ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norsjö socken : Malå och Norsjö tingslag : Västerbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 24
    Bommarsund by Aggträsket sjö
      Fäbodträsket sjö
      Gissträsket sjö
      Grannängesmyren myr
      Killingholmen holme
      Kläppbodgärdan slåttesvall
      Kvasträsket sjö
      Livrotmyren myr
      Norströmstycket åker
      Nymyren myr
      Orrnäsmyren myr
      Pjäsörn sjö
      Rönnbergsmyren myr
      Saingtgräsbäcken del av Nymyrbäcken
      Segelmyren, Stora myr
      Skidträskån tillflöde
      Småfälstycket åkerteg
      Stussviken vik
      Svartskoänget ängesmyr
      Svenemyren myr
      Totjälmyren myr
      Trollgrubban sänka eller grop
      Valpselet sel
      Västeråmyren myr

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.