ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arjeplogs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn : 3945
    Arjeplog socken Abborjaure sjö
    Arjepluove sn Ahajaure sjö
    Abraur(e) hemman o. gård Ahajaure sjö
    Adolfström by Ahaluokta vik
    Adolfströms fiskekoja fiskekoja Ahavuöpme myr
    Ahkopakte gård Ahkajaure sjö
    Aijejaure, se Aijejaure Saknas Ahkajaure sjö
    Aijjaure sjö och hemman Ahkakosjjåkkå å
    Ailesvarre fjällägenhet Ahkakosjkårså dalsänka
    Akka fjällägenhet Ahkalissuoloi holme
    Gamla Akka fjällägenhet Ahkaluokta vik
    Alek fjällägenhet Ahkapakte fjäll
    Aleskiehtje hemman med fyra gårdar Ahkaris fjäll
    Allejaur by Ahkarisjauratj sjö
    Ardnaspaktalj fjällstuga Ahkarisluokta vik
    Arfliden hemman o. gård Ahkaråmpo terrängavsnitt
    Arjeplog kyrkoby Ahkasuolo halvö
    Arjepluvve kyrkoby Ahkasuorke å
    Artnas gård Ahojegge myr
    Ävaholm nybygge Ahpekattjägge myr
    Bellonäs by Aidejaure sjö
    Bergnäs, Södra by o. kapellplats Aideluokta vik
    Bergviken fjällägenhet Aidevaratj berg
    Bergvikssund fjällägenhet Aihkajaure sjö
    Bindnäs by Aihtekielas hed
    Björkliden by Aihtenjuones udde
    Björklunda fjällägenhet o. gård Aijajägge myr
    Lilla Brändholmen holme o. gård Aikejokkots bäck
    Stora Brändholmen holme o. gård Ailesjauratj sjö
    Brännbacka hemman med gård Ailesjaure sjö
    Brännäs by Ailesnjarka udde
    Bukt by Ailesvare lågfjäll
    Buogt by Aimoluokta vik
    Buokte by Airok fjäll
    Byöivatnjuönes by Aisjargn sjö
    Båsjargn by Aisjaure sjö
    Båsjargn by Aistjakk berg
    Båtsa frälsetorp Aistjakk vik
    Båtsjaur by Aistop berg
    Bäckaskog frälsetorp Aistupejuhkutj bäck
    Bäckholm nybygge Aistupetalvas högslätt
    Bäcknäs hemman o. gård Aistupetjåkkå berg
    Bäverholmen holme o. nybygge Aitevarasj berg
    Bäverholmen - forts holme o. nybygge Aitevaratj fjäll
    Davids gård Aitmåske Saknas
    Delliknäs by Aitmåskejåkåtj å
    Dielleknäs by Aivolollekietjårjeltjåkkå fjäll
    Dockdock berg o. nybygge Aivotjåkkå fjäll
    Dragnäs by Aivotjåkkå fjäll
    Eriksholm nybygge Äjajäurätj tjärn
    Felloheden by Akajaure sjö
    Forsnäs fjällägenhet Akakutjkårså en djup kanjon
    Forsudden by Akalmkiera fjäll
    Framnäs nybygge Akapakte fjäll
    Fårholmen hemman med gård Akaresjaurasj sjö
    Fälloheden by Akarestjåkkå fjäll
    Galtisjaur by Akaris fjällparti
    Gargaur by Akarisjauratj tjärn
    Gargejaure by Akarsuolo ö
    Gauhto hemman o. gårdar Akkajaure sjö
    Granholmen holme Akkajaure sjö
    Granmyrheden nybygge Akkakielas hed
    Grannäs by Akkalisjaure sjö
    Granselet by Akkalispuouta fjäll
    Granudden gård Akkalistjavelk hed
    Gurrukåaik fors o. by Akkanjunnje berg
    Gustafsholm holme med hemman o. gård Akkapakte brant »flygg»
    Harrok fjällägenhet Akkavare berg
    Holm frälsetorp Akkelesuolo, se Ahkalissuoloi Saknas
    Hällnäs by Akkelis fjäll
    Höganäs krononybygge Akkelisjaure sjö
    Högbränna hemman o. gård Aksek stort fjällområde
    Högliden hemman o. gård Aksik fjäll
    Högliden krononybygge Aksjojaure sjö
    Jiekkeluokta by Aksjojåkkå å
    Jiellehaure by Aksjojåkkå bäck
    Jietnjapuoud krononybygge Aksjokurra sänka
    Johannelund nybygge Aksjosåvvo björkskog
    Jähkkvik by Aksjovare fjäll
    Kallakluokta lappviste Aksjovarre fjäll
    Karkaur by Aldajaure sjö
    Karlnäs gård Aldajåkkå å
    Karlön by Aldatjåkkå fjäll
    Kasker mårka och by Alekjaure sjö
    Kassa by Algeramanpakte fjällbrant
    Keniudden nybygge Alla lappviste
    Kibtno gård Allaejkj sjö
    Kiddak gammalt skogslappvårviste och kronotorp Allavare berg
    Kiellas by Allehaurjåkkå å
    Knutudden udde o gård Allej sjö
    Korsträsk by Allejaure sjö
    Kraja gård Allejaure sjö
    Krama fjällägenhet Allejaurejokk bäck
    Krompa lappviste Allekiesjvaimoklåptå dalgång
    Kronholm nybygge Allekähtje sjöända
    Kronlund nybygge o. gård Allepuouta lågfjäll
    Krononybygge Saknas Allovaratj berg
    Krutaholm holme och gård Alta fjäll
    Kruthasullu holme och gård Altajokk bäck
    Kullen fjällägenhet Altatjåkkå fjäll
    Kuoblatävva lappviste Altosuolo holme
    Kurrukåaik fors o. by Antajåkkå bäck
    Kurukväik fors o. by Antajåkkå å
    Kuvokuoik fors o. by Antilåptå spetsig fjälltopp
    Kåhtjak by Antilåptå spetsig fjälltopp
    Kåttjåk by Apekedde myr
    Lobbas fjällägenhet Arajaure sjö
    Laisvall by Arasjaure liten sjö
    Lappväsendets stuga stuga Arasjaure sjö
    Lihkas lappviste Arasjåkkå bäck
    Lillviken arrendelägenhet med två gårdar Arastjåkkå hög slättmark
    Lippesuolo holme, hemman o. gård Arastjåhkkå fjäll
    Lippiholmen holme o. gård Ardnajokk bäck
    Lillön holme och gård Al. Ardnapuouda fjäll
    Loholm by N. Ardnapuouda fjäll
    Luput by Årj. Ardnapuouda fjäll
    Lupat by Ardnasjåkkå bäck
    Luspe fjällägenhet o. gård Ardnasluokta arrendelägenhet
    Västra Luspe fjällägenhet o. gård Ardnasluokta vik
    Luttun fjällägenhet Ardnastjåkkå berg
    Långnäs hemman o. gård Ardnatjåkkå fjäll
    Långvik by Ardnavagge dalgång
    Marielund nybygge Al. Ardnavare berg
    Maskaure sjö och by Arfo fjällmassiv
    Mattaure sjö och by Arfolullekiehtje fjäll
    Mavas lappviste Arfopakte brant klippa
    Mjölkberg berg och by Arfoskurro ganska djup dalgång
    Mullbacka by Arfotjåkkå fjäll
    Mullholmen by vik holme Arfotjåhkå fjäll
    Myrbacka krononybygge Arfotuottar fjällmassiv
    Mållåsuoloi by och holme Arjenjarka udde
    Mårsom fjällägenhet Arjesuolo holme
    Måskaure sjö o. by Arjesåive berg
    Mälkevaratj berg o. by Arjevarrto fjäll
    Märsa by och sjö Arjevarto berg
    Mörttjärn tjärn och by Arrajaure sjö
    Njierek ett övergivet skogslappviste Arrasjåhkå å
    Njurok gård Arrastjåhkå fjäll
    Njuorokholmen gård Arresåive berg
    Norravan kronojägareboställe Artnajauratja sjöar
    Nurrholm by Artnasjauratj sjö
    Nurrusuoli by Artnasjaure sjö
    Nybacka hemman o. gård Artnasjåkkå å
    Nyborg nybygge Artnasluokta vik
    Nybygge ej bebott Artnasnjarka udde
    Nybygge ännu ej bebott Artnaspakte brant
    Nyhem nybygge Artnasvarre fjäll
    Nyås nybygge Artnatjåkkå fjäll
    Nyliden by Artnavarre fjäll
    Nåtti hemman med gård Arvasatuottar ett stort fjällmassiv
    Näverudden f.d. gård Arvasjaure sjö
    Palkovarre by Arvastuottar fjällmassiv
    Persbacka nybygge Arves ett stort fjällmassiv
    Pilberget nybygge Arvesjåkkå bäck
    Pipudden udde o. gård Arvesjåkkå bäck
    Puokta by Arvespakte branta stup
    Pårok övergivet lappviste Arvespakte fjäll
    Pällonäs by Arvestuottar ett stort fjällmassiv
    Racksund by Arvestuottar fjällmassiv
    Rackträsk gård Assjatj berg
    Radnejaur by Assjatjluokta vik
    Rakkaur gård Asskavarnjuones udde
    Rakotjålme by o. sund Asskavarre berg
    Raman gård Atjek en mindre skogklädd topp
    Ramanj arrendelägenhet Atjekatj en mindre skogklädd topp
    Ratnaure by Atjekatj-tjålbme sund
    Rebak by Attjektjåkkå runt fjäll
    Rebak nybygge med gård Aunasvarre berg
    Rebakudden hemman Avvahajåkåtj bäck
    Renberget hemman o. gård Avvahatjåkkå fjäll
    Renudden krononybygge Avåive fjäll
    Ribraur by Avåivjåkåtj å
    Ringhult nybygge Badasjokk bäck
    Rio fjällägenhet Badjesavon sjö
    Ripak hemman Bakaslåptå sluttning
    Råsne gård Baktek berg
    Saddigavva gård Baktåive berg
    Sakavarre berg och gård Balgestjåkkå berg
    Sakkavare berg och gård Balkesjauratj tjärn
    Sandnäs gård Balkesjaure sjö
    Sandviken fjällarrendelägenhet Balkestjåkkå fjälltopp
    Satenåive fjällägenhet o. berg Balkesvarats berg
    Satevåive fjällägenhet Balkis tjärn
    Satevåive - forts. fjällägenhet Ballasjaure sjö
    Sattekava gård Ballasviken vik
    Sauhtal by Ballek liten fjälltopp
    Sautal by Ballek liten fjälltopp
    Seite by Ballekjauratj tjärn
    Seitekavva telefonstation Ballekjaure sjö
    Selet fjällägenhet Ballekjaure sjö
    Sieltatietno Saknas Ballekjaure sjö
    Sjnierra gammalt skogsl.viste frälsetorp Ballekjåhkå å
    Sjulnäs by Ballekjåhkå å
    Skaldna lappviste Ballekkierke en stor sten
    Skellefteelf, se Sieltatietno Saknas Ballektjåkkåtj fjäll
    Slagnäs by och järnvägstation Ballek(varatj) berg
    Solberg by Ballekvarre berg
    Stensund by Ballokjokk bäck
    Stentorp frälsetorp Ballonåive ett större fjäll
    Stentorp hemman o. två gårdar Ballonåive fjäll
    Stenvallholmen holme o. hemman Alle Ballonåive fjäll
    Stiepal arrendelägenhet Lulle Ballonåive fjäll
    Storbodsund by och sund Alep Bargajaureh sjö
    Storluopme lappviste Alep Bargajaure sjö
    Storvik frälsetorp Lulep Bargajaureh sjö
    Strand frälsetorp Lolep Bargajaure sjö
    Nedra Ström hemman o. gård Bargatjåhkkå fjäll
    Strömnäs gård Bargavarrto fjällhöjd
    Strömsholm holme och by Bartaure sjö
    Stuorlåpme lappviste Bartek bäck
    Ståkketjälte skogslappby Bartikätno å
    Sundholm holme och gård Bartikätno å
    Sundås nybygge Barturte fjällmassiv
    Supevarre fjällägenhet Barturtvalle del av Barturte
    Suppovare fjällägenhet Bartuterjaure sjö
    Suobtek frälsetorp Bassejaure sjö
    Suöddaskåte renvaktarkåta Batsakholmen holme
    Svannäs by Batjemtjålbme sund
    Svolliholmarna holmar och gård Battsavarejiegge myr
    Tjallas lappviste Battsejauratj tjärn
    Tjåalbmesuoloi holme o. gård Battsevarre berg
    Tjåktjus hemman med två gårdar Bavvak tjärn
    Tjålpme gård Bellovare berg
    Tjäkjokk hemman o. gårdar Bergholmen holme
    Torborg hemman o. gård Bergnäsholmen holme
    Trapok hemman med gård Biedakåive berg
    Tåktok berg o. nybygge Biekkasåive berg
    Udden by Biekkasåive berg
    Udden fjällägenhet Bieksjauratj tjärn
    Vaitoudden nybygge Bieksjauratj tjärn
    Varrekudden gård Bieksåive berg
    Varvekhydda gammal stuga Bieltje del av Ramanj
    Vatjamjaure fjällägenhet Bieltjelåptå platå
    Vaxholm holme o. by Bieltjilåptå platå
    Videbacke fjällägenhet Bienta en liten fjälltopp
    Vierokholmen holme o. nybygge Bientjejaure sjö
    Vuolta frälsetorp Bientjenjuönes udde
    Vuonatj gård Bierdnek sjö
    Vännäs nybygge Bierre tjärn
    Västerfjäll hemman med fyra gårdar Bieskehaure stor sjö
    Yttervik fjällägenhet Bietsastjåkåtj bäck
    Åheden nybygge Bijje Vuojjaure sjö
    Ånge krononybygge Birsotjåltak två kullar
    Örnberget fjällstuga Bjentjajaure sjö
    Örnudden fjällägenhet Bjentjamyr myr
    Östansjö by Bjäksj tjärn
      Björkberget berg
      Björkfjället fjäll
      Björkholmsmyr myr
      Björkudden udde
      Björkuddmyr myr
      Björnberget berg
      Blassok sjö
      Blyjanjarka udde
      Blåsberget berg
      Bläkkajaure sjö
      Bodemåhke fjärd
      Bosjusjaure sjö
      Botomsuollo tre öar
      Bradnejegge myr
      Brukasvaratj berg
      Brändholmen holme
      Stora Brändholmen holme
      Brännberget berg
      Brännmyr myr
      Brännvinsbacken backe
      Buktholmen holme
      Buljis berg
      Bunjan spetsig fjälltopp
      Buoitastjåkkå fjälltopp
      Buoitasjåkkå bäck
      Buoitjokk bäck
      Buoittjåkko fjälltopp
      Buoktjajaure sjö
      Buoktjatjåkkå berg
      Buoltaketje berg
      Buoskvarats lågfjäll
      Buotjes berg
      Burkivarre fjäll
      Butomsuolo holme
      Butomsuolo holme
      Butomtjålbme sund
      Buöktjatjåkkå fjäll
      Byöivatnjuönes udde
      Byöivatvaratj berg
      Båatkå en sänka
      Jiellep Båhtsajaure sjö
      Lulep Båhtsajaure sjö
      Båhtsajuhka bäck
      Båhtsanåive berg
      Bånjakallo en sten
      Bårgo fjäll
      Bårgojaure sjö
      Bårgoårjeltesjaurats tjärn
      Bårgå-(Bårkå-)jaure sjö
      Bårgå (Bårkå) fjäll
      Båsjargn sjö
      Båsjosjaure sjö
      Båssjosjaure sjö
      Båssjosmåhke vik
      Båssjoshåhke sjö
      Båsträsk sjö
      Båsträsk sjö
      Båtkå en sänka
      Båtkåtjåhkkå fjäll
      Båtkåvaratj höjd
      Båtsa sjö
      Östra Båtsajokk bäck
      Båtsajokk bäck
      Båtsajukku bäck
      Båtsakielas hed
      Båtsanjaure sjö
      Båtsanåive berg
      Båtsapuonda lågfjäll, berg
      Båtsasullu skogsområde
      Båtsavare berg
      Båtsjaure sjö
      Båtsoikielas hed
      Bälljekaisse fjäll
      Bällovaratj fjäll
      Bännu stort fjällparti
      Bäno fjällmassiv
      Bänta en liten topp
      Bänuklippo fjällmassiv
      Bärre tjärn
      Bäske stor sjö
      Bäukuljåkkå bäck
      Bäukuljåkkå bäck
      Bäversjön sjö
      Dadtjajåkkå bäck
      Dadtjajåkkå bäck
      Dadtjapakte berg
      Dainak sund
      Daitavare berg
      Dalkjapakte berg
      Datar fjälltopp
      Datjajåkkå å
      Daunasjåkkå bäck
      Debrik sjö
      Debrikluobbal sjö
      Dellaure sjö
      Dellaurviken vik
      Dellekjokk bäck
      Deppanåive berg
      Deppisselet sel
      Dermejaure sjö
      Dermetjåkko berg
      Diellekagualban hed
      Dierbmejaure sjö
      Diukajauratj tjärn
      Diukalåapme sänka
      Diukatjåkkå fjälltopp
      Djupträsk liten sjö
      Doljaure vik, fjärd
      Doljaurvare berg
      Dompok tjärn
      Duolbak liten skogshöjd
      Duolpak fjäll
      Duolpakjåkkå bäck
      Dåaljargn fjärd
      Dåaljargnvarre berg
      Dåressuoloi holme
      Dårestjavelk bergrygg
      Dårestjivvelk bergrygg
      Dårestjivvelk bergrygg
      Dårestjivvelkajauratj tjärn
      Dårestjivvelkajuhkutj bäck
      Döfvelmyran myr
      Eggelats sjö
      Elgholmen holme
      Erikjaur sjö
      Erikjaurjukku bäck
      Ertekjåkkå å
      Ertektjåhkkå fjäll
      Ertektjåkko fjäll
      Falehaure en större sjö
      Falehaurvaratjah småberg
      Falesjaure sjö
      Falesjåhkå å
      Falestjåhkå fjäll
      Falesvagge dalgång
      Falesvagge dal
      Falesvarasj berg
      Farfarmyran myr
      Fastonjuonje udde
      Fastonjuönes udde
      Faurajalka gräs- och lavbevuxen slätt
      Faurajalka fjällparti
      Favanjåanne udde
      Fero fjäll
      Feropakte fjällbrant
      Ferro fjäll
      Fetar fjäll
      Feterkaise fjäll
      Fiella långsträckt fjällkam
      Fiellajåkåtj bäck
      Fiellas fjäll
      Fiellatjåkkå fjäll
      Fiellavagge dal
      Fielparnjarka udde
      Fieres fjäll
      Fierrastjåkkå högsta toppen
      Fierras stort fjällmassiv
      Fierro fjäll
      Fietar fjäll
      Fietarlako stor slätt
      Fietarlako stor slätt
      Finjajåkkå bäck
      Finjajåkkå å
      Finjasavon sel
      Finjavuöpme skog
      Finjavuopme skogsluttning
      Flata myr
      Fluka vik
      Flukat vik
      Forsnäsheden hed
      Forsnäskuolpan hed
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjern tjärn
      Fyrkanttjärn tjärn
      Fårberget, se lp Smälänåive Saknas
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fäbodudden udde
      Fäboudden udde
      Fällabon fjäll
      Fällabon(a) fjäll
      Fällabona fjäll
      Fällajåhkå å
      Fällatjåkkå fjäll
      Fällovaratj berg
      Fällovaratj berg
      Jiellep Fällovaratj berg
      Lulep Fällovaratj berg
      Fällovarats fjäll
      Färeltpakte fjällbrant
      Färiltjaure en liten sjö
      Färiltvagge dalgång
      Färras fjäll
      Gabriåive fjäll
      Gaddåive berg
      Gaika berg
      Galbakvarre berg
      Galbmetjåkkå berg
      Galgbacken gammal avr.plats
      Galla ström
      Gallajaure sjö
      Gallaure (Kallaure) sjö
      Galloluokte vik
      Galnas fjällslätten
      Galtisguts holme
      Galtisjaure sjö
      Galtispuouda fjäll
      Gammelvallmyr myr
      Gangsjajaure sjöar
      Garbmadak berg
      Gardatjåkkå berg
      Gardaure sjö
      Gardaure sjö
      Gardevare berg
      Gardotjåkko berg
      Garga å
      Alle Gargatistjåkkå fjäll
      Lulle Gargatistjåkkå fjäll
      Kaska Gargatistjåkkå fjäll
      Gargatstjåkko fjäll
      Gargejaur sjö
      Gargevare berg
      Gargovarto berg
      Gargån å
      Garkok berg
      Garmat berg
      Garrimtjåkkå fjäll
      Gartekielas hed
      Gartekädde gammal skogslappvall
      Gartevarats berg
      Gartevarats berg
      Gardevarre bergparti
      Gartevarre berg
      Garvajaure sjö
      Garvatjåhkkå fjäll
      Gasapådko berg
      Gassajauratj Saknas
      Gassajaure sjö
      Gassapåtkå berg
      Gautojaure sjö
      Gavasjaure sjö
      Gavastjåkkå fjäll
      Gavasvare fjäll
      Geijejaure sjö
      Geinukjauratj tjärn
      Geranåive berg
      Gesatis fjällparti
      Giddajauratj tjärn
      Gierevnjarka udde
      Gieriåive berg
      Giertos sjö
      Gieruntjåkkå fjälltopp
      Gietsekaise fjäll
      Gimesgielas hed
      Gimismyr myr
      Gimmon-njarka udde
      Gipmoresnjuonje fjäll
      Girkemtjåkkå fjäll
      Gittunjaure sjö
      Gobsakvare berg
      Godejaure lång o. smal sjö
      Godepakte fjällrygg
      Golgamisvare berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granbäckmyr slåttermyr
      Grovas. holme
      Grundtr. sjö
      Grundträsk sjö
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Grubbajauratj tjärn
      Grundträsk sjö
      Gruolksuolo holme
      Guarpaholmen Saknas
      Guarpavaratj berg
      Gubblijaure sjö
      Gubbtjetjåkko berg
      Gublehaur sjö
      Gudnelttjåhkkå fjäll
      Guobbeltvare berg
      Guolehtisjaure sjö
      Guorpa-sullutj holme
      Guorpasuoloi holme
      Guorpiåive berg
      Guälkholmen holme
      Gåbbtjejegge myr
      Gåbrek fjälltopp
      Nuort Gåbrek fjäll
      Gåptjejägge myr
      Gårenåive berg
      Gåstjärn, se Gässajauratj Saknas
      Gäddviken vik
      Gämse slätt o. stenigt land
      Gäpoljauratj sjö
      Gärrestjåkkå fjälltopp
      Gärrim fjällområde
      Gärrim fjällområde
      Gärrimjaure liten sjö
      Gäuka fjällhöjd
      Gödningsudden udde
      Habakvaratj fjäll
      Habakvare berg
      Habrestjåhkå berg
      Haidenjuonje udde
      Haikanjarka udde
      Hakkijaur sjö
      Halka hed
      Hallokvaratj berg
      Hammarsjön sjö
      Hanka berg
      Hankajåkåtj bäck
      Hapakjauratj tjärn
      Hapakjiegge myr
      Hapaktjåkkå berg
      Hapakvaratjah tre små fjällhöjder
      Hapakvare berg
      Harraure flera mindre sjöar
      Harraure sjö
      Harrejaurberget berg
      Harrejaure sjö
      Harrejaurmyr myr
      Harrejokk bäck
      Harrejokkvuobme myr
      Harrejuhku bäck
      Harrejukvuöpme myr
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå å
      Harrejåhkå å
      Harreluokta vik
      Harreluokta vik
      Harrevarto fjäll
      Harrevarto berg
      Harrevarttjåkkåh två kalfjälltoppar
      Harrivardo fjäll
      Harrok fjäll
      Harrok tjärn
      Harrok tjärn
      Harrok sjö
      Harrok tjärn
      Harrok sjö
      Pajep Harrok sjö
      Vuolep Harrok sjö
      Harrokjaure sjö
      Harrokjaure sjö
      Harrokjokk bäck
      Harrokjukku bäck
      Harrokjuhku bäck
      Harrokjåkkå bäck
      Harrokjägge myr
      Harroktjåkkå berg
      Harrokvadda slätt
      Harruri sjö
      Harråive berg
      Hassavarre berg
      Hassevare berg
      Haukabolloj tjärn
      Haukajauratj tjärn
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukak sjö
      Haukakjaure sjö
      Haukakvaratjak höjder
      Haukåbållåjuhkutj bäck
      Havanjåanne udde
      Heikapakte bergsbrant
      Heipmovare berg
      Hemholmen holme
      Hemsjön vik
      Hierketjauta-tjåkkå berg
      Hietnikvalta hedningsslätt
      Hijak fjäll
      Hijak två mindre fjällhöjder
      Alep Hijak en mindre fjällhöjd
      Lulep Hijak en mindre fjällhöjd
      Hopponesvare berg
      Holmmyran myr
      Holmsjön sjö
      Holmträsk sjö
      Hopot vik
      Hukkum hed
      Hummelmyr myr
      Hupput vik
      Hupputnjuönes udde
      Håikketjåhkå fjäll
      Håikejåkåtj bäck
      Håiketjåkkå fjäll
      Hålkosjaure sjö
      Hålkosjåkåtj å
      Hålkosnjarka udde
      Hålkåsapåalltajåkåtj en liten älv
      Hålkåsapåalltajåkåtj en liten älv
      Hålkåsjaure sjö
      Hållstugumyran myr
      Lilla Hålmyr myr
      Hålmyran myr
      Hålmyran slåttermyr
      Håppalis berg
      Hårrastjåhkå fjäll
      Hårsokvaratj höjd
      Hähkaure Saknas
      Häibmavaratj berg
      Hällforsen fors
      Härkberget berg
      Härkejauratja sjöar
      Härkesuolo ö
      Härketieva kullar
      Ibmats tjärn
      Ieggelatj sjö
      Iekal halvö
      Ijarapts sjö
      Ijeråhts sjö
      Ikes-jaure sjö
      Ikesjaure stor sjö
      Ikesjaure sjö
      Ikesjaureluspe sjöutlopp
      Ikesjåkkå bäck
      Ikesslieddo grässlätt
      Ikesvagge dalgång
      Ikesvagge dal
      Alep Iksjak lågfjäll
      Lulep Iksjak lågfjäll
      Iksjakpakte klippa
      Iksjakråttje dalgång
      Infjärden fjärd
      Ipmatisjauratj tjärn
      Lulep Ipmatisjauratj tjärn
      Ipmatisråttje sänka
      Ipmatisvierah område
      Iropt sjö
      All. Istjakk lågfjäll
      Lul. Istjakk lågfjäll
      Jalka berg
      Jalkamyran myr
      Jalngesmuotke mårka
      Jamekjåhkå å
      Jauratj tjärn
      Jaurekaska mårka
      Jehporisnjuonne fjäll
      Jengakjaure sjö
      Jengakjåhkå å
      Jengakvagge dal
      Jeokamyran myr
      Jerfojaure sjöar
      Jerja berg
      Jerta, Nuort och Årj. fjäll
      Jerten fjäll
      Jerten fjäll
      Nuortap Jerten fjäll
      Åyep Jerten fjäll
      Stuor Jervas fjäll
      Stuor Jervastjåhkkå fjäll
      Stuorra Jervas fjäll
      Unna Jervas fjäll
      Uhtsa Jervastjåhkkå fjäll
      Jervas-slieddo ett stort deltaland
      Jervasåutåltis fjällparti
      Jeterepakte fjällbrant
      Jetervaratja fjällområde
      Jeutamjaure sjö
      Jeutumjaure sjö
      Jieder fjäll
      Jiehkadamesuoloi ö
      Jieknatjåkkå fjäll
      Jieknavare fjäll
      Jieknavare fjäll
      Jiellehaur sjö
      Jiellehaure gammalt skogslappviste
      Jiellehaure sjö
      Jiellehaurjuhku bäck
      Jiellehaurjåhkå bäck
      Jiellepjaure sjö
      Jienak fjäll
      Jienakjaure sjö
      Jiengavagge dal
      Jiepurisnjånne fjäll
      Jierjavadda stor slätt
      Jierta fjäll
      Jiertajåkåtj bäck
      Jietanissuölo holme
      Jietanissuölo holme
      Jieter fjäll
      Jiether fjäll
      Jietnjatjavelk bergrygg
      Jilkesåive fjäll
      Jilkespuolta sluttning
      Jilkesåive fjäll
      Jilkesåive fjäll
      Jilkesåive fjäll
      Jilkisåaive fjäll
      Jilkisåaive fjäll
      Jirpekallo stor sten
      Jonastjärn tjärn
      Jonitsuolo ö
      Jopajaurats tjärn
      Joronjjaure sjö
      Joronjvakke dal
      Joronjvaratj fjäll
      Joronvagge dal
      Joronvarasj fjäll
      Jotavare berg
      Jotsa fjäll
      Jotsajåhkå å
      Jovanjuonne fjäll
      Jovojåhkå å
      Judapakte berg
      Juimak sjö
      Julkivaratj berg
      Jullegatjåkko fjäll
      Junitjauratj tjärn
      Junitjåkåtj bäck
      Junkarvagge dal
      Junkarälven älv
      Junke en skogklädd utlöpare
      Juobmojaure liten sjö
      Juoksak fjällsluttning och lågland
      Juoksa fjäll
      Juoksakjåhkå å
      Juoksakjåkåtj å
      Juoksaktjåhkkå fjäll
      Juolavagge dalgång
      Juolgna sjö
      Juomilt fjällparti
      Juomiltkaise fjäll
      Juongerjaure sjö
      Juovajåkkå bäck
      Juovakielas hed
      Juovanjuonje fjäll
      Juovanjuonne fjäll
      Juovatjåhkå fjäll
      Juovatjåhkkå fjäll
      Juovavaratj fjäll
      Juovvakielas hed
      Juovvanismåske dal
      Juovvanjuonne fjäll
      Juovvanjåanne fjäll
      Juovvatjåkkå fjäll
      Juovåive fjäll
      Jupajauratj tjärn
      Jurunjaure sjö
      Jurunvagge dalgång
      Jurunvaratj fjäll
      Jutsa ett vidsträckt fjäll
      Jutsajåkkå bäck
      Jutsavagge dal
      Jutsavarre fjäll
      Juöksak fjällslätt
      Juöksakjåkkå bäck
      Juörpojauratj tjärn
      Juörpovaratjah flera småkullar
      Juövvanjuönne små bergkullar
      Juövåaive berg
      Jylkevarats berg
      Jåhkåkaska fjällparti
      Jåkkokjåkåtj bäck
      Jåkåhk berg
      Jåkåkvaratj berg
      Jåkåtjkaskjåkåtj bäck
      Jålle en mindre berghöjd
      Jållejåkåtj å
      Jållek fjälltopp
      Jållek lågfjäll
      Jållektjåhkkå fjäll
      Jållektjåkkå fjäll
      Jållemåske Saknas
      Jålleslieddo fjällslätt
      Jålletjåkkå fjäll
      Jålletjåhkå fjäll
      Jåronj fjäll
      Jårpåtjåhkå fjäll
      Jåtattjåhkåtj fjälltopp
      Jåulavagge dalgång
      Jåulavaggejauratjah tre tjärnar
      Jåuvavaratj fjäll
      Jåvak fjäll
      Jåvvanisjågge höjd
      Jåvvanismåsske höjd
      Jägnatjåkko fjäll
      Jägnav. fjäll
      Jäkkaure sjö
      Jäkkvikluokta vik
      Jäkkviksuolo halvö
      Jäknakantel fjällområde
      Jäknatjavelk bergrygg
      Jämekjaure sjö
      Jämekjaure sjö
      Jämeksuolo holme
      Jämeksuolo ö
      Jämeksuolo ö
      Jämikjåkkå bäck
      Jängakkuoutel fjällslätt
      Järta fjäll
      Järtajåhkå å
      Järten, Nuortap och Årjep fjäll
      Järvajauratj tjärn
      Norra Järvtandberget Saknas
      Kabtnjavadda slätt
      Kaddeåive berg
      Kaddsatj fjäll
      Kaddåive berg
      Kaggajåkkå bäck
      Kaggakårså djup kanjon
      Kaihtsak fjäll
      Kaihtsasjaure sjö
      Stuarra Kaika berg
      Uhtsa Kaika berg
      Kainanjarka udde
      Kainatjålpme sund
      Kainonjarka udde
      Kaisasj fjäll
      Kaisasjtjåhkå fjäll
      Kaisasjtjåhkå fjäll
      Kaisatj topp
      Kaisatj fjälltopp
      Kaisatjjaure sjö
      Kaisatj-tjåkkå fjäll
      Kaisealeltis sluttning
      Kaisejåhkå å
      Kaisejåkkå bäck
      Kaisenjarka udde
      Kaise-njuönne en utlöpare
      Kaisenjuonne fjäll
      Kaise-njuonn-tjåkkå fjäll
      Kaisenjånne sluttning
      Kaisepahko sluttning
      Kaisepahko fjällsluttning
      Kaiseslieddo fjällslätt
      Kaisetjåkkå fjäll
      Kaisetjåhkå fjäll
      Kajsetjåhkkå fjäll
      Kaisevado slätt
      Kaisevieraka åsar
      Kaissatj-tjåkkå fjäll
      Kaissats fjälltopp
      Kaissetjåkko fjäll
      Kaitsak berg
      Kakakielas fjällhed
      Kakakielasjauratj sjö
      Kakal fjärd
      Kakel fjärd
      Kakkakåhpe inbuktat fjällparti
      Kakkakårsleddo grässlätt
      Kakkakårså ravin
      Kaktsak-jägge myr
      Kalbmesuolo holme
      Kaldopakte fjällbrant
      Kaldotjåhkå fjäll
      Kaljoktjavelk bergrygg
      Kallakjåkkå bäck
      Kallakluokta vik
      Kallakluokta vik
      Kallaknjarka udde
      Kallakvare berg
      Kallakvarre berg
      Kallamapuolta fjällsluttning
      Kallampuolta fjällsluttning
      Kalleskutjsuolo holme
      Kalleskutjsuolo holme
      Kallkällm. myr
      Kallkällmyran Saknas
      Kalloiluakta vik
      Kallojaure sel
      Kallok sel
      Kallokkielas hed
      Kallonippe fjäll
      Kallonjuonjåhkå å
      Kallovaratj fjäll
      Kallovaratj fjäll
      Kalmek berg
      Kalmekjåkåtj bäck
      Kalmestjåkko fjäll
      Kalmetjåhkå fjäll
      Kalnas fjällslätt
      Kalnas fjälltopp
      Kalpakvare berg
      Kaltak en utvidgning av ström
      Kaltak strandparti
      Kaltakluokta vik
      Kaltaknjarka udde
      Kaltaksavon sel
      Kaltehaure sjö
      Kaltespuouta fjäll
      Alep Kalto fjälltopp med brant stup
      Lulep Kalto fjäll
      Kalto-kask-jauratj tjärn
      Kaltokaskjauratj sjö
      Kaltokaskkårså dalsänka
      Kaltokämse fjäll
      Kaltopakte, Lulep Kalto fjällstup
      Kalvholmen holme
      Kalvmyran myr
      Kamptsasjåkkå bäck
      Kamtsasjåhkå å
      Kamtsastjåhkkå fjäll
      Kamtsasvakke dal
      Kani liten bergtopp
      Kani fjäll
      Kanpajaurats tjärn
      Kantamyr, se Kåtamyran Saknas
      Kapsje fjäll
      Kapsjepuolta sluttning
      Kapsjetjåhkå fjäll
      Karanestjavelk lid
      Karanesvare berg
      Karbmat berg
      Kargasetåive fjäll
      Karjeljaure sjö
      Karjeljåkkå bäck
      Karjeltjåkkå flera fjälltoppar
      Karjeltjåhkkå fjäll
      Karjelvagge dalgång
      Karjelvakke dal
      Karkatis fjäll
      Karkatisnjånne fjällparti
      Karkatistjåkkå el., -dalvas fjäll
      Karkojuhku å
      Karkok berg
      Karkokjauratj tjärn
      Karkuri sjö
      Karlön holme
      Karnavare berg
      Karramisvartoh flera små kaltoppar
      Karranisvaratj berg
      Karramisvarto berg
      Karranisvarto berg
      Karremtjåhkå fjäll
      Kartaurjåhkå å
      Kartaurjåhkåketsavuolle åmynning
      Kartaurnjarka udde
      Kartaursivvuna sjöar
      Kartek tre fjälltoppar
      Kartek fjäll
      Kartek berg
      Kartekjåhkå å
      Kartekjåkåtj bäck
      Kartektjåkkå berg
      Kartevare bergparti
      Kartevare berg
      Pajep Kartevarre fjäll
      Vuolep Kartevarre fjäll
      Karva högslätt
      Allep Karvajaure sjö
      Lulep Karvajaure sjö
      Karvajåkkå bäck
      Karvanjarka udde
      Karvapåatkå dalsänka
      Alep Karvatjåkkå fjällkam
      Lulep Karvatjåkkå fjäll
      Karvatuolpak fjällslätt
      Karvatuolpak högslätt
      Kasak ett runt fjäll
      Kasak ett runt fjäll
      Kasakjaurats sjö
      Kasaklahko fjällslätt
      Kasaknjunjatj berg
      Kasaknjunjatj berg
      Kaskajaur sel
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure, -Nuorta o. Årjeb Saknas
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaska-måhken-jåkkå bäck
      Kaskamåhkenkårså dalgång
      Kaska-måhken-tjåkkå fjälltopp
      Kaskamåhkentjåhkå fjäll
      Kaska Råkkejaure sjö
      Kaska-Saulo hög fjälltopp
      Kaskasollo tre öar
      Kaskastjåkkå fjällrygg
      Kaskastjårro fjällrygg
      Kaskaure sjö
      Kaskaure sjö
      Kaskosjaure, -Nuorta o. Årjep tre sjöar
      Kaskosjåkkå bäck
      Kaskosvaratj berg
      Kassajauratj sjö
      Kassak fjäll
      Kassakielas berg
      Kassakjaurasj sjö
      Kassakvarto berg
      Kassanjuönes udde
      Kassapåkkå dalgång
      Kassapåtkå hed
      Kassavaratj berg
      Kassavarto ett större fjällområde
      Kattsatj fjäll
      Kattsasj fjäll
      Kattuggleselet sel
      Kattåive berg
      Kauhtojaure sjö
      Kavartjåhkå fjäll
      Kava(tjåkkå) fjäll
      Kavatjåhkå fjäll
      Kavasjaure sjö
      Kavastjåhkkå fjäll
      Kavvatjåhkå fjäll
      Kebnetjåkkå fjäll
      Kebnojauratja sjöar
      Kebnoluokta vik
      Keddejegge myr
      Keddetjavata fjäll o. slätt
      Keddilåmtjåkkå fjäll
      Keddokvare lågfjäll
      Kedkimtjåkkå fjäll
      Kejenestjåhkkå fjäll
      Kerketjåkkå fjällrygg
      Keronjauratja småsjöar
      Keronkädke stor sten
      Keronkätte grässlätt
      Kerontjåhkå fjäll
      Keronvakke dal
      Kerrestjåhkkå fjäll
      Kervåive berg
      Keråive fjäll
      Kesates fjälltopp
      Ketkejåhkå å
      Ketkemåhken dal
      Ketsihaure sjö
      Kettolke fjäll
      Keuhsakjägge slåttermyr
      Kibnojauratjah två tjärnar
      Kibnoluokta vik
      Kibnotjåkkå fjäll
      Uhtsa Kibtna fjäll
      Kibtnoluokta vik
      Kidakvaratj berg
      Kidanjuonje udde
      Kiddajaure tjärn
      Kiddanjuönes udde
      Kiddakguolpan tallhed
      Kidnavare berg
      Kiebneluokta vik
      Kieddak fjällsluttning
      Kieddakmåske Saknas
      Kiedkemåkke Saknas
      Kiejaure sjö
      Kiejjaurjukku bäck
      Kierkek sjö
      Kierkemattar berg
      Kiertovaratj fjäll
      Nuortap Kierkemattar topp
      Åarjep Kierkemattar topp
      Kierkemattarjaureh sjöar
      Kiermavaratj berg
      Kieron fjäll
      Kierun en liten berghöjd
      Kieruntjåkkå fjälltopp
      Kierunvagge dalgång
      Kierevjåkåtj bäck
      Kierevnjarka udde
      Kiesatis fjäll
      Kiesek utlöpare
      Kiesek sluttning
      Kietkejåkkå bäck
      Kietsenjarka udde
      Kietsepakte, Kietsetjåkkås branta stup
      Kietsepakte fjällbrant
      Kietsetjåkkå fjäll
      Kiettsaure sjö
      Kille fjäll
      Kilpas hed
      Kimiskielas hed
      Kimmonjarka udde
      Kimmun-järka udde
      Kimonjarka udde
      Kini liten bergtopp
      Kipmoresnjuonne fjäll
      Kipnatjåhkå fjäll
      Unnep Kipnatjåhkå fjäll
      Alep Kiptnojauratj sjö
      Lolep Kiptnojauratj sjö
      Kiptnokaska skog
      Kiptnotjåhkå berg
      Kirak fjäll
      Kirakvaratj fjäll
      Kirakvarra fjällslätt
      Kirjasjauratj tjärn
      Kirjasjåhkå bäck
      Kirjastjåkko fjäll
      Kirjastjåhkkå fjäll
      Kirketjåhkå fjäll
      Kirkemtjåkko fjäll
      Kirta fjäll
      Kirtusjaure sjö
      Kirtusjåkåtj bäck
      Kirvim höjd
      Kirvem fjäll
      Kirvempåtkå sänka
      Kirvåive berg
      Kissjalkielas hed
      Kistojauratj tjärn
      Kistojaure sjö
      Kittjanjarka utsträckning av ett berg
      Kitnak berg
      Kitnakavarre berg
      Stuarra Kitnakavarre berg
      Unna Kitnakavarre berg
      Kitnavarre berg
      Kittunjaure sjö
      Klamok berg
      Kleutajokk bäck
      Klippo fjäll
      Klippojåkkå å
      Klippojåkåtj å
      Klippokiehtje fjällparti
      Klippovarto fjäll
      Klockarudden udde
      Kluggarnjarka udde
      Klukkarnjarka udde
      Klåmåk berg
      Knalfa berg
      Knutberget berg
      Kohla fjäll
      Kohlakåhte fiskarkoja
      Pajep Kohlatjåhkå fjäll
      Vuolep Kohlatjåhkå fjäll
      Koholmen holme
      Koihkoljaure sjö
      Koihkolkuoutel fjällmassiv
      Koihkoltjåhkå fjäll
      Koihkoltjåhkå fjäll
      Kojaur sjö
      Kojaure sjö
      Kojaurpakte fjällbrant
      Kokavarto berg
      Koknösa lågfjäll
      Koksek sjö
      Kokseksavon sjö
      Kolmisjaure sjöar
      Kolmist vik
      Kolmisvare berg
      Kolosm. myr
      Konjok berg
      Koptej. tjärn
      Koratsvare berg
      Korpberget berg
      Korpkiellas fjäll
      Korsträsk sjö
      Koskovarre bergmassiv
      Kostar fjällmassiv
      Kostaretuottar fjällmassiv
      Kotnaivonjuonne fjäll
      Kotnarjåkåtj å
      Kotneltmåhkalak fjällslätt
      Kottojaure sjö
      Kouonok fjäll
      Kraddejåhkå å
      Kraddesjåhkå å
      Kraddevare fjäll
      Kraddevare fjäll
      Kraddevarre fjäll
      Krajak berg
      Krajakvare berg
      Krajanjarka udde
      Krajatjåhkå berg
      Krajavarre berg
      Krakajåhkå å
      Krahka-jåhkå å
      Krakajåkkå bäck
      Krakjåkväraka fjäll
      Kaska Krama sjö
      Nuort Krama fjäll
      Stuor Krama sjö
      Sör Krama sjö
      Årjep Krama fjäll
      Östra Krama sjö
      Kramajåhkå bäck
      Kramapåalta fjällsluttning
      Nuortep Kramatjåhkkå fjäll
      Årjep Kramatjåhkkå fjäll
      Kranokjåhkå bäck
      Kranoktjåhkkå fjäll
      Kranoktjåhkkå fjäll
      Krapesvare fjäll
      Krapesvare fjäll
      Krapesvare fjällområde
      Krapes-varr-pakte brant stup
      Krappesvare fjäll
      Krappesvarre fjäll
      Krappesvarre fjällmassiv
      Krappesvarre fjällmassiv
      Krapta fjäll
      Kraptajaure sjö
      Kraptajåkkå bäck
      Kraptatjåkkå fjäll
      Krattasjaure liten sjö
      Krattas- el. Grattasjåkkå älv
      Krattas-pakko sluttning
      Krattastjåkkå fjäll
      Kriepejaure tjärn
      Kristenjuonne bergsutlöpare
      Kroktjern tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Krompavaratj fjäll
      Krovovaratj fjäll
      Krovvatjårro fjäll
      Kruhtaluakta vik
      Kruhtalåappal sel
      Kruhtavaratj berg
      Kruhtavuöpme skogsområde
      Kruikejaure sjö
      Kruikenåive berg
      Krumpa sjö
      Krumpavaratj ett litet berg
      Kruohkehkpaktatj fjällbrant
      Kruohkehktjåhkå fjäll
      Kruohkenåive berg
      Kruosaj tjärn
      Kruosanjarka udde
      Kruossaj. tjärn
      Pajep Kruossasavon sjö
      Vuolep Kruossasavon sjö
      Kruossok tjärn
      Kruossok sjö
      Kruppesjokk bäck
      Krutaberget berg
      Kruvavaratj fjäll
      Kruvvatjårrå ås
      Kråassok tjärn
      Kråvvasuoloi holme
      Kublehaure sjö
      Kuardnemuorke mårka
      Kuarpavaratj berg
      Kuddepakte fjällbrant
      Kudduinjaure sjö
      Kuerpa holme
      Kahkesjauratj tjärn
      Kuhkesluokta vik
      Kuhtajaure sjö
      Kuhtajuhkutj bäck
      Kuhtalåappal Saknas
      Kuhtavarre berg
      Kuij-jaure lång och smal sjö
      Kuij-jaurjåkkå bäck
      Kuij-jaurtjårrå fjällrygg
      Kuij-jaurpakte tvärbrant sluttning
      Kuij-jaurvuosso tjärn
      Kuikovaratj fjäll
      Kuikuljaure sjöar
      Kuikulnjuonne västra ändan av fjällmassiv
      Kuikuljåkåtj liten älv
      Kuikultjårrå lång fjällrygg
      Kukavarrto ett långsträckt kalfjäll
      Kukkesjaure tjärn
      Kuksek sjö
      Kulah små höjder
      Kulkuknjarka udde
      Kullesvuäppej vik
      Kultutis strandparti
      Kultutisjaure sjö
      Kunjok berg
      Kuoblatjåhkå fjäll
      Kuoddojaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure fisklös sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuolletemjaure sjö
      Kuongoktjåhkå fjäll
      Kuonok fjäll, mindre topp
      Kuoutelistjåkkå fjäll
      Kuopparkielas hed
      Kuoppelt berg
      Kuoppeltkädde gammal skogslappvall
      Kuordatj. bäck
      Kuorpa berg
      Kuorpa fjäll
      Kuorpakielas fjäll
      Kuorpamuotke mårka
      Kuorpavaratj berg
      Kuorpeåive berg
      Kuorttjålmesuolo holmar
      Kuosajaure sjö
      Kuosak berg
      Kuosakjåkåtj bäck
      Kuosakvaratj höjd
      Kuosasjjaure sjö
      Kuosasuolo holme
      Kuosavarats berg
      Kuosavare berg
      Årj. Kuosavare berg
      Kuosavare berg
      Kuossapåalta bergsluttning
      Kuossasuoloi holme
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratj berg
      Kuosseluokta vik
      Kuotkolåpme dalgång
      Kuotkon fjälltopp
      Kuottajaure sjö
      Kuottaluobbal, se Kuhtalåppal Saknas
      Kuottavare berg
      Kuoutak fjällparti
      Kuoutapårro berg
      Kuoute berg
      Kuoutelissullutj holme
      Kupatjärn tjärn
      Kurdaljåkåtj bäck
      Kurrukåiksuoloi holme
      Kurtart-jåkåtj bäck
      Kurukväikholmen holme
      Kussamåske dal
      Kussamåskejåkåtj bäck
      Kussasuolo holme
      Kusstar ett stort fjällmassiv
      Kusstaranuipa del av fjäll
      Kutnarjåkkå bäck
      Kutniltnjåanje del av fjäll
      Kuttaviken vik
      Kuäbla fjällmassiv
      Kuätko höjd
      Kuätko höjd
      Kuöddujaure sjö
      Kuöddusavon sel
      Kuöpsejaure sjö
      Kuöpsejåkkå bäck
      Kuötko höjd
      Kvarnberget berg
      Kvarnströmmen ström
      Kvoddejaure sjö
      Kyrkväg kyrkväg
      Kyrkväg kyrkväg
      Kåabtapakte, Kåabtatjåkkås brant sluttning
      Kåabtatjåkkå fjäll
      Kåaivojaure sjö
      Kåaivotjåkkå fjälltopp
      Kåarpamuotke tallhed
      Kåassavaratj berg
      Kåbbitjåhkå fjäll
      Kåbdespakte fjäll
      Kåbdespakte fjäll
      Kåbdåkjaure sjö
      Kåbrek ganska hög fjälltopp
      Kåbrek fjäll
      Kåbrek berg
      Nuortap Kåbrek berg
      Nuortap Kåbrek fjäll
      Årjep Kåbrek berg
      Årjep Kåbrek fjäll
      Kåbrekåive fjäll
      Kåbreåive fjäll
      Kåbrok fjäll
      Kåbrokjauratj sjö
      Kåbroktjåhkkå fjäll
      Kåbruk fjälltopp
      Kåbråive fjäll
      Kåbta fjäll
      Kåbtapakte fjällbrant
      Kåbtaure sjö
      Kåbtaurejuhka bäck
      Kåbtåksavon sjö
      Kåhpelkälas skogssluttning
      Kåhpelvaratj berg
      Kåhtauratj tjärn
      Kåhtenjuonne fjällparti
      Kåhtesavon sjö
      Kåhtjakluakta vik
      Kåhtenåive berg
      Kåihkåla fjäll
      Kåivojaure sjö
      Kåivojåhkå å
      Kåivok sjö
      Kåivokjaure sjö
      Kåivotjåhkkå fjäll
      Nuorta Kåivåive berg
      S. Kåivåive berg
      Kålke ström
      Kålkåmajaure sjö
      Kålkåmisvarre berg
      Kålmesjaure, Stuar o. Uttsa sjöar
      Kålmesvaratj berg
      Kåltnåsjaure sjö
      Kåltnåsjåhkå å
      Kåmovaratj berg
      Kåntjok berg
      Kåpmasjaure sjö
      Kåppelkielas hed
      Kåptjatjåhkå berg
      Kåptjotjåkkå fjäll
      Stor Kåptåk sjö
      Uhtsa Kåptåk sjö
      Kårdnajauratj tjärn
      Kårdnavaratj berg
      Kårgna mindre fjälltopp
      Kårknga fjäll
      Kårkngajauratj sjö
      Kårkngatjåhkkå fjäll
      Kårok sjö
      Kårsåtjårjåkåtj bäck
      Kåråk tjärn
      Kåsak berg
      Kåsaknjarka udde
      Kåsakvarre fjäll
      Saknas kåta
      Kåtaberget berg
      Kåtaholmen holme
      Kåtajaure vik
      Kåtamyran Saknas
      Kåtjok vik
      Kåttek en mindre kalhöjd
      Kåttek fjällparti
      Kåttesuoloi holme
      Kåttj-hällar-njarka udde
      Kåttj-hällar-njarka udde
      Kåttjåkviken vik
      Käddelåpme dalgång
      Kädketjåkkå fjäll
      Käinoj tjärn
      Kältalahko fjällslätt
      Kämsejauratj sjö
      Käpuljauratj sjö
      Kärbmavarats berg
      Kärkejauratj tjärn
      Kärrema klippavsatser
      Kärremjåkåtj å
      Kärremålke fjäll
      Kärråaive fjäll
      Käråive fjäll
      Kärråivpakte stup
      Kätkaure sjöar
      Lolep Kätkaure sjö
      Kätkaure sjöar
      Kätkaurjåhkå å
      Kätkavare fjäll
      Kätkejaure sjö
      Kätketjåhkkå fjäll
      Kätsaure sjö
      Kättaure sjö
      Kättejägge myr
      Käuka fjällhöjd
      Käuka fjällparti
      Käuka fjäll
      Labba fjäll
      Labba fjäll
      Labba fjäll
      Labtjo högplatå
      Ladde-jaure sjö
      Laddekårså bäckravin
      Laddekårtje bäckravin
      Ladde-vagge dal
      Laddevagge dal
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddok sjö
      Laddokmyran, se Lattokjägge Saknas
      Ladnakmyr myr
      Ladumyran myr
      Lago fjäll
      Lagojauratj sjö
      Lahko berg
      Lairejaure sjö
      Lairejokk bäck
      Lairejåhkå å
      Lairekurra en liten dalgång
      Lairekurra fjällparti
      Lairepaktatj brant
      Lairetjåhkkå fjäll
      Lairo fjäll
      Lairo fjäll
      Lairo fjäll
      Lairojåkkå bäck
      Lairobäcken bäck
      Lairojåkkå bäck
      Lairojåhkå å
      Lairotjivvelk långsträckt höjd
      Lairovagge dalgång
      Lairovagge dalgång
      Stor Laisan sjö
      Laiselfven älv
      Laiso älv
      Stuor Laiso sjö
      Laisso älv
      Laisojåhkå å
      Laisojåkkå älv
      Laisälven älv
      Lakkojegge myr
      Lako slätt
      Lako en stor fjällslätt
      Lakojauratj sjö
      Lakojauratj liten sjö
      Lakoplähke myr
      Lamparkuolpan hed
      Lamparkädde gammal skogslappvall
      Lanjak sluttning
      Lappajauratjah tjärnar
      Lappajauratjah tjärnar
      Lappajåkkå bäck
      Lappanjuönne fjäll
      Laptjoksauvon sel
      Laptjokvarats berg
      Laptjoksåvvon sel
      Larvejaure sjö
      Lassa berg
      Lastakkädde gammal skogslappvall
      Latakåive fjäll
      Latnakmyran myr
      Latnjekielas hed
      Lattakasuoloi holme
      Lattakåaive berg
      Lattejaure sjö
      Lattekårså ravin
      Lattevarto fjäll
      Lattok sjö
      Lattokjägge myr
      Lattåaive fjäll
      Laxmyran myr
      Laxsjön tjärn
      Laxsjön, se Nåartap Låassaur Saknas
      Lilla Laxsjön, se Årjep Låassaur Saknas
      Laxtjärn tjärn
      Leggekjaure sjö
      Leipavarats berg
      Leipevaratj berg
      Leppot berg
      Lieksjekjaure sjö
      Lieksjekjåkkå bäck
      Lieksjekmuotke skogsområde
      Ligas sjö
      Ligges sjö
      Lika sjö
      Lolep Lika sjö
      Likasjauratj sjö
      Likaskielas hed
      Lihkasjaure sjö
      Likskielas hed
      Lillhålmyran myr
      Lillmaraholmen holme
      Lillön holme
      Limpajauratj tjärn
      Limpajåkåtj bäck
      Linokvaratj Saknas
      Stuor Linokvaratj. berg
      Unna Linokvaratj berg
      Lisjmejaure sjö
      Lisjmevaratj fjäll
      Lissjmejaure liten sjö
      Lissjmejåkkå bäck
      Lissjmevagge dalgång
      Lisvo skogsparti
      Livaktjåkkå berg
      Lobtnejaure sjö
      Lohtaure sjö
      Lohtaurjåkkå å
      Lolejaure sjö
      Lolemosmåhkenkårså dalsänka
      Lolemosmåhkentjåkkå fjäll
      Lolleketjsavon sjö
      Lomtj. tjärn
      Loppsjön sjö
      Lospastjåkkå fjäll
      Lospekalam vadställe
      Lospevaratj fjäll
      Lospevaratj berg
      Luhtaure sjö
      Lulebotten sjö
      Lulebtjåkko berg
      Lulemus-måkenjåkkå bäck
      Lulep-jaure sjö
      Lulep Njuosse sjö
      Lullebåtne sjö
      Lullekätkaure sjö
      Lulleltis skiljningsgärde med kåtor
      Lulletjåkko fjäll
      Lulletjåkkå bergparti
      Luobal sel
      Luobbalmyr myr
      Luobnej. sjö, tjärn
      Luoddejaure sjö
      Luodokjaure sjö
      Alep Luoihtaure sjö
      Lulep Luoihtaure sjö
      Luokta vik
      Luoppal sjö
      Luoptek sjö
      Luosejaure sjöar
      Luosevare berg
      Luossajåkkå bäck
      Luotaure sjö
      Luotonjaure sjö
      Luottejaure sjö
      Luovaåive fjäll
      Luovvejauratj sjö
      Luovvevaratj berg
      Luovvåive fjäll
      Luovåive fjäll
      Nuortap Luspas fjäll
      Luspasjaure sjö
      Luspasvare fjäll
      Luspejaure sjö
      Luspejaure sjö
      Luspejåkkå bäck
      Luspekålke ström
      Luspesuolo holme
      Luspevaratj fjäll
      Luspevaratj berg
      Luspevaratj berg
      Luspevaratj berg
      Luspevare berg
      Luttunjaure sjö
      Alep Luöihtaure en större sjö
      Lulep Luöihtaure sjö
      Stuarra Luössajaure sjö
      Uhtsa Luössajaure sjö
      Luössajuhku bäck
      Luössavaratj berg
      Lyöhpat berg
      Låameluoppul sjö
      Låappalvuöpme myr
      Nåartap Låassaur sjö
      Årjep Låassaur Saknas
      Låassaurvuöpme myr
      Låddak fjäll
      Låddaure sjö
      Låddaure sjö
      Låddaursavon liten sjö
      Låddejaure sjö
      Låddejaure sjö
      Låmeluobal sjö
      Låmeluoppal sjö
      Låmok berg
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långmyr Saknas
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långtjärn tjärn
      Långvikberget berg
      Långviken vik
      Låptåjägge myr
      Låte fjäll
      Låte fjäll
      Låtejåkkå bäck
      Låudåkjaure sjö
      Låudåkjåkkå bäck
      Läipatj-njarka udde
      Lässjajåkåtj å
      Maddaure sjö
      Maddåive fjäll
      Maddåive fjäll
      Mahkaure sjö, vik
      Mahkovarre berg
      Mahtsek tjärn
      Majaholmen holme
      Majva sjö
      Makajaure sjö, vik
      Ö. Maltok hed
      Lul. Maltokj sjö
      Maltokjauratjah tjärnar
      Maltokjåkåtj bäck
      Maltokkielas hed
      Manguss. holme
      Maranjaure sjö
      Maranjaure sjö
      Maranjåkkå bäck
      Maranjåhkå å
      Marankelsavuolle åmynning
      Maranvagge dalgång
      Maranvagge dal
      Marjajåkkå bäck
      Markaj sjö
      Markudden udde
      Marsokjauratj sjö
      Marsokjåhkå bäck
      Marsoktjåhkkå fjäll
      Marsom lugnvatten
      Marsomsavon vik
      Martak berg
      Martavare berg
      Martensuolo holme
      Masekj. tjärn
      Matme barrskogsområde
      Matme barrskogsområde
      Mattajåkkå bäck
      Mattakjåkkå bäck
      Mattaur sjö
      Mattaure sjö
      Mattaure sjö
      Al. Mattaure sjö
      Mattaurjåhkå å
      Mattejuhku bäck
      Mattekielas hed
      Matturi sjö
      Mattåive fjäll
      Matåivjauratj sjö
      Matåivjåkåtj å
      Matåivpåtkåjauratj sjö
      Mavas sjö
      Mavasjaure sjö
      Mavasjåhkkå å
      Mavasätno å
      Mehkakvaratj fjäll
      Mekokjaure sjö
      Merkenesjaure sjö
      Merkenesvagge dal
      Metjaure sjö
      Metjerpakte berg
      Midtisjön sjö
      Miekakvaratjah fjällhöjder
      Miergenisjaure liten sjö
      Mierkenisjaure liten sjö
      Mierkenisjåkkå liten älv
      Mierkinisjaure liten sjö
      Miersajaure sjö
      Miersajukku bäck
      Miertekjaure sjö
      Miertekjuhkutj bäck
      Miessejauratj tjärn
      Mietjerpakte berg
      Mihkatjåhkå fjäll
      Mihkavaratja fjäll
      Mikkatjåhkå fjäll
      Misjkajaure sjö
      Misjkajokotj å
      Misjkatjavelk ås
      Misjkavaratj berg
      Misjkavaratja berg
      Miskajaure sjö
      Miskavarre berg
      Missjka sjö
      Miettåaive fjäll
      Mikka fjälltopp
      Mikkojaure sjö
      Mjeltekj sjö
      Mjeltekjokk bäck
      Mjäuevare berg
      Alep Moihtonisjaure sjö
      Lolep Moihtonisjaure sjö
      Monkajaure sjö
      Monkamuotke mårka
      Moranjuonne fjäll
      Moranjuonne fjäll
      Moratjårro kulle
      Moskosajaure sjö
      Moskosatjåhkå fjäll
      Mossaholmen holme
      Mujtunis sjö
      Muitunisjaure sjöar
      Muitunisjåkkå bäck
      Mullejaure sjöar
      Västra Mullejaure sjö
      Östra Mullejaure sjö
      Mungkajaure sjö
      Mungkajaure sjö
      Muoranjuonje högland?
      Muorjak sjö
      Muorkat sjö
      Muorkenåive berg
      Muorkevarre berg
      Muorranjuonje fjäll
      Muossje(udden) udde
      Muotkejaure sjö
      Muotkenåive berg
      Muotkenåive berg
      Muotkenåive berg
      Muottak fjäll
      Muottaktjåhkå fjäll
      Murkåive berg
      Muöranjunnje högland?
      Muörjak fjälltopp
      Muörjak sjö
      Muörkenåive berg
      Muöttak fjälltopp
      Muöttaklako fjällslätt
      Måfejaure sjö
      Måfevare lågfjäll
      Måffe lågfjäll
      Måhkenjauratj sjö
      Måhkenåive berg
      Måitatisjaure sjöar
      Måkka tallhed
      Måkkejargn(a) fjärd
      Målke fjäll
      Målkejuhkutj bäck
      Målketjivvelk hed
      Målketjåhkå fjäll
      Jiellepa Mållåjaure sjö
      Lulepu Mållåjaure sjö
      Mårjak fjäll
      Mårsomjaure sjö
      Mårsomjaure sjö
      Mårsomjaure sjö
      Mårtok skogshed
      Måske tjärn
      Måskejaure sjö
      Måskenahpe myr
      Måskenahpe myr
      Måskenapejuhkutj bäck
      Måskenjåkko bäck
      Måskenåivemyr myr
      Måskevakkatj dal
      Måskosjaureh flera sjöar
      Måskostjåkkå fjäll
      Måskostjåhkå fjäll
      Måskosvakkatj dalgång
      Måskosvakkatj dalgång
      Mähtjejaure sjö
      Alep Mäkak sjö
      Lulep Mäkak sjö
      Mäkakjaure sjö
      Mäkkak sjö
      Stuar Märrosuoloi holme
      Uhtsa Märrosuoloi holme
      Märrotjålbme sund
      Märsajaure sjö
      Mätjaure sjö
      Mätåive fjäll
      Mätåivejåhkå å
      Mörttjärn tjärn
      Nable fjälltopp
      Nablepåtkå fjällsluttning
      Nabruri (-aure) sjö
      Nadakvare berg
      Nadok lågfjäll
      Nahpala fjällparti
      Nahpaljauratja sjöar
      Nahtok berg
      Namatisjaure liten sjö
      Namatisjauratj sjö
      Namatispakte brant stup
      Namatispåatkå sänka
      Namatistjåkkå fjäll
      Namatistjåhkkå fjäll
      Namatisvaratj fjäll
      Namek fjäll
      Nammatespuouda berg
      Nammatis berg
      Nammatiskielas hed
      Nammats sjö
      Nammejaure sjö
      Nammåive berg
      Nannokjiegge myr
      Nannokjukku bäck
      Nannokvarats berg
      Napek fjälltopp
      Nappalah stort lågfjällsområde
      Nappalah stort lågfjällsområde
      Narrak lågfjäll
      Jielle Narrak lågfjäll
      Lulle Narrak lågfjäll
      Nasa fjäll
      Nasa fjäll
      Nasa fjäll
      Nasafjället fjäll
      Natok berg
      Naula (varto) ett större lågfjällsområde
      Naulajaure sjö
      Naulajaure sjö
      Naulak höjd
      Naulaluoppal sjö
      Naulatjåhkkå fjäll
      Naulaure sjö
      Naulekjauratj sjö
      Naulekjaure liten sjö
      Naustajaure sjö
      Naustavare berg
      Naustavarto berg
      Nausturi sjö
      Navjaure sjö
      Nebruort lågfjäll
      Neitanjuonne fjällparti
      Neitapakte brant strand
      Neitapakte brant
      Neitatjåhkkå fjäll
      Neråive fjäll
      Niebrekiettsavuolle Saknas
      Niepsurt lågfjäll
      Niepsurtjauratj tjärn
      Nimtek berg
      Nåaptap Nimtek berg
      Årjep Nimtek berg
      Nipetjåkkå fjälltopp
      Nipetjåhkå fjälltopp
      Nissunasuolo holme
      Nissunasuolo holme
      Nissonsuolo ö
      Nittakjauratj tjärn
      Nittakjåkåtj bäck
      Niusa, Jiellep och Lulep sjöar
      Alep Niusajaure sjö
      Lolep Niusajaure sjö
      Niusajåkåtj bäck
      Niusavaratj berg
      Niusavaratj fjäll
      Njakajaurats sjö
      Njahkajaure sjö
      Njahkajaurjuhkutj bäck
      Njalak litet berg
      Njalakjauratj sjö
      Njalakjaure tjärn
      Njalaktjåhkå fjäll
      Njalehkjåkåtj å
      Njalekjåhkå å
      Njallajaure sjö
      Njallajaure sjöar
      Njallejaure sjö
      Njallak fjäll
      Njallamåkkalak fjällslätt
      Njallaplähke sjö
      Njallaråtto deltaland
      Njallasavon sel
      Njallasuolov holme
      Njallatjieloh område
      Njallatjieloh område
      Njallavarto fjälltopp
      Njallavarto berg
      Njallavartå höjd
      Njallavartotjåhkkå fjäll
      Njalle sjö
      Njalletjåhkå fjäll
      Njalvatsjön sjö
      Njappak berg
      Njarka halvö
      Njarkalesjaure sjö
      Njarkalesjåhkå å
      Njarkalestjåhkå fjäll
      Njarkalis fjällmassiv
      Njarkalisjaure sjö
      Njarkalisnuipa brant
      Njasja fjällmassiv
      Stuor Njasja fjällmassiv
      Uhtsep Njasja fjällmassiv
      Njasjavalle fjällsluttning
      Njasjavarto skogshöjd
      Njassja fjällmassiv
      Njengerjaure sjö
      Njerekvaratj berg
      Njerenåive fjäll
      Njerenåive fjäll
      Njerenåive fjäll
      Njerenåive fjäll
      Njierekvaratj berg
      Njierenåive fjäll
      Njierepäive fjäll
      Njivvevaratj berg
      Njoltovare berg
      Njotsattjåhkå kulle
      Stuorap Njuktjajaure sjö
      Utsep Njuktjajaure sjö
      Njuktjajaure sjöar
      Njuktjakiova tjärn
      Njuktjaure sjö
      Njuktjavaratjluleltsjåkåtj bäck
      Njuktjavarats berg
      Njumilt höjd
      Njunjesketsjegge myr
      Njuolas berg
      Njuolasjvakke dal
      Njuolej sjö
      Njuolejaure sjöar
      Njuollasjåkkå liten älv
      Njuollasjåkåtj bäck
      Njuollaspakte sluttning
      Njuollastjåkkå fjäll
      Njuollasvakkatj dalgång
      Njuollasvakkatj dalgång
      Njuonjesvare berg
      Njuonnas halvö, näs
      Njuorok sel
      Njuoroksuolo holme
      Njuorokvaratj berg
      Njuossejaure sjö
      Njuorvajaure sjö
      Njuovojaure sjö
      Njuölvat sjö
      Njuölvisvagge dal
      Njuönesvarre berg
      Njuöngerjaure sjö
      Njuösejaure sjö
      Njuösetjåkkå fjälltopp
      Njuösse stort fjällmassiv
      Njuövojåkkå bäck
      Västra Njållajaure sjö
      Östra Njåallajaure sjö
      Njåallavarre berg
      Njåsehammar fjäll
      Njåsejaure sjö
      Njåsetjåkkå fjäll
      Njåske fjäll
      Njåtsatj fjällutlöpare
      Njåtsatjåhkå bäck
      Njåtsatjjåhkå å
      Njåvojaure sjö
      Njåvojåhkå å
      Nolijauratj tjärn
      Nolitjärn tjärn
      Nuihpo sluttning
      Nuorjojaure sjö
      Nuorjojåhkå å
      Nuorjovaratj fjäll
      Nuorokjaure sjö
      Nuortajaure sjö
      Nuortapuouta fjäll
      Nuorta Saulo fjäll
      Nuortatjåkkå berg
      Nuortatjåkkå berg
      Nuortavaratj fjäll
      Nuorta-Vaulapakte brant sluttning
      Nuort-Saulo fjälltopp
      Stuarra Nurru holme
      Nusak berg
      Nusak, Alleb och Lulleb sjöar
      Nuörjojaure sjö
      Nuörjojåkkå bäck
      Nuörjovaratj liten fjällhöjd
      Nuörtatjåkkå fjälltopp
      Nyhpa fjäll
      Nymyran myr
      Nymyran slåttermyr
      Nåddok berg
      Nårtaure sjö
      Nåsste högt fjäll
      Nåste fjäll
      Nåstetjåhkå fjäll
      Nåtejaure vik
      Nåtevierakah sandås
      Nåtti sandås
      Näbresuvvun sel
      Näitanjåanne utlöpare
      Näitapakte brant strand
      Näitatjåkkå fjäll
      Närep fjäll
      Olakuolpajegge myr
      Ormvik vik
      Otspäuhkol fjäll
      Pabbaktjauta skogsområde
      Padasjåhkå å
      Paddjeraitokalam vadställe
      Padjesavon sel
      Padjeslieddo grässlätt
      Paggejauratj tjärn
      Pajep Kråassa-savon sel
      Pajep-Sårvejaure liten sjö
      Pajep-Sårvejaure liten sjö
      Paijej sel
      Paijesauvon sel
      Paije Varvek berg
      Paij Sarta sjö
      Pahtsaksuoloi holme
      Paktek berg
      Paktek berg
      Paktekjåkåtj bäck
      Paktekkiette äng
      Paktesuolo ö
      Paktesuölov holme
      Paktek berg
      Paktesvare berg
      Palkesjauratj sjö
      Palkesjauratj sjö
      Palkesnjuonnje fjäll
      Palkesnjuönne del av Arvastuoar
      Palkessjön tjärn
      Palkestjåhkkå fjäll
      Pallektjåhkå fjäll
      Pallikjaure sjö
      Pallikvare berg
      Pallonoivbåtkå sänka
      Pallonåive fjäll
      Palonåive fjäll
      Alep Palonåive fjäll
      Pankejauratj tjärnar
      Pannavaratj fjäll
      Parkajaure sjö
      Unnep Parkajaure sjö
      Parkavaratj fjälltoppar
      Parkavarasj berg
      Parrovera fjällsluttning
      Parrovärra fjällsluttning
      Parsja fjällslätt
      Partaktjåhkå fjäll
      Partanåive berg
      Partanåive berg
      Partanåivparsja sluttning
      Partaure sjö
      Partaurelullekiehtje sjö
      Partaåive berg
      Partek å
      Partortetuottar fjällmassiv
      Partortlollekiesjtjåhkå fjäll
      Partotvalle fjäll
      Parturte fjällmassiv
      Pasekjaure liten sjö
      Pasekluokta vik
      Paska strandparti
      Passebäcken bäck
      Passejaure sjö
      Passejaure sjö
      Passekielas hed
      Passekiettsavuol(le) vik
      Passekjåhkå å
      Passekluokta vik
      Passevuopme skogsslätt
      Paulavare berg
      Pavvak tjärn
      Pavvatjåkko högplatå
      Pehtorasa fjällparti
      Pehtorisjauratj sjö
      Peljats fjälltopp
      Peljekaise fjäll
      Penningholmen holme
      Per Nilsaholmen holme
      Perunsuolo holme
      Pesets berg
      Petsej tjärn
      Petsetjjaure sjö
      Pettaudden udde
      Peukoltjåhkå fjäll
      Pieljatj fjälltopp
      Pieljatj fjälltoppar
      Piesatjåkkå fjäll
      Pieskehaure sjö
      Pieskehauresuolo halvö
      Pieskejaure sjö
      Pieskesuoloi halvö
      Pieskejaure sjö
      Pieskijaure sjö
      Piesoijauratj tjärn
      Piessetjåkkå berg
      Pietsitjjauratj tjärn
      Pijemusjauratj tjärn
      Pijjejaur sel
      Pijjesåvvon sel
      Piltajaurasj sjö
      Piltajauratj tjärn
      Pipmyran slåttermyr
      Pironsuolo ö
      Pirunsuolo ö
      Plassaholmen holme
      Plassajaure sjö
      Plassakårtje fors
      Plassok sjö
      Plassok sjö
      Plassokjauratj sjö
      Plassasuolo holme
      Plassavarto fjäll
      Plassesnjuonne fjällutlöpare
      Platsaure sjö
      Pliedek sjö
      Pliedekkätte skogslappvall
      Plähkajaure sjö
      Pläkkajaure sjö
      Plätik sjö
      Pläutajåkkå bäck
      Pompa sjö
      Potatisholmen holme
      Potomsuolo ö
      Potomtjålpme sund
      Pulidjijaure liten sjö
      Pulidjijaure liten sjö
      Pulijjijaure liten sjö
      Puljesvaratj fjäll
      Punjan spetsig fjälltopp
      Puoggej tjärn
      Puoggevuopme dalgång
      Puoitajåkåtj å
      Puoitasjaure sel
      Puoihtasjåhkå bäck
      Puoitaskaite udde
      Puoitassuolo holme
      Puoihtastjåhkkå fjäll
      Puoitasvaratj berg
      Puoktasuolo holme
      Puollamvardo fjäll
      Stuor Puollemvarto fjäll
      Unna Puollemvarto fjäll
      Puoldakatsj sjö
      Puoutakaska skogs- o. myrområde
      Påaimatj-jåkkå bäck
      Påaimatjkurra smal sänka
      Påaimätjvarre berg
      Påalltakietje del av Hallokvaratj
      Påanjåh höjder
      Påggejauratj tjärn
      Påktjosjaure liten sjö
      Påktjosjaure sjö
      Påktjosvagge dalgång
      Påltakatj sjö
      Pånjo fjälltopp
      Pårokjåhkå å
      Pånjåh höjder
      Pårokkårså dalgång
      Påroktjåhkå fjäll
      Pårrek sjö
      Pårrektjauta slätt
      Påråk fjälltopp
      Påtkajauratj tjärn
      Påtkå pass
      Påtkåjaure liten sjö
      Påtkåvaratja fjäll
      Påtsoivarre berg
      Pädkngatjåhkkå fjäll
      Päjnkjåkåtj bäck
      Pällojåkåtj å
      Pällonjuones udde
      Pällotjåkkå fjäll
      Pällotjåhkå fjäll
      Pällovaratj trädlöst lågfjäll
      Pällovarre berg
      Pänatjåhkkå fjäll
      Pännu stort fjällparti
      Pänta fjäll
      Päntagätte gräsvall
      Päronberget berg
      Pärtnavaratj berg
      Pärtnek sjö
      Pärtnålke fjällparti
      Päsa fjäll
      Pätnakjåhkå å
      Pätsvaratj berg
      Päuhkolskaite udde
      Päukuljåhkå å
      Pävvejauratj småsjöar
      Pävvelåptå sluttning
      Pävvijaure tjärn
      Pävvilåptå högplatå
      Pävvilåptå högplatå
      Radjevaratj berg
      Radjevarats fjäll
      All. Radnej sjö
      N. Radnej sjö
      Lul. Radnejaure sjö
      Lilla Radnekvare berg
      St. Radnekvare berg
      Radtja fjäll
      Radtja stort fjällområde
      Radtja fjäll
      Radtjapåtkå sluttning
      Radtjatjåkkå fjäll
      Rahkes sjö
      Rahkuri tjärnar
      Rahpajåkåtj bäck
      Rahpavaratj berg
      Raijjeråtto snårmark
      Raijetjåltå kulle
      Raitformfjärden vik
      Raitformluokte vik
      Rakatvaratj berg
      Rakenjarka udde
      Rakesavov sel eller sund
      Rakesvarasj fjäll
      Rakkasjaure sjö
      Rakkasvaratj fjäll
      Rakkasvaratj fjäll
      Rakkaure sjö
      Rakkajaure sjö
      Rakkovarre berg
      Rakkåive berg
      Rakkåivejauratj tjärn
      Ramanj berg
      Ramanj berg
      Alep Ramanj del av Ramanj
      Lulep Ramanj fjällvägg
      Ramanjaure sjö
      Ramanjjaure sjö
      Ramanjjåkkå bäck
      Ramannjåsjke fjällsluttning
      Ramanpakte fjällbrant
      Ramsjas vik
      Ramsjak berg
      Ståar Ranak berg
      Uhtja Ranak berg
      Randaljåhkå å
      Randesjokk bäck
      Rantaljåkkå bäck
      Rapakatjålbme sund
      Rappabäcken, se Rahpajåkåtj Saknas
      Rappaj tjärn
      Rappasundet sund
      Rarkatjåhkå fjäll
      Rarkaujåkåtj bäck
      Raska fjäll
      Raskes fjäll
      Rassejåkåsj å
      Rassjojauratj tjärn
      Rassjojaure sjö
      Rassjojåkåtj bäck
      Rassjojåkåtj å
      Rassjoluokta vik
      Rassjonjarka udde
      Rassjovuopme björkskog
      Rassjovuopme berg
      Ratkåmkåhpe dal
      Ratkåmkåhppejåhkå å
      Ratnaurjuhku bäck
      Ratsjukk bäck
      Ratsvare fjäll
      Rattasåive fjäll
      Rattek udde
      Rattekbäcken bäck
      Rattik udde
      Rattjalulle-kiesjtjåkkå del av Radtja
      Rattjapådkå sänka
      Rattjapådkå sänka
      Randojåhka å
      Randåive fjäll
      Raukasavon sel
      Raukasavon sjö
      Rautok sjö
      Rautokjaure sjö
      Alep Rautvarto berg
      Rautojåkkå bäck
      Rautokjauratj tjärn
      Rautvarrto fjäll
      Rautåaive fjälltoppar
      Rautåivjåhkå å
      Ravansuoloi holme
      Ravasj-jaure sjö
      Uhtsa Ravasj-jaure sjö
      Ravatj-jåhkå(-Juhka) bäck
      Ravelholmen holme
      Ravensuolo holme
      Ravesjaure sjö
      Rabakmyran myr
      Rebakvarats berg
      Rebakudden udde
      Rebakviken vik
      Remstesuolo ö
      Renberget berg
      Repejaurasj sjö
      Repentjåhkå fjäll
      Repnis nybygge
      Repnisjaure sjö
      Repnisjaure sjö
      Repniskaise fjäll
      Retjosollo öar
      Reumtliden höjd
      Reuse fjäll
      Reusetjåhkå fjäll
      Ribakmyr myr
      Ö. Ribbraur sjö
      V. Ribbraure sjö
      Ribbraurjokk bäck
      Lulep Ribraure sjö
      Ribraurpuolta sluttning
      Ribrejaure sjö
      Ribrepuouta fjäll
      Ribretjavelk ås
      Ridekavarre berg
      Riebnes fjällsjö
      Riehker fjäll
      Riehkertjåhkkå fjäll
      Rieksak-råvve ås
      Rieksakråvvejägge Saknas
      Riehtatjåkkå fjälltopp
      Richtajåkkå bäck
      Riehtakårså kanjon
      Riemo fjäll
      Riepijaure sjö
      Riepnistjåhkkå fjäll
      Rievejauratj sjö
      Rieveluokta vik
      Rievevaratj berg
      Riepijåhkå bäck
      Riepinjarka udde
      Riggesavon sel
      Rijpasjaure sjö
      Rijpasjauratj sjö
      Rijpasjåhkå bäck
      Rijpasjåhkå bäck
      Rijpasjåkåtj bäck
      Rijpastjåhkkå fjäll
      Rikkesavon,-såvvon sel
      Rimotjåhkå berg
      Rinko sjöar
      Rinkojåkåtj bäck
      Riokotjåhkkå fjäll
      Ripakluokta vik
      Ripaknjarka udde
      Ripakvaratj berg
      Ripas vår- och höstviste
      Ripasåive fjäll
      Ripmu berg
      Ripsvaratj fjäll
      Rissajaure sjöar
      Alep Rissajaure sjö
      Alep Rissajaure sjö
      Stuorra Rissajaure sjö
      Vuolle Rissajaure sjö
      Rissajåhkå å
      Rissatjåkkå fjäll
      Rissatjåhkå fjäll
      Russejegge myr
      Ritakjåkkå bäck
      Rituvare berg
      Riukojåkkå bäck
      Riukotjåhkå fjäll
      Riuse högplatå
      Nuortap Rivatjåkkå fjäll
      Nuortap Rivatjåhkkå fjäll
      Årjep Rivatjåhkkå fjäll
      Rivejaure sjö
      Rivepakte fjällbrant
      Rivetjåhkå fjäll
      Rivevare berg
      Rohtjajaure sjö
      Rohtjajåkåtj å
      Ronekjåhkå älv
      Ropsispakte fjällbrant
      Sör Rossnesudden udde
      Rot(a)viken vik
      Routekårsjåkkå å
      Rovekjauratja sjöar
      Rukotjåkkå fjälltopp
      Ruohtja sjö
      Ruokajaurats tjärn
      Ruokkejaure sjö
      Ruokkenåive berg
      Ruokoijauratj tjärn
      Ruokoijauratj tjärn
      Ruokoijauratj tjärn
      Ruokojåkåtj bäck
      Ruokojåkåtj å
      Ruokonjuonne fjällparti
      Ruokotjåhkkå fjäll
      Ruokotjåkko fjälltopp
      Ruopsok fjäll
      Ruopsok fjäll
      Ruopsokpakte brant
      Ruopsokpakte stup
      Ruosnejokk bäck
      Ruosneluokta vik
      Ruotakfjärden vik
      Ruotak(jauratj) tjärn
      Ruotakvare berg
      Ruotakvonna vik
      Ruotakvuonna vik
      Ruotakvuotna vik
      Ruotoksåvvon sel
      Ruoutek sjö
      Ruontekårslieddo grässlätt
      Ruortekårså ravin
      Ruossjajauratj sjö
      Ruossjajåhkå å
      Rutjajaure sjö
      Rutsajuhku bäck
      Rutsaluakta vik
      Rutsamyr myr
      Ruäutekårså kanjon
      Ruäutekårså kanjon
      Ruäutekårså bäck
      Ruöpsis-jåkåtj bäck
      Ruöpsok fjällmassiv
      Ruössjajauratj tjärn
      Ruössjavaratj fjäll
      Ruössjajåkkå bäck
      Råavekjåkkå bäck
      Råbmokaise berg
      Råbmovaratj berg
      Råggejaure sjö
      Råggejaure sjö
      Råggejaure sjö
      Råggejaure sjöar
      Råggejaure tjärn
      Råggejåkkå bäck
      Råggejåhkå å
      Råhttjarjåkåsj å
      Råhtjartjåhkå fjäll
      Råkkek fjäll
      Råkkehka fjällområde
      Råkkejaure sjö
      Pajep Råkkejaure sjö
      Vuolep Råkkejaure sjö
      Råkkektuottar fjällområde
      Råksasuoloi holmar
      Råmsatjaluakta vik
      Råmsatjanjuönes udde
      Råmsatjavarre berg
      Rånekjohko älv
      Rånnikjåkkå älv
      Rånnik-kårså fall
      Råpmoallekiehtje berg
      Råpmoluokta vik
      Råpmonjarka udde
      Råpmotjåhkkå berg
      Råpmotjåhkkå berg
      Råsek berg
      Råsnegälas fjällsluttning
      Råsnejåhkå bäck
      Råsnejåhkå bäck
      Råsnejåhkå å
      Råsnejåkkå å
      Råsnekielas hed
      Råsneluokta vik
      Årjel Råsnenjarka udde
      Råsnenjarka udde
      Råssåha dalgång
      Råssåpåtkå dalgång
      Råtjevägen vintervägen
      Råttjejokk bäck
      Råttjejåkåtj bäck
      Råttjoris fjäll
      Råttjorisjåkåtj bäck
      Råvatj sluttning
      Råvejuhkutj bäck
      Råvekjåkåtj å
      Råvekvaratj berg
      Råvek(vare) berg
      Råvve hed
      Råvve hed
      Råvvekielas hed
      Råvvemuotke hed
      Råvvevarre berg
      Rädepnjarka udde
      Rädepnjarka udde
      Rädepvuopme skogen
      Rädepvuopme skog
      Räftmyr myr
      Rähta fjälltopp
      Rähtajåkkå bäck
      Rähtakorra sänka
      Rähtakårså dalgång
      Rähtatjåhkå fjäll
      Räise fjäll
      Räisejåhkå å
      Räisi fjälltopp
      Räisipåatkå dalgång
      Räker fjäll
      Räkerjokk bäck
      Räkerjokk bäck
      Rämpatjivvelk höjd
      Rärepnjarka udde
      Räteknjarka udde
      Rätepmuotke mårka
      Rätjaluokta vik
      Rätjaluokta vik
      Rätjaluokta vik
      Rätjanjarka udde
      Rätjavagge dalgången
      Rätneltjaure sjö
      Rätneltjåhkå å
      Rätneltkietsavuolle åmynning
      Rätniltjaure sjö
      Rätniltjåkkå älv
      Rätniltjåkkå bäck
      Rätnilt-vuöpme björkskog
      Röerivare berg
      Röjberget Saknas
      Rörmyran myr
      Rövrevarre berg
      Saddak hed
      Saddermjaure sjö
      Saddjemape myr
      Sadebmekielas hed
      Sadebmekielasj., se Jiellehaurjuhku Saknas
      Sademåive berg
      Sadenåive berg
      Sadesvare berg
      Sadevnjarka udde
      Sadevjaure sjö
      Sadevjuhku bäck
      Sadevsuolo holme
      Sadevvarre berg
      Sadjemape myr
      Sadjemjåhkå å
      Sadmekiellas hed
      Sahpedjaure sjö
      Sahtsaljåkåtj bäck
      Sahtsaljåhkkå fjäll
      Saiva tjärn
      Saiva sjö
      Saivasj tjärnar
      Saivatj tjärnar
      Saivovarasj berg
      Sakajaure sjöar
      Sakaluokta vik
      Sakkaholmen holme
      Sakkajaure sjöar
      Sakkaluokte vik
      Sakojauratj tjärn
      Salbojåhkå å
      Saltebårkå fjällsänka
      Saltmyran slåttermyr
      Salvojauratja sjöar
      Salvojåhkå å
      Salvojåkkå bäck
      Salvotjåhkå fjäll
      Salvotjåkkåh fjälltoppar
      Salvovakke dal
      Sappaj sjö
      Sarrak hed
      Sarresuolo holme
      Sarta trakt
      Alep Sarta sjö
      Pajep Sarta sjö
      Vuolep Sarta sjö
      Sartajaure sjö
      Sartajaure sjö
      Pajep Sartajaure sjö
      Pajep Sartajaure sjö
      Vuolep Sartajaure sjö
      Vuolep Sartajaure sjö
      Sartajåkkå bäck
      Sartaure sjö
      Sartavagge dalgång
      Sartavaggejaure sjö
      Sartavaggejåhkkå å
      Sartvagge dalgång
      Sarvastjåkko fjäll
      Sarvatj fjäll
      Sarvesjaure sjöar
      Alep Sarvesjaure sjö
      Lolep Sarvesjaure sjö
      Sarvestjåhkå fjäll
      Sarvestjåkkå fjäll
      Sarvesvare berg
      Satevåive berg
      Sattermjaure sjö
      Alep Sattermtjåkkå fjäll
      Lulep Sattermtjåkkå fjäll
      Sauhtalluokta vik
      Sauhtalvarasj berg
      Saulo fjälltopp
      Saulo fjäll
      Årjep Saulo fjäll
      Saulopallek fjälltopp
      Sauloålka höjdsträckning
      Sautalluokta vik
      Sautsasuolo holme
      Satsasuolo ö
      Saxudden udde
      Savon del av Tjieggelvas
      Sebnejaure sjö
      Sebnepuouda kalberg
      Seihtatj berg
      Seijej sjö
      Seitatjjaure sjö
      Seitejaure sjöar
      Seitetjåhkå fjäll
      Seitetjålme sund
      Seitevagge dal
      Seiteåutåltis berg
      Sekak berg
      Sekkortj tjärn
      Setkajaure sjö
      Setkajaoure sjö
      Seunakjauratj tjärn
      Sidejaure sjö
      Sidnåive berg
      Siebdnesjaure sjö
      Siebdnespuauda berg
      Siedkajaure sjö
      Siedkapåallta utlöpare av berg
      Siedkavagge dalgång
      Siehkurtejuhkutj bäck
      Siehkurtevaratj berg
      Sieitatjåkkå berg
      Sieitenjarka udde
      Sieitevagge dalgång
      Sieksåvoun sel
      Sieltut bäck
      Sieltut-stuor-jiegge myr
      Siepmer fjällmassiv
      Sierkatjåkkå fjäll
      Sierkatjåhkkå fjäll
      Nuortap Siepmer fjäll
      Sikka-åalke brant sluttning
      Sikselet sel
      Siktemjaure sjö
      Siktimjauratj tjärn
      Siktemjåhkå å
      Siktimjåkkå bäck
      Siktemluokta vik
      Siktimluokta vik
      Sikålke fjällparti
      Silbojaure sjö
      Silbovarto berg
      Silesjaure liten sjö
      Silesvare höjd
      Silisjaure sjö
      Silisvarre berg
      Silpajaure sjö
      Silpajaure sjö
      Silpajaure sjö
      Silpajaure sjö
      Silpajåhkå å
      Silpak fjälltopp
      Silpak fjäll
      Silpakjaure sjö
      Silpakjaure sjö
      Silpakjåhkå å
      Silpakketsavuolle åmynning
      Silpakvarre fjäll
      Siltotjåhkå å
      Siltutjåhkå å
      Sirkatjäkko fjäll
      Sirtjeråkto videsnår
      Sitnovarre berg
      Sitnåive berg
      Sitnåive berg
      Siäksauvo sel
      Sjarak fjäll
      Sjaraktjåkkå fjäll
      Sjellapuolta fjällområde
      Sjennjesåive berg
      Sjirtjetjåhkkå fjäll
      Sjirtjejåkåtj å
      Sjirtjejåkåtj å
      Sjirtjevakke dal
      Sjkanjkajaure sjö
      Sjkanjkajåkåtj bäck
      Sjkeltjejaure sjö
      Sjkieltjejaure sjö
      Sjkulnjak sjö
      Sjkältjejaure sjö
      Sjkältjekielas hed
      Sjkältje-kärta rengärde
      Sjleutjolahko fjällslätt
      Sjleutjotjårro ås
      Sjlieutjotjåkkå fjälltopp
      Sjluntjasuoloi holme
      Sjnierraluokta vik
      Sjnjaktjapakte brant klippa
      Sjnjaktjapakte fjällbrant
      Sjnjaktjaslieddo grässlätt
      Sjnjieranåive fjäll
      Sjnjierraluokta vik
      Sjnjotjatj höjd
      Sjnjotsjok fjäll
      Sjnjutjatj skogsberg
      Sjoajaure sjö
      Sjujutjok fjälltopp
      Sjukajaure sjö
      Sjukajaure sjö
      Sjuvatjåkkå topp
      Sjuvajaure sjö
      Sjuönjok flera fjälltoppar
      Sjuönjokjåkkå bäck
      Sjuönjokjåkkå bäck
      Sjvertjipakte stup
      Sjvertjitjåkkå fjälltopp
      Sjvinjki tjärn
      Sjånjok fjäll
      Sjångkåh bergtoppar
      Själbma fjäll
      Själpma fjäll
      Skaddimjåkkå bäck
      Skaitejåkkå bäck
      Skaitevare höjd
      Skahko strandparti
      Skahtevaratj fjäll
      Skaitejåhkå å
      Skaitevaratj fjäll
      Skalbmo fjäll
      Skalmentjåkko kuperat fjäll
      Skalmotjåhkå fjäll
      Skalmotjåhkå fjäll
      Skalok fjälltopp
      Skalokkåabre sluttning
      Skalpmo fjäll
      Skankaj sjö
      Skaptavare fjäll
      Skaptavarrjåkåtj bäck
      Skaptavarjåkåtj å
      Pajep Skaptavarre fjäll
      Skaptavarre fjäll
      Vuolep Skaptavarre fjäll
      Skarjjah höjder
      Skarjak berg
      Skarjakavarre berg
      Skarjasuolo ö
      Skarjatjåhkå fjäll
      St Skarjavare, se Skarjak Saknas
      Skaulek tjärn
      Skaulek sjö
      Skeltje sjö
      Skeltjej sjö
      Skeltjejauratj sjö
      Skertasåive fjäll
      Skidnak berg
      Skiejak litet berg
      Skiejak en mindre höjd
      Skiejak litet berg
      Skiejakjåkåtj bäck
      Skiejakjåkåtj bäck
      Skierekavva vik
      Skiltja ström
      Skintisuollutj holme
      Skitnak berg
      Skitnakjaure sjö
      Skitnakjauratj sjö
      Skitnakjåkåtj bäck
      Skomerj tjärnar
      Skomerj sjö
      Skorftjärn tjärn
      Skoslåhka små fjälltoppar
      Skrakajokk bäck
      Skuegess holme
      Skulak tjärn
      Skungka berghöjd
      Skuobrokåabre sluttning
      Skuolfat fjällsluttning
      Skuoromjokk bäck
      Skuortaaleltusjåkåtj bäck
      Skuortajauratj tjärn
      Skuortajåkåtj å
      Skuortaluleltusjåkåtj bäck
      Skuortatjåkkå fjäll
      Skuortatjåkkå fjäll
      Skuortatjåhkkå fjäll
      Skurlmjukk bäck
      Skurolmjukk bäck
      Skuromjukk bäck
      Skuäbrosuolo holme
      Skuölfat kulle
      Skålfasuolo holme
      Skåmmarjauratj tjärnar
      Skåmmarjaure sjö
      Skånkatjåhkåpakte fjällbrant
      Skåpanjarka udde
      Skåpåjåkåtj bäck
      Skårvoslieddo grässlätt
      Skårvåjåkkå bäck
      Skårvå-måkkalak inbuktning mellan toppar
      Skårvåmåhkalak fjällslätt
      Skåuhletievva el. -tjåltå kulle
      Skåtte dalgång
      Skäddemtjåhkkå fjäll
      Skäddim fjäll
      Skärrepåtkå sänka
      Skärrepåtkåjaureh sjöar
      Skörrimjåkkå bäck
      Slagnässjön sjö, vik
      Slajjesåvvan slåttersel
      Slamok fjälltopp
      Sliehpapakko sluttning
      Slipmeluakta vik
      Slipnejaure vik
      Slippar fjäll
      Vuolle Slippar fjäll
      Slippartjåkkå fjälltopp
      Slippertjåkkå fjälltopp
      Slohpomårke mårka
      Slubbonjarka udde
      Sluppojaure tjärn
      Sluppojåkkå bäck
      Slupposavon sel
      Slåmpåh fjällsluttning
      Slåmpå skogsluttning
      Alep Slåmpåjåkåtj å
      Kaska Slampåjåkåtj å
      Lolep Slåmpåjåkåtj å
      Slärojåkåtj å
      Slärotjåhkkå fjäll
      Smalanåive berg
      Smalessuoloi holme
      Smammar tjärn
      Smarretjåkko berg
      Smedka sjöar
      Smedkajukku bäck
      Smulfasuolo holme
      Smulfholmen holme
      Smuolejaure sjö
      Smuolejaure sjö
      Smuolejaure sjö
      Smuolejåkkå liten älv
      Smuolejåkkå bäck
      Smuolejåhkå å
      Smuolevagge dalgång
      Smädka sjöar
      Snalltom litet sel
      Snattjekvare berg
      Snjaravare berg
      Snjäraluokte vik
      Snjäraluokte vik
      Snjäraåive fjäll
      Snurenåive berg
      Snåtterholmen holme
      Snädsekvaratj berg
      Snätjekvarre berg
      Soggovare berg
      Sokejåhkå å
      Sollonåive fjäll
      Sommarjaure sjö
      Sommarvare berg
      Sompirtjåhkkå fjäll
      Sorvejaure sjö
      Sottomnjarka udde
      Spera högslätt
      Sperajauratj tjärn
      Spirokallo stor sten
      Spirratjårro fjällrygg
      Spångmyran myr
      Stabburknösen lågfjäll
      Stahpar fjällbrant
      Staidnak fjälltopp
      Staika fjäll
      Staihka fjäll
      Staihkalåptå fjällsluttning
      Stainaristjåhkå fjäll
      Stalolahpa grotta
      Stapoljåhkå å
      Stapuljåkkå liten älv
      Stapoljåhkå å
      Stenholmarna holmar
      Stenholmarne, se Råksaauoloi Saknas
      Stensjön sjö
      Stensjöström bäck
      Stenmyr myr
      Stepalvaratj berg
      Stieratjårro fjällrygg
      Stiepalvärtutj låg kalhöjd
      Stika udde
      Stikonjarka udde
      Stohtanjarka udde
      Storavan sjö
      Storbodfjärden fjärd
      Storholm holme
      Storholmen holme
      Stormaraholmen holme
      Stormyran myr
      Stormattaur sjö
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran slåttermyr
      Stormyran myr
      Stormyrbäcken bäck
      Storselet sjö
      Storsivon sjö
      Storstenmyr slåttermyr
      Storstentjärn, se Kärkejaouatj Saknas
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Storön holme
      Storön holme, ö
      Straggasvaratj fjäll
      Straggavaratj berg
      Straikas fjäll
      Straitaspakte sluttning
      Straitastjåkkå fjäll
      Straitastjåkkå fjäll
      Sraitastjåkkå fjäll
      Straitasvagge dalgång
      Straukajaure sjö
      Stravve ström
      Stravve ström
      Strigestjåhkå fjäll
      Strihsakjauratj tjärn
      Strihtsak berg
      Stritsakjauratj tjärn
      Stritsakjuhkutj bäck
      Stritsik berg
      Jiellep Stråhtjajaure sjö
      Lulep Stråhtjajaure sjö
      Stråtsjaure Saknas
      Västra Stråtsjaure sjö
      Östra Stråtsjaure sjö
      Stuaravan sjö
      Stuonketjåhkå fjäll
      Stuor-Jervas fjällparti
      Stuor-Jervas fjäll
      Stuorjiegge myr
      Stuorjervaslieddo grässlätt
      Stuor-Kibdna fjäll
      Stuorkibtna fjäll
      Stuor kåte-kuolpa hed
      Stuorluokta vik
      Stuor-Måsske björkskogsområde
      Stuor-Måsske-varatjah flera små höjder
      Stuor-Njarkalis stor topp
      Stuornjierev strandremsa
      Stuorsavon sjö
      Stuorsavon sjö
      Stuorsuolo holme
      Stuorsuolo holme
      Stuorsuolo holme
      Stuortjåkko berg
      Stuortjåkkoj sjö
      Stuor Varvek fjällområde
      Stuor-Varvek fjällområde
      Stuttan-njarka udde
      Styiresuollutj holme
      Ståhkå fjäll
      Ståkkavare höjd
      Ståkkåha förhöjning
      Ståkkåhavare fjäll
      Ståhkåjåkåtj å
      Ståhkåvaratj fjäll
      Ståkkejauratj tjärn
      Ståkkejåkåtj bäck
      Ståkketjavelk bergområde
      Utsa Ståkke(tjavelk) berg
      Ståkkevare berg
      Stårbmoh område
      Jiellep Stårpatjvarre berg
      Lulep Stårpatjvarre berg
      Stårpmejaure sjö
      V. Stärpatsvare berg
      Ö. Stärpatsvare berg
      Alep Stärra fjällparti
      Lolep Stärra fjällparti
      Suddomsuolo ö
      Suddumsuolo holme
      Suddumsuolo holme
      Suhkejåhkå bäck
      Sukkejåkkå bäck
      Suobdekjaure sjö
      Suobtekvaratj berg
      Suohttetjåhkkå fjäll
      Suoinak skogssluttning
      Suoinakjaure sjöar
      Suoinakjokk bäck
      Suoinakjåkkå bäck
      Suoinakjåhkå å
      Suoinakvuopme skogssluttning
      Suolagass holme
      Suollakats berg
      Suolo halvö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolokerrejaure sjö
      Suollunåaive större fjällparti
      Suollunåivjåkkå bäck
      Suolovarre berg
      Suombertjåhkå fjäll
      Suonger, Stor o. Lill sjöar
      Suonger fjäll
      Uhtsa Suonger liten fjälltopp
      Suongerjåkåtj bäck
      Suongermåske Saknas
      Suongertjåhkkå fjäll
      Suongervaratj höjd
      Suotetjåhkå fjäll
      Suottas fjäll
      Suottotjåkko berg
      Suova berg
      Alep Suovas berg
      Lulep Suovas berg
      Suovavare berg
      Svaihpa fjäll
      Svalfokjåhkå bäck
      Svalfoktjåhkkå fjäll
      Svanjkajaure sjö
      Svanjkatjåhkå fjäll
      Svaratjåhkkå fjäll
      Suähte fjäll
      Suöbtekavarre berg
      Suöllaure sjö
      Suölojaure sjö
      Suönger liten fjälltopp
      Suöttetjåkkå berg
      Svaipa fjäll
      Svalak kuperat fjäll
      Svalak fjäll
      Svalak fjällmassiv
      Svalesjaure större sjö
      Svalesvagge dalgång
      Svalfo berg
      Svalfokvaratj berg
      Svalfomåske Saknas
      Svalfonjuonne Saknas
      Svallatjåltå fjäll
      Svantjärnmyr Saknas
      Lulep Svanjkajaure liten sjö
      Svankavare fjäll
      Svaratjåkkå fjäll
      Lule Svaratjåkkå fjäll
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svaråive fjäll
      Svatonåaive berg
      Svedjeholmen holme
      Sveggaureberget berg
      Svegj sjö
      Svertik kalfjäll
      Sviertik kalfjäll
      Svihkukjauratj tjärn
      Sväggaur sjö (vik)
      Sväggavarre berg
      Svänjer -Stor o. Lill sjöar
      Såampertjårro fjäll
      Såbbåive berg
      Såbbåive berg
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågsjön tjärn
      Sågviken vik
      Såkesuolo holme
      Såhkesuolo ö
      Såkekåbbå berg
      Såkevaratj berg
      Såkkåluokta vik
      Såkkåvarre berg
      Sålpokjaure sjö
      Sålpåk sjö
      Såmmarjaure sjö
      Såmmarvarre berg
      Såppåive berg
      Sårjosjåhkå å
      Sårjusjåhkå bäck
      Sårjåsjåkkå liten älv
      Sårjusjåkkå å
      Sårjusluokta vik
      Sårjåsluokta vik
      Sårjåsvaratjak björkskogsklädda höjder
      Sårjusvaratj berg
      Sårvejägge myr
      Sårvemåkke rund sänka
      Sårvemåhke dalgång
      Sårvemåkjaure sjöar
      Såvvovarre berg
      Säddem skogsområde
      Sädkavakke dal
      Sädvajaure sjö
      Sälla(savon) sel
      Särkanjuönes udde
      Särkåre sjö
      Sörbäcken bäck
      Tabmokj tjärn
      Tahtarjaure sjö
      Tahtarvakke dal
      Taitavarre berg
      Tallberget nybygge
      Talpot fjäll
      Talpotvagge dal
      Talputnjarka udde
      Talputnjarka udde
      Talvatesåive berg
      Talvatisåaive berg
      Tarfek berg
      Tarfek fjäll
      Tarfekskaite udde
      Tarvas sjö
      Tatar fjälltopp
      Årjep Tarvas tjärn
      Tarvesjaure sjö
      Tatnajåhkå å
      Tatnavarto fjäll
      Tatsatjåhkå fjäll
      Tattar berg
      Tattar fjälltopp
      Tattarjåkkå bäck
      Tattartjåhkkå fjäll
      Tattarvagge dalgång
      Tattarvakke dal
      Tattsejåhkå å
      Taudnasjåkkå bäck
      Taunasjåkkå bäck
      Taunastjårro flera små kaltoppar
      Tautnasjåhkå å
      Tautnastjårro fjällrygg
      Tavekjaurats tjärn
      Teggelatjvaratj berg
      Tehponsvagge dal
      Tellekjåhkå å
      Tiebrek sjö
      Tiebrekjuhku bäck
      Tiebrekluoppal sjö
      Tierpme fjäll
      Tierpmejaure sjö
      Tiuhkalåpme dalsänka
      Tipunjjåkkå bäck
      Tjabmejokk bäck
      Tjaddadak sund
      Alep Tjadamjaure sjö
      Lulep Tjadamjaure sjö
      Tjadamtjåkkå fjäll
      Tjaddamjaure sjö
      Tjaddamtjåhkkå fjäll
      Tjahpespakte fjäll
      Tjahpestjåhkkå fjäll
      Tjahpokjaure sjö
      Tjahtajaure sjö
      Tjahtsaljaure sjö
      Tjahtsaljåkkå å
      Tjahtsalnjuonne fjäll
      Stuor Tjaivek fjäll
      Unna Tjaivek fjäll
      Tjaivek fjäll
      Tjaktjajaure sjö
      Tjaktjaure sjö
      Tjaktjaure sjö
      Tjaktjaure sjö
      Tjaktjaurmuötke mårka
      Tjalanåive berg
      Tjalek berg
      Pajep Tjallasjaure sjö
      Vuolep Tjallasjaure sjö
      Tjallasvarto fjäll
      Tjamort fjällmassiv
      Tjamurt fjällparti
      Tjanajauratj tjärn
      Tjanavuöpme skogs- o. myrområde
      Tjangatjåkko fjäll
      Tjapka fjäll
      Tjapkajaureh mindre sjöar
      Tjapkajaure sjöar
      Tjapkajaure sjö
      Tjapkakielas kullig slätt
      Tjapkatjåkkå kedja med toppar
      Tjapkatjåhkå fjäll
      Tjapkavarre fjäll
      Tjapkavarto fjäll
      Tjapkavarto fjäll
      Tjapmort fjällparti
      Tjaptjavare fjäll
      Tjarradak sund
      Tjarrajåhkå å
      Tjarratsuoloi holmar
      Tjaskejegge myr
      Tjasvagge dalgång
      Tjatsvaggejåkkå bäck
      Tjatsvakjauratja småsjöar
      Tjatsvakke på småsjöar vikt fjällparti
      Tjattajaure sjö
      Tjatåive fjäll
      Tjautjasavon sjö
      Tjavelk berg
      Tjavelkape myr
      Tjavelkjauratj tjärn
      Tjavelkjaure sjöar
      Tjavelkketjvaratj berg
      Tjavelkkiehtje berg
      Tjavelkkietje områdesnamn
      Tjeggelvas sjö
      Tjeggelvaspakte berg
      Tjeggelvislospe sjöutlopp
      Tjeksatjåhkkå fjäll
      Tjelkasjaure sjö
      Tjepsjauratj sjö
      Tjepsjåkåtj bäck
      Tjermaktjåkko fjäll
      Tjermaktjåhkå fjäll
      Tjeuratjåkko fjäll
      Tjeutjenåive berg
      Lulep Tjeutjenåive berg
      Tjeutjenåivejauratj tjärn
      Tjeutjenåivekaskjauratj tjärn
      Tjeutjenåivkätte skogslappvall
      Tjidtjak fjällmassiv
      Tjidtjak-kaise fjäll
      Tjidtjak-kaise fjäll
      Tjidtjakkaise fjäll
      Tjidtjakluottar fjällmassiv
      Tjidtjakvakke dal
      Tjidtakvagge dalgång
      Tjidtjakvaratj höjd
      Tjidtjakvaratj fjäll
      Tjieggelvas stor sjö
      Tjieggelvas stor sjö
      Tjieggelvasatjah små tjärnar
      Tjieka fjäll
      Tjieka fjäll
      Tjiekajåkkå bäck
      Tjiekajåkåtj bäck
      Tjiekatjåhkkå fjäll
      Tjiekaluökta vik
      Tjiekam fjäll
      Tjieknalis liten sjö
      Tjieknalis sjö
      Tjiekngalisjaure sjö
      Tjieksa fjäll
      Tjielkasjaure sjö
      Tjielkasjåkåtj bäck
      Tjielkesvaratj berg
      Tjielok fjäll
      Tjierajåkkå bäck
      Tjierbmak fjäll
      Tjierbmakjaure liten sjö
      Tjierbmakjåkkå bäck
      Tjierbmatvagge dalgång
      Tjierkulis sjö
      Lulep Tjierkulis fjärd
      Tjiermatjåhkkå fjäll
      Tjierpmak renvaktarkåta
      Tjierromapvaratj berg
      Tjieurajåkkå bäck
      Tjipkojaure sjö
      Tjipkojukku bäck
      Tjipkovarats berg
      Tjipukjaure sjö
      Tjipukvaratj berg
      Tjorkok strandparti
      Tjuogrekurra sänka
      Tjuoiva sjöar
      Alep Tjuoiva sjö
      Alep Tjuoiva sjö
      Lulep Tjuoiva sjö
      Lulep Tjuoiva sjö
      Tjuoivajåhkå å
      Tjuoivaketsavuolle åmynning
      Tjuolmajuhkutj bäck
      Tjuolmajuhkutj bäck
      Tjuolmanåaive fjäll
      Tjuolmatjåkkå fjäll
      Tjuolmatjåhkkå fjäll
      Tjuolok vik
      Tjuonik bergtopp
      Tjuorraur sjö
      Tjuorre bergstopp
      Tjuorre berg
      Tjuorrej sjö
      Tjuorrejiekkeh myrar
      Tjuorrepuouta berg
      Tjuorrevare berg
      Tjuorvotnjarka udde
      Tjuovvotnjarka udde
      Tjuontjak sel
      Tjuöivva sjöar
      Tjuöivva sjöar
      Tjådek fjälltopp
      Tjådke tjärn
      Tjådnejaure sjöar
      Tjådnejåkkå bäck
      Tjågngåris fjäll
      Tjåka fjäll
      Tjåkkekaisse fjälltopp
      Tjåkkekaise fjäll
      Tjåhkkålis fjäll
      Tjåkka fjäll
      Tjåkkersuolo holme
      Alleb Tjåkkolis berg
      Lulleb Tjåkkolis berg
      Jiellep Tjåkkålis berg
      Lulep Tjåkkålis berg
      Tjåkkålis Saknas
      Tjåkkålis fjälltopp
      Tjåkkålis högslätt
      Tjåkkåltluokta vik
      Tjåkkåltnjarka udde
      Tjåkkåltvaratj berg
      Tjåknåris fjälltopp
      Tjålanåive berg
      Tjålbmajauratj tjärn
      Tjålmak tjärn
      Tjålmak tjärn
      Tjålmakjauratj tjärn
      Tjålmakjauratj tjärn
      Tjålmakjauratj tjärn
      Tjålmåkjaure sjö
      Tjålmokjaure sjö
      Tjålmaktjavelk hed
      Tjålmaktjåkko fjäll
      Tjålmakvare berg
      Tjålmanåive berg
      Tjålmanåive fjäll
      Tjålmanåive fjäll
      Tjålme fjäll
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmek bergås
      Tjålmåk tjärn
      Tjålmåka småsjöar
      Tjålmåkjauratjah liten sjö
      Tjålmåkjauratj tjärn
      Tjålmåkjukku bäck
      Tjålmåkvaratj berg
      Tjåltavarre berg
      Tjåltberget berg
      Tjåltåk kulle
      Tjåltåkjauratj tjärn
      Tjåltåkätte gräsvall
      Tjåresjåkåtj å
      Tjåresjåkåtjah småbäckar
      Tjåresvare bergrygg
      Tjåresvaratj berg
      Tjåresvaratjah fjällhöjder
      Tjårkok berg
      Tjårok berg
      Tjårokjaure sjö
      Tjårra fjälltopp
      Tjårrasah bergrygg
      Tjårrastjåhkkå fjäll
      Tjårrasvaratj fjäll
      Tjårresvarre fjäll
      Tjårro fjällrygg
      Tjårrok berg
      Tjårroktjåkkå fjäll
      Tjårvepielle fjäll
      Tjårvesjokk sjö
      Tjåtnejaure sjöar
      Tjåtnejauratj sjöar
      Tjåtnejåkåtj å
      Tjåtnejåkkå bäck
      Tjägneles sjö
      Tjähpok sjö
      Tjähpok sjö
      Tjähtjamisjaure sjö
      Tjähtjamistjåkkå fjäll
      Tjäkajåkkåtj å
      Tjäkngalisjaure sjö
      Tjäkngalistjålpme sund
      Tjäksa fjäll
      Tjäktja fjäll
      Tjäktjajaure sjö
      Tjäktjajukku bäck
      Tjäktjavaratj berg
      Tjäktjavuobme skogsområde
      Tjäktjuri sjö
      Tjäktjurikielas hed
      Tjälok fjäll
      Tjälokjauratj sjö
      Tjälokjåhkå bäck
      Tjäloktjåhkkå fjäll
      Tjälomåske dal
      Tjälonjuonne fjäll
      Tjäp(e)såive berg
      Tjäppispakte bergsbrant
      Tjäpsåive berg
      Tjäpuk tjärn
      Tjärkolis sjö
      Tjärnmyr myr
      Tjärpmakjauratja småsjöar
      Tjärpmakjaure sjö
      Tjärpmakjåkåtj å
      Tjärpmaktjåhkå fjäll
      Tjärraur sjö
      Tjärraure sjö
      Tjärraurvaratj berg
      Tjärravare berg
      Tjäulatjåkko fjäll
      Tjäurajokk bäck
      Tjäurajåkkå bäck
      Tjäurajåhkå å
      Tjäurajåkkå bäck
      Tjäurajåhkå å
      Tjäuramåhkalak fjällslätt
      Tjäurapallek fjälltopp
      Tjäuraslieddo fjällslätt
      Tjäuratjåkkå fjäll
      Tjäuratjåhkå fjäll
      Tjäutjanåive berg
      Tjäutjanåive berg
      Tjäutjenåivejaure tjärn
      Torpon fjäll
      Torpon fjällslätt
      Torponnjuonne fjällparti
      Torponjåkåtj å
      Torponmåske Saknas
      Torresåive fjäll
      Trakpojauratj tjärn
      Trakpojaure sjöar
      Jiellep Trakpojaure sjö
      Lulep Trakpojaure sjö
      Trappej tjärn
      Trege sjö
      Nuorta Trivantjåhkå fjäll
      Årjep Trivantjåhkå fjäll
      Träge tjärn
      Träsket sjö
      Tsaihtsajåhkå å
      Tsaihtsakårså ådal
      Tsaihtsakätte grässlätt
      Tsaihtsapakte fjällbrant
      Tsaihtsatjåhkå fjäll
      Tsaitsatjåkkå fjäll
      Tsaitsajåkkå bäck
      Tsakkekjaure sjö
      Tsakkekjåkkå bäck
      Tsakkektjåkkå fjäll
      Alle Tsanga fjäll
      Kaska Tsanga fjäll
      Lulle Tsanga fjäll
      Tsangatjåkkå fjäll
      Tsavek-jauratj tjärn
      Tsavek-njarka udde
      Tsaveknjarka udde
      Tsekimtjåhkå fjäll
      Tsekimtjällo sluttning
      Tsekkemtievva kulle
      Tsekkemtievva kullar
      Tsekkemvadä slätt
      Tsekkemvadä slätt
      Tsieggimtjiello fjällhed
      Tsikkajiekna glaciär
      Tsihkkaålke fjäll
      Tsikkaåalke utlöpare
      Tsiekejåkkå bäck
      Tsitsukjauratj tjärn
      Tsitsukjauratj sjö
      Tsitsukvaratj fjäll
      Tsoppojaure sjö
      Tsradkavarats berg
      Tsridsik berg
      Tsridsikjauratj tjärn
      Tsuka vik
      Tsukuk sjö
      Tsukukvuopme skogsområde
      Tsukuljåkkå bäck
      Tsuoppopuouta fjäll
      Tsuöppojauratj tjärn
      Tsuöppojaure sjö
      Tsåkka sel
      Stor-Tsåhka sjö
      Uhtsa Tsåhka sjö
      Tsåhkaure sjö
      Tsåhkoljåkåtj å
      Tsåhkollahko fjällslätt
      Tsåkaure sjö
      Tsåkaure sjö
      Tsåkaj sjö
      Tsåkaure sjö
      Tsåkesjaure sjö
      Tsåkulakjåkkå bäck
      Tsåkåk sjö
      Tsäkke fjälltopp
      Tsähke fjällbrant
      Tumpokjauratj tjärn
      Tuolpa fjäll
      Tuolpa berg
      Tuolpak fjällslätt
      Tuolpak fjäll
      Tuolpak fjäll
      Tuolpak fjäll
      Tuolpakielas hed
      Tuolpakjåkåtj å
      Tuolpaktjåkkå fjäll
      Tuolpakvare fjäll
      Tuolpavarto berg
      Tuolpavarto berg
      Tuorpun fjäll
      Tuorpun bergtopp
      Tuorpunjaure sjö
      Tuölpa fjäll
      Tuölpak fjäll
      Tuölpavarto fjäll
      Tåaresjaure sjö
      Tåaresjaure sjö
      Tåaresåaive berg
      Tåaresåaive fjäll
      Tåkkekielas långhed
      Tålmak tjärn
      Tåratisjiegge myr
      Tåratsåive fjäll
      Tåraure sjö
      Tåraurejokk bäck
      Tåresjaure sjö
      Tåresjaure sjö
      Tåresjåkåtj bäck
      Tårespuouta lågfjäll
      Tårestjåhkå fjäll
      Tårestjåhkkå fjäll
      Tårestjåhkkå fjäll
      Tårestjåhkkå fjäll
      Tårestjåhkkå fjäll
      Tårestjårro fjäll
      Tåresvagge dal
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjäll
      Tåresåivjåkåtj bäck
      Tåres-vagge dal
      Tåråkah fjäll
      Tåråkjauratjah tjärnar
      Tåråkjåkkå bäck
      Tåråktjåhkå fjäll
      Tällaure sjö
      Tällaurluokta vik
      Tälpot fjäll
      Tälput lågfjäll
      Täpmukjauratj sjö
      Täpmukjåhkå bäck
      Täreltjaure sjö
      Uddasjaure småsjöar
      Uddasvuobme skogshed
      Uddjaure sjö
      Uddojauratj småsjöar
      Uddovuopme skogshed
      Uhkosåive berg
      Uhtsajervaslieddo grässlätt
      Uijak sjö
      Ulagalbanjägge myr
      Uljajaure sjö
      Uljapuauda lågfjäll
      Uljejaure sjö
      Uljepuouda lågfjäll
      Ulkats fjäll
      Ullak(jaure) sjö
      Ullakvare berg
      Unna Jervas fjälltopp
      Urakatj fjäll
      Utsa Kibdna fjäll
      Utsaluökta vik
      Utsa Varvek berg
      Utse Varvek fjällområde
      Utsa Vuöka högslätt
      Utskipna fjäll
      Utskiptnotjåhkå berg
      Uttjajukku (-jåkkå) bäck
      Uttjavaratj berg
      Vadnemjåhkå å
      Vadnjalis fjäll
      Vadsajaure sjö
      Vadsatjåkko fjäll
      Vaggejaure tjärnar
      Vaimok fjälltopp
      Vaimok sjö
      Vaimok fjäll
      Vaimokjåkåtj å
      Vaimokjåkåtj å
      Vaimokmåhkalak fjällslätt
      Vaitoholm holme
      Vaitonjarka udde
      Vakkaure sjö
      Vakkaurjåhkå å
      Vakkaurjåkkå å
      Vakkejåkkå bäck
      Vaksamsuoloi holme
      Vaksamsuoloi Saknas
      Vallatj tjärn
      Vallatjjåkåtj bäck
      Vallats fjäll
      Vallaure sjö
      Valle fjällsluttning
      Vallekiellas hed
      Valletjåhkkå fjäll
      Vallåive fjäll
      Vallåive fjäll
      Vallåive fjäll
      Vanasjåkkå bäck
      Varekjaure sjö
      Varatj berg
      Vardo berg
      Varrajaure sjö
      Varras vik
      Varrasluokta vik
      Varrekaskjägge myr
      Varreketjpåtkå dalgång
      Varreketjtsekimtjåhkkå fjäll
      Varrekiehtje fjäll
      Varrekjaure sjö
      Vartalast berg
      Varto berg
      Varto berg
      Varvek fjällområde
      Padje Varvek fjäll
      Varvek, Stuor- fjällområde
      Uhtsep Varvek fjäll
      Varvek, Uttsa berg
      Varvekjaurasj sjö
      Varvekjauratj sjö
      Varvekjauratj sjö
      Varvekätno älv
      Varvekätno älv
      Varvekätno älv
      Varvekätno älv
      Varvekätno älv
      Vasjatjåhkå fjäll
      Vassjatjåkkå fjäll
      Vastok berg
      Vatjajaure sjö
      Al. Vatjajaure sjö
      Vatjamjaure sjö
      Jiellep Vatjamjaure sjö
      Vatjavkielas hed
      Vatjatesjokk bäck
      Vatji(m)jarg ström
      Vatnjalis fjäll
      Vatnjalis fjäll
      Vatnjalis fjäll
      Vatnjalis fjäll
      Vatnjalispuolta fjällsluttning
      Vatnjalistjåhkå fjäll
      Vaukaselet sel
      Vaukoksavov sel
      Vaukok-suolo holme
      Vaulajåkåtj bäck
      Vaulatjåhkå fjäll
      Vaulatjåhkå fjäll
      Vaulatjårrå fjällrygg
      Vaulavagge dal
      Veddekjaure sjö
      Veitekjauratj tjärn
      Vejekluokte vik
      Vellekjokk bäck
      Vellekjåhkå bäck
      Vellektjåhkkå fjäll
      Vepsajåhkå å
      Verestjåkko fjäll
      Vettnales fjäll
      Viddokjaure sjö
      Viellmapuauda berg
      Viepsajauratj tjärn
      Viepsajåkkå bäck
      Viepsajåkkå bäck
      Viepsavaratjah berg
      Viepsisjåkkå bäck
      Vierak holme
      Vierakajaure tjärn
      Vierakjauratj tjärn
      Vierak-jåkutj bäck
      Vierrolako högslätt
      Vietjer fjäll
      Vietjerjåkåtj bäck
      Vietsajauratj tjärn
      Vietsasluakta vik
      Vietsnjuönes udde
      Vilet sjö
      Vilet å
      Vilit, Tsåkulakjåkkås nedre lopp
      Vilitsavon sel
      Vilto sjö
      Vilto sjö
      Viltojaure sjö
      Viltosavon sjö
      Viltovuopme skogsluttning
      Viltok sjö
      Viltosavon sel
      Viltosuolo holme
      Vinak stenskravelland
      Vinaka fjällparti
      Vinakjuövva stenskravelland
      Virestjåkkå fjäll
      Virkaitjåhkå fjäll
      Virrolahko slätt
      Viste höst- och vårviste
      Vistek kalfjälltopp
      Vistek fjäll
      Vistekjokk bäck
      Vistekjåhkå å
      Vistekjåkkå älv
      Vistektjåhkkå fjäll
      Vistektjåhkå berg
      Vittnak fjäll
      Vuapteririm fjäll
      Vuardne fjäll
      Vuodjasjokk bäck
      Vuoggatjålmejaure sjö
      Vuojatak sund
      Vuojatsavon sjö
      Vuojjaure sjöar
      Lulep Vuojjaure sjö
      Västra Vuojjaure sjö
      Östra Vuojjaure sjö
      Vuokkatjålpme sund
      Vuoksak fjäll
      Vuoksak fjäll
      Vuoksak fjäll
      Vuoksak fjäll
      Vuoktanaleltis fjällparti
      Vuoktanjaure sjö
      Vuoktanjåhkå å
      Vuoktantjåhkå fjäll
      Vuoktanvada slätt
      Vuolep Sarta sjö
      Vuolep-Sårvejaure sjö
      Vuolep Vuöulak sjö
      Vuollejaur sel
      Vuollejaure sjö
      Vuollepluokta vik
      Vuolleraitokalam vadställe
      Vuolleskånka skogsparti
      Vuolleslieddo grässlätt
      Vullesåvvon, -sauvon sel
      Vuoltajaure sjö
      Vuoltaråttje myrområde
      Vuoltavare berg
      Vuolvojaure sjö
      Vuolvunåive berg
      Vuolvåive berg
      Vuomavarre fjäll
      Vuonaguolpan hed
      Vuonak vik
      Vuonak vik
      Vuonatj vik
      Vuonatj vik
      Vuonatj sjöar
      Vuonatjtjauta skogsområde
      Vuonats vik
      Vuopkerekitjåhkkå, se Tårestjåkkkå Saknas
      Vuopmekietjtjåhkå fjäll
      Vuopmekätjpakte fjäll
      Vuoptriddomtjåhkkå fjäll
      Vuordnasj fjäll
      Vuordnatj berg
      Vuordnatj bergtopp
      Vuordnatjåkkå fjäll
      Vuorekjaure sjö
      Alep Vuorekjaure sjö
      Lolep Vuorekjaure sjö
      Vuorekjokk bäck
      Vuorekjåhkå å
      Vuorektjåkko fjäll
      Vuorektjåhkkå fjäll
      Vuorginvarats berg
      Vuormats bergtopp
      Vuorpmanåive fjäll
      Vuorrojåhkå bäck
      Vuorrojåhkå bäck
      Vuortnajaure sjö
      Vuortnatjåhkå fjäll
      Vuortnavarre fjäll
      Vuortnetjåhkkå fjäll
      Vuoskonj tjärn
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonj tjärn
      Vuoskunjjauratj tjärn
      Vuossojiegge myr
      Vuostok berg
      Vuotekajaure sjö
      Vuotekatjivvelk lid
      Vuotsas topp
      Vuotsas fjäll
      Vuotsas fjäll
      Vuotsas dalsluttning
      Vuotsas fjäll
      Vuottsas fjäll
      Vuottsasjåkåtj bäck
      Vuottsastjåhkkå fjäll
      Vuottsastjåhkå fjäll
      Vuoulakskaite udde
      Vuoulakskaite udde
      Vuoulatjåhkå fjäll
      Vuoutaknjuones udde
      Vuärdnatj bergtopp
      Vuödjemnjuönne sänka
      Vuödjemnjuönne sänka
      Vuöggatjålmjaure sjö
      Vuöjjemnjuönne sänka
      Vuöksak berg
      Vuöksak berg
      Vuöktantjåkkå fjäll
      Vuöktanjtjåkkå fjäll
      Vuönatjjaure sjö
      Vuöpmekiesjpakte stup
      Vuöpmekiesjtjåkkå fjäll
      Vuöptaraite fjäll
      Vuörbmanåaive fjäll
      Vuördnajaure sjö
      Vuördnajåkkå bäck
      Vuörnatj bergtopp
      Vuöskuonjauratj tjärn
      Vuötsas fjällområde
      Pajep Vuöulak sjö
      Vuöulakjaure sjöar
      Vårmanåive fjäll
      Vädonisnjuonne fjällparti
      Vädonispakte fjällbrant
      Vädonispakta fjällbrant
      Väddunisnjuönne del av Väddunistjårro
      Väddunispakte, Väddunistjårros sluttning
      Väddunistjårro fjällrygg
      Vähtjer fjäll
      Välbma sund
      Välbmapuouda berg
      Välehaure sjö
      Vällek lågfjälltopp
      Pijje Vällek fjäll
      Vuolep Vällek fjäll
      Vällekjåkkå bäck
      Väpsajaure sjö
      Väpsakurra klyfta
      Väpsavarasj fjäll
      Värdijaure sjöar
      Värditjåkkåtj fjällhöjd
      Värditjåkkå fjäll
      Värka fjäll
      Värkai fjällhöjd
      Värkaijauratj tjärn
      Värtijaureh sjöar
      Värtijaureh sjöar
      Västra Svatonåaive toppar
      Västiträsket sjö
      Vätitjåhkkå fjäll
      Vätsajauratj sjö
      Yraf sjö
      Åkerholmen holme
      Ålkatj fjäll
      Ålkåsjaure sjö
      Årekvaratj fjäll
      Årjelluokta vik
      Årjelpuouta fjäll
      Årjelrautok sjö
      Årjelråttje skog- och myrland
      Årjep Rivatjåkkå fjäll
      Årjel-Vaulapakte sluttning
      Årrekjåkkå bäck
      Åsen holme
      Åssjejauratj tjärn
      Åssjejaure sjö
      Åssjejaurjuhka bäck
      Åssåsuolo holme
      Äksåive berg
      Änottjåhkå fjäll
      Änuttjåkkå fjäll
      Änutjåkåtj å
      Östra Svatonåaive topp
      Öberget berg

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.