ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vilhelmina socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 1139 Bebyggelsenamn : 360 Naturnamn : 3517
Latiksel(e) gårdar /Se Lillsjön sjö Liden hemman Ljugar-Eriks-kullen kulle
Laxbäcken by Lillsjön sjö Lillgranberg gårdar Ljugar-Eriks-myren myr
Laxbäcken by /Se Lillsjön sjö Lillgård kronotorp Ljusfjällbäcken bäck
Laxbäcken by /Se Lill-Skällmyran myr Lillkullen kronotorp Ljusfjällbäcken bäck
Laxbäcken by /Se Lill-Slagermyran myr Lillsjöberg avs Ljusfjället fjäll
Laxbäcken by /Se Lillsvanmyra myr /Se Ljusfjäll lappviste Ljusfjället fjäll
*Ledkernjuone by Lill-Tjärnmyran myr Ljusliden fjällägenhet Ljusfjällsbäcken bäck
Liden nybygge /Se Lill-Vallsmyran myr Ljusliden fjällht Ljusliden slåtter
Lill-Kittelsfjället, se Henriksfjäll nybygge Lingrödningen röjning /Se Ljustorp avs Ljusmyren myr
Litsjönäs by /Se Linjeudden udde Lomsjökullarna kronotorp Ljusvattentjärnen tjärn
Litsjönäs by /Se Lissmisselet sel /Se Lomsjökullen postadress Loftberget berg
*Luosannjuone by *Litsjöarna sjöar Lomsjökullen pst Loftbäcken bäck
Luspen, se Nyluspen by Litsjöarna sjöar /Se Lugnet nybygge Lokarna myrslåtter
Långtvist beb. /Se Litsjön sjö /Se Lugnvik kronotorp Loken vattensamling
Lägdorna gårdsställe /Se Ljusfjället fjäll Lund kronotorp Loken slåttesäng
Lövberg by Ljusfjället fjäll Lunden avs Lokmyrbrännan »bränne»
Lövliden by Lokmyra myr /Se Lunne kronotorp Lokmyren myr
Lövliden by /Se Lokmyran myr Lunne lht Lokmyren Saknas
Lövnäs nybygge /Se Lolerabsia berg Luspen by Lokmyren myr
Lövnäs nybygge /Se Lomsjön sjö /Se Luspen Nya, se Nyluspen traktnamn Lokmyren myr
Lövnäs nybygge /Se Lomsjön sjö /Se Luspen by Lokmyren myr
Lövnäs nybygge /Se Lomtjärnen tjärn Luspen gård Lokmyren myr
Lövnäs nybygge /Se Luktjomjaure, se Luktsjomjavrie sjö Lyckebo ödegård Lokmyrtjärnen tjärn
Lövnäs nybygge /Se Luktsjomjavrie sjö /Se Långbäcken poststn Lokmyrtjärnen tjärn
Lövnäs nybygge /Se Luktsjomtjuolte fjäll /Se Långmyrbacken kronotorp Lokraningen raning
Lövnäs nybygge /Se Luoktjenjavrie, se Lutksjomjavrie sjö Långselmon kronotorp Lokudden udde
Lövstrand by /Se Luosjaure, se Laisansjön sjö Långstrand hemman Lokullen kulle
Lövstrand gård /Se Luspberget berg Långtjärn gårdar Lole lapskt namn på Middagskullen
Malgonäs gårdar /Se Luspmyran myr Långtvist hmn Lole lapskt namn på Middagskullen
Malgovik by /Se *Lyse-field, se Ljusfjället fjäll Lövbacken avs Lolerabsie fjäll
Marsliden, se Marssjöliden by Lågbrännan myrholme? /Se Lövberg by Lomhålet vik
Marssjöliden by /Se Långhässjemyra myr /Se Lövberg nybygge Lomkroken slåtter
Marsvallmyrorna nybygge /Se Långmarka terräng Lövberg by Lomkroken åkrok
Mattsdal by /Se Långmarka sank mark Lövberga kronotorp Lomselet sel
Mattske by Långmarkmyran myr Lövberget nybygge Lomsjökullen kulle
Mellanås(en) by /Se Långmarksbäcken bäck Lövkullen kronotorp Lomsjökullen kulle
Meselsfors by Långmyra myr /Se Lövliden by Lomsjölångmyren myr
Mietskehke, se Mietsket by Långmyran myr Lövlund gård Lomsjön sjö
Mietsket by /Se Långmyran myr Lövnäs by Lomsjösönnet sund
Mittigården gård /Se Långmyran myr Lövnäs by Lomtjärnen tjärn
Myran, se Rismyran gårdar Långmyran myr Lövnäs by Lomtjärnen tjärn
Mälkomahkie by /Se Långmyran myr Lövstrand del av by Lomtjärnmyren myr
Nassjo by /Se Långmyran myr Lövstrand lht Lomtjärnmyren, Lill- myr
Nassjo gårdar /Se Långmyrbäcken bäck Lövstrand bydel Losvarbäcken bäck
*Nestnannjuone by Långranden Saknas /Se Lövtorp kronotorp Losvarsjön sjö
Nestnansjö, se Nästansjö by Långsmalmyran myr Lövudden avs Ludvigshalsen myrhals
Nestnar, se Näsna by Långstrand, Södra strandområde? Lövånger gård Ludvigsmyren myr
*Njuktjanjuone by Långstranda Saknas /Se Lövås gård Lugnsberget berg
Njuoktjanjuone by /Se Långstranden Saknas /Se Maksjöstrand lht Lugnsmyren myr
Njuoktjenjuönie, se Njuoktjanjuone by Långtjärnarna tjärnar Maksjöstrand gd Lugnvik vik
Nordansjö by /Se Långtjärnen tjärn Malgomaj, Östra lappviste Luktjomjaure sjö
Nordansjö gård /Se Lästufjället, se Lasterfjället fjäll Malgonäset gårdar Luktjomjokke bäck
Nordansjö gård /Se Lögdeån å /Se Malgonäs, Nedre by Luktjomtjålta fjäll
Norrvik by Lövberget berg Malgonäs, Övre by Luosjaure sjö
Nyluspen by /Se Lövbergsbäcken bäck Malgovik by Luosvare Saknas
Näset, Nedre gårdar /Se Lövbergsmyran myr Malgovik by Luosvarhöbben fjälltopp
Näset, Övre gårdar /Se Lövbergsmyran myr Malgovik by Lurkmyren myr
Näsna by *Lövbleke Saknas Marabäckbränna nybygge Luspberget berg
Nästansjö by Lövkullen höjd Marabäckbränna traktnamn Luspen utflöde
Nästansjö by /Se Lövkullen höjd Marabäcksbränna, se Marabäckbränna traktnamn Luspen sel
Nästansjö by /Se Lövnäsviken vik Margretalund lht Luspen del av sjö
Nästansjö by /Se Maja-Kajsamyran myr Mark by Luspen del av Fatsjön
Nästansjö by /Se Makar, se Makeren-jäure sjö Marks-Perssons-hemmanet hemman Luspen kronopark
Nästansjö by /Se Makarjaur, se Makeren-jäure sjö Marsfjäll lappviste Luspforsen fors
Nästansjö by /Se Makeren sjö /Se Marsfjäll lappviste Luspmyran slåttesäng
Nästansjö by /Se Makeren-jäure sjö Marsliden by Luspmyren myr
Nästansjö by /Se Maksjön sjö /Se Marsnäs bebyggelse Luspmyren myr
Nästansjön by /Se Maksjön sjö Östra Marssjöns strömfall, se Grytsjö traktnamn Luspselet sel
*Oksjokk by Maksjön sjö Marsvik nybygge Lusptjärn tjärn
Oksjokk by /Se Maksjön sjö /Se Marsvik bebyggelse Lusptjärnen tjärn
Olof Anderstorpet backstuga /Se Maksjön sjö /Se Matiasdal, se Matsdal traktnamn Lustgården åker
Oppiberget gård /Se Malgomaj sjö /Se Matiasdal, se Mattsdal Saknas Lutenbjörkudden udde
*Pakteberg by Malgomaj sjö Matsdal traktnamn Luttesvattenledningarna myr
Paktåive by /Se Malgomaj sjö Matsdal, Norra by Lyckan bäckkrok
Raikebakto, se Backen gård Malgomajsjön sjö Matsdal, Södra by Lysbäcken Saknas
Rammelhälla by /Se Malgomaj sjö Matsgård torp Lysenbäcken bäck
Rembacka by /Se Malgomaj sjö Matskanån gård Långbrobrännan bränna
Rismyran gårdar /Se Malgomaj sjö Mattsdal by Långbron kreatursväg
Rismyrligen by Malgomaj sjö Mattstorp kronotorp Långdansbäcken bäck
Rismyrliden by /Se Malgomaj sjö /Se Mellanås by Långdansen myr
Rissjön by /Se Malgomaj sjö /Se Meselefors järnvägsstation Långdansen slåtter
Risträsk by Malgomaj sjö /Se Meseleforsen kronotorp Långdragsmyren myr
Roåvvo by Malgomaj sjö /Se Meselestrand kronotorp Långdragsmyran myr
Råsele by Malgomaj sjö /Se Meseletorp kronotorp Långforsen fors
Råsele by /Se Malgomaj sjö /Se Mesjö by Långholmen holme
Råsele by Malgomajsjön sjö /Se Mikaelbäcken avs Långholmen holme
Råsele by /Se *Malgomajstråket strömdrag /Se Minas gd Långhässjmyren myr
Råsele by /Se Malgomajviken, se Malgoviken vik /Se Mitti-gården gård Långloken slåttesäng
Råsele by /Se Malgoviken vik /Se Moritzlund avs Långmarkbäcken Saknas
Råsele by /Se Malgoviken vik /Se Mosebacke gård Långmarkbäcken, Väster- gren av Vämåtbäcken
Råsele by /Se Markusberget berg Myrbacka kronotorp Långmarkbäcken, Östra bäck
Råvansoon, se Roåvvo by *Marsbäcken bäck Myrberg gård Långmarkerna myrar
Råvansoon, se Råvansovvone by Marsfjällen fjäll Myrheden kronotorp Långmarkerna myr
Råvansovvone by /Se Marsfjället fjäll /Se Myrkulla kronotorp Långmarkerna myrig trakt
Rödberg by /Se Marsfjället fjäll Myrland avs Långmarkerna, Yster- myrtrakt
Rönnäs by Marsfjället berg Myrlandet kronotorp Långmarkerna, Väster- myrar
Rönnäs by /Se Marsfjället fjäll /Se Mångfallboden fäbod Långmyran myr
Röpsnjuäna by /Se Marsfjälltinna topp /Se Mårtensbränna gård Långmyren myr
*Saddebåddne by Marsfjällvalle fjällsträcka /Se Mårtensliden bebyggelse Långmyrbäcken bäck
Satsnäs nybygge /Se Marssjön, Västra o. Östra sjöar Måsjöberg by Långmyrbäcken bäck
Saxnäs by /Se Marssjön, Västra o. Östra sjöar Mörttjärn kronotorp Långmyren myr
Saxnäs by /Se Marssjön, Östra eller Västra sjö /Se Nannilund kronotorp Långmyren myr
*Sedg Sappe by Marssjön, Östra o. Västra sjöar Nils Gustavs nybygge Långmyren myr
Sedg Sappe by /Se Marssjön, Östra och Västra sjöar /Se Nipan lht Långmyren myr
*Sessnarjaur by Marsvallienmahke myrland /Se Mocken (?) gd Långmyren myr
Siksjö by /Se Marsviken vik Nedre Fättjaurs strömfall, se Borka traktnamn Långmyren myr
Siksjön by Marsviken Saknas /Se Ner på Remmen gård Långmyren myr
Siksjö by /Se Marsån å /Se Nolikullen gård Långmyren myr
Siksjönäs by Marsån å Nol om berget Saknas Långmyren myr
Siksjönäs by /Se Matildasbäcken bäck Nordansjö by Långmyren myr
Simonsbodarna fäbodar Matsdalen dal /Se Nordansjö gårdar Långmyren myr
Sjulsmark by /Se Matsdalsån å /Se Nordansjö gårdar Långmyren Saknas
Sjöland by /Se Matskan (Matskansjön, Matskarsjön) sjö /Se Nordanås nybygge Långmyren myr
Skansholm by /Se Matskanberget berg Nordanås gd Långmyren myr
Skansholm by Matskanån å Norrbäck hemman Långmyren myr
Skansholm by Matskanån å /Se Norrmyran kronotorp Långmyren myr
Skansholm by /Se Matteskullen höjd Norrvik by Långmyren myr
Skansholm bydel /Se Mattesmyran myr Norråker gård Långmyren myr
Skansholm by /Se Mattesmyrbäcken bäck Norråker hmn Långmyren myr
Skansnäs by /Se Mattiasmyra myr /Se Nybränna kronotorp Långmyren myr
Skåbbegatt by /Se Meezehle, se Meselet sel Nybränna kronotorp Långmyren myr
Skåpogatte by /Se Mellanbergbäcken bäck Nygården Saknas Långmyren myr
Skönvik, se Eva Erikas gård Mellanbergbäcken bäck Nyhem kronotorp Långmyren myr
Skönvik, se Gäddbäcken gård Mellanbergbäcken bäck Nyhem kronotorp Långmyren myr
Stabburnäs by /Se Mellanbergmyran myr Nyland bebyggelse Långmyren myr
Stadsåsen, se Gäddsjö nybygge Mellanbergmyran myr Nyland kronotorp (fjällht?) Långmyrraningen raning
Stalon post- och telegrafstation /Se Mellanbergmyran myr Nyliden gårdar Långselbrännan bränna
Stalonbyn, se Stalonnäs by /Se Mellanbergsmyran myr Nyluspen traktnamn Långselet sel
Stalonnäs by /Se Mellanberg(s)myra myr /Se Nyluspen by Långselet sel
Stalonnäs by /Se Mellerstdelmyran myr Nyrå kronotorp Långselet sel
Stalonnäs by /Se Mesegojhke fors /Se Näs kronotorp Långselet sel
Statsås by Mesekentjulelk berg /Se Näset gårdar Långselforsen fors
Stensele by /Se Meselberget berg Näset avs Långselforsen fors
Stensele by /Se Meselberget berg /Se Näset gård Långselraningarna raningar
Stensele, Norra, se Alblosele by Meselbäcken bäck Näset avs Långselmyren myr
Stensele, Södra, se Alblosele by Meseleforsen fors Nästansjö by Långselmyren myr
Stornäs gårdar /Se Meselet sel Nästansjö by Långsnytan raning
Storsele by *Meselet sel /Se Olovsbäck jordlägenhet (krono) Långstranden udde
Storsele by /Se Meselet lugnvatten /Se Oppi Bomans frälsetorp Långstranden myr
Storsele by /Se Meselet lugnvatten »Oppi Klinken» fäbod /Se Långstranden slåttesäng
Storvall nybygge /Se Meselet sel Opp på berget gård Långtegen myr
Storvallen nybygge /Se Meselet del av Ångermanälven Orrstrand kronotorp Långtjärnbäcken bäck
Strandkullen del av by /Se *Meselet lugnvatten /Se Platsen kyrkplats Långtjärnen tjärn
Strömnäs by /Se Meselet sel /Se Prästbordet kyrkoherdeboställe Långtjärnen tjärn
Strömnäs by Meselet sel /Se Rackeludden avs Långtjärnen tjärn
Svanberget, se Svannäs by *Meselforsen fors /Se Ransarluspen traktnamn Långtjärnen tjärn
Svannäs by /Se Meselforsen fors /Se Ransarluspen, Västra fjällägenhet Långtjärnen tjärn
Svannäs by Meselforsen fors /Se Ransarluspen, Östra fjällägenhet Långtjärnen tjärn
Svannäs by /Se Meselforsen fors /Se Ransarluspen fjällhter Långtjärnen tjärn
Svannäs by /Se Mesesovvone sel /Se Ransarluspen fjällhter Långtjärnen tjärn
Sven-Brittasvallen f.d. fäbodvall? Mesjöbäcken bäck Ransarn Saknas Långtjärnen tjärn
Tjeutjejaur, se Tjuoutjejavrie by Mesjön sjö Ransarudden fjällägenhet Långtjärnmyren myr
Tjeutjejaur, se Tjuoutjejäuren-byne by Mesjön sjö Ransarudden fjällht Långuddarna uddar
Tjotj(njuäna) by /Se Messowusse, se Mesesovvone sel Ransarån vattenkraftstation Långudden udde
Tjuoutjejavrie by /Se *Messowusse sel Rekansjö nybygge Långudden udde
Tjuoutjeäuren-byne by Middagsberget, (Norra o. Södra) berg Rekansjö by Långudden udde
Tjäl by Mietskehke, se Mietsketentjuolte berg Rekansjö by Långudden udde
Tjäl by /Se Mietskehkebaktie, se Mietsketentjuolte berg Rembacka hemman Långudden udde
Tjäl by /Se Mietskehketjuolte, se Mietsketentjuolte berg Rembacka gårdar Långudden udde
Tomten gårdsställe /Se Mietsketentjuolte berg /Se Remdalen lappviste Långviken vik
Tresund by Mittibergbäcken bäck Remerholm avs Långviken vik
Tresund by /Se Mittikullen höjd Remmen el. Där-på-Remmen Saknas Långviken vik
Tresundsvallen f.d. fäbodvall? Mittimyran myr Rennäset kronotorp Långviken vik
Vethser by /Se Mockemyra myr /Se Renliden gård Långviken vik
Vikenäs gård /Se Modala höjd Rentjärn kronotorp Långviktjärnen tjärn
Vilhelmina kyrkoplats Saknas Mokälen granskog /Se Rismyrliden by ?Långviktjärnen tjärn
Vitser, se Vitseren-byje by Molikmyrbäcken bäck /Se Risträsk by Långvitjärnbrännan bränna
Vitseren-byje by Moloken vattensamling /Se Rosendal kronotorp Långvitjärnen tjärn
Vojmsjöluspen, se Nyluspen by Mon höjd Ryptjärnberget utflytte Långåkern åker
Volgsele by Morenfjället, se Murfjället fjäll Rådlösmyren Saknas Lårbrännan holme
Volgsele by /Se Moritzskytski rös riksröse Råsele traktnamn Lägdorna gårdsplatser
Volgsele by /Se Moritzskytski rös riksröse Råsele by Lägdorna ängar
Volgsele by /Se Moritzskytski rös riksröse Råsele bandel, se Råsele traktnamn Läjanmyren myr
Volgsjöfors järnvägstation /Se Moritzskytski rös /Se Röberg frälsetorp Läjans-backen backe
*Wolgsoon by Mortogenbaktie stup /Se Röberg fjällht Länsmansbrännan »bränne»
Vävsenvatne torp /Se *Mossakojmyra myr /Se Röjmersholm gård Länsmansknulen backe
  Mossa tjärnen tjärn Rönnhöjden kronotorp Länsmanskullen topp
  Mossatövet myr Rönnkullen nybygge Länsmanskullen bergtopp
  Mullberget berg Rönnkullen gård Lögdån å
  *Munsjörbäcken bäck /Se Rönnäs by Lögdasmyren myr
  Murfjället fjäll Sandmon kronotorp Lögnrået myrrå
  *Muritsjaur sjö Sandnäs gård Lördagsbrännan bränna
  Murritsskytski, se Moritzskytski rös riksröse Sandvik hemman Lördagsmyren myr
  Myrberget berg Sandögård avs Lördagsmyren myr
  Myrbäcken bäck Satsfjäll lappviste Lövberget berg
  Myrkullen kulle? Sauls fäbod?, nybygge? Lövberget berg
  Mångfallberget berg /Se Sauls gd Lövberget berg
  Månskensmyran myr Saxnäs by Lövberget berg
  Måravalmyra myr /Se Saxnäs by Lövbergmyren, Lill- myr
  Mårdsjöarna sjöar /Se Saxnäs traktnamn Lövbergmyren, Stor- myr
  Mårdsjön sjö Selet, Övre fjällägenhet Lövbergsmyren Saknas
  Mäldmyrhalsen Saknas /Se Selet fjällht Lövholmen holme
  Mälkoluokte vik /Se Siksjöhöjden by Lövholmen Saknas
  Mälskabäcken bäck /Se Siksjön by Lövholmen myrholme
  Mälskarbäcken bäck Siksjönäs by Lövholmen holme
  Mälskarbäcken bäck Sikullen gård Lövholmen holme
  Märramyran myr Siliskoåtien lappviste Lövkullberget berg
  Mördarehällan, se Mördarehällstupet stup Silverbäck kronotorp Lövkullberget berg
  Mördarehällstupet stup /Se Silverdalen gård Lövkullen skogstrakt
  Mörtbäcken bäck Silvermyr kronotorp Lövkullen kulle
  Mörtbäcken bäck Simaskalet, se Iliden traktnamn Lövkullen kulle
  Mörtbäcken bäck Simaskalet Saknas Lövkullen kulle
  Mörtmyran myr Sjulsmark by Lövkullmyrarna myrar
  Mörtmyrtjärnen tjärn Sjöberg gård Lövkullmyren myr
  Mörttjärnbäcken bäck /Se Sjöberg gd Lövkullmyren myr
  Mörttjärnen tjärn Sjöberg ortnamn Lövmyren myr
  Mörtviken vik /Se Sjöberget kronotorp Lövnäset udde
  Mötingselbäcken bäck Sjöland hemman Lövnäsudden udde
  Namnlösmyran myr Sjölund, se Sjöland Saknas Lövnäsviken vik
  Namnlösrödningen Saknas /Se Sjötorp torp Lövnäsviken vik
  Nassjo halvö /Se Skansbo avs Lövströmstjärn Saknas
  Nassjo halvö /Se Skansholm traktnamn Lövtjärnen tjärn
  Nassjo, Lill- berg /Se Skansholm by Lövtjärnmyren myr
  Nassjo, Stor- berg /Se Skansholm by Lövträsket sjö
  Natturmyra myr /Se Skansnäs by Lövträsket sjö
  Nauronsjön sjö /Se Skansnäs by Lövträskmyren myr
  Nedre-Revelmyran myr Skarpbränna kronotorp Lövträskmyran myr
  Neftonbäcken bäck /Se Skarpkullen kronotorp Lövträsksjön namn för Lövträsket
  *Nestnannjuone näs Skarpmyrberget gårdar Lövträskslåttern slåtter
  Neävruonjavrie sjö /Se Skarpmyrberget by Lövåsen kronopark
  Neävruonjohkke bäck /Se Skiberget gårdar Magaudden udde
  Nickesmyran myr Skikkisundet kronopark Maglenas hålet myr
  Nils Mikaelsmyra myr /Se Skog by Maglenas rået slåtter
  Nils-Olsdalen dal Skog by Maianjokke bäck
  Nilsopsmyran myr Skogstorp avs Maiatjakk höjd
  Nissesraningen sank mark Skornedalen Saknas Maitasmyrbäcken bäck
  Njaka, Stora fjäll Skorne lappviste Maitasmyren myr
  Njakafjället fjäll /Se Skällmyrkullarna traktnamn Maitasmyrtjärnen tjärn
  Njakafjället fjäll /Se Skällmyrkullarna kronopark Majknösen backe
  Njakafjället fjäll /Se Skällmyrkullarne, se Skällmyrkullarna traktnamn Maksjön sjö
  Njakie(varie) fjäll /Se Sköbbegatt annat namn å Hansbo Maksjön sjö
  *Njuktje Tjavelk berg Skönvik avs Malgomaj sjö
  Njuktjetjåvelk berg /Se Skönvik gd Malgomaj sjö
  Njuoktjetjuvvelk(e), se Njuktjetjåvelk berg Slåttan kronotorp Malgomaj(sjön) sjö
  Nompavallen lappviste /Se Slåtteränget avs Malgomaj sjö
  *Nordanvädersrödningen Saknas /Se Småholmarna traktnamn Malgonäsudden namn för Näsudden
  Nordgrenmyran myr Småholmarna kronopark Malgoviken vik
  Nordsjökullen höjd Småholmarne, se Småholmarna traktnamn Malinsgrubban Saknas
  Nordån, se Norrån å Småland kronotorp Mammakka fjäll
  Norrbäcken bäck /Se Solhem kronotorp Mammakkmyren myr
  Norrkullen höjd Staburnäs gård Mammasbrännan bränne
  Norrån å Stalon by Mammasbrännmyren myr
  Nuortenjuäna fjällutskott /Se Stalon by Mammasrået myrrå
  Nyland terräng Stalon by Mandusnyraningen raning
  Nyliden, Gamla höjd Stalon by Mannesmyren Saknas
  Nymyra myr /Se Stalonbyn by Marabäcken bäck
  Nymyra myr /Se Stalonnäset gårdar Marabäckraningarna raningar
  Nymyran myr Stalonnäs bebyggelse Marabäckslåttern slåtter
  Nymyran myr Stalonnäset fst Marabäckstranden slåtter
  Nymyran myr Statsås by Maramyrbäcken bäck
  Nymyran myr Stenbacka kronotorp Maramyren myr
  Nymyran myr Stenbäck lht Maramyren myr
  Nymyrbäcken bäck Stennäs traktnamn Maramyren, Väster- myr
  Nyrödningen Saknas /Se Stennäs hemman Maramyren, Öster- myr
  Nyvattenledningen myr /Se Stennäs by Maramyren myr
  Näsberget berg Stensele Norra by Maramyren myr
  Näsberget berg Stenstrand kronotorp Maramyren myr
  Näsmyra myr /Se Stjärnstrand kronotorp Maramyren myr
  Näsmyran myr Storbacken gård Maramyren myr
  Näsmyran myr Storberget del av by Maratjärnen tjärn
  Näsmyran myr Storgranberg gårdar Maratjärnen tjärn
  Näsmyran myr Storgranby Saknas Maratjärnmyren myr
  Näsmyrberget Saknas /Se Stornäs by Maraviken vik
  Näsmyrrået Saknas /Se Stornäs by Marjas myr
  Näsmyrtegen Saknas /Se Storransarns strömfall, se Ransarluspen traktnamn Marjasmyren myr
  Nästansjön sjö Storsele by Marjelund backe
  Nästansjön sjö /Se Storseleby pst Marken (?) myrområde
  Nästansjön sjö /Se Storvall hemman Markeskullarna kullar
  Nästansjön sjö /Se Strömnäs by Markes-myren myr
  Nästansjön sjö /Se Strömnäs by Markus-Johans-rået »myrrå»
  Nästansjö sjö /Se Strömnäs by Markusviken vik
  Nästansjö sjö /Se Strömsele kronotorp Marramyra, se Märramyren myr
  Nästansjön sjö /Se Strömshem lht Marsfjället fjäll
  Nästansjöviken, se Sågviken vik Strömstrand kronotorp Marsliden lid
  Nästansjöån å Strömåker bebyggelse Marslidkullarna kullar
  Nästansjöån älv /Se Sturebo avs Marslidlänningen vik
  Nästansjöån å /Se Sueksasie lappviste Marsnäsberget berg
  Offerkullen kulle /Se Sunnansjö hemman Marsnäset udde
  Offerkullen kulle /Se Surberget kronopark Marssjöluspen Saknas
  Offerviken, se Skajet-tselma vik /Se Sutsberg gård Marssjömyren myr
  Offerviken vik /Se Svanaberg annat namn å Svannäs Marssjön, Västra sjö
  Okksjohkke bäck /Se Svanaberg, se Svannäs Saknas Marssjön, Östra sjö
  Ol-Bergelsmyran myr Svanberget gårdar Marsvikberget berg
  Olbergsmyran myr Svannäs by Marsviken vik
  Ol-Ersmyran myr Svannäs by Marsviken vik
  Ol Klemmetsbåthuset stenblock /Se Svannäs bebyggelse Marsvikholmen holme
  Ommanystmyra myr /Se Svartberg gårdar Marsviksbergen berg
  Ompamyran myr Sven Dufvas torp torp Marsvikskalet skal
  Onyttighetskalven, se Onyttigmyrkalven myr Svenstorp kronotorp Marsån å
  Onyttigmyrkalven myr /Se Svenstorp gård Martnesviken vik
  Opphängsrået rå /Se Sörgranhöjden bydel Masaflakan myr
  *Ornäs sjön sjö /Se Sörgården gård Masaforsen fors
  Orrknösen terräng Sörgården gård Masahalsarna myrhalsar
  Orrvinmyran myr Sörliden gård Masakojmyren myr
  Ortsentjakk fjäll /Se Sörliden namn för Mårtensliden Masaloken myr
  Ossian-Pers-myran myr Sörstensele annat namn på Alblosele Masamyren myr
  Otje Nassjo berg /Se Tallberget kronotorp Masamyren myr
  Oxkällmyran myr Tallhöjden avs Masatjärnbäcken bäck
  Oxtjärnen tjärn Tallmon kronotorp Masatjärnen tjärn
  Oxtjärnen tjärn /Se Tjoålmenvadgie lappviste Masatjärnen landsväg
  Oxtjärnmyra myr /Se Tjyvbäsksjön by Masatjärnmyren myr
  Pellesviken vik Tjäl, se Käl traktnamn Masatjärnmyren myr
  Per-Hansmyran myr Tjäl by Maskarmyren myr
  Per-Jonsbäcken bäck Tjäl by Maskarn sjö
  Per Olsgärdan bostadsplats /Se Tjärnliden nybygge Maskarnäset näs
  Piknäset Saknas /Se Tjärnmyrliden kronotorp Maskarån å
  *Plassasuoloholmen holme Tjärnäs kronotorp Matsdalsbäck Saknas
  Pläriken sjö /Se Tomasbo kronotorp Matsdalsbäcken bäck
  Plätiken, se Pläriken sjö Tomten gård Matsdalsån å
  Pomprödningen Saknas /Se Torvsjömon kronotorp Matsdalsån å
  Postkullen berg Torvsjöån kronopark Matskan sjö
  Postkullen berg Tresund traktnamn Matskanberget, Bletikskullarna Saknas
  *Predikholmen holme Tresund by Matskanån, Maskarån Saknas
  Preunttjakk fjäll /Se Tresunda, se Tresund traktnamn Matsäckmyren myr
  Processrödningen röjning /Se Trevnaden avs Mattesmyrbäcken bäck
  Prästholmen holme Turistnäset Saknas Matteskullen kulle
  Prästholmen holme /Se Täppan arrendelht Mattes-Lars-holmen holme
  Prästkällan källa /Se Udden by Mattesmyrbäcken bäck
  Prästkällberget berg /Se Ulvoberg by Mattesmyrbäcken bäck
  Prästnäset udde Ulvoberg by Mattes»-myren myr
  Prästnäset näs /Se Ulvogård avs Mattesmyren Saknas
  Prästtallen tall /Se Vackervik kronotorp Mattesmyren myr
  Prästvägen gångstig /Se Valberget gård Mattes-myren myr
  Puttergrubban Saknas /Se Valsjöbergboden fäbod Mattesmyren myr
  Pål Janesbacken backe /Se Valsjöboden fäbod Mattesmyren myr
  Pålsmyrbäcken odlingsmark /Se Valsjönäs nybygge Mattesmyren myr
  Pärlandholmen holme /Se Vardofjäll lappviste Mattesmyrfallet fall
  *Qvart-Elven å Vardofjäll lappviste Mattesmyrkullen kulle
  *Qvartfieldet, se Guortavardo fjäll Varesåsen kronopark Mattestjärnen tjärn
  *Qvart vandet, se Guortajaure sjö Vigsele kronotorp Mattesudden udde
  *Raddasen bergkulle Vikennäs by Mellanbergbrännan »bränne»
  Rainesfjället fjäll Vikfäbodarna fäbodar Mellanbergbäcken Saknas
  Rainesfjället fjäll /Se Viknäs kronotorp Mellanbergbäcken bäck
  Rainiesvarie fjäll /Se Viktorp kronotorp Mellanbergbäcken bäck
  *Ramdasälven älv /Se Vilhelmina traktnamn Mellanberget berg
  Rammelhälla stenblock /Se Vilhelmina köping Mellanberget berg
  *Randalsvandet, se Ransan, Stora sjö Vilhelmina kronoöverloppsmark Saknas Mellanbergmyrbäcken bäck
  Randelsån, se Ransarån å Virisholmen insyningslägenhet Mellanbergmyren myr
  *Randalsälven, Stora, se Ransarån å Vojmåfors kronotorp Mellanbergmyren myr
  *Randelv(attnet) sjö Vojmån station järnvägsstation Mellanbergmyren myr
  Raningsbäcken bäck Vojmåns strömfall, se Stennäs Saknas Mellanbergmyren myr
  Raningsbäcken bäck Vojmsjölandet kronopark Mellanbergmyren myr
  Raningsholmen holme Vojmåsen kronopark Mellanbergmyren myr
  Ransan, Stora sjö Wolge namn på Vilhelmina sn o kyrka Mellanbergmyren myr
  ?Ransan, Stora sjö Volgsele by Mellanbergvattenledningen myr
  Ransan, Stora sjö Volgsele station järnvägsstation Mellan myrarna myr
  Ransan, Stora sjö /Se Volgsjö namn på Vilhelmina sn Mellanmyren myr
  Ransan, Övre sjö Volgsjöfors järnvägsstation Mellanmyren myr
  Ransar myr- och molandet dal /Se Vuolelite traktnamn Mellanmyren myr
  Ransarn sjö /Se Vuollelite strömfall, se Vuolelite traktnamn Mellanmyren myr
  Ransarsjön, L., se Ransan, Övre sjö Västanbäck hemman Mellansjöarna slåtter
  Ransarsjön, St., se Ransan, Stora sjö Västansjö hemman Mellanslåttern myr
  Ransarån å Västerbyn bydel Mellanslåttern slåtter
  ?Ransarån å /Se Västerås hmn Mellanslåttern slåttermyr
  Ransarån å Västpåbyn bydel Mellantegen på Östra Holmsjömyran slåtter
  Rapksjavrie sjö /Se Åboda kronotorp Mellerstdelen bäck
  Rasell Saknas Åkerlandet kronotorp Mellerstdelen bäck(del)
  Rasjomtjuolta fjälltopp /Se Åsvattenbergfäbodarna fäbodar Mellerstdelraningen bäckäng
  Raspontjuolta, se Rasjomtjuolta fjälltopp Älvdala kronotorp Mellesmyren myr
  Rattensjön sjö Östby kronotorp Mellesmyrraningarna Saknas
  Raunatj(åkko) berg   Mellströmsmyren myr
  Rauneijeh, se Raunatj(åkko) berg   Melpagöbbmyren myr
  Regnmyran myr   Melpagöbbtallen tall
  Regnmyrbäcken bäck   Melpatjärnen tjärn
  Reikanjavrie sjö /Se   Melskabäcken bäck
  Reinsfjället, se Rainesfjället fjäll   Melskabäckraningarna raningar
  Rekanberget berg /Se   Merkeskullarna, se Markeskullarna Saknas
  Rekanberget berg   Meselberget berg
  Rekanberget berg   Meselberget berg
  Rekansjön sjö   Meseleberget kronopark
  Rekansjön sjö /Se   Meselbäcken bäck
  Remtjärnen tjärn   Meselet sel
  Revelmyran myr   Meselforsen fors
  Revelmyran myr   Meselkvisslan sammanflöde av bäckar
  Revelmyran myr   Meselkvisslmyren myr
  Rinnklipp Fielle, se ?Vinevare fjäll   Meselmyren myr
  *Rinnklippfjället fjäll   Mesemyra myr
  Risberget berg   Meshässjorna myr
  Risfjället fjäll /Se   Mesjöbäcken bäck
  Rishalsen Saknas /Se   Mesjön sjö
  Riset, Västra Saknas /Se   Mettjelbrottet del av Råselforsen
  Riset, Östra Saknas /Se   Mettjelsmyren myr
  Riskullen höjd   Mettjelsmyrkullen kulle
  Risliden höjd   Mettjelsmyrtjärnen tjärn
  Rislidmyran, Norra myr   Metselet sel
  Rislidsmyran, Södra myr   Middagsbacken backe
  Rislidtjärnen tjärn   Middagsbergbäcken bäck
  Rismyra, se Videskogmyra myr   Middagsberget berg
  Rismyra myr /Se   Middagskullarna kullar
  Rismyra myr /Se   Middagskullen berg
  Rismyran myr   Middagskullen kulle
  Rismyran myr   Middagskullen berg
  Rismyran myr   Miesienålkie höjd
  Rismyrbäcken bäck   Mikalskullarna kullar
  Rismyrrået Saknas /Se   Minas Saknas
  Rissjön sjö   Mittentjärnarna tjärnar
  *Rissjöån å   Mittibäcken slåtter
  Risträskberget berg   Mittibäcken bäck
  Risträskbäcken bäck   Mittigrubban raning
  Risträskbäcken bäck   Mittikullen kulle
  Risträsket träsk /Se   Mittikullen bergtopp
  Risträsket sjö   Mittimyren Saknas
  Risträsket sank mark   Mittiselet sel
  Roarselet naturnamn /Se   Mittiselet sel
  Rodinsvallarna lappläger /Se   Mittiselet sel
  Rom Saknas /Se   Mittiselet, Nedom ådel
  Romshalsen Saknas /Se   Mittiselet, uppom ådel
  Roparehällan kulle /Se   Mittisjöledet led
  Ropen fjäll /Se   Mittisjön del av sjö
  Ropentjakk fjäll /Se   Mittisjön del av Dikasjön
  Rosendal dal?   Mittistycket slåtter
  Roskmyran myr   Mittisundet ställe i Kroksjön
  Rotenjahkke fjäll /Se   Mitt-i-sundet sund
  Rottenhälla, se Ruttnarestorstenshälla stenhälla   Mittitjärnen tjärn
  Rulltuvbäcken bäck /Se   Mjölkarkullen berg
  Rumpmyran myr   Moaresasie trakt
  Rumpmyran myr   Mockemyren myr
  Runnmyran myr /Se   Mocken landområde
  Ruttenhälla, se Ruttnarestorstenshälla stenhälla   Mockenmyrbäcken bäck
  Ruttnarestorstenshälla stenhälla /Se   Mockenmyren myr
  Ryprismyra myr /Se   Mockenmyren myr
  Ryptjärnarna myrar /Se   Mon tallmo
  Ryptjärnarna tjärnar   Mon mo
  Ryptjärnberget berg   Morgonmyren myr
  Råberget berg   Morgonvardsberget berg
  Råberget berg /Se   Morgonvardskullen Saknas
  Råckenhälla, se Ruttnarestorstenshälla stenhälla   Mor-Gärtresholmen holme
  Rådlösmyran myr   Morhalsen myrhals
  Rådlösmyran myr   Mor-Jattres-holmen annat namn för Pärlandholmen
  Rådströmsmyra odlingsmark /Se   Mor(j)evare fjäll
  Rågmyran myr   Morkan vik
  Rågmyran myr   Mormorsholmen holme
  Rågmyrkullen höjd   Mormorsmyren myr
  Rågmyrtången bergsrygg   Mormorsriset björkskog
  Råsel(e)berget berg   Mossaberget Saknas
  Råselberget berg   Mossamyran myr
  Råselet sel /Se   Mossatjärnen tjärn
  Råselet lugnvatten /Se   Mossavikmyren myr
  Råselet del av Ångermanälven   Mossgubbkullen kulle
  Råselet lugnvatten /Se   Motjälen granskog
  Råselet sel /Se   Motjärnen tjärn
  Råselviken vik   Mullberget berg
  *Råvanssakke berg   Mullberget berg
  Rätsjön sjö   Murfjället fjäll
  Rättstranden slåtter /Se   Murfjället fjäll
  Rättån Saknas /Se   Murvare Saknas
  Rävamyran myr   Mushackadmyren myr
  Rävarumsmyra, se Rävremmyra myr   Mustorpet bäckäng
  Rävelmyra myr /Se   Myrarna söom Vinovare myrar
  Rävelmyran myr   Myrbackmyren myr
  Rävelmyran myr   Myrberget berg
  Rävelmyran myr   Myrbäcken bäck
  Rävhusmyra, se Rävremmyra myr   Myren västom Vannsjön myr
  Rävremmyra myr /Se   Myrkullen Saknas
  *Röberget berg   Myrmyrbäcken bäck
  Röberget berg /Se   Myrmyren myr
  Rödberget berg /Se   Myrmyrtjärnen tjärn
  *Rödfjället fjäll /Se   Myrraningen raning
  Rödingsjön sjö /Se   Myrvarpet ortnamn
  Rödingsjön sjö /Se   Måneskenet ställe i V. Marssjön
  Rödmossamyran myr   Måneskenmyran myr
  *Rödsjön sjö /Se   Måneskenmyren myr
  *Rönnbergbäcken Saknas /Se   Mångfallberget berg
  Rönnberget berg   Mångmansholmen myrholme
  Rönnberget berg   Mårkan terrängparti
  Rönnberget berg   Mårtensbrännan bränne
  *Rönnberget Saknas /Se   Mårtenslidberget berg
  Rönnberget, Västra berg   Mårtens-raningen raning
  Rönnberget, Östra berg   Måsberget berg
  Rönnbergsbäcken bäck   Måsjöberget berg
  Rönnbergsmyran myr   Måsjöberget berg
  Rönnbergsvallen sank terräng   Måsjöbergmyren myr
  Rönnbäcken bäck /Se   Måsjön, Lill- sjö
  Rönnhugstmyran myr   Måsjön, Mitti- sjö
  Rönnkullbäcken bäck   Måsjön, Stor- sjö
  Rönnåsberget berg   Mäldmyren myr
  Rönnäsmyra myr /Se   Mäldmyren myr
  Rönnäsmyran myr   Mäldskogen myr
  Rörmyran myr   Märgeskullarna Saknas
  Rörmyran myr   Märramyren myr
  Rörmyran myr   Möckemyren myr
  Röroskbäcken bäck /Se   Möckmyren myr
  Röttan sjö   Möjsamhålet myr
  Röttarmyra myr /Se   Mökkemyrtjärnarna tjärnar
  Röttarmyrbäcken myr /Se   Mörkan vik
  Röttarsjöbäcken, Norra bäck /Se   Mörrösjöbäcken bäck
  Röttarvallmyra, Västra myr /Se   Mörrösjöliden skogs- och bergstrakt
  Röttarvallmyra, Östra myr /Se   Mörrösjömyren myr
  Sagolandet terräng /Se   Mörrösjön sjö
  Salgonäskälen grankäl /Se   Mörrösjönäset näs
  Salgåstjärnmyra myr /Se   Mörthålet vik
  Salmonsmyran myr   Mörtingsberg Krp. kronopark
  Sammanhängandet sank mark   Mörtlekholmen holme
  Sandbackmyran myr   Mörtmyren, Lill- myr
  Sandsjöbäcken bäck   Mörtmyren, Stor- myr
  Sandsjökullen höjd   Mörtsjömyren Saknas
  Sandsjömon terräng   Mörttjärnbäcken bäck
  Sandsjön sjö   Mörttjärnbäcken bäck
  Sandsjön sjö   Mörttjärnarna tjärnar
  Sandsjötjärnen tjärn   Mörttjärnarna tjärnar
  Sarkiebluvie myr /Se   Mörttjärnbäcken bäck
  Satsfjället fjäll   Mörttjärnbäcken bäck
  Satsvielle berg   Mörttjärnbäckslåttern slåtter
  Satsån å   Mörttjärnen tjärn
  *Sattagais fjäll   Mörttjärnen tjärn
  Sattienjuänanbliereke sjö /Se   Mörttjärnen tjärn
  Sattsjokk å   Mörttjärnen tjärn
  Sauto, se Såttan fjäll   Mörttjärnen tjärn
  Saxelfven, se Saxån å   Mörttjärnen tjärn
  ?Saxfjället fjäll   Mörttjärnen tjärn
  ?Saxfjället fjäll   Mörttjärnen tjärn
  Saxån å   Mörttjärnen tjärn
  Saxån å   Mörttjärnkullen kulle
  Sedgsape, se Sarkiebluvie myr   Mörttjärnmyren myr
  Selberget berg /Se   Mörttjärnmyren myr
  Siksjöbäcken bäck /Se   Mörttjärnmyren myr
  Siksjön sjö   Mörttjärnmyren myr
  Siksjön sjö   Mörttjärnsviken, Västre vik
  Siksjön sjö /Se   Mörttjärnsviken, Östre vik
  Siksjön, Stora sjö /Se   Mörttjärnviken vik
  Sikviken vik /Se   Mörtviken vik
  Simmarbacken backe /Se   Mötingselberget kronopark
  Simmarbacken naturnamn /Se   Mötingselbergmon Saknas
  Simmarviken, se Sommarviken vik   Mötingselbäcken Saknas
  Simmaskalbäck bäck /Se   Mötingselet sel
  Sjulsbacken höjd   Mötingselforsen fors
  Sjulsberget, Västra berg   Mötingselmyren myr
  Sjulsberget, Västra berg   Mötingselmyren myr
  Sjulsberget, Östra berg   Mötingselviken vik
  Sjulsberget, Östra berg   Namnlösmyren myr
  Sjulsmyran myr   Namnlösmyren myr
  Sjutjärnarna tjärnar   Naroselet äldre namn för Snaraselet
  Sjömyra myr /Se   Naroselforsen fors
  Sjömyran myr   Nassjo, Lill- berg
  Sjömyran myr   Nassjo, Stor- berg
  Sjömyran myr   Nassjovikbäcken bäck
  Sjöslåtten odlingsmark /Se   Nassjoviken vik
  Skajet-tselma vik och sjö /Se   Nassjoviken vik
  Skajet-tselma sjö /Se   Nassjovikmyrarna myrar
  Skalbäcken röjning /Se   Natanael-Jons-bäcken bäck
  Skalet genomgångsdal /Se   Nattsjökullen berg
  Skallbäcken, Övre bäck /Se   Nattsjön sjö
  Skallbäcken, Östra röjning /Se   Nauronbäcken bäck
  Skallbäcksrönneln Saknas /Se   Nauronsj. sjö
  Skallen klippa /Se   Nauronsjön, se Nevronsjön Saknas
  Skalmarfjällen fjäll /Se   Nauronv. fjäll
  Skansholmen holme /Se   Nauronv. fjäll
  Skansnäsbäcken, se Skansnäsån å   Naveln berg
  Skansnässjön sjö   Nederbäcken slåtter
  Skansnäsån å   Nederstgrubban raning
  Skarpmyrberget berg   Nedertuvan holme
  Skatumyran myr   Nerpinsbäcken bäck
  Skavmyra myr /Se   Nerpinsmyren annat namn för Hemsundmyren
  Skeltjvallen renvall /Se   Neuron-sjön, se Nävronsjön sjö
  Skikkibäcken bäck   Nevronbäcken bäck
  Skikkisjöberget berg   Nevronsjön sjö
  ?Skikkisjön sjö   Nickes-brännan bränna
  Skikkisjön sjö   Nickesrået myrrå
  Skikkisjön sjö   Nierebäcken bäck
  Skikkisjön sjö /Se   Nierebäckraningen raning
  Skikkiån, se Skikkibäcken bäck   Nierejaure Saknas
  Skobbegattsjön sjö   Nieresjön sjö
  Skogbäcken bäck   Nieretjakken fjäll
  Skogbäcken bäck   Nieri-, se Niere- Saknas
  Skornjemyra myr /Se   Nierietjåhko höjd
  Skrakatjärn tjärn /Se   Nikkerbäcken bäck
  Skrapmyra myr /Se   Nikkerjaure Saknas
  Skrapmyran myr   Nikkern sjö
  Skrapmyran myr   Nikkersjön sjö
  Skrapmyran myr   Nils-Arvids-tjärnen tjärn
  Skrapmyran myr   Nils-Janes-myren myr
  Skvalbäcken bäck /Se   Nils-Jans-rået myrrå
  Skyran terräng   Nils-Karls»-myrarna myrar
  *Skyrnäset Saknas /Se   Nils-Markes-tjärnen tjärn
  Skånåhn, se Saxån Saknas   Nils-Mettjels-myren myr
  Skäggmyrberget berg   Nils-Mikaels-backen backe
  Skällmyran myr   Nils-Ols-udden slåtter
  Skällmyran myr   Nils-Persdiket vattuledning
  Skällmyrkullarna sluttning   Nils-Pers-rået myrrå
  Skältjavjie renvall /Se   Nilstjärnen tjärn
  Skänsholmen, se Skansholmen holme /Se   Nipan udde
  Skärsjöbäcken bäck /Se   Nisch-Mårtensraningen Saknas
  Slagermyran myr   Nissesbacken backe
  Slagermyrbäcken bäck   Nissesbrännan bränna
  Slagörsmyra myr /Se   Nissesbrännmyren myr
  Sleptsape myr /Se   Nissesraningen raning
  Slinghålen Saknas /Se   Nissesraningen raning
  Slipsikjaur sjö   Nissesriset »ris»
  Slipsikjaur sjö   Nissesudden slåtter
  Slockensjön sjö   Njakafjället fjäll
  *Slocknäset Saknas /Se   Njakafjället fjäll
  Slåtterbäcken bäck   Njakafjället, Lill- fjäll
  Småfiskviken benämning på Strömnäsviken /Se   Njallejaure Saknas
  Småsjöarna sjöar   Njallejaurebäcken bäck
  Småsjöremmarna sandåsar   Njallejokke bäck
  Småsjöremmarna sandåsar   Njalletjåkko fjällhöjd
  Smörklimpen höjd   Njeritjåkko Saknas
  Smörklimpkullen kulle /Se   Nolariset trakt
  Snettjsmyran, Västra myr   Nolet vik
  Snettjsmyran, Östra myr   Nolmyren, Väster- myr
  Snörtallmyra myr /Se   Nolmyren, Yster- myr
  *Snoinemakk del av Kultsjön   Nol om ån del av by
  Sommarviken vik /Se   Nolskalet pass
  Sovvenvartuo berg /Se   Nompavallen lappvall?
  Spanarbäcken, se Spenerjaurbäcken odlingsmark   Nompavallviken vik
  Spanarjaurbäcken odlingsmark /Se   Norbergsmyren Saknas
  Spenerjaurbäcken odlingsmark /Se   Nordanblåsten myr
  Spetsliden, Norra, se Spettliden, Norra berg   Nordanblåsten myr
  Spetsliden, Södra, se Spettliden, Södra berg   Nordanblåstmyren myr
  Spetsliderna berg /Se   Nordanblåsttjärnarna tjärnar
  Spettliden, Norra berg   Nordansjöudden udde
  Spettliden, Södra berg   Nordanskogsmyren myr
  Sprutbäcken bäck   Nordanviksudden udde
  Sprutbäcken bäck   Nordanviksudden udde
  Spå-Tomasvallarna lappviste /Se   Nordanåsmyren myr
  Stalonberget berg /Se   Nordivallen (?) lappläger
  Stalonberget, Lilla berg   Nordiviken vik
  Stalonberget, Lilla berg /Se   Nordviken vik
  ?Stalonberget, Lill o. Stor berg   Norlinstappen, Nedre raning
  Stalonberget, Stora berg   Norlinstappen, Övre raning
  Stalonnäset näs /Se   Norrbäckmyren myr
  *Stalonåije berg   Norrbäcktjärnen tjärn
  Stavarhöjden höjd   Norrmyren myr
  Stavarmyran myr   Norrsj., Lilla, se Lillsjön Saknas
  Stora Djursjön, se Djupsön, Stora sjö   Norrsjön Saknas
  Stekavare fjäll /Se   Norsjöbrännan »bränne»
  Stekflaken sank mark   Norsjömyren Saknas
  Stekmyra myr /Se   Norsjön sjö
  Stenbackmyran myr   Norsjötjärnarna tjärnar
  Stenbitbäcken bäck   Nortenjonie berg
  Stenbittjärnbäcken, Västra bäck /Se   Notesholmen holme
  Stenbäcken bäck   Notholmen holme
  Stendalen slåtter /Se   Notstångholmen holme
  Stenhoverbäcken odlingsmark /Se   Notstångudden udde
  Stenhoverbäcken bäck /Se   Notudden udde
  Stenhovertjärn tjärn? /Se   Notviken vik
  *Stenklumpen fjäll   Nybergs-röddet röjning
  Stenkullen höjd   Nybränna bränt område
  Stenmyra myr /Se   Nybrännan bränna
  Stenmyran myr   Nybrännan bränne
  Stenmyran myr   Nybrännan berg
  Stenmyran myr   Nybrännan bränna
  Stenmyran, Lilla myr   Nybrännberget berg
  Stenselet sel /Se   Nybrännmyren myr
  *Stenselsforsen fors /Se   Nybränntjärnbäcken bäck
  *Stenselforsen fors /Se   Nybränntjärnen tjärn
  *Stenselforsen fors /Se   Nybyggarstormyren myr
  Stensjön sjö   Nybygget kulle
  Stenstrand sank mark   Nybyttmyren myr
  Stentjärnen tjärn   Nyckeludden udde
  Stentjärnmyran myr   Nygrunnan slåtter
  Stenudden udde /Se   Nykojudden udde o. raning
  Steukavare fjäll o. triangelpunkt   Nykullen kulle
  Stilkevare, se Stekavare fjäll   Nylandersholmen holme
  *Storbacken backe   Nylandet backe
  Storbacken Saknas /Se   Nylandskullen kulle
  Storberget berg   Nylidbrännan Saknas
  Storberget berg   Nylidslåttern myr
  Storberget berg   Nymyran myr
  Storberget berg   Nymyran myr
  Storbleka myr /Se   Nymyrarna myrar
  Storbrattmyra myr /Se   Nymyrbrännan bränna
  Storbäcken bäck   Nymyrbrännan bränna
  Storbäcken, se Albloselbäcken bäck   Nymyrbäcken bäck
  Storbäcken, se Laisbäcken bäck   Nymyrbäcken bäck
  Stor-Bäckmyran myr   Nymyren myr
  Storbäckmyran myr   Nymyren myr
  Storbäckmyrberget berg   Nymyren myr
  Stordalen Saknas /Se   Nymyren myr
  Storflaken Saknas /Se   Nymyren myr
  *Storforsen, se Volgsjöforsen fors /Se   Nymyren myr
  Stor-Granberget berg   Nymyren myr
  Storgrannäset Saknas /Se   Nymyren myr
  Stor-Grundsjön sjö   Nymyren myr
  Storholmen holme   Nymyren myr
  Storhällforsen Saknas /Se   Nymyren myr
  *Storjorden, se *Værvatsdalen dal   Nymyren myr
  Storkojmyran myr   Nymyren myr
  Storlokstranden Saknas /Se   Nymyren myr
  Stor-Mossatövet myr   Nymyren myr
  Stormyra myr /Se   Nymyrkullarna kullar
  Stormyra myr /Se   Nymyrrået myrrå
  Stormyra myr /Se   Nyraningen raning
  Stormyran myr   Nyraningen raning
  Stormyran myr   Nyraningen slåttesäng
  Stormyran myr   Nyraningarna Saknas
  Stormyran myr   Nyraningarna raningar
  Stormyran myr   Nyröddbäcken raning
  Stormyran myr   Nyröddet röjning
  Stormyran myr   Nyröddraningen raning
  Stormyran myr   Nyröddraningen raning
  Stormyran, se Fjällslåtten, Västra o. Östra myrland /Se   Nyröddraningen raning
  Stormyrbäcken bäck /Se   Nystranden raning
  Stormyrtjärnen tjärn   Nyvalludden näs
  Stornäset näs /Se   Nyvattenledningen myr
  Storriset terräng   Nyänget äng
  Storrået röjning /Se   Näsafänriken sten
  Storrödningen Saknas /Se   Näsberget berg
  Storselet sel   Näsberget berg
  Storselliden terräng   Näsberget berg
  Stor-Skällmyrkullen höjd   Näsberget kulle
  Stor-Slagermyran myr   Näset näs
  Storstensbacken backe /Se   Näset annat namn för Ånäset
  Storsten(s)backen Saknas /Se   Näset bränne
  Storsvanmyra myr /Se   Näset näs
  Stortjärnen tjärn   Näset näs
  Stortjärnen tjärn   Näset del av strand
  Stortjärnmyrbäcken bäck   Näset näs
  Storuman sjö   Näset udde
  Storvallmyran myr   Näset udde
  Stor-Vallsmyran myr   Näset båtplats
  Stor-Vattenledningsmyran myr   Näslunds-åkern äng
  Storviken vik   Näsmyrarna myrar
  Storviken vik   Näsmyren Saknas
  Storviksstrand strand   Näsmyren myr
  Storån del av Ångermanälven /Se   Näsmyren Saknas
  Strandkullen nat.namn?   Näsmyren myr
  Strandkullmyran myr   Näsmyren myr
  Streikbäcken bäck   Näsmyren myr
  Streiksjön, Östra sjö   Näsmyren myr
  Stretikselet sel /Se   Näsmyren myr
  Strimselmyra myr /Se   Näsmyren myr
  Strukavare, se Steukavare fjäll o. triangelpunkt   Näsmyrlaget myr, del av Näsmyren
  Strömnäset näs /Se   Näsmyrraningen raning
  Strömnäskullen kulle /Se   Nässjöviken bäck
  Strömnäsviken vik /Se   Nästansjölångmyren Saknas
  Strömnäsviken vik /Se   Nästansjön sjö
  Stuguviken vatten   Nästansjön sjö
  Stuore Nassjo berg /Se   Nästansjöån å
  *Stutfjället fjäll   Näsudden udde
  Stuttjärnmyra myr /Se   Näsudden udde
  Styggdalen dal   Näsudden udde
  Styggdalsbäcken bäck   Näsudden udde
  Styggmora myr /Se   Nätgistudden udde
  Styggmoren sank mark   Nätholmen holme
  Stämplingsbäcken bäck   Nätholmen holme
  Stängsjön, se Stensjön sjö   Nätsjö (?) Saknas
  Stöken fjälltopp /Se   Näverlidbäcken bäck
  Stöttingsfjäll fjäll /Se   Näverliden bergstrakt
  Stöttingsfjället berg /Se   Näverliden myrområde
  Sundet sund   Näverlidmyren myr
  Sundfjället berg   Näverlidmyran myr
  Sundmyra myr /Se   Näverlidtjärn tjärn
  Sundmyran myr   Näverlidtjärnen tjärn
  Sundrået röjning /Se   Näversjöberget bergstrakt
  Sundströmsmyran myr   Näversjöbergmyren myr
  Sunnansjön sjö   Näversjöbergmyren myr
  Suoinemak(k), se Suöunemåkke dalgång   Näversjöbäcken bäck
  Suähtä fjäll /Se   Näversjöbäcken bäck
  ?Supunemåkke dalgång   Näversjöbäckslåttern myrslåtter
  Svalantjältja kulle /Se   Näversjödammet damm
  Svalegrunnan grunt vatten /Se   Näversjön sjö
  Svalentjuolte kulle /Se   Näversjön sjö
  Svalggrunnan, se Svalegrunnan grunt vatten /Se   Näversjötjärnen tjärn
  Svaljgrunnan, se Svalegrunnan grunt vatten /Se   Näverskohällan udde
  Svanamyran myr   Nävro berg
  *Svanberget berg /Se   Nävronbäcken bäck
  Svanberget berg   Nävronklumpen fjäll
  Svanberget berg /Se   Nävronsjön sjö
  Svanmyran myr   Nävronsjön sjö
  Svantjärnbäcken bäck /Se   Nölbrännan bränna
  *Svantjärnmyra, Västra myr /Se   Nölkarksjömyren myr
  Svartbäckedan del av Ångermanälven   Nölkullen berg
  Svartbäcken bäck /Se   Nölkullmyren, Stor- myr
  Svartbäcken bäck /Se   Nölkullmyren, Lill- myr
  Svartbäckmyran myr   Nöllaget myr
  Svartmyran myr   Nölmyrarna myrar
  Svartsjöbäcken bäck /Se   Nölmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Nölmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Nölsjön del av Fiansjöarna
  Sven-Pettersmyran myr   Nöltjärnen tjärn
  Svältarmyran myr   Nöltjärnen tjärn
  Sylbergmyra myr /Se   Nöltjärnmyren myr
  *Såcktjärn tjärn? /Se   Nölviken vik
  Sågbäcken bäck   Nölåmyren myr
  Sågbäcken bäck   Nördlillån stråk
  Sågviken vik /Se   Nördnäset udde
  Sågån del av å /Se   Nördspettliden berg
  Såttan fjäll /Se   Nörviksberget berg
  Sälgberget, se Selberget berg   Odlingsmyran myr
  Sältingmyran myr   Odlingsviken vik
  Sämmarselet sel /Se   Offerbäcken bäck
  Sämmerviken, se Sommarviken vik   Offerkullen kulle
  Sämsjöarna sjöar /Se   Offerskalet pass
  Sämsjön, Stora sjö   Olasmyren myr
  Söderomviken Saknas /Se   Ol-Bärgels-myren myr
  Söltenmyran myr   Ol-Ers-udden udde
  Sörberget berg   Olgabrännan bränna
  Sörmyran myr   Ol-Hans-myren myr
  Sörmyrberget berg   Ol-Jons-tjärnen Saknas
  Sörvikmyra myr /Se   Ollebergsbäcken vattendrag
  Tallberget berg   Ollebergsmyren myr
  Tallraggmyra myr /Se   Ollebergsmyren myr
  Tallratan sank mark   Ollemyren myr
  Tallratmyran myr   Ollemyren myr
  Talludden udde   Ollesraningen raning
  Tallåsmyran myr   Ol-Nils-loken slåtter
  Tallåsmyran myr   Ol-Nils-myren myr
  *Tandvallbäcken bäck /Se   Ol-Nils-rået myrrå
  Tangen terräng   Olofsberget, Yster namn på Ö. delen av Gråtanliden
  *Tebsåijeh fjällkullar   Olofsberget Väster namn på V. delen av Gråtanliden
  Timmerbackmyran myr   Ol-Ols-stranden slåtter
  Timmermyran myr   Ol-Ols-udden udde
  Tjiengelesjeänuo å /Se   Ol-Pers-änget äng
  Tjockekullen höjd   Ols-hässjorna myr
  Tjockelbäcken bäck /Se   Ol-Sjuls-holmen holme
  Tjockhalsen myr? /Se   Ols-Sjulsholmen holme
  Tjoriejavrie sjö /Se   Ol-Sjulsmyran myr
  Tjoriejavrieh, se Tijenejavrieh sjöar   Olstjärnbrännan bränna
  Tjorietjulelk(eh), se Fijenetjulelk(eh) berg   Ols-tjärnen tjärn
  Tjoårviegoeke fors /Se   Ombytesudden udde
  *Tjuole fjäll   Ompamyren myr
  Tjuvmyran myr   Onabäcken bäck
  Tjåkkovardo fjäll   Onan sjö
  Tjädermyra myr /Se   Onarbäcken bäck
  Tjädermyran myr   Onarsjön sjö
  Tjädermyran myr   Onartjärnen tjärn
  *Tjädermyrrået röjning /Se   Onarvare fjäll
  *Tjädervinbäcken Saknas /Se   Onavare fjäll
  Tjädervinhöjden sluttning   Ontfinnermyren myr
  Tjäppsjokk, se Svartbäcken bäck   Ontfinningen-myran myr
  Tjärdal naturminne?   Onyttigmyren myr
  Tjärdalsmyran myr   Onyttigmyren myr
  Tjärnlidbäcken bäck   Onyttigmyrtjärnen tjärn
  *Tjärnmyra myr /Se   Onyttigremmen namn för Rådlösremmen
  Tjärnmyran myr   Oppet Krokbäcken Saknas
  Tjärnmyran myr   Oppi remmarna näs
  Tjärnmyran myr   Oppom strökken raningar
  Tjärnmyran myr   »Oppom vattenledningsvägen» slåtter
  Tjärnmyran myr   Oppslagermyren myr
  Tjärnmyran myr   Oppslagermyrkullen kulle
  Tjärnmyran myr   Ormgräsremmen ås
  Tjärnmyran myr   Ormhalsen »myrhals»
  Tjärnmyrorna myrar /Se   Ormmyren myr
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Ormmyrkullen kulle
  Tjärnässjön sjö   Orrotnjuonje Saknas
  Tjärtjvallen lappviste /Se   Orrottjårro Saknas
  *Tomasriset Saknas /Se   Orrtjärnen tjärn
  Tomasslåtten myr   Orrtjärnmyren myr
  Torgnäs näs   Orrtjärnmyren myr
  Torrnäset Saknas /Se   Orrvinmyren myr
  Toskvattenbäcken bäck   Orrvinmyren myr
  Tran(e)myra myr /Se   Orrvintjärnarna tjärnar
  Tranmyran myr   Orrvintjärnen tjärn(ar)
  Tranumyran myr   Orrvintjärnen tjärn(ar)
  Trapplidberget berg /Se   Orrvintjärnen, Nedre tjärn
  Trehalsmyrkullen höjd   Orrvintjärnen, Övre tjärn
  Trehörningsmyran myr   Ortsentjakk fjälltopp
  Trehörningsmyrkullen höjd   Orädds-tjärnen tjärn
  Tremyrbäcken bäck   Oskar Filpesslåttern myr
  Tresundtjärnen tjärn   Oskar-Karlssten sten
  Tretjärnarna tjärnar   Oskars-rået myrrå
  Tretjärnmyran myr   Osthällan häll
  Triråmyran myr   Otjegemon fjäll
  Trollbäckmyran myr   Otterraningen raning
  Trumholmen, se Grubbholmen holme   Otterselet sel
  Trälsjön sjö /Se   Otto-maskalsongerna timmeravlägg
  Träskmyran myr   Oxbergbäcken vattendrag
  Trättarmyran myr   Oxberget berg
  Tröjrået röjning /Se   Oxbergmyren myr
  Tuvbäcken bäck /Se   Oxbergmyren Saknas
  Tvåtjärnarna tjärnar   Oxbergslåttern slåtter
  Tvåtjärnmyra odlingsmark /Se   Oxbergtangen skogstrakt
  Tvåtjärnmyran myr   Oxbergtjärnen tjärn
  Tvärberget berg /Se   Oxbergtjärnen tjärn
  Tvärrbäckrännilen myr /Se   Oxbjörnmyren myr
  Tvärtförsjön sjö   Oxbäcken vattendrag
  Tången, se Gråtansjöliden bergås   Oxbäcken bäck
  Tången bergås   Oxbäcken bäck
  Tången höjd   Oxbäcken bäck
  Tåskmyra myr /Se   Oxbäcken bäck
  Tåskmyran myr /Se   Oxbäcken bäck
  Tämming(s)myra myr /Se   Oxbäckmyren myr
  Tämmingsmyran myr   Oxhålet myr
  *Tättsjöarna sjöar /Se   Oxkullen bergknalle
  *Tättsjöforsarna forsar /Se   Oxkällmyren myr
  Ullsjöbergmyra myr /Se   Oxkällorna kallkällor
  Ulvoberget berg /Se   Oxmyren Saknas
  Ulvobergsmyran myr   Oxmyren myr
  Uttermyran myr   Oxrompan »dubbelkurva»
  *Utterrödningen Saknas /Se   Oxslåttern raning
  Vackemack(s)bäcken, Västra bäck /Se   Oxtaskan raning
  Vackemack(s)bäcken, Östra bäck /Se   Oxtjärnbäcken bäck
  Vackemackbäcken röjning /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemack(s)bäcken Saknas /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemacksbäcken, Västra, se Grundsjöbäcken bäck /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemacksbäcken, Östra, se Västerbäcken del av Västerbäcken /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemacksmyra Saknas /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemacksmyra, Västra myr /Se   Oxtjärnen tjärn
  Vackemacksmyra, Östra myr /Se   Oxtjärnmyren myr
  Vackemacksmyra, Östra myr /Se   Oxtjärnmyren myr
  Vackemacksmyrorna Saknas /Se   Pannkakan höjd
  Vackerlandet terräng /Se   Pappasmyren myr
  Vackermyrbäcken bäck   Parhässjmyren myr
  Vackermyrbäcken bäck   Paulus» vattenledningar Saknas
  Vackermyrkullen höjd   Pellemyren myr
  Vaddeje berg /Se   Pelle-Närpinsviken vik
  Vaimuojavrie sjö /Se   Per-Daniels-myren myr
  Vaimuojeänuo älv /Se   Per-Ers-hålet myr
  Vaimuoluokte vik /Se   Per-Ers-hålet myr
  Vaimuonjuäna näs /Se   Per-Ers-åkern åker
  Valberget berg   Peresraningen raning
  Valbrännmyran myr   Per Hans» myren Saknas
  Valdanjaure sjö   Per-Hansmyren myr
  Valdanjaure sjö   Per-Ingels-myren myr
  Valklinten höjd   Per-Jacks-myren myr
  Vallmyran myr   Per-Jacks-tjärnen tjärn
  Vallrået Saknas /Se   Per Jonsbäcken bäck
  Vallsmyran myr   Per-Jons-tjärnen tjärn
  *Valrödningen röjning /Se   Per-Kristiansraningen slåttesäng
  Valsjön sjö   Per-Lars-tjärnen tjärn
  *Waltsjaur sjö   Per-Lars-tjärnen, Väster tjärn
  Waltsjaur sjö /Se   Per-Nils-holmen holme
  Waltsjaur, se Vuälkäjavrie sjö   Per-Nilsholmen holme
  *Waltsjauren fors   Per-Olovs-vattenledningen myr
  *Wannusior, se Vojmsjön sjö   Per-Ols-holmen holme
  Vapstsjön, Nedre sjö   Per-Ols-tjärnen tjärn
  Vapstsjön, Nedre sjö   Per-Ols-tjärnmyren myr
  Vapstsjön, Nedre sjö   Per-Salmons-raningen raning
  Vapstsjön, Övre sjö   Per-Sjuls-bäcken bäck
  Vapstsjön, Övre sjö   Persmässmyren myr
  Vapstsjön, Nedre o. Övre sjöar /Se   Persmässråbäcken Saknas
  Vapstsjön, Nedre o. Övre sjöar /Se   Persmässrået myrrå
  Vapstån å   Petter-Nils»-hakstet Saknas
  Wapstån, se Vapstälven å   Pettjelhålet ställe
  Vapstån å /Se   Pikitjärnkullen kulle
  Vapstån, = Granån? å /Se   Pinkamyren myr
  Vapstälven älv /Se   Pissarudden udde
  Vapstälven å   Pissarudden udde
  Vapstälven å   Pissmyrbrännan »bränne»
  Vapstälven å   Pissmyren myr
  Vapstälven å   Pissrönnelhålet myr»hål»
  Vapstälven å /Se   Pissrönneln rännil
  Vapstälven älv /Se   Pjuttmyran myr
  *Vapstälvsröset riksröse   Pjuttmyran myr
  Vardofjället, Västra o. Östra fjäll   Pjöttmyren myr
  Vardofjället fjäll   Plättjabuona berg
  Vardofjället, Västra o. Östra fjäll   Plättjabuona berg
  Vardovardo fjäll   Pojken sten
  *Wardo Welle fjäll   Pojktjärnen tjärn
  Wardsjön, se Varris sjö   Postkullen kulle
  *Wardesjön sjö   Postledet led
  Vares sjöar /Se   Preunttjåkko, se Bröntso o. Bröntsoutjakka Saknas
  Varesen sjö   Processraningen raning
  Varessjön, se Varris sjö   Prästholmen holme
  Varris sjö /Se   Prästholmen holme
  Varris sjö   Prästnäset näs
  Varris sjö   Psalmbokmyren del av Stormyren
  *Varselsstråket strömdrag /Se   Pulstjärnen tjärn
  *Varselstråket strömdrag   Puppraningen raning
  *Varselstråket strömdrag /Se   Pusten myr
  *Varsjön se Varris sjö /Se   Putterkällan kallkälla
  *Vartfield, se Vardofjället, Västra o. Östra fjäll   Putterkällbäcken bäck
  Varvmyra myr /Se   Pytters slåttermyr
  Vassjiejavrie sjö /Se   Pyttersbrännan »bränne»
  *Watannjuone berg   Pål-Bengts-liden namn på Gortaliden
  *Vatsdalen dal   Pål-Ers-rået myrrå
  Vedmyran myr /Se   Pål-Janes-myran myr
  *Veervandet, se Virisjaure sjö   Pål-Janes-myrtjärnen tjärn
  *Vefsenvatnet, Nedre, se Vapstsjön, Nedre sjö   Pålmyren myr
  *Veimosjor sjö   Pål-påls-backen backe
  *Vejmens Elven, se Vojmån å   Pål-Pålsbacken backe
  Wensellsiön, se Vojmsjön sjö   Pålänget »änge»
  *Venselsjön sjö   Pärbacken backe
  Vestansjön sjö   Pärjalmyren myr
  Videskoggrubban äng /Se   Pärlandbacken backe
  Videskogsmyra myr /Se   Pärlandbacken backe
  Videskogsmyra myr /Se   Pärlandbackledet led
  Videskogmyra myr /Se   Pärlandholmen holme
  Videskogudden Saknas /Se   Pärlandsbackbrännan bränna
  Vikberget berg   Pärlandsbacken backe
  Viknäset näs   Pärlandviken vik
  Vikudden udde   Pärlskalmyren myr
  Villbäcken bäck /Se   Pärtornet backe
  Villmyra, se Stormyra myr   Pötterbäcken bäck
  Villmyran myr   Rafsen Saknas
  Villmyrtjärn tjärn /Se   Rafsenbäcken Saknas
  Vinbergsberget berg /Se   Rafsenfjället namn på Rafsentjakk
  Vinbergskullen höjd   Rafsensjöarna sjöar
  Vinbergskullen kulle /Se   Rafsensjön Nedre sjö
  Vinbergsviken vik /Se   Rafsensjön, Övre sjö
  Vinbäcken bäck   Rafsentjakk fjäll
  Vinbärnäset Saknas /Se   Rafsentjålto fjäll
  Vinevare berg o. triangelpunkt   Ragnelsmyren myr
  ?Vinevare fjäll   Raikkiback namn å Grundfors
  Vinevare fjäll   Raikkihålet hål
  Vinievarie fjäll /Se   Rainesfjället fjäll
  Vinmyran myr   Raningsholmen holme
  Vintermyra myr /Se   Raningshässjmyren myr
  Vintervägmyran myr   Raningsudden udde
  Vintsere sjö   Ransarluspen del av sjö
  Virisjaure sjö   Ransarluspen Saknas
  Virisjaure sjö   Ransarn sjö
  Virisjaure sjö   Ransarn sjö
  Virisjaure sjö   Ransarn, Övre sjö
  Vitstarrmyran myr   Ransarselet, Nedre sel
  Vitstenbäcken bäck   Ransarselet, Övre sel
  Vitterkullen höjd   Ransarviken vik
  Voajmuo lapskt namn på Vojmån o. Vojmsjön /Se   Ransarviken vik
  Voajmuo sjö /Se   Ransarviken vik
  Voalguo sel /Se   Ransarån å
  Voalguo-coälmie sund /Se   Ransarån å
  Voalguo-nuvvie forsar /Se   Rapstentjåkko, se Rafsentjakk Saknas
  Vogsmyran myr   Rapstenvardo fjäll
  *Woimannjuone näs   Rapstenvardo berg
  Wojmesälfven, se Vojmån å   Raskesholmen holme
  Vojmnäset, se Vojmånäset näs   Raskesholmen holme
  Vojmsjödammen dammbyggnad   Raskesviken vik
  Vojmsjön sjö   Raskmyren myr
  Vojmsjön sjö /Se   Raskrået myrrå
  Vojmsjön sjö /Se   Raskråviken vik
  ??Vojmsjön sjö   Raspontjuolta, se Rafsentjålto Saknas
  Vojmsjön sjö   Rastatjåkko fjäll
  Vojmsjön sjö   Rataängbacken backe
  Vojmsjön sjö   Rataänget änge
  Vojmsjön sjö /Se   Rattensjöbäcken bäck
  Vojmsjön sjö   Rattensjömyren myr
  Vojmsjön sjö   Rattensjön sjö
  Vojmsjön sjö   Rattetj.?, Rättetj.? höjd
  Vojmsjön sjö   Raunatj. fjäll
  Vojmsjön sjö   Raurovardo fjäll
  Vojmsjön sjö /Se   Regnmyrbäcken bäck
  Vojmsjön sjö /Se   Regnnmyren myr
  Vojmsjön sjö /Se   Regnvädersraningen raning
  Vojmsjön sjö /Se   Rekanberget berg
  Vojmsjön sjö /Se   Rekanberget berg
  Vojmsjön sjö /Se   Rekanbäcken bäck
  Vojmsjön sjö /Se   Rekanbäckmyren myr
  Vojmsjön sjö /Se   Rekankullen kulle
  Vojmsjön sjö /Se   Rekanmyren, Lill- myr
  Vojmviken vik /Se   Rekansjöberget berg
  Vojmån å   Rekansjön sjö
  Vojmån å /Se   Rekansjön sjö
  Vojmån å   Rekansjön sjö
  Vojmån å   Rekansjön sjö
  Vojmån å   Rekansnöttjen raning
  Vojmån å   Rekantjärnen tjärn
  Vojmån å   Rembackbrännan Saknas
  Vojmån å   Remmarna åsar
  Vojmån å   Remmarna åsar
  Vojmån å   Remmarna (?) höjdsträckning
  Vojmån å /Se   Remmen ås
  Vojmån å /Se   Remmen ås
  Vojmån å /Se   Remmen näs
  Vojmån å /Se   Remmyren myr
  Vojmån å /Se   Remmyren myr
  Vojmån älv /Se   Remmyren myr
  Vojmånäset näs /Se   Remmyren myr
  Volga Saknas /Se   Remtjärnen tjärn
  Volga (Vålga) Saknas /Se   Remuddbäcken bäck
  Volgseleberget berg /Se   Remudden spets av näset
  Volgseleforsen fors /Se   Remudden udde o. raning
  Volgselet sel /Se   Remudden udde
  Volgselet sel /Se   Remuddmyren myr
  Volgselet sel /Se   Remuddmyren Saknas
  Volgselmyra, Norra myr /Se   Remuddstranden slåtter
  Volgsjö tidigare församlingsnamn /Se   Remuddtjärnen tjärn
  Volgsjöforsen fors /Se   Renbergmyren myr
  Volgsjöforsen fors /Se   Renfjället berg
  Volgsjön sjö /Se   Renhornskalet dal
  Volgsjön sjö   Renhornskalknoppen höjd
  Volgsjön sjö /Se   Renhundberget berg
  Volgsjön sjö   Renhundberget Saknas
  Volgsjön sjö   Renhässjan slåtter
  Volgsjön sjö   Renjalmyren myr
  Volgsjön sjö /Se   Renmasamyrbäcken vattendrag
  Volgsjön sjö /Se   Renmasamyren Saknas
  Volgsjön sjö /Se   Renmyrbäcken bäck
  Volgsjön sjö /Se   Renmyren myr
  Wolksjön, se Volgsjön sjö   Renmyren myr
  *Volmarjaur sjö   Rennäset näs
  Voåimuojavrie, se Vaimuojavrie sjö   Rennäset udde
  Voäjetdeäva backe /Se   Rentjärnen tjärn
  Voäjetluokte vik /Se   Rentramparmyren myr
  Vuolge-nuäna bukt /Se   Renudden udde
  Vuolge-suvvene sel /Se   Renudden udde
  ?Vuollelite, Kaskalite o. Bielite sjöar   Renuddmyren Saknas
  Vuollite, Kaskalite, Bielite sjöar   Renvallmyren, Stor- myr
  Vuollelite sjö   Renvallmyren, Lill- myr
  Vuol(l)elite sjö /Se   Renvallmyren myr
  Vuollelite sjö /Se   Renvallmyren myr
  Vuollelitesjön sjö /Se   Renvallmyrtjärnen tjärn
  Vuollelitesjön sjö /Se   Resbäcken bäck
  Vuollelitesjön sjö /Se   Resbäckmyrarna myrar
  *Wuesserjaur sjö   Resliden, Lill- skogstrakt
  *Wuospeware Saknas   Resträsket Saknas
  Vuälgeth-suvvene sel /Se   Revelbäcken bäck
  Vuälkajaure sjö /Se   Revelbäckmyren myr
  Vuälkajavrie sjö /Se   Revelmyrbrännan »bränne»
  Vuälkajavrie sjö /Se   Revelmyren myr
  Vuälkasovvone sel /Se   Revelmyren myr
  Vuälkasovvone sel /Se   Revelmyren, Stor- myr
  Vuölielihtie sjö /Se   Revelmyren myr
  Vuälzere sjö /Se   Revelmyren myr
  Våjmo, se Vojmån å   Revelmyren myr
  Vålga (Volga) Saknas /Se   Revelmyren myr
  *Væfsenvatten, Nedre, se Vapstsjön, Nedre sjö   Revelmyren, Lill- myr
  *Væfsenvatten, Øfre, se Vapstsjön, Övre sjö   Revelmyren myr
  *Väfsenälv, se Vapstån å   Revelmyren myr
  Väfsenälven, se Vapstälven älv /Se   Revelmyren myr
  Vägamyran myr   Revelmyren myr
  Vännåtbäcken bäck   Revelmyren myr
  Vännåtbäcken bäck /Se   Revelmyren myr
  *Værvatnet, se Virisjaure sjö   Revelmyren myr
  *Værvatsdalen dal   Revelmyren myr
  *Værvatsdalen dal   Revelmyren myr
  *Västanvädersrödningen Saknas /Se   Revelmyren myr
  Västerbäcken bäck   Revelmyren myr
  Västerbäcken bäck   Revelmyren myr
  Västerbäcken bäck /Se   Revelmyren myr
  Västerbäcken bäck /Se   Revelmyren myr
  Väster-Nordmyran myr   Revelmyrraningarna Saknas
  Västerstmyran myr   Revelmyrtjärnen tjärn
  Yxmyran myr   Revelmyrudden udde
  Åkernäset näs   Reveln »revel»
  Åkroksmyran myr   Revlorna myr
  Ångermanån Saknas /Se   Ringhålet myr
  Ångermanälven älv   Ringärlholmen holme
  Ånäset, Norra deltabildning /Se   Rinkomkring myr
  Ånäset, Södra deltabildning /Se   Ripdalen dal
  Åsbäcken bäck /Se   Ripdalsudden udde
  Åseleälven älv   Ripfjället fjäll
  Åsvattnet sjö   Ripkullen kulle
  Åsvattnet sjö   Ripsjömyran myr
  Åsvattnet sjö /Se   Ripsjön sjö
  Ängesbäcken bäck /Se   Riptjärnarna tjärnar
  Ängesbäcken bäck   Riptjärnberget berg
  Ängesbäcken bäck   Riptjärnbäcken bäck
  Ängesbäcken bäck   Riptjärnbäckviken vik
  Ängesbäcken bäck   Riptjärnmyrarna myrar
  Ängesmarka terräng   Risbackmyren Saknas
  Ängesmyran myr   Risberget berg
  Ängesmyran myr   Risbrännan »bränne»
  Ängesmyran myr   Risbäcken bäck
  Österbäcken bäck /Se   Risbäcken bäck
  Österbäckmyran myr   Risbäcken bäck
  Österbäcksvattenledningen Saknas /Se   Risbäckmyren myr
  Öster-Nordmyran myr   Risfjället fjäll
  Övre-Revelmyran myr   Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Riskullen punkt på Meselberget
      Rismyran myr
      Rismyrberget berg
      Rismyrbäcken vattendrag
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren Saknas
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rismyrkullen kulle
      Rismyrkullen kulle
      Rismyrkullen berg
      Rismyrvallen lappvall
      Rissjöbäcken bäck
      Rissjöfjället Saknas
      Rissjön sjö
      Rissjön sjö
      Rissjön Stor- Saknas
      Rissjötjärnen tjärn
      Ristjakke höjd
      Ristjärnen tjärn
      Ristjärnen Saknas
      Ristjärnen tjärn
      Risträskberget berg
      Risträskbergtangen skogstrakt
      Risträsket träsk
      Risträskbäcken namn på Resbäcken
      Ristuvan holme
      Risvallen lappvall
      Risån å
      Risåraningen raning
      Roarselet sel
      Rodinsbäcken bäck
      Rodinsbäcken bäck
      Rodinskullen berg
      Rodinsmyrarna myrar
      Roffageli Saknas
      Roffajaure sjö
      Roffajaverbäcken bäck
      Roffakullen kulle
      Roffakullmyren myr
      Roledet led
      Roledet led
      Roligbrännan bränna
      Romarstranden slåttesäng
      Rombackarna backar
      Rompmyren myr
      Rompnäset näs
      Ropbäcken bäck
      Ropen fjäll
      Ropenbäcken bäck
      Ropentjakk namn på fjäll
      Ropskalet pass
      Roselet sel
      Rosendal raning
      Roskbäcken bäck
      Roskbäcken bäck
      Roskbäcken bäck
      Roskbäcken bäck
      Roskmyrarna myrar
      Roskmyren myr
      Roskmyren myr
      Roskmyrrået »rå»
      Roskrået myrrå
      Rotikarna berg
      Rotikken fjällhöjd
      Rotiksbäcken bäck
      Rottarbäcken(?) bäck
      Rottarn sjö
      Rottarnsjön sjö
      Rottarsjön (?) sjö
      Ruhkiesvardo berg
      Rulltuvbäcken bäck
      Rulltuvbäcken bäck
      Rulltuvbäcken bäck
      Rulltuvbäcken bäck
      Rulltuvbäckmyren myr
      Rulltuvbäckraningen raning
      Rulltuvbäcktjärnen tjärn
      Rulltuvraningen raning
      Rulltuvstranden slåtter
      Rumpmyren myr
      Rumpmyren myr
      Rumpmyren myr
      Rumpmyren myr
      Rumpraningen raning
      Ruotamavardo höjd
      Ruotek fjällhöjd
      Ruotek fjäll
      Rupsentjårro Saknas
      Ruttenhällan berghäll
      Ruttenhällmyren Saknas
      Ruttenmyren myr
      Ruttensjömyren, Stor- myr
      Ruttensjömyren myr
      Ruttensjön sjö
      Ruttensjön sjö
      Rypdalen dalgång
      Ryprismyrbäcken bäck
      Ryprismyren myr
      Ryprismyrtjärnen tjärn
      Ryptjärnarna tjärnar
      Ryptjärnarna tjärnar
      Ryptjärnberget berg
      Ryptjärnbäcken bäck
      Ryptjärnsberget berg
      Råa myr
      Råberget berg
      Rådlösmyran myr
      Rådlösmyrbäcken bäck
      Rådlösmyren myr
      Rådlösmyrarna myrar
      Rådlösremmen ås
      Råen myrrån
      Rågholmen holme
      Rågholmen holme
      Rågholmen holme
      Rågmyrbäcken bäck
      Rågmyren myr
      Rågmyren myr
      Rågmyrkullen kulle
      Rågtovmyren myr
      Rålösbäcken bäck
      Rålösmyrbäcken bäck
      Rålösmyren myr
      Råmyrberget berg
      Råmyren myr
      Råmyren myr
      Råmyrliden lid
      Råselberget berg
      Råselet sel
      Råselforsen fors
      Råselviken vik
      Råströmsmyren myr
      Råttarsjön(?) sjö
      Råtten sjö
      Råtten sjö
      Råvatjåle backar
      Råvatjålibäcken bäck
      Råvatjålimyrarna myrar
      Rämparismyren myr
      Rättfjället fjäll
      Rättfjället fjäll
      Rättsjön sjö
      Rättstranden slåtter
      Rävahibacken backe
      Rävahibacken backe
      Rävahiraningen raning
      Rävakullmyren myr
      Rävamyren myr
      Rävaremmarna åsar
      Rävaremmyren myr
      Räven myr
      Rävtrumbacken backe
      Rävtrumbackmyren myr
      Röberget höjd
      Röberget berg
      Röbergsbäcken bäck
      Röbergsmyren myr
      Rödberget berg
      Rödberget berg
      Rödhällorna namn på Rödstenbackarna
      Rödingselberget berg
      Rödingselberget berg
      Rödingselberget berg
      Rödingsjöarna, se Rödingsjön Övre och Nedre Saknas
      Rödingsjöarna sjöar
      Rödingsjöbäcken Saknas
      Rödingsjöbäcken bäck
      Rödingsjöbäcken Saknas
      Rödingsjöbäcken bäck
      Rödingsjöbäcken bäck
      Rödingsjökullarna kullar
      Rödingsjökullen kulle
      Rödingsjökullen kulle
      Rödingsjömyren myr
      Rödingsjömyren myr
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjön, Nedre sjö
      Rödingsjön, Övre sjö
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjön sjö
      Rödingsjötjärnen tjärn
      Rödingsjötjärnen sjö
      Rödingsjöviken vik
      Rödingsjöån å
      Rödingsjöån å
      Rödingtjärnsberget berg
      Rödingtjärnsberget berg
      Rödkullen fjällhöjd
      Rödmossamyran myr
      Rödstarrmyren myr
      Rödstarrmyren myr
      Rödstenbackarna kullar
      Rödstenknulen kulle
      Rödstenmyrarna myrar
      Rödstenudden udde
      Rödstenudden udde
      Röfsenfjället fjäll
      Röfsenviken vik
      Röhällan berg
      Röhällan berg
      Röhällkullen höjd
      Röjmossamyran myr
      Rönnberget berg
      Rönnberget berg
      Rönnberget berg
      Rönnberget berg
      Rönnberget, Yster berg
      Rönnberget, Väster berg
      Rönnberget berg
      Rönnberget höjd
      Rönnbergsbäcken bäck
      Rönnbergsdalen myr
      Rönnbergsvallen slåtter
      Rönnbäckmyren Saknas
      Rönnelbäcken bäck
      Rönnelbäckviken vik
      Rönneln slåtter
      Rönnkullbäcken bäck
      Rönnkullen kulle
      Rönnkullen kulle
      Rönnmyren myr
      Rönnåsberget berg
      Rönnåsberget berg
      Rönnåsberget berg
      Rönnäsmyren myr
      Rönnäsmyren myr
      Rönnäsmyrskogen skogsparti
      Rönnäsmyrtjärnarna tjärnar
      Rönnäsmyrtjärnarna tjärnar
      Rönnäs-stormyren myr
      Rörholmarna holmar
      Rörkullen Saknas
      Rörmyrbrännan bränna
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren myr
      Rörmyren, Lill- myr
      Rörmyren, Stor- myr
      Rörmyrkullen kulle
      Rörmyrkullen kulle
      Rörmyrråen myrrån
      Rörmyrtjärnarna tjärnar
      Rörmyrtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörviken vik
      Rörsjökullen kulle
      Rörsjön sjö
      Rörtjärnarna tjärnar
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnmyren myr
      Rörtjärnmyren myr
      Rörviken vik
      Röstarrmyrbrännan bränna
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Röttan sjö
      Röttanberget berg
      Röttanbäcken bäck
      Röttansjön sjö
      Röttanviken vik
      Röttarsjön, Röttarbäcken, se Rottarsjön, -bäcken Saknas
      Röttarvallmyren myr
      Rövmossamyran myr
      Sabbatsstranden del av strand
      Sabbviken vik
      Sakersteraningen raning
      Sakristiraningen slåttesäng
      Salesmyren myr
      Saletjålt fjäll
      Saletstjått fjäll
      Sallsbacken backe
      Salgonäsmyren myr
      Salgonästjälen grantjäl
      Salmansbäcken bäck
      Salmansbäcken bäck
      Salmonshålbäcken bäck
      Salmonshålet myr
      Saltgräsmyren myr
      Saltgräsviken vik
      Samelsmyren myr
      Sammanhängandet myrar
      Samuelsmyrarna myrar
      Samuelsmyren myr
      Samuelsmyren myr
      Sandbackmyrarna myrar
      Sanden namn på Sandudden
      Sandholmen holme
      Sandmyrselraningen slåttesäng
      Sandraningen raning
      Sandsjöbrännan skogstrakt
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjökullen kulle
      Sandsjökullen höjd
      Sandsjömon mo
      Sandsjömyren myr
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandsjötjärnen tjärn
      Sandsjötjärnen tjärn
      Sandtegen åker
      Sandträskbäcken, se Sandsjöbäcken Saknas
      Sandtr.b. bäck
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikselet sel
      Sandvikselet sel
      Sandvikselforsen Saknas
      Sandvikselmyren myr
      Sandvikselraningen raning
      Sandöholmen holme
      Saras-backen backe
      Sarepejellan höjd
      Sarepejohke bäck
      Sarepetjåhko höjd
      Sarviesbäcken Saknas
      Satatjärnarna tjärnar
      Satsbäcken bäck
      Satsfjillie lapska namn på Satsfjället
      Satsfjället fjäll
      Satsfjället fjäll
      Satsjokke lapska namnet på Satsån
      Satsmyren myr
      Satssjön sjö
      Satssjön sjö
      Satsvardo berg
      Satsån å
      Sauls lappboplats
      Sauto fjäll
      Saxenbäcken bäck
      Saxenbäckmyrarna myrar
      Saxendurrie pass
      Saxenfjället Saknas
      Saxensjön sjö
      Saxentjakka lapska namnet å Saxfjället
      Saxenvardo fjäll
      Saxenån namn å Saxån
      Saxfjället fjälltopp
      Saxsjön, Saxensjön Saknas
      Saxskalet pass
      Saxån å
      Sedinsholmen holme
      Segresholmen holme
      Selberget berg
      Selakrokloken slåttesäng
      Selberget berg
      Selberget berg
      Selet sel
      Selet, Nedre Saknas
      Selet, Övre sel
      Selsjön sjö
      Sexhässjmyren myr
      Selmyrarna myrar
      Seuksasi Saknas
      Siddorna lappvallar
      Sierekjohke bäck
      Sikholmen, Lill- holme
      Sikholmen, Stor- holme
      Siksjöberget berg
      Siksjöberget berg
      Siksjöbäcken slåtter
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöbäcken raningar
      Siksjöbäckmon mo
      Siksjömyren, Nöl- myr
      Siksjömyren, Stor- myr
      Siksjömyren myr
      Siksjön sjö
      Siksjön sjö
      Siksjön, Lill- sjö
      Siksjön sjö
      Siksjötjärnen tjärn
      Sikullen kulle
      Sikviken vik
      Silesen sjö
      Silesen, Lill- sjö
      Silisjaure sjö
      Silisvardo berg
      Sillbäcken bäck
      Simanäset näs
      Simaskalbäcken bäck
      Simaskalbäcken bäck
      Simaskalbäcknäset näs och slåtter
      Simaskalbäcknäset näs
      Simaskalet fjällskal
      Simaskalmyran myr
      Simaskaltjärnen tjärn
      Simningudden udde
      Sivertsbrännan bränna
      Sivertsägorna myrar
      Sjaratj. höjd
      Sjuhässjbrännan bränna
      Sjul-Andersbäcken bäck
      Sjul-Anderstjärn tjärn
      Sjulestjärnen tjärn
      Sjulsberget berg
      Sjulsberget berg
      Sjulsbäcken Saknas
      Sjulsbäckmyren myr
      Sjul-Sjuls-hakan strandäng
      Sjulsmarkstangen Saknas
      Sjulsmyren Saknas
      Sjulsslåttern myr
      Sjöberget berg
      Sjöbäcken Saknas
      Sjölandskullarna kullar
      Sjölandsmyren myr
      Sjömyren Saknas
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren myr
      Sjömyren Saknas
      Sjömyren myr
      Sjönäset näs
      Sjönäset trakt
      Sjöraningen raning
      Sjöraningen raning
      Sjöraningsbäcken bäck
      Sjöriset ris
      Sjöstrmsvattuledning slåttesäng
      Skabbegattsjön sjö
      Skaietstjålt höjd
      Skaitonåje fjäll
      Skallbäckberget berg
      Skallbäckberget berg
      Skallbäcken bäck
      Skallbäcken bäck
      Skallbäckmyren myr
      Skallmyren myr
      Skallmyren myr
      Skallen vik
      Skallen sjö
      Skankajokke bäck
      Skansen udde
      Skansen udde
      Skansnäskullen Saknas
      Skansnäskullen kulle
      Skansnäsliden del av Näverliden
      Skansnässjön sjö
      Skansnäsliden myrområde
      Skansnässjön sjö
      Skansnäsvardo annat namn å Vardovardo
      Skansnäsvägen stig
      Skansnäsån del av Dalsån
      Skansudden annat namn på Skansen
      Skarjak höjd
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpmyrbergbäcken bäck
      Skarpmyrberget berg
      Skarpmyrberget berg
      Skarpmyren myr
      Skarpmyren myr
      Skarpraningen raning
      Skarptjärnbäcken bäck
      Skarptjärnen tjärn
      Skarptjärnen tjärn
      Skarpudden udde
      Skarpudden raning
      Skatamyren myr
      Skavmyren myr
      Skavmyren myr
      Skavmyren myr
      Skavriset »ris»
      Skelkvallen lappvall
      Skelkviken vik
      Sketthusviken vik
      Skibergbäcken bäck
      Skiberget berg
      Skible fjäll
      Skible fjäll
      Skikkibäcken bäck
      Skikkisjöberget berg
      Skikkisbäcken bäck
      Skikkisholmarna holmar
      Skikkisjön sjö
      Skimyren myr
      Skimyrtjärnen tjärn
      Skinndraget ställe i Vojmån
      Skisjöbäcken bäck
      Skisjömyren myr
      Skisjön sjö
      Skoforbäcken bäck
      Skoforloken myr
      Skoformyren myr
      Skoforrået myrrå
      Skogbäcken Saknas
      Skogbäcken bäck
      Skogsmyren, Västra myr
      Skogsmyren, Östra myr
      Skogstranden raning
      Skohöloken slåttesäng
      Skorneberget berg
      Skornemyren myr
      Skornjobäcken bäck
      Skorpkullen kulle
      Skorrnefjället fjäll
      Skorvraningen raning
      Skrakatjärnbäcken bäck
      Skrakatjärnen tjärn
      Skrapamyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyren myr
      Skrapmyrkullen kulle
      Skrappelmyren myr
      Skrappelmyr-raningen raning
      Skrapraningen raning
      Skraprået myrrå
      Skrapstranden raning
      Skravelforsen fors
      Skravelraningen raning
      Skredbäcken bäck
      Skrindviken vik
      Skrindvikmyren myr
      Skrivaraspbrännan bränna
      Skyran(?) bergpass
      Skånemyran myr
      Skäftesmyren myr
      Skäftesmyrrået myrrå
      Skäftmyren myr
      Skäggmyrberget berg
      Skäggmyrbäcken bäck
      Skäggmyren myr
      Skäggmyren myr
      Skällbackmyren myr
      Skällmyren myr
      Skällmyren myr
      Skällmyren myr
      Skällmyrkullarna kullar
      Skällmyrkullen, Lill- kulle
      Skällmyrkullen, Stor- kulle
      Skällraningen raning
      Skällvikbäcken bäck
      Skällviken vik
      Skällviken myr
      Skällviken vik
      Skällvikholmarna udde
      Skällvikmyren, Lill- myr
      Skällvikmyren, Stor- myr
      Skären grund
      Skäret landremsa
      Skärhällan sten
      Skärsjöberget berg
      Skärsjöbäcken bäck
      Skärsjöbäcken bäck
      Skärsjömyren myr
      Skärsjön sjö
      Skäruddarna uddar
      Sköbbegattkullen berg
      Sköbbegattmyren myr
      Sköbbegattsjön sjö
      Sköbbgolesen myr
      Slackensjöbäcken bäck
      Slackensjöbäckslåttern slåtter
      Slackensjömyren myr
      Slackensjön sjö
      Slacknäset raning
      Slagermyrbäcken Saknas
      Slagermyrbäcken bäck
      Slagermyren myr
      Slagermyren, Lill- myr
      Slagermyren, Stor- myr
      Slagermyrriset »ris»
      Slarvtjärnen tjärn
      Slarvtjärnen tjärn
      Slasdalen dalgång
      Slemtjärnarna tjärnar
      Slemtjärnarna tjärnar
      Slemtjärnen tjärn
      Slemtjärnmyren myr
      Slimpomkring myr
      Slimsket myrslåtter
      Slingbirom annat namn på Slingmyren
      Slinghålet myr
      Slinghålet myr
      Slingmyren myr
      Slipbäcken bäck
      Slipperkoppen raning
      Slipsiken sjö
      Slipsikjaure sjö
      Slipsiksjön sjö
      Slockensjöbäcken bäck
      Slockensjön sjö
      Slurphålet del av dalgång
      Slussporten fors
      Slutmyren myr
      Slutmyren myr
      Slutmyren myr
      Slåttern östom Kvarnsjön myr
      Slåttersbäcken bäck
      Slåttesholmen holme
      Slåttesrönneln myrslåtter
      Slätmon mo
      Slättan lappvall
      Smakalandet åker
      Smaltarmmyren myr
      Smulmyren myr
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småknopparna annat namn på Höbben
      Småkullarna berg
      Småkullarna kullar
      Smålänningsbackarna backar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyren myr
      Småmörtsjöarna sjöar
      Småsjöarna sjöar
      Småsjömyren Väster myr
      Småsjömyren, Yster myr
      Småsjöremmarna åsar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnen tjärn
      Smöraskbrännan Saknas
      Smörklimpen backe
      Snarakullen kulle
      Snararået myrrå
      Snaraselet sel
      Snaraselforsen fors
      Snaratjärnen tjärn
      Snepparmyren myr
      Snepparmyrkrokarna raningar
      Snetjmyren myr
      Snetjriset »ris»
      Sniptjärnen tjärn
      Sniptjärnmyren myr
      Snjurtivardo berg
      Snusbacken backe
      Snyrtjen sjö(?)
      Snytan Saknas
      Snåberget berg
      Snåholmen holme
      Snåkullen kulle
      Snålmyren myr
      Snårmyren myrar
      Snödberget, Östra berg
      Snödberget, Västra berg
      Snöholmen holme
      Snöholmen holme
      Snörstarrhalsen myrhals
      Snörstarrmyra, se Snöstarrmyren myr
      Snörstarrmyren myr
      Snöttjen Saknas
      Solskenmyrarna myrar
      Solskenmyren myr
      Solskenraningen raning
      Soutsvardo fjäll
      Snörstarrmyren Saknas
      Snörstarrmyren Saknas
      Snöstarrmyren myr
      Sojnikselet tjärn
      Solskenmyren myr
      Sommarfähusbacken höjd
      Sommarfähusbacken backe
      Sotraningen raning
      Soutsvardo fjäll
      Sovelbyttan myr
      Spainiejokke bäck
      Spaket del av Marsån
      Spakån vattendrag
      Spakån vattendrag
      Spakån å
      Spanarbäcken bäck
      Spettliden, Nol- berg
      Spettliden, Sör- berg
      Spettliden, Norra, se Nördspettliden berg
      Spettliden, Södra, se Sörspettliden berg
      Spishällmyren myr
      Spishällmyrråt myrrå
      Spjutstavbäcken vattendrag
      Spjutstavtjärnen Saknas
      Spjutstavtjärnen tjärn
      Spjälviken vik
      Sprutbäcken bäck
      Sprutbäcken bäck
      Sprutbäcken bäck
      Sprutbäcken Saknas
      Sprängrottjärnen tjärn
      Spånbrännan bränna
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångraningen raning
      Spånhyvelbäcken bäck
      Spängermyren myr
      Stabburnäset näs
      Stabursholmen holme
      Stakamyren myr
      Stakamyren myr
      Stallsmyren myr
      Stallstegen åker
      Stalonberget berg
      Stalonberget, Lill- berg
      Stalonberget, Stor- berg
      Stalonbäcken bäck
      Stalonbäcken bäck
      Stalonkullen höjd
      Stalonnäset udde
      Stalonsjön sjö
      Stalonsjön sjö
      Stalonsjön sjö
      Stalontjärnen del av Stalonsjön
      Stalonviken vik
      Stampforsen fors
      Starren slåtter
      Starrgröbban raning
      Starrhalsmyren Saknas
      Starrholmen holme
      Starrholmen holme
      Starrholmen holme
      Starrholmen holme
      Starrholmslåttern slåtter
      Starrholmtjärnarna tjärnar
      Starrholmtjärnen tjärn
      Starrhålet myr
      Starrhålet Saknas
      Starrhässjorna slåtter
      Starrkällsmyrbäcken bäck
      Starrkällsmyren myr
      Starrkällsmyren myr
      Starrkällsmyrriset »ris»
      Starrmyren myr
      Starrmyren, Lill- myr
      Starrnäset raning
      Starrnäset näs
      Starrplanen slåtter
      Starrået myrrå
      Statsåsberget berg
      Stavarhöjden höjd
      Stavarmyren, Östra myr
      Stavarmyren, Västra myr
      Steken Saknas
      Stekenjokk, se Stickebäcken o. Stihkenjokke Saknas
      Stekevare fjäll
      Stekflakan myr
      Stekflakan myr
      Stekhalsen myrhals
      Stenbackmyren myr
      Stenbackmyren myr
      Stenberget berg
      Stenbergmyren myr
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken Saknas
      Stenbitgropen vatten»grop»
      Stenbitgrubban ställe i Storån
      Stenbithalsen myrhals
      Stenbithöjden Saknas
      Stenbitkullen kulle
      Stenbitmyren myr
      Stenbitselet sel
      Stenbitsjöbäcken bäck
      Stenbitsjön sjö
      Stenbitsjön sjö
      Stenbitsjön sjö
      Stenbitsundet sund
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnkullen kulle
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckmyren myr
      Stendalen slåtter
      Stendalen myr
      Stendalsbäcken bäck
      Stendalsmyren, Mitti- myr
      Stendalsmyren, Västra myr
      Stendalsmyren, Östra Saknas
      Stenforsen fors
      Stenhammarmyren myr
      Stenholmen holme
      Stenhåverkullen kulle
      Stenhåvertjärnarna tjärnar
      Stenhåvertjärnbäcken bäck
      Stenkojmyren myr
      Stenkullen kulle
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyrarna myrar
      Stenmyrbergen berg
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyran myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren, Nedre myr
      Stenmyren, Övre myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stenmyran myr
      Stenmyren myr
      Stenmyrraningen raning
      Stennäskullen kulle
      Stenremmen ås
      Stenselet sel
      Stensj., se Stängsjön sjö
      Stensjöarna sjöar
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken Saknas
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjökullen kulle
      Stensjömyren myr
      Stensjömyren myr
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön, se Stängsjön Saknas
      Stensjöraningen raning
      Stensundet sund
      Stensundet sund
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnmyren myr
      Stentr., se Stensjön Saknas
      Stentr(äsket), se Stensjön Saknas
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden skogsudde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenvalldalen dal
      Stenvallen lappvall
      Stenvallmyren Saknas
      Stenvallrået raning
      Stenviken vik
      Steukajaure Saknas
      Steukajaure sjö
      Steukajokk bäck
      Steukavare Saknas
      Steukavare berg
      Stickarmyren myr
      Stickarmyran myr
      Stickebäcken Saknas
      Stickeraningarna raningar
      Stickigmyren, Övre myr
      Stihkenjokke bäck
      Stihkevare fjäll
      Stinamyren myr
      Stinamyren myr
      Stinamyren myr
      Stjärtloken slåttesäng
      Stoarebåone del av Ö. Vardofjället
      Stoaregemon lapskt namn på St. Gemon
      Stockmyrbrännan »bränne»
      Stockmyrbäcken bäck
      Stockmyren myr
      Stor-Gemon, se Stor-Gemo fjäll
      Stor-Njaka, se Njakafjället Saknas
      Stor-Ransarn sjö
      Storbacken del av sluttning
      Storbackmyren myr
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken Väster backe
      Storbacken, Yster backe
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbergmyren Saknas
      Storbomyren myr
      Storbrattmyren myr
      Storbuföringsmyren myr
      Storbäckdalen dalgång
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäckmyrbäcken bäck
      Storbäckmyren myr
      Stordainan sjö
      Stordainan sjö
      Stordainan sjö
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen sänka
      Stordalsbäcken bäck
      Stordalsbäcken bäck
      Stordalsmyren myr
      Stordalsmyren myr
      Stordalsraningen raning
      Stordjupsjön sjö
      Stordåran fjäll
      Storedorna edor
      Storfallet vattenfall
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storfyllningen ställe
      Stor-Gemo fjäll
      Storgittsjön sjö
      Stor-Grasan sjö
      Storgranbergmyren myr
      Storgrovan ravin
      Storgrovbäcken bäck
      Storholmen holme
      Storholmen ö
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen Saknas
      Storhällan urberg i dagen
      Storhöjden övergivet nybygge
      Storknulen fjäll
      Storkroken strandäng
      Storkroken, Nedre bäckvindling
      Storkroken, Övre bäckvindling
      Storkullen kulle
      Storlagnviken vik
      Storledet led
      Storloken slåtter
      Stormon Saknas
      Stormyrbrännan bränna
      Stormyrbrännan bränna
      Stormyrbrännforsen fors
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken vattendrag
      Stormyrbäcken Saknas
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, Östra, Mitti-, Västra myrar
      Stormyren myr
      Stormyren, Statsås- myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myrkomplex
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren Saknas
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren Bäckstrand- del av Stormyr
      Stormyren Dajkanvik- del av Stormyren
      Stormyren, Yttre myr
      Stormyren, Övre Saknas
      Stormyrhakstet kalhygge
      Stormyrhalsen myrhals
      Stormyrhalsen myrhals
      Stormyrhålet myrrå
      Stormyrraningen raning
      Stormyrreveln tjärn
      Stormyrrået myrrå
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnarna tjärnar
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrviken vik
      Stornassjo berg
      Stor-Njakafjället fjäll
      Stornäset slåtter
      Stornäset näs
      Stornäset halvö
      Stornäset raning
      Stornäset slåttesäng
      Stornässundet sund
      Stornässundet sund
      Stornäsudden udde
      Storpissmyren myr
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningsbäcken bäck
      Storraningen raning
      Storraningen raning
      Storraningsudden udde
      Storraningen raning
      Storransarn sjö
      Storriset skogstrakt
      Storroskbäckmyren myr
      Storroskmyren myr
      Storroskbäcktjärnen tjärn
      Storrået myrrå
      Storrået myrrå
      Storsanden udde
      Storsanden Saknas
      Storschaktet »jordtag»
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselforsen fors
      Storselforsen fors
      Storselliden skogstrakt
      Storselliden bergstrakt
      Storsiddan gräsmark
      Storsiddan område
      Storsjön namn på Malgomajsjön
      Storsjön annat namn på Malgomaj
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjökullen kulle
      Storskrålartegen bäckäng
      Storslåttesmyren myr
      Storspångmyren myr
      Storstalon Saknas
      Stor-Stalonberget berg
      Storstenberget berg
      Storstenbrännan Saknas
      Storstenbrännan »bränne»
      Storstenen myr
      Storstenen vik
      Storstenforsen fors
      Storstenforsen fors
      Storstenkullen kulle
      Storstenmyran myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      Storstensjön Saknas
      Storstentjärnen tjärn
      Storstentjärnen tjärn
      Storstenvallmyren myr
      Storstenviken vik
      Storstenviken vik
      Storstenviken vik
      Storstinas raningen raning
      Storstrocken strömt ställe
      Storstruckan strömdrag
      Storströcken fors
      Storströcken »ströcke»
      Storströcken »ströcke»
      Storstubbrået myrrå
      Storsundet sund
      Storsundet sund
      Storsundet sund
      Storsundkullen, Nedre kulle
      Storsundkullen, Övre kulle
      Storsundmyren Saknas
      Storsundudden udde
      Storsutsberget berg
      Stor-Svanmyren myr
      Storsämsjöbäcken bäck
      Stortallmyren myr
      Stortalluddbrännan »bränne»
      Stortalludden udde
      Stortalludden udde
      Stortegen myr
      Stortjärnbäcken annat namn på Tjärnnäsbäcken
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen sel
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnkullen kulle
      Stortjärnmyren myr
      Storudden raning
      Storudden raning
      Storudden strandäng
      Storudden udde
      Storudden udde o. raning
      Storudden udde o. raning
      Storudden slåtter
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden slåttesäng
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storvallbäcken bäck
      Storvallen lappvall
      Storvallen lappvall
      Storvallen lappvall
      Storvallmyren myr
      Storvallviken vik
      Storvattenledningarna myr
      Storvattenledningsmyren myr
      Storvikbäcken bäck
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikmyren myr
      Storåkern åker
      Storåkroken krök av Matsdalsån
      Storån namn på Ångermanälven
      Storån del av Ångermanälven
      Storån älvgren
      Storänget änge
      Straffesmyren myr
      Straffmyran myr
      Stranden raning
      Strandkullen kulle
      Strandkullmyren myr
      Strandmyren myr
      Strandmyren myr
      Strandridarbäcken bäck
      Strapon fjäll
      Straponbäcken Saknas
      Straponjokke bäck
      Streggsjön sjö
      Streglet strand
      Stridikselet sel
      Stridikselforsen fors
      Stridikselmyren myr
      Stridikselraningarna raningar
      Stridiksjöbäcken Saknas
      Stridiksjön sjö
      Struckviken, Väster (Västre) vik
      Struckviken, Öster vik
      Strumpforsen fors
      Strumpforsholmen holme
      Struphuvudet backe
      Stråmyren myr
      Stråmyren myr
      Strökken el. Ströcken fors
      Ströcken ställe i Vojmån
      Strökken »strökke»
      Ströcken oppvid Anders» »ströcke»
      Ströcken »ströcke»
      Ströcken ställe i å
      Ströckenholmen holme
      Ströcket sel
      Ströckholmen holme
      Ströckmyren myr
      Ströckraningen raning
      Ströckviken vik
      Strömnässtormyren myr
      Strömnäsudden udde
      Strömnäsviken vik
      Strömnäsviken vik
      Strömselet sel
      Strömselet sel
      Strömselforsen fors
      Strömselmyren Saknas
      Stubbloken myrslåtter
      Stubbloken slåttesäng
      Stubbloken tjärn
      Stubbraningen raning
      Stubbraningen raning
      Stugeviken vik
      Stugukullen kulle
      Stugutegen åker
      Stuorvardo fjäll
      Stuorvardo fjäll
      Stuphalsen myrhals
      Stupmyren myr
      Stupmyren myr
      Stupmyrkullen kulle
      Stuttjärnbäcken bäck
      Stuttjärnen tjärn
      Stuttjärnen tjärn
      Stuttjärnkullen kulle
      Stuttjärnmyren myr
      Stuttjärnmyren myr
      Stutvattnet annat namn på Stuttjärnen
      Styggdalen dal
      Styggdalen dal
      Styggdalsbäcken bäck
      Styggmoran myr
      Stålklimpen fjälltopp
      Stångmyrbäcken bäck
      Stångviken vik
      Ställberget berg
      Stängsjön sjö
      Stängsjön sjö
      Stängtmyren myr
      Stöbbes myrar o. renvallar
      Stökbäcken bäck
      Stökbäcken bäck
      Stöken fjäll
      Stöken berg
      Stökfjället annat namn på Stöken
      Stökmyren myr
      Stöksjön sjö
      Stöksjön sjö
      Stöksjötjärnen tjärn
      Stöktjärnen tjärn
      Stökviken vik
      Stökåsen utlöpare från fjäll
      Störmyren myr
      Sueksasie berg
      Sundbacken backe
      Sundbacken höjd
      Sundberget berg
      Sundberget berg
      Sundbergstjärnen tjärn
      Sundet sund
      Sundet vik
      Sundet sund
      Sundet Saknas
      Sundet ställe i Ö. Grytsjön
      Sundet vik
      Sundet Saknas
      Sundet ställe i Skikkisjön
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundholmen holme
      Sundraningen raning
      Sundsvallholmen holme
      Sundsvallholmen holme
      Sundudden udde
      Sundvallen lappvall
      Sunnansjöberget berg
      Sunnansjön sjö
      Surberget berg
      Surbergmyren myr
      Surrået myrrå
      Surrået raning
      Surselet slåttesäng
      Sutsberget, se Storsutsberget o. Lillsutsberget Saknas
      Sutsberget berg
      Sutsjaure, Lill- sjö
      Sutsjaure, Stor- sjö
      Svaet slåtter
      Svalantjajken backe
      Svalegrunnan ställe i Malgomaj
      Svalgonäset näs
      Svaljgrunnan grund
      Svaljgrönnan grund
      Svanakullen kulle
      Svanakullmyren myr
      Svanamyren Saknas
      Svanatjärnbäcken bäck
      Svanatjärnarna tjärnar
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen Saknas
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnmyren myr
      Svanatjärnmyren, Lill- Saknas
      Svanatjärnmyren, Stor- myr
      Svanatjärnmyren myr
      Svanatjärnriset »ris»
      Svanatjärnviken vik
      Svanbergtangen skog
      Svanbomyren myr
      Svanbomyren myr
      Svanholmarna holmar
      Svankullarna kullar
      Svanmyren myr
      Svanmyren myr
      Svanmyren myr
      Svanmyren, Lill- myr
      Svanmyren, Stor- myr
      Svansjöbäcken bäck
      Svansjöbäcken bäck
      Svansjökullarna kullar
      Svansjökullarna höjder
      Svansjömyren myr
      Svansjön sjö
      Svansjön sjö
      Svantjärn tjärn
      Svantjärn tjärn
      Svantjärnarna tjärnar
      Svantjärnarna tjärnar
      Svantjärnberget berg
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnmyrarna myrar
      Svantjärnmyrarna myrar
      Svantjärnslåttern slåtter
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbergmyren myr
      Svartbäckedorna edor
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken Saknas
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckgrunnan grunna
      Svarthålet myr
      Svartotj. höjd
      Svartmyren myr
      Svartsjöarna sjöar
      Svartsjöarna sjöar
      Svartsjöbletiken sjö
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöliden, Västra bergtrakt
      Svartsjöliden, Östra bergtrakt
      Svartsjömyren myr
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen Saknas
      Svarttjärnen tjärn
      Svartvikbäcken bäck
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svejberget berg
      Svejmyren myr
      Sven-Ers-myren myr
      Sven-Ers-tjärnen tjärn
      Sven-Ers-tjärnmyren myr
      Svennesmyren Saknas
      Sven-Petters-myren myr
      Sventkullen kulle
      Svinvältarrået myrrå
      Svältarjalan »bränne»
      Svältarmyren myr
      Sylberget berg
      Sylbergmyren myr
      Sågbrännan »bränne»
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågforsen fors
      Såggrenen gren av Melskabäcken
      Sågmyren myr
      Sågudden udde
      Sågviken, Väster- vik
      Sågviken, Yster- vik
      Sågviken vik
      Sågån nedre lopp av Nästansjöån
      Sågån å
      Sånglövsmyran myr
      Såttamyren, Västra myr
      Såttamyren, Östra myr
      Såttan fjäll
      Sälgsjön sjö
      Säljberget berg
      Säljberget, se Selberget Saknas
      Sältingmyren myr
      Sämmarviken vik
      Sämsjömyren myr
      Sämsjömyren myr
      Sämsjömyren, Lill- myr
      Sämsjön, Lill- sjö
      Sämsjön, Stor- sjö
      Söderblomsmyren myr
      Sö i berget skogstrakt
      Sö i kullen kulle
      Sö i kullen kulle
      Söinemakkån Saknas
      Sö i tangen skogstrakt
      Sö i ån sel
      Söjnikselet tjärn
      Söksas Saknas
      Söombäck-kullarna höjder
      Söombäckkullen kulle
      Söom Långvitjärnen myr
      Söom sjön skogkulle
      Sö om ån del av by
      Söom ån myrar
      Söltenmyrbäcken vattendrag
      Söltenmyren myr
      Söltenmyren myr
      Söltenmyrtjärnen tjärn
      Söltenstranden raning
      Söndagshålet Saknas
      Söndagsudden raning
      Sönket sankt ställe
      Sörbackåkern åker
      Sörberget Saknas
      Sörbergsmyran myr
      Sörbergsmyrbäcken bäck
      Sörbergsmyren Saknas
      Sörbergsmyrkullen kulle
      Sörbrännan bränna
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sördelen slåttermyr
      Sörforsen fors
      Sörforsholmen holme
      Sörkojmyren Saknas
      Sörkullbäcken bäck
      Sörkullen berg
      Sörkullmyren, Lill- myr
      Sörkullmyren, Stor- myr
      Sörkana lappläger
      Sörliden trakt
      Sörlillån ågren
      Sör-Mullberget berg
      Sörmyrberget Saknas
      Sörmyrbrännan bränna
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyren del av Storvikmyren
      Sörmyren myr
      Sörmyren myr
      Sörmyrkullen höjd
      Sörnäset udde
      Sör-roskbäcktjärnen tjärn
      Sörsjön del av Östra Grytsjön
      Sörsjön sjö
      Sörsjön del av Lövträsket
      Sörspettliden berg
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen Saknas
      Sörviken vik
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Sörån del av utlopp
      Söråraningarna raningar
      Tallbackberget berg
      Tallbackberget berg
      Tallbacken backe
      Tallbackmyren myr
      Tallbackmyren myr
      Tallbakmyrtjärn tjärn
      Tallbacktjärnen tjärn
      Tallbergbäcken bäck
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergmyrarna myrar
      Tallbergmyren myr
      Tallbommen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmmyren myr
      Tallkullen kulle
      Tallmyrbäcken bäck
      Tallmyrbäcken bäck
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren, Nedre myr
      Tallmyren, Övre myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren slåtter
      Tallmyrriset skog
      Tallrabbmyren myr
      Tallraggmyra Saknas
      Tallsjöarna sjöar
      Tallsjöbrännan bränna
      Tallsjöbäcken Saknas
      Tallsjön sjö
      Tallsjön, Lill- sjö
      Tallsjön, Mitti- Saknas
      Tallskatamyren myr
      Talludden udde
      Talludden udde
      Tammasandersviken vik
      Tammasjonsmyren, Västra myr
      Tammasjonsmyren, Östra myr
      Tammasmettjelsmyren myr
      Tammasrismyren myr
      Tammasslåttern myrslåtter
      Tammasudden udde
      Tandvallmyren myr
      Tangen skogstrakt
      Tangen skogstrakt
      Tannvallbäcken bäck
      Tannvalludden udde
      Tannvallviken vik
      Tana Johannas-backen backe
      Tarmen myrhals
      Tarnahke lapskt namn på Darbmosjön
      Tartjelbäcken bäck
      Tartjeln raning
      Tenudden raning
      Tethalsen myrhals
      Tethålbäcken bäck
      Tethålet myr
      Tethålet myr
      Tetmyrbäcken bäck
      Tetmyren myr
      Timmerbäcken bäck
      Timmergranhöjden annat namn för Granhöjden
      Timmertjärn tjärn
      Timmertjärnen tjärn
      Timmerviken vik
      Tingsraningarna raningar
      Tingsraningen raning
      Tistelbäcken bäck
      Tistelbäckraningen bäckäng
      Tistelmyren myr
      Tjakkovare fjäll
      Tjallingen fjäll
      Tjallingenjaure sjö
      Tjalmyren myr
      Tjaltjvallen lappvall
      Tjaltjviken vik
      Tjappiesgielas Saknas
      Tjartjen lappvall
      Tjarve, se Rödstenknulen Saknas
      Tjarvie kulle
      Tjasjöbäcken bäck
      Tjasjömyren myr
      Tjasjön sjö
      Tjattjarbäcken bäck
      Tjattjarliden lid
      Tjockelbäcken bäck
      Tjockelbäcken bäck
      Tjockelkullen berg
      Tjockelmyrarna Saknas
      Tjockelsjöarna sjöar
      Tjockelsjön sjö
      Tjockelsjön sjö
      Tjockflöjen slåttesäng
      Tjockhalsen myr
      Tjockhalsen myr
      Tjockhalsen myrhals
      Tjockhalsen myrparti
      Tjocklakullen berg
      Tjocktallhalsen myrhals
      Tjockudden bäckäng
      Tjopasi fjällhöjd
      Tjoppbäcken bäck
      Tjoppen berg
      Tjopptjärnen tjärn
      Tjopptjärnen tjärn
      Tjuomenvakie dal
      Tjuppovardo fjäll
      Tjuppsvardo, se Tjäppsvardo Saknas
      Tjuppsvardo berg
      Tjuvhålviken vik
      Tjuvmyren myr
      Tjuvmyren myr
      Tjuvsnytan raning
      Tjuvudden udde
      Tjuvviken vik
      Tjåkkoj., St. sjö
      Tjåkkola fjäll
      Tjåkkola höjd
      Tjåkkola höjd
      Tjåkkovardo Saknas
      Tjålmaksjöarna sjöar
      Tjårronjuonje höjd
      Tjåskbäcken bäck
      Tjäderhalsen myrhals
      Tjäderhalsen myrparti
      Tjädermyren myr
      Tjädermyren myr
      Tjäderudden udde
      Tjädervintjärnen tjärn
      Tjälberget berg
      Tjälbrännan »bränne»
      Tjälraningarna bäckängar
      Tjäppsvardo fjälltopp
      Tjäpsjaure lapskt namn på Svartsjöarna
      Tjärdalen dal
      Tjärdalsbacken backe
      Tjärdalsbacken backe
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärdalsmyrtjärnen tjärn
      Tjärdalstjärnarna tjärnar
      Tjärdalstjärnbäcken bäck
      Tjärnarna myrar o. tjärnar
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen utvidgning av Huvudsjöbäcken
      Tjärnen del av Grytsjöbäcken
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen västpå myran tjärn
      Tjärnhålmyrarna myr
      Tjärnlidbäcken bäck
      Tjärnliden skogstrakt
      Tjärnliden skogstrakt
      Tjärnlidmyren Saknas
      Tjärnlidstormyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrarna myrar
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrkullen kulle
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren, Lill- myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren, Stor- myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrkullen kulle
      Tjärnmyrkullen kulle
      Tjärnmyrledet led
      Tjärnmyrliden bergstrakt
      Tjärnmyrliden bergtrakt
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnmyrtjärnen slåttesäng
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen Saknas
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrviken vik
      Tjärnnäsbäcken bäck
      Tjärnnäset utbuktning i Laxbäcken
      Tjärntegen myrslåtter
      Tjärnässjön sjö
      Tjärströcken fors
      Tobaksråbäcken bäck
      Tobaksrået myrrå
      Tobaksråmyren myr
      Tolvfånghässjan myr
      Tomas-Larskullen höjd
      Torbrännan bränna
      Torasie kulle
      Tordyvelbacken Saknas
      Torfsjö, se Näversjöbäckslåttern Saknas
      Torgranmyrarna myrar
      Torgranmyren myr
      Torpargatan väg
      Torpet övergivet torpställe
      Torpmyren myr
      Torpviken vik
      Tor-rået slåtter
      Torskogen slåtter
      Torvsjöutslåttern slåtter
      Torvsjöån å
      Toskbäcken bäck
      Toskbäckudden udde
      Tosksjön sjö
      Traneslåttern myr
      Tranmyren myr
      Trappliden bergstrakt
      Trapplidmyren myr
      Tratten ställe i Huvudsjöbäcken
      Tredagsmyren raning o myr
      Tregrenmyrbäcken bäck
      Tregrenmyren myr
      Tregrenmyren myr
      Tregrenmyren myr
      Trehalsmyren myr
      Treholmmyren myr
      Treholmmyrraningen raning
      Trehässjmyren myr
      Trehässjmyren myr
      Trehässjmyren myr
      Trehässjmyren myr
      Trehörningen raning
      Trehörningsmyren myr
      Trehörnmyren myr
      Tremyren myr
      Tremyrbrännan »bränne»
      Tremyrbäcken bäck
      Treråbäcken bäck
      Treråmyren, Gamla myr
      Tresjöbäcken bäck
      Tresjön(?) sjö
      Tretjärnmyren myr
      Tretjärnmyren myr
      Trettondagsberget berg
      Trollbäcken bäck
      Trollbäckmyren Saknas
      Trollbäckraningen Saknas
      Trollkäringbäcken bäck
      Trollkäringmössan sten
      Trollkäringommen sten
      Trollkäringstugan stenblock
      Trollsjöbäcken bäck
      Trollsjön sjö
      Trumholmen holme
      Trumholmen holme
      Trånghålmyren myr
      Trångsjön ställe i Ned. Fättjaure
      Trälsjömyra Saknas
      Trätarhalsen myrhals
      Trätarudden myr
      Trätsjöbäcken bäck
      Trätsjön sjö
      Trättarmyren myr
      Trättarviken vik
      Trättarviken vik
      Trättarvikmyren myr
      Trättsjömyren myr
      Trötsjön, se ?Tresjön Saknas
      Tuliklandet raning
      Tullvarpet udde
      Tummen kulle
      Tummen berg
      Tumtjärnbäcken bäck
      Trätsjön(?) sjö
      Tumtjärnbäcken bäck
      Tumtjärnen tjärn
      Tumtjärnen tjärn
      Turistnäset udde
      Tuttelhornbrännan »bränne»
      Tuvan holme
      Tuvan slåtter
      Tuvan holme
      Tuvan holme
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken slåtter
      Tuvmyren myr
      Tuvorna slåtter
      Tuvorna slåtter
      Tuvorna holmar
      Tuvrabbet myrar
      Tuvraningen raning
      Tuvraningen raning
      Tuvraningsbäcken bäck
      Tuvraningsmyren myr
      Tuvselet sel
      Tuvtegen raning
      Tuvänget änge
      Tvåknoppen fjällhöjd
      Tvåstenmyren myr
      Tvåtjärnmyren myr
      Tvåårsmyren myr
      Tvåårsmyrhålet myr
      Tvärberget berg
      Tvärberget Saknas
      Tvärberget berg
      Tvärmyren myr
      Tvärsjöbäcken bäck
      Tvärsjömyren myr
      Tvärsjömyran myr
      Tvärsjön sjö
      Tvärsjön tjärn
      Tvärsjön sjö
      Tvärån bäck
      Tången, se Tangen Saknas
      Tåskhålet raning
      Tåsklokbrännan »bränne»
      Tåsklokbäcken bäck
      Tåsklokmyren myr
      Tåskmyren myr
      Tåsktjärnbäcken bäck
      Tåsktjärnbäcken bäck
      Tåsktjärnen tjärn
      Tåsktjärnmyren myr
      Tåsktjärnmyren myr
      Tåskvattenbäcken bäck
      Tåskvattenkullen Saknas
      Tåskvattentjärnen annat namn för Tåsktjärnen
      Täljyxan myr
      Tämmingmyren myr
      Töjarviken vik
      Törberget berg
      Törberget berg
      Törbergmyren myr
      Törbrännan bränna
      Törbrännmyren myr
      Törhalsen myrhals
      Töven myr
      Ulvoberget berg
      Ulvobergsmyren, Väster- myr
      Ulvobergsmyren, Yster- myr
      Unna Gaisartjåhke höjd
      Umnässjön sjö
      Utbölingsbäcken bäck
      Utgravningstjärnen tjärn
      Tändstickfallet fall
      Utgrävitjärn tjärn
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterudden udde o. raning
      Vackerhalsarna »myrhalsar»
      Vackerlandet markområde
      Vackermyrarna myrar
      Vackermyrbäcken Saknas
      Vackermyren Saknas
      Vackermyren myr
      Vackermyren myr
      Vackermyren myr
      Vackermyren myr
      Vackerraningen äng
      Vackerselet sel
      Vackerslättan lappvall
      Vackerstranden slåtter
      Vackerstranden del av delta
      Vackerviken vik
      Vackstaberget Saknas
      Vaianbäcken bäck
      Vaiantjålto fjäll
      Valbacken backe
      Valbackledet led
      Valberget berg
      Valberget berg
      Valdanjaure sjö
      Valdanvardo fjäll
      Valfjället fjäll
      Valfjället, Hitre höjd
      Valholmen holme
      Valklinten berg
      Valkullen kulle
      Valkullmyren myr
      Vallarna slåtter
      Vallbrännmyren Saknas
      Vallbäcken bäck
      Vallen område
      Vallen raning
      Vallhöjden höjd
      Vallien fjäll
      Vallientjåhko höjd
      Vallinsnipen Saknas
      Vallintj. = ?Vallintjåkko Saknas
      Vallintj. = ?Vallintjåkko höjd
      Vallintjåkko fjäll
      Vallintjåkko fjälltopp
      Vallintjuolta fjällhöjd
      Vallivardo, se Vallien Saknas
      Vallklinten kulle
      Vallmyrarna myrar
      Vallmyrbäcken, Lill- bäck
      Vallmyrbäcken, Stor- bäck
      Vallmyrbäcken bäck
      Vallmyrbäcken bäck
      Vallmyrbäcken bäck
      Vallmyren myr
      Vallmyren<