ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arjeplogs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 37 Naturnamn: 685 Bebyggelsenamn: 251 Naturnamn: 3123
Lövmokk förr kapell /Se Långtjärnen tjärn Laisvall by Maddåive berg
*Mahasvuome gd Långtjärnen tjärn Laisvall poststation Maddåive fjäll
*Mahasvuome by Långudden udde Laisvik by Majah holme
Maskaur by /Se Långudden udde Laxviken nybygge Maja Lill- holme
Maskaur by /Se Långudden udde Lersundudden hemman (gård) Maja, Stor- holme
*Missjärv f.d. by /Se Långudden udde Lersundudden gdar (2 st.) Majva sjö
Mullholm by Långvikberget berg Lillviken lappby Majva sjö
*Niarg by Långviken vik Lippiholmen hemman, gård Majvagelas ås
*Njarga gd Långviken vik Loholm by Majvagelastjärnen tjärn
*Nordvästbyn by Långviken vik Loholm by Majvakanalen passage
Nurr by Långvägatjärn tjärn Lopod by Majvastruckan det smala partiet av ån...
*Nyestad f.d brukssamhälle Lövbräntet skogig höjd Lopot by Makajaure sjö
Ormvik gdr /Se Lövholmen holme Lopot by Makajaure sjö
Pite lappkyrka by Lövholmarna holmar Luossajaur Saknas Makaurberget berg
Pjesker bebn /Se Lövholmen holme Luttonlandet Saknas Makavare berg
Racksund by Lövudden udde Långholm el. Märsa Saknas Makavare berg
Rack-sund by /Se Lövudden udde Långholm by Makaur sjö
Radnejaur by /Se Maddajdeholmarna holmar Långnäs, se Galtisjaur Saknas Makkaur sjö
Rahkkutjolpme by /Se Maddaurbäcken bäck Långnäs by Makkor sjö
Rakktjålm by /Se Maddaure sjö Långudden by Makkorberget berg
Rappens nybygge nybygge Maddåive fjäll Långviken by Maltok, Västra sjö
Sakkavare by Majaholmen holme Lövnäs Saknas Maltok, Ö berg
*Semisjaur by Makaure sjö Lövnäs by Maltok, Östra sjö
*Semisjärv en by /Se Makaure sjö Lövudden gd Maltokj. Lul. sjö
*Semisjärv en by Makkavare berg Maddaur gd Malåholmen holme
Silbojokk f.d. brukssamhälle Malmudden udde Majvakåtan kåta Mangusholmen holme
Silbojokk f.d. brukssamhälle Mankusholmen holme Maskaur Saknas Manguss. holme
Silbojokk f.d. brukssamhälle Martensuolo holme /Se Maskaure lappby Mankus holme
Silbojokk f.d. brukssamhälle Maskaure sjö Maskaure lappby Mankusholmen holme
Silbojokk f.d. brukssamhälle Matoivi fjäll Maskaur by Manuels varpet notvarp
Silbojokk f.d. kyrkoplats /Se Mats-Nilsholmarna holmar Masksjö, se Maskaur Saknas Maran kåtaställe
*Simesjärv by? Mattsek tjärn Mattaur Saknas Maranjaure sjö
Simisjaur f.d. by Mavasjaure sjö Mattaure by Maranjokk älv
Sjulnäs by /Se *Mehasjaure sjö Mattekielas nybygge Maranälven älv
*Torpenjaur by Middagsmyran myr Mattekielas nybygge Margretaudden udde
Västerby, Norr f.d. by Midsommarviken vik Mattsjö, se Mattaur Saknas Markaj sjö
Västerby, Söder f.d. by Mittimyran myr Mellanström poststation Markudden udde
  Mittiskogen skog Mellanström Saknas Marrstrand strandparti
  Mittitjärnen tjärn Mellanström Saknas Martav Saknas
  Mittitjärnmyran myr Melledeva frälsetorp Martinsuolo holme
  Mittiudden udde Melletieva Saknas Maskaure sjö
  Mjeltikbäcken bäck Mielletievva Saknas Maskaure (forts) sjö
  Mjeltikmyran myr Mjölkberget by Maskauresjön sjö
  Mjeltiktjärnen tjärn Morsetjålme gård Matjojokkats(?) bäck
  Mossaholmen holme Morseudden gårdställe Matsek sjö
  Mossakåtatjärn tjärn Mullbacken nybygge Mattaure sjö
  Mossamyran myr Mullbacken by Mattaure sjö
  Mossamyran myr Mullholm by Mattaure sjö
  Mossamyran myr Mullholm by Mattaure, Västra sjö
  Mullejaure, Västra sjö Mullholm by Mattaurviken vik
  Mullholm holme Mullholmen by Mattaureälven älv
  Muorkenåive berg Mullosuolo by Mattaureälven älv
  Muorkenåive berg Muossjetjålm Saknas Mattekielas berg
  Måkkejaure sjö Myrbacka gård Mattisudden udde
  Måkkenåive berg Myrheden gårdställe Mattisudden udde
  Mårsajaure sjö Myrheden gd Mattis udden udde
  Måskenåive berg /Se Myrås by Mattstrandviken vik
  Måskenåivemyran myr Måskenåive Saknas Mavasjaure sjö
  Mörttjärn tjärn Måskenåive nybygge Mekak sjö
  Mörttjärnen tjärn Märsa Saknas Mekatvarats fjälltopp
  Naniviken vik Märsa by Melatjtjärn tjärn
  Nartokbäcken bäck Njuorokholmen hemman Melatjudden udde
  Nasafjäll fjäll Norrsidan by Mellanvarpet notvarp
  Nasafjället fjäll Norrskär ödegd Mellanvarpet notvarp
  Nasafjället fjäll Nurr by Mellanvarpet notvarp
  Nasafjället fjäll Nurr by Melledeva udde
  Nasafjäll fjäll Nurr by Melledevaberget berg
  Nasafjället fjäll Nurrholm by Melledevaholmarna holmar
  Nasafjället fjäll Nurrja Saknas Merkdalen dal
  Nasafjäll fjäll Nyfäboden sommarladugårdar Merkenesjaure sjö
  Nasafjället fjäll Nyliden by Merkenesjokk bäck
  Nasafjäll fjäll /Se Nåttiholmen Saknas Merkenesvagge bäck
  Nasafjället fjäll /Se Nåttiholmen hemman, gård Merkenesvagge dal
  ?Nasa silvergruva Saknas Näverudden förr gd Metjejaure sjö
  Nasa storboden terräng? Oppistugan gårdsställe Metjerpakte topp
  *Nasavara fjäll Petsastak fjällägenhet Metjets fjälltopp
  *Nasefjäll fjäll Pipudden nybygge Metsaure sjö
  *Nasfield fjäll Platsen kyrkstaden Mettåive fjälltopp
  Nattok berg Puoitas nybyggen Midsommarsudden udde
  Naujaure sjö Rackberg, se Rakkåive Saknas Midsommarudden udde
  Naurasjöarna sjöar Racksund by Midsommarsviken vik
  Naustajaure sjö Racktjålme by Midtjerum myr
  Naustajaure sjö Rackträsk hemman Mieltek berg
  Naustajaure sjö Rackträsk hemman (gård) Mieltekjåkk bäck
  Naustajaure sjö Rackåive gårdställe Mikko, Vuolleb sjö
  Naustavare berg Radnejaur Saknas Mikkojaure sjö
  Navjaoure sel /Se Radnejaure by Milstaken udde
  Nederstforsen fors Radnejaur Östra Saknas Missenmyran myr
  Nialle sjö Radnejaure Östra gård Mitska sjö
  Niallevardo fjäll Radnesjö, se Radnejaur Saknas Mitskaj sjö
  Nimtek, Södra berg Radnesjö Östra, se Radnejaur Östra Saknas Mitskavarats berg
  Njakajaure, Lilla tjärn Rakkåive Saknas Mittholmarna holmar
  Njakajaure, Stora tjärn Rakkåive nybygge Mittibergen berg
  Njallaberget berg Ranakliden nybygge Mittiholmarna holmar (2 st)
  Njallabäcken bäck Rappen, se Lövnäs Saknas Mittiholmen holme
  Njallasuolo ö Rappen by vid södra änden av sjön Mittiholmen holme
  Njaltaheden hed Rattik Saknas Mittiholmen holme
  Njaukaluokte vik Rattik hemman och gårdar Mittimyran myr
  Njorok sjö Rattikudden, se Rattik Saknas Mittimyran myr
  Njorokholmen holme Rebacken, se Rebak Saknas Mitti Selet del av älv
  Njorokselet sund Rebak gdr Mittisjön sjö
  Njuktjaluoppal tjärn Rebak 2 gdar Mittisjön sjö
  Njuktjamyran myr Rebakudden Saknas Mittitjålt berg
  Njuktjaviken vik Rebakudden by Mittitjärn tjärn
  Njuktjaviken vik Rebackudden by Mittitjärnen tjärn
  Njuollajaurbäcken bäck Rebik nybygge Mittitjärnen tjärn
  Njuollajaure, Östra sjö Rebraur Saknas Mittitjärnmyran myr
  Njuollajaure, Östra sjö Reprike Saknas Mittjärnmyran myr
  Njuollajaurviken vik Reumtliden nybygge Mittivarpet notvarp
  Njuonesvare berg Revi nybygge Mittivarpet notvarp
  Njutjoholmen holme Reviv nybygge Mittjärn tjärn
  Nolmyran myr Revudden gårdsställe Mittjärnmyran myr
  Nordestholmarna holmar Ribbraure, se Rebraur Saknas Mjellekjokk bäck
  Normansudden udde Ribbraur by Mjellermyran myr
  Norris-Nurr holme Ribbsjö el. Ribbraure, se Rebraur Saknas Mjeltek berg
  Norr-Saulo fjäll Ringselet fjällägenhet Mjeltekbäcken bäck
  Norrtjärn tjärn Rio nybygge Mjeltekbäcken bäck
  Nuortajaure sjö Rjämpatjavelk nybygge Mjeltekjaure tjärn
  Nymyran myr Rossne nybygge Mjeltekmyran myr
  Nymyran myr Sadeudden Saknas Mjeltektjärn tjärn
  Nymyran myr Sakkavare Saknas Mjertokajaure tjärn
  Nymyrbäcken bäck Sakkavare by Mjertokajokkats bäck
  Nymyrbäcken bäck Sandbacken gårdställe Mjällaurtjärnen tjärn
  Nåtti terräng Sandudden förr gdar Mjällevare berg
  Näverudden udde Sandviken nybygge Mjölkberget berg
  Näverudden udde Sautel flera lappnybyggen Mjölkberget berg
  Oksåivemyran myr Saitetjålme by Mockaln notvarp
  Oksåive, Norra berg Sikselet nybygge Mockaln notvarp
  Oksåive, Södra berg Sjul gd Mockaln notvarp
  Olaguorpajegge myr Sjulnäs by Mokkaln notvarp
  Ollesmyran myr Skentik, se Skeutik Saknas Mockaln notvarp
  Ollestjärnen tjärn Skeut nybygge Mockaln, Västra notvarp
  Ollestjärnen tjärn Skeutik Saknas Mockaln, Östra notvarp
  Oppsjön sjö Skimmelvallen hemman Mockeln holme
  Ormtjärnen tjärn Skäutik gd Mockviken vik
  Ormviken vik Slagnäs by Moitanessjöarna 2 sjöar
  Partaure sjö /Se Slagnäs hlp Moitanesviken vik
  Peljekaisse berg Slagnäs gdar Mokkalakudden udde
  Peljekaise fjäll /Se Slipmejauratj Saknas Mojmyran myr
  Penningholmen holme Slipnejaurats, se Slipmejauratj Saknas Mokkejardne vik
  Pepparholmen holme Slusktorp gårdställe Mokkejardnesundet sund
  Per-Jonsforsen fors Smulfholmen hemman Mokkejardnesundholmen holme
  Per-Larsa-selet lugnvatten Snjärra by Mokkejardnesundudden udde
  Per-Nilsaholmen holme Solberg nybygge Mokkeviken vik
  Pieskehaure sjö /Se Stenstorp, se Stentorp Norra Saknas Molkejegge myrar
  Pieskejaure sjö Stensund by Molketjavelk lid
  Pieskejaure sjö Stentorp Norra Saknas Moret myr
  ?Pieskejaure sjö Stentorp nybygge Moret notvarp
  Pieskejaure källsjö Stentorp gd Moriak sjö
  Pieskejaure källsjö Stentorp gd Morsesundet sund
  Pieskejaure källsjö Stenudden fjällägenhet Morsetjålme udde
  Pieskejaure sjö Storbodsund telefonstation Morseudden udde
  Pieskejaure sjö Storbodsund Saknas Mosebacke backe
  Pieskejaure sjö Storbodsund by Mossabacken backe
  Pieske-jaure sjö /Se Storbodsund gdar Mossaholmen holme
  Pipholmen holme Storbodsund telefonstation Mossamyran myr
  *Pitajaure sjö /Se Storkroken hemman Mossamyrliden berg
  Pita-Jaure sjö /Se Storkålmis Saknas Mossamyrliden berg
  Piteträsk sjö Storviken gårdställe Mossamyrudden udde
  Pitevattnet sjö Ström nybygge Mossaviken vik
  *Pitevattnet sjö Strömholm Saknas Mossavikudden udde
  Pitevattnet sjö /Se Strömholm by Mosskåtatjärn tjärn
  Plankusmyran myr Strömholm gdar Mossmyran myr
  Plassaholmen holme Strömnäs nybygge Mullbackstorstenmyran myr
  Plassamyran myr Strömnäs by Mullejaurbäcken bäck
  Plassasuolo holme Strömsholm gdar Västra Mullejaure sjö
  Plettik tjärn Strömvik nybygge Östra Mullejaure sjö
  Plånboksselet vattendrag Sundholm gårdställe Mullejauremyran myr
  Potatudden udde Sundholm ödegd Mullejauremyrarna myrar
  *Rabbnähaur sjö Sundnäs Saknas Mullejauremyrarna myr
  Rachis Warach fjäll Sundnäs Södra Saknas Västra Mullejaurmyrarna myrar
  ?Racksund sund Sundnäs by Mullholm holme
  Racksundet sund Sundås by Mullholmen holme
  *Racktjolm sund Suppovare fjällägenhet Mullosuolo holme
  Rackträsk sjö Svannäs by Munka sjö
  Radnejaur sjö /Se Svartberget by Munkajaure sjö
  Radnejaure, Västra sjö Sveggaur gård Muodkaj(aure) tjärn
  Radnejaure, Östra sjö Sveggejaur, se Sväggejaur Saknas Muodkonåive berg
  Radnejaurälven älv Sväggejaur Saknas Muoranjuonje fjäll
  Raitformfjärden fjärd Sädvaluspe fjällägenhet Muoranjuonje fjäll
  Rajibäcken bäck Södersidan byn Muoratjåkko topp
  *Rakes-jaure sjö Södra Bergnäs by Muorka sjö
  *Rakes-vara fjäll Sörsidan byn Muorkenåive berg
  Rakkes sjö Tallnäs fjällägenhet Muorkenåive berg
  Rakkesvarats fjäll Tallåsen nybygge Muorkenåive berg
  Rakkesvarats fjäll Tjaktjije gd Murkenåive berg
  Rakkovare berg Tjakksippie gd Muorkenåjve berg
  Rakkovare berg Tjappsåive Saknas Muotkenåive berg
  Ranakgielas berg Tjarfoknjarg gård(ställe) Muotkenåive berg
  Rappasundet sund Tjarfokudden gårdställe Muotkenåive berg
  Rappasundet sund Tjålt nybygge Muottaktjåkko fjälltopp
  ?Rappen sjö Tjäkjokk nybygge Murkåive berg
  *Raskhaur sjö Tjäkjokk gd Myndholmen holme
  Rattikudden udde Tjäkjokk gd Mynnet sund
  *Raudurte,? Saknas Tjärnberg fjällägenhet Myran notvarp
  Ravesjbäcken bäck Tjäule by Myrholmen holme
  Ravesj-jaure sjö Torborg hemman (gårdar) Myrstacken udde
  Ravesjmyrarna myrar Trapok gårdsställe Myrstacken notvarp
  Rebaktjärnen tjärn Trapok gd Myrträsket sjö
  Rebakviken vik Trappok gd Myrvarpet notvarp
  Rebraur, Västra sjö Udden gårdställe Myrvarpet varp
  Rebraur, Östra sjö Udden gårdställe Myrviken vik
  Rebraurbuolda skogsområde Udden gårdställe Måckan »ed»
  Rebraurströmmen vattendrag Udden Gamla gårdställe Måfeberget berg
  Renberget berg Udden gdar Måfejaure sjö
  Renbergstjärn tjärn Udden gdar Måfesjön sjö
  Renskötartjärnen tjärn Uddjaur sjö Måfetjärnarna tjärnar
  Rentjärn tjärn Ullak nybygge Måfevare berg
  Reviberget berg Ullakjaure nybygge Måikenåive berg
  Revitjärn tjärn Vaito hemman (gårdar) Måkkenåjve berg
  Reviviken vik Vaitoudden hemman (gårdar) Målke fjäll
  Riddarholmen holme Vaksnäs by Målkek tjärn
  Ringhultsheden hed Vallen Saknas Målkikmyran myr
  Rinkotjärn tjärn Vallnäs Saknas Måns» backen backe
  Ripholmarna holmar Vallsta Saknas Måns Danielssons vik vik
  Risartjholmen holme Varekjaur Saknas Mårsomjaure sjö
  Risbäcken bäck Verrabäckkojan koja Mårsomjaure sjö
  Rismyran myr Varrasviken nybygge Måskajaure, Vuol och Paij sjöar
  Roparudden udde Vaxborg Saknas Måskebäcken bäck
  Roparudden udde Vaxborg Saknas Måskejaure sjö
  Rotaviken vik Waxholm, se Mellanström Saknas Måskenjokk bäck
  Rotmyran myr Vaxholm, se Mellanström Saknas Måskenåivemyran myr
  *Rototiack fjäll Vaxholm by Måsketjåkko fjälltopp
  *Rototjåkk fjäll Vaxholm gd Måskori sjö
  Rotvikholmen holme Vaxnäs Saknas Märkberget berg
  Rundtjärn tjärn Veje nybygge Märkfallet vattenfall
  Rundtjärn tjärn Vejejaur Saknas Märkmockan landområde
  Ruokojaure tjärn Vejenäs nybygge Märkpakte berg
  Rutsabäcken bäck Veroule gårdställe Märkvarpen notvarp
  Rutsamyran myr Vierokholmen Saknas Märrafittan bäck
  Rutsatjärn vik Villsta Saknas Märrasjön sjö
  Rutsaviken vik Vuoggatjålme fjällägenhet (fjällstuga) Märraskalludden udde
  Ryggmyran myr Vuoggatjålme fjällstuga Märrastenen sten
  Råggobäcken bäck Vuoldajaure Saknas Märsaj. sjö
  Råggomyran myr Vuolta hemman Märsasjön sjö
  Råkra sank mark? Vuonatjviken lappnybygge Mörttjern sjö
  Råningsmyran myr Vännäs Saknas Mörttjärn se Mörtträsk Saknas
  Råmsjak berg Västerberg Saknas Mörttjärnbäcken bäck
  Råmsjakudden udde Västerfjäll lappby Mörttjärnbäcken bäck
  Råttjebäcken bäck Västerholm gårdställe Mörttjärnen tjärn
  Råttjebäcken bäck Västigården gård Mörttjärnen tjärn
  Råttjemyran myr Ånge nybygge Mörtträsk tjärn
  Råvebäcken bäck Ånge krononybygge Mörtträsk, Lilla tjärn
  Råvemyran myr Öberget del av kyrkstaden mot sydväst Mörtträsk, Stora tjärn
  Råvvitjärnen tjärn Örnberget fjällägenhet Mörtträskbäcken bäck
  Räftmyran myr /Se Örnberget by Mörtträskslogen myrar
  Räksakråvvemyran myr Östansjö by Mörträskströmmen bäck
  Rävamyran myr Östergården gd Nadok, Lilla berg
  Rävamyran myr Östigården hemman Nadok, Stora berg
  Rävaängstjärnarna tjärnar Östigården gård Namek berg
  Rödingsundet sund Övernäs by Nammates berg
  Röjberget berg   Nammates udde
  Röjberget berg   Nammates stor sjö
  Rörholmen holme   Nammatesberget berg
  Rörtjärn tjärn   Nammatespuouda berg
  Rörtjärn tjärn   Nammats, L., se Nammatssjön Saknas
  Rörtjärn tjärn   Nammats sjö(ar)
  Rörtjärn tjärn   Nammatsbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Nammatsbäcken bäck
  Rörviken vik   Nammatsmyran myr
  Rötholmen holme   Nammatssjön sjö
  Saddajaure sjö   Nammejaure sjö
  Sadenåive berg   Nammåive berg
  Sadeudden udde   Nammåive berg
  Sadeviken vik   Nammåivemyrarna myrar
  Sadmegielas berg   Nanikfjärden vatten
  Saivatj sjö /Se   Nanikholmen holme
  Saivatj sjö /Se   Nanikviken vik
  Saivatsjaure sjö /Se   Nannik svag bukt
  Sakkaholmen holme   Nannok berg
  Sakkaluokte sund   Nannokvarats berg
  Sakkaträsket sjö   Narjok ström
  Sakkavare berg   Nartok sjö
  Sakkaviken vik   Nasabacken backe (berg)
  *Saltdalen dal?   Nasafjäll fjäll
  Sandbäcken bäck   Nasa silvergruva gruva
  Sandholmen holme   Nasatjåkko högsta toppen å Nasafjället
  Sarakholmen holme   Natok berg
  Saraksundet sund   Naturparken område
  Saravatten f.d. fäbodvall?   Naula fjäll
  *Satagojärvi sjö /Se   Naulaluob sel
  Saulo, Norr- berg   Naulajaure sjö
  Saulo Nuorta fjäll   Naurabäcken bäck
  Saulo Nuorta fjäll   Naurajaure sjö
  Saulo, Söder- fjäll   Nauramockan landstunga
  Saulo fjäll   Naurasjön, Norra sjö
  *Saulokiok fjäll   Östra Naurasjön sjö
  Saulo Nuorta fjäll   Naustajaur sjö
  Saxudden udde   Naustajaure sjö
  Saxviken vik   Naustavare berg
  Seidatj tjärn   Naustavare berg
  Seidetjålme bukt   Naustberget berg
  Seitatj berg /Se   Navijaure sjö
  Seitatj sjö /Se   Navjaur sjö
  Seitatjsuolo holme /Se   Nebsuort fjäll
  Seitegielas berg   Nederstmyran myr
  Seitejaure sjö /Se   Nederst Selet det nedersta av Laxselen
  Seitejaure, Norra sjö   Nedersttjärn tjärn
  Seitejaure, Södra sjö   Nedersttjärnen tjärn
  Seitetjålbme sund /Se   Nedrekveddo vatten
  Selakträsket sjö   Nedre Luspevarpet notvarp
  Sidnovare berg   Nedre tjärn tjärn
  Siebnesjaure sjö   Neitapaktats berg
  Siergavuoppe vik   Nejtanjuonje udde
  Sierkanjuonje skogig höjd   Nejtatjåkko fjäll
  Silbojaure sjö   Netajaur sjö
  Silbojaure sjö   Netak sjö
  *Silbojokks hyttverk silvergruva   Niallavardo fjäll
  Sissbodneholmarna holmar   Nialle sjö
  Sisselaholmarna holmar   Nialletjåkko fjälltopp
  Sjelbma fjäll   Niallevardo fjäll
  Sjelbma fjäll   Njarka udde
  *Sjelbma Racktis fjäll   Njarkalesjaure sjö
  Sjeunjesåive berg   Niarkalestjåkko fjälltopp
  Sjnjerraluokta vik   Nidskejokkats bäck
  Sjogaberget berg   Nilaviken vik
  Sjogajaure sjö   Nils holmen holmen
  Sjogavälbma å   Nils Isak notvarp
  Sjorroholmarna holmar   Nils Nilsamoret moras
  Sjulholmarna holmar   Nils Sjusjabrändet bränt område
  *Självaträsk sjö   Nimtek sjö
  *Skademejok älv   Nimtek berg
  *Skademe-Kiok fjäll   Nimtek, Norra berg
  *Skademe-Kiok fjäll   Nimtek, Södra berg
  *Skademe-vagge dalgång   Nimtekj. sjö
  Skarjahaggeri fjäll   Nimteksjön sjö
  Skarjahaggeri fjäll   Nipitjåkko fjälltopp
  Skarjahaggeri berg   Nisunsuolo holme
  *Skarjahagove fjäll   Njabmemnjarga udde
  Skarjakbäcken bäck   Njabmemnjarga udde
  Skarjakmyran myr   Njakajaurats tjärn
  Skellefteälven älv   Njakajaurats tjärn
  Skeratsholmen holme   Njakajaure tjärn
  Skeutikviken vik   Njakka notvarp
  Skeutikudden, Västra udde   Njakkakullarna kullar
  Skidnak berg   Njallaholmen holme
  Skidnakholmen holme   Njallaholmen holme
  Skiljesudden udde   Njallajaure Saknas
  Skiltja sund   Njallak, Lilla sjö
  Skiltjeviken vik   Njallak, Stora sjö
  *Skjeutviken vik   Njallakholmen holme
  Skogräsmoren myr   Njallakj. sjö
  Skornjamyran myr   Njallakmyran, Stora myr
  Skrapaholmen holme   Njallakströmmen ström (bäck)
  Skvecka, Västra holme   Njallasauvon sel
  Skveckholmen holme   Njallaurberget berg
  Skväggiholmarna holmar   Njallaurberget berg
  Skärfajaure sjö   Njallaurberget berg
  Slagnässjön sjö   Njallaurbäcken bäck
  Slibmesjön, Inre tjärn   Njallaurmyran myr
  Slibmesjön, Yttre tjärn   Östra Njallaursjön sjö
  *Sluppo fjäll   Njallejaure myrar
  Slåttesmyran myr   Njallejaure sjö
  Slåttestjärnen tjärn   Njallejauregedde rengärde
  *Smuolehaur sjö   Njalmovarpet notvarp
  Smuolejokk bäck   Njasa Stuor fjäll
  Smuolejåkkå å   Njalvat sjö
  Snickarholmen holme   Njalvats sjön sjö
  Snotterholmen holme   Njaukeluokte vik
  Snurenåive berg   Njerenåive fjäll
  Spirholmen holme   Njoltovare berg
  Spånghalsen sank mark   Njoltovare berg
  Spångmyran myr   Njorgoviken vik
  Spärrholmarna holmar   Njorskeudden udde
  Staggån å /Se   Njuktjajaure sjö
  Staika fjäll   Njuktjavarats berg
  Staika fjäll   Njuktjok tjärn
  Stakkovare fjäll   Njuktjokkviken vik
  Starfo terräng   Njunjesketsjegge myr
  Starrmyran myr   Njunjesnjegge myr
  *Stendalsröset, jfr Stendals Rös Saknas   Njunnisvare berg
  Stendalsröset röse   Njuolas berg
  Stenholmarna holmar   Njuolastjåkko fjäll
  Stenholmarna holmar   Njuolej sjö
  Stenmyran myr   Ö. Njuolejaure sjö
  Stenmyran myr   Östra Njuolejaure sjö
  Stensjön sjö   Njuollajaure sjö
  Stensjöströmmen bäck   Njuollaurbäcken bäck
  Stensundet sund   Njuollavare berg
  Stensundholmen holme   Njuollovare berg
  *Stockfjäll fjäll   Njuoltovare berg
  *Stokfieldet fjäll   Njuonektjärn tjärn
  *Stokkefield fjäll   Njuonekudden udde
  Storavan sjö   Njuonesenolgudden udde
  Storavan sjö   Njuonesenolgviken vik
  Storavan sjö   Njuonjesvare berg
  Storavan sjö   Njuonjesvare berg
  Storavan sjö   Njuonjesvare berg
  Storavan sjö   Njuorokholmen stor holme
  Storavan sjö   Njuorokselet sel
  Storavan sjö   Njuorokselholmen holme
  Storavan sjö   Njuoroksjön sjö
  Storavan sjö /Se   Njuorvajaure sjö
  Storavan sjö /Se   Njuorvajokk bäck
  Storavan sjö /Se   Njutjoholmen holme
  Storavan sjö /Se   Njuotjokviken Saknas
  Storavan sjö /Se   Njutoholmen holme
  Storavan sjö /Se   Njåskejaure sjö
  Storbodfjärden vik   Njäktvarpet notvarp
  Storbodsundet sund   Nolimyran se Nordimyran Saknas
  Storbrännholmen holme   Nolitjärn se Norditjärn Saknas
  Storbränntjärnen myr   Nonjok berg
  Storbäcken bäck   Nordesti notvarp
  Storbäcken bäck   Nordibäcken bäck
  Storbäckmyran myr   Nordimyran myr
  Storflarken tjärn   Nordins holmen holme
  Storflarken myr   Norditjärn tjärn
  Stor-Flarkmyran myr   Nordån gren av älv
  Stor-Garka berg   Norfavanjuöne udde
  Stor-Granholmen holme   Norravabäcken bäck
  Storgranholmen holme   Norravan vik
  Storhalsmyran myr   Norrdalen dal
  Storhalstjärn tjärn   Norrfjällmyran myr
  Storholmen holme   Norrholmen holme
  Storholmen holme   Norrhällan notvarp
  Storholmen holme   Norrhälludden udde
  Storholmen holme   Norrkielas bergskedja
  Storkallkällmyran myr   Norrlomholmen holme
  Stor-Kålmis sjö   Norrmoret sank skogstrakt
  Stor-Laxsjön sjö   Norrmyran myr
  Stor-Majasundet sund   Norrmyran myr
  Stormossamyran myr   Norrmyrtjärn tjärn
  Stormyran myr   Norrsidan del av sjö
  Stormyran myr   Norrsidan bebyggt område
  Stormyran myr   Norrsinmyran myr
  Stormyran myr   Norrsjöbäcken bäck
  Stormyran myr   Norrsjön sjö
  Stor-Nurr holme   Norrsjön sjö
  Stor-Nåddok berg   Norrskär skär
  Stor-Ranak berg   Norrtjalaudden udde
  Stor-Ravenholmen holme   Norrtjern tjärn
  Storryggen terräng   Norrtjärn tjärn
  Storselet lugnvatten   Norrtjärnmyran myr
  Storseltjärnen tjärn   Norrudden udde
  Stor-Skarjak berg   Norrudden udde
  Stor-Snotterholmen holme   Norrviken notvarp
  Storstentjärn tjärn   Norrviken vik
  Storstenudden udde   Norrviken vik
  Storstenviken vik   Norrviken vik
  Storströmsholmen holme   Norrviken vik
  Storsundet sund   Norrvikudden udde
  Stortjärnen tjärn   Norrvikvarpet notvarp
  Storviken vik   Norrvuoppe notvarp
  Storön ö   Norsjömyran myr
  ?Storön holme   Notholmen holme
  Storön ö   Notholmen holme
  Storön holme   Notstångvarpet notvarp
  Storön ö   Notstången notvarp
  Straggavaratj berg   Notstångholmen holme
  Straggholmen holme   Notstångholmen holme
  Straggviken vik   Notstångholmen holme
  Straitestjåkko fjäll   Notstångholmviken vik
  Straukajaure tjärn   Notstångvarpet notvarp
  *Streiteskiok fjäll   Notstångvarpet notvarp
  Streitestjåkko fjäll   Notudden udde
  Streitestjåkko fjäll   Notviken notvarp
  Stritsak berg   Notviken vik
  Strotmyran myr   Notvikudden udde
  Strotsjön sjö   Nourtejaurebäcken bäck
  Strotviken vik   Nuetsaskuerp grund
  *Stryckan del av Hornavan   Nuetteudden udde
  Strömholmen holme   Nuo Ardnapuouda berg
  Stårbatj-jåkkå bäck   Nuoktja Luobbel sel
  Sulitälma fjäll   Nuorjo sjö
  Sulitelma fjällmassiv   Nuorjoj sjö
  Sulitelma fjällmassiv   Nuorokjaure se Njuorsksjön sjö
  Sulitelma fjäll /Se   Nuorta Jertin berg
  *Sullenoive fjäll   Nuortatjåkko berg
  Sundholmen holme   Nuorta Saulo fjäll
  Sundholmen holme   Nuort. Drivautj. fjäll
  Sundudden udde   Nuort Gåbrek fjäll
  Sudonåive fjäll   Nuort Krama fjäll
  Surkålberget berg   Nurr holme
  Svaipa fjäll   Nurrholm holme
  Svalmyran myr   Nusak Alleb se Nusauresjöarna Saknas
  Svalutjärn tjärn   Nusaksjöarna sjöar
  Svanatjärn tjärn   Nusauresjöarna sjöar
  Svanatjärnmyran myr   Nymoran ängar
  Svangsfjället fjäll   Nymoret »mor»
  Svangsfjället fjäll   Nymyran myr
  Svangsfjället fjäll   Nymyran myr
  *Svangs-Joukka å   Nymyran myr
  Svangstjärn, Östra sjö   Nymyran myr
  Svangstjärn, Östra o. Västra tjärnar   Nymyran myr
  *Svangstjärnsröset Saknas   Nymyrbäcken bäck
  Svangstjärnsröset röse   Nymyrbäcken bäck
  *Svangsvandet sjö   Nyvarpen notvarp
  *Svangvandet sjö   Nyvarpet notvarp
  Svankajaure, Lul sjö   Nyvarpholmen holme
  Svankajaure, Lul sjö   Nyvarpudden udde
  Svankajaure, Lul sjö   Nyvarpuddviken vik
  Svankajaure, Lul sjö   Nådåk berg
  Svanträskholmen holme   Nårseholmen holme
  Svanviken vik   Nårseholmen, Lilla holme
  Svartberget berg   Nårsesundet notvarp
  Svarttjärnen tjärn   Nårsjeudden udde
  Svartviken vik   Nåste fjälltopp
  Svedjeholmen holme   Nåttiholmen holme
  Svikokjauratj tjärn   Näbakgrundet grund
  Svikoltjärnen tjärn   Näbakholmen holme
  Svollifjärden fjärd   Näset udde
  Svolliholmarna holmar   Nästjärn tjärn
  Sväggejaurberget berg   Näverudden udde
  Sväggejaure sjö   Näverudden udde
  Såbbåive berg   Näverudden udde
  Sådasholmen holme   Näveruddmyran myr
  Sågberget, Lilla berg   Näveruddvarpet notvarp
  Sågberget, Stora berg   Nävret notvarp
  Sågviken vik   Odlingsmyran myr
  Sädvajaure sjö   Odlingsmyran myr
  Såppåive berg   Odlingsudden udde
  ?Sädvajaure sjö   Ogge vatten
  Sälla sund   Ogge varp (ena-)
  *Solfvara fjäll   Oggeviken vik
  *Solver-vara fjäll   Ol-Jaksaholmen holme
  Sörfjärden fjärd   Olakuolpa(jegge) myr
  Sörtjärnen tjärn   Olles Mossmyran myr
  Tallberget berg   Olles myran myr
  Tallholmen holme   Olles tjärn tjärn
  Tebonjevagge dal   Olles viken vik
  Tebonjevagge dal   Ombytesudden udde
  Tebunvagge dal   Oppsjön sjö
  *Tiaulenieune utsprång av berg   Ormtjärn tjärn
  *Tiaulenieune fjäll?   Ormtjärn tjärn
  Timmerudden udde   Ormtjärnen tjärn
  Timmerviken vik   Ormvikberget berg
  Timmerviken vik   Ormviken vik
  Tistelmyran myr   Ormviken vik
  Tisteltjärnen tjärn   Ormviken vik
  Tjaddadakholmarna holmar   Ormvikholmen holme
  Tjaskeholmen holme   Ormvikmyren myr
  Tjaskemyran myr   Ormvikudden udde
  Tjaskeudden udde   Ormvikudden udde
  Tjintokberget höjd   Orrmyran myr
  Tjintokmyran myr   Orrmyran myr
  Tjintoktjärnen tjärn   Oskejaurats tjärn
  Tjala vik   Oxholm holme
  Tjalaudden udde   Oxholmen holme
  Tjana myr   Oxmyran myr
  Tjarfokudden udde   Oxmyran myr
  Tjeggelvas en sjö /Se   Oxmyrtjärnarna tjärnar, (2 st)
  Tjeggelvas sjö   Oxvarpet notvarp
  Tjeggelvas sjö /Se   Paij sjö
  ?Tjidtjakkaise fjäll   Paij Harrok sjö
  Tjockholmen holme   Paij Sartaj sjö
  Tjockudden udde   Paij Sartaj sjö
  Tjockudden udde   Paijeb Peljejaure, se Peljejaure Övre Saknas
  *Tjorvekk sjö   Paijeb Tjalasjaure, se Tjallas Västra Saknas
  Tjuorre berg o. triangelpunkt   Paijemåske sjö
  Tjuorrestormyran myr   Paijesauvon vattendrag
  Tjuorretjärn tjärn   Paije Varvek fjälltopp
  Tjuorrevaratj berg   Paktatj notvarp
  Tjådnaur, Lilla tjärn   Paktats sund
  Tjådnaur, Stora tjärn   Paktats holme
  Tjåkkågaskajåkkå bäck   Paktats berg
  Tjålmak sjö   Paktejaure sjö
  Tjålmak sjö   Paktek berg
  Tjålmakjaure tjärn   Paktek berg
  Tjåltberget berg   Paktek berg
  Tjålånåive berg   Paktesuolo holme (hög)
  Tjärroholmen holme   Paktesvare berg
  Tjårvek sjö /Se   Pala fjälltopp
  Tjårvesjokk strömdrag   Palkesjaure sjö
  Tjårvesjåkkå vik   Palkesnjuonje fjäll
  Tjåråk berg   Palkessjön se Palkesjaure Saknas
  Tjäderhalsbräntet skogsparti   Pallek fjäll
  Tjäderhalsen terräng?   Pallik berg
  Tjäderhalsmyran myr   Pallikjaure sjö
  Tjäkkjokkviken vik   Pallikvare berg
  Tjäktudden udde   Paltvarpet notvarp
  Tjäpsåive berg   Pannavarats fjälltopp
  Tjärnmyran myr   Paokoljokk bäck
  Tjärnas sund   Paranjuöne udde
  Tjärnasholmen holme   Parjelholmen holme
  Tjärraure tjärn   Parkajaure liten sjö
  Tjärraurvare, Västra berg   Parkajaure Unna sjö
  Tjärraurvare, Östra berg   Parkatjåkko fjäll
  ?Tjäulatjåkko fjäll   Parkavarats fjälltopp
  Tobaksmyran myr   Parkobäcken bäck
  Torrtallmyran myr   Parrobågge, Västra notvarp
  Torrfuruhalsen terräng   Parrobågge, Östra notvarp
  Tranumyran myr   Partajaure sjö
  Tranumyrgargot skogsparti   Partanjaure sjö
  Trappojauratj tjärn   Partanåive berg
  Trappok terräng   Partaåive berg
  Trapporsjön, Västra sjö   Paskatjåkko fjälltopp
  Trapporsjön, Östra sjö   Passe berg
  Trehörningmyran myr   Passeketsoveli vik
  Trollbergsmyran myr   Passekielas berg
  Trollholmen holme   Passekjaure sjö
  Trollsjön tjärn   Passekjokk bäck
  Trolludden skogsparti   Passekluokte vik
  Träskaholmen holme   Patjesauvon sel
  *Tueljargna sjö   Paukolälven, Lilla älv
  Tvagagavva vik   Pavatjåkko fjälltopp
  Tvillingtjärnarna 2 tjärnar   Peljats fjälltopp
  Tåresvagge dal   Peljejaure Kaska se Peljejaure Mitti Saknas
  Tåtjärn tjärn   Peljejaure Mitti sjö
  Udden udde   Peljejaure, Nedre sjö
  Uddjaur sjö   Peljejaure Paijeb se Peljejaure Övre Saknas
  Uddjaur sjö   Peljejaure, Vuolle se Peljejaure Nedre Saknas
  Uddjaure sjö   Peljejaure, Övre sjö
  Uddjaure sjö   Peljejaureströmmen bäck
  Uddjaure sjö   Peljejaureströmskäret skär
  Uddjaure sjö   Peljejaureströmvarpen 2 notvarp
  Uddjaure sjö   Peljekaisse fjäll
  *Uijerapt sjö   Peljekaisse nationalpark område
  Uljabuouda berg   Pellajaure sjö
  Uljajaure sjö   Pellatjåkko fjälltopp
  Uljajaurejegge myr   Pellavardo fjälltopp
  Ullakberget berg   Pelleslandet notvarp
  Ullakmyran myr   Pellotjåkko fjälltopp
  Ullaksjön sjö   Penningholmen holme
  Vadsatjåkko fjäll   Penningholmen holme
  Vadsatjåkkå fjäll   Per Abrams holmen holme
  Vadsatjåkko fjäll   Per-Abramsholmen holme
  *Vadvek berg   Peraddas gårdsplats
  Vaito vik av sjön   Per Ersaudden udde
  Vaito vik   Per Ersaviken notvarp
  Vaitoudden udde   Per-Hinriksviken vik
  Vaitoudden terräng   Per Jonsavarpet notvarp
  Vallaure sjö   Per Larsamyran myr
  Vallegielas bergsområde   Per Larsamyran myr
  Vallevaratj berg   Per Larssons sel sel
  *Varack Matoivi fjäll?   Per Nilsaholmen holme
  Varraberget berg   Per Nilsatallen holme
  Varrabäcken bäck   Per-Persa-varpet notvarp
  Varrajaure sjö   Per Pålsaviken vik
  Varras del av Storavan   Per Svensavarpet notvarp
  Varras del av storavan   Pertomholmen holme
  Varvekädno älv   Pertummyran myr
  *Vassiaskiok fjäll   Pesets berg
  Vatjaugielas bergsområde   Pesse berg
  Vatjinnjavve vik   Pessejaure sjö
  Vattenledningsmyran myr   Pessejaure sjö
  Vaugaholmen holme   Pessejaurerånningen gräsbeväxt ställe (myr)
  Vauka sund   Pesseströmmen ström
  Vaukaselet sel   Pessetsjön sjö
  *Vaulijokk ?vattendrag   Pessetsliden berg
  Vaxholmen holme   Pessetstjavelk berg
  Vilarplatsen Saknas /Se   Pessevare berg
  Virestjåkko fjäll   Pessevare berg
  Virkasjö sjö   Pessojaure sel
  Virsaudden udde   Petsaslakjaure sjö
  *Virvandsfieldet fjäll   Petsastak berg
  Vovskonjaure sjö   Petsastakvare berg
  *Vuetsegorre fjäll   Petsejaure sjö
  Vuoijaure, Nedre sjö   Petsejaure se Petsesjön Saknas
  Vuolvojaure sjö   Petseselet sel
  Vuoppemyran myr   Petsesjön sjö
  Vuordnatj berg   Petsevare berg
  Vuossajegge myr   Pettaudden udde
  Vuostok höjd   Pieskejaure sjö
  Vägamyran myr   Pilberget berg
  Vägamyran myr   Pildajaurats tjärn
  Vägatjärnen tjärn   Pingelradde holme
  Vägatjärnen tjärn   Pinkelmyran myr
  Vägatjärnmyran myr   Pinkeloggi djupt notvarp
  Väjatudden udde   Pinkelvarpen notvarp (2 st)
  Väjaudden udde   Pipforsen fors
  Välbma förbindelse mellan sjöarna   Pipforsselet sel
  Välbma vatten   Pipmyran myr
  Välbmabuouda bergsområde   Pipparholmarna 2 holmar
  Välbmaholmarna holmar   Pipparholmarna holmar
  Väpsajohko älv /Se   Pipudden udde
  Värdtjärn tjärn   Pipudden udde
  Värdsudden udde   Pipudden udde
  Värdsviken vik   Pipviken vik
  Västerberget berg   Pirjesluobme dal
  Västerholmen holme   Pite älv älv
  Västerholmen holme   Pite älv älv
  Ytter-Granholmarna holmar   Piällovare fjäll
  Ytterholmen holme   Pjäggsåive berg
  Ågotsforsen fors   Plaikat berg
  Ågotsholmen halvö   Plassa udde
  Åkerholmarna holmar   Plassaholmen holme
  Åkerholmen holme   Plassaholmen holme
  Åkerholmen holme   Plassaholmen holme
  Åsen ås   Plassaholmen holme
  Åssjejauratj tjärn   Plassakholmen holme
  Äijejaure tjärn   Plassakielas berg
  Öberget berg /Se   Plassakudden udde
  Öberget berg   Plassakudden udde
  Örnboudden udde   Plassakviken vik
  Österholmen holme   Plassakviken vik
      Plassakårtje fors
      Plassamyran myr
      Plassas holme
      Plassaselet sel
      Plassaudden udde
      Plassavardo berg
      Plassavare se Plassavardo Saknas
      Plassavika vik och notvarp
      Plassok sjö
      Platsaure sjö
      Pleutajokk bäck
      Pletik sjö
      Pletikbäcken bäck
      Pletikudden udde
      Pletikviken vik
      Pletikviken tjärn
      Pleutajokkbäcken bäck
      Pleutajokkholmarna holmar
      Pleutbacken backe
      Plovek sjö
      Plunkosbäcken bäck
      Plånbokselet sel
      Pläcka sund
      Pläkkasundet sund
      Plätik tjärn
      Plätikmyran myr
      Pojkholmen holme
      Potatisholmarna holmar
      Potatisholmen holme
      Potatisudden udde
      Potatudden udde
      Prästudden udde
      Puodok ström
      Puoggejaure sjö
      Puoitasholmen holme
      Puoitasjaure sjö
      Puoitassjön sjö
      Puoitassuolo holme
      Puoitasudden udde
      Puoitasvarats berg
      Puonak sjö
      Puoudak berg
      Puouda, Västra berg
      Puouda, Östra berg
      Puoudakaskajokk bäck
      Puoudaketje berg
      Puoudakmyrarna myrar
      Puoudaktjärn tjärn
      Puouldakats sjö
      Puouldakatoj sjö
      Påls udden udde
      Påludden udde
      Pårok fjälltopp
      Påtsonjargudden udde
      Pälis grubban notvarp
      Päronberget berg
      Päsatjåkko fjälltopp
      Rabna berg
      Rabnabäcken bäck
      Rabnaj. V se Rabnajaure Södra Saknas
      Rabnaj. Ö se Rabnajaure Norra Saknas
      Rabnajaure, Norra sjö
      Rabnajaure, Södra sjö
      Rabnamyrarna myrar
      Rackaursjöarna sjöar
      Rabnaviken vik
      Rackholmen holme
      Rackholmen holme
      Racksund sund
      Racksundet sund
      Racktjålme sund
      Rackträsk sjö
      Rackträskmockan land
      Rackträsksjön sjö
      Rackudden udde
      Rackudden udde
      Rackudden udde
      Rackudden udde
      Rackudden udde
      Rackuddvarpen notvarp
      Rackuddvarpen notvarp
      Rackåive backe
      Rackåivegrubbarna tjärnar
      Radnej All sjö
      Radnej. N sjö
      Radnejaure Lul sjö
      Radnejaursjön, Västra sjö
      Radnejauresjön, Östra sjö
      Radnejaureälven älv
      Radnekvare, L berg
      Radnekvare, St berg
      Raduselajokk bäck
      Radtja fjälltopp
      Radtjatjåkko fjäll
      Rage udde
      Raidobäcken bäck
      Raidoksjöarna sjöar
      Raijerott myr
      Raites fjäll
      Raitformfjärden fjärd
      Raitformluokte fjärd
      Rajeholmarna holmar
      Rajeholmarna holmar
      Rajeholmen holme
      Rajeholmen holme
      Rajeholmen holme
      Rajevarats fjälltopp
      Rajevarpet notvarp
      Rajeviken vik
      Rajvarpet notvarp
      Rakkejre sjö
      Rakkes sjö
      Rakkesvarats fjälltopp
      Qvarnh. holme
      Rakkovare berg
      Rakkträsket sjö
      Rakkåive berg
      Ramanjaure sjö
      Ramanpakte fjäll
      Ramsjakberget berg
      Ramsjakberget berg
      Ramsjakfjärden vik
      Ramsjakmyran myr
      Ramsjakudden udde
      Ramsjakudden udde
      Ramsjas vik
      Ramsjasfjärden fjärd
      Ranak, Lilla berg
      Ranak, Stora berg
      Ranakliden lid, berg
      Randesjokk bäck
      Rappabäcken, se Rappajaurebäcken Saknas
      Rappaholmen holme
      Rappajaure sjö
      Rappajaurebergen berg
      Rappajaurebäcken bäck
      Rappasundet sund
      Rappelbäcken bäck
      Rappen sjö
      Rappensjön sjö
      Rappenströmmen ström
      Raska fjälltopp
      Ratkanjokkats bäck
      Ratsbäcken bäck
      Ratsjokkats bäck
      Ratsvare berg
      Rattik vik
      Rattik udde
      Rattiktjärn Saknas
      Rattikvarpet notvarp
      Rattikviken vik
      Rattikviken vik
      Rattikviken vik
      Rattikviken vik
      Rattikviken vik
      Raudoj sjö
      Raudajokk bäck
      Raudok tjärn
      Raudok sjö
      Raudokholmen, Lilla holme
      Raudokmyran, Lilla myr
      Raudokviken, Lilla vik
      Raukasauvon sel
      Rautok tjärn
      Ravelholmen holme
      Ravelholmen holme
      Ravenholmen holme
      Ravenholmen holme
      Ravensuolo holme
      Ravesjaur sjö
      Ravesjaure sjö
      Ravesjaure, Lilla sjö
      Ravesjaure, Stora sjö
      Ravesjaurbäcken bäck
      Ravesjaurebäcken bäck
      Ravesjauremyran myr
      Ravesjokkots bäck
      Rebacktjärn tjärn
      Rebackviken vik
      Rebakberget berg
      Rebaktjärnen tjärn
      Rebakudden udde
      Rebakudden udde
      Rebakvarats berg
      Rebakviken vik
      Rebakviken vik
      Rebbeholmen holme
      Rebbesundet sund
      Rebbetjärn tjärn
      Rebbeudden sandås
      Rebbeviken vik
      Rebbisk holme
      Rebik slåtter
      Rebikbäcken bäck
      Rebikmyran myr
      Rebnisfjället fjäll
      Rebnisfjället fjäll
      Rebnisjaure sjö
      Rebnisjaure sjö
      Rebniskaisse fjälltopp
      Rebnissjön sjö
      Rebnisströmmen älv
      Rebnisvalle fjäll
      Rebnisviken vik
      Rebrejaure sjö
      Rebrepuouda fjälltopp
      Rebretjavelk berg
      Rednellälven älv
      Regneltjaure sjö
      Renberget berg
      Repentjåkko fjälltopp
      Reppaluokte vik
      Reppaluokteholmen holme
      Remmtliden berg
      Reus fjäll
      Reuse fjäll
      Revholm holme
      Revholmen holme
      Revholmen holme
      Revholmen holme
      Revijaure tjärn
      Revitjärn tjärn
      Revudden udde
      Revudden udde
      Ribakmyran myr
      Ribbraur, Västra sjö
      Ribbraur, Östra sjö
      Ribbraurjokk bäck
      Ribbraurpuolta lid
      Ribbraurströmmen älv
      Ribmo berg
      Riddarholmen holme
      Riddarholmen holme
      Riddomyran myr
      Riggesouvo sjö
      Riksnelmyran myr
      Rimo bergsstup
      Rimo myr
      Rimobäcken bäck
      Ringsauvon sel
      Ringselet sel
      Ringselforsen fors
      Rinko sjö
      Rinnsand strand
      Ripassjön sjö
      Ripasåive fjäll
      Ripholmarna holme
      Ripholmen holme
      Ripholmen, Lilla holme
      Ripkalltjärn tjärn
      Risak holme
      Risatj holme
      Risbäcken bäck
      Risbäcken bäck
      Rishalsen risig,sank remsa
      Rishässjorna myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rissa Alleb sjö
      Rissajäure, Stuor sjö
      Rissatjåkko fjälltopp
      Risviken notvarp
      Ritjajokkats bäck
      Ritomjaure sjö
      Rituvare berg
      Rituvare berg
      Rinkojokk bäck
      Rjämpatjavelk berg
      Robmoviken vik
      Rolkmyran myr
      Rolkvarpet notvarp
      Ronnaviken vik
      Ronningsbäcken bäck
      Ronningsstranden myr
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Rossne udde
      Rossnäsudden udde
      Rossnäsudden, Södra udde
      Rosudden udde
      Rosuddvarpet notvarp
      Rosuddviken vik
      Rotak tjärn
      Rotaktjärnen tjärn
      Rotaviken parti av Storavan
      Roten notvarp
      Roten notvarp
      Roten notvarp
      Rotgärdviken vik
      Rotja sjö
      Rotjajokk bäck
      Rotje, Långmyran myr
      Rotjemyrarna myrar
      Rottjaholmen holme
      Rottjemyrorna myrar
      Rottovallen gräsbeväxt plats
      Rotviken vik
      Routejaurats tjärn
      Rouveholmen holme
      Ruktasuolo holme
      Rundholmen holme
      Rundholmen holme
      Rundmyran myr
      Rundsjön sjö
      Ruoggejaure sjö
      Ruokojaurats tjärn
      Ruokonholmen holme
      Ruokotjåkko fjälltopp
      Ruopsok fjälltopp
      Ruosnejokk bäck
      Ruosnel vik
      Ruosnevikbäcken bäck
      Ruosneviken vik
      Ruotak tjärn
      Ruotakberget berg
      Ruotakfjärden fjärd
      Ruotakfjärden fjärd
      Ruotakholmarna holmar
      Ruotakvanna fjärd
      Ruotakvanna fjärd
      Ruotakvare berg
      Nedre, Ruotjemyran myr
      Övre, Ruotjemyran myr
      Ruougona sjö
      Ruougonasundet sund
      Rupholmarna holmar
      Rutjebäcken bäck
      Rutjejokk bäck
      Rutsabäcken bäck
      Rutsabäcken bäck
      Rutsamyran myr
      Rutsamyran myr
      Rutsatjärnen fjärd
      Ruove höjd
      Ruovetjärn tjärn
      Ruämseudden, Östra udde
      Ruämseudden, Västra udde
      Ryggarna myrar
      Rymmarudden udde
      Ryssjeforsen fors
      Råbmo fjäll
      Råbmokeise fjäll
      Råggejokk bäck
      Rågojaurats sjö
      Råkketjåkko fjälltopp
      Råkkotuddar fjäll
      Rånekjokk bäck
      Råtjaholmen holme
      Råtje berg
      Råtjemyrarna myrar
      Råtjesjöarna Saknas
      Råttek berg
      Råttektjärn tjärn
      Råttje myr
      Råttje myr
      Råttjeberget berg
      Råttjeres fjälltopp
      Råttjessajokk bäck
      Råvatsvare berg
      Råvebäcken bäck
      Råvebäcken bäck
      Råvej bäck
      Råvek, Lilla bergtopp
      Råvek, Mellan berg
      Råvek, Stor Saknas
      Råvekvare berg
      Råvemyran myr
      Råvveholmen holme
      Råvvitjärnen tjärn
      Räftmyran myr
      Räker fjäll
      Räker fjäll
      Räkerjokk bäck
      Räksagrove berg
      Rätepudden udde
      Rävakulmyran myr
      Rävmyran myr
      Rävatångudden udde
      Rävatångudden udde
      Rävatångudden udde
      Rävtångvarpet notvarp
      Rävaudden udde
      Rävängbäcken bäck
      Rävänget myr
      Rävängtjärnen tjärn
      Rödinggrundet, Lilla grund
      Rödinglänningen landningsplats
      Rödingstjernerne tjärn
      Rödingsundet sund
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingudden udde
      Röerivare berg
      Rödkallkällmyran myr
      Rödningstjernarne sjöar
      Rödtjärnbäckudden udde
      Röjberget berg
      Röjberget berg
      Rönnbäcken bäck
      Rönnbäckmyran myr
      Rörbäcken bäck
      Rörgrundet grund
      Rörholmarna holmar
      Rörholmen holme
      Rörholmen holme
      Rörmyran, se Brunnsmyran Saknas
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyren myr
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörsundet sund
      Rörsundet sund
      Rörsundholmen holme
      Rörsundholmen holme
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörvikbäcken bäck
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörvikmyran myr
      Rörvikmyran myr
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Sadda sjö
      Saddajaure sjö
      Saddenjuones udde
      Saddo notvarp
      Sadebmekielas berg
      Sadebmekielas bäck
      Sadebäcken bäck
      Sadeholmen holme
      Sadejaure sjö
      Sadejaure sjö
      Sadejokkats bäck
      Sadenholmen holme
      Sadenåive berg
      Sadesuolo holme
      Sadesvare berg
      Sadeudden udde
      Sadevare berg
      Sadeviken vik
      Sadinjarka udde
      Sadiudden udde
      Sadiviken vik
      Sadjemape myrar
      Sadjemjokk bäck
      Saivasj sjö
      Saivasjaur, Nedre sjö
      Saivasjaur, Övre sjö
      Sajvasjaur sjö
      Saivat sjö
      Saivattjärn tjärn
      Saivo sjö
      Sakka, Lilla sjö
      Sakkaberget berg
      Sakkaholmarna 2 holmar
      Sakkaholmsundet sund
      Sakkoj sjö
      Sakkaluokte vik
      Sakkasuoloholmen holme
      Sakkaträsk sjö
      Sakkavare udde
      Sakkavare berg
      Sakkavikbäcken bäck
      Sakkaviken vik
      Salbmekielas berg
      Salmons holmen holme
      Saltenjuone udde
      Saltfiskholmen holme
      Saltmyran myr
      Saltmyran myr
      Salvojokk bäck
      Salvotjåkko fjäll
      Salvotuoddar fjäll
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbackholmarna holmar
      Sanden notvarp
      Sandgaua bred bukt
      Sandholmen holme
      Sandholmen holme
      Sandholmen holme
      Sandholmen holme
      Sandholmsundet sund
      Sandholmvarpet notvarp
      Sandkrokudden udde
      Sandkrokvarpet notvarp
      Sandkrokviken vik
      Sandsundet sund
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sanduddtjärnen tjärn
      Sanduddtjärnen tjärn
      Sanduddvarpet notvarp
      Sanduddvarpet notvarp
      Sandvarpet notvarp
      Sandvarpet notvarp
      Sandvarpet notvarp
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Saolo notvarp
      Sapede sjö
      Sappajaure sjö
      Sapta sjö
      Sapta sjö
      Saptaj sjö
      Saptavare berg
      Sarakholmen holme
      Saraksundet sund
      Sarasmyra myr
      Saravikbäcken bäck
      Saraviken vik
      Sarek berg
      Sarek berg
      Sarekudden udde
      Sarekviken vik
      Sarresuolo holme
      Sarta, Paijeb sjö
      Sarta, Vuolleb sjö
      Sartajaure sjö
      Sartaj, Paij sjö
      Sartaj, Vuol sjö
      Sartajokk bäck
      Sartavagge dal
      Sarvastjåkko fjälltopp
      Sarves berg
      Sarvesberget berg
      Sarvesnjuones udde
      Sarvesvare berg
      Sarvesvare berg
      Sattemjaure sjö
      Sattemtjåkko fjälltopp
      Saulo, Nuorta fjäll
      Saulo, Årjeb fjäll
      Sautelrotto land
      Santelviken vik
      Sautoluokte vik
      Sautoluokte vik
      Sautovarats berg
      Sautsasuolo holme
      Savomyran myr
      Saxudden udde
      Saxudden udde
      Sebikvarpet notvarp
      Sebnejaure sjö
      Sebnejaure sjö
      Sebnesluokta vik
      Sebnesluokte vik
      Sebnespuouda berg
      Sedströms bäcken bäck
      Sedströms holmarna holmar
      Sedströms udden udde
      Sedströms varpet notvarp
      Seijejaure, Sejdejaure Saknas
      Seitatj sjö
      Seitats tjärn
      Seitats fjälltopp
      Seitegrundet grund
      Seitej sjö
      Seitejokkats bäck
      Seitekielas bergsträckning
      Seitesjöarna sjöar
      Seitesuolotes landtunga
      Seitetjålme sund
      Seitevare fjäll
      Sejdejaure sjö
      Sekkortjärn tjärn
      Selet sund
      Selet sel
      Selet sel
      Selet sel
      Selet, Nedre sel
      Selet, Övre sel
      Sellakbäcken bäck
      Sellakjokkats bäck
      Sellaktjärn notvarp
      Sellakudden notvarp
      Sellakviken vik
      Sellakviken vik
      Sekkortberget berg
      Sekkortbäcken bäck
      Sekkortmyran myr
      Sekkorttjärn tjärn
      Seper fjäll
      Sepmer fjäll
      Sergajaure sjö
      Sergejaure tjärn
      Serkaweppe vatten
      Sidnovare berg
      Sidnovare berg
      Sidnåive berg
      Sidnåive berg
      Sidnåive berg
      Sierkanjuone udde
      Signaludden udde
      Sikselet sel
      Sikselet sel
      Sikselvallen udde
      Sikstenen sten
      Siksundet sund
      Siksundholmen holme
      Siksundviken vik
      Siktjärn tjärn
      Sikudden udde
      Sikvarpbacken backe
      Sikvarpet notvarp
      Silbog berg
      Silbojaure sjö
      Silbojaure sjö
      Silbojaure sjö
      Silbojaure sjö
      Silbojokk bäck
      Silbojokk bäck
      Silbovardo berg
      Sildutjokk bäck
      Sildutlillsjön sjö
      Silisjaure sjö
      Silisnjarga udde
      Silistjåkko topp
      Silisvare fjäll
      Silpak sjö
      Silpakjaure sjö
      Silpakvare fjälltopp
      Simmarsundholmen holme
      Simmarsundudden udde
      Simselet sel
      Sinovare berg
      Sirkastjåkko fjälltopp
      Sirkatjåkko berg
      Sisbotueholmarna holmar
      Sisselholmarna 4 st holmar
      Sisselholmen holme
      Siäksouvon sjö
      Sjarra udde
      Sjelbma fjäll
      Sjelbmatjåkko fjäll
      Sjellajokkots bäck
      Sjella puoeda fjälltopp
      Sjeudnjesåive berg
      Sjeunjesåive berg
      Sjompajaure tjärn
      Sjoppen notvarp
      Sjorgavarpen 3 st. notvarp
      Sjua sjö
      Sjuaj sjö
      Sjuka sjö
      Sjukajaure sjö
      Sjulistjärnen tjärn
      Sjul-Larsa-grubban notvarp
      Sjul-Larsa-stenen sten
      Sjulnäsudden udde
      Sjunkalänningen båtlänning
      Sjunkarudden udde
      Sju sjärdna vik
      Sjutna sjö
      Sjutnisåjve berg
      Sjånjok fjälltopp
      Sjäroholmen holme
      Västra, Sjöberget berg
      Sjödins Stormyran myr
      Skalmettjåkko fjälltopp
      Skanjokbäcken bäck
      Skankajaure sjö
      Skankajokk bäck
      Skaptavare fjäll
      Skarftjärn tjärn
      Skarjabäcken bäck
      Skarjahaggeri fjäll
      Skarjajokkats bäck
      Skarjak, Lilla berg
      Skarjak, Stora berg
      Skarjatjåkko fjälltopp
      Skarjavarats fjälltopp
      Skarjavare, St berg
      Stora, Skarjavare berg
      Skarpmyrarna myrar
      Skarpudden udde
      Skarpudden udde
      Skarpuddvarpet notvarp
      Skarpuddvarpet notvarp
      Skejaviken vik
      Skekholmen holme
      Skeltje tjärn
      Skeltje sjö
      Skeltje sel
      Skeltjej sjö
      Skeltjströmmen å
      Skeppsholmen holme
      Skeppsviken vik
      Skeros berg
      Skerosudden udde
      Skerrejaure sjö
      Skerrots berg
      Skertasåive fjälltopp
      Skertje notvarp
      Skethusudden del av Gravas
      Skethusvika vik
      Sketnakj sjö
      Sketnaksjön sjö
      Skeut Saknas
      Skeut Saknas
      Skeutiksjön sjö
      Skeutikudden udde
      Skidnak berg
      Skidnak berg
      Skidnakholmen holme
      Skidnakholmen holme
      Skidnakknösen berg
      Skidnakmyran myr
      Skierots notvarp
      Skieratsudden udde
      Skiltja ström
      Skiltjaudden udde
      Skiltjaviken vik
      Skiltjeviken vik
      Skiltjevikholmen holme
      Skimmelvallen udde
      Skimmelviken vik
      Skindiholmen holme
      Skindiviken vik
      Skiratjholmarna holmar
      Skjutarbacken backe
      Skjutarudden udde
      Skogsholmen holme
      Skoltjärn tjärn
      Skomar sjö
      Skomerj sjö
      Skomerj sjö
      Skomerj, S sjö
      Skomerj, S sjö
      Skomerjaur sjö
      Skomermyran myr
      Skomermyran myr
      Skommar sjö
      Skommarbäcken bäck
      Skommarmyren myr
      Skommarmyran myr
      Skonjamyrarna myrar
      Skommarsjön sjö
      Skommarsjön, Södra sjö
      Skonjanåive berg
      Skorrejaurats tjärn
      Skorrejaurats tjärn
      Skorrejaurats tjärn
      Skorrejokkots bäck
      Skorroholmen holme
      Skorroudden udde
      Skorvojaurats tjärn
      Skorvtjärn tjärn
      Skorvtjärnarna tjärn
      Skrakajokk bäck
      Skrakudden udde och notvarp
      Skrapaholmen holme
      Skrapamyrarna myrar
      Skrapatjärn tjärn
      Skrapatjärnen tjärn
      Skrapatjärngrubban myr
      Skrapavarpet, Norra notvarp
      Skrapavarpet, Södra notvarp
      Skravelholmen holme
      Skravelholmen holme
      Skravelhöjden berg
      Skravelströmmen ström
      Skravelviken vik
      Skravlet passage mellan udden o. Bergnäsudden
      Skrätjholmen holme
      Skrätjholmen holme
      Skuegeholmen holme
      Skuegeholmen holme
      Skuegess holme
      Skuegess holme
      Skuoromjokk bäck
      Skuoppeselet sel
      Skuoromjokkats bäck
      Skuotton abben vik
      Skvattugrundet grund
      Skvecke, Västra holme
      Skveckeholmen holme
      Skveckeholmen, Östra holme
      Skvegeholmen holme
      Skvegge holme
      Skveggeholmarna, Västra holmar
      Skverp holme
      Skvärrholmen holme
      Skäran notvarp
      Skäret notvarp
      Skäret grund
      Skäret holme
      Skärfajaure sjö
      Skärfasjön sjö
      Skärfaåive berg
      Skäruholmen holme
      Slagnäsfäbodberget berg
      Slagnäsnäset udde
      Slagnässjön sjö
      Slagnässjön sjö
      Slagnäsudden udde
      Slajissovvo bäck
      Slajjesovo skogsäng
      Slamok fjälltopp
      Slapptjebacken backe
      Sleppaholmen holme
      Slibbaholmen holme
      Slibbaströmmen ström
      Slimra udde
      Slinken notvarp
      Slinkholmen holme
      Slipme notvarp
      Slipnebackarna backar
      Slipnejaure sjöar
      Slipnesjöarna sjöar
      Slipnesundet sund
      Slippertjåkko fjäll
      Sluttjoluokte vik
      Sluttjonjarg udde
      Slåttesbäcken bäck
      Slåttesmyran myr
      Nedre, Slåttesmyran myr
      Övre, Slåttesmyran myr
      Slåttestjärn tjärn
      Slåttestjärnen tjärn
      Slåttesudden udde
      Slåttesviken vik
      Slåttesviken vik
      Slåttesviken vik
      Slåttesviken vik
      Slåttesviken vik
      Slåttesvikudden udde
      Slädavarpen notvarp
      Slänssundet sund
      Slänstjärn tjärn och notvarp
      Slänsviken vik och notvarp
      Slättmyran myr
      Smallagava vik
      Smallagavaudden udde
      Smallasuolo holme
      Smalvarpet notvarp
      Smarretjåkko berg
      Smedjeviken vik
      Smedka sjö
      Smulfholmen holme
      Smuolekjaure sjö
      Smuolekjokk bäck
      Smågranholmarna holmar
      Smågranholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Smålerholmarna holmar
      Småmyrarna, Västra myrar
      Småmyrarna, Östra myrar
      Småmyrkroken vik
      Smörbrunnet myr
      Smörgåsvarpet notvarp
      Snampen notvarp
      Snartaluokte vik
      Snedstommen notvarp
      Snedudden Saknas
      Snedvarpet notvarp
      Snedvarpet notvarp
      Snickarholmen holme
      Snierka sjö
      Snjuorgeluokte vik
      Snjäraluokte vik
      Snjäratjärn tjärn
      Snjäraudden udde
      Snjäraåive berg
      Snjärravare Saknas
      Snotterfläckviken vik
      Snotterholmen holme
      Snusdosan holme
      Snusdosan holme
      Snårudden udde
      Snåtterh. holme
      Snåtterh. holme
      Snåtterholmen holme
      Snåtterholmen holme
      Snåtterholmen holme
      Snåtterholmen holme
      Snältjekvare berg
      Snärdsa vik och notvarp
      Snärdsviken vik och notvarp
      Snätjeknösen berg
      Snätjekvare berg
      Snätjemyran myr
      Snödet berg
      Sockenjuone udde
      Soggberget berg
      Soggberget, Lilla berg
      Soggovare, se Soggberget Saknas
      Soggvikbäcken bäck
      Soggviken vik
      Soggvikholmen holme
      Solaure sjö
      Solberget bergås
      Sommar berg
      Sommarjaure tjärn
      Sommarudden udde
      Sommarvare berg
      Sommarviken vik
      Sommarvikvarpet notvarp
      Sarva notvarp
      Sorva notvarp
      Sorva notvarp
      Sorvatmyran myr
      Sorvavarpet notvarp
      Sorvejokko bäck
      Sorvesjöarna sjöar
      Sovvoberget berg
      Spaitoken notvarp
      Spakmyran myr
      Speckholmen holme
      Spedinitjholmen holme
      Sperragrundet grund
      Sperrastenarna stenar
      Spickarudden udde
      Spickaruddslogen slåtter
      Spika fjälltopp
      Spuoaudmyran myr
      Spångmyran myr
      Spänningtjärn tjärn
      Spärren holme
      Spärrgrundet grund
      Spärrholmarna 2 holmar
      Spärrudden del av Vaxholm
      Spärrviken vik
      Spända notvarp
      St. Skarjavare berg
      Stabburholmen holme
      Stabburholmen holme
      Stabburknösen fjälltopp
      Stabburmockaln varp
      Stabburudden udde
      Stabburviken vik
      Stabburviken vik och notvarp
      Stabburviken vik
      Staika fjäll
      Stainak fjälltopp
      Stainaktjärn tjärn
      Stainares fjäll
      Stakmyran myr
      Stakvarpet notvarp
      Stakkovarats fjäll
      Stakkovare fjäll
      Stallolapa sten
      Stallsudden udde
      Stallsviken vik
      Stapal berg
      Stapoljokk bäck
      Starfok udde
      Starroken notvarp
      Starroken 2 notvarp
      Starrokvarpen 2 notvarp
      Starronjeldnja notvarp
      Starrvarpet notvarp
      Stattfo notvarp
      Statvoluokte vik
      Steggo varp
      Ste(ka)rhustjärnen tjärn
      Ste(ka)rhusvallen vall
      Ste(ka)rhusvarpet notvarp
      Stenarna notvarp
      Stenbacktjärnen tjärn
      Stenberget bergås
      Stenen fiskställe
      Stenen notvarp
      Stenen notvarp
      Stengrundet grund
      Stenheden land
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Stenholmmockaln notvarp
      Stenkläpparna holmar
      Stenkläppen holme
      Stenkärr sankt ställe
      Stenlundsmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stensjön sjö
      Stensjöström bäck
      Stenströmmen fors
      Stenströmselet sel
      Stensund sund
      Stensundet sund
      Stensundet sund
      Stensundholmen holme
      Stensundholmen holme
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde och notvarp
      Stenvallholmen holme
      Stenvallholm-Kalles varpet notvarp
      Stenvallholmvarpet notvarp
      Stenvarpet notvarp
      Stenvarpet varp
      Stenviken vik och notvarp
      Stepal berg
      Stenudden udde
      Sterbosbäcken bäck
      Stika berg
      Stommelviken vik
      Stommen notvarp
      Stommen notvarp
      Stomudden udde
      Stomvarpet notvarp
      Stomvarpet notvarp
      Stora, Ravesjaure sjö
      Storaggan vatten
      Stor-Andersmössten sten
      Storavan sjö
      Storavan kronopark
      Storavan sjö
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken, Västra backe
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbodfjärden fjärd
      Storboholmen holme
      Storbodsundet sund
      Storbodsundet sund
      Storbodviken vik
      Storbodviken vik
      Storboitholmen holme
      Storbrändholmen holme
      Storbrändholmen holme
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Stordalen dal
      Stordebri udde
      Stordebre vik
      Stordebri vik
      Stordebriudden udde
      Stordragget sandås
      Storenastången notvarp
      Storfallet vattenfall
      Storflarken myr
      Storflarkmyran myr
      Storflarkmyrtjärnen tjärn
      Storgaika berg
      Stor-Gajka berg
      Storgranen notvarp
      Storgranholmen holme
      Storgranholmen holme
      Storgranholmen holme
      Storgrubban notvarp
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundudden udde
      Storgrundvarpet notvarp
      Storgränudden udde
      Storgäddviken vik
      Storhalsmyran myr
      Storholm holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen notvarp
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhällan hälla
      Storhögholmen holme
      Storjaulok sjö
      Storjärtamyrtjärnen tjärn
      Storjärvtandmyran myr
      Storkalis holme
      Storkallkällan källåder
      Storkallkällmyran myr
      Storkallkällmyran myr
      Storkolmis sjö
      Storkroken udde
      Storkrokudden udde
      Storkvarntjärn tjärn
      Storkvarntjärnen tjärn
      Stor, Laisen älv
      Stor-Lomholmen holme
      Stor-Lubbla sjö
      Stor-Luossejaure sjö
      Stormaja holme
      Stormaraholmen holme
      Stormaraholmen holme
      Stormaraholmen holme
      Stormattaure sjö
      Stormockaln notvarp
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran, Nedre myr
      Stormyran, Övre myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrgrubban myr
      Stornammats sjö
      Stornurr holme
      Stor-Nurr holme
      Storplassa notvarp
      Stor-Plunkosmyran myr
      Storryggen myr
      Storryggen ås
      Storsandbäcken bäck
      Storsanden notvarp
      Storsandudden udde
      Storsavo gräsbeväxt trakt
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Stor-Skarja berg
      Storskarjak berg
      Storsnotterholmen holme
      Stor-Snåtterholmen holme
      Storspärren varp
      Storspärren holmar
      Storstenarna 2 klippor
      Storstenen sten
      Storstenen notvarp
      Storstenen notvarp
      Storstenen sten och notvarp
      Storstenen sten och notvarp
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstensanden strand
      Storstenstranden notvarp
      Storstentjärn tjärn
      Storstenvarpet notvarp
      Storstenvarpet notvarp
      Storstenviken vik och notvarp
      Storstenviken vik
      Storstomstenen sten
      Storstranden strandslåtter
      Storstranden strandslåtter
      Storstranden slåttesmyrar
      Storströmholmen holme
      Storströmholmen holme
      Storströmmen bäck
      Storströmmen ström
      Storströmmen sund
      Storströmmen ström
      Storströmmen ström
      Storsundet sund
      Storsundet sund
      Storsundet sund
      Storsundholmen holme
      Stor-Svånger sjö
      Stor-Svänjer sjö
      Stortallen notvarp
      Stortallen tall
      Stortallviken vik
      Stortalludden udde
      Stor-Tjadnaur sjö
      Stortjålt berg
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn vik
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen, Norra tjärn
      Stortjärnen, Västra tjärn
      Storudden udde och notvarp
      Storveppebacken backe
      Storveppeviken vik
      Storvidebäcken Saknas
      Storvieraken sandås
      Storvikberget berg
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvuoppeviken vik
      Storåkerholmen holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Stragg udde
      Straggbäcken bäck
      Straggholmen holme
      Straggholmen holme
      Straggholmen holme
      Straggviken vik
      Straggviken vik
      Straggviken vik
      Straitas fjäll
      Stranden myr
      Stranden notvarp och myr
      Strandsjöarna myrar
      Strandudden udde
      Strandvarpet notvarp
      Strappogvarbgrundet grund
      Straukejaur sjö
      Straukejaure sjö
      Streitestjåkko fjäll
      Stridsgrundet grund
      Stridsik sjö
      Nedre, Stritsiktjärn tjärn
      Övre, Stritsiktjärn tjärn
      Stritsikuddarna vik
      Stritsikviken vik
      Strotbäcken bäck
      Strotmyran myr
      Strotmyran myr
      Strotsjön sjö
      Strotsjön sjö
      Strotviken vik
      Strotviken vik
      Stråtjemyran myr
      Strömholmen holme
      Strömholmen holme
      Strömholmen holme
      Strömnäs udde
      Strömnäs udde
      Stråts sjö
      Stråtsjaure, V sjö
      Stråtsjaure, Ö sjö
      Strömudden udde
      Strömvarpet notvarp
      Strömvik vik
      Stuguviken vik
      Stuonkavare fjäll
      Stuoraajak källåder
      Stuorajegge myr
      Stuorjervas fjälltopp
      Stuor Kåte Kuolpa bergshöjd
      Stuor, Njasa fjäll
      Stuor Puollamvardo berg
      Stuorravuoppe myr
      Stuorravuoppe vik
      Stuorravuoppmyrarna myrar
      Stuorsuolo holme
      Stuorsuolo holme
      Stuor, Tjaivek fjäll
      Stuortjåkko berg
      Stuortjåkkoj sjö
      Stuorvare berg
      Sturbme sjö
      Sturmjaure sjö
      Sturmjaure sjö
      Ståkke berg
      Ståkke, Stora berg
      Ståkkebäcken bäck
      Ståkkej tjärn
      Ståkketjärn tjärn
      Ståkkevare berg
      Ståkko fjäll
      Ståkkojokkats bäck
      Ståkkovarats fjäll
      Stångholmen holme
      Stångholmen holme
      Stångholmen holme
      Stångholmen holme
      Stångholmsundet sund
      Stångholmvarpet notvarp
      Stångudden udde och notvarp
      Stångudden udde
      Stångvarpet notvarp
      Stångvarpet notvarp
      Stärbotsberget berg
      Stärbotsberget, Stora berg
      Stärpatsvare, V berg
      Stärpatsvare, Ö berg
      Stärpots berg
      Stöttingsholmen holme
      Stöttingsholmen holme
      Stövelvarpet notvarp
      Subbek notvarp
      Suddes fjäll
      Suddistjolme sund
      Suddom vik
      Suddomnjarga udde
      Suddomsuolo holme
      Suddonsuolo holme
      Sulitälma fjäll
      Sundet notvarp
      Sundet fjällstuga
      Sundgrens holmen holme
      Sundholm holme
      Sundholmen holme
      Sundnäs udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundvarpen notvarp
      Sundvarpet notvarp
      Sundvarpet notvarp
      Sundvarpet notvarp
      Sundvarpet notvarp
      Sundvarpet notvarp
      Sundviken vik
      Sunteviken vik
      Suntiholmarna holmar
      Suntiviken vik
      Suobdekjaure sjö
      Suobdeksjön sjö
      Svobdekudden udde
      Suobdekvare berg
      Suobdekåive berg
      Suoddas fjäll
      Suoinakjokk bäck
      Suokesnjuones udde
      Suollakats fjälltopp
      Suologaskholmen holme
      Suologaskholmen holme
      Suologaskvarpet notvarp
      Suologass holme
      Suolojaurats sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojauregedde rengärde
      Suolojokkats bäck
      Solokaskholmen holme
      Suolokerrej sjö
      Suolomitjholmen holme
      Suolo-Niarka udde
      Suolonåive fjälltopp
      Suolovarats berg
      Suolovare berg
      Suolovjaure sjö
      Suombertjåkko fjäll
      Suonjer berg
      Suonjermyran myr
      Suoptekudden udde
      Suottetjåkko fjälltopp
      Suottetjåkko fjälltopp
      Suouinak sjö
      Suovaberget berg
      Suovas berg
      Suovavare berg
      Suovavare berg
      Suppejaurbäcken bäck
      Suppejaure sjö
      Suppek berg
      Suppojaure sjö
      Suppovare berg
      Surkålberget berg
      Surkålbäcken bäck
      Surtjärn tjärn
      Surtjärn tjärn
      Surviken vik
      Svabblosjön tjärn
      Svabblosjön tjärn
      Svaipa fjäll
      Svaipavalle fjäll
      Svalak fjäll
      Svalak fjälltopp
      Svalaudden udde
      Svalesjokk bäck
      Svalesvagge dal
      Svalesvare fjälltopp
      Svalfo berg
      Svalfoviken vik
      Svallak grund
      Svallmyran myr
      Svalubacken sandbacke
      Svalutjärn tjärn
      Svalutjärn tjärn
      Svanasjön sel
      Svanaudden udde
      Svanaviken vik
      Svangsfjället fjäll
      Svankajaure Lul sjö
      Svankavagge dal
      Svannäsströmmen ström
      Svanträsk vatten
      Svanträsket vik
      Svanträskholmarna holmar
      Svanträskholmen holme
      Svanträsksundet sund
      Svanträskudden udde
      Svanutjärnmyran myr
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbergmyran myr
      Svartbergmyran myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartgranen notvarp
      Svartroten notvarp
      Svarttjärn tjärn
      Svartudden udde
      Svartuddvarpet notvarp
      Svartviken notvarp
      Svartviken vik
      Svarvarmyran myr
      Svaråive berg
      Svebdikudden udde
      Svedjeholmen holme
      Svedjeholmen holme
      Sveggajaure sjö
      Sveggajaure sjö
      Svelleholmarna holmar
      Sveggaurberget berg
      Sveggaurmyran myr
      Sveggaursundet sund
      Sveggeberget berg
      Sveggejaure sjö
      Sveggesjöarna 2 tjärnar
      Sveggevare, se Sveggeberget Saknas
      Svegj sjö
      Svensken notvarp
      Svikoljaure tjärn
      Svolliholm holmar
      Svungerbäcken bäck
      Svuonger, Lilla sjö
      Svuonger, Stora sjö
      Svångerbäcken bäck
      Sväbdekavare berg
      Svänjer, Lill- sjö
      Svänjer, Stor- sjö
      Svärdegauan bukt
      Svärtholmarna holmar
      Svärttjärn tjärn
      Svärtviken vik
      Såbbåive berg
      Sådas holme
      Sågats notvarp
      Sågbäck, se Sågströmmen Saknas
      Sågok sjö
      Sågsjön, Lilla sjö
      Sågsjön, Stora sjö
      Sågströmmen bäck
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågvikudden udde
      Såkebleki myr
      Såkekåbbo berg
      Såkenjarga udde
      Såksuolo holme
      Sålpakjaurek sjö
      Sålpok sjö
      Sårjusbäcken bäck
      Sårjusjokk bäck
      Sårjusvare berg
      Sårjusvare, All berg
      Sårjusvare, Lul berg
      Sårstranden myr
      Sädva sjö
      Sädvajaure sjö
      Sädvajaure sjö
      Sädvaluspe Saknas
      Säjtvare fjäll
      Sälla sjö
      Sällaholmen holme
      Sängmyran myr
      Särgabäcken bäck
      Särkanjuone udde
      Särkanjuonje udde
      Särkaure sjö
      Särkorijokkats bäck
      Sätemluokte vik
      Södermokkejardnesundudden udde
      Södersidan strand
      Södra, Åksåive berg
      Sörballaur holme
      Sörbrändudden Saknas
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörfjärden vatten
      Sörfjärden fjärd
      Sörgrubban vik
      Sörgrundet varp
      Sör-Harrorberget berg
      Sörholmen holme
      Sörhällan notvarp
      Söribergen berg
      Sörlomholmen holme
      Sörmattaure sjö
      Sörsidan land
      Sörsidan udde
      Sörsidviken vik
      Sörsidviken vik
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörvallen notvarp
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvuoso myr
      Sörån gren av älv
      Tabmok sjö
      Tabmokj. sjö
      Tabmoksjön sjö
      Tadnajokk bäck
      Tadna(vardo) berg
      Tallholmarna holmar
      Tallholmarna holmar
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallknösen berg
      Tallnäs udde
      Tallnässjön sjö
      Talludden udde
      Talludden udde
      Tallvarpet notvarp
      Tallviken notvarp
      Tallåsen berg
      Talput fjäll
      Talvatesåive fjälltopp
      Talvatesåive berg
      Tarfek fjälltopp
      Tarvas sjö
      Tarvesjaure sjö
      Taunas bäck
      Tauonasjokk bäck
      Tavekajaurats tjärn
      Tebonjevagge dal
      Tebunsvagge dal
      Tefatvarpet notvarp
      Tegelviken vik
      Tidnok berg
      Tidnokmyran myr
      Tiggarsanden strand
      Timmertjärn tjärn
      Timmerudden udde
      Timmerviken vik
      Timmerviken vik
      Timmerviken vik
      Timmerviken vik
      Tingsmyran myr
      Tira sjö
      Tistelmyran myr
      Tisteltjärn tjärn
      Tjabmejokk bäck
      Tjadadakholmen holme
      Tjadadakholmen holme
      Tjadadakudden udde
      Tjaddaksundet sund
      Tjaddam fjälltopp
      Tjadnajaure sjö
      Tjadnaurbäcken bäck
      Tjaksetjåkko fjälltopp
      Tjaktjagaua vik
      Tjaktjagauvarpen notvarp
      Tjaktjajaure sjö
      Tjaktjajaure sjö
      Tjaktjajauremorkan dal
      Tjaktjaurtjärn tjärn
      Tjaktjudden udde
      Tjala vatten
      Tjala sjö
      Tjala sjö
      Tjalaudden udde
      Tjalaudden udde
      Tjalek berg
      Tjalkanjarga udde
      Tjallas, Västra sjö
      Tjallas, Östra sjö
      Tjallasvardo berg
      Tjana myrar
      Tjanajaurejegge myrar
      Tjangatjåkko fjälltopp
      Tjaorrevare berg
      Tjapka fjäll
      Tjapkatjåkko fjälltoppar
      Tjapkavardo fjälltopp
      Tjapmort fjäll
      Tjaptjavare berg
      Tjaradakholmen(?) holme
      Tjarajokk bäck
      Tjarfoknjarg udde
      Tjarfokudden udde
      Tjarfokudden udde
      Tjarfokviken vik
      Tjarfokviken vik
      Tjarrokvare berg
      Tjarvelk berg
      Tjaskeholmen holme
      Tjaskejegge myrar
      Tjaskemyran myr
      Tjaskemyrarna myrar
      Tjaskeudden udde
      Tjaskeviken vik
      Tjatsats tjärn
      Tjavelk berg
      Tjavelkape Saknas
      Tjavelkfjället fjälltopp
      Tjavelkjaurats = Stuortjåkkoj sjö
      Tjavelkjaure sjö
      Tjavelkjaure sjö
      Tjavelkjauremyrarna myrar
      Tjavelkketje berg
      Tjavelkketje berg
      Tjedikbrändet område
      Tjediktjärn tjärn
      Tjedikudden udde
      Tjedikviken vik
      Tjeggelvas sjö
      Tjeggelvaspakte fjälltopp
      Tjekam fjälltopp
      Tjelkajaure sjö
      Tjepesåive fjälltopp
      Tjermaktjåkko berg
      Tjeuratjåkko fjälltopp
      Tjidtjakktuoddar fjäll
      Tjidtjakkvagge dal
      Tjintokmyran myr
      Tjipko sjö
      Tjipkoape myr
      Tjipkobäcken bäck
      Tjipkojaure sjö
      Tjockerholmen holme
      Tjockerholmen holme
      Tjockholmen holme
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockuddvarpet notvarp
      Tjollokholmen holme
      Tjugusikudden udde
      Tjugusikviken vik
      Tjuoiva, Lul och All. sjöar
      Tjuoivasjöarna sjöar
      Tjuonik fjälltopp
      Tjuorkok udde
      Tjuorre berg
      Tjuorrej smal sjö
      Tjuorrej sjö (vik)
      Tjuorrevare berg
      Tjuorvetnjarga udde
      Tjuorwomnjuones udde
      Tjuorvotnjarg udde
      Tjuoutja sel
      Tjuvholmarna holmar
      Tjuvviken vik
      Tjvelleudden udde
      Tjvelleviken vik
      Tjvelleviken vik
      Tjverrebäcken bäck
      Tjverrestormyran myr
      Tjverretjärn tjärn
      Tjvorrok vik
      Tjådnebäcken bäck
      Tjådnesjöarna sjöar
      Tjådnores fjäll
      Tjåkkegaisse fjäll
      Tjåkkolis 2 berg
      Tjåkkolis fjälltopp
      Tjåkkolis sjö
      Tjålbme fjälltopp
      Tjålbme sund
      Tjålmak tjärn
      Tjålmak sjö
      Tjålmak sjö
      Tjålmak sjö
      Tjålmakj. tjärn
      Tjålmakjaure sjö
      Tjålmakjaureudden udde
      Tjålmakj. tjärn
      Tjålmaktjåkko berg
      Tjålmaktjärn tjärn
      Tjålmakvare berg
      Tjålmanåive fjälltopp
      Tjålme sjö
      Tjålmejaure, se Tjålme Saknas
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmok fjälltopp
      Tjålmok sjö
      Tjålmok sjö
      Tjålmok sjö
      Tjålmok tjärn
      Tjålmok tjärn
      Tjålmok sjöar
      Tjålmokbäcken bäck
      Tjålmokbäcken bäck
      Tjålmokbäcken bäck
      Tjålmokjaurats 2 små tjärnar
      Tjålmokjokko bäck
      Tjålmokmyrarna myrar
      Tjålmokvarats berg
      Tjålt udde
      Tjåltberget berg
      Tjåltholmen holme
      Tjåltviken vik
      Tjålånåive berg
      Tjålånåjve berg
      Tjåmot backe
      Tjårkok berg
      Tjårokviken vik
      Tjårra fjälltopp
      Tjårras fjälltopp
      Tjårrasvare fjälltopp
      Tjårroholmen holme
      Tjårroholmen holme
      Tjårrok berg
      Tjårrokberget berg
      Tjårroktjåkko fjälltopp
      Tjårvepelle fjälltopp
      Tjädermyran myr
      Tjädervinmyran myr
      Tjäggnales tjärn
      Tjägnales sjö
      Tjäkanåive fjälltopp
      Tjäkjokkfjärden vatten
      Tjäksa berg
      Tjäktja, se Tjäksa Saknas
      Tjäktjajaure sjö
      Tjäktjasjön sjö
      Tjäktjavarats berg
      Tjäktjavuobme berg
      Tjälok berg
      Tjäntokberget berg
      Tjäntokmyran myr
      Tjäntokm. myr
      Tjäntoktjärn tjärn
      Tjäpok tjärn
      Tjäppsåive berg
      Tjärbmakholmen holme
      Tjärdalviken vik
      Tjärdmadakk berg
      Tjärdnas ström
      Tjärdnasholmen holme
      Tjärhandsken holme
      Tjärkolis fjärd
      Tjärnberg berg
      Tjärnen vik
      Tjärnen vik
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjernmyran, N. myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrvarpen 2 st notvarp
      Tjärnsundholmen holme
      Tjärnudden udde
      Tjärnudden udde
      Tjärohandsken liten holme
      Tjärrajaur sjö (vik)
      Tjärraure lång smal sjö
      Tjärraure sjö
      Tjärraurebäcken bäck
      Tjärraurebäcken bäck
      Tjärruberget berg
      Tjärruvare berg
      Tjärodalen notvarp
      Tjärodalen notvarp
      Tjärudalsgrundet grund
      Tjäruhandskbacken backe
      Tjäulatjåkko fjälltopp
      Tjäule udde
      Tjäulevare berg
      Tjäurejokk bäck
      Tjäutjanåive berg
      Tjäutjanåive, Östra berg
      Tjäutjanåivebäcken Saknas
      Tjäutjanåivejaure sjö
      Tjäutjanåivesjön sjö
      Tobaksskeut myr
      Torbacken backe
      Torborg udde
      Torbäcken bäck
      Torbäcken bäck
      Torbäckviken vik
      Torfasmyran myr
      Tormyran myr
      Torntjärnen tjärn
      Torrfuruudden udde
      Torrfuruuddvarpet notvarp
      Torrfuruvarpet notvarp
      Torrspetsigudden udde
      Tortjärn tjärn
      Torviken vik
      Torviken vik
      Tosktjärn tjärn
      Tosktjärnberget berg
      Trampomyran myr
      Tranumyran myr
      Trapokviken vik
      Trappej sjö
      Västra Trappejaure tjärn
      Östra Trappejaure tjärn
      Trappejaurebäcken bäck
      Trappejaursjön sjö
      Trappekielas berg
      Trappoholmen holme
      Trappojaur sjö
      Trappokielas berg
      Trapporjaure, Västra sjö
      Trapporjaure, Östra sjö
      Trappotjålbme sund
      Trappovarpet notvarp
      Trehörningsmyran myr
      Trappvarpet notvarp
      Tremyrarna myrar
      Trindtjärnen tjärn
      Trollberget berg
      Trollbäcken bäck
      Trollholmen holme
      Trollholmen holme
      Trollholmen (forts) holme
      Trollholmen (forts) holme
      Trollholmen (forts) holme
      Trollh. holme
      Trollholmen holme
      Trollkammaren sten
      Trollkäringbacken backe
      Trollsjön sjö
      Trollsjön tjärn
      Trolltjärnarna 2 st tjärnar
      Trolludden udde
      Trolludden udde
      Trolluddvarpet notvarp
      Träskaholmen holme
      Träsket vik
      Träskmyran myr
      Träskohalsen myr
      Träskoholmen holme
      Tröjvarpet notvarp
      Tsiggimudden udde
      Tsokkasjön vik
      Tsokkaviken vik
      Tsoppoberget berg
      Tsradkavarats berg
      Tsradkavarats berg
      Tsridsik berg
      Tsridsikj sjö
      Tsåkajaure sjö
      Tsåkajaure sjö
      Tsäkajaure sjö
      Tuolpa berg
      Tuolpa fjälltopp
      Tuolpak fjäll
      Tuolpak fjälltopp
      Tuolpak fjäll
      Tuolpak fjälltopp
      Tuolpakielas berg
      Tuolpakj. bäck
      Tuolpakvardo fjälltopp
      Tuorpen fjälltopp
      Tuouledsten sten
      Tuvan notvarp
      Tuvan liten holme och notvarp
      Tuvan notvarp
      Tuvan notvarp
      Tvagagauan vik
      Tvagaholmen holme
      Tvagaholmtuvan notvarp
      Tvolokk(en) notvarp
      Tvolokksvarpet notvarp
      Tvärholmen holme
      Tvärholmmockaln notvarp
      Tvärudden udde
      Tvärvarpet notvarp
      Tvärvarpet notvarp
      Tålmak tjärn
      Tålmak sjö
      Tålmakbäcken bäck
      Tångholmen holme
      Tåraure sjö
      Tåraurejokk bäck
      Tåraurejokk bäck
      Tåresbäcken bäck
      Tåresjaure sjö
      Tåresjaure sjö
      Tåresjaure sjö
      Tåresjokk bäck
      Tårestjårro fjäll
      Tåresvagge dal
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive fjälltopp
      Tåresåive fjälltopp
      Tåuonastjårro fjäll
      Tälput fjäll
      Täresåive fjäll
      Törstmyran myr
      Uddasj. tjärn
      Uddasjaurats tjärn
      Uddaskualban hed
      Uddasvuobme hed
      Udden sandås
      Udden notvarp
      Udden udde
      Udden udde
      Udden, Gamla udde
      Västra Udden udde
      Udden udde
      Uddjaur, Västra o. Östra kronoparker
      Uddjaur stor sjö
      Uddjaur Saknas
      Uddjaure sjö
      Uddvarpet notvarp
      Uljaberget berg
      Uljapoudbäcken bäck
      Uljapuouda berg
      Uljasjön sjö
      Uljejaure sjö
      Ulkats berg
      Ullak sjö
      Ullakberget berg
      Ullakjaure sjö
      Ullakvare berg
      Unna Jervas fjälltopp
      Unna Puollamvardo berg
      Unnaselet sel
      Unna Tjaivek fjäll
      Uppned udde
      Uppsjön sjö
      Urbik vik
      Utbördingsmyran myr
      Utgravningsbäcken bäck
      Utsa Ståkketjavelk berg
      Utseb Njasa fjäll
      Utterviken vik
      Uttjavarats berg
      Uvibjälaken notvarp
      Uvivarpet notvarp
      Vaddåive berg
      Vadnem sjö
      Vadsaj(aure) tjärn
      Vadsajokk bäck
      Vadsatjåkko fjälltopp
      Vagge sänka
      Vagge dal
      Vaggejaure sjö
      Vaimok sjö
      Vaimok fjälltopp
      Vaito udde
      Vaitofjärden fjärd
      Vaitoholmarna holmar
      Vaitomocke notvarp
      Vaitoudden udde
      Vajstotjåkke berg
      Vajto liten vik
      Vajtoholmen holme
      Vajtoudden udde
      Vaksam berg
      Vaksamjarka udde
      Vaksavare berg
      Vaksnäs udde
      Vaksnäsudden udde
      Vaksnäsuddtjärnen tjärn
      Vallats fjälltopp
      Vallaure sjö
      Vallaure sjö
      Valle fjäll
      Valle fjäll
      Vallejokk vik (?)
      Vallejokkbäcken bäck
      Vallejokkbäcken (forts) bäck
      Vallekielas berg
      Vallekielas berg
      Vallelillmyran myr
      Vallen notvarp
      Vallen holme
      Vallhöhalsen myr
      Vallmyran myr
      Vallmyran myr
      Vallmyrorna myrar
      Valloviken vik
      Vallviken vik
      Valloviken vik
      Vallåive fjäll
      Vallåive fjälltopp
      Vallåivebäcken bäck
      Vallåivesjön tjärn
      Valvottjärn tjärn
      Vanten notvarp
      Varats berg
      Vardo fjäll
      Vardo berg
      Vardolast fjäll
      Vardolastudden udde
      Varekjaure sjö
      Varfoudden udde
      Vargudden udde
      Vargsundet sund
      Varpholmen holme
      Varpviken vik
      Varpviken, Västra vik
      Varpviken, Östra vik
      Varpvikliden berg
      Varpvikudden udde
      Varpvikudden udde
      Varraberget berg
      Varrabäcken bäck
      Var(r)ajaur sjö
      Varrajaure sjö
      Varras sjö
      Varrasvare berg
      Varrasvare berg
      Varrasviken vik
      Varregets dalgång
      Varreketjen sjö
      Varsavare berg
      Varsavare berg
      Vartojaure sjö
      Varvek Paijeb fjälltopp
      Varvek Utse fjälltopp
      Varvekbäcken bäck
      Varvekjaurats tjärn
      Varvekjokko bäck
      Varvekädno bäck
      Vatjaj. Al. sjö
      Vatjajaure sjö
      Vatjares fjälltopp
      Vatjatesjokk bäck
      Vatjatespakte fjälltopp
      Vatjejaur sjöparti
      Vatjenaveudden udde
      Vatjenjargudden udde
      Vatjumjaure sjö
      Vatnjalesjokk bäck
      Vattuhalsarna myrhalsar
      Vattuledningen myr
      Vattuledningen myr
      Vattuledningen myr
      Vattuledningen myr
      Vattuledningen myr
      Vattumyran myr
      Vattumyrbäcken bäck
      Vatturanningen gräsbeväxt vattenrik plats
      Vauka sel
      Vaukaselet sel
      Vaulatjåkko fjäll
      Vaxholmen holme
      Vaxholmen holme
      Veddeketjevelka lid
      Veddekevarats bäck
      Veddekjaure sjö
      Veddekjaure sjö
      Västra Veddekjaure sjö
      Östra Veddekjaure sjö
      Veddekjaursovo torr gräsbeväxt plats
      Veddsbäcken bäck
      Veddsmyran myr
      Veddstjärnen tjärn
      Veddsudden udde
      Veddsviken vik
      Vedsfjärden fjärd (vik)
      Vedsgranholmen holme
      Vedsudden udde
      Vega tjärn
      Veijaurbäcken bäck
      Veijaurbäcken bäck
      Västra Veijaure sjö
      Östra Veijaure sjö
      Veije vik
      Vejatudden udde
      Veje udde
      Vejebäcken bäck
      Vejej, se Vejesjön Saknas
      Vejejåkko, se Vejebäcken Saknas
      Vejekluokte vik
      Vejenäs udde
      Vejesjön sjö
      Vejjadholmen holme
      Vejjadudden udde
      Vellek udde
      Vellekjokk bäck
      Velvek berg
      Velvet berg
      Weppe vik
      Vepsajokk bäck
      Verabisgauan holme (och varp)
      Varakjaurats tjärn
      Verakjaure tjärn
      Verastjetjaken notvarp
      Verdejaure sjö
      Verdejokko bäck
      Verestjåkko fjälltopp
      Verkamjaure sjö
      Verkaojaure sjö
      Verkasjön sjö
      Verkasjön sjö
      Verkströmmen ström
      Verkströmvarpet notvarp
      Veroule utvidgning av sandås
      Verouleviken Saknas
      Verouleviken vik
      Vetjer fjälltopp
      Vettnak fjäll
      Vettnales fjäll
      Vesterholm holme
      Vierakajaure 2 st tjärnar
      Vierakbackarna små backar
      Vieraken sandås
      Vieraken sandås
      Vieraken sandås
      Vieraken smal sandås
      Vieralgitjholmen holme
      Vieralgitjviken vik
      Vierokholmen holme
      Vieroktjärn tjärn
      Vikaudden udde
      Viken notvarp
      Viklunds viken vik
      Viktjern tjärn
      Vikvarpet notvarp
      Vildok sel
      Vilgisnjarga udde
      Vinberget berg
      Vindudden udde
      Vinmyran myr
      Vinstommen notvarp
      Vinterviken vik
      Vintervägaudden udde
      Vintervägaviken vik
      Virsakmyran myr
      Virsakudden udde
      Visitbacken backe
      Viskis fjäll
      Vistekjokk bäck
      Vitholmarna 2 st holmar
      Vitoforsen fors
      Vitoluoppalajauratj tjärn
      Vittje udde
      Vorskongrubban vik
      Vorskongrundudden udde
      Vostok berg
      Voudakaholmen holme
      Vuobmeketjepakte fjäll
      Vuobmeketjetjåkko fjälltopp
      Vuodakholmen holme
      Vuodakudden udde
      Vuodjasbäcken bäck
      Vuodjasjokk bäck
      Vuodnasjokk bäck
      Vuoggatjålmesjön sjö
      Vuojatsauvon sel
      Vuojjaure, V sjö
      V. Vuojjaure sjö
      Vuojjaure, Östra sjö
      Vuojjaur, Östra sjö
      Vuoksak fjälltopp
      Vuoktantjåkko fjälltopp
      Vuoldabergstjärnarna tjärnar
      Vuol. Harrok sjö
      Vuol. Sartaj sjö
      Vuollaksjön sjö
      Vuollaure sjö
      Vuollejaure liten sjö
      Vuollejaure sjö
      Vuollejaurebäcken bäck
      Vuollejaureselet sel
      Vuollekviken vik
      Vuollemåske sjö
      Vuollesauvon sjö
      Vuolle Tjalasj., se Tjallas Östra Saknas
      Vuolta sjö
      Vuoltaberget berg
      Vuoltaberget berg
      Vuoltabäcken bäck
      Vuoltaj sjö
      Vuoltavare berg
      Vuoltavare berg
      Vuolvojaure sjö
      Vuolvonåive berg
      Vuolvåive berg
      Vuomavare fjäll
      Vuonatjmyran myr
      Vuonatjviken vik
      Vuonatjviken vik
      Vuonatjviken vik
      Vuonats vik
      Vuonatsudden stor udde
      Vuonatsviken vik
      Vuonosviken vik
      Vuordnats berg
      Vuordnats berg
      Vuordnatsbäcken bäck
      Vuordnatsknösen berg
      Vuordnatstjärnen tjärn
      Vuordnatvarats fjälltopp
      Vuorekjaure sjö
      Vuorekjokk bäck
      Vuorektjåkko fjäll
      Vuorginvarats fjälltopp
      Vuornats berg
      Vuornats berg
      Vuortnajaure sjö
      Vuortnajokk bäck
      Vuortnatjåkko fjälltopp
      Vuortnesatjåkko berg
      Vuosak fjälltopp
      Vuoskok tjärn
      Vuoskokbäcken bäck
      Vuoskoktjärn tjärn
      Vuoskomjaur sjö
      Vuoskomjaure tjärn
      Vuoskonj. sjö
      Wuoskonjaurats tjärn
      Vuoskonjaurats sjö
      Vuoskonjaurats tjärn
      Vuoskonjaure sjö
      Vuossejaure sjö
      Vuossesundet sund
      Vuossmanåive fjälltopp
      Vuotsas fjälltopp
      Vuotsasberget berg
      Vuotsats fjälltopp
      Vuoujatudden udde
      Vårberget berg
      Vägamyran myr
      Vägatjärnen tjärn
      Vägaviken vik
      Vägtjärnen tjärn
      Vägtjärnmyran myr
      Väjjursjön sjö
      Välbma vatten
      Välbma vatten
      Välbma bäck
      Välbmapuouda berg
      Välbmapuouda berg
      Välladus ström
      Välleba Laiso Luspe del av Laisälven
      Välma stor vik
      Välma sjö
      Välmabåude berg
      Välmapåude berg
      Vännäs udde
      Väpsavarats fjälltopp
      Värdivarats berg
      Värdivare berg
      Värkatjåkko fjälltopp
      Västaniudden notvarp
      Västerholm holme
      Västerholmen holme
      Västerstgrubban notvarp
      Västerstgrubban notvarp
      Västerstholmen holme
      Västerstmyran myr
      Västerstudden udde
      Västerstviken vik
      Västiodlingen myr
      Västiströmmen ström
      Västiträsket sjö
      Västiuddarna notvarp
      Västra holmen holme
      Västra Holmen holme
      Västra sjön sjö
      Västra udden udde
      Västra udden udde
      Västra viken vik
      Västreviken vik
      Yraf, se Yraft Saknas
      Yraft sjö
      Yraftbergen berg
      Yttre Skravlet notvarp
      Yttresundet notvarp
      Yttresundet notvarp
      Ågge vik
      Åkerberget berg
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmviken vik
      Åkerudden del av Karlön
      Åkerudden udde
      Åkerviken fjärd
      Åkerviksundet sund
      Norra Åksåive berg
      Ålejapoudajokkats bäck
      Åll. Istjak berg
      Ånge udde
      Årj. Ardnapuouda berg
      Årj. Ardnapuouda berg
      Årj. Drivantjåkko fjäll
      Årj. Kuosavare berg
      Årj. Saulo fjäll
      Årjeb Kaskajaure sjö
      Årjel Gåbrek fjäll
      Årjel Jertin berg
      Årjel Krama fjäll
      Årvarpet notvarp
      Åsen sandås
      Åsen sandås
      Åskberget berg
      Åssjejaure tjärn
      Åssjejaure tjärn
      Åssjejaurek tjärnar
      Åssjeluobal sel
      Äggholmen holme
      Äggholmen holme
      Äggholmen holme
      Äggholmen holme
      Äggholmsundet sund
      Äijej. sjö
      Ätsitjärn tjärn
      Öberget berg
      Öppenudden udde
      Örfjäll fjäll
      Örnberget, Västra berg
      Örnberget, Östra berg
      Örnbergsbäcken bäck
      Örnbomyran myr
      Örnboudden udde
      Örnbouddviken vik
      Örnbadviken vik
      Örntjärn tjärn
      Östansjö udde
      Österholm holme
      Österskvegge holme
      Öster-Skvegge holme
      Österstgrubban notvarp
      Österstholmen holme
      Östersttjärn tjärn
      Österstvarpet notvarp
      Östibäckholmen holme
      Östigården udde
      Östisundet sund
      Östisundudden udde
      Östisundudden, Södra udde
      Östivarpet notvarp
      Östreberget berg
      Östreberget berg
      Östrebäcken bäck
      Östrebäcktjärn tjärn
      Östreviken vik
      Övernäs udde
      Översilningen myr
      Överstmyran myr
      Överst Selet det översta av Laxselen
      Översttjärn tjärn
      Översttjärnen tjärn
      Övre Kveddo vatten
      Övre Kveddoudden udde
      Övre Luspe, se LuspeÆ Saknas
      Övre tjärn tjärn
      Brudnejägge myr

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.