ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norsjö socken : Malå och Norsjö tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 2108 Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 1442
Bastuträsk by Abborrbäcken bäck Norsjö sn sn Abborrselet sel
Bastuträsk by Abborrgrönnan ö Saknas Saknas Abborrselet sel
Bastuträsk samhälle Abborrselet utvidgning av Skellefteälven Saknas Saknas Abborrselsheden slätmark
Bastuträsk samhälle /Se Abborrselheden terräng Norsjö sn sn Abborrselsholmen holme
Bastuträsk samhälle /Se Abborrselholmen holme Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Bodan by /Se Abborrselsheden terräng Norsjö sn Abborrtjärn tjärn
Bodarna fäbodar Abborrtjärnberget höjd Norsjö sn Abborrtjärn tjärn
Degerstorp hus Abborrtjärnen liten sjö /Se Norsjö kommun kommun Abborrtjärn tjärn
Ensamheten beb /Se Abborrtjärnen tjärn Norsjö kommun Abbortjärn tjärn
Gammkojan koja? Abborrtjärnen tjärn Norsjö sn Abbortjärn tjärn
Gullbäckskojan koja Abborrtjärnen tjärn Norsjöbyn binamn på Norsjö Abborrtjärn tjärn
Kasaträsk by Abborrtjärnen tjärn Norsjön Saknas Abbortjärn tjärn
Kasaträsk by Abborrtjärnheden terräng båtforsarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Kasaträsk by Abborrtjärnmyran myr flarkarna inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
Kattisträsk by Abborrtjärnmyran myr gumbodarna inbyggarbeteckning Abbortjärn tjärn
Kattisträsk by Abborrviken vik mörttjärnarna inbyggarbeteckning Abbortjärn, Lilla tjärn
Kattisträsk by Aftonsholmen udde Norsjöbyssare inbyggarbeteckning Abbortjärn, Stora tjärn
Kattisträsk by Aftonsmyran terräng rengårdsarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnbergen berg
Långträsk by Aftonstjärnen tjärn Risbergs-borna inbyggarbeteckning Abbortjärnberget höjd
Långträsk by Aggträskdammen fördämning rålundsarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnberget berg
Långträsk by Aggträsket sjö sunnanåarna inbyggarbeteckning Abbortjärnbäcken bäck
Långträsk by Aggträsket sjö svanselarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Långträsk by Aggträsket sjö sörbysarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnheden slätmark
Långträsk by Aggträsket sjö tyskarna inbyggarbeteckning Abdonsgrubban hål
Långträsk by Aggträskudden udde västbysarna inbyggarbeteckning Aftonsmyren myr
Långträsk by Aggträskviken vik östbysarna inbyggarbeteckning Aggan utvidgning i älv
Långträsk by Aggträskviken vik Anderstjärn by Aggbäcken bäck
Långträsk by Aggträskån å Arnberget by Aggträsket sjö
Långträsk by Albertroddet terräng Arnnäset avs. Aggträskån å
Långträsk by Albinsmyran myr Avaliden by Ain holme
Långträsk by Aldermyran ägomark Axlut avs Alderträsket tjärn
  Alträsket sjö Backen gård Alderträskån å
  Alträskån å Backen avs Allmänvägen väg
  Aludden udde Backen byadel Almyran myr
  Anders-Jacksarörmyran terräng Bastubacken avs Alträsket sjö
  Anders-Jacksaänget terräng Bastutjärn by Alträsket sjö
  Anderssonsroddet terräng Bastutjärn by Alträsket Saknas
  Anderstjärnen tjärn Bastuträsk by Alträskån å
  Anderstjärnen tjärn Bastuträsk, Gamla by Anners-Jaksa-änget äng (myr)
  Andträsket sjö Belka kronotorp Anderstjärn tjärn
  Anna-Gretamyran ägomark Berget gård Anderstjärn tjärn
  Anna-Kajsabacken terräng Berget by Anderstjärn tjärn
  Anna-Lenaroddet terräng Berget gård Antbäcken bäck
  Annberget, se Arnberget berg Bergnäs gård Antesbäcken bäck
  Antbäcken bäck Bjur- ortnamnsförled Antesbäcksudden udde
  Antersbäcken bäck Bjure by Antesmyren myr
  Antersbäckudden udde Bjurfors by Antersviken vik
  Antersmyran myr Bjurfors bebyggelse Antersudden udde
  Antersudden udde Bjurfors, Gamla ödegård Antmoren myr
  Antersviken vik Bjurheden gård Anttjärn tjärn
  Antes terräng Bjurheden gård Aptekarstjärn tjärn
  Antmoren terräng Bjursele bebyggelse Arnträsket sjö
  Antroddet myrmark Bjursele by Arnträsket, se Andträsket sjö
  Anttjärnen tjärn Bjursele by Aron Annersas Tvärstycke åkerteg
  Antudden udde Bjurselheden lht Aspberget höjd
  Antudden udde Bjurtjärnheden gård Aspberget höjd
  Antudden udde Bjurträsket pst Aspbergsviken vik
  Apotekaren sjö Björkliden avs Avaliden höjd
  Arnberget berg Björknäs by Avalidsmörräntängarna ängar
  Arnberget höjd Björkås by Avamoren myr
  Arnbergssundet sund Blank åsen kronotorp Avan vik
  Arnbergsviken vik Blankås kronotorp Avan vik
  Arnträsket sjö Bodarne by Avan vik
  Arnträsket sjö Bodberg by Avan vik
  Aron-Stormyran terräng Bodbrännet gårdsplats Avan binamn på Örnusträskavan
  Areviken vik Bodbrännet gårdsplats Avan, Norra vik
  Askkasen skogsområde? Bogärdan torp Avan, Södra vik
  Aspberget berg Bogärdan torp Axelholmen holme
  Aspberget höjd /Se Bogärde ödegård Axelgrynnan grynna
  Aspberget berg Bogärde, se Bogärdan torp Babbaträsket sjö
  Aspbergudden udde Boheden by Backen höjd
  Aspbergviken vik Bommarsund by Backstycket åkerteg
  Asphultet terräng Borup gård Bakaveudden udde
  Asphultet terräng Braxträsk by Ballblötan sank äng
  Asphultmyran myr Bredsele by Bannesforsbommen vaktplats
  Asplunda ägomark Bredsele gårdar Bannesforsen fors
  Aspudden terräng Bredträsk by Bannesforsvakten vaktplats
  Aspuddmyran myr Brinken by Bastugärdan åkerteg
  August-Andersaänget terräng Brogård hmd Bastuholmen holme
  Avabäcken bäck Broänget avs Bastuholmen holme
  Avakläppen höjd Brånan kronotorp Bastunoret bäck
  Avalidbäcken bäck Brännet förutvarande kronotorp Bastunortjärn tjärn
  Avaliden terräng Brännet gårdar Bastustycket åkerteg
  Avamyran myr Brännet hmd Bastutjärn höjd
  Avamyran ägomark Brännet gård Bastutjärn Norra tjärn
  Avamyran myr Bränngård kronotorp Bastutjärn, Södra tjärn
  Avan vik Brännheden avs Bastuträsket sjö
  Avan sjö? Brännkälen bebyggelse Bastuträskhytta höjd
  Avan vik Brännland by Bastuträskmyren myr
  Avan vik Brännliden ödegård Bastuträsksjön sjö
  Avan åutvidgning Brännliden by Bergbäcken bäck
  Avan myr Brännlund by Berget höjd
  Avan vik Burnäsudden avs Berget höjd
  Avan del av Mensträsket Båtfors by Berget berg
  Avan del av Malån Båtfors by Berggärdan odling
  Avaudden udde Båtfors by Bergmyran myr
  Axelgrönnan skär Båtfors, Nedre Saknas Bergmyran myr
  Axelholmen holme Båtfors, yttre by(del) Bergmyran myr
  Backen ägomark Båtfors, Övre Saknas Bergmyrberget höjd
  Backen höjd Båtfors, Övre by(del) Bergmyrbäcken bäck
  Backen terräng Böle by Bergmyrbäcken bäck
  Bakavahålet strandterräng Dalbacken gård Bergmyren myr
  Bakavamyran myr Dalbacken avs Bergmyren myr
  Bakavaudden udde Dalbäcken avs Bergmyren myr
  Bakavaviken vik Dalkarlsliden lägenheter Bergmyren myr
  Bakaveudden udde Dalträsk kronotorp Bergmyren myr
  Bakviken vik Degers kronotorp Bergmyrheden hed
  Bakvikhultet terräng Djupnäset gårdar Bergselet sel
  Barkebacken terräng Dragnäs, Nedre by Bergselholmen holme
  Baskmyran terräng Dragnäs, Övre by Bergtjärn tjärn
  Baskroddet terräng Edebo kronotorp Bergtjärn tjärn
  Bastubäcken bäck Ensamhet by Bergtjärn tjärn
  Bastubäcken bäck Fagerkälen bebyggelse Bergtjän tjärn
  Bastuholmen halvö Fagerkölen by Bergtjärnberget höjd
  Bastuholmen holme Fattas fäbodställe Berguvtjärn tjärn
  Bastuholmen holme Finnberget by Bergviken vik
  Bastuliden skogsmark Finnbo hemman Bergviken, Lilla vik
  Bastumoren myrmark Finnbo hemman Bergviken, Stora vik
  Bastumyran myr Finnliden by Bergviksmyren myr
  Bastumyran odling Finnliden by Bergviksnäset näs
  Bastumyran myr Finnliden by Bergviksnäset, Lilla näs
  Bastumyran myr Finnäs by av hmd Bergviksnäset, Stora näs
  Bastunoret bäck Flakabacken lht Bjurberget höjd
  Bastunortjärnen tjärn Flarken lht Bjurberget berg
  Bastutjärnberget berg Flarken gårdar Bjurbergforsen fors
  Bastuträsket sjö Flottningsdammen, se 2 Granudden Saknas Bjurbergforsen fors
  Bastuträsket sjö Frambyn byadel Bjurbäcken bäck
  Bastuträsket sjö Framnäs avs Bjurbäcken bäck
  Bastuträsket sjö Frangsnäs avs Bjurbäcken bäck
  Bastuträsket sjö Fraukälen bebyggelse Bjurforsen fors
  Bastuträsket sjö Fraukölen by Bjurforsen fors
  Bastuträskmyran myr Fraukälen ortn. Bjurforsgärdan odling
  Bastuviken vik From by Bjurgrynnan grynna
  Beatagärdan ägomark Fromheden by Bjurholmen holme
  Bergbäcken bäck Fällan avs Bjurliden höjd
  Berget berg Fällan byadel Bjurliden skogssluttning
  Berget terräng Fällbacken gård Bjurroddet uppröjt område
  Berget berg? Förrådet bebyggelse Bjurselbäcken bäck
  Berget berg Gallejaur by Bjurselet sjö
  Berggärdan ägomark Gallejaur bebyggelse Bjurselet sel
  Berggärdan ägomark Getarhuskläppen lht Bjurselliden, Stora höjdsträckning
  Bergmyran ägomark Gevliden bebyggelse Bjurseltjärn tjärn
  Bergmyran myr Gissträsk by Bjurtjärn tjärn
  Bergmyran myr Gissträsk by Bjurtjärn tjärn
  Bergmyran ägomark Gissträskheden hmd Bjurtjärnberget berg
  Bergmyran myr Gissträskliden hmd Bjurtjärnbäcken bäck
  Bergmyran ägomark Granberget avs Bjurtjärnbäcken bäck
  Bergmyran terräng Granberget by Bjurtjärnmyran myr
  Bergmyran myr Granbergsliden by Bjurträsket sjö
  Bergmyran ägomark Granbergsliden by Bjurträsket sjö
  Bergmyran myr Granliden by Bjurudden udde
  Bergmyran ägomark Granlund by Bjälktjärn tjärn
  Bergmyrberget triangelpunkt Grannäsudden hmd Bjälktjärn tjärn
  Bergmyrberget terräng Gransjö by Björkholmen holme
  Bergmyrbäcken bäck Granudden gård Björkliden höjd
  Bergmyrbäcken bäck Granudden bebyggelse Björklidmyren myr
  Bergmyrbäcken bäck Grenmyran kronotorp Björkmyran myr
  Bergmyrheden terräng Grundfors lht Björknäset näs
  Bergolidbäcken bäck Grundnäs avs Björknäsråddet äng
  Bergselet utvidgning av Malån Grånäs gård Björks Hästraning del av Västraningen
  Bergselholmen holme Grånäs avs Björktjärn tjärn
  Bergtjärnberget berg Grånäs avs Björktjärn tjärn
  Bergtjärnen tjärn Gräsliden by Björkudden udde
  Bergtjärnen tjärn Gumboda by Björkudden udde
  Bergtjärnmossen myr Gumboda by Björkudden udde
  Bergtjärnänget terräng Gumboda by Björkudden udde
  Bergudden udde Gårdbäck gård Björkuddholmen holme
  Berguvberget berg Gårdskläppen by Björkåsen höjd
  Berguvbäcken bäck Haraliden gårdar Björnberget höjd
  Berguvtjärnen tjärn Haraliden gårdar Björnberget höjd
  Bergviken vik Haraliden, Västra gårdar Björnbäcken bäck
  Bergviken vik Haraliden, Östra gårdar Björnbäcken bäck
  Betesmoren ägomark Haralidskiftet byområde Björnbäckudden udde
  Betesmyran myr Haramyrkläppen kronopark Björnhålet kärr
  Betesmyran terräng Haneskroten torp Björnhålet kärr
  Betesmyran myr Heden by Björnkölen, Lilla höjd
  Bibotsheden skogsmark Hedlunda kronotorp Björnkölen, Stora höjd
  Bibotsmyran myr Hemmingen by Björnlidbacken höjd
  Bjurberget berg Hemmyran hemman Björnliden lid
  Bjurbergsforsen fors Halktjärn by Björnmyrbäcken bäck
  Bjurbäcken bäck Holmsund ödegård Björnmyrbäcken tillflöde
  Bjurbäcken bäck Holmträsk by Björnmyren myr
  Bjurbäckmyran terräng Hultet gård Björnmyren myr
  Bjurforsgruvan tjärn Hundberg by Björnmyrliden höjd
  Bjurgrynnan f.d. uppgrundning i Skellefteälven /Se Hundbergsfäbodarne fäbodställe Björnmyrliden höjd
  Bjurholmen holme /Se Hägg-gärdan gårdsplats Björnmyrrumpan, Yttre myr
  Bjurliden skogsterräng Hällan ödegård Björnmyrtjärn tjärn
  Bjurliden terräng Hällan hemman Björnmyrtjärn tjärn
  Bjurlidknösen skogshöjd Hälletorp kronotorp Björnselet sel
  Bjurmansmyran myr Högberget by Björnstutmyran myr
  Bjurroddet odling Högberget bebyggelse Björntjärn tjärn
  Bjurroddet uppröjt skogsområde /Se Högliden gård Björntjärn tjärn
  Bjurselbäcken bäck Inretjärn avs Björntjärn tjärn
  Bjurselet sjö Isträsk by Björntjärn tjärn
  Bjurselheden terräng Jonsträsk gård Björntornmyren myr
  Bjurselliden terräng Kammen by Bladsundet sund
  Bjurselliden terräng Kanten kronotorp Bladsundet sund
  Bjurseltjärnen tjärn Karlberg by Bladsundsudden udde
  Bjurseltjärnmyran myr Karl Berglunds gård Bleckmyren myr
  Bjurselån å Kattisberg by Bleckmyren myr
  Bjurseleån å Kattislund banvaktstuga Bleckmyrheden hed
  Bjurslätt ägomark Kattisträsk by Blylodudden udde
  Bjurtjärnberget berg Kattisträsk bebyggelse Blylodvältan timmervälta
  Bjurtjärnbäcken bäck Kedträsk bebyggelse Blåberget höjd
  Bjurtjärnbäcken bäck Kedträsk by Blåbotten ställe
  Bjurtjärndammet terräng Klingnäs by Blåderhällan hälla
  Bjurtjärnen tjärn Klinten binamn på Storklinten Blåtjärn tjärn
  Bjurträsk, se Bjurvattnet Saknas Klockarliden by Blåtjärn tjärn
  Bjurträsket sjö Klockarliden torp Blåtjärnbäcken bäck
  Bjurvattnet sjö Kläppen by Blänningbacken backe och åkerteg
  Bjärkbäcken bäck Kläppfäbodarne äldre namn på Kläppbodarne eller Holktjärn Blötsnuten udde
  Bjärkholmen terräng Knip by Bockholmen holme
  Bjärkliden höjd Knip, Norra gårdar Bockholmsforsen fors
  Bjärkliden höjd Knip, Södra gårdar Bocktjärn tjärn
  Bjärklidknösen berg Knuts- förled i ortnamn Bocktjärnbäcken bäck
  Bjärklidmyran myr Kronlund kronotorp Bodberget höjd
  Bjärklidmyran myr Kronåsen kronotorp Bodbäcken bäck
  Bjärklidmyrtjärnen tjärn Kronås gård Bodlandet strand
  Bjärklidviken vik Konradsbo kronotorp Bodstycket åkerteg
  Bjärktjärnbäcken bäck Kråkhultet ödegård Bodudden udde
  Bjärktjärnen tjärn Kulln by Bodudden udde
  Bjärktjärnmyran, Västra myr Kus by Boliden höjd
  Bjärktjärnmyran, Östra myr Kusfors stationssamhälle Bomansbäcken bäck
  Bjärkudden udde Kusfors by Bommen vaktplats
  Bjärkudden udde Kusfors, Södra by Borrholmen holme
  Bjärkudden udde Kusfors, Södra bebyggelse Borsten berg
  Bjärkuddholmen holme Kusfors by Bottenlöstjärn tjärn
  Bjärnberget berg Kvammarheden avs Bottenlöstjärn tjärn
  Bjärnbergsmyran terräng Kvammarliden kronopark brantberget berg
  Bjärnbäcken bäck Kvamman by Brattberget berg
  Bjärnbäcken bäck Kvammarn by o. sjö Brattet flygge
  Bjärnhålet myr Kvammarnäs by Brattmyren myr
  Bjärnhålet terräng Kvarnen avs Brattmyren myr
  Bjärnhålet terräng Kvarnplatsen, se 21 Risliden Saknas Brattmyrliden berg
  Bjärnmorbäcken bäck Kvarnåsen by Brattmyrrumpan del av Brattmyren
  Bjärnmoren myrmark Kvarnåsen by Brattmyrtjärn, Lilla tjärn
  Bjärnmortjärnen tjärn Kvas by Brattmyrtjärn, Stora tjärn
  Bjärnmyran myr Kvasmyrheden avs Brattjärn tjärn
  Bjärnmyran myr Kåtamyren avs Braxenmyrarna, Norra myrar
  Bjärnmyran myr Kälen bebyggelse Braxenmyrarna, Södra myrar
  Bjärnmyran myr Källbäcken avs Braxentjärn tjärn
  Bjärnmyran terräng Källmyran avs Braxenträsket sjö
  Bjärnmyran myr Kölen avs Braxenviken vik
  Bjärnmyran ägomark   Braxenån å
  Bjärnmyrbäcken bäck   Braxenån å
  Bjärnmyrbäcken bäck   Braxträsket sjö
  Bjärnmyrliden terräng   Bredselbäcken bäck
  Bjärnmyrrumpan ägomark   Bredselet sel
  Bjärnmyrsundet terräng   Bredselet sel
  Bjärnmyrtjärnen tjärn   Bredselet sel
  Bjärnnabben terräng   Bredselforsen fors
  Bjärnstutmyran myr   Bredselheden slätmark
  Bjärntjärnbäcken bäck   Bredselliden skogssluttning
  Bjärntjärnen tjärn   Bredselmyran myr
  Bjärntjärnliden terräng   Bredselviken vik
  Bjärntjärnroddet terräng   Bredstarrkärret myrgöl
  Bjärntjärnvrån terräng   Bredstarrkärrudden udde
  Bjärnträskberget terräng   Bredstarrkärruddkärret myrgöl
  Bjärnträskbäcken bäck   Bredstarrudden udde
  Bjärnträskbäcken bäck   Bredträskbäcken bäck
  Bjärnträsket sjö   Bredträskbäcken bäck
  Bjärnträskmyran terräng   Bredträsket sjö
  Bjärnvarvet skogsterräng   Bredträsket sjö
  Bjärnvikudden udde   Bredträskliden höjd
  Björkelund ägomark   Bresaberget höjd
  Björkholmen holme   Bresbäcken bäck
  Björklund terräng   Brinken bergstopp
  Björklunda ägomark   Brinken högsta punkten på Åmliden
  Björkmansudden udde   Brinkknöreln topp
  Björkmoren terräng   Bromsmyren myr
  Björkmyran myr   Bromsmyren myr
  Björkrisbrännet terräng   Brotjärn tjärn
  Björknäsroddet terräng   Brotjärn tjärn
  Björknäsviken vik   Brotjärn tjärn
  Björkudden udde   Brudmyren myr
  Björkudden terräng   Brudrumpan del av Brudmyren
  Björkudden udde   Brunberget höjd
  Björnbäcken bäck   Brunnskällan mineralvattenskälla
  Björnidbacken triangelpunkt   Bruntjärnarna tjärnar
  Björnmyran myr   Brunträsket sjö
  Björnmyran ägomark   Brånan höjd
  Björnmyrbäcken bäck   Brånet skogsområde
  Björnton myrmark   Brändudden udde
  Bladsundet sund   Bränduddkärret myrgöl
  Bladsundstranden strandområde   Brännan gård och åkerteg
  Bladtjärnen tjärn   Brännberget höjd
  Blekliden höjd   Brännberget höjd
  Blekliden terräng   Brännberget höjd
  Bleklidtjärnen tjärn   Brännberget höjd
  Blekmyran myr   Brännberget berg
  Blylodslyet myrmark   Brännberget höjder
  Blåberget berg   Brännberget berg
  Blåbottnen område i Skellefteälven   Brännberget berg
  Blåedan korvsjö   Brännbergsbodarne Saknas
  Blåmyran myr   Brännbergkläpparna höjder
  Blåtjärnen tjärn   Brännbergsraningen ängesmyr
  Blåtjärnen tjärn   Brännbergstjärn tjärn
  Blötarmyran myr   Brännbergstjärn tjärn
  Blötvinet myr   Brännbergtjärn tjärn
  Bockbackarna backar   Brännbergstjärnen tjärn
  Bockbackmyran myr   Brännbäcken tillflöde
  Bocklandsmyran myr   Brännet höjd
  Bocktjärnen tjärn   Brännet område
  Bodan ägomark?   Brännet, Östra del av Åmliden
  Bodbergsbackmyran terräng   Bränngärdan åkrar
  Bodbrännet terräng   Bränngärdan odling
  Bodbäcken myr?   Brännholmarna holmar
  Bodgärdan ägomark   Brännholmen holme
  Bodheden terräng   Brännholmen holme
  Bodtjärnen, Västra tjärn   Brännkölen höjd
  Bodviken vik   Brännkölmyren myr
  Boliden skogshöjd   Brännlidbäcken tillflöde
  Bomansbäcken bäck   Brännlidbäcken bäck
  Bomarsundberget berg   Brännliden höjd
  Bomstångudden udde   Brännliden höjd
  Bomudden udde   Brännliden höjdparti
  Bomviken, Västra vik   Brännliden skogssluttning
  Bomviken, Östra vik   Brännlidmorerna myrar
  Borrholmen holme   Brännmyraggan bakvatten
  Borupberget berg   Brännmyran myr
  Botelänget myrmark   Brännmyren myr
  Bottenlöstjärnen tjärn   Brännmyren myr
  Brandbärberget berg   Brännmyren myr
  *Brantberget = Brännberget berg /Se   Brännmyrliden höjd
  Brattmoren terräng   Brännudden udde
  Brattmoren myr   Brännudden udde
  Brattmortjärnen tjärn   Brännvikstjärn tjärn
  Brattmyran myrmark   Brännviktjärn tjärn
  Brattmyran myr   Brännåkern åkerteg
  Brattmyran terräng   Brännäsmoren myr
  Brattmyran myr   Brännäsmosand strandparti
  Brattmyran terräng   Brännäsmorudden udde
  Brattmyran myr   Brännäsmyren myr
  Brattmyran myr   Buran bäck
  Brattmyran myr   Burjonkaggan virvel
  Brattmyran sankmark   Burlarsaggan virvel
  Brattmyran myr   Burmyren myr
  Brattmyran ägomark   Burnäsudden udde
  Brattmyrbäcken bäck   Burvallsnäsan näs
  Brattmyrhultet terräng   Byssgrynnorna grynnor
  Brattmyrtjärnen tjärn   Byssviken vik
  Brattmyrtjärnen tjärn   Bytjärn tjärn
  Braxenbrännet skogsmark   Bytjärnsmyren myr
  Braxensundet sund   Båtforsaggan virvel
  Braxentjärnbäcken bäck   Båtforsen fors
  Braxentjärnen tjärn   Båtforsen fors
  Braxenträsket sjö   Båthalsen grav
  Braxenåmyran myr   Båthalsen sund
  Braxenån å   Båthalsen sund
  Braxträsket sjö   Båthusliden höjd
  Braxträsket sjö   Båthustjärn tjärn
  Braxträsket sjö   Båthustjärn tjärn
  Braxträsket sjö   Båthustjärn tjärn
  Bredselet utvidgning av Skellefteälven   Båthustjärnen tjärn
  Bredselet utvidgning av Malån   Bäcken bäck
  Bredselforsen fors   Bäcken myrtrakt
  Bredselheden terräng   Bäckerbrännet höjd
  Bredselmyran myr   Bäckerbrännet område
  Bredstarrkärrudden udde   Bäckerbäcken bäck
  Bredträskbäcken bäck   Bäckerholmen holme
  Bredträsket sjö   Bäckermoren myr
  Bredträskliden skogssluttning   Bäckersvidjan höjdparti
  Bredträskliden terräng   Bäckerudden udde
  Bredträskmyran myr   Bäckerudden udde
  Bredträskmyran myr   Bäckeruddmyran myr
  Bresaberget berg   Bäckeruddviken vik
  Brinkknöreln berg, triangelpunkt   Bäckmynnet mynning
  Brinkliden terräng   Bäckmyran myr
  Britta-Gretavarpet vik   Bäckmyren myr
  Britta-Kajsabäcken bäck   Bäckmyren myr
  Bromoren myr?   Bäckmyren myr
  Bromsmyran terräng   Bäckänget ängesmyr
  Bromyran myr   Bävermyren myr
  Bromyran myr   Daltjärn tjärn
  Bromyran terräng   Daltjärn tjärn
  Bromyrviken vik   Daltjärn tjärn
  Brotjärnen tjärn   Daltjärn tjärn
  Brottjärnen tjärn   Daltjärn tjärn
  Brunberget berg   Daltjärn tjärn
  Brunbergstjärnarna tjärnar   Daltjärnmoren myr
  Brusunddammet fördämning   Dammtjärn binamn på Bergtjärn
  Brändholmen holme   Dammtjärnbäcken bäck
  Brännan ägomark   Dammyrbäcken bäck
  Brännbacken terräng   Dammyren myr
  Brännberget berg   Dammyren myr
  Brännberget berg   Dammyren myr
  Brännberget höjd   Dammyren myr
  Brännberget höjd   Dammyrtjärn tjärn
  Brännberget berg /Se   Danielstjärn tjärn
  Brännbergsmyran myr   Danielstjärn tjärn
  Brännet terräng   Danielsänget äng
  Brännet skogsmark   Diket dike
  Brännet skogsmark   Djupbäcken bäck
  Brännet skogsmark   Djupgroven dalgång
  Brännet skogsmark   Djuphålet ställe
  Brännet terräng   Djuphålet ställe
  Brännet terräng   Djupmoren myr
  Brännet ägomark   Djupmoren myr
  Brännet terräng   Djupnäsbrännet strandparti
  Brännet terräng   Djupnäsudden udde
  Brännet terräng   Djupnäsudden udde
  Brännet terräng   Djupsele tjärn
  Brännet skogsområde /Se   Djupsundet sund
  Bränngroven skogsmark   Djuptjärn tjärn
  Bränngårdsviken vik   Dragnäsbäcken bäck
  Bränngärdan terräng   Dragnäsbäcken bäck
  Bränngärdan område   Dragnäsvägen äldre väg
  Bränngärdan terräng   Drävjan myräng
  Brännheden hed   Dödmantjärn tjärn
  Brännheden skogsmark   Dömansberget höjd
  Brännhedsgroven terräng   Dömanberget berg
  Brännholmarna udde o. holme   Dömantjärn, Lilla tjärn
  Brännholmen holme   Dömantjärn, Stora tjärn
  Brännholmen holme   Dömanudden udde
  Brännkläppen höjd   Elvaberget höjd
  Brännkläppen terräng   Ekonnabbarna höjder
  Brännkläppen höjd   Elakroddet uppröjt område
  Brännkläppmyran myr   Elvingsmyran myr
  Brännkälen terräng   Engräsmyren myr
  Brännkölen terräng   Engräsmyren myr
  Brännkölmyran sankmark   Enmoren myr
  Brännlidbäcken bäck   Enmoren myr
  Brännliden, Lilla höjd och skogsmark   Enmyren binamn på Emnoren
  Brännliden, Stora höjd och skogsmark   Enmyrmoren myr
  Brännliden ägomark   Enrismyren myr
  Brännliden terräng   Erik-Erssonsliden skogssluttning
  Brännlidmorarna terräng   Erik-Jansa holmen holme
  Brännlidmyran myr   Erik-Jonsa Nölstycket åkerteg
  Brännlundstorpet terräng   Erik-Jonsaråddet äng
  Brännmoren myrmark   Erik-Jonsa Storstycket åkerteg
  Brännmyran ägomark   Erik-Svenssonviken vik
  Brännmyran ägomark   Erikstjärn tjärnar
  Brännmyran myr   Erik-Svensaviken vik
  Brännmyran myr   Ersmyren binamn på barlsmyren
  Brännmyran myr   Fagerkölen höjd
  Brännmyran myr   Falnebäcken bäck
  Brännmyran ägomark   Falnekällan källa
  Brännmyran ägomark   Falnemyran myr
  Brännmyran myr   Farbrorstycket åkerteg
  Brännmyran myr   Farfarbacken backe
  Brännmyran myr   Farfarbäcken bäck
  Brännmyran myr   Farfarmyran myr
  Brännmyrbäcken bäck   Farfarmyren myr
  Brännmyrbäcken bäck   Farfarudden udde
  Brännmyrbäcken bäck   Fargangsliden höjd
  Brännmyrkläppen terräng   Fargangstjärn tjärn
  Brännmyrliden höjd   Fargangsänget äng
  Brännmyrroddet terräng   Fembocken strand
  Bränntjärnbäcken bäck   Fetögaggan strömvirvel
  Bränntjärnen tjärn   Fetögat äng
  Bränntjärnen tjärn   Fetögat holme
  Bränntjärnmyran myr   Filhultet slåtter
  Brännträsket sjö   Finnberget höjd
  Brännudden udde   Finnbergsmyrbäcken bäck
  Brännudden udde   Finnbergsmyren myr
  Brännudden udde   Finnbergsmyren, Stora myr
  Brännvattsmyran myr   Finnbodberget höjd
  Brännvikstjärnen tjärn   Finnboberget berg
  Brännvikstjärnbäcken bäck   Finnboträsket sjö
  Brännvinshålet terräng   Finnliden höjd
  Brättet terräng   Finnmyrbäcken bäck
  Bufällningsudden udde   Finnmyren myr
  Bullerbacken terräng   Finnäset näs
  Bulttalmyran sankmark   Finnäsudden udde
  Buran älv /Se   Finnträskbäcken bäck
  Bur-Larsaggan utvidgning i Karsbäcken   Finnträsket sjö
  Burmyrheden skogsmark   Finnäsgrynnan grynna
  Burnäsudden udde   Fiskbäcken bäck
  Burspråket ägomark   Fiskigudden udde
  Burvallsnäsan udde   Flakabacksmyren myr
  Buskkläppen höjd   Flarkbäcken bäck
  Byssgrönnorna skär   Flarken myr
  Byssviken vik   Flarken myr
  Byssviken vik   Flarken myr
  Bytesudden udde   Flarken område
  Byttjärnen tjärn   Flarkheden slätmark
  Båtforsaggan utvidgning i Skellefteälven   Flarkmyran myr
  Båtforsen fors   Flarkmyren myr
  Båtforsudden udde   Flatgrynnan grynna
  Båthalsen del av landtunga   Flintbäcken bäck
  Båthalsen ägomark   Flintmyren myr
  Båthalsviken vik   Flintmyren myr
  Båthusmoren myrmark   Flyggtjärn tjärn
  Båthustjärnen tjärn   Flyggtjärnmyran myr
  Båthustjärnen tjärn   Flännkärret myrgöl
  Båthustjärnen sjö /Se   Fonkmoren myr
  Båthusudden udde   Forsdammet dammbyggnad
  Båthusudden udde   Forsmyran myr
  Båthusviken vik   Forstjärn tjärn
  Båthusviken vik   Forstjärnbäcken bäck
  Båthusviken vik   Forstjärnviken vik
  Båtlänningen strandområde   Forstjärnudden, Västra udde
  Båtviken vik   Forsänget slåtter
  Bäckerbrännet terräng   Frangsbäcken bäck
  Bäckermyran terräng   Frangsmoren myr
  Bäckersvedjan ägomark   Frangsmoren myr
  Bäckerudden udde   Frangsmyrbäcken tillflöde
  Bäckeruddviken vik   Frangsmyrbäcken bäck
  Bäckmyran myr   Frangsmyren myr
  Bäckmyran ägomark   Frangsmyren myr
  Bäckmyran myr   Frangsmyren myr
  Bäckmyran myr   Frangsmyren myr
  Bäckmyran myr   Frangsmyran myr
  Bäckmyran ägomark   Frangsmyrråddet sydligaste delen av Frangsmyran
  Bäckmyran myr   Frangstjärn tjärn
  Bäckmyran myr   Frangstjärn tjärn
  Bäckmyran terräng   Frangstjärn tjärn
  Bäckmyrbäcken bäck   Frangsträsket, Lilla sjö
  Bäckviken vik   Frangsträsket, Lilla sjö
  Bäckänget myrmark   Frangsträsket, Stora sjö
  Bäckänget myrmark   Frangsänget myr
  Bäverhultet terräng   Frans-Stenlundsgärdan odling
  Bävermyran myr   Frankölen höjdsträckning
  Dalbacken ägomark   Frantjölmyren myr
  Dalbacken backe   Frantallheden höjd
  Dalbackviken vik   Frantallheden hed
  Dalbergsroddet terräng   Fredagsbäcken bäck
  Dalbäcken bäck   Fredagstjärn tjärn
  Dalholmen holme   Fredrik-Annersas stycke åkerteg
  Dalhultet terräng   Fromgroven ravin
  Dal-Janivälten terräng   Fromgrovviken vik
  Dalkläpparna höjder   Fromholmen holme
  Dalkläppen terräng   Froms Rotgärda åkerteg
  Dalkläppen terräng   Fromtjärn tjärn
  Dalmoren myrmark   Fromtjärnmyren myr
  Dalmyran myr   Fromträsket binamn på Skäggträsket
  Dalmyran myr   Fromudden udde
  Dalmyran terräng   Fräkenholmen holme
  Dalmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Dalmyran myr   Fräkentjärnbäcken bäck
  Dalmyran myr   Fräkentjärnen tjärn
  Dalmyran myr   Frängsmyran myr
  Dalmyrbäcken bäck   Frängsmyran slåttermyr
  Dalmyrbäcken bäck   Frängsmyran myr
  Dalselet utvidgning av Önusbäcken   Frängsmyran myr
  Daltjärnbäcken bäck   Frängsmyrbäcken bäck
  Daltjärnen tjärn   Frängsmyrbäcken bäck
  Daltjärnen tjärn   Frängsmyrbäcken bäck
  Daltjärnen tjärn   Frängstjärn tjärn
  Daltjärnen tjärn   Funkmyren myr
  Daltjärnmoren område   Furuholmen holme
  Dalträsk ägomark   Fusbacken backe och åkerteg
  Daludden udde   Fusgärdan åkerteg
  Daludden udde   Fusstycket åkerteg
  Dalviken vik   Fusudden udde
  Dalviken vik   Fyruddstjärn tjärn
  Dalviken vik   Fågelberget höjd
  Dalvikudden udde   Fågelvinsberget höjd
  Dalänget terräng   Fågelvinsmyren myr
  Dammbäcken bäck   Fäbodgärdan odling
  Dammselet utvidgning av Önusbäcken   Fäbodmyran myr
  Dammviken vik   Fäbodmyran myr
  Dammyrtjärnen tjärn   Fäbodmyren myr
  Danielsgärdan ägomark   Fäbodnoret förbindelse
  Danielsmyran sankmark   Fäbodtjärn tjärn
  Danielstjärnen tjärn   Fäbodtjärn tjärn
  Danielstjärnen tjärn   Fäbodträsket sjö
  Degers terräng   Fäbodträsket sjö
  Djupbäcken bäck   Fäbodträsket sjö
  Djupbäcken bäck   Fäboduddarna uddar
  Djupbäcken bäck   Fäbodudden udde
  Djupbäckshultet terräng   Fäbodvallen binamn på Vallen eller Brogård
  Djupgroven terräng   Fällmansmoren område
  Djuphålet hål i Skellefteälvsbottnen /Se   Fällmansängena slåtterängar
  Djupjordstjärnen tjärn   Fätågärdan åkerteg
  Djupmoren terräng   Gabrel-Gabrelsas Nygärda åker
  Djupnäs ägomark   Gabrielmyren myr
  Djupselet utvidgning av Gransjöån   Gabrielmyren myr
  Djupselet tjärn   Gaddheden hed
  Djupsundet sund   Gallejaurbäcken bäck
  Djupsundmyran myr   Gammaldammforsen fors
  Djuptjärnen tjärn   Gammelbodvallen område
  Djupudden udde   Gammelgärdan mark
  Djupudden udde   Gammelmyren myr
  Djupviken vik   Gammelmyrbäcken bäck, tillflöde
  Djupviken Saknas   Gammelroddet röjd slåtter
  Drakkläppen höjd   Gammelån älvfåra
  Drävjen ägomark   Gammelängesliden höjd
  Drävjeänget myrmark   Gammelänget myr
  Dågarisberget höjd   Gam-Normans gärdan åker
  Dödmanberget berg   Getbacken höjd
  Dödmanbäcken bäck   Getbackmyren myr
  Dödmantjärnen tjärn   Getbäcken bäck
  Dörrviksbrännet skogsmark   Getbäcken bäck
  Ekhålet myrmark?   Getingudden udde
  Ekorrberget berg   Getstrandselet sel
  Ekorrkälen höjd   Giltmyran myr
  Ekorrnheden höjd   Gissbäcken binamn på Gissträskbäcken
  Elakroddet uppröjt skogsområde /Se   Gissträskberget höjd
  Elvaberget berg   Gissträskbäcken bäck
  Emilsmyran ägomark   Gissträskbäcken bäck
  Erik-Ersaberget berg   Gissträsket sjö
  Erikmyran myr   Gissträsket sjö
  Erik-Svensamyran myr   Gissträskholmen holme
  Erik-Svensaviken vik   Gissträskliden höjd
  Eriktjärnen tjärn   Gissträskmyren, Lilla myr
  Erikudden ägomark   Gissträskmyren, Stora myr
  Ersmässudden udde   Gissträskudden udde
  Evagärdan ägomark   Gjutan myr
  Eva-Kajsaudden udde   Gjutkläppen höjd
  Fagerkälliden skogsmark   Glasögontjärnarna tjärnar
  Farfarbäcken bäck   Glasögtjärn tjärn
  Farfarmyran terräng   Glaverudden udde
  Farfarmyran myr   Glaverudden udde
  Farfarmyran terräng   Glaverviken vik
  Farfarsmyran ägomark   Glaverviken vik
  Farfarsviken vik   Glåpmyren myr
  Farfarudden udde   Gnaddmyren myr
  Farfaränget myr?   Godmyren myräng
  Fargangsliden höjd   Godtjärn tjärn
  Fargangstjärnen tjärn   Godtjärnbrännet höjd
  Farmyran terräng   Godtjärnsmyren myr
  Farmyrhalsen terräng   Gomtjärn tjärn
  Farmyrtjärnen tjärn   Gomtjärnberget höjd
  Felasmyran terräng   Govattutjärn tjärn
  Fembocken terräng   Gradinsberget berg
  Femminutersbäcken bäck   Granberget höjd
  Finnberget berg   Granberget berg
  Finnberget berg   Granbergsbäcken bäck
  Finnberget berg   Granbergselet sel
  Finnberget berg   Granbergsforsen fors
  Finnbergsmyran myr   Granbergforsen fors
  Finnbergsmyrbäcken bäck   Granbergsliden höjd
  Finnboberget skogshöjd   Granbergvägen väg
  Finnbotjärnen tjärn   Granbäcken bäck
  Finnliden terräng   Granen slåtter
  Finnliden terräng   Granholmen holme
  Finnlidkärret tjärn   Granliden höjd
  Finnmyran myr   Granlund höjd
  Finnmyrbäcken bäck   Granludnsmyren myr
  Finnträskbäcken bäck   Granmorbäcken bäck
  Finnträsket sjö   Granmoren myr
  Finnäsgrönnan skär   Granmoren område
  Finnäsliden terräng   Grannängesmyren myr
  Finnäsudden udde   Grannängesmyren myr
  Fiskartjärnen tjärn   Grannäsudden udde
  Fiskartjärnen tjärn   Granråddet ängesmyr
  Fiskbäcken bäck   Grans backen backe
  Fisktjuvmyran myr   Grantjärn tjärn
  Fisktjuvmyran myr   Granträsket sjö
  Fisktjuvudden udde   Granträskliden höjd
  Fisktjuvviken vik   Granudden udde
  Fisktjärnen sjö   Granåliden höjd
  Fiskugudden udde   Grindstycket åkerteg
  Fjäriludden udde   Grobban strömvirvel
  Flakabacken terräng   Grobbforsen fors
  Flakahultena terräng   Grobbmyren myr
  Flakamorberget berg   Gronaforsen fors
  Flakamyran myr   Grovhägnen inhägnat område
  Flakamyran myr   Grubban binamn på Trollgrubban
  Flakamyrbäcken bäck   Grubbstycket åkerteg
  Flarkbäcken bäck   Grubbänget äng
  Flarkbäcken bäck /Se   Grundforsen fors
  Flarken terräng   Grundforsvakten vaktplats
  Flarken terräng   Grundsele tjärn
  Flarken ägomark   Grundträsket sjö
  Flarken odling   Grundträsktjärn, Lilla tjärn
  Flarken mark /Se   Grundträsktjärn, Stora tjärn
  Flarkheden terräng   Grusspåret stickspår
  Flarkmyran myr   Gruvmorarna myrområde
  Flarkmyran myr   Gruvmorberget höjd
  Flarkmyran myr   Gruvmorberget berg
  Flarkmyran myr   Gruvmorbäcken bäck
  Flarkmyran myr   Gruvmorbäcken bäck
  Flarkmyran terräng   Gruvmoren myr
  Flarkmyran myr   Gruvmorrodde röjd slåtter
  Flarkmyran terräng   Grytan sänka eller kärr
  Flarkmyran myr   Grytholmen holme
  Flarkmyran ägomark   Gråberget höjd
  Flarkmyran myr   Gråbergsmyran myr
  Flarkmyrheden terräng   Gråbergstjärn tjärn
  Flarkmyrtjärnen tjärn   Gråbergstjärn tjärn
  Flarktjärnarna tjärnar   Gråbergstjärn tjärn
  Flarktjärnarna tjärnar   Grånaforsen fors
  Flarkudden udde   Grånaforsen fors
  Flarkviken vik   Gränsberget höjd
  Flatgrönnan holme   Gräsandselet sel
  Flatliden terräng   Gräsandtjärn tjärn
  Flintbäcken bäck   Gräsandtjärn tjärn
  Flintmyran myr   Grästjärn, Lilla sjö
  Flintmyran terräng   Grästjärn, Stora sjö
  Flintmyrliden terräng   Grästjärnbäcken bäck
  Flygget höjd   Grästjärnbäcken, Lilla bäck
  Flygget terräng   Gräsudden udde
  Flygget triangelpunkt   Grävningsdammet fördämning
  Flyggmyran myr   Grönna grund
  Formyran terräng   Gröntjärn tjärn
  Forsmans ägomark   Gubbasbäcken bäck
  Forsmansudden udde   Gullkalletjärn binamn på Abbortjärn
  Forstjärnen tjärn   Gulltjärn tjärn
  Forstjärnnoret del av Forstjärnen   Gumbodaselet sel
  Frammiraningen myrmark   Gumbodaängena slåtterängar
  Fransesodlingen odlad mark   Gunstråningen äng
  Fredagsbäcken bäck   Gunstråningstjärn tjärn
  Fredagstjärnen tjärn   Gustadammet dammbygnad
  Fredrik-Jansanabben terräng   Gustavudden udde
  Fredrikuddarna uddar   Gustaängarna myrar
  Frombäcken bäck   Gyttjeholmen holme
  Fromholmen holme   Gyttjetjärn tjärn
  Fromudden udde   Gyttjetjärn, Västra tjärn
  Frukosttjärnen tjärn   Gyttjejtärn, Östra tjärn
  Frusenbäcken bäck   Gårdbäcken bäck
  Fräkenholmen holme   Gårdbäcksmyren myr
  Fräkenholmen holme   Gårdsmyren myr
  Fräkenlunden terräng   Gåsselbäcken bäck
  Fräkens-, se Frängs- ortnamnsförled   Gåsselet sel
  Fräkentjärnbäcken bäck   Gåsselforsen fors
  Fräkentjärnen tjärn   Gåsseltjärn tjärn
  Fräkentjärnen tjärn   Gåstjärn tjärn
  Fräkentjärnheden terräng   Gåstjärn tjärn
  Fräkenviken vik   Gåstjärnbäcken bäck
  Främremyran ägomark   Gåstjärnliden höjd
  Frängsavabäcken bäck   Gåstjärnänget äng
  Frängsavan utvidgning av Frängsavabäcken   Gäddtjärn tjärn
  Frängsberget berg   Gäddtjärn tjärn
  Frängsgjutan vik   Gäddtjärn tjärn
  Frängsmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Frängsmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Frängsmyran ägomark   Gäddtjärnberget berg
  Frängsmyran myr   Gäddtjärnbäcken bäck
  Frängsmyran myr   Gäddtjärnen tjärn
  Frängsmyran terräng   Gäddtjärngraven område
  Frängsmyran myr   Gäddtjärnliden höjd
  Frängsmyran myr   Gäddtjärnmoren morland
  Frängsmyran terräng   Gäddtjärnmyren myr
  Frängsmyran sank mark   Gäddvikbäcken bäck
  Frängsmyran ägomark   Gäddviken vik
  Frängsmyran ägomark   Gäddviken vik
  Frängsmyran terräng   Gäddviken utvidgning i älv
  Frängsmyrbäcken bäck   Gökmyrbäcken bäck
  Frängsmyrbäcken bäck   Gökmyren myr
  Frängsmyrkläppen terräng   Gökmyren myr
  Frängsmyrsnuten terräng   Gökstormyren myr
  Frängsnäs ägomark   Gölpberget höjd
  Frängstjärnbäcken bäck   Gölpberget höjd
  Frängstjärnen tjärn   Gölpbergbäcken bäck
  Frängstjärnen sjö   Gölpbergstjärn tjärn
  Frängstjärnheden höjd   Gölpforsen fors
  Frängsänget sankmark   Gölpselet sel
  Frödmorbäcken bäck   Görgpottmyren myr
  Frödmoren ägomark   Görgpottroddet ängesmyr
  Frödmoren terräng   Görgraningen myr
  Frödmyran ägomark   Görjtjärn tjärn
  Frödtallheden terräng   Habakuksudden udde
  Fungnäsliden skogsmark   Hackestjärn, Lilla tjärn
  Fungnästjärnen tjärn   Hackestjärn, Stora tjärn
  Furuholmen holme   Hackspetten udde
  Furuliden ägomark   Hackviken vik
  Furuliden terräng   Hagastycket åkerteg
  Furulidmyran terräng   Halvladumoren myr
  Furulidtjärnen tjärn   Halvladuroddet ängesmyr
  Furåsen höjd?   Halvudden udde
  Fågelvinmyran myr   Hamplandet åkerteg
  Fågelvinsberget terräng   Hamplandet åkerteg
  Fågelvinstjärnen tjärn   Hamplandstycket åkerteg
  Fårkläppen höjd   Hamptjärn tjärn
  Fårkläppmyran myr   Handskmoren myr
  Fårmyran ägomark   Harahukberget höjd
  Fårtjärnbäcken bäck   Harahukberget berg
  Fårtjärnen tjärn   Harhökb., se Harahukberget berg
  Fäbodarna ägomark   Haraliden höjd
  Fäbodberget berg   Haralidvägen gammal väg
  Fäboddammarna dammar   Haramyran myr
  Fäbodhalsen myr?   Haramyren myr
  Fäbodmyran sankmark   Haramyrkläppen höjd
  Fäbodmyran terräng   Harrforsen fors
  Fäbodtjärnen tjärn   Harrstenänget äng
  Fäbodträsket sjö   Hattgrynnan grynna
  Fäboduddarna uddar   Heden skogsmark
  Fäbodnoret sund   Heden slätmark
  Fäbodtjärnen tjärn   Hedgärdan åkrar
  Fäbodträsket sjö   Hedliden höjdparti
  Fäbodudden udde   Hedtjärn tjärn
  Fäbodvallen terräng   Hedtjärn tjärn
  Fäbodviken vik   Hedtjärn, Lilla tjärn
  Fällan ägomark   Hedtjärn, Lilla tjärn
  Fällmans ägomark?   Hedtjärn, Stora tjärn
  Fällmyran myr   Hedvigsmyran myr
  Fälltjärnen sjö   Hemberget berg
  Fönnmyran ägomark   Hemgångsknallen höjd
  Förstmyran myr   Hemliden höjd
  Gabriel-Jansatjärnen tjärn   Hemmingen sjö
  Gabrielmyran myr   Hemmingsbäcken bäck
  Gabrielsladuänget terräng   Hemmingsmyren myr
  Gabrielsmyran sankmark   Hemmingsån å
  Gaddheden hed   Hemmyran myr
  Gaddheden hed   Hemmyren myr
  Gallejaure sjö   Hemmyrkläppen höjd
  Gallejaurebäcken bäck   Hemtjärn tjärn
  Gallejauremyran myr   Hemtjärn tjärn
  Gallejauretjärnen tjärn   Hitreudden udde
  Galtryggen udde   Hittberget berg
  Gammbäcken bäck   Hogärdan udde
  Gammdammet fördämning   Holktjärn tjärn
  Gammel-Antholmen holme   Holmarna sel med holmar
  Gammelbodvallen terräng   Holmen holme
  Gammelbrosundet sund   Holmen holme
  Gammelbrännflygget terräng   Holmkvistberget berg
  Gammelbränntjärnen tjärn   Holmmyren myr
  Gammelgärdan ägomark   Holmmyrforsen fors
  Gammelmyran terräng   Holmmyrtjärn tjärn
  Gammelmyran ägomark   Holmquistberget berg
  Gammelmyran myr   Holmselet sel
  Gammelmyrbäcken bäck   Holmsundet sund
  Gammelroddet terräng   Holmsundsholmen holme
  Gammelån terräng   Holmtjärn tjärn
  Gammelängena terräng   Holmtjärn tjärn
  Gammelängena myrmark   Holmtjärn tjärn
  Gammelängesliden höjd   Holmtjärn tjärn
  Gammelänget terräng   Holmtjärnbäcken bäck
  Gammkläppen terräng   Holmtjärnbäcken bäck
  Gammyran ägomark   Holmtjärnmyran myr
  Gammyran terräng   Holmtjärnmyran myr
  Gammyran terräng   Holmtjärnmyren myr
  Garvarviken vik   Holmtjärnängena slåtter
  Getarhusmyran myr   Holmträskberget höjd
  Getbacken terräng   Holmträskbäcken bäck
  Getbackmyran myr   Holmträsket sjö
  Getberget berg   Holmträsket sjö
  Getbäcken bäck   Holmträskheden hed
  Getbäcken bäck   Holmträskmyren myr
  Getbäcksmyran terräng   Holmträsktjärn tjärn
  Getbäcksmyran terräng   Holmträskån å
  Getingkläppen höjd   Holmänget slåtter
  Getingmyran myr   Horntjärn tjärn
  Getingmyran sankmark   Hundberget höjd
  Getingudden udde   Hundberget höjd
  Gevliden triangelpunkt   Hundbäcken bäck
  Gevlidmyran myr   Hundmoren myr
  Gisträsk sjö   Hundmyren myr
  Gissträskbäcken bäck   Hundrumpan slåttertrakt
  Gissträsket sjö   Hundtjärn tjärn
  Gissträsket sjö   Hundtjärnberget höjd
  Gissträsket sjö   Huvudskallebacken höjd
  Gissträskholmen holme   Hålbäcken bäck
  Gissträskkälen höjd   Hålmyran myr
  Gissträskkälen terräng   Hålmyren myr
  Gissträskliden terräng   Hålmyrforsen fors
  Gissträskmyran myr   Hålmyrtjärn tjärn
  Gissträskmyran myr   Hårdmyren myr
  Gjutkläppen terräng   Hårdmyrtjärn tjärn
  Glasögontjärnen tjärn   Håbbersbacken åkerteg
  Glasögtjärnen tjärn   Håbbersstycket åkerteg
  Glavenviken vik   Hägnen odling
  Glaverudden udde /Se   Hällan berghälla
  Glommermoren myrmark   Hällan sten
  Gluppenviken vik   Hällgrens Småmyror myrar
  Goddrävjen myrmark   Hällgärdan odling
  Godhålet terräng   Hällrumpan slåtter
  Godhålet terräng   Hälludden udde
  Godkölmoren ägomark   Hällängena slåtterängar
  Godmoren terräng   Hällänget ängesmyr
  Godmorstjärnen tjärn   Hässjegårdsmyren myr
  Godmyran ägomark   Hästdråptjärn tjärn
  Godtjärnbrännet höjd   Hästhällan hälla
  Godtjärnbäcken bäck   Hästraningen myr
  Godtjärnen tjärn   Hästråningen äng
  Godtjärnliden höjd   Hästråningsbäcken bäck
  Goffarbrännet skogsmark   Hästskofallet slåtteräng
  Gomtjärnberget höjd   Hästskokärret myrgöl
  Gomtjärnberget höjd och triangelpunkt   Hästskomyran slåttermyr
  Gomtjärnberget terräng   Hästskomyren myr
  Gomtjärnen tjärn   Hästskoudden udde
  Gorkukläppen höjd   Hästtjärn tjärn
  Goviken vik   Hästudden udde
  Gradinsberget triangelpunkt   Högbäcken bäck
  Granberget, Norra ägomark   Högbäckänget myr
  Granberget berg   Högen höjd
  Granbergsliden terräng   Höglandet hed
  Granbergsliden triangelpunkt   Högmyrbäcken bäck
  Granbo ägomark   Högmyren myr
  Granforsen fors   Högmyren myr
  Granforsmyran myr   Hömyrberget höjd
  Granholmen holme   Hömyrberget berg
  Granhultet terräng   Hömyrbäcken tillflöde till Lilla Raggsjön
  Grankläppen berg   Hömyrbäcken bäck
  Grankläppen höjd   Hömyrbäcken bäck
  Grankölen terräng   Hömyrbäckviken vik
  Granlidmyran myr   Hömyren myr
  Granmoren ägomark   Hömyren myr
  Grannkläppen höjd   Hömyren myr
  Grannängesmyran myr   Hömyren myr
  Grannängesmyran terräng   Hömyrhalsen myrflik
  Grannäsudden udde   Högåsen ås
  ?Gransjön sjö   Högåsen höjd
  Gransjön sjö   Högåsmyren myr
  Gransjön sjö   Inetmyrbäcken bäck
  Gransjön sjö   Inetmyren myr
  Gransjöån å   Inrebäcken bäck
  Gransjöån å   Inremyren myr
  Granströmstjärnen tjärn   Inremyren myr
  Granträskviken vik   Inrestormyran myr
  Granträskvikudden udde   Inretjärn tjärn
  Granudden udde   Isträskbäcken bäck
  Granviken vik   Isträsket sjö
  Granänget slåtteräng   Jakobs-Kägellidmyren myr
  Gravänden terräng   Jakobsmyren myr
  Grenholmen del av Småholmarna   Janiholmen holme
  Grenmyr ägomark   Jan-Olssonsforsen fors
  Grodviken vik   Jan-Olssonsgroven dike
  Groven terräng   Jan-Pettersmyren myr
  Grovgärdan ägomark   Jan-Petterudden udde
  Grubban göl   Jansmyren myr
  Grubbmyran myr   Jegalsmyren myr
  Grubbträskliden skogsområde   Jevliden höjd
  Grubbäcken bäck   Jockhällen stenhäll
  Grubbträskklinten höjd   Jockudden udde
  Grubbängesbäcken bäck   Jockviken vik
  Grundselet tjärn   Jon-Gabrielsa-lillkyan åker
  Grundträsket sjö   Jon-Gabrielsa orrsvedjan åker
  Grundträskheden terräng   Jon-Jaksa gårdsgärdan åkerteg
  Grundträsktjärnen, Västra tjärn   Jon-Jaksa orrsvedjan åkerteg
  Grundträsktjärnen, Östra tjärn   Jonkallen sten
  Gruskammen skogshöjd   Jon-Karlssonsängena slåtterängar
  Gråberget berg   Jonkberget berg
  Gråbergsbäcken bäck   Jonkbäcken bäck
  Gråbergstjärnen tjärn   Jonkbäcken bäck
  Grånaforsen fors   Jonkbäckviken vik
  Grånäs ägomark   Jonkmorbrännet höjd
  Grånäs ägomark   Jonkmoren myr
  Gräftemyran terräng   Jonkmyrb., kallas Jonkmyrliden skogssluttning
  Gränberget berg   Jonkmyrbäcken bäck
  Gränmorbäcken bäck   Jonkmyren myr
  Gränmoren myrmark   Jonkmyrliden höjd
  Gränåliden höjd   Jonkmyrliden skogssluttning
  Gräsandtjärnen tjärn   Jonkselet sel
  Gräsholmen holme   Jonkselforsen fors
  Gräshålmyran myr   Jon-Laxgärdan åkrar
  Grästjärnholmen holme   Jon-Perssonsmyran myr
  Grästjärnliden höjd   Jon-Perssonstjärn tjärn
  Gräsudden udde   Jon-Persudden udde
  Grönborgsroddet terräng   Jonsträsket sjö
  Grönbäcken bäck   Jon-Svedjan åkerteg
  Grönbäckmyran myr   Jon-Zakrissa Hässjestycket åker
  Grönhålet odlad mark   Jumfrutjärn tjärn
  Grönhålet ägomark   Jumfrutjärnmyran myr
  Grönhålet myr?   Jungfrutjärn tjärn
  Gröntjärnarna tjärnar   Jönsmyren myr
  Gröntjärnen tjärn   Kaffestigen stig
  Grönvattutjärnen tjärn   Kallebron vaktplats vid flottning
  Gröthultet terräng   Kallkällan källa
  Grövetjärnen tjärn   Kallkällänget myr
  Gullbäcken bäck   Kallmyrbäcken bäck
  Gullbäcksmyran myr   Kallmyren myr
  Gull-Kalletjärnen tjärn   Kallmyren myr
  Gulltjärnliden höjd   Kallmyren odlad myr
  Gumpen myrmark   Kallmyrtjärn tjärn
  Gunstraningen terräng   Kalltjärn tjärn
  Gunstraningsbäcken bäck   Kalltjärn tjärn
  Gunstraningstjärnen tjärn   Kallviken vik
  Gustadammen dammbyggnad?   Kallvikudden udde
  Gustav-Adolfsmyran terräng   Kallvikudden, Västra udde
  Gustaf-Adolfsmyran terräng   Kalven ava
  Gustavsroddet myrmark   Kalvrumpan vik
  Gustaängena terräng   Kalvtagforsen fors
  Gårdbäcken bäck   Kammarhultmoren myr
  Gårdbäcken bäck   Kammen höjd
  Gårdbäckliden terräng   Kammen höjdsträckning
  Gårdbäcksliden sank mark   Kammen höjd
  Gårdbäcksmyran ägomark   Kammen grusås
  Gårdbäckviken vik   Kammyran myr
  Gårdmyran ägomark   Kam-myran myr
  Gåsmyran myr   Kammyrbäcken bäck
  Gåsselbäcken bäck   Karl-Janiudden udde
  Gåsselet utvidgning av Malån   Karl-Jansaudden udde
  Gåsselforsen fors   Karl-Jansatjärn tjärn
  Gåstjärnarna tjärnar   Karlmorholmen holme
  Gåstjärnbäcken bäck   Karl-Olaängena slåtterängar
  Gåstjärnen tjärn   Karlsmyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Karludden udde
  Gåstjärnen tjärn   Karsbäckbrännet område
  Gåstjärnliden höjd   Karsbäcken bäck
  Gåstjärnmyran myr   Karsbäckmyrbäcken tillflöde till Karsbäcken
  Gåstjärnänget terräng   Karsbäckmyren myr
  Gåvavattutjärnen tjärn   Karsbäckmyren myr
  Gäddroddet terräng   Karsträsket sjö
  Gäddtjärnberget höjd   Karsträskviken vik
  Gäddtjärnberget berg /Se   Karvstycket åkerteg
  Gäddtjärnberget, Östra höjd   Kattisberget höjd
  Gäddtjärnbäcken bäck   Kattisbäcken bäck
  Gäddtjärnbäcken bäck   Kattisbäckviken vik
  Gäddtjärnbäcken bäck /Se   Kattisträsket myr
  Gäddtjärnen tjärn   Kattisträsket, Lilla sjö
  Gäddtjärnen tjärn   Kattisträsket, Stora sjöar
  Gäddtjärnen myr   Kattisudden udde
  Gäddtjärnen tjärn   Kattuggleträsket sjö
  Gäddtjärnen tjärn   Kedjetr. sjö
  Gäddtjärnen sjö /Se   Kedträskbäcken bäck
  Gäddtjärngraven uppgrävt område /Se   Kedträsket sjö
  Gäddtjärnheden hed   Kedträsket sjö
  Gäddtjärnliden höjd   Kevere åkerteg
  Gäddtjärnmoren skogsmark /Se   Killingholmen holme
  Gäddtjärnmyran myr   Killingholmen holme
  Gäddtjärnmyran myr   Killingholmen holme
  Gäddtjärnmyran myr   Kipträsket, Inre sjö
  Gäddviken vik   Kipträsket, Yttre sjö
  Gäddviken vik   Kipträskmyrbäcken bäck
  Gäddviken tjärn   Kipträskmyren myr
  Gäddviken del av Lillträsket   Kitteltjärnarna tjärnar
  Gäddviken vik   Klingnäset näs
  Gäddviken vik   Klingnäset näs
  Gökmyran terräng   Klingviken vik
  Gök-Stormyran ägomark   Klintbäcken bäck
  Gölpan del av Gölpselet   Klintmyren myr
  Gölpan vattendrag   Klockarländningen båtlandningsplats
  Gölpbergbäcken bäck   Klintträsket sjö
  Gölpberget berg   Klintträsket sjö
  Gölpbergmyran myr   Klintträskklinten höjd
  Gölpbergtjärnen tjärn   Klockan två berget höjd
  Gölpforsen fors   Klockarliden höjd
  Gölpselet utvidgning av Malån   Klockarliden skogsområde
  Gölpselet utvidgning av Malån /Se   Klockarlidstigen stig
  Görjbäcken bäck   Klockarlämingen vaktplats
  Görjbäcken bäck   Klovaberget höjd
  Görjeholmen holme   Klovabergtjärn tjärn
  Görjemyran myr   Klubben udde
  Görjepottbrännet terräng   Klubben holme
  Görjepotthålet terräng   Klubben udde
  Görjetjärnen tjärn   Klubbheden hed
  Görjeviken vik   Klubbmyrarna myrar
  Görjeviken vik   Klubbmyren, Yttre myr
  Görjemoren myrmark   Klubbmyren, Övre myr
  Görjmyran myr   Klubbudden udde
  Görviken vik   Klubbviken vik
  Görviksudden udde   Klubbåkern åkerteg
  Hackmyran myr   Kluvan myr
  Hackspetten holme   Kläppbodgärdan slåttesvall
  Hackspettudden udde   Kläppen höjd
  Haddis bäck?   Kläppgärdan åkrar
  *Hakaliden Saknas /Se   Kläppviken vik
  Halvfarenstranden halvö   Kläppåkern åker
  Halvfarenudden udde   Klösan myr
  Halvvägasbacken terräng   Klösan vik
  Halvvägasmyran myr   Klösan vik
  Hamptjärnen tjärn   Klösan vik
  Handskmoren terräng   Klösgrynnan sandbank
  Harahukberget berg   Klöskammen rullstensås
  Haralidtjärnen tjärn   Klösmyren myr
  Haramyran myr   Klösmyran myr
  Haramyrkläppen höjd   Klöstjärnarna tjärnar
  Harneskroten ägomark?   Klösviken vik
  Harneskrotet ägomark?   Klösviken vik
  Harrforsen fors   Klösören ör
  Harrforsselet del av Malån   Klötterforsen fors
  Harrstenen terräng   Klövertjärn tjärn
  Hattgrönnan holme   Knabbtjärn tjärn
  Hattstenberget terräng   Knabbtjärnbäcken bäck
  Hauerholmen udde   Knausen backe
  Hauerholmsviken vik   Knausgrynnan grynna
  Hauerhultet höjd   Knausholmen holme
  Heden skogsmark   Knaustjärn, Lilla tjärn
  Heden terräng   Knaustjärn, Stora tjärn
  Heden terräng   Knausudden udde
  Heden skogsterräng   Knausviken vik
  Heden terräng   Knipskataudden udde
  Hedgärdan ägomark   Kniptjärn tjärn
  Hedholmen holme   Kniptjärn tjärn
  Hedliden terräng   Kniptjärn tjärn
  Hedliden terräng   Kniptjärn tjärn
  Hedlunda ägomark   Kniptjärn, Norra tjärn
  Hedmyran terräng   Kniptjärn, Södra tjärn
  Hedtjärnen sjö   Kniptjärnen tjärn
  Hedtjärnhällan terräng   Kniptjärnkammen höjd
  Hemberget berg   Kniptjärnkölen höjdsträcka
  Hemberget berg   Kniptjärnmoren myr
  Hemberget berg   Kniptjärnmyren myr
  Hembäcken bäck   Kniptjärnmyren myr
  Hemgångsknabben terräng   Knöreln topp
  Hemgångsknabbmyran terräng   Knös, se även Knaus Saknas
  Hemliden terräng   Knösbrännan åkerteg
  Hemmingsbäcken bäck   Knösen backe och åkerteg
  Hemmingsliden höjd   Kalabovälten udde
  Hemmingsmoren delvis odlad myr   Kolafittjärn tjärn
  Hemmingsmyran ägomark   Kolvkölmoren myr
  Hemmingsmyrbäcken bäck   Konkmoren myr
  Hemmingsmyrtjärnen tjärn   Konradsberget berg
  Hemmyran odling   Kontbrännet höjd
  Hemmyran ägomark   Kopladumyran myr
  Hemmyran myr   Kornladustycket åkerteg
  Hemmyrtjärnen tjärn   Kornladustycket åkerteg
  Hemtjärnen tjärn   Korpbäcken bäck
  Hemtjärnen tjärn   Korpen tjärn
  Hemänget terräng   Korsmyrbäcken bäck
  Hermandjäla Saknas /Se   Korsmyren myr
  Hermansängel ägomark   Korsmyrudden udde
  Hitteberget höjd   Kortliden höjd
  Hjälmarsmyran ägomark   Kortudden slåtterudde
  Hjalmartjärnen tjärn   Korvudden udde
  Holkliden terräng   Kositräsket sjö
  Holktjärnbäcken bäck   Kotjärn tjärn
  Holktjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Holmbergsmyran myr   Kotjärnbäcken bäck
  Holmen udde   Kotjärnbäcken bäck
  Holmkvistberget höjd   Krickholmen holme
  Holmqvistberget berg /Se   Kroken vaktplats vid flottning
  Holmsund terräng   Krokforsen fors
  Holmsundsholmen holme   Nedre-Krokforsen fors
  Holmtjärnbrännet terräng   Övre-Krokforsen fors
  Holmtjärnbäcken bäck   Krokigmyren myr
  Holmtjärnen tjärn   Krokigmyrtjärn tjärn
  Holmtjärnen tjärn   Krokigmyrtjärn tjärn
  Holmtjärnmyran myr   Krokigtjärn tjärn
  Holmträsk sjö   Krokigtjärn tjärn
  Holmträskberget berg   Krokkärränget slåtter
  Holmträskdammet fördämning   Krokmyran myr
  Holmträsket sjö   Krokroddberget berg
  Holmträsket, se Kattisträsket, Lilla sjö   Krokroddet område
  Holmträsket sjö   Kroktjärn tjärn
  Holmträsket sjö   Kroktjärn tjärn
  Holmsträskliden terräng   Kroktjärn tjärn
  Holmträskliden triangelpunkt   Kroktjärn tjärn
  Holmträskliden terräng   Kroktjärnarna tjärnar
  Holmträskmyran myr   Kroktjärnbäcken bäck
  Holmträsktjärnen tjärn   Kroktjärnbäcken bäck
  Holmträskån å   Kroktjärnflygget del av Skäggträskberget
  Holmträskån å   Kronfisket vik
  Holmviken vik   Kråkbärudden udde
  Holmänget terräng   Kråkhultet strandparti
  Holmänget myrmark   Kråkstranden del av myr
  Hopmyran myr   Kråkudden udde
  Horntjärnen tjärn   Kusforsen fors
  Hugosodlingen myrmark?   Kusforsen fors
  Huldhem ägomark   Kus-selet sel
  Hultadammet fördämning   Kvammaravan sjö
  Hultamyran myr   Kvammarheden hed
  Hultena terräng   Kvammarn, Lilla sjö
  Hulångmyran myr   Kvammarn, Lilla sjö
  Hummelmoren sank mark   Kvammarn, Stora sjö
  Hundberget berg   Kvammarliden höjd
  Hundbäcken bäck   Kvammarn by o. sjö
  Hundbäcken bäck   Kvammarn, se Norsjön sjö
  Hundbäckänget terräng   Kvammarnäset näs
  Hundmorbäcken bäck   Kvammarviken vik
  Hundmoren terräng   Kvammarvikmyren myr
  Hundmossen sankmark   Kvammartjärn tjärn
  Hundstrandselet del av Petikån   Kvammartjärnbäcken bäck
  Hundtjärnberget berg   Kvammartjärn tjärn
  Hundtjärnen tjärn   Kvammartjärn, Södra tjärn
  Hundtjärnen tjärn   Kvarnbacken backsluttning
  Hussmoren terräng   Kvarnberget höjd
  Huvudberget berg   Kvarnberget höjd
  Hytarudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Hålbäcken bäck   Kvarnbäcken Maurträskets utlopp
  Hålmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Hålmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Hålmyrforsen fors   Kvarnbäcken del av Totjärnbäcken
  Hålmyrtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Hålmyrtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Hålstranden terräng   Kvarnbäcken bäck
  Hårdmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Häbbersliden skogsmark   Kvarnbäcken bäck
  Häggberget triangelpunkt   Kvarnbäckraningen äng
  Häggkärret terräng   Kvarnbäcksmyren, Norra myr
  Hägnen odling   Kvarnbrännet höjd
  Hägnen ägonamn /Se   Kvarndammet dammbyggnad
  Hägnudden udde   Kvarnfallet slåtter
  Hällbäcken bäck   Kvarnforsen fors
  Hälludden udde   Kvarnholmen holme
  Hälludden udde   Kvarnmyren myr
  *Hämingen sjö   Kvarnmyren myr
  Häramyran myr   Kvarnmyren, Södra myr
  Hässjegårdmyran myr   Kvarnnorbäcken bäck
  Hässjegårdmyrtjärnen tjärn   Kvarnnormyren myr
  Hässjegårdsmyran myr   Kvarnnortjärn tjärn
  Hässjemyran sankmark   Kvarnselet del av Avan
  Hässjemyran myr   Kvarnån binamn på Mensträskbäcken
  Hässjemyran myr   Kvarnåsen höjd
  Hässjemyrtjärnen tjärn   Kvarnängesdammet fördämning
  Hässjeänget myrmark   Kvarnänget äng
  Hästbrännet höjd?   Kvarnänget äng
  Hästdråptjärnen tjärn   Kvarnänget slåtter
  Hästhultmyran terräng   Kvarnänget slåtter
  Hästkläpparna berg   Kvarnänget slåtter
  Hästmorbäcken bäck   Kvasholmen holme
  Hästmoren terräng   Kvasmyren myr
  Hästraningen terräng   Kvastjärn tjärn
  Hästraningsmyran myr   Kvastjärn, Inre tjärn
  Hästraningsudden udde   Kvastjärnarna, Yttre tjärnar
  Hästsanden vik   Kvasträsket sjö
  Hästsandudden udde   Kyan västom kyrkan åkerteg
  Hästskokärret tjärn   Kyrklänningen båtlänning
  Hästskomyran myr   Kyrkstigen väg
  Hästskomyran myr   Kålsängen åker
  Hästskomyran myr   Kålsängstycket åkerteg
  Hästskoviken strandområde   Kåltäppan åkerteg
  Hästsprintarbacken terräng   Kåtaberget höjd
  Högbacken höjd   Kåtabergtjärn tjärn
  Högberget berg   Kåtamyrbäcken bäck
  Högberget berg   Kåtamyren myr
  Högbo ägomark   Kåtamyren myr
  Högen höjd   Kåtatjärn tjärn
  Högen höjd   Kåtatjärn, Lilla tjärn
  Högen höjd   Kåtatjärn, Stora tjärn
  Högholmsbrännet terräng   Kägellidbäcken bäck
  Högkulla terräng   Kägelliden höjd
  Höglandet höjd   Kägelliden del av Avaliden
  Högliden höjd   Kägelliden, Lilla höjd
  Högmyran myr   Kägellidmyren myr
  Högmyrbäcken bäck   Kägellidmyren myr
  Högtallheden terräng   Källarstycket åkerteg
  Högtallmyran myr   Källmyran myr
  Högtallviken vik   Källmyrberget höjd
  Hömyran myr   Källmyren myr
  Hömyran sankmark   Källmyren myr
  Hömyran terräng   Källmyren myr
  Hömyrberget berg   Källmyren myr
  Hömyrberget höjd   Källmyrheden kronopark
  Hömyrbäcken å   Käringbäcken bäck
  Hömyrbäcken bäck   Käringbäckmoren myr
  Hömyrbäcken bäck   Kälen höjd
  Hömyrbäckviken vik   Kälen höjd
  Hötjärnbrännet terräng   Kälmyren myr
  Hötjärnen tjärn   Ladudden udde
  Hötjärnen tjärn   Lakabäcken bäck
  Höänget terräng   Lakaedun utvigdning av Malån
  Igelkottaheden skogsmark   Landtjärn tjärn
  Inettmyran myr   Landtjärn tjärn
  Inettmyrbäcken bäck   Landtjärnbäcken bäck
  *Innerlångträsket sjö   Landtjärnbäcken bäck
  Innerstbäcken ägomark   Langenholmarna holmar
  Inrebäcken myrmark   Langenholmen holme
  Inregroven myr   Lappbäcken bäck
  Inre-Hemmingen sjö   Lappholmen holme
  Inre-Kippträsket sjö   Lappkåtabäcken bäck
  Inre-Långtjärnen tjärn   Lappkåtamyran myr
  Inre-Långträsket sjö   Lappkåtaviken vik
  Inremyran ägomark   Lappkåtaviken vik
  Inre-Stormyran myr   Lappkåtaänget äng
  Inre-Stormyran myr   Lappmyran myr
  Inretjärnen sjö   Lappmyran myr
  Inretjärnen tjärn   Lapproddet område
  Inretjärnen tjärn   Lappsmåget svacka
  Isträskbäcken bäck   Lappsmåget vik
  Isträsket sjö   Lappstrupen ?smalt parti av vatten
  Isträskmyran myr   Lapptjärn tjärn
  Jakobholmen holme   Lapptjärn tjärn
  Jakobhålet vatten   Lapptjärn tjärn
  Jakob-Olsadalen terräng   Lapptjärn tjärn
  Jakobsmoren terräng   Lapptjärn tjärn
  Jakobsmyran myr   Lapptjärn, Lilla tjärn
  Jakobsudden udde   Lapptjärn, Lilla tjärn
  Jakobsänget terräng   Lapptjärn, Lilla tjärn
  Jan-Gabrielsatjärnen tjärn   Lapptjärn, Stora tjärn
  Janiholmen holme   Lapptjärn, Stora tjärn
  Janiholmen holme   Lapptjärn, Stora tjärn
  Janiviken vik   Lapptjärnbäcken bäck
  Jan-Petterroddet terräng   Lapptjärnheden slätland
  Jan-Pettersmyran myr   Lapptjärnmyrorna slåttermyrar
  Jan-Petterudden udde   Lappudden udde
  Jansmyran myr   Lappudden udde
  Jengräsberget terräng   Lappudden udde
  Jengräsbäcken bäck   Latgetarudden udde
  Jengräsmorberget terräng   Latsundet sund
  Jengräsmoren terräng   Lanta förr kreatursstig
  Jengräsmyran myr   Laxantbacken backe och åker
  Jengräsmyran terräng   Leksmörtudden udde
  Jengrästjärnen tjärn   Leksmörtviken vik
  Jengräsänget terräng   Lermorbäcken bäck
  Jenmolnmyran myr   Lermoren myr
  Jenmorbäcken bäck   Lerviken vik
  Jenmoren terräng   Liden höjd
  Jenmoren terräng   Liden skogsområde
  Jockviken vik   Lidénsängena slåtterområde
  Johan-Olofshålet tjärn   Lidmyran myr
  Johansroddet terräng   Lidmyrberget berg
  Johantjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Jonbäcken bäck   Lidmyren myr
  Jonbäcken bäck   Lidmyren myr
  Jonkbacken ägomark   Lidmyren myr
  Jonkberget berg   Lidmyrtjärn tjärn
  Jonkbrännet terräng   Lidmyrtjärnen tjärn
  Jonkbäcken bäck   Lidstjärn, Stora tjärn
  Jonkbäcken bäck   Lidstjärnbäcken bäck
  Jonkmyran myr   Lidstjärnarna, Små tjärnar
  Jonkmyran myr   Lidsträsket sjö
  Jonkmyrliden höjd   Lidsträsket, Lilla sjö
  Jonkmyrtjärnen tjärn   Lidsträsket, Stora sjö
  Jonkselet utvidgning av Malån   Lidsträskviken vik
  Jonkselforsen fors   Lidsträskån å
  Jonkseltjärnarna tjärnar   Lidsträskån å
  Jon-Persamyran myr   Lidtjärn tjärn
  Jon-Persatjärnen tjärn   Lidtjärnänget äng
  Jonssonsmyran ägomark   Lidängen äng
  Jonsträsk skogsområde   Lidängesbäcken bäck
  Jonsträsket sjö   Lidänget äng
  Jonsträskheden hed   Lidänget äng
  Josefsmyran terräng   Likholmen holme
  Jungfrubrännet terräng   Lillbacken backe
  Jungfrutjärnen tjärn   Lillback-kölen höjd
  Jungfrutjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Jungfrutjärnmyran myr   Lillberget höjd
  Jungfrutjärnmyran myr   Lillberget berg
  Järpbromyran myr   Lillbäcken bäck
  Järvbackarna terräng   Lillbäcken bäck
  Jönsmyran myr   Lillbäcken bäck
  Kaffeheden terräng   Lilldömantjärn tjärn
  Kaffemyran myr   Lillfrängsmoren myr
  Kaffestigen stig /Se   Lillgäddviken vik
  Kalixbäcken bäck   Lillgärdan odling
  Kallebron terräng   Lillholmen holme
  Kallfoten myrmark   Lillholmen holme
  Kallholmen holme   Lillholmen holme
  Kallkällbäcken bäck   Lillholmen holme
  Kallkällmoren myrmark   Lillholmen holme
  Kallkällmoren terräng   Lillholmen holme
  Kallkällmoren myr   Lillholmen holme
  Kallkällmyran myr   Lillholmen holme
  Kallkällmyran terräng   Lillhålmyren samfällt skifte
  Kallkällmyran myr   Lillklubben udde
  Kallkällmyran myr   Lillkölbäcken tillflöde
  Kallkällmyran myr   Lill-laduudden udde
  Kallkällmyran myr   Lillmoren myr
  Kallkällmyran myr   Lillmoren myr
  Kallkällmyran myr   Lillmoren myr
  Kallkällmyrbäcken bäck   Lillmoren myr
  Kallkällmyrkammen höjd   Lillmorråddet ängesmyr
  Kallkällmyrtjärnen tjärn   Lillmorsand strandparti
  Kallkällänget terräng   Lillmyran myr
  Kallkällänget myrmark   Lillmyren myr
  Kallsmyran myr   Lillmyren myr
  Kalltjärnberget höjd   Lillmyrmoren myr
  Kalltjärnberget terräng   Lillockeltjärn tjärn
  Kalltjärnbrännet terräng   Lillrödningen myr
  Kalltjärnen tjärn   Lillrörmyra myr
  Kalltjärnen tjärn   Lillrörmyrtjärn tjärn
  Kalltjärnmyran ägomark   Lillselbäcken bäck
  Kalltjärnmyran terräng   Lillselbäcken bäck
  Kallviken vik   Lillselet sel
  Kallvikudden udde   Lillselet sel
  Kalven sjö   Lillselet sel
  Kalven vik   Lillselet sel
  Kalvliden terräng   Lillselheden slätmark
  Kalvmyran terräng   Lillselängena slåtterängar
  Kalvrumpan vik   Lillselmyren myr
  Kalvtjärnbäcken bäck   Lillsillartjärnforsen fors
  Kalvtjärnen tjärn   Lillsnottertjärn tjärn
  Kamliden terräng   Lillstentjärn tjärn
  Kamliden terräng   Lillstycke åkerteg
  Kammarhultet terräng   Lillsundet sund
  Kammen höjd   Lilltjärn tjärn
  Kammen höjd   Lilltjärn tjärn
  Kammen höjd   Lilltjärn tjärn
  Kammen ås   Lilltjärn tjärn
  Kammyran terräng   Lilltjärn tjärn
  Kammyran terräng   Lilltjärn tjärn
  Kammyran myr   Lilltjärnbäcken bäck
  Kammyrbäcken bäck   Lillträsket sjö
  Kammyrhålet terräng   Lillträsket del av Norsjön
  Kamtjärnen tjärn   Lillträsket sjö
  Kanalen å   Lillträskmyren, Norra myr
  Kaningrönnan holme   Lilludden udde
  Kanten ägomark   Lilludden udde
  Karinholmen holme   Lilludden udde
  Karinholmen holme   Lillåberget höjd
  Karl XV:s tall tall   Lillåberget berg
  Karl-Fredriksgrottan grotta?   Lillån del av Skellefteälven
  Karl-Jansatjärnen tjärn   Lillån å
  Karl-Johansbäcken bäck   Lillån å
  Karl-Johansviken vik   Lillångsele tjärn
  Karl-Nilsahålet myr   Lillänget ladänge
  Karlroddet terräng   Limyr- Saknas
  Karlssonstjärnen tjärn   Limyrarna myrar
  Karludden udde   Limyren myr
  Karlviken vik   Limyren myr
  Karlänget myrmark   Limyren myr
  Karsbäckbrännet terräng   Limyren myr
  Karsbäcken bäck   Limyrtjärn tjärn
  Karsbäcken bäck   Limyrtjärn tjärn
  Karsbäcken bäck   Linders-källa källa
  Karsbäcken å   Linjeliden höjd
  Karsbäcken bäck /Se   Linjeliden höjd
  Karsbäckliden skogsmark   Lissbrinken brant
  Karsbäckmyran myr   Livrotmyren myr
  Karsbäckmyran myr   Livrotråddet myr
  Karsbäckskroken bäck   Livråddbäcken bäck
  ?Karsträsket sjö   Livråddet myr
  Karsträsket sjö   Livråddmyren myr
  Karsträsket, se Storkatisträsket sjö   Ljungmyren myr
  Karsträsket sjö   Ljusliden höjd
  Karsträsket träsk /Se   Ljustjärn tjärn
  Karsträskviken vik   Ljustjärn tjärn
  Kattisberget berg   Ljustjärn tjärn
  Kattisbäcken bäck   Ljustjärn tjärn
  Kattismyran myr   Ljustjärn tjärn
  Kattistjärn tjärn /Se   Ljustjärnheden hed
  Kattisträskdammet dammbyggnad   Ljusträsket sjö
  Kattisträsket sjö   Ljusträsket sjö
  Kattisträsket sjö   Ljusträsket, Västra sjö
  Kattisträsket sjö   Ljusträsket, Östra sjö
  Kattisträsket träsk /Se   Ljusträsktjärn tjärn
  Kattisträsket, Lilla sjö   Ljusträsktj., se Njusträsktjärn tjärn
  Kattisträskliden triangelpunkt   Lobergsvälten timmervält
  Kattisudden udde   Lomtjärn tjärn
  Kattuggelvallen strandområde   Lomtjärn tjärn
  Kattögelmyran myr   Lomtjärn tjärn
  Kattögeltjärnen tjärn   Lomtjärn tjärn
  Kedträsk triangelpunkt   Lomtjärn tjärn
  ? Kedträsket sjö   Lomtjärn tjärn
  Kedträsket sjö   Lomtjärn tjärn
  Kedträsket sjö   Lomtjärn tjärn
  Kedträsket sjö   Lomtjärn tjärn
  Kedträskgruvan gruva   Lomtjärngraven bäck
  Kedträskmyran myr   Lomtjärnmyran myr
  Killingberget berg   Lomviken vik
  Killingbrännet terräng   Lomviken vik
  Killingbrännmyran myr   Lomviken vik
  Killingholmen holme   Lomviksgraven bäck
  Killingholmen holme   Ludde-gärdan odlad mark
  Killingholmen holme   Ludiholmarna holmar
  Killingholmen holme   Lundsträsket sjö
  Killingholmen holme   Lusbäcken bäck
  Killingholmen holme   Lustjärn tjärn
  Kippträsket, Inre-K sjö   Långbäcken vaktplats vid flottning
  Kippträsket, Yttre-K sjö   Långbäcken bäck
  Kippträsket, Yttre-K sjö   Långforsen fors
  Kippträsket, Yttre-K sjö   Långhalsen myr
  Kippträskmyrbäcken bäck   Långheden höjd
  Kittelmoren terräng   Långheden hed
  Kitteltjärnen sjö   Långholmen holme
  Kladdberget berg   Långhultet skogshult
  Klamparkläppen höjd   Långlyset rak sträcka å landsväg
  Klingbäcken bäck   Långmyran myr
  Klingnäset terräng   Långmyran myr
  Klingnäsudden udde   Långmyran myr
  Klingnäsviken vik   Långmyran myr
  Klintbäcken bäck   Långmyrberget berg
  Klintmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Klintmyran terräng   Långmyrbäcken bäck
  Klinttjärnbäcken bäck   Långmyren myr
  Klinttjärnen tjärn   Långmyren myr
  Klinttjärnmyran myr   Långmyren myr
  Klintträsket sjö   Långmyren myr
  Klintträskklinten höjd   Långmyren myr
  Klintträskmyran myr   Långmyren myr
  Klockantvåberget berg   Långmyren myr
  Klockantvåbergtjärnen myr   Långmyren myr
  Klockarliden skogsmark   Långmyren myr
  Klockarliden skogsområde   Långmyren myr
  Klockarliden skogsmark   Långmyren myr
  Klovebergtjärnen tjärn   Långmyrheden slätmark
  Klubben holme   Långmyrliden norra delen av Setmyrberget
  Klubben udde   Långmyrliden skogssträckning
  Klubbudden udde    
  Klubbviken vik    
  Klubbviken vik    
  Klubbviken vik    
  Kluvan myr /Se    
  Kläpparna höjder    
  Kläppbodgärdan ägomark    
  Kläppen höjd    
  Kläpp-Stormyran myr    
  Kläpp-Stormyran terräng    
  Kläppviken terräng    
  Klösan åmynning    
  Klösan vik    
  Klösan del av Karsbäcken    
  Klösan terräng    
  Klösan vik    
  Klösan vik /Se    
  Klösan fördjupning med vatten /Se    
  Klösbacken terräng    
  Klösbrännet terräng    
  Klösmyran sankmark    
  Klösmyran myr    
  Klösmyran myr /Se    
  Klösviken vik    
  Klösviken vik    
  Klösviken vik /Se    
  Klösören grund /Se    
  Klötterforsen fors    
  Klättermyran ägomark    
  Klövertjärnen tjärn    
  Knabbtjärnbäcken bäck    
  Knabbtjärnen tjärn    
  Knappervalludden udde    
  Knipskataudden udde    
  Kniptjärnen tjärn    
  Kniptjärnen sank mark    
  Kniptjärnen sjö /Se    
  Kniptjärnkammen höjd    
  Kniptjärnkölen terräng    
  Kniptjärnmoren terräng    
  Knulmyran myr    
  Knöreln höjd    
  Knösen höjd    
  Knösen terräng    
  Knösgrönnan skär    
  Knöstjärnen tjärn    
  Knösudden udde    
  Knösviken vik    
  Kobrännet terräng    
  Kobäcken bäck    
  Kojtjärnen tjärn    
  Koktjärnen tjärn    
  Kolabodberget berg    
  Kolafittjärnen tjärn    
  Koltatjärnen tjärn    
  Komyran ägomark    
  Komyran myr    
  Komyran myr    
  Komyrudden skogsterräng    
  Komyrudden udde    
  Kontbrännet terräng    
  Kontudden terräng    
  Kontudden udde    
  Kopladuberget berg    
  Kopladumyran ägomark    
  Kopladumyran myr    
  Korpbäcken bäck    
  Korpbäcken bäck    
  Korpmyran myr    
  Korsmyran myr    
  Korsmyrbäcken bäck    
  Korsmyrbäcken bäck    
  Korsmyrholmen myrholme    
  Kortemyran myr    
  Kortudden terräng    
  Korvudden ägomark    
  Kositräskbäcken bäck    
  Kositräsket sjö    
  Kositräsket sjö    
  Kositräsket sjö    
  Kositräskmyran terräng    
  Kotjärnbäcken bäck    
  Kotjärnen tjärn    
  Kramm-Janiheden hed    
  Krappbärsudden udde    
  Krickhålet vik    
  Kricktjärnen tjärn    
  Kroken udde    
  Krokforsen fors    
  Krokmoren terräng    
  Krokmyran myr    
  Krokmyran myr    
  Krokmyran myr    
  Krokmyran ägomark    
  Krokmyran myr    
  Krokmyrkläppen höjd    
  Krokmyrtjärnen tjärn    
  Krokmyrtjärnen tjärn    
  Krokroddberget höjd    
  Krokroddberget berg /Se    
  Krokroddet terräng    
  Krokroddet skogsområde /Se    
  Kroktjärnarna tjärnar    
  Kroktjärnbäcken bäck    
  Kroktjärnbäcken bäck    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnheden skogsmark    
  Kronfisket vik    
  Kryddgroven terräng    
  Krynarbrännet höjd    
  Kråkbäruddarna uddar    
  Kråkholmen holme    
  Kråkhultet terräng    
  Kullen ägomark    
  Kulmyran myr    
  Kusberget höjd    
  Kusbrännet terräng    
  Kusfors ägomark    
  Kusforsen fors    
  Kusselet utvidgning av Skellefteälv    
  Kusselet del av Skellefteälven    
  Kvammarheden terräng    
  Kvarmmarliden terräng    
  Kvammarn sjö    
  Kvammartjärnbäcken bäck    
  Kvammartjärnbäcken bäck    
  Kvammartjärnen sjö    
  Kvammartjärnmyran, Norra ägomark    
  Kvammartjärnmyran, Södra terräng    
  Kvammarviken vik    
  Kvammarvikmyran terräng    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnbrännet terräng    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarndammet fördämning    
  Kvarndammet terräng    
  Kvarndammet strandområde?    
  Kvarndammet dammbyggnad?    
  Kvarndammet fördämning    
  Kvarnforsen fors    
  Kvarnholmen holme    
  Kvarnholmsforsen fors    
  Kvarnhultet skogsmark    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran ägomark    
  Kvarnmyran terräng    
  Kvarnmyran terräng    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran terräng    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnnormyran myr    
  Kvarnnortjärnen tjärn    
  Kvarnselet utvidgning av Mensträskbäcken    
  Kvarnselet utvidgning av Petikån    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarnudden udde    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnån å    
  Kvarnån å    
  Kvarnänget terräng    
  Kvarnänget terräng    
  Kvarnänget terräng    
  Kvarnänget terräng    
  Kvarnänget fiskodlingsdamm    
  Kvasberget berg    
  Kvasbäcken bäck    
  Kvasholmen holme    
  Kvasmyran terräng    
  Kvasmyrheden terräng    
  Kvastjärnen tjärn    
  Kvastjärnliden terräng    
  Kvasträskbäcken bäck    
  Kvavisträsket sjö    
  Kvavisträsket sjö    
  Kvigmyran terräng    
  Kvigmyran terräng    
  Kyrkvägamyran terräng    
  Kåtabäcken bäck    
  Kåtamyran ägomark?    
  Kåtamyran myr    
  Kåtamyran myr    
  Kåtatjärnen tjärn    
  Kåtatjärnen tjärn    
  Kåtaviken vik    
  Kägellidbäcken bäck    
  Kägelliden skogsmark    
  Kägellidmyran myr    
  Kägellidmyran delvis odlad myr    
  Kägellidrumpan myrmark    
  Kägellidsnuten terräng    
  Kälen terräng    
  Kälen terräng    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran terräng    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyrberget berg    
  Källmyrbäcken bäck    
  Källmyrmoren myrmark    
  Källroddet terräng    
  Källroddheden terräng    
  Käringbäcken bäck    
  Käringholmen holme    
  Käringmyran myr    
  Kärleksholmen holme    
  Kärret tjärn    
  Kärret tjärn    
  Kärret tjärn    
  Kölen höjd    
  Kölen skogsmark    
  Kölen terräng    
  Kölen terräng    
  Kölen terräng    
  Kölhålet myrmark    
  Körträsket, Lill- och Stor- Saknas    
  Köttholmen holme    
  Laduselet utvidgning av Gransjöån    
  Laduudden udde    
  Laduviken vik    
  Laduviksudden udde    
  Lagnholmen skär    
  Lagnholmen holme    
  Lagnviken vik    
  Lagroddet myrmark    
  Lagslåttänget myr?    
  Lakabäcken bäck    
  Landtjärnbäcken bäck    
  Landtjärnen tjärn    
  Lantmäteritjärnen tjärn    
  Lappholmen holme    
  Lapphällan udde    
  Lappkåtabacken terräng    
  Lappkåtabacken terräng    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran terräng    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkäringkammen höjd    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran ägomark    
  Lappmyran myr    
  Lappmyrbäcken bäck    
  Lapproddet terräng    
  Lapproddet skogsområde /Se    
  Lappsmåget myr?    
  Lappsmåget utvidgning av Pelikån    
  Lapptjärnbäcken bäck    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnheden terräng    
  Lapptjärnmyran sankmark    
  Lapptjärnmyran myr    
  Lappträsket sjö    
  Lappträsket sjö    
  Lappudden udde    
  Lappudden udde    
  Lappudden udde    
  Lappudden udde    
  Lars-Matsaviken vik    
  Lassmyran myr    
  Latgetarudden udde    
  Latgetaruddtjärnen tjärn    
  Latrumpan terräng    
  Latsundet sund    
  Lavtjärnen tjärn    
  Laksmörtudden udde    
  Leksmörtviken vik    
  Lerhällan häll?    
  Lerkulbacken terräng    
  Lerkulmyran terräng    
  Lermorbäcken bäck    
  Lermoren myrmark    
  Lerudden udde    
  Lerudden udde    
  Lidbacken terräng    
  Lidbrännbäcken bäck    
  Lidgärdan ägomark    
  Lidgärdan ägomark    
  Lidgärdan ägomark    
  Lidmorbäcken bäck    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran ägomark    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran ägomark    
  Lidmyran terräng    
  Lidmyran ägomark    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran terräng    
  Lidmyran terräng    
  Lidmyran terräng    
  Lidmyran delvis odlad myr    
  Lidmyran terräng    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyran myr    
  Lidmyrbäcken bäck    
  Lidmyrheden terräng    
  Lidmyrliden höjd    
  Lidmyrliden skogsmark    
  Lidmyrroddet myrmark    
  Lidmyrtjärnen, Östra tjärn    
  Lidmyrtjärnen tjärn    
  Lidmyrtjärnen tjärn    
  Lidsträsk triangelpunkt    
  Lidsträsket, se Sör-Lidsträsket sjö    
  Lidsträsket sjö /Se    
  Lidströmsmyran myr    
  Lidtjärnbäcken bäck    
  Lidtjärnen tjärn    
  Lidtjärnen tjärn    
  Lidtjärnmyran terräng    
  Lidträsket sjö    
  ?Lidträsket sjö    
  Lidträsket sjö    
  Lidträsket sjö    
  Lidträsket sjö    
  Lidträsket sjö    
  Lidsträsket, Nörd-L., se Lidträsket sjö    
  Lidträskviken vik    
  Lidträskviken vik    
  Lidträskviken vik    
  Lidudden udde    
  Lidängesbäcken bäck    
  Lidängesbäcken bäck    
  Lidängesmoren terräng    
  Lidänget terräng    
  Lidänget terräng    
  Likholmen holme    
  Lill-Antesheden terräng    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget höjd    
  Lillberget höjd    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget höjd    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lill-Bergviken vik    
  Lill-Bergviksnäset näs    
  Lill-Bjurselliden terräng    
  Lill-Bjärnkölen höjd    
  Lill-Brattmyrtjärnen tjärn    
  Lillbromyran myr    
  Lill-Brännberget terräng    
  Lillbrännmyran terräng    
  Lillbäcken bäck    
  Lillbäcken ägomark    
  Lillbäcken bäck    
  Lillbäcken bäck    
  Lillbäcken bäck    
  Lillbäckkölen myr?    
  Lill-Daltjärnen tjärn    
  Lill-Dödmantjärnen tjärn    
  Lill-Fargangsliden höjd    
  Lill-Finnmyran terräng    
  Lill-Finnroddet terräng    
  Lill-Frängstjärnen tjärn    
  Lill-Frängsträsket sank mark    
  Lill-Furåsudden udde    
  Lill-Gluppentjärnen tjärn    
  Lillgrundet holme    
  Lillgränäsviken vik    
  Lill-Grästjärnbäcken bäck    
  Lill-Grästjärnen tjärn    
  Lill-Grästjärnänget terräng    
  Lillgrönnan skär    
  Lillgrönnan del av udde    
  Lillgrönnan skär    
  Lill-Gulltjärnen tjärn    
  Lillgärdan ägomark    
  Lillgärduddarna uddar    
  Lill-Hackestjärnen tjärn    
  Lillheden skogsområde    
  Lill-Hedtjärnen tjärn    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen skär    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen skär    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme?    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen skär    
  Lillholmträsket sjö    
  Lillholmträsket sjö    
  Lill-Hötjärnen tjärn    
  Lill-Inretjärnen tjärn    
  Lill-Kallkällmyran terräng    
  Lillkammen terräng    
  Lillklubben holme    
  Lillklubben holme    
  Lill-Korpen tjärn    
  Lill-Korplunden terräng    
  Lill-Kvammarn sjö    
  Lill-Kvammarn sjö    
  Lill-Kvammarn sjö    
  Lill-Kvarnnortjärnen tjärn    
  Lill-Kåtatjärnen tjärn    
  Lill-Kägelliden höjd    
  Lillkölbäcken bäck /Se    
  Lill-Lapptjärnen tjärn    
  Lill-Lapptjärnen tjärn    
  Lill-Långmyran terräng    
  Lill-Långselet tjärn    
  Lill-Långträsktjärnen tjärn    
  Lillmoren ägomark    
  Lill-Mossatjärnen tjärn    
  Lillmyran ägomark    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran ägomark    
  Lillmyran ägomark    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyrbacken backe    
  Lillmyrbäcken bäck    
  Lillmyrmoren myrmark    
  Lill-Märramyrkläppen höjd    
  Lill-Mörttjärnen tjärn    
  Lill-Mörttjärnen tjärn    
  Lill-Ockeltjärnen tjärn    
  Lill-Piltliden höjd    
  Lill-Raggsjön sjö    
  Lill-Renberget terräng    
  Lill-Renberget berg    
  Lillroddet terräng    
  Lill-Råtjärnen tjärn    
  Lill-Räveln sjö    
  Lill-Rörmyran terräng    
  Lill-Rörmyran myr    
  Lill-Rörmyran myr    
  Lill-Rörmyrtjärnen tjärn    
  Lill-Rörmyrtjärnen tjärn    
  Lill-Rörselet del av Åman    
  Lill-Rörtjärnen tjärn    
  Lillsanden del av Norsjön    
  Lill-Segelmyran terräng    
  Lill-Segelmyran myr /Se    
  Lillselbäcken bäck    
  Lillselet utvidgning av Malån    
  Lillselholmen holme    
  Lillselkammen terräng    
  Lill-Sikträskliden höjd    
  Lill-Sillartjärnen tjärn    
  Lill-Snottertjärnen tjärn    
  Lill-Stavträsket sjö    
  Lill-Stentjärnen tjärn    
  Lillsundet sund    
  Lill-Svänemyran myr    
  Lill-Tallberget berg    
  Lill-Tistelmyran myr    
  Lilltjärnbrännan terräng    
  Lilltjärnbäcken bäck    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnviken vik    
  Lill-Torrbergsmyran terräng    
  Lill-Torrtjärnen tjärn    
  Lill-Tranutjärnen tjärn    
  Lill-Trindtjärnen tjärn    
  Lillträsk sjö    
  Lillträsk ägomark    
  Lillträskbäcken bäck    
  Lillträsket sjö    
  Lillträsket del av Malån    
  Lillträsket del av Norsjön    
  Lillträsket sjö    
  Lillträskmyran myr    
  Lillträskmyran myr    
  Lill-Tuvtjärnen tjärn    
  Lill-Tvärträskmyran myr    
  Lilludden udde    
  Lillviken vik    
  Lill-Villbäckstjärnen tjärn    
  Lill-Vittjärnbäcken bäck    
  Lill-Vittjärnen tjärn    
  Lill-Vorrviken vik    
  Lillåberget triangelpunkt    
  Lillåmyran myr    
  Lillån å    
  Lillåselet tjärn    
  Lillängesbäcken bäck    
  Linjebackarna terräng    
  Linjeberget berg    
  Linjetjärnen tjärn    
  Linjetjärnen tjärn    
  Lintjärnen tjärn    
  Litsträsk, se Lidträsket sjö    
  Livroddmyran ägomark    
  Livrottjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnheden terräng    
  Ljusträskbäcken bäck    
  Ljusträsket sjö    
  Ljusträsket träsk    
  Ljusträsket sjö    
  Ljusträsket, Östre sjö    
  Ljusträskheden terräng    
  Ljusträskkammen höjd    
  Ljusträskmyran sankmark    
  Ljusträsktjärnen tjärn    
  Ljusvattnet tjärn    
  Lobergsvälten timmeravlägg /Se    
  Lombäcken bäck    
  Lomgärdan ägomark    
  Lommyran myr    
  Lomtjärnbäcken bäck    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnheden terräng    
  Lomtjärnmyran terräng    
  Lomtjärnmyran myr    
  Lomviken, Västra vik    
  Lomviken, Östra vik    
  Lomviken vik    
  Lomviken vik    
  Lomviken vik    
  Lomvikmyran myr    
  Lomyran myr    
  Londonkläpparna terräng    
  Lortmyran terräng    
  Lortmyran terräng    
  Lovisahultet skogsområde    
  Luddesudden udde    
  Lugnet ägomark    
  Lundmarksudden udde    
  Lundsträsket sjö    
  Lundsträsket sjö    
  Luriholmarna holmar    
  Lusbäcken bäck    
  Lusforsbäcken bäck    
  Lusforsmyran myr    
  Lustigkullabacken terräng    
  Lustigkullabacken, Gamla terräng    
  Lustigkullamyran, Gamla terräng    
  Lustjärnen tjärn    
  Lustroddet terräng    
  Långbrännet terräng    
  Långbrännheden skogsmark    
  Långbränntjärnen tjärn    
  Lång-Hackestjärnen tjärn    
  Långhalsen odlad mark?    
  Långhalsen myr    
  Långheden hed    
  Långheden terräng    
  Långholmen halvö    
  Långholmen holme    
  Långholmssundet terräng    
  Långholmsviken vik    
  Långhunden terräng    
  Långhunden terräng    
  Långmoren ägomark    
  Långmoren myrmark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran ägomark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran ägomark    
  Långmyran sankmark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran ägomark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran terräng    
  Långmyrbacken skogsbacke    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrbäcken bäck    
  Långmyrbäcken bäck    
  Långmyrbäcken bäck    
  Långmyrbäcken bäck    
  Långmyrheden terräng    
  Långmyrliden terräng    
  Långmyrtjärnarna tjärnar    
  Långmyrtjärnen tjärn    
  Långmyrviken vik    
  Långnabben strandparti    
  Långnäset näs    
  Långnäsmyran myr    
  Långnäsviken vik    
  Lång-Rismyran myr    
  Långroddet terräng    
  Långselet utvidgning av Malån    
  Långselet del av Åman    
  Långselmyran terräng    
  Långskatan holme    
  Långskataviken vik    
  Långsmalheden terräng    
  Långsmalmyran myr    
  Långsnuten udde    
  Långtjärnarna tjärnar    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.