ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vilhelmina socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 1139 Bebyggelsenamn : 360 Naturnamn : 3518
Wolgsjö sn Abborrtjärnarna tjärnar Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn Abborrviken vik Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn Abborrvikmyran myr Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn förklaringar /Se *Abborrvilmyra myr /Se Förklaringar förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn förklaringar /Se *Ackjan Gillack ?fjäll Förklaringar förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn förklaringar /Se Adamsmyran myr Förklaringar förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina köping /Se Ahlbloselet, se Albloselet sel Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se *Aijavare berg Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Ainantjakk fjälltopp /Se Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn o. tg /Se Ainelndurrie, se Ajnan-durrie pass Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Ajaberget berg Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Ajaberget berg /Se Vilhelmina sn sn Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Ajnan-durrie gräsbevuxet »hål», pass? /Se Vilhelmina sn. o. municipalsamhälle Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Akantjakk fjälltopp /Se Vilhelmina inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Akantjakke topp /Se Vilhelmina inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se *Akickfjället fjäll /Se Vilhelmina ortnamn Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina sn /Se Albloselbäcken bäck /Se falsjöar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vilhelmina köping /Se Albloselet sel Stadsås-borna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Volgsjö sn /Se Albloselet sel Vilhelminaborn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Volgsjö sn /Se Albloselet sel Abbes gård Nummerförteckning förteckning
Volgsjö sn /Se Albloselet lugnvatten /Se Alblosele bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Volgsjö, se Vilhelmina köping /Se Albloselet lugnvatten /Se Alblosele by Nummerförteckning förteckning
Vuälgere sn /Se Albloselet sel /Se Alblovik kronotorp Nummerförteckning förteckning
Alblosele by /Se *Albloselforsen fors Alsbergkullen gård Abborrbäcken bäck
Alblosele by *Albloselforsen fors Amas bydel Abborrbäcken bäck
Alblosele by /Se *Albloselforsen fors /Se Amas bydel Abborrhålet vik
Alblosele by /Se Albroselet, se Albloselet sel Andersmark bebyggelse Abborrhålet ?vik
Alblosele by /Se Alderkullen höjd Anderstorp kronotorp Abborrtjärn tjärn
Alblosele by /Se *Alderrödningen Saknas /Se Ankarsjön Saknas Abborrtjärnarna tjärnar
Albrosehle, se Albloseleby by Alestjulelk berg /Se Ankarvattnet(?) Saknas Abborrtjärnen tjärn
Andersmark by /Se Allbroselet, se Albloselet sel Annelund torp Abborrtjärnen tjärn
Andersmark by /Se Allmanskullen, se Allmansskallberget berg Annevare traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Anevare, Lilla gårdar /Se Allmansskallberget berg /Se Annivare Lilla, se Annevare traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Aransjöliden, se Aronsjö by Almseleberget berg /Se Annivare, Lilla hemman Abborrtjärnen tjärn
Arejavriengieles by /Se Almselmyran myr Annivare Stora, se Annevare traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Aronsjö by /Se Alsberget berg /Se Aronsjö nybygge Abborrtjärnen tjärn
Aronsjö by /Se Alsträsket sjö Aronsjö, se Aronsjöliden traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Backen gård /Se *Alvistselet sel Aronsjö station järnvägsstation Abborrtjärnen tjärn
Bergbacka by /Se Ambrosismyran myr Aronsjöliden traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Bergbacka torp? /Se Andersbäcken bäck Aronsjölid hlp Abborrtjärnen tjärn
Bergbacka by /Se Anders-Persmyran myr Aronsjöliden Saknas Abborrtjärnen tjärn
Berggammelgården, se Lägdorna gårdsställe Anejavrieh sjöar /Se Artur-Pers gård Abborrtjärnen tjärn
Bergland by /Se Anemyran myr Atjiken gård Abborrtjärnen, Övre tjärn
Betskarjaure, se Bätskere-byne by Anesjöarna sjöar /Se Baksjöberg nybygge Abborrtjärnbäcken vattendrag
Betskarjaure by /Se Anesjömyra myr /Se Baksjölund avs Abborrtjärnbäcken Saknas
Betske by Anesjön, Lilla sjö Baksjönäs bebyggelse Abborrtjärnmyren myr
Betskson by Anesjön, Stora sjö Baksjövik kronotorp Abborrtjärnmyren myr
Blajkfjället, se Gäddsjö nybygge Anesundet sund /Se Baktoberget Saknas Abborrträskbäcken bäck
Borka by /Se Anevare berg o. triangelpunkt Banvaktstomten, se Råsele traktnamn Abborrträsket tjärn
Brattås gd /Se Anevartuo berg /Se Bengtestjärn traktnamn Abborrträskmyrbäcken bäck
Bångnäs by /Se Angelikbäcken bäck Bengtestjärn hmn Abborrträskmyren myr
Bångnäs nybygge /Se Anna Lisas sjukan myr /Se Benkestjärn, se Bengtestjärn traktnamn Abborrviken vik
Bångnäs by /Se Annevare berg /Se Bergbacka bebyggelse Abborrviken vik
Bångnäs by /Se Arasjön, Lilla sjö Bergland hemman Abborrviken vik
Bäsksele by Arasjön, Stora sjö Bergsund nybygge Abborrvikmyren myr
Bäsksele by /Se Arbloselet, se Albloselet sel Bernhardstorp nybygge Abram-Ers-rået myrrå
Bäsksele by /Se Arbroselet, se Albloselet sel Beorekoåtien lappviste Abrams rike myr
Bäsksjö by Arnovare, se Aunevare fjäll Bielite, se Bijelite traktnamn Abramsmyren Saknas
Bäsksjö by /Se Aronsjöliden berg Bijelite traktnamn Abramsrå myrrå
Bätskere-byne by Aronsjön sjö /Se Bielpelkoåtion lappviste Adams-brännan bränna
Dainasjön gård /Se Aspmyra myr /Se Björkbackarna utflytte Adamsfallet fall
Dalasjö by Aspmyran myr Björkgård gård Adamsfallen vattenfall
Dalasjö by /Se Atjiken sjö /Se Björkhem kronotorp Ahabäcken bäck
Dalasjö by /Se Atjoklumpen fjälltopp /Se Björkliden avs Ahaholmen holme
Dikanäs by /Se Aunevare fjäll o. triangelpunkt Björkmans gd Ahamyrarna myrar
Dikanäs by *Aurojaoure sjö Björkvallen kronotorp Ahan vik
Dikanäs gd /Se Autiojaur sjö /Se Blaikliden traktnamn Ahasjön sjö
Djupdal nybygge /Se Autiojaur, se Autsienjaure sjö Blajkliden by Ahatjärnen tjärn
Djupdal by /Se Aut-joklimpen fjäll /Se Blajkliden, se Blaikliden traktnamn Ahatjärnen tjärn
Dorris by /Se Autsienjaure sjö /Se Bletiksliden gård Ahkonåive fjäll
Dåres by /Se Avafjället fjäll /Se Blomsterdal, se Heligfjäll traktnamn Ahkonåivie lappviste
Dåres by /Se *Baad-Skogen, se Båtskogen skogsparti /Se Blomsterdal by Ailesasi berg?
Eliasvallen f.d. fäbodvall? Baikejällamakkie lappviste /Se Blomsterdal Saknas Ainalatj. höjd
*Elbros by Bajhkejällamähkie lappviste /Se Boman f.d. fräsetorp Ainantjakk fjälltopp
Erik Ivars gård /Se Baksjöbäcken bäck /Se Borka traktnamn Ainelndurrie pass
Erik-Jonsbodarna fäbodar Baksjön sjö Borkajaurs strömfall, se Kittelfjäll traktnamn Ajaberget berg
Eva Erikas gård /Se Baksjön sjö Borkan by Ajaberget berg
Fabmie kapellplats /Se Baksjöån å Braitliden by Akkannäset näs
Fabmie kapellplats /Se Baktoberget berg /Se Brattmyrberget kronotorp Akkantjakkan fjäll
Fabmie = Fatmomakke kapellplats /Se Baktåie berg /Se Brattås fjällägenhet Akkanviken vik
Fapmie kapellplats /Se Balltikken berg Brattås(en) fjällht Albloselberget berg
Fatmomakk, se Fattmomakke kapellplats *Baltoeck field, se Balltikken berg Brendbäcken avs Albloselbäcken bäck
Fatmemakk, se Fapmie kapellplats Banarottjärn tjärn /Se Bränna gård Albloselet sel
Fatmemakke, se Fatmomakk(e) kapellplats Bellovare, se Bjellovare fjälltopp Bränna gårdar Alderkullen höjd
Fattmomakke kapellplats Berebielkienlante berg o. lappskatteland /Se Bränna kronotorp Alfarisbäcken bäck
Fatmomakk by /Se Bergbäcken bäck Brännan gd Almrotsmyren myr
Fatmomakk kapellplats /Se Bergmyra myr /Se Brännberg nybygge Almselberget berg
Fatmomakke kapellplats /Se Bergmyran myr Brännberget, se Brännberg Saknas Alsträsket sjö
Fatmomakke kapellplats /Se Bergmyran myr Brännbäck kronotorp Amasudden udde
Fatmomakke kapellplats /Se Bergmyran myr Brännland gård Anders-August-myren Saknas
Fatmomakke kapellplats /Se Bergsjön sjö Brännvalludden by Anders-Birgers-hällan häll
Fatmomakk(e) kapellplats /Se Bevarakullen höjd Bräntvalludden by Andersbäcken bäck
Fatmomacke kapell /Se Bielite, Vuollite, Kaskalite sjöar Brännviken kronotorp Andersbäcken vattendrag
Fatmomacke kapell /Se Bielite sjö Brännåker hmn Anders-Ers-myren myr
Fatsjöluspen gd /Se Bielite sjö /Se Brännåker avs Anders-Jörans-viken vik
Fianberg by /Se Bielite sjö /Se Buskaboda gård Anders-Nils-raningen raning
Fjällboberg by /Se Bielite sjö /Se Bångnäs traktnamn Anders-Pers-myren myr
Fjällboberg by /Se Bielite sjö /Se Bångnäs hemman Anders-Pers-myrrået myrrå
Fjällfjäll, Östra lappviste Bielite-forsen fors /Se Bäckmo ödegård Anders-Pers-näset näs
Gam Dojnan gård /Se ?Bielite, Kaskalite och Vuollelite sjöar Bäcknäs kronotorp Anders-Pers-viken vik
Gam Stalonbyn by /Se Bijielihtie sjö /Se Bäckstrand hemman Anders-Tammas-raningen raning
Giddes backstugulägenhet /Se Bjellovare fjälltopp /Se Bäckstrand by Anesjöbäcken bäck
Gideåkroken bebn /Se Bjurbäcken bäck Bäckviken gård Anesjömyren myr
Gikanäs, se Dikanäs by Bjurbäcktången höjd Bäsksele by Anesjömyren myr
Gikanäs gd /Se Bjälltjärnen tjärn Bäsksjö traktnamn Anesjön, Lill- sjö
Gortisriset by o. gård /Se Björkbacka terräng Bäcksjö by Anesjön, Stor- sjö
Graipesliden, se Backen gård *Björkbäcken bäck Bäsksjö, Norra gårdar Anevare berg
Gramijaur gård /Se *Björkbäcken bäck Böjnäs, Nedre fjällägenhet Ankes-udden udde
*Granejaur by *Björkfjäll fjäll Böjnäs, Övre fjällägenhet Anna-Britas-raningen raning
Granliden by /Se Björkmyra Saknas /Se Böjnäs fjällhter Anna-Lisas-sjukan myr
Granliden by /Se Björknäs näs Västra Böjnäs fjällht Anna-Majastenen sten
Grannäs(et) by /Se Björknäset näs Östra Böjnäs fjällht Annaskullen kulle
Gransjö gård /Se Björknäsmyra myr /Se Daikanvik traktnamn Annasmyren myr
Gransjö by Björknäsmyrbäcken röjning /Se Dainan traktnamn Anna-Sofias-halsen myrhals
Gransjö by /Se Björknäsudden udde Dainan Saknas Anna-Stinas-begda myr
Gransjö hemman /Se Björkrået Saknas /Se Dainanäs kronotorp Anna-Stinas-bäcken bäck
Gransjö gård /Se Björkvikudden Saknas /Se Dajkanvik, se Daikanvik traktnamn Anna-Stinas-myren myr
Gransjö torp /Se Björnberget berg Dajkanvik hemman o. by Annstubacken backe
Graunaije, se Gruonen-latte gård Björnberget berg Dajkanvikgården, södra gård Antas-brännan »bränne»
Gruonen-latte gård Björnberget berg Dajnan, se Dainan traktnamn Antesstormyran slåttesäng
Grytsjö by /Se Björnberget berg o. lappskatteland /Se Dala avs Antesstorudden udde
Gråthålet f.d. boplats /Se Björnbergsbäcken Saknas /Se Dala lht Antonsbäcken bäck
Gäddbäcken gård /Se Björnbergsmyran myr Dala kronotorp Antonskullarna berg
Gäddbäcken, se Eva Erikas gård /Se Björnbäck, se Björnån å Dalasjö traktnamn Antonskullarna kullar
Gäddsjö nybygge /Se Björnbäcken bäck Dalasjö by Antonsmyren myr
Gäddsjö nybygge /Se Björnbäcken bäck Dalsback gård Antonsmyren myr
Hacksjö by /Se Björnbäcken bäck Dannefjäll lappviste Antonsstranden raning
Hacksjö nybygge /Se Björnbäcken bäck Dannefjäll lappviste Araliden bergstrakt
Hacksjö by Björnbäcken bäck /Se Datiknäs by Aramyren myr
Hansbo by /Se Björnflomyra Saknas /Se Dikaliden Saknas Aransjöbäcken Saknas
Heligfjäll by /Se Björnhålet sank mark Dikanäs traktnamn Aransjöliden bergstrakt
Heligfjäll by /Se Björnmyra Saknas /Se Dikanäs by Aransjölidmyren myr
Hemberget by Björnmyran myr Dikanäs by Aransjömyren, Väster myr
Henriksbodarna f.d. fäbodar Björnmyran myr Dikanäs-Luspen gård Aransjön sjö
Henriksfjäll nybygge /Se Björnrået Saknas /Se Dikasjö, Övre frälsetorp Arasjön, Lill- sjö
*Herran Tsakke berg el. by Björnviken vik /Se Dikasjöns strömfall, se Dikanäs traktnamn Arasjön, Stor- sjö
Hornsjön by /Se Björnån å Djupdal by Ardermyren, Lill- myr
Hornsjö, se Hornsjön by /Se Björnänget sank mark Djupsjöbacken gd Ardermyren, Stor- myr
Hundhålberget backstuga /Se Blajkeje fjäll Djursjö hmn Ardernäset raning
Hunneberg hemman o. utflytte /Se Blajkfjället fjäll Djursjöberget gård Ariopptjärnarna tjärnar
Hällfors by /Se Blajkfjället fjäll Dojnan Saknas Arjuppen berg
Idbacka torp /Se Blaikfjället berg Dojnsjö hemman Armbågakroken slåtter
Idvattnet by /Se Blekamyran myr Dojnsjöluspen, se Fatsjöluspen Saknas Arnella tjärn
Isakstorp f.d. torp Blemstermyra myr /Se Dorris bebyggelse Aronsjökullarna kronopark
Jervajaure by /Se Bleriken sjö Dorris Saknas Aronsjöliden, Aronsjön etc., se Aransjö- etc Saknas
*Jinjesoon by Bletiken sjö Dorris by Artur-Persmyran myr
Jirvarjaure, se Jäevare byne by Bletiken sjö Dorris by Aset slåtter
Järvare byne by Bletikmyran myr Dorrisbyn by Asien slåtter
Järvsjö by *Blockfjällen fjäll Dåres eller Doiris, se 1 Dorris Saknas Askholmen holme
Järvsjö by /Se Blomkvistsviken vik Dåres by Aspbrännan bränna
Karlsbacka by /Se Blomstermyran myr Elofs-däri-hobben gård Aspholmen holme
Karlsbacka by /Se Blomstermyran myr Elsasbränna kronotorp Aspkullen kulle
*Kedkenjuone by *Blækvandel, se Bleriken sjö Engmansro avs Aspkullmyren myr
*Kekksjar by *Blækvatnet, se Bleriken sjö Erhardstorp avs Aspkulltjärnen tjärn
Kekksjar by /Se Blätiken tjärn /Se Erik Ivars gård Aspmyren myr
*Kerosannjuone by Blötmyrfläckarna myrar? /Se Eriksberg by Aspsjökullen kulle
Kettilsfjäll, se Kittel(s)fjäll by Bockhornsudden udde /Se Eriksberg by Aspsjön sjö
Kittelsfjäll by /Se Bocklabäcken bäck Fatmomakk kapellplats Aspsundet sund
Kittel(s)fjäll by /Se Bocklakullen höjd Fatmomakk(e) lappkapell Atjanbåone del av Ö. Vardofjället
Klimpen, se Klimpfjäll by Bocklatjärnen tjärn Fatsjöluspen utflytte Atjanbäcken Saknas
Klimpfjäll by /Se Bokrödningen Saknas /Se Fatsjön Saknas Atjanjellan sluttning
Klingerberg gd /Se Bomsjöbäckmynnet Saknas /Se Fianberg traktnamn Atjantjåhke fjälltopp
Klippbodarna f.d. fäbodar Bomsjön sjö Fianberg by Atjiken sjö
Konradstorp f.d. torp? *Borgafjällen fjällområde Fjällboberg by Atjiken sjö
Krim by /Se Borgafjällen fjälltrakt Fjällboberg by Atjiksbäcken bäck
Krim beb. /Se Borgafjällen fjälltrakt Fjällbohed Saknas Atjiksjön sjö
Krim by /Se Borgafjällen fjälltrakt Fjälbohed by Atjobäcken bäck
Kristineberg by /Se ?Borgafjällen, Norra fjällområde Fjällfjäll, Östra lappviste Atjoklumpen fjälltopp
Kultsjöluspen gårdar /Se ?Borgafjällen, Norra fjäll Flötberget gård Atjosjön sjö
*Kuosannjuone by Borgafjällen, Norra fjäll Forsbacka kronotorp Aunejaurbäcken bäck
Käl by /Se Borgafjället, Norra berg /Se Forsnäs kronotorp Aunejaure sjö
Lateke by *Borgfjället fjäll Forsnäs avs Aunejaurtjärn tjärn
Latikberg nybygge /Se Borkafjället fjäll Forstorp kronotorp Aunevare, se Onarvare Saknas
Latikberg by Borkajaure sjö Forsvik kronotorp Aunevare fjäll
Latikberg, S. o. N. byar Borkavare, se Borkafjället fjäll Fredsborg, se Skansholm traktnamn Autiojaur, se Atjosjön Saknas
Latikberg by /Se Borstmyran myr Fredsborg lht Autjojokk bäck
Latikberg, Södra gårdar /Se Bosjön sjö Fridhem kronotorp Autjoklimpen, se Atjoklumpen Saknas
  Bozelberget, se ?Forsbergsberget berg Fridhem gård Avafjället fjäll
  Bouneberget, se Graipesbouna ås Fridhem torp Avan bäckkrök
  *Bozellberget berg Fridslund kronotorp Avasjön sjö
  Brandbärmyran myr Frostberget gårdar Axels-myren myr
  *Brantbackarna backar /Se Frostberget hållplats Axel-Tomas-bäcken Saknas
  Brattforsen fors Frostbergsrået kronotorp Backhässjan slåtter
  Bratthalsen sank mark Furulund lht Backhässjselet sel
  Brattmyran myr Fäbodtorp kronotorp Backmyren myr
  Brattmyran myr Fättjaur nybygge Backmyren myr
  Brattmyran myr Fättjaur, Övre insyningslht Backtegen åker
  Brattmyran myr Gambränna ödegård Bakbergmyren myr
  Brattmyran myr Gambyn del av by Bakdainan sjö
  Brattmyran myr Gamgården gård Bakhålet myr
  Brederstmyran myr Gammelbränna kronotorp Bakselet sel
  *Bredselet, se Maksjön sjö Gammelbränna nybygge Bakselmyran myr
  *Bredselet lugnvatten /Se »Gamtjäl» by Baksjöberget berg
  Bredselet sel Gardfjäll lappviste Baksjöbergstormyren Saknas
  *Bredselet lugnvatten /Se Garsjokke lappviste Baksjöbergvägen gångstig
  *Bredviken, Västra vik /Se Gaskelite båtplats, se Bångnäs Saknas Baksjöbrännan bränna
  *Bredviken, Östra vik /Se Giddes kronotorp Baksjöbäcken bäck
  Briskejaurie sjö /Se Giddes gård Baksjöbäcken bäck
  Brunfjäll lappskatteland /Se Gidevare lappviste Baksjöbäcken bäck
  Brunfjället, se Preunttjakk fjäll Gikanäs, jfr. Dikanäs Saknas Baksjöbäcken bäck
  Brunnsbäcken, Östra bäck /Se Gikasjön vattenkraftstation Baksjöbäcken bäck
  Brusgrubb-bäcken bäck /Se Girijaur lappviste Baksjökullen kulle
  Brusgrubbäcken bäck Gitsfjäll lappviste Baksjökullen kulle
  Brusgrubbmyrbäcken Saknas /Se Gortisriset bebyggelse Baksjömyren myr
  Bråntsnonjokk bäck /Se Grajpesliden telefonstn Baksjömyren myr
  Bränna nat-namn? Granberg kronotorp Baksjömyren myr
  Bränna terräng Granbergbodarna fäbodar Baksjömyren myr
  Bränna nat-namn? Granbergbodarna fäbodar Baksjön sjö
  Brännmyra myr /Se Granberget by Baksjön sjö
  Brännstenbäcken bäck Granfors kronotorp Baksjön sjö
  Brännstenmyran myr Granheden kronotorp Baksjön sjö
  Brännvinsbäcken bäck Granhöjden del av by Baksjön sjö
  Brännvinsmyran myr Granhöjden bydel Baksjön sjö
  Bräntberget berg Grankullen kronotorp Baksjön sjö
  Bräntholmmyran myr Grankulltången kronotorp Baksjön, Lill- sjö
  Bräntkullen höjd Granliden by Baksjön, Stor- sjö
  Buförningsbäcken bäck Granliden by Baksjötjärnen tjärn
  Buförningsbäcken bäck Granlund hemman Baksjötjärnen tjärn
  Bullerforsen fors Grannäs by Baksjön Saknas
  Bullersjöbäcken bäck Grannäs Saknas Baktoberget berg
  Bullersjöflakan sank mark Gransjö ödegård Baktobergsmyren myr
  Bullersjömyran myr Gransjö by Ballberget berg
  Bullersjön sjö Gransjökullen poststationsnamn Balltikken berg
  Bullersjön sjö Gransjöriset gårdar Baltiken fjällhöjd
  Burgfille, se Burgvarie berg Greipisliden fjällägenhet Baltiken sjö
  Burgvarie berg /Se Grundfors hemman Balltikken fjälltopp
  Byrgienvarie berg Grundfors gårdar Balltikken sjö
  Bytingsmyran myr Grundsjö by Baltikhobben berg
  Båitelsjön sjö Grundsjöbränna kronotorp Baltiksbäcken bäck
  Båthussjön sjö Grytsjöfäbodarna fäbodar Banken fäbod
  Båtlänningsmyra myr /Se Grytsjö traktnamn Barn kulle
  Båtlänningsmyran myr Grytsjön by Barnarotränniln bäck
  *Båtskogen skogsparti Gråtanliden nybygge Bashålet myr
  Båtvallkullen höjd Gråthålet f.d. boplats Bashöbben kulle
  *Bäckmyra myr /Se Grönesund kronotorp Basmyren myr
  Bäckmyran myr Grönfjäll gård Bastelandet åker
  Bäckmyran myr Gustavshem avs Basteledet led
  Bäckmyran myr Gäddbäck(s)mocken gd Bastetegen åker
  Bäckmyrbäcken bäck »Gästrikland» by Basteåkern åker
  Bäckmyrbäcken bäck Hacksjö by Basteugnarna raning
  Bäcksjöbäckmyra myr /Se Handsktummen utflytte Bastuloken slåttesäng
  *Bällfjället fjäll Handsktummen gd Baunejohke bäck
  Bäskan, se Bäskån å Hansbo hemman Baunen del av Fättnavare
  Bäskselet sel /Se Harariset bebyggelse Beitsetsnjuonje, se Bietsetsnjuonje Saknas
  Bäsksjön sjö Harrvik hemman Bellovare fjälltopp
  Bäsksjön sjö Hedlunda kronotorp Bellvarpet ortnamn
  Bäsksjön sjö /Se Heligfjäll traktnamn Bengtestjärnberget Saknas
  Bäsksjötjärnen tjärn Heligfjäll by Bengtestjärnen tjärn
  Bäskån å Heligfjäll eller Blomsterdal, se Heligfjäll traktnamn Bengtestjärnkullen Saknas
  Bäskån å Heligtorp kronotorp o. kronopark Bensugarhalsen myrhals
  Bässoqveik, se Mesegojkke fors Helmerstorp kronotorp Bensögahalsen, se Bensugarhalsen myrhals
  Bäverfjället fjäll /Se Henriksfjäll by Bentegen åker
  *Bäverhusudden Saknas /Se Hiberg kronotorp Bergbackatjärnen tjärn
  *Bäverrödningen röjning /Se Holmen gård Bergbäcken bäck
  Bäfwerten udden Saknas /Se Holmen gård Bergbäcken bäck
  *Bävertenudden Saknas /Se Holmmyrkullen kronotorp Bergkullen kulle
  *Børje-field(et), se Borgafjällen fjälltrakt Holmsele station järnvägsstation Bergloken vattensamling
  Börsthalsen del av myr Holmsund gård Bergmyrarna myrar
  Cajtokvare, se Norra Gardfjället fjäll Hornsjön hemman Bergmyrbäcken bäck
  Capri Corneudden, se Bockhornsudden udde Hronsjö by Bergmyren myr
  Capri Cornibus, se Bockhornsudden udde /Se Hundhålberget gårdar Bergmyren myr
  Caput Cornibus, se Bockhornsudden udde /Se Hunneberg, se Hundhålberget gård Bergmyren myr
  Daina Kullarna kullar Häggstrand lht Bergmyren myr
  Dajkanbäcken bäck Hällfors hemman Bergmyren myr
  Dajkanbäcken bäck /Se Hällmyr kronotorp Bergmyren myr
  Dajkansjön sjö Hällmyrbränna kronotorp Bergmyren myr
  *Dajkanvardo berg Hästbergbodarna fäbodar Bergmyren myr
  Dalasjön sjö /Se Hästbergbodarna fäbodar Bergmyren myr
  Dallsholmen holme /Se Hästberget kronotorp Bergmyren myr
  Dallsholmen holme /Se Högåsbrännan gd Bergmyren myr
  Dalmyran myr Idbacka gård Bergmyren myr
  Dammbrännan terräng Idbacka, Nya kronotorp Bergmyren myr
  Dammbäcken bäck Idvattnet by Bergmyren myr
  Dammyran myr Iliden traktnamn Bergmyren myr
  Dammyran myr Iliden hemman Bergmyren myr
  Daniel-Jonsmyran myr Iliden eller Simaskalet, se Iliden traktnamn Bergmyren, Väster- myr
  Daniel Nilsrödningen Saknas /Se Inlandsbanan, se Vilhelmina traktnamn Bergmyren, Yster- myr
  Daningen = Darbmosjön sjö /Se Inlandsbanan, se Aronsjöliden traktnamn Bergmyrkullen kulle
  Dankesmyran myr Inlandsbanan, se Fianberg traktnamn Bergmyrtjärnbäcken bäck
  Danmyra myr /Se Inlandsbanan, se Laxbäcken traktnamn Bergmyrtjärnen tjärn
  Dannatjåkko fjäll o. triangelpunkt Innerhavsberget avs Bergmyrtjärnen tjärn
  Dannevare, se Dannatjåkko fjäll o. triangelpunkt Isakstorp kronotorp Bergmyrtjärnen tjärn
  Darbmosjön sjö Ivarshem lht Bergsjöfjället fjäll
  Darbmosjön sjö /Se Johannesdal kronotorp Bergsjön sjö
  Darnegejavrie, se Darneh sjö Jon Klemets lappviste Bergsjön namn för Vojmån
  Darneh sjö /Se Jon-Lars-myrliden gård Betesrået myrrå
  Darnosjön, se Darbmosjön sjö Jon Mickels gd Betesrået betesmark
  Datikberget berg Jotunhem gård Bevarakullen kulle
  Datiksjöarna sjöar Juliusfrid avs Bielite sjö
  Datiksjöarna sjöar /Se Järvbo avs Bieliteforsen fors
  Datiksjökullen Saknas /Se Järved avs Bieltonmyren myr
  Datiksjön, Yttre sjö /Se Järvsjö by Bieransarn sjö
  Datiktjärnen tjärn Järvsjöby pst Bietsetsnjuonje del av Lasterfjället
  Datikudden Saknas /Se Järvsjöberget gård Bjeivannisjet trakt
  Datikån å Jörans torp Bjurbäckedorna edor
  Dattekenjavrieh sjöar /Se Karksjökullen gårdar Bjurbäcken bäck
  Daunefjället fjäll /Se Karlsbacka by Bjurbäckviken vik
  Daunevarie fjäll /Se Karlsbacka gårdar Bjurlisas-hålet hål?
  Davnie, se Daunevarie fjäll Karlsbacksfäbodarna fäbodar Bjurträskbäcken bäck
  Davnievarie, se Daunevarie fjäll Karlsgård avs Bjurviken del av sjö
  Dikasjö sjö /Se Karlskoga avs Bjurviken vik
  Dikasjön, se Gikasjön sjö Karlsro lht Bjärkmyren myr
  Dikasjön sjö Karlstorp lht Bjärknäsudden udde
  Dikasjön sjö Karlstorp kronotorp Bjärknäsviken vik
  Dikasjön sjö /Se Karlstorp avs Björkberget berg
  Dikmyra myr /Se Karlstorp gd Björkflänget myr
  Dikmyran myr Katrinelund avs Björkholmen myrholme
  Diktmyran myr Kettilsfjäll, se Kittelfjäll traktnamn Björkholmen holme
  Dimforsen fors /Se Kidejaur Saknas Björkholmen holme
  Divel-Ersbäcken bäck Killinghuset hus Björkholmtegen myr
  Diveluddmyra myr /Se Kirekoatien lappviste Björkhässjmyren, Västra myr
  Djupbäcken bäck Kittelfjäll traktnamn Björkhässjmyren, Östra Saknas
  Djupbäcken bäck Kittelfjäll by Björkkullen kulle
  Djupdalen dal Kittelfjäll lappviste Björkkullen berg
  Djupmyran myr Kittelfjäll by Björkkullen berg
  Djupsjön, Stora sjö Klimpen Saknas Björkkällmyren myr
  Djurgräsmyra myr /Se Klimpfjäll traktnamn Björklidberget berg
  Djursjön, Stora sjö /Se Klimpfjäll by Björkmyren myr
  Dorrbäcken bäck /Se Klippfjäll lappviste Björknäset näs
  Dorrombäcken, se Dorrbäcken bäck Klitvallen lappläger Björknäset näs
  Dorromskalet, se Skalet genomgångsdal Kojmyrkullen kronotorp Björknäset näs
  Doåriestjuvvelke berg /Se Konradstorp kronotorp Björknäset näs
  Draget, Västra sänka /Se Kramfors, se Bäsksjö traktnamn Björknäset udde
  Draget, Östra sänka /Se Kraftstationen, se Vilhelmina Saknas Björknäsmyren myr
  Drickesbäcken bäck Kraftstationen, se Dalasjö traktnamn Bjärknäsmyren myr
  Drävelbäcken bäck /Se Krim by Bjärknäsmyren, Nedre myr
  Durpiksvallarna lappviste /Se Krim by Bjärknäsmyren, Övre myr
  Durrienjohkke bäck /Se Krim gårdar Björknäsviken vik
  Dårestjudik berg /Se Krimen by Björkrået myrrå
  Dårestjärnen tjärn Kringlan kronotorp Björkrået myrrå
  Dårronskalet fjällpass /Se Kristineberg hemman Björkslänget myr
  Dökvisslen äng /Se Kristineberg gd Björkuddremmen ås
  Döv Mattesnäset näs /Se Kroksjö by Björnberget Saknas
  Elakbäckmyra myr /Se Kroksjö by Björnberget berg
  *Elbesjokk å Kroksjön by Björnberget berg
  Elbesjokk bäck /Se Kronoöverloppsmarken traktnamn Björnberget kronopark
  *Elbros sel Krontjärn kronotorp Björnberget kulle
  Elbros sel /Se Krutberg hemman Björnbergmyren myr
  Eliasmyran myr Kråanegielan lappviste Björnbergsfäboden fäbod
  Elsasbränna sluttning? Kullen ägostyckning Björnbergslättan slätt
  Elsashällan berghäll? Kullen gårdar Björnbergsvallen lappvall
  Eländigheten myr /Se Kullen gård Björnbäcken bäck
  Eländighetsvattenledningen Saknas /Se Kullen gård Björnbäcken bäck
  Erik-Nilsdalen dal Kullen gårdar Björnbäcken bäck
  Erik Olofsmyra myr /Se Kullen bydel Björnbäcken Saknas
  Evasmyran myr Kultsjölandet frälsetorp Björnbäcken bäck
  Fabmeluokte vik /Se Kultsjöluspen traktnamn Björnbäcken bäck
  Fabmienluokte, (sv. Ransarviken) vik /Se Kultsjöns båtplats, se Saxnäs traktnamn Björnbäcken, Västra bäck
  Fabmienluokte vik /Se Kultsjöns båtplats, se Klimpfjäll Saknas Björnbäcken, Yster bäck
  Falgåstjärnmyra myr /Se Kultsjöns strömfall, se Kultsjöluspen traktnamn Björnbäckmyren, Stor- o. Lill myrar
  Falsjön, se Fatsjön sjö Käl traktnamn Björnbäckraningen raning
  *Fanne field, se Fättnavare fjäll Larstorp kronotorp Björnbäckraningen raning
  Fapmenluokte vik /Se Latikberg by Björnbäckviken vik
  Fapmienluokte vik /Se Latikberg, Norra gårdar Björnflobäcken bäck
  *Farokälven å Latikbergsskogen avs Björnflomyren myr
  Farroken sjö Laxbäcken traktnamn Björnforsen fors
  Farroken sjö Laxbäcken by Björnhibacken backe
  *Farrokfjället fjäll Laxbäcken by Björnhihällan berghäll
  Fasovardo, se Fasuovartuo fjäll Laxbäcken by Björnholmen holme
  Fasuovartuo fjäll /Se Laxgården avs Björnholmen holme
  Fatmomakke kapellplats /Se   Björnholmen, Minner holme
  Fatmomakksviken, se Fattmonviken vik   Björnholmen, Större holme
  Fatmomakkviken vik   Björnhålbäcken bäck
  Fatsjö sjö /Se   Björnhålbäcken bäck
  Fatsjön sjö   Björnhålet myr
  Fatsjön sjö   Björnhålet myr
  Fatsjön sjö   Björnhålet slåtteräng
  Fatsjön sjö   Björnhålet myr
  Fatsjöån å /Se   Björnhålet myr
  Fattmomakke vik   Björnhålet myr
  Fattmonviken vik /Se   Björnhålet vik
  *Fellefield, se Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll   Björnhålet myr
  *Fereskebne fors   Björnhålet myr
  Fetsjöbäcken bäck /Se   Björnhålmyren myr
  Fetsjömyra myr /Se   Björnhåltjärnen tjärn
  Fetsjömyra myr /Se   Björnjärnrået myrrå
  Fetsjön sjö   Björnknösen höjd
  Fianbergen berg /Se   Björnkullbäcken bäck
  Fianberget berg   Björnkullbäcken bäck
  Fianbäcken bäck   Björnkullen kulle
  Fiansjöarna sjöar   Björnkullen höjd
  Fiansjöarna sjöar /Se   Björnkullen del av Ajaberget
  Fiansjön sjö /Se   Björnkullen berg
  Fiansjön, Norra sjö   Björnkullen berg
  Fiansjön, Södra sjö   Björnkullfjället fjäll
  Fiedrasi(e) fjäll /Se   Björnkullmyren myr
  Fiedrasjaure sjö /Se   Björnkullmyren myr
  Fiellie (lapska), = Östra Fjällfjäll fjäll /Se   Björnkullmyren myr
  Fijenejavrieh sjöar /Se   Björnmyrbacken backe
  Fijenetjulelk(eh) berg /Se   Björnmyrbäcken Saknas
  Filnäset Saknas /Se   Björnmyren myr
  Filviken vik /Se   Björnmyren Saknas
  Fiskartjärnarna tjärnar   Björnmyren myr
  *Fiskevattnet, se Fättjaure sjö   Björnmyren myr
  Fiskonjaur, se Båitelsjön sjö   Björnmyren myr
  Fiskonsjön, Övre sjö   Björnmyren myr
  ?Fiskonsjön, Övre sjö   Björnmyren myr
  ?Fiskonsjön, Nedre sjö   Björnmyren myr
  Fisksiön, se ?Fiskonsjön, Övre sjö   Björnmyren myr
  Fisk Siön, se Fiskonsjön, Övre Saknas   Björnraningen bäckäng
  Fisktjärn tjärn? /Se   Björnrået myrrå
  Fisktjärnbäcken odlingsmark /Se   Björnrået myrrå
  Fjälka fjäll   Björnselet sel
  Fjällbobergsån å   Björnselmyrarna myrar
  Fjällbäcken bäck   Björnskalet pass
  Fjällbäcken bäck /Se   Björnskalklipporna Saknas
  Fjällbäckmyran myr   Björntjärnen tjärn
  Fjällfjäll fjäll /Se   Björntjärnen tjärn
  Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll   Björntjärnen tjärn
  Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll   Björntjärnen tjärn
  Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll   Björntjärnen tjärn
  Fjällfjället, Västra fjäll   Björntjärnslåttern slåtter
  Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll   Björnvallen myr
  Fjällfjället, Östra fjäll   Björnviken vik
  Fjällfjället, Östra o. Västra fjäll   Björnån, se Björnbäcken Yster å
  Fjällfjället, Västra o. Östra fjäll /Se   Björnänget »änge»
  Fjällfjäll, Östra fjäll /Se   Bladberget berg
  Fjällmyra myr /Se   Bladforslåttern slåtter
  Fjällmyran myr   Blajkfjället fjäll
  Fjällmyran myrland /Se   Blaikliden skogstrakt
  Fjällmyrrået sank mark   Blaiklidgrankullen kulle
  Fjällmyrrået myrrå /Se   Blaiklidmyren myr
  Fjällmyrvägen Saknas /Se   Blanktjärnen tjärn
  Fjällsjöån, »Fjällsjöälven» Saknas /Se   Blejkamyren myr
  Fjällslåtten, Västra o. Östra myrland /Se   Blekmyrbäcken bäck
  Flakan sank mark   Blekmyren myr
  Flatmyran myr   Blekmyren myr
  Flottatjärnen tjärn   Blerikarna sjöar
  Flugurotbäcken bäck /Se   Bleriken sjö
  Flödmyran myr   Bleriken Öf., Midti, Ned. Saknas
  Flödtjärnen tjärn   Bleriken sjö
  Foder-Rån röjning /Se   Bletikarna sjöar
  Forsbergsberget berg   Bletiken Saknas
  ?Forsbergsberget berg   Bletiken del av L. Gråtansjön
  Forsbergsberget berg   Bletiken del av Lomsjön
  Forsbergsberget berg /Se   Bletiken del av Lomsjön
  Forsbergsberget berg /Se   Bletiken sjö
  Forsbäcken bäck /Se   Bletiken sjö
  Forsholmen holme /Se   Bletiken sjö
  Forsmockan ed /Se   Bletiken sjö
  Fotsjön, se Fatsjön sjö   Bletiken sjö
  Fotsjön utvidgning av Marsån /Se   Bletiken sjö
  Fredagsmyrbäcken bäck   Bletiken, Mitti- sjö
  Fremsjock bäck   Bletiken Nedre sjö
  Fremsjokk å   Bletiken, Nedre sjö
  *Fremsjocksröset röse   Bletiken, Nedre sjö
  Fremsjocksröset röse /Se   Bletikken, Nedre sjö
  Fremsån, se Fremsjokk å   Bletiken, Övre sjö
  Frirejarmyran myr   Bletiken, Övre sjö
  Frostberget berg   Bletiken, Övre sjö
  Frostbergsbäcken bäck   Blerikken, Övre sjö
  Frostbergsmyran myr   Bletikmyren myr
  Frostbergsrået terräng   Bletiksbäcken bäck
  Fräkenbäcken bäck /Se   Bletiksbäcken bäck
  Fräkenflaken sank mark   Bletiksbäcken bäck
  Fräkenmyran myr   Bletikskullarna berg
  Fräkenmyran myr   Bletikskullarna höjder
  Fräkentjärnmyran myr   Blindormen myr
  Främmerdelberget berg   Blocken bränna
  *Främmerströdningen Saknas /Se   Blomsterdalsmyren myr
  Fågelsjön sjö /Se   Blomsterholmen myrholme
  Fågelvinmyran myr   Blomsterholmen myrholme
  Fårmyra myr /Se   Blomsterhålet myrhål
  Fårmyrberget berg   Blomstermyren myr
  Fårmyrbäcken bäck /Se   Blomstermyren myr
  Fårnäset del av Saxnäset /Se   Blomstermyren myr
  Fäbodberget berg   Blomstermyren myr
  *Fäbodbäcken bäck   Blomstermyren Saknas
  Fäbodbäcken bäck   Blomstermyren Saknas
  Fäbodkullen höjd   Blomstermyren myr
  Fäbromyran myr   Blomstermyren myr
  Fäholmen holme /Se   Blomstermyrtjärnen tjärn
  Färdgåstjärnbäcken bäck /Se   Blomsterplan myr
  *Färdmyra myr /Se   Blomsterskogen raning
  Fättjarn sjö /Se   Blomsteränget »änge»
  Fättjaure sjö   Blomsteränget änge
  Fättjaure sjö   Blomsteränet slåttesäng
  Fättnavare fjäll   Blåkullarna kullar
  Gabrielsmyran myr   Blåkullen höjd (?)
  Gagdejtdalen, se Gaitokdalen dal   Blåkullmyran myr
  Gaikikdalen, se Gaitokdalen dal   Blåkullmyrarna myrar
  Gairikjokk å /Se   Blåkullmyren myr
  *Gaitek Saknas   Blåsvädersraningen raning
  *Gaitokdalen dalgång   Blåviken vik
  Gaitokdalen dal /Se   Blåviken, Nöl- vik
  Gaitokjäno, se Galjhrehjäno å   Blåvikmyren myr
  Gajhrehjäno å   Blåvikmyren Saknas
  Gajtoksjön sjö /Se   Blöthalsen myrhals
  Gajtokvardo berg   Blöthålet myr
  Gajtokån å /Se   Blöthålet myr
  Galbiemålkie krökning av Vojmälven /Se   Blöthålraningen äng
  Gallerbäcken bäck /Se   Blötmyrbäcken bäck
  Gammelgårdsnäset udde /Se   Blötmyren myr
  Gammelgårdsudden, se Gammelgårdsnäset udde /Se   Blötmyrselet sel
  *Gardevare fjäll   Bobäcken bäck
  Gardfjället, Norra fjäll   Bobäckviken vik
  Gardfjället, Norra fjäll   Bockudden udde
  Gardfjället, Norra fjäll   Bolagsbackarna höjder
  Gardfjället, Norra fjäll   Boloasi berg
  Gardfjället, Norra fjäll /Se   Bollvatten sjö
  Gardfjället, Södra fjäll   Bollvattenbäcken bäck
  Gardfjället, Södra fjäll   Bollvattsmyren myr
  ?Gardfjället, Södra o. Norra fjäll   Bollvattstjärn tjärn
  ?Gardfjället, Södra o. Norra fjäll   Bomansbäcken bäck
  Gardfjället, Södra fjäll   Bomanskullen kulle
  Gardikvare, se Gardfjället, Norra fjäll   Bomselet sel
  Gardisjöbäcken bäck   Bomselforsen fors
  Garsbäcken, se Forsbäcken bäck   Bomsjöberget berg
  *Garvefield(et), se Gardfjället, Norra o. Södra Saknas   Bomsjöbäcken Saknas
  *Garvfield, se Gardfjället, Norra o. Södra Saknas   Bomsjön sjö
  *Garvofjäll fjäll   Bomsjömyren myr
  *Garvofjäll fjäll   Bomsjötjärnen Saknas
  Gaskelihtie sjö /Se   Bonknäset näs
  Gaskelihtie, se Gaskelitsjön sjö   Bonknäset udde
  Gaskelite, se Gaskelitsjön sjö   Borevelsnytan del av Klimpberget
  Gaskelite sjö /Se   Borevelsnytforsen fors
  Gaskelitsjön sjö /Se   Borgafjället N. Saknas
  *Gavdejocksröset röse /Se   Borkafjället fjällkomplex
  Gavnets-gieles(e) berg /Se   Borkafjälltangen dal
  Gellemetje fjällhöjd /Se   Borkajaure sjö
  Gemon, Lilla o. Stora fjäll   Borkasjön sjö
  ?Gemon, Stora o. Lilla fjäll   Borkaån del av Vojmån
  ?Gemon, Lilla o. Stora fjäll   Borsthalsen myr»hals»
  Gemsåive fjäll   Borstmyren myr
  Genmyra myr /Se   Borstslåttertjärnen tjärn
  *Gerabselet sel   Brattesen berg
  *Gerabselet sel   Brattesen backe
  Germitsselet sel /Se   Brattforsen del av Båselforsen
  Gertafjället, se Gardfjället, Södra fjäll   Bratthalsen »myrhals»
  Getingmyran myr   Bratthalsen Saknas
  Getingmyran myr   Bratthalsen myrhals
  Getingmyran myr   Bratthalstjärnen tjärn
  Getingrödningen Saknas /Se   Brattmyran myr
  Getklövtjärnen tjärn   Brattmyran myr
  Getmarsjömyra myr /Se   Brattmyran myr
  Getudden udde   Brattmyrarna myrar
  *Geäkan Njuole kulle?   Brattmyrberget berg
  Giddesbacken nat. namn?   Brattmyrberget berg
  Gideån, se Gigån å   Brattmyrberget berg
  *Giebnegieles berg /Se   Brattmyrberget berg
  Gigån å /Se   Brattmyrbergkojan koja
  Gikasjön sjö   Brattmyrbergslåttern Saknas
  Gikasjön sjö   Brattmyrbäcken bäck
  Gikasjön sjö /Se   Brattmyren myr
  Gikasjön sjö /Se   Brattmyren myr
  Gil(e)metje fjällhöjd /Se   Brattmyren myr
  Gillesjaure sjö /Se   Brattmyren myr
  *Gippmokken ?terräng   Brattmyren myr
  Girifjället fjäll   Brattmyren myr
  ?Girifjället fjäll   Brattmyren myr
  Girisjön sjö   Brattmyren Saknas
  Girisån å   Brattmyren Saknas
  Gittsfjället fjäll   Brattmyrforsen fors
  Gittsfjäll(et) fjäll /Se   Brattmyrhålen myrhål
  Gittsjön, Stora sjö   Brattmyrtjärnen tjärn
  Giöfielle,s e ?Girifjället fjäll   Brattnikken fjälltopp
  *Giöfjället fjäll   Brattängbäcken bäck
  Glöttermyren myr /Se   Brattänget änge
  Gobbagesberget berg /Se   Braxsjön sjö
  Golesen berg /Se   Bredberget berg
  Golesmyran myr   Bredholmen holme
  Golestjärnen tjärn   Bredselet sel
  Goltojaur, se Kultuejaure sjö   Bredselet sel
  Gopagele höjd   Bredselet sel
  Gortan sjö /Se   Bredselet sel
  Gotajaure sjö   Bredselforsen fors
  Gotan, se Gortan sjö   Bredselmyren myr
  Gottern sjö /Se   Bredselmyren myr
  Gottnatjärnarna tjärnar   Bredselmyren myr
  Graipesbouna ås /Se   Bredselraningarna raningar
  Graipiesbåune ås /Se   Bredselraningen raning
  Granberget berg   Bredseltjärnen tjärn
  Granberget berg   Bredselviken vik
  Granberget berg   Bredstarrmyren myr
  Granberget berg   Bredvikbäcken bäck
  Granberget berg   Bredviken vik
  Granberget berg   Bredviken vik
  Granberget berg /Se   Bredviken vik
  Granbergråen Saknas /Se   Bredvikmyren myr
  Granbergsbäcken odlingsmark /Se   Bredvikmyren myr
  Granbergssjön sjö /Se   Bredvikrået myrrå
  *Granbäcken bäck   Bredvikrået myrrå
  *Granbäcken bäck   Bremsberget berg
  Granbäcken bäck   Bremsbergmyren Saknas
  Granbäcken bäck /Se   Bremstegen myr
  Grankullen höjd   Bremstjärnen tjärn
  Grankullen höjd   Bremstjärnmyren myr
  Granliden ås   Britta-Majasmyran myr
  Grannäset skogstrakt /Se   Brita-Majas-myren myr
  Grannäset, Södra Saknas /Se   Britasvallen lappvall
  Granrået röjning /Se   Britas vallen lappboplats
  Gransjöbäcken bäck   Bronkanäset halvö
  Gransjöbäcken bäck /Se   Broraningen raning
  Gransjöliden, se Aronsjöliden berg   Brunnet myrrå
  Gransjön sjö   Brunnsdalen dal
  Gransjön sjö   Brusgrubban myr
  Gransjön sjö   Brusgrubbäcken bäck
  Gransjötjärnen tjärn   Brusgröbban myr
  Granskogbäcken bäck   Brusgröbb-bäcken bäck
  Grantangmyran myr   Brusgröbbmyren myr
  Grantoppen terräng?   Brännan skogstrakt
  Granvattnet, se Gransjön sjö   Brännbacken backe
  Granån å   Brännbackmyren myr
  Grasan sjö   Brännbackmyren myr
  Grasan sank mark   Brännberget berg
  Grenholmmyran myr   Brännbäcken bäck
  Grenmyran myr   Brännkullarna kullar
  Grenmyran myr   Brännkullen kulle
  Grinåfiell, se ?Stora o. Lilla Gemon fjäll   Brännkullmyren myr
  *Grinåfjäll fjäll   Brännkullmyren myr
  Gro(h)tejavrie sjö /Se   Brännkullmyrtjärnen tjärn
  *Grounaije, se Gruoneja fjäll   Brännmyren myr
  Grubbe ängsmark?   Brännmyren myr
  Grubbholmen holme /Se   Brännmyren myr
  Grubbmyra myr /Se   Brännmyren myr
  Grubbmyran myr   Brännorna brännor
  Grubbmyran myr   Brännsjöbrännan »bränne»
  Grubbmyran myr   Brännsjöbäcken bäck
  Grubbmyran myr   Brännsjöbäcken bäck
  Grubbsjömyrorna myrar /Se   Brännsjökullen kulle
  Grundsjöbrännan terräng   Brännsjömyren myr
  Grundsjöbäcken bäck   Brännsjön sjö
  Grundsjöbäcken bäck /Se   Brännstenbäcken Saknas
  Grundsjömyran myr   Brännstenbäcken bäck
  Grundsjömyran myr   Brännstenbäcken bäck
  Grundsjömyran myr   Brännstenbäckraningen bäckäng
  Grundsjön sjö   Brännstenmyren myr
  Grundsjön, Stora sjö   Brännstenmyren myr
  Gruokkejavrie sjö /Se   Bränstenmyrtjärnen tjärn
  Gruoneje fjäll   Brännvalludden udde
  Gruonek, se Gruoneje fjäll   Brännvalludden udde
  Gruvkullen kulle /Se   Brännvinsbäcken bäck
  Grytkullen kulle /Se   Brännvinsbäcken bäck
  Grytsjön, Nedre o. Övre sjöar   Brännvinsbäckmyren myr
  Grytsjön sjö /Se   Brännvinsmyren Saknas
  Gråtanliden berg   Brännvinstjärnen tjärn
  Gråtanliden höjd   Bräntbacken backe
  Gråtansjö terräng   Bräntbackmyrarna myrar
  Gråtansjöarna sjöar /Se   Bräntberget berg
  Gråtansjöliden bergås /Se   Bräntberget berg
  Gråtansjön sjö   Bräntet »bränne»
  Gråtanån å   Bräntet bäckäng, »raning»
  Gråtanån å   Bräntholmarna holmar
  Gråtanån å   Bräntholmen holme
  Gränsbäcken bäck /Se   Bräntholmen holme
  Gräsberget berg   Bräntholmen holme
  Grävelmyran myr   Bräntholmen holme
  Grönfjället fjäll   Bräntholmen holme
  Grönmyran myr   Bräntholmen holme
  Grönmyran myr   Bräntholmmyren myr
  *Grönstranden röjning /Se   Bräntholmmyren myr
  Grönvatne, se ?Friskonsjön, Nedre sjö   Bräntholmmyren myr
  *Grönvattnet sjö?   Bräntholmmyren myr
  Grötnäs terräng   Bräntholmmyren, Väster myr
  Grötnäsviken vik   Bräntkullen kulle
  Gullkindbäcken bäck   Bräntkullen kulle
  Gungberget berg   Bräntkullen berg
  Gunnelsmyran myr   Bräntkullmyren myr
  Gunnilshålet tjärn   Bräntkullmyren myr
  Guortajaure sjö   Bräntmyren myr
  Guortavardo fjäll   Bräntmyren myr
  Guortavardo fjäll   Bräntraningen bäckäng
  Guotejavrie sjö /Se   Bränt-tegen bäckäng
  Guöliesovvone sel /Se   Bränttjärnen tjärn
  Gåbdasgieles skogshöjd /Se   Bränttjärnen tjärn
  Gåppogieles skogshöjd /Se   Bräntudden udde
  Gårbäcken bäck   Bräntudden udde
  Gårdmyra myr /Se   Bräntudden udde
  Gårdmyran myr   Bräntudden udde
  Gårdsholmen holme   Bräntudden udde
  Gårta, se Guortavardo fjäll   Bräntudden udde
  Gårtjärnhålet Saknas /Se   Bräntvallkullen kulle
  Gåstjärnarna tjärnar   Bräntvallmyren myr
  Gåstjärnmyran myr   Bräntvalludden udde
  Gäddbäckberget, se Gäddbäckryggen berg   Bräntvalludden udde
  Gäddbäckryggen berg   Bräntvallviken vik
  Gäddbäcken bäck   Brönsfjällmyrarna myrar
  Gäddbäcken odlingsmark /Se   Bröntso fjäll
  Gäddsjömyra myr /Se   Bröntsontjakka fjäll
  Gäddsjömyran myr   Buföringsmyran, Nedre myr
  Gäddsjön sjö /Se   Buföringsmyran, Övre myr
  Gäddsjön, Lilla myr /Se   Buförningsbäcken bäck
  Gäddtjärnbäcken bäck   Buföringsbäcken bäck
  Gäika(javrie) sjö /Se   Buföringshålet myrhål
  Gällarmyran myr   Buförningsmyren myr
  Gämon, se Gemon, Lilla o. Stora fjäll   Buförningsmyren myr
  Gämon, se Gemon, Lilla o. Stora fjäll   Buförningsmyren myr
  Gämon, Lilla fjäll /Se   Buförningsmyren myr
  Gämon, Stora fjäll /Se   Buförningsmyren myr
  Gängelesjeänuo, se Tjiengelesjeänuo å   Buföringsmyren myr
  Gässlokrödningen Saknas /Se   Buförningsmyren myr
  Gökfjället berg   Buförningsmyren myr
  Hacksjön sjö   Buförningsmyren myr
  Hacksjön sjö /Se   Buförningsmyren myr
  Haksjön, se Hacksjön sjö   Buförningsmyren, Nedre myr
  Halvvägabäcken bäck   Buförningsmyren, Övre myr
  Halvvägsbäcken bäck   Buförningsrået myrrå
  Hans-Ersmyran myr   Buförningsselet sel
  Hans-Persbäcken bäck   Buförningsvägen pass
  Harabrännan terräng   Bullerbäcken bäck
  Haraforsen fors /Se   Bullerbäcken bäck
  Haravattnet, se Harrsjön sjö   Bullerbäckmyren myr
  *Haravattnet sjö   Bullerforsen fors
  *Harefors fors?   Bullerforsen fors
  Harrbäcken bäck   Bullersjöbäcken bäck
  Harrforsen fors /Se   Bullersjöbäckraningarna raningar
  Harrsjön, se Herrvattnet sjö   Bullersjöflakan myr
  ?Harrsjön sjö   Bullersjömyren Saknas
  Harrsjön sjö   Bullersjön sjö
  *Haarvofjäll fjäll   Buschraningen raning
  *Harvofjäll fjäll /Se   Byggmyren myr
  Hedersrödningen röjning /Se   Byggviken vik
  Heligfjället berg   Bytingsjöarna sjöar
  Heligfjället fjäll /Se   Bytingsjöbäcken bäck
  Heligfjällmyran myr   Byxbäcken bäck
  Heligmyran, Västra myr   Byxtjärnen sjö
  Heligmyran, Östra myr   Båinedalen dal
  Hemberget, se Södra Latikberget berg   Båinemyrarna myrar
  Hemberget berg   Båitelsjaure sjö
  Hemberget berg   Båitelsjön sjö
  Hemberget berg /Se   Bånan slåtter
  Hembäcken bäck /Se   Bånanmyren myr
  Hemmyra, se Stormyra myr   Båone berg
  Hemmyra myr /Se   Båthusholmen holme
  Hemmyra myr /Se   Båthuskullen berg
  Hemmyran myr   Båthusmyren myr
  Hemmyran myr   Båthusmyren myr
  Hemrået Saknas /Se   Båthussjöbäcken bäck
  Hemselet, se Kalvkrokselet sel   Båthussjön sjö
  Hemtjärnen tjärn   Båthussjötjärnen tjärn
  Hemtjärnmyran myr   Båthusstranden raning
  Henriksfjäll fjäll   Båthustjärnen tjärn
  Herrvattnet sjö /Se   Båthusvarpet vik
  Hidberget berg   Båthusviken vik
  Hidberget terräng?   Båthusviken vik
  Hidmyran myr   Båthusviken vik
  Hissalonkakullen kulle /Se   Båtlänningsmyra Saknas
  Hohejmyra, se Höhässjemyra myr   Båtlänningsmyren myr
  Hojtarmyran myr   Båtsjöbäcken bäck
  Holmen Saknas /Se   Båtsjön sjö
  Holmmyra myr /Se   Båttjärnarna tjärnar
  Holmmyran myr   Båttjärnbäcken bäck
  Holmmyrbäcken bäck   Båttjärnen tjärn
  Holmselet sel /Se   Båttjärnmyren myr
  Holmsjön sjö   Båtudden raning
  *holsior sjö   Båtvallkullarna kullar
  »holsior» sjö   Båtvallmyren, Lill- myr
  Hornforsen fors /Se   Båtvallmyren, Gam- el. Stor- myr
  Hornnäset, se Stenudden näs   Båtvallrået myrrå
  Hornsjöberget berg   Båtviken vik
  Hornsjön sjö   Båtviken vik
  Hornsjön sjö   Båulon höjd
  Hornsjön sjö /Se   Båulonbäcken bäck
  Hornudden, se Stenudden udde   Båulontjärnen tjärn
  *Hovertjärn myr? /Se   Båune fjällparti
  *Hovertjärnmyra myr /Se   Båunebäcken bäck
  Huggstad hygge /Se   Bäckbackarna backar
  Huggstet, se Huggstad hygge   Bäckerbäcken bäck
  Hummelrödningen Saknas /Se   Bäckerholmen holme
  Hundbenberget berg   Bäckermyren myr
  Hundbenberget berg /Se   Bäckermyren Saknas
  Hundhålberget berg /Se   Bäckmo renskillningsplats
  Hundhålet ängsmark /Se   Bäckmyrbäcken bäck
  Hundhålsberget berg /Se   Bäckmyrbäcken bäck
  Hundmyran myr   Bäckmyrbäcken bäck
  Hundsjömyran myr   Bäckmyrbäcken bäck
  Hundsjön sjö   Bäckmyren myr
  Hunneberg nat. namn?   Bäckmyren myr
  Huveråsen ås   Bäckmyren myr
  Huveråsmyran myr   Bäckmyren myr
  Huvudsjöberget berg   Bäckmyren myr
  Huvudsjöberget berg   Bäckmyren, Lill- myr
  Huvudsjöbäcken bäck /Se   Bäckmyren, Stor- myr
  Huvudsjöbäcken bäck   Bäckmyren, Nedre myr
  Huvudsjöbäcken bäck   Bäckmyren, Övre myr
  Huvudsjön sjö   Bäckmyren myr
  Huvudsjön sjö   Bäckmyren, Lill- Saknas
  Hyndalsbäcken bäck   Bäckmyren, Stor- Saknas
  Hyndalsmyran myr   Bäckmyren myr
  Hålfjällbäcken odlingsmark /Se   Bäckmyren myr
  Hålfjället Saknas /Se   Bäckmyren myr
  Häbbershålet sank mark   Bäckmyren myr
  Häbergsudden udde /Se   Bäckmyren myr
  Häbergsviken vik /Se   Bäckmyren myr
  Häggnäset Saknas /Se   Bäckmyren myr
  Häggnäset Saknas /Se   Bäckmyren, Yster Saknas
  Häktviken vik   Bäckmyren myr
  Hälldalmyran myr   Bäckmyren myr
  Hälleholmen holme /Se   Bäckmyren myr
  Hällforsen fors /Se   Bäckmyren myr
  Hällmyran myr   Bäckmyren myr
  Hällmyran myr   Bäckmyren, Lill- myr
  Hällmyran myr   Bäckmyren, Stor- myr
  Hällmyran myr   Bäckmyren, Väster Saknas
  Hällmyrviken vik   Bäckmyrhalsen Saknas
  Hällsnytmyrbäcken bäck /Se   Bäckmyrselet sel
  Hällvallnäset näs /Se   Bäckmyrselraningen raning
  Hässjerödningen Saknas /Se   Bäckmyrtjärnen tjärn
  Hästbrännan terräng   Bäckmyrselraningen slåttesäng
  Hästbäcken bäck   Bäckmyrtjärnen tjärn
  Hästmyran, Nedre myr   Bäckmyrtjärnen tjärn
  Hästmyran, Övre myr   Bäckslättmyren myr
  Högbrännan höjd   Bäckslättorna lappvallar
  Högholmmyran myr   Bäckstrandmyran myr
  Högkälen skog /Se   Bäckstrandmyrviken vik
  Högmyran myr   Bäckstrandstormyran myr
  Högremmyran myr   Bäcktjärnmyren myr
  Högrisbäcken bäck   Bäckudden udde
  Högriskullen höjd   Bäckviken del av Bäsksjön
  Högrismyran myr   Bäckviken vik
  Högvallen renvall   Bäckviken vik
  Höhässjemyra myr /Se   Bäfverfjället fjäll
  Hökholmen sank mark   Bäverhusraningen slåttesäng
  Hökkullen berg   Bäfversjön sjö
  Hökkullen höjd   Bänksnangen raning
  Hömyra myr /Se   Bärmyren myr
  Höverhobben höjd   Bärmyren, Nedre myr
  Idvattenån å   Bärmyren, Övre myr
  Inloppet bäck /Se   Bäskselbanken fäbodställe
  Insjön sjö   Bäskselet sel
  Insjön sjö /Se   Bäskselet sel
  Insjön sjö /Se   Bäskselforsen fors
  Insjön sjö /Se   Bäsksjökullen berg
  Jackesmyran myr   Bäsksjökvarnforsen fors
  Jaddnämsklumpen, se Jettnamklumpen fjälltopp /Se   Bäsksjön sjö
  Jadnemklimpen fjäll   Bäskåmynnet utflöde
  Jadnemklimpen fjäll   Bäskåmyren myr
  Jadnemklimpen fjäll   Bäskån å
  *Jadnemsröset, se *Jettnamsröset röse   Bäskåremmarna åsar
  *Jadnemsröset, se *Jettnamsröset röse /Se   Bäskåtjärnen tjärn
  *Jadnemsröset, se *Jettnamsröset röse /Se   Bäskåtjärnmyren myr
  Jadnoms klump, se Jadnemklimpen fjäll   Bäverbäcken bäck
  Jakob-Olsbäcken bäck   Bäverhusholmen holme
  Jamiejohkke bäck /Se   Bäverhusmyren myr
  Jamkejaufra sjö /Se   Bäverhusmyren myr
  Jannesmyran myr   Bäverhusmyren myr
  Javerins vallar lappviste /Se   Bäverhusraningarna Saknas
  Jemkejaure, se Jamkejaufra sjö   Bäverhusraningen raning
  *Jeddnem sjö   Bäverhusraningen raning
  Jemsoifj., se Gemsåive fjäll   Bäverhusraningen slåttesäng
  Jenjesoon Saknas /Se   Bäverhusselet sel
  Jenslättkullen höjd   Bäverhustjärnen tjärn
  Jeppmabäcken bäck   Bäverhusudden udde
  Jeppmakullarna kullar   Bävernäset näs
  Jeppmasjön sjö   Bäverraningen raning
  Jettmakullen höjd   Bäverraningen raning
  ?Jettnamklumpen fjälltopp   Bäverraningen slåttesäng
  Jettnamklumpen fjälltopp /Se   Bäverraningsmyren myr
  *Jettnamsröset röse   Bäverstenen sten
  *Jettnamsröset röse   Bäverstranden slåtter
  *Jettnamsröset röse /Se   Bävertjärnen tjärn
  *Jettnamsröset röse /Se   Bävertjärnen tjärn
  Jettnem, se Jittneme sjö   Bäverudden udde o. slåtter
  *Jiddnemen jillelesn holme   Bäverudden raning
  Jiengesovvone lapskt namn på Storselet /Se   Bäverudden udde
  Jillesen sjö (vik av Malgomaj)   Bäverudden raning
  Jillesjaure, se Gillesjaure sjö   Bäverudden slåtter
  Jittneme sjö /Se   Börelmyren myr
  Jittneme sjö /Se   Börgfjället Saknas
  Jittneme sjö /Se   Börtingtjärnen tjärn
  Jittneme sjö /Se   Böstjärnen Saknas
  Johannismössan holme /Se   Dainaberget berg
  Jonatansstranden strandområde /Se   Dainabäcken bäck
  Jon-Ersmyran myr   Dainan sjö
  Jon Larsliden bergshöjd /Se   Dainbäcken bäck
  Jon Larsviken vik /Se   Dainefjället fjäll
  Jupmeljavre, se Jamkejaufra sjö   Dainakullarna kullar
  Jusjön, se Insjön sjö   Dajkanbäcken bäck
  Jåmamyra myr /Se   Dajkanbäcken bäck
  *Jälla kitt renvall   Dajkansjön sjö
  Jämebäcken bäck /Se   Dajkanvik kronopark
  Järjadalen dal   Dajkanvikberget berg
  Järpkullen höjd   Dajkanviken vik
  Järptjärnbäcken bäck /Se   Dajkanviksfärbodvägen väg
  Järvmyrbäcken bäck   Dajkanvik-stormyran myr
  Järvmyrbäcken bäck /Se   Dajnabäcken bäck
  Järvmyrbäckvattenledningen Saknas /Se   Dajnakullarna berg
  Järvsjöberget berg   Dalakarlen åker
  Järvsjöbäcken bäck   Dalakullen kulle
  Järvsjöbäcken Saknas /Se   Dalasjön sjö
  Järvsjön sjö   Dalen slåtter
  Järvsjön sjö   Dalen sänka
  Järvsjöån å /Se   Dalkullen berg
  Järvsjöån å   Dalkullen kulle
  Järvskallen höjd   Dalmyren myr
  Järvtjärnen tjärn   Dalsholmen holme
  Jönsrået myrrå /Se   Dalsholmen holme
  Jönsrödningen Saknas /Se   Dalssundet sund
  Kagermyra myr /Se   Dalssundet sund
  *Kaitoken njalme Saknas   Dalsån å
  *Kaitok Rutjsj. berg   Daltegen myr
  *Kalbemålke del av Vojmån   Daltjärnen? Saknas
  Kallhålet myr   Dammbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Dammbäcken bäck
  Kalvberget berg   Dammbäcken bäck
  Kalvkroken krökning av Vojmälven /Se   Dammet myr
  Kalvkrokforsen fors /Se   Dammet damm
  Kalvkrokselet sel /Se   Dammkullen höjd
  Kalvsugenmyra myr /Se   Dammselet sel
  Kaprikonungsudden, se Bockhornsudden udde /Se   Dammslåttern slåtter
  Kaprikornikusudden, se Bockhornsudden udde /Se   Dammtjärnen tjärn
  Karinsholmen holme /Se   Daniel-Holms-myren myr
  Karkmyra myr /Se   Dankeskullarna kullar
  Karksjömyra, se Karkmyra myr   Dankesmyren myr
  Kaskalite sjö   Danska sundet sund
  Kaskelile, se Kaskalite sjö   Darbmosjön sjö
  Kaskelite, se Gaskelitsjön sjö   Darnejohke bäck
  Kaskelite, se Gaskelite sjö /Se   Darningsbäcken Saknas
  ?Kaskalite, Vuollelite o. Bielite sjöar   Daskarhålet myr
  Kaskalite, Bielite, Vuollite sjöar   Datikberget Saknas
  Kaskalite sjö /Se   Datikberget berg
  Kattugglemyran myr   Datikberget berg
  *Kebneware berg   Datikberget berg
  Kerstopsmyra myr /Se   Datikberget berg
  Kertjavjie lappviste /Se   Datikberget berg
  Kidejaur, se Girisjön sjö   Datikbergstjärnen tjärn
  Kidevare, se Girifjället fjäll   Datikbergstjärnen tjärn
  Kideå, se Girisån å   Datiknäset udde
  *Kieakfieldet, se Tjåkkovardo fjäll   Datiksjöarna sjöar
  *Kikasjön, se Gikasjön sjö   Datiksjön sjö
  *Kijksjön sjö   Datiksjön sjö
  Kiksiön, se Dikasjön sjö   Datikån å
  *Kiksjön sjö   Datikån å
  *Kildejaur sjö   Datikån bäck
  Killingholmen holme   Datikån älv
  *Kitschevari ?fjäll /Se   Daunatjåkko Saknas
  Kittelfjället fjäll   Dicksons-slåttern Saknas
  Kittelfjället berg   Dikaberget berg
  Kittelfjället fjäll   Dikasjöforsen fors
  Kittelfjället fjäll   Dikasjömyren myr
  Kittelsforsen fors   Dikanäsfallet fall
  Kittelmyra myr /Se   Dikanäsliden lid
  Kittelremmen sank mark   Dikasjön sjö
  Kittelsskalet genomgångsdal /Se   Dikaån å
  Kittismyra berg /Se   Dikmyrarna myrar
  Kittivare, se Kittelfjället fjäll   Dikmyren myr
  Kittlarna höjder   Dikmyren myr
  Klimpen, se Klimpfjället berg   Dikmyren, Väster myr
  ?Klimpfjället berg   Dikmyren, Yster myr
  Klingere fjäll /Se   Dimforsen fors
  Klingeri fjäll /Se   Dimforsselet sel
  Klingerklumper berg /Se   Divel-Ers-bäcken bäck
  Klingermyran myr   Divel-Ers-halsen myrhals
  Klingermyran myr   Divel-Ers-myren myr
  Klingertjärnen tjärn   Djupbäckbrännan bränne
  *Klingertjärnmyra myr /Se   Djupbäckdammet damm
  *Klingertjärnmyra myr /Se   Djupbäcken Saknas
  *Klipeware fjäll   Djupbäcken bäck
  Klippen berg   Djupbäcken bäck
  Klippen berg   Djupbäcken bäck
  *Klippfjällen fjäll   Djupbäckmyren myr
  Klippmyra myr /Se   Djupbäckmyren Saknas
  Klippmyrbäcken röjning /Se   Djupbäckraningarna raningar
  Klockarhällan stenblock /Se   Djupbäckremmarna åsar
  Klumpmyran myr   Djupdalsberget berg
  Klåma fjälltopp /Se   Djupdalsbäcken bäck
  Knakaslåtten terräng /Se   Djupdalsmyren myr
  Knivrödningen Saknas /Se   Djupmyren myr
  Knutmo- och myrlandet dalsänka /Se   Djupmyren myr
  Knösmyran myr   Djupselet sel
  Kojbacken backe /Se   Djupselet sel
  Kojbäcken, se Västerbäcken del av Västerbäcken /Se   Djupselforsen fors
  Kojbäcken bäck   Djupselmyren Saknas
  Kojbäcken bäck   Djupsjöbacken höjd
  Kojholmen terräng   Djupsjöbäcken bäck
  Kojholmen Saknas /Se   Djupsjömyren myr
  Kojmyra myr /Se   Djupsjön sjö
  Kojmyran myr   Djupsjön Lill- sjö
  Kojmyran myr   Djupsjön, Lilla sjö
  Kojmyran myr   Djupsjön, Stora sjö
  Kojmyran myr   Djupsjön, Stor- o. Lill- Saknas
  Kojnäset Saknas /Se   Djupsjön sjö
  Koppargrubban grop? /Se   Djupsjöviken vik
  Kopparskallmyra myr /Se   Djuptjärnbäcken bäck
  Korsmyran myr   Djuptjärnbäcken bäck
  Kotamyrrået myrrå /Se   Djuptjärnen tjärn
  Kottarjaur, se Gotajaure sjö   Djuptjärnen tjärn
  Kristianskullen höjd   Djuptjärnen tjärn
  Krogbäcken bäck   Djuptjärnen tjärn
  Krokbäcken bäck   Djuptjärnen tjärn
  Krokbäcken bäck   Djuptjärnmyren myr
  Krokbäcken bäck   Djuptjärnraningen raning
  Krokbäcken odlingsmark /Se   Djursjöbäcken bäck
  Krokbäcken bäck /Se   Djursjökullen kulle
  Krokbäckvattenledningen Saknas /Se   Djursjön, Lill- sjö
  *Kroklokrödningen Saknas /Se   Djursjön, Stor- sjö
  Kroklok rödningen Saknas /Se   Djursjötjärnarna tjärnar
  Krokmyra myr /Se   Doaresbako fjäll
  Krokmyran myr   Dolan sjö
  Krokmyran myr   Dompålke Saknas
  Krokmyrbäcken odlingsmark /Se   Domsraningen raning
  Krokmyrkälen grankäl /Se   Doranjaureh sjöar
  Kroksjöberget berg   Doranåje fjällparti
  Kroksjön, Nedre sjö   Doriesbako, se Doaresbako Saknas
  Kroksjön, Övre sjö   Dorrisberget berg
  Kroksjöslåtten myr /Se   Dorrompiken, se Dårronpiken Saknas
  Kroksjötjärnmyra myr /Se   Dosan holme
  Kroksjöån röjning /Se   Doslocket holme
  Kroktjärnen tjärn   Dragmöcken strand
  Kroktjärnen tjärn   Dragmöckviken vik
  Kroktjärnkullen höjd   Dragnäset näs
  Krolmyra myr /Se   Dragviken vik
  Krutsjön sjö /Se   Drevjan myr
  Krutsjön sjö   Drickesbäcken Saknas
  Kråkholmen terräng   Drickesbäckraningen bäckäng
  Kullbäcken bäck   Drunka tjärn
  Kullen höjd   Drunkbäcken bäck
  Kullen höjd   Drävjan myr
  Kullen (= Volgseleberget) berg /Se   Dröttjingselet sel
  Kullerbackmyran myr   Dröttjingselforsen fors
  Kullmyran myr   Dröttjingselmyren myr
  Kullmyran myr   Dunderforsen fors
  Kullmyrbäcken bäck   Durjenjokk? bäck
  *Kultsjöfjällen fjäll /Se   Durentjåkko? Saknas
  *Kultsjölandet, Västra terräng?   Durrjenjokk Saknas
  Kultsjön sjö   Dyngpåmpen raning
  Kultsjön sjö /Se   Dålan sjö
  Kultsjön sjö   Dålanån å
  Kultsjön sjö   Dårestjåhko fjäll
  Kultsjön sjö   Dårestjärnen sjö
  Kultsjön sjö /Se   Dårestjärnen tjärn
  Kultsjön sjö   Dåresvardo fjäll
  Kultsjön sjö   Dåresvardo berg
  Kultsjön sjö   Dåris, se Dårisen berg
  Kultsjön sjö   Dårisberget berg
  Kultsjön sjö /Se   Dårisen berg
  Kultsjön sjö /Se   Dårronbäcken Saknas
  Kultsjön sjö /Se   Dårronjokke bäck
  Kultuejaure sjö   Dårronnäset näs
  Kusmyra myr /Se   Dårronpiken fjäll
  Kusmyrudden Saknas /Se   Dårronsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Dårronskalet pass
  Kvarnbäcken bäck   »Där i riset» annat namn på Lövstrand
  Kvarnbäcken bäck   Dödabäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Dödabäckmyrarna myrar
  Kvarnbäcken bäck   Dödabäcksågen såg
  Kvarnbäcken bäck   Dödmansflaket holme
  Kvarnbäcken bäck   Dödviken vik
  Kvarnbäcken bäck /Se   Döfolkbrännan bränna
  Kvarnbäcken, Norra bäck   Dökvisslan strandäng
  Kvarnbäcken, Södra bäck   Dörrombäcken bäck
  Kvarnmyran myr   Dörrompiken backe
  Kvarnmyran myr   Dörromsjöarna sjöar
  Kvarnselet sel   DövMattesnäset, se Döv-Mattesudden Saknas
  Kvarnviken vik   Dövmattesudden udde
  *Kvartsfjället fjäll   Dövmattesviken vik
  Kveleselet sel /Se   Döv-Mattesviken vik
  Krillbäcken bäck   Dövmattesviken vik
  Kvisselbäcken bäck /Se   Edvinstjärnarna tjärnar
  Kvisselmyran myr /Se   Efter Gäddbäcken slåtter
  Kvisselraningen röjning /Se   Ekorrbackarna backar
  Kvisslen bäckmöte /Se   Elakbergbäcken bäck
  Kvisslen röjning /Se   Elakberget berg
  Kyrkstenmyran myr   Elakbergmyren myr
  Kälberget berg   Elakbäcken bäck
  Källarforsen fors   Elakmyren myr
  Kälmyran myr   Elaktjärnen tjärn
  Kälmyren myr /Se   Elins badargrop grop
  Käppsjokk, se Svartbäcken bäck   Elvahässjorstegen bäckäng
  Käringträsket sjö /Se   Eländigheten myr
  Kärleksholmen näs   Eländigheten myr
  Köttkullen höjd   Eländigheten myr
  Ladumyran myr   Enbergbäcken Saknas
  Ladumyran myr   Enberget berg
  Ladumyrliden höjd   Enbergmyren myr
  Laghässjorna Saknas /Se   Enfjället fjäll
  Lagmyran myr   Enhässjmyren myr
  Lagmyrliden terräng   Enhässjorna strandäng
  Lagrået myrrå /Se   Enkullen kulle
  Lagrödningen Saknas /Se   Enmyren myr
  Laihruojavrie sjö /Se   Enmyren myr
  Laihruo(vakkien)johke bäck /Se   Enmyren myr
  Laisansjön sjö /Se   Enmyrviken vik
  Laisbäcken bäck /Se   Enslättan lappvall
  Lakansjöbäcken bäck   Enslättbäcken bäck
  Lakstjulelk, se Laksåie berg   Erik-Antons-brytet åker
  Laksåie berg /Se   Erik-August-slåttern myr
  Lambertstjärnen tjärn   Erik-Ers-bäcken bäck
  Landsvägsmyra myr /Se   Erik-Ers-myren myr
  *Langvatnet, se Rälsjön sjö   Erik-Ers-myren Saknas
  Lappkullen höjd   Erik-Ers-raningen raning
  Lappmyra, Västra myr /Se   Erik-Iljas-hålet myr
  Lappmyra, Östra myr /Se   Erik-Iljas-myren myr
  Lappvallen terräng   Erik-Jons-myren myr
  Lars-Ersmyran myr   Erik-Jons-småmyrarna myrar
  Lars-Petters-gärdet åker /Se   Erik-Mas-myren myr
  Lasteloken Saknas /Se   Erik-Masudden udde
  Lasterfjället fjäll   Erik-Nils-höbben kulle
  Lasterfjället fjäll   Eriks-Nilshobben bergkulle
  Latikberget berg   Eriks-Nilsmyran myr
  Latikberget berg   Erik-Ols-forsen fors
  Latikberget, Norra berg /Se   Erik-Ols-raningen raning
  Latikberget, Södra berg /Se   Erik-Ols-selet sel
  Latikbäcken bäck   Erik-Pers-änget äng
  Latikmyran myr   Eriks-rået myrrå
  Latikån, se Bäskån å   Erollsbrännan bränna
  Lattekentjulelk berg /Se   Evasmyren myr
  Lavabäcken bäck   Evighetssjön tjärn
  Lavabäckmyran myr   Fabmeluokte vik
  Laxbäcken bäck /Se   Fabmevardo fjäll
  Laxbäcken bäck   Fabmevardo berg
  Laxbäcken bäck   Fadmolokke Saknas
  Laxbäcken bäck /Se   Falgorstjärnen tjärn
  Lebbinjesnjuonje, se Leminjesåje fjällutskott   Falgåstjärnen tjärn
  Lehtinjaure, se Fågelsjön sjö   Fallet fors
  Lekudden udde   Falsterbo vägarbetarkoja
  Leminjesåje fjällutskott /Se   Faresrå myrrå
  Lemjesgore genomgångsdal /Se   Farfarsmyren myr
  Lenanäset näs /Se   Farfarstjärnbäcken bäck
  Lergrubban Saknas /Se   Farfarstjärnbäcken bäck
  Lergrubbmyra myr /Se   Farfarstjärnen tjärn
  Lergrubbmyra Saknas /Se   Farfarstjärnen tjärn
  Lergrubbmyran myr   Farfarstjärnen tjärn
  Lergröpbäcken bäck   Farmorsmyren myr
  Lessemessovvone sel /Se   Farrokbäcken bäck
  Levermyran myr   Farroken sjö
  Levermyran myr   Farroken sjö
  Liden höjd   Farrokken sjö
  Lieboda nat.namn?   Farroksfjället fjäll
  *Likjallanjack ?fjäll   Fasovardo fjäll
  *Likjellantjakk fjäll   Fatmomacke kapellplats
  Likuddarna uddar /Se   Fatmomakkviken vik
  Lillbrattmyra myr /Se   Fatmomakkeviken vik
  Lillbäcken bäck   Fatsejaure sjö
  Lillbäckmyra myr /Se   Fatsjöbäcken bäck
  Lill-Bäckmyran myr   Fatsjöbäckraningen raning
  Lill-Granberget berg   Fatsjökullarna kullar
  Lill-Grundsjön sjö   Fatsjökullen kulle
  Lillkullen höjd   Fatsjökullmyren myr
  Lillkullen höjd   Fatsjöliden granskog
  Lill-loken Saknas /Se   Fatsjöluspen del av Fatsjön
  Lillsjöarne, se Bielite, Vuollite, Kaskalite sjöar   Fatsjömyren myr
  Lillsjöarne, se Kaskalite, Bielite, Vuollite sjöar   Fatsjömyren myr
  Lillsjöarne, se Vuollite, Kaskalite, Bielite sjöar   Fatsjön sjö
  Lillsjöarna sjöar /Se   Fatsjön sjö
  Lillsjöberget berg   Fatsjön sjö
  Lillsjöbäcken bäck   Fatsjön sjö
  Lillsjömyran myr   Fattigbäcken bäck
  Lillsjömyran myr   Fattigmyren Saknas
      Federjaure Saknas
      Federsjöbäcken bäck
      Federsjön sjö
      Fembärsskogen slåttesäng
      Ferdinandsgrubban djupt ställe i å
      Feskonjaure Saknas
      Feskontjakke lapskt namn på Fiskonfjället
      Fetmyren myr
      Fetsjöbäcken Saknas
      Fetsjöbäcken Saknas
      Fetsjöbäcken bäck
      Fetsjöknulen fjälltopp
      Fetsjömyrbäcken bäck
      Fetsjömyren myr
      Fetsjömyren myr
      Fetsjön sjö
      Fetsjön Saknas
      Fetsjön sjö
      Fetsjön sjö
      Fetsjön sjö
      Fetsjötjärnen tjärn
      Fetsjötjärnen tjärn
      Fettisdagsbacken backe
      Fettisdagsbacken höjd
      Fettisdagsbäcken bäck
      Fettisdagsraningen raning
      Fettisdagsrået myrrå
      Fettnavare berg
      Fettnerbäcken bäck
      Fettnern sjö
      Fettsjön, se Fetsjön Saknas
      Fianberget berg
      Fianbergsflakan myr
      Fiansjöarna sjöar
      Fianviken Saknas
      Fiansjön sjö
      Fiansjön sjö
      Fiedrasasi fjäll
      Fiedrasjaure? Saknas
      Filibrännan Saknas
      Filkärnan sund
      Filviken vik
      Finnbacken backe
      Fiolen myr
      Fiskarbäcken del av bäck
      Fiskarledet led
      Fiskartjärnen tjärn
      Fisklösbäcken bäck
      Fisklössjön sjö
      Fisklössjön sjö
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fiskonbäcken bäck
      Fiskonfjället fjäll
      Fiskonknulen höjd
      Fiskonsjön, Nedre sjö
      Fiskonsjön, Övre sjö
      Fiskspettmyren myr
      Fisktjärnbäcken bäck
      Fisktjärnbäcken bäck
      Fisktjärnbäcken bäck
      Fisktjärnen tjärn
      Fisktjärnen bäck
      Fisktjärnen tjärn
      Fjalingsgröbban djupt ställe i Vojmån
      Fjalingsgröbbforsen fors
      Fjalingsgröbbmyren myr
      Fjalraningen raning
      Fjilliengittie rengärda
      Fjustermyren myr
      Fjälka Saknas
      Fjällbobergsån namn på Rödingsjöån
      Fjällbobergsån bäck
      Fjällbäcken bäck
      Fjällbäckmyren myr
      Fjällbäckraningen raning
      Fjällbäckviken strandäng
      Fjällfjället, Västra fjäll
      Fjällfjället, Östra fjäll
      Fjällkilen vik
      Fjällmyran myr
      Fjällmyran myr
      Fjällmyrarna myrar
      Fjällmyrarna myrar
      Fjällmyrarna myrar
      Fjällmyrbäcken bäck
      Fjällmyren myr
      Fjällmyren myr
      Fjällmyren myr
      Fjällmyren myr
      Fjällmyren myr
      Fjällmyrrået myrrå
      Fjällmyrrået myrrå
      Fjällraningarna raningar
      Fjällraningen raning
      Fjällsjöarna sjöar
      Fjällsjöbäcken bäck
      Fjällslåttern myrar
      Fjälländan del av Kittelfjället
      Flakan slåtter
      Flakaremmarna lappvall
      Flatabäcken bäck
      Flatabäckgrunnan grunna
      Flatasundet utlopp
      Flatasundet sund
      Flatasundraningen raning
      Flatasönnudden udde
      Flatatjärnbrännan bränna
      Flatatjärnen tjärn
      Flatatjärnen tjärn
      Flatatjärnmyren myr
      Flataudden udde
      Flatbrännan bränna
      Flatmyren myr
      Flatmyren myr
      Flatrået myrrå
      Floppbäcken bäck
      Floppbäckmyren myr
      Flottasundet? sund
      Flugeknoppen höjd
      Flyttningsholmen holme
      Fläckmyren myr
      Fläckmyren myr
      Fläckmyrtjärnen tjärn
      Flätarvardo fjäll
      Flödmyren myr
      Flödtjärnen tjärn
      Flödtjärnen tjärn
      Flömyren myr
      Flömyrtjärnarna tjärnar
      Flötberget berg
      Flötmyren myr
      Flötjärnbäcken Saknas
      Flötjärnen tjärn
      Flötjärnen tjärn
      Flötjärnmyren myr
      Flötjärnmyren myr
      Forsbergsberget berg
      Forsbergsberget berg
      Forsbergsberget berg
      Forsbergshällan stup
      Forsen, Nedre fors
      Forsen, Övre fors
      Forsholmarna holmar
      Forsholmen holme
      Forsholmen holme
      Forsholmen holme
      Forsmansmyren myr
      Forsmyren myr
      Forsmyren myr
      Forsmyren Saknas
      Forsmöforsen fors
      Forsraningen raning
      Forsraningen raning
      Forsraningen raning
      Forsrået myrrå
      Forsstranden slåtter
      Forsudden raning
      Forsviken vik
      Fortjärnarna tjärnar
      Fortjärnarna tjärnar
      Fortjärnbäcken bäck
      Fortjärnbäcken bäck
      Fortjärnmyrarna myrar
      Fremsbäcken Saknas
      Fremsjaure Saknas
      Fremsjokke bäck
      Fremssjön sjö
      Frestaren bäckäng
      Frirejarmyren myr
      Frohålet »myrhål»
      Froskon bäck
      Froskon slåtter
      Frostbergbäcken Saknas
      Frostberget berg
      Frostberget berg
      Frostbergflakan Saknas
      Frostbergmyren, Lill- myr
      Frostbergmyren, Stor- myr
      Frotskoejohke bäck
      Frukostmyren myr
      Fräkenbäcken bäck
      Fräkenbäcken bäck
      Fräkenbäcken bäck
      Fräkenbäckmyrarna myrar
      Fräkenbäckmyren myr
      Fräkenflakan myr
      Fräkenholmen holme
      Fräkenholmen holme
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyrarna myrar
      Fräkenmyrbäcken Saknas
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyrmon mo
      Fräkenrå myrrå
      Fräkenrå
      Fräkenrå slåttesäng
      Fräkenråbäcken bäck
      Fräkenråmyran myr
      Fräkensjöberget berg
      Fräkensjöbäcken Saknas
      Fräkensjömyren myr
      Fräkensjön sjö
      Fräkensjön Saknas
      Fräkensjöslåttern slåtter
      Fräkentjärnmyran myr
      Fräkenviken vik
      Fräkenviken vik
      Fräkenviken vik
      Främmerdelberget berg
      Främmerdelbäcken bäck
      Främmerdelen bäck
      Främmer-myren myr
      Främmermyren Saknas
      Främmermyrhalsen »hals»
      Främmermyrraningarna Saknas
      Främredelberget Saknas
      Främredelen Saknas
      Främredelraningen bäckäng
      Fyrelselbäcken bäck
      Fyrelselmyren myr
      Fyresviken vik
      Fågelbäcken bäck
      Fågelfjället fjäll
      Fågelhappsmyren myr
      Fågelsjöbäcken Saknas
      Fågelsjöbäckstranden raning
      Fågelsjön sjö
      Fågelsjön sjö
      Fågelsjötjärnen tjärn
      Fågelsjöåsen ås
      Fågelskalbäcken bäck
      Fågelskalet pass
      Fågelvinberget berg
      Fågelvinmyren myr
      Fågelvinrået myrrå
      Fårapersbacken backe
      Fårapärsbacken backe
      Fårapärsbäcken bäck
      Fårgråten åker
      Fårhurran backe
      Fårhällan stup
      Fårkullen kulle
      Fårkullmyren myr
      Fårmyrberget Saknas
      Fårmyrbäcken bäck
      Fårmyrbäcken bäck
      Fårmyrbäcken bäck
      Fårmyren myr
      Fårmyren myr
      Fårmyren myr
      Fårnäset udde
      Fäbodarna fäbodställe
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodbrännan bränna
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäckraningen raning
      Fäbodbäcktjärnen tjärn
      Fäbodholmen holme
      Fäbodkullarna kullar
      Fäbodmarkerna trakt
      Fäbodkullen kulle
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren Saknas
      Fäbodraningen raning
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodtjärnarna tjärnar
      Fäbodtjärnbäcken Saknas
      Fäbodtjärnbäcken bäck
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärnmyren Saknas
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodvallen fäbodplats
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbroholmen holme
      Fälkaklumparna fjälltoppar
      Fätnajaur sjö
      Fättjan sjö
      Fättjan, Hitre sjö
      Fättjarberget berg
      Fättjaure sjö
      Fättjaure, Nedre, se Fättjan, Hitre Saknas
      Fättnavare fjäll
      Fätået kreatursväg
      Förtärningsbacken backe
      Gabrielsbacken backe
      Gabrielsbäcken bäck
      Gabrielsmyren myr
      Gagnesbäcken bäck
      Gagnessjön sjö
      Gagnesskären undervattensgrund
      Gagnesudden udde
      Gagnesviken vik(ar)
      Gagnesviken vik(ar)
      Gailanbäcken bäck
      Gailanbäcken, Östra Saknas
      Gailandurie Saknas
      Gailansjöarna sjöar
      Gailansjöarna sjöar
      Gailansjön, Västra Saknas
      Gailansjön, Östra Saknas
      Gailanskalet dalgång
      Gairikjokk Saknas
      Gaisarjaure sjö
      Gaisarjohke bäck
      Gambrännan bränna
      Gaisartjåkko höjd
      Gaitoksjön äldre namn på Skansnässjön
      Gajtikdalen dal
      Galjandurrie pass
      Galjanbäcken Saknas
      Gallanslättan slätt
      Gallassjöarna Saknas
      Galtryggen backe
      Gamberget berg
      Gamberget del av Trettondagsberget
      Gambron bro
      Gambroraningen raning
      Gambrännan bränna
      Gambrännan bränne
      Gambrännan bränne
      Gambrännan »bränne»
      Gambrännan »bränne»
      Gambrännan bränne
      Gambrännbäcken bäck
      Gambrännkullen kulle
      Gambrännmyrbäcken bäck
      Gambrännmyrbäcken bäck
      Gambrännmyren myr
      Gambrännmyren myr
      Gambrännmyrkullarna kullar
      Gambäcken bäck
      Gamdjursjömyren Saknas
      Gam-Fredriks-udden udde
      Gamgubbraningen raning
      Gamgubbraningen raning
      Gamgubbtegen åker
      Gamgårdsmon skogstrakt
      Gamgårdsmyren myr
      Gamgårdsmyren Saknas
      Gamgårdsriset skog
      Gamgårdsudden udde
      Gamgårdsviken vik
      Gam-Hanses raningen raning
      Gamjalan gårdsäga
      Gamkarlsrovlandet raning
      Gamkarlsrået myrrå
      Gamkodöden ravub
      Gamkohavet sel
      Gamkojmyren myr
      Gamkojmyrflakan del av Kojmyren
      Gamkojtjärnen tjärn
      Gamkojviken vik
      Gamkojudden udde o. raning
      Gamkolandet myr
      Gamkoraningen raning
      Gamkostranden raning
      Gamkoviken vik
      Gamkvarnraningarna bäck
      Gamladan slåtter
      Gamlidslåttern myr
      Gamlappvallen lappvall
      Gamlägdorna hövallar
      Gammdammet dämm
      Gammelgården gård (öde)
      Gammelgårdsmyren myr
      Gammelgårdstjärnen tjärn
      Gammelgårdsudden udde
      Gammalgårdsviken vik
      Gammkoviken vik
      Gammstället öppen plats
      Gammyren Saknas
      Gammyren myr
      Gamnäverliden Saknas
      Gamskansnäsvägen myr
      Gamstallen backe
      Gamstugestranden raning
      Gamstugeviken vik
      Gamstuguåkern äng
      Gamsvedjan bränna
      Gamulvoberget berg
      Gamvallen lappvall
      Gamvallmyren myr
      Gangnessjömyrarna myrar
      Gangnessjön sjö
      Gangnesviken vik
      Gannesbäcken bäck
      Gannessjön sjö
      Garanesjohke bäck
      Garanesnjuonje höjd
      Garanestjåhko höjd
      Garanspakte fjällhöjd
      Gardakselet sel
      Gardesjöarna sjöar
      Gardesjöbäcken bäck
      Gardfjället fjäll
      Gardfjället (Norra) fjäll
      Gardfjället (Södra) fjäll
      Gardikselet, se Gardiselet Saknas
      Gardisbäcken bäck
      Gardisbäcken bäck
      Gardisbäcken bäck
      Gardisbäcken bäck
      Gardisbäckgrubban djupt ställe i å
      Gardisbäcknäset Saknas
      Gardisbäckraningen raning
      Gardiselet sel
      Gardissjöarna sjöar
      Garitjokk bäck
      Garksjöarna sjöar
      Garsbäcken bäck
      Garsbäcken bäck
      Gartsjöarna Saknas
      Gasjauratjeh småsjöar
      Gaskelitbäcken bäck
      Gaskelite sjö
      Gaskatjåkko? höjd
      Gaumo Saknas
      Gaunesj. sjö
      Gaunetsjaure sjö
      Gaunetsvaratje höjd
      Gaunovardo höjd
      Gellemetje Saknas
      Gemon fjäll
      Gemon, L., se Lill-Gemo fjäll
      Gemonmyrarna myrar
      Gemonsnytan Saknas
      Gemsåive fjäll
      Gesmesbäcken Saknas
      Gesmesbäckmyren myr
      Gesmyrsbäcken bäck
      Getarknösarna backar
      Getingbomyren myr
      Getingmyrarna myrar
      Getingmyran myr
      Getingmyren myr
      Getingmyren myr
      Getingmyren myr
      Getingmyren myr
      Getingmyren myr
      Getingmyren myr
      Getingmyrholmen holme
      Getingmyrholmen holme
      Getingtjärnen tjärn
      Getingudden slåttesäng
      Getklövbäcken bäck
      Getklövbäckviken vik
      Getklövhålet myr
      Getklövmyren Saknas
      Getklövmyren myr
      Getklövmyren myr
      Getklövmyren myr
      Getklövmyren, Nöl- myr
      Getklövmyren, Sör- myr
      Getklövselet sel
      Getklövtjärnen tjärn
      Getklövtjärnmyren myr
      Getklövudden myr
      Getviken vik
      Gibbrietjen höjd
      Gibraltarsund vik
      Gidejaure annan form för Girejaure
      Gidovare fjäll
      Gideåkroken kronopark
      Gidoån å
      Gielas Saknas
      Gierovare Saknas
      Gigån å
      Gikaluspen sjöutlopp
      Gikasjön, se Dikasjön Saknas
      Gikasjön sjö
      Gikasjön sjö
      Gikasjön sjö
      Gillesen del av Malgomaj
      Gillesmon annat namn för Stormon
      Gillesrösan kulle
      Gillessjön Saknas
      Gillestjärnen tjärn
      Gilletje höjd
      Gilletsfjället fjäll
      Gillivardo höjd
      Gillmetje höjd
      Gilovardofjället höjd
      Gilta fjällhöjd
      Giltatjåkko fjällhöjd
      Giltatjåkko fjälltopp
      Giltatoppen fjälltopp
      Girejaure lapska namnet å Giresjön
      Giresjön sjö
      Girifjället Saknas
      Girisån, se Gidoån Saknas
      Gissmesjokken bäck
      Gissmessjön sjö
      Gissmesvardo fjällhöjd
      Gissmisjaure = Gissmessjön Saknas
      Gitsfjället fjäll
      Gitssjön, Lill- sjö
      Gitssjön, Stor- sjö
      Glas-Ols-torpet torp
      Glöttermyren myr
      Glöttermyrhalsen myrhals
      Glöttermyrrået myrrå
      Glötterrået myrrå
      Gocken berg
      Godmathålet myr
      Goitisjaurbäcken bäck
      Goitisjaure sjö
      Golesen berg
      Golesmyren myr
      Gompaholmen holme
      Gomparaningen strandäng
      Gompaslåttern myr
      Goppagele bergstrakt
      Goppagelemyren myr
      Gormholmen holme
      Gorrbäcken bäck
      Gortabäcken vattendrag
      Gortafjället fjäll
      Gortaliden bergstrakt
      Gortan sjö
      Gortan, Lill- sjö
      Gortan, Stor- sjö
      Gorten sjö
      Gorten sjö
      Gortisbäcken bäck
      Gortisriset udde
      Gortissjön sjö
      Gotajaure sjö
      Gotajaure sjö
      Gottnatjärnarna tjärnar
      Gottnatjärnarna tjärnar
      Gottnatjärnbäcken bäck
      Gottnatjärnen, nedre Saknas
      Gottnatjärnen, övre tjärn
      Graipesliden lid
      Graipesvare fjäll
      Grajpesvare fjäll
      Granakken fjälltopp
      Granbacken backe
      Granbackmyrarna myrar
      Granbackmyren Saknas
      Granberget annat namn på Grankullen
      Granberget berg
      Granbergbäcken bäck
      Granberget berg
      Granberget bergstrakt
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget, Lill- berg
      Granberget, Stor- berg
      Granbergmyren myr
      Granbergmyren myr
      Granbäcken bäck
      Granesmyren myr
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granhöjden skogs- o. bergstrakt
      Granhöjden höjd
      Granhöjdudden udde
      Grankullbäcken bäck
      Grankullbäcken vattendrag
      Grankullen kulle
      Grankullen kulle
      Grankullen kulle
      Grankullen kulle
      Grankullen Saknas
      Grankullen kulle
      Grankullen Saknas
      Grankullen kulle
      Grankullen berg
      Grankullen kulle
      Grankullen kulle
      Grankullen kulle
      Grankullen höjd
      Grankullen höjd
      Grankullen berg
      Grankullmyren myr
      Grankullmyren Saknas
      Grankullmyren myr
      Grankullmyren myr
      Grankullmyren myr
      Grankulltjärnen tjärn
      Granliden ås
      Granlidlänningarna vik
      Granmyren myr
      Grannäset raning
      Granselbäcken bäck
      Granselet sel
      Granselforsen fors
      Gransjöberget berg
      Gransjöbrännan Saknas
      Gransjöbäcken bäck
      Gransjöbäcken bäck
      Gransjöbäcken bäck
      Gransjöbäcken bäck
      Gransjökullen kulle
      Gransjömyrarna myrar
      Gransjömyren myr
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjötjärnen tjärn
      Gransjötjärnen tjärn
      Gransjötjärnen tjärn
      Gransjövallen lappvall
      Gransjövallmyren myr
      Granstranden slåtter
      Grantangen granskog
      Grantangmyren myr
      Grantorbäcken bäck
      Grantorskalet dal
      Granturbäcken bäck
      Granudden backe
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden myrslåtter
      Granudden skogsudde
      Granån å
      Granån å
      Granåsbäcken bäck
      Granåsen ås
      Granåsmyren myr
      Grapsan höjd
      Grapsan fjälltopp
      Grapsanbäcken bäck
      Grapsanbäcken bäck
      Grapsanmyrarna myrar
      Grasan sjö
      Grasanbäcken bäck
      Grasanbäcken bäck
      Grasanjaure sjö
      Grasanlillfjället berg
      Grasansjöarna sjöar
      Grasansjön, Lill- sjö
      Grasansjön, Stor- sjö
      Grasansjön sjö
      Grenarna ställe i Marsån
      Grenbäcken bäck
      Grenen sammanlopp av bäckar
      Grenbrännan »bränne»
      Grenholmmyren myr
      Grenholmmyren Saknas
      Gretastjärnen tjärn
      Gretastjärnkullen kulle
      Greventjärnen tjärn
      Grinkajsaskullen kulle
      Groniesfjället Saknas
      Gropkullarna Saknas
      Grorået myrrå
      Grorået myrrå
      Grubban myr
      Grubban sel
      Grubban vik
      Grubbh., se Trumholmen Saknas
      Grubbh. holme
      Grubbmyrbäcken del av bäck
      Grubbmyren myr
      Grubbmyren myr
      Grubbmyren myr
      Grubbmyren myr
      Grubbmyren myr
      Grubbmyren, Nedre myr
      Grubbmyren, Övre myr
      Grubbraningen raning
      Grubbselet sel
      Grubbsjöklumpen berg
      Grubbsjömyrarna myrar
      Grubbsjön sjö
      Grubbsjön, Lill- sjö
      Grubbsjön, Stor- sjö
      Grubbäcken bäck
      Grundselet sel
      Grundselforsen fors
      Grundselmyren myr
      Grundseltjärnen Saknas
      Grundsjöarna sjöar
      Grundsjöarna Saknas
      Grundsjöbrännan berg
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäckbrännan bränna
      Grundsjöbäckraningen raning
      Grundsjömyren myr
      Grundsjömyren myr
      Grundsjön, se Grönnsjön! Saknas
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundtjärn tjärn
      Grundtjärnbäcken bäck
      Grundträsket sjö
      Grunnan grunna
      Grunnselet sel
      Gruvkullen höjd
      Grytbacken backe
      Grythålbäcken vattendrag
      Grythålet sankt ställe
      Grytsjöbäcken bäck
      Grytsjögrankullen kulle
      Grytsjön, Lill- namn på V. Grytsjön
      Grytsjön, Västra sjö
      Grytsjön, Östra sjö
      Grytsjönäset näs
      Grytsjötjärnen tjärn
      Grytsjöån Saknas
      Grytslåttern myr
      Gråtanliden berg
      Gråtanmyrbäcken bäck
      Gråtanmyren myr
      Gråtansjömyren myr
      Gråtansjömyren myr
      Gråtansjön, Stor- sjö
      Gråtansjön, Väster Saknas
      Gråtansjön, Yster sjö
      Gråtanån å
      Gråtarbäcken bäck
      Gråtarbäckraningen Saknas
      Gråtarhässjlandet myrslåtter
      Gränsbäckbackarna backar
      Gränsbäcken bäck
      Gränsbäcken bäck
      Gränsbäckmyrarna myrar
      Gräsberget berg
      Gräsberget berg
      Gräsberget berg
      Gräsholmen holme
      Gräsholmmyren myr
      Gräsnäset näs
      Grässelet sel
      Gräsviken vik
      Gräsviken vik
      Grävenbacken backe
      Grävenbacktjärnen tjärn
      Gröbbmyren, Stor- myr
      Gröbbmyren, Lill- myr
      Gröbbmyren myr
      Gröbbmyren Saknas
      Gröbbmyren myr
      Gröbbmyren myr
      Gröbbmyren myr
      Gröbbmyren myr
      Gröbbmyrtjärnen tjärn
      Gröbbraningen raning
      Grönfjället fjäll
      Grönhålet, Nedre myr
      Grönhålet, Övre myr
      Grönmyren myr
      Grönmyren myr
      Grönmyrhalsen »myrhals»
      Grönnsjöbäcken Saknas
      Grönnsjöbäcken bäck
      Grönnsjöbäcken bäck
      Grönnsjöflakan myr
      Grönnsjömyren Saknas
      Grönnsjömyren myr
      Grönnsjön sjö
      Grönnsjön sjö
      Grönnsjön sjö
      Grönnsjön, Lill- sjö
      Grönnsjön, Stor- sjö
      Grönnsjön, Väster- sjö
      Grönnsjön, Yster- sjö
      Grönnsjöriset »ris»
      Grönnsjöriset »ris»
      Grönnsjöslåttern slåtter
      Grönnsjötjärnen tjärn
      Grönnsjövattenledningarna slåtter
      Grönstranden raning
      Grönströmmen raning
      Gröntallandet näs
      Gröntallandet höjd
      Gröntalludden udde
      Gröntallviken vik
      Gröntjärnen tjärn
      Grötnäset näs
      Grötnäsudden udde
      Grötnäsviken vik
      Grötnäsviken vik
      Gubbforsen fors
      Gubbmyren myr
      Gubbmyren myr
      Gubbraningen raning
      Gubbselet sel
      Gubbselet sel
      Gubbselforsen fors
      Gubbselforsen fors
      Guhkiessoon namn på Långselet
      Gullkinsbäcken bäck
      Gullkinsbäcken slåtter
      Gulsjöbäcken bäck
      Gulsjömyren myr
      Gulsjön sjö
      Gumtikken fjällsvacka
      Gumtikktjärnen, Nedre tjärn
      Gungmyren myr
      Gunnelvaja svacka
      Gunnelvajabäcken bäck
      Gunillasbäcken bäck
      Guortajaure sjö
      Guortavardo = Gortafjället Saknas
      Guotelesjaure sjö
      Guotelesjaure sjö
      Gurtatjåkko höjd
      Gurte höjder
      Gustavsraningen raning
      Gårbäcken bäck
      Gårbäcken bäck
      Gårbäcken bäck
      Gårdmyren myr
      Gårdmyren myr
      Gårdmyren myr
      Gårdmyren Saknas
      Gårdmyren myr
      Gårdmyren myr
      Gårdmyren myr
      Gårtjärnarna tjärnar
      Gårtjärnen tjärn
      Gårdtjärnen tjärn
      Gårmsj., se Görmsjön Saknas
      Gårviken vik
      Gårviken vik
      Gåstjärnbäcken bäck
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gäddbäckberget berg
      Gäddbäcken bäck
      Gäddbäcken bäck
      Gäddbäckmocken mocke
      Gäddbäckmorkan, se Gäddbäckmocken Saknas
      Gäddbäckviken vik
      Gäddlokmyren myr
      Gäddlokudden, Yttre udde
      Gäddlokviken vik
      Gäddmyren myr
      Gäddmyrudden udde
      Gäddsjöbrännan bränna
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjöklimpen höjd
      Gäddsjökullen berg
      Gäddsjömyren myr
      Gäddsjömyren myr
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjötjärnen tjärn
      Gäddsjöåsen ås
      Gäddtjärnarna sjöar
      Gäddtjärn(arna) tjärn
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken Saknas
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnmyren myr
      Gäddtjärnvattenledningen myr
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddvikmyren Saknas
      Gällarbäcken Saknas
      Gällarmyren Saknas
      Gässtjärnarna sjöar
      Gässtjärnen tjärn
      Gässtjärnmyren myr
      Gässtjärnmyren myr
      Gässåsen raning
      Gävlekojan timmerkoja
      Göbben myr
      Gökfjället fjäll
      Gönnelsmyren myr
      Göranshällan udde
      Görmsjön sjö
      Görtamyrarna myrar
      Görtesbäcken bäck
      Görteskullen annat namn för Rödingsjökullen
      Görtestjärnen tjärn
      Görtisbäcken bäck
      Görtisraningen bäckäng
      Görtissjön sjö
      Göttnatjärnarna tjärnar
      Göttnatjärnbäcken bäck
      Göttnatjärnkullarna kullar
      Göttnatjärnmyrarna myrar
      Hacksjöberget berg
      Hacksjöbergmyren myr
      Hacksjöbergmyren myr
      Hacksjön, Lill- sjö
      Hacksjön, Stor- sjö
      Hacksjönybrännmyren myr
      Hackspittbrännan skogshöjd
      Hagamyren myr
      Hagamyren myr
      Hajarmyrbäcken bäck
      Hajarmyren myr
      Hajarmyrrået myrrå
      Hakstbäcken bäck
      Hakstet myr
      Halvmyren myr
      Halvvägsbäcken bäck
      Halvvägsbäcken bäck
      Halvvägsbäcken bäck
      Halvvägsbäckmyren myr
      Halvvägstjärnen tjärn
      Hammarkullen kulle
      Hammarmyran myr
      Handsktummen berg
      Handsktumhällan berghäll
      Handsktummyren myr
      Handsktumselet sel
      Hansbacken backe
      Hansesjalan ödegård
      Hansestjärnen tjärn
      Hans-Persbäcken bäck
      Hans-Pers-myren myr
      Hans-Persmyren myr
      Hapkiebakte fjäll
      Hapsebakte höjd
      Harafallet fall
      Harabacken backe
      Harafallkullen kulle
      Haraforsen fall
      Haraldsbrännan bränna
      Hararembäcken bäck
      Hararemmarna åsar
      Harariset udde
      Haraslåttern slåtter
      Harhemmet myr
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäckmyren del av Näsmyren
      Harrselet, Nedre- sel o. raningar
      Harrselet, Över- sel o. raningar
      Harrselet sel
      Harrselet sel
      Harrselet sel
      Harrselforsen fors
      Harrselforsen fors
      Harrselholmen holme
      Harrsellokarna vattensamlingar
      Harrselraningen raning
      Harrselraningen odling
      Harrselören »ör»
      Harrsjöberget berg
      Harrsjöbäcken bäck
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrtjärnbäcken bäck
      Harrtjärnbäcken bäck
      Harrtjärnen tjärn
      Harrtjärnen, Västra tjärn
      Harrtjärnen, Östra tjärn
      Hatten berg
      Haukan, Nedre sjö
      Haukan, Övre sjö
      Haukansjöbäcken bäck
      Hedersraningen raning
      Helifjällmyren myr
      Heliforsen fors
      Heligfjället fjäll
      Heligsjön, se Helisjön Saknas
      Helisjön sjö
      Heligtorp kronotorp o. kronopark
      Hemberget annat namn på Björklidberget
      Hemberget Saknas
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hembergmyren myr
      Hembäcken bäck
      Hembäcken bäck
      Hembäcken Saknas
      Hembäcken bäck
      Hembäcken bäck
      Hemforsen fors
      Hemkullen kulle
      Hemkullen kulle
      Hemkullen kulle
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyren myr
      Hemmyrraningarna raningar
      Hemselet sel
      Hemsjön sjö
      Hemsjön del av Fiansjöarna
      Hemsundet ställe i Dikasjön
      Hemsundet sund
      Hemsundkullen kulle
      Hemsundkullen kulle
      Hemsundmyren myr
      Hemsundudden udde
      Hemtjärnen tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Hemtjärnmyren myr
      Hemviken del av Nästansjön
      Henriksfjället fjäll
      Hermyren myr
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hiberget berg
      Hiberget-avlägget timmeravlägg
      Hibergmyren myr
      Hibergmyran myr
      Hibergtjärnen tjärn
      Himmelsbacken backe
      Himmelshålet myr
      Hinriksloken tjärn
      Hissalonkakullen Saknas
      Hiterskalet pass
      Hitertjärnen tjärn
      Hjalmarskullen berg
      Hofverhobben namn för Antonskullarna
      Holmen holme
      Holmen slåtter
      Holmen holme
      Holmen, Västra holme
      Holmen, Yttre holme
      Holmforsen fors
      Holmladholmen holme
      Holmmyrbrännan bränne
      Holmmyrbäcken bäck
      Holmmyrdalen dal
      Holmmyrdalsbrännan bränne
      Holmmyrdalsmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyrkullen berg
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Hoolmselet sel
      Holmselholmen holme
      Holmselkullen höjd
      Holmselmyren myr
      Holmselriset berg
      Holmsjöberget berg
      Holmsjöberget berg
      Holmsjöberget Saknas
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjömyren Saknas
      Holmsjömyren Saknas
      Holmsjömyren, Väster- myr
      Holmsjömyren myr
      Holmsjömyrtjärnen tjärn
      Holmsjön, Lill- sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön, Stor- sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjösjömyra myr
      Holmsjöån å
      Holmsele sel
      Holmsjöriset backe
      Hornforsedorna edor
      Hornforsen fors
      Hornifisksjöbäcken bäck
      Hornifisksjön sjö
      Horniksmyren myr
      Hornnäset näs
      Hornselet sel
      Hornsjöberget berg
      Hornsjöberget berg
      Hornsjöbäcken bäck
      Hornsjöbäcken bäck
      Hornsjön sjö
      Hornsjön sjö
      Hornsjön sjö
      Hornudden udde
      Hudmyren myr
      Hudmyran myr
      Hufmyran, Hudmyren Saknas
      Hundballan holme
      Hundbenberget berg
      Hundbenberget berg
      Hundbenmyren myr
      Hundberget berg
      Hundbergmyren Saknas
      Hundfallet fall
      Hundhålberget berg
      Hundhålmyren myr
      Hundhålmyren myr
      Hundklipporna berg
      Hundryggen ås
      Hundsjömyren myr
      Hundsjön sjö
      Hundsjötjärnen tjärn
      Hundsnytan raning
      Hunneberg Saknas
      Huvudsjöberget berg
      Huvudsjöberget berg
      Huvudsjöbergmyren myr
      Huvudsjöbergmyren myr
      Huvudsjöbergtjärnen tjärn
      Huvudsjöbergtjärnmyren myr
      Huvudsjöbäcken bäck
      Huvudsjöbäcken bäck
      Huvudsjömyren Lill- myr
      Huvudsjömyren, Stor- myr
      Huvudsjön sjö
      Huvudsjön sjö
      Hyndarsmyren myr
      Hyndarsbäcken bäck
      Hytjesudden myr
      Håikansjön sjö
      Hålfjällbäcken Saknas
      Hålfjället fjäll
      Hålfjällmyrarna myrar
      Hålfjälltjärnarna tjärnar
      Hårdbackmyren myr
      Håverbäcken bäckslåtter
      Håverhöbbmyren myr
      Håvertjärnen tjärn
      Håverudden udde
      Håveråsen berg
      Håveråsmyren myr
      Häbbersbäcken bäck
      Häbbergsbäcken bäck
      Häbbersholmen holme
      Häbbersholmen holme
      Häbbershålet myr
      Häbbershålet myr
      Häbberskullen kulle
      Häbberskullen kulle
      Häbberskullen berg
      Häbbersmyren myr
      Häbberssjöbäcken bäck
      Häbberssjön sjö
      Häbbersudden udde
      Häbbersvikbrännan lappvall
      Häbbersviken Saknas
      Häbbergsviken vik
      Häggbäcken bäck
      Häggbäcken bäck(del)
      Häggbäckraningen bäckäng
      Häggenäset slåttesäng
      Hägglunden raning
      Häggraningen slåttesäng
      Häggviken vik
      Häkbergsbäcken bäck
      Häktviken vik
      Häktviken vik
      Häktviken vik
      Häktviken vik
      Häktviken vik
      Häktvikudden udde
      Häktvikudden udde
      Hällan stenhäll
      Hällfallet fors
      Hällfallet fors
      Hällfallmyren myr
      Hällfallmyren myr
      Hällfallselet sel
      Hällforsbäcken bäck
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsraningarna raningar
      Hällforsraningarna raningar
      Hällforsselet sel
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmmyren myr
      Hällklimpmyren myr
      Hällklintmyren myr
      Hällkullarna höjder
      Hällkullen Saknas
      Hällkullen kulle
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyrkullen kulle
      Hällmyrviken vik
      Hällorna skär
      Hällorna berghällar
      Hällraningen raning
      Hällsnickmyrbäcken bäck
      Hällsnickmyren, Västra myr
      Hällsnickmyren, Östra myr
      Hällsnytmyrbäcken bäck
      Hällsnytmyrbäcken bäck
      Hällsnytmyren myr
      Hällsnytmyren myr
      Hällsnytmyren myr
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden, Nedre udde
      Hälludden, Övre udde
      Hällvallnäset näs
      Hällvallsundet sund
      Hällvarpet ställe i sjö
      Hässjholmen holme
      Hässjmyren myr
      Hästbergbäcken bäck
      Hästberget, Nedre berg
      Hästberget, Övre berg
      Hästbergmyren myr
      Hästberget berg
      Hästbrännan bränne
      Hästbrännmyren Saknas
      Hästbrännråen myrrån
      Hästbäcken bäck
      Hästbäcken bäck
      Hästfoderränniln bäck
      Hästformyren Saknas
      Hästforslåttern myr
      Hästhällen häll
      Hästknäppen backe
      Hästknösen backe
      Hästmyrbäcken Saknas
      Hästmyren myr
      Hästmyren, Lill- myr
      Hästmyren, Stor- myr
      Hästmyren, Sönnerst- myr
      Hästskoudden udde
      Hästtjärnen tjärn
      Hästvägen väg
      Höbben fjällhöjd
      Höbben klippa
      Högberget berg
      Högbrännan bränne
      Högholmen holme
      Högholmmyren Saknas
      Högholmmyren myr
      Högholmmyren myr
      Högkullen höjd
      Högkullmyren myr
      Höglandsmyrarna myrar
      Högmyrarna myrar
      Högmyren Saknas
      Högremforsen fors
      Högremmen ås
      Högremmen ås
      Högriset »ris»
      Högrismyren myr
      Högspångmyren myr
      Högtjälen skog
      Högvallen lappvall
      Högvallmyren myr
      Högvalltjärnen tjärn
      Högvalltjärnen tjärn
      Högvallviken vik
      Höjalmyren myr
      Hökboholmen holme
      Hökboudden udde
      Hökhällberget berg
      Hökhällen häll
      Hökkullen kulle
      Hökkullen kulle
      Hökvikbäcken bäck
      Hökviken vik
      Hörnan kronopark
      Höverholmen holme
      Idbacka nybygge
      Idgröbban ställe i Bäskån
      Idgröbbraningen raning
      Idvattenån å
      Idvattnet sjö
      Iljas-Jons-slåttern myrar
      Iljasmyren myr
      Ingasmyren myr
      Ingelsmyren myr
      Ingemarshålet tjärn
      Ingermansmyren myr
      Ingridsmyren myr
      Inloppet vik
      Inloppet vik
      Innehavsberget berg
      Innehavsmyren myr
      Innerskiftet slåtter
      Innersttjärnen tjärn
      Inneråsvatten-bäcken bäck
      Innibergsmyren myr
      Innitjärnarna tjärnar
      Insjöberget berg
      Insjöberget berg
      Insjöbäcken bäck
      Insjöbäckraningen raning
      Insjökullen kulle
      Insjömyren myr
      Insjön sjö
      Insjön vatten
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjösundet sund
      Insjösundet sund
      Inviken del av Storviken
      Inviksbäcken bäck
      Isak-Abrams-myren Saknas
      Isakrået myrrå
      Isaksbrännan »bränne»
      Isaksmyren myr
      Isaksmyren myr
      Israningarna raningar
      Ivarsvattenledningen myr
      Jackemyren myr
      Jackesmyren Saknas
      Jacksmässbrännan Saknas
      Jacksmässrået myrrå
      Jadnemklimpen fjäll
      Jakob-Ols-bäcken bäck
      Jakob-Ols-änget äng
      Jalketsien fjäll
      Jalketsåive fjälltopp
      Jallejaure sjö
      Jalmyren myr
      Jaltegen åker
      Jaltjärnbäcken bäck
      Jaltjärnen tjärn
      Jaltjärnen tjärn
      Jaltjärnmyren myr
      Jamiejokke lapskt namn på Dödabäcken
      Jamietjålte berg
      Jan-Ers-rået myrrå
      Janesudden udde
      Jan-Lars-bäcken bäck
      Jankesudden udde
      Jan-Perskalhygge hygge
      Japan holme
      Jarmikseledorna Saknas
      Jarmikselet sel
      Jarmikselforsen fors
      Jarmikselloken »lok»
      Jarmikselmyren myr
      Jarmyrbäcken bäck
      Jarmyrbäckraningarna Saknas
      Jarnes-mossan mossa
      Jartrået myrrå
      Jarven bäckäng
      Jellanjohke bäck
      Jennysbrännan bränna
      Jentjärnen tjärn
      Jeppmabäcken bäck
      Jeppmakullen berg
      Jeppmasjön sjö
      Jeppmasjön sjö
      Jeriko båtplats
      Jerobacken backe
      Jettma- Saknas
      Jettmaklumpen kulle
      Jillesen sjö (vik)
      Jistholmen holme
      Jistviken vik
      Jistvikudden udde
      Jitneme fjäll
      Joffasudden udde
      Johan-Emilstjärnen tjärn
      Johannisesmyren myr
      Johan-Olovs-vattenledningen myr
      Jonas-Olofsudden udde
      Jon-Ers-myren myr
      Jon-Ers-rået myrrå
      Jon-Ers-råmyren myr
      Jonesmyren, Lill- myr
      Jones-myren, Stor- myr
      Jon Hans»myren Saknas
      Jon-Hjärnestjärnen tjärn
      Jon-Jons-hålet myr»hål»
      Jon-Jons-myren myr
      Jon-Lars-fjället fjäll
      Jon-Lars-myrbäcken bäck
      Jon-Lars-myrbäckraningen raning
      Jon-Lars-myren Saknas
      Jon-Lars-myren myr
      Jon-Lars-myren myr
      Jon-Lars-myrkullen kulle
      Jon-Lars-myrliden lid
      Jon-Lars-vallen lappvall
      Jon-Lars-viken vik
      Jon-Larsviken vik
      Jon-Ols-myren myr
      Jon-Pers-hålet myr
      Jon-Pershällan bergknalle
      Jon-Pers-kullen kulle
      Jon-Sjögrens-myren myr
      Jonandersholmen holme
      Jonkesbrännan bränna
      Jonkesmyran myr
      Jon-Sjögrenstjärnen tjärn
      Jordraningen raning
      Jullemyren myr
      Jungfruhålet myr
      Jårpoasie höjd
      Jårpotjåkko fjälltopp
      Jägarbäcken bäck
      Jägarvägen raning
      Jälken fjäll
      Jällokmyren myr
      Jällokudden udde
      Jällokviken vik
      Järmyrbäcken? bäck
      Järmyren myr
      Järnhandsken myr
      Järnmyren myr
      Järnmyren myr
      Järpdalen dal
      Järpdalsbäcken bäck
      Järpkullen kulle
      Järvhålet ställe i Skansnäsån
      Järvhällan fors
      Järvmyrbäcken bäck
      Järvmyren myr
      Järvsjöberget berg
      Järvsjön sjö
      Järvsjöån å
      Järvskallen »kulle» (d.v.s. berg)
      Järvskoknulen kulle
      Järvtjärn tjärn
      Järvtjärnarna tjärnar
      Järvtjärnen tjärn
      Järvtjärnmyren myr
      Jäspeskullen kulle
      Jäspesmyren myr
      Jöns-rået myrrå
      Jönsrået odling
      Jöransmyren myr
      Jöransviken vik
      Jörden terräng
      Jörden(?) fjällplatå
      Kabbmyren Saknas
      Kaffebäcken bäck
      Kaffeskalet dal
      Kaffetjärnen tjärn
      Kaggstoppriset skog
      Kajsasbrännan bränna
      Kakkankaise fjäll
      Kalifornien gårdsplats
      Kalis myr
      Kallesjalan åker
      Kallestjärn tjärn
      Kallestjärnbäcken bäck
      Kallhålbäcken bäck
      Kallhålet myr
      Kallhålet myr
      Kallkällsbäcken bäck
      Kallkällsbäcken bäck
      Kallkällsgröbban myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallkällsmyren myr
      Kallviken vik
      Kalvberget berg
      Kalvberget berg
      Kalvbergmyren myr
      Kalven vik
      Kalven tjärn
      Kalvmyren myr
      Kalvsjöbäcken bäck
      Kalvsjökullen kulle
      Kalvsjön sjö
      Kalvsjön sjö
      Kalvsjön sjö
      Kalvslagenmyren myr
      Kalvslagenmyren myr
      Kalvslagenmyren myr
      Kalvstranden raning
      Kalvsugenmyra Saknas
      Kammen backe
      Kamsen holme
      Kamsen holme
      Kamsen holme
      Kamsen holme
      Kamsmyren myr
      Kanada nyodling
      Kanalen timmerränna
      Kanan myrholme
      Kanan slåtter
      Kanan Saknas
      Kanan lappläger
      Kananskullen fjällhöjd
      Kanans land lappvall
      Kanans land slätt
      Kanans land Saknas
      Kanansmyrarna myrar
      Kanansmyren myr
      Kangropåsen myr
      Kaprikonungsudden udde
      Karenstjärnen tjärn
      Karenstjärnmyren Saknas
      Karins-myren myr
      Karinsholmen holme
      Karksjökullen Saknas
      Karksjömyren myr
      Karksjön sjö
      Karlsbackbäcken Saknas
      Karles-hobben bergkulle
      Karles-rå slåttesäng
      Karles-tjärnen tjärn
      Karl-Gustavsmyran myr
      Karolinas-myran slåttesäng
      Karolinasmyren myr
      Karolinasrået myrrå
      Karolinas-tjärnen tjärn
      Kaskalite sjö
      Kaskalite, se Gaskelite Saknas
      Katjesselet sel
      Kattuggelmyren myr
      Kattögelkullen kulle
      Kavelbromyren myr
      Kebbesmyren myr
      Kebbesmyren myr
      Kerkenvardo fjällhöjd
      Kidronsbäcken bäck
      Kidronsbäcken bäck
      Kidronsbäckmyren myr
      Kidronsbäckmyran myr
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingmyren myr
      Killingrået myrrå
      Kiltegen bäckäng
      Kina grusås
      Kirkentjuolta Saknas
      Kittelfjället fjäll
      Kittelsbäcken bäck
      Kittelsforsen fors
      Kittelsforsholmen holme
      Kittelssjöarna sjöar
      Kittelskalet dal
      Kjolmyren myr
      Klanetmyren myr
      Klantuddarna raning
      Klemenetsbäcken bäck
      Klemmetskullen berg
      Klemmetmilen dal
      Klemmetmilknoppen höjd
      Klimpberget berg
      Klingerbacken backe
      Klingerbacken backe
      Klingerbackmyren myr
      Klingerbackmyren myr
      Klingerbacktjärnbäcken bäck
      Klingerbacktjärnen tjärn
      Klingerbacktjärnmyrarna myrar
      Klingerholmen holme
      Klingerholmen holme
      Klingerhåltjärnen tjärn
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingermyren Saknas
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingermyren myr
      Klingern fjäll
      Klingersiddan gräsmark
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnen tjärn
      Klingertjärnmyren myr
      Klinkbäcken bäck
      Klinkhöjden berg
      Klinkmyren myr
      Klinkslåttern myrslåtter
      Klinten annat namn på Valfjället Hitre
      Klippen berg
      Klippmyrbäcken bäck
      Klippmyren myr
      Klipptjärnen tjärn
      Klipptjärnmyren myr
      Klitbäcken Saknas
      Klitbäckraningarna raningar
      Klithällan berg
      Klithällmyren myr
      Klittmyren myr
      Klittmyrtjärnen tjärn
      Klitvallbäcken bäck
      Klitvallbäcken bäck
      Klitvallbäcken bäck
      Klitvallen utlöpare
      Klitvallen kronopark
      Klitvallsmyren myr
      Klitvallstormyran myr
      Klompmyren myr
      Klumpmyren myr
      Klysjalan lappvall
      Kläppkullen kulle
      Kläppkullmyren myr
      Kläppmyren Saknas
      Knakaslåttern myr
      Knivraningen raning
      Knivsjökullen Saknas
      Knivsjömyren myr
      Knivsjön sjö
      Knopparna annat namn på Höbben
      Knoppen åker
      Knoppen topp
      Knortmyren myr
      Knölen berg
      Knösmyren myr
      Knötterhålbäcken bäck
      Knötterhålet myr
      Knötterhålremmen ås
      Knöttermyren Saknas
      Koholmarna holmar
      Kohällen häll
      Kojbacken backe
      Kojbäcken bäck
      Kojbäcken bäck
      Kojbäcken bäck
      Kojbäcken Saknas
      Kojbäcken bäck
      Kojbäcken bäck
      Kojbäcken bäck
      Kojholmen myrholme
      Kojholmen myrholme
      Kojholmen myrholme
      Kojholmen myrholme
      Kojholmen holme
      Kojholmen holme
      Kojholmen skogsdunge
      Kojholmen holme
      Kojholmraningen raning
      Kojkroken raning
      Kojkullen kulle
      Kojkullen kulle
      Kojmyran myr
      Kojmyrbäcken bäck
      Kojmyrbäcken bäck
      Kojmyren myr
      Kojmyren, Lill- myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren, Stor- myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren Saknas
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyren myr
      Kojmyrkullen berg
      Kojmyrkullen kulle
      Kojnäset näs
      Kojraningen slåttesäng
      Kojrået myrrå
      Kojsjöbäcken bäck
      Kojsjökullen kulle
      Kojsjökullen berg
      Kojsjömyren myr
      Kojsjön sjö
      Kojsjön sjö
      Kojstranden raning
      Kojstranden slåtter
      Kojstranden raning
      Kojstrandmyren myr
      Kojtegen myr
      Kojtegen myr
      Kojtjärnbäcken bäck
      Kojtjärnbäcken bäck
      Kojtjärnen tjärn
      Kojtjärnen tjärn
      Kojtjärnkullen kulle
      Kojudden udde
      Kojudden udde
      Kojvikbacken backe
      Kojvikbäcken bäck
      Kojviken vik
      Kojviken vik
      Koksikkamj. = Köksikkamtjärnen Saknas
      Koksikoppen berg
      Koksikvare fjäll
      Kokviken vik
      Kokviken vik
      Kokvikmyren myr
      Komyren myr
      Komyren myr
      Kongsbacken backe
      Konten raning
      Kopparskallmyren myr
      Kornladbacken åker
      Kornladtegen åker
      Korpkullbäcken bäck
      Korpkullen berg
      Korsbäcken bäck
      Korsbäcknäset Saknas
      Korsbäckselet sel
      Korsbäckselet sel
      Korsbäckselraningarna raningar
      Korsbäckudden raning
      Korsmyren myr
      Korsmyrriset »ris»
      Korumpholmen myrholme
      Korssjöbäcken bäck
      Korssjön sjö
      Korsviken vik
      Kosenjaure sjö
      Kosenåive fjäll
      Kotjärnen tjärn
      Kotjärnmyren myr
      Kramforsselet sel
      Kristians vattenledningar myr
      Kristoffers-kullen kulle
      Kristoffersmyren myr
      Krogbäcken bäck
      Krogbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken gren av Satsån
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokbäckmyra myr
      Krokbäckmyren myr
      Krokbäckmyren myr
      Krokbäckmyren myr
      Krokbäckmyren myr
      Krokbäcknäset raning o. näs
      Krokbäckraningen raning
      Krokbäckviken vik
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokhalsarna myr»halsar»
      Krokiloken vattensamling
      Krokmyrbrännan bränna
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyrtjälen grantjäl
      Krokmyrtjärnarna tjärnar
      Krokmyrtjärnbäcken bäck
      Krokraningen raning
      Krokraningarna Saknas
      Krokraningen raning
      Krokselberget Saknas
      Krokselet sel
      Krokselet sel
      Krokselmyren Saknas
      Krokselraningarna raningar
      Kroksjöberget berg
      Kroksjöberget berg
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnmyrarna myrar
      Kroktjärnmyren myr
      Kroktjärnrået myrrå
      Krokviken vik
      Krokån å
      Krokåslåttern slåtter
      Kronbrännan Saknas
      Kronstugan koja
      Krontjärnen tjärn
      Krontjärnen äldre namn för Gröbbmyrtjärnen
      Krontjärnmyren myr
      Krutberget berg
      Krutsjöbäcken bäck
      Krutsjön sjö
      Krutsjön sjö
      Krutsjön sjö
      Krutån bäck
      Kråkhalsen myrhals
      Kråkholmen myrholme
      Kråkholmen holme
      Kråkhässjan slåtter
      Kråkmyren myr
      Kråkudden udde
      Kråniebäcken Saknas
      Krutån å
      Kullarna kullar
      Kullarna kullar
      Kullarna kullar
      Kullbrännan bränne
      Kullbäcken bäck
      Kullen berg
      Kullen berg
      Kullen kulle
      Kullen höjd
      Kullen berg
      Kullen kulle
      Kullerbackmyren myr
      Kullerbackmyren myr
      Kullmyrarna myrar
      Kullmyrarna myrar
      Kullmyrarna myrar
      Kullmyren myr
      Kullmyren myr
      Kullmyren myr
      Kullmyren, Lill- myr
      Kullmyren, Stor- myr
      Kullnybrännmyren myr
      Kullraningen raning
      Kullsbäcken bäck
      Kullsmyren myr
      Kulltegen åker
      Kulltjärnen tjärn
      Kultsjön sjö
      Kultnejaure lapska namnet å Kultsjön
      Kurbisbackarna backar
      Kurhålet myr
      Kushålbackarna backar
      Kushålet raning
      Kushålet myrhål
      Kushålet vik
      Kushålholmen holme
      Kusmyra Saknas
      Kusmyran myr
      Kusmyrbäcken bäck
      Kusmyrbäcken bäck
      Kusmyren myr
      Kusmyren Saknas
      Kusmyren myr
      Kusmyren del av Nölmyren
      Kusmyren myr
      Kusmyren myr
      Kusmyren myr
      Kusmyren myr
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbrännan »bränne»
      Kvarnbrännmyren myr
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarnbäckmyrhalsen myrhals
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen Saknas
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarngrubban slåtter
      Kvarnholmen myrholme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnkullen kulle
      Kvarnkullen kulle
      Kvarnkullmyren myr
      Kvarnledet led
      Kvarnmyrarna Saknas
      Kvarnmyrbäcken bäck
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren Saknas
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren Saknas
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnraningen Saknas
      Kvarnraningen raning
      Kvarnraningen raning
      Kvarnraningen raning
      Kvarnraningen raning
      Kvarnraningsbrännan bränne
      Kvarnselet annat namn för Luspen
      Kvarnselet sel