ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norsjö socken : Malå och Norsjö tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 2107 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 1442
Långträsk by Långtjärnen tjärn Kölen by Långmyrråningen myr
Långträsk by Långtjärnen tjärn Lappmyren torp Långmyrtjärn tjärn
Långträsk by Långtjärnen tjärn Larslund kronotorp Långmyrtjärn tjärn
Långträsk by Långtjärnen tjärn Legda plats Långmyrtjärn tjärn
Långträsk by Långträsk sjö Lidbrännan by Långmyrtjärn tjärn(ar)
Melsliden by /Se Långträsk sjö Liden torp Långmyrtjärnarna tjärnar
Mörttjärn by /Se Långträskberget terräng Lidsträsk by Långmyrviken vik
Norsjö samhälle Långträsket sjö Lidsträsk, se 1 Fagerkälen Saknas Långmyråsen ås
Norsjö förr by Långträsket sjö Lienäs gård Långnäset näs
Norsjö samhälle Långträsket sjö Lillberget avs Långrumpan myr
Norsjö samhälle Långträsket sjö Lillholmträsk by Långråddet myr
Norsjö samhälle Långträskliden terräng Lillraggsjö binamn på Raggsjöliden Långråddet myr
Norsjö samhälle Långträsktjärnen tjärn Lilltjärn avs Långsammyren myr
Norsjö samhälle Långträskån å Lillträsket bebyggelse Långselet sel
Norsjö samhälle Långträskön ö Lindbacka gård Långselet sel
Norsjö samhälle Långudden udde Lindkvists gård Långselforsen fors
Norsjö samhälle Långudden udde Ljusliden by Långskatan udde
Norsjö by Långudden udde Ljusnäs avs Långskatan udde
Norsjö samhälle Långudden udde Lund by Långsnuten udde
Norsjö samhälle Långudden udde Lundins-gärdan åker, torp Långstrandbäcken bäck
Norsjö samhälle Långudden udde Lustigkulla gård Långstranden holme
Norsjö samhälle Långudden holme Långmyrliden hemmansdelar Långstycket åkerteg
Norsjö by Långvattnet sjö Långnäs by Långtjärn tjärn
Norsjö sn och m:e /Se Långvattnet utdikad sjö Långträsk by Långtjärn tjärn
Näset gårdar /Se Långvattsån å Långudden gårdar Långtjärn tjärn
Rengård by /Se Långviken vik Långvattnet gård Långtjärn tjärn
Rålund by /Se Långviken vik Långvattnet, se 3 Kattisträsk Saknas Långtjärn tjärn
Storsele by /Se Långänget terräng Lövlund by Långtjärn tjärn
Sunnanå by /Se Långön ö Malånäset telefonstation Långtjärn tjärn
Utternäs gd /Se Löjviken vik Maurliden by Långträsket sjö
Åsmyran gård? Lördagsmyrudden udde Maurliden gårdar Långträsket sjö
  Lördagstjärnen tjärn Maursele, Nedre gård Långträskån å
  Lövberget berg Maursele, Övre gård Långträsket, Inre sjö
  Lövbergsmoren sank mark Melestjärn avs Långträsket, Yttre sjö
  Lövbergsmorgroven bäck Mellanå kvarn by Långträskliden höjd
  Lövbrännet terräng Melsliden by Långträsktjärn tjärn
  Lövholmen holme Mensträsk by Långudden udde
  Lövholmsviken vik Mensträsk by Långudden udde
  Lövhuggärdan ägomark Mensträsk, Södra by Långudden udde
  Lövlund ägomark Mentesliden by Långvattnet sjö
  Maja-Kajsabäcken bäck Mittiberget lht Långvattnet sjö
  Maja-Lenagärdan terräng Moniskälen bebyggelse Långvassån bäck
  Maj-Olles ägomark Morkberget kronopark Långviken vik
  Malmmyran terräng Morken binamn på Tonberget Långön holme
  Malmmyrroddet ägomark Mullberget by Lägdan öppen plats
  Malån älv Myrberget by Läggdan åkerteg
  Malån å Myrträskberget ödegård Lättegen åkerteg
  Malån å Måggliden avs Lönnmålet dalgång
  Malån älv Månsträskheden avs Lördagsmyren myr
  Malånäset höjd Mörttjärn by Lördagsmyrudden udde
  Mammaroddet terräng Mörttjärn by Lördagsmyrviken vik
  Marabrännet terräng Mörttjärn by Lövain holme
  Maramoren myrmark Nicknoret gård Lövbrännmyren myr
  Maramyran myr Nicknoret by Lövhogg-gärdan odling
  Mararumpan myrmark Niknoret by Lövholmen holme
  Maratjärnen tjärn Nordvid n»Bjurtjärn-Jani gård Lövlundsudden udde
  Maratjärnliden höjd Norrbo avs Lövrotmyren myr
  Marhultet ägomark Norrbränna by Maffsängen sten
  Marialaduänget terräng Norrby by Magghålbäcken bäck
  Markludnsmyran ägomark Norrestträsk by Magghålbäcken bäck
  Markstedtsheden terräng Norrliden by Magghålet myr
  Marrabäcken bäck Norrliden gård Malåmynnet el. Malåmynningen åmynning
  Marrabäcken bäck Norresträsk binamn på Sillarliden Malån biflod
  Marrahålbäcken bäck Norsjö bebyggelse Malån å
  Marrahällan berghäll /Se Norsjö bebyggelse Malånäset udde
  Marramyran myr Norsjöbyn binamn på Norsjö (kyrkbyn) Malånäset näs
  Marramyran myr Norsjöbyn by Malånäsudden udde
  Marramyran myr Norsjövallen pst Maschaktjärn tjärn
  Marratjärnen tjärn Nyberget by Maschakviken vik
  Marratjärnmyran terräng Nyborg gård Mattisbäcken bäck
  Marta-Lenahålet tjärn Nybruket gård Maurbäcken bäck
  Matsäcksmyran myr Nybruket gård Maurbäcken bäck
  Matsäcktjärnen tjärn Nybränna by Maurliden höjd
  Matsäckviken vik Nygård gård Maurliden skogssluttning
  Maurbäcken bäck Nyland, Norra torp Maurlidträsket binamn på Maurträsket
  Maurhultet terräng Nyland, Södra torp Maurlidträsket sjö
  Maurträsket sjö Nymyrliden by Maurselet sel
  Maurudden udde Nyängesmossen kronotorp Maurträsket sjö
  Melesheden terräng Näset hmd Maurtr., kallas Maurlidträsket sjö
  Melestjärnen tjärn Näset gård Medlestjärn tjärn
  Mellanbäcken bäck Näset gård Melestjärn tjärn
  Mellanmyran myr Näset by Mellanbäcken bäck
  Mellanskäret holme Näset by Mellanbäcken bäck
  Mellanån å Nölbyn del av Norsjö by Mellanmyren myr
  Mensträskbäcken bäck Nölbyn del av Risliden Melsliden höjd
  Mensträsket sjö Nördliden ödehemman Mensträskbäcken bäck
  Mensträsket sjö Nördsvanheden by Mensträsket sjö
  Mensträsket sjö Per-Johans gård Mensträsket sjö
  Mensträsket sjö Per-Johansgården gård Mensträsket sjö
  Mensträskön triangelpunkt Persliden by Mentesliden höjd
  Mentersliden höjd Petikbron lht Mentersån utflöde
  Metargrönnan skär Petiknäs by Metartjärn tjärn
  Metartjärnen tjärn Petiknäs by Metarudden udde
  Metarudden udde Petikträsk by Metarudden udde
  Metarudden udde /Se Petikträsk by Metviken vik
  Metholmen holme Pjung gård(ar) Metviksudden udde
  Metviken vik Pjungnäs gårdar Mickesavan vik
  Metviken vik Pjäsörn by Middagsberget höjd
  Metviksudden udde Pjäsörn by Middagstjärn tjärn
  Mickeldammet fördämning Pjäsörn by Middagstjärn tjärn
  Mickelsavan sjö Pjäsörn bebyggelse Missenmoren myr
  Middagstjärnen tjärn Pjung öknamn på Granbergsliden Mittibacken backe
  Middagstjärnmyran terräng Qvafvisträsk, se 14 Norsjö Saknas Mittiberget höjd
  Missenmoren myrmark Raggsjö by Mittiberget berg
  Missenmoren terräng Raggsjöliden by Mittiberget berg
  Missenmoren terräng Rajmyren gård Mittiberget höjd
  Mittiberget berg Regla lada Mittibäcken bäck
  Mittiberget terräng Rengård by Mittiholmen holme
  Mittiberget berg Rengården by Mittiklinten höjd
  Mittibergstjärnen tjärn Rengård by Mittimyran myr
  Mittibäcken bäck Rengård, Västra del av by Mittimyrtjärn tjärn
  Mittihultet terräng Rengård, Östra del av by Mittinoret nor
  Mittiklinten höjd Renlund avs Mittinorholmen holme
  Mittilandet terräng Rensund by Mittisnottertjärn tjärn
  Mittiliden höjd Risberget by Mittitjärn tjärn
  Mittimyran ägomark Riset by Mittiåkern åkerteg
  Mittimyran myr Riskälen bebyggelse Mittiån å
  Mittimyran myr Riskölen by Mittiån ån
  Mittimyrtjärnen tjärn Risliden pst Mjödmyren myr
  Mittinoret sund Risliden by Mjödtjärn tjärn
  Mittinorholmen holme Risliden bebyggelse Mjölarn bäck
  Mitti-Skansberget berg Risliden pst Mjölarn sandbacke
  Mitti-Snottertjärnen tjärn Ruskgärdan ödetorp Mjölarn ravin
  Mittisnuten strandparti Råberg gård Mjölaudden udde
  Mittistranden ägomark Råliden by Mobäcken bäck
  Mittitjärnen tjärn Rålund by Mobäcksmyren myr
  Mittitjärnen tjärn Rålund by Morbäcken bäck
  Mittiudden udde Rännliden gård Morbäcken bäck
  Mittiviken vik Rännliden bebyggelse Moren område
  Mjölaudden udde /Se Rönnbacken lht Moren slåtter?
  Mjötjärnbäcken bäck Rönnfällan by Morena myrar
  Mjötjärnen tjärn Rönnliden, se 1 Rännliden Saknas Morerna myrar
  Mjötjärnen tjärn Rörmyren hmd Moritsgärdan odlad mark
  Mobäcken bäck Rörsele hmd Morits-tjärn tjärn
  Mobäcksmyran myr Rörträsk by Moritztjärn, Norra tjärn
  Moniskälen terräng Rörviken lht Moritztjärn, Södra tjärn
  Morarna terräng Rörås kronotorp Morkberget kronopark
  Morberget berg Rörås kronotorp Morken binamn på Tonberget
  Morbäcken bäck Sillarliden by Morken landtunga
  Morbäcken bäck Sjöbrännet kronotorp Morken landområde
  Moren terräng Sjöbrännet kronotorp Morktjärn tjärn
  Moren ägomark Slängnäs by Morkänget äng
  Moren myrmark Snickars gård Morlidbäcken bäck
  Moren terräng Soldattorpet, se 50 Norsjö Saknas Mortjärn tjärn
  Moren terräng Spökudden ödegård Mossahålbäcken bäck
  Moren terräng Stavnäs gårdar Mossahålbäcken bäck
  Moren terräng Stavtjärn gård Mossamyren myr
  Moren myr Stenberget avs Mossaråddet äng
  Morfarsgrönnan skär Stenbacka avs Mossaråddudden udde
  Morfarsudden udde Stenbrännet by Mossaslyet myrländigt område
  Morfarängestjärnarna tjärnar Steningen by Mossatjärnarna tjärnar
  Morheden terräng Stennäs gård Mossatjärnmyran myr
  Moritsgärdan terräng Stensborg by Mossavikberget höjd
  Moritsmyran terräng Stensliden by Mossaviken vik
  Mossahålbäcken bäck Storbacken avs Mossaviken vik
  Mossamyran myr Storklinten by Mossavikudden udde
  Mossamyran myr Storliden by Mullberget höjd
  Mossamyran terräng Storliden, Södra by Mullerbäcken bäck
  Mossamyran myr Stormyren avs Myckelavan vik
  Mossamyran terräng Stor-Räveln, se Räveln sjö Mynnet ängar
  Mossamyran myr Stott gård Mynnforsen fors
  Mossan terräng Strömbergs gård Myran odling
  Mossaslyet myr Strömdal kronotorp Myreskällan kallkälla
  Mossaslyet sank mark /Se Sunnanå by Myrskatan udde
  Mossatjärnen tjärn Sunnanå by Myrstackänget myr
  Mossatjärnmyran myr Sunnanå by Myrträskberget höjd
  Mossavikberget terräng Svanfors gård Myrträskbäcken bäck
  Mossaviken vik Svanfors gårdar Myrträsket sjö
  Mossaviken vik Svanheden by Myrträskmyren myr
  Mossaviken vik Svanheden, N., se Nördsvanheden by Myränget äng
  Mossaviken vik Svanheden, S. by Måggliden lid
  Mossavikudden udde Svanheden, se 1 Kedträsk Saknas Månsgärdan åker
  Mossavikudden udde Svanselbyn by Månsmyren myr
  Mossladumyran myr Svansele by Månsmyren, Lilla myr
  Mottjärnbäcken bäck Svansele by Månsmyren, Stora myr
  Motjärnen tjärn Svanström gård Månsmyrtjärn tjärn
  Mottjärnen tjärn Svartliden avs Månsmyrtjärn tjärn
  Motjärnmyran terräng Svartlund by Månsträsket sjö
  Mullberget berg Svartnäs by Mårdmyren myr
  Mullbergsviken vik Svenemyren gård Mårdmyren myr
  Mullbäcken bäck Svidjan gård Mårdmyrråddet äng
  Musbrännet terräng Såg- och Kvarnplatsen, se 21 Risliden Saknas Märrahällan hälla
  Myreskällan tjärn Sämskkälen bebyggelse Märrmyren myr
  Myrgärdan odlad mark Sämskkölen by Märrmoren myr
  Myrgärdan odlad mark Sörbränna kronotorp Märrmyren, Lilla myr
  Myrskatan udde Sörbyn del av Norsjö by Märrmyren, Stora myr
  Myrträsket sjö Sörbyn del av Norsjö by Märrtjärn tjärn
  Myrträskberget berg Sörbyn del av Risliden Måntjärn tjärn
  Myrträskbäcken bäck Sörbyn byadel Märrtjärn tjärn
  Myrträsket sjö Sörgranberget by Märrtjärn, Lilla tjärn
  Myrträsket sank mark Sörsvanheden by Märrtjärnliden höjd
  Myrträskholmen udde Tallberget gård Märrtjärnmyren myr
  Myrträskkammen höjd Tallberget hmd Mönnforsen fors
  Myrträskmyran ägomark Tallheden by Mörttjärn tjärn
  Måndagstjärnen tjärn Tavle gård Mörttjärn tjärn
  Mångbackarna terräng Tavle gård Mörttjärn tjärn
  Mångliden terräng Tjeln, se 1 Kälen Saknas Mörttjärn tjärn
  Månsmyran myr Tjäln, se 3 Kälen Saknas Mörttjärn tjärn
  Månsmyrtjärnen tjärn Tjärnberget by Mörttjärn tjärn
  Månsträsket sjö Tjärnbäck kronotorp Mörttjärn, Lilla tjärn
  Månsträsket sjö Tjärnheden hemman Mörttjärn, Stora tjärn
  Månsträsket sjö Tjärnheden gård Mörttjärn, Lilla tjärn
  Mårkberget berg Tjärnheden telestation Mörttjärn, Stora tjärn
  Mårkberget terräng Tjärnliden by Mörttjärnberget binamn på Tallberget
  Mårken terräng Tjärnmyran avs Mörttjärnberget berg
  Mårken terräng Tokölen hemmansdelar Mörttjärnbäcken bäck
  Mårktjärnen tjärn Torpet kronotorp Mörttjärnbäcken bäck
  Mårktjärnen tjärn Torpet, Ini kronotorp Mörttjärnbäcken bäck
  Märramyran myr Torrberget gård Mörttjärnen tjärn
  Märramyan myr Torrberget bebyggelse Mörttjärnmyran myr
  Märramyrkläppen höjd Träskliden by Mörttjärnudden vaktplats
  Mönnforsen fors Träskliden by Mörtträskbäcken bäck
  Mör-, se Maur- ortnamnsförled Träskudden avs Mörtträsket sjö
  Mörkudden udde Turkiet by Mörntullen vaktplats
  Mörthålet vik Tvärliden by Namnlösmyren myr
  Mörtlekudden udde Tysk öknamn på Gumboda Nedre-Krokforsen fors
  Mörtlekviken vik Tysk by Nedre-Smallötet förträngning i fors
  Mörttjärnbäcken bäck Tyskbodarna slåtterbodar Nickebäcken bäck
  Mörttjärnbäcken bäck Udden gård Nickmyren myr
  Mörttjärnbäcken bäck Udden gårdar Nilsbäcken bäck
  Mörttjärnbäcken bäck Ulriksdal by Nils-Gabrielssonsängena slåtterängar
  Mörttjärnbäcken bäck /Se Utternäs gård Nils-Karlsmyren myr
  Mörttjärnen tjärn Valfors gård Nils-Karlssonsängena slåtterängar
  Mörttjärnen tjärn Vallen avs Nils-Nilssonsgärdan odlad mark
  Mörttjärnen tjärn Vella avs Njusträsket sjö
  Mörttjärnen tjärn Vikborg by Njusträsket sjö
  Mörttjärnen tjärn Villan torp Njusträsktjärn tjärn
  Mörttjärnen sjö /Se Vittjärn ödegård Njusträsktjärn tjärn
  Mörttjärnheden skogsmark Västombäcken del av by Norbergs-ängena slåtterängar
  Mörttjärnmyran myr Åliden by Noret bäck
  Namnlösmyran terräng Åmliden by Noret bäck
  Namnlöstjärnen tjärn Åmnäs by Noret bäck
  Namnlöstjärnen tjärn Åmträsk by Noret sund
  Namnlöstjärnen tjärn Åsen by Noret del av Bastuträsket
  Nedre-Dörrviksmyran myr Åsen gårdar Norlunds Smörräntäng äng
  Nickmyran myr Åslund avs Normansrotgärda åker
  Nickudden udde Älvsbacka gård(ar) Norrbränna höjd
  Nils-Antonbäcken bäck Örträsk by Norrbrännmyren myr
  Nilsbäcken bäck Örtträsk by Norrbrännmyrbäcken bäck
  Nilsgärdan terräng Österstgården gård Norresträsket sjö
  Nils-Karlsamyran ägomark Östombäcken del av by Norrliden höjd
  Nilsmyran myr Östregården avs Norrliden höjd
  Nilsmyran ägomark   Norrmyren myr
  Njuggträskliden höjd   Norråängarna binamn på Norrån
  Njusträskberget höjd   Norränget äng
  Njusträsket sjö   Norsjön sjö
  Njusträskmyran myr   Norsjön sjö
  Norakammen terräng   Norsjön sjö
  Norakammen terräng   Norsjöån å
  Nordberget berg   Norsjöån å
  Nordvallsviken vik   Norstranden ängesslåtter
  Norensviken vik   Norströmstycket åker
  Noret sund   Norudden udde
  Noret sund   Notviken vik
  Noret bäck   Notvikstjärn tjärn
  Noret landtunga?   Nottjärn tjärn
  Noret vik   Nybacken höjd
  Norrbölemyran myr   Nyberget höjd
  Norrestträskbäcken bäck   Nybrukgärdan odling
  Norrestträsket sjö   Nybruksmyran myr
  Norrestträsket sjö   Nybränna höjd
  Norrestträsket sjö   Nydammet slåtterdamm
  Norrestträsket sjö   Nydammforsen fors
  Norrliden terräng   Nydammängena slåtterängar
  Norrliden höjd   Nygrynnan holme
  Norrliden terräng   Nygärdan åkerteg
  Norrlispträsket sjö   Nygärdan åkerteg
  Norrlunda ägomark   Nygärdan åkerteg
  Norsjön sjö   Nymoren myr
  Norsjön sjö   Nymoren myr
  Norsjön sjö   Nymyran myr
  Norsjön sjö   Nymyrberget höjd
  Norsjön sjö   Nymyrbäcken bäck
  Norsjön sjö   Nymyrbäcken bäck
  Norsjövallen terräng   Nymyrbäcken tillflöde
  Norsjöån å   Nymyrbäcken bäck
  Norsjöån Saknas   Nymyrbäcken bäck
  Norsjöånäset terräng   Nymyrbäcken bäck
  Norsjöånäset terräng   Nymyren myr
  Nortjärnen tjärn   Nymyren myr
  Norudden udde   Nymyren myr
  Notbäcken bäck   Nymyren myr
  Notstångholmen, Lilla holme   Nymyren myr
  Notstångholmen, Stora holme   Nymyren myr
  Notstångudden udde   Nymyren myr
  Notstångviken vik   Nymyren myr
  Nottjärnen tjärn   Nymyren myr
  Notviken vik   Nymyren myr
  Notviksmyran myr   Nymyren, Lilla myr
  Notvikstjärnen tjärn   Nymyren, Stora myr
  Nybergslänningen terräng   Nymyrlidberget höjd
  Nybruket ägomark   Nymyrråddet äng
  Nybruket terräng   Nymyrtjärn tjärn
  Nybruksbäcken bäck   Nymyrtjärn tjärn
  Nybrännbacken höjd   Nymyrtjärn tjärn
  Nybäcken bäck   Nyraningen äng
  Nybäcken bäck   Nyroddet röjd slåtter
  Nydammet fördämning   Nyråddet myr
  Nydammskläppen terräng   Nyråningsmyren myr
  Nydammsänget terräng   Nyängena slåtterängar
  Nyfönnmyran myr   Nyängesbäcken bäck
  Nygrönnan holme   Nyängesmoren myr
  Nygärdan ägomark   Nyängesmossan myr
  Nygärdan ägomark   Nyänget äng
  Nymyran sankmark   Nyänget myr
  Nymyran terräng   Näset näs
  Nymyran myr   Näset näs
  Nymyran myr   Näset udde
  Nymyran terräng   Näset udde
  Nymyran ägomark   Näslandet strandparti
  Nymyran myr   Näslinjen rågång
  Nymyran myr   Näsudden udde
  Nymyran myr   Näsudden udde
  Nymyran myr   Näsudden udde
  Nymyran ägomark   Näsviken vik
  Nymyran myr   Näverkåtaberget höjd
  Nymyran terräng   Näverkåtaträsket sjö
  Nymyran myr   Nölbäcken bäck
  Nymyrberget terräng   Nölholmen holme
  Nymyrbäcken bäck   Nölmyren myr
  Nymyrbäcken bäck   Nölmyren äng
  Nymyrbäcken bäck   Nölskatan udde
  Nymyrbäcken bäck   Nölstormyrtjärn tjärn
  Numyrbäcken bäck   Nöltjärn tjärn
  Nymyrbäcken bäck   Nöltjärnmyren myr
  Nymyrbäcken bäck   Nölvikbäcken bäck
  Nymyrhultet terräng   Nölviken vik
  Nymyrhålet terräng   Nölviken vik
  Nymyrkläppen terräng   Nölvikudden udde
  Nymyrlidberget terräng   Nölåkern åker
  Nymyrtjärnen tjärn   Nölån ängar
  Nymyrtjärnen tjärn   Nördberget berg
  Nyraningsbäcken bäck   Nördberget berg
  Nyroddet myrmark   Nördbrännet skogstrakt
  Nyslåttbäcken bäck   Nördbrännmyrtjärn tjärn
  Nyängesbäcken bäck   Nördestberget berg
  Nyängesbäcken bäck   Nördliden skogssluttning
  Nyängeshalsen myrmark   Nördmyran myr
  Nyängesmossen myrmark   Nördråberget berg
  Nyänget terräng   Nördstormyran myr
  Nyänget sank mark   Nördstormyrtjärn tjärn
  Nyänget terräng   Nördsvenemyrheden slätmark
  Nyänget myrmark   Ockelbäcken bäck
  Nyänget myrmark   Ockeltjärnbäcken bäck
  Nyänget ägomark   Odugligmyren myr
  Nyänget terräng   Okmyren myr
  Nyänget ägomark   Olabäcken bäck
  Nyänget ägomark   Olaholmen holme
  Nyänget myrmark   Ol-Annersatjärn tjärn
  Näckenmyrberget berg   Ol-Ersaberget höjd
  Näckenmyrforsen fors   Ol-Ersaforsen fors
  Näckmyran myr   Ol-Ersselet sel
  Näckmyran myr   Oljonsamyren myr
  Näckmyrbäcken bäck   Ol-Järmesmyren myr
  Näckmyrbäcken bäck   Ollerumpan slåtter
  Näset udde   Olov-Ersgärdan åker?
  Näset udde   Ol-Persagärdan åkerteg
  Näsholmen holme   Ol-Persaorrsvedjan åkerteg
  Näset ägomark   Olsbäcken bäck
  Näsudden udde   Olstjärnbäcken bäck
  Näsviken vik   Omassligtjärn tjärn
  Näsviken vik   Ormberget höjd
  Näverkåtaberget triangelpunkt   Ormberget höjd
  Näverkåtamyran terräng   Ormbergsmyren myr
  Näverkåtaträsket sjö   Ormgroven sänka
  Näverlidbäcken bäck   Ormhålet tillflöde
  Näverliden terräng   Ormtjärnarna tjärnar
  Näverlidmyran myr   Ormudden udde
  Näverskoberget berg   Orrbacken backe och åkerteg
  Näverviken vik   Orrbacken backe och åker
  Nörd-Aftonsmyran ägomark   Orrliden höjd
  Nördavan del av Lill-Raggsjön   Orrnäsmyren myr
  Nörd-Braxenmyran myr   Orrnäsuddarna uddar
  Nörd-Brunträsket tjärn   Orrsvedjan åkerteg
  Nörd-Brännberget berg   Orrtuvan udde
  Nörd-Brännberget terräng   Orrviken, Lilla vik
  Nördbrännbäcken bäck   Orrviken, Stora vik
  Nörd-Brännkälmyran terräng   Orrvältan timmervälta
  Nörd-Brännkälmyran terräng   Ostmyssinoret nor
  Nördbrännmyran myr   Oxberget höjd
  Nördbrännmyran myr   Oxberget, se Oxkärrberget berg
  Nörd-Brännmyrtjärnen tjärn   Oxbergsmyren myr
  Nördbäcken bäck   Oxhällan hälla
  Nördbäcken bäck   Oxkärrberget höjd
  Nörd-Dammyran terräng   Pellforsen fors
  Nörderstlandet terräng   Pellholmarna holmar
  Nörderstlandet terräng   Per Angsaberget höjd
  Nörderstviken vik   Per Angsatjärn tjärn
  Nörd-Fågelvinsmyran myr   Per-Ersatjärn tjärn
  Nörd-Hackestjärnen tjärn   Pergärdan åkerteg
  Nörd-Ingeborgsmyran terräng   Perholmen holme
  Nörd-Jenmoren myrmark   Perjansabäcken bäck
  Nörd-Kattismyran myr   Per-Larssontjärn tjärn
  Nörd-Kattismyran myr   Per-Larssontjärn tjärn
  Nörd-Klovaberget berg   Peterstjärn tjärn
  Nörd-Klovaberget terräng   Petiknäset näs
  Nörd-Kniptjärnen tjärn   Petiknäsforsen fors
  Nörd-Kåtaheden terräng   Petiknäsängena slåtterängar
  Nördkölen terräng   Petiknäsängena slåtterängar
  Nörd-Lidsträsket, se Norrlispträsket sjö   Petiknäsängena slåtterängar
  Nörd-Lidsträsket sjö   Petikträsket sjö
  Nörd-Lidsträsket sjö   Petikträsket sjö
  Nörd-Långmyran myr   Petikträskängena slåtterområde
  Nörd-Långmyran myr   Petikån å
  Nörd-Moritstjärnen tjärn   Petikån å
  Nördmyran myr   Petikån å
  Nördmyran ägomark   Pettersberget höjd
  Nördmyran myr   Petträskbäcken bäck
  Nördmyran terräng   Petträsket sjö
  Nördmyran delvis odlad myr   Piggberget berg
  Nördmyrbäcken bäck   Piggheden hed
  Nördmårken terräng   Pinstenen hälla
  Nördmårken terräng   Piparbacken backe och åkerteg
  Nördmårken skogsmark   Piparstjärn tjärn
  Nörd-Ormberget berg   Pisseln bäck
  Nörd-Ormberget berg   Pjäsörberget höjd
  Nörd-Ormberget triangelpunkt   Pjäsörn sjö
  Nörd-Ormbergsmyran myr   Pollen sankt ställe
  Nörd-Ormbergsmyran myr   Pollen myr
  Nördroddbäcken bäck   Potatholmen holme
  Nördroddet myr?   Potatisholmen holme
  Nörd-Råberget berg   Potten slåtter
  Nörd-Råliden höjd   Prästforsen fors
  Nörd-Skansberget berg   Prästråddet binamn på Livråddet
  Nördskatan terräng   Präststenen sten
  Nörd-Skavbergsmyran myr   Prästudden udde
  Nörd-Skråmhålet del av Kedträsket   Påttehålet myr
  Nörd-Stormoren myrmark   Rackelfallet slåtter
  Nörd-Stormyran myr   Rackelfallet slåtter
  Nörd-Svänemyrheden hed   Rackelfallkärret myrgöl
  Nörd-Tallberget berg   Ragamyren myr
  Nördtjärnbäcken bäck   Raggsjöbrinken bergstopp
  Nördtjärnen tjärn   Raggsjöliden höjd
  Nördtjärnen tjärn   Raggsjön, Lilla sjö
  Nördtjärnen tjärn   Raggsjön, Stora sjö
  Nörd-Tjärnmyran myr   Ralkbackkällan källa
  Nördtjärnmyran myr   Ralkkällmyrarna myrar
  Nörd-Tvärliden terräng   Ralkmyren myr
  Nördvikbäcken bäck   Raningen myr
  Nördviken vik   Rappelbäcken bäck
  Nördviken vik   Rasmyran myr
  Nördvikmyran myr   Rasmyrtjärn tjärn
  Nötviksbrännet terräng   Regla äng
  Nördvikudden udde   Regnmyran myr
  Nördvikudden udde   Renberget höjd
  Nötaviken vik   Renberget höjd
  Nötmyran myr   Renbergsbäcken bäck
  Ockelbäcken bäck   Renforsen fors
  Ockeltjärnmyran myr   Renforsen fors
  Olaholmen holme   Rengårdsberget berg
  Ol-Andersatjärnen tjärn   Rengårdsberget berg
  Ol-Ersaberget berg   Rengårdsbäcken bäck
  Ol-Ersaforsen fors   Rengårdsbäcken utskiften
  Ol-Ersaselet utvidgning av Malån   Rengårdsbäcken bäck
  Ol-Jansalidmyran myr   Rengårdsbäcken bäck
  Ol-Jonsamyran terräng   Rengårdsbäcken bäck
  Ol-Larsamyran myr   Rengårdsforsen fors
  Ollberget berg   Rengårdsforsen fors
  Ollmyran myr   Rengårdsgroven ravin
  Ollviken vik   Rengårdsländningen båtlandningsplats
  Ol-Nilsagärdan ägomark   Rengårdsmyren myr
  Olsbäcken bäck   Rengårdsmyren myr
  Olsbäcken bäck   Rengårdsudden udde
  Olsmyran terräng   Rengårdsudden udde
  Olstjärnen tjärn   Rengårdsviken vik
  Ol-Tomasudden udde   Renkorningsstranden strandparti
  Olycksbacken terräng   Rensundet sund
  Olänget ägomark   Rentjärnbäcken bäck
  Omatsligtjärnen tjärn   Renviken vik
  Ormbergsmyran terräng   Ripudden udde
  Ormbäcken bäck   Risberget höjd
  Ormtjärnbäcken bäck   Risbrännet ås
  Ormtjärnen tjärn   Risbrännmyren myr
  Ormtjärnbäcken bäck   Risbäcken binamn på Tranmyrbäcken
  Ormtjärnhalsen terräng   Risbäcken bäck
  Ostmyssenoret sund   Riset höjd
  Ottogärdan ägomark   Riskläppen höjd
  Ottomyran myr   Riskölen höjd
  Ottotjärnen tjärn   Riskölmoren myr
  Ovanmyran ägomark   Risliden höjd
  Ovanmyran ägomark   Risliden del av Råliden
  Ovädersudden udde   Risliden höjd
  Oxberget berg   Rislidmyren myr
  Oxberget berg   Rislidmyren myr
  Oxbergmyran terräng   Rislidmyren, Inre myr
  Oxkärrberget skogsmark   Rislidmyren, Yttre myr
  Oxkärrberget höjd   Rislidmyrtjärn tjärn
  Oxkärret myr   Rismorbäcken bäck
  Oxviken vik   Rismoren myr
  Pappamyran myr   Rismoren myr
  Paradiset terräng   Rismyran myr
  Pelldalmyran myr   Rismyrbäcken bäck
  Pellesmyran myr   Rismyrbäcken bäck
  Pellesmyran ägomark   Rismyren myr
  Pellesmyrbacken terräng   Rismyren myr
  Pellesmyrtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Pellholmarna holmar   Rismyren, Lilla myr
  Pellkläppen terräng   Rismyrheden hed
  Pellroddet terräng   Rismyrviken vik
  Pellängesmyran myr   Ristjärn tjärn
  Per-Ersatjärnen myr?   Ristjärn tjärn
  Per-Jacksamyran ägomark   Ristjärn tjärn
  Per-Jacksatjärnen tjärn   Ristjärnbäcken bäck
  Per-Jansbäcken bäck   Risåmyren myr
  Per-Johanroddet terräng   Roddbäcken bäck
  Per-Johansroddet terräng   Roddet slåtter
  Per-Jönsmyran terräng   Roddet uppröjd slåtter
  Per-Larsagrönnan holme   Rattegen, Södra åker
  Per-Larsatjärnen tjärn   Rumpan slåtter
  Permyran myr   Rutberget höjd
  Perslidudden udde   Rutselet sel
  Perslidviken vik   Rutselet sel
  Per-Ängsaberget berg   Rutselforsen fors
  Per-Ängsatjärnen tjärn   Rutselforsen fors
  Petikselet utvidgning i Petikån   Rygghultet höjd
  Petikträsket sjö   Ryssjetjärn del av Örnusträskavan
  Petikån å   Råberget höjd
  Petikån å   Råberget berg
  Petikån å   Råbergviken utvidgning i älv
  Petikåänget terräng   Råddarne ängar
  Petikåänget terräng   Råglandet åkerteg
  Pettersburg terräng   Råkan å
  Pettersburgtjärnen tjärn   Rålandet slåttermark
  Pettersmyran terräng   Råliden höjd
  Petterstjärnen tjärn   Råliden höjd
  Petträskbäcken bäck   Råliden höjd
  ?Petträsket sjö   Rålundsängena slåtterängar
  Petträsket sjö   Råkölen höjd
  Piggberget berg   Råningen myr
  Piggheden terräng   Råningen vik
  Piggheden terräng   Råningen äng
  Pinnkälen terräng   Råningsforsen fors
  Pinnkälmoren terräng   Råningsmyren myr
  Pisslingsroddet terräng   Rååsen höjdsträckning
  Pjäsörberget terräng   Rännet landtunga
  Pjäsörn sjö   Rännet udde
  Pjäsörn sjö   Rännet, Västra landtunga
  Porsdammet fördämning   Rännet, Östra landtunga
  Potatisholmen holme   Rännudden udde
  Potatisholmen holme   Rännudden udde
  Potatisholmen holme   Rävarumpan slåtter
  Pottaskmyran myr   Rävaudden udde
  Processrumpan myrmark   Räveln sjö
  Prostfägården terräng   Rävelskammen höjd
  Prostänget terräng   Rävelsmyren myr
  Prästudden udde   Räven udde
  Pumptjärnen tjärn   Rävtången höjd
  Pålkläppen berg   Rödmossamyran myr
  Pärlhomen holme   Rödmossemyren myr
  Ragaberget terräng   Stora Rödmossemyren myr
  Raggsjöliden terräng   Röjmyren myr
  Raggsjön, Lill-R. sjö   Röjmyrmoren myr
  Raggsjön, Lill-R. sjö   Röjviken binamn på Klingviken
  Raggsjön, Stor-R sjö   Rökarstället sund
  Raggsjön, Stor-R. sjö   Rönnbacken höjd
  Rajtnageln holme   Rönnbergsmyren myr
  Raningen terräng   Rönnfällan höjd
  Raningen myrmark   Rörmyran myr
  Raningen terräng   Rörmyran myr
  Raningen ägomark   Rörmyrbäcken bäck
  Raningsbäcken bäck   Rörmyrbäcken bäck
  Raningsbäcken bäck   Rörmyren myr
  Raningsdammet fördämning   Rörmyren myr
  Raningsheden terräng   Rörmyren myr
  Raningsmyran myr   Rörmyren myr
  Rappelbäcken bäck   Rörmyren myr
  Renbergsmyran myr   Rörmyren myr
  Renforsen fors   Rörmyren, Stora myr
  Rengårdsberget höjd och triangelpunkt   Rörmyrheden slätland
  Rengårdsberget berg /Se   Rörmyrhålet myr
  Rengårdsbäcken bäck   Rörmyrhåltjärn tjärn
  Rengårdsbäcken utskiften /Se   Rörmyrtjärn tjärn
  Rengårdsbäcken bäck /Se   Rörmyrtjärn tjärn
  Rengårdsforsen fors   Rörmyrtjärn tjärn
  Rengårdsforsen fors   Rörmyrtjärn tjärn
  Rengårdsforsen fors   Rörselet sjö
  Rengårdsmyran ägomark   Rörselet tjärn
  Rengårdsudden udde   Rörselet tjärn
  Rengårdsviken vik   Rörtjärn tjärn
  Rengårdsviken vik   Rörtjärn tjärnar
  Renkammen terräng   Rörtjärn tjärn
  Renkoningsmyran terräng   Rörträskberget höjd
  Renkoningsstranden strandparti   Rörträsket sjö
  Renmyran myr   Rörträsket sjö
  Renmyran myr   Rörträsket sjö
  Renstuven myr   Rörträsket sjö
  Rensund, Södra terräng   Rörviken vik
  Rentjärnbäcken bäck   Rörviken vik
  Rikardudden udde   Rörviken vik
  Risberget berg   Rörviksberget höjd
  Risberget berg   Rörviksberget höjd
  Risbergsmyran myr   Rörvikstjärn tjärn
  Risbergsmyran myr   Rötholmen holme
  Risbergsmyrbäcken bäck   Sabadusiebäcken tillflöde
  Risbergsmyrbäcken bäck   Saingtgräsbäcken del av Nymyrbäcken
  Risbäcken bäck   Sandberget höjd
  Riskläppen terräng   Sanddalmyran myr
  Riskälmoren myrmark   Sandforsen fors
  Riskälrumpan myrmark?   Sandholmen holme
  Rislidbacken backe   Sandkyan åkerteg
  Risliden skogsmark   Sandstavaliden höjd
  Risliden höjd   Sandstrycket, Östra åkerteg
  Rislidmyran myr   Sandudden udde
  Rislidmyrtjärnen tjärn   Sandudden udde
  Rismyran myr   Sandviken vik
  Rismyran myr   Sankmoren myr
  Rismyran sank mark   Sankmyren myr
  Rismyran terräng   Sara-Lena-tjärn tjärn
  Rismyran myr   Sara-Lenatjärn tjärn
  Rismyran myr   Saramoren myr
  Rismyran terräng   Segelmyren, Lilla myr
  Rismyrbäcken bäck   Segelmyren, Stora myr
  Rismyrbäcken bäck   Segelmyren, Stora myr
  Rismyrheden terräng   Segelsmyren myr
  Rismyrliden terräng   Segeltjärn tjärn
  Rismyrliden terräng   Segeltjärnbäcken bäck
  Rismyrtjärnen tjärn   Segmyren myr
  Rismyrviken vik   Segmyrtjärnarna tjärnar
  Risroddet myrmark   Selasbäcken bäck
  Risuuuden strandparti   Selasdammet slåtterdamm
  Risviken vik   Selasängena slåtterängar
  Risviken vik   Selen tjärnar
  Risåmyran myr   Selet utvidgning i älv
  Robertsviken vik   Selsholmen holme
  Roddbäcken bäck   Selsänget ängesmyr
  Roddet terräng   Setmyrberget höjd
  Roddet odlad mark   Setmyrberget höjd
  Roddet terräng   Setmyrberget höjd
  Roddet terräng   Setmyren myr
  Rolkkällan källa?   Setmyren myr
  Rolkmyran myr   Sikträsket sjö
  Ropartjärnen tjärn   Sikträsket sjö
  Roskan myrmark   Sikträsket sjö
  Rotmyrroddet sank mark   Sikträskliden höjd
  Rumptjärnen tjärn   Sikträskliden, Västra höjd
  Rumptjärnviken vik   Sillarbäcken bäck
  Rupbrännmyran terräng   Sillarliden höjdparti
  Rutberget berg   Sillartjärn, Lilla tjärn
  Ryssjetjärnen tjärn   Sillartjärn, Stora tjärn
  Rysstjärnen tjärn   Silliden höjd
  Råberg ägomark   Sjutjärn del av Sjutjärnarna
  Råberget triangelpunkt   Sjötjärnarna tjärnar
  Råbergsgroven myr?   Sjutjärnbäcken binamn på Kroktjärnbäcken
  Råghultet skogsmark   Sjutjärnmyren myr
  Råkölen terräng   Sjärre del av Kvavisträskmyren
  Rålandet ägomark   Skansberget höjd
  Rålandet odling   Skansberget bergsområde
  Rålandet slåtterängar /Se   Skansbergmyran myr
  Råliden skogsmark   Skansbergsmyren myr
  Råliden terräng   Skansorna bergsområde
  Råliden terräng   Skarpudden udde
  Råliden triangelpunkt   Skatabäcken bäck
  Råliden ägomark   Skatan udde
  Rålidgärdan odlad mark   Skatatjärn tjärn
  Rålidmyran myr   Skatatjärnarna tjärnar
  Rålund terräng   Skatudden, Södra udde
  Råmyran myr   Skavberget höjd
  Rååsen höjd   Skavberget berg
  Räften terräng   Skellefteån å
  Räknemyran ägomark   Skellefteälven älv
  Rännet höjd   Skellefteälven älv
  Rännträsket, Nedre del av Malån   Skidträskån tillflöde
  Rännträsket, Yttre del av Malån   Skidträskån å
  Rännträsket, Övre sjö   Skillingstjärn tjärn
  Rännträskliden höjd   Skitarbackmyren myr
  Rännträskliden terräng   Skogbäcken bäck
  Rännträskliden terräng   Skogholmen holme
  Rännudden udde   Skogtjärn tjärn
  Rännudden udde   Skogudden ås
  Räntan terräng   Skogudden udde
  Räntan terräng   Skolmyren myr
  Rävakulbackarna backar   Skorvbäcken bäck
  Rävamyran terräng   Skracknäsudden udde
  Rävatångsbacken terräng   Skrakholmen holme
  Rävaudden udde   Skrattabbortjärn tjärn
  Rävaudden udde   Skravlet fors
  Rävaviken vik   Skråmhålet, Norra vik
  Rävaviken vik   Skråmhålet, Södra tjärn
  Rävaviktjärnen tjärn   Skräddarbacken backe
  Rävavikudden udde   Skurun forsravin
  Räveln sjö   Skvalet vaktplats
  Rävelskammen höjd   Skäggträskberget höjd
  Rävelskammen skogshöjd   Skäggträsket sjö
  Rävelskälen skogsmark   Skäggträskmyren myr
  Rävelsliden höjd   Skäppträskån tillflöde
  Rävelsmyran myr   Slipsten stenhäll
  Rävudden udde   Slipstenaggan virvel
  Rödhällan udde   Slipstenmyren myr
  Rödmossamyran terräng   Slyet myrområde
  Rödmossamyran terräng   Slyträskbäcken bäck
  Rödmossamyran myr   Slåttersmyran myr
  Rödmossamyran myr   Slåttersmyrbäcken bäck
  Rödmossamyran myr   Slåttersmyren myr
  Rödmossamyran terräng   Slåttermyrsbäcken bäck
  Rödmossamyran myr   Slåttesmyren myr
  Rödmossemyren myr /Se   Slåttjärn tjärn
  Rödmyran myr   Släppen plats för timmerbom
  Röjmyran myr   Slättmyrarne myrar
  Röjmyran myr   Nedre-Smallötet förträngning i fors
  Röjmyran myr   Övre-Smallötet förträngning i fors
  Röjmyrberget berg   Smedjekläppen kulle
  Röjmyrberget berg   Smedjeräntan åkerteg
  Röjmyrbäcken bäck   Småfälstycket åkerteg
  Röjmyrhålet myrmark   Småholmarna holmar
  Röjmyrliden skogsmark   Småmossatjärnarna tjärnar
  Röjmyrtjärnen tjärn   Småmyrarna myrar
  Röjmyrtjärnen tjärn   Småmyrbäcken bäck
  Röjnorviken vik   Småmyrbäcken bäck
  Rökheden skogsmark   Småmyrorna myrområde
  Rökmyran, Nedre myr   Småslöjorna myrar
  Rökmyran, Övre myr   Småtjärnarna tjärnar
  Rökträsket sjö   Småtjärnarna tjärnar
  *Rökån bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Rökån å   Småtjärnarna tjärnar
  Rökån å   Småtjärnbäcken bäck
  Rönnliden terräng   Småtjärnbäcken bäck
  Rörmyran terräng   Småtjärnmyren myr
  Rörmyran myr   Småtjärnmyren myr
  Rörmyran terräng   Småtjärnmyrorna myrar
  Rörmyran myr   Småtjärnmyrtjärnarna tjärnar
  Rörmyran ägomark   Småträskbäcken tillflöde
  Rörmyran myr   Småträsken, Västra tjärnar
  Rörmyran myr   Småträsken, Östra tjärnar
  Rörmyran myr   Småuddarna uddar
  Rörmyran myr   Småängarna ängar
  Rörmyran myr   Snickarstormyran myr
  Rörmyran myr   Snottergroven dalgång
  Rörmyrberget berg   Snottertjärnarna tjärnar
  Rörmyrbäcken bäck   Snålhålet slåttermyr
  Rörmyrbäcken bäck   Snålroddet röjd slåtter
  Rörmyrbäcken bäck   Snåltjärn tjärn
  Rörmyrheden terräng   Snåttermyren myr
  Rörmyrheden, Västra terräng   Snöberget höjd
  Rörmyrhålet myr   Snöbergsmyren myr
  Rörmyrmoren terräng   Snöbergsmyrtjärnarna tjärnar
  Rörmyrtjärnen tjärn   Solvaggan virvel
  Rörmyrtjärnen tjärn   Sommarviken vik
  Rörselet del av Karsbäcken   Sotmyren myr
  Rörselet del av Långtjärnen   Sottjärn tjärn
  Rörselet sjö   Spakån å
  Rörselmyran terräng   Spardammet dambyggnad
  Rörselbyrtjärnarna tjärnar   Spikstanmyren myr
  Rörsundet terräng   Spikstanmyren myr
  Rörtjärnbäcken bäck   Spikstantjärn tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Spikstarränget myr
  Rörtjärnen tjärn   Sprotthålet virvel
  Rörtjärnen tjärn   Sprättforsen fors
  Rörträskberget berg   Sprättforsvältan vaktplats
  Rörträskbäcken bäck   Sprättjärn vaktplats
  Rörträsket sjö   Spångmyren myr
  Rörträsket sjö   Spångtjärn tjärn
  Rörträsket sjö   Spånhyveldammet dammbyggnad
  Rörträsket sjö   Spånskärarbäcken bäck
  Rörträsket sjö /Se   Spängermyren myr
  Rörviken vik   Spökudden udde
  Rörviksberget berg   Stakalidmyren myr
  Rörvikstjärnen tjärn   Stavtjärn tjärn
  Röthuskläppen höjd   Stavtjärnmoren myr
  Sakrigrönnan skär   Stavtjärnmyren myr
  Sakriholmen holme   Stavträsket sjö
  Sakriudden udde   Stavträsket, Lilla sjö
  Sabadusikabäcken bäck   Stefansnäsan näs
  Saduséuskläppen terräng   Stenabäcktjärnarna tjärnar
  Sakrimyran myr   Stenabäckviken vik
  Sakrisudden udde   Stenbackudden udde
  Sakrisviken vik   Stenbackviken vik
  Sammanträdet terräng   Stenberget höjd
  Sammel-Nilsaggan del av Mellanån   Stenberget udde
  Sandberget berg   Stenbäcken bäck
  Sandbergsbäcken bäck   Stengården holme
  Sandbergsmoren terräng   Stengårdsudden udde
  Sandbergsmyran myr   Stenhedberget höjd
  Sandgrönnan holme   Stenheden hed
  Sandholmen holme   Stenhedmyren myr
  Sandkläppen höjd   Stenhedtjärn tjärn
  Sandkärret kärr   Stenholmen holme
  Sandudden udde   Steningsträsket sjö
  Sandudden udde   Stennäsudden udde
  Sandudden udde   Stensliden, Inre höjd
  Sandudden udde   Stensliden, Yttre höjd
  Sandvikbäcken bäck   Stensträskbäcken bäck
  Sandviken vik   Stensträsket sjö
  Sandviken vik   Stentjärnarna tjärnar
  Sandviken vik   Stentjärnbäcken bäck
  Sandviken vik   Stentjärn tjärn
  Sandviken vik   Stentjärn, Lilla tjärn
  Sandviken vik   Stentjärn, Stora tjärn
  Sandviken vik   Stentjärnbäcken bäck
  Sandviksmyran myr   Stentjärnmyrorna myrar
  Sandviksudden udde   Stenträsket sjö
  Sandviksudden udde   Stommoren myr
  Sankmoren terräng   Storabborviken vik
  Sarahålet terräng   Storaggan virvel
  Sara-Lenatjärnen tjärn   Storaggan virvel
  Segelmyran myr   Storbacken höjd
  Segelmyran myr /Se   Storbacken backe
  Segmyran ägomark   Storbacken höjd
  Segmyrtjärnarna tjärnar   Storbackåkern åkerteg
  Segutjärnbäcken bäck   Storbackräntan åkerteg
  Segutjärnbäcken bäck /Se   Storberget höjd
  Segutjärnen tjärn   Storberget höjd
  Segutjärnen tjärn /Se   Storbjörnängesudden udde
  Selasberget berg   Storbrännet höjd
  Selasdammet fördämning?   Storbäcken bäck
  Selaskläppen terräng   Storbäckänget äng
  Selasänget terräng   Stordammet slåtterdamm
  Selen tjärnar   Stordammängena slåtterängar
  Selet strandparti   Stordömantjärn tjärn
  Selet del av Bjurseleån   Storedan bakvatten
  Settmyran sankmark   Storeduaggan bakvatten
  Settmyrberget berg   Storforsen fors
  Sikträskbacken backe   Storforsen fors
  Sikträsket sjö   Storforsen fors
  Sikträsket sjö   Storforsselet sel
  Sikträsket sjö   Storforsselet sel
  Sikträsket sjö   Storgroven bäckravin
  Sikträskmyran ägomark   Storgrynnan grynna
  Sillarbäcken bäck   Storgrynnan holme
  Sillarbäcken bäck   Storholmen holme
  Sillarbäckdammet fördämning   Storholmen förutvarande holme, numera udde
  Sillarbäckänget terräng   Storholmen holme
  Sillarliden höjd   Storholmen holme
  Sillartjärnheden terräng   Storholmen holme
  Silliden terräng   Storholmen holme
  Sjurådselet del av Malån   Storholmen holme
  Sjutjärnarna tjärnar   Storholmen holme
  Sjutjärnarna tjärnar   Storholmen holme
  Sjutjärnbäcken bäck   Storholmen holme
  Sjutjärnmyran myr   Storholmen holme
  Sjöbrännet terräng   Storholmen holme
  Sjömansheden terräng   Storholmen holme
  Sjömanstjärnen tjärn   Storholmen holme
  Skansbergsmoren myr   Storholmforsen fors
  Skansbergsmyran myr   Storhultet skogshult
  Skarpbrännet höjd   Storhultet höjd
  Skarpmyran myr   Storhultänget ladänge
  Skarpudden udde   Storhålmyran myr
  Skarpudden udde   Storkallkällan tjärn
  Skatabäcken bäck   Storklinten höjd
  Skatabäcken bäck   Storklubben udde
  Skatamyran myr   Storkyan åkerteg
  Skatamyran myr   Storkölbäcken bäck
  Skatan halvö   Storkölbäcken bäck
  Skatan näs   Storkölen höjd
  Skatan holme   Storkölen höjd
  Skatastranden terräng   Storkölmyren myr
  Skatatjärnarna tjärnar   Storkölmyren myr
  Skatatjärnen tjärn   Storkölmyren myr
  Skataviken vik   Storladufallet slåtter
  Skavberget triangelpunkt   Storladufallkärret myrgöl
  Skavbergstjärnen tjärn   Storladufallviken vik
  Skellefteälven älv   Storlidbäcken bäck
  Skellefteälven älv   Storliden höjd
  Skellefteälven älv   Storliden höjd
  Skidträskån å   Storliden höjd
  Skillingsjanistjärnen tjärn   Storlångsele tjärn
  Skitarbacken terräng   Stormorbäcken bäck
  Skogheden terräng   Stormoren myr
  Skogheden skogsmark   Stormoren myr
  Skogliden skogsmark   Stormoren myr
  Skoglund ägomark   Stormorhultet skogsparti
  Skogräskärret tjärn   Stormorkölen sluttning (ås)
  Skogsholmen holme   Stormossamyran myr
  Skogtjärnen tjärn   Stormossatjärn tjärn
  Skogtjärnen tjärn   Stormyran myr
  Skogudden udde /Se   Stormyran myr
  Skollärarviken vik   Stormyran myr
  Skorrfrösen sten /Se   Stormyran myr
  Skorvbäcken bäck   Stormyran myr
  Skorvtjärnen tjärn   Stormyrberget höjd
  Skrakholmen holme   Stormyrbergtjärn tjärn
  Skraknäsudden udde   Stormyrbäcken binamn på Lillkölbäcken
  Skralamarken terräng   Stormyrbäcken bäck
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Skrekvarn terräng   Stormyrbäcken bäck
  Skråmhålet, N. o. S. vikar /Se   Stormyrbäcken bäck
  Skräckholmen holme   Stormyren myr
  Skräcknäsholmen holme   Stormyren myr
  Skräcknäsudden udde   Stormyren myr
  Skvalet vaktställe   Stormyren binamn på Frangsmyren
  Skåppakammen terräng   Stormyren myr
  Skäftesberget höjd   Stormyren myr
  Skäftesbergmyran myr   Stormyren myr
  Skäftmyran terräng   Stormyren myr
  Skäggträskberget triangelpunkt   Stormyren myr
  Skäggträsket sjö   Stormyren myr
  Skäggträsket sjö   Stormyren myr
  Skäggträskmyran terräng   Stormyren myr
  Skäggträskmyran myr   Stomyren myr
  Skällkolvmyran myr   Stormyren myr
  Skäppträskån å   Stormyren myr
  Skäppträskån å   Stormyren myr
  Skäppträskån å   Stormyren myr
  Skäppträskånäset terräng   Stormyren, Hitre myr
  Skörforsen bäck   Stormyren, Norra myr
  Slammerkläppen terräng   Stormyren, Södra myr
  Slavtjärnen tjärn   Stormyren, Yttre myr
  Slyet myr   Stormyrheden hed
  Slyet myr   Stormyrheden höjd
  Slåttersmyran ägomark   Stormyrheden slätmark
  Slåttersmyrbäcken bäck   Stormyrmoren myr
  Slåtteskölen terräng   Stormyrtjärn tjärn
  Slåttesmyran ägomark   Stormyrtjärn tjärn
  Slåttesmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Slåttesmyran myr   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Slåttjärnen tjärn   Stormörttjärn tjärn
  Slåttjärnmyran ägomark   Stormörttjärnen tjärn
  Smalträsket del av Lillholmträsket   Stornäsan näs
  Smedjekläppen kulle /Se   Stornäset del av Klingnäset
  Smedsgärdan terräng   Stornäset del av Klingnäset
  Smedsmyran myr   Storockeltjärn tjärn
  Smidjetjärnen, Västra tjärn   Storockeltjärn tjärn
  Smidjetjärnen, Östra tjärn   Storpiltliden höjd
  Småbäckarna bäck   Storrörmyran myr
  Småbäcken bäck   Storsand strandparti
  Smågtjärnarna tjärnar   Storschaktet nuvarande namn på Långhultet
  Småhalsarna terräng   Storselet sel
  Småholmarna holmar   Storselet sel
  Småholmarna ö   Storselet sel
  Småkläpparna höjd   Storselforsen fors
  Småmyran myr   Storselmorbäcken bäck
  Småmyrbäcken bäck   Storselmoren myr
  Småmyrorna myrar   Storselmorerna myrar
  Småmyrorna myr   Storselmyren myr
  Småmyrorna myr   Storskansorna bergsområde
  Småtjärnen tjärn   Storslättan myr
  Småtjärnarna tjärnar   Storslättan myr
  Småtjärnarna tjärnar   Storslöjan myr
  Småtjärnarna tjärnar   Storsnottertjärn tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Storstenberget höjd
  Småtjärnarna tjärnar   Storstenberget berg
  Småtjärnen, Västre tjärn   Storstenkärret kärr
  Småtjärnmyran myr   Storstenmyran myr
  Småtjärnmyran myr   Storstenmyren myr
  Småtjärnmyran terräng   Storstenmyren myr
  Småtjärnänget myrmark   Storstenmyren myr
  Småträskbäcken bäck   Storstentjärn tjärn
  Småträsken sjö   Storstentjärnarna tjärnar
  Små-träsken sjö   Storstentjärnarna tjärnar
  Småträsktjärnarna tjärnar   Storstrandberget berg
  Småängena myrmark   Storstrandberget berg
  Smörbrunnet myrmark   Storstranden holme
  Snaddbackmyran ägomark   Storstrandforsen fors
  Snickars-Stormyran sankmark   Storstycket åkerteg
  Snottergroven myr   Storsundet sund
  Snottermoren myrmark   Stortjärn tjärn
  Snottermyran myr   Stortjärn tjärn
  Snottermyran myr   Stortjärn tjärn
  Snottermyran terräng   Stortjärn tjärn
  Snottermyran myr   Stortjärnmyran myr
  Snottermyran myr   Storträskbäcken bäck
  Snottermyran myr   Storträsket sjö
  Snottermyran myr   Storträsket sjö
  Snottermyrbäcken bäck   Storträskliden höjd
  Snotterslyet myr   Storträskån å
  Snottertjärnen tjärn   Storudden udde
  Snåltjärnen tjärn   Storudden udde
  Snårhålbäcken bäck   Storudden udde
  Snårhålet myr   Storudden udde
  Snöberget berg   Storviken vik
  Snöberget terräng   Storviken vik
  Snöbergsmyran myr   Storviken vik
  Snömyran myr   Storvikholmen holme
  Solskensgroven terräng   Storvikmyren myr
  Sommarsundet sund   Storvikmyren myr
  Sommarviken vik   Storviktjärn tjärn
  Sorttjärnen tjärn   Storvommen, Inre del av Kedträsket
  Sorttjärnmyran myr   Storvommen, Yttre del av Kedträsket
  Sotmyran myr   Storåberget berg
  Spakadalkärren kärr   Storåberget berg
  Spikstarrmyran myr   Storåholmen holme
  Spikstarrmyran terräng   Storåkern, Norra åkerteg
  Spikstarrmyran sankmark   Storåkern, Södra åkerteg
  Spikstarrmyran sankmark   Storåkertj., kallas Storockeltjärn tjärn
  Spikstarrmyran myr   Storåliden berg
  Spikstarrmyran myr   Storåliden bergsområde
  Spikstarrtjärnen tjärn   Storån binamn på Skellefteålven
  Spikstarrmyran myr   Storån del av Skellefteälven
  Spikstarrmyran myr   Storån älv
  Sprättforsen fors   Stottängena slåtterängar
  Sprättjärnen tjärn   Stranden myr
  Sprättjärnen tjärn   Stranden myr
  Sprötmyran myr   Stranden slåtterängar
  Spångmyran myr   Stranden strandremsa
  Spångmyran myr   Stranden strandremsa
  Spångmyran myr   Strandkärränget slåttermark
  Spångmyran myr   Strandudden udde
  Spångmyran myr   Strupen förträngning i fors
  Spångmyran myr   Strömbergstjärn tjärn
  Spångmyran myr   Stubbänget myr
  Spångmyran terräng   Stugubacken backe
  Spångmyren myr /Se   Stugstycket åkerteg
  Spångtjärnen, Lilla tjärn   Stussviken vik
  Spångtjärnen, Stora tjärn   Stussviken vik
  Spånghyvelgärdan ägomark   Stussviken vik
  Spängemyrbäcken bäck   Styggbäcken bäck
  Spärrbäcken bäck   Stålberget höjd
  Stakagrönnan ö   Stålbäcken bäck
  Stakalinjemyran myr   Stålbäcken bäck
  Starren terräng   Städjan strandparti
  Starrkärret kärr   Störhusgärdan åkerteg
  Starrlunden terräng   Stöttingsmyren, Norra myr
  Starrmorbäcken bäck   Stöverberget höjd
  Starrmoren myr   Sundet sund
  Stavmyran ägomark   Sundet sund
  Stavtjärnbäcken bäck   Sundet sund
  Stavtjärnen tjärn   Sundet vik
  Stavtjärnmyran terräng   Sundmyran myr
  Stavträskholmen holme   Sundmyren myr
  Stavträskmyran myr   Sundmyren myr
  Stekpannan ägomark   Sundmyrtjärn tjärn
  Stekudden udde   Sundmyrtjärn tjärn
  Stenabäckheden terräng   Sundmyrvikarna vikar
  Stenabäcktjärnarna tjärnar   Sundtjärn tjärn
  Stenabäckviken vik   Sundudden udde
  Stenbacka ägomark   Sunnanåberget berg
  Stenbäcken bäck   Sunnanåberget berg
  Stenbackudden udde   Sunnanågroven grov
  Stenbackviken vik   Sunnerstberget berg
  Stenberget terräng   Svallmoren myr
  Stenberget höjd   Svanforsbäcken bäck
  Stenberget berg   Svanforsen fors
  Stenbäckdrävjen bäck   Svanforsen ström
  Stendiket dike   Svanforsstigen skogsväg
  Stengårdsgrönnan skär   Svanmyren del av Brännmyren
  Stengårdsudden udde   Svanseldammet slåtterdamm?
  Stengårdsudden udde   Svanselet sel
  Stenheden höjd   Svanselliden höjdparti
  Stenhedtjärnen tjärn   Svanselliden skogssluttning
  Stenholmen holme   Svanselrumpan slåtter
  Stenholmen holme   Svanselängena slåtterängar
  Steningheden terräng   Svanselören grusbank
  ?Steningsträsket sjö   Svanudden udde
  Steningsträsket träsk   Svanvaken del av Malån
  Steningsträsket sjö   Svanviken vik
  Steningsträsket sjö   Svartabbortjärn tjärn
  Stenkallmyran terräng   Svartabbortjärn tjärn
  Stenkärret tjärn   Svartabborrtjärn tjärn
  Stenludnsmyran odlad mark   Svartavamoren myr
  Stenmyran myr   Svartbäcken bäck
  Stenmyran delvis odlad myr   Svartbäcken bäck
  Stenmyran ägomark   Svartlidbäcken bäck
  Stenmyrheden terräng   Svartlidbäcken bäck
  Stenskravelbäcken bäck   Svartliden höjd
  Stensliden höjd   Svartliden höjd
  Stensliden triangelpunkt   Svartliden lid med ödegårdar
  Stensmyran myr   Svartliden höjd
  Stensmyran myr   Svartliden skogsområde
  Stensträskbäcken bäck   Svartliden höjd
  Stensträsket sjö   Svartlidmyran steninge
  Stentjärnarna tjärnar   Svartmoren myr
  Stentjärnbäcken bäck   Svartmorudden udde
  Stentjärnen sjö   Svartmyrarna myrar
  Stentjärnen tjärn   Svartskoänget ängesmyr
  Stentjärnheden terräng   Svarttjärn tjärn
  Stentjärnmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Stenträskbäcken bäck   Svarttjärn tjärn
  Stenträsket sjö   Svarttjärn tjärn
  Stenträsket sjö   Svarttjärn tjärn
  Stenudden udde   Svarttjärnflygget topp
  Stenviken vik   Svarttjärnmyren myr
  Stenängestjärnen tjärn   Svartviken vik
  Stenänget ägomark   Svartviken vik
  Stigmyran myr   Svartviken vik
  Stigmyrheden terräng   Svartviken vik
  Stinamorudden udde   Svedjeholmen holme
  Stomviken vik   Svedjen odlad mark
  Stomänget myrmark   Svenemyran myr
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svenemyrbäcken bäck
  Storaggan virvel   Svenemyrbäcken tillflöde
  Storaggan vik   Svenemyrbäcken bäck
  St. Lidsträsket, se Nörd-Lidsträsket sjö   Svenemyren myr
  Storaspan vik   Svenemyren myr
  Storbacken höjd   Svenemyren myr
  Storbacken höjd   Svenemyren myr
  Storberget terräng   Svenemyren myr
  Storberget berg   Svenemyrliden höjdsträckning
  Storberget berg   Svenemyrtjärn tjärn
  Storbergudden udde   Svenemyrtjärn tjärn
  Stor-Bergviken vik   Svenemyrtjärnarna tjärnar
  Stor-Bergviksdammet fördämning   Svidimyren myr
  Stor-Bergviksnäset näs   Svidimyren myr
  Stor-Bjurselliden triangelpunkt   Svänemyrbäcken bäck
  Stor-Bjärnkölen höjd   Svänemyren myr
  Stor-Bjärnkölen höjd   Svänemyrheden hed
  Stor-Brattmyrtjärnen tjärn   Svänemyrroddet område
  Storbrännet terräng   Svänemyrtjärnen tjärn
  Storbrännmoren terräng   Svärttjärn tjärn
  Stor-Brännmyran terräng   Sågdammet dammbyggnad
  Storbäcken bäck   Sågdammet fördämning
  Storbäckmyran myr   Sågforsen fors
  Stordalen terräng   Sämskkölen höjd
  Stor-Daltjärnen tjärn   Sönnerstliden del av Tomasliden
  Stordammet fördämning   Sörberget höjd
  Stordammsänget terräng   Sörbrännet skogstrakt
  Stordammänget terräng   Sörbrännmyran myr
  Stordammänget terräng   Sörbrännmyrtjärn tjärn
  Stor-Dödmantjärnen tjärn   Sörmyren myr
  Storedvaggan vik   Sörmyren myr
  Stor-Finnroddet myr   Sörråberget berg
  Storflarken sank mark   Sörsandaurn del av Storholmen
  Storflarken terräng   Sörskatan binamn på Södra Skatudden
  Storflarken terräng   Sörstormyran myr
  Storflarken myr   Sörsvenemyrheden slätmark
  Storflarken sank mark   Sörtjärn tjärn
  Storflarkmyran myr   Sörtjärnhultet höjd
  Storflarkmyran sankmark   Sörträsket sjö
  Storforsberget berg   Sörträsket sjö
  Storforsberget berg   Sörträsket sjö
  Storforsen del av Villbäcken   Sörträsket sjö
  Storforsen fors?   Sörträskmyran myr
  Storforsen fors   Sörviken vik
  Storforsselet utvidgning i Mellanån   Sörviken vik
  Stor-Frängstjärnen tjärn   Sörån ängar
  Stor-Frängsträsket tjärn   Söråängarna binamn på Sörån
  Stor-Gluppentjärnen tjärn   Sörängesmyren myr
  Storgrovbäcken bäck   Sötroddet röjd slåtteräng
  Storgroven bäck   Tallbergbäcken bäck
  Storgroven bäck   Tallbergbäckänget slåtter
  Storgroven bäck   Tallberget höjd
  Storgroven terräng   Tallberget höjd
  Storgrundet holme   Tallberget höjd
  Storgrynnan f.d gräsbevuxet område /Se   Tallberget berg
  Stor-Gränäsviken vik   Tallberget, Lilla höjd
  Stor-Grästjärnbäcken bäck   Tallberget, Stora höjd
  Stor-Grästjärnen tjärn   Tallbergmyran myr
  Storgrönnan holme   Tallbergstjärn tjärn
  Storgrönnan holme   Tallbergstjärn tjärn
  Storgrönnan holme   Tallbergstjärnbäcken bäck
  Storgrönnan skär   Tallbergtjärn tjärn
  Storgrönnan del av udde   Tallbergsåkern, Norra del av Tallberget
  Storgrönnan stenar   Tallbergsåkern, Södra del av Tallberget
  Stor-Gulltjärnen tjärn   Tallbergsån binamn på Braxenån
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Tallheden hed
  Storheden terräng   Tallhällan holme
  Stor-Hedtjärnen tjärn   Talltjärn tjärn
  Storhelsiket terräng   Tarmen slåtter
  Storholmen holme   Taskhålet myr
  Storholmen terräng   Tasktjärn tjärn
  Storholmen holme   Timmerberget berg
  Storholmen holme   Timmertjärn tjärn
  Storholmen holme   Timråddet myr
  Storholmen holme   Tistelmyran myr
  Storholmen holme   Tistelmyren myr
  Storholmen holme   Tistelmyrheden hed
  Storholmen holme   Tjuvvrån binamn på Norra Lillträskmyren
  Storholmen ö   Tjärn del av Bjurträsket
  Storholmen holme   Tjärnberget höjd
  Storholmen skogsmark   Tjärnberget höjd
  Storholmen holme   Tjärnbergsgärdan odling
  Storholmen holme   Tjärnbergstjärn tjärn
  Storholmen holme   Tjärnbäcken bäck
  Storholmen udde   Tjärnen tjärn
  Storholmen holme   Tjärnliden höjd
  Storholmen udde   Tjärnliden höjd
  Storholmen holme   Tjärnmyran myr
  Storholmen terräng   Tjärnmyran myr
  Storholmen holme   Tjärnmyren myr
  Storholmen strandområde   Tjärnmyren myr
  Storholmsforsen fors   Tjärnmyren myr
  Storhultet terräng   Tjärnmyren myr
  Storhultet terräng   Tjärnmyren myr
  Storhultet terräng   Tjärnmyren myr
  Storhällan höjd   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Storhällan hälla   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Storhöjden höjd   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Storidan utvidgning   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Storkallkällan tjärn   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stor-Kallkällmyran terräng   Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
  Storkammen terräng   Tjärnmyrtjärnbäcken bäck
  Storkattisträsket sjö   Tjärnradbäcken bäck
  Storklinten höjd   Tjärnraden tjärnar
  Storklubben holme   Tjärnraden tjärnar
  Stor-Knöstjärnen tjärn   Tjärrotheden slätland
  Stor-Korpen sjö   Tjölmyren myr
  Stor-Kvammarn sjö   Tobaksrullen slåtter
  Stor-Kvammarn sjö   Tokölen höjd
  Stor-Kvammarn sjö   Tokölmyrbäcken bäck
  Stor-Kvammarn sjö   Tomasliden höjd
  Stor-Kvammarn sjö   Tomtabacken höjd
  Stor-Kvammarn sjö   Tomyren myr
  Stor-Kåtatjärnen tjärn   Torholmen holme
  Storkärret tjärn   Tornabben udde
  Storkärret tjärn   Tornabbsfäbodarna förutvarande fäbodar
  Storkärret kärr   Tornabbsvallen förutvarande fäbodvall
  Storkölen berg   Torphusen ?åkerteg
  Storkölmyran ägomark   Tonberget höjd
  Storkölmyrbäcken bäck   Tonberget höjd
  Storkölmyrbrännet skogsmark   Torrberget höjd
  Storkölmyran myr   Torrbergsmyren myr
  Storkölen skogsmark   Torrbergsmyrbäcken bäck
  Storkölen skogsmark   Torrtjärn, Lilla tjärn
  Storkölen höjd   Torrtjärn, Stora tjärn
  Storklinten höjd   Torrtjärnarna tjärnar
  Storladufallet terräng   Torudden udde
  Storladufallet terräng   Torudden udde
  Storladufallet terräng   Tosktjärn tjärn
  Storladuänget myrmark   Totjälmyren myr
  Storladuänget myr   Totjärnarna tjärnar
  Stor-Lapptjärnen tjärn   Totjärnbäcken bäck
  Storlidbrännet terräng   Tranmyrbäcken bäck
  Storlidbäcken bäck   Tranmyrnäset höjd
  Storlidbäckmyran område   Tranmyren myr
  Storliden triangelpunkt   Tranmyrtjärn tjärn
  Storliden terräng   Trantjärn, Lilla tjärn
  Storliden höjd   Trantjärn, Stora tjärn
  Storliden höjd   Treholmsforsen fors
  Stor-Lidtjärnen tjärn   Treholmforsen fors
  Stor-Långmyran terräng   Trehörningsberget höjd
  Stor-Långselet tjärn   Trehörningstjärn sjö
  Stormoren ägomark   Trehörningsträsket sjö
  Stormoren myr   Trindmyren myr
  Stormoren myrmark   Trindmyren myr
  Stormoren terräng   Trindmyren myr
  Stormoren terräng   Trindmyrtjärn tjärn
  Stormoren terräng   Trindtjärn tjärn
  Stormossan terräng   Trollberget berg
  Stormyran myr   Trollberget höjd
  Stormyran terräng   Trollbergsbäcken bäck
  Stormyran myr   Trollbergstjärn tjärn
  Stormyran myr   Trollgrubban sänka eller grop
  Stormyran myr   Trolltjärn tjärn
  Stormyran terräng   Trontbrännet del av Tronten
  Stormyran ägomark   Tronten backe
  Stormyran ägomark   Trontänget äng
  Stormyran ägomark   Trotstenen hälla
  Stormyran myr   Trångsund sund
  Stormyran myr   Trälmyren myr
  Stormyran myr   Träskbäcken bäck
  Stormyran myr   Träskliden höjd
  Stormyran ägomark   Träskmyrberget höjd
  Stormyran myr   Träskmyren myr
  Stormyran myr   Träskmyran myr
  Stormyran terräng   Träskmyrheden hed
  Stormyran sank mark   Träskmyrorna myrar
  Stormyran ägomark   Träskstycket åkerteg
  Stormyran myr   Trätarmyran myr
  Stormyran myr   Tuvtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tuvtjärnarna, Västra tjärnar
  Stormyran myr   Tuvtjärnarna, Östra tjärnar
  Stormyran ägomark   Tuvtjärnmyren myr
  Stormyran ägomark   Tvillmyran myr
  Stormyran myr   Tvåtjärnbäcken binamn på Tokölmyrbäcken
  Stormyran myr   Tvärhagen åkerteg?
  Stormyran ägomark   Tvärliden höjd
  Stormyran terräng   Tvärliden, Inre höjd
  Stormyran myr   Tvärliden, Södra höjd
  Stormyran myr   Tvärliden, Yttre höjd
  Stormyran myr   Tvärlidmyren myr
  Stormyran myr   Tvärlidmyren myr
  Stormyran myr   Tvärlidmyrtjärn tjärn
  Stormyran terräng   Tvärlidtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tvärlidtjärnbäcken bäck
  Stormyran ägomark   Tvärtjärn tjärn
  Stormyran myr   Tvärträsket sjö
  Stormyran terräng   Tvärträsket sjö
  Stormyrberget berg   Tvärträsket sjö
  Stormyrbrännet terräng   Tvärträskmyren myr
  Stormyrbrännet terräng   Tyskselet sel
  Stormyrbäcken bäck   Tyskängena slåtterängar
  Stormyrbäcken bäck   Tärnhällarna stenhällar
  Stormyrbäcken bäck   Udden Saknas
  Stormyrbäcken bäck   Udden udde
  Stormyrbäcken bäck   Udden udde
  Stormyrhalsen myr   Udden udde
  Stormyrhalsen ägomark   Ulriksråningen myr
  Stormyrhalsen terräng   Utgrävningstjärn tjärn
  Stormyrheden terräng   Utterholmarna holmar
  Stormyrhultet terräng   Utterviken vik
  Stormyrkläppen höjd   Utterströckan del av Malån
  Stormyrkärren tjärnar   Vackerhultet skogshult
  Stormyrriset myrmark   Vackerudden udde
  Stormyrtjärnarna tjärnar   Vajsjön sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Vajsjön sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Vajsjön sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Valburån å
  Stormyrtjärnen tjärn   Valbäcken bäck
  Stormyrtjärnen tjärn   Valbäcksmyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Valforsaggan virvel
  Stormyrtjärnen tjärn   Valforsen fors
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Vallatholmen holme
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Vallbodträsket sjö
  Stor-Mörttjärnen sjö /Se   Vallen höjd
  Stor-Mörttjärnmyran delvis odlad myr   Vallen backe
  Stornäsan landtunga   Valleviken vik
  Stor-Ockeltjärnen tjärn   Vallmoren myr
  Stor-Piltliden höjd   Vallmoren myr
  Stor-Raggsjön sjö   Valpselbäcken bäck
  Stor-Raggsjön sjö   Valpselet sel
  Stor-Raggsjön sjö   Valpselet sel
  Stor-Renberget berg   Valpselforsen fors
  Stor-Renberget berg   Valpselmyren myr
  St. Ringsjön, se Stor-Raggsjön sjö   Vargbäcken tillflöde till Karsbäcken
  Storroddet sumpmark   Vargbäcken äng
  Stor-Råtjärnen tjärn   Vargforsberget höjd
  Stor-Räveln sjö   Vargforsen fors
  Stor-Räveln sjö   Vargstrupen förträngning i fors
  Stor-Rödmossamyran myr   Vargrumpan Saknas
  Stor-Rödmossamyran myr   Vedroddet ängesmyr
  St. Rösmossemyren myr /Se   Vellselet sel
  Stor-Rörmyran myr   Vellselfrösen fors
  Stor-Rörmyran myr   Venberget höjd
  Storsanden strandparti   Venbergssnuten vaktplats
  Stor-Segelmyran myr   Vesterlunds-tjärn tjärn
  Stor-Segelmyran myr /Se   Viggholmen holme
  Storselet utvidgning av Gransjöån   Viken vik el. utvidgning i älv
  Storselet sjö   Viktjärn tjärn
  Storselet del av Norsjöån   Viktors-laduänget slåtter
  Storselforsen fors   Villberget bergsområde
  Storselmorbäcken bäck   Villfallet slåtter
  Storselmoren terräng   Villgärdan åker
  Stor-Sikträskliden höjd   Villhålet ställe i å?
  Stor-Sikträskliden höjd   Villmyren myr
  Stor-Sillartjärnen tjärn   Vingärdan, Lilla åkerteg
  Storslyet myr   Vingärdan, Stora åkerteg
  Stor-Snöbergstjärnen tjärn   Vinterviken vik
  Stor-Stavträsket sjö   Vintervägatjärn tjärn
  Stor-Stavträsket sjö   Vintervägen väg
  Storstenbacken berg, triangelpunkt   Viparsholmen holme
  Storstenberget höjd och triangelpunkt   Viterberget höjd
  Storstenberget (el. Sunnanåberget) berg /Se   Viterliden Saknas
  Storstenbrännet höjd   Vitsand strandremsa
  Storstenbrännet terräng   Vitstarrmyran myr
  Storstenholmen holme   Vitstarrmyrkläppen höjd
  Storstenhultet skogsmark   Vitterberget berg
  Storstenmyran terräng   Vittjärn tjärn
  Storstenmyran myr   Vittjärn, Lilla tjärn
  Storstenmyran myr   Vittjärnbäcken bäck
  Storstenmyran myr   Vittjärnbäcken, Lilla bäck
  Storstenmyran myr   Wonborrtjärn binamn på Skrattabbortjärn
  Storstenmyran terräng   Vormbäcken bäck
  Storstenmyran terräng   Vornäsgrynnan grynna
  Storstenmyran delvis odlad myr   Vornäslandet strandparti
  Storstenmyran terräng   Vorsmyren myr
  Storstenmyran myr   Vorsmyren myr
  Storstenmyran myr   Våtmyran myr
  Storstenmyran myr   Våtmyrbäcken bäck
  Storstenmyrbäcken bäck   Våtmyrbäcken bäck
  Storstensbrännet terräng   Våtmyren myr
  Storstentjärnarna tjärnar   Vägamyren myr
  Stor-Stentjärnen tjärn   Vägaskälmyren myr
  *Storstrandberget = Storstenberget berg /Se   Vägmyren myr
  Storstranden ägomark   Vägskälmyren myr
  Storstranden strandområde   Vällberget berg
  Storstranden f.d. gräsbevuxet område /Se   Vällgärdan slåtteräng
  Storstrandholmen holme   Vällören ör
  Stor-Stöttingsmyran myr   Välta backe
  Storsundet sund   Världenes arsfitta ravin
  Storsundet sund   Västerom Selet slåtterängar
  Stor-Svänemyran ägomark   Västerrackelfallkärret myrgöl
  Stor-Tallberget berg   Västerråberget berg
  Stortallmyran myr   Västeråmyren myr
  Stor-Tistelmyran myr   Västi backarna backar
  Stortjärnbäcken bäck   Västrabodtjärn tjärn
  Stortjärnbäcken bäck   Västrebacken åkerteg
  Stortjärnen tjärn   Västermyren del av Lidänget
  Stortjärnen sank mark   Västretjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Ytterstudden udde
  Stortjärnen tjärn   Ytterträsket sjö
  Stortjärnen tjärn   Ytterängena slåtterängar
  Stortjärnmyran ägomark   Ytterängena slåtterängar
  Stortjärnnoret terräng   Yttregrynnan del av holme
  Stor-Torrtjärnen tjärn   Yttrestormyran myr
  Stor-Tranutjärnen tjärn   Yttresvanselängena slåtterängar
  Storträskbäcken bäck   Yxtjärn tjärn
  Storträskbäcken bäck   Zakrigrönnan småholmar
  Storträsket sjö   Zakriholmen holme
  Storträsket sjö   Zakriudden udde
  Storträsk sjö   Zakriudden udde
  Storträsk sjö   Åheden hed
  Storträsket sjö   Åkerhagen betesvall?
  Storträsket sjö   Åkerholmarna holmar
  Storträskkammen terräng   Åkerholmen holme
  Storträskliden höjd   Åkerholmen holme
  Storträskmyran myr   Åkerhörnen åkerteg?
  Storträskudden udde   Åkernäsberget Saknas
  Stor-Tuvtjärnen tjärn   Åkrokviken vik
  Stor-Tvärträskmyran myr   Åliden skogssluttning
  Storudden udde   Åman å
  Storudden udde   Åmlidbrinken brant
  Storudden udde   Åmlidbrinken höjd
  Storudden terräng   Åmliden höjd
  Storudden udde   Åmlidtjärn tjärn
  Storudden terräng   Åmträsket binamn på Sikträsket
  Storviken sjövik   Åmyran myr
  Storviken vik   Åmyren myr
  Storviken vik   Åmyren myr
  Storviken vik   Åselet, Lilla utvidgning av Karsbäcken
  Storviken vik   Åsen terrängparti
  Storviken vik   Åsen grusås
  Storvikholmen udde   Åsgruvan gruva
  Storvikmyran myr   Åskbacken höjd
  Storviksundet sund   Åviken vik
  Storviktjärnbrännet terräng   Åviksudden udde
  Storviktjärnen sjö   Äggträsket sjö
  Stor-Villbäckstjärnen tjärn   Älgbacken bergssluttning
  Stor-Vorrviken vik   Älgören ör
  Storåselet sjö   Älgörholmen holme
  Storängena myrmark   Älgörholmen holme
  Strandbäcken bäck   Ängena hans Anders-Gustav slåtterängar
  Stranden delvis odlat område   Ängesmoren myr
  Stranden myrmark   Ängesmyrbäcken bäck
  Strandhultet terräng   Ängesmyren myr
  Strandhultet skogsmark   Ängesmyren myr
  Strandudden udde   Ängesmyren myr
  Strandudden udde   Ängesmyrtjärn tjärn
  Stridudden udde   Ängesvägen skogsväg
  Stridudden udde /Se   Ärelbacken backe
  Striduddvälten timmeravlägg /Se   Ätarudden vaktplats
  Strömdal ägomark   Öksandmyren myr
  Stussviken vik   Öljebäcken bäck
  Stuvsta terräng   Ölsjukmyren myr
  Styggbäcken bäck   Ölsjukmyren myr
  Stålberget berg   Ön holme
  Stålbäcken bäck   Önusberget berg
  Stålbäcksmoren myrmark   Önusbäcken bäck
  Stånggärdan ägomark   Önusträskavan vik
  Stönibacken terräng   Önusträsket sjö
  Stöveltjärnen tjärn   Ören grusbank
  Sundet sund   Örnusberget, Inre höjd
  Sundet vik?   Örnusbäcken bäck
  Sundet sund   Örnusdammet fördämning
  Sundet sund   Örnusträskavan del av Örnusträsket
  Sundet sund   Örnusträsket sjö
  Sundholmen udde   Örnusträskholmen holme
  Sundmyran ägomark   Örtj., kallas Örträsktjärn tjärn
  Sundmyran ägomark   Örträsket sjö
  Sundmyran myr   Örträskgraven dike
  Sundmyrtjärnen tjärn   Örträsktjärn sjö
  Sundsmyran terräng   Örträsktjärn tjärn
  Sundsmyrtjärnen tjärn   Östersttjärn tjärn
  Sundströmsbäcken bäck   Östersttjärnbäcken bäck
  Sundströmsmyran myr   Östraträsket del av Mensträsket
  Sundtjärnarna tjärnar   Östreberget berg
  Sundtjärnen tjärn   Överskarpudden udde
  Sundudden udde   Överstudden udde
  Sunduddviken vik   Överängena slåtterängar
  Sunnanåberget höjd   Övrebacken åkerteg
  Sunnanåberget berg /Se   Övreträsket sjö
  Surliden höjd    
  Surmyran myr    
  Surmyrtjärnen tjärn    
  Surselet del av Skäggträsket    
  Surtjärnen tjärn    
  Suränget terräng    
  Svalget terräng    
  Svallmoren terräng    
  Svallmyran myr    
  Svallmyran myr    
  Svanforsberget berg    
  Svanforsbäcken bäck    
  Svanforsen fors    
  Svanhed-Stormyran sankmark    
  Svankallmyran terräng    
  Svanseldammet fördämning    
  Svanselet utvidgning    
  Svanselet del av Skellefteälven    
  Svanselliden höjd    
  Svanselängena terräng    
  Svanvaken del av Malån    
  Svartabborrtjärn tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartberget triangelpunkt    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäckroddet terräng    
  Svartkälen höjd    
  Svartlidbäcken bäck    
  Svartliden höjd    
  Svartliden höjd    
  Svartliden höjd    
  Svartliden terräng    
  Svartliden skogsmark    
  Svartlidmyran myr    
  Svartlidmyran myr    
  Svartlidmyran delvis odlad myr    
  Svartlidmyrbäcken bäck    
  Svartlidmårken skogsmark    
  Svartlundliden terräng    
  Svartlundmoren terräng    
  Svartmoren terräng    
  Svartmoren terräng    
  Svartmoruddden udde    
  Svartnäsmoren ägomark    
  Svartslättan sankmark    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnheden terräng    
  Svarttjärnmyran myr    
  Svarttjärnmyran myr    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svedjeholmen holme    
  Svedjemyran myr    
  Svedjemyran myr    
  Svedjemyran terräng    
  Svedjemyran terräng    
  Svedjemyran terräng    
  Svedjemyran myr    
  Svedjemyrbäcken bäck    
  Svedjemyrhultet skogsmark    
  Svedjeudden udde    
  Svedjeviken vik    
  Svenemyran myr    
  Svenemyran myr    
  Svenemyrbäcken bäck /Se    
  Svenemyren myr /Se    
  Svenemyrroddet skogsområde /Se    
  Svenemyrtjärnarna tjärnar    
  Svensmyran myr    
  Svensmyrbrännet skogsmark    
  Svensmyrbäcken bäck    
  Svidjen ägomark    
  Svältardalen terräng    
  Sväneholmen holme    
  Svänemyran myr    
  Svänemyran myr    
  Svänemyran ägomark    
  Svänemyran myr    
  Svänemyran terräng    
  Svänemyrbäcken bäck    
  Svänemyrbäcken bäck    
  Svänemyrbäcken bäck    
  Svänemyrbäcken bäck    
  Svänemyrliden f.d. odlat område    
  Svänemyrliden terräng    
  Svänemyrodlingen mark    
  Svänemyrtjärnen tjärn    
  Svärttjärnen tjärn    
  Sågdammet dammbyggnad?    
  Sågdammet terräng    
  Sågforsen fors    
  Sågmyran sankmark    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågviken vik    
  Sälgbäcken bäck    
  Sälgmyran myr    
  Sämskkälen terräng    
  Sänkmoren myrmark    
  Sävitjärnen tjärn    
  Söderlispträsket Saknas    
  Sönnerstlandet terräng    
  Sömerstlandet terräng    
  Sönnerstliden höjd    
  Sör-Aftonsmyran mark    
  Sör-Aftonsmyran ägomark    
  Söravan del av Lill-Raggsjön    
  Sörberget berg    
  Sör-Braxenmyran myr    
  Sör-Brunträsket tjärn    
  Sörbrännet terräng    
  Sör-Brännkälmyran terräng    
  Sör-Brännkälmyran terräng    
  Sörbrännmyran myr    
  Sör-Brännmyrtjärnen tjärn    
  Sörbyn ägomark    
  Sörbäcken bäck    
  Sördammyran terräng    
  Sör-Fågelvinsmyran myr    
  Sör-Ingeborgsmyran terräng    
  Sör-Jenmoren myrmark    
  Sör-Kattismyran myr    
  Sör-Kattismyran myr    
  Sör-Klovaberget berg    
  Sör-Kniptjärnen tjärn    
  Sör-Kåtaheden höjd    
  Sör-Lidsträsket, se Söderlispträsket sjö    
  Sör-Lidsträsket sjö    
  Sör-Lidsträsket sjö    
  Söderlispträsket sjö    
  Sör-Långmyran myr    
  Sörmoren myrmark    
  Sör-Moritstjärnen tjärn    
  Sörmyran sankmark    
  Sörmyran terräng    
  Sörmyran terräng    
  Sörmyran ägomark    
  Sörmyran myr    
  Sörmyrviken vik    
  Sörmårken skogsmark    
  Sör-Ormberget berg    
  Sör-Ormbergsmyran myr    
  Sör-Råberget berg    
  Sör-Råliden höjd    
  Sör-Skansberget berg    
  Sörskatan udde    
  Sör-Skavbergsmyran myr    
  Sör-Skråmhålet del av Kedträsket    
  Sör-Stormoren myrmark    
  Sör-Stormyran ägomark    
  Sörsundet vik    
  Sörsundören udde    
  Sör-Svänemyrheden hed    
  Sör-Svänemyrheden hed    
  Sör-Svänemyrheden terräng    
  Sör-Tallberget berg    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnmoren ägomark    
  Sör-Tjärnmyran myr    
  Sörträskbäcken bäck    
  Sörträsket sjö    
  Sörträsket sjö    
  Sörträskmyran ägomark    
  Sör-Tuvtjärnen tjärn    
  Sör-Tvärliden terräng    
  Sörviken vik    
  Sörviken vik    
  Sörviken vik    
  Sörvikmyran ägomark    
  Sörvikudden udde    
  Sörängesmyran ägomark    
  Tackholmen udde    
  Tallberg ägomark    
  Tallberget terräng    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallberget höjd    
  Tallberget berg    
  Tallberget terräng    
  Tallbergsbäcken bäck    
  Tallbergsheden terräng    
  Tallbergsmyran myr    
  Tallbergsmyran myr    
  Tallbergsmyran myr    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallen vik    
  Tallkläppen terräng    
  Talludden udde    
  Tegelbacken skogsmark    
  Tegelkulviken vik    
  Thomasliden Saknas /Se    
  Timmerhultet höjd    
  Timmerkläppen terräng    
  Timmertjärnen tjärn    
  Tistelmyran myr    
  Tistelmyrbäcken bäck    
  Tjurhemmet delvis odlat område    
  Tjädermyran ägomark    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyrbäcken bäck    
  Tjädervinmyran terräng    
  Tjädervinmyran terräng    
  Tjädervinmyran terräng    
  Tjädervinskläppen höjd    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbergstjärnen tjärn    
  Tjänbäck ägomark    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjänbäcken bäck    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnliden höjd    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tärnmyran myr    
  Tjärnmyran ägomark    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran ägomark    
  Tjänmyran myr    
  Tjänmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran terräng    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjänmyrtjärnbäcken bäck    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjänmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjänmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen sumpmark    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjänmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnradbäcken bäck    
  Tjärrotheden terräng    
  Tokölen ägomark    
  Torkarudden udde    
  Torpgärdan ägomark    
  Torpviken vik    
  Torrberget berg    
  Torrberget berg    
  Torrberget terräng    
  Torrberget terräng    
  Torrbergsbäcken bäck    
  Torrbergsmyran terräng    
  Torrbergsmyran terräng    
  Torrholmen holme    
  Torrkläppen terräng    
  Torrtjärnmyran myr    
  Torrudden udde    
  Torrudden udde    
  Torrudden udde    
  Torrudden udde    
  Toskbäcken bäck    
  Toskbäckmyran myr    
  Tosktjärnen tjärn    
  Totjärnbäcken bäck    
  Totjärnmyran myr    
  Tranumyran myr    
  Tranumyrbäcken bäck    
  Tranumyrnäset skogsområde    
  Tranumyrnäset terräng    
  Tranumyrtjärnen tjärn    
  Trastheden terräng    
  Trastheden naturlokal /Se    
  Treholmsforsen fors    
  Trehörningsberget berg    
  Trehörningsbäcken bäck    
  Trehörningskläppen höjd    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran terräng    
  Trindmyran terräng    
  Trindmyran terräng    
  Trindmyran ägomark    
  Trindmyrbäcken bäck    
  Trind-Rismyran myr    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindtjärnen tjärn    
  Tritjärnarna tjärnar    
  Tritjärnmyran terräng    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget triangelpunkt    
  Trollberget berg    
  Trollbergsbäcken Saknas    
  Trollbergsdammet fördämning    
  Trollhultet terräng    
  Trollandet terräng    
  Trollkläppen höjd    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trollvarpet del avn Norsjön    
  Trångsund sund    
  Trångsundet sund    
  Trälmyran myr    
  Trälmyrhultet terräng    
  Träskotjärnarna tjärnar    
  Träsklidbäcken bäck    
  Träskliden höjd    
  Träskliden terräng    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran terräng    
  Träskmyran ägomark    
  Träskmyrberget berg    
  Träskmyrheden terräng    
  Träskmyrudden udde    
  Trätarmyran myr    
  Tuvan holme    
  Tuvtjärnen tjärn    
  Tuvtjärnkärret myr    
  Tuvtjärnmyran myr    
  Tuvtjärnmyran ägomark    
  Tvillmyran myr    
  Tvillmyrtjärnen tjärn    
  Tvåknösen höjd    
  Tvåknösmyran terräng    
  Tvärlidbrännet terräng    
  Tvärliden triangelpunkt    
  Tvärliden höjd    
  Tvärliden höjd    
  Tvärliden terräng    
  Tvärlidmyran sankmark    
  Tvärlidmyran terräng    
  Tvärlidmyran myr    
  Tvärlidmyrbäcken bäck    
  Tvärlidtjärnbäcken bäck    
  Tvärlidtjärnen tjärn    
  Tvärtjärnbäcken bäck    
  Tvärtjärnen tjärn    
  Tvärträskbäcken bäck    
  Tvärträskdammet fördämning    
  Tvärträsket sjö    
  Tvärträsket sjö    
  Tvärträskheden terräng    
  Tvärträskviken vik    
  Tvärträskön ö    
  Tvättfatet göl    
  Tyskbodarna terräng    
  Tället skogsmark    
  Tällholmen holme    
  Tällmyran myr    
  Tälludden udde    
  Tälludden udde    
  Tällviken vik    
  Tärnhällorna ö    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Udden landtunga    
  Udden udde    
  Uddens gruva gruva    
  Utgrävetjärnen tjärn    
  Utgrävningstjärnen tjärn    
  Utgrävningstjärnen tjärn    
  Utimjölan skogsmark    
  Utimoren terräng    
  Utterholmarna holmar    
  Utterholmen holme    
  Utterstryckan strandområde    
  Utterviken vik    
  Vackerheden terräng    
  Vackerhultet skogsmark    
  Vackerhultet terräng    
  Vackerudden udde    
  Vajsjön sjö    
  Vajsjön sjö    
  Valbrännet terräng    
  Valburliden terräng    
  Valburmyran myr    
  Valburmyran myr    
  Valburträsket sjö    
  Valburträsket sjö    
  Valburån å    
  Valburån å    
  Valbäcken bäck    
  Valforsen fors    
  Valfällan myrmark    
  Vallen ägomark    
  Valpselbäcken bäck    
  Valpselet dal av Norsjöån    
  Valpselforsen fors    
  Valpselmyran ägomark    
  Valviken myrmark    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Vargmyran myr    
  Vargmyran odlad mark    
  Vargskatan udde    
  Vasstjärnen myr?    
  Vattumyran myr    
  Vattumyrheden terräng    
  Vedbergsroddet terräng    
  Vedmyran myr    
  Vekamyran myr    
  Venberget höjd    
  Venbergsmyran myr    
  Venbergssnuten terräng    
  Venbergstjärnen tjärn    
  Vestingärdan ägomark    
  Vidgränmyran myr    
  Vikborgsholmen holme    
  Viktjärnen tjärn    
  Villbäcken bäck    
  Villbäcken bäck    
  Villbäcksdammet fördämning    
  Villbäcksmyran myr    
  Villmyran myr    
  Villmyran myr    
  Villmyran myr    
  Villmyran myr    
  Villmyran terräng    
  Villselet utvidgning    
  Villselfrösen fors    
  Villselholmen holme    
  Vinmyran terräng    
  Vinmyran terräng    
  Vinterviken vik    
  Vinterviken vik    
  Vintervägatjärnen tjärn    
  Vintervägaviken vik    
  Vintervägaviken vik    
  Vintervägaviken vik    
  Vintervägsudden udde    
  Vintervägsviken vik    
  Viterberget höjd    
  Viterberget natn /Se    
  *Vithatt berg?    
  Vitmyran myr    
  Vitmyran myr    
  Vitmyrberget berg    
  Vitstarrmyran ägomark    
  Vitstenmyran sankmark    
  Vittertberget, (Norra o. Södra) berg /Se    
  Vittertjärnarna tjärnar    
  Vittjärnarna tjärnar    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnbäcken bäck    
  Vittjärnkläppen höjd    
  Vittjärnmyran terräng    
  Vitvälten timmeravlägg /Se    
  Vormbäcken bäck    
  Vormbäcken bäck    
  Vormbäcken bäck    
  Vorrliden höjd    
  Vorrlidmyran delvis odlad myr    
  Vorrnäset udde    
  Vorrnäsgrönnan ö    
  Vorrnäskammarna terräng    
  Vorrnäskammarna terräng    
  Vorrnäsmyran myr    
  Vorrnäsmyran myr    
  Vorrnäsudden udde    
  Vorrsmyran ägomark    
  Våtbäckkammen terräng    
  Våthålet myr    
  Våtmyran ägomark    
  Våtmyran myr    
  Våtmyran myr    
  Våtmyrbäcken bäck    
  Våtmyrbäcken bäck    
  Våtmyrbäcken bäck    
  Vägamyran myr    
  Vägamyran terräng    
  Vägamyran myr    
  Vägamyran myr    
  Vägamyran myr    
  Vägaskälmyran ägomark    
  Vällgärdan uppodlad mark /Se    
  Västanträsk ägomark    
  Västerlundsroddet sankmark    
  Västerskäret holme    
  Västikälen höjd    
  Västre-Dalmyran terräng    
  Västre-Daltjärnen tjärn    
  Västregärdan terräng    
  Västre-Görjetjärnen tjärn    
  Västre-Lidmyrtjärnen tjärn    
  Västre-Ljusträsket sjö    
  Västre-Lövbrännmyran terräng    
  Västremyran odlat område    
  Västremyran ägomark    
  Västrerännet landtunga    
  Västre-Rörmyrtjärnen tjärn    
  Väste-Skataviken vik    
  Västre-Småtjärnen tjärn    
  Västre-Stortjärnen tjärn    
  Västre-Stöverberget höjd    
  Västresundet sund    
  Västre-Sundudden udde    
  Västre-Tallbergsmyran terräng    
  Västretjärnen tjärn    
  Västre-Totjärnen tjärn    
  Västre-Åmyrviken vik    
  Ytter-Mullberget berg    
  Yttermyran myr    
  Ytterstbäcken bäck    
  Ytterstholmen holme    
  Ytterstänget myrmark    
  Ytterstängena terräng    
  Ytterudden udde    
  Yttre-Hemmingen sjö    
  Yttre-Kippträsket sjö    
  Yttre-Kippträsket sjö    
  Yttre-Långträsket sjö    
  Yttre-Långträsket sjö    
  Yttre-Stormyran myr    
  Yttre-Stormyran myr    
  Yxan terräng    
  Yxtjärnen tjärn    
  Yxtjärnhultet skogsmark    
  Yxtjärnmyran myr    
  Åberget berg    
  Åheden skogsmark    
  Åheden terräng    
  Åheden terräng    
  Åheden terräng    
  Åkerholmarna holmar    
  Åkerholmen holme    
  Åkerholmen holme    
  Åkerholmen holme    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkroken del av Mensträsket    
  Åkroken krökning    
  Åkroktjärnen tjärn    
  Åldgärdbäcken bäck    
  Åliden terräng    
  Åman å /Se    
  Åmlidbrinken höjd    
  Åmliden terräng    
  Åmliden terräng    
  Åmlidtjärnen tjärn    
  Åmnäs, Övre ägomark    
  Åmträsket sjö    
  Åmträsket sjö /Se    
  Åmyran ägomark    
  Åmyran myr    
  Åmyran f.d. ägomark    
  Åmyran myr    
  Åmyrhultet triangelpunkt    
  Åmyrselet del av Mellanån    
  Åmyrtjärnen tjärn    
  Åmyrudden udde    
  Åriset terräng    
  Åsen terräng    
  Åsen terräng    
  Åsens gruva gruva    
  Åslund ägomark    
  Åsmyran terräng    
  Åsmyran sankmark    
  Åtjärnen, Västra tjärn    
  Åträsket myr?    
  Åviken vik    
  Åviken vik    
  Åviksudden udde    
  Åvikudden udde    
  Äggträsk, se Aggträsket sjö    
  Älgbacken bergssluttning /Se    
  Älgmyran myr    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgören grund /Se    
  Älgörholmen holme /Se    
  Ängesholmen holme    
  Ängesmyran ägomark    
  Ängesmyran ägomark    
  Ängesmyran ägomark    
  Ängesmyran terräng    
  Ängesmyrliden höjd    
  Ängesmyrtjärnbäcken bäck    
  Ängesmyrtjärnen tjärn    
  Ängestjärnen tjärn    
  Äxingemyran ägomark    
  Öknen myr    
  Öllermyran myr    
  Ölsjukmyran myr    
  Ön udde    
  Ön holme    
  Önus- förled(er) i ortnamn    
  Önusberget berg    
  Önusberget berg    
  Önusbäcken bäck    
  Önusträskavan del av Önusträsket    
  Önusträsket sjö    
  Önusträskholmen holme    
  Örnberget berg    
  Örnträsket, se Arnträsket sjö    
  Örträsktjärnen tjärn    
  Öskallen udde    
  Österliden terräng    
  Östermyran myr    
  Östermyran terräng    
  Österskäret holme    
  Östersttjärnbäcken bäck    
  Östersttjärnen tjärn    
  Östikälen höjd    
  Östre-Dalmyran sankmark    
  Östre-Daltjärnen tjärn    
  Östre-Görjetjärnen tjärn    
  Östre-Lövbrännmyran terräng    
  Östermyran odlad mark    
  Östrerännet udde    
  Östre-Rörmyrtjärnen tjärn    
  Östre-Skataviken vik    
  Östre-Småtjärnen tjärn    
  Östre-Stortjärnen tjärn    
  Östre-Stortjärnen tjärn    
  Östre-Stöverberget berg    
  Östersundet sund    
  Östre-Sundudden udde    
  Östre-Svartlidbäcken bäck    
  Östre-Tallbergsmyran terräng    
  Östre-Totjärnen tjärn    
  Östreträsket del av Mensträsket    
  Östre-Åmyrviken vik    
  Östre-Åtjärnen tjärn    
  Ösundel sund    
  Ösundet sund    
  Ösundet del av Mensträsket    
  Ösundviken vik    
  Överst-Brännmyran myr    
  Överst-Bäckänget terräng    
  Överstmyran myr    
  Överstmyran myr    
  Överstmyrbrännet höjd    
  Överstmyrbrännet terräng    
  Överstudden udde    
  Överstängena terräng    
  Öviken vik    
  Övre-Bjärnstavatjärnen tjärn    
  Övre-Burträsket sjö    
  Övre-Dörrviksmyran myr    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.