö
      Otje Grasan-jäure sjö
      Otje Grasejäure sjö
      Otje Grotejäure sjö
      Otje Grotejäuren-jokke bäck
      Otje Gämo fjäll
      Otje Gämo fjäll
      Otje Gättjere sjö
      Otje Håutanåjje ås
      Otje Mosbirjetje berg
      Otje Nassjo udde
      Otje Nassjo berg
      Otje Njake fjällhöjd
      Otje Njerevjokketje bäck
      Otje Stalonbirje berg
      Otje Suts-jauretje sjö
      Otje Tjokkele berg
      Otje Valle bergparti
      Otje Valle berg
      Otjfielenbakte berg
      Oxberget, se Sarvesbirje Saknas
      *Plättjabuona berg
      Plättjabuona berg och udde
      Prestnäset halvö (udde)
      Preunttjåkko fjäll
      Pujke-tjålte kulle
      Rafsenvarto fjäll
      Rainesfjället, se Rajnesenvalle Saknas
      Rajkan-jäure sjö
      Rajkevarto berg
      Rajnesenvalle fjälparti
      Rame klippa
      Ransarån å
      Rantele sjö
      Rantelen-jäno å
      Rantsere sjö
      Rantsere sjö
      Rantserenjokke å
      Rantserenluspe lusp
      Rantserenluspe bäckutlopp
      Rapks-jäure sjö
      Rapksvuöme skogstrakt
      Rapmere, se Repmere(tjåkke) Saknas
      Rapsenvarto fjällparti
      Rapsten-jäureh sjöar
      Rapstentjåkko, se Rapstenjålte Saknas
      Rapstentjålte berg
      Rapstenvardo, se Rapsenvarto Saknas
      Rapstenvardo berg
      (*)Rastatjåkko, se Likejella Saknas
      Rastetjåkke fjällhöjd
      Rattetjåkke fjällparti
      Rattetjåkken-jokke bäck
      Raunatj(åkko), se Repmere(tjåkke) Saknas
      Raure berg
      Raurejauretj sjöar
      Raurejokke bäck
      Raurejåppe berg
      Raurejäure sjö
      Raurejäure sjö
      Raurejäure sjö
      Raurevarto berg
      Raurojåppo, se Raurejåppe Saknas
      Raurotjuolta, se Raure Saknas
      Rautemase skogsås
      Rautemetjålt bergknallar
      Rekanberget, se Räjkanbirje Saknas
      Rekansjön, se Rajkan-jäure Saknas
      Remdalen dal
      Remmen dal
      Repmere(tjåkke) berg
      Risbäcken, se Risjjokke Saknas
      Risfjället, se Räjseje Saknas
      Risjjokke bäck
      Risjjäure sjö
      Risjäuren stuore njuöna udde
      Rissjön, se Risjjäure Saknas
      Roffoj(aure), se Råkohjäure Saknas
      Ropenbakte fjällparti
      Ropendurre pass
      Ropen-guöutele dalföre(?)
      Ropen-jokke bäck
      Ropentjåkke berg
      Ropentjåkke fjäll
      Roteke, se Rotetje Saknas
      Rotenase bergshöjd
      Rotenguöutelen-jokke bäck
      Rotenjokke bäck
      Roten-jokken loleltsase bergshöjd
      Rotennjuöne fjällutsprång
      Rotetj bergshöjder
      Rotetj bergshöjder
      Rotetj fjällparti
      Rotetje fjällutlöpare
      Rotetjejokke bäck
      Rotetjen-jillelts-jokke bäck
      Rotikhobbarna, se Rotetj Saknas
      Rotikken, se Rotetje Saknas
      Routek, se Rotetj Saknas
      Routek berg
      Roåvvonsovvene sel
      Rukkesvarto berg
      Rukteke berg
      Runtje fjällparti
      Runtjen-jokke bäck
      Ruokteke berg
      Ruokteke sjö
      Ruotamavardo, se Rautemetjålt Saknas
      Ruotek, se Rotetj Saknas
      Ruotemejokke å l. bäck
      Ruotemejäure sjö
      Ruoteme-tjålte bergknall
      Rupsen-jonkke bäck
      Rupsentjårro berg
      Ruötsere sjö
      Ruötserebirje berg(ås)
      Rådlösmyr(an) myr
      Råkohjäure sjö
      Råselet sel
      Råtten sjö
      Råukonsovven sjö (sel)
      Råukontsakke ås
      Råutetj berg
      Räjkanbirje bergås
      Räjkan-jäure sjö (inte vik)
      Räjseje fjäll
      Rätfjället, se Ruokteke Saknas
      Rätsjön, se Ruokteke Saknas
      Räuto fjällparti
      Röberget berg
      Röbergsbäcken, se Mietskeken-jokke Saknas
      Rödingsjöarna, se Raurejauretj Saknas
      Rödingsjön, se Raurejäure Saknas
      Rödingsjön sjö
      Sakke dalgång
      Sakkentjålte berg
      Saksendorre pass
      Saksendurre fjälldal
      Saksen-jokke bäck
      Saksenjokke bäck
      Saksen-jäure sjö
      Saksentjåkke fjäll
      Saletjåkke fjällparti
      *Saletjålt berg (fjällparti)
      Saljere sjö
      Saljere sjö
      Sallonvarto berg(?)
      Salvenjitsenbakko sydsluttning
      Salvåjennjerev dalgång
      Salvåjevarto berg
      Sandsjömon, se Saremgieles Saknas
      Sandsjön, se Saremjäure Saknas
      Sandtr(äsk)b(äcken), se Saremjokke Saknas
      Sarem-, jfr Sarep- Saknas
      Saremgieles ås
      Saremjokke bäck
      Saremjäure sjö
      Sarepjella dalgång
      Sarepjokke bäck
      Sareptjåkke fjällparti
      Sarpetjåkko, se Sareptjåkke Saknas
      Sarvesbirje berg
      Sarves-jokke bäck
      Sarves-jokke bäck
      Sarvestjålte berg
      Satsfjället fjäll
      Sats-jokke å l. bäck
      Sats-jokke å l. bäck
      Sats-jokke å
      Satsjokke bäck
      Sats-jäno å
      Sats-jänonmoålke, se Moålke Saknas
      Sats-jäure sjö
      Satsjäure sjö
      Satsnjuöna udde
      Satsnjuöna udde
      Satssjön sjö
      Satsvarto berg
      Satsvarto berg
      Satsvarto berg
      Satsviele fjäll
      Satsvielle fjäll
      Satsvieltensnjurtje fjälltopp
      Satsån å
      Satteburreh bergkrön?
      *Sauto berg
      Sauvonvarto berg
      Saxenvardo, se Bijje-Saksenvarto Saknas
      Saxfjället, se Saksentjåkke Saknas
      Saxån å
      Seuksasi, se Söksase Saknas
      Seuksasi skogshöjd
      Sierkejäure sjö
      Sierkejäuren-jokke bäck
      Sierkevajja dalgång
      Siksj(ön), se Vitsere Saknas
      Silesbåune bergås
      Siles-jokke bäck
      Silisjaure, se Stuore Silese Saknas
      Silisvardo, se Silesbåune Saknas
      Simaskalbäcken, se Gärtedurren-jokke Saknas
      Sipmets-jäure sjö
      Site-tjålte bergknall
      Sjaratj(åkko), se Sjare Saknas
      Sjare fjällparti
      Sjielegerke sten
      Sjielesälma fjälltröskel
      Sjkibleh berg
      Sjkikke sjöar
      Sjkikkenbirje berg
      Sjkikken-jokke bäck
      Sjkikkentjålme sund
      Sjkänkavajja dalföre
      Sjkänkavajjan-jokke bäck
      sjkäutjon- Saknas
      Sjkäutjonåjje berg
      Sjliengoguöutele fjällparti (platå)
      Sjliengojokke bäck
      Sjliptjeke sjö
      Sjnjatjo-, se Snåtjo- Saknas
      Sjnjåtjojokke bäck
      Sjnjåtjojäure sjö
      Sjnjåtjovare berg
      Skaitonåje, se Sjkäuftjonåjje Saknas
      Skajjetsälma pass
      Skajjetsälmantjålte, se Sakkentjålte Saknas
      Skalenbirje berg
      Skansen-jäno bäck (å)
      Skansen-jäure sjö
      Skansnäskullen höjd
      Skansnässjön, se Skansen-jäure Saknas
      Skansnäsån, se Skansen-jäno Saknas
      Skarjak fjällparti
      Skarjeke fjällparti
      Skarjeketjåkke fjällhöjd
      Skarjekålke fjällparti
      Skarmerenjuöna udde
      Skarpmyrberget berg
      Skible, se Sjkibleh Saknas
      Skible berg
      Skidb(er)g(et), se Guouttjuölke Saknas
      Skikkesjaure sjö
      Skikkisjöb(erge)t, se Skalenbirje Saknas
      Skikkisjön sjö
      Skikkisjön, se Sjkikke Saknas
      Skornjobäcken, se Aujevarton-lolelts-jokke Saknas
      Skuorte pass
      Skuöpenbirje bergstrakt
      Skårnja dalgång
      Skårnja bergnisch(?) och dalföre
      Skårnjo dalgång
      Skårnjon-jokke bäck
      Skällmyran, se Bällobluöve Saknas
      Skälmyran, se Bällobluöve Saknas
      Sliengajokk, se Sjliengojokke Saknas
      Slipsikjaur sjö
      Slorphålet, se Skuorte Saknas
      Slurpo del av en dalgång
      Smauvetjåkketje fjällparti
      Snjurtivardo, se Snurtsase Saknas
      Snurtjsase bergshöjd (ås)
      Snåtjojäure sjö
      Snåtjojäuren-jokke bäck
      Snåtjovarto berg
      Snödberget, se Krotasenspore Saknas
      Soutsa fjäll
      *Soutsvardo, se Räuto Saknas
      Soutsvardo fjäll
      Sovvene sel
      Sovvene sel (sund)
      Sovvenvare berg
      Soåfon-jokke bäck
      Spanjejokke bäck
      Spanjejokke bäck
      Stabre bergknall
      Stalonbirje berg
      Stalonjuöna halvö
      Stalon-jäure sjö
      Stalonsjön, se Stalon-jäure Saknas
      Stamsjön sjö
      Stekenjokk bäck
      Stekevare berg
      Stenberget, se Gierkerebirje Saknas
      Stenhåverbäcken bäck
      Stenmyrbergen bergshöjder
      Stensjöarna, se Söks-jauretj Saknas
      Stensjöarna sjöar
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö (lagun)
      Stensjön sjö
      Stentr(äsket), se Gierkere Saknas
      Stentr(äsket), se Gerkejäure Saknas
      Stepmes-jäure sjö
      Steuka berg
      Steukajaure, se Snåtjojäure Saknas
      Steukajaure sjö
      Steukajokk bäck
      Steukavare, se Snätjovarto Saknas
      Steukavare berg
      Steuriengraupuje terräng
      Stikke berg
      Stikken-jokke bäck
      St(ora) Gemon fjäll
      St(ora) Gittsjön sjö
      St(ora) Gråtansjön, se Stuore Gråtere Saknas
      St(ora) Nassjo halvö
      St(ora) Ransan, se Runtele Saknas
      Stora Ransan sjö
      St(ora) Stalonb(erget), se Stalonbirje Saknas
      St(ora) Sutsjaure, se Suttes-jäure Saknas
      St(ora) Tjåkkoj(aure) sjö
      Storberget, se Skuöpenbirje Saknas
      Stor Dainan sjö
      Stormyran, se Stuore-vakke Saknas
      Stormyran myr
      St(or-) Ransan sjö
      Storviken vik
      Strapeje fjällparti
      Strapeje fjäll
      Strapejendorre pass
      Strapejen-jokke bäck
      Strapejennjuöne fjällutsprång
      Strapon fjällparti
      Strapon, se Strapeje fjäll
      Stuore Anevare berg
      Stuore Doåjnere sjö
      Stuore Duåranåjje berg
      Stuore Fielle fjäll
      Stuore Goårta sjö
      Stuore-Goårtan-jokke bäck
      Stuore Grasejäure sjö
      Stuore Gråtere sjö
      Stuore Gämo fjäll
      Stuore Gämo fjäll
      Stuore Gämon valle fjällparti
      Stuore Gättjere sjö
      Stuore Håutanåjje berg
      Stuore Nassjo halvö
      Stuore Nassjo berg
      Stuore-Nassjon tjålme sund
      Stuore-Nassjontjålme sund
      Stuore Njake fjällhöjd
      Stuore Njerevjokke bäck
      Stuore Silese sjö
      Stuore Tjåkkele berg
      Stuore-vakke myr
      Stuore-Valle berg
      Stuorvardo, se Lolevarto Saknas
      Stålpo bergutsprång
      Stålpon-jokke bäck (å)
      Sujneluoppel tjärn
      Sujneluoppeljokke bäck
      Suolotjäure sjö
      Suolotjäure sjö
      Suolotjäuren-jokke bäck
      Suts-, jfr Suttes- Saknas
      Sutsgieles ås
      Suttes-, jfr Suts- Saknas
      Suttes-jäure sjö
      Suöune å
      Suöunejokke bäck
      Suöunemåkke dalgång
      Svalkonjuöna halvö
      Svarto fjällparti
      Svarto berg
      Svarton-jokke bäck
      Svartontjäjjo bergparti
      Svartotj(åkko), se Svarto Saknas
      Svartsjöbäcken, se Tjäps-jokke Saknas
      Svartsjöbäcken, se Tjäps-jäuren-jokke Saknas
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöl(andet), se Råukontsakke Saknas
      Svartsj(ön), se Tjäps-jäure Saknas
      Sverreha-asen-jokke bäck
      Sverrehaseh bergshöjder
      Såle holme
      Såle holme
      Sålesovven(e) sel
      Såloh-, se Suoloh- Saknas
      Såta berg
      Såtanbåune bergparti
      Såtan-guöutele fjällplatå
      Såtta(-), se Såta(-) Saknas
      Sälgsjön, se Saljere Saknas
      Säljberget, se Sallonvarto Saknas
      Säljberget, se Sauvonvarto(?) berg
      Sälma pasströskel
      Sämsjön sjö
      S(ödra) Gardfjället, se Klipentjåkke Saknas
      S(ödra) Klitvallsbäcken, se Klipen-jokke Saknas
      Söksase bergås
      Söksase skogshöjd
      Söks-jauretj sjöar
      Söks-jokke bäck
      Söksjokke bäck
      Söks-jåppe skogshöjd
      Söksjäureh sjöar
      Tjaktsasi, se Tjåktsase Saknas
      Tjaktsase berg
      Tjalingen berg
      Tjalnge fjällparti
      Tjalngen-jokke bäck
      Tjalingen sjö
      Tjappesgieles, se Tjäpsgieles Saknas
      Tjarve fjällparti
      Tjarve kulle
      Tjarveh höjder
      Tjarven-jokke bäck
      Tjatjease bergås
      Tjeptsvarto berg
      Tjerrebielke fjällparti
      Tjerrebielke berg
      Tjireje berg
      Tjirejejokke bäck
      Tjirenbirje berg
      Tjokkelejäure sjö
      Tjopasi, se Tjatjease Saknas
      Tjoppase berg
      Tjoppejäure tjärn
      Tjoppevarto bergshöjd
      Tjoppevartontjernetje tjärn
      Tjopptjärn, se Tjoppenvartontjernetje Saknas
      Tjotsksen-jokke bäck
      Tjoålmakejäureh sjöar
      Tjoålmakejäure-njuöna udde
      Tjoålmenbirje bergås m. skog
      Tjoålmenvakke dal
      Tjo-åuve fjäll
      Tjubrejengieles ås
      Tjuole fjällhöjd
      Tjuolmenvakke myr
      Tjuojkejokke bäck
      Tjuojkenjuöna berg
      Tjuppsvardo, se Tjeptsvarto Saknas
      Tjuppsvardo berg
      Tjåkkele fjällparti
      Tjåkkele fjällparti
      Tjåkkele berg
      Tjåkkelejäure, se Tjokkelejäure Saknas
      Tjåkkevarto berg
      Tjåkkola, se Tjåkkele Saknas
      Tjåkkola, se Smauvetjåkketje Saknas
      Tjåkkoloj(okk), se Garsejokke Saknas
      *Tjåkkoloj(okk), se Rattetjåkken-jokke Saknas
      Tjåktsase berg
      Tjålmakj(aureh), se Tjoålmakejäureh Saknas
      Tjårronjuone, se Tjärrohnjuöne Saknas
      Tjårvetjuöle fjällparti
      Tjäpsgieles skogsås (lid)
      Tjäpsgieles ås
      Tjäps-jokke bäck
      Tjäpsjokke bäck
      Tjäps-jäure sjö
      Tjäps-jäure sjö
      Tjäpsjäure(?) sjö(ar)
      Tjäps-jäuren-jokke bäck
      Tjäps-jäuren-jokke bäck
      Tjäpsvardo berg
      Tjärnåssjön sjö
      Tjärrepielke berg
      Tjärrohnjuöne fjällparti
      Tomas-Andersvika vik
      Torease bergshöjd
      Toreasen-jokke bäck
      Tvärån bäck
      Tången berg
      Unna Gaisartj(åkko), se Onne Gajsare Saknas
      Urketjålte fjällparti
      Urkentjåkke fjällhöjd
      Vajjan-jokke bäck
      Vajjan-jokke bäck
      Vakke terräng
      Vakke myr
      Vakkejokke bäck
      Valdanjaure, se Valtan-jäure Saknas
      Valere berg
      Valerejokke bäck
      Valere(jäure) sjö
      Valle fjällutlöpare
      Valle berg
      Valle, se Stuore-Valle Saknas
      Valle fjällutlöpare
      Vallegietje fjällparti
      Vallenbluöve myr
      Vallen-jokke bäck
      Vallen-jokke bäck
      Vallentjåkke fjällparti
      Vallentjålte berg
      Vallienb(äcken) bäck
      Vallinsnipen, se Gertenvalle Saknas
      Vallintjuolta, se Vallentjålte Saknas
      Vallintj(åkko), se Lole-Vartovielanvalle Saknas
      Vallintj(åkko), se Gertenvalle Saknas
      Vallintj(åkko), se Gruonejenvalle Saknas
      Vallivardo, se Vallegietje Saknas
      Valobäcken Saknas
      Valojaure, se Valere(jäure) Saknas
      Valovardo, se Valere Saknas
      Valmerejäureh sjö(ar)
      Valtan-jokke bäck
      Valtan-garse dalgång
      Valtan-jäure sjö
      Valte skogssluttning
      Vardo berg
      Vardotjåkko, se Rattetjåkke Saknas
      Vardovardo berg
      Vardovardo, se Dajkanvarto Saknas
      Varesen-jäure sjö
      Varetjegasken-jokke bäck
      *Varpivardo, se Fietervåune Saknas
      Varpivardo höjd
      Varris sjö
      Vartetjåkke fjällhöjd
      Varto berg
      Varto fjällutsprång
      Varto berg
      Vartotjåkke fjällparti
      Vartuje-njuönie bergutsprång
      Vatjom sjö
      *Vatjotjåkko, se Akkanåjve Saknas
      Vatsemejäure sjö
      Vatsemenjuöna halvö
      Vats-jauretje tjärn
      Vats-jokke bäck
      Vestansjön, se Jilles-jäure Saknas
      Viellovare fjäll
      Vielmesmåkke åparti
      Vieltetje sjö
      Viken, se Våjmonluokte Saknas
      Villbäcken, se Villejokke Saknas
      Villejokke bäck
      Vinevare berg
      Vinevarto berg
      Vinevartobåune berg
      Vintsere sjö
      Vintsetj(åkke) fjäll
      Vintsgore pass
      Vints-jäure sjö
      Virisejäure sjö
      Virisensåle holme
      Virisjaure, se Virisejäure Saknas
      Visjön, se Sierkejäure Saknas
      Vitsere sjö
      Vitserenvuöme skogsland
      Vojmsjön sjö
      Vojmån å
      Volgsjön sjö
      Voåjmo, se Våjmo Saknas
      Voåkoviele fjällparti
      Voåkoviele fjäll
      Voåltetje sjö
      Voåltetjejokke bäck
      Voåltjere sjö
      Vueltasj. sjö
      Vueltjeren jaurie Saknas
      Vuoimuo sjö
      Vuokarjaure, se Vuokere Saknas
      Vuokarjaure sjö
      Vuokarvare, se Voåkoviele Saknas
      Vuokarvare berg
      Vuollelite sjö
      Vuosseren-jäure sjö
      Vuosserenluspe lusp
      Vuökere sjö
      Vuökerejokke bäck
      Vuökerejokke bäck
      Vuökere(jäure) sjö
      Vuölebliehreke sjö
      Vuölteblieke myr
      Vuöle-Fäskon-jäure sjö
      Vuöle-Gajlan-jäure sjö
      Vuölelite sjö
      Vuöle-Rantsere sjö
      Vuöle-Saksenvarto berg
      Vuölesovven sel
      Vuölesovven sjö (sel)
      Vuöle Sovven sel
      Vuölesovven sel
      Vuöle-Vapste sjö
      Våjmo sjö
      Våjmo å
      Våjmo å
      Våjmonluokte vik
      Våjmonnjuöna udde (landkil)
      Väjrotjakke Saknas
      V(ästra) Fjällfjället fjäll
      V. Fjällfjället fjäll
      V(ästra) Gissmisb(äcken), se Gesmes-jokke Saknas
      V(ästra) Marssj(ön), se Jille-Mars-jäure Saknas
      V(ästra) Vardofjället, se Jille-Vartoviele Saknas
      Vättsuje berg
      Årjel-Fetnevare bergparti
      Årjelgietje bergparti
      Årjel-Klipenvalle fjällparti
      Årjel-Luspenbirje berg
      Årjelvare berg
      Årromjokke bäck
      Årromnjuöne berg
      Årromtjåkke berg
      Åsvattnet sjö
      Åsvattnet, se Håsan-jäure Saknas
      Åtnetjease bergshöjd
      Åtnetjejokke bäck
      Åtnetjejäureh sjöar
      Åtnetjenjuöne fjällutsprång
      Åtnetjenjuönen-juokke bäck
      Åtnetjetjåkke fjällparti
      Åtnetsvardo, se Åtnetjase Saknas
      Äj-les-, jfr Ajles- Saknas
      Äjles-jokke bäck
      Äjles-jäure sjö
      Äjles-jäure sjö
      Äjlesvarto berg
      Äjlesvarto berg
      Äjnebåune bergshöjd
      Äjnebåuna berg
      Ängesb(er)g(e)t, se Mostjuölke, Njerevtjuölke Saknas
      Ängesbäcken, se Stuore Njerevjokke Saknas
      Öf(re) Bleviken, se Råukonsovven Saknas
      Öf(re) Bletiken sjö
      Öf(re) Fiskonsj(ön) sjö
      Öf(re) Gailanj(aure) sjö
      Öf(re) Grytsjön, se Otje Grotejäure Saknas
      Öf(re) Ransan sjö
      Öf(re) Vapstsjön, se Bijje-Vapste Saknas
      Ö(stra) Fjällfjället fjäll
      Ö(stra) Krutberget, se Krotase Saknas
      Ö(stra) Marssjön, se Lole-Mars-jäure Saknas
      Ö(stra) Vardofjället, se Lole-Vartoviele Saknas
      Ö. Svartsjöliden, se Tjäpsgieles Saknas
      Övre Ransarsjön sjö

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.