ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norsjö socken : Malå och Norsjö tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 33
    Högkulla by Sagesmän förteckning
    Norsjö by Aggtr(äsket) sjö
    Nuoräne by Apmo bergås
    Åmliden by Beditje å
      Finnberget berg
      Gallejaure sjö
      Giebnejauratj tjärnar
      Giepejokke å
      Gransjön sjö
      Granträskliden ås
      Hedtj(ärn) tjärn
      L. Holmträsk sjö
      Lidträsket sjö
      Linjevaratje berg
      Lissejaure sjö
      L. Raggsj(ön) sjö
      Mensträsket sjö
      Mieneore sjö
      Måttsojaure sjö
      Norsjön sjö
      Nuoränejaure sjö
      Petikån å
      Rautjeke sjöar
      Rautnegieles ås(?)
      Rautnejaure sjö
      Skäppträskån å
      St. Raggsjön sjö
      Stuorre Rautjeke sjö
      Svartberget berg
      Tjuoutja sjö
      Tjåutja sjö
      Trollevare berg
      Åmliden bergås

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.